Terug
Terug

Descendants of Jan Boot

Verder
Verder

Index  Dutch  English

Searchargument: 

RAZE: Rechterlijke Archieven der Zeeuwse Eilanden.
Van de RAZE inventarisnummers 3811-5143a, die in onderstaand overzicht worden genoemd als bron, worden de originele archiefstukken bewaard in het Gemeentearchief Schouwen-Duiveland.


In de Poorterboeken van Zierikzee wordt al op 30-01-1366 een Hanne Boot vermeld en op 04-02-1377 een Jan Boot.
Bron: Gemeentearchief Schouwen-Duiveland, Zierikzee. Archief stad Zierikzee, Poorterboek, 1302-1429.

By missing dates of birth and/or baptism the order of the children could be alphabetical or random.

I Jan Boot is born before 1470 in Rengerskerke. Note re Jan:
De naam van de vader van Cornelis Jansz Boot en Wisse Jansz Boot moet wel Jan Boot geweest zijn en als Cornelis en Wisse omstreeks 1490/1491 zijn geboren dan zal Jan mogelijk vůůr 1470 geboren zijn.
Het is ook mogelijk dat Jan niet onder de naam "Boot" bekend is maar alleen onder een patroniem.
Een patroniem is een achternaam die is afgeleid van de voornaam van de vader, zoals hieronder Jansz.
Children of Jan out of an unknown relation:
1 Cornelis Jansz Boot, born about 1490. Follow II-a.
2 Wisse Jansz Boot, born after 1491. Follow II-b.
II-a Cornelis Jansz Boot is born about 1490, son of Jan Boot.
Children of Cornelis Jansz out of an unknown relation:
1 Jan Cornelisse Boot, born about 1520. Follow III-a.
2 Crijn Cornelisse Boot, born about 1540. Follow III-b.
II-b Wisse Jansz Boot is born after 1491, son of Jan Boot.
Children of Wisse Jansz out of an unknown relation:
1 Stoffel Wisse Jansse Boot. Follow III-c.
2 Jan Wisse Jansz Boot, born about 1522 in Burgh. Follow III-d.
3 Marinus Wisse Boot, born about 1523. Note re Marinus Wisse: op 17-07-1607 genoemd "out omtrent 84 jaren".
III-a Jan Cornelisse Boot is born about 1520, son of Cornelis Jansz Boot. Address: Rengerskerke. Occupation: bouwman.
Children of Jan Cornelisse out of an unknown relation:
1 Errian (Adriaen) Jan Cornelisse Boot, born about 1550 in Rengerskerke. Follow IV-a.
2 Pieter Boot, born about 1565 in Hulst. Follow IV-b.
III-b Crijn Cornelisse Boot is born about 1540, son of Cornelis Jansz Boot. Crijn Cornelisse is deceased about 1597 in Westenschouwen, about 57 years old. Note re Crijn Cornelisse:
mogelijk geboren rond 1540 (schatting);
getrouwd vůůr 1581;
overleden omstreeks 1597, want in het Register van Schepenen van den Westeren Ban van den Duyne in Haamstede, beginnend in april 1596 (Genealogisch Centrum, Goes) wordt onder 09-07-1597 gesproken van de voogd van Crijn Cornelis Boot's kinderen.
Children of Crijn Cornelisse out of an unknown relation:
1 Maeyke Crijnse Boot. Follow IV-c.
2 Cornelis Crijnse Boot, born about 1575. Follow IV-d.
III-c Stoffel Wisse Jansse Boot, son of Wisse Jansz Boot.
Child of Stoffel Wisse Jansse out of an unknown relation:
1 N.N. Boot. N.N. is deceased on 03-04-1562.
III-d Jan Wisse Jansz Boot is born about 1522 in Burgh, son of Wisse Jansz Boot. Jan Wisse Jansz is deceased on 23-05-1566, about 44 years old. Note re Jan Wisse Jansz: vermeld in het Poorterboek van Zierikzee.
Children of Jan Wisse Jansz out of an unknown relation:
1 N.N. Boot. N.N. is deceased on 30-09-1549 in Zierikzee.
2 Stoffel Jan Wissez Boot. Stoffel Jan Wissez is deceased on 18-03-1569 in Zierikzee.
IV-a Errian (Adriaen) Jan Cornelisse Boot is born about 1550 in Rengerskerke, son of Jan Cornelisse Boot. Errian (Adriaen) Jan Cornelisse is deceased after 1600, at least 50 years old. Address: Rengerskerke. Occupation: molenaar. Errian (Adriaen) Jan Cornelisse married, at the most 28 years old, before 1578 with Mayken Stoffelsdr. Mayken is deceased after 1600.
In 1572 gingen de stad Zierikzee en geheel Schouwen over tot de hervorming. Tijdens het beleg van Zierikzee door de Spanjaarden in 1575-1576 en nog enige jaren daarna woonde hij te Zierikzee, omdat de polder Schouwen onder water was gezet.

In het doopregister van Zierikzee vinden we opeenvolgende doopdata van kinderen die in aanmerking zouden kunnen komen voor die van Errian Jan Cornelisse Boot:
- Errian (Adriaan) Jan Cornelisse Boot(h),
- Adrian Jans,
- Errian Jans,
- Errian Janso Boot,
- Adrian Janso,
- Adrian Janso Both,
- Arrian Janso,
- Errian Janso.
In principe kunnen alle 8 dezelfde persoon zijn. We hebben echter de Janso-vaders voorlopig niet opgenomen. We vonden daarvoor de volgende huwelijken:
- Adrian Janso, jongeman van Zierikzee, trouwde aldaar op 30-10-1583 met Nielken Pieters, jongedochter van Bruinisse,
- Errian Janso, jongeman van Zierikzee, trouwde aldaar op 29-06-1586 met Jobghen Lieverts, jongedochter van Zierikzee.
Van deze echtparen zouden de volgende kinderen kunnen zijn:
- Stoffel Adrian Janso Boot, van Rengerskerke, gedoopt te Zierikzee op 09-10-1584,
- N.N. Booth, gedoopt te Zierikzee op 27-10-1587,
- Catalina Errian Janso Boot, gedoopt te Zierikzee op 02-09-1590,
- Boudewijn Adrian Janso, gedoopt te Zierikzee op 01-09-1591,
- Nielghen Errian Janso, gedoopt te Zierikzee op 03-05-1592,
- Nielghen Adrian Janso Both, gedoopt te Zierikzee op 13-06-1593,
- Durftghen Arrian Janso, gedoopt te Zierikzee op 16-04-1595,
- Cornelis Adrian Janso, gedoopt te Zierikzee op 10-03-1596,
- Jacob Errian Janso, gedoopt te Zierikzee op 29-06-1597.
Children of Errian (Adriaen) Jan Cornelisse and Mayken:
1 Jan Adriaensse Boot, born before 1585 in Zierikzee. Follow V-a.
2 Michielghen Boot. She was baptized on 22-01-1589 in Zierikzee. gedoopt als dochter van Adrian Jans.
3 Errian (Adriaan) Boot. He was baptized on 27-09-1589 in Zierikzee. gedoopt als zoon van Errian Jans.
4 Cornelis Adriaense Boot, born in Rengerskerke. Follow V-b.
5 Rochus Boot. He was baptized on 07-09-1599 in Zierikzee. gedoopt als zoon van Errian Jans, molenaar.
6 Anneken Boot. She was baptized on 08-10-1600 in Zierikzee. gedoopt als dochter van Errian Jans.
7 Adriaen Adriaense Boot, born before 1615. Follow V-c.
IV-b Pieter Boot is born about 1565 in Hulst, son of Jan Cornelisse Boot. Address: Zierikzee. Occupation: soldaat. Pieter married with Catelijne N.N., after publication of the bans on 28-08-1588 in Zierikzee [source: DTB Ba1]. Catelijne is born about 1565 in Mechelen, Antwerpen, BelgiŽ.

IV-c Maeyke Crijnse Boot, daughter of Crijn Cornelisse Boot. Maeyke Crijnse married with Leendert Hagese.
Child of Maeyke Crijnse and Leendert:
1 Adriaen Hagese. He was baptized on 15-08-1609 in Haamstede. Doopgetuigen: Cornelis Beele, Jan Pieterse.
IV-d Cornelis Crijnse Boot is born about 1575, son of Crijn Cornelisse Boot. vermoedelijk geboren tussen 1570 en 1580 (schatting). Cornelis Crijnse is deceased about 1623, about 48 years old [source: RAZE 4981 dd 09-01-1623]. Note re Cornelis Crijnse:
Op pag. 84 in "29 verhalen uit de historie van Schouwens Westhoek" door W.P. de Vrieze wordt Cornelis Krijnsz Boot genoemd als bewoner en eigenaar van de hofstede 'Flora', de huidige boerderij 'Nieuwe Leven': in 1611 is Cornelis Krijnsz Boot bewoner en eigenaar van deze boerderij aan de Kloosterweg.
Omstreeks 1612 wordt hij genoemd als Schepen van den Westerenban van den Duyne van Haemstede.
Op 08-10-1612 wordt Cornelis Crijnse Boot genoemd en 4 minderjarige wezen, waarvan Mayken Marinusdr de moeder was, de 4 kinderen waren dus kennelijk halfwezen.
Op 04-06-1615 vinden we de verkoop van 3 stukken hayman aan Cornelis Crijnse Boot door: Job Pieter Wittens, secretaris, Witte Pieter Wittens, Jacob Pieter Wittens, Aechtken Pieter Wittens, Abram Lauris als getrouwd met de weduwe van Pieter Wittens, Dingenken Pieter Wittens, Pieternella Pieter Wittens en Phlip Willemse, als vader van zijn weeskind gewonnen bij Stoffelijne Pieter Wittens, allen als erfgenamen in de nagelaten goederen van wijlen Maijken Pieter Wittens (Register van Schepenen van den Westeren Ban).
Cornelis Crijnse:
(1) married with Maeyke Marinusse. The religious wedding was celebrated about 1602. zie RAZE 5143 op dato, waarin 4 kinderen uit dit huwelijk met hun leeftijden worden genoemd. Maeyke is deceased before 09-11-1612 in Haamstede.
(2) married, at least 37 years old, after 1612 with Loonken Willemsdr. Loonken is deceased after 1631. Note re Loonken:
vermeld als weduwe van Cornelis Crijnse Boot in RAZE 4981, dd. 09-01-1623 en alsdan
(1) hertrouwde met Cornelis Jan Adriaense, die de boedelrekening opstelde betreffende de nalatenschap van wijlen Cornelis Crijnse Boot.
(2) hertrouwde met Adriaen Cornelis Machielse, die wordt vermeld in RAZE 4984, folio 12v, dd. 21-06-1631 als getrouwd hebbende de weduwe van Cornelis Jan Adriaense.
Vermoedelijk is ze kort na 1631 overleden, omdat in RAZE 4981, dd. 04-05-1637 vermeld wordt de boedelrekening van Adriaen Cornelis Michielsz als voogd en Crijn Boot als broeder van Willem en Jan, kinderen van Cornelis Boot en Loonken Willemts (zaliger), van zijn beheer sedert de rekening van 17-05-1629.
Children of Cornelis Crijnse and Maeyke:
1 Crijn Cornelisz Boot(h), born in 1603 in Haamstede. Follow V-d.
2 Leenken (Neelken) Cornelisdr Boot, born about 1606. Follow V-e.
3 Adriaenken Boot, born about 1608. Note re Adriaenken: was 4 jaar oud in 1612 volgens RAZE 5143 d.d. 09-11-1612.
4 Marinus Cornelisz Boot, born about 1610. Follow V-f.
Children of Cornelis Crijnse and Loonken:
1 Willem Boot, born after 1612. Willem is deceased before 1650, at the most 38 years old. Note re Willem:
op 05-02-1640 verkoopt hij samen met zijn broer Jan een stuk land aan Cornelis Adriaen Janse (zie RAZE 4844 op dato)
als Doopgetuige te Haamstede vermeld op 08-02-1643, vermoedelijk overleden voor 1650, wanneer Loonken Sijmons de boedelinventaris overbrengt (zie RAZE 4981A, nr. 2, dd. 09-03-1650)
2 Cornelia Boot. She was baptized on 28-04-1615 in Haamstede.
3 Jan Boot. He was baptized on 16-10-1616 in Haamstede. Doopgetuigen: Heynderick de Smit, Huybrecht Stoffelse, Jannetje Domus, Willem Jans. Note re Jan:
op 05-02-1640 verkoopt hij samen met zijn broer Willem een stuk land aan Cornelis Adriaen Janse (zie RAZE 4844 op dato)
4 Leendert Cornelisse Crijnse, born about 1618 in Haamstede. Follow V-g.
V-a Jan Adriaensse Boot is born before 1585 in Zierikzee, son of Errian (Adriaen) Jan Cornelisse Boot and Mayken Stoffelsdr. Address: Zierikzee. Jan Adriaensse:
(1) married, at least 20 years old, on 23-01-1605 in Zierikzee with Pauline Willems, at least 19 years old. Pauline is born before 1586 in Bergen op Zoom. Pauline is deceased before 1613.
(2) married, at least 28 years old, on 08-04-1613 in Zierikzee with Dingenken Tonis. Dingenken is born in Rengerskerke.
Children of Jan Adriaensse and Dingenken:
1 Adriaan Janse Boot, born before 1635 in Zierikzee. Follow VI-a.
2 Adriana Jansdr Boot, born before 1648. Follow VI-b.
3 Bastiaen Adriaense Boot. He was baptized on 02-06-1666 in Haamstede. Doopgetuigen: Cornelis Adrie van de Vere, Cathalina Bastiaens.
V-b Cornelis Adriaense Boot is born in Rengerskerke, son of Errian (Adriaen) Jan Cornelisse Boot and Mayken Stoffelsdr. He was baptized on 02-09-1590 in Zierikzee. Cornelis Adriaense is deceased on 20-10-1650 in Colijnsplaat. Address: Colijnsplaat. Occupation: bouwman. Cornelis Adriaense:
(1) married about 1610 with Neelken Bastiaensdr. geboren tussen 1567 en 1594. Neelken is deceased before 1637.
(2) married about 1637 with Lijsbeth Thomasdr Maes, about 22 years old. Lijsbeth Thomasdr is born about 1615 in Zierikzee, daughter of Thomas (Tonis) Maes. Lijsbeth Thomasdr is deceased on 22-01-1655 in Colijnsplaat, about 40 years old.
De datum van het huwelijk wordt door Moermond aangegeven als omstreeks 1621.
Lijsbeth Tonisdr wordt volgens Zeeuwse Kwart. mei 1995, pag.160/1 Lijsbeth Thomasdr Maes genoemd met geboorteplaats Oost-Duyveland.
Children of Cornelis Adriaense and Neelken:
1 Heijndrick Cornelisse Boot (Boodt), born about 1612 in Rengerskerke. Follow VI-c.
2 Dingeman Cornelisse Boot, born before 1630. Follow VI-d.
3 Bastiaan Cornelisse Boot, born before 1637. Follow VI-e.
Children of Cornelis Adriaense and Lijsbeth Thomasdr:
1 Leendert Cornelisse Boot. Follow VI-f.
2 Adriaen Cornelisse Boot. Follow VI-g.
V-c Adriaen Adriaense Boot is born before 1615, son of Errian (Adriaen) Jan Cornelisse Boot and Mayken Stoffelsdr. geboren tussen 1600 en 1615.
Children of Adriaen Adriaense out of an unknown relation:
1 Jan Adriaense, born before 1638. Follow VI-h.
2 Job Adriaense, born before 1639. Follow VI-i.
3 Jobken Adriaense, born before 1639. Follow VI-j.
4 Simon Adriaense, born before 1640. Follow VI-k.
5 Maetje Adriaense, born before 1641. Follow VI-l.
6 Jochem Adriaense, born before 1645. Follow VI-m.
7 Tanneken Adriaense, born before 1646.
V-d Crijn Cornelisz Boot(h) is born in 1603 in Haamstede, son of Cornelis Crijnse Boot and Maeyke Marinusse. Crijn Cornelisz is deceased about 1650, about 47 years old [source: zie RAZE 4981, nr. 4]. Note re Crijn Cornelisz:
was 9 jaar oud in 1612;
als Doopgetuige te Haamsede vermeld op 21-04-1631 en 29-04-1648, als voogd vermeld van de wezen van Jacob Marinus Tonis in RAZE 4981, dd. 14-12-1636, 27-02-1638, 07-07-1639, 26-02-1643, 19-06-1643 en 24-05-1647, als getuige vermeld in RAZE 4985, nr. 280, dd. 02-09-1648.
Crijn Cornelisz married with Ida (Ideken, Ietje, Lydia) Pieterse Sijsmus. The religious wedding was celebrated before 1636. Ida (Ideken, Ietje, Lydia) Pieterse is born before 1617. Ida (Ideken, Ietje, Lydia) Pieterse is deceased after 1664, at least 47 years old. Note re Ida (Ideken, Ietje, Lydia) Pieterse: Ida hertrouwde later met Cornelis Jaspers volgens RAZE 4981A, nr. 16, dd. 25-06-1657.
Children of Crijn Cornelisz and Ida (Ideken, Ietje, Lydia) Pieterse:
1 Crijntje Boot. Note re Crijntje: vermoedelijk Crijntje Boot: als een van de weeskinderen vermeld in RAZE 4981A, nr. 16, dd. 25-06-1657.
2 Maijken Boot. She was baptized on 21-06-1636 in Haamstede [source: DTB 217]. Doopgetuigen: Dingene Cornelis, Maijken Jorisse, Anneke Leenders, Adriaen Cornelisz Machielse.
3 Cornelis Crijnse Boot(h). Follow VI-n.
4 Simon Crijnse Boot, born before 1638. Follow VI-o.
5 Nicolaes Crijnsse Boot(h), born before 1639. Follow VI-p.
6 Marinus Crijnsz Boot. He was baptized on 08-09-1641 in Haamstede [source: DTB 217]. Doopgetuigen: Cornelis Chielse, Job Leendert Florisse, Willemijntje Leendertse, Cornelis Vlaems.
7 Neeltje Crijnsse Boot(h). Follow VI-q.
V-e Leenken (Neelken) Cornelisdr Boot is born about 1606, daughter of Cornelis Crijnse Boot and Maeyke Marinusse. Leenken (Neelken) Cornelisdr is deceased before 14-02-1675, at the most 69 years old. Note re the death of Leenken (Neelken) Cornelisdr: tussen 24-02-1669, toen nog Doopgetuige, en 14-02-1675, zie RAZE 5143a, folio 69, op dato, waarin haar erfgenamen Cornelis (Cornelisse? of Adriaense?) en Jacobus de Bruijne in huwelijk hebbende Jacomijntje Adriaens, een stuk haeyman gelegen in het Crijn Boots bevang verkopen aan Heijndrick Beije, getrouwd met Leentje Frans van den Berge. Note re Leenken (Neelken) Cornelisdr:
was 6 jaar oud in 1612;
vermeld als Doopgetuige te Haamstede op 11-03-1635, 14-05-1650, 20-05-1650, 10-10-1660 en 24-02-1669;
verscheen in juli 1668 voor de schepenen van Burgh, als weduwe, geassisteerd met Marinus Michielse, i.v.m. een schuldbekentenis aan Lieven van Couwenburch, onder hypotheekverband van een stuk korenland onder Burgh in het Adriaen Straijersbevang, (RAZE 4846).
Eťn bron gebruikt als familienaam voor haar kinderen BOOT, een andere naar de vader MACHIELSE. Haar kleinzoon Leendert Cornelisz Boot en verdere nazaten dragen wel de familienaam BOOT.
Leenken (Neelken) Cornelisdr married, about 27 years old, about 1633 with Adriaen Cornelisz Machielse (Michiels(en), Chielsen), about 23 years old. Adriaen Cornelisz is born about 1610, son of Cornelis Machielse (Michiels(en), Chielsen). Adriaen Cornelisz is deceased before 07-1668, at the most 58 years old [source: zie RAZE 4846 op dato]. Note re Adriaen Cornelisz:
landman onder Renesse en als schepen aldaar vermeld in RAZE 5057 van 05-02-1620 tot 05-08-1624;
ook vermeld met zijn broeder Michiel Cornelis Michielse als duinmeier van den Grooten Derryhoek in RAZE 4985, dd. 15-10-1646;
weduwnaar van Loonken Willemsdr, in RAZE 4981, dd. 04-05-1637 vermeld als voogd en boedelbeheerder van de kinderen Willem en Jan, minderjarige kinderen van Cornelis Crijnse Boot en zijn 2e vrouw Loonken Willemsdr, tesamen met zijn zwager Crijn Cornelisse Boot.
Children of Leenken (Neelken) Cornelisdr and Adriaen Cornelisz:
1 Marinus Machielse (Michiels(en), Chielsen). He was baptized on 17-04-1634 in Haamstede [source: DTB 217]. Doopgetuigen: Stoffel Stoffelse, Jan Marinusse, Leentje Cornelisse.
2 Cornelis Adriaense (Arentse) Boot, born about 1635 in Renesse. Follow VI-r.
3 Maeijken Adriaanse Machielse (Michiels(en), Chielsen). She was baptized on 21-06-1637 in Haamstede [source: DTB 217]. Doopgetuigen: Ida Pieterse, Stoffelijntje Stoffelse, Pieter Andriesz Taerde.
4 Jacob Machielse (Michiels(en), Chielsen). He was baptized on 21-04-1641 in Haamstede [source: DTB 217]. Doopgetuigen: Cornelis Vlaems, Marinus Jacobsz, Marinus Machielsz, Mayken Adriaanse.
5 Neeltje Adriaanse Machielse (Michiels(en), Chielsen). She was baptized on 05-07-1643 in Haamstede [source: DTB 217]. Doopgetuigen: Jacomijntje Cornelisse, Cornelis Adriaense van Oosten, Loontje Sijmonse.
6 Jacomijntje Machielse (Michiels(en), Chielsen). Follow VI-s.
7 Adriaentje Adriaanse Machielse (Michiels(en), Chielsen). She was baptized on 01-03-1648 in Haamstede [source: DTB 217]. Doopgetuigen: Adriaentje Cornelisse, Abraham Jacobse Vloo, Marinus Cornelisse Boot.
V-f Marinus Cornelisz Boot is born about 1610, son of Cornelis Crijnse Boot and Maeyke Marinusse. Marinus Cornelisz is deceased after 1662, at least 52 years old. Marinus is getrouwd voor de kerk vůůr 1634.
vermeld als 2 jaar oud in 1612, volgens RAZE 5143 d.d. 09-11-1612;
verzocht ontslag van het toezicht der weeskamer in 1637 (zie RAZE 4981);
was Doopgetuige te Haamstede op 25-12-1637, 01-03-1648 en 26-11-1662;
als wedervoogd vermeld in de boedelinventaris van zijn broeder Crijn Cornelisz Boot in 1650 (zie RAZE 4981A, nr.4);
als ontvanger van de goederen aankomende de minderjarige kinderen van zijn broeder Crijn (zaliger) en Ida Pieters vermeld in RAZE 4981A, nr. 16, dd. 25-06-1657.
Child of Marinus Cornelisz out of an unknown relation:
1 Cornelis Boot, born before 1635. Follow VI-t.
V-g Leendert Cornelisse Crijnse is born about 1618 in Haamstede, son of Cornelis Crijnse Boot and Loonken Willemsdr. Leendert Cornelisse:
(1) married with Maatje (Maijken) Cornelisse. The religious wedding was celebrated about 1658. Maatje (Maijken) is born about 1619 in Haamstede. Note re Maatje (Maijken): ook Maatje (Maijken) Cornelisdr Krepel.
(2) married, about 44 years old, on 11-04-1662 in Haamstede with Maetje Jans.
Children of Leendert Cornelisse and Maatje (Maijken):
1 Cornelis Leendert Crijnsen. He was baptized on 15-06-1642 in Haamstede.
2 Hubrecht Leenderts Crijnsen. Follow VI-u.
3 Meerten Leenderts Crijnsen. He was baptized on 22-09-1647 in Haamstede.
4 Martijntje Leenderts Crijnsen. She was baptized on 24-05-1653 in Haamstede.
5 Loontje Leenderts Crijnsen. She was baptized on 15-08-1655 in Haamstede.
6 Cornelia Leendertse Crijnsen. Follow VI-v.
Child of Leendert Cornelisse and Maetje:
1 Jan Crijnsse. He was baptized on 05-11-1662 in Haamstede. Doopgetuigen: Jan Leendert Crijnsse, Ariaentje Cornelis Crepel, Paulijntje Jans.
VI-a Adriaan Janse Boot is born before 1635 in Zierikzee, son of Jan Adriaensse Boot and Dingenken Tonis. Occupation: landman. Religion: Waals Gereformeerd. Adriaan Janse:
(1) married with Marie Sellier, after publication of the bans on 29-08-1655 in Zierikzee. The religious wedding was celebrated on 12-09-1655 in Zierikzee [source: ZA DTB 1597-1810 WG 3D (index De Vos)]. Marie is born in Sedan. Religion: Waals Gereformeerd. Note re Marie: weduwe van Jean Hanaut.
(2) married, at least 32 years old, on 01-09-1667 in Zierikzee with Jorisje Hoogestrooms. Jorisje is born in Zierikzee. Note re Jorisje: weduwe.
(3) married, at least 42 years old, on 23-09-1677 in Zierikzee with Magdalena van der Heyde. Magdalena is born in Zierikzee.
Child of Adriaan Janse and Marie:
1 Crijn Adriaanse Boot, born in Zierikzee. Follow VII-a.
VI-b Adriana Jansdr Boot is born before 1648, daughter of Jan Adriaensse Boot and Dingenken Tonis. Adriana Jansdr married with Jean Doucy, after publication of the bans on 15-05-1667 in Zierikzee [source: ZA DTB 1597-1810 WG 3D (index De Vos)]. Note re Jean: weduwnaar van W.kerke, Vlaanderen.

VI-c Heijndrick Cornelisse Boot (Boodt) is born about 1612 in Rengerskerke, son of Cornelis Adriaense Boot and Neelken Bastiaensdr. Heijndrick Cornelisse is deceased before 06-05-1677, at the most 65 years old. Note re the death of Heijndrick Cornelisse: vermoedelijk overleden vůůr 06-05-1677, wanneer zijn zoon Adriaan Boodt als ontvanger uit de sele van zijn vader betaling eist van koopsommen door diverse kopers en/of hun borgen. Address: (woonde onder Rengerskerke, dat samen met Zuidland (Schouwen) destijds ťťn parochie vormde). Function: schepen (25-04-1656 tot 27-10-1662), schout van Rengerskerke en Zuidland (31-01-1663 tot 1677) [RAZE 5081]. Heijndrick Cornelisse married, about 20 years old, about 1632 with Leentgen Adriaensdr. Leentgen is deceased after 1654.
Children of Heijndrick Cornelisse and Leentgen:
1 Adrijaen Heijndricksz Boodt. Follow VII-b.
2 Marijnis Heijndrickse Boot (Boodt), born in Rengerskerke. Follow VII-c.
VI-d Dingeman Cornelisse Boot is born before 1630, son of Cornelis Adriaense Boot and Neelken Bastiaensdr.
Children of Dingeman Cornelisse out of an unknown relation:
1 Claes Dingemanse Boot, born in Looperskapelle. Follow VII-d.
2 Hendrick Boot, born before 1654. Follow VII-e.
VI-e Bastiaan Cornelisse Boot is born before 1637, son of Cornelis Adriaense Boot and Neelken Bastiaensdr. tussen 1625 en 1650. Address: Rengerskerke. Occupation: landman. Bastiaan Cornelisse married with Adriaantje Willems, after publication of the bans on 11-02-1683 in Zierikzee [source: ZA DTB 1651-1700 NG 4B (index De Vos)]. 2 x getrouwd. Adriaantje is born before 1667. tussen 1640 en 1667.
Child of Bastiaan Cornelisse and Adriaantje:
1 Maria (Maaike) Bastiaansdr Boot. Follow VII-f.
VI-f Leendert Cornelisse Boot, son of Cornelis Adriaense Boot and Lijsbeth Thomasdr Maes. He was baptized on 03-10-1637 in Colijnsplaat. Doopgetuigen: Adriaan Hendriks, Maycken Jans, Grietken Jans. He was buried on 19-11-1675 in Colijnsplaat. Occupation: bouwman. Leendert Cornelisse married on 25-04-1658 in 's-Gravenpolder with Neeltje Cornelisse Heere, about 17 years old, after publication of the bans on 29-03-1658 in 's-Gravenpolder. met attestatie van Goes. Neeltje Cornelisse is born about 1641 in Biezelinge. Note re Neeltje Cornelisse: dochter van Cornelis Heere.
Children of Leendert Cornelisse and Neeltje Cornelisse:
1 Cornelis Leendertsen Boot. He was baptized on 29-06-1659 in Colijnsplaat. Doopgetuigen: Boudewijn Boone, Balten van Meerenburg, Willem Samuels, Christiaan 's-Gravenmoer, Louisa Happarts.
2 Elisabeth Leenders (de) Boot(s), born about 1661. Follow VII-g.
3 Maria (Mary) Boot. She was baptized on 25-02-1663 in Colijnsplaat. DoopgetuigenL: Adriaan Swaen, Aert Houtsager, Maria van Clootwijck.
4 Cornelia Leenderse Boot. Follow VII-h.
5 Petronella Leenderse Boot. Follow VII-i.
6 Janneken Leenderts Boot. Follow VII-j.
7 Helena Leenderts (Lena) Boot. Follow VII-k.
VI-g Adriaen Cornelisse Boot, son of Cornelis Adriaense Boot and Lijsbeth Thomasdr Maes. He was baptized on 11-05-1642 in Colijnsplaat. Doopgetuige: Lijsbeth Gillis. He was buried on 19-06-1676 in Colijnsplaat. Adriaen Cornelisse married about 1666 with Susanna Jacobsdr Block. She is a daughter of Jacob Block and Cathalijnken Jans Goeman(s). She was baptized on 18-10-1648 in Colijnsplaat. Doopgetuigen: Abraham Keelant, Grietken Theunis. She was buried on 07-05-1676 in Colijnsplaat. Address: from 1667 through 1671 Voorstraat, Colijnsplaat. Religion: Gereformeerd, deed op 29-03-1665 belijdenis in de Nederduits Gereformeerde Gemeente van Colijnsplaat.
Children of Adriaen Cornelisse and Susanna Jacobsdr:
1 Cornelis Adriaensz Boot. Follow VII-l.
2 Jacob(us) Adriaensen Boot. Follow VII-m.
3 Joannes Adriaensen (Jan) Boot. Follow VII-n.
4 Catelijntje Boot, born on 22-10-1673 in Colijnsplaat. She was baptized on 29-10-1673 in Colijnsplaat [source: ZA DTB 1664-1695 NG 3]. Doopgetuigen: Cornelis Swaan, Catelijntje Goemans.
5 Elisabeth Boot. Follow VII-o.
VI-h Jan Adriaense is born before 1638, son of Adriaen Adriaense Boot. Jan married with Grietken Bastiaense.
Children of Jan and Grietken:
1 Adriaantje Adriaense. She was baptized on 28-07-1658 in Haamstede. Doopgetuigen: Jacob Costaense, Angenis Cornelisse, Tanneken Adriaense, Magdalena Rijcx.
2 Bastiaan Adriaense. He was baptized on 02-06-1666 in Haamstede. Doopgetuigen: Cornelis Adrie van de Vere, Cathalina Bastiaens.
VI-i Job Adriaense is born before 1639, son of Adriaen Adriaense Boot. Job married with Aechden Cornelis.
Child of Job and Aechden:
1 Marinis Adriaense. He was baptized on 08-02-1660 in Haamstede.
VI-j Jobken Adriaense is born before 1639, daughter of Adriaen Adriaense Boot. Jobken married, at least 19 years old, about 1658 with Simon Crijnse Boot, at least 20 years old. Simon Crijnse is born before 1638, son of Crijn Cornelisz Boot(h) and Ida (Ideken, Ietje, Lydia) Pieterse Sijsmus.
Child of Jobken and Simon Crijnse:
1 Martijntje Crijnse. She was baptized on 01-12-1658 in Haamstede. Doopgetuige: Claesje Davidts.
VI-k Simon Adriaense is born before 1640, son of Adriaen Adriaense Boot. Simon married with Neeltje Lambrechts.
Child of Simon and Neeltje:
1 Adriaen Adriaense. He was baptized on 18-04-1660 in Haamstede. Doopgetuigen: Cornelis Ariaense, Cornelis Leendertse Stoffelse, Robrecht Mattheusse Schoondanck, Cornelia Leendertse Beije, Crintje Jans.
VI-l Maetje Adriaense is born before 1641, daughter of Adriaen Adriaense Boot. Note re Maetje: getuige bij de doop van Maatje, dochter van Jochem Adriaense. Maetje married with Lucas Derdeine. Lucas is born before 1640.
Child of Maetje and Lucas:
1 Lucas Derdeine. He was baptized on 17-04-1661 in Haamstede. Doopgetuigen: Cornelis Booth, Tannetje Jans.
VI-m Jochem Adriaense is born before 1645, son of Adriaen Adriaense Boot. Jochem married with Christina Marinis.
Children of Jochem and Christina:
1 Marinus Adriaense. He was baptized on 01-02-1665 in Haamstede. Doopgetuigen: Job Marinusse, Neeltje Jans.
2 Maatje Adriaense. She was baptized on 03-11-1666 in Haamstede. Doopgetuigen: Leendert Imantse, Maetje Adriaens, Neeltje Leenderts Jobse.
VI-n Cornelis Crijnse Boot(h), son of Crijn Cornelisz Boot(h) and Ida (Ideken, Ietje, Lydia) Pieterse Sijsmus. He was baptized on 30-12-1637 in Haamstede [source: DTB 217]. Doopgetuigen: Maijken Cornelisse, Lenaert Tonisz, Marinus Cornelisz Boot. Cornelis Crijnse is deceased in 1673 in Haamstede. Cornelis Crijnse married with Janneken (Jannetje) Lievense Cijsmus, after publication of the bans on 26-08-1662 in Haamstede. The religious wedding was celebrated on 19-09-1662 in Haamstede. She was baptized on 30-08-1637 in Haamstede. Doopgetuige: Krijn Marinusz Stelleman. Note re Janneken (Jannetje) Lievense: dochter van mr. Lieven Sijsmus en Lijsbeth (Elisabeth) Simonse.
Children of Cornelis Crijnse and Janneken (Jannetje) Lievense:
1 Krijntje Cornelisse Boot(h). Follow VII-p.
2 Lijsbeth (Elizabeth) Cornelisse Boot(h). Follow VII-q.
3 Krijn Boot(h). He was baptized on 12-12-1666 in Haamstede [source: DTB 217]. Doopgetuigen: Herman Lievense Cijsmus, Neeltje Crijnse Booth. Note re Krijn: deze tak is in de mannelijke lijn uitgestorven.
4 Quirijn Boot(h). He was baptized on 29-11-1670 in Haamstede [source: DTB 217]. Doopgetuigen: Lucas Jacobse Moorkant, Tanneke Jacobs. Note re Quirijn: deze tak is in de mannelijke lijn uitgestorven.
5 Cornelia Boot(h). She was baptized on 15-10-1673 in Haamstede [source: DTB 218]. Doopgetuigen: Oole Dagh, Maetje Lievense, Ida Pieterse.
VI-o Simon Crijnse Boot is born before 1638, son of Crijn Cornelisz Boot(h) and Ida (Ideken, Ietje, Lydia) Pieterse Sijsmus. Simon Crijnse married, at least 20 years old, about 1658 with Jobken Adriaense, at least 19 years old. Jobken is born before 1639, daughter of Adriaen Adriaense Boot.
Child of Simon Crijnse and Jobken:
1 Martijntje Crijnse. She was baptized on 01-12-1658 in Haamstede. Doopgetuige: Claesje Davidts.
VI-p Nicolaes Crijnsse Boot(h) is born before 1639, son of Crijn Cornelisz Boot(h) and Ida (Ideken, Ietje, Lydia) Pieterse Sijsmus. Nicolaes Crijnsse married, at least 20 years old, about 1659 with Anneken (Antje) Willems (Wilms), at least 19 years old. Anneken (Antje) is born before 1640.
Children of Nicolaes Crijnsse and Anneken (Antje):
1 Maetje Boot(h). She was baptized on 14-09-1659 in Haamstede. Doopgetuigen: Pieter Cornelisse, Maetje Pieters.
2 Crijn Boot(h). He was baptized on 04-03-1668 in Haamstede. Doopgetuigen: Cornelis Crijnsse, Cornelia Willems.
VI-q Neeltje Crijnsse Boot(h), daughter of Crijn Cornelisz Boot(h) and Ida (Ideken, Ietje, Lydia) Pieterse Sijsmus. She was baptized on 10-06-1647 in Haamstede [source: DTB 217]. Doopgetuigen: Loontje Simonse, Mayken Janse (of Franse). Neeltje Crijnsse married on 27-03-1668 in Haamstede with Adriaen Isaackse, after publication of the bans on 21-01-1668 in Haamstede. Adriaen is born in Oostkapelle.

VI-r Cornelis Adriaense (Arentse) Boot is born about 1635 in Renesse, son of Adriaen Cornelisz Machielse (Michiels(en), Chielsen) and Leenken (Neelken) Cornelisdr Boot. Cornelis Adriaense (Arentse) is deceased before 05-06-1701 in Haamstede, at the most 66 years old. Address: 1669 Haamstede. Note re Cornelis Adriaense (Arentse):
ook vermeld als Cornelis Arentse.
In RAZE 5143A, fol. 69, d.d. 14-02-1675 wordt hij (als Cornelis Cornelisse?) als mede-erfgenaam vermeld van Leentje Boodts, weduwe van Adriaen Cornelis Mighiels, beijde zaliger, bij de overdracht van een stuk haeijman gelegen in het Crijn Boots bevang, aan Heijndrick Beije in huwelijk hebbende Leentje Frans van den Berge.
Cornelis Adriaense, zoon van Adriaen Cornelis Michielse getrouwd met Leenken Cornelis Boot, neemt de naam van zijn moeder BOOT aan. Na veel onderzoek is dhr. Triest de Jonge tot deze conclusie gekomen.
Cornelis Adriaense (Arentse):
(1) married with Pieternella Matthijs, after publication of the bans on 22-04-1656 in Burgh. The religious wedding was celebrated on 13-05-1656 in Haamstede. "getrouwt den 13 may 1656: Cornelis Arjaens jm van Renesse met Pernelletje Matheys jd van Burgt". Pieternella is born in Burgh, daughter of Mattijs Cornelisse and Aegtjen Pieters. She was baptized on 08-02-1637 in Haamstede. Doopgetuigen: Jan Bartelmeeusz, Loontje Janse. Pieternella is deceased before 1687.
(2) married, about 52 years old, on 17-06-1687 in Haamstede with Pauwlijntje Janse, after publication of the bans on 22-05-1687 in Haamstede. The religious wedding was celebrated on 17-06-1687 in Haamstede [source: DTB].Ondertrout op den 22 Meij 1687
Cornelis Arentse weduwnaar van Pieternella
Matthijs
met
Pauwlijntie Jans weduwe van Carel Christi-
aense.
getrout den
17 Junij 1687
Bron: Trouwboek Haamstede
Pauwlijntje is deceased after 05-06-1701. Note re Pauwlijntje: weduwe van Carel Christiaense, ondertrouwd op zaterdag 12-09-1671 in Burgh, getrouwd op vrijdag 09-10-1671 in Haamstede.
Children of Cornelis Adriaense (Arentse) and Pieternella:
1 Arjaantje Boot. She was baptized on 19-08-1657 in Haamstede. Doopgetuigen: Maatje Adriaense, Pieter Cornelisse, Michiel Cornelisse. Note re the death of Arjaantje: jong overleden.
2 Aagken Boot. She was baptized on 03-11-1658 in Haamstede. Doopgetuigen: Gijsbrecht Matthijsse, Loontje Vlaems. Note re the death of Aagken: jong overleden.
3 Adriaentje Boot. She was baptized on 01-08-1660 in Haamstede. Doopgetuigen: Neeltje Adriaense, Cornelis Cornelisse en Neeltje Marinusse.
4 Leendert Cornelisse Boot (Boodt). Follow VII-r.
5 Aagje Boot. She was baptized on 09-11-1670 in Haamstede. Doopgetuigen: Jacobus Gilliaemse, Gijsbrecht Matthijsse, Adriaentje Machielse. Note re the death of Aagje: jong overleden.
6 Adriaan Boot, born about 1671 in Schouwen. Note re Adriaan: op 18-04-1698 vermeld in het Poorterboek van Zierikzee: '28 jr. uit Schouwen'.
7 Aagje Boot. She was baptized on 29-05-1672 in Haamstede. Doopgetuigen: Cornelis Boot, Maatje Cornelisse, Cathalina Marinusse.
8 Cornelis Boot. He was baptized on 18-04-1677 in Haamstede. Doopgetuige: Jannetje Lievens Cijsmus, vrouw van Cornelis Crijnsz Boot.
VI-s Jacomijntje Machielse (Michiels(en), Chielsen), daughter of Adriaen Cornelisz Machielse (Michiels(en), Chielsen) and Leenken (Neelken) Cornelisdr Boot. She was baptized on 28-05-1645 in Haamstede [source: DTB 217]. Doopgetuigen: Jacomijntje Adriaense, Jasper Cornelisse, Helena Ellepoele. Jacomijntje married [source: RAZE 5143A dd 14-02-1675 folio 69] with Jacobus de Bruijne.

VI-t Cornelis Boot is born before 1635, son of Marinus Cornelisz Boot.
Child of Cornelis out of an unknown relation:
1 Marinus Boot.
VI-u Hubrecht Leenderts Crijnsen, son of Leendert Cornelisse Crijnse and Maatje (Maijken) Cornelisse. He was baptized on 22-01-1644 in Haamstede. Hubrecht Leenderts married on 16-06-1676 in Haamstede with Adriana Cornelisdr, about 27 years old. Adriana is born about 1649 in Haamstede.

VI-v Cornelia Leendertse Crijnsen, daughter of Leendert Cornelisse Crijnse and Maatje (Maijken) Cornelisse. She was baptized on 17-11-1658 in Haamstede. Doopgetuigen: Berbel Hubrechse, Maiken Pieters, Maerten Corn. Creupele. Cornelia Leendertse married with Maarten Janse Dartig, after publication of the bans on 16-04-1683 in Haamstede. The religious wedding was celebrated on 12-05-1683 in Haamstede [source: atlantis RBS inv.nr. 222]. He is a son of Jan Adriaense Dartig and Lena Maertensdr (Leentje) Bouff. He was baptized on 17-11-1658 in Haamstede [source: atlantis RBS inv.nr. 217]. Doopgetuigen: Bartholomeus Cornelisz, Pieter Finson, Adriaan Kommersz, Jannetje Maartense, Mayken Klaasse Tonisse. Note re Maarten Janse: ook Maerten Jansz Dertigh.
Children of Cornelia Leendertse and Maarten Janse:
1 Cornelia Maartens Dartig. Follow VII-s.
2 Maria Maartense Dartig. Follow VII-t.
VII-a Crijn Adriaanse Boot is born in Zierikzee, son of Adriaan Janse Boot and Marie Sellier. Crijn Adriaanse married with Sara Lievens. The religious wedding was celebrated on 18-09-1703 in Zierikzee [source: ZA DTB 1701-1750 NG 5A (index De Vos)]. Sara is born in Zierikzee.

VII-b Adrijaen Heijndricksz Boodt, son of Heijndrick Cornelisse Boot (Boodt) and Leentgen Adriaensdr. Adrijaen Heijndricksz is deceased before 09-04-1698. Note re the death of Adrijaen Heijndricksz: vermoedelijk overleden vůůr 09-04-1698 wanneer zijn koopdag wordt gehouden [zie RAZE 5046 dd 09-04-1698]. Note re Adrijaen Heijndricksz:
RAZE 5081 dd 06-03-1659: kocht een hoeve 'staende int bevanch daer de watermolen placht te staen' van de toenmalige schout Lowijs Janse Joncker, als last- en procuratie hebbende van de heer Reijnbrant Verboom, belenders waren: oost - de coolwegt, zuid - de heer Matheus Cocq, west - Job de Backer's weduwe, noord - de weduwe van Jan Nagtegaal voor £66;
werd in 1671 door Susanna Jobs den Backer gemaand betaling te doen ingevolge een accoord dd 19-11-1670 (RAZE 1580 dd 02-12-1671);
kocht in 1676 en stuk weiland, groot 9 gemet en 138 roeden, van de heer Leendert Gaenders (RAZE 5081 dd 18-11-1676);
trad op 06-05-1677 op als ontvanger uit de sele van zijn vader (RAZE 5081 dd 06-05-1677);
werd op 28-09-1678 door schout Govert Cornelisz Beije beschuldigd van het maken van een weg en het menne van gluy op een zondag (RAZE 5081 dd 28-09-1678).
Child of Adrijaen Heijndricksz out of an unknown relation:
1 Adrijaen Adrijaense Boodt, born about 1670. Note re Adrijaen Adrijaense:
vermeld als schepen van Nieuwerkerke van 11-06-1697 tot 24-11-1697 (RAZE 5037);
verkocht op 13-02-1698 een huis, schuur en gevolgen met 92 roeden land, zijnde de herberge genaemt Moorjaens hooft aan Cornelis van der Werve (ook een der schepenen van Nieuwerkerke) voor 800 gulden (RAZE 5038 dd 13-02-1698);
op 18-04-1698 vermeld als poorter van Zierikzee, toen 28 jaar oud en afkomstig van Schouwen;
op 18-02-1705 genoemd terzake van een schuldbekentenis door Gerdt Jansen aan hem (RAZE 5081).
VII-c Marijnis Heijndrickse Boot (Boodt) is born in Rengerskerke, son of Heijndrick Cornelisse Boot (Boodt) and Leentgen Adriaensdr. He was baptized on 20-04-1639 in Zierikzee. Marijnis Heijndrickse is deceased before 27-05-1716 in Rengerskerke. Address: Rengerskerke (woonde na de watervloed van 26-01-1682 tijdelijk in Zierikzee). Occupation: landbouwer. Function: from ±1681 through 1705 schepen van Rengerskerke en Zuidland op Schouwen. Note re Marijnis Heijndrickse:
vermeld als borg voor Renger Janse Locker in de verkoopceel van Adriaan Jobse Backer (RAZE 5081 dd 04-06-1676);
kocht op 25-10-1678 een stuk korenland, groot 1 gemet en 75 roeden in het Poortambacht (RAZE 5037) en wilde dit op 21-06-1679 weer verkopen aan Jan Marinusse, maar deze verkoop werd teniet gedaan op 28-06-1679 (RAZE 5037);
op 30-07-1681 vermeld als sequestor in de boedel van Crijn Cornelisz Swaeger (RAZE 5081);
op 22-04-1694 vermeld als mede-erfgenaam van zijn schoonvader Cornelis Pietersz Verseput zaliger (RAZE 4996);
op 28-04-1694 kreeg hij een huis met bijbehoren aangeleverd door de erfgenamen van Claesken Abrahams (RAZE 5081);
overleden vůůr 27-05-1716, want vanaf die datum werd zijn weduwe vermeld onder huisschattingen te Rengerskerke (RAZE 5082);
Kerkwerve-RAZE, 5025-1707: 17-02-1707 Besteding van de kinderen van Johannes Boudewijnse en Geertje Cornelisse, beiden zaliger, van mei 1707 tot mei 1708:
1. Lijsbeth Johannisse, 15 jr., bij Marijnus Bodt's vrouw;
2. Neelken Johannisse, 14 jr., bij Olivier Jans.
Marijnis Heijndrickse married before 22-02-1674 in Kerkwerve [source: RAZE 5025 dd 22-02-1674] with Adriaentje Cornelisse Verseput. She was baptized on 13-12-1651 in Kerkwerve. Adriaentje Cornelisse is deceased before 01-07-1722 in Rengerskerke. Note re the death of Adriaentje Cornelisse: RAZE 5082 dd 01-07-1722: zonen Cornelis en Leendert ondertekenden een akte met betrekking tot het voldaan te zijn van hun vaderlijke en moederlijke successie. Note re Adriaentje Cornelisse: dochter van Kornelis Pieterse Verseput en Elisabeth (Lijsbeth) Cornelisse Wouters.
De naam Verseput is een zeer Schouwse naam evenals Bij de Vaate. De naam kan ontstaan zijn naar aanleiding van de zoete drinkwaterputten, die in de zoute Zeeuwse omgeving erg belangrijk waren voor veehouders en schaapherders. Nu nog bekend zijn de koeienputten de Vaten, in het Zeeuwse dialect is een vaete een drinkwaterput. Ook de naam Hollestelle is afgeleid van zoiets, maar dan een put/holte op een stelle/hil/terp/vluchtheuvel, maar dan met een waterreservoir, zodat bij hoogwater de dieren toch zoet water hadden als ze moesten vluchten op de vliedberg.
Children of Marijnis Heijndrickse and Adriaentje Cornelisse:
1 Cornelis Marinusse Boot. Note re Cornelis Marinusse:
op 14-01-1721 kocht hij diverse goederen uit de nalatenschap van Jacob van Damme (RAZE 5085);
op 01-07-1722 ondertekende hij samen met zijn broer Leendert een akte met betrekking tot het voldaan te zijn van hun vaderlijke en moederlijke successie.
2 Lijsabeth (Elisabeth) Marinusse Boot (Boodt), born in 1680 in Rengerskerke. Follow VIII-a.
3 Leendert Marinusse Boot, born before 1709. Follow VIII-b.
VII-d Claes Dingemanse Boot is born in Looperskapelle, son of Dingeman Cornelisse Boot. Address: 1690 Kapelle. Claes Dingemanse:
(1) married with Barendje Jans Schat(te)mans, after publication of the bans on 21-04-1679 in Elkerzee. ondertrouwd (1) vůůr 1679; trouwt als weduwnaar van Looperskapelle met zijn 2e vrouw. Barendje Jans is born in Noordgouwe. Note re Barendje Jans: weduwe.
(2) married with Lijsbet Gillis Scholier, after publication of the bans on 09-04-1682 in Elkerzee. Lijsbet Gillis is born in Renesse. plaats juist?.
(3) married on 23-11-1690 in Elkerzee with Cornelia Cornelis, after publication of the bans on 04-11-1690 in Elkerzee. Note re Cornelia: weduwe van Jac. Cornelisse, woonde in Kapelle.
(4) married with Soetje Huijgens, after publication of the bans on 23-06-1702 in Elkerzee. The religious wedding was celebrated on 15-07-1702 in Zierikzee [source: ZA DTB 1701-1750 NG 5A (index De Vos)]. trouwden met attest in de Mennistenkerk te Zierikzee. Note re Soetje: weduwe.
Child of Claes Dingemanse out of an unknown relation:
1 Aarjaentje Klaas Boot, born in Kapelle. Follow VIII-c.
VII-e Hendrick Boot is born before 1654, son of Dingeman Cornelisse Boot. Note re Hendrick: getrouwd vůůr 1673.
Child of Hendrick out of an unknown relation:
1 Willem Hendricksz Boot, born before 1673. Follow VIII-d.
VII-f Maria (Maaike) Bastiaansdr Boot, daughter of Bastiaan Cornelisse Boot and Adriaantje Willems. She was baptized on 22-05-1685 in Zierikzee. Maria (Maaike) Bastiaansdr married with Boudewijn van der Ende, after publication of the bans on 20-11-1708 in Zierikzee. He was baptized on 16-09-1685 in Zierikzee. Note re Boudewijn: zoon van Aert (Adriaen) van der Ende (23-02-1653 Zierikzee) en Gelijntje Pieters.

VII-g Elisabeth Leenders (de) Boot(s) is born about 1661, daughter of Leendert Cornelisse Boot and Neeltje Cornelisse Heere. Religion: Gereformeerd, deed op 16-01-1682 belijdenis in de Nederduits Gereformeerde Gemeente van Colijnsplaat. Elisabeth Leenders married, about 20 years old, in 1681 with Cornelis Dirksz Brijman. Note re Cornelis Dirksz: bij huwelijk: Cornelis Dirksz Brijman, bij doop zoon Leendert 1: Cornelis Dircksen, bij doop dochter Marij: Cornelis Dircksen, bij doop zoon Adriaen: Cornelis Willemsen Brijman.
Children of Elisabeth Leenders and Cornelis Dirksz:
1 Leendert Dircksen. He was baptized on 24-12-1684 in Colijnsplaat [source: ZA DTB 1664-1695 NG 3]. Doopgetuigen: Willem Adriaansen Biersteker, Marijnis Meertissen Geelhoet, Cornelia Boots.
2 Leendert Brijman. He was baptized on 26-01-1687 in Colijnsplaat [source: ZA DTB 1664-1695 NG 3]. Doopgetuigen: Willem Gillissen van Koster, Willem den Biersteker, Marijnis Geelhoet, Pieternella Leendersen Boot.
3 Marij Dircksen. She was baptized on 22-05-1689 in Colijnsplaat [source: ZA DTB 1664-1695 NG 3]. Doopgetuigen: Cornelis Boots, Jacob Stamper, Janneken Boots.
4 Adriaen Brijman. He was baptized on 11-11-1691 in Colijnsplaat [source: ZA DTB 1664-1695 NG 3]. Doopgetuigen: Kempe Geelhoet, Jacob Boot, Clasinje Dircks.
5 Cornelia Brijman. She was baptized on 31-03-1694 in Colijnsplaat [source: ZA DTB 1664-1695 NG 3]. Doopgetuigen: Isaak Lameer, Pieter van Havere, Helena Boots.
VII-h Cornelia Leenderse Boot, daughter of Leendert Cornelisse Boot and Neeltje Cornelisse Heere. She was baptized on 29-04-1665 in Colijnsplaat [source: ZA DTB 1664-1695 NG 3]. Doopgetuigen: Adriaen Boot, Cornelia Pieters Heere. Note re Cornelia Leenderse: ook Boots. Cornelia Leenderse married on 27-11-1685 in Colijnsplaat with Willem Gillisse Koster. He is a son of Gillis Willemsz Koster and Suzanna Robrechts de Rinck. He was baptized on 27-05-1663 in Colijnsplaat. Willem Gillisse is deceased after 1697. Note re Willem Gillisse: ook Kosten.
Children of Cornelia Leenderse and Willem Gillisse:
1 Neelken Koster. She was baptized on 17-01-1686 in Colijnsplaat [source: ZA DTB 1664-1695 NG 3]. tweeling, Doopgetuigen: Jan Marijnissen van Eis, Marijnis Brouwer, Cornelis Dircksen Brijman, Cornelis Visch.
2 Suzanna Koster. She was baptized on 17-01-1686 in Colijnsplaat [source: ZA DTB 1664-1695 NG 3]. tweeling, Doopgetuigen: Jan Marijnissen van Eis, Marijnis Brouwer, Cornelis Dircksen Brijman, Cornelis Visch. Suzanna is deceased before 12-01-1687.
3 Suzanna Willemse Koster. Follow VIII-e.
4 Leendert Koster. He was baptized on 28-08-1689 in Colijnsplaat [source: ZA DTB 1664-1695 NG 3]. Doopgetuigen: Cornelis Boot, Marijnis Brouwer, Marij Leendersen Boot.
5 Cornelis Koster. He was baptized on 21-10-1691 in Colijnsplaat [source: ZA DTB 1664-1695 NG 3]. Doopgetuigen: Anthonij van Havere, Isaak Lameer, Jacob Boot, Cornelia Heere.
6 Helena (Lena) Koster, born on 31-10-1694 in Colijnsplaat. She was baptized on 07-11-1694 in Colijnsplaat [source: ZA DTB 1664-1695 NG 3]. Doopgetuigen: Pieter van Havere, Lena Leenders Boot.
7 Pieter Koster, born about 1696 in Colijnsplaat.
8 Gillis Koster. Follow VIII-f.
VII-i Petronella Leenderse Boot, daughter of Leendert Cornelisse Boot and Neeltje Cornelisse Heere. She was baptized on 22-05-1667 in Colijnsplaat [source: ZA DTB 1664-1695 NG 3]. Doopgetuigen: jonkvrouw Margareta Brouweerts, Pieter Anemaet. Note re Petronella Leenderse: ook Pieternella. Petronella Leenderse married with Isašck Robrechts Lameer (Lamain). He was baptized on 25-01-1664 in Axel. Address: Oud-Vossemeer. Occupation: bouwer. Note re Isašck Robrechts: ook Isaack Robbersen Lameer, Lamere, La Moor, zoon van Robbert Johansz Lameer en Elisabeth Noutsen.
Children of Petronella Leenderse and Isašck Robrechts:
1 Elisabeth Lameer. She was baptized on 29-10-1690 in Colijnsplaat [source: ZA DTB 1664-1695 NG 3]. Doopgetuigen: Willem Koster, Cornelis Brijman, Janneken Boots.
2 Leendert Lamere. He was baptized on 19-02-1693 in Colijnsplaat [source: ZA DTB 1664-1695 NG 3]. Doopgetuigen: Pieter van Havere, Lena Boots.
3 Robbert Lameer. He was baptized on 17-04-1695 in Colijnsplaat. Doopgetuigen: Marijnis Cornelisse, Lijntje Geelhoed.
VII-j Janneken Leenderts Boot, daughter of Leendert Cornelisse Boot and Neeltje Cornelisse Heere. She was baptized on 22-06-1670 in Colijnsplaat [source: ZA DTB 1664-1695 NG 3]. Doopgetuigen: Klaas Swaan, Pieter Seppen, Susanna Block. Note re Janneken Leenderts: ook Boots. Janneken Leenderts married in 1692 in Colijnsplaat with Pieter Andriessen van Haver(en). He is a son of Andries van Haver(en) and Cornelia Taselaar. He was baptized on 09-11-1670 in Colijnsplaat.
Children of Janneken Leenderts and Pieter Andriessen:
1 Cornelia van Havere. She was baptized on 14-12-1692 in Colijnsplaat [source: ZA DTB 1664-1695 NG 3]. Doopgetuigen: Cornelis Adriaensen, Pieter Keest, Elena Boots.
2 Cornelia van Havere. She was baptized on 15-05-1695 in Colijnsplaat [source: ZA DTB 1664-1695 NG 3]. Doopgetuigen: Andries van Havere, Pieter Keest, Cornelia Pieters Taselaar.
3 Andries van Haver(en). He was baptized on 07-10-1696 in Colijnsplaat.
4 Lena van Havere. She was baptized on 25-01-1699 in Colijnsplaat [source: ZA DTB 1696-1747 NG 4]. Doopgetuigen: Pieter Ketelaar, Aert Houtsaeger, Isaak Lameere, Lena Boots.
5 Cornelis van Havere. He was baptized on 21-11-1701 in Colijnsplaat [source: ZA DTB 1696-1747 NG 4]. Doopgetuigen: Pieter Abrahamsen van de Voorde, Kempe Geelhoet, Hendrica van Havere.
6 Leendert van Haver. He was baptized on 28-01-1703 in Colijnsplaat [source: ZA DTB 1696-1747 NG 4]. Doopgetuigen: Marinus Anderiesse Viva, Dirck Brijman, Cornelia Boot(s).
7 Cornelia van Haver(en). She was baptized on 29-03-1705 in Colijnsplaat.
8 Leendert van Haver(en). He was baptized on 06-12-1706 in Colijnsplaat. Doopgetuigen: Pieter N.N., Klaas Brouwer, Pieternella Boot.
9 Hendrica van Haver(en). She was baptized on 03-02-1709 in Colijnsplaat.
10 Andries van Haver(en). He was baptized on 04-04-1713 in Colijnsplaat.
VII-k Helena Leenderts (Lena) Boot, daughter of Leendert Cornelisse Boot and Neeltje Cornelisse Heere. She was baptized on 16-04-1673 in Colijnsplaat [source: ZA DTB 1664-1695 NG 3]. Doopgetuigen: Adriaan Verschellink, Maatje Jansen. Helena Leenderts is deceased on 13-08-1762. Lena:
(1) married about 1701 with Pieter Abrahamse van de Voorde.
(2) married after 1701 with Pieter Gillisse Koster. Note re Pieter Gillisse: zoon van Gillis Willemsz Koster en Janneken Cents.
Children of Lena and Pieter Abrahamse:
1 Abraham van de Voorde. He was baptized on 26-02-1701 in Colijnsplaat. Doopgetuigen: Isašk la Moors, Jan Lindock, Mary van de Voorde.
2 Leendert van de Voorde. He was baptized on 12-01-1705 in Colijnsplaat. Doopgetuigen: Pieter van Haver, Adriaan Biersteker, Cornelia Boot.
3 Antoni van de Voorde. He was baptized on 29-10-1709 in Colijnsplaat. Doopgetuigen: Iman Janze, Adriaan Post, Catalijntje Van de Voorde.
4 Huychje van de Voorde. She was baptized on 23-12-1714 in Colijnsplaat. Doopgetuigen: Cornelis Brijman, Isaak Kempe, Lena Wilms.
VII-l Cornelis Adriaensz Boot, son of Adriaen Cornelisse Boot and Susanna Jacobsdr Block. He was baptized on 16-01-1667 in Colijnsplaat [source: ZA DTB 1664-1695 NG 3]. Doopgetuigen: Leendert Boot, Maerten Cluijfhooft, Jan Goeman, Cornelia Heerde. Cornelis Adriaensz is deceased before 27-08-1715 in Wissenkerke. Note re Cornelis Adriaensz: ook Boots. Cornelis Adriaensz married about 1689 with Lijntje Maertens Geelhoed, about 19 years old. The religious wedding was celebrated the same date in Colijnsplaat. Lijntje Maertens is born about 1670 in Colijnsplaat, daughter of Maerten Marinussen Geelhoet and Janneke Kempesdr Hecte. Lijntje Maertens is deceased after 27-08-1715 in Wissenkerke, at least 45 years old. Note re the death of Lijntje Maertens: vůůr 1748. Religion: in 1706 aangenomen als lidmaat te Wissenkerke.
Children of Cornelis Adriaensz and Lijntje Maertens:
1 Catharina (Caatie) Boot. Follow VIII-g.
2 [waarschijnlijk] Pieter Boot, born in Wissenkerke. Follow VIII-h.
3 Johannes Boot. He was baptized on 12-02-1690 in Colijnsplaat [source: ZA DTB 1664-1695 NG 3]. Doopgetuigen: Meerten Geelhoet, schout en dijkgraaf, Jan Kempe, Cornelis Dircksen, Tanneken (of Laurens?) Marijnis de Vos.
4 Janneken Boot. Follow VIII-i.
5 Susanna Boot. Follow VIII-j.
6 Maria Cornelisse (Marije) Boot. Follow VIII-k.
7 Adriaen Cornelisse Boot, born on 06-04-1698 in Colijnsplaat. Follow VIII-l.
8 Maarten Cornelisz Boot(h), born on 10-01-1700 in Colijnsplaat. Follow VIII-m.
VII-m Jacob(us) Adriaensen Boot, son of Adriaen Cornelisse Boot and Susanna Jacobsdr Block. He was baptized on 27-01-1669 in Colijnsplaat [source: ZA DTB 1664-1695 NG 3]. Doopgetuigen: Abraham Block, Jan van de Voorde, Cornelia Arijsen, Judith Coornmans. Jacob(us) Adriaensen married with Barbara Cornelisse Ketelaar. She is a daughter of Cornelis Ketelaer and Aegtje Huybrechtse. She was baptized on 27-02-1678. Note re Barbara Cornelisse: getrouwd (1) in 1698 met Jacobus Pieter Klein; getrouwd (2) in 1699 met Jan Pieter Taselaar.
Child of Jacob(us) Adriaensen and Barbara Cornelisse:
1 [waarschijnlijk] Cornelis Jacobse Boot. Follow VIII-n.
VII-n Joannes Adriaensen (Jan) Boot, son of Adriaen Cornelisse Boot and Susanna Jacobsdr Block. He was baptized on 30-03-1671 in Colijnsplaat [source: ZA DTB 1664-1695 NG 3]. Doopgetuigen: Willem Samuelsen, Aart den Boer, Pieternella Voorwinde. Joannes Adriaensen is deceased before 01-1706 in Wissenkerke. Jan married in 1695 with Pieternella Cornelisse Ketelaer. She is a daughter of Cornelis Ketelaer and Aegtje Huybrechtse. She was baptized on 05-02-1673 in Wissenkerke. Pieternella Cornelisse is deceased after 01-1706 in Wissenkerke.
Children of Jan and Pieternella Cornelisse:
1 Susanna Boot. Religion: lidmatenlijst 1706-1715 Wissenkerke.
2 Adriaen Janse Boot. Follow VIII-o.
VII-o Elisabeth Boot, daughter of Adriaen Cornelisse Boot and Susanna Jacobsdr Block. She was baptized on 05-04-1676 in Colijnsplaat [source: ZA DTB 1664-1695 NG 3]. Doopgetuigen: Cornelia Goeman, Adriaan Haak (Haeck). Elisabeth married in 1696 with Isašc Cornelisse Hogerheide.

VII-p Krijntje Cornelisse Boot(h), daughter of Cornelis Crijnse Boot(h) and Janneken (Jannetje) Lievense Cijsmus. She was baptized on 26-11-1662 in Haamstede [source: DTB 217]. Doopgetuigen: Ida Pieters, Marinus Cornelisz Boot. Krijntje Cornelisse is deceased before 21-04-1694. Note re Krijntje Cornelisse: Krijntje was Doopgetuige in Haamstede op 17-10-1688, 07-11-1688 en 10-09-1690. Krijntje Cornelisse married on 30-04-1688 in Haamstede with Rogier (Legier) Cornelisse de Wever (War), about 24 years old, after publication of the bans on 13-03-1688 in Haamstede. Rogier (Legier) Cornelisse is born about 1664 in Burgh. tussen 1663 en 1665. Rogier (Legier) Cornelisse is deceased in 1733 in Haamstede, about 69 years old. Note re Rogier (Legier) Cornelisse: hertrouwd op 19-11-1694 in Haamstede met Cornelia Pieters Vinson (12-02-1659 Haamstede - 27-03-1731), dochter van Pieter Janse Vinson en Catelijntje Jobs.
Children of Krijntje Cornelisse and Rogier (Legier) Cornelisse:
1 Josijna de Wever. She was baptized on 09-01-1689 in Haamstede [source: DTB 218]. Doopgetuigen: Adolf Marinusz, Prijntje Rogierse.
2 Jannetje de Wever. She was baptized on 05-08-1691 in Haamstede [source: DTB 218]. Doopgetuigen: Cornelis Prijs, Jannetje Lievens.
3 Cornelia de Wever. She was baptized on 26-10-1692 in Haamstede [source: DTB 218]. Doopgetuigen: Cornelis Wever, Marinus Bal, Sara Cornelisse Wever.
VII-q Lijsbeth (Elizabeth) Cornelisse Boot(h), daughter of Cornelis Crijnse Boot(h) and Janneken (Jannetje) Lievense Cijsmus. She was baptized on 21-09-1664 in Haamstede [source: DTB 217]. Doopgetuigen: Herman Lievens Cijsmus, Anneke Lievens Cijsmus, Oole Lievens Cijsmus. Lijsbeth (Elizabeth) Cornelisse is deceased before 20-03-1706. Note re Lijsbeth (Elizabeth) Cornelisse: Lijsbeth was Doopgetuige in Haamstede op 31-08-1687, 06-06-1688, 13-08-1690, 30-06-1697 en 22-10-1702. Lijsbeth (Elizabeth) Cornelisse:
(1) married with Marinus Maartensz Bal. The religious wedding was celebrated on 31-07-1687 in Haamstede. He was baptized on 18-10-1654 in Haamstede. Marinus Maartensz is deceased before 1694. Occupation: schepen van Haamstede. Note re Marinus Maartensz: zoon van Maarten Marinusz Bal, schoolmeester, en Jacomijntje Cornelisse Bijsters; weduwnaar van Neeltje Abrahamsdr Schijmer.
(2) married with Adam Landsheer (Lanshere), after publication of the bans on 02-04-1694 in Haamstede. The religious wedding was celebrated on 22-04-1694 in Haamstede. Adam is born in Noordgouwe. Occupation: schoolmeester. Note re Adam: zoon van Jacob Landsheer; weduwnaar van Catharina Cornelisse.
Children of Lijsbeth (Elizabeth) Cornelisse and Marinus Maartensz:
1 Meerten Bal. He was baptized on 02-10-1689 in Haamstede [source: DTB 218]. Doopgetuigen: Jan Dag, Cornelia Bal, vrouw van Jacob Parre, Jannetje Bal.
2 Meerten Bal. He was baptized on 11-02-1691 in Haamstede [source: DTB 218]. Doopgetuigen: David Bal, Cornelis Prijs, Pieternella Davids, Jannetje Lievense.
3 Cornelis Bal. He was baptized on 04-10-1693 in Haamstede [source: DTB 218]. Doopgetuigen: Jacob van Morcant, Jannetje Lievens, huisvrouw van Cornelis Prijs, Thona van Morcant.
Children of Lijsbeth (Elizabeth) Cornelisse and Adam:
1 Leendert Landsheer. He was baptized on 20-02-1695 in Haamstede [source: DTB 218]. Doopgetuigen: echtpaar Pieter Visch en Jannetje Bal.
2 Quirijn Landsheer. He was baptized on 09-09-1696 in Haamstede [source: DTB 218]. Doopgetuigen: Jacob Landsheer, Jannetje Lievense.
3 Jacomina Landsheer. She was baptized on 02-03-1698 in Haamstede [source: DTB 218]. Doopgetuige: Jannetje Lievense.
4 Jacomijna Landsheer. She was baptized on 10-05-1699 in Haamstede [source: DTB 218]. Doopgetuige: Willemijntje Telle.
5 Jacomijntje Landsheer. She was baptized on 02-02-1701 in Haamstede [source: DTB 218].
6 Jan Lansheer. He was baptized on 09-03-1704 in Haamstede [source: DTB 218]. Doopgetuige: Cornelia Stevens, vrouw van Jan Janse Beenhakker.
VII-r Leendert Cornelisse Boot (Boodt), son of Cornelis Adriaense (Arentse) Boot and Pieternella Matthijs. He was baptized on 24-02-1669 in Haamstede. Doopgetuigen: Job Aalbrechtsz, Leentje Boot, Kommertje Janse. Note re Leendert Cornelisse:
ook Leendert Cornelisse Ariaenssen;
kleinzoon van Adriaen Cornelis Machielse en Leenken Cornelisdr Boot; verdere nazaten dragen de familienaam BOOT.
RAZE-Kerkwerve 5094-1732: Besteding van de kinderen van Cornelis Jansz Gertse: 4e kind: Jacob Cornelisse Gertse bij Leendert Boodt.
Leendert Cornelisse:
(1) married with Heijnwijf Aelbregtse, after publication of the bans on 06-04-1697 in Haamstede. She is a daughter of Aelbregt Adriaense Gast and Jobje Leendertse den Boer. She was baptized on 22-04-1668 in Ellemeet. Doopgetuige: Jacomijntje Leenders. Heijnwijf is deceased in 1699 in Haamstede.
(2) married with Maria (Mary) Jobse Doxs, after publication of the bans on 14-04-1700 in Burgh. Maria (Mary) Jobse is born in Burgh.
Children of Leendert Cornelisse and Heijnwijf:
1 Cornelis Leendertse Boot. He was baptized on 28-01-1698 in Haamstede. Doopgetuigen: Adriaen Cornelisse, Cornelia Dag.
2 Aelbregt (Aalbrecht) Leendertse Boot (Bood(t)). Follow VIII-p.
Child of Leendert Cornelisse and Maria (Mary) Jobse:
1 Cornelis Boot. He was baptized on 05-06-1701 in Haamstede [source: DTB 218]. Doopgetuigen: Adriaen Cornelisse, Paulijntje Janse, weduwe van Cornelis Arentsz.
VII-s Cornelia Maartens Dartig, daughter of Maarten Janse Dartig and Cornelia Leendertse Crijnsen. Cornelia Maartens married with Jakob Engelsz van Hulle. Religion: diaken in Haamstede (1734).
Children of Cornelia Maartens and Jakob Engelsz:
1 Engel van Hulle, born on 17-12-1721 in Haamstede. He was baptized on 21-12-1721 in Haamstede [source: atlantis RBS inv.nr. 219]. Doopgetuigen: echtpaar Willem Philipsz en Dana Engelse van Hulle.
2 Cornelia van Hulle, born on 04-05-1723 in Haamstede. She was baptized on 09-05-1723 in Haamstede [source: atlantis RBS inv.nr. 219]. Doopgetuigen: echtpaar Lieven Cornelisz van Orisant en Maria Maartense Dartig.
3 Cornelis van Hulle, born on 13-05-1726 in Haamstede. He was baptized on 19-05-1726 in Haamstede [source: atlantis RBS inv.nr. 219]. Doopgetuigen: echtpaar Willem Philipsz en Dana Engelse van Hulle.
4 Maarten van Hulle, born on 08-08-1727 in Haamstede. He was baptized on 10-08-1727 in Haamstede [source: atlantis RBS inv.nr. 219]. Doopgetuigen: echtpaar Lieven Cornelisz van Orisant en Maria Maartense Dartig.
5 Maarten van Hulle, born on 14-12-1728 in Haamstede. He was baptized on 19-12-1728 in Haamstede [source: atlantis RBS inv.nr. 219]. Doopgetuige: Janna Maartense, vrouw van Cornelis van Burg.
6 Maarten van Hulle, born on 24-06-1731 in Haamstede. He was baptized on 01-07-1731 in Haamstede [source: atlantis RBS inv.nr. 219]. Doopgetuige: Maria Maartense Dartig, vrouw van Lieven Cornelisz van Orisant.
7 Jacob van Hulle, born on 25-10-1734 in Haamstede. He was baptized on 31-10-1734 in Haamstede [source: atlantis RBS inv.nr. 219]. Doopgetuige: Dana Engelse van Hulle, vrouw van Willem Philipsz, te Burgh.
8 Lena van Hulle, born on 20-12-1736 in Haamstede. She was baptized on 23-12-1736 in Haamstede [source: atlantis RBS inv.nr. 219]. Doopgetuige: Maria Maartense Dartig, weduwe van Lieven Cornelisz van Orisant.
9 Johanna van Hulle, born on 04-10-1740 in Haamstede. She was baptized on 09-10-1740 in Haamstede [source: atlantis RBS inv.nr. 219]. Doopgetuige: Dana Engelse van Hulle, vrouw van Willem Philipsz, te Burgh.
10 Jacob van Hulle, born on 07-03-1744 in Haamstede. He was baptized on 08-03-1744 in Haamstede [source: atlantis RBS inv.nr. 219]. Doopgetuige: Dana Engelse van Hulle, vrouw van Willem Philipsz, te Burgh.
VII-t Maria Maartense Dartig, daughter of Maarten Janse Dartig and Cornelia Leendertse Crijnsen. She was baptized on 29-10-1690 in Haamstede. Maria Maartense is deceased on 28-06-1748 in Haamstede. Note re Maria Maartense: ook Maria Maartens Dertigh. Maria Maartense:
(1) married with Cornelis Pieterse 't Gilde, after publication of the bans on 18-04-1705 in Haamstede [source: atlantis RBS inv.nr. 222]. Cornelis Pieterse is born in Haamstede. Cornelis Pieterse is deceased before 1713.
(2) married with Lieven Cornelisz van Orizant, after publication of the bans on 22-04-1713 in Haamstede [source: atlantis RBS inv.nr. 222]. He is a son of Cornelis Lievense van Orisant and Geertruyt (Geertje) Pieterse Fokker. He was baptized on 23-04-1685 in Dreischor. Lieven Cornelisz is deceased in 1741 in Haamstede.
Children of Maria Maartense and Cornelis Pieterse:
1 Pieter 't Gilde. He was baptized on 14-02-1706 in Haamstede [source: atlantis RBS inv.nr. 218]. Doopgetuigen: Bartel Marinusz Krepel en zijn vrouw Sara Pieterse 't Gilde.
2 Cornelia 't Gilde. She was baptized on 08-05-1707 in Haamstede [source: atlantis RBS inv.nr. 218]. Doopgetuigen: echtpaar Maarten Jansz Dartig en Cornelia Leendertse (grootouders).
Children of Maria Maartense and Lieven Cornelisz:
1 Geertruijt van Orizant. She was baptized on 11-03-1714 in Haamstede [source: atlantis RBS inv.nr. 218]. Doopgetuige: Grietje Cornelisse van Orisant, vrouw van Jacobus Tak.
2 Marij van Orizant. She was baptized on 14-07-1715 in Haamstede [source: atlantis RBS inv.nr. 218]. Doopgetuigen: Maarten Jansz Dartig, Janna Maartense Dartig.
3 Janna van Orizant. She was baptized on 19-12-1717 in Haamstede [source: atlantis RBS inv.nr. 218]. Doopgetuigen: Pieter Pieterse Braber, Maatje Trompers.
4 Martijntje van Orizant. She was baptized on 31-03-1720 in Haamstede [source: atlantis RBS inv.nr. 218]. Doopgetuige: Cornelia Maartense.
5 Grietje van Orizant. She was baptized on 18-05-1721 in Haamstede [source: atlantis RBS inv.nr. 218]. Doopgetuige: Jannetje van Orisant.
6 Jan van Orizant, born on 19-01-1723 in Haamstede. He was baptized on 24-01-1723 in Haamstede [source: atlantis RBS inv.nr. 219]. Doopgetuige: Janna Janse Fokker, vrouw van Jan Gerritse Bakker.
7 Adriana van Orizant, born on 07-02-1726 in Haamstede. She was baptized on 10-02-1726 in Haamstede [source: atlantis RBS inv.nr. 219]. Doopgetuigen: echtpaar Jacob Engelsz van Hulle en Cornelia Maartense.
8 Grietje van Orizant, born on 19-06-1728 in Haamstede. She was baptized on 20-06-1728 in Haamstede [source: atlantis RBS inv.nr. 219]. Doopgetuige: Leentje Cornelisse Braber, vrouw van Cornelis Lievensz van Orisant.
VIII-a Lijsabeth (Elisabeth) Marinusse Boot (Boodt) is born in 1680 in Rengerskerke, daughter of Marijnis Heijndrickse Boot (Boodt) and Adriaentje Cornelisse Verseput. She was baptized on 07-05-1682 in Serooskerke, Schouwen. Lijsabeth (Elisabeth) Marinusse is deceased after 03-04-1767 in Rengerskerke, at least 87 years old. Lijsabeth (Elisabeth) Marinusse married with Willem Pietersz Wolfertse, after publication of the bans on 14-04-1703 in Serooskerke, Schouwen. The religious wedding was celebrated on 25-05-1703 in Elkerzee. RAZE 5082 dd 14-04-1750: akte over Pieter Cornelisse Jonker x Lijsabeth Marijnisse, 2 kinderen Thona 5 jaar en Maerten 3 jaar: is Lijsabeth hertrouwd?. Willem Pietersz is born in Ellemeet. He was baptized on 17-05-1676 in Serooskerke, Schouwen. Willem Pietersz is deceased before 13-06-1737 in Rengerskerke. Note re the death of Willem Pietersz: overleden 20-06-1743?. Address: Rengerskerke. Occupation: landbouwer. Note re Willem Pietersz: zoon van Pieter Pieters Wolfertse en Grietje Willemse.
RAZE 5040: op 10-01-1732 is er sprake van een schuldbekentenis aan haar door Govert Cornelisz Beije van £ 50 Vlaams tegen 5% rente per jaar met als onderpand 7 gemet en 108 roeden en nog 3 gemet en 175 roeden weiland, beide gelegen in 't Wanne bevang;
RAZE 5082 dd 05-07-1736: Adriaen Maertense is schuldig aan Lijsabeth Marijnisse Boodt over geleend geld £50, op 12-06-1738 afbetaald;
RAZE 4918: op 13-06-1737 verkoopt ze als weduwe van Willem Pieters een hofstede met 48 gemet, 150 roeden weiland in het Prunjebevang voor 875 gulden aan Crijn Willemsz Pelle;
ook later leende ze geld aan diverse personen, o.a.:
RAZE 5082 dd 13-11-1755: Pieter Janse Oudbeen is haar schuldig £200 Vlaams,
RAZE 5082 dd 05-01-1758: Job Krijnse is haar £ 350 Vlaams schuldig, betaald 22-05-1794 aan de erfgenamen,
RAZE 5084 dd 16-01-1760 (20-10-1760?): Willem Jacobse Fransman is haar 950 gulden schuldig,
RAZE 5084 dd 03-06-1763: Wouter Jansz de Bruijne is haar £ 150 Vlaams schuldig a 4%,
RAZE 5084 dd 03-04-1767 (01-05-1766?): haar zoon Hendrik Willemsz Boot is haar £ 150 Vlaams schuldig a 4%.
Children of Lijsabeth (Elisabeth) Marinusse and Willem Pietersz:
1 Leendert Boot (Boodt), born about 1703 in Kerkwerve. Follow IX-a.
2 Pieter Boot, born before 1705 in Serooskerke, Schouwen. Pieter is deceased before 1708. Note re Pieter: Pieter Wolfertse.
3 Hend(e)rick (Heyndrick) Willemse (Wolfertse) Boot (Boodt), born on 14-10-1706 in Kerkwerve. Follow IX-b.
4 Pieter Boot. He was baptized on 12-08-1708 in Serooskerke, Schouwen. Pieter is deceased before 1712. Note re Pieter: ook Pieter Wolfertse.
5 Adriaentje Boot. She was baptized on 30-08-1711 in Serooskerke, Schouwen. Adriaentje is deceased before 1717. Note re Adriaentje: ook Adriaentje Wolfertse.
6 Pieter Willemse Boot. Follow IX-c.
7 Adriaentje Boot. She was baptized on 12-09-1717 in Serooskerke, Schouwen. Note re Adriaentje: ook Adriaentje Wolfertse.
VIII-b Leendert Marinusse Boot is born before 1709, son of Marijnis Heijndrickse Boot (Boodt) and Adriaentje Cornelisse Verseput. Leendert Marinusse is deceased about 1749, at least 40 years old. Address: Nieuwerkerke (Schouwen). Leendert Marinusse married with Grietje Claes Fransman. The religious wedding was celebrated about 1729. Grietje Claes is born before 1710.
RAZE 5082: vermeld onder huisschattingen te Rengerskerke van 1718 tot 1728;
RAZE 5082 dd 22-04-1728: akte over verkoop bezit van overleden Claes Willemse Fransman voor 2/3 part aan Pieter Janse Pet, Leendert Boodt is schoonzoon;
RAZE 5082 dd 29-03-1729: Leendert Marinusse Boodt verkocht aan Heijndrick Willemse een huijs, schuere en buere en de noemer van 23 gem 108 roeden vrije moeren in de ban van Zuijdland voor £ 70 Vlaams te bezitten meij 1729;
RAZE 5094 in mei 1732 werd Jacob Cornelisz Gertse, 10 jaar, besteed bij Leendert Boodt, die daarvan moet trekken de somma van £ 6.13.4 Vlaams;
RAZE 5095 vermeld op 07-02-1737 in een boedelrekening onder uitgaven: betaelt op den 9e meij 1733 aen Leendert Marijnisse Boodt de somma van £ 6.13.4 over een jaer houdenisse van Jacob Cornelisz Gertse, verschenen meij 1733.
Children of Leendert Marinusse and Grietje Claes:
1 Cornelis Boot. He was baptized on 06-11-1729 in Serooskerke, Schouwen. Cornelis is deceased before 19-04-1733 in Serooskerke, Schouwen.
2 Cornelis Boot. He was baptized on 19-04-1733 in Serooskerke, Schouwen [source: DTB].
3 Willem Boot. He was baptized on 31-08-1738 in Serooskerke, Schouwen [source: DTB].
VIII-c Aarjaentje Klaas Boot is born in Kapelle, daughter of Claes Dingemanse Boot. Aarjaentje Klaas married on 27-03-1696 in Elkerzee with Lieven Marinusse de Koeyer, after publication of the bans on 02-03-1696 in Elkerzee. Lieven Marinusse is born in Oosterland.

VIII-d Willem Hendricksz Boot is born before 1673, son of Hendrick Boot. Address: Serooskerke, Schouwen. Willem Hendricksz:
(1) married with Geertje Laurens. Geertje is deceased before 1716.
(2) married with Anthonia Mispelblom, after publication of the bans on 02-07-1716 in Elkerzee. The religious wedding was celebrated on 15-07-1716 in Elkerzee. Anthonia is born in Serooskerke, Schouwen.

VIII-e Suzanna Willemse Koster, daughter of Willem Gillisse Koster and Cornelia Leenderse Boot. She was baptized on 12-01-1687 in Colijnsplaat [source: ZA DTB 1664-1695 NG 3]. Doopgetuigen: Jan Marijnissen van Eis, Cornelis Dircksen Brijman, Robberecht Gillissen, Susanna Robberechs. Suzanna Willemse is deceased about 1710. Note re the death of Suzanna Willemse: tussen 1708 en 1711. Note re Suzanna Willemse: ook Susannetje Willems Kosten. Suzanna Willemse married about 1708 with Iman Janse Haringman. He is a son of Jan Imanse Haringman and Elisabeth Jansdr Bakker. He was baptized on 27-01-1686 in Colijnsplaat. Iman Janse is deceased on 01-04-1749 in Colijnsplaat. Occupation: landbouwer op een domeinhoeve in de Frederikspolder. Note re Iman Janse: eerder getrouwd ca 1711 met Cornelia Faye (11-06-1690 Colijnsplaat - overleden vůůr 15-02-1714), dochter van Jacob Cornelisse Fay en Pieternella Gijsbrechtse Bouman.
Child of Suzanna Willemse and Iman Janse:
1 Flip Imanse. Follow IX-d.
VIII-f Gillis Koster, son of Willem Gillisse Koster and Cornelia Leenderse Boot. He was baptized on 21-04-1697 in Colijnsplaat [source: ZA DTB 1664-1788 NG 4]. Doopgetuigen: Robberecht Koster, Lucas Janse, Marij Theunis Zierevelt. Gillis:
(1) married with Cornelia Mortier.
(2) married with Jannetje Noordendorp.
Child of Gillis and Jannetje:
1 Geertrui(jd) Koster, born on 22-08-1751 in Colijnsplaat. Follow IX-e.
VIII-g Catharina (Caatie) Boot, daughter of Cornelis Adriaensz Boot and Lijntje Maertens Geelhoed. Caatie married with Jacob de Ruyser. 9 kinderen.
Child of Caatie and Jacob:
1 [waarschijnlijk] Adriaan (de) Ruster. Follow IX-f.
VIII-h Pieter Boot is born in Wissenkerke, son of [waarschijnlijk] Cornelis Adriaensz Boot and [waarschijnlijk] Lijntje Maertens Geelhoed. 14-02-1727?.
Children of Pieter out of an unknown relation:
1 Cornelis Pieterse Boot. Follow IX-g.
2 Marinus Pieterse Boot, born in Wissenkerke. Follow IX-h.
3 Lijntje Pieterse Boot. Follow IX-i.
4 Pieter Boot, born in Wissenkerke.
5 Jacob Pieterse Boot, born about 1740 in Wissenkerke. Follow IX-j.
VIII-i Janneken Boot, daughter of Cornelis Adriaensz Boot and Lijntje Maertens Geelhoed. She was baptized on 10-02-1692 in Colijnsplaat [source: ZA DTB 1664-1695 NG 3]. Doopgetuigen: Meerten Geelhoet, Jacob Boot, Kempe Geelhoet, Tanneken (of Cornelis?) Marijnis de Vos. Janneken is deceased before 01-07-1746 in Wissenkerke. Janneken married with Adam Kuypers.

VIII-j Susanna Boot, daughter of Cornelis Adriaensz Boot and Lijntje Maertens Geelhoed. She was baptized on 21-04-1694 in Colijnsplaat [source: ZA DTB 1664-1695 NG 3]. Doopgetuigen: Pieter Geelhoet, Jan Boot, Catalijntje Boot. Susanna:
(1) married with Jacob Minnaard. Jacob is deceased before 04-1723.
(2) married on 09-07-1753 in Wissenkerke with Jan Cornelisse de Moor. Note re Jan Cornelisse: weduwnaar van Jannetje Haver.
Child of Susanna and Jacob:
1 Tannetje Minnaart. Follow IX-k.
VIII-k Maria Cornelisse (Marije) Boot, daughter of Cornelis Adriaensz Boot and Lijntje Maertens Geelhoed. She was baptized on 08-04-1696 in Colijnsplaat [source: ZA DTB 1696-1747 NG 4]. Doopgetuigen: Davit Geelhoet, Adriaen Haringman, Magdalijntje Vis. Maria Cornelisse is deceased on 21-12-1769 in Wissenkerke. Marije married with Michiel Vermeule. He was baptized on 12-09-1694 in Breskens. Michiel is deceased before 21-12-1769 in Wissenkerke. Note re Michiel: ook Machiel, mogelijk zoon van Machiel Vermeule en Cornelia Lauwers, gebaseerd op vernoemingen.
Children of Marije and Michiel:
1 Cornelia Vermeule, born in Wissenkerke. Follow IX-l.
2 Lijntje Vermeule, born in Wissenkerke. Follow IX-m.
3 Cornelis Vermeule, born in Wissenkerke. Religion: belijdenis op 12-03-1759 in Wissenkerke.
4 Machalijna Vermeule, born in Wissenkerke. Follow IX-n.
5 Pieter Vermeule, born in Wissenkerke. Follow IX-o.
6 Tannetje Vermeule. Follow IX-p.
VIII-l Adriaen Cornelisse Boot is born on 06-04-1698 in Colijnsplaat, son of Cornelis Adriaensz Boot and Lijntje Maertens Geelhoed. He was baptized on 19-04-1698 in Colijnsplaat [source: ZA DTB 1696-1747 NG 4]. Doopgetuigen: Jacob Boot, Jacob Zuijdland, Jan Kempe, Marij Stevens. Adriaen Cornelisse is deceased after 1764, at least 66 years old. Note re Adriaen Cornelisse:
18-03-1743 borger 6 m 20 r.;
28-03-1753, 5e perceel land gelegen Dijkage 's-Heer Janspolder 6 m 20 r, borger ervan 26-05-1757, 5e perceel land gelegen 's-Heer Janspolder, borger Camperland 6 m 206 roeden, idem, borger ervan 1764 5e perceel land gelegen 's-Heer Janspolder, borger Camperland 6 m, 206 r.
Adriaen Cornelisse married with Cornelia van den Band. 3 kinderen. Cornelia is born on 25-11-1703 in Biervliet. Note re Cornelia: dochter van Jan van den Bant, overleden in 1712 in Biervliet, getrouwd ca 1678 met Janneke van de Putte, gedoopt op 07-11-1660 in Biervliet.

VIII-m Maarten Cornelisz Boot(h) is born on 10-01-1700 in Colijnsplaat, son of Cornelis Adriaensz Boot and Lijntje Maertens Geelhoed. He was baptized on 17-01-1700 in Colijnsplaat [source: ZA DTB 1696-1747 NG 4]. Doopgetuigen: Adriaen Hoogerheije, Andries Munter, Lijntje Kempe. Maarten Cornelisz is deceased on 14-12-1778, 78 years old. Occupation: landbouwer in de Heerjanspolder. Note re Maarten Cornelisz: ook Meerten Boots. Maarten Cornelisz married with Bastiana Polderdijk, after publication of the bans on 25-04-1724 in Wissenkerke. The religious wedding was celebrated on 12-05-1724 in Wissenkerke. Bastiana is born about 1700 in Wissenkerke. voorkind, aangegeven als Bastiana de Moor. Bastiana is deceased before 08-07-1778 in Wissenkerke, at the most 78 years old. Note re Bastiana: ook Bastiaantje, dochter van Ary Centse Polderdijk, landbouwer in Sint Joosland, en Maria Cornelis de Moor.
Children of Maarten Cornelisz and Bastiana:
1 Lijntje Maartense Boot. Follow IX-q.
2 Joris Maartens Boot. Follow IX-r.
3 Marinus Maartens Boot, born before 1738 in Wissenkerke. Follow IX-s.
VIII-n Cornelis Jacobse Boot, son of [waarschijnlijk] Jacob(us) Adriaensen Boot and [waarschijnlijk] Barbara Cornelisse Ketelaar. Cornelis Jacobse is deceased in 01-1751 in Wissenkerke. Cornelis Jacobse:
(1) married with Josina Derthoge. Josina is deceased before 29-04-1746 in Wissenkerke. Note re Josina: dochter van Jan GabriŽls Derthoge.
(2) married before 1748 with Adriaentje Arens Wagenaar. 2 kinderen. Adriaentje Arens is deceased after 1751. Address: (woonde in 1748 "op de dijk" volgens inwonerlijst Wissenkerke).
Children of Cornelis Jacobse and Josina:
1 Jacob Cornelisse Boot, born about 1735 in Wissenkerke. Follow IX-t.
2 [waarschijnlijk] Barbara Cornelisse Boot, born about 1743. Follow IX-u.
3 GabriŽl Cornelisse Boot, born before 1746 in Wissenkerke.
VIII-o Adriaen Janse Boot, son of Joannes Adriaensen (Jan) Boot and Pieternella Cornelisse Ketelaer. He was baptized on 25-09-1695 in Colijnsplaat [source: ZA DTB 1664-1695 NG 3]. Doopgetuigen: Cornelis Boot, Huberecht Kelaer, Catalijna Boot. Adriaen Janse is deceased before 04-11-1752 in Wissenkerke. Note re Adriaen Janse: ook Adriaan
"Adriaan Janse Boot alhier woonachtig schuldig te weesen aan momseigneur Marijnis van de Putte, schipper, beurtman van Zierikzee op Rotterdam, somma van 66 ponden dertien schelling en 4 grooten vlaams geleend geld hypotheek te verbinden sijn huys en erve schuure staande en gelegen in de Voorstraat van de dorpe Wissenkerke zijnde no 4 tussen de 4 gemerken, oost de Voorstraat, west een achterweg zuyden het huys Anthony van den Meule en noorden het huys van Adriaan Cornelisse Boot, yder van dien aldernaast.".
Adriaen Janse married with Neeltje van der Putte. The religious wedding was celebrated on 17-07-1723 in Wissenkerke.
vermoedelijke kinderen:
1. Adriaan: 50e penning Col 1793 (handschrift 1091)
2. Leena: 50e penning Col 1793 (handschrift 1091)
3. Leendert: 50e penning Col 1793 (handschrift 1091)
4. Neeltje: 50e penning Col 1793 (handschrift 1091)
5. Cornelis: 50e penning Col 1793 (handschrift 1091)
6. Samson: 50e penning Col 1793 (handschrift 1091)
7. Marinus: 50e penning Col 1793 (handschrift 1091)
8. Janna: 50e penning Col 1793 (handschrift 1091).
Neeltje is born before 14-06-1706. Neeltje is deceased after 07-08-1770 in Wissenkerke, at least 64 years old. Note re Neeltje:
(vermoedelijk) Sampson van de Putte, gedoopt op 14-11-1677 in Wissenkerke, overleden vůůr 22-08-1741, getrouwd op 06-05-1705 in Wissenkerke met Cornelia Corenman, gedoopt op 23-04-1673 in Colijnsplaat, overleden vůůr 14-06-1706, dochter van Pieter Gillissen Corenman en Maatje Jansen Vliegenthart (of van Boudewijn Coreman en Maria Fortuin?).
Neeltje van der Putte verkocht in 1773 een moeshof in Wissenkerke en Geersdijk aan haar zoon Sampson Boodt.
Bron: Transporten onroerend goed Noord-Beveland 1757-1805.
Children of Adriaen Janse and Neeltje:
1 Johanna Adriaans Boodt. Follow IX-v.
2 Jacob Boot. Religion: belijdenis in 1761 in Wissenkerke.
3 Cornelis Adriaanse Boot, born about 1731 in Wissenkerke. Follow IX-w.
4 Aagata Adriaans (Aagtje) Boot, born about 1742 in Wissenkerke. Follow IX-x.
5 Samson Adriaens Boot (Boodt), born before 1748 in Wissenkerke. Follow IX-y.
VIII-p Aelbregt (Aalbrecht) Leendertse Boot (Bood(t)), son of Leendert Cornelisse Boot (Boodt) and Heijnwijf Aelbregtse. He was baptized on 15-03-1699 in Haamstede. Doopgetuige: Jobje Keppel. Aelbregt (Aalbrecht) Leendertse is deceased after 1742. Aelbregt (Aalbrecht) Leendertse:
(1) married with Crina Dignusse (Dingemans), after publication of the bans on 19-04-1724 in Haamstede. The religious wedding was celebrated on 03-05-1724 in Haamstede [source: atlantis RBS inv.nr. 222]. She was baptized on 20-03-1704 in Haamstede. Doopgetuige: Elisabeth Willemse. Crina is deceased in 02-1729 in Haamstede (cause: in het kraambed). Note re Crina: dochter van Dignus Domisse en Jacomijntje Maartense (Meertens).
(2) married with Janna (Johanna) Hubregtse, after publication of the bans on 08-04-1729 in Haamstede. The religious wedding was celebrated on 27-04-1729 in Haamstede. She was baptized on 08-10-1702 in Haamstede. Doopgetuigen: Aagje van Zuijen, Marinus van Zuijen. Janna (Johanna) is deceased before 1732. Note re Janna (Johanna): dochter van Huibrecht Willemse en Pieternella Cornelisse van Zuijen, had een zoon van een onbekende man.
(3) married with Adriaentje Cornelisse Krommenboom, after publication of the bans on 17-05-1732 in Renesse. The religious wedding was celebrated on 03-06-1732 in Haamstede. met attestatie van Renesse. She is a daughter of Cornelis Janse (Kromboom) Bolle and Willemijna Frans. She was baptized on 06-04-1698 in Haamstede [source: lds]. Note re Adriaentje Cornelisse: weduwe van Lieven Simonsze Blom (overleden vůůr 17-05-1732); ze was Doopgetuige op 08-12-1754 in Haamstede.
Children of Aelbregt (Aalbrecht) Leendertse and Crina:
1 Leendert Boot, born on 14-01-1725 in Haamstede. He was baptized on 14-01-1725 in Haamstede [source: DTB 219]. Doopgetuigen: Leendert Cornelisz Boot, Elisabeth Sijmense Kok, vrouw van Willem Cornelisse van Westen. Note re the death of Leendert: jong overleden.
2 Dignus Boot, born on 20-04-1726 in Haamstede. He was baptized on 21-04-1726 in Haamstede [source: DTB 219]. Doopgetuigen: Dignus Domisz en zijn vrouw Cornelia Jobse van Duijn.
3 Dyngnus Boot, born on 31-08-1727 in Haamstede. He was baptized on 31-08-1727 in Haamstede [source: DTB 219]. Doopgetuigen: echtpaar Marinus Cornelisz Bakker en Geertruid Dignusse. Note re the death of Dyngnus: jong overleden.
4 Krijn Boot, born on 04-01-1729 in Haamstede. He was baptized on 09-01-1729 in Haamstede [source: DTB 219]. Doopgetuigen: Dignus Domisz en zijn vrouw Cornelia Jobse van Duijn. Note re the death of Krijn: jong overleden.
Child of Aelbregt (Aalbrecht) Leendertse and Janna (Johanna):
1 Cornelia Boot, born on 13-02-1730 in Haamstede. She was baptized on 19-02-1730 in Haamstede [source: DTB 219]. Doopgetuige: Cornelia Hubrechtse. Note re the death of Cornelia: jong overleden.
Children of Aelbregt (Aalbrecht) Leendertse and Adriaentje Cornelisse:
1 Cornelis Aalbrechtse Boot, born on 02-03-1733 in Haamstede. He was baptized on 08-03-1733 in Haamstede [source: DTB 219]. Doopgetuige: Maria Cornelisse Krommenboom, vrouw van Bartel Jansz van der Weide. Cornelis Aalbrechtse is deceased before 1737, at the most 4 years old.
2 Cornelia Aalbrechtse Boot, born on 09-10-1734 in Haamstede. Follow IX-z.
3 Cornelis Aalbrechtse Boot (Bood(t)), born on 04-07-1737 in Haamstede. Follow IX-aa.
4 Lena Aalbrechtse Boot, born on 24-04-1740 in Haamstede. Follow IX-ab.
5 Bartel Aalbrechtse Boot (Bood), born on 03-06-1743 in Haamstede. Follow IX-ac.
IX-a Leendert Boot (Boodt) is born about 1703 in Kerkwerve, son of Willem Pietersz Wolfertse and Lijsabeth (Elisabeth) Marinusse Boot (Boodt). Note re Leendert: nam de achernaam van zijn moeder aan; RAZE 5094 dd mei 1732 en 1733: betreft besteding van de kinderen van Cornelis Jansz Gertse: Jacob Cornelisse Gertse bij Leendert Boodt voor £6.13.4 Vlaams.
Child of Leendert out of an unknown relation:
1 Jacomijntje Leendertse Boot, born in Noordwelle. Follow X-a.
IX-b Hend(e)rick (Heyndrick) Willemse (Wolfertse) Boot (Boodt) is born on 14-10-1706 in Kerkwerve, son of Willem Pietersz Wolfertse and Lijsabeth (Elisabeth) Marinusse Boot (Boodt). He was baptized on 24-10-1706 in Serooskerke, Schouwen. Hend(e)rick (Heyndrick) Willemse (Wolfertse) is deceased before 06-04-1786 in Rengerskerke, at the most 79 years old. Note re the death of Hend(e)rick (Heyndrick) Willemse (Wolfertse): op 06-04-1786 verkopen zijn kinderen zijn hofstede en landerijen aan zijn zoon Pieter (RAZE 5083); op 06-04-1786 verkopen zijn erfgenamen hun portie in een huis aan hun broer Pieter voor £ 160 Vlaams (RAZE 5090). Address: (in 1755 verhuisd naar Serooskerke). Occupation: landbouwer onder Rengerskerke. Religion: belijdenis op 16-04-1745 in Kerkwerve. Note re Hend(e)rick (Heyndrick) Willemse (Wolfertse): nam de geslachtsnaam van zijn moeder aan. RAZE 5094 dd 03-11-1745: Heyndrick Willemse Boodt; weduwnaar van Lena Adriaanse Kister, batig saldo der nalatenschap £ 5.0.0; RAZE 5083 dd 19-08-1751: kocht van Gerrit Jacobse een huis, schuur met bijbehoren met 252 roeden weiland in de ban van Zuidland (Schouwen) en 1 gemet en 150 roeden vrije moeren belast met erfpacht van £ 1 Vlaams jaarlijks, voor de koopsom van £ 40 Vlaams; RAZE 5090 dd 17-04-1759: kocht van Claas Roelantse Steur 7 gemeten en 35 roeden weiland; RAZE 5084 dd 08-03-1760 (08-04-1761?): erkende een schuld te hebben aan Thomas van Doeselaar van £ 50 Vlaams; RAZE 5084 dd 03-04-1767: erkende een schuld te hebben aan zijn moeder van £ 150; RAZE 5087 dd 14-04-1762: verkocht in het openbaar, vermoedelijk noodgedwongen ter delging van schulden, een groot gedeelte van zijn roerende goederen met als kopers ondermeer zijn zonen Pieter en Leendert. Hend(e)rick (Heyndrick) Willemse (Wolfertse):
(1) married, about 23 years old, about 1729 in Kerkwerve with Leena Adriaense Kister(s), about 24 years old. Leena Adriaense is born about 1705 in Kerkwerve, daughter of Adriaen (Arean) Kister and Neeltje Michiels. Leena Adriaense is deceased on 24-04-1745 in Rengerskerke, about 40 years old. Note re Leena Adriaense: RAZE 5026 dd 21-09-1734 boedelinventaris van Aren Kister, overleden Kerkwerve 29-06-1734, weduwe is Neeltje Michiels. Batig saldo bedraagt £ 5.0.2 Vlaams. Kinderen: Machelijntje, Neeltje, Lena, Mary, Grietje, Leendert 24 jr., Trijntje en Janna Adriaanse Kister, minderjarig. RAZE 5094 dd 24-04-1745: staat en inventaris na overlijden van Lena Adrijaanse Kister, huijsvrouw van Heijdrick Willemse Boodt, 6 kinderen: Willem 15 jaar, Adrijana 12 jaar, Janna 11 jaar, Lijsebeth 8 jaar, Pieter 5 jaar, Leendert 2 jaar; RAZE 5094 dd 09-12-1745: batig saldo der nalatenschap £ 5 Vlaams. De Kisters (Lena) en de Booten (Henderick) moeten bijna naast elkaar hebben gewoond. De naam "Kister" kwam toentertijd tamelijk veel voor onder Kerkwerve en ten zuiden van de boerderij "Het Pikgat" bestaat nog steeds de "Kistersinlaag" en 500 m. verder is de Bootsweg en op een steenworp afstand lag Rengerskerke er tussenin.
(2) married, 50 years old, on 13-03-1757 in Serooskerke, Schouwen with Marijtje (Maria) Laurens, about 50 years old. Marijtje (Maria) is born about 1707. Note re Marijtje (Maria): weduwe van Leendert Willemsz van Schraegen, Marijtje was eerder weduwe van Willem Jacobse Walling en Leendert was eerder weduwnaar van Lena Ymanse.
Children of Hend(e)rick (Heyndrick) Willemse (Wolfertse) and Leena Adriaense:
1 Willem Heyndricksz Boot, born about 1730 in Kerkwerve.
2 Arijana (Ariaantje) Heyndricksdr Boot, born about 1733 in Kerkwerve. Follow X-b.
3 Janna Heyndricksdr Boot, born about 1734 in Zuidland, Schouwen. Follow X-c.
4 Elisabeth Heyndricksdr Boot, born in Rengerskerke. Follow X-d.
5 Pieter Hendrikse Boot (Boodt), born in Zuidland, Schouwen. Follow X-e.
6 Leendert Hendrikse Boot (Boodt), born on 08-01-1743 in Rengerskerke. Follow X-f.
IX-c Pieter Willemse Boot, son of Willem Pietersz Wolfertse and Lijsabeth (Elisabeth) Marinusse Boot (Boodt). He was baptized on 11-09-1712 in Serooskerke, Schouwen. Note re Pieter Willemse: ook Pieter Wolfertse. Pieter Willemse married on 01-05-1749 in Serooskerke, Schouwen with Maijke Pieters. Maijke is born in Serooskerke, Schouwen. Note re Maijke: weduwe van Marinus Cornelisse Kloet.

IX-d Flip Imanse, son of Iman Janse Haringman and Suzanna Willemse Koster. He was baptized on 13-08-1719 in Colijnsplaat. Flip is deceased about 1785. Note re the death of Flip: Overleden tussen 07-1778 en 20-06-1792. Address: (woonde in 1762 op een hoeve bij Colijnsplaat oostwaarts, in 1773 in de Frederikspolder, in juli 1778 in Colijnsplaat oostwaarts, op 12-01-1780 onder Colijnsplaat). Note re Flip: liet op 05-03-1773 in Colijnsplaat zijn testament verlijden "gesond naarden lichame" woonde in de Frederikspolder. Flip married about 1742 with Pieternella de Ridder. She is a daughter of Pieter de Ridder and Hendrica Taselaar. She was baptized on 18-05-1721 in Kortgene. Pieternella is deceased on 20-06-1792 in Colijnsplaat. Note re the death of Pieternella: op de Hofstede in de FrederiksPolder. Address: (woonde in 1773 in de Frederikspolder, in juli 1778 in Colijnsplaat oostwaarts). Note re Pieternella: liet op 05-03-1773 in Colijnsplaat haar testament maken "siekelijk te bedde leggende", woonde in de Frederikspolder, toch in staat om te testeren.
Children of Flip and Pieternella:
1 Pieternella Flipse, born on 10-05-1746 in Wissenkerke. Follow X-g.
2 Adriana Flipse, born on 01-12-1747 in Colijnsplaat. Follow X-h.
IX-e Geertrui(jd) Koster is born on 22-08-1751 in Colijnsplaat, daughter of Gillis Koster and Jannetje Noordendorp. She was baptized on 29-08-1751 in Colijnsplaat. Geertrui(jd) is deceased on 23-10-1813 in Sint Annaland, 62 years old. Geertrui(jd) married with Jan van der Klooster, after publication of the bans in Colijnsplaat. The religious wedding was celebrated on 21-08-1772 in Sint Annaland. Jan is born on 18-11-1747 in Sint Annaland, son of Cornelis van der Clooster and Pieternella Cat. He was baptized on 17-12-1747 in Sint Annaland. Jan is deceased on 29-10-1816 in Sint Annaland, 68 years old. Registration [source: ZA akte 36]. Occupation: schipper.
Children of Geertrui(jd) and Jan:
1 Cornelis van der Klooster, born on 31-08-1774 in Sint Annaland. Follow X-i.
2 Maria Adriana van der Klooster. Follow X-j.
IX-f Adriaan (de) Ruster, son of [waarschijnlijk] Jacob de Ruyser and [waarschijnlijk] Catharina (Caatie) Boot. Adriaan is deceased before 1811. Adriaan married with Barbara Cornelisse Boot. Barbara Cornelisse is born about 1743, daughter of [waarschijnlijk] Cornelis Jacobse Boot and [waarschijnlijk] Josina Derthoge. Barbara Cornelisse is deceased on 28-01-1811 in Geersdijk (Wissenkerke), about 68 years old. Registration [source: ZA akte 3].
Children of Adriaan and Barbara Cornelisse:
1 Jozina Ruster, born about 1765 in Wissenkerke. Follow X-k.
2 Jacob Ruster, born on 17-01-1769 in Wissenkerke. Occupation: dagloner. Note re Jacob: inwoner in 1813 Wissenkerke en Geersdijk Burgerlijke staat: Weduwnaar Aantal kinderen: 1.
IX-g Cornelis Pieterse Boot, son of Pieter Boot. Cornelis Pieterse is deceased before 31-07-1769. Cornelis Pieterse married with Cornelia Knokkaard, after publication of the bans on 30-10-1762 in Colijnsplaat [source: N.H. diaconierekeningen deel 45]. Note re Cornelia: ook Knockaart.
Child of Cornelis Pieterse and Cornelia:
1 Pieter Boot.
IX-h Marinus Pieterse Boot is born in Wissenkerke, son of Pieter Boot. Religion: belijdenis op 25-01-1761. Marinus Pieterse:
(1) married with Janna Willemse Heijstek. She was baptized on 16-12-1739 in Colijnsplaat. Note re Janna Willemse: dochter van Willem Janse Heijstek (1703) en Cornelia Heijman.
(2) married on 09-02-1783 in Wissenkerke with Maria de Vos, 53 years old. Maria is born on 18-09-1729 in Kortgene. Note re Maria: getrouwd (1) op 24-04-1758 in Wissenkerke met Abraham Iemanse; getrouwd (2) op 02-05-1779 in Kortgene met Louis Wisse; dochter van Marinus Marinusse de Vos en Engeltje Meulenberg; Maria de Vos, weduwe van Marinus Boot, de comparanten: Jacob Pieterse Boot, Pieter Boot, Sara de Smit, voor de minderjartige Adriaan Boot.
Children of Marinus Pieterse and Janna Willemse:
1 Janna Boot, born on 27-01-1776 in Colijnsplaat. She was baptized on 01-02-1776 in Colijnsplaat. dezelfde als Janna Boot, geboren 27-01-1777, gedoopt 02-02-1777?.
2 Janna Boot, born on 27-01-1777 in Colijnsplaat. She was baptized on 02-02-1777 in Colijnsplaat [source: ZA DTB 1747-1788 NG 5]. Doopgetuigen: Jacob Pieterse Boot, Tannetje Zegers.
3 Cornelia Boot, born on 17-02-1778 in Colijnsplaat. He was baptized on 22-02-1778 in Colijnsplaat [source: ZA DTB 1747-1788 NG 5]. Doopgetuigen: Willem Heijstek, Cornelia Heijmans (grootouders).
4 Pieter Boot, born on 01-04-1779 in Colijnsplaat. He was baptized on 04-04-1779 in Colijnsplaat [source: ZA DTB 1747-1788 NG 5]. Doopgetuigen: Jacobus Boot, Maria van Nispe.
Child of Marinus Pieterse and Maria:
1 Adriaan Boot, born in Wissenkerke.
IX-i Lijntje Pieterse Boot, daughter of Pieter Boot. Lijntje Pieterse is deceased before 07-04-1769 in Wissenkerke. Note re the death of Lijntje Pieterse: waarschijnlijk. Lijntje Pieterse married with Adriaan Gijsbregt de Smit. Adriaan Gijsbregt is born on 07-09-1732 in Wissenkerke. Colijnsplaat?. Note re Adriaan Gijsbregt: (mogelijk) zoon van Gijsbregt de Smit en Sara de Ridder.
Child of Lijntje Pieterse and Adriaan Gijsbregt:
1 Sara Adriaanse de Smit, born on 07-04-1769 in Wissenkerke. geboren na overlijden van de moeder? "7 April 1769 Verweesing gedaan door Adriaan Gijsbregt de Snit aan zijn minderjarige dochter Sara de Smit geprocreerd bij Lijntje Boot".
IX-j Jacob Pieterse Boot is born about 1740 in Wissenkerke, son of Pieter Boot. Jacob Pieterse is deceased before 1813, at the most 73 years old. Religion: als lidmaat aangenomen op 25-01-1761. Note re Jacob Pieterse: is Jacob Boot hertrouwd of zijn de twee huwelijken elk met een andere Jacob Boot?. Jacob Pieterse:
(1) married with Maria van der Guchte. Maria is deceased before 1813. Note re Maria: ook van der Gugte; dochter van Aernout van der Gugte.
(2) married with Maria van Nispen. Maria is born in Colijnsplaat, daughter of Lambert(us) Johannisz van Nispen and Maria Cornelisdr Boot. She was baptized in 1755 in Colijnsplaat. Note re Maria: ook van IJspen?.
Child of Jacob Pieterse and Maria:
1 Aarnout Jacobse Boot, born on 24-10-1773 in Wissenkerke. Follow X-l.
Children of Jacob Pieterse and Maria:
1 Levina Boot, born about 1778. Levina is deceased on 01-01-1829 in Colijnsplaat, about 51 years old. Registration [source: ZA akte 1]. Occupation: arbeidster.
2 Pieter Boot, born on 28-08-1779 in Wissenkerke. Follow X-m.
IX-k Tannetje Minnaart, daughter of Jacob Minnaard and Susanna Boot. Tannetje married with Pieter Wilderom.

IX-l Cornelia Vermeule is born in Wissenkerke, daughter of Michiel Vermeule and Maria Cornelisse (Marije) Boot. Cornelia married with Marinus Husson. Marinus is deceased before 21-12-1769.

IX-m Lijntje Vermeule is born in Wissenkerke, daughter of Michiel Vermeule and Maria Cornelisse (Marije) Boot. Religion: belijdenis op 12-03-1759 in Wissenkerke. Lijntje married with Matheus Gijsel.

IX-n Machalijna Vermeule is born in Wissenkerke, daughter of Michiel Vermeule and Maria Cornelisse (Marije) Boot. Religion: belijdenis op 12-03-1759 in Wissenkerke. Machalijna married with Christoffel Hartwijck.

IX-o Pieter Vermeule is born in Wissenkerke, son of Michiel Vermeule and Maria Cornelisse (Marije) Boot. Pieter is deceased before 21-12-1769 in Wissenkerke. Pieter married with Jakomina Clement.

IX-p Tannetje Vermeule, daughter of Michiel Vermeule and Maria Cornelisse (Marije) Boot. Tannetje is deceased before 21-12-1769 in Wissenkerke. Tannetje married with Joan Cooman.

IX-q Lijntje Maartense Boot, daughter of Maarten Cornelisz Boot(h) and Bastiana Polderdijk. Lijntje Maartense is deceased before 1813. Lijntje Maartense married with Cornelis Jaspersz de Waal. Cornelis Jaspersz is deceased before 1813. Note re Cornelis Jaspersz: Datum: 15-03-1793 Koper: Cornelis de Waal Verkoper: S. Boot, diens erven Locatie: Wissenkerke en Geersdijk Object 1: land Prijs: £ 279:12:8 Bron: Archief Rekenkamer van Zeeland D 71651 Bron: Zeeuws Archief, Transporten onroerend goed Noord-Beveland 1757-1805.
Children of Lijntje Maartense and Cornelis Jaspersz:
1 Bastiaantje de Waal.
2 Maarten de Waal, born on 19-11-1756 in Wissenkerke. Address: (in 1813 inwoner van Kortgene). Note re Maarten: in 1813 weduwnaar, 2 kinderen.
3 Cornelis de Waal, born on 10-12-1758 in Geersdijk (Wissenkerke). Address: (in 1813 inwoner van Wissenkerke). Occupation: landbouwer. Note re Cornelis: in 1813: getrouwd, 1 kind.
4 Adriaan de Waal, born on 22-08-1766 in Geersdijk (Wissenkerke). Occupation: dagloner. Note re Adriaan: moeder vermeld als Neeltje Boot.
IX-r Joris Maartens Boot, son of Maarten Cornelisz Boot(h) and Bastiana Polderdijk. Note re Joris Maartens: getrouwd.
Child of Joris Maartens out of an unknown relation:
1 Maarten Boot.
IX-s Marinus Maartens Boot is born before 1738 in Wissenkerke, son of Maarten Cornelisz Boot(h) and Bastiana Polderdijk. Marinus Maartens is deceased on 14-08-1775 in Kampens Nieuwland, at least 37 years old. Occupation: landbouwer. Religion: belijdenis in 1758 in Wissenkerke. Marinus Maartens married with Helena Marinusse (Lena) Hoogerheijde. The religious wedding was celebrated before 1765. Helena Marinusse is born about 1735 in 's-Gravenhoek, daughter of Marinus Marinusz Hoogerheijde (Hoogeheide) and Pieternella Jacobse Polderdijk. She was baptized on 29-01-1736 in Colijnsplaat. Helena Marinusse is deceased on 21-10-1811 in Wissenkerke, about 76 years old.
Children of Marinus Maartens and Lena:
1 Maarten Boot.
2 Pieternella Marinusse Boot, born on 10-02-1765 in Wissenkerke. Follow X-n.
IX-t Jacob Cornelisse Boot is born about 1735 in Wissenkerke, son of Cornelis Jacobse Boot and Josina Derthoge. Jacob Cornelisse is deceased on 10-06-1797, about 62 years old. Jacob Cornelisse married with Tannetje Merison. Tannetje is deceased before 1798. Note re Tannetje: dochter van Adriaan Merison en Elisabeth Kervinck; of dochter of zuster van Marinus Merison en Maria Crijns de Wit.
Children of Jacob Cornelisse and Tannetje:
1 Cornelis Jacobse Boot, born on 22-09-1759 in Kampens Nieuwland. Follow X-o.
2 Marinus Jacobse Boot, born on 04-08-1774 in Geersdijk (Wissenkerke) [source: ZA]. Follow X-p.
IX-u Barbara Cornelisse Boot is born about 1743, daughter of [waarschijnlijk] Cornelis Jacobse Boot and [waarschijnlijk] Josina Derthoge. Barbara Cornelisse is deceased on 28-01-1811 in Geersdijk (Wissenkerke), about 68 years old. Registration [source: ZA akte 3]. Barbara Cornelisse married with Adriaan (de) Ruster. He is a son of [waarschijnlijk] Jacob de Ruyser and [waarschijnlijk] Catharina (Caatie) Boot. Adriaan is deceased before 1811.
Children of Barbara Cornelisse and Adriaan:
1 Jozina Ruster, born about 1765 in Wissenkerke. Follow X-k.
2 Jacob Ruster, born on 17-01-1769 in Wissenkerke. Occupation: dagloner. Note re Jacob: inwoner in 1813 Wissenkerke en Geersdijk Burgerlijke staat: Weduwnaar Aantal kinderen: 1.
IX-v Johanna Adriaans Boodt, daughter of Adriaen Janse Boot and Neeltje van der Putte. Johanna Adriaans is deceased before 17-01-1781 in Wissenkerke. Johanna Adriaans married with Marinus Pz Koole. Marinus Koole, weduwnaar van Johanna Adriaans Boot, nagelaten 3 kinderen, Pieter 9 jaar, Neeltje 8 jaar en Adriaan 3 jaar, als voogd aangesteld Samson Boot te Wissenkerke. [weesakte Wissenkerke van 17-01-1781].
Children of Johanna Adriaans and Marinus Pz:
1 Pieter Marinusse Koole, born on 20-04-1772 in Wissenkerke. Note re Pieter Marinusse: getrouwd, 5 kinderen.
2 Neeltje Marinusse Koole, born about 1773.
3 Adriaan Marinusse Koole, born on 12-07-1776 in Wissenkerke. Occupation: landbouwersknecht. Note re Adriaan Marinusse: getrouwd, 5 kinderen.
IX-w Cornelis Adriaanse Boot is born about 1731 in Wissenkerke, son of Adriaen Janse Boot and Neeltje van der Putte. Cornelis Adriaanse is deceased on 08-03-1786 in Wissenkerke, about 55 years old. Note re the death of Cornelis Adriaanse: Overleden tussen 29-12-1770 en 08-03-1786?. Religion: op 12-03-1759 als lidmaat aangenomen in Wissenkerke. Note re Cornelis Adriaanse:
Hij wordt ook wel als Cornelis Adriaans Janse Boot vermeld, omdat er in dezelfde tijd nog een Cornelis Adriaans Boot in Wissenkerke woonde.
In 1759 kocht hij van zijn vader Adriaan Janse Boot een huis te Wissenkerke en Geersdijk voor £ 88:0:0.
Bron: Archief Rekenkamer van Zeeland D 71321.
In 1760 kocht hij van Pieter jr Clement een huis te Wissenkerke en Geersdijk voor £ 59:0:0.
Bron: Archief Rekenkamer van Zeeland D 71331.
In 1762 kocht hij een huis te Wissenkerke en Geersdijk.
Bron: Archief Rekenkamer van Zeeland D 71351.
Op 20-12-1770 liet hij te Wissenkerke zijn testament maken, gezond van verstand en memorie.
Weesakte van 06-03-1779 in Wissenkerke: Cornelis Adriaanse Boot, weduwnaar van Elisabeth Verhoef, kind Josina Verhoef, voogd oom Marijnis Verhoef.
Cornelis Adriaanse:
(1) married with Lijntje de Koeijer. The religious wedding was celebrated on 12-05-1755. Lijntje is born about 1734 in Colijnsplaat, daughter of Jan de Koeijer and Lena Boots. Lijntje is deceased before 07-09-1782, at the most 48 years old. Note re Lijntje: ook Lientje, Leuntje Koeijers.
(2) married, at least 25 years old, after 1756 with Suzanna de Smit. She is a daughter of Adriaan Gerardse de Smit and Jannetje Pieters van der Lisse. She was baptized on 01-07-1736 in Colijnsplaat. Suzanna is deceased after 20-12-1770 in Wissenkerke. Note re Suzanna: haar testament verleden te Wissenkerke woonachtig: ziekelijk te bed liggende doch met haar verstand en memorie.
(3) married, at least 39 years old, after 1770 with Maria Hoogerheide. She is a daughter of Marinus Marinusz Hoogerheijde (Hoogeheide) and Pieternella Jacobse Polderdijk. Maria is deceased before 1813. Note re Maria: weduwe van Pieter Noordhoek.
Children of Cornelis Adriaanse and Lijntje:
1 Neeltje Boot, born on 20-03-1756 in Geersdijk (Wissenkerke). Follow X-q.
2 Lena Cornelisse Boot. Follow X-r.
3 Adriaan Cornelisse Boot, born on 01-09-1758 in Wissenkerke. Follow X-s.
4 Johanna Cornelisse (Janna) Boot, born about 1765 in Wissenkerke. Follow X-t.
5 Johannes Cornelisse (Janus) Boot, born on 08-09-1767 in Wissenkerke [source: lds]. Follow X-u.
6 Willemijntje Cornelisse Boot, born on 16-09-1772 in Wissenkerke. Follow X-z.
Children of Cornelis Adriaanse and Suzanna:
1 Cornelis Boot, born about 1769 in Wissenkerke. Follow X-v.
2 Geerard Cornelisse Boot. Follow X-w.
3 Adriaan Cornelisz Boot, born about 1771 in Wissenkerke. Follow X-x.
4 Cornelia Cornelisse Boot, born about 1772 in Wissenkerke. Follow X-y.
Child of Cornelis Adriaanse and Maria:
1 Johannis Boot, born in 04-1782 in Wissenkerke. Johannis is deceased on 26-06-1814 in Wissenkerke, 32 years old. Registration [source: akte 35]. Address: (in 1813 inwoner van Kortgene). Occupation: landbouwersknecht, boerenknecht, arbeider.
IX-x Aagata Adriaans (Aagtje) Boot is born about 1742 in Wissenkerke, daughter of Adriaen Janse Boot and Neeltje van der Putte. She was baptized in Wissenkerke. Aagata Adriaans is deceased on 10-08-1817 in Wissenkerke, about 75 years old. Registration [akte 73]. Occupation: arbeidster. Religion: belijdenis 02-03-1763 in Wissenkerke. Note re Aagtje: ook Agatha. Aagtje married in Wissenkerke with Christiaan Schrier. Christiaan is born in 1737 in Kats. He was baptized on 02-02-1738 in Kats. Christiaan is deceased in 1793 in Wissenkerke, 56 years old. Note re Christiaan: zoon van Janus Christiaanz Schrier (1718-1758) en Pieternella Bouman.
Children of Aagtje and Christiaan:
1 Pieternella Schrier, born in 1762.
2 Neeltje Schrier, born in 1763.
3 Johanna Schrier, born in 1765. Johanna is deceased in 1817, 52 years old.
4 Adriaan Schrier, born in 1767.
5 Janis Schrier, born in 1768.
6 Pieternella Schrier, born in 1770.
7 Neeltje Schrier, born in 1773.
8 Adriaan Schrier, born in 1775. Adriaan is deceased in 1808, 33 years old.
9 Janus Schrier, born on 08-03-1776 in Wissenkerke. Follow X-aa.
IX-y Samson Adriaens Boot (Boodt) is born before 1748 in Wissenkerke, son of Adriaen Janse Boot and Neeltje van der Putte. ouders vermeld als Adriaan Janse Boot en Neeltje van der Putte in de kwartierstaat Huissoon. Occupation: landbouwer. Note re Samson Adriaens: ook Samuel Samsons erven zijn Lena Boot, Neeltje Boot, Marinus Boot en Janis Boot [Cohier Noord-Beveland 1793]. Samson Adriaens married, at least 22 years old, about 1770 with Dina Olivierse, about 13 years old. getrouwd tussen 10-04-1768 en 03-01-1772. Dina is born about 1757. Note re Dina: dochter van Leendert Olivierse en Clasina de Vos.
Children of Samson Adriaens and Dina:
1 Neeltje Boot, born in Wissenkerke.
2 Janus Boot, born in Wissenkerke.
3 Lena Boot, born about 1771 in Wissenkerke. Follow X-ab.
4 Marinus Boot, born in 1775 in Wissenkerke. Marinus is deceased on 04-09-1829 in Wissenkerke, 54 years old. Registration [source: akte 70].
5 Leendert Samsomse Boot. Follow X-ac.
6 Samson Boot, born about 1783 in Wissenkerke. Follow X-ad.
7 Marinus Boodt (Boot), born about 1785 in Zierikzee. Follow X-ae.
IX-z Cornelia Aalbrechtse Boot is born on 09-10-1734 in Haamstede, daughter of Aelbregt (Aalbrecht) Leendertse Boot (Bood(t)) and Adriaentje Cornelisse Krommenboom. She was baptized on 10-10-1734 in Haamstede [source: DTB 219]. Doopgetuige: Maria Cornelisse Krommenboom, vrouw van Bartel Jansz van der Weide. Cornelia Aalbrechtse married with Stoffel Cornelisz Kister, after publication of the bans on 19-08-1757 in Haamstede. The religious wedding was celebrated on 07-09-1757 in Haamstede. Stoffel Cornelisz is born in Kerkwerve. Note re Stoffel Cornelisz: ook Kitsar of Koster, zoon van Cornelis Kisser. De naam "Kister" kwam toentertijd tamelijk veel voor onder Kerkwerve en ten zuiden van de boerderij "Het Pikgat" bestaat nog steeds de "Kistersinlaag".
Children of Cornelia Aalbrechtse and Stoffel Cornelisz:
1 Aalbrecht Kister, born on 13-05-1759 in Haamstede. He was baptized on 13-05-1759 in Haamstede [source: DTB 219]. Doopgetuigen: Tona Lievense Blom, huisvrouw van Bartel van der Velde, Janna Lievense Blom. Note re Aalbrecht: tweeling.
2 Cornelis Kister, born on 13-05-1759 in Haamstede. He was baptized on 13-05-1759 in Haamstede [source: DTB 219]. Doopgetuigen: Tona Lievense Blom, huisvrouw van Bartel van der Velde, Janna Lievense Blom. Note re Cornelis: tweeling.
3 Adriaentje Kister, born on 20-07-1761 in Haamstede. She was baptized on 26-07-1761 in Haamstede [source: DTB 219]. Doopgetuige: Adriaantje Crommeboom.
4 Grietje Kister, born on 20-05-1764 in Haamstede. She was baptized on 27-05-1764 in Haamstede [source: DTB 219]. Doopgetuige: Stoffelina Cornelisse Kister.
5 Grietje Kister, born on 26-06-1765 in Haamstede. Follow X-af.
6 Aaltje Kister, born on 07-10-1768 in Haamstede. She was baptized on 09-10-1768 in Haamstede [source: DTB 220]. Doopgetuige: Lena Aelbrechtse Boot.
7 Cornelis Kister, born on 05-10-1771 in Haamstede. He was baptized on 06-10-1771 in Haamstede [source: DTB 220]. Doopgetuige: Maria Centse Kooijman.
8 Cornelis Kister, born on 04-11-1775 in Haamstede. He was baptized on 12-11-1775 in Haamstede [source: DTB 220].
IX-aa Cornelis Aalbrechtse Boot (Bood(t)) is born on 04-07-1737 in Haamstede, son of Aelbregt (Aalbrecht) Leendertse Boot (Bood(t)) and Adriaentje Cornelisse Krommenboom. He was baptized on 07-07-1737 in Haamstede. Doopgetuige: Maria Cornelisse Krommenboom, vrouw van Bartel Jansz van der Weide. Cornelis Aalbrechtse is deceased on 22-01-1802 in Burgh, 64 years old. Occupation: dagloner, landman. Cornelis Aalbrechtse:
(1) married with Maria Centedr Kooijman, after publication of the bans on 11-06-1762 in Burgh. The religious wedding was celebrated on 13-07-1762 in Burgh. She is a daughter of Cente Jacobsz Coijman (Kooijman) and Lijsbeth Lodewijkse. She was baptized on 30-05-1734 in Burgh. Doopgetuige: Grietje Jacobse Coijman. Maria Centedr is deceased in 1777 in Burgh.
(2) married with Tona Dirksdr Beuns, after publication of the bans on 17-09-1779 in Burgh [source: atlantis RBS inv.nr. 125].
"Voor eenigen tijd gewoond hebbende onder Haamstede. Attestatie gegeven naar Burgh"
1779 den 17 September zijn in wettigen ondertrouw opgenomen Kornelis Aalbregtze Boot weduwenaar van Maria Kooyman met Tona Beuns j[onge]d[ochter] geboren onder Burgt beyde daar wonende.
Tona Dirksdr is born on 01-03-1759 in Burgh, daughter of Dirk Izaksz Beuns and Krina Tonisse Montaan. She was baptized on 04-03-1759 in Burgh [source: atlantis RBS inv.nr. 124]. Doopgetuige: Tona Paulusse Krijgsman. Tona Dirksdr is deceased on 07-11-1797 in Burgh, 38 years old. Address: (woonde in 1779 onder Burgh en in 1783 in Burgh). Occupation: dagloonster. Note re Tona Dirksdr: ook Antoinette Dirkse Buijns (Buise, Bui(n)s, Buijze).
Children of Cornelis Aalbrechtse and Maria Centedr:
1 Adriana Boot (Boodt), born on 07-12-1762 in Haamstede. She was baptized on 08-12-1762 in Haamstede. Doopgetuige: Lena Aelbrechtse Boot. Adriana is deceased before 1777, at the most 15 years old.
2 Cente Cornelisz Boot (Boodt), born on 10-12-1763 in Haamstede. Follow X-ag.
3 Aalbrecht Cornelisz Boot, born on 09-07-1770 in Burgh. Follow X-ah.
4 Lijsebeth Boot. She was baptized on 02-05-1773 in Burgh [source: DTB 124]. Doopgetuige: Adriaantje (Adriana) Kooyman.
5 Adriana Boot (Boodt). Follow X-ai.
Children of Cornelis Aalbrechtse and Tona Dirksdr:
1 Dirk Boot. He was baptized on 13-02-1780 in Burgh [source: atlantis RBS inv.nr. 124]. Dirk is deceased before 1781 in Burgh.
2 Dirk Cornelisz Boot (Boodt). Follow X-aj.
3 Bartel Cornelisz Boot, born on 07-09-1783 in Burgh. Follow X-ak.
4 Krijn Cornelisz Bood. Follow X-al.
5 Krijna Boot, born on 04-03-1789 in Burgh. She was baptized on 15-03-1789 in Burgh [source: atlantis RBS inv.nr. 125]. Doopgetuige: Neeltje Simonse van Westen.
IX-ab Lena Aalbrechtse Boot is born on 24-04-1740 in Haamstede, daughter of Aelbregt (Aalbrecht) Leendertse Boot (Bood(t)) and Adriaentje Cornelisse Krommenboom. She was baptized on 01-05-1740 in Haamstede [source: DTB 219]. Doopgetuige: Elisabeth Simonse Kok. Lena Aalbrechtse is deceased on 01-01-1809 in Haamstede, 68 years old. Registration on 01-01-1809 [source: DTB 223a]. Address: (op 15-04-1797 inwoner van Haamstede). Occupation: arbeidster. Lena Aalbrechtse married, 25 years old, on 25-10-1765 in Haamstede with Pieter Maartensz Vis, 33 years old, after publication of the bans on 03-10-1765 in Haamstede [source: ZA Trouwgeld Zeeuwse Eilanden 1763-1805]. Pieter Maartensz is born on 22-01-1732 in Haamstede. He was baptized on 27-01-1732 in Haamstede. Doopgetuige: Cornelia Pieters, vrouw van Lieven Visch. Pieter Maartensz is deceased after 1775, at least 43 years old. Note re Pieter Maartensz: zoon van Maarten Visch (ca 1701) en Marietje Pieters Rodoe (Rodou, Redou).
Children of Lena Aalbrechtse and Pieter Maartensz:
1 Maria Vis, born on 12-05-1766 in Haamstede. Follow X-am.
2 Adriana Vis, born on 10-12-1768 in Haamstede. Follow X-an.
3 Pieternella Vis, born on 21-08-1774 in Haamstede. She was baptized on 28-08-1774 in Haamstede [source: DTB 220]. Doopgetuige: Pieternella Maartense Vis.
IX-ac Bartel Aalbrechtse Boot (Bood) is born on 03-06-1743 in Haamstede, son of Aelbregt (Aalbrecht) Leendertse Boot (Bood(t)) and Adriaentje Cornelisse Krommenboom. He was baptized on 09-06-1743 in Haamstede [source: DTB 219]. Doopgetuige: Maria Cornelisse Krommenboom, vrouw van Bartel Jansz van der Weide. Bartel Aalbrechtse is deceased before 1780, at the most 37 years old. Address: 1768 Haamstede (woonde op de Oudendijk). Bartel Aalbrechtse married with Janna (Joanna) Cornelisse Beije, after publication of the bans on 13-02-1765 in Haamstede [source: ZA Trouwgeld Zeeuwse Eilanden 1763-1805]. The religious wedding was celebrated on 06-03-1766 in Haamstede. Janna (Joanna) Cornelisse is born on 13-03-1745 in Haamstede. She was baptized on 14-03-1745 in Haamstede. Doopgetuige: Janna de Glopper, vrouw van Leendert de Oude. Janna (Joanna) Cornelisse is deceased on 22-06-1807 in Haamstede, 62 years old. Note re Janna (Joanna) Cornelisse: dochter van Cornelis Adriaansz Beije en Maatje Leendertse de Oude dochter van Cornelis Jansz Beije en Lena Cornelisse Quant?.
Children of Bartel Aalbrechtse and Janna (Joanna) Cornelisse:
1 Adriaantje (Adriana) Bartelse Boot, born on 16-12-1766 in Haamstede. Follow X-ao.
2 Maatje Bartelse Boot, born on 05-03-1768 in Haamstede. Follow X-ap.
3 Tona Bartelse Boot, born on 27-03-1772 in Haamstede. She was baptized on 29-03-1772 in Haamstede [source: DTB 220]. Doopgetuige: Tona Blom.
X-a Jacomijntje Leendertse Boot is born in Noordwelle, daughter of Leendert Boot (Boodt). Note re Jacomijntje Leendertse: ook Jacomijna. Jacomijntje Leendertse married with Jan Janse Hoogenboom. The religious wedding was celebrated on 01-05-1749 in Serooskerke, Schouwen. Jan Janse is born in Ellemeet.
Children of Jacomijntje Leendertse and Jan Janse:
1 Grietje Hoogenboom, born about 1756 in Serooskerke, Schouwen. Follow XI-a.
2 Maria Hoogenboom, born about 1768. Follow XI-b.
X-b Arijana (Ariaantje) Heyndricksdr Boot is born about 1733 in Kerkwerve, daughter of Hend(e)rick (Heyndrick) Willemse (Wolfertse) Boot (Boodt) and Leena Adriaense Kister(s). Address: Nieuwerkerke (Schouwen). Religion: in 1766 lidmaat te Noordwelle. Note re Arijana (Ariaantje) Heyndricksdr: ook Boots. Arijana (Ariaantje) Heyndricksdr:
(1) married, about 25 years old, on 14-04-1758 in Kerkwerve with Jan Gerritse Valkenburg, after publication of the bans the same date in Kerkwerve. Jan Gerritse is born in Serooskerke, Schouwen. Jan Gerritse is deceased before 1765. Address: Nieuwerkerke (Schouwen).
(2) married, about 32 years old, on 23-04-1765 in Noordwelle with Herman Padmoes, after publication of the bans on 22-03-1765 in Kerkwerve [source: ZA Trouwgeld Zeeuwse Eilanden 1763-1805]. ook ondertrouwd op 29-03-1765 in Serooskerke, Schouwen. Herman is deceased before 07-10-1779. Note re the death of Herman: RAZE 5123 nr 515 dd 07-10-1779. Address: Noordwelle. Note re Herman: weduwnaar van Maria van der Zande.
Children of Arijana (Ariaantje) Heyndricksdr and Herman:
1 Andries Padmoes, born on 26-01-1766 in Renesse. He was baptized on 02-02-1766 in Renesse. Doopgetuige: Jacomijntje Imansdr Bakker.
2 Leendert Padmoes, born on 19-08-1767 in Renesse. He was baptized on 23-08-1767 in Renesse. Doopgetuige: Elisabeth Hendrikse Boot.
3 Maarten Padmoes, born on 06-03-1769 in Renesse. He was baptized on 12-03-1769 in Renesse. Doopgetuige: Jacomijntje Imansdr Bakker.
4 Lena Padmoes, born on 03-04-1771 in Renesse. She was baptized on 07-04-1771 in Renesse. Doopgetuige: Janna Hendriks Boot.
X-c Janna Heyndricksdr Boot is born about 1734 in Zuidland, Schouwen, daughter of Hend(e)rick (Heyndrick) Willemse (Wolfertse) Boot (Boodt) and Leena Adriaense Kister(s). Address: (woonde in 1764 in Noordwelle, attestatie op 17-05-1764 naar Haamstede). Janna Heyndricksdr married, about 30 years old, on 17-05-1764 in Renesse with Johannis (Janus) Lievense, 23 years old, after publication of the bans on 19-04-1764 in Welland [source: ZA Trouwgeld Zeeuwse Eilanden 1763-1805]. Johannis is born on 02-05-1741 in Haamstede. He was baptized on 07-05-1741 in Haamstede. Doopgetuige: Krina Marinusse de Oude, vrouw van Willem Beije. Address: Haamstede. Note re Janus: zoon van Lieven Gillisse en Maria Marinusse IJserman.
Children of Janna Heyndricksdr and Janus:
1 Maria Lievense, born on 15-03-1765 in Haamstede. She was baptized on 24-03-1765 in Haamstede [source: DTB 220]. Doopgetuige: Lydia Krijnse.
2 Lieven Lievensze, born on 01-06-1767 in Haamstede. He was baptized on 07-06-1767 in Haamstede [source: DTB 220]. Doopgetuige: Geertruydt Dignisse, huisvrouw van Lieven Jilliszn (ouders van Johannes Lievenszn?).
3 Lena Lievense, born on 14-12-1768 in Haamstede. She was baptized on 18-12-1768 in Haamstede [source: DTB 220]. Doopgetuige: Elisabeth Hendrikse Boot.
4 Lieven Lievensze, born on 20-03-1771 in Haamstede. He was baptized on 28-03-1771 in Haamstede [source: DTB 220]. Doopgetuige: Anna Pietersen Moenzaad.
5 Leenderd Lievense Boot, born on 05-04-1775 in Haamstede. Follow XI-c.
X-d Elisabeth Heyndricksdr Boot is born in Rengerskerke, daughter of Hend(e)rick (Heyndrick) Willemse (Wolfertse) Boot (Boodt) and Leena Adriaense Kister(s). She was baptized on 01-09-1737 in Serooskerke, Schouwen [source: DV 33]. Doopgetuige: Lijsbeth Boot. Elisabeth Heyndricksdr is deceased on 01-10-1812 in Serooskerke, Schouwen. Registration [akte 8]. She was buried on 11-10-1812 in Serooskerke, Schouwen [source: Register permissie begraven Serooskerke 1806-1813]. Note re Elisabeth Heyndricksdr: ook Lijsbeth, Lijsebet, Bood, Boodt. Elisabeth Heyndricksdr married with Jakob (Jacob) Cornelisse Kosten(se). The religious wedding was celebrated about 1762 in Serooskerke, Schouwen [source: trouwboek verloren gegaan]. He is a son of Cornelis Maartense (Meertens) Costense and Maria Cornelisse de Glopper. He was baptized on 27-03-1740 in Serooskerke, Schouwen. Jakob (Jacob) Cornelisse is deceased on 15-04-1817 in Serooskerke, Schouwen. Registration [source: ZA akte 2].
Children of Elisabeth Heyndricksdr and Jakob (Jacob) Cornelisse:
1 Cornelis Jacobse Kosten. Follow XI-d.
2 Leendert Kosten, born about 1765 in Serooskerke, Schouwen. Follow XI-e.
3 Cornelia Kosten. She was baptized on 31-07-1768 in Serooskerke, Schouwen [source: DV 34].
4 Marinus Kosten, born in 1770 in Serooskerke, Schouwen. Follow XI-f.
5 Maria Kosten. She was baptized on 21-03-1773 in Serooskerke, Schouwen [source: DV 34].
6 Jan Kosten, born on 11-09-1776 in Serooskerke, Schouwen. Follow XI-g.
7 Johannis Kosten, born on 06-03-1779 in Serooskerke, Schouwen. Follow XI-h.
8 Johanna Kosten. She was baptized on 27-02-1780 in Serooskerke, Schouwen [source: DV 34].
X-e Pieter Hendrikse Boot (Boodt) is born in Zuidland, Schouwen, son of Hend(e)rick (Heyndrick) Willemse (Wolfertse) Boot (Boodt) and Leena Adriaense Kister(s). He was baptized on 11-10-1739 in Serooskerke, Schouwen [source: ZA Verzameling Moermond 128-kwartieren]. Oude Zuidland, Zeeland. Pieter Hendrikse is deceased on 08-02-1813 in Kerkwerve. Registration [source: ZA akte 5]. Occupation: from 1777 through 1803 schepen van Rengerskerke en Zuidland (Schouwen). Pieter Hendrikse married with Maatje Jacobse Hanse (Hans(s)en). The religious wedding was celebrated on 04-02-1760 in Serooskerke, Schouwen. Maatje Jacobse is born in Duivendijke, daughter of Jacob Maartense Hanse and Grietje Laurusse Doezelaar. She was baptized on 11-07-1734 in Serooskerke, Schouwen. gedoopt op zondag 21-10-1736 in Duivendijke?. Address: through 04-02-1760 Zuidland, Schouwen.
RAZE 5095 dd 13-01-1785: genoemd in de boedel van Johannis Janse en Cornelia Janse;
RAZE 5083 dd 06-04-1786: kocht van zijn broer Leendert, zijn zusters Adrijaantje en Jannetje, zijn zwager Jacob Cornelisz Kosten een hofstede bestaande uit huis, schuur, wagenhuis en in totaal 28 gemeten, 28 roeden vrij moeren en 252 roeden schatbaar land, waar het huis in staat, gelegen onder Zuidland in het 2e bevang voor £ 200;
RAZE 5090 dd 06-04-1786: kocht van de erfgenamen van zijn vader hun portie in een huis voor £ 160 Vlaams;
deze onroerende goederen kwamen uit de nalatenschap van zijn vader en bleven lange tijd in het bezit van de familie;
RAZE 5092 dd 22-06-1786: vermeld als voogd van de kinderen van Maarten Adriaanse Hanse, zijn weduwe Jacomijntje Cornelisse Wolfertse maakte de boedelinventaris op. Er waren 4 kinderen. Het batig saldo der nalatenschap was £ 2.0.7Ĺ Vlaams, waarvan voor elk kind £ 0.8.10 bestemd was;
RAZE 5083 dd 09-12-1809: verkocht aan zijn schoondochter Neeltje Gertse Zwager een huis no 16 met 28 gemeten 28 roede moerland en 252 roeden schatbaar daar het huis op staat in Zuidland, Schouwen, voor 1000 gulden.
Children of Pieter Hendrikse and Maatje Jacobse:
1 Leena Pieterse Boot, born in Zuidland, Schouwen. Follow XI-i.
2 Jakob Pieterse Boot, born in Zuidland, Schouwen. Follow XI-j.
3 Willem Pieterse Boot. He was baptized on 06-02-1763 in Serooskerke, Schouwen.
4 Grietje Pieterse Boot (Boodt), born in Rengerskerke. Follow XI-k.
5 Pieter Pieterse Boot (Bood(t)), born in Rengerskerke. Follow XI-l.
6 Maarten Pieterse Boot (Bood). He was baptized on 20-11-1768 in Serooskerke, Schouwen. Maarten Pieterse is deceased about 1805. Address: (op 23-03-1797 inwoner van Rengerskerke). Occupation: onderwijzer te Nieuwerkerke. Note re Maarten Pieterse: RAZE 5044 dd 16-05-1804: kocht een huis op het dorp bij de molen; RAZE 5044 dd 31-12-1805: na zijn overlijden verkochten zijn broers Jan en Pieter als mede-erfgenamen het huis.
7 Marinus (Marijnis) Pieterse Boot (Boodt), born in Rengerskerke. Follow XI-m.
8 Jan Pieterse Boot (Boodt), born in Zuidland, Schouwen. Follow XI-n.
X-f Leendert Hendrikse Boot (Boodt) is born on 08-01-1743 in Rengerskerke, son of Hend(e)rick (Heyndrick) Willemse (Wolfertse) Boot (Boodt) and Leena Adriaense Kister(s). He was baptized on 13-01-1743 in Serooskerke, Schouwen. Doopgetuige: Elisabet Boot. Leendert Hendrikse is deceased on 08-03-1827 in Duivendijke, 84 years old. Registration [source: ZA akte 7]. Address: Kerkwerve. Occupation: landbouwer, melkboer (1797) (onder Zuidland, Schouwen, vanaf 1758 Duivendijke). Leendert Hendrikse married, 27 years old, on 26-10-1770 in Kerkwerve with Janna (Johanna) Jacobse Hanse, after publication of the bans on 25-10-1770 in Kerkwerve [source: ZA Trouwgeld Zeeuwse Eilanden 1763-1805]. Janna (Johanna) Jacobse is born in Duivendijke, daughter of Jacob Maartense Hanse and Grietje Laurusse Doezelaar. She was baptized on 15-03-1733 in Serooskerke, Schouwen. Janna (Johanna) Jacobse is deceased on 04-09-1817 in Zierikzee. Registration [source: ZA akte 129]. Note re Janna (Johanna) Jacobse: weduwe van Pieter Jansz de Bruine, ondertrouwd op 25-01-1754 en getrouwd op 23-02-1754 in Elkerzee.
Children of Leendert Hendrikse and Janna (Johanna) Jacobse:
1 Lena Leendertse Boot. She was baptized on 17-08-1771 in Serooskerke, Schouwen.
2 Jan Leendertse Boot (Bood), born in Duivendijke. Follow XI-o.
3 Lijsbeth Leendertse Boot, born in Duivendijke. Follow XI-p.
X-g Pieternella Flipse is born on 10-05-1746 in Wissenkerke, daughter of Flip Imanse and Pieternella de Ridder. She was baptized on 27-11-1746 in Colijnsplaat. Pieternella is deceased on 10-02-1826 at 04:00 in Wissenkerke, 79 years old. Address: (woonde in Kats, Colijnsplaat, Kortgene, Wissenkerke). Note re Pieternella:
liet op 08-07-1771 te Wissenkerke haar testament maken, woonachtig onder Kats, "gesond naar den lichame, gaande en staande, haar verstand en memorie volkomen machtig en gebruikende";
getrouwd (2) 25-12-1775 te Kats met Adriaan Cornelis de Vos, geboren op 13-05-1749 te Wissenkerke, gedoopt op 18-05-1749 te Wissenkerke, overleden op 24-05-1799 te Kats, zoon van Cornelis de Vos en Martha van Haver;
getrouwd (3) 24-09-1803 te Kats met Adriaan Korre, geboren te Colijnsplaat, gedoopt op 03-05-1744 te Colijnsplaat, overleden op 08-08-1813 te Kats, weduwnaar van Janna Adriaans Slimme.
Pieternella married, 21 years old, on 06-12-1767 in Kats with Adriaan van Goudswaard, about 27 years old. Adriaan is born about 1740 in Kats, son of Marinus van Goudswaard and Jacoba de Boo. Adriaan is deceased after 05-04-1772 in Kats, at least 32 years old. Note re Adriaan: liet op 08-07-1771 in Wissenkerke zijn testament maken, woonde onder Kats, "gesond van de lichame, zijn verstand en memorie volkomen machtig en gebruikende".
Children of Pieternella and Adriaan:
1 Philippus (Flip) Goudswaard, born on 08-03-1769 in Kats. Follow XI-q.
2 Marinus van Goudswaard, born on 04-05-1770 in Kats. Follow XI-r.
3 Pieter van Goudswaard, born on 24-05-1771 in Kats. Occupation: dagloner. Note re Pieter: getrouwd, 3 kinderen.
X-h Adriana Flipse is born on 01-12-1747 in Colijnsplaat, daughter of Flip Imanse and Pieternella de Ridder. She was baptized on 03-12-1747 in Colijnsplaat. Adriana is deceased on 20-01-1816 at 14:00 in Kampens Nieuwland, 68 years old. Address: (op 27-03-1768 van Colijnsplaat naar Wissenkerke, in 1815 onder Campensnieuwland). Adriana married, about 22 years old, about 1769 with Wouter Olivier. He is a son of Leendert Olivier(se) and Clasina de Vos. He was baptized on 25-02-1742 in Wissenkerke. He was buried on 14-10-1805 in Wissenkerke.
Child of Adriana and Wouter:
1 Wouter Olivier, born in 1782 in Wissenkerke. Follow XI-s.
X-i Cornelis van der Klooster is born on 31-08-1774 in Sint Annaland, son of Jan van der Klooster and Geertrui(jd) Koster. He was baptized on 04-09-1774 in Sint Annaland. Doopgetuigen: Andries van der Klooster, Pieternella Kas. Cornelis is deceased on 29-07-1851 in Sint Annaland, 76 years old. Registration on 30-07-1851 [source: ZA akte 41]. Occupation: schipper. Note re Cornelis: ook Kornelis. Cornelis married with Janna van Dongen, after publication of the bans on 21-04-1797 in Sint Annaland. Janna is born on 02-02-1773 in Sint Annaland, daughter of Adriaan van Dongen and Willemijntje Jans van den Boogert. She was baptized on 07-02-1773 in Sint Annaland. vermeld als Janna van Dommele. Janna is deceased on 01-12-1854 in Sint Annaland, 81 years old. Registration [source: ZA akte 38].
Children of Cornelis and Janna:
1 Geertruij van de(r) Klooster, born on 24-12-1797 in Sint Annaland. Follow XI-t.
2 Adriaan van der Klooster, born on 20-04-1800 in Sint Annaland. Follow XI-u.
3 Willemina van der Klooster, born on 20-02-1803 in Sint Annaland. Willemina is deceased before 02-1807, at the most 3 years old.
4 Johannes (Jan) van der Klooster, born about 1804 in Sint Annaland. Follow XI-v.
5 Willemina van der Klooster, born on 26-02-1807 in Sint Annaland.
6 Willem van der Klooster, born on 24-04-1808 in Sint Annaland. Follow XI-w.
7 Janna van der Klooster, born on 03-11-1817 in Sint Annaland. Registration [source: ZA akte 38]. moeder vermeld als Janna van Dommele. Janna is deceased on 08-05-1821 in Sint Annaland, 3 years old. Registration [source: ZA akte 18].
X-j Maria Adriana van der Klooster, daughter of Jan van der Klooster and Geertrui(jd) Koster. She was baptized on 18-02-1776 in Sint Annaland. Maria Adriana is deceased on 27-05-1841 in Sint Annaland. Registration [source: ZA akte 14]. Occupation: arbeidster. Maria Adriana married with Jan Siebes, after publication of the bans on 16-03-1797 in Sint Annaland [source: ZA Trouwgeld Zeeuwse Eilanden 1763-1805]. Jan is born about 1753 in Nispen (Roosendaal). 1758? in de huwelijksaantekening is als geboorteplaats vermeld: "Wijckel in Friesland", bij het overlijden is als geboorteplaats vermeld: "Nispen, prov. Vriesland". Jan is deceased on 03-09-1830 in Sint Annaland, about 77 years old. Registration [source: ZA akte 24]. Occupation: arbeider (1797), schipper. Note re Jan: ook Sijbes, zoon van Simon Siebens en N.N. Feij.
Children of Maria Adriana and Jan:
1 Jan Siebus, born about 1800 in Sint Annaland. Jan is deceased on 25-08-1822 in Sint Annaland, about 22 years old. Registration [source: ZA akte 29]. Occupation: schipper.
2 Antje Siebes, born about 1804 in Sint Annaland. Follow XI-x.
3 Geertrui Siebes, born about 1807 in Sint Annaland. Follow XI-y.
4 Feijtske Sijbes, born about 1810 in Sint Annaland. Follow XI-z.
5 Cornelis Siebes, born on 11-02-1813 in Sint Annaland. Follow XI-aa.
6 Maatje Siebes, born on 05-06-1816 at 13:00 in Sint Annaland. Follow XI-ab.
7 Jakob Siebes, born on 17-12-1819 in Sint Annaland. Follow XI-ac.
X-k Jozina Ruster is born about 1765 in Wissenkerke, daughter of Adriaan (de) Ruster and Barbara Cornelisse Boot. Jozina is deceased on 22-01-1840 in Colijnsplaat, about 75 years old. Registration [source: ZA akte 6]. Jozina married with Jan Vroonland.

X-l Aarnout Jacobse Boot is born on 24-10-1773 in Wissenkerke, son of Jacob Pieterse Boot and Maria van der Guchte. Aarnout Jacobse is deceased on 01-05-1839 in Colijnsplaat, 65 years old. Registration [source: ZA akte 22]. Address: (vanaf 1790 inwoner van Colijnsplaat). Occupation: dagloner, arbeider. Note re Aarnout Jacobse: ook Adriaan. Aarnout Jacobse married with Lena Pieterse Verschelling, after publication of the bans on 26-10-1794 in Colijnsplaat [source: ZA Trouwgeld Zeeuwse Eilanden 1763-1805]. Lena Pieterse is born about 1770. Lena Pieterse is deceased on 13-11-1840 in Colijnsplaat, about 70 years old. Registration [source: ZA akte 48]. Occupation: arbeidster. Note re Lena Pieterse: ook Leena Pieterze Verschelling, dochter van Pieter Verschelling en Dina Bouwman.
Child of Aarnout Jacobse and Lena Pieterse:
1 Maria Boot, born about 1799 in Colijnsplaat. Follow XI-ad.
X-m Pieter Boot is born on 28-08-1779 in Wissenkerke, son of Jacob Pieterse Boot and Maria van Nispen. Address: (in 1813 inwoner van Colijnsplaat). Occupation: dagloner. Note re Pieter: getrouwd, 3 kinderen.
Child of Pieter out of an unknown relation:
1 Jacob Boot, born in 1803 in Wissenkerke.
X-n Pieternella Marinusse Boot is born on 10-02-1765 in Wissenkerke, daughter of Marinus Maartens Boot and Helena Marinusse (Lena) Hoogerheijde. 11-06-1765?. Pieternella Marinusse is deceased on 19-02-1825 in Wissenkerke, 60 years old. Registration [source: ZA akte 6]. Occupation: dagloonster, (land)arbeidster. Pieternella Marinusse married with Pieter Leendertse de Vos. The religious wedding was celebrated on 27-06-1784 in Wissenkerke [source: ZA Verzameling De Vos]. Pieter Leendertse is born on 03-04-1764 in Wissenkerke. He was baptized on 08-04-1764 in Wissenkerke. Pieter Leendertse is deceased on 03-12-1838 in Wissenkerke, 74 years old. Occupation: dagloner, arbeider. Note re Pieter Leendertse: zoon van Leendert Cornelisse de Vos (ca 1730), getrouwd op 24-05-1761 in Kortgene met Heijndrika Hendrikse Basting (24-08-1738 Kortgene).
Children of Pieternella Marinusse and Pieter Leendertse:
1 Catharina Pieterse de Vos, born about 1785 in Kampens Nieuwland. Follow XI-ae.
2 Marinus Pieters de Vos, born on 07-06-1788 in Nieuw- en Sint Joosland. Follow XI-af.
3 Helena Pieterse (Lena) de Vos. Follow XI-ag.
X-o Cornelis Jacobse Boot is born on 22-09-1759 in Kampens Nieuwland, son of Jacob Cornelisse Boot and Tannetje Merison. Cornelis Jacobse is deceased on 14-06-1817 in Wissenkerke, 57 years old. Registration [source: ZA akte 41]. Address: (in 1813 inwoner van Geersdijk (Wissenkerke)). Occupation: dagloner, arbeider. Cornelis Jacobse married with Cornelia Wilderom. Cornelia is born about 1767 in Wissenkerke. Cornelia is deceased on 17-06-1817 in Wissenkerke, about 50 years old. Registration [source: ZA akte 42]. Occupation: arbeidster. Note re Cornelia: dochter van Pieter Wilderom en Adriana Hoogerheijde.
Child of Cornelis Jacobse and Cornelia:
1 Pieter Boot, born on 10-02-1788 in Colijnsplaat. He was baptized on 17-02-1788 in Colijnsplaat [source: ZA DTB 1747-1788 NG 5]. Doopgetuigen: Gerard Freek, Susanna Wilroms. Pieter is deceased on 04-10-1814 in Wissenkerke, 26 years old. Registration [source: ZA akte 47]. Occupation: boerenknecht.
X-p Marinus Jacobse Boot is born on 04-08-1774 in Geersdijk (Wissenkerke) [source: ZA], son of Jacob Cornelisse Boot and Tannetje Merison. Marinus Jacobse is deceased on 04-09-1829 in Wissenkerke, 55 years old. Registration [source: ZA akte 70]. Address: (in 1813 inwoner van Geersdijk (Wissenkerke)). Occupation: smidsknecht (1795), koopman (1813), (hoef)smid (1816). Marinus Jacobse married with Adriana van Halst, after publication of the bans on 03-12-1795 in Wissenkerke [source: ZA Trouwgeld Zeeuwse Eilanden 1763-1805]. Adriana is born on 28-03-1774 in Wissenkerke, daughter of Lambrecht van Halst and Santina Versluis. Adriana is deceased on 15-12-1827 at 15:00 in Wissenkerke, 53 years old. Registration [source: ZA akte 69]. Occupation: kleermakersdochter (1795).
Children of Marinus Jacobse and Adriana:
1 Jacob(us) Boot, born on 01-05-1796 in Wissenkerke. Follow XI-ah.
2 Susanna Boot, born in 1797 in Wissenkerke. Follow XI-ai.
3 Centina Boot, born about 1798 in Wissenkerke. Follow XI-aj.
4 Tannetje Boot, born on 28-12-1804 in Wissenkerke. Tannetje is deceased on 23-01-1830 in Wissenkerke, 25 years old. Registration [source: ZA akte 3]. Occupation: boerendienstmeid.
5 Jacomina Boot, born on 09-04-1813 in Wissenkerke. Registration on 10-04-1813 [source: ZA akte 21]. She was baptized on 18-04-1813 in Wissenkerke. Doopgetuigen: Machiel van Halst, Jakemina Semeyn. Jacomina is deceased on 13-06-1813 in Wissenkerke, 2 months old. Registration [source: ZA akte 26].
6 Adriana Boot, born on 08-06-1814 in Wissenkerke. Follow XI-ak.
7 Marinus Boot, born on 24-04-1816 in Wissenkerke. Registration on 25-04-1816 [source: ZA akte 27]. He was baptized on 28-04-1816 in Wissenkerke. Marinus is deceased on 09-05-1816 in Wissenkerke, 15 days old. Registration on 10-05-1816 [source: ZA akte 19].
X-q Neeltje Boot is born on 20-03-1756 in Geersdijk (Wissenkerke), daughter of Cornelis Adriaanse Boot and Lijntje de Koeijer. She was baptized on 21-03-1756 in Wissenkerke. Neeltje is deceased on 10-11-1836 in Geersdijk (Wissenkerke), 80 years old. Registration [source: ZA akte 80]. Note re the death of Neeltje: aangegeven door schoonzoon Daniel Rademaker. Occupation: arbeidster. Neeltje married, about 24 years old, about 1780 with Gerard Clement. Gerard en Neeltje komen voor op de lidmaten lijst Wissenkerke 1803 en 1808 ("buiten het dorp"). Las. 3726-33 dd. 19-03-1785: Gerard Leendertse Clement wordt voogd over de kinderen van Lijntje Koejens. He was baptized on 26-04-1757 in Geersdijk (Wissenkerke). Gerard is deceased on 11-05-1837 in Geersdijk (Wissenkerke). Registration [source: ZA akte 43]. Note re the death of Gerard: aangegeven door schoonzoon Daniel Rademaker. Occupation: dagloner, arbeider, broodbakker. Note re Gerard: ook Geerard, zoon van Leendert Clement en Francina Verburg.
Children of Neeltje and Gerard:
1 Willemina Clement. Willemina is deceased on 27-08-1820.
2 Leendert Clement, born on 08-12-1780 in Geersdijk (Wissenkerke). Follow XI-al.
3 Cornelis Gerards Clement, born on 10-11-1781 in Geersdijk (Wissenkerke). Follow XI-am.
4 Lientje Gerardse Clement, born on 11-01-1787 in Geersdijk (Wissenkerke). Follow XI-an.
5 Frans Clement, born after 1788 [source: kohier 50e penning 1793 Wissenkerke-Geersdijk].
6 Francina Clement, born after 1789 [source: kohier 50e penning 1793 Wissenkerke-Geersdijk].
X-r Lena Cornelisse Boot, daughter of Cornelis Adriaanse Boot and Lijntje de Koeijer. She was baptized on 29-08-1757 in Wissenkerke. Lena Cornelisse is deceased on 14-10-1795 in Wissenkerke. She was buried on 17-10-1795 in Wissenkerke. Occupation: dienstmeid. Religion: belijdenis in 1777 in Wissenkerke. Lena Cornelisse married with Maarten Pietersz Geelhoed. The religious wedding was celebrated on 11-11-1781 in Wissenkerke. Maarten Pietersz is born about 1754 in Wissenkerke, son of Pieter Maartensz Geelhoed and Suzanna Jacobusdr de Jonge. in de Camperlandpolder. Maarten Pietersz is deceased on 08-01-1808 in Wissenkerke, about 54 years old. He was buried on 11-01-1808 in Wissenkerke. Address: Heer Janspolder. Occupation: landman, landbouwer. Note re Maarten Pietersz: zoon van Pieter Geelhoed en Maria Hendriksdr Van Strien?.
Children of Lena Cornelisse and Maarten Pietersz:
1 Susanna Geelhoed. Follow XI-ao.
2 Leijntje Geelhoed, born on 03-01-1787 in Wissenkerke. Follow XI-ap.
3 Pieternella Geelhoed, born about 1791. Pieternella is deceased on 12-09-1836 in Colijnsplaat, about 45 years old. Registration [source: ZA akte 37]. Occupation: dienstmeid.
X-s Adriaan Cornelisse Boot is born on 01-09-1758 in Wissenkerke, son of Cornelis Adriaanse Boot and Lijntje de Koeijer. He was baptized on 23-09-1758 in Wissenkerke. op de inwonerslijst 1813 Geerwdijk (Wissenkerke) akls geboortedatum vermeld 24-10-1773. Adriaan Cornelisse is deceased on 14-03-1832 in Wissenkerke, 73 years old. Registration [source: ZA akte 16]. Address: (in 1813 inwoner van Wissenkerke en Geersdijk). Occupation: dagloner, landman (1811), arbeider, vrachtrijder (1824). Note re Adriaan Cornelisse: moeder vermeld als Leuntje Koeijers. Adriaan Cornelisse married with Geertruid Adriaans Noordhoek, after publication of the bans on 25-04-1794 in Wissenkerke [source: ZA Trouwgeld Zeeuwse Eilanden 1763-1805]. Geertruid Adriaans is born about 1770 in Wissenkerke. Kortgene?. Geertruid Adriaans is deceased on 21-11-1837 in Wissenkerke, about 67 years old. Registration [source: ZA akte 82]. Occupation: dienstmeid, arbeidster. Note re Geertruid Adriaans: dochter van Adriaan Noordhoek.
Children of Adriaan Cornelisse and Geertruid Adriaans:
1 Leentje Adriaans Boot, born about 1793 in Wissenkerke. Follow XI-aq.
2 Adriana Boot, born about 1797 in Wissenkerke. Follow XI-ar.
3 Adriaan Boot, born on 02-03-1804 in Wissenkerke. Address: (emigreerde in 1849 naar Noord-Amerika). Occupation: landmansknecht.
4 Maria Boot, born about 1811 in Wissenkerke. Follow XI-as.
5 Willemina Boot, born on 07-11-1812 in Wissenkerke. Registration on 07-11-1812 [source: ZA akte 56]. She was baptized on 15-11-1812 in Wissenkerke. Doopgetuigen: Cornelis van der Velde, Willemijntje Boot. Willemina is deceased on 28-06-1813 in Wissenkerke, 7 months old. Registration [source: ZA akte 32]. Note re the death of Willemina: vermeld als Willemientje.
X-t Johanna Cornelisse (Janna) Boot is born about 1765 in Wissenkerke, daughter of Cornelis Adriaanse Boot and Lijntje de Koeijer. Johanna Cornelisse is deceased on 08-04-1852 in Wissenkerke, about 87 years old. Registration [source: ZA akte 39]. Occupation: arbeidster. Janna married with Adriaan Tazelaar. Adriaan is born on 04-07-1760 in Wissenkerke. Adriaan is deceased on 09-08-1829 in Wissenkerke, 69 years old. Registration [source: ZA akte 63]. Occupation: arbeider.
Child of Janna and Adriaan:
1 Catharina Tazelaar, born about 1786 in Wissenkerke. Catharina is deceased on 22-08-1816 in Wissenkerke, about 30 years old. Registration [source: ZA akte 29]. Occupation: arbeidster.
X-u Johannes Cornelisse (Janus) Boot is born on 08-09-1767 in Wissenkerke [source: lds], son of Cornelis Adriaanse Boot and Lijntje de Koeijer. Johannes Cornelisse is deceased on 11-10-1846 in Wissenkerke, 79 years old. Registration [source: ZA akte 132]. Occupation: dagloner, boerenknecht, arbeider. Note re Janus: ook Johannis. Janus married, 29 years old, on 13-11-1796 in Kortgene [source: lds] with Sara Pieterse Liefbroer, about 21 years old, after publication of the bans on 21-10-1796 in Wissenkerke [source: ZA Trouwgeld Zeeuwse Eilanden 1763-1805]. Sara Pieterse is born about 1775 in Kortgene, daughter of Pieter Johannesz Liefbroer and Jacoba Cornelisdr Koeman. mogelijk dochter van Pieter Liefbroer en Jacoba Koeman, nog niet bewezen. Sara Pieterse is deceased on 09-10-1846 in Wissenkerke, about 71 years old. Registration [source: ZA akte 130]. Occupation: dienstmeid, arbeidster.
Children of Janus and Sara Pieterse:
1 Lijntje Boot. Follow XI-at.
2 Pieter Boot. Follow XI-au.
3 Jacoba Boot. She was baptized on 17-08-1800 in Kortgene. Doopgetuige: Jacoba Koeman.
4 Cornelis Boot. He was baptized in 11-1801 in Kortgene. Doopgetuigen: Adriaan Boot, Geertrui Noordhoek. Cornelis is deceased on 21-02-1812 in Kortgene. Registration [source: ZA akte 10]. Note re the death of Cornelis: aangevers: Janus Boot, 43 jaar, vader, en Pierre Liefbroer, 74 jaar, grootvader.
5 Jacoba Boot. Follow XI-av.
6 Willemina Boot, born on 01-05-1804 in Kortgene. She was baptized on 17-05-1804 in Kortgene. Doopgetuigen: Gerard Taselaar, Willemina Boot.
7 Johannes Boot, born on 02-04-1805 in Kortgene. He was baptized on 07-04-1805 in Kortgene. Doopgetuigen: Joannes Liefbroer, Joanna Liefbroer. Johannes is deceased on 25-07-1881 in Wissenkerke, 76 years old. Registration [source: ZA akte 36]. Occupation: arbeider (dienstplichtig schutter vanaf 1831 [bron: ZA Zeeuwse Mobiele Schutterij 1830-1839]).
8 Willemina Boot, born on 04-05-1807 in Kortgene. She was baptized on 17-05-1807 in Kortgene. Doopgetuigen: Gerard Taselaar, Willemina Boot.
9 Josina Boot, born on 16-?-1808 in Kortgene. She was baptized on 18-?-1808 in Kortgene. Doopgetuigen: Aernout Rademaker, Josina Liefbroer.
10 Iman Boot, born on 10-09-1811 in Kortgene. Follow XI-aw.
11 Cornelis Boot, born on 29-08-1814 in Kortgene. Follow XI-ax.
X-v Cornelis Boot is born about 1769 in Wissenkerke, son of Cornelis Adriaanse Boot and Suzanna de Smit. 1772?. Cornelis is deceased on 13-04-1848 in Wissenkerke, about 79 years old. Registration [source: ZA akte 35]. Address: (Wissenkerke (1811), Goes (1813)). Occupation: dagloner, arbeider. Cornelis married with Magrieta de Smit, after publication of the bans on 16-08-1805 in Wissenkerke [source: ZA Trouwgeld Zeeuwse Eilanden 1763-1805]. Magrieta is born about 1766 in Wissenkerke. Magrieta is deceased on 10-01-1841 in Wissenkerke, about 75 years old. Registration [source: ZA akte 4]. Occupation: arbeidster. Note re Magrieta: ook Margaretha.

X-w Geerard Cornelisse Boot, son of Cornelis Adriaanse Boot and Suzanna de Smit. He was baptized on 24-01-1770 in Wissenkerke. 24-01-1769?. Geerard Cornelisse is deceased on 26-04-1825 in Wissenkerke. Registration [source: ZA akte 25]. Address: Geersdijk (Wissenkerke). Occupation: boerenknecht, dagloner, arbeider. Geerard Cornelisse married on 30-08-1789 in Wissenkerke with Pieternella Filius, 22 years old, after publication of the bans on 14-08-1789 in Wissenkerke [source: ZA Trouwgeld Zeeuwse Eilanden 1763-1805]. Pieternella is born on 17-04-1767 in Wissenkerke. Pieternella is deceased on 08-10-1819 in Wissenkerke, 52 years old. Registration [source: ZA akte 51]. Occupation: arbeidster. Note re Pieternella: dochter van Adriaan Filius (ca 1734 - 1817) en Jacoba Flipse (1743 - 1780).
Children of Geerard Cornelisse and Pieternella:
1 Susanna Boot, born about 1789 in Wissenkerke. Follow XI-ay.
2 Cornelis Gerardse Boot, born on 23-08-1798 in Wissenkerke. Follow XI-az.
3 Jacoba Boot, born about 1801 in Wissenkerke. Follow XI-ba.
4 Jannetje (Janna) Boot, born about 1803 in Wissenkerke. Follow XI-bb.
X-x Adriaan Cornelisz Boot is born about 1771 in Wissenkerke, son of Cornelis Adriaanse Boot and Suzanna de Smit. Adriaan Cornelisz is deceased on 12-07-1811 at 14:30 in Wissenkerke, about 40 years old. Registration [source: ZA akte 22]. Note re the death of Adriaan Cornelisz: vermeld als Adriaan Gerardse Boot. Occupation: boerenknecht, arbeider. Adriaan Cornelisz married with Elisabeth Gerardse de Smit, after publication of the bans on 16-12-1791 in Wissenkerke [source: ZA Trouwgeld Zeeuwse Eilanden 1763-1805]. Elisabeth Gerardse is born on 05-03-1772 in Wissenkerke, daughter of Gerard Gerardse de Smit and Cornelia Maartens Beveland. She was baptized on 08-03-1772 in Wissenkerke. Elisabeth Gerardse is deceased on 03-02-1861 at 04:00 in Kortgene, 88 years old. Registration [source: ZA akte 4]. Address: (woonde in 1803 in Wissenkerke, 1808 buiten Wissenkerke, 1815 Wissenkerke, 1833 Wissenkerke, 04-07-1851 vestiging in Kortgene, woonde bij haar dochter Jannetje Boot en schoonzoon Johannis Lindon, vertrok in 1855 van Kortgene naar Wissenkerke, woonde bij haar zoon Gerard Boot en schoondochter Maria Huiszoon). Occupation: dienstmeid, dagloonster, arbeidster.
Children of Adriaan Cornelisz and Elisabeth Gerardse:
1 Susanna Boot, born in 1794 in Wissenkerke. Follow XI-bc.
2 Gerard Boot, born on 22-11-1796 in Wissenkerke. Follow XI-bd.
3 Cornelia Boot, born about 1798 in Wissenkerke. Follow XI-be.
4 Jannetje Boot, born on 22-09-1802 in Wissenkerke. Follow XI-bf.
5 Adriana Boot, born about 1806 in Wissenkerke. Follow XI-bg.
6 Jasperina (Prientje) Boot, born on 06-11-1809 in Wissenkerke. Follow XI-bh.
7 Cornelis Boot, born on 18-01-1811 in Wissenkerke. Follow XI-bi.
X-y Cornelia Cornelisse Boot is born about 1772 in Wissenkerke, daughter of Cornelis Adriaanse Boot and Suzanna de Smit. Cornelia Cornelisse is deceased on 18-01-1847 in Wissenkerke, about 75 years old. Registration [source: ZA akte 5]. Occupation: arbeidster, naaister. Cornelia Cornelisse married with Jacobus van Haver, after publication of the bans on 15-04-1796 in Wissenkerke [source: ZA Trouwgeld Zeeuwse Eilanden 1763-1805]. Jacobus is born on 21-09-1774 in Wissenkerke. Jacobus is deceased on 01-02-1830 in Wissenkerke, 55 years old. Registration [source: ZA akte 4]. Occupation: arbeider. Note re Jacobus: zoon van Cornelis Cornelisse van Haver en Francina Markusse Liefbroer.
Children of Cornelia Cornelisse and Jacobus:
1 Andries van Haver, born on 14-09-1797 in Wissenkerke. Follow XI-bj.
2 Cornelis van Haver, born on 18-11-1801 in Wissenkerke. Follow XI-bk.
3 Susanna van Haver, born about 1805 in Wissenkerke. Follow XI-bl.
4 Jacobus van Haver, born on 03-03-1811 in Wissenkerke. Registration on 11-03-1811 [source: ZA akte 12]. Jacobus is deceased on 28-08-1811 in Wissenkerke, 5 months old. Registration [source: ZA akte 32].
X-z Willemijntje Cornelisse Boot is born on 16-09-1772 in Wissenkerke, daughter of Cornelis Adriaanse Boot and Lijntje de Koeijer. Willemijntje Cornelisse is deceased on 09-07-1863 in Wissenkerke, 90 years old. Registration [source: ZA akte 65]. Occupation: arbeidster. Note re Willemijntje Cornelisse: ook Willemina. Willemijntje Cornelisse:
(1) married with Gerard Hendriksz Tazelaar (Taselaer), after publication of the bans on 04-04-1794 in Wissenkerke [source: ZA Trouwgeld Zeeuwse Eilanden 1763-1805]. The religious wedding was celebrated in Wissenkerke. Gerard Hendriksz is born about 1770 in Wissenkerke, son of Hendrik Adriaans Taselaar and Bastiaantje Kramer. Colijnsplaat?. Gerard Hendriksz is deceased on 10-06-1809 in Wissenkerke, about 39 years old. Occupation: landbouwer. Note re Gerard Hendriksz: zoon van Hendrik Adriaans Taselaar en Bastiaantje Kramer.
(2) married, 37 years old, on 04-04-1810 in Wissenkerke with Cornelis van de(r) Velde, 24 years old. Cornelis is born on 06-01-1786 in Breskens. He was baptized on 15-01-1786 in Breskens. Cornelis is deceased on 04-07-1867 in Wissenkerke, 81 years old. Registration [source: ZA akte 51]. Occupation: arbeider. Note re Cornelis: zoon van Johannes van der Velde en Pieternella Geerings.
Children of Willemijntje Cornelisse and Gerard Hendriksz:
1 Bastiaantje Gerardse Tazelaar, born in 1789. Follow XI-bm.
2 Lena Gerardse Tazelaar, born about 1795 in Wissenkerke. Follow XI-bn.
3 Cornelis Tazelaar, born on 02-06-1798 in Wissenkerke. Cornelis is deceased on 23-12-1821 in Wissenkerke, 23 years old. Registration [source: ZA akte 69]. Occupation: landbouwknecht, arbeider.
4 Hendrik Tazelaar, born in 1800 in Wissenkerke.
5 Adriaan Tazelaar, born on 03-04-1802 in Wissenkerke. 21-04-1802?. Adriaan is deceased on 30-04-1837 in Wissenkerke, 35 years old. Registration [source: ZA akte 39]. Occupation: landmansknecht.
6 Leijntje Tazelaar. Follow XI-bo.
7 Gerard Tazelaar, born on 30-03-1806 in Wissenkerke. Follow XI-bp.
Children of Willemijntje Cornelisse and Cornelis:
1 Jan van de Velde, born on 31-01-1812 in Wissenkerke. Follow XI-bq.
2 Pieternella Cornelia van de Velde, born on 15-06-1813 in Wissenkerke. Registration on 15-06-1813 [source: ZA akte 31]. She was baptized on 20-06-1813 in Wissenkerke. Pieternella Cornelia is deceased on 14-07-1814 in Wissenkerke, 1 year old. Registration [source: ZA akte 37].
3 Willemina van de Velde, born on 09-05-1815 in Wissenkerke. Follow XI-br.
X-aa Janus Schrier is born on 08-03-1776 in Wissenkerke, son of Christiaan Schrier and Aagata Adriaans (Aagtje) Boot. Janus is deceased in 1853, 77 years old. Occupation: dagloner, arbeider. Janus married, 27 years old, in 1803 with Catharina Pouwer, 20 years old. Catharina is born in 1783 in Kortgene. Catharina is deceased in 1865, 82 years old. Occupation: arbeidster.
Child of Janus and Catharina:
1 Christiaan Schrier, born on 07-11-1822 in Wissenkerke. Follow XI-bs.
X-ab Lena Boot is born about 1771 in Wissenkerke, daughter of Samson Adriaens Boot (Boodt) and Dina Olivierse. Lena is deceased on 01-01-1826 in Wissenkerke, about 55 years old. Registration [source: akte 1]. Lena married with Anthonie van Driel. Anthonie is born in 1771 in Wissenkerke. Occupation: molenaar.
Child of Lena and Anthonie:
1 Dina van Driel, born in 1798 in Wissenkerke. Occupation: dienstmeid.
X-ac Leendert Samsomse Boot, son of Samson Adriaens Boot (Boodt) and Dina Olivierse. He was baptized on 02-03-1777 in Wissenkerke. Leendert Samsomse is deceased on 11-04-1834 in Wissenkerke. Registration [source: ZA akte 18]. Note re the death of Leendert Samsomse: getrouwd met Dina van Drielen?. Occupation: dagloner, winkelier (1834). Leendert Samsomse married with Neeltje Lokkers, after publication of the bans on 01-10-1799 in Noordgouwe [source: ZA Trouwgeld Zeeuwse Eilanden 1763-1805]. bruidegom woonde in Zonnemaire. Neeltje is born in 1780 in Noordgouwe. Occupation: winkelierster (1834).

X-ad Samson Boot is born about 1783 in Wissenkerke, son of Samson Adriaens Boot (Boodt) and Dina Olivierse. Samson is deceased on 28-06-1838 in Middelburg, about 55 years old. Registration [source: ZA akte 246]. Occupation: koetsier, daggelder, dagloner. Note re Samson: ook Samsom. Samson married, about 30 years old, on 15-09-1813 in Oost-Souburg [akte 6] with Adriana van Egem, about 23 years old. Adriana is born about 1790 in Middelburg. Adriana is deceased on 03-01-1831 in Middelburg, about 41 years old. Registration [source: ZA akte 4]. Occupation: dienstbode, dagloner, schuurster. Note re Adriana: ook Egern, Eghem, dochter van Cornelis van Egern, dagloner, en Maatje Guinter.
Children of Samson and Adriana:
1 Samson Boot, born on 20-03-1814 in Middelburg. Registration on 21-03-1814 [source: ZA akte 123]. Samson is deceased on 17-09-1837 in Residentie Weltevreden, Batavia, Java, Ned. IndiŽ, 23 years old. Address: Middelburg. Occupation: marinier 3e klas aan boord van het fregatschip "De Belona".
2 Cornelis Boot, born on 28-01-1815 in Middelburg. Registration on 30-01-1815 [source: ZA akte 55].
3 Dina Boot, born on 19-10-1816 in Middelburg. Registration on 21-10-1816 [source: ZA akte 389]. Dina is deceased on 28-10-1816 in Stads-Ambachten (Middelburg), 9 days old. Registration [source: ZA akte 342].
4 Jacob Boot, still born son on 20-10-1816 in Middelburg. Registration [source: ZA akte 459].
5 Dina Boot, born on 04-08-1819 in Middelburg. Follow XI-bt.
6 Maatje Boot, born on 25-10-1820 in Middelburg. Follow XI-bu.
7 Lena Boot, born on 18-03-1825 in Middelburg. Registration on 19-03-1825 [source: ZA akte 118]. Lena is deceased on 06-11-1829 in Middelburg, 4 years old. Registration [source: ZA akte 513].
X-ae Marinus Boodt (Boot) is born about 1785 in Zierikzee, son of Samson Adriaens Boot (Boodt) and Dina Olivierse. Wissenkerke?. Marinus is deceased on 24-01-1864 in Zierikzee, about 79 years old. Registration [source: ZA akte 13]. Note re the death of Marinus: vader vermeld als Samuel Boot. Occupation: tuinier, hovenier. Marinus:
(1) married, about 21 years old, in 1806 with Neeltje Dirkse de Vin, about 33 years old. Neeltje Dirkse is born about 1773 in Dreischor. Neeltje Dirkse is deceased on 21-04-1820 in Zierikzee, about 47 years old. Registration [source: ZA akte 65]. Note re Neeltje Dirkse: dochter van Dirk de Vin en Dina Zuigen.
(2) married, about 36 years old, on 04-03-1821 in Ouwerkerk [akte 2] with Jozina Ronquist (Rondkwist). She was baptized on 20-02-1774 in Ouwerkerk. Jozina is deceased on 02-11-1852 in Zierikzee. Registration [source: ZA akte 201]. Note re Jozina: dochter van Andries Joosse Ronquist, ondertrouwd op 02-05-1762 in Ouwerkerk met Jacomijntje Maartense Vaane (1731 Sirjansland - 1810); weduwe van Jan Janse Bevelander; Jozina trouwde in 1802 met Albertus van Haaften; weduwe van Cornelis Bakker en Anthonie (?) van Haaften, overleden in Frankrijk.
Children of Marinus and Neeltje Dirkse:
1 Samson Boot, born on 11-12-1807. He was baptized on 13-12-1807 in Dreischor [source: DTB 162]. Doopgetuige: Lena Boot.
2 Dingenus Boot, born on 04-05-1814 in Dreischor. Follow XI-bv.
X-af Grietje Kister is born on 26-06-1765 in Haamstede, daughter of Stoffel Cornelisz Kister and Cornelia Aalbrechtse Boot. She was baptized on 30-06-1765 in Haamstede [source: DTB 220]. Doopgetuige: Stoffelina Cornelisse Koster. Grietje is deceased on 03-02-1842 in Noordwelle, 76 years old. Registration [source: ZA akte 1]. Grietje married with Willem van Valkenburg. Willem is deceased before 1842.

X-ag Cente Cornelisz Boot (Boodt) is born on 10-12-1763 in Haamstede, son of Cornelis Aalbrechtse Boot (Bood(t)) and Maria Centedr Kooijman. He was baptized on 11-12-1763 in Haamstede [source: DTB 217]. Doopgetuige: Adriana Cooijman. Cente Cornelisz is deceased on 03-09-1836 in Burgh, 72 years old. Registration [source: ZA akte 13]. Address: from 1791 Westenschouwen. Occupation: landman, landbouwer. Function: schepen, gemeenteraadslid en commissielid der Liefdadigheid in Westenschouwen (1812,1813). Cente Cornelisz married with Maria Jacobse, after publication of the bans on 08-04-1790 in Elkerzee [source: ZA Trouwgeld Zeeuwse Eilanden 1763-1805]. The religious wedding was celebrated on 28-04-1790 in Elkerzee [source: ZA DTB 1751-1810 NG 5B (index De Vos)]. attestatie 25-04-1790 Elkerzee. Maria is born on 06-03-1766 in Elkerzee, daughter of Jacobus Danielse and Jacomijntje (Jacomina) Jacobs van 't Noordende. She was baptized on 16-03-1766 in Elkerzee. Doopgetuige: Bartolijntje Jacobs. Maria is deceased on 02-06-1831 in Burgh, 65 years old. Registration [source: ZA akte 2]. Occupation: landvrouw, landbouwster. Note re Maria: ook Jacobusse.
verhuisd met attest van Haamstede naar Zierikzee op 24-06-1790.
Cente was schepen en weigerde op 10-06-1796 (na de Franse revolutie) de eed van "getrouwheid" aan de toen geldende orde van zaken in de gerechtkamer af te leggen. Hij werd op 25-11-1831 door de rechtbank te Zierikzee veroordeeld tot een geldboete van 30 Francs of 14 Gulden en 25 Cents en de kosten van de rechtzaak, zijnde 3 Gulden en 36 Cents, wegens het op 05-11-1831 laten grazen van een zijner koeien aan de binnenzijde van de zeedijk onder Burgh. Dit was in strijd met art. 18 en 50 van het Reglement van Politie voor de polders in Zeeland dd. 16-12-1811 en met art. 52 van het Peenale Wetboek en art. 194 van het Wetboek van Criminele Instructie (Strafvonnissen 1811-1838, Rechtbank in Eerste Aanleg te Zierikzee, Inv. nr. 612, volgnr. 1618).
Children of Cente Cornelisz and Maria:
1 Maria Boot (Boodt). Follow XI-bw.
2 Jacobus Centse Boot, born on 20-02-1793 in Burgh. Follow XI-bx.
3 Cornelis Boot, born on 28-08-1794 in Burgh. He was baptized on 31-08-1794 in Burgh [source: DTB 125]. Doopgetuige: Tona Burg. Cornelis is deceased before 1797, at the most 3 years old.
4 Cornelia Boot, born on 07-01-1796 in Westenschouwen. Follow XI-by.
5 Jacomijntje Boot, born on 07-01-1796 in Westenschouwen. She was baptized on 10-01-1796 in Burgh. tweeling, Doopgetuigen: Tona Burg, Jacomijntje van 't Noordende. Jacomijntje is deceased before 1804, at the most 8 years old.
6 Cornelis Centse Boot, born on 03-11-1797 in Burgh. Follow XI-bz.
7 Jacob Centse Boot, born on 29-01-1802 in Burgh. Follow XI-ca.
8 Adriaan Boot, born on 25-10-1803 in Burgh. He was baptized on 30-10-1803 in Burgh [source: DTB 125]. Doopgetuige: Adriana Boot. Adriaan is deceased before 1808, at the most 5 years old.
9 Jacomijntje Boot, born on 10-11-1804 in Burgh. Follow XI-cb.
10 Adriaan Boot, born on 09-05-1808 in Burgh. He was baptized on 15-05-1808 in Burgh [source: DTB 125]. Doopgetuige: Adriaantje Boot. Adriaan is deceased on 04-10-1829 in Burgh, 21 years old. Registration [source: ZA akte 10]. Occupation: boerenzoon.
X-ah Aalbrecht Cornelisz Boot is born on 09-07-1770 in Burgh, son of Cornelis Aalbrechtse Boot (Bood(t)) and Maria Centedr Kooijman. He was baptized on 15-07-1770 in Burgh. Doopgetuige: Cornelia Aalbrechtse Boot. Aalbrecht Cornelisz is deceased on 26-04-1851 in Burgh, 80 years old. Registration [source: ZA akte 4]. Occupation: landbouwer, dagloner, arbeider. Note re Aalbrecht Cornelisz: ook Aalbregt, Albrecht, Albregt. Aalbrecht Cornelisz married with Cornelia Fransdr Waalbeke, after publication of the bans on 19-04-1810 in Burgh [source: DTB 127-125]. Cornelia Fransdr is born on 16-03-1784 in Haamstede, daughter of Frans Willemsz Waalbeke and Jacomijntje Stoel (Bolle). She was baptized on 21-03-1784 in Haamstede. Doopgetuige: Kornelia Aalbregtse Boot; een andere bron vermeldt: geboren in 1779 in Burgh. Cornelia Fransdr is deceased on 14-10-1833 in Burgh, 49 years old. Registration [source: ZA akte 19]. Note re the death of Cornelia Fransdr: moeder vermeld als Jacomina Bolle. Occupation: arbeidster.
Children of Aalbrecht Cornelisz and Cornelia Fransdr:
1 Cornelis Boot, born on 06-07-1811 in Burgh. Registration on 07-07-1811 [source: ZA akte 8]. Cornelis is deceased on 13-02-1813 in Burgh, 1 year old. Registration [source: ZA akte 6]. Note re Cornelis: Cornil.
2 Cornelis Boot, born on 27-10-1813 in Burgh. Follow XI-cc.
3 Jacob Boot, born on 03-08-1816 in Burgh. Follow XI-cd.
4 Marinus Boot, born on 02-11-1819 in Burgh. Registration on 04-11-1819 [source: ZA akte 21]. Address: (emigreerde naar de U.S.A.).
5 Jacomijntje Boot, born on 09-09-1826 in Burgh. Follow XI-ce.
X-ai Adriana Boot (Boodt), daughter of Cornelis Aalbrechtse Boot (Bood(t)) and Maria Centedr Kooijman. She was baptized on 30-03-1777 in Burgh [source: atlantis RBS inv.nr. 124]. Doopgetuige: Lena Aelbrechtse Boot. Adriana is deceased on 06-06-1833 in Burgh. Registration [source: ZA akte 8]. Occupation: arbeidster. Adriana:
(1) married with Willem Marinusse (van de) Heule, after publication of the bans on 12-04-1804 in Burgh. He was baptized on 21-08-1774 in Elkerzee. Willem Marinusse is deceased on 04-07-1813 in Burgh. Address: Burgh. Note re Willem Marinusse: zoon van Marinus Jacobse en Maria Willemsdr Staalpinne.
(2) married on 08-07-1814 in Burgh [akte 1] with Jan Dag. He was baptized on 30-10-1785 in Burgh. Jan is deceased on 11-01-1835 in Burgh. Registration [source: ZA akte 2]. Occupation: arbeider. Note re Jan: zoon van Cornelis Johannesz Dag en Kaatje Antonisse van Lookeren.
Children of Adriana and Willem Marinusse:
1 Marinus Marinusse, born on 06-12-1804 in Burgh. He was baptized on 16-12-1804 in Burgh. Doopgetuige: Lijsebeth Boot.
2 Maria Marinusse, born on 08-11-1806 in Burgh. She was baptized on 16-11-1806 in Burgh. Doopgetuige: Maria Jacobusse.
Child of Adriana and Jan:
1 Kaatje Dag, born on 15-01-1815 in Burgh. Follow XI-cf.
X-aj Dirk Cornelisz Boot (Boodt), son of Cornelis Aalbrechtse Boot (Bood(t)) and Tona Dirksdr Beuns. He was baptized on 13-01-1782 in Burgh [source: atlantis RBS inv.nr. 124]. Dirk Cornelisz is deceased on 12-12-1835 in Burgh. Registration [source: ZA akte 17]. Note re the death of Dirk Cornelisz: moeder vermeld als Tona Buins. Occupation: dagloner, arbeider. Dirk Cornelisz married on 03-05-1811 in Burgh [akte 1] with Neeltje van de Velde(n), 24 years old. The religious wedding was celebrated the same date in Burgh. Dirk trouwde op dezelfde dag als broer Krijn. Neeltje is born on 26-09-1786 in Haamstede. She was baptized on 01-10-1786 in Haamstede. Neeltje is deceased on 07-12-1854 in Burgh, 68 years old. Registration [source: ZA akte 12]. Occupation: arbeidster. Note re Neeltje: dochter van Jan Bartelsz van de Velde (voor 1771), dagloner, en Cornelia Stoffelse Fon(d)se (voor 1773).
Children of Dirk Cornelisz and Neeltje:
1 N.N. Boot, still born child on 09-03-1812 in Burgh. Registration [source: ZA akte 8].
2 Cornelia Boot, born on 30-07-1813 in Burgh. Follow XI-cg.
3 Janna Boot, born on 29-08-1816 in Burgh. Follow XI-ch.
4 Cornelis Boot, born on 07-12-1819 in Burgh. Registration on 09-12-1819 [source: ZA akte 23]. Cornelis is deceased on 23-11-1843 in Burgh, 23 years old. Registration [source: ZA akte 27]. Occupation: arbeider.
5 Bartelina (Bartelijntje) Boot, born on 16-09-1822 in Burgh. Follow XI-ci.
6 Toontje Boot, born on 02-10-1826 in Burgh. Registration on 03-10-1826 [source: ZA akte 25]. Toontje is deceased on 04-04-1828 in Burgh, 1 year old. Registration [source: ZA akte 6].
X-ak Bartel Cornelisz Boot is born on 07-09-1783 in Burgh, son of Cornelis Aalbrechtse Boot (Bood(t)) and Tona Dirksdr Beuns. He was baptized on 14-09-1783 in Burgh [source: atlantis RBS inv.nr. 125]. Doopgetuige: Cornelia Boot. Bartel Cornelisz is deceased on 15-05-1840 in Westenschouwen (Burgh), 56 years old. Registration [source: ZA akte 3]. Occupation: boerenknecht (1815), landbouwer. Note re Bartel Cornelisz:
Hij werd op 07-05-1830 veroordeeld tot een geldboete van 32 Francs, of 15 Gulden en 20 Cents, benevens de kosten van het proces van 2 Gulden en 89 Cents, desnoods bij gijzeling te innen, daar 16 stuks hoornvee, hem toebehorende, in de duinen bij Westenschouwen waren aangetroffen op 16-04-1830, hoewel hij daarvan onwetend was. Dit was in strijd met art. 21 van het Reglement van Politie voor de polders in Zeeland dd. 16-12-1811 en art. 52 der Peenale Wet en art. 194 van het Wetboek van Criminele Instructie
Bron: Rechterlijke Archieven 1796-1838, strafvonnissen 1811-1838, Rechtbank in Eerste Aanleg te Zierikzee, Inventarisnummer: 609, vonnisnummer 1407.
Bartel Cornelisz:
(1) married, 31 years old, on 26-04-1815 in Westenschouwen [akte 1] with Elisabeth Kooijman, 41 years old.
dit huwelijk was het enige en laatste huwelijk dat in 1815 in de rechtkamer van de gemeente Westenschouwen werd gesloten, voordat de gemeente samengevoegd werd met Burgh.
Elisabeth is born on 31-08-1773 in Haamstede. She was baptized on 05-09-1773 in Haamstede. Elisabeth is deceased on 27-07-1820 in Burgh, 46 years old. Registration [source: ZA akte 2]. Occupation: landvrouw (1815), landbouwster. Note re Elisabeth: dochter van Jacob Kooijman, landman, en Lena Bakker; getrouwd (1) 23-11-1797 te Noordwelle met Willem Lemsom (1772-1809); getrouwd (2) 28-11-1811 te Westenschouwen met Jan Hendrikze Braber (ca 1767-1814).
(2) married, 38 years old, on 30-08-1822 in Kerkwerve [akte 4] with Maatje Bartelse bij de Vaate, 24 years old. Maatje Bartelse is born on 11-09-1797 in Kerkwerve, daughter of Bartel bij de Vaate and Janna Pieterse Ger(t)se. She was baptized on 17-09-1797 in Kerkwerve. Maatje Bartelse is deceased on 08-05-1858 in Burgh, 60 years old. Registration [source: ZA akte 10]. Occupation: landbouwster.
Children of Bartel Cornelisz and Elisabeth:
1 Cornelis Boot, born on 25-10-1815 in Westenschouwen. Cornelis is deceased on 26-10-1815 in Burgh, 1 day old.
2 Cornelis Bartelsz Boot, born on 07-04-1817 in Burgh. Follow XI-cj.
Children of Bartel Cornelisz and Maatje Bartelse:
1 Jan Bartelsz Boot, born on 28-05-1824 in Burgh. Follow XI-ck.
2 Anthonie Boot, born on 03-12-1825 in Burgh. Registration on 05-12-1825 [source: ZA akte 22]. Anthonie is deceased on 07-08-1826 in Burgh, 8 months old. Registration [source: ZA akte 14].
3 Tonis Boot, born on 24-03-1828 in Burgh. Registration on 25-03-1828 [source: ZA akte 5]. Tonis is deceased on 29-08-1897 in Burgh, 69 years old. Registration [source: ZA akte 12]. Occupation: landbouwer.
4 Bartel Bartelsz Boot, born on 11-04-1831 in Burgh. Follow XI-cl.
5 Neeltje Boot, born on 17-02-1836 in Burgh. Follow XI-cm.
X-al Krijn Cornelisz Bood, son of Cornelis Aalbrechtse Boot (Bood(t)) and Tona Dirksdr Beuns. He was baptized on 08-01-1786 in Burgh [source: atlantis RBS inv.nr. 125]. Doopgetuige: Neeltje Simonse van Westen. Krijn Cornelisz is deceased on 30-04-1845 in Haamstede. Registration [source: ZA akte 8]. Note re the death of Krijn Cornelisz: moeder vermeld als Tona Buijze. Address: from 1808 Haamstede. Occupation: landbouwer, dagloner, arbeider. Krijn Cornelisz married on 03-05-1811 in Haamstede [akte 3] with Catelijntje de Weelde, 25 years old. Krijn trouwde op dezelfde dag als broer Dirk. Catelijntje is born on 02-05-1786 in Haamstede, daughter of Leendert Cornelisz de Weelde and Krina Cornelisse van Zuijen. She was baptized on 07-05-1786 in Haamstede. Doopgetuige: Tona Blom, lidmaat te Renesse. Catelijntje is deceased on 25-11-1843 in Haamstede, 57 years old. Registration [source: ZA akte 28]. Occupation: dagloonster. Note re Catelijntje: ook Catalina, Katalina, Katolina.
Children of Krijn Cornelisz and Catelijntje:
1 Cornelis Krijnsz Boot, born on 23-11-1811 in Haamstede. Follow XI-cn.
2 Krina Boot, born on 19-02-1814 in Haamstede. Registration on 20-02-1814 [source: ZA akte 5]. Krina is deceased on 07-05-1814 in Haamstede, 2 months old. Registration [source: ZA akte 7].
3 Leendert Krijnsz Boodt, born on 08-04-1815 in Haamstede. Follow XI-co.
4 Toontje Boodt, born on 21-12-1816 in Haamstede. Registration on 23-12-1816 [source: ZA akte 21]. Toontje is deceased on 13-05-1829 at 20:00 in Haamstede, 12 years old. Registration on 14-05-1829 [source: ZA akte 8].
5 Krina Boodt, born on 30-09-1818 in Haamstede. Registration on 01-10-1818 [source: ZA akte 14]. Krina is deceased on 01-12-1818 in Haamstede, 2 months old. Registration [source: ZA akte 17].
6 Krijn Bood, born on 05-12-1819 in Haamstede. Registration on 06-12-1819 [source: ZA akte 33]. Krijn is deceased on 13-01-1820 in Haamstede, 1 month old. Registration [source: ZA akte 1].
7 Krijn Bood, born on 05-07-1821 in Haamstede. Registration on 16-07-1821 [source: ZA akte 15]. Krijn is deceased on 21-04-1857, 35 years old. Note re the death of Krijn: overleden op zee, aankomst op 23-04-1857 in New York met de "Gaston". Address: (emigreerde in 1857 naar Noord-Amerika). Occupation: arbeider.
8 Dirk Bood, born on 18-09-1824 in Haamstede. Registration on 18-09-1824 [source: ZA akte 25]. Dirk is deceased on 28-10-1829 in Haamstede, 5 years old. Registration [source: ZA akte 17].
9 Iman Krijnsz Bood, born on 06-02-1828 in Haamstede. Follow XI-cp.
10 Toontje Bood, born on 11-02-1833 in Haamstede. Registration on 11-02-1833 [source: ZA akte 5]. Toontje is deceased on 25-09-1833 in Haamstede, 7 months old. Registration [source: ZA akte 25].
X-am Maria Vis is born on 12-05-1766 in Haamstede, daughter of Pieter Maartensz Vis and Lena Aalbrechtse Boot. She was baptized on 18-05-1766 in Haamstede [source: DTB 220]. Doopgetuige: Janna Maartense Vis. Maria is deceased on 17-11-1827 in Burgh, 61 years old. Registration [source: ZA akte 28]. Occupation: landbouwster. Maria married with Maarten Roedoe.

X-an Adriana Vis is born on 10-12-1768 in Haamstede, daughter of Pieter Maartensz Vis and Lena Aalbrechtse Boot. She was baptized on 11-12-1768 in Haamstede [source: DTB 220]. Doopgetuige: Tona Leendertse Blom. Adriana is deceased on 01-10-1831 in Haamstede, 62 years old. Registration [source: ZA akte 21]. Occupation: dagloonster. Adriana married, 29 years old, on 12-04-1798 in Haamstede with Dirk Fokker, 45 years old. Dirk is born in 1753 in Haamstede, son of Klaas Fokker and Stoffelina Verdijk. Dirk is deceased on 23-01-1814 in Haamstede, 61 years old. Occupation: arbeider.
Children of Adriana and Dirk:
1 Klaas Fokker, born on 13-03-1799 in Haamstede. Follow XI-cq.
2 Pieter Fokker, born on 22-02-1807 in Haamstede.
X-ao Adriaantje (Adriana) Bartelse Boot is born on 16-12-1766 in Haamstede, daughter of Bartel Aalbrechtse Boot (Bood) and Janna (Joanna) Cornelisse Beije. She was baptized on 21-12-1766 in Haamstede [source: DTB 220]. Doopgetuige: Cornelia Aalbrechtse Boot, vrouw van Stoffel Kister. Adriaantje (Adriana) Bartelse is deceased on 31-07-1841 in Renesse, 74 years old. Registration [source: ZA akte 7]. Occupation: arbeidster. Religion: N.G. gedoopt. Adriaantje (Adriana) Bartelse:
(1) married, 37 years old, on 03-05-1804 in Haamstede with Marinus Jansz Onasse, 41 years old, after publication of the bans on 11-04-1804 in Haamstede [source: ZA Trouwgeld Zeeuwse Eilanden 1763-1805]. Marinus Jansz is born on 06-04-1763 in Nieuwerkerk. He was baptized on 10-04-1763 in Kerkwerve. Marinus Jansz is deceased on 04-06-1814 in Haamstede, 51 years old. Address: (woonde in 1804 in Haamstede). Occupation: arbeider. Note re Marinus Jansz: zoon van Jan Jansz Onasse en Lijsabeth (Bregtje) Pieterse Oudbeen; eerder ondertrouwd op 29-09-1797 in Kerkwerve met Elisabeth Janse, weduwe van Jan Machielse, maar dit huwelijk werd niet voltrokken.
(2) married, 48 years old, on 23-09-1815 in Renesse [akte 3] with Krijn Adriaanse Braber, 56 years old. volgens genlias en zeeuwengezocht is de bruidegom 25 jaar oud, dus geboren ca 1790. Dat kan niet juist zijn omdat zijn vader al in 1785 is overleden en zijn moeder toen 57 jaar was.. Krijn Adriaanse is born on 22-06-1759 in Noordwelle, son of Adrianus Krijnsz Braber and Cornelia Centsdr Kromboom. Krijn Adriaanse is deceased on 04-06-1829 in Renesse, 69 years old. Registration [source: ZA akte 5]. Occupation: arbeider, dagloner.

X-ap Maatje Bartelse Boot is born on 05-03-1768 in Haamstede, daughter of Bartel Aalbrechtse Boot (Bood) and Janna (Joanna) Cornelisse Beije. She was baptized on 06-03-1768 in Haamstede [source: DTB 220]. Doopgetuigen: Jacomijntje Mus, Adriaantje Beije. Maatje Bartelse is deceased on 31-12-1827 in Burgh, 59 years old. Registration [source: ZA akte 33]. Occupation: arbeidster, broodbakster. Maatje Bartelse married with Jacobus Constant(se) (Konstandse) van der Schaft, after publication of the bans on 05-04-1791 in Brouwershaven [source: ZA Trouwgeld Zeeuwse Eilanden 1763-1805]. The religious wedding was celebrated on 03-05-1791 in Renesse. op 08-04-1791 in Renesse ook trouwgeld betaald bij huwelijk vermeld als Maatje Baltensz Booth. Jacobus Constant(se) (Konstandse) is born in 1769 in Renesse, son of Jacobus Konstanse and Maatje van der Schaft. He was baptized in 1769 in Renesse. Jacobus Constant(se) (Konstandse) is deceased on 29-10-1828 in Burgh, 59 years old. Registration [source: ZA akte 17]. Occupation: broodbakker.
Children of Maatje Bartelse and Jacobus Constant(se) (Konstandse):
1 Maatje Constandse van der Schaft, born on 14-09-1791 in Burgh. Follow XI-cr.
2 Bartel van der Schaft, born on 11-08-1794 in Burgh. He was baptized on 17-08-1794 in Burgh [source: DTB 125]. Doopgetuige: Adriaentje Boot.
3 Arriaantje Konstanse van der Schaft, born on 24-11-1797 in Burgh. Follow XI-cs.
4 Jacobus van der Schaft, born on 13-01-1801 in Burgh. He was baptized on 18-01-1801 in Burgh [source: DTB 125]. Doopgetuige: Willemijntje Constant.
5 Jacobus Konstandse van der Schaft, born on 09-03-1804 in Burgh. Follow XI-ct.
6 Bartel van der Schaft, born on 23-05-1805 in Burgh. He was baptized on 02-06-1805 in Burgh. tweeling, Doopgetuige: Ariaentje Boot.
7 Jacobus (Konstant) van der Schaft, born on 23-05-1805 in Burgh. Follow XI-cu.
8 Janna Konstantse (Constans) van der Schaft, born on 01-05-1810 in Burgh. Follow XI-cv.
XI-a Grietje Hoogenboom is born about 1756 in Serooskerke, Schouwen, daughter of Jan Janse Hoogenboom and Jacomijntje Leendertse Boot. Grietje is deceased on 29-01-1827 in Noordwelle, about 71 years old. Registration [source: ZA akte 2]. Grietje married with Krijn Gast.

XI-b Maria Hoogenboom is born about 1768, daughter of Jan Janse Hoogenboom and Jacomijntje Leendertse Boot. Maria is deceased on 15-12-1836 in Kerkwerve, about 68 years old. Registration [source: ZA akte 12]. Maria married with Jacob van der Have.

XI-c Leenderd Lievense Boot is born on 05-04-1775 in Haamstede, son of Johannis (Janus) Lievense and Janna Heyndricksdr Boot. He was baptized on 09-04-1775 in Haamstede [source: DTB 220]. Doopgetuige: Anna Moenzaad. Leenderd Lievense is deceased on 13-04-1853 in Ellemeet, 78 years old [source: Memorie van Successie 76, 77 Zierikzee]. Note re the death of Leenderd Lievense: vermeld als Leendert Johannisse. Note re Leenderd Lievense:
Nog een Boot die de achternaam van zijn moeder aannam:
In de lijst van Naamsaanneming te Ellemeet komt in 1811 een Leendert Johannisse voor, die voor de maire van Ellemeet verklaart de naam "Boot" te willen aannemen. Nader onderzoek door Triest de Jonge leverde op dat het om deze Leenderd Lievense gaat, 2 keer getrouwd, geen kinderen gevonden.
Leenderd Lievense:
(1) married with Sitje Andriesse van de Zande, after publication of the bans on 10-06-1802 in Elkerzee. The religious wedding was celebrated on 30-06-1802 in Elkerzee. Sitje Andriesse is born about 1751. Sitje Andriesse is deceased on 22-06-1828 in Ellemeet, about 77 years old. Registration [source: ZA akte 6]. Note re Sitje Andriesse: eerder getrouwd? Bruid: Sitje de Zande Andriesdr. Bruidegom: Pieter Lambregtse van Langeraad, woonachtig in Elkerzee Datum betaling trouwgeld: 17-03-1790 Plaats: Ellemeet Bron: Zeeuws Archief, Trouwgeld Zeeuwse eilanden 1763-1805.
(2) married, 54 years old, on 08-05-1829 in Ellemeet [akte 1] with Maria Schoutjes, about 48 years old. Maria is born about 1781 in Serooskerke, Schouwen. Maria is deceased on 15-01-1847 in Ellemeet, about 66 years old. Note re Maria: dochter van Kornelis (Cornelis) Schoutjes en Jacomijntje (Jacomina) Hoogenboom.

XI-d Cornelis Jacobse Kosten, son of Jakob (Jacob) Cornelisse Kosten(se) and Elisabeth Heyndricksdr Boot. He was baptized on 18-09-1763 in Serooskerke, Schouwen [source: DV 34]. Cornelis Jacobse is deceased on 24-09-1842 in Nieuwerkerk. Registration [source: ZA akte 25]. Note re the death of Cornelis Jacobse: vermeld als Kornelis Kostense. Occupation: landbouwer op de hofstede "Bouwlust" te Nieuwerkerk. Cornelis Jacobse married with Neeltje Cornelisse de Glopper, after publication of the bans on 14-10-1796 in Nieuwerkerk. The religious wedding was celebrated on 30-10-1796 in Nieuwerkerk. Neeltje Cornelisse is born in Ellemeet, daughter of Cornelis de Glopper and Sara DaniŽlse Bakker. She was baptized on 22-04-1759 in Elkerzee. Neeltje Cornelisse is deceased on 11-10-1831 in Nieuwerkerk. Occupation: landbouwster. Note re Neeltje Cornelisse: weduwe van Marinus Abelse van Agthoven, landbouwer op Bouwlust.

XI-e Leendert Kosten is born about 1765 in Serooskerke, Schouwen, son of Jakob (Jacob) Cornelisse Kosten(se) and Elisabeth Heyndricksdr Boot. Leendert is deceased on 10-06-1828 in Serooskerke, Schouwen, about 63 years old. Registration [source: ZA akte 7]. Occupation: landbouwer. Leendert married with Joppa Koense Landegent, after publication of the bans on 17-03-1802 in Noordwelle [source: trouwgeld betaald]. She was baptized on 04-12-1757 in Dreischor. Joppa Koense is deceased on 27-02-1833 in Serooskerke, Schouwen. Note re Joppa Koense: dochter van Koenraad Hubrechtse (van) Landegent en Catalijntje Jacobs Landsheer.

XI-f Marinus Kosten is born in 1770 in Serooskerke, Schouwen, son of Jakob (Jacob) Cornelisse Kosten(se) and Elisabeth Heyndricksdr Boot. Marinus is deceased on 14-01-1833 in Serooskerke, Schouwen, 63 years old. Occupation: kleermaker. Marinus married with Dina Maartense Dooge, after publication of the bans on 31-07-1806 in Nieuwerkerk. The religious wedding was celebrated on 26-08-1806 in Nieuwerkerk. She was baptized on 16-08-1761 in Dreischor. Dina Maartense is deceased on 06-02-1830 in Serooskerke, Schouwen. Note re Dina Maartense: dochter van Maarten Janisse Dooge en Dina Aalbregtse Sorge; weduwe van Hendrik Abelse van Agthoven.

XI-g Jan Kosten is born on 11-09-1776 in Serooskerke, Schouwen, son of Jakob (Jacob) Cornelisse Kosten(se) and Elisabeth Heyndricksdr Boot. Jan is deceased on 09-01-1838 in Serooskerke, Schouwen, 61 years old. Registration [source: ZA akte 1]. Occupation: landbouwer. Jan married with Elizabeth Verseput, after publication of the bans on 13-12-1804 in Serooskerke, Schouwen. Elizabeth is born in Ellemeet. She was baptized on 13-09-1782 in Serooskerke, Schouwen. Elizabeth is deceased on 10-06-1868 in Serooskerke, Schouwen. Occupation: landbouwster. Note re Elizabeth: dochter van Cornelis Jacobse Verseput en Pieternella Pieterse Kosten(se) (geb. Burgh).
Children of Jan and Elizabeth:
1 Maria Kosten, born on 12-06-1811 in Serooskerke, Schouwen. Follow XII-a.
2 Janna Kosten, born on 02-07-1814 in Serooskerke, Schouwen. Follow XII-b.
XI-h Johannis Kosten is born on 06-03-1779 in Serooskerke, Schouwen, son of Jakob (Jacob) Cornelisse Kosten(se) and Elisabeth Heyndricksdr Boot. He was baptized on 27-02-1780 in Serooskerke, Schouwen. Johannis is deceased on 08-01-1830 in Serooskerke, Schouwen, 50 years old. Registration [source: ZA akte 1]. Occupation: arbeider, landbouwer. Johannis married, 29 years old, on 01-05-1808 in Serooskerke, Schouwen with Jannetje Leendertse Kloet, 22 years old. Jannetje Leendertse is born on 27-06-1785 in Kerkwerve. She was baptized on 03-07-1785 in Kerkwerve. Jannetje Leendertse is deceased on 18-02-1861 in Noordwelle, 75 years old. Occupation: arbeidster. Note re Jannetje Leendertse: dochter van Leendert Janse en Pieternella Bartelse Kloet.
Children of Johannis and Jannetje Leendertse:
1 Kornelia Kosten, born in 1809. Follow XII-c.
2 Jakob Kosten, born on 31-01-1813 in Serooskerke, Schouwen. Follow XII-d.
3 Johanna Kosten, born on 06-03-1817 in Serooskerke, Schouwen. Follow XII-e.
XI-i Leena Pieterse Boot is born in Zuidland, Schouwen, daughter of Pieter Hendrikse Boot (Boodt) and Maatje Jacobse Hanse (Hans(s)en). She was baptized on 24-08-1760 in Serooskerke, Schouwen [source: DTB]. Leena Pieterse is deceased before 18-04-1820. Address: Kerkwerve. Leena Pieterse:
(1) married with Frans Pietersz van der Weel, after publication of the bans on 19-09-1782 in Ellemeet [source: ZA Trouwgeld Zeeuwse Eilanden 1763-1805]. The religious wedding was celebrated on 16-10-1782 in Elkerzee. Frans Pietersz is born on 28-02-1760 in Kerkwerve. He was baptized on 02-03-1760 in Kerkwerve. Address: Ellemeet. Note re Frans Pietersz: zoon van Pieter Franse van der Weel en Matie Wolfertse.
(2) married with Matthijs van der Haven, after publication of the bans on 03-06-1808 in Kerkwerve. The religious wedding was celebrated on 24-06-1808 in Kerkwerve. Matthijs is born about 1758 in Dreischor. Matthijs is deceased on 18-04-1820 in Ellemeet, about 62 years old. Address: Ellemeet. Note re Matthijs: weduwnaar van Leuntje de Blonde.
Children of Leena Pieterse and Frans Pietersz:
1 Pieter Franse van der Weel, born about 1785 in Ellemeet. Follow XII-f.
2 Cornelia van der Weel, born about 1791 in Elkerzee. Follow XII-g.
3 Kornelis van der Weel, born about 1798 in Ellemeet. Follow XII-h.
XI-j Jakob Pieterse Boot is born in Zuidland, Schouwen, son of Pieter Hendrikse Boot (Boodt) and Maatje Jacobse Hanse (Hans(s)en). He was baptized on 14-03-1762 in Serooskerke, Schouwen. Jakob Pieterse is deceased on 20-02-1807 in Serooskerke, Schouwen. He was buried on 24-02-1807 in Serooskerke, Schouwen [source: Register permissie begraven Serooskerke 1806-1813]. Address: Serooskerke, Schouwen. Jakob Pieterse married on 07-05-1788 in Serooskerke, Schouwen with Elisabeth Kornelisse Dalebout, after publication of the bans on 17-04-1788 in Haamstede [source: ZA Trouwgeld Zeeuwse Eilanden 1763-1805]. The religious wedding was celebrated on 07-05-1788 in Serooskerke, Schouwen. Elisabeth Kornelisse is born in Westenschouwen, daughter of Cornelis Stoffelse Dalebout and Jacomijntje Franse Plokhaar. She was baptized on 28-10-1764 in Burgh. Elisabeth Kornelisse is deceased on 18-11-1827 in Serooskerke, Schouwen. Address: Koudekerke. Note re Elisabeth Kornelisse: Daalboudt.
Children of Jakob Pieterse and Elisabeth Kornelisse:
1 Maatje Boot, born on 15-02-1789 in Serooskerke, Schouwen. She was baptized on 01-03-1789 in Serooskerke, Schouwen.
2 Maatje Jakobsdr Boot, born on 12-07-1790 in Serooskerke, Schouwen. Follow XII-i.
3 Jacomijntje Boot, born on 17-12-1791 in Serooskerke, Schouwen. She was baptized on 25-12-1791 in Serooskerke, Schouwen.
4 Kornelia Boot, born on 15-11-1793 in Serooskerke, Schouwen. She was baptized on 24-11-1793 in Serooskerke, Schouwen. Kornelia is deceased on 03-03-1807 in Serooskerke, Schouwen, 13 years old. She was buried on 05-03-1807 in Serooskerke, Schouwen [source: Register permissie begraven Serooskerke 1806-1813]. Note re the death of Kornelia: leeftijd 1 1/4 jaar?. Note re Kornelia: Boodt.
5 Pieternella Boot, born on 16-09-1795 in Serooskerke, Schouwen. She was baptized on 27-09-1795 in Serooskerke, Schouwen.
6 Pieter Boot, born on 03-03-1798 in Serooskerke, Schouwen. He was baptized on 11-03-1798 in Serooskerke, Schouwen.
7 Ariaantje Boot, born on 05-04-1800 in Serooskerke, Schouwen. She was baptized on 13-04-1800 in Serooskerke, Schouwen. Note re Ariaantje: tweeling.
8 Pieter Boot, born on 05-04-1800 in Serooskerke, Schouwen. He was baptized on 13-04-1800 in Serooskerke, Schouwen. Note re Pieter: tweeling.
9 Pieter Boot, born on 25-04-1802 in Serooskerke, Schouwen. He was baptized on 09-05-1802 in Serooskerke, Schouwen.
10 Cornelis Boot, born on 22-02-1804 in Serooskerke, Schouwen. He was baptized on 26-02-1804 in Serooskerke, Schouwen. Cornelis is deceased on 24-01-1808 in Serooskerke, Schouwen, 3 years old. He was buried on 25-01-1808 in Serooskerke, Schouwen [source: Register permissie begraven Serooskerke 1806-1813].
11 Jacomijntje Boot, born on 14-11-1805 in Serooskerke, Schouwen. She was baptized on 21-11-1805 in Serooskerke, Schouwen.
XI-k Grietje Pieterse Boot (Boodt) is born in Rengerskerke, daughter of Pieter Hendrikse Boot (Boodt) and Maatje Jacobse Hanse (Hans(s)en). She was baptized on 19-02-1764 in Serooskerke, Schouwen. Grietje Pieterse is deceased on 17-01-1838 in Kerkwerve. Registration [akte 1]. Occupation: melkboerin, landbouwster. Grietje Pieterse married with Laurens (Laurus, Lauwrens) Pieterse van Doezelaer, after publication of the bans on 14-08-1795 in Kerkwerve [source: ZA Trouwgeld Zeeuwse Eilanden 1763-1805]. The religious wedding was celebrated in 09-1795 in Kerkwerve. Laurens (Laurus, Lauwrens) Pieterse is born on 13-02-1773 in Kerkwerve. He was baptized on 21-02-1773 in Kerkwerve. Laurens (Laurus, Lauwrens) Pieterse is deceased on 20-10-1813 in Kerkwerve, 40 years old. Registration [source: ZA akte 13]. Note re the death of Laurens (Laurus, Lauwrens) Pieterse: partner: Pieternella Boodt vader: Pieter van Doezelaar moeder: Pieternella de Groot. Occupation: landbouwer. Note re Laurens (Laurus, Lauwrens) Pieterse: zoon van Pieter Laurensz van Doeselaar en Jacomijntje Jacobse Hanse.
Children of Grietje Pieterse and Laurens (Laurus, Lauwrens) Pieterse:
1 Pieter van Doezelaar, born about 1796. Pieter is deceased on 09-03-1815 in Kerkwerve, about 19 years old. Registration [source: ZA akte 3]. Occupation: arbeider.
2 Maatje van Doeselaar (Doezelaar), born on 01-08-1798 in Kerkwerve. Follow XII-j.
3 Jacomina van Doeselaar, born about 1804 in Kerkwerve. Follow XII-k.
XI-l Pieter Pieterse Boot (Bood(t)) is born in Rengerskerke, son of Pieter Hendrikse Boot (Boodt) and Maatje Jacobse Hanse (Hans(s)en). He was baptized on 28-07-1765 in Serooskerke, Schouwen [source: ZA Verzameling Moermond 128-kwartieren]. Pieter Pieterse is deceased on 09-11-1833 in Kerkwerve. Registration [akte 11]. Note re the death of Pieter Pieterse: aangifte door zoon Leendert. Addresses: (op 23-03-1797 inwoner van Rengerskerke) (in 1811 inwoner van Kerkwerve, Rengerskerke en Nieuwerkerke). Occupation: melkboer en dagloner. Pieter Pieterse married with Maria Leendertse (Maatje) Stoutjesdijk, after publication of the bans on 04-03-1796 in Kerkwerve [source: ZA Trouwgeld Zeeuwse Eilanden 1763-1805]. bruid vermeld als van Nieuwerkerk . Maria Leendertse is born on 13-01-1773 in Noordgouwe. She was baptized on 17-01-1773 in Noordgouwe. Doopgetuige: Joppa Landegent. Maria Leendertse is deceased on 31-10-1836 in Kerkwerve, 63 years old. Registration [akte 10]. Occupation: melkboerin. Note re Maatje: dochter van Leendert Jacobse Stoutjesdijk en Cornelia Janse van Rokveen. Opmerking van Han Stoutjesdijk:
"In de overlijdensakte van Maria Stoutjesdijk worden als haar ouders genoemd Leendert Stoutjesdijk en Adriaantje van Bloois: dit moet m.i. op een vergissing berusten daar Leendert vůůr Cornelia van Rokveen is overleden (RAZE 4592, 19-10-1781) en hij bij zijn ondertrouw met Cornelia "jm" werd genoemd. Ik heb jaren naar een Adriaantje van Bloois gezocht, zonder resultaat".
Cornelia Janse van Rokve(e)n, gedoopt op 27-03-1738 te Noordgouwe, Doopgetuige Cornelia van der Vate, overleden ca 04-1781 te Noordgouwe (RAZE 4592 dd. 19-10-1781), dochter van Jan Janse van Rokveen en Suzanna Abrahams van der Meer;
getrouwd (1) 13-04-1769 te Noordgouwe met Leendert Jacobse Stoutjesdijk, gedoopt op 10-30-1737 te Nieuwerkerk, overleden op 26-02-1773 te Noordgouwe, zoon van Jacob Jacobse Stoutjesdijk en Maria Hendrikse Bogaart (ouders correct?). Na het overlijden van Leendert Stoutjesdijk hertrouwde Cornelia van Rokveen met Jacob Hendrikse. Zij overleed in 1781 en uit de toen opgemaakte boedelrekening bleek dat de enige bezittingen van het gezin uit hun op 02-05-1781 verkocht meubilair bestond, ter waarde van £ 39:7:10. Hun schulden bedroegen een halfjaar huishuur aan burgemeester (als Bm in de akte inderdaad burgemeester betekent) Jan de Groot, van 01-11-1780 tot eind april 1781 (£ 1:5:-) en een bedrag van £ 27:9:9Ĺ aan Cornelis Bal, wegens practiseren en het leveren van medicijnen in 1781. Het batig saldo was dus slechts £ 11:18:Ĺ, waarvan dochter Maria Stoutjesdijk en Jacob Hendrikse ieder de helft kregen, dus £ 5:19:-. De tweeling van Leendert Stoutjesdijk en Cornelia was toen dus kennelijk al overleden (RAZE 4592, dd. 19-10-1781).
Children of Pieter Pieterse and Maatje:
1 Pieter Pieterse Boot (Bood), born on 04-07-1796 in Kerkwerve. Follow XII-l.
2 Cornelia Boot (Bood(t)), born on 02-03-1798 in Kerkwerve. Follow XII-m.
3 Maatje Boot, born on 09-04-1800 in Kerkwerve. She was baptized on 20-04-1800 in Kerkwerve [source: Doopboek Hervormde Gemeente]. Maatje is deceased on 04-06-1814 in Kerkwerve, 14 years old.
4 Leendert Boot, born on 29-09-1804 in Kerkwerve. Follow XII-n.
5 Jacob Boot, born on 11-12-1806 in Kerkwerve. He was baptized on 21-12-1806 in Kerkwerve. Jacob is deceased on 06-04-1832 in Kerkwerve, 25 years old. Registration [source: ZA akte 5]. Occupation: arbeider.
6 Geertje Boot, born on 25-05-1811 in Kerkwerve. Geertje is deceased on 26-05-1811 in Nieuwerkerke (Schouwen), 1 day old. Registration [akte 6].
7 N.N. Boodt, still born daughter on 28-11-1813 in Kerkwerve. Registration [akte 15].
8 Jan Pietersz Boodt, born on 30-04-1815 in Kerkwerve. Follow XII-o.
9 Maatje Boot, still born daughter on 22-07-1818 in Kerkwerve. Registration [akte 16].
10 Maatje Boot, born on 17-05-1820 in Kerkwerve. Follow XII-p.
XI-m Marinus (Marijnis) Pieterse Boot (Boodt) is born in Rengerskerke, son of Pieter Hendrikse Boot (Boodt) and Maatje Jacobse Hanse (Hans(s)en). He was baptized on 01-12-1771 in Serooskerke, Schouwen. Marinus (Marijnis) Pieterse is deceased in 1810. Note re the death of Marinus (Marijnis) Pieterse: overleden tussen 12-1809 en 08-1810. Address: (in 1797 inwoner van Rengerskerke). Note re Marinus (Marijnis) Pieterse:
RAZE 5095 dd 16-04-1801: ontving uit de erfenis van zijn overleden schoonouders £ 147.6.6 Vlaams;
RAZE 5095 dd 20-09-1801: boedelrekening vermeld van wijlen Gerrit Cornelisse Swager met een batig saldo van £ 395.11.0 Vlaams;
RAZE 5083 dd 24-06-1802: kocht van Cornelis Jansz Verseput 7 gemeten 241 roeden weiland gelegen in Zuidland (Schouwen) in het 4e bevang;
RAZE 5092 dd 20-09-1804: boedel en inventaris van wijlen Gerrit Zwager, Marinus Pieterse Boodt en vrouw ontvingen daaruit £ 144.6.6 Vlaams en £ 3 Vlaams van een kerkboek;
RAZE 5095 dd 29-12-1808: Gerrit Zwager en Neeltje Fondse, beiden overleden. Boedelrekening betreffende de uitkering van de erfporties aan:
1. Marinus Pieterse Boot, getrouwd met Elisabeth Gerritse Zwager, had reeds ontvangen £ 147.6.6;
2. Jan Pieterse Boot, getrouwd met Neeltje Gerritse Zwager, ontving £ 131.17.0;
3. Abraham Willemse Kloet, getrouwd met Jannetje Gerritse Zwager, ontving £ 131.17.0;
4. Floris Hubrechtse Natte, getrouwd met Stoffelijntje Gerritse Zwager, ontving uiteindelijk £ 119.12.6;
29-12-1809: Jan Pieterse Boot, overleden, zijn weduwe is Neeltje Gerritse Zwager, Testament 05-09-1809. Boedelinventaris werd opgemaakt door Marinus Pieterse Boot en Abraham Willemse Kloet.
Marinus (Marijnis) Pieterse:
(1) married on 18-02-1800 in Kerkwerve [source: ZA Genealogische Afschriften 639] with Elisabeth (Lijsabet) Gerritse (Gertse) Zwager, 18 years old, after publication of the bans on 03-01-1800 in Kerkwerve [source: ZA Trouwgeld Zeeuwse Eilanden 1763-1805]. The religious wedding was celebrated on 18-02-1800 in Kerkwerve. Elisabeth (Lijsabet) Gerritse (Gertse) is born on 21-04-1781 in Rengerskerke, daughter of Gerrit Cornelisse Zwager and Cornelia Stoffelse (Neeltje) Fonsse (Fondse). She was baptized on 29-04-1781 in Kerkwerve [source: Doopboek Hervormde Gemeente]. Doopgetuige: Neeltje Cornelisse Schouten. Elisabeth (Lijsabet) Gerritse (Gertse) is deceased before 1809, at the most 28 years old. Religion: N.H. gedoopt. Note re Elisabeth (Lijsabet) Gerritse (Gertse):
RAZE 5095 dd 16-04-1801: boedel van Gerrit Cornelise Zwager: Marijnis Pieterse Boot als in huwelijk hebbende Lijsabet Gerse ontvangt £ 147.6.6 Vlaams;
RAZE 5092 dd 20-09-1804: Gerrit Zwager en zijn vůůroverleden huisvrouw Neeltje Stoffelse Fondse. Boedelrekening enz. ten behoeve van de erfgenamen (hun kinderen):
4e kind: Elisabeth Gerritse Zwager, huisvrouw van Marinus Pieterse Boot, kreeg een vierde deel = £ 144.6.6 en een kerkboek ŗ £ 3.-.-. Het batig saldo der nalatenschap was daarna nog £ 395.11.0
(2) married on 24-03-1809 in Serooskerke, Schouwen [source: ZA Genealogische Afschriften 639] with Willemijntje Janse Fondse, about 33 years old, after publication of the bans on 20-01-1809 in Serooskerke, Schouwen. Willemijntje Janse is born about 1776 in Duivendijke. vermoedelijk geboren te Duivendijke als dochter van Jan Fondse. Address: Ellemeet.
Children of Marinus (Marijnis) Pieterse and Elisabeth (Lijsabet) Gerritse (Gertse):
1 Maatje Marinusse Boot (Bood), born on 10-01-1800 in Kerkwerve. Follow XII-q.
2 Gerrit Marinusse Boot, born in 1804 in Ellemeet. Follow XII-r.
3 Pieternella Boot, born on 11-09-1806 in Ellemeet. She was baptized on 14-09-1806 in Serooskerke, Schouwen [source: Doopboek Hervormde Gemeente].
Children of Marinus (Marijnis) Pieterse and Willemijntje Janse:
1 Janna Boot, born on 05-05-1809 in Ellemeet. She was baptized on 21-05-1809 in Serooskerke, Schouwen [source: Doopboek Hervormde Gemeente].
2 Marina Boot, born on 19-08-1810 in Ellemeet. She was baptized on 02-09-1810 in Serooskerke, Schouwen [source: Doopboek Hervormde Gemeente]. Note re Marina: zoon Marinus?.
XI-n Jan Pieterse Boot (Boodt) is born in Zuidland, Schouwen, son of Pieter Hendrikse Boot (Boodt) and Maatje Jacobse Hanse (Hans(s)en). He was baptized on 22-01-1775 in Serooskerke, Schouwen [source: Doopboek Hervormde Gemeente]. Doopgetuige: Jacomijntje Jacobse. Jan Pieterse is deceased on 15-09-1809 in Kerkwerve [source: HB huwelijk dochter Maatje]. Address: (in 1797 inwoner van Rengerskerke). Occupation: landbouwer. an Pieterse married with Neeltje Gertse Zwager, after publication of the bans on 24-04-1804 in Kerkwerve [source: ZA Trouwgeld Zeeuwse Eilanden 1763-1805]. The religious wedding was celebrated on 16-05-1804 in Noordgouwe [source: DTB 746]. Neeltje Gertse is born on 04-01-1783 in Rengerskerke, daughter of Gerrit Cornelisse Zwager and Cornelia Stoffelse (Neeltje) Fonsse (Fondse). She was baptized on 12-01-1783 in Kerkwerve [source: Doopboek Hervormde Gemeente]. Doopgetuige: Cornelia Stoffelse Fondse. Neeltje Gertse is deceased on 23-01-1838 in Ellemeet, 55 years old [source: ZA]. Occupation: melkboerin.
RAZE dd 20-09-1804: Gerrit Zwager en zijn vůůroverleden huisvrouw Neeltje Stoffelse Fondse.
Boedelrekening enz. ten behoeve van de erfgenamen (hun kinderen):
1e kind: Neeltje Gerritse Zwager, huisvrouw van Jan Pieterse Boot;
Aan Jan Pieterse Boot getrouwd met Neeltje Gerritse Zwager werd later 1/3 deel uitgekeerd = £ 135.7.0 Vlaams;
RAZE 5083 dd 09-12-1809: Neeltje kocht van haar schoonvader een huis en 16 gemeten 28 roeden moerland en 252 roeden schatbaar land waar het huis op stond gelegen onder Zuidland in het 2e bevang voor 1000 gulden.
RAZE 5095 dd 29-12-1808: uitkering uit de nalatenschap van zijn overleden schoonouders van £ 131.17.0 Vlaams;
RAZE 5095 dd 29-12-1809: testament dd 05-09-1809: na zijn overlijden werd de boedelinventaris opgemaakt door Marijnis Pieterse Boot (broer) en Abraham Willemse Kloet (zwager).
Children of Jan Pieterse and Neeltje Gertse:
1 Maatje Janse Boot (Boodt), born on 15-06-1805 in Zuidland, Schouwen. Follow XII-s.
2 Gerrit Boot, born on 06-10-1806 in Zuidland, Schouwen. He was baptized on 12-10-1806 in Kerkwerve [source: Doopboek Hervormde Gemeente]. Doopgetuige: Jannetje Gerritse Zwager.
3 Pieter Janse Boot, born on 10-06-1808 in Zuidland, Schouwen. Follow XII-t.
XI-o Jan Leendertse Boot (Bood) is born in Duivendijke, son of Leendert Hendrikse Boot (Boodt) and Janna (Johanna) Jacobse Hanse. He was baptized on 18-07-1773 in Serooskerke, Schouwen [source: DTB]. Jan Leendertse is deceased on 14-06-1862 in Duivendijke. Registration [akte 4]. He was buried in Brijdorpe. Address: Duivendijke (1797). Occupation: landbouwer, melkboer (1838). Note re Jan Leendertse: werd op 14-08-1829 veroordeeld wegens overtreding van het visverbod. Het woord "stropen" werd in het vonnis niet genoemd, hoewel dit door een groot percentage van de Schouwse bevolking werd gedaan. Jan Leendertse:
(1) married on 23-06-1803 in Elkerzee with Huigje Adriaanse, 21 years old, after publication of the bans on 03-06-1803 in Elkerzee [source: ZA Trouwgeld Zeeuwse Eilanden 1763-1805]. Huigje is born on 14-04-1782 in Elkerzee. She was baptized on 21-04-1782 in Elkerzee. Huigje is deceased on 19-01-1805 in Duivendijke, 22 years old (cause: in het kraambed). She was buried in Brijdorpe. Note re Huigje: dochter van Adriaan Cornelisse en Martina Tonisse Tjouke.
(2) married on 26-03-1807 in Serooskerke, Schouwen with Willemijntje Willemse van Strien (Strijen), 19 years old. Willemijntje Willemse is born on 17-10-1787 in Nieuwerkerke (Schouwen), daughter of Willem van Strien and Johanna Jacobse van Rielen. She was baptized on 18-11-1787 in Kerkwerve. Willemijntje Willemse is deceased on 24-01-1876 in Duivendijke, 88 years old. Registration [akte 2]. She was buried in Brijdorpe. Occupation: melkboerin. Note re Willemijntje Willemse: ook Willemina.
Child of Jan Leendertse and Huigje:
1 Huigje Boot, born on 08-01-1805 in Duivendijke. She was baptized on 27-01-1805 in Serooskerke, Schouwen. Note re the death of Huigje: jong overleden.
Children of Jan Leendertse and Willemijntje Willemse:
1 Janna Janse Boot, born on 16-08-1807 in Duivendijke. Follow XII-u.
2 Willemijntje Janse Boot, born on 27-04-1809 in Duivendijke. She was baptized on 30-04-1809 in Serooskerke, Schouwen. Willemijntje Janse is deceased on 06-07-1812 in Duivendijke, 3 years old. Registration [source: ZA akte 2].
3 Leendert Jansz Boot (Bood), born on 31-01-1811 in Duivendijke. Follow XII-v.
4 Johannis Janse Boot, born on 01-10-1812 in Duivendijke. Follow XII-w.
5 Maarten Janse Boot, born on 28-03-1814 in Duivendijke. Follow XII-x.
6 Willem Janse Boot, born on 27-06-1815 in Duivendijke. Follow XII-y.
7 Pieter Jansz Boot, born on 26-05-1817 in Duivendijke. Follow XII-z.
8 Lena Boot, born on 12-01-1820 in Duivendijke. Follow XII-aa.
9 Jan Boot, born on 22-12-1821 in Duivendijke. Jan is deceased on 15-09-1824 in Duivendijke, 2 years old. Registration [source: ZA akte 8].
10 Grietje Boot, born on 17-11-1823 in Duivendijke. Follow XII-ab.
11 Jan Boot, born on 18-02-1827 in Duivendijke. Jan is deceased on 07-05-1833 in Duivendijke, 6 years old. Registration [source: ZA akte 11].
12 Willemina (Wilhelmina) Janse Boot, born on 28-03-1831 in Duivendijke. Follow XII-ac.
XI-p Lijsbeth Leendertse Boot is born in Duivendijke, daughter of Leendert Hendrikse Boot (Boodt) and Janna (Johanna) Jacobse Hanse. She was baptized on 02-04-1775 in Serooskerke, Schouwen. Lijsbeth Leendertse is deceased on 23-10-1823 in Noordwelle. Registration [source: ZA akte 14]. Occupation: dagloonster. Note re Lijsbeth Leendertse: ook Elisabeth Boodt. Lijsbeth Leendertse married with Leendert Pietersz van 't Noordende, after publication of the bans on 13-04-1797 in Noordwelle [source: ZA Trouwgeld Zeeuwse Eilanden 1763-1805]. Leendert Pietersz is born about 1769 in Noordwelle. Leendert Pietersz is deceased on 09-10-1823 in Noordwelle, about 54 years old. Registration [akte 13]. Occupation: dagloner. Note re Leendert Pietersz: zoon van Pieter van 't Noordende en Adriaantje Zwagerman.
Children of Lijsbeth Leendertse and Leendert Pietersz:
1 Pieternella van 't Noordende, born on 08-08-1797 in Noordwelle. She was baptized on 20-08-1797 in Noordwelle [source: DTB 117].
2 Pieter van Noordende, born about 1799 in Noordwelle. Pieter is deceased on 21-01-1829 in Noordwelle, about 30 years old. Registration [source: ZA akte 1]. Occupation: dagloner.
3 Jan van ('t) Noordende, born about 1800 in Haamstede. Follow XII-ad.
4 Adriaan van 't Noordende, born on 13-03-1801. He was baptized on 22-03-1801 in Haamstede [source: DTB 220]. Doopgetuige: Adriaantje Tak.
5 Adriaan van ('t) Noordende, born on 27-04-1802 in Haamstede. Follow XII-ae.
6 Pieternella van Noordende, born on 30-08-1803 in Haamstede. Follow XII-af.
7 Leendert van 't Noordende, born on 21-01-1805. He was baptized on 03-02-1805 in Haamstede [source: DTB 220]. Doopgetuige: Lijsbeth Cornelisse Verseput.
8 Lena van 't Noordende, born about 1810 in Noordwelle. Follow XII-ag.
9 Johannis van 't Noordende, born on 21-02-1815 in Noordwelle. Follow XII-ah.
XI-q Philippus (Flip) Goudswaard is born on 08-03-1769 in Kats, son of Adriaan van Goudswaard and Pieternella Flipse. He was baptized on 12-03-1769 in Kats. Philippus is deceased on 28-04-1829 at 16:00 in Colijnsplaat, 60 years old. Registration [source: ZA akte 26]. Occupation: boerenknecht (1793), dagloner (1813), arbeider (1820). Flip married with Stoffelina Eikenhout, after publication of the bans on 25-10-1793 in Wissenkerke [source: ZA Trouwgeld Zeeuwse Eilanden 1763-1805]. Stoffelina is born on 09-05-1767 in Colijnsplaat, daughter of Louis Eikenhout and Tannetje Dirkse Poortvliet. She was baptized on 10-05-1767 in Colijnsplaat. Stoffelina is deceased on 16-11-1847 at 14:00 in Colijnsplaat, 80 years old. Registration [source: ZA akte 65]. Address: (op 11-05-1788 vertrokken van Cats naar Colijnsplaat). Occupation: dienstmeid (1793), dienstbode, arbeidster. Religion: Gereformeerd.
Children of Flip and Stoffelina:
1 Tannetje Goudswaard, born on 27-12-1796 in Colijnsplaat. Follow XII-ai.
2 Pieternella Goudswaard, born about 1800 in Colijnsplaat. Pieternella is deceased on 29-12-1857 in Colijnsplaat, about 57 years old. Registration [source: ZA akte 44]. Occupation: dienstmeid.
3 Louis (van) Goudswaard, born about 1802 in Colijnsplaat. Follow XII-aj.
4 Adriaan Goudswaard, born on 01-04-1805 in Colijnsplaat. Follow XII-ak.
5 Jacoba van Goudswaard, born on 20-12-1806 in Colijnsplaat. Follow XII-al.
6 Jan Goudswaard, born about 1808 in Colijnsplaat. Follow XII-am.
XI-r Marinus van Goudswaard is born on 04-05-1770 in Kats, son of Adriaan van Goudswaard and Pieternella Flipse. Marinus is deceased on 11-11-1823 in Kats, 53 years old. Registration [source: ZA akte 8]. Occupation: dagloner, arbeider. Marinus married with Wouterina Verhulst. 3 kinderen.
Children of Marinus and Wouterina:
1 Adriaan van Goudswaard, born about 1795 in Kortgene. Follow XII-an.
2 Dina van Goudswaard, born about 1807 in Kats. Follow XII-ao.
XI-s Wouter Olivier is born in 1782 in Wissenkerke, son of Wouter Olivier and Adriana Flipse. Wouter is deceased on 04-12-1845 at 17:00 in Wissenkerke, 63 years old. Occupation: landbouwer te Kampensnieuwland (1811), schaapherder (1839). Wouter married, about 28 years old, about 1810 with Maria Ketelaar, about 18 years old. Maria is born on 10-06-1792 in Wissenkerke, daughter of Levinus Ketelaar and Neeltje Marinusse Tazelaar. She was baptized on 17-06-1792 in Wissenkerke. Maria is deceased on 02-03-1854 at 12:30 in Wissenkerke, 61 years old. Address: (woonde in 1811 Campensnieuwland, 1839 Wissenkerke, 1850-1854 Toornpolder). Occupation: koemelkster, landbouwster. Religion: Gereformeerd.
Child of Wouter and Maria:
1 Neeltje Olivier, born on 17-12-1812 in Wissenkerke. Follow XII-ap.
XI-t Geertruij van de(r) Klooster is born on 24-12-1797 in Sint Annaland, daughter of Cornelis van der Klooster and Janna van Dongen. Geertruij is deceased on 09-01-1863 in Wissenkerke, 65 years old. Registration [source: ZA akte 8]. Occupation: arbeidster. Note re Geertruij: ook Geertrui, Geertruida. Geertruij married, 24 years old, on 09-08-1822 in Sint Annaland [akte 7] with Marienus (Marinus, Marinis) Overbeeke, about 25 years old. Marienus (Marinus, Marinis) is born about 1797 in Sint Annaland. Marienus (Marinus, Marinis) is deceased on 07-05-1866 in Wissenkerke, about 69 years old. Registration [source: ZA akte 41]. Occupation: meestoofdroger (droger van meekrapwortel), arbeider. Note re Marienus (Marinus, Marinis): zoon van Joost Overbeeke, droger in een meestoof, en Elizabeth van der Welle.
Children of Geertruij and Marienus (Marinus, Marinis):
1 Joost Overbeeke, born on 14-07-1825 in Sint Annaland. Follow XII-aq.
2 Cornelis Overbeeke, born about 1827 in Oud-Beijerland. Cornelis is deceased on 11-08-1833 in Sint Annaland, about 6 years old. Registration [source: ZA akte 24].
3 Jan Overbeeke, born about 1828 in Oud-Beijerland. Follow XII-ar.
4 Janna Overbeeke, born in 01-1830 in Oud-Beijerland. Janna is deceased on 09-05-1833 in Sint Annaland, 3 years old. Registration [source: ZA akte 11].
5 Janna Overbeeke, born on 03-06-1835 in Sint Annaland. Follow XII-as.
XI-u Adriaan van der Klooster is born on 20-04-1800 in Sint Annaland, son of Cornelis van der Klooster and Janna van Dongen. He was baptized on 27-04-1800 in Sint Annaland. Doopgetuige: Willemientje van den Boogaart. Adriaan is deceased on 01-06-1864 in Sint Annaland, 64 years old. Registration [source: ZA akte 62]. Occupation: schipper. Adriaan married, 26 years old, on 03-06-1826 in Sint Annaland [akte 3] with Jannetje Vriens, 21 years old, after publication of the bans on 19-05-1826 in Sint Annaland. Jannetje is born on 01-10-1804 in Steenbergen, daughter of Pieter Vriens and Suzanna van der Vliet. She was baptized on 07-10-1804 in Kruisland (Steenbergen). Jannetje is deceased on 16-03-1875 in Ooltgensplaat, 70 years old. Registration [source: ZA akte 16 Sint Annaland]. Occupation: dienstmeid (1826). Note re Jannetje: ook Vriends, Vrin.
Children of Adriaan and Jannetje:
1 Kornelis van der Klooster, born on 23-10-1826 in Sint Annaland. Registration [source: ZA akte 47]. bij geboorte zoon Kornelis. Kornelis is deceased on 27-12-1826 in Sint Annaland, 2 months old. Registration [source: ZA akte 58]. Note re the death of Kornelis: bij overlijden vermeld als dochter Kornelia.
2 Suzanna van der Klooster, born on 28-11-1827 in Sint Annaland. Follow XII-at.
3 Janna van der Klooster, born on 23-05-1830 in Sint Annaland. Follow XII-au.
4 Pieter van der Klooster, born on 28-01-1833 in Sint Annaland. Follow XII-av.
5 Geertrui van der Klooster, born on 06-08-1835 in Sint Annaland. Follow XII-aw.
6 Cornelis van der Klooster, born on 19-04-1838 in Sint Annaland. Registration [source: ZA akte 36]. Cornelis is deceased on 02-12-1838 in Sint Annaland, 7 months old. Registration [source: ZA akte 44].
7 Adriana van der Klooster, born on 23-11-1839 in Sint Annaland. Follow XII-ax.
8 Cornelis van der Klooster, born on 08-03-1844 in Sint Annaland. Follow XII-ay.
XI-v Johannes (Jan) van der Klooster is born about 1804 in Sint Annaland, son of Cornelis van der Klooster and Janna van Dongen. Johannes is deceased on 10-02-1871 in Goes, about 67 years old. Registration [source: ZA akte 14 Goes, akte 9 Sint Annaland]. Occupation: schippersknecht, schipper. Note re Jan: ook Jannis. Jan married, about 22 years old, on 19-05-1826 in Sint Annaland [akte 2] with Johanna (Janna) van den Boogert, 18 years old. Johanna is born on 07-11-1807 in Hontenisse. Johanna is deceased on 31-12-1893 in Sint Annaland, 86 years old. Note re the death of Janna: als geboorteplaats vermeld Hulst. Note re Janna: ook Boogaart, Boogaard, dochter van Abraham van den Boogert (Boogaart), arbeider, en Janna Vroegop.
Children of Jan and Janna:
1 Kornelis (Cornelis) van der Klooster, born on 31-07-1826 in Sint Annaland. Follow XII-az.
2 Janna van der Klooster, born on 01-04-1828 in Sint Annaland. Follow XII-ba.
3 Geertrui van der Klooster, born on 25-02-1830 in Sint Annaland. Registration [source: ZA akte 12]. Geertrui is deceased on 14-09-1831 in Sint Annaland, 1 year old. Registration [source: ZA akte 26].
4 Geertje van der Klooster, born on 29-05-1832 in Sint Annaland. Follow XII-bb.
5 Abraham van der Klooster, born on 10-05-1834 in Sint Annaland. Follow XII-bc.
6 Adriaan van de(r) Klooster, born on 03-07-1836 in Sint Annaland. Follow XII-bd.
7 Jan van de(r) Klooster, born on 10-08-1838 in Sint Annaland. Follow XII-be.
8 Willemina van der Klooster, born on 12-09-1840 in Sint Annaland. Follow XII-bf.
9 Marinus van der Klooster, born on 23-08-1843 in Sint Annaland. Follow XII-bg.
10 Jannetje van der Klooster, born on 21-11-1845 in Sint Annaland. Follow XII-bh.
11 Geertrui(da) van de(r) Klooster, born on 19-04-1848 in Sint Annaland. Registration [source: ZA akte 20]. Geertrui(da) is deceased on 18-05-1864 in Tiel, 16 years old. Registration [source: ZA akte 57 Sint Annaland].
XI-w Willem van der Klooster is born on 24-04-1808 in Sint Annaland, son of Cornelis van der Klooster and Janna van Dongen. He was baptized on 01-05-1808 in Sint Annaland. Willem is deceased on 03-07-1888 in Rilland-Bath, 80 years old. Registration [source: ZA akte 11]. Occupation: schipper. Willem married, 24 years old, on 24-08-1832 in Sint Annaland [akte 15] with Lucretia van der Welle, 27 years old. Lucretia is born on 04-05-1805 in Sint Annaland. Lucretia is deceased on 12-12-1876 in Rilland-Bath, 71 years old. Registration [source: ZA akte 16]. Occupation: arbeidster. Note re Lucretia: dochter van Adriaan van der Welle, arbeider, en Hendrina Kloet, arbeidster.
Children of Willem and Lucretia:
1 Cornelis (Cees) van der Klooster, born on 05-05-1833 in Sint Annaland. Follow XII-bi.
2 Adriaan van der Klooster, born on 11-12-1834 in Sint Annaland. Follow XII-bj.
3 Jan van der Klooster, born on 06-01-1836 in Sint Annaland. Follow XII-bk.
4 Abraham van der Klooster, born on 31-01-1838 in Sint Annaland. Follow XII-bl.
5 Jacob (Jakob) van der Klooster, born on 12-06-1840 in Sint Annaland. Follow XII-bm.
6 Janna van der Klooster, born on 01-12-1842 in Sint Annaland. Registration [source: ZA akte 62]. tweeling. Janna is deceased on 04-03-1844 in Sint Annaland, 1 year old. Registration [source: ZA akte 16].
7 Matthijs van der Klooster, born on 01-12-1842 in Sint Annaland. Registration [source: ZA akte 61]. tweeling. Matthijs is deceased on 28-08-1844 in Sint Annaland, 1 year old. Registration [source: ZA akte 47].
8 Hendrikus van der Klooster, born on 30-11-1843 in Sint Annaland. Registration [source: ZA akte 70]. tweeling. Hendrikus is deceased on 09-09-1844 in Sint Annaland, 9 months old. Registration [source: ZA akte 49].
9 Marinus van der Klooster, born on 30-11-1843 in Sint Annaland. Registration [source: ZA akte 71]. tweeling. Marinus is deceased on 21-01-1844 in Sint Annaland, 1 month old. Registration [source: ZA akte 4].
10 Janna van der Klooster, born on 11-09-1845 in Sint Annaland. Follow XII-bn.
11 Hendrikus van der Klooster, still born son on 20-06-1848 in Sint Annaland. Registration [source: ZA akte 47].
XI-x Antje Siebes is born about 1804 in Sint Annaland, daughter of Jan Siebes and Maria Adriana van der Klooster. Antje is deceased on 04-10-1891 in Sint Annaland, about 87 years old. Registration [source: ZA akte 42]. Occupation: arbeidster. Antje married, about 26 years old, on 12-03-1830 in Sint Annaland [akte 2] with Johannis van Schouwen, about 25 years old. Johannis is born about 1805 in Sint Annaland, son of Nicolaas (Claas) van Schouwen and Willemina Everse. Johannis is deceased before 1891, at the most 86 years old. Occupation: arbeider.

XI-y Geertrui Siebes is born about 1807 in Sint Annaland, daughter of Jan Siebes and Maria Adriana van der Klooster. Geertrui is deceased on 22-05-1894 in Sint Annaland, about 87 years old. Registration [source: ZA akte 38]. Occupation: arbeidster. Geertrui married, about 29 years old, on 11-11-1836 in Sint Annaland [akte 11] with Cornelis van Schouwen, about 29 years old. Cornelis is born about 1807 in Sint Annaland, son of Nicolaas (Claas) van Schouwen and Willemina Everse. Cornelis is deceased before 1894, at the most 87 years old. Occupation: schippersknecht.

XI-z Feijtske Sijbes is born about 1810 in Sint Annaland, daughter of Jan Siebes and Maria Adriana van der Klooster. Feijtske is deceased on 17-04-1881 in Haarlemmerliede en Spaarnwoude, about 71 years old. Registration [source: ZA akte 11 Rilland-Bath]. Occupation: arbeidster. Feijtske married, about 30 years old, on 05-12-1840 in Sint Annaland [akte 17] with Tobias van Boven, about 34 years old. Tobias is born about 1806 in Fort Bath, son of Wouter van Boven and Maria Dronkers. Tobias is deceased on 04-12-1856 in Fort Bath en Bath, about 50 years old. Registration [source: ZA akte 10]. Occupation: arbeider.

XI-aa Cornelis Siebes is born on 11-02-1813 in Sint Annaland, son of Jan Siebes and Maria Adriana van der Klooster. Registration [source: ZA akte 8]. Cornelis is deceased on 15-08-1878 in Sint Annaland, 65 years old. Registration [source: ZA akte 76]. Occupation: schippersknecht. Cornelis married, 31 years old, on 15-03-1844 in Sint Annaland [akte 3] with Jacoba Steketee, about 23 years old. Jacoba is born about 1821 in Scherpenisse. Occupation: arbeidster. Note re Jacoba: dochter van Cornelis Steketee en Suzanna de Witte.

XI-ab Maatje Siebes is born on 05-06-1816 at 13:00 in Sint Annaland, daughter of Jan Siebes and Maria Adriana van der Klooster. Registration on 06-06-1816 [source: ZA akte 23]. Occupation: dienstmeid in het fort/kasteel in Fort Bath, arbeidster. Note re Maatje: (1) begon waarschijnlijk een relatie met Willem Alexander Frederik Constantijn Nikolaas Michiel (02-08-1818 Soestdijk Ė 20-02-1848 Funchal, Madeira), tweede zoon van Willem II van Oranje-Nassau (1792-1849) en Anna Romanov (1795-1865). Waarschijnlijk Alexander of anders een van zijn broers Willem III (1817-1890) of Hendrik (1820-1879). Kind van Maatje en een prins van Oranje: Jan Sijbes, geboren op 19-12-1843 in Fort Bath (tegenwoordig Rilland Bath). Maatje married, 29 years old, on 01-11-1845 in Fort Bath en Bath [akte 4] with Joris van Boven, about 23 years old. Joris is born about 1822 in Fort Bath, son of Wouter van Boven and Maria Dronkers. Occupation: arbeider.
Child of Maatje out of an unknown relation:
1 Jan Sijbes, born on 19-12-1843 in Fort Bath. Follow XII-bo.
XI-ac Jakob Siebes is born on 17-12-1819 in Sint Annaland, son of Jan Siebes and Maria Adriana van der Klooster. Registration [source: ZA akte 56]. Jakob is deceased on 01-09-1905 in Yerseke, 85 years old. Registration [source: ZA akte 42]. Occupation: boerenknecht, arbeider. Jakob:
(1) married, 25 years old, on 19-02-1845 in Fort Bath en Bath [akte 1] with Johanna (Janna) Koster, about 27 years old. Johanna is born about 1818 in Yerseke. Johanna is deceased before 1885, at the most 67 years old. Occupation: dienstmeid. Note re Janna: dochter van Hubregt Koster, arbeider, en Jacoba Kosten.
(2) married, 65 years old, on 26-02-1885 in Yerseke [akte 5] with Jacomina Jacoba Quinten, about 43 years old. Jacomina Jacoba is born about 1842 in Oudelande. Occupation: dienstmeid. Note re Jacomina Jacoba: dochter van Cornelis Quinten en Elisabeth van der Waarde.

XI-ad Maria Boot is born about 1799 in Colijnsplaat, daughter of Aarnout Jacobse Boot and Lena Pieterse Verschelling. Maria is deceased on 01-01-1847 in Colijnsplaat, about 48 years old. Registration [source: ZA akte 2]. Note re the death of Maria: vader vermeld als Adriaan. Occupation: arbeidster. Maria married, about 21 years old, on 16-02-1820 in Colijnsplaat [akte 3] with Mozes Kempe, about 23 years old. Mozes is born about 1797 in Colijnsplaat, son of Mozes Kempe and Janna Janse de Munnik. Mozes is deceased on 01-12-1845 in Colijnsplaat, about 48 years old. Registration [akte 42]. Occupation: arbeider.
Children of Maria and Mozes:
1 Jan Kempe, born on 24-04-1820 in Colijnsplaat. Registration on 24-04-1820 [source: ZA akte 24]. Jan is deceased on 24-08-1820 in Colijnsplaat, 4 months old. Registration [source: ZA akte 30].
2 N.N. Kempe, still born daughter on 10-04-1821 in Colijnsplaat. Registration [source: ZA akte 65].
3 Aarnout Kempe, born on 21-05-1822 in Colijnsplaat. Registration on 21-05-1822 [source: ZA akte 38]. Aarnout is deceased on 09-07-1822 in Colijnsplaat, 1 month old. Registration [source: ZA akte 29].
4 Jan Kempe, born on 08-07-1823 in Colijnsplaat. Follow XII-bp.
5 Aarnout Kempe, born on 23-05-1826 in Colijnsplaat. Registration on 23-05-1826 [source: ZA akte 34]. Aarnout is deceased on 11-09-1826 in Colijnsplaat, 3 months old. Registration [source: ZA akte 49].
6 Leendert Kempe, born on 02-08-1827 in Colijnsplaat. Follow XII-bq.
7 Janna Kempe, born on 01-08-1829 in Colijnsplaat. Follow XII-br.
8 Aarnout Kempe, born on 27-10-1832 in Colijnsplaat. Follow XII-bs.
9 Hendrika Kempe, born on 14-11-1833 in Colijnsplaat. Registration on 14-11-1833 [source: ZA akte 72]. Hendrika is deceased on 16-09-1834 in Colijnsplaat, 10 months old. Registration [source: ZA akte 57].
10 N.N. Kempe, still born son on 13-01-1836 in Colijnsplaat. Registration [source: ZA akte 50].
11 N.N. Kempe, still born daughter on 25-03-1839 in Colijnsplaat. Registration [source: ZA akte 51].
12 Hendrik Kempe, born on 27-05-1840 in Colijnsplaat. Registration on 28-05-1840 [source: ZA akte 26].
XI-ae Catharina Pieterse de Vos is born about 1785 in Kampens Nieuwland, daughter of Pieter Leendertse de Vos and Pieternella Marinusse Boot. Catharina Pieterse is deceased on 03-08-1858 in Wissenkerke, about 73 years old. Occupation: dagloonster. Catharina Pieterse married, about 27 years old, on 12-09-1812 in Wissenkerke [akte 10] with Pieter Pieterse Geelhoed, 25 years old. Pieter Pieterse is born on 07-01-1787 in Wissenkerke, son of Pieter Geelhoed and Krina Ketelaar. Pieter Pieterse is deceased on 30-10-1842 in Wissenkerke, 55 years old. Occupation: dagloner. Note re Pieter Pieterse: zoon van Pieter Geelhoed, dagloner, en Krina Ketelaar, dagloonster.

XI-af Marinus Pieters de Vos is born on 07-06-1788 in Nieuw- en Sint Joosland, son of Pieter Leendertse de Vos and Pieternella Marinusse Boot. Kampens Nieuwland (Wissenkerke)?. Marinus Pieters is deceased on 15-10-1837 in Wissenkerke, 49 years old. Address: (in 1813 inwoner van Wissenkerke en Geersdijk). Occupation: dagloner, arbeider. Marinus Pieters:
(1) married, 21 years old, on 18-03-1810 in Wissenkerke with Bastiaantje Gerardse Tazelaar, 21 years old. Bastiaantje Gerardse is born in 1789, daughter of Gerard Hendriksz Tazelaar (Taselaer) and Willemijntje Cornelisse Boot. geboren vůůr huwelijk ouders?. Bastiaantje Gerardse is deceased on 02-01-1822 in Wissenkerke, 33 years old.
(2) married, 39 years old, on 17-08-1827 in Wissenkerke [akte 13] with Maria Clasina Vermeulen, about 51 years old. Maria Clasina is born about 1776 in Middelburg. Occupation: naaister. Note re Maria Clasina: dochter van Stephanus Vermeulen en Pieternella Isabella van Meeten; weduwe van Abraham Carlier (overleden Middelburg).

XI-ag Helena Pieterse (Lena) de Vos, daughter of Pieter Leendertse de Vos and Pieternella Marinusse Boot. She was baptized on 05-01-1793 in Wissenkerke. Helena Pieterse is deceased on 16-04-1829 in Wissenkerke. Occupation: arbeidster. Lena married on 08-09-1815 in Wissenkerke [akte 7] with Jan Breas, 24 years old. Jan is born on 13-02-1791 in Colijnsplaat, son of Bartholomeus Jansz (Bartel) Breas and Cornelia Lievense van der Weele. Jan is deceased on 08-02-1875 in Wissenkerke, 83 years old. Occupation: arbeider (1813-1815), dijkbaas (1829-1832), landbouwer.
Children of Lena and Jan:
1 Cornelia Breas, born on 29-12-1815 in Wissenkerke. Cornelia is deceased on 10-10-1816 in Wissenkerke, 9 months old.
2 Pieter Breas, born on 01-04-1817 in Wissenkerke. Pieter is deceased on 19-09-1817 in Wissenkerke, 5 months old.
3 Bartholomeus Breas, born on 02-04-1818 in Wissenkerke. Follow XII-bt.
4 Pieternella Breas, born on 28-02-1819 in Wissenkerke. She was baptized on 14-03-1819 in Wissenkerke. Pieternella is deceased on 27-10-1819 in Wissenkerke, 7 months old.
5 Cornelia Breas, born on 29-04-1820 in Wissenkerke. She was baptized on 07-05-1820 in Wissenkerke. Cornelia is deceased on 24-12-1822 in Wissenkerke, 2 years old. Registration [source: ZA akte 72].
6 Catharina Breas, born on 11-09-1821 in Wissenkerke. She was baptized on 23-09-1821 in Wissenkerke. Catharina is deceased on 01-10-1821 in Wissenkerke, 20 days old.
7 Pieter Breas, born on 01-02-1823 in Wissenkerke.
8 Cornelis Breas, born on 05-02-1824 in Wissenkerke. Cornelis is deceased on 30-06-1824 in Wissenkerke, 4 months old.
9 Pieternella Breas, born on 03-03-1825 in Wissenkerke. She was baptized on 03-04-1825 in Wissenkerke. Pieternella is deceased on 03-10-1825 in Wissenkerke, 7 months old.
10 Cornelis Breas, born on 04-10-1826 in Wissenkerke. Cornelis is deceased on 01-01-1827 in Wissenkerke, 2 months old.
11 Jan Breas, still born son on 16-04-1829 in Wissenkerke.
12 Leendert Breas, still born son on 16-04-1829 in Wissenkerke.
XI-ah Jacob(us) Boot is born on 01-05-1796 in Wissenkerke, son of Marinus Jacobse Boot and Adriana van Halst. Jacob(us) is deceased on 01-02-1848 at 11:00 in Wissenkerke, 51 years old. Registration [akte 17]. Occupation: smidsknecht (1819), smid (1831), ketelboeter (1848). Jacob(us) married, 23 years old, on 26-11-1819 in Wissenkerke [akte 21] with Cornelia Kabboord, 21 years old. Cornelia is born on 22-10-1798 in Wissenkerke, daughter of DaniŽl Kabboord and Jacomina Priester. Cornelia is deceased on 14-12-1855 at 19:00 in Wissenkerke, 57 years old. Registration [akte 99]. Note re the death of Cornelia: woonde bij overlijden bij haar vader Daniel Kaboord. Occupation: arbeidster.
Children of Jacob(us) and Cornelia:
1 Adriana Boot, born on 12-03-1820 in Wissenkerke. Follow XII-bu.
2 Jacomina Boot, born on 18-02-1822 in Wissenkerke. Follow XII-bv.
3 Maria Boot, born on 11-12-1827 in Wissenkerke. Registration on 11-12-1827 [source: ZA akte 98]. She was baptized on 30-12-1827 in Wissenkerke. Maria is deceased on 31-12-1827 in Wissenkerke, 20 days old. Registration [source: ZA akte 72].
4 DaniŽl Boot, born on 01-03-1829 in Wissenkerke. Registration on 02-03-1829 [source: ZA akte 17]. Doopgetuigen: DaniŽl Caboord, Paulina Caboord. DaniŽl is deceased on 18-12-1829 in Wissenkerke, 9 months old. Registration [source: ZA akte 91].
5 Maria Santina Boot, born on 26-10-1831 at 02:00 in Wissenkerke. Follow XII-bw.
6 Paulina Boot, born on 17-04-1833 in Wissenkerke. Registration on 17-04-1833 [source: ZA akte 36]. Paulina is deceased on 29-04-1833 in Wissenkerke, 12 days old. Registration [source: ZA akte 10].
7 DaniŽl Boot, born on 06-12-1834 in Wissenkerke. Follow XII-bx.
XI-ai Susanna Boot is born in 1797 in Wissenkerke, daughter of Marinus Jacobse Boot and Adriana van Halst. Susanna is deceased on 06-10-1866 in Wissenkerke, 69 years old. Registration [source: ZA akte 81]. Occupation: dienstmeid, arbeidster. Note re Susanna: dezelfde als Centina?. Susanna married with Abraham Spruit. Abraham is deceased on 17-09-1814 in Wissenkerke. Occupation: landman.
Children of Susanna out of an unknown relation:
1 Johannes Boot, born on 07-03-1839 in Wissenkerke. Follow XII-by.
2 Sara Boot, born on 19-07-1841 in Wissenkerke. Registration on 20-07-1841 [source: ZA akte 58]. Sara is deceased on 12-08-1841 in Wissenkerke, 24 days old. Registration [source: ZA akte 36].
XI-aj Centina Boot is born about 1798 in Wissenkerke, daughter of Marinus Jacobse Boot and Adriana van Halst. Centina is deceased on 06-10-1866 in Wissenkerke, about 68 years old. Registration [source: ZA akte 81]. Occupation: dienstmeid, arbeidster. Note re Centina: ook Santina, Susanna. Centina married, about 17 years old, on 10-11-1815 in Wissenkerke [akte 10] with Abraham Spruit, 38 years old. Abraham is born on 10-10-1777 in Colijnsplaat. He was baptized on 12-10-1777 in Colijnsplaat. Abraham is deceased on 18-03-1827 in Wissenkerke, 49 years old. Occupation: landman. Note re Abraham: zoon van Marinus Spruit (1739-1816) en Tannetje Korteknie (1747-1814); getrouwd (1) op 19-12-1808 in Wissenkerke met Maria de Vos, geboren op 23-12-1775 en gedoopt op 24-12-1775 in Wissenkerke, overleden op 17-09-1814 in Wissenkerke, dochter van Marinus Marinusse de Vos en Maria Taselaar.
Children of Centina and Abraham:
1 Tannetje Spruit, born on 16-03-1816 in Wissenkerke. Registration on 18-03-1816 [source: ZA akte 20]. Tannetje is deceased on 16-03-1816 in Wissenkerke. Registration [source: ZA akte 10]. Note re the death of Tannetje: 4 uren oud.
2 Marinus Spruit, born on 15-02-1817 in Wissenkerke. Follow XII-bz.
3 Adriana Spruit, born on 07-08-1818 in Wissenkerke. Follow XII-ca.
4 Adriaan Spruit, born on 25-01-1820 in Wissenkerke. Follow XII-cb.
5 Abraham Spruit, born on 26-07-1821 in Wissenkerke. Registration on 27-07-1821 [source: ZA akte 48]. He was baptized on 12-08-1821 in Wissenkerke. Abraham is deceased on 27-11-1821 in Wissenkerke, 4 months old. Registration on 28-11-1821 [source: ZA akte 60].
6 Abraham Spruit, born on 06-12-1822 in Wissenkerke. Follow XII-cc.
7 Tannetje Spruit, born on 02-08-1824 in Wissenkerke. Registration on 02-08-1824 [source: ZA akte 55]. She was baptized on 15-08-1824 in Wissenkerke. Doopgetuigen: Cornelis Kabboort, Jacob Wolse, Maria Spruit. Tannetje is deceased in 1824.
8 Jacob Spruit, born on 28-09-1825 in Wissenkerke. Registration on 28-09-1825 [source: ZA akte 86]. He was baptized on 09-10-1825 in Wissenkerke. Doopgetuigen: Jacob Boot, Cornelia Cabboort. Jacob is deceased on 10-10-1826 in Wissenkerke, 1 year old. Registration [source: ZA akte 81].
9 Tannetje Spruit, born on 26-04-1827 in Wissenkerke. Registration on 26-04-1827 [source: ZA akte 35]. She was baptized on 13-05-1827 in Wissenkerke. de vader is overleden; Doopgetuige: Jacob Wolse. Tannetje is deceased in 1827.
XI-ak Adriana Boot is born on 08-06-1814 in Wissenkerke, daughter of Marinus Jacobse Boot and Adriana van Halst. Registration on 19-06-1814 [source: ZA akte 36]. She was baptized on 19-06-1814 in Wissenkerke. Adriana is deceased on 12-12-1894 in Wissenkerke, 80 years old. Registration on 13-12-1894 [source: ZA akte 81]. Occupation: dienstmeid, arbeidster. Adriana married, 23 years old, on 15-09-1837 in Wissenkerke [akte 17] with Marinus Kramer, 24 years old. Marinus is born on 02-08-1813 in Wissenkerke. Registration on 03-08-1813 [source: ZA akte 42]. He was baptized on 08-08-1813 in Wissenkerke. Marinus is deceased on 06-05-1889 in Wissenkerke, 75 years old. Registration [source: ZA akte 27]. Occupation: arbeider. Note re Marinus: zoon van Bastiaan Kramer, arbeider, en Maria van den Berge.
Child of Adriana out of an unknown relation:
1 Johanna Boot, born on 30-12-1832 in Wissenkerke. She was baptized on 17-03-1833 in Wissenkerke. Johanna is deceased on 11-07-1833 in Wissenkerke, 6 months old. Registration [source: akte 32].
Children of Adriana and Marinus:
1 Bastiaan Kramer, still born son on 01-01-1838 in Wissenkerke. Registration [source: ZA akte 96]. Note re the death of Bastiaan: de datum lijkt niet te kloppen met het aktenummer.
2 Bastiaan Kramer, born on 09-01-1839 in Wissenkerke. Follow XII-cd.
3 Adriana Kramer, born on 15-04-1840 in Wissenkerke. Registration on 16-04-1840 [source: ZA akte 37]. She was baptized on 16-04-1840 in Wissenkerke. Adriana is deceased on 23-06-1840 in Wissenkerke, 2 months old. Registration [source: ZA akte 54].
4 Marinus Kramer, born on 29-07-1841 in Wissenkerke. Registration on 29-07-1841 [source: ZA akte 64]. Marinus is deceased on 11-08-1841 in Wissenkerke, 13 days old. Registration [source: ZA akte 35].
5 Marinus Kramer, born on 22-11-1842 in Wissenkerke. Follow XII-ce.
6 Maria Kramer, born on 26-07-1844 in Wissenkerke. Registration on 26-07-1844 [source: ZA akte 67]. She was baptized on 04-08-1844 in Wissenkerke. Maria is deceased on 11-09-1844 in Wissenkerke, 1 month old. Registration [source: ZA akte 73].
7 Pieter Kramer, born on 23-01-1846 in Wissenkerke. Registration on 24-01-1846 [source: ZA akte 10]. He was baptized on 15-02-1846 in Wissenkerke. Pieter is deceased on 18-03-1846 in Wissenkerke, 1 month old. Registration [source: ZA akte 25].
8 Maria Kramer, born on 10-05-1848 in Wissenkerke. Registration on 11-05-1848 [source: ZA akte 49]. She was baptized on 18-06-1848 in Wissenkerke. Maria is deceased on 22-12-1848 in Wissenkerke, 7 months old. Registration [source: ZA akte 101].
9 Jacob Kramer, born on 15-06-1850 in Wissenkerke. Registration on 17-06-1850 [source: ZA akte 60]. He was baptized on 28-07-1850 in Wissenkerke. Jacob is deceased on 15-10-1850 in Wissenkerke, 4 months old. Registration [source: ZA akte 93].
10 Maria Kramer, born on 08-10-1851 in Wissenkerke. Registration on 09-10-1851 [source: ZA akte 97]. She was baptized on 12-10-1851 in Wissenkerke. Maria is deceased on 26-12-1852 in Wissenkerke, 1 year old. Registration [source: ZA akte 125].
11 Jacob Kramer, born on 02-12-1853 in Wissenkerke. Registration on 02-12-1853 [source: ZA akte 106].
12 Maria Kramer, born on 25-09-1856 in Wissenkerke. Registration on 25-09-1856 [source: ZA akte 103].
13 N.N. Kramer, still born daughter on 21-12-1860 in Wissenkerke. Registration [source: ZA akte 155].
XI-al Leendert Clement is born on 08-12-1780 in Geersdijk (Wissenkerke), son of Gerard Clement and Neeltje Boot. Leendert is deceased on 24-07-1860 in Wolphaartsdijk, 79 years old. Address: (in 1813 inwoner van Wolphaartsdijk). Occupation: dagloner, schippersknecht. Leendert married with Francina Koster. The religious wedding was celebrated on 25-04-1800 in Wolphaartsdijk [source: trouwgeld betaald]. Francina is born on 25-04-1775 in 's-Heer Arendskerke. She was baptized on 30-04-1775 in 's-Heer Arendskerke.

XI-am Cornelis Gerards Clement is born on 10-11-1781 in Geersdijk (Wissenkerke), son of Gerard Clement and Neeltje Boot. Cornelis Gerards is deceased on 24-01-1852 in Geersdijk (Wissenkerke), 70 years old. Occupation: dagloner, landmansknecht. Cornelis Gerards married, 37 years old, on 23-04-1819 in Geersdijk (Wissenkerke) [akte 6] with Cornelia Pieterse de Smit, about 35 years old. Cornelia Pieterse is born about 1784 in Wissenkerke. Cornelia Pieterse is deceased on 27-12-1846 in Wissenkerke, about 62 years old. Occupation: naaister. Note re Cornelia Pieterse: dochter van Pieter A. de Smit en Cornelia Hoogerheide.

XI-an Lientje Gerardse Clement is born on 11-01-1787 in Geersdijk (Wissenkerke), daughter of Gerard Clement and Neeltje Boot. 06-02-1793?. Lientje Gerardse is deceased on 07-05-1867 in Geersdijk (Wissenkerke), 80 years old. Registration [source: ZA akte 36]. Occupation: landbouwster. Note re Lientje Gerardse: ook Leuntje, Lijntje. Lientje Gerardse:
(1) married with Cornelis Adriaanse de Regt. The religious wedding was celebrated on 01-08-1808 in Geersdijk (Wissenkerke). Cornelis Adriaanse is born on 06-02-1787 in Geersdijk (Wissenkerke). Cornelis Adriaanse is deceased on 17-06-1827 in Geersdijk (Wissenkerke), 40 years old. Occupation: landman.
(2) married, 41 years old, on 09-05-1828 in Wissenkerke [akte 7] with DaniŽl Rademaker, 40 years old. DaniŽl is born on 07-08-1787 in Kortgene. Registration [source: GADTB 516]. He was baptized on 19-08-1787 in Kortgene. DaniŽl is deceased on 01-06-1853 in Geersdijk (Wissenkerke), 65 years old. Occupation: winkelier. Note re DaniŽl: zoon van Cornelis Cornelisse Rademaker en Jacoba Salomons de Visser; weduwnaar van Blazina Verhulst.

XI-ao Susanna Geelhoed, daughter of Maarten Pietersz Geelhoed and Lena Cornelisse Boot. She was baptized on 04-03-1782 in Wissenkerke. Susanna is deceased on 07-03-1849 in Wissenkerke. Occupation: arbeidster. Susanna married with Gillis Hermanus Stokman. He was baptized on 30-04-1781 in Westkapelle. Gillis Hermanus is deceased on 25-06-1847 in Wissenkerke. Occupation: arbeider. Note re Gillis Hermanus: zoon van Hermanus Stokman en Dina Adamse.
Children of Susanna and Gillis Hermanus:
1 Ermanus Stokman, born about 1803 in Wissenkerke. Follow XII-cf.
2 Dina Stokman, born about 1805 in Wissenkerke. Follow XII-cg.
XI-ap Leijntje Geelhoed is born on 03-01-1787 in Wissenkerke, daughter of Maarten Pietersz Geelhoed and Lena Cornelisse Boot. Leijntje is deceased on 05-05-1863 in Kortgene, 76 years old. Occupation: dienstmeid. Note re Leijntje: ook Lientje. Leijntje married, 35 years old, on 18-02-1822 in Wissenkerke [akte 4] with Jacobus Fieman. bruidegom woonde in Geersdijk (Wissenkerke), bruid woonde in Colijnsplaat. He was baptized on 19-06-1796 in Kortgene. Jacobus is deceased on 19-08-1862 in Kortgene. Occupation: arbeider. Note re Jacobus: zoon van Christoffel Fieman (Vieman) (overleden 23-11-1815 Geersdijk) en Prientje Piggel (Pigchels) (overleden 09-02-1814 Geersdijk).
Child of Leijntje out of an unknown relation:
1 Maria Cornelia Geelhoed, born on 13-09-1816 in Wissenkerke. She was baptized on 22-09-1816 in Wissenkerke. Maria Cornelia is deceased on 27-12-1817 in Wissenkerke, 1 year old.
Children of Leijntje and Jacobus:
1 Lena Fieman, born on 17-09-1823 in Wissenkerke. She was baptized on 28-09-1823 in Wissenkerke.
2 Christoffel Fieman, born on 29-10-1826 in Wissenkerke. He was baptized on 19-11-1826 in Wissenkerke. Doopgetuigen: Christoffel Fieman, Anna Fieman.
3 Prientje Fieman, born on 28-07-1828 in Wissenkerke. She was baptized on 17-08-1828 in Wissenkerke.
XI-aq Leentje Adriaans Boot is born about 1793 in Wissenkerke, daughter of Adriaan Cornelisse Boot and Geertruid Adriaans Noordhoek. Leentje Adriaans is deceased on 11-06-1840 in Wissenkerke, about 47 years old. Registration on 12-06-1840 [source: ZA akte 49]. Note re Leentje Adriaans: ook Lientje, Leijntje.
Children of Leentje Adriaans out of an unknown relation:
1 Leendert Boot, born on 10-05-1814 in Wissenkerke. Follow XII-ch.
2 Geertruida Boot, born on 19-08-1823 in Wissenkerke. Registration on 21-08-1823 [source: ZA akte 75]. She was baptized on 07-09-1823 in Wissenkerke. Geertruida is deceased on 28-10-1823 in Wissenkerke, 2 months old. Registration [source: ZA akte 57].
XI-ar Adriana Boot is born about 1797 in Wissenkerke, daughter of Adriaan Cornelisse Boot and Geertruid Adriaans Noordhoek. Adriana is deceased on 15-01-1877 in Colijnsplaat, about 80 years old. Registration [akte 3]. Occupation: dienstmeid, arbeidster. Adriana married, about 27 years old, on 09-12-1824 in Colijnsplaat [akte 10] with Abraham Karreman, about 26 years old. Abraham is born about 1798 in Colijnsplaat, son of Leunis Karreman and Leuntje Brandt. Abraham is deceased on 09-10-1867 in Colijnsplaat, about 69 years old. Registration [akte 54]. Occupation: kleermakersknecht, kleermaker, arbeider.
Children of Adriana and Abraham:
1 Leuntje Karreman, born on 02-04-1825 in Colijnsplaat. Follow XII-ci.
2 Geertruid Karreman, born on 06-08-1826 in Colijnsplaat. Registration on 07-08-1826 [source: ZA akte 46]. Geertruid is deceased on 03-09-1826 in Colijnsplaat, 28 days old. Registration [source: ZA akte 43].
3 Geertruid Karreman, born on 28-12-1827 in Colijnsplaat. Registration on 29-12-1827 [source: ZA akte 83]. Geertruid is deceased on 06-03-1830 in Colijnsplaat, 2 years old. Registration [source: ZA akte 16].
4 Leunis Karreman, born on 27-01-1832 in Colijnsplaat. Follow XII-cj.
5 Maria Karreman, born on 17-08-1833 in Colijnsplaat. Follow XII-ck.
6 Adriaan Karreman, born on 07-11-1835 in Colijnsplaat. Follow XII-cl.
XI-as Maria Boot is born about 1811 in Wissenkerke, daughter of Adriaan Cornelisse Boot and Geertruid Adriaans Noordhoek. Maria is deceased on 10-01-1872 in Wissenkerke, about 61 years old. Registration [source: ZA akte 2]. Address: (domicilie in 1849 U.S.A.). Occupation: dienstbode. Maria married, about 33 years old, on 03-05-1844 in Wissenkerke [akte 6] with Johannis Jacobus Verbrugge, 36 years old. Johannis Jacobus is born on 03-05-1808 in Hoek. Johannis Jacobus is deceased on 27-10-1880 in Wissenkerke, 72 years old. Registration [source: ZA akte 87]. Occupation: schoenmaker. Note re Johannis Jacobus: ook Jacobus Johannes, zoon van Cornelis Verbrugge (ca 1771-1841) en Catelijntje Kolenhoek (ca 1778-1829); weduwnaar van Pieternella Lena Semeijn (ca 1808-1843).
Children of Maria and Johannis Jacobus:
1 Cathalientje Verbrugge, born on 28-09-1844 in Wissenkerke. Registration on 28-09-1844 [source: ZA akte 91]. Cathalientje is deceased on 15-10-1844 in Wissenkerke, 17 days old. Registration [source: ZA akte 92].
2 Cornelis Verbrugge, born on 06-08-1846 in Wissenkerke. Follow XII-cm.
3 Cathalientje Verbrugge, born on 11-08-1852 in Wissenkerke. Registration on 11-08-1852 [source: ZA akte 76]. She was baptized on 05-09-1852 in Wissenkerke. Cathalientje is deceased on 13-08-1853 in Wissenkerke, 1 year old. Registration [source: ZA akte 69]. Note re Cathalientje: ook Catharina.
XI-at Lijntje Boot, daughter of Johannes Cornelisse (Janus) Boot and Sara Pieterse Liefbroer. She was baptized on 09-04-1797 in Kortgene. Doopgetuigen: Adriaan Taselaar, Janna Boot. Lijntje is deceased on 12-11-1849 in Kortgene. Registration [source: ZA akte 31]. Occupation: dienstmeid, arbeidster. Note re Lijntje: ook Leijntje, Leentje, Leuntje, Lientje. Lijntje married on 30-04-1824 in Wissenkerke [akte 8] with Marcus Bouwense, about 27 years old. Marcus is born about 1797 in Kortgene. Marcus is deceased on 26-03-1856 in Kortgene, about 59 years old. Registration [source: ZA akte 19]. Occupation: landmansknecht, arbeider. Note re Marcus: ook Marinus, zoon van Adriaan Bouwense, arbeider, en Maria Clement, arbeidster.
Children of Lijntje and Marcus:
1 Adriaan Bouwense, born on 19-12-1824 in Kortgene. Follow XII-cn.
2 Sara Bouwense, born on 03-06-1826 in Kortgene. Registration on 03-06-1826 [source: ZA akte 23]. Sara is deceased on 09-08-1826 in Kortgene, 2 months old. Registration [source: ZA akte 19].
3 Johannis Bouwense, born on 22-01-1828 in Kortgene. Registration on 23-01-1828 [source: ZA akte 5]. Johannis is deceased on 05-05-1832 in Kortgene, 4 years old. Registration [source: ZA akte 19].
4 Marinus Bouwense, born on 16-02-1829 in Kortgene. Registration on 16-02-1829 [source: ZA akte 9]. Marinus is deceased on 26-09-1829 in Kortgene, 7 months old. Registration [source: ZA akte 19].
5 Leijntje Bouwense, born on 20-06-1838 in Kortgene. Follow XII-co.
XI-au Pieter Boot, son of Johannes Cornelisse (Janus) Boot and Sara Pieterse Liefbroer. He was baptized on 07-10-1798 in Kortgene. Doopgetuigen: Pieter Liefbroer, Jacoba Koeman. Pieter is deceased on 07-02-1866 in Wissenkerke. Registration [source: ZA akte 9]. Occupation: landmansknecht, arbeider. Pieter married on 19-06-1830 in Colijnsplaat [akte 7] with Tannetje van Gilst, about 32 years old. Tannetje is born about 1798 in Colijnsplaat. Tannetje is deceased on 29-03-1854 in Wissenkerke, about 56 years old. Registration [source: ZA akte 26]. Occupation: dienstbode, arbeidster. Note re Tannetje: ook Jannetje, dochter van Teunis Teunisse van Gilst en Adriana L. Eijcenhout.
Children of Pieter and Tannetje:
1 N.N. Boot, still born daughter on 26-09-1830 in Colijnsplaat. Registration [source: ZA akte 84].
2 Johannes Boot, still born son on 13-10-1831 in Wissenkerke. Registration [source: ZA akte 124].
3 Teunes Boot, born on 04-02-1833 in Wissenkerke. Registration on 04-02-1833 [source: ZA akte 13]. He was baptized on 24-02-1833 in Wissenkerke. Teunes is deceased on 18-06-1833 in Wissenkerke, 4 months old. Registration [source: ZA akte 23].
4 Johannes Boot, born on 19-04-1835 in Wissenkerke. Follow XII-cp.
XI-av Jacoba Boot, daughter of Johannes Cornelisse (Janus) Boot and Sara Pieterse Liefbroer. She was baptized on 10-04-1803 in Kortgene. Doopgetuigen: Jacoba Koeman, Sara Liefbroer. Jacoba is deceased on 31-10-1862 in Wissenkerke. Registration [source: ZA akte 84]. Occupation: boerendienstmeid, arbeidster. Jacoba married on 28-04-1826 in Wissenkerke [akte 5] with Jan Tollenaar, 29 years old. Jan is born on 04-10-1796 in Wissenkerke, son of Nicolaas Tollenaar and Cornelia Boot. Jan is deceased on 27-04-1859 in Wissenkerke, 62 years old. Registration [source: ZA akte 31]. Occupation: landbouwknecht, arbeider. Note re Jan: ook Jacob, Jan Nicolaas van Tollenaar.
Children of Jacoba and Jan:
1 Jan Tollenaar, still born son on 11-02-1827 in Wissenkerke. Registration [source: ZA akte 75].
2 Sara Tollenaar, still born daughter on 24-07-1828 in Wissenkerke. Registration [source: ZA akte 95].
3 Sara Tollenaar, still born daughter on 22-08-1829 in Wissenkerke. Registration [source: ZA akte 108].
4 Jacoba Tollenaar, still born daughter on 28-12-1830 in Wissenkerke. Registration [source: ZA akte 76].
5 Jan Tollenaar, born in 05-1834 in Wissenkerke. Jan is deceased on 29-09-1834 in Wissenkerke, 4 months old. Registration [source: ZA akte 66].
6 Saartje Tollenaar, born on 24-12-1840 in Wissenkerke. Saartje is deceased on 30-12-1840 in Wissenkerke, 6 days old. Registration [source: ZA akte 143].
7 Clasina Tollenaar, born on 09-09-1842 in Wissenkerke. Clasina is deceased on 23-09-1842 in Wissenkerke, 14 days old. Registration [source: ZA akte 77].
XI-aw Iman Boot is born on 10-09-1811 in Kortgene, son of Johannes Cornelisse (Janus) Boot and Sara Pieterse Liefbroer. Registration on 11-09-1811 [source: ZA akte 24]. Iman is deceased on 09-08-1876 in Wissenkerke, 64 years old. Registration [source: ZA akte 56]. Occupations: from 1836 dienstplichtig schutter Zeeuwse Mobiele Schutterij (ZMS) in 1836 from >1836 landmansknecht, arbeider, vrachtrijder, herbergier. Iman:
(1) married, 38 years old, on 05-12-1849 in Wissenkerke [akte 25] with Johanna Jongepier, 26 years old. Johanna is born on 30-06-1823 in Domburg. Registration on 01-07-1823 [source: ZA akte 20]. Johanna is deceased on 13-04-1855 in Wissenkerke, 31 years old. Registration [source: ZA akte 34]. Occupation: dienstmeid, arbeidster. Note re Johanna: dochter van Adriaan Jongepier (ca 1788 Domburg - 24-12-1842 Domburg), arbeider, en Janna van Vaerdegem (? - 31-03-1849 Domburg), arbeidster.
(2) married, 45 years old, on 29-10-1856 in Wissenkerke [akte 21] with Maria Alebregtse, about 37 years old. Maria is born about 1819 in Wissenkerke. Occupation: arbeidster. Note re Maria: dochter van Cornelis Alebregtse en Sara Koeman; weduwe van Pieter Jacobus de Looff (1818-1855 Wissenkerke); hertrouwd 04-06-1884 te Ellewoutsdijk met Adriaan Mol.
Children of Iman and Johanna:
1 Johannis Boot, born on 03-11-1851 in Wissenkerke. Registration on 04-11-1851 [source: ZA akte 110]. Johannis is deceased on 06-12-1851 in Wissenkerke, 1 month old. Registration [source: ZA akte 89].
2 Johannes Boot, born on 30-09-1852 in Wissenkerke. Registration on 30-09-1852 [source: ZA akte 99]. He was baptized on 17-10-1852 in Wissenkerke. Johannes is deceased on 24-11-1853 in Wissenkerke, 1 year old. Registration [source: ZA akte 104].
3 Adriaan Boot, born on 28-10-1853 in Wissenkerke. Follow XII-cq.
4 Johannes Boot, born on 06-04-1855 in Wissenkerke. Registration on 06-04-1855 [source: ZA akte 32]. Johannes is deceased on 20-09-1855 in Wissenkerke, 5 months old. Registration [source: ZA akte 79].
Child of Iman and Maria:
1 Johannes Boot, born on 18-10-1858 in Wissenkerke. Follow XII-cr.
XI-ax Cornelis Boot is born on 29-08-1814 in Kortgene, son of Johannes Cornelisse (Janus) Boot and Sara Pieterse Liefbroer. Registration on 29-08-1814 [source: ZA akte 30]. Cornelis is deceased on 16-01-1865 in Wissenkerke, 50 years old. Registration [source: ZA akte 5]. Occupation: landmansknecht, arbeider, vrachtrijder. Cornelis married, 30 years old, on 30-05-1845 in Wissenkerke [akte 11] with Jacoba Pieternella Johannisse(n), about 21 years old. Jacoba Pieternella is born about 1824 in Wissenkerke. Occupation: dienstmeid, arbeidster. Note re Jacoba Pieternella: ook Jacoba Catharina, dochter van Pieter Johanissen en Jannetje Sinke.
Children of Cornelis and Jacoba Pieternella:
1 Johannis Boot, born on 15-11-1845 in Wissenkerke. Registration on 17-11-1845 [source: ZA akte 109]. He was baptized on 14-12-1845 in Wissenkerke. Johannis is deceased on 21-05-1847 in Wissenkerke, 1 year old. Registration [source: ZA akte 52]. Note re the death of Johannis: Kampensnieuwland.
2 Jannetje Boot, born on 25-08-1847 in Wissenkerke. Follow XII-cs.
3 Sara Boot, born on 21-10-1848 in Wissenkerke. Registration on 21-10-1848 [source: ZA akte 79]. She was baptized on 12-11-1848 in Wissenkerke. Occupation: dienstmeid.
Sara Boot
Emigrant in 1873 Wissenkerke
Leeftijd: 24
Beroep: dienstmeid
Kerkgenootschap: Nederlands-hervormd
Jaar van vertrek: 1873
Plaats van vertrek: Wissenkerke
Reden van vertrek: Verbetering van bestaan
Bestemming: Verenigde Staten van Noord-Amerika
Bron: Staten van landverhuizingen
ZA Genealogische Afschriften 810/3, pagina 166
4 Pieter Cornelis Boot, born on 05-10-1849 in Wissenkerke. Registration on 05-10-1849 [source: ZA akte 99]. He was baptized on 28-10-1849 in Wissenkerke. Pieter Cornelis is deceased on 04-10-1850 in Wissenkerke, 11 months old. Registration [source: ZA akte 88].
5 Johannis Boot, born on 24-08-1852 in Wissenkerke. Registration on 24-08-1852 [source: ZA akte 86]. He was baptized on 05-09-1852 in Wissenkerke. Johannis is deceased on 11-09-1852 in Wissenkerke, 18 days old. Registration [source: ZA akte 91].
6 Pieter Cornelis Boot, born on 23-04-1857 in Wissenkerke. Registration on 23-04-1857 [source: ZA akte 44]. Pieter Cornelis is deceased on 22-08-1857 in Wissenkerke, 3 months old. Registration [source: ZA akte 59].
7 Johanna Pieternella Boot, born on 03-07-1858 in Wissenkerke. Registration on 05-07-1858 [source: ZA akte 72]. Johanna Pieternella is deceased on 26-10-1858 in Wissenkerke, 3 months old. Registration [source: ZA akte 90].
8 Pieternella Johanna Boot, born on 10-12-1859 in Wissenkerke. Follow XII-ct.
9 Johanna Pieternella Boot, born on 07-01-1862 in Wissenkerke. Registration on 08-01-1862 [source: ZA akte 6]. Johanna Pieternella is deceased on 07-05-1862 in Wissenkerke, 4 months old. Registration [source: ZA akte 37]. Note re the death of Johanna Pieternella: vermeld als Jacoba Johanna.
10 Johanna Pieternella Boot, born on 16-06-1863 in Wissenkerke. Registration on 16-06-1863 [source: ZA akte 86]. Johanna Pieternella is deceased on 20-07-1863 in Wissenkerke, 1 month old. Registration [source: ZA akte 72].
XI-ay Susanna Boot is born about 1789 in Wissenkerke, daughter of Geerard Cornelisse Boot and Pieternella Filius. Susanna is deceased on 30-01-1864 in Wissenkerke, about 75 years old. Registration [source: ZA akte 10]. Occupation: dagloonster, arbeidster. Susanna married, about 24 years old, on 01-04-1813 in Wissenkerke [akte 3] with Johannes Bouterse, 21 years old. Johannes is born on 03-02-1792 in Wissenkerke, son of Cornelis Janse Bouterse and Adriana Johannese Bouterse. Johannes is deceased on 04-01-1847 in Wissenkerke, 54 years old. Registration [source: ZA akte 1]. Occupation: dagloner, arbeider. Note re Johannes: ook Johannis.
Children of Susanna and Johannes:
1 Cornelis Bouterse, born on 06-08-1813 in Wissenkerke. Follow XII-cu.
2 Gerard Bouterse, born in 10-1814. Gerard is deceased on 16-04-1815 in Wissenkerke, 6 months old. Registration [source: ZA akte 6].
3 Gerard Bouterse, born on 23-11-1815 in Wissenkerke. Follow XII-cv.
4 Adriana Bouterse, born on 19-10-1816 in Wissenkerke. Registration on 25-10-1816 [source: ZA akte 67]. Adriana is deceased on 05-04-1817 in Wissenkerke, 5 months old. Registration [source: ZA akte 17].
5 Pieternella Bouterse, born on 06-05-1818 in Wissenkerke. Registration on 07-05-1818 [source: ZA akte 27]. Pieternella is deceased on 04-06-1819 in Wissenkerke, 1 year old. Registration [source: ZA akte 31].
6 Pieternella Bouterse, born on 07-12-1819 in Wissenkerke. Registration on 07-12-1819 [source: ZA akte 83]. Pieternella is deceased on 13-12-1819 in Wissenkerke, 6 days old. Registration [source: ZA akte 61].
7 Adriaan Bouterse, born on 31-12-1820 in Wissenkerke. Follow XII-cw.
8 Pieter Bouterse, born on 15-04-1827 in Wissenkerke. Follow XII-cx.
9 Jacobus Bouterse, born on 13-12-1832 in Wissenkerke. Follow XII-cy.
XI-az Cornelis Gerardse Boot is born on 23-08-1798 in Wissenkerke, son of Geerard Cornelisse Boot and Pieternella Filius. Cornelis Gerardse is deceased on 04-05-1846 in Wissenkerke, 47 years old. Registration [source: akte 45]. Occupation: arbeider. Cornelis Gerardse married, 28 years old, on 02-03-1827 in Wissenkerke [akte 3] with Elizabeth IsraŽl, 23 years old. Elizabeth is born on 08-11-1803 in Wissenkerke, daughter of Jacob Marinusse IsraŽl and Martha Hendrikse van der Weele. She was baptized on 13-11-1803 in Wissenkerke. Elizabeth is deceased on 03-10-1870 in Wissenkerke, 66 years old. Registration [source: ZA akte 87]. Occupation: boerendienstmeid, arbeidster.
Children of Cornelis Gerardse and Elizabeth:
1 Gerard Boot, born on 12-07-1827 in Wissenkerke. Registration on 13-07-1827 [source: ZA akte 55]. He was baptized on 15-07-1827 in Wissenkerke. Doopgetuigen: Susanna Boot, Johannes Bouterse. Gerard is deceased on 08-01-1852 in Wissenkerke, 24 years old. Registration [source: ZA akte 3]. Occupation: arbeider.
2 Jacob Boot, born on 13-04-1829 in Wissenkerke. Registration on 13-04-1829 [source: ZA akte 29]. He was baptized on 26-04-1829 in Wissenkerke. Jacob is deceased on 09-09-1830 in Wissenkerke, 1 year old. Registration [source: ZA akte 51].
3 Pieternella Boot, born on 16-08-1831 in Wissenkerke. Registration on 16-08-1831 [source: ZA akte 60]. She was baptized on 21-08-1831 in Wissenkerke. Pieternella is deceased on 07-11-1831 in Wissenkerke, 2 months old. Registration [source: ZA akte 109].
4 Maria Boot, born on 24-08-1835 in Wissenkerke. Follow XII-cz.
XI-ba Jacoba Boot is born about 1801 in Wissenkerke, daughter of Geerard Cornelisse Boot and Pieternella Filius. Jacoba is deceased on 07-06-1831 in Wissenkerke, about 30 years old. Registration [source: ZA akte 30]. Occupation: dienstmeid, arbeidster. Jacoba:
(1) married, about 20 years old, on 27-07-1821 in Wissenkerke [akte 12] with Adriaan Koole, about 34 years old. Adriaan is born about 1787 in Wissenkerke. Adriaan is deceased on 10-10-1821 in Wissenkerke, about 34 years old. Registration [source: ZA akte 42]. Occupation: arbeider. Note re Adriaan: zoon van Pieter Koole, arbeider, en Blazina Schrier (overleden 21-03-1820 Wissenkerke).
(2) married, about 22 years old, on 08-08-1823 in Wissenkerke [akte 12] with Johannes Hendrikse Begthel, about 35 years old. Johannes Hendrikse is born about 1788 in Middelburg. Occupation: arbeider. Note re Johannes Hendrikse: ook Johannis, zoon van Hendrik Begthel (overleden 01-11-1793 Middelburg) en Sara de Smit (overleden 25-01-1822); getrouwd (3) met Petronella Broekes.
Child of Jacoba and Adriaan:
1 Geertruijd Koole, born on 06-10-1821 in Wissenkerke. Follow XII-da.
Children of Jacoba and Johannes Hendrikse:
1 Pieter Bechtel, still born son on 31-08-1824 in Wissenkerke. Registration [source: ZA akte 85].
2 Geerard Bechtel, born in 07-1825 in Wissenkerke. Geerard is deceased on 26-09-1825 in Wissenkerke, 2 months old. Registration [source: ZA akte 60].
3 Pieternella Bechtel, still born daughter on 22-08-1827 in Wissenkerke. Registration [source: ZA akte 82].
4 Sara Bechtel, born on 03-08-1828 in Wissenkerke. She was baptized on 07-09-1828 in Wissenkerke. Doopgetuigen: Pieter de Smit, Tona de Smit. Sara is deceased on 22-02-1829 in Wissenkerke, 6 months old. Registration [source: ZA akte 21].
5 Pieter Bechtel, still born son on 11-09-1829 in Wissenkerke. Registration [source: ZA akte 109].
6 Johannes Begthel, still born son on 15-08-1830 in Wissenkerke. Registration [source: ZA akte 70].
7 Jacoba Bechtel, still born daughter on 05-06-1831 in Wissenkerke. Registration [source: ZA akte 122].
XI-bb Jannetje (Janna) Boot is born about 1803 in Wissenkerke, daughter of Geerard Cornelisse Boot and Pieternella Filius. Jannetje is deceased on 08-12-1882 in Wissenkerke, about 79 years old. Registration [source: ZA akte 83]. Occupation: dienstmeid, arbeidster. Janna married, about 27 years old, on 28-04-1830 in Wissenkerke [akte 6] with Johannis (Janus) de Ridder, 28 years old. Johannis is born on 15-01-1802 in Kats. He was baptized on 24-01-1802 in Wissenkerke. Johannis is deceased on 01-11-1862 in Wissenkerke, 60 years old. Registration [source: ZA akte 85]. Occupation: arbeider, dijkwerker. Note re Janus: zoon van Johannis de Ridder, arbeider, en Anna Kloosterman.
Children of Janna and Janus:
1 Anna de Ridder, born in 02-1831 in Wissenkerke. Anna is deceased on 10-09-1831 in Wissenkerke, 7 months old. Registration [source: ZA akte 82].
2 Johannes de Ridder, born on 29-01-1832 in Wissenkerke. He was baptized on 05-02-1832 in Wissenkerke. Doopgetuige: Janus de Ridder. Johannes is deceased on 17-02-1832 in Wissenkerke, 19 days old. Registration [source: ZA akte 6].
3 Janna de Ridder, born about 1833 in Wissenkerke. Janna is deceased on 08-09-1834 in Wissenkerke, about 1 year old. Registration [source: ZA akte 57].
4 Anna de Ridder, born on 24-05-1838 in Wissenkerke. She was baptized on 10-06-1838 in Wissenkerke. Anna is deceased on 17-10-1838 in Wissenkerke, 4 months old. Registration [source: ZA akte 73].
Child of Janna out of an unknown relation:
1 Pieternella Boot, born on 27-09-1828 in Wissenkerke. Registration on 27-09-1828 [source: ZA akte 81]. She was baptized on 18-10-1828 in Wissenkerke. Pieternella is deceased on 04-08-1845 in Wissenkerke, 16 years old. Registration [source: ZA akte 47].
XI-bc Susanna Boot is born in 1794 in Wissenkerke, daughter of Adriaan Cornelisz Boot and Elisabeth Gerardse de Smit. Susanna is deceased on 03-08-1830 in Kortgene, 36 years old. Registration [akte 18]. Occupation: dienstmeid, arbeidster. Susanna married, 27 years old, on 05-05-1821 in Kortgene [akte 3] with Adriaan Pouwer, 26 years old. Adriaan is born on 01-06-1794 in Kortgene. Adriaan is deceased on 25-01-1883 in Kortgene, 88 years old. Registration [akte 2]. Occupation: arbeider. Note re Adriaan: zoon van Jacob Cornelisz Pouwer (1754-1835, Kortgene), commies Indirecte Belastingen in Brouwershaven, getrouwd op 06-10-1782 in Kortgene met Janna Cornelisse Rademaker (15-02-1756 Kortgene - 1803).
Children of Susanna and Adriaan:
1 Janna Pouwer, born on 28-10-1821 in Kortgene. Follow XII-db.
2 Elizabeth Pouwer, born on 12-10-1822 in Kortgene. Registration on 12-10-1822 [source: ZA akte 34]. Elizabeth is deceased on 08-04-1824 in Kortgene, 1 year old. Registration [source: ZA akte 14].
3 Kaatje Pouwer, born on 22-12-1823 in Kortgene. Registration on 22-12-1823 [source: ZA akte 37]. Kaatje is deceased on 02-07-1825 in Kortgene, 1 year old. Registration [source: ZA akte 15].
4 Adriaan Pouwer, born on 27-08-1825 in Kortgene. Registration on 29-08-1825 [source: ZA akte 22]. Adriaan is deceased on 05-05-1826 in Kortgene, 8 months old. Registration [source: ZA akte 15].
5 Jacob Pouwer, born about 1827 in Kortgene. Follow XII-dc.
6 Adriaan Pouwer, still born son on 03-08-1830 in Kortgene. Registration [source: ZA akte 34].
XI-bd Gerard Boot is born on 22-11-1796 in Wissenkerke, son of Adriaan Cornelisz Boot and Elisabeth Gerardse de Smit. 23-11-1793?. Gerard is deceased on 02-03-1873 at 04:00 in Wissenkerke, 76 years old. Registration [source: ZA akte 11]. Occupation: landmansknecht (1820), arbeider (1840) (in 1816 loteling Korps Infanterie, Nationale Militie, 16e Bataljon, flankeur). Religion: N.H.. Note re Gerard: ook Geerard. Gerard:
(1) married, 24 years old, on 01-12-1820 in Wissenkerke [akte 11] with Cathalina Tollenaar. She is a daughter of Cornelis Tollenaar and Jannetje van Halst. She was baptized on 12-12-1797 in Wissenkerke. Cathalina is deceased on 04-02-1840 at 10:00 in Wissenkerke. Registration [source: ZA akte 11]. She was buried on 10-02-1840 in Wissenkerke. Occupation: dienstmeid, arbeidster. Note re Cathalina: ook Katalina, Catharina, Catelientje.
(2) married, 43 years old, on 03-07-1840 in Wissenkerke [akte 10] with Maria Huissoon, 41 years old. Maria is born on 06-03-1799 in Wissenkerke. Maria is deceased on 10-11-1883 in Wissenkerke, 84 years old. Registration [source: ZA akte 61]. Occupation: arbeidster. Note re Maria: ook Huisson, Huiszoon, dochter van Machiel Huisson en Tannetje Lievense.
Children of Gerard and Cathalina:
1 Adriaan Boot, born on 25-11-1821 in Wissenkerke. Registration on 26-11-1821 [source: ZA akte 88].
2 Cornelis Boot, born on 19-11-1822 in Wissenkerke. Follow XII-dd.
3 Jan Boot, born on 17-12-1823 in Wissenkerke. Registration on 19-12-1823 [source: ZA akte 110]. He was baptized on 21-12-1823 in Wissenkerke. Doopgetuige: Jan Tollenaar. Jan is deceased on 30-10-1824 in Wissenkerke, 10 months old. Registration [source: ZA akte 67].
4 Adriaan Boot, born on 20-12-1824 in Wissenkerke. Registration on 21-12-1824 [source: ZA akte 100]. He was baptized on 09-01-1825 in Wissenkerke. Adriaan is deceased on 07-03-1825 in Wissenkerke, 2 months old. Registration [source: ZA akte 10].
5 Adriaan Boot, born on 30-09-1826 in Wissenkerke. Registration on 02-10-1826 [source: ZA akte 71]. He was baptized on 08-10-1826 in Wissenkerke. Adriaan is deceased on 29-12-1828 in Wissenkerke, 2 years old. Registration [source: ZA akte 89].
6 Jannetje Boot, born on 26-11-1827 in Wissenkerke. Registration on 27-11-1827 [source: ZA akte 92]. Jannetje is deceased on 07-12-1827 in Wissenkerke, 11 days old. Registration [source: ZA akte 66].
7 Elizabeth Boot, born on 01-11-1828 in Wissenkerke. Registration on 01-11-1828 [source: ZA akte 92]. tweeling. Elizabeth is deceased on 05-11-1828 in Wissenkerke, 4 days old. Registration [source: ZA akte 79].
8 Jannetje Boot, born on 01-11-1828 in Wissenkerke. Registration on 01-11-1828 [source: ZA akte 91]. tweeling. Jannetje is deceased on 05-11-1828 in Wissenkerke, 4 days old. Registration [source: ZA akte 78].
9 Adriaan Boot, born on 19-01-1830 at 18:00 in Wissenkerke. Follow XII-de.
10 Jannetje Boot, born on 18-12-1830 in Wissenkerke. She was baptized on 02-01-1831 in Wissenkerke. Doopgetuigen : Leen Bakker, Neeltje Tollenaar. Jannetje is deceased on 09-05-1831 in Wissenkerke, 4 months old. Registration [source: ZA akte 23].
11 Elizabeth Boot, born on 01-10-1832 in Wissenkerke. Registration on 01-10-1832 [source: ZA akte 59]. Elizabeth is deceased on 07-09-1833 in Wissenkerke, 11 months old. Registration [source: ZA akte 57].
12 Jannetje Boot, born on 10-11-1833 in Wissenkerke. Follow XII-df.
13 Cornelia Boot, born on 11-11-1835 in Wissenkerke. Follow XII-dg.
14 Neeltje Boot, born on 16-10-1836 in Wissenkerke. Registration on 17-10-1836 [source: ZA akte 96]. She was baptized on 23-10-1836 in Wissenkerke. Doopgetuigen: Leendert Bakker, Neeltje Tollenaar. Neeltje is deceased on 07-11-1836 in Wissenkerke, 22 days old. Registration [source: ZA akte 78].
15 Prientje Boot, born on 18-11-1837 in Wissenkerke. Registration on 18-11-1837 [source: ZA akte 116]. Prientje is deceased on 24-02-1839 in Wissenkerke, 1 year old. Registration [source: ZA akte 15].
16 Neeltje Boot, born on 29-01-1840 in Wissenkerke. Registration on 29-01-1840 [source: ZA akte 11]. Neeltje is deceased on 31-01-1840 in Wissenkerke, 2 days old. Registration [source: ZA akte 9].
XI-be Cornelia Boot is born about 1798 in Wissenkerke, daughter of Adriaan Cornelisz Boot and Elisabeth Gerardse de Smit. Cornelia is deceased on 25-06-1870 in Kortgene, about 72 years old. Registration [source: ZA akte 17]. Occupation: dienstmeid, arbeidster. Cornelia:
(1) married, about 27 years old, on 18-02-1825 in Wissenkerke [akte 3] with Willem Wisse, about 33 years old. Willem is born about 1792 in Wissenkerke. Willem is deceased on 30-11-1844 in Wissenkerke, about 52 years old. Registration [source: ZA akte 100]. Occupation: landman, arbeider. Note re Willem: zoon van Salomon Wisse (overleden 17-11-1821 Wissenkerke) en Lena de Looff; weduwnaar van Cornelia Bakker (1794 Wissenkerke - 08-06-1814 Wissenkerke).
(2) married, about 48 years old, on 11-09-1846 in Kortgene [akte 4] with Hendrik Kramer, about 36 years old. Hendrik is born about 1810 in Wissenkerke. Hendrik is deceased on 01-03-1855 in Kortgene, about 45 years old. Registration [source: ZA akte 5]. Occupation: landmansknecht, arbeider. Note re Hendrik: zoon van Aart Kramer, arbeider, en Jacomina de Smit.
(3) married, about 58 years old, on 24-04-1856 in Kortgene [akte 1] with Gerrit van Gemert, about 51 years old. Gerrit is born about 1805 in Kortgene. Gerrit is deceased on 09-06-1878 in Kortgene, about 73 years old. Registration [source: ZA akte 8]. Occupation: winkelier, arbeider. Note re Gerrit: zoon van Jan van Gemert en Pieternella Witters; weduwnaar van Lena van den Berge.
Children of Cornelia and Willem:
1 Lena Wisse, born on 06-06-1825 in Wissenkerke. Registration on 07-06-1825 [source: ZA akte 48]. She was baptized on 26-06-1825 in Wissenkerke. Lena is deceased on 06-03-1839 in Wissenkerke, 13 years old. Registration [source: ZA akte 19].
2 Elizabeth Wisse, born on 20-11-1826 in Wissenkerke. Registration on 20-11-1826 [source: ZA akte 92].
3 Adriaan Wisse, born on 27-11-1829 in Wissenkerke. Follow XII-dh.
XI-bf Jannetje Boot is born on 22-09-1802 in Wissenkerke, daughter of Adriaan Cornelisz Boot and Elisabeth Gerardse de Smit. Jannetje is deceased on 15-01-1890 in Wissenkerke, 87 years old. Registration [source: ZA akte 1]. Occupation: dienstmeid, arbeidster. Jannetje:
(1) married, 32 years old, on 01-05-1835 in Wissenkerke [akte 9] with Pieter Bolle, about 31 years old. Pieter is born about 1804 in Kortgene. Pieter is deceased on 23-11-1848 in Kortgene, about 44 years old. Registration [source: ZA akte 36]. Occupation: arbeider. Note re Pieter: zoon van Willem Bolle en Adriana de Bruine.
(2) married, 49 years old, on 31-12-1851 in Kortgene [akte 6] with Jo(h)annes Lindom, 43 years old. Jo(h)annes is born on 14-02-1808 in Wissenkerke. Jo(h)annes is deceased on 07-04-1859 in Wissenkerke, 51 years old. Registration [source: ZA akte 8]. Occupation: landmansknecht, arbeider. Note re Jo(h)annes: zoon van Willem Lindom en Jacoba de Vos.
(3) married, 66 years old, on 26-05-1869 in Wissenkerke [akte 6] with Marinus Antonisse Verhulst, about 61 years old. Marinus Antonisse is born about 1808 in Wissenkerke. Marinus Antonisse is deceased on 18-04-1885 in Wissenkerke, about 77 years old. Registration [source: ZA akte 31]. Occupation: arbeider. Note re Marinus Antonisse: zoon van Anthonie Marinusse Verhulst en Lena Hendrika Clement; getrouwd (1) op 10-05-1833 in Kortgene met Stoffelina Filius, (1809-1867 Wissenkerke), 7 kinderen.
Children of Jannetje and Pieter:
1 Willem Bolle, born on 14-07-1835 in Wissenkerke. He was baptized on 19-07-1835 in Wissenkerke. Willem is deceased on 25-09-1835 in Wissenkerke, 2 months old. Registration [source: ZA akte 43].
2 Adriana Bolle, born on 13-06-1837 in Wissenkerke. Follow XII-di.
3 Willemina Bolle, born on 22-06-1842 in Wissenkerke. She was baptized on 26-06-1842 in Wissenkerke. Willemina is deceased on 03-09-1842 in Wissenkerke, 2 months old. Registration [source: ZA akte 56].
XI-bg Adriana Boot is born about 1806 in Wissenkerke, daughter of Adriaan Cornelisz Boot and Elisabeth Gerardse de Smit. Adriana is deceased on 26-08-1829 in Wissenkerke, about 23 years old. Registration [source: ZA akte 68]. Occupation: dienstmeid, arbeidster. Adriana married, about 22 years old, on 15-02-1828 in Wissenkerke [akte 1] with Jacobus Kabboord, 25 years old. Jacobus is born on 11-02-1803 in Wissenkerke, son of DaniŽl Kabboord and Jacomina Priester. Jacobus is deceased on 11-06-1880 in Wissenkerke, 77 years old. Occupation: smidsknecht, smid. Note re Jacobus: getrouwd (2) op 18-10-1833 in Wissenkerke met Lena van der Werf (Weide?) (ca 1809 Wissenkerke - 12-02-1857 Wissenkerke), winkelierster, dochter van Pieter van der Weide, schipper, bakker, en Jannetje Cornelisse Wisse; getrouwd (3) op 29-12-1858 in Wissenkerke met Leuntje Mulder (24-02-1813 Wissenkerke - 15-03-1877 Wissenkerke), dochter van Leuntje Mulder, winkelierster.
Children of Adriana and Jacobus:
1 DaniŽl Kabboord, born on 21-05-1828 in Wissenkerke. Registration on 21-05-1828 [source: ZA akte 41]. He was baptized on 25-05-1828 in Wissenkerke. DaniŽl is deceased on 01-11-1828 in Wissenkerke, 5 months old. Registration [source: ZA akte 75].
2 Elizabeth Kabboord, still born daughter on 18-08-1829 in Wissenkerke. Registration [source: ZA akte 107].
XI-bh Jasperina (Prientje) Boot is born on 06-11-1809 in Wissenkerke, daughter of Adriaan Cornelisz Boot and Elisabeth Gerardse de Smit. Jasperina is deceased on 03-02-1855 in Wissenkerke, 45 years old. Registration [source: ZA akte 8]. Occupation: dienstmeid, arbeidster. Note re Prientje: ook Prijntje, Dirkje. Prientje married, 25 years old, on 29-10-1835 in Wissenkerke [akte 22] with Frans Kloosterman, 25 years old. Frans is born on 07-03-1810 in Wissenkerke. Occupation: arbeider. Note re Frans: zoon van Jan Adriaansz Kloosterman en Pieternella van der Maas.
Children of Prientje and Frans:
1 Pieternella Kloosterman, born on 04-02-1836 in Wissenkerke. Follow XII-dj.
2 Adriaan Kloosterman, born on 25-05-1837 in Wissenkerke. Registration on 25-05-1837 [source: ZA akte 55]. He was baptized on 27-05-1837 in Wissenkerke. Adriaan is deceased on 07-09-1837 in Wissenkerke, 3 months old. Registration [source: ZA akte 65]. Note re the death of Adriaan: bij geboorte zoon Adriaan, bij overlijden dochter Adriana.
3 Jan Kloosterman, born on 11-08-1838 in Wissenkerke. Jan is deceased on 01-09-1838 in Wissenkerke, 21 days old. Registration [source: ZA akte 65].
4 Adriaan Kloosterman, born on 27-10-1839 in Wissenkerke. Registration on 28-10-1839 [source: ZA akte 110]. He was baptized on 17-11-1839 in Wissenkerke. Adriaan is deceased on 18-01-1840 in Wissenkerke, 2 months old. Registration [source: ZA akte 7].
5 Jan Kloosterman, born on 16-12-1842 in Wissenkerke. Follow XII-dk.
6 Adriaan Kloosterman, born on 08-01-1846 in Wissenkerke. Follow XII-dl.
7 Lena Kloosterman, born on 15-11-1847 in Wissenkerke. Follow XII-dm.
XI-bi Cornelis Boot is born on 18-01-1811 in Wissenkerke, son of Adriaan Cornelisz Boot and Elisabeth Gerardse de Smit. Registration on 21-01-1811 [source: ZA akte 2]. He was baptized on 10-02-1811 in Wissenkerke. Doopgetuigen: Cornelis Boot, Margarita de Smit. Cornelis is deceased on 23-12-1871 in Kortgene, 60 years old. Registration [source: ZA akte 29]. Occupation: landmansknecht, boerenknecht, landman, landbouwer. Cornelis married, 22 years old, on 22-02-1833 in Kortgene [akte 1] with Lena van der Maas, 23 years old. Lena is born on 01-02-1810 in Geersdijk (Wissenkerke). Lena is deceased on 16-06-1890 in Kortgene, 80 years old. Registration [source: ZA akte 12]. Occupation: landvrouw, landbouwster. Note re Lena: dochter van Adriaan van der Maas, landman, en Levina Verburg, landvrouw.
Children of Cornelis and Lena:
1 Levina Boot, born on 22-06-1833 in Kortgene. Follow XII-dn.
2 Adriana Boot, born on 10-09-1834 in Kortgene. Follow XII-do.
3 Adriaan Boot, born on 14-04-1836 in Kortgene. Registration on 14-04-1836 [source: ZA akte 18]. Adriaan is deceased on 30-04-1836 in Kortgene, 16 days old. Registration [source: ZA akte 3].
4 Cornelia Boot, born on 31-08-1837 in Kortgene. Registration on 01-09-1837 [source: ZA akte 37]. Cornelia is deceased on 08-10-1843 in Kortgene, 6 years old. Registration [source: ZA akte 24].
5 Adriaan Boot, born on 30-11-1838 in Kortgene. Follow XII-dp.
6 Jannetje Boot, born on 20-05-1840 in Kortgene. Follow XII-dq.
7 Anna Boot, born on 18-07-1844 in Kortgene. Follow XII-dr.
8 Gerard Boot, born on 07-08-1846 in Kortgene. Registration on 07-08-1846 [source: ZA akte 20]. Gerard is deceased on 28-10-1846 in Kortgene, 2 months old. Registration [source: ZA akte 34].
9 Aartje Willemijntje Boot, born on 12-01-1849 in Kortgene. Follow XII-ds.
10 Prientje Boot, born on 30-05-1850 in Kortgene. Follow XII-dt.
XI-bj Andries van Haver is born on 14-09-1797 in Wissenkerke, son of Jacobus van Haver and Cornelia Cornelisse Boot. Occupation: landbouwknecht, arbeider. Andries married, 23 years old, on 31-05-1821 in Wissenkerke [akte 9] with Johanna Koole, about 23 years old. Johanna is born about 1798 in Wissenkerke. Occupation: dienstmeid. Note re Johanna: dochter van Pieter Koole en Johanna de Zwarte, arbeidster.

XI-bk Cornelis van Haver is born on 18-11-1801 in Wissenkerke, son of Jacobus van Haver and Cornelia Cornelisse Boot. Cornelis is deceased about 1879, about 78 years old. Occupation: landmansknecht, arbeider. Cornelis:
(1) married, 25 years old, on 04-05-1827 in Wissenkerke [akte 8] with Sara de Bruine, about 23 years old. Sara is born about 1804 in Wissenkerke. Sara is deceased before 1845, at the most 41 years old. Occupation: arbeidster. Note re Sara: dochter van Jacobus de Bruine, arbeider, en Maria Boers, arbeidster.
(2) married, 43 years old, on 17-01-1845 in Wissenkerke [akte 1] with Elizabeth Verburg, about 34 years old. Elizabeth is born about 1811 in Colijnsplaat. Occupation: arbeidster. Note re Elizabeth: dochter van Jan Verburg, arbeider, en Geertruid van der Weele; weduwe van Cornelis Clement.

XI-bl Susanna van Haver is born about 1805 in Wissenkerke, daughter of Jacobus van Haver and Cornelia Cornelisse Boot. Susanna is deceased on 09-02-1877 in Wissenkerke, about 72 years old. Registration [source: ZA akte 9]. Occupation: dienstmeid, arbeidster. Note re Susanna: ook Zuzanna. Susanna married, about 26 years old, on 29-04-1831 in Wissenkerke [akte 3] with Pieter Bouterse, about 38 years old. Pieter is born about 1793 in Wissenkerke. Occupation: landmansknecht. Note re Pieter: zoon van Jannetje Bouterse.

XI-bm Bastiaantje Gerardse Tazelaar is born in 1789, daughter of Gerard Hendriksz Tazelaar (Taselaer) and Willemijntje Cornelisse Boot. geboren vůůr huwelijk ouders?. Bastiaantje Gerardse is deceased on 02-01-1822 in Wissenkerke, 33 years old. Bastiaantje Gerardse married, 21 years old, on 18-03-1810 in Wissenkerke with Marinus Pieters de Vos, 21 years old. Marinus Pieters is born on 07-06-1788 in Nieuw- en Sint Joosland, son of Pieter Leendertse de Vos and Pieternella Marinusse Boot. Kampens Nieuwland (Wissenkerke)?. Marinus Pieters is deceased on 15-10-1837 in Wissenkerke, 49 years old. Address: (in 1813 inwoner van Wissenkerke en Geersdijk). Occupation: dagloner, arbeider.

XI-bn Lena Gerardse Tazelaar is born about 1795 in Wissenkerke, daughter of Gerard Hendriksz Tazelaar (Taselaer) and Willemijntje Cornelisse Boot. Occupation: boerendienstmeid. Lena Gerardse married, about 24 years old, on 13-08-1819 in Wissenkerke [akte 12] with Tobias van Halst, about 31 years old. Tobias is born about 1788 in Wissenkerke. Occupation: landmansknecht. Note re Tobias: zoon van Lambregt van Halst, kleermaker, en Cornelia van Kameren, naaister.

XI-bo Leijntje Tazelaar, daughter of Gerard Hendriksz Tazelaar (Taselaer) and Willemijntje Cornelisse Boot. She was baptized on 19-01-1804 in Wissenkerke. Leijntje is deceased on 28-02-1872 in Wissenkerke. Registration [source: ZA akte 22]. Occupation: boerendienstmeid, landvrouw. Note re Leijntje: ook Leentje, Lientje. Leijntje married on 12-02-1830 in Wissenkerke [akte 3] with Jan Breas, 38 years old. Jan is born on 13-02-1791 in Colijnsplaat, son of Bartholomeus Jansz (Bartel) Breas and Cornelia Lievense van der Weele. Jan is deceased on 08-02-1875 in Wissenkerke, 83 years old. Occupation: arbeider (1813-1815), dijkbaas (1829-1832), landbouwer.
Children of Leijntje and Jan:
1 Gerard Breas, born on 24-05-1830 in Wissenkerke. Gerard is deceased on 22-09-1830 in Wissenkerke, 3 months old.
2 Cornelia Willemina Breas, born on 27-07-1831 in Wissenkerke. Cornelia Willemina is deceased on 15-09-1850 in Wissenkerke, 19 years old.
3 Gerard Cornelis Breas, born on 10-09-1832 in Colijnsplaat. Follow XII-du.
4 Jan Breas, born about 1833 in Wissenkerke. Jan is deceased on 25-11-1833 in Wissenkerke, about 0 days old.
5 Willemina Lena Breas, born on 01-02-1835 in Wissenkerke. Follow XII-dv.
6 Lena Willemina Breas, born about 1836 in Wissenkerke. Lena Willemina is deceased on 10-02-1836 in Wissenkerke, about 0 days old.
7 Jan Breas, born on 26-03-1837 in Wissenkerke. Follow XII-dw.
8 Lena Adriana Breas, born on 26-04-1838 in Wissenkerke. Follow XII-dx.
9 Jacob Breas, born on 21-07-1839 in Wissenkerke. Jacob is deceased on 25-07-1840 in Wissenkerke, 1 year old.
10 Adriana Cornelia Breas, born about 1840 in Wissenkerke. Follow XII-dy.
11 Cornelis Breas, born on 13-04-1842 in Wissenkerke. Cornelis is deceased on 27-10-1842 in Wissenkerke, 6 months old.
12 Leendert Jan Breas, born on 20-06-1844 in Wissenkerke. Leendert Jan is deceased on 06-10-1844 in Wissenkerke, 3 months old.
XI-bp Gerard Tazelaar is born on 30-03-1806 in Wissenkerke, son of Gerard Hendriksz Tazelaar (Taselaer) and Willemijntje Cornelisse Boot. Occupation: arbeider. Gerard married, 29 years old, on 31-07-1835 in Wissenkerke [akte 15] with Maria Heijblom, about 25 years old. Maria is born about 1810 in Wissenkerke. Occupation: dienstmeid. Note re Maria: dochter van Lieven Heijblom, schoenmaker, en Maria Koole.

XI-bq Jan van de Velde is born on 31-01-1812 in Wissenkerke, son of Cornelis van de(r) Velde and Willemijntje Cornelisse Boot. Registration on 01-02-1812 [source: ZA akte 9]. He was baptized on 02-02-1812 in Wissenkerke. Jan is deceased on 06-08-1867 in Wissenkerke, 55 years old. Registration [source: ZA akte 62]. Occupation: landmansknecht, arbeider. Jan married, 21 years old, on 27-12-1833 in Wissenkerke [akte 23] with Aartje van Strien, 18 years old. Aartje is born on 11-10-1815 in Wissenkerke. Aartje is deceased on 25-02-1889 in Wissenkerke, 73 years old. Occupation: arbeidster. Note re Aartje: dochter van Cornelis van Strien, arbeider, en Cornelia Verhulst, arbeidster.

XI-br Willemina van de Velde is born on 09-05-1815 in Wissenkerke, daughter of Cornelis van de(r) Velde and Willemijntje Cornelisse Boot. Registration on 09-05-1815 [source: ZA akte 27]. She was baptized on 14-05-1815 in Wissenkerke. Willemina is deceased on 20-01-1888 in Wissenkerke, 72 years old. Registration [source: ZA akte 2]. Occupation: arbeidster. Willemina married, 19 years old, on 08-05-1835 in Wissenkerke [akte 10] with Jan Coetse (Koets), about 21 years old. Jan is born about 1814 in Wissenkerke, son of Roeland Coetse (Koetse) and Jerina Bouterse. Occupation: arbeider.

XI-bs Christiaan Schrier is born on 07-11-1822 in Wissenkerke, son of Janus Schrier and Catharina Pouwer. He was baptized on 25-11-1822 in Wissenkerke. Christiaan is deceased on 06-12-1914 in Wissenkerke, 92 years old. Registration [akte 42]. Occupation: arbeider, machinist, kantonnier. Christiaan married, 20 years old, on 27-10-1843 in Wissenkerke [akte 15] with Jacomina Boot, 21 years old. Jacomina is born on 18-02-1822 in Wissenkerke, daughter of Jacob(us) Boot and Cornelia Kabboord. She was baptized on 10-03-1822 in Wissenkerke. Doopgetuige: DaniŽl Caboort. Jacomina is deceased on 29-04-1886 in Wissenkerke, 64 years old. Registration on 30-04-1886 [akte 30]. Occupation: arbeidster.
Children of Christiaan and Jacomina:
1 Catharina Schrier, born on 23-02-1844 in Wissenkerke. She was baptized on 02-03-1844 in Wissenkerke. Catharina is deceased on 21-09-1844 in Wissenkerke, 6 months old. Registration [source: ZA akte 81].
2 Jacob Schrier, born in 08-1845 in Wissenkerke. Jacob is deceased on 11-11-1845 in Wissenkerke, 3 months old. Registration [source: ZA akte 71].
3 Janus Schrier, born on 17-07-1846 in Wissenkerke. Janus is deceased on 03-08-1846 in Wissenkerke, 17 days old. Registration [source: ZA akte 88].
4 Jacob Schrier, born on 08-12-1847 in Wissenkerke. Follow XIII-gl.
5 Catharina Schrier, born on 04-03-1849 in Wissenkerke. Follow XIII-gm.
6 Janus Schrier, born on 26-09-1850 in Wissenkerke. He was baptized on 29-09-1850 in Wissenkerke. Janus is deceased on 10-12-1850 in Wissenkerke, 2 months old. Registration [source: ZA akte 106].
7 Cornelia Schrier, born in 02-1852 in Wissenkerke. geboren 14-10-1851, gedoopt 14-11-1851?. Cornelia is deceased on 14-05-1853 in Wissenkerke, 1 year old. Registration [source: ZA akte 49].
8 Janna Schrier, born in 12-1853 in Wissenkerke. Janna is deceased on 08-05-1855 in Wissenkerke, 1 year old. Registration [source: ZA akte 44]. Note re the death of Janna: moeder vermeld als Adriana.
9 Cornelia Schrier, born about 1855 in Wissenkerke. Follow XIII-gn.
10 Christiaan Schrier, born in 02-1860 in Wissenkerke. Christiaan is deceased on 08-05-1860 in Wissenkerke, 3 months old. Registration [source: ZA akte 34].
11 Gerardus Schrier, born about 1862 in Wissenkerke. Follow XIII-go.
12 Jacomina Schrier, born about 1863 in Wissenkerke. Follow XIII-gp.
13 Adriana Schrier, born about 1865 in Wissenkerke. Follow XIII-gq.
XI-bt Dina Boot is born on 04-08-1819 in Middelburg, daughter of Samson Boot and Adriana van Egem. Registration on 04-08-1819 [source: ZA akte 312]. Dina is deceased on 29-10-1891 in Middelburg, 72 years old. Registration [source: ZA akte 328]. Occupation: dienstbode, winkelierster. Dina married, 28 years old, on 10-11-1847 in Middelburg [akte 92] with Willem Johannes Schenkel, about 28 years old. Willem Johannes is born about 1819 in Middelburg. Willem Johannes is deceased on 23-05-1897 in Middelburg, about 78 years old. Registration [source: ZA akte 153]. Occupation: zeeman. Note re Willem Johannes: zoon van Cornelis Schenkel, timmerman, en Helena Engelman.

XI-bu Maatje Boot is born on 25-10-1820 in Middelburg, daughter of Samson Boot and Adriana van Egem. Registration on 25-10-1820 [source: ZA akte 367]. Maatje is deceased on 20-11-1893 in Middelburg, 73 years old. Registration [source: ZA akte 343]. Occupation: dienstbode. Maatje married, 20 years old, on 27-08-1841 in Middelburg [akte 83] with Lambrecht FranÁois Klaassen, 29 years old. Lambrecht FranÁois is born on 29-06-1812 in Middelburg. Lambrecht FranÁois is deceased on 01-02-1886 in Middelburg, 73 years old. Registration [source: ZA akte 36]. Occupation: gruttersknecht, grutter, koetsier, koster N.H. kerk. Note re Lambrecht FranÁois: ook Lambregt F., zoon van Andries Lodewijk Klaassen, koster, en Maria Francina Soeters.
Children of Maatje and Lambrecht FranÁois:
1 Marinus FranÁois Klaassen, born on 29-11-1841 in Middelburg. Follow XII-dz.
2 Adriaan Samson Klaassen, born on 28-04-1843 in Middelburg. Follow XII-ea.
3 Hendrik Klaassen, born on 25-10-1844 in Middelburg. Registration on 25-10-1844 [source: ZA akte 414]. Hendrik is deceased on 17-02-1847 in Middelburg, 2 years old. Registration [source: ZA akte 146].
4 Dina Klaassen, born on 10-01-1846 in Middelburg. Registration on 10-01-1846 [source: ZA akte 20]. Dina is deceased on 08-07-1846 in Middelburg, 5 months old. Registration [source: ZA akte 242].
5 Willem Johannes Klaassen, born on 30-11-1847 in Middelburg. Follow XII-eb.
6 Elisabeth Maria Klaassen, born on 07-10-1849 in Middelburg. Registration on 08-10-1849 [source: ZA akte 389]. Elisabeth Maria is deceased on 23-11-1855 in Middelburg, 6 years old. Registration [source: ZA akte 469].
7 FranÁois Lambregt Klaassen, born on 13-02-1851 in Middelburg. Follow XII-ec.
8 Andries Lodewijk Klaassen, born on 12-11-1853 in Middelburg. Registration on 12-11-1853 [source: ZA akte 420]. Andries Lodewijk is deceased on 23-11-1855 in Middelburg, 2 years old. Registration [source: ZA akte 468].
9 Jacobus Cornelis Klaassen, born on 06-03-1855 in Middelburg. Follow XII-ed.
10 Andries Lodewijk Klaassen, born on 22-11-1856 in Middelburg. Registration on 24-11-1856 [source: ZA akte 432]. Andries Lodewijk is deceased on 17-09-1932 in Middelburg, 75 years old. Registration [source: ZA akte 165].
11 Elisabeth Maria Klaassen, born on 09-03-1858 in Middelburg. Follow XII-ee.
12 Maatje Susanna Klaassen, born on 27-08-1859 in Middelburg. Registration on 29-08-1859 [source: ZA akte 357]. Maatje Susanna is deceased on 31-10-1859 in Middelburg, 2 months old. Registration [source: ZA akte 394].
13 Susanna Pieternella Adriana Klaassen, born on 30-08-1861 in Middelburg. Follow XII-ef.
14 Cornelis Dignus Klaassen, born on 27-10-1862 in Middelburg. Follow XII-eg.
XI-bv Dingenus Boot is born on 04-05-1814 in Dreischor, son of Marinus Boodt (Boot) and Neeltje Dirkse de Vin. Registration on 04-05-1814 [source: ZA akte 11]. Dingenus is deceased on 24-08-1863 in Zierikzee, 49 years old. Registration [source: ZA akte 131]. Occupation: tuinier, hovenier. Dingenus married, 39 years old, on 04-05-1853 in Zierikzee [akte 15] with Henderina (Henderica) van Oorschot, 38 years old. Henderina (Henderica) is born on 26-08-1814 in Zierikzee. Henderina (Henderica) is deceased on 06-02-1864 in Zierikzee, 49 years old. Registration [source: ZA akte 22]. Occupation: dienstbode, hovenierster. Note re Henderina (Henderica): dochter van Willem van Oorschot en Cornelia Huijgens.
Children of Dingenus and Henderina (Henderica):
1 N.N. Boot, still born son on 10-07-1853 in Zierikzee. Registration [source: ZA akte 227].
2 Marinus Boot, born on 11-05-1854 in Zierikzee. Follow XII-eh.
3 Dina Cornelia Boot, born on 30-01-1856 in Zierikzee. Registration on 31-01-1856 [source: ZA akte 15]. Dina Cornelia is deceased on 10-02-1856 in Zierikzee, 11 days old. Registration [source: ZA akte 17].
XI-bw Maria Boot (Boodt), daughter of Cente Cornelisz Boot (Boodt) and Maria Jacobse. She was baptized on 08-03-1791 in Zierikzee. Maria is deceased on 20-08-1833 in Burgh. Registration [source: ZA akte 11]. Occupation: arbeidster. Maria married on 26-03-1813 in Burgh [akte 1] with Adriaan Groenleer. He is a son of Stoffel Adriaansz Groenleer and Cornelia Andriesse Goeree. He was baptized on 04-12-1784 in Burgh. Doopgetuige: Willemijntje Storm. Adriaan is deceased on 25-11-1852 in Burgh. Registration [source: ZA akte 15]. Occupation: arbeider.
Children of Maria and Adriaan:
1 Stoffel Groenleer, born on 04-06-1813 in Burgh. Follow XII-ei.
2 Cent Groenleer, born on 22-10-1815 in Burgh. Follow XII-ej.
3 Cornelia Groenleer, born on 11-02-1818 in Burgh. Follow XII-ek.
4 Marietje Groenleer, born on 28-06-1820 in Burgh. Registration on 29-06-1820 [source: ZA akte 10].
5 Cornelis Groenleer, born on 10-02-1823 in Burgh. Follow XII-el.
6 Jakomina Groenleer, born on 13-05-1826. Registration on 16-05-1826 [source: ZA akte 12]. Jakomina is deceased on 30-09-1826 in Burgh, 4 months old. Registration [source: ZA akte 26].
7 Jacomina Groenleer, born on 17-10-1827 in Burgh. Follow XII-em.
8 Grietje Groenleer, born on 23-11-1830 in Burgh. Follow XII-en.
XI-bx Jacobus Centse Boot is born on 20-02-1793 in Burgh, son of Cente Cornelisz Boot (Boodt) and Maria Jacobse. He was baptized on 24-02-1793 in Burgh [source: DTB 125]. Doopgetuige: Jacomijntje van 't Noordende. Address: (emigreerde in 1857 naar Noord-Amerika met zijn vrouw en 3 kinderen). Occupation: boerenknecht, landbouwer, winkelier, arbeider. Jacobus Centse:
(1) married, 34 years old, on 18-04-1827 in Kerkwerve [akte 1] with Janna de Zeeuw, 55 years old. Janna is born on 06-11-1771 in IJzendijke. Janna is deceased on 18-12-1839 in Kerkwerve, 68 years old. Registration [source: ZA akte 15]. Occupation: winkelierster. Religion: (lidmaat van de Gereformeerde Gemeente te Zierikzee 04-01-1839). Note re Janna: dochter van Matthijs de Zeeuw en Maria Deunink; weduwe van Johannes Werner.
(2) married, 47 years old, on 25-04-1840 in Kerkwerve [akte 1] with Johanna Krabbe, 27 years old. Johanna is born on 03-12-1812 in Kerkwerve, daughter of Nicolaas Krabbe and Neeltje Willemse Kloet. Occupation: dienstmeid, dienstbode.
Child of Jacobus Centse and Janna:
1 N.N. Boot, born on 28-08-1835.
Children of Jacobus Centse and Johanna:
1 Cente Boot, still born son on 03-11-1840 in Kerkwerve. Registration [source: ZA akte 19].
2 Marinus Boot, still born son on 28-01-1842 in Kerkwerve. Registration [source: ZA akte 24].
3 Neeltje Boot, born on 26-01-1843 in Kerkwerve. Registration on 26-01-1843 [source: ZA akte 5].
4 Cente Boot, born on 02-11-1844 in Kerkwerve. Registration on 02-11-1844 [source: ZA akte 16].
5 Cornelis Jacobsz Boot, born on 06-02-1846 in Kerkwerve. Registration on 06-02-1846 [source: ZA akte 5]. Cornelis Jacobsz is deceased on 10-09-1846 in Burgh, 7 months old. Registration [source: ZA akte 23].
XI-by Cornelia Boot is born on 07-01-1796 in Westenschouwen, daughter of Cente Cornelisz Boot (Boodt) and Maria Jacobse. She was baptized on 10-01-1796 in Burgh. tweeling, Doopgetuigen: Tona Burg, Jacomijntje van 't Noordende. Cornelia is deceased on 07-03-1876 in Burgh, 80 years old. Registration [source: ZA akte 2]. Occupation: boerendochter, arbeidster. Cornelia married, 20 years old, on 02-10-1816 in Burgh [akte 2] with Cornelis van Loozen, about 23 years old. Cornelis is born about 1793 in Duivendijke. Cornelis is deceased on 11-10-1843 in Burgh, about 50 years old. Registration [source: ZA akte 21]. Occupation: boerenknecht, arbeider. Note re Cornelis: zoon van Albregt (Aalbregt) van Lozen en Cornelia Franse (Adriaanse) Plokhair.
Children of Cornelia and Cornelis:
1 Cornelia van Loozen, born on 03-03-1817 in Burgh. Follow XII-eo.
2 Maria van Loozen, born on 12-11-1818 in Burgh. Follow XII-ep.
3 Albregt van Loozen, born on 09-08-1820 in Burgh. Follow XII-eq.
4 Sente van Loozen, born on 10-02-1822 in Haamstede. Follow XII-er.
5 Jacob van Loozen, born on 10-01-1824 in Haamstede. Registration on 11-01-1824 [source: ZA akte 4]. tweeling. Jacob is deceased on 08-10-1824 in Haamstede, 8 months old. Registration [source: ZA akte 18].
6 Leenderd van Loozen, born on 10-01-1824 in Haamstede. Registration on 11-01-1824 [source: ZA akte 3]. tweeling. Leenderd is deceased on 05-10-1824 in Haamstede, 8 months old. Registration [source: ZA akte 17].
7 Leendert van Loozen, born on 23-12-1824 in Haamstede. Registration on 24-12-1824 [source: ZA akte 36]. Leendert is deceased on 08-11-1825 in Haamstede, 10 months old. Registration [source: ZA akte 27].
8 Adriaantje van Loozen, born on 11-03-1830 in Burgh. Follow XII-es.
9 Jacomijna van Loozen, born on 12-03-1834 in Haamstede. Registration on 12-03-1834 [source: ZA akte 6]. tweeling. Jacomijna is deceased on 28-05-1835 in Burgh, 1 year old. Registration [source: ZA akte 9].
10 Lena van Loozen, born on 12-03-1834 in Haamstede. Registration on 12-03-1834 [source: ZA akte 5]. tweeling. Lena is deceased on 23-06-1835 in Burgh, 1 year old. Registration [source: ZA akte 12].
XI-bz Cornelis Centse Boot is born on 03-11-1797 in Burgh, son of Cente Cornelisz Boot (Boodt) and Maria Jacobse. He was baptized on 13-11-1797 in Burgh [source: DTB 125]. Cornelis Centse is deceased on 30-08-1868 in Burgh, 70 years old. Registration [source: ZA akte 14]. Occupation: vrachtrijder, arbeider, landbouwer. Cornelis Centse married, 34 years old, on 19-04-1832 in Burgh [akte 3] with Lena van (der) Slui(j)s, 22 years old. Lena is born on 17-02-1810 in Haamstede, daughter of Job van Slui(j)s and Klara Bliek. She was baptized on 25-02-1810 in Haamstede. Lena is deceased on 28-10-1886 in Noordwelle, 76 years old. Registration [source: ZA akte 7]. Address: (woonde in 1875 in Renesse). Occupation: arbeidster.
Children of Cornelis Centse and Lena:
1 Cente Cornelisz Boot, born on 18-10-1833 in Burgh. Follow XII-et.
2 Job Boot, born on 09-09-1834 in Burgh. Registration on 10-09-1834 [source: ZA akte 12]. Job is deceased on 12-02-1835 in Westenschouwen (Burgh), 5 months old. Registration [source: ZA akte 5].
3 Klara Johanna Boot, born on 19-09-1835 in Haamstede. Registration on 20-09-1835 [source: ZA akte 26]. Klara Johanna is deceased on 16-11-1835 in Burgh, 1 month old. Registration [source: ZA akte 16].
4 Klara Boot, born on 24-06-1837 in Haamstede. Registration on 24-06-1837 [source: ZA akte 17]. Klara is deceased on 12-07-1838 in Haamstede, 1 year old. Registration [source: ZA akte 15].
5 Klara Boot, born on 07-04-1839 in Burgh. Registration on 08-04-1839 [source: ZA akte 8]. Klara is deceased on 11-10-1839 in Burgh, 6 months old. Registration [source: ZA akte 12].
6 Nicolaas Boot, born on 09-03-1840 in Burgh. Registration on 09-03-1840 [source: ZA akte 8]. Nicolaas is deceased on 02-12-1842 in Burgh, 2 years old. Registration [source: ZA akte 27].
7 Maria Boot, born on 07-03-1841 in Burgh. Registration on 08-03-1841 [source: ZA akte 4]. Maria is deceased on 09-07-1841 in Burgh, 4 months old. Registration [source: ZA akte 3].
8 Neeltje Boot, born on 08-03-1842 in Burgh. Registration on 09-03-1842 [source: ZA akte 4]. Neeltje is deceased on 29-06-1842 in Burgh, 3 months old. Registration [source: ZA akte 12].
9 Sijtje Boot, born on 04-07-1843 in Burgh. Registration on 05-07-1843 [source: ZA akte 6]. Sijtje is deceased on 28-09-1843 in Burgh, 2 months old. Registration [source: ZA akte 20].
10 Levina Boot, born on 27-06-1845 in Burgh. Registration on 28-06-1845 [source: ZA akte 17]. Levina is deceased on 17-08-1845 in Burgh, 1 month old. Registration [source: ZA akte 11].
11 Nicolaas Boot, born on 08-06-1846 in Burgh. Registration on 08-06-1846 [source: ZA akte 18]. Nicolaas is deceased on 27-08-1846 in Burgh, 2 months old. Registration [source: ZA akte 21].
12 Job Boot, born on 10-09-1847 in Burgh. Follow XII-eu.
13 Marinus Boot, born on 19-10-1848 in Burgh. Registration on 19-10-1848 [source: ZA akte 17]. Marinus is deceased on 16-04-1849 in Burgh, 5 months old. Registration [source: ZA akte 7].
14 Johannis Boot, born on 07-04-1850 in Burgh. Registration on 08-04-1850 [source: ZA akte 8]. Johannis is deceased on 12-08-1850 in Burgh, 4 months old. Registration [source: ZA akte 8].
15 Jacomijntje Boot, born on 12-08-1852 in Burgh. Follow XII-ev.
16 Wilhelmina Boot, born after 1852. Follow XII-ew.
XI-ca Jacob Centse Boot is born on 29-01-1802 in Burgh, son of Cente Cornelisz Boot (Boodt) and Maria Jacobse. He was baptized on 07-02-1802 in Burgh [source: DTB 125]. Doopgetuige: Aaltje Jacobusse. Jacob Centse is deceased on 21-10-1839 in Burgh, 37 years old. Registration [source: ZA akte 13]. Occupation: boerenzoon, landman, landbouwer. Jacob Centse married, 19 years old, on 22-08-1821 in Burgh [akte 4] with Grietje Adriaansdr de Glopper, 21 years old. Grietje Adriaansdr is born on 12-04-1800 in Burgh, daughter of Adriaan Jobse de Glopper and Elisabeth Hendrikse Braber. Grietje Adriaansdr is deceased on 20-05-1857 in Burgh, 57 years old. Occupation: arbeidster, landbouwster.
Children of Jacob Centse and Grietje Adriaansdr:
1 Santje Boot, born on 25-02-1822 in Burgh. Follow XII-ex.
2 Elizabeth Boot, born on 16-06-1823 in Kerkwerve. Follow XII-ey.
3 Maria Boot, born on 07-08-1824 in Kerkwerve. Follow XII-ez.
4 Adriana Boot, born on 23-09-1825 in Kerkwerve. Registration on 23-09-1825 [source: ZA akte 19]. Adriana is deceased on 08-10-1825 in Kerkwerve, 15 days old. Registration [source: ZA akte 14].
5 Adriaan de Glopper Boot, born on 23-11-1826 in Kerkwerve. Registration on 23-11-1826 [source: ZA akte 37]. Adriaan is deceased on 25-11-1826 in Kerkwerve, 2 days old. Registration [source: ZA akte 44].
6 Adriaan de Glopper Boot, born on 24-01-1828 in Kerkwerve. Follow XII-fa.
7 Adrianus Boot, born on 10-01-1830 in Kerkwerve. Follow XII-fb.
8 Cornelis Boot, born on 20-05-1831 in Kerkwerve. Registration on 21-05-1831 [source: ZA akte 12]. Cornelis is deceased on 09-11-1831 in Kerkwerve, 5 months old. Registration [source: ZA akte 12].
9 Johanna Boot, born on 13-12-1832 in Kerkwerve. Follow XII-fc.
XI-cb Jacomijntje Boot is born on 10-11-1804 in Burgh, daughter of Cente Cornelisz Boot (Boodt) and Maria Jacobse. She was baptized on 18-11-1804 in Burgh [source: DTB 125]. Doopgetuige: Aaltje Jacobusse. Jacomijntje is deceased on 29-11-1866 in Burgh, 62 years old. Registration [source: ZA akte 13]. Occupation: boerendochter, landbouwster, broodbakster. Note re Jacomijntje: ook Jakomijntje, Jacomina. Jacomijntje:
(1) married, 27 years old, on 15-02-1832 in Burgh [akte 1] with Jacob Bakker, 23 years old. Jacob is born on 02-10-1808 in Burgh. He was baptized on 09-10-1808 in Burgh. Jacob is deceased on 27-12-1832 in Burgh, 24 years old. Registration [source: ZA akte 17]. Occupation: boerenknecht, arbeider. Note re Jacob: zoon van Daniel Bakker, vrachtenaar, en Lena Bakker (1782-1832), arbeidster.
(2) married, 32 years old, on 06-10-1837 in Burgh [akte 5] with Leendert van de Zande, 33 years old. Leendert is born on 16-04-1804 in Burgh, son of Leendert van de Zande and Lena van der Wekken. He was baptized on 29-04-1804 in Burgh. Doopgetuige: Tona Philipse de Jonge. Leendert is deceased on 04-02-1844 in Burgh, 39 years old. Registration [source: ZA akte 2]. Occupation: landbouwer.
(3) married, 40 years old, on 20-12-1844 in Burgh [akte 10] with Adrianus Kostense, 28 years old. Adrianus is born on 09-09-1816 in Haamstede, son of Job Bastiaanse Kostense and Cornelia Stoel. Occupation: boerenknecht, landbouwer, windkorenmolenaar.
Child of Jacomijntje and Jacob:
1 Lena Bakker, born about 1832 in Burgh. Follow XII-fd.
Children of Jacomijntje and Leendert:
1 Levina van de Zande, born about 1839 in Burgh. Follow XII-fe.
2 Cente van de Zande, born on 03-02-1840 in Burgh. Follow XII-ff.
3 Leendert van de Zande, born on 30-08-1842 in Burgh. Follow XII-fg.
4 N.N. van de Zande, still born son on 30-08-1842 in Burgh. Registration [source: ZA akte 31].
Children of Jacomijntje and Adrianus:
1 Cornelia Kostense, born about 1846 in Burgh. Cornelia is deceased on 24-09-1857 in Burgh, about 11 years old. Registration [source: ZA akte 15].
2 Job Kostense, born about 1847 in Burgh. Follow XII-fh.
XI-cc Cornelis Boot is born on 27-10-1813 in Burgh, son of Aalbrecht Cornelisz Boot and Cornelia Fransdr Waalbeke. Registration on 29-10-1813 [source: ZA akte 13]. Cornelis is deceased on 24-02-1900 in Burgh, 86 years old. Registration [source: ZA akte 6]. Occupation: arbeider. Note re Cornelis: Cornil. Cornelis married, 48 years old, on 16-05-1862 in Burgh [akte 1] with Helena Johanna Manus van der Jagt, 29 years old. Helena Johanna Manus is born on 30-12-1832 in Zierikzee. Helena Johanna Manus is deceased on 07-03-1918 in Burgh, 85 years old. Registration [source: ZA akte 5]. Occupation: werkbode, arbeidster. Note re Helena Johanna Manus: dochter van Jan Albertus Manus van der Jagt, onderwijzer, en Maria Anthonetta (de) Munter(s).
Children of Cornelis and Helena Johanna Manus:
1 Cornelia Maria Boot, born on 08-02-1863 in Burgh. Follow XII-fi.
2 Johanna Willemina Boot, born on 26-01-1866 in Burgh. Follow XII-fj.
3 Maria Antoinette Boot, born on 17-08-1868 in Burgh. Follow XII-fk.
4 Aalbregt Jan Albertus Boot, born on 22-05-1871 in Burgh. Registration on 23-05-1871 [source: ZA akte 10]. Aalbregt Jan Albertus is deceased on 24-02-1873 in Burgh, 1 year old. Registration [source: ZA akte 2].
5 Aalbrecht Jan Albertus Boot, born on 09-07-1874 in Burgh. Follow XII-fl.
XI-cd Jacob Boot is born on 03-08-1816 in Burgh, son of Aalbrecht Cornelisz Boot and Cornelia Fransdr Waalbeke. Registration on 05-08-1816 [source: ZA akte 11]. Jacob is deceased on 19-05-1899 in Burgh, 82 years old. Registration [source: ZA akte 9]. Occupation: landbouwer (1865), aannemer, koopman (1850). Note re Jacob: ook Jakob Aalbrechtsz. Jacob:
(1) married, 33 years old, on 19-06-1850 in Burgh [akte 2] with Willemina Fokker, 22 years old. Willemina is born on 09-10-1827 in Haamstede, daughter of Krijn Fokker and Grietje Faase. Registration [akte 20]. Willemina is deceased on 12-09-1863 in Burgh, 35 years old (cause: in het kraambed). Registration [akte 12].
(2) married, 48 years old, on 01-02-1865 in Burgh [akte 1] with Sara Berrevoets, 37 years old. Sara is born on 09-09-1827 in Kerkwerve. Sara is deceased on 27-01-1902 in Burgh, 74 years old. Registration [source: ZA akte 1]. Occupation: werkbode. Note re Sara: dochter van Adriaan Stoffelse Berrevoets (1799-1853) en Tona van Westervoort (1802-1846).
Children of Jacob and Willemina:
1 Aalbregt Boot, born on 05-12-1850 in Burgh. Follow XII-fm.
2 Krijn Boot, born on 18-11-1851 in Burgh. Follow XII-fn.
3 Cornelis Boot, born on 18-04-1853 in Burgh. Registration on 19-04-1853 [source: ZA akte 3]. Cornelis is deceased on 02-03-1883 in Burgh, 29 years old. Registration [akte 4]. Occupation: landbouwer.
4 Grietje Boot, born on 07-11-1854 in Burgh. Follow XII-fo.
5 Marinus Boot, born on 25-02-1856 in Burgh. Registration on 25-02-1856 [source: ZA akte 10]. Marinus is deceased on 02-06-1856 in Burgh, 3 months old. Registration [akte 6].
6 Marinus Boot, born on 31-03-1857 in Burgh. Registration on 31-03-1857 [source: ZA akte 6]. Marinus is deceased on 31-08-1857 in Burgh, 5 months old. Registration [akte 14].
7 Johannes Boot, born on 02-11-1858 in Burgh. Follow XII-fp.
8 Cornelia Boot, born on 20-02-1860 in Burgh. Follow XII-fq.
9 Marinus Boot, born on 19-06-1861 in Burgh. Registration on 20-06-1861 [source: ZA akte 24]. Marinus is deceased on 09-02-1878 in Burgh, 16 years old. Registration [akte 2]. Note re the death of Marinus: leeftijd vermeld als 13 jaar, was er nog een vroegoverleden Marinus?.
10 Nicolaas Boot, born on 19-10-1862 in Burgh. Follow XII-fr.
11 N.N. Boot, still born son on 28-08-1863 in Burgh. Registration [akte 19].
Children of Jacob and Sara:
1 N.N. Boot, still born son on 27-08-1866 in Burgh. Registration [source: ZA akte 10].
2 Thona (Tona) Boot, born on 28-03-1868 in Burgh. Follow XII-fs.
XI-ce Jacomijntje Boot is born on 09-09-1826 in Burgh, daughter of Aalbrecht Cornelisz Boot and Cornelia Fransdr Waalbeke. Registration on 10-09-1826 [source: ZA akte 18]. Jacomijntje is deceased on 28-09-1899 in Ouwerkerk, 73 years old. Registration [source: ZA akte 12]. Jacomijntje married, 43 years old, on 30-04-1870 in Ouwerkerk [akte 1] with Poulus Metselaar, about 44 years old. Poulus is born about 1826 in Ouwerkerk. Poulus is deceased on 24-09-1898 in Ouwerkerk, about 72 years old. Registration [source: ZA akte 17]. Occupation: metselaar. Note re Poulus: zoon van Jan Metselaar en Janna de Vin; weduwnaar van Anna Jacoba Koopman.

XI-cf Kaatje Dag is born on 15-01-1815 in Burgh, daughter of Jan Dag and Adriana Boot (Boodt). Registration on 17-01-1815 [source: ZA akte 1]. Kaatje is deceased on 03-08-1881 in Haamstede, 66 years old. Registration [source: ZA akte 12]. Occupation: dagloonster. Kaatje married, 26 years old, on 24-05-1841 in Haamstede [akte 3] with Cornelis van Orizande, about 30 years old. erkennen Johanna en Adriaantje, ingeschreven Haamstede 15-01-1839 en 13-01-1841. Cornelis is born about 1811 in Dreischor. Occupation: dagloner, arbeider. Note re Cornelis: zoon van Gerrit van Orizande, dagloner, en Johanna van Almekerke.
Children of Kaatje and Cornelis:
1 Johanna van Orizande, born on 15-01-1839 in Haamstede.
2 Adriaantje van Orizande, born on 13-01-1841 in Haamstede.
XI-cg Cornelia Boot is born on 30-07-1813 in Burgh, daughter of Dirk Cornelisz Boot (Boodt) and Neeltje van de Velde(n). Registration on 30-07-1813 [source: ZA akte 6]. Cornelia is deceased on 20-07-1847 in Burgh, 33 years old. Registration [source: ZA akte 21]. Occupation: arbeidster. Cornelia married, 27 years old, on 19-08-1840 in Burgh [akte 3] with Jan van der Werf, about 32 years old. Jan is born about 1808 in Noordwelle. Jan is deceased on 11-03-1868 in Noordwelle, about 60 years old. Occupation: arbeider. Note re Jan: zoon van Cornelis van der Werf en Pieternella Knape (Knaap), arbeidster.
Children of Cornelia and Jan:
1 Neeltje van der Werf, born on 29-04-1841 in Burgh. Follow XII-ft.
2 Pieternella van der Werf, born on 09-07-1846 in Burgh. Registration on 10-07-1846 [source: ZA akte 19]. Pieternella is deceased on 22-09-1846 in Burgh, 2 months old. Registration [source: ZA akte 27].
XI-ch Janna Boot is born on 29-08-1816 in Burgh, daughter of Dirk Cornelisz Boot (Boodt) and Neeltje van de Velde(n). Registration on 02-09-1816 [akte 12]. Janna is deceased on 01-01-1891 in Burgh, 74 years old. Registration [source: ZA akte 1]. Occupation: arbeidster. Janna married, 20 years old, on 28-07-1837 in Burgh [akte 4] with Cornelis van der Klooster, 23 years old. Cornelis is born on 26-03-1814 in Burgh, son of Cornelis van der Klooster and Cornelia Dirkse Tangeman. Registration on 28-03-1814 [akte 3]. Cornelis is deceased on 07-04-1897 in Burgh, 83 years old. Registration [source: ZA akte 4]. Address: Burghsluis (Burgh). Occupation: arbeider, visser, schipper. Note re Cornelis: Cornelis was niet onbemiddeld.
Children of Janna and Cornelis:
1 Cornelia (Kornelia) van der Klooster, born on 17-01-1839 in Burghsluis (Burgh). Follow XII-fu.
2 Dirk van der Klooster, born on 06-06-1839 in Burgh. Follow XII-fv.
3 Maria van der Klooster, born on 01-09-1841 in Burgh. Registration on 01-09-1841 [source: ZA akte 17]. tweeling. Maria is deceased on 10-01-1842 in Burgh, 4 months old. Registration [source: ZA akte 2].
4 Neeltje van der Klooster, born on 01-09-1841 in Burgh. Registration on 01-09-1841 [source: ZA akte 16]. tweeling. Neeltje is deceased on 10-02-1842 in Burgh, 5 months old. Registration [source: ZA akte 7].
5 Neeltje van der Klooster, born on 22-02-1848 in Burgh. Follow XII-fw.
XI-ci Bartelina (Bartelijntje) Boot is born on 16-09-1822 in Burgh, daughter of Dirk Cornelisz Boot (Boodt) and Neeltje van de Velde(n). Registration on 17-09-1822 [source: ZA akte 10]. Bartelina (Bartelijntje) is deceased on 13-01-1889 in Burgh, 66 years old. Registration [source: ZA akte 1]. Occupation: arbeidster. Bartelina (Bartelijntje) married, 22 years old, on 05-02-1845 in Burgh [akte 1] with Marinus van Burgh, 23 years old. Marinus is born on 12-06-1821 in Burgh, son of Andries van Burg(h) and Grietje van de Vaate. Marinus is deceased on 23-03-1907 in Elkerzee, 85 years old. Registration [source: ZA akte 2 Elkerzee, akte 4 Burgh]. Addresses: through 01-05-1835 Burgh01-05-1835 Haamstede. Occupation: landbouwersknecht, veldarbeider.
Children of Bartelina (Bartelijntje) and Marinus:
1 Grietje van Burgh, born on 26-07-1845 in Burgh. Follow XII-fx.
2 Dirk van Burgh, born on 16-09-1846 in Burgh. Registration on 16-09-1846 [source: ZA akte 23]. Dirk is deceased on 03-12-1846 in Burgh, 2 months old. Registration [source: ZA akte 36].
3 Andries van Burgh, born on 05-08-1848 in Burgh. Follow XII-fy.
4 Neeltje van Burgh, born on 02-09-1850 in Burgh. Follow XII-fz.
5 Dirk van Burgh, born on 11-12-1851 in Burgh. Registration on 11-12-1851 [source: ZA akte 22]. Dirk is deceased on 20-06-1852 in Burgh, 6 months old. Registration [source: ZA akte 9].
6 Janna van Burgh, born on 25-10-1853 in Burgh. Follow XII-ga.
7 Dirk van Burgh, born on 15-02-1856 in Burgh. Registration on 15-02-1856 [source: ZA akte 6]. Dirk is deceased on 05-04-1857 in Burgh, 1 year old. Registration [source: ZA akte 6].
8 Cornelia van Burgh, born on 02-07-1859 in Burgh. Registration on 04-07-1859 [source: ZA akte 9]. Cornelia is deceased on 22-10-1859 in Burgh, 3 months old. Registration [source: ZA akte 7].
9 Cornelis van Burgh, born on 05-06-1863 in Burgh. Registration on 05-06-1863 [source: ZA akte 16]. Cornelis is deceased on 18-10-1863 in Burgh, 4 months old. Registration [source: ZA akte 14].
10 Cornelia van Burgh, born on 17-10-1865 in Burgh. Registration on 17-10-1865 [source: ZA akte 22]. Cornelia is deceased on 31-03-1881 in Burgh, 15 years old. Registration [source: ZA akte 7].
XI-cj Cornelis Bartelsz Boot is born on 07-04-1817 in Burgh, son of Bartel Cornelisz Boot and Elisabeth Kooijman. Registration on 08-04-1817 [source: ZA akte 7]. Cornelis Bartelsz is deceased on 08-07-1891 in Burgh, 74 years old. Registration [source: ZA akte 14]. Occupation: boerenzoon, veldarbeider, werd in 1847 kastelein in het huidige Hotel Bom. Cornelis Bartelsz married, 26 years old, on 29-11-1843 in Renesse [akte 5] with Adriana (Adriaantje) Marina Meganck, 24 years old. Adriana (Adriaantje) Marina is born on 05-01-1819 in Renesse, daughter of Jacobus Meganck (Megang) and Janna (Johanna) (van der) Velde(n). Adriana (Adriaantje) Marina is deceased on 31-07-1894 in Burgh, 75 years old. Registration [source: ZA akte 8]. Occupation: arbeidster, herbergiersdochter, tapster (1845), kasteleinsvrouw in het huidige Hotel Bom.
Children of Cornelis Bartelsz and Adriana (Adriaantje) Marina:
1 Janna Boot, born on 19-03-1844 in Renesse. Follow XII-gb.
2 Elizabeth Boot, born on 03-11-1845 in Noordwelle. Registration on 04-11-1845 [source: ZA akte 8]. Elizabeth is deceased on 01-12-1845 in Noordwelle, 28 days old. Registration [source: ZA akte 6].
XI-ck Jan Bartelsz Boot is born on 28-05-1824 in Burgh, son of Bartel Cornelisz Boot and Maatje Bartelse bij de Vaate. Registration on 29-05-1824 [source: ZA akte 7]. Jan Bartelsz is deceased on 03-03-1899 in Burgh, 74 years old. Registration [source: ZA akte 2]. Occupation: landbouwer (woonde op de "Toledohoeve" onder Burgh). Jan Bartelsz married, 35 years old, on 28-04-1860 in Burgh [akte 4] with Maatje van der Klooster, 20 years old. Maatje is born on 14-10-1839 in Burgh, daughter of Cornelis van der Klooster and Cornelia de Glopper. Registration on 15-10-1839 [source: ZA akte 20]. Maatje is deceased on 23-12-1910 in Burgh, 71 years old. Registration [source: ZA akte 6]. Addresses: 05-05-1908 Vlaardingen06-07-1909 Burgh. Occupation: werkbode, landbouwster.
Children of Jan Bartelsz and Maatje:
1 Bartel Jansz Boot, born on 05-06-1860 in Burgh. Follow XII-gc.
2 Cornelia Boot, born on 26-02-1862 in Burgh. Follow XII-gd.
3 Maatje Boot, born on 06-12-1863 in Burgh. Follow XII-ge.
4 Cornelis Boot, born on 03-10-1866 in Burgh. Registration on 03-10-1866 [source: ZA akte 20]. Cornelis is deceased on 20-05-1898 in Burgh, 31 years old. Registration [source: ZA akte 7]. Note re Cornelis: lichamelijk gehandicapt.
5 Thonis Boot, born on 28-10-1867 in Burgh. Registration on 30-10-1867 [source: ZA akte 22]. Thonis is deceased on 15-12-1867 in Burgh, 1 month old. Registration [source: ZA akte 14].
6 Neeltje Boot, born on 12-11-1868 in Burgh. Follow XII-gf.
7 Pieter Boot, born on 13-02-1872 in Burgh. Registration on 14-02-1872 [source: ZA akte 5]. Pieter is deceased on 05-12-1874 in Burgh, 2 years old. Registration [source: ZA akte 13].
8 Thonis Boot, born on 15-02-1875 in Burgh. Follow XII-gg.
9 Pieter Boot, born on 24-10-1876 in Burgh. Follow XII-gh.
10 Elizabeth (Betje) Boot, born on 07-11-1877 in Burgh. Follow XII-gi.
11 Adriana (Jans) Boot, born on 04-01-1884 in Burgh. Follow XII-gj.
XI-cl Bartel Bartelsz Boot is born on 11-04-1831 in Burgh, son of Bartel Cornelisz Boot and Maatje Bartelse bij de Vaate. Registration on 12-04-1831 [source: ZA akte 9]. Bartel Bartelsz is deceased on 11-04-1881 in Burgh, 50 years old. Registration [source: ZA akte 8]. Occupation: landbouwer. Bartel Bartelsz:
(1) married, 31 years old, on 01-04-1863 in Ellemeet [akte 2] with Cornelia Batenburg, 24 years old. Cornelia is born on 23-08-1838 in Ellemeet. Cornelia is deceased on 28-02-1864 in Burgh, 25 years old. Registration [source: ZA akte 3]. Note re Cornelia: dochter van Cornelis Batenburg en Grietje den Boer, landbouwster.
(2) married, 35 years old, on 18-04-1866 in Serooskerke, Schouwen [akte 1] with Krijna (Krijntje) de Jonge, 23 years old. Krijna (Krijntje) is born on 26-05-1842 in Oosterland. Serooskerke?. Krijna (Krijntje) is deceased on 04-10-1898 in Burgh, 56 years old. Registration [source: ZA akte 12]. Occupation: landbouwster. Note re Krijna (Krijntje): dochter van Johannes de Jonge en Willemijntje (Willempje) Mierop; weduwe van Simon Waling Geelhoed.
Child of Bartel Bartelsz and Cornelia:
1 Cornelia Maatje Boot, born on 21-02-1864 in Burgh. Registration on 22-02-1864 [source: ZA akte 4]. Cornelia Maatje is deceased on 26-02-1893 in Zierikzee, 29 years old. Registration [source: ZA akte 22]. Note re Cornelia Maatje:
Bij geboorte vermeld als Maatje, bij overlijden vermeld als Cornelia Maatje,
woonde op 18-03-1884 in het gezin van Pieter Blom en Jacoba Batenburgh, een zuster van haar jong overleden moeder,
vertrok op 09-12-1892 naar Zierikzee en woonde daar in het gezin van Leendert Johannis Leeuwe en Neeltje van der Velde.
Children of Bartel Bartelsz and Krijna (Krijntje):
1 Bartel Thonis Bartelsz Boot, born on 13-02-1867 in Burgh. Follow XII-gk.
2 Adriana Wilhelmina Boot, born on 08-03-1868 in Burgh. Follow XII-gl.
3 Johannus Bartelsz Boot, born on 09-03-1869 in Burgh. Follow XII-gm.
4 Cornelis Willem Boot, born on 12-07-1871 in Burgh. Follow XII-gn.
5 Maatje Neeltje Boot, born on 07-02-1873 in Burgh. Follow XII-go.
6 Wilhelmina Johanna Boot, born on 02-04-1874 in Burgh. Follow XII-gp.
7 Krijntje Boot, born on 19-02-1878 in Burgh. Registration on 20-02-1878 [source: ZA akte 6]. Krijntje is deceased on 19-07-1878 in Burgh, 5 months old. Registration [source: ZA akte 9].
8 Krijntje Boot, born on 01-05-1879 in Burgh. Follow XII-gq.
XI-cm Neeltje Boot is born on 17-02-1836 in Burgh, daughter of Bartel Cornelisz Boot and Maatje Bartelse bij de Vaate. Registration on 18-02-1836 [source: ZA akte 3]. Neeltje is deceased on 25-10-1909 in Renesse, 73 years old. Registration [source: ZA akte 9]. Occupation: landbouwster. Neeltje married, 20 years old, on 30-07-1856 in Haamstede [akte 7] with Leendert Adriaansz Blom, 26 years old. Leendert Adriaansz is born on 27-05-1830 in Haamstede, son of Adriaan Leendertsz Blom and Elizabeth Dalebout (Daalebout). Leendert Adriaansz is deceased on 02-01-1886 in Renesse, 55 years old. Registration [source: ZA akte 1]. Occupation: arbeider, landbouwer.
Children of Neeltje and Leendert Adriaansz:
1 Elizabeth Blom, born on 29-09-1856 in Burgh. Follow XII-gr.
2 Maatje Blom, born on 29-09-1856 in Burgh. Registration on 29-09-1856 [source: ZA akte 25]. tweeling. Maatje is deceased on 21-02-1858 in Burgh, 1 year old. Registration [source: ZA akte 5].
XI-cn Cornelis Krijnsz Boot is born on 23-11-1811 in Haamstede, son of Krijn Cornelisz Bood and Catelijntje de Weelde. Registration on 23-11-1811 [source: ZA akte 21]. Address: (emigreerde in maart 1857 naar de U.S.A. met zijn vrouw). Occupation: dagloner, herbergier. Cornelis Krijnsz married, 24 years old, on 19-11-1836 in Haamstede [akte 7] with Helena (Lena) van den Hamer, 23 years old. Helena (Lena) is born on 04-04-1813 in Serooskerke, Schouwen. Occupation: dienstmeid, dagloonster. Note re Helena (Lena): dochter van Harman van den Hamer en Adriaantje de Meij.
Children of Cornelis Krijnsz and Helena (Lena):
1 Krijn Cornelisz Boot, born on 18-02-1837 in Haamstede. Follow XII-gs.
2 Harman Boot, born on 19-05-1841 in Haamstede. Registration on 19-05-1841 [source: ZA akte 16]. Harman is deceased on 19-03-1842 in Haamstede, 10 months old. Registration [source: ZA akte 3].
XI-co Leendert Krijnsz Boodt is born on 08-04-1815 in Haamstede, son of Krijn Cornelisz Bood and Catelijntje de Weelde. Registration on 08-04-1815 [source: ZA akte 9]. Leendert Krijnsz is deceased on 11-11-1854 in Haamstede, 39 years old. Registration [source: ZA akte 16]. Occupation: dagloner, arbeider. Note re Leendert Krijnsz:
wegens zijn betrokkenheid bij een vechtpartij, tesamen met andere beklaagden, en mishandeling van Jan Jobse Beije, slagter woonde te Burgh, in de nacht van 7 op 8 september 1833, bij de herberg van J. van Feivere, gevolgd door belediging en mishandeling bij de molen tussen Haamstede en Burgh, op 8 september in de namiddag van Nicolaas Keiler, arbeider wonende te Burgh, werd hij veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee maanden en een geldboete van 8 Gulden en de kosten van het proces, zonodig bij gijzeling te verhalen (Strafvonnissen 1811-1838, Rechtbank van Eerste aanleg te Zierikzee, Inv. nr. 614, volgnr. 1736).
Leendert Krijnsz married, 27 years old, on 22-04-1842 in Haamstede [akte 4] with Jacoba Kwant, 25 years old. Jacoba is born on 13-02-1817 in Haamstede, daughter of Jan Kwant and Adriana (Adriaantje) de Bruin(e). Jacoba is deceased on 21-12-1879 in Haamstede, 62 years old. Registration [source: ZA akte 16]. Occupation: dagloonster, arbeidster, winkelierster.
Children of Leendert Krijnsz and Jacoba:
1 Krijn Boot (Boodt), born on 23-09-1842 in Haamstede. Follow XII-gt.
2 Adriana Boot (Bood), born on 02-02-1844 in Haamstede. Registration on 02-02-1844 [source: ZA akte 3]. Adriana is deceased on 10-02-1844 in Haamstede, 8 days old. Registration [source: ZA akte 6].
3 Adriana Boot (Bood), born on 01-10-1845 in Haamstede. Follow XII-gu.
4 Kathalina Boot, born on 27-12-1847 in Haamstede. Registration on 27-12-1847 [source: ZA akte 27]. Kathalina is deceased on 11-02-1870 in Haamstede, 22 years old. Registration [source: ZA akte 3].
5 Janna Boot (Bood(t)), born on 12-06-1849 in Haamstede. Follow XII-gv.
6 Cornelis Boot, born on 28-08-1851 in Haamstede. Registration on 29-08-1851 [source: ZA akte 33]. Cornelis is deceased on 26-07-1864 in Haamstede, 12 years old. Registration [source: ZA akte 14].
XI-cp Iman Krijnsz Bood is born on 06-02-1828 in Haamstede, son of Krijn Cornelisz Bood and Catelijntje de Weelde. Registration on 06-02-1828 [source: ZA akte 6]. Iman Krijnsz is deceased on 13-05-1911 in Haamstede, 83 years old. Registration [source: ZA akte 5]. Note re the death of Iman Krijnsz: overleden ten huize van zijn zoon Pieter, waar hij inwonend was. Occupation: arbeider. Note re Iman Krijnsz:
De oudste broer van de moeder van Catelijntje de Weelde, oma Crina van Zuijen, was Iman Cornelisz van Zuijen. Crina en Iman waren kinderen van Cornelis Cornelisz van Zuijen en Janna Imansdr Bakker. Iman was vernoemd naar zijn grootvader-maternel Iman Adriaansz Bakker. De voornaam Iman lijkt te stammen uit de familie Bakker.
Iman Krijnsz:
(1) married, 27 years old, on 28-04-1855 in Haamstede [akte 2] with Adriana Groenleer, 30 years old. Adriana is born on 19-04-1825 in Burgh, daughter of Andries Groenleer and Willemijntje Krijger. Adriana is deceased on 14-01-1861 in Haamstede, 35 years old. Registration on 15-01-1861 [source: ZA akte 2]. Occupation: arbeidster. Note re Adriana: ook Adriaantje.
(2) married, 48 years old, on 05-07-1876 in Haamstede [akte 6] with Jannetje de Granje, 31 years old. Jannetje is born on 08-03-1845 in Haamstede, daughter of Marcelis de Granje and Pieternella Goudswaard. Registration on 08-03-1845 [source: ZA akte 6]. Jannetje is deceased on 27-03-1909 in Haamstede, 64 years old. Registration on 27-03-1909 [akte 10]. Occupation: naaister, arbeidster.
Children of Iman Krijnsz and Adriana:
1 Krijn Boot, born on 05-07-1855 in Haamstede. Registration on 06-07-1855 [source: ZA akte 17]. Krijn is deceased on 08-07-1855 in Haamstede, 3 days old. Registration [source: ZA akte 18].
2 Andries Boot, born on 06-10-1856 in Haamstede. Registration on 06-10-1856 [source: ZA akte 21]. Address: (op 26-03-1884 vertrokken naar Oostzaan). Occupation: arbeider.
3 Krijn Imansz Boot, born on 13-02-1858 in Haamstede. Follow XII-gw.
4 N.N. Boot, still born son on 02-07-1859 in Haamstede. Registration [source: ZA akte 21].
Child of Iman Krijnsz and Jannetje:
1 Pieter Boot, born on 28-12-1883 in Haamstede. Follow XII-gx.
XI-cq Klaas Fokker is born on 13-03-1799 in Haamstede, son of Dirk Fokker and Adriana Vis. Klaas is deceased on 16-01-1855 in Haamstede, 55 years old. Occupation: dagloner. Klaas married, 28 years old, on 06-06-1827 in Haamstede with L(e)ijna Pieternella Moelijker, 20 years old. L(e)ijna Pieternella is born on 25-11-1806 in Haamstede, daughter of Clement Simonse Moelijker and Elizabeth Cornelisse Larooij. L(e)ijna Pieternella is deceased on 18-11-1854 in Haamstede, 47 years old. Occupation: dagloonster.
Children of Klaas and L(e)ijna Pieternella:
1 Adriana Fokker, born on 12-04-1828 in Haamstede. Follow XII-gy.
2 Clement Fokker, born on 19-03-1830 in Haamstede. Follow XII-gz.
3 Elizabeth Fokker, born on 11-02-1832 in Haamstede. Follow XII-ha.
4 Dirk Fokker, born on 17-08-1833 in Haamstede. Follow XII-hb.
5 Pieter Fokker, born on 28-01-1835 in Haamstede. He was baptized on 01-03-1835 in Haamstede. Pieter is deceased on 11-07-1839 in Haamstede, 4 years old.
6 Cornelia Fokker, born on 02-06-1836 in Haamstede. Follow XII-hc.
7 Pieternella Fokker, born on 30-10-1838 in Haamstede. Follow XII-hd.
8 Cornelis Fokker, born on 21-11-1839 in Haamstede. Follow XII-he.
9 Pieter Fokker, born in 1843. Pieter is deceased in 1884, 41 years old.
10 N.N. Fokker, still born child in 1845.
11 Simon Fokker, born on 13-03-1847 in Haamstede. Follow XII-hf.
XI-cr Maatje Constandse van der Schaft is born on 14-09-1791 in Burgh, daughter of Jacobus Constant(se) (Konstandse) van der Schaft and Maatje Bartelse Boot. She was baptized on 18-09-1791 in Burgh [source: DTB 125]. Doopgetuige: Willemijntje Constandse. Maatje Constandse is deceased on 26-11-1827 in Burgh, 36 years old. Registration [source: ZA akte 30]. Note re the death of Maatje Constandse: 14-10-1827?. Occupation: arbeidster. Note re Maatje Constandse: ook Maatje Jacobusse Constandse of Konstantse. Maatje Constandse married with Pieter Cornelisse de Glopper. Pieter Cornelisse is born about 1791 in Goes, son of Cornelis Maartense and Maatje Wolferse. Pieter Cornelisse is deceased on 22-12-1863 in Burgh, about 72 years old. Occupation: kleermaker. Note re Pieter Cornelisse: ook Pieter Cornelisse, bij 2e huwelijk (Burgh 1828) en overlijden (Burgh 1863) vermeld als Pieter Cornelisse de Glopper.
Children of Maatje Constandse and Pieter Cornelisse:
1 Cornelia de Glopper, born on 16-11-1810 in Burgh. Follow XII-hg.
2 Pieternella de Glopper, born about 1814 in Burgh. Follow XII-hh.
3 Jakobus de Glopper, born about 1816 in Burgh. Follow XII-hi.
4 Job de Glopper, born on 08-04-1818 in Burgh. Follow XII-hj.
5 Maatje de Glopper, born about 1821. Follow XII-hk.
6 Cornelis de Glopper, born about 1822 in Burgh. Follow XII-hl.
7 Johannes de Glopper, born on 18-09-1824 in Burgh. Follow XII-hm.
8 Adriana de Glopper, born about 1827 in Burgh. Follow XII-hn.
XI-cs Arriaantje Konstanse van der Schaft is born on 24-11-1797 in Burgh, daughter of Jacobus Constant(se) (Konstandse) van der Schaft and Maatje Bartelse Boot. She was baptized on 03-12-1797 in Burgh. Doopgetuige: Arriaentje Boot. Arriaantje Konstanse is deceased on 31-03-1878 in Haamstede, 80 years old. Registration [source: ZA akte 7]. Occupation: dienstmeid, dienstbode, dagloonster, arbeidster. Note re Arriaantje Konstanse: ook Adriana. Arriaantje Konstanse married, 24 years old, on 05-07-1822 in Haamstede [akte 4] with Cornelis Cornelisse Kouwen, 24 years old. bruid vermeld als Adriana Konstant, vader Jacobus Konstant. Cornelis Cornelisse is born on 30-10-1797 in Haamstede. He was baptized on 03-12-1797 in Haamstede. Cornelis Cornelisse is deceased on 11-08-1869 in Haamstede, 71 years old. Occupation: broodbakker, dagloner, arbeider. Note re Cornelis Cornelisse: zoon van Cornelis Leendertse Kouwen en Janna Joostze Speelman, vroedvrouw.
Child of Arriaantje Konstanse and Cornelis Cornelisse:
1 Janna Kouwen, born on 28-02-1823 in Burgh. Follow XII-ho.
XI-ct Jacobus Konstandse van der Schaft is born on 09-03-1804 in Burgh, son of Jacobus Constant(se) (Konstandse) van der Schaft and Maatje Bartelse Boot. He was baptized on 11-03-1804 in Burgh [source: DTB 125]. Doopgetuige: Pieternella van Staalen. Jacobus Konstandse is deceased on 24-06-1879 in Haamstede, 75 years old. Registration [source: ZA akte 9]. Note re Jacobus Konstandse: huwelijken en overlijden niet van hem maar van jongere broer Jacobus?. Jacobus Konstandse:
(1) married with Marijtje Bos. Marijtje is deceased after 1879. Occupation: wasvrouw.
(2) married with Gerritje Klavers. Gerritje is deceased before 1879.

XI-cu Jacobus (Konstant) van der Schaft is born on 23-05-1805 in Burgh, son of Jacobus Constant(se) (Konstandse) van der Schaft and Maatje Bartelse Boot. He was baptized on 02-06-1805 in Burgh. tweeling, Doopgetuige: Willemijntje Constant. Occupation: sjouwerman, oppasser bij de Marine. Note re Jacobus (Konstant): zie huwelijken en overlijden van oudere broer Jacobus. Jacobus (Konstant):
(1) married, 34 years old, on 09-06-1839 [akte 12] with Hendrikje van Hoek (Zegerhoek), about 32 years old. erkennen 1 kind. Hendrikje is born about 1807 in Warmenhuizen. Hendrikje is deceased before 1847, at the most 40 years old. Occupation: werkster. Note re Hendrikje: dochter van Jan Zegersz van Hoek en Dieuwertje Wijbrants Peetoom.
(2) married, 42 years old, on 20-06-1847 [akte 11] with Marijtje Bart, about 26 years old. Marijtje is born about 1821 in Opperdoes. Note re Marijtje: dochter van Dirk Bart, bouwman, en Aafje Klaver.

XI-cv Janna Konstantse (Constans) van der Schaft is born on 01-05-1810 in Burgh, daughter of Jacobus Constant(se) (Konstandse) van der Schaft and Maatje Bartelse Boot. She was baptized on 13-05-1810 in Burgh [source: DTB 125]. Doopgetuige: Adriaantje Bartelse Boot. Janna Konstantse (Constans) is deceased on 22-10-1887 in Burgh, 77 years old. Registration [source: ZA akte 5]. Occupation: dienstmeid. Janna Konstantse (Constans):
(1) married, 24 years old, on 22-11-1834 in Burgh [akte 2] with Jan van Barendrecht, about 48 years old. Jan is born about 1786 in Sint Anthoniepolder. Jan is deceased on 13-03-1836 in Burgh, about 50 years old. Occupation: beurtschipper. Note re Jan: zoon van Hendrik van Barendrecht en Levina Kaaijman.
(2) married, 34 years old, on 23-04-1845 in Burgh [akte 3] with Willem Jacobsz Speelman, 33 years old. Willem Jacobsz is born on 08-12-1811 in Burgh, son of Jacob(us) Willems Speelman and Elizabeth Jacobse (Lijsbeth) den Boer. 1812? Haamstede?. Willem Jacobsz is deceased on 10-08-1897 in Burgh, 85 years old. Occupation: akkerbouwer, landbouwer, herbergier.
Child of Janna Konstantse (Constans) and Jan:
1 Jacobus van Barendrecht.
Children of Janna Konstantse (Constans) and Willem Jacobsz:
1 Maatje Speelman, born on 08-08-1845 in Burgh. Maatje is deceased on 25-12-1846 in Burgh, 1 year old.
2 Janna Speelman, born on 31-05-1846 in Burgh. tweeling. Janna is deceased on 01-06-1846 in Burgh, 1 day old.
3 Jacoba Speelman, born on 01-06-1846 in Burgh. tweeling. Jacoba is deceased on 01-06-1846 in Burgh.
4 Jacoba Speelman, born on 28-11-1850 in Burgh. Jacoba is deceased on 14-12-1859 in Burgh, 9 years old.
5 Jacoba Speelman, born in 1851. Jacoba is deceased in 1859, 8 years old.
6 Janna Speelman, born on 27-05-1852 in Burgh. Follow XII-hp.
XII-a Maria Kosten is born on 12-06-1811 in Serooskerke, Schouwen, daughter of Jan Kosten and Elizabeth Verseput. Maria is deceased on 02-01-1898 in Landsmeer, 86 years old. Maria married, 23 years old, on 13-08-1834 in Renesse with Machiel van der Est, 23 years old. Machiel is born on 17-03-1811 in Burgh. Machiel is deceased on 09-08-1880 in Renesse, 69 years old. Occupation: hoofdonderwijzer. Note re Machiel: zoon van Machiel van der Est en Adriana Kaaijman.

XII-b Janna Kosten is born on 02-07-1814 in Serooskerke, Schouwen, daughter of Jan Kosten and Elizabeth Verseput. Janna married, 20 years old, on 20-08-1834 in Serooskerke, Schouwen [akte 3] with Leendert de Oude, about 22 years old. Leendert is born about 1812, son of Nicolaas de Oude and Jacomina Verseput. Registration [source: ZA akte 2]. Occupation: landbouwer.
Child of Janna and Leendert:
1 Nikolaas Leendert de Oude, born on 07-09-1835 in Serooskerke, Schouwen. Follow XIII-a.
XII-c Kornelia Kosten is born in 1809, daughter of Johannis Kosten and Jannetje Leendertse Kloet. Kornelia is deceased in 1885, 76 years old. Occupation: boerenmeid. Kornelia married, 26 years old, on 09-10-1835 in Noordwelle with Pieter Noordhoek, about 20 years old. Pieter is born about 1815 in Sint Philipsland. Pieter is deceased on 20-07-1890 in Haamstede, about 75 years old. Occupation: melkboer, landbouwer.
Children of Kornelia and Pieter:
1 Johannis Pieters Noordhoek, born on 27-07-1840 in Noordwelle. Follow XIII-b.
2 Jannetje Noordhoek, born on 18-12-1844 in Haamstede. Follow XIII-c.
XII-d Jakob Kosten is born on 31-01-1813 in Serooskerke, Schouwen, son of Johannis Kosten and Jannetje Leendertse Kloet. Jakob is deceased on 26-02-1891 in Noordwelle, 78 years old. Jakob married, 30 years old, on 04-05-1843 in Noordwelle with Anna Clement.

XII-e Johanna Kosten is born on 06-03-1817 in Serooskerke, Schouwen, daughter of Johannis Kosten and Jannetje Leendertse Kloet. Johanna is deceased on 27-12-1859 in Serooskerke, Schouwen, 42 years old. Occupation: arbeidster. Johanna married, 19 years old, on 24-01-1837 in Serooskerke, Schouwen with Job Imanse van de Panne, 20 years old. Job Imanse is born in 1817 in Duivendijke, son of Iman Jobse van de Panne and Maria Simonse Hanse. Job Imanse is deceased on 01-08-1892 in Serooskerke, Schouwen, 75 years old. Occupation: arbeider.
Children of Johanna and Job Imanse:
1 Maria van de Panne, born on 19-02-1837 in Serooskerke, Schouwen. Follow XIII-d.
2 Pieternella van de Panne, born on 03-06-1838 in Serooskerke, Schouwen. Follow XIII-e.
3 Jannetje van de Panne, born on 31-12-1840 in Serooskerke, Schouwen. Follow XIII-f.
4 Iman van de(r) Panne, born on 14-08-1852 in Serooskerke, Schouwen. Follow XIII-g.
XII-f Pieter Franse van der Weel is born about 1785 in Ellemeet, son of Frans Pietersz van der Weel and Leena Pieterse Boot. Occupation: arbeider. Pieter Franse married, about 30 years old, on 08-02-1815 in Ellemeet [akte 2] with Maatje Overbeque, about 20 years old. Maatje is born about 1795 in Haamstede. Occupation: arbeidster. Note re Maatje: dochter van Marinus Overbeque, arbeider, en Janna Kloet, arbeidster.

XII-g Cornelia van der Weel is born about 1791 in Elkerzee, daughter of Frans Pietersz van der Weel and Leena Pieterse Boot. Ellemeet?. Cornelia is deceased on 22-11-1819 in Kerkwerve, about 28 years old. Registration [source: ZA akte 24]. Occupation: boerenmeid. Cornelia married, about 24 years old, on 15-04-1815 in Duivendijke [akte 1] with Cornelis van Westenbrugge, about 23 years old. Cornelis is born about 1792 in Duivendijke, son of Leendert Adriaanse van Westenbrugge and Dina Pieterse Natte. Cornelis is deceased on 15-02-1856 in Zierikzee, about 64 years old. Occupation: arbeider. Note re Cornelis: getrouwd (2) op 13-09-1820 in Kerkwerve met Cornelia Machielse van de Panne, geboren omstreeks 1796 in Duivendijke, overleden na 1856, dochter van Machiel Janse van de Panne en Sara Jacobse.

XII-h Kornelis van der Weel is born about 1798 in Ellemeet, son of Frans Pietersz van der Weel and Leena Pieterse Boot. Occupation: arbeider. Kornelis married, about 23 years old, on 19-05-1821 in Ellemeet [akte 1] with Maria Krijger, about 27 years old. Maria is born about 1794 in Haamstede. Occupation: dienstmeid. Note re Maria: dochter van Jan Krijger, arbeider, en Cornelia Cornelisse Rentier, arbeidster.

XII-i Maatje Jakobsdr Boot is born on 12-07-1790 in Serooskerke, Schouwen, daughter of Jakob Pieterse Boot and Elisabeth Kornelisse Dalebout. She was baptized on 18-07-1790 in Serooskerke, Schouwen. Maatje Jakobsdr is deceased on 28-06-1839 in Serooskerke, Schouwen, 48 years old. Registration [source: ZA akte 4]. Occupation: arbeidster. Maatje Jakobsdr married, 19 years old, on 22-04-1810 in Serooskerke, Schouwen with Jan Kornelisz den Boer, about 24 years old. Jan Kornelisz is born about 1786 in Ellemeet. Jan Kornelisz is deceased on 27-04-1839 in Serooskerke, Schouwen, about 53 years old. Registration [source: ZA akte 3]. Occupation: arbeider. Note re Jan Kornelisz: zoon van Kornelis den Boer en Grietje Straaijer.
Children of Maatje Jakobsdr and Jan Kornelisz:
1 Kornelis den Boer, born on 10-10-1810 in Serooskerke, Schouwen. Follow XIII-h.
2 Cornelia den Boer, born on 09-12-1811 in Serooskerke, Schouwen. Follow XIII-i.
XII-j Maatje van Doeselaar (Doezelaar) is born on 01-08-1798 in Kerkwerve, daughter of Laurens (Laurus, Lauwrens) Pieterse van Doezelaer and Grietje Pieterse Boot (Boodt). Maatje is deceased on 08-08-1834 in Serooskerke, Schouwen, 36 years old. Registration [source: ZA akte 7]. Occupation: broodbakster. Maatje:
(1) married, 22 years old, on 26-05-1821 in Kerkwerve [akte 4] with Jan Lokker, about 33 years old. Jan is born about 1788 in Serooskerke, Schouwen. Jan is deceased on 22-01-1827 in Serooskerke, Schouwen, about 39 years old. Occupation: dijkbaas. Note re Jan: zoon van Renger Lokker en Adriaantje Verseput.
(2) married, 31 years old, on 29-01-1830 in Serooskerke, Schouwen [akte 1] with Klaas Dag, 38 years old. Klaas is born on 03-04-1791 in Noordwelle. Occupation: arbeider (1830), broodbakker (1834). Note re Klaas: zoon van Lieven Dag en Maria Vaane.

XII-k Jacomina van Doeselaar is born about 1804 in Kerkwerve, daughter of Laurens (Laurus, Lauwrens) Pieterse van Doezelaer and Grietje Pieterse Boot (Boodt). Jacomina is deceased on 26-06-1883 in Kerkwerve, about 79 years old. Registration [source: ZA akte 3]. Jacomina married, about 24 years old, on 14-11-1828 in Kerkwerve [akte 2] with Gerrit Cornelisse van Damme, about 30 years old. Gerrit Cornelisse is born about 1798 in Renesse. Occupation: boerenknecht. Note re Gerrit Cornelisse: zoon van Cornelis Gerritse van Damme en Adriaantje van Strien.

XII-l Pieter Pieterse Boot (Bood) is born on 04-07-1796 in Kerkwerve, son of Pieter Pieterse Boot (Bood(t)) and Maria Leendertse (Maatje) Stoutjesdijk. He was baptized on 10-07-1796 in Kerkwerve [source: Doopboek Hervormde Gemeente]. Doopgetuige: Lena Boot. Pieter Pieterse is deceased on 05-05-1818 in Ellemeet, 21 years old. Registration [source: Memorie van Successie 1/170 Zierikzee]. Occupation: arbeider. Pieter Pieterse married, 21 years old, on 03-05-1818 in Kerkwerve [akte 4] with Pieternella Marinusse van de Vate, about 27 years old. Pieternella Marinusse is born about 1791 in Ellemeet. Pieternella Marinusse is deceased on 21-06-1826 in Kerkwerve, about 35 years old. Occupation: dienstmeid. Note re Pieternella Marinusse: dochter van Marinus Cornelisse van de Vate, herbergier, en Willemijntje Janse Verseput; Pieternella trouwde (2) op 23-04-1821 in Kerkwerve met Cornelis Vlaander (15-06-1798 Kerkwerve), zoon van Joost Cornelisz Vlaander, melkboer, en Janna Jakobusse Blok.
Child of Pieter Pieterse and Pieternella Marinusse:
1 Pieter Boot, born in Kerkwerve. Pieter is deceased on 02-10-1818 in Kerkwerve. Registration [source: ZA akte 17].
XII-m Cornelia Boot (Bood(t)) is born on 02-03-1798 in Kerkwerve, daughter of Pieter Pieterse Boot (Bood(t)) and Maria Leendertse (Maatje) Stoutjesdijk. She was baptized on 04-03-1798 in Kerkwerve [source: Doopboek Hervormde Gemeente]. Doopgetuige: Grietje Pieterse Boot (1764). Cornelia is deceased on 22-02-1861 in Dreischor, 62 years old. Registration [source: ZA akte 3]. Occupation: dienstmeid, melkboerin (1829). Cornelia:
(1) married, 23 years old, on 10-08-1821 in Kerkwerve [akte 7] with Leendert Klaasse Beije, 22 years old. Leendert Klaasse is born on 15-04-1799 in Kerkwerve, son of Klaas Marinusse Beije and Maria van der Waarde. He was baptized on 21-04-1799 in Kerkwerve. Doopgetuige: Neeltje Adriaanse. Leendert Klaasse is deceased on 14-01-1829 in Kerkwerve, 29 years old. Registration [source: ZA akte 1]. Occupation: arbeider (1821), melkboer, dijkbaas.
(2) married, 31 years old, on 16-11-1829 in Kerkwerve [akte 7] with Cornelis (Kornelis) van der Werf, 19 years old. Cornelis (Kornelis) is born on 10-01-1810 in Kerkwerve, son of Jacob Cornelisse van der Werf and Neeltje Johannesse Bodts (Bots, Bodh, Bosch). He was baptized on 28-01-1810 in Kerkwerve. Cornelis (Kornelis) is deceased on 22-06-1848 in Dordrecht, 38 years old. Registration [source: ZA akte 8 Kerkwerve]. Occupation: arbeider (1829), melkboer.
Children of Cornelia and Leendert Klaasse:
1 Klaas Beije, born on 27-02-1822 in Kerkwerve. Follow XIII-j.
2 Pieter Beije, born on 26-11-1823 in Kerkwerve. Follow XIII-k.
3 Marinus Beije, born on 03-01-1826 in Kerkwerve. Registration on 04-01-1826 [source: ZA akte 1]. Marinus is deceased on 02-07-1826 in Kerkwerve, 5 months old. Registration [source: ZA akte 20].
4 Maria Beije, born on 27-09-1827 in Kerkwerve. Registration on 28-09-1827 [source: ZA akte 11]. Maria is deceased on 12-01-1828 in Kerkwerve, 3 months old. Registration [source: ZA akte 3].
5 Marinus Beije, born on 27-11-1828 in Kerkwerve. Follow XIII-l.
Children of Cornelia and Cornelis (Kornelis):
1 Jacob van der Werf, born on 18-03-1830 in Kerkwerve. Registration on 19-03-1830 [source: ZA akte 5]. Jacob is deceased on 19-03-1830 in Kerkwerve, 1 day old. Registration [source: ZA akte 6].
2 Neeltje van der Werf, born on 28-12-1831 at 11:00 in Kerkwerve. Follow XIII-m.
3 Jacob van der Werf, born on 06-04-1833 in Kerkwerve. Registration on 08-04-1833 [source: ZA akte 7]. Jacob is deceased on 25-11-1833 in Kerkwerve, 7 months old. Registration [source: ZA akte 13].
4 Maria van der Werf, born on 17-01-1835 in Kerkwerve. Registration on 17-01-1835 [source: ZA akte 3]. Maria is deceased on 10-06-1836 in Kerkwerve, 1 year old. Registration [source: ZA akte 5].
5 Jacob van der Werf, born on 01-09-1836 in Kerkwerve. Follow XIII-n.
6 Maria van der Werf, born on 18-06-1839 in Kerkwerve. Follow XIII-o.
7 Anna van der Werf, born on 27-07-1841 in Kerkwerve. Registration on 28-07-1841 [source: ZA akte 11]. Anna is deceased on 26-08-1841 in Kerkwerve, 30 days old. Registration [source: ZA akte 8].
XII-n Leendert Boot is born on 29-09-1804 in Kerkwerve, son of Pieter Pieterse Boot (Bood(t)) and Maria Leendertse (Maatje) Stoutjesdijk. He was baptized on 07-10-1804 in Kerkwerve [source: Doopboek Hervormde Gemeente]. Leendert is deceased on 08-08-1868 in Kapelle (Nieuwerkerk), 63 years old. Registration on 08-08-1868 [akte 17]. Address: (woonde in Dreischor, verhuisde op 10-03-1864 naar Capelle gemeente Nieuwerkerk). Occupation: landbouwer op de hofstede "Hooggelegen" te Nieuwerkerk (Capelle). Leendert married, 38 years old, on 14-04-1843 in Dreischor [akte 3] with Jozina de Bil, 29 years old. erkennen Pieternella. Jozina is born on 13-08-1813 in Dreischor, daughter of Joost Gillisse de Bil and Adriana (Adriaantje) Franse de Man. Registration on 14-08-1813 [akte 22]. Jozina is deceased on 08-11-1886 in Nieuwerkerk (Duiveland), 73 years old. Registration on 08-11-1886 [akte 30]. Address: (verhuisde op 10-03-1864 naar Capelle gemeente Nieuwerkerk). Occupation: landbouwster.
Children of Leendert and Jozina:
1 Pieternella Boot, born on 08-12-1842 in Dreischor. Follow XIII-p.
2 Joost Boot, born on 18-11-1844 in Dreischor. Follow XIII-q.
3 Maatje Boot, born on 16-11-1846 in Dreischor. Registration on 17-11-1846 [akte 27]. Maatje is deceased on 10-08-1853 in Dreischor, 6 years old. Registration [akte 13].
4 Francina (Fransje) Boot, born on 03-11-1848 in Dreischor. Follow XIII-r.
5 Pieter Boot, born on 28-10-1850 in Dreischor. Follow XIII-s.
6 Willem Boot, born on 29-03-1853 in Dreischor. Follow XIII-t.
7 Jan Boot, born on 14-02-1856 in Dreischor. Registration on 14-02-1856 [source: ZA akte 5]. Jan is deceased on 18-02-1856 in Dreischor, 4 days old. Registration [akte 4].
8 Maatje Boot, born on 22-07-1858 in Dreischor. Follow XIII-u.
9 N.N. Boot, still born daughter on 28-07-1860 in Dreischor. Registration on 28-07-1860 [akte 23].
XII-o Jan Pietersz Boodt is born on 30-04-1815 in Kerkwerve, son of Pieter Pieterse Boot (Bood(t)) and Maria Leendertse (Maatje) Stoutjesdijk. Registration on 01-05-1815 [akte 11]. Jan Pietersz is deceased on 15-08-1886 in Kerkwerve, 71 years old. Registration [source: ZA akte 13]. Occupation: arbeider, landbouwer, veehouder. Jan Pietersz married, 24 years old, on 25-04-1840 in Kerkwerve [akte 2] with Neeltje Krabbe, 23 years old. Neeltje is born on 09-01-1817 in Kerkwerve, daughter of Nicolaas Krabbe and Neeltje Willemse Kloet. Neeltje is deceased on 29-02-1884 in Kerkwerve, 67 years old. Registration [source: ZA akte 2]. Occupation: dienstmeid.
Children of Jan Pietersz and Neeltje:
1 Maria Boot, born on 01-07-1840 in Kerkwerve. Follow XIII-v.
2 Nikolaas Boot, born on 03-10-1841 in Kerkwerve. Follow XIII-w.
3 Pieter Boot, born on 07-10-1843 in Kerkwerve. Registration on 07-10-1843 [source: ZA akte 21]. Pieter is deceased on 13-05-1847 in Kerkwerve, 3 years old. Registration [source: ZA akte 5].
4 Leendert Boot, born on 02-03-1846 in Kerkwerve. Registration on 03-03-1846 [source: ZA akte 7]. Leendert is deceased on 12-05-1865 in Kerkwerve, 19 years old. Registration [source: ZA akte 4].
5 Pieternella Boot, born on 22-07-1848 in Kerkwerve. Follow XIII-x.
6 Neeltje Boot, born on 05-09-1850 in Kerkwerve. Follow XIII-y.
7 Maarten Boot, born on 01-08-1852 in Kerkwerve. Follow XIII-z.
8 Maatje Boot, born on 16-01-1855 in Kerkwerve. Follow XIII-aa.
9 Kornelia Boot, born on 11-05-1857 in Kerkwerve. Registration on 11-05-1857 [source: ZA akte 8]. Kornelia is deceased on 24-01-1861 in Kerkwerve, 3 years old. Registration [source: ZA akte 2].
10 N.N. Boot, still born daughter on 10-04-1859 in Kerkwerve. Registration [source: ZA akte 16].
11 N.N. Boot, still born son on 31-07-1861 in Kerkwerve. Registration [source: ZA akte 15].
XII-p Maatje Boot is born on 17-05-1820 in Kerkwerve, daughter of Pieter Pieterse Boot (Bood(t)) and Maria Leendertse (Maatje) Stoutjesdijk. Registration on 18-05-1820 [akte 6]. Occupation: dienstmeid. Maatje married, 20 years old, on 20-03-1841 in Kerkwerve [akte 2] with Leendert Gerloo, 25 years old. erkennen Leendert. Leendert is born on 16-06-1815 in Duivendijke. Occupation: boerenknecht (1841), landbouwer (1851). Note re Leendert: zoon van Jacob Gerloo en Hendrika Jonker, melkboerin.
Children of Maatje and Leendert:
1 Jacob Gerloo, born on 02-02-1842 in Kerkwerve. Registration on 02-02-1842 [source: ZA akte 1]. Jacob is deceased on 06-06-1842 in Kerkwerve, 4 months old. Registration [source: ZA akte 5].
2 Jacob Gerloo, born on 29-04-1843 in Kerkwerve. Registration on 29-04-1843 [source: ZA akte 15]. Jacob is deceased on 08-10-1843 in Kerkwerve, 5 months old. Registration [source: ZA akte 15].
3 Pieter Gerloo, born on 16-01-1845 in Kerkwerve. Registration on 17-01-1845 [source: ZA akte 1]. Pieter is deceased on 14-04-1851 in Kerkwerve, 6 years old. Registration [source: ZA akte 6].
4 Jakob Gerloo, born on 09-03-1847 in Kerkwerve. Registration on 19-03-1847 [source: ZA akte 5]. Jakob is deceased on 05-04-1851 in Kerkwerve, 4 years old. Registration [source: ZA akte 4].
5 Krijn Gerloo, born on 22-02-1850 in Kerkwerve. Registration on 23-02-1850 [source: ZA akte 6].
6 Pieter Gerloo, born on 09-09-1852 in Kerkwerve. Registration on 10-09-1852 [source: ZA akte 17].
Child of Maatje out of an unknown relation:
1 Leendert Boot, born on 25-02-1841 in Kerkwerve. Registration on 25-02-1841 [source: ZA akte 5]. erkend door de ouders bij huwelijk dd 20-03-1841 te Kerkwerve.
XII-q Maatje Marinusse Boot (Bood) is born on 10-01-1800 in Kerkwerve, daughter of Marinus (Marijnis) Pieterse Boot (Boodt) and Elisabeth (Lijsabet) Gerritse (Gertse) Zwager. She was baptized on 23-02-1800 in Kerkwerve [source: Doopboek Hervormde Gemeente]. Maatje Marinusse is deceased on 20-10-1858 in Bommenede, 58 years old. Registration [source: ZA akte 7]. Occupation: arbeidster. Maatje Marinusse married, 23 years old, on 17-05-1823 in Bommenede [source: ZA akte 4] with Geleijn Bou(w)man, about 38 years old. Geleijn is born about 1785 in Middelburg. Occupation: metselaar. Note re Geleijn: ook Gelein, Gleijn, zoon van Isašc Bouman en Johanna Gillisse; weduwnaar van Neeltje Fonse.
Child of Maatje Marinusse and Geleijn:
1 Elisabeth Bouman, born on 16-03-1824 in Bommenede. Follow XIII-ab.
XII-r Gerrit Marinusse Boot is born in 1804 in Ellemeet, son of Marinus (Marijnis) Pieterse Boot (Boodt) and Elisabeth (Lijsabet) Gerritse (Gertse) Zwager. Gerrit Marinusse is deceased on 18-12-1833 in Serooskerke, Schouwen, 29 years old. Registration [source: ZA akte 11]. Occupation: veehouder en melkboer. Gerrit Marinusse married, 23 years old, on 02-06-1827 in Ellemeet [akte 3] with Joppa Cornelisse Straaijer, 21 years old. Joppa Cornelisse is born on 03-02-1806 in Burgh. She was baptized on 09-02-1806 in Burgh. Doopgetuige: Jannetje Janse Dooge. Joppa Cornelisse is deceased in 1846, 40 years old (cause: overleden aan boord van het emigrantenschip s.s. Factory, dat in 45 dagen van Rotterdam naar New York voer). She was buried in New York, U.S.A.. Occupation: melkboerin. Note re Joppa Cornelisse: dochter van Kornelis Cornelisz Straaijer, melkboer, en Jannetje Janse Dooge, melkboerin.
Children of Gerrit Marinusse and Joppa Cornelisse:
1 Marinus Boot, born on 20-02-1828 in Kerkwerve. Follow XIII-ac.
2 Cornelis Boot, born on 19-04-1829 in Kerkwerve. Follow XIII-ad.
3 Leendert (Leonard) Boot, born on 16-04-1830 in Kerkwerve. Follow XIII-ae.
4 Jannetje (Jennie) Boot, born on 06-04-1832 in Kerkwerve. Follow XIII-af.
XII-s Maatje Janse Boot (Boodt) is born on 15-06-1805 in Zuidland, Schouwen, daughter of Jan Pieterse Boot (Boodt) and Neeltje Gertse Zwager. She was baptized on 23-06-1805 in Kerkwerve [source: Doopboek Hervormde Gemeente]. Doopgetuige: Lena Pieterse Boot. Maatje Janse is deceased on 09-12-1871 in Kerkwerve, 66 years old. Registration [source: ZA akte 24]. Maatje Janse married, 23 years old, on 13-03-1829 in Kerkwerve [akte 2] with Dingeman Verboom, 29 years old. getuigen: Iman Triest de Jonge, 48 jaar, Abraham Krabbe, 32 jaar, Pieter Triest de Jonge, 35 jaar, Jan Gerritse Zwager, 58 jaar, stiefvader en oom van de vrouw. Dingeman is born on 15-10-1799 in Kerkwerve. He was baptized on 19-10-1799 in Kerkwerve. Dingeman is deceased on 24-01-1868 in Kerkwerve, 68 years old. Occupation: melkboer. Note re Dingeman: zoon van Willem Dingemanse Verboom en Willemijntje Maartense Hanse; weduwnaar van Janna van Splunter(en) (ca 1787 - 15-01-1827 te Kerkwerve).
Children of Maatje Janse and Dingeman:
1 Willem Pieter Verboom, born on 04-11-1830 in Kerkwerve. Registration on 05-11-1830 [source: ZA akte 22]. Willem Pieter is deceased on 13-08-1849 in Kerkwerve, 18 years old. Registration [source: ZA akte 15].
2 Jan Verboom, born on 20-05-1832 in Kerkwerve. Registration on 21-05-1832 [source: ZA akte 5]. Jan is deceased on 21-11-1833 in Kerkwerve, 1 year old. Registration [source: ZA akte 12].
XII-t Pieter Janse Boot is born on 10-06-1808 in Zuidland, Schouwen, son of Jan Pieterse Boot (Boodt) and Neeltje Gertse Zwager. He was baptized on 19-06-1808 in Kerkwerve [source: DTB Hervormde Gemeente]. Doopgetuige: Grietje Pieterse Boot. Pieter Janse is deceased on 14-11-1860 in Kerkwerve, 52 years old. Registration [source: ZA akte 10]. Occupation: arbeider, melkboer, veehouder. Note re Pieter Janse:
kocht in 1835 een stolpboerderij met enig land (kadastrale nrs. A73 t/m A76bis en B13) van zijn stiefvader Pieter Triest de Jonge. Waarschijnlijk was dit dezelfde hofstede met landerijen, ooit in bezit geweest van Heijndrick Willemse Boodt (RAZE 5083 dd 06-04-1786). Het huis en erf (kadastrale nr. A74) was vermoedelijk ook afkomstig van zijn overgrootvader. Na 1860 werd dit ook in het Kadaster vermeld als in bezit van zijn zoon Marinus Boot.
Pieter Janse:
(1) married, 26 years old, on 27-12-1834 in Kerkwerve [akte 7] with Jozina Jacobse Jansse van de Panne, 32 years old, after publication of the bans on 23-11-1834 in Kerkwerve [source: huwelijksakte]. getuigen: Jan ?, 38 jaar, herbergier, Cornelis van Burg, 41 jaar, veldwachter, beiden bekenden van den man en van den vrouw. Uit ťťn van de huwelijkse bijlagen, een extract van het Register der verklaringen wegens de aanneming van vaste Geslachtsnamen in de gemeente Duivendijke, blijkt dat Josina op 05-12-1834 de geslachtsnaam van de Panne heeft aangenomen. Jozina Jacobse Jansse is born on 09-11-1802 in Elkerzee. She was baptized on 14-11-1802 in Elkerzee. Doopgetuige: Geertruid van Zuijen. Jozina Jacobse Jansse is deceased on 16-05-1839 in Kerkwerve, 36 years old. Registration [source: ZA akte 7]. Note re the death of Jozina Jacobse Jansse: als geboorteplaats vermeld Duivendijke. Occupation: dienstmeid. Note re Jozina Jacobse Jansse: ook Josina, dochter van Jacob Jansse en Pieternella Jonker, melkboerin.
(2) married, 31 years old, on 07-12-1839 in Kerkwerve [akte 4] with Jacomina Abrahamse Landman, 24 years old, after publication of the bans on 20-10-1839 in Kerkwerve [source: huwelijksakte]. Jacomina Abrahamse is born on 07-02-1815 at 11:30 in Zierikzee [source: geboorteakte], daughter of Abraham Wolfertse Landman and Johanna Hendrikse Ochtman. Doopgetuigen: Wolfert Abrahamse, Abraham Legemaate. Jacomina Abrahamse is deceased on 27-07-1855 in Kerkwerve, 40 years old. Registration [source: ZA akte 9]. Occupation: dienstmeid. Note re Jacomina Abrahamse: ook Jakomina, Jacomijntje; ook Jakobse?.
Children of Pieter Janse and Jozina Jacobse Jansse:
1 Neeltje Boot, born on 20-04-1835 in Kerkwerve. Registration on 21-04-1835 [source: ZA akte 13]. Neeltje is deceased on 26-07-1900 in Kerkwerve, 65 years old. Registration [source: ZA akte 11].
2 Jacob (Jakob) Boot, born on 14-10-1836 at 02:00 in Kerkwerve. Follow XIII-ag.
Children of Pieter Janse and Jacomina Abrahamse:
1 Jan Pieterse Boot, born about 1840 in Kerkwerve. Follow XIII-ah.
2 Abraham Boot, born on 08-09-1841 in Kerkwerve. Follow XIII-ai.
3 Jannetje Boot, still born daughter on 05-09-1843 in Kerkwerve. Registration [source: ZA akte 19].
4 Jan Pietersz Boot, born on 10-05-1845 in Kerkwerve. Follow XIII-aj.
5 Johannis Pietersz Boot, born on 15-09-1847 in Kerkwerve. Follow XIII-ak.
6 Marinus Boot, born on 15-10-1849 in Kerkwerve. Follow XIII-al.
7 Johanna Boot, born on 19-04-1852 in Kerkwerve. Registration on 20-04-1852 [source: ZA akte 8]. Johanna is deceased on 27-04-1881 in Kerkwerve, 29 years old. Registration [source: ZA akte 7].
XII-u Janna Janse Boot is born on 16-08-1807 in Duivendijke, daughter of Jan Leendertse Boot (Bood) and Willemijntje Willemse van Strien (Strijen). She was baptized on 23-08-1807 in Serooskerke, Schouwen. Janna Janse is deceased on 05-03-1867 in Kerkwerve, 59 years old. Registration [source: ZA akte 3]. Janna Janse married, 21 years old, on 23-05-1829 in Duivendijke [akte 1] with Leendert Pieterse Hanse, 24 years old. Leendert Pieterse is born on 29-03-1805 in Duivendijke. He was baptized on 07-04-1805 in Serooskerke, Schouwen. Leendert Pieterse is deceased on 07-01-1892 in Kerkwerve, 86 years old. Occupation: arbeider, melkboer. Note re Leendert Pieterse: zoon van Pieter Simonse Hanse, melkboer, en Elizabeth Laurendr Hardekaas; getrouwd (2) op 27-11-1867 met Kornelia Bruyns.

XII-v Leendert Jansz Boot (Bood) is born on 31-01-1811 in Duivendijke, son of Jan Leendertse Boot (Bood) and Willemijntje Willemse van Strien (Strijen). Registration on 31-01-1811 [source: ZA akte 1]. Leendert Jansz is deceased on 11-01-1892 in Zierikzee, 80 years old. Registration [source: ZA akte 23]. Address: (op 27-06-1863 vertrokken naar Terneuzen). Occupation: arbeider, landbouwer, melkboer, winkelier. Leendert Jansz married, 27 years old, on 28-11-1838 in Kerkwerve [akte 8] with Martijntje (Martina) Boogerd, 20 years old. Martijntje (Martina) is born on 28-01-1818 in Kerkwerve. Martijntje (Martina) is deceased on 28-06-1891 in Zierikzee, 73 years old. Registration [source: ZA akte 103]. Occupation: landvrouw. Note re Martijntje (Martina): dochter van Marinus Boogerd, landbouwer, en Janna de Feijter.
Children of Leendert Jansz and Martijntje (Martina):
1 Willemina Boot, born on 18-05-1839 in Kerkwerve. Follow XIII-am.
2 Janna Boot, born on 11-01-1841 in Duivendijke. Follow XIII-an.
3 Jan Boot, born on 29-11-1842 in Duivendijke. Registration on 29-11-1842 [source: ZA akte 15]. Jan is deceased on 23-05-1843 in Duivendijke, 5 months old. Registration [source: ZA akte 4].
4 Marina Boot, born on 03-05-1845 in Duivendijke. Follow XIII-ao.
5 Lena Boot, born on 12-10-1849 in Duivendijke. Follow XIII-ap.
6 Elisabeth Boot, born on 02-04-1852 in Duivendijke. Follow XIII-aq.
7 Jan Marinus Boot, born on 17-06-1856 in Duivendijke. Follow XIII-ar.
8 Leendert Boot, born on 11-05-1862 in Duivendijke. Registration on 12-05-1862 [source: ZA akte 4]. Leendert is deceased on 23-10-1922 in Kerkwerve, 60 years old. Registration [source: ZA akte 12]. Addresses: from 12-10-1879 Schoonhoven from 1889 (emigreerde in 1889 naar de U.S.A., maar is blijkbaar later teruggekeerd).
XII-w Johannis Janse Boot is born on 01-10-1812 in Duivendijke, son of Jan Leendertse Boot (Bood) and Willemijntje Willemse van Strien (Strijen). Johannis Janse is deceased on 20-11-1895 in Zierikzee, 83 years old. Registration [source: ZA akte 132]. He was buried in Kerkwerve. Occupation: dijkbaas te Borrendamme (1838-1882). Johannis Janse married, 25 years old, on 14-02-1838 in Kerkwerve [akte 1] with Anna van der Werf, 17 years old. Anna is born on 22-05-1820 in Kerkwerve, daughter of Jacob Cornelisse van der Werf and Neeltje Johannesse Bodts (Bots, Bodh, Bosch). Registration on 23-05-1820. Anna is deceased on 10-10-1907 in Zierikzee, 87 years old. Registration [source: ZA akte 88]. She was buried in Zierikzee.
er zijn 3 testamenten gepasseerd:
op 14-06-1872 voor notaris J.J. Ermerins,
op 06-01-1886 voor notaris P. Way,
op 23-06-1890 voor notaris P. Way.
Johannis noteerde in 1885 zijn onroerende goederen op het deksel van een sigarenkistje. De hoeve waar hij woonde lag aan de noordzijde van de Provinciale weg van Zierikzee naar Haamstede, halverwege tussen de boerderijen "Pikgat" en "Prommelsluis". Na zijn overlijden werd zijn zoon Cornelis eigenaar/bewoner van deze boerderij, die als gevolg van het plan "Tureluur" is afgebroken.


Johannis Boot
    


Anna van der Werf

Children of Johannis Janse and Anna:
1 Willemina Boot, born on 27-05-1839 in Kerkwerve. Follow XIII-as.
2 Jacob Boot, born on 26-06-1840 in Kerkwerve. Follow XIII-at.
3 Janna Boot, born on 01-04-1843 in Kerkwerve. Janna is deceased on 22-04-1866 in Kerkwerve, 23 years old. Registration [source: ZA akte 4].
4 Jan Boot, born on 14-01-1846 in Kerkwerve. Jan is deceased on 29-06-1869 in Kerkwerve, 23 years old. Registration [source: ZA akte 9].
5 Johannes Cornelis Boot, born on 15-12-1848 in Kerkwerve. Registration on 16-12-1848. Johannes Cornelis is deceased on 17-09-1916 in Rotterdam, 67 years old. Address: (woonde op 01-06-1867 in Goes, kwam op 28-02-1868 naar Zierikzee en woonde bij zijn broer Jakob in huis, vertrok op 01-05-1872 naar Kerkwerve, woonde op 01-01-1873 in Utrecht). Occupation: hulponderwijzer.
6 Neeltje Boot, born on 13-12-1850 in Kerkwerve. Follow XIII-au.
7 Leendert Boot, born on 21-07-1854 in Kerkwerve. Registration on 21-07-1854 [source: ZA akte 9]. Leendert is deceased on 12-02-1869 in Kerkwerve, 14 years old. Registration [source: ZA akte 1].
8 Kornelis Boot, born on 09-11-1856 in Kerkwerve. Follow XIII-av.
9 Anna Johanna Boot, born on 01-04-1859 in Kerkwerve. Follow XIII-aw.
10 Lena Boot, born on 09-09-1860 in Kerkwerve. Follow XIII-ax.
XII-x Maarten Janse Boot is born on 28-03-1814 in Duivendijke, son of Jan Leendertse Boot (Bood) and Willemijntje Willemse van Strien (Strijen). Registration on 31-03-1814 [source: ZA akte 2]. Maarten Janse is deceased on 15-05-1899 in Zierikzee, 85 years old. Registration [source: ZA akte 68]. Addresses: through 1864 Duivendijke1865 Zierikzee. Occupation: landbouwer, melkboer. Maarten Janse:
(1) married, 21 years old, on 29-04-1835 in Duivendijke [akte 3] with Aaltje Le(e)gema(a)te, 22 years old. Aaltje is born on 14-08-1812 in Zierikzee. Aaltje is deceased on 02-12-1864 in Ellemeet, 52 years old. Registration [source: ZA akte 13]. Occupation: melkboerin. Note re Aaltje: dochter van Abraham Leegemaate (31-10-1779 Zierikzee - 03-11-1846 Zierikzee), landbouwer, getrouwd 06-08-1805 in 's-Heerjansland met Martina Tjoeke (Joeke, 't Joeke) (29-12-1782 Zierikzee - 09-03-1865 Zierikzee).
(2) married, 53 years old, on 29-01-1868 in Zierikzee [akte 3] with Willemijntje Dalebout, 34 years old. The religious wedding was celebrated on 06-11-1868 in Zierikzee. Willemijntje is born on 13-10-1833 in Haamstede, daughter of Leendert Cornelisz Dalebout and Pieternella (Pietje) Dalebout. Willemijntje is deceased on 21-03-1899 in Zierikzee, 65 years old. Registration [source: ZA akte 38]. She was buried on 26-03-1899.
Children of Maarten Janse and Aaltje:
1 Willemijntje Boot, born on 21-02-1836 in Ellemeet. Registration on 22-02-1836 [source: ZA akte 6]. Willemijntje is deceased on 16-03-1836 in Ellemeet, 24 days old. Registration [source: ZA akte 3].
2 Jan Maartensz Boot, born on 12-03-1837 in Ellemeet. Follow XIII-ay.
3 Abraham Maartensz Boot, born on 17-05-1838 in Ellemeet. Follow XIII-az.
4 Willemijntje Boot, born on 22-02-1841 in Ellemeet. Follow XIII-ba.
5 Martijna Boot, born on 06-07-1843 in Ellemeet. Follow XIII-bb.
6 Janna Boot, born on 19-10-1845 in Ellemeet. Follow XIII-bc.
7 Maarten Boot, born on 10-12-1847 in Ellemeet. Registration on 11-12-1847 [source: ZA akte 16]. Maarten is deceased on 19-12-1847 in Ellemeet, 9 days old. Registration [source: ZA akte 21].
8 Johanna Boot, born on 03-12-1848 in Ellemeet. Follow XIII-bd.
9 Maarten Jacob Boot, born on 12-12-1850 in Ellemeet. Registration on 13-12-1850 [source: ZA akte 15]. Maarten Jacob is deceased on 27-05-1851 in Ellemeet, 5 months old. Registration [source: ZA akte 6].
10 Lena Boot, born on 09-04-1852 in Ellemeet. Registration on 10-04-1852 [source: ZA akte 4]. Lena is deceased on 05-04-1869 in Zierikzee, 16 years old. Registration [source: ZA akte 46].
11 Leendert Boot, born on 07-09-1854 in Ellemeet. Follow XIII-be.
Children of Maarten Janse and Willemijntje:
1 Pieternella Lena Boot, born on 07-12-1868 in Zierikzee. Follow XIII-bf.
2 Johannes Maarten Boot, born on 25-02-1870 in Zierikzee. Follow XIII-bg.
XII-y Willem Janse Boot is born on 27-06-1815 in Duivendijke, son of Jan Leendertse Boot (Bood) and Willemijntje Willemse van Strien (Strijen). Registration on 28-06-1815 [source: ZA akte 5]. Willem Janse is deceased on 21-01-1892 in Haamstede, 76 years old. Registration [source: ZA akte 6]. Occupation: eerst melkboer, landbouwer te Ellemeet, werkbaas (1883), later dijkbaas Waterschap Schouwen, district Koudekerke. Willem Janse married, 26 years old, on 27-04-1842 in Ellemeet [akte 1] with Grietje den Boer, 24 years old. Grietje is born on 12-10-1817 in Ellemeet, daughter of Cornelis Cornelisse den Boer and Maatje Cornelisse van Zuijen. Grietje is deceased on 11-03-1868 in Haamstede, 50 years old. Registration [source: ZA akte 3].
Children of Willem Janse and Grietje:
1 Jan Willemsz Boot, born on 11-02-1843 in Ellemeet. Follow XIII-bh.
2 Maatje Boot, born on 07-05-1844 in Ellemeet. Follow XIII-bi.
3 Willem Boot, born on 29-08-1845 in Ellemeet. Follow XIII-bj.
4 Cornelis Boot, born on 02-12-1846 in Ellemeet. Registration on 03-12-1846 [source: ZA akte 17]. Cornelis is deceased on 24-07-1849 in Haamstede, 2 years old. Registration [source: ZA akte 13].
5 Cornelis Boot, born on 09-12-1850 in Haamstede. Follow XIII-bk.
XII-z Pieter Jansz Boot is born on 26-05-1817 in Duivendijke, son of Jan Leendertse Boot (Bood) and Willemijntje Willemse van Strien (Strijen). Registration on 27-05-1817 [source: ZA akte 11]. Pieter Jansz is deceased on 08-09-1902 in Zierikzee, 85 years old. Registration on 08-09-1902 [source: ZA akte 79]. Address: Kerkwerve. Occupation: arbeider, landbouwer, veehouder. Pieter Jansz:
(1) married, 26 years old, on 16-05-1844 in Duivendijke [akte 2] with Jacomina Cornelisse Hanse, 21 years old. Jacomina Cornelisse is born on 15-05-1823 in Kerkwerve. Jacomina Cornelisse is deceased on 16-06-1866 in Duivendijke, 43 years old. Registration [akte 4]. Note re Jacomina Cornelisse: ook Jacomijntje, Jakomina, dochter van Cornelis Maartense Hanse en Cornelia Meerman(s), melkboerin.
(2) married, 53 years old, on 03-05-1871 in Zierikzee [akte 24] with Maatje Berrevoets, 22 years old. Maatje is born on 14-04-1849 in Zierikzee. She was baptized on 10-06-1849 in Zierikzee. Maatje is deceased on 29-09-1884 in Kerkwerve, 35 years old. Registration [source: ZA akte 13]. Note re Maatje: dochter van Cornelis Berrevoets, arbeider, en Cornelia Schikker.
Children of Pieter Jansz and Jacomina Cornelisse:
1 Jan Pietersz Boot, born on 31-01-1845 in Duivendijke. Follow XIII-bl.
2 Cornelia Boot, born on 07-02-1846 in Duivendijke. Follow XIII-bm.
3 Willem Boot, born on 10-03-1848 in Duivendijke. Follow XIII-bn.
4 Cornelis Boot, born on 31-07-1850 in Duivendijke. Registration on 01-08-1850 [source: ZA akte 10]. Cornelis is deceased on 17-02-1873 in Duivendijke, 22 years old. Registration [akte 2].
5 Janna Boot, born on 17-04-1855 in Duivendijke. Follow XIII-bo.
6 Maatje Boot, born on 14-12-1856 in Duivendijke. Registration on 16-12-1856 [source: ZA akte 13]. Maatje is deceased on 20-02-1857 in Duivendijke, 2 months old. Registration [source: ZA akte 1].
7 Leendert Boot, born on 09-09-1858 in Duivendijke. Registration on 10-09-1858 [source: ZA akte 17]. Leendert is deceased on 03-05-1869 in Duivendijke, 10 years old. Registration [akte 4].
8 Maarten Boot, born on 05-04-1861 in Duivendijke. Follow XIII-bp.
Children of Pieter Jansz and Maatje:
1 Leendert Abraham Boot, born on 02-04-1872 in Duivendijke. Registration on 03-04-1872 [source: ZA akte 11]. Leendert Abraham is deceased on 12-08-1872 in Duivendijke, 4 months old. Registration [source: ZA akte 9].
2 Cornelis Boot, born on 06-07-1873 in Duivendijke. Follow XIII-bq.
XII-aa Lena Boot is born on 12-01-1820 in Duivendijke, daughter of Jan Leendertse Boot (Bood) and Willemijntje Willemse van Strien (Strijen). Registration on 12-01-1820 [source: ZA akte 2]. Lena is deceased on 07-03-1908 in Zierikzee, 88 years old. Registration on 09-03-1908 [source: ZA akte 19]. Lena married, 20 years old, on 02-12-1840 in Duivendijke [akte 2] with Abraham de Vlieger, 25 years old. Abraham is born on 24-04-1815 in Kerkwerve. Registration [source: akte 8]. Abraham is deceased on 20-02-1889 in Zierikzee, 73 years old. Registration [source: akte 13]. Occupation: arbeider, landbouwer, melkboer. Note re Abraham: zoon van Jan Abrahams (Anthonisse?) de Vlieger en Willemina Legemaate, arbeidster.
Children of Lena and Abraham:
1 Willemina de Vlieger, born on 07-06-1841 in Zierikzee. Registration on 08-06-1841 [source: ZA akte 129]. Willemina is deceased on 23-02-1928 in Zierikzee, 86 years old. Registration [source: ZA akte 16].
2 Jan de Vlieger, born on 10-05-1842 in Zierikzee. Follow XIII-br.
3 N.N. de Vlieger, still born son on 07-01-1845 in Zierikzee. Registration [source: ZA akte 161].
4 Jacob de Vlieger, born on 04-01-1846 in Zierikzee. Follow XIII-bs.
5 Willem de Vlieger, born on 18-08-1847 in Zierikzee. Registration on 19-08-1847 [source: ZA akte 137]. Willem is deceased on 08-12-1934 in Zierikzee, 87 years old. Registration [source: ZA akte 77].
6 Bartel de Vlieger, born on 14-09-1848 in Noordgouwe. Follow XIII-bt.
7 Leendert Johannes de Vlieger, born on 05-09-1851 in Zierikzee. Follow XIII-bu.
8 Janna de Vlieger, born on 14-10-1852 in Zierikzee. Registration on 14-10-1852 [source: ZA akte 218]. Janna is deceased on 15-10-1852 in Zierikzee, 1 day old. Registration [source: ZA akte 193].
9 N.N. de Vlieger, still born daughter on 26-08-1853 in Zierikzee. Registration [source: ZA akte 232].
10 Abraham de Vlieger, born on 30-09-1854 in Zierikzee. Registration on 30-09-1854 [source: ZA akte 184]. Abraham is deceased on 16-02-1855 in Zierikzee, 4 months old. Registration [source: ZA akte 46].
11 Abraham de Vlieger, born on 02-03-1857 in Zierikzee. Registration on 02-03-1857 [source: ZA akte 43]. Abraham is deceased on 11-01-1858 in Zierikzee, 10 months old. Registration [source: ZA akte 6].
XII-ab Grietje Boot is born on 17-11-1823 in Duivendijke, daughter of Jan Leendertse Boot (Bood) and Willemijntje Willemse van Strien (Strijen). Registration on 18-11-1823 [source: ZA akte 18]. Grietje is deceased on 07-02-1918 in Dirksland, 94 years old. Grietje married, 20 years old, on 20-08-1844 in Ellemeet [akte 2] with Marinus Cornelisz den Boer, 21 years old. Marinus Cornelisz is born on 06-01-1823 in Ellemeet, son of Cornelis Cornelisse den Boer and Maatje Cornelisse van Zuijen. Marinus Cornelisz is deceased on 09-02-1915 in Dirksland, 92 years old. Occupation: arbeider, melkboer, landbouwer.
Children of Grietje and Marinus Cornelisz:
1 Maatje den Boer, born on 05-01-1845 in Ellemeet. Follow XIII-bv.
2 Willemina den Boer, born on 10-02-1846 in Ellemeet. Follow XIII-bw.
3 Cornelia den Boer, born on 03-07-1847 in Ellemeet. Follow XIII-bx.
4 Janna den Boer, born on 14-03-1849 in Ellemeet. Registration on 15-03-1849 [source: ZA akte 4].
5 Cornelis den Boer, born on 20-04-1851 in Ellemeet. Follow XIII-by.
6 Lena den Boer, born on 25-08-1852 in Ellemeet. Follow XIII-bz.
7 Johanna den Boer, born on 10-12-1853 in Ellemeet. Registration on 10-12-1853 [source: ZA akte 12].
8 Jan den Boer, born on 16-06-1855 in Ellemeet. Follow XIII-ca.
9 Marina den Boer, born on 11-03-1857 in Ellemeet. Follow XIII-cb.
10 Johannes den Boer, born on 17-04-1858 in Ellemeet. Registration on 17-04-1858 [source: ZA akte 4].
11 Marinus den Boer, born on 11-06-1859 in Ellemeet. Follow XIII-cc.
12 N.N. den Boer, still born son on 08-11-1861 in Ellemeet. Registration [source: ZA akte 14].
13 Leendert den Boer, born on 08-02-1863 in Ellemeet. Follow XIII-cd.
14 Maarten Gerardus den Boer, born on 04-02-1865 in Ellemeet. Registration on 04-02-1865 [source: ZA akte 4].
15 Willem den Boer, born on 22-07-1866 in Ellemeet. Follow XIII-ce.
XII-ac Willemina (Wilhelmina) Janse Boot is born on 28-03-1831 in Duivendijke, daughter of Jan Leendertse Boot (Bood) and Willemijntje Willemse van Strien (Strijen). Registration on 29-03-1831 [source: ZA akte 5]. Willemina (Wilhelmina) Janse is deceased on 09-03-1872 in Zierikzee, 40 years old. Registration [source: ZA akte 45]. Religion: Chr. Ger. Kerk van Zierikzee. Willemina (Wilhelmina) Janse married, 22 years old, on 02-11-1853 in Duivendijke [akte 4] with Cornelis Maartensz den Boer, 22 years old.
Er zijn twee huwelijken van een Cornelis met een Willemina:
Cornelis den Boer (*1831) trouwde in 1853 met Willemina Boot (*1831)
Cornelis den Boer (*1837) trouwde in 1861 met Willemina Boot (*1839)
Bij vergissing kan een kind bij het verkeerde paar vermeld zijn.
.
Cornelis Maartensz is born on 24-03-1831 in Kerkwerve. Cornelis Maartensz is deceased on 12-04-1885 in Zierikzee, 54 years old. Registration [source: ZA akte 83]. Occupation: landbouwer, melkboer. Note re Cornelis Maartensz: zoon van Maarten den Boer en Cornelia bij de Vaate, melkboerin.
Children of Willemina (Wilhelmina) Janse and Cornelis Maartensz:
1 Maarten den Boer, born on 28-04-1854 in Zierikzee. Follow XIII-cf.
2 Wilhelmina den Boer, born on 20-04-1855 in Zierikzee. Follow XIII-cg.
3 Cornelia den Boer, born on 16-01-1857 in Zierikzee. Follow XIII-ch.
4 Jan den Boer, born on 03-01-1858 in Zierikzee. Follow XIII-ci.
5 Elizabeth den Boer, born on 01-04-1859 in Zierikzee. Registration on 02-04-1859 [source: ZA akte 85]. Elizabeth is deceased on 29-04-1865 in Zierikzee, 6 years old. Registration [source: ZA akte 60].
6 Leendert den Boer, born on 25-10-1860 in Zierikzee. Follow XIII-cj.
7 Neeltje den Boer, born on 19-02-1862 in Zierikzee. Registration on 20-02-1862 [source: ZA akte 47]. Neeltje is deceased on 23-04-1865 in Zierikzee, 3 years old. Registration [source: ZA akte 54].
8 Johannes den Boer, born on 29-04-1863 in Zierikzee. Follow XIII-ck.
9 Bartel den Boer, born on 22-07-1865 in Zierikzee. Registration on 24-07-1865 [source: ZA akte 159]. Bartel is deceased on 24-04-1885 in Zierikzee, 19 years old. Registration [source: ZA akte 89]. Occupation: landbouwer.
10 N.N. den Boer, still born son on 19-05-1867 in Zierikzee. Registration [source: ZA akte 105].
11 Willem den Boer, born on 18-09-1869 in Zierikzee. Registration on 20-09-1869 [source: ZA akte 176]. Willem is deceased on 07-05-1885 in Zierikzee, 15 years old. Registration [source: ZA akte 93].
12 Elisabeth Neeltje den Boer, born on 24-05-1871 in Zierikzee. Registration on 25-05-1871 [source: ZA akte 112]. Elisabeth Neeltje is deceased on 04-07-1871 in Zierikzee, 1 month old. Registration [source: ZA akte 98].
XII-ad Jan van ('t) Noordende is born about 1800 in Haamstede, son of Leendert Pietersz van 't Noordende and Lijsbeth Leendertse Boot. Jan is deceased on 06-11-1832 in Noordwelle, about 32 years old. Registration [source: ZA akte 13]. Occupation: dagloner, arbeider. Jan married, about 27 years old, on 28-12-1827 in Noordwelle [akte 5] with Janna Korsten (Kosten), about 23 years old. Janna is born about 1804 in Elkerzee. Occupation: boerenmeid, arbeidster. Note re Janna: dochter van Jacob Korsten en Ploontje van Lindenhoven.

XII-ae Adriaan van ('t) Noordende is born on 27-04-1802 in Haamstede, son of Leendert Pietersz van 't Noordende and Lijsbeth Leendertse Boot. He was baptized on 02-05-1802 in Haamstede [source: atlantis DTB 220]. Doopgetuige: Krina Giljamse de Meij. Adriaan is deceased on 04-07-1844 in Noordwelle, 42 years old. Registration [source: ZA akte 8]. Occupation: dagloner, arbeider. Adriaan married, 24 years old, on 05-05-1826 in Noordwelle [akte 4] with Maria van Dijke, about 26 years old. Maria is born about 1800 in Brouwershaven, daughter of Jacob (Jakob) van Dijk(e) and Sijntje van Klooster. Maria is deceased on 18-12-1847 in Noordwelle, about 47 years old. Registration [source: ZA akte 21]. Occupation: dagloonster, arbeidster. Note re Maria: weduwe van Pieter van Damme.

XII-af Pieternella van Noordende is born on 30-08-1803 in Haamstede, daughter of Leendert Pietersz van 't Noordende and Lijsbeth Leendertse Boot. She was baptized on 12-09-1803 in Haamstede [source: atlantis DTB 220]. Doopgetuige: Huigje Adriaanse. Occupation: boerenmeid. Pieternella married, 29 years old, on 17-05-1833 in Noordwelle [akte 2] with Hendrik Krijger, about 29 years old. Hendrik is born about 1804 in Ellemeet, son of Willem Krijger and Krina van Akeloo. Occupation: arbeider. Note re Hendrik: weduwnaar van Krina van den Houten.

XII-ag Lena van 't Noordende is born about 1810 in Noordwelle, daughter of Leendert Pietersz van 't Noordende and Lijsbeth Leendertse Boot. Lena is deceased on 12-01-1867 in Brouwershaven, about 57 years old. Registration [source: ZA akte 2]. Occupation: dienstmeid, werkster. Lena married, about 28 years old, on 18-04-1838 in Brouwershaven [akte 2] with Adriaan van Schelven, about 44 years old. Adriaan is born about 1794 in Brouwershaven. Occupation: arbeider. Note re Adriaan: zoon van Sent van Schelven en Bastiana Rooij; weduwnaar van Geertruij Nuijens.

XII-ah Johannis van 't Noordende is born on 21-02-1815 in Noordwelle, son of Leendert Pietersz van 't Noordende and Lijsbeth Leendertse Boot. Registration on 21-02-1815 [source: ZA akte 2]. Johannis is deceased on 03-05-1850 in Noordwelle, 35 years old. Registration [source: ZA akte 4]. Occupation: arbeider. Johannis married, 19 years old, on 17-11-1834 in Noordwelle [akte 3] with Adriana Noordhoek, about 29 years old. Adriana is born about 1805 in Sint Philipsland. Occupation: arbeidster. Note re Adriana: dochter van Pieter Noordhoek, arbeider, en Janna van den Hoek, arbeidster..

XII-ai Tannetje Goudswaard is born on 27-12-1796 in Colijnsplaat, daughter of Philippus (Flip) Goudswaard and Stoffelina Eikenhout. Tannetje is deceased on 11-03-1877 in Wissenkerke, 80 years old. Registration [source: ZA akte 17]. Address: (woonde in 1850-1861 in Wissenkerke Toornpolder, woonde bij zoon Lieven van der Weele en schoondochter Maria Santina Boot, woonde 1870-1877 Dorpsdijk). Occupation: arbeidster. Religion: Gereformeerd, N.H.. Tannetje married, 23 years old, on 22-07-1820 in Kortgene [source: ZA akte 2] with Simon van der Weele, 23 years old. Simon is born on 10-10-1796 in Wemeldinge, son of Lieven van der Weele and Jacomina Kole. Simon is deceased on 04-10-1851 at 00:30 in Wissenkerke, 54 years old. Registration [source: ZA akte 75]. Address: (woonde in 1820 in Wissenkerke, 1829 in Geersdijk, 1850-1851 in Wissenkerke Thoornpolder). Occupation: landmansknecht (1820), arbeider (1829). Religion: Gereformeerd.
Children of Tannetje and Simon:
1 Jacomina van der Weele, born on 05-12-1820 in Colijnsplaat. Follow XIII-cl.
2 Stoffelina van der Weele, born on 14-08-1822 in Colijnsplaat. Registration on 14-08-1822 [source: ZA akte 56]. Stoffelina is deceased on 04-09-1823 in Colijnsplaat, 1 year old. Registration [source: ZA akte 27].
3 Flip van der Weele, born on 22-10-1823 in Colijnsplaat. Registration on 24-10-1823 [source: ZA akte 73]. Flip is deceased on 08-03-1844 in Vlissingen, 20 years old. Registration [source: ZA akte 61 Vlissingen, akte 40 Wissenkerke]. Note re the death of Flip: overleden in het garnizoens-hospitaal. Occupation: fuselier 2e regiment Iinfanterie.
4 Elizabeth van der Weele, born on 18-01-1826 in Kortgene. Registration on 18-01-1826 [source: ZA akte 1]. tweeling. Elizabeth is deceased on 23-12-1843 in Wissenkerke, 17 years old. Registration [source: ZA akte 96]. Occupation: arbeidster.
5 Maria van der Weele, born on 18-01-1826 in Kortgene. Registration on 18-01-1826 [source: ZA akte 2]. tweeling. Maria is deceased on 22-01-1826 in Kortgene, 4 days old. Registration [source: ZA akte 2].
6 Stoffelina van der Weele, born on 03-05-1827 in Kortgene. Registration on 03-05-1827 [source: ZA akte 13]. Stoffelina is deceased on 19-09-1827 in Kortgene, 4 months old. Registration [source: ZA akte 23].
7 Lieven van der Weele, born on 02-01-1829 at 02:00 in Wissenkerke. Follow XIII-cm.
8 Louis van der Weele, born on 08-06-1832 in Wissenkerke. Registration on 08-06-1832 [source: ZA akte 30]. Louis is deceased on 19-11-1832 in Wissenkerke, 5 months old. Registration [source: ZA akte 52]. Note re the death of Louis: vermeld als Louw.
9 Adriaan van der Weele, born on 10-11-1834 in Wissenkerke. Follow XIII-cn.
10 Pieter van der Weele, born on 15-08-1836 in Wissenkerke. Follow XIII-co.
11 Stoffelina van der Weele, born on 03-12-1838 in Wissenkerke. Registration on 04-12-1838 [source: ZA akte 100]. Stoffelina is deceased on 09-05-1840 in Wissenkerke, 1 year old. Registration [source: ZA akte 43].
12 Marinus van der Weele, born on 16-03-1840 in Wissenkerke. Registration on 17-03-1840 [source: ZA akte 28]. Marinus is deceased on 26-10-1840 in Wissenkerke, 7 months old. Registration [source: ZA akte 123].
XII-aj Louis (van) Goudswaard is born about 1802 in Colijnsplaat, son of Philippus (Flip) Goudswaard and Stoffelina Eikenhout. Louis is deceased on 05-08-1855 in Retranchement, about 53 years old. Registration [source: ZA akte 8]. Occupation: arbeider (1826), schutter (1832), landmansknecht (1838). Louis:
(1) married, about 24 years old, on 20-05-1826 in Colijnsplaat [source: ZA akte 11] with Elisabeth Bakker, about 24 years old. Elisabeth is born about 1802 in Colijnsplaat. Elisabeth is deceased on 23-03-1838, about 36 years old. Registration [source: ZA akte 22]. Occupation: arbeidster. Note re Elisabeth: ook Bekker, dochter van Johannis Bakker (Bekker) en Pieternella van Bremen, arbeidster.
(2) married, about 36 years old, on 13-09-1838 in Retranchement [source: ZA akte 5] with Elizabeth de Bruijne, about 28 years old. Elizabeth is born about 1810 in Retranchement. Elizabeth is deceased on 05-11-1882 in Retranchement, about 72 years old. Registration [source: ZA akte 25]. Occupation: arbeidster. Note re Elizabeth: dochter van Jakobus de Bruijne en Sara de Larenne.
Children of Louis and Elisabeth:
1 N.N. Goudswaard, still born son on 16-12-1832 in Colijnsplaat. Registration [source: ZA akte 68].
2 Johannis van Goudswaard, born on 07-03-1835 in Colijnsplaat. Registration on 09-03-1835 [source: ZA akte 22]. tweeling; moeder is verlaten huisvrouw van de vader. Johannis is deceased on 16-03-1835 in Colijnsplaat, 9 days old. Registration [source: ZA akte 7]. Note re the death of Johannis: "zoontje van Elizabeth Bakker wonende alhier verlaten huisvrouw van Louis van Goudswaard zijnde deszelfs verblijfplaats onbekend".
3 N.N. Goudswaard, still born son on 08-03-1835 in Colijnsplaat. tweeling. Registration [source: ZA akte 58].
Child of Louis and Elizabeth:
1 Sara Goudswaard, born about 1843 in Retranchement. Follow XIII-cp.
XII-ak Adriaan Goudswaard is born on 01-04-1805 in Colijnsplaat, son of Philippus (Flip) Goudswaard and Stoffelina Eikenhout. Occupation: arbeider. Adriaan married, 51 years old, on 11-03-1857 in Bruinisse [source: ZA akte 2] with Cornelia Paasse, 45 years old. Cornelia is born on 10-04-1811 in Bruinisse. Occupation: arbeidster. Note re Cornelia: dochter van Jacob Paasse en Tannetje de Jonge.

XII-al Jacoba van Goudswaard is born on 20-12-1806 in Colijnsplaat, daughter of Philippus (Flip) Goudswaard and Stoffelina Eikenhout. Occupation: dienstmeid. Jacoba married, 34 years old, on 15-05-1841 in Bruinisse [source: ZA akte 3] with Johannis Bal, 51 years old. Johannis is born on 28-09-1789 in Bruinisse. Occupation: arbeider. Note re Johannis: zoon van Dingeman Bal en Maria van der Haven; weduwnaar van Neeltje Suiker.
Child of Jacoba and Johannis:
1 Cornelis Bal, born on 26-09-1842 in Bruinisse. Registration on 26-09-1842 [source: ZA akte 41].
XII-am Jan Goudswaard is born about 1808 in Colijnsplaat, son of Philippus (Flip) Goudswaard and Stoffelina Eikenhout. Jan is deceased on 22-12-1890 in Kortgene, about 82 years old. Registration [source: ZA akte 23]. Occupation: landmansknecht. Jan married, about 26 years old, on 18-04-1834 in Kortgene [source: ZA akte 3] with Maria Wolse, about 24 years old. Maria is born about 1810 in Kortgene. Maria is deceased on 03-01-1875 in Kortgene, about 65 years old. Registration [source: ZA akte 1]. Occupation: dienstmeid. Note re Maria: dochter van Pieter Wolse, arbeider, en Pieternella Liefbroer.
Children of Jan and Maria:
1 Jan Pieter Goudswaard, born on 21-10-1834 in Kortgene. Follow XIII-cq.
2 Stoffelina Goudswaard, born on 13-12-1835 in Kortgene. Follow XIII-cr.
3 Pieter Goudswaard, born on 28-01-1837 in Kortgene. Registration on 30-01-1837 [source: ZA akte 3]. Pieter is deceased on 14-02-1837 in Kortgene, 17 days old. Registration [source: ZA akte 7].
4 Pieter Goudswaard, born on 04-04-1838 in Kortgene. Follow XIII-cs.
5 Pieternella Goudswaard, born on 20-04-1839 in Kortgene. Follow XIII-ct.
6 Maria Goudswaard, born on 11-07-1841 in Kortgene. Follow XIII-cu.
7 Flip van Goudswaard, born on 23-08-1844 in Kortgene. Registration on 23-08-1844 [source: ZA akte 20]. Flip is deceased on 18-05-1864 in Delft, 19 years old. Registration [source: ZA akte 7 Kortgene].
8 Leuntje Goudswaard, born on 26-11-1845 in Kortgene. Registration on 27-11-1845 [source: ZA akte 28]. Leuntje is deceased on 20-03-1846 in Kortgene, 3 months old. Registration [source: ZA akte 8].
9 Louis Goudswaard, still born son on 31-12-1846 in Kortgene. Registration [source: ZA akte 43].
10 Jacoba Goudswaard, still born daughter on 17-12-1847 in Kortgene. Registration [source: ZA akte 27].
11 Jacoba Goudswaard, born on 09-12-1851 in Kortgene. Follow XIII-cv.
XII-an Adriaan van Goudswaard is born about 1795 in Kortgene, son of Marinus van Goudswaard and Wouterina Verhulst. Adriaan is deceased on 02-04-1847 in Kruiningen, about 52 years old. Registration [source: ZA akte 17]. Note re the death of Adriaan: De woonplaats van Adriaan Goudswaard was niet bekend bij de aangevers.. Occupation: arbeider, beenderkoper. Adriaan married, about 28 years old, on 03-07-1823 in Kats [source: ZA akte 2] with Maatje de Leeuw, about 34 years old. Maatje is born about 1789 in Wolphaartsdijk. Maatje is deceased on 26-11-1831, about 42 years old. Registration [source: ZA akte 50]. Occupation: arbeidster. Note re Maatje: dochter van Cornelis Leijnse de Leeuw en Janna Kasperse Proost.
Children of Adriaan and Maatje:
1 Marinus Goudswaard, born on 07-02-1824 in Kortgene. Registration on 09-02-1824 [source: ZA akte 3]. Marinus is deceased on 25-10-1838 in Colijnsplaat, 14 years old. Registration [source: ZA akte 54].
2 Jannetje Goudswaard, born on 02-02-1825 in Colijnsplaat. Registration on 03-02-1825 [source: ZA akte 8]. Jannetje is deceased on 30-10-1827 in Colijnsplaat, 2 years old. Registration [source: ZA akte 62]. Note re Jannetje: ook Janna.
3 Wouterina Goudswaard, born on 12-11-1826 in Colijnsplaat. Registration on 13-11-1826 [source: ZA akte 72]. Wouterina is deceased on 20-10-1828 in Colijnsplaat, 1 year old. Registration [source: ZA akte 52].
4 Janna van Goudswaard, born on 16-10-1829 in Colijnsplaat. Registration on 17-10-1829 [source: ZA akte 78]. Janna is deceased on 19-09-1904 in Colijnsplaat, 74 years old. Registration [source: ZA akte 32].
XII-ao Dina van Goudswaard is born about 1807 in Kats, daughter of Marinus van Goudswaard and Wouterina Verhulst. Dina is deceased on 27-08-1865 in Kortgene, about 58 years old. Registration [source: ZA akte 22]. Occupation: arbeidster. Dina married with Paulus Strijd. Paulus is born about 1800. Paulus is deceased on 12-11-1865 in Kortgene, about 65 years old. Registration [source: ZA akte 35]. Occupation: arbeider. Note re Paulus: zoon van Pieter Strijd en Aaltje Kabboord.
Children of Dina and Paulus:
1 Pieter Strijd, born on 05-05-1830 in Kortgene. Follow XIII-cw.
2 Marinus Strijd, born on 28-06-1831 in Kortgene. Registration on 28-06-1831 [source: ZA akte 15]. Marinus is deceased on 10-08-1831 in Kortgene, 1 month old. Registration [source: ZA akte 17].
3 Aaltje Strijd, born on 21-07-1832 in Kortgene. Registration on 21-07-1832 [source: ZA akte 14]. Aaltje is deceased on 12-10-1863 in Kortgene, 31 years old. Registration [source: ZA akte 26 Kortgene, akte 11 Kats]. Occupation: dienstmeid.
4 Woutrina Strijd, born on 19-01-1834 in Kortgene. Follow XIII-cx.
5 Marinus Strijd, born on 24-01-1835 in Kortgene. Registration on 24-01-1835 [source: ZA akte 4]. Marinus is deceased on 28-02-1835 in Kortgene, 1 month old. Registration [source: ZA akte 9].
6 Marinus Strijd, born on 15-08-1836 in Kortgene. Registration on 15-08-1836 [source: ZA akte 27]. Marinus is deceased on 13-09-1851 in Kortgene, 15 years old. Registration [source: ZA akte 19].
7 Maria Strijd, born on 18-08-1837 in Kortgene. Registration on 18-08-1837 [source: ZA akte 35]. Maria is deceased on 27-02-1921 in Kortgene, 83 years old. Registration [source: ZA akte 1].
8 Hendrik Strijd, born on 27-08-1838 in Kortgene. Registration on 27-08-1838 [source: ZA akte 32]. Hendrik is deceased on 21-12-1857 in Kortgene, 19 years old. Registration [source: ZA akte 23]. Occupation: arbeider.
9 Sara Strijd, born on 04-12-1839 in Kortgene. Registration on 04-12-1839 [source: ZA akte 47]. Sara is deceased on 22-04-1879 in Kortgene, 39 years old. Registration [source: ZA akte 14]. Occupation: arbeidster.
10 Cornelia Strijd, born on 29-09-1841 in Kortgene. Registration on 29-09-1841 [source: ZA akte 41]. Cornelia is deceased on 31-10-1841 in Kortgene, 1 month old. Registration [source: ZA akte 27].
11 Jacoba Strijd, born on 14-08-1843 in Kortgene. Follow XIII-cy.
12 Paulus Strijd, born on 17-03-1849 in Kortgene. Registration on 19-03-1849 [source: ZA akte 7]. Paulus is deceased on 22-05-1849 in Kortgene, 2 months old. Registration [source: ZA akte 18].
XII-ap Neeltje Olivier is born on 17-12-1812 in Wissenkerke, daughter of Wouter Olivier and Maria Ketelaar. Neeltje is deceased on 13-04-1851 at 03:30 in Kampens Nieuwland, 38 years old. Address: (woonde in 1850-1851 in Campensnieuwland). Occupation: dienstmeid (1839), arbeidster. Religion: Gereformeerd. Neeltje married, 26 years old, on 20-09-1839 in Wissenkerke with Adriaan Minaart, 24 years old. Adriaan is born on 01-04-1815 in Wissenkerke, son of Johannes (Janus) Minaart and Lientje de Smit. Adriaan is deceased on 03-09-1874 at 16:30 in Wissenkerke, 59 years old. Address: (woonde in 1850-1870 in Campensnieuwland, 1870-1874 in 's-Heer Janspolder, daarna Mariapolder, woonde 1874 bij zijn zoon Wouter Minaart en schoondochter Dina de Wit). Occupation: landmansknecht (1839), arbeider. Religion: Gereformeerd.
Children of Neeltje and Adriaan:
1 Wouter Minaart, born on 12-08-1841 in Wissenkerke. Follow XIII-cz.
2 Maria Minnaart, born on 09-10-1844 at 21:00 in Wissenkerke. Follow XIII-da.
XII-aq Joost Overbeeke is born on 14-07-1825 in Sint Annaland, son of Marienus (Marinus, Marinis) Overbeeke and Geertruij van de(r) Klooster. Registration [source: ZA akte 28]. Occupation: onderman in Meestoof de Hoop, arbeider. Joost:
(1) married, 24 years old, on 04-05-1850 in Sint Annaland [akte 5] with Cornelia Willemijna Labeur, about 24 years old. Cornelia Willemijna is born about 1826 in Poortvliet. Cornelia Willemijna is deceased before 1865 in Wissenkerke, at the most 39 years old. Note re Cornelia Willemijna: dochter van Marinis Labeur, vrachtrijder, en Neeltje Mol.
(2) married, 40 years old, on 15-11-1865 in Wissenkerke [akte 20] with Jozina Jacoba Tazelaar, about 46 years old. Jozina Jacoba is born about 1819 in Wissenkerke. Note re Jozina Jacoba: dochter van Pieter Tazelaar, timmerman, en Dina Kluit.

XII-ar Jan Overbeeke is born about 1828 in Oud-Beijerland, son of Marienus (Marinus, Marinis) Overbeeke and Geertruij van de(r) Klooster. Jan is deceased on 09-11-1871 in Wissenkerke, about 43 years old. Registration [source: ZA akte 98]. Occupation: arbeider. Jan married, about 32 years old, on 12-09-1860 in Wissenkerke [akte 26] with Prientje (Jasperina) Filius, about 22 years old. Prientje (Jasperina) is born about 1838 in Wissenkerke. Occupation: arbeidster. Note re Prientje (Jasperina): dochter van Adriaan Filius en Cornelia de Moor.

XII-as Janna Overbeeke is born on 03-06-1835 in Sint Annaland, daughter of Marienus (Marinus, Marinis) Overbeeke and Geertruij van de(r) Klooster. Registration [source: ZA akte 35]. Janna married, 21 years old, on 24-09-1856 in Wissenkerke [akte 18] with Cornelis van der Heijde, about 23 years old. Cornelis is born about 1833 in Wissenkerke. Occupation: landmansknecht. Note re Cornelis: zoon van Willem van der Heijde, arbeider, en Tannetje Versluis.

XII-at Suzanna van der Klooster is born on 28-11-1827 in Sint Annaland, daughter of Adriaan van der Klooster and Jannetje Vriens. Registration [source: ZA akte 53]. Occupation: arbeidster. Suzanna married, 20 years old, on 04-08-1848 in Sint Annaland [akte 7] with Christiaan Antonisse, about 29 years old. Christiaan is born about 1819 in Sint Annaland. Occupation: arbeider. Note re Christiaan: zoon van Matthijs Antonisse, arbeider, en Dina de Jonge, arbeidster.
Children of Suzanna and Christiaan:
1 Matthijs Anthonisse, born on 07-03-1849 in Sint Annaland. Registration [source: ZA akte 17]. Matthijs is deceased on 06-06-1849 in Sint Annaland, 2 months old. Registration [source: ZA akte 21].
2 Adriaan Anthonisse, born on 01-05-1850 in Sint Annaland. Registration [source: ZA akte 28].
3 Matthijs Antonisse, born about 1851 in Oude Tonge. Follow XIII-db.
XII-au Janna van der Klooster is born on 23-05-1830 in Sint Annaland, daughter of Adriaan van der Klooster and Jannetje Vriens. Registration [source: ZA akte 21]. Janna is deceased on 02-10-1901 in Rotterdam, 71 years old. Registration [source: ZA akte 35 Sint Annaland]. Occupation: wollenaaister. Janna married, 30 years old, on 07-11-1860 in Sint Annaland [akte 14] with Jacob Corstanje (Korstanje), about 35 years old. Jacob is born about 1825 in Tholen. Jacob is deceased on 01-02-1900 in Sint Annaland, about 75 years old. Occupation: winkelier. Note re Jacob: zoon van Hendrik Corstanje en Cornelia Eggebeen.
Children of Janna and Jacob:
1 Hendrik Korstanje, born on 10-10-1861 in Sint Annaland. Registration [source: ZA akte 81].
2 Adriana Korstanje, born on 27-09-1863 in Sint Annaland. Registration [source: ZA akte 58].
3 Adriaan Korstanje, born about 1864 in Sint Annaland. Follow XIII-dc.
XII-av Pieter van der Klooster is born on 28-01-1833 in Sint Annaland, son of Adriaan van der Klooster and Jannetje Vriens. Registration [source: ZA akte 4]. Occupation: schippersknecht, schipper. Pieter married, 26 years old, on 06-05-1859 in Sint Annaland [akte 6] with Elizabeth Geertruij Bolier, about 20 years old. Elizabeth Geertruij is born about 1839 in Sint Annaland, daughter of Jan Bolier and Belia Lindhoudt. Occupation: dienstmeid. Note re Elizabeth Geertruij: ook Elisabeth Geertruida Bolier.
Children of Pieter and Elizabeth Geertruij:
1 Adriaan van der Klooster, born on 16-09-1860 in Sint Annaland. Registration [source: ZA akte 54].
2 Belia van der Klooster, born on 04-02-1863 in Sint Annaland. Registration [source: ZA akte 10]. tweeling. Belia is deceased on 05-10-1863 in Vlissingen, 8 months old. Registration [source: ZA akte 206 Vlissingen, akte 35 Sint Annaland].
3 Jannetje van der Klooster, born on 04-02-1863 in Sint Annaland. Registration [source: ZA akte 11]. tweeling. Jannetje is deceased on 28-04-1863 in Sint Annaland, 2 months old. Registration [source: ZA akte 20].
4 Belia van der Klooster, born on 03-06-1864 in Sint Annaland. Registration [source: ZA akte 46].
5 Jan van der Klooster, born on 06-07-1865 in Sint Annaland. Registration [source: ZA akte 58].
6 Cornelis van der Klooster, born in 08-1866 in Sliedrecht. Cornelis is deceased on 11-04-1867 in Rotterdam, 8 months old. Registration [source: ZA akte 17 Sint Annaland].
7 Jannetje van der Klooster, born on 07-12-1867 in Sint Annaland. Registration [source: ZA akte 83].
8 Laban van der Klooster, born on 05-05-1869 in Sint Annaland. Registration [source: ZA akte 34].
9 Cornelis van der Klooster, born on 19-08-1870 in Sint Annaland. Registration [source: ZA akte 78]. Cornelis is deceased on 23-08-1870 in Sint Annaland, 4 days old. Registration [source: ZA akte 36].
10 Johanna Jacoba van Klooster, born in 1872 in Zwijndrecht. Follow XIII-dd.
11 Geertruij van der Klooster, born on 26-11-1875 in Oud-Vossemeer. Registration [source: ZA akte 102]. Geertruij is deceased on 29-11-1875 in Sint Annaland, 3 days old. Registration on 01-12-1875 [source: ZA akte 55 Sint Annaland, akte 166 Goes].
XII-aw Geertrui van der Klooster is born on 06-08-1835 in Sint Annaland, daughter of Adriaan van der Klooster and Jannetje Vriens. Registration [source: ZA akte 46]. Occupation: arbeidster. Geertrui married, 29 years old, on 23-06-1865 in Sint Annaland [akte 11] with Lauwrens (Laurens) den Engelsman, about 35 years old. Lauwrens (Laurens) is born about 1830 in Stad aan 't Haringvliet. Occupation: arbeider. Note re Lauwrens (Laurens): zoon van Jan den Engelsman (1796-1854) en Kommertje Overbeeke (1797-1875).
Children of Geertrui and Lauwrens (Laurens):
1 Jan den Engelsman, born on 06-03-1866 in Sint Annaland. Registration [source: ZA akte 11]. Jan is deceased on 04-06-1867 in Sint Annaland, 1 year old. Registration [source: ZA akte 24].
2 Jannetje den Engelsman, born about 1868 in Oude Tonge. Jannetje is deceased on 03-06-1872 in Sint Annaland, about 4 years old. Registration [source: ZA akte 35].
3 Kommertje den Engelsman, born in 02-1869 in Oude Tonge. Kommertje is deceased on 09-08-1869 in Sint Annaland, 6 months old. Registration [source: ZA akte 44].
4 Adriaan den Engelsman, born in 01-1870 in Oude Tonge. Adriaan is deceased on 14-04-1870 in Sint Annaland, 3 months old. Registration [source: ZA akte 14].
5 Jan den Engelsman, born on 08-01-1872 in Sint Annaland. Registration [source: ZA akte 7]. Jan is deceased on 17-06-1872 in Sint Annaland, 5 months old. Registration [source: ZA akte 42].
6 Adriaan den Engelsman, born on 18-06-1873 in Sint Annaland. Registration [source: ZA akte 50].
7 N.N. den Engelsman, still born son on 23-07-1875 in Sint Annaland. Registration [source: ZA akte 29].
XII-ax Adriana van der Klooster is born on 23-11-1839 in Sint Annaland, daughter of Adriaan van der Klooster and Jannetje Vriens. Registration [source: ZA akte 56]. Adriana is deceased on 24-06-1904 in Middelburg, 64 years old. Registration [source: ZA akte 151]. Note re the death of Adriana: overledene woonde in Den Haag. Address: (inwoner na 1900 Middelburg). Adriana:
(1) married, 29 years old, on 22-04-1869 in Sint Annaland [akte 4] with Cornelis van Prooijen, about 52 years old. Cornelis is born about 1817 in Dinteloord. Occupation: schipper. Note re Cornelis: zoon van Wouter van Prooijen en Cornelia Keijzers; weduwnaar van Pieternella Kappetein (ovl Ooltgensplaat).
(2) married, 34 years old, on 08-04-1874 in Ooltgensplaat [akte 4] with Klaas Roodzant, about 35 years old. Klaas is born about 1839 in Stad aan 't Haringvliet. Klaas is deceased on 24-12-1902 in Middelburg, about 63 years old. Registration [source: ZA akte 310]. Occupation: commissionair. Note re Klaas: zoon van Arend Roodzant en Cornelia Zeedijk; weduwnaar van Pieternella Begen.
Children of Adriana and Cornelis:
1 Cornelia van Prooijen, born about 1870 in Ooltgensplaat. Follow XIII-de.
2 Jannetje van Prooijen, born about 1872 in Ooltgensplaat. Follow XIII-df.
Child of Adriana and Klaas:
1 Dingena Cornelia Roodzant, born about 1876 in Ooltgensplaat. Follow XIII-dg.
XII-ay Cornelis van der Klooster is born on 08-03-1844 in Sint Annaland, son of Adriaan van der Klooster and Jannetje Vriens. Registration [source: ZA akte 27]. Cornelis is deceased on 01-12-1931 in Amsterdam, 87 years old. Occupation: schippersknecht (1864), schipper (1866,1885,1887), winkelier (1868,1873,1877,1880), gezagvoerder (1881,1889), pensionhouder (1906). Cornelis married, 20 years old, on 23-04-1864 in Sint Annaland [akte 5] with Johanna Rosetta (Janna) Slager, 20 years old. Johanna Rosetta is born on 23-10-1843 in Sint Annaland, daughter of Jakob Slager and Hendrina de Graaf. Registration [source: ZA akte 63]. Johanna Rosetta is deceased before 01-12-1931, at the most 88 years old.
Children of Cornelis and Janna:
1 Adriaan van der Klooster, born on 25-05-1864 in Sint Annaland. Follow XIII-dh.
2 Hendrina van der Klooster, born on 26-10-1865 in Sint Annaland. Registration [source: ZA akte 79]. Hendrina is deceased on 19-12-1866 in Sint Annaland, 1 year old. Registration [source: ZA akte 103].
3 Jannetje van der Klooster, born on 13-03-1867 in Sint Annaland. Registration [source: ZA akte 21]. Jannetje is deceased on 30-01-1873 in Sint Annaland, 5 years old. Registration [source: ZA akte 26].
4 Jacob van der Klooster, born on 06-04-1868 in Sint Annaland. Registration [source: ZA akte 23]. Jacob is deceased on 07-04-1868 in Sint Annaland, 1 day old. Registration [source: ZA akte 13].
5 Hendrina Jacoba van der Klooster, born on 05-03-1869 in Sint Annaland. Registration [source: ZA akte 20]. Hendrina Jacoba is deceased on 21-02-1873 in Sint Annaland, 3 years old. Registration [source: ZA akte 49].
6 Suzanna van der Klooster, born on 17-08-1870 in Sint Annaland. Registration [source: ZA akte 77]. Suzanna is deceased on 01-04-1878 in Sint Annaland, 7 years old. Registration [source: ZA akte 44].
7 Rosetta van der Klooster, born on 28-11-1872 in Sint Annaland. Registration [source: ZA akte 92]. Rosetta is deceased on 10-01-1873 in Sint Annaland, 1 month old. Registration [source: ZA akte 6].
8 Hendrina Jannetje van der Klooster, born on 01-01-1874 in Sint Annaland. Follow XIII-di.
9 Jannetje van der Klooster, born on 21-03-1875 in Sint Annaland. Follow XIII-dj.
10 Jacob van der Klooster, born on 23-06-1876 in Sint Annaland. Registration [source: ZA akte 49]. Jacob is deceased on 21-02-1877 in Sint Annaland, 7 months old. Registration [source: ZA akte 3].
11 Jacob van der Klooster, born on 31-08-1877 in Sint Annaland. Registration [source: ZA akte 72]. Jacob is deceased on 06-09-1877 in Sint Annaland, 6 days old. Registration [source: ZA akte 24].
12 Suzanna Willemina van der Klooster, born on 06-10-1878 in Sint Annaland. Follow XIII-dk.
13 Jacoba Martina van der Klooster, born on 05-01-1880 in Sint Annaland. Registration [source: ZA akte 5]. Jacoba Martina is deceased on 16-09-1880 in Sint Annaland, 8 months old. Registration [source: ZA akte 77].
14 N.N. van der Klooster, still born daughter on 18-08-1881 in Middelburg. Registration on 20-08-1881 [source: ZA akte 246].
15 Jacoba van der Klooster, born on 27-03-1883 in Rotterdam. Jacoba is deceased on 28-02-1889 in Sluis, 5 years old. Registration [source: ZA akte 13].
16 Janna Pieternella van der Klooster, born on 28-04-1884 in Rotterdam. Janna Pieternella is deceased on 22-06-1884 in Middelburg, 1 month old. Registration on 23-06-1884 [source: ZA akte 171].
17 Johanna Cornelia van der Klooster, born on 22-10-1885 in Middelburg. Follow XIII-dl.
18 Pieter van der Klooster, born on 22-12-1886 in Rotterdam. Pieter is deceased on 01-01-1887 in Middelburg, 10 days old. Registration on 03-01-1887 [source: ZA akte 2].
19 Jacob van der Klooster, born on 30-05-1888 in Sluis. Follow XIII-dm.
XII-az Kornelis (Cornelis) van der Klooster is born on 31-07-1826 in Sint Annaland, son of Johannes (Jan) van der Klooster and Johanna (Janna) van den Boogert. Registration [source: ZA akte 37]. Kornelis (Cornelis) is deceased on 09-11-1882 in Sint Annaland, 56 years old. Registration [source: ZA akte 36]. Occupation: arbeider, koopman, winkelier. Kornelis (Cornelis):
(1) married, 23 years old, on 27-09-1849 in Barendrecht [akte 17] with Jannigje (Jannegje) van der Ven, about 20 years old. Jannigje (Jannegje) is born about 1829 in Barendrecht. Jannigje (Jannegje) is deceased on 05-10-1854 in Rilland en Maire, about 25 years old. Registration [source: ZA akte 16]. Occupation: arbeidster. Note re Jannigje (Jannegje): dochter van Adriaantje van der Ven.
(2) married, 29 years old, on 05-01-1856 in Sint Annaland [akte 1] with Elizabeth Quist (Kwist), about 29 years old. Elizabeth is born about 1827 in Sint Annaland, daughter of Pieter Quist (Kwist) and Maatje Vermaas. Elizabeth is deceased on 04-02-1906 in Sint Annaland, about 79 years old. Registration [source: ZA akte 3]. Occupation: arbeidster.
Children of Kornelis (Cornelis) and Jannigje (Jannegje):
1 Janna (Johanna) van der Klooster, born on 11-01-1850 in Sint Annaland. Follow XIII-dn.
2 Adriaan van der Klooster, born on 03-02-1852 in Sint Annaland. Registration [source: ZA akte 3]. Adriaan is deceased on 14-07-1864 in Sint Annaland, 12 years old. Registration [source: ZA akte 75].
XII-ba Janna van der Klooster is born on 01-04-1828 in Sint Annaland, daughter of Johannes (Jan) van der Klooster and Johanna (Janna) van den Boogert. Registration [source: ZA akte 14]. Janna married, 22 years old, on 09-04-1850 in Dirksland [akte 8] with Willem Keur, about 27 years old. Willem is born about 1823 in Sint Annaland. Note re Willem: zoon van Jacob Keur en Jannetje Mol.
Children of Janna and Willem:
1 Jacob Keur, born about 1851 in Dirksland. Follow XIII-do.
2 Janna Keur, born about 1853 in Dirksland. Follow XIII-dp.
3 Geertje Keur, born about 1862 in Dirksland. Follow XIII-dq.
4 Jan Keur, born about 1864 in Dirksland. Follow XIII-dr.
5 Cornelis Keur, born about 1866 in Dirksland. Follow XIII-ds.
6 Willemina Keur, born about 1870 in Dirksland. Follow XIII-dt.
XII-bb Geertje van der Klooster is born on 29-05-1832 in Sint Annaland, daughter of Johannes (Jan) van der Klooster and Johanna (Janna) van den Boogert. Registration [source: ZA akte 26]. Geertje is deceased on 17-09-1889 in Sint Annaland, 57 years old. Registration [source: ZA akte 27]. Geertje married, 19 years old, on 14-01-1852 in Sint Annaland [akte 1] with Nicolaas van Oost, about 24 years old. Nicolaas is born about 1828 in Sint Annaland. Occupation: schippersknecht, schipper, winkelier. Note re Nicolaas: zoon van Pieter van Oost, sjouwerman, en Anna Overbeeke.
Children of Geertje and Nicolaas:
1 Anna van Oost, born on 17-05-1852 in Sint Annaland. Follow XIII-du.
2 Jan van Oost, born on 09-06-1854 in Sint Annaland. Registration [source: ZA akte 35]. Jan is deceased on 13-04-1864 in Sint Annaland, 9 years old. Registration [source: ZA akte 38].
3 Janna van Oost, born on 22-10-1856 in Sint Annaland. Follow XIII-dv.
4 Pieternella van Oost, born on 10-11-1858 in Sint Annaland. Follow XIII-dw.
5 Kornelia van Oost, born on 25-04-1862 in Sint Annaland. Follow XIII-dx.
6 Katharina van Oost, born on 04-02-1865 in Sint Annaland. Follow XIII-dy.
7 Jannetje Wilhelmina van Oost, born on 10-09-1867 in Sint Annaland. Follow XIII-dz.
8 Jan van Oost, born on 14-05-1870 in Sint Annaland. Follow XIII-ea.
9 Pieter van Oost, born on 02-01-1873 in Sint Annaland. Registration [source: ZA akte 1]. Pieter is deceased on 14-01-1934 in Bergen op Zoom, 61 years old. Registration [source: ZA akte 3 Sint Annaland].
XII-bc Abraham van der Klooster is born on 10-05-1834 in Sint Annaland, son of Johannes (Jan) van der Klooster and Johanna (Janna) van den Boogert. Registration [source: ZA akte 23]. Abraham is deceased on 29-05-1901 in Goes, 67 years old. Registration [source: ZA akte 53]. Occupation: schipper. Abraham married, 23 years old, on 16-04-1858 in Sint Annaland [akte 10] with Levina Catharina Koster, 24 years old. Levina Catharina is born on 07-04-1834 in Zierikzee. Registration on 07-04-1834 [source: ZA akte 60]. Occupation: dienstmeid. Note re Levina Catharina: dochter van Cornelis Koster, arbeider, en Jacoba van Meurs, arbeidster.
Children of Abraham and Levina Catharina:
1 Janna van der Klooster, born on 02-09-1858 in Sint Annaland. Registration [source: ZA akte 47].
2 Jacoba van der Klooster, born on 05-09-1859 in Sint Annaland. Follow XIII-eb.
3 Jan van der Klooster, born on 03-01-1861 in Sint Annaland. Follow XIII-ec.
4 Cornelia Gerarda van der Klooster, born on 06-07-1862 in Goes. Follow XIII-ed.
5 Cornelis van der Klooster, born on 30-12-1863 in Goes. Registration on 31-12-1863 [source: ZA akte 264]. Cornelis is deceased on 04-02-1864 in Goes, 1 month old. Registration [source: ZA akte 35].
6 Cornelis van der Klooster, born on 17-06-1865 in Goes. Follow XIII-ee.
7 Gerard van der Klooster, born on 16-02-1867 in Goes. Follow XIII-ef.
8 Abraham Adriaan van der Klooster, born on 20-05-1874 in Goes. Registration on 20-05-1874 [source: ZA akte 103].
XII-bd Adriaan van de(r) Klooster is born on 03-07-1836 in Sint Annaland, son of Johannes (Jan) van der Klooster and Johanna (Janna) van den Boogert. Registration [source: ZA akte 23]. Adriaan is deceased on 16-01-1911 in Sint Annaland, 74 years old. Registration [source: ZA akte 3]. Occupation: schippersknecht, schipper. Adriaan married, 26 years old, on 26-05-1863 in Sint Annaland [akte 4] with Neeltje Wissel, about 22 years old. Neeltje is born about 1841 in Sint Annaland, daughter of Hendrik Wissel and Janna Steijn. Neeltje is deceased on 17-10-1898 in Sint Annaland, about 57 years old. Registration [source: ZA akte 37].
Children of Adriaan and Neeltje:
1 Jan van der Klooster, born on 10-02-1865 in Sint Annaland. Follow XIII-eg.
2 Janna van der Klooster, born on 13-02-1867 in Sint Annaland. Registration [source: ZA akte 14]. Janna is deceased on 27-06-1870 in Sint Annaland, 3 years old. Registration [source: ZA akte 25].
3 Hendrik Cornelis van der Klooster, born on 26-03-1868 in Sint Annaland. Registration [source: ZA akte 21]. Hendrik Cornelis is deceased on 28-07-1869 in Alblasserdam, 1 year old. Registration [source: ZA akte 39 Sint Annaland].
4 Abraham Jacobus van der Klooster, born on 01-03-1869 in Sint Annaland. Registration [source: ZA akte 17]. Abraham Jacobus is deceased on 27-07-1869 in Alblasserdam, 4 months old. Registration [source: ZA akte 38 Sint Annaland].
5 Geertje van der Klooster, born on 17-04-1870 in Sint Annaland. Registration [source: ZA akte 40]. Geertje is deceased on 21-06-1872 in Sint Annaland, 2 years old. Registration [source: ZA akte 46].
6 Janna van der Klooster, born on 07-06-1871 in Sint Annaland. Registration [source: ZA akte 42]. Janna is deceased on 11-09-1871 in Goes, 3 months old. Registration [source: ZA akte 89 Goes, akte 46 Sint Annaland].
7 Janna van der Klooster, born on 26-05-1872 in Sint Annaland. Registration [source: ZA akte 51]. Janna is deceased on 07-09-1872 in Sint Annaland, 3 months old. Registration [source: ZA akte 85].
8 Hendrik van de(r) Klooster, born on 21-08-1874 in Waarde. Follow XIII-eh.
9 Janna van der Klooster, born about 1876 in Roosendaal. Janna is deceased on 31-01-1878 in Sint Annaland, about 2 years old. Registration [source: ZA akte 8].
10 Elizabeth van der Klooster, born on 27-05-1877 in Sint Annaland. Follow XIII-ei.
11 Cornelis van der Klooster, born on 14-12-1878 in Sint Annaland. Follow XIII-ej.
12 Janna Pieternella van der Klooster, born on 18-06-1882 in Sint Annaland. Follow XIII-ek.
XII-be Jan van de(r) Klooster is born on 10-08-1838 in Sint Annaland, son of Johannes (Jan) van der Klooster and Johanna (Janna) van den Boogert. Registration [source: ZA akte 52]. Jan is deceased on 22-01-1897 in Middelburg, 58 years old. Address: from >1900 Middelburg. Occupation: schippersknecht, schipper. Note re Jan: ook van den K. Jan married, 31 years old, on 19-04-1870 in 's-Heer Arendskerke [akte 5] with Alida Kole (Koole), about 30 years old. Alida is born about 1840 in 's-Heer Arendskerke. Alida is deceased on 10-03-1909 in Middelburg, about 69 years old. Note re Alida: dochter van Cornelis Kole, schipper, en Huibrina Schrier, herbergierster; weduwe van Thomas van Moolenbroek.
Children of Jan and Alida:
1 Jan van de Klooster, born about 1871 in Goes. Follow XIII-el.
2 Huberdina van der Klooster, born on 14-11-1871 in Sint Annaland. Follow XIII-em.
3 Janna van der Klooster, born about 1873 in Goes. Janna is deceased on 01-02-1885 in Wolphaartsdijk, about 12 years old.
4 Cornelia Johanna van der Klooster, born on 15-03-1874 in Wolphaartsdijk. Registration on 16-03-1874 [source: ZA akte 25].
5 Wilhelmina Geertruida van der Klooster, born on 30-03-1875 in Wolphaartsdijk. Registration on 31-03-1875 [source: ZA akte 27]. Wilhelmina Geertruida is deceased on 20-04-1875 in Wolphaartsdijk, 21 days old.
6 Pieternella van der Klooster, born on 30-08-1876 in Wolphaartsdijk. Registration on 30-08-1876 [source: ZA akte 70].
7 Geertje van der Klooster, born on 15-11-1877 in Wolphaartsdijk. Follow XIII-en.
8 Johannis Hendrik van der Klooster, born on 10-05-1879 in Wolphaartsdijk. Registration on 12-05-1879 [source: ZA akte 39]. Johannis Hendrik is deceased on 29-04-1880 in Wolphaartsdijk, 11 months old.
9 Jannetje van der Klooster, born on 10-11-1880 in Wolphaartsdijk. Registration on 11-11-1880 [source: ZA akte 71]. Jannetje is deceased on 03-05-1881 in Wolphaartsdijk, 5 months old. Registration [source: ZA akte 24]. Note re the death of Jannetje: bij overlijden vermeld als Tannetje.
10 Alida van den Klooster, born on 21-05-1882 in Wolphaartsdijk. Registration on 22-05-1882 [source: ZA akte 23]. Alida is deceased on 20-06-1883 in Wolphaartsdijk, 1 year old. Registration [source: ZA akte 32].
XII-bf Willemina van der Klooster is born on 12-09-1840 in Sint Annaland, daughter of Johannes (Jan) van der Klooster and Johanna (Janna) van den Boogert. Registration [source: ZA akte 37]. Willemina is deceased on 16-02-1867 in Dirksland, 26 years old. Willemina married, 24 years old, on 03-11-1864 in Dirksland [akte 21] with Johannis Molendijk, about 27 years old. Johannis is born about 1837 in Onwaard. Note re Johannis: zoon van Cornelis Molendijk en Lena Nagtegaal.

XII-bg Marinus van der Klooster is born on 23-08-1843 in Sint Annaland, son of Johannes (Jan) van der Klooster and Johanna (Janna) van den Boogert. Registration [source: ZA akte 52]. Marinus is deceased on 19-11-1923 in Sint Annaland, 80 years old. Registration [source: ZA akte 29]. Occupation: schipper. Marinus:
(1) married, 27 years old, on 26-05-1871 in Sint Annaland [akte 7] with Johanna Fase, 24 years old. Johanna is born on 05-10-1846 in Sint Annaland. Johanna is deceased on 30-05-1883 in Sint Annaland, 36 years old. Registration [source: ZA akte 22]. Note re Johanna: dochter van Pieter Fase (1812-1894), schipper, winkelier, en Maatje de Jonge (1816-1872).
(2) married, 42 years old, on 02-06-1886 in Sint Annaland [akte 9] with Pieternella Goedegebuure, about 37 years old. Pieternella is born about 1849 in Sint Annaland, daughter of Jacob Goedegebuure and Lena Hoek. Pieternella is deceased on 10-04-1943 in Sint Annaland, about 94 years old. Registration [source: ZA akte 12].
Children of Marinus and Johanna:
1 Janna van der Klooster, born about 1872 in Strijen. Follow XIII-eo.
2 Maatje van der Klooster, born on 04-08-1873 in Sint Annaland. Follow XIII-ep.
3 Jan van der Klooster, born on 04-10-1874 in Sint Annaland. Follow XIII-eq.
4 Dina van der Klooster, born on 18-04-1876 in Sint Annaland. Follow XIII-er.
5 Geertje van der Klooster, born on 16-12-1877 in Sint Annaland. Registration [source: ZA akte 100]. Geertje is deceased on 19-01-1878 in Sint Annaland, 1 month old. Registration [source: ZA akte 6].
XII-bh Jannetje van der Klooster is born on 21-11-1845 in Sint Annaland, daughter of Johannes (Jan) van der Klooster and Johanna (Janna) van den Boogert. Registration [source: ZA akte 61]. als vader vermeld Leendert van der Klooster, foutje?. Jannetje is deceased on 13-03-1922 in Melissant, 76 years old. Jannetje married, 23 years old, on 28-04-1869 in Melissant [akte 4] with Jacob Goedegebuur, about 29 years old. Jacob is born about 1840 in Roxenisse (Melissant). Note re Jacob: zoon van Cornelis Goedegebuur en Cornelia Keur.
Children of Jannetje and Jacob:
1 Jan Goedegebuur, born about 1871 in Melissant. Follow XIII-es.
2 Jacobus Goedegebuur, born about 1874 in Melissant. Follow XIII-et.
3 Arie Goedegebuur, born about 1877 in Melissant. Follow XIII-eu.
4 Janna Goedegebuur, born about 1879 in Melissant. Follow XIII-ev.
5 Cornelia Goedegebuur, born about 1881 in Melissant. Follow XIII-ew.
6 Marinus Goedegebuur, born about 1890 in Melissant. Follow XIII-ex.
7 Jannetje Willemina Goedegebuur, born about 1891 in Melissant. Follow XIII-ey.
XII-bi Cornelis (Cees) van der Klooster is born on 05-05-1833 in Sint Annaland, son of Willem van der Klooster and Lucretia van der Welle. Registration [source: ZA akte 19]. Cornelis is deceased on 05-12-1915 in Ouddorp, 82 years old. Cees married, 26 years old, on 29-07-1859 in Ouddorp [akte 21] with Lijntje (Lien) Sperling, 22 years old. Lijntje is born on 21-07-1837 in Ouddorp. Lijntje is deceased on 24-06-1918 in Ouddorp, 80 years old. Note re Lien: dochter van Daniel Sperling en Cornelia Aleman.
Children of Cees and Lien:
1 Lucretia Cornelia van der Klooster, born on 15-12-1859 in Rilland en Maire. Follow XIII-ez.
2 DaniŽl (Daan) van der Klooster, born on 20-01-1861 in Ouddorp. Follow XIII-fa.
3 N.N. van der Klooster, still born daughter on 11-04-1862 in Ouddorp.
4 Willem van der Klooster, born about 1864 in Ouddorp. Follow XIII-fb.
5 Cornelia van der Klooster, born about 1865 in Ouddorp. Follow XIII-fc.
6 Janna van der Klooster, born about 1867 in Ouddorp. Follow XIII-fd.
7 Martiena van der Klooster, born about 1869 in Ouddorp. Follow XIII-fe.
8 Adriana van der Klooster, born about 1870 in Ouddorp. Adriana is deceased on 17-05-1894 in Ouddorp, about 24 years old.
9 Cornelis van der Klooster, born on 06-10-1871 in Ouddorp. Follow XIII-ff.
10 Jan van der Klooster, born about 1873 in Ouddorp. Follow XIII-fg.
11 Grietje van der Klooster, born about 1873 in Ouddorp. Grietje is deceased on 13-05-1929 in Ouddorp, about 56 years old.
12 Abraham van der Klooster, born about 1883 in Ouddorp. Follow XIII-fh.
XII-bj Adriaan van der Klooster is born on 11-12-1834 in Sint Annaland, son of Willem van der Klooster and Lucretia van der Welle. Registration [source: ZA akte 59]. Adriaan is deceased on 13-07-1901 in Ouddorp, 66 years old [source: www.ancestry.com]. Occupation: schipper. Adriaan married, 26 years old, on 24-05-1861 in Rilland en Maire [akte 6] with Willemina (Wilhelmina) Aagtje Bolier, about 24 years old. Willemina (Wilhelmina) Aagtje is born about 1837 in Stavenisse, daughter of Jan Bolier and Belia Lindhoudt. Willemina (Wilhelmina) Aagtje is deceased on 26-02-1913 in Ouddorp, about 76 years old [source: www.ancestry.com].
Children of Adriaan and Willemina (Wilhelmina) Aagtje:
1 Lucretia van der Klooster, born on 03-03-1862 in Rilland en Maire. Registration on 03-03-1862 [source: ZA akte 9].
2 Jan van der Klooster, born on 27-01-1864 in Rilland en Maire. Follow XIII-fi.
3 Willem van der Klooster, born on 18-11-1865 in Rilland en Maire. Registration on 18-11-1865 [source: ZA akte 41].
4 Belia van der Klooster, born on 24-09-1867 in Rilland en Maire. Follow XIII-fj.
5 Cornelis van der Klooster, born about 1870 in Ouddorp. Cornelis is deceased on 20-09-1919 in Burgh, about 49 years old (cause: zijn lijk is aangespoeld aan het strand). Registration [source: ZA akte 9]. Occupation: visser.
6 Elisabeth van der Klooster, born about 1870 in Ouddorp. Follow XIII-fk.
7 Abraham van der Klooster, born about 1872 in Ouddorp. Follow XIII-fl.
8 Jacob van der Klooster, born about 1875 in Ouddorp. Follow XIII-fm.
9 Adriaan van der Klooster, born about 1881 in Ouddorp. Follow XIII-fn.
XII-bk Jan van der Klooster is born on 06-01-1836 in Sint Annaland, son of Willem van der Klooster and Lucretia van der Welle. Registration [source: ZA akte 1]. Jan is deceased on 11-03-1900 in Rilland-Bath, 64 years old. Registration [source: ZA akte 7]. Address: Ouddorp. Occupation: schipper. Jan married, 34 years old, on 16-11-1870 in Ouddorp [akte 17] with Kaatje Nieman, about 24 years old. Kaatje is born about 1846 in Ouddorp. Note re Kaatje: dochter van Jan Nieman en Martijntje Westhoeve.
Child of Jan and Kaatje:
1 Jan van der Klooster, born about 1873 in Ouddorp. Follow XIII-fo.
XII-bl Abraham van der Klooster is born on 31-01-1838 in Sint Annaland, son of Willem van der Klooster and Lucretia van der Welle. Registration [source: ZA akte 7]. Abraham is deceased on 22-03-1910 in Rilland-Bath, 72 years old. Registration [source: ZA akte 3]. Occupation: schipper, arbeider, schippersknecht, stoker. Abraham married, 28 years old, on 05-04-1866 in Rilland en Maire [akte 4] with Elena Sentse, about 22 years old. Elena is born about 1844 in Rilland. Elena is deceased on 10-01-1907 in Rilland-Bath, about 63 years old. Registration [source: ZA akte 3]. Occupation: arbeidster. Note re Elena: dochter van Marinus Sentse, tapper, en Klazina Tolhoek.
Children of Abraham and Elena:
1 Lucretia van der Klooster, born on 04-05-1861 in Rilland en Maire. Follow XIII-fp.
2 Willem van der Klooster, born on 14-10-1866 in Rilland en Maire. Follow XIII-fq.
3 Marinus van der Klooster, born on 26-03-1868 in Rilland en Maire. Registration on 26-03-1868 [source: ZA akte 12]. Marinus is deceased on 29-08-1868 in Rilland en Maire, 5 months old. Registration [source: ZA akte 10].
4 Marinus van der Klooster, born on 27-05-1870 in Rilland en Maire. Registration on 27-05-1870 [source: ZA akte 16]. Marinus is deceased on 17-06-1872 in Rilland en Maire, 2 years old. Registration [source: ZA akte 15].
5 Cornelis van der Klooster, born on 05-07-1871 in Rilland en Maire. Registration on 05-07-1871 [source: ZA akte 21]. Cornelis is deceased on 21-08-1871 in Rilland en Maire, 1 month old. Registration [source: ZA akte 17].
6 Marinus van der Klooster, born on 13-11-1872 in Rilland en Maire. Follow XIII-fr.
7 Adriana van der Klooster, born on 18-10-1874 in Rilland en Maire. Follow XIII-fs.
8 Jan van der Klooster, born on 15-01-1877 in Rilland en Maire. Follow XIII-ft.
9 Klazina van der Klooster, born on 25-01-1879 in Rilland-Bath. Follow XIII-fu.
10 Jacob van der Klooster, born on 10-02-1881 in Rilland-Bath. Registration on 10-02-1881 [source: ZA akte 4]. Jacob is deceased on 27-06-1881 in Rilland-Bath, 4 months old. Registration [source: ZA akte 18].
11 Pieternella van der Klooster, born on 19-08-1882 in Rilland-Bath. Registration on 21-08-1882 [source: ZA akte 44]. Pieternella is deceased on 23-07-1884 in Rilland-Bath, 1 year old. Registration [source: ZA akte 17].
12 Cornelis van der Klooster, born on 20-08-1884 in Rilland-Bath. Registration on 20-08-1884 [source: ZA akte 36]. Cornelis is deceased on 14-09-1884 in Rilland-Bath, 25 days old. Registration [source: ZA akte 26].
13 Kornelis van der Klooster, born on 24-04-1886 in Rilland-Bath. Follow XIII-fv.
14 Janna van der Klooster, born on 02-01-1888 in Rilland-Bath. Follow XIII-fw.
XII-bm Jacob (Jakob) van der Klooster is born on 12-06-1840 in Sint Annaland, son of Willem van der Klooster and Lucretia van der Welle. Registration [source: ZA akte 22]. Jacob (Jakob) is deceased on 10-08-1916 in Rilland-Bath, 76 years old. Registration [source: ZA akte 15]. Occupation: schippersknecht, schipper, kapitein, gezagvoerder stoomboot (1892). Jacob (Jakob):
(1) married, 27 years old, on 07-05-1868 in Rilland en Maire [akte 4] with Suzanna van Hoepen, about 27 years old. Suzanna is born about 1841 in Rilland. Suzanna is deceased on 10-08-1898 in Rilland-Bath, about 57 years old. Occupation: dienstbode. Note re Suzanna: dochter van Cornelis van Hoepen en Geertruid van Boven.
(2) married, 59 years old, on 05-04-1900 in Rilland-Bath [akte 2] with Sara Schipper(s), about 57 years old. Sara is born about 1843 in Kortgene. Sara is deceased on 26-12-1923 in Rilland-Bath, about 80 years old. Occupation: veldarbeidster. Note re Sara: dochter van Cornelis Schipper en Jacoba Liefbroer; weduwe van Hubregt Schout.
Children of Jacob (Jakob) and Suzanna:
1 Willem van der Klooster, born on 09-10-1868 in Rilland en Maire. Follow XIII-fx.
2 Geertruida van der Klooster, born on 15-01-1871 in Rilland en Maire. Follow XIII-fy.
3 Cornelis van der Klooster, born on 22-10-1874 in Rilland en Maire. Follow XIII-fz.
4 Jan van der Klooster, born on 21-03-1878 in Rilland-Bath. Follow XIII-ga.
5 Johannis Adriaan van der Klooster, born on 31-07-1883 in Rilland-Bath. Registration on 01-08-1883 [source: ZA akte 38].
XII-bn Janna van der Klooster is born on 11-09-1845 in Sint Annaland, daughter of Willem van der Klooster and Lucretia van der Welle. Registration [source: ZA akte 44]. Janna is deceased on 06-04-1912 in Rilland-Bath, 66 years old. Registration [source: ZA akte 8]. Janna married, 26 years old, on 26-04-1872 in Rilland en Maire [akte 3] with Johannes Franciscus Dingens, about 27 years old. Johannes Franciscus is born about 1845 in Sas van Gent, son of Jacobus Leopoldus Dingens and Joanna Francina Dootjes. Johannes Franciscus is deceased on 13-03-1930 in Rilland-Bath, about 85 years old. Occupation: (veld)arbeider.
Children of Janna and Johannes Franciscus:
1 Jacobus Leopoldus Dingens, born on 09-04-1873 in Rilland en Maire. Follow XIII-gb.
2 Willem Dingens, born on 17-07-1874 in Rilland. Follow XIII-gc.
XII-bo Jan Sijbes is born on 19-12-1843 in Fort Bath, son of Maatje Siebes. He was baptized on 14-01-1844 in Fort Bath. Jan is deceased on 12-09-1911 at 17:00 in Rotterdam, 67 years old. Registration on 14-09-1911. Occupation: baanwachter. Jan married, 27 years old, on 01-06-1871 in Fort Bath [source: ZA akte 2] with Janna Lambregtse, 28 years old. Janna is born on 18-04-1843 in Fort Bath. She was baptized on 07-05-1843 in Fort Bath. Note re Janna: dochter van Lambregt Lambregtse en Maatje van de Velde.
Children of Jan and Janna:
1 Sijtje Maartje Sijbes, born on 29-06-1877 at 12:00 in Rotterdam. Follow XIII-gd.
2 Mietje Susanna Sijbes, born on 20-08-1879 in Rotterdam. Follow XIII-ge.
3 Lambrecht Leonard Sijbes, born on 26-11-1881 in Rotterdam. Follow XIII-gf.
4 Jaantje Elizabeth Sijbes, born on 12-11-1883 in Rotterdam. Follow XIII-gg.
5 Susanna Sijbes, born on 30-01-1888 in Rotterdam. Follow XIII-gh.
XII-bp Jan Kempe is born on 08-07-1823 in Colijnsplaat, son of Mozes Kempe and Maria Boot. Registration on 08-07-1823 [source: ZA akte 43]. Jan is deceased on 12-09-1882 in Colijnsplaat, 59 years old. Registration [source: ZA akte 37]. Occupation: arbeider. Jan married, 28 years old, on 20-03-1852 in Colijnsplaat [akte 6] with Jacoba Janse, about 24 years old. Jacoba is born about 1828 in Colijnsplaat. Occupation: arbeidster. Note re Jacoba: dochter van Marinus Janse en Maria Braams, arbeidster.

XII-bq Leendert Kempe is born on 02-08-1827 in Colijnsplaat, son of Mozes Kempe and Maria Boot. Registration on 02-08-1827 [source: ZA akte 48]. Leendert is deceased on 17-08-1888 in Colijnsplaat, 61 years old. Registration [source: ZA akte 37]. Occupation: arbeider. Leendert married, 27 years old, on 21-09-1854 in Colijnsplaat [akte 6] with Cornelia Goulooze, about 22 years old. Cornelia is born about 1832 in Colijnsplaat. Occupation: arbeidster. Note re Cornelia: dochter van David Goulooze en Geertruid Slimmen, arbeidster.

XII-br Janna Kempe is born on 01-08-1829 in Colijnsplaat, daughter of Mozes Kempe and Maria Boot. Registration on 03-08-1829 [source: ZA akte 57]. Janna is deceased on 27-05-1910 in Colijnsplaat, 80 years old. Registration [source: ZA akte 18]. Occupation: arbeidster. Janna married, 23 years old, on 17-08-1852 in Colijnsplaat [akte 16] with Abraham Verburg, about 23 years old. Abraham is born about 1829 in Colijnsplaat. Abraham is deceased before 1910, at the most 81 years old. Occupation: arbeider. Note re Abraham: zoon van Abraham Verburg, arbeider, en Maatje Blok, arbeidster.

XII-bs Aarnout Kempe is born on 27-10-1832 in Colijnsplaat, son of Mozes Kempe and Maria Boot. Registration on 28-10-1832 [source: ZA akte 62]. Aarnout is deceased before 1882 in Leiden, at the most 50 years old. Occupation: arbeider. Aarnout married, 40 years old, on 17-04-1873 in Colijnsplaat [akte 6] with Cornelia de Boo, about 38 years old. erkennen Cornelis, ingeschreven 09-10-1857 te Kats. Cornelia is born about 1835 in Kats, daughter of Jacob de Boo and Tannetje Bouwense. Cornelia is deceased on 26-02-1915 in Colijnsplaat, about 80 years old. Registration [source: ZA akte 4]. Occupation: dienstmeid, arbeidster.

XII-bt Bartholomeus Breas is born on 02-04-1818 in Wissenkerke, son of Jan Breas and Helena Pieterse (Lena) de Vos. He was baptized on 12-04-1818 in Wissenkerke. Bartholomeus is deceased on 07-09-1884 in Scherpenisse, 66 years old. Occupation: dijkbaas. Bartholomeus married with Maria Adriana van As. Maria Adriana is born about 1820 in Sint Maartensdijk (Tholen). Maria Adriana is deceased on 23-02-1893 in Scherpenisse, about 73 years old. Note re Maria Adriana: dochter van Meeuwis van As, slachter, en Anthonia (Thona) Moerland.
Children of Bartholomeus and Maria Adriana:
1 Jan Breas, born about 1847 in Sint Maartensdijk (Tholen). Jan is deceased on 25-03-1907 in Scherpenisse, about 60 years old.
2 Anthonia Breas, born about 1848 in Breskens. Anthonia is deceased on 29-07-1865 in Scherpenisse, about 17 years old.
3 Lena Leijntje Breas, born about 1850 in Breskens. Lena Leijntje is deceased on 28-02-1920 in Scherpenisse, about 70 years old.
4 Meeuwis Bartholomeus Breas, born on 31-03-1852 in Breskens. Meeuwis Bartholomeus is deceased on 14-04-1852 in Breskens, 14 days old.
5 Meeuwis Breas, born about 1854 in Breskens. Meeuwis is deceased on 14-10-1855 in Colijnsplaat, about 1 year old.
6 Meeuwis Breas, born about 1855 in Colijnsplaat. Meeuwis is deceased on 23-06-1856 in Colijnsplaat, about 1 year old.
7 Pieter Breas, born about 1856 in Colijnsplaat. Pieter is deceased on 25-02-1857 in Colijnsplaat, about 1 year old.
8 Meeuwis Pieter Breas, born about 1859 in Colijnsplaat. Meeuwis Pieter is deceased on 20-10-1859 in Colijnsplaat, about 0 days old.
XII-bu Adriana Boot is born on 12-03-1820 in Wissenkerke, daughter of Jacob(us) Boot and Cornelia Kabboord. Registration on 13-03-1820 [source: ZA akte 32]. She was baptized on 26-03-1820 in Wissenkerke. Doopgetuigen: Marinus Boot, Adriana van Halst. Adriana is deceased on 02-01-1892 in Wissenkerke, 71 years old. Registration [akte 1]. Occupation: arbeidster. Adriana married, 23 years old, on 14-07-1843 in Wissenkerke [akte 9] with Pieter Jeronimus, about 24 years old. Pieter is born about 1819 in Wissenkerke. Pieter is deceased on 12-07-1900 in Wissenkerke, about 81 years old. Registration [source: ZA akte 32]. Occupation: landmansknecht, dagloner, winkelier, vrachtrijder, koetsier. Note re Pieter: zoon van Jan Jeronimus, arbeider, en Adriana Cau.
Children of Adriana and Pieter:
1 Adriana Cornelia Jeronimus, born on 03-09-1843 in Wissenkerke. Registration on 04-09-1843 [source: ZA akte 87]. Adriana Cornelia is deceased on 03-10-1843 in Wissenkerke, 1 month old. Registration [source: ZA akte 72].
2 Cornelia Adriana Jeronimus, born on 07-10-1845 in Wissenkerke. Registration on 07-10-1845 [source: ZA akte 95]. Cornelia Adriana is deceased on 27-06-1846 in Wissenkerke, 8 months old. Registration [source: ZA akte 70].
3 Adriana Jeronimus, born on 09-09-1847 in Wissenkerke. Registration on 09-09-1847 [source: ZA akte 81]. She was baptized on 19-09-1847 in Wissenkerke. Adriana is deceased on 09-01-1848 in Wissenkerke, 4 months old. Registration [source: ZA akte 1].
4 Jacob Jan Jeronimus, born on 29-05-1849 in Middelburg. Follow XIII-gi.
5 Adriana Cornelia Jeronimus, born on 30-09-1850 in Middelburg. Registration on 01-10-1850 [source: ZA akte 387]. Adriana Cornelia is deceased on 24-12-1850 in Middelburg, 2 months old. Registration [source: ZA akte 454].
6 Jan Cornelis Jeronimus, born on 20-03-1852 in Middelburg. Follow XIII-gj.
7 Cornelis Johannes Jeronimus, born on 26-11-1855 in Wissenkerke. Registration on 27-11-1855 [source: ZA akte 105]. Cornelis Johannes is deceased on 01-02-1857 in Wissenkerke, 1 year old. Registration [source: ZA akte 7].
8 Cornelis Adriaan Jeronimus, born on 10-10-1858 in Wissenkerke. Registration on 11-10-1858 [source: ZA akte 121]. Cornelis Adriaan is deceased on 09-10-1864 in Wissenkerke, 5 years old. Registration [source: ZA akte 67]. Note re the death of Cornelis Adriaan: vermeld als Cornelis Jacob.
9 Jacobus Adriaan Jeronimus, born on 08-09-1860 in Wissenkerke. Registration on 08-09-1860 [source: ZA akte 108]. Jacobus Adriaan is deceased on 02-11-1860 in Wissenkerke, 1 month old. Registration [source: ZA akte 123].
10 Jacobus DaniŽl Jeronimus, born on 18-05-1864 in Wissenkerke. Follow XIII-gk.
XII-bv Jacomina Boot is born on 18-02-1822 in Wissenkerke, daughter of Jacob(us) Boot and Cornelia Kabboord. She was baptized on 10-03-1822 in Wissenkerke. Doopgetuige: DaniŽl Caboort. Jacomina is deceased on 29-04-1886 in Wissenkerke, 64 years old. Registration on 30-04-1886 [akte 30]. Occupation: arbeidster. Jacomina married, 21 years old, on 27-10-1843 in Wissenkerke [akte 15] with Christiaan Schrier, 20 years old. Christiaan is born on 07-11-1822 in Wissenkerke, son of Janus Schrier and Catharina Pouwer. He was baptized on 25-11-1822 in Wissenkerke. Christiaan is deceased on 06-12-1914 in Wissenkerke, 92 years old. Registration [akte 42]. Occupation: arbeider, machinist, kantonnier.
Children of Jacomina and Christiaan:
1 Catharina Schrier, born on 23-02-1844 in Wissenkerke. She was baptized on 02-03-1844 in Wissenkerke. Catharina is deceased on 21-09-1844 in Wissenkerke, 6 months old. Registration [source: ZA akte 81].
2 Jacob Schrier, born in 08-1845 in Wissenkerke. Jacob is deceased on 11-11-1845 in Wissenkerke, 3 months old. Registration [source: ZA akte 71].
3 Janus Schrier, born on 17-07-1846 in Wissenkerke. Janus is deceased on 03-08-1846 in Wissenkerke, 17 days old. Registration [source: ZA akte 88].
4 Jacob Schrier, born on 08-12-1847 in Wissenkerke. Follow XIII-gl.
5 Catharina Schrier, born on 04-03-1849 in Wissenkerke. Follow XIII-gm.
6 Janus Schrier, born on 26-09-1850 in Wissenkerke. He was baptized on 29-09-1850 in Wissenkerke. Janus is deceased on 10-12-1850 in Wissenkerke, 2 months old. Registration [source: ZA akte 106].
7 Cornelia Schrier, born in 02-1852 in Wissenkerke. geboren 14-10-1851, gedoopt 14-11-1851?. Cornelia is deceased on 14-05-1853 in Wissenkerke, 1 year old. Registration [source: ZA akte 49].
8 Janna Schrier, born in 12-1853 in Wissenkerke. Janna is deceased on 08-05-1855 in Wissenkerke, 1 year old. Registration [source: ZA akte 44]. Note re the death of Janna: moeder vermeld als Adriana.
9 Cornelia Schrier, born about 1855 in Wissenkerke. Follow XIII-gn.
10 Christiaan Schrier, born in 02-1860 in Wissenkerke. Christiaan is deceased on 08-05-1860 in Wissenkerke, 3 months old. Registration [source: ZA akte 34].
11 Gerardus Schrier, born about 1862 in Wissenkerke. Follow XIII-go.
12 Jacomina Schrier, born about 1863 in Wissenkerke. Follow XIII-gp.
13 Adriana Schrier, born about 1865 in Wissenkerke. Follow XIII-gq.
XII-bw Maria Santina Boot is born on 26-10-1831 at 02:00 in Wissenkerke, daughter of Jacob(us) Boot and Cornelia Kabboord. Registration on 26-10-1831 [source: ZA akte 76]. She was baptized on 06-11-1831 in Wissenkerke. Maria Santina is deceased on 05-04-1917 at 11:30 in Wissenkerke, 85 years old. Registration [source: ZA akte 12]. Address: (woonde in 1870-1873 in Toornpolder, 1870-1882 in Camperland, 1916-1917 in Wissenkerke bij haar dochter Tannetje van der Weele en Marinus de Lange en gezin in Geersdijk). Occupation: arbeidster. Religion: N.H.. Maria Santina:
(1) married, 20 years old, on 05-05-1852 in Wissenkerke [akte 10] with Lieven van der Weele, 23 years old. Lieven is born on 02-01-1829 at 02:00 in Wissenkerke, son of Simon van der Weele and Tannetje Goudswaard. Registration on 02-01-1829 [source: ZA akte 2]. Lieven is deceased on 12-06-1873 at 02:00 in Wissenkerke, 44 years old. Registration [source: ZA akte 37]. Occupation: landmansknecht, arbeider. Religion: N.H.
(2) married, 44 years old, on 10-11-1875 in Wissenkerke [akte 18] with Dionisius de Pree, 40 years old. Dionisius is born on 06-10-1835 in Kortgene, son of Pieter de Pree and Cornelia de Vos. Dionisius is deceased on 28-02-1910 in Wissenkerke, 74 years old. Registration [source: ZA akte 7]. Address: Wissenkerke. Occupation: landmansknecht, arbeider. Note re Dionisius: getrouwd (1) 27-10-1858 te Wissenkerke met Maria Imanse (22-07-1836 Wolphaartsdijk - 18-07-1860 Wissenkerke), dochter van Gerard Imanse en Maatje Zadelaar; getrouwd (2) 09-12-1863 te Wissenkerke met Cornelia Bouterse (27-02-1835 Wissenkerke - 08-03-1874 Wissenkerke), dochter van Pieter Bouterse en Susanna van Hoven (Haver?).
Children of Maria Santina and Lieven:
1 Jacob van der Weele, born on 07-10-1852 in Wissenkerke. Registration on 07-10-1852 [source: ZA akte 103]. Jacob is deceased on 19-03-1854 in Wissenkerke, 1 year old. Registration on 20-03-1854 [source: ZA akte 22].
2 Jan van der Weele, born on 17-01-1854 in Wissenkerke. Registration on 17-01-1854 [source: ZA akte 6]. He was baptized on 29-01-1854 in Wissenkerke. Jan is deceased on 20-05-1855 in Wissenkerke, 1 year old. Registration [source: ZA akte 50].
3 Jacob van der Weele, born on 03-02-1855 in Wissenkerke. Follow XIV-hx.
4 Tannetje van der Weele, born on 12-09-1856 in Wissenkerke. Registration on 13-09-1856 [source: ZA akte 92]. Tannetje is deceased on 25-10-1856 in Wissenkerke, 1 month old.
5 Cornelia van der Weele, born on 24-08-1857 in Wissenkerke. Registration on 24-08-1857 [source: ZA akte 91]. Cornelia is deceased on 28-11-1857 in Wissenkerke, 3 months old. Registration [source: ZA akte 102].
6 Adriaan van der Weele, born on 26-12-1858 in Wissenkerke. Registration on 27-12-1858 [source: ZA akte 155]. Adriaan is deceased on 15-04-1862 in Wissenkerke, 3 years old. Registration [source: ZA akte 27].
7 Cornelis van der Weele, born on 03-05-1860 in Wissenkerke. Registration on 04-05-1860 [source: ZA akte 58]. Cornelis is deceased on 16-06-1860 in Wissenkerke, 1 month old. Registration [source: ZA akte 53].
8 Tannetje van der Weele, born on 17-10-1861 at 16:00 in Wissenkerke. Follow XIV-hy.
9 Cornelia van der Weele, born on 06-09-1863 in Wissenkerke. Registration on 07-09-1863 [source: ZA akte 123]. Cornelia is deceased on 05-10-1863 in Wissenkerke, 29 days old. Registration [source: ZA akte 116].
10 Cornelia van der Weele, born on 30-11-1864 in Wissenkerke. Follow XIV-hz.
11 Adriaan van der Weele, born on 01-04-1867 in Wissenkerke. Registration on 01-04-1867 [source: ZA akte 43]. Adriaan is deceased on 17-09-1867 in Wissenkerke, 5 months old. Registration [source: ZA akte 93].
12 Adriana van der Weele, born on 22-09-1868 in Wissenkerke. Follow XIV-ia.
13 Lieven van der Weele, born on 04-04-1871 in Wissenkerke. Registration on 04-04-1871 [source: ZA akte 51]. Lieven is deceased on 14-08-1871 in Wissenkerke, 4 months old. Registration [source: ZA akte 61].
14 Jacomina van der Weele, born on 12-09-1872 in Wissenkerke. Registration on 12-09-1872 [source: ZA akte 132]. Jacomina is deceased on 05-11-1872 in Wissenkerke, 1 month old. Registration [source: ZA akte 132].
15 Lientje Maria van der Weele, born on 03-01-1874 in Wissenkerke. Registration on 03-01-1874 [source: ZA akte 2]. Lientje Maria is deceased on 30-03-1874 in Wissenkerke, 2 months old. Registration [source: ZA akte 21].
XII-bx DaniŽl Boot is born on 06-12-1834 in Wissenkerke, son of Jacob(us) Boot and Cornelia Kabboord. Registration on 08-12-1834 [source: ZA akte 95]. He was baptized on 14-12-1834 in Wissenkerke. DaniŽl is deceased on 06-12-1877 in Wissenkerke, 43 years old. Registration [source: ZA akte 97]. Occupation: smidsknecht, arbeider. DaniŽl married, 25 years old, on 11-04-1860 in Wissenkerke [akte 5] with Helena Jacoba (Lena) Verhulst, 26 years old. Helena Jacoba is born on 29-12-1833 in Wissenkerke. Helena Jacoba is deceased on 11-08-1906 in Wissenkerke, 72 years old. Registration [source: ZA akte 36]. Occupation: arbeidster. Note re Lena: dochter van Cornelis Verhulst (1798), arbeider, en Jannetje van der Weijde (Heijde) (1801), arbeidster.
Children of DaniŽl and Lena:
1 Cornelia Boot, born on 23-09-1860 in Wissenkerke. Registration on 24-09-1860 [source: ZA akte 115]. Cornelia is deceased on 03-05-1895 in Wissenkerke, 34 years old. Registration [source: ZA akte 20]. Occupation: werkster.
2 Cornelis Boot, born on 03-06-1863 in Wissenkerke. Registration on 05-06-1863 [source: ZA akte 78]. Cornelis is deceased on 03-10-1863 in Wissenkerke, 4 months old. Registration [source: ZA akte 117].
3 Cornelis Boot, born on 01-05-1868 in Wissenkerke. Registration on 01-05-1868 [source: ZA akte 72]. Cornelis is deceased on 22-04-1956 in Wissenkerke, 87 years old. Registration [source: ZA akte 12].
4 Jacob Boot, born on 22-03-1872 in Wissenkerke. Registration on 22-03-1872 [source: ZA akte 46]. Jacob is deceased on 09-08-1873 in Wissenkerke, 1 year old. Registration [source: ZA akte 55].
XII-by Johannes Boot is born on 07-03-1839 in Wissenkerke, son of Susanna Boot. Registration on 08-03-1839 [source: ZA akte 27]. He was baptized on 21-04-1839 in Wissenkerke. Johannes is deceased on 18-11-1917 in Wissenkerke, 78 years old. Registration [akte 53]. Occupation: landmansknecht, (veld)arbeider. Johannes:
(1) married, 22 years old, on 10-07-1861 in Wissenkerke [akte 19] with Anna de Ridder, 24 years old. Anna is born on 23-02-1837 in Wissenkerke. Registration on 24-02-1837 [source: ZA akte 22]. Anna is deceased on 19-06-1893 in Wissenkerke, 56 years old. Registration [source: ZA akte 33]. Occupation: dienstmeid, arbeidster. Note re Anna: dochter van Pieter de Ridder en Cornelia Imanse Kastelein (Casteleyn).
(2) married, 58 years old, on 24-03-1897 in Wissenkerke [akte 3] with Hendrina (Hendrika) Verburg, 44 years old. Hendrina (Hendrika) is born on 04-11-1852 in Wissenkerke. Hendrina (Hendrika) is deceased on 21-05-1917 in Wissenkerke, 64 years old. Registration [akte 19]. Occupation: dienstmeid, arbeidster. Note re Hendrina (Hendrika): dochter van Adriaan Verburg (1819) en Hendrika Ribbe (1822), arbeidster; weduwe van Daniel de Regt (1845-1890).
Children of Johannes and Anna:
1 Cornelis Boot, born on 06-10-1861 in Wissenkerke. Registration on 07-10-1861 [source: ZA akte 136]. He was baptized on 03-11-1861 in Wissenkerke. Doopgetuige: Sanne Boot. Cornelis is deceased on 09-01-1862 in Wissenkerke, 3 months old. Registration [source: ZA akte 1].
2 Pieter Cornelis Boot, born on 18-01-1863 in Wissenkerke. Follow XIII-gr.
3 Alexander Boot, born on 17-02-1864 in Wissenkerke. Registration on 17-02-1864 [source: ZA akte 19]. Alexander is deceased on 01-09-1864 in Wissenkerke, 6 months old. Registration [source: ZA akte 57].
4 Cornelis Boot, born on 09-10-1865 in Wissenkerke. Follow XIII-gs.
XII-bz Marinus Spruit is born on 15-02-1817 in Wissenkerke, son of Abraham Spruit and Centina Boot. Registration on 17-02-1817 [source: ZA akte 16]. He was baptized on 23-02-1817 in Wissenkerke. Doopgetuigen: Jacob Wolse, Maria Spruit. Marinus is deceased on 04-12-1866 in Wissenkerke, 49 years old. Registration [source: ZA akte 97]. Occupation: landmansknecht, arbeider. Marinus married, 24 years old, on 31-12-1841 in Wissenkerke [akte 14] with Clazina Meulenberg, about 27 years old. Clazina is born about 1814 in Wissenkerke. Clazina is deceased about 1884, about 70 years old. Occupation: arbeidster. Note re Clazina: dochter van Leendert Meulenberg, landman, en Cornelia Wisse.

XII-ca Adriana Spruit is born on 07-08-1818 in Wissenkerke, daughter of Abraham Spruit and Centina Boot. Registration on 08-08-1818 [source: ZA akte 44]. She was baptized on 16-08-1818 in Wissenkerke. Doopgetuigen: Marinus Boot, Adriana van Halst. Adriana is deceased on 30-08-1877 in Wissenkerke, 59 years old. Registration on 31-08-1877 [source: ZA akte 67]. Occupation: arbeidster. Adriana married, 21 years old, on 22-05-1840 in Wissenkerke [akte 9] with Cornelis de Smit, about 22 years old. Cornelis is born about 1818 in Kats. Occupation: landmansknecht, arbeider. Note re Cornelis: zoon van Adriaan de Smit en Maria Vader.

XII-cb Adriaan Spruit is born on 25-01-1820 in Wissenkerke, son of Abraham Spruit and Centina Boot. Registration on 26-01-1820 [source: ZA akte 15]. He was baptized on 13-02-1820 in Wissenkerke. Adriaan is deceased in 1891, 71 years old. Occupation: landmansknecht. Adriaan:
(1) married, 23 years old, on 12-05-1843 in Wissenkerke [akte 7] with Adriana Tollenaar, about 24 years old. Adriana is born about 1819 in Wissenkerke. Adriana is deceased before 1864, at the most 45 years old. Occupation: arbeidster. Note re Adriana: dochter van Adriaan Tollenaar, arbeider, en Jacoba Koeman.
(2) married, 44 years old, on 04-11-1864 in Kortgene [akte 8] with Pieternella Remijn, 36 years old. Pieternella is born on 02-07-1828 in Colijnsplaat, daughter of Thomas Remijn and Catharina Geelhoed. Pieternella is deceased on 02-01-1885, 56 years old. Occupation: dienstmeid.

XII-cc Abraham Spruit is born on 06-12-1822 in Wissenkerke, son of Abraham Spruit and Centina Boot. Registration on 10-12-1822 [source: ZA akte 103]. He was baptized on 29-12-1822 in Wissenkerke. Abraham is deceased on 15-12-1907 in Wissenkerke, 85 years old. Registration on 16-12-1907 [source: ZA akte 54]. Occupation: landmansknecht, arbeider. Abraham married, 24 years old, on 01-12-1847 in Wissenkerke [akte 16] with Pieternella Malipaard, about 25 years old. Pieternella is born about 1822 in Wissenkerke. Pieternella is deceased before 1907, at the most 85 years old. Occupation: dienstmeid. Note re Pieternella: dochter van Willem Malipaard en Pieternella Visser, arbeidster.

XII-cd Bastiaan Kramer is born on 09-01-1839 in Wissenkerke, son of Marinus Kramer and Adriana Boot. Registration on 09-01-1839 [source: ZA akte 2]. He was baptized on 27-01-1839 in Wissenkerke. Bastiaan is deceased on 03-11-1915 in Wissenkerke, 76 years old. Registration [source: ZA akte 39]. Occupation: landmansknecht, veldarbeider. Bastiaan married, 25 years old, on 04-05-1864 in Wissenkerke [akte 13] with Maatje Zwemer, about 27 years old. Maatje is born about 1837 in Wissenkerke. Occupation: dienstmeid. Note re Maatje: dochter van Jan Zwemer, arbeider, en Neeltje van der Heijde, arbeidster.

XII-ce Marinus Kramer is born on 22-11-1842 in Wissenkerke, son of Marinus Kramer and Adriana Boot. Registration on 22-11-1842 [source: ZA akte 108]. He was baptized on 11-12-1842 in Wissenkerke. Marinus is deceased on 22-11-1915 in Nieuw- en Sint Joosland, 73 years old. Registration [source: ZA akte 20]. Occupation: veldarbeider. Marinus married, 24 years old, on 10-05-1867 in Wissenkerke [akte 11] with Cornelia Filius, 27 years old. Cornelia is born on 21-04-1840 in Wissenkerke, daughter of Adriaan Filius and Hendrika Verhulst. Cornelia is deceased on 12-08-1903 in Wissenkerke, 63 years old. Occupation: arbeidster.

XII-cf Ermanus Stokman is born about 1803 in Wissenkerke, son of Gillis Hermanus Stokman and Susanna Geelhoed. Ermanus:
(1) married, about 24 years old, on 12-10-1827 in Wissenkerke with Willemina Imanse, about 23 years old. Willemina is born about 1804 in Wissenkerke, daughter of Jannis Imanse and Jannetje Pieterse van der Weele. Willemina is deceased on 04-07-1831 in Wissenkerke, about 27 years old.
(2) married, about 30 years old, on 15-03-1833 in Wissenkerke with Santina van Halst, about 26 years old. Santina is born about 1807 in Wissenkerke, daughter of Adriaan Michielse van Halst and Janna (Johanna) Geelhoed.

XII-cg Dina Stokman is born about 1805 in Wissenkerke, daughter of Gillis Hermanus Stokman and Susanna Geelhoed. Dina is deceased on 01-07-1831 in Wissenkerke, about 26 years old. Occupation: arbeidster. Dina married, about 24 years old, on 14-08-1829 in Wissenkerke with Iman Imanse, about 24 years old. Iman is born about 1805 in Wissenkerke, son of Iman Abrahamse Imanse and Martha Jacobse IsraŽl. Iman is deceased on 28-09-1894 in Borssele, about 89 years old. Occupation: landbouwer.
Children of Dina and Iman:
1 Iman Imanse, born about 1821 in Wissenkerke. Follow XIII-gt.
2 Susanna Imanse, born about 1831 in Wissenkerke. Susanna is deceased on 11-07-1831 in Wissenkerke, about 0 days old.
XII-ch Leendert Boot is born on 10-05-1814 in Wissenkerke, son of Leentje Adriaans Boot. Registration on 11-05-1814 [source: ZA akte 28]. He was baptized on 29-05-1814 in Wissenkerke. Doopgetuigen: Adriaan Boot, Geertruy Noordhoek. Address: (emigreerde in 1849 naar Noord-Amerika met zijn vrouw en 3 kinderen). Occupation: landmansknecht, arbeider. Leendert married, 22 years old, on 23-09-1836 in Wissenkerke [akte 12] with Maria de Wit, 22 years old. Maria is born on 03-08-1814 in Colijnsplaat, daughter of Pieter Hendrikse de Wit and Dina Westerweel. Occupation: arbeidster.
Children of Leendert and Maria:
1 Dina Boot, still born daughter on 09-02-1837 in Wissenkerke. Registration [source: ZA akte 92].
2 Pieter Boot, born on 02-06-1838 in Wissenkerke. Registration on 02-06-1838 [source: ZA akte 45].
3 Adriaan Boot, born on 29-07-1840 in Wissenkerke. Registration on 29-07-1840 [source: ZA akte 69]. He was baptized on 16-08-1840 in Wissenkerke. Adriaan is deceased on 01-09-1840 in Wissenkerke, 1 month old. Registration [source: ZA akte 88]. Note re the death of Adriaan: vermeld als Adriana, vrouwelijk.
4 Dina Boot, born on 08-08-1842 in Wissenkerke. Registration on 08-08-1842 [source: ZA akte 69]. She was baptized on 28-08-1842 in Wissenkerke.
5 Adriaan Boot, born on 24-11-1844 in Wissenkerke. Registration on 25-11-1844 [source: ZA akte 107]. He was baptized on 15-12-1844 in Wissenkerke. Adriaan is deceased on 24-06-1848 in Wissenkerke, 3 years old. Registration [source: ZA akte 56].
6 Maria Boot, born on 22-02-1847 in Wissenkerke. Registration on 22-02-1847 [source: ZA akte 26]. She was baptized on 07-03-1847 in Wissenkerke. Maria is deceased on 12-05-1848 in Wissenkerke, 1 year old. Registration [source: ZA akte 42].
7 Adriaan Boot, born on 03-05-1849 in Wissenkerke. Registration on 03-05-1849 [source: ZA akte 46]. He was baptized on 06-05-1849 in Wissenkerke.
XII-ci Leuntje Karreman is born on 02-04-1825 in Colijnsplaat, daughter of Abraham Karreman and Adriana Boot. Registration on 04-04-1825 [source: ZA akte 29]. Occupation: dienstbode. Leuntje married, 33 years old, on 05-05-1858 in Middelburg [akte 30] with Abraham Geldof, about 27 years old. Abraham is born about 1831 in Domburg. Occupation: timmerman. Note re Abraham: zoon van Abraham Geldof, tuinman, en Neeltje Minderhoud.

XII-cj Leunis Karreman is born on 27-01-1832 in Colijnsplaat, son of Abraham Karreman and Adriana Boot. Registration on 27-01-1832 [source: ZA akte 8]. Leunis is deceased on 15-10-1880 in Zierikzee, 48 years old. Registration [source: ZA akte 161 Zierikzee, akte 54 Colijnsplaat]. Occupation: arbeider. Leunis:
(1) married, 27 years old, on 24-02-1859 in Colijnsplaat [akte 4] with Anthonia Abrahamse, about 25 years old. Anthonia is born about 1834 in Krabbendijke. Anthonia is deceased before 1877 in Colijnsplaat, at the most 43 years old. Occupation: dienstmeid. Note re Anthonia: dochter van Anthonij Abrahamse en Willemina Mieras, arbeidster.
(2) married, 45 years old, on 21-02-1877 in Colijnsplaat [akte 2] with Maijke Ritmeester, about 38 years old. Maijke is born about 1839 in Brielle. Occupation: arbeidster. Note re Maijke: dochter van Gerrit Ritmeester en Agneta Jacoba de Neeff; weduwe van Marinus Slimmen.

XII-ck Maria Karreman is born on 17-08-1833 in Colijnsplaat, daughter of Abraham Karreman and Adriana Boot. Registration on 19-08-1833 [source: ZA akte 52]. Maria is deceased on 21-01-1895 in Colijnsplaat, 61 years old. Registration [source: ZA akte 3]. Occupation: dienstmeid, kroeghoudster. Maria:
(1) married, 26 years old, on 16-09-1859 in Colijnsplaat [akte 12] with Thomas Karreman, about 73 years old. erkennen Leuntje, ingeschreven 09-08-1859 te Colijnsplaat. Thomas is born about 1786 in Vlissingen, son of Leunis Karreman and Leuntje Brandt. Thomas is deceased before 1861, at the most 75 years old. Occupation: tapper.
(2) married, 28 years old, on 27-11-1861 in Colijnsplaat [akte 14] with Gillis de Jonge, about 25 years old. Gillis is born about 1836 in Colijnsplaat, son of Cornelis de Jonge and Neeltje Moens. Occupation: schippersknecht, tapper.

XII-cl Adriaan Karreman is born on 07-11-1835 in Colijnsplaat, son of Abraham Karreman and Adriana Boot. Registration on 09-11-1835 [source: ZA akte 77]. Adriaan is deceased on 10-02-1917 in Colijnsplaat, 81 years old. Registration [akte 6]. Occupation: schippersknecht, veerschipper. Adriaan:
(1) married, 24 years old, on 08-03-1860 in Colijnsplaat [akte 3] with Maria Merizon, about 24 years old. Maria is born about 1836 in Colijnsplaat. Maria is deceased before 1882, at the most 46 years old. Note re Maria: dochter van Marinus Merizon, schipper, en Adriana Dronkers.
(2) married, 46 years old, on 18-01-1882 in Colijnsplaat [akte 1] with Susanna Kramer, about 19 years old. Susanna is born about 1863 in Colijnsplaat. Occupation: huishoudster. Note re Susanna: dochter van Arij Kramer, arbeider, en Tannetje Hoogerheijde, arbeidster.
Child of Adriaan and Maria:
1 Adriaan Karreman, born about 1853 in Colijnsplaat. Follow XIII-gu.
XII-cm Cornelis Verbrugge is born on 06-08-1846 in Wissenkerke, son of Johannis Jacobus Verbrugge and Maria Boot. Registration on 06-08-1846 [source: ZA akte 73]. He was baptized on 23-08-1846 in Wissenkerke. Cornelis is deceased on 10-02-1918 in Sint Maartensdijk (Tholen), 71 years old. Registration [source: ZA akte 5]. Occupation: broodbakker. Cornelis married, 50 years old, on 14-01-1897 in Sint Maartensdijk (Tholen) [akte 1] with Sara Cornelia Frederiks, about 42 years old. Sara Cornelia is born about 1855 in Tholen. Note re Sara Cornelia: dochter van Jan Cornelis Frederiks en Clasina Leeuwe.

XII-cn Adriaan Bouwense is born on 19-12-1824 in Kortgene, son of Marcus Bouwense and Lijntje Boot. Registration on 20-12-1824 [source: ZA akte 42]. Occupation: arbeider. Adriaan married, 25 years old, on 26-04-1850 in Kortgene [akte 4] with Jacoba Meerman, about 26 years old. Jacoba is born about 1824 in Kats. Occupation: dienstmeid. Note re Jacoba: dochter van Cornelis Meerman, arbeider, en Hendrika Polderdijk.

XII-co Leijntje Bouwense is born on 20-06-1838 in Kortgene, daughter of Marcus Bouwense and Lijntje Boot. Registration on 20-06-1838 [source: ZA akte 25]. Leijntje is deceased on 20-04-1921 in Rilland-Bath, 82 years old. Registration [source: ZA akte 7]. Occupation: arbeidster, dienstbode. Leijntje:
(1) married, 24 years old, on 23-10-1862 in Wolphaartsdijk [akte 11] with Jan van Strien, about 32 years old. Jan is born about 1830 in Wolphaartsdijk. Jan is deceased before 1871, at the most 41 years old. Occupation: arbeider. Note re Jan: zoon van Hendrik van Strien en Anna Verdonk.
(2) married, 32 years old, on 03-03-1871 in Rilland en Maire [akte 2] with Pieter den Haan, about 37 years old. Pieter is born about 1834 in Sint Annaland. Occupation: veldarbeider, droger. Note re Pieter: zoon van Gerrit den Haan en Willemina Dekker; weduwnaar van Dina van Dalen.
Child of Leijntje and Pieter:
1 Dina den Haan, born about 1872 in Rilland. Follow XIII-gv.
XII-cp Johannes Boot is born on 19-04-1835 in Wissenkerke, son of Pieter Boot and Tannetje van Gilst. Registration on 20-04-1835 [source: ZA akte 44]. He was baptized on 26-04-1835 in Wissenkerke. Johannes is deceased on 05-02-1914 in Colijnsplaat, 78 years old. Registration [source: ZA akte 2]. Occupation: landmansknecht, arbeider. Note re Johannes: ook Johannis. Johannes:
(1) married, 35 years old, on 09-11-1870 in Wissenkerke [akte 23] with Sara de Smit, 30 years old. Sara is born on 02-12-1839 in Wissenkerke. Sara is deceased on 22-01-1880 in Wissenkerke, 40 years old. Registration [source: ZA akte 4]. Occupation: arbeidster. Note re Sara: dochter van Adriaan de Smit (14-02-1813 Wissenkerke - 20-01-1890 Wissenkerke), arbeider, getrouwd ca 1835 te Wissenkerke met Elisabeth Augusteinse (06-12-1814 Wissenkerke - 06-05-1863 Wissenkerke).
(2) married, 47 years old, on 29-06-1882 in Colijnsplaat [akte 10] with Cornelia de Boo, about 47 years old. Cornelia is born about 1835 in Kats, daughter of Jacob de Boo and Tannetje Bouwense. Cornelia is deceased on 26-02-1915 in Colijnsplaat, about 80 years old. Registration [source: ZA akte 4]. Occupation: dienstmeid, arbeidster.
Children of Johannes and Sara:
1 Pieter Boot, born on 19-11-1870 in Wissenkerke. Follow XIII-gw.
2 Adriaan Boot, born on 10-03-1872 in Wissenkerke. Follow XIII-gx.
3 Tannetje Boot, born in 11-1873 in Wissenkerke. Tannetje is deceased on 17-09-1874 in Wissenkerke, 10 months old. Registration [source: ZA akte 85].
4 Elisabeth Boot, born on 18-02-1875 in Wissenkerke. Registration on 19-02-1875 [source: ZA akte 25]. Elisabeth is deceased on 08-03-1878 in Wissenkerke, 3 years old. Registration [source: ZA akte 17].
5 Tannetje Boot, born on 04-07-1876 in Wissenkerke. Registration on 05-07-1876 [source: ZA akte 93]. Tannetje is deceased on 26-02-1879 in Wissenkerke, 2 years old. Registration [source: ZA akte 10].
6 Maarten Boot, born on 10-03-1878 in Wissenkerke. Registration on 11-03-1878 [source: ZA akte 34]. Maarten is deceased on 03-11-1878 in Wissenkerke, 7 months old. Registration [source: ZA akte 88].
7 N.N. Boot, still born son on 20-01-1880 in Wissenkerke. Registration [source: ZA akte 3].
XII-cq Adriaan Boot is born on 28-10-1853 in Wissenkerke, son of Iman Boot and Johanna Jongepier. Registration on 28-10-1853 [source: ZA akte 98]. He was baptized on 11-12-1853 in Wissenkerke. Adriaan is deceased on 06-01-1934 in Wolphaartsdijk, 80 years old. Registration [source: ZA akte 1]. Occupation: (veld)arbeider, koopman, winkelier. Adriaan married, 30 years old, on 04-06-1884 in Wissenkerke [akte 12] with Maria Lena van Lieren, about 22 years old. Maria Lena is born about 1862 in Wissenkerke, daughter of Flip van Lieren and Janna van Leeuwen. Maria Lena is deceased on 26-02-1896 in Wissenkerke, about 34 years old. Registration [source: ZA akte 18].
Children of Adriaan and Maria Lena:
1 Iman Flip Boot, born on 14-01-1885 in Wissenkerke. Registration on 15-01-1885 [source: ZA akte 7]. Iman Flip is deceased on 23-09-1904 in Wissenkerke, 19 years old. Registration [source: ZA akte 31]. Occupation: arbeider.
2 Flip Iman Boot, born on 07-06-1886 in Wissenkerke. Registration on 09-06-1886 [source: ZA akte 59]. Flip Iman is deceased on 20-12-1901 in Wissenkerke, 15 years old. Registration [source: ZA akte 45]. Occupation: arbeider.
3 Johanna Boot, born on 06-08-1887 in Wissenkerke. Follow XIII-gy.
4 Jan Boot, born on 23-12-1888 in Wissenkerke. Registration on 24-12-1888 [source: ZA akte 118]. Jan is deceased on 16-01-1894 in Wissenkerke, 5 years old. Registration [source: ZA akte 9].
5 Johannes Boot, born on 18-04-1890 in Wissenkerke. Registration on 18-04-1890 [source: ZA akte 32]. Johannes is deceased on 24-04-1891 in Wissenkerke, 1 year old. Registration [source: ZA akte 22].
6 Janna Lena Boot, born on 26-08-1891 in Wissenkerke. Registration on 26-08-1891 [source: ZA akte 75]. Janna Lena is deceased on 05-03-1903 in Wissenkerke, 11 years old. Registration [source: ZA akte 17].
7 Maria Sara Boot, born on 12-05-1893 in Wissenkerke. Registration on 13-05-1893 [source: ZA akte 45]. Maria Sara is deceased on 21-08-1893 in Wissenkerke, 3 months old. Registration [source: ZA akte 53].
8 Johannes Pieter Boot, born on 29-04-1895 in Wissenkerke. Registration on 30-04-1895 [source: ZA akte 40]. Johannes Pieter is deceased on 31-12-1895 in Wissenkerke, 8 months old. Registration [source: ZA akte 74].
XII-cr Johannes Boot is born on 18-10-1858 in Wissenkerke, son of Iman Boot and Maria Alebregtse. Registration on 18-10-1858 [source: ZA akte 124]. Occupation: broodbakker. Johannes married, 29 years old, on 18-01-1888 in Wissenkerke [akte 1] with Janna Jacoba Flipse, about 23 years old. Janna Jacoba is born about 1865 in Wissenkerke, daughter of Jacob Flipse and Cornelia Kallewaard. Note re Janna Jacoba: ook Janna Jacomina.
Johannes Boot
Emigrant in 1889 Wissenkerke
Leeftijd: 31
Beroep: broodbakker
Kerkgenootschap: Nederlands-hervormd
Jaar van vertrek: 1889
Plaats van vertrek: Wissenkerke
Vertrekt met zijn vrouw
Reden van vertrek: Zucht naar bestaansverbetering
Bestemming: Verenigde Staten van Noord-Amerika
Bron: Staten van landverhuizingen
In: Genealogische Afschriften 810/4, pagina 70.
XII-cs Jannetje Boot is born on 25-08-1847 in Wissenkerke, daughter of Cornelis Boot and Jacoba Pieternella Johannisse(n). Registration on 25-08-1847 [source: ZA akte 75]. She was baptized on 19-09-1847 in Wissenkerke. Jannetje is deceased on 15-03-1919 in Yerseke, 71 years old. Registration [source: ZA akte 10]. Jannetje married, 18 years old, on 08-11-1865 in Wissenkerke [akte 19] with Hendrik Nouse, about 23 years old. Hendrik is born about 1842 in Wissenkerke. Hendrik is deceased on 19-12-1914 in Yerseke, about 72 years old. Registration [source: ZA akte 40]. Occupation: timmermansknecht, timmerman, winkelier. Note re Hendrik: zoon van Jacob Nouse, timmerman, en Magdalena Wondergem de Vos.
Children of Jannetje and Hendrik:
1 Magdalena Jacoba Nouse, born about 1867 in Wissenkerke. Magdalena Jacoba is deceased on 03-08-1882 in Wissenkerke, about 15 years old. Registration [source: ZA akte 43].
2 Cornelis Jacob Nouse, born on 19-12-1867 in Wissenkerke. Follow XIII-gz.
3 Jacoba Magdalena Nouse, born on 30-03-1870 in Wissenkerke. Registration on 30-03-1870 [source: ZA akte 42]. Jacoba Magdalena is deceased on 30-07-1870 in Wissenkerke, 4 months old. Registration [source: ZA akte 54].
4 Jacoba Magdalena Nouse, born on 13-08-1871 in Wissenkerke. Follow XIII-ha.
5 Jacob Cornelis Nouse, born on 06-09-1872 in Wissenkerke. Registration on 07-09-1872 [source: ZA akte 130]. Jacob Cornelis is deceased on 01-10-1872 in Wissenkerke, 25 days old. Registration [source: ZA akte 125].
6 Adriana Sara Nouse, born about 1874 in Wissenkerke. Follow XIII-hb.
7 Jacob Cornelis Nouse, born on 13-02-1875 in Wissenkerke. Registration on 13-02-1875 [source: ZA akte 19]. Jacob Cornelis is deceased on 18-05-1875 in Wissenkerke, 3 months old. Registration [source: ZA akte 42].
8 Jacob Cornelis Nouse, born on 24-02-1876 in Wissenkerke. Registration on 25-02-1876 [source: ZA akte 27]. Jacob Cornelis is deceased on 20-08-1876 in Wissenkerke, 5 months old. Registration [source: ZA akte 68].
9 Sara Adriana Nouse, born on 03-10-1877 in Wissenkerke. Sara Adriana is deceased on 16-10-1877 in Wissenkerke, 13 days old. Registration [source: ZA akte 81].
10 Jacob Cornelis Nouse, born on 22-11-1878 in Wissenkerke. Follow XIII-hc.
11 Sara Adriana Nouse, born about 1881 in Wissenkerke. Follow XIII-hd.
12 Hendrika Jannetje Nouse, born in 09-1883 in Wissenkerke. Hendrika Jannetje is deceased on 10-10-1883 in Wissenkerke, 1 month old. Registration [source: ZA akte 54].
13 Magdalena Jacoba Nouse, born in 09-1886 in Yerseke. Magdalena Jacoba is deceased on 18-12-1886 in Yerseke, 3 months old. Registration [source: ZA akte 77].
XII-ct Pieternella Johanna Boot is born on 10-12-1859 in Wissenkerke, daughter of Cornelis Boot and Jacoba Pieternella Johannisse(n). Registration on 10-12-1859 [source: ZA akte 133]. Pieternella Johanna is deceased on 04-03-1919 in Colijnsplaat, 59 years old. Registration [source: ZA akte 11]. Note re the death of Pieternella Johanna: Dreischor?. Occupation: arbeidster. Pieternella Johanna married, 22 years old, on 22-11-1882 in Colijnsplaat [akte 16] with Cornelis Wisse, 23 years old. Cornelis is born on 20-12-1858 in Kortgene, son of Adriaan Wisse and Sara Verhulst. Registration on 20-12-1858 [source: ZA akte 40]. Cornelis is deceased on 16-11-1933 in Krabbendijke, 74 years old. Registration [source: ZA akte 25]. Occupation: schippersknecht, schipper, herbergier (1924).
Child of Pieternella Johanna out of an unknown relation:
1 Jacoba Boot, born on 17-07-1880 in Colijnsplaat. Registration on 17-07-1880 [source: ZA akte 37]. Jacoba is deceased on 21-09-1880 in Colijnsplaat, 2 months old. Registration [source: ZA akte 43].
Children of Pieternella Johanna and Cornelis:
1 Sara Jacoba Wisse, born on 09-04-1883 in Colijnsplaat. Registration on 09-04-1883 [source: ZA akte 17]. Sara Jacoba is deceased on 29-09-1883 in Colijnsplaat, 5 months old. Registration [source: ZA akte 43].
2 Jacoba Sara Wisse, born on 08-12-1884 in Colijnsplaat. Follow XIII-he.
3 Sara Cornelia Wisse, born on 29-03-1887 in Colijnsplaat. Registration on 29-03-1887 [source: ZA akte 16]. Sara Cornelia is deceased on 19-06-1887 in Colijnsplaat, 2 months old. Registration [source: ZA akte 21].
XII-cu Cornelis Bouterse is born on 06-08-1813 in Wissenkerke, son of Johannes Bouterse and Susanna Boot. Registration on 07-08-1813 [source: ZA akte 43]. Cornelis is deceased on 17-08-1876 in Wissenkerke, 63 years old. Registration [source: ZA akte 63]. Occupation: landmansknecht, arbeider. Cornelis:
(1) married, 27 years old, on 26-03-1841 in Wissenkerke [akte 3] with Hendrika Verburg, 28 years old. bij 2e huwelijk vermeld: weduwnaar van Catharina Verburg. Hendrika is born on 04-03-1813 in Colijnsplaat. Hendrika is deceased on 07-01-1857 in Wissenkerke, 43 years old. Occupation: arbeidster. Note re Hendrika: dochter van Dingenus Adriaanse Verburg, arbeider, en Aartje Marinusdr de Vos.
(2) married, 45 years old, on 09-03-1859 in Wissenkerke [akte 2] with Johanna Korshui(j)ze, 46 years old. Johanna is born on 11-01-1813 in Colijnsplaat. 1805? Kortgene?. Johanna is deceased on 11-10-1899 in Wissenkerke, 86 years old. Registration [akte 42]. Occupation: arbeidster. Note re Johanna: dochter van Adriaan Korshuijze (06-02-1779 Colijnsplaat - 26-03-1841 Wissenkerke), zoon van Adriaan Corsuijse en Cornelia Poortvliet, arbeider, ondertrouwd 03-11-1802 te Kats, getrouwd 17-11-1802 te Colijjnsplaat met Dirkje Johannis Poortvliet, (18-05-1778 Colijnsplaat - 25-12-1853 Wissenkerke), arbeidster, afkomstig van Kats, dochter van Johannes Dirkse Poortvliet en Geertruid Pietersdr Smid.

XII-cv Gerard Bouterse is born on 23-11-1815 in Wissenkerke, son of Johannes Bouterse and Susanna Boot. Registration on 23-11-1815 [source: ZA akte 64]. Gerard is deceased on 02-12-1902 in Spaarndam, 87 years old. Occupation: arbeider. Gerard married, 24 years old, on 11-12-1839 in Wissenkerke [akte 21] with Maria Verburg, 22 years old. Maria is born on 03-04-1817 in Wissenkerke. Occupation: arbeidster. Note re Maria: dochter van Dingenus Verburg, arbeider, en Katharina Wouters, arbeidster.

XII-cw Adriaan Bouterse is born on 31-12-1820 in Wissenkerke, son of Johannes Bouterse and Susanna Boot. Registration on 31-12-1820 [source: ZA akte 104]. Adriaan is deceased on 05-11-1883 in Wissenkerke, 62 years old. Registration [source: ZA akte 59]. Occupation: landmansknecht, arbeider. Adriaan:
(1) married, 24 years old, on 02-05-1845 in Wissenkerke [akte 8] with Adriana Kouwer, about 27 years old. Adriana is born about 1818 in Wissenkerke. Adriana is deceased before 1857 in Wissenkerke, at the most 39 years old. Occupation: arbeidster. Note re Adriana: dochter van Santina Kouwer, arbeidster.
(2) married, 36 years old, on 10-06-1857 in Wissenkerke [akte 11] with Jacoba Johannesse, about 33 years old. Jacoba is born about 1824 in Kloetinge. Occupation: dienstmeid. Note re Jacoba: dochter van Jan Johannesse en Anna Verschure, arbeidster.

XII-cx Pieter Bouterse is born on 15-04-1827 in Wissenkerke, son of Johannes Bouterse and Susanna Boot. Registration on 16-04-1827 [source: ZA akte 29]. Pieter is deceased on 19-07-1907 in Wissenkerke, 80 years old. Registration [source: ZA akte 36]. Occupation: arbeider. Pieter:
(1) married, 19 years old, on 03-07-1846 in Wissenkerke [akte 14] with Jacoba Augusteinse, about 18 years old. Jacoba is born about 1828 in Wissenkerke. Jacoba is deceased before 1850 in Wissenkerke, at the most 22 years old. Occupation: arbeidster. Note re Jacoba: dochter van Frans Augusteinse, arbeider, en Leintje Wolse, arbeidster.
(2) married, 23 years old, on 08-05-1850 in Wissenkerke [akte 8] with Jannetje (Janna) Koster, about 23 years old. Jannetje (Janna) is born about 1827 in Wissenkerke. Jannetje (Janna) is deceased before 1907, at the most 80 years old. Occupation: dienstmeid. Note re Jannetje (Janna): dochter van Leendert Koster, arbeider, en Lena van der Weele, arbeidster.

XII-cy Jacobus Bouterse is born on 13-12-1832 in Wissenkerke, son of Johannes Bouterse and Susanna Boot. Registration on 13-12-1832 [source: ZA akte 77]. Occupation: arbeider. Jacobus married, 23 years old, on 30-04-1856 in Wissenkerke [akte 9] with Maria Clasina Koets, about 21 years old. Maria Clasina is born about 1835 in Wissenkerke, daughter of Roeland Coetse (Koetse) and Jerina Bouterse. Occupation: arbeidster.

XII-cz Maria Boot is born on 24-08-1835 in Wissenkerke, daughter of Cornelis Gerardse Boot and Elizabeth IsraŽl. Registration on 24-08-1835 [source: ZA akte 89]. She was baptized on 30-08-1835 in Wissenkerke. Maria is deceased on 18-11-1913 in Kortgene, 78 years old. Registration [source: ZA akte 15]. Occupation: dienstmeid, werkvrouw. Maria married, 22 years old, on 18-03-1858 in Kortgene [akte 3] with Cornelis Broekhoven, about 24 years old. Cornelis is born about 1834 in Kortgene. Cornelis is deceased on 22-06-1872 in Kortgene, about 38 years old. Registration [source: ZA akte 7]. Occupation: kleermaker. Note re Cornelis: zoon van Johannis Broekhoven (ca 1797) en Maria van Doorn (ca 1802).
Children of Maria and Cornelis:
1 Maria Pieternella Broekhoven, born on 11-08-1858 in Kortgene. Follow XIII-hf.
2 Cornelis Johannis Broekhoven, born on 04-10-1860 in Kortgene. Follow XIII-hg.
3 Johannes Willem Broekhoven, born on 27-10-1862 in Kortgene. Registration on 27-10-1862 [source: ZA akte 37]. Johannes Willem is deceased on 18-04-1949 in Kortgene, 86 years old. Registration [source: ZA akte 27].
4 Elisabeth Hendrika Broekhoven, born on 10-01-1864 in Kortgene. Registration on 11-01-1864 [source: ZA akte 2].
5 Willem Johannes Broekhoven, born on 21-04-1865 in Kortgene. Follow XIII-hh.
6 Jacob Izašk Broekhoven, born on 17-10-1866 in Kortgene. Registration on 18-10-1866 [source: ZA akte 31]. Jacob Izašk is deceased on 02-10-1867 in Kortgene, 11 months old. Registration [source: ZA akte 25].
7 Gerard Adriaan Broekhoven, born on 26-08-1867 in Kortgene. Registration on 27-08-1867 [source: ZA akte 35]. drieling. Gerard Adriaan is deceased on 02-09-1867 in Kortgene, 7 days old. Registration [source: ZA akte 19].
8 Johanna Margaretha Broekhoven, born on 26-08-1867 in Kortgene. Registration on 27-08-1867 [source: ZA akte 33]. drieling. Johanna Margaretha is deceased on 13-09-1867 in Kortgene, 18 days old. Registration [source: ZA akte 22].
9 Margaretha Adriana Broekhoven, born on 26-08-1867 in Kortgene. Registration on 27-08-1867 [source: ZA akte 34]. drieling. Margaretha Adriana is deceased on 15-09-1867 in Kortgene, 20 days old. Registration [source: ZA akte 23].
10 Gerard Jacobus Broekhoven, born on 09-12-1868 in Kortgene. Follow XIII-hi.
11 Johanna Margaretha Broekhoven, born on 20-03-1871 in Kortgene. Registration on 20-03-1871 [source: ZA akte 8]. Johanna Margaretha is deceased on 13-12-1958 in Kortgene, 87 years old. Registration [source: ZA akte 40].
XII-da Geertruijd Koole is born on 06-10-1821 in Wissenkerke, daughter of Adriaan Koole and Jacoba Boot. She was baptized on 14-10-1821 in Wissenkerke. Doopgetuigen: Gerard Boot, Susanna Boot. Geertruijd is deceased on 23-04-1888 in Wissenkerke, 66 years old. Registration [source: ZA akte 32]. Occupation: arbeidster. Geertruijd married, 36 years old, on 24-02-1858 in Wissenkerke [akte 6] with Hendrik Begthel, 38 years old. Hendrik is born on 18-09-1819 in Wissenkerke, son of Johannes Hendrikse Begthel and Lientje (Leijntje) van den Berge. He was baptized on 10-10-1819 in Wissenkerke. Doopgetuigen: Pieter de Smit, Sara de Smit. Occupation: arbeider. Note re Hendrik: weduwnaar van Leuntje Clement, overleden in Wissenkerke.

XII-db Janna Pouwer is born on 28-10-1821 in Kortgene, daughter of Adriaan Pouwer and Susanna Boot. Registration on 29-10-1821 [source: ZA akte 28]. Janna is deceased on 09-08-1858 in Goes, 36 years old. Registration [source: ZA akte 105]. Occupation: dienstmeid. Janna married, 21 years old, on 07-09-1843 in Goes [akte 21] with Cornelis Duijvenaardt (Duivewaard), about 21 years old. Cornelis is born about 1822 in Goes. Occupation: paardenknecht, koetsiersknecht. Note re Cornelis: zoon van Marinus Duijvewaardt, commissionair, en Maatje Brand.

XII-dc Jacob Pouwer is born about 1827 in Kortgene, son of Adriaan Pouwer and Susanna Boot. Occupation: landmansknecht. Jacob married, about 28 years old, on 02-03-1855 in Kortgene [akte 3] with Jannetje Vader, about 31 years old. Jannetje is born about 1824 in Kortgene. Occupation: dienstmeid. Note re Jannetje: dochter van Jan Vader, arbeider, en Lena de Vos.

XII-dd Cornelis Boot is born on 19-11-1822 in Wissenkerke, son of Gerard Boot and Cathalina Tollenaar. Registration on 20-11-1822 [source: ZA akte 95]. He was baptized on 08-12-1822 in Wissenkerke. Doopgetuigen: Jan Tollenaar, Jannetje Tollenaar. Cornelis married, 50 years old, on 05-03-1873 in Schoonhoven [akte 7] with Elisabeth Starkeroo, about 47 years old. ouders bruidegom vermeld als Adriaan Boot en Catharina Tollenaar. Elisabeth is born about 1826 in Den Helder. Note re Elisabeth: dochter van Jan Starkeroo en Geertje Louwerman; gescheiden van Johannes de Jong.

XII-de Adriaan Boot is born on 19-01-1830 at 18:00 in Wissenkerke, son of Gerard Boot and Cathalina Tollenaar. Registration on 20-01-1830 [source: ZA akte 9]. He was baptized on 31-01-1830 in Wissenkerke. Adriaan is deceased on 24-01-1893 at 10:00 in Kortgene, 63 years old. Registration [source: ZA akte 2]. Address: (woonde in 1850-1857 in Wissenkerke en Colijnsplaat, vertrokop 30-04-1857 vanuit Colijnsplaat naar Kortgene). Occupation: boerenknecht, (veld)arbeider. Religion: N.H.. Adriaan married, 27 years old, on 30-04-1857 in Colijnsplaat [akte 7] with Maria Keukelaar, 28 years old. Maria is born on 31-05-1828 at 23:30 in Kortgene, daughter of Izaac (Izak) Keukelaar and Cornelia Glas. Maria is deceased on 24-01-1900 at 08:00 in Kortgene, 71 years old. Registration [source: ZA akte 3]. She was buried in Kortgene. Address: (woonde in 1828-1843 in Kortgene, 1857 in Colijnsplaat, 1857-1861 in Kortgene, van 1897-1900 in Kortgene bij haar zoon Izaak Boot en schoondochter Lena de Vos). Occupation: dienstmeid, (veld)arbeidster. Religion: N.H.
Children of Adriaan and Maria:
1 Cathalina Boot, born on 01-08-1857 in Kortgene. Registration on 01-08-1857 [source: ZA akte 21]. Cathalina is deceased on 05-10-1857 in Kortgene, 2 months old. Registration [source: ZA akte 18].
2 Gerard Boot, born on 25-11-1858 in Kortgene. Follow XIII-hj.
3 Izašk Boot, born on 23-04-1870 in Kortgene. Follow XIII-hk.
XII-df Jannetje Boot is born on 10-11-1833 in Wissenkerke, daughter of Gerard Boot and Cathalina Tollenaar. Registration on 11-11-1833 [source: ZA akte 91]. She was baptized on 17-11-1833 in Wissenkerke. Occupation: dienstmeid. Jannetje married, 44 years old, on 12-06-1878 in Wissenkerke [akte 11] with Cornelis Clement, 42 years old. Cornelis is born on 11-07-1835 in Wissenkerke. Registration on 11-07-1835 [source: ZA akte 71]. Occupation: arbeider. Note re Cornelis: zoon van Frans Clement en Maria van Gilst; weduwnaar van Cathalina Korshuize (ovl. Wissenkerke).

XII-dg Cornelia Boot is born on 11-11-1835 in Wissenkerke, daughter of Gerard Boot and Cathalina Tollenaar. Registration on 12-11-1835 [source: ZA akte 116]. She was baptized on 18-11-1835 in Wissenkerke. Cornelia is deceased on 23-10-1890 in Wissenkerke, 54 years old. Registration [source: ZA akte 61]. Occupation: dienstmeid, arbeidster. Cornelia married, 24 years old, on 18-04-1860 in Wissenkerke [akte 6] with Joost de Bakker, 23 years old. Joost is born on 23-09-1836 in Wissenkerke. Registration on 24-09-1836 [source: ZA akte 89]. Joost is deceased on 10-03-1916 in Wissenkerke, 79 years old. Registration [source: ZA akte 6]. Occupation: smidsknecht, arbeider. Note re Joost: zoon van Cornelis de Bakker en Jannetje Sinke.
Children of Cornelia and Joost:
1 Cornelis Marinus de Bakker, born on 06-09-1860 in Wissenkerke. Registration on 07-09-1860 [source: ZA akte 107]. Cornelis Marinus is deceased on 05-10-1860 in Wissenkerke, 29 days old. Registration [source: ZA akte 107].
2 Cornelis Marinus de Bakker, born on 04-10-1861 in Wissenkerke. Registration on 04-10-1861 [source: ZA akte 134]. Cornelis Marinus is deceased on 17-02-1862 in Wissenkerke, 4 months old. Registration [source: ZA akte 8].
3 Cornelis Marinus de Bakker, born on 12-12-1862 in Wissenkerke. Registration on 13-12-1862 [source: ZA akte 163]. Cornelis Marinus is deceased on 29-12-1862 in Wissenkerke, 17 days old. Registration [source: ZA akte 95].
4 Gerard de Bakker, born on 13-01-1864 in Wissenkerke. Follow XIII-hl.
5 Cornelis de Bakker, born on 15-01-1865 in Wissenkerke. Registration on 16-01-1865 [source: ZA akte 10]. Cornelis is deceased on 23-05-1865 in Wissenkerke, 4 months old. Registration [source: ZA akte 66].
6 Cathalina de Bakker, born on 24-10-1867 in Wissenkerke. Registration on 25-10-1867 [source: ZA akte 145]. tweeling. Cathalina is deceased on 16-11-1867 in Wissenkerke, 23 days old. Registration [source: ZA akte 110].
7 Cornelis den Bakker, born on 24-10-1867 in Wissenkerke. Follow XIII-hm.
8 Jannetje de Bakker, born on 17-01-1869 in Wissenkerke. Registration on 18-01-1869 [source: ZA akte 10]. Jannetje is deceased on 09-07-1870 in Wissenkerke, 1 year old. Registration [source: ZA akte 44].
9 Marinus de Bakker, born on 17-11-1870 in Wissenkerke. Registration on 17-11-1870 [source: ZA akte 145]. Marinus is deceased on 11-01-1871 in Wissenkerke, 1 month old. Registration [source: ZA akte 5].
10 Cathalina de Bakker, born on 08-09-1873 in Wissenkerke. Registration on 08-09-1873 [source: ZA akte 130]. Cathalina is deceased on 04-10-1873 in Wissenkerke, 26 days old. Registration [source: ZA akte 88].
11 Marinus de Bakker, born on 17-09-1874 in Wissenkerke. Registration on 17-09-1874 [source: ZA akte 127]. Marinus is deceased on 26-01-1875 in Wissenkerke, 4 months old. Registration [source: ZA akte 14].
XII-dh Adriaan Wisse is born on 27-11-1829 in Wissenkerke, son of Willem Wisse and Cornelia Boot. Registration on 27-11-1829 [source: ZA akte 79]. He was baptized on 20-12-1829 in Wissenkerke. Adriaan is deceased on 22-08-1920 in Kortgene, 90 years old. Registration [source: ZA akte 16]. Occupation: landmansknecht, arbeider. Adriaan married, 25 years old, on 02-03-1855 in Kortgene [akte 2] with Sara Verhulst, 25 years old. Sara is born on 22-10-1829 in Kortgene. Occupation: arbeidster. Note re Sara: dochter van Anthonij Verhulst (1783 Kortgene - 16-02-1859 Kortgene), landman, getrouwd ca 1810 met Cathalina Breij (1791 - 14-10-1831 Kortgene).
Children of Adriaan and Sara:
1 Cornelia Wisse. Follow XIII-hn.
2 Cornelis Wisse, born on 20-12-1858 in Kortgene. Follow XIII-ho.
XII-di Adriana Bolle is born on 13-06-1837 in Wissenkerke, daughter of Pieter Bolle and Jannetje Boot. She was baptized on 19-06-1837 in Wissenkerke. Adriana is deceased on 30-07-1866 in Kats, 29 years old. Registration [source: ZA akte 6]. Occupation: dienstmeid, arbeidster. Adriana married, 26 years old, on 29-04-1864 in Kats [akte 1] with Pieter de Boo, about 28 years old. Pieter is born about 1836 in Kats, son of Jacob de Boo and Tannetje Bouwense. Occupation: arbeider.

XII-dj Pieternella Kloosterman is born on 04-02-1836 in Wissenkerke, daughter of Frans Kloosterman and Jasperina (Prientje) Boot. Registration on 04-02-1836 [source: ZA akte 14]. She was baptized on 06-03-1836 in Wissenkerke. Pieternella is deceased on 16-05-1897 in Wissenkerke, 61 years old. Registration [source: ZA akte 14]. Occupation: arbeidster, dienstbode. Pieternella married, 20 years old, on 30-04-1856 in Wissenkerke [akte 8] with DaniŽl Walrave, 23 years old. DaniŽl is born on 21-10-1832 in Goes. Occupation: landmansknecht. Note re DaniŽl: zoon van Kornelis Walrave (ca 1810 Kattendijke), gerechtsdienaar, getrouwd op 07-06-1832 in Goes met Jacoba van Hoorn (ca 1811 Goes).

XII-dk Jan Kloosterman is born on 16-12-1842 in Wissenkerke, son of Frans Kloosterman and Jasperina (Prientje) Boot. Registration on 17-12-1842 [source: ZA akte 117]. He was baptized on 01-01-1843 in Wissenkerke. Occupation: arbeider. Jan married, 20 years old, on 11-11-1863 in Wissenkerke [akte 23] with Catharina Broekes, 23 years old. Catharina is born on 13-02-1840 in Wissenkerke. Occupation: dienstmeid. Note re Catharina: dochter van Pieternella Broekes, arbeidster.

XII-dl Adriaan Kloosterman is born on 08-01-1846 in Wissenkerke, son of Frans Kloosterman and Jasperina (Prientje) Boot. He was baptized on 25-01-1846 in Wissenkerke. 08-10-1846?. Adriaan is deceased on 04-02-1922 in Amsterdam, 76 years old. Occupation: landmansknecht. Adriaan:
(1) married, 26 years old, on 02-10-1872 in Wissenkerke [akte 22] with Pieternella Cornelia Franse, 23 years old. Pieternella Cornelia is born on 10-12-1848 in Wissenkerke. Pieternella Cornelia is deceased on 01-04-1882 in Sloten, 33 years old. Occupation: arbeidster. Note re Pieternella Cornelia: dochter van Joost Franse, arbeider, en Pieternella Koene, arbeidster.
(2) married, 39 years old, on 30-01-1885 in Sloten with Maria Blok, 37 years old. Maria is born on 28-01-1848 in Colijnsplaat. Maria is deceased on 06-11-1920 in Amsterdam, 72 years old. Note re Maria: mogelijk dezelfde als Maria Blok, geboren omstreeks 1849 in Colijnsplaat, dochter van Hendrik Blok en Elizabeth Bolle. Maria trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op donderdag 24-09-1874 in Colijnsplaat [bron: genlias akte 16] met Dingenus Verburg, 39 jaar oud. Dingenus is geboren op zaterdag 23-05-1835 in Wissenkerke, zoon van Cornelis Dingenisse Verburg en Durfje Boot..

XII-dm Lena Kloosterman is born on 15-11-1847 in Wissenkerke, daughter of Frans Kloosterman and Jasperina (Prientje) Boot. Occupation: dienstmeid. Lena married, 22 years old, on 04-05-1870 in Wissenkerke [akte 7] with Cornelis Bouterse, about 27 years old. Cornelis is born about 1843 in Wissenkerke. Occupation: arbeider. Note re Cornelis: zoon van Pieter Bouterse, arbeider, en Maatje Stokman, arbeidster.

XII-dn Levina Boot is born on 22-06-1833 in Kortgene, daughter of Cornelis Boot and Lena van der Maas. Registration on 24-06-1833 [source: ZA akte 20]. Levina is deceased on 01-07-1907 in Wissenkerke, 74 years old. Registration [source: ZA akte 33]. Occupation: landvrouw, landbouwster. Note re Levina: ook Livina. Levina married, 21 years old, on 27-10-1854 in Kortgene [akte 11] with Pieter IsraŽl, 25 years old. Pieter is born on 29-12-1828 in Colijnsplaat. Pieter is deceased on 06-12-1915 in Wissenkerke, 86 years old. Registration [source: ZA akte 46]. Occupation: landmansknecht, landman, landbouwer. Note re Pieter: zoon van Geerard Adriaans IsraŽl en Maria Belleman (Welleman).
Children of Levina and Pieter:
1 Gerard IsraŽl, born on 18-04-1855 in Kortgene. Follow XIII-hp.
2 Lena IsraŽl, born on 28-10-1857 in Kortgene. Follow XIII-hq.
3 Marinus IsraŽl, born on 21-03-1859 in Kortgene. Follow XIII-hr.
4 Cornelis IsraŽl, born on 20-05-1861 in Kortgene. Follow XIII-hs.
5 Pieter IsraŽl, born on 14-09-1862 in Wissenkerke. Follow XIII-ht.
6 Adriaan IsraŽl, born on 14-02-1864 in Kortgene. Follow XIII-hu.
7 Maria IsraŽl, born on 09-03-1868 in Wissenkerke. Follow XIII-hv.
8 Adriana IsraŽl, born on 14-05-1871 in Wissenkerke. Registration on 15-05-1871 [source: ZA akte 68]. Adriana is deceased on 21-09-1890 in Wissenkerke, 19 years old. Registration [source: ZA akte 58].
9 Jan IsraŽl, born on 11-04-1874 in Wissenkerke. Registration on 13-04-1874 [source: ZA akte 46]. Jan is deceased on 27-11-1899 in Wissenkerke, 25 years old. Registration [source: ZA akte 46]. Occupation: landbouwersknecht.
10 Jannetje IsraŽl, born on 14-06-1875 in Wissenkerke. Follow XIII-hw.
11 Pieternella IsraŽl, born on 14-06-1875 in Wissenkerke. Follow XIII-hx.
XII-do Adriana Boot is born on 10-09-1834 in Kortgene, daughter of Cornelis Boot and Lena van der Maas. Registration on 10-09-1834 [source: ZA akte 27]. Adriana is deceased on 20-01-1919 in Kortgene, 84 years old. Registration [source: ZA akte 1]. Occupation: landvrouw. Adriana married, 24 years old, on 10-06-1859 in Kortgene [akte 5] with Dirk Meulenberg, about 22 years old. Dirk is born about 1837 in Wissenkerke, son of Dirk Meulenberg and Tannetje van der Weele. Dirk is deceased on 03-01-1912 in Kortgene, about 75 years old. Registration [source: ZA akte 2]. Occupation: landmansknecht, landman, landbouwer.
Children of Adriana and Dirk:
1 Tannetje Meulenberg, born on 29-10-1859 in Kortgene. Follow XIII-hy.
2 N.N. Meulenberg, still born daughter on 12-04-1861 in Kortgene. Registration [source: ZA akte 23].
3 Cornelis Meulenberg, born on 13-08-1862 in Kortgene. Follow XIII-hz.
4 Dirk Meulenberg, born on 20-10-1863 in Kortgene. Follow XIII-ia.
5 Lena Meulenberg, born on 30-11-1864 in Kortgene. Follow XIII-ib.
6 Cornelia Meulenberg, born on 29-05-1867 in Kortgene. Follow XIII-ic.
7 Adriaan Meulenberg, born on 20-04-1869 in Kortgene. Registration on 21-04-1869 [source: ZA akte 10]. Adriaan is deceased on 24-10-1936 in Kortgene, 67 years old. Registration [source: ZA akte 10].
8 Adriana Meulenberg, born on 31-08-1872 in Kortgene. Registration on 31-08-1872 [source: ZA akte 21]. tweeling. Adriana is deceased on 15-09-1872 in Kortgene, 15 days old. Registration [source: ZA akte 18].
9 Pieter Meulenberg, born on 31-08-1872 in Kortgene. Registration on 31-08-1872 [source: ZA akte 22]. tweeling. Pieter is deceased on 20-09-1872 in Kortgene, 20 days old. Registration [source: ZA akte 19].
10 Levina Meulenberg, born on 26-11-1873 in Kortgene. Follow XIII-id.
XII-dp Adriaan Boot is born on 30-11-1838 in Kortgene, son of Cornelis Boot and Lena van der Maas. Registration on 01-12-1838 [source: ZA akte 44]. Adriaan is deceased on 21-02-1904 in Kalamazoo, Michigan, U.S.A., 65 years old. Address: (emigreerde in 1883 naar de U.S.A.). Occupation: landmansknecht. Adriaan married, 32 years old, on 01-03-1871 in Wissenkerke [akte 6] with Cornelia Kallewaard, 31 years old. Cornelia is born on 28-07-1839 in Wissenkerke, daughter of Pieter Kallewaard and Jacoba Rademaker. Cornelia is deceased on 21-05-1904 in Kalamazoo, Michigan, U.S.A., 64 years old. Address: (emigreerde in 1883 naar de U.S.A.). Occupation: landbouwster.
De geschiedenis van Pieter Kallewaard, die ooit in Wissenkerke een vermogend man was, maar in Amerika berooid eindigde als krantenverkoper. Het is een genealogie gebaseerd op 'originele documenten, diverse gegevens en overlevering vanuit Nederland en Amerika', opgestuurd door mevrouw A. den Hamer-Kallewaard uit Oostburg.

Het moet uiteindelijk armoede zijn geweest die de ooit vermogende Piet Kallewaard, geboren op 27 februari 1815 in 's-Gravenhoek, naar Amerika dreef. "Dat hij voor die tijd rijk was blijkt wel uit het feit dat hij de door hem gefinancierde kerk in Wissenkerke heeft verkocht aan de Christelijk Gereformeerde Gemeente in Wissenkerke op 4 december 1875 compleet met inventaris, uitgezonderd de kanselbijbel", aldus J. Jacquemijns, de schrijver van de samenvatting van de genealogie vande familie Kallewaard. "Op 26 april 1880 krijgt Kallewaard het verkoopbedrag van de kerk, zijnde 1300 gulden, aan hem uitbetaald." Pieter Kallewaard was volgens de burgerlijke stand van Wissenkerke landbouwer, maar hadtevens een soort van veiling en een transportbedrijf in de scheepvaart.

Volgens de overlevering ging het mis toen zijn vrouw Jacoba Rademaker, geboren op 1 maart 1818 in Kortgene, ziek werd en kort daarna in 1866 op 48-jarige leeftijd het leven liet. Binnen een half jaar was PieterKallewaard, die op 51-jarige leeftijd met negen kinderen achterbleef, alweer getrouwd met zijn huishoudster Hendrika Oreel. Zij was 29 jaar, zijnoudste dochter Cornelia was toen 27 jaar. Uit overlevering is bekend datde 'verhouding' al een tijdje moet hebben bestaan.

Uit diezelfde overlevering komt het verhaal dat hij al zijn bezittingen, voordat hij naar Amerika vertrok, heeft 'weggegeven'. Of eigenlijk: "Er werd gezegd dat hij werd uitgebuit door de familie van Hendrika Oreel. (...) Zijn tweede huwelijk en de aangetrouwde familie Oreel zouden wel eens de oorzaak kunnen zijn geweest van de verdeeldheid in het gezin Kallewaard", schrijft Jacquemijns.

Zes van de negen kinderen waren namelijk al eerder naar Amerika vertrokken. Peter Kallewaard, Pieters oudste zoon en naamgenoot, geboren op 3 juli 1841, ging op 32-jarige leeftijd in 1873 als eerste. Zijn oudste dochter Cornelia Kallewaard is met haar tweede man, Adriaan Boot en elf kinderen als laatste van uiteindelijk zeven vertrokken. Dat was in 1883, gelijk met haar vader en zijn tweede vrouw Hendrika. Twee zonen, Daniel en Jacobus, bleven in Nederland. Het gezelschap rond Pieter Kallewaard dat in 1883 de oversteek maakte op de Plantijn vanuit Antwerpennaar New York, bestond uit circa twintig mensen, onder wie waarschijnlijk enkele broers en zusters van Hendrika Oreel. Ze zouden in Grand Rapids (Michigan) en omgeving zijn neergestreken.

Wat er daarna met Pieter Kallewaard is gebeurd, is voor velen een raadsel. Hij zou nog door latere emigranten in Grand Rapids zijn gezien als krantenverkoper. Maar de familie weet zelfs niet waar hij en zijn vrouw moeten zijn begraven. Zijn kleinzoon Marinus Kallewaard, die 21 jaar later vanuit Werkendam naar Kalamazzoo (Michigan) emigreerde, heeft zelfs nooit met zijn kinderen over het bestaan van grootvader gepraat!
Children of Adriaan and Cornelia:
1 Cornelis Boot, born on 05-01-1872 in Wissenkerke. Registration on 05-01-1872 [source: ZA akte 3].
2 DaniŽl Boot, born on 19-09-1873 in Wissenkerke. Follow XIII-ie.
3 Jan Boot, born on 01-06-1875 in Wissenkerke. Registration on 02-06-1875 [source: ZA akte 58].
4 Lena Boot, born on 20-02-1877 in Wissenkerke. Registration on 20-02-1877 [source: ZA akte 17].
5 Marinus Boot, born on 24-09-1878 in Wissenkerke. Registration on 25-09-1878 [source: ZA akte 103].
6 Salomon Boot, born on 20-05-1880 in Wissenkerke. Registration on 21-05-1880 [source: ZA akte 55].
7 Viena Boot, born on 14-05-1881.
8 Levina Boot, born on 02-05-1882 in Wissenkerke. Registration on 03-05-1882 [source: ZA akte 52].
XII-dq Jannetje Boot is born on 20-05-1840 in Kortgene, daughter of Cornelis Boot and Lena van der Maas. Registration on 21-05-1840 [source: ZA akte 21]. Jannetje is deceased on 24-05-1915 in Kortgene, 75 years old. Registration [source: ZA akte 6]. Occupation: arbeidster. Note re Jannetje:
Gedetineerde in 1859 Strafgevangenis te Goes
Bron: ZA Gedetineerden in Zeeuwse gevangenissen 1812-1923.
Jannetje married, 21 years old, on 28-11-1861 in Kortgene [akte 7] with Markus Meulenberg, about 23 years old. Markus is born about 1838 in Wissenkerke, son of Dirk Meulenberg and Tannetje van der Weele. Markus is deceased on 05-11-1912 in Kortgene, about 74 years old. Registration [source: ZA akte 16]. Occupation: landmansknecht, arbeider, werkman, veldarbeider. Note re Markus: ook Marcus.
Children of Jannetje and Markus:
1 Tannetje Meulenberg, born about 1862 in Kortgene. Tannetje is deceased on 18-03-1865 in Kortgene, about 3 years old. Registration [source: ZA akte 10].
2 Cornelis Meulenberg, born about 1863 in Kortgene. Follow XIII-if.
3 Leendert Meulenberg, born about 1866 in Kortgene. Follow XIII-ig.
4 Pieter Meulenberg, born about 1868 in Kortgene. Follow XIII-ih.
5 Tannetje Meulenberg, born about 1868 in Kortgene. Tannetje is deceased on 01-08-1871 in Kortgene, about 3 years old. Registration [source: ZA akte 15].
6 Lena Meulenberg, born about 1870 in Kortgene. Follow XIII-ii.
7 Tona Meulenberg, born on 02-04-1871 in Kortgene. Tona is deceased on 18-04-1871 in Kortgene, 16 days old. Registration [source: ZA akte 10].
8 N.N. Meulenberg, still born son on 05-11-1872 in Kortgene. Registration [source: ZA akte 32].
9 Adriana Meulenberg, born in 04-1874 in Kortgene. Adriana is deceased on 16-10-1874 in Kortgene, 6 months old. Registration [source: ZA akte 18].
10 Levina Meulenberg, born about 1877 in Kortgene. Levina is deceased on 28-11-1955 in Goes, about 78 years old. Registration [source: ZA akte 191].
XII-dr Anna Boot is born on 18-07-1844 in Kortgene, daughter of Cornelis Boot and Lena van der Maas. Registration on 18-07-1844 [source: ZA akte 16]. Anna is deceased on 26-05-1934 in Middelburg, 89 years old. Registration [source: ZA akte 109]. Address: (na 1900 inwoonster van Middelburg). Anna married, 22 years old, on 17-05-1867 in Kortgene [akte 6] with Eduwart (Eduard) de Smit, about 28 years old. Eduwart (Eduard) is born about 1839 in Wissenkerke. Eduwart (Eduard) is deceased on 28-02-1910 in Middelburg, about 71 years old. Registration [source: ZA akte 41]. Address: (na 1900 inwoner van Middelburg). Occupation: landmansknecht, scheepsjager. Note re Eduwart (Eduard): zoon van Eduwart de Smit, landman, en Dirkje Flipse.
Children of Anna and Eduwart (Eduard):
1 Dirkje de Smit, born on 30-10-1867 in Wissenkerke. Registration on 30-10-1867 [source: ZA akte 41]. Dirkje is deceased on 03-09-1869 in Wissenkerke, 1 year old. Registration [source: ZA akte 58].
2 Lena Dirkje de Smit, born on 24-07-1869 in Wissenkerke. Follow XIII-ij.
3 Dirkje Lena de Smit, born on 21-08-1870 in Wissenkerke. Follow XIII-ik.
4 Cornelis Eduard de Smit, born on 14-10-1871 in Wissenkerke. Registration on 16-10-1871 [source: ZA akte 147]. Cornelis Eduard is deceased on 08-03-1885 in Middelburg, 13 years old. Registration [source: ZA akte 67].
5 Eduard Cornelis de Smit, born on 23-06-1875 in Wissenkerke. Follow XIII-il.
6 Levina Anna de Smit, born on 23-06-1875 in Wissenkerke. Follow XIII-im.
7 Anna Levina de Smit, born on 07-04-1879 in Wissenkerke. Follow XIII-in.
XII-ds Aartje Willemijntje Boot is born on 12-01-1849 in Kortgene, daughter of Cornelis Boot and Lena van der Maas. Registration on 13-01-1849 [source: ZA akte 2]. Aartje Willemijntje is deceased on 16-03-1929 in Kortgene, 80 years old. Registration [source: ZA akte 8]. Note re Aartje Willemijntje: ook Aartje Willemina, Wilhelmina. Aartje Willemijntje married, 21 years old, on 30-12-1870 in Kortgene [akte 6] with DaniŽl Kallewaard, about 25 years old. DaniŽl is born about 1845 in Nisse (Borsele), son of Pieter Kallewaard and Jacoba Rademaker. DaniŽl is deceased on 10-01-1914 in Kortgene, about 69 years old. Registration [source: ZA akte 1]. Occupation: landmansknecht, landbouwersknecht, arbeider, landbouwer.
Children of Aartje Willemijntje and DaniŽl:
1 Jacoba Hendrika Kallewaard, born on 01-07-1871 in Kortgene. Follow XIII-io.
2 Lena Kallewaard, born on 31-08-1872 in Kortgene. Follow XIII-ip.
3 Pieter Cornelis Kallewaard, born on 27-10-1873 in Kortgene. Registration on 28-10-1873 [source: ZA akte 31]. Pieter Cornelis is deceased on 17-02-1936 in Kortgene, 62 years old. Registration [source: ZA akte 2]. Occupation: weger.
4 Cornelis Pieter Kallewaard, born on 24-10-1874 in Kortgene. Follow XIII-iq.
5 Hendrika Kallewaard, born on 06-11-1875 in Kortgene. Registration on 08-11-1875 [source: ZA akte 33].
6 Adriaan Kallewaard, born on 26-12-1876 in Kortgene. Registration on 27-12-1876 [source: ZA akte 31]. Adriaan is deceased on 18-05-1877 in Kortgene, 4 months old. Registration [source: ZA akte 10].
7 Marinus Kallewaard, born on 02-01-1878 in Kortgene. Registration on 02-01-1878 [source: ZA akte 1].
8 Adriaan Kallewaard, born on 16-03-1879 in Kortgene. Registration on 17-03-1879 [source: ZA akte 13]. Adriaan is deceased on 27-03-1879 in Kortgene, 11 days old. Registration [source: ZA akte 4].
9 Adriaan Kallewaard, born on 24-07-1884 in Kortgene. Follow XIII-ir.
10 Jacobus Kallewaard, born on 09-04-1888 in Kortgene. Registration on 10-04-1888 [source: ZA akte 12].
11 Levina Kallewaard, born on 21-10-1892 in Kortgene. Registration on 22-10-1892 [source: ZA akte 33]. Levina is deceased on 10-11-1917 in Kortgene, 25 years old. Registration [source: ZA akte 15].
XII-dt Prientje Boot is born on 30-05-1850 in Kortgene, daughter of Cornelis Boot and Lena van der Maas. Registration on 31-05-1850 [source: ZA akte 14]. Prientje is deceased on 28-02-1929 in Kalamazoo, Michigan, U.S.A., 78 years old. Note re Prientje: ook Prijntje. Prientje:
(1) married, 18 years old, on 18-12-1868 in Kortgene [akte 3] with Jacob Cornelisz Kloosterman, 33 years old. Jacob Cornelisz is born on 30-06-1835 in Kattendijke. Jacob Cornelisz is deceased before 1911, at the most 76 years old. Occupation: landmansknecht, huurkoetsier, vrachtrijder, landbouwer. Note re Jacob Cornelisz: zoon van Cornelis Jansz Kloosterman, landbouwer, en Catharina Beenhakker, landbouwster.
Op 27-06-1892 emigreerde Jacob Kloosterman, bijna 57 jaar oud, met zijn echtgenote en vijf kinderen naar Noord-Amerika met de SS 'Werkendam'. Ook een zesde kind, Lena Cornelia, woonachtig te 's-Heer Arendskerke, werkzaam als "boerenmeid" vertrekt in hetzelfde jaar naar Noord-Amerika, waarschijnlijk samen met haar ouders.
(2) married, 61 years old, on 08-06-1911 in Kalamazoo, Michigan, U.S.A. with Marinus de Witte. na het overlijden van Jacob hertrouwde Prientje met Marinus de Witte, vader van Anna de Witte, echtgenote van Prientjes zoon Adriaan.
Children of Prientje and Jacob Cornelisz:
1 Cornelis Kloosterman, born on 18-06-1869 in Kortgene. Registration on 18-06-1869 [source: ZA akte 14]. Cornelis is deceased on 21-06-1878 in Kapelle, 9 years old. Registration [source: ZA akte 24].
2 Lena Cornelia Kloosterman, born on 28-06-1870 in Kortgene. Follow XIII-is.
3 Jan Kloosterman, born on 06-02-1873 in Kapelle. Registration on 06-02-1873 [source: ZA akte 9]. Jan is deceased on 04-06-1885 in Kapelle, 12 years old. Registration [source: ZA akte 20].
4 Catharina Kloosterman, born on 27-10-1874 in Kapelle. Follow XIII-it.
5 Adriaan Kloosterman, born on 14-11-1875 in Kapelle. Follow XIII-iu.
6 Cornelis Kloosterman, born on 23-07-1878 in Kapelle. Registration on 24-07-1878 [source: ZA akte 52]. Cornelis is deceased on 30-10-1878 in Kapelle, 3 months old. Registration [source: ZA akte 48].
7 Christiaan Kloosterman, born on 21-02-1880 in Kapelle. Registration on 23-02-1880 [source: ZA akte 15]. Christiaan is deceased on 11-04-1880 in Kapelle, 1 month old. Registration [source: ZA akte 17].
8 Christiaan Kloosterman, born on 29-07-1881 in Kapelle. Registration on 29-07-1881 [source: ZA akte 43]. Christiaan is deceased on 22-08-1881 in Kapelle, 24 days old. Registration [source: ZA akte 19].
9 Cornelia Kloosterman, born on 07-11-1883 in Kapelle. Follow XIII-iv.
10 Agatha Kloosterman, born on 02-08-1885 in Kapelle. Follow XIII-iw.
11 Christiaan Kloosterman, born on 20-03-1887 in Kapelle. Follow XIII-ix.
XII-du Gerard Cornelis Breas is born on 10-09-1832 in Colijnsplaat, son of Jan Breas and Leijntje Tazelaar. Gerard Cornelis is deceased on 27-11-1892 in Wissenkerke, 60 years old. Occupation: kantonnier, kleermaker, dijkwerker. Gerard Cornelis married, 22 years old, on 28-03-1855 in Wissenkerke [akte 5] with Katharina (Catharina) Cauwe, about 23 years old. Katharina (Catharina) is born about 1832 in Wissenkerke. Note re Katharina (Catharina): dochter van Cornelis Caauwe, dijkwachter, en Dina Elve.
Children of Gerard Cornelis and Katharina (Catharina):
1 Jan Cornelis Breas, born on 25-07-1855 in Wissenkerke. Follow XIII-iy.
2 Cornelis Jan Breas, born about 1857 in Wissenkerke. Follow XIII-iz.
3 Lientje Breas, born about 1862 in Wissenkerke. Follow XIII-ja.
4 Dina Breas, born about 1863 in Wissenkerke. Follow XIII-jb.
5 Cornelia Adriana Breas, born about 1865 in Wissenkerke. Follow XIII-jc.
6 Pieternella Lena Breas, born about 1867 in Wissenkerke. Follow XIII-jd.
7 Catharina Elisabeth Breas, born on 25-02-1869 in Wissenkerke. Follow XIII-je.
XII-dv Willemina Lena Breas is born on 01-02-1835 in Wissenkerke, daughter of Jan Breas and Leijntje Tazelaar. She was baptized on 22-02-1835 in Wissenkerke. Willemina Lena is deceased on 23-03-1917 in Grand Rapids, Kent County, Michigan, U.S.A., 82 years old. Willemina Lena married, 20 years old, on 21-11-1855 in Wissenkerke with Johannes de Looff, 20 years old. Johannes is born on 08-01-1835 in Wissenkerke. Johannes is deceased on 21-03-1905 in Grand Rapids, Kent County, Michigan, U.S.A., 70 years old. Occupation: landmansknecht.

XII-dw Jan Breas is born on 26-03-1837 in Wissenkerke, son of Jan Breas and Leijntje Tazelaar. He was baptized on 19-04-1837 in Wissenkerke. Occupation: landmansknecht. Jan married, 21 years old, on 30-06-1858 in Wissenkerke with Anna de Smit, about 22 years old. Anna is born about 1836 in Wissenkerke, daughter of Eduard de Smit and Dirkje Catharina Flipse. Occupation: dienstmeid.
Children of Jan and Anna:
1 Leijntje Dirkje Breas, born about 1858 in Wissenkerke. Follow XIII-jf.
2 Jan Eduard Breas, born about 1863 in Wissenkerke. Jan Eduard is deceased on 14-09-1863 in Wissenkerke, about 0 days old.
3 Jan Eduard Breas, born about 1865 in Wissenkerke. Jan Eduard is deceased on 06-07-1865 in Wissenkerke, about 0 days old.
XII-dx Lena Adriana Breas is born on 26-04-1838 in Wissenkerke, daughter of Jan Breas and Leijntje Tazelaar. Lena Adriana is deceased on 22-07-1905 in Wissenkerke, 67 years old. Lena Adriana married, 17 years old, on 21-11-1855 in Wissenkerke with Jacob Marcusse, about 18 years old. Jacob is born about 1837 in Wissenkerke. Jacob is deceased on 06-07-1899 in Wissenkerke, about 62 years old. Occupation: landmansknecht.

XII-dy Adriana Cornelia Breas is born about 1840 in Wissenkerke, daughter of Jan Breas and Leijntje Tazelaar. Adriana Cornelia is deceased on 20-07-1862 in Wissenkerke, about 22 years old. Adriana Cornelia married, about 18 years old, on 13-10-1858 in Wissenkerke with Willem Cornelis Lagendijk, about 19 years old. Willem Cornelis is born about 1839 in Wissenkerke. Willem Cornelis is deceased on 19-04-1874 in Wissenkerke, about 35 years old. Occupation: landmansknecht. Note re Willem Cornelis: zoon van Vas Lagendijk, landman, en Dina van der Heijde, landbouwster.

XII-dz Marinus FranÁois Klaassen is born on 29-11-1841 in Middelburg, son of Lambrecht FranÁois Klaassen and Maatje Boot. Registration on 29-11-1841 [source: ZA akte 524]. Marinus FranÁois is deceased on 08-08-1892 in Kloosterveen (Assen), 50 years old. Registration on 09-08-1892 [akte 93]. Occupation: opzichter Waterstaat. Marinus FranÁois married, 24 years old, on 12-04-1866 in Terneuzen [akte 7] with Catharina Elisabeth Donze, about 19 years old. Catharina Elisabeth is born about 1847 in Terneuzen. Note re Catharina Elisabeth: dochter van Jan Donze, winkelier, en Magdalena Sophia Tazelaar.

XII-ea Adriaan Samson Klaassen is born on 28-04-1843 in Middelburg, son of Lambrecht FranÁois Klaassen and Maatje Boot. Registration on 29-04-1843 [source: ZA akte 178]. Occupation: kuipersknecht. Adriaan Samson married, 25 years old, on 05-11-1868 in Poortvliet [akte 7] with Maria Jacoba Soetens, about 29 years old. Maria Jacoba is born about 1839 in Poortvliet, daughter of Pieter Soetens and Johanna Pieternella Quist.

XII-eb Willem Johannes Klaassen is born on 30-11-1847 in Middelburg, son of Lambrecht FranÁois Klaassen and Maatje Boot. Registration on 01-12-1847 [source: ZA akte 406]. Willem Johannes married, 27 years old, on 07-04-1875 in Breda [akte 17] with Alida Johanna Klumper. Alida Johanna is born in Delft. Note re Alida Johanna: dochter van Harmen Klumper en Aaltje Haverkamp.

XII-ec FranÁois Lambregt Klaassen is born on 13-02-1851 in Middelburg, son of Lambrecht FranÁois Klaassen and Maatje Boot. Registration on 13-02-1851 [source: ZA akte 61]. FranÁois Lambregt is deceased on 23-06-1932 in Middelburg, 81 years old. Registration [source: ZA akte 130]. Occupation: timmerman. FranÁois Lambregt married, 26 years old, on 16-05-1877 in Middelburg [akte 67] with Catharina Johanna Crucq, about 23 years old. Catharina Johanna is born about 1854 in Middelburg. Occupation: dienstbode. Note re Catharina Johanna: dochter van Johannes Crucq, letterzetter, en Johanna Hendrika Verschuure.

XII-ed Jacobus Cornelis Klaassen is born on 06-03-1855 in Middelburg, son of Lambrecht FranÁois Klaassen and Maatje Boot. Registration on 06-03-1855 [source: ZA akte 103]. Jacobus Cornelis is deceased on 17-08-1933 in Middelburg, 78 years old. Registration [source: ZA akte 155]. Occupation: timmerman. Jacobus Cornelis married, 26 years old, on 12-10-1881 in Middelburg [akte 87] with Jacoba Adriana Wondergem, about 22 years old. Jacoba Adriana is born about 1859 in Koudekerke, daughter of Marinus Wondergem and Cornelia de Munck.

XII-ee Elisabeth Maria Klaassen is born on 09-03-1858 in Middelburg, daughter of Lambrecht FranÁois Klaassen and Maatje Boot. Registration on 11-03-1858 [source: ZA akte 88]. Elisabeth Maria married, 20 years old, on 12-06-1878 in Middelburg [akte 62] with Hendrikus Jacobus Stappers, about 28 years old. Hendrikus Jacobus is born about 1850 in Dinther. Occupation: winkelbediende. Note re Hendrikus Jacobus: zoon van Pieter Jacobus Stappers en Josiena Verlinde.

XII-ef Susanna Pieternella Adriana Klaassen is born on 30-08-1861 in Middelburg, daughter of Lambrecht FranÁois Klaassen and Maatje Boot. Registration on 31-08-1861 [source: ZA akte 325]. Susanna Pieternella Adriana married, 27 years old, on 26-04-1889 in Middelburg [akte 27] with Gerrit Johannes Boogaart, about 26 years old. Gerrit Johannes is born about 1863 in Middelburg. Occupation: ambtenaar. Note re Gerrit Johannes: zoon van Johannis Boogaart, winkelier, en Johanna Catriena Wetjen.

XII-eg Cornelis Dignus Klaassen is born on 27-10-1862 in Middelburg, son of Lambrecht FranÁois Klaassen and Maatje Boot. Registration on 28-10-1862 [source: ZA akte 393]. Cornelis Dignus is deceased on 21-01-1933 in Middelburg, 70 years old. Registration [source: ZA akte 14]. Occupation: steenhouwer. Cornelis Dignus married, 29 years old, on 02-09-1892 in Middelburg [akte 96] with Wilhelmina Johanna Adriaansen, about 22 years old. Wilhelmina Johanna is born about 1870 in Middelburg. Note re Wilhelmina Johanna: dochter van Rinne Lodewijk Adriaansen, werkman, en Wilhelmina Johanna Humburg.

XII-eh Marinus Boot is born on 11-05-1854 in Zierikzee, son of Dingenus Boot and Henderina (Henderica) van Oorschot. Registration on 12-05-1854 [source: ZA akte 93]. Marinus married, 39 years old, on 12-07-1893 in Rotterdam [akte 887] with Margaretha Elisabeth Nijs, about 28 years old. Margaretha Elisabeth is born about 1865 in Zierikzee. Note re Margaretha Elisabeth: dochter van Laurens Nijs en Maria Verlinde.
Children of Marinus and Margaretha Elisabeth:
1 N.N. Boot, still born child on 14-07-1894 in Delft [akte 417].
2 Margaretha Elisabeth Boot, born about 1903 in Rotterdam. Follow XIII-jg.
XII-ei Stoffel Groenleer is born on 04-06-1813 in Burgh, son of Adriaan Groenleer and Maria Boot (Boodt). Registration on 05-06-1813 [source: ZA akte 5]. Christophe. Occupation: arbeider. Stoffel married, 30 years old, on 27-04-1844 in Kerkwerve [akte 1] with Geertrui Walkier, 32 years old. Geertrui is born on 01-01-1812 in Noordgouwe. Registration on 06-01-1812 [source: ZA akte 3]. tweeling met broer Cornelis, ovl. 13-01-1812. Occupation: arbeidster. Note re Geertrui: dochter van Anthonij Walkier (ca 1776 - 14-02-1816 Noordgouwe), arbeider, en Thona Dekkers ( ca 1781 - 24-08-1820 Noordgouwe), arbeidster; weduwe van Leendert van der Werf.

XII-ej Cent Groenleer is born on 22-10-1815 in Burgh, son of Adriaan Groenleer and Maria Boot (Boodt). Registration on 23-10-1815 [source: ZA akte 13]. Cent is deceased on 28-05-1877 in Oud-Vossemeer, 61 years old. Registration [source: ZA akte 24]. Occupation: vrachtenaar, vrachtrijder, arbeider. Cent:
(1) married, 33 years old, on 22-12-1848 in Burgh [akte 6] with Maria den Boer, 32 years old. Maria is born on 25-03-1816 in Haamstede. She was baptized on 07-04-1816 in Haamstede. Doopgetuige: Elizabeth den Boer. Maria is deceased before 1857, at the most 41 years old. Note re Maria: dochter van Gerrit den Boer, landbouwer, en Maria Landegent.
(2) married, 41 years old, on 27-05-1857 in Burgh [akte 4] with Johanna Swerus, about 39 years old. Johanna is born about 1818 in Zierikzee. Note re Johanna: dochter van Izašk Swerus en Jacoba Eggebeen.

XII-ek Cornelia Groenleer is born on 11-02-1818 in Burgh, daughter of Adriaan Groenleer and Maria Boot (Boodt). Registration on 13-02-1818 [source: ZA akte 6]. Cornelia is deceased after 1886, at least 68 years old. Occupation: arbeidster. Cornelia married, 29 years old, on 11-08-1847 in Burgh [akte 6] with Hendrik Thijsse, about 27 years old. Hendrik is born about 1820 in Haamstede. Hendrik is deceased in 1886, about 66 years old. Occupation: arbeider. Note re Hendrik: zoon van Pieter Thijsse en Pieternella Putte, arbeidster.

XII-el Cornelis Groenleer is born on 10-02-1823 in Burgh, son of Adriaan Groenleer and Maria Boot (Boodt). Registration on 11-02-1823 [source: ZA akte 4]. Cornelis is deceased on 10-02-1885 in Burgh, 62 years old. Registration [source: ZA akte 4]. Note re the death of Cornelis: eerder weduwnaar van Levina Beije?. Occupation: arbeider. Cornelis:
(1) married, 31 years old, on 14-04-1854 in Burgh [akte 1] with Kornelia (Cornelia) Blom, about 23 years old. Kornelia (Cornelia) is born about 1831 in Haamstede. Kornelia (Cornelia) is deceased about 1860, about 29 years old. Occupation: werkbode. Note re Kornelia (Cornelia): dochter van Abraham Blom, arbeider, en Maria Lemsom, arbeidster.
(2) married, 45 years old, on 08-06-1868 in Burgh [akte 5] with Lena Rotte, 31 years old. Lena is born on 15-07-1836 in Kerkwerve, daughter of Martinus Rotte and Cornelia Willemse Post. Registration on 16-07-1836 [source: ZA akte 12]. Lena is deceased on 04-05-1905 in Haamstede, 68 years old. Registration [akte 12]. Occupation: arbeidster.
Children of Cornelis and Lena:
1 Cornelia Groenleer, born on 12-07-1868 in Burgh. Follow XIII-jh.
2 Adriana Groenleer, born on 27-04-1870 in Burgh. Follow XIII-ji.
3 Adriaan Willem Groenleer, born on 10-01-1872 in Haamstede. Registration [source: akte 1]. Adriaan Willem is deceased on 31-03-1873 in Burgh, 1 year old. Registration [source: akte 6].
4 Cornelis Groenleer, born on 17-12-1872 in Burgh. Follow XIII-jj.
XII-em Jacomina Groenleer is born on 17-10-1827 in Burgh, daughter of Adriaan Groenleer and Maria Boot (Boodt). Registration on 19-10-1827 [source: ZA akte 16]. Jacomina is deceased on 17-02-1864 in Haamstede, 36 years old. Registration [source: ZA akte 5]. Occupation: dienstmeid. Jacomina married, 26 years old, on 05-05-1854 in Haamstede [akte 3] with Jan Tangeman, 29 years old. Jan is born on 24-03-1825 in Burgh. Occupation: arbeider. Note re Jan: zoon van Dirk Tangeman en Dina Pieterse.

XII-en Grietje Groenleer is born on 23-11-1830 in Burgh, daughter of Adriaan Groenleer and Maria Boot (Boodt). Registration on 24-11-1830 [source: ZA akte 15]. Grietje is deceased on 13-02-1913 in Renesse, 82 years old. Registration [source: ZA akte 2]. Occupation: dienstmeid. Grietje married, 31 years old, on 20-08-1862 in Renesse [akte 8] with Hendrik Ringelberg, about 27 years old. Hendrik is born about 1835 in Elkerzee, son of Cornelis (Kornelis) Ringelberg and Grietje Oudijk. Hendrik is deceased before 1913, at the most 78 years old. Occupation: arbeider.

XII-eo Cornelia van Loozen is born on 03-03-1817 in Burgh, daughter of Cornelis van Loozen and Cornelia Boot. Registration on 04-03-1817 [source: ZA akte 3]. Cornelia is deceased on 21-09-1840 in Zierikzee, 23 years old. Registration [source: ZA akte 121]. Occupation: dienstbode. Cornelia married, 23 years old, on 05-08-1840 in Zierikzee [akte 37] with Johannes Vogel, 21 years old. Johannes is born on 26-05-1819 in Dordrecht. Occupation: zaagmolenaarsknecht. Note re Johannes: zoon van Philippus Vogel, olieslager, en Elizabeth Kamermans.

XII-ep Maria van Loozen is born on 12-11-1818 in Burgh, daughter of Cornelis van Loozen and Cornelia Boot. Maria is deceased on 06-09-1869 in Zierikzee, 50 years old. Registration [source: ZA akte 129]. Occupation: dienstbode. Maria married, 40 years old, on 02-11-1859 in Zierikzee [akte 54] with Willem Buijters, 35 years old. Willem is born on 06-05-1824 in Zierikzee. Occupation: kleermaker. Note re Willem: zoon van Maria Buijters; weduwnaar van Willemina Heuzeveldt.

XII-eq Albregt van Loozen is born on 09-08-1820 in Burgh, son of Cornelis van Loozen and Cornelia Boot. Registration on 10-08-1820 [source: ZA akte 15]. Albregt is deceased on 17-01-1907 in Burgh, 86 years old. Registration [source: ZA akte 2]. Occupation: arbeider. Note re Albregt: Aalbregt. Albregt married, 23 years old, on 03-11-1843 in Burgh [akte 3] with Neeltje van Sluis, about 23 years old. Neeltje is born about 1820 in Haamstede, daughter of Job van Slui(j)s and Klara Bliek. Neeltje is deceased before 1907, at the most 87 years old. Occupation: arbeidster.

XII-er Sente van Loozen is born on 10-02-1822 in Haamstede, son of Cornelis van Loozen and Cornelia Boot. Registration on 16-02-1822 [source: ZA akte 4]. Occupation: boerenknecht. Sente married, 23 years old, on 29-03-1845 in Kerkwerve [akte 2] with Maatje Hazebroek, 23 years old. erkennen Cornelia, geboren te Kerkwerve, ingeschreven 01-02-1846. Maatje is born on 17-04-1821 in Kerkwerve. Note re Maatje: dochter van Adriaan Hazebroek, kleermaker, en Trijntje Fransman.

XII-es Adriaantje van Loozen is born on 11-03-1830 in Burgh, daughter of Cornelis van Loozen and Cornelia Boot. Registration on 12-03-1830 [source: ZA akte 6]. Adriaantje is deceased on 12-09-1911 in Haamstede, 81 years old. Registration [source: ZA akte 13 Haamstede, akte 10 Burgh]. Note re Adriaantje: ook Adriana. Adriaantje married, 24 years old, on 29-09-1854 in Burgh [akte 6] with Jakob (Jacob) van der Klooster, 25 years old. Jakob (Jacob) is born on 01-03-1829 in Sint Annaland, son of Andries van der Klooster and Neeltje (Leentje, Leintje) de Haas. Registration [source: ZA akte 16]. Jakob (Jacob) is deceased on 09-05-1899 in Burgh, 70 years old. Registration [source: ZA akte 8]. Note re the death of Jakob (Jacob): moeder vermeld als Neeltje Daas. Occupation: schippersknecht, schipper (eerste schipper van de Burghsluise reddingsboot).
Children of Adriaantje and Jakob (Jacob):
1 Maria Cornelia van der Klooster, born on 26-06-1855 in Burgh. Registration on 27-06-1855 [source: ZA akte 8]. Maria Cornelia is deceased on 28-06-1855 in Burgh, 2 days old. Registration [source: ZA akte 22].
2 Andries van der Klooster, born on 27-05-1856 in Burgh. Registration on 28-05-1856 [source: ZA akte 18]. Andries is deceased on 09-06-1856 in Burgh, 13 days old. Registration [source: ZA akte 7].
3 Andries van der Klooster, born on 04-07-1857 in Burgh. Follow XIII-jk.
4 Cornelis (Kees) van der Klooster, born on 13-10-1859 in Burgh. Follow XIII-jl.
5 Dirk van der Klooster, born on 21-08-1861 in Burgh. Follow XIII-jm.
6 Marinus (Marien) van der Klooster, born on 07-01-1864 in Burgh. Follow XIII-jn.
7 Neeltje van der Klooster, born on 28-02-1865 in Burgh. Registration on 01-03-1865 [source: ZA akte 5]. Neeltje is deceased on 31-03-1865 in Burgh, 1 month old. Registration [source: ZA akte 8].
8 Cornelia van der Klooster, born on 20-02-1867 in Burgh. Follow XIII-jo.
9 Nelis van der Klooster, born on 27-11-1868 in Burgh. Follow XIII-jp.
10 Santje van der Klooster, born on 29-01-1872 in Burgh. Follow XIII-jq.
XII-et Cente Cornelisz Boot is born on 18-10-1833 in Burgh, son of Cornelis Centse Boot and Lena van (der) Slui(j)s. Registration on 21-10-1833 [source: ZA akte 16]. Cente Cornelisz is deceased on 26-01-1916 in Renesse, 82 years old. Registration [source: ZA akte 1]. Occupation: landbouwer, duinboer. Cente Cornelisz married, 26 years old, on 05-09-1860 in Burgh [akte 7] with Elisabeth Lena Speelman, 23 years old. Elisabeth Lena is born on 03-02-1837 in Burgh, daughter of Willem Jacobsz Speelman and Lena Fokker. Registration on 04-02-1837 [akte 2]. Elisabeth Lena is deceased on 18-10-1922 in Renesse, 85 years old. Registration [source: ZA akte 12]. Occupation: herbergierster. Note re Elisabeth Lena: ze kwam uit de herberg het Wapen van Burgh, later Supermarkt Veldmarkt en in 1995 een appartementengebouw met o.a. een kapsalon.
Children of Cente Cornelisz and Elisabeth Lena:
1 Lena Willemina Boot, born on 06-01-1861 in Burgh. Follow XIII-jr.
2 Willem Centesz Boot, born on 07-09-1862 in Burgh. Follow XIII-js.
3 Cornelis Centesz Boot, born on 09-10-1864 in Burgh. Follow XIII-jt.
4 Kaatje Boot, born on 11-02-1866 in Renesse. Follow XIII-ju.
5 Janna Jacomina Boot, born on 16-02-1868 in Renesse. Follow XIII-jv.
6 Leendert Centesz Boot, born on 04-07-1870 in Renesse. Follow XIII-jw.
7 Job Centesz Boot, born on 22-12-1871 in Renesse. Follow XIII-jx.
8 Nicolaas Centesz Boot, born on 06-06-1873 in Renesse. Follow XIII-jy.
9 Elizabeth Lena Boot, born on 12-12-1874 in Renesse. Registration on 14-12-1874 [akte 25]. Elizabeth Lena is deceased on 02-02-1875 in Renesse, 1 month old. Registration [akte 5].
10 Elieza Centesz Boot, born on 09-11-1876 in Renesse. Follow XIII-jz.
11 Cente Centesz Boot, born on 12-07-1878 in Renesse. Follow XIII-ka.
12 Machiel Cornelis Centesz Boot, born on 12-12-1879 in Renesse. Follow XIII-kb.
13 Jacomijntje Jacoba Boot, born on 23-09-1882 in Renesse. Follow XIII-kc.
XII-eu Job Boot is born on 10-09-1847 in Burgh, son of Cornelis Centse Boot and Lena van (der) Slui(j)s. Registration on 10-09-1847 [source: ZA akte 12]. Address: (Haamstede; het gezin vertrok op 12-10-1888 naar Rotterdam). Occupation: arbeider, lichtwachter te Haamstede. Job married, 29 years old, on 28-03-1877 in Noordwelle [akte 1] with Adriaantje van de Repe, 26 years old. Adriaantje is born on 27-03-1851 in Noordwelle. Note re Adriaantje: dochter van Johannis van de Repe (1813-1891), wagenmaker, en Adriaantje Verton (1810-1881).
Children of Job and Adriaantje:
1 Adriana Johanna Boot, born on 16-05-1874 in Noordwelle. Registration on 16-05-1874 [source: ZA akte 12]. erkend bij huwelijk van Job Boot en Adriaantje van de Repe; vader onbekend.
2 Kornelis Boot, born on 04-04-1878 in Noordwelle. Follow XIII-kd.
3 Johannes Boot, born on 20-12-1879 in Noordwelle. Registration on 22-12-1879. Johannes is deceased on 16-03-1881 in Noordwelle, 1 year old. Registration [source: ZA akte 9].
4 Johannis Boot, born on 23-11-1881 in Noordwelle. Follow XIII-ke.
5 Leendert Boot, born on 14-06-1886 in Noordwelle. Registration on 15-06-1886 [source: ZA akte 13].
XII-ev Jacomijntje Boot is born on 12-08-1852 in Burgh, daughter of Cornelis Centse Boot and Lena van (der) Slui(j)s. Registration on 12-08-1852 [source: ZA akte 18]. Jacomijntje is deceased on 05-04-1881 in Renesse, 28 years old. Registration [source: ZA akte 6]. Address: (woonde in 1874 in Renesse). Occupation: dienstbode. Note re Jacomijntje: ze staat als zuster bijgeschreven bij het gezin van Cente Boot en Elizabeth Speelman.
Child of Jacomijntje out of an unknown relation:
1 Lena Boot, born on 18-03-1880 in Renesse. Registration on 19-03-1880 [source: ZA akte 5]. Lena is deceased on 28-08-1880 in Renesse, 5 months old. Registration [source: ZA akte 9].
XII-ew Wilhelmina Boot is born after 1852, daughter of Cornelis Centse Boot and Lena van (der) Slui(j)s. Occupation: dienstmeid.
Child of Wilhelmina out of an unknown relation:
1 Cornelis Johannis Boot, born on 24-05-1875 in Burgh. Registration on 25-05-1875 [source: ZA akte 10]. Cornelis Johannis is deceased on 30-08-1875 in Burgh, 3 months old. Registration [source: ZA akte 14].
XII-ex Santje Boot is born on 25-02-1822 in Burgh, daughter of Jacob Centse Boot and Grietje Adriaansdr de Glopper. Registration on 26-02-1822 [source: ZA akte 4]. Santje is deceased on 07-02-1892 in Zierikzee, 69 years old. Registration [source: ZA akte 57]. Occupation: boerendochter, arbeidster. Note re Santje: ook Susanna. Santje married, 18 years old, on 16-10-1840 in Burgh [akte 5] with Cornelis de Vos, 21 years old. neef en nicht. Cornelis is born on 09-01-1819 in Burgh, son of Bastiaan de Vos and Maatje de Glopper. Cornelis is deceased on 11-05-1905 in Zierikzee, 86 years old. Registration [source: ZA akte 50]. Occupation: boerenknecht, arbeider, paardenknecht.
Child of Santje out of an unknown relation:
1 Jan Boot, born on 08-01-1839 in Burgh. Registration on 09-01-1839 [source: ZA akte 1]. Jan is deceased on 11-02-1839 in Burgh, 1 month old. Registration [source: ZA akte 3].
Children of Santje and Cornelis:
1 Maatje de Vos, born on 27-01-1841 in Burgh. Follow XIII-kf.
2 Grietje de Vos, born on 24-06-1842 in Burgh. Registration on 25-06-1842 [source: ZA akte 13]. Grietje is deceased on 07-10-1842 in Burgh, 3 months old. Registration [source: ZA akte 15].
3 Cornelis de Vos, born on 26-03-1844 in Burgh. Registration on 26-03-1844 [source: ZA akte 9]. Cornelis is deceased on 06-12-1844 in Burgh, 8 months old. Registration [source: ZA akte 15].
4 Grietje de Vos, born on 18-05-1845 in Noordwelle. Registration on 19-05-1845 [source: ZA akte 4]. Grietje is deceased on 21-08-1845 in Noordwelle, 3 months old. Registration [source: ZA akte 5].
5 Jakob de Vos, born on 10-04-1847 in Noordwelle. Registration on 12-04-1847 [source: ZA akte 9]. Jakob is deceased on 14-10-1870 in Burgh, 23 years old. Registration [source: ZA akte 7]. Occupation: arbeider.
6 Bastiaan de Vos, born on 05-06-1850 in Burgh. Registration on 05-06-1850 [source: ZA akte 15]. Bastiaan is deceased on 11-07-1870 in Haamstede, 20 years old. Registration [source: ZA akte 16]. Occupation: arbeider.
7 Grietje de Vos, born on 14-08-1853 in Burgh. Registration on 15-08-1853 [source: ZA akte 12]. Grietje is deceased on 27-10-1854 in Bruinisse, 1 year old. Registration [source: ZA akte 38].
8 Grietje de Vos, born on 26-11-1855 in Haamstede. Registration on 27-11-1855 [source: ZA akte 67]. Grietje is deceased on 13-03-1870 in Haamstede, 14 years old. Registration [source: ZA akte 6].
9 Cornelis de Vos, born on 09-12-1856 in Bruinisse. Registration on 09-12-1856 [source: ZA akte 57]. Cornelis is deceased on 04-09-1857 in Bruinisse, 8 months old. Registration [source: ZA akte 30].
10 Cornelia de Vos, born on 20-09-1858 in Bruinisse. Registration on 21-09-1858 [source: ZA akte 56]. Cornelia is deceased on 26-09-1858 in Bruinisse, 6 days old. Registration [source: ZA akte 34].
XII-ey Elizabeth Boot is born on 16-06-1823 in Kerkwerve, daughter of Jacob Centse Boot and Grietje Adriaansdr de Glopper. Registration on 17-06-1823 [source: ZA akte 9]. Elizabeth is deceased on 29-10-1903 in Tholen, 80 years old. Registration [source: ZA akte 42]. Occupation: boerendochter. Elizabeth married, 20 years old, on 31-05-1844 in Burgh [akte 6] with Jan Konstand Dalebout, 20 years old. Jan Konstand is born on 19-12-1823 in Burgh. Jan Konstand is deceased on 20-06-1893 in Burgh, 69 years old. Registration [source: ZA akte 1]. Occupation: smidsknecht, grof- en hoefsmid. Note re Jan Konstand: zoon van Jan Konstand Dalebout en Neeltje Karels.
Children of Elizabeth and Jan Konstand:
1 Jan Konstant Dalebout, born on 23-10-1844 in Burgh. Registration on 24-10-1844 [source: ZA akte 16]. Jan Konstant is deceased on 20-03-1845 in Burgh, 4 months old. Registration [source: ZA akte 5].
2 Jan Konstand Dalebout, born on 22-03-1846 in Burgh. Follow XIII-kg.
3 Jacob Dalebout, born on 24-07-1848 in Burgh. Registration on 24-07-1848 [source: ZA akte 11].
4 Nicolaas Konstand Dalebout, born on 04-02-1850 in Burgh. Registration on 04-02-1850 [source: ZA akte 5]. Nicolaas Konstand is deceased on 30-12-1870 in Burgh, 20 years old. Registration [source: ZA akte 10]. Occupation: kleermaker.
5 Johannis Konstand Dalebout, born on 08-12-1852 in Burgh. Registration on 09-12-1852 [source: ZA akte 26]. Johannis Konstand is deceased on 09-03-1875 in Burgh, 22 years old. Registration [source: ZA akte 3]. Occupation: hoefsmid.
6 Neeltje Konstand Dalebout, born on 25-04-1854 in Burgh. Registration on 25-04-1854 [source: ZA akte 9]. Neeltje Konstand is deceased on 13-04-1855 in Burgh, 11 months old. Registration [source: ZA akte 13].
7 Neeltje Konstand Dalebout, born on 20-02-1856 in Burgh. Registration on 20-02-1856 [source: ZA akte 7]. Neeltje Konstand is deceased on 21-08-1856 in Burgh, 6 months old. Registration [source: ZA akte 9].
8 Eliza Konstand Dalebout, born on 18-04-1857 in Burgh. Follow XIII-kh.
9 Cornelia Konstand Dalebout, born on 19-09-1858 in Burgh. Registration on 20-09-1858 [source: ZA akte 17]. geboortedatum 19-09-1858, aktedatum 20-08-1858, bij een van beide is de maand fout.
10 Adriaan Konstand Dalebout, born on 11-09-1859 in Burgh. Registration on 12-09-1859 [source: ZA akte 16]. Adriaan Konstand is deceased on 10-05-1860 in Burgh, 7 months old. Registration [source: ZA akte 3].
11 Adrianus Konstand Dalebout, born on 06-01-1861 in Burgh. Registration on 07-01-1861 [source: ZA akte 3].
12 Adriaan Konstand Dalebout, born on 14-01-1862 in Burgh. Registration on 14-01-1862 [source: ZA akte 2]. Adriaan Konstand is deceased on 07-10-1862 in Burgh, 8 months old. Registration [source: ZA akte 8].
13 Elizabeth Neeltje Konstand Dalebout, born on 12-06-1864 in Burgh. Follow XIII-ki.
14 Grietje Konstand Dalebout, born on 14-07-1865 in Burgh. Registration on 15-07-1865 [source: ZA akte 18]. Grietje Konstand is deceased on 24-08-1865 in Burgh, 1 month old. Registration [source: ZA akte 14].
XII-ez Maria Boot is born on 07-08-1824 in Kerkwerve, daughter of Jacob Centse Boot and Grietje Adriaansdr de Glopper. Registration on 07-08-1824 [source: ZA akte 23]. Maria is deceased on 29-12-1842 in Burgh, 18 years old. Registration [source: ZA akte 29]. Occupation: boerendochter.
Child of Maria out of an unknown relation:
1 Maria Boot, born on 23-12-1842 in Burgh. Registration on 24-12-1842 [source: ZA akte 26]. Maria is deceased on 06-01-1843 in Burgh, 14 days old. Registration [source: ZA akte 1].
XII-fa Adriaan de Glopper Boot is born on 24-01-1828 in Kerkwerve, son of Jacob Centse Boot and Grietje Adriaansdr de Glopper. Registration on 25-01-1828 [source: ZA akte 6]. Address: (op 22-06-1852 verhuisd naar Oosterland en woonde in 1867 in Burgh). Occupation: boerenknecht. Adriaan married, 38 years old, on 09-01-1867 in Zierikzee [akte 3] with Jacoba van den Boogerd, 43 years old. Jacoba is born on 12-11-1823 in Zierikzee. Occupation: winkelierster. Note re Jacoba: dochter van Jacob van den Boogerd en Sara van Achthoven; weduwe van Marinus de Keijser, 6 kinderen.
Child of Adriaan and Jacoba:
1 Grietje de Glopper, born on 08-11-1867 in Zierikzee.
XII-fb Adrianus Boot is born on 10-01-1830 in Kerkwerve, son of Jacob Centse Boot and Grietje Adriaansdr de Glopper. Registration on 11-01-1830 [source: ZA akte 1]. Adrianus is deceased on 16-09-1882 in Tholen, 52 years old. Registration [source: ZA akte 45]. Occupation: boerenknecht, landman, tuinman, landbouwer. Religion: N.H.. Adrianus:
(1) married, 28 years old, on 04-08-1858 in Tholen [akte 20] with Maria van de Velde, 23 years old. Maria is born on 28-08-1834 in Scherpenisse. Maria is deceased on 14-07-1877 in Tholen, 42 years old. Registration [source: ZA akte 33]. Religion: N.H.. Note re Maria: dochter van Jacob van de Velde en Francina Bolier, landvrouw.
(2) married, 48 years old, on 10-05-1878 in Haamstede [akte 5] with Cornelia (Kornelia) Blom, 49 years old. Cornelia (Kornelia) is born on 14-08-1828 in Haamstede, daughter of Adriaan Leendertsz Blom and Elizabeth Dalebout (Daalebout). 14-06-1828?. Cornelia (Kornelia) is deceased on 15-09-1891 in Haamstede, 63 years old. Registration [source: ZA akte 20]. Occupation: landbouwster. Note re Cornelia (Kornelia): getrouwd (1) 20-05-1851 te Haamstede met Machiel Blom (1813 - voor 1878).
Children of Adrianus and Maria:
1 Jakob Adrianus Boot, born on 01-02-1859 in Tholen. Registration [source: ZA akte 10]. Jakob Adrianus is deceased on 22-03-1879 in Tholen, 20 years old. Registration [source: ZA akte 14]. Occupation: landman.
2 Frans Marinus Boot, born on 25-12-1860 in Tholen. Follow XIII-kj.
3 Kornelis Boot, born on 03-01-1868 in Tholen. Registration [source: ZA akte 4]. tweeling. Kornelis is deceased on 18-01-1868 in Tholen, 15 days old. Registration [source: ZA akte 3]. Note re Kornelis: ook Cornelis.
4 Grietje Boot, still born daughter on 03-01-1868 in Tholen. Registration [source: ZA akte 1]. tweeling.
XII-fc Johanna Boot is born on 13-12-1832 in Kerkwerve, daughter of Jacob Centse Boot and Grietje Adriaansdr de Glopper. Registration on 14-12-1832 [akte 20]. Address: (emigreerde in 1873 naar de U.S.A., aankomst op 16-07-1873 in New York met de "Rotterdam"). Note re Johanna: achterkleindochter van Cornelis Aalbrechtsz. Boot en zijn 1e vrouw Maria Centse Kooijman. Johanna married, 24 years old, on 04-03-1857 in Haamstede [akte 1] with Krijn Cornelisz Boot, 20 years old. Krijn Cornelisz is born on 18-02-1837 in Haamstede, son of Cornelis Krijnsz Boot and Helena (Lena) van den Hamer. Registration on 19-02-1837 [source: ZA akte 4]. Address: (emigreerde in 1873 naar de U.S.A., aankomst op 16-07-1873 in New York met de "Rotterdam"). Occupation: broodbakker, arbeider, herbergier. Note re Krijn Cornelisz: achterkleinzoon van Cornelis Aalbrechtsz. Boot en zijn 2e vrouw Tona Dirkse Beuns. Volgens het Bevolkingsregister op 24-06-1873 vertrokken naar de U.S.A. Aankomst 16-07-1873 in New York met de "Rotterdam". Volgens de Lijst van Landverhuizers in Genealogische Afschriften nr. 810/4, pagina 77, in het Zeeuws Archief te Middelburg, emigreerde hij eerst in 1890 met vrouw en een kind.
Child of Johanna and Krijn Cornelisz:
1 Jan Boot, born about 1868. Address: (emigreerde in 1873 naar de U.S.A., aankomst op 16-07-1873 in New York met de "Rotterdam").
XII-fd Lena Bakker is born about 1832 in Burgh, daughter of Jacob Bakker and Jacomijntje Boot. Lena is deceased on 12-07-1914 in Oost- en West-Souburg, about 82 years old. Registration [source: ZA akte 35]. Lena married, about 25 years old, on 26-06-1857 in Burgh [akte 7] with Jan Cornelis van Splunder, about 35 years old. Jan Cornelis is born about 1822 in Ouwerkerk. Occupation: hoefsmid. Note re Jan Cornelis: zoon van Jeremias van Splunder, wagenmaker, en Katalina Hogerwerf.

XII-fe Levina van de Zande is born about 1839 in Burgh, daughter of Leendert van de Zande and Jacomijntje Boot. Levina is deceased on 25-03-1916 in Vlissingen, about 77 years old. Registration [source: ZA akte 70]. Levina married, about 28 years old, on 16-01-1867 in Burgh [akte 1] with Alewijn Poldermans, about 24 years old. Alewijn is born about 1843 in Vrouwenpolder. Occupation: molenaarsknecht. Note re Alewijn: zoon van Jacob Poldermans en Johanna van den Bosse.

XII-ff Cente van de Zande is born on 03-02-1840 in Burgh, son of Leendert van de Zande and Jacomijntje Boot. Cente is deceased on 20-08-1917 in Zierikzee, 77 years old. Registration [source: ZA akte 80]. Occupation: boerenknecht, postrijder. Cente:
(1) married, 25 years old, on 20-04-1865 in Tholen [akte 7] with Wilhelmina Bijnagte, about 20 years old. Wilhelmina is born about 1845 in Tholen. Wilhelmina is deceased before 1884, at the most 39 years old. Note re Wilhelmina: dochter van Marinus Bijnagte, landman, en Francina Bolier.
(2) married, 44 years old, on 26-11-1884 in Zierikzee [akte 49] with Jacomina Engelina Allegonda Douw, 21 years old. Jacomina Engelina Allegonda is born on 08-05-1863 in Zierikzee. Note re Jacomina Engelina Allegonda: dochter van Anthonij Douw, arbeider, en Martha Hogerheide.

XII-fg Leendert van de Zande is born on 30-08-1842 in Burgh, son of Leendert van de Zande and Jacomijntje Boot. Leendert is deceased on 04-03-1918 in Burgh, 75 years old. Registration [source: ZA akte 4]. Occupation: landbouwer. Leendert married, 23 years old, on 08-05-1866 in Burgh [akte 5] with Kaatje Speelman, 22 years old. Kaatje is born on 05-10-1843 in Burgh, daughter of Willem Jacobsz Speelman and Lena Fokker. Kaatje is deceased on 07-02-1919 in Burgh, 75 years old. Occupation: herbergierster.
Children of Leendert and Kaatje:
1 Nicolaas van de Zande, born on 18-11-1873 in Burgh. Follow XIII-kk.
2 Arie van de Zande, born in 07-1880. Arie is deceased on 13-12-1880 in Burgh, 5 months old. Registration [akte 10].
3 Kaatje van de Zande, born on 14-07-1880 in Burgh. Follow XIII-kl.
4 Arie van de Zande, born on 29-12-1881 in Burgh. Follow XIII-km.
5 Janna van de Zande, born on 29-12-1881 in Burgh. Follow XIII-kn.
XII-fh Job Kostense is born about 1847 in Burgh, son of Adrianus Kostense and Jacomijntje Boot. Occupation: landbouwer. Job married, about 22 years old, on 13-08-1869 in Burgh [akte 2] with Cornelia Tona Verjaal, about 23 years old. Cornelia Tona is born about 1846 in Haamstede, daughter of Pieter Verjaal and Jacomina op den Brouw.

XII-fi Cornelia Maria Boot is born on 08-02-1863 in Burgh, daughter of Cornelis Boot and Helena Johanna Manus van der Jagt. Registration on 09-02-1863 [source: ZA akte 4]. Cornelia Maria is deceased on 28-07-1935 in Sint Philipsland, 72 years old. Registration [source: ZA akte 16]. Address: Sint Philipsland. Cornelia Maria married, 24 years old, on 03-06-1887 in Burgh [akte 4] with Jacobus Cornelis Verkerke, about 25 years old. Jacobus Cornelis is born about 1862 in Sint Maartensdijk (Tholen). Jacobus Cornelis is deceased on 23-02-1939 in Sint Philipsland, about 77 years old. Registration [source: ZA akte 3]. Occupation: kleermaker. Note re Jacobus Cornelis: zoon van Cornelis Verkerke en Jacoba Ketting.
Children of Cornelia Maria and Jacobus Cornelis:
1 Jacoba Helena Verkerke, born on 07-08-1889 in Sint Philipsland. Follow XIII-ko.
2 Helena Johanna Verkerke, born on 01-05-1892 in Sint Philipsland. Registration [source: ZA akte 22]. Helena Johanna is deceased on 28-07-1893 in Sint Philipsland, 1 year old. Registration [source: ZA akte 20].
3 Helena Jacoba Verkerke, born on 27-12-1893 in Sint Philipsland. Follow XIII-kp.
4 Cornelia Pieternella Verkerke, born on 26-01-1896 in Sint Philipsland. Follow XIII-kq.
5 Cornelis Marinus Verkerke, born on 15-01-1903 in Sint Philipsland. Registration [source: ZA akte 6]. Cornelis Marinus is deceased on 01-10-1917 in Sint Philipsland, 14 years old. Registration [source: ZA akte 29].
XII-fj Johanna Willemina Boot is born on 26-01-1866 in Burgh, daughter of Cornelis Boot and Helena Johanna Manus van der Jagt. Registration on 26-01-1866 [source: ZA akte 1]. Address: Rotterdam. Johanna Willemina married with N.N. Quant.

XII-fk Maria Antoinette Boot is born on 17-08-1868 in Burgh, daughter of Cornelis Boot and Helena Johanna Manus van der Jagt. Registration on 18-08-1868 [source: ZA akte 22]. Maria Antoinette is deceased on 06-02-1950 in Ouwerkerk, 81 years old. Registration [source: ZA akte 1]. Occupation: dienstbode. Maria Antoinette married, 29 years old, on 06-05-1898 in Ouwerkerk [akte 1] with Adriaan Bolijn, 30 years old. Adriaan is born on 22-01-1868 in Ouwerkerk, son of Leendert Bolijn and Leendrina Hanse. Adriaan is deceased on 28-04-1943 in Ouwerkerk, 75 years old. Registration [source: ZA akte 2]. Occupation: landbouwer.
Children of Maria Antoinette and Adriaan:
1 Leendrina Helena Bolijn, born on 27-03-1899 in Ouwerkerk. Follow XIII-kr.
2 Cornelis Leendert Bolijn (private). Cornelis Leendert married with Adriana Pieternella Beije (private).
3 Leendert Cornelis Bolijn (private).
4 Aalbrecht Jan Albertus Bolijn (private).
XII-fl Aalbrecht Jan Albertus Boot is born on 09-07-1874 in Burgh, son of Cornelis Boot and Helena Johanna Manus van der Jagt. Registration on 10-07-1874 [akte 14]. Aalbrecht Jan Albertus is deceased on 21-05-1962 in Den Haag, 87 years old. Addresses: 01-09-1923 Haamstede1947 Den Haag. Occupation: kleermaker, kantoorhouder posterijen (1934). Note re Aalbrecht Jan Albertus: ook Aalbregt J.A.. Aalbrecht Jan Albertus:
(1) married, 27 years old, on 09-05-1902 in Burgh [akte 3] with Lena Pieternella Kosten, 22 years old. Lena Pieternella is born on 07-04-1880 in Renesse, daughter of Jakob Kosten and Johanna Fonteine. Registration on 08-04-1880 [source: ZA akte 7]. Lena Pieternella is deceased on 25-05-1902 in Burgh, 22 years old. Registration [source: ZA akte 4]. Occupation: dienstbode.
(2) married, 29 years old, on 06-04-1904 in Rotterdam [akte d45] with Jacomina Schults, 28 years old. Jacomina is born on 30-10-1875 in Zierikzee. Jacomina is deceased on 13-11-1938 in Sint Annaland, 63 years old. Registration [source: ZA akte 19]. Address: Sint Annaland. Note re Jacomina: dochter van Johannes Schults en Louisa Kandel.
Children of Aalbrecht Jan Albertus and Jacomina:
1 N.N. Boot, still born son on 18-04-1909 in Burgh. Registration [source: ZA akte 3].
2 Christiaan Johannes Cornelis Boot, born on 17-09-1910 in Burgh. Follow XIII-kt.
3 Cornelis Johannes Boot (private).
XII-fm Aalbregt Boot is born on 05-12-1850 in Burgh, son of Jacob Boot and Willemina Fokker. Registration on 07-12-1850 [source: ZA akte 32]. Aalbregt is deceased on 09-09-1921 in Breda, 70 years old. Occupation: directeur P.T.T.. Aalbregt married, 39 years old, on 10-12-1889 in Oud-Beijerland [akte 46] with Gerritje Sophia Baggerman, 36 years old, after publication of the bans on 15-11-1889 in Oud-Beijerland. Gerritje Sophia is born on 17-11-1853 in Oud-Beijerland, daughter of Pieter Jacob Baggerman and Sophia Neeltje Stam. Registration on 18-11-1853 [akte 158]. Gerritje Sophia is deceased on 12-06-1942 in Breda, 88 years old. Note re the death of Gerritje Sophia: 10-06-1942?. Note re Gerritje Sophia: toen Gerritje Sophia 42 jaar oud was heeft ze gebroken met de Zeeuwse familie Boot.
Children of Aalbregt and Gerritje Sophia:
1 Sophia Willemina Sara Boot, born on 17-10-1891 in Oud-Beijerland. Follow XIII-ku.
2 Pieter Jacob Adrianus Boot, born on 13-10-1896 in Oud-Beijerland. Follow XIII-kv.Het gezin van Aalbregt Boot, directeur der PTT, ook wel Post, Telegraaf en Telefoon bedrijf genoemd.
Aalbregts vrouw, Gerritje Sophia Baggerman, links op foto.
Zoon Pieter Jacob Adrianus Boot, gesneuveld in 1940 bij de verdediging van vliegveld Ockenburg, staat op de achtergrond.
Dochter Sophia Willemina Sara Boot geknield op de voorgrond in de tuin van het huis aan de Ginnekenweg 110 te Breda. Het huis is later bewoond door Aalbrecht Johannes, arts, zoon van Pieter Jacob Adrianus. Het huis is nog in bezit van de familie en nu in gebruik door zijn zoon Erik.

XII-fn Krijn Boot is born on 18-11-1851 in Burgh, son of Jacob Boot and Willemina Fokker. Registration on 19-11-1851 [source: ZA akte 20]. Address: (emigreerde in 1890 naar de U.S.A. met zijn vrouw en 1 kind). Occupation: landbouwer, arbeider, winkelier. Krijn married, 23 years old, on 19-03-1875 in Burgh [akte 1] with Levina van Sluis, 23 years old. Levina is born on 18-11-1851 in Burgh, daughter of Job van Sluis and Janna Groenleer. She was baptized on 04-01-1852 in Burgh. Levina is deceased on 15-05-1918 in Grand Rapids, Kent County, Michigan, U.S.A., 66 years old. She was buried on 17-05-1918 [source: Certificate of Death]. Occupation: arbeidster.
Children of Krijn and Levina:
1 Wilhelmina Sara Boot, born on 13-07-1875 in Burgh. Registration on 13-07-1875 [source: ZA akte 15]. Wilhelmina Sara is deceased on 07-05-1879 in Burgh, 3 years old. Registration [source: ZA akte 7].
2 N.N. Boot, still born daughter on 11-02-1877 in Burgh. Registration [source: ZA akte 3].
3 N.N. Boot, still born son on 27-03-1878 in Burgh. Registration [source: ZA akte 3].
4 Job Marinus Boot, born on 07-04-1880 in Burgh. Registration on 07-04-1880 [source: ZA akte 7]. Job Marinus is deceased on 10-03-1881 in Burgh, 11 months old. Registration [source: ZA akte 3].
5 Jacob Boot, born on 02-01-1882 in Burgh. Registration on 03-01-1882 [source: ZA akte 1].
XII-fo Grietje Boot is born on 07-11-1854 in Burgh, daughter of Jacob Boot and Willemina Fokker. Registration on 08-11-1854 [source: ZA akte 20]. Grietje is deceased on 15-02-1920 in Burgh, 65 years old. Registration [source: ZA akte 2]. Grietje married, 36 years old, on 26-06-1891 in Burgh [akte 5] with Johannes Bijkerk, 33 years old. Johannes is born on 30-10-1857 in Burgh. Johannes is deceased on 21-12-1943 in Burgh, 86 years old. He was buried in Burgh. Occupation: metselaar. Note re Johannes: zoon van Klaas Bijkerk, metselaar, en Hendrika Elizabeth de Vlieger.
Child of Grietje and Johannes:
1 Nicolaas Jacob Bijkerk, born on 15-09-1893 in Burgh. Follow XIII-kw.
XII-fp Johannes Boot is born on 02-11-1858 in Burgh, son of Jacob Boot and Willemina Fokker. Johannes is deceased on 19-06-1911 in Burgh, 52 years old. Registration [source: ZA akte 5]. Occupation: landbouwer, winkelier. Johannes married, 26 years old, on 30-10-1885 in Burgh [akte 1] with Joppa Lena Beukelaar, 25 years old. Joppa Lena is born on 30-12-1859 in Burgh. Joppa Lena is deceased on 20-01-1934 in Burgh, 74 years old. Registration [source: ZA akte 2]. Note re Joppa Lena: dochter van Hendrik Beukelaar (1831-1900), landbouwer, en Willemijntje Lemsom (1835-1891).
Children of Johannes and Joppa Lena:
1 Willemina Sara Boot, born on 11-09-1886 in Burgh. Follow XIII-kx.
2 Hendrik Boot, born on 14-11-1889 in Burgh. Follow XIII-ky.
3 Willemijntje Adriaantje Boot, born on 20-01-1895 in Burgh. Follow XIII-kz.
4 N.N. Boot, still born daughter on 05-03-1899 in Burgh. Registration [akte 1].
5 Jacoba Johanna Boot, born on 09-03-1902 in Burgh. Follow XIII-la.
XII-fq Cornelia Boot is born on 20-02-1860 in Burgh, daughter of Jacob Boot and Willemina Fokker. Registration on 20-02-1860 [source: ZA akte 5]. Cornelia is deceased on 22-11-1914 in Haamstede, 54 years old. Registration [source: ZA akte 19]. Cornelia married, 26 years old, on 13-10-1886 in Burgh [akte 4] with Jan den Boer, 23 years old. Jan is born on 10-05-1863 in Haamstede. Jan is deceased on 25-05-1928 in Haamstede, 65 years old. Occupation: landbouwer. Note re Jan: zoon van Marinus den Boer (1817-1886), landbouwer, en Jannetje Lemsom (1828-1894), landbouwster; getrouwd (2) op 01-06-1917 in Haamstede met Maatje Adriaanse (1872).
Children of Cornelia and Jan:
1 Jannetje den Boer, born on 13-02-1887 in Haamstede. Follow XIII-lb.
2 Jacob den Boer, born on 06-01-1888 in Haamstede. Follow XIII-lc.
3 Marinus den Boer, born on 26-05-1889 in Haamstede. Follow XIII-ld.
4 Willemina Sara den Boer, born on 30-05-1890 in Haamstede. Follow XIII-le.
5 Tannetje den Boer, born on 10-09-1891 in Burgh. Follow XIII-lf.
6 Cornelis den Boer, born on 19-01-1893 in Burgh. Follow XIII-lg.
7 Janna den Boer, born on 18-06-1894 in Burgh. Follow XIII-lh.
8 Grietje den Boer, born on 28-12-1895 in Burgh. Registration on 28-12-1895 [source: ZA akte 17].
9 Maria den Boer, born on 20-02-1897 in Burgh. Follow XIII-li.
10 Cornelia den Boer, born on 20-03-1899 in Burgh. Registration on 21-03-1899 [source: ZA akte 5]. Cornelia is deceased on 10-06-1920 in Breda, 21 years old. Registration [source: ZA akte 14 Haamstede].
XII-fr Nicolaas Boot is born on 19-10-1862 in Burgh, son of Jacob Boot and Willemina Fokker. Registration on 20-10-1862 [source: ZA akte 26]. Nicolaas is deceased on 24-11-1921 in Zierikzee, 59 years old. Registration [source: ZA akte 96]. Address: Zierikzee. Occupation: bouwkundige (1885), dijkbaas (1921), opzichter bij rijkswaterstaat. Nicolaas married, 22 years old, on 13-03-1885 in Elkerzee [akte 1] with Janna (Jannetje) van Wouwe, 24 years old. Janna is born on 11-02-1861 in Elkerzee. Janna is deceased on 12-09-1940 in Zierikzee, 79 years old. Registration [source: ZA akte 67]. Note re Jannetje: dochter van Cornelis van Wouwe, dijkbaas, en Maria Boogerd.
Children of Nicolaas and Jannetje:
1 Willemina Sara Boot, born on 02-07-1885 in Elkerzee. Registration on 02-07-1885 [source: ZA akte 10]. Address: Haamstede.
2 Cornelis Pieter Boot, born on 21-06-1887 in Elkerzee. Registration on 22-06-1887 [source: ZA akte 10]. Cornelis Pieter is deceased on 24-06-1907 in Zierikzee, 20 years old. Registration [source: ZA akte 168 Middelburg, akte 62 Zierikzee]. Address: Zierikzee. Occupation: milicien soldaat.
3 Maria Cornelia Boot, born on 11-03-1889 in Zierikzee. Follow XIII-lj.
4 Jacob Marinus Boot, born on 15-07-1890 in Zierikzee. Follow XIII-lk.
5 N.N. Boot, still born son on 14-03-1899 in Zierikzee. Registration [source: ZA akte 31].
XII-fs Thona (Tona) Boot is born on 28-03-1868 in Burgh, daughter of Jacob Boot and Sara Berrevoets. Registration on 29-03-1868 [source: ZA akte 5]. Thona (Tona) is deceased on 24-02-1919 in Haamstede, 50 years old. Registration [source: ZA akte 1]. Thona (Tona) married, 25 years old, on 14-07-1893 in Burgh [akte 6] with Leendert Johannis Blom, 27 years old. Leendert Johannis is born on 15-07-1865 in Haamstede, son of Machiel Blom and Johanna Matthijsse. Leendert Johannis is deceased on 14-12-1940 in Haamstede, 75 years old. Occupation: landbouwer. Note re Leendert Johannis: hertrouwd met Elisabeth Cornelia de Bruijne.
Children of Thona (Tona) and Leendert Johannis:
1 Machiel Blom, born on 21-12-1893 in Haamstede. Follow XIII-ll.
2 Jacob Blom, born on 19-07-1895 in Haamstede. Follow XIII-lm.
XII-ft Neeltje van der Werf is born on 29-04-1841 in Burgh, daughter of Jan van der Werf and Cornelia Boot. Registration on 30-04-1841 [source: ZA akte 7]. Neeltje is deceased on 03-04-1922 in Vlissingen, 80 years old. Registration [source: ZA akte 96]. Neeltje married, 34 years old, on 23-06-1875 in Vlissingen [akte 29] with Wilhelmus Johannes Ardewijn, 47 years old. Wilhelmus Johannes is born on 07-01-1828 in Vlissingen. Registration on 07-01-1828 [source: ZA akte 8]. Wilhelmus Johannes is deceased on 19-05-1909 in Vlissingen, 81 years old. Registration [source: ZA akte 140]. Occupation: metselaar. Note re Wilhelmus Johannes: zoon van Johanna Ardewijn; weduwnaar van Johanna Margrieta Muller.

XII-fu Cornelia (Kornelia) van der Klooster is born on 17-01-1839 in Burghsluis (Burgh), daughter of Cornelis van der Klooster and Janna Boot. Cornelia van der Klooster Geborene op dinsdag 16 januari 1838 Burgh Aktedatum: 17-01-1838, zeeuwen akte 4 Geboren te : Burgh, op 16-01-1838 Cornelia van der Klooster Vader: Cornelis Cz. van der Klooster Moeder: Janna Boot. Cornelia (Kornelia) is deceased on 08-12-1907 in Bruinisse, 68 years old. Registration [source: ZA akte 41]. Cornelia (Kornelia) married, 23 years old, on 25-06-1862 in Burgh [akte 3] with Dirk van der Est, 23 years old. Dirk is born on 09-02-1839 at 22:00 in Burghsluis (Burgh), son of Philip (Filippus) van der Est and Pieternella Verseput. Dirk is deceased on 05-09-1903 in Bruinisse, 64 years old. Registration [source: ZA akte 29]. Occupation: varensman/schippersknecht, schipper.
Children of Cornelia (Kornelia) and Dirk:
1 Pieternella van der Est, born on 23-09-1862 in Burgh. Registration on 23-09-1862 [source: ZA akte 23]. Pieternella is deceased on 13-03-1869 in Burgh, 6 years old. Registration [source: ZA akte 4].
2 Janna van der Est, born on 15-07-1864 in Burgh. Registration on 15-07-1864 [source: ZA akte 20]. Janna is deceased on 24-08-1889 in Bruinisse, 25 years old. Registration [source: ZA akte 32]. Occupation: dienstbode.
3 Adriana Johanna van der Est, born on 03-09-1866 in Burgh. Follow XIII-ln.
4 Neeltje van der Est, born on 02-08-1868 in Burgh. Follow XIII-lo.
5 Philip van der Est, born on 04-07-1870 in Burgh. Follow XIII-lp.
6 Pieternella van der Est, born on 29-04-1873 in Bruinisse. Follow XIII-lq.
7 Cornelia van der Est, born on 23-11-1875 in Bruinisse. Follow XIII-lr.
8 Cornelis van der Est, born on 31-12-1877 in Bruinisse. Follow XIII-ls.
XII-fv Dirk van der Klooster is born on 06-06-1839 in Burgh, son of Cornelis van der Klooster and Janna Boot. Registration on 06-06-1839 [source: ZA akte 13]. Occupation: werkman, varensgezel, schippersknecht, schipper. Dirk married, 21 years old, on 05-06-1861 in Burgh [akte 1] with Adriana van der Est, 20 years old. Adriana is born on 16-07-1840 at 14:00 in Burgh, daughter of Philip (Filippus) van der Est and Pieternella Verseput.
Children of Dirk and Adriana:
1 Janna van der Klooster, born on 01-11-1861 in Burgh. Follow XIII-lt.
2 Philip van der Klooster, born on 29-10-1862 in Burgh. Follow XIII-lu.
3 Cornelis van der Klooster, born on 12-12-1863 in Burgh. Registration on 14-12-1863 [source: ZA akte 28]. Cornelis is deceased on 07-12-1868 in Burgh, 4 years old. Registration [source: ZA akte 19].
4 Pieternella van der Klooster, born on 20-02-1865 in Burgh. Registration on 20-02-1865 [source: ZA akte 3].
5 Cornelia van der Klooster, born on 19-06-1866 in Burgh. Registration on 19-06-1866 [source: ZA akte 7].
6 Machiel van der Klooster, born on 05-12-1868 in Burgh. Follow XIII-lv.
7 Cornelis van der Klooster, born on 29-01-1871 in Burgh. Registration on 30-01-1871 [source: ZA akte 2].
8 Pieter van der Klooster, born on 09-12-1872 in Burgh. Follow XIII-lw.
9 Dirk van der Klooster, born on 25-09-1874 in Burgh. Registration on 26-09-1874 [source: ZA akte 23].
10 Wilhelmina van der Klooster, born on 10-07-1876 in Burgh. Follow XIII-lx.
11 Adriaan van der Klooster, born on 29-05-1879 in Oosterland. Registration on 01-06-1879 [source: ZA akte 30].
12 Jacob van der Klooster, born on 23-10-1880 in Burgh. Follow XIII-ly.
13 Johannes van der Klooster, born on 31-10-1884 in Veere. Follow XIII-lz.
XII-fw Neeltje van der Klooster is born on 22-02-1848 in Burgh, daughter of Cornelis van der Klooster and Janna Boot. Registration on 23-02-1848 [source: ZA akte 2]. Neeltje is deceased on 10-02-1882 in Burgh, 33 years old. Registration [source: ZA akte 3]. Occupation: arbeidster. Neeltje married, 32 years old, on 15-05-1880 in Burgh [akte 2] with Hendrik Speelman, about 37 years old. Hendrik is born about 1843 in Burgh, son of Jan Speelman and Maria van Almekerke. Hendrik is deceased in 1928, about 85 years old. Occupation: schippersknecht, schipper.
Children of Neeltje and Hendrik:
1 Cornelis Speelman, born on 10-09-1880 in Burgh. Registration on 11-09-1880 [source: ZA akte 18]. Cornelis is deceased on 20-03-1881 in Burgh, 6 months old. Registration [source: ZA akte 6].
2 Jan Speelman, born on 10-09-1880 in Burgh. Registration on 11-09-1880 [source: ZA akte 17]. Jan is deceased on 18-03-1881 in Burgh, 6 months old. Registration [source: ZA akte 5].
3 Jan Cornelis Speelman, born on 26-12-1881 in Burgh. Registration on 27-12-1881 [source: ZA akte 20]. Address: (emigreerde op zaterdag 18-03-1911 naar Kalamazoo, Michigan, U.S.A.). Occupation: veldarbeider.
vermeld: Jan Cornelis Speelman
Gedetineerde in 1905 Huis van Bewaring te Zierikzee
Geboorteplaats: Burgh
Jaar van opname: 1905
Opgenomen in: Huis van Bewaring te Zierikzee
Betreft: inschrijvingsregister
Inventarisnummer: 440
Inschrijvingsnummer: 44
Bron: Zeeuws Archief, Gedetineerden in Zeeuwse gevangenissen 1812-1923
 vermeld: Jan Cornelis Speelman
Emigrant op zaterdag 18 maart 1911 Burgh
Geboortedatum: 26-12-1881
Geboorteplaats: Burgh
Kerkgenootschap: Nederlands Hervormd
Beroep: veldarbeider
Datum vertrek: 18-03-1911
Bestemming: Kalamazoo, Michigan
Bron: Bevolkingsregister gemeente Burgh
Bron: Zeeuws Archief, Emigranten Schouwen-Duiveland, Nrd-Zd-Beveland 1901-1920
XII-fx Grietje van Burgh is born on 26-07-1845 in Burgh, daughter of Marinus van Burgh and Bartelina (Bartelijntje) Boot. Registration on 28-07-1845 [source: ZA akte 20]. Grietje is deceased on 19-09-1897 in Haamstede, 52 years old. Registration [source: ZA akte 14]. Occupation: dienstmeid. Grietje married, 24 years old, on 13-11-1869 in Haamstede [akte 9] with Pieter Kommer, 29 years old. Pieter is born on 22-09-1840 in Haamstede. Occupation: arbeider. Note re Pieter: zoon van Cornelis Kommer en Levina Dankerse.

XII-fy Andries van Burgh is born on 05-08-1848 in Burgh, son of Marinus van Burgh and Bartelina (Bartelijntje) Boot. Registration on 05-08-1848 [source: ZA akte 13]. Andries is deceased on 02-03-1915 in Zierikzee, 66 years old (cause: slachtoffer van een mijnontploffing waarbij nog 4 personen omkwamen). Registration [source: ZA akte 23]. Occupation: arbeider, landbouwersknecht. Andries married, 23 years old, on 05-08-1871 in Burgh [akte 5] with Maria den Boer, 22 years old. Maria is born on 23-02-1849 in Renesse. Registration on 23-02-1849 [source: ZA akte 7]. Occupation: naaister. Note re Maria: dochter van Pieter den Boer en Maria de Jonge, arbeidster.

XII-fz Neeltje van Burgh is born on 02-09-1850 in Burgh, daughter of Marinus van Burgh and Bartelina (Bartelijntje) Boot. Registration on 02-09-1850 [source: ZA akte 21]. Neeltje is deceased on 29-11-1918 in Elkerzee, 68 years old. Registration [source: ZA akte 4]. Neeltje married, 32 years old, on 08-12-1882 in Duivendijke [akte 7] with Willem Bal, about 26 years old. Willem is born about 1856 in Duivendijke. Occupation: (veld)arbeider. Note re Willem: zoon van Leendert Bal, arbeider, en Jannetje Fonteine.

XII-ga Janna van Burgh is born on 25-10-1853 in Burgh, daughter of Marinus van Burgh and Bartelina (Bartelijntje) Boot. Registration on 25-10-1853 [source: ZA akte 19]. Janna is deceased on 03-09-1892 in Burgh, 38 years old. Registration [source: ZA akte 15]. Occupation: dienstbode. Janna married, 29 years old, on 17-03-1883 in Burgh [akte 1] with Hendrik Speelman, about 40 years old. Hendrik is born about 1843 in Burgh, son of Jan Speelman and Maria van Almekerke. Hendrik is deceased in 1928, about 85 years old. Occupation: schippersknecht, schipper.
Children of Janna and Hendrik:
1 N.N. Speelman, still born child in 1884.
2 Jacob Speelman, born in 1885. Jacob is deceased in 1886, 1 year old.
3 Marinus Speelman, born in 1887.
4 Bartel Speelman, born in 1889. Follow XIII-ma.
5 Maria Speelman, born about 1889 in Burgh. Follow XIII-mb.
6 Reijntje Speelman, born about 1891 in Burgh. Follow XIII-mc.
7 N.N. Speelman, still born child in 1892.
XII-gb Janna Boot is born on 19-03-1844 in Renesse, daughter of Cornelis Bartelsz Boot and Adriana (Adriaantje) Marina Meganck. Registration on 19-03-1844 [source: ZA akte 7]. Janna is deceased on 11-02-1919 in Burgh, 74 years old. Registration [source: ZA akte 2]. Occupation: arbeidster. Janna married, 20 years old, on 30-12-1864 in Burgh [akte 10] with Leendert Fondse, 26 years old. Leendert is born on 28-03-1838 in Zierikzee, son of Cornelis Fon(d)se and Lena (Jacomina) Bodbijl. Kerkwerve?. Leendert is deceased on 14-09-1901 in Burgh, 63 years old. Registration [source: ZA akte 8]. Occupation: landbouwersknecht, paardenknecht, arbeider.
Children of Janna and Leendert:
1 Cornelis Fondse, born about 1865 in Burgh. Follow XIII-md.
2 Adriaan Fondse, born about 1867 in Burgh. Follow XIII-me.
3 Lena Fondse, born about 1868 in Burgh. Follow XIII-mf.
4 N.N. Fondse, still born son on 18-06-1869 in Burgh. Registration [source: ZA akte 7].
5 Cornelia Fondse, born about 1870 in Burgh. Follow XIII-mg.
6 Neeltje Elizabeth Fondse, born about 1872 in Burgh. Follow XIII-mh.
7 N.N. Fondse, still born son on 10-06-1873 in Burgh. Registration [source: ZA akte 13].
8 Jan Fondse, born about 1875 in Burgh. Follow XIII-mi.
9 Bartel Fondse, born about 1876 in Burgh. Follow XIII-mj.
10 Janna Fondse, born about 1878 in Burgh. Follow XIII-mk.
11 N.N. Fondse, still born daughter on 30-12-1879 in Burgh. Registration [source: ZA akte 16].
12 Leendert Fondse, born about 1881 in Burgh. Leendert is deceased on 15-11-1886 in Burgh, about 5 years old. Registration [source: ZA akte 11].
XII-gc Bartel Jansz Boot is born on 05-06-1860 in Burgh, son of Jan Bartelsz Boot and Maatje van der Klooster. Registration on 05-06-1860 [source: ZA akte 11]. Bartel Jansz is deceased on 07-01-1927 in Burgh, 66 years old. Registration [source: ZA akte 1]. Occupation: landbouwersknecht, landbouwer (woonde op de "Toledohoeve" onder Burgh). Bartel Jansz married, 28 years old, on 12-04-1889 in Zierikzee [akte 9] with Cornelia Quant, 27 years old. Cornelia is born on 15-06-1861 in Zierikzee, daughter of Dingeman Quant and Elisabeth den Boer. She was baptized on 16-06-1861 in Zierikzee. Cornelia is deceased on 12-07-1935 in Haamstede, 74 years old. Registration [source: ZA akte 10]. She was buried in Burgh.
Children of Bartel Jansz and Cornelia:
1 Maatje Boot, born on 28-02-1890 in Burgh. Follow XIII-ml.
2 Dingeman Boot, born on 23-08-1891 in Burgh. Registration on 24-08-1891 [source: ZA akte 16]. Dingeman is deceased on 26-12-1901 in Burgh, 10 years old. Registration [source: ZA akte 11].
3 Jan Bartelsz Boot, born on 09-03-1893 in Burgh. Follow XIII-mm.
4 Elizabeth Boot, born on 23-04-1894 in Burgh. Follow XIII-mn.
5 Cornelis Bartelsz Boot, born on 18-07-1895 in Burgh. Follow XIII-mo.
6 Maarten Bartelsz Boot, born on 14-12-1896 in Burgh. Follow XIII-mp.
7 Cornelia Boot, born on 22-04-1898 in Burgh. Follow XIII-mq.
8 Krina Boot, born on 23-01-1900 in Burgh. Follow XIII-mr.
9 Neeltje Boot, born on 01-09-1902 in Burgh. Follow XIII-ms.
10 Dingeman Boot, born on 12-07-1904 in Burgh. Registration on 14-07-1904 [source: ZA akte 9]. Dingeman is deceased on 13-08-1904 in Burgh, 1 month old. Registration on 14-08-1904 [source: ZA akte 6].
11 Jacoba Boot, born on 03-12-1905 in Burgh. Follow XIII-mt.
XII-gd Cornelia Boot is born on 26-02-1862 in Burgh, daughter of Jan Bartelsz Boot and Maatje van der Klooster. Registration on 27-02-1862 [source: ZA akte 5]. Cornelia is deceased on 23-03-1940 in Haamstede, 78 years old. Registration [source: ZA akte 9]. Address: (op 07-11-1887 verhuisd naar Haamstede). Cornelia married, 24 years old, on 26-01-1887 in Burgh [akte 1] with Hubrecht Landegent, 23 years old. Hubrecht is born on 21-02-1863 in Haamstede, son of Cornelis Landegent and Lena Bakker. Hubrecht is deceased on 25-12-1959 in Haamstede, 96 years old. Registration [source: ZA akte 9]. Occupation: vlasboer, landbouwer.
Children of Cornelia and Hubrecht:
1 Cornelis Landegent, born on 18-07-1887 in Haamstede. Follow XIII-mu.
2 Jan Landegent, born on 21-02-1889 in Haamstede. Registration on 22-02-1889 [source: ZA akte 11].
3 Lena Cornelia Landegent, born on 22-05-1890 in Haamstede. Follow XIII-mv.
4 Maatje Landegent, born on 17-06-1891 in Haamstede. Registration on 18-06-1891 [source: ZA akte 13].
5 Adriaan Landegent, born on 07-11-1896 in Haamstede. Registration on 09-11-1896 [source: ZA akte 26]. Adriaan is deceased on 21-05-1936 in Haamstede, 39 years old. Registration [source: ZA akte 9]. Occupation: landbouwer.
6 Neeltje Elizabeth Landegent, born on 02-10-1899 in Haamstede. Follow XIII-mw.
7 Wilhelmina Stoffelina Landegent (private). Wilhelmina Stoffelina married with Bartel van der Wekken (private).
XII-ge Maatje Boot is born on 06-12-1863 in Burgh, daughter of Jan Bartelsz Boot and Maatje van der Klooster. Registration on 07-12-1863 [source: ZA akte 27]. Maatje is deceased on 29-07-1935 in Wissenkerke, 71 years old. Registration [source: ZA akte 18]. Occupation: landbouwster. Maatje married, 24 years old, on 13-04-1888 in Burgh [akte 1] with Adriaan Breure, 37 years old. Adriaan is born on 21-11-1850 in Dinteloord. Adriaan is deceased on 10-11-1930 in Wissenkerke, 79 years old. Registration [source: ZA akte 31]. Occupation: landbouwer (1887). Note re Adriaan: zoon van Johannis Simonse Breure en Adriana Vogelaar.
Adriaan Breure en Arie Pieter Breure, de echtgenoot van Neeltje Boot zijn neven.
Volgens mevr. D. Breure-van Bijsterveld in Zandvoort is er onderzoek gedaan naar de familie Breure, waaruit bleek dat een Breur, burgemeester in NormandiŽ, na 1572 als Hugenoot naar Holland is uitgeweken.
Volgens overlevering zou een Lťonard Breur een volgeling van Willem van NormandiŽ zijn geweest op diens tocht in 1066 naar Engeland.
Children of Maatje and Adriaan:
1 Johannes Breure, born on 24-12-1888 in Wissenkerke. Follow XIII-my.
2 Jan Breure, born on 06-05-1890 in Wissenkerke. Follow XIII-mz.
3 Adriana (Janne) Breure, born on 19-06-1891 in Wissenkerke. Follow XIII-na.
4 Maatje Breure, born on 04-07-1892 in Wissenkerke. Registration on 04-07-1892 [source: ZA akte 62].
5 Simon Breure, born on 26-07-1893 in Wissenkerke. Follow XIII-nb.
6 Cornelia (Kee) Breure, born on 22-07-1894 in Wissenkerke. Follow XIII-nc.
7 Pieternella Maria Breure, born on 27-09-1895 in Wissenkerke. Registration on 28-09-1895 [source: ZA akte 98]. Pieternella Maria is deceased on 15-10-1895 in Wissenkerke, 18 days old. Registration [source: ZA akte 58].
8 Johannes Breure, born in 1897. Address: (Zeeuws-Vlaanderen).
9 Pieternella Maria Breure, born on 02-03-1897. Follow XIII-nd.
10 Cornelis Breure, born on 07-04-1899 in Wissenkerke. Follow XIII-ne.
11 Pieter Breure, born on 28-05-1900 in Wissenkerke. Registration on 28-05-1900 [source: ZA akte 31]. Pieter is deceased on 31-08-1900 in Wissenkerke, 3 months old. Registration [source: ZA akte 40].
12 Maria Pieternella Breure, born on 28-05-1902 in Kamperland. Follow XIII-nf.
XII-gf Neeltje Boot is born on 12-11-1868 in Burgh, daughter of Jan Bartelsz Boot and Maatje van der Klooster. Registration on 13-11-1868 [source: ZA akte 27]. Neeltje is deceased on 13-04-1936 in 's-Gravenzande, 67 years old. Registration on 14-04-1936 [source: cdw akte 19]. Neeltje married, 25 years old, on 24-04-1894 in Burgh [source: ZA akte 3] with Arie Pieter Breure, about 30 years old. Arie Pieter is born about 1864 in Dinteloord. Arie Pieter is deceased on 27-05-1930 in Haamstede, about 66 years old. Registration on 18-06-1930 [source: za akte 4 Haamstede, genlias akte 18 Maasland]. Address: Kats. Occupation: landbouwknecht, landbouwer. Note re Arie Pieter: zoon van Simon Breure en Jacoba van Bezooijen.
Children of Neeltje and Arie Pieter:
1 Jacoba Breure, born on 19-04-1895 in Baarland. Registration [source: ZA akte 9]. Jacoba is deceased on 01-05-1903 in Kats, 8 years old. Registration [source: ZA akte 6].
2 Maatje Breure, born on 02-06-1897 in Kats. Follow XIII-ng.
3 Adriana Breure, born on 14-12-1898 in Kats. Registration on 15-12-1898 [source: ZA akte 23].
4 Janna Breure (private). Janna married, 23 years old, on 16-11-1923 in Kapelle [source: ZA akte 17] with Barnardus Hollaar, about 23 years old. Barnardus is born about 1900 in Maassluis. Occupation: tuinder. Note re Barnardus: zoon van Pieter Jacobus Hollaar, transportarbeider, en Jacoba de Geus.
5 Maria Breure (private).
6 Simon Breure (private).
7 Jacoba Breure (private).
8 Jan Breure, born on 01-02-1909 in Kats. Registration on 01-02-1909 [source: ZA akte 2]. Jan is deceased on 07-05-1909 in Kats, 3 months old. Registration [source: ZA akte 2].
9 Cornelia Breure (private).
XII-gg Thonis Boot is born on 15-02-1875 in Burgh, son of Jan Bartelsz Boot and Maatje van der Klooster. Registration on 16-02-1875 [source: ZA akte 3]. Thonis is deceased on 19-09-1945 in Tholen, 70 years old. Registration [source: ZA akte 37]. Occupation: landbouwersknecht, landbouwer op de 'Irenehoeve' te Westenschouwen en op 'Bouwlust' te Tholen (verhuisde op 23-06-1904 van Burgh naar Haamstede en keerde op 10-05-1905 weer terug naar Burgh. Hij kocht toen van zijn neef Johannes Bartelsz. Boot een huis en bos en noemde dit 'Irene'. Op 03-03-1919 verhuisde hij met zijn gezin naar Tholen en verkocht toen de 'Irenehoeve' aan zijn broer Pieter Jansz. Boot). Thonis married, 28 years old, on 20-03-1903 in Burgh [akte 3] with Janna van de Zande, 21 years old. Janna is born on 29-12-1881 in Burgh, daughter of Leendert van de Zande and Kaatje Speelman. Janna is deceased on 15-05-1973 in Poortvliet, 91 years old. She was buried in Tholen.
Children of Thonis and Janna:
1 Jan Leendert Boot, born on 15-09-1903 in Burgh. Registration on 16-09-1903 [source: ZA akte 13]. Jan Leendert is deceased on 16-02-1993 in Tholen, 89 years old. He was buried on 19-02-1993 in Tholen. Occupation: boer op "Bouwlust" tot 1962, daarna verkocht hij de boerderij.
2 Leendert Jan Boot, born on 18-02-1908 in Burgh. Follow XIV-pl.
3 Marius Boot, born on 10-01-1911 in Burgh. Follow XIV-pm.
4 Catharina (Kaatje) Boot (private). Kaatje married, 26 years old, on 08-08-1940 in Tholen with Nicolaas Pieter van Nieuwenhuijzen, 38 years old. Nicolaas Pieter is born on 24-01-1902 in Dinteloord. Nicolaas Pieter is deceased on 26-01-1965 in Dinteloord, 63 years old. Occupation: landbouwer. Note re Nicolaas Pieter: zoon van Pieter van Nieuwenhuijzen (1871), landbouwer, en Maria Vogelaar(1877).
5 Maatje Elizabeth Boot, born on 06-08-1920 in Tholen. Follow XIV-po.
XII-gh Pieter Boot is born on 24-10-1876 in Burgh, son of Jan Bartelsz Boot and Maatje van der Klooster. Registration on 24-10-1876 [source: ZA akte 24]. Pieter is deceased on 14-12-1954 in Burgh, 78 years old. Registration [source: ZA akte 13]. He was buried on 18-12-1954 in Burgh. Occupation: tuinder in het Westland en boer op de "Irenehoeve" (verhuisde op 30-03-1901 naar Naaldwijk, later naar Burgh). Pieter married, 29 years old, on 07-03-1906 in 's-Gravenzande [source: cdw akte 10] with Jurrina Willemina van der Lingen, 24 years old. Jurrina Willemina is born on 08-01-1882 in 's-Gravenzande [akte 3]. Jurrina Willemina is deceased on 14-11-1953 in Burgh, 71 years old. Registration [source: ZA akte 16]. Note re Jurrina Willemina: dochter van Jan van der Lingen (1849-1940) en Trijntje van der Ende (1854-1932).
Children of Pieter and Jurrina Willemina:
1 Jan Pietersz Boot, born on 06-01-1907 in De Lier. Follow XIII-nj.
2 Trijntje Boot, born on 23-03-1909 in De Lier. Follow XIII-nk.
3 Jan Cornelis Boot, born on 17-10-1910 in De Lier. Registration on 17-10-1910 [source: cdw akte 42]. Jan Cornelis is deceased on 15-12-1913 in Monster, 3 years old (cause: verdronken). Registration on 16-12-1913 [source: cdw akte 84].
4 Maatje Boot, born on 12-09-1912 in Poeldijk (Monster). Follow XIII-nl.
5 Jan Cornelis (Cor) Boot, born on 22-11-1914 in Poeldijk (Monster). Follow XIII-nm.
6 Wilhelmina Boot, born on 04-02-1917 in Poeldijk (Monster). Follow XIII-nn.
7 N.N. Boot, still born son on 21-07-1920 in Burgh. tweeling. Registration [source: ZA akte 5].
8 N.N. Boot, still born son on 21-07-1920 in Burgh. tweeling. Registration [source: ZA akte 6].
9 Bartel Thonis Pietersz Boot, born on 14-06-1922 in Scharendijke. Follow XIII-no.
10 Johanna Maria Boot (private). Johanna Maria married, 26 years old, on 23-11-1951 in Burgh with Marinus Cornelis Imansz Boot, 31 years old. Marinus Cornelis Imansz is born on 02-11-1920 in Haamstede, son of Iman Adriaan Boot and Pieternella Kommer. Marinus Cornelis Imansz is deceased on 07-09-2004 in Burgh-Haamstede, 83 years old. He was buried on 13-09-2004 in Burgh-Haamstede [source: adv. Prov. Zeeuwse Courant].
XII-gi Elizabeth (Betje) Boot is born on 07-11-1877 in Burgh, daughter of Jan Bartelsz Boot and Maatje van der Klooster. Registration on 07-11-1877 [source: ZA akte 17]. Elizabeth is deceased on 09-11-1956 in Haarlem, 79 years old. She was buried on 12-11-1956 in Haarlem. Address: 30-09-1905 Haarlem. Occupation: landbouwster. Betje married, 27 years old, on 20-09-1905 in Burgh [akte 5] with Boudewijn Bakker, 30 years old. Boudewijn is born on 11-03-1875 in Ellemeet, son of Cornelis Bakker and Willemina (Wilhelmina) van der Welle. Boudewijn is deceased on 26-06-1955 in Haarlem, 80 years old. He was buried on 29-06-1955 in Haarlem. Occupation: opzichter bouwtoezicht (1905), architect, ook landbouwer.

XII-gj Adriana (Jans) Boot is born on 04-01-1884 in Burgh, daughter of Jan Bartelsz Boot and Maatje van der Klooster. Registration on 04-01-1884 [source: ZA akte 2]. Adriana is deceased on 11-08-1973 in Vlaardingen, 89 years old. Address: from 05-05-1908 Vlaardingen. Jans married, 24 years old, on 15-04-1908 in Burgh [akte 3] with Willem Doorduin, 30 years old. Willem is born on 14-12-1877 in Naaldwijk. Willem is deceased on 21-05-1973 in Vlaardingen, 95 years old. Occupation: schipper bij scheepvaartbedrijf Doorduin. Note re Willem: zoon van Dirk Doorduin, arbeider, en Jannetje Bregman.

XII-gk Bartel Thonis Bartelsz Boot is born on 13-02-1867 in Burgh, son of Bartel Bartelsz Boot and Krijna (Krijntje) de Jonge. Registration on 13-02-1867 [source: ZA akte 6]. Bartel Thonis Bartelsz is deceased on 13-11-1914 in Burgh, 47 years old. Registration [source: ZA akte 10]. Occupation: landbouwer. Bartel Thonis Bartelsz married, 29 years old, on 29-05-1896 in Burgh [akte 4] with Adriana Tannetje van Zuijen, 25 years old. Adriana Tannetje is born on 08-07-1870 in Burgh, daughter of Iman Adriaans van Zuijen and Maria Johanna de Kater. 07-01-1881?. Adriana Tannetje is deceased on 23-05-1917 in Burgh, 46 years old. Registration [source: ZA akte 7]. Occupation: landbouwster.
Children of Bartel Thonis Bartelsz and Adriana Tannetje:
1 Bartel Thonis Boot, born on 10-09-1897 in Burgh. Registration on 11-09-1897 [source: ZA akte 11]. Bartel Thonis is deceased on 17-01-1898 in Burgh, 4 months old. Registration [source: ZA akte 2].
2 Iman Adriaan Boot, born on 04-01-1899 in Burgh. Follow XIII-nq.
3 Bartel Thonis Boot, born in 1902 in Burgh. Bartel Thonis is deceased in 1903 in Burgh, 1 year old.
4 Bartel Thonis Boot, born on 24-06-1904 in Burgh. Follow XIII-nr.
XII-gl Adriana Wilhelmina Boot is born on 08-03-1868 in Burgh, daughter of Bartel Bartelsz Boot and Krijna (Krijntje) de Jonge. Registration on 09-03-1868 [source: ZA akte 3]. Adriana Wilhelmina is deceased on 08-06-1955 in Renesse, 87 years old. Registration [source: ZA akte 4]. Adriana Wilhelmina married, 26 years old, on 24-08-1894 in Burgh [akte 6] with Jakob Jan Steur, 28 years old. Jakob Jan is born on 02-08-1866 in Renesse. Registration on 03-08-1866 [source: ZA akte 10]. Jakob Jan is deceased on 13-03-1943 in Burgh, 76 years old. Registration [source: ZA akte 5]. Occupation: landbouwer. Note re Jakob Jan: zoon van Roeland Jakobsz Steur, landbouwer, en Tona Hogerland.

XII-gm Johannus Bartelsz Boot is born on 09-03-1869 in Burgh, son of Bartel Bartelsz Boot and Krijna (Krijntje) de Jonge. Registration on 10-03-1869 [source: ZA akte 10]. Johannus Bartelsz is deceased on 16-12-1937 in Elkerzee, 68 years old. Registration [source: ZA akte 3]. He was buried in Scharendijke. Occupation: landbouwer, kastelein, herbergier. Johannus Bartelsz married, 38 years old, on 02-08-1907 in Ellemeet [akte 2] with Pieternella Flohil, 26 years old. het echtpaar verhuisde op 05-08-1907 van Burgh naar Zonnemaire, op 01-06-1935 van Zonnemaire naar Elkerzee, op 10-03-1943 verhuisde Pieternella van Elkerzee naar Burgh. Pieternella is born on 07-01-1881 in Ellemeet. Pieternella is deceased on 01-10-1943 in Burgh, 62 years old. Registration [source: ZA akte 8]. Note re Pieternella: dochter van Willem Flohil (1854-1939), landbouwer, en Janna Maatje Boogerd (1855-1941).
Emigreerde in 1893 naar Zuid-Afrika en kwam op 10-10-1900 vandaar terug naar Burgh, kocht rond 1902 een huis en bos aldaar van Cornelis en Maria Tibout en maakte daar een hoenderpark van. In 1904/1905 verkocht hij dit aan zijn neef Thonis Jansz. Boot, die dit park 'Irene' noemde. Thonis verkocht het geheel in 1919 weer aan zijn broer Pieter Jansz. Boot. In 1940 kocht baron Alexander Schimmelpenninck van der Oije de nu nog bestaande 'Irenehoeve'.
Children of Johannus Bartelsz and Pieternella:
1 Krijntje Janna Maatje Boot, born on 10-06-1908 in Zonnemaire. Follow XIII-ns.
2 Willem Bartel Boot, born on 30-07-1911 in Zonnemaire. Follow XIII-nt.
3 Adriana Bartelomina Boot, born on 12-10-1916 in Zonnemaire. Follow XIII-nu.
XII-gn Cornelis Willem Boot is born on 12-07-1871 in Burgh, son of Bartel Bartelsz Boot and Krijna (Krijntje) de Jonge. Registration on 13-07-1871 [source: ZA akte 13]. Cornelis Willem is deceased on 15-10-1953 in Noordgouwe, 82 years old. Registration [source: ZA akte 11 Noordgouwe, akte 15 Burgh]. Occupation: landbouwer op "Duinoord". Cornelis Willem married, 27 years old, on 28-04-1899 in Burgh [akte 4] with Maria Johanna van Zuijen, 23 years old. Maria Johanna is born on 12-02-1876 in Burgh, daughter of Iman Adriaans van Zuijen and Maria Johanna de Kater. Maria Johanna is deceased on 29-09-1952 in Burgh, 76 years old. Registration [source: ZA akte 4].
Children of Cornelis Willem and Maria Johanna:
1 Bartel Thonus Boot, born on 05-01-1900 in Burgh. Follow XIII-nv.
2 Iman Cornelis Gilles Boot, born on 08-02-1906 in Burgh. Follow XIII-nw.
XII-go Maatje Neeltje Boot is born on 07-02-1873 in Burgh, daughter of Bartel Bartelsz Boot and Krijna (Krijntje) de Jonge. Registration on 08-02-1873 [source: ZA akte 5]. Maatje Neeltje is deceased on 17-11-1942 in Haamstede, 69 years old. Registration [source: ZA akte 16]. Maatje Neeltje married, 26 years old, on 03-03-1899 in Burgh [akte 2] with Willem de Vrieze, 26 years old. Willem is born on 19-08-1872 in Renesse. Willem is deceased on 19-01-1943 in Haamstede, 70 years old. Registration [source: ZA akte 1]. Address: (woonde op de Luchtenburg onder Haamstede). Occupation: landbouwer. Note re Willem: zoon van Anthonie de Vrieze en Anna Pieternella Steur.
Children of Maatje Neeltje and Willem:
1 N.N. de Vrieze, still born daughter on 10-11-1899 in Haamstede. Registration [source: ZA akte 16].
2 Anthonie Bartel de Vrieze (private). Anthonie Bartel married with Lena Maria van Langeraad (private).
3 Bartel Thonis de Vrieze, born on 08-06-1903 in Haamstede. Registration on 09-06-1903 [source: ZA akte 12]. Bartel Thonis is deceased on 17-04-1904 in Haamstede, 10 months old. Registration [source: ZA akte 8].
4 Bartel Thonis de Vrieze, born on 18-01-1905 in Haamstede. Follow XIII-ny.
5 Marinus Pieter de Vrieze (private).
XII-gp Wilhelmina Johanna Boot is born on 02-04-1874 in Burgh, daughter of Bartel Bartelsz Boot and Krijna (Krijntje) de Jonge. Registration on 02-04-1874 [source: ZA akte 7]. Wilhelmina Johanna is deceased on 30-08-1956 in Renesse, 82 years old. Registration [source: ZA akte 6]. Address: (op 30-09-1904 vertrokken naar Tholen). Wilhelmina Johanna married, 28 years old, on 28-09-1902 in Burgh [akte 1] with Jan Cornelis Dalebout, 28 years old. Jan Cornelis is born on 18-01-1874 in Tholen, son of Jan Konstand Dalebout and Johanna Catelina Corstanje. Jan Cornelis is deceased on 28-03-1932 in Renesse, 58 years old. Registration [source: ZA akte 8]. Address: Renesse. Occupation: kandidaat-notaris, notaris.
Child of Wilhelmina Johanna and Jan Cornelis:
1 Jan Konstand Dalebout (private).
XII-gq Krijntje Boot is born on 01-05-1879 in Burgh, daughter of Bartel Bartelsz Boot and Krijna (Krijntje) de Jonge. Registration on 02-05-1879 [source: ZA akte 9]. Krijntje is deceased on 06-03-1941 in Renesse, 61 years old. Registration [source: ZA akte 4]. Address: (op 30-09-1904 vertrokken naar Tholen). Krijntje married, 32 years old, on 15-09-1911 in Renesse [akte 3] with Jan Jakob Hoogerland, 37 years old. Jan Jakob is born on 16-08-1874 in Noordwelle, son of Kornelis Jakob Ho(o)gerland and Pieternella Anna Steur. Jan Jakob is deceased on 09-02-1965 in Renesse, 90 years old. He was buried in Renesse. Occupation: landbouwer.

XII-gr Elizabeth Blom is born on 29-09-1856 in Burgh, daughter of Leendert Adriaansz Blom and Neeltje Boot. Registration on 29-09-1856 [source: ZA akte 24]. tweeling. Elizabeth is deceased on 10-07-1922 in Renesse, 65 years old. Registration [source: ZA akte 10]. Elizabeth married, 24 years old, on 27-05-1881 in Renesse [akte 4] with Maarten Jonker, about 20 years old. Maarten is born about 1861 in Ellemeet, son of Tonis Jonker and Henderika (Henderica) Kloet. Occupation: landbouwer.

XII-gs Krijn Cornelisz Boot is born on 18-02-1837 in Haamstede, son of Cornelis Krijnsz Boot and Helena (Lena) van den Hamer. Registration on 19-02-1837 [source: ZA akte 4]. Address: (emigreerde in 1873 naar de U.S.A., aankomst op 16-07-1873 in New York met de "Rotterdam"). Occupation: broodbakker, arbeider, herbergier. Note re Krijn Cornelisz: achterkleinzoon van Cornelis Aalbrechtsz. Boot en zijn 2e vrouw Tona Dirkse Beuns. Volgens het Bevolkingsregister op 24-06-1873 vertrokken naar de U.S.A. Aankomst 16-07-1873 in New York met de "Rotterdam". Volgens de Lijst van Landverhuizers in Genealogische Afschriften nr. 810/4, pagina 77, in het Zeeuws Archief te Middelburg, emigreerde hij eerst in 1890 met vrouw en een kind.. Krijn Cornelisz married, 20 years old, on 04-03-1857 in Haamstede [akte 1] with Johanna Boot, 24 years old. Johanna is born on 13-12-1832 in Kerkwerve, daughter of Jacob Centse Boot and Grietje Adriaansdr de Glopper. Registration on 14-12-1832 [akte 20]. Address: (emigreerde in 1873 naar de U.S.A., aankomst op 16-07-1873 in New York met de "Rotterdam"). Note re Johanna: achterkleindochter van Cornelis Aalbrechtsz. Boot en zijn 1e vrouw Maria Centse Kooijman.
Child of Krijn Cornelisz and Johanna:
1 Jan Boot, born about 1868. Address: (emigreerde in 1873 naar de U.S.A., aankomst op 16-07-1873 in New York met de "Rotterdam").
XII-gt Krijn Boot (Boodt) is born on 23-09-1842 in Haamstede, son of Leendert Krijnsz Boodt and Jacoba Kwant. Registration on 23-09-1842 [source: ZA akte 22]. Krijn is deceased on 09-07-1918 in Serooskerke, Schouwen, 75 years old. Registration [source: ZA akte 6]. Occupation: arbeider, koopman. Krijn married, 38 years old, on 06-11-1880 in Serooskerke, Schouwen [akte 6] with Tona Berrevoets, 27 years old. Tona is born on 02-02-1853 in Serooskerke, Schouwen. Tona is deceased on 27-02-1935 in Serooskerke, Schouwen, 82 years old. Registration [source: ZA akte 1]. Occupation: dienstbode, arbeidster. Note re Tona: dochter van Stoffel Berrevoets en Adriaantje de Meij.
Children of Krijn and Tona:
1 Jacoba Adriaantje Boodt, born on 26-07-1881 in Haamstede. Follow XIII-nz.
2 Adriana Jacoba Boodt, born on 24-11-1883 in Haamstede. Registration on 25-11-1883 [source: ZA akte 30]. Adriana Jacoba is deceased on 13-01-1885 in Haamstede, 1 year old. Registration [source: ZA akte 2].
3 Leendert Boodt, born on 19-02-1886 in Serooskerke, Schouwen. Registration on 19-02-1886 [source: ZA akte 1]. Leendert is deceased on 09-06-1916 in Serooskerke, Schouwen, 30 years old. Occupation: hengstleider.
4 Adriana Johanna (Jacoba) Boodt, born on 22-01-1889 in Serooskerke, Schouwen. Follow XIII-oa.
5 Jan Cornelis Boodt, born on 21-09-1894 in Serooskerke, Schouwen.
XII-gu Adriana Boot (Bood) is born on 01-10-1845 in Haamstede, daughter of Leendert Krijnsz Boodt and Jacoba Kwant. Registration on 02-10-1845 [source: ZA akte 24]. Adriana is deceased on 02-09-1889 in Haamstede, 43 years old. Registration [source: ZA akte 9]. Occupation: arbeidster. Note re Adriana: "de geslachtsnaam Bood is dezelfde als Boodt". Adriana married, 26 years old, on 25-05-1872 in Haamstede [akte 6] with Cornelis Fokker, 32 years old. Cornelis is born on 21-11-1839 in Haamstede, son of Klaas Fokker and L(e)ijna Pieternella Moelijker. He was baptized on 01-12-1839 in Haamstede. Cornelis is deceased on 18-08-1914 in Haamstede, 74 years old. Occupation: arbeider, schaapherder.
Children of Adriana and Cornelis:
1 Jacoba Fokker, born on 07-03-1873 in Haamstede. Registration on 07-03-1873 [source: ZA akte 6]. Jacoba is deceased on 06-04-1874 in Haamstede, 1 year old. Registration [source: ZA akte 11].
2 Lijna Pieternella Jacoba Fokker, born on 05-08-1876 in Haamstede. Follow XIII-ob.
XII-gv Janna Boot (Bood(t)) is born on 12-06-1849 in Haamstede, daughter of Leendert Krijnsz Boodt and Jacoba Kwant. Registration on 13-06-1849 [source: ZA akte 21]. Janna is deceased on 03-12-1919 in Haamstede, 70 years old. Registration [source: ZA akte 16]. Address: 30-09-1867 Duivendijke. Occupation: arbeidster. Janna married, 24 years old, on 14-03-1874 in Haamstede [akte 4] with Adriaan van der Pol, 26 years old. Adriaan is born on 20-09-1847 in Renesse, son of Adriaan van der Pol and Anthonia (Tona) van 't Noordende. Adriaan is deceased on 01-12-1903 in Haamstede, 56 years old. Registration [source: ZA akte 11]. Occupation: landbouwersknecht, arbeider, wegwerker.
Children of Janna and Adriaan:
1 Tona van der Pol, born about 1875 in Haamstede. Follow XIII-oc.
2 Jacoba Lena van der Pol, born about 1876 in Haamstede. Jacoba Lena is deceased on 31-08-1897 in Middelburg, about 21 years old. Registration [source: ZA akte 237 Middelburg, akte 12 Haamstede]. Note re the death of Jacoba Lena: moeder vermeld als Johanna Boot. Occupation: dienstbode.
3 Adriana Cornelia van der Pol, born in 10-1877 in Haamstede. Adriana Cornelia is deceased on 31-10-1877 in Haamstede, 31 days old. Registration [source: ZA akte 27].
4 Leendert van der Pol, born in 10-1877 in Haamstede. Leendert is deceased on 17-01-1878 in Haamstede, 3 months old. Registration [source: ZA akte 3].
5 Catarina van der Pol, born about 1879 in Haamstede. Follow XIII-od.
6 Adriaan van der Pol, born on 08-02-1880 in Haamstede. Follow XIII-oe.
7 Leendert van der Pol, born on 01-03-1883 in Haamstede. Registration on 02-03-1883 [source: ZA akte 4]. moeder vermeld als Adriana Boodt. Leendert is deceased on 16-08-1883 in Haamstede, 5 months old. Registration [source: ZA akte 14].
8 Neeltje van der Pol, born on 16-03-1884 in Haamstede. Registration on 17-03-1884 [source: ZA akte 2]. moeder vermeld als Adriana Boodt. Neeltje is deceased on 28-12-1885 in Haamstede, 1 year old. Registration [source: ZA akte 24].
9 Adriana van der Pol, born on 08-05-1885 in Haamstede. Registration on 09-05-1885 [source: ZA akte 8]. Adriana is deceased on 09-03-1886 in Haamstede, 10 months old. Registration [source: ZA akte 3].
10 N.N. van der Pol, still born daughter on 08-09-1886. Registration [source: ZA akte 11].
11 Leendert van der Pol, born on 13-04-1889 in Haamstede. Follow XIII-of.
12 Adriana Cornelia van der Pol, born on 12-02-1891 in Haamstede. Registration on 12-02-1891 [source: ZA akte 5]. Adriana Cornelia is deceased on 02-06-1891 in Haamstede, 3 months old. Registration [source: ZA akte 12].
XII-gw Krijn Imansz Boot is born on 13-02-1858 in Haamstede, son of Iman Krijnsz Bood and Adriana Groenleer. Registration on 15-02-1858 [source: ZA akte 5]. Krijn Imansz is deceased on 04-11-1932 in Noordwelle, 74 years old. Registration [source: ZA akte 4]. Occupation: veldarbeider. Krijn Imansz married, 26 years old, on 13-08-1884 in Ellemeet [akte 3] with Stoffelientje de Meij, 19 years old. Stoffelientje is born on 11-12-1864 in Serooskerke, Schouwen. Stoffelientje is deceased on 05-04-1906 in Noordwelle, 41 years old. Registration [source: ZA akte 4]. Occupation: arbeidster. Note re Stoffelientje: ook Stoffelina, dochter van Izaak de Meij, arbeider, en Kornelia Fasol (1838-1885) .Krijn Imansz Boot

     


zittend Stoffelientje de Meij (met kap)
op schoot: Antonia Stoffelientje Natte
staand links: Janna Pieternella en twee zussenStoffelientje de Meij en Krijn Imansz Boot

Children of Krijn Imansz and Stoffelientje:
1 Adriaantje Boot, born on 23-02-1885 in Ellemeet. Follow XIII-og.
2 Cornelia Boot, born on 09-12-1886 in Noordwelle. Follow XIII-oh.
3 Iman Boot, born on 01-11-1888 in Noordwelle. Follow XIII-oi.
4 Wilhelmina Boot, born on 29-05-1891 in Noordwelle. Registration on 30-05-1891 [source: ZA akte 6]. Wilhelmina is deceased on 13-09-1905 in Noordwelle, 14 years old. Registration [source: ZA akte 8].
5 Ida Boot, born on 02-07-1893 in Noordwelle. Follow XIII-oj.
6 Andries Boot, born on 17-11-1895 in Noordwelle. Registration on 17-11-1895 [source: ZA akte 18].
7 Izak Boot, born on 17-02-1897 in Noordwelle. Registration on 18-02-1897 [source: ZA akte 3].
8 Janna Maria Boot, born on 14-02-1898 in Noordwelle. Registration on 15-02-1898 [source: ZA akte 2]. Janna Maria is deceased on 29-01-1907 in Noordwelle, 8 years old. Registration [source: ZA akte 1].
9 Elizabeth Boot, born on 03-04-1899 in Noordwelle. Follow XIII-ok.
10 N.N. Boot, still born son on 07-05-1900 in Noordwelle. Registration [source: ZA akte 4].
11 N.N. Boot, still born daughter on 22-02-1902 in Noordwelle. Registration [source: ZA akte 5].
12 Janna Pieternella Boot, born on 07-04-1903 in Noordwelle. Follow XIII-ol.


Ida Boot en Cornelis de Vos
     


Elizabeth en Janna PieternellaFoto van de gemengde zangvereniging uit Noordwelle van rond 1920.
Op de bovenste rij v.l.n.r. Jan Viergever, Jacob Clement, Krijn Boot, Kees van der Werf, Hendrik Knuyt, Leen van der Werf, Izak Boot en de dirigent Martinus de Oude.
De dames op de bank met de fraaie hoeden op v.l.n.r. Janna Pieternella Boot, Grietje de Oude, Janna Knuyt, Tona Geleijnse, Pieternella Knuyt en Jaantje van der Werf Cdr. De vier dames op het gras v.l.n.r. Jannetje Viergever, Mientje Knuyt, Jaantje van der Werf en Janneke Viergever.
De naam van het koor is onbekend, maar het was wel aangesloten bij de Zeeuwse Zangersbond.
XII-gx Pieter Boot is born on 28-12-1883 in Haamstede, son of Iman Krijnsz Bood and Jannetje de Granje. Registration on 29-12-1883 [source: ZA akte 32]. Pieter is deceased on 27-11-1932 in Haamstede, 48 years old. Registration on 27-11-1932 [akte 10]. Occupation: metselaar (aannemer). Note re Pieter: werd per 13-04-1891 uit het Bevolkingsregister van Haamstede uitgeschreven als vertrokken naar Naaldwijk, maar daar niet ingeschreven . Pieter married, 24 years old, on 31-07-1908 in Haamstede [akte 6] with Ploontje van Klooster, 23 years old. Ploontje is born on 24-03-1885 in Renesse, daughter of Willem van Klooster and Lena van der Cingel. Registration on 24-03-1885 [source: ZA akte 4]. Ploontje is deceased on 11-11-1939 in Haamstede, 54 years old. Registration on 11-11-1939 [akte 15]. Occupation: kruidenierster.Het gezin van Pieter Boot en Ploontje van Klooster:
v.l.n.r.. 2. Willem, 4. Lenie, 8. Cees, 10. Iman, 9. Ploon, 5. Pie, 1. Janne

Children of Pieter and Ploontje:
1 Jannetje Lena (Janne) Boot, born on 08-06-1909 in Haamstede. Follow XIII-om.
2 Willem Boot, born on 03-08-1910 in Haamstede. Follow XIII-on.
3 Iman Boot, born on 31-10-1911 in Haamstede. Iman is deceased on 23-03-1912 in Haamstede, 4 months old. Registration on 23-03-1912 [akte 4].
4 Lena Jannetje (Lenie) Boot, born on 19-01-1913 in Haamstede. Follow XIII-oo.
5 Pieternella (Pie) Boot, born on 18-09-1914 in Haamstede. Follow XIII-op.
6 N.N. Boot, born in 1919 in Haamstede. tweeling. N.N. is deceased in 1919 in Haamstede (cause: te vroeg geboren).
7 N.N. Boot, born in 1919 in Haamstede. tweeling. N.N. is deceased in 1919 in Haamstede (cause: te vroeg geboren).
8 Cornelis (Cees) Boot, born on 19-04-1921 in Haamstede. Follow XIII-oq.
9 Ploontje (Ploon) Boot (private). Ploon married with Cornelis A. Heijkoop (private).
10 Iman Boot, born on 08-08-1925 in Haamstede. Follow XIII-os.
XII-gy Adriana Fokker is born on 12-04-1828 in Haamstede, daughter of Klaas Fokker and L(e)ijna Pieternella Moelijker. She was baptized on 04-05-1828 in Haamstede. Adriana is deceased on 04-09-1879 in Haamstede, 51 years old. Occupation: dienstmeid. Adriana married, 21 years old, on 26-04-1849 in Haamstede with Jan Tibout, 24 years old. Jan is born on 15-01-1825 in Haamstede. Jan is deceased on 13-01-1872 in Haamstede, 46 years old. Occupation: arbeider. Note re Jan: zoon van Arie Tibout en Kaatje Fasol.
Children of Adriana and Jan:
1 Arie Tibout, born on 28-07-1849 in Haamstede. Follow XIII-ot.
2 Lijna Pieternella Tibout, born on 08-10-1851 in Haamstede. Follow XIII-ou.
3 Kaatje Tibout, born on 05-11-1856 in Haamstede. Follow XIII-ov.
4 Elizabeth Tibout, born on 26-06-1860 in Haamstede. Follow XIII-ow.
5 Cornelia Tibout, born on 15-10-1864 in Haamstede.
6 Janna Pieternella Tibout, born in 1872 in Haamstede. Follow XIII-ox.
XII-gz Clement Fokker is born on 19-03-1830 in Haamstede, son of Klaas Fokker and L(e)ijna Pieternella Moelijker. He was baptized on 04-04-1830 in Haamstede. Clement is deceased on 01-10-1884 in Haamstede, 54 years old. Occupation: arbeider. Clement married, 29 years old, on 04-05-1859 in Haamstede with Adriaantje van der Pol, 25 years old. Adriaantje is born on 12-10-1833 in Renesse, daughter of Adriaan van der Pol and Anthonia (Tona) van 't Noordende. Adriaantje is deceased on 04-08-1925 in Haamstede, 91 years old. Occupation: werkbode.
Children of Clement and Adriaantje:
1 Klaas Fokker, born in 1860 in Haamstede. Klaas is deceased on 15-06-1891 in Haamstede, 31 years old. Occupation: arbeider.
2 Dirk Fokker, born on 29-11-1864 in Haamstede. Follow XIII-oy.
3 Adriaan Fokker, born on 30-10-1866 in Haamstede. Adriaan is deceased on 27-08-1867 in Haamstede, 9 months old.
4 Cornelis Fokker, born on 04-04-1868 in Haamstede. Follow XIII-oz.
XII-ha Elizabeth Fokker is born on 11-02-1832 in Haamstede, daughter of Klaas Fokker and L(e)ijna Pieternella Moelijker. She was baptized on 04-03-1832 in Haamstede. Elizabeth is deceased on 14-06-1891 in Haamstede, 59 years old. Elizabeth married, 23 years old, on 05-09-1855 in Haamstede with Adrianus de Bruine, 27 years old. Adrianus is born on 28-03-1828 in Haamstede. Adrianus is deceased on 10-04-1874, 46 years old. Occupation: arbeider. Note re Adrianus: zoon van Adriana de Bruine.
Children of Elizabeth and Adrianus:
1 Adrianus de Bruine, born on 10-01-1856 in Haamstede. Follow XIII-pa.
2 Nicolaas de Bruine, born on 28-04-1857 in Haamstede. Follow XIII-pb.
3 Leendert de Bruine, born on 14-04-1860 in Haamstede. Follow XIII-pc.
4 Clement de Bruine, born on 17-12-1861 in Haamstede. Follow XIII-pd.
5 Iman de Bruine, born on 23-08-1863 in Haamstede. Iman is deceased on 05-03-1893 in Breda, 29 years old. Occupation: milicien plaatsvervanger.
6 Simon de Bruine, born on 03-10-1865 in Haamstede. Simon is deceased on 04-04-1928 in Haamstede, 62 years old.
7 Johannis de Bruine, born on 13-10-1871 in Haamstede. Follow XIII-pe.
XII-hb Dirk Fokker is born on 17-08-1833 in Haamstede, son of Klaas Fokker and L(e)ijna Pieternella Moelijker. He was baptized on 01-09-1833 in Haamstede. Dirk is deceased on 22-05-1876 in Haamstede, 42 years old. Occupation: arbeider. Dirk married, 31 years old, on 28-01-1865 in Haamstede with Cornelia van der Pol, 26 years old. Cornelia is born on 15-03-1838 in Renesse, daughter of Adriaan van der Pol and Anthonia (Tona) van 't Noordende. Cornelia is deceased on 14-11-1925 in Haamstede, 87 years old. Occupation: dienstmeid.
Children of Dirk and Cornelia:
1 Klaas Fokker, born on 14-02-1865 in Haamstede. Follow XIII-pf.
2 Tona Fokker, born on 14-01-1867 in Haamstede. Follow XIII-pg.
3 Lijna Pieternella Fokker, born on 05-06-1869 in Haamstede. Follow XIII-ph.
4 Adriaan Fokker, born on 12-01-1873 in Haamstede. Follow XIII-pi.
XII-hc Cornelia Fokker is born on 02-06-1836 in Haamstede, daughter of Klaas Fokker and L(e)ijna Pieternella Moelijker. She was baptized on 03-07-1836 in Haamstede. Cornelia is deceased on 01-11-1906 in Haamstede, 70 years old. Occupation: werkbode. Cornelia married, 23 years old, on 03-06-1859 in Haamstede with Pieter Cornelis Geleijnse, 25 years old. Pieter Cornelis is born on 19-10-1833 in Haamstede, son of Johannis Geleijnse and Neeltje Kister. Pieter Cornelis is deceased on 29-12-1919 in Haamstede, 86 years old. Occupation: arbeider, koetsier bij burgemeester, huismeester.
Children of Cornelia and Pieter Cornelis:
1 Neeltje Geleijnse, born on 22-04-1860 in Haamstede. Follow XIII-pj.
2 Leijna Pieternella Geleijnse, born on 28-08-1861 in Haamstede. Follow XIII-pk.
3 Johanna Geleijnse, born on 06-07-1863 in Haamstede. Follow XIII-pl.
4 Adriana Geleijnse, born on 18-12-1864 in Haamstede. Adriana is deceased on 01-08-1886 in Haamstede, 21 years old.
5 Wilhelmina Geleijnse, born on 04-03-1866 in Haamstede. Wilhelmina is deceased on 23-08-1936 in Haamstede, 70 years old.
6 Johannis Geleijnse, born on 17-01-1868 in Haamstede. Johannis is deceased on 13-08-1868 in Haamstede, 6 months old.
7 Klaas Geleijnse, born on 27-05-1869 in Haamstede. Follow XIII-pm.
8 Elizabeth Geleijnse, born on 24-02-1871 in Haamstede. Follow XIII-pn.
9 Johannis Geleijnse, born on 12-03-1875 in Haamstede. Follow XIII-po.
10 Clement Geleijnse, born on 10-05-1878 in Haamstede. Clement is deceased on 22-07-1898, 20 years old.
XII-hd Pieternella Fokker is born on 30-10-1838 in Haamstede, daughter of Klaas Fokker and L(e)ijna Pieternella Moelijker. She was baptized on 09-12-1838 in Haamstede. Pieternella is deceased on 06-04-1871 in Haamstede, 32 years old. Occupation: dienstmeid. Pieternella married, 23 years old, on 17-10-1862 in Haamstede with Bartel Geleijnse, 24 years old. Bartel is born on 12-04-1838 in Haamstede, son of Johannis Geleijnse and Neeltje Kister. Bartel is deceased on 20-01-1913 in Nieuwerkerk, 74 years old. Occupation: winkelier, manufacturier.
Children of Pieternella and Bartel:
1 Nicolaas Johannes Geleijnse, born on 28-10-1864 in Haamstede. Follow XIII-pp.
2 Johannis Geleijnse, born on 13-06-1867 in Haamstede. Follow XIII-pq.
3 Lijna Pieternella Geleijnse, born on 20-08-1868 in Haamstede. Follow XIII-pr.
4 Clement Geleijnse, born on 15-03-1871 in Haamstede. Follow XIII-ps.
XII-he Cornelis Fokker is born on 21-11-1839 in Haamstede, son of Klaas Fokker and L(e)ijna Pieternella Moelijker. He was baptized on 01-12-1839 in Haamstede. Cornelis is deceased on 18-08-1914 in Haamstede, 74 years old. Occupation: arbeider, schaapherder. Cornelis:
(1) married, 32 years old, on 25-05-1872 in Haamstede [akte 6] with Adriana Boot (Bood), 26 years old. Adriana is born on 01-10-1845 in Haamstede, daughter of Leendert Krijnsz Boodt and Jacoba Kwant. Registration on 02-10-1845 [source: ZA akte 24]. Adriana is deceased on 02-09-1889 in Haamstede, 43 years old. Registration [source: ZA akte 9]. Occupation: arbeidster. Note re Adriana: "de geslachtsnaam Bood is dezelfde als Boodt".
(2) married, 53 years old, on 17-02-1893 in Haamstede with Jozina de Bruine, 51 years old. Jozina is born on 11-04-1841 in Renesse, daughter of Wouter de Bruin(e) and Johanna van den Boom. Jozina is deceased on 28-09-1927 in Haamstede, 86 years old. Occupation: arbeidster. Note re Jozina: weduwe van Adriaan van den Berge.
Children of Cornelis and Adriana:
1 Jacoba Fokker, born on 07-03-1873 in Haamstede. Registration on 07-03-1873 [source: ZA akte 6]. Jacoba is deceased on 06-04-1874 in Haamstede, 1 year old. Registration [source: ZA akte 11].
2 Lijna Pieternella Jacoba Fokker, born on 05-08-1876 in Haamstede. Follow XIII-ob.
XII-hf Simon Fokker is born on 13-03-1847 in Haamstede, son of Klaas Fokker and L(e)ijna Pieternella Moelijker. He was baptized on 09-05-1847 in Haamstede. Simon is deceased on 05-10-1871 in Haamstede, 24 years old. Occupation: arbeider. Simon married, 24 years old, on 05-08-1871 in Haamstede with Pieternella Laban, 23 years old. Pieternella is born on 13-11-1847 in Haamstede, daughter of Cornelis Laban and Jacoba van 't Veer. Pieternella is deceased on 17-12-1913 in Zierikzee, 66 years old. Occupation: dienstmeid.

XII-hg Cornelia de Glopper is born on 16-11-1810 in Burgh, daughter of Pieter Cornelisse de Glopper and Maatje Constandse van der Schaft. She was baptized on 02-12-1810 in Burgh. Cornelia is deceased on 10-10-1885 in Haamstede, 74 years old. Registration [source: ZA akte 20]. Occupation: naaister. Cornelia married, 21 years old, on 10-11-1832 in Burgh [akte 5] with Cornelis van der Klooster, about 23 years old. Cornelis is born about 1809 in Burgh, son of Leendert (Leonard) van der Klooster and Elisabeth (Lisabeth) Verpoort(e). Cornelis is deceased on 15-12-1846 in Burgh, about 37 years old. Registration [source: ZA akte 38]. Occupation: arbeider.
Children of Cornelia and Cornelis:
1 Leendert van der Klooster, born on 26-04-1833 in Burgh. Registration on 27-04-1833 [source: ZA akte 5]. Leendert is deceased on 30-08-1833 in Burgh, 4 months old. Registration [source: ZA akte 12].
2 Maatje van der Klooster, born on 24-04-1834 in Burgh. Registration on 25-04-1834 [source: ZA akte 6]. Maatje is deceased on 23-03-1838 in Burgh, 3 years old. Registration [source: ZA akte 11].
3 Elisabeth van der Klooster, born on 21-08-1836 in Burgh. Follow XIII-pt.
4 N.N. van der Klooster, still born son on 18-11-1838 in Burgh. Registration [source: ZA akte 28].
5 Maatje van der Klooster, born on 14-10-1839 in Burgh. Follow XIII-pu.
6 Leendert van der Klooster, born on 25-10-1842 in Burgh. Follow XIII-pv.
7 Pieternella van der Klooster, born on 22-10-1845 in Burgh. Follow XIII-pw.
XII-hh Pieternella de Glopper is born about 1814 in Burgh, daughter of Pieter Cornelisse de Glopper and Maatje Constandse van der Schaft. Pieternella is deceased before 1836, at the most 22 years old. Pieternella married, about 22 years old, on 13-05-1836 in Noordwelle [akte 2] with Jan van der Werf, about 28 years old. Jan is born about 1808 in Noordwelle. Jan is deceased on 11-03-1868 in Noordwelle, about 60 years old. Occupation: arbeider. Note re Jan: zoon van Cornelis van der Werf en Pieternella Knape (Knaap), arbeidster.

XII-hi Jakobus de Glopper is born about 1816 in Burgh, son of Pieter Cornelisse de Glopper and Maatje Constandse van der Schaft. Occupation: kleermaker. Jakobus married, about 18 years old, on 14-11-1834 in Serooskerke, Schouwen [akte 4] with Kornelia Kort, about 21 years old. Kinderen: 1. Maatje de Glopper, geboren 29-01-1835 te Serooskerke, overleden 23-11-1842 te Serooskerke. 2. Kornelis de Glopper, geboren 25-08-1836 te Serooskerke. 3. Pieternella de Glopper, geboren 21-06-1838 te Serooskerke, overleden 17-07-1839 te Serooskerke. 4. Pieternella de Glopper, geboren 14-09-1839 te Serooskerke, overleden 14-03-1841 te Serooskerke. 5. Geertje de Glopper, geboren 18-01-1841 te Serooskerke, overleden 07-05-1842 te Serooskerke. 6. Geertje de Glopper, geboren 22-05-1842 te Serooskerke. 7. Pieter de Glopper, geboren 17-01-1844 te Serooskerke. 8. Marinus de Glopper, geboren 15-12-1845 te Serooskerke. 9. Maatje de Glopper, geboren 19-01-1847 te Serooskerke, overleden 03-08-1850 te Serooskerke.. Kornelia is born about 1813 in Serooskerke, Schouwen. Occupation: arbeidster. Note re Kornelia: dochter van Kornelis Kort en Geertje van Damme.

XII-hj Job de Glopper is born on 08-04-1818 in Burgh, son of Pieter Cornelisse de Glopper and Maatje Constandse van der Schaft. Job married, 22 years old, on 13-01-1841 in Zierikzee [akte 1] with Clara (Klara) Abra(ha)mse, 24 years old. Clara (Klara) is born on 10-03-1816 in Zierikzee. Note re Clara (Klara): dochter van Abraham Wolfertse Abrahamse en Johanna Hendrikse Ochtman.
Children of Job and Clara (Klara):
1 Maatje de Glopper, born about 1845 in Burgh. Follow XIII-px.
2 Abraham de Glopper, born on 29-09-1847 in Burgh. Follow XIII-py.
3 Johannis de Glopper, born about 1854 in Burgh. Follow XIII-pz.
XII-hk Maatje de Glopper is born about 1821, daughter of Pieter Cornelisse de Glopper and Maatje Constandse van der Schaft. Maatje married, about 24 years old, on 16-05-1845 in Nieuwerkerk [akte 10] with Jakob Verton, about 25 years old. Jakob is born about 1820 in Burgh. Note re Jakob: zoon van Laurus Verton en Martina Landsheer.
Children of Maatje and Jakob:
1 Pieter Kornelis Verton, born about 1848 in Nieuwerkerk. Follow XIII-qa.
2 Laurens Jan Verton, born about 1850 in Nieuwerkerk. Follow XIII-qb.
XII-hl Cornelis de Glopper is born about 1822 in Burgh, son of Pieter Cornelisse de Glopper and Maatje Constandse van der Schaft. Cornelis married, about 25 years old, on 09-07-1847 in Nieuwerkerk [akte 4] with Janna van de Stolpe, about 23 years old. Janna is born about 1824 in Nieuwerkerk. Note re Janna: dochter van Huibregt Fransz van de Stolpe en Johanna Anthonijsse Sneevliet.
Children of Cornelis and Janna:
1 Johanna de Glopper, born on 29-10-1849 in Noordgouwe. Follow XIII-qc.
2 Maatje de Glopper, born on 15-09-1851 in Noordgouwe. Follow XIII-qd.
3 Hubrecht de Glopper, born on 04-09-1853 in Noordgouwe. Follow XIII-qe.
4 Pieter de Glopper, born on 29-12-1854 in Noordgouwe. Follow XIII-qf.
5 Jacobus de Glopper, born on 12-09-1859 in Noordgouwe. Follow XIII-qg.
XII-hm Johannes de Glopper is born on 18-09-1824 in Burgh, son of Pieter Cornelisse de Glopper and Maatje Constandse van der Schaft. Registration on 20-09-1824 [source: ZA akte 12]. Johannes is deceased on 19-08-1896 in Burgh, 71 years old. Registration [source: ZA akte 5]. Occupation: kleermaker. Johannes married, 24 years old, on 24-11-1848 in Burgh [akte 5] with Elisabeth de Vos, 23 years old. Elisabeth is born on 05-06-1825 in Burgh, daughter of Bastiaan de Vos and Maatje de Glopper. Registration on 06-06-1825 [source: ZA akte 10]. Elisabeth is deceased on 13-07-1886 in Burgh, 61 years old. Registration [source: ZA akte 7].
Children of Johannes and Elisabeth:
1 Cornelia de Glopper, born in Burgh. Follow XIII-qh.
2 Pieter de Glopper, born on 13-03-1849 in Burgh. Pieter is deceased on 21-03-1849 in Burgh, 8 days old. Registration [source: ZA akte 4].
3 Maatje de Glopper, born about 1851 in Burgh. Follow XIII-qi.
4 Bastiaan de Glopper, born on 02-01-1854 in Burgh. Follow XIII-qj.
5 Adriaan de Glopper, born in 03-1858 in Burgh. Adriaan is deceased on 23-11-1859 in Burgh, 1 year old. Registration [source: ZA akte 10].
6 Jacobus de Glopper, born on 05-03-1861 in Burgh. Jacobus is deceased on 23-03-1861 in Burgh, 18 days old. Registration [source: ZA akte 5].
7 Cornelis de Glopper, born about 1862 in Burgh. Cornelis is deceased on 19-08-1937 in Burgh, about 75 years old. Registration [source: ZA akte 6].
8 Johanna de Glopper, born about 1865 in Burgh. Follow XIII-qk.
9 Jacobus de Glopper, born about 1867 in Burgh. Follow XIII-ql.
10 Emmerikus Cornelis de Glopper, born about 1869 in Burgh. Emmerikus Cornelis is deceased on 03-05-1873 in Burgh, about 4 years old. Registration [source: ZA akte 11].
XII-hn Adriana de Glopper is born about 1827 in Burgh, daughter of Pieter Cornelisse de Glopper and Maatje Constandse van der Schaft. Adriana:
(1) married, about 26 years old, on 23-09-1853 in Nieuwerkerk [akte 3] with Geerard van Westenbrugge, about 29 years old. Geerard is born about 1824 in Nieuwerkerk. Note re Geerard: zoon van Marcus van Westenbrugge en Adriana de Ruijter.
(2) married, about 37 years old, on 06-05-1864 in Elkerzee [akte 1] with Boudewijn Bokelaar, about 24 years old. Boudewijn is born about 1840 in Retranchement. Note re Boudewijn: zoon van Kornelia Bokelaar.
Child of Adriana and Boudewijn:
1 Pieter Kornelis Bokelaar, born on 01-06-1869 in Noordwelle. Follow XIII-qm.
XII-ho Janna Kouwen is born on 28-02-1823 in Burgh, daughter of Cornelis Cornelisse Kouwen and Arriaantje Konstanse van der Schaft. Janna is deceased on 22-12-1905 in Haamstede, 82 years old. Occupation: dienstmeid, arbeidster. Janna married, 22 years old, on 31-12-1845 in Haamstede with Wolfert Kornelis Verhage, 24 years old. Wolfert Kornelis is born on 07-08-1821 in Tholen. Wolfert Kornelis is deceased on 22-10-1874 in Rotterdam, 53 years old. Occupation: smidsknecht, smid, hoefsmid. Note re Wolfert Kornelis: zoon van Cornelis Verhagen en Martina Josina Hokke.
Children of Janna and Wolfert Kornelis:
1 Martina Jozina Verhage, born on 28-12-1846 in Haamstede. Follow XIII-qn.
2 Johannis Verhage, born on 12-08-1863 in Haamstede. Follow XIII-qo.
XII-hp Janna Speelman is born on 27-05-1852 in Burgh, daughter of Willem Jacobsz Speelman and Janna Konstantse (Constans) van der Schaft. Janna married, 21 years old, on 01-04-1874 in Burgh [akte 1] with Cornelis den Boer, 22 years old. Cornelis is born on 20-04-1851 in Ellemeet, son of Marinus Cornelisz den Boer and Grietje Boot. Registration on 21-04-1851 [source: ZA akte 7]. Occupation: landbouwer (1874,1898), koopman (1909).

XIII-a Nikolaas Leendert de Oude is born on 07-09-1835 in Serooskerke, Schouwen, son of Leendert de Oude and Janna Kosten. Occupation: landbouwer. Nikolaas Leendert married, 32 years old, on 13-09-1867 in Noordgouwe with Elizabeth van Nieuwenhuijzen, 23 years old. Elizabeth is born on 23-12-1843 in Noordgouwe. Note re Elizabeth: dochter van Cornelis van Nieuwenhuijzen en Elizabeth Gaanderse.
Child of Nikolaas Leendert and Elizabeth:
1 Adriaan Cornelis de Oude, born on 22-05-1885 in Noordwelle. Follow XIV-a.
XIII-b Johannis Pieters Noordhoek is born on 27-07-1840 in Noordwelle, son of Pieter Noordhoek and Kornelia Kosten. Johannis Pieters is deceased on 21-10-1923 in Vinkeveen en Waverveen, 83 years old. Occupation: arbeider. Johannis Pieters married, 26 years old, on 24-04-1867 in Haamstede with Marina van Stalen, 25 years old. Marina is born on 13-08-1841 in Burgh. Marina is deceased on 30-04-1910 in Vinkeveen en Waverveen, 68 years old. Occupation: dienstmeid. Note re Marina: dochter van Pieter Marinusz van Staalen en Wilhelmina Marinusdr de Koe.

XIII-c Jannetje Noordhoek is born on 18-12-1844 in Haamstede, daughter of Pieter Noordhoek and Kornelia Kosten. Jannetje is deceased on 31-01-1928 in Haamstede, 83 years old. Occupation: arbeidster. Jannetje married, 23 years old, on 29-04-1868 in Haamstede with Marinus Kloet, 23 years old. Marinus is born on 29-07-1844 in Serooskerke, Schouwen, son of Jacob Kloet and Jannetje Dankerse. Marinus is deceased on 26-01-1931 in Burgh, 86 years old. Occupation: arbeider.
Children of Jannetje and Marinus:
1 Jacob Jan Kloet, born on 11-05-1871 in Haamstede. Follow XIV-b.
2 Pieter Kloet, born about 1882 in Haamstede. Follow XIV-c.
3 Jan Kloet, born on 09-11-1884 in Haamstede. Follow XIV-d.
XIII-d Maria van de Panne is born on 19-02-1837 in Serooskerke, Schouwen, daughter of Job Imanse van de Panne and Johanna Kosten. Maria is deceased on 01-03-1916 in Haamstede, 79 years old. Maria married, 26 years old, on 30-12-1863 in Haamstede with Nicolaas Beuzenberg, 26 years old. Nicolaas is born on 31-03-1837 in Haamstede. Nicolaas is deceased on 01-05-1902 in Haamstede, 65 years old. Occupation: arbeider. Note re Nicolaas: zoon van Georgeus Lodewijk Beuzenberg en Cornelia Eikhof.
Children of Maria and Nicolaas:
1 Johanna Beuzenberg, born on 07-01-1867 in Haamstede. Follow XIV-e.
2 Job Beuzenberg, born on 10-09-1870 in Haamstede. Follow XIV-f.
XIII-e Pieternella van de Panne is born on 03-06-1838 in Serooskerke, Schouwen, daughter of Job Imanse van de Panne and Johanna Kosten. Pieternella is deceased on 28-09-1901 in Haamstede, 63 years old. Occupation: dienstmeid. Pieternella married, 26 years old, on 22-10-1864 in Haamstede with Marinus Laban, 24 years old. Marinus is born on 27-06-1840 in Haamstede, son of Cornelis Laban and Jacoba van 't Veer. Marinus is deceased on 31-07-1906 in Haamstede, 66 years old. Occupation: (veld)arbeider.
Child of Pieternella and Marinus:
1 Johanna Laban, born on 26-02-1866 in Haamstede. Follow XIV-g.
XIII-f Jannetje van de Panne is born on 31-12-1840 in Serooskerke, Schouwen, daughter of Job Imanse van de Panne and Johanna Kosten. Jannetje is deceased on 03-10-1896 in Oosterland, 55 years old. Occupation: dienstbode, arbeidster. Jannetje:
(1) married, 31 years old, on 05-01-1872 in Oosterland with Cornelis van Dijke, 26 years old. Cornelis is born on 19-12-1845 in Oosterland. Cornelis is deceased on 17-03-1874 in Oosterland, 28 years old. Note re Cornelis: zoon van Cornelis van Dijke en Jacomina Wagemaker.
(2) married, 35 years old, on 07-04-1876 in Oosterland with Frans Teunisz van de Have, 27 years old. Frans Teunisz is born on 22-12-1848 in Oosterland. Frans Teunisz is deceased on 23-10-1898 in Oosterland, 49 years old. Note re Frans Teunisz: zoon van Theunis van der Have en Willemina Vijverberg.
Child of Jannetje and Frans Teunisz:
1 Willemina Hendrika van der Have, born on 06-12-1882 in Oosterland. Follow XIV-h.
XIII-g Iman van de(r) Panne is born on 14-08-1852 in Serooskerke, Schouwen, son of Job Imanse van de Panne and Johanna Kosten. Iman is deceased on 06-08-1895 in Serooskerke, Schouwen, 42 years old. Occupation: arbeider. Iman married, 26 years old, on 09-11-1878 in Serooskerke, Schouwen with Thona Sara Verdick, about 27 years old. Thona Sara is born about 1851 in Burgh. Thona Sara is deceased on 13-09-1942 in Zierikzee, about 91 years old. Note re Thona Sara: dochter van Johannes Bernardus Verdick en Janna Stoffelse Berrevoets.
Children of Iman and Thona Sara:
1 Johanna Janna van de Panne, born about 1890 in Serooskerke, Schouwen. Follow XIV-i.
2 Johannis van der Panne, born on 15-06-1891 in Serooskerke, Schouwen. Follow XIV-j.
XIII-h Kornelis den Boer is born on 10-10-1810 in Serooskerke, Schouwen, son of Jan Kornelisz den Boer and Maatje Jakobsdr Boot. He was baptized on 21-10-1810 in Serooskerke, Schouwen. Kornelis is deceased on 04-05-1856 in Serooskerke, Schouwen, 45 years old. Registration [source: ZA akte 5]. Occupation: arbeider. Kornelis married, 25 years old, on 09-09-1836 in Serooskerke, Schouwen [akte 1] with Neeltje Florisse Natte, about 22 years old. Neeltje Florisse is born about 1814 in Kerkwerve. Occupation: werkbode, arbeidster. Note re Neeltje Florisse: dochter van Floris Natte en Stoffelijntje Gerse Zwager.

XIII-i Cornelia den Boer is born on 09-12-1811 in Serooskerke, Schouwen, daughter of Jan Kornelisz den Boer and Maatje Jakobsdr Boot. Registration on 09-12-1811 [source: ZA akte 13]. Cornelia is deceased on 16-06-1849 in Serooskerke, Schouwen, 37 years old. Registration [source: ZA akte 8]. Occupation: naaister. Cornelia married, 29 years old, on 03-05-1841 in Serooskerke, Schouwen [akte 2] with Pieter van de Panne, about 21 years old. Pieter is born about 1820 in Serooskerke, Schouwen, son of Iman Jobse van de Panne and Maria Simonse Hanse. Occupation: werkbode, arbeider.

XIII-j Klaas Beije is born on 27-02-1822 in Kerkwerve, son of Leendert Klaasse Beije and Cornelia Boot (Bood(t)). Registration on 28-02-1822 [source: ZA akte 8]. Klaas is deceased on 02-05-1851 in Noordgouwe, 29 years old. Registration [source: ZA akte 6]. Occupation: boerenknecht, landbouwer. Klaas:
(1) married, 24 years old, on 15-07-1846 in Kerkwerve [akte 7] with Willemina Vroegop, 22 years old. Willemina is born on 27-11-1823 in Duivendijke. Willemina is deceased on 16-06-1848 in Noordgouwe, 24 years old. Occupation: dienstmeid. Note re Willemina: dochter van Johannes Vroegop en Maatje Adriaanse den Boer, landbouwster.
(2) married, 29 years old, on 05-03-1851 in Noordgouwe [akte 1] with Grietje Ringelberg, 31 years old. Grietje is born on 16-01-1820 in Duivendijke, daughter of Cornelis (Kornelis) Ringelberg and Grietje Oudijk. Grietje is deceased on 31-12-1907 in Renesse, 87 years old.

XIII-k Pieter Beije is born on 26-11-1823 in Kerkwerve, son of Leendert Klaasse Beije and Cornelia Boot (Bood(t)). Registration on 27-11-1823 [source: ZA akte 27]. Pieter is deceased on 15-07-1892 in Kerkwerve, 68 years old. Registration [source: ZA akte 20]. Occupation: boerenknecht (1846), melkboer (1865), landbouwer (1892). Pieter:
(1) married, 22 years old, on 17-06-1846 in Kerkwerve [akte 5] with Janna Berrevoets, 20 years old. Janna is born on 07-03-1826 in Kerkwerve, daughter of Jan Berrevoets and Grietje van Doeselaar. Janna is deceased on 07-11-1864 in Kerkwerve, 38 years old (cause: in het kraambed bij de geboorte van een levenloos kind).
(2) married, 41 years old, on 19-05-1865 in Kerkwerve [akte 4] with Cornelia (Kornelia) Dalebout, 30 years old. Cornelia (Kornelia) is born on 20-01-1835 in Haamstede, daughter of Leendert Cornelisz Dalebout and Pieternella (Pietje) Dalebout. Cornelia (Kornelia) is deceased on 18-11-1916 in Bruinisse, 81 years old. Occupation: landbouwster.
Children of Pieter and Cornelia (Kornelia):
1 Hendrik Beije, born on 06-09-1874 in Kerkwerve. Follow XIV-k.
2 Neeltje Beije, born on 23-01-1878 in Kerkwerve. Follow XIV-l.
XIII-l Marinus Beije is born on 27-11-1828 in Kerkwerve, son of Leendert Klaasse Beije and Cornelia Boot (Bood(t)). Registration on 27-11-1828 [source: ZA akte 23]. Occupation: boerenknecht, tapper. Marinus married, 21 years old, on 15-05-1850 in Kerkwerve [akte 2] with Adriaantje van der Nood, 20 years old. Adriaantje is born on 01-04-1830 in Serooskerke, Schouwen. Occupation: dienstmeid. Note re Adriaantje: dochter van Pieter van der Nood en Maria Tuinman, arbeidster.

XIII-m Neeltje van der Werf is born on 28-12-1831 at 11:00 in Kerkwerve, daughter of Cornelis (Kornelis) van der Werf and Cornelia Boot (Bood(t)). Registration on 28-12-1831 [source: ZA akte 33]. Neeltje is deceased on 01-06-1910 at 06:00 in Ellemeet, 78 years old. Registration on 01-06-1910 [source: ZA akte 5]. Occupation: arbeidster. Neeltje married, 23 years old, on 10-03-1855 in Kerkwerve [akte 2] with Marinus Evertse, 27 years old, after publication of the bans on 25-02-1855 in Kerkwerve. Marinus is born on 06-12-1827 at 20:00 in Kerkwerve. Registration on 07-12-1827. Marinus is deceased on 11-02-1903 at 07:00 in Kerkwerve, 75 years old. Registration on 11-02-1903. Occupation: arbeider, timmerman. Note re Marinus: zoon van Jan Paulusse Evertse en Maatje Cornelisse van Wouwe, herbergierster.
Children of Neeltje and Marinus:
1 Kornelia Evertse, born on 24-01-1858 at 21:00 in Kerkwerve. Follow XIV-m.
2 Pieternella Evertse, born on 23-04-1870 in Kerkwerve. Follow XIV-n.
XIII-n Jacob van der Werf is born on 01-09-1836 in Kerkwerve, son of Cornelis (Kornelis) van der Werf and Cornelia Boot (Bood(t)). Registration on 02-09-1836 [source: ZA akte 18]. Jacob is deceased on 31-03-1907 in Oosterland, 70 years old. Registration [source: ZA akte 10]. Occupation: broodbakker (1862), landbouwer (1907). Jacob married, 26 years old, on 14-12-1862 in Tholen [akte 25] with Adriana Vercouteren, 24 years old. Adriana is born on 28-09-1838 in Tholen. Adriana is deceased on 05-01-1898 in Oosterland, 59 years old. Occupation: dienstmeid. Note re Adriana: dochter van Johannis Vercouteren en Johanna Elenbaas.

XIII-o Maria van der Werf is born on 18-06-1839 in Kerkwerve, daughter of Cornelis (Kornelis) van der Werf and Cornelia Boot (Bood(t)). Registration on 19-06-1839 [source: ZA akte 15]. Maria is deceased on 13-06-1924 in Zierikzee, 84 years old. Registration [source: ZA akte 46]. Maria married, 20 years old, on 11-04-1860 in Dreischor [akte 2] with Cornelis van Burg, about 26 years old. Cornelis is born about 1834 in Dreischor. Cornelis is deceased on 31-10-1921 in Zierikzee, about 87 years old. Occupation: arbeider. Note re Cornelis: zoon van Maarten van Burg en Elizabeth Blom.

XIII-p Pieternella Boot is born on 08-12-1842 in Dreischor, daughter of Leendert Boot and Jozina de Bil. aangegeven als Pieternella de Bil, erkend bij huwelijk ouders dd 14-04-1843. Pieternella is deceased on 18-09-1872 in Sirjansland (Oosterland), 29 years old. Registration [akte 28]. Pieternella married, 18 years old, on 17-05-1861 in Dreischor [akte 3] with DaniŽl Jansz van de Velde, 24 years old. DaniŽl Jansz is born on 11-05-1837 in Renesse, son of Jan van de Velde and Maatje Fokker. DaniŽl Jansz is deceased on 26-11-1925 in Oosterland, 88 years old. Occupation: kuiper.
Children of Pieternella and DaniŽl Jansz:
1 Maatje van de Velde, born on 16-11-1861 in Dreischor. Registration on 16-11-1861 [source: ZA akte 27]. Maatje is deceased on 12-11-1864 in Zonnemaire, 2 years old. Registration [source: ZA akte 14].
2 Jozina van de Velde, born on 19-03-1863 in Dreischor. Follow XIV-o.
3 Lena van de Velde, born on 19-06-1864 in Zonnemaire. Registration on 20-06-1864 [source: ZA akte 11]. Lena is deceased on 03-08-1864 in Zonnemaire, 1 month old. Registration [source: ZA akte 10].
4 Leendert van de Velde, born on 19-10-1865 in Sirjansland (Oosterland). Follow XIV-p.
5 Maatje van de Velde, born on 22-03-1867 in Sirjansland (Oosterland). Registration on 23-03-1867 [source: ZA akte 13]. Maatje is deceased on 25-05-1867 in Oosterland, 2 months old. Registration [source: ZA akte 7].
6 Jan van de Velde, born on 11-08-1868 in Sirjansland (Oosterland). Registration on 12-08-1868 [source: ZA akte 33]. Jan is deceased on 24-09-1868 in Oosterland, 1 month old. Registration [source: ZA akte 26].
7 Jan van de Velde, born on 09-10-1869 in Sirjansland (Oosterland). Follow XIV-q.
8 Maatje van de Velde, born on 25-03-1871 in Sirjansland (Oosterland). Registration on 25-03-1871 [source: ZA akte 16]. Maatje is deceased on 13-05-1871 in Oosterland, 1 month old. Registration [source: ZA akte 12].
9 Maatje van de Velde, born on 04-09-1872 in Oosterland. Registration on 04-09-1872 [source: ZA akte 43].
XIII-q Joost Boot is born on 18-11-1844 in Dreischor, son of Leendert Boot and Jozina de Bil. Registration on 18-11-1844 [akte 34]. Joost is deceased on 02-10-1928 in Barendrecht, 83 years old. Address: (verhuisde op 24-01-1925 van Nieuwerkerk naar zijn dochter in Barendrecht). Occupation: landman, landbouwer op de hofstede "Hooggelegen" te Capelle (Nieuwerkerk). Joost married, 30 years old, on 18-11-1874 in Ouwerkerk [akte 9] with Janna Boogerd (Boogert), 25 years old. Janna is born on 20-03-1849 in Ouwerkerk. Janna is deceased on 05-11-1897 in Nieuwerkerk, 48 years old. Registration [source: ZA akte 21]. Address: from 06-08-1874 Zonnemaire. Occupation: landvrouw. Note re Janna: dochter van Domus Boogerd, landbouwer op de "Grote Hofstede" te Ouwerkerk, en Maatje van de Stolpe, landbouwster.
Children of Joost and Janna:
1 Jozina Boot, born on 25-08-1876 in Nieuwerkerk. Follow XIV-r.
2 Maatje Boot, born on 20-01-1877 in Nieuwerkerk (Duiveland). Follow XIV-s.
3 Leendert Boot, born on 02-01-1879 in Nieuwerkerk. Follow XIV-t.
4 Laurina Boot, born on 05-03-1881 in Nieuwerkerk. Follow XIV-u.
5 Domus Marinus Boot, born on 05-02-1885 in Nieuwerkerk. Follow XIV-v.
6 Pieternella Boot, born on 12-11-1888 in Nieuwerkerk. Follow XIV-w.
XIII-r Francina (Fransje) Boot is born on 03-11-1848 in Dreischor, daughter of Leendert Boot and Jozina de Bil. Registration on 04-11-1848 [akte 28]. Francina is deceased on 12-06-1918 in Oosterland, 69 years old. Registration on 12-06-1918 [akte 8]. Fransje married, 24 years old, on 16-05-1873 in Nieuwerkerk [akte 4] with Jacob (Jakob) Beije, 32 years old.
Jacob werkte als landbouwersknecht op diverse plaatsen op Schouwen-Duiveland: in 1865 in Sirjansland, vanaf 01-06-1866 in Bruinisse, daarna in Nieuwerkerk, waar hij trouwde met Fransje, die in Nieuwerkerk woonde en waar haar moeder de boerderij dreef. Na het huwelijk vestigden ze zich in augustus/september in Oosterland en gingen zelfstandig boeren, waarschijnlijk op het land van en met behulp van (schoon)moeder Boot, omdat (schoon)vader Boot al was overleden.
Jacob (Jakob) is born on 21-02-1841 in Burgh. He was baptized on 07-03-1841 in Burgh. Jacob (Jakob) is deceased on 17-06-1930 in Oosterland, 89 years old. Registration [source: ZA akte 9]. Occupation: landbouwer. Note re Jacob (Jakob): zoon van Leendert Jobse Beije, duinboer en winkelier, en Janna Kooijman.
Children of Fransje and Jacob (Jakob):
1 Janna Beije, born on 06-09-1873 in Oosterland. Registration on 08-09-1873 [source: ZA akte 39]. Janna is deceased on 17-05-1875 in Noordgouwe, 1 year old. Registration [source: ZA akte 11 Noordgouwe, akte 10 Oosterland].
2 Leendert Jozias Beije, born on 08-01-1875 in Oosterland. Follow XIV-x.
3 Janna Leenderina Beije, born on 19-04-1876 in Oosterland. Follow XIV-y.
4 Jozias Beije, born in 12-1877 in Oosterland. Jozias is deceased on 26-02-1878 in Oosterland, 2 months old. Registration [source: ZA akte 8].
5 Leenderina Beije, born on 01-01-1879 in Oosterland. Follow XIV-z.
6 Jozias Beije, born on 26-06-1880 in Oosterland. Follow XIV-aa.
7 Cent Jan Beije, born on 14-01-1882 in Oosterland. Follow XIV-ab.
8 Maatje Adriana Beije, born on 29-03-1884 in Oosterland. Follow XIV-ac.
9 Jan Adriaan Beije, born on 15-11-1885 in Oosterland. Follow XIV-ad.
10 Willemina Joppa Beije, born on 27-08-1887 in Oosterland. Follow XIV-ae.
11 Pieter Marinis Beije, born on 21-07-1889 in Oosterland. Follow XIV-af.
XIII-s Pieter Boot is born on 28-10-1850 in Dreischor, son of Leendert Boot and Jozina de Bil. Registration on 28-10-1850 [akte 37]. Pieter is deceased on 25-11-1900 in Sloten (Amsterdam), 50 years old. Address: (woonde in Oosterland, per 03-06-1874 in Nieuwerkerk, daarna vertrokken naar Sloten). Occupation: landbouwer, winkelier. Pieter married, 21 years old, on 03-05-1872 in Nieuwerkerk [akte 4] with Maria Lodewijk, 20 years old. The religious wedding was celebrated on 03-06-1872 in Kapelle. Maria is born on 11-08-1851 in Nieuwerkerk, daughter of Eduard Lodewijk and Gieltje Cornelia Bal. Registration on 13-08-1851. Maria is deceased on 05-11-1918 in Velsen, 67 years old. Occupation: dienstbode.
Children of Pieter and Maria:
1 Jozina Gieltje Boot, born on 11-01-1873 in Nieuwerkerk. Follow XIV-ag.
2 Gieltje Sientje Boot, born on 28-05-1874 in Nieuwerkerk. Follow XIV-ah.
3 Lena Jakoba Boot, born on 16-08-1875 in Nieuwerkerk. Registration on 18-08-1875 [source: ZA akte 30]. Lena Jakoba is deceased on 08-10-1875 in Nieuwerkerk, 1 month old. Registration [source: ZA akte 25].
4 Eduardina Boot, born on 15-05-1877 in Nieuwerkerk. Follow XIV-ai.
5 Martinus Cornelis Boot, born on 04-08-1882 in Sloten (Amsterdam). Follow XIV-aj.
XIII-t Willem Boot is born on 29-03-1853 in Dreischor, son of Leendert Boot and Jozina de Bil. Registration on 29-03-1853 [akte 14]. Willem is deceased on 21-04-1914 in Zierikzee, 61 years old. Registration on 21-04-1914 [akte 40]. Occupation: landbouwer, winkelier. Willem married, 30 years old, on 02-05-1883 in Zierikzee [akte 14] with Maatje Hanse, 22 years old. Maatje is born on 11-10-1860 in Zierikzee, daughter of Joost Hanse and Marina Hoogenboom. Maatje is deceased on 27-05-1901 in Nieuwerkerk, 40 years old. Registration [source: ZA akte 15].
Child of Willem and Maatje:
1 Leendert Boot, born on 05-12-1883 in Nieuwerkerk. Follow XIV-ak.
XIII-u Maatje Boot is born on 22-07-1858 in Dreischor, daughter of Leendert Boot and Jozina de Bil. Registration on 23-07-1858 [akte 18]. Maatje is deceased on 10-06-1887 in Kruiningen, 28 years old. Registration [akte 52]. Maatje married, 22 years old, on 27-04-1881 in Nieuwerkerk [akte 3] with Leendert van Verre, 23 years old. Leendert is born on 14-01-1858 in Noordgouwe, son of Bartel van Verre and Lena Fonteijne. een andere bron noemt als geboorteplaats Dreischor. Leendert is deceased on 21-04-1894 in Kruiningen, 36 years old. Occupation: timmerman. Note re Leendert: getrouwd (2) op 31-10-1888 in Krabbendijke met Krina Jacoba van der Linde (21-02-1855 Wemeldinge - 25-05-1924 Rotterdam).
Children of Maatje and Leendert:
1 Lena Jozina van Verre, born on 08-03-1882 in Kruiningen. Follow XIV-al.
2 Leendert Bartel van Verre, born on 28-06-1883 in Kruiningen. Registration on 30-06-1883 [source: ZA akte 55]. Leendert Bartel is deceased on 20-06-1909 in Middelburg, 25 years old. Registration [source: ZA akte 161]. Occupation: winkelbediende.
3 N.N. van Verre, still born son on 27-02-1885 in Kruiningen. Registration [source: ZA akte 14].
4 Josina Lena van Verre, born on 11-06-1886 in Kruiningen. Registration on 12-06-1886 [source: ZA akte 65]. Josina Lena is deceased on 03-04-1887 in Kruiningen, 9 months old. Registration [source: ZA akte 27].
XIII-v Maria Boot is born on 01-07-1840 in Kerkwerve, daughter of Jan Pietersz Boodt and Neeltje Krabbe. Registration on 01-07-1840 [source: ZA akte 14]. Maria is deceased on 30-06-1917 in Nieuwerkerk, 76 years old. Registration [source: ZA akte 9]. Occupation: arbeidster. Maria married, 21 years old, on 09-05-1862 in Kerkwerve [akte 2] with Cornelis Rentier, 26 years old. Cornelis is born on 19-03-1836 in Noordwelle. Cornelis is deceased on 26-01-1924 in Nieuwerkerk, 87 years old. Registration [source: ZA akte 2]. Address: (op 05-05-1862 vertrokken naar Kerkwerve, later naar Nieuwerkerk). Occupation: arbeider, schaapherder. Note re Cornelis: ook Kornelis, zoon van Cornelis Rentier (ca 1799 Noordwelle - 02-02-1856 Noordwelle), kleermaker, getrouwd op 31-07-1830 in Noordwelle met Marina Bakker (ca 1807 Noordgouwe - 27-01-1845 Noordwelle).
Children of Maria and Cornelis:
1 Marinus Rentier, born on 14-10-1862 in Kerkwerve. Follow XIV-am.
2 Neeltje Rentier, born on 17-02-1865 in Nieuwerkerk. Registration on 17-02-1865 [source: ZA akte 7]. Neeltje is deceased on 07-09-1865 in Nieuwerkerk, 6 months old. Registration [source: ZA akte 40].
3 Jan Rentier, born on 08-11-1866 in Nieuwerkerk. Follow XIV-an.
4 Cornelia Rentier, born on 14-01-1868 in Nieuwerkerk. Registration on 15-01-1868 [source: ZA akte 2]. Cornelia is deceased on 09-08-1868 in Nieuwerkerk, 6 months old. Registration [source: ZA akte 19].
5 Cornelis Nikolaas Rentier, born on 12-03-1870 in Nieuwerkerk. Follow XIV-ao.
6 Neeltje Rentier, born on 25-05-1871 in Nieuwerkerk. Registration on 26-05-1871 [source: ZA akte 24]. Neeltje is deceased on 14-12-1871 in Nieuwerkerk, 6 months old. Registration [source: ZA akte 39].
7 Tannetje Rentier, born on 02-10-1872 in Nieuwerkerk. Follow XIV-ap.
8 Maarten Rentier, born on 12-03-1875 in Nieuwerkerk. Follow XIV-aq.
9 Neeltje Rentier, born on 26-11-1877 in Nieuwerkerk. Follow XIV-ar.
10 Stoffel Rentier, born on 12-04-1879 in Nieuwerkerk. Follow XIV-as.
11 Pieter Rentier, born on 05-09-1880 in Nieuwerkerk. Registration on 06-09-1880 [source: ZA akte 38]. Pieter is deceased on 05-06-1881 in Nieuwerkerk, 9 months old. Registration [source: ZA akte 13].
12 Pieter Rentier, born on 27-11-1882 in Nieuwerkerk. Follow XIV-at.
XIII-w Nikolaas Boot is born on 03-10-1841 in Kerkwerve, son of Jan Pietersz Boodt and Neeltje Krabbe. Registration on 04-10-1841 [source: ZA akte 17]. Nikolaas is deceased on 04-05-1925 in Kerkwerve, 83 years old. Registration [source: ZA akte 5]. Occupation: landbouwer. Nikolaas married, 44 years old, on 04-11-1885 in Kerkwerve [akte 8] with Kornelia (Cornelia) Hanse, 36 years old. Kornelia (Cornelia) is born on 28-09-1849 in Kerkwerve. Kornelia (Cornelia) is deceased on 16-07-1936 in Kerkwerve, 86 years old. Registration [source: ZA akte 3]. Occupation: melkboerin. Note re Kornelia (Cornelia): dochter van Maarten Kornelis Hanse, landbouwer en melkboer, en Maria Tonisse Jonker; getrouwd (1) op 11-05-1881 in Kerkwerve met Willem Verboom (13-02-1845 Kerkwerve - 04-03-1884).
Children of Nikolaas and Kornelia (Cornelia):
1 Neeltje Boot, born on 04-06-1887 in Kerkwerve. Registration on 04-06-1887 [source: ZA akte 13].
2 Maria Boot, born on 07-11-1888 in Kerkwerve. Registration on 07-11-1888 [source: ZA akte 20].
3 Maatje Boot, born on 04-05-1890 in Kerkwerve. Registration on 05-05-1890 [source: ZA akte 11]. Maatje is deceased on 16-11-1890 in Kerkwerve, 6 months old. Registration [source: ZA akte 14].
4 Jan Boot, born on 15-03-1894 in Kerkwerve. Follow XIV-au.
XIII-x Pieternella Boot is born on 22-07-1848 in Kerkwerve, daughter of Jan Pietersz Boodt and Neeltje Krabbe. Registration on 23-07-1848 [source: ZA akte 11]. Pieternella is deceased on 24-01-1921 in Kerkwerve, 72 years old. Registration [source: ZA akte 1]. Pieternella married, 23 years old, on 03-01-1872 in Kerkwerve [akte 1] with Antonie Hanse, 25 years old. Antonie is born on 18-08-1846 in Kerkwerve. Antonie is deceased on 26-04-1933 in Kerkwerve, 86 years old. Registration [source: ZA akte 3]. Occupation: arbeider, landbouwer. Note re Antonie: ook Anthonie, zoon van Maarten Hanse, landbouwer en melkboer, en Maria Jonker.
Children of Pieternella and Antonie:
1 Maarten Hanse, born on 03-06-1872 in Kerkwerve. Registration on 03-06-1872 [source: ZA akte 12].
2 Jan Hanse, born on 01-12-1873 in Kerkwerve. Follow XIV-av.
3 Marinus Hanse, born on 14-11-1876 in Kerkwerve. Follow XIV-aw.
4 Leendert Hanse, born on 29-11-1879 in Kerkwerve. Follow XIV-ax.
5 Cornelis Hanse, born on 03-02-1882 in Kerkwerve. Registration on 04-02-1882 [source: ZA akte 3].
6 Neeltje Hanse, born on 24-03-1883 in Kerkwerve. Registration on 25-03-1883 [source: ZA akte 6].
7 Maria Hanse, born on 21-07-1884 in Kerkwerve. Registration on 23-07-1884 [source: ZA akte 10].
XIII-y Neeltje Boot is born on 05-09-1850 in Kerkwerve, daughter of Jan Pietersz Boodt and Neeltje Krabbe. Registration on 05-09-1850 [source: ZA akte 22]. Neeltje is deceased on 11-05-1922 in Kerkwerve, 71 years old. Registration [source: ZA akte 8]. Occupation: landbouwster. Neeltje married, 24 years old, on 16-06-1875 in Kerkwerve [akte 8] with Marinus den Boer, 30 years old. Marinus is born on 24-03-1845 in Duivendijke, son of Cornelis Cornelisz den Boer and Cornelia Tonisdr den Boer. Marinus is deceased on 18-05-1909 in Kerkwerve, 64 years old. Registration [source: ZA akte 5]. Occupation: landbouwer.
Children of Neeltje and Marinus:
1 Kornelis Willem den Boer, born on 19-05-1876 in Kerkwerve. Follow XIV-ay.
2 Jan Maarten den Boer, born on 28-12-1877 in Kerkwerve. Registration on 29-12-1877 [source: ZA akte 24]. Jan Maarten is deceased on 19-03-1881 in Kerkwerve, 3 years old. Registration [source: ZA akte 5].
3 Willem Johannis den Boer, born on 26-10-1880 in Kerkwerve. Follow XIV-az.
4 Jan Maarten den Boer, born on 22-01-1882 in Kerkwerve. Registration on 23-01-1882 [source: ZA akte 2].
5 Cornelia Maatje den Boer, born on 25-06-1883 in Kerkwerve. Registration on 25-06-1883 [source: ZA akte 14].
6 Nicolaas Tonis den Boer, born on 19-08-1885 in Kerkwerve. Registration on 19-08-1885 [source: ZA akte 21]. Nicolaas Tonis is deceased on 26-08-1885 in Kerkwerve, 7 days old. Registration [source: ZA akte 14].
7 Maarten Leendert den Boer, born on 09-07-1886 in Kerkwerve. Follow XIV-ba.
8 Neeltje Jacoba den Boer, born on 11-10-1887 in Kerkwerve. Registration on 11-10-1887 [source: ZA akte 26]. Neeltje Jacoba is deceased on 12-10-1887 in Kerkwerve, 1 day old. Registration [source: ZA akte 12].
9 Johannes den Boer, born on 03-07-1890 in Kerkwerve. Follow XIV-bb.
10 Leendert Nicolaas den Boer, born on 11-08-1891 in Kerkwerve. Follow XIV-bc.
11 Neeltje Grietje den Boer, born on 24-06-1893 in Kerkwerve. Registration on 24-06-1893 [source: ZA akte 14].
12 Jacoba Maria den Boer, born on 29-10-1895 in Kerkwerve. Registration on 30-10-1895 [source: ZA akte 19].
XIII-z Maarten Boot is born on 01-08-1852 in Kerkwerve, son of Jan Pietersz Boodt and Neeltje Krabbe. Registration on 02-08-1852 [source: ZA akte 15]. Maarten is deceased on 15-11-1926 in Kerkwerve, 74 years old. Registration [source: ZA akte 8]. Occupation: landbouwer. Maarten married, 31 years old, on 04-07-1884 in Kerkwerve [akte 3] with Maria Padmos, 23 years old. Maria is born on 10-03-1861 in Brouwershaven. Registration on 11-03-1861. Maria is deceased on 11-03-1944 in Zuilen, 83 years old. Registration [source: ZA akte 4 Kerkwerve]. Occupation: dienstmeid. Note re Maria: dochter van Marinus Padmos (01-08-1834 Duivendijke - 06-07-1920 Oudenhoorn), winkelier, landbouwer, veehouder; getrouwd (1) te Brouwershaven 09-09-1857 met Maatje van der Sluijs (12-11-1836 Brouwershaven - 08-09-1881 Brouwershaven), dochter van Nicolaas van der Sluis en Maria van den Ham; getrouwd (2) 05-12-2884 te Brouwershaven met Willemina van der Nood (24-01-1833 Brouwershaven - 17-10-1911 Brouwershaven), huishoudster, dochter van Rosier van der Nood en Maria Bakker.
Children of Maarten and Maria:
1 Neeltje Boot, born on 30-05-1885 in Kerkwerve. Registration on 31-05-1885 [source: ZA akte 17]. Neeltje is deceased on 12-09-1976 in Middenschouwen, 91 years old.
2 Maatje Boot, born on 28-08-1887 in Kerkwerve. Follow XIV-bd.
3 Jan Boot, born on 30-01-1889 in Kerkwerve. Registration on 31-01-1889 [source: ZA akte 1]. Jan is deceased on 04-11-1969 in Kerkwerve, 80 years old. Address: Papeweg 1, Kerkwerve. Occupation: landbouwer.
4 Wilhelmina Boot, born on 17-04-1891 in Kerkwerve. Follow XIV-be.
5 Maria Boot, born on 28-12-1892 in Kerkwerve. Follow XIV-bf.
6 Marinus Boot, born on 23-10-1894 in Kerkwerve. Registration on 23-10-1894 [source: ZA akte 25]. Marinus is deceased on 11-02-1896 in Kerkwerve, 1 year old. Registration [source: ZA akte 2].
7 Marinus Boot, born on 24-02-1896 in Kerkwerve. Registration on 25-02-1896 [source: ZA akte 4]. Marinus is deceased on 18-10-1981 in Zierikzee, 85 years old.
8 Lena Pieternella Boot, born on 12-02-1901 in Kerkwerve. Registration on 13-02-1901 [source: ZA akte 5]. Lena Pieternella is deceased on 03-04-1965, 64 years old.
9 Nicolaas Iman Boot, born on 07-10-1904 in Kerkwerve. Registration on 08-10-1904 [source: ZA akte 21]. Nicolaas Iman is deceased on 25-04-1981 in Middenschouwen, 76 years old.
XIII-aa Maatje Boot is born on 16-01-1855 in Kerkwerve, daughter of Jan Pietersz Boodt and Neeltje Krabbe. Registration on 16-01-1855 [source: ZA akte 3]. Maatje is deceased before 1890, at the most 35 years old. Maatje married, 28 years old, on 11-01-1884 in Noordgouwe [akte 1] with Willem van Verre, 24 years old. Willem is born on 12-08-1859 in Noordgouwe, son of Bartel van Verre and Lena Fonteijne. Occupation: timmerman.

XIII-ab Elisabeth Bouman is born on 16-03-1824 in Bommenede, daughter of Geleijn Bou(w)man and Maatje Marinusse Boot (Bood). Registration on 16-03-1824 [source: ZA akte 3]. Occupation: dienstmeid. Elisabeth married, 43 years old, on 07-06-1867 in Burgh [akte 2] with Adriaan Verton, about 32 years old. Adriaan is born about 1835 in Burgh. Occupation: arbeider. Note re Adriaan: zoon van Pieter Verton en Kaatje van Staalen.

XIII-ac Marinus Boot is born on 20-02-1828 in Kerkwerve, son of Gerrit Marinusse Boot and Joppa Cornelisse Straaijer. Registration on 20-02-1828 [source: ZA akte 10]. Marinus is deceased about 1878, about 50 years old. Address: (emigreerde in 1846 naar Pella, Iowa, U.S.A.). Occupation: werkman, tabaksbewerker, tabaksteler (afgekeurd voor deelneming aan de burgeroorlog wegens zeer slechte handen (reuma?). Als tabaksteler bewerkte hij de tabak in zijn eigen loods, met tussenpozen kwamen er inspecteurs voor het keuren van zijn tabak). Marinus married, 24 years old, in 1852 with Henrietta (Hendrika) Versteeg, 18 years old. Henrietta (Hendrika) is born in 1834. Henrietta (Hendrika) is deceased in 1904, 70 years old. Note re Henrietta (Hendrika): dochter van Aart Versteeg (1800) en Emmeke Exalto (1815).
Children of Marinus and Henrietta (Hendrika):
1 Gerritje (Geertje) Boot, born in 1853. Follow XIV-bg.
2 Emma Boot, born in 1857.
3 Jacob Boot, born in 1859.
4 Mary Boot, born in 1864.
5 Cornelis Boot, born in 1868.
6 Aart Boot, born in 1870.
7 Leendert Boot, born in 1872.
8 Neeltje Boot, born in 1873.
9 Marinus Boot, born in 1877.
10 Hendrika Boot, born in 1878.
XIII-ad Cornelis Boot is born on 19-04-1829 in Kerkwerve, son of Gerrit Marinusse Boot and Joppa Cornelisse Straaijer. Registration on 20-04-1829 [source: ZA akte 8]. Cornelis is deceased about 1896, about 67 years old. Address: St. Louis, Missouri, U.S.A. (emigreerde naar de U.S.A. (Montana?)). Cornelis married in St. Louis, Missouri, U.S.A. with Catherine N.N..

XIII-ae Leendert (Leonard) Boot is born on 16-04-1830 in Kerkwerve, son of Gerrit Marinusse Boot and Joppa Cornelisse Straaijer. Registration on 17-04-1830 [source: ZA akte 10]. Leendert (Leonard) is deceased in 1911, 81 years old. He was buried in St. Louis, Missouri, U.S.A.. Note re the death of Leendert (Leonard): Sint Marcus Cemetery. Address: St. Louis, Missouri, U.S.A.. Note re Leendert (Leonard): werkte 62 jaar als sjouwer en gietvormenmaker bij de fabriek van Bridge en Bros., St. Louis, een kachelfabrikant, waar hij als 16-jarige begon. Leendert (Leonard) married, 22 years old, in 1852 in St. Louis, Missouri, U.S.A. with D.W. ten Strake, 22 years old. 3 kinderen: 1 zoon, 1 onbekend en Jennie. D.W. is born on 08-04-1830. haar naam is van een bijbelblad overgenomen. De geboortedatum 08-04-1830 is niet duidelijk te lezen. Het kan ook een andere maand zijn. Bovendien zijn er nog anderen vermeld, waarvan J.W. te Strake, geboren op 03-12-1827, eventueel ook in aanmerking zou kunnen komen de vrouw van Leendert geweest te zijn.
Child of Leendert (Leonard) and D.W.:
1 Jennie Boot, born on 18-08-1853.
XIII-af Jannetje (Jennie) Boot is born on 06-04-1832 in Kerkwerve, daughter of Gerrit Marinusse Boot and Joppa Cornelisse Straaijer. Registration on 07-04-1832 [source: ZA akte 4]. She was baptized on 29-04-1832 in Serooskerke, Schouwen. moeder Joppa Straeijer. Jannetje (Jennie) is deceased on 06-05-1896 in St. Louis, Missouri, U.S.A., 64 years old. Address: (ging naar Buffalo, New York, U.S.A. en later naar St. Louis, Missouri, U.S.A.). Jannetje (Jennie) married with Maarten (Martin) Oudijn. Maarten (Martin) is born on 10-11-1817. Maarten (Martin) is deceased on 06-05-1896, 78 years old. Occupation: los werkman. Note re Maarten (Martin): gegevens van de Volkstelling van 16-07-1850. Waarschijnlijk woonde een deel van het gezin bij een Duits echtpaar, mogelijk als pensiongasten. De rest van het gezin woonde bij de stiefvader van Jennie: Joost Oldendorf (Oldendorp). Ze woonden 11 jaar in St.Louis, vanwaar ze in 1861 naar Platteville, Wisconsin, verhuisden voor werk tijdens de burgeroorlog.

XIII-ag Jacob (Jakob) Boot is born on 14-10-1836 at 02:00 in Kerkwerve, son of Pieter Janse Boot and Jozina Jacobse Jansse van de Panne. Registration [source: ZA akte 21]. Jacob (Jakob) is deceased on 21-10-1910 in Kerkwerve, 74 years old. Registration [source: ZA akte 11]. Occupation: melkboer, (veld)arbeider. Jacob (Jakob) married, 27 years old, on 25-05-1864 in Kerkwerve [akte 4] with Janna van den Hoek, 18 years old. Jacob Boot trouwde met zijn "stiefnichtje", aangezien haar vader Jan van den Hoek stiefkind was van Dingeman Verboom en Maatje Boot, de zuster van Jacob's vader Pieter Boot.. Janna is born on 10-11-1845 in Kerkwerve, daughter of Jan van den Hoek and Neeltje Kloet. Janna is deceased on 27-12-1916 in Kerkwerve, 71 years old. Registration [source: ZA akte 6]. Occupation: boerin.
na het overlijden van zijn zus Neeltje in 1902 verkreeg Jacob een huis met erf en een stuk weiland aan de Arkelweg, gesticht in 1897-1898, kadastraal bekend onder nrs B302 en B303. In 1921 werd dit door zijn zoon Cornelis Jan verkocht aan Pieter Triestsz de Jonge.
op 30-05-1911 ten kantore van notaris Bierensz te Zierikzee: Scheiding der boedels van Jacob Boot Pieterszoon, overleden te Kerkwerve en Janna van den Hoek, tussen genoemde Janna van den Hoek, Johanna, Jacob en Cornelis-Jan allen te Kerkwerve, Cornelis Marinus Wessel te 's-Gravenhage, Kornelis van Westervoort te Amsterdam als zorgdrager over Johannes, Jacob Jan en Jan van Westervoort, Iman Hanse te Zierikzee, Jan de Jonge aldaar en Jan Pieter Boot te Ouwerkerk voor zich en als toeziend voogd over genoemde minderjarigen;
op 15-06-1911 ten kantore van notaris Bierensz te Zierikzee: Schuldbekentenis door Janna van den Hoek, weduwe van Jacob Boot Pieterszoon te Kerkwerve ten behoeve van Iman Hanse te Zierikzee, groot f 640,-;
op 29-04-1915 ten kantore van notaris Bierensz te Zierikzee: Testament Janna van den Hoek, weduwe van Jacob Boot Pieterszoon te Kerkwerve.
Children of Jacob (Jakob) and Janna:
1 Pieter Jan Boot, born on 18-11-1864 in Kerkwerve. Registration on 18-11-1864 [source: ZA akte 24]. Pieter Jan is deceased on 25-11-1865 in Kerkwerve, 1 year old. Registration [source: ZA akte 11].
2 Neeltje Boot, born on 07-11-1866 in Kerkwerve. Follow XIV-bh.
3 Jozina Boot, born on 09-05-1870 in Kerkwerve. Follow XIV-bi.
4 Jannetje Boot, born on 26-07-1872 in Kerkwerve. Follow XIV-bj.
5 Pieternella Boot, born on 22-11-1874 in Kerkwerve. Follow XIV-bk.
6 Jan Pieter Boot, born on 15-10-1876 in Kerkwerve. Follow XIV-bl.
7 Johanna Boot, born on 27-03-1879 in Kerkwerve. Johanna is deceased in 1964, 85 years old. Note re Johanna: zwakbegaafde vrouw, woonde haar hele leven bij haar broer Kees-Jan.
8 Pieter Jan Boot, born on 12-03-1881 in Kerkwerve. Registration on 12-03-1881 [source: ZA akte 9]. Pieter Jan is deceased on 05-06-1907 in Kerkwerve, 26 years old (cause: tuberculose). Registration [source: ZA akte 3]. Occupation: veldarbeider.
9 Marina Boot, born on 23-08-1883 in Kerkwerve. Registration on 24-08-1883 [source: ZA akte 16]. Marina is deceased on 23-05-1907 in Kerkwerve, 23 years old (cause: tuberculose). Registration [source: ZA akte 2].
10 Jacob Boot, born on 14-01-1886 at 16:00 in Kerkwerve [source: uittreksel geboorteregister als bijlage trouwakte]. Follow XIV-bm.
11 Cornelis Jan (Kees-Jan) Boot, born on 02-07-1887 in Kerkwerve. Registration on 02-07-1887 [source: ZA akte 15]. Cornelis Jan is deceased on 28-02-1972 in Zierikzee, 84 years old. Occupation: landbouwer, commissionair, havenmeester. Note re Kees-Jan:
29-04-1915 akte 61 bij notaris Bieresz te Zierikzee: kreeg bij testamentaire beschikking van zijn moeder, Janna van den Hoek, weduwe van Jacob Boot Pz, het hoefje met bouw- en weidegrond te Kerkwerve, sectie B nrs 19, 302 en 303, groot 2 ha, 68 a, 7 ca, toebedeeld. Dit met de verplichting bij haar overlijden in haar nalatenschap een bedrag van f 5000 in te brengen;
woonde tot 1953 samen met zijn ongetrouwde zuster Johanna onder Moriaanshoofd op het adres R 25;
vermeld als Havenmeester en weger op het landbouwhaventje "Flaauwers" te Kerkwerve en commissionair;
verkocht in 1921 het hoefje aan de toenmalige Arkelweg onder Moriaanshoofd nr N 47 aan Pieter de Jonge, vader van Triest de Jonge.
12 N.N. Boot, still born son on 18-05-1890 in Kerkwerve. Registration [source: ZA akte 5].
XIII-ah Jan Pieterse Boot is born about 1840 in Kerkwerve, son of Pieter Janse Boot and Jacomina Abrahamse Landman. Jan Pieterse is deceased on 15-08-1886 in Kerkwerve, about 46 years old. Jan Pieterse married with Neeltje Krabbe. Neeltje is born about 1840. Neeltje is deceased on 29-02-1884 in Kerkwerve, about 44 years old [source: Memorie van Successie 3/6085 en 3/3433].

XIII-ai Abraham Boot is born on 08-09-1841 in Kerkwerve, son of Pieter Janse Boot and Jacomina Abrahamse Landman. Registration on 08-09-1841 [source: ZA akte 15]. Abraham is deceased on 08-05-1920 in Kerkwerve, 78 years old. Registration [source: ZA akte 7]. Occupation: veldarbeider. Abraham married, 30 years old, on 22-05-1872 in Kerkwerve [akte 3] with Wolferina van den Bos, 23 years old. Wolferina is born on 22-02-1849 in Kerkwerve. Wolferina is deceased on 01-02-1929 in Zierikzee, 79 years old. Registration [source: ZA akte 16]. Note re Wolferina: dochter van Kornelis van den Bos, melkboer, en Adriana Dag.
Children of Abraham and Wolferina:
1 Pieter Cornelis Jan Boot, born on 08-09-1877 in Zierikzee. Registration on 08-09-1877 [source: ZA akte 176]. Pieter Cornelis Jan is deceased on 12-11-1941 in Zierikzee, 64 years old. Registration [source: ZA akte 87]. Occupation: dijkwerker.
2 Adriaantje Cornelia Boot, born on 14-10-1880 in Zierikzee. Follow XIV-bn.
3 Cornelis Boot, born on 21-07-1883 in Zierikzee. Registration on 23-07-1883 [source: ZA akte 110].
4 Adriaan Maarten Boot, born on 10-08-1884 in Zierikzee. Registration on 11-08-1884 [source: ZA akte 130]. Adriaan Maarten is deceased on 20-08-1884 in Zierikzee, 10 days old. Registration [source: ZA akte 135].
5 Adriaan Boot, born on 21-10-1886 in Zierikzee. Follow XIV-bo.
6 Janna Adriana Boot, born on 26-10-1887 in Zierikzee. Follow XIV-bp.
7 Marinus Cornelis Boot, born on 31-12-1888 in Zierikzee. Registration on 02-01-1889 [source: ZA akte 1]. Marinus Cornelis is deceased on 27-02-1889 in Zierikzee, 1 month old. Registration [source: ZA akte 16]. Note re Marinus Cornelis: ook Martinus Cornelis.
8 Wolfert Cornelis Boot, born on 01-05-1890 in Zierikzee. Registration on 03-05-1890 [source: ZA akte 67]. Wolfert Cornelis is deceased on 16-08-1890 in Zierikzee, 3 months old. Registration [source: ZA akte 98].
9 N.N. Boot, still born daughter on 16-11-1891 in Zierikzee. Registration [source: ZA akte 161].
XIII-aj Jan Pietersz Boot is born on 10-05-1845 in Kerkwerve, son of Pieter Janse Boot and Jacomina Abrahamse Landman. Registration on 10-05-1845 [source: ZA akte 14]. Jan Pietersz is deceased on 07-03-1891 in Kerkwerve, 45 years old. Registration [source: ZA akte 1]. Occupation: timmerman. Jan Pietersz married, 36 years old, on 20-05-1881 in Kerkwerve [akte 6] with Pieternella Tui(j)nman, 25 years old. Pieternella is born on 18-03-1856 in Kerkwerve. Pieternella is deceased on 10-11-1921 in Zierikzee, 65 years old. Registration [source: ZA akte 94]. Occupation: winkelierster. Note re Pieternella: dochter van Kornelis Tuinman, melkboer en landbouwer, en Pieternella Natte, arbeidster.
Children of Jan Pietersz and Pieternella:
1 Pieter Jan Boot, born on 04-09-1881 in Kerkwerve. Registration on 05-09-1881 [source: ZA akte 25]. Pieter Jan is deceased on 01-08-1953 in Haarlem, 71 years old. Registration [source: ZA akte 66 Zierikzee]. Address: Zierikzee.
2 Cornelis Boot, born on 11-09-1882 in Kerkwerve. Registration on 12-09-1882 [source: ZA akte 16]. Cornelis is deceased on 15-09-1882 in Kerkwerve, 4 days old. Registration [source: ZA akte 15].
3 Pieternella Cornelia Boot, born on 27-10-1883 in Kerkwerve. Registration on 27-10-1883 [source: ZA akte 20]. Pieternella Cornelia is deceased on 04-10-1957 in Zierikzee, 73 years old. Registration [source: ZA akte 78].
4 Jacobus Johannis Boot, born on 19-11-1884 in Kerkwerve. Follow XIV-bq.
5 Cornelis Boot, born on 05-10-1885 in Kerkwerve. Registration on 07-10-1885 [source: ZA akte 24]. Cornelis is deceased on 05-10-1885 in Kerkwerve. Registration on 07-10-1885 [source: ZA akte 15].
6 Cornelis Jan Boot, born on 15-01-1887 in Kerkwerve. Follow XIV-br.
7 N.N. Boot, still born son on 15-11-1887 in Kerkwerve. Registration [source: ZA akte 13].
8 Abraham Boot, born on 26-08-1888 in Kerkwerve. Registration on 27-08-1888 [source: ZA akte 17]. Abraham is deceased on 30-08-1888 in Kerkwerve, 4 days old. Registration [source: ZA akte 12].
9 Marinus Boot, born on 02-11-1889 in Kerkwerve. Registration on 04-11-1889 [source: ZA akte 29]. Marinus is deceased on 03-11-1889 in Kerkwerve, 1 day old. Registration on 04-11-1889 [source: ZA akte 13].
10 Marinus Cornelis Boot, born on 16-01-1891 in Kerkwerve. Registration on 16-01-1891 [source: ZA akte 4]. Marinus Cornelis is deceased on 11-12-1896 in Kerkwerve, 5 years old. Registration [source: ZA akte 10].
XIII-ak Johannis Pietersz Boot is born on 15-09-1847 in Kerkwerve, son of Pieter Janse Boot and Jacomina Abrahamse Landman. Registration on 15-09-1847 [source: ZA akte 11]. Johannis Pietersz is deceased on 25-08-1892 in Duivendijke, 44 years old. Registration [akte 10]. Occupation: veehouder, dijkwerker, landbouwer. Note re Johannis Pietersz: ook Johannes. Johannis Pietersz married, 23 years old, on 04-11-1870 in Kerkwerve [akte 5] with Cornelia Boot, 24 years old. erkennen Jacomina Willemina. Cornelia is born on 07-02-1846 in Duivendijke, daughter of Pieter Jansz Boot and Jacomina Cornelisse Hanse. Registration on 08-02-1846 [source: ZA akte 4]. Cornelia is deceased on 07-06-1924 in Serooskerke, Schouwen, 78 years old. Registration [source: ZA akte 4]. Occupation: landbouwster. Note re Cornelia: ook Kornelia.
Children of Johannis Pietersz and Cornelia:
1 Jacomina Willemina Boot, born on 25-09-1870 in Duivendijke. Follow XIV-bs.
2 Pieternella Maatje Boot, born on 27-01-1872 in Duivendijke. Follow XIV-bt.
3 Johanna Jacomina Boot, born on 16-07-1873 in Kerkwerve. Registration on 16-07-1873 [source: ZA akte 13]. Johanna Jacomina is deceased on 21-10-1876 in Duivendijke, 3 years old. Registration [source: ZA akte 15].
4 Janna Kornelia Boot, born on 16-01-1875 in Kerkwerve. Follow XIV-bu.
5 Pieter Jan Boot, born on 23-04-1876 in Kerkwerve. Registration on 24-04-1876 [source: ZA akte 12]. Pieter Jan is deceased on 06-10-1876 in Duivendijke, 5 months old. Registration [source: ZA akte 14]. Note re the death of Pieter Jan: als geboorteplaats vermeld Duivendijke.
6 Martina Johanna Boot, born on 19-04-1886 in Duivendijke. Follow XIV-bv.
XIII-al Marinus Boot is born on 15-10-1849 in Kerkwerve, son of Pieter Janse Boot and Jacomina Abrahamse Landman. Registration on 16-10-1849 [source: ZA akte 22]. Marinus is deceased on 14-09-1907 in Kerkwerve, 57 years old. Registration [source: ZA akte 5]. Occupation: landbouwer op de Langesluis. Marinus married, 33 years old, on 01-06-1883 in Kerkwerve [akte 7] with Wilhelmina den Boer, 28 years old. Wilhelmina is born on 20-04-1855 in Zierikzee, daughter of Cornelis Maartensz den Boer and Willemina (Wilhelmina) Janse Boot. Registration on 21-04-1855 [source: ZA akte 71]. Wilhelmina is deceased on 11-01-1947 in Zierikzee, 91 years old. Registration [source: ZA akte 6]. Occupation: landbouwster. Note re Wilhelmina: ook Willemina.
Children of Marinus and Wilhelmina:
1 Pieter Jan Boot, born on 30-10-1884 in Kerkwerve. Follow XIV-bw.
2 Wilhelmina Cornelia Boot, born on 15-12-1885 in Kerkwerve. Registration on 16-12-1885 [source: ZA akte 34]. Wilhelmina Cornelia is deceased on 05-12-1979 in Zierikzee, 93 years old.
3 Jacomina Johanna Boot, born on 05-04-1888 in Kerkwerve. Follow XIV-bx.
4 Cornelis Boot, born on 31-07-1889 in Kerkwerve. Follow XIV-by.
5 Johannes Boot, born on 11-05-1892 in Kerkwerve. Follow XIV-bz.
6 Willem Boot, born on 23-12-1896 in Kerkwerve. Follow XIV-ca.
XIII-am Willemina Boot is born on 18-05-1839 in Kerkwerve, daughter of Leendert Jansz Boot (Bood) and Martijntje (Martina) Boogerd. Registration on 18-05-1839 [source: ZA akte 12]. Willemina is deceased on 11-03-1925 in Kerkwerve, 85 years old. Registration [source: ZA akte 3]. Willemina married, 21 years old, on 27-03-1861 in Duivendijke [akte 1] with Cornelis den Boer, 23 years old.
Er zijn twee huwelijken van een Cornelis met een Willemina:
Cornelis den Boer (*1831) trouwde in 1853 met Willemina Boot (*1831)
Cornelis den Boer (*1837) trouwde in 1861 met Willemina Boot (*1839)
Bij vergissing kan een kind bij het verkeerde paar vermeld zijn.
.
Cornelis is born on 22-12-1837 in Duivendijke, son of Cornelis Cornelisz den Boer and Cornelia Tonisdr den Boer. Cornelis is deceased on 04-03-1918 in Ellemeet, 80 years old. Registration [source: ZA akte 3 Ellemeet, akte 2 Brouwershaven]. Occupation: landbouwersknecht, landbouwer.
Children of Willemina and Cornelis:
1 Kornelia Maatje Grietje den Boer, born on 21-09-1877 in Kerkwerve. Registration on 22-09-1877 [source: ZA akte 15].
2 Martina Willemina den Boer, born on 06-11-1878 in Kerkwerve. Follow XIV-cb.
3 Cornelis den Boer, born on 05-08-1880 in Kerkwerve. Registration on 05-08-1880 [source: ZA akte 18]. Cornelis is deceased on 06-09-1880 in Kerkwerve, 1 month old. Registration [source: ZA akte 7].
4 Janna Marina den Boer, born on 01-10-1881 in Kerkwerve. Follow XIV-cc.
XIII-an Janna Boot is born on 11-01-1841 in Duivendijke, daughter of Leendert Jansz Boot (Bood) and Martijntje (Martina) Boogerd. Registration on 12-01-1841 [source: ZA akte 1]. Janna is deceased on 20-02-1919 in Kerkwerve, 78 years old. Registration [source: ZA akte 2]. Occupation: landbouwster. Janna married, 22 years old, on 01-07-1863 in Kerkwerve [akte 5] with Johannis van der Wekken, 24 years old. Johannis is born on 28-01-1839 in Kerkwerve. Johannis is deceased on 31-01-1923 in Kerkwerve, 84 years old. Registration [source: ZA akte 2]. Occupation: landbouwer. Note re Johannis: ook Johannes, zoon van Leendert van der Wekken, melkboer en landbouwer, en Kaatje van Dongen, landbouwster.Janna Boot
    


Johannes van der Wekken

Children of Janna and Johannis:
1 Kaatje van der Wekken, born on 30-07-1864 in Duivendijke. Kaatje is deceased on 08-01-1878 in Duivendijke, 13 years old. Registration [source: ZA akte 2].
2 Leendert van der Wekken, born in 07-1865 in Duivendijke. Leendert is deceased on 30-09-1865 in Duivendijke, 2 months old. Registration [source: ZA akte 7].
3 Martina van der Wekken, born on 01-12-1866 in Duivendijke. Follow XIV-cd.
4 Leendert van der Wekken, born on 09-10-1868 in Duivendijke. Follow XIV-ce.
5 Marina van der Wekken, born on 16-09-1870 in Duivendijke. Follow XIV-cf.
6 Adriaan van der Wekken, born on 10-12-1871 in Duivendijke. Follow XIV-cg.
7 Willemina van der Wekken, born on 08-02-1873 in Duivendijke. Willemina is deceased on 04-01-1878 in Duivendijke, 4 years old. Registration [source: ZA akte 1].
8 Cornelia van der Wekken, born on 17-07-1874 in Duivendijke. Follow XIV-ch.
9 Jan van der Wekken, born on 10-09-1875 in Duivendijke. Follow XIV-ci.
10 Tonis van der Wekken, born on 12-12-1876 in Duivendijke. Follow XIV-cj.
11 Willem van der Wekken, born on 01-05-1878 in Duivendijke. Follow XIV-ck.
12 Karel van der Wekken, born on 01-09-1879 in Duivendijke. tweeling. Karel is deceased on 14-01-1880 in Duivendijke, 4 months old. Registration [source: ZA akte 2].
13 Marinus van der Wekken, born on 01-09-1879 in Duivendijke. tweeling. Marinus is deceased on 16-01-1880 in Duivendijke, 4 months old. Registration [source: ZA akte 3].
14 Karel Marinus van der Wekken, born on 19-12-1880 in Duivendijke. Karel Marinus is deceased on 15-06-1881 in Duivendijke, 5 months old. Registration [source: ZA akte 6].
15 Johannes Jan van der Wekken, born on 17-01-1882 in Duivendijke. Follow XIV-cl.
16 Kaatje van der Wekken, born on 11-01-1884 in Duivendijke. Follow XIV-cm.
XIII-ao Marina Boot is born on 03-05-1845 in Duivendijke, daughter of Leendert Jansz Boot (Bood) and Martijntje (Martina) Boogerd. Registration on 03-05-1845 [source: ZA akte 10]. Marina is deceased on 25-08-1869 in Terneuzen, 24 years old. Registration [source: ZA akte 40]. Note re Marina: ook Maria, Martina. Marina married, 19 years old, on 23-02-1865 in Terneuzen [akte 5] with Levinus (Livinus) de Ruijter, about 20 years old. Levinus (Livinus) is born about 1845 in Zaamslag. Occupation: boerenknecht, vrachtrijder, molenaarsknecht, korenmolenaar. Note re Levinus (Livinus): zoon van Jacobus de Ruijter, visser, en Tanneke Willemsen; getrouwd (2) op 01-05-1873 in Terneuzen met Gijsbetje Nousen (1854 Terneuzen), dienstmeid.
Children of Marina and Levinus (Livinus):
1 Jacobus de Ruijter, born on 10-09-1865 in Terneuzen. Registration on 11-09-1865 [source: ZA akte 110].
2 Martina de Ruijter, born on 05-03-1867 in Terneuzen. Registration on 05-03-1867 [source: ZA akte 31]. Martina is deceased on 26-07-1880 in Kerkwerve, 13 years old. Registration [source: ZA akte 6].
3 Tanneke de Ruijter, born on 28-06-1869 in Terneuzen. Registration on 28-06-1869 [source: ZA akte 75]. Tanneke is deceased on 08-10-1869 in Zaamslag, 3 months old. Registration [source: ZA akte 49 Zaamslag, akte 60 Terneuzen].
XIII-ap Lena Boot is born on 12-10-1849 in Duivendijke, daughter of Leendert Jansz Boot (Bood) and Martijntje (Martina) Boogerd. Registration on 12-10-1849 [source: ZA akte 22]. Lena is deceased on 04-01-1903 in Wissenkerke, 53 years old. Registration [source: ZA akte 1]. Occupation: huishoudster. Lena married, 18 years old, on 24-10-1867 [source: akte 35] with Christiaan Andries Dees, 25 years old. Christiaan Andries is born on 07-06-1842 in Terneuzen. Registration [source: akte 54]. Christiaan Andries is deceased on 02-08-1891 in Wissenkerke, 49 years old. Registration [source: ZA akte 39]. Occupation: arbeider. Note re Christiaan Andries: zoon van Pieter Dees en Anna Drabbe.
Children of Lena and Christiaan Andries:
1 Pieter Leendert Dees, born on 10-06-1872 in Wissenkerke. Follow XIV-cn.
2 Leendert Martinus Dees, born on 25-08-1884 in Wissenkerke. Follow XIV-co.
3 Abraham Jan Dees, born on 09-05-1887 in Wissenkerke. Follow XIV-cp.
XIII-aq Elisabeth Boot is born on 02-04-1852 in Duivendijke, daughter of Leendert Jansz Boot (Bood) and Martijntje (Martina) Boogerd. Registration on 03-04-1852 [source: ZA akte 6]. Elisabeth is deceased on 14-06-1939 in Nieuwerkerk, 87 years old. Registration [source: ZA akte 10]. Elisabeth married, 24 years old, on 25-01-1877 in Terneuzen [akte 4] with Gerard(us) Job van der Graaf, about 32 years old. Gerard(us) Job is born about 1845 in Zonnemaire. Gerard(us) Job is deceased on 25-10-1885 in Sas van Gent, about 40 years old. Registration [source: ZA akte 33, akte 168 Zierikzee]. Note re the death of Gerard(us) Job: datum overlijden voor datum geboorte van kind 3 en van kind 4!. Occupation: rijksambtenaar. Note re Gerard(us) Job: zoon van Cornelis van der Graaf en Adriana Johanna Vijverberg.
Children of Elisabeth and Gerard(us) Job:
1 Adriana Martina van der Graaf, born on 24-10-1878 in Zierikzee. Follow XIV-cq.
2 Leendert Cornelis van der Graaf, born on 07-10-1880 in Zierikzee. Follow XIV-cr.
3 Cornelis Leendert van der Graaf, born on 15-05-1883 in Zierikzee. Follow XIV-cs.
4 Gerarda Jobina van der Graaf, born on 27-02-1886 in Zierikzee. Registration on 27-02-1886 [source: ZA akte 40]. vader is overleden. Gerarda Jobina is deceased on 01-11-1886 in Zierikzee, 8 months old. Registration [source: ZA akte 138].
5 Johan Christoffel van der Graaf, born on 04-05-1894 in Zierikzee. Follow XIV-ct.
XIII-ar Jan Marinus Boot is born on 17-06-1856 in Duivendijke, son of Leendert Jansz Boot (Bood) and Martijntje (Martina) Boogerd. Registration on 18-06-1856 [source: ZA akte 8]. Jan Marinus is deceased on 30-05-1914 in Kerkwerve, 57 years old. Registration [akte 2]. Occupation: landbouwer. Jan Marinus married, 27 years old, on 09-11-1883 in Kerkwerve [akte 10] with Adriaantje Jonker, 21 years old. Adriaantje is born on 03-10-1862 in Kerkwerve. Adriaantje is deceased on 21-04-1932 in Duivendijke, 69 years old. Registration [source: ZA akte 3 Duivendijke, akte 4 Kerkwerve]. Occupation: dienstmeid. Note re Adriaantje: dochter van Antonie Jonker en Johanna Fondse.
Child of Jan Marinus and Adriaantje:
1 (Foster) Neeltje Jonker, born on 25-11-1883 in Kerkwerve. Note re Neeltje: dochter van Pieter Jonker en Pieternella Kloet.
XIII-as Willemina Boot is born on 27-05-1839 in Kerkwerve, daughter of Johannis Janse Boot and Anna van der Werf. Registration on 27-05-1839 [source: ZA akte 13]. Willemina is deceased on 05-01-1878 in Kerkwerve, 38 years old. Registration [source: ZA akte 1]. Willemina:
(1) married, 27 years old, on 24-04-1867 in Kerkwerve [akte 2] with Cornelis (Kornelis) van der Slui(j)s, 28 years old. Cornelis (Kornelis) is born on 12-05-1838 in Kerkwerve. Cornelis (Kornelis) is deceased on 25-07-1871 in Kerkwerve, 33 years old. Registration [source: ZA akte 18]. Occupation: landbouwer, melkboer. Note re Cornelis (Kornelis): zoon van Gerrit (Rengerse) van der Sluijs (Sluis) en Pieternella bij de Vate (Vaate), melkboerin.
(2) married, 34 years old, on 17-09-1873 in Kerkwerve [akte 4] with Hendrik de Vlieger, 29 years old. Hendrik is born on 12-06-1844 in Kerkwerve. Registration [source: akte 7]. Hendrik is deceased on 06-06-1894 in Kerkwerve, 49 years old. Registration [source: akte 5]. Occupation: landbouwer (1873-1878). Note re Hendrik: zoon van Jan de Vlieger en Grietje Minne, landbouwster; getrouwd (2) met Kaatje van de Linde.
Children of Willemina and Cornelis (Kornelis):
1 Gerrit van der Slui(j)s, born on 16-02-1868 in Kerkwerve. Follow XIV-cu.
2 Johannis van der Sluis, born on 06-05-1869 in Kerkwerve. Follow XIV-cv.
3 Leendert van der Sluis, born on 08-06-1871 in Kerkwerve. Follow XIV-cw.
Children of Willemina and Hendrik:
1 Jan Jacob de Vlieger, born on 24-06-1874 in Kerkwerve. Registration on 25-06-1874 [source: ZA akte 10]. Jan Jacob is deceased on 11-03-1879 in Kerkwerve, 4 years old. Registration [source: ZA akte 3].
2 Anna de Vlieger, born on 26-08-1875 in Kerkwerve. Follow XIV-cx.
3 Grietje de Vlieger, born on 03-11-1876 in Kerkwerve. Follow XIV-cy.
4 Jakob de Vlieger, born on 21-12-1877 in Kerkwerve. Follow XIV-cz.
XIII-at Jacob Boot is born on 26-06-1840 in Kerkwerve, son of Johannis Janse Boot and Anna van der Werf. Jacob is deceased on 09-01-1906 in Nieuw-Vennep, 65 years old. Address: (vertrok op 24-08-1897 van Zierikzee naar Nieuwer Amstel). Occupation: landbouwersknecht, landbouwer, arbeider. Jacob married, 25 years old, on 23-05-1866 in Zierikzee [akte 29] with Lena (Helena) van Bloppoel, 34 years old. Lena (Helena) is born on 06-07-1831 in Zierikzee. Lena (Helena) is deceased on 02-04-1895 in Zierikzee, 63 years old. Registration [source: ZA akte 52]. Occupation: kleuteronderwijzeres. Note re Lena (Helena): dochter van Anthonij van Bloppoel, zeeftenmaker, en Maria Priester.
volgens de testamenten van zijn ouders had Jacob Boot bij hen een schuld van ruim f 4000, die na het overlijden van hen bij de verdeling van de erfporties verrekend moest worden.
Children of Jacob and Lena (Helena):
1 Johannes Boot, born on 21-09-1866 in Zierikzee. Follow XIV-da.
2 Krina Maria Boot, born on 24-10-1867 in Zierikzee. Registration on 25-10-1867 [source: ZA akte 217]. Krina Maria is deceased on 07-10-1868 in Zierikzee, 11 months old. Registration [source: ZA akte 140].
3 Anna Boot, born on 06-06-1869 in Zierikzee. Registration on 07-06-1869 [source: ZA akte 93]. Anna is deceased on 11-07-1958 in Zeist, 89 years old. Address: (vertrok op 18-01-1897 naar Leiden).
4 Anthonij (Anton) Boot, born on 13-10-1870 in Zierikzee. Follow XIV-db.
5 Maria Wilhelmina Boot, born on 28-12-1871 in Zierikzee. Registration on 29-12-1871 [source: ZA akte 301]. Maria Wilhelmina is deceased on 02-01-1872 in Zierikzee, 5 days old. Registration [source: ZA akte 4].
XIII-au Neeltje Boot is born on 13-12-1850 in Kerkwerve, daughter of Johannis Janse Boot and Anna van der Werf. Registration on 13-12-1850 [source: ZA akte 28]. Neeltje is deceased on 31-01-1887 in Geersdijk (Wissenkerke), 36 years old. Registration [source: ZA akte 10]. Address: (op 22-05-1882 in Dinteloord). Neeltje married, 31 years old, on 05-05-1882 in Kerkwerve [akte 5] with Adriaan Breure, 31 years old. Neeltje trouwde op dezelfde dag als broer Kornelis. Adriaan is born on 21-11-1850 in Dinteloord. Adriaan is deceased on 10-11-1930 in Wissenkerke, 79 years old. Registration [source: ZA akte 31]. Occupation: landbouwer (1887). Note re Adriaan: zoon van Johannis Simonse Breure en Adriana Vogelaar.
Adriaan Breure en Arie Pieter Breure, de echtgenoot van Neeltje Boot zijn neven.
Volgens mevr. D. Breure-van Bijsterveld in Zandvoort is er onderzoek gedaan naar de familie Breure, waaruit bleek dat een Breur, burgemeester in NormandiŽ, na 1572 als Hugenoot naar Holland is uitgeweken.
Volgens overlevering zou een Lťonard Breur een volgeling van Willem van NormandiŽ zijn geweest op diens tocht in 1066 naar Engeland.
Children of Neeltje and Adriaan:
1 Maatje Breure, born on 04-07-1882. Maatje is deceased on 09-10-1971, 89 years old. She was buried in Kamperland. Note re Maatje: geestelijk gehandicapt, heeft heel haar leven bij haar halfzusters Janne en Pieternella gewoond.
2 Anna Wilhelmina Breure, born on 24-05-1884 in Wissenkerke. Registration on 24-05-1884 [source: ZA akte 59]. Anna Wilhelmina is deceased on 05-09-1884 in Wissenkerke, 3 months old. Registration [source: ZA akte 42].
XIII-av Kornelis Boot is born on 09-11-1856 in Kerkwerve, son of Johannis Janse Boot and Anna van der Werf. Registration on 10-11-1856 [source: ZA akte 17]. Kornelis is deceased on 04-07-1930 in Zierikzee, 73 years old. Registration [source: ZA akte 50]. Occupation: landbouwer te Merjaen (Moriaanshoofd). Kornelis married, 25 years old, on 05-05-1882 in Kerkwerve [akte 4] with Jakomijntje bij de Vaate, 22 years old. Kornelis trouwde op dezelfde dag als zus Neeltje; broers en zus Olivier, Leendert en Jacomijntje bij de Vaate trouwden met de zussen en broer Anna Johanna, Lena en Cornelis Boot. Jakomijntje is born on 26-02-1860 at 17:00 in Kerkwerve, daughter of Stoffel bij de Vaate and Maatje van Damme. Jakomijntje is deceased on 13-05-1941 in Zierikzee, 81 years old. Registration [source: ZA akte 44]. Note re Jakomijntje: ook Jacomijntje, Jacomina.Cornelis Boot en Jacomijntje bij de VaateHet gezin van Kornelis (Cornelis) Boot en Jacomijntje (Jacomina) bij de Vaate:
(zie onderstaande nummering bij Kinderen van Kornelis (Cornelis) en Jacomijntje (Jacomina)
staand v.l.n.r.. 12. Willem Jan, 3. Jan Leendert, 10. Stoffel, 1. Johannes, 11. Olivier Bartel, 5. Jacob, 6. Leendert, 13. Pieter Gerrit (voor 6), 7. Cornelis,
zittend v.l.n.r.. 8. Anna, boer Kornelis Boot, boerin met Schouwse muts Jacomijntje bij de Vaate, 2. Maatje Pieternella, 15. Neeltje,
op de voorgrond v.l.n.r.. 16. Bartel Jacob, 17. Gerardus.

Children of Kornelis and Jakomijntje:
1 Johannes Boot, born on 04-05-1883 in Kerkwerve. Registration on 05-05-1883 [source: ZA akte 9]. Johannes is deceased on 11-07-1974 in Haamstede, 91 years old. He was buried on 15-07-1974 in Haamstede. Occupation: landbouwer en arbeider.Johannes Boot

2 Maatje Pieternella Boot, born on 16-11-1884 in Kerkwerve. Follow XIV-dc.
3 Jan Leendert Boot, born on 03-01-1886 in Kerkwerve. Follow XIV-dd.
4 Stoffel Boot, born on 02-01-1887 in Kerkwerve. Registration on 03-01-1887 [source: ZA akte 2]. Stoffel is deceased on 11-03-1893 in Kerkwerve, 6 years old. Registration [source: ZA akte 7].
5 Jacob Boot, born on 07-02-1888 in Kerkwerve. Follow XIV-de.
6 Leendert Boot, born on 12-04-1889 in Kerkwerve. Follow XIV-df.
7 Cornelis Boot, born on 03-08-1890 in Kerkwerve. Follow XIV-dg.
8 Anna Boot, born on 29-09-1891 in Kerkwerve. Follow XIV-dh.
9 Pieternella Boot, born on 01-02-1893 in Kerkwerve. Registration on 01-02-1893 [source: ZA akte 3]. Pieternella is deceased on 25-09-1893 in Kerkwerve, 7 months old. Registration [source: ZA akte 14].
10 Stoffel Boot, born on 04-03-1894 in Kerkwerve. Follow XIV-di.
11 Olivier Bartel Boot, born on 02-05-1895 in Kerkwerve. Follow XIV-dj.
12 Willem Jan Boot, born on 30-05-1896 in Kerkwerve. Follow XIV-dk.
13 Pieter Gerrit Boot, born on 31-08-1897 in Kerkwerve. Follow XIV-dl.
14 N.N. Boot, still born daughter on 20-12-1898 in Kerkwerve. Registration [source: ZA akte 16].
15 Neeltje Boot, born on 27-11-1900 in Kerkwerve. Registration on 28-11-1900 [source: ZA akte 30]. Neeltje is deceased on 21-02-1977 in Zierikzee, 76 years old. She was buried on 24-02-1977 in Haamstede.
16 Bartel Jacob Boot, born on 01-08-1904 in Kerkwerve. Follow XIV-dm.
17 Gerardus Boot, born on 10-07-1906 in Noordgouwe. Follow XIV-dn.
XIII-aw Anna Johanna Boot is born on 01-04-1859 in Kerkwerve, daughter of Johannis Janse Boot and Anna van der Werf. Registration on 02-04-1859 [akte 11]. Anna Johanna is deceased on 31-01-1932 in Zierikzee, 72 years old. Registration [source: ZA akte 9]. Occupation: landbouwster. Anna Johanna married, 20 years old, on 30-04-1879 in Kerkwerve [akte 1] with Olivier bij de Vaate, 22 years old. broers en zus Olivier, Leendert en Jacomijntje bij de Vaate trouwden met de zussen en broer Anna Johanna, Lena en Cornelis Boot. Olivier is born on 25-11-1856 at 03:00 in Kerkwerve, son of Stoffel bij de Vaate and Maatje van Damme. Olivier is deceased on 15-10-1904 in Kerkwerve, 47 years old. Registration [akte 11]. Occupation: landbouwer.
Children of Anna Johanna and Olivier:
1 Maatje bij de Vaate, born on 11-07-1879 at 01:00 in Kerkwerve. Follow XIV-do.
2 Anna Willemina bij de Vaate, born on 26-04-1881 at 06:00 in Kerkwerve. Follow XIV-dp.
3 Stoffel bij de Vaate, born on 14-05-1883 at 11:00 in Kerkwerve. Registration on 15-05-1883 [source: ZA akte 10]. Stoffel is deceased on 10-08-1955 in Noordgouwe, 72 years old. Registration [source: ZA akte 35].
4 Johannes bij de Vaate, born on 12-06-1885 at 10:00 in Kerkwerve. Follow XIV-dq.
5 Neeltje bij de Vaate, born on 03-05-1887 at 08:30 in Kerkwerve. Follow XIV-dr.
6 Pieternella bij de Vaate, born on 23-05-1889 at 15:30 in Kerkwerve. Follow XIV-ds.
7 Jacob bij de Vaate, born on 21-02-1891 at 20:30 in Kerkwerve. Follow XIV-dt.
8 Cornelia bij de Vaate, born on 13-09-1892 at 12:30 in Kerkwerve. Registration on 14-09-1892 [source: ZA akte 28]. Cornelia is deceased on 08-01-1893 in Kerkwerve, 3 months old. Registration [source: ZA akte 1].
9 Jan bij de Vaate, born on 28-02-1894 at 12:00 in Kerkwerve. Follow XIV-du.
10 Cornelis bij de Vaate, born on 19-12-1896 at 20:30 in Kerkwerve. Follow XIV-dv.
11 Cornelia bij de Vaate, born on 14-10-1899 at 01:30 in Kerkwerve. Follow XIV-dw.
12 Lena bij de Vaate, born on 13-11-1902 at 19:00 in Kerkwerve. Follow XIV-dx.
XIII-ax Lena Boot is born on 09-09-1860 in Kerkwerve, daughter of Johannis Janse Boot and Anna van der Werf. Registration on 10-09-1860 [source: ZA akte 21]. Lena is deceased on 03-11-1935 in Zierikzee, 75 years old. Registration [source: ZA akte 73]. Occupation: landbouwster. Lena married, 19 years old, on 21-01-1880 in Kerkwerve [akte 1] with Leendert bij de Vaate, 21 years old. broers en zus Olivier, Leendert en Jacomijntje bij de Vaate trouwden met de zussen en broer Anna Johanna, Lena en Cornelis Boot. Leendert is born on 20-08-1858 at 10:00 in Kerkwerve, son of Stoffel bij de Vaate and Maatje van Damme. Leendert is deceased on 17-10-1908 in Zierikzee, 50 years old. Registration [source: ZA akte 106]. Occupation: landbouwer.
Children of Lena and Leendert:
1 Maatje Pieternella bij de Vaate, born on 10-05-1880 at 19:00 in Kerkwerve. Follow XIV-dy.
2 Johannis Stoffel bij de Vaate, born on 22-04-1882 in Zierikzee. Follow XIV-dz.
3 Stoffel Johannes bij de Vaate, born on 01-01-1884 in Zierikzee. Follow XIV-ea.
4 Anna Wilhelmina bij de Vaate, born on 05-02-1885 in Zierikzee. Registration on 06-02-1885 [source: ZA akte 18]. Anna Wilhelmina is deceased on 09-07-1896 in Zierikzee, 11 years old. Registration [source: ZA akte 88].
5 Bartel Jan bij de Vaate, born on 23-04-1887 in Zierikzee. Follow XIV-eb.
6 Jacob bij de Vaate, born on 04-12-1888 in Zierikzee. Follow XIV-ec.
7 Jan bij de Vaate, born on 20-09-1890 in Zierikzee. Follow XIV-ed.
8 Wilhelmina bij de Vaate, born on 01-08-1892 in Zierikzee. Follow XIV-ee.
9 Neeltje bij de Vaate, born on 10-07-1894 in Zierikzee. Follow XIV-ef.
10 Janna bij de Vaate, born on 25-03-1896 in Zierikzee. Registration on 25-03-1896 [source: ZA akte 52]. Janna is deceased on 24-03-1945 in Zierikzee, 48 years old (cause: verongelukt door een Engelse granaat). Registration [source: ZA akte 9]. Occupation: huishoudster.
11 Anna bij de Vaate, born on 13-11-1897 in Zierikzee. Follow XIV-eg.
12 Pieternella bij de Vaate, born on 16-10-1900 in Zierikzee. Registration on 17-10-1900 [source: ZA akte 179]. Pieternella is deceased on 19-01-1907 in Zierikzee, 6 years old. Registration [source: ZA akte 4].
13 Lena bij de Vaate, born on 06-02-1903 in Zierikzee. Follow XIV-eh.
14 Cornelia bij de Vaate, born on 17-02-1904 in Zierikzee. Follow XIV-ei.
XIII-ay Jan Maartensz Boot is born on 12-03-1837 in Ellemeet, son of Maarten Janse Boot and Aaltje Le(e)gema(a)te. Registration on 13-03-1837 [akte 4]. Jan Maartensz is deceased on 08-05-1876 in Zierikzee, 39 years old. Registration [source: ZA akte 86]. Occupation: slachter, vleeshouwer, logementhouder, koopman. Jan Maartensz married, 26 years old, on 22-04-1863 in Kerkwerve [akte 3] with Johanna (Janna) Kostense, 21 years old. Johanna (Janna) is born on 02-10-1841 in Duivendijke. Johanna (Janna) is deceased on 23-08-1901 in Middelburg, 59 years old. Registration [source: ZA akte 210]. Note re Johanna (Janna): dochter van Bastiaan Kostense (1814-1882), landbouwer, en Adriana Viergever (1820-1891).
Children of Jan Maartensz and Johanna (Janna):
1 Maarten Aalbregt Boot, born on 04-12-1864 in Zierikzee. Follow XIV-ej.
2 N.N. Boot, still born son on 15-07-1866 in Zierikzee. Registration [source: ZA akte 109].
3 Albert Jan Boot, born on 15-07-1868 in Zierikzee. Registration on 16-07-1868 [source: ZA akte 147]. tweeling. Albert Jan is deceased on 18-08-1868 in Zierikzee, 1 month old. Registration [source: ZA akte 97].
4 Bastiaan Adrianus Boot, born on 15-07-1868 in Zierikzee. Registration on 16-07-1868 [source: ZA akte 146]. tweeling. Bastiaan Adrianus is deceased on 14-08-1868 in Zierikzee, 30 days old. Registration [source: ZA akte 94].
5 Bastiaan Adrianus Boot, born on 02-03-1870 in Zierikzee. Follow XIV-ek.
6 Aaltje Johanna Boot, born on 02-08-1871 in Zierikzee. Registration on 02-08-1871 [source: ZA akte 161]. Aaltje Johanna is deceased on 12-12-1871 in Zierikzee, 4 months old. Registration [source: ZA akte 175].
XIII-az Abraham Maartensz Boot is born on 17-05-1838 in Ellemeet, son of Maarten Janse Boot and Aaltje Le(e)gema(a)te. Registration on 17-05-1838 [source: ZA akte 7]. Abraham Maartensz is deceased about 1908 in U.S.A., about 70 years old. Address: (emigreerde in 1865 naar de U.S.A. en is daar overleden). Occupation: landbouwer, melkboer. Abraham Maartensz married, 20 years old, on 10-11-1858 in Zierikzee [akte 66] with Cornelia (Neeltje) van Westen, 21 years old. The marriage was dissolved on 17-06-1873 in Zierikzee (echtscheiding) [source: vonnis Arrondissementsrechtbank, akte 37 dd 13-08-1873 Zierikzee]. Cornelia is born on 15-11-1836 in Zierikzee, daughter of Willem van Westen and Joppa Geelhoed. Cornelia is deceased on 06-05-1921 in Bruinisse, 84 years old. Occupation: dienstbode. Note re Neeltje: hertrouwd met Huibert van de Wiel (ca 1841 Giessendam - 01-11-1915 Bruinisse), zoon van Andries van de Wiel en Marigje Kwakernaat.
Children of Abraham Maartensz and Neeltje:
1 Maarten Jan Boot, born on 29-06-1859 in Zierikzee. Registration on 30-06-1859 [source: ZA akte 156]. Maarten Jan is deceased on 03-10-1863 in Zierikzee, 4 years old. Registration [source: ZA akte 152].
2 Joppa Wilhelmina Boot, born on 23-06-1860 in Zierikzee. Registration on 25-06-1860 [source: ZA akte 129]. Joppa Wilhelmina is deceased on 28-12-1860 in Zierikzee, 6 months old. Registration [source: ZA akte 146].
3 Aaltje Janna Boot, born on 27-11-1862 in Zierikzee. Registration on 27-11-1862 [source: ZA akte 266]. tweeling. Aaltje Janna is deceased on 13-03-1863 in Zierikzee, 3 months old. Registration [source: ZA akte 50].
4 Willem Leendert Boot, born on 27-11-1862 in Zierikzee. Registration on 27-11-1862 [source: ZA akte 267]. tweeling. Willem Leendert is deceased on 03-03-1863 in Zierikzee, 3 months old. Registration [source: ZA akte 44]. Note re the death of Willem Leendert: vermeld als Willem Hendrik.
5 Marinus Johannes Boot, born on 12-12-1868 in Stavenisse. Follow XIV-el.
XIII-ba Willemijntje Boot is born on 22-02-1841 in Ellemeet, daughter of Maarten Janse Boot and Aaltje Le(e)gema(a)te. Registration on 23-02-1841 [akte 2]. Willemijntje is deceased on 05-11-1889 in Zierikzee, 48 years old. Registration [source: ZA akte 107]. Occupation: landbouwster. Note re Willemijntje: ook Willemina. Willemijntje:
(1) married, 22 years old, on 04-11-1863 in Kerkwerve [akte 8] with Gerrit Kloet, 23 years old. Gerrit is born on 24-02-1840 in Kerkwerve, son of Maarten Olivierse Kloet and Tona de Vos. Gerrit is deceased on 05-10-1872 in Zierikzee, 32 years old. Registration [source: ZA akte 192]. Occupation: molenaar, landbouwer.
(2) married, 33 years old, on 07-10-1874 in Zierikzee [akte 43] with Willem Kooman, 21 years old. Willem is born on 06-03-1853 in Elkerzee, son of Gerrit Kooman and Kaatje Jonker. Willem is deceased on 08-12-1920 in Zierikzee, 67 years old. Occupation: landbouwer.
Children of Willemijntje and Gerrit:
1 Maarten Olivier Kloet, born on 26-08-1864 in Zierikzee. Follow XIV-em.
2 Aaltje Willemina Kloet, born on 03-06-1866 in Zierikzee. Registration on 04-06-1866 [source: ZA akte 129]. Aaltje Willemina is deceased on 01-02-1867 in Zierikzee, 7 months old. Registration [source: ZA akte 25].
3 Aaltje Willemina Kloet, born on 05-09-1867 in Zierikzee. Registration on 06-09-1867 [source: ZA akte 185]. Aaltje Willemina is deceased on 16-06-1868 in Zierikzee, 9 months old. Registration [source: ZA akte 56].
4 Aaltje Willemina Kloet, born on 23-12-1868 in Zierikzee. Follow XIV-en.
5 Adriaan Leendert Kloet, born on 27-06-1870 in Zierikzee. Registration on 28-06-1870 [source: ZA akte 152]. Adriaan Leendert is deceased on 23-12-1870 in Zierikzee, 5 months old. Registration [source: ZA akte 191].
6 Adriaan Leendert Kloet, born on 18-03-1872 in Zierikzee. Follow XIV-eo.
Children of Willemijntje and Willem:
1 Gerrit Jan Kooman, born on 07-12-1875 in Zierikzee. Follow XIV-ep.
2 Jan Cornelis Kooman, born on 19-01-1877 in Zierikzee. Registration on 19-01-1877 [source: ZA akte 18]. Jan Cornelis is deceased on 15-04-1954 in Zierikzee, 77 years old. Registration [source: ZA akte 23].
3 Catharina Jobina Kooman, born on 13-05-1879 in Zierikzee. Follow XIV-eq.
4 Leendert Johannes Kooman, born on 20-04-1881 in Zierikzee. Follow XIV-er.
XIII-bb Martijna Boot is born on 06-07-1843 in Ellemeet, daughter of Maarten Janse Boot and Aaltje Le(e)gema(a)te. Registration on 07-07-1843 [akte 11]. Martijna is deceased on 30-01-1886 in Ellemeet, 42 years old. Registration [source: ZA akte 1]. Martijna married, 23 years old, on 21-11-1866 in Haamstede [akte 5] with Adriaan Dalebout, 30 years old. Adriaan is born on 17-02-1836 in Haamstede, son of Leendert Cornelisz Dalebout and Pieternella (Pietje) Dalebout. Adriaan is deceased on 13-07-1905 in Ellemeet, 69 years old. Registration [source: ZA akte 6]. Occupation: landbouwersknecht, landbouwer.
Children of Martijna and Adriaan:
1 Leendert Albert Dalebout, born on 07-04-1867 in Ellemeet. Follow XIV-es.
2 Aaltje Willemina Dalebout, born on 14-08-1869 in Ellemeet. Follow XIV-et.
3 Cornelis Pieter Dalebout, born on 19-11-1870 in Ellemeet. Follow XIV-eu.
4 Maarten Dalebout, born on 29-10-1871 in Ellemeet. Follow XIV-ev.
5 Hendrik Dalebout, born on 05-01-1873 in Ellemeet. Follow XIV-ew.
6 Jan Dalebout, born on 21-08-1874 in Ellemeet. Follow XIV-ex.
7 Pieternella Dalebout, born on 04-01-1876 in Ellemeet. Follow XIV-ey.
8 Abraham Dalebout, born on 26-10-1877 in Ellemeet. Follow XIV-ez.
9 Willem Dalebout, born on 31-03-1879 in Ellemeet. Follow XIV-fa.
10 Johannes Dalebout, born on 22-08-1881 in Ellemeet. Follow XIV-fb.
11 Adriaan Dalebout, born on 23-06-1883 in Ellemeet. Follow XIV-fc.
12 Janna Willemina Dalebout, born on 21-01-1886 in Ellemeet. Follow XIV-fd.
XIII-bc Janna Boot is born on 19-10-1845 in Ellemeet, daughter of Maarten Janse Boot and Aaltje Le(e)gema(a)te. Registration on 20-10-1845 [source: ZA akte 16]. Janna is deceased on 08-02-1939 in Zierikzee, 93 years old. Registration [source: ZA akte 13]. Janna married, 20 years old, on 21-03-1866 in Zierikzee [akte 9] with Johannes van Westen, 20 years old. Johannes is born on 01-06-1845 in Zierikzee, son of Willem van Westen and Joppa Geelhoed. Johannes is deceased on 14-05-1915 in Zierikzee, 69 years old. Registration [source: ZA akte 49]. Occupation: landbouwer, herbergier.
Children of Janna and Johannes:
1 Janna Jobina van Westen, born on 03-01-1867 in Zierikzee. Janna Jobina is deceased on 28-05-1867 in Zierikzee, 4 months old. Registration [source: ZA akte 110].
2 Aaltje Martina van Westen, born on 05-03-1868 in Zierikzee. Follow XIV-fe.
3 Helena Wilhelmina van Westen, born about 1870 in Zierikzee. Follow XIV-ff.
4 Maarten Adrianus van Westen, born in 06-1871 in Zierikzee. Maarten Adrianus is deceased on 03-05-1872 in Zierikzee, 11 months old. Registration [source: ZA akte 102].
XIII-bd Johanna Boot is born on 03-12-1848 in Ellemeet, daughter of Maarten Janse Boot and Aaltje Le(e)gema(a)te. Registration on 04-12-1848 [source: ZA akte 15]. Johanna is deceased on 03-12-1871 in Brouwershaven, 23 years old. Registration [source: ZA akte 59]. Address: 22-12-1862 Brouwershaven. Johanna married, 19 years old, on 25-11-1868 in Zierikzee [akte 34] with Jan Dalebout, 28 years old. Jan is born on 01-04-1840 in Haamstede, son of Leendert Cornelisz Dalebout and Pieternella (Pietje) Dalebout. Jan is deceased on 05-03-1890 in Brouwershaven, 49 years old [source: Memorie van Successie 3/4997, 1890 en 2/5155, band 1871]. Occupation: broodbakker. Note re Jan: hertrouwd in Nieuwerkerk met Johanna Hallingse (ca 1845 Nieuwerkerk), dochter van Jan Hallingse en Willemijntje van der Stolpe.
Children of Johanna and Jan:
1 Pieternella Cornelia Dalebout, born on 10-09-1869 in Brouwershaven. Follow XIV-fg.
2 Aaltje Dalebout, born on 26-09-1870 in Brouwershaven. Follow XIV-fh.
XIII-be Leendert Boot is born on 07-09-1854 in Ellemeet, son of Maarten Janse Boot and Aaltje Le(e)gema(a)te. Registration on 07-09-1854 [source: ZA akte 12]. Leendert is deceased in 1904 in Den Haag, 50 years old. Address: 27-11-1877 Den Haag. Leendert married with Anthonia de Glopper.

XIII-bf Pieternella Lena Boot is born on 07-12-1868 in Zierikzee, daughter of Maarten Janse Boot and Willemijntje Dalebout. Registration on 07-12-1868 [source: ZA akte 259]. Pieternella Lena is deceased on 16-08-1944 in Hillegersberg (Rotterdam), 75 years old. Pieternella Lena married, 21 years old, on 23-07-1890 in Zierikzee [akte 42] with Johannis Geleijnse, 23 years old. Johannis is born on 13-06-1867 in Haamstede, son of Bartel Geleijnse and Pieternella Fokker. Johannis is deceased on 31-12-1915 in Rotterdam, 48 years old. Occupation: broodbakker.
Children of Pieternella Lena and Johannis:
1 Janna Geleijnse, born on 15-09-1887 in Zierikzee. Follow XIV-fi.
2 Bartel Geleijnse, born on 29-01-1891 in Zierikzee. Registration on 30-01-1891 [source: ZA akte 18]. Bartel is deceased on 17-04-1909 in Zierikzee, 18 years old. Registration [source: ZA akte 65]. Occupation: broodbakkersknecht.
3 Wilhelmina Pieternella Geleijnse, born on 12-03-1892 in Zierikzee. Follow XIV-fj.
4 Maarten Geleijnse, born on 17-03-1893 in Zierikzee. Follow XIV-fk.
5 Pieter Geleijnse, born on 20-05-1894 in Zierikzee. Registration on 21-05-1894 [source: ZA akte 84]. Pieter is deceased on 16-10-1913 in Zierikzee, 19 years old. Registration [source: ZA akte 85]. Occupation: schildersknecht.
6 Johannis Geleijnse, born on 16-12-1895 in Zierikzee. Registration on 17-12-1895 [source: ZA akte 212].
7 Nikolaas Johannis Geleijnse, born on 29-03-1897 in Zierikzee. Registration on 29-03-1897 [source: ZA akte 58]. Nikolaas Johannis is deceased on 20-04-1897 in Zierikzee, 22 days old. Registration [source: ZA akte 36].
8 Nicolaas Johannes Geleijnse, born on 29-05-1898 in Zierikzee. Follow XIV-fl.
9 Clement Geleijnse, born on 03-08-1899 in Zierikzee. Registration on 03-08-1899 [source: ZA akte 128].
10 Leendert Geleijnse (private).
11 Neeltje Geleijnse, born on 09-10-1901 in Zierikzee. Follow XIV-fm.
12 Cornelis Geleijnse (private).
13 Pieternella Dina Geleijnse, born on 10-03-1905 in Zierikzee. Follow XIV-fn.
14 Leijntje Pieternella Geleijnse (private).
15 Willem Geleijnse, born on 10-07-1908 in Zierikzee. Registration on 11-07-1908 [source: ZA akte 106]. Willem is deceased on 09-10-1909 in Zierikzee, 1 year old. Registration [source: ZA akte 115].
XIII-bg Johannes Maarten Boot is born on 25-02-1870 in Zierikzee, son of Maarten Janse Boot and Willemijntje Dalebout. Registration [source: ZA akte 39]. Johannes Maarten is deceased on 14-06-1924 in Rotterdam, 54 years old. Occupation: landbouwer. Johannes Maarten married, 21 years old, on 08-04-1891 in Zierikzee [akte 10] with Leentje Kort, 20 years old. Leentje is born on 01-01-1871 in Dirksland. Leentje is deceased on 17-10-1947 in Rotterdam, 76 years old (cause: suikerziekte). She was buried on 20-10-1947 in Rotterdam. Note re the death of Leentje: Crooswijk. Note re Leentje: dochter van Jacob Kort (30-06-1837 Noordgouwe - 24-07-1910 Zierikzee), herbergier, getrouwd op 05-02-1864 in Noordgouwe met Francina van Hekke (14-02-1836 Noordgouwe - 10-07-1912 Zierikzee).
Children of Johannes Maarten and Leentje:
1 Willemijntje (Mien) Boot, born on 24-08-1891 in Zierikzee. Follow XIV-fo.
2 Francina (Sien) Boot, born on 05-08-1893 in Zierikzee. Follow XIV-fp.
3 Maarten Boot, born on 10-02-1895 in Zierikzee. Follow XIV-fq.
4 Jacoba (Co) Boot, born on 10-11-1896 in Rotterdam. Jacoba is deceased on 21-08-1981 in Rotterdam, 84 years old. She was buried on 24-08-1981 in Rotterdam. Note re the death of Co: Hofwijk.
5 Pieternella Lena (Pietje) Boot, born on 22-08-1899 in Rotterdam. Follow XIV-fr.
6 Johannes Maarten Boot, born on 19-07-1901 in Rotterdam. Follow XIV-fs.
7 Jacob (Jaap) Boot, born on 01-08-1904 in Rotterdam. Jacob is deceased on 06-01-1983 in Rotterdam, 78 years old (cause: blaarziekte). He was buried on 10-01-1983 in Rotterdam. Note re the death of Jaap: Hofwijk.
8 Leendert (Leen) Boot, born on 10-11-1905 in Rotterdam. Follow XIV-ft.
9 Pieter Cornelis (Piet) Boot, born on 14-01-1908 in Rotterdam. Pieter Cornelis is deceased on 22-01-1961 in Rotterdam, 53 years old. He was buried on 26-01-1961 in Rotterdam. Note re the death of Piet: Hofwijk.
10 Maria Wilhelmina (Marietje) Boot, born on 19-04-1910 in Rotterdam. Maria Wilhelmina is deceased on 09-06-1913 in Rotterdam, 3 years old.
11 Elizabeth Jacoba Boot (private).
XIII-bh Jan Willemsz Boot is born on 11-02-1843 in Ellemeet, son of Willem Janse Boot and Grietje den Boer. Registration on 13-02-1843 [source: ZA akte 2]. Jan Willemsz is deceased on 21-07-1927 in Haamstede, 84 years old. Registration [source: ZA akte 12]. Occupation: landbouwer (heeft eerst geboerd op de hofstede van de familie Vis aan de Meeldijk te Haamstede (mogelijk door zijn huwelijk) en was daar tevens beheerder over aangespoelde goederen; later kwam hij op de boerderij die daaraan grenst). Jan Willemsz married, 30 years old, on 15-10-1873 in Haamstede [akte 7] with Pieternella Cornelia Vis, 30 years old. Pieternella Cornelia is born on 26-03-1843 in Haamstede, daughter of Willem Vis and Elizabeth Krepel. Registration on 27-03-1843 [source: ZA akte 10]. Pieternella Cornelia is deceased on 01-11-1926 in Haamstede, 83 years old. Registration [source: ZA akte 14]. Address: Haamstede (het gezin verhuisde in 1887 naar Meeldijk 7, na het overlijden van Job Vis). Occupation: landbouwster.

Op de foto van links naar rechts: Jan Willemsz Boot, zijn vrouw Pieternella Cornelia Boot-Vis, Jannetje van Westen-van de Zande, Sara Pieternella Boot-van Westen met op haar arm Pieternella Cornelia Elisabeth Boot, Willem Gerardus Boot, Cornelis Jan van Westen en op de voorgrond de stoere Cornelis Jan Boot.
De foto is gemaakt door zijn enkele jaren oudere broer Jan Pieter Cornelis Boot. De foto is van omstreeks 1919 en gemaakt op de hofstede met bollenschuur "Monocotyl" Burgh-Haamstede.
Children of Jan Willemsz and Pieternella Cornelia:
1 N.N. Boot, still born son on 10-04-1875 in Haamstede. Registration [source: ZA akte 2].
2 Elizabeth Willemina Boot, born on 29-09-1878 in Haamstede. Follow XIV-fu.
3 Willem Gerardus Boot, born on 21-10-1881 in Haamstede. Follow XIV-fv.
XIII-bi Maatje Boot is born on 07-05-1844 in Ellemeet, daughter of Willem Janse Boot and Grietje den Boer. Registration on 07-05-1844 [source: ZA akte 1]. Maatje is deceased on 24-03-1928 in Haamstede, 83 years old. Registration [source: ZA akte 12]. Occupation: landvrouw te Burghsluis. Maatje married, 23 years old, on 29-04-1868 in Serooskerke, Schouwen [akte 2] with Jan de Bruine, 22 years old. Jan is born on 20-04-1846 in Serooskerke, Schouwen, son of Anthonie de Bruine and Pieternella de Vister. Registration on 21-04-1846 [source: akte 10]. Jan is deceased on 31-12-1925 in Haamstede, 79 years old. Registration [source: akte 1926-1]. Occupation: landbouwer te Burghsluis.
Children of Maatje and Jan:
1 Grietje de Bruine, born on 10-12-1868 in Burgh. Follow XIV-fw.
2 Anthonij de Bruine, born on 07-10-1870 in Burgh. Follow XIV-fx.
3 Pieternella Willemina de Bruine, born on 03-07-1872 in Burgh. Follow XIV-fy.
4 Willem Gerardus de Bruine, born on 29-11-1873 in Burgh. Follow XIV-fz.
5 Jan Cornelis de Bruine, born on 01-03-1877 in Burgh. Follow XIV-ga.
6 Rimelia Anthonia Pieternella Cornelia de Bruine, born on 18-01-1889 in Haamstede. Follow XIV-gb.
XIII-bj Willem Boot is born on 29-08-1845 in Ellemeet, son of Willem Janse Boot and Grietje den Boer. Registration on 30-08-1845 [source: ZA akte 10]. Willem is deceased on 28-11-1927 in Haamstede, 82 years old. Registration [source: ZA akte 22]. He was buried in Burgh. Address: Haamstede. Occupation: gemeente-ontvanger en -secretaris van Haamstede en Burgh. Willem married, 22 years old, on 15-05-1868 in Burgh [akte 4] with Johanna van Zuijen, 22 years old. Johanna is born on 13-06-1845 in Burgh, daughter of Adriaan van Zuijen and Lena de Glopper. Johanna is deceased on 04-10-1917 in Haamstede, 72 years old. Registration [source: ZA akte 15]. She was buried in Burgh.
Children of Willem and Johanna:
1 Adriaan Leendert Boot, born on 01-11-1869 in Haamstede. Follow XIV-gc.
2 Willem Gerardus Boot, born on 05-02-1872 in Burgh. Follow XIV-gd.
3 Leonardus Johannes Boot, born on 25-07-1878 in Burgh. Registration on 26-07-1878 [source: ZA akte 22]. Leonardus Johannes is deceased on 11-08-1878 in Burgh, 17 days old. Registration [source: ZA akte 12].
4 Gerardus Johan Boot, born on 13-09-1880 in Burgh. Follow XIV-ge.
XIII-bk Cornelis Boot is born on 09-12-1850 in Haamstede, son of Willem Janse Boot and Grietje den Boer. Registration on 10-12-1850 [source: ZA akte 31]. Cornelis is deceased on 04-04-1883 in Terneuzen, 32 years old. Registration [source: ZA akte 43]. Address: Haamstede. Occupation: aannemer publieke werken. Cornelis married, 27 years old, on 08-02-1878 in Wemeldinge [akte 2] with Barthelijntje van Westen, about 21 years old. Barthelijntje is born about 1857 in Nieuwerkerk. Note re Barthelijntje: ook Bartelina, Bertha, dochter van Job van Westen, herbergier, en Marina Boomgaard.
Children of Cornelis and Barthelijntje:
1 Gerardus Willem Boot, born on 28-12-1878 in Terneuzen. Follow XIV-gf.
2 Job Leonardus Marinus Boot, born on 01-03-1880 in Terneuzen. Follow XIV-gg.
3 Cornelis Albertus Boot, born on 08-04-1882 in Terneuzen. Registration on 08-04-1882 [source: ZA akte 61]. Cornelis Albertus is deceased on 23-01-1883 in Terneuzen, 9 months old. Registration [source: ZA akte 15].
XIII-bl Jan Pietersz Boot is born on 31-01-1845 in Duivendijke, son of Pieter Jansz Boot and Jacomina Cornelisse Hanse. Registration on 31-01-1845 [source: ZA akte 1]. Address: (emigreerde op 12-03-1884 naar Grand Rapids, Michigan, U.S.A., met vrouw en 6 kinderen). Occupation: veehouder, landbouwer, vrachtrijder. Jan Pietersz married, 24 years old, on 03-04-1869 in Duivendijke [akte 1] with Janna Matthijsse, 25 years old. Janna is born on 01-02-1844 in Elkerzee. Note re Janna: dochter van Matthijs Matthijsse (1811 Brouwershaven - 05-06-1861 Elkerzee), arbeider, getrouwd 20-04-1838 te Elkerzee met Maria Flohil (01-10-1814 Elkerzee - 05-03-1868 Elkerzee).
Children of Jan Pietersz and Janna:
1 Jacomina Boot, born on 14-06-1870 in Duivendijke.
2 Maria Boot, born on 18-08-1871 in Duivendijke. Registration on 19-08-1871 [source: ZA akte 18]. Maria is deceased on 31-08-1871 in Duivendijke, 13 days old. Registration [source: ZA akte 7].
3 Pieter Boot, born on 22-11-1872 in Duivendijke. Registration on 23-11-1872 [source: ZA akte 30].
4 Matthijs Boot, born on 06-08-1874 in Duivendijke. Registration on 07-08-1874 [source: ZA akte 20].
5 Maria Boot, born on 15-09-1875 in Duivendijke. Registration on 15-09-1875 [source: ZA akte 23]. tweeling. Maria is deceased on 17-09-1875 in Duivendijke, 2 days old. Registration [source: ZA akte 8].
6 Willem Boot, born on 15-09-1875 in Duivendijke. Registration on 15-09-1875 [source: ZA akte 22]. tweeling. Willem is deceased on 18-10-1875 in Duivendijke, 1 month old. Registration [source: ZA akte 9].
7 Willem Boot, born on 23-11-1876 in Duivendijke. Registration on 24-11-1876 [source: ZA akte 27].
8 Maria Boot, born on 17-07-1878 in Duivendijke. Registration on 18-07-1878 [source: ZA akte 15].
9 Maatje Boot, born on 13-12-1879 in Duivendijke. Registration on 15-12-1879 [source: ZA akte 28].
10 Anna Boot, born on 28-01-1881 in Duivendijke. Registration on 28-01-1881 [source: ZA akte 1]. Anna is deceased on 05-08-1881 in Duivendijke, 6 months old. Registration [source: ZA akte 7].
11 Cornelia Boot, born on 15-06-1882 in Duivendijke. Registration on 15-06-1882 [source: ZA akte 13]. Cornelia is deceased on 13-08-1882 in Duivendijke, 1 month old. Registration [source: ZA akte 6].
XIII-bm Cornelia Boot is born on 07-02-1846 in Duivendijke, daughter of Pieter Jansz Boot and Jacomina Cornelisse Hanse. Registration on 08-02-1846 [source: ZA akte 4]. Cornelia is deceased on 07-06-1924 in Serooskerke, Schouwen, 78 years old. Registration [source: ZA akte 4]. Occupation: landbouwster. Note re Cornelia: ook Kornelia. Cornelia married, 24 years old, on 04-11-1870 in Kerkwerve [akte 5] with Johannis Pietersz Boot, 23 years old. erkennen Jacomina Willemina. Johannis Pietersz is born on 15-09-1847 in Kerkwerve, son of Pieter Janse Boot and Jacomina Abrahamse Landman. Registration on 15-09-1847 [source: ZA akte 11]. Johannis Pietersz is deceased on 25-08-1892 in Duivendijke, 44 years old. Registration [akte 10]. Occupation: veehouder, dijkwerker, landbouwer. Note re Johannis Pietersz: ook Johannes.
Children of Cornelia and Johannis Pietersz:
1 Jacomina Willemina Boot, born on 25-09-1870 in Duivendijke. Follow XIV-bs.
2 Pieternella Maatje Boot, born on 27-01-1872 in Duivendijke. Follow XIV-bt.
3 Johanna Jacomina Boot, born on 16-07-1873 in Kerkwerve. Registration on 16-07-1873 [source: ZA akte 13]. Johanna Jacomina is deceased on 21-10-1876 in Duivendijke, 3 years old. Registration [source: ZA akte 15].
4 Janna Kornelia Boot, born on 16-01-1875 in Kerkwerve. Follow XIV-bu.
5 Pieter Jan Boot, born on 23-04-1876 in Kerkwerve. Registration on 24-04-1876 [source: ZA akte 12]. Pieter Jan is deceased on 06-10-1876 in Duivendijke, 5 months old. Registration [source: ZA akte 14]. Note re the death of Pieter Jan: als geboorteplaats vermeld Duivendijke.
6 Martina Johanna Boot, born on 19-04-1886 in Duivendijke. Follow XIV-bv.
XIII-bn Willem Boot is born on 10-03-1848 in Duivendijke, son of Pieter Jansz Boot and Jacomina Cornelisse Hanse. Registration on 11-03-1848 [source: akte 3]. Willem is deceased on 29-04-1930 in Zierikzee, 82 years old. Registration [source: ZA akte 31]. Address: (op 19-09-1913 vertrokken van Serooskerke naar Renesse). Occupation: landbouwer onder Serooskerke. Willem married, 22 years old, on 04-01-1871 in Serooskerke, Schouwen [akte 1] with Maatje de Bruine, 19 years old. Maatje is born on 14-04-1851 in Serooskerke, Schouwen, daughter of Anthonie de Bruine and Pieternella de Vister. Registration [source: akte 3]. Maatje is deceased on 08-05-1932 in Zierikzee, 81 years old. Registration [source: ZA akte 32]. Occupation: landbouwster.
Children of Willem and Maatje:
1 Pieter Boot, born on 20-07-1871 in Serooskerke, Schouwen. Follow XIV-gh.
2 Pieternella Boot, born on 16-10-1872 in Serooskerke, Schouwen. Follow XIV-gi.
3 Antonie Boot, born on 04-04-1874 in Serooskerke, Schouwen. Follow XIV-gj.
4 Jakomina Boot, born on 29-03-1876 in Serooskerke, Schouwen. Follow XIV-gk.
5 Jan Boot, born on 25-07-1877 in Serooskerke, Schouwen. Follow XIV-gl.
6 Cornelia Boot, born on 28-06-1879 in Serooskerke, Schouwen. Registration on 28-06-1879 [source: ZA akte 8]. Cornelia is deceased on 16-01-1881 in Serooskerke, Schouwen, 1 year old. Registration [source: ZA akte 1].
7 Neeltje Cornelia Boot, born on 15-11-1880 in Serooskerke, Schouwen. Registration on 15-11-1880 [source: ZA akte 13]. Neeltje Cornelia is deceased on 27-03-1881 in Serooskerke, Schouwen, 4 months old. Registration [source: ZA akte 4].
8 Kornelia Neeltje Boot, born on 07-04-1882 in Serooskerke, Schouwen. Follow XIV-gm.
9 Neeltje Cornelia Boot, born on 01-06-1883 in Serooskerke, Schouwen. Registration on 02-06-1883 [source: ZA akte 4]. Neeltje Cornelia is deceased on 25-02-1890 in Serooskerke, Schouwen, 6 years old. Registration [source: ZA akte 2].
10 Janna Martina Boot, born on 09-09-1884 in Serooskerke, Schouwen. Follow XIV-gn.
11 Leendert Cornelis Boot, born on 27-08-1887 in Serooskerke, Schouwen. Registration on 27-08-1887 [source: ZA akte 9]. Leendert Cornelis is deceased on 22-02-1890 in Serooskerke, Schouwen, 2 years old. Registration [source: ZA akte 1].
12 Adriana Janna Boot, born on 24-09-1888 in Serooskerke, Schouwen. Follow XIV-go.
13 Mijntje Boot, born on 15-12-1889 in Serooskerke, Schouwen. Registration on 16-12-1889 [source: ZA akte 12]. Mijntje is deceased on 07-03-1890 in Serooskerke, Schouwen, 2 months old. Registration [source: ZA akte 3].
14 Leendert Cornelis Boot, born on 30-01-1891 in Serooskerke, Schouwen. Follow XIV-gp.
15 Cornelis Jacob Boot, born on 30-06-1892 in Serooskerke, Schouwen. Follow XIV-gq.
16 Neeltje Cornelia Boot, born on 09-08-1893 in Serooskerke, Schouwen. Registration [source: ZA akte 6]. Neeltje Cornelia is deceased on 20-08-1893 in Serooskerke, Schouwen, 11 days old. Registration [source: ZA akte 3].
XIII-bo Janna Boot is born on 17-04-1855 in Duivendijke, daughter of Pieter Jansz Boot and Jacomina Cornelisse Hanse. Registration on 18-04-1855 [akte 3]. Janna is deceased on 26-12-1940 in Noordwelle, 85 years old. Registration [source: ZA akte 7]. Occupation: landbouwster. Janna married, 19 years old, on 07-10-1874 in Duivendijke [akte 3] with Willem van der Weele, 23 years old. Willem is born on 11-07-1851 in Duivendijke. Willem is deceased on 13-01-1913 in Zierikzee, 61 years old. Registration [akte 7]. Occupation: landbouwer, logementhouder, bierhuishouder. Note re Willem: zoon van Nikolaas van der Weele (1819), landbouwer, en Maatje van Burg (1822-1869).
Children of Janna and Willem:
1 Maarten van der Weele, born in 1875.
2 Nicolaas van der Weele, born on 18-03-1875 in Duivendijke. Nicolaas is deceased on 28-03-1875 in Duivendijke, 10 days old. Registration [source: ZA akte 3].
3 Jacomina van der Weele, born on 08-11-1876 in Duivendijke. Follow XIV-gr.
4 Nicolaas van der Weele, born on 26-04-1878 in Duivendijke. Nicolaas is deceased on 16-06-1892 in Bruinisse, 14 years old. Registration [source: ZA akte 20].
5 Pieternella Maatje van der Weele, born on 16-04-1880 in Duivendijke. Follow XIV-gs.
6 Maatje Pieternella van der Weele, born on 20-02-1882 in Duivendijke.
7 Pieter van der Weele, born in 1883.
8 Cornelia Joppa van der Weele, born in 1886.
9 Maarten van der Weele, born in 07-1888 in Duivendijke. Maarten is deceased on 27-03-1889 in Duivendijke, 8 months old. Registration [source: ZA akte 4].
10 Martina van der Weele, born in 1890.
11 Joppa van der Weele, born on 02-12-1892 in Bruinisse. Registration on 02-12-1892 [source: ZA akte 71].
12 Nicolaas van der Weele, born on 08-10-1894 in Bruinisse. Follow XIV-gt.
13 Willem van der Weele, born on 21-11-1896 in Bruinisse. Follow XIV-gu.
14 Janna van der Weele, born on 18-04-1898 in Bruinisse. Registration on 19-04-1898 [source: ZA akte 23].
15 Marina van der Weele (private). Marina married with Hendrik van Zuidland (private).
XIII-bp Maarten Boot is born on 05-04-1861 in Duivendijke, son of Pieter Jansz Boot and Jacomina Cornelisse Hanse. Registration on 06-04-1861 [source: ZA akte 10]. Maarten is deceased on 11-07-1940 in Noordwelle, 79 years old. Registration [akte 6]. Occupation: schipper (1884), commissionair (1898), koopman (1906). Maarten:
(1) married, 22 years old, on 06-02-1884 in Burgh [akte 1] with Pieternella Zo(o)mer, 22 years old. Pieternella is born on 09-12-1861 in Burgh. Pieternella is deceased on 22-01-1898 in Dordrecht, 36 years old. Registration [akte dd 11-02-1898 Zierikzee, ZA akte 16]. Note re the death of Pieternella: als geboorteplaats vermeld Zierikzee. Note re Pieternella: dochter van Koenraad Zomer, landbouwer, herbergier, en Apolonia (Ploontje) Dambruine.
(2) married, 36 years old, on 30-03-1898 in Zierikzee [akte 10] with Helena van Stappen, 42 years old. Helena is born on 19-12-1855 in Zierikzee. Helena is deceased on 27-02-1939 in Noordgouwe, 83 years old. Registration [source: ZA akte 7 Noordgouwe, akte 19 Zierikzee]. Note re Helena: dochter van Martinus van Stappen (28-12-1821 Ouwerkerk - 29-12-1913 Zierikzee), kleermaker, getrouwd op 11-04-1855 te Zierikzee met Maria van de Polder (06-12-1826 Zierikzee - 15-02-1895 Zierikzee).
Child of Maarten and Pieternella:
1 Pieter Jan Boot, born on 27-06-1885 in Burgh. Follow XIV-gw.
Child of Maarten and Helena:
1 Maria Pieternella Boot, born on 15-04-1898 in Zierikzee. Registration on 16-04-1898 [source: ZA akte 67]. Maria Pieternella is deceased on 11-05-1898 in Zierikzee, 26 days old. Registration [akte 51].
XIII-bq Cornelis Boot is born on 06-07-1873 in Duivendijke, son of Pieter Jansz Boot and Maatje Berrevoets. Registration on 07-07-1873 [source: ZA akte 12]. Cornelis is deceased on 13-08-1966 in Renesse, 93 years old. He was buried in Renesse. Occupation: landbouwer. Cornelis married, 27 years old, on 12-12-1900 in Kerkwerve with Maria Berrevoets, 23 years old. Maria is born on 16-05-1877 in Kerkwerve, daughter of Simon Berrevoets and Willemina de Bruin(e). Maria is deceased on 15-04-1957 in Renesse, 79 years old. Registration [source: ZA akte 1].
Children of Cornelis and Maria:
1 Maatje Pieternella Boot, born on 21-07-1901 in Kerkwerve. Follow XIV-gx.
2 Willemina Simonia Boot, born on 19-09-1902 in Kerkwerve. Registration on 19-09-1902 [source: ZA akte 21]. Willemina Simonia is deceased on 24-05-1976 in Renesse, 73 years old. She was buried in Renesse.
3 Pieternella Maatje Boot, born on 10-07-1904 in Kerkwerve. Follow XIV-gy.
4 Simon Boot, born on 16-06-1905 in Kerkwerve. Follow XIV-gz.
5 Pieter Boot, born on 31-03-1907 in Kerkwerve. Follow XIV-ha.
6 Maarten Boot, born on 26-02-1908 in Kerkwerve. Registration on 28-02-1908 [source: ZA akte 6]. Maarten is deceased on 07-08-1908 in Kerkwerve, 5 months old. Registration [source: ZA akte 8].
7 Maarten Boot, born on 04-02-1909 in Kerkwerve. Follow XIV-hb.
8 Leendert Willem Boot, born on 28-12-1914 in Kerkwerve. Follow XIV-hc.
9 Neeltje Cornelia Boot, born on 04-12-1916 in Kerkwerve. Neeltje Cornelia is deceased on 08-12-1916 in Kerkwerve, 4 days old. Registration [source: ZA akte 5].
XIII-br Jan de Vlieger is born on 10-05-1842 in Zierikzee, son of Abraham de Vlieger and Lena Boot. Registration on 10-05-1842 [source: ZA akte 86]. Occupation: landbouwer. Jan married, 23 years old, on 28-03-1866 in Zierikzee [akte 10] with Martijntje Legemate, 24 years old. Martijntje is born on 11-09-1841 in Zierikzee. Note re Martijntje: dochter van Tonis Legemate, landbouwer, en Adriana Kooman.

XIII-bs Jacob de Vlieger is born on 04-01-1846 in Zierikzee, son of Abraham de Vlieger and Lena Boot. Registration on 05-01-1846 [source: ZA akte 3]. Occupation: landbouwer. Jacob married, 21 years old, on 01-11-1867 in Zierikzee [akte 40] with Neeltje Cornelia Slierendregt, 27 years old. Neeltje Cornelia is born on 27-02-1840 in Zierikzee. Occupation: winkelierster. Note re Neeltje Cornelia: dochter van Jan Slierendregt en Cornelia Plaating.

XIII-bt Bartel de Vlieger is born on 14-09-1848 in Noordgouwe, son of Abraham de Vlieger and Lena Boot. Registration on 15-09-1848 [source: ZA akte 166]. Bartel is deceased on 24-12-1879 in Zierikzee, 31 years old. Registration [source: ZA akte 165]. Occupation: landbouwer. Bartel married, 22 years old, on 12-04-1871 in Zierikzee [akte 12] with Janna Leeuw, 21 years old. Janna is born on 23-10-1849 in Noordgouwe. Note re Janna: dochter van Barend Leeuw, landbouwer, en Maatje Bakker, landbouwster.
Children of Bartel and Janna:
1 Maria de Vlieger, born about 1877 in Zierikzee. Follow XIV-hd.
2 Janna Cornelia de Vlieger, born on 10-02-1879 in Zierikzee. Follow XIV-he.
XIII-bu Leendert Johannes de Vlieger is born on 05-09-1851 in Zierikzee, son of Abraham de Vlieger and Lena Boot. Registration on 06-09-1851 [source: ZA akte 202]. Leendert Johannes is deceased on 18-01-1918 in Ouwerkerk, 66 years old. Registration [source: ZA akte 3]. Occupation: landbouwer. Leendert Johannes married, 59 years old, on 30-11-1910 in Ouwerkerk [akte 7] with Jannetje Cornelia Padmos, about 37 years old. Jannetje Cornelia is born about 1873 in Ouwerkerk. Note re Jannetje Cornelia: dochter van Jan Padmos en Catharina Maria Jacoba van de Zande; gescheiden van Hendrikus van de Velde.

XIII-bv Maatje den Boer is born on 05-01-1845 in Ellemeet, daughter of Marinus Cornelisz den Boer and Grietje Boot. Registration on 06-01-1845 [source: ZA akte 1]. Maatje is deceased on 06-03-1886 in Duivendijke, 41 years old. Registration [source: ZA akte 6]. Maatje married, 22 years old, on 25-09-1867 in Ellemeet [akte 5] with Pieter Pietersz Jonker, about 24 years old. Pieter Pietersz is born about 1843 in Ellemeet, son of Pieter Jonker and Tona Natte. Occupation: melkboer, landbouwer.
Children of Maatje and Pieter Pietersz:
1 Thona Pieternella Jonker, born about 1868 in Ellemeet. Follow XIV-hf.
2 Grietje Jonker, born about 1871 in Duivendijke. Follow XIV-hg.
3 Kaatje Hubrina Jonker, born about 1878 in Duivendijke. Follow XIV-hh.
XIII-bw Willemina den Boer is born on 10-02-1846 in Ellemeet, daughter of Marinus Cornelisz den Boer and Grietje Boot. Registration on 10-02-1846 [source: ZA akte 3]. Willemina is deceased on 06-04-1929 in Noordgouwe, 83 years old. Registration [source: ZA akte 6]. Willemina married, 26 years old, on 21-08-1872 in Ellemeet [akte 2] with Jan bij de Vaate, 25 years old. Jan is born on 31-07-1847 at 23:00 in Kerkwerve, son of Stoffel bij de Vaate and Maatje van Damme. Jan is deceased on 13-03-1930 in Noordgouwe, 82 years old. Occupation: landbouwer.
Children of Willemina and Jan:
1 Maatje Pieternella bij de Vaate, born on 31-10-1874 in Oosterland. Follow XIV-hi.
2 Marinus Gerardus bij de Vaate, born about 1881 in Oosterland. Follow XIV-hj.
3 Pieternella Geertruida bij de Vaate, born about 1884 in Oosterland. Follow XIV-hk.
XIII-bx Cornelia den Boer is born on 03-07-1847 in Ellemeet, daughter of Marinus Cornelisz den Boer and Grietje Boot. Registration on 05-07-1847 [source: ZA akte 11]. Cornelia is deceased on 23-01-1920 in Zierikzee, 72 years old. Registration [source: ZA akte 8]. Cornelia married, 23 years old, on 07-10-1870 in Kerkwerve [akte 4] with Kornelis bij de Vaate, 22 years old. Kornelis is born on 23-05-1848 at 09:00 in Kerkwerve, son of Stoffel bij de Vaate and Maatje van Damme. Kornelis is deceased on 02-07-1912 in Zierikzee, 64 years old. Occupation: landbouwer.
Children of Cornelia and Kornelis:
1 Maatje bij de Vaate, born on 05-07-1872 in Zierikzee. Maatje is deceased on 23-10-1962, 90 years old.
2 Marinus Cornelis bij de Vaate, born on 23-12-1874 in Zierikzee. Follow XIV-hl.
3 Stoffel bij de Vaate, born on 17-09-1875 in Zierikzee.
4 Willem Johannes bij de Vaate, born in 1876 in Zierikzee. Willem Johannes is deceased on 13-11-1900 in Zierikzee, 24 years old.
5 Johannes Leendert bij de Vaate, born in 1879 in Zierikzee. Johannes Leendert is deceased on 31-05-1895 in Zierikzee, 16 years old.
6 Jan Olivier bij de Vaate, born on 31-12-1880 in Zierikzee. Jan Olivier is deceased on 24-08-1894 in Zierikzee, 13 years old.
7 Gerardus Maarten bij de Vaate, born on 25-01-1882 in Zierikzee. Follow XIV-hm.
8 Kornelis Bartel bij de Vaate, born in 06-1885 in Zierikzee. Kornelis Bartel is deceased on 20-09-1885 in Zierikzee, 3 months old.
9 Kornelis Bartel bij de Vaate, born in 1887 in Zierikzee. Follow XIV-hn.
10 Grietje Cornelia bij de Vaate, born on 25-10-1888 in Zierikzee. Grietje Cornelia is deceased on 08-11-1918, 30 years old.
XIII-by Cornelis den Boer is born on 20-04-1851 in Ellemeet, son of Marinus Cornelisz den Boer and Grietje Boot. Registration on 21-04-1851 [source: ZA akte 7]. Occupation: landbouwer (1874,1898), koopman (1909). Cornelis married, 22 years old, on 01-04-1874 in Burgh [akte 1] with Janna Speelman, 21 years old. Janna is born on 27-05-1852 in Burgh, daughter of Willem Jacobsz Speelman and Janna Konstantse (Constans) van der Schaft.

XIII-bz Lena den Boer is born on 25-08-1852 in Ellemeet, daughter of Marinus Cornelisz den Boer and Grietje Boot. Registration on 26-08-1852 [source: ZA akte 9]. Lena married, 24 years old, on 11-04-1877 in Kerkwerve [akte 1] with Johannis bij de Vaate, 24 years old. Johannis is born on 11-11-1852 at 10:00 in Kerkwerve, son of Stoffel bij de Vaate and Maatje van Damme. Occupation: landbouwer.
Children of Lena and Johannis:
1 Cornelis bij de Vaate. Cornelis is deceased in 1976.
2 Teunis bij de Vaate.
XIII-ca Jan den Boer is born on 16-06-1855 in Ellemeet, son of Marinus Cornelisz den Boer and Grietje Boot. Registration on 18-06-1855 [source: ZA akte 7]. Jan married, 32 years old, on 28-10-1887 in Herkingen [akte 7] with Hester Korvink, about 25 years old. Hester is born about 1862 in Herkingen. Note re Hester: dochter van Adrianus Korvink en Jacoba Elisabeth Troost.

XIII-cb Marina den Boer is born on 11-03-1857 in Ellemeet, daughter of Marinus Cornelisz den Boer and Grietje Boot. Registration on 12-03-1857 [source: ZA akte 2]. Marina married, 30 years old, on 09-02-1888 in Dirksland [akte 1] with Anne Cornelis Mast, about 22 years old. Anne Cornelis is born about 1866 in Oud-Beijerland. Note re Anne Cornelis: zoon van Jan Pietersz Mast en Adriana Schopper.

XIII-cc Marinus den Boer is born on 11-06-1859 in Ellemeet, son of Marinus Cornelisz den Boer and Grietje Boot. Registration on 13-06-1859 [source: ZA akte 6]. Occupation: landbouwer. Marinus married, 31 years old, on 02-01-1891 in Middelburg [akte 1] with Maria Johanna Gast, about 28 years old. Maria Johanna is born about 1863 in Haamstede. Maria Johanna is deceased on 05-12-1927 in Middelharnis, about 64 years old. Registration on 05-12-1927 [akte 64]. Note re Maria Johanna: dochter van Lieven Stoffel Gast, winkelier, en Maria Theodora Verhorst.

XIII-cd Leendert den Boer is born on 08-02-1863 in Ellemeet, son of Marinus Cornelisz den Boer and Grietje Boot. Registration on 09-02-1863 [source: ZA akte 4]. Leendert married, 34 years old, on 12-03-1897 in Sommelsdijk [akte 1] with Teuntje Zeedijk, about 35 years old. Teuntje is born about 1862 in Middelharnis. Note re Teuntje: dochter van Joost Zeedijk en Grieta Zeedijk.

XIII-ce Willem den Boer is born on 22-07-1866 in Ellemeet, son of Marinus Cornelisz den Boer and Grietje Boot. Registration on 23-07-1866 [source: ZA akte 14]. Willem is deceased on 21-01-1945 in Goes, 78 years old. Registration [source: ZA akte 27]. Occupation: landbouwer. Willem married, 30 years old, on 22-10-1896 in Haamstede [akte 8] with Cornelia Pieternella Vis, 27 years old. Cornelia Pieternella is born on 19-10-1869 in Haamstede. Registration on 20-10-1869 [source: ZA akte 27]. Cornelia Pieternella is deceased on 31-05-1949 in Zierikzee, 79 years old. Registration [source: ZA akte 47]. Note re Cornelia Pieternella: dochter van Marinus Adriaan Vis, landbouwer, en Neeltje van Damme.

XIII-cf Maarten den Boer is born on 28-04-1854 in Zierikzee, son of Cornelis Maartensz den Boer and Willemina (Wilhelmina) Janse Boot. Registration on 28-04-1854 [source: ZA akte 80]. Maarten is deceased on 01-04-1882 in Zierikzee, 27 years old. Registration [source: ZA akte 32]. Occupation: landbouwer. Maarten married, 26 years old, on 27-10-1880 in Zierikzee [akte 31] with Janna Leeuw, 31 years old. Janna is born on 23-10-1849 in Noordgouwe. Note re Janna: dochter van Barend Leeuw, landbouwer, en Maatje Bakker, landbouwster.

XIII-cg Wilhelmina den Boer is born on 20-04-1855 in Zierikzee, daughter of Cornelis Maartensz den Boer and Willemina (Wilhelmina) Janse Boot. Registration on 21-04-1855 [source: ZA akte 71]. Wilhelmina is deceased on 11-01-1947 in Zierikzee, 91 years old. Registration [source: ZA akte 6]. Occupation: landbouwster. Note re Wilhelmina: ook Willemina. Wilhelmina married, 28 years old, on 01-06-1883 in Kerkwerve [akte 7] with Marinus Boot, 33 years old. Marinus is born on 15-10-1849 in Kerkwerve, son of Pieter Janse Boot and Jacomina Abrahamse Landman. Registration on 16-10-1849 [source: ZA akte 22]. Marinus is deceased on 14-09-1907 in Kerkwerve, 57 years old. Registration [source: ZA akte 5]. Occupation: landbouwer op de Langesluis.
Children of Wilhelmina and Marinus:
1 Pieter Jan Boot, born on 30-10-1884 in Kerkwerve. Follow XIV-bw.
2 Wilhelmina Cornelia Boot, born on 15-12-1885 in Kerkwerve. Registration on 16-12-1885 [source: ZA akte 34]. Wilhelmina Cornelia is deceased on 05-12-1979 in Zierikzee, 93 years old.
3 Jacomina Johanna Boot, born on 05-04-1888 in Kerkwerve. Follow XIV-bx.
4 Cornelis Boot, born on 31-07-1889 in Kerkwerve. Follow XIV-by.
5 Johannes Boot, born on 11-05-1892 in Kerkwerve. Follow XIV-bz.
6 Willem Boot, born on 23-12-1896 in Kerkwerve. Follow XIV-ca.
XIII-ch Cornelia den Boer is born on 16-01-1857 in Zierikzee, daughter of Cornelis Maartensz den Boer and Willemina (Wilhelmina) Janse Boot. Registration on 16-01-1857 [source: ZA akte 14]. Cornelia is deceased on 19-11-1940 in Zierikzee, 83 years old. Registration [source: ZA akte 86]. Religion: Chr. Ger.. Cornelia married, 30 years old, on 13-07-1887 in Zierikzee [akte 24] with Leendert van der Wekken, 27 years old. Leendert is born on 19-02-1860 in Kerkwerve, son of Antonis (Tonis) van der Wekken and Neeltje bij de Vaate. Leendert is deceased on 28-07-1939 in Zierikzee, 79 years old. Registration [akte 59]. Address: Zierikzee. Occupation: landbouwer op de boerderij Borrendamme aan de Boerenweg.

XIII-ci Jan den Boer is born on 03-01-1858 in Zierikzee, son of Cornelis Maartensz den Boer and Willemina (Wilhelmina) Janse Boot. Registration on 04-01-1858 [source: ZA akte 4]. Jan is deceased on 24-05-1937 in Zierikzee, 79 years old. Registration [source: ZA akte 47]. Occupation: landbouwer. Jan married, 30 years old, on 02-05-1888 in Zierikzee [akte 15] with Lena Fon(d)se, 24 years old. Lena is born on 30-06-1863 in Zierikzee. Lena is deceased on 18-05-1937, 73 years old. Note re Lena: dochter van Jan Fon(d)se en Jannetje van der Bijl.
Children of Jan and Lena:
1 Cornelis den Boer, born on 09-02-1889 in Zierikzee. Follow XIV-ho.
2 Jannetje den Boer, born on 16-04-1890 in Zierikzee. Follow XIV-hp.
3 Jan den Boer, born on 31-07-1891. Follow XIV-hq.
4 Willem den Boer, born on 26-08-1892. Follow XIV-hr.
5 Willemina den Boer, born on 08-12-1893. Willemina is deceased on 13-03-1995, 101 years old.
6 Johannes den Boer, born on 27-04-1895. Follow XIV-hs.
7 Maarten den Boer, born on 08-06-1897. Maarten is deceased on 17-04-1973, 75 years old.
8 Adriana den Boer, born on 11-06-1899. Follow XIV-ht.
9 Leendert den Boer, born on 01-01-1901. Follow XIV-hu.
10 Bartel den Boer, born on 21-04-1903. Follow XIV-hv.
11 Pieter den Boer, born on 16-02-1905. Follow XIV-hw.
XIII-cj Leendert den Boer is born on 25-10-1860 in Zierikzee, son of Cornelis Maartensz den Boer and Willemina (Wilhelmina) Janse Boot. Registration on 25-10-1860 [source: ZA akte 232]. Leendert is deceased on 24-04-1940 in Zierikzee, 79 years old. Registration [source: ZA akte 35]. Occupation: landbouwer op het Westhavenhoofd. Religion: Chr. Ger.. Leendert married, 28 years old, on 15-05-1889 in Kerkwerve [akte 4] with Jacomina van der Wekken, 20 years old. Jacomina is born on 14-12-1868 in Kerkwerve, daughter of Antonis (Tonis) van der Wekken and Neeltje bij de Vaate. Jacomina is deceased on 04-12-1895 in Zierikzee, 26 years old. Registration [akte 138].

XIII-ck Johannes den Boer is born on 29-04-1863 in Zierikzee, son of Cornelis Maartensz den Boer and Willemina (Wilhelmina) Janse Boot. Registration on 29-04-1863 [source: ZA akte 109]. Johannes is deceased on 19-01-1933 in Poortvliet, 69 years old. Registration [source: ZA akte 2]. Occupation: landbouwer. Religion: Chr. Ger. Kerk van Zierikzee. Johannes married, 24 years old, on 15-06-1887 in Zierikzee [akte 22] with Lena Bil, 17 years old. Lena is born on 22-08-1869 in Kerkwerve. Lena is deceased on 24-09-1940 in Zierikzee, 71 years old. Note re Lena: dochter van Andries Bil en Neeltje van Westenbrugge, arbeidster.

XIII-cl Jacomina van der Weele is born on 05-12-1820 in Colijnsplaat, daughter of Simon van der Weele and Tannetje Goudswaard. Registration on 05-12-1820 [source: ZA akte 77]. Jacomina is deceased on 24-08-1902 in Colijnsplaat, 81 years old. Registration [source: ZA akte 21]. Occupation: boerendienstmeid. Jacomina married, 25 years old, on 07-11-1846 in Colijnsplaat [source: ZA akte 4] with Dirk Heijstek, about 29 years old. Dirk is born about 1817 in Colijnsplaat. Dirk is deceased before 1902, at the most 85 years old. Occupation: landmansknecht. Note re Dirk: zoon van Abraham Heijstek en Poulina Wante, arbeidster.

XIII-cm Lieven van der Weele is born on 02-01-1829 at 02:00 in Wissenkerke, son of Simon van der Weele and Tannetje Goudswaard. Registration on 02-01-1829 [source: ZA akte 2]. Lieven is deceased on 12-06-1873 at 02:00 in Wissenkerke, 44 years old. Registration [source: ZA akte 37]. Occupation: landmansknecht, arbeider. Religion: N.H.. Lieven married, 23 years old, on 05-05-1852 in Wissenkerke [akte 10] with Maria Santina Boot, 20 years old. Maria Santina is born on 26-10-1831 at 02:00 in Wissenkerke, daughter of Jacob(us) Boot and Cornelia Kabboord. Registration on 26-10-1831 [source: ZA akte 76]. She was baptized on 06-11-1831 in Wissenkerke. Maria Santina is deceased on 05-04-1917 at 11:30 in Wissenkerke, 85 years old. Registration [source: ZA akte 12]. Address: (woonde in 1870-1873 in Toornpolder, 1870-1882 in Camperland, 1916-1917 in Wissenkerke bij haar dochter Tannetje van der Weele en Marinus de Lange en gezin in Geersdijk). Occupation: arbeidster. Religion: N.H.
Children of Lieven and Maria Santina:
1 Jacob van der Weele, born on 07-10-1852 in Wissenkerke. Registration on 07-10-1852 [source: ZA akte 103]. Jacob is deceased on 19-03-1854 in Wissenkerke, 1 year old. Registration on 20-03-1854 [source: ZA akte 22].
2 Jan van der Weele, born on 17-01-1854 in Wissenkerke. Registration on 17-01-1854 [source: ZA akte 6]. He was baptized on 29-01-1854 in Wissenkerke. Jan is deceased on 20-05-1855 in Wissenkerke, 1 year old. Registration [source: ZA akte 50].
3 Jacob van der Weele, born on 03-02-1855 in Wissenkerke. Follow XIV-hx.
4 Tannetje van der Weele, born on 12-09-1856 in Wissenkerke. Registration on 13-09-1856 [source: ZA akte 92]. Tannetje is deceased on 25-10-1856 in Wissenkerke, 1 month old.
5 Cornelia van der Weele, born on 24-08-1857 in Wissenkerke. Registration on 24-08-1857 [source: ZA akte 91]. Cornelia is deceased on 28-11-1857 in Wissenkerke, 3 months old. Registration [source: ZA akte 102].
6 Adriaan van der Weele, born on 26-12-1858 in Wissenkerke. Registration on 27-12-1858 [source: ZA akte 155]. Adriaan is deceased on 15-04-1862 in Wissenkerke, 3 years old. Registration [source: ZA akte 27].
7 Cornelis van der Weele, born on 03-05-1860 in Wissenkerke. Registration on 04-05-1860 [source: ZA akte 58]. Cornelis is deceased on 16-06-1860 in Wissenkerke, 1 month old. Registration [source: ZA akte 53].
8 Tannetje van der Weele, born on 17-10-1861 at 16:00 in Wissenkerke. Follow XIV-hy.
9 Cornelia van der Weele, born on 06-09-1863 in Wissenkerke. Registration on 07-09-1863 [source: ZA akte 123]. Cornelia is deceased on 05-10-1863 in Wissenkerke, 29 days old. Registration [source: ZA akte 116].
10 Cornelia van der Weele, born on 30-11-1864 in Wissenkerke. Follow XIV-hz.
11 Adriaan van der Weele, born on 01-04-1867 in Wissenkerke. Registration on 01-04-1867 [source: ZA akte 43]. Adriaan is deceased on 17-09-1867 in Wissenkerke, 5 months old. Registration [source: ZA akte 93].
12 Adriana van der Weele, born on 22-09-1868 in Wissenkerke. Follow XIV-ia.
13 Lieven van der Weele, born on 04-04-1871 in Wissenkerke. Registration on 04-04-1871 [source: ZA akte 51]. Lieven is deceased on 14-08-1871 in Wissenkerke, 4 months old. Registration [source: ZA akte 61].
14 Jacomina van der Weele, born on 12-09-1872 in Wissenkerke. Registration on 12-09-1872 [source: ZA akte 132]. Jacomina is deceased on 05-11-1872 in Wissenkerke, 1 month old. Registration [source: ZA akte 132].
15 Lientje Maria van der Weele, born on 03-01-1874 in Wissenkerke. Registration on 03-01-1874 [source: ZA akte 2]. Lientje Maria is deceased on 30-03-1874 in Wissenkerke, 2 months old. Registration [source: ZA akte 21].
XIII-cn Adriaan van der Weele is born on 10-11-1834 in Wissenkerke, son of Simon van der Weele and Tannetje Goudswaard. Registration on 11-11-1834 [source: ZA akte 87]. Adriaan is deceased on 08-04-1907 in Wissenkerke, 72 years old. Registration [source: ZA akte 15]. Occupation: arbeider. Adriaan:
(1) married, 27 years old, on 30-04-1862 in Wissenkerke [source: ZA akte 10] with Pieternella de Rijder, about 22 years old. Pieternella is born about 1840 in Wissenkerke. Pieternella is deceased before 1880, at the most 40 years old. Occupation: arbeidster. Note re Pieternella: dochter van Gideon de Rijder, arbeider, en Leuntje Bouterse.
(2) married, 45 years old, on 29-09-1880 in Wissenkerke [source: ZA akte 21] with Cornelia Filius, about 35 years old. Cornelia is born about 1845 in Wissenkerke. Cornelia is deceased before 1907, at the most 62 years old. Occupation: arbeidster. Note re Cornelia: dochter van Willem Filius en Cornelia Klaassen, arbeidster; weduwe van Jacob Koeman (overleden Kats).

XIII-co Pieter van der Weele is born on 15-08-1836 in Wissenkerke, son of Simon van der Weele and Tannetje Goudswaard. Registration on 15-08-1836 [source: ZA akte 62]. Occupation: arbeider. Pieter married, 25 years old, on 07-05-1862 in Wissenkerke [source: ZA akte 12] with Pieternella Versluis, about 25 years old. Pieternella is born about 1837 in Wissenkerke. Occupation: arbeidster. Note re Pieternella: dochter van Gillis Versluis en Lena van der Weele, arbeidster.

XIII-cp Sara Goudswaard is born about 1843 in Retranchement, daughter of Louis (van) Goudswaard and Elizabeth de Bruijne. Occupation: arbeidster. Sara married, about 21 years old, on 04-08-1864 in Retranchement [source: ZA akte 8] with Frederik Goossen, about 29 years old. Frederik is born about 1835 in Retranchement. Occupation: landmansknecht, arbeider. Note re Frederik: zoon van Abraham Goossen, landbouwer, en Sara Kommers, landbouwster.
Children of Sara and Frederik:
1 Abraham Goossen, born about 1871 in Retranchement. Follow XIV-ib.
2 Pieternella Goossen, born in 12-1872 in Retranchement. Pieternella is deceased on 05-05-1874 in Retranchement, 1 year old. Registration [source: ZA akte 4].
3 Jacobus Goossen, born on 04-12-1882 in Retranchement. Registration on 06-12-1882 [source: ZA akte 46]. Jacobus is deceased on 14-02-1888 in Retranchement, 5 years old. Registration [source: ZA akte 4].
4 Maria Goossen, born on 09-09-1884 in Retranchement. Follow XIV-ic.
XIII-cq Jan Pieter Goudswaard is born on 21-10-1834 in Kortgene, son of Jan Goudswaard and Maria Wolse. Registration on 21-10-1834 [source: ZA akte 33]. Jan Pieter is deceased on 05-10-1920 in Kats, 85 years old. Registration [source: ZA akte 8]. Occupation: boerenknecht, arbeider, timmerman. Jan Pieter married, 26 years old, on 28-06-1861 in Kats [source: ZA akte 4] with Jannetje Ponse, about 22 years old. Jannetje is born about 1839 in Kats. Jannetje is deceased on 09-02-1919 in Kats, about 80 years old. Registration [source: ZA akte 1]. Occupation: arbeidster. Note re Jannetje: dochter van Marinus Ponse, arbeider, en Maria van den Berge, arbeidster.
Children of Jan Pieter and Jannetje:
1 Maria Goudswaard, born on 27-11-1861 in Kats. Follow XIV-id.
2 Marinus Goudswaard, born on 23-01-1863 in Kats. Registration on 23-01-1863 [source: ZA akte 2]. Marinus is deceased on 11-09-1863 in Kats, 7 months old. Registration [source: ZA akte 9].
3 Philippus Goudswaard, born on 16-01-1864 in Kats. Follow XIV-ie.
4 Marinus Goudswaard, born on 17-08-1865 in Kats. Registration on 17-08-1865 [source: ZA akte 17]. Marinus is deceased on 19-04-1867 in Kats, 1 year old. Registration [source: ZA akte 5].
5 Marinus Goudswaard, born on 25-05-1867 in Kats. Registration on 27-05-1867 [source: ZA akte 15]. Marinus is deceased on 18-10-1867 in Kats, 4 months old. Registration [source: ZA akte 17].
6 Janna Goudswaard (Goudzwaard), born on 20-11-1868 in Kats. Follow XIV-if.
7 Jannetje Goudswaard, born on 05-01-1870 in Kats. Follow XIV-ig.
8 Marinus Goudswaard, born on 19-04-1871 in Kats. Registration on 20-04-1871 [source: ZA akte 11]. Marinus is deceased on 22-07-1872 in Kats, 1 year old. Registration [source: ZA akte 4].
9 N.N. Goudswaard, still born son on 02-02-1873 in Kats. Registration [source: ZA akte 12].
10 N.N. Goudswaard, still born daughter on 15-03-1875 in Kats. Registration [source: ZA akte 29].
11 N.N. Goudswaard, still born daughter on 15-06-1881 in Kats. Registration [source: ZA akte 9].
XIII-cr Stoffelina Goudswaard is born on 13-12-1835 in Kortgene, daughter of Jan Goudswaard and Maria Wolse. Registration on 14-12-1835 [source: ZA akte 27]. Occupation: arbeidster. Stoffelina married, 21 years old, on 30-09-1857 in Wissenkerke [source: ZA akte 24] with Jacob Wilderom, about 26 years old. Jacob is born about 1831 in Wissenkerke. Occupation: arbeider. Note re Jacob: zoon van Gijsbregt Wilderom, arbeider, en Maria Wolse, arbeidster beide moeders dezelfde naam of foutje?.
Children of Stoffelina and Jacob:
1 Gijsbregt Wilderom, born on 14-09-1858 in Wissenkerke. Registration on 14-09-1858 [source: ZA akte 102].
2 Maria Wilderom, born on 09-10-1859 in Wissenkerke. Registration on 10-10-1859 [source: ZA akte 104].
3 Janna Wilderom, born on 28-12-1860 in Wissenkerke. Registration on 29-12-1860 [source: ZA akte 161].
4 Pieter Wilderom, born on 04-01-1862 in Wissenkerke. Registration on 06-01-1862 [source: ZA akte 4].
5 Janna Wilderom, born on 21-12-1862 in Wissenkerke. Registration on 22-12-1862 [source: ZA akte 169]. Janna is deceased on 07-05-1874 in Wissenkerke, 11 years old. Registration [source: ZA akte 36].
6 Tannetje Wilderom, born on 18-02-1864 in Wissenkerke. Registration on 18-02-1864 [source: ZA akte 21]. Tannetje is deceased on 25-01-1865 in Wissenkerke, 11 months old. Registration [source: ZA akte 11].
7 Jan Wilderom, born on 29-12-1865 in Wissenkerke. Registration on 30-12-1865 [source: ZA akte 186].
8 Jacoba Wilderom, born on 10-03-1868 in Wissenkerke. Registration on 11-03-1868 [source: ZA akte 41]. Jacoba is deceased on 08-05-1868 in Wissenkerke, 1 month old. Registration [source: ZA akte 30].
9 Jacoba Wilderom, born on 06-08-1869 in Wissenkerke. Registration on 06-08-1869 [source: ZA akte 96].
10 Jacob Wilderom, born on 10-12-1870 in Wissenkerke. Registration on 12-12-1870 [source: ZA akte 158].
11 Flip Wilderom, born on 09-12-1871 in Wissenkerke. Registration on 11-12-1871 [source: ZA akte 181]. Flip is deceased on 03-03-1872 in Wissenkerke, 2 months old. Registration [source: ZA akte 24].
12 Marinus Wilderom, born on 21-12-1872 in Wissenkerke. Registration on 23-12-1872 [source: ZA akte 177].
13 Pieternella Wilderom, born on 23-02-1874 in Wissenkerke. Registration on 23-02-1874 [source: ZA akte 24]. Pieternella is deceased on 27-02-1875 in Wissenkerke, 1 year old. Registration [source: ZA akte 25].
XIII-cs Pieter Goudswaard is born on 04-04-1838 in Kortgene, son of Jan Goudswaard and Maria Wolse. Registration on 04-04-1838 [source: ZA akte 13]. Pieter is deceased on 02-11-1922 in Colijnsplaat, 84 years old. Registration [source: ZA akte 24]. Occupation: landmansknecht, arbeider. Pieter married, 35 years old, on 30-10-1873 in Kortgene [source: ZA akte 3] with Lena Markusse, about 31 years old. Lena is born about 1842 in Wissenkerke. Lena is deceased on 12-02-1918 in Kortgene, about 76 years old. Registration [source: ZA akte 1]. Occupation: dienstmeid, arbeidster. Note re Lena: dochter van Abraham Markusse en Vina Jannetje Schippers.
Children of Pieter and Lena:
1 Jan Goudswaard, born on 23-03-1874 in Kortgene. Registration on 23-03-1874 [source: ZA akte 10]. Jan is deceased on 08-05-1874 in Kortgene, 1 month old. Registration [source: ZA akte 8].
2 Levina Goudswaard, born on 30-05-1875 in Kortgene. Registration on 31-05-1875 [source: ZA akte 13]. Levina is deceased on 15-06-1875 in Kortgene, 16 days old. Registration [source: ZA akte 22].
3 Pieter Abraham Goudswaard, born on 03-08-1876 in Kortgene. Registration on 04-08-1876 [source: ZA akte 17]. Pieter Abraham is deceased on 01-09-1876 in Kortgene, 29 days old. Registration [source: ZA akte 7].
4 Levina Maria Goudswaard, born on 19-01-1879 in Kortgene. Follow XIV-ih.
5 Maria Levina Goudswaard, born on 28-06-1880 in Kortgene. Registration on 28-06-1880 [source: ZA akte 24]. Maria Levina is deceased on 01-07-1882 in Kortgene, 2 years old. Registration [source: ZA akte 9]. Note re the death of Maria Levina: vermeld als Maria Lena.
XIII-ct Pieternella Goudswaard is born on 20-04-1839 in Kortgene, daughter of Jan Goudswaard and Maria Wolse. Registration on 20-04-1839 [source: ZA akte 12]. Pieternella is deceased on 19-07-1874 in Kats, 35 years old. Registration [source: ZA akte 7]. Occupation: arbeidster. Pieternella married, 21 years old, on 25-05-1860 in Kortgene [source: ZA akte 7] with Philippus (Flip) Schrier, about 29 years old. Philippus is born about 1831 in Kats. Occupation: landmansknecht. Note re Flip: zoon van Jacob Schrier en Pieternella van Lieren.
Children of Pieternella and Flip:
1 Jacob Schrier, born on 23-10-1860 in Kats. Registration on 23-10-1860 [source: ZA akte 20]. Jacob is deceased on 22-12-1860 in Kats, 1 month old. Registration [source: ZA akte 14].
2 Maria Schrier, born on 05-01-1862 in Kats. Registration on 06-01-1862 [source: ZA akte 1]. Maria is deceased on 12-08-1874 in Kats, 12 years old. Registration [source: ZA akte 8].
3 Jacob Schrier, born on 11-05-1863 in Kats. Follow XIV-ii.
4 Jan Schrier, born on 08-08-1864 in Kats. Registration on 08-08-1864 [source: ZA akte 14]. Jan is deceased on 22-02-1865 in Kats, 6 months old. Registration [source: ZA akte 4].
5 Jan Schrier, born on 15-02-1866 in Kats. Follow XIV-ij.
6 Pieter Schrier, born on 07-05-1870 in Kats. Registration on 07-05-1870 [source: ZA akte 13].
7 Pieter Schrier, born on 08-02-1872 in Kats. Follow XIV-ik.
8 Pieternella Schrier, born on 09-06-1874 in Kats. Registration on 11-06-1874 [source: ZA akte 14].
XIII-cu Maria Goudswaard is born on 11-07-1841 in Kortgene, daughter of Jan Goudswaard and Maria Wolse. Registration on 12-07-1841 [source: ZA akte 29]. Maria is deceased on 20-05-1911 in Kats, 69 years old. Registration [source: ZA akte 6]. Occupation: dienstmeid, arbeidster. Maria married, 31 years old, on 02-05-1873 in Kats [source: ZA akte 2] with Pieter de Waard, about 39 years old. Pieter is born about 1834 in Kats. Pieter is deceased on 24-06-1910 in Kats, about 76 years old. Registration [source: ZA akte 5]. Occupation: arbeider. Note re Pieter: zoon van Cornelis de Waard en Elizabeth Blok.
Children of Maria and Pieter:
1 Cornelis Jan de Waard, born on 13-10-1875 in Kats. Follow XIV-il.
2 Maria de Waard, born on 23-12-1877 in Kortgene. Registration on 24-12-1877 [source: ZA akte 39]. Maria is deceased on 14-06-1878 in Kortgene, 5 months old. Registration [source: ZA akte 10].
3 Elizabeth Maria de Waard, born on 13-05-1881 in Kortgene. Follow XIV-im.
XIII-cv Jacoba Goudswaard is born on 09-12-1851 in Kortgene, daughter of Jan Goudswaard and Maria Wolse. Registration on 10-12-1851 [source: akte 35]. Jacoba is deceased on 09-05-1888 in Kortgene, 36 years old. Registration [source: ZA akte 6]. Occupation: arbeidster. Jacoba married, 21 years old, on 13-06-1873 in Kortgene [source: ZA akte 2] with Jacob Kramer, about 23 years old. Jacob is born about 1850 in Wissenkerke, son of Jacob Kramer and Pieternella Wilderom. Occupation: landmansknecht, arbeider.
Children of Jacoba and Jacob:
1 Pieternella Kramer, born about 1874 in Kortgene. Follow XIV-in.
2 Maria Kramer, born on 07-07-1875 in Kortgene. Follow XIV-io.
3 Domina Kramer, born on 16-09-1876 in Kortgene. Follow XIV-ip.
4 Jan Kramer, born on 04-01-1878 in Kortgene. Follow XIV-iq.
5 Jacob Kramer, born on 10-10-1879 in Kortgene. Registration on 11-10-1879 [source: ZA akte 34]. Jacob is deceased on 16-07-1902 in Kortgene, 22 years old. Registration [source: ZA akte 10]. Occupation: veldarbeider.
6 Marinus Kramer, born on 01-01-1881 in Kortgene. Registration on 03-01-1881 [source: ZA akte 1]. Marinus is deceased on 12-05-1888 in Kortgene, 7 years old. Registration [source: ZA akte 7].
7 Jacoba Kramer, born on 02-04-1883 in Kortgene. Registration on 03-04-1883 [source: ZA akte 11].
8 Janna Kramer, born on 22-07-1885 in Kortgene. Registration on 23-07-1885 [source: ZA akte 16]. Janna is deceased on 17-05-1886 in Kortgene, 9 months old. Registration [source: ZA akte 6].
9 Janna Kramer, born on 02-10-1886 in Kortgene. Registration on 02-10-1886 [source: ZA akte 34].
XIII-cw Pieter Strijd is born on 05-05-1830 in Kortgene, son of Paulus Strijd and Dina van Goudswaard. Registration on 05-05-1830 [source: ZA akte 13]. Pieter is deceased on 17-11-1901 in Kortgene, 71 years old. Registration [source: ZA akte 16]. Occupation: veldarbeider. Pieter married, 38 years old, on 08-05-1868 in Kortgene [source: ZA akte 1] with Pieternella van Gemert, about 32 years old. Pieternella is born about 1836 in Kortgene. Pieternella is deceased before 1901, at the most 65 years old. Note re Pieternella: dochter van Hendrika van Gemert, arbeidster.

XIII-cx Woutrina Strijd is born on 19-01-1834 in Kortgene, daughter of Paulus Strijd and Dina van Goudswaard. Registration on 20-01-1834 [source: ZA akte 3]. Woutrina is deceased on 07-01-1900 in Kortgene, 65 years old. Registration [source: ZA akte 2]. Occupation: dienstmeid, veldarbeidster. Woutrina married, 26 years old, on 17-05-1860 in Kortgene [source: ZA akte 4] with Hendrik van Gilst, about 25 years old. Hendrik is born about 1835 in Kortgene. Hendrik is deceased before 1900, at the most 65 years old. Occupation: landmansknecht. Note re Hendrik: zoon van Antonij van Gilst en Lena de Regt, arbeidster.

XIII-cy Jacoba Strijd is born on 14-08-1843 in Kortgene, daughter of Paulus Strijd and Dina van Goudswaard. Registration on 14-08-1843 [source: ZA akte 26]. Jacoba is deceased on 08-09-1873 in Kortgene, 30 years old. Registration [source: ZA akte 37]. Occupation: dienstmeid, arbeidster. Jacoba married, 23 years old, on 01-03-1867 in Kortgene [source: ZA akte 3] with Lein van den Berge, about 26 years old. Lein is born about 1841 in Schore en Vlake. Occupation: landmansknecht, arbeider. Note re Lein: zoon van Pieter van den Berge en Maria Kole.

XIII-cz Wouter Minaart is born on 12-08-1841 in Wissenkerke, son of Adriaan Minaart and Neeltje Olivier. Occupation: arbeider. Wouter married with Dina de Wit. Dina is born on 01-01-1843 in Wissenkerke. Occupation: arbeidster. Religion: N.H..

XIII-da Maria Minnaart is born on 09-10-1844 at 21:00 in Wissenkerke, daughter of Adriaan Minaart and Neeltje Olivier. Maria is deceased on 29-08-1891 at 12:00 in Wissenkerke, 46 years old. Address: (woonde in 1850-1861 in Campensnieuwland, 1861 in Wissenkerkepolder, vertrok 01-05-1864 naar Colijnsplaat, november 1865 in Wissenkerkepolder, 1870-1880 in 's-Heer Janspolder, 1880-1891 in Geersdijk). Occupation: dienstmeid, arbeidster. Religion: Gereformeerd, N.H.. Maria married, 20 years old, on 03-05-1865 in Wissenkerke with Adriaan Kastelein, 28 years old. Adriaan is born on 29-04-1837 at 03:00 in Wissenkerke, son of Marinus Kastelein and Margrietha de Moor. Adriaan is deceased on 02-07-1894 at 04:00 in Geersdijk (Wissenkerke), 57 years old. Address: (woonde in 1850-1861 in Camperlandsedijk, 01-12-1861 in Wissenkerkepolder, 01-11-1865 in 's-Heer Janspolder, 1870-1880 in 's-Heer Janspolder, tot 1894 in Geersdijk). Occupation: landmansknecht, arbeider. Religion: N.H.
Child of Maria and Adriaan:
1 Marinus Kastelein, born on 09-05-1866 at 24:00 in Wissenkerke. Follow XIV-ir.
XIII-db Matthijs Antonisse is born about 1851 in Oude Tonge, son of Christiaan Antonisse and Suzanna van der Klooster. Matthijs married, about 23 years old, on 03-07-1874 in Oude Tonge [akte 11] with Jannetje Bogerman, about 20 years old. Jannetje is born about 1854 in Oude Tonge. Note re Jannetje: dochter van Job Bogerman en Maatje Johanna Mijs.

XIII-dc Adriaan Korstanje is born about 1864 in Sint Annaland, son of Jacob Corstanje (Korstanje) and Janna van der Klooster. Occupation: broodbakker. Adriaan married, about 34 years old, on 21-04-1898 in Sint Annaland [akte 7] with Dina de Jonge, about 28 years old. Dina is born about 1870 in Sint Annaland. Note re Dina: dochter van Mattheus de Jonge, landbouwer, en Maatje van Nieuwenhuizen.

XIII-dd Johanna Jacoba van Klooster is born in 1872 in Zwijndrecht, daughter of Pieter van der Klooster and Elizabeth Geertruij Bolier. Johanna Jacoba married, 22 years old, on 01-02-1894 in Zwijndrecht [akte 4] with Arie Bakker, 35 years old. Arie is born in 1859 in Charlois (Rotterdam). Note re Arie: zoon van Jan Bakker en Alida van Schuit.

XIII-de Cornelia van Prooijen is born about 1870 in Ooltgensplaat, daughter of Cornelis van Prooijen and Adriana van der Klooster. Cornelia married, about 27 years old, on 29-12-1897 in Middelburg [akte 141] with Adriaan van Breda, about 25 years old. Adriaan is born about 1872 in Westkapelle. Occupation: matroos 1e klas. Note re Adriaan: zoon van Janis van Breda, landbouwer, en Debora Hendrikse.

XIII-df Jannetje van Prooijen is born about 1872 in Ooltgensplaat, daughter of Cornelis van Prooijen and Adriana van der Klooster. Occupation: verloskundige. Jannetje married, about 27 years old, on 07-07-1899 in Middelburg [akte 76] with Lodewijk Christiaan Sloover, about 34 years old. Lodewijk Christiaan is born about 1865 in Middelburg. Note re Lodewijk Christiaan: zoon van Karel Sloover en Cornelia Johanna Prince.

XIII-dg Dingena Cornelia Roodzant is born about 1876 in Ooltgensplaat, daughter of Klaas Roodzant and Adriana van der Klooster. Dingena Cornelia married, about 21 years old, on 19-03-1897 in Middelburg [akte 21] with Jacob Marteijn, about 24 years old. The marriage was dissolved on 23-12-1909 in Alkmaar (echtscheiding) [source: vonnis Arrondissementsrechtbank]. Jacob is born about 1873 in Arnemuiden. Occupation: kwartiermeester. Note re Jacob: zoon van Willem Marteijn, werkman, en Poulina Poortvliet.

XIII-dh Adriaan van der Klooster is born on 25-05-1864 in Sint Annaland, son of Cornelis van der Klooster and Johanna Rosetta (Janna) Slager. Registration [source: ZA akte 43]. Occupation: varensgezel, machinist, scheepskapitein, gezagvoerder. Adriaan married, 23 years old, on 13-07-1887 in Rotterdam [akte 695] with Jannetje Anthonisse, 30 years old. Jannetje is born on 18-04-1857 in Oude Tonge, daughter of Christiaan Anthonisse and Susanna van der Klooster.
Children of Adriaan and Jannetje:
1 Johanna Rozette van der Klooster, born about 1885 in Rotterdam. Follow XIV-is.
2 Jacob van der Klooster, born in 05-1889 in Sluis. Jacob is deceased on 09-12-1889 in Sluis, 7 months old. Registration [source: ZA akte 62].
3 Jacob van der Klooster, born in 04-1890 in Sluis. Jacob is deceased on 18-05-1890 in Sluis, 1 month old. Registration [source: ZA akte 24].
4 Willem Hendrik van der Klooster, born on 29-03-1892 in Sluis. Follow XIV-it.
5 Johannes Frederik Alexander van der Klooster, born in 06-1893 in Sluis. Johannes Frederik Alexander is deceased on 16-08-1893 in Sluis, 2 months old. Registration [source: ZA akte 24].
6 Susanna Wilhelmina van der Klooster, born in 10-1894 in Sluis. Susanna Wilhelmina is deceased on 03-03-1895 in Sluis, 5 months old. Registration [source: ZA akte 9].
7 Susanna Wilhelmina van der Klooster, born about 1896 in Sluis. Follow XIV-iu.
8 Geertruida Adriana van der Klooster, born in 06-1897 in Sluis. Geertruida Adriana is deceased on 15-11-1897 in Sluis, 5 months old. Registration [source: ZA akte 35].
XIII-di Hendrina Jannetje van der Klooster is born on 01-01-1874 in Sint Annaland, daughter of Cornelis van der Klooster and Johanna Rosetta (Janna) Slager. Registration [source: ZA akte 2]. Hendrina Jannetje is deceased on 04-09-1956 in Haarlem, 82 years old. Hendrina Jannetje married, 26 years old, on 20-09-1900 in Amsterdam with Philippus Jacobus de Vries, 45 years old. Philippus Jacobus is born on 17-03-1855 in Amsterdam. Philippus Jacobus is deceased on 17-10-1939 in Haarlem, 84 years old. Occupation: kok. Note re Philippus Jacobus: zoon van Jan Lourens de Vries en Elisabeth Johanna Petrus.

XIII-dj Jannetje van der Klooster is born on 21-03-1875 in Sint Annaland, daughter of Cornelis van der Klooster and Johanna Rosetta (Janna) Slager. Registration [source: ZA akte 26]. Jannetje is deceased on 13-12-1950 in Amsterdam, 75 years old. Jannetje married, 22 years old, on 03-03-1898 in Amsterdam with Johan Hendrik Rooseboom, 27 years old. Johan Hendrik is born on 28-05-1870 in Amsterdam. Johan Hendrik is deceased on 11-05-1946 in Landsmeer, 75 years old. Occupation: houder van een strijkinrichting. Note re Johan Hendrik: zoon van Jan Harm Rooseboom, kantoorbediende, en Hendrika Menses.

XIII-dk Suzanna Willemina van der Klooster is born on 06-10-1878 in Sint Annaland, daughter of Cornelis van der Klooster and Johanna Rosetta (Janna) Slager. Registration [source: ZA akte 79]. Suzanna Willemina married, 18 years old, on 26-08-1897 in Amsterdam with Albert Cantť, about 22 years old. Albert is born about 1875 in Pforzheim, Baden-WŁrttemberg, Duitsland. Occupation: diamantslijper. Note re Albert: zoon van Ferdinand Cantť en Mina Ochse.

XIII-dl Johanna Cornelia van der Klooster is born on 22-10-1885 in Middelburg, daughter of Cornelis van der Klooster and Johanna Rosetta (Janna) Slager. Registration on 24-10-1885 [source: ZA akte 400]. Johanna Cornelia is deceased on 06-06-1959 in Heemstede, 73 years old. She was buried in Oostkapelle. Note re Johanna Cornelia: Johanna Cornelia is vanaf haar 9e jaar opgevoed door twee deftige tantes in Vlissingen omdat haar ouders haar in Amsterdam niet konden onderhouden. Johanna Cornelia married, 20 years old, on 01-06-1906 in Middelburg [akte 71] with Hendrikus Pieter Siegers, 22 years old. Hendrikus Pieter is born on 01-08-1883 in Middelburg, son of Hendrikus Pieter Siegers and Magdalena Maria Boukje Tevis. Registration [source: ZA akte 257]. tweeling. Hendrikus Pieter is deceased on 18-07-1950 in Vlissingen, 66 years old. Registration [source: ZA akte 123]. He was buried in Oostkapelle. Occupation: kantoorbediende, cargadoor.
Children of Johanna Cornelia and Hendrikus Pieter:
1 Maria Magdalena Boukje (Mies) Siegers, born on 20-03-1907 in Vlissingen. Follow XIV-iv.
2 Wilhelmina Catharina Elisabeth Johanna (Pim) Siegers, born on 02-03-1908 in Vlissingen. Follow XIV-iw.
3 Johanna Rosetta Cornelia (Jootje) Siegers, born on 24-07-1909 in Vlissingen. Registration on 27-07-1909 [source: ZA akte 344]. Johanna Rosetta Cornelia is deceased on 08-06-1915 in Vlissingen, 5 years old. Registration [source: ZA akte 239].
4 Hendricus Pieter Siegers, born in 04-1911 in Vlissingen. Hendricus Pieter is deceased on 17-02-1912 in Middelburg, 10 months old. Registration [source: ZA akte 50 Middelburg, akte 58 Vlissingen].
5 Hendrina Jannetje (Hens) Siegers, born in 1914. Follow XIV-ix.
6 Hendrikus Pieter (Pieter) Siegers, born on 10-12-1915 in Vlissingen. Follow XIV-iy.
7 Corrie Siegers, born in 1917. Corrie is deceased in 1942, 25 years old. She was buried in Oostkapelle.
8 Roelof Helmer Hendrikus Siegers, born on 01-09-1919. Follow XIV-iz.
9 Johanna Cornelia (Anneke) Siegers, born on 06-11-1922. Follow XIV-ja.
XIII-dm Jacob van der Klooster is born on 30-05-1888 in Sluis, son of Cornelis van der Klooster and Johanna Rosetta (Janna) Slager. Jacob is deceased on 18-05-1962 in Amsterdam, 73 years old. Occupation: voorman Gemeentelijk Electriciteits Bedrijf. Jacob married, 21 years old, on 01-09-1909 in Amsterdam with Ariaantje Katrina Stappers, 24 years old. Ariaantje Katrina is born on 31-07-1885 in Amsterdam. Ariaantje Katrina is deceased on 29-12-1942 in Amsterdam, 57 years old. Note re Ariaantje Katrina: dochter van Martinus Benoist Stappers, bediende, en Ariaantje Katrina Scheele.
Children of Jacob and Ariaantje Katrina:
1 Cornelis Johannes van der Klooster (private).
2 Jacob Martinus van der Klooster (private). Jacob Martinus married, 28 years old, on 10-03-1943 in Amsterdam with Maria ter Smitte, 46 years old. Maria is born on 08-02-1897 in Leiden. Note re Maria: dochter van Willem Lodewijk ter Smitte, sergeant bij de Marine, en Johanna Suzanna Adriana van Goozen.
XIII-dn Janna (Johanna) van der Klooster is born on 11-01-1850 in Sint Annaland, daughter of Kornelis (Cornelis) van der Klooster and Jannigje (Jannegje) van der Ven. Registration [source: ZA akte 4]. Janna (Johanna) is deceased on 05-03-1929 in Sint Annaland, 79 years old. Registration [source: ZA akte 9]. Occupation: dienstbode, arbeidster. Janna (Johanna) married, 23 years old, on 11-04-1873 in Sint Annaland [akte 6] with Johannis de Jonge, 24 years old. Johannis is born on 02-08-1848 in Sint Annaland, son of Matthijs de Jonge and Adriana van Uffelen. Johannis is deceased on 01-12-1927 in Sint Annaland, 79 years old. Occupation: (veld)arbeider.
Children of Janna (Johanna) and Johannis:
1 Adriana de Jonge, born on 23-10-1873 in Sint Annaland. Follow XIV-jc.
2 Cornelis Adriaan de Jonge, born on 10-07-1877 in Sint Annaland. Follow XIV-jd.
3 Jannetje de Jonge, born on 16-03-1884 in Sint Annaland. Follow XIV-je.
4 Elizabeth de Jonge, born on 17-09-1888 in Sint Annaland. Registration [source: ZA akte 57]. Elizabeth is deceased on 21-03-1890 in Sint Annaland, 1 year old.
5 Matthijs de Jonge, born on 02-12-1891 in Sint Annaland. Follow XIV-jf.
XIII-do Jacob Keur is born about 1851 in Dirksland, son of Willem Keur and Janna van der Klooster. Jacob married, about 25 years old, on 29-04-1876 in Melissant [akte 8] with Krina Graauwen, about 22 years old. Krina is born about 1854 in Bommenede. Note re Krina: dochter van Gijsbertus Graauwen en Pieternella Snapraan.

XIII-dp Janna Keur is born about 1853 in Dirksland, daughter of Willem Keur and Janna van der Klooster. Janna married, about 23 years old, on 28-04-1876 in Dirksland [akte 3] with Hermanus Bakker, about 30 years old. Hermanus is born about 1846 in Dirksland. Note re Hermanus: zoon van Willem Bakker en Leentje Zoon.

XIII-dq Geertje Keur is born about 1862 in Dirksland, daughter of Willem Keur and Janna van der Klooster. Geertje married, about 25 years old, on 03-03-1887 in Dirksland with Jan van der Veer, about 26 years old. Jan is born about 1861 in Willemstad. Note re Jan: zoon van Johannes van der Veer en Willemina Johanna van der Gijp.

XIII-dr Jan Keur is born about 1864 in Dirksland, son of Willem Keur and Janna van der Klooster. Jan married, about 35 years old, on 23-03-1899 in Dirksland [akte 4] with Elizabeth Cornelia van Oostenbrugge, about 22 years old. Elizabeth Cornelia is born about 1877 in Dirksland. Note re Elizabeth Cornelia: dochter van Hendrik van Oostenbrugge en Bastiana Boeser.

XIII-ds Cornelis Keur is born about 1866 in Dirksland, son of Willem Keur and Janna van der Klooster. Cornelis married, about 32 years old, on 10-11-1898 in Melissant [akte 12] with Antje Spek, about 24 years old. Antje is born about 1874 in Melissant. Note re Antje: dochter van Johannis Spek en Johanna Peeman.

XIII-dt Willemina Keur is born about 1870 in Dirksland, daughter of Willem Keur and Janna van der Klooster. Willemina married, about 38 years old, on 25-06-1908 in Dirksland [akte 15] with Leendert Mijnders, about 35 years old. Leendert is born about 1873 in Melissant. Note re Leendert: zoon van Leendert Willem Mijnders en Tijsje van Oostenbrugge.

XIII-du Anna van Oost is born on 17-05-1852 in Sint Annaland, daughter of Nicolaas van Oost and Geertje van der Klooster. Registration [source: ZA akte 29]. Occupation: arbeidster. Anna married, 27 years old, on 16-04-1880 in Sint Annaland [akte 8] with Christiaan Leendert Geldhof, about 29 years old. Christiaan Leendert is born about 1851 in Sint Maartensdijk (Tholen). Occupation: boerenknecht. Note re Christiaan Leendert: zoon van Jan Geldhof, arbeider, en Neeltje Filťe, arbeidster.

XIII-dv Janna van Oost is born on 22-10-1856 in Sint Annaland, daughter of Nicolaas van Oost and Geertje van der Klooster. Registration [source: ZA akte 64]. Janna is deceased on 18-01-1937 in Sint Annaland, 80 years old. Registration [source: ZA akte 5]. Occupation: dienstbode. Janna married, 26 years old, on 11-05-1883 in Sint Annaland [akte 9] with Cornelis van der Graaf, about 35 years old. Cornelis is born about 1848 in Sint Annaland. Occupation: arbeider. Note re Cornelis: zoon van Jacobus van der Graaf en Jannetje van de Zande.

XIII-dw Pieternella van Oost is born on 10-11-1858 in Sint Annaland, daughter of Nicolaas van Oost and Geertje van der Klooster. Registration [source: ZA akte 70]. Pieternella is deceased on 29-09-1908 in Sint Annaland, 49 years old. Registration [source: ZA akte 38]. Occupation: arbeidster. Pieternella married, 25 years old, on 27-06-1884 in Sint Annaland [akte 12] with Abraham Pieter Goedegebuure, about 30 years old. Abraham Pieter is born about 1854 in Sint Annaland, son of Jacob Goedegebuure and Lena Hoek. Occupation: arbeider, landbouwer.

XIII-dx Kornelia van Oost is born on 25-04-1862 in Sint Annaland, daughter of Nicolaas van Oost and Geertje van der Klooster. Registration [source: ZA akte 23]. Kornelia is deceased on 25-04-1932 in Sint Annaland, 70 years old. Registration [source: ZA akte 15]. Occupation: arbeidster. Kornelia married, 25 years old, on 09-09-1887 in Sint Annaland [source: ZA akte 15] with Adriaan van Vossen, about 25 years old. Adriaan is born about 1862 in Sint Annaland. Adriaan is deceased before 1932, at the most 70 years old. Occupation: arbeider. Note re Adriaan: zoon van Willem van Vossen en Cornelia den Engelsman, arbeidster.

XIII-dy Katharina van Oost is born on 04-02-1865 in Sint Annaland, daughter of Nicolaas van Oost and Geertje van der Klooster. Registration [source: ZA akte 7]. Katharina is deceased on 27-05-1945 in Sint Annaland, 80 years old. Registration [source: ZA akte 5]. Occupation: arbeidster. Katharina married, 24 years old, on 17-04-1889 in Sint Annaland [akte 8] with Pieter Duijzer, about 24 years old. Pieter is born about 1865 in Sint Annaland. Occupation: arbeider. Note re Pieter: zoon van Hendrik Duijzer, arbeider, en Laurina Moelker.

XIII-dz Jannetje Wilhelmina van Oost is born on 10-09-1867 in Sint Annaland, daughter of Nicolaas van Oost and Geertje van der Klooster. Registration [source: ZA akte 64]. Jannetje Wilhelmina married, 27 years old, on 30-11-1894 in Middelharnis [akte 35] with Marinus Willem Bazen, about 27 years old. Marinus Willem is born about 1867 in Sint Maartensdijk (Tholen). Note re Marinus Willem: zoon van Johannis Bazen en Janna Deurloo.

XIII-ea Jan van Oost is born on 14-05-1870 in Sint Annaland, son of Nicolaas van Oost and Geertje van der Klooster. Registration [source: ZA akte 44]. Jan is deceased on 27-01-1951 in Sint Annaland, 80 years old. Registration [source: ZA akte 3]. Occupation: arbeider, landbouwer. Jan married, 21 years old, on 13-05-1892 in Sint Annaland [akte 15] with Adriana Westdorp, about 23 years old. Adriana is born about 1869 in Sint Annaland. Occupation: dienstbode. Note re Adriana: dochter van David Westdorp, arbeider, en Krina de Rijke, arbeidster.

XIII-eb Jacoba van der Klooster is born on 05-09-1859 in Sint Annaland, daughter of Abraham van der Klooster and Levina Catharina Koster. Registration [source: ZA akte 56]. Jacoba:
(1) married, 22 years old, on 08-06-1882 in Goes [akte 36] with Cornelis Mieras, about 25 years old. erkennen Cornelis. Cornelis is born about 1857 in Wolphaartsdijk. Occupation: kantoorbediende. Note re Cornelis: zoon van Cornelis Mieras en Krina Cornelia Zandee.
(2) married, 28 years old, on 16-08-1888 in Rotterdam [akte 897] with Claudius Antonius Bellaard Lormier, 29 years old. Claudius Antonius is born on 08-10-1858 in Rotterdam, son of Willem Theodorus Bellaard Lormier and Seijke Johanna Maria Boot. Registration [akte 3174].
Child of Jacoba and Cornelis:
1 Cornelis Mieras, born on 27-08-1881 in Goes. Registration [akte 151].
XIII-ec Jan van der Klooster is born on 03-01-1861 in Sint Annaland, son of Abraham van der Klooster and Levina Catharina Koster. Registration [source: ZA akte 2]. Jan is deceased on 08-10-1921 in Goes, 60 years old. Registration [source: ZA akte 79]. Occupation: schippersknecht. Jan married, 26 years old, on 03-02-1887 in 's-Heer Arendskerke [akte 4] with Jacoba van den Berge, about 21 years old. Jacoba is born about 1866 in 's-Heer Arendskerke. Note re Jacoba: dochter van Marinus Jacobus van den Berge, koopman, en Johanna op 't Hof.
Children of Jan and Jacoba:
1 Marinus Jacobus van der Klooster, born on 13-03-1889 in Middelburg. Registration on 13-03-1889 [source: ZA akte 93].
2 Levina Catharina van der Klooster, born on 23-04-1891 in Goes. Follow XIV-jg.
3 Jacob van der Klooster, born about 1893 in Goes. Follow XIV-jh.
4 Pieter van der Klooster, born about 1897 in Goes. Follow XIV-ji.
XIII-ed Cornelia Gerarda van der Klooster is born on 06-07-1862 in Goes, daughter of Abraham van der Klooster and Levina Catharina Koster. Registration on 07-07-1862 [source: ZA akte 118]. Cornelia Gerarda married, 23 years old, on 31-03-1886 in Rotterdam [akte 181] with Jan Pieter Boerdam, about 23 years old. Jan Pieter is born about 1863 in Rotterdam. Note re Jan Pieter: zoon van Tijs Boerdam en Catharina Nieuwstraten.
Children of Cornelia Gerarda and Jan Pieter:
1 Levina Catharina Boerdam, born about 1890 in Rotterdam. Follow XIV-jj.
2 Abraham Boerdam, born about 1892 in Rotterdam. Follow XIV-jk.
3 Jan Pieter Boerdam, born about 1895 in Rotterdam. Follow XIV-jl.
XIII-ee Cornelis van der Klooster is born on 17-06-1865 in Goes, son of Abraham van der Klooster and Levina Catharina Koster. Registration on 19-06-1865 [source: ZA akte 117]. Cornelis is deceased on 15-02-1900 in Rosmalen, 34 years old. Registration on 16-02-1900 [source: ZA akte 22 Goes]. Occupation: schippersknecht, schipper. Cornelis married, 21 years old, on 11-11-1886 in Krabbendijke [akte 22] with Lauwerina (Laurina) Kriekaard, about 20 years old. Lauwerina (Laurina) is born about 1866 in Kloetinge. Lauwerina (Laurina) is deceased on 02-06-1944, about 78 years old. Registration [source: ZA akte 141]. Note re Lauwerina (Laurina): dochter van Jan Kriekaard, arbeider, en Lijntje Susanna van den Berge.
Children of Cornelis and Lauwerina (Laurina):
1 Levina Katharina van der Klooster, born about 1887 in Goes. Follow XIV-jm.
2 Lijntje Susanna van der Klooster, born in 10-1889 in Goes. Lijntje Susanna is deceased on 17-12-1889 in Rhenen, 2 months old. Registration on 20-12-1889 [source: ZA akte 163 Goes].
3 Leijntje Susanna van der Klooster, born in 10-1890 in Goes. Leijntje Susanna is deceased on 02-01-1891 in Kattendijke, 3 months old. Registration on 17-01-1891 [source: ZA akte 1 Kattendijke, akte 14 Goes].
4 Jan van der Klooster, born about 1891 in Goes. Jan is deceased on 23-12-1923 in Goes, about 32 years old. Registration [source: ZA akte 100]. Occupation: monteur.
5 Janna van der Klooster, born in 05-1893 in Goes. Janna is deceased on 02-10-1893 in Voorburg, 5 months old. Registration on 04-10-1893 [source: ZA akte 91 Goes].
6 Lijntje Susanna van der Klooster, born on 20-12-1895 in Brouwershaven. Follow XIV-jn.
7 N.N. van der Klooster, still born son on 08-04-1898 in Goes. Registration [source: ZA akte 45].
XIII-ef Gerard van der Klooster is born on 16-02-1867 in Goes, son of Abraham van der Klooster and Levina Catharina Koster. Registration on 18-02-1867 [source: ZA akte 28]. Gerard is deceased on 22-02-1940 in Goes, 73 years old. Registration [source: ZA akte 37]. Occupation: schipper, werkman, havenarbeider. Gerard married, 22 years old, on 27-12-1889 in Heinkenszand [akte 6] with Cornelia Weststrate, 24 years old. Cornelia is born on 09-05-1865 in Heinkenszand. Registration [source: ZA akte 31]. Cornelia is deceased on 04-03-1933 in Goes, 67 years old. Registration [source: ZA akte 26]. Occupation: dienstmeid. Note re Cornelia: dochter van Benjamin Weststrate (ca 1833 Heinkenszand - ca 1905 Paris, Michigan, V.S.), koopman, getrouwd op 27-01-1853 in Heinkenszand [ZA akte 2] met Suzanna Koole (01-02-1827 Heinkenszand - 10-07-1899 Heinkenszand); ouders van Benjamin Weststrate: Marinus Weststrate en Maria Rottier, winkelierster; ouders van Suzanna Koole: Jacob Koole (ca 1799), landbouwer, en Centina Langebeke (17-05-1799 Nieuw- en Sint Joosland - 15-03-1829 Heinkenszand).
Children of Gerard and Cornelia:
1 Abraham van der Klooster, born on 03-05-1890 in Goes. Follow XIV-jo.
2 Benjamin van der Klooster, born on 15-08-1891 in Goes. Follow XIV-jp.
3 Jan van den Klooster, born on 17-01-1893 in Goes. Follow XIV-jq.
4 Suzanna van der Klooster, born on 27-07-1894 in Goes. Follow XIV-jr.
5 Gerard van de Klooster, born on 17-12-1895 in Wemeldinge. Registration on 18-12-1895 [source: ZA akte 69]. Gerard is deceased on 29-12-1919, 24 years old (cause: verdronken bij Kaap Rees met het schip Anton van Driel).
6 Levina Catharina van der Klooster, born on 27-07-1897 in Goes. Follow XIV-js.
7 Jacob van der Klooster, born on 28-09-1898 in Goes. Follow XIV-jt.
8 Cornelia van der Klooster, born on 01-07-1900 in Goes. Registration on 02-07-1900 [source: ZA akte 109]. Cornelia is deceased on 18-09-1959 in Middelburg, 59 years old. Registration [source: ZA akte 207]. Occupation: huishoudster.
9 Janna van der Klooster, born on 14-01-1902 in Goes. Follow XIV-ju.
10 Maria Suzanna (Marie) van der Klooster (private). Marie married with Dingenus Marinus (Dies) Korstanje (private).
11 Cornelis Marinus van der Klooster (private). Cornelis Marinus married with Cornelia Koster (private).
12 Marinus van der Klooster (private).
13 Jacobus van der Klooster, born on 18-09-1908 in Goes. Follow XIV-jx.
XIII-eg Jan van der Klooster is born on 10-02-1865 in Sint Annaland, son of Adriaan van de(r) Klooster and Neeltje Wissel. Registration [source: ZA akte 11]. Jan is deceased on 18-12-1950 in Sint Annaland, 85 years old. Registration [source: ZA akte 28]. Occupation: schipper. Jan married, 29 years old, on 21-11-1894 in Sint Maartensdijk (Tholen) [akte 24] with Jozina Hage, about 28 years old. Jozina is born about 1866 in Sint Maartensdijk (Tholen). Note re Jozina: dochter van David Hage en Adriana Hoek.
Children of Jan and Jozina:
1 Neeltje Adriana van der Klooster, born on 09-12-1894 in Sint Maartensdijk (Tholen). Follow XIV-jy.
2 David Adriaan van der Klooster, born in 05-1896 in Goes. David Adriaan is deceased on 29-03-1897 in Goes, 10 months old. Registration [akte 35].
3 David van der Klooster, born on 16-10-1898 in Sint Maartensdijk (Tholen). Registration [source: ZA akte 69].
4 Adriaan van der Klooster, born on 14-03-1902 in Sint Maartensdijk (Tholen). Registration [source: ZA akte 19].
XIII-eh Hendrik van de(r) Klooster is born on 21-08-1874 in Waarde, son of Adriaan van de(r) Klooster and Neeltje Wissel. Registration on 21-08-1874 [source: ZA akte 31]. Occupation: schippersknecht, schipper. Hendrik married, 24 years old, on 23-02-1899 in Sint Annaland [akte 1] with Adriana Westdorp, about 25 years old. Adriana is born about 1874 in Wissenkerke. Adriana is deceased on 18-03-1959 in Sint Annaland, about 85 years old. Registration [source: ZA akte 7]. Note re Adriana: dochter van Dingenis Westdorp, landbouwer, en Lena van der Vliet.
Children of Hendrik and Adriana:
1 Adriaan Dingenus van der Klooster, born on 17-07-1899 in Sint Annaland. Follow XIV-jz.
2 Lena van der Klooster, born on 01-10-1900 in Sint Annaland. Follow XIV-ka.
3 Dingenus Adriaan van der Klooster, born on 31-10-1901 in Sint Annaland. Registration [source: ZA akte 62]. Dingenus Adriaan is deceased on 09-01-1955 in Sint Annaland, 53 years old. Registration [source: ZA akte 1].
4 Neeltje van der Klooster, born on 08-01-1903 in Sint Annaland. Follow XIV-kb.
5 Elizabeth Janna van der Klooster, born on 05-05-1904 in Sint Annaland. Registration [source: ZA akte 29]. Elizabeth Janna is deceased on 02-08-1904 in Kruiningen, 2 months old. Registration [source: ZA akte 20 Kruiningen, akte 21 Sint Annaland].
6 Elizabeth Janna van der Klooster (private). Elizabeth Janna married with Bartel Theunisse (private).
7 Bartel van der Klooster (private).
8 Janna Pieternella van der Klooster, born on 05-09-1908 in Sint Annaland. Follow XIV-kd.
9 Cornelia van der Klooster, born about 1911 in Sint Annaland. Follow XIV-ke.
10 Jan van der Klooster (private). Jan married with Pieternella Manteau (private).
11 N.N. van der Klooster, still born son on 28-12-1914 in Borssele. Registration [source: ZA akte 16].
XIII-ei Elizabeth van der Klooster is born on 27-05-1877 in Sint Annaland, daughter of Adriaan van de(r) Klooster and Neeltje Wissel. Registration [source: ZA akte 42]. Elizabeth is deceased on 11-08-1955 in Sint Annaland, 78 years old. Registration [source: ZA akte 17]. Elizabeth married, 29 years old, on 22-03-1907 in Sint Annaland [akte 5] with Willem Slager, about 28 years old. Willem is born about 1879 in Sint Annaland. Willem is deceased on 09-02-1953 in Sint Annaland, about 74 years old. Registration [source: ZA akte 3]. Occupation: kleermaker. Note re Willem: zoon van Jacob Slager, kleermaker, en Elizabeth Scherpenisse.
Children of Elizabeth and Willem:
1 Elizabeth Neeltje Slager (private).
2 Neeltje Elizabeth Slager (private).
XIII-ej Cornelis van der Klooster is born on 14-12-1878 in Sint Annaland, son of Adriaan van de(r) Klooster and Neeltje Wissel. Registration [source: ZA akte 101]. Occupation: schipper. Cornelis married, 30 years old, on 12-03-1909 in Sint Annaland [akte 1] with Maria Christina Kuijper, about 24 years old. Maria Christina is born about 1885 in Sint Annaland. Maria Christina is deceased on 01-03-1949 in Sint Annaland, about 64 years old. Registration [source: ZA akte 8]. Occupation: dienstbode. Note re Maria Christina: dochter van Pieter Kuijper en Johanna van der Welle.
Children of Cornelis and Maria Christina:
1 Neeltje Johanna van der Klooster (private).
2 Johanna Anna van der Klooster, born about 1914 in Sint Annaland. Johanna Anna is deceased on 24-03-1922 in Sint Annaland, about 8 years old. Registration [source: ZA akte 11].
XIII-ek Janna Pieternella van der Klooster is born on 18-06-1882 in Sint Annaland, daughter of Adriaan van de(r) Klooster and Neeltje Wissel. Registration [source: ZA akte 37]. Janna Pieternella married, 27 years old, on 20-01-1910 in Sint Annaland [akte 1] with Cornelis Theunisse, about 29 years old. Cornelis is born about 1881 in Sint Annaland. Occupation: schipper. Note re Cornelis: zoon van Adriaan Theunisse en Jannetje Suzanna Dorst.
Child of Janna Pieternella and Cornelis:
1 Neeltje Adriana Theunisse, born on 27-08-1911 in Sint Annaland. Neeltje Adriana is deceased on 04-09-1911 in Sint Annaland, 8 days old.
XIII-el Jan van de Klooster is born about 1871 in Goes, son of Jan van de(r) Klooster and Alida Kole (Koole). Jan is deceased on 02-03-1931 in Middelburg, about 60 years old. Occupation: schippersknecht, scheepskapitein. Jan married, about 31 years old, on 15-08-1902 in Middelburg [akte 87] with Anna Fuijter (Tuijter), about 25 years old. Anna is born about 1877 in Middelburg. Note re Anna: dochter van Maria Elisabeth Fuijter.

XIII-em Huberdina van der Klooster is born on 14-11-1871 in Sint Annaland, daughter of Jan van de(r) Klooster and Alida Kole (Koole). Registration [source: ZA akte 81]. Huberdina is deceased on 29-01-1937 in Vlissingen, 65 years old. Registration [source: ZA akte 33]. Huberdina married, 29 years old, on 01-05-1901 in Vlissingen [akte 27] with Gideon de Visser, about 34 years old. Gideon is born about 1867 in Vlissingen. Gideon is deceased on 03-03-1942 in Vlissingen, about 75 years old. Registration [source: ZA akte 52]. Occupation: schilder. Note re Gideon: zoon van Joseph de Visser en Johanna Maria Knoop.
Child of Huberdina and Gideon:
1 Johanna Maria de Visser (private). Johanna Maria married with Gerrit Mulder (private).
XIII-en Geertje van der Klooster is born on 15-11-1877 in Wolphaartsdijk, daughter of Jan van de(r) Klooster and Alida Kole (Koole). Registration on 15-11-1877 [source: ZA akte 90]. Geertje married, 20 years old, on 14-01-1898 in Middelburg [akte 1] with Pieter Koning, about 23 years old. Pieter is born about 1875 in Vlissingen. Occupation: werkman. Note re Pieter: zoon van Willem Koning en Helena Clare.
Children of Geertje and Pieter:
1 Helena Koning, born on 29-03-1898 in Vlissingen. Registration on 30-03-1898 [source: ZA akte 188]. Helena is deceased on 08-07-1899 in Vlissingen, 1 year old. Registration [source: ZA akte 169].
2 Jan Cornelis Koning, born on 14-04-1899 in Vlissingen. Registration on 15-04-1899 [source: ZA akte 210].
3 Willemina Koning (private).
XIII-eo Janna van der Klooster is born about 1872 in Strijen, daughter of Marinus van der Klooster and Johanna Fase. Janna is deceased on 12-03-1942 in Sint Philipsland, about 70 years old. Registration [source: ZA akte 6 Sint Philipsland, akte 6 Sint Annaland]. Note re the death of Janna: als geboorteplaats vermeld Sint Annaland. Occupation: dienstbode. Janna:
(1) married, about 25 years old, on 13-05-1897 in Sint Annaland [akte 13] with Adriaan Everaers, about 27 years old. Adriaan is born about 1870 in Sint Annaland. Adriaan is deceased on 13-09-1922 in Sint Annaland, about 52 years old. Occupation: broodbakker. Note re Adriaan: zoon van Samuel Jacobus Everaers en Anna Heijboer.
(2) married, about 56 years old, on 26-01-1928 in Sint Annaland [source: ZA akte 3] with Cornelis Lindhout, about 57 years old. Cornelis is born about 1871 in Oud-Vossemeer, son of Abraham Lindhout and Cornelia Lindhout. Cornelis is deceased on 26-11-1939 in Sint Annaland, about 68 years old. Occupation: winkelier. Note re Cornelis: weduwnaar van Kaatje van 't Hof.
Children of Janna and Adriaan:
1 Anna Johanna Everaers, born on 15-02-1898 in Sint Annaland. Follow XIV-kh.
2 Marinus Pieter Everaers, born on 02-05-1901 in Sint Annaland. Registration [source: ZA akte 22]. Marinus Pieter is deceased on 04-09-1901 in Sint Annaland, 4 months old.
3 Johanna Pieternella Everaers (private). Johanna Pieternella married with Rogier Adriaan van Splunter (private).
4 Samuel Jacobus Everaers (private). Samuel Jacobus married with Johanna Abermina van der Male (private).
XIII-ep Maatje van der Klooster is born on 04-08-1873 in Sint Annaland, daughter of Marinus van der Klooster and Johanna Fase. Registration [source: ZA akte 58]. Maatje is deceased on 22-09-1954 in Sint Annaland, 81 years old. Registration [source: ZA akte 17]. Maatje married, 23 years old, on 10-09-1896 in Sint Annaland [akte 15] with Willem Scherpenisse, about 24 years old. Willem is born about 1872 in Sint Annaland. Willem is deceased on 22-06-1949 in Sint Annaland, about 77 years old. Registration [source: ZA akte 18]. Occupation: landmansknecht, landbouwer. Note re Willem: zoon van Adriaan Scherpenisse, landbouwer, en Pieternella Kramer.
Children of Maatje and Willem:
1 Adriaan Marinus Scherpenisse, born on 20-01-1897 in Sint Annaland. Registration [source: ZA akte 5].
2 Marinus Pieter Scherpenisse, born on 11-01-1901 in Sint Annaland. Follow XIV-kk.
3 Pieternella Johanna Scherpenisse (private). Pieternella Johanna married with Willem Jan Ligtendag (private).
4 Jan Scherpenisse (private). Jan married with Neeltje Jannetje Buis (private).
XIII-eq Jan van der Klooster is born on 04-10-1874 in Sint Annaland, son of Marinus van der Klooster and Johanna Fase. Registration [source: ZA akte 62]. Occupation: schippersknecht, schipper. Jan married, 24 years old, on 19-04-1899 in Scherpenisse [akte 2] with Pieternella Josina de Wilde, about 22 years old. Pieternella Josina is born about 1877 in Sint Annaland. Occupation: dienstbode. Note re Pieternella Josina: dochter van Pieter de Wilde en Janna de Jager.
Children of Jan and Pieternella Josina:
1 Johanna Pieternella van der Klooster, born on 30-03-1900 in Sint Annaland. Follow XIV-kn.
2 Janna Wilhelmina van der Klooster (private). Janna Wilhelmina married with Aart de Voogd van der Straaten (private).
3 Marinus Johannes van der Klooster (private). Marinus Johannes married with Pieternella van Schouwen (private).
XIII-er Dina van der Klooster is born on 18-04-1876 in Sint Annaland, daughter of Marinus van der Klooster and Johanna Fase. Registration [source: ZA akte 38]. Occupation: arbeidster. Dina married, 18 years old, on 05-04-1895 in Sint Annaland [akte 8] with Johannis Polderman, about 21 years old. Johannis is born about 1874 in Sint Annaland, son of Pieter Polderman and Maatje van der Welle. Johannis is deceased on 06-10-1927 in Sint Annaland, about 53 years old. Registration [source: ZA akte 27]. Occupation: arbeider, landbouwer.
Children of Dina and Johannis:
1 Pieter Marinus Polderman, born on 06-09-1895 in Sint Annaland. Registration [source: ZA akte 62].
2 Marinus Pieter Polderman, born on 12-04-1899 in Sint Annaland. Registration [source: ZA akte 26]. Marinus Pieter is deceased on 11-09-1899 in Sint Annaland, 4 months old. Registration [source: ZA akte 29].
3 Maatje Johanna Polderman (private). Maatje Johanna married with Engel Johannes van der Male (private).
4 Johanna Pieternella Polderman (private). Johanna Pieternella married with Iman Rijnberg (private).
XIII-es Jan Goedegebuur is born about 1871 in Melissant, son of Jacob Goedegebuur and Jannetje van der Klooster. Jan married, about 30 years old, on 31-10-1901 in Melissant [akte 5] with Hillegonda Koopman, about 27 years old. Hillegonda is born about 1874 in Enkhuizen. Note re Hillegonda: dochter van Jacob Koopman en Cornelia de Bonte.

XIII-et Jacobus Goedegebuur is born about 1874 in Melissant, son of Jacob Goedegebuur and Jannetje van der Klooster. Jacobus married, about 22 years old, on 20-02-1896 in Melissant [akte 4] with Barendina Wiegel, about 19 years old. Barendina is born about 1877 in Melissant, daughter of Mijndert (Meindert) Wiegel and Annetje van Oostenbrugge.

XIII-eu Arie Goedegebuur is born about 1877 in Melissant, son of Jacob Goedegebuur and Jannetje van der Klooster. Arie married, about 21 years old, on 10-11-1898 in Melissant [akte 11] with Lucia Carolina Robijn, about 20 years old. Lucia Carolina is born about 1878 in Dirksland. Note re Lucia Carolina: dochter van Johannes Robijn en Johanna van den Houten.

XIII-ev Janna Goedegebuur is born about 1879 in Melissant, daughter of Jacob Goedegebuur and Jannetje van der Klooster. Janna married, about 23 years old, on 17-04-1902 in Melissant [akte 1] with Pieter Touw, about 27 years old. Pieter is born about 1875 in Melissant. Note re Pieter: zoon van Cornelis Touw en Neeltje Lodder.

XIII-ew Cornelia Goedegebuur is born about 1881 in Melissant, daughter of Jacob Goedegebuur and Jannetje van der Klooster. Cornelia married, about 35 years old, on 25-05-1916 in Melissant [akte 6] with Leendert Wiegel, about 51 years old. Leendert is born about 1865 in Melissant, son of Mijndert (Meindert) Wiegel and Annetje van Oostenbrugge. Note re Leendert: zoon van Meindert Wiegel en Annetje van Oostenbrugge.

XIII-ex Marinus Goedegebuur is born about 1890 in Melissant, son of Jacob Goedegebuur and Jannetje van der Klooster. Marinus married, about 27 years old, on 28-02-1917 in Melissant [akte 1] with Janna Cornelia van der Mast, about 24 years old. Janna Cornelia is born about 1893 in Melissant. Note re Janna Cornelia: dochter van Arie van der Mast en Arendje de Jong.

XIII-ey Jannetje Willemina Goedegebuur is born about 1891 in Melissant, daughter of Jacob Goedegebuur and Jannetje van der Klooster. Jannetje Willemina married, about 30 years old, on 29-06-1921 in Melissant [akte 6] with Hermanus Spindler, about 40 years old. Hermanus is born about 1881 in Rotterdam. Note re Hermanus: zoon van Hendrik Johannes Spindler en Tanneke Elizabeth Nuus; weduwnaar van Cornelia Doorn.

XIII-ez Lucretia Cornelia van der Klooster is born on 15-12-1859 in Rilland en Maire, daughter of Cornelis (Cees) van der Klooster and Lijntje (Lien) Sperling. Registration on 16-12-1859 [source: ZA akte 41]. Lucretia Cornelia is deceased on 08-07-1940 in Ouddorp, 80 years old. Lucretia Cornelia married, 30 years old, on 06-05-1890 in Ouddorp [akte 3] with Cornelis Kaptijn, about 55 years old. Cornelis is born about 1835 in Ouddorp. Note re Cornelis: zoon van Job Pietersz Kaptijn en Jannetje Beeuwzier; weduwnaar van Jannetje Voogd.

XIII-fa DaniŽl (Daan) van der Klooster is born on 20-01-1861 in Ouddorp, son of Cornelis (Cees) van der Klooster and Lijntje (Lien) Sperling. DaniŽl is deceased on 29-07-1914 in Ouddorp, 53 years old. Occupation: mosselvisser en schipper. Daan married, 22 years old, on 20-12-1883 in Ouddorp [akte 14] with Saartje (Sara) Schaddelee, 21 years old. Saartje (Sara) is born on 22-08-1862 in Ouddorp. Saartje (Sara) is deceased on 16-04-1912 in Ouddorp, 49 years old. Note re Saartje (Sara): dochter van Maarten Schaddelee en Neeltje Verhagen.
Children of Daan and Saartje (Sara):
1 Maarten van der Klooster, born on 03-09-1884 in Ouddorp. Follow XIV-ks.
2 Lijntje van der Klooster, born on 24-04-1886 in Ouddorp. Follow XIV-kt.
3 Neeltje van der Klooster, born on 24-08-1888 in Ouddorp. Follow XIV-ku.
4 Lucretia Cornelia van der Klooster, born on 13-08-1890 in Ouddorp. Follow XIV-kv.
5 Cornelis van der Klooster, born on 14-11-1892 in Ouddorp. Follow XIV-kw.
6 Willem Dirk van der Klooster, born on 04-06-1895 in Ouddorp. Follow XIV-kx.
7 Jannetje van der Klooster, born on 12-01-1897 in Ouddorp. Follow XIV-ky.
8 Jan van der Klooster, born on 11-10-1899 in Ouddorp. Jan is deceased on 24-03-1979 in Dirksland, 79 years old.
9 Maartje G. van der Klooster, born on 31-05-1902 in Ouddorp. Maartje G. is deceased on 19-05-1990 in Dirksland, 87 years old.
10 Adriana van der Klooster, born on 03-09-1903 in Ouddorp. Follow XIV-kz.
XIII-fb Willem van der Klooster is born about 1864 in Ouddorp, son of Cornelis (Cees) van der Klooster and Lijntje (Lien) Sperling. Willem is deceased on 16-05-1893 in Ouddorp, about 29 years old. Willem married, about 21 years old, on 08-04-1885 in Ouddorp [akte 4] with Krijntje Meijer, about 21 years old. Krijntje is born about 1864 in Ouddorp. Note re Krijntje: dochter van Herman Meijer en Elizabeth Sperling.
Children of Willem and Krijntje:
1 Lijntje van der Klooster, born about 1887 in Ouddorp. Follow XIV-la.
2 Johanna (Anna) van der Klooster, born on 03-02-1892 in Ouddorp. Follow XIV-lb.
XIII-fc Cornelia van der Klooster is born about 1865 in Ouddorp, daughter of Cornelis (Cees) van der Klooster and Lijntje (Lien) Sperling. Cornelia married, about 19 years old, on 14-08-1884 in Ouddorp [akte 8] with Poulus de Ronde, about 22 years old. Poulus is born about 1862 in Ouddorp. Note re Poulus: zoon van Cornelis de Ronde en Jannetje Tanis.

XIII-fd Janna van der Klooster is born about 1867 in Ouddorp, daughter of Cornelis (Cees) van der Klooster and Lijntje (Lien) Sperling. Janna married, about 19 years old, on 18-03-1886 in Ouddorp [akte 6] with Cornelis de Ronde, about 21 years old. Cornelis is born about 1865 in Ouddorp, son of Cornelis de Ronde and Jannetje Tanis.

XIII-fe Martiena van der Klooster is born about 1869 in Ouddorp, daughter of Cornelis (Cees) van der Klooster and Lijntje (Lien) Sperling. Martiena married, about 30 years old, on 10-08-1899 in Ouddorp [akte 11] with Jacob de Mooij, about 28 years old. Jacob is born about 1871 in Ouddorp. Note re Jacob: zoon van Krijn de Mooij en Neeltje Bosloper.

XIII-ff Cornelis van der Klooster is born on 06-10-1871 in Ouddorp, son of Cornelis (Cees) van der Klooster and Lijntje (Lien) Sperling. Cornelis is deceased on 18-05-1942 in Ouddorp, 70 years old. Cornelis married, 22 years old, on 02-08-1894 in Ouddorp [akte 6] with Mietje Tanis, 19 years old. Mietje is born on 10-11-1874 in Ouddorp. Mietje is deceased on 01-06-1948 in Dirksland, 73 years old. Note re Mietje: dochter van Pieter Tanis en Jacomijntje Westhoeve.
Children of Cornelis and Mietje:
1 Adriana Wilhelmina van der Klooster, born on 02-08-1894 in Ouddorp. Follow XIV-lc.
2 Johanna van der Klooster, born on 15-05-1898 in Ouddorp. Johanna is deceased after 1936, at least 38 years old.
3 Lientje van der Klooster, born on 16-10-1902 in Ouddorp. Lientje is deceased on 08-01-1990 in Rotterdam, 87 years old.
4 Jacomijntje van der Klooster, born on 11-08-1904 in Ouddorp. Jacomijntje is deceased on 10-10-1985 in Dirksland, 81 years old.
5 Cornelia Lucretia van der Klooster, born on 11-12-1907 in Ouddorp. Cornelia Lucretia is deceased on 03-08-1945 in Ouddorp, 37 years old.
XIII-fg Jan van der Klooster is born about 1873 in Ouddorp, son of Cornelis (Cees) van der Klooster and Lijntje (Lien) Sperling. Jan is deceased on 09-06-1949 in Ouddorp, about 76 years old. Jan married, about 33 years old, on 04-10-1906 in Ouddorp [akte 17] with Martijntje Sperling, about 26 years old. Martijntje is born about 1880 in Ouddorp. Note re Martijntje: dochter van Daniel Sperling en Jacomijntje Kasteleijn.

XIII-fh Abraham van der Klooster is born about 1883 in Ouddorp, son of Cornelis (Cees) van der Klooster and Lijntje (Lien) Sperling. Abraham is deceased on 22-03-1947 in Brouwershaven, about 64 years old. Registration [source: ZA akte 9]. Occupation: garnalenvisser. Abraham:
(1) married, about 30 years old, on 02-10-1913 in Ouddorp [akte 20] with Jacoba Johanna Tanis, about 33 years old. Jacoba Johanna is born about 1880 in Ouddorp. Jacoba Johanna is deceased in 1917, about 37 years old. Note re Jacoba Johanna: dochter van Hubert Tanis (16-02-1843 Ouddorp) getrouwd 21-11-1872 te Ouddorp met Hendrika van de Pol (28-02-1844 Lunteren).
(2) married, about 42 years old, on 04-11-1925 in Brouwershaven [source: ZA akte 3] with Janna Cornelia van der Weele, 33 years old. Janna Cornelia is born in 1892 in Brouwershaven. Note re Janna Cornelia: dochter van Hubrecht Marinus van der Weele, visser, en Johanna van Dongen.

XIII-fi Jan van der Klooster is born on 27-01-1864 in Rilland en Maire, son of Adriaan van der Klooster and Willemina (Wilhelmina) Aagtje Bolier. Registration on 27-01-1864 [source: ZA akte 3]. Jan married, 23 years old, on 07-04-1887 in Ouddorp [akte 8] with Pietertje Tanis, about 21 years old. Pietertje is born about 1866 in Ouddorp. Note re Pietertje: dochter van Johannis Tanis en Klaartje van der Wende.

XIII-fj Belia van der Klooster is born on 24-09-1867 in Rilland en Maire, daughter of Adriaan van der Klooster and Willemina (Wilhelmina) Aagtje Bolier. Registration on 25-09-1867 [source: ZA akte 36]. Occupation: huishoudster. Belia married, 43 years old, on 22-06-1911 in Tholen [akte 11] with Jan de Jonge, about 49 years old. Jan is born about 1862 in Tholen. Jan is deceased on 07-03-1927 in Tholen, about 65 years old. Registration [source: ZA akte 7]. Occupation: visser. Note re Jan: zoon van Leendert de Jonge en Jacoba Catharina Schot.

XIII-fk Elisabeth van der Klooster is born about 1870 in Ouddorp, daughter of Adriaan van der Klooster and Willemina (Wilhelmina) Aagtje Bolier. Elisabeth married, about 27 years old, on 15-04-1897 in Ouddorp [akte 4] with Teunis Akershoek, about 32 years old. Teunis is born about 1865 in Ouddorp. Note re Teunis: zoon van Akershoek en Rijkje Akershoek.

XIII-fl Abraham van der Klooster is born about 1872 in Ouddorp, son of Adriaan van der Klooster and Willemina (Wilhelmina) Aagtje Bolier. Abraham married, about 26 years old, on 15-12-1898 in Ouddorp [akte 14] with Grietje van Dam, about 24 years old. Grietje is born about 1874 in Ouddorp. Note re Grietje: dochter van Aren van Dam en Niesje Aleman.

XIII-fm Jacob van der Klooster is born about 1875 in Ouddorp, son of Adriaan van der Klooster and Willemina (Wilhelmina) Aagtje Bolier. Jacob:
(1) married, about 25 years old, on 03-05-1900 in Ouddorp [akte 8] with Krijntje van der Sluis, about 24 years old. Krijntje is born about 1876 in Goedereede, daughter of Hendrik van der Sluis and Teuntje Temmink. Krijntje is deceased before 1921, at the most 45 years old.
(2) married, about 46 years old, on 16-07-1921 in Ouddorp [akte 9] with Jannetje van der Sluis, about 36 years old. Jannetje is born about 1885 in Goedereede, daughter of Hendrik van der Sluis and Teuntje Temmink. Note re Jannetje: weduwe van Cornelis Groenenberg.

XIII-fn Adriaan van der Klooster is born about 1881 in Ouddorp, son of Adriaan van der Klooster and Willemina (Wilhelmina) Aagtje Bolier. Adriaan is deceased on 16-01-1929 at 15:00 in Rockanje, about 48 years old. Registration [akte 5 Hoek van Holland]. Adriaan married, about 23 years old, on 17-11-1904 in Ouddorp [akte 18] with Neeltje (van der) Hoek, about 20 years old. Neeltje is born about 1884 in Ouddorp. Neeltje is deceased on 06-02-1949 in Hoek van Holland, about 65 years old. Registration [akte 4]. Note re Neeltje: dochter van Jan Hoek en Martijntje van Dam.

XIII-fo Jan van der Klooster is born about 1873 in Ouddorp, son of Jan van der Klooster and Kaatje Nieman. Jan married, about 23 years old, on 04-06-1896 in Goedereede [akte 4] with Johanna van Veen, about 22 years old. Johanna is born about 1874 in Goedereede. Note re Johanna: dochter van Wernar van Veen en Maartje de Keijzer.

XIII-fp Lucretia van der Klooster is born on 04-05-1861 in Rilland en Maire, daughter of Abraham van der Klooster and Elena Sentse. Registration on 05-05-1869 [source: ZA akte 15]. Lucretia is deceased on 30-01-1950 in Rilland-Bath, 88 years old. Registration [source: ZA akte 1]. Occupation: arbeidster. Lucretia married, 34 years old, on 30-04-1896 in Rilland-Bath [akte 8] with Dirk Moeliker, 27 years old. Dirk is born on 09-01-1869 in Krabbendijke. He was baptized on 10-03-1869 in Krabbendijke. Dirk is deceased on 18-03-1965 in Koudekerke, 96 years old. Occupation: (veld)arbeider. Note re Dirk: zoon van Adriaan Moeliker (1830-1899), arbeider, en Klazina van den Berge (1833-1926).
Children of Lucretia and Dirk:
1 Adriaan Abraham Moeliker, born on 12-02-1897 in Rilland-Bath. Registration on 12-02-1897 [source: ZA akte 10]. Adriaan Abraham is deceased on 22-10-1897 in Rilland-Bath, 8 months old. Registration [source: ZA akte 25].
2 Elena Klazina Moeliker, born on 14-04-1898 in Rilland-Bath. Registration on 14-04-1898 [source: ZA akte 24].
3 Klazina Adriana Moeliker, born on 31-03-1899 in Rilland-Bath. Registration on 01-04-1899 [source: ZA akte 19].
4 Wilhelmina Moeliker, born on 04-09-1900 in Rilland-Bath. Registration on 05-09-1900 [source: ZA akte 51].
5 Adriana Moeliker, born on 05-03-1902 in Rilland-Bath. Registration on 06-03-1902 [source: ZA akte 10]. Adriana is deceased on 22-03-1902 in Rilland-Bath, 17 days old. Registration [source: ZA akte 6].
6 Janna Cornelia Moeliker (private).
7 Adriana Moeliker (private).
8 Marina Moeliker (private). Marina married with Maarten Pieter Poleij (private).
9 Cornelia Jacoba Moeliker (private).
XIII-fq Willem van der Klooster is born on 14-10-1866 in Rilland en Maire, son of Abraham van der Klooster and Elena Sentse. Registration on 15-10-1866 [source: ZA akte 28]. Willem is deceased on 17-09-1926 in Rilland-Bath, 59 years old. Registration [source: ZA akte 13]. Occupation: veldarbeider. Willem married, 35 years old, on 17-07-1902 in Rilland-Bath [akte 13] with Dina den Haan, about 30 years old. Dina is born about 1872 in Rilland, daughter of Pieter den Haan and Leijntje Bouwense. Dina is deceased on 29-03-1944 in Hilversum, about 72 years old. Registration [source: ZA akte 97 Goes]. Occupation: dienstbode.
Child of Willem and Dina:
1 Helena Pieternella van der Klooster (private). Helena Pieternella married with Johannes van Kleunen (private).
XIII-fr Marinus van der Klooster is born on 13-11-1872 in Rilland en Maire, son of Abraham van der Klooster and Elena Sentse. Registration on 13-11-1872 [source: ZA akte 35]. Marinus is deceased on 03-01-1928 in Rilland-Bath, 55 years old. Registration [source: ZA akte 1]. Occupation: veldarbeider, landarbeider. Marinus married, 41 years old, on 12-03-1914 in 's-Heer Arendskerke [akte 5] with Adriana Goedegebure, 42 years old. Adriana is born on 01-03-1872 in 's-Heer Arendskerke. Registration on 01-03-1872 [source: ZA akte 22]. Adriana is deceased on 04-04-1950 in Bergen op Zoom, 78 years old. Registration [source: ZA akte 14 's-Heer Arendskerke]. Note re the death of Adriana: als geboorteplaats vermeld Rilland-Bath. Note re Adriana: dochter van Jan Goedegebure, veldarbeider, en Elisabeth van Antwerpen.

XIII-fs Adriana van der Klooster is born on 18-10-1874 in Rilland en Maire, daughter of Abraham van der Klooster and Elena Sentse. Registration on 19-10-1874 [source: ZA akte 38]. Adriana married, 31 years old, on 25-10-1905 in Rotterdam [akte n10] with Cornelis Lambrechtse, about 29 years old. Cornelis is born about 1876 in Krabbendijke. Occupation: politieagent. Note re Cornelis: zoon van Leendert Lambrechtse, tuinman, en Adriana van Boven.

XIII-ft Jan van der Klooster is born on 15-01-1877 in Rilland en Maire, son of Abraham van der Klooster and Elena Sentse. Registration on 16-01-1877 [source: ZA akte 4]. Jan is deceased on 09-07-1920 in Rilland-Bath, 43 years old. Registration [source: ZA akte 6]. Occupation: schaapherder. Jan married, 30 years old, on 12-12-1907 in Woensdrecht [akte 34] with Louisa Heijboer, about 26 years old. Louisa is born about 1881 in Woensdrecht. Note re Louisa: dochter van Pieter Heijboer en Maria Johanna Petronella Leerdam.

XIII-fu Klazina van der Klooster is born on 25-01-1879 in Rilland-Bath, daughter of Abraham van der Klooster and Elena Sentse. Registration on 25-01-1879 [source: ZA akte 4]. Klazina is deceased before 1918, at the most 39 years old. Klazina married, 23 years old, on 10-04-1902 in Rilland-Bath [akte 7] with Cornelis Lambrechtse, about 26 years old. Cornelis is born about 1876 in Krabbendijke. Occupation: politieagent. Note re Cornelis: zoon van Leendert Lambrechtse, tuinman, en Adriana van Boven.

XIII-fv Kornelis van der Klooster is born on 24-04-1886 in Rilland-Bath, son of Abraham van der Klooster and Elena Sentse. Registration on 24-04-1886 [source: ZA akte 26]. Occupation: los werkman, landarbeider. Kornelis married, 29 years old, on 17-06-1915 in Schore [akte 3] with Cornelia de Jonge, about 27 years old. Cornelia is born about 1888 in Schore. Cornelia is deceased on 07-07-1954 in Rilland-Bath, about 66 years old. Registration [source: ZA akte 9]. Note re Cornelia: dochter van Jacobus de Jonge, veldarbeider, en Maatje Maas.

XIII-fw Janna van der Klooster is born on 02-01-1888 in Rilland-Bath, daughter of Abraham van der Klooster and Elena Sentse. Registration on 03-01-1888 [source: ZA akte 1]. Occupation: veldarbeidster. Janna married, 23 years old, on 23-02-1911 in Rilland-Bath [akte 2] with Cornelis Nagelkerke, about 24 years old. Cornelis is born about 1887 in Krabbendijke. Occupation: veldarbeider. Note re Cornelis: dochter van Gerard Nagelkerke, veldarbeider, en Adriana Cornoelje.
Child of Janna and Cornelis:
1 Adriana Elena Nagelkerke (private). Adriana Elena married with Adriaan Cornelis Lambregtse (private).
XIII-fx Willem van der Klooster is born on 09-10-1868 in Rilland en Maire, son of Jacob (Jakob) van der Klooster and Suzanna van Hoepen. Registration on 09-10-1868 [source: ZA akte 35]. Willem is deceased on 29-06-1937 in Rilland-Bath, 68 years old. Registration [source: ZA akte 16]. Occupation: timmermansknecht, timmerman. Note re Willem: ook van den K. Willem married, 23 years old, on 03-03-1892 in Rilland-Bath [akte 2] with Adriana Leijs, about 18 years old. Adriana is born about 1874 in Rilland. Occupation: dienstbode. Note re Adriana: dochter van Jan Leijs, arbeider, en Elizabeth Lobbezoo, arbeidster.
Children of Willem and Adriana:
1 Jacob van den Klooster, born on 19-04-1892 in Rilland-Bath. Follow XIV-lg.
2 Jan van der Klooster, born on 26-04-1895 in Rilland-Bath. Registration on 27-04-1895 [source: ZA akte 22].
3 Cornelis van der Klooster, born on 19-12-1897 in Rilland-Bath. Registration on 20-12-1897 [source: ZA akte 73]. Cornelis is deceased on 29-12-1897 in Rilland-Bath, 10 days old. Registration [source: ZA akte 31].
4 Elizabeth Suzanna van der Klooster (private). Elizabeth Suzanna married, 29 years old, on 01-06-1933 in Rilland-Bath [source: ZA akte 11] with Cornelis Vogel, about 30 years old. Cornelis is born about 1903 in Rilland-Bath. Cornelis is deceased on 19-06-1942 in Goes, about 39 years old. Registration [source: ZA akte 144 Goes, akte 7 Rilland-Bath]. Occupation: werkman. Note re Cornelis: zoon van Pieter Vogel, landbouwer, en Janna de Hamer.
XIII-fy Geertruida van der Klooster is born on 15-01-1871 in Rilland en Maire, daughter of Jacob (Jakob) van der Klooster and Suzanna van Hoepen. Registration on 16-01-1871 [source: ZA akte 2]. Geertruida is deceased on 15-10-1917 in Rilland-Bath, 46 years old. Registration [source: ZA akte 29]. Geertruida married, 21 years old, on 01-06-1892 in Rilland-Bath [akte 6] with Cornelis Rommers, about 22 years old. erkennen Suzanna Geertruida. Cornelis is born about 1870 in Ossendrecht. Occupation: stoombootstoker (1892), veldarbeider, los werkman (1917). Note re Cornelis: zoon van Anna Cornelia Theresia Rommers.
Children of Geertruida and Cornelis:
1 Suzanna Geertruida Rommers, born on 10-01-1890 in Rilland-Bath. Follow XIV-li.
2 Machiel Rommers, born on 16-01-1893 in Rilland-Bath. Follow XIV-lj.
3 Christiaan Adriaan Rommers, born on 05-03-1894 in Rilland-Bath. Follow XIV-lk.
4 Jacoba Adriana Rommers, born on 14-05-1895 in Rilland-Bath. Follow XIV-ll.
5 Pieternella Theresia Rommers, born on 31-03-1897 in Rilland-Bath. Follow XIV-lm.
6 Wilhelmina Judoca Rommers, born on 13-11-1899 in Rilland-Bath. Registration on 15-11-1899 [source: ZA akte 69].
7 Cornelia Sara Rommers (private). Cornelia Sara married with Joris van Boven (private).
8 Adriana Rommers (private).
9 Johanna Neeltje Rommers (private). Johanna Neeltje married, 18 years old, on 05-07-1923 in Rilland-Bath [source: ZA akte 12] with Oscar Ludovicus Potters, about 24 years old. Oscar Ludovicus is born about 1899 in Antwerpen, BelgiŽ. Occupation: kapper. Note re Oscar Ludovicus: zoon van Johannes Potters en Anna Angelica de Rijck.
10 Jacob Rommers (private). Jacob married with Geertruida de Leeuw (private).
XIII-fz Cornelis van der Klooster is born on 22-10-1874 in Rilland en Maire, son of Jacob (Jakob) van der Klooster and Suzanna van Hoepen. Registration on 23-10-1874 [source: ZA akte 40]. Cornelis is deceased on 15-11-1900 in Rilland-Bath, 26 years old. Registration [source: ZA akte 22]. Occupation: veldarbeider. Cornelis married, 25 years old, on 26-04-1900 in Rilland-Bath [akte 3] with Dina den Haan, about 28 years old. Dina is born about 1872 in Rilland, daughter of Pieter den Haan and Leijntje Bouwense. Dina is deceased on 29-03-1944 in Hilversum, about 72 years old. Registration [source: ZA akte 97 Goes]. Occupation: dienstbode.

XIII-ga Jan van der Klooster is born on 21-03-1878 in Rilland-Bath, son of Jacob (Jakob) van der Klooster and Suzanna van Hoepen. Registration on 21-03-1878 [source: ZA akte 20]. Occupation: stoker (1903), dijkwerker (1930). Jan married, 25 years old, on 24-06-1903 in Rilland-Bath [akte 9] with Rika Johanna Koopman, about 19 years old. Rika Johanna is born about 1884 in Rilland-Bath. Occupation: veldarbeidster. Note re Rika Johanna: dochter van Martinus Koopman en Lena Verweij.
Children of Jan and Rika Johanna:
1 Jacob van der Klooster, born on 06-01-1904 in Rilland-Bath. Follow XIV-lq.
2 Martinus van der Klooster (private).
3 Suzanna Helena van der Klooster (private).
XIII-gb Jacobus Leopoldus Dingens is born on 09-04-1873 in Rilland en Maire, son of Johannes Franciscus Dingens and Janna van der Klooster. Registration on 10-04-1873 [source: ZA akte 11]. Jacobus Leopoldus is deceased on 06-05-1924 in Middelburg, 51 years old. Registration [source: uittreksel overlijdensregister dd 08-05-1924 Middelburg]. Address: Rilland-Bath. Occupation: arbeider, jachtopziener. Jacobus Leopoldus married, 23 years old, on 03-09-1896 in Rilland-Bath [akte 12] with Cornelia van de Griek, about 20 years old. Cornelia is born about 1876 in Rilland. Note re Cornelia: dochter van Hubrecht van de Griek, arbeider, en Jannetje van Burg.

XIII-gc Willem Dingens is born on 17-07-1874 in Rilland, son of Johannes Franciscus Dingens and Janna van der Klooster. Registration on 17-07-1874 [source: ZA akte 26]. Occupation: veldarbeider. Willem married, 54 years old, on 08-11-1928 in Rilland-Bath [source: ZA akte 22] with Catharina Johanna Meeuwse, about 46 years old. Catharina Johanna is born about 1882 in Yerseke. Note re Catharina Johanna: dochter van Dirk Meeuwse, schoenmaker, en Maatje de Bel.

XIII-gd Sijtje Maartje Sijbes is born on 29-06-1877 at 12:00 in Rotterdam, daughter of Jan Sijbes and Janna Lambregtse. Registration on 30-06-1877 [source: akte c019]. Sijtje Maartje married, 23 years old, on 26-06-1901 in Rotterdam [source: akte 158] with Dirk Cornelis Apon, about 24 years old. Dirk Cornelis is born about 1877 in Rotterdam. Note re Dirk Cornelis: zoon van Cornelis Apon en Anna Geertruij van der Wiel.
Child of Sijtje Maartje and Dirk Cornelis:
1 Cornelia Apon, born about 1902 in Rotterdam. Follow XIV-lr.
XIII-ge Mietje Susanna Sijbes is born on 20-08-1879 in Rotterdam, daughter of Jan Sijbes and Janna Lambregtse. Mietje Susanna is deceased on 17-03-1959 in Dordrecht, 79 years old. Mietje Susanna married, 25 years old, on 14-09-1904 in Rotterdam [source: akte 16] with Arie Molendijk, 23 years old. Arie is born on 21-10-1880 in Hillegersberg (Rotterdam). Arie is deceased on 01-11-1959 in Dordrecht, 79 years old. He was buried on 05-11-1959. Note re Arie: zoon van Cornelus Molendijk en Johanna Heus.

XIII-gf Lambrecht Leonard Sijbes is born on 26-11-1881 in Rotterdam, son of Jan Sijbes and Janna Lambregtse. Registration [source: akte 5377]. Lambrecht Leonard married, 33 years old, on 09-09-1915 in Rotterdam with Alida Wilhelmina Braacx, about 50 years old. Alida Wilhelmina is born about 1865 in Rotterdam. Note re Alida Wilhelmina: dochter van Adrianus Braacx en Johanna Christina Maria van der Hof.

XIII-gg Jaantje Elizabeth Sijbes is born on 12-11-1883 in Rotterdam, daughter of Jan Sijbes and Janna Lambregtse. Jaantje Elizabeth is deceased on 09-03-1957, 73 years old. Note re the death of Jaantje Elizabeth: op dezelfde dag overleden als Bastiaan, zo'n 20 minuten na elkaar. Jaantje Elizabeth married, 26 years old, on 16-03-1910 in Rotterdam [source: akte d36v] with Bastiaan Burger, 24 years old. Bastiaan is born on 25-02-1886 in Gouderak, son of Jacobus Burger and Lena Stoppelenburg. Bastiaan is deceased on 09-03-1957, 71 years old. Note re the death of Bastiaan: op dezelfde dag overleden als Jaantje, zo'n 20 minuten na elkaar.
Children of Jaantje Elizabeth and Bastiaan:
1 Bastiaan Burger, born on 18-10-1910. Follow XIV-ls.
2 Adriana Suzanne (Adri) Burger, born on 08-05-1913. Follow XIV-lt.
3 Jacobus (Koos) Burger, born on 23-11-1914. Jacobus is deceased on 17-05-1991, 76 years old.
4 Janna Burger, born on 14-02-1916. Follow XIV-lu.
5 Maria (Riet) Burger, born on 31-10-1918 in Rotterdam. Follow XIV-lv.
6 Leonard (Leo) Burger, born on 05-07-1922 in Rotterdam. Follow XIV-lw.
7 Jan Burger, born on 04-11-1925. Follow XIV-lx.
XIII-gh Susanna Sijbes is born on 30-01-1888 in Rotterdam, daughter of Jan Sijbes and Janna Lambregtse. Registration [source: akte 568]. Susanna married, 24 years old, on 15-01-1913 in Rotterdam [source: akte b25v] with Arie Burger, 23 years old. Arie is born in 1890 in Kralingen, son of Jacobus Burger and Lena Stoppelenburg.

XIII-gi Jacob Jan Jeronimus is born on 29-05-1849 in Middelburg, son of Pieter Jeronimus and Adriana Boot. Registration on 29-05-1849 [source: ZA akte 218]. Jacob Jan is deceased on 30-09-1939 in Middelburg, 90 years old. Registration [source: ZA akte 185 Middelburg, akte 45 Koudekerke]. Address: Koudekerke. Occupation: landmansknecht. Jacob Jan married, 18 years old, on 27-05-1868 in Wissenkerke [akte 14] with Tona Kramer, about 19 years old. Tona is born about 1849 in Wissenkerke. Tona is deceased before 1939, at the most 90 years old. Note re Tona: dochter van Pieter Kramer en Maria van der Maas.

XIII-gj Jan Cornelis Jeronimus is born on 20-03-1852 in Middelburg, son of Pieter Jeronimus and Adriana Boot. Registration on 22-03-1852 [source: ZA akte 115]. Occupation: schippersknecht. Jan Cornelis married, 29 years old, on 01-04-1881 in Kortgene [akte 3] with Maatje Tazelaar, about 28 years old. Maatje is born about 1853 in Kortgene. Occupation: arbeidster. Note re Maatje: dochter van Marinus Tazelaar en Lena van der Heijde(n), werkster.

XIII-gk Jacobus DaniŽl Jeronimus is born on 18-05-1864 in Wissenkerke, son of Pieter Jeronimus and Adriana Boot. Registration on 18-05-1864 [source: ZA akte 66]. Jacobus DaniŽl is deceased on 03-05-1933 in Wissenkerke, 68 years old. Registration [source: ZA akte 14]. Occupation: koopman. Jacobus DaniŽl married, 29 years old, on 22-11-1893 in Wissenkerke [akte 18] with Aartje Cornelia van Lieren, about 26 years old. Aartje Cornelia is born about 1867 in Wissenkerke, daughter of Flip van Lieren and Janna van Leeuwen.

XIII-gl Jacob Schrier is born on 08-12-1847 in Wissenkerke, son of Christiaan Schrier and Jacomina Boot. He was baptized on 12-12-1847 in Wissenkerke. Jacob is deceased in 1932, 85 years old. Occupation: machinist. Jacob married, 26 years old, on 04-11-1874 in Wissenkerke [akte 29] with Pieternella Jacoba Semeijn, about 25 years old. Pieternella Jacoba is born about 1849 in Wissenkerke. Occupation: dienstmeid. Note re Pieternella Jacoba: dochter van Jacob Semeijn, timmermansknecht, en Hendrika Pieternella de Looff.

XIII-gm Catharina Schrier is born on 04-03-1849 in Wissenkerke, daughter of Christiaan Schrier and Jacomina Boot. She was baptized on 25-03-1849 in Wissenkerke. Catharina is deceased on 18-08-1876 in Wissenkerke, 27 years old. Registration [source: ZA akte 64]. Occupation: dienstmeid. Catharina married, 20 years old, on 21-10-1869 in Wissenkerke [akte 12] with Jacob Pieter Tazelaar, about 22 years old. Jacob Pieter is born about 1847 in Wissenkerke. Occupation: timmermansknecht, metselaar. Note re Jacob Pieter: zoon van Dirk Tazelaar, timmermansknecht, en Christina Tazelaar.

XIII-gn Cornelia Schrier is born about 1855 in Wissenkerke, daughter of Christiaan Schrier and Jacomina Boot. Cornelia married, about 29 years old, on 19-11-1884 in Rotterdam [akte 1142] with Teunis Verwoert, about 34 years old. Teunis is born about 1850 in Rhenen. Note re Teunis: zoon van Rijk Verwoert en Johanna van Dam.

XIII-go Gerardus Schrier is born about 1862 in Wissenkerke, son of Christiaan Schrier and Jacomina Boot. Gerardus married, about 22 years old, on 30-04-1884 in Rotterdam [akte b68] with Adriana Wilhelmina Brechmann, about 24 years old. Adriana Wilhelmina is born about 1860 in Schiedam. Note re Adriana Wilhelmina: dochter van Koenraad Brechmann en Johanna den Herder.

XIII-gp Jacomina Schrier is born about 1863 in Wissenkerke, daughter of Christiaan Schrier and Jacomina Boot. Jacomina is deceased on 01-04-1895 in Wissenkerke, about 32 years old. Registration [source: ZA akte 15]. Jacomina married, about 25 years old, on 10-05-1888 in Wissenkerke [akte 10] with Jacob van den Band, about 22 years old. Jacob is born about 1866 in Wissenkerke. Occupation: timmermansknecht. Note re Jacob: zoon van Joost van den Band, aannemer, en Adriana Schoolmeester.

XIII-gq Adriana Schrier is born about 1865 in Wissenkerke, daughter of Christiaan Schrier and Jacomina Boot. Adriana is deceased on 23-08-1911 in Wissenkerke, about 46 years old. Registration [source: ZA akte 27]. Occupation: dienstmeid. Adriana married, about 21 years old, on 12-05-1886 in Wissenkerke [akte 4] with Abraham de Muijnck, about 25 years old. Abraham is born about 1861 in Colijnsplaat, son of Jacob de Muijnck and Janna Cornelia Merizon. Occupation: metselaar.

XIII-gr Pieter Cornelis Boot is born on 18-01-1863 in Wissenkerke, son of Johannes Boot and Anna de Ridder. Registration on 19-01-1863 [source: ZA akte 6]. Occupation: arbeider. Pieter Cornelis married, 22 years old, on 03-06-1885 in Wissenkerke [akte 12] with Jacoba Filius, 24 years old. Jacoba is born on 13-03-1861 in Wissenkerke. Registration on 13-03-1861 [source: ZA akte 36]. She was baptized on 31-03-1861 in Wissenkerke. Occupation: arbeidster. Note re Jacoba: dochter van Cornelis Filius, arbeider, en Johanna Catharina Karstanje (Corstanje), arbeidster.
Children of Pieter Cornelis and Jacoba:
1 Johannes Cornelis Boot, born on 07-12-1883 in Wissenkerke. Follow XIV-ly.
2 Cornelis Johannes Boot, born on 22-09-1886 in Wissenkerke. Follow XIV-lz.
3 Anna Johanna Boot, born on 01-06-1889 in Wissenkerke. Registration on 03-06-1889 [source: ZA akte 47].
4 Hendrik Boot, born on 16-08-1891 in Kortgene. Registration on 17-08-1891 [source: ZA akte 30].
5 Johanna Catharina Boot, born on 28-09-1892 in Kortgene. Registration on 29-09-1892 [source: ZA akte 32].
6 Pieter Boot, born on 15-06-1895 in Wissenkerke. Registration on 15-06-1895 [source: ZA akte 57].
7 Nicolaas Boot, born on 18-12-1897 in Wissenkerke. Registration on 20-12-1897 [source: ZA akte 106]. Nicolaas is deceased on 24-03-1905 in Wissenkerke, 7 years old. Registration [source: ZA akte 17].
8 Adriaan Boot, born on 18-05-1899 in Wissenkerke. Registration on 19-05-1899 [source: ZA akte 57].
9 N.N. Boot, still born son on 10-06-1900 in Wissenkerke. Registration [source: ZA akte 29].
10 Hendrika Boot (private).
XIII-gs Cornelis Boot is born on 09-10-1865 in Wissenkerke, son of Johannes Boot and Anna de Ridder. Registration on 10-10-1865 [source: ZA akte 153]. Address: (emigreerde naar de U.S.A., aankomst op 20-04-1891 in New York met de "Obdam"). Occupation: landmansknecht. Note re Cornelis:
Cornelis Boot
Emigrant in 1891 Wissenkerke
Leeftijd: 25
Beroep: arbeider
Kerkgenootschap: Nederlands-hervormd
Jaar van vertrek: 1891
Plaats van vertrek: Wissenkerke
Vertrekt met zijn vrouw en 3 kinderen
Reden van vertrek: Zucht naar lotsverbetering en familie in Amerika
Bestemming: Verenigde Staten van Noord-Amerika
Bron: Staten van landverhuizingen
In: Genealogische Afschriften 810/4, pagina 91.
Cornelis married, 21 years old, on 04-05-1887 in Wissenkerke [akte 10] with Johanna van Overloop, 20 years old. Johanna is born on 04-09-1866 in Wissenkerke. Registration on 04-09-1866 [source: ZA akte 122]. Address: (emigreerde naar de U.S.A., aankomst op 20-04-1891 in New York met de "Obdam"). Occupation: dienstmeid. Note re Johanna: dochter van Johannes van Overloop, arbeider, en Willemina Plantefeber, arbeidster.
Children of Cornelis and Johanna:
1 Anna Boot, born on 08-10-1887 in Wissenkerke. Registration on 08-10-1887 [source: ZA akte 98]. Address: (emigreerde naar de U.S.A., aankomst op 20-04-1891 in New York met de "Obdam").
2 Willemina Boot, born on 12-10-1888 in Wissenkerke. Registration on 13-10-1888 [source: ZA akte 92]. Address: (emigreerde naar de U.S.A., aankomst op 20-04-1891 in New York met de "Obdam").
3 Cornelis Boot, born about 1889 in Wissenkerke. Address: (emigreerde naar de U.S.A., aankomst op 20-04-1891 in New York met de "Obdam").
XIII-gt Iman Imanse is born about 1821 in Wissenkerke, son of Iman Imanse and Dina Stokman. Iman is deceased on 04-01-1905 in Borssele, about 84 years old. Iman married with Johanna op 't Hof. Johanna is born about 1830 in Ovezande. Johanna is deceased on 10-06-1906 in Borssele, about 76 years old.

XIII-gu Adriaan Karreman is born about 1853 in Colijnsplaat, son of Adriaan Karreman and Maria Merizon. Adriaan married, about 34 years old, on 11-05-1887 in Colijnsplaat [akte 8] with Susanna Krina Pieternella Quist, about 25 years old. Susanna Krina Pieternella is born about 1862 in Colijnsplaat, daughter of Johannes Quist and Adriana Pieternella Haringman.

XIII-gv Dina den Haan is born about 1872 in Rilland, daughter of Pieter den Haan and Leijntje Bouwense. Dina is deceased on 29-03-1944 in Hilversum, about 72 years old. Registration [source: ZA akte 97 Goes]. Occupation: dienstbode. Dina:
(1) married, about 28 years old, on 26-04-1900 in Rilland-Bath [akte 3] with Cornelis van der Klooster, 25 years old. Cornelis is born on 22-10-1874 in Rilland en Maire, son of Jacob (Jakob) van der Klooster and Suzanna van Hoepen. Registration on 23-10-1874 [source: ZA akte 40]. Cornelis is deceased on 15-11-1900 in Rilland-Bath, 26 years old. Registration [source: ZA akte 22]. Occupation: veldarbeider.
(2) married, about 30 years old, on 17-07-1902 in Rilland-Bath [akte 13] with Willem van der Klooster, 35 years old. Willem is born on 14-10-1866 in Rilland en Maire, son of Abraham van der Klooster and Elena Sentse. Registration on 15-10-1866 [source: ZA akte 28]. Willem is deceased on 17-09-1926 in Rilland-Bath, 59 years old. Registration [source: ZA akte 13]. Occupation: veldarbeider.
Child of Dina and Willem:
1 Helena Pieternella van der Klooster (private). Helena Pieternella married with Johannes van Kleunen (private).
XIII-gw Pieter Boot is born on 19-11-1870 in Wissenkerke, son of Johannes Boot and Sara de Smit. Registration on 21-11-1870 [source: ZA akte 146]. Pieter married, 27 years old, on 31-03-1898 in Strijen [akte 8] with Maria in 't Veld, 21 years old. Maria is born on 01-07-1876 in Strijen. Note re Maria: dochter van Arie in 't Veld en Jannigje Gouweloos.
Children of Pieter and Maria:
1 Jannigje Boot (private).
2 Sara Cornelia Boot, born on 22-07-1898 in Rotterdam. Follow XIV-mb.
3 Arie Johannes Boot, born on 17-03-1900 in Rotterdam. Follow XIV-mc.
4 Johannes Boot, born on 06-01-1906 in Rotterdam. Follow XIV-md.
XIII-gx Adriaan Boot is born on 10-03-1872 in Wissenkerke, son of Johannes Boot and Sara de Smit. Registration on 11-03-1872 [source: ZA akte 41]. Adriaan is deceased on 13-04-1932 in Colijnsplaat, 60 years old. Registration [source: akte 7]. Occupation: (veld)arbeider. Adriaan married, 26 years old, on 27-10-1898 in Colijnsplaat [akte 12] with Prientje IsraŽl, 21 years old. Prientje is born on 01-05-1877 in Colijnsplaat, daughter of Geerard IsraŽl and Dirkje Clement (Klement). Prientje is deceased on 01-03-1947 in Kortgene, 69 years old. Registration [source: akte 19].
Children of Adriaan and Prientje:
1 Sara Cornelia Boot, born on 19-11-1898 in Colijnsplaat. Follow XIV-me.
2 Dirkje Boot, born on 02-02-1902 in Colijnsplaat. Follow XIV-mf.
XIII-gy Johanna Boot is born on 06-08-1887 in Wissenkerke, daughter of Adriaan Boot and Maria Lena van Lieren. Registration on 08-08-1887 [source: ZA akte 74]. Johanna is deceased on 15-02-1956 in Vlissingen, 68 years old. Registration [source: ZA akte 36]. Johanna married, 35 years old, on 25-04-1923 in Wissenkerke [source: ZA akte 7] with Cornelis van Strien, 34 years old. Cornelis is born on 23-02-1889 in Wolphaartsdijk. Cornelis is deceased on 21-11-1957 in Nieuwdorp, 68 years old. Occupation: koopman, los werkman. Note re Cornelis: zoon van Jan van Strien en Adriana Saaman; weduwnaar van Maria Remijnse.
Children of Johanna and Cornelis:
1 Maria Lena van Strien, born about 1925 in Wolphaartsdijk. Maria Lena is deceased on 17-06-1944 in Wolphaartsdijk, about 19 years old. Registration [source: ZA akte 16].
2 Johanna Cornelia van Strien, born in 12-1927 in Wolphaartsdijk. Johanna Cornelia is deceased on 05-09-1928 in Wolphaartsdijk, 9 months old. Registration [source: ZA akte 16]. Note re the death of Johanna Cornelia: woonde in Ontario, Canada (?).
3 N.N. van Strien, still born daughter on 04-11-1929 in Wolphaartsdijk. Registration [source: ZA akte 26].
XIII-gz Cornelis Jacob Nouse is born on 19-12-1867 in Wissenkerke, son of Hendrik Nouse and Jannetje Boot. Cornelis Jacob is deceased on 19-06-1929 in Yerseke, 61 years old. Registration [source: ZA akte 27]. Occupation: metselaar. Cornelis Jacob married, 26 years old, on 28-06-1894 in Yerseke [akte 9] with Cornelia Hoogesteger, about 26 years old. Cornelia is born about 1868 in Yerseke. Note re Cornelia: dochter van Marinus Hoogesteger, arbeider, en Maatje Hamelink.

XIII-ha Jacoba Magdalena Nouse is born on 13-08-1871 in Wissenkerke, daughter of Hendrik Nouse and Jannetje Boot. Registration on 14-08-1871 [source: ZA akte 113]. Jacoba Magdalena married, 34 years old, on 26-07-1906 in Yerseke [akte 13] with Adriaan Hoebeke, about 46 years old. Adriaan is born about 1860 in Yerseke. Occupation: oesterkweker. Note re Adriaan: zoon van Marinus Hoebeke en Geertruid Pekaar; weduwnaar van Adriana de Vrede.

XIII-hb Adriana Sara Nouse is born about 1874 in Wissenkerke, daughter of Hendrik Nouse and Jannetje Boot. Adriana Sara married, about 23 years old, on 05-05-1897 in Delft [akte 75] with Nicolaas Krap, about 20 years old. Nicolaas is born about 1877 in Meppel. Note re Nicolaas: zoon van Otto Krap en Johanna Aleida van Enst.

XIII-hc Jacob Cornelis Nouse is born on 22-11-1878 in Wissenkerke, son of Hendrik Nouse and Jannetje Boot. Registration on 22-11-1878 [source: ZA akte 126]. Jacob Cornelis is deceased on 01-04-1952 in Yerseke, 73 years old. Registration [source: ZA akte 11]. Occupation: timmermansknecht. Jacob Cornelis married, 23 years old, on 09-10-1902 in Colijnsplaat [akte 10] with Maria Pieternella Janse, about 23 years old. Maria Pieternella is born about 1879 in Colijnsplaat. Note re Maria Pieternella: dochter van Marinus Janse, timmermansknecht, en Pieternella Bastiaanse.

XIII-hd Sara Adriana Nouse is born about 1881 in Wissenkerke, daughter of Hendrik Nouse and Jannetje Boot. Sara Adriana married, about 22 years old, on 28-05-1903 in Yerseke [akte 12] with Marinus Paauwe, about 33 years old. Marinus is born about 1870 in Hoedekenskerke. Occupation: oesterkweker. Note re Marinus: zoon van Marinus Paauwe en Dingena Pikkaart; gescheiden van Geertruida Scheele.

XIII-he Jacoba Sara Wisse is born on 08-12-1884 in Colijnsplaat, daughter of Cornelis Wisse and Pieternella Johanna Boot. Registration on 09-12-1884 [source: ZA akte 72]. Jacoba Sara is deceased on 02-10-1959 in Goes, 74 years old. Registration [source: ZA akte 220]. Jacoba Sara:
(1) married, 23 years old, on 08-07-1908 in Colijnsplaat [akte 7] with Cornelis Willem de Mul, about 24 years old. Cornelis Willem is born about 1884 in Colijnsplaat. Cornelis Willem is deceased before 1924, at the most 40 years old. Occupation: schipper. Note re Cornelis Willem: zoon van Jacobus Cornelis de Mul, beurtschipper, en Wilhelmina Nieuwdorp.
(2) married, 39 years old, on 25-09-1924 in Krabbendijke [source: ZA akte 18] with Anthonij Butijn, about 40 years old. Anthonij is born about 1884 in Krabbendijke. Occupation: koopman. Note re Anthonij: zoon van Jan Butijn, koemelker, en Elisabeth Kole.

XIII-hf Maria Pieternella Broekhoven is born on 11-08-1858 in Kortgene, daughter of Cornelis Broekhoven and Maria Boot. Registration on 12-08-1858 [source: ZA akte 25]. Maria Pieternella is deceased on 29-12-1947 in Goes, 89 years old. Registration [source: ZA akte 224]. Occupation: dienstmeid. Maria Pieternella married, 24 years old, on 04-05-1883 in Kortgene [akte 2] with Abraham Maas, about 24 years old. Abraham is born about 1859 in Aardenburg. Abraham is deceased in 1944, about 85 years old. Occupation: schildersknecht. Note re Abraham: zoon van Jacobus Marinus Maas en Suzanna Omon.

XIII-hg Cornelis Johannis Broekhoven is born on 04-10-1860 in Kortgene, son of Cornelis Broekhoven and Maria Boot. Registration on 04-10-1860 [source: ZA akte 28]. Cornelis Johannis is deceased on 12-03-1922 in Kortgene, 61 years old. Registration [source: ZA akte 4]. Occupation: landmansknecht, veldarbeider. Cornelis Johannis:
(1) married, 23 years old, on 28-05-1884 in Wissenkerke [akte 11] with Martina Kramer, about 22 years old. Martina is born about 1862 in Wissenkerke. Martina is deceased before 1885 in Wissenkerke, at the most 23 years old. Occupation: dienstmeid. Note re Martina: dochter van Cornelis Kramer, arbeider, en Adriana Kastelein, arbeidster.
(2) married, 25 years old, on 04-11-1885 in Wissenkerke [akte 21] with Cornelia van der Weele, 20 years old. Cornelia is born on 30-11-1864 in Wissenkerke, daughter of Lieven van der Weele and Maria Santina Boot. Registration on 30-11-1864 [source: ZA akte 161]. Cornelia is deceased on 27-11-1948 in Kortgene, 83 years old. Registration [source: ZA akte 40]. Occupation: dienstmeid.

XIII-hh Willem Johannes Broekhoven is born on 21-04-1865 in Kortgene, son of Cornelis Broekhoven and Maria Boot. Registration on 22-04-1865 [source: ZA akte 20]. Willem Johannes is deceased on 18-09-1949 in Kortgene, 84 years old. Registration [source: ZA akte 44]. Occupation: veldarbeider. Willem Johannes married, 28 years old, on 16-11-1893 in Kortgene [akte 5] with Cornelia Boon, about 25 years old. Cornelia is born about 1868 in Kortgene. Occupation: arbeidster. Note re Cornelia: dochter van Jacobus Boon (1825 Kortgene, 06-09-1884 Kortgene), getrouwd 05-05-1864 te Kortgene met Pieternella van Dis (1830 Kats, 28-08-1911 Kortgene), arbeidster.

XIII-hi Gerard Jacobus Broekhoven is born on 09-12-1868 in Kortgene, son of Cornelis Broekhoven and Maria Boot. Registration on 10-12-1868 [source: ZA akte 43]. Gerard Jacobus is deceased on 12-03-1953 in 's-Heer Arendskerke, 84 years old. Registration [source: ZA akte 13 's-Heer Arendskerke, akte 24 Wolphaartsdijk]. Occupation: conducteur. Gerard Jacobus married, 22 years old, on 29-10-1891 in Kortgene [akte 9] with Jannetje Elisabeth van Halst, about 24 years old. Jannetje Elisabeth is born about 1867 in Wissenkerke. Jannetje Elisabeth is deceased before 1953, at the most 86 years old. Note re Jannetje Elisabeth: dochter van Machiel van Halst, kleermaker, en Tannetje de Regt.

XIII-hj Gerard Boot is born on 25-11-1858 in Kortgene, son of Adriaan Boot and Maria Keukelaar. Registration on 25-11-1858 [source: ZA akte 38]. Gerard is deceased on 24-02-1930 in Kortgene, 71 years old. Registration [source: ZA akte 4]. Occupation: arbeider, planter. Gerard married, 35 years old, on 24-05-1894 in Colijnsplaat [akte 13] with Jacoba Heijstek, 29 years old. Jacoba is born on 18-08-1864 in Colijnsplaat. Registration on 19-08-1864 [source: ZA akte 70]. Jacoba is deceased on 12-09-1941 in Kortgene, 77 years old. Registration [source: ZA akte 27]. Occupation: arbeidster. Note re Jacoba: dochter van Abraham Heijstek (1836-1906), arbeider, en Lena Clement (1837-1866).
Children of Gerard and Jacoba:
1 Adriaan Boot, born on 10-03-1895 in Kortgene. Follow XIV-mg.
2 Abraham Boot, born on 20-05-1896 in Kortgene. Registration on 20-05-1896 [source: ZA akte 20]. Abraham is deceased on 06-08-1896 in Kortgene, 2 months old. Registration [source: ZA akte 12].
3 N.N. Boot, still born daughter on 01-06-1897 in Kortgene. Registration [source: ZA akte 13].
4 Lena Boot, born on 05-09-1899 in Kortgene. Follow XIV-mh.
XIII-hk Izašk Boot is born on 23-04-1870 in Kortgene, son of Adriaan Boot and Maria Keukelaar. Registration on 23-04-1870 [source: ZA akte 11]. Izašk is deceased on 23-12-1947 at 23:25 in Kortgene, 77 years old. Registration [source: ZA akte 58]. He was buried in Kortgene. Address: (woonde in 1870-1883 in Kortgene, inschrijving 01-09-1883 in Kortgene). Occupation: (veld)arbeider, tuinman/huisman bij familie Dankaerts, later wethouder en enige tijd loco-burgemeester van Kortgene. Religion: N.H., Gereformeerd.

Izašk Boot

Installatie van burgemeester J.D. Koster in Kortgene in 1933, burgemeester van 1933 tot 1937.
Op de voorgrond van links naar rechts: wethouder I. Boot, een familielid van de burgemeester, wethouder L.J. Dorst, mevrouw Koster, de nieuwe burgemeester J.D. Koster, gemeentesecretaris A.A. Schuit en raadslid W.J. de Looff.
Daarachter staand van links naar rechts: gemeentebode-havenmeester R. de Korte, de raadsleden P. Hollestelle, Th. Wolse en Z.C. Salomť, vier familieleden van de burgemeester en raadslid P.L. Dees.

Izašk married, 26 years old, on 18-02-1897 in Kortgene [akte 1] with Lena de Vos, 22 years old. Lena is born on 10-04-1874 at 15:30 in Kortgene, daughter of Pieter de Vos and Hendrika Taselaar. Lena is deceased on 22-12-1943 at 13:00 in Kortgene, 69 years old. Registration [source: ZA akte 48]. She was buried in Kortgene. Occupation: arbeidster. Religion: N.H., Gereformeerd, Geref. gemeente.

Izašk Boot      Lena de Vos

Izašk Boot in tuin Dankaerts en Lena de Vos in Noord-Bevelandse klederdracht, getekend door haar zoon Adriaan Boot

Children of Izašk and Lena:
1 Adriaan Boot, born on 18-03-1898 in Kortgene. Registration on 18-03-1898 [source: ZA akte 9]. Adriaan is deceased on 06-12-1898 in Kortgene, 8 months old. Registration [source: ZA akte 22].
2 Hendrika Boot, born on 06-04-1899 in Kortgene. Follow XIV-mi.
3 Maria Boot, born on 23-07-1900 in Kortgene. Follow XIV-mj.
4 Jozina Boot, born on 18-01-1902 in Kortgene. Follow XIV-mk.
5 Adriana Boot, born on 12-10-1903 in Kortgene. Follow XIV-ml.
6 Pieter Boot, born on 05-12-1904 in Kortgene. Follow XIV-mm.
7 Geertruida Boot, born on 17-02-1906 in Kortgene. Follow XIV-mn.
8 Adriaan Boot, born on 03-10-1907 in Kortgene. Follow XIV-mo.
9 Izašk Boot, born on 17-01-1909 at 21:00 in Kortgene. Follow XIV-mp.
10 Gerard Boot, born on 16-04-1910 in Kortgene. Registration on 16-04-1910 [source: ZA akte 14]. He was buried in Grand Rapids, Kent County, Michigan, U.S.A.
11 Hendrik Boot, born on 07-01-1912 in Kortgene. Follow XIV-mq.
12 Pieternella Boot, born on 07-11-1914 in Kortgene. Follow XIV-mr.
13 Lena Boot (private).
14 Jacoba Boot, born on 22-06-1919 in Kortgene. Jacoba is deceased on 07-05-1920 in Kortgene, 10 months old. Registration [source: ZA akte 9].
De foto is genomen op Hoofdstraat 60 te Kortgene ongeveer 1938 door Johannes Hollestelle.
Op de foto van links naar rechts (zie nummering hierboven):
mannen: 6. Pieter, 8. Adriaan, 9. Izaak, 10. Gerard, 11. Hendrik.
vrouwen: 2. Hendrika, 3. Maria, 4. Jozina, 5. Adriana, 7. Geertruida, 12. Pieternella, 13. Lena.
zittend: Lena de Vos en Izaak Boot.
Het eerst en laatst geboren kind zijn reeds overleden.
XIII-hl Gerard de Bakker is born on 13-01-1864 in Wissenkerke, son of Joost de Bakker and Cornelia Boot. Registration on 13-01-1864 [source: ZA akte 6]. Gerard is deceased on 10-11-1922 in Wissenkerke, 58 years old. Registration [source: ZA akte 43]. Occupation: veldarbeider. Gerard married, 26 years old, on 26-11-1890 in Wissenkerke [akte 27] with Maria Bardolf, 34 years old. Maria is born on 09-04-1856 in Wissenkerke. Registration on 10-04-1856 [source: ZA akte 53]. Maria is deceased on 20-07-1927 in Wissenkerke, 71 years old. Registration [source: ZA akte 31]. Occupation: arbeidster. Note re Maria: dochter van Marinus Bardolf en Maria Clement.

XIII-hm Cornelis den Bakker is born on 24-10-1867 in Wissenkerke, son of Joost de Bakker and Cornelia Boot. Registration on 25-10-1867 [source: ZA akte 144]. tweeling. Cornelis is deceased on 09-05-1941 in Wissenkerke, 73 years old. Registration [source: ZA akte 19]. Occupation: arbeider. Cornelis married, 24 years old, on 03-08-1892 in Wissenkerke [akte 21] with Marina Elisabeth Clement, about 27 years old. Marina Elisabeth is born about 1865 in Wissenkerke. Occupation: arbeidster. Note re Marina Elisabeth: dochter van Cornelis Clement, arbeider, en Martina Jacomina Priester, arbeidster.

XIII-hn Cornelia Wisse, daughter of Adriaan Wisse and Sara Verhulst. Cornelia married with Marinus de Moor.
Child of Cornelia and Marinus:
1 Marinus Adriaan de Moor. Follow XIV-ms.
XIII-ho Cornelis Wisse is born on 20-12-1858 in Kortgene, son of Adriaan Wisse and Sara Verhulst. Registration on 20-12-1858 [source: ZA akte 40]. Cornelis is deceased on 16-11-1933 in Krabbendijke, 74 years old. Registration [source: ZA akte 25]. Occupation: schippersknecht, schipper, herbergier (1924). Cornelis married, 23 years old, on 22-11-1882 in Colijnsplaat [akte 16] with Pieternella Johanna Boot, 22 years old. Pieternella Johanna is born on 10-12-1859 in Wissenkerke, daughter of Cornelis Boot and Jacoba Pieternella Johannisse(n). Registration on 10-12-1859 [source: ZA akte 133]. Pieternella Johanna is deceased on 04-03-1919 in Colijnsplaat, 59 years old. Registration [source: ZA akte 11]. Note re the death of Pieternella Johanna: Dreischor?. Occupation: arbeidster.
Children of Cornelis and Pieternella Johanna:
1 Sara Jacoba Wisse, born on 09-04-1883 in Colijnsplaat. Registration on 09-04-1883 [source: ZA akte 17]. Sara Jacoba is deceased on 29-09-1883 in Colijnsplaat, 5 months old. Registration [source: ZA akte 43].
2 Jacoba Sara Wisse, born on 08-12-1884 in Colijnsplaat. Follow XIII-he.
3 Sara Cornelia Wisse, born on 29-03-1887 in Colijnsplaat. Registration on 29-03-1887 [source: ZA akte 16]. Sara Cornelia is deceased on 19-06-1887 in Colijnsplaat, 2 months old. Registration [source: ZA akte 21].
XIII-hp Gerard IsraŽl is born on 18-04-1855 in Kortgene, son of Pieter IsraŽl and Levina Boot. Registration on 19-04-1855 [source: ZA akte 21]. Gerard is deceased on 09-10-1938 in Wissenkerke, 83 years old. Registration [source: ZA akte 26]. Occupation: landmansknecht. Gerard married, 24 years old, on 17-09-1879 in Wissenkerke [akte 11] with Maria Janna Leendertse, about 21 years old. Maria Janna is born about 1858 in Wissenkerke. Maria Janna is deceased before 1938, at the most 80 years old. Note re Maria Janna: dochter van Hendrik Leendertse en Lena Cornelia van Leeuwen, landbouwster.

XIII-hq Lena IsraŽl is born on 28-10-1857 in Kortgene, daughter of Pieter IsraŽl and Levina Boot. Registration on 28-10-1857 [source: ZA akte 28]. Lena is deceased on 19-06-1907 in Wissenkerke, 49 years old. Registration [source: ZA akte 29]. Lena married, 28 years old, on 16-12-1885 in Wissenkerke [akte 24] with Jan de Kam, about 25 years old. Jan is born about 1860 in Wissenkerke, son of Jacobus de Kam and Sara Mulliť. Occupation: landmansknecht, landbouwer.

XIII-hr Marinus IsraŽl is born on 21-03-1859 in Kortgene, son of Pieter IsraŽl and Levina Boot. Registration on 21-03-1859 [source: ZA akte 11]. Marinus is deceased on 23-12-1947 in Wissenkerke, 88 years old. Registration [source: ZA akte 29]. Occupation: landmansknecht. Marinus married, 22 years old, on 30-11-1881 in Wissenkerke [akte 24] with Maria de Kam, 22 years old. Maria is born on 25-02-1859 in Wissenkerke, daughter of Jacobus de Kam and Sara Mulliť. Registration on 26-02-1859 [source: ZA akte 22]. Maria is deceased before 1881, at the most 22 years old.

XIII-hs Cornelis IsraŽl is born on 20-05-1861 in Kortgene, son of Pieter IsraŽl and Levina Boot. Registration on 21-05-1861 [source: ZA akte 20]. Cornelis is deceased on 28-08-1938 in Kortgene, 77 years old. Registration [source: ZA akte 4]. Occupation: tekenkundige. Cornelis married, 24 years old, on 24-11-1885 in Kortgene [akte 7] with Jannetje Anna Wondergem, about 26 years old. Jannetje Anna is born about 1859 in Kortgene. Note re Jannetje Anna: dochter van Pieter Wondergem, bakker, en Lena Wondergem.

XIII-ht Pieter IsraŽl is born on 14-09-1862 in Wissenkerke, son of Pieter IsraŽl and Levina Boot. Registration on 15-09-1862 [source: ZA akte 30]. Pieter is deceased on 05-02-1942 in Wissenkerke, 79 years old. Registration [source: ZA akte 7]. Occupation: timmermansknecht. Pieter married, 22 years old, on 28-01-1885 in Wissenkerke [akte 1] with Hendrika Jannetje Markusse, about 20 years old. Hendrika Jannetje is born about 1865 in Wissenkerke. Hendrika Jannetje is deceased before 1942, at the most 77 years old. Note re Hendrika Jannetje: dochter van Abraham Markusse en Blazina Meulenberg.

XIII-hu Adriaan IsraŽl is born on 14-02-1864 in Kortgene, son of Pieter IsraŽl and Levina Boot. Registration on 15-02-1864 [source: ZA akte 6]. Adriaan is deceased on 20-12-1941 in Wissenkerke, 77 years old. Registration [source: ZA akte 31]. Occupation: landmansknecht, landbouwer. Adriaan:
(1) married, 23 years old, on 30-11-1887 in Wissenkerke [akte 18] with Maria Aartje van Leeuwen, about 23 years old. Maria Aartje is born about 1864 in Kortgene. Maria Aartje is deceased before 1929, at the most 65 years old. Note re Maria Aartje: dochter van Jacob van Leeuwen, landman, en Cornelia Verhulst, landvrouw.
(2) married, 65 years old, on 09-10-1929 in Wissenkerke [source: ZA akte 32] with Adriana Maatje Marinissen, about 38 years old. Adriana Maatje is born about 1891 in Wissenkerke. Note re Adriana Maatje: dochter van Adriaan Marinissen en Pieternella Schipper.

XIII-hv Maria IsraŽl is born on 09-03-1868 in Wissenkerke, daughter of Pieter IsraŽl and Levina Boot. Registration on 09-03-1868 [source: ZA akte 38]. Maria is deceased on 20-01-1945 in Goes, 76 years old. Registration [source: ZA akte 28 Goes, akte 6 Wissenkerke]. Maria married, 23 years old, on 09-12-1891 in Wissenkerke [akte 23] with Abraham Remijnse, about 21 years old. Abraham is born about 1870 in Wissenkerke. Abraham is deceased before 1945, at the most 75 years old. Occupation: landmansknecht. Note re Abraham: zoon van Dingenus Remijnse, landman, en Klazina Versluis, landvrouw.

XIII-hw Jannetje IsraŽl is born on 14-06-1875 in Wissenkerke, daughter of Pieter IsraŽl and Levina Boot. Registration on 15-06-1875 [source: ZA akte 63]. tweeling. Jannetje is deceased on 30-04-1955 in Wissenkerke, 79 years old. Registration [source: ZA akte 14]. Jannetje married, 18 years old, on 18-04-1894 in Wissenkerke [akte 10] with Jacobus Wisse, about 21 years old. Jacobus is born about 1873 in Ritthem (Vlissingen), son of Leendert Wisse and Neeltje Geschiere. Occupation: landmansknecht.

XIII-hx Pieternella IsraŽl is born on 14-06-1875 in Wissenkerke, daughter of Pieter IsraŽl and Levina Boot. Registration on 15-06-1875 [source: ZA akte 64]. tweeling. Pieternella is deceased on 28-02-1900 in Wissenkerke, 24 years old. Registration [source: ZA akte 16]. Pieternella married, 22 years old, on 23-02-1898 in Wissenkerke [akte 1] with Izašk Wisse, about 28 years old. Izašk is born about 1870 in Ritthem (Vlissingen), son of Leendert Wisse and Neeltje Geschiere. Occupation: landmansknecht.

XIII-hy Tannetje Meulenberg is born on 29-10-1859 in Kortgene, daughter of Dirk Meulenberg and Adriana Boot. Registration on 29-10-1859 [source: ZA akte 45]. Tannetje is deceased on 22-01-1908 in Kortgene, 48 years old. Registration [source: ZA akte 2]. Tannetje married, 20 years old, on 20-11-1879 in Kortgene [akte 9] with Adriaan Wiskerke, about 30 years old. Adriaan is born about 1849 in Kortgene, son of Marinus Wiskerke and Pieternella Leendertse. Occupation: landmansknecht, landbouwer.

XIII-hz Cornelis Meulenberg is born on 13-08-1862 in Kortgene, son of Dirk Meulenberg and Adriana Boot. Registration on 14-08-1862 [source: ZA akte 24]. Cornelis is deceased on 19-06-1900 in Kortgene, 37 years old. Registration [source: ZA akte 12]. Occupation: landmansknecht, veldarbeider. Cornelis married, 25 years old, on 01-12-1887 in Kortgene [akte 9] with Johanna Wiskerke, about 25 years old. Johanna is born about 1862 in Kortgene, daughter of Marinus Wiskerke and Pieternella Leendertse.

XIII-ia Dirk Meulenberg is born on 20-10-1863 in Kortgene, son of Dirk Meulenberg and Adriana Boot. Registration on 20-10-1863 [source: ZA akte 39]. Dirk is deceased on 17-12-1946 in Kortgene, 83 years old. Registration [source: ZA akte 38]. Occupation: landbouwer. Dirk married, 29 years old, on 19-01-1893 in Colijnsplaat [akte 1] with Anna Cornelia Schikker, about 27 years old. Anna Cornelia is born about 1866 in Zierikzee. Note re Anna Cornelia: dochter van Jacob Schikker en Jacomina van Neuren.

XIII-ib Lena Meulenberg is born on 30-11-1864 in Kortgene, daughter of Dirk Meulenberg and Adriana Boot. Registration on 01-12-1864 [source: ZA akte 51]. Lena is deceased on 10-06-1934 in Kortgene, 69 years old. Registration [source: ZA akte 5]. Lena married, 22 years old, on 09-06-1887 in Kortgene [akte 5] with Abraham Marcusse, about 25 years old. Abraham is born about 1862 in Wissenkerke. Occupation: landmansknecht. Note re Abraham: zoon van Marcus Marcusse en Pieternella Dieleman.

XIII-ic Cornelia Meulenberg is born on 29-05-1867 in Kortgene, daughter of Dirk Meulenberg and Adriana Boot. Registration on 29-05-1867 [source: ZA akte 21]. Cornelia is deceased on 15-06-1907 in Kats, 40 years old. Registration [source: ZA akte 5]. Cornelia married, 26 years old, on 30-11-1893 in Kortgene [akte 6] with David Cornelis Hage, about 23 years old. David Cornelis is born about 1870 in Bruinisse. Occupation: landmansknecht, landbouwer. Note re David Cornelis: zoon van Jacob Hage, landman, en Grietje Bolier.

XIII-id Levina Meulenberg is born on 26-11-1873 in Kortgene, daughter of Dirk Meulenberg and Adriana Boot. Registration on 27-11-1873 [source: ZA akte 34]. Levina is deceased on 25-07-1938 in Kortgene, 64 years old. Registration [source: ZA akte 3]. Levina married, 24 years old, on 17-03-1898 in Kortgene [akte 3] with Pieter Cornelis Markusse, about 28 years old. Pieter Cornelis is born about 1870 in Kats. Occupation: landbouwersknecht. Note re Pieter Cornelis: zoon van Aart Markusse, landbouwer, en Jacoba de Ridder.

XIII-ie DaniŽl Boot is born on 19-09-1873 in Wissenkerke, son of Adriaan Boot and Cornelia Kallewaard. Registration on 20-09-1873 [source: ZA akte 142]. DaniŽl is deceased on 14-02-1950 in Kalamazoo, Michigan, U.S.A., 76 years old. He was buried on 17-02-1950 in Kalamazoo, Michigan, U.S.A.. DaniŽl married with Jannetje Kok. Jannetje is born on 09-09-1872 in Krabbendijke. Registration on 09-09-1872 [source: ZA akte 34]. Jannetje is deceased on 30-03-1949 in Kalamazoo, Michigan, U.S.A., 76 years old. She was buried on 02-04-1949 in Kalamazoo, Michigan, U.S.A.. Note re Jannetje: Jennie Cook, dochter van John Cook en Nellie Oudkerk: Johannis Kok (ca 1848 Krabbendijke - U.S.A.), arbeider, getrouwd 15-05-1872 [bron: ZA akte 8] met Neeltje Oudkerk (ca 1849 Krabbendijke - U.S.A.), dienstmeid.
Children of DaniŽl and Jannetje:
1 Cornelia Boodt, born in 1896 in Kalamazoo, Michigan, U.S.A.. Follow XIV-mt.
2 Nellie Boodt, born in 1897 in Kalamazoo, Michigan, U.S.A.. Follow XIV-mu.
3 Adriana (Anna) Boodt, born on 22-02-1899 in Kalamazoo, Michigan, U.S.A.. Follow XIV-mv.
4 Wilma Boodt, born on 27-02-1906 in Kalamazoo, Michigan, U.S.A.. Follow XIV-mw.
XIII-if Cornelis Meulenberg is born about 1863 in Kortgene, son of Markus Meulenberg and Jannetje Boot. Cornelis is deceased on 26-04-1937 in Kortgene, about 74 years old. Registration [source: ZA akte 9]. Occupation: landarbeider. Cornelis married, about 35 years old, on 05-05-1898 in Kortgene [akte 4] with Leuntje de Nooijer, about 30 years old. Leuntje is born about 1868 in Wissenkerke. Occupation: dienstbode. Note re Leuntje: dochter van Marinus de Nooijer, arbeider, en Leuntje Clement.

XIII-ig Leendert Meulenberg is born about 1866 in Kortgene, son of Markus Meulenberg and Jannetje Boot. Leendert is deceased on 14-04-1932 in Kortgene, about 66 years old. Registration [source: ZA akte 4]. Occupation: arbeider. Leendert married, about 24 years old, on 01-05-1890 in Kortgene [akte 4] with Anna Lous, about 22 years old. Anna is born about 1868 in Borssele. Occupation: dienstmeid. Note re Anna: dochter van Laurus Lous, slachter, en Janna Wagenaar.

XIII-ih Pieter Meulenberg is born about 1868 in Kortgene, son of Markus Meulenberg and Jannetje Boot. Pieter is deceased on 24-02-1930 in Kortgene, about 62 years old. Registration [source: ZA akte 3]. Occupation: landmansknecht. Pieter married, about 21 years old, on 23-01-1889 in Wissenkerke [akte 1] with Christiana Oele, 24 years old. Christiana is born on 27-09-1864 in Wissenkerke, daughter of Jan Oele and Christiana Sophia Vinke. Registration on 28-09-1864 [source: ZA akte 136]. Christiana is deceased on 08-08-1920 in Kortgene, 55 years old [source: ZA Memories van Successie 1901-1927 Goes]. Occupation: dienstmeid.

XIII-ii Lena Meulenberg is born about 1870 in Kortgene, daughter of Markus Meulenberg and Jannetje Boot. Lena is deceased on 14-11-1948 in Goes, about 78 years old. Registration [source: ZA akte 169]. Occupation: dienstbode. Lena married, about 27 years old, on 13-05-1897 in Kortgene [akte 4] with Machiel Frans van den Berge, about 26 years old. Machiel Frans is born about 1871 in Wissenkerke. Occupation: wagenmaker. Note re Machiel Frans: zoon van Jacobus van den Berge, wagenmaker, en Hendrika Versluis.

XIII-ij Lena Dirkje de Smit is born on 24-07-1869 in Wissenkerke, daughter of Eduwart (Eduard) de Smit and Anna Boot. Registration on 24-07-1869 [source: ZA akte 83]. Lena Dirkje is deceased on 13-04-1944 in Etten-Leur, 74 years old. Registration [akte 57 Etten-Leur, akte 143 Middelburg]. Lena Dirkje married, 22 years old, on 20-11-1891 in Middelburg [akte 146] with Frans de Froije, about 27 years old. Frans is born about 1864 in Arnemuiden. Occupation: landbouwersknecht. Note re Frans: zoon van Jan Louis de Froije, landbouwer, en Francina van Eenennaam.

XIII-ik Dirkje Lena de Smit is born on 21-08-1870 in Wissenkerke, daughter of Eduwart (Eduard) de Smit and Anna Boot. Registration on 22-08-1870 [source: ZA akte 96]. Dirkje Lena is deceased on 18-08-1943 in Middelburg, 72 years old. Registration [source: ZA akte 187]. Dirkje Lena married, 25 years old, on 20-03-1896 in Middelburg [akte 16] with Jan Adriaan (van) Meerendonk, about 27 years old. Jan Adriaan is born about 1869 in Middelburg. Occupation: timmerman. Note re Jan Adriaan: zoon van Jan van Meerendonk, brugwachter, en Maatje Cense.

XIII-il Eduard Cornelis de Smit is born on 23-06-1875 in Wissenkerke, son of Eduwart (Eduard) de Smit and Anna Boot. Registration on 23-06-1875 [source: ZA akte 68]. tweeling. Eduard Cornelis is deceased on 29-04-1949 in Middelburg, 73 years old. Registration [source: ZA akte 107]. Occupation: schepenjager. Eduard Cornelis married, 29 years old, on 30-11-1904 in Middelburg [akte 135] with Adriana Midavaine, about 23 years old. Adriana is born about 1881 in Serooskerke, Schouwen. Note re Adriana: dochter van Daniel Midavaine, timmerman, en Willemina Schietekatte.

XIII-im Levina Anna de Smit is born on 23-06-1875 in Wissenkerke, daughter of Eduwart (Eduard) de Smit and Anna Boot. Registration on 23-06-1875 [source: ZA akte 69]. tweeling. Levina Anna is deceased on 04-10-1959 in Middelburg, 84 years old. Registration [source: ZA akte 212]. Levina Anna married, 26 years old, on 18-10-1901 in Middelburg [akte 116] with Aart Bosdijk, about 21 years old. Aart is born about 1880 in Middelburg. Occupation: fabrieksarbeider. Note re Aart: zoon van Martinus Adrianus Bosdijk en Willemina van Liere.

XIII-in Anna Levina de Smit is born on 07-04-1879 in Wissenkerke, daughter of Eduwart (Eduard) de Smit and Anna Boot. Registration on 07-04-1879 [source: ZA akte 47]. Anna Levina is deceased on 22-11-1953 in Middelburg, 74 years old. Registration [source: ZA akte 222]. Anna Levina married, 21 years old, on 26-10-1900 in Middelburg [akte 118] with Abraham Vos, about 24 years old. Abraham is born about 1876 in Middelburg. Abraham is deceased before 1953, at the most 77 years old. Occupation: pianomaker. Note re Abraham: zoon van Jacobus Vos, sleper, en Paulina Wouters.

XIII-io Jacoba Hendrika Kallewaard is born on 01-07-1871 in Kortgene, daughter of DaniŽl Kallewaard and Aartje Willemijntje Boot. Registration on 01-07-1871 [source: ZA akte 16]. Jacoba Hendrika is deceased on 19-08-1940 in Kortgene, 69 years old. Registration [source: ZA akte 11]. Jacoba Hendrika married, 25 years old, on 11-12-1896 in Kortgene [akte 8] with Jan Adriaan Schippers, about 24 years old. Jan Adriaan is born about 1872 in Kortgene. Occupation: timmerman. Note re Jan Adriaan: zoon van Marinus Schippers en Cornelia Pieternella Soeters.

XIII-ip Lena Kallewaard is born on 31-08-1872 in Kortgene, daughter of DaniŽl Kallewaard and Aartje Willemijntje Boot. Registration on 31-08-1872 [source: ZA akte 20]. Lena is deceased on 05-07-1937 in Goes, 64 years old. Registration [source: ZA akte 77 Goes, akte 11 Kortgene]. Lena married, 26 years old, on 29-09-1898 in Kortgene [akte 7] with Jacobus Markusse, about 23 years old. Jacobus is born about 1875 in Wolphaartsdijk. Occupation: landbouwersknecht. Note re Jacobus: zoon van Adriaan Markusse en Cornelia de Pree.

XIII-iq Cornelis Pieter Kallewaard is born on 24-10-1874 in Kortgene, son of DaniŽl Kallewaard and Aartje Willemijntje Boot. Registration on 25-10-1874 [source: ZA akte 36]. Occupation: landbouwersknecht. Cornelis Pieter married, 24 years old, on 18-05-1899 in Kortgene [akte 7] with Cornelia Janse, about 19 years old. Cornelia is born about 1880 in Colijnsplaat. Occupation: dienstbode. Note re Cornelia: dochter van Jan Janse, landbouwer, en Maatje van de Linde.

XIII-ir Adriaan Kallewaard is born on 24-07-1884 in Kortgene, son of DaniŽl Kallewaard and Aartje Willemijntje Boot. Registration on 24-07-1884 [source: ZA akte 21]. Adriaan is deceased on 03-04-1918 in Kortgene, 33 years old. Registration [source: ZA akte 7]. Occupation: boerenknecht, klein landbouwer. Adriaan married, 27 years old, on 09-05-1912 in Colijnsplaat [akte 5] with Levina de Regt, about 27 years old. Levina is born about 1885 in Colijnsplaat. Levina is deceased in 1937, about 52 years old. Note re Levina: dochter van Jan de Regt, boerenknecht, en Cornelia Versluis.

XIII-is Lena Cornelia Kloosterman is born on 28-06-1870 in Kortgene, daughter of Jacob Cornelisz Kloosterman and Prientje Boot. Registration on 29-06-1870 [source: ZA akte 20]. Lena Cornelia is deceased on 26-10-1934 in Kalamazoo, Michigan, U.S.A., 64 years old. Lena Cornelia married with Adriaan van der Weele.

XIII-it Catharina Kloosterman is born on 27-10-1874 in Kapelle, daughter of Jacob Cornelisz Kloosterman and Prientje Boot. Registration on 28-10-1874 [source: ZA akte 79]. Catharina is deceased on 20-07-1973 in Kalamazoo, Michigan, U.S.A., 98 years old. Catharina married with Harm Nieboer.

XIII-iu Adriaan Kloosterman is born on 14-11-1875 in Kapelle, son of Jacob Cornelisz Kloosterman and Prientje Boot. Registration on 15-11-1875 [source: ZA akte 74]. Adriaan is deceased on 01-09-1940 in Kalamazoo, Michigan, U.S.A., 64 years old. Adriaan married, 35 years old, on 07-09-1911 with Anna de Witte, 27 years old. Anna is born on 08-11-1883, daughter of Marinus de Witte and Cornelia Bogaerdt. Anna is deceased on 07-10-1983 in Kalamazoo, Michigan, U.S.A., 99 years old.

XIII-iv Cornelia Kloosterman is born on 07-11-1883 in Kapelle, daughter of Jacob Cornelisz Kloosterman and Prientje Boot. Registration on 07-11-1883 [source: ZA akte 67]. Cornelia is deceased on 11-01-1929 in Kalamazoo, Michigan, U.S.A., 45 years old. Cornelia married with Glen Hutchins.

XIII-iw Agatha Kloosterman is born on 02-08-1885 in Kapelle, daughter of Jacob Cornelisz Kloosterman and Prientje Boot. Registration on 03-08-1885 [source: ZA akte 36]. Agatha is deceased on 21-12-1967 in Kalamazoo, Michigan, U.S.A., 82 years old. Agatha married with N.N. van der Laare.

XIII-ix Christiaan Kloosterman is born on 20-03-1887 in Kapelle, son of Jacob Cornelisz Kloosterman and Prientje Boot. Registration on 21-03-1887 [source: ZA akte 27]. Christiaan is deceased on 01-07-1916 in Kalamazoo, Michigan, U.S.A., 29 years old. Christiaan married with Kitty Waling.

XIII-iy Jan Cornelis Breas is born on 25-07-1855 in Wissenkerke, son of Gerard Cornelis Breas and Katharina (Catharina) Cauwe. Jan Cornelis is deceased on 05-05-1942 in Wissenkerke, 86 years old. Occupation: timmermansknecht. Jan Cornelis married, 26 years old, on 02-11-1881 in Wissenkerke [akte 18] with Elisabeth Semeijn, about 25 years old. Elisabeth is born about 1856 in Wissenkerke. Note re Elisabeth: dochter van Abraham Semeijn, hoefsmid, en Josina Rademaker.
Children of Jan Cornelis and Elisabeth:
1 Josina Katharina Breas, born about 1882 in Wissenkerke. Follow XIV-mx.
2 Gerard Abraham Breas, born about 1883 in Wissenkerke. Follow XIV-my.
3 N.N. Breas, still born child on 28-12-1887 in Wissenkerke.
XIII-iz Cornelis Jan Breas is born about 1857 in Wissenkerke, son of Gerard Cornelis Breas and Katharina (Catharina) Cauwe. Occupation: timmermansknecht. Cornelis Jan married, about 30 years old, on 02-03-1887 in Wissenkerke with Aartje Maria de Looff, about 24 years old. Aartje Maria is born about 1863 in Wissenkerke. Aartje Maria is deceased on 20-06-1942 in Wissenkerke, about 79 years old.
Child of Cornelis Jan and Aartje Maria:
1 N.N. Breas, still born child on 08-06-1890 in Wissenkerke.
XIII-ja Lientje Breas is born about 1862 in Wissenkerke, daughter of Gerard Cornelis Breas and Katharina (Catharina) Cauwe. Lientje married, about 28 years old, on 21-05-1890 in Wissenkerke [akte 8] with DaniŽl Gillesse, about 25 years old. DaniŽl is born about 1865 in Wissenkerke. Note re DaniŽl: zoon van Paulus Gillesse en Cornelia Wisse.

XIII-jb Dina Breas is born about 1863 in Wissenkerke, daughter of Gerard Cornelis Breas and Katharina (Catharina) Cauwe. Dina married, about 27 years old, on 06-08-1890 in Wissenkerke [akte 13] with Adriaan Johannes Kuijper, about 35 years old. Adriaan Johannes is born about 1855 in Goes. Note re Adriaan Johannes: zoon van Dirk Kuijper en Maria van de Velde.

XIII-jc Cornelia Adriana Breas is born about 1865 in Wissenkerke, daughter of Gerard Cornelis Breas and Katharina (Catharina) Cauwe. Cornelia Adriana married, about 39 years old, on 23-11-1904 in Loosduinen [akte 27] with Jan de la Rie, about 35 years old. beiden woonden te Loosduinen. Jan is born about 1869 in Zoeterwoude. Note re Jan: zoon van Jan de la Rie en Jacoba Stafleu; weduwnaar van Maria Zonderwijk.

XIII-jd Pieternella Lena Breas is born about 1867 in Wissenkerke, daughter of Gerard Cornelis Breas and Katharina (Catharina) Cauwe. Pieternella Lena married, about 24 years old, on 11-11-1891 in Wissenkerke [akte 19] with Thomas de Looff, about 24 years old. Thomas is born about 1867 in Wissenkerke. Note re Thomas: zoon van Jacobus de Looff en Maria Mullie.

XIII-je Catharina Elisabeth Breas is born on 25-02-1869 in Wissenkerke, daughter of Gerard Cornelis Breas and Katharina (Catharina) Cauwe. Catharina Elisabeth is deceased on 03-12-1938 in Wissenkerke, 69 years old. Catharina Elisabeth married, 20 years old, on 07-08-1889 in Wissenkerke [akte 11] with Pieter Jeronimus, 20 years old. Pieter is born on 09-10-1868 in Wissenkerke. Pieter is deceased on 07-12-1937 in Goes, 69 years old. Occupation: koetsier. Note re Pieter: zoon van Jacob Jan Jeronimus en Tona Kramer.

XIII-jf Leijntje Dirkje Breas is born about 1858 in Wissenkerke, daughter of Jan Breas and Anna de Smit. Leijntje Dirkje married, about 25 years old, on 19-12-1883 in Wissenkerke with Marinus Marcusse, about 24 years old. Marinus is born about 1859 in Wissenkerke. Occupation: landmansknecht.

XIII-jg Margaretha Elisabeth Boot is born about 1903 in Rotterdam, daughter of Marinus Boot and Margaretha Elisabeth Nijs. Margaretha Elisabeth married, about 20 years old, on 10-01-1923 in Rotterdam [akte a26] with Jacob Noordzij, about 20 years old. Jacob is born about 1903 in Rotterdam. Note re Jacob: zoon van Bastiaan Noordzij en Kornelia Hoogwerf.

XIII-jh Cornelia Groenleer is born on 12-07-1868 in Burgh, daughter of Cornelis Groenleer and Lena Rotte. Registration on 13-07-1868 [source: akte 15]. Cornelia is deceased on 23-09-1946 in Zierikzee, 78 years old. Registration [source: akte 54]. Cornelia married, 22 years old, on 12-11-1890 in Zierikzee [source: akte 60] with Adrianus Ringelberg, 32 years old. Adrianus is born on 08-05-1858 in Zierikzee. Registration on 09-05-1868 [source: akte 106]. Adrianus is deceased on 23-03-1947 in Zierikzee, 88 years old. Registration [source: akte 35]. Occupation: schaapherder. Note re Adrianus: zoon van Hendrik Johannes Ringelberg en Willemina Koopman.
Children of Cornelia and Adrianus:
1 Cornelis Ringelberg, born on 04-04-1892 in Sint Philipsland. Follow XIV-mz.
2 Wilhelmina Ringelberg, born on 17-02-1894 in Sint Philipsland. Follow XIV-na.
3 Leendert Adrianus Ringelberg, born on 23-02-1895 in Zierikzee. Registration [source: akte 169]. Leendert Adrianus is deceased on 06-07-1918 in Noordgouwe, 23 years old. Registration [source: akte 14]. Occupation: schaapherder.
4 Adriaan Willem Ringelberg, born on 28-01-1898 in Zierikzee. Registration on 29-01-1898 [source: akte 16]. Adriaan Willem is deceased on 22-08-1898 in Zierikzee, 6 months old. Registration [source: akte 86].
5 Lena Ringelberg, born on 09-02-1901 in Zierikzee. Registration on 11-02-1901 [source: akte 28]. Lena is deceased on 07-06-1901 in Zierikzee, 3 months old. Registration [source: akte 59].
6 Marinus Ringelberg, born on 10-11-1903 in Zierikzee. Registration on 12-11-1903 [source: akte 221]. Marinus is deceased on 26-11-1910 in Zierikzee, 7 years old. Registration [source: akte 110].
7 Adrianus Marinus Ringelberg, born about 1913 in Zierikzee. Adrianus Marinus is deceased on 04-04-1943 in Zierikzee, about 30 years old. Registration [source: akte 21].
XIII-ji Adriana Groenleer is born on 27-04-1870 in Burgh, daughter of Cornelis Groenleer and Lena Rotte. Registration on 28-04-1870 [source: akte 7]. Adriana:
(1) married, 25 years old, on 08-02-1896 in Burgh [source: akte 2] with Krijn Lemsom, 29 years old. Krijn is born on 31-12-1866 in Burgh, son of Martinus Lemsom and Krina Fokker. Registration [source: akte 30]. Krijn is deceased on 21-12-1904 in Burgh, 37 years old. Registration [source: akte 10]. Occupation: landbouwer.
(2) married, 38 years old, on 23-10-1908 in Burgh [akte 10] with Cornelis de Glopper, 54 years old. Cornelis is born on 27-12-1853 in Ellemeet, son of Adriaan Willem de Glopper and Kornelia (Cornelia) Delst. Registration on 28-12-1853 [source: akte 14].
Children of Adriana and Krijn:
1 Krina Grietje Marina Lemsom, born on 09-03-1896 in Burgh. Follow XIV-nb.
2 Cornelis Lemsom, born on 15-04-1897 in Haamstede. Follow XIV-nc.
3 N.N. Lemsom, still born son on 02-08-1899 in Haamstede. Registration [source: akte 9].
4 N.N. Lemsom, still born son on 23-02-1901 in Burgh.
5 Adriana Krina Lemsom, born on 31-07-1905 in Burgh. Follow XIV-nd.
Child of Adriana and Cornelis:
1 N.N. de Glopper, still born daughter on 27-10-1910 in Noordgouwe.
XIII-jj Cornelis Groenleer is born on 17-12-1872 in Burgh, son of Cornelis Groenleer and Lena Rotte. Registration on 18-12-1872 [source: akte 29]. Occupation: koopman in vodden en oud ijzer. Cornelis:
(1) married, 35 years old, on 12-03-1908 in Kats [source: akte 2] with Jozina van Dis, about 36 years old. Jozina is born about 1872 in Kats. Jozina is deceased on 24-11-1918 in Zierikzee, about 46 years old. Registration [source: akte 134]. Note re Jozina: dochter van Adriaan van Dis en Elisabeth Ponse.
(2) married, 48 years old, on 30-03-1921 in Colijnsplaat [source: akte 4] with Lena Jerina Geelhoed, about 21 years old. Lena Jerina is born about 1900 in Wissenkerke, daughter of Huibregt Geelhoed and Adriana Koole.
Children of Cornelis and Jozina:
1 Adriaan Groenleer, born on 26-02-1910 in Zierikzee. Adriaan is deceased on 01-03-1910 in Zierikzee, 3 days old.
2 Dingenus Groenleer, born in 12-1914 in Zierikzee. Dingenus is deceased on 11-08-1916 in Zierikzee, 1 year old.
3 Simon Groenleer, born about 1916 in Zierikzee. Simon is deceased on 24-11-1918 in Zierikzee, about 2 years old.
XIII-jk Andries van der Klooster is born on 04-07-1857 in Burgh, son of Jakob (Jacob) van der Klooster and Adriaantje van Loozen. Registration on 06-07-1857 [source: ZA akte 13]. Andries is deceased on 09-01-1941 in Burgh, 83 years old. Registration [source: ZA akte 1]. Occupation: schipper, lichtwachter. Andries:
(1) married, 26 years old, on 12-10-1883 in Burgh [akte 4] with Cornelia van Dorp, about 22 years old. Cornelia is born about 1861 in Haamstede. Cornelia is deceased on 06-06-1901 in Haamstede, about 40 years old. Registration [source: ZA akte 4]. Note re Cornelia: dochter van Hermanus van Dorp, lichtwachter, en Aaltje de Witte.
(2) married, 46 years old, on 07-08-1903 in Haamstede [akte 5] with Krijna Jacoba Lena den Dekker, about 34 years old. Krijna Jacoba Lena is born about 1869 in Brouwershaven. Krijna Jacoba Lena is deceased on 07-02-1954 in Burgh, about 85 years old. Registration [source: ZA akte 2]. Note re Krijna Jacoba Lena: dochter van Hubertus den Dekker en Jannetje de Looze.
Children of Andries and Cornelia:
1 Jacob van der Klooster, born on 14-02-1884 in Haamstede. Follow XIV-ne.
2 Herman Albertus van der Klooster, born on 29-11-1888 in Haamstede. Follow XIV-nf.
3 Adriaan Cornelis van der Klooster, born on 03-09-1890 in Haamstede. Registration on 05-09-1890 [source: ZA akte 22]. Adriaan Cornelis is deceased on 23-11-1890 in Haamstede, 2 months old. Registration [source: ZA akte 22].
Child of Andries and Krijna Jacoba Lena:
1 Hubertus Willem van der Klooster (private).
XIII-jl Cornelis (Kees) van der Klooster is born on 13-10-1859 in Burgh, son of Jakob (Jacob) van der Klooster and Adriaantje van Loozen. Registration on 14-10-1859 [source: ZA akte 19]. Cornelis is deceased on 24-10-1950 in Bergen op Zoom, 91 years old. Registration [source: ZA akte 7 Burgh]. Occupation: schipper reddingsboot. Kees:
(1) married, 24 years old, on 24-11-1883 in Burgh [akte 5] with Grietje Marina Lemsom, 22 years old. Grietje Marina is born on 26-06-1861 in Burgh, daughter of Martinus Lemsom and Krina Fokker. Grietje Marina is deceased on 06-04-1886 in Burgh, 24 years old. Registration [source: ZA akte 5].
(2) married, 28 years old, on 08-08-1888 in Zierikzee [akte 35] with Bastiana Adriana Douw, 23 years old. Bastiana Adriana is born on 19-07-1865 in Zierikzee, daughter of Willem Douw and Emmeke (Emma) van der Stam. Bastiana Adriana is deceased on 01-04-1919 in Burgh, 53 years old. Registration [source: ZA akte 6].
Children of Kees and Grietje Marina:
1 Adriana Krina van der Klooster, born on 13-03-1884 in Burgh. Follow XIV-ng.
2 Marina Jacoba van der Klooster, born on 31-03-1886 in Burgh. Registration on 31-03-1886 [source: ZA akte 4]. Marina Jacoba is deceased on 03-05-1886 in Burgh, 1 month old. Registration [source: ZA akte 6].
Children of Kees and Bastiana Adriana:
1 Jacob van der Klooster, born on 02-04-1892 in Burgh. Registration on 02-04-1892 [source: ZA akte 7]. Jacob is deceased on 22-02-1950 in Noordgouwe, 57 years old. Registration [source: ZA akte 5 Noordgouwe, akte 3 Burgh].
2 Willem van der Klooster, born on 07-08-1893 in Burgh. Follow XIV-nh.
XIII-jm Dirk van der Klooster is born on 21-08-1861 in Burgh, son of Jakob (Jacob) van der Klooster and Adriaantje van Loozen. Registration on 21-08-1861 [source: ZA akte 30]. Dirk is deceased on 26-01-1931 in Burgh, 69 years old. Registration [source: ZA akte 1]. Occupation: dagloner, schipper. Dirk married, 26 years old, on 07-12-1887 in Haamstede [akte 6] with Maria Timmerman(s), about 19 years old. Maria is born about 1868 in Noordwelle. Maria is deceased on 10-04-1943 in Burgh, about 75 years old. Registration [source: ZA akte 2]. Note re Maria: dochter van Jan Timmerman, arbeider, en Elizabeth Oole.
Children of Dirk and Maria:
1 Adriaantje Elizabeth van der Klooster, born on 30-09-1889 in Burgh. Follow XIV-ni.
2 N.N. van der Klooster, still born daughter on 01-09-1890 in Burgh. Registration [source: ZA akte 6].
XIII-jn Marinus (Marien) van der Klooster is born on 07-01-1864 in Burgh, son of Jakob (Jacob) van der Klooster and Adriaantje van Loozen. Registration on 08-01-1864 [source: ZA akte 3]. Marinus is deceased on 04-05-1958 in Kortgene, 94 years old. Registration [source: ZA akte 17]. Occupation: varensgezel, schipper van de reddingsboot van Burghsluis. Marien:
(1) married, 29 years old, on 15-09-1893 in Haamstede [akte 8] with Maria Blom, about 30 years old. Maria is born about 1863 in Haamstede. Maria is deceased on 01-03-1894 in Burgh, about 31 years old. Registration [source: ZA akte 5]. Occupation: naaister. Note re Maria: dochter van Willem Blom, (veld)arbeider, en Adriana Oole, arbeidster.
(2) married, 44 years old, on 02-05-1908 in Kerkwerve [akte 4] with Neeltje Berrevoets, about 42 years old. Neeltje is born about 1866 in Kerkwerve. Neeltje is deceased on 02-04-1949 in Kortgene, about 83 years old. Registration [source: ZA akte 22]. Note re Neeltje: dochter van Pieter Berrevoets en Neeltje Verton.
Child of Marien and Maria:
1 Jacob Willem van der Klooster, born on 19-02-1894 in Burgh. Registration on 21-02-1894 [source: ZA akte 2]. Jacob Willem is deceased on 24-02-1894 in Burgh, 5 days old. Registration [source: ZA akte 4].
XIII-jo Cornelia van der Klooster is born on 20-02-1867 in Burgh, daughter of Jakob (Jacob) van der Klooster and Adriaantje van Loozen. Registration on 21-02-1867 [source: ZA akte 8]. Cornelia married, 23 years old, on 26-04-1890 in Burgh [akte 1] with Marinus Paase, 27 years old. Marinus is born on 03-06-1862 in Zierikzee. Registration on 04-06-1862 [source: ZA akte 162]. Marinus is deceased on 13-11-1942 in Zierikzee, 80 years old. Registration [source: ZA akte 87]. Occupation: metselaar. Note re Marinus: zoon van Marinus Paase (10-01-1830 Zierikzee), metselaar, en Francina Pieterse (12-03-1822 Zierikzee).
Children of Cornelia and Marinus:
1 Francina Paase, born on 07-09-1890 in Zierikzee. Follow XIV-nj.
2 Jacob Paase, born on 06-09-1891 in Zierikzee. Follow XIV-nk.
3 N.N. Paasse, still born daughter on 08-08-1895 in Zierikzee. Registration [source: ZA akte 92].
4 Marina Paase, born on 08-08-1895 in Zierikzee. Registration on 09-08-1895 [source: ZA akte 120].
5 Adriaantje (Jeanne) Paase, born on 06-03-1899 in Zierikzee. Follow XIV-nl.
6 Marina Paase, born on 25-09-1904 in Zierikzee. Registration [source: ZA akte 158]. Marina is deceased on 31-05-1916 in Zierikzee, 11 years old. Registration [source: ZA akte 51].
XIII-jp Nelis van der Klooster is born on 27-11-1868 in Burgh, son of Jakob (Jacob) van der Klooster and Adriaantje van Loozen. Registration on 27-11-1868 [source: ZA akte 28]. Nelis is deceased on 09-12-1938 in Sint Philipsland, 70 years old. Registration [source: ZA akte 21]. Occupation: lichtwachter. Nelis married, 39 years old, on 19-02-1908 in Zierikzee [akte 5] with Lena van Oeveren, about 40 years old. Lena is born about 1868 in Zierikzee. Lena is deceased on 05-09-1937 in Sint Philipsland, about 69 years old. Registration [source: ZA akte 14]. Note re Lena: dochter van Maarten van Oeveren en Johanna Wilhelmina de Bakker, landbouwster.
Child of Nelis and Lena:
1 Adriaantje Johanna van der Klooster (private). Adriaantje Johanna married with Willem van der Sluis (private). He is a son of Leendert van der Sluis and Magdalena Jacoba Quant.
XIII-jq Santje van der Klooster is born on 29-01-1872 in Burgh, daughter of Jakob (Jacob) van der Klooster and Adriaantje van Loozen. Registration on 29-01-1872 [source: ZA akte 3]. Santje is deceased on 23-10-1955 in Kortgene, 83 years old. Registration [source: ZA akte 77]. Santje:
(1) married, 23 years old, on 14-08-1895 in Burgh [akte 4] with Johannes van der Sluijs, about 28 years old. Johannes is born about 1867 in Brouwershaven. Johannes is deceased on 23-04-1905 in Noordgouwe, about 38 years old. Registration [source: ZA akte 4 Noordgouwe, akte 4 Brouwershaven]. Occupation: (beurt)schipper. Note re Johannes: zoon van Cornelis van der Sluijs en Johanna van Verre.
(2) married, 35 years old, on 04-09-1907 in Brouwershaven [akte 5] with Laurens den Haan, about 36 years old. Laurens is born about 1871 in Werkendam. Occupation: schipper. Note re Laurens: zoon van Jan den Haan en Sara Catharina Kanters; weduwnaar van Aantje Petrina Dirksje Stuij.
Children of Santje and Johannes:
1 Johanna van der Sluijs, born on 31-12-1895 in Brouwershaven. Registration on 31-12-1895 [source: ZA akte 39].
2 Jacob van der Sluijs (private).
XIII-jr Lena Willemina Boot is born on 06-01-1861 in Burgh, daughter of Cente Cornelisz Boot and Elisabeth Lena Speelman. Registration on 07-01-1861 [source: ZA akte 2]. Lena Willemina is deceased on 01-10-1899 in Vinkeveen, 38 years old. Registration on 02-10-1899 [akte 60]. Note re the death of Lena Willemina: na het overlijden van Lena woonden de kinderen sinds 01-11-1899 bij hun grootouders. Occupation: (op 24-12-1879 als dienstbode werkzaam bij grootvader Willem Speelman komend van Renesse, vertrok op 28-11-1881 weer naar Renesse, kwam op 19-07-1884 weer terug bij grootvader Willem als dienstbode). Lena Willemina married, 27 years old, on 04-05-1888 in Vinkeveen en Waverveen [akte 13] with Arend van der Wende (Woude), 26 years old. Arend is born on 28-01-1862 in Goedereede, son of Jan van der Wende and Jannetje Verhage. Arend is deceased on 18-09-1945 in Abcoude, 83 years old. Address: Burgh (later verhuisd naar Amsterdam). Occupation: veldarbeider (1926), herbergier. Note re Arend: later getrouwd op 19-04-1901 in Vinkeveen en Waverveen met Marina Mol (1862-1915).
Children of Lena Willemina and Arend:
1 Jan van der Wende, born in 1889. Jan is deceased in 1894, 5 years old.
2 Cente Cornelis van der Wende, born on 07-12-1890 in Burgh. Follow XIV-nn.
3 Jannetje Elisabeth van der Wende, born on 24-10-1893 in Vinkeveen en Waverveen. Follow XIV-no.
4 Jan Willem van der Wende, born about 1895 in Mijdrecht. Follow XIV-np.
5 Willem Teunis van der Wende, born about 1897 in Vinkeveen en Waverveen. Follow XIV-nq.
6 Willem Theunis van der Wende, born on 01-09-1897 in Vinkeveen. Willem Theunis is deceased in 1899, 2 years old. Note re Willem Theunis: overlijden niet juist? dezelfde als Willem Teunis getrouwd in 1926?.
7 Lena Willemina van der Wende, born in 10-1899. Lena Willemina is deceased on 14-11-1899 in Vinkeveen en Waverveen, 1 month old. Registration on 18-11-1899 [akte 70].
XIII-js Willem Centesz Boot is born on 07-09-1862 in Burgh, son of Cente Cornelisz Boot and Elisabeth Lena Speelman. Registration on 08-09-1862 [source: ZA akte 18]. Willem Centesz is deceased on 07-07-1936 in Noordwelle, 73 years old. Registration [source: ZA akte 2]. Address: (woonde in 1888 in Renesse). Occupation: landbouwer op de Wippe te Noordwelle. Willem Centesz married, 25 years old, on 11-05-1888 in Noordwelle [akte 1] with Dirkje Krina van der Maas, 21 years old. Dirkje Krina is born on 07-10-1866 in Noordwelle. Dirkje Krina is deceased on 14-12-1931 in Noordwelle, 65 years old. Registration [source: ZA akte 7]. Note re Dirkje Krina: dochter van Marinus van der Maas, landbouwer, en Krina van Oeveren.
Children of Willem Centesz and Dirkje Krina:
1 Elizabeth Krina Boot, born on 17-03-1889 in Noordwelle. Follow XIV-nr.
2 Krina Elizabeth Boot, born on 14-02-1890 in Noordwelle. Follow XIV-ns.
3 Cente Marinus Boot, born on 07-05-1891 in Noordwelle. Follow XIV-nt.
4 Marina Maatje Boot, born on 22-01-1893 in Noordwelle. Follow XIV-nu.
5 Marinus Cornelis Boot, born on 12-04-1894 in Noordwelle. Registration on 13-04-1894 [akte 4]. Marinus Cornelis is deceased on 19-07-1899 in Noordwelle, 5 years old (cause: verdronken). Registration [akte 6].
6 Cornelis Leendert Boot, born on 22-07-1895 in Noordwelle. Registration on 22-07-1895 [akte 8]. Cornelis Leendert is deceased on 25-01-1898 in Noordwelle, 2 years old. Registration [akte 1].
7 Lena Jacoba Boot, born on 30-12-1896 in Noordwelle. Follow XIV-nv.
XIII-jt Cornelis Centesz Boot is born on 09-10-1864 in Burgh, son of Cente Cornelisz Boot and Elisabeth Lena Speelman. Registration on 10-10-1864 [akte 25]. Cornelis Centesz is deceased on 06-11-1918 in Renesse, 54 years old. Registration [akte 10]. Address: Renesse. Occupation: slager, landbouwer. Cornelis Centesz married, 28 years old, on 28-04-1893 in Renesse [akte 3] with Cornelia van der Schelde, 27 years old. Cornelia is born on 29-06-1865 in Renesse. Cornelia is deceased on 21-04-1949 in Renesse, 83 years old. Registration [source: ZA akte 10]. Occupation: landbouwster. Note re Cornelia: dochter van Jakob van der Schelde (1835-1922), koopman, en Adriaantje Wesdorp (1840).
Children of Cornelis Centesz and Cornelia:
1 Machiel Cornelis Boot, born on 02-10-1894 in Renesse. Follow XIV-nw.
2 Jakob Adriaan Boot, born on 08-11-1896 in Renesse. Follow XIV-nx.
XIII-ju Kaatje Boot is born on 11-02-1866 in Renesse, daughter of Cente Cornelisz Boot and Elisabeth Lena Speelman. Registration on 12-02-1866 [akte 7]. Kaatje is deceased on 15-03-1949 in Renesse, 83 years old. Registration [akte 6]. Address: (vertrok op 09-05-1887 naar Noordwelle en was toen in dienst bij J. de Vrieze, kwam op 07-05-1888 weer terug en vertrok in januari 1892 naar Middelburg). Kaatje married, 27 years old, on 31-03-1893 in Middelburg [akte 25] with Andries Geelhoed, 39 years old. Andries is born on 14-06-1853 in Renesse. Registration [akte 12]. Andries is deceased on 14-03-1949 in Renesse, 95 years old. Registration [akte 5]. Occupation: werkbaas, steenbakker. Note re Andries: zoon van Johannis Geelhoed (1816-1887) en Janna van der Have (ca 1812-1900); getrouwd (1) op 12-10-1878 in Ellemeet met Dirkje van den Berge (1858-1891).
Children of Kaatje and Andries:
1 Adrie Geelhoed. tussen 1884 en 1911.
2 Eliza Cente Geelhoed, born on 03-08-1893 in Middelburg. Registration on 04-08-1893 [source: ZA akte 338]. Eliza Cente is deceased on 25-08-1893 in Middelburg, 22 days old. Registration [source: ZA akte 254].
3 Elizabeth Janna Geelhoed, born on 24-10-1894 in Middelburg. Follow XIV-ny.
XIII-jv Janna Jacomina Boot is born on 16-02-1868 in Renesse, daughter of Cente Cornelisz Boot and Elisabeth Lena Speelman. Registration on 17-02-1868 [akte 5]. Janna Jacomina is deceased on 12-06-1941 in Amsterdam, 73 years old. Address: (in november 1893 vertrokken naar Elkerzee). Janna Jacomina married, 25 years old, on 18-10-1893 in Renesse [akte 6] with Johannes Stoel, 27 years old. Johannes is born on 21-01-1866 in Elkerzee. Registration [source: akte 2]. Johannes is deceased on 24-05-1939 in Amsterdam, 73 years old. Address: Amsterdam. Occupation: schoenmaker. Note re Johannes: zoon van Dingeman Stoel (1827-1892) en Neeltje Verwest (1829-1893).
Children of Janna Jacomina and Johannes:
1 Neeltje Elizabeth Stoel, born on 04-03-1895 in Elkerzee.
2 N.N. Stoel, still born son on 06-05-1897 in Elkerzee. Registration [source: ZA akte 5].
3 Elizabeth Neeltje (Lies) Stoel (private). Lies married with N.N. Visser (private).
XIII-jw Leendert Centesz Boot is born on 04-07-1870 in Renesse, son of Cente Cornelisz Boot and Elisabeth Lena Speelman. Registration on 04-07-1870 [akte 13]. Leendert Centesz is deceased on 29-12-1958 in Zierikzee, 88 years old. Registration [source: ZA akte 125]. He was buried in Scharendijke. Address: from ?-02-1897 Middelburg. Occupation: veldwachter, politieagent. Leendert Centesz married, 26 years old, on 28-04-1897 in Haamstede [akte 2] with Henderieka Evertse, 23 years old. Henderieka is born on 24-01-1874 in Haamstede, daughter of Paulus Evertse and Adriaantje (Adriana) Kwant. She was baptized on 01-03-1874 in Haamstede [source: DTB]. Henderieka is deceased on 21-08-1948 in Elkerzee, 74 years old. Registration [akte 6]. She was buried in Scharendijke. Occupation: dienstbode.
Children of Leendert Centesz and Henderieka:
1 Elizabeth Adriana Boot, born on 28-08-1898 in Middelburg. Follow XIV-oa.
2 Adriana Elizabeth Boot, born on 11-03-1900 in Kerkwerve. Follow XIV-ob.
3 Leendert Hendrik Boot, born on 11-02-1906 in Kerkwerve. Registration on 12-02-1906 [source: ZA akte 3]. Leendert Hendrik is deceased on 15-02-1906 in Kerkwerve, 4 days old. Registration [akte 2].
4 Centina Paulina Boot, born on 06-04-1908 in Kerkwerve. Follow XIV-oc.
5 N.N. Boot, still born son on 06-07-1918 in Kerkwerve. Registration [source: ZA akte 5].
XIII-jx Job Centesz Boot is born on 22-12-1871 in Renesse, son of Cente Cornelisz Boot and Elisabeth Lena Speelman. Registration on 23-12-1871 [akte 32]. Job Centesz is deceased on 11-02-1968 in Haamstede, 96 years old. He was buried in Haamstede. Note re the death of Job Centesz: Begraafplaats Vredehof. Address: Renesse. Occupation: landbouwer (verhuisde in juni 1895 naar Elkerzee en kwam in november 1895 weer terug naar Renesse, in maart 1900 vertrok hij naar Haamstede, woonde en boerde aldaar op de hoeve "De Schouwse Boer", waar zijn oudste dochter Elizabeth Marina werd geboren. Deze hoeve is nu Hotel "De Schouwse Boer". Later woonde en rentenierde hij op de Vertonsweg). Job Centesz married, 28 years old, on 07-02-1900 in Ellemeet [akte 1] with Anna Jacoba den Boer, 24 years old. Anna Jacoba is born on 18-08-1875 in Ellemeet. Anna Jacoba is deceased on 18-12-1958 in Haamstede, 83 years old. Registration [source: ZA akte 13]. Note re Anna Jacoba: dochter van Iman den Boer (1838), landbouwer, en Marina Kosten (1847).
Children of Job Centesz and Anna Jacoba:
1 Elizabeth Marina Boot, born on 15-08-1900 in Haamstede. Follow XIV-od.
2 Marina Elizabeth Boot, born on 25-05-1902 in Haamstede. Follow XIV-oe.
3 Cente Iman Boot, born on 06-01-1904 in Haamstede. Follow XIV-of.
4 Iman Cente Boot, born on 04-06-1905 in Haamstede. Follow XIV-og.
5 Lena Wilhelmina Boot, born on 09-02-1907 in Haamstede. Registration on 09-02-1907 [source: ZA akte 5]. Lena Wilhelmina is deceased on 15-04-1994 in Haamstede, 87 years old. She was buried in Haamstede. Address: Haamstede.
6 Toontje Jobina Boot, born on 21-02-1909 in Haamstede. Follow XIV-oh.
7 Jobina Anna Jacoba Boot, born on 24-02-1913 in Haamstede. Follow XIV-oi.
XIII-jy Nicolaas Centesz Boot is born on 06-06-1873 in Renesse, son of Cente Cornelisz Boot and Elisabeth Lena Speelman. Registration on 06-06-1873 [akte 12]. Nicolaas Centesz is deceased on 29-04-1948 in Rotterdam, 74 years old. Address: (vertrok in maart 1895 naar Uithoorn en keerde in augustus 1898 van Nieuwer-Amstel weer terug naar Renesse. In november 1898 verhuisde hij met zijn gezin naar Serooskerke. Later woonde het gezin onder meer in Schiebroek en Hillegersberg (gemeente Rotterdam) aan de Kleiweg 70b, later vernummerd tot 89b). Occupation: slager. Nicolaas Centesz married, 23 years old, on 12-02-1897 in Vinkeveen [akte 6] with Leuntje Maria van der Wende (Woude), 22 years old. Leuntje Maria is born on 06-10-1874 in Winkel, daughter of Jan van der Wende and Jannetje Verhage. Leuntje Maria is deceased on 06-05-1959 in Rotterdam, 84 years old.
Children of Nicolaas Centesz and Leuntje Maria:
1 Elisabeth Lena Boot, born on 16-04-1898 in Nieuwer-Amstel. Follow XIV-oj.
2 Jan Boot, born on 20-04-1899 in Serooskerke, Schouwen. Registration on 21-04-1899 [source: ZA akte 5]. Jan is deceased on 27-04-1899 in Serooskerke, Schouwen, 7 days old. Registration [source: ZA akte 4].
3 Jan Boot, born on 13-04-1900 in Serooskerke, Schouwen. Follow XIV-ok.
4 Willem Arend Cente Boot, born on 03-11-1907 in Rotterdam. Follow XIV-ol.
XIII-jz Elieza Centesz Boot is born on 09-11-1876 in Renesse, son of Cente Cornelisz Boot and Elisabeth Lena Speelman. Registration on 10-11-1876 [akte 21]. Elieza Centesz is deceased on 19-05-1964 in Zierikzee, 87 years old. He was buried in Renesse. Address: Renesse. Occupation: landbouwer. Elieza Centesz married, 30 years old, on 25-10-1907 in Renesse [akte 8] with Toontje Verboom, 26 years old. Toontje is born on 07-01-1881 in Noordgouwe. Toontje is deceased on 14-02-1955 in Renesse, 74 years old. Registration [source: ZA akte 3]. Occupation: dienstbode. Note re Toontje: dochter van Willem Verboom, landbouwer, en Tona Janse.
Children of Elieza Centesz and Toontje:
1 N.N. Boot, still born son on 16-03-1909 in Renesse. Registration [source: ZA akte 3].
2 Willem Tonus Boot, born on 15-06-1910 in Renesse. Registration on 17-06-1910 [source: ZA akte 11]. Willem Tonus is deceased on 17-11-1914 in Noordgouwe, 4 years old. Registration [source: ZA akte 24 Noordgouwe, akte 9 Renesse].
3 Cente Cornelis Boot, born on 19-10-1911 in Renesse. Follow XIV-om.
4 Elizabeth Lena Wilhelmina (Liesbeth) Boot, born on 14-12-1914 in Renesse. Follow XIV-on.
5 Tona Wilhelmina Cornelia (Toos) Boot (private). Toos married, 23 years old, on 12-12-1939 in Renesse with Pieter Manni, 27 years old. Pieter is born on 11-11-1912 in Zierikzee. Occupation: landarbeider.
6 Cornelis Willem Boot, born on 28-08-1919 in Renesse. Cornelis Willem is deceased on 07-09-1919 in Renesse, 10 days old. Registration [source: ZA akte 10].
7 Cornelis Willem (Cor) Boot, born on 06-04-1922 in Renesse. Follow XIV-op.
8 Cornelia (Dana) Boot (private). Cornelia (Dana) married with Klaas Jan Goedbloed (private).
XIII-ka Cente Centesz Boot is born on 12-07-1878 in Renesse, son of Cente Cornelisz Boot and Elisabeth Lena Speelman. Registration on 12-07-1878 [akte 10]. Cente Centesz is deceased in 1916, 38 years old. Address: Amsterdam (in mei 1901 vertrokken naar Ouder-Amstel). Occupation: groentenkweker. Cente Centesz married, 27 years old, on 14-06-1906 in Amsterdam-Watergraafsmeer with Maria Catharina van Wijngaarden, 30 years old. Maria Catharina is born in 1876 in Nieuwer-Amstel. Note re Maria Catharina: dochter van Goris van Wijngaarden en Maria Catharina Lunstroo.
Children of Cente Centesz and Maria Catharina:
1 Willem Cente Boot (private).
2 Maria Catharina Boot (private).
3 Elizabeth Lena Wilhelmina Boot (private).
4 Goris Boot, born on 18-11-1914 in Ouder-Amstel. Follow XIV-or.
XIII-kb Machiel Cornelis Centesz Boot is born on 12-12-1879 in Renesse, son of Cente Cornelisz Boot and Elisabeth Lena Speelman. Registration on 12-12-1879 [akte 21]. Machiel Cornelis Centesz is deceased on 25-04-1977 in Haamstede, 97 years old. Address: (woonde onder meer in Serooskerke in de 2e inlaag en na 1955 in Haamstede aan de Kloosterweg). Occupation: landbouwer. Machiel Cornelis Centesz married, 28 years old, on 06-03-1908 in Renesse [akte 1] with Janna van den Hoek, 23 years old. Janna is born on 09-02-1885 in Kerkwerve, daughter of Gerrit van den Hoek and Johanna Tuinman. Janna is deceased on 11-12-1961 in Haamstede, 76 years old. She was buried in Haamstede.
Children of Machiel Cornelis Centesz and Janna:
1 Elisabeth Lena Wilhelmina Boot, born on 18-04-1909 in Renesse. Follow XIV-os.
2 Johanna Maatje Boot, born on 03-01-1911 in Renesse. Follow XIV-ot.
3 Cente Cornelis Boot, born on 07-10-1912 in Renesse. 07-10-1913?. Cente Cornelis is deceased on 12-01-1965 in Tilburg, 52 years old. He was buried in Haamstede.
4 Gerritje Neeltje (Gerrie) Boot, born on 06-01-1915 in Renesse. Follow XIV-ou.
5 Willem Jan Boot, born on 15-11-1917 in Renesse. Willem Jan is deceased on 08-09-1918 in Renesse, 9 months old. Registration [source: ZA akte 8].
6 Cornelis Jan Boot, born on 03-02-1920 in Renesse. Follow XIV-ov.
XIII-kc Jacomijntje Jacoba Boot is born on 23-09-1882 in Renesse, daughter of Cente Cornelisz Boot and Elisabeth Lena Speelman. Registration on 23-09-1882 [akte 16]. Jacomijntje Jacoba is deceased on 21-06-1975 in Goes, 92 years old. She was buried in Renesse. Address: (in oktober 1896 vertrokken naar Nieuwer-Amstel en in juni 1898 teruggekeerd naar Renesse). Jacomijntje Jacoba married, 24 years old, on 10-05-1907 in Renesse [akte 6] with Govert Marinus de Vrieze, 29 years old. Govert Marinus is born on 09-06-1877 in Noordwelle, son of Jan de Vrieze and Jannetje Schoof. Govert Marinus is deceased on 19-11-1930 in Noordwelle, 53 years old. Registration [source: ZA akte 6]. Address: Renesse. Occupation: landbouwer.
Children of Jacomijntje Jacoba and Govert Marinus:
1 Jan Cente Willem de Vrieze, born on 17-05-1908 in Noordwelle. Follow XIV-ow.
2 Elizabeth J.C. de Vrieze (private). Elizabeth J.C. married with M.C. Geleijnse (private).
XIII-kd Kornelis Boot is born on 04-04-1878 in Noordwelle, son of Job Boot and Adriaantje van de Repe. Registration on 04-04-1878 [source: ZA akte 7]. Kornelis married, 31 years old, on 02-03-1910 in Rotterdam [akte d8v] with Hendrica Onderstal, 30 years old. Hendrica is born on 19-02-1880 in Kralingen. Note re Hendrica: dochter van Bernardus Onderstal (1845-1920) en Anneke van Roekel (1840-1885).

XIII-ke Johannis Boot is born on 23-11-1881 in Noordwelle, son of Job Boot and Adriaantje van de Repe. Registration on 24-11-1881. Johannis married, 37 years old, on 21-05-1919 in Rotterdam [akte g41v] with Clasina Schellhammer, about 32 years old. Clasina is born about 1887 in Rotterdam. Note re Clasina: dochter van Heinrich Carl Schellhammer en Francina Elizabeth Hammann.

XIII-kf Maatje de Vos is born on 27-01-1841 in Burgh, daughter of Cornelis de Vos and Santje Boot. Registration on 28-01-1841 [source: ZA akte 1]. Maatje is deceased on 21-04-1909 in Zierikzee, 68 years old. Registration [source: ZA akte 68]. Occupation: dienstbode, arbeidster. Maatje:
(1) married, 27 years old, on 09-02-1868 in Elkerzee [akte 1] with Marinus Berrevoets, 37 years old. erkennen Suzanna, geboren 30-09-1867 te Elkerzee. Marinus is born on 03-06-1830 in Elkerzee, son of Jan Berrevoets and Grietje van Doeselaar. Marinus is deceased before 1882, at the most 52 years old. Occupation: arbeider. Note re Marinus: weduwnaar van Maria de Witte.
(2) married, 41 years old, on 14-06-1882 in Zierikzee [akte 28] with Adriaan van Steijn, 41 years old. Adriaan is born on 23-09-1840 in Nieuwerkerk. Occupation: arbeider. Note re Adriaan: zoon van Johannis van Steijn en Adriana van Tilburg; weduwnaar van Jannetje Klaasse.

XIII-kg Jan Konstand Dalebout is born on 22-03-1846 in Burgh, son of Jan Konstand Dalebout and Elizabeth Boot. Registration on 23-03-1846 [source: ZA akte 8]. Jan Konstand is deceased on 07-07-1920 in Renesse, 74 years old. Registration [source: ZA akte 9]. Occupation: smid. Jan Konstand married, 25 years old, on 22-02-1872 in Tholen [akte 3] with Johanna Catelina Corstanje, about 31 years old. Johanna Catelina is born about 1841 in Tholen. Johanna Catelina is deceased before 1920, at the most 79 years old. Note re Johanna Catelina: dochter van Cornelis Corstanje en Jacomina van IJwaarde.
Child of Jan Konstand and Johanna Catelina:
1 Jan Cornelis Dalebout, born on 18-01-1874 in Tholen. Follow XIV-oy.
XIII-kh Eliza Konstand Dalebout is born on 18-04-1857 in Burgh, son of Jan Konstand Dalebout and Elizabeth Boot. Registration on 19-04-1857 [source: ZA akte 9]. Occupation: timmerman. Eliza Konstand married, 25 years old, on 29-09-1882 in Burgh [akte 2] with Pieternella Johanna Beije, 25 years old. Pieternella Johanna is born on 08-05-1857 in Burgh. She was baptized on 02-08-1857 in Burgh. Address: (emigreerde in 1882 naar Oranje Vrijstaat, Zuid-Afrika). Note re Pieternella Johanna:
dochter van Gilles Beije en Grietje van Lillo:
Gillis Beije, geboren 15-12-1815 in Burgh, gedoopt 15-12-1815 in Burgh, overleden 14-05-1894 in Harrismith, Zuid-Afrika, op 78-jarige leeftijd, arbeider, zoon van Aard Beije en Pieternella Vis;
getrouwd op 31-jarige leeftijd op 11-06-1847 in Burgh met Grietje van Lillo, 31 jaar oud, geboren op 01-08-1815 in Westenschouwen, gedoopt in Burgh [DTB 1811-1908 D], overleden op 18-12-1900 in Harrismith, Zuid-Afrika, op 85-jarige leeftijd, naaister, dochter van Cornelis van Lillo en Dina Lepeltak, tapster.
Gillis vertrok met zijn vrouw Grietje i.v.m. familiebetrekkingen naar Oranje Vrijstaat in Zuid Afrika om daar te gaan rentenieren.
XIII-ki Elizabeth Neeltje Konstand Dalebout is born on 12-06-1864 in Burgh, daughter of Jan Konstand Dalebout and Elizabeth Boot. Registration on 13-06-1864 [source: ZA akte 17]. Elizabeth Neeltje Konstand is deceased on 05-06-1908 in Vlissingen, 43 years old. Registration [source: ZA akte 129]. Elizabeth Neeltje Konstand married, 20 years old, on 12-07-1884 in Burgh [akte 4] with Pieter van Duivendijk, about 22 years old. Pieter is born about 1862 in Puttershoek. Occupation: scheepstimmerman. Note re Pieter: zoon van Dirk van Duivendijk, scheepstimmerman, en Zoetje van der Wulp.

XIII-kj Frans Marinus Boot is born on 25-12-1860 in Tholen, son of Adrianus Boot and Maria van de Velde. Registration [source: ZA akte 109]. Frans Marinus is deceased on 23-02-1930 in Rilland-Bath, 69 years old. Registration [source: ZA akte 3]. Occupation: landbouwer op de hoeve Speelhuis te Oud-Vossemeer. Religion: N.H.(archief Herman Boot)

Frans Marinus married, 22 years old, on 06-03-1883 in Oud-Vossemeer [akte 2] with Sara Rijstenbil, 25 years old. Sara is born on 06-03-1858 in Oud-Vossemeer, daughter of Johannis Rijstenbil and Johanna Ruijtenburg. Sara is deceased on 06-04-1923 in Rilland-Bath, 65 years old. Registration [source: ZA akte 4]. Occupation: landbouwster. Religion: N.H.
Children of Frans Marinus and Sara:
1 Adrianus Johannes Boot, born on 29-05-1883 in Tholen. Follow XIV-oz.
2 Johannes Adrianus Boot, born on 01-06-1884 in Tholen. Follow XIV-pa.
3 Maria Johanna Boot, born on 03-08-1885 in Oud-Vossemeer. Follow XIV-pb.
4 Johanna Maria Boot, born on 22-03-1887 in Oud-Vossemeer. Follow XIV-pc.
5 Cornelia Hendrika Boot, born on 18-09-1888 in Oud-Vossemeer. Follow XIV-pd.
6 Anna Martina Boot, born on 14-01-1890 in Oud-Vossemeer. Follow XIV-pe.
7 Jacoba Adriana Boot, born on 28-05-1891 in Oud-Vossemeer. Follow XIV-pf.
8 Abraham Marinus (Bram) Boot, born on 01-08-1892 in Oud-Vossemeer. Follow XIV-pg.
9 Elizabeth Janna Boot, born on 17-03-1894 in Rilland. Registration on 19-03-1894 [source: ZA akte 17]. Elizabeth Janna is deceased on 12-09-1900 in Rilland, 6 years old. Registration [source: ZA akte 17].
10 Frans Marinus (Marien) Boot, born on 24-02-1896 in Rilland. Follow XIV-ph.
11 Marina Pieternella Boot, born on 05-07-1897 in Rilland. Follow XIV-pi.
12 Sara Francina Boot, born on 04-09-1898 in Rilland-Bath. Registration on 05-09-1898 [source: ZA akte 46]. Sara Francina is deceased on 04-10-1898 in Rilland-Bath, 1 month old. Registration [source: ZA akte 25].
13 Sara Francina Boot, born on 20-11-1899 in Rilland-Bath. Follow XIV-pj.
14 Jacob Adrianus Boot, born on 16-08-1901 in Rilland-Bath. Registration on 16-08-1901 [source: ZA akte 54]. Jacob Adrianus is deceased on 27-10-1901 in Rilland-Bath, 2 months old. Registration [source: ZA akte 26].
15 Jacob Adriaan Boot, born on 05-04-1903 in Rilland. Follow XIV-pk.
XIII-kk Nicolaas van de Zande is born on 18-11-1873 in Burgh, son of Leendert van de Zande and Kaatje Speelman. Occupation: smid. Nicolaas married, 25 years old, on 25-01-1899 in Noordwelle with Neeltje Beije, 21 years old. Neeltje is born on 23-01-1878 in Kerkwerve, daughter of Pieter Beije and Cornelia (Kornelia) Dalebout. Neeltje is deceased on 05-05-1959 in Tholen, 81 years old.

XIII-kl Kaatje van de Zande is born on 14-07-1880 in Burgh, daughter of Leendert van de Zande and Kaatje Speelman. Kaatje married, 20 years old, on 17-04-1901 in Burgh with Cornelis Jacobus Simmers, about 24 years old. Cornelis Jacobus is born about 1877 in Burgh. Occupation: slager.

XIII-km Arie van de Zande is born on 29-12-1881 in Burgh, son of Leendert van de Zande and Kaatje Speelman. Arie is deceased on 26-05-1933 in Burgh, 51 years old. Registration [akte 6]. Occupation: landbouwer. Arie married, 25 years old, on 17-04-1907 in Burgh [akte 1] with Janna Willemina Dalebout, 21 years old. Janna Willemina is born on 21-01-1886 in Ellemeet, daughter of Adriaan Dalebout and Martijna Boot. Registration on 22-01-1886 [source: ZA akte 1]. Janna Willemina is deceased on 05-12-1967 in Westenschouwen, 81 years old.
Children of Arie and Janna Willemina:
1 Leendert Adriaan van de Zande (private).
2 Adriaan Willem van de Zande (private).
3 Kaatje Martina van de Zande (private).
4 Martinus Cente van de Zande, born on 19-02-1913 in Burgh. Martinus Cente is deceased on 02-08-1916 in Burgh, 3 years old. Registration [akte 5].
5 Willem Pieter van de Zande (private).
6 Martinus van de Zande (private).
7 Cente van de Zande (private).
8 Aaltje Pieternella van de Zande (private).
9 Nico van de Zande (private).
10 Pieter van de Zande, born on 31-01-1930 in Burgh. Pieter is deceased on 15-07-1931 in Burgh, 1 year old. Registration [akte 7].
XIII-kn Janna van de Zande is born on 29-12-1881 in Burgh, daughter of Leendert van de Zande and Kaatje Speelman. Janna is deceased on 15-05-1973 in Poortvliet, 91 years old. She was buried in Tholen. Janna married, 21 years old, on 20-03-1903 in Burgh [akte 3] with Thonis Boot, 28 years old. Thonis is born on 15-02-1875 in Burgh, son of Jan Bartelsz Boot and Maatje van der Klooster. Registration on 16-02-1875 [source: ZA akte 3]. Thonis is deceased on 19-09-1945 in Tholen, 70 years old. Registration [source: ZA akte 37]. Occupation: landbouwersknecht, landbouwer op de 'Irenehoeve' te Westenschouwen en op 'Bouwlust' te Tholen (verhuisde op 23-06-1904 van Burgh naar Haamstede en keerde op 10-05-1905 weer terug naar Burgh. Hij kocht toen van zijn neef Johannes Bartelsz. Boot een huis en bos en noemde dit 'Irene'. Op 03-03-1919 verhuisde hij met zijn gezin naar Tholen en verkocht toen de 'Irenehoeve' aan zijn broer Pieter Jansz. Boot).
Children of Janna and Thonis:
1 Jan Leendert Boot, born on 15-09-1903 in Burgh. Registration on 16-09-1903 [source: ZA akte 13]. Jan Leendert is deceased on 16-02-1993 in Tholen, 89 years old. He was buried on 19-02-1993 in Tholen. Occupation: boer op "Bouwlust" tot 1962, daarna verkocht hij de boerderij.
2 Leendert Jan Boot, born on 18-02-1908 in Burgh. Follow XIV-pl.
3 Marius Boot, born on 10-01-1911 in Burgh. Follow XIV-pm.
4 Catharina (Kaatje) Boot (private). Kaatje married, 26 years old, on 08-08-1940 in Tholen with Nicolaas Pieter van Nieuwenhuijzen, 38 years old. Nicolaas Pieter is born on 24-01-1902 in Dinteloord. Nicolaas Pieter is deceased on 26-01-1965 in Dinteloord, 63 years old. Occupation: landbouwer. Note re Nicolaas Pieter: zoon van Pieter van Nieuwenhuijzen (1871), landbouwer, en Maria Vogelaar(1877).
5 Maatje Elizabeth Boot, born on 06-08-1920 in Tholen. Follow XIV-po.
XIII-ko Jacoba Helena Verkerke is born on 07-08-1889 in Sint Philipsland, daughter of Jacobus Cornelis Verkerke and Cornelia Maria Boot. Registration [source: ZA akte 38]. Occupation: naaister. Jacoba Helena married, 25 years old, on 02-10-1914 in Sint Philipsland [akte 19] with Jan Izak van Putten, 34 years old. Jan Izak is born on 28-04-1880 in Oud-Vossemeer. Occupation: veldarbeider. Note re Jan Izak: zoon van Adriaan van Putten, arbeider, en Cornelia Verhage, arbeidster.

XIII-kp Helena Jacoba Verkerke is born on 27-12-1893 in Sint Philipsland, daughter of Jacobus Cornelis Verkerke and Cornelia Maria Boot. Registration [source: ZA akte 60]. Helena Jacoba married, 25 years old, on 14-03-1919 in Sint Philipsland [akte 5] with Steven van de Velde, 34 years old. Steven is born on 10-08-1884 in Poortvliet. Occupation: landbouwersknecht. Note re Steven: zoon van Marinis van de Velde en Johanna Cornelia Wessel.

XIII-kq Cornelia Pieternella Verkerke is born on 26-01-1896 in Sint Philipsland, daughter of Jacobus Cornelis Verkerke and Cornelia Maria Boot. Registration [source: ZA akte 9]. Cornelia Pieternella married, 23 years old, on 28-02-1919 in Sint Philipsland [akte 4] with Gerardus van der Dussen, 24 years old. Gerardus is born on 07-12-1894 in Sint Philipsland. Occupation: postbode. Note re Gerardus: zoon van Gerrit van der Dussen, kleermaker, en Adriaantje Noordijk.

XIII-kr Leendrina Helena Bolijn is born on 27-03-1899 in Ouwerkerk, daughter of Adriaan Bolijn and Maria Antoinette Boot. Registration on 28-03-1899 [source: ZA akte 6]. Leendrina Helena married, 25 years old, on 27-09-1924 in Ouwerkerk [source: ZA akte 6] with Pieter Vijverberg, about 32 years old. Pieter is born about 1892 in Ouwerkerk. Occupation: landbouwer. Note re Pieter: zoon van Willem Vijverberg en Elizabet Hendrikse.

XIII-kt Christiaan Johannes Cornelis Boot is born on 17-09-1910 in Burgh, son of Aalbrecht Jan Albertus Boot and Jacomina Schults. Registration on 17-09-1910 [source: ZA akte 7]. Christiaan Johannes Cornelis is deceased on 24-05-1978 in Bergen op Zoom, 67 years old. Note re the death of Christiaan Johannes Cornelis: Sint Annaland?. Occupation: onderwijzer. Christiaan Johannes Cornelis married, 23 years old, on 02-03-1934 in Oud-Vossemeer [source: ZA akte 3] with Johanna Catharina Ampt, about 22 years old. Johanna Catharina is born about 1912 in Oud-Vossemeer. Johanna Catharina is deceased on 01-09-1989 in Tholen, about 77 years old [source: ZA Overlijdensberichten 1900-1999]. Note re Johanna Catharina: dochter van Marinus Johan Ampt, hotelhouder, en Jacoba Scherpenisse.
Children of Christiaan Johannes Cornelis and Johanna Catharina:
1 Albertus Marinus Boot (private). Albertus Marinus married with C. Overbeeke (private).
2 Marinus Cornelis Boot (private).
XIII-ku Sophia Willemina Sara Boot is born on 17-10-1891 in Oud-Beijerland, daughter of Aalbregt Boot and Gerritje Sophia Baggerman. Sophia Willemina Sara is deceased on 24-01-1978 in Amersfoort, 86 years old. Title: mr.. Sophia Willemina Sara married, 31 years old, on 29-05-1923 in Ginneken with Adolf Frederik Bange, 40 years old. Adolf Frederik is born on 17-03-1883 in Loppersum. Adolf Frederik is deceased on 29-01-1965 in Amersfoort, 81 years old. Note re Adolf Frederik: zoon van Willem George Frederik Bange en Helena Maria Ziessen.

XIII-kv Pieter Jacob Adrianus Boot is born on 13-10-1896 in Oud-Beijerland, son of Aalbregt Boot and Gerritje Sophia Baggerman. Registration on 13-10-1896 [akte 172]. Pieter Jacob Adrianus is deceased on 10-05-1940 in Loosduinen, 43 years old (cause: gesneuveld bij Ockenburg). He was buried in Rhenen.


Naam: Ereveld Grebbeberg
Adres: Grebbeweg Rhenen
Zerk id-nummer 102677
Begraafplaatsnr. 235
(Plaats)aanduiding 09-351
 
 
Monument bij de ingang van het Militair Ereveld Grebbeberg.
De Stichting Nationaal Legermonument Grebbeberg gaf opdracht
voor het vervaardigen van het Leeuwenmonument
dat werd ontworpen door architect ir. J.J.P. Oud
en gemaakt door J. Raedecker en zijn zoon
en onthuld in 1953.
Bronnen: http://srs.ogs.nl/index.php?go=home.slachtoffer&id=17661 en http://www.grebbeberg.nl/

Occupation: handelsemployť, jurist, uitgever (reserve-kapitein bij het Wapen der Infanterie bij het 4-22 Depot Bataljon [Bron: BL/BK blz. 220] www.ogs.nl). Decorations: Bronzen Leeuw bij K.B. nr. 27 van 14-12-1949 (postuum)Oorlogsherinneringskruis1. Pieter Jacob Adrianus married, 26 years old, on 11-09-1923 in Leiden with Anthonia Sara Ballego, 22 years old. Anthonia Sara is born on 13-08-1901 in Leiden, daughter of Johannes Gerardus Ballego and Cornelia Maria Brouwer. Anthonia Sara is deceased on 26-08-1991 in Voorburg, 90 years old.
Children of Pieter Jacob Adrianus and Anthonia Sara:
1 Albrecht Johannes Boot, born on 22-07-1924 in Calcutta, India. Follow XIV-pq.
2 Pieter Jan Adolf Boot, born on 29-06-1927 in Gouda. Follow XIV-pr.
3 Erik Boot (private). Erik married with Henriette Albertha Johanna Gerritsen (private).
XIII-kw Nicolaas Jacob Bijkerk is born on 15-09-1893 in Burgh, son of Johannes Bijkerk and Grietje Boot. Registration on 16-09-1893 [source: ZA akte 17]. Nicolaas Jacob is deceased on 16-12-1982 in Haamstede, 89 years old. Occupation: metselaar. Nicolaas Jacob married, 25 years old, on 28-05-1919 in Ellemeet [akte 5] with Jansje Pieternella Kooman, 21 years old. Jansje Pieternella is born on 23-08-1897 in Ellemeet, daughter of Cornelis Kooman and Lena Verboom. Registration [source: akte 12]. Jansje Pieternella is deceased on 15-11-1989, 92 years old.
Child of Nicolaas Jacob and Jansje Pieternella:
1 Johannes Cornelis Bijkerk, born on 26-09-1920 in Burgh. Follow XIV-pt.
XIII-kx Willemina Sara Boot is born on 11-09-1886 in Burgh, daughter of Johannes Boot and Joppa Lena Beukelaar. Registration on 11-09-1886 [source: ZA akte 16]. Address: Haamstede. Willemina Sara married, 21 years old, on 10-04-1908 in Burgh [akte 1] with Martinus