bel

bel

bel

Jan Aartsz Boot

Café / koffiehuis d`Olifant - Heerhugowaard

De kavel grond met d`Olifant in Heerhugowaard werd door de Molentocht in twee helften gesplitst. Het zuidelijk deel kende in 1680 al een boerderij, de stolp waarop later de familie Met zijn smederij begon. Het noordelijk deel bleef lange tijd onbebouwd. In de belastinglijst van 1733 wordt over deze kavel gemeld dat er `een oude en zeer vervallen huijsmanswoninge en bouwhuijs` staat. Waarschijnlijk is dit de zuidelijk gelegen stolp van de latere smederij van Met. De noordelijk gelegen boerderij D`Olifant is dus van jongere datum.

In 1820 kocht Klaas Swaag de kavel gelegen aan de Middenweg en noordelijk van de Molentocht. Er stond daar inmiddels een woonhuis of boerderij met de naam d`Olifant. Klaas overleed kort daarop in 1822. Zijn weduwe Maartje van der Sluijs, was kastelein, zo vermeldt de transportakte. D`Olifant is dus al een café of koffiehuis. Maartje bleef achter met vijf kinderen. Hertrouwen was in die tijd de enige mogelijkheid om als weduwe het hoofd boven water te houden. Jan Boot werd haar nieuwe echtgenoot. De zaken gingen goed, want Maartje kocht in 1841 een stuk weiland aan de overkant van ruim één hectare erbij. Vijf maanden later, op 12 mei 1842, overleed zij echter en drie dagen later ook haar man. Al haar kinderen waren op Aaltje Swaag na, eveneens overleden, waardoor Aaltje de enige erfgename was. Zij was getrouwd met Jan Aartszn. Boot. In 1854 overleed zij. Jan Boot bleef achter met het café, de daarachter gelegen schuur en boomgaard en zestien hectare grasland. Hieruit kan worden afgeleid dat Jan niet alleen zijn bestaan had als kastelein.

In 1887 werden alle opstallen gesloopt. Volgens de kadastertekening stonden er twee panden achter elkaar, een grote evenwijdig aan de weg gelegen stolp (of woonhuis) en een vierkante stolp of schuur erachter. Na de sloop zien we één enkele grote stolp met de noklijn haaks op de weg ervoor terugkomen. De huidige stolp heeft achter een staart. Die moet later zijn aangebouwd. In 1890 verkocht Jan Boot zijn boerderij met in totaal ruim 7 hectare weiland voor Fl. 12.000, - aan Ariën Ariënszoon Wonder (1849-1927). Jan Boot had dus daarvoor al de nodige hectare verkocht.

Klik hier voor meer informatie over Jan Aartszn. Boot.

Jan_Aartsz_Boot.01

De boerderij is in de loop van de tijd ingrijpend veranderd en anno nu in functie als restaurant.

Foto is aangeleverd door de huidige eigenaar van restaurant d`Olifant Raymond Ongena, waarvoor hartelijk dank.

http://www.restaurantdeolifant.nl/over-restaurant-dolifant.html

stuurlinks stuurrechts

.