bel

bel

bel

Parenteel Cornelis Boot

(Zuid-Holland - Gouda)

Namenindex  Vlag_UK

I Cornelis Boot is geboren omstreeks 1505.
Kind van Cornelis uit een onbekende relatie:

1 [misschien] Jan Cornelis Boot, geboren omstreeks 1535. Volgt II.

II Jan Cornelis Boot is geboren omstreeks 1535, zoon van [misschien] Cornelis Boot.
Kind van Jan Cornelis uit een onbekende relatie:

1 [misschien] Jacob Jansz Boot. Volgt III.

III Jacob Jansz Boot, zoon van [misschien] Jan Cornelis Boot.
Kinderen van Jacob Jansz uit een onbekende relatie:

1 [waarschijnlijk] Cornelis Jacobs Boodts, geboren omstreeks 1575. Volgt IV-a.
2 Willem Jacobs Boodts, geboren omstreeks 1580. Volgt IV-b.

IV-a Cornelis Jacobs Boodts is geboren omstreeks 1575, zoon van [waarschijnlijk] Jacob Jansz Boot. Woonplaats: Peperstraat, Gouda. Beroep: bootsman. Cornelis Jacobs trouwde met Grietgen Jans.
Kinderen van Cornelis Jacobs en Grietgen:

1 Jacob Cornelisz Boot, geboren in 1600. Volgt V-a.
2 Andries Cornelisz Boot, geboren in 1616. Volgt V-b.
3 Jan Cornelisz Both (Boodt), geboren in 1620. Volgt V-c.

IV-b Willem Jacobs Boodts is geboren omstreeks 1580, zoon van Jacob Jansz Boot. Willem Jacobs is overleden vóór 1634, ongeveer 54 jaar oud. Adressen: Westhaven, Gouda Korte Noodgodsstraat, Gouda. Beroep: schipper. Willem Jacobs trouwde met Lijsbeth Bouwens. Lijsbeth is overleden vóór 1636.
Kinderen van Willem Jacobs en Lijsbeth:

1 Hillegont Boodts.
2 Jan Willemsz Boodts. Volgt V-d.

V-a Jacob Cornelisz Boot is geboren in 1600, zoon van Cornelis Jacobs Boodts en Grietgen Jans. Beroep: grootschipper. Jacob Cornelisz trouwde met Maria Raasen.
Kinderen van Jacob Cornelisz en Maria:

1 Cornelis Jacobs Boot. Hij is gedoopt op zondag 06-12-1626 in Gouda.
2 Jan Jacobs Boot. Volgt VI-a.
3 Salamon Jacobs Boot. Hij is gedoopt op vrijdag 29-10-1632 in Gouda.
4 Raes Jacobsz de Boodts, geboren omstreeks 1634 in Gouda. Volgt VI-b.
5 Cornelis Jacobs Boot. Volgt VI-c.
6 Jacob Jacobs Boot. Hij is gedoopt op zondag 02-06-1641 in Gouda.

V-b Andries Cornelisz Boot is geboren in 1616, zoon van Cornelis Jacobs Boodts en Grietgen Jans. Hij is begraven te Gouda [bron: grafboek St.-Janskerk 1640-1702]. Beroep: passementwerker (passement is een vorm van decoratief borduurwerk of kantkloswerk, dat vervaardigd wordt door een gespecialiseerd kleermaker, de passementwerker, die belegsels, borduurwerk, tressen, of garnering van goud- of zilverdraad vervaardigt, voor op kleding. In passement zit soms ook kant, zijde, kralen of ander materiaal ter decoratie verwerkt). Notitie bij Andries Cornelisz: heeft een schuldvordering laten maken op 17-04-1667 (notariele akten 411 11/165) en op 05-05-1677 (notariele akten 478/85) en een overeenkomst op 19-09-1674 (notariele akten 475/63). Andries Cornelisz trouwde met Aaltje Cornelissen.
Kinderen van Andries Cornelisz en Aaltje:

1 Cornelis Boot. Hij is gedoopt op zondag 16-02-1642 in Gouda.
2 Ariaantje Boot. Volgt VI-d.
3 Marija Boot. Volgt VI-e.
4 Annichjen Boot. Zij is gedoopt op vrijdag 10-07-1654 in Gouda [bron: doopboek St.-Janskerk]. Bij de geboorte van Annichjen: doopgetuige: Grietjen Willems.

V-c Jan Cornelisz Both (Boodt) is geboren in 1620, zoon van Cornelis Jacobs Boodts en Grietgen Jans. Hij is begraven op dinsdag 08-05-1696 te Gouda. Bij het overlijden van Jan Cornelisz: Job-Cornelisz Bot, begraven in de week van 12 mei in een eigen graf (E). Betaalde grafrechten 5 gulden en 12 stuivers, overluijd met 2 klocken: 2 gulden en 11 stuivers. "jaarrekening St-Janskerk 1696 (KM 363,8v en 9r)". Woonplaats: Westhaven, Gouda. Beroep: lontmaker. Religie: (Jan Cornelisz Boot werd op 15-09-1655 lidmaat van de Sint-Janskerk gelijktijdig met zijn huisvrouw Lysbeth Jans). Jan Cornelisz trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 19-06-1642 in Gouda [bron: Trouwboek Schepenen] met Lijsbeth Jans van Zand, ongeveer 19 jaar oud. Lijsbeth Jans is geboren omstreeks 1623. Zij is begraven op maandag 30-04-1696 te Gouda.
Kinderen van Jan Cornelisz en Lijsbeth Jans:

1 Arij Jansz Boodt (Boot), geboren in 1644. Volgt VI-f.
2 Johannes Boot. Hij is gedoopt op dinsdag 25-09-1646 in Gouda. Bij de geboorte van Johannes: doopgetuigen: Geertruyt Jans, Susanna Jans en Govardt Suys.
3 Geertruijt Both. Zij is gedoopt op dinsdag 11-02-1648 in Gouda. Bij de geboorte van Geertruijt: doopgetuigen: Cornelis, Trijntje Jans, Suijs en Hillegont Cornelis.
4 Hijllegont Both (Boot), geboren omstreeks 1650. Volgt VI-g.
5 Margriet Boot. Zij is gedoopt op zondag 14-09-1653 in Gouda. Bij de geboorte van Margriet: doopgetuigen: Trijntjen Jans, Hillegont Cornelis en NN Suys.
6 Leydya Boot, geboren op vrijdag 08-02-1658 in Gouda. Bij de geboorte van Leydya: doopgetuigen: Trijntye Jans, Gertruyt Jans en NN Suyst, schepen.

V-d Jan Willemsz Boodts, zoon van Willem Jacobs Boodts en Lijsbeth Bouwens. Jan Willemsz is overleden vóór 1648. Beroep: schipper. Notitie bij Jan Willemsz: 14-06-1648 Regest: Jan Willemsz de Boots, schipper en wonende te Gouda, testeert. Hij laat na aan zijn vrouw Weijntgen Cornelisdr. een bedrag van 500 gulden, het bed, een zilveren beker, al haar kleding, zilver en goud. Verdere erfgenamen ontvangen zijn kleding. Zijn weduwe zal mede behouden het inkomen en gebruik van een huis en erf in de Korte Naetgooffsteeg te Gouda. Jan Willemsz trouwde met Weijntgen Cornelis Broos. Weijntgen Cornelis is overleden vóór 1658.

VI-a Jan Jacobs Boot, zoon van Jacob Cornelisz Boot en Maria Raasen. Hij is gedoopt op zondag 20-01-1630 in Gouda. Jan Jacobs is overleden vóór 1680. Jan Jacobs trouwde met Neeltje Jacobs.
Notitie bij Neeltje:

kamerboek politiemeesters Gouda 1680
inventarisnummer 295
bladzijde 45
datum 04-12-1680
inhoud
Eiser: Anthony Timmers
Gedaagde: Neeltie Jacobs, weduwe van Jan den Boots
Zaak: Eist betaling van Æ’ 15.10.- over geleverd pick en teer
Vonnis: Conform de eis, te betalen met Æ’ 1 per maand en veroordelen haar mede in de kosten.

Kinderen van Jan Jacobs en Neeltje:

1 Grijetye de Boodts. Zij is gedoopt op vrijdag 23-07-1660 in Gouda. Bij de geboorte van Grijetye: doopgetuigen: Lisbeth Crijnne en Marrijchye Jacobs.
2 Marijchyen Boot. Zij is gedoopt op zaterdag 23-12-1662 in Gouda. Bij de geboorte van Marijchyen: doopgetuige: Neeltyen Raes.

VI-b Raes Jacobsz de Boodts is geboren omstreeks 1634 in Gouda, zoon van Jacob Cornelisz Boot en Maria Raasen. Raes Jacobsz trouwde met Lijsbeth Jossen. Lijsbeth is geboren omstreeks 1636.
Kinderen van Raes Jacobsz en Lijsbeth:

1 Grijetgen Boodts. Zij is gedoopt op dinsdag 30-01-1657 in Gouda [bron: doopboek Sint Janskerk 1657]. Bij de geboorte van Grijetgen: doopgetuigen: Sijnken Gerrijs en Jacob den Boodts.
2 Raes Boodts. Hij is gedoopt op vrijdag 20-09-1658 in Gouda. Bij de geboorte van Raes: doopgetuigen: Lisbeth Raes en Maria Raasen.
3 Simon Boodts. Hij is gedoopt op zondag 25-03-1663 in Gouda. Bij de geboorte van Simon: doopgetuige: Marijchye Jacobs.
4 Sara den Boodts. Zij is gedoopt op zondag 02-06-1675 in Gouda. Bij de geboorte van Sara: doopgetuige: Marya Jacobs. Beroep: naaister. Religie: N.H..

VI-c Cornelis Jacobs Boot, zoon van Jacob Cornelisz Boot en Maria Raasen. Hij is gedoopt op maandag 19-04-1638 in Gouda. Cornelis Jacobs trouwde met Neeltje Maertens. Het kerkelijk huwelijk vond plaats in Gouda.
Kind van Cornelis Jacobs en Neeltje:

1 Trijntje Boot. Zij is gedoopt op vrijdag 04-01-1669 in Gouda [bron: doopboek Remonstrantse Kerk].

VI-d Ariaantje Boot, dochter van Andries Cornelisz Boot en Aaltje Cornelissen. Zij is gedoopt op zondag 14-02-1644 in Gouda. Bij de geboorte van Ariaantje: gedoopt in de R.K. statie Minnebroeders, peet: Petronella van Doeveren.
Notitie bij Ariaantje:

Kamerboek politiemeesters GOUDA -- ac 2 inv.nr. 300
23-05-1692
blz. 19v
Eiser: Fredrick Rochius namens Wouter Huybertsz
Gedaagde: Ariaentje Boot als gemachtigde van Jan Ravensbergh haar man
Zaak: Eist Rochius betaling van f 19.10.- die Wouter Huybertsz pretendeert te moeten hebben van Ravensbergh over de wolle van 13 schapen tot f 1.10.- voor ieder schaap.
Geeft Ariaentje te kennen Wouter te kunnen betalen met 6 stuivers voor ieder schaap.
Zegt zij van Wouter nog f 10.10.- tegoed te hebben hetgeen Rochius beweert niet schuldig te zijn.
Vonnis: Wouter Huybertsz moet i.p.v. de f 19.10.- de somma van f 10 trekken en dat Jan van Ravensbergh i.p.v. de f 10.10.- de somma van f 5 zal trekken zodat Ravensbergh nog f 5 zal moeten toegeven waarmee de kwestie is afgehandeld.

Ariaantje trouwde met Jan Ravensberg. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op zondag 18-01-1665 in Gouda. Jan is overleden vóór 1712. Bij het overlijden van Jan:

Grafboek St.-Janskerk (incl. kapellen en kelders) Gouda 1702-1817
inventarisnummer 70 bladzijde HC - L 2 fol. 236v
naam Adriana Boot
bron ac566
annotatie GM Jan van Ravensbergh.

Notitie bij Jan:

Kamerboek politiemeesters GOUDA -- ac 2 inv.nr. 293
12-02-1677
blz. 6
Eiser: Dirck Herberts
Gedaagde: Jan van Ravensbergh
Zaak: Eis doende als fol.5v, 10/2.
Vonnis: Veroordelen de gedaagde de geëiste f 5.15.- te betalen en veroordelen hem mede in de kosten.
Kamerboek politiemeesters GOUDA -- ac 2 inv.nr. 294
27-02-1679
blz. 41v
Eiser: Jan van Ravensbergh
Gedaagde: Aaron Blom
Zaak: Eist betaling van f 7 over de huur van Chegen* en paarden.
De gedaagde bekent de schuld en is tevreden hetzelfde te betalen, mist kortende f 3.17.- welke hij meer heeft moeten betalen voor een wagen als hij aan hem -eiser- van een wagen gegeven zou hebben (* mv. van sjees = wagens)
Vonnis: Conform de eis en ontzeggen hem zijn tegeneis van f 3.17.-
Kamerboek politiemeesters GOUDA -- ac 2 inv.nr. 294
30-06-1679
blz. 62
Eiser: Anthony van Sticht
Gedaagde: Jan van Ravensbergh
Zaak: Eist betaling van f 5.8.- welke gedaagde wegens het horengeld van Marritie Dircx teveel ontvangen heeft
Vonnis: Beslissen dat Jan Ravensbergh aan Anthony f 3.8.- zal betalen, waarmee de kwestie afgedaan zal zijn
Kamerboek politiemeesters GOUDA -- ac 2 inv.nr. 303
20-08-1700
blz. 43
Eiser: Annigje Bouwens, weduwe van Dirck Vermij
Gedaagde: Jan Ravensbergh
Zaak: Eist betaling van f 14 over geleverde winkelwaren
Vonnis: Conform de eis, te betalen met 6 stuivers per week. Veroordelen de gedaagde mede in de kosten.

VI-e Marija Boot, dochter van Andries Cornelisz Boot en Aaltje Cornelissen. Zij is gedoopt op dinsdag 15-06-1649 in Gouda.
Notitie bij Marija:

Kamerboek politiemeesters GOUDA -- ac 2 inv.nr. 300
21-04-1692
blz. 13
Eiser: Maria Bot, weduwe van Andries Verveen
Gedaagde: Arien Vis
Zaak: Eist betaling van f 25 over geleverde potten
Vonnis: Conform de eis, te betalen met 10 stuivers per week mits borg stellend en betaling van de kosten.
Kamerboek politiemeesters GOUDA -- ac 2 inv.nr. 301
24-06-1695
blz. 87
Eiser: Maria Both, weduwe van Andries Verveen
Gedaagde: Pieter Hendrsz Bijeman
Zaak: Eist betaling van f 17 over het bakken van pijpen
Vonnis: Veroordelen de gedaagde volgens confessie van schuld de f 17 te betalen en dat met f 3 binnen een maand en voorts alle weken 6 stuivers. Veroordelen hem mede in de kosten.
Kamerboek politiemeesters GOUDA -- ac 2 inv.nr. 301
29-06-1695
blz. 88v
Eiser: Maria Both, weduwe van Andries Verveen
Gedaagde: Corn. van den Bergh
Zaak: Eist betaling van f 2.3.- over het bakken van potten
Vonnis: Conform de eis, te betalen met 4 stuivers per week mits borg stellend binnen 8 dagen. Veroordelen hem mede in de kosten.

Marija trouwde met Anthonie Verveen. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op donderdag 26-08-1666 in Gouda. Anthonie is overleden vóór 1692.
Notitie bij Anthonie:

Kamerboek politiemeesters GOUDA -- ac 2 inv.nr. 295
26-11-1681
blz. 89v
Eiser: Erasmus Bick
Gedaagde: Anthony Verveen
Zaak: Eis doende als fol.88v, 21/11. De gedaagde bekent de schuld
Vonnis: Condmenren de gedaagde f 6.12.- aan de eiser te betalen en dat met een stoop rinsche genever (jenever) op rekening en voorts met 6 stuivers per week en veroordelen hem mede in de kosten.

VI-f Arij Jansz Boodt (Boot) is geboren in 1644, zoon van Jan Cornelisz Both (Boodt) en Lijsbeth Jans van Zand. Hij is begraven op dinsdag 28-04-1716 te Gouda. Bij het overlijden van Arij Jansz: pro deo begraven volgens het aangiftebiljet; de aangifte werd verricht door Grietje Jans Louff. Omdat ze niet kon schrijven zette ze een kruisje, dat werd gewaarmerkt door de waarnemend secretaris van de stad, G. Pijper: ´t merk gestelt bij Grietie Jans Louff. Woonplaats: Blijkersgracht buiten de Potterspoort, Gouda. Beroep: pijpenmakersknecht. Arij Jansz trouwde met Aaltje Erasmus Schorel. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op maandag 10-06-1669 in Gouda. Aaltje Erasmus is geboren in 1646 in Gouda. Notitie bij Aaltje Erasmus: dochter van Jeremias (Erasmus) Wierds Schorel en Grietgen Claes. Inschrijving weeshuis Aaltje Erasmus: "Op den 7en jannuary 1649 is alhier in't weeshuijs gecomen ende gebracht een meysgen genaemd Aeltgen Jerasmus oudt omtrent drye jaren daer vader was van Jeremias Wierds ende moeder Grietgen Claes van Amsterdam beijde poorter ende poorterse dezer Stede. soo ...... Wierten de Meye ende Sammelgen Jans, ende Claesgen Jansdr, de oudt meyden van 't voorschreven kint verclaerde". Religie: werd op 01-03-1668 lidmaat van de Sint Janskerk.
Kinderen van Arij Jansz en Aaltje Erasmus:

1 Jan Ariensz Boot. Volgt VII-a.
2 Erassemus Ariensz Boot. Volgt VII-b.
3 Pieter Ariensz Boot, geboren na 1678.

VI-g Hijllegont Both (Boot) is geboren omstreeks 1650, dochter van Jan Cornelisz Both (Boodt) en Lijsbeth Jans van Zand. Religie: N.H., werd op 25-11-1661 lidmaat van de Sint Janskerk. Hijllegont trouwde met Gover Duybel.
Kind van Hijllegont en Gover:

1 Cristyna Duybel. Zij is gedoopt op woensdag 09-12-1671 in Gouda [bron: doopboek St.-Janskerk].

VII-a Jan Ariensz Boot, zoon van Arij Jansz Boodt (Boot) en Aaltje Erasmus Schorel. Hij is gedoopt op vrijdag 28-02-1670 in Gouda. Bij de geboorte van Jan Ariensz: de naam van de vader is vermeld als Arij Jansz Bodt; doopgetuige: Marija Danijelsen Coeck. Hij is begraven op maandag 01-05-1758 te Gouda. Bij het overlijden van Jan Ariensz: Jan Boot, begraven in de week van 8 mei in een (gehuurd) kerkgraf (K). Betaalde grafrechten: 12 gulden. Overluijd met 2 middelklokken: 2 gulden en 11 stuivers. (Jaarrekening Sint Janskerk 1758 (KM 423, 8v en 9r)). Woonplaats: Komijnsteeg, Gouda. Jan Ariensz:
(1) trouwde met Marittie Leenderts van den Broeck. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op woensdag 04-04-1696 in Gouda. Notitie: op 01-11-1709 verscheen Jan Boot, weduwnaar van Marritie Leenderts van den Broek, voor de weesmeesters van Gouda. Voogden over zijn kinderen Leendert (11 jr.), Ary (8 jr.) en Ruth Jansz Boot (7 jr.) waren Aldert Pruymenboom en Erasmus Boot. Het moederlijk erfdeel bedroeg voor elk van de kinderen een gulden, elf stuivers, en acht penningen.
Zij is gedoopt op donderdag 15-10-1671 in Gouda. Bij de geboorte van Marittie Leenderts: ook Marrigje; haar doopnaam was Emmychye van den Brock. Zij is begraven op woensdag 08-08-1708 te Gouda. Notitie bij Marittie Leenderts: dochter van Leendert Aerts van den Brock en Annychy Baltus. Marritie Leenderts is waarschijnlijk eerder getrouwd geweest met Jan Harmens op 26-03-1687 in de R.K. Kerk in de Keizerstraat, statie van de Jezuieten te Gouda. Jan Harmens is begraven op 10-04-1694 te Gouda. Ze hadden een kind genaamd Dirck gedoopt in dezelfde R.K. Kerk op 19-02-1690, getuige en peetmoeder: Annetie Leenderts, huysvrouw van Arij Commers woonende op de Tiendeweg te Gouda, werd lid van de Hervormde gemeente (Sint Janskerk) op 02-07-1694.
(2) trouwde op zondag 24-11-1709 in Gouda met Grietje Gerrits. Notitie bij Grietje: weduwe van Johannes Pieters.
Kinderen van Jan Ariensz en Marittie Leenderts:

1 N.N. Boot. N.N. is begraven op woensdag 10-04-1697 te Gouda.
2 N.N. Boot. N.N. is begraven op zaterdag 30-07-1707 te Gouda.
3 Leendert Jansz Boot. Volgt VIII-a.
4 Krijn Boot. Hij is gedoopt op zondag 29-08-1700 in Gouda [bron: doopboek Sint Janskerk Gouda 1700]. Bij de geboorte van Krijn: de naam van de vader is vermeld als Jan Cornelis Bood; doopgetuige: Margie Baltus.
5 Arij Boot, geboren in 1701 in Gouda. Volgt VIII-b.
6 Baltus Boot. Hij is gedoopt op vrijdag 30-06-1702. Bij de geboorte van Baltus: doopgetuige: Marya Baltus.
7 Ruth Boot, geboren in 1703 in Gouda. Volgt VIII-c.

VII-b Erassemus Ariensz Boot, zoon van Arij Jansz Boodt (Boot) en Aaltje Erasmus Schorel. Hij is gedoopt op maandag 19-04-1677 in Gouda [bron: doopboek Sint Janskerk Gouda 1677]. Bij de geboorte van Erassemus Ariensz: de naam van de vader is vermeld als Arij Jansz Boet; doopgetuige: Jannijche Hendrikx. Hij is begraven op vrijdag 09-02-1759 te Gouda. Bij het overlijden van Erassemus Ariensz: overleden in ´t Oudemannenhuijs. 'Het oudemannenhuijs heeft dienst gedaan van voor 1555 tot 1977, toen de laatste bewoner met pijn in het hart het huis moest verlaten. Het werd Willem Vroesenhuys genoemd'. Woonplaats: Komijnsteeg, Gouda. Erassemus Ariensz:
(1) trouwde met Pietertje Pieters Frisee. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op maandag 16-05-1701 in Gouda. Pietertje Pieters is geboren omstreeks 1680. Pietertje Pieters is overleden vóór 1725 in Gouda, ongeveer 45 jaar oud.
(2) trouwde met Maria Pot, nadat zij op zondag 22-04-1725 in Gouda in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op zondag 06-05-1725 in Gouda. Zij is begraven op maandag 04-09-1752 te Gouda. Notitie bij Maria: weduwe van Noach van Oosterhout.
Kinderen van Erassemus Ariensz en Pietertje Pieters:

1 N.N. Boot. N.N. is begraven op dinsdag 04-10-1718 te Gouda.
2 N.N. Boot. N.N. is begraven op zaterdag 15-10-1718 te Gouda.
3 Arie Erasmusse Boot. Volgt VIII-d.
4 Pieter Erasmus Boot, geboren in 1702 in Gouda. Volgt VIII-e.
5 Aletta Boot. Volgt VIII-f.
6 Maria Boot. Zij is gedoopt op maandag 29-08-1707 in Gouda. Bij de geboorte van Maria: gedoopt in de Remonstrantse Kerk.
7 Johannis Boot. Hij is gedoopt op zondag 08-09-1709 in Gouda. Bij de geboorte van Johannis: gedoopt in de Remonstrantse Kerk.
8 Willemijntje Boot. Volgt VIII-g.
9 Andries Boot. Hij is gedoopt op zondag 22-04-1714 in Gouda. Religie: gedoopt in de Remonstrantse Kerk.
10 Jannetje Boot. Zij is gedoopt op woensdag 04-11-1716 in Gouda. Bij de geboorte van Jannetje: gedoopt in de Remonstrantse Kerk.

Kind van Erassemus Ariensz en Maria:

1 Jacobus Boot. Volgt VIII-h.

VIII-a Leendert Jansz Boot, zoon van Jan Ariensz Boot en Marittie Leenderts van den Broeck. Hij is gedoopt op woensdag 16-04-1698 in Gouda [bron: doopboek St.-Janskerk]. Bij de geboorte van Leendert Jansz: doopgetuige: Annetie Leenderts, tante van moeders kant. Hij is begraven op zaterdag 28-12-1754 te Gouda. Bij het overlijden van Leendert Jansz: pro deo begraven; op de achterkant van het 'Biliet van aengevinge' staat de plaats vermeld waar werd begraven: het Oude Dooden (volwassenen) en Kinderen Kerkhof 1755. Het kerkhof lag rondom de Sint Janskerk. Woonplaats: Gouda (bij beide huwelijken op de oostzijde van de Raam). Beroep: pijpenmaker. Leendert Jansz:
(1) trouwde op zondag 05-01-1721 in Gouda met Catharina Pieters de Bruijn, ongeveer 26 jaar oud. Notitie: op 20-12-1737 verscheen Leendert Boot, weduwnaar van Catharina de Bruyn, voor de weesmeesters van Gouda. Voogden over zijn kinderen Jan (15 jr.) en Aagje Boot (5 jr.) waren Pieter Fransz de Bruyn en Jan Boot. Het moederlijk erfdeel bedroeg voor elk van de kinderen drie gulden en drie stuivers.
Catharina Pieters is geboren omstreeks 1695. Zij is begraven op maandag 11-03-1737 te Gouda. Notitie bij Catharina Pieters: dochter van Pieter Frans de Bruijn en Pietertje Pieters van Roon.
(2) trouwde op zondag 05-01-1738 in Gouda met Maria de Graaf. Notitie bij Maria: weduwe van Jan Stevensz van den Bergh.
Kinderen van Leendert Jansz en Catharina Pieters:

1 Jan Boot. Volgt IX-a.
2 Wilhelmus Johannus Boot. Hij is gedoopt op woensdag 24-05-1724 in Gouda. Bij de geboorte van Wilhelmus Johannus: doopgetuige: Grietje Gerrits Koeck. Hij is begraven op donderdag 22-01-1728 te Gouda.
3 Abigail Boot. Zij is gedoopt op woensdag 03-01-1725 in Gouda. Bij de geboorte van Abigail: doopgetuige: Aaghje van Buren.
4 Maria Boot. Zij is gedoopt op vrijdag 07-03-1727 in Gouda. Bij de geboorte van Maria: doopgetuige: Kaatje Moriljon. Zij is begraven op donderdag 01-07-1728 te Gouda.
5 Maria Boot. Zij is gedoopt op zondag 07-05-1730 in Gouda. Zij is begraven op zondag 18-05-1732 te Gouda.
6 Aagtje Boot. Volgt IX-b.
7 Leendert Boot. Hij is gedoopt op vrijdag 27-08-1734 in Gouda. Leendert is overleden vóór 1737.

VIII-b Arij Boot is geboren in 1701 in Gouda, zoon van Jan Ariensz Boot en Marittie Leenderts van den Broeck. Hij is begraven op dinsdag 24-02-1733 te Gouda. Arij trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 28-11-1725 in Gouda met Catharina Morlion. Notitie bij Catharina: weduwe van Job Tuijnman.

VIII-c Ruth Boot is geboren in 1703 in Gouda, zoon van Jan Ariensz Boot en Marittie Leenderts van den Broeck. Hij is begraven op donderdag 22-08-1771 te Gouda. Ruth:
(1) trouwde met Geertruij van Oosten. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op zondag 12-11-1730 in Gouda. Zij is gedoopt op vrijdag 18-07-1698 in Gouda. Bij de geboorte van Geertruij: 1709?. Notitie bij Geertruij: dochter van Harmen Adriaansz van Oosten en Eva Voorhout.
(2) trouwde, 30 jaar oud, op donderdag 23-07-1733 in Gouda met Lijsbet Vos. Zij is gedoopt op woensdag 27-01-1706 in Gouda. Zij is begraven op vrijdag 25-09-1778 te Gouda. Notitie bij Lijsbet: dochter van Teunis Krijnen Vos en Geertruijt Hendricks.
Kind van Ruth en Geertruij:

1 Margriettie Boot. Volgt IX-c.

Kinderen van Ruth en Lijsbet:

1 N.N. Boot. N.N. is begraven op dinsdag 24-02-1750 te Gouda.
2 Teunis Boot. Hij is gedoopt op donderdag 03-06-1734 in Gouda.
3 Teunis Boot. Hij is gedoopt op woensdag 03-08-1735 in Gouda.
4 Teunis Boot. Hij is gedoopt op zondag 15-12-1737 in Gouda.
5 Teunis Boot. Volgt IX-d.
6 Grietje Boot. Zij is gedoopt op woensdag 13-12-1741 in Gouda.
7 Johannes Boot. Volgt IX-e.
8 Geertruit Boot. Zij is gedoopt op vrijdag 26-05-1747 in Gouda.

VIII-d Arie Erasmusse Boot, zoon van Erassemus Ariensz Boot en Pietertje Pieters Frisee. Hij is gedoopt op vrijdag 12-08-1701 in Gouda. Bij de geboorte van Arie Erasmusse: gedoopt in de Remonstrantse Kerk. Woonplaats: Gouda (bij zijn huwelijk in het Sint Teunis Klooster). Arie Erasmusse trouwde met Lambertje Jans van der Veer. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op zondag 07-05-1724 in Gouda.
Notitie: Een Sint Anthonio Klooster in Gouda heeft nooit bestaan, dit is een steeg. Het Sint Anthonio Klooster loopt van de Sint Anthoniestraat tussen de nrs. 12 en 14 naar de Nieuwe Markt. In de alfabetische lijst van straten en hofjes van het adresboek van Gouda 1909, wordt dit poortje vermeld als Sint Anthonio Klooster. In 1768 wordt de naam Anthonijsteeg gebruikt. De volksnaam Kloosterpoortje houdt verband met het nabij gelegen Klooster van Agnes, de naam poortje van Zoet met de kapper A.J. Feit Zoet, die op de hoek ervan begin 1900 zijn bedrijf uitoefende.
Kinderen van Arie Erasmusse en Lambertje Jans:

1 Marrigje Boot. Zij is gedoopt op vrijdag 04-08-1724 in Gouda.
2 Elizabeth Boot. Zij is gedoopt op zondag 11-08-1726 in Gouda.
3 Erasmus Boot. Hij is gedoopt op zaterdag 18-03-1730 in Gouda.

VIII-e Pieter Erasmus Boot is geboren in 1702 in Gouda, zoon van Erassemus Ariensz Boot en Pietertje Pieters Frisee. Bij de geboorte van Pieter Erasmus: gedoopt in de Remonstrantse Kerk. Hij is begraven op maandag 25-06-1770 te Gouda. Woonplaats: Sint Anthonio Klooster, Gouda. Pieter Erasmus trouwde, 23 jaar oud, op zondag 04-03-1725 in Gouda met Maria (Marija, Marrigje) Andriesse Misson (Nesson), ongeveer 23 jaar oud.
Notitie: Een Sint Anthonio Klooster in Gouda heeft nooit bestaan, dit is een steeg. Het Sint Anthonio Klooster loopt van de Sint Anthoniestraat tussen de nrs. 12 en 14 naar de Nieuwe Markt. In de alfabetische lijst van straten en hofjes van het adresboek van Gouda 1909, wordt dit poortje vermeld als Sint Anthonio Klooster. In 1768 wordt de naam Anthonijsteeg gebruikt. De volksnaam Kloosterpoortje houd verband met het nabij gelegen Klooster van Agnes, de naam poortje van Zoet met de kapper A.J. Feit Zoet, die op de hoek ervan begin 1900 zijn bedrijf uitoefende.
Maria (Marija, Marrigje) Andriesse is geboren omstreeks 1702 in Gouda.
Kinderen van Pieter Erasmus en Maria (Marija, Marrigje) Andriesse:

1 Pieteronella Boot. Volgt IX-f.
2 Jerasmus Boot. Hij is gedoopt op zondag 17-08-1727 in Gouda.
3 Anderies Boot. Hij is gedoopt op woensdag 26-01-1729 in Gouda.
4 Jan Boot. Hij is gedoopt op zondag 13-08-1730 in Gouda.
5 Aletta Boot. Zij is gedoopt op woensdag 18-02-1733 in Gouda.
6 Jan Boot. Hij is gedoopt op zaterdag 13-08-1735 in Gouda.
7 Leendert Boot. Volgt IX-g.
8 Marrigje Boot. Zij is gedoopt op woensdag 06-04-1740 in Gouda.
9 Arij Boot. Hij is gedoopt op woensdag 06-03-1743 in Gouda.
10 Pieter Boot. Hij is gedoopt op zondag 28-02-1745 in Gouda.
11 Pieter Boot. Volgt IX-h.

VIII-f Aletta Boot, dochter van Erassemus Ariensz Boot en Pietertje Pieters Frisee. Zij is gedoopt op zondag 01-11-1705 in Gouda. Aletta is overleden op woensdag 20-05-1789 in Gouda. Religie: gedoopt in de Remonstrantse Kerk. Aletta trouwde met Jan Simonsje Kunst. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op zondag 03-06-1731 in Gouda.
Kinderen van Aletta en Jan Simonsje:

1 Pietertje Kunst. Zij is gedoopt op zondag 29-07-1731 in Gouda.
2 Jannitje Kunst, geboren op woensdag 19-08-1733 in Gouda.

VIII-g Willemijntje Boot, dochter van Erassemus Ariensz Boot en Pietertje Pieters Frisee. Zij is gedoopt op zondag 13-12-1711 in Gouda. Bij de geboorte van Willemijntje: gedoopt in de Remonstrantse Kerk. Willemijntje trouwde op zondag 02-03-1732 in Gouda met Frans Nieveld. Hij is gedoopt op woensdag 25-03-1711 in Gouda. Notitie bij Frans: zoon van Jacobus Nieveld (1675) en Neeltje Franssen.
Kinderen van Willemijntje en Frans:

1 Neeltje Nieveld, geboren in 1732.
2 Pieternella Nieveld, geboren in 1734.
3 Ariaantje Nieveld, geboren in 1737.
4 Jacobus Nieveld, geboren in 1739.
5 Grietje Nieveld, geboren in 1742.
6 Nouwta Nieveld, geboren in 1744.
7 Thomas Nie(uw)veld, geboren in 1746.
8 Abraham Nieveld, geboren in 1749.
9 Frans Nieveld, geboren in 1752.

VIII-h Jacobus Boot, zoon van Erassemus Ariensz Boot en Maria Pot. Hij is gedoopt op woensdag 30-04-1727 in Gouda. Bij de geboorte van Jacobus: op de doopakte van Jacobus staat als naam van de moeder vermeld Maria Glaude Pot; doopgetuige: Maria Frans van der Velde. Jacobus trouwde op zondag 07-08-1746 in Gouda met Marrighie van der Bent. Zij is gedoopt op donderdag 26-12-1726 in Gouda. Marrighie is overleden omstreeks 1784. Notitie bij Marrighie: dochter van Leendert Theunis van der Bent en Geertje Cornelis van der Valk.
Kinderen van Jacobus en Marrighie:

1 Margie Boot. Zij is gedoopt op woensdag 25-01-1747 in Gouda.
2 Leendert Boot. Hij is gedoopt op vrijdag 09-05-1749 in Gouda.
3 Janna Boot. Zij is gedoopt op woensdag 23-09-1750 in Gouda.
4 Neeltje Boot. Volgt IX-i.
5 Geertruij Boot. Zij is gedoopt op zondag 23-06-1754 in Gouda.
6 Jeras Boot. Hij is gedoopt op zondag 23-06-1754 in Gouda.
7 Jerasmus Boot. Hij is gedoopt op vrijdag 27-08-1756 in Gouda.
8 Noach Boot. Hij is gedoopt op zondag 27-05-1759 in Gouda.
9 Geertrui Boot. Zij is gedoopt op woensdag 03-02-1762 in Gouda.
10 Willem Boot, geboren op dinsdag 25-12-1764 in Gouda. Volgt IX-j.
11 Anna Boot. Zij is gedoopt op vrijdag 08-05-1767 in Gouda.

IX-a Jan Boot, zoon van Leendert Jansz Boot en Catharina Pieters de Bruijn. Hij is gedoopt op zondag 24-05-1722 in Gouda. Jan is overleden omstreeks 1770. Woonplaats: (Jan Boot is met vrouw en kind op 16-06-1762 vertrokken naar Benschop). Jan trouwde op zondag 01-06-1760 in Gouda met Grietje Souffree.
Kind van Jan en Grietje:

1 Kaatje Boot. Volgt X-a.

IX-b Aagtje Boot, dochter van Leendert Jansz Boot en Catharina Pieters de Bruijn. Zij is gedoopt op woensdag 16-07-1732 in Gouda. Aagtje trouwde op zondag 02-05-1756 in Gouda met Gerrit Cornelisse Verweij.
Kinderen van Aagtje en Gerrit Cornelisse:

1 Leendert Verweij, geboren omstreeks 1762. Volgt X-b.
2 Cornelis Verweij, geboren omstreeks 1773 in Zegveld. Volgt X-c.

IX-c Margriettie Boot, dochter van Ruth Boot en Geertruij van Oosten. Zij is gedoopt op woensdag 19-12-1731 in Gouda. Margriettie is overleden op vrijdag 15-04-1808 in Gouda. Notitie bij Margriettie: wel in ondertrouw op 17-11-1776 te Gouda maar niet gehuwd met Huibert van der Sloot (1742-1806). Margriettie trouwde met Josua Vermeulen. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op zondag 28-05-1758 in Gouda.

IX-d Teunis Boot, zoon van Ruth Boot en Lijsbet Vos. Hij is gedoopt op vrijdag 19-02-1740 in Gouda. Teunis trouwde op zondag 24-08-1783 in Gouda met Cornelia Dortland. Zij is gedoopt op zondag 26-01-1755 in Gouda. Notitie bij Cornelia: dochter van Jeronimus Dortland en Cornelia Alikas.
Kind van Teunis en Cornelia:

1 Cornelis Boot. Volgt X-d.

IX-e Johannes Boot, zoon van Ruth Boot en Lijsbet Vos. Hij is gedoopt op donderdag 16-04-1744 in Gouda. Johannes trouwde op maandag 04-11-1765 in Gouda met Lijsje Looman. Lijsje is overleden op woensdag 03-10-1781 in Gouda.
Kinderen van Johannes en Lijsje:

1 Ruth Geerit Boot. Hij is gedoopt op vrijdag 18-04-1766 in Gouda. Hij is begraven op woensdag 07-07-1784 te Gouda. Bij het overlijden van Ruth Geerit: overleden in het Aalmoezeniershuis.
2 Gerardus Boot. Hij is gedoopt op woensdag 13-04-1768 in Gouda. Hij is begraven op dinsdag 19-05-1795 te Gouda. Bij het overlijden van Gerardus: overleden in het Aalmoezeniershuis.
3 Elizabeth Boot. Zij is gedoopt op vrijdag 15-09-1769 in Gouda.
4 Elizabeth Boot. Zij is gedoopt op woensdag 03-07-1771 in Gouda.
5 Johanna Boot. Volgt X-e.

IX-f Pieteronella Boot, dochter van Pieter Erasmus Boot en Maria (Marija, Marrigje) Andriesse Misson (Nesson). Zij is gedoopt op woensdag 13-06-1725 in Gouda. Pieteronella trouwde op dinsdag 29-05-1753 in Gouda met Gerrit van Ommen. Hij is gedoopt op zondag 28-05-1730 in Gouda. Notitie bij Gerrit: zoon van Klaas van Ommen en Pieternella Lievens de Heer.

IX-g Leendert Boot, zoon van Pieter Erasmus Boot en Maria (Marija, Marrigje) Andriesse Misson (Nesson). Hij is gedoopt op zondag 08-12-1737 in Gouda. Hij is begraven op maandag 21-03-1796 te Gouda. Woonplaats: Wagterstraat, Gouda (op de hoek van). Leendert trouwde op zondag 26-07-1767 in Gouda met Neeltje de Vries. Zij is gedoopt op zondag 19-07-1744 in Gouda. Zij is begraven op dinsdag 06-12-1791 te Gouda. Notitie bij Neeltje: dochter van Jasper de Vries en Pietertje Valkenburg.
Kinderen van Leendert en Neeltje:

1 Maria Boot. Volgt X-f.
2 Petronella Boot. Zij is gedoopt op zondag 19-03-1769 in Gouda.
3 Neeltje Boot. Volgt X-g.
4 Johanna (Antje (Anna)) Boot, geboren op woensdag 04-12-1771 in Gouda. Volgt X-h.
5 Jasper (Leenderts) Boot. Volgt X-i.
6 Dirkje Boot, geboren op vrijdag 10-05-1776 in Gouda.
7 Pieter Boot, geboren op woensdag 15-04-1778 in Gouda. Hij is begraven op maandag 08-06-1795 te Gouda.
8 Leendert Boot. Hij is gedoopt op zondag 19-12-1779 in Gouda. Hij is begraven op zondag 17-02-1782 te Gouda.
9 Dirk Boot, geboren op woensdag 28-11-1781 in Gouda.
10 Leendert Boot. Volgt X-j.

IX-h Pieter Boot, zoon van Pieter Erasmus Boot en Maria (Marija, Marrigje) Andriesse Misson (Nesson). Hij is gedoopt op vrijdag 26-12-1749 in Gouda. Hij is begraven op vrijdag 20-02-1795 te Gouda. Beroep: mandenmaker. Pieter trouwde met Petronella van Doeveren. Zij is gedoopt op dinsdag 07-12-1751 in Gouda. Zij is begraven op woensdag 26-05-1790 te Gouda. Notitie bij Petronella: dochter van Adrianus Jillesz van Doeveren en Aeltje Jans de Bruin.
Kind van Pieter en Petronella:

1 Petrus (Pieter) Boot. Volgt X-k.

IX-i Neeltje Boot, dochter van Jacobus Boot en Marrighie van der Bent. Zij is gedoopt op maandag 03-01-1752 in Gouda. Neeltje trouwde met Henricus van Wijngaarden.

IX-j Willem Boot is geboren op dinsdag 25-12-1764 in Gouda, zoon van Jacobus Boot en Marrighie van der Bent. Willem is overleden op maandag 27-04-1818 in Gouda, 53 jaar oud. Willem trouwde, 31 jaar oud, op zondag 20-11-1796 in Gouda met Lena de Roos. Zij is gedoopt op zondag 08-11-1767 in Gouda. Notitie bij Lena: dochter van Klaas de Roos en Geertruy Houtam.
Kinderen van Willem en Lena:

1 Jacobus Boot. Hij is gedoopt op maandag 19-08-1799 in Gouda.
2 Klaas Boot. Hij is gedoopt op zondag 22-04-1804 in Gouda.
3 Willem Boot. Hij is gedoopt op zondag 01-09-1805 in Gouda.

X-a Kaatje Boot, dochter van Jan Boot en Grietje Souffree. Zij is gedoopt op zondag 09-08-1761 in Gouda. Kaatje is overleden omstreeks 1816. Kaatje trouwde met Abraham van der Kint. Hij is gedoopt op woensdag 08-11-1758. Abraham is overleden vóór 1817 in Gouda. Notitie bij Abraham: zoon van Pieter van der Kint en Niesje Ligthart.
Kind van Kaatje en Abraham:

1 Grietje van der Kint. Volgt XI-a.

X-b Leendert Verweij is geboren omstreeks 1762, zoon van Gerrit Cornelisse Verweij en Aagtje Boot. Leendert is overleden op dinsdag 10-02-1829 in Vinkeveen, ongeveer 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 11-02-1829 [bron: akte 3]. Leendert trouwde met Joostje de Jong. Joostje is overleden vóór 1829.

X-c Cornelis Verweij is geboren omstreeks 1773 in Zegveld, zoon van Gerrit Cornelisse Verweij en Aagtje Boot. Cornelis trouwde, ongeveer 44 jaar oud, op zaterdag 27-12-1817 in Zegveld [bron: akte 6] met Geertje van Wijk, ongeveer 29 jaar oud. Geertje is geboren omstreeks 1788 in Zegveld. Notitie bij Geertje: dochter van Pieter van Wijk en Cornelia van Staveren.

X-d Cornelis Boot, zoon van Teunis Boot en Cornelia Dortland. Hij is gedoopt op vrijdag 07-11-1783 in Gouda. Beroep: pottenbakker(sknecht). Cornelis trouwde op zondag 24-11-1811 in Gouda met Maria Verhoef, ongeveer 20 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1791. Notitie bij Maria: dochter van Cornelis Verhoef en Jannetje Hartman. Beroep: pijpenmaakster.
Kinderen van Cornelis en Maria:

1 Teunis Cornelis Boot, geboren op maandag 08-05-1815 in Gouda. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 10-05-1815 [bron: akte 213].
2 Cornelis Boot, geboren op maandag 30-07-1821 in Gouda. Cornelis is overleden op dinsdag 18-03-1823 in Gouda, 1 jaar oud.
3 Franciscus Boot, geboren op donderdag 04-06-1835 in Gouda. Franciscus is overleden op zaterdag 29-08-1835 in Gouda, 2 maanden oud.

X-e Johanna Boot, dochter van Johannes Boot en Lijsje Looman. Zij is gedoopt op zondag 06-02-1774 in Gouda. Johanna is overleden op vrijdag 25-08-1797 in Gouda.
Kind van Johanna uit een onbekende relatie:

1 Cornelia Wilhelmina Boot. Zij is gedoopt op zondag 13-08-1797 in Gouda.

X-f Maria Boot, dochter van Leendert Boot en Neeltje de Vries. Zij is gedoopt op vrijdag 04-12-1767 in Gouda. Maria is overleden op dinsdag 14-10-1834 in Gouda. Beroep: hekelster. Maria trouwde op donderdag 18-07-1793 in Gouda met Pieter de Jong, nadat zij op zondag 15-09-1793 in Gouda in ondertrouw zijn gegaan. Hij is gedoopt op woensdag 08-11-1769 in Gouda. Pieter is overleden op zaterdag 21-11-1840 in Gouda. Notitie bij Pieter: zoon van Jacobus de Jong (ca 1743-ca 1783) en Sannigje van Veen (ca 1747-1812); getrouwd op 24-10-1838 te Gouda met Klazijntje Begeer (ca 1786-1848), pijpenmaakster. Beroep: touwslagersknecht, baandersknecht, arbeider.
Kinderen van Maria en Pieter:

1 Jacobus de Jong. Hij is gedoopt op vrijdag 20-06-1794 in Gouda.
2 Leendert de Jong, geboren op woensdag 13-01-1796 in Gouda.
3 Maria de Jong, geboren op vrijdag 02-03-1798 in Gouda.
4 Maarten de Jong, geboren op woensdag 05-06-1799 in Gouda. Beroep: schepenjager.
5 Susanna de Jong. Volgt XI-b.
6 Johanna de Jong, geboren op woensdag 21-03-1810 in Gouda. Volgt XI-c.
7 Maria de Jong, geboren op dinsdag 10-11-1812 in Gouda. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 12-11-1812 [bron: akte 400].

X-g Neeltje Boot, dochter van Leendert Boot en Neeltje de Vries. Zij is gedoopt op zondag 20-05-1770 in Gouda. Neeltje is overleden vóór 1836. Beroep: pijpenmaakster. Notitie bij Neeltje: Neeltje Boot, dochter van Arien Boot en Maria de Lange, gedoopt op 19-08-1772 in Gouda, overleden vóór 1826?. Neeltje trouwde met Cornelis Bot. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op zaterdag 19-08-1797 in Gouda.
Notitie: Neeltje Boot (gehuwd met Cornelis Bot) is m.i. geen dochter van Leendert Boot en Neeltje de Vries, maar van Arie Boot en Maria de Lange in de tweede Goudse parenteel Boot. Zie o.a. de vernoeming van de kinderen van Neeltje..
Hij is gedoopt op woensdag 21-11-1764 in Gouda. Cornelis is overleden op zondag 05-07-1812 in Gouda. Notitie bij Cornelis: zoon van Jacob Bot en Sara Soet. Beroep: pijpenmakersknecht, arbeider (1826).
Kinderen van Neeltje en Cornelis:

1 Sara Bot, geboren op woensdag 07-03-1798 in Gouda. Sara is overleden vóór 1802, ten hoogste 4 jaar oud.
2 Maria Bot, geboren op woensdag 30-10-1799 in Gouda. Volgt XI-d.
3 Sara Bot. Volgt XI-e.
4 Ari Bot, geboren op woensdag 29-08-1804 in Gouda. Volgt XI-f.
5 Jacoba Bot, geboren op maandag 15-12-1806 in Gouda.
6 Pieternella Both. Volgt XI-g.

X-h Johanna (Antje (Anna)) Boot is geboren op woensdag 04-12-1771 in Gouda, dochter van Leendert Boot en Neeltje de Vries. Antje (Anna) is overleden op maandag 09-01-1837 in Gouda, 65 jaar oud. Beroep: hekelster. Antje (Anna) trouwde, 21 jaar oud, op zondag 04-08-1793 in Gouda met Anthony Steenwinkel, ongeveer 28 jaar oud, nadat zij op zondag 21-07-1793 in ondertrouw zijn gegaan. Anthony is geboren omstreeks 1765. Anthony is overleden op woensdag 07-11-1827 in Gouda, ongeveer 62 jaar oud. Notitie bij Anthony: zoon van Anthony Steenwinkel en NN. Beroep: baandersknecht.
Kinderen van Antje (Anna) en Anthony:

1 Jannigje (Johanna) Steenwinkel, geboren op woensdag 02-10-1793 in Gouda. Volgt XI-h.
2 Neeltje Steenwinkel, geboren op vrijdag 15-01-1796 in Gouda.
3 Kornelia Steenwinkel, geboren op vrijdag 25-02-1803 in Gouda.
4 Thona Steenwinkel. Volgt XI-i.
5 Leendert Steenwinkel, geboren op woensdag 18-11-1807 in Gouda.
6 Neeltje Steenwinkel, geboren op woensdag 16-11-1814 in Gouda. Volgt XI-j.

X-i Jasper (Leenderts) Boot, zoon van Leendert Boot en Neeltje de Vries. Hij is gedoopt op zondag 05-12-1773 in Gouda. Jasper (Leenderts) is overleden op woensdag 21-11-1838 in Sneek. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 22-11-1838. Adressen: Gouda (woonden Onder de Boompjes aan het einde van de Wagterstraat) (het gezin werd op 15-05-1826 bijgeschreven in de Burgerlijke Stand van Sneek). Beroep: baandersknecht. Jasper (Leenderts) trouwde met Heyndrica Sloos. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op zondag 25-07-1802 in Gouda.
Notitie:

Door een zware storm in combinatie met een springvloed bezweken in de nacht van 3 op 4 februari 1825 de dijken die de Friese Zuidwesthoek beschermden tegen de Zuiderzee. Het zoute water veroverde polder na polder en drong diep de provincie binnen.
Op 6 februari was het hooggelegen centrum van Sneek een eiland geworden in een onafzienbare watervlakte en het water in de stadsgrachten stond hoger dan ooit. Het zou tot half april duren voordat de landerijen rond de stad droogvielen. Het water had enorme schade veroorzaakt: duizenden dieren waren omgekomen en menig boer was tot de bedelstaf vervallen.
Echter, het ergste moest nog komen: de cholera.
Honderden doden
In de zomer van 1826 stonk het bezuiden de hemdijken van Sneek naar rottend door het zeewater afgestorven gras. Talrijke welputten en regenwaterbakken waren bedorven, doordat er dode dieren in hadden gelegen; fris drinkwater was nauwelijks voorhanden. Het ongewone hete weer van die zomer was vervolgens het laatste duwtje, dat nodig was om cholera te laten uitbreken.
De besmettelijke ziekte woedde in heel de Zuidwesthoek, maar vooral in Sneek. In het begin van 1826 telde Sneek 6379 inwoners. Was het sterftecijfer in Sneek tussen 1814 en 1844 per jaar gemiddeld 183, in 1826 was het 545. Bijna een tiende deel van de bevolking stierf dus in 1826 en in 1827 overleden 326 inwoners. Hoevelen van hen overleden aan cholera is niet bekend, maar het is wel duidelijk dat de ziekte vele slachtoffers eiste.
De cholera betekende ook economisch een klap voor Sneek. De stad maakte hoge kosten om maatregelen te treffen die de gevolgen van de cholera in moesten perken en opnieuw uitbreken van de ziekte zouden voorkomen.
Een van die maatregelen was in 1826 het verbieden van begraven in de Martinikerk. In 1827 werd het (Oud) Kerkhof rond de kerk gesloten. Zo konden kerk en kerkhof geen besmettingshaard meer zijn en het stadsbestuur trok Æ’2902, 45½ uit om het Martinikerkhof over de gehele oppervlakte aan te stampen en met steen en kalk en cement te bevloeren..

Heyndrica is geboren op woensdag 30-09-1778 in Gouda. Heyndrica is overleden op maandag 30-03-1863 in Sneek, 84 jaar oud. Notitie bij Heyndrica: dochter van Frans Sloos en Dirkje Versluys. Beroep: hekelster.
Kinderen van Jasper (Leenderts) en Heyndrica:

1 Leendert Jaspers Boot, geboren op woensdag 19-09-1810 in Gouda. Volgt XI-k.
2 Dirkje Boot, geboren op maandag 10-10-1814 in Gouda. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 12-10-1814 [bron: akte 319]. Bij de geboorte van Dirkje: de vader tekende met: Jasper Bloot. Dirkje is overleden op dinsdag 20-07-1830 in Sneek, 15 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 21-07-1830. Bij het overlijden van Dirkje: het begraven van Dirkje kostte de gemeente Sneek f 1,--, "alleen voor het openen en sluiten van het graf, ze lag begraven op het Oude Kerkhof nr. 69".

X-j Leendert Boot, zoon van Leendert Boot en Neeltje de Vries. Hij is gedoopt op zondag 01-05-1785 in Gouda. Beroep: koperslager(sknecht). Leendert trouwde op zondag 10-05-1807 met Sophia Koolmees, ongeveer 26 jaar oud. Sophia is geboren omstreeks 1781 in Moordrecht. Notitie bij Sophia: dochter van Ewoud Koolmees. Beroep: werkster.
Kinderen van Leendert en Sophia:

1 Leendert Boot. Hij is gedoopt op zondag 06-09-1807 in Gouda.
2 Pieternel Boot. Zij is gedoopt op zondag 16-04-1809 in Gouda.
3 Eeuwout Boot, geboren op vrijdag 21-12-1810 in Gouda. Volgt XI-l.
4 Jasper Boot, geboren op zondag 16-02-1812 in Gouda. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 17-02-1812 [bron: akte 65]. Jasper is overleden op donderdag 12-03-1812 in Gouda, 27 dagen oud.
5 Jan Boot, geboren op zondag 16-02-1812 in Gouda. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 17-02-1812 [bron: akte 64]. Bij de geboorte van Jan: de vader ondertekende met: Boodt. Jan is overleden op dinsdag 17-03-1812 in Gouda, 1 maand oud.
6 Leendert Boot, geboren op woensdag 01-12-1813 in Gouda. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 03-12-1813 [bron: akte 371]. Leendert is overleden op dinsdag 11-01-1814 in Gouda, 1 maand oud.

X-k Petrus (Pieter) Boot, zoon van Pieter Boot en Petronella van Doeveren. Hij is gedoopt op zondag 14-01-1770 in Gouda. Bij de geboorte van Petrus (Pieter): Statie van de Minderbroeders; doopgetuige: Dijna de Jongh. Petrus (Pieter) is overleden op maandag 05-08-1833 in Gouda [bron: aangifte door zoon Pieter (32 jaar)]. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: akte 356]. Beroep: mandenmakersknecht, mandenmaker. Petrus (Pieter) trouwde op maandag 25-04-1791 in Gouda met Geertruij (Trintje) Sonsbeek (Zontsbleek). Zij is gedoopt op zondag 28-06-1767 in Gouda. Geertruij (Trintje) is overleden op vrijdag 11-10-1844 in Gouda. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: akte 517]. Notitie bij Geertruij (Trintje): dochter van Johannes Sonsbeek (1737), matroos, en Judith Janna de Vink (1733-1794). Beroep: vlashekelster.
Kinderen van Petrus (Pieter) en Geertruij (Trintje):

1 Pieternella Boot. Volgt XI-m.
2 Janna Boot. Zij is gedoopt op maandag 31-03-1794 in Gouda.
3 Janna (Johanna) Boot, geboren op donderdag 25-08-1796 in Gouda. Volgt XI-n.
4 Alida Boot. Zij is gedoopt op woensdag 28-11-1798 in Gouda. Alida is overleden op woensdag 11-11-1818 in Gouda. Beroep: naaister.
5 Pieter Boot, geboren op zondag 27-12-1801 in Gouda. Volgt XI-o.
6 Geertruij Boot. Volgt XI-p.
7 Johanna Boot. Zij is gedoopt op woensdag 22-02-1809 in Gouda. Johanna is overleden op dinsdag 21-01-1868.

XI-a Grietje van der Kint, dochter van Abraham van der Kint en Kaatje Boot. Zij is gedoopt op woensdag 15-08-1792 in Gouda. Beroep: naaister. Grietje:
(1) trouwde op donderdag 04-09-1817 in Gouda [bron: akte 40] met Jacobus Prinselo, ongeveer 23 jaar oud. Jacobus is geboren omstreeks 1794 in Gouda, zoon van Wouter Prinselo en Lena de Munnik. Jacobus is overleden omstreeks 1831 in Utrecht, ongeveer 37 jaar oud. Notitie bij Jacobus: zoon van Wouter Prinselo (baandersknecht te Gouda) en Johanna van der Vlerk (Gouda). Beroep: schutter, baandersknecht.
(2) trouwde op woensdag 23-10-1833 in Gouda [bron: akte 81] met Kornelis van Stralen, ongeveer 65 jaar oud.
Notitie: getuige: Franciscus de Kets Houtman, kleinzoon van de burgemeester.
Kornelis is geboren omstreeks 1768 in Gouda. Notitie bij Kornelis: zoon van Jakob van Stralen, kleingarenfabrikant, en Catharina Maree, hekelster (beiden overleden); weduwnaar van Henneke Woerkens. Beroep: kleingarenfabrikant.

XI-b Susanna de Jong, dochter van Pieter de Jong en Maria Boot. Zij is gedoopt op zondag 20-06-1802 in Gouda. Beroep: hekelster. Susanna:
(1) trouwde op woensdag 13-03-1833 in Gouda [bron: akte 23] met Johannes (Jan) van Leeuwen, ongeveer 31 jaar oud. Johannes is geboren omstreeks 1802 in Gouda. Notitie bij Jan: zoon van Dirk van Leeuwen, sjouwerman, en Adriana Visser, naaister. Beroep: arbeider.
(2) trouwde op woensdag 04-08-1852 in Gouda [bron: akte 88] met Salomon de Koning, ongeveer 51 jaar oud. Salomon is geboren omstreeks 1801 in Gouda. Notitie bij Salomon: zoon van Salomon de Koning (overleden) en Dirkje Olykan (overleden); weduwnaar van Geertruy van Statum. Beroep: pijpenmaker.

XI-c Johanna de Jong is geboren op woensdag 21-03-1810 in Gouda, dochter van Pieter de Jong en Maria Boot. Beroep: hekelster. Johanna trouwde, 36 jaar oud, op woensdag 04-11-1846 in Gouda [bron: akte 102] met Pieter van der Draaij, ongeveer 27 jaar oud. Pieter is geboren omstreeks 1819 in Gouda. Notitie bij Pieter: zoon van Jan van der Draay (overleden) en Cornelia Schoonhoven (Gouda). Beroep: sjouwerman.

XI-d Maria Bot is geboren op woensdag 30-10-1799 in Gouda, dochter van Cornelis Bot en Neeltje Boot. Beroep: pijpenmaakster. Maria trouwde, 37 jaar oud, op woensdag 21-12-1836 in Gouda [bron: akte 114] met Hendrik van der Valk, 26 jaar oud. Hendrik is geboren in 1810 in Gouda. Notitie bij Hendrik: zoon van Pieter van der Valk, pijpenmakersknecht, en Elizabeth Rijnhart, pijpenmaakster. Beroep: kleimolenaarsknecht.

XI-e Sara Bot, dochter van Cornelis Bot en Neeltje Boot. Zij is gedoopt op zondag 23-05-1802 in Gouda. Beroep: pijpenmaakster. Sara trouwde op woensdag 06-09-1826 in Gouda [bron: akte 76] met Aldert Koppendraijer, ongeveer 33 jaar oud. Aldert is geboren omstreeks 1793 in Gouda. Notitie bij Aldert: zoon van Pieter Koppendraijer, pijpenmakersknecht (overleden), en Maria Wiljemet, turftonster wonend te Gouda; weduwnaar van Henrica van Rijst, pijpenmaakster. Beroep: pijpenmakersknecht.

XI-f Ari Bot is geboren op woensdag 29-08-1804 in Gouda, zoon van Cornelis Bot en Neeltje Boot. Ari trouwde, 37 jaar oud, op woensdag 27-07-1842 in Gouda met Neeltje Kleijweg, ongeveer 31 jaar oud. Neeltje is geboren omstreeks 1811 in Gouda. Notitie bij Neeltje: dochter van Jasper Kleijweg en Niesje van Dijk, weduwe van Reijnier Wout. Beroep: naaister.

XI-g Pieternella Both, dochter van Cornelis Bot en Neeltje Boot. Zij is gedoopt op zondag 05-11-1809 in Gouda. Beroep: dienstbode. Pieternella:
(1) trouwde op woensdag 03-08-1842 in Gouda [bron: akte 79] met Johannes Hendrik Zonneveld, ongeveer 24 jaar oud. Johannes Hendrik is geboren omstreeks 1818 in Gouda. Notitie bij Johannes Hendrik: zoon van Job Zonneveld, pottenbakkersknecht, overleden, en Anthonetta Loryus, naaister te Gouda. Beroep: smidsknecht.
(2) trouwde op woensdag 06-12-1848 in Gouda [bron: akte 84] met Pieter van Eijk, ongeveer 23 jaar oud. Pieter is geboren omstreeks 1825 in Gouda. Notitie bij Pieter: zoon van Krijn van Eijk, pijpenmaker te Gouda, en Johanna de Jong (te Gouda). Beroep: tuinier.
(3) trouwde op woensdag 14-08-1850 in Gouda [bron: akte 102] met Jan Fortuijn, ongeveer 35 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1815 in Gouda. Notitie bij Jan: zoon van Frans Fortuijn (pijpmaker te Goudae) en Elisabeth de Heer (overleden); weduwnaar van Johanna de Ronde. Beroep: pijpenmaker.

XI-h Jannigje (Johanna) Steenwinkel is geboren op woensdag 02-10-1793 in Gouda, dochter van Anthony Steenwinkel en Johanna (Antje (Anna)) Boot. Zij is gedoopt op vrijdag 04-10-1793 in Gouda. Jannigje (Johanna) is overleden in 1842, 49 jaar oud. Beroep: hekelster. Jannigje (Johanna) trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 05-11-1817 in Gouda [bron: akte 46] met Klaas Broekhuizen, 27 jaar oud. Klaas is geboren in 1790 in Gouda, zoon van Jacob Broekhuizen en Maria Verseijde. Beroep: baandersknecht.

XI-i Thona Steenwinkel, dochter van Anthony Steenwinkel en Johanna (Antje (Anna)) Boot. Zij is gedoopt op zondag 10-03-1805 in Gouda. Beroep: hekelster. Thona trouwde op woensdag 14-10-1829 in Gouda [bron: akte 75] met Reinier Zijlemans, 24 jaar oud. Reinier is geboren in 1805 in Moordrecht. Notitie bij Reinier: zoon van Joannes Zijlemans, sjouwer te Gouda, en Helena Beekman (overleden). Beroep: baandersknecht.

XI-j Neeltje Steenwinkel is geboren op woensdag 16-11-1814 in Gouda, dochter van Anthony Steenwinkel en Johanna (Antje (Anna)) Boot. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 18-11-1814 [bron: akte 379]. Bij de geboorte van Neeltje: de moeder is vermeld als Johanna Boot vader Anthonie Steenwinkel (49 jaar; baandersknecht; Lemdulsteeg) moeder Antje Boot (46 jaar; hekelster). Beroep: werkster. Neeltje trouwde, 34 jaar oud, op woensdag 03-10-1849 in Gouda [bron: akte 94] met Johannes van Vleuten, 35 jaar oud. Johannes is geboren op zaterdag 19-02-1814 in Gouda. Notitie bij Johannes: zoon van Cornelis van Vleuten, sjouwerman en winkelknecht te Gouda, en Sophia Krook (overleden); weduwnaar van Lena Blok. Beroep: touwslager.

XI-k Leendert Jaspers Boot is geboren op woensdag 19-09-1810 in Gouda, zoon van Jasper (Leenderts) Boot en Heyndrica Sloos. Hij is gedoopt op zondag 23-09-1810 in Gouda. Bij de geboorte van Leendert Jaspers: doopgetuigen: Mackinse en Maria Jacobse. Leendert Jaspers is overleden op maandag 30-03-1863 in Sneek, 52 jaar oud. Beroep: spinnersknecht, garenspinner (was op z´n 12e jaar zakkendrager). Leendert Jaspers trouwde, 19 jaar oud, op zondag 12-09-1830 in Sneek [bron: akte 49] met Aaltje (Alida) Hendriks Nagel, 19 jaar oud. Notitie: bij het trouwen hadden ze een certificaat van onvermogen waarop stond vermeld: Leendert Jasper Boot Garenspinner en Aaltje Heindrica Nagel Groentenverkoopster, Aaltje kan schrijven.
Aaltje (Alida) Hendriks is geboren op vrijdag 28-09-1810 in Sneek. Aaltje (Alida) Hendriks is overleden op vrijdag 28-12-1877 in Sneek, 67 jaar oud. Notitie bij Aaltje (Alida) Hendriks: dochter van Hendrik Nagel, wever, en Lysbert Paulus van der Veer, groentenverkooopster. Beroep: groentenverkoopster.
Kinderen van Leendert Jaspers en Aaltje (Alida) Hendriks:

1 Henderika (Hendrika, Hendrica) Boot, geboren op vrijdag 20-05-1831 in Sneek. Volgt XII-a.
2 Johanna Boot, geboren op dinsdag 03-09-1833 in Sneek. Volgt XII-b.
3 Jasper Boot, geboren op vrijdag 13-05-1836 in Sneek. Volgt XII-c.
4 Lysbert Boot, geboren op maandag 20-08-1838 in Sneek. Lysbert is overleden op maandag 02-09-1839 in Sneek, 1 jaar oud.
5 Durk Boot, geboren op dinsdag 28-07-1840 in Sneek. Volgt XII-d.
6 Elizabeth Boot, geboren op zaterdag 15-07-1843 in Sneek. Elizabeth is overleden op zaterdag 29-11-1845 in Sneek, 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 29-11-1845.
7 Elisabeth Boot, geboren op maandag 23-03-1846 in Sneek. Volgt XII-e.
8 Hendrik Boot, geboren op zondag 25-02-1849 in Sneek. Hendrik is overleden op donderdag 12-06-1851 in Sneek, 2 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 13-06-1851.

XI-l Eeuwout Boot is geboren op vrijdag 21-12-1810 in Gouda, zoon van Leendert Boot en Sophia Koolmees. Hij is gedoopt op zondag 30-12-1810 in Gouda. Eeuwout trouwde, 31 jaar oud, op zaterdag 15-01-1842 in Krimpen aan den IJssel met Ariaantje Broere, 28 jaar oud. Ariaantje is geboren op zaterdag 28-08-1813 in Krimpen aan den IJssel. Notitie bij Ariaantje: dochter van Pieter Broere (1785) en Dirkje Kreuk (1779).

XI-m Pieternella Boot, dochter van Petrus (Pieter) Boot en Geertruij (Trintje) Sonsbeek (Zontsbleek). Zij is gedoopt op vrijdag 27-01-1792 in Gouda. Beroep: pijpenmaakster, turftonster, kraamverwaarster. Pieternella trouwde op zondag 27-05-1810 in Gouda met Johannes van der Valk, ongeveer 21 jaar oud. Johannes is geboren omstreeks 1789. Woonplaats: Gouda (Ommen (1835), kolonist in de kolonie Veenhuizen (1841)). Beroep: schoenmaker(sknecht).
Kinderen van Pieternella en Johannes:

1 Anna Carolina Henrijetta van der Valk, geboren op zaterdag 02-05-1812 in Gouda. Volgt XII-f.
2 Geertruy van der Valk, geboren op zondag 04-04-1813 in Gouda. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 06-04-1813 [bron: akte 112].
3 Pieternella van der Valk, geboren op dinsdag 31-05-1814 in Gouda. Volgt XII-g.
4 Elisabeth van der Valk, geboren omstreeks 1817 in Gouda. Volgt XII-h.
5 Leendert van der Valk, geboren in 1819 in Gouda. Volgt XII-i.
6 Johannes van der Valk, geboren omstreeks 1821 in Gouda. Volgt XII-j.
7 Geertruida van der Valk, geboren in 1834 in Gouda. Volgt XII-k.

XI-n Janna (Johanna) Boot is geboren op donderdag 25-08-1796 in Gouda, dochter van Petrus (Pieter) Boot en Geertruij (Trintje) Sonsbeek (Zontsbleek). Janna (Johanna) is overleden op vrijdag 21-02-1868 in Gouda, 71 jaar oud. Religie: N.H.. Janna (Johanna) trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 23-12-1819 in Zwolle [bron: akte 105] met Jacobus Schumer, 25 jaar oud. Jacobus is geboren op woensdag 15-01-1794 in Zwolle. Jacobus is overleden op dinsdag 30-06-1874 in Gouda, 80 jaar oud. Notitie bij Jacobus: zoon van Lucas Schumer, smidsknecht, en Wilhelmina Commies. Beroep: kleermaker. Religie: N.H.
Kinderen van Janna (Johanna) en Jacobus:

1 Wilhelmina Carolina Schumer, geboren omstreeks 1825 in Gouda. Volgt XII-l.
2 Pieter Schumer, geboren op dinsdag 02-05-1826 in Gouda. Beroep: stoker loodwitfabriek. Religie: N.H.
3 Frederika Schumer, geboren op woensdag 02-02-1831 in Gouda. Volgt XII-m.
4 Jacobus Schumer, geboren op woensdag 28-05-1834 in Gouda. Volgt XII-n.

XI-o Pieter Boot is geboren op zondag 27-12-1801 in Gouda, zoon van Petrus (Pieter) Boot en Geertruij (Trintje) Sonsbeek (Zontsbleek). Hij is gedoopt op donderdag 31-12-1801 in Gouda. Pieter is overleden op woensdag 15-02-1871 in Gouda, 69 jaar oud. Beroep: sjouwerman, baandersknecht. Religie: R.K.. Pieter trouwde, 20 jaar oud, op woensdag 18-12-1822 in Gouda [bron: akte 111] met Sophia (Lucia) Hartjesveld, 17 jaar oud. Sophia (Lucia) is geboren op donderdag 29-08-1805 in Gouda. Sophia (Lucia) is overleden op zaterdag 31-05-1873 in Gouda, 67 jaar oud. Notitie bij Sophia (Lucia): dochter van Jacob Hartjesveld, schippersknecht, en Johanna van der Kleijn (beiden woonden te Gouda). Beroep: naaister. Religie: R.K.
Kinderen van Pieter en Sophia (Lucia):

1 Pieter Boot, geboren op woensdag 12-03-1823 in Gouda. Beroep: sjouwerman.
2 Johanna Boot, geboren op maandag 05-04-1824 in Gouda. Johanna is overleden op maandag 08-02-1836 in Gouda, 11 jaar oud.
3 Pieter Boot, geboren op woensdag 21-03-1827 in Gouda. Volgt XII-o.
4 Leendert Boot, geboren op dinsdag 11-10-1831 in Gouda. Leendert is overleden op woensdag 23-01-1833 in Gouda, 1 jaar oud.
5 Leendert Boot, geboren op vrijdag 22-11-1833 in Gouda. Volgt XII-p.
6 Johanna Frederika Boot, geboren op zaterdag 15-04-1837 in Gouda. Johanna Frederika is overleden op woensdag 20-02-1839 in Gouda, 1 jaar oud.
7 Johanna Boot, geboren op woensdag 15-01-1840 in Gouda. Volgt XII-q.
8 Jacobus Frederik Boot, geboren op dinsdag 14-06-1842 in Gouda.
9 Johannes Bartholomeus Boot, geboren op donderdag 08-07-1847 in Gouda. Volgt XII-r.

XI-p Geertruij Boot, dochter van Petrus (Pieter) Boot en Geertruij (Trintje) Sonsbeek (Zontsbleek). Zij is gedoopt op vrijdag 19-07-1805 in Gouda. Geertruij is overleden op zaterdag 28-11-1868 in Gouda. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: akte 457]. Beroep: werkster, hekelster, winkelierster. Religie: N.H.. Geertruij trouwde op woensdag 16-11-1825 in Gouda [bron: akte 99] met Frans van Riemsbergen. Hij is een zoon van Pieter van Riemsbergen en Alida van der Draaij. Hij is gedoopt op donderdag 21-04-1803 in Gouda. Frans is overleden op dinsdag 31-07-1860 in Gouda. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: akte 358]. Beroep: pottenbakker(sknecht). Religie: N.H.
Kinderen van Geertruij en Frans:

1 Pieter van Riemsbergen, geboren in 1826 in Gouda. Volgt XII-s.
2 Frans van Riemsbergen, geboren in 1829 in Gouda. Volgt XII-t.
3 Alida Maria van Riemsbergen, geboren op woensdag 20-08-1834 in Gouda. Volgt XII-u.
4 Pieternella van Riemsbergen, geboren op zaterdag 03-12-1836 in Gouda. Volgt XII-v.
5 Maria van Riemsbergen, geboren op zondag 10-02-1839 in Gouda. Volgt XII-w.
6 Roeland van Riemsbergen, geboren op donderdag 07-12-1843 in Gouda. Roeland is overleden in 1869, 26 jaar oud. Beroep: pottendraaier. Religie: N.H.
7 Geertrui van Riemsbergen, geboren op zaterdag 19-04-1851 in Gouda. Volgt XII-x.

XII-a Henderika (Hendrika, Hendrica) Boot is geboren op vrijdag 20-05-1831 in Sneek, dochter van Leendert Jaspers Boot en Aaltje (Alida) Hendriks Nagel. Henderika (Hendrika, Hendrica) is overleden op maandag 15-03-1926 in IJlst, 94 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 16-03-1926. Henderika (Hendrika, Hendrica) trouwde, 28 jaar oud, op zondag 05-06-1859 in IJlst [bron: akte 16] met Jetze Post, 35 jaar oud. Jetze is geboren op maandag 06-10-1823. Jetze is overleden op zaterdag 03-08-1901 in IJlst, 77 jaar oud. Notitie bij Jetze: zoon van Sijmen Rientses Post, schipper, en Martzen Pieters Wierema, weduwnaar van Tintje Eiles Boersma. Beroep: schippersknecht.
Kinderen van Henderika (Hendrika, Hendrica) en Jetze:

1 Aaltje Post, geboren op maandag 11-03-1861 in IJlst. Volgt XIII-a.
2 Rients Post, geboren op donderdag 21-05-1863 in IJlst. Volgt XIII-b.
3 Leendert Post, geboren op donderdag 28-09-1865 in IJlst. Volgt XIII-c.
4 Sijbe Post, geboren op maandag 27-12-1869 in IJlst. Volgt XIII-d.
5 Johannes Post, geboren op dinsdag 19-12-1871 in IJlst. Johannes is overleden op woensdag 17-10-1883 in Sneek, 11 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 18-10-1883.

XII-b Johanna Boot is geboren op dinsdag 03-09-1833 in Sneek, dochter van Leendert Jaspers Boot en Aaltje (Alida) Hendriks Nagel. Johanna is overleden op donderdag 31-07-1913 in Apeldoorn, 79 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 01-08-1913 [bron: akte 328]. Woonplaats: Smallingerland. Johanna:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op zondag 08-05-1859 in Sneek [bron: akte 15] met Eelke Sipkes, 20 jaar oud. Eelke is geboren op woensdag 10-10-1838 in Sneek. Bij de geboorte van Eelke: "dit kind is door Klaaske Sipkes voor haren zoon erkend bij het voltrokken huwelijk van Eelke en Johanna". Eelke is overleden op dinsdag 24-12-1889 in Sneek, 51 jaar oud. Notitie bij Eelke: zoon van Klaaske Sipkes, dienstmeid. Beroep: steenhouwer. Religie: N.H.
(2) trouwde, 73 jaar oud, op zaterdag 09-03-1907 in Apeldoorn [bron: akte 32] met Johannes Bos, ongeveer 67 jaar oud. Johannes is geboren omstreeks 1840 in Apeldoorn. Johannes is overleden op maandag 10-07-1916 in Apeldoorn, ongeveer 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 11-07-1916 [bron: akte 326]. Notitie bij Johannes: zoon van Jan Bos en Helena van der Pol, weduwnaar van Jannigjen Wildeman en Lubbigje Tellegen. Beroep: koopman.
Kinderen van Johanna en Eelke:

1 Leendert Sipkes, geboren op zondag 13-11-1859 in Sneek. Volgt XIII-e.
2 Jentje Sipkes, geboren op zaterdag 11-01-1862 in Sneek.
3 Henderikus Sipkes, geboren op dinsdag 12-04-1864 in Sneek. Volgt XIII-f.
4 Klaaske Sipkes, geboren op zaterdag 14-07-1866 in Sneek. Volgt XIII-g.
5 Trijntje Sipkes, geboren op maandag 18-07-1870 in Sneek. Volgt XIII-h.
6 Aaltje Sipkes, geboren op dinsdag 26-01-1875 in Sneek. Volgt XIII-i.

XII-c Jasper Boot is geboren op vrijdag 13-05-1836 in Sneek, zoon van Leendert Jaspers Boot en Aaltje (Alida) Hendriks Nagel. Jasper is overleden op zondag 24-05-1931 in Sneek, 95 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 26-05-1931. Beroep: garenspinner, sjouwer (1861), visser (1876) en spoorwegmaker (1882). Jasper trouwde, 26 jaar oud, op zondag 25-05-1862 in Sneek [bron: akte 35] met Attje (Aaltje) Westerbaan, 23 jaar oud.
Notitie: op 23-06-1929 opgenomen in het armhuis te Sneek en daar overleden.
Attje (Aaltje) is geboren op donderdag 04-10-1838 in Sneek. Attje (Aaltje) is overleden op donderdag 21-01-1932 in Sneek, 93 jaar oud. Notitie bij Attje (Aaltje): dochter van Cornelis Jacob Westerbaan, blauwverversknecht, en Rinske Groenendal, dienstmeid.
Kinderen van Jasper en Attje (Aaltje):

1 Aaltje Boot, geboren op vrijdag 08-11-1861 in Sneek. Volgt XIII-j.
2 Leendert Boot, geboren op zaterdag 31-10-1863 in Sneek. Leendert is overleden op vrijdag 22-10-1886 in Sneek, 22 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 22-10-1886. Leendert bleef ongehuwd.
3 Rinskje Boot, geboren op donderdag 25-01-1866 in Sneek. Volgt XIII-k.
4 Geertje Boot, geboren op zaterdag 23-01-1869 in Sneek. Geertje is overleden op woensdag 12-07-1882 in Sneek, 13 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 13-07-1882.
5 Henderika Boot, geboren op dinsdag 09-05-1871 in Sneek. Volgt XIII-l.
6 Johanna Boot, geboren op maandag 28-07-1873 in Sneek. Johanna is overleden op donderdag 02-09-1880 in Sneek, 7 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 02-09-1880.
7 Kornelis Boot, geboren op dinsdag 29-08-1876 in Sneek. Volgt XIII-m.
8 Attje Boot, geboren op zaterdag 14-12-1878 in Sneek. Attje is overleden op maandag 23-06-1879 in Sneek, 6 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 23-06-1879.
9 Jetze Boot, geboren op vrijdag 14-05-1880 in Sneek. Jetze is overleden op donderdag 29-03-1951 in Sneek, 70 jaar oud. Woonplaats: (woonde te Hoorn en Sneek). Beroep: los werkman en veedrijver. Religie: N.H.. Notitie bij Jetze: op 09-07-1935 in het armhuis geweest, maar voor hoelang is niet bekend. Van 26-04-1893 tot 12-11-1894 werkzaam als scheepstimmerman bij G. Barkmeijer Scheepstimmerwerf buiten de kom, Woudvaard 296 te Sneek. Jetze heeft bij Antje Bergsma een kind verwekt genaamt Popke Zwaagman. Jetze bleef ongehuwd.

XII-d Durk Boot is geboren op dinsdag 28-07-1840 in Sneek, zoon van Leendert Jaspers Boot en Aaltje (Alida) Hendriks Nagel. Van de geboorte is aangifte gedaan op woensdag 29-07-1840. Durk is overleden op woensdag 13-11-1907 in Sneek, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 14-11-1907 [bron: akte 173]. Beroep: sjouwerman, touwslager. Notitie bij Durk:

uit het inschrijfregister van Sneek van het jaar 1859: dat hem bij lichting is ten deel gevallen no. 74 en dat hij vervolgens door de militieraad uit hoofde van broederdienst, in 1859, 1860, 1861 en telkens voor een jaar en in 1862 op grond van art. 190 der Wet van dienst is vrijgesteld, gegeven te Leeuwarden 30 Mei 1864.

Durk trouwde, 23 jaar oud, op zondag 19-06-1864 in Sneek [bron: akte 59] met Aaltje Kappenburg, 19 jaar oud. Notitie: Aaltje had een certificaat van onvermogen zodat ze niets behoefden te betalen met betrekking tot hun huwelijk (Huwelijkse bijlagen, afgegeven te Sneek, den 27 Mei 1864).
Aaltje is geboren op maandag 18-11-1844 in Sneek, dochter van Auke Tammes Kappenburg en Geertruida Lapolder. Bij de geboorte van Aaltje: gewettigd; geboren in Groningen?. Aaltje is overleden op dinsdag 26-09-1911 in Sneek, 66 jaar oud.
Kinderen van Durk en Aaltje:

1 Auke Boot, geboren op dinsdag 23-05-1865 in Sneek. Volgt XIII-n.
2 Geertruida Boot, geboren op zondag 16-06-1867 in Sneek. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 17-06-1867 [bron: akte 174].
3 Aaltje Boot, geboren op zaterdag 01-01-1870 in Sneek. Volgt XIII-o.
4 Leentje Boot, geboren op zaterdag 27-07-1872 in Sneek. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 27-07-1872 [bron: akte 206]. Leentje is overleden op donderdag 10-07-1873 in Sneek, 11 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 11-07-1873 [bron: akte 139].
5 Elizabeth Boot, geboren op vrijdag 27-03-1874 in Sneek. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 27-03-1874 [bron: akte 78].
6 Jasper Boot, geboren op maandag 10-07-1876 in Sneek. Volgt XIII-p.
7 Leendert Boot, geboren op zaterdag 14-12-1878 in Sneek. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 14-12-1878 [bron: akte 360]. Leendert is overleden op zondag 13-04-1879 in Sneek, 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 15-04-1879 [bron: akte 77].
8 Johanna Boot, geboren op dinsdag 30-03-1880 in Sneek. Volgt XIII-q.
9 Leendert Boot, geboren op vrijdag 15-09-1882 in Sneek. Volgt XIII-r.
10 Cornelis Boot, geboren op maandag 01-06-1885 in Sneek. Volgt XIII-s.

XII-e Elisabeth Boot is geboren op maandag 23-03-1846 in Sneek, dochter van Leendert Jaspers Boot en Aaltje (Alida) Hendriks Nagel. Elisabeth is overleden op dinsdag 24-12-1918 in Sneek, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 24-12-1918. Beroep: dienstbode. Elisabeth trouwde, 24 jaar oud, op zondag 14-08-1870 in Sneek [bron: akte 45] met Harmen Schuil, 25 jaar oud. Notitie: vader Paulus Schuil was niet aanwezig bij het huwelijk van zoon Harmen, omdat hij in dienst zat als militair.
Harmen is geboren op zaterdag 23-11-1844 in Sneek. Harmen is overleden op woensdag 17-11-1909 in Sneek, 64 jaar oud. Notitie bij Harmen: zoon van Paulus Annes Schuil en Eke Modderman. Beroep: huisschilder.
Kinderen van Elisabeth en Harmen:

1 Eeke Schuil, geboren op donderdag 01-02-1872 in Sneek. Eeke is overleden op maandag 08-01-1945 in Sneek, 72 jaar oud. Beroep: werkvrouw. Eeke bleef ongehuwd.
2 Aaltje Schuil, geboren op donderdag 07-05-1874 in Sneek. Woonplaats: Amsterdam.
3 Paulus Schuil, geboren op dinsdag 20-02-1877 in Sneek. Volgt XIII-t.
4 Henderika Schuil, geboren op dinsdag 03-09-1878 in Sneek. Volgt XIII-u.
5 Willem Schuil, geboren op zaterdag 05-11-1881 in Sneek. Volgt XIII-v.
6 Leendert Schuil, geboren op donderdag 01-05-1884 in Sneek. Volgt XIII-w.
7 Harmen Schuil, geboren op dinsdag 07-12-1886 in Sneek.
8 Johanna Schuil, geboren op woensdag 28-08-1889 in Sneek. Volgt XIII-x.

XII-f Anna Carolina Henrijetta van der Valk is geboren op zaterdag 02-05-1812 in Gouda, dochter van Johannes van der Valk en Pieternella Boot. Beroep: dienstbode, werkster, winkelierster. Anna Carolina Henrijetta:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 26-08-1835 in Gouda [bron: akte 100] met Markus Joachim van Loon, 24 jaar oud. Markus Joachim is geboren in 1811 in Gouda. Notitie bij Markus Joachim: zoon van Willem van Loon, touwspinner, baandersbaas, en Maria Dorothea Fredriks. Beroep: baandersknecht.
(2) trouwde, 37 jaar oud, op woensdag 19-09-1849 in Gouda [bron: akte 89] met Teunis Spieringshoek, 30 jaar oud. Teunis is geboren op vrijdag 16-04-1819 in Gouda. Notitie bij Teunis: zoon van Cornelis Spieringshoek, pijpenmaker, en Johanna van der Kleij, werkster. Beroep: pijpenmaker.

XII-g Pieternella van der Valk is geboren op dinsdag 31-05-1814 in Gouda, dochter van Johannes van der Valk en Pieternella Boot. Van de geboorte is aangifte gedaan op donderdag 02-06-1814 [bron: akte 164]. Beroep: dienstbode. Pieternella trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 08-07-1835 in Gouda [bron: akte 77] met Hendrik Gerardus Taat, 21 jaar oud. Hendrik Gerardus is geboren op dinsdag 31-08-1813 in Gouda. Notitie bij Hendrik Gerardus: zoon van Dirk Gerardus Taat, militair (als fuselier te Magelang in Ned. Indië overleden) en Adriana van Os, pijpenmaakster te Gouda. Beroep: baandersknecht.

XII-h Elisabeth van der Valk is geboren omstreeks 1817 in Gouda, dochter van Johannes van der Valk en Pieternella Boot. Beroep: pijpenmaakster. Elisabeth trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op woensdag 09-10-1839 in Gouda [bron: akte 68] met Frank de Weger, ongeveer 18 jaar oud. Frank is geboren omstreeks 1821 in Gouda. Notitie bij Frank: zoon van Johanna de Weger (pijpenmaakster te Gouda). Beroep: baandersknecht.

XII-i Leendert van der Valk is geboren in 1819 in Gouda, zoon van Johannes van der Valk en Pieternella Boot. Beroep: baandersknecht, baanspinner. Leendert trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 21-06-1843 in Gouda [bron: akte 42] met Maria Johanna IJsselsteijn, ongeveer 24 jaar oud. Maria Johanna is geboren omstreeks 1819 in Gouda. Notitie bij Maria Johanna: dochter van Gerrit IJsselsteijn (baandersknecht te Gouda) en Tona de Gruyl (hekelster te Gouda).

XII-j Johannes van der Valk is geboren omstreeks 1821 in Gouda, zoon van Johannes van der Valk en Pieternella Boot. Beroep: schoenmaker(sknecht). Johannes trouwde, ongeveer 20 jaar oud, op woensdag 12-05-1841 in Gouda [bron: akte 23] met Jannigje Kwinkelenberg, ongeveer 25 jaar oud. Jannigje is geboren omstreeks 1816 in Gouda. Notitie bij Jannigje: dochter van Willem Kwinkelenberg (veenman te Gouda), en Marrigje Frederiks (overleden). Beroep: dienstbode.

XII-k Geertruida van der Valk is geboren in 1834 in Gouda, dochter van Johannes van der Valk en Pieternella Boot. Geertruida trouwde, 28 jaar oud, op woensdag 05-11-1862 in Gouda [bron: akte 104] met Bastiaan Mullaart, ongeveer 23 jaar oud. Bastiaan is geboren omstreeks 1839 in Gouda. Notitie bij Bastiaan: zoon van Arie Mullaart, touwspinner te Gouda, en Adriana de Jong. Beroep: metselaar.

XII-l Wilhelmina Carolina Schumer is geboren omstreeks 1825 in Gouda, dochter van Jacobus Schumer en Janna (Johanna) Boot. Wilhelmina Carolina is overleden op woensdag 13-05-1908 in Delft, ongeveer 83 jaar oud [bron: akte 268]. Wilhelmina Carolina:
(1) trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op donderdag 29-01-1852 in Gouda [bron: akte 7] met Pieter Spierenburg, 28 jaar oud. Pieter is geboren op vrijdag 08-08-1823 in Rotterdam. Notitie bij Pieter: zoon van Pieter Spierenburg, concierge te Rotterdam, en Geertje Ligterink (overleden). Beroep: kantoorbediende.
(2) trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op woensdag 09-08-1854 in Delft [bron: akte 101] met Hendrik Hansler, ongeveer 28 jaar oud. Hendrik is geboren omstreeks 1826 in Delft. Hendrik is overleden in 1912, ongeveer 86 jaar oud. Notitie bij Hendrik: zoon van Johan Diederich Hansler en Dirkje van Daelen.

XII-m Frederika Schumer is geboren op woensdag 02-02-1831 in Gouda, dochter van Jacobus Schumer en Janna (Johanna) Boot. Religie: N.H.. Frederika trouwde, 36 jaar oud, op donderdag 01-08-1867 in Gouda [bron: akte 84] met Hendrikus van Zanten, ongeveer 49 jaar oud. Hendrikus is geboren omstreeks 1818 in Megen. Notitie bij Hendrikus: zoon van Johanna van Zanten; weduwnaar van Gezina Johanna Busé. Beroep: wachtmeester van de dragonders.

XII-n Jacobus Schumer is geboren op woensdag 28-05-1834 in Gouda, zoon van Jacobus Schumer en Janna (Johanna) Boot. Beroep: bankbediende en beambte armkamer. Religie: N.H.. Jacobus trouwde, 40 jaar oud, op donderdag 10-09-1874 in Rotterdam [bron: akte 911] met Barendina Spierenburg, ongeveer 28 jaar oud. Barendina is geboren omstreeks 1846 in Rotterdam. Notitie bij Barendina: dochter van Pieter Spierenburg en Barendina van Koetsveld.

XII-o Pieter Boot is geboren op woensdag 21-03-1827 in Gouda, zoon van Pieter Boot en Sophia (Lucia) Hartjesveld. Bij de geboorte van Pieter: 21-01-1827?. Pieter is overleden op woensdag 19-08-1863 in Gouda, 36 jaar oud. Beroep: sjouwerman. Religie: R.K.. Pieter trouwde, 29 jaar oud, op woensdag 11-06-1856 in Gouda [bron: akte 62] met Geertruida van der Kemp, 30 jaar oud. Notitie: Pieter erkend bij huwelijk ouders.
Geertruida is geboren op woensdag 24-05-1826 in Gouda. Notitie bij Geertruida: dochter van Hendrik van der Kemp (06-05-1795 Gouda), pijpmakersknecht, getrouwd 11-10-1815 te Gouda met Geertrui Schoon (14-02-1790 Gouda), pijpenmaakster; hertrouwde op 26-10-1864 te Gouda [bron: akte 136] met Johan Dirk Everling, touwspinner en kleingarenspinner, geboren op 09-04-1820 te Gouda, zoon van Johannes Everling en Maria Vermeij, weduwnaar van Adriana Lourier, hekelster, geboren op 17-04-1821 te Gouda, dochter van Dirk Lourier, baandersknecht, en Goverwina Hogervorst; hertrouwde op 05-10-1881 te Gouda [bron: akte 100] met Andries Jacobus Verkaaik, koopman, geboren omstreeks 1834 te Gouda, zoon van Matthijs Andries Verkaaik en Klara de Wind, weduwnaar van Johanna van der Pool; hertrouwde op 21-11-1883 te Gouda [bron: akte 133] met Hendrikus Jacobus Franken (1843). Beroep: werkster. Religie: N.H.
Kinderen van Pieter en Geertruida:

1 Pieter Boot, geboren op zaterdag 02-09-1854 in Gouda. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: akte 406]. Bij de geboorte van Pieter: erkend bij huwelijk ouders.
2 Leendert Johannes Boot, geboren op dinsdag 04-10-1859 in Gouda. Volgt XIII-y.
3 Geertruij Boot, geboren op zaterdag 27-04-1861 in Gouda. Volgt XIII-z.
4 Pieter Boot, geboren op dinsdag 14-10-1862 in Gouda. Pieter is overleden op donderdag 05-11-1863 in Gouda, 1 jaar oud. Religie: R.K. gedoopt.
5 Pieternella Boot, geboren op zondag 17-01-1864 in Gouda. Religie: R.K..

XII-p Leendert Boot is geboren op vrijdag 22-11-1833 in Gouda, zoon van Pieter Boot en Sophia (Lucia) Hartjesveld. Van de geboorte is aangifte gedaan op zaterdag 23-11-1833. Leendert is overleden op maandag 27-05-1918 in Den Haag, 84 jaar oud. Beroep: sjouwerman, arbeider, pakhuisknecht. Religie: R.K.. Leendert trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 03-08-1859 in Gouda [bron: akte 88] met Christina Dullemeijer, 25 jaar oud. Christina is geboren op zaterdag 28-09-1833 in Waddinxveen. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 30-09-1833. Christina is overleden op woensdag 27-01-1892 in Gouda, 58 jaar oud. Notitie bij Christina: dochter van Johannes Dullemeijer en Elisabeth van Leeuwen, weduwe van Arie den Held. Beroep: werkster. Religie: R.K.
Kinderen van Leendert en Christina:

1 Johanna Boot, geboren op dinsdag 28-08-1860 in Gouda.
2 Johannes Petrus Boot, geboren op donderdag 18-12-1862 in Gouda. Volgt XIII-aa.
3 Lucia Boot, geboren op zondag 20-08-1865 in Gouda. Lucia is overleden op zondag 09-06-1867 in Gouda, 1 jaar oud. Religie: R.K. gedoopt.
4 Petrus Boot, geboren op zaterdag 21-12-1867 in Gouda. Petrus is overleden op woensdag 15-12-1869 in Gouda, 1 jaar oud. Religie: R.K. gedoopt.
5 Christina Boot, geboren op vrijdag 31-12-1869 in Gouda. Christina is overleden op zaterdag 29-04-1871 in Gouda, 1 jaar oud. Religie: R.K. gedoopt.
6 Leonardus Boot, geboren op woensdag 03-04-1872 in Gouda. Volgt XIII-ab.
7 Elisabeth Boot, geboren op donderdag 20-08-1874 in Gouda. Volgt XIII-ac.
8 Wilhelmina Boot, geboren op zondag 15-07-1877 in Gouda. Bij de geboorte van Wilhelmina: 15-05-1877?. Religie: R.K..

XII-q Johanna Boot is geboren op woensdag 15-01-1840 in Gouda, dochter van Pieter Boot en Sophia (Lucia) Hartjesveld. Beroep: werkster, hekelster. Religie: R.K.. Johanna trouwde, 20 jaar oud, op woensdag 29-08-1860 in Gouda [bron: akte 103] met Bastiaan Snel, 23 jaar oud. Bastiaan is geboren op woensdag 29-03-1837 in Gouda. Notitie bij Bastiaan: zoon van Bastiaan Snel (1799), pijpmaker, en Adriana Bonheur, pijpmaakster. Beroep: metselaar(sknecht), stoker. Religie: N.H.
Kinderen van Johanna en Bastiaan:

1 Bastiaan Snel, geboren in 1861.
2 Petronella Snel, geboren op zaterdag 31-05-1862 in Gouda. Volgt XIII-ad.
3 Adriana Snel, geboren omstreeks 1865 in Gouda. Volgt XIII-ae.
4 Adrianus Snel, geboren op vrijdag 03-02-1865 in Gouda. Religie: R.K..

XII-r Johannes Bartholomeus Boot is geboren op donderdag 08-07-1847 in Gouda, zoon van Pieter Boot en Sophia (Lucia) Hartjesveld. Beroep: sjouwerman (1870), arbeider, visser. Religie: R.K.. Johannes Bartholomeus trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 27-08-1870 in Gouda [bron: akte 120] met Wilhelmina (Dina) Donk, 21 jaar oud. Wilhelmina (Dina) is geboren op zondag 12-11-1848 in Gouda. Notitie bij Wilhelmina (Dina): dochter van Jan Donk, pijpenmaker, warmoezenier, tuinman, en Neeltje Streng, fabriekwerkster. Beroep: fabriekswerkster. Religie: R.K.
Kinderen van Johannes Bartholomeus en Wilhelmina (Dina):

1 Cornelia Boot, geboren op woensdag 26-04-1871 in Gouda. Cornelia is overleden op maandag 28-07-1873 in Gouda, 2 jaar oud. Religie: R.K. gedoopt.
2 Johannes Boot, geboren op vrijdag 04-12-1874 in Gouda. Volgt XIII-af.
3 Lucia Boot, geboren op zaterdag 14-04-1877 in Gouda. Religie: R.K.
4 Cornelia Boot, geboren op donderdag 22-01-1880 in Gouda. Religie: R.K. gedoopt.
5 Leendert Boot, geboren op zondag 18-10-1891 in Gouda. Volgt XIII-ag.

XII-s Pieter van Riemsbergen is geboren in 1826 in Gouda, zoon van Frans van Riemsbergen en Geertruij Boot. Pieter is overleden in 1882, 56 jaar oud. Beroep: touwslager. Pieter trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 28-08-1850 in Gouda [bron: akte 108] met Isabella Binnendijk, ongeveer 25 jaar oud. Isabella is geboren omstreeks 1825 in Gouda. Notitie bij Isabella: dochter van Thomas Binnendijk (pijpmaker te Gouda) en Pieternella van der Pijl (overleden). Beroep: blekersdienstbode.

XII-t Frans van Riemsbergen is geboren in 1829 in Gouda, zoon van Frans van Riemsbergen en Geertruij Boot. Beroep: touwspinner. Frans trouwde, 29 jaar oud, op woensdag 15-12-1858 in Gouda [bron: akte 129] met Johanna de Koning, ongeveer 32 jaar oud. Johanna is geboren omstreeks 1826 in Gouda. Notitie bij Johanna: dochter van Salomon de Koning, pijpenmaker te Gouda en Geertrui van Statum; weduwe van Pieter de Jong. Beroep: hekelster.

XII-u Alida Maria van Riemsbergen is geboren op woensdag 20-08-1834 in Gouda, dochter van Frans van Riemsbergen en Geertruij Boot. Beroep: dienstbode. Religie: N.H.. Alida Maria trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 16-05-1860 in Gouda [bron: akte 45] met Gerrit IJsselstijn, ongeveer 23 jaar oud. Gerrit is geboren omstreeks 1837 in Gouda. Notitie bij Gerrit: zoon van Gerrit IJsselstijn, touwspinner, en Tona de Gruijl. Beroep: fabriekswerker.

XII-v Pieternella van Riemsbergen is geboren op zaterdag 03-12-1836 in Gouda, dochter van Frans van Riemsbergen en Geertruij Boot. Beroep: dienstbode. Religie: N.H.. Pieternella:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 16-01-1861 in Gouda [bron: akte 3] met Hendrik Moleveld, ongeveer 23 jaar oud. Hendrik is geboren omstreeks 1838 in Gouda. Hendrik is overleden vóór 1875, ongeveer 37 jaar oud. Notitie bij Hendrik: zoon van Pieter Moleveld, tuinman te Gouda, en Sijtje Pauw, werkster te Gouda. Beroep: timmerman.
(2) trouwde, 38 jaar oud, op woensdag 24-03-1875 in Gouda [bron: akte 21] met Arie Tukker, ongeveer 52 jaar oud. Arie is geboren omstreeks 1823 in Gouda. Notitie bij Arie: zoon van Arie Tukker en Elisabeth Gielen (beiden overleden voor 1875). Beroep: kleermaker.

XII-w Maria van Riemsbergen is geboren op zondag 10-02-1839 in Gouda, dochter van Frans van Riemsbergen en Geertruij Boot. Maria is overleden in 1914, 75 jaar oud. Beroep: dienstbode. Religie: N.H.. Maria:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 13-04-1864 in Gouda [bron: akte 26] met Johannes van Leeuwen, ongeveer 24 jaar oud. Johannes is geboren omstreeks 1840 in Gouda. Notitie bij Johannes: zoon van Jacob van Leeuwen, pijpenmaker te Gouda, en Johanna Catharina Schoonderwoerd. Beroep: sjouwerman.
(2) trouwde, 43 jaar oud, op woensdag 05-04-1882 in Gouda [bron: akte 36] met Gerrit van der Klein (Kleijn), 42 jaar oud. Gerrit is geboren op donderdag 12-03-1840 in Gouda, zoon van Gerrit van der Klein (Kleijn) en Maria Boot. Beroep: touwspinner. Religie: N.H..

XII-x Geertrui van Riemsbergen is geboren op zaterdag 19-04-1851 in Gouda, dochter van Frans van Riemsbergen en Geertruij Boot. Beroep: dienstbode. Religie: N.H.. Geertrui trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 05-08-1874 in Gouda [bron: akte 116] met Cornelis Schouten, ongeveer 22 jaar oud. Cornelis is geboren omstreeks 1852 in Gouda. Notitie bij Cornelis: zoon van Aris Schouten, schipper te Gouda, en Lena Maria Dijkman. Beroep: kuiper.

XIII-a Aaltje Post is geboren op maandag 11-03-1861 in IJlst, dochter van Jetze Post en Henderika (Hendrika, Hendrica) Boot. Aaltje is overleden op woensdag 24-12-1884 in IJlst, 23 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 27-12-1884. Aaltje trouwde, 23 jaar oud, op dinsdag 01-04-1884 in IJlst met Pieter Sloot, 26 jaar oud. Pieter is geboren op maandag 14-09-1857 in Vinkega. Pieter is overleden op zondag 19-02-1911 in Sneek, 53 jaar oud. Notitie bij Pieter: zoon van Jan Berend Sloot, arbeider, en Maria Pieters Lepping, arbeidster en dienstmeid. Beroep: werkman.

XIII-b Rients Post is geboren op donderdag 21-05-1863 in IJlst, zoon van Jetze Post en Henderika (Hendrika, Hendrica) Boot. Rients is overleden op vrijdag 16-09-1938 in Sneek, 75 jaar oud. Beroep: machinist en opzichter Nederlandse Tram Maatschapij. Rients:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op zondag 03-06-1888 in IJlst met Aukje Schregardus, 28 jaar oud. Aukje is geboren op dinsdag 11-10-1859 in Dokkum. Aukje is overleden op vrijdag 16-05-1890 in Smallingerland, 30 jaar oud. Notitie bij Aukje: dochter van Frederik Machiels Schregardus, bakkersknecht, en Sipkje Pieters Prins, naaister.
(2) trouwde, 28 jaar oud, op zondag 22-11-1891 in Dokkum met Maaike van der Mey, 27 jaar oud. Maaike is geboren op woensdag 27-04-1864 in Dokkum. Notitie bij Maaike: dochter van Ulbe van der Mey en Antje Wassenaar.

XIII-c Leendert Post is geboren op donderdag 28-09-1865 in IJlst, zoon van Jetze Post en Henderika (Hendrika, Hendrica) Boot. Leendert is overleden op zaterdag 03-03-1945 in Sneek, 79 jaar oud. Leendert:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op zondag 29-01-1888 in IJlst met Geeske de Jong.
(2) trouwde, 56 jaar oud, op donderdag 29-09-1921 in Wymbritseradeel met Ymkje Aukema, 55 jaar oud. Ymkje is geboren op zaterdag 05-05-1866 in Burgwerd. Notitie bij Ymkje: dochter van Murk Aukes Aukema, boer te Tjerkwerd en winkelier te Hidaard, en Jeltje Wiarda, weduwe van Jelle Stoffelsma.

XIII-d Sijbe Post is geboren op maandag 27-12-1869 in IJlst, zoon van Jetze Post en Henderika (Hendrika, Hendrica) Boot. Beroep: schoenmaker. Sijbe trouwde, 25 jaar oud, op zondag 19-05-1895 in IJlst met Hiske van der Zee, 23 jaar oud. Hiske is geboren op vrijdag 10-11-1871 in Uitwellinga. Notitie bij Hiske: dochter van Johannes Eeuwes van der Zee, schipper, en Nantje Jans Hamersma. Beroep: dienstbode.

XIII-e Leendert Sipkes is geboren op zondag 13-11-1859 in Sneek, zoon van Eelke Sipkes en Johanna Boot. Leendert is overleden op vrijdag 11-04-1919 in Zutphen, 59 jaar oud. Beroep: steenhouwer. Leendert trouwde, 29 jaar oud, op woensdag 26-06-1889 in Zutphen [bron: akte 58] met Anna Scheepvaart, 31 jaar oud. Anna is geboren op zaterdag 13-02-1858 in Sneek. Anna is overleden op dinsdag 19-02-1935 in Zutphen, 77 jaar oud. Notitie bij Anna: dochter van Kornelis Klazes Scheepvaart, scheepstimmerknecht, en Sebilla Nonhof. Beroep: dienstmeid.

XIII-f Henderikus Sipkes is geboren op dinsdag 12-04-1864 in Sneek, zoon van Eelke Sipkes en Johanna Boot. Henderikus is overleden op maandag 01-03-1937 in Assen, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 01-03-1937 [bron: akte 74]. Woonplaats: Opsterland. Beroep: stucadoor. Henderikus trouwde, 25 jaar oud, op zondag 30-06-1889 in Sneek met Joosje Langiers (Langius), 24 jaar oud. Joosje is geboren op maandag 12-06-1865 in Sneek. Joosje is overleden op donderdag 19-09-1940 in Gorredijk, 75 jaar oud. Notitie bij Joosje: dochter van Sybe Langiers en Tietje de Boer.

XIII-g Klaaske Sipkes is geboren op zaterdag 14-07-1866 in Sneek, dochter van Eelke Sipkes en Johanna Boot. Klaaske trouwde, 20 jaar oud, op zondag 01-08-1886 in Sneek met Hendrik Wilhelm Herman Selgert, 26 jaar oud. Hendrik Wilhelm Herman is geboren op zondag 18-12-1859 in Zutphen. Notitie bij Hendrik Wilhelm Herman: zoon van Hendrik Wilhelm Herman Selgert en Maria Angenieta .... Beroep: koopmansknecht.
Kind van Klaaske en Hendrik Wilhelm Herman:

1 Maria Agnietha Selgert, geboren op zaterdag 25-09-1886 in Sneek. Volgt XIV-a.

XIII-h Trijntje Sipkes is geboren op maandag 18-07-1870 in Sneek, dochter van Eelke Sipkes en Johanna Boot. Trijntje is overleden op woensdag 01-03-1939 in Apeldoorn, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 02-03-1939 [bron: akte 160]. Trijntje trouwde, 23 jaar oud, op zondag 30-07-1893 in Sneek met Reinder Kalksma, 23 jaar oud. Reinder is geboren op zondag 05-06-1870 in Sneek. Notitie bij Reinder: zoon van Symon Kalksma en Berber Dijkstra. Woonplaats: Apeldoorn. Beroep: metaalbewerker.

XIII-i Aaltje Sipkes is geboren op dinsdag 26-01-1875 in Sneek, dochter van Eelke Sipkes en Johanna Boot. Aaltje trouwde, 45 jaar oud, op donderdag 04-11-1920 in Rheden [bron: akte 167] met Abraham Mol, ongeveer 43 jaar oud. Abraham is geboren omstreeks 1877 in Nieuwenhoorn. Notitie bij Abraham: zoon van Cornelis Mol en Maartje Kleijburg, weduwnaar van Catharina Blokzijl. Beroep: rijksveldwachter.

XIII-j Aaltje Boot is geboren op vrijdag 08-11-1861 in Sneek, dochter van Jasper Boot en Attje (Aaltje) Westerbaan. Aaltje is overleden op maandag 13-03-1944 in Sneek, 82 jaar oud. Aaltje trouwde, 20 jaar oud, op zondag 20-08-1882 in Sneek [bron: akte 43] met Keimpe Ring(s)ma, 24 jaar oud. Notitie: gewettigd bij hun huwelijk; Keimpe is getrouwd met toestemming "van het 1 regiment Infanterie getekend de Kolonel bij afwezigheid van de Luitenant-Kolonel".
Keimpe is geboren op vrijdag 27-11-1857 in Franeker. Keimpe is overleden op maandag 10-02-1941 in Sneek, 83 jaar oud. Bij het overlijden van Keimpe: 10-02-1942?. Notitie bij Keimpe: zoon van Marten Keimpes Ringma en Durkje Harmens Hoekstra. Beroep: arbeider, koopmansknecht.
Kinderen van Aaltje en Keimpe:

1 Dirkje Ringma, geboren op woensdag 26-09-1883 in Sneek. Volgt XIV-b.
2 Attje Ringma, geboren op vrijdag 22-08-1884 in Sneek. Volgt XIV-c.
3 Marten Ringma, geboren op vrijdag 30-10-1885 in Sneek. Marten is overleden op vrijdag 07-01-1887 in Sneek, 1 jaar oud.
4 Trijntje Ringma, geboren op woensdag 01-06-1887 in Sneek. Volgt XIV-d.
5 Leendert Ringma, geboren in 1888. Leendert is overleden in 1889, 1 jaar oud.
6 IJsbrand Ring(s)ma, geboren op donderdag 20-02-1890 in Sneek. Volgt XIV-e.
7 Hendrika Ringma, geboren op dinsdag 29-09-1891 in Sneek. Hendrika is overleden op vrijdag 28-04-1893 in Sneek, 1 jaar oud.
8 Marten Ringma, geboren op donderdag 19-10-1893. Marten is overleden op maandag 08-01-1894, 2 maanden oud.
9 Hendrika Ringma, geboren op dinsdag 11-12-1894 in Sneek.
10 Marten Ringma, geboren op dinsdag 07-04-1896 in Sneek. Volgt XIV-f.
11 Leendert Ringma, geboren op donderdag 14-10-1897 in Sneek. Volgt XIV-g.
12 dochter Ringma, levenloos geboren op woensdag 26-04-1899 in Sneek. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 26-04-1899.
13 Harmen Ringma, geboren op zaterdag 29-09-1900 in Sneek. Volgt XIV-h.
14 Rinske Ringma, geboren op woensdag 23-04-1902 in Sneek. Volgt XIV-i.
15 Ritske Ringma, geboren op maandag 27-06-1904 in Sneek. Ritske is overleden op vrijdag 10-02-1905 in Sneek, 7 maanden oud.

XIII-k Rinskje Boot is geboren op donderdag 25-01-1866 in Sneek, dochter van Jasper Boot en Attje (Aaltje) Westerbaan. Rinskje is overleden op zondag 18-05-1924 in Sneek, 58 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 19-05-1924. Rinskje trouwde, 22 jaar oud, op zondag 30-12-1888 in Sneek [bron: akte 68] met Jan van der Horst, 25 jaar oud. Jan is geboren op zondag 10-05-1863 in Sneek. Jan is overleden op zaterdag 08-04-1944 in Sneek, 80 jaar oud. Notitie bij Jan: zoon van Pieter van der Horst en Martje Koster, hertrouwde op 15-05-1926 te Sneek met Attje Steigena, geboren op 26-06-1868 te Hemelen, overleden op 17-08-1946 te Sneek, dochter van Nolke Berends Steigena en Trijntje Haijes Sennip, weduwe van Meindert de Boer. Beroep: timmerman, visboer.
Kinderen van Rinskje en Jan:

1 Bonne van der Horst, geboren op donderdag 30-08-1883 in Sneek. Bonne is overleden op woensdag 23-01-1884 in Sneek, 4 maanden oud.
2 Martje van der Horst, geboren op vrijdag 14-06-1889 in Sneek. Volgt XIV-j.
3 Pieter van der Horst, geboren op maandag 03-03-1890 in Sneek. Volgt XIV-k.
4 Leendert van der Horst, geboren op zaterdag 10-10-1891 in Sneek. Volgt XIV-l.
5 Atje van der Horst, geboren op zondag 20-08-1893 in Sneek. Volgt XIV-m.
6 Theunis van der Horst, geboren op zondag 11-08-1895 in Sneek. Volgt XIV-n.
7 Arnoldina van der Horst, geboren op dinsdag 27-04-1897 in Sneek. Arnoldina is overleden op donderdag 22-07-1909 in Sneek, 12 jaar oud.
8 Henderika van der Horst, geboren op maandag 27-05-1901 in Sneek. Volgt XIV-o.

XIII-l Henderika Boot is geboren op dinsdag 09-05-1871 in Sneek, dochter van Jasper Boot en Attje (Aaltje) Westerbaan. Henderika is overleden op dinsdag 18-12-1962 in Sneek, 91 jaar oud. Henderika trouwde, 24 jaar oud, op zondag 15-03-1896 in Sneek [bron: akte 8] met Meine de Boer, 27 jaar oud. Notitie: aanwezig bij het huwelijk van Meine en Henderika was zijn grootvader Meine Jan de Boer, wonende te Wolvega, die toestemming gaf tot het huwelijk, omdat zijn ouders waren overleden.
Meine is geboren op woensdag 03-02-1869 in Tjerkgaast (Doniawerstal). Meine is overleden op vrijdag 04-03-1955 in Sneek, 86 jaar oud. Notitie bij Meine: zoon van Jan Meines de Boer, 1845-1886, boer te Follega, en Jeltje Annes Tromp, 1847-1892. Beroep: scheepstimmermansknecht.
Kinderen van Henderika en Meine:

1 Jeltje de Boer, geboren op dinsdag 08-01-1895 in Sneek. Volgt XIV-p.
2 Anna de Boer, geboren op vrijdag 12-06-1896 in Sneek. Volgt XIV-q.
3 Atje de Boer, geboren op dinsdag 11-01-1898 in Sneek. Volgt XIV-r.
4 Tjitske de Boer, geboren op woensdag 22-02-1905 in Sneek. Volgt XIV-s.
5 Jan de Boer (privé). Jan trouwde, 29 jaar oud, op maandag 12-04-1937 in Sneek met Dirkje Bruinsma, 26 jaar oud. Dirkje is geboren op donderdag 06-04-1911 in Scharnegoutum. Notitie bij Dirkje: dochter van Siek Bruinsma en Antje Bruinsma.

XIII-m Kornelis Boot is geboren op dinsdag 29-08-1876 in Sneek, zoon van Jasper Boot en Attje (Aaltje) Westerbaan. Kornelis is overleden op vrijdag 08-02-1963 in Sneek, 86 jaar oud. Beroep: scheepstimmerman. Religie: N.H.. Kornelis trouwde, 21 jaar oud, op zondag 24-10-1897 in Sneek [bron: akte 76] met Baatje Brantsma, 23 jaar oud. Baatje is geboren op zondag 02-08-1874 in Sneek. Baatje is overleden op zondag 18-10-1970 in Sneek, 96 jaar oud. Notitie bij Baatje: dochter van Jelte Brantsma, polijster, en Trijntje Baukes van Driesten, dienstmeid. Religie: N.H.
Kinderen van Kornelis en Baatje:

1 Jasper Boot, geboren op zaterdag 03-11-1894 in Sneek. Volgt XIV-u.
2 Jelte Boot, geboren op maandag 16-05-1898 in Sneek. Volgt XIV-v.
3 Cornelis Boot, geboren op vrijdag 18-11-1904 in Sneek. Volgt XIV-w.
4 Trijntje Boot (privé). Trijntje trouwde met Edjer de Jong (privé).

XIII-n Auke Boot is geboren op dinsdag 23-05-1865 in Sneek, zoon van Durk Boot en Aaltje Kappenburg. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 23-05-1865 [bron: akte 130]. Auke is overleden op dinsdag 04-06-1929 in Sneek, 64 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 05-06-1929 [bron: akte 91]. Beroep: visser (Sneek, 11 sept. 1903. De beroepsvisscher A. Boot alhier had hedenmorgen een aardig buitenkansje, dat om zijne bijzonderheid vermelding verdient. Zijn dobbers ophalende in de Witte Brekken, ving hij aan een daarvan een snoek van 7 kilogram zwaarte. Een wonder is het dat het dunne dobbergaren (gewoon katoengaren) niet door de vele scherpe tanden van het dier is stukgebeten of stukgeschuurd. De oudste visschers alhier herrinneren zich niet een dergelijk geval. Wel vingen zij aan den dobber veel kleinere snoeken, doch nooit van dit kolossale gewicht). Religie: Baptist. Auke trouwde, 24 jaar oud, op zondag 17-11-1889 in Sneek [bron: akte 76] met Harmke Pasma, 22 jaar oud. Harmke is geboren op donderdag 08-08-1867 in Sneek. Harmke is overleden op vrijdag 08-03-1957 in Sneek, 89 jaar oud. Notitie bij Harmke: dochter van Thys Pasma en Wijtske Fortuin. Religie: N.H.
Kinderen van Auke en Harmke:

1 Aaltje Boot, geboren op dinsdag 24-06-1890 in Sneek. Aaltje is overleden op woensdag 10-12-1902 in Sneek, 12 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 11-12-1902.
2 Wietske Boot, geboren op woensdag 29-06-1892 in Sneek. Volgt XIV-y.
3 Durk Boot, geboren op dinsdag 24-07-1894 in Sneek. Durk is overleden op zaterdag 29-07-1916 in Sneek, 22 jaar oud.
4 Ruurd Boot, geboren op donderdag 14-01-1897 in Sneek. Volgt XIV-z.
5 Geertruida Boot, geboren op maandag 19-09-1898 in Sneek. Geertruida is overleden op woensdag 05-10-1898 in Sneek, 16 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 05-10-1898.
6 Jeltje Boot, geboren op zondag 12-11-1899 in Sneek. Volgt XIV-aa.
7 Jasper Boot, geboren op zaterdag 14-06-1902 in Sneek. Beroep: pakhuisknecht.
8 Aaltje Boot, geboren op woensdag 16-11-1904 in Sneek. Volgt XIV-ab.
9 Thijs Boot, geboren op zaterdag 10-08-1907 in Sneek. Volgt XIV-ac.
10 Elizabeth Boot, geboren op zaterdag 11-12-1909 in Sneek. Elizabeth is overleden op woensdag 11-01-1911 in Sneek, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 12-01-1911.
11 Auke Boot (privé). Auke trouwde met Maria de Vries (privé).

XIII-o Aaltje Boot is geboren op zaterdag 01-01-1870 in Sneek, dochter van Durk Boot en Aaltje Kappenburg. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 03-01-1870 [bron: akte 1]. Aaltje trouwde, 17 jaar oud, op zondag 30-10-1887 in Sneek [bron: akte 69] met Berend Bakker, 21 jaar oud.
Notitie: op 19-09-1907 vertrok het gezin naar Alten-Bogge, Duitsland, waar Berend mijnwerker werd; op 16-11-1910 kwam Aaltje Boot als weduwe met kinderen terug uit Pelkem-Kreisham, Duitsland; op 19-03-1923 vertrokken naar Amsterdam.
Berend is geboren op maandag 14-05-1866 in Sneek. Notitie bij Berend: zoon van Harmen Bakker, zeilmaker, en Sytses Antje Terpstra. Beroep: werkman, pakhuisknecht, koopmansknecht.
Kinderen van Aaltje en Berend:

1 Anna Bakker, geboren op zondag 19-02-1888 in Sneek.
2 Aaltje Bakker, geboren op zondag 29-06-1890 in Sneek. Volgt XIV-ae.
3 Harmen Bakker, geboren op zaterdag 14-05-1892 in Sneek. Harmen is overleden op maandag 19-06-1893 in Sneek, 1 jaar oud.
4 Geertruida Bakker, geboren op zondag 29-07-1894 in Sneek.
5 Harmke Bakker, geboren op maandag 29-03-1897 in Sneek. Volgt XIV-af.
6 Harmen Bakker, geboren op woensdag 06-12-1899 in Sneek. Volgt XIV-ag.
7 Durkje Bakker, geboren op woensdag 26-03-1902 in Sneek.
8 Dedje Bakker, geboren op maandag 23-11-1903 in Sneek.
9 Auke Bakker, geboren op maandag 10-04-1905 in Sneek. Auke is overleden op dinsdag 05-12-1905 in Sneek, 7 maanden oud.
10 Auke Bakker (privé).
11 Bernhardt Bakker (privé).

XIII-p Jasper Boot is geboren op maandag 10-07-1876 in Sneek, zoon van Durk Boot en Aaltje Kappenburg. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 10-07-1876 [bron: akte 204]. Jasper is overleden op zondag 14-11-1954 in Sneek, 78 jaar oud. Beroep: visser (veroordeeld voor het "visschen in verboden tijd" in 1888 en 1889 "Kantongerecht Sneek 1838-1929 rolno: 156 en 262"). Jasper trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 06-04-1901 in Sneek [bron: akte 14] met Geertje de Wolf(f), 25 jaar oud. Geertje is geboren op donderdag 24-02-1876 in Sneek, dochter van Philippus de Wolf en Oentje Terpstra. Geertje is overleden op maandag 02-11-1964 in Sneek, 88 jaar oud. Beroep: dienstbode.
Kinderen van Jasper en Geertje:

1 Durk Boot, geboren op donderdag 24-10-1901 in Sneek. Volgt XIV-ah.
2 Oentje Boot, geboren op vrijdag 21-11-1902 in Sneek. Oentje is overleden op zaterdag 11-07-1903 in Sneek, 7 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 13-07-1903.
3 Philippus Boot, geboren op dinsdag 17-11-1903 in Sneek. Volgt XIV-ai.
4 Oentje Boot, geboren op zaterdag 24-12-1904 in Sneek. Volgt XIV-aj.
5 Auke Boot, geboren op maandag 17-12-1906 in Sneek. Volgt XIV-ak.
6 Aaltje Boot, geboren op woensdag 01-04-1908 in Sneek. Volgt XIV-al.
7 Wytse Boot, geboren op zaterdag 05-03-1910 in Sneek. Volgt XIV-am.
8 Aagje Boot (privé). Aagje trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 16-09-1933 in Sneek met Peter Ottema, 28 jaar oud. Peter is geboren op vrijdag 13-01-1905 in Stommeln, Keulen, Noordrijn-Westfalen, Duitsland. Peter is overleden op woensdag 31-10-1984 in Sneek, 79 jaar oud. Notitie bij Peter: zoon van Hendrik Ottema en Trijntje van der Werf. Beroep: spinner.
9 Elizabeth Boot (privé). Elizabeth trouwde, 29 jaar oud, op zaterdag 10-08-1946 in Sneek met Lieuwe de Haan, 42 jaar oud. Lieuwe is geboren op vrijdag 14-08-1903 in Sneek. Lieuwe is overleden op zaterdag 21-12-1963 in Sneek, 60 jaar oud. Notitie bij Lieuwe: zoon van Ekke de Haan, werkman, en Afke Sangers, dienstmeid, weduwnaar van Grietje Westbroek. Beroep: vishandelaar.

XIII-q Johanna Boot is geboren op dinsdag 30-03-1880 in Sneek, dochter van Durk Boot en Aaltje Kappenburg. Van de geboorte is aangifte gedaan op dinsdag 30-03-1880 [bron: akte 124]. Johanna is overleden op woensdag 09-02-1949 in Sneek, 68 jaar oud. Johanna trouwde, 20 jaar oud, op maandag 04-06-1900 in Sneek [bron: akte 52] met Jitze Jongsma, 24 jaar oud. Jitze is geboren op dinsdag 08-02-1876 in Oosterzee. Jitze is overleden op maandag 11-07-1955 in Sneek, 79 jaar oud. Notitie bij Jitze: zoon van Jacob Jans Jongsma, turfmaker en leerlooier, en Wibbigje Rinkes van der Kooy. Beroep: bankwerker, visser.
Kinderen van Johanna en Jitze:

1 Wibbigje Jongsma, geboren op maandag 22-10-1900 in Sneek.
2 Durk Jongsma, geboren op maandag 11-08-1902 in Sneek. Durk is overleden op donderdag 03-02-1949 in Sneek, 46 jaar oud.
3 Jacob Jongsma, geboren op maandag 11-07-1904 in Sneek. Jacob is overleden op maandag 09-04-1945, 40 jaar oud.
4 Aaltje Jongsma, geboren op dinsdag 17-07-1906 in Sneek. Aaltje is overleden op dinsdag 12-01-1937, 30 jaar oud.
5 Jan Jongsma (privé).
6 Auke Jongsma, geboren op dinsdag 25-10-1910 in Sneek. Volgt XIV-ap.
7 Rinke Jongsma (privé).
8 Jelle Jongsma (privé). Jelle trouwde met Hylkje Nijenhuis (privé).
9 dochter Jongsma, levenloos geboren op donderdag 12-10-1916 in Sneek. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 12-10-1916.
10 Elizabeth Jongsma (privé).
11 Martje Jongsma (privé).
12 Geertruida Jongsma (privé).

XIII-r Leendert Boot is geboren op vrijdag 15-09-1882 in Sneek, zoon van Durk Boot en Aaltje Kappenburg. Van de geboorte is aangifte gedaan op vrijdag 15-09-1882 [bron: akte 280]. Leendert is overleden op dinsdag 20-06-1950 in Sneek, 67 jaar oud. Beroep: touwslager, visser (van 14-08-1882 tot ? en van 06-04-1897 tot 07-06-1897 werkzaam bij de firma Lankhorst, touwslagerij op de Lijnbaansbuurt 225 te Sneek). Leendert trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 14-05-1904 in Sneek [bron: akte 20] met Maike Bakker, 26 jaar oud. Maike is geboren op woensdag 19-12-1877 in Sneek. Maike is overleden op zondag 01-05-1955 in Sneek, 77 jaar oud. Notitie bij Maike: dochter van Thomas Bakker, bakkersknecht, en Fjaltje de Bruin, naaister.
Kinderen van Leendert en Maike:

1 Aaltje Boot, geboren op vrijdag 05-08-1904 in Sneek. Volgt XIV-ar.
2 Fjaltje Boot, geboren op donderdag 25-01-1906 in Sneek. Volgt XIV-as.
3 Durk Boot, geboren op donderdag 11-04-1907 in Sneek. Volgt XIV-at.
4 Jetske Boot, geboren op vrijdag 16-07-1909 in Sneek. Volgt XIV-au.
5 dochter Boot, geboren op maandag 08-03-1915 in Sneek. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 09-03-1915.
6 Maike Boot (privé). Maike trouwde, 17 jaar oud, op zaterdag 22-12-1934 in Sneek met Durk Hoekstra, 22 jaar oud. Durk is geboren op dinsdag 14-05-1912 in Oudega. Durk is overleden op zondag 26-08-1962 in Australië, 50 jaar oud. Notitie bij Durk: zoon van Ype Hoekstra, reiziger, en Wiepkje Hoekstra. Beroep: los werkman.

XIII-s Cornelis Boot is geboren op maandag 01-06-1885 in Sneek, zoon van Durk Boot en Aaltje Kappenburg. Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 01-06-1885 [bron: akte 151]. Cornelis is overleden op zondag 05-02-1956 in Sneek, 70 jaar oud. Beroep: visser. Cornelis trouwde, 20 jaar oud, op zaterdag 10-02-1906 in Sneek [bron: akte 8] met Attje Venema, 21 jaar oud. Attje is geboren op vrijdag 02-05-1884 in Sneek. Attje is overleden op woensdag 29-01-1958 in Sneek, 73 jaar oud. Notitie bij Attje: dochter van Wijtse Venema (1852-1926), looiersknecht en visser, en Yda Bakkerus (1849-1892).
Kinderen van Cornelis en Attje:

1 Durk Boot, geboren op zondag 26-08-1906 in Sneek. Bij de geboorte van Durk: erkend door Cornelis. Durk is overleden op woensdag 28-12-1966 in Sneek, 60 jaar oud. Beroep: visser.
2 Wijtze Boot, geboren op maandag 23-09-1907 in Sneek. Wijtze is overleden op donderdag 07-11-1907 in Sneek, 1 maand oud.
3 Wijtze Boot (privé). Wijtze trouwde met J. van Muijnen (privé).
4 Yda Aaltje Boot, geboren op woensdag 21-02-1912 in Sneek. Volgt XIV-ax.
5 Aaltje Boot, geboren op donderdag 15-10-1914 in Sneek. Aaltje is overleden op dinsdag 08-06-1915 in Sneek, 7 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 09-06-1915.
6 Aaltje Boot, geboren op maandag 29-05-1916 in Sneek. Aaltje is overleden op zaterdag 29-05-1920 in Sneek, 4 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 31-05-1920.
7 Aaltje Boot (privé). Aaltje trouwde met Gerben Akkerman (privé).

XIII-t Paulus Schuil is geboren op dinsdag 20-02-1877 in Sneek, zoon van Harmen Schuil en Elisabeth Boot. Beroep: smidknecht en concierge. Paulus:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 31-05-1902 in Bolsward met Alida Johanna Grenerus, 26 jaar oud. Alida Johanna is geboren op woensdag 20-10-1875 in Bolsward. Alida Johanna is overleden op woensdag 12-04-1905 in Bolsward, 29 jaar oud. Notitie bij Alida Johanna: dochter van Aaltje Grenerus. (2) trouwde, 39 jaar oud, op zaterdag 15-04-1916 in Sneek met Jantje Mulder, 40 jaar oud. Notitie: bij hun huwelijk was geen familie aanwezig.
Jantje is geboren op zaterdag 08-05-1875 in Drogeham. Notitie bij Jantje: dochter van Jacob Jelles Mulder en Trijntje Goitzen de Boer, weduwe van Jorrit Kuipers.

XIII-u Henderika Schuil is geboren op dinsdag 03-09-1878 in Sneek, dochter van Harmen Schuil en Elisabeth Boot. Henderika trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 10-05-1906 in Enkhuizen [bron: akte 30] met Jetze Kruis, ongeveer 21 jaar oud. Jetze is geboren omstreeks 1885 in Koudum. Notitie bij Jetze: zoon van Jan Kruis, arbeider, en Hinke Rienstra. Beroep: scheepsbouwer.

XIII-v Willem Schuil is geboren op zaterdag 05-11-1881 in Sneek, zoon van Harmen Schuil en Elisabeth Boot. Beroep: metaalbewerker. Willem trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 27-07-1907 in Apeldoorn [bron: akte 148] met Johanna Dekker, 20 jaar oud. Johanna is geboren in 1887 in Apeldoorn. Notitie bij Johanna: dochter van Hendrik Dekker en Hendrikje Egthuizen.

XIII-w Leendert Schuil is geboren op donderdag 01-05-1884 in Sneek, zoon van Harmen Schuil en Elisabeth Boot. Beroep: magazijnknecht. Leendert trouwde, 20 jaar oud, op zaterdag 09-07-1904 in Sneek met Doetje Nauta, 19 jaar oud. Doetje is geboren op woensdag 21-01-1885 in Sneek. Doetje is overleden op zaterdag 05-11-1921 in Huizum, 36 jaar oud. Notitie bij Doetje: dochter van Wiebren Nauta en Janneke Tapernon.

XIII-x Johanna Schuil is geboren op woensdag 28-08-1889 in Sneek, dochter van Harmen Schuil en Elisabeth Boot. Beroep: dienstbode. Johanna trouwde, 23 jaar oud, op maandag 23-09-1912 in Sneek met Nanning Barends, 27 jaar oud. Nanning is geboren in 1885 in Enkhuizen. Notitie bij Nanning: zoon van Hendrik Cornelis Barends en Hendrika de Boer. Beroep: schoenmaker.

XIII-y Leendert Johannes Boot is geboren op dinsdag 04-10-1859 in Gouda, zoon van Pieter Boot en Geertruida van der Kemp. Beroep: fabriekswerker. Religie: R.K.. Leendert Johannes trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 04-07-1883 in Gouda [bron: akte 70] met Petronella Sophia Spruit, 25 jaar oud. Petronella Sophia is geboren in 1858 in Gouda. Notitie bij Petronella Sophia: dochter van Daniel Spruit, verver, en Josefina van Loon.
Kinderen van Leendert Johannes en Petronella Sophia:

1 Daniël Pieter Boot, geboren op zondag 15-02-1885 in Gouda. Volgt XIV-az.
2 Sophia Geertrui Boot, geboren omstreeks 1889 in Gouda. Volgt XIV-ba.

XIII-z Geertruij Boot is geboren op zaterdag 27-04-1861 in Gouda, dochter van Pieter Boot en Geertruida van der Kemp. Beroep: fabriekswerkster. Religie: R.K.. Geertruij:
(1) trouwde, 19 jaar oud, op woensdag 22-12-1880 in Gouda [bron: akte 150] met Martinus Wiltenburg, ongeveer 19 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op dinsdag 30-01-1894 (echtscheiding). Martinus is geboren omstreeks 1861. Notitie bij Martinus: zoon van Daniel Wiltenburg en Elizabeth van Houten. Beroep: metselaar.
(2) trouwde, 34 jaar oud, op woensdag 16-10-1895 in Rotterdam [bron: akte 1297] met Arie Gerardus Johannes Pijpers, ongeveer 25 jaar oud. Arie Gerardus Johannes is geboren omstreeks 1870 in Rotterdam. Notitie bij Arie Gerardus Johannes: zoon van Gerardus Johannes Pijpers en Margaretha Joanna van der Wal.
(3) trouwde, 54 jaar oud, op woensdag 03-11-1915 in Rotterdam [bron: akte p43v] met Antonius Deen, ongeveer 56 jaar oud. Antonius is geboren omstreeks 1859 in Grootebroek. Notitie bij Antonius: zoon van Klaas Pieterszoon Deen en Maria Agnes Stellenpohl.
Kind van Geertruij uit een onbekende relatie:

1 Daniel Boot, geboren op vrijdag 11-06-1880 in Gouda. Daniel is overleden op zondag 01-08-1880 in Gouda, 1 maand oud. Religie: R.K. gedoopt.

XIII-aa Johannes Petrus Boot is geboren op donderdag 18-12-1862 in Gouda, zoon van Leendert Boot en Christina Dullemeijer. Johannes Petrus is overleden op maandag 08-01-1945 in Den Haag, 82 jaar oud. Beroep: timmerman. Religie: R.K.. Johannes Petrus trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 25-06-1884 in Gouda [bron: akte 86] met Petronella Dongelmans, 22 jaar oud. Petronella is geboren op donderdag 15-08-1861 in Haastrecht. Petronella is overleden op vrijdag 07-12-1934 in Den Haag, 73 jaar oud. Notitie bij Petronella: dochter van Johannes Dongelmans (1826-1878), slachter, en Johanna Forrer (1830-).
Kinderen van Johannes Petrus en Petronella:

1 Johannes Boot, geboren in 1887. Beroep: arbeider.
2 Leendert Boot, geboren op vrijdag 10-02-1893 in Den Haag.
3 Elisabeth Boot, geboren op zondag 07-03-1897 in Den Haag. Volgt XIV-bb.
4 Catharina Boot, geboren op woensdag 30-10-1901 in Den Haag.

XIII-ab Leonardus Boot is geboren op woensdag 03-04-1872 in Gouda, zoon van Leendert Boot en Christina Dullemeijer. Religie: R.K.. Leonardus:
(1) trouwde met Maria Frederika Helena Barterom. Maria Frederika Helena is overleden vóór 1905.
(2) trouwde, 32 jaar oud, op woensdag 22-02-1905 in Gouda met Maria Zuijderveld. Notitie bij Maria: dochter van Nicolaas Zuijderveld, sluiswachter, en Maria Alida Frijnsburg.

XIII-ac Elisabeth Boot is geboren op donderdag 20-08-1874 in Gouda, dochter van Leendert Boot en Christina Dullemeijer. Woonplaats: Alphen (ingekomen 27-09-1895 Gouda, vertrokken 21-04-1896 Gouda). Religie: R.K.. Elisabeth trouwde met Michael van Gogh. Michael is geboren op donderdag 21-12-1871 in Gouda. Woonplaats: Alphen (ingekomen 27-09-1895 Gouda, vertrokken 21-04-1896 Gouda). Beroep: pakhuisknecht. Religie: R.K..

XIII-ad Petronella Snel is geboren op zaterdag 31-05-1862 in Gouda, dochter van Bastiaan Snel en Johanna Boot. Beroep: fabriekswerkster. Religie: N.H.. Petronella trouwde, 20 jaar oud, op woensdag 20-12-1882 in Gouda [bron: akte 158] met Johannes Verburg, ongeveer 20 jaar oud. Johannes is geboren omstreeks 1862 in Gouda. Notitie bij Johannes: zoon van Johannes Verburg, stoker te Gouda, en Neeltje van Hofwegen.

XIII-ae Adriana Snel is geboren omstreeks 1865 in Gouda, dochter van Bastiaan Snel en Johanna Boot. Adriana trouwde, ongeveer 17 jaar oud, op woensdag 08-11-1882 in Gouda [bron: akte 138] met Hendrik den Hertog, ongeveer 19 jaar oud. Notitie: erkennen zoon Pieter (27-09-1882).
Hendrik is geboren omstreeks 1863 in Gouda. Notitie bij Hendrik: zoon van Pieter den Hertog, pijpenmaker te Gouda, en Pieternella van Waas. Beroep: opperman.

XIII-af Johannes Boot is geboren op vrijdag 04-12-1874 in Gouda, zoon van Johannes Bartholomeus Boot en Wilhelmina (Dina) Donk. Woonplaats: Alphen aan den Rijn (Alphen: ingekomen 17-02-1910 Gouda, vertrokken 11-04-1916 Aarlanderveen). Beroep: magazijnknecht scheepmakerij. Religie: R.K.. Johannes trouwde, 31 jaar oud, op woensdag 23-05-1906 in Gouda met Apolonia Hendrika van der Starren, 42 jaar oud. Apolonia Hendrika is geboren op zaterdag 26-03-1864 in Waddinxveen. Apolonia Hendrika is overleden op donderdag 03-12-1925 in Gouda, 61 jaar oud. Notitie bij Apolonia Hendrika: dochter van Cornelis van der Starren en Elizabeth Otte. Woonplaats: (Alphen: ingekomen 17-02-1910 Gouda, vertrokken 11-04-1916 Aarlanderveen). Religie: N.H..

XIII-ag Leendert Boot is geboren op zondag 18-10-1891 in Gouda, zoon van Johannes Bartholomeus Boot en Wilhelmina (Dina) Donk. Leendert trouwde, 18 jaar oud, op woensdag 05-10-1910 in Gouda met Elizabeth Verblaauw, 18 jaar oud. Elizabeth is geboren op maandag 19-09-1892 in Gouda. Notitie bij Elizabeth: dochter van Hendrik Johannes Verblaauw en Hendrika Diebrink.
Kinderen van Leendert en Elizabeth:

1 Hendrika Boot (privé). Hendrika trouwde met Paul de Zeeuw (privé).
2 Everdina Boot (privé). Everdina trouwde met Simon Luitjes (privé).
3 Maria Boot (privé). Maria trouwde met Albert van Os (privé).
4 Johannes Bartolomeus Boot, geboren op maandag 30-01-1911 in Gouda. Volgt XIV-bf.

XIV-a Maria Agnietha Selgert is geboren op zaterdag 25-09-1886 in Sneek, dochter van Hendrik Wilhelm Herman Selgert en Klaaske Sipkes. Maria Agnietha trouwde, 19 jaar oud, op donderdag 11-01-1906 in Utrecht [bron: akte 25] met Pieter van den Hoven, ongeveer 19 jaar oud. Pieter is geboren omstreeks 1887 in Utrecht, zoon van Gerardus van den Hoven en Willemina (Wilhelmina) Johanna Roering.
Kind van Maria Agnietha en Pieter:

1 Willemina Johanna Klaaske van den Hoven, geboren in 1907. Willemina Johanna Klaaske is overleden op zaterdag 19-02-1910 in Utrecht, 3 jaar oud.

XIV-b Dirkje Ringma is geboren op woensdag 26-09-1883 in Sneek, dochter van Keimpe Ring(s)ma en Aaltje Boot. Bij de geboorte van Dirkje: bij de geboorte van Dirkje was Keimpe: "thans als militair onder de wapenen" te Harlingen. Beroep: dienstbode. Dirkje trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 27-08-1910 in Sneek met Pieter Vellinga, 24 jaar oud. Pieter is geboren op dinsdag 18-05-1886 in Bolsward. Notitie bij Pieter: zoon van Minnes Vellinga, pakhuisknecht, en Cornelia Ferwerda (op de geboorteakte staat als naam van de moeder vermeld Willemke Ferwerda). Beroep: huisschilder.

XIV-c Attje Ringma is geboren op vrijdag 22-08-1884 in Sneek, dochter van Keimpe Ring(s)ma en Aaltje Boot. Attje trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 01-06-1912 in Sneek met Gerrit van der Spoel, 26 jaar oud. Gerrit is geboren op donderdag 03-12-1885 in Bolsward. Notitie bij Gerrit: zoon van Gabriel van der Spoel en Dieuwke Bijlsma. Beroep: steenhouwer.

XIV-d Trijntje Ringma is geboren op woensdag 01-06-1887 in Sneek, dochter van Keimpe Ring(s)ma en Aaltje Boot. Trijntje is overleden op zaterdag 12-12-1959 in Sneek, 72 jaar oud. Beroep: dienstbode. Trijntje trouwde, 20 jaar oud, op zaterdag 22-02-1908 in Sneek met Wiebe Veenema, 28 jaar oud. Wiebe is geboren op woensdag 24-12-1879 in Bovenknijpe. Wiebe is overleden op zondag 29-10-1950 in Sneek, 70 jaar oud. Notitie bij Wiebe: zoon van Hendrik Veenema, schipper te Heerenveen, en Trijntje Boersma, dienstbode. Beroep: schipper.

XIV-e IJsbrand Ring(s)ma is geboren op donderdag 20-02-1890 in Sneek, zoon van Keimpe Ring(s)ma en Aaltje Boot. Beroep: draaier. IJsbrand:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 31-10-1914 met Wilhelmina Jongstra, 21 jaar oud. Wilhelmina is geboren op zondag 09-07-1893 in Heeg. Notitie bij Wilhelmina: dochter van Dirk Jongstra en Pietje Steenbeek.
(2) trouwde, 31 jaar oud, op vrijdag 05-08-1921 in Eijgelshoven met Anna Elisabeth Haanraats, 23 jaar oud. Anna Elisabeth is geboren in 1898 in Nieuwstadt. Notitie bij Anna Elisabeth: dochter van Theodoor Haanraats en Maria Catharina Floraks.

XIV-f Marten Ringma is geboren op dinsdag 07-04-1896 in Sneek, zoon van Keimpe Ring(s)ma en Aaltje Boot. Beroep: touwslager. Marten trouwde, 27 jaar oud, op zondag 13-05-1923 in Sneek met Henderica Tecla Monkel, 27 jaar oud. Henderica Tecla is geboren op dinsdag 22-10-1895. Notitie bij Henderica Tecla: dochter van Martinus Monkel en Berbera Huber. Beroep: strijkster.

XIV-g Leendert Ringma is geboren op donderdag 14-10-1897 in Sneek, zoon van Keimpe Ring(s)ma en Aaltje Boot. Beroep: veemelker. Leendert trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 18-07-1925 in Sneek met Willemke Molenaar, 26 jaar oud. Willemke is geboren op donderdag 27-10-1898 in Sneek. Willemke is overleden op woensdag 16-09-1992 in Sneek, 93 jaar oud. Notitie bij Willemke: dochter van Pier Molenaar en Mettje Huisman. Beroep: naaister.

XIV-h Harmen Ringma is geboren op zaterdag 29-09-1900 in Sneek, zoon van Keimpe Ring(s)ma en Aaltje Boot. Harmen is overleden op donderdag 31-05-1990, 89 jaar oud. Beroep: gasfitter. Harmen trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 12-04-1924 in Sneek met Grietje Tuinstra, 54 jaar oud. Grietje is geboren op zaterdag 02-10-1869 in Sneek. Notitie bij Grietje: dochter van Steven Tuinstra en Hendrikje Jaasma.

XIV-i Rinske Ringma is geboren op woensdag 23-04-1902 in Sneek, dochter van Keimpe Ring(s)ma en Aaltje Boot. Rinske trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 06-08-1927 in Sneek met Fokke Huisman de Jong, 24 jaar oud. Fokke is geboren op vrijdag 03-04-1903 in Sneek. Notitie bij Fokke: zoon van Sijtse Huisman de Jong en Geertje Bijsterbosch.

XIV-j Martje van der Horst is geboren op vrijdag 14-06-1889 in Sneek, dochter van Jan van der Horst en Rinskje Boot. Martje is overleden op maandag 20-08-1979 in Sneek, 90 jaar oud. Martje trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 12-11-1910 in Sneek met Geert Verf, 25 jaar oud. Geert is geboren op zaterdag 31-01-1885 in Oudehaske. Geert is overleden op vrijdag 04-05-1928 in Groningen, 43 jaar oud. Notitie bij Geert: zoon van Fedde Verf, arbeider, en Aaltje Bles. Beroep: trambeambte.

XIV-k Pieter van der Horst is geboren op maandag 03-03-1890 in Sneek, zoon van Jan van der Horst en Rinskje Boot. Pieter is overleden op vrijdag 17-05-1957 in Sneek, 67 jaar oud. Beroep: klompenverver, schipper (werkzaam bij Houthandel van der Werf). Pieter trouwde, 29 jaar oud, op zaterdag 16-08-1919 in Sneek met Katrina Hanzen, 27 jaar oud. Katrina is geboren op maandag 04-07-1892 in Snikzwaag. Notitie bij Katrina: dochter van Wybe Andries Hanzen, kuiper te Warga, en Djoeke Bouwer. Beroep: dienstbode.

XIV-l Leendert van der Horst is geboren op zaterdag 10-10-1891 in Sneek, zoon van Jan van der Horst en Rinskje Boot. Leendert is overleden op dinsdag 24-07-1990 in Sneek, 98 jaar oud. Beroep: visser, handelaar. Leendert trouwde, 33 jaar oud, op zaterdag 22-11-1924 in Sneek met Rigtje Visser, 31 jaar oud. Rigtje is geboren op dinsdag 18-07-1893 in Sneek. Notitie bij Rigtje: dochter van Hendrik Visser, houtzagersknecht, en Aaltje Molenaar.

XIV-m Atje van der Horst is geboren op zondag 20-08-1893 in Sneek, dochter van Jan van der Horst en Rinskje Boot. Atje trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 06-08-1921 in Sneek met Ulbe Groeneveld, 25 jaar oud. Ulbe is geboren op zaterdag 25-07-1896 in Sneek. Notitie bij Ulbe: zoon van Herre Groeneveld en Klaaske de Wit.

XIV-n Theunis van der Horst is geboren op zondag 11-08-1895 in Sneek, zoon van Jan van der Horst en Rinskje Boot. Woonplaats: Van der Horstbuurt, IJlsterkade 37, Sneek. Beroep: houthandelaarsknecht. Theunis trouwde, 27 jaar oud, op maandag 16-07-1923 in Sneek met Catharina de Boer, 26 jaar oud. Catharina is geboren op woensdag 25-11-1896 in Sneek. Notitie bij Catharina: dochter van Sjoerd de Boer, boerenknecht, en Catharina Laagland, dienstbode.

XIV-o Henderika van der Horst is geboren op maandag 27-05-1901 in Sneek, dochter van Jan van der Horst en Rinskje Boot. Henderika trouwde, 23 jaar oud, op maandag 17-11-1924 in Sneek met Eemke Kanon, 23 jaar oud. Eemke is geboren op donderdag 16-05-1901 in Sneek. Notitie bij Eemke: zoon van Hendrik Kanon, koopman, en Rinske Venema. Beroep: visser, koopman.

XIV-p Jeltje de Boer is geboren op dinsdag 08-01-1895 in Sneek, dochter van Meine de Boer en Henderika Boot. Bij de geboorte van Jeltje: gewettigd. Jeltje trouwde, 21 jaar oud, op maandag 11-09-1916 in Sneek met Louwrens Eijgelaar. Louwrens is geboren in Leeuwarden. Notitie bij Louwrens: zoon van Gerrit Eygelaar, koopman, en Hebelina Jantina Mast. Beroep: fruithandelaar.

XIV-q Anna de Boer is geboren op vrijdag 12-06-1896 in Sneek, dochter van Meine de Boer en Henderika Boot. Anna trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 08-06-1918 in Sneek met Jelle Munniks, 25 jaar oud. Jelle is geboren op dinsdag 16-05-1893 in Wolsum. Notitie bij Jelle: zoon van Jochum Munniks, schipper, en Mentje van der Veen. Beroep: rijwielhersteller. Religie: Baptist.

XIV-r Atje de Boer is geboren op dinsdag 11-01-1898 in Sneek, dochter van Meine de Boer en Henderika Boot. Atje is overleden in 1972, 74 jaar oud. Atje trouwde, 25 jaar oud, op maandag 07-05-1923 in Sneek met Romke Berger, 26 jaar oud. Romke is geboren op donderdag 24-12-1896 in Oudehaske. Romke is overleden op zondag 10-05-1970 in Sneek, 73 jaar oud. Notitie bij Romke: zoon van Berend Gerrits Berger, vrachtrijder, en Doike Kooiman. Beroep: rijwielhandelaar.

XIV-s Tjitske de Boer is geboren op woensdag 22-02-1905 in Sneek, dochter van Meine de Boer en Henderika Boot. Tjitske is overleden in 1999, 94 jaar oud. Beroep: kantoorbediende. Tjitske trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 22-08-1931 in Sneek met Marten Bokma, 29 jaar oud. Marten is geboren op woensdag 05-03-1902 in Sneek. Notitie bij Marten: zoon van Freerk Bokma, boerenknecht en zuivelwerkman, en Grietje Zijlstra. Beroep: kantoorbediende.

XIV-u Jasper Boot is geboren op zaterdag 03-11-1894 in Sneek, zoon van Kornelis Boot en Baatje Brantsma. Bij de geboorte van Jasper: gewettigd. Jasper is overleden op maandag 13-11-1967 in Sneek, 73 jaar oud. Beroep: koperslager (werkzaam bij Johannes Volkers en Zoon Koperslagerij op het Grootzand 23 te Sneek). Religie: N.H.. Jasper trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 31-03-1923 in Sneek met Rinske Post, 25 jaar oud. Rinske is geboren op dinsdag 01-03-1898 in Sneek. Rinske is overleden op vrijdag 14-12-1984 in Sneek, 86 jaar oud. Notitie bij Rinske: dochter van Jan Post, schippersknecht en kapitein stoomboot op de binnenvaart, en Rints Poelman.
Kinderen van Jasper en Rinske:

1 Kornelis Boot (privé). Kornelis trouwde met Harmanna H. de Vries (privé).
2 Jan Boot, geboren op zondag 21-01-1934 in Sneek. Volgt XV-b.

XIV-v Jelte Boot is geboren op maandag 16-05-1898 in Sneek, zoon van Kornelis Boot en Baatje Brantsma. Jelte is overleden op woensdag 25-04-1979 in Sneek, 80 jaar oud. Beroep: dekknecht stoomboot, brugwachter, werkman bij de gemeente (werkzaam van 08-07-1911 tot 02-12-1911 bij Johannes Schijfsma Goud en Zilversmederij te Sneek). Religie: N.H.. Jelte trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 30-04-1921 in Sneek [bron: akte 33] met Hoitske Hospes, 19 jaar oud. Hoitske is geboren op woensdag 27-11-1901 in Offringawier. Hoitske is overleden op zaterdag 27-05-1967 in Sneek, 65 jaar oud. Notitie bij Hoitske: dochter van Klaas Hospes, havenmeester te Sneek, en Trijntje Jans Klompmaker. Religie: Gereformeerd.
Kinderen van Jelte en Hoitske:

1 Kornelis (Kor) Boot, geboren op donderdag 11-05-1922 in Sneek. Volgt XV-c.
2 Trijntje Boot (privé). Trijntje trouwde met Pieter de Beer (privé).
3 Baatje Boot, geboren op vrijdag 11-10-1929 in Sneek. Volgt XV-e.

XIV-w Cornelis Boot is geboren op vrijdag 18-11-1904 in Sneek, zoon van Kornelis Boot en Baatje Brantsma. Cornelis is overleden in 03-1954 in Illinois, U.S.A., 49 jaar oud. Beroep: machinebankwerker. Religie: N.H.. Notitie bij Cornelis: Cornelis is in 1924 als avonturier vertrokken naar Canada, daar is hij veroordeeld tot 5 maanden cel te Fargo "omreden zy de grens waren overkomen zonder pasport" (brief van R.E. Werkman, advocaat en President van Wheeler land & Loan Company, op 24-07-1924 aan zijn ouders verstuurd) dan worden ze weer naar Nederland teruggezonden, waarschijnlijk in nov. weer in Nederland aangekomen. Op 05-10-1925 met financiele steun van zijn ouders naar Amerika vertrokken en kwam terecht in Chicago waar hij getrouwd is. Cornelis trouwde met Celia Bound. Celia is geboren omstreeks 1908 in Engeland. Celia is overleden op vrijdag 07-04-1995 in Northbrook, Chicago, U.S.A., ongeveer 87 jaar oud.
Kinderen van Cornelis en Celia:

1 Monica Boot (privé).
2 Anna Boot (privé).
3 Dolores Veronika Boot (privé).

XIV-y Wietske Boot is geboren op woensdag 29-06-1892 in Sneek, dochter van Auke Boot en Harmke Pasma. Wietske is overleden op zaterdag 23-11-1968 in Leeuwarden, 76 jaar oud. Wietske trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 10-02-1917 in Sneek [bron: akte 5] met Hendrik Dijkstra, 24 jaar oud. Notitie: overlegd is een afschrift van de tusschenkomst des Kantonrechter te Sneek waaruit blijkt dat de ouders des bruidegoms niet voor dien Kantonrechter zijn verschenen, zij wonen in Bolsward.
Hendrik is geboren op woensdag 22-06-1892 in Weerdingermond. Hendrik is overleden op vrijdag 13-05-1966 in Huizum, 73 jaar oud. Bij het overlijden van Hendrik: Leeuwarden?. Notitie bij Hendrik: zoon van Lammert Klazen Dijkstra, commies Rijksbelastingen, en Albertje den Ham. Beroep: slagersknecht.
Kinderen van Wietske en Hendrik:

1 Auke Dijkstra (privé). Auke trouwde met Frensina Heinen (privé).
2 Lammert Klaas Dijkstra (privé). Lammert Klaas:
(1) trouwde met Antje de Vries. Antje is geboren op zondag 24-10-1926 in Franeker. Beroep: filiaalhoudster.
(2) trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 16-02-1946 in Wolverhampton, West Midlands, Groot-Brittannië met Barbara Joan Chapman, 17 jaar oud. Barbara Joan is geboren op zaterdag 16-02-1929 in Wolverhampton, West Midlands, Groot-Brittannië. Barbara Joan is overleden op zondag 29-08-1948 in Wolverhampton, West Midlands, Groot-Brittannië, 19 jaar oud.
3 Harmke Dijkstra (privé).
4 Roelf Klaas Dijkstra (privé). Roelf Klaas trouwde met Tjitske Arendshorst (privé).
5 Dirk Albert Dijkstra (privé).

XIV-z Ruurd Boot is geboren op donderdag 14-01-1897 in Sneek, zoon van Auke Boot en Harmke Pasma. Ruurd is overleden op dinsdag 25-02-1986 in Sneek, 89 jaar oud. Beroep: loopknecht. Ruurd trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 17-11-1921 in Sneek [bron: akte 130] met Korneliske Cnossen, 25 jaar oud. Korneliske is geboren op zaterdag 18-07-1896 in Sneek. Korneliske is overleden op zondag 21-11-1982 in Sneek, 86 jaar oud. Notitie bij Korneliske: dochter van Johannes Piers Cnossen, koemelker en veehandelaar, en Gelkje Lanting (Knossen is een terp/buurtschap onder de rook van Bolsward).
Kind van Ruurd en Korneliske:

1 Auke Dirk Boot, geboren op zondag 14-10-1923 in Sneek. Volgt XV-j.

XIV-aa Jeltje Boot is geboren op zondag 12-11-1899 in Sneek, dochter van Auke Boot en Harmke Pasma. Beroep: plakster. Jeltje trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 10-12-1927 in Sneek met Willem Modderman, 26 jaar oud. Willem is geboren op woensdag 06-03-1901 in Sneek. Willem is overleden op maandag 16-04-1979 in Amstelveen, 78 jaar oud. Notitie bij Willem: zoon van Kornelis Modderman, schoenmaker, en Romkje Smit. Beroep: pakhuisknecht.

XIV-ab Aaltje Boot is geboren op woensdag 16-11-1904 in Sneek, dochter van Auke Boot en Harmke Pasma. Aaltje is overleden op zaterdag 22-04-1989 in Sneek, 84 jaar oud. Beroep: dienstbode. Aaltje trouwde met Harm Cannegieter (privé).
Kinderen van Aaltje en Harm:

1 Harmke Wietschke Cannegieter (privé).
2 Janny Aaltje Cannegieter (privé). Janny Aaltje trouwde met Louis Wissing (privé).

XIV-ac Thijs Boot is geboren op zaterdag 10-08-1907 in Sneek, zoon van Auke Boot en Harmke Pasma. Thijs is overleden op vrijdag 11-01-1974 in Sneek, 66 jaar oud. Beroep: aardappelkoopman, melkvaarder. Thijs trouwde, 29 jaar oud, op maandag 07-06-1937 in Sneek met Catharina Tigchelaar, 25 jaar oud. Catharina is geboren op zondag 18-06-1911 om 05:30 in Sneek. Bij de geboorte van Catharina: des morgens om 5 uur werd tweelingbroer Jan geboren, een half uur eerder dan Catharina. Catharina is overleden op zaterdag 03-09-1994 in Sneek, 83 jaar oud. Notitie bij Catharina: dochter van Jacob Tigchelaar, schippersknecht, en Wimke van der Veer.
Kinderen van Thijs en Catharina:

1 Jan Boot (privé).
2 Wimke Boot (privé). Wimke trouwde met Jaap Bakker (privé).
3 Harmke Boot (privé). Harmke trouwde met Bert van Meggelen (privé).
4 Auke Ruurd Boot, geboren op donderdag 30-05-1946 in Sneek. Volgt XV-n.

XIV-ae Aaltje Bakker is geboren op zondag 29-06-1890 in Sneek, dochter van Berend Bakker en Aaltje Boot. Aaltje trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 22-07-1911 in Sneek met Jan Hottinga, 22 jaar oud. Jan is geboren op vrijdag 22-02-1889 in Sneek. Notitie bij Jan: zoon van Idske Hottinga, polijster, en Geertje de Haan.

XIV-af Harmke Bakker is geboren op maandag 29-03-1897 in Sneek, dochter van Berend Bakker en Aaltje Boot. Harmke is overleden op donderdag 10-12-1992 in Sneek, 95 jaar oud. Harmke trouwde, 18 jaar oud, op zaterdag 27-11-1915 in Sneek met Tjitze Spitse, 22 jaar oud. Tjitze is geboren op zaterdag 18-03-1893. Notitie bij Tjitze: zoon van Jacob Spitse en Pietje Efde.

XIV-ag Harmen Bakker is geboren op woensdag 06-12-1899 in Sneek, zoon van Berend Bakker en Aaltje Boot. Harmen trouwde, 19 jaar oud, op donderdag 24-07-1919 in Heerlen met Josefine Kelleter. Het huwelijk werd ontbonden op maandag 21-03-1932 in Amsterdam (echtscheiding) [bron: vonnis Arrondissementsrechtbank Amsterdam]. Josefine is geboren in Aken (Aix-la-Chapelle), Duitsland. Notitie bij Josefine: dochter van Hubert Joseph Kelleter en Maria Christina Eck, weduwe van Adam Maria Koehl.

XIV-ah Durk Boot is geboren op donderdag 24-10-1901 in Sneek, zoon van Jasper Boot en Geertje de Wolf(f). Bij de geboorte van Durk: 24-04-1901?. Durk is overleden op dinsdag 02-07-1929 in Sneek, 27 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 02-07-1929. Beroep: los werkman, werkman veevoederfabriek. Durk trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 18-07-1925 in Sneek met Trijntje Steensma, 21 jaar oud. Trijntje is geboren op dinsdag 03-05-1904 in IJlst. Notitie bij Trijntje: dochter van Sjoerd Steensma (1874) en Neeltje de Vries, in 1954 hertrouwd met Dirk Spreeuwers. Beroep: schoonmaakster.
Kind van Durk en Trijntje:

1 Jasper Boot, geboren op zaterdag 04-09-1926 in Sneek. Volgt XV-o.

XIV-ai Philippus Boot is geboren op dinsdag 17-11-1903 in Sneek, zoon van Jasper Boot en Geertje de Wolf(f). Philippus is overleden op maandag 03-01-1983 in Sneek, 79 jaar oud. Bij het overlijden van Philippus: overleden in het ziekenhuis. Beroep: visser (in de oorlog), fabrieksarbeider bij Tonnema (Kingfabriek te Sneek), sjouwerman bij Wouda´s meelfabriek te Sneek. Notitie bij Philippus: Lichting 1923 lotingno: 42, Stamboekno: 6928. Matroos 3e klas der zeemilicien gelegerd Den Helder. Philippus trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 19-12-1929 in Lemmer met Angenietje Visser, 21 jaar oud. Angenietje is geboren op maandag 03-08-1908 in Lemmer, dochter van Klaas Visser en Klaaske Dijkstra. Angenietje is overleden op vrijdag 31-03-2006 om 19:25 in Lemmer, 97 jaar oud. Zij is begraven op woensdag 05-04-2006 te Lemmer.
Kinderen van Philippus en Angenietje:

1 Klaas Boot (privé). Klaas trouwde met Theresia Strouken (privé).
2 Geertje Boot (privé). Geertje trouwde met Lambertus Klaas ter Heide (privé).
3 Jasper Boot (privé). Jasper trouwde met Dieuwke Hinke van der Heide (privé).

XIV-aj Oentje Boot is geboren op zaterdag 24-12-1904 in Sneek, dochter van Jasper Boot en Geertje de Wolf(f). Oentje is overleden op zaterdag 30-12-1972 in Sneek, 68 jaar oud. Beroep: tabakskerfster. Oentje trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 10-11-1928 in Sneek met Tjerk Postma. Tjerk is geboren in Grouw. Tjerk is overleden op woensdag 13-06-1962 in Sneek. Notitie bij Tjerk: zoon van Sybren Postma, scheepstimmerman, en Johanne Molenaar.
Kinderen van Oentje en Tjerk:

1 Siebren Hendrik Postma (privé). Siebren Hendrik trouwde met Jannie van der Bosch (privé).
2 Geertje Johanna Postma (privé). Geertje Johanna trouwde met Jan Wagener (privé).

XIV-ak Auke Boot is geboren op maandag 17-12-1906 in Sneek, zoon van Jasper Boot en Geertje de Wolf(f). Auke is overleden op zondag 01-08-1982 in Sneek, 75 jaar oud. Beroep: tabakskerver. Auke trouwde met Albertje Sietske Bijlsma (privé).
Kinderen van Auke en Albertje Sietske:

1 Jasper Boot (privé).
2 Johanna Ali Boot (privé).
3 Geertje Boot (privé). Geertje trouwde met N.N. de Boer (privé).

XIV-al Aaltje Boot is geboren op woensdag 01-04-1908 in Sneek, dochter van Jasper Boot en Geertje de Wolf(f). Aaltje is overleden op dinsdag 10-07-1979 in Rotterdam, 71 jaar oud. Beroep: dienstbode. Religie: R.K.. Aaltje trouwde, 27 jaar oud, op woensdag 10-07-1935 in Rotterdam met Hendrikus Jacobus van Rijnberk, 33 jaar oud. Hendrikus Jacobus is geboren op zondag 04-05-1902 in Rotterdam. Hendrikus Jacobus is overleden op zondag 14-10-1979 in Rotterdam, 77 jaar oud. Notitie bij Hendrikus Jacobus: zoon van Matheus van Rijnberk en Anna Vriens. Beroep: winkelier.
Kind van Aaltje en Hendrikus Jacobus:

1 Anna Maria Elizabeth van Rijnberk (privé).

XIV-am Wytse Boot is geboren op zaterdag 05-03-1910 in Sneek, zoon van Jasper Boot en Geertje de Wolf(f). Wytse is overleden op vrijdag 28-12-1984 in Sneek, 74 jaar oud. Beroep: los werkman. Wytse trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 19-01-1933 in Sneek met Gerritje Keuning, 20 jaar oud. Gerritje is geboren op dinsdag 26-03-1912 in Joure. Gerritje is overleden op dinsdag 18-12-2001 in Sneek, 89 jaar oud. Notitie bij Gerritje: dochter van Marten Keuning en Hibbeltje de Vries.
Kinderen van Wytse en Gerritje:

1 Jasper Boot (privé).
2 Ybeltje Boot (privé).

XIV-ap Auke Jongsma is geboren op dinsdag 25-10-1910 in Sneek, zoon van Jitze Jongsma en Johanna Boot. Auke is overleden op vrijdag 27-09-1996 in Sneek, 85 jaar oud. Beroep: timmerman. Auke trouwde met Klaske van der Veer (privé).

XIV-ar Aaltje Boot is geboren op vrijdag 05-08-1904 in Sneek, dochter van Leendert Boot en Maike Bakker. Aaltje is overleden op dinsdag 17-10-1978 in Sneek, 74 jaar oud. Aaltje trouwde met Jacob Veltman (privé). Aaltje en Jacob bleven kinderloos.

XIV-as Fjaltje Boot is geboren op donderdag 25-01-1906 in Sneek, dochter van Leendert Boot en Maike Bakker. Fjaltje is overleden op dinsdag 21-10-1958 in Sneek, 52 jaar oud. Beroep: strijkster. Fjaltje trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 25-08-1928 in Sneek met Wiebe de Vries, 26 jaar oud. Wiebe is geboren op dinsdag 17-06-1902 in Sneek. Wiebe is overleden op zondag 02-04-1961 in Sneek, 58 jaar oud. Notitie bij Wiebe: zoon van Roelof Wiebes de Vries, zuivelbewaker, en Vogeltje Rijpsma, later hertrouwd met Trijntje den Ham. Beroep: suikerwerker, incasseerder.

XIV-at Durk Boot is geboren op donderdag 11-04-1907 in Sneek, zoon van Leendert Boot en Maike Bakker. Durk is overleden op zondag 25-07-1993 in Sneek, 86 jaar oud. Beroep: fabrieksarbeider, opperman-straatmaker. Durk trouwde, 31 jaar oud, op zaterdag 19-11-1938 in Sneek met Cristina Adema, 24 jaar oud. Cristina is geboren op dinsdag 14-04-1914 in Westhem. Cristina is overleden op vrijdag 06-06-1975, 61 jaar oud. Notitie bij Cristina: dochter van Simon Adema en Tietje van Spannum. Beroep: dienstbode. Religie: R.K.
Kinderen van Durk en Cristina:

1 Leendert Boot (privé). Leendert trouwde met Hermien Konst (privé).
2 Tieti Boot (privé). Tieti trouwde met Nono Blondeau (privé).
3 Simon Boot (privé). Simon trouwde met Sietie Gorter (privé).
4 Maike Boot (privé). Maike trouwde met Johan van der Werf (privé).
5 Alie Boot (privé). Alie trouwde met Salvatore Serpie (privé).
6 Maria Boot (privé).

XIV-au Jetske Boot is geboren op vrijdag 16-07-1909 in Sneek, dochter van Leendert Boot en Maike Bakker. Jetske is overleden op vrijdag 18-01-1963, 53 jaar oud. Beroep: strijkster. Jetske trouwde met Berend Kampen (privé).

XIV-ax Yda Aaltje Boot is geboren op woensdag 21-02-1912 in Sneek, dochter van Cornelis Boot en Attje Venema. Yda Aaltje is overleden op donderdag 31-03-1983 in Noord-Bergum, 71 jaar oud. Bij het overlijden van Yda Aaltje: Nieuw Toutenburg. Beroep: dienstbode. Yda Aaltje trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 06-05-1933 in Sneek met Bauke Westra, 26 jaar oud. Bauke is geboren op dinsdag 08-05-1906 in Leeuwarden. Bauke is overleden op maandag 19-06-1961 in Sneek, 55 jaar oud. Notitie bij Bauke: zoon van Gosse Westra, zadelmaker, en Fjaltje Kiestra, dienstbode, weduwnaar van Margaretha Ringnetha Schagen. Beroep: reiziger, glasbewerker.
Kind van Yda Aaltje en Bauke:

1 Cobie Yda Westra (privé). Cobie Yda trouwde met Bas van Toor (privé).

XIV-az Daniël Pieter Boot is geboren op zondag 15-02-1885 in Gouda, zoon van Leendert Johannes Boot en Petronella Sophia Spruit. Beroep: loopknecht. Daniël Pieter trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 26-12-1907 in Gouda met Elizabeth Maria Catharina Hassar, 22 jaar oud. Elizabeth Maria Catharina is geboren op zondag 23-08-1885 in Breda. Notitie bij Elizabeth Maria Catharina: dochter van Gerardus Fransiscus Hassar en Geertruida IJzerhout.
Kinderen van Daniël Pieter en Elizabeth Maria Catharina:

1 Leendert Johannes Boot, geboren op woensdag 15-07-1908. Volgt XV-ag.
2 Geertruida Cornelia Boot (privé).
3 Petronella Sophia Boot (privé). Petronella Sophia trouwde met Antonius Franciscus van Peperstrate. Beroep: sloper.
4 Gerardus Fransiscus Boot (privé).
5 Pieter Daniel Boot (privé). Pieter Daniel trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 30-08-1944 in Gouda met Geertruida Hendrika van der Beek, ongeveer 21 jaar oud. Geertruida Hendrika is geboren omstreeks 1923 in Den Haag. Geertruida Hendrika is overleden op zaterdag 24-11-1945 in Gouda, ongeveer 22 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 26-11-1945 [bron: akte 753]. Notitie bij Geertruida Hendrika: dochter van Geertruida Hendrika van der Beek, woonde te Den Haag.
6 Cornelia Boot (privé).

XIV-ba Sophia Geertrui Boot is geboren omstreeks 1889 in Gouda, dochter van Leendert Johannes Boot en Petronella Sophia Spruit. Sophia Geertrui is overleden op woensdag 21-08-1940 in Gouda, ongeveer 51 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 23-08-1940 [bron: akte 279]. Sophia Geertrui begon een relatie met Johannes Hendrikus Leonardus Groenendaal.

XIV-bb Elisabeth Boot is geboren op zondag 07-03-1897 in Den Haag, dochter van Johannes Petrus Boot en Petronella Dongelmans. Elisabeth is overleden op vrijdag 11-02-1977 in Den Haag, 79 jaar oud. Elisabeth trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 24-12-1919 in Den Haag met Leendert van Beek, 23 jaar oud. Leendert is geboren op woensdag 01-04-1896 in Den Haag. Leendert is overleden op maandag 02-04-1956 in Den Haag, 60 jaar oud. Hij is begraven te Den Haag. Bij het overlijden van Leendert: begraven op Nieuw Eykenduynen. Notitie bij Leendert: zoon van Martinus Johannes van Beek, stoffeerder, en Margaretha Brants. Beroep: stoffeerder.
Kinderen van Elisabeth en Leendert:

1 Leendert van Beek, geboren op vrijdag 29-04-1921 in Den Haag. Leendert is overleden op vrijdag 06-08-1999 in Den Haag, 78 jaar oud. Beroep: chauffeur.
2 Petronella van Beek (privé). Petronella trouwde met Joop de Graaf (privé).
3 Martinus Johannes van Beek, geboren op vrijdag 15-09-1933 in Den Haag. Volgt XV-ak.
4 Johanna van Beek, geboren op dinsdag 16-03-1937 in Den Haag. Johanna is overleden op donderdag 19-09-1957 in Den Haag, 20 jaar oud.

XIV-bf Johannes Bartolomeus Boot is geboren op maandag 30-01-1911 in Gouda, zoon van Leendert Boot en Elizabeth Verblaauw. Johannes Bartolomeus is overleden in 06-1981 in Gouda, 70 jaar oud. Beroep: woningstoffeerder. Johannes Bartolomeus trouwde met Theodora Overkamp (privé).
Kind van Johannes Bartolomeus en Theodora:

1 Carla Dorita Boot (privé). Carla Dorita trouwde met Sadik Ogretir (privé).

XV-b Jan Boot is geboren op zondag 21-01-1934 in Sneek, zoon van Jasper Boot en Rinske Post. Jan is overleden op donderdag 05-01-2006 in Zwanenburg, 71 jaar oud [bron: adv Hoofddorpse Courant 12-01-2006]. Hij is begraven te Zwanenburg. Woonplaats: Zwanenburg. Jan trouwde met Grietje (Gré) Dijkstra (privé).
Kinderen van Jan en Gré:

1 Richtje Boot (privé).
2 Rinske Boot (privé).
3 Joke Boot (privé).

XV-c Kornelis (Kor) Boot is geboren op donderdag 11-05-1922 in Sneek, zoon van Jelte Boot en Hoitske Hospes. Kor is overleden op zondag 28-11-1982 in Franeker, 60 jaar oud. Beroep: politieagent te Franeker. Onderscheiding: Kor BootPaed in Franeker is naar hem genoemd. Kor trouwde, ongeveer 23 jaar oud, omstreeks 1945 met Tinneke Terpstra.
Kinderen van Kor en Tinneke:

1 Pieter Boot (privé).
2 Jelte Cornelis Boot (privé). Jelte Cornelis trouwde met N.N. van der Vecht (privé).
3 Carla Boot (privé).

XV-e Baatje Boot is geboren op vrijdag 11-10-1929 in Sneek, dochter van Jelte Boot en Hoitske Hospes. Baatje is overleden op dinsdag 06-10-1998 in Groningen, 68 jaar oud. Baatje trouwde met H.F. Visser.
Kind van Baatje en H.F.:

1 Hettie Visser (privé).

XV-j Auke Dirk Boot is geboren op zondag 14-10-1923 in Sneek, zoon van Ruurd Boot en Korneliske Cnossen. Auke Dirk is overleden op maandag 10-09-2007 in Terherne, 83 jaar oud. Hij is gecremeerd te Nieuweschoot. Auke Dirk trouwde met Aaltje (Ali) de Jong (privé).
Kinderen van Auke Dirk en Ali:

1 Cornelia Boot (privé).
2 Ruurd Boot (privé).
3 Hotske Boot (privé). Hotske trouwde met M.A.T. van der Eerdwegh (privé).
4 Tjitske Anna Boot (privé). Tjitske Anna trouwde met Frans van Dorp (privé).
5 Annelies Boot (privé). Annelies trouwde met Paul Hildreth (privé).
6 Evelyn Boot (privé).

XV-n Auke Ruurd Boot is geboren op donderdag 30-05-1946 in Sneek, zoon van Thijs Boot en Catharina Tigchelaar. Auke Ruurd is overleden op zaterdag 16-01-1999, 52 jaar oud. Auke Ruurd trouwde met Hilda Vos (privé).
Kinderen van Auke Ruurd en Hilda:

1 Matthijs Boot (privé).
2 Bernadette Boot (privé).

XV-o Jasper Boot is geboren op zaterdag 04-09-1926 in Sneek, zoon van Durk Boot en Trijntje Steensma. Jasper is overleden op maandag 30-04-1990 in Heerenveen, 63 jaar oud. Jasper trouwde met R.A. Bosch (privé).
Kinderen van Jasper en R.A.:

1 W.A.P. Boot (privé). W.A.P. trouwde met C.M. Booth (privé).
2 Hinke Greet Boot (privé). Hinke Greet trouwde met P.A.J. Leegwater (privé).
3 C.H. Boot (privé). C.H. trouwde met R.H.J. Burema (privé).

XV-ae Wiebe Hoekstra is geboren op woensdag 17-07-1940 in Sneek, zoon van Durk Hoekstra en Maike Boot. Wiebe is overleden op dinsdag 18-03-1975 in Australië, 34 jaar oud. Wiebe trouwde, ongeveer 24 jaar oud, omstreeks 1964 met Margo Brackensiek.

XV-ag Leendert Johannes Boot is geboren op woensdag 15-07-1908, zoon van Daniël Pieter Boot en Elizabeth Maria Catharina Hassar. Leendert Johannes is overleden op donderdag 05-05-2005 in Gouda, 96 jaar oud [bron: adv Goudsche Courant 07-05-2005]. Leendert Johannes trouwde met Aaltje van het Ende (privé).

XV-ak Martinus Johannes van Beek is geboren op vrijdag 15-09-1933 in Den Haag, zoon van Leendert van Beek en Elisabeth Boot. Martinus Johannes is overleden in 2002, 69 jaar oud. Beroep: woningstoffeerder. Martinus Johannes trouwde met Margaretha Hoek (privé).


Index (685 personen)

 

Achternaam Voornamen Geboren Gedoopt Overleden Relatie(s)
Akkerman Gerben (privé)      
Arendshorst Tjitske (privé)      
Aukema Ymkje 05-05-1866     [Partner van XIII-c]
Bakker Aaltje 29-06-1890     Nummer XIV-ae
Bakker Anna 19-02-1888     [Dochter van XIII-o]
Bakker Auke 10-04-1905   05-12-1905 [Zoon van XIII-o]
Bakker Auke (privé)      
Bakker Berend 14-05-1866     [Partner van XIII-o]
Bakker Bernhardt (privé)      
Bakker Dedje 23-11-1903     [Dochter van XIII-o]
Bakker Durkje 26-03-1902     [Dochter van XIII-o]
Bakker Geertruida 29-07-1894     [Dochter van XIII-o]
Bakker Harmen 14-05-1892   19-06-1893 [Zoon van XIII-o]
Bakker Harmen 06-12-1899     Nummer XIV-ag
Bakker Harmke 29-03-1897   10-12-1992 Nummer XIV-af
Bakker Jaap (privé)      
Bakker Maike 19-12-1877   01-05-1955 [Partner van XIII-r]
Barends Nanning 1885     [Partner van XIII-x]
Barterom Maria Frederika Helena     <1905 [Partner van XIII-ab]
van der Beek Geertruida Hendrika ±1923   24-11-1945  
van Beek Johanna 16-03-1937   19-09-1957 [Dochter van XIV-bb]
van Beek Leendert 01-04-1896   02-04-1956 [Partner van XIV-bb]
van Beek Leendert 29-04-1921   06-08-1999 [Zoon van XIV-bb]
van Beek Martinus Johannes 15-09-1933   2002 Nummer XV-ak
van Beek Petronella (privé)      
de Beer Pieter (privé)      
van der Bent Marrighie   26-12-1726 ±1784 [Partner van VIII-h]
Berger Romke 24-12-1896   10-05-1970 [Partner van XIV-r]
Bijlsma Albertje Sietske (privé)      
Binnendijk Isabella ±1825     [Partner van XII-s]
Blondeau Nono (privé)      
de Boer Anna 12-06-1896     Nummer XIV-q
de Boer Atje 11-01-1898   1972 Nummer XIV-r
de Boer Catharina 25-11-1896     [Partner van XIV-n]
de Boer Jan (privé)      
de Boer Jeltje 08-01-1895     Nummer XIV-p
de Boer Meine 03-02-1869   04-03-1955 [Partner van XIII-l]
de Boer N.N. (privé)      
de Boer Tjitske 22-02-1905   1999 Nummer XIV-s
Bokma Marten 05-03-1902     [Partner van XIV-s]
Boodt (Boot) Arij Jansz 1644     Nummer VI-f
Boodts Cornelis Jacobs ±1575     Nummer IV-a
Boodts Grijetgen   30-01-1657   [Dochter van VI-b]
de Boodts Grijetye   23-07-1660   [Dochter van VI-a]
Boodts Hillegont       [Dochter van IV-b]
Boodts Jan Willemsz     <1648 Nummer V-d
Boodts Raes   20-09-1658   [Zoon van VI-b]
de Boodts Raes Jacobsz ±1634     Nummer VI-b
den Boodts Sara   02-06-1675   [Dochter van VI-b]
Boodts Simon   25-03-1663   [Zoon van VI-b]
Boodts Willem Jacobs ±1580   <1634 Nummer IV-b
Boot Aagje (privé)      
Boot Aagtje   16-07-1732   Nummer IX-b
Boot Aaltje 08-11-1861   13-03-1944 Nummer XIII-j
Boot Aaltje 01-01-1870     Nummer XIII-o
Boot Aaltje 24-06-1890   10-12-1902 [Dochter van XIII-n]
Boot Aaltje 05-08-1904   17-10-1978 Nummer XIV-ar
Boot Aaltje 16-11-1904   22-04-1989 Nummer XIV-ab
Boot Aaltje 01-04-1908   10-07-1979 Nummer XIV-al
Boot Aaltje 15-10-1914   08-06-1915 [Dochter van XIII-s]
Boot Aaltje 29-05-1916   29-05-1920 [Dochter van XIII-s]
Boot Aaltje (privé)      
Boot Abigail   03-01-1725   [Dochter van VIII-a]
Boot Aletta   01-11-1705 20-05-1789 Nummer VIII-f
Boot Aletta   18-02-1733   [Dochter van VIII-e]
Boot Alida   28-11-1798 11-11-1818 [Dochter van X-k]
Boot Alie (privé)      
Boot Anderies   26-01-1729   [Zoon van VIII-e]
Boot Andries   22-04-1714   [Zoon van VII-b]
Boot Andries Cornelisz 1616     Nummer V-b
Boot Anna (privé)      
Boot Anna   08-05-1767   [Dochter van VIII-h]
Boot Annelies (privé)      
Boot Annichjen   10-07-1654   [Dochter van V-b]
Boot Ariaantje   14-02-1644   Nummer VI-d
Boot Arie Erasmusse   12-08-1701   Nummer VIII-d
Boot Arij 1701     Nummer VIII-b
Boot Arij   06-03-1743   [Zoon van VIII-e]
Boot Attje 14-12-1878   23-06-1879 [Dochter van XII-c]
Boot Auke 23-05-1865   04-06-1929 Nummer XIII-n
Boot Auke 17-12-1906   01-08-1982 Nummer XIV-ak
Boot Auke (privé)      
Boot Auke Dirk 14-10-1923   10-09-2007 Nummer XV-j
Boot Auke Ruurd 30-05-1946   16-01-1999 Nummer XV-n
Boot Baatje 11-10-1929   06-10-1998 Nummer XV-e
Boot Baltus   30-06-1702   [Zoon van VII-a]
Boot Bernadette (privé)      
Boot C.H. (privé)      
Boot Carla (privé)      
Boot Carla Dorita (privé)      
Boot Catharina 30-10-1901     [Dochter van XIII-aa]
Boot Christina 31-12-1869   29-04-1871 [Dochter van XII-p]
Boot Cornelia 26-04-1871   28-07-1873 [Dochter van XII-r]
Boot Cornelia 22-01-1880     [Dochter van XII-r]
Boot Cornelia (privé)      
Boot Cornelia (privé)      
Boot Cornelia Wilhelmina   13-08-1797   [Dochter van X-e]
Boot Cornelis ±1505     Nummer I
Boot Cornelis   16-02-1642   [Zoon van V-b]
Boot Cornelis   07-11-1783   Nummer X-d
Boot Cornelis 30-07-1821   18-03-1823 [Zoon van X-d]
Boot Cornelis 01-06-1885   05-02-1956 Nummer XIII-s
Boot Cornelis 18-11-1904   ?-03-1954 Nummer XIV-w
Boot Cornelis Jacobs   06-12-1626   [Zoon van V-a]
Boot Cornelis Jacobs   19-04-1638   Nummer VI-c
Boot Daniel 11-06-1880   01-08-1880 [Zoon van XIII-z]
Boot Daniël Pieter 15-02-1885     Nummer XIV-az
Boot Dirk 28-11-1781     [Zoon van IX-g]
Boot Dirkje 10-05-1776     [Dochter van IX-g]
Boot Dirkje 10-10-1814   20-07-1830 [Dochter van X-i]
Boot dochter 08-03-1915     [Dochter van XIII-r]
Boot Dolores Veronika (privé)      
Boot Durk 28-07-1840   13-11-1907 Nummer XII-d
Boot Durk 24-07-1894   29-07-1916 [Zoon van XIII-n]
Boot Durk 24-10-1901   02-07-1929 Nummer XIV-ah
Boot Durk 26-08-1906   28-12-1966 [Zoon van XIII-s]
Boot Durk 11-04-1907   25-07-1993 Nummer XIV-at
Boot Eeuwout 21-12-1810 30-12-1810   Nummer XI-l
Boot Elisabeth 23-03-1846   24-12-1918 Nummer XII-e
Boot Elisabeth 20-08-1874     Nummer XIII-ac
Boot Elisabeth 07-03-1897   11-02-1977 Nummer XIV-bb
Boot Elizabeth   11-08-1726   [Dochter van VIII-d]
Boot Elizabeth   15-09-1769   [Dochter van IX-e]
Boot Elizabeth   03-07-1771   [Dochter van IX-e]
Boot Elizabeth 15-07-1843   29-11-1845 [Dochter van XI-k]
Boot Elizabeth 27-03-1874     [Dochter van XII-d]
Boot Elizabeth 11-12-1909   11-01-1911 [Dochter van XIII-n]
Boot Elizabeth (privé)      
Boot Erasmus   18-03-1730   [Zoon van VIII-d]
Boot Erassemus Ariensz   19-04-1677   Nummer VII-b
Boot Evelyn (privé)      
Boot Everdina (privé)      
Boot Fjaltje 25-01-1906   21-10-1958 Nummer XIV-as
Boot Franciscus 04-06-1835   29-08-1835 [Zoon van X-d]
Boot Geertje 23-01-1869   12-07-1882 [Dochter van XII-c]
Boot Geertje (privé)      
Boot Geertje (privé)      
Boot Geertrui   03-02-1762   [Dochter van VIII-h]
Boot Geertruida 16-06-1867     [Dochter van XII-d]
Boot Geertruida 19-09-1898   05-10-1898 [Dochter van XIII-n]
Boot Geertruida Cornelia (privé)      
Boot Geertruij   23-06-1754   [Dochter van VIII-h]
Boot Geertruij   19-07-1805 28-11-1868 Nummer XI-p
Boot Geertruij 27-04-1861     Nummer XIII-z
Boot Geertruit   26-05-1747   [Dochter van VIII-c]
Boot Gerardus   13-04-1768   [Zoon van IX-e]
Boot Gerardus Fransiscus (privé)      
Boot Grietje   13-12-1741   [Dochter van VIII-c]
Boot Harmke (privé)      
Boot Henderika 09-05-1871   18-12-1962 Nummer XIII-l
Boot Henderika (Hendrika,
Hendrica)
20-05-1831   15-03-1926 Nummer XII-a
Boot Hendrik 25-02-1849   12-06-1851 [Zoon van XI-k]
Boot Hendrika (privé)      
Boot Hinke Greet (privé)      
Boot Hotske (privé)      
Boot Jacob Cornelisz 1600     Nummer V-a
Boot Jacob Jacobs   02-06-1641   [Zoon van V-a]
Boot Jacob Jansz       Nummer III
Boot Jacobus   30-04-1727   Nummer VIII-h
Boot Jacobus   19-08-1799   [Zoon van IX-j]
Boot Jacobus Frederik 14-06-1842     [Zoon van XI-o]
Boot Jan (privé)      
Boot Jan   24-05-1722 ±1770 Nummer IX-a
Boot Jan   13-08-1730   [Zoon van VIII-e]
Boot Jan   13-08-1735   [Zoon van VIII-e]
Boot Jan 16-02-1812   17-03-1812 [Zoon van X-j]
Boot Jan 21-01-1934   05-01-2006 Nummer XV-b
Boot Jan Ariensz   28-02-1670   Nummer VII-a
Boot Jan Cornelis ±1535     Nummer II
Boot Jan Jacobs   20-01-1630 <1680 Nummer VI-a
Boot Janna   23-09-1750   [Dochter van VIII-h]
Boot Janna   31-03-1794   [Dochter van X-k]
Boot Janna (Johanna) 25-08-1796   21-02-1868 Nummer XI-n
Boot Jannetje   04-11-1716   [Dochter van VII-b]
Boot Jasper 16-02-1812   12-03-1812 [Zoon van X-j]
Boot Jasper 13-05-1836   24-05-1931 Nummer XII-c
Boot Jasper 10-07-1876   14-11-1954 Nummer XIII-p
Boot Jasper 03-11-1894   13-11-1967 Nummer XIV-u
Boot Jasper 14-06-1902     [Zoon van XIII-n]
Boot Jasper 04-09-1926   30-04-1990 Nummer XV-o
Boot Jasper (privé)      
Boot Jasper (privé)      
Boot Jasper (privé)      
Boot Jasper (Leenderts)   05-12-1773 21-11-1838 Nummer X-i
Boot Jelte 16-05-1898   25-04-1979 Nummer XIV-v
Boot Jelte Cornelis (privé)      
Boot Jeltje 12-11-1899     Nummer XIV-aa
Boot Jeras   23-06-1754   [Zoon van VIII-h]
Boot Jerasmus   17-08-1727   [Zoon van VIII-e]
Boot Jerasmus   27-08-1756   [Zoon van VIII-h]
Boot Jetske 16-07-1909   18-01-1963 Nummer XIV-au
Boot Jetze 14-05-1880   29-03-1951 [Zoon van XII-c]
Boot Johanna 04-12-1771   09-01-1837 Nummer X-h
Boot Johanna   06-02-1774 25-08-1797 Nummer X-e
Boot Johanna   22-02-1809 21-01-1868 [Dochter van X-k]
Boot Johanna 05-04-1824   08-02-1836 [Dochter van XI-o]
Boot Johanna 03-09-1833   31-07-1913 Nummer XII-b
Boot Johanna 15-01-1840     Nummer XII-q
Boot Johanna 28-08-1860     [Dochter van XII-p]
Boot Johanna 28-07-1873   02-09-1880 [Dochter van XII-c]
Boot Johanna 30-03-1880   09-02-1949 Nummer XIII-q
Boot Johanna Ali (privé)      
Boot Johanna Frederika 15-04-1837   20-02-1839 [Dochter van XI-o]
Boot Johannes   25-09-1646   [Zoon van V-c]
Boot Johannes   16-04-1744   Nummer IX-e
Boot Johannes 04-12-1874     Nummer XIII-af
Boot Johannes 1887     [Zoon van XIII-aa]
Boot Johannes Bartholomeus 08-07-1847     Nummer XII-r
Boot Johannes Bartolomeus 30-01-1911   ?-06-1981 Nummer XIV-bf
Boot Johannes Petrus 18-12-1862   08-01-1945 Nummer XIII-aa
Boot Johannis   08-09-1709   [Zoon van VII-b]
Boot Joke (privé)      
Boot Kaatje   09-08-1761 ±1816 Nummer X-a
Boot Klaas   22-04-1804   [Zoon van IX-j]
Boot Klaas (privé)      
Boot Kornelis 29-08-1876   08-02-1963 Nummer XIII-m
Boot Kornelis 11-05-1922   28-11-1982 Nummer XV-c
Boot Kornelis (privé)      
Boot Krijn   29-08-1700   [Zoon van VII-a]
Boot Leendert   27-08-1734 <1737 [Zoon van VIII-a]
Boot Leendert   08-12-1737   Nummer IX-g
Boot Leendert   09-05-1749   [Zoon van VIII-h]
Boot Leendert   19-12-1779   [Zoon van IX-g]
Boot Leendert   01-05-1785   Nummer X-j
Boot Leendert   06-09-1807   [Zoon van X-j]
Boot Leendert 01-12-1813   11-01-1814 [Zoon van X-j]
Boot Leendert 11-10-1831   23-01-1833 [Zoon van XI-o]
Boot Leendert 22-11-1833   27-05-1918 Nummer XII-p
Boot Leendert 31-10-1863   22-10-1886 [Zoon van XII-c]
Boot Leendert 14-12-1878   13-04-1879 [Zoon van XII-d]
Boot Leendert 15-09-1882   20-06-1950 Nummer XIII-r
Boot Leendert 18-10-1891     Nummer XIII-ag
Boot Leendert 10-02-1893     [Zoon van XIII-aa]
Boot Leendert (privé)      
Boot Leendert Jansz   16-04-1698   Nummer VIII-a
Boot Leendert Jaspers 19-09-1810 23-09-1810 30-03-1863 Nummer XI-k
Boot Leendert Johannes 04-10-1859     Nummer XIII-y
Boot Leendert Johannes 15-07-1908   05-05-2005 Nummer XV-ag
Boot Leentje 27-07-1872   10-07-1873 [Dochter van XII-d]
Boot Leonardus 03-04-1872     Nummer XIII-ab
Boot Leydya 08-02-1658     [Dochter van V-c]
Boot Lucia 20-08-1865   09-06-1867 [Dochter van XII-p]
Boot Lucia 14-04-1877     [Dochter van XII-r]
Boot Lysbert 20-08-1838   02-09-1839 [Dochter van XI-k]
Boot Maike (privé)      
Boot Maike (privé)      
Boot Margie   25-01-1747   [Dochter van VIII-h]
Boot Margriet   14-09-1653   [Dochter van V-c]
Boot Margriettie   19-12-1731 15-04-1808 Nummer IX-c
Boot Maria (privé)      
Boot Maria   29-08-1707   [Dochter van VII-b]
Boot Maria   07-03-1727   [Dochter van VIII-a]
Boot Maria   07-05-1730   [Dochter van VIII-a]
Boot Maria   04-12-1767 14-10-1834 Nummer X-f
Boot Maria 30-11-1802 01-12-1802 20-06-1864 [Schoonouder van XII-w]
Boot Maria (privé)      
Boot Marija   15-06-1649   Nummer VI-e
Boot Marijchyen   23-12-1662   [Dochter van VI-a]
Boot Marrigje   04-08-1724   [Dochter van VIII-d]
Boot Marrigje   06-04-1740   [Dochter van VIII-e]
Boot Matthijs (privé)      
Boot Monica (privé)      
Boot N.N.       [Kind van VII-a]
Boot N.N.       [Kind van VII-a]
Boot N.N.       [Kind van VIII-c]
Boot N.N.       [Kind van VII-b]
Boot N.N.       [Kind van VII-b]
Boot Neeltje   03-01-1752   Nummer IX-i
Boot Neeltje   20-05-1770 <1836 Nummer X-g
Boot Noach   27-05-1759   [Zoon van VIII-h]
Boot Oentje 21-11-1902   11-07-1903 [Dochter van XIII-p]
Boot Oentje 24-12-1904   30-12-1972 Nummer XIV-aj
Boot Petronella   19-03-1769   [Dochter van IX-g]
Boot Petronella Sophia (privé)      
Boot Petrus 21-12-1867   15-12-1869 [Zoon van XII-p]
Boot Petrus (Pieter)   14-01-1770 05-08-1833 Nummer X-k
Boot Philippus 17-11-1903   03-01-1983 Nummer XIV-ai
Boot Pieter (privé)      
Boot Pieter   28-02-1745   [Zoon van VIII-e]
Boot Pieter   26-12-1749   Nummer IX-h
Boot Pieter 15-04-1778     [Zoon van IX-g]
Boot Pieter 27-12-1801 31-12-1801 15-02-1871 Nummer XI-o
Boot Pieter 12-03-1823     [Zoon van XI-o]
Boot Pieter 21-03-1827   19-08-1863 Nummer XII-o
Boot Pieter 02-09-1854     [Zoon van XII-o]
Boot Pieter 14-10-1862   05-11-1863 [Zoon van XII-o]
Boot Pieter Ariensz >1678     [Zoon van VI-f]
Boot Pieter Daniel (privé)      
Boot Pieter Erasmus 1702     Nummer VIII-e
Boot Pieternel   16-04-1809   [Dochter van X-j]
Boot Pieternella   27-01-1792   Nummer XI-m
Boot Pieternella 17-01-1864     [Dochter van XII-o]
Boot Pieteronella   13-06-1725   Nummer IX-f
Boot Richtje (privé)      
Boot Rinske (privé)      
Boot Rinskje 25-01-1866   18-05-1924 Nummer XIII-k
Boot Ruth 1703     Nummer VIII-c
Boot Ruth Geerit   18-04-1766   [Zoon van IX-e]
Boot Ruurd 14-01-1897   25-02-1986 Nummer XIV-z
Boot Ruurd (privé)      
Boot Salamon Jacobs   29-10-1632   [Zoon van V-a]
Boot Simon (privé)      
Boot Sophia Geertrui ±1889   21-08-1940 Nummer XIV-ba
Boot Teunis   03-06-1734   [Zoon van VIII-c]
Boot Teunis   03-08-1735   [Zoon van VIII-c]
Boot Teunis   15-12-1737   [Zoon van VIII-c]
Boot Teunis   19-02-1740   Nummer IX-d
Boot Teunis Cornelis 08-05-1815     [Zoon van X-d]
Boot Thijs 10-08-1907   11-01-1974 Nummer XIV-ac
Boot Tieti (privé)      
Boot Tjitske Anna (privé)      
Boot Trijntje   04-01-1669   [Dochter van VI-c]
Boot Trijntje (privé)      
Boot Trijntje (privé)      
Boot W.A.P. (privé)      
Boot Wietske 29-06-1892   23-11-1968 Nummer XIV-y
Boot Wijtze 23-09-1907   07-11-1907 [Zoon van XIII-s]
Boot Wijtze (privé)      
Boot Wilhelmina 15-07-1877     [Dochter van XII-p]
Boot Wilhelmus Johannus   24-05-1724   [Zoon van VIII-a]
Boot Willem 25-12-1764   27-04-1818 Nummer IX-j
Boot Willem   01-09-1805   [Zoon van IX-j]
Boot Willemijntje   13-12-1711   Nummer VIII-g
Boot Wimke (privé)      
Boot Wytse 05-03-1910   28-12-1984 Nummer XIV-am
Boot Ybeltje (privé)      
Boot Yda Aaltje 21-02-1912   31-03-1983 Nummer XIV-ax
Booth C.M. (privé)      
Bos Johannes ±1840   10-07-1916 [Partner van XII-b]
van der Bosch Jannie (privé)      
Bosch R.A. (privé)      
Bot Ari 29-08-1804     Nummer XI-f
Bot Cornelis   21-11-1764 05-07-1812 [Partner van X-g]
Bot Jacoba 15-12-1806     [Dochter van X-g]
Bot Maria 30-10-1799     Nummer XI-d
Bot Sara 07-03-1798   <1802 [Dochter van X-g]
Bot Sara   23-05-1802   Nummer XI-e
Both Geertruijt   11-02-1648   [Dochter van V-c]
Both Pieternella   05-11-1809   Nummer XI-g
Both (Boodt) Jan Cornelisz 1620     Nummer V-c
Both (Boot) Hijllegont ±1650     Nummer VI-g
Bound Celia ±1908   07-04-1995 [Partner van XIV-w]
Bouwens Lijsbeth     <1636 [Partner van IV-b]
Brackensiek Margo       [Partner van XV-ae]
Brantsma Baatje 02-08-1874   18-10-1970 [Partner van XIII-m]
van den Broeck Marittie Leenderts   15-10-1671   [Partner van VII-a]
Broekhuizen Jacob     <1817 [Schoonouder van XI-h]
Broekhuizen Klaas 1790     [Partner van XI-h]
Broere Ariaantje 28-08-1813     [Partner van XI-l]
Broos Weijntgen Cornelis     <1658 [Partner van V-d]
de Bruijn Catharina Pieters ±1695     [Partner van VIII-a]
Bruinsma Dirkje 06-04-1911      
Burema R.H.J. (privé)      
Cannegieter Harm (privé)      
Cannegieter Harmke Wietschke (privé)      
Cannegieter Janny Aaltje (privé)      
Chapman Barbara Joan 16-02-1929   29-08-1948  
Cnossen Korneliske 18-07-1896   21-11-1982 [Partner van XIV-z]
Cornelissen Aaltje       [Partner van V-b]
Deen Antonius ±1859     [Partner van XIII-z]
Dekker Johanna 1887     [Partner van XIII-v]
Dijkstra Auke (privé)      
Dijkstra Dirk Albert (privé)      
Dijkstra Grietje (privé)      
Dijkstra Harmke (privé)      
Dijkstra Hendrik 22-06-1892   13-05-1966 [Partner van XIV-y]
Dijkstra Klaaske 17-02-1886   15-02-1940 [Schoonouder van XIV-ai]
Dijkstra Lammert Klaas (privé)      
Dijkstra Roelf Klaas (privé)      
van Doeveren Petronella   07-12-1751   [Partner van IX-h]
Dongelmans Petronella 15-08-1861   07-12-1934 [Partner van XIII-aa]
Donk Wilhelmina (Dina) 12-11-1848     [Partner van XII-r]
van Dorp Frans (privé)      
Dortland Cornelia   26-01-1755   [Partner van IX-d]
van der Draaij Alida ±1773   1830 [Schoonouder van XI-p]
van der Draaij Pieter ±1819     [Partner van XI-c]
Dullemeijer Christina 28-09-1833   27-01-1892 [Partner van XII-p]
Duybel Cristyna   09-12-1671   [Dochter van VI-g]
Duybel Gover       [Partner van VI-g]
van der Eerdwegh M.A.T. (privé)      
Eijgelaar Louwrens       [Partner van XIV-p]
van Eijk Pieter ±1825     [Partner van XI-g]
van het Ende Aaltje (privé)      
Fortuijn Jan ±1815     [Partner van XI-g]
Frisee Pietertje Pieters ±1680   <1725 [Partner van VII-b]
Gerrits Grietje       [Partner van VII-a]
van Gogh Michael 21-12-1871     [Partner van XIII-ac]
Gorter Sietie (privé)      
de Graaf Joop (privé)      
de Graaf Maria       [Partner van VIII-a]
Grenerus Alida Johanna 20-10-1875   12-04-1905 [Partner van XIII-t]
Groenendaal Johannes Hendrikus
Leonardus
      [Partner van XIV-ba]
Groeneveld Ulbe 25-07-1896     [Partner van XIV-m]
de Haan Lieuwe 14-08-1903   21-12-1963  
Haanraats Anna Elisabeth 1898     [Partner van XIV-e]
Hansler Hendrik ±1826   1912 [Partner van XII-l]
Hanzen Katrina 04-07-1892     [Partner van XIV-k]
Hartjesveld Sophia (Lucia) 29-08-1805   31-05-1873 [Partner van XI-o]
Hassar Elizabeth Maria Catharina 23-08-1885     [Partner van XIV-az]
van der Heide Dieuwke Hinke (privé)      
ter Heide Lambertus Klaas (privé)      
Heinen Frensina (privé)      
den Hertog Hendrik ±1863     [Partner van XIII-ae]
Hildreth Paul (privé)      
Hoek Margaretha (privé)      
Hoekstra Durk 14-05-1912   26-08-1962 [Vader van XV-ae]
Hoekstra Wiebe 17-07-1940   18-03-1975 Nummer XV-ae
van der Horst Arnoldina 27-04-1897   22-07-1909 [Dochter van XIII-k]
van der Horst Atje 20-08-1893     Nummer XIV-m
van der Horst Bonne 30-08-1883   23-01-1884 [Zoon van XIII-k]
van der Horst Henderika 27-05-1901     Nummer XIV-o
van der Horst Jan 10-05-1863   08-04-1944 [Partner van XIII-k]
van der Horst Leendert 10-10-1891   24-07-1990 Nummer XIV-l
van der Horst Martje 14-06-1889   20-08-1979 Nummer XIV-j
van der Horst Pieter 03-03-1890   17-05-1957 Nummer XIV-k
van der Horst Theunis 11-08-1895     Nummer XIV-n
Hospes Hoitske 27-11-1901   27-05-1967 [Partner van XIV-v]
Hottinga Jan 22-02-1889     [Partner van XIV-ae]
van den Hoven Gerardus 27-01-1850   31-07-1918 [Schoonouder van XIV-a]
van den Hoven Pieter ±1887     [Partner van XIV-a]
van den Hoven Willemina Johanna
Klaaske
1907   19-02-1910 [Dochter van XIV-a]
Huisman de Jong Fokke 03-04-1903     [Partner van XIV-i]
IJsselsteijn Maria Johanna ±1819     [Partner van XII-i]
IJsselstijn Gerrit ±1837     [Partner van XII-u]
Jacobs Neeltje       [Partner van VI-a]
Jans Grietgen       [Partner van IV-a]
de Jong Aaltje (privé)      
de Jong Edjer (privé)      
de Jong Geeske       [Partner van XIII-c]
de Jong Jacobus   20-06-1794   [Zoon van X-f]
de Jong Johanna 21-03-1810     Nummer XI-c
de Jong Joostje     <1829 [Partner van X-b]
de Jong Leendert 13-01-1796     [Zoon van X-f]
de Jong Maarten 05-06-1799     [Zoon van X-f]
de Jong Maria 02-03-1798     [Dochter van X-f]
de Jong Maria 10-11-1812     [Dochter van X-f]
de Jong Pieter   08-11-1769 21-11-1840 [Partner van X-f]
de Jong Susanna   20-06-1802   Nummer XI-b
Jongsma Aaltje 17-07-1906   12-01-1937 [Dochter van XIII-q]
Jongsma Auke 25-10-1910   27-09-1996 Nummer XIV-ap
Jongsma dochter 12-10-1916     [Dochter van XIII-q]
Jongsma Durk 11-08-1902   03-02-1949 [Zoon van XIII-q]
Jongsma Elizabeth (privé)      
Jongsma Geertruida (privé)      
Jongsma Jacob 11-07-1904   09-04-1945 [Zoon van XIII-q]
Jongsma Jan (privé)      
Jongsma Jelle (privé)      
Jongsma Jitze 08-02-1876   11-07-1955 [Partner van XIII-q]
Jongsma Martje (privé)      
Jongsma Rinke (privé)      
Jongsma Wibbigje 22-10-1900     [Dochter van XIII-q]
Jongstra Wilhelmina 09-07-1893     [Partner van XIV-e]
Jossen Lijsbeth ±1636     [Partner van VI-b]
Kalksma Reinder 05-06-1870     [Partner van XIII-h]
Kampen Berend (privé)      
Kanon Eemke 16-05-1901     [Partner van XIV-o]
Kappenburg Aaltje 18-11-1844   26-09-1911 [Partner van XII-d]
Kappenburg Auke Tammes 24-01-1818   11-06-1873 [Schoonouder van XII-d]
Kelleter Josefine       [Partner van XIV-ag]
van der Kemp Geertruida 24-05-1826     [Partner van XII-o]
Keuning Gerritje 26-03-1912   18-12-2001 [Partner van XIV-am]
van der Kint Abraham   08-11-1758 <1817 [Partner van X-a]
van der Kint Grietje   15-08-1792   Nummer XI-a
Kleijweg Neeltje ±1811     [Partner van XI-f]
van der Klein
(Kleijn)
Gerrit   22-12-1804 28-11-1873 [Schoonouder van XII-w]
van der Klein
(Kleijn)
Gerrit 12-03-1840     [Partner van XII-w]
de Koning Johanna ±1826     [Partner van XII-t]
de Koning Salomon ±1801     [Partner van XI-b]
Konst Hermien (privé)      
Koolmees Sophia ±1781     [Partner van X-j]
Koppendraijer Aldert ±1793     [Partner van XI-e]
Kruis Jetze ±1885     [Partner van XIII-u]
Kunst Jan Simonsje       [Partner van VIII-f]
Kunst Jannitje 19-08-1733     [Dochter van VIII-f]
Kunst Pietertje   29-07-1731   [Dochter van VIII-f]
Kwinkelenberg Jannigje ±1816     [Partner van XII-j]
Langiers (Langius) Joosje 12-06-1865   19-09-1940 [Partner van XIII-f]
Lapolder Geertruida 26-10-1821   10-06-1873 [Schoonouder van XII-d]
Leegwater P.A.J. (privé)      
van Leeuwen Johannes ±1802     [Partner van XI-b]
van Leeuwen Johannes ±1840     [Partner van XII-w]
Looman Lijsje     03-10-1781 [Partner van IX-e]
van Loon Markus Joachim 1811     [Partner van XII-f]
Luitjes Simon (privé)      
Maertens Neeltje       [Partner van VI-c]
van Meggelen Bert (privé)      
van der Mey Maaike 27-04-1864     [Partner van XIII-b]
Misson (Nesson) Maria (Marija, Marrigje)
Andriesse
±1702     [Partner van VIII-e]
Modderman Willem 06-03-1901   16-04-1979 [Partner van XIV-aa]
Mol Abraham ±1877     [Partner van XIII-i]
Molenaar Willemke 27-10-1898   16-09-1992 [Partner van XIV-g]
Moleveld Hendrik ±1838   <1875 [Partner van XII-v]
Monkel Henderica Tecla 22-10-1895     [Partner van XIV-f]
Morlion Catharina       [Partner van VIII-b]
van Muijnen J. (privé)      
Mulder Jantje 08-05-1875     [Partner van XIII-t]
Mullaart Bastiaan ±1839     [Partner van XII-k]
de Munnik Lena       [Schoonouder van XI-a]
Munniks Jelle 16-05-1893     [Partner van XIV-q]
Nagel Aaltje (Alida) Hendriks 28-09-1810   28-12-1877 [Partner van XI-k]
Nauta Doetje 21-01-1885   05-11-1921 [Partner van XIII-w]
Nie(uw)veld Thomas 1746     [Zoon van VIII-g]
Nieveld Abraham 1749     [Zoon van VIII-g]
Nieveld Ariaantje 1737     [Dochter van VIII-g]
Nieveld Frans   25-03-1711   [Partner van VIII-g]
Nieveld Frans 1752     [Zoon van VIII-g]
Nieveld Grietje 1742     [Dochter van VIII-g]
Nieveld Jacobus 1739     [Zoon van VIII-g]
Nieveld Neeltje 1732     [Dochter van VIII-g]
Nieveld Nouwta 1744     [Dochter van VIII-g]
Nieveld Pieternella 1734     [Dochter van VIII-g]
Nijenhuis Hylkje (privé)      
Ogretir Sadik (privé)      
van Ommen Gerrit   28-05-1730   [Partner van IX-f]
van Oosten Geertruij   18-07-1698   [Partner van VIII-c]
van Os Albert (privé)      
Ottema Peter 13-01-1905   31-10-1984  
Overkamp Theodora (privé)      
Pasma Harmke 08-08-1867   08-03-1957 [Partner van XIII-n]
van Peperstrate Antonius Franciscus        
Pijpers Arie Gerardus Johannes ±1870     [Partner van XIII-z]
Post Aaltje 11-03-1861   24-12-1884 Nummer XIII-a
Post Jetze 06-10-1823   03-08-1901 [Partner van XII-a]
Post Johannes 19-12-1871   17-10-1883 [Zoon van XII-a]
Post Leendert 28-09-1865   03-03-1945 Nummer XIII-c
Post Rients 21-05-1863   16-09-1938 Nummer XIII-b
Post Rinske 01-03-1898   14-12-1984 [Partner van XIV-u]
Post Sijbe 27-12-1869     Nummer XIII-d
Postma Geertje Johanna (privé)      
Postma Siebren Hendrik (privé)      
Postma Tjerk     13-06-1962 [Partner van XIV-aj]
Pot Maria       [Partner van VII-b]
Prinselo Jacobus ±1794   ±1831 [Partner van XI-a]
Prinselo Wouter ±1705     [Schoonouder van XI-a]
Raasen Maria       [Partner van V-a]
Ravensberg Jan     <1712 [Partner van VI-d]
van Riemsbergen Alida Maria 20-08-1834     Nummer XII-u
van Riemsbergen Frans   21-04-1803 31-07-1860 [Partner van XI-p]
van Riemsbergen Frans 1829     Nummer XII-t
van Riemsbergen Geertrui 19-04-1851     Nummer XII-x
van Riemsbergen Maria 10-02-1839   1914 Nummer XII-w
van Riemsbergen Pieter   05-05-1776 23-04-1845 [Schoonouder van XI-p]
van Riemsbergen Pieter 1826   1882 Nummer XII-s
van Riemsbergen Pieternella 03-12-1836     Nummer XII-v
van Riemsbergen Roeland 07-12-1843   1869 [Zoon van XI-p]
van Rijnberk Anna Maria Elizabeth (privé)      
van Rijnberk Hendrikus Jacobus 04-05-1902   14-10-1979 [Partner van XIV-al]
Ring(s)ma IJsbrand 20-02-1890     Nummer XIV-e
Ring(s)ma Keimpe 27-11-1857   10-02-1941 [Partner van XIII-j]
Ringma Attje 22-08-1884     Nummer XIV-c
Ringma Dirkje 26-09-1883     Nummer XIV-b
Ringma dochter 26-04-1899     [Dochter van XIII-j]
Ringma Harmen 29-09-1900   31-05-1990 Nummer XIV-h
Ringma Hendrika 29-09-1891   28-04-1893 [Dochter van XIII-j]
Ringma Hendrika 11-12-1894     [Dochter van XIII-j]
Ringma Leendert 1888   1889 [Zoon van XIII-j]
Ringma Leendert 14-10-1897     Nummer XIV-g
Ringma Marten 30-10-1885   07-01-1887 [Zoon van XIII-j]
Ringma Marten 19-10-1893   08-01-1894 [Zoon van XIII-j]
Ringma Marten 07-04-1896     Nummer XIV-f
Ringma Rinske 23-04-1902     Nummer XIV-i
Ringma Ritske 27-06-1904   10-02-1905 [Dochter van XIII-j]
Ringma Trijntje 01-06-1887   12-12-1959 Nummer XIV-d
Roering Willemina (Wilhelmina)
Johanna
±1850   03-10-1921 [Schoonouder van XIV-a]
de Roos Lena   08-11-1767   [Partner van IX-j]
Scheepvaart Anna 13-02-1858   19-02-1935 [Partner van XIII-e]
Schorel Aaltje Erasmus 1646     [Partner van VI-f]
Schouten Cornelis ±1852     [Partner van XII-x]
Schregardus Aukje 11-10-1859   16-05-1890 [Partner van XIII-b]
Schuil Aaltje 07-05-1874     [Dochter van XII-e]
Schuil Eeke 01-02-1872   08-01-1945 [Dochter van XII-e]
Schuil Harmen 23-11-1844   17-11-1909 [Partner van XII-e]
Schuil Harmen 07-12-1886     [Zoon van XII-e]
Schuil Henderika 03-09-1878     Nummer XIII-u
Schuil Johanna 28-08-1889     Nummer XIII-x
Schuil Leendert 01-05-1884     Nummer XIII-w
Schuil Paulus 20-02-1877     Nummer XIII-t
Schuil Willem 05-11-1881     Nummer XIII-v
Schumer Frederika 02-02-1831     Nummer XII-m
Schumer Jacobus 15-01-1794   30-06-1874 [Partner van XI-n]
Schumer Jacobus 28-05-1834     Nummer XII-n
Schumer Pieter 02-05-1826     [Zoon van XI-n]
Schumer Wilhelmina Carolina ±1825   13-05-1908 Nummer XII-l
Selgert Hendrik Wilhelm
Herman
18-12-1859     [Partner van XIII-g]
Selgert Maria Agnietha 25-09-1886     Nummer XIV-a
Serpie Salvatore (privé)      
Sipkes Aaltje 26-01-1875     Nummer XIII-i
Sipkes Eelke 10-10-1838   24-12-1889 [Partner van XII-b]
Sipkes Henderikus 12-04-1864   01-03-1937 Nummer XIII-f
Sipkes Jentje 11-01-1862     [Dochter van XII-b]
Sipkes Klaaske 14-07-1866     Nummer XIII-g
Sipkes Leendert 13-11-1859   11-04-1919 Nummer XIII-e
Sipkes Trijntje 18-07-1870   01-03-1939 Nummer XIII-h
Sloos Heyndrica 30-09-1778   30-03-1863 [Partner van X-i]
Sloot Pieter 14-09-1857   19-02-1911 [Partner van XIII-a]
Snel Adriana ±1865     Nummer XIII-ae
Snel Adrianus 03-02-1865     [Zoon van XII-q]
Snel Bastiaan 29-03-1837     [Partner van XII-q]
Snel Bastiaan 1861     [Zoon van XII-q]
Snel Petronella 31-05-1862     Nummer XIII-ad
Sonsbeek (Zontsbleek) Geertruij (Trintje)   28-06-1767 11-10-1844 [Partner van X-k]
Souffree Grietje       [Partner van IX-a]
Spierenburg Barendina ±1846     [Partner van XII-n]
Spierenburg Pieter 08-08-1823     [Partner van XII-l]
Spieringshoek Teunis 16-04-1819     [Partner van XII-f]
Spitse Tjitze 18-03-1893     [Partner van XIV-af]
van der Spoel Gerrit 03-12-1885     [Partner van XIV-c]
Spruit Petronella Sophia 1858     [Partner van XIII-y]
van der Starren Apolonia Hendrika 26-03-1864   03-12-1925 [Partner van XIII-af]
Steensma Trijntje 03-05-1904     [Partner van XIV-ah]
Steenwinkel Anthony ±1765   07-11-1827 [Partner van X-h]
Steenwinkel Jannigje (Johanna) 02-10-1793 04-10-1793 1842 Nummer XI-h
Steenwinkel Kornelia 25-02-1803     [Dochter van X-h]
Steenwinkel Leendert 18-11-1807     [Zoon van X-h]
Steenwinkel Neeltje 15-01-1796     [Dochter van X-h]
Steenwinkel Neeltje 16-11-1814     Nummer XI-j
Steenwinkel Thona   10-03-1805   Nummer XI-i
van Stralen Kornelis ±1768     [Partner van XI-a]
Strouken Theresia (privé)      
Taat Hendrik Gerardus 31-08-1813     [Partner van XII-g]
Terpstra Oentje 28-11-1834   07-03-1921 [Schoonouder van XIII-p]
Terpstra Tinneke       [Partner van XV-c]
Tigchelaar Catharina 18-06-1911   03-09-1994 [Partner van XIV-ac]
van Toor Bas (privé)      
Tuinstra Grietje 02-10-1869     [Partner van XIV-h]
Tukker Arie ±1823     [Partner van XII-v]
van der Valk Anna Carolina
Henrijetta
02-05-1812     Nummer XII-f
van der Valk Elisabeth ±1817     Nummer XII-h
van der Valk Geertruida 1834     Nummer XII-k
van der Valk Geertruy 04-04-1813     [Dochter van XI-m]
van der Valk Hendrik 1810     [Partner van XI-d]
van der Valk Johannes ±1789     [Partner van XI-m]
van der Valk Johannes ±1821     Nummer XII-j
van der Valk Leendert 1819     Nummer XII-i
van der Valk Pieternella 31-05-1814     Nummer XII-g
van der Vecht N.N. (privé)      
Veenema Wiebe 24-12-1879   29-10-1950 [Partner van XIV-d]
van der Veer Klaske (privé)      
van der Veer Lambertje Jans       [Partner van VIII-d]
Vellinga Pieter 18-05-1886     [Partner van XIV-b]
Veltman Jacob (privé)      
Venema Attje 02-05-1884   29-01-1958 [Partner van XIII-s]
Verblaauw Elizabeth 19-09-1892     [Partner van XIII-ag]
Verburg Johannes ±1862     [Partner van XIII-ad]
Verf Geert 31-01-1885   04-05-1928 [Partner van XIV-j]
Verhoef Maria ±1791     [Partner van X-d]
Vermeulen Josua       [Partner van IX-c]
Verseijde Maria     <1817 [Schoonouder van XI-h]
Verveen Anthonie     <1692 [Partner van VI-e]
Verweij Cornelis ±1773     Nummer X-c
Verweij Gerrit Cornelisse       [Partner van IX-b]
Verweij Leendert ±1762   10-02-1829 Nummer X-b
Visser Angenietje 03-08-1908   31-03-2006 [Partner van XIV-ai]
Visser H.F.       [Partner van XV-e]
Visser Hettie (privé)      
Visser Klaas 15-08-1886   28-04-1967 [Schoonouder van XIV-ai]
Visser Rigtje 18-07-1893     [Partner van XIV-l]
van Vleuten Johannes 19-02-1814     [Partner van XI-j]
Vos Hilda (privé)      
Vos Lijsbet   27-01-1706   [Partner van VIII-c]
de Vries Antje 24-10-1926      
de Vries Harmanna H. (privé)      
de Vries Maria (privé)      
de Vries Neeltje   19-07-1744   [Partner van IX-g]
de Vries Wiebe 17-06-1902   02-04-1961 [Partner van XIV-as]
Wagener Jan (privé)      
de Weger Frank ±1821     [Partner van XII-h]
van der Werf Johan (privé)      
Westerbaan Attje (Aaltje) 04-10-1838   21-01-1932 [Partner van XII-c]
Westra Bauke 08-05-1906   19-06-1961 [Partner van XIV-ax]
Westra Cobie Yda (privé)      
van Wijk Geertje ±1788     [Partner van X-c]
van Wijngaarden Henricus       [Partner van IX-i]
Wiltenburg Martinus ±1861     [Partner van XIII-z]
Wissing Louis (privé)      
de Wolf Philippus 12-10-1834   07-02-1893 [Schoonouder van XIII-p]
de Wolf(f) Geertje 24-02-1876   02-11-1964 [Partner van XIII-p]
van Zand Lijsbeth Jans ±1623     [Partner van V-c]
van Zanten Hendrikus ±1818     [Partner van XII-m]
van der Zee Hiske 10-11-1871     [Partner van XIII-d]
de Zeeuw Paul (privé)      
Zijlemans Reinier 1805     [Partner van XI-i]
Zonneveld Johannes Hendrik ±1818     [Partner van XI-g]
Zuijderveld Maria       [Partner van XIII-ab]

 logoaldfaer   Gegenereerd met Aldfaer versie 3.3.2 op 14-07-2009 22:00


Privé: van de met (privé) gemerkte personen worden niet alle gegevens weergegeven in verband met bescherming van persoonsgegevens.

 

stuurlinks stuurrechts

 

 

.