bel

bel

bel

Privacy

Er is veel informatie te vinden via `openbare wegen' , bijvoorbeeld de archieven, zoals ook genoemd bij de bronnen. Ook geboorte-, trouw- en overlijdensadvertenties in kranten bevatten veel gegevens. Deze informatie is dus vrij toegankelijk (buitenom deze site).

Vindt u het echter een bezwaar om uw persoonlijke gegevens op deze website tegen te komen? Laat het ons per e-mail laat weten, dan worden deze zo spoedig mogelijk verwijderd.

Veel materiaal dat u op deze site tegenkomt, staat ook op ander sites op het internet. Omdat wij willen verzamelen over de naam Boot en/of varianten en aanverwanten, hebben we hier één en ander bij elkaar gezet. Van het aangeboden en geplaatste materiaa (in woord en beeld) hebben wij niet overal kunnen achterhalen of er copyright op rust. Echter, naar onze mening is het interessant om die informatie bij elkaar te hebben staan.

Wanneer er copyright op het gebodene rust en u wilt uw materiaal niet op deze site geplaatst zien, dan verontschuldigen wij ons bij voorbaat en verzoeken u ons dit mee te delen zodat wij uw materiaal kunnen verwijderen. Het is niet onze bedoeling om deze website op een onrechtmatige manier te vullen.

De Stichting VERENIGde BOOTEN is op 19 mei 2006 opgenomen in de administratie van het College Bescherming Persoonsgegevens onder nummer m1312828.

 

CPB_registratie

stuurlinks stuurrechts