bel

bel

bel

Oude Documenten

Hieronder worden een aantal akten genoemd, de meeste uit het Utrechts Archief, met betrekking tot de naam Boot(h) en variaties daarop. Om deze wat leesbaarder te maken zijn er enkele vertaald. Dit zal niet geheel foutloos zijn gezien de soms moeilijk leesbare teksten. Er is niet gebleken dat er enige verwantschap is met hedendaagse Booten, maar dit mag men ook niet uitsluiten.
Het Utrechts Archief herbergt vele stukken en het is zeker de moeite waard om verder onderzoek te doen.

Amalia Booth Testament Amelia Booth 09-10-1679
Boot de Velthem Leenakte Boot de Velthem, België 29-10-1712
Boot van Velthem Akte Boot van Velthem 15-04-1700
Booth (Engelse officier)                       Notariële akte d.d. 17 juli 1689 over het weiden van paarden voor rekening van de Engelse officier Booth.
Booth-Smitegelt Booth-Smitegelt 07-02-1709 en 02-02-1711
Charlotte W. de Booth Ondertrouwakte Charlotte Wilhelmina van Arkel de Boodt 13-03-1733
Cornelia Philippina de Booth                              Cornelia Philippina de Booth 27-11-1730
Cornelis Boot Hypotheekakte Cornelis Boot 13-10-1736
Cornelis Booth Akte Cornelis Booth 13-01-1710
Cornelis de Boot Voogdij akte Jhr. Cornelis de Boot 25-08-1681
Cornelis de Boot Akte Jhr. Cornelis de Boot 21-09-1685
Cornelius Booth Meynardi Programmata  funebria Rijks Universiteit Groningen nr 35: 15 augustus 1705.  Aankondiging begrafenis hoogleraar Cornelius Booth Meynardi
Diederik Boot Ondertrouwakte Diederik Boot 04-01-1756
Digna E. Booth Testament Digna Elisabeth Booth 22-12-1717
Dominicus Boot Akte Dominicus Boot 07-02-1597
Erven Boot Erven Boot 12-05-1719
Everard Boot Testament Everard Boot 29-01-1711
Hotel Bom huurovereenkomst Hotel Bom d.d. 9 mrt 1870 (waar o.a. Cornelis Bartelsz Boot kastelein is geweest)
Jan Boot Brief aan Jan Boot 24-12-1583
Jan Gerritsz Boot Jan Gerritsz Boot 1579
Jan Jansz Boot Jan Jansz Boot 18-07-1569
Manuscript uit 1712 Sententie van den Hove van Holland met genealogie van de adellijke Booten
Maria Johanna de Boodt Testament Maria Johanna de Boodt d.d. 28-04-1749
Maria Johanna de Boodt Testament Maria Johanna de Boodt d.d. 29-10-1758
Wapenbeschrijving Boot(h) Wapenbeschrijving Boot(h) Utrecht 28-11-1709

 

stuurlinks stuurrechts