bel

bel

bel

Genealogy Cornelis Boot

(Zuid-Holland - Gouda)

Index  Vlag_Nederland 

I Cornelis Boot was born about 1505.
Child of Cornelis out of an unknown relation:

1 [misschien] Jan Cornelis Boot, born about 1535. Follow II.
II Jan Cornelis Boot was born about 1535, son of [misschien] Cornelis Boot.
Child of Jan Cornelis out of an unknown relation:
1 [misschien] Jacob Jansz Boot. Follow III.
III Jacob Jansz Boot, son of [misschien] Jan Cornelis Boot.
Children of Jacob Jansz out of an unknown relation:
1 [waarschijnlijk] Cornelis Jacobs Boodts, born about 1575. Follow IV-a.
2 Willem Jacobs Boodts, born about 1580. Follow IV-b.
IV-a Cornelis Jacobs Boodts was born about 1575, son of [waarschijnlijk] Jacob Jansz Boot. Address: Peperstraat, Gouda. Occupation: from 1617 bootsman. Cornelis Jacobs married to Grietgen Jans.
Children of Cornelis Jacobs and Grietgen:
1 Jacob Cornelisz Boot, born in 1600. Follow V-a.
2 Andries Cornelisz Boot, born in 1616. Follow V-b.
3 Jan Cornelisz Both (Boodt), born in 1620. Follow V-c.
IV-b Willem Jacobs Boodts was born about 1580, son of Jacob Jansz Boot. Willem Jacobs is deceased before 1634, about 54 years old. Addresses: Westhaven, Gouda from 1632 Korte Noodgodsstraat, Gouda. Occupation: schipper. Willem Jacobs married to Lijsbeth Bouwens. Lijsbeth is deceased before 1636.
Children of Willem Jacobs and Lijsbeth:
1 Hillegont Boodts.
2 Jan Willemsz Boodts. Follow V-d.
V-a Jacob Cornelisz Boot was born in 1600, son of Cornelis Jacobs Boodts and Grietgen Jans. Occupation: from 10-04-1626 grootschipper. Jacob Cornelisz married to Maria Raasen.
Children of Jacob Cornelisz and Maria:
1 Cornelis Jacobs Boot. He was baptized on sunday 06-12-1626 in Gouda.
2 Jan Jacobs Boot. Follow VI-a.
3 Salamon Jacobs Boot. He was baptized on friday 29-10-1632 in Gouda.
4 Raes Jacobsz de Boodts, born about 1634 in Gouda. Follow VI-b.
5 Cornelis Jacobs Boot. Follow VI-c.
6 Jacob Jacobs Boot. He was baptized on sunday 02-06-1641 in Gouda.
V-b Andries Cornelisz Boot was born in 1616, son of Cornelis Jacobs Boodts and Grietgen Jans. He was buried in Gouda [source: grafboek St.-Janskerk 1640-1702]. Occupation: passementwerker (passement is een vorm van decoratief borduurwerk of kantkloswerk, dat vervaardigd wordt door een gespecialiseerd kleermaker, de passementwerker, die belegsels, borduurwerk, tressen, of garnering van goud- of zilverdraad vervaardigt, voor op kleding. In passement zit soms ook kant, zijde, kralen of ander materiaal ter decoratie verwerkt). Note re Andries Cornelisz: heeft een schuldvordering laten maken op 17-04-1667 (notariele akten 411 11/165) en op 05-05-1677 (notariele akten 478/85) en een overeenkomst op 19-09-1674 (notariele akten 475/63). Andries Cornelisz married to Aaltje Cornelissen.
Children of Andries Cornelisz and Aaltje:
1 Cornelis Boot. He was baptized on sunday 16-02-1642 in Gouda.
2 Ariaantje Boot. Follow VI-d.
3 Marija Boot. Follow VI-e.
4 Annichjen Boot. She was baptized on friday 10-07-1654 in Gouda [source: doopboek St.-Janskerk]. Note re the birth of Annichjen: doopgetuige: Grietjen Willems.
V-c Jan Cornelisz Both (Boodt) was born in 1620, son of Cornelis Jacobs Boodts and Grietgen Jans. He was buried on tuesday 08-05-1696 in Gouda. Note re the death of Jan Cornelisz: Job-Cornelisz Bot, begraven in de week van 12 mei in een eigen graf (E). Betaalde grafrechten 5 gulden en 12 stuivers, overluijd met 2 klocken: 2 gulden en 11 stuivers. "jaarrekening St-Janskerk 1696 (KM 363,8v en 9r)". Address: Westhaven, Gouda. Occupation: lontmaker. Religion: (Jan Cornelisz Boot werd op 15-09-1655 lidmaat van de Sint-Janskerk gelijktijdig met zijn huisvrouw Lysbeth Jans). Jan Cornelisz married, at the age of 22 years, on thursday 19-06-1642 in Gouda [source: Trouwboek Schepenen] to Lijsbeth Jans van Zand, aged about 19 years. Lijsbeth Jans was born about 1623. She was buried on monday 30-04-1696 in Gouda.
Children of Jan Cornelisz and Lijsbeth Jans:
1 Arij Jansz Boodt (Boot), born in 1644. Follow VI-f.
2 Johannes Boot. He was baptized on tuesday 25-09-1646 in Gouda. Note re the birth of Johannes: doopgetuigen: Geertruyt Jans, Susanna Jans en Govardt Suys.
3 Geertruijt Both. She was baptized on tuesday 11-02-1648 in Gouda. Note re the birth of Geertruijt: doopgetuigen: Cornelis, Trijntje Jans, Suijs en Hillegont Cornelis.
4 Hijllegont Both (Boot), born about 1650. Follow VI-g.
5 Margriet Boot. She was baptized on sunday 14-09-1653 in Gouda. Note re the birth of Margriet: doopgetuigen: Trijntjen Jans, Hillegont Cornelis en NN Suys.
6 Leydya Boot, born on friday 08-02-1658 in Gouda. Note re the birth of Leydya: doopgetuigen: Trijntye Jans, Gertruyt Jans en NN Suyst, schepen.
V-d Jan Willemsz Boodts, son of Willem Jacobs Boodts and Lijsbeth Bouwens. Jan Willemsz is deceased before 1648. Occupation: schipper. Note re Jan Willemsz: 14-06-1648 Regest: Jan Willemsz de Boots, schipper en wonende te Gouda, testeert. Hij laat na aan zijn vrouw Weijntgen Cornelisdr. een bedrag van 500 gulden, het bed, een zilveren beker, al haar kleding, zilver en goud. Verdere erfgenamen ontvangen zijn kleding. Zijn weduwe zal mede behouden het inkomen en gebruik van een huis en erf in de Korte Naetgooffsteeg te Gouda. Jan Willemsz married to Weijntgen Cornelis Broos. Weijntgen Cornelis is deceased before 1658.

VI-a Jan Jacobs Boot, son of Jacob Cornelisz Boot and Maria Raasen. He was baptized on sunday 20-01-1630 in Gouda. Jan Jacobs is deceased before 1680. Jan Jacobs married to Neeltje Jacobs. Note re Neeltje: kamerboek politiemeesters Gouda 1680 inventarisnummer 295 bladzijde 45 datum 04-12-1680 inhoud Eiser: Anthony Timmers Gedaagde: Neeltie Jacobs, weduwe van Jan den Boots Zaak: Eist betaling van Æ’ 15.10.- over geleverd pick en teer Vonnis: Conform de eis, te betalen met Æ’ 1 per maand en veroordelen haar mede in de kosten.
Children of Jan Jacobs and Neeltje:
1 Grijetye de Boodts. She was baptized on friday 23-07-1660 in Gouda. Note re the birth of Grijetye: doopgetuigen: Lisbeth Crijnne en Marrijchye Jacobs.
2 Marijchyen Boot. She was baptized on saturday 23-12-1662 in Gouda. Note re the birth of Marijchyen: doopgetuige: Neeltyen Raes.
VI-b Raes Jacobsz de Boodts was born about 1634 in Gouda, son of Jacob Cornelisz Boot and Maria Raasen. Raes Jacobsz married to Lijsbeth Jossen. Lijsbeth was born about 1636.
Children of Raes Jacobsz and Lijsbeth:
1 Grijetgen Boodts. She was baptized on tuesday 30-01-1657 in Gouda [source: doopboek Sint Janskerk 1657]. Note re the birth of Grijetgen: doopgetuigen: Sijnken Gerrijs en Jacob den Boodts.
2 Raes Boodts. He was baptized on friday 20-09-1658 in Gouda. Note re the birth of Raes: doopgetuigen: Lisbeth Raes en Maria Raasen.
3 Simon Boodts. He was baptized on sunday 25-03-1663 in Gouda. Note re the birth of Simon: doopgetuige: Marijchye Jacobs.
4 Sara den Boodts. She was baptized on sunday 02-06-1675 in Gouda. Note re the birth of Sara: doopgetuige: Marya Jacobs. Occupation: naaister. Religion:N.H..
VI-c Cornelis Jacobs Boot, son of Jacob Cornelisz Boot and Maria Raasen. He was baptized on monday 19-04-1638 in Gouda. Cornelis Jacobs married to Neeltje Maertens. The religious wedding was celebrated in Gouda.
Child of Cornelis Jacobs and Neeltje:
1 Trijntje Boot. She was baptized on friday 04-01-1669 in Gouda [source: doopboek Remonstrantse Kerk].
VI-d Ariaantje Boot, daughter of Andries Cornelisz Boot and Aaltje Cornelissen. She was baptized on sunday 14-02-1644 in Gouda. Note re the birth of Ariaantje: gedoopt in de R.K. statie Minnebroeders, peet: Petronella van Doeveren. Note re Ariaantje: Kamerboek politiemeesters GOUDA -- ac 2 inv.nr. 300 23-05-1692 blz. 19v Eiser: Fredrick Rochius namens Wouter Huybertsz Gedaagde: Ariaentje Boot als gemachtigde van Jan Ravensbergh haar man Zaak: Eist Rochius betaling van f 19.10.- die Wouter Huybertsz pretendeert te moeten hebben van Ravensbergh over de wolle van 13 schapen tot f 1.10.- voor ieder schaap. Geeft Ariaentje te kennen Wouter te kunnen betalen met 6 stuivers voor ieder schaap. Zegt zij van Wouter nog f 10.10.- tegoed te hebben hetgeen Rochius beweert niet schuldig te zijn. Vonnis: Wouter Huybertsz moet i.p.v. de f 19.10.- de somma van f 10 trekken en dat Jan van Ravensbergh i.p.v. de f 10.10.- de somma van f 5 zal trekken zodat Ravensbergh nog f 5 zal moeten toegeven waarmee de kwestie is afgehandeld. Ariaantje married to Jan Ravensberg. The religious wedding was celebrated on sunday 18-01-1665 in Gouda. Jan is deceased before 1712. Note re the death of Jan: Grafboek St.-Janskerk (incl. kapellen en kelders) Gouda 1702-1817 inventarisnummer 70 bladzijde HC - L 2 fol. 236v naam Adriana Boot bron ac566 annotatie GM Jan van Ravensbergh. Note re Jan: Kamerboek politiemeesters GOUDA -- ac 2 inv.nr. 293 12-02-1677 blz. 6 Eiser: Dirck Herberts Gedaagde: Jan van Ravensbergh Zaak: Eis doende als fol.5v, 10/2. Vonnis: Veroordelen de gedaagde de geëiste f 5.15.- te betalen en veroordelen hem mede in de kosten. Kamerboek politiemeesters GOUDA -- ac 2 inv.nr. 294 27-02-1679 blz. 41v Eiser: Jan van Ravensbergh Gedaagde: Aaron Blom Zaak: Eist betaling van f 7 over de huur van Chegen* en paarden. De gedaagde bekent de schuld en is tevreden hetzelfde te betalen, mist kortende f 3.17.- welke hij meer heeft moeten betalen voor een wagen als hij aan hem -eiser- van een wagen gegeven zou hebben (* mv. van sjees = wagens) Vonnis: Conform de eis en ontzeggen hem zijn tegeneis van f 3.17.- Kamerboek politiemeesters GOUDA -- ac 2 inv.nr. 294 30-06-1679 blz. 62 Eiser: Anthony van Sticht Gedaagde: Jan van Ravensbergh Zaak: Eist betaling van f 5.8.- welke gedaagde wegens het horengeld van Marritie Dircx teveel ontvangen heeft Vonnis: Beslissen dat Jan Ravensbergh aan Anthony f 3.8.- zal betalen, waarmee de kwestie afgedaan zal zijn Kamerboek politiemeesters GOUDA -- ac 2 inv.nr. 303 20-08-1700 blz. 43 Eiser: Annigje Bouwens, weduwe van Dirck Vermij Gedaagde: Jan Ravensbergh Zaak: Eist betaling van f 14 over geleverde winkelwaren Vonnis: Conform de eis, te betalen met 6 stuivers per week. Veroordelen de gedaagde mede in de kosten..

VI-e Marija Boot, daughter of Andries Cornelisz Boot and Aaltje Cornelissen. She was baptized on tuesday 15-06-1649 in Gouda. Note re Marija: Kamerboek politiemeesters GOUDA -- ac 2 inv.nr. 300 21-04-1692 blz. 13 Eiser: Maria Bot, weduwe van Andries Verveen Gedaagde: Arien Vis Zaak: Eist betaling van f 25 over geleverde potten Vonnis: Conform de eis, te betalen met 10 stuivers per week mits borg stellend en betaling van de kosten. Kamerboek politiemeesters GOUDA -- ac 2 inv.nr. 301 24-06-1695 blz. 87 Eiser: Maria Both, weduwe van Andries Verveen Gedaagde: Pieter Hendrsz Bijeman Zaak: Eist betaling van f 17 over het bakken van pijpen Vonnis: Veroordelen de gedaagde volgens confessie van schuld de f 17 te betalen en dat met f 3 binnen een maand en voorts alle weken 6 stuivers Veroordelen hem mede in de kosten. Kamerboek politiemeesters GOUDA -- ac 2 inv.nr. 301 29-06-1695 blz. 88v Eiser: Maria Both, weduwe van Andries Verveen Gedaagde: Corn. van den Bergh Zaak: Eist betaling van f 2.3.- over het bakken van potten Vonnis: Conform de eis, te betalen met 4 stuivers per week mits borg stellend binnen 8 dagen. Veroordelen hem mede in de kosten.. Marija married to Anthonie Verveen. The religious wedding was celebrated on thursday 26-08-1666 in Gouda. Anthonie is deceased before 1692. Note re Anthonie: Kamerboek politiemeesters GOUDA -- ac 2 inv.nr. 295 26-11-1681 blz. 89v Eiser: Erasmus Bick Gedaagde: Anthony Verveen Zaak: Eis doende als fol.88v, 21/11. De gedaagde bekent de schuld Vonnis: Condmenren de gedaagde f 6.12.- aan de eiser te betalen en dat met een stoop rinsche genever (jenever) op rekening en voorts met 6 stuivers per week en veroordelen hem mede in de kosten..

VI-f Arij Jansz Boodt (Boot) was born in 1644, son of Jan Cornelisz Both (Boodt) and Lijsbeth Jans van Zand. He was buried on tuesday 28-04-1716 in Gouda. Note re the death of Arij Jansz: pro deo begraven volgens het aangiftebiljet; de aangifte werd verricht door Grietje Jans Louff. Omdat ze niet kon schrijven zette ze een kruisje, dat werd gewaarmerkt door de waarnemend secretaris van de stad, G. Pijper: ´t merk gestelt bij Grietie Jans Louff. Address: Blijkersgracht buiten de Potterspoort, Gouda. Occupation: pijpenmakersknecht. Arij Jansz married to Aaltje Erasmus Schorel. The religious wedding was celebrated on monday 10-06-1669 in Gouda. Aaltje Erasmus was born in 1646 in Gouda. Religion:werd op 01-03-1668 lidmaat van de Sint Janskerk. Note re Aaltje Erasmus: dochter van Jeremias (Erasmus) Wierds Schorel en Grietgen Claes. Inschrijving weeshuis Aaltje Erasmus: "Op den 7en jannuary 1649 is alhier in't weeshuijs gecomen ende gebracht een meysgen genaemd Aeltgen Jerasmus oudt omtrent drye jaren daer vader was van Jeremias Wierds ende moeder Grietgen Claes van Amsterdam beijde poorter ende poorterse dezer Stede. soo ...... Wierten de Meye ende Sammelgen Jans, ende Claesgen Jansdr, de oudt meyden van 't voorschreven kint verclaerde".
Children of Arij Jansz and Aaltje Erasmus:
1 Jan Ariensz Boot. Follow VII-a.
2 Erassemus Ariensz Boot. Follow VII-b.
3 Pieter Ariensz Boot, born after 1678.
VI-g Hijllegont Both (Boot) was born about 1650, daughter of Jan Cornelisz Both (Boodt) and Lijsbeth Jans van Zand. Religion:N.H., werd op 25-11-1661 lidmaat van de Sint Janskerk. Hijllegont married to Gover Duybel.
Child of Hijllegont and Gover:
1 Cristyna Duybel. She was baptized on wednesday 09-12-1671 in Gouda [source: doopboek St.-Janskerk].
VII-a Jan Ariensz Boot, son of Arij Jansz Boodt (Boot) and Aaltje Erasmus Schorel. He was baptized on friday 28-02-1670 in Gouda. Note re the birth of Jan Ariensz: de naam van de vader is vermeld als Arij Jansz Bodt; doopgetuige: Marija Danijelsen Coeck. He was buried on monday 01-05-1758 in Gouda. Note re the death of Jan Ariensz: Jan Boot, begraven in de week van 8 mei in een (gehuurd) kerkgraf (K). Betaalde grafrechten: 12 gulden. Overluijd met 2 middelklokken: 2 gulden en 11 stuivers. (Jaarrekening Sint Janskerk 1758 (KM 423, 8v en 9r)). Address: Komijnsteeg, Gouda. Jan Ariensz:
(1) married to Marittie Leenderts van den Broeck. The religious wedding was celebrated on wednesday 04-04-1696 in Gouda. Note re the marriage: op 01-11-1709 verscheen Jan Boot, weduwnaar van Marritie Leenderts van den Broek, voor de weesmeesters van Gouda. Voogden over zijn kinderen Leendert (11 jr.), Ary (8 jr.) en Ruth Jansz Boot (7 jr.) waren Aldert Pruymenboom en Erasmus Boot. Het moederlijk erfdeel bedroeg voor elk van de kinderen een gulden, elf stuivers, en acht penningen. Note re the birth of Marittie Leenderts: ook Marrigje; haar doopnaam was Emmychye van den Brock. She was baptized on thursday 15-10-1671 in Gouda. She was buried on wednesday 08-08-1708 in Gouda. Note re Marittie Leenderts: dochter van Leendert Aerts van den Brock en Annychy Baltus. Marritie Leenderts is waarschijnlijk eerder getrouwd geweest met Jan Harmens op 26-03-1687 in de R.K. Kerk in de Keizerstraat, statie van de Jezuieten te Gouda. Jan Harmens is begraven op 10-04-1694 te Gouda. Ze hadden een kind genaamd Dirck gedoopt in dezelfde R.K. Kerk op 19-02-1690, getuige en peetmoeder: Annetie Leenderts, huysvrouw van Arij Commers woonende op de Tiendeweg te Gouda, werd lid van de Hervormde gemeente (Sint Janskerk) op 02-07-1694.
(2) married on sunday 24-11-1709 in Gouda to Grietje Gerrits. Note re Grietje: weduwe van Johannes Pieters.
Children of Jan Ariensz and Marittie Leenderts:
1 N.N. Boot.
2 N.N. Boot.
3 Leendert Jansz Boot. Follow VIII-a.
4 Krijn Boot. He was baptized on sunday 29-08-1700 in Gouda [source: doopboek Sint Janskerk Gouda 1700]. Note re the birth of Krijn: de naam van de vader is vermeld als Jan Cornelis Bood; doopgetuige: Margie Baltus.
5 Arij Boot, born in 1701 in Gouda. Follow VIII-b.
6 Baltus Boot. He was baptized on friday 30-06-1702. Note re the birth of Baltus: doopgetuige: Marya Baltus.
7 Ruth Boot, born in 1703 in Gouda. Follow VIII-c.
VII-b Erassemus Ariensz Boot, son of Arij Jansz Boodt (Boot) and Aaltje Erasmus Schorel. He was baptized on monday 19-04-1677 in Gouda [source: doopboek Sint Janskerk Gouda 1677]. Note re the birth of Erassemus Ariensz: de naam van de vader is vermeld als Arij Jansz Boet; doopgetuige: Jannijche Hendrikx. He was buried on friday 09-02-1759 in Gouda. Note re the death of Erassemus Ariensz: overleden in ´t Oudemannenhuijs. 'Het oudemannenhuijs heeft dienst gedaan van voor 1555 tot 1977, toen de laatste bewoner met pijn in het hart het huis moest verlaten. Het werd Willem Vroesenhuys genoemd'. Address: Komijnsteeg, Gouda. Erassemus Ariensz:
(1) married to Pietertje Pieters Frisee. The religious wedding was celebrated on monday 16-05-1701 in Gouda. Pietertje Pieters was born about 1680. Pietertje Pieters is deceased before 1725 in Gouda, about 45 years old.
(2) married to Maria Pot, after the publication of the bans on sunday 22-04-1725 in Gouda. The religious wedding was celebrated on sunday 06-05-1725 in Gouda. She was buried on monday 04-09-1752 in Gouda. Note re Maria: weduwe van Noach van Oosterhout.
Children of Erassemus Ariensz and Pietertje Pieters:
1 N.N. Boot.
2 N.N. Boot.
3 Arie Erasmusse Boot. Follow VIII-d.
4 Pieter Erasmus Boot, born in 1702 in Gouda. Follow VIII-e.
5 Aletta Boot. Follow VIII-f.
6 Maria Boot. She was baptized on monday 29-08-1707 in Gouda. Note re the birth of Maria: gedoopt in de Remonstrantse Kerk.
7 Johannis Boot. He was baptized on sunday 08-09-1709 in Gouda. Note re the birth of Johannis: gedoopt in de Remonstrantse Kerk.
8 Willemijntje Boot. Follow VIII-g.
9 Andries Boot. He was baptized on sunday 22-04-1714 in Gouda. Religion:gedoopt in de Remonstrantse Kerk.
10 Jannetje Boot. She was baptized on wednesday 04-11-1716 in Gouda. Note re the birth of Jannetje: gedoopt in de Remonstrantse Kerk.
Child of Erassemus Ariensz and Maria:
1 Jacobus Boot. Follow VIII-h.
VIII-a Leendert Jansz Boot, son of Jan Ariensz Boot and Marittie Leenderts van den Broeck. He was baptized on wednesday 16-04-1698 in Gouda [source: doopboek St.-Janskerk]. Note re the birth of Leendert Jansz: doopgetuige: Annetie Leenderts, tante van moeders kant. He was buried on saturday 28-12-1754 in Gouda. Note re the death of Leendert Jansz: pro deo begraven; op de achterkant van het 'Biliet van aengevinge' staat de plaats vermeld waar werd begraven: het Oude Dooden (volwassenen) en Kinderen Kerkhof 1755. Het kerkhof lag rondom de Sint Janskerk. Address: Gouda (bij beide huwelijken op de oostzijde van de Raam). Occupation: pijpenmaker. Leendert Jansz:
(1) married on sunday 05-01-1721 in Gouda to Catharina Pieters de Bruijn, aged about 26 years. Note re the marriage: op 20-12-1737 verscheen Leendert Boot, weduwnaar van Catharina de Bruyn, voor de weesmeesters van Gouda. Voogden over zijn kinderen Jan (15 jr.) en Aagje Boot (5 jr.) waren Pieter Fransz de Bruyn en Jan Boot. Het moederlijk erfdeel bedroeg voor elk van de kinderen drie gulden en drie stuivers.Catharina Pieters was born about 1695. She was buried on monday 11-03-1737 in Gouda. Note re Catharina Pieters: dochter van Pieter Frans de Bruijn en Pietertje Pieters van Roon.
(2) married on sunday 05-01-1738 in Gouda to Maria de Graaf. Note re Maria: weduwe van Jan Stevensz van den Bergh.
Children of Leendert Jansz and Catharina Pieters:
1 Jan Boot. Follow IX-a.
2 Wilhelmus Johannus Boot. He was baptized on wednesday 24-05-1724 in Gouda. Note re the birth of Wilhelmus Johannus: doopgetuige: Grietje Gerrits Koeck. He was buried on thursday 22-01-1728 in Gouda.
3 Abigail Boot. She was baptized on wednesday 03-01-1725 in Gouda. Note re the birth of Abigail: doopgetuige: Aaghje van Buren.
4 Maria Boot. She was baptized on friday 07-03-1727 in Gouda. Note re the birth of Maria: doopgetuige: Kaatje Moriljon. She was buried on thursday 01-07-1728 in Gouda.
5 Maria Boot. She was baptized on sunday 07-05-1730 in Gouda. She was buried on sunday 18-05-1732 in Gouda.
6 Aagtje Boot. Follow IX-b.
7 Leendert Boot. He was baptized on friday 27-08-1734 in Gouda. Leendert is deceased before 1737.
VIII-b Arij Boot was born in 1701 in Gouda, son of Jan Ariensz Boot and Marittie Leenderts van den Broeck. He was buried on tuesday 24-02-1733 in Gouda. Arij married, at the age of 24 years, on wednesday 28-11-1725 in Gouda to Catharina Morlion. Note re Catharina: weduwe van Job Tuijnman.

VIII-c Ruth Boot was born in 1703 in Gouda, son of Jan Ariensz Boot and Marittie Leenderts van den Broeck. He was buried on thursday 22-08-1771 in Gouda. Ruth:
(1) married to Geertruij van Oosten. The religious wedding was celebrated on sunday 12-11-1730 in Gouda. Note re the birth of Geertruij: 1709?. She was baptized on friday 18-07-1698 in Gouda. Note re Geertruij: dochter van Harmen Adriaansz van Oosten en Eva Voorhout.
(2) married, at the age of 30 years, on thursday 23-07-1733 in Gouda to Lijsbet Vos. She was baptized on wednesday 27-01-1706 in Gouda. She was buried on friday 25-09-1778 in Gouda. Note re Lijsbet: dochter van Teunis Krijnen Vos en Geertruijt Hendricks.
Child of Ruth and Geertruij:
1 Margriettie Boot. Follow IX-c.
Children of Ruth and Lijsbet:
1 N.N. Boot.
2 Teunis Boot. He was baptized on thursday 03-06-1734 in Gouda.
3 Teunis Boot. He was baptized on wednesday 03-08-1735 in Gouda.
4 Teunis Boot. He was baptized on sunday 15-12-1737 in Gouda.
5 Teunis Boot. Follow IX-d.
6 Grietje Boot. She was baptized on wednesday 13-12-1741 in Gouda.
7 Johannes Boot. Follow IX-e.
8 Geertruit Boot. She was baptized on friday 26-05-1747 in Gouda.
VIII-d Arie Erasmusse Boot, son of Erassemus Ariensz Boot and Pietertje Pieters Frisee. He was baptized on friday 12-08-1701 in Gouda. Note re the birth of Arie Erasmusse: gedoopt in de Remonstrantse Kerk. Address: Gouda (bij zijn huwelijk in het Sint Teunis Klooster). Arie Erasmusse married to Lambertje Jans van der Veer. The religious wedding was celebrated on sunday 07-05-1724 in Gouda. Note re the marriage: Een Sint Anthonio Klooster in Gouda heeft nooit bestaan, dit is een steeg. Het Sint Anthonio Klooster loopt van de Sint Anthoniestraat tussen de nrs. 12 en 14 naar de Nieuwe Markt. In de alfabetische lijst van straten en hofjes van het adresboek van Gouda 1909, wordt dit poortje vermeld als Sint Anthonio Klooster. In 1768 wordt de naam Anthonijsteeg gebruikt. De volksnaam Kloosterpoortje houdt verband met het nabij gelegen Klooster van Agnes, de naam poortje van Zoet met de kapper A.J. Feit Zoet, die op de hoek ervan begin 1900 zijn bedrijf uitoefende.
Children of Arie Erasmusse and Lambertje Jans:
1 Marrigje Boot. She was baptized on friday 04-08-1724 in Gouda.
2 Elizabeth Boot. She was baptized on sunday 11-08-1726 in Gouda.
3 Erasmus Boot. He was baptized on saturday 18-03-1730 in Gouda.
VIII-e Pieter Erasmus Boot was born in 1702 in Gouda, son of Erassemus Ariensz Boot and Pietertje Pieters Frisee. Note re the birth of Pieter Erasmus: gedoopt in de Remonstrantse Kerk. He was buried on monday 25-06-1770 in Gouda. Address: Sint Anthonio Klooster, Gouda. Pieter Erasmus married, at the age of 23 years, on sunday 04-03-1725 in Gouda to Maria (Marija, Marrigje) Andriesse Misson (Nesson), aged about 23 years. Note re the marriage: Een Sint Anthonio Klooster in Gouda heeft nooit bestaan, dit is een steeg. Het Sint Anthonio Klooster loopt van de Sint Anthoniestraat tussen de nrs. 12 en 14 naar de Nieuwe Markt. In de alfabetische lijst van straten en hofjes van het adresboek van Gouda 1909, wordt dit poortje vermeld als Sint Anthonio Klooster. In 1768 wordt de naam Anthonijsteeg gebruikt. De volksnaam Kloosterpoortje houd verband met het nabij gelegen Klooster van Agnes, de naam poortje van Zoet met de kapper A.J. Feit Zoet, die op de hoek ervan begin 1900 zijn bedrijf uitoefende.Maria (Marija, Marrigje) Andriesse was born about 1702 in Gouda.
Children of Pieter Erasmus and Maria (Marija, Marrigje) Andriesse:
1 Pieteronella Boot. Follow IX-f.
2 Jerasmus Boot. He was baptized on sunday 17-08-1727 in Gouda.
3 Anderies Boot. He was baptized on wednesday 26-01-1729 in Gouda.
4 Jan Boot. He was baptized on sunday 13-08-1730 in Gouda.
5 Aletta Boot. She was baptized on wednesday 18-02-1733 in Gouda.
6 Jan Boot. He was baptized on saturday 13-08-1735 in Gouda.
7 Leendert Boot. Follow IX-g.
8 Marrigje Boot. She was baptized on wednesday 06-04-1740 in Gouda.
9 Arij Boot. He was baptized on wednesday 06-03-1743 in Gouda.
10 Pieter Boot. He was baptized on sunday 28-02-1745 in Gouda.
11 Pieter Boot. Follow IX-h.
VIII-f Aletta Boot, daughter of Erassemus Ariensz Boot and Pietertje Pieters Frisee. She was baptized on sunday 01-11-1705 in Gouda. Aletta is deceased on wednesday 20-05-1789 in Gouda. Religion:gedoopt in de Remonstrantse Kerk. Aletta married to Jan Simonsje Kunst. The religious wedding was celebrated on sunday 03-06-1731 in Gouda.
Children of Aletta and Jan Simonsje:
1 Pietertje Kunst. She was baptized on sunday 29-07-1731 in Gouda.
2 Jannitje Kunst, born on wednesday 19-08-1733 in Gouda.
VIII-g Willemijntje Boot, daughter of Erassemus Ariensz Boot and Pietertje Pieters Frisee. She was baptized on sunday 13-12-1711 in Gouda. Note re the birth of Willemijntje: gedoopt in de Remonstrantse Kerk. Willemijntje married on sunday 02-03-1732 in Gouda to Frans Nieveld. He was baptized on wednesday 25-03-1711 in Gouda. Note re Frans: zoon van Jacobus Nieveld (1675) en Neeltje Franssen.
Children of Willemijntje and Frans:
1 Neeltje Nieveld, born in 1732.
2 Pieternella Nieveld, born in 1734.
3 Ariaantje Nieveld, born in 1737.
4 Jacobus Nieveld, born in 1739.
5 Grietje Nieveld, born in 1742.
6 Nouwta Nieveld, born in 1744.
7 Thomas Nie(uw)veld, born in 1746.
8 Abraham Nieveld, born in 1749.
9 Frans Nieveld, born in 1752.
VIII-h Jacobus Boot, son of Erassemus Ariensz Boot and Maria Pot. He was baptized on wednesday 30-04-1727 in Gouda. Note re the birth of Jacobus: op de doopakte van Jacobus staat als naam van de moeder vermeld Maria Glaude Pot; doopgetuige: Maria Frans van der Velde. Jacobus married on sunday 07-08-1746 in Gouda to Marrighie van der Bent. She was baptized on thursday 26-12-1726 in Gouda. Marrighie is deceased about 1784. Note re Marrighie: dochter van Leendert Theunis van der Bent en Geertje Cornelis van der Valk.
Children of Jacobus and Marrighie:
1 Margie Boot. She was baptized on wednesday 25-01-1747 in Gouda.
2 Leendert Boot. He was baptized on friday 09-05-1749 in Gouda.
3 Janna Boot. She was baptized on wednesday 23-09-1750 in Gouda.
4 Neeltje Boot. Follow IX-i.
5 Geertruij Boot. She was baptized on sunday 23-06-1754 in Gouda.
6 Jeras Boot. He was baptized on sunday 23-06-1754 in Gouda.
7 Jerasmus Boot. He was baptized on friday 27-08-1756 in Gouda.
8 Noach Boot. He was baptized on sunday 27-05-1759 in Gouda.
9 Geertrui Boot. She was baptized on wednesday 03-02-1762 in Gouda.
10 Willem Boot, born on tuesday 25-12-1764 in Gouda. Follow IX-j.
11 Anna Boot. She was baptized on friday 08-05-1767 in Gouda.
IX-a Jan Boot, son of Leendert Jansz Boot and Catharina Pieters de Bruijn. He was baptized on sunday 24-05-1722 in Gouda. Jan is deceased about 1770. Address: (Jan Boot is met vrouw en kind op 16-06-1762 vertrokken naar Benschop). Jan married on sunday 01-06-1760 in Gouda to Grietje Souffree.
Child of Jan and Grietje:
1 Kaatje Boot. Follow X-a.
IX-b Aagtje Boot, daughter of Leendert Jansz Boot and Catharina Pieters de Bruijn. She was baptized on wednesday 16-07-1732 in Gouda. Aagtje married on sunday 02-05-1756 in Gouda to Gerrit Cornelisse Verweij.
Children of Aagtje and Gerrit Cornelisse:
1 Leendert Verweij, born about 1762. Follow X-b.
2 Cornelis Verweij, born about 1773 in Zegveld. Follow X-c.
IX-c Margriettie Boot, daughter of Ruth Boot and Geertruij van Oosten. She was baptized on wednesday 19-12-1731 in Gouda. Margriettie is deceased on friday 15-04-1808 in Gouda. Note re Margriettie: wel in ondertrouw op 17-11-1776 te Gouda maar niet gehuwd met Huibert van der Sloot (1742-1806). Margriettie married to Josua Vermeulen. The religious wedding was celebrated on sunday 28-05-1758 in Gouda.

IX-d Teunis Boot, son of Ruth Boot and Lijsbet Vos. He was baptized on friday 19-02-1740 in Gouda. Teunis married on sunday 24-08-1783 in Gouda to Cornelia Dortland. She was baptized on sunday 26-01-1755 in Gouda. Note re Cornelia: dochter van Jeronimus Dortland en Cornelia Alikas.
Child of Teunis and Cornelia:
1 Cornelis Boot. Follow X-d.
IX-e Johannes Boot, son of Ruth Boot and Lijsbet Vos. He was baptized on thursday 16-04-1744 in Gouda. Johannes married on monday 04-11-1765 in Gouda to Lijsje Looman. Lijsje is deceased on wednesday 03-10-1781 in Gouda.
Children of Johannes and Lijsje:
1 Ruth Geerit Boot. He was baptized on friday 18-04-1766 in Gouda. He was buried on wednesday 07-07-1784 in Gouda. Note re the death of Ruth Geerit: overleden in het Aalmoezeniershuis.
2 Gerardus Boot. He was baptized on wednesday 13-04-1768 in Gouda. He was buried on tuesday 19-05-1795 in Gouda. Note re the death of Gerardus: overleden in het Aalmoezeniershuis.
3 Elizabeth Boot. She was baptized on friday 15-09-1769 in Gouda.
4 Elizabeth Boot. She was baptized on wednesday 03-07-1771 in Gouda.
5 Johanna Boot. Follow X-e.
IX-f Pieteronella Boot, daughter of Pieter Erasmus Boot and Maria (Marija, Marrigje) Andriesse Misson (Nesson). She was baptized on wednesday 13-06-1725 in Gouda. Pieteronella married on tuesday 29-05-1753 in Gouda to Gerrit van Ommen. He was baptized on sunday 28-05-1730 in Gouda. Note re Gerrit: zoon van Klaas van Ommen en Pieternella Lievens de Heer.

IX-g Leendert Boot, son of Pieter Erasmus Boot and Maria (Marija, Marrigje) Andriesse Misson (Nesson). He was baptized on sunday 08-12-1737 in Gouda. He was buried on monday 21-03-1796 in Gouda. Address: Wagterstraat, Gouda (op de hoek van). Leendert married on sunday 26-07-1767 in Gouda to Neeltje de Vries. She was baptized on sunday 19-07-1744 in Gouda. She was buried on tuesday 06-12-1791 in Gouda. Note re Neeltje: dochter van Jasper de Vries en Pietertje Valkenburg.
Children of Leendert and Neeltje:
1 Maria Boot. Follow X-f.
2 Petronella Boot. She was baptized on sunday 19-03-1769 in Gouda.
3 Neeltje Boot. Follow X-g.
4 Johanna (Antje (Anna)) Boot, born on wednesday 04-12-1771 in Gouda. Follow X-h.
5 Jasper (Leenderts) Boot. Follow X-i.
6 Dirkje Boot, born on friday 10-05-1776 in Gouda.
7 Pieter Boot, born on wednesday 15-04-1778 in Gouda. He was buried on monday 08-06-1795 in Gouda.
8 Leendert Boot. He was baptized on sunday 19-12-1779 in Gouda. He was buried on sunday 17-02-1782 in Gouda.
9 Dirk Boot, born on wednesday 28-11-1781 in Gouda.
10 Leendert Boot. Follow X-j.
IX-h Pieter Boot, son of Pieter Erasmus Boot and Maria (Marija, Marrigje) Andriesse Misson (Nesson). He was baptized on friday 26-12-1749 in Gouda. He was buried on friday 20-02-1795 in Gouda. Occupation: mandenmaker. Pieter married to Petronella van Doeveren. She was baptized on tuesday 07-12-1751 in Gouda. She was buried on wednesday 26-05-1790 in Gouda. Note re Petronella: dochter van Adrianus Jillesz van Doeveren en Aeltje Jans de Bruin.
Child of Pieter and Petronella:
1 Petrus (Pieter) Boot. Follow X-k.
IX-i Neeltje Boot, daughter of Jacobus Boot and Marrighie van der Bent. She was baptized on monday 03-01-1752 in Gouda. Neeltje married to Henricus van Wijngaarden.

IX-j Willem Boot was born on tuesday 25-12-1764 in Gouda, son of Jacobus Boot and Marrighie van der Bent. Willem is deceased on monday 27-04-1818 in Gouda, 53 years old. Willem married, at the age of 31 years, on sunday 20-11-1796 in Gouda to Lena de Roos. She was baptized on sunday 08-11-1767 in Gouda. Note re Lena: dochter van Klaas de Roos en Geertruy Houtam.
Children of Willem and Lena:
1 Jacobus Boot. He was baptized on monday 19-08-1799 in Gouda.
2 Klaas Boot. He was baptized on sunday 22-04-1804 in Gouda.
3 Willem Boot. He was baptized on sunday 01-09-1805 in Gouda.
X-a Kaatje Boot, daughter of Jan Boot and Grietje Souffree. She was baptized on sunday 09-08-1761 in Gouda. Kaatje is deceased about 1816. Kaatje married to Abraham van der Kint. He was baptized on wednesday 08-11-1758. Abraham is deceased before 1817 in Gouda. Note re Abraham: zoon van Pieter van der Kint en Niesje Ligthart.
Child of Kaatje and Abraham:
1 Grietje van der Kint. Follow XI-a.
X-b Leendert Verweij was born about 1762, son of Gerrit Cornelisse Verweij and Aagtje Boot. Leendert is deceased on tuesday 10-02-1829 in Vinkeveen, about 67 years old. The decease was registered on wednesday 11-02-1829 [source: akte 3]. Leendert married to Joostje de Jong. Joostje is deceased before 1829.

X-c Cornelis Verweij was born about 1773 in Zegveld, son of Gerrit Cornelisse Verweij and Aagtje Boot. Cornelis married, at the age of about 44 years, on saturday 27-12-1817 in Zegveld [source: akte 6] to Geertje van Wijk, aged about 29 years. Geertje was born about 1788 in Zegveld. Note re Geertje: dochter van Pieter van Wijk en Cornelia van Staveren.

X-d Cornelis Boot, son of Teunis Boot and Cornelia Dortland. He was baptized on friday 07-11-1783 in Gouda. Occupation: pottenbakker(sknecht). Cornelis married on sunday 24-11-1811 in Gouda to Maria Verhoef, aged about 20 years. Maria was born about 1791. Occupation: pijpenmaakster. Note re Maria: dochter van Cornelis Verhoef en Jannetje Hartman.
Children of Cornelis and Maria:
1 Teunis Cornelis Boot, born on monday 08-05-1815 in Gouda. The birth was registered on wednesday 10-05-1815 [source: akte 213].
2 Cornelis Boot, born on monday 30-07-1821 in Gouda. Cornelis is deceased on tuesday 18-03-1823 in Gouda, 1 year old.
3 Franciscus Boot, born on thursday 04-06-1835 in Gouda. Franciscus is deceased on saturday 29-08-1835 in Gouda, 2 months old.
X-e Johanna Boot, daughter of Johannes Boot and Lijsje Looman. She was baptized on sunday 06-02-1774 in Gouda. Johanna is deceased on friday 25-08-1797 in Gouda.
Child of Johanna out of an unknown relation:
1 Cornelia Wilhelmina Boot. She was baptized on sunday 13-08-1797 in Gouda.
X-f Maria Boot, daughter of Leendert Boot and Neeltje de Vries. She was baptized on friday 04-12-1767 in Gouda. Maria is deceased on tuesday 14-10-1834 in Gouda. Occupation: hekelster. Maria married on thursday 18-07-1793 in Gouda to Pieter de Jong, after the publication of the bans on sunday 15-09-1793 in Gouda. He was baptized on wednesday 08-11-1769 in Gouda. Pieter is deceased on saturday 21-11-1840 in Gouda. Occupation: touwslagersknecht, baandersknecht, arbeider. Note re Pieter: zoon van Jacobus de Jong (ca 1743-ca 1783) en Sannigje van Veen (ca 1747-1812); getrouwd op 24-10-1838 te Gouda met Klazijntje Begeer (ca 1786-1848), pijpenmaakster.
Children of Maria and Pieter:
1 Jacobus de Jong. He was baptized on friday 20-06-1794 in Gouda.
2 Leendert de Jong, born on wednesday 13-01-1796 in Gouda.
3 Maria de Jong, born on friday 02-03-1798 in Gouda.
4 Maarten de Jong, born on wednesday 05-06-1799 in Gouda. Occupation: schepenjager.
5 Susanna de Jong. Follow XI-b.
6 Johanna de Jong, born on wednesday 21-03-1810 in Gouda. Follow XI-c.
7 Maria de Jong, born on tuesday 10-11-1812 in Gouda. The birth was registered on thursday 12-11-1812 [source: akte 400].
X-g Neeltje Boot, daughter of Leendert Boot and Neeltje de Vries. She was baptized on sunday 20-05-1770 in Gouda. Neeltje is deceased before 1836. Occupation: pijpenmaakster. Note re Neeltje: Neeltje Boot, dochter van Arien Boot en Maria de Lange, gedoopt op 19-08-1772 in Gouda, overleden vóór 1826?. Neeltje married to Cornelis Bot. The religious wedding was celebrated on saturday 19-08-1797 in Gouda. Note re the marriage: Neeltje Boot (gehuwd met Cornelis Bot) is m.i. geen dochter van Leendert Boot en Neeltje de Vries, maar van Arie Boot en Maria de Lange in de tweede Goudse parenteel Boot.
Zie o.a. de vernoeming van de kinderen van Neeltje.. He was baptized on wednesday 21-11-1764 in Gouda. Cornelis is deceased on sunday 05-07-1812 in Gouda. Occupation: pijpenmakersknecht, arbeider (1826). Note re Cornelis: zoon van Jacob Bot en Sara Soet.
Children of Neeltje and Cornelis:
1 Sara Bot, born on wednesday 07-03-1798 in Gouda. Sara is deceased before 1802, at the most 4 years old.
2 Maria Bot, born on wednesday 30-10-1799 in Gouda. Follow XI-d.
3 Sara Bot. Follow XI-e.
4 Ari Bot, born on wednesday 29-08-1804 in Gouda. Follow XI-f.
5 Jacoba Bot, born on monday 15-12-1806 in Gouda.
6 Pieternella Both. Follow XI-g.
X-h Johanna (Antje (Anna)) Boot was born on wednesday 04-12-1771 in Gouda, daughter of Leendert Boot and Neeltje de Vries. Antje (Anna) is deceased on monday 09-01-1837 in Gouda, 65 years old. Occupation: hekelster. Antje (Anna) married, at the age of 21 years, on sunday 04-08-1793 in Gouda to Anthony Steenwinkel, aged about 28 years, after the publication of the bans on sunday 21-07-1793. Anthony was born about 1765. Anthony is deceased on wednesday 07-11-1827 in Gouda, about 62 years old. Occupation: baandersknecht. Note re Anthony: zoon van Anthony Steenwinkel en NN.
Children of Antje (Anna) and Anthony:
1 Jannigje (Johanna) Steenwinkel, born on wednesday 02-10-1793 in Gouda. Follow XI-h.
2 Neeltje Steenwinkel, born on friday 15-01-1796 in Gouda.
3 Kornelia Steenwinkel, born on friday 25-02-1803 in Gouda.
4 Thona Steenwinkel. Follow XI-i.
5 Leendert Steenwinkel, born on wednesday 18-11-1807 in Gouda.
6 Neeltje Steenwinkel, born on wednesday 16-11-1814 in Gouda. Follow XI-j.
X-i Jasper (Leenderts) Boot, son of Leendert Boot and Neeltje de Vries. He was baptized on sunday 05-12-1773 in Gouda. Jasper (Leenderts) is deceased on wednesday 21-11-1838 in Sneek. The decease was registered on thursday 22-11-1838. Addresses: Gouda (woonden Onder de Boompjes aan het einde van de Wagterstraat) (het gezin werd op 15-05-1826 bijgeschreven in de Burgerlijke Stand van Sneek). Occupation: baandersknecht. Jasper (Leenderts) married to Heyndrica Sloos. The religious wedding was celebrated on sunday 25-07-1802 in Gouda. Note re the marriage: Door een zware storm in combinatie met een springvloed bezweken in de nacht van 3 op 4 februari 1825 de dijken die de Friese Zuidwesthoek beschermden tegen de Zuiderzee. Het zoute water veroverde polder na polder en drong diep de provincie binnen.
Op 6 februari was het hooggelegen centrum van Sneek een eiland geworden in een onafzienbare watervlakte en het water in de stadsgrachten stond hoger dan ooit. Het zou tot half april duren voordat de landerijen rond de stad droogvielen. Het water had enorme schade veroorzaakt: duizenden dieren waren omgekomen en menig boer was tot de bedelstaf vervallen.
Echter, het ergste moest nog komen: de cholera.

Honderden doden
In de zomer van 1826 stonk het bezuiden de hemdijken van Sneek naar rottend door het zeewater afgestorven gras. Talrijke welputten en regenwaterbakken waren bedorven, doordat er dode dieren in hadden gelegen; fris drinkwater was nauwelijks voorhanden. Het ongewone hete weer van die zomer was vervolgens het laatste duwtje, dat nodig was om cholera te laten uitbreken.
De besmettelijke ziekte woedde in heel de Zuidwesthoek, maar vooral in Sneek. In het begin van 1826 telde Sneek 6379 inwoners. Was het sterftecijfer in Sneek tussen 1814 en 1844 per jaar gemiddeld 183, in 1826 was het 545. Bijna een tiende deel van de bevolking stierf dus in 1826 en in 1827 overleden 326 inwoners. Hoevelen van hen overleden aan cholera is niet
bekend, maar het is wel duidelijk dat de ziekte vele slachtoffers eiste.
De cholera betekende ook economisch een klap voor Sneek. De stad maakte hoge kosten om maatregelen te treffen die de gevolgen van de cholera in moesten perken en opnieuw uitbreken van de ziekte zouden voorkomen.
Een van die maatregelen was in 1826 het verbieden van begraven in de Martinikerk. In 1827 werd het (Oud) Kerkhof rond de kerk gesloten. Zo konden kerk en kerkhof geen besmettingshaard meer zijn en het stadsbestuur trok Æ’2902, 45½ uit om het Martinikerkhof over de gehele oppervlakte aan te stampen en met steen en kalk en cement te bevloeren..Heyndrica was born on wednesday 30-09-1778 in Gouda. Heyndrica is deceased on monday 30-03-1863 in Sneek, 84 years old. Occupation: hekelster. Note re Heyndrica: dochter van Frans Sloos en Dirkje Versluys.
Children of Jasper (Leenderts) and Heyndrica:
1 Leendert Jaspers Boot, born on wednesday 19-09-1810 in Gouda. Follow XI-k.
2 Dirkje Boot, born on monday 10-10-1814 in Gouda. The birth was registered on wednesday 12-10-1814 [source: akte 319]. Note re the birth of Dirkje: de vader tekende met: Jasper Bloot. Dirkje is deceased on tuesday 20-07-1830 in Sneek, 15 years old. The decease was registered on wednesday 21-07-1830. Note re the death of Dirkje: het begraven van Dirkje kostte de gemeente Sneek f 1,--, "alleen voor het openen en sluiten van het graf, ze lag begraven op het Oude Kerkhof nr. 69".
X-j Leendert Boot, son of Leendert Boot and Neeltje de Vries. He was baptized on sunday 01-05-1785 in Gouda. Occupation: koperslager(sknecht). Leendert married on sunday 10-05-1807 to Sophia Koolmees, aged about 26 years. Sophia was born about 1781 in Moordrecht. Occupation: werkster. Note re Sophia: dochter van Ewoud Koolmees.
Children of Leendert and Sophia:
1 Leendert Boot. He was baptized on sunday 06-09-1807 in Gouda.
2 Pieternel Boot. She was baptized on sunday 16-04-1809 in Gouda.
3 Eeuwout Boot, born on friday 21-12-1810 in Gouda. Follow XI-l.
4 Jasper Boot, born on sunday 16-02-1812 in Gouda. The birth was registered on monday 17-02-1812 [source: akte 65]. Jasper is deceased on thursday 12-03-1812 in Gouda, 27 days old.
5 Jan Boot, born on sunday 16-02-1812 in Gouda. The birth was registered on monday 17-02-1812 [source: akte 64]. Note re the birth of Jan: de vader ondertekende met: Boodt. Jan is deceased on tuesday 17-03-1812 in Gouda, 1 month old.
6 Leendert Boot, born on wednesday 01-12-1813 in Gouda. The birth was registered on friday 03-12-1813 [source: akte 371]. Leendert is deceased on tuesday 11-01-1814 in Gouda, 1 month old.
X-k Petrus (Pieter) Boot, son of Pieter Boot and Petronella van Doeveren. He was baptized on sunday 14-01-1770 in Gouda. Note re the birth of Petrus (Pieter): Statie van de Minderbroeders; doopgetuige: Dijna de Jongh. Petrus (Pieter) is deceased on monday 05-08-1833 in Gouda [source: aangifte door zoon Pieter (32 jaar)]. The decease was registered [source: akte 356]. Occupation: mandenmakersknecht, mandenmaker. Petrus (Pieter) married on monday 25-04-1791 in Gouda to Geertruij (Trintje) Sonsbeek (Zontsbleek). She was baptized on sunday 28-06-1767 in Gouda. Geertruij (Trintje) is deceased on friday 11-10-1844 in Gouda. The decease was registered [source: akte 517]. Occupation: vlashekelster. Note re Geertruij (Trintje): dochter van Johannes Sonsbeek (1737), matroos, en Judith Janna de Vink (1733-1794).
Children of Petrus (Pieter) and Geertruij (Trintje):
1 Pieternella Boot. Follow XI-m.
2 Janna Boot. She was baptized on monday 31-03-1794 in Gouda.
3 Janna (Johanna) Boot, born on thursday 25-08-1796 in Gouda. Follow XI-n.
4 Alida Boot. She was baptized on wednesday 28-11-1798 in Gouda. Alida is deceased on wednesday 11-11-1818 in Gouda. Occupation: naaister.
5 Pieter Boot, born on sunday 27-12-1801 in Gouda. Follow XI-o.
6 Geertruij Boot. Follow XI-p.
7 Johanna Boot. She was baptized on wednesday 22-02-1809 in Gouda. Johanna is deceased on tuesday 21-01-1868.
XI-a Grietje van der Kint, daughter of Abraham van der Kint and Kaatje Boot. She was baptized on wednesday 15-08-1792 in Gouda. Occupation: naaister. Grietje:
(1) married on thursday 04-09-1817 in Gouda [source: akte 40] to Jacobus Prinselo, aged about 23 years. Jacobus was born about 1794 in Gouda, son of Wouter Prinselo and Lena de Munnik. Jacobus is deceased about 1831 in Utrecht, about 37 years old. Occupation: schutter, baandersknecht. Note re Jacobus: zoon van Wouter Prinselo (baandersknecht te Gouda) en Johanna van der Vlerk (Gouda).
(2) married on wednesday 23-10-1833 in Gouda [source: akte 81] to Kornelis van Stralen, aged about 65 years. Note re the marriage: getuige: Franciscus de Kets Houtman, kleinzoon van de burgemeester.Kornelis was born about 1768 in Gouda. Occupation: kleingarenfabrikant. Note re Kornelis: zoon van Jakob van Stralen, kleingarenfabrikant, en Catharina Maree, hekelster (beiden overleden); weduwnaar van Henneke Woerkens.

XI-b Susanna de Jong, daughter of Pieter de Jong and Maria Boot. She was baptized on sunday 20-06-1802 in Gouda. Occupation: hekelster. Susanna:
(1) married on wednesday 13-03-1833 in Gouda [source: akte 23] to Johannes (Jan) van Leeuwen, aged about 31 years. Johannes was born about 1802 in Gouda. Occupation: arbeider. Note re Jan: zoon van Dirk van Leeuwen, sjouwerman, en Adriana Visser, naaister.
(2) married on wednesday 04-08-1852 in Gouda [source: akte 88] to Salomon de Koning, aged about 51 years. Salomon was born about 1801 in Gouda. Occupation: pijpenmaker. Note re Salomon: zoon van Salomon de Koning (overleden) en Dirkje Olykan (overleden); weduwnaar van Geertruy van Statum.

XI-c Johanna de Jong was born on wednesday 21-03-1810 in Gouda, daughter of Pieter de Jong and Maria Boot. Occupation: hekelster. Johanna married, at the age of 36 years, on wednesday 04-11-1846 in Gouda [source: akte 102] to Pieter van der Draaij, aged about 27 years. Pieter was born about 1819 in Gouda. Occupation: sjouwerman. Note re Pieter: zoon van Jan van der Draay (overleden) en Cornelia Schoonhoven (Gouda).

XI-d Maria Bot was born on wednesday 30-10-1799 in Gouda, daughter of Cornelis Bot and Neeltje Boot. Occupation: pijpenmaakster. Maria married, at the age of 37 years, on wednesday 21-12-1836 in Gouda [source: akte 114] to Hendrik van der Valk, aged 26 years. Hendrik was born in 1810 in Gouda. Occupation: kleimolenaarsknecht. Note re Hendrik: zoon van Pieter van der Valk, pijpenmakersknecht, en Elizabeth Rijnhart, pijpenmaakster.

XI-e Sara Bot, daughter of Cornelis Bot and Neeltje Boot. She was baptized on sunday 23-05-1802 in Gouda. Occupation: pijpenmaakster. Sara married on wednesday 06-09-1826 in Gouda [source: akte 76] to Aldert Koppendraijer, aged about 33 years. Aldert was born about 1793 in Gouda. Occupation: pijpenmakersknecht. Note re Aldert: zoon van Pieter Koppendraijer, pijpenmakersknecht (overleden), en Maria Wiljemet, turftonster wonend te Gouda; weduwnaar van Henrica van Rijst, pijpenmaakster.

XI-f Ari Bot was born on wednesday 29-08-1804 in Gouda, son of Cornelis Bot and Neeltje Boot. Ari married, at the age of 37 years, on wednesday 27-07-1842 in Gouda to Neeltje Kleijweg, aged about 31 years. Neeltje was born about 1811 in Gouda. Occupation: naaister. Note re Neeltje: dochter van Jasper Kleijweg en Niesje van Dijk, weduwe van Reijnier Wout.

XI-g Pieternella Both, daughter of Cornelis Bot and Neeltje Boot. She was baptized on sunday 05-11-1809 in Gouda. Occupation: dienstbode. Pieternella:
(1) married on wednesday 03-08-1842 in Gouda [source: akte 79] to Johannes Hendrik Zonneveld, aged about 24 years. Johannes Hendrik was born about 1818 in Gouda. Occupation: smidsknecht. Note re Johannes Hendrik: zoon van Job Zonneveld, pottenbakkersknecht, overleden, en Anthonetta Loryus, naaister te Gouda.
(2) married on wednesday 06-12-1848 in Gouda [source: akte 84] to Pieter van Eijk, aged about 23 years. Pieter was born about 1825 in Gouda. Occupation: tuinier. Note re Pieter: zoon van Krijn van Eijk, pijpenmaker te Gouda, en Johanna de Jong (te Gouda).
(3) married on wednesday 14-08-1850 in Gouda [source: akte 102] to Jan Fortuijn, aged about 35 years. Jan was born about 1815 in Gouda. Occupation: pijpenmaker. Note re Jan: zoon van Frans Fortuijn (pijpmaker te Goudae) en Elisabeth de Heer (overleden); weduwnaar van Johanna de Ronde.

XI-h Jannigje (Johanna) Steenwinkel was born on wednesday 02-10-1793 in Gouda, daughter of Anthony Steenwinkel and Johanna (Antje (Anna)) Boot. She was baptized on friday 04-10-1793 in Gouda. Jannigje (Johanna) is deceased in 1842, 49 years old. Occupation: hekelster. Jannigje (Johanna) married, at the age of 24 years, on wednesday 05-11-1817 in Gouda [source: akte 46] to Klaas Broekhuizen, aged 27 years. Klaas was born in 1790 in Gouda, son of Jacob Broekhuizen and Maria Verseijde. Occupation: baandersknecht.

XI-i Thona Steenwinkel, daughter of Anthony Steenwinkel and Johanna (Antje (Anna)) Boot. She was baptized on sunday 10-03-1805 in Gouda. Occupation: hekelster. Thona married on wednesday 14-10-1829 in Gouda [source: akte 75] to Reinier Zijlemans, aged 24 years. Reinier was born in 1805 in Moordrecht. Occupation: baandersknecht. Note re Reinier: zoon van Joannes Zijlemans, sjouwer te Gouda, en Helena Beekman (overleden).

XI-j Neeltje Steenwinkel was born on wednesday 16-11-1814 in Gouda, daughter of Anthony Steenwinkel and Johanna (Antje (Anna)) Boot. The birth was registered on friday 18-11-1814 [source: akte 379]. Note re the birth of Neeltje: de moeder is vermeld als Johanna Boot vader Anthonie Steenwinkel (49 jaar; baandersknecht; Lemdulsteeg) moeder Antje Boot (46 jaar; hekelster). Occupation: werkster. Neeltje married, at the age of 34 years, on wednesday 03-10-1849 in Gouda [source: akte 94] to Johannes van Vleuten, aged 35 years. Johannes was born on saturday 19-02-1814 in Gouda. Occupation: touwslager. Note re Johannes: zoon van Cornelis van Vleuten, sjouwerman en winkelknecht te Gouda, en Sophia Krook (overleden); weduwnaar van Lena Blok.

XI-k Leendert Jaspers Boot was born on wednesday 19-09-1810 in Gouda, son of Jasper (Leenderts) Boot and Heyndrica Sloos. He was baptized on sunday 23-09-1810 in Gouda. Note re the birth of Leendert Jaspers: doopgetuigen: Mackinse en Maria Jacobse. Leendert Jaspers is deceased on monday 30-03-1863 in Sneek, 52 years old. Occupation: spinnersknecht, garenspinner (was op z´n 12e jaar zakkendrager). Leendert Jaspers married, at the age of 19 years, on sunday 12-09-1830 in Sneek [source: akte 49] to Aaltje (Alida) Hendriks Nagel, aged 19 years. Note re the marriage: bij het trouwen hadden ze een certificaat van onvermogen waarop stond vermeld: Leendert Jasper Boot Garenspinner en Aaltje Heindrica Nagel Groentenverkoopster, Aaltje kan schrijven.Aaltje (Alida) Hendriks was born on friday 28-09-1810 in Sneek. Aaltje (Alida) Hendriks is deceased on friday 28-12-1877 in Sneek, 67 years old. Occupation: groentenverkoopster. Note re Aaltje (Alida) Hendriks: dochter van Hendrik Nagel, wever, en Lysbert Paulus van der Veer, groentenverkooopster.
Children of Leendert Jaspers and Aaltje (Alida) Hendriks:
1 Henderika (Hendrika, Hendrica) Boot, born on friday 20-05-1831 in Sneek. Follow XII-a.
2 Johanna Boot, born on tuesday 03-09-1833 in Sneek. Follow XII-b.
3 Jasper Boot, born on friday 13-05-1836 in Sneek. Follow XII-c.
4 Lysbert Boot, born on monday 20-08-1838 in Sneek. Lysbert is deceased on monday 02-09-1839 in Sneek, 1 year old.
5 Durk Boot, born on tuesday 28-07-1840 in Sneek. Follow XII-d.
6 Elizabeth Boot, born on saturday 15-07-1843 in Sneek. Elizabeth is deceased on saturday 29-11-1845 in Sneek, 2 years old. The decease was registered on saturday 29-11-1845.
7 Elisabeth Boot, born on monday 23-03-1846 in Sneek. Follow XII-e.
8 Hendrik Boot, born on sunday 25-02-1849 in Sneek. Hendrik is deceased on thursday 12-06-1851 in Sneek, 2 years old. The decease was registered on friday 13-06-1851.
XI-l Eeuwout Boot was born on friday 21-12-1810 in Gouda, son of Leendert Boot and Sophia Koolmees. He was baptized on sunday 30-12-1810 in Gouda. Eeuwout married, at the age of 31 years, on saturday 15-01-1842 in Krimpen aan den IJssel to Ariaantje Broere, aged 28 years. Ariaantje was born on saturday 28-08-1813 in Krimpen aan den IJssel. Note re Ariaantje: dochter van Pieter Broere (1785) en Dirkje Kreuk (1779).

XI-m Pieternella Boot, daughter of Petrus (Pieter) Boot and Geertruij (Trintje) Sonsbeek (Zontsbleek). She was baptized on friday 27-01-1792 in Gouda. Occupation: pijpenmaakster, turftonster, kraamverwaarster. Pieternella married on sunday 27-05-1810 in Gouda to Johannes van der Valk, aged about 21 years. Johannes was born about 1789. Address: Gouda (Ommen (1835), kolonist in de kolonie Veenhuizen (1841)). Occupation: schoenmaker(sknecht).
Children of Pieternella and Johannes:
1 Anna Carolina Henrijetta van der Valk, born on saturday 02-05-1812 in Gouda. Follow XII-f.
2 Geertruy van der Valk, born on sunday 04-04-1813 in Gouda. The birth was registered on tuesday 06-04-1813 [source: akte 112].
3 Pieternella van der Valk, born on tuesday 31-05-1814 in Gouda. Follow XII-g.
4 Elisabeth van der Valk, born about 1817 in Gouda. Follow XII-h.
5 Leendert van der Valk, born in 1819 in Gouda. Follow XII-i.
6 Johannes van der Valk, born about 1821 in Gouda. Follow XII-j.
7 Geertruida van der Valk, born in 1834 in Gouda. Follow XII-k.
XI-n Janna (Johanna) Boot was born on thursday 25-08-1796 in Gouda, daughter of Petrus (Pieter) Boot and Geertruij (Trintje) Sonsbeek (Zontsbleek). Janna (Johanna) is deceased on friday 21-02-1868 in Gouda, 71 years old. Religion:N.H.. Janna (Johanna) married, at the age of 23 years, on thursday 23-12-1819 in Zwolle [source: akte 105] to Jacobus Schumer, aged 25 years. Jacobus was born on wednesday 15-01-1794 in Zwolle. Jacobus is deceased on tuesday 30-06-1874 in Gouda, 80 years old. Occupation: kleermaker. Religion:N.H.. Note re Jacobus: zoon van Lucas Schumer, smidsknecht, en Wilhelmina Commies.
Children of Janna (Johanna) and Jacobus:
1 Wilhelmina Carolina Schumer, born about 1825 in Gouda. Follow XII-l.
2 Pieter Schumer, born on tuesday 02-05-1826 in Gouda. Occupation: stoker loodwitfabriek. Religion:N.H.
3 Frederika Schumer, born on wednesday 02-02-1831 in Gouda. Follow XII-m.
4 Jacobus Schumer, born on wednesday 28-05-1834 in Gouda. Follow XII-n.
XI-o Pieter Boot was born on sunday 27-12-1801 in Gouda, son of Petrus (Pieter) Boot and Geertruij (Trintje) Sonsbeek (Zontsbleek). He was baptized on thursday 31-12-1801 in Gouda. Pieter is deceased on wednesday 15-02-1871 in Gouda, 69 years old. Occupation: sjouwerman, baandersknecht. Religion:R.K.. Pieter married, at the age of 20 years, on wednesday 18-12-1822 in Gouda [source: akte 111] to Sophia (Lucia) Hartjesveld, aged 17 years. Sophia (Lucia) was born on thursday 29-08-1805 in Gouda. Sophia (Lucia) is deceased on saturday 31-05-1873 in Gouda, 67 years old. Occupation: naaister. Religion:R.K.. Note re Sophia (Lucia): dochter van Jacob Hartjesveld, schippersknecht, en Johanna van der Kleijn (beiden woonden te Gouda).
Children of Pieter and Sophia (Lucia):
1 Pieter Boot, born on wednesday 12-03-1823 in Gouda. Occupation: sjouwerman.
2 Johanna Boot, born on monday 05-04-1824 in Gouda. Johanna is deceased on monday 08-02-1836 in Gouda, 11 years old.
3 Pieter Boot, born on wednesday 21-03-1827 in Gouda. Follow XII-o.
4 Leendert Boot, born on tuesday 11-10-1831 in Gouda. Leendert is deceased on wednesday 23-01-1833 in Gouda, 1 year old.
5 Leendert Boot, born on friday 22-11-1833 in Gouda. Follow XII-p.
6 Johanna Frederika Boot, born on saturday 15-04-1837 in Gouda. Johanna Frederika is deceased on wednesday 20-02-1839 in Gouda, 1 year old.
7 Johanna Boot, born on wednesday 15-01-1840 in Gouda. Follow XII-q.
8 Jacobus Frederik Boot, born on tuesday 14-06-1842 in Gouda.
9 Johannes Bartholomeus Boot, born on thursday 08-07-1847 in Gouda. Follow XII-r.
XI-p Geertruij Boot, daughter of Petrus (Pieter) Boot and Geertruij (Trintje) Sonsbeek (Zontsbleek). She was baptized on friday 19-07-1805 in Gouda. Geertruij is deceased on saturday 28-11-1868 in Gouda. The decease was registered [source: akte 457]. Occupation: werkster, hekelster, winkelierster. Religion:N.H.. Geertruij married on wednesday 16-11-1825 in Gouda [source: akte 99] to Frans van Riemsbergen. He´s a son of Pieter van Riemsbergen and Alida van der Draaij. He was baptized on thursday 21-04-1803 in Gouda. Frans is deceased on tuesday 31-07-1860 in Gouda. The decease was registered [source: akte 358]. Occupation: pottenbakker(sknecht). Religion:N.H.
Children of Geertruij and Frans:
1 Pieter van Riemsbergen, born in 1826 in Gouda. Follow XII-s.
2 Frans van Riemsbergen, born in 1829 in Gouda. Follow XII-t.
3 Alida Maria van Riemsbergen, born on wednesday 20-08-1834 in Gouda. Follow XII-u.
4 Pieternella van Riemsbergen, born on saturday 03-12-1836 in Gouda. Follow XII-v.
5 Maria van Riemsbergen, born on sunday 10-02-1839 in Gouda. Follow XII-w.
6 Roeland van Riemsbergen, born on thursday 07-12-1843 in Gouda. Roeland is deceased in 1869, 26 years old. Occupation: pottendraaier. Religion:N.H.
7 Geertrui van Riemsbergen, born on saturday 19-04-1851 in Gouda. Follow XII-x.
XII-a Henderika (Hendrika, Hendrica) Boot was born on friday 20-05-1831 in Sneek, daughter of Leendert Jaspers Boot and Aaltje (Alida) Hendriks Nagel. Henderika (Hendrika, Hendrica) is deceased on monday 15-03-1926 in IJlst, 94 years old. The decease was registered on tuesday 16-03-1926. Henderika (Hendrika, Hendrica) married, at the age of 28 years, on sunday 05-06-1859 in IJlst [source: akte 16] to Jetze Post, aged 35 years. Jetze was born on monday 06-10-1823. Jetze is deceased on saturday 03-08-1901 in IJlst, 77 years old. Occupation: schippersknecht. Note re Jetze: zoon van Sijmen Rientses Post, schipper, en Martzen Pieters Wierema, weduwnaar van Tintje Eiles Boersma.
Children of Henderika (Hendrika, Hendrica) and Jetze:
1 Aaltje Post, born on monday 11-03-1861 in IJlst. Follow XIII-a.
2 Rients Post, born on thursday 21-05-1863 in IJlst. Follow XIII-b.
3 Leendert Post, born on thursday 28-09-1865 in IJlst. Follow XIII-c.
4 Sijbe Post, born on monday 27-12-1869 in IJlst. Follow XIII-d.
5 Johannes Post, born on tuesday 19-12-1871 in IJlst. Johannes is deceased on wednesday 17-10-1883 in Sneek, 11 years old. The decease was registered on thursday 18-10-1883.
XII-b Johanna Boot was born on tuesday 03-09-1833 in Sneek, daughter of Leendert Jaspers Boot and Aaltje (Alida) Hendriks Nagel. Johanna is deceased on thursday 31-07-1913 in Apeldoorn, 79 years old. The decease was registered on friday 01-08-1913 [source: akte 328]. Address: from 21-12-1903 Smallingerland. Johanna:
(1) married, at the age of 25 years, on sunday 08-05-1859 in Sneek [source: akte 15] to Eelke Sipkes, aged 20 years. Eelke was born on wednesday 10-10-1838 in Sneek. Note re the birth of Eelke: "dit kind is door Klaaske Sipkes voor haren zoon erkend bij het voltrokken huwelijk van Eelke en Johanna". Eelke is deceased on tuesday 24-12-1889 in Sneek, 51 years old. Occupation: steenhouwer. Religion:N.H.. Note re Eelke: zoon van Klaaske Sipkes, dienstmeid.
(2) married, at the age of 73 years, on saturday 09-03-1907 in Apeldoorn [source: akte 32] to Johannes Bos, aged about 67 years. Johannes was born about 1840 in Apeldoorn. Johannes is deceased on monday 10-07-1916 in Apeldoorn, about 76 years old. The decease was registered on tuesday 11-07-1916 [source: akte 326]. Occupation: koopman. Note re Johannes: zoon van Jan Bos en Helena van der Pol, weduwnaar van Jannigjen Wildeman en Lubbigje Tellegen.
Children of Johanna and Eelke:
1 Leendert Sipkes, born on sunday 13-11-1859 in Sneek. Follow XIII-e.
2 Jentje Sipkes, born on saturday 11-01-1862 in Sneek.
3 Henderikus Sipkes, born on tuesday 12-04-1864 in Sneek. Follow XIII-f.
4 Klaaske Sipkes, born on saturday 14-07-1866 in Sneek. Follow XIII-g.
5 Trijntje Sipkes, born on monday 18-07-1870 in Sneek. Follow XIII-h.
6 Aaltje Sipkes, born on tuesday 26-01-1875 in Sneek. Follow XIII-i.
XII-c Jasper Boot was born on friday 13-05-1836 in Sneek, son of Leendert Jaspers Boot and Aaltje (Alida) Hendriks Nagel. Jasper is deceased on sunday 24-05-1931 in Sneek, 95 years old. The decease was registered on tuesday 26-05-1931. Occupation: garenspinner, sjouwer (1861), visser (1876) en spoorwegmaker (1882). Jasper married, at the age of 26 years, on sunday 25-05-1862 in Sneek [source: akte 35] to Attje (Aaltje) Westerbaan, aged 23 years. Note re the marriage: op 23-06-1929 opgenomen in het armhuis te Sneek en daar overleden.Attje (Aaltje) was born on thursday 04-10-1838 in Sneek. Attje (Aaltje) is deceased on thursday 21-01-1932 in Sneek, 93 years old. Note re Attje (Aaltje): dochter van Cornelis Jacob Westerbaan, blauwverversknecht, en Rinske Groenendal, dienstmeid.
Children of Jasper and Attje (Aaltje):
1 Aaltje Boot, born on friday 08-11-1861 in Sneek. Follow XIII-j.
2 Leendert Boot, born on saturday 31-10-1863 in Sneek. Leendert is deceased on friday 22-10-1886 in Sneek, 22 years old. The decease was registered on friday 22-10-1886. Leendert remained unmarried.
3 Rinskje Boot, born on thursday 25-01-1866 in Sneek. Follow XIII-k.
4 Geertje Boot, born on saturday 23-01-1869 in Sneek. Geertje is deceased on wednesday 12-07-1882 in Sneek, 13 years old. The decease was registered on thursday 13-07-1882.
5 Henderika Boot, born on tuesday 09-05-1871 in Sneek. Follow XIII-l.
6 Johanna Boot, born on monday 28-07-1873 in Sneek. Johanna is deceased on thursday 02-09-1880 in Sneek, 7 years old. The decease was registered on thursday 02-09-1880.
7 Kornelis Boot, born on tuesday 29-08-1876 in Sneek. Follow XIII-m.
8 Attje Boot, born on saturday 14-12-1878 in Sneek. Attje is deceased on monday 23-06-1879 in Sneek, 6 months old. The decease was registered on monday 23-06-1879.
9 Jetze Boot, born on friday 14-05-1880 in Sneek. Jetze is deceased on thursday 29-03-1951 in Sneek, 70 years old. Address: (woonde te Hoorn en Sneek). Occupation: los werkman en veedrijver. Religion:N.H.. Note re Jetze: op 09-07-1935 in het armhuis geweest, maar voor hoelang is niet bekend. Van 26-04-1893 tot 12-11-1894 werkzaam als scheepstimmerman bij G. Barkmeijer Scheepstimmerwerf buiten de kom, Woudvaard 296 te Sneek. Jetze heeft bij Antje Bergsma een kind verwekt genaamt Popke Zwaagman. Jetze remained unmarried.
XII-d Durk Boot was born on tuesday 28-07-1840 in Sneek, son of Leendert Jaspers Boot and Aaltje (Alida) Hendriks Nagel. The birth was registered on wednesday 29-07-1840. Durk is deceased on wednesday 13-11-1907 in Sneek, 67 years old. The decease was registered on thursday 14-11-1907 [source: akte 173]. Occupation: sjouwerman, touwslager. Note re Durk: uit het inschrijfregister van Sneek van het jaar 1859: dat hem bij lichting is ten deel gevallen no. 74 en dat hij vervolgens door de militieraad uit hoofde van broederdienst, in 1859, 1860, 1861 en telkens voor een jaar en in 1862 op grond van art. 190 der Wet van dienst is vrijgesteld, gegeven te Leeuwarden 30 Mei 1864. Durk married, at the age of 23 years, on sunday 19-06-1864 in Sneek [source: akte 59] to Aaltje Kappenburg, aged 19 years. Note re the marriage: Aaltje had een certificaat van onvermogen zodat ze niets behoefden te betalen met betrekking tot hun huwelijk (Huwelijkse bijlagen, afgegeven te Sneek, den 27 Mei 1864).Aaltje was born on monday 18-11-1844 in Sneek, daughter of Auke Tammes Kappenburg and Geertruida Lapolder. Note re the birth of Aaltje: gewettigd; geboren in Groningen?. Aaltje is deceased on tuesday 26-09-1911 in Sneek, 66 years old.
Children of Durk and Aaltje:
1 Auke Boot, born on tuesday 23-05-1865 in Sneek. Follow XIII-n.
2 Geertruida Boot, born on sunday 16-06-1867 in Sneek. The birth was registered on monday 17-06-1867 [source: akte 174].
3 Aaltje Boot, born on saturday 01-01-1870 in Sneek. Follow XIII-o.
4 Leentje Boot, born on saturday 27-07-1872 in Sneek. The birth was registered on saturday 27-07-1872 [source: akte 206]. Leentje is deceased on thursday 10-07-1873 in Sneek, 11 months old. The decease was registered on friday 11-07-1873 [source: akte 139].
5 Elizabeth Boot, born on friday 27-03-1874 in Sneek. The birth was registered on friday 27-03-1874 [source: akte 78].
6 Jasper Boot, born on monday 10-07-1876 in Sneek. Follow XIII-p.
7 Leendert Boot, born on saturday 14-12-1878 in Sneek. The birth was registered on saturday 14-12-1878 [source: akte 360]. Leendert is deceased on sunday 13-04-1879 in Sneek, 3 months old. The decease was registered on tuesday 15-04-1879 [source: akte 77].
8 Johanna Boot, born on tuesday 30-03-1880 in Sneek. Follow XIII-q.
9 Leendert Boot, born on friday 15-09-1882 in Sneek. Follow XIII-r.
10 Cornelis Boot, born on monday 01-06-1885 in Sneek. Follow XIII-s.
XII-e Elisabeth Boot was born on monday 23-03-1846 in Sneek, daughter of Leendert Jaspers Boot and Aaltje (Alida) Hendriks Nagel. Elisabeth is deceased on tuesday 24-12-1918 in Sneek, 72 years old. The decease was registered on tuesday 24-12-1918. Occupation: dienstbode. Elisabeth married, at the age of 24 years, on sunday 14-08-1870 in Sneek [source: akte 45] to Harmen Schuil, aged 25 years. Note re the marriage: vader Paulus Schuil was niet aanwezig bij het huwelijk van zoon Harmen, omdat hij in dienst zat als militair.Harmen was born on saturday 23-11-1844 in Sneek. Harmen is deceased on wednesday 17-11-1909 in Sneek, 64 years old. Occupation: huisschilder. Note re Harmen: zoon van Paulus Annes Schuil en Eke Modderman.
Children of Elisabeth and Harmen:
1 Eeke Schuil, born on thursday 01-02-1872 in Sneek. Eeke is deceased on monday 08-01-1945 in Sneek, 72 years old. Occupation: werkvrouw. Eeke remained unmarried.
2 Aaltje Schuil, born on thursday 07-05-1874 in Sneek. Address: from 16-12-1895 Amsterdam.
3 Paulus Schuil, born on tuesday 20-02-1877 in Sneek. Follow XIII-t.
4 Henderika Schuil, born on tuesday 03-09-1878 in Sneek. Follow XIII-u.
5 Willem Schuil, born on saturday 05-11-1881 in Sneek. Follow XIII-v.
6 Leendert Schuil, born on thursday 01-05-1884 in Sneek. Follow XIII-w.
7 Harmen Schuil, born on tuesday 07-12-1886 in Sneek.
8 Johanna Schuil, born on wednesday 28-08-1889 in Sneek. Follow XIII-x.
XII-f Anna Carolina Henrijetta van der Valk was born on saturday 02-05-1812 in Gouda, daughter of Johannes van der Valk and Pieternella Boot. Occupation: dienstbode, werkster, winkelierster. Anna Carolina Henrijetta:
(1) married, at the age of 23 years, on wednesday 26-08-1835 in Gouda [source: akte 100] to Markus Joachim van Loon, aged 24 years. Markus Joachim was born in 1811 in Gouda. Occupation: baandersknecht. Note re Markus Joachim: zoon van Willem van Loon, touwspinner, baandersbaas, en Maria Dorothea Fredriks.
(2) married, at the age of 37 years, on wednesday 19-09-1849 in Gouda [source: akte 89] to Teunis Spieringshoek, aged 30 years. Teunis was born on friday 16-04-1819 in Gouda. Occupation: pijpenmaker. Note re Teunis: zoon van Cornelis Spieringshoek, pijpenmaker, en Johanna van der Kleij, werkster.

XII-g Pieternella van der Valk was born on tuesday 31-05-1814 in Gouda, daughter of Johannes van der Valk and Pieternella Boot. The birth was registered on thursday 02-06-1814 [source: akte 164]. Occupation: dienstbode. Pieternella married, at the age of 21 years, on wednesday 08-07-1835 in Gouda [source: akte 77] to Hendrik Gerardus Taat, aged 21 years. Hendrik Gerardus was born on tuesday 31-08-1813 in Gouda. Occupation: baandersknecht. Note re Hendrik Gerardus: zoon van Dirk Gerardus Taat, militair (als fuselier te Magelang in Ned. Indië overleden) en Adriana van Os, pijpenmaakster te Gouda.

XII-h Elisabeth van der Valk was born about 1817 in Gouda, daughter of Johannes van der Valk and Pieternella Boot. Occupation: pijpenmaakster. Elisabeth married, at the age of about 22 years, on wednesday 09-10-1839 in Gouda [source: akte 68] to Frank de Weger, aged about 18 years. Frank was born about 1821 in Gouda. Occupation: baandersknecht. Note re Frank: zoon van Johanna de Weger (pijpenmaakster te Gouda).

XII-i Leendert van der Valk was born in 1819 in Gouda, son of Johannes van der Valk and Pieternella Boot. Occupation: baandersknecht, baanspinner. Leendert married, at the age of 24 years, on wednesday 21-06-1843 in Gouda [source: akte 42] to Maria Johanna IJsselsteijn, aged about 24 years. Maria Johanna was born about 1819 in Gouda. Note re Maria Johanna: dochter van Gerrit IJsselsteijn (baandersknecht te Gouda) en Tona de Gruyl (hekelster te Gouda).

XII-j Johannes van der Valk was born about 1821 in Gouda, son of Johannes van der Valk and Pieternella Boot. Occupation: schoenmaker(sknecht). Johannes married, at the age of about 20 years, on wednesday 12-05-1841 in Gouda [source: akte 23] to Jannigje Kwinkelenberg, aged about 25 years. Jannigje was born about 1816 in Gouda. Occupation: dienstbode. Note re Jannigje: dochter van Willem Kwinkelenberg (veenman te Gouda), en Marrigje Frederiks (overleden).

XII-k Geertruida van der Valk was born in 1834 in Gouda, daughter of Johannes van der Valk and Pieternella Boot. Geertruida married, at the age of 28 years, on wednesday 05-11-1862 in Gouda [source: akte 104] to Bastiaan Mullaart, aged about 23 years. Bastiaan was born about 1839 in Gouda. Occupation: metselaar. Note re Bastiaan: zoon van Arie Mullaart, touwspinner te Gouda, en Adriana de Jong.

XII-l Wilhelmina Carolina Schumer was born about 1825 in Gouda, daughter of Jacobus Schumer and Janna (Johanna) Boot. Wilhelmina Carolina is deceased on wednesday 13-05-1908 in Delft, about 83 years old [source: akte 268]. Wilhelmina Carolina:
(1) married, at the age of about 27 years, on thursday 29-01-1852 in Gouda [source: akte 7] to Pieter Spierenburg, aged 28 years. Pieter was born on friday 08-08-1823 in Rotterdam. Occupation: kantoorbediende. Note re Pieter: zoon van Pieter Spierenburg, concierge te Rotterdam, en Geertje Ligterink (overleden).
(2) married, at the age of about 29 years, on wednesday 09-08-1854 in Delft [source: akte 101] to Hendrik Hansler, aged about 28 years. Hendrik was born about 1826 in Delft. Hendrik is deceased in 1912, about 86 years old. Note re Hendrik: zoon van Johan Diederich Hansler en Dirkje van Daelen.

XII-m Frederika Schumer was born on wednesday 02-02-1831 in Gouda, daughter of Jacobus Schumer and Janna (Johanna) Boot. Religion:N.H.. Frederika married, at the age of 36 years, on thursday 01-08-1867 in Gouda [source: akte 84] to Hendrikus van Zanten, aged about 49 years. Hendrikus was born about 1818 in Megen. Occupation: wachtmeester van de dragonders. Note re Hendrikus: zoon van Johanna van Zanten; weduwnaar van Gezina Johanna Busé.

XII-n Jacobus Schumer was born on wednesday 28-05-1834 in Gouda, son of Jacobus Schumer and Janna (Johanna) Boot. Occupation: bankbediende en beambte armkamer. Religion:N.H.. Jacobus married, at the age of 40 years, on thursday 10-09-1874 in Rotterdam [source: akte 911] to Barendina Spierenburg, aged about 28 years. Barendina was born about 1846 in Rotterdam. Note re Barendina: dochter van Pieter Spierenburg en Barendina van Koetsveld.

XII-o Pieter Boot was born on wednesday 21-03-1827 in Gouda, son of Pieter Boot and Sophia (Lucia) Hartjesveld. Note re the birth of Pieter: 21-01-1827?. Pieter is deceased on wednesday 19-08-1863 in Gouda, 36 years old. Occupation: sjouwerman. Religion:R.K.. Pieter married, at the age of 29 years, on wednesday 11-06-1856 in Gouda [source: akte 62] to Geertruida van der Kemp, aged 30 years. Note re the marriage: Pieter erkend bij huwelijk ouders. Geertruida was born on wednesday 24-05-1826 in Gouda. Occupation: werkster. Religion:N.H.. Note re Geertruida: dochter van Hendrik van der Kemp (06-05-1795 Gouda), pijpmakersknecht, getrouwd 11-10-1815 te Gouda met Geertrui Schoon (14-02-1790 Gouda), pijpenmaakster; hertrouwde op 26-10-1864 te Gouda [bron: akte 136] met Johan Dirk Everling, touwspinner en kleingarenspinner, geboren op 09-04-1820 te Gouda, zoon van Johannes Everling en Maria Vermeij, weduwnaar van Adriana Lourier, hekelster, geboren op 17-04-1821 te Gouda, dochter van Dirk Lourier, baandersknecht, en Goverwina Hogervorst; hertrouwde op 05-10-1881 te Gouda [bron: akte 100] met Andries Jacobus Verkaaik, koopman, geboren omstreeks 1834 te Gouda, zoon van Matthijs Andries Verkaaik en Klara de Wind, weduwnaar van Johanna van der Pool; hertrouwde op 21-11-1883 te Gouda [bron: akte 133] met Hendrikus Jacobus Franken (1843).
Children of Pieter and Geertruida:
1 Pieter Boot, born on saturday 02-09-1854 in Gouda. The birth was registered [source: akte 406]. Note re the birth of Pieter: erkend bij huwelijk ouders.
2 Leendert Johannes Boot, born on tuesday 04-10-1859 in Gouda. Follow XIII-y.
3 Geertruij Boot, born on saturday 27-04-1861 in Gouda. Follow XIII-z.
4 Pieter Boot, born on tuesday 14-10-1862 in Gouda. Pieter is deceased on thursday 05-11-1863 in Gouda, 1 year old. Religion:R.K. gedoopt.
5 Pieternella Boot, born on sunday 17-01-1864 in Gouda. Religion:R.K..
XII-p Leendert Boot was born on friday 22-11-1833 in Gouda, son of Pieter Boot and Sophia (Lucia) Hartjesveld. The birth was registered on saturday 23-11-1833. Leendert is deceased on monday 27-05-1918 in Den Haag, 84 years old. Occupation: sjouwerman, arbeider, pakhuisknecht. Religion:R.K.. Leendert married, at the age of 25 years, on wednesday 03-08-1859 in Gouda [source: akte 88] to Christina Dullemeijer, aged 25 years. Christina was born on saturday 28-09-1833 in Waddinxveen. The birth was registered on monday 30-09-1833. Christina is deceased on wednesday 27-01-1892 in Gouda, 58 years old. Occupation: werkster. Religion:R.K.. Note re Christina: dochter van Johannes Dullemeijer en Elisabeth van Leeuwen, weduwe van Arie den Held.
Children of Leendert and Christina:
1 Johanna Boot, born on tuesday 28-08-1860 in Gouda.
2 Johannes Petrus Boot, born on thursday 18-12-1862 in Gouda. Follow XIII-aa.
3 Lucia Boot, born on sunday 20-08-1865 in Gouda. Lucia is deceased on sunday 09-06-1867 in Gouda, 1 year old. Religion:R.K. gedoopt.
4 Petrus Boot, born on saturday 21-12-1867 in Gouda. Petrus is deceased on wednesday 15-12-1869 in Gouda, 1 year old. Religion:R.K. gedoopt.
5 Christina Boot, born on friday 31-12-1869 in Gouda. Christina is deceased on saturday 29-04-1871 in Gouda, 1 year old. Religion:R.K. gedoopt.
6 Leonardus Boot, born on wednesday 03-04-1872 in Gouda. Follow XIII-ab.
7 Elisabeth Boot, born on thursday 20-08-1874 in Gouda. Follow XIII-ac.
8 Wilhelmina Boot, born on sunday 15-07-1877 in Gouda. Note re the birth of Wilhelmina: 15-05-1877?. Religion:R.K..
XII-q Johanna Boot was born on wednesday 15-01-1840 in Gouda, daughter of Pieter Boot and Sophia (Lucia) Hartjesveld. Occupation: werkster, hekelster. Religion:R.K.. Johanna married, at the age of 20 years, on wednesday 29-08-1860 in Gouda [source: akte 103] to Bastiaan Snel, aged 23 years. Bastiaan was born on wednesday 29-03-1837 in Gouda. Occupation: metselaar(sknecht), stoker. Religion:N.H.. Note re Bastiaan: zoon van Bastiaan Snel (1799), pijpmaker, en Adriana Bonheur, pijpmaakster.
Children of Johanna and Bastiaan:
1 Bastiaan Snel, born in 1861.
2 Petronella Snel, born on saturday 31-05-1862 in Gouda. Follow XIII-ad.
3 Adriana Snel, born about 1865 in Gouda. Follow XIII-ae.
4 Adrianus Snel, born on friday 03-02-1865 in Gouda. Religion:R.K..
XII-r Johannes Bartholomeus Boot was born on thursday 08-07-1847 in Gouda, son of Pieter Boot and Sophia (Lucia) Hartjesveld. Occupation: sjouwerman (1870), arbeider, visser. Religion:R.K.. Johannes Bartholomeus married, at the age of 23 years, on saturday 27-08-1870 in Gouda [source: akte 120] to Wilhelmina (Dina) Donk, aged 21 years. Wilhelmina (Dina) was born on sunday 12-11-1848 in Gouda. Occupation: fabriekswerkster. Religion:R.K.. Note re Wilhelmina (Dina): dochter van Jan Donk, pijpenmaker, warmoezenier, tuinman, en Neeltje Streng, fabriekwerkster.
Children of Johannes Bartholomeus and Wilhelmina (Dina):
1 Cornelia Boot, born on wednesday 26-04-1871 in Gouda. Cornelia is deceased on monday 28-07-1873 in Gouda, 2 years old. Religion:R.K. gedoopt.
2 Johannes Boot, born on friday 04-12-1874 in Gouda. Follow XIII-af.
3 Lucia Boot, born on saturday 14-04-1877 in Gouda. Religion:R.K.
4 Cornelia Boot, born on thursday 22-01-1880 in Gouda. Religion:R.K. gedoopt.
5 Leendert Boot, born on sunday 18-10-1891 in Gouda. Follow XIII-ag.
XII-s Pieter van Riemsbergen was born in 1826 in Gouda, son of Frans van Riemsbergen and Geertruij Boot. Pieter is deceased in 1882, 56 years old. Occupation: touwslager. Pieter married, at the age of 24 years, on wednesday 28-08-1850 in Gouda [source: akte 108] to Isabella Binnendijk, aged about 25 years. Isabella was born about 1825 in Gouda. Occupation: blekersdienstbode. Note re Isabella: dochter van Thomas Binnendijk (pijpmaker te Gouda) en Pieternella van der Pijl (overleden).

XII-t Frans van Riemsbergen was born in 1829 in Gouda, son of Frans van Riemsbergen and Geertruij Boot. Occupation: touwspinner. Frans married, at the age of 29 years, on wednesday 15-12-1858 in Gouda [source: akte 129] to Johanna de Koning, aged about 32 years. Johanna was born about 1826 in Gouda. Occupation: hekelster. Note re Johanna: dochter van Salomon de Koning, pijpenmaker te Gouda en Geertrui van Statum; weduwe van Pieter de Jong.

XII-u Alida Maria van Riemsbergen was born on wednesday 20-08-1834 in Gouda, daughter of Frans van Riemsbergen and Geertruij Boot. Occupation: dienstbode. Religion:N.H.. Alida Maria married, at the age of 25 years, on wednesday 16-05-1860 in Gouda [source: akte 45] to Gerrit IJsselstijn, aged about 23 years. Gerrit was born about 1837 in Gouda. Occupation: fabriekswerker. Note re Gerrit: zoon van Gerrit IJsselstijn, touwspinner, en Tona de Gruijl.

XII-v Pieternella van Riemsbergen was born on saturday 03-12-1836 in Gouda, daughter of Frans van Riemsbergen and Geertruij Boot. Occupation: dienstbode. Religion:N.H.. Pieternella:
(1) married, at the age of 24 years, on wednesday 16-01-1861 in Gouda [source: akte 3] to Hendrik Moleveld, aged about 23 years. Hendrik was born about 1838 in Gouda. Hendrik is deceased before 1875, about 37 years old. Occupation: timmerman. Note re Hendrik: zoon van Pieter Moleveld, tuinman te Gouda, en Sijtje Pauw, werkster te Gouda.
(2) married, at the age of 38 years, on wednesday 24-03-1875 in Gouda [source: akte 21] to Arie Tukker, aged about 52 years. Arie was born about 1823 in Gouda. Occupation: kleermaker. Note re Arie: zoon van Arie Tukker en Elisabeth Gielen (beiden overleden voor 1875).

XII-w Maria van Riemsbergen was born on sunday 10-02-1839 in Gouda, daughter of Frans van Riemsbergen and Geertruij Boot. Maria is deceased in 1914, 75 years old. Occupation: dienstbode. Religion:N.H.. Maria:
(1) married, at the age of 25 years, on wednesday 13-04-1864 in Gouda [source: akte 26] to Johannes van Leeuwen, aged about 24 years. Johannes was born about 1840 in Gouda. Occupation: sjouwerman. Note re Johannes: zoon van Jacob van Leeuwen, pijpenmaker te Gouda, en Johanna Catharina Schoonderwoerd.
(2) married, at the age of 43 years, on wednesday 05-04-1882 in Gouda [source: akte 36] to Gerrit van der Klein (Kleijn), aged 42 years. Gerrit was born on thursday 12-03-1840 in Gouda, son of Gerrit van der Klein (Kleijn) and Maria Boot. Occupation: touwspinner. Religion:N.H..

XII-x Geertrui van Riemsbergen was born on saturday 19-04-1851 in Gouda, daughter of Frans van Riemsbergen and Geertruij Boot. Occupation: dienstbode. Religion:N.H.. Geertrui married, at the age of 23 years, on wednesday 05-08-1874 in Gouda [source: akte 116] to Cornelis Schouten, aged about 22 years. Cornelis was born about 1852 in Gouda. Occupation: kuiper. Note re Cornelis: zoon van Aris Schouten, schipper te Gouda, en Lena Maria Dijkman.

XIII-a Aaltje Post was born on monday 11-03-1861 in IJlst, daughter of Jetze Post and Henderika (Hendrika, Hendrica) Boot. Aaltje is deceased on wednesday 24-12-1884 in IJlst, 23 years old. The decease was registered on saturday 27-12-1884. Aaltje married, at the age of 23 years, on tuesday 01-04-1884 in IJlst to Pieter Sloot, aged 26 years. Pieter was born on monday 14-09-1857 in Vinkega. Pieter is deceased on sunday 19-02-1911 in Sneek, 53 years old. Occupation: werkman. Note re Pieter: zoon van Jan Berend Sloot, arbeider, en Maria Pieters Lepping, arbeidster en dienstmeid.

XIII-b Rients Post was born on thursday 21-05-1863 in IJlst, son of Jetze Post and Henderika (Hendrika, Hendrica) Boot. Rients is deceased on friday 16-09-1938 in Sneek, 75 years old. Occupation: machinist en opzichter Nederlandse Tram Maatschapij. Rients:
(1) married, at the age of 25 years, on sunday 03-06-1888 in IJlst to Aukje Schregardus, aged 28 years. Aukje was born on tuesday 11-10-1859 in Dokkum. Aukje is deceased on friday 16-05-1890 in Smallingerland, 30 years old. Note re Aukje: dochter van Frederik Machiels Schregardus, bakkersknecht, en Sipkje Pieters Prins, naaister.
(2) married, at the age of 28 years, on sunday 22-11-1891 in Dokkum to Maaike van der Mey, aged 27 years. Maaike was born on wednesday 27-04-1864 in Dokkum. Note re Maaike: dochter van Ulbe van der Mey en Antje Wassenaar.

XIII-c Leendert Post was born on thursday 28-09-1865 in IJlst, son of Jetze Post and Henderika (Hendrika, Hendrica) Boot. Leendert is deceased on saturday 03-03-1945 in Sneek, 79 years old. Leendert:
(1) married, at the age of 22 years, on sunday 29-01-1888 in IJlst to Geeske de Jong.
(2) married, at the age of 56 years, on thursday 29-09-1921 in Wymbritseradeel to Ymkje Aukema, aged 55 years. Ymkje was born on saturday 05-05-1866 in Burgwerd. Note re Ymkje: dochter van Murk Aukes Aukema, boer te Tjerkwerd en winkelier te Hidaard, en Jeltje Wiarda, weduwe van Jelle Stoffelsma.

XIII-d Sijbe Post was born on monday 27-12-1869 in IJlst, son of Jetze Post and Henderika (Hendrika, Hendrica) Boot. Occupation: schoenmaker. Sijbe married, at the age of 25 years, on sunday 19-05-1895 in IJlst to Hiske van der Zee, aged 23 years. Hiske was born on friday 10-11-1871 in Uitwellinga. Occupation: dienstbode. Note re Hiske: dochter van Johannes Eeuwes van der Zee, schipper, en Nantje Jans Hamersma.

XIII-e Leendert Sipkes was born on sunday 13-11-1859 in Sneek, son of Eelke Sipkes and Johanna Boot. Leendert is deceased on friday 11-04-1919 in Zutphen, 59 years old. Occupation: steenhouwer. Leendert married, at the age of 29 years, on wednesday 26-06-1889 in Zutphen [source: akte 58] to Anna Scheepvaart, aged 31 years. Anna was born on saturday 13-02-1858 in Sneek. Anna is deceased on tuesday 19-02-1935 in Zutphen, 77 years old. Occupation: dienstmeid. Note re Anna: dochter van Kornelis Klazes Scheepvaart, scheepstimmerknecht, en Sebilla Nonhof.

XIII-f Henderikus Sipkes was born on tuesday 12-04-1864 in Sneek, son of Eelke Sipkes and Johanna Boot. Henderikus is deceased on monday 01-03-1937 in Assen, 72 years old. The decease was registered on monday 01-03-1937 [source: akte 74]. Address: Opsterland. Occupation: stucadoor. Henderikus married, at the age of 25 years, on sunday 30-06-1889 in Sneek to Joosje Langiers (Langius), aged 24 years. Joosje was born on monday 12-06-1865 in Sneek. Joosje is deceased on thursday 19-09-1940 in Gorredijk, 75 years old. Note re Joosje: dochter van Sybe Langiers en Tietje de Boer.

XIII-g Klaaske Sipkes was born on saturday 14-07-1866 in Sneek, daughter of Eelke Sipkes and Johanna Boot. Klaaske married, at the age of 20 years, on sunday 01-08-1886 in Sneek to Hendrik Wilhelm Herman Selgert, aged 26 years. Hendrik Wilhelm Herman was born on sunday 18-12-1859 in Zutphen. Occupation: koopmansknecht. Note re Hendrik Wilhelm Herman: zoon van Hendrik Wilhelm Herman Selgert en Maria Angenieta ...
Child of Klaaske and Hendrik Wilhelm Herman:
1 Maria Agnietha Selgert, born on saturday 25-09-1886 in Sneek. Follow XIV-a.
XIII-h Trijntje Sipkes was born on monday 18-07-1870 in Sneek, daughter of Eelke Sipkes and Johanna Boot. Trijntje is deceased on wednesday 01-03-1939 in Apeldoorn, 68 years old. The decease was registered on thursday 02-03-1939 [source: akte 160]. Trijntje married, at the age of 23 years, on sunday 30-07-1893 in Sneek to Reinder Kalksma, aged 23 years. Reinder was born on sunday 05-06-1870 in Sneek. Address: from 06-05-1903 Apeldoorn. Occupation: metaalbewerker. Note re Reinder: zoon van Symon Kalksma en Berber Dijkstra.

XIII-i Aaltje Sipkes was born on tuesday 26-01-1875 in Sneek, daughter of Eelke Sipkes and Johanna Boot. Aaltje married, at the age of 45 years, on thursday 04-11-1920 in Rheden [source: akte 167] to Abraham Mol, aged about 43 years. Abraham was born about 1877 in Nieuwenhoorn. Occupation: rijksveldwachter. Note re Abraham: zoon van Cornelis Mol en Maartje Kleijburg, weduwnaar van Catharina Blokzijl.

XIII-j Aaltje Boot was born on friday 08-11-1861 in Sneek, daughter of Jasper Boot and Attje (Aaltje) Westerbaan. Aaltje is deceased on monday 13-03-1944 in Sneek, 82 years old. Aaltje married, at the age of 20 years, on sunday 20-08-1882 in Sneek [source: akte 43] to Keimpe Ring(s)ma, aged 24 years. Note re the marriage: gewettigd bij hun huwelijk; Keimpe is getrouwd met toestemming "van het 1 regiment Infanterie getekend de Kolonel bij afwezigheid van de Luitenant-Kolonel".Keimpe was born on friday 27-11-1857 in Franeker. Keimpe is deceased on monday 10-02-1941 in Sneek, 83 years old. Note re the death of Keimpe: 10-02-1942?. Occupation: arbeider, koopmansknecht. Note re Keimpe: zoon van Marten Keimpes Ringma en Durkje Harmens Hoekstra.
Children of Aaltje and Keimpe:
1 Dirkje Ringma, born on wednesday 26-09-1883 in Sneek. Follow XIV-b.
2 Attje Ringma, born on friday 22-08-1884 in Sneek. Follow XIV-c.
3 Marten Ringma, born on friday 30-10-1885 in Sneek. Marten is deceased on friday 07-01-1887 in Sneek, 1 year old.
4 Trijntje Ringma, born on wednesday 01-06-1887 in Sneek. Follow XIV-d.
5 Leendert Ringma, born in 1888. Leendert is deceased in 1889, 1 year old.
6 IJsbrand Ring(s)ma, born on thursday 20-02-1890 in Sneek. Follow XIV-e.
7 Hendrika Ringma, born on tuesday 29-09-1891 in Sneek. Hendrika is deceased on friday 28-04-1893 in Sneek, 1 year old.
8 Marten Ringma, born on thursday 19-10-1893. Marten is deceased on monday 08-01-1894, 2 months old.
9 Hendrika Ringma, born on tuesday 11-12-1894 in Sneek.
10 Marten Ringma, born on tuesday 07-04-1896 in Sneek. Follow XIV-f.
11 Leendert Ringma, born on thursday 14-10-1897 in Sneek. Follow XIV-g.
12 dochter Ringma, daughter, born death on wednesday 26-04-1899 in Sneek. The decease was registered on wednesday 26-04-1899.
13 Harmen Ringma, born on saturday 29-09-1900 in Sneek. Follow XIV-h.
14 Rinske Ringma, born on wednesday 23-04-1902 in Sneek. Follow XIV-i.
15 Ritske Ringma, born on monday 27-06-1904 in Sneek. Ritske is deceased on friday 10-02-1905 in Sneek, 7 months old.
XIII-k Rinskje Boot was born on thursday 25-01-1866 in Sneek, daughter of Jasper Boot and Attje (Aaltje) Westerbaan. Rinskje is deceased on sunday 18-05-1924 in Sneek, 58 years old. The decease was registered on monday 19-05-1924. Rinskje married, at the age of 22 years, on sunday 30-12-1888 in Sneek [source: akte 68] to Jan van der Horst, aged 25 years. Jan was born on sunday 10-05-1863 in Sneek. Jan is deceased on saturday 08-04-1944 in Sneek, 80 years old. Occupation: timmerman, visboer. Note re Jan: zoon van Pieter van der Horst en Martje Koster, hertrouwde op 15-05-1926 te Sneek met Attje Steigena, geboren op 26-06-1868 te Hemelen, overleden op 17-08-1946 te Sneek, dochter van Nolke Berends Steigena en Trijntje Haijes Sennip, weduwe van Meindert de Boer.
Children of Rinskje and Jan:
1 Bonne van der Horst, born on thursday 30-08-1883 in Sneek. Bonne is deceased on wednesday 23-01-1884 in Sneek, 4 months old.
2 Martje van der Horst, born on friday 14-06-1889 in Sneek. Follow XIV-j.
3 Pieter van der Horst, born on monday 03-03-1890 in Sneek. Follow XIV-k.
4 Leendert van der Horst, born on saturday 10-10-1891 in Sneek. Follow XIV-l.
5 Atje van der Horst, born on sunday 20-08-1893 in Sneek. Follow XIV-m.
6 Theunis van der Horst, born on sunday 11-08-1895 in Sneek. Follow XIV-n.
7 Arnoldina van der Horst, born on tuesday 27-04-1897 in Sneek. Arnoldina is deceased on thursday 22-07-1909 in Sneek, 12 years old.
8 Henderika van der Horst, born on monday 27-05-1901 in Sneek. Follow XIV-o.
XIII-l Henderika Boot was born on tuesday 09-05-1871 in Sneek, daughter of Jasper Boot and Attje (Aaltje) Westerbaan. Henderika is deceased on tuesday 18-12-1962 in Sneek, 91 years old. Henderika married, at the age of 24 years, on sunday 15-03-1896 in Sneek [source: akte 8] to Meine de Boer, aged 27 years. Note re the marriage: aanwezig bij het huwelijk van Meine en Henderika was zijn grootvader Meine Jan de Boer, wonende te Wolvega, die toestemming gaf tot het huwelijk, omdat zijn ouders waren overleden.Meine was born on wednesday 03-02-1869 in Tjerkgaast (Doniawerstal). Meine is deceased on friday 04-03-1955 in Sneek, 86 years old. Occupation: scheepstimmermansknecht. Note re Meine: zoon van Jan Meines de Boer, 1845-1886, boer te Follega, en Jeltje Annes Tromp, 1847-1892.
Children of Henderika and Meine:
1 Jeltje de Boer, born on tuesday 08-01-1895 in Sneek. Follow XIV-p.
2 Anna de Boer, born on friday 12-06-1896 in Sneek. Follow XIV-q.
3 Atje de Boer, born on tuesday 11-01-1898 in Sneek. Follow XIV-r.
4 Tjitske de Boer, born on wednesday 22-02-1905 in Sneek. Follow XIV-s.
5 Jan de Boer (private). Jan married, at the age of 29 years, on monday 12-04-1937 in Sneek to Dirkje Bruinsma, aged 26 years. Dirkje was born on thursday 06-04-1911 in Scharnegoutum. Note re Dirkje: dochter van Siek Bruinsma en Antje Bruinsma.
XIII-m Kornelis Boot was born on tuesday 29-08-1876 in Sneek, son of Jasper Boot and Attje (Aaltje) Westerbaan. Kornelis is deceased on friday 08-02-1963 in Sneek, 86 years old. Occupation: scheepstimmerman. Religion:N.H.. Kornelis married, at the age of 21 years, on sunday 24-10-1897 in Sneek [source: akte 76] to Baatje Brantsma, aged 23 years. Baatje was born on sunday 02-08-1874 in Sneek. Baatje is deceased on sunday 18-10-1970 in Sneek, 96 years old. Religion:N.H.. Note re Baatje: dochter van Jelte Brantsma, polijster, en Trijntje Baukes van Driesten, dienstmeid.
Children of Kornelis and Baatje:
1 Jasper Boot, born on saturday 03-11-1894 in Sneek. Follow XIV-u.
2 Jelte Boot, born on monday 16-05-1898 in Sneek. Follow XIV-v.
3 Cornelis Boot, born on friday 18-11-1904 in Sneek. Follow XIV-w.
4 Trijntje Boot (private). Trijntje married, at the age of 24 years, on saturday 04-05-1940 to Edjer de Jong, aged 24 years. Edjer was born on thursday 19-08-1915 in Balk. Note re Edjer: zoon van Wiebe de Jong, boekdrukker, en Heerkjen Bootsma.
XIII-n Auke Boot was born on tuesday 23-05-1865 in Sneek, son of Durk Boot and Aaltje Kappenburg. The birth was registered on tuesday 23-05-1865 [source: akte 130]. Auke is deceased on tuesday 04-06-1929 in Sneek, 64 years old. The decease was registered on wednesday 05-06-1929 [source: akte 91]. Occupation: visser (Sneek, 11 sept. 1903. De beroepsvisscher A. Boot alhier had hedenmorgen een aardig buitenkansje, dat om zijne bijzonderheid vermelding verdient. Zijn dobbers ophalende in de Witte Brekken, ving hij aan een daarvan een snoek van 7 kilogram zwaarte. Een wonder is het dat het dunne dobbergaren (gewoon katoengaren) niet door de vele scherpe tanden van het dier is stukgebeten of stukgeschuurd. De oudste visschers alhier herrinneren zich niet een dergelijk geval. Wel vingen zij aan den dobber veel kleinere snoeken, doch nooit van dit kolossale gewicht). Religion:Baptist. Auke married, at the age of 24 years, on sunday 17-11-1889 in Sneek [source: akte 76] to Harmke Pasma, aged 22 years. Harmke was born on thursday 08-08-1867 in Sneek. Harmke is deceased on friday 08-03-1957 in Sneek, 89 years old. Religion:N.H.. Note re Harmke: dochter van Thys Pasma en Wijtske Fortuin.
Children of Auke and Harmke:
1 Aaltje Boot, born on tuesday 24-06-1890 in Sneek. Aaltje is deceased on wednesday 10-12-1902 in Sneek, 12 years old. The decease was registered on thursday 11-12-1902.
2 Wietske Boot, born on wednesday 29-06-1892 in Sneek. Follow XIV-y.
3 Durk Boot, born on tuesday 24-07-1894 in Sneek. Durk is deceased on saturday 29-07-1916 in Sneek, 22 years old.
4 Ruurd Boot, born on thursday 14-01-1897 in Sneek. Follow XIV-z.
5 Geertruida Boot, born on monday 19-09-1898 in Sneek. Geertruida is deceased on wednesday 05-10-1898 in Sneek, 16 days old. The decease was registered on wednesday 05-10-1898.
6 Jeltje Boot, born on sunday 12-11-1899 in Sneek. Follow XIV-aa.
7 Jasper Boot, born on saturday 14-06-1902 in Sneek. Occupation: pakhuisknecht.
8 Aaltje Boot, born on wednesday 16-11-1904 in Sneek. Follow XIV-ab.
9 Thijs Boot, born on saturday 10-08-1907 in Sneek. Follow XIV-ac.
10 Elizabeth Boot, born on saturday 11-12-1909 in Sneek. Elizabeth is deceased on wednesday 11-01-1911 in Sneek, 1 year old. The decease was registered on thursday 12-01-1911.
11 Auke Boot (private). Auke married, at the age of 22 years, on monday 08-06-1936 in Sneek to Maria de Vries, aged 22 years. Maria was born on monday 12-01-1914 in Paterson, U.S.A.. Religion:N.H.. Note re Maria: dochter van Jan de Vries en Hiske Boomsma.
XIII-o Aaltje Boot was born on saturday 01-01-1870 in Sneek, daughter of Durk Boot and Aaltje Kappenburg. The birth was registered on monday 03-01-1870 [source: akte 1]. Aaltje married, at the age of 17 years, on sunday 30-10-1887 in Sneek [source: akte 69] to Berend Bakker, aged 21 years. Note re the marriage: op 19-09-1907 vertrok het gezin naar Alten-Bogge, Duitsland, waar Berend mijnwerker werd; op 16-11-1910 kwam Aaltje Boot als weduwe met kinderen terug uit Pelkem-Kreisham, Duitsland; op 19-03-1923 vertrokken naar Amsterdam.Berend was born on monday 14-05-1866 in Sneek. Occupation: werkman, pakhuisknecht, koopmansknecht. Note re Berend: zoon van Harmen Bakker, zeilmaker, en Sytses Antje Terpstra.
Children of Aaltje and Berend:
1 Anna Bakker, born on sunday 19-02-1888 in Sneek.
2 Aaltje Bakker, born on sunday 29-06-1890 in Sneek. Follow XIV-ae.
3 Harmen Bakker, born on saturday 14-05-1892 in Sneek. Harmen is deceased on monday 19-06-1893 in Sneek, 1 year old.
4 Geertruida Bakker, born on sunday 29-07-1894 in Sneek.
5 Harmke Bakker, born on monday 29-03-1897 in Sneek. Follow XIV-af.
6 Harmen Bakker, born on wednesday 06-12-1899 in Sneek. Follow XIV-ag.
7 Durkje Bakker, born on wednesday 26-03-1902 in Sneek.
8 Dedje Bakker, born on monday 23-11-1903 in Sneek.
9 Auke Bakker, born on monday 10-04-1905 in Sneek. Auke is deceased on tuesday 05-12-1905 in Sneek, 7 months old.
10 Auke Bakker (private).
11 Bernhardt Bakker (private).
XIII-p Jasper Boot was born on monday 10-07-1876 in Sneek, son of Durk Boot and Aaltje Kappenburg. The birth was registered on monday 10-07-1876 [source: akte 204]. Jasper is deceased on sunday 14-11-1954 in Sneek, 78 years old. Occupation: visser (veroordeeld voor het "visschen in verboden tijd" in 1888 en 1889 "Kantongerecht Sneek 1838-1929 rolno: 156 en 262"). Jasper married, at the age of 24 years, on saturday 06-04-1901 in Sneek [source: akte 14] to Geertje de Wolf(f), aged 25 years. Geertje was born on thursday 24-02-1876 in Sneek, daughter of Philippus de Wolf and Oentje Terpstra. Geertje is deceased on monday 02-11-1964 in Sneek, 88 years old. Occupation: dienstbode.
Children of Jasper and Geertje:
1 Durk Boot, born on thursday 24-10-1901 in Sneek. Follow XIV-ah.
2 Oentje Boot, born on friday 21-11-1902 in Sneek. Oentje is deceased on saturday 11-07-1903 in Sneek, 7 months old. The decease was registered on monday 13-07-1903.
3 Philippus Boot, born on tuesday 17-11-1903 in Sneek. Follow XIV-ai.
4 Oentje Boot, born on saturday 24-12-1904 in Sneek. Follow XIV-aj.
5 Auke Boot, born on monday 17-12-1906 in Sneek. Follow XIV-ak.
6 Aaltje Boot, born on wednesday 01-04-1908 in Sneek. Follow XIV-al.
7 Wytse Boot, born on saturday 05-03-1910 in Sneek. Follow XIV-am.
8 Aagje Boot (private). Aagje married, at the age of 21 years, on saturday 16-09-1933 in Sneek to Peter Ottema, aged 28 years. Peter was born on friday 13-01-1905 in Stommeln, Keulen, Noordrijn-Westfalen, Duitsland. Peter is deceased on wednesday 31-10-1984 in Sneek, 79 years old. Occupation: spinner. Note re Peter: zoon van Hendrik Ottema en Trijntje van der Werf.
9 Elizabeth Boot (private). Elizabeth married, at the age of 29 years, on saturday 10-08-1946 in Sneek to Lieuwe de Haan, aged 42 years. Lieuwe was born on friday 14-08-1903 in Sneek. Lieuwe is deceased on saturday 21-12-1963 in Sneek, 60 years old. Occupation: vishandelaar. Note re Lieuwe: zoon van Ekke de Haan, werkman, en Afke Sangers, dienstmeid, weduwnaar van Grietje Westbroek.
XIII-q Johanna Boot was born on tuesday 30-03-1880 in Sneek, daughter of Durk Boot and Aaltje Kappenburg. The birth was registered on tuesday 30-03-1880 [source: akte 124]. Johanna is deceased on wednesday 09-02-1949 in Sneek, 68 years old. Johanna married, at the age of 20 years, on monday 04-06-1900 in Sneek [source: akte 52] to Jitze Jongsma, aged 24 years. Jitze was born on tuesday 08-02-1876 in Oosterzee. Jitze is deceased on monday 11-07-1955 in Sneek, 79 years old. Occupation: bankwerker, visser. Note re Jitze: zoon van Jacob Jans Jongsma, turfmaker en leerlooier, en Wibbigje Rinkes van der Kooy.
Children of Johanna and Jitze:
1 Wibbigje Jongsma, born on monday 22-10-1900 in Sneek.
2 Durk Jongsma, born on monday 11-08-1902 in Sneek. Durk is deceased on thursday 03-02-1949 in Sneek, 46 years old.
3 Jacob Jongsma, born on monday 11-07-1904 in Sneek. Jacob is deceased on monday 09-04-1945, 40 years old.
4 Aaltje Jongsma, born on tuesday 17-07-1906 in Sneek. Aaltje is deceased on tuesday 12-01-1937, 30 years old.
5 Jan Jongsma (private).
6 Auke Jongsma, born on tuesday 25-10-1910 in Sneek. Follow XIV-ap.
7 Rinke Jongsma (private).
8 Jelle Jongsma (private). Jelle married, at the age of 25 years, on saturday 06-04-1940 in Sneek to Hylkje Nijenhuis, aged 20 years. Hylkje was born on thursday 18-12-1919 in Hindeloopen. Note re Hylkje: dochter van Wiebe Nyenhuis en Christina Drayer.
9 dochter Jongsma, daughter, born death on thursday 12-10-1916 in Sneek. The decease was registered on thursday 12-10-1916.
10 Elizabeth Jongsma (private).
11 Martje Jongsma (private).
12 Geertruida Jongsma (private).
XIII-r Leendert Boot was born on friday 15-09-1882 in Sneek, son of Durk Boot and Aaltje Kappenburg. The birth was registered on friday 15-09-1882 [source: akte 280]. Leendert is deceased on tuesday 20-06-1950 in Sneek, 67 years old. Occupation: touwslager, visser (van 14-08-1882 tot ? en van 06-04-1897 tot 07-06-1897 werkzaam bij de firma Lankhorst, touwslagerij op de Lijnbaansbuurt 225 te Sneek). Leendert married, at the age of 21 years, on saturday 14-05-1904 in Sneek [source: akte 20] to Maike Bakker, aged 26 years. Maike was born on wednesday 19-12-1877 in Sneek. Maike is deceased on sunday 01-05-1955 in Sneek, 77 years old. Note re Maike: dochter van Thomas Bakker, bakkersknecht, en Fjaltje de Bruin, naaister.
Children of Leendert and Maike:
1 Aaltje Boot, born on friday 05-08-1904 in Sneek. Follow XIV-ar.
2 Fjaltje Boot, born on thursday 25-01-1906 in Sneek. Follow XIV-as.
3 Durk Boot, born on thursday 11-04-1907 in Sneek. Follow XIV-at.
4 Jetske Boot, born on friday 16-07-1909 in Sneek. Follow XIV-au.
5 dochter Boot, born on monday 08-03-1915 in Sneek. The decease was registered on tuesday 09-03-1915.
6 Maike Boot (private). Maike married, at the age of 17 years, on saturday 22-12-1934 in Sneek to Durk Hoekstra, aged 22 years. Durk was born on tuesday 14-05-1912 in Oudega. Durk is deceased on sunday 26-08-1962 in Australië, 50 years old. Occupation: los werkman. Note re Durk: zoon van Ype Hoekstra, reiziger, en Wiepkje Hoekstra.
XIII-s Cornelis Boot was born on monday 01-06-1885 in Sneek, son of Durk Boot and Aaltje Kappenburg. The birth was registered on monday 01-06-1885 [source: akte 151]. Cornelis is deceased on sunday 05-02-1956 in Sneek, 70 years old. Occupation: visser. Cornelis married, at the age of 20 years, on saturday 10-02-1906 in Sneek [source: akte 8] to Attje Venema, aged 21 years. Attje was born on friday 02-05-1884 in Sneek. Attje is deceased on wednesday 29-01-1958 in Sneek, 73 years old. Note re Attje: dochter van Wijtse Venema (1852-1926), looiersknecht en visser, en Yda Bakkerus (1849-1892).
Children of Cornelis and Attje:
1 Durk Boot, born on sunday 26-08-1906 in Sneek. Note re the birth of Durk: erkend door Cornelis. Durk is deceased on wednesday 28-12-1966 in Sneek, 60 years old. Occupation: visser.
2 Wijtze Boot, born on monday 23-09-1907 in Sneek. Wijtze is deceased on thursday 07-11-1907 in Sneek, 1 month old.
3 Wijtze Boot (private). Wijtze married to J. van Muijnen.
4 Yda Aaltje Boot, born on wednesday 21-02-1912 in Sneek. Follow XIV-ax.
5 Aaltje Boot, born on thursday 15-10-1914 in Sneek. Aaltje is deceased on tuesday 08-06-1915 in Sneek, 7 months old. The decease was registered on wednesday 09-06-1915.
6 Aaltje Boot, born on monday 29-05-1916 in Sneek. Aaltje is deceased on saturday 29-05-1920 in Sneek, 4 years old. The decease was registered on monday 31-05-1920.
7 Aaltje Boot (private). Aaltje married to Gerben Akkerman.
XIII-t Paulus Schuil was born on tuesday 20-02-1877 in Sneek, son of Harmen Schuil and Elisabeth Boot. Occupation: smidknecht en concierge. Paulus:
(1) married, at the age of 25 years, on saturday 31-05-1902 in Bolsward to Alida Johanna Grenerus, aged 26 years. Alida Johanna was born on wednesday 20-10-1875 in Bolsward. Alida Johanna is deceased on wednesday 12-04-1905 in Bolsward, 29 years old. Note re Alida Johanna: dochter van Aaltje Grenerus.
(2) married, at the age of 39 years, on saturday 15-04-1916 in Sneek to Jantje Mulder, aged 40 years. Note re the marriage: bij hun huwelijk was geen familie aanwezig. Jantje was born on saturday 08-05-1875 in Drogeham. Note re Jantje: dochter van Jacob Jelles Mulder en Trijntje Goitzen de Boer, weduwe van Jorrit Kuipers.

XIII-u Henderika Schuil was born on tuesday 03-09-1878 in Sneek, daughter of Harmen Schuil and Elisabeth Boot. Henderika married, at the age of 27 years, on thursday 10-05-1906 in Enkhuizen [source: akte 30] to Jetze Kruis, aged about 21 years. Jetze was born about 1885 in Koudum. Occupation: scheepsbouwer. Note re Jetze: zoon van Jan Kruis, arbeider, en Hinke Rienstra.

XIII-v Willem Schuil was born on saturday 05-11-1881 in Sneek, son of Harmen Schuil and Elisabeth Boot. Occupation: metaalbewerker. Willem married, at the age of 25 years, on saturday 27-07-1907 in Apeldoorn [source: akte 148] to Johanna Dekker, aged 20 years. Johanna was born in 1887 in Apeldoorn. Note re Johanna: dochter van Hendrik Dekker en Hendrikje Egthuizen.

XIII-w Leendert Schuil was born on thursday 01-05-1884 in Sneek, son of Harmen Schuil and Elisabeth Boot. Occupation: magazijnknecht. Leendert married, at the age of 20 years, on saturday 09-07-1904 in Sneek to Doetje Nauta, aged 19 years. Doetje was born on wednesday 21-01-1885 in Sneek. Doetje is deceased on saturday 05-11-1921 in Huizum, 36 years old. Note re Doetje: dochter van Wiebren Nauta en Janneke Tapernon.

XIII-x Johanna Schuil was born on wednesday 28-08-1889 in Sneek, daughter of Harmen Schuil and Elisabeth Boot. Occupation: dienstbode. Johanna married, at the age of 23 years, on monday 23-09-1912 in Sneek to Nanning Barends, aged 27 years. Nanning was born in 1885 in Enkhuizen. Occupation: schoenmaker. Note re Nanning: zoon van Hendrik Cornelis Barends en Hendrika de Boer.

XIII-y Leendert Johannes Boot was born on tuesday 04-10-1859 in Gouda, son of Pieter Boot and Geertruida van der Kemp. Occupation: fabriekswerker. Religion:R.K.. Leendert Johannes married, at the age of 23 years, on wednesday 04-07-1883 in Gouda [source: akte 70] to Petronella Sophia Spruit, aged 25 years. Petronella Sophia was born in 1858 in Gouda. Note re Petronella Sophia: dochter van Daniel Spruit, verver, en Josefina van Loon.
Children of Leendert Johannes and Petronella Sophia:
1 Daniël Pieter Boot, born on sunday 15-02-1885 in Gouda. Follow XIV-az.
2 Sophia Geertrui Boot, born about 1889 in Gouda. Follow XIV-ba.
XIII-z Geertruij Boot was born on saturday 27-04-1861 in Gouda, daughter of Pieter Boot and Geertruida van der Kemp. Occupation: fabriekswerkster. Religion:R.K.. Geertruij:
(1) married, at the age of 19 years, on wednesday 22-12-1880 in Gouda [source: akte 150] to Martinus Wiltenburg, aged about 19 years. The marriage was dissolved on tuesday 30-01-1894 (echtscheiding). Martinus was born about 1861. Occupation: metselaar. Note re Martinus: zoon van Daniel Wiltenburg en Elizabeth van Houten.
(2) married, at the age of 34 years, on wednesday 16-10-1895 in Rotterdam [source: akte 1297] to Arie Gerardus Johannes Pijpers, aged about 25 years. Arie Gerardus Johannes was born about 1870 in Rotterdam. Note re Arie Gerardus Johannes: zoon van Gerardus Johannes Pijpers en Margaretha Joanna van der Wal.
(3) married, at the age of 54 years, on wednesday 03-11-1915 in Rotterdam [source: akte p43v] to Antonius Deen, aged about 56 years. Antonius was born about 1859 in Grootebroek. Note re Antonius: zoon van Klaas Pieterszoon Deen en Maria Agnes Stellenpohl.
Child of Geertruij out of an unknown relation:
1 Daniel Boot, born on friday 11-06-1880 in Gouda. Daniel is deceased on sunday 01-08-1880 in Gouda, 1 month old. Religion:R.K. gedoopt.
XIII-aa Johannes Petrus Boot was born on thursday 18-12-1862 in Gouda, son of Leendert Boot and Christina Dullemeijer. Johannes Petrus is deceased on monday 08-01-1945 in Den Haag, 82 years old. Occupation: timmerman. Religion:R.K.. Johannes Petrus married, at the age of 21 years, on wednesday 25-06-1884 in Gouda [source: akte 86] to Petronella Dongelmans, aged 22 years. Petronella was born on thursday 15-08-1861 in Haastrecht. Petronella is deceased on friday 07-12-1934 in Den Haag, 73 years old. Note re Petronella: dochter van Johannes Dongelmans (1826-1878), slachter, en Johanna Forrer (1830-).
Children of Johannes Petrus and Petronella:
1 Johannes Boot, born in 1887. Occupation: arbeider.
2 Leendert Boot, born on friday 10-02-1893 in Den Haag.
3 Elisabeth Boot, born on sunday 07-03-1897 in Den Haag. Follow XIV-bb.
4 Catharina Boot, born on wednesday 30-10-1901 in Den Haag.
XIII-ab Leonardus Boot was born on wednesday 03-04-1872 in Gouda, son of Leendert Boot and Christina Dullemeijer. Religion:R.K.. Leonardus:
(1) married to Maria Frederika Helena Barterom. Maria Frederika Helena is deceased before 1905.
(2) married, at the age of 32 years, on wednesday 22-02-1905 in Gouda to Maria Zuijderveld. Note re Maria: dochter van Nicolaas Zuijderveld, sluiswachter, en Maria Alida Frijnsburg.

XIII-ac Elisabeth Boot was born on thursday 20-08-1874 in Gouda, daughter of Leendert Boot and Christina Dullemeijer. Address: Alphen (ingekomen 27-09-1895 Gouda, vertrokken 21-04-1896 Gouda). Religion:R.K.. Elisabeth married to Michael van Gogh. Michael was born on thursday 21-12-1871 in Gouda. Address: Alphen (ingekomen 27-09-1895 Gouda, vertrokken 21-04-1896 Gouda). Occupation: pakhuisknecht. Religion:R.K..

XIII-ad Petronella Snel was born on saturday 31-05-1862 in Gouda, daughter of Bastiaan Snel and Johanna Boot. Occupation: fabriekswerkster. Religion:N.H.. Petronella married, at the age of 20 years, on wednesday 20-12-1882 in Gouda [source: akte 158] to Johannes Verburg, aged about 20 years. Johannes was born about 1862 in Gouda. Note re Johannes: zoon van Johannes Verburg, stoker te Gouda, en Neeltje van Hofwegen.

XIII-ae Adriana Snel was born about 1865 in Gouda, daughter of Bastiaan Snel and Johanna Boot. Adriana married, at the age of about 17 years, on wednesday 08-11-1882 in Gouda [source: akte 138] to Hendrik den Hertog, aged about 19 years. Note re the marriage: erkennen zoon Pieter (27-09-1882).Hendrik was born about 1863 in Gouda. Occupation: opperman. Note re Hendrik: zoon van Pieter den Hertog, pijpenmaker te Gouda, en Pieternella van Waas.

XIII-af Johannes Boot was born on friday 04-12-1874 in Gouda, son of Johannes Bartholomeus Boot and Wilhelmina (Dina) Donk. Address: Alphen aan den Rijn (Alphen: ingekomen 17-02-1910 Gouda, vertrokken 11-04-1916 Aarlanderveen). Occupation: magazijnknecht scheepmakerij. Religion:R.K.. Johannes married, at the age of 31 years, on wednesday 23-05-1906 in Gouda to Apolonia Hendrika van der Starren, aged 42 years. Apolonia Hendrika was born on saturday 26-03-1864 in Waddinxveen. Apolonia Hendrika is deceased on thursday 03-12-1925 in Gouda, 61 years old. Address: (Alphen: ingekomen 17-02-1910 Gouda, vertrokken 11-04-1916 Aarlanderveen). Religion:N.H.. Note re Apolonia Hendrika: dochter van Cornelis van der Starren en Elizabeth Otte.

XIII-ag Leendert Boot was born on sunday 18-10-1891 in Gouda, son of Johannes Bartholomeus Boot and Wilhelmina (Dina) Donk. Leendert married, at the age of 18 years, on wednesday 05-10-1910 in Gouda to Elizabeth Verblaauw, aged 18 years. Elizabeth was born on monday 19-09-1892 in Gouda. Note re Elizabeth: dochter van Hendrik Johannes Verblaauw en Hendrika Diebrink.
Children of Leendert and Elizabeth:
1 Hendrika Boot (private). Hendrika married to Paul de Zeeuw. Occupation: bouwvakker.
2 Everdina Boot (private). Everdina married to Simon Luitjes. Occupation: plateelbakker.
3 Maria Boot (private). Maria married to Albert van Os. Occupation: fietsen-reparateur.
4 Johannes Bartolomeus Boot, born on monday 30-01-1911 in Gouda. Follow XIV-bf.
XIV-a Maria Agnietha Selgert was born on saturday 25-09-1886 in Sneek, daughter of Hendrik Wilhelm Herman Selgert and Klaaske Sipkes. Maria Agnietha married, at the age of 19 years, on thursday 11-01-1906 in Utrecht [source: akte 25] to Pieter van den Hoven, aged about 19 years. Pieter was born about 1887 in Utrecht, son of Gerardus van den Hoven and Willemina (Wilhelmina) Johanna Roering.
Child of Maria Agnietha and Pieter:
1 Willemina Johanna Klaaske van den Hoven, born in 1907. Willemina Johanna Klaaske is deceased on saturday 19-02-1910 in Utrecht, 3 years old.
XIV-b Dirkje Ringma was born on wednesday 26-09-1883 in Sneek, daughter of Keimpe Ring(s)ma and Aaltje Boot. Note re the birth of Dirkje: bij de geboorte van Dirkje was Keimpe: "thans als militair onder de wapenen" te Harlingen. Occupation: dienstbode. Dirkje married, at the age of 26 years, on saturday 27-08-1910 in Sneek to Pieter Vellinga, aged 24 years. Pieter was born on tuesday 18-05-1886 in Bolsward. Occupation: huisschilder. Note re Pieter: zoon van Minnes Vellinga, pakhuisknecht, en Cornelia Ferwerda (op de geboorteakte staat als naam van de moeder vermeld Willemke Ferwerda).

XIV-c Attje Ringma was born on friday 22-08-1884 in Sneek, daughter of Keimpe Ring(s)ma and Aaltje Boot. Attje married, at the age of 27 years, on saturday 01-06-1912 in Sneek to Gerrit van der Spoel, aged 26 years. Gerrit was born on thursday 03-12-1885 in Bolsward. Occupation: steenhouwer. Note re Gerrit: zoon van Gabriel van der Spoel en Dieuwke Bijlsma.

XIV-d Trijntje Ringma was born on wednesday 01-06-1887 in Sneek, daughter of Keimpe Ring(s)ma and Aaltje Boot. Trijntje is deceased on saturday 12-12-1959 in Sneek, 72 years old. Occupation: dienstbode. Trijntje married, at the age of 20 years, on saturday 22-02-1908 in Sneek to Wiebe Veenema, aged 28 years. Wiebe was born on wednesday 24-12-1879 in Bovenknijpe. Wiebe is deceased on sunday 29-10-1950 in Sneek, 70 years old. Occupation: schipper. Note re Wiebe: zoon van Hendrik Veenema, schipper te Heerenveen, en Trijntje Boersma, dienstbode.

XIV-e IJsbrand Ring(s)ma was born on thursday 20-02-1890 in Sneek, son of Keimpe Ring(s)ma and Aaltje Boot. Occupation: draaier. IJsbrand:
(1) married, at the age of 24 years, on saturday 31-10-1914 to Wilhelmina Jongstra, aged 21 years. Wilhelmina was born on sunday 09-07-1893 in Heeg. Note re Wilhelmina: dochter van Dirk Jongstra en Pietje Steenbeek.
(2) married, at the age of 31 years, on friday 05-08-1921 in Eijgelshoven to Anna Elisabeth Haanraats, aged 23 years. Anna Elisabeth was born in 1898 in Nieuwstadt. Note re Anna Elisabeth: dochter van Theodoor Haanraats en Maria Catharina Floraks.

XIV-f Marten Ringma was born on tuesday 07-04-1896 in Sneek, son of Keimpe Ring(s)ma and Aaltje Boot. Occupation: touwslager. Marten married, at the age of 27 years, on sunday 13-05-1923 in Sneek to Henderica Tecla Monkel, aged 27 years. Henderica Tecla was born on tuesday 22-10-1895. Occupation: strijkster. Note re Henderica Tecla: dochter van Martinus Monkel en Berbera Huber.

XIV-g Leendert Ringma was born on thursday 14-10-1897 in Sneek, son of Keimpe Ring(s)ma and Aaltje Boot. Occupation: veemelker. Leendert married, at the age of 27 years, on saturday 18-07-1925 in Sneek to Willemke Molenaar, aged 26 years. Willemke was born on thursday 27-10-1898 in Sneek. Willemke is deceased on wednesday 16-09-1992 in Sneek, 93 years old. Occupation: naaister. Note re Willemke: dochter van Pier Molenaar en Mettje Huisman.

XIV-h Harmen Ringma was born on saturday 29-09-1900 in Sneek, son of Keimpe Ring(s)ma and Aaltje Boot. Harmen is deceased on thursday 31-05-1990, 89 years old. Occupation: gasfitter. Harmen married, at the age of 23 years, on saturday 12-04-1924 in Sneek to Grietje Tuinstra, aged 54 years. Grietje was born on saturday 02-10-1869 in Sneek. Note re Grietje: dochter van Steven Tuinstra en Hendrikje Jaasma.

XIV-i Rinske Ringma was born on wednesday 23-04-1902 in Sneek, daughter of Keimpe Ring(s)ma and Aaltje Boot. Rinske married, at the age of 25 years, on saturday 06-08-1927 in Sneek to Fokke Huisman de Jong, aged 24 years. Fokke was born on friday 03-04-1903 in Sneek. Note re Fokke: zoon van Sijtse Huisman de Jong en Geertje Bijsterbosch.

XIV-j Martje van der Horst was born on friday 14-06-1889 in Sneek, daughter of Jan van der Horst and Rinskje Boot. Martje is deceased on monday 20-08-1979 in Sneek, 90 years old. Martje married, at the age of 21 years, on saturday 12-11-1910 in Sneek to Geert Verf, aged 25 years. Geert was born on saturday 31-01-1885 in Oudehaske. Geert is deceased on friday 04-05-1928 in Groningen, 43 years old. Occupation: trambeambte. Note re Geert: zoon van Fedde Verf, arbeider, en Aaltje Bles.

XIV-k Pieter van der Horst was born on monday 03-03-1890 in Sneek, son of Jan van der Horst and Rinskje Boot. Pieter is deceased on friday 17-05-1957 in Sneek, 67 years old. Occupation: klompenverver, schipper (werkzaam bij Houthandel van der Werf). Pieter married, at the age of 29 years, on saturday 16-08-1919 in Sneek to Katrina Hanzen, aged 27 years. Katrina was born on monday 04-07-1892 in Snikzwaag. Occupation: dienstbode. Note re Katrina: dochter van Wybe Andries Hanzen, kuiper te Warga, en Djoeke Bouwer.

XIV-l Leendert van der Horst was born on saturday 10-10-1891 in Sneek, son of Jan van der Horst and Rinskje Boot. Leendert is deceased on tuesday 24-07-1990 in Sneek, 98 years old. Occupation: visser, handelaar. Leendert married, at the age of 33 years, on saturday 22-11-1924 in Sneek to Rigtje Visser, aged 31 years. Rigtje was born on tuesday 18-07-1893 in Sneek. Note re Rigtje: dochter van Hendrik Visser, houtzagersknecht, en Aaltje Molenaar.

XIV-m Atje van der Horst was born on sunday 20-08-1893 in Sneek, daughter of Jan van der Horst and Rinskje Boot. Atje married, at the age of 27 years, on saturday 06-08-1921 in Sneek to Ulbe Groeneveld, aged 25 years. Ulbe was born on saturday 25-07-1896 in Sneek. Note re Ulbe: zoon van Herre Groeneveld en Klaaske de Wit.

XIV-n Theunis van der Horst was born on sunday 11-08-1895 in Sneek, son of Jan van der Horst and Rinskje Boot. Address: Van der Horstbuurt, IJlsterkade 37, Sneek. Occupation: houthandelaarsknecht. Theunis married, at the age of 27 years, on monday 16-07-1923 in Sneek to Catharina de Boer, aged 26 years. Catharina was born on wednesday 25-11-1896 in Sneek. Note re Catharina: dochter van Sjoerd de Boer, boerenknecht, en Catharina Laagland, dienstbode.

XIV-o Henderika van der Horst was born on monday 27-05-1901 in Sneek, daughter of Jan van der Horst and Rinskje Boot. Henderika married, at the age of 23 years, on monday 17-11-1924 in Sneek to Eemke Kanon, aged 23 years. Eemke was born on thursday 16-05-1901 in Sneek. Occupation: visser, koopman. Note re Eemke: zoon van Hendrik Kanon, koopman, en Rinske Venema.

XIV-p Jeltje de Boer was born on tuesday 08-01-1895 in Sneek, daughter of Meine de Boer and Henderika Boot. Note re the birth of Jeltje: gewettigd. Jeltje married, at the age of 21 years, on monday 11-09-1916 in Sneek to Louwrens Eijgelaar. Louwrens was born in Leeuwarden. Occupation: fruithandelaar. Note re Louwrens: zoon van Gerrit Eygelaar, koopman, en Hebelina Jantina Mast.

XIV-q Anna de Boer was born on friday 12-06-1896 in Sneek, daughter of Meine de Boer and Henderika Boot. Anna married, at the age of 21 years, on saturday 08-06-1918 in Sneek to Jelle Munniks, aged 25 years. Jelle was born on tuesday 16-05-1893 in Wolsum. Occupation: rijwielhersteller. Religion:Baptist. Note re Jelle: zoon van Jochum Munniks, schipper, en Mentje van der Veen.

XIV-r Atje de Boer was born on tuesday 11-01-1898 in Sneek, daughter of Meine de Boer and Henderika Boot. Atje is deceased in 1972, 74 years old. Atje married, at the age of 25 years, on monday 07-05-1923 in Sneek to Romke Berger, aged 26 years. Romke was born on thursday 24-12-1896 in Oudehaske. Romke is deceased on sunday 10-05-1970 in Sneek, 73 years old. Occupation: rijwielhandelaar. Note re Romke: zoon van Berend Gerrits Berger, vrachtrijder, en Doike Kooiman.

XIV-s Tjitske de Boer was born on wednesday 22-02-1905 in Sneek, daughter of Meine de Boer and Henderika Boot. Tjitske is deceased in 1999, 94 years old. Occupation: kantoorbediende. Tjitske married, at the age of 26 years, on saturday 22-08-1931 in Sneek to Marten Bokma, aged 29 years. Marten was born on wednesday 05-03-1902 in Sneek. Occupation: kantoorbediende. Note re Marten: zoon van Freerk Bokma, boerenknecht en zuivelwerkman, en Grietje Zijlstra.

XIV-u Jasper Boot was born on saturday 03-11-1894 in Sneek, son of Kornelis Boot and Baatje Brantsma. Note re the birth of Jasper: gewettigd. Jasper is deceased on monday 13-11-1967 in Sneek, 73 years old. Occupation: koperslager (werkzaam bij Johannes Volkers en Zoon Koperslagerij op het Grootzand 23 te Sneek). Religion:N.H.. Jasper married, at the age of 28 years, on saturday 31-03-1923 in Sneek to Rinske Post, aged 25 years. Rinske was born on tuesday 01-03-1898 in Sneek. Rinske is deceased on friday 14-12-1984 in Sneek, 86 years old. Note re Rinske: dochter van Jan Post, schippersknecht en kapitein stoomboot op de binnenvaart, en Rints Poelman.
Children of Jasper and Rinske:
1 Kornelis Boot (private). Kornelis married to Harmanna H. de Vries.
2 Jan Boot, born on sunday 21-01-1934 in Sneek. Follow XV-b.
XIV-v Jelte Boot was born on monday 16-05-1898 in Sneek, son of Kornelis Boot and Baatje Brantsma. Jelte is deceased on wednesday 25-04-1979 in Sneek, 80 years old. Occupation: dekknecht stoomboot, brugwachter, werkman bij de gemeente (werkzaam van 08-07-1911 tot 02-12-1911 bij Johannes Schijfsma Goud en Zilversmederij te Sneek). Religion:N.H.. Jelte married, at the age of 22 years, on saturday 30-04-1921 in Sneek [source: akte 33] to Hoitske Hospes, aged 19 years. Hoitske was born on wednesday 27-11-1901 in Offringawier. Hoitske is deceased on saturday 27-05-1967 in Sneek, 65 years old. Religion:Gereformeerd. Note re Hoitske: dochter van Klaas Hospes, havenmeester te Sneek, en Trijntje Jans Klompmaker.
Children of Jelte and Hoitske:
1 Kornelis (Kor) Boot, born on thursday 11-05-1922 in Sneek. Follow XV-c.
2 Trijntje Boot (private). Trijntje married, at the age of 23 years, 12-1946 to Pieter de Beer.
3 Baatje Boot, born on friday 11-10-1929 in Sneek. Follow XV-e.
XIV-w Cornelis Boot was born on friday 18-11-1904 in Sneek, son of Kornelis Boot and Baatje Brantsma. Cornelis is deceased 03-1954 in Illinois, U.S.A., 49 years old. Occupation: machinebankwerker. Religion:N.H.. Note re Cornelis: Cornelis is in 1924 als avonturier vertrokken naar Canada, daar is hij veroordeeld tot 5 maanden cel te Fargo "omreden zy de grens waren overkomen zonder pasport" (brief van R.E. Werkman, advocaat en President van Wheeler land & Loan Company, op 24-07-1924 aan zijn ouders verstuurd) dan worden ze weer naar Nederland teruggezonden, waarschijnlijk in nov. weer in Nederland aangekomen. Op 05-10-1925 met financiele steun van zijn ouders naar Amerika vertrokken en kwam terecht in Chicago waar hij getrouwd is. Een stukje uit een van de vele brieven die hij aan zijn ouders schreef: Chicago 3/16/33 Eergister uwen brief ontvangen. Ik zou al veel eerder geschreven hebben moeten maar ik kon geen tijd vinden. Celia is bevallen de 20 febriari. Het is weer een meisje we wouen graag een jongen hebben. Daarom ging het ook nogal vlug maar het gaat hier in USA altijd vlug. Ik zal nu mijn gereedschap maar opbergen. We hebben er nu genoeg van. Het zijn allemaal meisjes. Celia was in het hospitaal. Ik heb Celia er naar toe gebracht maar we verlieten ons huis te laat. De baby was in de auto onderweg geboren. We waren 1,5 km van het hospitaal vandaan. Ik reed soo vlug als ik kon maar alles is nog goed afgelopen. Celia en de baby maken het erg goed. De baby weegde 8 pond. Cornelis married to Celia Bound. Celia was born about 1908 in Engeland. Celia is deceased on friday 07-04-1995 in Northbrook, Chicago, U.S.A., about 87 years old.
Children of Cornelis and Celia:
1 Monica Boot (private).
2 Anna Boot (private).
3 Dolores Veronika Boot (private).
XIV-y Wietske Boot was born on wednesday 29-06-1892 in Sneek, daughter of Auke Boot and Harmke Pasma. Wietske is deceased on saturday 23-11-1968 in Leeuwarden, 76 years old. Wietske married, at the age of 24 years, on saturday 10-02-1917 in Sneek [source: akte 5] to Hendrik Dijkstra, aged 24 years. Note re the marriage: overlegd is een afschrift van de tusschenkomst des Kantonrechter te Sneek waaruit blijkt dat de ouders des bruidegoms niet voor dien Kantonrechter zijn verschenen, zij wonen in Bolsward.Hendrik was born on wednesday 22-06-1892 in Weerdingermond. Hendrik is deceased on friday 13-05-1966 in Huizum, 73 years old. Note re the death of Hendrik: Leeuwarden?. Occupation: slagersknecht. Note re Hendrik: zoon van Lammert Klazen Dijkstra, commies Rijksbelastingen, en Albertje den Ham.
Children of Wietske and Hendrik:
1 Auke Dijkstra (private). Auke married, at the age of 23 years, on tuesday 20-05-1941 in Steenwijk to Frensina Heinen, aged 20 years. Frensina was born on thursday 05-05-1921 in Steenwijk.
2 Lammert Klaas Dijkstra (private). Lammert Klaas:
(1) married to Antje de Vries. Antje was born on sunday 24-10-1926 in Franeker. Occupation: filiaalhoudster.
(2) married, at the age of 27 years, on saturday 16-02-1946 in Wolverhampton, West Midlands, Groot-Brittannië to Barbara Joan Chapman, aged 17 years. Barbara Joan was born on saturday 16-02-1929 in Wolverhampton, West Midlands, Groot-Brittannië. Barbara Joan is deceased on sunday 29-08-1948 in Wolverhampton, West Midlands, Groot-Brittannië, 19 years old.
3 Harmke Dijkstra (private).
4 Roelf Klaas Dijkstra (private). Roelf Klaas married, at the age of 26 years, on friday 31-10-1947 in Leeuwarden to Tjitske Arendshorst, aged 28 years. Tjitske was born on wednesday 29-10-1919 in Leeuwarden. Occupation: verkoopster.
5 Dirk Albert Dijkstra (private).
XIV-z Ruurd Boot was born on thursday 14-01-1897 in Sneek, son of Auke Boot and Harmke Pasma. Ruurd is deceased on tuesday 25-02-1986 in Sneek, 89 years old. Occupation: loopknecht. Ruurd married, at the age of 24 years, on thursday 17-11-1921 in Sneek [source: akte 130] to Korneliske Cnossen, aged 25 years. Korneliske was born on saturday 18-07-1896 in Sneek. Korneliske is deceased on sunday 21-11-1982 in Sneek, 86 years old. Note re Korneliske: dochter van Johannes Piers Cnossen, koemelker en veehandelaar, en Gelkje Lanting (Knossen is een terp/buurtschap onder de rook van Bolsward).
Child of Ruurd and Korneliske:
1 Auke Dirk Boot, born on sunday 14-10-1923 in Sneek. Follow XV-j.
XIV-aa Jeltje Boot was born on sunday 12-11-1899 in Sneek, daughter of Auke Boot and Harmke Pasma. Occupation: plakster. Jeltje married, at the age of 28 years, on saturday 10-12-1927 in Sneek to Willem Modderman, aged 26 years. Willem was born on wednesday 06-03-1901 in Sneek. Willem is deceased on monday 16-04-1979 in Amstelveen, 78 years old. Occupation: pakhuisknecht. Note re Willem: zoon van Kornelis Modderman, schoenmaker, en Romkje Smit.

XIV-ab Aaltje Boot was born on wednesday 16-11-1904 in Sneek, daughter of Auke Boot and Harmke Pasma. Aaltje is deceased on saturday 22-04-1989 in Sneek, 84 years old. Occupation: dienstbode. Aaltje married, at the age of 32 years, on monday 03-05-1937 in Sneek to Harm Cannegieter, aged 29 years. Harm was born on saturday 01-02-1908 in Scheemda. Occupation: los werkman.
Children of Aaltje and Harm:
1 Harmke Wietschke Cannegieter (private).
2 Janny Aaltje Cannegieter (private). Janny Aaltje married to Louis Wissing.
XIV-ac Thijs Boot was born on saturday 10-08-1907 in Sneek, son of Auke Boot and Harmke Pasma. Thijs is deceased on friday 11-01-1974 in Sneek, 66 years old. Occupation: aardappelkoopman, melkvaarder. Thijs married, at the age of 29 years, on monday 07-06-1937 in Sneek to Catharina Tigchelaar, aged 25 years. Catharina was born on sunday 18-06-1911 at 05:30 in Sneek. Note re the birth of Catharina: des morgens om 5 uur werd tweelingbroer Jan geboren, een half uur eerder dan Catharina. Catharina is deceased on saturday 03-09-1994 in Sneek, 83 years old. Note re Catharina: dochter van Jacob Tigchelaar, schippersknecht, en Wimke van der Veer.
Children of Thijs and Catharina:
1 Jan Boot (private).
2 Wimke Boot (private). Wimke married to Jaap Bakker.
3 Harmke Boot (private). Harmke married to Bert van Meggelen.
4 Auke Ruurd Boot, born on thursday 30-05-1946 in Sneek. Follow XV-n.
XIV-ae Aaltje Bakker was born on sunday 29-06-1890 in Sneek, daughter of Berend Bakker and Aaltje Boot. Aaltje married, at the age of 21 years, on saturday 22-07-1911 in Sneek to Jan Hottinga, aged 22 years. Jan was born on friday 22-02-1889 in Sneek. Note re Jan: zoon van Idske Hottinga, polijster, en Geertje de Haan.

XIV-af Harmke Bakker was born on monday 29-03-1897 in Sneek, daughter of Berend Bakker and Aaltje Boot. Harmke is deceased on thursday 10-12-1992 in Sneek, 95 years old. Harmke married, at the age of 18 years, on saturday 27-11-1915 in Sneek to Tjitze Spitse, aged 22 years. Tjitze was born on saturday 18-03-1893. Note re Tjitze: zoon van Jacob Spitse en Pietje Efde.

XIV-ag Harmen Bakker was born on wednesday 06-12-1899 in Sneek, son of Berend Bakker and Aaltje Boot. Harmen married, at the age of 19 years, on thursday 24-07-1919 in Heerlen to Josefine Kelleter. The marriage was dissolved on monday 21-03-1932 in Amsterdam (echtscheiding) [source: vonnis Arrondissementsrechtbank Amsterdam]. Josefine was born in Aken (Aix-la-Chapelle), Duitsland. Note re Josefine: dochter van Hubert Joseph Kelleter en Maria Christina Eck, weduwe van Adam Maria Koehl.

XIV-ah Durk Boot was born on thursday 24-10-1901 in Sneek, son of Jasper Boot and Geertje de Wolf(f). Note re the birth of Durk: 24-04-1901?. Durk is deceased on tuesday 02-07-1929 in Sneek, 27 years old. The decease was registered on tuesday 02-07-1929. Occupation: los werkman, werkman veevoederfabriek. Durk married, at the age of 23 years, on saturday 18-07-1925 in Sneek to Trijntje Steensma, aged 21 years. Trijntje was born on tuesday 03-05-1904 in IJlst. Occupation: schoonmaakster. Note re Trijntje: dochter van Sjoerd Steensma (1874) en Neeltje de Vries, in 1954 hertrouwd met Dirk Spreeuwers.
Child of Durk and Trijntje:
1 Jasper Boot, born on saturday 04-09-1926 in Sneek. Follow XV-o.
XIV-ai Philippus Boot was born on tuesday 17-11-1903 in Sneek, son of Jasper Boot and Geertje de Wolf(f). Philippus is deceased on monday 03-01-1983 in Sneek, 79 years old. Note re the death of Philippus: overleden in het ziekenhuis. Occupation: visser (in de oorlog), fabrieksarbeider bij Tonnema (Kingfabriek te Sneek), sjouwerman bij Wouda´s meelfabriek te Sneek. Note re Philippus: Lichting 1923 lotingno: 42, Stamboekno: 6928. Matroos 3e klas der zeemilicien gelegerd Den Helder. Philippus married, at the age of 26 years, on thursday 19-12-1929 in Lemmer to Angenietje Visser, aged 21 years. Angenietje was born on monday 03-08-1908 in Lemmer, daughter of Klaas Visser and Klaaske Dijkstra. Angenietje is deceased on friday 31-03-2006 at 19:25 in Lemmer, 97 years old. She was buried on wednesday 05-04-2006 in Lemmer.
Children of Philippus and Angenietje:
1 Klaas Boot (private). Klaas married, at the age of 23 years, on wednesday 18-08-1954 in Sneek to Theresia Strouken, aged 20 years. Theresia was born on friday 20-07-1934 in Utrecht. Note re Theresia: dochter van Leonardus Hubertus Strouken en Ottilie Panitz.
2 Geertje Boot (private). Geertje married, at the age of 20 years, on saturday 06-06-1953 in Sneek to Lambertus Klaas ter Heide, aged 24 years. Lambertus Klaas was born on wednesday 26-09-1928 in IJlst. Occupation: luchmachtmilitair. Note re Lambertus Klaas: zoon van Lammert ter Heide, houtdraaier en straatmuzikant in de crisis jaren, en Akke Visser.
3 Jasper Boot (private). Jasper married, at the age of 25 years, on friday 25-10-1963 in Sneek to Dieuwke Hinke van der Heide, aged 21 years. Dieuwke Hinke was born on saturday 18-04-1942 in Lutjepost. Note re Dieuwke Hinke: dochter van Auke van der Heide en Siertje Heinsma.
XIV-aj Oentje Boot was born on saturday 24-12-1904 in Sneek, daughter of Jasper Boot and Geertje de Wolf(f). Oentje is deceased on saturday 30-12-1972 in Sneek, 68 years old. Occupation: tabakskerfster. Oentje married, at the age of 23 years, on saturday 10-11-1928 in Sneek to Tjerk Postma. Tjerk was born in Grouw. Tjerk is deceased on wednesday 13-06-1962 in Sneek. Note re Tjerk: zoon van Sybren Postma, scheepstimmerman, en Johanne Molenaar.
Children of Oentje and Tjerk:
1 Siebren Hendrik Postma (private). Siebren Hendrik married, at the age of 27 years, on thursday 26-09-1957 in Grouw to Jannie van der Bosch.
2 Geertje Johanna Postma (private). Geertje Johanna married, at the age of 27 years, on thursday 21-03-1957 to Jan Wagener.
XIV-ak Auke Boot was born on monday 17-12-1906 in Sneek, son of Jasper Boot and Geertje de Wolf(f). Auke is deceased on sunday 01-08-1982 in Sneek, 75 years old. Occupation: tabakskerver. Auke married, at the age of 22 years, on saturday 09-11-1929 in Workum to Albertje Sietske Bijlsma, aged 21 years. Albertje Sietske was born on sunday 20-09-1908 in Workum.
Children of Auke and Albertje Sietske:
1 Jasper Boot (private).
2 Johanna Ali Boot (private).
3 Geertje Boot (private). Geertje married to N.N. de Boer. Occupation: kapper.
XIV-al Aaltje Boot was born on wednesday 01-04-1908 in Sneek, daughter of Jasper Boot and Geertje de Wolf(f). Aaltje is deceased on tuesday 10-07-1979 in Rotterdam, 71 years old. Occupation: dienstbode. Religion:R.K.. Aaltje married, at the age of 27 years, on wednesday 10-07-1935 in Rotterdam to Hendrikus Jacobus van Rijnberk, aged 33 years. Hendrikus Jacobus was born on sunday 04-05-1902 in Rotterdam. Hendrikus Jacobus is deceased on sunday 14-10-1979 in Rotterdam, 77 years old. Occupation: winkelier. Note re Hendrikus Jacobus: zoon van Matheus van Rijnberk en Anna Vriens.
Child of Aaltje and Hendrikus Jacobus:
1 Anna Maria Elizabeth van Rijnberk (private).
XIV-am Wytse Boot was born on saturday 05-03-1910 in Sneek, son of Jasper Boot and Geertje de Wolf(f). Wytse is deceased on friday 28-12-1984 in Sneek, 74 years old. Occupation: los werkman. Wytse married, at the age of 22 years, on thursday 19-01-1933 in Sneek to Gerritje Keuning, aged 20 years. Gerritje was born on tuesday 26-03-1912 in Joure. Gerritje is deceased on tuesday 18-12-2001 in Sneek, 89 years old. Note re Gerritje: dochter van Marten Keuning en Hibbeltje de Vries.
Children of Wytse and Gerritje:
1 Jasper Boot (private).
2 Ybeltje Boot (private).
XIV-ap Auke Jongsma was born on tuesday 25-10-1910 in Sneek, son of Jitze Jongsma and Johanna Boot. Auke is deceased on friday 27-09-1996 in Sneek, 85 years old. Occupation: timmerman. Auke married, at the age of 26 years, on saturday 19-12-1936 in Wymbritseradeel to Klaske van der Veer, aged 21 years. Klaske was born on friday 15-10-1915 in Oosthem. Note re Klaske: dochter van Abraham van der Veer en Imkje de Haan.

XIV-ar Aaltje Boot was born on friday 05-08-1904 in Sneek, daughter of Leendert Boot and Maike Bakker. Aaltje is deceased on tuesday 17-10-1978 in Sneek, 74 years old. Aaltje married, at the age of 31 years, on saturday 26-10-1935 in Sneek to Jacob Veltman, aged 22 years. Jacob was born on thursday 26-06-1913 in Sneek. Occupation: kleermaker. Note re Jacob: zoon van Jan Veltman en Johanna Brandsma. Aaltje and Jacob remained childless.

XIV-as Fjaltje Boot was born on thursday 25-01-1906 in Sneek, daughter of Leendert Boot and Maike Bakker. Fjaltje is deceased on tuesday 21-10-1958 in Sneek, 52 years old. Occupation: strijkster. Fjaltje married, at the age of 22 years, on saturday 25-08-1928 in Sneek to Wiebe de Vries, aged 26 years. Wiebe was born on tuesday 17-06-1902 in Sneek. Wiebe is deceased on sunday 02-04-1961 in Sneek, 58 years old. Occupation: suikerwerker, incasseerder. Note re Wiebe: zoon van Roelof Wiebes de Vries, zuivelbewaker, en Vogeltje Rijpsma, later hertrouwd met Trijntje den Ham.

XIV-at Durk Boot was born on thursday 11-04-1907 in Sneek, son of Leendert Boot and Maike Bakker. Durk is deceased on sunday 25-07-1993 in Sneek, 86 years old. Occupation: fabrieksarbeider, opperman-straatmaker. Durk married, at the age of 31 years, on saturday 19-11-1938 in Sneek to Cristina Adema, aged 24 years. Cristina was born on tuesday 14-04-1914 in Westhem. Cristina is deceased on friday 06-06-1975, 61 years old. Occupation: dienstbode. Religion:R.K.. Note re Cristina: dochter van Simon Adema en Tietje van Spannum.
Children of Durk and Cristina:
1 Leendert Boot (private). Leendert married to Hermien Konst.
2 Tieti Boot (private). Tieti married to Nono Blondeau.
3 Simon Boot (private). Simon married to Sietie Gorter.
4 Maike Boot (private). Maike married to Johan van der Werf.
5 Alie Boot (private). Alie married to Salvatore Serpie.
6 Maria Boot (private).
XIV-au Jetske Boot was born on friday 16-07-1909 in Sneek, daughter of Leendert Boot and Maike Bakker. Jetske is deceased on friday 18-01-1963, 53 years old. Occupation: strijkster. Jetske married, at the age of 25 years, on saturday 18-05-1935 in Sneek to Berend Kampen. Occupation: slagersknecht.

XIV-ax Yda Aaltje Boot was born on wednesday 21-02-1912 in Sneek, daughter of Cornelis Boot and Attje Venema. Yda Aaltje is deceased on thursday 31-03-1983 in Noord-Bergum, 71 years old. Note re the death of Yda Aaltje: Nieuw Toutenburg. Occupation: dienstbode. Yda Aaltje married, at the age of 21 years, on saturday 06-05-1933 in Sneek to Bauke Westra, aged 26 years. Bauke was born on tuesday 08-05-1906 in Leeuwarden. Bauke is deceased on monday 19-06-1961 in Sneek, 55 years old. Occupation: reiziger, glasbewerker. Note re Bauke: zoon van Gosse Westra, zadelmaker, en Fjaltje Kiestra, dienstbode, weduwnaar van Margaretha Ringnetha Schagen.
Child of Yda Aaltje and Bauke:
1 Cobie Yda Westra (private). Cobie Yda married to Bas van Toor.
XIV-az Daniël Pieter Boot was born on sunday 15-02-1885 in Gouda, son of Leendert Johannes Boot and Petronella Sophia Spruit. Occupation: loopknecht. Daniël Pieter married, at the age of 22 years, on thursday 26-12-1907 in Gouda to Elizabeth Maria Catharina Hassar, aged 22 years. Elizabeth Maria Catharina was born on sunday 23-08-1885 in Breda. Note re Elizabeth Maria Catharina: dochter van Gerardus Fransiscus Hassar en Geertruida IJzerhout.
Children of Daniël Pieter and Elizabeth Maria Catharina:
1 Leendert Johannes Boot, born on wednesday 15-07-1908. Follow XV-ag.
2 Geertruida Cornelia Boot (private).
3 Petronella Sophia Boot (private). Petronella Sophia married to Antonius Franciscus van Peperstrate. Occupation: sloper.
4 Gerardus Fransiscus Boot (private).
5 Pieter Daniel Boot (private). Pieter Daniel married, at the age of 26 years, on wednesday 30-08-1944 in Gouda to Geertruida Hendrika van der Beek, aged about 21 years. Geertruida Hendrika was born about 1923 in Den Haag. Geertruida Hendrika is deceased on saturday 24-11-1945 in Gouda, about 22 years old. The decease was registered on monday 26-11-1945 [source: akte 753]. Note re Geertruida Hendrika: dochter van Geertruida Hendrika van der Beek, woonde te Den Haag.
6 Cornelia Boot (private).
XIV-ba Sophia Geertrui Boot was born about 1889 in Gouda, daughter of Leendert Johannes Boot and Petronella Sophia Spruit. Sophia Geertrui is deceased on wednesday 21-08-1940 in Gouda, about 51 years old. The decease was registered on friday 23-08-1940 [source: akte 279]. Sophia Geertrui started a relationship with Johannes Hendrikus Leonardus Groenendaal.

XIV-bb Elisabeth Boot was born on sunday 07-03-1897 in Den Haag, daughter of Johannes Petrus Boot and Petronella Dongelmans. Elisabeth is deceased on friday 11-02-1977 in Den Haag, 79 years old. Elisabeth married, at the age of 22 years, on wednesday 24-12-1919 in Den Haag to Leendert van Beek, aged 23 years. Leendert was born on wednesday 01-04-1896 in Den Haag. Leendert is deceased on monday 02-04-1956 in Den Haag, 60 years old. He was buried in Den Haag. Note re the death of Leendert: begraven op Nieuw Eykenduynen. Occupation: stoffeerder. Note re Leendert: zoon van Martinus Johannes van Beek, stoffeerder, en Margaretha Brants.
Children of Elisabeth and Leendert:
1 Leendert van Beek, born on friday 29-04-1921 in Den Haag. Leendert is deceased on friday 06-08-1999 in Den Haag, 78 years old. Occupation: chauffeur.
2 Petronella van Beek (private). Petronella married to Joop de Graaf.
3 Martinus Johannes van Beek, born on friday 15-09-1933 in Den Haag. Follow XV-ak.
4 Johanna van Beek, born on tuesday 16-03-1937 in Den Haag. Johanna is deceased on thursday 19-09-1957 in Den Haag, 20 years old.
XIV-bf Johannes Bartolomeus Boot was born on monday 30-01-1911 in Gouda, son of Leendert Boot and Elizabeth Verblaauw. Johannes Bartolomeus is deceased 06-1981 in Gouda, 70 years old. Occupation: woningstoffeerder. Johannes Bartolomeus married, at the age of 26 years, on wednesday 07-07-1937 in Gouda to Theodora Overkamp, aged 27 years. Theodora was born on thursday 28-10-1909 in Gouda.
Child of Johannes Bartolomeus and Theodora:
1 Carla Dorita Boot (private). Carla Dorita married, at the age of 27 years, on thursday 10-08-1972 in Amsterdam to Sadik Ogretir.
XV-b Jan Boot was born on sunday 21-01-1934 in Sneek, son of Jasper Boot and Rinske Post. Jan is deceased on thursday 05-01-2006 in Zwanenburg, 71 years old [source: adv Hoofddorpse Courant 12-01-2006]. He was buried in Zwanenburg. Address: Zwanenburg. Jan married to Grietje (Gré) Dijkstra.
Children of Jan and Gré:
1 Richtje Boot (private).
2 Rinske Boot (private).
3 Joke Boot (private).
XV-c Kornelis (Kor) Boot was born on thursday 11-05-1922 in Sneek, son of Jelte Boot and Hoitske Hospes. Kor is deceased on sunday 28-11-1982 in Franeker, 60 years old. Occupation: politieagent te Franeker. Decoration: Kor BootPaed in Franeker is naar hem genoemd. Kor married, at the age of about 23 years, about 1945 to Tinneke Terpstra.
Children of Kor and Tinneke:
1 Pieter Boot (private).
2 Jelte Cornelis Boot (private). Jelte Cornelis married, at the age of 22 years, on tuesday 09-12-1969 in Franeker to N.N. van der Vecht.
3 Carla Boot (private).
XV-e Baatje Boot was born on friday 11-10-1929 in Sneek, daughter of Jelte Boot and Hoitske Hospes. Baatje is deceased on tuesday 06-10-1998 in Groningen, 68 years old. Baatje married to H.F. Visser.
Child of Baatje and H.F.:
1 Hettie Visser (private).
XV-j Auke Dirk Boot was born on sunday 14-10-1923 in Sneek, son of Ruurd Boot and Korneliske Cnossen. Auke Dirk is deceased on monday 10-09-2007 in Terherne, 83 years old. He was cremated in Nieuweschoot. Auke Dirk married, at the age of 22 years, on wednesday 09-10-1946 in Sneek to Aaltje (Ali) de Jong, aged 22 years. Aaltje was born on thursday 09-10-1924 in Irnsum.
Children of Auke Dirk and Ali:
1 Cornelia Boot (private).
2 Ruurd Boot (private).
3 Hotske Boot (private). Hotske married, at the age of 34 years, in 1984 to M.A.T. van der Eerdwegh.
4 Tjitske Anna Boot (private). Tjitske Anna married, at the age of 42 years, in 1994 in Los Angeles, Californië, U.S.A. to Frans van Dorp.
5 Annelies Boot (private). Annelies married, at the age of 20 years, in 1974 to Paul Hildreth. Note re the marriage: 3 kinderen.
6 Evelyn Boot (private).
XV-n Auke Ruurd Boot was born on thursday 30-05-1946 in Sneek, son of Thijs Boot and Catharina Tigchelaar. Auke Ruurd is deceased on saturday 16-01-1999, 52 years old. Auke Ruurd married to Hilda Vos.
Children of Auke Ruurd and Hilda:
1 Matthijs Boot (private).
2 Bernadette Boot (private).
XV-o Jasper Boot was born on saturday 04-09-1926 in Sneek, son of Durk Boot and Trijntje Steensma. Jasper is deceased on monday 30-04-1990 in Heerenveen, 63 years old. Jasper married to R.A. Bosch.
Children of Jasper and R.A.:
1 W.A.P. Boot (private). W.A.P. married on saturday 05-05-1979 in Heerenveen to C.M. Booth.
2 Hinke Greet Boot (private). Hinke Greet married to P.A.J. Leegwater.
3 C.H. Boot (private). C.H. married to R.H.J. Burema.

XV-ae Wiebe Hoekstra was born on wednesday 17-07-1940 in Sneek, son of Durk Hoekstra and Maike Boot. Wiebe is deceased on tuesday 18-03-1975 in Australië, 34 years old. Wiebe married, at the age of about 24 years, about 1964 to Margo Brackensiek.

XV-ag Leendert Johannes Boot was born on wednesday 15-07-1908, son of Daniël Pieter Boot and Elizabeth Maria Catharina Hassar. Leendert Johannes is deceased on thursday 05-05-2005 in Gouda, 96 years old [source: adv Goudsche Courant 07-05-2005]. Leendert Johannes married, at the age of 34 years, on wednesday 21-10-1942 in Gouda to Aaltje van het Ende.

XV-ak Martinus Johannes van Beek was born on friday 15-09-1933 in Den Haag, son of Leendert van Beek and Elisabeth Boot. Martinus Johannes is deceased in 2002, 69 years old. Occupation: woningstoffeerder. Martinus Johannes married, at the age of 22 years, on wednesday 25-07-1956 in Den Haag to Margaretha Hoek, aged 22 years. Margaretha was born on thursday 27-07-1933 in Den Haag. Note re Margaretha: dochter van Marinus Hoek, loopknecht, timmerman, en Margaretha Lindeloo, werkster.


Index (685 persons)

 

Last name First name Born Christened Deceased Relation(s)
Adema Cristina 14-04-1914   06-06-1975 [Partner of XIV-at]
Akkerman Gerben (private)      
Arendshorst Tjitske (private)      
Aukema Ymkje 05-05-1866     [Partner of XIII-c]
Bakker Aaltje 29-06-1890     Nummer XIV-ae
Bakker Anna 19-02-1888     [Daughter of XIII-o]
Bakker Auke 10-04-1905   05-12-1905 [Son of XIII-o]
Bakker Auke (private)      
Bakker Berend 14-05-1866     [Partner of XIII-o]
Bakker Bernhardt (private)      
Bakker Dedje 23-11-1903     [Daughter of XIII-o]
Bakker Durkje 26-03-1902     [Daughter of XIII-o]
Bakker Geertruida 29-07-1894     [Daughter of XIII-o]
Bakker Harmen 14-05-1892   19-06-1893 [Son of XIII-o]
Bakker Harmen 06-12-1899     Nummer XIV-ag
Bakker Harmke 29-03-1897   10-12-1992 Nummer XIV-af
Bakker Jaap (private)      
Bakker Maike 19-12-1877   01-05-1955 [Partner of XIII-r]
Barends Nanning 1885     [Partner of XIII-x]
Barterom Maria Frederika Helena     <1905 [Partner of XIII-ab]
van der Beek Geertruida Hendrika ±1923   24-11-1945  
van Beek Johanna 16-03-1937   19-09-1957 [Daughter of XIV-bb]
van Beek Leendert 01-04-1896   02-04-1956 [Partner of XIV-bb]
van Beek Leendert 29-04-1921   06-08-1999 [Son of XIV-bb]
van Beek Martinus Johannes 15-09-1933   2002 Nummer XV-ak
van Beek Petronella (private)      
de Beer Pieter (private)      
van der Bent Marrighie   26-12-1726 ±1784 [Partner of VIII-h]
Berger Romke 24-12-1896   10-05-1970 [Partner of XIV-r]
Bijlsma Albertje Sietske (private)      
Binnendijk Isabella ±1825     [Partner of XII-s]
Blondeau Nono (private)      
de Boer Anna 12-06-1896     Nummer XIV-q
de Boer Atje 11-01-1898   1972 Nummer XIV-r
de Boer Catharina 25-11-1896     [Partner of XIV-n]
de Boer Jan (private)      
de Boer Jeltje 08-01-1895     Nummer XIV-p
de Boer Meine 03-02-1869   04-03-1955 [Partner of XIII-l]
de Boer N.N. (private)      
de Boer Tjitske 22-02-1905   1999 Nummer XIV-s
Bokma Marten 05-03-1902     [Partner of XIV-s]
Boodt (Boot) Arij Jansz 1644     Nummer VI-f
Boodts Cornelis Jacobs ±1575     Nummer IV-a
Boodts Grijetgen   30-01-1657   [Daughter of VI-b]
de Boodts Grijetye   23-07-1660   [Daughter of VI-a]
Boodts Hillegont       [Daughter of IV-b]
Boodts Jan Willemsz     <1648 Nummer V-d
Boodts Raes   20-09-1658   [Son of VI-b]
de Boodts Raes Jacobsz ±1634     Nummer VI-b
den Boodts Sara   02-06-1675   [Daughter of VI-b]
Boodts Simon   25-03-1663   [Son of VI-b]
Boodts Willem Jacobs ±1580   <1634 Nummer IV-b
Boot Aagje (private)      
Boot Aagtje   16-07-1732   Nummer IX-b
Boot Aaltje 08-11-1861   13-03-1944 Nummer XIII-j
Boot Aaltje 01-01-1870     Nummer XIII-o
Boot Aaltje 24-06-1890   10-12-1902 [Daughter of XIII-n]
Boot Aaltje 05-08-1904   17-10-1978 Nummer XIV-ar
Boot Aaltje 16-11-1904   22-04-1989 Nummer XIV-ab
Boot Aaltje 01-04-1908   10-07-1979 Nummer XIV-al
Boot Aaltje 15-10-1914   08-06-1915 [Daughter of XIII-s]
Boot Aaltje 29-05-1916   29-05-1920 [Daughter of XIII-s]
Boot Aaltje (private)      
Boot Abigail   03-01-1725   [Daughter of VIII-a]
Boot Aletta   01-11-1705 20-05-1789 Nummer VIII-f
Boot Aletta   18-02-1733   [Daughter of VIII-e]
Boot Alida   28-11-1798 11-11-1818 [Daughter of X-k]
Boot Alie (private)      
Boot Anderies   26-01-1729   [Son of VIII-e]
Boot Andries   22-04-1714   [Son of VII-b]
Boot Andries Cornelisz 1616     Nummer V-b
Boot Anna (private)      
Boot Anna   08-05-1767   [Daughter of VIII-h]
Boot Annelies (private)      
Boot Annichjen   10-07-1654   [Daughter of V-b]
Boot Ariaantje   14-02-1644   Nummer VI-d
Boot Arie Erasmusse   12-08-1701   Nummer VIII-d
Boot Arij 1701     Nummer VIII-b
Boot Arij   06-03-1743   [Son of VIII-e]
Boot Attje 14-12-1878   23-06-1879 [Daughter of XII-c]
Boot Auke 23-05-1865   04-06-1929 Nummer XIII-n
Boot Auke 17-12-1906   01-08-1982 Nummer XIV-ak
Boot Auke (private)      
Boot Auke Dirk 14-10-1923   10-09-2007 Nummer XV-j
Boot Auke Ruurd 30-05-1946   16-01-1999 Nummer XV-n
Boot Baatje 11-10-1929   06-10-1998 Nummer XV-e
Boot Baltus   30-06-1702   [Son of VII-a]
Boot Bernadette (private)      
Boot C.H. (private)      
Boot Carla (private)      
Boot Carla Dorita (private)      
Boot Catharina 30-10-1901     [Daughter of XIII-aa]
Boot Christina 31-12-1869   29-04-1871 [Daughter of XII-p]
Boot Cornelia 26-04-1871   28-07-1873 [Daughter of XII-r]
Boot Cornelia 22-01-1880     [Daughter of XII-r]
Boot Cornelia (private)      
Boot Cornelia (private)      
Boot Cornelia Wilhelmina   13-08-1797   [Daughter of X-e]
Boot Cornelis ±1505     Nummer I
Boot Cornelis   16-02-1642   [Son of V-b]
Boot Cornelis   07-11-1783   Nummer X-d
Boot Cornelis 30-07-1821   18-03-1823 [Son of X-d]
Boot Cornelis 01-06-1885   05-02-1956 Nummer XIII-s
Boot Cornelis 18-11-1904   03-1954 Nummer XIV-w
Boot Cornelis Jacobs   06-12-1626   [Son of V-a]
Boot Cornelis Jacobs   19-04-1638   Nummer VI-c
Boot Daniel 11-06-1880   01-08-1880 [Son of XIII-z]
Boot Daniël Pieter 15-02-1885     Nummer XIV-az
Boot Dirk 28-11-1781     [Son of IX-g]
Boot Dirkje 10-05-1776     [Daughter of IX-g]
Boot Dirkje 10-10-1814   20-07-1830 [Daughter of X-i]
Boot dochter 08-03-1915     [Daughter of XIII-r]
Boot Dolores Veronika (private)      
Boot Durk 28-07-1840   13-11-1907 Nummer XII-d
Boot Durk 24-07-1894   29-07-1916 [Son of XIII-n]
Boot Durk 24-10-1901   02-07-1929 Nummer XIV-ah
Boot Durk 26-08-1906   28-12-1966 [Son of XIII-s]
Boot Durk 11-04-1907   25-07-1993 Nummer XIV-at
Boot Eeuwout 21-12-1810 30-12-1810   Nummer XI-l
Boot Elisabeth 23-03-1846   24-12-1918 Nummer XII-e
Boot Elisabeth 20-08-1874     Nummer XIII-ac
Boot Elisabeth 07-03-1897   11-02-1977 Nummer XIV-bb
Boot Elizabeth   11-08-1726   [Daughter of VIII-d]
Boot Elizabeth   15-09-1769   [Daughter of IX-e]
Boot Elizabeth   03-07-1771   [Daughter of IX-e]
Boot Elizabeth 15-07-1843   29-11-1845 [Daughter of XI-k]
Boot Elizabeth 27-03-1874     [Daughter of XII-d]
Boot Elizabeth 11-12-1909   11-01-1911 [Daughter of XIII-n]
Boot Elizabeth (private)      
Boot Erasmus   18-03-1730   [Son of VIII-d]
Boot Erassemus Ariensz   19-04-1677   Nummer VII-b
Boot Evelyn (private)      
Boot Everdina (private)      
Boot Fjaltje 25-01-1906   21-10-1958 Nummer XIV-as
Boot Franciscus 04-06-1835   29-08-1835 [Son of X-d]
Boot Geertje 23-01-1869   12-07-1882 [Daughter of XII-c]
Boot Geertje (private)      
Boot Geertje (private)      
Boot Geertrui   03-02-1762   [Daughter of VIII-h]
Boot Geertruida 16-06-1867     [Daughter of XII-d]
Boot Geertruida 19-09-1898   05-10-1898 [Daughter of XIII-n]
Boot Geertruida Cornelia (private)      
Boot Geertruij   23-06-1754   [Daughter of VIII-h]
Boot Geertruij   19-07-1805 28-11-1868 Nummer XI-p
Boot Geertruij 27-04-1861     Nummer XIII-z
Boot Geertruit   26-05-1747   [Daughter of VIII-c]
Boot Gerardus   13-04-1768   [Son of IX-e]
Boot Gerardus Fransiscus (private)      
Boot Grietje   13-12-1741   [Daughter of VIII-c]
Boot Harmke (private)      
Boot Henderika 09-05-1871   18-12-1962 Nummer XIII-l
Boot Henderika (Hendrika,
Hendrica)
20-05-1831   15-03-1926 Nummer XII-a
Boot Hendrik 25-02-1849   12-06-1851 [Son of XI-k]
Boot Hendrika (private)      
Boot Hinke Greet (private)      
Boot Hotske (private)      
Boot Jacob Cornelisz 1600     Nummer V-a
Boot Jacob Jacobs   02-06-1641   [Son of V-a]
Boot Jacob Jansz       Nummer III
Boot Jacobus   30-04-1727   Nummer VIII-h
Boot Jacobus   19-08-1799   [Son of IX-j]
Boot Jacobus Frederik 14-06-1842     [Son of XI-o]
Boot Jan (private)      
Boot Jan   24-05-1722 ±1770 Nummer IX-a
Boot Jan   13-08-1730   [Son of VIII-e]
Boot Jan   13-08-1735   [Son of VIII-e]
Boot Jan 16-02-1812   17-03-1812 [Son of X-j]
Boot Jan 21-01-1934   05-01-2006 Nummer XV-b
Boot Jan Ariensz   28-02-1670   Nummer VII-a
Boot Jan Cornelis ±1535     Nummer II
Boot Jan Jacobs   20-01-1630 <1680 Nummer VI-a
Boot Janna   23-09-1750   [Daughter of VIII-h]
Boot Janna   31-03-1794   [Daughter of X-k]
Boot Janna (Johanna) 25-08-1796   21-02-1868 Nummer XI-n
Boot Jannetje   04-11-1716   [Daughter of VII-b]
Boot Jasper 16-02-1812   12-03-1812 [Son of X-j]
Boot Jasper 13-05-1836   24-05-1931 Nummer XII-c
Boot Jasper 10-07-1876   14-11-1954 Nummer XIII-p
Boot Jasper 03-11-1894   13-11-1967 Nummer XIV-u
Boot Jasper 14-06-1902     [Son of XIII-n]
Boot Jasper 04-09-1926   30-04-1990 Nummer XV-o
Boot Jasper (private)      
Boot Jasper (private)      
Boot Jasper (private)      
Boot Jasper (Leenderts)   05-12-1773 21-11-1838 Nummer X-i
Boot Jelte 16-05-1898   25-04-1979 Nummer XIV-v
Boot Jelte Cornelis (private)      
Boot Jeltje 12-11-1899     Nummer XIV-aa
Boot Jeras   23-06-1754   [Son of VIII-h]
Boot Jerasmus   17-08-1727   [Son of VIII-e]
Boot Jerasmus   27-08-1756   [Son of VIII-h]
Boot Jetske 16-07-1909   18-01-1963 Nummer XIV-au
Boot Jetze 14-05-1880   29-03-1951 [Son of XII-c]
Boot Johanna 04-12-1771   09-01-1837 Nummer X-h
Boot Johanna   06-02-1774 25-08-1797 Nummer X-e
Boot Johanna   22-02-1809 21-01-1868 [Daughter of X-k]
Boot Johanna 05-04-1824   08-02-1836 [Daughter of XI-o]
Boot Johanna 03-09-1833   31-07-1913 Nummer XII-b
Boot Johanna 15-01-1840     Nummer XII-q
Boot Johanna 28-08-1860     [Daughter of XII-p]
Boot Johanna 28-07-1873   02-09-1880 [Daughter of XII-c]
Boot Johanna 30-03-1880   09-02-1949 Nummer XIII-q
Boot Johanna Ali (private)      
Boot Johanna Frederika 15-04-1837   20-02-1839 [Daughter of XI-o]
Boot Johannes   25-09-1646   [Son of V-c]
Boot Johannes   16-04-1744   Nummer IX-e
Boot Johannes 04-12-1874     Nummer XIII-af
Boot Johannes 1887     [Son of XIII-aa]
Boot Johannes Bartholomeus 08-07-1847     Nummer XII-r
Boot Johannes Bartolomeus 30-01-1911   06-1981 Nummer XIV-bf
Boot Johannes Petrus 18-12-1862   08-01-1945 Nummer XIII-aa
Boot Johannis   08-09-1709   [Son of VII-b]
Boot Joke (private)      
Boot Kaatje   09-08-1761 ±1816 Nummer X-a
Boot Klaas   22-04-1804   [Son of IX-j]
Boot Klaas (private)      
Boot Kornelis 29-08-1876   08-02-1963 Nummer XIII-m
Boot Kornelis 11-05-1922   28-11-1982 Nummer XV-c
Boot Kornelis (private)      
Boot Krijn   29-08-1700   [Son of VII-a]
Boot Leendert   27-08-1734 <1737 [Son of VIII-a]
Boot Leendert   08-12-1737   Nummer IX-g
Boot Leendert   09-05-1749   [Son of VIII-h]
Boot Leendert   19-12-1779   [Son of IX-g]
Boot Leendert   01-05-1785   Nummer X-j
Boot Leendert   06-09-1807   [Son of X-j]
Boot Leendert 01-12-1813   11-01-1814 [Son of X-j]
Boot Leendert 11-10-1831   23-01-1833 [Son of XI-o]
Boot Leendert 22-11-1833   27-05-1918 Nummer XII-p
Boot Leendert 31-10-1863   22-10-1886 [Son of XII-c]
Boot Leendert 14-12-1878   13-04-1879 [Son of XII-d]
Boot Leendert 15-09-1882   20-06-1950 Nummer XIII-r
Boot Leendert 18-10-1891     Nummer XIII-ag
Boot Leendert 10-02-1893     [Son of XIII-aa]
Boot Leendert (private)      
Boot Leendert Jansz   16-04-1698   Nummer VIII-a
Boot Leendert Jaspers 19-09-1810 23-09-1810 30-03-1863 Nummer XI-k
Boot Leendert Johannes 04-10-1859     Nummer XIII-y
Boot Leendert Johannes 15-07-1908   05-05-2005 Nummer XV-ag
Boot Leentje 27-07-1872   10-07-1873 [Daughter of XII-d]
Boot Leonardus 03-04-1872     Nummer XIII-ab
Boot Leydya 08-02-1658     [Daughter of V-c]
Boot Lucia 20-08-1865   09-06-1867 [Daughter of XII-p]
Boot Lucia 14-04-1877     [Daughter of XII-r]
Boot Lysbert 20-08-1838   02-09-1839 [Daughter of XI-k]
Boot Maike (private)      
Boot Maike (private)      
Boot Margie   25-01-1747   [Daughter of VIII-h]
Boot Margriet   14-09-1653   [Daughter of V-c]
Boot Margriettie   19-12-1731 15-04-1808 Nummer IX-c
Boot Maria (private)      
Boot Maria   29-08-1707   [Daughter of VII-b]
Boot Maria   07-03-1727   [Daughter of VIII-a]
Boot Maria   07-05-1730   [Daughter of VIII-a]
Boot Maria   04-12-1767 14-10-1834 Nummer X-f
Boot Maria 30-11-1802 01-12-1802 20-06-1864 [Parent in law of XII-w]
Boot Maria (private)      
Boot Marija   15-06-1649   Nummer VI-e
Boot Marijchyen   23-12-1662   [Daughter of VI-a]
Boot Marrigje   04-08-1724   [Daughter of VIII-d]
Boot Marrigje   06-04-1740   [Daughter of VIII-e]
Boot Matthijs (private)      
Boot Monica (private)      
Boot N.N.       [Child of VII-a]
Boot N.N.       [Child of VII-a]
Boot N.N.       [Child of VIII-c]
Boot N.N.       [Child of VII-b]
Boot N.N.       [Child of VII-b]
Boot Neeltje   03-01-1752   Nummer IX-i
Boot Neeltje   20-05-1770 <1836 Nummer X-g
Boot Noach   27-05-1759   [Son of VIII-h]
Boot Oentje 21-11-1902   11-07-1903 [Daughter of XIII-p]
Boot Oentje 24-12-1904   30-12-1972 Nummer XIV-aj
Boot Petronella   19-03-1769   [Daughter of IX-g]
Boot Petronella Sophia (private)      
Boot Petrus 21-12-1867   15-12-1869 [Son of XII-p]
Boot Petrus (Pieter)   14-01-1770 05-08-1833 Nummer X-k
Boot Philippus 17-11-1903   03-01-1983 Nummer XIV-ai
Boot Pieter (private)      
Boot Pieter   28-02-1745   [Son of VIII-e]
Boot Pieter   26-12-1749   Nummer IX-h
Boot Pieter 15-04-1778     [Son of IX-g]
Boot Pieter 27-12-1801 31-12-1801 15-02-1871 Nummer XI-o
Boot Pieter 12-03-1823     [Son of XI-o]
Boot Pieter 21-03-1827   19-08-1863 Nummer XII-o
Boot Pieter 02-09-1854     [Son of XII-o]
Boot Pieter 14-10-1862   05-11-1863 [Son of XII-o]
Boot Pieter Ariensz >1678     [Son of VI-f]
Boot Pieter Daniel (private)      
Boot Pieter Erasmus 1702     Nummer VIII-e
Boot Pieternel   16-04-1809   [Daughter of X-j]
Boot Pieternella   27-01-1792   Nummer XI-m
Boot Pieternella 17-01-1864     [Daughter of XII-o]
Boot Pieteronella   13-06-1725   Nummer IX-f
Boot Richtje (private)      
Boot Rinske (private)      
Boot Rinskje 25-01-1866   18-05-1924 Nummer XIII-k
Boot Ruth 1703     Nummer VIII-c
Boot Ruth Geerit   18-04-1766   [Son of IX-e]
Boot Ruurd 14-01-1897   25-02-1986 Nummer XIV-z
Boot Ruurd (private)      
Boot Salamon Jacobs   29-10-1632   [Son of V-a]
Boot Simon (private)      
Boot Sophia Geertrui ±1889   21-08-1940 Nummer XIV-ba
Boot Teunis   03-06-1734   [Son of VIII-c]
Boot Teunis   03-08-1735   [Son of VIII-c]
Boot Teunis   15-12-1737   [Son of VIII-c]
Boot Teunis   19-02-1740   Nummer IX-d
Boot Teunis Cornelis 08-05-1815     [Son of X-d]
Boot Thijs 10-08-1907   11-01-1974 Nummer XIV-ac
Boot Tieti (private)      
Boot Tjitske Anna (private)      
Boot Trijntje   04-01-1669   [Daughter of VI-c]
Boot Trijntje (private)      
Boot Trijntje (private)      
Boot W.A.P. (private)      
Boot Wietske 29-06-1892   23-11-1968 Nummer XIV-y
Boot Wijtze 23-09-1907   07-11-1907 [Son of XIII-s]
Boot Wijtze (private)      
Boot Wilhelmina 15-07-1877     [Daughter of XII-p]
Boot Wilhelmus Johannus   24-05-1724   [Son of VIII-a]
Boot Willem 25-12-1764   27-04-1818 Nummer IX-j
Boot Willem   01-09-1805   [Son of IX-j]
Boot Willemijntje   13-12-1711   Nummer VIII-g
Boot Wimke (private)      
Boot Wytse 05-03-1910   28-12-1984 Nummer XIV-am
Boot Ybeltje (private)      
Boot Yda Aaltje 21-02-1912   31-03-1983 Nummer XIV-ax
Booth C.M. (private)      
Bos Johannes ±1840   10-07-1916 [Partner of XII-b]
van der Bosch Jannie (private)      
Bosch R.A. (private)      
Bot Ari 29-08-1804     Nummer XI-f
Bot Cornelis   21-11-1764 05-07-1812 [Partner of X-g]
Bot Jacoba 15-12-1806     [Daughter of X-g]
Bot Maria 30-10-1799     Nummer XI-d
Bot Sara 07-03-1798   <1802 [Daughter of X-g]
Bot Sara   23-05-1802   Nummer XI-e
Both Geertruijt   11-02-1648   [Daughter of V-c]
Both Pieternella   05-11-1809   Nummer XI-g
Both (Boodt) Jan Cornelisz 1620     Nummer V-c
Both (Boot) Hijllegont ±1650     Nummer VI-g
Bound Celia ±1908   07-04-1995 [Partner of XIV-w]
Bouwens Lijsbeth     <1636 [Partner of IV-b]
Brackensiek Margo       [Partner of XV-ae]
Brantsma Baatje 02-08-1874   18-10-1970 [Partner of XIII-m]
van den Broeck Marittie Leenderts   15-10-1671   [Partner of VII-a]
Broekhuizen Jacob     <1817 [Parent in law of XI-h]
Broekhuizen Klaas 1790     [Partner of XI-h]
Broere Ariaantje 28-08-1813     [Partner of XI-l]
Broos Weijntgen Cornelis     <1658 [Partner of V-d]
de Bruijn Catharina Pieters ±1695     [Partner of VIII-a]
Bruinsma Dirkje 06-04-1911      
Burema R.H.J. (private)      
Cannegieter Harm (private)      
Cannegieter Harmke Wietschke (private)      
Cannegieter Janny Aaltje (private)      
Chapman Barbara Joan 16-02-1929   29-08-1948  
Cnossen Korneliske 18-07-1896   21-11-1982 [Partner of XIV-z]
Cornelissen Aaltje       [Partner of V-b]
Deen Antonius ±1859     [Partner of XIII-z]
Dekker Johanna 1887     [Partner of XIII-v]
Dijkstra Auke (private)      
Dijkstra Dirk Albert (private)      
Dijkstra Grietje (private)      
Dijkstra Harmke (private)      
Dijkstra Hendrik 22-06-1892   13-05-1966 [Partner of XIV-y]
Dijkstra Klaaske 17-02-1886   15-02-1940 [Parent in law of XIV-ai]
Dijkstra Lammert Klaas (private)      
Dijkstra Roelf Klaas (private)      
van Doeveren Petronella   07-12-1751   [Partner of IX-h]
Dongelmans Petronella 15-08-1861   07-12-1934 [Partner of XIII-aa]
Donk Wilhelmina (Dina) 12-11-1848     [Partner of XII-r]
van Dorp Frans (private)      
Dortland Cornelia   26-01-1755   [Partner of IX-d]
van der Draaij Alida ±1773   1830 [Parent in law of XI-p]
van der Draaij Pieter ±1819     [Partner of XI-c]
Dullemeijer Christina 28-09-1833   27-01-1892 [Partner of XII-p]
Duybel Cristyna   09-12-1671   [Daughter of VI-g]
Duybel Gover       [Partner of VI-g]
van der Eerdwegh M.A.T. (private)      
Eijgelaar Louwrens       [Partner of XIV-p]
van Eijk Pieter ±1825     [Partner of XI-g]
van het Ende Aaltje (private)      
Fortuijn Jan ±1815     [Partner of XI-g]
Frisee Pietertje Pieters ±1680   <1725 [Partner of VII-b]
Gerrits Grietje       [Partner of VII-a]
van Gogh Michael 21-12-1871     [Partner of XIII-ac]
Gorter Sietie (private)      
de Graaf Joop (private)      
de Graaf Maria       [Partner of VIII-a]
Grenerus Alida Johanna 20-10-1875   12-04-1905 [Partner of XIII-t]
Groenendaal Johannes Hendrikus Leonardus       [Partner of XIV-ba]
Groeneveld Ulbe 25-07-1896     [Partner of XIV-m]
de Haan Lieuwe 14-08-1903   21-12-1963  
Haanraats Anna Elisabeth 1898     [Partner of XIV-e]
Hansler Hendrik ±1826   1912 [Partner of XII-l]
Hanzen Katrina 04-07-1892     [Partner of XIV-k]
Hartjesveld Sophia (Lucia) 29-08-1805   31-05-1873 [Partner of XI-o]
Hassar Elizabeth Maria Catharina 23-08-1885     [Partner of XIV-az]
van der Heide Dieuwke Hinke (private)      
ter Heide Lambertus Klaas (private)      
Heinen Frensina (private)      
den Hertog Hendrik ±1863     [Partner of XIII-ae]
Hildreth Paul (private)      
Hoek Margaretha (private)      
Hoekstra Durk 14-05-1912   26-08-1962 [Father of XV-ae]
Hoekstra Wiebe 17-07-1940   18-03-1975 Nummer XV-ae
van der Horst Arnoldina 27-04-1897   22-07-1909 [Daughter of XIII-k]
van der Horst Atje 20-08-1893     Nummer XIV-m
van der Horst Bonne 30-08-1883   23-01-1884 [Son of XIII-k]
van der Horst Henderika 27-05-1901     Nummer XIV-o
van der Horst Jan 10-05-1863   08-04-1944 [Partner of XIII-k]
van der Horst Leendert 10-10-1891   24-07-1990 Nummer XIV-l
van der Horst Martje 14-06-1889   20-08-1979 Nummer XIV-j
van der Horst Pieter 03-03-1890   17-05-1957 Nummer XIV-k
van der Horst Theunis 11-08-1895     Nummer XIV-n
Hospes Hoitske 27-11-1901   27-05-1967 [Partner of XIV-v]
Hottinga Jan 22-02-1889     [Partner of XIV-ae]
van den Hoven Gerardus 27-01-1850   31-07-1918 [Parent in law of XIV-a]
van den Hoven Pieter ±1887     [Partner of XIV-a]
van den Hoven Willemina Johanna
Klaaske
1907   19-02-1910 [Daughter of XIV-a]
Huisman de Jong Fokke 03-04-1903     [Partner of XIV-i]
IJsselsteijn Maria Johanna ±1819     [Partner of XII-i]
IJsselstijn Gerrit ±1837     [Partner of XII-u]
Jacobs Neeltje       [Partner of VI-a]
Jans Grietgen       [Partner of IV-a]
de Jong Aaltje (private)      
de Jong Edjer (private)      
de Jong Geeske       [Partner of XIII-c]
de Jong Jacobus   20-06-1794   [Son of X-f]
de Jong Johanna 21-03-1810     Nummer XI-c
de Jong Joostje     <1829 [Partner of X-b]
de Jong Leendert 13-01-1796     [Son of X-f]
de Jong Maarten 05-06-1799     [Son of X-f]
de Jong Maria 02-03-1798     [Daughter of X-f]
de Jong Maria 10-11-1812     [Daughter of X-f]
de Jong Pieter   08-11-1769 21-11-1840 [Partner of X-f]
de Jong Susanna   20-06-1802   Nummer XI-b
Jongsma Aaltje 17-07-1906   12-01-1937 [Daughter of XIII-q]
Jongsma Auke 25-10-1910   27-09-1996 Nummer XIV-ap
Jongsma dochter 12-10-1916     [Daughter of XIII-q]
Jongsma Durk 11-08-1902   03-02-1949 [Son of XIII-q]
Jongsma Elizabeth (private)      
Jongsma Geertruida (private)      
Jongsma Jacob 11-07-1904   09-04-1945 [Son of XIII-q]
Jongsma Jan (private)      
Jongsma Jelle (private)      
Jongsma Jitze 08-02-1876   11-07-1955 [Partner of XIII-q]
Jongsma Martje (private)      
Jongsma Rinke (private)      
Jongsma Wibbigje 22-10-1900     [Daughter of XIII-q]
Jongstra Wilhelmina 09-07-1893     [Partner of XIV-e]
Jossen Lijsbeth ±1636     [Partner of VI-b]
Kalksma Reinder 05-06-1870     [Partner of XIII-h]
Kampen Berend (private)      
Kanon Eemke 16-05-1901     [Partner of XIV-o]
Kappenburg Aaltje 18-11-1844   26-09-1911 [Partner of XII-d]
Kappenburg Auke Tammes 24-01-1818   11-06-1873 [Parent in law of XII-d]
Kelleter Josefine       [Partner of XIV-ag]
van der Kemp Geertruida 24-05-1826     [Partner of XII-o]
Keuning Gerritje 26-03-1912   18-12-2001 [Partner of XIV-am]
van der Kint Abraham   08-11-1758 <1817 [Partner of X-a]
van der Kint Grietje   15-08-1792   Nummer XI-a
Kleijweg Neeltje ±1811     [Partner of XI-f]
van der Klein
(Kleijn)
Gerrit   22-12-1804 28-11-1873 [Parent in law of XII-w]
van der Klein
(Kleijn)
Gerrit 12-03-1840     [Partner of XII-w]
de Koning Johanna ±1826     [Partner of XII-t]
de Koning Salomon ±1801     [Partner of XI-b]
Konst Hermien (private)      
Koolmees Sophia ±1781     [Partner of X-j]
Koppendraijer Aldert ±1793     [Partner of XI-e]
Kruis Jetze ±1885     [Partner of XIII-u]
Kunst Jan Simonsje       [Partner of VIII-f]
Kunst Jannitje 19-08-1733     [Daughter of VIII-f]
Kunst Pietertje   29-07-1731   [Daughter of VIII-f]
Kwinkelenberg Jannigje ±1816     [Partner of XII-j]
Langiers (Langius) Joosje 12-06-1865   19-09-1940 [Partner of XIII-f]
Lapolder Geertruida 26-10-1821   10-06-1873 [Parent in law of XII-d]
Leegwater P.A.J. (private)      
van Leeuwen Johannes ±1802     [Partner of XI-b]
van Leeuwen Johannes ±1840     [Partner of XII-w]
Looman Lijsje     03-10-1781 [Partner of IX-e]
van Loon Markus Joachim 1811     [Partner of XII-f]
Luitjes Simon (private)      
Maertens Neeltje       [Partner of VI-c]
van Meggelen Bert (private)      
van der Mey Maaike 27-04-1864     [Partner of XIII-b]
Misson (Nesson) Maria (Marija, Marrigje)
Andriesse
±1702     [Partner of VIII-e]
Modderman Willem 06-03-1901   16-04-1979 [Partner of XIV-aa]
Mol Abraham ±1877     [Partner of XIII-i]
Molenaar Willemke 27-10-1898   16-09-1992 [Partner of XIV-g]
Moleveld Hendrik ±1838   <1875 [Partner of XII-v]
Monkel Henderica Tecla 22-10-1895     [Partner of XIV-f]
Morlion Catharina       [Partner of VIII-b]
van Muijnen J. (private)      
Mulder Jantje 08-05-1875     [Partner of XIII-t]
Mullaart Bastiaan ±1839     [Partner of XII-k]
de Munnik Lena       [Parent in law of XI-a]
Munniks Jelle 16-05-1893     [Partner of XIV-q]
Nagel Aaltje (Alida) Hendriks 28-09-1810   28-12-1877 [Partner of XI-k]
Nauta Doetje 21-01-1885   05-11-1921 [Partner of XIII-w]
Nie(uw)veld Thomas 1746     [Son of VIII-g]
Nieveld Abraham 1749     [Son of VIII-g]
Nieveld Ariaantje 1737     [Daughter of VIII-g]
Nieveld Frans   25-03-1711   [Partner of VIII-g]
Nieveld Frans 1752     [Son of VIII-g]
Nieveld Grietje 1742     [Daughter of VIII-g]
Nieveld Jacobus 1739     [Son of VIII-g]
Nieveld Neeltje 1732     [Daughter of VIII-g]
Nieveld Nouwta 1744     [Daughter of VIII-g]
Nieveld Pieternella 1734     [Daughter of VIII-g]
Nijenhuis Hylkje (private)      
Ogretir Sadik (private)      
van Ommen Gerrit   28-05-1730   [Partner of IX-f]
van Oosten Geertruij   18-07-1698   [Partner of VIII-c]
van Os Albert (private)      
Ottema Peter 13-01-1905   31-10-1984  
Overkamp Theodora (private)      
Pasma Harmke 08-08-1867   08-03-1957 [Partner of XIII-n]
van Peperstrate Antonius Franciscus        
Pijpers Arie Gerardus Johannes ±1870     [Partner of XIII-z]
Post Aaltje 11-03-1861   24-12-1884 Nummer XIII-a
Post Jetze 06-10-1823   03-08-1901 [Partner of XII-a]
Post Johannes 19-12-1871   17-10-1883 [Son of XII-a]
Post Leendert 28-09-1865   03-03-1945 Nummer XIII-c
Post Rients 21-05-1863   16-09-1938 Nummer XIII-b
Post Rinske 01-03-1898   14-12-1984 [Partner of XIV-u]
Post Sijbe 27-12-1869     Nummer XIII-d
Postma Geertje Johanna (private)      
Postma Siebren Hendrik (private)      
Postma Tjerk     13-06-1962 [Partner of XIV-aj]
Pot Maria       [Partner of VII-b]
Prinselo Jacobus ±1794   ±1831 [Partner of XI-a]
Prinselo Wouter ±1705     [Parent in law of XI-a]
Raasen Maria       [Partner of V-a]
Ravensberg Jan     <1712 [Partner of VI-d]
van Riemsbergen Alida Maria 20-08-1834     Nummer XII-u
van Riemsbergen Frans   21-04-1803 31-07-1860 [Partner of XI-p]
van Riemsbergen Frans 1829     Nummer XII-t
van Riemsbergen Geertrui 19-04-1851     Nummer XII-x
van Riemsbergen Maria 10-02-1839   1914 Nummer XII-w
van Riemsbergen Pieter   05-05-1776 23-04-1845 [Parent in law of XI-p]
van Riemsbergen Pieter 1826   1882 Nummer XII-s
van Riemsbergen Pieternella 03-12-1836     Nummer XII-v
van Riemsbergen Roeland 07-12-1843   1869 [Son of XI-p]
van Rijnberk Anna Maria Elizabeth (private)      
van Rijnberk Hendrikus Jacobus 04-05-1902   14-10-1979 [Partner of XIV-al]
Ring(s)ma IJsbrand 20-02-1890     Nummer XIV-e
Ring(s)ma Keimpe 27-11-1857   10-02-1941 [Partner of XIII-j]
Ringma Attje 22-08-1884     Nummer XIV-c
Ringma Dirkje 26-09-1883     Nummer XIV-b
Ringma dochter 26-04-1899     [Daughter of XIII-j]
Ringma Harmen 29-09-1900   31-05-1990 Nummer XIV-h
Ringma Hendrika 29-09-1891   28-04-1893 [Daughter of XIII-j]
Ringma Hendrika 11-12-1894     [Daughter of XIII-j]
Ringma Leendert 1888   1889 [Son of XIII-j]
Ringma Leendert 14-10-1897     Nummer XIV-g
Ringma Marten 30-10-1885   07-01-1887 [Son of XIII-j]
Ringma Marten 19-10-1893   08-01-1894 [Son of XIII-j]
Ringma Marten 07-04-1896     Nummer XIV-f
Ringma Rinske 23-04-1902     Nummer XIV-i
Ringma Ritske 27-06-1904   10-02-1905 [Daughter of XIII-j]
Ringma Trijntje 01-06-1887   12-12-1959 Nummer XIV-d
Roering Willemina (Wilhelmina)
Johanna
±1850   03-10-1921 [Parent in law of XIV-a]
de Roos Lena   08-11-1767   [Partner of IX-j]
Scheepvaart Anna 13-02-1858   19-02-1935 [Partner of XIII-e]
Schorel Aaltje Erasmus 1646     [Partner of VI-f]
Schouten Cornelis ±1852     [Partner of XII-x]
Schregardus Aukje 11-10-1859   16-05-1890 [Partner of XIII-b]
Schuil Aaltje 07-05-1874     [Daughter of XII-e]
Schuil Eeke 01-02-1872   08-01-1945 [Daughter of XII-e]
Schuil Harmen 23-11-1844   17-11-1909 [Partner of XII-e]
Schuil Harmen 07-12-1886     [Son of XII-e]
Schuil Henderika 03-09-1878     Nummer XIII-u
Schuil Johanna 28-08-1889     Nummer XIII-x
Schuil Leendert 01-05-1884     Nummer XIII-w
Schuil Paulus 20-02-1877     Nummer XIII-t
Schuil Willem 05-11-1881     Nummer XIII-v
Schumer Frederika 02-02-1831     Nummer XII-m
Schumer Jacobus 15-01-1794   30-06-1874 [Partner of XI-n]
Schumer Jacobus 28-05-1834     Nummer XII-n
Schumer Pieter 02-05-1826     [Son of XI-n]
Schumer Wilhelmina Carolina ±1825   13-05-1908 Nummer XII-l
Selgert Hendrik Wilhelm
Herman
18-12-1859     [Partner of XIII-g]
Selgert Maria Agnietha 25-09-1886     Nummer XIV-a
Serpie Salvatore (private)      
Sipkes Aaltje 26-01-1875     Nummer XIII-i
Sipkes Eelke 10-10-1838   24-12-1889 [Partner of XII-b]
Sipkes Henderikus 12-04-1864   01-03-1937 Nummer XIII-f
Sipkes Jentje 11-01-1862     [Daughter of XII-b]
Sipkes Klaaske 14-07-1866     Nummer XIII-g
Sipkes Leendert 13-11-1859   11-04-1919 Nummer XIII-e
Sipkes Trijntje 18-07-1870   01-03-1939 Nummer XIII-h
Sloos Heyndrica 30-09-1778   30-03-1863 [Partner of X-i]
Sloot Pieter 14-09-1857   19-02-1911 [Partner of XIII-a]
Snel Adriana ±1865     Nummer XIII-ae
Snel Adrianus 03-02-1865     [Son of XII-q]
Snel Bastiaan 29-03-1837     [Partner of XII-q]
Snel Bastiaan 1861     [Son of XII-q]
Snel Petronella 31-05-1862     Nummer XIII-ad
Sonsbeek
(Zontsbleek)
Geertruij (Trintje)   28-06-1767 11-10-1844 [Partner of X-k]
Souffree Grietje       [Partner of IX-a]
Spierenburg Barendina ±1846     [Partner of XII-n]
Spierenburg Pieter 08-08-1823     [Partner of XII-l]
Spieringshoek Teunis 16-04-1819     [Partner of XII-f]
Spitse Tjitze 18-03-1893     [Partner of XIV-af]
van der Spoel Gerrit 03-12-1885     [Partner of XIV-c]
Spruit Petronella Sophia 1858     [Partner of XIII-y]
van der Starren Apolonia Hendrika 26-03-1864   03-12-1925 [Partner of XIII-af]
Steensma Trijntje 03-05-1904     [Partner of XIV-ah]
Steenwinkel Anthony ±1765   07-11-1827 [Partner of X-h]
Steenwinkel Jannigje (Johanna) 02-10-1793 04-10-1793 1842 Nummer XI-h
Steenwinkel Kornelia 25-02-1803     [Daughter of X-h]
Steenwinkel Leendert 18-11-1807     [Son of X-h]
Steenwinkel Neeltje 15-01-1796     [Daughter of X-h]
Steenwinkel Neeltje 16-11-1814     Nummer XI-j
Steenwinkel Thona   10-03-1805   Nummer XI-i
van Stralen Kornelis ±1768     [Partner of XI-a]
Strouken Theresia (private)      
Taat Hendrik Gerardus 31-08-1813     [Partner of XII-g]
Terpstra Oentje 28-11-1834   07-03-1921 [Parent in law of XIII-p]
Terpstra Tinneke       [Partner of XV-c]
Tigchelaar Catharina 18-06-1911   03-09-1994 [Partner of XIV-ac]
van Toor Bas (private)      
Tuinstra Grietje 02-10-1869     [Partner of XIV-h]
Tukker Arie ±1823     [Partner of XII-v]
van der Valk Anna Carolina Henrijetta 02-05-1812     Nummer XII-f
van der Valk Elisabeth ±1817     Nummer XII-h
van der Valk Geertruida 1834     Nummer XII-k
van der Valk Geertruy 04-04-1813     [Daughter of XI-m]
van der Valk Hendrik 1810     [Partner of XI-d]
van der Valk Johannes ±1789     [Partner of XI-m]
van der Valk Johannes ±1821     Nummer XII-j
van der Valk Leendert 1819     Nummer XII-i
van der Valk Pieternella 31-05-1814     Nummer XII-g
van der Vecht N.N. (private)      
Veenema Wiebe 24-12-1879   29-10-1950 [Partner of XIV-d]
van der Veer Klaske (private)      
van der Veer Lambertje Jans       [Partner of VIII-d]
Vellinga Pieter 18-05-1886     [Partner of XIV-b]
Veltman Jacob (private)      
Venema Attje 02-05-1884   29-01-1958 [Partner of XIII-s]
Verblaauw Elizabeth 19-09-1892     [Partner of XIII-ag]
Verburg Johannes ±1862     [Partner of XIII-ad]
Verf Geert 31-01-1885   04-05-1928 [Partner of XIV-j]
Verhoef Maria ±1791     [Partner of X-d]
Vermeulen Josua       [Partner of IX-c]
Verseijde Maria     <1817 [Parent in law of XI-h]
Verveen Anthonie     <1692 [Partner of VI-e]
Verweij Cornelis ±1773     Nummer X-c
Verweij Gerrit Cornelisse       [Partner of IX-b]
Verweij Leendert ±1762   10-02-1829 Nummer X-b
Visser Angenietje 03-08-1908   31-03-2006 [Partner of XIV-ai]
Visser H.F.       [Partner of XV-e]
Visser Hettie (private)      
Visser Klaas 15-08-1886   28-04-1967 [Parent in law of XIV-ai]
Visser Rigtje 18-07-1893     [Partner of XIV-l]
van Vleuten Johannes 19-02-1814     [Partner of XI-j]
Vos Hilda (private)      
Vos Lijsbet   27-01-1706   [Partner of VIII-c]
de Vries Antje 24-10-1926      
de Vries Harmanna H. (private)      
de Vries Maria (private)      
de Vries Neeltje   19-07-1744   [Partner of IX-g]
de Vries Wiebe 17-06-1902   02-04-1961 [Partner of XIV-as]
Wagener Jan (private)      
de Weger Frank ±1821     [Partner of XII-h]
van der Werf Johan (private)      
Westerbaan Attje (Aaltje) 04-10-1838   21-01-1932 [Partner of XII-c]
Westra Bauke 08-05-1906   19-06-1961 [Partner of XIV-ax]
Westra Cobie Yda (private)      
van Wijk Geertje ±1788     [Partner of X-c]
van Wijngaarden Henricus       [Partner of IX-i]
Wiltenburg Martinus ±1861     [Partner of XIII-z]
Wissing Louis (private)      
de Wolf Philippus 12-10-1834   07-02-1893 [Parent in law of XIII-p]
de Wolf(f) Geertje 24-02-1876   02-11-1964 [Partner of XIII-p]
van Zand Lijsbeth Jans ±1623     [Partner of V-c]
van Zanten Hendrikus ±1818     [Partner of XII-m]
van der Zee Hiske 10-11-1871     [Partner of XIII-d]
de Zeeuw Paul (private)      
Zijlemans Reinier 1805     [Partner of XI-i]
Zonneveld Johannes Hendrik ±1818     [Partner of XI-g]
Zuijderveld Maria       [Partner of XIII-ab]

 logoaldfaer   Generated using Aldfaer version 3.3.2 on 27-07-2009 21:00


Private: persons marked with (private) have not all information shown due to Dutch privacy laws. 

stuurlinks stuurrechts
.