bel

bel

bel

 

"Zo `t gemeen u roept, behandel `t als u eigen."

 

Dit was de overtuiging van P.C. Hooft 1581-1647 en is dit niet nog zo?

VERENIGde BOOTEN, dit is toch ook het gemeen(schappelijke). Er zijn vele Booten en aanverwanten, die op zoek zijn gegaan en nog zoeken naar verwantschappen uit het verleden en heden. Op zich heel mooi en voldoening gevend wanneer je weer een naam kunt plaatsen in je genealogie, parenteel of kwartierstaat.

Wij, een groepje enthousiaste genealogie-onderzoekers, menen dat alle voorhanden zijnde informatie over de naam BOOT moet worden verzameld op één punt. Nu ligt alles in diverse archieven, kasten en schoenendozen. Wij beogen daar verandering in te brengen, door zoveel mogelijk gegevens boven water te halen en te centraliseren. Heeft u zelf een genealogie, parenteel, kwartierstaat of om het even welke reeks met Bootennamen, geschriften, oude foto’s of wat dan ook, `trek dan aan de bel` aan de linker- of de rechterzijde. Mogelijk wordt uw bijdrage dan geplaatst of afgebeeld op deze site. Heeft u zelf een relevante site, dan verwijzen wij daar graag naar.

Om aan het bovenstaande enig gewicht te geven is een stichting opgericht, zodat de juridische - en eigendomsrechten beschermd zijn. Het aangeboden materiaal wordt veilig opgeslagen voor het nageslacht. De website zal echter nooit klaar zijn, want steeds komt er nieuwe informatie bij uit archieven die op een bepaald moment materiaal openbaar maken. Het aangeboden materiaal in woord, beeld en geluid zal in eigendom en beheer zijn bij de Stichting.

Dat maakt het voor u interessant om regelmatig deze site te bezoeken om te zien of er nieuw materiaal is aangeboden. Zie daarvoor in het menu onder `Contact` bij `Logboek`. Daar vindt u de laatste aanvullingen.

Wij laten ons adviseren door een team van adviseurs. Mocht er onverhoopt een onjuistheid of een naam op staan van iemand, die deze gewist of gecorrigeerd wil hebben, dan zal dit na schriftelijk verzoek onverwijld gebeuren. Het is niet de bedoeling om zonder toestemming namen te vermelden buiten de privacyregels die daarvoor zijn opgesteld.

Uiteraard zullen er fouten gemaakt worden. Ook in de genealogieën. Daarom doen we een beroep op u. Wanneer u denkt dat er iets te verbeteren valt, neem dan contact op met één van de bestuursleden. Meld uw bevindingen met bronvermelding, dan zijn wij samen geloofwaardig bezig voor ’t gemeen.

Wanneer u op andere wijze kunt of wilt bijdragen aan deze stichting en website dan horen wij dat heel graag.

 


De Stichting VERENIGde BOOTEN is op 5 april 2006 opgericht bij notariële akte verleden voor Notaris Janse de Jonge & van Wouwe te Middelburg.

De Stichting VERENIGde BOOTEN is op 7 april 2006 ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Zeeland onder nummer 22060668.

De Stichting VERENIGde BOOTEN is op 19 mei 2006 opgenomen in de administratie van het College Bescherming Persoonsgegevens onder nummer m1312828.

Het bestuur van de Stichting VERENIGde BOOTEN

Herman Boot voorzitter Serooskerke (W)
ir Arjan Boot vice-voorzitter Dordrecht
Annemarie Boot secretaris Haarlem
Esther Boot penningmeester/ Serooskerke (W)
  webredacteur  
Andrea Mouthaan-Quist  bestuurslid/webredacteur  Yerseke

Adviseurs van de Stichting VERENIGde BOOTEN

drs Ron Boot Utrecht (overleden 2020)
drs Ies Boot Ede
ir Frits Vergouwen Delft
Cor van den Hooven Apeldoorn (overleden 2013).

stuurrechts

.