bel

bel

bel

Kerkwerve

 

Onderstaande foto is genomen van de Bootsweg, die in het gehucht Moriaanshoofd ligt, tussen Serooskerke (Schouwen) en Kerkwerve. De weg loopt van Moriaanshoofd naar de Flauwers-inlagen.

Voor de vogelaars onder ons zeer wel bekend als ongeveer de belangrijkste vogelverzamelplaats van West-Europa, de verscheidenheid aan soorten en zeldzamen is hier zeer groot.
Op het eind van de dijk op de foto ligt café-restaurant `de Herenkeet` met nog een klein bietenhaventje. Hier is het goed toeven als je dorst hebt.
Zo`n 500 m daar vandaan lag het zo vaak genoemde Rengerskerke, waar de Booten de Zeeuwse klei bewerkten. Daar stond ook de boerderij `d`Oute Poppe` waarin een familie Boot woonde.

Aansluitend aan dit gebied, maar dan richting Serooskerke (Schouwen), ligt een pas aangelegd `natuurgebied` onder de naam `Plan Tureluur`. Daarvoor hebben Booten van hun boerderij moeten vertrekken en is deze gesloopt. Het gebied is nu bijna klaar en de vogelaars lopen daar te watertanden.

Bootsweg Kerwerve

© Foto: Herman Boot, 2003


Op de achtergrond de uitkijktoren bij de Bootsweg in het gebied plan Tureluur. Dit heeft de status Nationaal park gekregen en is beschermd gebied. Vele hectaren weiland zijn bewerkt tot ondiepe plassen waar duizenden water-, weide- en waadvogels overwinteren en fourageren. Buitendijks ligt de Oosterschelde. Dit maakt het tot een uniek gebied in West-Europa. Veel boeren Boot hadden hun landbouw- en weide-gronden in deze omgeving.

Op enkele honderden meters afstand lag het nu verdronken plaatsje Rengerskerke, omstreeks 1470 de woonplaats van de tot nu toe oudst bekende Zeeuwse Boot, luisterend naar de naam Jan. Rengerskerke had een belangrijke paardenmarkt.


Bootsweg Kerwerve.2

© Foto: Lau Geerse, maart 2009


Bootsweg Kerwerve.3

Bootsweg met uitkijkpost.


Bootsweg Kerwerve.4

Het plan `Tureluur`.

© Foto`s: Herman Boot, maart 2009.

Klik hier voor sattelietfoto.


 

Vogeluitkijkpunt in nieuw natuurgebied

15 oktober 2006

Ali Pankow

ZIERIKZEE - In het nieuwe natuurgebied aan de Zuidkust van Schouwen tussen de Bootsweg en de Inlaagweg verrijst binnenkort een opmerkelijk object.

Het betreft een vogeluitkijkpunt naar het voorbeeld van de vroegere lichtbakens waarvan er vroeger veel langs de Oosterschelde hebben gestaan.

Deze lichtbakens werden in de volksmond ’kapen’ genoemd. Het vogeluitkijkpunt in de nieuwe natuur langs de Oosterschelde ter hoogte van Kerkwerve krijgt twee verdiepingen. De bovenste verdieping komt op 10,4 meter hoogte ten opzichte van het maaiveld.

Vanaf dat punt is het mogelijk het hele natuurgebied te overzien. Zelfs de Oosterschelde is te zien. De zogeheten deelgebieden twee en drie langs de Oosterscheldekust zijn belangrijke onderdelen van het totale raamplan voor de herinrichting van Schouwen-Oost. Beide deelgebieden worden binnenkort met elkaar verbonden. Een deel van de Bootsweg zal dan worden verwijderd ten behoeve van een optimale watercirculatie die van groot belang wordt geacht voor dit gebied. Voor het gedeelte van de Bootsweg dat wordt gesloopt, komt een wandel- en fietsverbinding in de plaats. Op die manier blijft het mogelijk via de Bootsweg de Inlaagweg te bereiken. Met deze maatregelen om ook de mens enige toegang te verschaffen in de nieuw aangelegde natuur wordt half augustus begonnen. Het werk zal naar verwachting in november gereed zijn.

 Bron: Logo_PZC

 

stuurlinks stuurrechts

 

.