bel

bel

bel

Johannes (Hans) Boot

Johannes (Hans) Boot, geboren op vrijdag 12 september 1924 in Den Haag en overleden op 23 juli 2013. Woonplaats: Delft. Beroep: bouwkundig ingenieur, lid van het architectenbureau van den Broek en Bakema Rotterdam. 

Johannes Hans Boot.01

Hans Boot

Boot gaat in 1956 bij architectenbureau Van den Broek en Bakema werken. Een van de eerste projecten waar hij aan meewerkt, is de faculteit Bouwkunde van de toenmalige Technische Hogeschool Delft (afgebrand in 2008). Zijn eerste ‘eigen’ project is het cultureel centrum De Klinker in Winschoten (1968, inmiddels gesloopt).

Johannes Hans Boot.06

Faculteit Bouwkunde van de toenmalige Technische Hogeschool Delft (afgebrand in 2008).

Foto: archief Broekbakema architecten

In 1977 maakt Boot namens zijn bureau het winnend ontwerp voor de Centrale Bibliotheek van Rotterdam. Het gebouw is ontworpen als een warenhuis met roltrappen in een centrale vide, met uitzicht op de stad. Het ontwerp strekt zich uit tot het omliggende gebied, waar de treintunnel nog gebouwd moest worden.

Johannes Hans Boot.04

Centrale Bibliotheek Rotterdam

Foto: archief Broekbakema architecten

“Het plan ging uit van lichtgewicht markthallen en behoud van het oude NS-station Blaak. Tot grote woede van Boot worden later naast de bibliotheek de kubuswoningen en het `Potlood` van Piet Blom gerealiseerd. De bibliotheek verliest zijn beoogde context”, schrijft Meindert Booij, huidig directielid van Broekbakema in een In Memoriam.

Johannes Hans Boot.03

Centrale Bibliotheek Rotterdam

Foto: archief Broekbakema architecten

‘Uitgekiende’ logistiek
Boot ontwerpt tevens het hoofdkantoor van de Amrobank (1980) in Amsterdam Zuid-Oost, evenals eerder het computercentrum van dezelfde bank. Volgens Booij heeft dit 60.000 vierkante meter grote kantoorgebouw een ‘uitgekiende’ logistiek en is het ‘uitstekend voorbereid’ op flexibele kantoorconcepten.

Johannes Hans Boot.02

Hoofdkantoor Amrobank in Amsterdam Zuid-Oost

Foto: archief Broekbakema architecten

“Een slimme integratie van constructie, installaties en plafonds, waardoor warmte accumulatie in het beton mogelijk is, maakte het gebouw energiezuinig, misschien wel zuiniger dan de daarom veelgeprezen NMB ertegenover”, schrijft Booij.
 
“De opbouw van de gevel is sterk gebaseerd op functionele en programmatische aspecten als wandplaatsingen, licht, zonwering en onderhoud. Dit geeft niet zozeer een vernieuwende architectonische uitstraling, maar past wel weer in een lange bureautraditie waarin prefabbetongevels heel zorgvuldig worden gedetailleerd.”
 
Masterplan
Boot ontwerpt verder het masterplan voor stadsdeelcentrum Bijlmermeer (1978), maakt een ontwerp voor het Haagse stadhuis (1986) waarmee hij de publieksprijs in de wacht sleept en is als respectievelijk adviseur en supervisor verbonden aan de Jaarbeurs in Utrecht en luchthaven Schiphol (1984-1996).

Johannes Hans Boot.05

Ontwerp Stadhuis Den Haag

Foto: archief Broekbakema architecten

“Kenmerkend voor werk van Boot is een sterk functionele benadering, waarbij alles onderbouwd wordt vanuit menselijk gebruik, de logica van het construeren en technische eisen. Constructie en techniek zijn `eerlijk` zichtbaar. Materiaal gebruik en detaillering zijn zeer degelijk en afgewogen, duurzaam in gebruik en onderhoud”, schrijft Booij.
 
Hans Boot was Officier in de Orde van Oranje Nassau en hij heeft de Wolfert van Borselenpenning van de gemeente Rotterdam ontvangen.

Bron: architectenweb.nl

 


 

 Klik hier voor meer informatie over Hans Boot.

Lees ook het aangrijpende verhaal over zijn vader Cornelis Boot, houtvester in Indië.

stuurlinks stuurrechts

Jan Johan Boot

J.J. Boot werkte bij de gemeente Meppel als gemeentelijk bouwmeester (gemeentearchitect?) en heeft in die hoedanigheid een aantal ontwerpen gemaakt die nog steeds te zien zijn. Het verzetsmonument op de Algemene Begraafplaats is er een van, maar ook de fontein met vijver in het Beatrixplantsoen.


 

J.J._Boot

Periode: 1932
Beschrijving: Lagere school aan de Nova Zemblastraat 2, toen bekend als School D - De Noorderschool - nabij de watertoren. Voor- en oostelijke zijkant van de school, ontworpen door de Dienst van Gemeentewerken (J.J. Boot.). De naast de school gelegen boerderij staat er niet meer.


J.J._Boot.02

Periode: 1950
Beschrijving: Het Prinses Beatrixplantsoen - ook wel `plantsoentje` genaamd - met in het midden het eigenlijke plantsoentje dat ontworpen werd door gemeentearchitect J.J. Boot van de gemeente Meppel.


 

J.J._Boot.03 

Periode: 1955
Beschrijving: Monument voor de gevallenen tussen 1940-1945 op de Algemene Begraafplaats aan de Zomerdijk, steeds het eindpunt van de jaarlijkse dodenherdenking op de 4e mei. De (onduidelijke) namen op de grafsteen voor het Monument werden in 1990 vervangen door koperen letters. Het monument werd ontworpen door gemeentearchitect J.J. Boot.


J.J._Boot.04

Op deze foto: Werkhorst 1 en 3. De linker woning is het woonhuis van J.J. Boot. De foto is onderdeel van het fotoarchief `Meppel in Beeld`. Hierin wordt Meppel huis voor huis en straat voor straat belicht. De bedoeling is om Meppel zoals dat er in 2003-2004 uitziet in kaart te brengen. De fotograaf Ebel Zandstra heeft van alle woningen die de plaats Meppel in 2003 bezat foto`s genomen die op internet te zien zullen zijn. In principe is van elk huis een foto gemaakt. Van dit criterium zal slechts worden afgeweken wanneer in een straat veel gelijksoortige woningen staan. Dan is een groep huizen of een flat in zijn geheel gefotografeerd.

Klik hier voor meer informatie over Jan Johan Boot.


Bronnen:

 • zwart-wit foto`s met beschrijvingen: website van de Stichting Oud Meppel: www.oudmeppel.nl 
 • kleurenfoto en informatie ontvangen van dr. T.J. (Thijs) Rinsema uit Meppel,
  auteur van het cultuur-historisch boek: `In en Buiten Beeld - Kunst in de openbare ruimte in Meppel`

Andere ontwerpen:

 • Gymnastieklokaal in Meppel, tegenwoordig Sportcentrum Johan Balk
 • Diaconessenhuis aan de Hoogeveenseweg in Meppel
 • Theekoepel in Meppel
 • Schaapskooi in Ruinen
 • Markthallen in 1953 met Ellert en Brammert voor de ingang.
  De Markthallen staan er nog steeds: het is de bedoeling om deze te slopen en er een winkelcentrum met appartementen te bouwen. Vanwege de recessie is één en ander vertraagd. 
 • Woning met werf met grote loodsen voor de scheepsbouw Wolter Huisman in Vollenhove

Afgebroken:

 • Gezondheidscentrum in Meppel
 • Openbare MAVO in Mepel met twee leeuwen ervoor, die J.J. Boot speciaal uit Italië liet komen (onbekend is waar de leeuwen zijn gebleven)

Bron: Rita Boot, Meppel

stuurlinks stuurrechts

.

Jan A.C. Boot

Jan_Boot

 

Jan leidt een all-roud architectenbureau, welke in 1994 is opgericht. Vanuit hun goed toegeruste atelier in Alphen aan den Rijn worden opdrachten in heel Nederland uitgevoerd. Zij hebben ruime ervaring met een diversiteit aan opdrachten, varierend van particuliere woningen, woningbouwprojecten en scholen tot bedrijfscomplexen en de restauratie van monumentale gebouwen. Naast de standaard architecten opdrachten, worden zij regelmatig ingeschakeld voor het uitvoeren van haalbaarheidstudies, zowel stedenbouwkundig, architectonisch, als financieel. Hun wijze van dienstverlening trekt opdrachtgevers uit diverse sectoren van de samenleving.

Vanuit de wensen van de opdrachtgever ontwikkelen zij in teamverband hun ontwerpen. Centraal staan de uitgangspunten en de context waarin het gebouw gerealiseerd moet worden. In het ontwerpteam ontwikkelen zij hun visie ten aanzien van de opgave en de wijze waarop zij daar invulling aan denken te geven. In dit stadium is de samenwerking met de opdrachtgever essentieel. Zij betrekken opdrachtgever bij het ontwerpproces, geven vanuit onze deskundigheid uiting aan hun visie en maken die in heldere bewoordingen overdrachtelijk. 

Niet elke opdracht is te realiseren langs gebaande paden. Soms moet je overtuigen dat een afwijking, op bijvoorbeeld het vigerende bestemmingsplan, leidt tot meerwaarde. Meerwaarde voor de gebruiker, als ook voor de omgeving. Zij leiden hun opdrachtgevers zodanig dat elke stap, ook voor de niet professionele opdrachtgever, van voetprint tot oplevering goed te volgen is.

Bron: http://architect-janboot.nl

Met dank aan Jan Boot voor de tip en medewerking.

stuurlinks stuurrechts

.