bel

bel

bel

Parenteel Claes Jansz Booth

(Zuid-Holland - Gouda)

Namenindex  Vlag_UK 

 Bij het ontbreken van geboortedatum en/of doopdatum kan de volgorde van kinderen willekeurig zijn.

I Claes Jansz Booth is geboren in 1620. Hij is begraven op 04-10-1683 te Gouda [bron: DTB 1640-1702 Sint Janskerk]. Beroep: schipper. Claes Jansz: kohier zout-, zeep-, heren en redemptiegeld 1680 Gouda inventarisnummer 2296 bladzijde 7 straat Lange Noodgodsstraat zz naam Claes Jansz Boot beroep schipper bron ac1. Claes Jansz trouwde met Jannetje Maertens.
Kind van Claes Jansz en Jannetje:

1 Willem Claesz Booth, geboren omstreeks 1645 in Gouda. Volgt II.

II Willem Claesz Booth is geboren omstreeks 1645 in Gouda, zoon van Claes Jansz Booth en Jannetje Maertens. Willem Claesz is overleden omstreeks 1697, ongeveer 52 jaar oud. Woonplaats: (Comijnsteeg, Gouda (bij huwelijk)). Beroep: pijpenmaker (het beeldmerk in de vorm van een roemer (wijnglas) op de pijp wordt aan Willem toegeschreven. Hij maakte ook pijpen met de letters WK (Willem Klaesz). Hij gebruikte roemer-wk van 1686 tot 1697. Waarschijnlijk maakte hij gebruik van de ovens van de pottenbakkers, omdat de pijpen niet zo veel opbrachten om zelf een oven te bezitten. Pas in 1660 kwam er een pijpenmakersgilde in Gouda. Bij Fort Oranje aan de Hudson rivier in Amerika werden o.a. pijpen van Willem gevonden. In die tijd was dit een Nederlands fort, opgericht door de West Indische Compagnie en voornamelijk een handelspost). Religie: N.G.. Willem Claesz trouwde met Neeltje Jans, nadat zij op 26-12-1665 in Gouda in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 12-01-1666 in Gouda. "Willem Claess Booth, Jonghman van der Gou woonende in de Comijnsteegh met Neeltje Jans, Jonge Dogter van Gou woonende in de Cleijwegh Steeg getrout de 12 jan 1666". Neeltje is geboren omstreeks 1646. Woonplaats: (Cleijweghsteeg, Gouda (bij huwelijk)).
Kinderen van Willem Claesz en Neeltje:

1 Jan Willemsz Boot. Hij is gedoopt op 07-02-1666 in Gouda.
2 Jan Willemsz Boot. Hij is gedoopt op 25-03-1667 in Gouda.
3 Marija Willemse Boot. Zij is gedoopt op 23-12-1668 in Gouda.
Politiemeesters Gouda 13-06-1718: Marya Willems Boot en Lijsbet Willems Boot eisen betaling van Fl 21.10.0 wegens kostgeld van Dirk Glaudusz, wiens 2 kinderen bij hen besteed en door de kinderen verteerd zijn. Hij moet het bedrag betalen met 9 stuivers per week en iedere week 11 stuivers voor kostgeld van zijn dochtertje die bij hen woont
4 Dirk Willemse Boot, geboren omstreeks 1670 in Gouda. Volgt III-a.
5 Arij Willemsz Boot. Volgt III-b.
6 Lijsbeth Willemse Booth, geboren omstreeks 1674 in Gouda. Lijsbeth Willemse:
Politiemeesters Gouda 13-06-1718: Marya Willems Boot en Lijsbet Willems Boot eisen betaling van Fl 21.10.0 wegens kostgeld van Dirk Glaudusz, wiens 2 kinderen bij hen besteed en door de kinderen verteerd zijn. Hij moet het bedrag betalen met 9 stuivers per week en iedere week 11 stuivers voor kostgeld van zijn dochtertje die bij hen woont
7 Pieter Willemse Boot. Volgt III-c.

III-a Dirk Willemse Boot is geboren omstreeks 1670 in Gouda, zoon van Willem Claesz Booth en Neeltje Jans. Dirk Willemse:

Kamerboek politiemeesters Gouda 1714
Datum 21-11-1714blz. 132v
Eiser: Dirk Willemsz Boot
Gedaagde: Abraham Dirxe van der Linden
Zaak: Onvermeld. Verzoekt uitstel.
Vonnis: Akkoord.
Datum 23-11-1714 blz. 132v
Eiser: Dirk Willemsz Boot
Gedaagde: Abraham Dirxe van der Linden
Zaak: Eist betaling van f 12 over pijn en smart, meesterloon en verzuimde tijd die eiser van de snede op zijn hand geleden heeft en die door gedaagde was toegebracht.
Vonnis: Veroordelende gedaagde f 8 te betalen. Ontzeggen de eiser zijn verdere eis en veroordelen de gedaagde in de kosten.
Bron: Groenehartarchieven.

Dirk Willemse trouwde met Lijsbeth Joosten Verpack. Lijsbeth Joosten: ook van der Pack, dochter van Joost Cornelisz van der Pack (zakkendrager).
Kinderen van Dirk Willemse en Lijsbeth Joosten:

1 Willem Boot. Hij is gedoopt op 03-09-1710 in Gouda.
2 Christijntje Boot. Zij is gedoopt op 19-02-1713 in Gouda.

III-b Arij Willemsz Boot, zoon van Willem Claesz Booth en Neeltje Jans. Hij is gedoopt op 30-06-1672 in Gouda. gedoopt in de Sint Janskerk. Arij Willemsz is overleden omstreeks 1746. Beroep: pijpenmaker (deed zijn gildeproef in 1709 en had als merkteken voet-boog en voerde dat van 1709 tot 1746). Religie: Remonstrants gedoopt. Arij Willemsz trouwde met Jannigje Hermans (Harmanus). Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 15-03-1705 in Gouda. Zij is gedoopt op 10-07-1678 in Gouda. Doopgetuigen: Jannichjen Pieters (vóór 1653), Hillegont Pieters (vóór 1673). Jannigje: dochter van Herman Lucasz en Heiltje Pieters.
Kinderen van Arij Willemsz en Jannigje:

1 Neeltje Boot. Volgt IV-a.
2 Heyltje Boot. Volgt IV-b.
3 Willem Boot. Volgt IV-c.
4 Hermanus Boot. Volgt IV-d.
5 Jan Ariensz Boot. Volgt IV-e.

III-c Pieter Willemse Boot, zoon van Willem Claesz Booth en Neeltje Jans. Hij is gedoopt op 31-05-1676 in Gouda. Pieter Willemse:
(1) trouwde met Philippe Kerckenhof.
(2) trouwde met Grietje Bastiaans Groenendaal. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 15-02-1699 in Gouda. Grietje Bastiaans is geboren omstreeks 1678.
Kind van Pieter Willemse en Philippe:

1 Martijntje Pietronella Boot. Zij is gedoopt op 09-09-1711 in Gouda [bron: Doopboek Sint Janskerk]. Doopgetuige: Josua de Roo.

Kinderen van Pieter Willemse en Grietje Bastiaans:

1 Neeltje Boot. Zij is gedoopt op 10-06-1699 in Gouda.
2 Jan Pietersz Boot. Volgt IV-f.
3 Bastiaan Boot. Hij is gedoopt op 12-04-1702 in Gouda.
4 Neeltje Boot. Zij is gedoopt op 04-07-1703 in Gouda.
5 Willem Boot. Hij is gedoopt op 03-05-1705 in Gouda.
6 Willem Boot. Hij is gedoopt op 03-08-1706 in Gouda.
7 Bastiaan Boot. Hij is gedoopt op 17-01-1712 in Gouda.
8 Neeltje Boot. Zij is gedoopt op 19-03-1713 in Gouda.

IV-a Neeltje Boot, dochter van Arij Willemsz Boot en Jannigje Hermans (Harmanus). Zij is gedoopt op 15-07-1705 in Gouda [bron: Doopboek Sint Janskerk]. gedoopt in de Sint Janskerk, Doopgetuige: Dirckie Dircks (geb. vóór1680); moeder vermeld als Jannetie Arysens. Religie: Remonstrants gedoopt. Neeltje trouwde met Evert Spiegel. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 04-11-1725 in Gouda.

IV-b Heyltje Boot, dochter van Arij Willemsz Boot en Jannigje Hermans (Harmanus). Zij is gedoopt op 30-10-1707 in Gouda. gedoopt in de Sint Janskerk, moeder vermeld als Jannitje Harmanus. Heyltje is overleden omstreeks 1762. Heyltje trouwde met Willem van der Putten. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 21-06-1733 in Gouda.

IV-c Willem Boot, zoon van Arij Willemsz Boot en Jannigje Hermans (Harmanus). Hij is gedoopt op 06-05-1711 in Gouda. Sint Janskerk, moeder is in het doopboek vermeld als Jannigje Hermers. Hij is begraven op 24-10-1781 te Gouda. Woonplaats: Lazarussteeg, Gouda. Willem: op 26-07-1737 werden door de weesmeesters in Gouda tot voogd van zoon Ary (2 jaar) benoemd: Willem van den Broek en Harmanus Boot. Het moederlijk erfdeel bedroeg drie guldens en drie stuivers. Willem:
(1) trouwde met Anthonia (Thona) van Dijk, nadat zij op 11-04-1734 in Gouda in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 26-04-1734 in Gouda. Sint Janskerk. Zij is gedoopt op 27-09-1716 in Gouda. Anthonia (Thona) is overleden na 20-01-1737 in Gouda. Zij is begraven op 31-01-1737 te Gouda. Bij het overlijden van Anthonia (Thona): vermeld in het Gaarderboek als Tona van Dijk, huijsvrouwe van Willem Boon in de Lazarussteeg. Anthonia (Thona): dochter van Gerrit van Dijk en Trijntje Bouwmans.
(2) trouwde met Gerrighje Oosterhout (Oosterling). Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 18-08-1737 in Gouda. Zij is gedoopt op 11-09-1715 in Gouda. Zij is begraven op 09-01-1784 te Gouda. Bij het overlijden van Gerrighje: vermeld als Oosterling. Gerrighje: dochter van Anthoni Oosterhout en Jannetje Posthoren.
Kinderen van Willem en Anthonia (Thona):

1 Arien (Arij) Willemsz Boot. Volgt V-a.
2 Gerrit Willemsz Boot. Hij is gedoopt op 20-01-1737 in Gouda. gedoopt in de Sint Janskerk, Doopgetuige: Judith van Dijk (geb. vóór 1705). Gerrit Willemsz is overleden vóór 31-01-1737 in Gouda.

Kinderen van Willem en Gerrighje:

1 Neeltje Boot. Zij is gedoopt op 03-06-1739 in Gouda.
2 Martha (Maria) Boot. Volgt V-b.
3 Cornelis Boot. Hij is gedoopt op 09-01-1746 in Gouda. tweeling.
4 Dirk Boot. Hij is gedoopt op 09-01-1746 in Gouda. tweeling.
5 Jannetje Boot. Zij is gedoopt op 28-02-1748 in Gouda.
6 Lena Boot. Zij is gedoopt op 08-03-1752 in Gouda.
7 Gerrit Boot. Volgt V-c.

IV-d Hermanus Boot, zoon van Arij Willemsz Boot en Jannigje Hermans (Harmanus). Hij is gedoopt op 18-04-1714 in Gouda. gedoopt in de Sint Janskerk. Hij is begraven op 23-03-1767 te Gouda. Beroep: pijpenmaker (had als merkteken 84-olifant op de pijpen en gebruikte dat van 1745 tot 1753). Religie: Remonstrants gedoopt. Hermanus:

40e/80e penning Gouda maart 1752: schuldeiser Hermanus Boot, debiteur: Pieter de Vries, lening fl 200,- (obligaties);
Politiemeesters Gouda febr. 1768: schuldeiser: weduwe van Hermanus Boot, debiteur: Pieter de Keijzer, lening fl 50,- (schuldbrief), onderpand huis Lem Dulstraat ZZ;
Kohier verponding 1772; Hermanus Boot, Lem Dulsteeg, verpondingsnr 0711.

Hermanus trouwde met Hendrikje Vingerling. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 20-05-1736 in Gouda. Zij is gedoopt op 07-08-1715 in Gouda. Doopgetuige: Grietje Joosten. Hendrikje is overleden op 29-03-1798 in Gouda. Zij is begraven op 29-03-1798 te Gouda. Religie: Hervormd gedoopt. Hendrikje: dochter van Willem Hendrickz Vingerling (ca 13-08-1688 Gouda), getrouwd op 06-05-1715 in Gouda met Cornelia Joosten Vertin.
Kinderen van Hermanus en Hendrikje:

1 Willemijntje Boot. Zij is gedoopt op 05-04-1737 in Gouda.
2 Willemijntje Boot. Zij is gedoopt op 20-05-1739 in Gouda. 27-05-1738?.
3 Neeltje Boot. Zij is gedoopt op 16-03-1743 in Gouda.
4 Willemijntje Boot. Zij is gedoopt op 27-06-1744 in Gouda.
5 Arien (Arij) Boot. Volgt V-d.
6 Cornelia Boot. Zij is gedoopt op 31-08-1749 in Gouda.
7 Jacob Boot. Hij is gedoopt op 28-04-1752 in Gouda.
8 Jacobus Boot. Hij is gedoopt op 17-02-1754 in Gouda.
9 Jacob Boot. Hij is gedoopt op 18-06-1755 in Gouda.
10 Janna (Johanna) Boot. Volgt V-e.

IV-e Jan Ariensz Boot, zoon van Arij Willemsz Boot en Jannigje Hermans (Harmanus). Hij is gedoopt op 16-06-1717 in Gouda. gedoopt in de Sint Janskerk. Jan Ariensz trouwde met Neeltje Gerritse van den Berg. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 05-10-1738 in Gouda. Zij is gedoopt op 14-09-1714 in Gouda. Neeltje Gerritse: dochter van Gerrit van den Berg en Cornelia van der Lucht.
Kinderen van Jan Ariensz en Neeltje Gerritse:

1 Janna Boot. Zij is gedoopt op 25-01-1739 in Gouda.
2 Pieternella Boot. Volgt V-f.
3 Arie Boot. Hij is gedoopt op 24-03-1743 in Gouda.
4 Janna Boot. Zij is gedoopt op 23-06-1745 in Gouda.
5 Gerrit Boot. Hij is gedoopt op 06-09-1747 in Gouda.
6 Heijltje (Aaltje) Boot. Volgt V-g.
7 Gerrighie Boot. Zij is gedoopt op 01-12-1751 in Gouda.
8 Willem Boot. Hij is gedoopt op 19-05-1754 in Gouda.

IV-f Jan Pietersz Boot, zoon van Pieter Willemse Boot en Grietje Bastiaans Groenendaal. Hij is gedoopt op 29-09-1700 in Gouda. Jan Pietersz trouwde met Sannetje Jans van Wijk. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 17-05-1723 in Gouda. Sannetje Jans: dochter van Jan van Wijk.
Kinderen van Jan Pietersz en Sannetje Jans:

1 Neeltje Boot. Zij is gedoopt op 25-07-1723 in Gouda.
2 Grietje Boot. Volgt V-h.
3 Jan Boot. Hij is gedoopt op 22-05-1730 in Gouda.
4 Lijsbeth Boot. Zij is gedoopt op 31-10-1731 in Gouda.
5 Maddeleentje Boot. Zij is gedoopt op 07-04-1734 in Gouda.
6 Pieter Boot. Hij is gedoopt op 30-03-1740 in Gouda.
7 Maddeleentje Boot. Volgt V-i.
8 Pieternella Boot. Zij is gedoopt op 20-10-1748 in Gouda.

V-a Arien (Arij) Willemsz Boot, zoon van Willem Boot en Anthonia (Thona) van Dijk. Hij is gedoopt op 19-01-1735 in Gouda. gedoopt in de Sint Janskerk, Doopgetuige: Judith van Dijk (geb. vóór 1705). Arien (Arij) Willemsz is overleden op 03-06-1793 in Gouda. Arien (Arij) Willemsz:

Op 26-07-1737 werden door de weesmeesters te Gouda tot voogd van Ary (2 jaar) benoemd: Willem van den Broek en Harmanus Boot. Hetmoederlijk erfdeel bedroeg drie guldens en drie stuivers. Bron: Jan Lafeber.

Arien (Arij) Willemsz trouwde met Maria (Marijgie) de Lange. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 29-07-1759 in Gouda. Maria (Marijgie) is geboren omstreeks 1735 in Gouda. Maria (Marijgie) is overleden op 28-01-1796 in Gouda, ongeveer 61 jaar oud. Woonplaats: (Lazarussteeg, Gouda (bij overlijden)).
Kinderen van Arien (Arij) Willemsz en Maria (Marijgie):

1 Willem Boot. Volgt VI-a.
2 Tona Boot. Volgt VI-b.
3 Pietertje (Pietronella) Boot. Volgt VI-c.
4 Gerrit Boot. Volgt VI-d.
5 Adrianus Boot. Hij is gedoopt op 26-02-1769 in Gouda.
6 Maria Boot. Zij is gedoopt op 03-10-1770 in Gouda.
7 Neeltje Boot. Volgt VI-e.
8 Adrianus (Janus) Boot. Volgt VI-f.
9 Hendrik Boot. Volgt VI-g.
10 Abraham Boot. Hij is gedoopt op 26-08-1778 in Gouda.

V-b Martha (Maria) Boot, dochter van Willem Boot en Gerrighje Oosterhout (Oosterling). Zij is gedoopt op 03-02-1743 in Gouda. Martha (Maria) is overleden vóór 1814. Martha (Maria) trouwde met Jasper Alleblas. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 21-12-1770 in Gouda. Hij is gedoopt op 25-12-1742 in Gouda. Jasper: zoon van Cornelis Alleblas en Neeltje Akreijn.

V-c Gerrit Boot, zoon van Willem Boot en Gerrighje Oosterhout (Oosterling). Hij is gedoopt op 13-08-1756 in Gouda. Gerrit is overleden vóór 1829. Beroep: pijpenmakersknecht (1812). Gerrit trouwde op 31-05-1784 in Gouda met Anna de Gracie. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 06-09-1784 in Gouda. Zij is gedoopt op 02-11-1763 in Gouda. Beroep: pijpenmaakster. Anna: dochter van Pieter de Gracie en Anna van der Burg.
Kinderen van Gerrit en Anna:

1 Hermanus Boot, geboren op 04-03-1780 in Gouda.
2 Gerritje Boot. Volgt VI-h.
3 Willem Boot. Hij is gedoopt op 09-12-1787 in Gouda.
4 Pieter Boot. Hij is gedoopt op 26-05-1790 in Gouda. 26-03-1790?.
5 Arij Boot. Hij is gedoopt op 12-06-1793 in Gouda.
6 Jannigje Boot, geboren op 25-02-1795 in Gouda. Zij is gedoopt op 27-02-1795 in Gouda.
7 Arij Boot. Volgt VI-i.
8 Jacob Boot, geboren op 03-03-1800 in Gouda. Volgt VI-j.
9 Hermanus Boot, geboren op 01-03-1804 in Gouda. Hij is gedoopt op 04-03-1804 in Gouda.

V-d Arien (Arij) Boot, zoon van Hermanus Boot en Hendrikje Vingerling. Hij is gedoopt op 07-12-1746 in Gouda. Arien (Arij) is overleden op 30-12-1811 om 05:00 in Gouda. Aangifte [akte 65]. Bij het overlijden van Arien (Arij): Gasthuis Oosthaven 34. Beroep: baanspinnersknecht. Religie: Hervormd gedoopt. Arien (Arij):
(1) trouwde op 04-07-1773 in Gouda met Anna Maria den Haan. Anna Maria is overleden op 02-07-1775 in Gouda.
(2) trouwde op 28-07-1776 in Gouda met Pieternella Lafeber. Zij is gedoopt op 11-04-1757 in Gouda. Pieternella is overleden op 20-12-1793 in Gouda. Pieternella: dochter van Leendert Lafeber (20-12-1730 Gouda - 27-10-1792 Gouda), getrouwd op 28-07-1754 in Gouda met Kornelia Zieleman (02-11-1731 Gouda - ca 23-07-1783 Gouda).
Kinderen van Arien (Arij) en Anna Maria:

1 Elizabeth Boot. Zij is gedoopt op 08-09-1773 in Gouda.
2 Hermanus Boot. Hij is gedoopt op 03-10-1774 in Gouda.

Kinderen van Arien (Arij) en Pieternella:

1 Kornelia Boot. Zij is gedoopt op 19-03-1777 in Gouda.
2 Leendert Boot. Hij is gedoopt op 31-05-1778 in Gouda.
3 Hermanus Boot. Volgt VI-k.
4 Jan Boot. Hij is gedoopt op 07-09-1783 in Gouda.
5 Cornelia Boot. Zij is gedoopt op 26-11-1786 in Gouda.
6 Willem Boot. Volgt VI-l.
7 Petronella Boot, geboren op 11-12-1793 in Gouda. Volgt VI-m.

V-e Janna (Johanna) Boot, dochter van Hermanus Boot en Hendrikje Vingerling. Zij is gedoopt op 01-08-1759 in Gouda. Janna (Johanna) is overleden vóór 1821. Beroep: pijpenmaakster. Janna (Johanna) trouwde met Jan den Riet. Jan is geboren omstreeks 1756. Jan is overleden vóór 1821, hoogstens 65 jaar oud. Beroep: pijpenmakersknecht.
Kinderen van Janna (Johanna) en Jan:

1 Johannes den Riet, geboren in 1773.
2 Neeltje den Riet, geboren omstreeks 1782.
3 Arie den Riet, geboren omstreeks 1794 in Gouda. Volgt VI-n.

V-f Pieternella Boot, dochter van Jan Ariensz Boot en Neeltje Gerritse van den Berg. Zij is gedoopt op 19-02-1741 in Gouda. Pieternella is overleden vóór 23-08-1820. Beroep: pijpenmaakster. Pieternella trouwde op 23-10-1763 in Gouda met Hendrik van der Spelt. Hendrik is geboren in Gouda. Hendrik is overleden vóór 23-08-1820 in Gouda. Beroep: pijpenmakersknecht.
Kinderen van Pieternella en Hendrik:

1 Jacobus van der Spelt.
2 Jan van der Spelt. Volgt VI-o.
3 Arij van der Spelt, geboren in 1784 in Gouda. Volgt VI-p.

V-g Heijltje (Aaltje) Boot, dochter van Jan Ariensz Boot en Neeltje Gerritse van den Berg. Zij is gedoopt op 04-06-1749 in Gouda. Heijltje (Aaltje) is overleden op 27-01-1821 in Gouda. Beroep: pijpenmaakster, winkelierster, hekelster (1825). Heijltje (Aaltje) trouwde op 25-07-1773 in Gouda met Pieter de Gruijl, 22 jaar oud. Pieter is geboren op 23-05-1751 in Gouda. Pieter is overleden op 22-06-1806 in Gouda, 55 jaar oud. Beroep: baandersknecht.
Kinderen van Heijltje (Aaltje) en Pieter:

1 Pieter de Gruijl, geboren omstreeks 1783.
2 Margje de Gruijl. Volgt VI-q.
3 Jan de Gruil, geboren omstreeks 1788 in Gouda. Volgt VI-r.
4 Willem de Gruijl, geboren omstreeks 1793 in Gouda. Volgt VI-s.

V-h Grietje Boot, dochter van Jan Pietersz Boot en Sannetje Jans van Wijk. Zij is gedoopt op 13-07-1727 in Gouda. Grietje trouwde op 28-10-1753 in Gouda met Aart Glas. Hij is gedoopt op 28-07-1728 in Gouda. Aart: zoon van Jan Glas en Beligje van der Spelt.
Kinderen van Grietje en Aart:

1 Susanne Glas. Zij is gedoopt op 17-12-1755 in Gouda. Susanne is overleden op 01-08-1833 in Gouda.
2 Jan Glas. Hij is gedoopt op 07-06-1758 in Gouda.

V-i Maddeleentje Boot, dochter van Jan Pietersz Boot en Sannetje Jans van Wijk. Zij is gedoopt op 21-02-1742 in Gouda. Maddeleentje trouwde met Gerrit Mul. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 08-06-1767 in Gouda.

VI-a Willem Boot, zoon van Arien (Arij) Willemsz Boot en Maria (Marijgie) de Lange. Hij is gedoopt op 04-04-1760 in Gouda. Doopgetuige: Ariaantje Groenendaal (geboren vóór 1735). Willem is overleden op 28-07-1822 in Gouda. Woonplaats: (Verlorenkost, Gouda (1782), Lazarussteeg, Gouda (vanaf 1795)). Beroep: pijpenmakersknecht, pensverkoper. Willem:
(1) trouwde met Teuntje van Roon. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 18-12-1782 in Gouda. Teuntje is geboren op 23-04-1758 in Gouda. Zij is gedoopt op 28-04-1758 in Gouda. Teuntje is overleden vóór 1795, hoogstens 37 jaar oud. Teuntje: dochter van Hendrik van Roon en Helena (Lena) (van der) Bos.
(2) trouwde met Gerretje Endenburg. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 06-04-1795 in Gouda. Gerretje is geboren omstreeks 1779 in Gouda. Gerretje is overleden vóór 1832, hoogstens 53 jaar oud. Beroep: pens- en visverkoopster. Gerretje: dochter van Ary Endenburg, ziekentrooster, en Johanna Siewerts; hertrouwd 28-12-1825 met Gerardus Rampe, geboren ca 1787 te Gouda.
Kinderen van Willem en Teuntje:

1 Maria Boot. Volgt VII-a.
2 Hendrik Boot. Hij is gedoopt op 03-08-1785 in Gouda. gedoopt in de Sint Janskerk, Doopgetuige: Geertruij van Roon (geb. 1763).
3 Arij Boot. Hij is gedoopt op 07-09-1788 in Gouda. gedoopt in de Sint Janskerk, Doopgetuige: Geertruij van Roon (geb. 1763).
4 Gerarda Boot. Zij is gedoopt op 30-08-1789 in Gouda.
5 Helena (Lena, Leena) Boot. Volgt VII-b.
6 Gerrit Boot, geboren op 31-08-1792 in Gouda. Hij is gedoopt op 02-09-1792 in Gouda. gedoopt in de Sint Janskerk, Doopgetuige: Janna van der Vin (geb. vóór 1762)..
7 Teunis Boot, geboren op 18-09-1794 in Gouda. Hij is gedoopt op 21-09-1794 in Gouda. Sint Janskerk, Doopgetuigen: Gerrit Boot (vóór 1762), Neeltje Huisman (vóór 1762).

Kind van Willem en Gerretje:

1 Hendrik Boot, geboren omstreeks 1796 in Gouda.

VI-b Tona Boot, dochter van Arien (Arij) Willemsz Boot en Maria (Marijgie) de Lange. Zij is gedoopt op 23-08-1761 in Gouda. Tona is overleden op 19-02-1837 in Gouda. Beroep: pijpenmaakster. Tona trouwde op 24-07-1785 in Gouda met Cornelis van Schravensande, 22 jaar oud. Cornelis is geboren op 15-09-1762 in Gouda. Cornelis is overleden op 28-02-1830, 67 jaar oud. Beroep: pijpenmakersknecht. Cornelis: Cornelis van 's Gravensande, zoon van Gerrit van 's Gravensande en Leijsie van Tiel.
Kinderen van Tona en Cornelis:

1 Elisabeth van Schravensande. Zij is gedoopt op 22-10-1786 in Gouda.
2 Arij van Schravensande. Volgt VII-c.
3 Elizabeth van Schravensande. Volgt VII-d.
4 Maria van Schravensande, geboren omstreeks 1793 in Gouda. Volgt VII-e.
5 Cornelia van Schravensande. Zij is gedoopt op 21-07-1797 in Gouda.
6 Cornelis van Schravensande, geboren in 1799 in Gouda. Volgt VII-f.
7 Pieternella van Schravensande. Zij is gedoopt op 26-01-1803 in Gouda.

VI-c Pietertje (Pietronella) Boot, dochter van Arien (Arij) Willemsz Boot en Maria (Marijgie) de Lange. Zij is gedoopt op 18-04-1764 in Gouda. Pietertje (Pietronella) is overleden vóór 24-03-1815. Pietertje (Pietronella) trouwde op 27-07-1783 in Gouda met Jacob Derne. Woonplaats: Gouda. Beroep: pijpenmakersknecht.
Kinderen van Pietertje (Pietronella) en Jacob:

1 Marrigje Derne. Zij is gedoopt op 01-02-1784 in Gouda.
2 Hendrik Derne, geboren omstreeks 1793 in Gouda. Volgt VII-g.
3 Arie Derne. Hij is gedoopt op 17-05-1795 in Gouda.

VI-d Gerrit Boot, zoon van Arien (Arij) Willemsz Boot en Maria (Marijgie) de Lange. Hij is gedoopt op 26-11-1766 in Gouda. Gerrit is overleden op 02-05-1814 om 09:00 in Gouda. Aangifte op 04-05-1814. Woonplaats: Gouda (Nieuwsteeg H 34, bij overlijden: Oosthaven A 34 (Gasthuis)). Beroep: witwasser, kastenmakersknecht. Gerrit:

Crimineel vonnisboek Gouda:
Datum 12-12-1807;
Dader: Gerrit Boot, 40 jaar (Gouda);
Delict: Inbraak en diefstal bij nacht. Hij heeft in de nacht van 11 op 12 november 1807 uit het werkhuis van Hermanus van Bovene achter de Markt en uitkomend op het water van de Zeugstraat planken, olie, vernis en krijtwit gestolen; hij was binnengedrongen door een venster, op heterdaad betrapt en opgesloten in de Tiendewegpoort. Het bleek dat hij al meerdere malen (zeker 10 keer) op hetzelfde adres had ingebroken. Hij voer met een gestolen schuit van de Turfmarkt naar de Zeugstraat. Hij wist er goed de weg, omdat hij eerder bij van Bovene had gewerkt. Wat hij zelf niet kon gebruiken had hij verkocht in het wekelijkse erfhuis waarbij zijn zwager Hage Visser het geld voor hem had geincasseerd;
Eis van de Officier: op het schavot, strenge geselig, brandmerking, 12 jaar tuchthuisstraf en eeuwige verbanning;
Vonnis 23-12-1807: Op het schavot: strenge geseling, brandmerking, zes jaar tuchthuisstraf binnen het departement Maasland en levenslange verbanning uit het koninkrijk Holland op straffe van zwaardere straf. Betaling gerechtskosten.

 Klik hier voor meer informatie.


Gerrit trouwde met Anna VisserHet kerkelijk huwelijk vond plaats op 22-01-1797 in Gouda. Zij is gedoopt op 05-03-1777 in Gouda. Sint Janskerk, Doopgetuige: Anna Kool (1736). Anna is overleden op 11-06-1840 om 11:00 in Gouda. Aangifte op 13-06-1840. Woonplaats: Gouda (Nieuwsteeg H 34, bij overlijden: Oosthaven A 34 (Gasthuis)). Beroep: pijpenmaakster (1814). Anna: dochter van Hage Visser en Jacoba (Koba) van der Noot.

Kinderen van Gerrit en Anna:

1 Arij Boot, geboren op 08-04-1797 in Gouda. Hij is gedoopt op 09-04-1797 in Gouda.
2 Age (Hage) Boot, geboren op 10-07-1798 in Gouda. Hij is gedoopt op 11-07-1798 in Gouda. Age (Hage) is overleden op 11-07-1813 in Gouda, 15 jaar oud.
3 Arij Gerrits Boot, geboren op 24-12-1799 in Gouda. Volgt VII-h.
4 Aagje Boot, geboren op 15-06-1804 in Gouda. Zij is gedoopt op 17-06-1804 in Gouda.
5 Maria Boot, geboren op 05-05-1807 in Gouda. Zij is gedoopt op 10-05-1807 in Gouda.

VI-e Neeltje Boot, dochter van Arien (Arij) Willemsz Boot en Maria (Marijgie) de Lange. Zij is gedoopt op 19-08-1772 in Gouda. Neeltje is overleden vóór 1826. Neeltje trouwde met Cornelis Bot. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 19-08-1797. Hij is gedoopt op 21-11-1764 in Gouda. Cornelis is overleden op 05-07-1812 in Gouda. Beroep: pijpenmakersknecht, arbeider (1826). Cornelis: zoon van Jacob Bot en Sara Soet.

VI-f Adrianus (Janus) Boot, zoon van Arien (Arij) Willemsz Boot en Maria (Marijgie) de Lange. Hij is gedoopt op 30-10-1774 in Gouda. Adrianus is overleden op 12-04-1817 in Gouda. Beroep: pijpenmakersknecht. Janus trouwde op 27-07-1800 in Gouda met Cornelia (Neeltje) Wildschut, ongeveer 18 jaar oud. Cornelia is geboren omstreeks 1782 in Gouda. Cornelia is overleden vóór 1860, hoogstens 78 jaar oud. Beroep: hekelster. Neeltje: dochter van Leonardus Wildschut, baandersknecht, en Clazijna Voordewint; getrouwd (2) op 11-01-1826 in Gouda met Bastiaan van Roon (ca1801 Gouda), baandersknecht.
Kinderen van Janus en Neeltje:

1 Maria Boot, geboren op 30-11-1802 in Gouda. Volgt VII-i.
2 Leendert Boot, geboren op 16-08-1805 in Gouda. Volgt VII-j.
3 Johannis Boot, geboren op 29-03-1809 in Gouda. Hij is gedoopt op 01-04-1809 in Gouda. Johannis is overleden op 27-08-1832 in Gouda, 23 jaar oud.
4 Arij Boot, geboren op 01-10-1811 in Gouda. Volgt VII-k.
5 Johanna Boot, geboren op 15-02-1816 in Gouda. Volgt VII-l.

VI-g Hendrik Boot, zoon van Arien (Arij) Willemsz Boot en Maria (Marijgie) de Lange. Hij is gedoopt op 22-05-1776 in Gouda. Hendrik is overleden op 22-04-1839 in Gouda. Beroep: pijpenmakersknecht Vuilsteeg (1813), Houtensteeg (1829), Lange Willemsteeg (1832). Hendrik:
(1) trouwde op 17-02-1799 in Gouda met Maria Bos. Zij is gedoopt op 26-02-1764 in Gouda. Maria is overleden vóór 1815. Beroep: pijpenmaakster. Maria: dochter van Joost Bos en Neeltje IJserman.
(2) trouwde op 13-09-1815 in Gouda [akte 110] met Johanna van Outheusden, ongeveer 37 jaar oud. Johanna is geboren omstreeks 1778 in Gouda. Johanna is overleden vóór 1841, hoogstens 63 jaar oud. Beroep: pijpenmaakster (1815, 1840). Johanna: dochter van Thomas van Outheusden en Jacoba van der Vrind.
Kinderen van Hendrik en Maria:

1 Maria Boot, geboren op 15-03-1799 in Gouda. Volgt VII-m.
2 Neeltje Boot. Zij is gedoopt op 02-09-1802 in Gouda. Neeltje is overleden op 26-09-1802 in Gouda.
3 Francijntje (Josina) Boot, geboren op 25-03-1805 in Gouda. Volgt VII-n.
4 Arij Boot. Hij is gedoopt op 27-12-1807 in Gouda. Arij is overleden op 30-12-1807 in Gouda.
5 Arie Boot, geboren op 08-07-1812 in Gouda. Aangifte op 10-07-1812 [akte 249]. Arie is overleden op 30-01-1813 in Gouda, 6 maanden oud.

Kinderen van Hendrik en Johanna:

1 Thomas Boot, geboren op 26-11-1815 om 14:00 in Gouda. Volgt VII-o.
2 Jacoba Boot, geboren op 21-02-1820 in Gouda. Volgt VII-p.

VI-h Gerritje Boot, dochter van Gerrit Boot en Anna de Gracie. Zij is gedoopt op 30-09-1785 in Gouda. Gerritje trouwde met Joannes (Jan) de Mooij. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 24-06-1810 in Gouda. Joannes (Jan) is geboren omstreeks 1784. Beroep: baandersknecht, winkelier.
Kinderen van Gerritje en Joannes (Jan):

1 Abraham de Mooij, geboren op 23-12-1810 in Gouda. Hij is gedoopt op 30-12-1810 in Gouda.
2 Gerrit de Mooij, geboren op 07-07-1813 in Gouda. Volgt VII-q.
3 Leendert de Mooij, geboren op 20-02-1815 in Gouda. Volgt VII-r.
4 Willem de Mooij, geboren op 19-08-1816 in Gouda.
5 Abraham Johannes de Mooij, geboren op 21-09-1818 in Gouda. Abraham Johannes is overleden op 19-02-1819 in Gouda, 4 maanden oud.
6 Carolina Johanna de Mooij, geboren op 31-12-1819 in Gouda. Volgt VII-s.
7 Willem Johannes de Mooij, geboren op 10-11-1821 in Gouda. Willem Johannes is overleden op 21-05-1822 in Gouda, 6 maanden oud.
8 Johannes de Mooij, geboren op 25-11-1822 in Gouda. Johannes is overleden op 23-06-1823 in Gouda, 6 maanden oud.
9 Johannes de Mooij, geboren op 25-11-1826 in Gouda.

VI-i Arij Boot, zoon van Gerrit Boot en Anna de Gracie. Hij is gedoopt op 06-09-1797 in Gouda. Arij is overleden op 05-08-1861 in Gouda. Beroep: baandersknecht, pijpenmaker(sknecht). Religie: N.H. Arij trouwde op 27-10-1830 in Gouda [akte 81] met Maria de Vriend, 37 jaar oud. Maria is geboren op 22-03-1793 in Gouda. Zij is gedoopt op 29-03-1793 in Gouda. Beroep: pijpenmaakster. Religie: N.H. Maria: dochter van Hendrik de Vriend, pijpenmakersknecht, en Sijna Sluijter, pijpenmaakster; weduwe van Gerrit Vreedenburg, baandersknecht; getrouwd 21-02-1816 te Gouda met Evert van der Kist.
Kinderen van Arij en Maria:

1 Gerrit Boot, geboren op 31-07-1832 in Gouda. Volgt VII-t.
2 Hendrik Boot, geboren op 23-11-1834 in Gouda. Hendrik is overleden op 09-11-1835 in Gouda, 11 maanden oud.

VI-j Jacob Boot is geboren op 03-03-1800 in Gouda, zoon van Gerrit Boot en Anna de Gracie. Hij is gedoopt op 05-03-1800 in Gouda. Jacob is overleden in 1854, 54 jaar oud. Beroep: pijpenmakersknecht. Jacob trouwde, 29 jaar oud, op 22-04-1829 in Gouda [akte 22] met Elisabeth van der Noot, ongeveer 20 jaar oud. Elisabeth is geboren omstreeks 1809 in Gouda. Elisabeth is overleden na 1854, minstens 45 jaar oud. Beroep: pijpenmaakster. Elisabeth: dochter van Frans van der Noot, pijpenmakersknecht te Gouda, en Johanna van Vreumingen, pijpenmaakster te Gouda; hertrouwd op 07-02-1855 met Dirk Citon (1810 Gouda), pijpenmaker.
Kinderen van Jacob en Elisabeth:

1 Gerrigje Boot, geboren op 25-08-1829 in Gouda. Volgt VII-u.
2 Frans Boot, geboren op 16-02-1831 in Gouda. Volgt VII-v.
3 Willem Boot, geboren op 28-01-1834 in Gouda. Willem is overleden op 13-03-1834 in Gouda, 1 maand oud.
4 Johannes Boot, geboren op 25-02-1835 in Gouda. Johannes is overleden op 21-10-1835 in Gouda, 7 maanden oud.
5 Wilhelmina Johanna Boot, geboren op 16-11-1836 in Gouda. Wilhelmina Johanna is overleden op 13-02-1838 in Gouda, 1 jaar oud. Bij het overlijden van Wilhelmina Johanna: 30-04-1838?.
6 Johanna Boot, geboren op 12-01-1839 in Gouda. Johanna is overleden op 31-07-1840 in Gouda, 1 jaar oud.
7 Johanna Boot, geboren op 09-02-1843 in Gouda. Johanna is overleden op 16-03-1844 in Gouda, 1 jaar oud.
8 Gerrit Boot, geboren op 09-10-1845 in Gouda. Gerrit is overleden op 13-12-1845 in Gouda, 2 maanden oud.
9 Johanna Boot, geboren op 13-06-1847 in Gouda. Johanna is overleden op 11-12-1849 in Gouda, 2 jaar oud.

VI-k Hermanus Boot, zoon van Arien (Arij) Boot en Pieternella Lafeber. Hij is gedoopt op 31-12-1780 in Gouda. Hermanus is overleden omstreeks 1851. Beroep: baandersknecht (1818). Hermanus trouwde met Aletta (Letje) Frijnsburg. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 12-08-1802 in Gouda. Aletta is geboren in 1789 in Gouda. Aletta is overleden vóór 1854, hoogstens 65 jaar oud. Beroep: hekelster. Letje: Trijsburg; bezat als weduwe een huis en erf in de Robaarsteeg.
Kinderen van Hermanus en Letje:

1 Pieternella Boot, geboren op 21-11-1803 in Gouda. Zij is gedoopt op 23-11-1803 in Gouda.
2 Hendrik Boot, geboren op 06-04-1806 in Gouda. Volgt VII-w.
3 Pieternella Boot, geboren op 01-03-1809 in Gouda.
4 Arie Boot, geboren op 17-09-1816 in Gouda. Volgt VII-x.

VI-l Willem Boot, zoon van Arien (Arij) Boot en Pieternella Lafeber. Hij is gedoopt op 29-01-1790 in Gouda. Beroep: pijpenmakersknecht (1815), baandersknecht (1821). Willem trouwde op 31-03-1815 in Gouda [akte 26] met Gerritje Dubbel(den), 24 jaar oud. Gerritje is geboren op 20-02-1791 in Gouda. Beroep: pijpenmaakster. Gerritje: dochter van Leendert Dubbel(den), pijpenmakersknecht, en Pieternella van Leeuwen, hekelster.
Kinderen van Willem en Gerritje:

1 Arie Boot, geboren op 26-06-1815 in Gouda. Aangifte op 29-06-1815 [akte 282]. Arie is overleden op 06-07-1815 in Gouda, 10 dagen oud.
2 Pieternella Boot, geboren op 01-01-1817 in Gouda. Pieternella is overleden op 05-02-1818 in Gouda, 1 jaar oud.
3 Pieternella Boot, geboren op 03-11-1818 in Gouda. Pieternella is overleden op 08-12-1818 in Gouda, 1 maand oud.
4 Leendert Boot, geboren op 14-02-1820 in Gouda. Leendert is overleden op 07-03-1822 in Gouda, 2 jaar oud.
5 Arij Boot, geboren op 16-11-1821 in Gouda. Arij is overleden op 19-08-1822 in Gouda, 9 maanden oud.
6 Leendert Boot, geboren op 07-01-1823 in Gouda. Leendert is overleden op 19-04-1835 in Gouda, 12 jaar oud.
7 Pieter Boot, geboren op 04-05-1824 in Gouda. Pieter is overleden op 01-10-1824 in Gouda, 4 maanden oud.
8 Cornelia Boot, geboren op 29-08-1825 in Gouda. Cornelia is overleden op 31-01-1826 in Gouda, 5 maanden oud.
9 Pieternella Boot, geboren op 26-12-1826 in Gouda. Pieternella is overleden op 28-03-1828 in Gouda, 1 jaar oud.
10 Arie Boot, geboren op 27-01-1828 in Gouda. Arie is overleden op 14-04-1828 in Gouda, 2 maanden oud.
11 Jan Boot, geboren op 18-04-1829 in Gouda. tweeling. Jan is overleden op 19-06-1829 in Gouda, 2 maanden oud.
12 Willem Boot, geboren op 18-04-1829 in Gouda. tweeling. Willem is overleden op 13-08-1829 in Gouda, 3 maanden oud.
13 Gerarda Boot, geboren op 26-10-1831 in Gouda. Gerarda is overleden op 20-07-1832 in Gouda, 8 maanden oud.
14 Pieternella Boot, geboren op 06-06-1833 in Gouda. Beroep: pijpenmaakster. Religie: N.H.

VI-m Petronella Boot is geboren op 11-12-1793 in Gouda, dochter van Arien (Arij) Boot en Pieternella Lafeber. Zij is gedoopt op 18-12-1793 in Gouda. Petronella trouwde met Jan Visscher. Jan is geboren op 13-05-1785 in Purmerend.

VI-n Arie den Riet is geboren omstreeks 1794 in Gouda, zoon van Jan den Riet en Janna (Johanna) Boot. Beroep: arbeider (1821), pijpenmakersknecht (1827). Arie trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 12-09-1821 in Gouda [akte 76] met Maria Boot, 22 jaar oud. Maria is geboren op 15-03-1799 in Gouda, dochter van Hendrik Boot en Maria Bos. Zij is gedoopt op 17-03-1799 in Gouda. Maria is overleden vóór 1852, hoogstens 53 jaar oud. Beroep: pijpenmaakster.
Kinderen van Arie en Maria:

1 Johanna den Riet, geboren op 21-08-1822 in Gouda. Volgt VIII-s.
2 Hendrica Maria den Riet, geboren op 23-12-1823 in Gouda. Volgt VIII-t.
3 Johannes den Riet, geboren op 10-05-1825 in Gouda. Johannes is overleden op 05-10-1829 in Gouda, 4 jaar oud.
4 Maria den Riet, geboren op 27-01-1827 in Gouda. Maria is overleden op 02-10-1829 in Gouda, 2 jaar oud.
5 Maria den Riet, geboren op 18-03-1830 in Gouda.
6 Neeltje den Riet, geboren op 29-11-1833 in Gouda. Neeltje is overleden op 13-03-1839 in Gouda, 5 jaar oud.
7 Pieternella Cornelia den Riet, geboren op 22-09-1835 in Gouda. Pieternella Cornelia is overleden op 03-04-1837 in Gouda, 1 jaar oud.
8 Maria den Riet, geboren op 20-04-1837 in Gouda. Maria is overleden op 08-09-1837 in Gouda, 4 maanden oud.
9 Neeltje Jacoba den Riet, geboren op 05-10-1839 in Gouda.
10 Johannes den Riet, geboren op 12-09-1845 in Gouda. Johannes is overleden op 14-11-1846 in Gouda, 1 jaar oud.

VI-o Jan van der Spelt, zoon van Hendrik van der Spelt en Pieternella Boot. Jan trouwde op 14-09-1800 in Gouda met Christina Christoffels.
Kind van Jan en Christina:

1 Maria van der Spelt, geboren op 03-04-1808 in Gouda. Volgt VII-y.

VI-p Arij van der Spelt is geboren in 1784 in Gouda, zoon van Hendrik van der Spelt en Pieternella Boot. Arij trouwde, 36 jaar oud, op 23-08-1820 in Gouda [akte 48] met Anna Ponneker, ongeveer 37 jaar oud. Anna is geboren omstreeks 1783 in Amsterdam. Anna: dochter van Paulus Ponneker, verver, en Sara Goejen.

VI-q Margje de Gruijl, dochter van Pieter de Gruijl en Heijltje (Aaltje) Boot. Zij is gedoopt op 02-02-1785 in Gouda. Margje is overleden op 02-03-1847 in Gouda. Beroep: hekelster. Margje trouwde op 05-10-1825 in Gouda [akte 78] met Cornelis Valkenburg, 36 jaar oud. Cornelis is geboren op 15-04-1789 in Gouda. Cornelis is overleden op 17-10-1847 in Gouda, 58 jaar oud. Beroep: pijpenmakersknecht. Cornelis: zoon van Andries Valkenburg (ca 1765 - 07-04-1820 Gouda), arbeider, stalknecht, getrouwd op 11-11-1787 met Abigail Zorg (ca 1765 - na 1825). Eigenlijk mochten ze niet trouwen, want hij was Rooms Katholiek en zij was Nederlands Hervormd.

VI-r Jan de Gruil is geboren omstreeks 1788 in Gouda, zoon van Pieter de Gruijl en Heijltje (Aaltje) Boot. Beroep: baandersknecht. Jan trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 12-04-1815 in Gouda [akte 32] met Grietje van der Dusse, ongeveer 26 jaar oud. dochter van Teunis van der Dusse en Marijtje van der Kint, hekelster te Gouda. Grietje is geboren omstreeks 1789 in Gouda. Beroep: hekelster.

VI-s Willem de Gruijl is geboren omstreeks 1793 in Gouda, zoon van Pieter de Gruijl en Heijltje (Aaltje) Boot. Beroep: pijpenmakersknecht. Willem trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op 12-10-1814 in Gouda [akte 80] met Margrieta Luijnenburg, ongeveer 18 jaar oud. Margrieta is geboren omstreeks 1796 in Gouda. Beroep: pijpenmaakster. Margrieta: dochter van Adrianus Luijnenburg, pijpenmakersknecht, en Susanna Gilas, winkelierster.

VII-a Maria Boot, dochter van Willem Boot en Teuntje van Roon. Zij is gedoopt op 10-01-1783 in Gouda. gedoopt in de Sint Janskerk, Doopgetuige: Pieter Boot (geb. vóór 1755). Beroep: pijpenmaakster. Maria:
(1) trouwde vóór 1832 met Adrianus Verzijl, hoogstens 49 jaar oud. Adrianus is geboren omstreeks 1783. Adrianus is overleden vóór 1832, hoogstens 49 jaar oud. Beroep: pijpenmakersknecht.
(2) trouwde op 05-12-1832 in Gouda [akte 57] met Pieter van Riemsbergen. Hij is gedoopt op 05-05-1776 in Gouda. Doopgetuige: Ariaantje Pijl (geboren vóór 1736). Pieter is overleden op 23-04-1845 in Gouda. Aangifte [akte 222]. Beroep: pottenbakkersknecht, pijpenmakersknecht. Pieter: zoon van Pieter van Riemsbergen (ovl vóór 1832), pottenbakkersknecht, getrouwd met Gijsberta (Gijsje) Proost (ovl vóór 1832).

VII-b Helena (Lena, Leena) Boot, dochter van Willem Boot en Teuntje van Roon. Zij is gedoopt op 12-01-1791 in Gouda. gedoopt in de Sint Janskerk, Doopgetuige: Geertruij van Roon (geb. 1763). Helena (Lena, Leena) is overleden op 31-08-1849 om 20:00 in Gouda. Aangifte op 01-09-1849. Bij het overlijden van Helena (Lena, Leena): moeder vermeld als Teuntje van der Vin. Woonplaats: (Kleiwegsteeg N8, Gouda (bij overlijden)). Beroep: pijpenmaakster. Helena (Lena, Leena) trouwde op 25-11-1810 in Gouda [bron: DTB Gerecht] met Hendrik van der Kint (Kind). Hij is gedoopt op 14-05-1786 in Gouda. Doopgetuige: Margrita van der Pool (geb. 1734) grootmoeder van moederszijde. In het Register Civique 1811 is de geboortedatum 15-05-1778 en zijn beroep arbeider. Mogelijk is er gesmokkeld met de datum om te ontkomen aan de Franse dienstplicht. Bron: Jan Lafeber. Hendrik is overleden op 12-01-1842 in Gouda. Woonplaats: Gouda (Raamsteeg (1815), Vuilsteeg (ca 1820), Kleiwegsteeg N 8 (1822 en 1842)). Beroep: pijpenmakersknecht (1815). Hendrik: zoon van Gijsbert van der Kint en Hendrika Mulder.
Kinderen van Helena (Lena, Leena) en Hendrik:

1 Gijsbert van der Kint, geboren in 1812 in Gouda. Volgt VIII-a.
2 Willem van der Kind, geboren op 23-04-1814 in Gouda. Aangifte op 25-04-1814 [akte 122]. Beroep: schepenjager, opperman (1845).
3 Hendrik van der Kint, geboren in 1817.
4 Hendrika van der Kind, geboren omstreeks 1819 in Gouda. Volgt VIII-b.
5 Teuna van der Kint, geboren op 20-07-1821 in Gouda. Volgt VIII-c.
6 Johannes van der Kint, geboren op 20-02-1824 in Gouda. Volgt VIII-d.
7 Simon Boot, geboren in 1837. Simon is overleden op 08-02-1839 in Gouda, 2 jaar oud. Simon: waarom heet Simon Boot niet Simon van der Kint?.

VII-c Arij van Schravensande, zoon van Cornelis van Schravensande en Tona Boot. Hij is gedoopt op 11-02-1789 in Gouda. Beroep: pottenbakkersknecht. Arij: Ary van 's Gravezande. Arij trouwde op 26-04-1826 in Gouda [akte 22] met Dingena van Ek, ongeveer 44 jaar oud. Dingena is geboren omstreeks 1782 in Werkendam. Dingena: dochter van Paulus van Ek, overvaarder, en Seijke Ouwerkerk, werkster; weduwe van Adrianus Dirk van Steel, pottenbakkersknecht.

VII-d Elizabeth van Schravensande, dochter van Cornelis van Schravensande en Tona Boot. Zij is gedoopt op 05-12-1790 in Gouda. Beroep: pijpenmaakster. Elizabeth: ook Elizabeth van 's Gravensande. Elizabeth trouwde op 13-04-1825 in Gouda [akte 23] met Hendrik van Leeuwen, ongeveer 29 jaar oud. Hendrik is geboren omstreeks 1796 in Gouda. Beroep: mandenmakersknecht. Hendrik: zoon van Wouter van Leeuwen (ovl voor 1825), pottenbakkersknecht, en Johanna de Vogel (ovl voor 1825), pijpenmaakster.

VII-e Maria van Schravensande is geboren omstreeks 1793 in Gouda, dochter van Cornelis van Schravensande en Tona Boot. Beroep: pijpenmaakster. Maria trouwde, ongeveer 44 jaar oud, op 11-10-1837 in Gouda [akte 96] met Claas van Dorp, 43 jaar oud. Claas is geboren in 1794 in Gouda. Beroep: pottenbakkersknecht. Claas: zoon van Jan van Dorp (ovl voor 1837), mandenmakersknecht, en Neeltje van der Vin (ovl voor 1837); weduwnaar van Sara Jongkoen (pijpenmaakster).

VII-f Cornelis van Schravensande is geboren in 1799 in Gouda, zoon van Cornelis van Schravensande en Tona Boot. Beroep: pijpenmakersknecht. Cornelis: Cornelis van 's Gravensande. Cornelis trouwde, 26 jaar oud, op 05-01-1825 in Gouda [akte 2] met Geertruij van Willegen, ongeveer 18 jaar oud. Geertruij is geboren omstreeks 1807 in Gouda. Beroep: pijpenmaakster. Geertruij: dochter van Jan van Wilgen, pijpenmakersknecht, en Cornelia Dubbel, pijpmaakster.
Kind van Cornelis en Geertruij:

1 Geertrui van Schravensande, geboren op 01-08-1836 in Gouda. Volgt VIII-e.

VII-g Hendrik Derne is geboren omstreeks 1793 in Gouda, zoon van Jacob Derne en Pietertje (Pietronella) Boot. Beroep: pijpenmakersknecht. Hendrik trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 24-03-1815 in Gouda [akte 21] met Grietje van der Kemp, ongeveer 21 jaar oud. Grietje is geboren omstreeks 1794 in Gouda. Beroep: pijpenmaakster. Grietje: dochter van Jan van der Kemp, overleden, en Marijtje de Gruijl, hekelster.

VII-h Arij Gerrits Boot is geboren op 24-12-1799 in Gouda, zoon van Gerrit Boot en Anna Visser. Hij is gedoopt op 27-12-1799 in Gouda. gedoopt in de Sint Janskerk. Arij Gerrits is overleden op 28-01-1847 om 11:00 in Gouda, 47 jaar oud. Aangifte op 30-01-1847. Woonplaats: Gouda (Vuilsteeg K 73 (1838), Vuilsteeg H 149 (bij overlijden)). Beroep: baandersknecht (1824), touwslagersknecht (1834), baanspinner (1847). Arij Gerrits trouwde, 24 jaar oud, op 21-04-1824 in Gouda [akte 31] met Gerrigje Kinwel, 21 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op dezelfde datum in Gouda. Gerrigje is geboren op 13-01-1803 in Gouda. Zij is gedoopt op 14-01-1803 in Gouda. Gerrigje is overleden op 08-06-1881 om 16:00 in Gouda, 78 jaar oud. Aangifte op 09-06-1881. Bij het overlijden van Gerrigje: Gasthuis Oosthaven 21. Woonplaats: Gouda (Vuilsteeg K 73 (1838), Swanenburghshofje, Oosthave B 21 (Gasthuis) (bij overlijden)). Beroep: pijpenmaakster (1824), winkelierster (1834). Religie: N.H. Gerrigje: dochter van Jacob Kingwel (ca 1775 Gouda), pijpenmakersknecht, getrouwd met Willempje Rijswijk (ca 1779 Gouda), pijpenmaakster.

Politierechter Gouda: minuut-vonnissen -- blz. 867 (15-06-1836)
Eiser(s): J. van Alphen, CvP
Gedaagde(n): Lucas Oudshoorn, zakkendrager
Zaak: Overtreding van het WvS, art. 480.5.
Gedaagde heeft op 05-06-1836 door het beledigen van Gerritje Kinwel, vrouw van Arie Boot, en Petronella Boot, vrouw van Johannes van der Valk, de rust verstoord.
Vonnis: Gevangenisstraf van 2 dagen.

Kinderen van Arij Gerrits en Gerrigje:

1 Anna Boot, geboren op 07-06-1824 in Gouda. Anna is overleden op 09-08-1828 in Gouda, 4 jaar oud.
2 Willemina (Wilhelmina) Boot, geboren op 04-12-1826 in Gouda. Volgt VIII-f.
3 Gerrit Boot, geboren op 09-08-1829 in Gouda. Gerrit is overleden op 26-08-1830 in Gouda, 1 jaar oud.
4 Catharina Boot, geboren op 12-05-1832 in Gouda. Volgt VIII-g.
5 Arie Boot, geboren op 08-03-1834 om 08:00 in Gouda. Volgt VIII-h.
6 Jacob Boot, geboren op 21-03-1836 in Gouda. Jacob is overleden op 24-08-1836 in Gouda, 5 maanden oud.
7 Willem Boot, geboren op 12-04-1838 om 02:30 in Gouda. Volgt VIII-i.
8 Jacobus Boot, geboren op 19-01-1842 in Gouda. Volgt VIII-j.
9 Benjamin Boot, geboren op 17-05-1845 in Gouda.

VII-i Maria Boot is geboren op 30-11-1802 in Gouda, dochter van Adrianus (Janus) Boot en Cornelia (Neeltje) Wildschut. Zij is gedoopt op 01-12-1802 in Gouda. Maria is overleden op 20-06-1864 in Gouda, 61 jaar oud. Beroep: hekelster. Religie: N.H. Maria trouwde, 24 jaar oud, op 25-04-1827 in Gouda [akte 20] met Gerrit van der Klein (Kleijn). Hij is gedoopt op 22-12-1804 in Gouda. Gerrit is overleden op 28-11-1873 in Gouda. Beroep: baandersknecht, touwspinner. Religie: N.H. Gerrit: zoon van Cornelis van der Klein, baandersknecht, en Jaapje van Straalen, hekelster in Gouda.
Kinderen van Maria en Gerrit:

1 Jacoba van der Klein (Kleijn), geboren op 22-05-1827 in Gouda. Jacoba is overleden op 22-08-1827 in Gouda, 3 maanden oud.
2 Adrianus Bastiaan van der Klein (Kleijn), geboren op 31-08-1828 in Gouda. Volgt VIII-k.
3 Cornelis van der Kleijn, geboren op 25-03-1833 in Gouda. Volgt VIII-l.
4 Johannes van der Klein (Kleijn), geboren op 02-07-1836 in Gouda.
5 Gerrit van der Klein (Kleijn), geboren op 12-03-1840 in Gouda. Volgt VIII-m.
6 Jacobus van der Klein (Kleijn), geboren op 08-05-1861 in Gouda. Jacobus is overleden op 10-03-1862 in Gouda, 10 maanden oud.

VII-j Leendert Boot is geboren op 16-08-1805 in Gouda, zoon van Adrianus (Janus) Boot en Cornelia (Neeltje) Wildschut. Hij is gedoopt op 18-08-1805 in Gouda. Beroep: baandersknecht. Leendert trouwde, 33 jaar oud, op 06-02-1839 in Gouda [akte 7] met Gerrigje de Jong, 33 jaar oud. Gerrigje is geboren in 1806 in Gouda. Beroep: pijpenmaakster. Gerrigje: dochter van Jan de Jong (ca 1780), getrouwd met Josina van Wijk (ovl voor 1814).
Kinderen van Leendert en Gerrigje:

1 Leena de Jong, geboren omstreeks 1839. Volgt VIII-n.
2 Johanna Boot, geboren op 29-03-1842 in Gouda. Johanna is overleden op 16-02-1866 in Gouda, 23 jaar oud. Religie: N.H. Johanna: woonde in het weeshuis in de Spieringstraat.
3 Gerrit Boot, geboren op 29-05-1847 in Gouda.

VII-k Arij Boot is geboren op 01-10-1811 in Gouda, zoon van Adrianus (Janus) Boot en Cornelia (Neeltje) Wildschut. Arij is overleden op 13-06-1866 in Gouda, 54 jaar oud. Beroep: pijpenmakersknecht, baandersknecht, touwspinner. Religie: N.H. Arij:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op 10-09-1839 in Gouda [akte 57] met Johanna Jacoba Reparon, 24 jaar oud. Johanna Jacoba is geboren op 07-12-1814 in Gouda. Johanna Jacoba is overleden op 25-08-1860 in Gouda, 45 jaar oud. Beroep: pijpenmaakster. Johanna Jacoba: dochter van Jan Reparon (ca. 1783) en Gerritje de Hoop (overleden vóór 1819 in Gouda).
(2) trouwde, 49 jaar oud, op 07-11-1860 in Gouda [akte 133] met Sara Maria van Maaren, 45 jaar oud. Arie woonde als weduwnaar in bij Sara Maria van Maaren, weduwe van Johannes van Kuijk, in de Speldenmakersteeg 76. Ze zijn getrouwd en in de Lem Dulsteeg 195 gaan wonen. Sara Maria is geboren op 16-09-1815 in Gouda. 14-04-1815?. Sara Maria is overleden op 08-04-1869 in Gouda, 53 jaar oud. Beroep: hekelster. Religie: N.H. Sara Maria: dochter van Jilles van Maaren (1772-1837) en Maria Mullaart (1778-1855); getrouwd op 06-08-1845 te Gouda met Johannes van Kuijk; getrouwd op 30-07-1851 te Gouda met Wouter Begeer (1798-1853).
Kinderen van Arij en Johanna Jacoba:

1 Adrianus Johannus Boot, geboren op 22-09-1833 in Gouda. Adrianus Johannus is overleden op 09-05-1834 in Gouda, 7 maanden oud.
2 Adrianus Johannes Boot, geboren op 12-12-1839 in Gouda.

VII-l Johanna Boot is geboren op 15-02-1816 in Gouda, dochter van Adrianus (Janus) Boot en Cornelia (Neeltje) Wildschut. Aangifte op 17-02-1816 [akte 44]. Johanna is overleden vóór 1883, hoogstens 67 jaar oud. Beroep: hekelster, pijpenmaakster, waspekelster. Religie: N.H. Johanna:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op 09-08-1837 in Gouda [akte 72] met Pieter van der Tuyn, 22 jaar oud. Pieter is geboren op 18-07-1815 in Gouda. Pieter is overleden vóór 1845, hoogstens 30 jaar oud. Beroep: baandersknecht. Pieter: zoon van Pieter van der Tuyn (ca 1790), pijpenmakersknecht, getrouwd op 12-04-1815 in Gouda met Grietje Lorijn (ca 1794), pijpenmaakster.
(2) trouwde, 29 jaar oud, op 30-07-1845 in Gouda [akte 75] met Cornelis Jacobus van der Louw, 29 jaar oud. Cornelis Jacobus is geboren op 01-04-1816 in Gouda. Aangifte op 03-04-1816 [akte 113]. Cornelis Jacobus is overleden op 19-03-1873 in Gouda, 56 jaar oud. Beroep: baanspinner, pijpenmaker, touwspinner. Religie: R.K. Cornelis Jacobus: zoon van Gijsbert van der Louw (1782-1817) en Joanna (Jannigje) van Schenderen (Schenkven) (1780-na 1845), hekelster.
Kinderen van Johanna en Pieter:

1 Neeltje van der Tuin (Tuyn), geboren op 05-02-1837 in Gouda. Volgt VIII-o.
2 Pieter van der Tuin, geboren op 16-08-1841 in Gouda. Volgt VIII-p.
3 Adrianus Bastiaan van der Tuyn, geboren op 30-06-1844 in Gouda. Adrianus Bastiaan is overleden op 18-10-1844 in Gouda, 3 maanden oud.

Kinderen van Johanna en Cornelis Jacobus:

1 Johanna van der Louw, geboren op 07-09-1846 in Gouda. Volgt VIII-q.
2 Gijsbertus van der Louw, geboren op 28-01-1852 in Gouda. Volgt VIII-r.

Kind van Johanna uit een onbekende relatie:

1 Pieter Boot, geboren op 06-10-1835 in Gouda. Pieter is overleden in 1837 in Gouda, 2 jaar oud.

VII-m Maria Boot is geboren op 15-03-1799 in Gouda, dochter van Hendrik Boot en Maria Bos. Zij is gedoopt op 17-03-1799 in Gouda. Maria is overleden vóór 1852, hoogstens 53 jaar oud. Beroep: pijpenmaakster. Maria trouwde, 22 jaar oud, op 12-09-1821 in Gouda [akte 76] met Arie den Riet, ongeveer 27 jaar oud. Arie is geboren omstreeks 1794 in Gouda, zoon van Jan den Riet en Janna (Johanna) Boot. Beroep: arbeider (1821), pijpenmakersknecht (1827).
Kinderen van Maria en Arie:

1 Johanna den Riet, geboren op 21-08-1822 in Gouda. Volgt VIII-s.
2 Hendrica Maria den Riet, geboren op 23-12-1823 in Gouda. Volgt VIII-t.
3 Johannes den Riet, geboren op 10-05-1825 in Gouda. Johannes is overleden op 05-10-1829 in Gouda, 4 jaar oud.
4 Maria den Riet, geboren op 27-01-1827 in Gouda. Maria is overleden op 02-10-1829 in Gouda, 2 jaar oud.
5 Maria den Riet, geboren op 18-03-1830 in Gouda.
6 Neeltje den Riet, geboren op 29-11-1833 in Gouda. Neeltje is overleden op 13-03-1839 in Gouda, 5 jaar oud.
7 Pieternella Cornelia den Riet, geboren op 22-09-1835 in Gouda. Pieternella Cornelia is overleden op 03-04-1837 in Gouda, 1 jaar oud.
8 Maria den Riet, geboren op 20-04-1837 in Gouda. Maria is overleden op 08-09-1837 in Gouda, 4 maanden oud.
9 Neeltje Jacoba den Riet, geboren op 05-10-1839 in Gouda.
10 Johannes den Riet, geboren op 12-09-1845 in Gouda. Johannes is overleden op 14-11-1846 in Gouda, 1 jaar oud.

VII-n Francijntje (Josina) Boot is geboren op 25-03-1805 in Gouda, dochter van Hendrik Boot en Maria Bos. Zij is gedoopt op 27-03-1805 in Gouda. Beroep: pijpenmaakster. Religie: R.K. gedoopt. Francijntje (Josina) trouwde, 22 jaar oud, op 21-11-1827 in Gouda [akte 90] met Hermanus Spee, 22 jaar oud. Hermanus is geboren op 01-02-1805 in Gouda. Beroep: pijpenmakersknecht, sjouwer. Religie: R.K. gedoopt. Hermanus: zoon van Andries Spee, pijpmakersknecht te Gouda, en Antje van Roon, hekelster.
Kinderen van Francijntje (Josina) en Hermanus:

1 Andries Spee, geboren op 05-10-1828 in Gouda. Andries is overleden op 08-12-1829 in Gouda, 1 jaar oud.
2 Hendrik Spee, geboren omstreeks 1830 in Gouda. Volgt VIII-u.
3 Johanna Spee, geboren op 18-04-1843 in Gouda. Johanna is overleden op 24-02-1845, 1 jaar oud.

VII-o Thomas Boot is geboren op 26-11-1815 om 14:00 in Gouda, zoon van Hendrik Boot en Johanna van Outheusden. Aangifte op 28-11-1815 [akte 474]. Thomas is overleden na 1880, minstens 65 jaar oud. Woonplaats: (ging op 04-03-1880 als weduwnaar wonen aan de Groeneweg 111 (werkinrichting)). Beroep: pijpenmakersknecht, pijpenmaker (van 1838 tot 1845 als merkteken op zijn pijpen: AVS). Religie: N.H. Thomas:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 29-07-1840 in Gouda [akte 72] met Anthonia van Genderen, ongeveer 30 jaar oud. Anthonia is geboren omstreeks 1810 in Gouda. Beroep: pijpenmaakster. Anthonia: dochter van Michiel van Genderen en Catharina Arent, pijpenmaakster te Gouda.
(2) trouwde, 38 jaar oud, op 10-05-1854 in Gouda [akte 39] met Adriana Wildschut. Zij is gedoopt op 11-08-1811 in Gouda. Adriana is overleden op 11-07-1878 in Gouda. Beroep: winkelierster. Religie: N.H. Adriana: dochter van Hendrik (Dirk?) Wildschut en Maria Verdriessen; weduwe van Brunes van der Ben.
Kinderen van Thomas en Anthonia:

1 Johanna Boot, geboren op 16-09-1840 in Gouda. tweeling. Johanna is overleden op 29-09-1840 in Gouda, 13 dagen oud.
2 Machiel Boot, geboren op 16-09-1840 in Gouda. tweeling. Machiel is overleden op 29-09-1840 in Gouda, 13 dagen oud.
3 Catharina Johanna Boot, geboren op 07-12-1841 in Gouda. Volgt VIII-v.
4 Hendrik Boot, geboren op 11-12-1843 in Gouda.
5 Giella Boot, geboren op 21-12-1845 in Gouda. 21-06-1845?.
6 Jacoba Boot, geboren op 26-10-1846 in Gouda. Jacoba is overleden op 07-02-1847 in Gouda, 3 maanden oud.
7 Thomas Boot, geboren op 26-02-1849 in Gouda. Thomas is overleden op 12-10-1849 in Gouda, 7 maanden oud.

VII-p Jacoba Boot is geboren op 21-02-1820 in Gouda, dochter van Hendrik Boot en Johanna van Outheusden. 15-04-1821?. Woonplaats: (op 16-05-1862 vertrokken naar Rotterdam). Beroep: pijpenmaakster, winkelierster. Religie: N.H. Jacoba:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op 15-09-1841 in Gouda [akte 63] met Teunis de Jong, 22 jaar oud. Teunis is geboren op 01-10-1818 in Gouda. Teunis is overleden vóór 1851, hoogstens 33 jaar oud. Beroep: pijpenmakersknecht. Teunis: zoon van Gerrit de Jong, verver in Gouda, en Jannetje Domburg (1779).
(2) trouwde, 31 jaar oud, op 21-05-1851 in Gouda [akte 63] met Johannes Wilhelmus Hendrik Hellendoorn, 24 jaar oud. Johannes Wilhelmus Hendrik is geboren op 29-12-1826 in Delft. Woonplaats: (op 16-05-1862 vertrokken naar Rotterdam). Beroep: metselaarsknecht, opperman, stucadoor. Religie: N.H. Johannes Wilhelmus Hendrik: zoon van Johannes Hellendoorn (1801-voor 1851) en Maria Schelling (1794-voor 1851).
Kinderen van Jacoba en Teunis:

1 Gerrit de Jong, geboren op 14-12-1841 in Gouda.
2 Hendrik de Jong, geboren op 25-05-1843 in Gouda.
3 Huibert de Jong, geboren op 20-12-1845 in Gouda. Huibert is overleden op 30-03-1851 in Gouda, 5 jaar oud.
4 Johanna de Jong, geboren op 18-05-1849 in Gouda. Johanna is overleden op 11-05-1858 in Gouda, 8 jaar oud.

Kinderen van Jacoba en Johannes Wilhelmus Hendrik:

1 Johannes Wilhelmus Hendrik Hellendoorn, geboren op 24-04-1852 in Gouda. Volgt VIII-w.
2 Jacobus Hellendoorn, geboren op 16-02-1853 in Gouda. 02-06-1853?. Jacobus is overleden op 09-06-1853 in Gouda, 3 maanden oud.
3 Jacobus Thomas Hellendoorn, geboren op 24-06-1854 in Gouda. Woonplaats: (op 16-05-1862 vertrokken naar Rotterdam). Religie: N.H.
4 Thomas Hellendoorn, geboren op 11-08-1855 in Gouda. Volgt VIII-x.
5 Frederik Pieter Hellendoorn, geboren op 24-01-1859 in Gouda.
6 Evert Hellendoorn, geboren op 06-04-1860 in Gouda. Woonplaats: (op 16-05-1862 vertrokken naar Rotterdam). Religie: N.H.

VII-q Gerrit de Mooij is geboren op 07-07-1813 in Gouda, zoon van Joannes (Jan) de Mooij en Gerritje Boot. Aangifte op 09-07-1813 [akte 207]. Beroep: kantoorbediende. Gerrit trouwde, 24 jaar oud, op 20-06-1838 in Gouda [akte 57] met Aaltje Stevens, ongeveer 24 jaar oud. Aaltje is geboren omstreeks 1814 in Haastrecht. Aaltje: dochter van Jan Stevens, looiersknecht te Leerdam, en Johanna van der Burg.

VII-r Leendert de Mooij is geboren op 20-02-1815 in Gouda, zoon van Joannes (Jan) de Mooij en Gerritje Boot. Aangifte op 22-02-1815 [akte 82]. Beroep: winkelier. Leendert trouwde, 28 jaar oud, op 07-06-1843 in Gouda [akte 37] met Nela Johanna de Jong, ongeveer 25 jaar oud. Nela Johanna is geboren omstreeks 1818 in Gouda. Nela Johanna: dochter van Maarten de Jong, schepenjager, en Josina van Zutphen.

VII-s Carolina Johanna de Mooij is geboren op 31-12-1819 in Gouda, dochter van Joannes (Jan) de Mooij en Gerritje Boot. Carolina Johanna trouwde, 22 jaar oud, op 18-05-1842 in Gouda [akte 48] met Johannes Bos, 25 jaar oud. Johannes is geboren in 1817 in Gouda. Beroep: blokmakersknecht. Johannes: zoon van Teunis Bos (blokmaker te Gouda) en Maria van Doorn.

VII-t Gerrit Boot is geboren op 31-07-1832 in Gouda, zoon van Arij Boot en Maria de Vriend. 30-06-1832?. Gerrit is overleden omstreeks 1921 in Gouda, ongeveer 89 jaar oud. Woonplaats: (Gouwe 8 (1859-1864), Gouwe 23 (1864-1872), Groenendaal 59 (18-09-1872 - 1876) en Turfmarkt 113 (1876 - 1880)). Beroep: kleermaker, koster Remonstrantse Kerk te Gouda, dichter, musicus. Religie: N.H. Gerrit trouwde, 25 jaar oud, op 19-05-1858 in Gouda [akte 42] met Maria Sophia Rond, 26 jaar oud. Maria Sophia is geboren op 12-10-1831 in Gouda. Beroep: naaister. Religie: Remonstrants. Maria Sophia: dochter van Pieter Rond, goud- en zilverwerker, en Maria Boer.

Claes_Jansz_Booth.01a

Gerrit Boot

Claes_Jansz_Booth.02a

 

Kinderen van Gerrit en Maria Sophia:

1 Arend Boot, geboren op 07-03-1860 in Gouda. Arend is overleden op 08-09-1862 in Gouda, 2 jaar oud. Religie: N.H. gedoopt.
2 Maria Wilhelmina Boot, geboren op 18-09-1862 in Gouda. Maria Wilhelmina is overleden op 15-03-1864 in Gouda, 1 jaar oud. Religie: Remonstrants gedoopt.
3 Maria Wilhelmina Boot, geboren op 19-06-1865 in Gouda. Religie: Remonstrants gedoopt.
4 Johanna Margaretha Adriana Boot, geboren op 29-11-1866 in Gouda. Johanna Margaretha Adriana is overleden op 20-01-1868 in Gouda, 1 jaar oud. Religie: Remonstrants gedoopt.
5 Arie Pieter Boot, geboren op 12-03-1869 in Gouda. Arie Pieter is overleden op 06-03-1870 in Gouda, 11 maanden oud. Religie: Remonstrants gedoopt.
6 Gerarda Maria Boot, geboren op 07-04-1872 in Gouda. Volgt VIII-y.

VII-u Gerrigje Boot is geboren op 25-08-1829 in Gouda, dochter van Jacob Boot en Elisabeth van der Noot. Gerrigje is overleden op 26-11-1862 in Gouda, 33 jaar oud. Beroep: naaister. Religie: N.H. Gerrigje trouwde, 24 jaar oud, op 07-06-1854 in Gouda [akte 56] met Abraham van Rijswijk, 24 jaar oud. Abraham is geboren op 02-09-1829 in Gouda, zoon van Jan van Rijswijk en Jacoba Lamberta Nieuwveld. Abraham is overleden op 12-06-1862 in Gouda, 32 jaar oud. Beroep: pijpenmaker. Religie: N.H.
Kind van Gerrigje en Abraham:

1 Willemina van Rijswijk, geboren op 11-04-1862 in Gouda. Willemina is overleden op 26-06-1862 in Gouda, 2 maanden oud. Religie: N.H. gedoopt.

VII-v Frans Boot is geboren op 16-02-1831 in Gouda, zoon van Jacob Boot en Elisabeth van der Noot. 16-02-1832?. Frans is overleden op 31-07-1871 in Gouda, 40 jaar oud. Beroep: pijpenmaker, barbier. Religie: N.H. Frans trouwde, 25 jaar oud, op 07-05-1856 in Gouda [akte 44] met Antje Lohman, 26 jaar oud. Antje is geboren op 05-01-1830 in Blokzijl. Beroep: dienstbode. Religie: N.H. Antje: dochter van Jan Herms Lohman (1798), smidsknecht, getrouwd op 22-10-1824 met Lubbigje (Jupke) Klaazen de Lange (1802 - vóór 1834).
Kinderen van Frans en Antje:

1 Elizabeth Jacoba Boot, geboren op 21-03-1858 in Gouda. Elizabeth Jacoba is overleden op 25-11-1926 in Utrecht, 68 jaar oud. Aangifte [akte 1579]. Religie: N.H.
2 Theodorus Boot, geboren op 24-01-1859 in Gouda. Religie: N.H.
3 Herman Jacobus Boot, geboren op 29-06-1860 in Gouda. Herman Jacobus is overleden op 28-12-1860 in Gouda, 5 maanden oud. Religie: N.H.
4 Jacobus Franciscus Boot, geboren op 13-11-1861 in Gouda. Jacobus Franciscus is overleden op 28-11-1867 in Gouda, 6 jaar oud. Religie: N.H. gedoopt.
5 Gerritje Boot, geboren op 10-06-1864 in Gouda. Gerritje is overleden op 31-08-1864 in Gouda, 2 maanden oud. Religie: N.H. gedoopt.
6 Lemina Ermina Boot, geboren op 01-04-1866 in Gouda. Lemina Ermina is overleden op 12-06-1867 in Gouda, 1 jaar oud. Religie: N.H. gedoopt.
7 Jacob Boot, geboren op 19-05-1868 in Gouda. Volgt VIII-z.
8 Frans Herman Boot, geboren op 16-12-1871 in Gouda. Frans Herman is overleden op 24-04-1875 in Gouda, 3 jaar oud. Religie: N.H. gedoopt.

VII-w Hendrik Boot is geboren op 06-04-1806 in Gouda, zoon van Hermanus Boot en Aletta (Letje) Frijnsburg. Aangifte op 07-04-1806. Hij is gedoopt op 07-04-1806 in Gouda. Hendrik is overleden op 27-03-1893 om 16:00 in Gouda, 86 jaar oud. Aangifte [akte 144]. Woonplaats: (ging op 04-03-1880 wonen aan de Groeneweg 78 (werkinrichting)). Beroep: baandersknecht (1829), baanspinner, touwslager. Religie: N.H. (R.K. gedoopt?). Hendrik:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 30-12-1829 in Gouda [akte 97] met Christina Stolwijk, 26 jaar oud. Christina is geboren op 03-08-1803 in Gouda. Christina is overleden omstreeks 03-01-1851 in Gouda, ongeveer 47 jaar oud. Beroep: schoonmaakster. Religie: R.K. gedoopt. Christina: dochter van Michael Jansz Stolwijk (11-12-1763 Gouda - 20-05-1826 Gouda), pijpenmakersknecht, ondertrouwd op 15-04-1798, getrouwd Schepenen en R.K. Sint Jozef op 30-04-1798 in Gouda met Maria Janmaat (ca 1777), kraamverwaarster.
(2) trouwde, 45 jaar oud, op 21-05-1851 in Gouda [akte 62] met Johanna (Anna) Frist (Trist), 33 jaar oud. Johanna (Anna) is geboren op 23-10-1817 in Gouda. Beroep: hekelster. Religie: R.K. Johanna (Anna): dochter van Cornelis Frist, geboren omstreeks 1766, overleden, baandersknecht, baanspinner, en Johanna Lourier, geboren 23-10-1817, overleden, hekelster; weduwe van Jacob Wouterse van der Starre, getrouwd 19-11-1845 te Gouda [akte 122].
Kind van Hendrik en Christina:

1 Hermina Boot, geboren op 19-07-1841 in Gouda. Religie: R.K.

Kinderen van Hendrik en Johanna (Anna):

1 Adrianus (Arie) Boot, geboren op 03-03-1852 in Gouda. 05-05-1852?. Adrianus (Arie) is overleden op 08-06-1852 in Gouda, 3 maanden oud.
2 Hendrika Boot, geboren op 25-11-1853 in Gorinchem. Volgt VIII-aa.
3 Adrianus Boot, geboren op 05-05-1854.
4 Hermanus Boot, geboren op 07-01-1857 in Gouda. Volgt VIII-ab.
5 Johannes Cornelis Boot, geboren op 05-11-1860 in Gouda. Johannes Cornelis is overleden op 12-07-1863 in Gouda, 2 jaar oud. Religie: R.K.

VII-x Arie Boot is geboren op 17-09-1816 in Gouda, zoon van Hermanus Boot en Aletta (Letje) Frijnsburg. Arie is overleden op 19-05-1895 in Utrecht, 78 jaar oud. Beroep: pijpenmaker, sjouwer, bediende in het Gasthuis. Religie: N.H. Arie trouwde, 37 jaar oud, op 16-08-1854 in Gouda [akte 81] met Johanna Petronella Wester, 38 jaar oud. Johanna Petronella is geboren op 18-03-1816 in Amsterdam. Beroep: dienstbode, werkster. Religie: N.H. Johanna Petronella: dochter van Maria Wester, overleden vóór 1854.
Kinderen van Arie en Johanna Petronella:

1 Hermanus Boot, geboren op 16-10-1854 in Gouda. Religie: N.H.
2 Hermina Boot, geboren op 11-04-1856 in Gouda. Aangifte op 12-04-1856. Religie: N.H.
3 Franciscus Karel Boot, geboren op 18-09-1857 in Gouda. Volgt VIII-ac.
4 Johanna Petronella Boot, geboren op 02-05-1861 in Gouda. Johanna Petronella is overleden op 18-12-1871 in Gouda, 10 jaar oud. Religie: N.H. gedoopt.
5 Arie Boot, geboren op 23-09-1864 in Gouda. Volgt VIII-ad.

VII-y Maria van der Spelt is geboren op 03-04-1808 in Gouda, dochter van Jan van der Spelt en Christina Christoffels. Zij is gedoopt op 08-04-1808 in Gouda. R.K. statie van de Minderbroeders. Maria trouwde, 26 jaar oud, op 12-11-1834 in Gouda met Theodorus de Vos, 24 jaar oud. Theodorus is geboren op 15-08-1810 in Gouda. Beroep: mandenmakersknecht. Theodorus: zoon van Jan de Vos, getrouwd op 30-10-1803 in Gouda met Wilhelmina Machielsen.

VIII-a Gijsbert van der Kint is geboren in 1812 in Gouda, zoon van Hendrik van der Kint (Kind) en Helena (Lena, Leena) Boot. Gijsbert is overleden in 1874, 62 jaar oud. Woonplaats: (Vogelenzang, Gouda (1832)). Beroep: pijpenmakersknecht (1832), winkelknecht (1835). Gijsbert trouwde, 23 jaar oud, op 10-06-1835 in Gouda [akte 66] met Maria van Eijk, ongeveer 20 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1815 in Gouda. Beroep: pijpenmaakster. Maria: dochter van Hermanus van Eijk, mandenmakersbaas te Gouda, en Adriana vander Kleijn.

VIII-b Hendrika van der Kind is geboren omstreeks 1819 in Gouda, dochter van Hendrik van der Kint (Kind) en Helena (Lena, Leena) Boot. Beroep: naaister. Hendrika trouwde, ongeveer 19 jaar oud, op 11-04-1838 in Gouda [akte 20] met Pieter Adrianus van der Ree, ongeveer 19 jaar oud. Pieter Adrianus is geboren omstreeks 1819 in Gouda. Beroep: pottenbakkersknecht. Pieter Adrianus: zoon van Nicolaas van der Ree, kolenmeester, en Johanna Vermeulen (ovl voor 1838).

VIII-c Teuna van der Kint is geboren op 20-07-1821 in Gouda, dochter van Hendrik van der Kint (Kind) en Helena (Lena, Leena) Boot. Woonplaats: 1875 Amsterdam. Beroep: naaister. Teuna trouwde, 28 jaar oud, op 03-04-1850 in Gouda [akte 24] met Abraham Eliseus Wout, 26 jaar oud. Abraham Eliseus is geboren in 1824 in Gouda. Beroep: verver. Abraham Eliseus: zoon van Maarten Wout (overleden) en Anna Maria Soos (Gouda).

VIII-d Johannes van der Kint is geboren op 20-02-1824 in Gouda, zoon van Hendrik van der Kint (Kind) en Helena (Lena, Leena) Boot. Johannes is overleden na 1883, minstens 59 jaar oud. Woonplaats: Gouda. Beroep: stalknecht en koetsier. Johannes trouwde, 21 jaar oud, op 31-12-1845 in Gouda [akte 129] met Dirkje Johanna de Koning, 24 jaar oud. Dirkje Johanna is geboren op 18-09-1821 in Gouda. Dirkje Johanna is overleden na 1883, minstens 62 jaar oud. Beroep: dienstbode (1845). Dirkje Johanna: dochter van Jacob de Koning (mandenmaker te Gouda) en Anna Naomi Wiltenburg (Gouda).

VIII-e Geertrui van Schravensande is geboren op 01-08-1836 in Gouda, dochter van Cornelis van Schravensande en Geertruij van Willegen. Beroep: pijpenmaakster. Geertrui trouwde, 21 jaar oud, op 28-07-1858 in Gouda met Pieter Boon, 24 jaar oud. Pieter is geboren op 15-04-1834 in Gouda. Beroep: touwspinner. Pieter: zoon van Jan Boon (1794 Gouda), koopman, getrouwd op 11-04-1827 in Gouda met Catharina van den Berg (1805 Gouda).
Kind van Geertrui en Pieter:

1 Johanna Cornelia Boon, geboren omstreeks 1877 in Gouda. Volgt IX-a.

VIII-f Willemina (Wilhelmina) Boot is geboren op 04-12-1826 in Gouda, dochter van Arij Gerrits Boot en Gerrigje Kinwel. Religie: N.H. Willemina (Wilhelmina) trouwde, 31 jaar oud, op 28-07-1858 in Gouda [akte 66] met Jan van Rijswijk, 25 jaar oud. Jan is geboren op 22-11-1832 in Gouda, zoon van Jan van Rijswijk en Jacoba Lamberta Nieuwveld. Beroep: pottenbakker, touwspinner. Religie: N.H.
Kinderen van Willemina (Wilhelmina) en Jan:

1 Jacoba Lambertha van Rijswijk, geboren op 26-10-1858 in Gouda. Volgt IX-b.
2 Lambertha van Rijswijk, geboren op 01-08-1859 in Gouda. Religie: N.H.
3 Gerarda van Rijswijk, geboren op 27-06-1863 in Gouda. Gerarda is overleden op 08-11-1863 in Gouda, 4 maanden oud. Religie: N.H. gedoopt.
4 Gerarda van Rijswijk, geboren op 29-10-1867 in Gouda. Gerarda is overleden op 16-11-1867 in Gouda, 18 dagen oud. Religie: N.H. gedoopt.

VIII-g Catharina Boot is geboren op 12-05-1832 in Gouda, dochter van Arij Gerrits Boot en Gerrigje Kinwel. Religie: N.H. Catharina trouwde, 22 jaar oud, op 07-06-1854 in Gouda [akte 57] met Coenraad Nieuwveld, 22 jaar oud. Coenraad is geboren op 28-09-1831 in Gouda. Coenraad is overleden op 05-08-1890 in Gouda, 58 jaar oud. Beroep: pijpenmaker (1854). Religie: N.H. Coenraad: zoon van Willem Nieveld (Nieuwveld) en Johanna Vergeer.
Kinderen van Catharina en Coenraad:

1 Catharina Nieuwveld, geboren op 09-06-1862 in Gouda. Catharina is overleden op 10-08-1862 in Gouda, 2 maanden oud. Religie: N.H. gedoopt.
2 Helena Nieuwveld, geboren op 20-03-1864 in Gouda. Helena is overleden op 28-05-1864 in Gouda, 2 maanden oud. Religie: N.H. gedoopt.
3 Heiltje Nieuwveld, geboren op 19-04-1865 in Gouda. Heiltje is overleden op 07-07-1865 in Gouda, 2 maanden oud. Religie: N.H. gedoopt.
4 Cornelia Nieuwveld, geboren op 24-11-1866 in Gouda. Cornelia is overleden op 23-01-1867 in Gouda, 1 maand oud. Religie: N.H. gedoopt.
5 Arie Nieuwveld, geboren op 02-01-1868 in Gouda. Arie is overleden op 10-05-1868 in Gouda, 4 maanden oud. Religie: N.H. gedoopt.

VIII-h Arie Boot is geboren op 08-03-1834 om 08:00 in Gouda, zoon van Arij Gerrits Boot en Gerrigje Kinwel. Aangifte op 10-03-1834. Arie is overleden op 19-05-1895 in Gouda, 61 jaar oud. Aangifte [akte 852]. Bij het overlijden van Arie: Utrecht?. Beroep: touwspinner (baanspinner) (1858), fabriekswerker (na 1860). Religie: N.H. Arie trouwde, 39 jaar oud, op 07-05-1873 in Gouda [akte 54] met Margaretha Hordijk, 24 jaar oud. erkennen Jean. Margaretha is geboren op 26-10-1848 in Gouda. Margaretha is overleden op 23-07-1904 in Utrecht, 55 jaar oud. Beroep: naaister (1873). Religie: N.H. Margaretha: dochter van Jan Hordijk (13-02-1806 Hilversum - 03-03-1849 Gouda), getrouwd op 11-05-1831 in Gouda met Margaretha van Gent (15-02-1812 Gouda), naaister.
Kinderen van Arie en Margaretha:

1 Jean Boot, geboren op 31-10-1869 in Gouda. Volgt IX-c.
2 Arie Boot, geboren op 18-01-1874 in Gouda. Volgt IX-d.
3 Damas (Dammes) Boot, geboren op 11-10-1875 in Gouda. Volgt IX-e.
4 Margaretha Boot, geboren op 08-09-1877 in Gouda. Volgt IX-f.
5 Gerrit Boot, geboren omstreeks 1883 in Utrecht. Volgt IX-g.

VIII-i Willem Boot is geboren op 12-04-1838 om 02:30 in Gouda, zoon van Arij Gerrits Boot en Gerrigje Kinwel. Aangifte op 14-04-1838. Willem is overleden op 28-03-1903 om 00:30 in Gouda, 64 jaar oud. Aangifte op 28-03-1903. Woonplaats: Gouda (Raam O 15, (1869), Raam 13 (bij overlijden)). Beroep: touwspinner (1858), sociëteitsbediende (1866), brievenbesteller (1869), kantoorknecht bij de posterijen (1903). Religie: N.H. Willem trouwde, 19 jaar oud, op 20-01-1858 in Gouda [akte 3] met Catharina Hageman, 25 jaar oud. Catharina is geboren op 02-02-1832 om 02:00 in Gouda. Aangifte op 04-02-1832. Catharina is overleden op 29-12-1898 om 02:00 in Gouda, 66 jaar oud. Aangifte op 29-12-1898. Beroep: pijpenmaakster (1858). Religie: N.H. Catharina: dochter van Jacobus Hageman (1804 Gouda), getrouwd op 14-01-1824 in Gouda met Catharina Zoet (18-12-1804 Gouda - ca 1858).
Kinderen van Willem en Catharina:

1 Arie Boot, geboren op 10-04-1858 in Gouda. Volgt IX-h.
2 Catharina Josina Boot, geboren op 06-12-1860 in Gouda. Aangifte op 08-12-1860. Catharina Josina is overleden op 19-02-1865 in Gouda, 4 jaar oud. Religie: N.H. gedoopt.
3 Gerardus Jacobus Boot, geboren op 30-09-1863 in Gouda. Volgt IX-i.
4 Tanneke Herberta Boot, geboren op 22-02-1866 in Gouda. Tanneke Herberta is overleden op 15-04-1866 in Gouda, 1 maand oud.
5 Jacobus Wilhelmus Boot, geboren op 04-03-1867 in Gouda. Volgt IX-j.
6 Willem Gijsbert Boot, geboren op 21-07-1869 om 23:00 in Gouda. Volgt IX-k.
7 Otto Leendert Boot, geboren op 13-06-1872 in Gouda.
8 Herbertus Damas Boot, geboren op 02-01-1875 in Gouda.

VIII-j Jacobus Boot is geboren op 19-01-1842 in Gouda, zoon van Arij Gerrits Boot en Gerrigje Kinwel. Jacobus is overleden na 1888, minstens 46 jaar oud. Beroep: touwslager(sleerling), pottenbakker (1866). Religie: N.H. Jacobus trouwde, 24 jaar oud, op 09-05-1866 in Gouda [akte 36] met Gerarda (Gerritje) van Hoorn, 26 jaar oud. Gerarda (Gerritje) is geboren op 03-12-1839 in Gouda. Aangifte op 05-12-1839. Beroep: naaister. Religie: N.H. Gerarda (Gerritje): dochter van Arie van Hoorn, geboren op 28-02-1803 in Gouda, sjouwerman, getrouwd op 11-02-1829 in Gouda met Giela van der List, geboren op 24-08-1806 in Gouda, kraamverwaarster.
Kinderen van Jacobus en Gerarda (Gerritje):

1 Gerarda Boot, geboren op 03-08-1866 in Gouda. Volgt IX-l.
2 Giela Boot, geboren op 05-06-1869 in Gouda. Giela is overleden op 26-05-1871 in Gouda, 1 jaar oud.
3 Arie Boot, geboren op 11-12-1871 in Gouda. Volgt IX-m.
4 Daniël Martinus Boot, geboren op 23-08-1875 in Gouda. Volgt IX-n.
5 Wilhelmina Boot, geboren op 13-02-1879 in Gouda. Wilhelmina is overleden op 22-02-1880 in Gouda, 1 jaar oud.
6 Jacobus Boot, geboren op 22-06-1881 in Gouda. Volgt IX-o.

VIII-k Adrianus Bastiaan van der Klein (Kleijn) is geboren op 31-08-1828 in Gouda, zoon van Gerrit van der Klein (Kleijn) en Maria Boot. Beroep: touwspinner. Adrianus Bastiaan:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 02-08-1854 in Gouda [akte 71] met Adriana Vingerling. Adriana is overleden vóór 1863. Beroep: pijpenmaakster. Adriana: dochter van Ary Vingerling, pijpenmaker te Gouda, en Elisabeth van der Palm, werkster.
(2) trouwde, 35 jaar oud, op 25-11-1863 in Gouda [akte 125] met Gijsberta Koeman, ongeveer 35 jaar oud. Gijsberta is geboren omstreeks 1828 in Gouda. Beroep: hekelster. Gijsberta: dochter van Adriana Koeman; weduwe van Fredrik Bezemer.

VIII-l Cornelis van der Kleijn is geboren op 25-03-1833 in Gouda, zoon van Gerrit van der Klein (Kleijn) en Maria Boot. Beroep: touwspinner. Cornelis trouwde, 25 jaar oud, op 27-10-1858 in Gouda [akte 107] met Alida Schorel, ongeveer 26 jaar oud. Alida is geboren omstreeks 1832 in Gouda. Beroep: hekelster. Alida: dochter van Jacob Schorel en Grietje van der Dussen.

VIII-m Gerrit van der Klein (Kleijn) is geboren op 12-03-1840 in Gouda, zoon van Gerrit van der Klein (Kleijn) en Maria Boot. Beroep: touwspinner. Religie: N.H. Gerrit:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 13-05-1863 in Gouda [akte 47] met Kniera Mils, ongeveer 26 jaar oud. Kniera is geboren omstreeks 1837 in Gouda. Kniera is overleden vóór 1882, hoogstens 45 jaar oud. Beroep: hekelster. Kniera: dochter van Johannes Mils en Susanna de Beu.
(2) trouwde, 42 jaar oud, op 05-04-1882 in Gouda [akte 36] met Maria van Riemsbergen, 43 jaar oud. Maria is geboren op 10-02-1839 in Gouda, dochter van Frans van Riemsbergen en Geertruij Boot. Maria is overleden in 1914, 75 jaar oud. Beroep: dienstbode. Religie: N.H.

VIII-n Leena de Jong is geboren omstreeks 1839, dochter van Leendert Boot en Gerrigje de Jong. Leena: moet de achternaam niet Boot zijn?. Leena trouwde, ongeveer 21 jaar oud, in 1860 in Gouda met Gerrit Hageman, ongeveer 21 jaar oud. Gerrit is geboren omstreeks 1839. Beroep: koekenbakker. Gerrit: zoon van Jan Hageman (1811), getrouwd op 28-01-1835 in Gouda met Kniera de Beu (04-07-1814 Gouda).

VIII-o Neeltje van der Tuin (Tuyn) is geboren op 05-02-1837 in Gouda, dochter van Pieter van der Tuyn en Johanna Boot. 21-04-1838?. Beroep: hekelster. Religie: N.H. Neeltje:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op 03-08-1859 in Gouda [akte 87] met Jan Begeer, ongeveer 30 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1829 in Gouda. Jan is overleden vóór 1883, hoogstens 54 jaar oud. Beroep: touwspinner. Jan: zoon van Wouter Begeer en Agatha van Unen.
(2) trouwde, 46 jaar oud, op 13-06-1883 in Gouda [akte 60] met Gerrit Aret, ongeveer 47 jaar oud. Gerrit is geboren omstreeks 1836 in Gouda. Beroep: touwspinner. Gerrit: zoon van Johan Philip Aret en Maria Oosterkerk; weduwnaar van Cornelia Johanna van der Bree.

VIII-p Pieter van der Tuin is geboren op 16-08-1841 in Gouda, zoon van Pieter van der Tuyn en Johanna Boot. Beroep: touwspinner. Religie: N.H. Pieter trouwde, 37 jaar oud, op 05-03-1879 in Gouda [akte 14] met Cornelia van der Velden, ongeveer 36 jaar oud. Cornelia is geboren omstreeks 1843 in Gouderak. Cornelia: dochter van Willem van der Velden, steenbakker te Capelle aan den IJssel, en Thona Twigt.

VIII-q Johanna van der Louw is geboren op 07-09-1846 in Gouda, dochter van Cornelis Jacobus van der Louw en Johanna Boot. Johanna is overleden op 05-06-1876, 29 jaar oud. Religie: N.H. Johanna trouwde, 27 jaar oud, op 10-12-1873 in Gouda [akte 156] met Nicolaas Nabbe, ongeveer 25 jaar oud. Nicolaas is geboren omstreeks 1848 in Gouda. Beroep: leerlooiersknecht. Nicolaas: zoon van Jacob Nabbe en Pieternella van Hertem (beiden overleden voor 1873).

VIII-r Gijsbertus van der Louw is geboren op 28-01-1852 in Gouda, zoon van Cornelis Jacobus van der Louw en Johanna Boot. Beroep: touwspinner. Religie: N.H. Gijsbertus trouwde, 20 jaar oud, op 02-10-1872 in Gouda [akte 127] met Grietje den Riet, ongeveer 20 jaar oud. Grietje is geboren omstreeks 1852 in Gouda. Beroep: werkster. Grietje: dochter van Leendert den Riet, pottenbakker te Gouda, en Hendrika de Gruyl.

VIII-s Johanna den Riet is geboren op 21-08-1822 in Gouda, dochter van Arie den Riet en Maria Boot. Beroep: pijpenmaakster. Johanna trouwde, 24 jaar oud, op 16-09-1846 in Gouda [akte 95] met Hermanus Schouten, ongeveer 23 jaar oud. Hermanus is geboren omstreeks 1823 in Gouda. Beroep: sjouwerman. Hermanus: zoon van Cornelis Schouten (sjouwerman in Gouda) en Engeltje Verbruggen (pijpenmaakster in Gouda).

VIII-t Hendrica Maria den Riet is geboren op 23-12-1823 in Gouda, dochter van Arie den Riet en Maria Boot. Beroep: pijpenmaakster. Hendrica Maria trouwde, 28 jaar oud, op 28-07-1852 in Gouda [akte 83] met Joannes Michielis van Gogh, ongeveer 30 jaar oud. Joannes Michielis is geboren omstreeks 1822 in Gouda. Beroep: touwspinner. Joannes Michielis: zoon van Joannes van Gogh, pijpenmaker in Gouda, en Catharina Bezem (Gouda).

VIII-u Hendrik Spee is geboren omstreeks 1830 in Gouda, zoon van Hermanus Spee en Francijntje (Josina) Boot. Beroep: touwspinner. Hendrik trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 28-07-1858 in Gouda [akte 62] met Cornelia Vermeulen, ongeveer 25 jaar oud. Cornelia is geboren omstreeks 1833 in Gouda. Cornelia: dochter van Arie Vermeulen (overleden) en Johanna Pieternella van der Palm, pijpenmaakster te Gouda.

VIII-v Catharina Johanna Boot is geboren op 07-12-1841 in Gouda, dochter van Thomas Boot en Anthonia van Genderen. Beroep: pijpenmaakster. Religie: N.H. Catharina Johanna trouwde, 25 jaar oud, op 24-04-1867 in Gouda [akte 38] met Maarten de Graaf, 37 jaar oud. Maarten is geboren op 18-10-1829 in Gouda. Maarten is overleden op 18-08-1887, 57 jaar oud. Beroep: touwspinner. Religie: N.H. Maarten: zoon van Adrianus de Graaf en Catharina (Trijntje) van den Broek (06-12-1786 - 04-12-1866).
Kinderen van Catharina Johanna en Maarten:

1 Thomas de Graaf, geboren op 20-08-1869 in Gouda. Thomas is overleden op 30-08-1870 in Gouda, 1 jaar oud. Religie: N.H. gedoopt.
2 Johannes Maarten de Graaf, geboren op 18-07-1873 in Gouda. Religie: N.H.

VIII-w Johannes Wilhelmus Hendrik Hellendoorn is geboren op 24-04-1852 in Gouda, zoon van Johannes Wilhelmus Hendrik Hellendoorn en Jacoba Boot. Woonplaats: (op 16-05-1862 vertrokken naar Rotterdam). Beroep: commies Belastingen. Religie: N.H. Johannes Wilhelmus Hendrik trouwde, 30 jaar oud, op 29-07-1882 in Millingen [akte 5] met Jansje Teunissen, 20 jaar oud. Jansje is geboren op 27-11-1861 in Herwen en Aerdt. Beroep: dienstmeid. Jansje: dochter van Berendina Teunissen.

VIII-x Thomas Hellendoorn is geboren op 11-08-1855 in Gouda, zoon van Johannes Wilhelmus Hendrik Hellendoorn en Jacoba Boot. Thomas trouwde, 22 jaar oud, op 07-08-1878 in Rotterdam [akte 730] met Pieternella de Kok, ongeveer 30 jaar oud. Pieternella is geboren omstreeks 1848 in Dordrecht. Pieternella: dochter van Pieter de Kok en Margrietha Stemerding.

VIII-y Gerarda Maria Boot is geboren op 07-04-1872 in Gouda, dochter van Gerrit Boot en Maria Sophia Rond. Religie: Remonstrants gedoopt. Gerarda Maria trouwde, 50 jaar oud, op 15-11-1922 in Gouda met Willem Sliedrecht.

VIII-z Jacob Boot is geboren op 19-05-1868 in Gouda, zoon van Frans Boot en Antje Lohman. Aangifte op 20-05-1868. Beroep: timmerman. Religie: N.H. Jacob trouwde, 20 jaar oud, op 29-08-1888 in Gouda [akte 103] met Levina van Willigen, 23 jaar oud. Levina is geboren op 29-05-1865 in Gouda. Aangifte op 30-05-1865. Levina: dochter van Gerardus Johannes van Willigen (1843) en Geertruida Lafeber (1844).
Kinderen van Jacob en Levina:

1 Frans Boot, geboren op 18-02-1892 in Gouda. Volgt IX-p.
2 Gerardus Johannes Boot, geboren op 23-08-1893 in Gouda. Volgt IX-q.
3 Antje Elisabeth Boot, geboren omstreeks 1895 in Gouda.

VIII-aa Hendrika Boot is geboren op 25-11-1853 in Gorinchem, dochter van Hendrik Boot en Johanna (Anna) Frist (Trist). Gouda?. Hendrika is overleden in 1932 in Rotterdam, 79 jaar oud. Beroep: dienstbode, winkeljuffrouw (Bevolkingsregister Gouda: Gouwe 100 (inwonend als dienstbode bij Hermanus Wennekes, broodbakker en vrouw); Oosthaven 22 (inwonend als winkeljuffrouw bij Adrianus Kock, bierbrouwer en azijnmaker en vrouw); Kleiweg 22 (als dienstbode in het Elizabeth Gasthuis)). Religie: R.K. Hendrika trouwde, 31 jaar oud, op 06-05-1885 in Gouda [akte 28] met Johannes (Jan) Wieser, 38 jaar oud. Johannes (Jan) is geboren op 18-03-1847 om 03:00 in Gouda. Aangifte op 18-03-1847 [akte 132]. Johannes (Jan) is overleden op 27-01-1922 om 14:30 in Waddinxveen, 74 jaar oud. Aangifte [akte 8]. Woonplaats: (Bevolkingsregister: Raam 405 te Gouda > Vrouwensteeg 199 in Gouda (inwonend bij zwager Anthonie Cornelis Schriek en Johanna Tornee > gaat in 1872 naar Oost Indie). Beroep: koperslager, blikslager. Religie: R.K. Johannes (Jan): zoon van Johannes (Jan) Wieser, baanspinner, touwslager, sjouwersman, fabriekswerker, en Geertruij de Jong, pijpmaakster.

Claes_Jansz_Booth.03

Johannes (Jan) Wieser en Hendrika Boot

 Kinderen van Hendrika en Johannes (Jan):

1 Gerardus Johannes Cornelis Wieser, geboren op 11-04-1886 in Gouda. Volgt IX-r.
2 Johannes Hendrikus Wieser, geboren op 08-02-1888 om 23:00 in Gouda. Volgt IX-s.
3 Hermanus Cornelis (Manus) Wieser, geboren op 11-12-1890 om 16:00 in Gouda. Volgt IX-t.
4 Hendrik (Henk) Wieser, geboren op 17-07-1893 in Gouda. Volgt IX-u.
5 Johanna Geertruida Wieser, geboren op 02-12-1894 om 18:00 in Gouda. Aangifte [akte 718]. Johanna Geertruida is overleden op 16-12-1894 om 04:00 in Gouda, 14 dagen oud.

VIII-ab Hermanus Boot is geboren op 07-01-1857 in Gouda, zoon van Hendrik Boot en Johanna (Anna) Frist (Trist). Hermanus is overleden op 11-01-1929 in 's-Gravenzande, 72 jaar oud. Aangifte op 12-01-1929 [bron: cdw akte 4]. Religie: R.K. Hermanus trouwde, 29 jaar oud, op 27-08-1886 in 's-Gravenzande [bron: cdw akte 25] met Neeltje Guijt, ongeveer 29 jaar oud. Neeltje is geboren omstreeks 1857 in Katwijk. Neeltje is overleden op 30-09-1938 in 's-Gravenzande, ongeveer 81 jaar oud [akte 38]. Neeltje: dochter van Anxe Guijt (1822-1892) en Johanna Vermeer (ca 1821-1889).

VIII-ac Franciscus Karel Boot is geboren op 18-09-1857 in Gouda, zoon van Arie Boot en Johanna Petronella Wester. Franciscus Karel is overleden op 21-08-1939 in Gouda, 81 jaar oud. Aangifte op 21-08-1939 [akte 247]. Beroep: pottenbakker, asman. Religie: N.H. Franciscus Karel:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 04-05-1881 in Gouda [akte 25] met Adriana Everling, 28 jaar oud. Adriana is geboren op 22-02-1853 in Gouda. Adriana is overleden op 07-04-1899 in Gouda, 46 jaar oud. Beroep: fabriekswerkster. Adriana: dochter van Johan(nes) Dirk Everling (09-04-1820 Gouda), touwspinner en kleingarenspinner, getrouwd op 10-01-1844 in Gouda met Adriana Lourier (17-04-1821 Gouda), hekelster.
(2) trouwde, 42 jaar oud, op 28-03-1900 in Gouda met Elizabeth van Reenen, 40 jaar oud. Elizabeth is geboren op 13-07-1859 in Barwoutswaarder (Woerden). Elizabeth is overleden op 05-02-1933 in Gouda, 73 jaar oud. Beroep: werkster. Elizabeth: dochter van Jan van Reenen (02-10-1820 Driebergen), getrouwd met Bastiaantje de Jong (06-02-1831 Vianen).
Kind van Franciscus Karel en Adriana:

1 Johanna Petronella Boot, geboren op 29-07-1882 in Gouda. Johanna Petronella is overleden op 11-09-1882 in Gouda, 1 maand oud.

Kinderen van Franciscus Karel en Elizabeth:

1 Franciscus Karel Boot, geboren op 30-03-1902 in Gouda. Volgt IX-v.
2 Willem Jacobus Boot, geboren op 13-10-1904 in Gouda. Volgt IX-w.

VIII-ad Arie Boot is geboren op 23-09-1864 in Gouda, zoon van Arie Boot en Johanna Petronella Wester. Beroep: fabriekswerker. Religie: N.H. Arie trouwde, 23 jaar oud, op 11-07-1888 in Gouda met Francina Johanna Rijnhart, 20 jaar oud. Francina Johanna is geboren op 09-10-1867 in Gouda. Aangifte op 10-10-1867. Beroep: fabriekswerkster. Francina Johanna: dochter van Pieter Rijnhart, sjouwerman, geboren omstreeks 1834, getrouwd op 12-09-1860 in Gouda met Krijna van der Sloot, pijpmaakster, geboren omstreeks 1833.
Kinderen van Arie en Francina Johanna:

1 Dirkje Boot, geboren op 07-05-1895 in Gouda. Volgt IX-x.
2 Pieter Boot, geboren op 14-11-1902 in Gouda. Volgt IX-y.

IX-a Johanna Cornelia Boon is geboren omstreeks 1877 in Gouda, dochter van Pieter Boon en Geertrui van Schravensande. Johanna Cornelia is overleden op 06-11-1946 in Gouda, ongeveer 69 jaar oud. Aangifte op 07-11-1946 [akte 467]. Johanna Cornelia trouwde, ongeveer 36 jaar oud, op 15-10-1913 in Gouda met Jacobus Boot, 32 jaar oud. Jacobus is geboren op 22-06-1881 in Gouda, zoon van Jacobus Boot en Gerarda (Gerritje) van Hoorn. Beroep: fabriekswerker.
Kinderen van Johanna Cornelia en Jacobus:

1 Johanna Cornelia Boot (privé).
2 Geertruij Boot (privé).
3 Gerarda Boot (privé).

IX-b Jacoba Lambertha van Rijswijk is geboren op 26-10-1858 in Gouda, dochter van Jan van Rijswijk en Willemina (Wilhelmina) Boot. Jacoba Lambertha is overleden op 06-07-1939 in Gouda, 80 jaar oud. Aangifte op 07-07-1939 [akte 203]. Religie: N.H. Jacoba Lambertha trouwde met Matthijs Gerhardus Begeer. Matthijs Gerhardus is overleden vóór 1939.

IX-c Jean Boot is geboren op 31-10-1869 in Gouda, zoon van Arie Boot en Margaretha Hordijk. oorspronkelijke achternaam Hordijk, gewettigd bij huwelijk ouders 07-05-1873. Religie: N.H. Jean trouwde, 22 jaar oud, op 18-05-1892 in Utrecht [akte 199] met Jacoba Wildeman, ongeveer 23 jaar oud. Jacoba is geboren omstreeks 1869 in Harderwijk. Jacoba: dochter van Hendrik Wildeman en Hendrikje Besselsen.

IX-d Arie Boot is geboren op 18-01-1874 in Gouda, zoon van Arie Boot en Margaretha Hordijk. Religie: N.H. Arie trouwde, 23 jaar oud, op 02-09-1897 met Wilhelmina Maria Jacoba Elisabeth van der Meijden.

IX-e Damas (Dammes) Boot is geboren op 11-10-1875 in Gouda, zoon van Arie Boot en Margaretha Hordijk. Damas (Dammes) is overleden op 11-11-1943 in Hengelo, 68 jaar oud. Religie: N.H. Damas (Dammes) trouwde, 41 jaar oud, op 15-08-1917 in Amsterdam met Maria de Vos.

IX-f Margaretha Boot is geboren op 08-09-1877 in Gouda, dochter van Arie Boot en Margaretha Hordijk. Margaretha is overleden in 1950, 73 jaar oud. Margaretha trouwde, 22 jaar oud, op 04-10-1899 in Utrecht [akte 603] met Wijnand Daamen, 20 jaar oud. Wijnand is geboren op 04-10-1879 in Utrecht. Wijnand is overleden in 1940 in Utrecht, 61 jaar oud. Beroep: timmerman. Wijnand: zoon van Wijnand Daamen (1841-1907) en Wilhelmina Lautenslager (1841-1928).
Kind van Margaretha en Wijnand:

1 Wijnand Daamen, geboren omstreeks 1901 in Utrecht. Volgt X-a.

IX-g Gerrit Boot is geboren omstreeks 1883 in Utrecht, zoon van Arie Boot en Margaretha Hordijk. Gerrit trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 17-05-1905 in Utrecht [akte 257] met Fokje Adema, 25 jaar oud. Fokje is geboren op 16-03-1880 in Buitenpost (Achtkarspelen). Fokje: dochter van Auke Annes Adema (1830) en Geeske Brugts Spoelstra (1842-1918).
Kind van Gerrit en Fokje:

1 Gerrit Boot, geboren op 15-10-1906 in Utrecht. Woonplaats: (Voorstraat 1, Katwijk (1926)).

IX-h Arie Boot is geboren op 10-04-1858 in Gouda, zoon van Willem Boot en Catharina Hageman. Arie is overleden op 26-10-1942 in Utrecht, 84 jaar oud. Woonplaats: Alphen (uit Gouda vertrokken op 08-11-1876 naar IJsselstein; ingekomen op 29-11-1886 in Zoeterwoude, vertrokken op 01-06-1894 naar Gaasterland). Beroep: postbeambte, assistent posterijen, directeur Post-Telegraafkantoor te Drachten. Religie: N.H. Arie:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 02-03-1882 in Woerden [akte 6] met Cornelia Arina Romijn, 22 jaar oud. Cornelia Arina is geboren op 18-01-1860 in Woerden. Woonplaats: Alphen (ingekomen 29-11-1886 Zoeterwoude, vertrokken 01-06-1894 Gaasterland). Religie: N.H. Cornelia Arina: dochter van Krijn Romijn en Geertruij Koldenhof.
(2) trouwde, 43 jaar oud, op 16-01-1902 in Balk (Gaasterland) [akte 2] met Zwaantje van der Goot, 37 jaar oud. Zwaantje is geboren op 30-12-1864 in Balk (Gaasterland). Zwaantje: dochter van Jacobus Hendriks van der Goot (11-09-1815 Balk - 02-03-1903 Balk), getrouwd 18-07-1841 te Balk met Cornelia Sybrands de Vries (10-05-1821 Wymbritseradeel). 

Claes_Jansz_Booth.04

Arie Boot

 Kinderen van Arie en Cornelia Arina:

1 Willem Krijn Boot, geboren op 28-01-1883 in Zoeterwoude [akte 7]. Volgt X-b.
2 Geertruida Catharina Hendrica Boot, geboren op 01-04-1884 in Zoeterwoude [akte 40]. Woonplaats: Alphen (ingekomen 29-11-1886 Zoeterwoude, vertrokken 01-06-1894 Gaasterland). Religie: N.H.
3 Ottolina Helena Martina Boot, geboren op 26-02-1886 in Zoeterwoude [akte 27]. Woonplaats: Alphen (ingekomen 29-11-1886 Zoeterwoude, vertrokken 01-06-1894 Gaasterland). Religie: N.H.
4 Cornelis Arie Boot, geboren op 23-02-1891 in Alphen. Woonplaats: Alphen (vertrokken 01-06-1894 Gaasterland). Religie: N.H.
5 Catharina Gerarda Jacoba Boot, geboren op 21-01-1893 in Alphen. Volgt X-c.

Kinderen van Arie en Zwaantje:

1 N.N. Boot, levenloos geboren zoon op 17-01-1903 in Gaasterland. Aangifte op 19-01-1903.
2 N.N. Boot, levenloos geboren zoon op 19-06-1905 in Gaasterland. Aangifte op 20-06-1905.

IX-i Gerardus Jacobus Boot is geboren op 30-09-1863 in Gouda, zoon van Willem Boot en Catharina Hageman. Gerardus Jacobus is overleden op 07-10-1937 in Delft, 74 jaar oud [akte 442]. Woonplaats: (Delft (1890)). Beroep: brievenbesteller (1890). Religie: N.H. Gerardus Jacobus trouwde, 21 jaar oud, op 05-02-1885 in Moordrecht met Johanna Verburg, ongeveer 20 jaar oud. Johanna is geboren omstreeks 1865 in Moordrecht. Johanna is overleden op 18-03-1942 in Delft, ongeveer 77 jaar oud [akte 184]. Johanna: dochter van Antonie Verburg en Cornelia Verhoeven.
Kinderen van Gerardus Jacobus en Johanna:

1 Willem Boot, geboren op 07-05-1883 in Moordrecht. Volgt X-d.
2 Cornelia Catharina Boot, geboren op 25-12-1885 in Delft [akte 949]. Cornelia Catharina is overleden op 04-06-1886 in Delft, 5 maanden oud [akte 384].
3 Cornelia Catharina Boot, geboren op 05-12-1886 in Delft [akte 999].
4 Otto Leendert Boot, geboren op 12-04-1889 in Delft [akte 337]. Otto Leendert is overleden op 04-07-1889 in Delft, 2 maanden oud [akte 377].
5 Antoon Boot, geboren op 26-06-1890 in Delft [akte 501]. Volgt X-e.
6 Otto Leendert Boot, geboren op 23-02-1893 in Delft [akte 174]. Volgt X-f.
7 Gerardus Jacobus Boot, geboren op 14-09-1894 in Delft [akte 840]. Volgt X-g.
8 Catharina Boot, geboren op 23-02-1896 in Delft [akte 186]. Volgt X-h.
9 Jan Boot, geboren op 27-05-1898 in Delft [akte 456].

IX-j Jacobus Wilhelmus Boot is geboren op 04-03-1867 in Gouda, zoon van Willem Boot en Catharina Hageman. Religie: N.H. Jacobus Wilhelmus trouwde, 25 jaar oud, op 03-08-1892 in Delft [akte 125] met Guurtje Bouwer, ongeveer 25 jaar oud. Guurtje is geboren omstreeks 1867 in Hoogwoud. Guurtje is overleden op 07-04-1901 in Delft, ongeveer 34 jaar oud [akte 192]. Guurtje: dochter van Luitje Bouwer en Trijntje Gorter.
Kinderen van Jacobus Wilhelmus en Guurtje:

1 Willem Otto Herbert Boot, geboren op 05-06-1893 in Delft [akte 511]. Willem Otto Herbert is overleden op 06-07-1893 in Delft, 1 maand oud [akte 392].
2 Willem Pieter Herbert Boot, geboren op 29-04-1894 in Delft [akte 421]. Willem Pieter Herbert is overleden op 13-03-1904 in Delft, 9 jaar oud [akte 136]. Woonplaats: (adres Alphen, Martha-Stichting; ingekomen 23-07-1902 Delft; vertrokken 11-04-1904 Delft). Religie: N.H. gedoopt.
3 Jacobus Wilhelmus Boot, geboren op 13-02-1896 in Delft [akte 138]. Woonplaats: (adres Alphen, Martha-Stichting; ingekomen 23-07-1902 Delft; vertrokken 13-08-1902 Aarlanderveen, ingekomen 13-08-1902 Alphen, vertrokken 19-04-1904 Delft). Religie: N.H. gedoopt.
4 Luitje Nicolaas Tijs Boot, geboren op 03-07-1897 in Delft [akte 583]. Woonplaats: (adres Alphen, Martha-Stichting; ingekomen 23-07-1902 Delft; vertrokken 13-08-1902 Aarlanderveen, ingekomen 13-08-1902 Alphen, vertrokken 19-04-1904 Delft). Religie: N.H. gedoopt.

IX-k Willem Gijsbert Boot is geboren op 21-07-1869 om 23:00 in Gouda, zoon van Willem Boot en Catharina Hageman. Aangifte op 22-07-1869. Willem Gijsbert is overleden op 05-03-1955 in Alphen aan den Rijn, 85 jaar oud. Adressen: tot 1951 Raam 11, Gouda vanaf 05-09-1951 tot 07-05-1952 F.W. Reitzstraat 48, Gouda vanaf 07-05-1952 tot 05-03-1955 Oudshoornseweg 106, Alphen aan den Rijn (wees- en armhuis). Beroep: smid (1890), brievenbesteller (na 1890), kantoorknecht (1920). Religie: N.H. Willem Gijsbert trouwde, 20 jaar oud, op 16-04-1890 in Gouda met Elisabeth Gerarda Johanna Kruijsheer, 20 jaar oud. Elisabeth Gerarda Johanna is geboren op 20-01-1870 om 22:00 in Gouda. Aangifte op 21-01-1870. Elisabeth Gerarda Johanna is overleden op 01-07-1951 in Gouda, 81 jaar oud. Beroep: dienstbode (1890). Elisabeth Gerarda Johanna: dochter van Gerrit Johannes Kruijsheer en Cornelia Klijn.
Kinderen van Willem Gijsbert en Elisabeth Gerarda Johanna:

1 Willem Boot, geboren op 25-05-1890 in Gouda. Willem is overleden op 31-05-1890 om 17:00 in Gouda, 6 dagen oud.
2 Gerrit Johannes Boot, geboren op 27-09-1891 in Gouda. Volgt X-i.
3 Willem Gijsbert(us) Boot, geboren op 09-01-1893 in Waddinxveen. Volgt X-j.
4 Cornelis (Kees) Boot, geboren op 22-07-1896 om 05:00 in Waddinxveen. Volgt X-k.
5 Catharina Boot, geboren op 21-06-1906 in Gouda. Volgt X-l.

IX-l Gerarda Boot is geboren op 03-08-1866 in Gouda, dochter van Jacobus Boot en Gerarda (Gerritje) van Hoorn. Gerarda is overleden vóór 1936, hoogstens 70 jaar oud. Religie: N.H. Gerarda trouwde, 21 jaar oud, op 14-03-1888 in Gouda met Cornelis Heij, ongeveer 21 jaar oud. Cornelis is geboren omstreeks 1867 in Gouda. Cornelis is overleden op 25-10-1936 in Gouda, ongeveer 69 jaar oud. Aangifte [akte 271]. Cornelis: zoon van Klaas Heij en Wilhelmina Cornelia van der Palm.
Kinderen van Gerarda en Cornelis:

1 Wilhelmus Heij, geboren omstreeks 1888 in Gouda. Volgt X-m.
2 Gerarda Martina Heij, geboren omstreeks 1890 in Gouda. Volgt X-n.
3 Wilhelmina Cornelia Heij, geboren omstreeks 1893 in Gouda. Volgt X-o.
4 Cornelia Adriana Hiltje Heij, geboren omstreeks 1909 in Rotterdam. Volgt X-p.

IX-m Arie Boot is geboren op 11-12-1871 in Gouda, zoon van Jacobus Boot en Gerarda (Gerritje) van Hoorn. Arie is overleden op 03-08-1941 in Gouda, 69 jaar oud. Aangifte op 04-08-1941 [akte 321]. Beroep: fabriekswerker. Arie trouwde, 21 jaar oud, op 03-05-1893 in Gouda [akte 49] met Sophia van der Sluijs, 21 jaar oud. Sophia is geboren op 10-06-1871 in Gouda. Sophia is overleden op 23-08-1948 in Gouda, 77 jaar oud. Aangifte op 24-08-1948 [akte 315]. Sophia: dochter van Jan van der Sluijs (11-03-1843 Gouda - 22-09-1887 Gouda), getrouwd op 30-01-1867 in Gouda met Jurrina Margaretha de Groot (25-05-1843 in Gouda).
Kinderen van Arie en Sophia:

1 Jurrina Margaretha Boot, geboren op 10-07-1895 in Gouda.
2 Jacobus Boot, geboren op 15-02-1899 in Gouda. Volgt X-q.
3 Arie Boot, geboren op 02-12-1900. Volgt X-r.

IX-n Daniël Martinus Boot is geboren op 23-08-1875 in Gouda, zoon van Jacobus Boot en Gerarda (Gerritje) van Hoorn. Daniël Martinus is overleden op 27-03-1941 in Gouda, 65 jaar oud. Aangifte op 27-03-1941 [akte 150]. Daniël Martinus trouwde, 21 jaar oud, op 02-09-1896 in Gouda [akte 124] met Wilhelmina Adriana Fratacolla, 21 jaar oud. Wilhelmina Adriana is geboren op 22-03-1875 in Gouda. Wilhelmina Adriana is overleden vóór 1941, hoogstens 66 jaar oud. Wilhelmina Adriana: dochter van Johannes Josephus Antonius Fratacolla (11-03-1850 's-Hertogenbosch), kleermaker, fabriekswerker, koopman, verhuisde op 19-11-1866 naar Gouda, getrouwd op 26-11-1873 in Gouda met Wilhelmina Adriana van der Noot (22-06-1850 Gouda).
Kinderen van Daniël Martinus en Wilhelmina Adriana:

1 Jacobus Boot, geboren op 01-10-1896 in Gouda.
2 Wilhelmina Adriana Boot (privé).
3 Gerwoda Boot (privé).
4 Johannes Josephus Antonius Boot (privé).

IX-o Jacobus Boot is geboren op 22-06-1881 in Gouda, zoon van Jacobus Boot en Gerarda (Gerritje) van Hoorn. Beroep: fabriekswerker. Jacobus:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op 30-10-1907 in Gouda met Wilhelmina Dijkstra, 23 jaar oud. Wilhelmina is geboren op 23-11-1883 om 19:00 in Groningen. Aangifte op 24-11-1883 [bron: scan akte 1429]. Wilhelmina is overleden op 09-05-1912 om 11:00 in Gouda, 28 jaar oud. Aangifte op 10-05-1912 [bron: wiewaswie akte 176]. Wilhelmina: dochter van Wieger Dijkstra (01-02-1850 Heerenveen - 19-06-1914 Groningen) werkman, arbeider, huisschilder, getrouwd op 05-05-1878 in Assen met Rosalina Janssens (21-09-1854 Veenhuizen (Norg) - 06-01-1886 Groningen).
(2) trouwde, 32 jaar oud, op 15-10-1913 in Gouda met Johanna Cornelia Boon, ongeveer 36 jaar oud. Johanna Cornelia is geboren omstreeks 1877 in Gouda, dochter van Pieter Boon en Geertrui van Schravensande. Johanna Cornelia is overleden op 06-11-1946 in Gouda, ongeveer 69 jaar oud. Aangifte op 07-11-1946 [akte 467].
Kinderen van Jacobus en Wilhelmina:

1 Jacobus Boot (privé). Jacobus trouwde met Hendrika Lydia Hagen (privé).
2 Wieger Boot (privé).

Kinderen van Jacobus en Johanna Cornelia:

1 Johanna Cornelia Boot (privé).
2 Geertruij Boot (privé).
3 Gerarda Boot (privé).

IX-p Frans Boot is geboren op 18-02-1892 in Gouda, zoon van Jacob Boot en Levina van Willigen. Frans trouwde, 22 jaar oud, op 08-10-1914 in Amsterdam met Berendje Wensink.

IX-q Gerardus Johannes Boot is geboren op 23-08-1893 in Gouda, zoon van Jacob Boot en Levina van Willigen. Gerardus Johannes trouwde, 29 jaar oud, op 20-09-1922 in Den Haag met Anna Louisa Moulier.

IX-r Gerardus Johannes Cornelis Wieser is geboren op 11-04-1886 in Gouda, zoon van Johannes (Jan) Wieser en Hendrika Boot. Gerardus Johannes Cornelis is overleden op 05-02-1967 in Rotterdam, 80 jaar oud. Woonplaats: (Gouda (1905-1911), Antwerpen (voor 30-10-1923), Rotterdam (vanaf 30-10-1923)). Beroep: koperslager, blikslager, emballagefabrikant (sinds 1926 emballagefabriek in Rotterdam). Gerardus Johannes Cornelis:

21-05-1920 Het Vaderland: in Den Haag het faillissement uitgesproken van G.J.C. Wieser, fabrikant, curator Mr. P. Wolfson;
14-01-1921 Het Vaderland: Heden is door de Rechter Commissaris het faillissement van G.J.C. Wieser, fabrikant, wonende te 's Gravenhage goedgekeurd, enige uitdelingslijst neergelegd ter Griffie van de Rechtbank alhier, om aldaar te verblijven gedurende 10 dagen ter kostenloze inzage van de schuldeisers.
Ondertekend de curator Mr. P. Wolfson, 's Gravenhage 12-01-1921.
16-02-1923 uit Het Vaderland (ochtendkrant):
Uit een exploit, van mijn Deurwaarder den 13e februari 1923. Ten verzoeke van Cornelia de Jong, wonende te 's Gravenhage, ten deze woonplaats gekozen hebbende te 's Gravenhage aan de Piet Heinstraat no.27, ten kantore van Mr. J.W. Dekker, advocaat en procureur, betekend aan Gerardus Johannus Cornelis Wieser, wiens tegenwoordige woon- en verblijfplaats onbekend zijn, blijkt dat genoemde Gerardus Johannus Cornelis Wieser opgeroepen is om op den 8 maart 1923 des voormiddags te kwartier voor 10 uur, te verschijnenin het lokaal der Arrondissements Rechtbank te 's Gravenhage, raadkamer voor daartoe benoemde commissarissen gehouden wordende aldaar aan het Korte Voorhout no. 11, ten einde op een verzoekschrift tot gratis procedure te worden gehoord. Getekend P.J. Grondel, deurwaarder.

Gerardus Johannes Cornelis:
(1) trouwde, 19 jaar oud, op 14-06-1905 in Gouda [akte 77] met Cornelia de Jong, 21 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 16-05-1924 in Den Haag (echtscheiding). Cornelia is geboren op 23-10-1883 in Gouda. Beroep: dienstbode. Cornelia: dochter van Gerardus de Jong en Neeltje Burger.
(2) trouwde, 39 jaar oud, op 09-09-1925 in Rotterdam [akte k87v] met Catharina Maria Lops, 31 jaar oud. Catharina Maria is geboren op 10-12-1893 in Leiden. Catharina Maria: dochter van Hendrikus Lops en Catharina Maria Figelet; getrouwd 11-08-1915 te Rotterdam met en gescheiden 06-06-1924 te Rotterdam van Johannes Adrianus Brands, zoon van Jan Willem Brands en Maria Catharina van Opijnen.

IX-s Johannes Hendrikus Wieser is geboren op 08-02-1888 om 23:00 in Gouda, zoon van Johannes (Jan) Wieser en Hendrika Boot. Aangifte [akte 108]. Johannes Hendrikus is overleden op 07-11-1970 in Gouda, 82 jaar oud. Hij is begraven op 10-11-1970 te Waddinxveen. Woonplaats: (Waddinxveen (na huwelijk)). Beroep: bakker, meubelmaker, gevaren op een sleepboot, houtkoper (1917). Johannes Hendrikus trouwde, 29 jaar oud, op 28-09-1917 in Stolwijk met Pietje de Bruijn, 25 jaar oud. Pietje is geboren op 01-04-1892 om 18:00 in Stolwijk. Aangifte [akte 25]. Pietje is overleden op 06-09-1963 in Gouda, 71 jaar oud. Zij is begraven op 10-09-1963 te Waddinxveen. Pietje: dochter van Pieter de Bruijn, stalknecht, pakhuisknecht, werkman, koetsier, en Jannigje Stigter.

IX-t Hermanus Cornelis (Manus) Wieser is geboren op 11-12-1890 om 16:00 in Gouda, zoon van Johannes (Jan) Wieser en Hendrika Boot. Aangifte [akte 744]. Hermanus Cornelis is overleden op 30-01-1969 in Den Haag, 78 jaar oud. Woonplaats: (voor 16-02-1918 Vught, sinds 16-02-1918 Den Haag). Beroep: los arbeider, smid. Manus trouwde, 27 jaar oud, op 10-04-1918 in Besoijen (Waalwijk) [akte 1] met Johanna Geertruida (Anna) van der Hammen, 27 jaar oud. Johanna Geertruida is geboren op 26-03-1891 in Besoijen (Waalwijk). Anna: dochter van Hendrik van der Hammen en Cornelia Engelina Dekker.

IX-u Hendrik (Henk) Wieser is geboren op 17-07-1893 in Gouda, zoon van Johannes (Jan) Wieser en Hendrika Boot. Hendrik is overleden op 15-05-1972 in Gouda, 78 jaar oud. Beroep: kleermaker, los werkman. Henk trouwde, 22 jaar oud, op 01-03-1916 in Gouda [akte 22] met Jacoba Charlotte (Co) Sirre, 21 jaar oud. Jacoba Charlotte is geboren op 29-01-1895 in Haastrecht. Jacoba Charlotte is overleden op 12-04-1971 in Assen, 76 jaar oud. Co: dochter van Johannes Sirre, sigarenmaker, en Charlotte Cornelia Walpoort.

IX-v Franciscus Karel Boot is geboren op 30-03-1902 in Gouda, zoon van Franciscus Karel Boot en Elizabeth van Reenen. Franciscus Karel is overleden op 31-05-1926 in Gouda, 24 jaar oud. Beroep: plateelschilder. Franciscus Karel trouwde, 22 jaar oud, op 19-12-1924 met Cornelia Margaretha Doeland, 24 jaar oud. Cornelia Margaretha is geboren op 16-01-1900. Cornelia Margaretha is overleden op 13-02-1948 in Gouda, 48 jaar oud. Aangifte op 14-02-1948 [akte 66]. Cornelia Margaretha: dochter van Eimert Dirk Doeland en Jacoba van Leeuwen.

IX-w Willem Jacobus Boot is geboren op 13-10-1904 in Gouda, zoon van Franciscus Karel Boot en Elizabeth van Reenen. Beroep: koopman. Willem Jacobus trouwde, 25 jaar oud, op 18-06-1930 in Gouda met Anna Catharina de Gruijl.
Kinderen van Willem Jacobus en Anna Catharina:

1 Elizabeth Anna Boot (privé).
2 Anna Catharina Boot (privé). Anna Catharina trouwde met Jan Theodorus Ligtelijn (privé).

IX-x Dirkje Boot is geboren op 07-05-1895 in Gouda, dochter van Arie Boot en Francina Johanna Rijnhart. Dirkje is overleden op 14-07-1936 in Delft, 41 jaar oud [akte 321]. Dirkje trouwde, 22 jaar oud, op 03-10-1917 in Delft [akte 233] met Nicolaas Schotman, 19 jaar oud. Nicolaas is geboren op 31-01-1898 in Ameide. Nicolaas is overleden op 25-09-1963, 65 jaar oud. Nicolaas: zoon van Geerit Schotman en Elsje Schrijvershof.
Kind van Dirkje en Nicolaas:

1 Paula Schotman (privé). Paula trouwde met Stephanus Johannus Hoeflaken (privé).

IX-y Pieter Boot is geboren op 14-11-1902 in Gouda, zoon van Arie Boot en Francina Johanna Rijnhart. Pieter is overleden in 1982, 80 jaar oud. Pieter trouwde, 25 jaar oud, op 01-06-1928 in Delft [akte 155] met Elisabeth Eradus, 24 jaar oud. Elisabeth is geboren op 01-06-1904 in Delft. Elisabeth is overleden op 29-03-1973, 68 jaar oud. Elisabeth: dochter van Lambertus Eradus en Maria Zoutendijk.
Kind van Pieter en Elisabeth:

1 M.C. Boot (privé). M.C. trouwde met D.A. van der Maarel (privé).

X-a Wijnand Daamen is geboren omstreeks 1901 in Utrecht, zoon van Wijnand Daamen en Margaretha Boot. Wijnand trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op 21-06-1922 in Utrecht [akte 672] met Maria Rakké, ongeveer 21 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 16-08-1944 in Utrecht (echtscheiding). Maria is geboren omstreeks 1901 in Utrecht. Maria: dochter van Karel Johannes Philippus Rakké en Maria van den Hurk.

X-b Willem Krijn Boot is geboren op 28-01-1883 in Zoeterwoude [akte 7], zoon van Arie Boot en Cornelia Arina Romijn. Woonplaats: Alphen (ingekomen 29-11-1886 Zoeterwoude, vertrokken 01-06-1894 Gaasterland). Religie: N.H. Willem Krijn: kwam op 26-11-1900 met het schip de Statendam aan op Ellis Island, U.S.A.. Willem Krijn trouwde, 20 jaar oud, op 05-11-1903 in Grand Rapids, Kent County, Michigan, U.S.A. met Annegien Tornga, 25 jaar oud. Annegien is geboren op 18-10-1878 in Sauwerd. Annegien is overleden op 16-09-1968 in Grand Rapids, Kent County, Michigan, U.S.A., 89 jaar oud. Annegien: dochter van Geert Tornga (1839 Hoogkerk - 05-08-1924 Grand Rapids, Michigan, U.S.A.), koopman (1873), winkelier (1884), getrouwd op 21-05-1870 in Hoogkerk met Knelske Bodde (13-06-1845 Adorp - 20-08-1916 Grand Rapids, Michigan, U.S.A.). Annegien kwam op 09-07-1899 met haar familie met het schip de "Rotterdam" aan op Ellis Island. U.S.A..

X-c Catharina Gerarda Jacoba Boot is geboren op 21-01-1893 in Alphen, dochter van Arie Boot en Cornelia Arina Romijn. Woonplaats: Alphen (vertrokken 01-06-1894 Gaasterland). Religie: N.H. Catharina Gerarda Jacoba trouwde, 27 jaar oud, op 05-05-1920 in Smallingerland [akte 33] met Franz Joseph Berg, ongeveer 43 jaar oud. Franz Joseph is geboren omstreeks 1877 in Malang, Java, Ned. Indië. Franz Joseph: zoon van Frederik Willem Berg en Johanna Maria Milar.

X-d Willem Boot is geboren op 07-05-1883 in Moordrecht, zoon van Gerardus Jacobus Boot en Johanna Verburg. Aangifte op 09-05-1883 [akte 37]. aangegeven als Willem Verburg, vader onbekend; bij het huwelijk van zijn moeder op 05-02-1885 erkend door Gerardus Jacobus Boot. Willem is overleden op 03-06-1922 in Delft, 39 jaar oud [akte 299]. Willem trouwde, 34 jaar oud, op 12-07-1917 in Schipluiden [bron: cdw akte 9] met Neeltje Burger, 34 jaar oud. Neeltje is geboren op 23-09-1882 in Wateringen, dochter van Hendrik Burger en Johanna Groenheijde. Aangifte op 25-09-1882 [akte 58].

X-e Antoon Boot is geboren op 26-06-1890 in Delft [akte 501], zoon van Gerardus Jacobus Boot en Johanna Verburg. Antoon trouwde, 33 jaar oud, op 13-02-1924 in Delft [akte 56] met Geertruida Adriana Koekkebacker, 34 jaar oud. Geertruida Adriana is geboren op 24-01-1890 in Delft, dochter van Adrianus Eliza Koekkebacker en Geertruida Dooyenburgh.

X-f Otto Leendert Boot is geboren op 23-02-1893 in Delft [akte 174], zoon van Gerardus Jacobus Boot en Johanna Verburg. Otto Leendert trouwde, 28 jaar oud, op 23-11-1921 in Delft [akte 426] met Geertruida Maria Lammers, ongeveer 23 jaar oud. Geertruida Maria is geboren omstreeks 1898 in Ellewoutsdijk. Geertruida Maria: dochter van Jan Lammers en Pieternella Mosterdijk.
Kinderen van Otto Leendert en Geertruida Maria:

1 Otto Leendert Boot, geboren in 08-1935 in Delft. Otto Leendert is overleden op 10-09-1935 in Delft, 1 maand oud [akte 377].
2 N.N. Boot, levenloos geboren kind op 13-01-1939 in Delft [akte 32].

X-g Gerardus Jacobus Boot is geboren op 14-09-1894 in Delft [akte 840], zoon van Gerardus Jacobus Boot en Johanna Verburg. Gerardus Jacobus trouwde, 30 jaar oud, op 17-10-1924 in Delft [akte 354] met Adriana Elisabeth Koekkebacker, 29 jaar oud. Adriana Elisabeth is geboren op 30-04-1895 in Delft, dochter van Adrianus Eliza Koekkebacker en Geertruida Dooyenburgh. Aangifte [akte 404].

X-h Catharina Boot is geboren op 23-02-1896 in Delft [akte 186], dochter van Gerardus Jacobus Boot en Johanna Verburg. Catharina trouwde, 24 jaar oud, op 20-10-1920 in Delft [akte 330] met Cornelis Hendrikus de Weger, ongeveer 26 jaar oud. Cornelis Hendrikus is geboren omstreeks 1894 in Gouda. Cornelis Hendrikus: zoon van Daniel de Weger en Klara van der Spelt.

X-i Gerrit Johannes Boot is geboren op 27-09-1891 in Gouda, zoon van Willem Gijsbert Boot en Elisabeth Gerarda Johanna Kruijsheer. Gerrit Johannes is overleden op 09-11-1972 in Gouda, 81 jaar oud. Adressen: tot 1923 F.W. Reitzstraat 56, Gouda vanaf 04-01-1923 tot 25-05-1925 Gouwe 10, Gouda vanaf 25-05-1925 tot 13-07-1970 Frederik Hendriklaan 105, Gouda24-01-1972 Eerste Kade 13, Gouda. Beroep: chef-monteur (1920), gasmeester (bij de gemeente lichtfabriek). Gerrit Johannes trouwde, 29 jaar oud, op 24-08-1921 in Gouda met Jacoba Judina van de Werken, 29 jaar oud. Jacoba Judina is geboren op 15-04-1892 in Gouda. Jacoba Judina is overleden op 18-02-1970 in Gouda, 77 jaar oud. Jacoba Judina: dochter van Jasper Hendrik van de Werken en Adriana Hoogerbeets.

X-j Willem Gijsbert(us) Boot is geboren op 09-01-1893 in Waddinxveen, zoon van Willem Gijsbert Boot en Elisabeth Gerarda Johanna Kruijsheer. Woonplaats: (De Wetstraat W IX nr 11, Leiden (ca 1920), op 18-05-1920 vertrokken naarAmsterdam, later vertrokken naar Amersfoort). Beroep: winkelier (1921). Willem Gijsbert(us) trouwde, 27 jaar oud, op 17-05-1920 in Leiden met Hendrikje Brink, 29 jaar oud. op de huwelijksakte 'binnen de laatste 6 maanden gewoond hebbende te Oegstgeest'. Waarschijnlijk heeft Willem op hetzelfde adres gewoond en is de De Wetstraat Leids grondgebied geworden door annexatie. Hendrikje is geboren op 21-02-1891 in Oegstgeest. Hendrikje is overleden op 28-10-1939 in Amersfoort, 48 jaar oud. Aangifte op 30-10-1939 [akte 457]. Bij het overlijden van Hendrikje: Hendrikje was opgenomen in Zon en Schild te Amersfoort [bron: Gezinskaart]. Woonplaats: (Leiden (bij huwelijk); Amsterdam (bij overlijden)). Hendrikje: dochter van Jan Hendrik Brink en Hendrikje Reening.

X-k Cornelis (Kees) Boot is geboren op 22-07-1896 om 05:00 in Waddinxveen, zoon van Willem Gijsbert Boot en Elisabeth Gerarda Johanna Kruijsheer. Aangifte op 23-07-1896. Cornelis is overleden op 17-12-1950 om 01:15 in Leiden, 54 jaar oud. Hij is begraven te Katwijk. Bij het overlijden van Kees: Diaconessenhuis. Adressen: vanaf ±1935 tot 01-07-1942 Van Melskade 81, Katwijk (de Van Melskade was een deel van de boulevard, de huizen zijn in 1942 afgebroken voor de aanleg van de Atlantikwall) tot 1939 Secr. Varkevisserstraat, Katwijk vanaf 06-06-1942 tot 10-03-1943 Van de Vegtstraat 6, Katwijk vanaf 10-03-1943 tot 1948 Sweerts de Landas Wyborghstraat 12, Katwijk vanaf 1948 tot 1950 Rijnmond 15, Katwijk. Beroep: chef-monteur (bij huwelijk), directeur gasfabriek. Kees trouwde, 23 jaar oud, op 09-06-1920 in Gouda met Jacoba Johanna (Koosje) Montagne, 22 jaar oud. Jacoba Johanna is geboren op 24-07-1897 om 08:00 in Gouda. Aangifte op 24-07-1897. Jacoba Johanna is overleden op 03-06-1973 in Gouda, 75 jaar oud. Zij is begraven op 06-06-1973 te Katwijk. Adressen: vanaf 1948 tot ±1953 Rijnmond 15, Katwijk vanaf ±1953 tot ±1957 Kerklaan 27, Katwijk vanaf ±1957 tot ±1962 Zeeweg 12, Katwijk vanaf ±1963 tot 1973 Prinses Margrietlaan 34, Katwijk. Koosje: dochter van Nicolaas Johannes Montagne en Cornelia van Hofweegen.

X-l Catharina Boot is geboren op 21-06-1906 in Gouda, dochter van Willem Gijsbert Boot en Elisabeth Gerarda Johanna Kruijsheer. Catharina is overleden op 24-10-1994 in Leiden, 88 jaar oud. Zij is begraven op 28-10-1994 te Leiderdorp. Catharina trouwde, 23 jaar oud, op 26-02-1930 in Gouda met Willem Gerardus Johannes van der Linden, 24 jaar oud. Willem Gerardus Johannes is geboren op 16-12-1905 in Gouda. Willem Gerardus Johannes is overleden op 18-12-1971 in Leiden, 66 jaar oud. Woonplaats: vanaf 09-08-1949 Leiden.

X-m Wilhelmus Heij is geboren omstreeks 1888 in Gouda, zoon van Cornelis Heij en Gerarda Boot. Wilhelmus is overleden in 1981, ongeveer 93 jaar oud. Wilhelmus trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 06-07-1910 in Rotterdam [akte k8v] met Neeltje Jansje Cunes, ongeveer 22 jaar oud. Neeltje Jansje is geboren omstreeks 1888 in Rotterdam. Neeltje Jansje: dochter van Frederik Christoffel Anthonie Cunes en Elisabeth Grootenboer.

X-n Gerarda Martina Heij is geboren omstreeks 1890 in Gouda, dochter van Cornelis Heij en Gerarda Boot. Gerarda Martina trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 21-07-1915 in Rotterdam [akte k58] met Willem Wolter Röpcke, ongeveer 27 jaar oud. Willem Wolter is geboren omstreeks 1888 in Rotterdam. Willem Wolter: zoon van Willem Wolter RÃpcke en Geertruida Bartsen.

X-o Wilhelmina Cornelia Heij is geboren omstreeks 1893 in Gouda, dochter van Cornelis Heij en Gerarda Boot. Wilhelmina Cornelia trouwde, ongeveer 33 jaar oud, op 17-11-1926 in Rotterdam [akte o85] met Antonius Burghout, ongeveer 25 jaar oud. Antonius is geboren omstreeks 1901 in Rotterdam. Antonius: zoon van Hermanus Burghout en Maria Catharina Kreté.

X-p Cornelia Adriana Hiltje Heij is geboren omstreeks 1909 in Rotterdam, dochter van Cornelis Heij en Gerarda Boot. Cornelia Adriana Hiltje is overleden op 31-10-1935 in Gouda, ongeveer 26 jaar oud. Aangifte op 01-11-1935 [akte 266]. Cornelia Adriana Hiltje trouwde met Jacob Berckenkamp (privé).

X-q Jacobus Boot is geboren op 15-02-1899 in Gouda, zoon van Arie Boot en Sophia van der Sluijs. Jacobus is overleden op 25-08-2002 in Reeuwijk, 103 jaar oud. Beroep: blikslager. Jacobus trouwde, 19 jaar oud, op 29-01-1919 in Gouda met Johanna Anthonia van Hoogen, 19 jaar oud. Johanna Anthonia is geboren op 25-12-1899 in IJsselstein. Johanna Anthonia: dochter van Johannes Adrianus van Hoogen en Jacoba Hartman.
Kinderen van Jacobus en Johanna Anthonia:

1 Sophia Boot (privé).
2 Jacobus Boot (privé). Jacobus trouwde met Adriana van den Berg (privé).
3 Jacoba Boot (privé).
4 Arie Boot (privé). Arie trouwde, 25 jaar oud, op 29-06-1955 in Gouda met N.N. de Jong, 23 jaar oud. N.N. is geboren op 24-03-1932 in Haastrecht. N.N. is overleden op 08-03-2003 in Gouda, 70 jaar oud. N.N.: dochter van Roelof de Jong (28-12-1897 - 03-05-1976 Gouda), getrouwd met Gerritje Schouten (05-03-1899 - 10-12-1965 Haastrecht).
5 Johannes Anthonius Boot (privé).

X-r Arie Boot is geboren op 02-12-1900, zoon van Arie Boot en Sophia van der Sluijs. Beroep: kleermaker. Arie trouwde, 24 jaar oud, op 20-05-1925 in Gouda met Jacoba Maria van Scheers, 22 jaar oud. Jacoba Maria is geboren op 17-12-1902 in Dordrecht.
Kinderen van Arie en Jacoba Maria:

1 Arie Boot (privé).
2 Lambertus Boot (privé).


 Index (529 personen)

 

Achternaam Voornamen Geboren
Gedoopt
   Overleden
Begraven
Relatie(s)
Adema Fokje 1880 [Partner van IX-g]
Alleblas Jasper 1742 [Partner van V-b]
Aret Gerrit 1836 [Partner van VIII-o]
Begeer Jan 1829 1883 [Partner van VIII-o]
Begeer Matthijs Gerhardus 1939 [Partner van IX-b]
Berckenkamp Jacob (privé)
van den Berg Adriana (privé)
Berg Franz Joseph 1877 [Partner van X-c]
van den Berg Neeltje Gerritse 1714 [Partner van IV-e]
Boon Johanna Cornelia 1877 1946 Nummer IX-a
Boon Pieter 1834 [Partner van VIII-e]
Boot Aagje 1804 [Dochter van VI-d]
Boot Abraham 1778 [Zoon van V-a]
Boot Adrianus 1769 [Zoon van V-a]
Boot Adrianus 1774 1817 Nummer VI-f
Boot Adrianus 1854 [Zoon van VII-w]
Boot Adrianus (Arie) 1852 1852 [Zoon van VII-w]
Boot Adrianus Johannes 1839 [Zoon van VII-k]
Boot Adrianus Johannus 1833 1834 [Zoon van VII-k]
Boot Age (Hage) 1798 1813 [Zoon van VI-d]
Boot Anna 1824 1828 [Dochter van VII-h]
Boot Anna Catharina (privé)
Boot Antje Elisabeth 1895 [Dochter van VIII-z]
Boot Antoon 1890 Nummer X-e
Boot Arend 1860 1862 [Zoon van VII-t]
Boot Arie 1743 [Zoon van IV-e]
Boot Arie 1812 1813 [Zoon van VI-g]
Boot Arie 1815 1815 [Zoon van VI-l]
Boot Arie 1816 1895 Nummer VII-x
Boot Arie 1828 1828 [Zoon van VI-l]
Boot Arie 1834 1895 Nummer VIII-h
Boot Arie 1858 1942 Nummer IX-h
Boot Arie 1864 Nummer VIII-ad
Boot Arie 1871 1941 Nummer IX-m
Boot Arie 1874 Nummer IX-d
Boot Arie 1900 Nummer X-r
Boot Arie (privé)
Boot Arie (privé)
Boot Arie Pieter 1869 1870 [Zoon van VII-t]
Boot Arien (Arij) 1746 1811 Nummer V-d
Boot Arien (Arij) Willemsz 1735 1793 Nummer V-a
Boot Arij 1788 [Zoon van VI-a]
Boot Arij 1793 [Zoon van V-c]
Boot Arij 1797 [Zoon van VI-d]
Boot Arij 1797 1861 Nummer VI-i
Boot Arij 1807 1807 [Zoon van VI-g]
Boot Arij 1811 1866 Nummer VII-k
Boot Arij 1821 1822 [Zoon van VI-l]
Boot Arij Gerrits 1799 1847 Nummer VII-h
Boot Arij Willemsz 1672 1746 Nummer III-b
Boot Bastiaan 1702 [Zoon van III-c]
Boot Bastiaan 1712 [Zoon van III-c]
Boot Benjamin 1845 [Zoon van VII-h]
Boot Catharina 1832 Nummer VIII-g
Boot Catharina 1896 Nummer X-h
Boot Catharina 1906 1994 Nummer X-l
Boot Catharina Gerarda Jacoba 1893 Nummer X-c
Boot Catharina Johanna 1841 Nummer VIII-v
Boot Catharina Josina 1860 1865 [Dochter van VIII-i]
Boot Christijntje 1713 [Dochter van III-a]
Boot Cornelia 1749 [Dochter van IV-d]
Boot Cornelia 1786 [Dochter van V-d]
Boot Cornelia 1825 1826 [Dochter van VI-l]
Boot Cornelia Catharina 1885 1886 [Dochter van IX-i]
Boot Cornelia Catharina 1886 [Dochter van IX-i]
Boot Cornelis 1746 [Zoon van IV-c]
Boot Cornelis 1896 1950 Nummer X-k
Boot Cornelis Arie 1891 [Zoon van IX-h]
Boot Damas (Dammes) 1875 1943 Nummer IX-e
Boot Daniël Martinus 1875 1941 Nummer IX-n
Boot Dirk 1746 [Zoon van IV-c]
Boot Dirk Willemse 1670 Nummer III-a
Boot Dirkje 1895 1936 Nummer IX-x
Boot Elizabeth 1773 [Dochter van V-d]
Boot Elizabeth Anna (privé)
Boot Elizabeth Jacoba 1858 1926 [Dochter van VII-v]
Boot Francijntje (Josina) 1805 Nummer VII-n
Boot Franciscus Karel 1857 1939 Nummer VIII-ac
Boot Franciscus Karel 1902 1926 Nummer IX-v
Boot Frans 1831 1871 Nummer VII-v
Boot Frans 1892 Nummer IX-p
Boot Frans Herman 1871 1875 [Zoon van VII-v]
Boot Geertruida Catharina Hendrica 1884 [Dochter van IX-h]
Boot Geertruij 1805 1868 [Schoonouder van VIII-m]
Boot Geertruij (privé)
Boot Gerarda 1789 [Dochter van VI-a]
Boot Gerarda 1831 1832 [Dochter van VI-l]
Boot Gerarda 1866 1936 Nummer IX-l
Boot Gerarda (privé)
Boot Gerarda Maria 1872 Nummer VIII-y
Boot Gerardus Jacobus 1863 1937 Nummer IX-i
Boot Gerardus Jacobus 1894 Nummer X-g
Boot Gerardus Johannes 1893 Nummer IX-q
Boot Gerrighie 1751 [Dochter van IV-e]
Boot Gerrigje 1829 1862 Nummer VII-u
Boot Gerrit 1747 [Zoon van IV-e]
Boot Gerrit 1756 1829 Nummer V-c
Boot Gerrit 1766 1814 Nummer VI-d
Boot Gerrit 1792 [Zoon van VI-a]
Boot Gerrit 1829 1830 [Zoon van VII-h]
Boot Gerrit 1832 1921 Nummer VII-t
Boot Gerrit 1845 1845 [Zoon van VI-j]
Boot Gerrit 1847 [Zoon van VII-j]
Boot Gerrit 1883 Nummer IX-g
Boot Gerrit 1906 [Zoon van IX-g]
Boot Gerrit Johannes 1891 1972 Nummer X-i
Boot Gerrit Willemsz 1737 1737 [Zoon van IV-c]
Boot Gerritje 1785 Nummer VI-h
Boot Gerritje 1864 1864 [Dochter van VII-v]
Boot Gerwoda (privé)
Boot Giela 1869 1871 [Dochter van VIII-j]
Boot Giella 1845 [Dochter van VII-o]
Boot Grietje 1727 Nummer V-h
Boot Heijltje (Aaltje) 1749 1821 Nummer V-g
Boot Helena (Lena, Leena) 1791 1849 Nummer VII-b
Boot Hendrik 1776 1839 Nummer VI-g
Boot Hendrik 1785 [Zoon van VI-a]
Boot Hendrik 1796 [Zoon van VI-a]
Boot Hendrik 1806 1893 Nummer VII-w
Boot Hendrik 1834 1835 [Zoon van VI-i]
Boot Hendrik 1843 [Zoon van VII-o]
Boot Hendrika 1853 1932 Nummer VIII-aa
Boot Herbertus Damas 1875 [Zoon van VIII-i]
Boot Herman Jacobus 1860 1860 [Zoon van VII-v]
Boot Hermanus 1714 1767 Nummer IV-d
Boot Hermanus 1774 [Zoon van V-d]
Boot Hermanus 1780 [Zoon van V-c]
Boot Hermanus 1780 1851 Nummer VI-k
Boot Hermanus 1804 [Zoon van V-c]
Boot Hermanus 1854 [Zoon van VII-x]
Boot Hermanus 1857 1929 Nummer VIII-ab
Boot Hermina 1841 [Dochter van VII-w]
Boot Hermina 1856 [Dochter van VII-x]
Boot Heyltje 1707 1762 Nummer IV-b
Boot Jacob 1752 [Zoon van IV-d]
Boot Jacob 1755 [Zoon van IV-d]
Boot Jacob 1800 1854 Nummer VI-j
Boot Jacob 1836 1836 [Zoon van VII-h]
Boot Jacob 1868 Nummer VIII-z
Boot Jacoba 1820 Nummer VII-p
Boot Jacoba 1846 1847 [Dochter van VII-o]
Boot Jacoba (privé)
Boot Jacobus 1754 [Zoon van IV-d]
Boot Jacobus 1842 1888 Nummer VIII-j
Boot Jacobus 1881 Nummer IX-o
Boot Jacobus 1896 [Zoon van IX-n]
Boot Jacobus 1899 2002 Nummer X-q
Boot Jacobus (privé)
Boot Jacobus (privé)
Boot Jacobus Franciscus 1861 1867 [Zoon van VII-v]
Boot Jacobus Wilhelmus 1867 Nummer IX-j
Boot Jacobus Wilhelmus 1896 [Zoon van IX-j]
Boot Jan 1730 [Zoon van IV-f]
Boot Jan 1783 [Zoon van V-d]
Boot Jan 1829 1829 [Zoon van VI-l]
Boot Jan 1898 [Zoon van IX-i]
Boot Jan Ariensz 1717 Nummer IV-e
Boot Jan Pietersz 1700 Nummer IV-f
Boot Jan Willemsz 1666 [Zoon van II]
Boot Jan Willemsz 1667 [Zoon van II]
Boot Janna 1739 [Dochter van IV-e]
Boot Janna 1745 [Dochter van IV-e]
Boot Janna (Johanna) 1759 1821 Nummer V-e
Boot Jannetje 1748 [Dochter van IV-c]
Boot Jannigje 1795 [Dochter van V-c]
Boot Jean 1869 Nummer IX-c
Boot Johanna 1816 1883 Nummer VII-l
Boot Johanna 1839 1840 [Dochter van VI-j]
Boot Johanna 1840 1840 [Dochter van VII-o]
Boot Johanna 1842 1866 [Dochter van VII-j]
Boot Johanna 1843 1844 [Dochter van VI-j]
Boot Johanna 1847 1849 [Dochter van VI-j]
Boot Johanna Cornelia (privé)
Boot Johanna Margaretha Adriana 1866 1868 [Dochter van VII-t]
Boot Johanna Petronella 1861 1871 [Dochter van VII-x]
Boot Johanna Petronella 1882 1882 [Dochter van VIII-ac]
Boot Johannes 1835 1835 [Zoon van VI-j]
Boot Johannes Anthonius (privé)
Boot Johannes Cornelis 1860 1863 [Zoon van VII-w]
Boot Johannes Josephus Antonius (privé)
Boot Johannis 1809 1832 [Zoon van VI-f]
Boot Jurrina Margaretha 1895 [Dochter van IX-m]
Boot Kornelia 1777 [Dochter van V-d]
Boot Lambertus (privé)
Boot Leendert 1778 [Zoon van V-d]
Boot Leendert 1805 Nummer VII-j
Boot Leendert 1820 1822 [Zoon van VI-l]
Boot Leendert 1823 1835 [Zoon van VI-l]
Boot Lemina Ermina 1866 1867 [Dochter van VII-v]
Boot Lena 1752 [Dochter van IV-c]
Boot Lijsbeth 1731 [Dochter van IV-f]
Boot Luitje Nicolaas Tijs 1897 [Zoon van IX-j]
Boot M.C. (privé)
Boot Machiel 1840 1840 [Zoon van VII-o]
Boot Maddeleentje 1734 [Dochter van IV-f]
Boot Maddeleentje 1742 Nummer V-i
Boot Margaretha 1877 1950 Nummer IX-f
Boot Maria 1770 [Dochter van V-a]
Boot Maria 1783 Nummer VII-a
Boot Maria 1799 1852 Nummer VII-m
Boot Maria 1802 1864 Nummer VII-i
Boot Maria 1807 [Dochter van VI-d]
Boot Maria Wilhelmina 1862 1864 [Dochter van VII-t]
Boot Maria Wilhelmina 1865 [Dochter van VII-t]
Boot Marija Willemse 1668 [Dochter van II]
Boot Martha (Maria) 1743 1814 Nummer V-b
Boot Martijntje Pietronella 1711 [Dochter van III-c]
Boot N.N. 1903 [Zoon van IX-h]
Boot N.N. 1905 [Zoon van IX-h]
Boot N.N. 1939 [Kind van X-f]
Boot Neeltje 1699 [Dochter van III-c]
Boot Neeltje 1703 [Dochter van III-c]
Boot Neeltje 1705 Nummer IV-a
Boot Neeltje 1713 [Dochter van III-c]
Boot Neeltje 1723 [Dochter van IV-f]
Boot Neeltje 1739 [Dochter van IV-c]
Boot Neeltje 1743 [Dochter van IV-d]
Boot Neeltje 1772 1826 Nummer VI-e
Boot Neeltje 1802 1802 [Dochter van VI-g]
Boot Otto Leendert 1872 [Zoon van VIII-i]
Boot Otto Leendert 1889 1889 [Zoon van IX-i]
Boot Otto Leendert 1893 Nummer X-f
Boot Otto Leendert 1935 1935 [Zoon van X-f]
Boot Ottolina Helena Martina 1886 [Dochter van IX-h]
Boot Petronella 1793 Nummer VI-m
Boot Pieter 1740 [Zoon van IV-f]
Boot Pieter 1790 [Zoon van V-c]
Boot Pieter 1824 1824 [Zoon van VI-l]
Boot Pieter 1835 1837 [Zoon van VII-l]
Boot Pieter 1902 1982 Nummer IX-y
Boot Pieter Willemse 1676 Nummer III-c
Boot Pieternella 1741 1820 Nummer V-f
Boot Pieternella 1748 [Dochter van IV-f]
Boot Pieternella 1803 [Dochter van VI-k]
Boot Pieternella 1809 [Dochter van VI-k]
Boot Pieternella 1817 1818 [Dochter van VI-l]
Boot Pieternella 1818 1818 [Dochter van VI-l]
Boot Pieternella 1826 1828 [Dochter van VI-l]
Boot Pieternella 1833 [Dochter van VI-l]
Boot Pietertje (Pietronella) 1764 1815 Nummer VI-c
Boot Simon 1837 1839 [Zoon van VII-b]
Boot Sophia (privé)
Boot Tanneke Herberta 1866 1866 [Dochter van VIII-i]
Boot Teunis 1794 [Zoon van VI-a]
Boot Theodorus 1859 [Zoon van VII-v]
Boot Thomas 1815 1880 Nummer VII-o
Boot Thomas 1849 1849 [Zoon van VII-o]
Boot Tona 1761 1837 Nummer VI-b
Boot Wieger (privé)
Boot Wilhelmina 1879 1880 [Dochter van VIII-j]
Boot Wilhelmina Adriana (privé)
Boot Wilhelmina Johanna 1836 1838 [Dochter van VI-j]
Boot Willem 1705 [Zoon van III-c]
Boot Willem 1706 [Zoon van III-c]
Boot Willem 1710 [Zoon van III-a]
Boot Willem 1711 1781 Nummer IV-c
Boot Willem 1754 [Zoon van IV-e]
Boot Willem 1760 1822 Nummer VI-a
Boot Willem 1787 [Zoon van V-c]
Boot Willem 1790 Nummer VI-l
Boot Willem 1829 1829 [Zoon van VI-l]
Boot Willem 1834 1834 [Zoon van VI-j]
Boot Willem 1838 1903 Nummer VIII-i
Boot Willem 1883 1922 Nummer X-d
Boot Willem 1890 1890 [Zoon van IX-k]
Boot Willem Gijsbert 1869 1955 Nummer IX-k
Boot Willem Gijsbert(us) 1893 Nummer X-j
Boot Willem Jacobus 1904 Nummer IX-w
Boot Willem Krijn 1883 Nummer X-b
Boot Willem Otto Herbert 1893 1893 [Zoon van IX-j]
Boot Willem Pieter Herbert 1894 1904 [Zoon van IX-j]
Boot Willemijntje 1737 [Dochter van IV-d]
Boot Willemijntje 1739 [Dochter van IV-d]
Boot Willemijntje 1744 [Dochter van IV-d]
Boot Willemina (Wilhelmina) 1826 Nummer VIII-f
Booth Claes Jansz 1620 1683 Nummer I
Booth Lijsbeth Willemse 1674 [Dochter van II]
Booth Willem Claesz 1645 1697 Nummer II
Bos Johannes 1817 [Partner van VII-s]
Bos Maria 1764 1815 [Partner van VI-g]
Bot Cornelis 1764 1812 [Partner van VI-e]
Bouwer Guurtje 1867 1901 [Partner van IX-j]
Brink Hendrikje 1891 1939 [Partner van X-j]
de Bruijn Pietje 1892 1963 [Partner van IX-s]
Burger Hendrik 1845 1909 [Schoonouder van X-d]
Burger Neeltje 1882 [Partner van X-d]
Burghout Antonius 1901 [Partner van X-o]
Christoffels Christina [Partner van VI-o]
Cunes Neeltje Jansje 1888 [Partner van X-m]
Daamen Wijnand 1879 1940 [Partner van IX-f]
Daamen Wijnand 1901 Nummer X-a
Derne Arie 1795 [Zoon van VI-c]
Derne Hendrik 1793 Nummer VII-g
Derne Jacob [Partner van VI-c]
Derne Marrigje 1784 [Dochter van VI-c]
van Dijk Anthonia (Thona) 1716 1737 [Partner van IV-c]
Dijkstra Wilhelmina 1883 1912 [Partner van IX-o]
Doeland Cornelia Margaretha 1900 1948 [Partner van IX-v]
Dooyenburgh Geertruida 1862 1936 [Schoonouder van X-e]
[Schoonouder van X-g]
van Dorp Claas 1794 [Partner van VII-e]
Dubbel(den) Gerritje 1791 [Partner van VI-l]
van der Dusse Grietje 1789 [Partner van VI-r]
van Eijk Maria 1815 [Partner van VIII-a]
van Ek Dingena 1782 [Partner van VII-c]
Endenburg Gerretje 1779 1832 [Partner van VI-a]
Eradus Elisabeth 1904 1973 [Partner van IX-y]
Everling Adriana 1853 1899 [Partner van VIII-ac]
Fratacolla Wilhelmina Adriana 1875 1941 [Partner van IX-n]
Frijnsburg Aletta 1789 1854 [Partner van VI-k]
Frist (Trist) Johanna (Anna) 1817 [Partner van VII-w]
van Genderen Anthonia 1810 [Partner van VII-o]
Glas Aart 1728 [Partner van V-h]
Glas Jan 1758 [Zoon van V-h]
Glas Susanne 1755 1833 [Dochter van V-h]
van Gogh Joannes Michielis 1822 [Partner van VIII-t]
van der Goot Zwaantje 1864 [Partner van IX-h]
de Graaf Johannes Maarten 1873 [Zoon van VIII-v]
de Graaf Maarten 1829 1887 [Partner van VIII-v]
de Graaf Thomas 1869 1870 [Zoon van VIII-v]
de Gracie Anna 1763 [Partner van V-c]
Groenendaal Grietje Bastiaans 1678 [Partner van III-c]
Groenheijde Johanna 1842 1917 [Schoonouder van X-d]
de Gruijl Anna Catharina [Partner van IX-w]
de Gruijl Margje 1785 1847 Nummer VI-q
de Gruijl Pieter 1751 1806 [Partner van V-g]
de Gruijl Pieter 1783 [Zoon van V-g]
de Gruijl Willem 1793 Nummer VI-s
de Gruil Jan 1788 Nummer VI-r
Guijt Neeltje 1857 1938 [Partner van VIII-ab]
den Haan Anna Maria 1775 [Partner van V-d]
Hageman Catharina 1832 1898 [Partner van VIII-i]
Hageman Gerrit 1839 [Partner van VIII-n]
Hagen Hendrika Lydia (privé)
van der Hammen Johanna Geertruida 1891 [Partner van IX-t]
Heij Cornelia Adriana Hiltje 1909 1935 Nummer X-p
Heij Cornelis 1867 1936 [Partner van IX-l]
Heij Gerarda Martina 1890 Nummer X-n
Heij Wilhelmina Cornelia 1893 Nummer X-o
Heij Wilhelmus 1888 1981 Nummer X-m
Hellendoorn Evert 1860 [Zoon van VII-p]
Hellendoorn Frederik Pieter 1859 [Zoon van VII-p]
Hellendoorn Jacobus 1853 1853 [Zoon van VII-p]
Hellendoorn Jacobus Thomas 1854 [Zoon van VII-p]
Hellendoorn Johannes Wilhelmus Hendrik 1826 [Partner van VII-p]
Hellendoorn Johannes Wilhelmus Hendrik 1852 Nummer VIII-w
Hellendoorn Thomas 1855 Nummer VIII-x
Hermans (Harmanus) Jannigje 1678 [Partner van III-b]
Hoeflaken Stephanus Johannus (privé)
van Hoogen Johanna Anthonia 1899 [Partner van X-q]
van Hoorn Gerarda (Gerritje) 1839 [Partner van VIII-j]
Hordijk Margaretha 1848 1904 [Partner van VIII-h]
Jans Neeltje 1646 [Partner van II]
de Jong Cornelia 1883 [Partner van IX-r]
de Jong Gerrigje 1806 [Partner van VII-j]
de Jong Gerrit 1841 [Zoon van VII-p]
de Jong Hendrik 1843 [Zoon van VII-p]
de Jong Huibert 1845 1851 [Zoon van VII-p]
de Jong Johanna 1849 1858 [Dochter van VII-p]
de Jong Leena 1839 Nummer VIII-n
de Jong N.N. 1932 2003
de Jong Nela Johanna 1818 [Partner van VII-r]
de Jong Teunis 1818 1851 [Partner van VII-p]
van der Kemp Grietje 1794 [Partner van VII-g]
Kerckenhof Philippe [Partner van III-c]
van der Kind Hendrika 1819 Nummer VIII-b
van der Kind Willem 1814 [Zoon van VII-b]
van der Kint Gijsbert 1812 1874 Nummer VIII-a
van der Kint Hendrik 1817 [Zoon van VII-b]
van der Kint Johannes 1824 1883 Nummer VIII-d
van der Kint Teuna 1821 Nummer VIII-c
van der Kint (Kind) Hendrik 1786 1842 [Partner van VII-b]
Kinwel Gerrigje 1803 1881 [Partner van VII-h]
van der Kleijn Cornelis 1833 Nummer VIII-l
van der Klein (Kleijn) Adrianus Bastiaan 1828 Nummer VIII-k
van der Klein (Kleijn) Gerrit 1804 1873 [Partner van VII-i]
van der Klein (Kleijn) Gerrit 1840 Nummer VIII-m
van der Klein (Kleijn) Jacoba 1827 1827 [Dochter van VII-i]
van der Klein (Kleijn) Jacobus 1861 1862 [Zoon van VII-i]
van der Klein (Kleijn) Johannes 1836 [Zoon van VII-i]
Koekkebacker Adriana Elisabeth 1895 [Partner van X-g]
Koekkebacker Adrianus Eliza 1861 1941 [Schoonouder van X-e]
[Schoonouder van X-g]
Koekkebacker Geertruida Adriana 1890 [Partner van X-e]
Koeman Gijsberta 1828 [Partner van VIII-k]
de Kok Pieternella 1848 [Partner van VIII-x]
de Koning Dirkje Johanna 1821 1883 [Partner van VIII-d]
Kruijsheer Elisabeth Gerarda Johanna 1870 1951 [Partner van IX-k]
Lafeber Pieternella 1757 1793 [Partner van V-d]
Lammers Geertruida Maria 1898 [Partner van X-f]
de Lange Maria (Marijgie) 1735 1796 [Partner van V-a]
van Leeuwen Hendrik 1796 [Partner van VII-d]
Ligtelijn Jan Theodorus (privé)
van der Linden Willem Gerardus Johannes 1905 1971 [Partner van X-l]
Lohman Antje 1830 [Partner van VII-v]
Lops Catharina Maria 1893 [Partner van IX-r]
van der Louw Cornelis Jacobus 1816 1873 [Partner van VII-l]
van der Louw Gijsbertus 1852 Nummer VIII-r
van der Louw Johanna 1846 1876 Nummer VIII-q
Luijnenburg Margrieta 1796 [Partner van VI-s]
van der Maarel D.A. (privé)
van Maaren Sara Maria 1815 1869 [Partner van VII-k]
Maertens Jannetje [Partner van I]
van der Meijden Wilhelmina Maria Jacoba Elisabeth [Partner van IX-d]
Mils Kniera 1837 1882 [Partner van VIII-m]
Montagne Jacoba Johanna 1897 1973 [Partner van X-k]
de Mooij Abraham 1810 [Zoon van VI-h]
de Mooij Abraham Johannes 1818 1819 [Zoon van VI-h]
de Mooij Carolina Johanna 1819 Nummer VII-s
de Mooij Gerrit 1813 Nummer VII-q
de Mooij Joannes (Jan) 1784 [Partner van VI-h]
de Mooij Johannes 1822 1823 [Zoon van VI-h]
de Mooij Johannes 1826 [Zoon van VI-h]
de Mooij Leendert 1815 Nummer VII-r
de Mooij Willem 1816 [Zoon van VI-h]
de Mooij Willem Johannes 1821 1822 [Zoon van VI-h]
Moulier Anna Louisa [Partner van IX-q]
Mul Gerrit [Partner van V-i]
Nabbe Nicolaas 1848 [Partner van VIII-q]
Nieuwveld Arie 1868 1868 [Zoon van VIII-g]
Nieuwveld Catharina 1862 1862 [Dochter van VIII-g]
Nieuwveld Coenraad 1831 1890 [Partner van VIII-g]
Nieuwveld Cornelia 1866 1867 [Dochter van VIII-g]
Nieuwveld Heiltje 1865 1865 [Dochter van VIII-g]
Nieuwveld Helena 1864 1864 [Dochter van VIII-g]
Nieuwveld Jacoba Lamberta 1808 [Schoonouder van VII-u]
[Schoonouder van VIII-f]
van der Noot Elisabeth 1809 1854 [Partner van VI-j]
Oosterhout (Oosterling) Gerrighje 1715 1784 [Partner van IV-c]
van Outheusden Johanna 1778 1841 [Partner van VI-g]
Ponneker Anna 1783 [Partner van VI-p]
van der Putten Willem [Partner van IV-b]
Rakké Maria 1901 [Partner van X-a]
van der Ree Pieter Adrianus 1819 [Partner van VIII-b]
van Reenen Elizabeth 1859 1933 [Partner van VIII-ac]
Reparon Johanna Jacoba 1814 1860 [Partner van VII-k]
van Riemsbergen Frans 1803 1860 [Schoonouder van VIII-m]
van Riemsbergen Maria 1839 1914 [Partner van VIII-m]
van Riemsbergen Pieter 1776 1845 [Partner van VII-a]
den Riet Arie 1794 Nummer VI-n
den Riet Grietje 1852 [Partner van VIII-r]
den Riet Hendrica Maria 1823 Nummer VIII-t
den Riet Jan 1756 1821 [Partner van V-e]
den Riet Johanna 1822 Nummer VIII-s
den Riet Johannes 1773 [Zoon van V-e]
den Riet Johannes 1825 1829 [Zoon van VI-n]
den Riet Johannes 1845 1846 [Zoon van VI-n]
den Riet Maria 1827 1829 [Dochter van VI-n]
den Riet Maria 1830 [Dochter van VI-n]
den Riet Maria 1837 1837 [Dochter van VI-n]
den Riet Neeltje 1782 [Dochter van V-e]
den Riet Neeltje 1833 1839 [Dochter van VI-n]
den Riet Neeltje Jacoba 1839 [Dochter van VI-n]
den Riet Pieternella Cornelia 1835 1837 [Dochter van VI-n]
Rijnhart Francina Johanna 1867 [Partner van VIII-ad]
van Rijswijk Abraham 1829 1862 [Partner van VII-u]
van Rijswijk Gerarda 1863 1863 [Dochter van VIII-f]
van Rijswijk Gerarda 1867 1867 [Dochter van VIII-f]
van Rijswijk Jacoba Lambertha 1858 1939 Nummer IX-b
van Rijswijk Jan 1804 [Schoonouder van VII-u]
[Schoonouder van VIII-f]
van Rijswijk Jan 1832 [Partner van VIII-f]
van Rijswijk Lambertha 1859 [Dochter van VIII-f]
van Rijswijk Willemina 1862 1862 [Dochter van VII-u]
Romijn Cornelia Arina 1860 [Partner van IX-h]
Rond Maria Sophia 1831 [Partner van VII-t]
van Roon Teuntje 1758 1795 [Partner van VI-a]
Röpcke Willem Wolter 1888 [Partner van X-n]
van Scheers Jacoba Maria 1902 [Partner van X-r]
Schorel Alida 1832 [Partner van VIII-l]
Schotman Nicolaas 1898 1963 [Partner van IX-x]
Schotman Paula (privé)
Schouten Hermanus 1823 [Partner van VIII-s]
van Schravensande Arij 1789 Nummer VII-c
van Schravensande Cornelia 1797 [Dochter van VI-b]
van Schravensande Cornelis 1762 1830 [Partner van VI-b]
van Schravensande Cornelis 1799 Nummer VII-f
van Schravensande Elisabeth 1786 [Dochter van VI-b]
van Schravensande Elizabeth 1790 Nummer VII-d
van Schravensande Geertrui 1836 Nummer VIII-e
van Schravensande Maria 1793 Nummer VII-e
van Schravensande Pieternella 1803 [Dochter van VI-b]
Sirre Jacoba Charlotte 1895 1971 [Partner van IX-u]
Sliedrecht Willem [Partner van VIII-y]
van der Sluijs Sophia 1871 1948 [Partner van IX-m]
Spee Andries 1828 1829 [Zoon van VII-n]
Spee Hendrik 1830 Nummer VIII-u
Spee Hermanus 1805 [Partner van VII-n]
Spee Johanna 1843 1845 [Dochter van VII-n]
van der Spelt Arij 1784 Nummer VI-p
van der Spelt Hendrik 1820 [Partner van V-f]
van der Spelt Jacobus [Zoon van V-f]
van der Spelt Jan Nummer VI-o
van der Spelt Maria 1808 Nummer VII-y
Spiegel Evert [Partner van IV-a]
Stevens Aaltje 1814 [Partner van VII-q]
Stolwijk Christina 1803 1851 [Partner van VII-w]
Teunissen Jansje 1861 [Partner van VIII-w]
Tornga Annegien 1878 1968 [Partner van X-b]
van der Tuin Pieter 1841 Nummer VIII-p
van der Tuin (Tuyn) Neeltje 1837 Nummer VIII-o
van der Tuyn Adrianus Bastiaan 1844 1844 [Zoon van VII-l]
van der Tuyn Pieter 1815 1845 [Partner van VII-l]
Valkenburg Cornelis 1789 1847 [Partner van VI-q]
van der Velden Cornelia 1843 [Partner van VIII-p]
Verburg Johanna 1865 1942 [Partner van IX-i]
Vermeulen Cornelia 1833 [Partner van VIII-u]
Verpack Lijsbeth Joosten [Partner van III-a]
Verzijl Adrianus 1783 1832 [Partner van VII-a]
Vingerling Adriana 1863 [Partner van VIII-k]
Vingerling Hendrikje 1715 1798 [Partner van IV-d]
Visscher Jan 1785 [Partner van VI-m]
Visser Anna 1777 1840 [Partner van VI-d]
de Vos Maria [Partner van IX-e]
de Vos Theodorus 1810 [Partner van VII-y]
de Vriend Maria 1793 [Partner van VI-i]
de Weger Cornelis Hendrikus 1894 [Partner van X-h]
Wensink Berendje [Partner van IX-p]
van de Werken Jacoba Judina 1892 1970 [Partner van X-i]
Wester Johanna Petronella 1816 [Partner van VII-x]
Wieser Gerardus Johannes Cornelis 1886 1967 Nummer IX-r
Wieser Hendrik 1893 1972 Nummer IX-u
Wieser Hermanus Cornelis 1890 1969 Nummer IX-t
Wieser Johanna Geertruida 1894 1894 [Dochter van VIII-aa]
Wieser Johannes (Jan) 1847 1922 [Partner van VIII-aa]
Wieser Johannes Hendrikus 1888 1970 Nummer IX-s
van Wijk Sannetje Jans [Partner van IV-f]
Wildeman Jacoba 1869 [Partner van IX-c]
Wildschut Adriana 1811 1878 [Partner van VII-o]
Wildschut Cornelia 1782 1860 [Partner van VI-f]
van Willegen Geertruij 1807 [Partner van VII-f]
van Willigen Levina 1865 [Partner van VIII-z]
Wout Abraham Eliseus 1824 [Partner van VIII-c]

  

logoaldfaer   Gegenereerd met Aldfaer versie 4.2 (met aangepaste rapportgenerator) op 24-02-2013.  

 

Privé: van de met (privé) gemerkte personen worden niet alle gegevens weergegeven in verband met bescherming van persoonsgegevens.  


Bronnen:

 

stuurlinks stuurrechts
.