bel

bel

bel

Utrecht

 

De Boothstraat in Utrecht is genoemd naar Cornelis Booth, afstammend van de Dordtse Booten.Van het Utrechts Archief ontvingen we een foto met plattegrond van het perceel en huis wat Cornelis Booth ooit bewoonde in de Boothstraat te Utrecht.

 

Boothstraat Utrecht


Boothstraat Utrecht.2


Boothstraat Utrecht.3

© Foto: Het Utrechts Archief.

Met dank aan het Utrechts Archief.


Boothstraat_Utrecht.4


Boothstraat 6

Van de claustrale huizen van het kapittel van de St. Jan bleef onder andere min of meer goed bewaard het pand waarin thans de voorlichtingdienst van de Rijksuniversiteit te Utrecht is gevestigd nl. Boothstraat 6.

Op 23 december 1658 kocht dr. Cornelis Booth uit de boedel van Maarten van Sijpestein: "... een huys, stalling, wagenhuys, hof en bogaert aen de N.Z. van het St. Janskerckhof achter tot de Voorstraet, oostwaerts de heer van Draeckesteijn; westwaerts de erfgenamen van de vrouwe van Sonsfelt ...".

In 1661 verkocht Cornelis Booth aan mr. Johan van Nellestein en aan Aletta Pater, het gedeelte van het complex dat aan het Janskerkhof grensde. Hier werden twee huizen gebouwd. Het zijn de panden waarin nu de dependance van het Academiegebouw (Janskerkhof 15a) en het Europa Instituut van de Rijksuniversiteit (Janskerhof 16) gevestigd zijn.

Naast zijn medische praktijk vervulde Cornelis Booth vele functies. Sinds 1632 was hij o.a. herhaaldelijk schepen van Utrecht. In november 1640 werd Cornelis Booth benoemd tot bibliothecaris van de Utrechtse Academie. Ook was hij enkele malen burgemeester van Utrecht. Naast deze drukke bezigheden praktiseerde Cornelis Booth ook nog op het gebied van geslachts- en wapenkunde.

Bron: Boothstraat 6
De geschiedenis van een claustraal huis van de St. Jan.

Uitgegeven ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van het perscentrum van de Rijksuniversiteit te Utrecht.

Utrecht, 1979.

Het huis bleef tot 03-02-1718 in bezit van de familie Boot(h), toen werd het gekocht door de kannunik ten Dom Everhard de Beer, het werd bij die gelegenheid `Boothwijck` genoemd. 


Gedenksteen

Niet zichtbaar door de lantaarnpaal (foto boven) hangt aan de gevel onderstaande gedenksteen ter ere van Nicolaas Beets, die ook in dit huis heeft gewoond. 

Gedenksteen_Nicolaas_Beets


Boothstraat Utrecht.5


Boothstraat Utrecht.6


Boothstraat Utrecht.7


Boothstraat Utrecht.8

© Foto`s: Max Verhart.

Met hartelijke dank aan Max Verhart.


De Boothzaal

De Boothzaal Universiteit Utrecht

De Universiteit Utrecht heeft Cornelis Booth geëerd door een zaal naar hem te noemen: een zaal voor 120 personen in vaste opstelling, voorzien van computer, beamer, scherm, katheder en reversmicrofoon.

Logo_Universiteit_Utrecht

Bron: Universiteit Utrecht

Klik hier voor een satellietfoto van de Boothstraat in Utrecht.

Klik hier voor informatie over Cornelis Booth als arts en burgemeester.

stuurlinks stuurrechts

 

.