bel

bel

bel

Linken en bronnen

Als beginnend genealoog verzamel je in het wilde weg. Op een bepaald moment weet je "dit kan niet langer zo" en ga je materiaal rubriceren. Dan is het ook handig om van het verzamelde materiaal de herkomst of de bron nog te weten. Dit is een probleem dat later opduikt, zo ook bij ons bij het voorbereiden van onze website.  We hebben veel materiaal, maar weten niet meer van wie we het gekregen hebben of waar we het zelf vandaan hebben. Daarom willen we globaal de bronnen vermelden, waar wij ons materiaal ophaalden of bestudeerden en tevens verwijzen naar voor u belangrijke archieven en websites als u zelf verder wilt speuren.  

Archieven 

Naast het Nationaal Archief in Den Haag hebben we in Nederland vele Provinciale- Regionale- Streek- en Stadsarchieven. Een goed overzicht van deze en overige archieven is te vinden op www.genealogie.startpagina.nl en waar deze zijn te vinden.

Internet

Door middel van internet is nu veel informatie te vinden en dit aanbod groeit nog dagelijks, doordat veel archieven hun materiaal digitaal beschikbaar hebben gesteld. Hieronder een aantal interessante links.

De Stichting Verenigde Booten is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van derden waar naar verwezen wordt vanaf deze website. Een dergelijke hyperlink impliceert niet dat de Stichting Verenigde Booten gelieerd is aan de desbetreffende organisatie, noch dat de Stichting Verenigde Booten de inhoud van de desbetreffende website onderschrijft.  

Tegenwoordig worden de volgende sites dikwijls als eerste geraadpleegd:

www.wiewaswie.nl   Deze site bevat een landelijke database van een groot aantal samenwerkende archiefinstellingen in Nederland. Helaas ontbreken van een aantal steden en dorpen nog steeds essentiële gegevens. Ook bevat de inhoud nog vele leesfouten, die na melding pas jaren later worden gecorrigeerd. De schrijfwijze van namen in de originele akten is maatgevend, ook indien deze spelfouten bevat in de namen. Deze omstandigheid maakt het zoeken naar gegevens van personen extra moeilijk.
www.zoekakten.nl  Deze website is op 14 juli 2018 helaas geheel gestopt. Kies daarom nu http://www.familysearch.org  Heb je je nog niet eerder bij deze website aangemeld log dan eerst in. Ga akkoord met opslag van Cookies. Kies daarna 'search' en in het hier na  getoonde menu 'catalog'. Vervolgens wordt je gevraagd een plaatsnaam op te geven. Geeft dit aanleiding tot meerdere mogelijkheden dan kies je hieruit de gewenste. Klik vervolgens onderaan op 'search'. Daarna krijg je een waslijst aan keuzemogelijkheden voorgeschoteld, behorend bij de opgegeven plaatsnaam en in de taal van het betreffende land. Staat er een camerasymbool op de regel dan betreft het een film. Andere mogelijkheden zijn microfiches. Op enig moment wordt je gevraagd je in te loggen(gratis) met je wachtwoord. Resultaat van dit alles is dat van vele landen informatie over de periode van vóór 1812 en ook daarna van civiele administraties, over een lange periode kan worden gevonden. Een rijke bron van informatie dus en veel rijker dan zoekakten.nl ooit was!
 www.cbg.nl    Het Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag stelt informatie beschikbaar aan personen die zich tegen betaling als 'vriend' hebben aangemeld.
 www.archieven.nl       Dit adres geeft een overzicht van alle archieven in Nederland.
 www.archiefzoeker.nl  Hulp bij het zoeken van archieven

Kort overzicht van internetadressen van archieven in enkele regio’s en grote steden:

Nationaal Archief in Den Haag: www.nationaalarchief.nl
Alkmaar en omgeving: www.regionaalarchiefalkmaar.nl 
Amsterdam: https://amsterdam.nl/stadsarchief
Delft: https://stadsarchiefdelft.nl
Den Haag: https://haagsgemeentearchief.nl
Drenthe: www.alledrenten.nl
Eemland, Amersfoort e.o.: www.archiefeemland.nl 
Eindhoven: www.rhc-eindhoven.nl
Eindhoven, Rotterdam en Den Haag: www.digitalestamboom.nl
Flevoland: home.hccnet.nl/p.molema/arch_fle.htm
Friesland: www.allefriezen.nl
Gelderland: www.geldersarchief.nl
Groningen: www.allegroningers.nl
Haarlem en omgeving, Kennemerland: www.noord-hollandsarchief.nl
Leiden en omgeving: www.erfgoedleiden.nl
Limburg: www.allelimburgers.nl
Noord-Brabant: www.bhic.nl/onderzoeken/stamboom
Overijssel: home.hccnet.nl/p.molema/arch_ove.htm  
Rotterdam: www.stadsarchief.rotterdam.nl
Schouwen-Duiveland: www.schouwen-duiveland.nl/Inwoner/Gemeentearchief
Utrecht: www.hetutrechtsarchief.nl
West-Brabant:  www.westbrabantsarchief.nl
Zeeland: www.zeeuwengezocht.nl

Nuttige adressen zijn mogelijk ook de volgende:

 www.bhic.nl Brabants Historisch Informatiecentrum
 www.geneanet.nl Geneanet is een algemene site voor genealogie met veel gratis diensten.
 www.hogeraadvanadel.nl  Hoge Raad van Adel
 www.hvobl.nl   Historische Vereniging Oud-Beijerland
 www.ngv.nl   Nederlandse Genealogische Vereniging
 www.ogs.nl  OorlogsGravenStichting
 www.joodsmonument.nl   Digitaal Monument Joodse Gemeenschap in Nederland
 www.meertens.knaw.nl/cms/    Familienamen Databank Meertens Instituut
www.zeeuwsarchief.nl/zeeuwse-verhalen/  Diverse verhalen, bijv. over de Watersnoodramp 1953
www.erfgoedhuis-kortenberg.be Archief Kortenberg, Erps-Kwerps, België
Genealogie site van Cees Boot   Informatie over een tak van de Schouwse familie Boot, die enige generaties in de buurt van Rengerskerke hebben geboerd. En over de familie van zijn moeder Gree Eversdijk van Zuid-Beveland, en grootouders Cornelis Eversdijk en Aaltje Schellevis uit Sommelsdijk.  

Diverse Links

Al speurend op het internet zijn we een aantal websites tegengekomen met namen van en mogelijke verwantschappen aan de personen die in de door ons getoonde parentelen voorkomen.
Het lijkt ons goed ook deze aan u door te geven, zodat u zelf op deze sites verder kunt zoeken. Wij stellen het ook op prijs, wanneer u onze website aan anderen doorgeeft.


Waar wonen uw naamgenoten en met hoeveel zijn ze? 

Op de website http://www.familienaam.nl/ kunt u de geografische spreiding van uw familienaam in Nederland nagaan.
Op de website http://www.familienaam.be/ kunt u de geografische spreiding van uw familienaam in België nagaan.
Beide websites werden gemaakt door Besite in samenwerking met Ann Marynissen (Universiteit Keulen) en Paul Bijnens.
De Nederlandse kaart is gebaseerd op een bestand van telefoonabonnees uit 1993.
De Belgische kaarten zijn gebaseerd op het rijksregister van 1998.  


Kasteel van Horst 


Oproep 

Heeft u zelf materiaal waarvan u denkt dat het eigenlijk op deze website hoort te staan, neem dan contact met ons op (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

 

stuurlinks stuurrechts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.