bel

bel

bel

Boekenkast

Beginletter

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

startfoto

De Stichting Verenigde Booten heeft een aantal boeken geschonken gekregen. Dit bracht ons op het idee om zelf ook uit te kijken naar boeken door of over een Boot geschreven. We concentreren ons op boeken met een genealogische of historische waarde betreffende Boot of variaties op deze naam.
Donateurs van de Stichting kunnen toegang krijgen tot het archief en de boeken gratis (tegen verzendkosten heen en retour) inzien.

Vanzelfsprekend zijn schenkingen van boeken met een andere historische inhoud ook van harte welkom.

Hieronder worden de boeken alfabetisch opgesomd op auteur Boot of Boot in de titel, anders op auteur of titel. 

A  
A. Boot `De overstrooming in Zeeland 1906` - auteur A. Boot
Abraham Booth `Goddelijke geregtigheid` - auteur Abraham Booth (vertaald uit het Engels)
Abraham, Cornelis en Everard Booth `Manuscrits Généalogiques et Historiques` - auteurs Abraham, Cornelis en Everard Booth
Abram Booth `Journael van Abram Booth`- vertaald door A. Merens
Acta Acta Ned. Herv. Kerk Wissenkerke 1661-1742 deel 1
Adriaan Boot `Vingboons, Trasmonte en Boot: Europese kartografie van Mexicaanse Steden in de vroege zeventiende eeuw` - auteurs Priscilla Connolly en Roberto Mayer
Andel, van M.A. dr `Geschiedenis der Geneeskunde - Arnoldus Boot (1606 - 1653) en de eerste beschrijving der rachitis`
Anneke Boot `Impressionistische landschappen en hedendaagse portretten` -auteur Anneke Boot
 
Balen, Matthijs Jansz. `Beschryvinge van Dordrecht` - auteur Matthijs Jansz. Balen
Beverwijck, van Johan `Beschryving van Dordrecht; `t Begin van Hollant en Dordrecht` - auteur Johan van Beverwijck
Beverwijck, van Johan `Memorien uyt de Beschrijvinge der stadt Dordrecht` - auteur Johan van Beverwijck van commentaar voorzien door Cornelis Booth
Biographisch woordenboek Boek op CD: `Biographisch woordenboek`
B. Boot `Jeruzalem, de stad van de grote Koning` - auteur B. Boot
Bob Boot `De innerlijke meetlat` - auteur Bob Boot
Boot & Co Boomkwekerijen `Vincent van Gogh` - relatiegeschenk van Boot & Co Boomkwekerijen
Boot, Hendrik 'Scheepsrampen en Jappenkampen - auteur Hendrik Boot
Booth-Tucker `Consul Booth-Tucker` - auteur commisioner Booth-Tucker
Bosboom-Toussaint, A.L.G.
`De Delftsche Wonderdokter` - auteur A.L.G. Bosboom-Toussaint over Jacob Jansz. Graswinckel geseit Boot
Boschma-Aarnoudse, C. `Het Westeinde van Edam` - auteur C. Boschma-Aarnoudse
Bote Hermann `Dyl Ulenspeghel` - auteur Hermann Bote
Braber en De Vrieze `Schouwens Westhoek zoals het was ...` boek met foto`s - auteurs Braber en De Vrieze
C  terug_naar_boven
Caroline Boot `Flexible` - auteur Caroline Boot
Caroline Boot `De schaar erin!` - auteur Caroline Boot
Caroline Boot `Kookkunsten met wild` met een bijdrage van Caroline Boot
Carpenter Lindsay, M. `William Booth` - auteur M. Lindsay Carpenter
Coreline Boot `Het leger onder vuur`- auteur Coreline Boot
Cordfunke, E.H.P. `De Abdij van Egmond` - auteur E.H.P. Cordfunke
Cornelis Boot `De Put' , door Cornelis Boot `en andere verzamelde korte verhalen`
Cornelis Hendrik Boudewijn Boot `Encomium Gulielmi I` - auteur Cornelis Hendrik Boudewijn Boot
Cornelis Hendrik Boudewijn Boot `La Hollande' , waarin een bijdrage van Cornelis Hendrik Boudewijn Boot
Cornelis Jan Boot Artikel over het vliegveld Haamstede - auteur Cornelis Jan Boot
Cornelius Boot `Hollandsche Geloofshelden; het leven en sterven van onze Oudvaders` (waaronder Cornelius Boot) - diverse auteurs
Cortgeen, van J.F. `Stichtsche Cleyne Chronicke` - auteur J.F. van Cortgeen van der Goude en `Beschryving van Utrecht`- auteur Cornelis Booth
D  terug_naar_boven
Dingeman Jan Boot `Dagboek van De Ramp` - auteur Dingeman Jan Boot.
Deursen, van A.Th. `Een dorp in de polder; Graft in de 17de eeuw` - auteur A. Th. van Deursen
Drie, van Rob `Stamboomboek` - auteur Rob van Drie.
Driel, van Lo `Zeeuwse Familienamen`- auteur Lo van Driel.
E  
Els Boot `Fondue en barbecue` - auteur Els Boot e.a.
Eveline Boot `Fietskunst in Noordwijk` - auteur Eveline Boot e.a.
F
Familiewapens `Familiewapens, oud en nieuw' , uitgave van het Centraal Bureau voor Genealogie
Fred Boot `Miss Saigon' , programmaboekje van de musical - auteur Fred Boot
G  terug_naar_boven
Gen. `Gen.` - tijdschrift voor familiegeschiedenis (juni 2015)
Gen. `Gen.` - tijdschrift voor familiegeschiedenis (maart 2015)
Gen. `Gen.` - tijdschrift voor familiegeschiedenis (december 2014)
Gen. `Gen.` - tijdschrift voor familiegeschiedenis (september 2014)
Gen. `Gen.` - tijdschrift voor familiegeschiedenis (maart 2014)
Genealogie `Genealogie` - kwartaalblad (december 2013) van het Centraal Bureau voor Genealogie
Genealogie `Genealogie` - kwartaalblad (september 2013) van het Centraal Bureau voor Genealogie
Genealogie `Genealogie` - kwartaalblad (juni 2013) van het Centraal Bureau voor Genealogie
Genealogie `Genealogie `- kwartaalblad (maart 2013) van het Centraal Bureau voor Genealogie
Genealogie `Genealogie` - kwartaalblad (december 2012) van het Centraal Bureau voor Genealogie
Genealogie `Genealogie` - kwartaalblad (september 2012) van het Centraal Bureau voor Genealogie
Genealogie `Genealogie` - kwartaalblad (maart 2012) van het Centraal Bureau voor Genealogie
Genealogie `Genealogie` - kwartaalblad (september 2011) van het Centraal Bureau voor Genealogie
Genealogie `Genealogie` - kwartaalblad (juni 2011) van het Centraal Bureau voor Genealogie
Genealogie `Genealogie` - kwartaalblad (maart 2011) van het Centraal Bureau voor Genealogie
Genealogie `Genealogie` - kwartaalblad (december 2010) van het Centraal Bureau voor Genealogie.
Geschiedkundige Vereniging Giessenburg en Schelluinen `De rouwborden in de Ned. Herv. Kerk te Giessenburg` - Geschiedkundige Vereniging Giessenburg en Schelluinen
Godefroy Boot Vertaling uit het Latijn in 1646 door Godefroy Boot
Gouthoeven, van Wouter en Leeuwen, van Simon `Batavia Illustrata` - auteurs Wouter van Gouthoeven en Simon van Leeuwen
H  
H. Boot `Inwendige ziekten` - auteur H. Boot
Hanneke Boot `Het leven is uitdagend` - auteur Hanneke Boot
Hans Boot `Enige lessen voor een ander onderwijs` - auteur Hans Boot
Hélène Boot `Enkele reis naar het Verre Oosten` - auteur Hélène Boot
Hendrik Boot 'Scheepsrampen en Jappenkampen'- auteur Hendrik Boot
Henk Boot `Het gezicht van Nederland: Bergen op Zoom, Roosendaal en Nispen` - teksten van Henk Boot
Henk Boot `Thuis bij de Josephbouw, 75 jaar Woningbouwvereniging Sint Joseph Breda` - teksten van Henk Boot
Henri Frederic Boot `H.F. Boot 85 jaar`
Henri Frederic Boot `Henri Frédéric Boot kunstschilder`
Henri Frederic Boot `H.F. Boot - legendarisch leermeester van Kees Verwey - auteur Michael Huig
Henri Frederic Boot `Hier ligt Boot`- auteur Louis Ferron
Heuvel, van den E.H.J. `Heilige Bloedkapel te Brugge` waar ook de Booten lid waren van de Confrèrie - auteur E.H.J. van den Heuvel
I  terug_naar_boven
Izaäk Boot `De Allegorische Uitlegging van het Hooglied' , proefschrift door dr. Izaäk Boot
J  
Jaap Boot `Na vijftig jaar` - auteur Jaap Boot
Jaarboek CBG 2013 `De genealogische werkplaats` - Jaarboek CBG 2013
Jaarboek CBG 2012 `Over Grenzen` - Jaarboek CBG 2012
Jaarboek CBG 2011 `Van je familie moet je het hebben` - Jaarboek CBG 2011
Jaarboek CBG 2009 `Genealogie en de Canon Deel II` - Jaarboek CBG 2009
Jaarboek CBG 2008 `Genealogie en de Canon Deel I` -  jaarboek CBG 2008
Jacobus Boot `Verzameling van zestig brieven`- auteur Jacobus Boot e.a.
Jan Boots `Jan Boots Een zakje voor de omroeper` - auteur Dietert Molanus
J.A.P.G. Boot `Van smiet- tot snelspoel` - auteur dr. J.A.P.G. Boot en dr. A. Blonk
J.C. Boot `De verzorging van bloemen en planten' , uitgegeven door de firma J.C. Boot te Hillegom
J.C.G. Boot `De Latijnsche brieven van Constantijn Huygens` - auteur J.C.G. Boot
J.C.G. Boot `Toespraak bij gelegenheid van den verjaardag van het Athenaeum te Amsterdam` - auteur J.C.G. Boot
Jeroen Boot `Krom-recht, over misstanden in het recht` met Jeroen Boot in de redactiecommissie
John C.G. Boot `Voorspellen en beslissen`- auteur John C.G. Boot en anderen
John C.G. Boot `Common globe or global commons` - auteur John C.G. Boot
Joost J.G. Boot `Burgemeester in bezettingstijd` - auteur Joost Johannes Gerardus Boot
Joost J.G. Boot `Liber Amicorum` bij het afscheid van burgemeester J.J.G. Boot - auteurs diensthoofden van de gemeente Hilversum
Joost J.G. Boot Huisarchief J.J.G. Boot - 59 delen met aantekeningen en overdenkingen opgetekend tijdens zijn burgermeestersambt
Joost J.G. Boot `J.J.G. Boot, bestuurder` - auteur Bert Evenhuis
Joost J.G. Boot `Apartheid Pro! Contra!`- auteur Joost Johannes Gerardus Boot
Joost J.G. Boot `Waarom ik geloof` - auteur Joost Johannes Gerardus Boot en anderen
J.M. Boot `De Nederlandse gezondheidszorg` - auteurs J.M. Boot en M.H.J.M. Knapen
Joannes van der Boot `D`oprechte tijd- en tijdreekenkunde` (boek op cd) - auteur mr. Joannes van der Boot
J.P.C. Boot `Schouwen`s Westhoek' , fotoboek met meer dan 90 foto`s - auteur J.P.C. Boot
K  terug_naar_boven
Kadastrale Atlas `Kadastrale Atlas van Zeeland 1832` - auteurs Otto Hoogerhuis, Adri de Looff, Bert Wabeke, John van Haver en Gerard de Fouw
Kar, van der Jac. `Joods Verzet, terugblik op de periode rond de Tweede Wereldoorlog`- auteur Jac. van de Kar
Kruistochten Oorlog in woord en beeld - De Kruistochten (de Orde der Tempeliers)
L  
Lambert Boot `Gespreksvoering bij het overbruggen van meningsverschillen`- auteur Lambert Boot
Leendert Hendrik Boot BOOT - geschiedenis van een Hollandse familie (Zegwaart - Leiderdorp - Leiden - Lisse)
Leendert Hendrik Boot `Van Hoogmade naar Arnhem` - Lotgevallen van de boerderij Boskade11 - auteurs Leendert Hendrik Boot e.a.
Leendert Hendrik Boot `Restauratie vijf Hervormde Kerken in de binnenstad van Utrecht`- auteurs Leendert Hendrik Boot e.a.
Leendert Hendrik Boot `Gids Nederlands Openluchtmuseum` - auteurs Leendert Hendrik Boot e.a.
Lemkes-van Wijk, Miny `Schepenboek De Dageraad`- auteur Miny Lemkes-van Wijk
Leydesdorff, Selma `Het water en de herinnering` - auteur Selma Leydesdorff
Lange, de Lieven Hendrik `Kwartierstaat Lieven Hendrik de Lange`
Lina Boot `Achter de wolken schijnt het goed toeven` - auteur Lina Boot
Lockhorst, van Jan en Adriana van der Does `Kopiewapenboek Gelre` - auteurs Jan van Lockhorst en Adriana van der Does
Louwerse, L.L. en P. Leeflang `De scheepswerven en motorenfabriek van Boot` - auteurs L.L. Louwerse en P. Leeflang (uitgave tijdschrift `De Viersprong`)
M  terug_naar_boven
Machteld Boot `Genocide, Crimes Against Humanity, War Crimes` - auteur Machteld Boot
Margreet Boot `Gezocht... rust in Zuid-Frankrijk`- auteur Margreet Boot
Marjan Boot `Vormgeving na `60' , eindredactie Marjan Boot
Marley, David F. `Pirates and Engineers`- auteur David F. Marley
Martin Boot `Exoftalmitiese verzen`- auteur Martin Boot
Martin Boot `Bres` - mederedacteur Martin Boot
Maselis, Marie-Christiane en Arnout Balis en Roger H. Marijnissen `De Albums van Anselmus de Boodt (1550 - 1632`); geschilderde natuurobservatie aan het Hof van Rudolf II te Praag` - auteurs Marie-Christiane Maselis, Arnout Balis en Roger H. Marijnissen
Meetbrief binnenvaartuigen Meetbrief sleepschip `Exelsior' , gebouwd door scheepswerf Boot in Alpen aan de Rijn
N  
Namenboek `Het Namenboek` - auteur A.N.W. van der Plank
Nederland`s Patriciaat `Nederland`s Patriciaat` of `Blauwe Boekjes` - uitgegeven door het Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag
Nelly van Kampen-Boot `Als een stad op een berg` - onder redactie van Nelly Boot en Marja Brak
Nelly van Kampen-Boot `1 Petrus Vreemdelingen ver van huis` - auteur Nelly Boot
O  terug_naar_boven
Onze voorouders `Onze Voorouders V` - onder redactie van de Nederlandse Genealogische Vereniging
P  
Peter Boot `Mesotext: Digitised Emblems, Modelled Annotations and Humanities Scholarship` - proefschrift van dr. Peter Boot
Piet Boot `Het plattelandsleven van Schouwen-Duiveland in vroeger tijd` - auteur Piet Boot e.a.
Piet Boot `Plato, een weg naar de waarheid` - auteur dr. Piet Boot e.a.
Piet Boot `Plotinus, over Voorzienigheid` - auteur dr. Piet Boot
Pieter Boot `De Sovjet-Unie en Oost-Europa`- auteur Pieter Boot
Poortvliet, Rien `Langs het tuinpad van mijn vaderen`- auteur Rien Poortvliet
Q  
R  
René Boot `De plantengroei van de Duinen van Oostvoorne` - auteurs drs René Boot en drs D. van Dorp
Rethaan Macaré, C.A. `Beschrijving der geslachtswapens en rouwborden in de kerken der provincie Zeeland` - auteur Jhr. C.A. Rethaan Macaré
Riemke Boot `De opstand in de Nederlanden 1555-1588`- auteurs Riemke Boot en anderen
Ron Boot Proefdierpathogene micro-organismen - auteur Ron Boot, veterinair-microbioloog
Ron Boot Proefdierpathogene micro-organismen addendum 2004-2011 - auteur Ron Boot, veterinair-microbioloog
Roothaert, A. `De vlam in de pan`- auteur mr A. Roothaert, over o.a. mr. P.J.A. Boot
S  terug_naar_boven
Sanders-Vet Lida `Niet het snijden doet zo`n pijn`- auteur Lida Sanders-Vet
Sandra Boot `De prinses op de erwt en andere sprookjes`- auteur Sandra Boot
Sandra Boot `Twee emmertjes water halen` - auteur Sandra Boot
Schenkeveld-van der Dussen, Riet en Annelies de Jeu Gedichten van Anna Roemersdochter Visscher - auteurs Riet Schenkeveld-van der Dussen en Annelies de Jeu
Sluis-Bij de Vaate, L. `Geslachtsoverzicht van de families Boot - Bij De Vaate` - auteur L. van der Sluis-Bij de Vaate
Stafkaarten Zeeland Stafkaarten Zeeland 1912-1914
Stam en Wapenboek `Stam en Wapenboek van aanzienlijke Nederlandsche Familien` (boek op CD)
Stichting Genealogisch Centrum Zeeland `Zeeuwse Familiepraet`; uitgave van de Stichting Genealogisch Centrum Zeeland
Swanson, James L. `Mensenjacht; de klopjacht op Lincolns killer - auteur James L. Swanson
T  
Thomas Boot `De Rooseknopjes Ontlooken of het Geheim uitgelekt` - auteur Thomas Boot
Toll, van Jurriaan `Nederlandsche Sibbekundigen voor 1853` - auteur Jurriaan van Toll
Ton Boot `OverWinnen` - auteur Ton Boot
Ton Boot `Bezeten Ton Boot`- auteur Igor Wijnmker
Truus Boot `De Vikingen, heersers der zee`- vertaald door Truus Boot
U  
Uitgeverij Boot Uitgeverij Boot te Voorburg
Utrechtse Biografieën `Utrechtse Biografieën' , waarin een beschrijving van de levensloop en carrière van Cornelis Booth - diverse auteurs
V  terug_naar_boven
Vanoppen, Henri `De geschiedenis van Sterrebeek, het Kastelendorp` - auteur Henri Vannoppen e.a.
Veltman, Warner 'Scheepswerf Boot 1877 - 1979 Leiderdorp en Leiden - auteur Warner Veltman
Vorsterman van Oijen, C.A. `De berenning van Aardenburg` - auteur G.A. Vorsterman van Oijen
Vries, de S. `De Geheele Weereld in hare sonderlinghste en uytgeleesenste gevallen` - auteur S. de Vries
Vrieze, de W. Artikel over de Regtkamer en Hotel Bom in Haamstede - auteur W. de Vrieze
W  
Waal, de Adriaan `Stamboom en Achtergrondinformatie Familie de Waal` - auteur Adriaan de Waal
Wapenheraut Maandelijkse uitgaven van de jaren 1897 t/m 1920 van `De Wapenheraut` op cd
Welzl, Jan `Dertig jaren onder de kluizenaars van de pool` - auteur Jan Welzl, bewerkt door mr P.J.A. Boot
Willem Jan Boot Biografie van Willem Jan Boot, bakker te Brouwershaven
Willem Jan Boot `Keizers en Shogun` - auteur Willem Jan Boot
Willem J.J. Boot `Afscheid van ons scheepvaartbedrijf` - auteur Willem J.J. Boot
Willem J.J. Boot `De Nederlandsche Maatschappij voor de Walvischvaart` - auteur Willem J.J. Boot
Willem J.J. Boot `De Nederlandse Raderstoomvaart` - auteur Willem J.J. Boot
Willem J.J. Boot `De Provinciale Boot` - auteur Willem J.J. Boot
Willem J.J. Boot `De tramboten van de RTM` - auteur Willem J.J. Boot
Willem J.J. Boot `De Zierikzeese Stoomvaart` - auteur Willem J.J. Boot
Willem J.J. Boot `Een Eeuw Eigen` - auteur Willem J.J. Boot
Willem J.J. Boot `Holland - PESK` - auteur Willem J.J. Boot
Willem J.J. Boot `Maas en Merwe` - auteur Willem J.J. Boot
Willem J.J. Boot `Nederlandse Veer- en Bootdiensten in oude ansichten` - auteur Willem J.J. Boot
Willem J.J. Boot `Veer- en Bootdiensten in Nederland` - auteur Willem J.J. Boot
Willemien Boot `Seksualiteit en de moed om te zien` - auteur Willemien Boot
Winkler, Johan `In Gods Naam` - auteur Johan Winkler
X  terug_naar_boven
Y  
Yvonne Boot `Eilanden in Rotterdam` -auteur Yvonne Boot
Z  
Zuidervaart, H.J. `Het Duitse Huis te Schelluinen` - auteur H.J. Zuidervaart

De Stichting Verenigde Booten is al een tijd bezig een eigen Booten bibliotheek op te bouwen. Hadden we omstreeks mei 2008 al 70 boeken, waaronder zeldzame exemplaren, in september 2011 staan er 144 boeken in de kast. Diverse genres handelend over of geschreven door een Boot(h)(s) vullen de boekenkast. Dit wordt een ware schatkamer met materiaal.

Sommige bezoekers van onze site verrasten ons met boeken of ander materiaal wat het bestuur en andere bezoekers erg waarderen. De boeken zijn, behalve de antiquarische exemplaren, tegen betaling van de verzendkosten heen en terug gratis ter inzage voor donateurs.

stuurlinks stuurrechts