bel

bel

bel

Willem J.J. Boot

Alles over boten.

Er is ons maar één Boot bekend die zoveel afweet van boten.
Willem Jan Jacobus Boot heeft vele titels op zijn naam staan.
Met nog wat Zeeuws zeezout in het bloed schreef hij zeer gedetailleerd en met kennis van zaken over veerdiensten en scheepvaart.
De lijst is zo uitgebreid dat we er een aparte pagina van hebben gemaakt.


Titel: De Nederlandsche Maatschappij voor de Walvischvaart
Auteur: W.J.J. Boot
Impressum Amsterdam: De Bataafsche Leeuw, 1987
Collatie 96 p. ill.
Annotatie: Met lit. opg
ISBN 9067071293 geb.
Samenvatting: Overzicht van de activiteiten van deze maatschappij (1945-`65).
Trefwoord: Walvisvangst; geschiedenis
Korte bespreking:
Het boek `De Nederlandsche Maatschappij voor de Walvischvaart` (kortweg de N.M.W.) geeft een zakelijk overzicht van deze maatschappij en haar verrichtingen. Het is als volgt opgebouwd: beknopte geschiedenis van de walvisvaart, de walvis, de International Whaling Convention, de oprichting van de N.M.W., de vangstperioden en het einde van de N.M.W. Hierna volgt een beknopte fotoserie van vangst en verwerking. Dan volgt de vlootlijst, een aantal tabellen, bronnen en geraadpleegde literatuur. Het boek is rijkelijk voorzien van zwart/wit foto`s. Het is zakelijk en goed leesbaar geschreven. Het geeft een goed beeld van de zakelijke kant van de Nederlandse walvisvaart van na de Tweede Wereldoorlog. - J.M.G. Slijpen.


Titel: De Nederlandse raderstoomvaart
Auteur: W.J.J. Boot
Impressum Alkmaar: De Alk, cop. 1990
Collatie 128 p. foto`s, tek.
Annotatie: Met lit. opg. en reg
ISBN 90-6013-956-9
Trefwoord: Raderstoomboten; Nederland; geschiedenis
Korte bespreking:
In 1974 maakte J.W. Lodder een Grote Alk over de Nederlandse raderboten (a.i. 74-30-051). Volgens latere studies bleek dat werk noch volledig, noch geheel correct te zijn. In de nu verschenen Grote Alk geeft W.J.J. Boot een doorsnede van de Nederlandse raderstoomvaart, waarin alle tot nog toe bekende studies zijn verwerkt. Daaruit blijkt dat de raderstoomvaart in bepaalde regio`s een beperkte rol heeft gespeeld en betrekkelijk spoedig werd verdrongen door de schroefstoomvaart. De auteur heeft veel foto`s, tekeningen en andere afbeeldingen opgediept, grotendeels van goede kwaliteit. Na een technische uiteenzetting over de raderstoomboot en het rad, wordt de radervaart besproken op resp. de binnenwateren, de kustwateren en op zee, gevolgd door enige raderboten van onze tijd. Een alfabetisch fotoregister, een lijst met belangrijkste gegevens van de afgebeelde schepen en een literatuurlijst besluiten dit boek, dat shiplovers interessante stof biedt. - Jaap A.M. Kramer.


Titel: Nederlandse veer- en bootdiensten in oude ansichten
Auteur: W.J.J. Boot
Impressum Zaltbommel: Europese bibliotheek, 1980
Collatie viii, 104 p. ill.
ISBN 90 288 0164 2
Rubriek 658.49 658.49 658.79
Trefwoord: Veerboten; Nederland; fotoboeken; Veerdiensten; Zeeland


Titel: Schepen, schelpen, schuitengat: de scheepvaart om Terschelling en Vlieland van `Adsistent` tot `Koegelwieck`
Auteur: W.J.J. Boot
Impressum Franeker: Van Wijnen, cop. 1998
Collatie 327 p. ill.
Annotatie: Met lit. opg
ISBN 9051941749 geb.
Trefwoord: Scheepvaart; Terschelling; geschiedenis Scheepvaart; Vlieland; geschiedenis
PIM rubriek Verkeer en Vervoer
PIM trefwoord Scheepvaart


Titel: Texelstoom: geschiedenis en techniek van de stoomvaart op Texel
Auteur: W.J.J. Boot
Impressum Den Burg: Langeveld & de Rooij, 1980
Collatie 297p.; ills., lit.opg.


Titel: De tramboten van de RTM
Auteur: W.J.J. Boot
Impressum Alkmaar: De Alk, 1983
Collatie 144p.; ills., lit.opg.
Annotatie: Geschiedenis van het vervoer over water door de Rotterdamse Tramweg Maatschappij naar de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden
ISBN 90 6013 914 3
Trefwoord: Veerdiensten; Zeeland; geschiedenis Veerdiensten; Zuid-Hollandse eilanden; geschiedenis Tramverkeer


Titel: Van stoomboot Schoonhoven tot raderboot Kapitein Kok
Auteur: W.J.J. Boot
Impressum Amsterdam etc.: De Bataafsche Leeuw, *cop.1985
Collatie 88 p. ill.
ISBN 9067070807
Trefwoord: Raderstoomboten; Zuid-Holland; geschiedenis
Korte bespreking:
De radersalonboot `Kapitein Kok` is de enige nog varende representant van de vele raderstoomboten die van medio 19e eeuw tot medio 20e eeuw het streekvervoer in ons land verzorgden. In dit werk wordt de achterliggende historie van de `Kapitein Kok' , met name de bedrijfsgeschiedenis van de `Reederij op de Lek` die de periode 1857-1950 omvat, in beeld gebracht. Een vlootoverzicht, zw/wit-foto`s van de verschillende schepen en archiefmateriaal illustreren de tekst. Een korte literatuuropgave over binnenstoomvaart completeert het geheel. - E.A. de Vries


Titel: Veer- en bootdiensten in Nederland
Auteur: W.J.J. Boot
Impressum Zaltbommel: Europese bibliotheek, cop. 2000
Collatie 116 p. foto`s.
Annotatie: Oorspronkelijk titel: Nederlandse veer- en bootdiensten in oude ansichten. - Zaltbommel: Europese Bibliotheek, 1980. - (In oude ansichten). - Met lit. opg
ISBN 9028821171 geb.
Samenvatting: Overzicht in woord en beeld.
Trefwoord: Veerdiensten; Zeeland; Nederland; geschiedenis; fotoboeken
PIM rubriek Verkeer en Vervoer
PIM trefwoord Veerdiensten
Korte bespreking:
Historisch overzicht, in woord en beeld, van de veerdiensten in Nederland. Van het zeilveer uit 1904 tot de ferry van nu. De zwart-witfotografie op elke pagina is vaak in oude ansichten. In de inleiding wordt een omschrijving van de scheepvaart als belangrijke vervoerstroom in Nederland gegeven, hetgeen uitmond in de uiteindelijke Nederlandse Veer- en Bootdiensten. Op de volgende 116 pagina`s staan beschrijvingen van de veerdiensten, van de Wadden tot Zuid-Limburg. Op elke pagina staat achtergrondinformatie over de reders, hun veerdiensten en de veerponten die in de vaart waren, of nog zijn. In een aantal gevallen geeft dit een nostalgisch beeld van zeevarend Nederland. De lezer krijgt een redelijk compleet overzicht voorgeschoteld van de Nederlandse veerverbindingen. Zelfs de meest hypermoderne ferry`s zijn niet overgeslagen. Bijna aandoenlijk zijn de beelden en omschrijvingen van de passagiers die vroeger met een paard en wagen door ondiep water naar de veerpont gereden moesten worden. De liefhebber krijgt een indruk over wat is overgebleven van de veerdiensten en wat in de loop der jaren, door de komst van moderne landverbindingen, verloren is gegaan. - A. Meeusen


Titel: De vloot van de Provinciale Stoombootdiensten in Zeeland
Auteur: W.J.J. Boot
Impressum Zaltbommel: Europese bibliotheek, 1981
Collatie 124 p. ill.
ISBN 90 288 1523 6
Trefwoord: Veerdiensten; Zeeland


Titel: De Zierikzeese stoomvaart: een studie naar de bronnen van het openbaar vervoer op Schouwen-Duiveland
Auteur: W.J.J. Boot
Impressum Zierikzee: De Slavenkas, 1985
Collatie 111 p. ill. + Bijl.
Annotatie: Uitg. t.g.v. het 250-jarig bestaan van `De Slavenkas` te Zierikzee. - Met lit. opg., reg
ISBN 9070531062
Trefwoord: Stoomvaart; Zeeland; geschiedenis; Veerdiensten; Schouwen-Duiveland; Verkeer en vervoer; Schouwen-Duiveland
Korte bespreking:
Om hun isolement te doorbreken waren de Zeeuwse eilanden aangewezen op bootverbindingen. De auteur beschrijft in het bijzonder de stoomvaartverbindingen die vanuit Zierikzee werden onderhouden vanaf 1823 tot circa 1920. Deze studie is gebaseerd op archiefonderzoek, waarbij wel veel materiaal werd gevonden, maar ook veel hiaten bleken te bestaan. Het boekje is ingedeeld per traject met beschrijvingen van rederijen. Er is ook een fotogedeelte betreffende de stoomschepen. Achterin volgen nog vlootoverzichten met scheepsbeschrijvingen en silhouetten op schaal. Voorin wordt een interessante indeling van de soorten stoomvaart-stuwingswerktuigen gegeven. Voor de Zeeuwen en degenen die in hun geschiedenis geïnteresseerd zijn vormt dit een onmisbaar werk. - E.A. de Vries


Titel: Zijpe-Anna Jacobapolder: 1900-1988: Afscheid van ons scheepvaartbedrijf
Auteur: W.J.J. Boot
Impressum Zierikzee: NV Streekvervoer Zuid-West-Nederland, 1988
Collatie 64 p ills.
Annotatie: Uitgegeven ter gelegenheid van de opheffing van het veer Zijpe-Anna Jacobapolder op 6 juli 1988
ISBN 90 9002313 5
Trefwoord: Veerdiensten; Anna Jacobapolder (Sint Philipsland); Verkeer en vervoer; Zijpe (Schouwen-Duiveland)


Titel: Holland, Paraat En Start Klaar: lotgevallen van een Terschellinger legende
Auteur: Willem J.J. Boot
Impressum Harlingen: Flevodruk, cop. 1999
Collatie 112 p. ill.
ISBN 9070886359
Trefwoord: Reddingswezen; Terschelling; geschiedenis
Korte bespreking:
De motorsleepboot Holland (1950) was en is zeer populair. Nadat Rijkswaterstaat afstand deed van de sleepboot en rederij Doeksen op Terschelling het schip daarop volgend in 1998 uit dienst stelde zijn er twee boeken over het schip uitgekomen. Piet Lautenbach`s Gúzjen en dit boek, geschreven door de maritiem-publicist Willem Boot. Een interessante detailstudie die de moeite waard is. In de zomer werd het schip ingezet voor het personenvervoer naar het eiland. De Holland werd vooral bekend om de gedurfde bergingsacties. Naast het `gewone` bergings- en sleepwerk komen de taken als milieu-onderzoekvaartuig in dienst van Rijkswaterstaat (1975 - 1998) goed uit de verf. Het fraai vorm gegeven boek, met vele unieke en nooit eerder gepubliceerde (kleuren)foto`s, is bedoeld voor de geïnteresseerden in sleepboten en het werk op de Noordzee. - Cees van Romburgh


Titel: De provinciale boot: honderdvijfenzeventig jaar Provinciale Stoomboot Diensten in Zeeland
Auteur: Willem J.J. Boot
Impressum Franeker: Van Wijnen, 2003
Collatie 271 p. ill.
Annotatie: Met lit. opg.
ISBN 90-5194-264-8
Trefwoord: Provinciale Stoombootdiensten in Zeeland; geschiedenis
Korte bespreking:
Alle verbindingen tussen de - toen nog - eilanden van Zeeland en Zuid-Holland werden vroeger door de Provinciale Stoomboot Diensten (PSD) verzorgd. In deze uitgave gaan we terug in de PSD-geschiedenis tot 1824. Dit is het standaardwerk over 175 jaar veerdiensten in Zuid-West-Nederland: een meer dan complete en zorgvuldig gedocumenteerde uitgave. In zes hoofdstukken, die telkens een belangrijke episode van de PSD beslaan, krijgen we alles te weten over veerverbindingen en veerboten - vroeger veerpont genoemd. De auteur - een autoriteit op het gebied van veerdiensten - heeft zich er niet makkelijk vanaf gemaakt. Want in de vier bijlagen staan zelfs alle technische gegevens; vlootschema, vlootoverzicht, tekeningen en vervoerscijfers. Het is geen sentimenteel verhaal geworden, maar een goed gedegen overzicht met goede illustraties (tekeningen) en prima fotomateriaal. Aan het eind is er ook even aandacht voor het verlies van de veerdiensten en de overgang naar moderne verbindingen (Oosterscheldebrug en Westerscheldetunnel). Hulde voor auteur en uitgever voor een dergelijke prestatie. - A. Meeusen


Titel: De Nederlandsche maatschappij voor de Walvischvaart
Auteur: W.J.J. Boot
Uitgever: De Bataafsche leeuw, Amsterdam
ISBN 90-6707-129-3


Titel: De Zierikzeese Stoomvaart
Auteur: W.J.J. Boot
Uitgever: `De Slavenkas' , Zierikzee
ISBN 90-70531-06


Titel: De Vloot van de Provinciale Stoomboot Diensten in Zeeland
Auteur: W.J.J. Boot
Uitgever: Europese Bibliotheek, Zaltbommel
ISBN 90-288-1523-6


Titel: Zijpe-Anna Jacobapolder 1900-1988
Auteur: W.J.J. Boot
Uitgever: NV Streekvervoer Zuid-West Nederland, Zierikzee (thans Connexxion NV, Boskoop)
ISBN 90-9002313-5


Titel: De Tramboten van de RTM
Auteur: W.J.J. Boot
Uitgever: de Alk, Alkmaar
ISBN 90-6013-914-3


Titel: Van Stoomboot Schoonhoven tot Raderboot Kapitein Kok
Auteur: W.J.J. Boot
Uitgever: de Bataafsche Leeuw, Amsterdam en
ISBN 90-6707-080-7


Titel: De Boot Toet, Geschiedenis van de Urker Bootverbindingen
Auteur: W.J.J. Boot
Uitgever: Stichting `Urker Uitgaven' , Urk
ISBN onbekend


Titel: Een eeuw spoorwegveerdienst Enkhuizen-Stavoren
Auteur: W.J.J. Boot
Uitgever: De Bataafsche leeuw, Amsterdam
ISBN 90-6707-138-2


Titel: TESO door de jaren heen
Auteur: W.J.J. Boot
Uitgever: J. Stolk/Rebotex
ISBN 90-70133-089


Titel: Texelstoom, Geschiedenis en techniek van de stoomvaart op Texel
Auteur: W.J.J. Boot
Uitgever: Langeveld & de Rooy, Den Burg
ISBN 90-70133-05-6


Titel: Nederlandse Veer- en Bootdiensten in oude ansichten
Auteur: W.J.J. Boot
Uitgever: Europese Bibliotheek, Zaltbommel
ISBN 90-288-0164-2


Titel: De Nederlandse Raderstoomvaart
Auteur: W.J.J. Boot
Uitgever: De Alk, Alkmaar
ISBN 90-6013-956-9


Titel: Schepen, Schelpen, Schuitengat, De scheepvaart om Terschelling en Vlieland van Adsistent tot Koegelwieck
Auteur: W.J.J. Boot
Uitgever: Van Wijnen, Franeker
ISBN 90-5194-174-9


Titel: Holland Paraat En Start Klaar, Lotgevallen van een Terschellinger legende
Auteur: W.J.J. Boot
Uitgever: Flevodruk Harlingen en
ISBN 90-70886-35-9
Holland paraat En Start Klaar 2e herziene druk
Holland paraat En Start Klaar 3e herziene druk


Titel: Veer- en bootdiensten in Nederland
Auteur: W.J.J. Boot
Uitgever: Europese Bibliotheek, Zaltbommel
ISBN 90-288-2117-1


Titel: De Stoomtram op Schouwen-Duiveland
Auteur: W.J.J. Boot
Uitgever: Deboektant, Klaaswaal
Schrijver: C. Pols - W.J.J. Boot
ISBN 90-71802-35-3


Titel: Maas en Merwe, geschiedenis van de Stoomboot Reederij Fop Smit & Co.
Auteur: W.J.J. Boot
Uitgever: W.J.J. Boot, Amstelveen
ISBN onbekend;


Titel: Ad Securitatem Donatus - Tot Zekerheid Gegeven, Anderhalve eeuw onderlinge waarborg 1852-2002
Auteur: W.J.J. Boot
Uitgever: OVM `Donatus` en Uitgeverij Van Wijnen-Franeker, Franeker
ISBN 90-5194-2583


Titel: De Provinciale boot - Honderdvijfenzeventig jaar Provinciale Stoomboot Diensten in Zeeland
Auteur: W.J.J. Boot
Uitgever: Uitgeverij Van Wijnen-Franeker, Franeker
ISBN 90-5194-2648


Titel: Een Eeuw Eigen, Texels Eigen Stoomboot Onderneming 1907-2007
Auteur: W.J.J. Boot
Uitgever: N.V. Texels Eigen Stoomboot Onderneming, `t Horntje, Texel
ISBN 978-90-9022086-4&-9;


Titel: Maas & Merwe, historie van de Stoomboot Reederij Fop Smit & Co.
Auteur: W.J.J. Boot
Uitgever Stichting Historische Publicaties Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, Hardinxveld-Giessendam
ISBN 978-90- 803116-8-8

Titel: nnb, 100 Jaar Rederij Doeksen Terschelling, verschijnt 1 juli 2008
Auteur: W.J.J. Boot
ISBN nnb

De laatste titel is van een nieuw boek dat op de helling ligt en op 1 juli 2008 te water gelaten zal worden.

Bron: dit overzicht is geleverd door Willem Jan Jacobus Boot, waarvoor onze hartelijke dank.

C.H.B. Boot

C.H.B. Boot
1813-1892
geboren: 15 september 1813 te Arnhem
overleden: 5 november 1892

Biografie(ën)
Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 1803-1900, (1893)

Werken
(geen titels beschikbaar)
Primaire teksten elders in de dbnl
C.H.B. Boot, ‘Levensbericht van Mr. J.A. Jolles.’ In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1883 (1883)
C.H.B. Boot, ‘Levensbericht van Frans Frederik Karseboom.’ In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1879 (1879)
C.H.B. Boot, ‘Levensbericht van Mr. Joost Hendrik Burlage.’ In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1874 (1874)
C.H.B. Boot, ‘Levensberigt van Mr. Hendrik Provó Kluit.’ In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1861 (1861)

Levensbericht van Mr. C.H.B. Boot.
Nu ik mij nederzet om in enkele trekken het leven te schetsen van den man, die gedurende bijna veertig jaren onder de leden van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde eene eereplaats heeft ingenomen, komt over mij datzelfde gevoel van vredige rust, dat mij steeds heeft bezield, zoo dikwijls ik onder verschillende omstandigheden het voorrecht had met hem in betrekking te komen.

Toen ik, het maatschappelijk leven intredende, eenige jaren onder zijne leiding mocht werkzaam zijn, heb ik mij reeds van dat gevoel verklaring trachten te geven, en toen, even als later, heb ik gemeend deze verklaring alleen te kunnen vinden in de groote harmonie, welke, voorzeker als natuurlijk gevolg van aanleg en karakter maar ook door uitwendige omstandigheden in hooge mate bevorderd, kenmerkend tusschen zijn leven en werken bestond.

Den 15en September 1813, in den tijd dus, waarin, na de woelingen van het einde der vorige en het begin dezer eeuw ons Vaderland zijn onafhankelijk volksbestaan herkrijgen en tevens de behoefte aan rust op staatkundig en maatschappelijk gebied te over bevredigd zou zien, werd Cornelis Hendrik Boudewijn Boot geboren te Arnhem, waar zijn vader Johannes Cornelis Boot reeds gedurende vele jaren predikant was der Nederlandsch Hervormde Gemeente.

Toen een half jaar na zijne geboorte zijne moeder, Vrouwe Boudewina Donker Curtius, overleed, werd de opvoeding van het jeugdig knaapje toevertrouwd aan de zuster zijner moeder, die, zelve kinderloos, hem het gemis der trouwe moederzorg in de ruimste mate wist te vergoeden.

Indien de kunst der opvoeding voor een groot deel gezocht moet worden in de zorg om van hen, wier eigen wil het leven nog niet richten of besturen kan, toch den eigen aanleg te leeren kennen, ten einde op jeugdigen leeftijd het goede daarin tot ontwikkeling te brengen, inzonderheid ook door het weren van met dien aanleg strijdende invloeden, en indien bij de opvoeding dan ook slechts van vrijheid aan de eene, liefde aan de andere zijde sprake kan zijn, dan mag wel de opvoeding, welke Boot bij zijne pleegouders van Kessel-Donker Curtius te `s Gravenhage genoot, eene voortreffelijke genoemd worden. Daaraan dankte hij - en met het klimmen zijner jaren zag hij hierop met altijd grootere dankbaarheid terug - de herinnering aan eene gelukkige jeugd, zooals deze aan een ieder, wien ze ten deel mocht vallen, in steeds vriendelijker licht verschijnt, naarmate de tijd met zijn, ook onder de beste omstandigheden, veelal zorgvol heden en ongewisse toekomst, verder daarvan verwijdert.

Hoe onbezorgd echter het eerste tijdperk zijns levens werd doorgebracht, indrukken werden daarin verkregen, welke blijvende vrucht voor hem zouden opleveren. Al moge de Departementale School der Maatschappij tot Nut van `t Algemeen, welke hij van zijn 7e tot zijn 12e jaar bezocht, in hem niet den meest zitvasten en meest ijverigen scholier hebben gevonden, reeds in die jaren, maar inzonderheid toen daarna de Latijnsche School hem onder hare leerlingen telde, werd door eene allergelukkigste samenwerking van huisgezin en school in hem gewekt die ontvankelijkheid van gemoed, die kalme opgeruimdheid, die zucht naar orde en die liefde tot studie, welke voor hem de waarde van het leven zoozeer hebben verhoogd. Het onderwijs van den conrector Bax en dat van den rector Kappeyne van de Coppello vond in zijnen gelukkigen aanleg den meest vruchtbaren bodem. Door laatstgenoemde inzonderheid mocht hij den machtigen invloed ervaren, die in het schoonste ontwikkelingstijdperk des levens op het voor alle indrukken nog zoo vatbaar gemoed wordt uitgeoefend door de gedurige aanraking met eenen geest, rijk, niet door aangeleerde en voor ieder verkrijgbare kennis alleen, maar bovenal door de uitnemendste eigenschappen van verstand en hart, en daardoor van zelf aangewezen om als leidsman en leeraar anderen tot hooger standpunt op te voeren. Het streven naar het ‘?? ?????, ?? ????? ???? ???’ was voor Boot de vrucht van een vijfjarig verblijf aan de Palladis Haganae Sedes, die hij, na primus te zijn geweest in alle doorgeloopen klassen en overwinnaar in schier elken om prijzen gevoerden kampstrijd, op 17-jarigen leeftijd verliet om zich als student aan de Leidsche Hoogeschool te doen inschrijven.

Welk vak - dat der rechten of der letteren - aldaar het vak zijner keuze zijn zoude, mocht wel geen oogenblik twijfelachtig heeten. Het werd als van zelf aangewezen door het verkeer in den familiekring, waarvan zijn grootvader Mr. Boudewijn Donker Curtius, de President van het Hooggerechtshof, het middelpunt uitmaakte (1) en waarin hij voortdurend in aanraking kwam met zijne ooms, de broeders Willem en Dirk Donker Curtius, destijds reeds rechtsgeleerden van naam, en met zijne neven, die allen de Hoogeschool te Leiden bezochten of reeds bezocht hadden.

De studie der letteren zou echter, ook waar de rechtswetenschap als hoofdvak beoefend werd, niet op den achtergrond geraken. In Leiden zou hij den voortdurenden omgang genieten met zijn eenigen, twee jaar ouderen broeder Johannes Cornellus Gerardus Boot, die, na zijne opvoeding te Arnhem ten huize zijns vaders te hebben genoten, ter zelfder tijd als student het Athenaeum te Deventer voor de Academia Lugduno Batava verwisselde.

Welke beteekenis deze omstandigheid voor den jongeren broeder met het oog op diens studie en verdere vorming moest hebben, behoeft hier wel niet te worden aangeduid; immers allen, wien wetenschap en letteren ter harte gaan, achten zich gelukkig nog steeds te mogen waardeeren de helderheid van geest, den opgewekten levenszin en den rijken schat van kennis van den nu 82 jarigen secretaris der Academie van Wetenschappen, bij wiens nog altijd frissche werkkracht en altijd verjongde werklust wel het allerminst en anders dan ?? ????? passen de epitheta van ‘oud’ en ‘rustend’ welke officieel reeds een 12 tal jaren zijn verbonden aan zijn zoo wel verworven en hem nog steeds omnium consensu verleenden hoogleeraarstitel.

Mocht de gescheiden opvoeding beide broeders niet geheel van elkander hebben vervreemd, door den bij de toenmalige middelen van verkeer betrekkelijk nog grooten afstand tusschen `s Gravenhage en Arnhem hadden tot dien tijd hunne ontmoetingen zich grootendeels bepaald tot de vacantiedagen en tot enkele buitengewone gelegenheden, als de gouden bruiloft hunner grootouders en een reis in gezelschap van hunnen Vader door België ondernomen.

Een voortdurend samenzijn deed voor de veelzijdigheid van beider ontwikkeling groote verwachting koesteren en die verwachting werd ten volle bewaarheid.

‘Een eenig broeder!.… o, wat zin
Sluit niet dit tweetal woorden in!’

dus uit zich onze Boot in een gedicht, waarin hij later zijnen ouderen broeder, bij diens bevordering tot doctor in de letteren en rechten dank zegt, voor het hem gegeven voorbeeld en voor den steun, hem bij de richting, zijner studiën op zoo uitgebreide wijze verleend.

Wel had zich in den eersten tijd eene nieuwe scheiding doen vreezen, toen die oudere broeder zich aansloot bij de Leidsche jagers en dit hem, den nauwelijks 17 jarigen jongeling - wat hij zijnen pleegouders als groote, maar ook als eenige grief placht aan te rekenen - beslist geweigerd werd. Doch die scheiding, welke hij door een uitstapje naar Brabant nog trachtte te verkorten, was gelukkig niet van langen duur. Toen de uitgetrokken studenten in September 1831 tot hunne Alma Mater teruggekeerd waren en het door den hoogleeraar van Hengel bij zijn welkomstgroet op nieuw gewekt enthousiasme zich genoeg geuit had in de feestelijkheden, waarmede hun vreugdevolle intocht binnen Leiden`s veste gepaard ging, werd door beide broeders Boot in hun samenwonen en samenwerken een band gevormd, zóó nauw en hecht als slechts zelden broeders verbindt. Die band werd nog sterker toen zij, in 1834 plotseling aan het sterfbed van hunnen Vader geroepen, de waarde hunner onderlinge gehechtheid in hare volle beteekenis leerden kennen.

In het volgend jaar werd het besluit ten uitvoer gebracht om hun verblijf van Leiden naar Wassenaar over te brengen, ten einde, alvorens hunne wegen zich zouden scheiden, in de kalme natuur eenigen tijd met elkander in gestadige gedachtenwisseling te kunnen doorbrengen en tevens, buiten den invloed van het aan afwisseling dikwijls te rijke studentenleven, hunne reeds ver gevorderde studiën te kunnen voleinden. En hoe eervol door onzen doctorandus die studiën voleind werden, hoe gelukkig hij het vak zijner keuze beoefend had, zonder daarbij de klassieke letteren op den achtergrond te stellen, daarvan werd wel het beste bewijs gegeven door het proefschrift: ‘ de actionum natura et objecto’ waarmede Boot zich den 19den December 1835 summa cum laude den doctorstitel in het Romeinsch en hedendaagsch recht zag toegekend.

Trouwens van den ernst zoowel als van de richting zijner studiën was reeds vroeger in het openbaar gebleken. Den 8en Februari 1834, op den dies natalis der Leidsche Hoogeschool, was de naam C.H.B. Boot bekend gemaakt als die van den gelukkigen winnaar in den kampstrijd waartoe de Senaat dier Hoogeschool had opgeroepen door het uitschrijven der Prijsvraag:

‘Postulat ordo jurisconsultorum commentationem de jure postliminii, ita ut simul exponantur aut illustrentur difficiliora juris Romani loca huc pertinentia.’

Beide studiën, het met zooveel talent verdedigd Specimen juridicum inaugurale en de met de gouden medaille bekroonde Commentatio de jure postliminii Romanorum gaven blijk zoowel van goede methode van onderzoek als van grondige kennis van het staatkundig en maatschappelijk leven der oude wereld.

Hij had daarin getoond steeds te willen doordringen tot de rechtsbeginselen, waarvan wet- en rechtsregel slechts als uitingen moeten beschouwd worden. Daarvoor had hij aan de hand van geschiedschrijvers en rechtsgeleerden de ontwikkeling der behandelde instituten in het Romeinsche rechtsleven nagegaan, tevens op den invloed lettende, welke op die ontwikkeling reeds door andere volken, met name door die van Griekenland, was uit geoefend. Zooveel mogelijk had hij daarbij getracht zich uit de oorspronkelijke bronnen een zelfstandig oordeel te vormen. Daaromtrent zegt hij in het voorbericht zijner commentatio: ‘Varii, quatenus hanc materiam attingunt, mihi perlegendi fuerunt auctores; praesertim antiquiores interpretes in meas partes vocavi, quum recentiores in illorum verba jurasse magis quam meliora de hoc argumento protulisse videntur; ita tamen adhibui, ut non quo major interpretis fama eo etiam majorem ei fidem haberem, majoremve tribuerem auctoritatem, verum magis argumentorum quam auctorum rationem habendam esse putarem.’

Van zijne zucht om bij voor hem niet opgeloste vraagstukken zich liever te houden aan het: ‘suo ordine argumenta disponere quam materiam qua poterat cura pertractare’ geeft hij verder in zijn academisch proefschrift met bescheidenheid rekenschap in de volgende woorden: ‘neque tamen idcirco pluribus me excusare conabor, quum nemini non, experientia docto, notum sit, adolescentem, virium teniitatis sibi conscium, abhorrere ab opere Herculeo, illumque semper esse perridiculum quicumque Icari ad instar, niti studeat pennis ceratis.’

Wat echter ook nog aan zijn jeugdig streven moge ontbroken hebben, in zeer ruime mate mocht hij voor zijn arbeid den lof inoogsten van allen, op wier oordeel hij prijs stelde, en wel in de eerste plaats dien van zijnen leermeester en promotor, den hoogleeraar van Assen, een lof, waarvan men niet wist of hij meer gold den kundigen jurist dan wel den uitmuntenden litterator die, zijne gedachten uitdrukkende met groote ‘elegantia styli’ tevens met bijzondere duidelijkheid en klaarheid de moeielijke stof had weten te bewerken, door hem ter behandeling gekozen.

Zelden voorzeker werd een maatschappelijke loopbaan onder gunstiger auspiciën aangevangen dan die, waaronder C.H.B. Boot de zijne zou mogen beginnen. Na zulke even gelukkige als vruchtbare studiejaren mocht men hem eenen levensloop voorspellen, die grootendeels zou gaan langs zelf gekozen paden.

Scheen aanvankelijk de rechtspraktijk te `s Gravenhage, waar hij opnieuw in het huis zijner pleegouders terugkeerde, de aangewezen weg te zullen zijn, de balie, waartoe hij, na zijne beëediging voor het Hooggerechtshof op 28 December 1835, toetrad, zou hem niet lang onder hare leden stellen.

Hoewel hij het voor een jong advokaat zeldzaam geluk had van reeds spoedig te kunnen optreden ook in belangrijke rechtszaken, hem door zijn oom mr. Dirk Donker Curtius toevertrouwd, een vaste werkkring, waarbij anders dan in de advocaten-praktijk de bezigheden elkander met minder emotie meer regelmatig zouden opvolgen en waarbij hem tevens voor vrije studie voldoende tijd zou gelaten worden, scheen meer geëigend voor zijn aanleg en zijne neigingen.

De invoering der nieuwe rechterlijke organisatie van 1 October 1838 zou hem, geheel overeenkomstig zijn wensch, tot zoodanigen werkkring roepen. Als substituut-officier benoemd bij de arrondissements-rechtbank te Amsterdam, trad hij in den dienst van het Openbaar Ministerie en, door een samenloop van voor hem gunstige omstandigheden reeds op 32-jarigen leeftijd tot officier van justitie bij dezelfde rechtbank bevorderd, bleef hij ruim zestien jaar aan dien dienst verbonden.

Voor hem had de benoeming tot substituut-officier bij de arrondissements-rechtbank te Amsterdam nog eene andere en hoogere waarde, daar zij het tijdstip verhaastte, waarop het huwelijk den band zou bevestigen, die hem reeds langer dan een jaar hield verbonden aan de dochter van Amsterdam`s toenmaligen burgemeester Mr. W.D. Cramer. Onder de groote voorrechten, waaraan het leven van Boot zoo rijk was, mocht stellig die verbintenis, welke zoo beslissenden invloed op zijne toekomst uitoefende, wel het hoogst worden gesteld. Immers, als zijn loopbaan geheel beantwoord heeft aan de verwachtingen daarvan gekoesterd, als hem gelegenheid gegeven werd tot volkomen ontwikkeling zijner vele gaven van geest en hart, dan mocht hij dit mede en voor een groot deel danken aan haar, die hem de dagelijksche zorgen en lasten des levens steeds wist licht te maken, die als trouwe gade en liefdevolle moeder zijner kinderen hem de kracht en de warmte van den huisselijken kring steeds wist te doen gevoelen, en die, zoo zij geroepen werd hem in het openbaar leven ter zijde te staan, den glans der oud- hollandsche vrouwelijke deugden van eenvoud en fierheid ook buiten den drempel der echtelijke woning wist te verspreiden.

Voorzeker, toen Boot den 22en November 1888, omringd door kinderen en kleinkinderen, zijn gouden huwelijksfeest mocht vieren, kon door allen, die van verre of van nabij getuigen waren geweest van de steeds inniger verhouding, welke tot in den avond huns levens tusschen de beide echtgenooten bestond, verklaard worden, dat het hun geschonken voorrecht met te grooter voldoening kon worden genoten, naarmate het van beide zijden verkregen was niet enkel door de zucht om zelf gelukkig te worden, maar bovenal door die om elkander gelukkig te maken.

Stelde het leven in Amsterdam, zoo door zijn ambtelijken werkkring als door de omgeving, waarin hij zich door zijn huwelijk geplaatst zag, aan Boot hooge eischen, aan de andere zijde - gelijk het dit steeds deed en nog doet aan een ieder, die aan dat door traditiën en groote verscheidenheid zoo eigenaardig leven zijne krachten wijdt - gaf het hem, met dubbele rente, het daaraan ten offer gebrachte weder.

Bij de rechtbank, aan welker parket hij onder anderen en achtereenvolgend werkzaam was met Mr. M.H. Godefroi, mr. J. Messchert van Vollenhoven, mr. J.A. Jolles en mr. F.F. Karseboom, wier levenswegen later nog menigmaal zich met den zijne kruisen zouden en met wie allen hij ook na hunne ambtelijke samenwerking steeds in nauwe betrekking bleef, mocht hij - tot groote veraangenaming van beider werkkring en leven - ook de vriendschap verwerven van mr. Maurits Cornelis van Hall.

Tot dien toenmaligen voorzitter der arrondissementsrechtbank, om strijd als den Nestor der Amsterdamsche rechtsgeleerden gevierd, gevoelde Boot zich door gemeenschap van studiën en van liefde tot letteren en kunst inzonderheid aangetrokken. Aan diens nagedachtenis mocht hij later bij zijn vertrek uit Amsterdam, toen hij de betrekking van burgemeester der hoofdstad met die van Minister van Justitie verwisselde, wel de schoonste hulde brengen door in eenvoudige maar teekenende woorden den man te schetsen, wiens werkzaam aandeel in de gebeurtenissen zijner dagen mede eene bladzijde vulde in de geschiedenis van Amsterdam en van Nederland in `t laatst der vorige en in de eerste helft dezer eeuw. Op die schets: ‘Het leven en de letterkundige verdiensten van Mr. Maurits Cornelis van Hall’, welke niet in den handel gebracht maar met een inleidenden brief opgedragen werd aan de leden der ‘Amsterdamsche Rechtsmagistratuur’, meen ik te dezer plaatse inzonderheid de aandacht te moeten vestigen, omdat die schets, beter dan alles wat mijne pen daaromtrent vermag te boekstaven, Boot zelven doet kennen, niet alleen in zijne letterkundige neigingen, in zijne politieke gevoelens en maatschappelijke inzichten, maar ook in zijne liefde tot de hoofdstad van Nederland, waaraan een twintigtal jaren maar vooral de laatste jaren van zijn verblijf aldaar hem zoo nauw hadden verbonden.

Doch ik loop de lotgevallen zijns levens vooruit. De wijze, waarop Boot zijn in een belangrijk centrum van verkeer even gewichtige als moeilijke betrekking vervulde, zijne groote menschen-, zaken- en rechtskennis, gepaard aan een zelden geëvenaarde humaniteit, deden hem de achting in de verschillende kringen der Amsterdamsche samenleving verwerven. Meer en meer werd ook daardoor beslag gelegd op den tijd, dien het ambtelijk leven hem vrijliet. In tal van commissiën, die bevordering van het algemeen belang op maatschappelijk of kerkelijk gebied ten doel hadden, of die ingesteld waren door het openbaar gezag ten einde de regeeringstaak mogelijk te maken of te vergemakkelijken, toonde hij met woord (2) en daad zijne groote werklust en werkkracht.

De vele diensten, op die wijze ook buiten zijn eigenlijken werkkring ten algemeenen nutte bewezen, werden erkend door de burgerij, welke hem bij de eerste rechtstreeksche verkiezing onder de Gemeente-wet van 1851 het lidmaatschap van den Raad met groote meerderheid van stemmen opdroeg. Ook in de vergaderingen van dien Raad wist Boot zich al spoedig door de degelijkheid zijner adviezen te onderscheiden in die mate, dat op hem de oogen zoowel van Bestuur als van Burgerij zich richtten voor het bezetten van den burgemeesterszetel, in 1853 ledig gelaten door Jhr. Mr. G.C.J. van Reenen, die, geroepen tot anderen werkkring, nog 40 achtereenvolgende jaren zijn Vaderland zou mogen dienen op eene wijze, waarover de rouw, die onlangs bij zijn onverwachten dood ieder welgeaard Nederlander vervulde, wel de meest treffende uitspraak deed.

Niet terstond echter zou Boot dien hem op de meest eervolle wijze aangeboden zetel innemen. Om redenen van persoonlijken aard meende hij zijne betrekking bij het Openbaar Ministerie niet te mogen opgeven.

Toen echter eenigen tijd later, door de benoeming van Mr. H. Provo Kluyt tot lid van den Hoogen Raad, het burgemeestersambt op nieuw vacant werd en geruimen tijd onbezet bleef, gelukte het de voor hem bestaande bezwaren uit den weg te ruimen.

Hij meende nu niet langer aan den van vele zijden op hem uitgeoefenden aandrang te mogen weerstand bieden. Den 1en Februari 1855 werd de betrekking van burgemeester door hem aanvaard, en al moge het scheiden hem zwaar zijn gevallen van rechtbank en parket, door de vele en zeer bijzondere blijken van waardeering, ondervonden van de zijde van hen, met wie hij zoo geruimen tijd was werkzaam geweest, toch mochten de drie jaren welke hij op het Stadhuis van Amsterdam zou doorbrengen voor hem, naar eigen en dikwijls herhaalde getuigenis, tot de meest belangrijke en tevens tot de meest aangename van zijn ambtelijk leven behooren. Trouwens, omvangrijker moge zijn nieuwe betrekking geweest zijn, voor hem, die reeds jaren lang dagelijks gewoon was zich aan veelvuldige bezigheden te wijden, kon zij niet te zwaar worden geacht.

Als schier alle handelsplaatsen, waar, door de toepassing van nieuwe, elkander steeds opvolgende, uitvindingen op het gebied van stoom en electriciteit, het verkeer zich na de eerste helft dezer eeuw op verrassende wijze ontwikkelde en hier en daar tot eene tot dusverre in de geschiedenis nog ongekende uitbreiding aanleiding gaf, stond ook Amsterdam in die dagen aan den vooravond van nieuwe toestanden, welke noodzakelijk moesten intreden en slechts korteren of langeren tijd op zich konden doen wachten, naarmate de gehechtheid aan het oude grooter was en door bijzondere omstandigheden weerhield om reeds dadelijk aan het nieuwe de hand te reiken.

Uit dit gezichtspunt mocht onder zijn burgemeestersbestuur voor Amsterdam de aansluiting aan het Duitsche en daardoor ook aan het Europeesche spoorwegnet wel de meest beteekenende gebeurtenis worden geacht. Zij werd dan ook in de beide groote koopsteden van ons land en in Keulen gevierd met driedaagsche feesten, onder de leiding van Boot geopend met een maaltijd op het Oude Stadhuis, het Paleis op den Dam, daartoe door Koning Willem III welwillend ter beschikking gesteld.

Eene dorre opsomming der bestuursmaatregelen, welke onder zijn burgemeesterschap werden genomen, zou hier zeer stellig misplaatst zijn.

Hoe juist Boot voor die dagen de eischen der toekomst begreep, blijkt wel uit den steun door hem aan den ondernemingsgeest van Sarphati verleend. Aan diens bekende stichting ‘het Paleis van Volksvlijt’ welker inwijding hij in 1864 onder de leiding van Prins Frederik met opgewektheid bijwoonde, nam hij een belangrijk deel, terwijl hij tot voor weinige jaren als lid der Commissie van Toezicht aan haar bestuur verbonden bleef. Meer echter nog toonde hij zijn oog geopend voor de door veranderde toestanden gewijzigde behoeften door op krachtige wijze mede te werken tot het in het leven roepen eener belastingregeling, welke in staat zou stellen om ook van gemeentewege, zoowel ten bate der lagere volksklassen als tot bevordering van het verkeer, den accijns op het gemaal af te schaffen. Toen de aanneming van het op die afschaffing betrekkelijk voorstel op de tribune der raadszaal met gejuich werd begroet, uitte de burgemeester in eenige wel gekozen tot het publiek gerichte woorden den wensch, dat men, zooal niet met gelijk gejuich begroeten dan toch met tevredenheid dragen zou de directe belasting, welke weldra zou moeten worden voorgesteld als ‘equivalent’ voor het gevoelig verlies dat de gemeente door den zooeven genomen maatregel zou lijden. Met die woorden werd onder den naam van equivalent de nieuwe belasting ingeleid, welke Amsterdam onder de groote gemeenten van ons Vaderland het eerst invoeren, maar ook een twintigtal jaren later het eerst door een plaatselijke directe belasting naar het inkomen vervangen zou.

De vermelding hiervan moge thans als van een schier van zelf sprekend feit minder belangrijk schijnen, wie de moeilijkheden kent of ervaren heeft aan een geheel gewijzigd belastingstelsel vooral voor de gemeenten verbonden, hij kan zich voorstellen hoe Boot van de toen doorleefde dagen als van hoogst zorgvolle in zijn openbaar leven kon spreken, maar ook als van dagen, welke hem de meeste voldoening hadden geschonken. Maar ook in `t algemeen mag worden getuigd, dat gedurende het geheele tijdperk, waarin hij het ambt van burgemeester der Hoofdstad bekleedde, zijne trouwe toewijding, zijne hartelijke belangstelling in alles wat het leven der burgerij betrof in hare behoeften en verschillende uitingen, hem de grootste voldoening heeft doen smaken. Niet weinig droeg daartoe bij de genegenheid, welke hij in de meest verschillende kringen zich steeds meer en meer verworven zag. Enkele bewijzen daarvan kon hij zich voortdurend met ingenomenheid herinneren. Zoo, onder meer, het enthusiasme, waarmede de bewoners van den zoogenaamden ‘Jordaan’ hem ontvingen, toen bij de inwijding der Willemstraat, welke in die volkrijke buurt eene voor de gezondheid schadelijke gracht verving, zijn rijtuig, nadat de paarden waren afgespannen, door eene dichte menigte werd voortgetrokken en hij zelf in rijm en proza, met de hartelijkste woorden werd begroet. Dat zeer welwillende gevoelens voor hem ook in andere kringen werden gekoesterd ondervond hij in hooge mate, toen het denkbeeld van zijn dichterlijken vriend Joost Burlage, vooral door zijne krachtige medewerking, werd verwezenlijkt, en het monument op den Dam als herinnering aan den volksgeest van 1830 en 1831 in tegenwoordigheid van Z.M. Willem III, van prinsen uit het Koninklijk Huis en van leden der Rijksregeering werd onthuld. Onder de redevoeringen, bij die plechtigheid en bij den daarop gevolgden maaltijd gehouden, werden geene woorden luider toegejuicht dan die, met herdenking van de kracht van Nederland, door Amsterdam`s burgemeester aan den Volksgeest van den ‘tegenwoordigen dag’ in tegenstelling van dien van 1830/31, werden gewijd.

In het begin van 1858 verliet Boot de Hoofdstad om naar de Hofstad terug te keeren, thans als Minister van Justitie en tot het optreden van Mr. J. Bosscha tijdelijk belast met de zaken van den Hervormden eeredienst in het door Rochussen gevormde kabinet.

Of de ministerieele betrekking beantwoord heeft aan zijne verwachtingen? Om verschillende redenen meen ik dit te moeten betwijfelen. Hij bleef, vooral in de eerste jaren na zijne woonplaatsverandering, aan het leven te Amsterdam, waaraan nog zoo vele banden hem verbonden hielden, verre de voorkeur geven boven dat te `s Gravenhage en leerde, volgens eigen verklaring, meer en meer het burgemeesterschap der Hoofdstad hooger stellen dan den ministerieelen werkkring.

‘Hoe langer een boom ergens gestaan heeft, hoe vaster hij er wortel schoot, des te meer bezwaar levert zijne overplanting op’, zoo schreef hij in 1861, toen hij in de levensberichten van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde de voorliefde van zijn vriend Mr. Provo Kluyt voor Amsterdam verklaarde en daarbij van zijne gegelijke gezindheid rekenschap gaf in de volgende bewoordingen: ‘Beiden hadden wij, ofschoon niet te Amsterdam geboren, de beste, krachtvolste jaren onzes levens daar in drukke ambtsbedieningen doorgebracht. Beiden zijn wij er tot de hoogste betrekkingen geroepen geweest en vonden wij derhalve overvloedige gelegenheid om de burgerij in al hare vertakkingen, aanzienlijken zoowel als geringen naar de wereld, te leeren kennen. En de vrucht dier kennis was bij Provo Kluyt dezelfde als zij was en blijft bij mij: eene oprechte hoogschatting en dankbare waardeering van den goeden geest die er heerscht. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . En is dan (zoo drukte ik mij eens bij eene openbare gelegenheid uit) Amsterdam al niet meer de trotsche stad aan het IJ van die vervlogen dagen, en leggen hare bestuurders al geen gewicht meer in de schaal der buitenlandsche politiek - van welk grootsch verleden de herinnering nog vaak, helaas! eene kleingeestige jaloezie tegen haar levendig houdt - toch is zij nog en moge zij in `t belang van het Vaderland blijven de Hoofdstad, waar wetenschappen en kunsten worden aangekweekt, waar de handel zijn zetel houdt, waar de nijverheid bloeit!’

Maar `t waren niet alleen de gehechtheid aan het verleden, de herinnering aan het vele goede, dat hij in Amsterdam achtergelaten had, welke Boot de verandering van werkkring nog dikwijls deden betreuren. Het politieke leven, waarin hij zich door die verandering geplaatst zag, had tot dusverre en heeft ook in zijne latere levensjaren nimmer groote aantrekkingskracht op hem uitgeoefend. De beste verklaring daarvan meen ik wel gevonden te hebben in de beschouwing waarbij hij, wellicht onbewust, kort vóór zijn optreden als minister, zijne politieke geloofsbelijdenis aflegde.

‘Gelukkig voorwaar’ - zoo schreef hij destijds - is ‘hij, die zich in dagen van groote volksberoering van alle partijneming kan onthouden en als een bode des vredes tusschen de partijen mag doorgaan. Maar gelukkig evenzeer hij, die, uit plicht of door de omstandigheden in den politieken stroom medegevoerd, zich de rijke ervaring daarin ten nutte maakt. De vrijheidsleuze van het einde der achttiende eeuw werd in het midden der negentiende, bij het genot van behoorlijke vrijheid, door de leuze des vooruitgangs vervangen. Wél hem, die, zonder er een partijvlag van te maken, én vrijheid én vooruitgang voorstaat, maar daarbij even nauwgezet is op de betrachting van burgerdeugd en burgerplicht.’

Met zulke denkbeelden, die van zijn zoozeer gematigd karakter wel een geheel juist beeld weergeven, gevoelde Boot zich dan ook, waar hij tot de regeeringstaak werd geroepen, hoe langer hoe meer afkeerig van den strijd, door de politieke partijen ook in die dagen gevoerd.

Bezat hij bovendien in hooge mate de kunst der overreding bij het verdedigen zijner zienswijze in kleineren kring, eene parlementaire vergadering met hare noodzakelijke openbare discussiën, waarin niet altijd de kracht der argumenten, maar uit den aard der zaak ook dikwijls de hartstocht der meeningen den boventoon voert, was niet het element, waar Boot zich het best op zijne plaats gevoelde. Toen hij, omtrent dat tijdstip in eene verhandeling uitweidde over de welsprekenheid bij de Grieken en er op wees, hoe die van een Demosthenes zich in de volksvergaderingen kon ontwikkelen maar in den Areopagus werd geweerd, deed hij niet onduidelijk zijne voorliefde uitkomen voor den Areopagus als beantwoordende aan den eisch eener rechtbank, ‘waarin alleen het koele verstand besliste en de redenaar zijne kracht zocht in bondigheid van betoog, overtuigd, dat dit zonder verheffing voorgedragen, bij den kalmen rechter meer zou afdoen dan het blinkende kleed der oratorie.’

Toch mocht Boot, zoowel bij de verdediging der begrootingen van zijn Departement voor de jaren 1859 en 1860 als bij die van het inzonderheid door hem bewerkte wetsontwerp op het gebruik der spoorwegen, aan de Staten Generaal een goeden indruk geven van zijn beleid. Mocht hij verder van zijne werkkracht hebben doen blijken door de spoedige indiening van de later door zijnen opvolger ingetrokken ontwerpen, ten doel hebbende zoowel om ons burgerlijk recht in een zijner voornaamste onderdeelen, namelijk de overdracht van onroerende goederen en het hypotheekstelsel, te verbeteren als de algemeene beginselen van een nationaal Strafwetboek vast te stellen, groote teleurstelling wachtte hem bij de verwerping door de Tweede Kamer van de door hem voorgedragen wetsbepalingen op de toelating hier te lande van vreemde maatschappijen en bij die van het meer omvangrijk wetsontwerp op de rechterlijke organisatie.

Zonder eenig leedgevoel stelde hij dan ook, het voorbeeld zijner ambtgenooten volgende, zijne portefeuille ter beschikking, toen de Eerste Kamer het wetsontwerp afstemde tot het geven van concessie voor den aanleg van een Noorder- en Zuidernet van spoorwegen, nadat dit ontwerp in de Tweede Kamer door de ministers van Bosse en van Tets met goed gevolg was verdedigd tegen de gecombineerde oppositie van Thorbecke en van Hall.

Persoonlijk had Boot slechts reden zich in dezen loop van zaken te verheugen daar, schier tegelijkertijd met zijn eervol ontslag als minister, hij den 29sten Februari 1860 zijne benoeming ontving tot lid van den Raad van State.

Na hetgeen omtrent zijn karakter en levensrichting reeds werd medegedeeld, behoeft voorzeker niet te worden vermeld hoe het lidmaatschap van dat hooge Staatscollege geheel aan zijne wenschen beantwoordde. Buiten de wisselingen en woelingen van het politieke leven vonden zijn werkzame geest en zijne door studie en ervaring verkregen universeele ontwikkeling algeheele bevrediging in het kalm en onpartijdig onderzoek, hetzij van onderwerpen van staatkundig of maatschappelijk belang, hetzij van geschillen welke de toepassing van wettelijk gestelde regelen in zoo grooten getale doen rijzen. En aan afwisseling, ook bij dagelijks geregelde bezigheid, zou het hem in die betrekking niet ontbreken.

Nadat bij de wet van 21 December 1861 (Stbl. no. 129) de werkkring van den Raad van State, welke tot dien tijd had berust op eene provisioneele instructie van den Souvereinen Vorst, geregeld was, en Boot in het nieuw benoemde college, dat, behalve uit den vice-president, uit veertien leden bestond, was overgegaan, nam hij achtereenvolgens deel aan de werkzaamheden in alle afdeelingen, waarin, overeenkomende met de verschillende ministerieele departementen, krachtens koninklijk besluit de indeeling der leden plaats heeft, terwijl hij tevens van 1866 tot 1879 zitting had in de vaste afdeeling voor de geschillen van bestuur.

De werkzaamheid der leden van den Raad van State treedt uit den aard der zaak slechts zelden naar buiten.

Voor zoover echter mag worden afgeleid uit de bij uitzondering openbaar gemaakte adviezen - en ik heb hier meer bepaald het oog op het onder zijn voorzitterschap in de afdeeling ‘Justitie’ bewerkt, zeer zaakrijk rapport over het den 15den Jan. 1886 tot wet verheven ontwerp omtrent wijzigingen in het wetboek van Strafvordering - durf ik zonder vermetelheid beweren, dat zijne werkzaamheid als Staatsraad in alle opzichten vruchtbaar is geweest.

Daarvan getuigde ook wel de hoogachting en waardeering, welke zijn medeleden hem hebben toegedragen. In schier alle afdeelingen, waarin hij zitting had en waarin niet, gelijk in die voor ‘de geschillen van bestuur’, het voorzitterschap van rechtswege aan den vice-president is opgedragen, nam hij, door de keuze zijner medeleden daartoe geroepen, het voorzitterschap waar, en toen hij, na vijftig achtereenvolgende jaren den lande te hebben gediend, met 1 Juli 1888 een eervol ontslag uit dien dienst verzocht en verkreeg, mocht hij van die hoogachting en waardeering de meest ondubbelzinnige en de meest hartelijke bewijzen ontvangen.

Gaven zijne dagelijksche bemoeiingen gedurende de 28 jaren, waarin hij onafgebroken in den Raad van State zitting had, hem als van zelf aanleiding tot hervatting zijner studiën, hoezeer hij er in slaagde zich op de hoogte te houden der wetenschap van het recht in zijne verschillende onderdeelen bleek bij alle gelegenheden, waarin, ook buiten zijne ambtsbetrekking, op zijne belangstelling en medewerking door regeering of particulieren een beroep werd gedaan. Zoo nam hij in 1870 het voorzitterschap waar der examen-commissie voor de betrekking van Commies van Staat - zoo ook trad hij in 1866 met mr. F. Donker Curtius en mr. A.M. van Stipriaan Luiscius op als scheidsman in het geschil, tusschen den Staat en de Maatschappij tot exploitatie van Staatsspoorwegen gerezen omtrent de van genoemde Maatschappij gevorderde grondbelasting. Maar bovenal bleek dit, toen hij in het voorjaar van 1867 het voorzitterschap aanvaardde der Staatscommissie voor de herziening der wetgeving op de eigendomsoverdracht van onroerende goederen, het hypotheekstelsel en het notariaat, aan welke Commissie, samengesteld uit rechtsgeleerden van naam en mannen van de praktijk (3) werd opgedragen om aan de regeering de tot die herziening noodige voorstellen te doen in den vorm van ontwerpwetten en besluiten, met daarbij behoorende memoriën van toelichting.

Voorzeker - en ik kan hierbij uit ervaring spreken - mag het voor een groot deel aan de kalme leiding van haren voorzitter en aan zijne kennis van personen en zaken worden toegeschreven, dat de Commissie, ruim drie jaar na hare instelling, haren uitgebreiden arbeid voleinden en de van haar verlangde voorstellen indienen kon.

Toonde Boot inzonderheld door zijne werkzaamheid in laatstgenoemde Commissie geen vreemdeling te zijn geworden in alles wat tot het gebied van het privaatrecht behoorde, voor dat van strafrecht en strafvordering trad de voorllefde, door zijne langdurige betrekking tot het Openbaar Ministerie gewekt, nimmer op den achtergrond. Al meende hij het hem aangeboden voorzitterschap niet te mogen aanvaarden der Commissie, aan wier werkzaamheid Nederland voor een groot deel zijn Nationaal Wetboek van Strafrecht dankt en al achtte hij, terecht, dat daarop de hoogleeraar mr. J. de Wal wel het meest aanspraak mocht maken, van den ernst zijner wetenschappelijke behandeling van vraagstukken tot het gebied van strafrecht en strafvordering behoorende, gaf hij onder anderen blijk in zijn voor den juristendag van 1870 bewerkt advies tegen het hooger beroep in strafzaken, welk advies bij het daarover gevoerd debat groote instemming vond bij den toenmaligen hoogleeraar mr. A.E.J. Modderman.

Het was echter niet alleen zijn wetenschappelijke zin voor de vakken zijner keuze, welke de verschillende hem opgedragen ambtsbetrekkingen voor hem nimmer het karakter der routine hebben doen aannemen, wel geschikt om van het bekleeden dier betrekkingen af te schrikken, wat evenzeer daartoe voor hem mocht bijdragen was de kracht, welke hij in de verschillende tijdperken zijns levens putte uit de door hem nimmer verwaarloosde beoefening der ‘artes liberales’ welke reeds volgens de getuigenis der oudheid: ‘adolescentiam alunt, senectutem oblectant.’

Nauwelijks werd hem na zijn aftreden als Minister van Justitie meer vrije tijd geschonken, of in het rechtskundig tijdschrift ‘ Themis’ van 1861 verscheen een door hem ingezonden opstel, bevattende Aanteekeningen aangaande de pleidooien bij de Grieken en Romeinen.

‘Het voor jonge pleitbezorgers nuttig boek van Camus: Lettres sur la profession d`avocat, uitgegeven door Dupin aîné’ - zoo luidt de inleiding op die Aanteekeningen -‘is algemeen bekend en in veler handen. Toen ik het las, nu vele jaren geleden, gaven de hoofdstukken sur l`état du barreau chez les Grecs et les Romains, voorkomende in de aldaar opgenomen korte geschiedenis van de orde der advokaten door Boucher d`Argis, mij aanleiding om, wanneer mij onder het lezen van oude schrijvers iets voorkwam tot dit onderwerp betrekkelijk, daarvan aanteekening te houden. Dat lezen van oude auteurs ging, ik moet dit bekennen, daarna dikwijls met groote, al te groote tusschenpoozen. Nu de gelegenheid zich sedert eenigen tijd voor mij heeft opgedaan om die lectuur eenigzins meer gezet te hervatten en die vroegere aanteekeningen mij weder in handen kwamen, bekroop mij de lust om ze, vermeerderd en in eenige orde geschikt, den lezers van de Themis onder de oogen te brengen. Voor volbloed-philologen moge die kost niet uitgezocht of fijn genoeg wezen, ik vlei mij dat er voor dilettant-philologen onder de rechtsgeleerde lezers van dit geschrift een en ander voorkomt, wat hunne aandacht niet geheel onwaardig is.’

Maar niet alleen de classici der oudheid verloren voor hem nimmer hunne reeds van zijne vroege jeugd op hem uitgeoefende aantrekkingskracht, zijn door de studie hunner werken beschaafde geest genoot niet minder van de gewijzigde vormen, welke de literatuur bij de volken van den nieuweren tijd had aangenomen. Groot was zijne bekendheid met en zijne liefde voor onze vaderlandsche schrijvers en dichters der 17e eeuw, terwijl hij zich niet minder thuis gevoelde in de Fransche literatuur van den lateren tijd, nadat vooral een verblijf, op nog jeugdigen leeftijd, te Parijs, waar hij zich gelukkig achtte den omgang te hebben mogen genieten van Athanase Coquerel, hem tot eene nadere kennismaking met de producten dier literatuur uit het romantische tijdperk had aangespoord.

Trouwens van zijne liefde voor de nieuwere letterkunde had hij reeds als student blijk gegeven door met Beets, Hasebroek, Kneppelhout, Beynen en Gewin onder den naam van ‘de Rederijkerskamer’ een gezelschap op te richten, de beoefening der letterkunde zich ten doel stellende. En die liefde zou Boot niet verlaten, maar bij het klimmen zijner jaren hem steeds hooger genot verschaffen, voor hem op nieuw de waarheid bevestigende der door hem zoo gaarne aangehaalde uitspraak, welke Cicero in ‘de senectute’ Cato in den mond legt: ‘Voor hem, die in zich zelven het beginsel van `t geluk niet vindt, moge elke leeftijd even drukkend zijn; maar voor hem, die zich in de letteren verlustigt, is niets een wezenlijk kwaad, zelfs niet de ouderdom.’

Wie Boot dan ook van nabij leerde kennen, moest zich in steeds toenemende mate verwonderen over de dichterlijke natuur, die men, onder zijn altijd kalm en bedaard optreden, zoo weinig bij hem vermoeden kon. Voor zijne naaste omgeving liet hij echter zijn innerlijk gevoel zoo gaarne spreken en, waar het hem te sterk werd, was hij, gelijk hij zelf placht te zeggen, gedwongen daaraan in dichtmaat uiting te geven.

Voorzeker zou zijne bescheidenheid hem de eerste hebben doen zijn om te verhinderen dat ooit van hem als van een letterkundige of dichter werd gewaagd. Zelfs toen eene eenigszins scherpe kritiek reeds in zijne jeugd den staf gebroken had over een der door hem veelvuldig in studenten- of muzenalmanak geplaatste oorspronkelijke of uit het Fransch vertolkte gedichten, rijpte bij hem het vaste besluit, nimmer als schrijver in het openbaar op te treden. En toch deed alles, wat van hem, meest in beperkten kring, in het licht gegeven werd, de fijne literarische ontwikkeling kennen, welke aan zijn omgang zoo bijzondere aantrekkelijkheid wist te geven.

In de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, die van zijne hand de op de hem eigen keurige wijze bewerkte levenschetsen, in 1861 van mr. Provo Kluyt, in 1874 van mr. J.H. Burlage, in 1879 van mr. F.F. Karseboom en in 1883 van mr. J.A. Jolles onder hare jaarlijksche berichten opnam, behoeft dit oordeel wel niet nader te worden toegelicht. Maar dat oordeel zal eveneens worden onderschreven door een ieder, die zijn in 1848 verschenen, niet in den handel gebracht, doch in zeer ruimen kring verspreid en door zijn vriend Burlage in het Nederlandsch vertaald Latijnsch gedicht ‘ Encomium Gulielmi I, principis Arausiae e gente Nassaviâ’ kent, of in het bezit is van een der vele meestal in Latijnsche of Nederlandsche verzen door hem openbaar gemaakte gedachten of gevoelens. Geene treffende gebeurtenis toch in huiselijken of ambtelijken kring kon voorbijgaan, zonder door hem op die wijze te worden herdacht.

Indien ik weerstand bied aan den lust om eenige gedichten uit den geschreven bundel, die voor mij ligt, te dezer plaatse op te nemen, dan geschiedt dit uit den eerbiedigen schroom, welke den levende terughoudt te doen, wat de doode niet wenschte dat geschieden zoude, en niet omdat er onder die gedichten geene zijn, die niet zouden verdienen in ruimer kring te worden gekend. Onder deze behooren wel de gevoelvolle woorden die velen met mij nog voor den geest zullen staan, door Boot aan mr. Jacob van Lennep gewijd, toen hij in 1868 bij de onthulling van Vondel`s standbeeld te Amsterdam het feest van een dankbaar nageslacht mocht vieren, en nevens hem J. van Lennep stond, de door hem zoo hooggeëerde dichterlijke vriend, aan wiens omgang hij zoo menig onvergetelijk uur dankte, met wien hij vele jaren in den Raad van Bestuur der toenmalige Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten was werkzaam geweest en met wien hij in 1860 zoo gaarne zitting had genomen in de Commissie tot hervorming dier Academie, welke na vele wederwaardigheden eerst een tiental jaren later te Amsterdam vervangen werd door de tegenwoordige Rijksacademie van Beeldende Kunsten.

Levendig en genotvol tevens bleef voor hem steeds de herinnering aan dat eigenaardig Vondelsfeest, waarbij liefde voor de aan dien dichtervorst zooveel verplichte Nederlandsche taal den boventoon had gevoerd. Ook andere samenkomsten, door die liefde in het leven geroepen, konden steeds op zijne belangstelling en zoo hem dit eenigzins mogelijk was, op zijne tegenwoordigheid rekenen.

Met velen had hij dan ook toegejuicht de uit de herleefde studie en ontwikkeling der gemeenschappelijke moedertaal bij Noord- en Zuid-Nederlanders zich steeds sterker openbarende zucht tot broederlijke samenwerking. Een der uit die zucht ontsproten taal- en letterkundige congressen, dat in 1869 te `s Gravenhage werd gehouden verkreeg voor Boot nog eene bijzondere beteekenis. Aldaar toch had de anderhalf jaar later door een huwelijk gevolgde kennismaking plaats zijner door geestesrichting en karakter zoo nauw aan hem verbonden dochter met den heer Mr. Odilon Périer (4), een van België`s warmste voorstanders der zoogenaamde Vlaamsche beweging. Mocht hij slechts noode die dochter huis en land zien verlaten, tot in zijne laatste dagen mocht het hem tot vreugde strekken haar in Zuid- zoowel als in Noord-Nederland als om strijd geëerd te zien door de beste beoefenaars onzer taal- en letterkunde.

. . . . . . . . . . . . . . .
Dulce recordari est actos feliciter annos,
Quotque boni nobis praeteriere dies.
Tum demum dicatur iners et inutilis aetas,
Cum vel scribendi desinit omnis amor.
Si plures pergam quo coepi vergere ad annos
Aetas ne faciat me superesse mihi!
At cum deficient animi cum corpore vires,
Id detur et vitae terminus esse meae!

Die regelen, door Boot ter neer geschreven, toen hij het wicht, zij het nog niet den druk der jaren begon te gevoelen, teekenen wel het best zijne gemoedsstemming in de dagen van rust, hem na een werkzaam leven geschonken. En wel waren het gelukkige jaren, wel was het een rijk leven, waarop hij mocht terugzien in de dagen zijns ouderdoms, in den leeftijd, waarin volgens zijn eigen uitdrukking op verre de meeste menschen, zonder eenig verwijt mag worden toegepast het subit quaedam inertiae dulcedo.

Faciendum et sperandum het door hem onder zijn eersten, met goud bekroonden arbeid gestelde motto en waaraan reeds op voor hem treffende wijze, in 1846, bij zijne eerste bevordering in den staatsdienst, herinnerd werd door den grijzen voorzitter der Amsterdamsche rechtbank, dat motto mocht wel het omen genoemd worden, dat gedurende zijn geheele loopbaan voor hem gegolden heeft.

Bij de vervulling zijner levenstaak met den daartoe noodigen heiligen ernst bezield, mocht Boot het geluk smaken schier altijd onder de meest gunstige omstandigheden te arbeiden. Aan waardeering had het hem bij dien arbeid niet ontbroken. Eerbewijzen in allerlei vorm waren hem in ruime mate geworden. Maar én waardeering én uiterlijk eerbetoon hadden den natuurlijken eenvoud van zijn karakter nimmer geschaad, evenmin als de door hem slechts zelden ondervonden miskenning wijziging had kunnen brengen in zijn voor iedereen steeds toegankelijk gemoed.

Mocht, wat zijn huiselijken kring betreft, gedurende zijn langen levensdag rouw noch onspoed, bij het verlies van vier zijner kinderen, hem zijn gespaard, en mocht vooral op zijn lateren leeftijd de dood zijner jongste dochter, gehuwd met den Leidschen hoogleeraar A. Vreede hem diep hebben geschokt, de ondervonden smart deed hem niet over het hoofd zien den rijken zegen, hem in `t bezit zijner trouwe gade en in dat zijner kinderen (5) en kindskinderen geschonken, terwijl hij daarbij het voorrecht hebben mocht, nog vóór zijn heengaan, zijne beide zonen eene eervolle plaats in de rechtsmagistratuur te zien innemen.

Ook bij dat heengaan zelven ging zijn wensch in vervulling, dat hij zich niet overleven mocht.

Geheel onverwacht kondigde zich in het voorjaar van 1892 de voorbode aan van het naderend einde, en, terwijl niemand zijner omgeving mocht verlangen, dat nog zou worden verlengd het lichamelijk en geestelijk geschokt leven van den steeds zoo krachtigen grijsaard - die dikwijls dankend er op kon wijzen, dat hij sedert zijn 8e jaar, toen eene zware kinderziekte voor zijn behoud had doen vreezen, geene ongesteldheid gekend had - verrastte hem nog het einde in den ochtend van 5 November 1892. De strijd des doods zoowel als de weemoed der scheiding waren hem daarbij bespaard gebleven.

Vriendelijk als elke indruk was, welke de persoonlijke omgang met Boot moest geven, blijft vriendelijk elke herinnering, die zijn lang en vredig leven heeft achtergelaten. Dat leven, bestuurd door onkreukbare rechtvaardigheid, groote goedheid en onbekrompen weldadigheidszin, is velen ten zegen geweest.

Indien het mij gelukt is, in het korte bestek, waarbinnen deze schets beperkt moest blijven, een eenigszins getrouw beeld te hebben geteekend van het leven van Mr. C.H.B. Boot, dan moge daarin de verklaring hare rechtvaardiging vinden, die ik in den aanvang dezer bladzijden van den indruk zijner persoonlijkheid trachtte te geven. Volkomen in overeenstemming toch is geweest zijn aanleg met de gelegenheid, hem van der jeugd af aan geschonken om dien aanleg te ontwikkelen; volkomen in overeenstemming met zijne krachten en talenten de betrekkingen, waarin hij een lange reeks van jaren staat en maatschappij mocht dienen; volkomen in overeenstemming eindelijk met zijn karakter en neigingen het tijdperk, waarbinnen zijn leven begrensd bleef enden kring, waarin hij steeds heeft mogen verkeeren.

Faciendum et sperandum, die woorden moesten als van zelf voor den geest komen van hen, die op den somberen Novembermorgen het stoffelijk overschot van Boot op het kerkhof bij den Scheveningschen weg aan de aarde toevertrouwden. Zijn dagtaak was ten einde, maar de wijze, waarop hij die volbracht had, rechtvaardigde de hoop, dat de invloed, welken hij in engeren en ruimeren kring had mogen uitoefenen, blijvende, zoo al niet altijd aanwijsbare sporen van zijn leven en werken zou achterlaten.

En nevens die hoop bezielde voorzeker ook eene andere den innigen kring zijner naaste betrekkingen en nauw aan hem verbonden vrienden. Het is de hoop, welke in onbestemden of vasten vorm als een lux in tenebris wel altijd henenwijst over het graf van hen, die wij om den rijkdom van hunnen geest hebben geëerd en om de goedheid van hun hart hebben liefgehad.

`s Gravenhage 1893.
G. van Tienhoven.

(1) Dat de beoefening der letteren in dien familiekring overigens niet werd verwaarloosd moge o.a. hieruit blijken, dat genoemde Mr. B. Donker Curtius later als schrijver erkend werd van het Legaat van Gilles Blasius Stern, een boekje, in 1784, te `s Hertogenbosch naamloos uitgegeven.

(2) Zoo o.a. in de Ned. jaarboeken voor rechtsgeleerdheid en wetgeving deel X bl. 47 e.v. het opstel over eene onder de werking der schoolwet van 1806 gerezen onderwijsquaestie.

(3) Deze Commissie, bij koninklijk besluit van 9 Februari 1867 (Stbl. no 58) ingesteld, bestond, met mr. C.H.B. Boot als lid en voorzitter, uit de heeren: mr. J.A. Mutsaers, mr. C.H. Gockinga, mr. R.T.H.P.L.A. van Boneval Faure, mr. J.G. Kist, mr. J. Pols, mr. A. de Pinto, Jr. Stam, H. Manger Muntz, B. Tideman, mr. B. van Berckel en mr. J. de Bas, terwijl aan mij het secretariaat werd opgedragen door de welwillende tusschenkomst van Mr. A.A. de Pinto, thans raadsheer in den Hoogen Raad, destijds referendaris aan het Departement van Justitie en als zoodanig steller van het belangrijk rapport aan den Koning, dat tot de instelling der Commissie heeft geleid.

(4) In 1876 schreef Mr. Odilon Périer een levensbericht van Mr. Dirk Donker Curtius, Minister van Staat - Minister van Justitie. Dat boek - eene studie over de politieke gebeurtenissen in Noord-Nederland van 1814 tot 1856 werd door hem opgedragen aan zijnen schoonvader Mr. C.H.B. Boot.

(5) Twee zonen en twee dochters, van wie de oudste is gehuwd met mr. T.C.P. Alsche en de tweede met mr. Odilon Périer te Brussel..

Schrijvers

Beginletter naam

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Onder de Boot personen zitten ook bijzondere. Een aantal bekijkt de wereld met andere ogen en legt deze vast voor het nageslacht, met kwast en verf op het schilderdoek, dan wel met pen en papier op schrift gesteld. Dus ze doen eigenlijk net als wij, maar dan ``t zelfde anders`.
Graag geven we deze bijzondere Booten onder ons een bijzonder plaatsje op onze website en verwijzen we graag naar hun website, als die bestaat, zodat u kunt genieten van wat deze mensen ons willen laten zien. Hun website of link naar verwijzende informatie kunt u vinden op de pagina `Links naar andere websites`.

Er worden ook enkele werken genoemd van andere auteurs die schreven over een Boot.


A

Titel: De overstrooming in Zeeland: beschrijving van de rampen waardoor de provincie Zeeland, tijdens den vloed van 12 maart 1906, is getroffen, benevens een beknopt overzicht van overige geteisterde streken in ons land
Auteur: A. Boot
Impressum Goes: Oosterbaan & Le Cointre, 1906
Collatie 69 p. ill., krt.
Annotatie: Uitg. ten voordeele der noodlijdenden
Trefwoord: Watersnoodramp (1906); Zeeland


Titel: De overstrooming in Zeeland: beschrijving van de rampen waardoor de provincie Zeeland tijdens den vloed van 12 maart 1906 is getroffen, benevens een beknopt overzicht van overige geteisterde streken in ons land
Auteur: A. Boot
Editie 2e dr.
Impressum Goes: Oosterbaan & Lecointre, 1906
Collatie 77p.
Trefwoord: Watersnoodramp (1906); Zeeland


Titel: De toekomst van het boek: verslag van een colloquium gehouden onder auspiciën van de Nationale Unesco commissie op 1 en 2 december 1972 in het `Evert Kupersoord` te Amersfoort
Auteur: A. Boot
Impressum s.l., 1972
Collatie 77, 46p; aantn., lit. opgn.


A. Booth
?-?(17de eeuw)
geboren: ?
overleden: ?(17de eeuw)

Biografie(ën)
F. Jos. van den Branden en J.G. Frederiks, Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde (1888-1891)

Werken
(geen titels beschikbaar)

van wien wegens enkele aanduiding met de voorl. van zijn naam, niet veel meer bekend is, dan dat hij in 1627 secr. was bij het gezantschap naar Zweden. Het kan Andries zijn of Abraham, een broeder van den volgenden.
Hij schr. toen een werk, alleen met de lett. A.B. geteekend, in ms. bewaard in de Utr. archieven en getit.; Journael van de legatie, gedaen in de jaren 1627 en 1628 bij Rochus van den Honaert, Andries Bicker ende Simon van Beaumont, Amst., 1632. Van A. Booth bezit de prov. bibl. van Friesland brieven in ms. over Tjerk Hiddes de Vries, gedurende den tweeden Eng. oorl. door hem als lid der admiraliteit van Fr, geschr., doch ook deze helderen den voorn. niet op.


Titel: Interview met de gebroeders A. en G. Boot uit Kortgene over de watersnoodramp van 1953 [Compact disc]
Auteur: Kees Slager
Impressum Middelburg: Stichting Ooggetuigen van de 20ste eeuw, 1992
Collatie 1 CD (44 min.)
Trefwoord: Watersnoodramp (1953); Kortgene (Noord-Beveland); interviews (geluidsmedia)


Titel: Het versterkte transmissienet voor telefonie
Auteur: A.C. Boot
Impressum Den Haag: Staatsbedrijf der PTT, 1975
Collatie 47p; ills.


Titel: Het versterkte transmissienet voor telefonie
Auteur: A.C. Boot
Corporatie(s) PTT. Centrale afdeling transmissie
Impressum `s-Gravenhage: PTT, 1980
Collatie 48p.; ills., krtn.


Titel: Industriële proceswarmte in relatie tot het temperatuurniveau
Auteurs: A.H. Boot, F.G.H. van Wees en Energie studie centrum
Corporatie(s) Energie studie centrum
Impressum Petten: Energie studiecentrum, 1982
Collatie 59 p. ill., tab.
Annotatie: Met lit. opg.
Trefwoord: Warmte


Titel: Bob Marley: songs of freedom
Auteurs: Adrian Boot en Chris Salewicz; onder red. van Rita Marley
Impressum Den Haag: BZToHH, 1995
Collatie 288 p. ill.
Annotatie: Uitg. ism Free Record Shop
ISBN 90-5501-078-2
Korte bespreking:
Over de wereldbekende Jamaicaanse reggae-zanger/musicus Bob Marley (1945-1981) zijn al vele boeken gepubliceerd. Dit boek is dus het zoveelste in een lange rij. Toch valt het op. Al was het alleen al door het forse formaat (26 x 27 cm), de luxe uitvoering, de opvallende en kleurrijke lay-out, dan wel de ruim 500 fraaie foto`s (die foto`s - waarvan vele nooit eerder gepubliceerd zijn - lopen uiteen van unieke persoonlijke portretten tot klassieke opnamen van de artiest op het hoogtepunt van zijn carrière). Behalve visueel gaat het boek ook inhoudelijk verder dan de obligate standaardinformatie. Het boek vertelt precies wie Bob Marley nou eigenlijk was: een man van eenvoudige afkomst die uitgroeide tot een in meer dan één opzicht invloedrijk figuur, maar ondanks dat eenvoudig bleef. De auteurs hebben veel research gedaan en besteden behalve aan de muziek van Marley ook de nodige aandacht aan de voor sommigen zeker zo belangrijke religieuze en mystieke aspekten van de Rastafari. Tekst en foto`s samen verschaffen de lezer een heel goed inzicht in leven en werk van de legendarische zanger. Het boek wordt besloten met een index, een bibliografie plus korte biografieën van de fotografen. - Herman Ahaus.


Titel: Bob Marley: songs of freedom
Auteurs: Adrian Boot en Chris Salewicz; executive ed. Rita Marley
Impressum New York: Viking Studio Books, cop. 1995
Collatie 288 p. foto`s.
Annotatie: Met lit. opg. en index
ISBN 067085784X hc. - 0140244131 pbk
Samenvatting: Overzicht in woord en beeld van leven en werk van de Jamaicaanse reggaezanger (1945-1981).


Titel: In de raad: een praktische handleiding voor gemeenteraadsleden
Auteurs: Anneke Boot; [eindred.] Ed van der Veen
Impressum Amsterdam: Instituut voor Publiek en Politiek, 1994
Collatie 72 p.
Annotatie: Met lit. opg
ISBN 9064732906
Trefwoord: Gemeenteraad
Korte bespreking:
Bij het aantreden als raadslid in een gemeente merken velen dat het moeilijk is in korte tijd de basisinformatie te krijgen die nodig is voor een soepele start. Van collega-raadsleden en uit verschillende partij- en vakbladen sprokkelen zij hun informatie bijeen. Anneke Boot heeft voor beginnende raadsleden een handleiding geschreven, die hen het eerste halfjaar kan bijstaan. In het boekje geeft zij kort weer wat de bevoegdheden zijn van burgemeester, college van B&W en raad, welke vaardigheden een rol spelen, hoe de gemeentefinanciën zijn georganiseerd, wat van het raadslid in verkiezingstijd verwacht wordt enz. Boot putte voor deze handleiding uit haar tienjarige ervaring als raadslid van de gemeente Leiden. Het is een nuttige gids, die echter nadrukkelijk gezien moet worden als opstapje voor beginners. Ervaring, gezond verstand en gesprekken met betrokkenen zijn vele malen belangrijker om de politiek in eigen gemeente te doorgronden. Vrij kleine letter. - Anneke Huisman.


Titel: Bone mineral density and body composition of children and adolescents in health and disease
Auteur: Annemieke M. Boot
Impressum [S.l.: s.n.], 1997 (Dordrecht: ICG Printing)
Collatie 181 p. ill.
Annotatie: Proefschrift Erasmus Universiteit Rotterdam. - Met lit. opg. - Met samenvatting in het Nederlands
ISBN 9090109153
Trefwoord: Botonderzoek; proefschriften


Anselmus Boëtius de Boodt, Brugge, rond 1550 - 21 juni 1632, Florum, herbarum ac fructuum selectiorum icones


Arnold Boot
1606-1653
geboren: 1606 te Gorinchem
overleden: 1653 te Parijs

Biografie(ën)
A.J. van der Aa, Nieuw biographisch, anthologisch en critisch woordenboek van Nederlandsche dichters. Deel 1 (1844)

geboren te Gorinchem in 1606, overleden te Parijs in 1653, na eerst eenigen tijd te Londen de geneeskunst te hebben beoefend en vervolgens Lijfarts van den Graaf van Leycester, Onder-koning van Ierland en tevens Lands en legerdoctor van dat rijk te zijn geweest, handteerde met geen ongelukkig gevolg zoo wel de Nederduitsche als Latijnsche lier, zoo als blijkt uit de lofdichten op een paar delen van Bors Nederlandsche oorlog. Zij overtreffen althans verre de gedichten van Bor, die het stof der Rederijkers nog niet had afgeschut. De werken van Boot zoo in zijn hoofdvak, de geneeskunst, als in de bijbelsche uitlegkunde vindt men door Chalmot (Biographisch woordenboek der Nederlanden, D. III, bl. 322) opgegeven.

Werken
(geen titels beschikbaar)


Titel: Financiering en macht: van financiële structuur tot beheersstructuur
Auteurs: Arnoud W.A. Boot, Piet A. Verheyen
Impressum [Deventer]: Kluwer Bedrijfsinformatie, cop. 1997
Collatie 184 p. fig., tab.
Annotatie: Met lit. opg., reg
ISBN 9026725302
Samenvatting: Bedrijfskundige studie over de financiering van ondernemingen, waarbij ervan wordt uitgegaan dat een overdracht van geld ook een overdracht van invloed en zeggenschap met zich meebrengt.
Trefwoord: Bedrijven; financiering
Korte bespreking:
Dit boek gaat over financiering van ondernemingen. De in de universitaire wereld werkzame auteurs gaan hierbij in op belangrijke ontwikkelingen op het gebied van de financiële structuur van ondernemingen. De rode draad in het boek is dat een overdracht van geld ook altijd een overdracht van invloed en zeggenschap met zich meebrengt. In afzonderlijke kaders worden steeds praktijkvoorbeelden gegeven. Een uitgebreide literatuuropgave en registers op onderwerpen en personen besluiten het boek. De duidelijke structuur, de praktische invalshoek en de actualiteit van het onderwerp maken het boek geschikt voor het bedrijfsleven en de universitaire wereld. - Drs. M. Sijtsma.


Titel: De financiering van het bedrijfsleven: tussen structuurregime en financiële sector
Auteur: Arnoud W.A. Boot
Impressum Amsterdam: Amsterdam University Press, cop. 1994
Collatie 55 p.
Annotatie: Met lit. opg.: p. 53-55
ISBN 9053561048
Trefwoord: Bedrijven; financiering


Titel: Credit, Intermediation, and the Macroeconomy: Models and perspectives
Auteurs: Arnoud Willem Alexander Boot, Sudipto Bhattacharya, Anjan V. Thakor
Oxford University Press

terug_naar_boven

B

Titel: Gij ons onderhouwet: Ger. Gemeente Haamstede en haar voorgeschiedenis, 1903-1983
Auteur: B. Boot
Impressum [Haamstede: Geref. Gemeente, 1984]
Collatie 178 p., [22] p. ill.
Trefwoord: Godsdienst; Haamstede (Schouwen-Duiveland)


Titel: Jeruzalem, de stad van de grote Koning: 3000 jaar stad van David
Auteur: B. Boot
Impressum Leiden: Groen, 1995
Collatie 59 p.
ISBN 905030561X
Samenvatting: Korte beschouwingen van markante periodes uit de geschiedenis van Jeruzalem.
Trefwoord: Jeruzalem; geschiedenis
Korte bespreking:
In 8 korte overdenkingen verklaart de schrijver, ouderling van de Gereformeerde Gemeente Haamstede, de unieke positie van Jeruzalem. Deze stad blijkt telkens bij markante scharnierpunten in de geschiedenis van Israël een hoofdrol te spelen. De schrijver is er duidelijk in geslaagd de grote betekenis van deze stad over te dragen. De periodes die hij behandelt, zoals de vroege oudheid ten tijde van Abraham, het koningschap van David, de ballingschap, het leven van Jezus, zijn duidelijke illustraties. Gespreksvragen aan het eind van iedere studie maken het boek bruikbaar voor zelfstudie en kringenwerk. Tegen de achtergrond van het 3000-jarig bestaan van Jeruzalem is het boek uiterst actueel. - Ds. M.A. van der Vlugt.


Titel: Praatboek uit Zuid-Afrika: blank en niet-blank, progressieven, verkrampten en bruggenbouwers, in 100 onthullende interviews
Auteur: B. Boot-Siertsema en J.J.G. Boot
Impressum Amsterdam: Buijten & Schipperheijn, 1982
Collatie 432 p. krt.
Annotatie: Bevat lit.opgn.
ISBN 83-12-025-4. - 9060644395
Trefwoord: Apartheid


Bastiaan Cornelis Moerkerk Boot
1834-1902
geboren: 22 juni 1834 te Randwijk
overleden: 12 februari 1902 te Utrecht

Biografie(ën)
F. Jos. van den Branden en J.G. Frederiks, Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde (1888-1891)

stud. sinds 1853 te Utrecht, werd in 1860 predikant te Bahren-Lathum, in 1867 te Joure en 1871 te Lent bij Nijmegen, waar hij nog staat.
Voor een liefdadig doel gaf hij in 1878 te Nijmegen uit: Lentsche bloemen, en verder eenige nov. in de tijdschr. Europa en Los en Vast, als: Eene oude vrijster, Belialsman en de familie De Linge"

Werken
(geen titels beschikbaar)


Titel: Steeds sneller en betrouwbaarder, maar niet duurder: de reorganisatie van het vervoer van vrachtstukgoederen bij de Nederlandse Spoorwegen
Auteur: B.C.M. Boot
Impressum Den Haag: Moorman, 1934
Collatie 28p.; ills.


Titel: Haptonomie: een kwestie van gevoel
Auteur: Bob Boot
Impressum Amsterdam [etc.]: Archipel, cop. 2004
Collatie 294 p.
Annotatie: Met lit. opg
ISBN 9063051190
Samenvatting: Populaire beschouwing over uiteenlopende aspecten van deze lichaamsgerichte therapie.
Korte bespreking:
In het voorwoord staat dat het boek niet bedoeld is voor professionele hulpverleners in de haptonomie, maar meer voor geïnteresseerden. Die interesse weet de auteur die zelf fysiotherapeut en haptonoom is, zeker te wekken met zijn interpretatie van de haptonomie. In het eerste deel beschrijft hij wat haptonomie is en de therapeutische toepassing hiervan. In deel twee gaat hij in op de geschiedenis, de uitgangspunten en de onderliggende filosofie. Vervolgens komt de hapnotherapie als toepassing aan bod. In dit deel behandelt hij onderwerpen als geboorte, ouderschap, vriendschap, relaties, tederheid, intimiteit, seksualiteit, agressie, ziekte, sterven, rouw etc. vanuit haptonomisch perspectief. Het boek is helder van opzet, toegankelijk in stijl, het heeft een eenvoudige vocabulaire en door de verschillende casussen, in cursief, krijgt de lezer een gedetailleerd beeld van wat een hapnotherapeut doet en met welke klachten hij kan helpen. Een lijst met aanbevolen literatuur achterin. In tegenstelling tot het standaardwerk `Haptonomie` (1988)* van Veldman is dit boek voor een groot publiek toegankelijk. - S. Roest-Mouissie


Titel: Zorg rondom COPD
Onder redactie van B.S. Boot en H.A.M. Kerstjens
Bohn Stafleu van Loghum

terug_naar_boven

C

Caroline Boot, Marijke van der Heijden

Werken
`Gemeenschapskunst` (1978)

genre: sec - letterkunde
Beschikbare tekst in de dbnl `Gemeenschapskunst` (1978)


Titel: Artistiek damast van Brabantse bodem 1900-1960: ontwerpen van Chris Lebeau, André Vlaanderen, Jaap Gidding en tijdgenoten
Auteurs: Caroline Boot, Sanny de Zoete; [fotogr.: Joep Vogels ... et al.; red.: Kitty de Leeuw ... et al.]
Corporatie(s) Nederlands Textielmuseum, Tilburg
Impressum Tilburg [etc.]: Stichting Zuidelijk Historisch Contact [etc.], 2005
Collatie 126 p. ill.
Annotatie: Uitg. ter gelegenheid van de tentoonstellingen `Artistiek damast van Brabantse bodem, 1900-1960` van 8 oktober 2005 tot en met 22 januari 2006 en `Van Arabesk tot Zwaantje; damastontwerpen van sierkunstenaar Chris Lebeau` van 4 oktober 2005 tot en met 22 januari 2006 in het Textielmuseum Tilburg. - Met lit. opg., reg
ISBN 90-70641-00-3
Korte bespreking:
Er bestond in de provincie Noord-Brabant sinds het midden van de negentiende eeuw een bloeiende linnenindustrie, in het bijzonder in en rond Eindhoven. Omstreeks 1900 was men, consument en fabrikant, uitgekeken op de traditionele patronen. De ene na de andere fabrikant trok een kunstenaar aan die moderne ontwerpen voor linnendamast voor de fraai gedekte tafel leverde. Na een voorwoord volgt een inleiding waarin iets over damast, de consument uit de twintigste eeuw, reclame en de textielnijverheid in Brabant. Vervolgens zeven hoofdstukken waarin telkens een fabriek en de voor die fabriek werkende ontwerpers worden beschreven. Tot slot een naschrift, noten, register en een bibliografie. De tekst bevat heel veel informatie die dankzij de vele en goede illustraties ook begrijpelijk is. Een bijzondere publicatie die het belang van de regio Zuidoost-Brabant verre overstijgt. Het materiaal is over het hele land afgezet en bevindt zich, weggestopt in donkere kasten, nog in menig huishouden; het heeft nu bovendien de belangstelling van verzamelaars uit heel Nederland. - Dr. J.D. van Dam


Titel: Flexible 1: pan-European art
Auteur: Caroline Boot
Impressum Tilburg: Nederlands Textielmuseum, 1993
Collatie 2 dl. ill.
Annotatie: Uitg. t.g.v. tentoonstelling in o.a. Nederlands Textielmuseum, Tilburg, 02-10-1993 - 30-01-1994
ISBN 90 70962 20 9. - 90 70962 23 3
Trefwoord: Textielkunst; geschiedenis; 1986-1995; tentoonstellingscatalogi


Titel: Made in Tilburg: design - kunst: productie textielmuseum
Auteur: Caroline Boot; [red. Hanneke Oosterhof; fotogr. Joep Vogels ... et al.]
Corporatie(s) Nederlands Textielmuseum, Tilburg
Impressum Tilburg: Nederlands Textielmuseum, [2004]
Collatie 95 p. ill.
Annotatie: Tentoonstellingscatalogus van de gelijknamige tentoonstelling in het Nederlands Textielmuseum, Tilburg, van 27 november 2004 t/m 13 februari 2005. - Met reg
ISBN 90-70962-34-9
Trefwoord: Textielkunst; Nederlands Textielmuseum (Tilburg); tentoonstellingscatalogi
Korte bespreking:
Deze publicatie is een catalogus van de gelijknamige tentoonstelling in het Nederlandse Textielmuseum in Tilburg. In een inleiding schetst de schrijfster en conservator van het museum de ontwikkelingen binnen het Textielmuseum. Het is een museum in bedrijf, het toont de vervaardiging van het product textiel binnen de Tilburgse traditie, van ontwerp tot eindproduct. Daarnaast is het museum een textiellaboratorium. Het biedt een permanente werkplaats aan textielkunstenaars en maakt het proces van ontwikkelen, voorbereiden, weven, borduren en tuften zichtbaar. In het catalogusgedeelte worden deze thema`s per hoofdstuk gegroepeerd. Naast het curriculum van de deelnemende ontwerpers zijn kleurenfoto`s van het uitgevoerde werk opgenomen naast een aantal afbeeldingen van de oorspronkelijke ontwerpen. Op stof geprinte motieven en borduursels worden als autonome kunstwerken gepresenteerd De huidige kernwaarden van dit museum: vakmanschap en creativiteit worden uitgedragen in deze publicatie en in de tentoonstelling. - A.M. Tabak


Titel: Great photographers of World War II
Auteur: Chris Boot
Impressum Leicester: Magna Books, cop. 1993
Collatie 112 p. ill.
Annotatie: Met lit. opg
ISBN 185422512X geb.
Trefwoord: Wereldoorlog II; fotoboeken
Korte bespreking:
In zijn uitvoerige inleiding schetst de samensteller het ontstaan, de ontwikkeling, de aard en de betekenis van de oorlogsfotografie, in het bijzonder gedurende de Tweede Wereldoorlog, alsmede de invloed ervan op de oorlogvoering en de opinievorming in de wereld. Aan de orde komen de topfotografen der oorlogvoerende partijen, hun werkzaamheden aan de diverse fronten in Europa, Afrika en de Pacific; verder de politieke en sociale achtergronden en de invloed daarvan op de beslissingen der betrokken autoriteiten. De foto`s, alle in zwart-wit, tonen vele aspecten van de oorlogvoering waarbij de slachtoffers onder de combattanten en de burgerbevolking veel aandacht krijgen. De ruim 100 foto`s, op groot formaat en technisch perfect gereproduceerd, verraden de mentale instelling der inmiddels beroemde fotografen. Bijzondere aandacht wordt besteed aan personen en werk van Robert Capa, Edward Steichen en W. Eugene Smith. Tot besluit een geselecteerde bibliografie en een lijst van degenen die een bijdrage hebben geleverd aan dit veelzijdige en uitermate indrukwekkende beeld van de oorlog. - P. v.d. Ham.


Titel: Magnum stories
Auteur: ed. by Chris Boot; [transl. by Imogen Forster ... et al.]
Impressum London [etc.]: Phaidon, 2004
Collatie 510 p. ill.
Annotatie: Met index
ISBN 0-7148-4245-1 geb.
Samenvatting: Ruim zestig fotografen van het fameuze, in 1947 opgerichte fotoagentschap Magnum vertellen over hun loopbaan en de totstandkoming van hun beeldverhalen.
Trefwoord: Reportagefotografie; Magnum (fotoagentschap); fotoboeken; geschiedenis; 20e eeuw Reportagefotografie; Magnum (fotoagentschap); fotoboeken; geschiedenis; 21e eeuw
Korte bespreking:
Ruim zestig fotografen van het fameuze, in 1947 opgerichte fotoagentschap Magnum vertellen over hun loopbaan en de totstandkoming van hun beeldverhalen. Nog levende fotografen doen dat in interviews, overleden collega`s staan centraal in achtergrondartikelen. Alle generaties Magnum-fotografen komen aan bod: van de oprichters (o.a. Capa en Cartier- Bresson) tot de jongste lichting. Na hun uitleg over de aanpak en de selectie van het fotomateriaal volgt een zelfgekozen `fotoverhaal`. De foto`s representeren diverse genres in de fotografie en weerspiegelen de eigen kijk die Magnum-fotografen hadden op de historische ontwikkelingen in de 20ste eeuw. De samensteller, die een uitgebreide (Engelstalige) inleiding schreef en alle interviews afnam, was enige tijd Magnum-directeur en is conservator en een bekende publicist. De ongeveer 800 foto`s in dit grote, vierkanten boek zijn uitmuntend gedrukt. Met biografietjes van fotografen en een register. Deze uitgave biedt een zeldzaam kijkje in de hogeschool van de fotojournalistiek en laat iedere fotoliefhebber watertanden. Frits Baarda - Frits Baarda


Titel: Competentiegericht beoordelen in hoger beroepsonderwijs
Auteurs: Co Boot, Harm Tillema
Impressum Utrecht: Lemma, 2001
Collatie 69 p. ill.
Annotatie: Met lit. opg
ISBN 9051899300
Samenvatting: Beschrijving van het portfolio en het development center als methoden voor het begeleiden en beoordelen van competenties in het hoger beroepsonderwijs.
Trefwoord: Beoordelingsmethoden; hoger beroepsonderwijs; Nederland
Korte bespreking:
Competentie is een nieuw begrip in hoger onderwijs en personeelsbeleid. Een competentie beschrijft iemands gedrag in een specifieke werksituatie. Veel onderwijs is de laatste jaren omgebouwd van het denken in eindtermen naar denken in competenties. Grootste probleem daarbij is de toetsing van die competenties. De auteurs geven helder aan hoe je dat zou kunnen doen. Eerst geven ze in twee inleidende hoofdstukken weer wat een competentie is en hoe je dat in een hogere beroepsopleiding kunt gebruiken. Dan gaan ze in twee aparte hoofdstukken in op twee - overigens nauw aan elkaar gerelateerde - beoordelings- en begeleidingsinstrumenten: het portfolio en het development center. Tevens wordt dat afgezet tegen een trend als het assessment. Met name voor docenten in het hbo is dit een aardig, vernieuwend boekje. Het kan ook interessant zijn voor personeelsbeoordeling in bedrijven. - Drs. E.A. van Kemenade


Titel: De salige uitkomst van den stryd des geloofs in Paulus ... op het afsterven van ... Cornelius Boot
Auteur: Egidius vande Putt
Impressum Utrecht: Abraham van Thiel, 1713
Collatie [VI], 38 p. vignet
Trefwoord: Boot, Cornelis


Cornelis Booth
?-1678
geboren: ? te Utrecht
overleden: 13 juli 1678 te Utrecht

Biografie(ën)
F. Jos. van den Branden en J.G. Frederiks, Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde (1888-1891)

Werken
(geen titels beschikbaar)

geb. te Utr., en aldaar overl. 13 Juli 1678, was er Med. doctor, sedert 1632 lid der stadsreg., Raadsheer in den hove van Utr., en in `56 lid der Staten van dat gew.; hij verzamelde een groot aantal oudheid- en geschiedk. bescheiden, in onzen tijd het eigendom der Utr. archieven geworden.
Hij ontwierp een groot register van de Magistraat der stad Utr., deels bijeengebr. onder den titel: Fasti consularis. Bovendien maakte hij eene korte beschr. van de stad Utr., bij de kaart dier stad door H. Saftleven, in 1648 uitgeg., hiervan bestaan ook afz. drukken ‘in bladgrootte,’ Utr., 1651 en 1715, in 4o, Amst., 1715, en in 8o, Amst., 1745. Nog werd zij afgedr. achter den 2en dr. der Chronike van Cortgeen, z.a., en vóor Van de Water`s Utr. Placcaatboek, 3e deel, 1729.


Titel: Electrische uitrusting van het vliegtuig
Auteur: C. Boot
Impressum Amsterdam etc.: Stam, 1942-1948
Collatie 3 dl. ill.
Annotatie: I: Stroomverzorging. II: Licht en kracht. III: Ontstekingssysteem, instrumenten en boordnet


C.H.B. Boot (uitgebreid)


Titel: 50 jaar vliegveld Haamstede
Auteur: C.J. Boot

terug_naar_boven

D

Titel: Honderd jaar schepen en veertig jaar motoren: gedenkboek, uitgegeven bij het jubileum van D. en Joh. Boot n.v. Alphen aan den Rijn, 1951
Auteur: geschreven door K. Norel; naar historische gegevens in hoofdzaak verschaft door J.W. van Zwieten
Impressum Alphen aan den Rijn: Boot, 1951 (Alphen aan den Rijn: Samsom)
Collatie 114 p. ill.
Trefwoord: D. en Joh. Boot (scheepswerf); geschiedenis

terug_naar_boven

E

Titel: `Op weg` [Compact disc] / Kinderkoor De Sjofar; (dirigent) Ellen van den Hoek-Boot; (piano-orgel) Kees Groenleer; (keyboard) Mar van der Veer; (dwarsfluit) Astrid Boot-Schouls; (bas) André v.d. Schelde; (gitaar) Dick de Koning; (solozang) Marjolein Kloet
Auteurs: Ellen van den Hoek-Boot, Kees Groenleer, Mar van der Veer, Astrid Boot-Schouls, André v.d. Schelde, Dick de Koning, Marjolein Kloet
Corporatie(s) Kinderkoor De Sjofar
Impressum Ouwerkerk: Studio 2, [1997]
Collatie 1 CD (59 min., 5 sec.)
ISBN Sjofar 01
Trefwoord: Kinderkoren; Zierikzee (Schouwen-Duiveland); muziek en zang (geluidsmedia)


Everard Booth
1638-1716
geboren: 1638 te Utrecht
overleden: 1716 te Utrecht

Werken
(geen titels beschikbaar)

Mr. Everard Booth, heer van Mijdrecht, lid van den hove van Utr., oudste zoon van Dr. Cornelis, werd te Utr. geb. in 1638 en overl. er in 1716. Ook hij verzamelde hss. en maakte hist. aanteekeningen.
Van de laatste is in de Berichten van het Hist. Gen. deel VI uitgeg.: Dagel. aant., gedurende het verblijf der Franschen te Utr., in 1672 en `73 gehouden.

terug_naar_boven

F

Titel: Concert op Vrijdag 17 December 1926 `s avonds 8 uur in het `Concertgebouw' , Emmastraat, Vlissingen Weihnachts Oratorium van Joh. Seb. Bach met orkest en pianobegeleiding / alt F.G.M. Boot; tenor J. de Vries; bas W. Ravelli; vleugel Jan van de Sande
Auteurs: F.G.M. Boot, J. de Vries, W. Ravelli en Jan van de Sande
Impressum Vlissingen: N.V. v/h Mestdagh, [ca.1926]
Collatie 11 p.
Trefwoord: Concerten; Vlissingen (Walcheren)
Zangverenigingen; Vlissingen (Walcheren)

terug_naar_boven

G

Titel: In en om de stolpboerderij
Auteur: G. Boot
Collatie P. 41-54


Gerardus Wilhelmus Boot
1763-1832
geboren: 21 mei 1763 te Leur
overleden: 6 september 1832 te Gorinchem

Werken
(geen titels beschikbaar)

Biografie(ën)
A.J. van der Aa, Nieuw biographisch, anthologisch en critisch woordenboek van Nederlandsche dichters. Deel 1 (1844)
F. Jos. van den Branden en J.G. Frederiks, Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde (1888-1891)

geb. den 21 Mei 1763 te Leur, in de baronnie van Breda, waar zijn vader Gerardus Boot, destijds Predikant was, genoot het onderwijs in de geleerde talen te Breda, en vertrok vervolgens naar Leydens hoogeschool, ten einde zich even als zijne beide broeders, Johannes Cornelis Boot die hier volgt, en Diderik Boot, den 2 Mei 1811, als Predikant te Heusden overleden, tot het leerambt bekwaam te maken. Door eene hevige borstziekte aangetast, echter dit voornemen moetende opgeven, legde hij zich, meer bijzonder, op de oude Letterkunde toe, en werd achtervolgens Preceptor, aan de Latijnsche scholen te Breda, Middelburg en Zutphen, en eindelijk in het jaar 1792 Rector, aan die te Gorinchem, alwaar hij den 6 September 1832 overleed, bij zijne echtgenoote Mejufvrouw Mechteld Hendrina Ribbers, drie zonen nalatende, allen nog in leven.

Tot zijne verlustiging, handteerde hij, van tijd tot tijd, de Nederduitsche lier, waarvan hij de voortbrengselen, somtijds in een of ander tijdschrift, meest slechts met de voorletters zijns naams geteekend, mededeelde. Zijne dichttrant was meest luimig en schertsende, waarvan de aanhef van het dichtstukje getiteld Loevestein, moge ten bewijze strekken:

Op `t hoekje van den Bomm`lerwaard,
Waar Maas en Waal veréénen,
Heeft zon en maan, reeds eeuwen lang,
`t Slot Loevestein beschenen.
 
Wie legger was van d`eersten steen,
Staat nergens ons beschreven;
En geen kronijk van Loevestein,
Is ooit in `t licht gegeven.
 
Doch hij, die prijs op d`ouderdom
Van dit gebouw mogt stellen:
Zal dit, zoodra hij `t heeft ontdekt,
Wel verder rond vertellen.

Aandoenlijk teeder echter, klonken de toonen zijner lier, wanneer hij de dood, van een zijner vrienden of dierbare betrekkingen, betreurde. Zoo vinden wij onder zijne nagelaten papieren, het stukje, getiteld: Bij mijne terugkomst van de begrafenis mijner dochter, aldus beginnende:

Zoo vergezelde ik dan met waggelende schreden,
Mijn lieve Mietje! uw lijk; en keer weemoedig weêr.
`k Wensch U vergeefs terug.... hier geldt noch wensch noch beden;
Uw zacht, aanvallig oog ontmoet mijn oog nooit meer....
 
Gekeerd tot mijn gezin, treft mij de klagt uws moeders;
Zij mist haar trouwe hulp, haar liev`ling aan haar zij`;
Mij treft uws zusters rouw, `t geschrei van uwe broeders,
Elk slaat uw dood ter neêr, en elk mist veel daar bij.
 
Wij zien uw` zitplaats leêg - Wij zien, den knop der bloemen,
Door uwe zorg gekweekt, zich op`nen na uw dood;
Uw roosje, uw` angelier, waarop we U hoorden roemen,
Zijn nog in bloei, nu gij reeds slaapt in `s aardrijks schoot.

Boot Gerardus Wilhelmus, broeder van voorg., geb. 21 Mei 1763 te Leur, stierf als rector te Gorkum 6 Sept. 1832.
Hij plaatste van tijd tot tijd een ged. in tijdschr., waaronder: Bij mijn terugkomst van de begrafenis mijner dochter.


Gerhard Boot
1604-1650
geboren: 1604 te Gorinchem
overleden: 1650 te Dublin

Biografie(ën)
A.J. van der Aa, Nieuw biographisch, anthologisch en critisch woordenboek van Nederlandsche dichters. Deel 1 (1844)
F. Jos. van den Branden en J.G. Frederiks, Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde (1888-1891)

Werken
(geen titels beschikbaar)

Boot (Gerard), een broeder van den voorgaande, geboren te Gorinchem in 1604, was lijfarts van Karel I, Koning van Engeland, na wiens rampspoedige dood Boot zich naar Dublin begaf, waar hij in 1650 overleed. Ook van hem vinden wij Latijnsche en Nederduitsche lofdichten op het gedachte werk van Bor, welke echter niet zoo vloeijend zijn als van zijne broeder maar het toch van die van Bor in kunstwaarde winnen. Of `s mans Vrolycke Uuren die in 1630 in 40 het licht zagen in dichtmaat geschreven zijn durven wij niet verzekeren. Behalve dit werk heeft hij nog een getiteld Philosophia Naturalis reformata nagelaten.
geb. te Gorinchem 1604, stud. en prom. in de med. te Leiden, vestigde zich omstr. 1630 te Londen en werd lijfarts van koning Karel I. Na diens dood ging B. naar Dublin, waar hij in 1650 overl.
Van hem versch.: Vrolycke Uuren, 1630. Ook beoefende hij zoowel de Latijnsche als de Nederlandsche dichtkunst.


Titel: Arbeidsrecht ...

Auteur: Gerrard C. Boot
Impressum `s-Gravenhage: SDU
Annotatie: Verschijnt jaarlijks. - Ook o.d.t.: Kaderpocket arbeidsrecht
ISSN 1570-3568
SISO / Trefw. 317.1: Tijdschrift
Trefwoord: Arbeidsrecht; Nederland


Titel: Arbeidsrecht 2001
Auteur: Gerrard C. Boot
Impressum Den Haag: Sdu Uitgevers, 2001
Collatie XIII, 513 p.
Annotatie: Kaderpocket Arbeidsrecht 2001. - Register
ISBN 9054092912


Titel: Europees sociaal verzekeringsrecht
Auteurs: G.A.A.M. Boot ... [et al.]
Corporatie(s) Universiteit van Amsterdam. Europa instituut
Impressum Deventer: Kluwer, 1978
Collatie 330p.; lit.opgn.
Annotatie: Bijdragen tot een leergang georganiseerd door het Europa instituut van de Universiteit van Amsterdam
ISBN 90 312 0066 2


Titel: Wat moet ik weten van de werkloosheidwet en haar toepassing?
Auteur: G.A.A.M. Boot
Editie 2e dr
Impressum IJmuiden: Vermande, 1954
Collatie 106p
Annotatie: Losbladig


Titel: Sancties in de sociale zekerheid (WW): gevolgen voor de rechtspraktijk
Auteur: G.C. Boot
Impressum Deventer: Kluwer, 1996
Collatie 119 p.
ISBN 9031214914
Trefwoord: Administratieve sancties; sociale zekerheid

terug_naar_boven

H

Titel: Handboek industriële warmtepompen
Auteurs: H. Boot ... [et al.]
Impressum Deventer: Kluwer Bedrijfsinformatie, cop. 1998
Collatie 232 p. ill.
Annotatie: Uitgebracht in het kader van Programma Warmtepompen PWP van TNO-MEP in opdracht van het Ministerie van Economische zaken. - Met lit. opg
ISBN 9055761397 geb.
Trefwoord: Pompen
Korte bespreking:
De warmtepomp is een pomp waarin weggezogen damp of stoom sterk en snel wordt samengeperst, aldus warm wordt gemaakt; of een installatie voor verwarming waarbij de warmte uit de koude omgeving wordt aangevoerd en de daartoe benodigde arbeid eveneens als warmte wordt afgegeven. Het theoretisch rendement van een warmtepomp is zeer hoog. De indeling van dit handboek is: 1. algemene inleiding, 2. de warmtepomp in detail, 3. de warmtepomp in het proces, 4. de haalbaarheidsfase, 5. de ontwerpfase, 6. de uitvoering en 7. toepassingen van de warmtepomp in de industrie. De nuttige symbolenlijst is tevens geplaatst. Ook behandeling van dampprocessen, drogen, destillatie met diagrammen en schema`s komt aan bod. De vele toepassingsvoorbeelden, energiebesparing en milieuvoordelen verrijken de inhoud van dit handboek. Doelgroep: Procestechnici, ingenieurs, tevens product- of marketing managers. Opleidingsniveau: Technische Universiteit/hoger Technisch Onderwijs of personen met een door ervaring verkregen gelijkwaardig kennisniveau. Bij het oplossen van procestechnische bottlenecks en technische randvoorwaarden vindt men m.b.v. dit handboek een juiste gids. - Ing. L. de Bruijn.


Titel: Tekenen voor elektrotechnici
Auteur: H. Boot en G.J. Wechgelaer
Impressum Groningen: Wolters-Noordhoff, cop. 1982-1986
Collatie 2 dl. (VII, 113; 246 p.) ill.
Annotatie: Dl. A. - cop. 1982. Dl. B. - 2e dr. - cop. 1986
ISBN 900111069X. - (DL.A). - 9001110738. - (DL.B)
Trefwoord: Technisch tekenen; elektrotechniek
Korte bespreking:
Een cursus elektrotechnisch tekenen voor de eerste leerjaren van de M.T.S. De stof bestaat uit twee delen. Dit boek is deel A en behandelt het tekengereedschap, de tekennormen, maten en cijfers, het begrip schalen en arceren. Verder worden behandeld de doorsneden, projecties, sjablonen, het begrip perspectief en diverse constructies. Als laatste mechanische verbindingen en karakteristieken. De stof is duidelijk verklaard en voorzien van vele tekeningen en foto`s. Steeds worden ook vragen gesteld betreffende de stof. Elk onderdeel wordt afgesloten met een opdracht. - E. van der Wel


Titel: H.F. Boot, legendarisch leermeester van Kees Verwey
Auteur: Michael Huig; red.: Mabel Hoogendonk ... et al.
Impressum Bussum: Thoth, cop. 1998
Collatie 127 p.
Annotatie: Uitg. ter gelegenheid van de tentoonstelling H.F. Boot, legendarisch leermeester van Kees Verwey, 5 juni - 13 september 1998, Frans Halsmuseum, Haarlem. - Met lit. opg., reg
ISBN 9068681966
Samenvatting: Leven en werk van de Haarlemse schilder (1877-1963).
Trefwoord: Boot, Henri Frédéric
Korte bespreking:
Henri Frédéric Boot (1877-1963) was in Haarlem inderdaad legendarisch. Hij had een bizarre persoonlijkheid en had heel tegenstrijdige eigenschappen: hij leefde in uiterste vervuiling, was een begaafd en erudiet spreker, was pro-Duits (hij werd gezuiverd en vergeven), had vele leerlingen, en was de zeer bewonderde leermeester van Kees Verwey (1900- 1995). Lodewijk van Deyssel, Mari Andriessen, Bomans e.a. waren vrienden die hun bewondering niet onder stoelen of banken staken. Verwey betoont zich in woord en werk zeer schatplichtig aan Boot. In hun beider werk, vooral in de atelierstillevens, wordt de vergankelijkheid, de tijd zelf, zichtbaar. In dit boek wordt de relatie tussen beide kunstenaars en hun werk uitvoerig besproken; thema`s in het werk van de beroemde leerling worden daardoor veel duidelijker. Er is ook veel aandacht voor de pro-Duitse periode en de gevolgen daarvan. Met afbeeldingen in zwart-wit en kleur. - Jan Rijsterborgh.


Titel: Hier ligt Boot
Auteur: Louis Ferron
Impressum Haarlem: Becht, cop. 1998
Collatie 115 p.
Annotatie: Op rug: Gottmer. - Met lit. opg
ISBN 9025730868
Korte bespreking:
In zijn jonge jaren had Louis Ferron (1942) schildersaspiraties. Hij verkeerde toen in de kring van de Haarlemse schilder H.F. Boot, de leermeester van o.a. Kees Verwey en Anton Heyboer. Dit boekje is een monoloog van Ferron bij het graf van Boot. Achteraf beziet Ferron Boot als een schertsfiguur en een ijdeltuit, iemand die fout was in de oorlog en die zich omringde met talentlozen om zo zelf te kunnen schitteren. Niettemin volgde Ferron tijdelijk deze `dwaalster`. De afrekening met Boot wordt daarmee tevens een afrekening met zijn eigen jeugd. Ferron doet dat op de van hem bekende wijze, in gedreven en barok proza. Dit boekje in de `Muggenreeks` (met ervaringen van schrijvers met Haarlem) is een mooie en belangwekkende aanvulling op Ferrons autobiografische romans. Normale druk. - Nop Maas.


Titel: Ontmoetingen en gesprekken met H.F. Boot, 1947-1963
Auteur: Barend Rijdes, Lenie Peetoom, H. F. Boot
Impressum Haarlem: Peetoom, 1986
Collatie 63 p. ill.
ISBN 9094006669
Samenvatting: Verslag van een aantal ontmoetingen tussen de Haarlemse schilder Henri Frédéric Boot (1877-1963) en de auteur.
Trefwoord: Boot, Henri Frédéric
Korte bespreking:
Keuze uit de verslagen die de schrijver B.R. bijhield van zijn ontmoetingen met de Haarlemse kunstenaar Henri Frédéric Boot (1877-1963), een traditioneel schilder (van stillevens en portretten) met een onconventionele levenswijze. De uitgeefster Lenie Peetoom schreef een korte inleiding met gegevens over beide gesprekspartners. Helaas licht zij haar selectiecriteria niet toe. R. en B. bespraken uiteenlopende onderwerpen, van de klassieke oudheid, literatuur, schilderkunst en `mens en maatschappij` tot het oorlogsverleden van B. dat niet duidelijk wordt verklaard. Voor geïnteresseerden in de Haarlemse (kunst)geschiedenis is het een aardig boekje waarin o.a. ook Kees Verwey optreedt; voor anderen maken inhoud en niveau van de gesprekken het niet tot een `must`. De uitgave ziet er wel héél eenvoudig uit: de reproductie van de vijf foto`s gaat door de grove rasters het peil van krantefoto`s niet teboven en de tekst is ongelijkmatig gedrukt. - P. Knolle.


Titel: Om de vereniging van de arbeid: globalisering en vakbeweging
Auteurs: Hans Boot (red.); [redactiecommissie: Hans Boot ... et al.: foto`s Chris Pennarts]
Impressum Amsterdam: Stichting Solidariteit, cop. 2005
Collatie 223 p. ill.
Annotatie: Uitg. bij de stopzetting van het blad `Solidariteit`
ISBN 90-72854-03-9 pbk.
Trefwoord: Vakbeweging; globalisering


Titel: De school in het kapitalisme: Christian Marzahn, Jean-Claude Grirardin, II Manifesto, Antonio Lettieri, Manuela du Bois-Reymond, Th. van Tijn, Hans Boot, Loek Zonneveld, Edwin Hoernle, Peter van den Hoven, Berlijns Onderwijscollectief
Auteurs: samengest. door G. Bussink; samengest. door C. de Smit en L. Zonneveld
Impressum Amsterdam, 1974
Collatie 292p
Annotatie: Bevat ook: Werner Markert, Onderwijscollectief München


Titel: Enkele reis naar het Verre Oosten
Auteur: Hélène Boot
Impressum Bunne: Servo, cop. 1992
Collatie 144 p.
ISBN 9071918491
Rubriek Nederlands 895
Korte bespreking:
De hoofdpersoon, een luchtvaartstewardess, wordt voor drie maanden in Singapore gestationeerd, hetgeen voor haar het begin van een avontuurlijke tijd betekent. Onderweg had zij een jonge zakenman ontmoet. Met hem verkent zij de moderne metropool Singapore. Maar de twee verliezen elkaar uit het oog en de stewardess zoekt troost in haar werk, waarbij zij exotische steden als Hong Kong, Kuala Lumpur en Manilla bezoekt. In de laatst stad wordt zij gegijzeld bij een gewapende opstand. Het boek eindigt met een happy ending waarbij de twee gelieven elkaar weer vinden. Vlot geschreven verhaal zonder literaire pretenties. - C.A. Krug-van de Geer.
Zie ook onder "Boekenkast".


Titel: Obstructive sleep apnea syndrome: pathogenetic aspects and treatment
Auteur: Hendrik Boot
Impressum [S.l: s.n., cop. 2000]
Collatie 147 p. ill.
Annotatie: Proefschrift Erasmus Universiteit Rotterdam. - Met lit. opg. - Samenvatting: in het Nederlands
ISBN 9090138862
Trefwoord: Ademhaling; proefschriften

terug_naar_boven

I

Titel: De allegorische uitlegging van het Hooglied voornamelijk in Nederland: een onderzoek naar de verhouding tussen Bernard van Clairvaux en de Nadere Reformatie
Auteur: I. Boot
Impressum Woerden, 1971
Collatie 319 p.
Annotatie: Met aantek. en lit.opg. - Proefschrift Utrecht+O.a. de Hoogliedinterpretatie van de Zeeuwse predikanten: W. Teellinck, J. van Lodenstein, J. Koelman, H. Witsius en B. Smytegelt


Titel: Commentatio de Sulpiciae, quae fertur, satira
Auteur: I.C.G. Boot
Impressum Amsterdam, 1868
Collatie 22p
Annotatie: In: Letterkundige verhandelingen der Koninklijke akademie, dl. IV. 1868
Rubriek Latijn 852.7

terug_naar_boven

J

Titel: D` oprechte tyd- en tydreekenkunde, volgens den Nederduytsche bybel; als mede `t wiskonstig bewijs van `t begin der scheppinge ... als mede de eeuwigdurende en onveranderlijke zon- en maanstafelen / Joannes van der Boot
Auteur: Joannes van der Boot
Impressum Amsterdam: Joannes de Ruyter, 1742
Collatie [IV], 102, [6] p. ill., tab.


Titel: De Twentsche katoennijverheid, 1830-1873
Auteur: Johannes Adrianus Pierre Gustaaf Boot
Impressum Amsterdam: [s.n.], 1935
Collatie [VIII], 373 p. tab.
Annotatie: Hiervan verscheen ook een handelsuitgave. - Rug

Titel: De Twentsche katoennijverheid. - Ook verschenen als: Bijdragen voor Economische Geschiedenis. nr. 6. - Proefschrift Rotterdam, Nederlandsche Handelshoogeschool. - Met lit. opg. en index
Trefwoord: Katoenindustrie; Twente; geschiedenis; 19e eeuw


Johannes Cornelis Boot
1761-1834
geboren: 20 juli 1761 te Leur
overleden: 9 juli 1834 te Arnhem

Biografie(ën) Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 1803-1900, Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1835
A.J. van der Aa, Nieuw biographisch, anthologisch en critisch woordenboek van Nederlandsche dichters. Deel 1 (1844)
F. Jos. van den Branden en J.G. Frederiks, Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde (1888-1891)

Werken
(geen titels beschikbaar)

Boot (Johannes Cornelis) een ouder broeder van den voorgaande (zie Handelingen van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde voor 1835, bl. 6 en 7), geboren te Leur, in het jaar 1761, overleden den 9 Junij 1834 te Arnhem, waar hij met lof en ijver, het Leeraarambt bekleedde, tokkelde ook nu en dan de snaren, en zag zelf in het jaar 1785, zijn dichtstuk, de Opwekking van Lazarus, door het Haagsche dichtgenootschap, met goud en zijn dichtstuk tot Lof der Weldadigheid door dezelfde kunstvereeniging met zilver bekroond. Later bleven zijne stukjes meest in den gezelligen vriendenkring besloten. In de wandelingen in een gedeelte van Gelderland, van I.A. Nijhoff, en in het Geldersch Arcadia, van denzelfden schrijver, zijne eenige fragmenten uit zijne dichtstukjes, ingelascht.
Hij had bij zijne tweede vrouw, uit het geslacht Donker Curtius, twee zoons verwekt, zijnde MrLeeuwarden, en Mr. Cornelis Hendrik Boudewijn Boot, Substituut Officier bij de Arrondissements Regtbank te Amsterdam.
geb te Leur 20 Juli 1761, was pred. te Nieuwenhoorn en daarna te Arnh., waar hij overl. 9 Juli 1834.
Zijn Opwekking van Lazarus werd in 1785 door `t Haagsche Dichtgen. bekr., evenals zijn Tot lof der Weldadigheid. Hij is de vervaardiger van Gez. 168, Op den Oogst, en van een ged. in den Lauwerkrans voor Washington, Harlingen, 1800. Men vindt eenige fragm. van zijn ged. in de Wandelingen in een gedeelte van Geld., van I.A. Nijhoff en in de Geldersche Arcadia.


Titel: Alfabetische verkortingenlijst stenografie "Groote" Nederlands
Auteur: J. Boot
Editie 3e herz. dr
Impressum Groningen: Wolters-Noordhoff, cop. 1984
Collatie 44 p
Annotatie: 1e dr.: 1973


Titel: Alfabetische verkortingenlijst stenografie "Groote" moderne talen
Auteurs: J. Boot, Chr. Breuker en J. ter Haar-Kruize
Impressum Groningen: Wolters-Noordhoff, *cop.1984
Collatie 96 p
ISBN 84-44-025-2. - 9001110487


Titel: De historische ontwikkeling van de schrijfmachine
Auteurs: J. Boot en L.H.M. Knaven
Impressum Groningen: Wolters-Noordhoff, 1978
Collatie 143 p. ill.
Annotatie: Bevat literatuuropgave
ISBN 90-01-11066-5
Trefwoord: Typemachines; geschiedenis
Korte bespreking:
Vanaf Mill, Ravizza, Progin, Mitterhofer e.a. (Wie was de uitvinder?) tot aan de automatische schrijfmachine van nu, wordt via o.a. Remington, Underwood en I.B.M. de vooral technische ontwikkeling van de schrijfmachine beschreven. Er zijn uitvoeriger werken over de schrijfmachine verschenen (bijv. de ook in de geraadpleegde literatuur genoemde Ernst Martin, Die Schreibmachine und ihre Entwicklungsgeschichte). Toch geeft dit boek een goed inzicht in de ontwikkeling van de schrijfmachine. De schrijver wilde zich overigens ook beperkingen opleggen; hij vindt `inzicht belangrijker dan feitenkennis`. Voor geïnteresseerden, met name leraren typen. Met register. - J.C. van Ooyen


Titel: Leerboek machineschrijven 1
Auteur: J. Boot
Editie 7e dr
ISBN 90 01 110630

Titel: Leerboek stenografie `Groote` Nederlands
Auteur: J. Boot
Editie 5e herz.dr
Impressum Groningen: Wolters-Noordhoff, *cop.1984
Collatie 181 p.
Annotatie: 1e dr.:1971
ISBN 85-02-215-2. - 9001110509
Trefwoord: Stenografie


Titel: Leerboek stenografie `Groote` Engels
Auteurs: J. Boot, Chr. Breuker en J. ter Haar-Kruize
Editie 4e herz. dr
Impressum Groningen: Wolters-Noordhoff, *cop. 1985
Collatie 95 p.
Annotatie: Bedoeld voor hen die de stenografie Groote voor het Nederlands reeds beheersen+1e dr.:1972
ISBN 86-08-032-6. - 9001110517
Trefwoord: Stenografie


J.C.G. Boot
1811-1901
geboren: 1811
overleden: 1901

Biografie(ën)
K. ter Laan, Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid (1941)

Werken

(geen titels beschikbaar)

Mr. Dr. J.C.G. Boot, 1811-1901, trok mee uit tegen de Belgen, 1851 hoogleraar in de klassieke talen te Amsterdam, sedert 1863 secretaris v.d. Academie v. Wetenschappen; schreef in het Latijn. Vond de hss. van Huygens terug en rangschikte ze.


Titel: Apartheid pro en contra: een pleit voor zuiverheid in de discussie over de Zuidafrikaanse apartheidspolitiek
Auteur: J.J.G. Boot
Impressum Apeldoorn: Semper agendo, 1971
Collatie 72 p. krt.
ISBN 9060865596


Titel: Hedendaagse gezagshandhaving: rede, gehouden op de algemene vergadering van het Genootschap van burgemeesters te Leiden...
Auteur: J.J.G. Boot
Impressum Alphen aan den Rijn, 1968
Collatie 22p.


Titel: De latijnsche brieven van Constantijn Huygens, bewaard in een handschrift der Kon. akademie van wetenschappen
Auteur: J.C.G. Boot
Impressum Amsterdam, 1893
Collatie 38p; bijln.
Annotatie: In: Letterkundige verhandelingen der Koninklijke akademie, dl. VIII. 1873


Titel: Statistical analysis for manegerial decesions
Auteur: J.C.G. Boot en E.B. Cox
Impressum New York, etc., 1970
Collatie 641p:tabn.


Titel: J.J.G. Boot, bestuurder: mijmeringen over de samenleving van toen en thans (1902-1992)
Auteur: Bert Evenhuis, J.J.G. Boot
Impressum Kampen: Kok, 1992
Collatie 141 p. foto`s.
Annotatie: Rug
Titel: J.J.G. Boot. - Bibliografie van J.J.G. Boot: p. 133-134. - Met reg
ISBN 9024261341
Samenvatting: Biografie van de oud-burgemeester van Hilversum (geb. 1902).
Trefwoord: Boot, J.J.G.
Korte bespreking:
Een wat vreemd boekje. Als auteur wordt de journalist Evenhuis opgevoerd, maar meer dan gesprekspartner is die eigenlijk niet geweest. In feite hebben Evenhuis en Boot vrijuit met elkaar zitten kletsen over een veelheid aan onderwerpen (zoals: bestuur, religie, kultuur, onderwijs, binnen- en buitenland). Boot is voortdurend aan het woord; Evenhuis schreef `t allemaal keurig op, gerangschikt naar onderwerp. Met als resultaat een pocket vol overpeinzingen, uitspraken en anekdotes van Boot, hier en daar gelardeerd met statements van Evenhuis. Het geheel doet wat rommelig aan door de diverse door elkaar gebruikte lettertypen. Voor wie is geïnteresseerd in de visie van een inmiddels reeds negentig-jarige voormalige bestuurder - en ook al was het dan een markante persoonlijkheid, veel zullen dat er toch niet zijn - is dit een aardig boekje. Zeker in CDA-kringen zal het wel aftrek vinden. Hoewel Boot destijds als `rooie burgemeester` bekend stond, komen veel uitspraken anno 1992 toch redelijk behoudend over. - Drs. H.H. Ahaus.
Zie ook onder `Boekenkast`.


Titel: Willem M. Dudok / door Ere comité tot aanbieding van een huldeblijk aan W.M. Dudok
Auteur: voorw. van J.J.G. Boot
Corporatie(s) Ere comité tot aanbieding van een huldeblijk aan W.M. Dudok
Impressum Amsterdam etc.: Van Saane etc., 1954
Collatie 168p; ills.


Titel: Handboek Nederlandse gezondheidszorg
Auteurs: J.M. Boot, M.H.J.M. Knapen
Editie 7e, herz. dr. (10e dr.)
Impressum Utrecht: Het Spectrum, 2001
Collatie 455 p. ill.
Annotatie: Oorspr. titel: De Nederlandse gezondheidszorg. - Utrecht [etc.]: Het Spectrum, 1983. - (Aula pocket; 712). - Met lit. opg., reg
ISBN 9027469237
Samenvatting: Overzicht van voorzieningen, gebruikers en het overheidsbeleid in de Nederlandse gezondheidszorg.
Korte bespreking:
Tiende, herziene druk van een encyclopedisch handboek. De vorige edities (de eerste in 1983) verschenen onder de Titel: `De Nederlandse gezondheidszorg`. Het boek gaat in drie delen in op allerlei verschijnselen en ontwikkelingen in de snel veranderende en groeiende gezondheidszorg. Deel 1 gaat over bevolking en eigen initiatief (onder andere zelfzorg, mantelzorg, patiëntenorganisaties), deel 2 behandelt voorzieningen (onder andere preventie, thuiszorg, gehandicaptenzorg, ziekenhuiszorg). Deel 3 gaat over de overheid (onder andere verzekeringsstelsel, marktwerking, relatie tussen zorgverzekeraars, aanbieders en verzekerden). De auteurs zijn er wonderwel in geslaagd om een wetenschappelijk verantwoord, helder en samenhangend beeld te schetsen van het zeer complexe ontwikkelingspanorama van de gezondheidszorg. De goede hoofdstuk en paragraafindeling maakt het zoeken gemakkelijk. Hetzelfde geldt voor de uitvoerige registers van trefwoorden, adressen, afkortingen, literatuursuggesties en notenapparaten. Een standaardwerk voor opleidingen, beleidsmakers en managers in de gezondheidszorg. - Drs. M.H. Langelaan


Titel: De Nederlandse gezondheidszorg
Auteur: J.M. Boot en M.J.H.M. Knapen
Editie 1e dr
Impressum Utrecht etc.: Spectrum, 1983
Collatie 253 p;fig.,krt.
Annotatie: Met lit.opg.+Overzicht van voorzieningen,gebruikers en het overheidsbeleid in de Nederlandse gezondheidszorg
ISBN 84-19-035-3. - 9027454825
Trefwoord: Gezondheidszorg; Nederland


Titel: De Nederlandse gezondheidszorg
Auteur: J.M. Boot en M.H.J.M. Knapen
Editie 2e [i.e. 5e], voll. herz. dr
Impressum Utrecht: Het Spectrum, 1988
Collatie 377 p. fig., tab.
Annotatie: (Aula-paperback; 123). - 1e dr.: 1986. - Oorspr. uitg.: 1983. - (Aula pocket; 712). - Met lit. opg., reg
ISBN 9027462763
Samenvatting: Gebruikers, voorzieningen en het overheidsbeleid in de Nederlandse gezondheidszorg
Trefwoord: Gezondheidszorg; Nederland
Korte bespreking:
Een boek dat in korte tijd een 5e druk in een geheel geactualiseerde versie beleeft, bewijst enerzijds dat er een grote vraag is naar een goed handboek over de Nederlandse gezondheidszorg en anderzijds dat de beide auteurs de ambitie hebben een totaaloverzicht te bieden inclusief de nieuwste ontwikkelingen. De inhoud is opgesplitst in drie deelgebieden: de eigen zorg door de bevolking zelf (burenhulp, zelfhulp, patiëntenorganisaties), de professionele zorgvoorzieningen (historie, huidige indeling en een nieuw hoofdstuk over collectieve preventieve zorg) en de rol van de overheid (wettelijke en financiële kaders, verzekeringsstelsel). De auteurs geven in hun buitengewoon heldere en inzichtelijke stijl volledig overzicht van alle onderdelen van de gezondheidszorg met grote aandacht voor de onderlinge samenhang; de volledigheid wordt nog eens onderstreept door de toevoeging van een aktueel adressenbestand, een trefwoordenregister en lijst met afkortingen, alsmede uitgebreide literatuurverwijzingen. - J.G.B. Bol.


Titel: De Nederlandse gezondheidszorg
Auteur: J.M. Boot en M.J.H.M. Knapen
Editie 6e, herz. dr. (9e dr.)
Impressum Utrecht: Het Spectrum, 1996
Collatie 448 p. schema`s, tab.
Annotatie: 1e dr. van deze uitg.: Utrecht [etc.]: Het Spectrum, 1986. - (Aula-paperback; 123). - Oorspr. uitg.: Utrecht [etc]: Het Spectrum, 1983. - (Aula-boeken; 712). - Met lit. opg., reg
ISBN 9027446458
Samenvatting: Overzicht van voorzieningen, gebruikers en het overheidsbeleid in de Nederlandse gezondheidszorg.
Trefwoord: Gezondheidszorg; Nederland
PIM rubriek Lichaam en Gezondheid
PIM trefwoord Gezondheidszorg
Korte bespreking:
In de heldere en inzichtelijke stijl die we gewend zijn van de vorige drukken, is ook deze 9de druk van het voortreffelijke handboek over de Nederlandse gezondheidszorg weer volledig geactualiseerd. Met name het eerste deel over bevolking en eigen initiatief werd geheel herschreven in verband met de snel veranderende relatie tussen artsen en overheid aan de ene kant en de gebruikers, de patiënten, aan de andere kant. De delen over zorgvoorzieningen en overheidsbeleid werden zoveel mogelijk aangepast aan de ontwikkelingen van de laatste jaren. De samenstellers verdienen alle bewondering dat ze een zo uitgebreid en snel veranderend gebied als de Nederlandse gezondheidszorg op de voet volgen en beschrijven zonder het historische totaalbeeld te verliezen. - J.G.B. Bol.


Titel: De Nederlandse gezondheidszorg
Auteur: J.M. Boot en M.H.J.M. Knapen
Editie 8e, herz. dr. (11e dr.).
Impressum Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, 2005
Collatie VIII, 395 p. ill.
Annotatie: Met lit. opg., reg. - Eerder verschenen o.d.t.: Handboek Nederlandse gezondheidszorg. - Utrecht: Spectrum, 2001. - Oorspr.

Titel: De Nederlandse gezondheidszorg. - Utrecht [etc.]: Het Spectrum, 1983. - (Aula pocket; 712)
ISBN 90-313-4286-6
Trefwoord: Gezondheidszorg; Nederland


Titel: Struktuurnota gezondheidszorg 1984: aangeboden door oud-studenten aan prof. dr. J.C.M. Hattinga Verschure bij gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar ziekenhuiswetenschappen aan de medische faculteit van de Rijksuniversiteit Utrecht op 30 septe
Auteur: J.M.D. Boot
Impressum Utrecht [etc.]: Bohn, Scheltema & Holkema, 1983
Collatie 130 p.; tab.
ISBN 9031306258
Trefwoord: Gezondheidszorg; Nederland; opstellen
Korte bespreking:
Hoewel de titel dit wellicht suggereert, gaat het hier niet om een uitgave van de landelijke overheid maar om een bundel opstellen, aangeboden aan prof. Dr. J.C.M. Hattinga Verschure bij zijn afscheid als hoogleraar ziekenhuiswetenschappen. De samenstellers zijn allen oud-studenten van genoemde hoogleraar. Bij de samenstelling is uitgegaan van de structuurnota uit 1974, die als vertrekpunt heeft gediend voor de verschillende beschouwingen. Het geheel is een interessant boekje geworden waarin de ontwikkeling van de gezondheidsvoorzieningen gedurende de laatste tien jaar is geschetst, waarbij - hoe kan het anders in de tachtiger jaren - veel aandacht is besteed aan de kosten van de zorg en de beheersing daarvan. Gezien het algemene karakter van het boek is het ook geschikt voor de algemene bibliotheek, waarbij als gebruikerskring gedacht moet worden aan leidinggevenden in de gezondheidszorg. - Dr. C. Binnenkade


Titel: Inleiding in de medische sociologie
Auteurs: J.M.D. Boot en J.J. Klinkert
Editie 5e, geheel herz. dr
Impressum Assen: Van Gorcum, 1994
Collatie VII, 196 p. ill.
Annotatie: 1e dr. door J.J. Klinkert: 1977. - Met index, lit. opg
ISBN 902322888X
Samenvatting: Inleidende studie over de sociale en sociologische aspecten van ziekte, gezondheid en de medische zorg.
Trefwoord: Medische sociologie
Korte bespreking:
De auteur, docent medische sociologie aan de V.U. te Amsterdam, biedt een uitgebreide kennismaking met de medische sociologie. Duidelijk wordt hoe sociologie een plaats heeft in de gedragswetenschappen en welke begrippen in de sociologie veel gebruikt worden. Vanuit drie verschillende sociologische theorieën (de consensustheorie, de conflicttheorie en de interactietheorie) behandelt de auteur de thema`s `ziekte-gezondheid` en `gezondheidszorg`. Het boek geeft een zeer uitgebreide lijst literatuurverwijzingen, zodat voor verdere studie voldoende gegevens voorhanden zijn. De compacte tekst van het boek stipt namelijk veel problemen aan, maar een nadere uitwerking valt buiten het kader van het boek. Daardoor blijft de lezer met veel vragen zitten. Het boek lijkt bij uitstek geschikt om door te werken in een werkgroep en/of onder deskundige leiding. Vooral bruikbaar voor studenten. De vorige, vijfde druk (1994) werd destijds geheel geactualiseerd, herschreven en aangevuld. Daarvan is dit een ongewijzigde herdruk. - Redactie


Titel: Organisatie van de gezondheidszorg
Auteur: J.M.D. Boot
Uitgeverij Van Gorcum
ISBN 9789023242932


Titel: Inleiding in de medische sociologie
Auteur: J.M.D. Boot
Editie 7e, geheel herz. dr
Impressum Assen: Koninklijke Van Gorcum, 2001
Collatie 231 p. ill.
Annotatie: 1e dr. door J.J. Klinkert: Assen [etc.]: Van Gorcum, 1977. - Met index, lit. opg
ISBN 9023237188
Samenvatting: Inleidende studie over de sociale en sociologische aspecten van ziekte, gezondheid en de medische zorg.
Trefwoord: Medische sociologie
Korte bespreking:
Het beschrijven en analyseren van het medisch handelen, het ziektegedrag en de gezondheidszorg leveren verrassende resultaten op. Achter etiketten als `ziekte` en `gezondheid` gaan keuzen, overtuigingen en tendensen schuil. Ook is de wereld van ziekte en gezondheid, net als andere deelgebieden van de samenleving, een domein met eigen kenmerken waar het betreft arbeidsdeling, hiërarchie, riten, interne en externe ordening, gewenst en ongewenst gedrag, sociale determinanten etc. Daarover gaat de medische sociologie, waarin dit boek een gedegen inleiding geeft. De hoofdtekst is soms wat stroef geschreven, maar dat wordt goedgemaakt door de talloze illustrerende tekstkaders die de lijn van het betoog toelichten en aanschouwelijk maken door verwijzing naar betekenisvolle gebeurtenissen, voorbeelden uit de literatuur en uit de actualiteit. Het is een boek met een schat aan gegevens, dat zich vooral richt op sociaal- wetenschappelijk c.q. sociaal-geneeskundig geschoolden. - Mr. dr. D.P. Engberts


Titel: Gezondheidszorg in-stelling
Auteurs: Jan Maarten Boot en Els Jurg
Impressum Lochem [etc.]: De Tijdstroom, 1988
Collatie 304 p. ill.
Annotatie: Met lit. opg. en reg
ISBN 9035211928
Trefwoord: Gezondheidszorg; Nederland; opstellen
Korte bespreking:
Dit zeer informatieve boek behandelt de organisatie en het beleid van de verschillende intramurale gezondheidszorgvoorzieningen. Het boek is uitgegeven door de Tijdstroom en per sector geschreven door auteurs werkzaam in de betreffende praktijk. Achtereenvolgens komen aan de orde de (intramurale) geestelijke gezondheidszorg, het verpleeghuis, inrichting voor geestelijk gehandicapten, het algemene ziekenhuis en de gezondheidszorg en het intramurale systeem. Om de onderlinge vergelijking mogelijk te maken zijn de hoofdstukken analoog opgebouwd. Bij de benadering staat de zorgvraag centraal, hetgeen ook blijkt uit de hoofdstukindeling: patiënt/cliënt, bewoner, zorgorganisatie, management/beleid. Het boek geeft een uitstekende up-to-date overzicht van de intramurale gezondheidszorg en is zowel interessant voor lezers actief binnen de gezondheidszorg als daarbuiten. - O.J. Vrieze.


Titel: Kan een uitgeleverde worden vervolgd wegens een ander misdrijf dan dat, waarvoor zijne uitlevering heeft plaats gegrepen?
Auteur: Johannes Cornelis Gerard Boot
Impressum Leiden: Brill, 1879
Collatie 48 p.
Annotatie: Proefschrift Leiden


Titel: Immunoglobulin heavy chain isotype switch variants
Auteur: Johannes Hendrikus Antonius Boot
Impressum [S.l.: s.n.], 1989
Collatie 137 p. fig., tab.
Annotatie: Met lit. opg. - Met Nederlandse samenvatting. - Proefschrift Universiteit van Amsterdam


Titel: Het styleeren en toepassen van natuurvormen in vlakornament
Auteur: J.H. Boot
Editie 2e gew. dr
Impressum Amsterdam: Kosmos, [ca. 1910]
Collatie 136 p., 50 p. pl. ill.
Trefwoord: Ornamenten


Titel: Interview met de heer J.P. Boot (Ouwerkerk, 1945) uit Ouwerkerk over zijn werk als bakker [Compact disc]
Auteur: A. Vriesma
Impressum Middelburg: Stichting Ooggetuigen van de 20ste eeuw, 2001
Collatie 1 CD (31 min.)
Trefwoord: Bakkerijen; Ouwerkerk (Schouwen-Duiveland); interviews (geluidsmedia)


Titel: Een en ander over de zwarte elzen van de Schouwse Westhoek
Auteur: J.P.C. Boot
Collatie P. 29-48
Trefwoord: Flora; Westhoek van Schouwen (Schouwen-Duiveland)
Natuurgebieden; Westhoek van Schouwen (Schouwen-Duiveland)


Titel: Ontmoetingen met Vijverberg en de vogelwereld van zijn tijd
Auteur: J.P.C. Boot
Collatie P. 21-33
Trefwoord: Vijverberg, Johannes; Vogels; Schouwen-Duiveland


Titel: Over de Putters in mijn Schouwse boomgaard
Auteur: J.P.C. Boot
Annotatie: Uit: Het vogeljaar. 1961 (jrg.9), p.209
Trefwoord: Fauna; Haamstede (Schouwen-Duiveland)


Titel: De computer thuis
Auteur: Joke van Lienen-Boot
Corporatie: Sybex Uitgeverij, Soest
Editie 1e druk
Impressum Soest [etc.]: Sybex, 1999
Collatie XVIII, 470 p. ill. + CD-ROM
Annotatie: Met index
ISBN 9041904301
Trefwoord: Personal computers
Korte bespreking:
Dit is een boek dat zeker aan te raden is voor de beginnende computeraar. Er wordt, in heldere taal, een aantal basiselementen uitgelegd waar iedere beginner mee te maken krijgt. Zoals het instellen van de computer, werken met Windows, Internet, Word 97, Excel, grafische toepassingen, software (ook voor kinderen), virussen en computeronderhoud. Niet op alle onderwerpen wordt even diep ingegaan. De informatie over Internet is bijvoorbeeld redelijk uitvoerig, terwijl degene die echt moeilijke dingen met Word wil doen, daar een apart boek voor nodig heeft. Maar de beginner krijgt wel een hele goede indruk van wat er allemaal met de computer en de verschillende programma`s mogelijk is. Er is zowel aandacht voor de zakelijke, als de creatieve en de ontspannende kant van de computer. In het boek zit een cd-rom met software die de moeite waard is (bijv. voor multimedia- en grafische toepassingen). - Marianne Timmer.


Titel: King`s Quest
Auteur: Joke van Lienen-Boot; [red.:] Leslie Kramer
Impressum Soest [etc.]: Sybex, 1993
Collatie VIII, 149 p. ill.
Annotatie: (Het Sybex games boek). - Omslag

Titel: King`s Quest VI
ISBN 9051605315
Trefwoord: Adventurespelen; programma`s

Titel: King`s Quest VII
Auteur: Joke van Lienen-Boot
Corporatie(s) Sybex Uitgeverij, Soest
Editie 1e dr
Impressum Soest [etc.]: Sybex, 1995
Collatie XII, 170 p. ill.
Annotatie: (Het Sybex games boek)
ISBN 9051608047
Samenvatting: Handleiding met tips voor spelers. Handleiding met tips om dit spel beter te kunnen uitspelen. Met zwart- witte afbeeldingen. Vanaf ca. 13 jaar.
Trefwoord: Computerspelen


Titel: Sherlock Holmes en Kyrandia
Auteurs: Joke van Lienen-Boot; [red.:] Linda van den Broek
Editie 1e dr
Impressum Soest [etc.]: Sybex, 1993
Collatie 170 p. ill.
Annotatie: (Het Sybex games boek). - Omslag

Titel: The lost files of Sherlock Holmes & The legend of Kyrandia
ISBN 9051605595
Samenvatting: Uitleg van de werking van twee adventure spellen.
Trefwoord: Adventurespelen; programma`s
Korte bespreking:
De twee in dit boek behandelde computerspelen zijn zogenaamde adventure games. Ze openen met een kort verhaal en een opdracht. De speler wordt vervolgens voor allerlei situaties gesteld met keuzemogelijkheden. Afhankelijk van de gemaakte keuzes ontwikkelt het verhaal zich en geraakt de speler verder of dichter bij de uiteindelijke vervulling van de opdracht. Deze adventure games kennen een brede doelgroep, die niet alleen beperkt is tot middelbare scholieren. Voor beide spelen legt het boek in het Nederlands (beide spelen zijn alleen in een Engelse versie) het plot uit. Vervolgens wordt in het tweede deel stap voor stap uitgelegd hoe de oplossing kan worden bereikt. Het boek is duidelijk en helder en kan de speler die vastgelopen is een eind op weg helpen. - J.A.A.T. Boter.


Titel: Het Sybex games boek
Auteurs: Joke van Lienen-Boot, Rainer Babiel, Patrick Woytal / red. Linda van den Broek
Editie 1e dr
Impressum Soest [etc.]: Sybex, 1991-...
Collatie .. dl. ill.
Annotatie: Dl. 1 / J. van Lienen-Boot; Dl.2 / R. Babiel, P. Woytal + diskette. Dl.3. Larry 5; Dl.4: Golf; Dl.6: Game boy; Dl.8: Falcon 3.0; Dl.9: Indiana Jones and the fate of Atlantis. Dl.10: Tracon II
ISBN 9051604270 (DL.3). - 9051604114 (dl.4). - 9051604599 (DL.6). - 9051603630 (dl.8). - 9051605110 (Dl.9). - 9051604343 (dl.10)
Samenvatting: Oplossingen en beschrijvingen van populaire computerspelen. Vanaf ca. 13 jaar.
Trefwoord: Computerspelen
Korte bespreking:
Dit boek is bedoeld als hulpmiddel bij het spelen van Passionate Patty Does A Little Undercover Work, het vijfde deel van het bekende Leisure Suit Larry, een serie zogenaamde adventure spelen. In dit boek wordt, na een korte uitleg over het spelen van adventures en het starten van Larry 5, het spel op de voet gevolgd. Veel schermsituaties worden in zwart- wit afgebeeld. Wie problemen heeft met de vaak pittige, in Amerikaans Engels slang gestelde opdrachten, en daardoor vastloopt, krijgt suggesties aangereikt. Achterin het boek staan bovendien de oplossingen. De auteur heeft al meer dergelijke boeken op haar naam staan, die kennelijk in een behoefte voorzien. - Dr. Adrianus Koster.


Titel: Tekenen en ontwerpen met Windows en Paint: een handleiding voor late beginners
Auteur: Joke van Lienen-Boot
Impressum [Amsterdam etc.]: Addison Wesley, cop. 2003
Collatie X, 166 p. ill.
Annotatie: Met index
ISBN 9043007099
Trefwoord: Paint (computerprogramma)
PIM rubriek Computers
PIM trefwoord Paint
Korte bespreking:
Speciaal voor de late beginners is er een boek verschenen over tekenen en ontwerpen met Windows en Paint. Paint is een onderschatte standaard tekentool van Windows. De auteur wil daar verandering in brengen door de vele mogelijkheden die Paint bezit aan te bieden aan mensen met en zonder tekentalent. Deze uitgave is speciaal voor senioren bedoeld, omdat de manier waarop wordt uitgelegd zeer eenvoudig is. Spelenderwijs wordt de lezer stap voor stap in de wondere wereld van Paint ingeleid. Er wordt gebruikt gemaakt van grote letters en veel illustraties en plaatjes om de aandacht bij de les te houden. De lezer moet bij vrijwel ieder hoofdstuk opdrachten maken om zo bekend te raken met het programma. In het boek worden o.a de volgende onderdelen behandeld: kennismaking met Paint, kleuren, tekenen van lijnen, importeren van plaatjes, printers en papier etc. Al bij al is het boek zeer gebruiksvriendelijk. - Drs. ing. M.K. Kumru

terug_naar_boven

K

L

Titel: Een frisse wind door Zeeland: zeewindmolens
Auteurs: L. Boot en J. de Vries
Collatie 4 p.
Trefwoord: Energievoorziening; Zeeland


Titel: Ruilverkaveling is achterhaald
Auteur: L. Boot
Collatie P. 8-10
Trefwoord: Herverkaveling; Zeeland
Hoofdwerk 1987, jrg.4, nr.2 Wantij: tijdschrift over natuur en milieu in Zeeland


Titel: Gids Nederlands Openluchtmuseum
Auteurs: tekst: Leen Boot ... et al.; red. en coördinatie: Alwy Jansen
Corporatie(s) Nederlands Openluchtmuseum, Arnhem
Impressum Arnhem: Nederlands Openluchtmuseum, cop. 2000
Collatie 96 p. ill., foto`s.
Annotatie: Omslagtitel. - Met begrippenlijst
ISBN 9070300222*In spiraalband*
Trefwoord: Nederlands Openluchtmuseum (Arnhem); gidsen


Titel: Interview met Lenie en Ineke Boot over de watersnoodramp van 1953 in Capelle ten oosten van Zierikzee [Compact disc]
Auteur: Kees Slager
Impressum Middelburg: Stichting Ooggetuigen van de 20ste eeuw, 2002
Collatie 1 CD (68 min.)
Trefwoord: Watersnoodramp (1953); Capelle (Schouwen-Duiveland); interviews (geluidsmedia)

terug_naar_boven

M

Titel: Taal, tekst, computer
Auteur: M. Boot; met medew. van H. Koppelaar
Impressum Katwijk: Servire, *cop.1984
Collatie 352 p.
Annotatie: Overzicht van de ontwikkelingen in de computerlinguïstiek
ISBN 9063251963
Trefwoord: Computerlinguïstiek
Korte bespreking:
De computer is er niet meer alleen voor het uitvoeren van rekenkundige bewerkingen, maar ook voor tekstverwerking, drukken van kranten, automatisch vertalen, raadplegen van elektronische woordenboeken e.d. Dat een dergelijk `onhandelbaar` instrument als taal zich door een computer laat bewerken is dank zij de voortschrijdende computertechnologie en gewijzigde inzichten in de linguistiek. Dit boek gaat in op deze aspekten zonder al te technisch te worden. Delen van het boek werden al eerder gepubliceerd in het NRC/Handelsblad. De auteur leunt nogal sterk tegen de psycholinguistiek aan i.p.v. de sociolinguistiek op zoek naar een vorm van kunstmatige intelligentie, waarmee taalprocessen kunnen worden nagebootst. Anderzijds verzet hij zich tegen een overheersende rol van de linguistiek hierin en zeker zoals die in Nederland wordt bedreven. - M.M.A. Knul


Titel: `Jouw school, sooner or later`: de visie van leerlingen op het Studiehuis/BOP/onderwijsonderzoek & advies
Auteur: M.A. Boot, J. Oolders
Corporatie(s) BOP, onderwijsonderzoek & advies, Groningen
Impressum Leuven; Apeldoorn: Garant, 1999
Collatie 43 p. ill.
ISBN 9053508414
Trefwoord: Studiehuis (voortgezet onderwijs); onderzoek Onderwijsvernieuwing; voortgezet onderwijs; onderzoek


Titel: De Schouwse menwagen
Auteurs: P.J. van Langeraad en M.C. Boot
Collatie P. 16-19
Trefwoord: Boerengerij; Schouwen-Duiveland
Hoofdwerk 1976, nr.24 Bulletin van de Werkgroep historie en archeologie onder auspiciën van het Koninklijk Zeeuwsch genootschap der wetenschappen


Titel: De rotorbladen van het leven
Auteur: Margreet Boot
Margreet beschrijft in haar debuut de levenswandel van haar grootouders en haar oom. Mensen met het hart op de juiste plek. Hun leven stond in het teken van de verzorging van anderen. Dienstbare mensen, die er waren als je ze nodig had. Mensen die op z`n tijd ook op tegenvallers stuitten. Maar veerkrachtig pakten ze elke keer het leven weer op. Margreet heeft aan dit thema haar eigen draai gegeven, waardoor haar boek tevens het karakter heeft van een roman. Een leuk, herkenbaar boek voor wie de personages kent of meent te kennen. Een fijn verhaal voor ieder ander, omdat het met het hart is geschreven.


Titel: Gezocht... rust in Zuid-Frankrijk
Auteur: Margreet Boot

 


 

Titel: Bert Frijns glas = Bert Frijns Glass
Auteurs: Marjan Boot; met medew. van Bert Frijns; vert. door Ted Alkins; foto`s van Gilles van Niel
Corporatie(s) Haags Gemeentemuseum
Impressum Den Haag: Haags Gemeentemuseum [etc.], cop. 1995
Collatie 87 p. foto`s
Annotatie: Tentoonstellingscatalogus. - Met lit. opg.
ISBN 9067300985


Titel: De eerste plastic eeuw: kunststoffen in het dagelijks leven
Auteurs: Marjan Boot, Annèt Metz ... [et al.]
Impressum Den Haag: Haags gemeentemuseum, 1981
Collatie 40p.; ills., lit.opg.
Annotatie: Uitgave n.a.v. een serie manifestaties rond het thema `Massacultuur' , Haags Gemeentemuseum
Trefwoord: Kunststoffen; geschiedenis


Titel: Familie: het wandkleed van Ernst Ludwig Kirchner in de collectie van het Stedelijk Museum te Amsterdam
Auteurs: Marjan Boot, Maurice Rummens; vert., transl.: José van Zuijlen; foto`s, photogr. The Arts Instute of Chicago ... et al.]
Corporatie(s) Stedelijk Museum, Amsterdam
Impressum Amsterdam: Stedelijk museum, 2001
Collatie 97 p. ill.
Annotatie: Rugtitel: Ernst Ludwig Kirchner. - Uitg. ter gelegenheid van de tentoonstelling: Ernst Ludwig Kirchner: Tahiti in de Alpen/Tahiti in the Alps (1918-1928) in het Stedelijk Museum van 8.9-25.11.2001. - Tekst in het Engels en Nederlands
ISBN 9050061508


Titel: La ligne retrouvée / cat.
Auteur: Marjan Boot et Mariette Josephus Jitta
Impressum Den Haag: Haags gemeentemuseum, 1989
Collatie 24 p. ill.
ISBN 90 6730075 6
Samenvatting: Art et décoration en Hollande autour de 1900


Titel: Rozenburg 1883-1917: geschiedenis van een Haagse fabriek / door Haags gemeentemuseum
Auteur: onder red. van Marjan Boot met medew. van T. Martin ... [et al.]
Corporatie(s) Haags Gemeentemuseum
Impressum s.l.: Vonk etc., 1983
Collatie 223p.; ills., lit.opgn.
ISBN 90 70413 36 1
Impressum `s-Gravenhage etc.: Haags Gemeentemuseum etc., 1983
Collatie 224 p. ill.
Annotatie: Documentatie over de Haagse fabriek van Jugendstil-keramiek+Bevat literatuuropgave
ISBN 9070413450
Trefwoord: Rozenburg (aardewerkfabriek); geschiedenis
Korte bespreking:
Een catalogus in boekvorm van een tentoonstelling over de keramische produkten van de Haagse plateelbakkerij Rozenburg (1883-1917), `s-Gravenhage april-augustus 1983. Na een inleiding over de Jugendstil-keramiek in Nederland volgen o.a. hoofdstukken over de fabriek, de produktie, de techniek, het economisch welvaren van de onderneming, de invloed op andere fabrieken, het plateel/aardewerk, de tegels en het eierschaal porselein. Het is goed geschreven, prachtig en evenwichtig geïllustreerd, en uitstekend gedocumenteerd. Een aan te bevelen standaardwerk over de belangrijkste Nederlandse aardewerkfabriek uit de Jugendstilperiode (1880-1920). - Drs. J.D. van Dam


Titel: The turbulent vessel: Babs Haenen - Keramiek Ceramics 1991-1998
Auteur: Marjan Boot; foto`s Frans Grummer .. et al.
Corporatie(s) Stedelijk Museum Amsterdam
Impressum Amsterdam: Stedelijk museum, [1998]
Collatie 75 p. ill.
Annotatie: Tekst in het Nederlands en Engels. - Catalogus van de tentoonstelling gehouden in het Stedelijk Museum, Amsterdam, 5.9.1998 - 1.11-1998
ISBN 9050061354

 


 

Titel: Theo van Hoytema: 1863-1917
Auteur: Marjan Boot ... [et al.]; Jan Jaap Heij (red.)
Impressum Zwolle [etc.]: Waanders [etc.], cop. 1999
Collatie 144 p. ill.
Annotatie: Uitg. in samenwerking met het Gemeentemuseum Den Haag en het Drents Museum, Assen. - Met lit. opg. en reg
ISBN 9040093873
Trefwoord: Hoytema, Theo van
Korte bespreking:
Goed verzorgde studie over de bekende Nederlandse illustrator Van Hoytema in combinatie met een overzichtstentoonstelling in het Gemeentemuseum van Den Haag en het Drents Museum in Assen. Na de eerdere studies en naast de vaste collecties is nog nieuw materiaal beschikbaar gekomen. Grondig en gedetailleerd worden door verschillende medewerkers van het Gemeentemuseum de gebieden vrije grafiek, toegepaste grafiek zoals affiches en kalenders, prentenboeken, sieraardewerk, meubels en zijn schetsen en studies naar vogels en andere dieren afzonderlijk besproken. Van Hoytema`s ontwikkeling op de grens van Haagse School en art nouveau wordt gevolgd, o.a. aan de hand van reacties en kritieken van tijdgenoten. Ondanks de vele afbeeldingen van nog steeds bekend werk, is deze uitgave, gezien de tekst, niet bedoeld als populair plaatwerk. Met uitvoerige verantwoording in de noten en vele afbeeldingen in zwart-wit en kleur. Met bibliografie, lijsten en een alfabetisch register. Het omslag is een aflopende reproductie van zijn (zwart- wit) konijnenlitho met zijn naam in oranje. - J.H. Breeschoten


Titel: Exoftalmitiese verzen en verzen voor simpele zielen met toegift
Auteur: Martin Boot
Impressum Eindhoven, 1974
Collatie Ongepag.
Rubriek Nederlands 875


Dr. Martin Boot

Na mijn academische opleiding en promotie heb ik me gevestigd als schrijver en vrije wetenschapper. Ik ben geinteresseerd in feiten, niet in meningen. Meningen, ook de mijne, vertroebelen de waarheid, en zijn dus niet interessant. Ik geef dan ook mijn mening over de beurs nooit, maar laat zien wat de feiten zijn.


Titel: Astrologie als levenshulp
Auteur: Martin Boot
Impressum Katwijk: Servire, cop. 1987
Collatie 464 p. ill.
Annotatie: Met bibliogr., lit.opg., reg
ISBN 90-6325-256-0
Samenvatting: Beschrijving van de gang van de langzame planeten Saturnus, Uranus, Neptunus en Pluto door de horoscoop en hun relatie met de andere planeten.
Korte bespreking:
De auteur beschrijft voor een breed publiek de gang van Saturnus, Uranus, Neptunus en Pluto door de huizen van de horoscoop en hun relatie met de andere planeten. Hij legt verbanden met de levenscycli van de mens en dit deel van het boek laat zich vlot lezen. Daaraan vooraf gaat o.a. algemene informatie over de tekens en een hoofdstuk over de astrologische wereld. Aan dit laatste thema had hij beter een apart boek kunnen wijden. Hij uit terechte kritiek op door astrologen gemaakte analyses en zet zich vooral af tegen de voorspellerij. Maar in feite doet hij zelf niet anders t/m het door hem bekritiseerde taalgebruik (het woord `moeten` en dit of dat `zou kunnen`). Bij `Opleidingen` beveelt hij zijn eigen school en slechts één andere aan terwijl er in Nederland nog wel 4 à 5 goede opleidingen te noemen zijn. Om deze egotrip te vervolmaken zijn aan het werk ook nog talloze eigen gedichten toegevoegd. Het pas verschenen boek van A. Ruperti: `Planeten, hun cycli en uw horoscoop` (Kosmos) dat ook over de langzame planeten gaat is veel meer `to the point` (wordt binnenkort aangeboden). - Johan Berenschot.


Titel: Een pauw legt muziek, of, Elegisch gebrom: gedichten
Auteur: Martin Boot
Impressum Eindhoven: Opwenteling, 1980
Collatie 32p.
ISBN 90 6338 028 3


Titel: September-distels
Auteurs: samengest. door Martin Boot en Rob Bartels
Impressum Eindhoven: Opwenteling, 1979
Collatie 48p.
ISBN 90 6338 016 x


Titel: Webben in kreeftgang: polyfone verzen mb opus 4
Auteur: Martin Boot
Impressum Eindhoven: Opwenteling, 1978
Collatie 39p.
ISBN 90 6338 002 x


Titel: The savage wars of peace: small wars and the rise of American power
Auteur: Max Boot
Impressum New York: Basic books, cop. 2002
Collatie xx, 428 p. ill, krt.
Annotatie: Met lit. opg., index
ISBN 0465007201
Trefwoord: Oorlogen; Verenigde Staten; geschiedenis Verenigde Staten; krijgsgeschiedenis


Titel: War made new: technology, warfare, and the course of history, 1500 to today
Auteur: Max Boot
Gotham Books


Titel: Spaans
Auteur: vert./bew.: Mireille Boot
Editie Nieuwe uitg., geheel herz., 10e dr
Impressum Utrecht: Kosmos-Z&K, 2000
Collatie 224 p. ill.
Annotatie: Een uitgave van Berlitz Gidsen. - 1e dr. deze uitg.: Lausanne [etc.]: Berlitz [etc.], 1990. - Oorspr. uitg.: Lausanne: Berlitz, 1971
ISBN 9021589230
Trefwoord: Spaanse taal; conversatiegidsen
PIM rubriek Communicatie
PIM trefwoord Spaanse taal
Serie vol. Berlitz taalgidsen
Korte bespreking:
Een eenvoudig taalgidsje in het bekende Berlitz formaat. Zoals bij alle Spaanse taalgidsen die in Nederland zijn verschenen, richt ook dit boekje zich uitsluitend op reizigers die naar Spanje gaan. Weliswaar staat voorin een uitgebreide lijst met landen waar Spaans wordt gesproken (tot in Equatoriaal Guinee toe, maar zonder Chili te vermelden!), compleet met inwoneraantal. Ook wordt er wel gesignaleerd dat er verschillen zijn tussen het Spaans van Spanje en dat van Latijns-Amerika, maar vervolgens wordt er niets mee gedaan. Zowel qua uitspraak als qua vocabulaire wordt vanzelfsprekend het Spaans van Spanje aangehouden. Daarbij is er een aantal merkwaardige vertalingen, bijv. voor `wegwerpcamera' , `kinderoppas` en `met een rugzak op stap gaan`. Het boekje is niet bijzonder vormgegeven en voegt weinig toe aan andere taalgidsen die reeds op de markt zijn, bijv. van Kosmos of Van Dale. De vorige editie werd vrij ingrijpend herzien: helderder van typografie, van enkele tekeningetjes voorzien en wat puntiger van inhoud; dit is daarvan een ongewijzigde herdruk. - Redactie

terug_naar_boven

N

Titel: Interview met mevrouw N. Oosse-Boot over de watersnoodramp van 1953 [Compact disc]
Auteur: Kees Slager
Impressum Middelburg: Stichting Ooggetuigen van de 20ste eeuw, 1992
Collatie 1 CD (35 min.)
Trefwoord: Watersnoodramp (1953); Zeeland; interviews (geluidsmedia)


Titel: Inventaris van de collectie Nagtglas-Boot, aanwezig in de Zeeuwse bibliotheek
Auteur: A. Meijer, L. Nagtglas-Boot
Impressum Middelburg: Zeeuwse biliotheek, [ca.1986]
Collatie 2 p.
Annotatie: Stukken van en over Frederik Nagtglas
Trefwoord: Collecties; Zeeland; Nagtglas, ... (familie); genealogie; Nagtglas, Frederik


Titel: Als een stad op een berg. Evangelisatie vanuit de gemeente.
Auteur: onder redactie van Nelly Boot en Marja Brak
(Nelly van Kampen-Boot is dominee en domineesvrouw)
Impressum Zoetermeer [etc.]: Boekencentrum [etc.], cop. 1997
Collatie 111 p. ill.
Annotatie: Met lit. opg
ISBN 9023903331
Samenvatting: Praktische adviezen vanuit protestants-christelijk gezichtspunt voor evangelisatie onder de Nederlandse bevolking.
Zie ook onder "Boekenkast".

terug_naar_boven

O

P

Titel: Het andere Duitsland: introduktie tot de DDR
Auteurs: P. Boot, L. Dekker en H. Groenewegen
Impressum Odijk: Sjaloom, 1980
Collatie 139blz.,afbn.,krt
Korte bespreking:
Goede, afstandelijk geschreven informatie over de DDR is schaars. Het beeld dat men hier van dit land heeft is mede daardoor en t.g.v. de veelal emotioneel geladen berichten van de nieuwsmedia vaak onvolledig of overtrokken negatief. Deze Sjaloomuitgave informeert over geschiedenis, staatkundige inrichting, economie, cultuur, kerk etc. zonder dat de schrijvers de lezer een oordeel willen opdringen. Een niet moeilijk geschreven boek, dat in een leemte voorziet, zeer geschikt voor werkstukken. Daarnaast blijft behoefte aan een beschrijving van het dagelijks leven van de DDR-burger en de invloed, die het systeem op zijn gedrag uitoefent. - J. IJbema


Titel: Het beleid van de onderwijsbegeleidingsdiensten ten aanzien van de audiovisuele media
Auteurs: P. Boot ... et al.
Corporatie(s) Werkverband van Plaatselijke en Regionale Onderwijsadviescentra
Impressum Den Haag: Werkverband van Plaatselijke en Regionale Onderwijsadviescentra, 1981
Collatie 31, 5 p.


Titel: Boerderijen ... monumenten
Auteur: P.A. Boot
Collatie P.101-110 tek.
Annotatie: Met lit. opg.
Trefwoord: Boerderijen; Zeeland; Boerderijen; Schouwen-Duiveland
Relaties:
Hoofdwerk 1995, nr.20 Kroniek van het land van de zeemeermin (Schouwen-Duiveland)


Titel: Ladderhaken op het dak van de Nieuwe Kerk te Zierikzee
Auteur: P.A. Boot
Collatie P. 18 ill.
Trefwoord: Kerken; Zierikzee (Schouwen-Duiveland)


Titel: Werkgelegenheid en werkloosheid: een thematische inleiding in de algemene economie
Auteurs: (red.) P.A. Boot en R.A. de Klerk
Impressum Groningen: Wolters-Noordhoff, 1986-...
Collatie 3 dl. ill.
Annotatie: Dl.1: Theorieboek. Dl.2: Werkboek
ISBN 90-01-47040-8*DL.1. - 9001470416*DL.2
Trefwoord: Werkloosheid Werkgelegenheid

Titel: Werkgelegenheid en werkloosheid: een thematische inleiding in de algemene economie
Auteurs: (red.) P.A. Boot en R.A. de Klerk
Editie 3e [geheel herz.] dr
Impressum Groningen: Wolters-Noordhoff, 1991
Collatie 332 p. bijl., fig., schema`s, tab.
Annotatie: [Theorieboek]. - 1e dr.: 1986. - Met lit. opg. en reg
ISBN 900111086X
Samenvatting: Leerboek voor het wetenschappelijk onderwijs.
Trefwoord: Werkloosheid Werkgelegenheid
Korte bespreking:
Inleidend leerboek in de algemene economie rondom het thema `werkgelegenheid en werkloosheid`. In de vier delen wordt achtereenvolgens aandacht besteed aan (1) begrippen en feiten, (2) economische theorieën over dit thema, (3) de rol van de overheid en (4) de invloed van het economisch systeem. Het is een pittig leerboek, waarin ook wiskundige modellen van economische theorieën niet ontbreken. De aanwezigheid van opgaven (per hoofdstuk) maakt het gebruik als studieboek erg aantrekkelijk. Het boek richt zich met name op (algemene) economie-studenten in het wetenschappelijk onderwijs. - Drs. W.P.M. Beekmans.


Titel: Kerkwerve in oude ansichten: waarin afbeeldingen van Kerkwerve en de buurtschappen Schutje, Moriaanshoofd en Flaauwers
Auteur: Piet Boot
Impressum Zaltbommel: Europese bibliotheek, 1984
Collatie Ongepag.
ISBN 90-288-2853-2
Trefwoord: Geschiedenis; Kerkwerve (Schouwen-Duiveland); Geschiedenis; Moriaanshoofd (Schouwen-Duiveland)


Titel: Plato, een weg naar de waarheid
De filosofie van Sokrates en Plato en hun invloed op het Westerse denken
Auteurs: Charles Hupperts, Elly Jans, Peter Stork en Piet Boot
Eisma B.V., Leeuwarden, Mechelen, 1992


Titel: Piet Boot, fervent liefhebber van geschiedenis
Auteur: Carolien de Vrieze
Collatie P. 8-10 ill.
Trefwoord Boot, Piet
Hoofdwerk 8 Praet: een gesprek met ... / door Carolien de Vrieze
2003, jrg.40, nr.106 Mededelingenblad / Stad en lande van Schouwen-Duiveland


Titel: Het plattelandsleven van Schouwen-Duiveland in vroeger tijd
Auteur: Piet Boot
Impressum [Kerkwerve: Piet Boot], [1987] (Zierikzee: Lakenman & Ochtman)
Collatie 207 p. ill., foto`s.
Annotatie: Met lit. opg
ISBN 9090019081 geb.
Trefwoord: Schouwen-Duiveland; geschiedenis; Landbouw; Sociale geschiedenis
Korte bespreking:
Dit groot formaat boek over het plattelandsleven op Schouwen-Duiveland heeft op elke bladzijde één foto (11,5 x 18 cm) en tekst. Tekst en beeld zijn zo goed mogelijk op elkaar afgestemd. De foto`s komen van particulieren en zijn voor het grootste deel voor het eerst gepubliceerd. De schrijver kent de materie uit eigen ervaring. Daarom is dit boek bijzonder waardevol voor ieder die meer wil weten over Schouwen-Duiveland, vooral in de afgelopen 100 jaar. Boot heeft wel eens moeite gehad met de indeling in rubrieken, maar dit hindert niet echt. Na een summiere inleiding over de vroege geschiedenis komen aan de orde de meekrapcultuur, tentoonstellingen, boerderijen en knechtshuizen, ambachtslieden, de komst van de auto, trekker en stoomfiets, boeren en arbeiders. - M.P. de Bruin.


Titel: De Sovjet-Unie en Oost-Europa: integratie of onderwerping
Auteur: Pieter Boot
Impressum Amsterdam: SUA etc., 1982
Collatie 160p.; lit.opg., tabn.
ISBN 90 6222 089 4
Trefwoord: Oost-Europa; economisch beleid


Titel: Een ontmoeting met ... Pieter Adolf Boot
Auteur: B. Romijn-de Raat
Collatie P.553-556
Trefwoord: Boot, Pieter Adolf


Pieter Christiaansz Bor
geb. te Utr. in 1559, was eerst not. te Haarlem, schoon hij niet voorkomt in het register dier beambten aldaar en evenmin in het eedboek van den Hove van Holland. Den 4 Maart 1599 werd hij rentmeester van N.-Holl. en bleef dit tot 25 Sept. 1615; gedurende dien tijd woonde hij in Den Haag, en had eenig zomerverblijf bij Rijswijk, vanwaar hij wel eens iets dagteekende. Den 15 Dec. 1613 huwde hij met Maria Boot, wed. van den proc. Sas, eene nicht van den dichter der Souter-liedeckens, Van Zuylen van Nyevelt. Reeds in 1595 gaf hij een gedeelte van zijn geschiedwerk uit en werd van wege de landsreg. door toelagen aangemoedigd en door meded. der bronnen gesteund. Het laatst moet hij andermaal te Haarl. gewoond hebben, doch komt er niet onder de aldaar begravenen voor. Als zijn sterftijd wordt opgegeven 19 Maart 1635.
Zijn hoofdwerk is: De oorspronck, begin ende vervolgh der Nederl. Oorl., Beroerten en burgerl. oneenicheyden, dl. 1 tot 1567, Leiden, 1595, 5e dl, tot 1600, Haarl., 1634. Verder: Het zesde deel der Chron. Carionis van 1576-20 Maart 1619, Amst., 1632; als gelegenheidsstukken: Gelegentheyt van `s Hertogenbosch, inneminghe van Wesel ende meer andere gesch. des jaars 1629. Ten behoeve van minder geletterden berijmde hij: De oorspronck der Nederl. oorlogen, `s Grav. 1617, en als zuiver letterk. werk: Twee tragi-comediën in proza, d`eene van Apollonius, prince van Tyro, ende d`ander van den selven, ende van Tarsia syn dochter, `s Grav., 1617 en 1634. De waardeering zijner Oorlogen blijkt uit de herhaaldelijk vermeerderde en voor `t gebruik geschikter geworden uitgaven na zijn dood.


Proza

Winnaars van de voorafgaande jaren (* = pseudoniem)

Verhalen:

1992 W. Burgers, journalist en hoofdredacteur A.N.P.
1993 E. Haenen, kleuteronderwijzeres.
1994 Drs. M. Reijnders, auteur en bedrijfssocioloog.
1995 C. Boot, muziekleraar, auteur en dichter.
1996 J. Arts,auteur en directeur van een bureau voor tekst en uitvoering.
1997 Drs. H. Weltevreden, filosoof, auteur en docent schrijversschool.
1998 Dr. J.A. Broekman, * Carel Roeck, geoloog.
1999 Rob Groenhof, auteur en leraar.
2000 Janny de Heer,auteur.
2001 Ammy Langenbach, auteur en coordinator vluchtenlingenwerk, * Jeanet Bouma.
2002 Willem van Vliet, cultureel ambtenaar gemeente Oostburg.
2003 Hannie van der Beek, auteur en buitengewoon ambtenaar.
2004 Frank van der Meijden, journalist en auteur.
2005 Michel Hermsen, auteur.

Diverse winnaars hebben thans meerdere boeken uitgegeven.

terug_naar_boven

Q

R

Titel: Het Marokkaanse gezin tussen traditie en verandering: lerarenhandleiding
Auteur: samenst. R. Boot ... [et al.]; met medew. van A.F. van de Wijngaart ... [et al.]
Impressum Leiden: Coördinaat Minderheden Studies, Rijksuniversiteit Leiden, 1989
Collatie 54 p.
Annotatie: Niveau 1
ISBN 9052920184
Trefwoord: Gezin; Marokko Marokkanen; Nederland

Titel: Marokkaanse trekarbeid: een bijdrage voor het CSE-Aardrijkskunde
Auteur: samenst. R. Boot, W. Lentjes en P. Wester; m.m.v. J. Nooteboom ... [et al.]
Impressum Leiden: Coördinaat Minderhedenstudies, RUL, [1990]
Collatie 67 p. foto`s, tab.
Annotatie: Niveau 2. - Met lit. opg
ISBN 9052920222
Samenvatting: Achtergrondinformatie over de trek van Marokkanen naar Nederland.
Trefwoord: Arbeidsmigratie; Marokko-Nederland Marokkanen; Nederland
Korte bespreking:
Deze brochure gaat over de achtergrond van de trek van Marokkanen naar Nederland. Waarom zijn er zoveel Marokkanen uit hun land weggetrokken, hoe gaat dat in zijn werk, waar komen zij terecht, wat is hun afkomst? Veel theorie, afgewisseld met ervaringen van Marokkanen en artikelen uit o.a. Vrij Nederland en `Over twee culturen` van Hassan Bel Ghazi. Elk van de 5 hoofdstukken wordt afgesloten met vragen en opdrachten. Bevat foto`s, tabellen en grafiekjes. De foto`s zijn te grijs en de leesbreedte soms te breed. Het is een compacte brochure met zeer veel interessante informatie. Qua taalgebruik en aangehaalde bronnen is het geschikter voor niveau 1 (bovenbouw Havo en Vwo) dan voor niveau 2 (bovenbouw Mavo, Havo, Vwo). - P.S. Andriessen.


Titel: Slavernij in Suriname: geschiedschrijvers en ooggetuigen in de 19de eeuw, deel 2
Auteurs: samenst. R. Boot ... [et al.]
Impressum Leiden: Coördinaat Minderhedenstudies, RUL, [1989]
Collatie 60 p. ill.
Annotatie: Niveau 1
ISBN 9052920117
Samenvatting: Fragmenten uit het werk van drie 19e eeuwse schrijvers - Benoit, Kappler en Boekhoudt - die zich in hun boeken hebben uitgelaten over de slavernij en over het leven van de slaven en de marrons in Suriname.
Trefwoord: Slavernij; Suriname; geschiedenis; 19e eeuw
Korte bespreking:
Dit boekje is het tweede van twee cahiers met passages over de slavernij, over het leven van de slaven en hun verzet tegen de blanken in Suriname, afkomstig uit 19e eeuwse publikaties. De gekozen fragmenten zijn waar nodig aangepast aan hedendaags taalgebruik. In dit deel komen aan het woord de Belgische tekenaar-reiziger P.J. Benoit, de Duitse beroepsmilitair A. Kappler en de huisonderwijzer W. Boekhoudt. Benoit en Kappler laten zich kennen als weinig kritische en bevooroordeelde waarnemers van de Surinaamse samenleving m.b.t. de slavernij. Boekhoudt geeft een genuanceerder beeld en toont zich voorstander van de emancipatie. Het boekje maakt deel uit van een compleet lespakket over de slavernij in Suriname, bestemd voor de bovenbouw van het voortgezet onderwijs, maar het kan ook worden gelezen/geraadpleegd door al diegenen die, binnen of buiten het onderwijs, zich over het onderwerp willen oriënteren. Enige voorkennis is in dat geval wel gewenst. Bevat een verklarende woordenlijst en veel illustraties, voor het merendeel afkomstig uit het boek van Benoit. Deel 1 wordt later aangeboden bij verschijning. - Drs. J. de Marez Oyens.


Titel: Behavioural sciences for managers
Auteurs: R.L. Boot, A.G. Cowling and M.J.K. Stanworth
Impressum London: Arnold, 1980
Collatie viii, 232p.; ills., lit.opgn.
ISBN 0 7131 3349 X


Titel: De opstand in de Nederlanden 1555-1588
Auteur: Riemke Boot
Impressum Rijswijk: Nijgh & Van Ditmar Educatief, cop. 1994
Collatie 84 p. ill.
ISBN 9023613937
Trefwoord: Tachtigjarige Oorlog
Korte bespreking:
Voor de bestudering van het examenonderdeel Vaderlandse Geschiedenis voor Havo/VWO studenten heeft een zestal auteurs deze katern samengesteld. In zeven hoofdstukken wordt de Opstand in de Nederlanden vanaf de troonsafstand van Karel V in 1555 tot aan het ontstaan van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden in 1588 uitvoerig beschreven. Naast de politieke ontwikkelingen wordt ook ingegaan op de sociale en economische aspecten die tot de Opstand hebben geleid. Aan het eind van ieder hoofdstuk staan basisvragen, en het laatste hoofdstuk bestaat uit werkmateriaal. De pittige vragen gaan over vergelijkende teksten, prenten en uitspraken van historici. Het boek heeft een chronologisch overzicht, een personen- en portrettengalerij en een begrippenlijst. Naast de fraaie zwart-witillustraties en kaarten zijn er nog diverse illustratieve teksten. - P.F.M. Brugmans-Peters.

terug_naar_boven

S

Titel: De prinses op de erwt en andere sprookjes
Auteur: Sandra Boot
Impressum Amsterdam: Hermans Muntinga Publishing, cop. 2000
Collatie 159 p. ill.
ISBN 9057950960 geb.
Samenvatting: Moderne bewerkingen van sprookjes van Andersen en Grimm, voorzien van zwart-wittekeningen. Vanaf ca. 11 jaar.
Trefwoord OBD Sprookjes
PIM rubriek Sprookjes en Volksverhalen
PIM trefwoord Sprookjes
Korte bespreking:
Vijfentwintig bekende en minder bekende sprookjes uit de verzameling van Grimm of geschreven door H.C.Andersen. Het zijn duidelijk bewerkte sprookjes die aanmerkelijk zijn ingekort en naverteld in een modern, soms populair taalgebruik zoals bijvoorbeeld "daar trapte de varkenshoeder niet in" of tegen de kleine zeemeermin "je wilt lopen zodat je de prins kan versieren". Dat is jammer want het doet afbreuk aan de geheimzinnige sprookjessfeer. Het veranderen van namen kan voor kenners van sprookjes ook verwarrend werken: de kinderen uit de Sneeuwkoningin van Andersen heten hier Bram en Elly en Grimm`s koning Lijsterbaard werd Merelbaard. Het taalgebruik is eenvoudig met vrij korte zinnen maar soms staan er storende slordigheden in. De bundel is met twee verschillende illustratietechnieken versierd; naast simpele zwarte silhouetten in de tekst staan verfijnde pentekeningen van bloemenguirlandes boven ieder hoofdstuk en aan het eind van het verhaal. Kleurige omslagtekening. Vanaf ca. 11 jaar. - Nelleke Hulscher-Meihuizen
Zie ook onder `Boekenkast`.


Titel: Twee emmertjes water halen: liedjes en rijmpjes uit oma`s tijd
Auteur: samenst. en bew.: Sandra Boot
Impressum Amsterdam [etc.]: Hermans Muntinga Publishing, cop. 2001
Collatie 128 p. ill.
Annotatie: Met index
ISBN 9057950820 geb.
Samenvatting: Verzameling kinderliedjes, waaronder enige sinterklaasliedjes en rijmpjes uit grootmoeders tijd. Met zwartwittekeningen. Vanaf ca. 2 jaar.
Trefwoord: Kinderliedjes
Trefwoord jeugd Kinderliedjes
PIM rubriek Muziek
PIM trefwoord Kinderliedjes
Zie ook onder `Boekenkast`.

terug_naar_boven

T

Titel: Een bouquetje roode rozen: een bundel vrijheidszangen en gedichten
Auteur: T. Boot
Impressum Middelburg: Botbijl, 1910
Collatie 47p.
Annotatie: Met bijgebonden: Multatuli`s Kruissprook


Titel: Alles of niets: sport, waar praten we eigenlijk over, over sport!
Auteur: Ton Boot
Impressum `s-Gravenhage: Bzztôh, 2002
Collatie 157 p.
Annotatie: Uitg. in samenw. met het dagblad De Telegraaf. - Eerder verschenen in `Metropool` de maandagbijlage van De Telegraaf, Sport International en het Noordhollands Dagblad
ISBN 9055019844
Samenvatting: In deze verzameling columns uit diverse bladen geeft de bekende basketbalcoach zijn kritische visie op gebeurtenissen in de sportwereld.


Titel: Over Winnen Auteur: Ton Boot
Editie 1e dr.
Impressum Schiedam: Pharos Uitgevers, 2005
Collatie 160 p.
ISBN 90-77075-21-6
Samenvatting: Columns uit diverse bladen waarin de bekende basketbalcoach zijn kritische visie geeft op gebeurtenissen in de sportwereld.
Trefwoord: Sport; columns
PIM rubriek Sport en Spel
PIM trefwoord Sport
Korte bespreking:
De auteur heeft met het uitbrengen van deze publicatie zijn columns gebundeld die hij heeft geschreven in de jaren 2002 t/m 2005 voor de Telegraaf. Het is een vervolg op een eerdere bundeling columns uit 2002, getiteld Alles of Niets*. De columns zijn analyses, beschrijvingen en fantasieën van de auteur. Hij heeft getracht actuele gebeurtenissen in de sport te veralgemeniseren en te plaatsen in bredere, soms maatschappelijke, kaders. Diverse columns zijn geactualiseerd door de toevoeging van naschriften. De verhalen hebben een onnavolgbare logica en bevatten een bepaald soort humor. Wat opvalt, is dat de auteur vaak zijn ergernissen uitspreekt over gebeurtenissen en personen in de sport en in de maatschappij. Ton Boot is een zeer succesvolle basketbalcoach en werd in 2004 door de NOC/NSF onderscheiden met de titel Sportcoach van het Jaar. De moeite van het lezen waard. - RvdD

U

V

terug_naar_boven

W

Titel: Bootdiensten `89-`90: nieuwe ontwikkelingen in onze grote bootdiensten
Auteur: W. Boot
Collatie P. 8-13
Trefwoord: Veerdiensten; Zeeland


Titel: De filoloog als politicus
Auteur: W.J. Boot
Impressum Amsterdam: Gieben, *[1985]
Collatie 22 p.
Annotatie: Inaugurele rede Rijksuniversiteit Leiden
ISBN 9070265699
Rubriek: Japan 943.9
Trefwoord: Japan; cultuurgeschiedenis


Titel: Keizers en Shogun: een geschiedenis van Japan tot 1868
Auteur: W.J. Boot
Impressum [Amsterdam]: Amsterdam University Press Salomé, cop. 2001
Collatie 127 p. ill., krt.
Annotatie: Met lit. opg., reg
ISBN 90-5356-530-2
Trefwoord: Japan; geschiedenis
Korte bespreking:
De auteur, hoogleraar Taal en Cultuur van Japan aan de universiteit van Leiden, heeft zich in dit beknopte overzicht bewust beperkt tot het klassieke thema: wie had de macht, waar en wanneer. Religieuze en culturele ontwikkelingen zijn bewust niet meegenomen. En dat is maar goed ook, want de geschiedenis van Japan vanaf de vroegste tijden tot aan de gedwongen openstelling van zijn grenzen en het begin van de Meiji-periode is al ingewikkeld genoeg. Niet alleen is de tijdsindeling heel anders dan we gewend zijn, ook de soms maar één lettergreep verschillende namen maken dat je als niet-ingevoerde Westerling aandachtig moet blijven lezen. Ook het soms wat afwijkend taalgebruik, het lijkt wel of de schrijver expres minder gebruikelijke termen heeft uitgezocht (soldateska i.p.v. krijgers, eroderen i.p.v. uithollen, en spurieus – bestaat niet in het Nederlands – i.p.v. onecht/vervalst), vergen veel concentratie. Maar dan wordt je ook beloond met een prima overzicht dat een duidelijk beeld biedt van de unieke ontwikkeling van de machtsverhoudingen in de loop der eeuwen in Japan. Bevat diverse nuttige overzichtslijstjes en kaartjes, en enkele zwartwitte afbeeldingen. - Jan Joosse


Titel: Literatuur en tweetaligheid
Auteur: W.J. Boot
Impressum Leiden: Centre of Non-Western Studies, 1994
Collatie 201 p.
Annotatie: Met lit. opg
ISBN 9073782295
Trefwoord: Tweetaligheid en literatuur


Alles over boten.

Er is ons maar één Boot bekend die zoveel afweet van boten.
Willem Jan Jacobus Boot heeft vele titels op zijn naam staan.
Met nog wat Zeeuws zeezout in het bloed schreef hij zeer gedetailleerd en met kennis van zaken over veerdiensten en scheepvaart.
De lijst is zo uitgebreid dat we er een aparte pagina van hebben gemaakt:

klik hier voor het overzicht.


Titel: Willem Gerardus Boot Jzn.: landbouwer, bestuurder en streektaalschrijver
Auteur: Joop van Loo
Collatie P. 103-114 ill.
Annotatie: Met lit.opg.
Trefwoord: Boot, Willem Gerardus; Arbeiders; Haamstede (Schouwen-Duiveland); Volksgebruiken
Hoofdwerk 2004, jrg.29 Kroniek van het land van de zeemeermin (Schouwen-Duiveland)

terug_naar_boven

X

Y

Z


stuurlinks stuurrechts