bel

bel

bel

Parenteel Cornelis in `t Velt (later Boot)

(Zuid-Holland - Alphen)

 

Namenindex  Vlag_UK


I Cornelis in 't Velt is geboren omstreeks 1550. Woonplaats: (woonde in 1623 onder Esselijkerwoude (Woubrugge) bij de Jacobswoudse brug). Beroep: veehouder. 

Kinderen van Cornelis uit een onbekende relatie:

1 Pieter Cornelisz in 't Velt, geboren omstreeks 1570 in Woubrugge. Volgt II-a.
2 Jan Cornelisz in 't Velt, geboren omstreeks 1582. Volgt II-b.

II-a Pieter Cornelisz in 't Velt is geboren omstreeks 1570 in Woubrugge, zoon van Cornelis in 't Velt. Woonplaats: (woonde in 1623 onder Oudshoorn in de buurtschap 'de Veldhuizen'). Pieter Cornelisz trouwde met Trijntje Claesdr. worden genoemd in 'Honderd jaar schepen en veertig jaar motoren' (Alphen aan den Rijn 1951), zonder bron of verwijzing. Deze generatie hoort daarom niet bij de familie Boot. Trijntje is geboren omstreeks 1564.

Kind van Pieter Cornelisz en Trijntje:

1 Jan Pietersz in 't Velt, geboren omstreeks 1590. Volgt III.

II-b Jan Cornelisz in 't Velt is geboren omstreeks 1582, zoon van Cornelis in 't Velt. Woonplaats: (woonde in 1623 onder Esselijkerwoude (Woubrugge) bij de Jacobswoudse brug). Jan Cornelisz trouwde met Aeltgen Jacobs. 2 dochters. Aeltgen is geboren omstreeks 1582.

III Jan Pietersz in 't Velt is geboren omstreeks 1590, zoon van Pieter Cornelisz in 't Velt en Trijntje Claesdr. Jan Pietersz is overleden na 1623 in Oudshoorn, minstens 33 jaar oud. Woonplaats: (woonde in 1623 onder Oudshoorn in de buurtschap 'de Veldhuizen'). Beroep: veehouder. Jan Pietersz: op 09-01-1630 koopt hij van Jan Cornelisz en Maes Cornelisz Cop 2 morgen 4 hond land aan de Zegerssloot te Oudshoorn nabij de Woudweg. Op 08-02-1632 koopt hij van Gemene Huisarmen te Leiden 4 morgen 3 hond 25 roeden land te Oudshoorn strekkende van de Zegerssloot tot de Aar. Jan Pietersz trouwde met Lijsbeth Jans. Lijsbeth is geboren omstreeks 1584. Lijsbeth is overleden na 1623 in Oudshoorn, minstens 39 jaar oud.

Kinderen van Jan Pietersz en Lijsbeth:

1 Jan Jansz in 't Velt (later (van der) Boot), geboren omstreeks 1610 in Oudshoorn. Volgt IV-a.
2 Pieter Jansz in 't Velt, geboren omstreeks 1612 in Alphen. Volgt IV-b.
3 Trijntje Jansdr in 't Velt, geboren omstreeks 1616.

IV-a Jan Jansz in 't Velt (later (van der) Boot) is geboren omstreeks 1610 in Oudshoorn, zoon van Jan Pietersz in 't Velt en Lijsbeth Jans. Jan Jansz is overleden omstreeks 1655 in Oudshoorn, ongeveer 45 jaar oud. Bij het overlijden van Jan Jansz: tussen 12-1654 en 03-1656. Beroepen: vervener en veehouder vanaf 1650 tot 1652 schepen van Oudshoorn. Jan Jansz:

Op 13-10-1639 koopt Jan Jansz samen met zijn broer van Reijer Dirksz van Clijf een perceel land gelegen onder Oudshoorn.
Op 22-07-1643 kopen ze van Cornelis Jansz 1,5 hond veenland te Oudshoorn.
Op 25-10-1645 kopen ze van de griffier Abraham van Ormea, Heer van Gravesloot, een boerderij met 22 morgen land onder Oudshoorn gelegen tussen deZegersloot en de Aar.
Op 09-12-1654 verkopen Jan Jansz in 't Velt en Jannetje Reijers; weduwe van Pieter Jans in 't Velt, bovengenoemde 1,5 hond, nu uitgeveend, land aan Dirk Willemsz Lelievelt.

Jan Jansz trouwde met Aeltjen Claesdr van Leeuwen. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 22-04-1635 in Alphen. Aeltjen Claesdr is geboren omstreeks 1607 in Alphen. Aeltjen Claesdr is overleden op 05-05-1673 in Oudshoorn, ongeveer 66 jaar oud. Aeltjen Claesdr: getrouwd (2) op 12-03-1656 in Alphen met Dirk Florisz van Tol (ca 1626); getrouwd (3) ca 1663 met Jan Dirksz van der Hidde (ca 1610), schoonvader van haar dochter Magdalena Jans Boot uit haar eerste huwelijk.

Kinderen van Jan Jansz en Aeltjen Claesdr:

1 Leentje (Magdalena) Jans Boot. Volgt V-a.
2 Dirck Jansz (van der) Boot. Volgt V-b.
3 Jan Jansz (van der) Boot, geboren in Oudshoorn. Volgt V-c.
4 N.N. Boot, geboren na 1642. N.N. is begraven op 13-11-1648 te Alphen. Bij het overlijden van N.N.: jong overleden.

IV-b Pieter Jansz in 't Velt is geboren omstreeks 1612 in Alphen, zoon van Jan Pietersz in 't Velt en Lijsbeth Jans. Pieter Jansz is overleden vóór 12-1654, hoogstens 42 jaar oud. Pieter Jansz trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 16-12-1635 in Alphen met Jannetje Reijers (Beusekom), ongeveer 25 jaar oud. Jannetje Reijers is geboren omstreeks 1610.

Kinderen van Pieter Jansz en Jannetje Reijers:

1 Trijntje Pietersdr van der Boot. Volgt V-d.
2 Lijsabet Pieters van der Boot. Volgt V-e.

V-a Leentje (Magdalena) Jans Boot, dochter van Jan Jansz in 't Velt (later (van der) Boot) en Aeltjen Claesdr van Leeuwen. Zij is gedoopt op 26-12-1636 in Alphen. Leentje (Magdalena) Jans trouwde omstreeks 1663 met Dirk Jansz van der Hidde, ongeveer 21 jaar oud. Dirk Jansz is geboren omstreeks 1642. Woonplaats: Hazerswoude. Beroep: veehouder. Dirk Jansz: zoon van Jan Dirksz van der Hidde (ca 1610).

V-b Dirck Jansz (van der) Boot, zoon van Jan Jansz in 't Velt (later (van der) Boot) en Aeltjen Claesdr van Leeuwen. Hij is gedoopt op 01-02-1640 in Alphen. in Aardijk onder Alphen. Hij is begraven op 27-02-1681 te Oudshoorn. Beroep: veehouder op de Aardijk onder Aarlanderveen, later in de Ridderbuurt onder Oudshoorn, bedezetter (ontvanger van grondlasten) 1680-1681 Oudshoorn. Dirck Jansz:

Op 27-08-1674 ontvangt hij uit de nalatenschap van zijn vader 2 percelen land in de Grote Polder te Oudshoorn, groot 7 morgen 4 hond.
Op 06-01-1675 koopt hij van zijn zwager Cornelis van Reyse, chirurgijn te Alphen, een perceel hooiland in de Grote Polder te Oudshoorn, groot 4 morgen, liggende nabij de Aar.
Op 15-02-1675 geeft zijn voornoemde zwager hem hypotheek voor de verschuldigde koopsom van dit land ten bedrage van f 1700,-.
Op 03-05-1674 (1675?) leent hij f 1000,- van de kinderen van Hendrik-Cornelisz Verbrugge onder verband van 2 morgen 4 hondland gelegen in de Grote Polder.
Op 04-05-1675 leent hij f 800,- vande Diaconie-armen te Leiden onder verband van 2 morgen 2 hond land gelegen in de Grote Polder.
Op 18-02-1676 verkoopt hij 2 morgen 4 hond land in de Grote Polder aan Cornelis-Jansz Versloot voor f 1200,-.
Op 24-09-1676 leent hij f 600,- van Adriana Verbunt; weduwe van Paulus Stompwijk, onder verband van 2 morgen land in de Grote Polder.
Op 24-09-1676leent hij nogmaals f 600,- van Cornelis Reysen onder verband van 2 morgen land in de Grote Polder.
In 1682 word zijn land door de curatoren van zijn erfenis verkocht, totaal 7 morgen 750 roeden.

Dirck Jansz:
(1) trouwde met Annetje Jansdr van Reijsen (Rijssum), nadat zij op 14-04-1670 in Oudshoorn in ondertrouw zijn gegaan [bron: DTB 1661-1742 NDG]. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 27-04-1670 in Oudshoorn [bron: DTB 1661-1742 NDG]. Annetje Jansdr is geboren omstreeks 1645. Annetje Jansdr is overleden vóór 1673, hoogstens 28 jaar oud. Annetje Jansdr: dochter van Jan Cornelisz van Reysen (ca 1613), woonde in de Ridderbuurt onder Oudshoorn.
(2) trouwde met Annetje Dircx de Heer. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 16-04-1673 in Oudshoorn [bron: DTB 1661-1742 NDG]. beiden woonden in de Ridderbuurt van Oudshoorn. Annetje Dircx is geboren in Oudshoorn. Zij is gedoopt op 15-08-1655 in Alphen. ca 1653? in Ridderbuurt. Annetje Dircx is overleden na 15-05-1710 in Oudshoorn. Annetje Dircx: dochter van Dirck Huijgen de Heer en Grietgen Roelen; hertrouwd met Bouwen Ariensz van Vliet.

Kinderen van Dirck Jansz en Annetje Dircx:

1 Jan Dircksz Boot. Volgt VI-a.
2 Aeltje Dircks Boot. Volgt VI-b.
3 Cornelia Dircks (Neeltje) (van der) Boot, geboren in Oudshoorn. Volgt VI-c.

V-c Jan Jansz (van der) Boot is geboren in Oudshoorn, zoon van Jan Jansz in 't Velt (later (van der) Boot) en Aeltjen Claesdr van Leeuwen. Hij is gedoopt op 01-08-1642 in Oudshoorn. Jan Jansz is overleden op 23-04-1710. Bij het overlijden van Jan Jansz: overleden op de Aardijk onder Aarlanderveen. Woonplaats: (woonde op de Aardijk). Jan Jansz: ook Jan Jansz Boot den Ouden genoemd. erfenis: 04-05-1711, Deling der nalatenschap van Aaltje Jansdr Boot, ontvangt de helft van 2 morgen, 150 roeden hooiland strekkend belend ten oosten Arij Engelse Mulder, ten westen Cornelis Clase van der Tol, waarvan de andere helft toekomt aan Dirkje Dirxkdr van der Hidde [bron: Alphen, Rechterlijk Archief, protocollen, inv. nr. 29 folio 23v] Jan Boot was tijdens de bouw van de kerk in Oudshoorn (1663 - 1665) bouman in het gehucht 'De Veldhuizen' onder Oudshoorn. Jan Jansz trouwde met Lijsbet (Elizabeth) Claasdr van der Neut. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 16-03-1670 in Alphen [bron: DTB 1644-1670 NDG]. Jan woonde op de Aardijk, Lijsbet woonde op de Hooge Dijk. Lijsbet (Elizabeth) Claasdr is geboren omstreeks 1643. Lijsbet (Elizabeth) Claasdr is overleden op 30-08-1710 in Alphen aan den Rijn, ongeveer 67 jaar oud. Woonplaats: (woonde op de Hogendijck). Lijsbet (Elizabeth) Claasdr: dochter van Claas van der Neut.

Kinderen van Jan Jansz en Lijsbet (Elizabeth) Claasdr:

1 Jan Jansz Boot(h). Volgt VI-d.
2 Pieter van der Boot. Hij is gedoopt op 19-05-1675 in Alphen [bron: DTB N.H. 22-76]. doopgetuige: Lijsbet Pieters. Pieter is overleden vóór 1676.
3 Pieter Jansz Booth. Volgt VI-e.
4 Aeltje Jansdr Boot. Volgt VI-f.

V-d Trijntje Pietersdr van der Boot, dochter van Pieter Jansz in 't Velt en Jannetje Reijers (Beusekom). Trijntje Pietersdr trouwde met Sijmen Lourisz van Lelievelt. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 26-11-1662 in Oudshoorn [bron: DTB 1661-1742 NDG].

V-e Lijsabet Pieters van der Boot, dochter van Pieter Jansz in 't Velt en Jannetje Reijers (Beusekom). Zij is gedoopt op 02-01-1639 in Oudshoorn. dochter van Pieter Cornelisz van der Boot en Trijntje Claesdr?. Lijsabet Pieters is overleden na 1676. Lijsabet Pieters:
(1) trouwde met Simon Dircksz van Swieten. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 29-05-1661 in Alphen [bron: DTB 1644-1670 NDG]. Simon woonde aan de Oostheul, Lijsabet woonde in de Veldhuizen. Hij is gedoopt op 06-10-1638 in Oudshoorn. Simon Dircksz is overleden op 29-10-1669 in Oudshoorn. Religie: in 1668 diaken van de Gereformeerde Kerk te Oudshoorn. Simon Dircksz: zoon van Dirck Cornelisz van Swieten (1600) en Annitgen Sijmonsdr. Datum 07-03-1685 Inhoud Cornelis Dircxsz van Swieten, Gijsbert Pietersz van Dam, getrouwd met Hillegont Dircxs van Swieten, Dirck Claesz Reijnsburger, getrouwd met Annetje Sijmensz van Swieten, nog Cornelis Dircxsz voornoemd, Gijsbert Pietersz van Dam en Dirck Dircxsz van Swieten als voogden over Niesjeen Marritje Sijmens van Swieten, minderjarige kinderen van Sijmen Dircxsz van Swieten en Lijsbet Pietersdr Boot, Marritje Dircxs van Leeuwen, weduwe van Dirck Cornelisz van Swieten, Cornelis Sijmensz Schenckevelt, getrouwd met Trijntje Dircxs van Swieten, Willem Willemsz Ouwen, getrouwd met Annetje Dircxs van Swieten, nog Cornelis Dircxsz van Swieten, Gijsbert Pietersz van Dam en Dirck Dircxsz van Swieten als voogden over Niesje Dircxs van Swieten en Trijntje Tomas van Swieten, allen kinderen en kindskinderen van Dirck Cornelisz van Swieten. Regeling der boedelscheiding. Cornelis Dircxsz van Swieten, Gijsbert Pietersz van Dam, Dirck Claesz Reijnsburger, beide laatsten nomine uxoris, gedrieën mede als voogden over Niesje en Marritje Sijmensz van Swieten, vallen ten deel 4 morgen 50 roeden wei-, hooi- of teelland in de Grote polder, strekkende van Jan Dircxsz van Diemen tot Floris Bruijnen Stam, belend ten oosten de erfgenamen van Jan Weijmansz en Jan Dircxsz van Diemen en ten westen Reijer Sijmensz Beusecum c.s.; nog 2 morgen hooiland, gelegen als voren, belend ten oosten en zuiden de erfgenamen van Jan Weijmans, ten westen het vorige perceel met Floris Bruijnen Stam en de erfgenamen van Tonis Cornelisz Outshoorn en ten noorden de weduwe van Evert Jacobsz Ram. Marritje Dircxsdr van Leeuwen; weduwe van Dirck Cornelisz van Swieten, Dirck, Pieter en Tonis Dircxszn van Swieten, Cornelis Sijmensz Schenckevelt, nomine uxoris, nog de voogden over Niesjen Dircxs van Swieten valt toe een huis, berg, schuur en beplanting met 11 morgen land in de Kleine polder, strekkende uit de Rijn tot aan de Oudshoornse dijk, belend ten oosten Cornelis Sprong, Gijsbert Pietersz van Dam en de erfgenamen van juffrouw Buijtewech; nog 2 morgen 150 roeden wei-, hooi- of teelland in de Grote polder, strekkendevan de Oudshoornse dijk tot Reijer Sijmensz Beusecum, belend ten oosten Willem Florisz Outshoorn en Gerrit Jansz van Rijn en ten westen Willem Florisz voornoemd; nog 2 morgen 2 hond hooiland in de Heuvelpolder onder Oudshoorn, strekkend uit de Duikerwetering tot Pieter Dircxsz van den Bos als bruiker en Tomas Claesz, belend ten oosten Tomas Claesz en ten westen Pieter Dircxsz voornoemd als bruiker; nog 2 morgen 3 hond wei-, hooi- ofteelland, liggende verspreid in een perceel van 6 morgen in de Kleine polder, strekkende in het geheel van de Oudshoornse dijk tot Jan Willemsz Maes, belend ten oosten Willem Jansz Versloot en Willem Jansz Vermij en ten westen de ambachtsheer van Oudshoorn en de Gnephoek; nog 5 hond land,verspreid in 2 morgen 50 roeden hooiland in de Heuvelpolder, strekkende in het geheel van de Heuveldijk tot in de Duikerwetering, belend ten oosten Johannes Capoen en ten westen Cornelis Jansz Versloot; vee en huisraad met de lasten hierop rustende. Marritje Dircxsdr, als weduwe van Dirck Cornelisz van Swieten behoudt uit de boedel een kindsdeel. Willem Willemsz Ouwen, nomine uxoris, ontvangt geld en obligaties. De voogden van Tomas Dircxsz van Swieten ontvangen aan geld 647 gulden 5 stuivers 8 penningen. Nog genoemd: 'de kinderen' van Sijmen Lourensz Lelijvelt en Trijntje Pietersz Boot, de laatste was eerder getrouwd met Tomas Dircxsz van Swieten. Stiefvader van Niesje en Marritje Sijmensdr is Matteeuwis Jansz Eeuverendam, stiefvader van Trijntje Tomasdr van Swieten, dochter van Tomas Dircxsz van Swieten en Marritje Ariens, is Willem Florisz Outshoorn. vervolg a folio 203. 20-03-1685. De voogden over de minderjarige kinderen van Sijmen Dircxsz van Swieten en Lijsbet Pietersz Boot (zie vorige akte) verkopen aan Willem Juijst, getrouwd met Sara Weijmans en aan Gerbrant Wijckerhelt, getrouwd met Maria Weijmans 4 morgen 50 roeden land (genoemd in vorige akte). Koopsom 2.115 gulden.
(2) trouwde met Mattheus Janse Euverendam, nadat zij op 07-06-1676 in Oudshoorn in ondertrouw zijn gegaan [bron: DTB 1661-1742 NDG]. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 21-06-1676 in Oudshoorn [bron: DTB 1671-1701 NDG]. beiden woonden in de Veldhuizen. Mattheus Janse is geboren in Alphen.

Kinderen van Lijsabet Pieters en Simon Dircksz:

1 Annetje Sijmens van Swieten, geboren in 1660. Volgt VI-g.
2 Niesje Sijmens van Swieten, geboren omstreeks 1660.
3 Trijntje Sijmens van Swieten, geboren omstreeks 1664. Volgt VI-h.
4 Jan Sijmens van Swieten, geboren omstreeks 1665.
5 Maritje Sijmens van Swieten, geboren in 1665. Maritje Sijmens is overleden in 1702, 37 jaar oud.

VI-a Jan Dircksz Boot, zoon van Dirck Jansz (van der) Boot en Annetje Dircx de Heer. Hij is gedoopt op 04-02-1674 in Oudshoorn [bron: DTB N.H. 47-22]. doopgetuigen: Huijgh Dircksz, Geertje Dircx. Hij is begraven op 31-08-1744 te Oudshoorn. Beroep: veehouder en vervener in de Ridderbuurt. Jan Dircksz: Op 13-01-1706 koopt hij 50 roeden land in de Grote Polder bij de Ridderbuurt van Hendrik Dirksz van Poolen voor f 85,-. Op 08-05-1711 verkoopt hij dit land aan zijn zwager Evert Jacobsz Ram voor f 90,-. Op 12-06-1711 koopt hij van de weduwe van Hendrik van Poolen een partij veenland in de Grote Polder, groot 5 hond en neemt hierop een hypotheek van f 325,-. Op 26-07 koopt hij van de erven van Willem Dirksz Rijnsburger een partij veenland in de Grote Polder, groot 1 morgen, met daarop een staande turfschuur. Op 03-09-1714 koopt hij van de weduwe van Hendrik van Poolen 2 hond veenland in de Grote Polder. Op 13-05-1716 koopt hij 2 hond 75 roeden veenland van de erven Elizabeth Weijmans; weduwe van Jacob Elias, in de Grote Polder. Op 02-05-1721 verkoopt hij aan Jacob Ariensz van der Laan 275 roeden veenland in de Grote Polder. Op 05-05-1723 koopt hij tezamen met zijn zwager Evert Jacobs Ram verschillende percelen land uit de nalatenschap van zijn schoonvader, totaal 2 morgen 3 hond. Op 10-12-1723 scheiding tussen Jan Dirksz Boot en Evert Jacobsz Ram van bovengenoemde partijen land waarbij Jan Boot 1 morgen 175 roeden ontvangt, gelegen in de Grote Polder. Op 05-05-1724 verkoopt hij aan Willem Willemsz Lelijvelt 2 hond veenland in de Grote Polder. Op 06-05-1726 verkoopt hij aan Willem Simonsz Colein verschillende percelen veenland in de Grote Polder, totaal 1 morgen 8 hond 50 roeden. Op 01-06-1736 verkoopt hij aan Jan Jansz Oudshoorn 2 morgen veenland in de Grote Polder. Op 08-03-1737 koopt hij van Jaapje Jacobs van Swieten, weduwe van Paulus van Heijningen, 1 morgen 190 roede hooiland in de Grote Polder. Op 09-05-1737 koopt hij van Cornelis Simonsz van der Tol een boerenwoning in de Ridderbuurt groot 1 hond voor f 900,- en 1 gouden dukaat speldengeld, benevens een half vat bier en een zootje vis. Jan Dircksz trouwde met Geertje Jacobse Ram, nadat zij op 12-04-1699 in Oudshoorn in ondertrouw zijn gegaan [bron: DTB 1661-1742 NDG]. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 26-04-1699 in Oudshoorn [bron: DTB 1661-1742 NDG]. beiden woonden in de Ridderbuurt van Oudshoorn. Geertje Jacobse is geboren in Oudshoorn. Zij is gedoopt op 08-12-1675 in Alphen. Zij is begraven op 05-11-1737 te Oudshoorn. Geertje Jacobse: dochter van Jacob Jacobsz Ram (ca 1643) en Aaltje Maartens Pijper (ca 1649).

Kinderen van Jan Dircksz en Geertje Jacobse:

1 Grietje Jans Boot. Volgt VII-a.
2 Dirk Jansz Boot. Volgt VII-b.
3 Huijg Jansz Boot. Volgt VII-c.
4 Cornelis Jansz Boot. Hij is gedoopt op 19-08-1703 in Oudshoorn [bron: DTB N.H. 47-110]. doopgetuige: Neeltje Dirks. Cornelis Jansz is overleden vóór 1705 in Oudshoorn.
5 Cnelis (Cornelis) Jansz Boot. Volgt VII-d.
6 Claas (Klaes) Jansz Boot(h), geboren in Alphen. Hij is gedoopt op 04-11-1708 in Oudshoorn [bron: DTB N.H. 47-127]. Gereformeerde Kerk, doopgetuige: Marijtje Jans van der Wilck. Claas (Klaes) Jansz is overleden vóór 1711.
7 Annetje Janse Boot. Volgt VII-e
8 Klaas Jansz Boot. Volgt VII-f.

VI-b Aeltje Dircks Boot, dochter van Dirck Jansz (van der) Boot en Annetje Dircx de Heer. Zij is gedoopt op 08-09-1675 in Oudshoorn [bron: DTB N.H. 47-26]. doopgetuige: Aeltje Claes. Aeltje Dircks trouwde met Klaas Jansz Ram, nadat zij op 25-10-1705 in Oudshoorn in ondertrouw zijn gegaan [bron: DTB 1661-1742 NDG]. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 09-11-1705 in Oudshoorn [bron: DTB 1661-1742 NDG]. bruidegom woonde in de Ridderbuurt, bruid woonde te Woubrugge. Klaas Jansz is geboren omstreeks 1680. Beroep: veehouder in de Ridderbuurt. Klaas Jansz: zoon van Jan Ram.

Kinderen van Aeltje Dircks en Klaas Jansz:

1 Jan Claasz Ram, geboren in 1706.
2 Marrigje Claasdr Ram, geboren in 1710.
3 Tijsje Claasdr Ram, geboren in 1711.
4 Dirk Claasz Ram, geboren in 1714.
5 Geertje Claasdr Ram. Volgt VII-g.
6 Dirk Claasz Ram, geboren in 1720.

VI-c Cornelia Dircks (Neeltje) (van der) Boot is geboren in Oudshoorn, dochter van Dirck Jansz (van der) Boot en Annetje Dircx de Heer. Zij is gedoopt op 12-09-1677 in Oudshoorn [bron: DTB N.H. 47-31]. doopgetuige: Mijntje Dircx. Cornelia Dircks is overleden op 20-07-1754 in Oudshoorn. Aangifte op 22-07-1754 [bron: G17 B-37]. Neeltje trouwde met Willem Simonsz Buurman, nadat zij op 01-11-1705 in Oudshoorn in ondertrouw zijn gegaan [bron: DTB 1661-1742 NDG]. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 15-11-1705 in Oudshoorn [bron: DTB 1701-1756 NDG 28-12]. bruid woonde in de Ridderbuurt van Oudshoorn. Willem Simonsz is geboren omstreeks 1675 in Alphen. Beroep: veehouder.

VI-d Jan Jansz Boot(h), zoon van Jan Jansz (van der) Boot en Lijsbet (Elizabeth) Claasdr van der Neut. Hij is gedoopt op 18-05-1672 in Alphen [bron: DTB N.H. 22-53]. doopgetuige: Leentje Jans. Jan Jansz:
(1) trouwde met Geertruijd Cornelis (van) Gaesbee(c)k, nadat zij op 12-04-1693 in Oudshoorn in ondertrouw zijn gegaan [bron: DTB 1661-1742 NDG]. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 03-05-1693 in Oudshoorn [bron: DTB 1671-1701 NDG]. bruidegom woonde te Alphen, bruid woonde te Oudshoorn. Geertruijd Cornelis is geboren omstreeks 1668 in Oudshoorn. Geertruijd Cornelis is overleden vóór 1727 in Willeskop, hoogstens 59 jaar oud.
(2) trouwde met Marijtje Jans Verheij. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 06-01-1727 [bron: DTB 1701-1756 NDG 28-75]. betoog gegeven om elders te kunnen trouwen (Uithoorn, Willes). Marijtje Jans is geboren in Alphen.

Kinderen van Jan Jansz en Geertruijd Cornelis:

1 Marijtje Boot. Zij is gedoopt op 25-03-1694 in Alphen [bron: DTB N.H. 22-198]. doopgetuige: Cornelia Cornelisz van Gaasbeeck. Marijtje is overleden vóór 12-1695.
2 Maritje Boot. Zij is gedoopt op 04-12-1695 in Alphen [bron: DTB N.H. 22-206]. doopgetuige: Aegie Andries Hoogstraat.
3 Claas Jansz Boot. Volgt VII-h.
4 Pieter Boot. Hij is gedoopt op 27-01-1701 in Alphen [bron: DTB N.H. 22-230]. doopgetuige: Aaltie Jans Booth. Pieter is overleden vóór 1705 in Alphen.
5 Aaltie Boot. Zij is gedoopt op 18-03-1703 in Alphen [bron: DTB N.H. 22-240]. doopgetuige: IJsie Jacobs van der Linde.
6 Pieter Boot. Hij is gedoopt op 25-09-1705 in Alphen [bron: DTB N.H. 22-249]. doopgetuige: Cornelia Gaasbeek. Pieter is overleden vóór 1707.
7 Pieter Jansz Boot(h), geboren op 25-09-1705 in Alphen. Volgt VII-i.

VI-e Pieter Jansz Booth, zoon van Jan Jansz (van der) Boot en Lijsbet (Elizabeth) Claasdr van der Neut. Hij is gedoopt op 10-12-1676 in Alphen [bron: DTB N.H. 22-95]. doopgetuige: Lijsbeth Pieters. Pieter Jansz is overleden op 25-09-1755 in Alphen. Religie: N.H. gedoopt. Pieter Jansz:
(1) trouwde met Marijtje Hendrikse van 't An(c)ker. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 23-01-1710 in Alphen [bron: DTB 1701-1756 NDG 28-22]. beiden woonden te Alphen. Marijtje Hendrikse is geboren omstreeks 1684 in Gouda. Marijtje Hendrikse is overleden vóór 1730, hoogstens 46 jaar oud. Marijtje Hendrikse: dochter van Hendrik van 't Ancker.
(2) trouwde met Lijsbeth Hendriks van Rijk. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 17-12-1730 in Alphen [bron: DTB 1701-1756 NDG 28-86]. Lijsbeth Hendriks is geboren omstreeks 1705. Lijsbeth Hendriks: weduwe van Willem van Dam (ca 1705).

Kinderen van Pieter Jansz en Marijtje Hendrikse:

1 Leentje Boot. Zij is gedoopt op 04-07-1710 in Alphen [bron: DTB N.H. 22-270]. doopgetuige: Dirkje Dirks van der Hidde.
2 Lijsbeth Boot. Volgt VII-j.
3 Aaltje Boot. Zij is gedoopt op 06-05-1714 in Alphen [bron: DTB N.H. 22-286]. doopgetuige: Aaltje Jans Booth.
4 Jan Boot. Hij is gedoopt op 02-02-1716 in Alphen [bron: DTB N.H. 22-295]. doopgetuige: Aaltje Jans Booth.
5 Jan Boot. Hij is gedoopt op 26-12-1716 in Alphen [bron: DTB N.H. 22-300]. doopgetuige: Aaltje Jans Booth.
6 Jan Boot. Hij is gedoopt op 27-03-1718 in Alphen [bron: DTB N.H. 22-308]. doopgetuige: Aaltje Jans Booth.
7 Evert Boot. Hij is gedoopt op 26-12-1720 in Alphen [bron: DTB N.H. 22-323]. doopgetuige: Aaltje Jans Booth.
8 Hendrik Pietersz Boot, geboren in Aarlanderveen. Volgt VII-k.
9 Sijmen (Simon) Pietersz Boot. Volgt VII-l.

VI-f Aeltje Jansdr Boot, dochter van Jan Jansz (van der) Boot en Lijsbet (Elizabeth) Claasdr van der Neut. Zij is gedoopt op 01-10-1684 in Alphen [bron: DTB N.H. 22-131]. doopgetuige: Dirkje Dirks van der Hidde. Aeltje Jansdr: verkoop: Arij den Herder, getrouwd met Dirkje Dirxsdr. van der Hidde, wonend aan de Uithoorn voor de helft, en Willem Hendriksz. Wittebrink, getrouwd met Aaltje Jansdr. Boot, wonend te Oudshoorn, voor de andere helft. Zij verkopen de 2 morgen 150 roeden land aan Pieter Pietersz. van Staveren, wonend te Aarlandsveen [bron: Alphen Rechterlijk archief, protocollen, inv. nr. 29 folio 24]. Aeltje Jansdr trouwde op 21-08-1712 in Alphen met Willem Hendriksz Witzenbrink.

VI-g Annetje Sijmens van Swieten is geboren in 1660, dochter van Simon Dircksz van Swieten en Lijsabet Pieters van der Boot. Annetje Sijmens is overleden in 1704, 44 jaar oud. Annetje Sijmens trouwde met Dirck Claesz Reijnsburger.

VI-h Trijntje Sijmens van Swieten is geboren omstreeks 1664, dochter van Simon Dircksz van Swieten en Lijsabet Pieters van der Boot. Trijntje Sijmens is overleden in 1727, ongeveer 63 jaar oud. Trijntje Sijmens trouwde met Cornelis Sijmensz Schenckevelt.

VII-a Grietje Jans Boot, dochter van Jan Dircksz Boot en Geertje Jacobse Ram. Zij is gedoopt op 07-06-1699 in Oudshoorn [bron: DTB N.H. 47-93]. doopgetuige: Pleuntje Jacobs. Grietje Jans trouwde op 22-04-1724 in Oudshoorn [bron: DTB 1724-1742 Gaarder 13-50] met Pieter Huijbertsz Tromslager, ongeveer 27 jaar oud. Pieter Huijbertsz is geboren omstreeks 1697 in Langeraar.

VII-b Dirk Jansz Boot, zoon van Jan Dircksz Boot en Geertje Jacobse Ram. Hij is gedoopt op 12-09-1700 in Oudshoorn [bron: DTB N.H. 47-99]. doopgetuige: Aeltje Dircks. Dirk Jansz is overleden op 22-05-1770 in Oudshoorn. Hij is begraven op 24-05-1770 te Oudshoorn. Beroep: veehouder in de Ridderbuurt. Functie: kroosheemraad van de Grote polder (1738), molenmeester van de Kleine polder (1758-1759). 1767-1769: heemraad van de 30 jarige Separatie van de Vierambachtspolder (1740-1744). 1755-1756. schepen en kroosheemraad (1742-1743), zetter van de bede (1759-1760). Dirk Jansz trouwde met Fijtje Dirkse Lelieveld (Lelijveld), nadat zij op 19-12-1732 in Oudshoorn in ondertrouw zijn gegaan [bron: DTB 1724-1742 Gaarder 13-52v]. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 04-01-1733 in Oudshoorn [bron: DTB 1661-1742 NDG]. beiden woonden in de Ridderbuurt van Oudshoorn. Zij is gedoopt op 24-09-1713 in Oudshoorn. doopgetuige: Wilmtje Dirks Rhijnsburger. Zij is begraven op 13-12-1754 te Oudshoorn. Religie: N.G. gedoopt. Fijtje Dirkse: dochter van Dirk Dirksz Lelieveld (1671-1725), getrouwd 24-02-1697 te Oudshoorn met Neeltje Jansdr van der Wilck (ca 1670-ca 1716).

Kinderen van Dirk Jansz en Fijtje Dirkse:

1 Neeltje Boot, geboren op 14-07-1733 in Oudshoorn. Volgt VIII-a.
2 Jan Dirksz Boot. Hij is gedoopt op 23-01-1735 in Oudshoorn [bron: DTB N.H. 47-203]. doopgetuige: Annetje Jans Boot. Jan Dirksz is overleden op 21-08-1747 in Oudshoorn. Bij het overlijden van Jan Dirksz: Doodsoorzaak 'in het water gevallen en verdronken' (12 jaar).
3 Dirk Dirksz Boot. Hij is gedoopt op 22-01-1736 in Oudshoorn [bron: DTB N.H. 47-207]. doopgetuige: Emmetje Dirkz Lelijveldt. Dirk Dirksz is overleden op 26-07-1740 in Oudshoorn.
4 Huijch Dirksz Boot. Hij is gedoopt op 14-07-1737 in Oudshoorn [bron: DTB N.H. 47-211]. doopgetuige: Annetje Klaas. Huijch Dirkz is overleden op 28-07-1740 in Oudshoorn.
5 Cornelis Dirksz Boot. Hij is gedoopt op 01-03-1739 in Oudshoorn [bron: DTB N.H. 47-216]. doopgetuige: Annitje Pieterse Geijlswijk. Cornelis Dirksz is overleden op 14-10-1739 in Oudshoorn.
6 Antje Dirks Boot. Zij is gedoopt op 10-07-1740 in Oudshoorn [bron: DTB N.H. 47-222]. doopgetuige: Antje Pieterze Gaijlswijk. Antje Dirks is overleden op 30-06-1741 in Oudshoorn.
7 Annigje (Antje) Dirks Boot. Volgt VIII-b.
8 Dirkje Dirks Boot. Volgt VIII-c.
9 Geertje Dirks Boot. Zij is gedoopt op 30-08-1744 in Oudshoorn [bron: DTB N.H. 47-237]. doopgetuige: Marijtje Hendriks Breeklandt. Geertje Dirks is overleden op 25-06-1768 in Oudshoorn.
10 Huijch (Hugo) Dirksz Boot. Volgt VIII-d.
11 Jannigje Dirks Boot. Volgt VIII-e.
12 Emmetje Dirks Boot. Zij is gedoopt op 29-06-1749 in Oudshoorn [bron: DTB N.H. 47-253]. doopgetuige: Neeltje Pieters van de Bos. Emmetje Dirks is overleden op 18-07-1749 in Oudshoorn.
13 Immetje Dirks Boot. Zij is gedoopt op 28-03-1751 in Oudshoorn [bron: DTB N.H. 48-1]. doopgetuige: Neeltje Pieters van den Bos. Immetje Dirks is overleden op 06-06-1760 in Oudshoorn.
14 Fijtje Dirks Boot. Zij is gedoopt op 16-04-1752 in Oudshoorn [bron: DTB N.H. 48-4]. doopgetuige: Neeltje Dirks Boot.

VII-c Huijg Jansz Boot, zoon van Jan Dircksz Boot en Geertje Jacobse Ram. Hij is gedoopt op 02-04-1702 in Oudshoorn [bron: DTB N.H. 47-105]. doopgetuige: Grietje Corsdr. Hij is begraven op 12-11-1774 te Oudshoorn. Beroep: arbeider, later veehouder in de Ridderbuurt. Huijg Jansz: 20-05-1746: Huijgh Jansz Boot koopt uit de nalatenschap van zijn vader een boerderij in de Ridderbuurt groot 1 hond voor f 602,-. Op 12 maart koopt hij van de executeurs van de boedel van wijlen Dirk Huijgens de Heer een huis, erf, en zomerhuis te Oudshoorn nabij de Heul groot 40 roeden voor f 2775,-. Op 12-03-1767 leent hij f 800,- van Jan Vergunst onder verband van voornoemd huis. Op 29-05-1767 ruilt hij voornoemd huis met Margje Hendriks Turkenburg voor een ander eveneens nabij de Heul groot 100 roeden met bijbetaling vanf 1600,-. Op 17-04-1771 koopt hij een erf in de Ridderbuurt groot 66 roeden van de erfgenamen van Dirk Jansz Boot zijn broer voor f 180,-. Hij verkoopt echter nog dezelfde dag de helft hiervan aan Dirk van Leeuwen voor f 50,-. Op 03-06-1773 verkoopt hij ook de andere helft aan Gijsbert van Wieringen voor f 40,-. Huijg Jansz trouwde met Marritje Jans Koos, nadat zij op 06-11-1733 in Oudshoorn in ondertrouw zijn gegaan [bron: DTB 1724-1742 Gaarder 13-53]. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 22-11-1733 in Oudshoorn [bron: DTB 1661-1742 NDG]. beiden woonden te Oudshoorn. Marritje Jans is geboren in Zevenhoven. Zij is gedoopt op 25-07-1706 in Nieuwkoop. doopgetuige: Grietje Oosterkerck. Marritje Jans is overleden op 18-10-1777 in Oudshoorn. Marritje Jans: dochter van Jan Janszn Koos (overleden te Nieuwkoop?), getrouwd 26-12-1703 te Nieuwkoop met Pietje Jans Oosterkerck (geboren te Zevenhoven, gedoopt te Noorden).

Kinderen van Huijg Jansz en Marritje Jans:

1 Geertje Huijghen Boot. Zij is gedoopt op 04-07-1734 in Oudshoorn [bron: DTB N.H. 47-201]. doopgetuige: Fijtje Dirks Lelijveldt.
2 Neeltje Huijghen Boot. Zij is gedoopt op 23-10-1735 in Oudshoorn [bron: DTB N.H. 47-206]. doopgetuige: Trijntje Gijsen. Zij is begraven op 05-04-1736.
3 Grietje Huijgen Boot. Zij is gedoopt op 25-11-1736 in Oudshoorn [bron: DTB N.H. 47-209]. doopgetuige: Aaltje Dirks Boot. Grietje Huijgen is overleden vóór 1778.
4 Antje Huijgen Boot. Zij is gedoopt op 18-01-1739 in Oudshoorn [bron: DTB N.H. 47-216]. doopgetuige: Aartje Pieterz van Zijl.
5 Jan Huijgen Boot. Hij is gedoopt op 25-02-1742 in Oudshoorn [bron: DTB N.H. 47-227]. doopgetuige: Margje Hendriks Breeklandt. Hij is begraven op 09-01-1755.
6 Dirk Huijgen Boot. Hij is gedoopt op 23-01-1746 in Oudshoorn [bron: DTB N.H. 47-241]. doopgetuige: Annetje Jans Boot. Hij is begraven op 11-01-1755.
7 Pieter Huijgen Boot. Volgt VIII-f.

VII-d Cornelis Jansz (Cnelis) Boot, zoon van Jan Dircksz Boot en Geertje Jacobse Ram. Hij is gedoopt op 29-07-1705 in Oudshoorn [bron: DTB N.H. 47-116]. doopgetuige: Niesje Dirkze Boot. Cornelis Jansz (Cnelis) is overleden op 13-02-1765 in Oudshoorn. Beroep: veehouder, barbier in de Ridderbuurt. Cornelis Jansz (Cnelis): woonde in de Ridderbuurt. Cornelis Jansz (Cnelis):
(1) trouwde met Annetje (Antje, Anna) Pieters Gaalswijk (Gaijlswij(c)k), nadat zij op 20-04-1735 in Oudshoorn in ondertrouw zijn gegaan [bron: DTB 1724-1742 Gaarder 13-53v]. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 05-06-1735 in Oudshoorn [bron: DTB 1661-1742 NDG]. bruidegom woonde in de Ridderbuurt te Oudshoorn, bruid woonde te Aalsmeer. Zij is gedoopt op 15-01-1701 in Leimuiden. doopgetuige: Martje Dircks van Dam. Annetje (Antje, Anna) Pieters is overleden op 24-10-1749 in Oudshoorn. Annetje (Antje, Anna) Pieters: dochter van Pieter Jacobsz van Geijlswijk en Annetje Dirks van Dam, weduwe van Cornelis Gerritsz Roos, * ca 1709.
(2) trouwde met Neeltje Pieterse, nadat zij op 17-05-1750 in Oudshoorn in ondertrouw zijn gegaan [bron: DTB 1743-1813 NDG 49-21]. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 29-05-1750 in Oudshoorn [bron: DTB 1743-1813 NDG 49-21]. beiden woonden te Oudshoorn. Neeltje is geboren omstreeks 1721 in Mijdrecht. Zij is begraven op 17-02-1787 te Oudshoorn.

Kinderen van Cnelis (Cornelis) Jansz en Annetje (Antje, Anna) Pieters:

1 Pieter Cornelisz Boot. Hij is gedoopt op 06-11-1735 in Oudshoorn [bron: DTB N.H. 47-206]. doopgetuige: Geertje Pieters Gaijlswijk. Pieter Cornelisz is overleden op 16-04-1736 in Oudshoorn.
2 Annitje Cornelis Boot. Zij is gedoopt op 28-10-1736 in Oudshoorn [bron: DTB N.H. 47-208]. doopgetuige: Geertje Pieters Gaijlswijk. Annitje Cornelis is overleden op 03-07-1737 in Oudshoorn.
3 Pieter Cornelisz Boot. Hij is gedoopt op 03-11-1737 in Oudshoorn [bron: DTB N.H. 47-211]. doopgetuige: Geertje Pieters Gaijlswijk. Pieter Cornelisz is overleden op 12-01-1738 in Oudshoorn.
4 Pieter Kornelisz Boot. Hij is gedoopt op 16-11-1738 in Oudshoorn [bron: DTB N.H. 47-215]. doopgetuige: Geertje Pieters Geijlswijk. Pieter Kornelisz is overleden op 24-04-1743 in Oudshoorn.
5 Jan Kornelisz Boot. Hij is gedoopt op 17-01-1740 in Oudshoorn [bron: DTB N.H. 47-220]. doopgetuige: Fijtje Dirks Lelijveldt.
6 Antje Cornelis Boot. Zij is gedoopt op 22-01-1741 in Oudshoorn [bron: DTB N.H. 47-224]. doopgetuige: Geertje Pieters Gaalswijk.
7 Geertje Kornelis Boot. Zij is gedoopt op 09-09-1742 in Oudshoorn [bron: DTB N.H. 47-229]. doopgetuige: Margje Jans Koos. Geertje Kornelis is overleden na 26-08-1759.
8 Pieter Kornelis Boot, geboren in Oudshoorn. Hij is gedoopt op 22-12-1743 in Woubrugge [bron: DTB N.H. 47-234]. geboren in de Ridderbuurt, gedoopt in de Gereformeerde Kerk van Woubrugge; doopgetuigen: Kornelis de Lange en Geertje Pieters Gaalswijk. Pieter Kornelis is overleden op 26-06-1744 in Oudshoorn.
9 Pietertje Kornelis Boot. Zij is gedoopt op 12-03-1747 in Oudshoorn [bron: DTB N.H. 47-245]. doopgetuige: Geertje Pieters Gaalswijk. Pietertje Kornelis is overleden op 05-03-1749 in Oudshoorn.

Kinderen van Cnelis (Cornelis) Jansz en Neeltje:

1 Cornelia Cornelis Boot. Zij is gedoopt op 25-10-1750 in Oudshoorn [bron: DTB N.H. 47-257]. doopgetuige: Meijntje Dirks.
2 Pieter Cornelisz Boot. Volgt VIII-g.
3 Willem Cornelisz Boot. Volgt VIII-h.
4 Cornelis Cornelisz Boot. Volgt VIII-i.

VII-e Annetje Janse Boot, dochter van Jan Dircksz Boot en Geertje Jacobse Ram. Zij is gedoopt op 04-05-1710 in Oudshoorn [bron: DTB N.H. 47-131]. Gereformeerde Kerk, doopgetuige: Neeltje Dirks Boot (1677). Annetje Janse is overleden omstreeks 25-04-1749 in Oudshoorn. Aangifte op 29-04-1749 [bron: G17 B-11]. Annetje Janse trouwde in 1744 met Hermanus Koek(k)oek, 25 jaar oud, nadat zij op 11-09-1744 in Oudshoorn in ondertrouw zijn gegaan [bron: DTB 1743-1747 Gaarder 14-9]. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 27-09-1744 in Oudshoorn [bron: DTB 1743-1813 NDG 49-6]. beiden woonden in de Ridderbuurt van Oudshoorn. Hermanus is geboren in 1719 in Oude Wetering (Alkemade). Hij is begraven op 31-10-1782 te Alphen a/d Rijn [bron: 50 B-71]. Woonplaats: Oudshoorn. Beroep: veehouder. Hermanus: hertrouwd op 03-08-1749 in Oudshoorn met Gerritje Joosten Haagen (1730 Zwammerdam), woonde te Oudshoorn [Nederduits-gereformeerde gemeente 1743-1813 Oudshoorn ondertrouw 20-07-1749].

VII-f Klaas Jansz Boot, zoon van Jan Dircksz Boot en Geertje Jacobse Ram. Hij is gedoopt op 20-12-1711 in Oudshoorn [bron: DTB N.H. 47-136]. gedoopt in de Gereformeerde Kerk, doopgetuige: Marritje Jans van der Wilk. Woonplaats: Oudshoorn. Beroep: veehouder. Klaas Jansz:
(1) trouwde met Marijtje Hendriks Breekland, nadat zij op 29-04-1740 in Oudshoorn in ondertrouw zijn gegaan [bron: DTB 1724-1742 Gaarder 13-55]. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 15-05-1740 in Oudshoorn [bron: DTB 1661-1742 NDG]. bruidegom woonde in de Ridderbuurt te Oudshoorn, bruid woonde te Oudshoorn. Zij is gedoopt op 13-04-1704 in Maasland. Marijtje Hendriks: dochter van Hendrik Breekland en Trijntje van der Bark.
(2) trouwde met Geertruij Tammisse Mooij, nadat zij op 13-10-1748 in Oudshoorn in ondertrouw zijn gegaan [bron: DTB 1743-1813 NDG 49-18]. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 27-10-1748 in Oudshoorn [bron: DTB 1743-1813 NDG 49-18]. bruidegom woonde in de Ridderbuurt te Oudshoorn, bruid woonde te Nieuwveen. Geertruij Tammisse is geboren omstreeks 1723 in Leimuiden. Geertruij Tammisse: van de Bilderdam, Leimuiden; weduwe van Abraham Minne Sielstram.

Kinderen van Klaas Jansz en Geertruij Tammisse:

1 Geertje Boot. Zij is gedoopt op 07-09-1749 in Oudshoorn [bron: DTB N.H. 47-254]. doopgetuige: Antje Pieters Gaalswijk.
2 Trijntje Boot. Zij is gedoopt op 14-06-1750 in Oudshoorn [bron: DTB N.H. 47-256]. doopgetuige: Jannigje Willems Ammeraal.
3 Geertje Boot. Zij is gedoopt op 07-10-1759 in Ter Aar [bron: DTB N.H. 1-8]. doopgetuige: Jannigje Willems Admiral.
4 Geertje Boot, geboren op 10-05-1767 in Alphen aan den Rijn.

VII-g Geertje Claasdr Ram, dochter van Klaas Jansz Ram en Aeltje Dircks Boot. Zij is gedoopt op 18-04-1717 in Oudshoorn. Geertje Claasdr trouwde op 30-03-1742 in Oudshoorn met Alexander de Bruin.

VII-h Claas Jansz Boot, zoon van Jan Jansz Boot(h) en Geertruijd Cornelis (van) Gaesbee(c)k. Hij is gedoopt op 15-12-1697 in Oudshoorn [bron: DTB N.H. 47-88]. doopgetuige: Lijsbet Claes. Claas Jansz is overleden op 25-05-1770 in Alphen. Regest: Claas Boot, getrouwd met Jannetje Jansdr Kop, die eerder getrouwd was met Gerrit Oijen van Acrum, verkoopt aan Arij van der Wal, wonende te Hillegersberg, een huis en erf achter de Kerk van Alphen, belend ten oosten de Schoolsteeg, ten westen het kanaal, ten zuiden het kerkhof, ten noorden de Papenstraat. Koopsom 400 gulden. Claas Jansz: 
(1) trouwde met Lijsbeth Gerrits (Lijsje) de la Baar (Dilbaard). Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 19-12-1720 in Alphen [bron: DTB 1701-1756 NDG 28-54]. Lijsbeth Gerrits is geboren omstreeks 1698 in Gouda. Lijsbeth Gerrits is overleden vóór 1722 in Alphen, hoogstens 24 jaar oud.
(2) trouwde met Neeltje Ewouts Kuijper. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 27-12-1722 in Alphen [bron: DTB 1701-1756 NDG 28-61]. Neeltje Ewouts is geboren in Gouda. Neeltje Ewouts is overleden omstreeks 27-11-1748 in Alphen.
(3) trouwde met Jannetje Jansdr Kop, nadat zij op 14-03-1749 in Alphen in ondertrouw zijn gegaan [bron: DTB 1743-1774 Gaarder 8-195]. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 30-03-1749 in Alphen [bron DTB 1701-1756 NDG 28-136]. Jannetje Jansdr is gedoopt op 17-04-1695 in Alphen, dochter van Jan Cornelisz Cop en Marritje Pieters Lindenburgh. Jannetje Jansdr is overleden omstreeks 07-04-1762 in Alphen. Jannetje Jansdr: weduwe van Gerrit Oijen van Acrum (Gerrit Ewouts Accum). 
(4) trouwde met Cornelia Outshoorn, nadat zij op 01-06-1764 in Zwammerdam in ondertrouw zijn gegaan [bron: DTB 1752-1787 Gaarder 9-127]. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 17-06-1764 in Zwammerdam [bron: DTB 1676-1807 NDG 4-114]. Bruidegom woonde te Alphen, bruid woonde te Zwammerdam. Cornelia: weduwe van Dirk Marten Steijn.

Kind van Claas Jansz en Lijsje:

1 Jan Boot(h). Hij is gedoopt op 12-10-1721 in Alphen [bron: DTB N.H. 22-328]. Doopgetuige: Aaltje Jans Booth.

VII-i Pieter Jansz Boot(h) is geboren op 25-09-1705 in Alphen, zoon van Jan Jansz Boot(h) en Geertruijd Cornelis (van) Gaesbee(c)k. Hij is gedoopt op 27-01-1707 in Alphen. Pieter Jansz is overleden vóór 1728, hoogstens 23 jaar oud. Pieter Jansz trouwde met Grietje (Margriet) Jansse Verhulst, nadat zij op 18-05-1725 in Alphen in ondertrouw zijn gegaan [bron: DTB 1712-1726 Gaarder 6-279v]. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 03-06-1725 in Alphen [bron: DTB 1701-1756 NDG 28-69]. Grietje (Margriet) Jansse is geboren omstreeks 1704 in Gouda. Grietje (Margriet) Jansse: dochter van Jan Verhulst en Geertruijd van Gaasbeek.

Kinderen van Pieter Jansz en Grietje (Margriet) Jansse:

1 Geertruida Booth. Zij is gedoopt op 28-02-1726 in Alphen [bron: DTB N.H. 22-352]. doopgetuige: Marrijtje Jans Booth.
2 Pietertje Booth. Zij is gedoopt op 04-04-1728 in Alphen [bron: DTB N.H. 22-367]. vader is overleden, doopgetuige: Dina Ariens van Brussel.

VII-j Lijsbeth Boot, dochter van Pieter Jansz Booth en Marijtje Hendrikse van 't An(c)ker. Zij is gedoopt op 29-05-1712 in Alphen [bron: DTB N.H. 22-277]. doopgetuige: Aaltje Jans Booth. Zij is begraven op 04-02-1747 te Aarlanderveen [bron: DTB Gaarder inv. 1 pag. 169]. Lijsbeth trouwde met Pieter Pietersz Snel, nadat zij op 30-03-1742 in Aarlanderveen in ondertrouw zijn gegaan [bron: DTB Gaarder 1-19]. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 15-04-1742 in Alphen [bron: DTB 1701-1756 NDG 28-120]. Pieter Pietersz is geboren in Gouda. Pieter Pietersz: weduwnaar van Lena Braems, hertrouwd 30-04-1747 met Marijtje Lugtenburg, jd van Alphen.

VII-k Hendrik Pietersz Boot is geboren in Aarlanderveen, zoon van Pieter Jansz Booth en Marijtje Hendrikse van 't An(c)ker. Hij is gedoopt op 06-06-1723 in Oudshoorn [bron: DTB N.H. 47-166]. doopgetuige: Geertje Hendriks van 't Ancker. Hendrik Pietersz trouwde met Willemijntje Heemskerk, nadat zij op 13-10-1758 in Aarlanderveen in ondertrouw zijn gegaan [bron: DTB 1752-1767 Gaarder 2-36]. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 29-10-1758 in Alphen aan den Rijn [bron: DTB 1757-1811 NDG 29-3]. Willemijntje is geboren in Aarlanderveen. Zij is gedoopt op 01-01-1736 in Alphen. Willemijntje: dochter van Cornelis Heemskerk en Marijtje van Veen; weduwe van Pieter Verhagen, getrouwd op 20-10-1754 te Alphen; weduwe van Cornelis de Kuijper.

Kinderen van Hendrik Pietersz en Willemijntje:

1 Jan Boot. Hij is gedoopt op 25-02-1759 in Alphen [bron: DTB N.H. 23-14]. doopgetuige: Lena Boot. Jan is overleden vóór 1768.
2 Cornelis Boot. Hij is gedoopt op 26-04-1761 in Alphen [bron: DTB N.H. 23-27]. doopgetuige: Maria van Veen.
3 Marijtje (Margje) Boot. Volgt VIII-j.
4 Pieter Boot. Hij is gedoopt op 04-12-1765 in Alphen [bron: DTB N.H. 23-57]. doopgetuige: Matje van der Helm.
5 Jan Boot, geboren op 16-02-1768. Hij is gedoopt op 21-02-1768 in Alphen [bron: DTB N.H. 23-72]. doopgetuige: Matje van der Helm. Jan is overleden vóór 1776, hoogstens 8 jaar oud.
6 Leena Boot. Zij is gedoopt op 25-11-1770 in Alphen [bron: DTB N.H. 23-87]. doopgetuige: Matje van der Helm.
7 Lijsje Boot. Zij is gedoopt op 05-09-1773 in Alphen [bron: DTB N.H. 23-98]. doopgetuige: Matje van der Helm.
8 Jan Boot. Hij is gedoopt op 29-10-1776 in Alphen [bron: DTB N.H. 23-113].
9 Sijmen (Simon) Boot, geboren op 15-02-1779 in Alphen. Volgt VIII-k.

VII-l Sijmen (Simon) Pietersz Boot, zoon van Pieter Jansz Booth en Marijtje Hendrikse van 't An(c)ker. Hij is gedoopt op 13-12-1725 in Alphen [bron: DTB N.H. 22-351]. doopgetuige: Aaltje Sijmens van Swieten. Hij is begraven op 01-11-1776 te Alphen. Religie: N.H. gedoopt. Sijmen (Simon) Pietersz trouwde met Marrigje (Matje) Tijssen van der Helm, nadat zij op 07-01-1746 in Aarlanderveen in ondertrouw zijn gegaan [bron: DTB 1737-1750 Gaarder 1-47]. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 23-05-1751 in Alphen [bron: DTB 1701-1756 NDG 28-141]. Zij is gedoopt op 16-01-1727 in Alphen. doopgetuige: Ariaantje Willems van der Helm. Zij is begraven op 20-03-1794 te Aarlanderveen [bron: DTB 1768-1800 Gaarder Impost]. Marrigje (Matje) Tijssen: dochter van Thijs Willemsz van der Helm (ca 1695) en Geertje Dirkse Groeneveld (ca 1701).

Kinderen van Sijmen (Simon) Pietersz en Marrigje (Matje) Tijssen:

1 Pieter Boot. Hij is gedoopt op 06-03-1746 in Alphen [bron: DTB N.H. 22-452]. doopgetuigen: Pieter Snel, Lijsje Boot.
2 Maria Boot. Volgt VIII-l.
3 Marijtje Boot. Zij is gedoopt op 16-08-1750 in Alphen [bron: DTB N.H. 22-471]. doopgetuigen: Dirk Blok, Lijsje Hogervorst, Trijntje van der Helm.
4 Geertruij Boot. Zij is gedoopt op 08-12-1751 in Alphen [bron: DTB N.H. 22-477]. doopgetuige: Trijntje van der Helm.
5 Lijsje Boot. Zij is gedoopt op 11-02-1753 in Alphen [bron: DTB N.H. 22-483]. doopgetuige: Lena Boot.
6 Marijtje Boot, geboren in Alphen. Zij is gedoopt op 08-09-1754 in Oudshoorn [bron: DTB N.H. 48-14]. doopgetuige: Derkje van der Helm.
7 Tijs (Matthijs) Boot. Volgt VIII-m.
8 Leendert Boot. Volgt VIII-n.
9 Willempje Boot. Zij is gedoopt op 04-03-1762 in Alphen [bron: DTB N.H. 23-33]. doopgetuige: Trijntje van der Helm.
10 Jan Boot. Hij is gedoopt op 29-04-1764 in Alphen [bron: DTB N.H. 23-45]. doopgetuige: Arrijaantje van der Helm. Jan is overleden vóór 1765.
11 Jan Boot. Volgt VIII-o.
12 Geertje Boot. Zij is gedoopt op 10-05-1767 in Alphen [bron: DTB N.H. 23-67]. doopgetuige: Dirkje van der Helm.
13 Heijnk (Hendrik) Boot. Volgt VIII-p.

VIII-a Neeltje Boot is geboren op 14-07-1733 in Oudshoorn, dochter van Dirk Jansz Boot en Fijtje Dirkse Lelieveld (Lelijveld). Zij is gedoopt op 19-07-1733 in Oudshoorn [bron: DTB N.H. 47-198]. doopgetuige: Wilmtje Dirks Rhijnsburger. Neeltje:
(1) trouwde met Cornelis van Bouten, nadat zij op 02-10-1763 in Oudshoorn in ondertrouw zijn gegaan [bron: DTB 1743-1813 NDG 49-53]. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 16-10-1763 in Oudshoorn [bron: DTB 1743-1813 NDG 49-53]. beiden woonden te Oudshoorn. Cornelis is geboren omstreeks 1727. Cornelis is overleden vóór 1771, hoogstens 44 jaar oud. Cornelis: weduwnaar van Neeltje Mouringsdr Lindenburg, getrouwd op 01-12-1748 in Oudshoorn.
(2) trouwde met Cornelis Clerck (Klerk), nadat zij op 10-02-1771 in Oudshoorn in ondertrouw zijn gegaan [bron: DTB 1743-1813 NDG 49-75]. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 24-02-1771 in Oudshoorn [bron: DTB 1743-1813 NDG 49-75]. beiden woonden te Oudshoorn. Cornelis is geboren omstreeks 1741 in Warmond.

VIII-b Annigje (Antje) Dirks Boot, dochter van Dirk Jansz Boot en Fijtje Dirkse Lelieveld (Lelijveld). Zij is gedoopt op 23-07-1741 in Oudshoorn. Gereformeerde Kerk; doopgetuige: Antje Pieterze Geijlswijk. Annigje (Antje) Dirks is overleden op 28-05-1808 in Rijnsaterwoude. Religie: Gereformeerd. Annigje (Antje) Dirks trouwde met Willem Simonsz Buurman, nadat zij op 05-09-1762 in Oudshoorn in ondertrouw zijn gegaan [bron: DTB 1743-1813 NDG 49-51]. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 19-09-1762 in Oudshoorn [bron: DTB 1743-1813 NDG 49-51]. beiden woonden te Oudshoorn. Willem Simonsz is geboren omstreeks 1731 in Oudshoorn. Willem Simonsz is overleden op 21-03-1803 in Rijnsaterwoude, ongeveer 72 jaar oud.

Kinderen van Annigje (Antje) Dirks en Willem Simonsz:

1 Simon Buurman, geboren op 13-03-1763 in Oudshoorn.
2 Dirk Buurman. Volgt IX-a.
3 Fijtje Buurman. Zij is gedoopt op 25-12-1767 in Oudshoorn. doopgetuige: Jannitje Boot.
4 Willem Buurman, geboren op 05-05-1771 in Oudshoorn. Volgt IX-b.

VIII-c Dirkje Dirks Boot, dochter van Dirk Jansz Boot en Fijtje Dirkse Lelieveld (Lelijveld). Zij is gedoopt op 21-04-1743 in Oudshoorn [bron: DTB N.H. 47-232]. doopgetuige: Antje Klaas Hijselendoorn. Dirkje Dirks is overleden op 15-12-1805 in Oudshoorn. Dirkje Dirks trouwde met Dirk van Leeuwen, nadat zij op 23-01-1767 in Alphen in ondertrouw zijn gegaan [bron: DTB 1752-1787 Gaarder 9-21]. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 08-02-1767 in Alphen [bron: DTB 1757-1811 NDG 29-21]. Hij is gedoopt op 10-06-1736 in Alphen. Hij is begraven op 19-01-1778 te Aarlanderveen [bron: DTB Gaarder Impost inv. 3 pag. 76]. Bij het overlijden van Dirk: overleden 20-05-1770 te Oudshoorn?. Dirk: zoon van Jan van Leeuwen (ca 1716) en Maertje Dircks Schenkenvelt (ca 1718), getrouwd op 23-01-1767 in Alphen.

Kinderen van Dirkje Dirks en Dirk:

1 Margje van Leeuwen. Zij is gedoopt op 01-11-1767 in Alphen.
2 Jan van Leeuwen. Hij is gedoopt op 09-07-1769 in Alphen. Jan is overleden vóór 15-10-1775.
3 Dirk van Leeuwen. Hij is gedoopt op 17-02-1771 in Alphen.
4 Marrigje van Leeuwen. Zij is gedoopt op 13-09-1772.
5 Jan van Leeuwen. Volgt IX-c.
6 Huijg van Leeuwen. Hij is gedoopt op 02-02-1777 in Alphen.

VIII-d Huijch (Hugo) Dirksz Boot, zoon van Dirk Jansz Boot en Fijtje Dirkse Lelieveld (Lelijveld). Hij is gedoopt op 08-05-1746 in Oudshoorn [bron: DTB N.H. 47-242]. doopgetuige: Willemtje Dirkze Rhijnsburger. Hij is begraven op 09-01-1807 te Oudshoorn. Huijch (Hugo) Dirksz trouwde met Le(e)na Rochusdr Waardenburg, nadat zij op 07-01-1770 in Oudshoorn in ondertrouw zijn gegaan [bron: DTB 1743-1813 NDG 49-72]. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 21-01-1770 in Oudshoorn [bron: DTB 1743-1813 NDG 49-72]. beiden woonden te Oudshoorn. Le(e)na Rochusdr is geboren in Geervliet. Zij is gedoopt op 08-11-1744 in Geervliet. Le(e)na Rochusdr is overleden op 20-04-1821 in Klaaswaal. Le(e)na Rochusdr: dochter van Rokus Hendriksz Waardenburg (ca 1712 (1720?)), en Lijsbeth van der Linden (ca 1718 (1721?)).

Kinderen van Huijch (Hugo) Dirksz en Le(e)na Rochusdr:

1 Dirk Boot. Volgt IX-d.
2 Sophia Boot, geboren omstreeks 1772 in Oudshoorn. Volgt IX-e.
3 Lijsbet Boot. Volgt IX-f.
4 F(e)ijtje Boot(h). Volgt IX-g.
5 Rookje Boot. Volgt IX-h.
6 Jannetje Boot. Zij is gedoopt op 05-12-1779 in Geervliet.
7 Maartje Boot. Volgt IX-i.
8 Jan Boot. Volgt IX-j.
9 Neeltje Boot. Zij is gedoopt op 18-01-1789 in Geervliet.

VIII-e Jannigje Dirks Boot, dochter van Dirk Jansz Boot en Fijtje Dirkse Lelieveld (Lelijveld). Zij is gedoopt op 01-10-1747 in Oudshoorn [bron: DTB N.H. 47-247]. doopgetuige: Antje Jans Boot. Jannigje Dirks trouwde met Martinus Jansz van Steenis, nadat zij op 03-08-1766 in Oudshoorn in ondertrouw zijn gegaan [bron: DTB 1743-1813 NDG 49-62]. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 17-08-1766 in Oudshoorn [bron: DTB 1743-1813 NDG 49-62]. bruidegom woonde te Alphen, bruid woonde te Oudshoorn. Hij is gedoopt op 17-08-1745 in Alphen. Beroep: timmerman.

Kinderen van Jannigje Dirks en Martinus Jansz:

1 Fijtje van Steenis, geboren op 01-06-1767 in Oudshoorn. doopgetuige: Neeltje Boot.
2 Jan van Steenis, geboren op 05-03-1769 in Oudshoorn.
3 Sophia van Steenis. Zij is gedoopt op 06-05-1770 in Oudshoorn. doopgetuige: Annigje Boot.
4 Arieaantje van Steenis, geboren op 15-03-1772 in Oudshoorn.
5 Dirk van Steenis. Hij is gedoopt op 28-04-1776 in Oudshoorn. doopgetuige: Neeltje Boot.
6 Adrianus van Steenis, geboren op 01-01-1778 in Oudshoorn. Volgt IX-k.
7 Hugo van Steenis, geboren op 09-05-1779 in Oudshoorn.
8 Sophia van Steenis, geboren op 02-07-1780 in Oudshoorn.
9 Martinus van Steenis, geboren op 25-08-1782 in Oudshoorn.
10 Martinus van Steenis, geboren op 19-02-1785 in Oudshoorn.
11 Feitje van Steenis, geboren op 20-01-1786 in Oudshoorn.
12 Jannetje van Steenis, geboren op 21-04-1787 in Oudshoorn.
13 Martijntje van Steenis, geboren op 21-04-1787 in Oudshoorn.

VIII-f Pieter Huijgen Boot, zoon van Huijg Jansz Boot en Marritje Jans Koos. Hij is gedoopt op 26-09-1751 in Oudshoorn [bron: DTB N.H. 48-3]. doopgetuige: Aeltje Jans van Eijk (1695). Pieter Huijgen is overleden op 09-03-1820 om 02:00 in Oudshoorn. Beroep: arbeider. Pieter Huijgen: Op 11-03-1778 koopt Pieter Boot van zijn zusters Antje en Geertje hun erfdeel in een huis en erf nabij de Heul groot 100 roeden, met alle daarin bevindende meubelen voor f 750,-. Op 19-01-1790 verkoopt hij dit huis aan zijn zuster Antje voor f 600,-. Pieter Huijgen trouwde met Emmetje (Immigje, Jannetje) Kamerik, nadat zij op 02-05-1779 in Oudshoorn in ondertrouw zijn gegaan [bron: DTB 1743-1813 NDG 49-111]. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 16-05-1779 in Oudshoorn [bron: DTB 1743-1813 NDG 49-111]. beiden woonden te Oudshoorn. Emmetje (Immigje, Jannetje) is geboren in Barwoutswaarder (Woerden). Zij is gedoopt op 25-12-1752 in Waarder. Emmetje (Immigje, Jannetje) is overleden op 28-04-1827 om 16:00 in Oudshoorn. Aangifte op 28-04-1827. Beroep: arbeidster. Emmetje (Immigje, Jannetje): dochter van Teunis Hendriksz Kamerik (geboren Barwoutswaarder, gedoopt 19-10-1727 Woerden), getrouwd op 16-08-1750 in Woerden met Marrigje Teunisdr van Eijk (geboren Waarder, gedoopt 16-04-1724 Bodegraven).

Kinderen van Pieter Huijgen en Emmetje (Immigje, Jannetje):

1 Margje Boot. Volgt IX-l.
2 Huijg(h) Boot. Volgt IX-m.
3 Aaltje Boot. Zij is gedoopt op 03-11-1782 in Oudshoorn [bron: DTB N.H. 48-103]. doopgetuige: Margje Kamerik. Aaltje is overleden omstreeks 12-01-1783 in Oudshoorn. Aangifte op 13-02-1783 [bron: G 18 O]. Zij is begraven op 17-02-1783 te Oudshoorn.
4 Aaltje Boot. Zij is gedoopt op 01-02-1784 in Oudshoorn [bron: DTB N.H. 48-108]. doopgetuige: Margje Kamerik. Aaltje is overleden na 1829. Beroep: werkster. Religie: (bij de volkstelling 1829 Gereformeerd).
5 Teunis Boot, geboren op 19-03-1785 in Oudshoorn. Hij is gedoopt op 20-03-1785 in Oudshoorn [bron: DTB N.H. 48-112]. doopgetuige: Annigie van Grol. Teunis is overleden op 29-10-1811 in Oudshoorn, 26 jaar oud.
6 Jan Boot, geboren op 10-05-1786 in Oudshoorn. Hij is gedoopt op 14-05-1786 in Oudshoorn [bron: DTB N.H. 48-114]. doopgetuige: Geertje Boot. Jan is overleden op 01-05-1796 in Oudshoorn, 9 jaar oud [bron: 48 D - 114]. Aangifte op 02-05-1796 [bron: G 19 O].
7 Dirk Boot, geboren op 27-06-1787 in Oudshoorn. Volgt IX-n.
8 Hendrik Boot, geboren op 11-10-1788 in Oudshoorn. Hij is gedoopt op 12-10-1788 in Oudshoorn [bron: DTB N.H. 48-121]. tweeling, doopgetuige: Margje Kamerik. Hij is begraven op 19-01-1789 te Oudshoorn.
9 Jacobus Pot Boot, geboren op 11-10-1788 in Oudshoorn. Volgt IX-o.

VIII-g Pieter Cornelisz Boot, zoon van Cnelis (Cornelis) Jansz Boot en Neeltje Pieterse. Hij is gedoopt op 27-08-1752 in Oudshoorn [bron: DTB N.H. 48-6]. doopgetuige: Truijtje Tamus Mooij. Pieter Cornelisz is overleden vóór 1797. Pieter Cornelisz trouwde met Antje (Anna) Cornelisse Zwanenburg (Swaanenburg), nadat zij op 02-05-1788 in Oudshoorn in ondertrouw zijn gegaan [bron: DTB 1788-1805 Gaarder 15-2]. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 16-05-1788 [bron: DTB 1743-1813 NDG 49-143]. elders getrouwd. Antje (Anna) Cornelisse is geboren in 1757 in Koudekerk. Antje (Anna) Cornelisse: hertrouwd op 27-08-1797 in Koudekerk met Arij de Rouville (Waddinxveen), wonend te Oudshoorn, weduwnaar van Hendrikus Kermis.

Kinderen van Pieter Cornelisz en Antje (Anna) Cornelisse:

1 Cornelis Boot, geboren op 13-12-1788 in Oudshoorn. Hij is gedoopt op 14-12-1788 in Oudshoorn [bron: DTB N.H. 48-121]. doopgetuige: Cornelia Boot.
2 Hendrik Boot, geboren op 26-12-1789 in Oudshoorn. Hij is gedoopt op 03-01-1790 in Oudshoorn [bron: DTB N.H. 48-124]. doopgetuige: Geertje Zwanenburg.
3 Neeltje Boot, geboren op 18-04-1791 in Oudshoorn. Zij is gedoopt op 22-04-1791 in Oudshoorn [bron: DTB N.H. 48-128]. doopgetuige: Cornelia Boot (Peet?).

VIII-h Willem Cornelisz Boot, zoon van Cnelis (Cornelis) Jansz Boot en Neeltje Pieterse. Hij is gedoopt op 05-01-1755 in Oudshoorn [bron: DTB N.H. 48-17]. doopgetuige: Martijntje Jansdr van Houten. Willem Cornelisz is overleden vóór 1801. Willem Cornelisz:
(1) trouwde met Marijtje de Rijke, nadat zij op 25-02-1785 in Oudshoorn in ondertrouw zijn gegaan [bron: DTB 1743-1813 NDG 49-134]. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 13-03-1785 in Oudshoorn [bron: DTB 1743-1813 NDG 49-134]. Marijtje is geboren omstreeks 1760 in Oudshoorn. Zij is begraven op 01-06-1789 te Aarlanderveen [bron: DTB 1750-1805 Hervormd, 1768-1800 Gaarder Impost]. Marijtje: volgens het trouwboek: Marijtje Rijkeman.
(2) trouwde met Aaltje Willemse van Raalten, nadat zij op 14-10-1796 in Oudshoorn in ondertrouw zijn gegaan [bron: DTB 1788-1805 Gaarder 15-26]. Aaltje Willemse is geboren omstreeks 1756 in Oudshoorn. Aaltje Willemse: weduwe van Thomas Dardus; getrouwd op 05-07-1801 in Oudshoorn met Gerrit van Dam, weduwnaar van Margje van Rooijen.

Kinderen van Willem Cornelisz en Marijtje:

1 Neeltje Boot. Zij is begraven op 01-04-1789 te Aarlanderveen [bron: DTB 1768-1800 Gaarder Impost].
2 Trijntje Boot. Zij is begraven op 01-04-1789 te Aarlanderveen [bron: DTB 1750-1805 Hervormd inv 7 pag. 253].
3 Neeltje Boot, geboren op 31-07-1787 in Oudshoorn. Zij is gedoopt op 05-08-1787 in Oudshoorn [bron: DTB N.H. 48-117]. doopgetuige: Trijntje de Rijk.
4 Neeltje Boot, geboren op 24-10-1788 in Oudshoorn. Zij is gedoopt op 26-10-1788 in Aarlanderveen [bron: DTB N.H. 1-59]. doopgetuige: Cornelia Boot.

VIII-i Cornelis Cornelisz Boot, zoon van Cnelis (Cornelis) Jansz Boot en Neeltje Pieterse. Hij is gedoopt op 26-08-1759 in Oudshoorn [bron: DTB N.H. 48-34]. doopgetuige: Geertje Cornelisdr Boot. Cornelis Cornelisz is overleden op 05-11-1835 in Oudshoorn. Aangifte op 05-11-1835. Woonplaats: vanaf 14-04-1822 Oudshoorn. Beroep: schuitenjager, arbeider, mollenvanger. Cornelis Cornelisz:
(1) begon een relatie met Johanna van Houten. niet getrouwd.
(2) trouwde met Jannetje Ariensdr (Arisse) de Graaf, nadat zij op 22-06-1787 in Oudshoorn in ondertrouw zijn gegaan [bron: DTB 1743-1813 NDG 49-141, 1779-1795 Gaarder Woubrugge 47]. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 06-07-1787. elders getrouwd. Jannetje Ariensdr (Arisse) is geboren op 28-04-1765 in Woubrugge. Jannetje Ariensdr (Arisse) is overleden op 19-12-1818 in Oudshoorn, 53 jaar oud. Jannetje Ariensdr (Arisse): dochter van Arij Jansz de Graaf (1733) en Trijntje Jansse van den Bosch (ca 1739).

Kind van Cornelis Cornelisz en Johanna:

1 Cornelis Boot, geboren op 20-11-1784 in Oudshoorn. Hij is gedoopt op 19-12-1784 in Oudshoorn [bron: DTB N.H. 48-110, 48-17]. onecht kind, ouders zijn niet getrouwd.

Kinderen van Cornelis Cornelisz en Jannetje Ariensdr (Arisse):

1 Cornelis Boot, geboren op 19-10-1787 in Oudshoorn. Hij is gedoopt op 21-10-1787 in Oudshoorn [bron: DTB N.H. 48-118]. doopgetuige: Cornelia Boot.
2 Trijntje Boot, geboren op 26-12-1788 in Ter Aar. Zij is gedoopt op 01-01-1789 in Ter Aar [bron: DTB N.H. 1-23]. doopgetuigen: Jannetje Hoogeveen, Marijtje de Rijk(eman) (ca 1760). Trijntje is overleden vóór 1790, hoogstens 2 jaar oud.
3 Trijntje Boot, geboren op 16-02-1790 in Langeraar. Volgt IX-p.

VIII-j Marijtje (Margje) Boot, dochter van Hendrik Pietersz Boot en Willemijntje Heemskerk. Zij is gedoopt op 29-01-1764 in Alphen [bron: DTB N.H. 23-44]. Marijtje (Margje) is overleden op 30-05-1819 in Aarlanderveen. Marijtje (Margje) trouwde met Dirk van der Neut, nadat zij op 02-03-1788 in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 16-03-1788 in Alphen [bron: DTB 1757-1811 NDG 29-99]. Dirk is geboren in Bodegraven. Woonplaats: Aarlanderveen. Beroep: arbeider.

Kinderen van Marijtje (Margje) en Dirk:

1 Dirk van der Neut, geboren op 18-06-1796 in Aarlanderveen. Volgt IX-q.
2 Hendrik van der Neut, geboren op 11-06-1801 in Alphen. Volgt IX-r.

VIII-k Sijmen (Simon) Boot is geboren op 15-02-1779 in Alphen, zoon van Hendrik Pietersz Boot en Willemijntje Heemskerk. Hij is gedoopt op 17-02-1779 in Alphen [bron: DTB N.H. 23-128]. doopgetuige: Marijtje Boot. Sijmen (Simon) trouwde, 31 jaar oud, op 09-05-1810 in Alphen [bron: Gerecht 1799-1811 34-50] met Cornelia de Horn, nadat zij op 21-04-1810 in Aarlanderveen in ondertrouw zijn gegaan [bron: DTB 1801-1805 Gaarder 4-45]. beiden woonden te Alphen. Cornelia is geboren in Woerden. Zij is gedoopt op 30-10-1785 in Woerden. Cornelia: dochter van Willem den Horn en Jakoba van de Kats.
Kinderen van Sijmen (Simon) en Cornelia:

1 Hendrik Boot, geboren op 07-09-1810 in Alphen. Hij is gedoopt op 09-09-1810 in Alphen [bron: DTB N.H. 24-48, N.H. 25-194, AR 25-194]. doopgetuige: Marijtje Boot.
2 Jacoba Boot, geboren op 29-03-1816 in Gouda.

VIII-l Maria Boot, dochter van Sijmen (Simon) Pietersz Boot en Marrigje (Matje) Tijssen van der Helm. Zij is gedoopt op 14-04-1748 in Alphen [bron: DTB N.H. 22-462]. doopgetuigen: Japik van Swieten, Ariaentje van der Helm. Maria is overleden vóór 1814. Maria trouwde op 21-12-1770 in Gouda met Jasper Alblas (Alleblas), nadat zij op 09-12-1770 in Gouda in ondertrouw zijn gegaan. Hij is gedoopt op 25-12-1742 in Gouda. Beroep: pijpenmakersknecht. Jasper: zoon van Cornelis Alblas (1715) en Neeltje Akrijn (ca 1719); getrouwd op 21-05-1765 in Gouda met Jannigje Reinhart (ca 1742).

Kinderen van Maria en Jasper:

1 Cornelis Alblas, geboren in 1771.
2 Neeltje Alblas, geboren in 1773.
3 Gerritje Alblas, geboren in 1775.
4 Cornelis Alblas, geboren in 1778.
5 Willem Alblas, geboren in 1781.
6 Martha Alblas (Alleblas), geboren in 1784 in Gouda. Volgt IX-s.

VIII-m Tijs (Matthijs) Boot, zoon van Sijmen (Simon) Pietersz Boot en Marrigje (Matje) Tijssen van der Helm. Hij is gedoopt op 30-04-1758 in Alphen [bron: DTB N.H. 23-9]. Tijs (Matthijs) is overleden op 09-05-1830 om 22:00 in Gouda. Woonplaats: Gouda. Beroep: vanaf 1798 tot 1830 pijpenmaker, pijpenfabrikant merk 42 en 78. Religie: N.H. gedoopt. Tijs (Matthijs): In januari 1799 komt Matthijs, 20 jaar oud, met admissie (zo'n admissie was 11 maanden geldig) van Alphen [akte 22-01-1779] naar Gouda, hij wordt vermeld in het register van het Armenbestuur: maart 1781, febr.1782, jan. 1783, nov. 1784. Op 15-01-1788 heeft Matthijs Boot het Poorterschap van Gouda verworven. Tijs (Matthijs) trouwde met Willemijntje (Willemina) (Mijntje) de Sitter (Zetter), nadat zij op 28-03-1784 in Gouda in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 12-04-1784 in Gouda. Zij is gedoopt op 18-11-1761 in Gouda. doopgetuige: Lijsbet Elzevier, gedoopt in de Sint Jans Kerk. Willemijntje (Willemina) is overleden op 27-11-1830 om 10:00 in Gouda. Beroep: pijpenmaakster. Religie: N.H. gedoopt. Mijntje: dochter van Jacob de Sitter (ca 1729), en Anna van Leeuwen (ca 1735).

Kinderen van Tijs (Matthijs) en Mijntje:

1 Geertje Boot. Zij is gedoopt op 08-08-1784 in Gouda. doopgetuige: Maria Boot. Geertje is overleden op 15-03-1786 in Gouda.
2 Simon Matthijsz Boot. Volgt IX-t.
3 Joanna Boot. Volgt IX-u.
4 Pieter Boot. Hij is gedoopt op 09-01-1791 in Gouda. doopgetuige: Adriaantje van der Helm. Pieter is overleden op 24-11-1795 in Gouda.
5 Jacob Boot, geboren op 22-04-1793 in Gouda. Volgt IX-v.
6 Pieter Boot, geboren op 10-01-1796 in Gouda. Volgt IX-w.
7 Matthijs Boot. Volgt IX-x.
8 Margje (Matje) Boot, geboren op 26-02-1801 in Gouda. Volgt IX-y.
9 Willem Boot, geboren op 29-09-1803 in Gouda. Hij is gedoopt op 02-10-1803 in Gouda. doopgetuige: Maria Boot. Willem is overleden op 13-11-1870 in Gouda, 67 jaar oud. Beroep: inlands kramer, koopman. Religie: N.H.

VIII-n Leendert Boot, zoon van Sijmen (Simon) Pietersz Boot en Marrigje (Matje) Tijssen van der Helm. Hij is gedoopt op 04-11-1759 in Alphen [bron: DTB N.H. 23-18]. doopgetuige: Willemijntje Heemskerk. Leendert is overleden op 14-02-1819 om 02:30 in Gouda. Aangifte op 16-02-1819 [bron: genlias akte 61]. Leendert: Register ontvangsten gaarder 40e en 80e penning inv.nr. 149 fol. 006v: In maart 1791 koopt Leendert Boot van Maarten Blonk een huis in de Keizerstraat voor een bedrag van f 140.6.-. Leendert:
(1) trouwde met Anna Monk, nadat zij op 25-05-1783 in Gouda in ondertrouw zijn gegaan [bron: DTB Sint Janskerk]. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 09-06-1783 in Gouda. Zij is gedoopt op 08-08-1764 in Gouda. Zij is begraven op 22-11-1809 te Gouda [bron: DTB Gaarder]. Religie: Remonstrants gedoopt. Anna: dochter van Willem Monk en Willemijntje van der Heijde.
(2) trouwde op 04-08-1811 in Gouda [bron: DTB Gerecht] met Maria (Martha) de Rooy, 30 jaar oud, nadat zij op 21-07-1811 in Gouda in ondertrouw zijn gegaan. Maria (Martha) is geboren op 08-02-1781 in Gouda. Maria (Martha) is overleden op 13-08-1832 in Gouda, 51 jaar oud. Beroep: pijpenmaakster. Maria (Martha): dochter van Huybert de Rooy, sjouwerman, en Catharina Pannenbakker. Maria hertrouwde op 19-03-1828 te Gouda met Pieter Snel, gedoopt 19-08-1774 te Gouda, sjouwerman, zoon van Pieter Snel en Pieternella van Houten.

Kinderen van Leendert en Anna:

1 Simon Boot. Volgt IX-z.
2 Willem Boot. Hij is gedoopt op 24-08-1785 in Gouda. gedoopt in de Sint Janskerk.
3 Willem Boot. Hij is gedoopt op 28-01-1787 in Gouda. Sint Janskerk.
4 Pieter Boot. Hij is gedoopt op 08-02-1789 in Gouda. Sint Janskerk.
5 Hendrik Boot. Hij is gedoopt op 02-06-1790 in Gouda. Hendrik is overleden vóór 1851. Beroep: pijpenmakersknecht, pijpenmaker.
6 Margje Boot. Zij is gedoopt op 13-10-1793 in Gouda. gedoopt in de Remonstrantse Kerk.
7 Wilmpje Boot. Zij is gedoopt op 07-02-1796 in Gouda. gedoopt in de Remonstrantse Kerk.
8 Marregje Boot. Zij is gedoopt op 21-01-1798 in Gouda. gedoopt in de Remonstrantse Kerk.
9 Wilmpje Boot. Zij is gedoopt op 31-08-1800 in Gouda. gedoopt in de Remonstrantse Kerk.
10 Lena Boot. Zij is gedoopt op 08-08-1802 in Gouda. Religie: Remonstrants gedoopt. Lena:
vredegerecht civiele zaken Gouda 1820
inventarisnummer 12
aktenummer 90
datum 23-06-1820
inhoud Familieraad: benoeming voogd
Aanwezig: Sijmon Boot, Mattijs Boot, Hendrik Boot, Jan van Rijswijk, Willem Rijswijk, Jacob Kinwel
Voogd(en): Sijmon Boot als voogd en Jan van Rijswijk als toeziend voogd
Pupil(len): Lena Boot
Ouder(s): wijlen Leendert Boot en wijlen Anna Monk
bron orig. NA Den Haag; microfiches in SAMH

vredegerecht civiele zaken Gouda 1820
inventarisnummer 12
aktenummer 90
datum 23-06-1820
inhoud Familieraad: aanvaarding nalatenschap
Aanwezig: Sijmon Boot, Mattijs Boot, Hendrik Boot, Jan van Rijswijk, Willem Rijswijk, Jacob Kinwel
Oorspr. ger.: Pieternella Stalenberg weduwe Maarten Monk
Gerechtigde(n): Lena Boot
bron orig. NA Den Haag; microfiches in SAMH

Kinderen van Leendert en Maria (Martha):

1 Marrigje Boot, geboren op 20-06-1812 in Gouda. Aangifte op 22-06-1812 [bron: genlias akte 228].
2 Aart Boot, geboren op 22-05-1815 in Gouda. Volgt IX-aa.


VIII-o Jan Boot, zoon van Sijmen (Simon) Pietersz Boot en Marrigje (Matje) Tijssen van der Helm. Hij is gedoopt op 14-07-1765 in Alphen [bron: DTB N.H. 23-53]. doopgetuige: Arijaantje Tijs van der Helm. Woonplaats: 1784 Gouda. Beroep: militair (1821), pijpenmakersknecht. Jan trouwde met Joanna Rijnhart. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 27-07-1788. Beroep: hekelster. Joanna: Anna Rijnart.

Kinderen van Jan en Joanna:

1 Simon Boot. Hij is gedoopt op 15-12-1789 in Gouda.
2 Nela (Neeltje) Boot. Volgt IX-ab.
3 Maria Boot, geboren op 14-08-1796 in Gouda. Volgt IX-ac.

VIII-p Heijnk (Hendrik) Boot, zoon van Sijmen (Simon) Pietersz Boot en Marrigje (Matje) Tijssen van der Helm. Hij is gedoopt op 22-10-1769 in Alphen [bron: DTB N.H. 23-81]. Beroep: pijpenmakersknecht te Gouda. Heijnk (Hendrik) trouwde met Johanna Tuinenburg. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 17-09-1797. Beroep: winkelierster.

Kind van Heijnk (Hendrik) en Johanna:

1 Mattje Boot, geboren op 10-01-1805 in Uithoorn. Volgt IX-ad.

IX-a Dirk Buurman, zoon van Willem Simonsz Buurman en Annigje (Antje) Dirks Boot. Hij is gedoopt op 15-06-1766 in Oudshoorn. doopgetuige: Neeltje Dirksdr Boot. Beroep: arbeider. Dirk:
(1) trouwde met Beligje Kloek. Beligje is overleden vóór 1850.
(2) trouwde op 14-06-1812 in Rijnsaterwoude [bron: genlias akte 2] met Anneke Nanning de Vries, ongeveer 32 jaar oud. Anneke Nanning is geboren omstreeks 1780. Beroep: dienstmeid. Anneke Nanning: dochter van Barend de Vries, arbeider te Leimuiden, en Matje van Houten (overleden 00-01-1812 Leimuiden).

IX-b Willem Buurman is geboren op 05-05-1771 in Oudshoorn, zoon van Willem Simonsz Buurman en Annigje (Antje) Dirks Boot. Willem is overleden in 1841, 70 jaar oud. Willem:
(1) trouwde met Aaltje van Leeuwen. Aaltje is overleden vóór 1812.
(2) trouwde, 40 jaar oud, op 26-02-1812 in Uithoorn [bron: genlias akte 7] met Charlotte Rullmann, ongeveer 24 jaar oud. Charlotte is geboren omstreeks 1788. Charlotte: dochter van Johannes van Rullmann en Anna Elisabeth Theurkaupff.

IX-c Jan van Leeuwen, zoon van Dirk van Leeuwen en Dirkje Dirks Boot. Hij is gedoopt op 15-10-1775 in Alphen. Beroep: scheepstimmermansknecht. Jan trouwde op 14-06-1812 in Oudshoorn [bron: folio 5] met Raampje Obree, ongeveer 25 jaar oud. Raampje is geboren omstreeks 1787 in Oudshoorn. Beroep: naaister. Raampje: dochter van Jacobus Obree, pottenbakkersknecht te Oudshoorn, en Evertje van Epelaeren (begraven 24-03-1791 Oudshoorn).

IX-d Dirk Boot, zoon van Huijch (Hugo) Dirksz Boot en Le(e)na Rochusdr Waardenburg. Hij is gedoopt op 09-09-1770 in Oudshoorn [bron: DTB N.H. 48-65]. doopgetuige: Dirkje Boot. Dirk is overleden op 04-05-1848 om 20:00 in Nieuwenhoorn. Aangifte [bron: genlias akte 14]. Beroep: bouwman. Dirk:
(1) trouwde met Sietje (Sijtje) Weeda, nadat zij op 11-04-1794 in Rockanje in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 04-05-1794 in Rockanje. Zij is gedoopt op 29-03-1772 in Spijkenisse. Sietje (Sijtje) is overleden op 04-10-1826 om 12:00 in Nieuw-Helvoet. Aangifte op 04-10-1826 [bron: genlias akte 26]. Sietje (Sijtje): dochter van Dirk Weeda (09-08-1739) en Ariaantje van 't Hof.
(2) trouwde op 04-10-1827 in Nieuw-Helvoet [bron: genlias akte 7] met Trijntje (Krijntje) Hoogwerf, ongeveer 28 jaar oud. Trijntje (Krijntje) is geboren omstreeks 1799. Trijntje (Krijntje): dochter van Abraham Hoogwerf en Geertruij Kraaijenbrink.

Kinderen van Dirk en Sietje (Sijtje):

1 Huijg (Hugo) Boot, geboren op 13-01-1795 in Nieuwenhoorn. Volgt X-a.
2 Adriaantje (Arientje) Boot, geboren op 14-05-1797 in Nieuw-Helvoet. Zij is gedoopt op 21-05-1797 in Nieuw-Helvoet.
3 Ariaantje (Arientje) Boot. Zij is gedoopt op 04-04-1802 in Nieuw-Helvoet. Ariaantje (Arientje) is overleden op 13-06-1818 om 13:00 in Nieuw-Helvoet. Aangifte op 13-06-1818 [bron: genlias akte 13].
4 Dirk Boot, geboren op 21-04-1804 in Nieuw-Helvoet. Hij is gedoopt op 30-04-1804 in Nieuw-Helvoet. Dirk is overleden op 30-09-1804 in Nieuw-Helvoet, 5 maanden oud. Dirk: A van I Monster/Naaldwijk 10-11-1765.
5 Dirk Boot, geboren op 01-12-1805 in Nieuw-Helvoet. Hij is gedoopt op 08-12-1805 in Nieuw-Helvoet. Dirk is overleden op 01-10-1833 in 's-Hertogenbosch, 27 jaar oud. Aangifte op 19-12-1834 [bron: genlias akte 33 Nieuw Helvoet].

Kinderen van Dirk en Trijntje (Krijntje):

1 Abraham Boot, geboren op 01-07-1828 om 07:00 in Nieuw-Helvoet. Aangifte op 01-07-1828 [bron: genlias akte 15]. Abraham is overleden op 15-08-1855 om 20:00 in Nieuwenhoorn, 27 jaar oud. Aangifte [bron: genlias akte 25].
2 Jan Boot, geboren op 08-02-1830 om 20:00 in Heenvliet. Aangifte op 08-02-1830 [bron: genlias akte 4]. Jan is overleden op 21-07-1855 om 21:00 in Nieuwenhoorn, 25 jaar oud. Aangifte [bron: genlias akte 22].

IX-e Sophia Boot is geboren omstreeks 1772 in Oudshoorn, dochter van Huijch (Hugo) Dirksz Boot en Le(e)na Rochusdr Waardenburg. Sophia is overleden op 20-07-1839 om 18:30 in Heenvliet, ongeveer 67 jaar oud. Aangifte op 20-07-1839 [bron: genlias akte 13]. Sophia trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 19-06-1796 in Geervliet met Jacob de Graaf(f), ongeveer 26 jaar oud, nadat zij op 03-06-1796 in Geervliet in ondertrouw zijn gegaan. Jacob is geboren omstreeks 1770 in Nieuwe Tonge. Jacob is overleden op 05-08-1843 om 04:00 in Heenvliet, ongeveer 73 jaar oud. Bij het overlijden van Jacob: 1853?. Jacob: zoon van Cornelis de Graaf en Huigje Luijendijk.

Kinderen van Sophia en Jacob:

1 Lena de Graaf(f). Volgt X-b.
2 Huigje de Graaf, geboren omstreeks 11-1804 in Heenvliet. Volgt X-c.
3 Cornelia de Graaf, geboren op 15-01-1812 om 05:00 in Heenvliet. Cornelia is overleden op 09-09-1820 in Heenvliet, 8 jaar oud.
4 Catharina de Graaf, geboren op 08-04-1818. Catharina is overleden op 06-11-1818 in Heenvliet, 6 maanden oud.

IX-f Lijsbet Boot, dochter van Huijch (Hugo) Dirksz Boot en Le(e)na Rochusdr Waardenburg. Zij is gedoopt op 24-05-1772 in Langeraar [bron: DTB N.H. 1.13]. doopgetuige: Lijsbet van der Linden. Lijsbet is overleden op 02-04-1845 om 14:00 in Zwartewaal. Aangifte [bron: genlias akte 17]. Lijsbet: ook Elizabeth; de vroedvrouw verklaarde ten huize van haar vader Hugo Boot te Geervliet te hebben verlost van een zoon Elizabeth Boot, nadat de kraamvrouw in het bijzijn van de huisvrouwen van Steven en Wouter Swaneveld had verklaard onder ede dat Cornelis van der Spui de vader van het kind is (oud archief Geervliet). Van Cornelis is tot op heden nog geen spoor gevonden, waarschijnlijk heeft Elizabeth zo maar een naam verzonnen. Lijsbet:
(1) trouwde met Cornelis van der Spui.
(2) trouwde op 05-11-1809 in Geervliet met Hendrik van Swamen, ongeveer 39 jaar oud. Hendrik is geboren omstreeks 1770. Hendrik is overleden op 06-02-1842 om 09:00 in Geervliet, ongeveer 72 jaar oud. Aangifte op 06-02-1842 [bron: genlias akte 3].

Kind van Lijsbet en Cornelis:

1 Jan Boot, geboren op 04-04-1804 in Geervliet. Volgt X-d.

Kinderen van Lijsbet en Hendrik:

1 Elisabeth van Swamen, geboren omstreeks 1811. Elisabeth is overleden op 14-11-1813 in Geervliet, ongeveer 2 jaar oud. Aangifte op 14-11-1813 [bron: genlias akte 17].
2 Willem van Swamen, geboren op 24-07-1814 in Geervliet. Volgt X-e.

IX-g F(e)ijtje Boot(h), dochter van Huijch (Hugo) Dirksz Boot en Le(e)na Rochusdr Waardenburg. Zij is gedoopt op 25-12-1774 in Oudshoorn. F(e)ijtje is overleden omstreeks 1796. F(e)ijtje:
(1) trouwde met Gerrit van Wieringen.
(2) trouwde met Jan de Graaf. Jan is geboren omstreeks 1774.
(3) trouwde op 15-12-1793 in Loenen met Jan Oskam. Hij is gedoopt op 21-06-1767 in IJsselstein. Jan is overleden op 31-10-1846 in Linschoten. Beroep: bouwman. Jan: zoon van Jan Ariensz Oskamp (1731-1791) en Margarieta (Grietje) Jansdr Bos (1733-1787); getrouwd (2) op 05-02-1797 in Vleuten met Antonia (Teuntje) Pauw (1777-1846).

Kinderen van F(e)ijtje en Jan:

1 Jan Oskam, geboren op 10-06-1794 in Loenen.
2 Gerrit Oskam, geboren omstreeks 1796 in Linschoten. Volgt X-f.

IX-h Rookje Boot, dochter van Huijch (Hugo) Dirksz Boot en Le(e)na Rochusdr Waardenburg. Zij is gedoopt op 12-01-1777 in Geervliet. Rookje is overleden op 17-11-1810 in Oudenhoorn. Rookje trouwde op 08-07-1798 in Abbenbroek met Krijn van Putten, nadat zij op 20-06-1798 in Abbenbroek in ondertrouw zijn gegaan. Krijn is geboren in Briels Nieuwland, zoon van Jacob Arensz van Putten en Maartje Krijnsdr Tuk. Hij is gedoopt op 02-11-1771 in Vierpolders. Krijn is overleden op 24-03-1842 om 01:00 in Oudenhoorn. Aangifte op 24-03-1842 [bron: genlias akte 11]. Krijn: hertrouwd op 28-12-1816 in Oudenhoorn met Margarietje Verburg (1778).

Kinderen van Rookje en Krijn:

1 Maartje van Putten, geboren op 22-12-1798 in Oudenhoorn.
2 Jacob van Putten, geboren op 07-06-1800 in Oudenhoorn. Volgt X-g.
3 Lena van Putten, geboren op 08-02-1802 in Oudenhoorn.
4 Hugo van Putten, geboren op 02-03-1804 in Oudenhoorn. Hij is begraven op 23-08-1806 te Oudenhoorn.
5 Maartje van Putten, geboren op 12-07-1806 in Oudenhoorn. Maartje is overleden op 12-10-1806 in Oudenhoorn, 3 maanden oud.
6 Hugo van Putten, geboren op 28-06-1807 in Oudenhoorn. Volgt X-h.

IX-i Maartje Boot, dochter van Huijch (Hugo) Dirksz Boot en Le(e)na Rochusdr Waardenburg. Zij is gedoopt op 15-09-1782 in Geervliet. Maartje is overleden op 14-10-1811 in Oudenhoorn. Maartje trouwde op 24-06-1805 in Oudenhoorn met Aart van Putten, 29 jaar oud. Aart is geboren op 21-07-1775, zoon van Jacob Arensz van Putten en Maartje Krijnsdr Tuk. Aart is overleden op 25-07-1833 om 23:30 in Oudenhoorn, 58 jaar oud. Aangifte op 25-07-1833 [bron: genlias akte 19].

Kind van Maartje en Aart:

1 Hugo van Putten, geboren omstreeks 1808. Hugo is overleden op 04-06-1813 in Oudenhoorn, ongeveer 5 jaar oud. Aangifte op 04-06-1813 [bron: genlias akte 16].

IX-j Jan Boot, zoon van Huijch (Hugo) Dirksz Boot en Le(e)na Rochusdr Waardenburg. Hij is gedoopt op 20-11-1785 in Geervliet. Jan is overleden op 06-06-1829 om 18:00 in Nieuw-Helvoet. Aangifte op 06-06-1829 [bron: genlias akte 18]. Jan trouwde met Sara de Pijper. Sara is geboren omstreeks 1785. Sara is overleden op 24-02-1848 om 13:00 in Nieuw-Helvoet, ongeveer 63 jaar oud. Aangifte op 24-02-1848 [bron: genlias akte 10]. Sara: dochter van Johannes de Pijper en Anna Schros.
Kinderen van Jan en Sara:

1 Hugo Boot, geboren op 14-10-1808 in Nieuwenhoorn. Volgt X-i.
2 Johannes Boot, geboren op 10-08-1816 in Nieuw-Helvoet. Aangifte op 10-08-1816 [bron: genlias akte 14]. Johannes is overleden op 24-02-1818 in Nieuw-Helvoet, 1 jaar oud. Aangifte op 24-02-1818 [bron: genlias akte 5].

IX-k Adrianus van Steenis is geboren op 01-01-1778 in Oudshoorn, zoon van Martinus Jansz van Steenis en Jannigje Dirks Boot. Beroep: timmermansknecht. Adrianus:
(1) trouwde met Grietje Alders. Grietje is overleden vóór 1826.
(2) trouwde, 48 jaar oud, op 19-11-1826 in Oudshoorn [bron: genlias akte 15] met Geertje Zaijerveld, ongeveer 41 jaar oud. Geertje is geboren omstreeks 1785 in Hazerswoude. Beroep: dienstmeid, dienstbode. Geertje: dochter van Cornelis Zaijerveld (overleden te Hazerswoude) en Netje Bruine Lietste (overleden te Hazerswoude).

IX-l Margje Boot, dochter van Pieter Huijgen Boot en Emmetje (Immigje, Jannetje) Kamerik. Zij is gedoopt op 27-02-1780 in Oudshoorn [bron: DTB N.H. 48-95]. doopgetuige: Geertje Boot. Margje is overleden op 29-03-1858 in Oudshoorn. Religie: N.H. Margje trouwde met Hendrik Koperdraad. Hendrik is geboren omstreeks 1780.

IX-m Huijg(h) Boot, zoon van Pieter Huijgen Boot en Emmetje (Immigje, Jannetje) Kamerik. Hij is gedoopt op 11-03-1781 in Oudshoorn [bron: DTB N.H. 48-99]. doopgetuige: Antje Boot. Huijg(h) is overleden op 01-04-1857 in Linschoten. Beroep: bakker. Huijg(h) trouwde op 21-08-1808 in Harmelen met Klaasje (Claasje) Willems Schimmel, nadat zij op 06-08-1808 in Harmelen in ondertrouw zijn gegaan. Klaasje (Claasje) Willems is geboren in Neerlangbroek. Zij is gedoopt op 03-12-1775 in Doorn. Klaasje (Claasje) Willems is overleden op 17-09-1854 in Linschoten. Klaasje (Claasje) Willems: dochter van Wilhelmus Schimmel (1743-1812), j.m. van Wulven, getrouwd op 20-07-1767 in Neerlangbroek met Klaasje Klaasdr van Dijk (08-08-1745 Doorn - 1840).

Kinderen van Huijg(h) en Klaasje (Claasje) Willems:

1 Emmigje (Emmitje, Emmetje) Boot, geboren op 21-09-1808 in Harmelen. Volgt X-j.
2 Wilhelmus Boot, geboren omstreeks 1810. Wilhelmus is overleden op 12-07-1863 in Linschoten, ongeveer 53 jaar oud.
3 Pieter Boot, geboren in 1812 in Linschoten. Volgt X-k.
4 Klaasje Boot, geboren omstreeks 1814 in Linschoten. Volgt X-l.
5 Teunis Boot, geboren omstreeks 1817 in Harmelen. Volgt X-m.
6 Hendrik Boot, geboren omstreeks 1818 in Linschoten. Volgt X-n.

IX-n Dirk Boot is geboren op 27-06-1787 in Oudshoorn, zoon van Pieter Huijgen Boot en Emmetje (Immigje, Jannetje) Kamerik. Hij is gedoopt op 30-06-1787 in Oudshoorn [bron: DTB N.H. 48-117]. doopgetuige: Antje Boot. Dirk is overleden na 1838, minstens 51 jaar oud. Woonplaats: Oudshoorn (vertrokken 01-08-1838 Dordrecht, vertrokken 15-09-1838 Dordrecht). Beroep: boerenknecht (1813), arbeider (1829), tuinknecht. Religie: Gereformeerd. Dirk trouwde, 26 jaar oud, op 17-10-1813 in Alphen [bron: genlias akte 13] met Jannetje van der Hoofd, 27 jaar oud. Jannetje is geboren in 1786 in Zegveld. Woonplaats: (op 01-08-1838 vertrokken naar Dordrecht, vertrokken 15-09-1838 Dordrecht). Beroep: boerendienstmeid. Religie: Gereformeerd. Jannetje: ook Jansje van 't Hoofd, dochter van Abraham (van der) Hoofd, rietdekker, en Marijtje Jansse Breedveld, naaister.

IX-o Jacobus Pot Boot is geboren op 11-10-1788 in Oudshoorn, zoon van Pieter Huijgen Boot en Emmetje (Immigje, Jannetje) Kamerik. Hij is gedoopt op 12-10-1788 in Oudshoorn [bron: DTB N.H. 48-121]. tweeling. Jacobus Pot is overleden op 20-02-1870 in Oudshoorn, 81 jaar oud. Beroep: tuinknecht, timmermansknecht, pluimgraaf op de buitenplaats 'Rijnoord' (1829), arbeider (1839) (Pluimgraaf:
1. (historische term) ambtenaar die het toezicht had op het gevogelte van een vorstelijk persoon;
2. (historische term) iemand die in een bepaald gebied het oppertoezicht had over de watervogels;
3. (scheepsterm) de man die aan boord de zorg heeft voor het levend gedierte.
Bron: van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse Taal, achtste druk, 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1961 deel O-Z). Religie: N.H. (bij de volkstelling 1829 Gereformeerd). Jacobus Pot: hij kreeg de tweede voornaam Pot omdat zijn moeder de schoonzuster was van Jacob Pot, N.H. predikant te Oudshoorn. Jacobus Pot:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 22-08-1813 in Oudshoorn [bron: genlias akte 12] met Pietertje Drogendijk (Dingendijk), ongeveer 35 jaar oud. Pietertje is geboren omstreeks 01-10-1777 in Puttershoek. Zij is gedoopt op 04-10-1777 in Puttershoek. Pietertje is overleden op 21-03-1814 in Oudshoorn, ongeveer 36 jaar oud. Pietertje: dochter van Cornelis Drogendijk (overleden) en Anna Stijnisse (Papendrecht).
(2) trouwde, 26 jaar oud, op 08-04-1815 in Papendrecht met Sophia (Fijgje (Fie)) Steijnis, 22 jaar oud. Sphia is een 15 jaar jongere nicht van de eerste vrouw van Jacobus Pot Boot. Sophia is geboren op 07-09-1792 in Papendrecht. Zij is gedoopt op 09-09-1792 in Papendrecht. Sophia is overleden op 08-10-1854 in Oudshoorn, 62 jaar oud. Aangifte op 09-10-1854 [bron: akte 44]. Religie: N.H. (bij de volkstelling 1829 Gereformeerd). Fijgje (Fie): dochter van Wouter Ste(ij)nis(se) (22-04-1753 Papendrecht - 06-09-1819 Papendrecht), hoefsmid, getrouwd op 21-09-1777 in Wijngaarden met Neeltje Willemse Smit (10-04-1756 Wijngaarden - 15-07-1828 Papendrecht).

Kind van Jacobus Pot en Pietertje:

1 Immetje Boot, geboren op 20-04-1814 om 18:00 in Oudshoorn. Aangifte op 22-04-1814 [bron: genlias akte 14]. in de akte wordt ten onrechte als geboortedatum vermeld 20-03-1814. Immetje is overleden op 20-04-1814 in Oudshoorn, 0 dagen oud. Aangifte op 22-04-1814 [bron: NAd. Toeg.161].

Kinderen van Jacobus Pot en Fijgje (Fie):

1 Pieter Boot, geboren op 14-01-1816 om 01:00 in Oudshoorn. Aangifte op 15-01-1816 [bron: genlias akte 3]. Pieter is overleden op 29-10-1832 in Oudshoorn, 16 jaar oud. Aangifte op 30-10-1832 [bron: akte 34]. Beroep: timmermansknecht. Religie: (bij de volkstelling 1829 Gereformeerd).
2 Wouter Boot, geboren op 21-05-1817 om 05:00 in Oudshoorn. Aangifte op 21-05-1817 [bron: genlias akte 20]. Wouter is overleden op 06-09-1819 in Oudshoorn, 2 jaar oud. Aangifte op 07-09-1819 [bron: akte 22].
3 Hendrik Boot, geboren op 30-06-1818 om 03:00 in Oudshoorn. Volgt X-o.
4 Wouter Boot, geboren op 25-08-1820 om 19:00 in Oudshoorn. Volgt X-p.
5 Willem Boot, geboren op 29-10-1822 om 22:00 in Oudshoorn. Volgt X-q.
6 Philippus (Flip) Boot, geboren op 24-11-1824 om 02:00 in Oudshoorn. Volgt X-r.
7 Jan Boot, geboren op 13-06-1827 om 12:00 in Oudshoorn. Aangifte op 14-06-1827 [bron: genlias akte 23]. Jan is overleden op 01-09-1827 in Oudshoorn, 2 maanden oud. Aangifte op 03-09-1827 [bron: akte 40].
8 Jan Boot, geboren op 10-09-1829 om 07:00 in Oudshoorn. Aangifte op 11-09-1829 [bron: genlias akte 44]. Jan is overleden op 26-10-1829 in Oudshoorn, 1 maand oud. Aangifte op 27-10-1829 [bron: akte 54].
9 Jacobus Boot, geboren op 21-06-1831 om 23:00 in Oudshoorn. Volgt X-s.

IX-p Trijntje Boot is geboren op 16-02-1790 in Langeraar, dochter van Cornelis Cornelisz Boot en Jannetje Ariensdr (Arisse) de Graaf. Zij is gedoopt op 21-02-1790 in Ter Aar [bron: DTB N.H. 1-25]. peet: Maartje de Graaf, doophefster: Neeltje Schippers. Trijntje is overleden op 18-11-1841 om 01:00 in Oudshoorn, 51 jaar oud. Religie: Gereformeerd. Trijntje:
(1) begon een relatie, hoogstens 23 jaar oud, vóór 1813 met Jan Winkel. niet getrouwd. Beroep: schepenjager.
(2) trouwde, 32 jaar oud, op 14-04-1822 in Oudshoorn [bron: genlias akte 5] met Cornelis van den Heuvel, 20 jaar oud. bruidegom en bruid kunnen niet schrijven. Cornelis is geboren op 30-12-1801 om 04:00 in Stolwijk. Woonplaats: vanaf 14-04-1822 Oudshoorn. Beroep: daggelder, arbeider, bouwman, schuitenjager. Religie: Gereformeerd. Cornelis: zoon van Teunis Cornelisz van den Heuvel, (1778-1856), arbeider, en Grietje Willemse Stigter (1776-1803); getrouwd op 07-04-1842 in Koudekerk aan de Rijn met Christina Overhand (1785 Krimpen aan de Lek), pontvoerster, dochter van Klaas Overhand en Wijna van der Heul; weduwe van Gerrit Burggraaff.

Kinderen van Trijntje en Jan:

1 Marijtje Boot, geboren op 21-12-1812 om 11:00 in Oudshoorn. Aangifte op 22-12-1812. Zij is gedoopt op 02-02-1813 in Oudshoorn [bron: DTB N.H. fol. 19v].
"doch niet getrouwd, als zijnde de vader een cohorte, die niet wel gezegt word te kunnen trouwen om redenen";
aangever: Jan Winkel, 21 jaar, erkende de vader te zijn;
door de erkenning zou Marijtje Boot als Marijtje van Winkel door het leven behoren te gaan.
Marijtje is overleden op 02-06-1834 om 07:00 in Oudshoorn, 21 jaar oud. Aangifte [bron: genlias akte 20]. Woonplaats: vanaf 21-12-1812 Oudshoorn. Religie: (bij de volkstelling 1829 Gereformeerd).
2 Cornelis Boot, geboren op 28-03-1814 in Oudshoorn. Volgt X-t.

Kinderen van Trijntje en Cornelis:

1 Teunis van den Heuvel, geboren op 12-01-1823 om 23:00 in Oudshoorn. Volgt X-u.
2 Jansje van den Heuvel, geboren op 04-10-1825 om 10:00 in Oudshoorn. Volgt X-v.
3 Hendrik van den Heuvel, geboren op 21-06-1828 om 06:00 in Oudshoorn. Aangifte op 21-06-1828 [bron: genlias akte 25].
4 Grietje van den Heuvel, geboren op 12-10-1829 om 05:00 in Oudshoorn. Volgt X-w.
5 Cornelis van den Heuvel, geboren op 24-06-1833 om 04:00 in Oudshoorn. Aangifte op 26-06-1833 [bron: genlias akte 31].
6 Cornelia van den Heuvel, geboren op 11-06-1836 om 18:00 in Oudshoorn. Aangifte op 14-06-1836 [bron: genlias akte 36].

IX-q Dirk van der Neut is geboren op 18-06-1796 in Aarlanderveen, zoon van Dirk van der Neut en Marijtje (Margje) Boot. Hij is gedoopt op 19-06-1796 in Alphen. Beroep: asman. Dirk:
(1) trouwde met Adriana van der Neut. Adriana is overleden op 14-04-1839 in Aarlanderveen.
(2) trouwde, 24 jaar oud, op 13-10-1820 in Nieuwkoop en Noorden [bron: genlias akte 12] met Ariaantje 't Lam. Zij is gedoopt op 25-05-1788 in Leerbroek. Ariaantje: dochter van Geertje 't Lam.
(3) trouwde, 43 jaar oud, op 18-04-1840 in Alphen [bron: genlias akte 4] met Engeltje van Leeuwen, 48 jaar oud. Engeltje is geboren op 13-04-1792 in Koudekerk. Zij is gedoopt op 15-04-1792 in Koudekerk. Engeltje: dochter van Pieter van Leeuwen en Lena Benschop; weduwe van Cornelis Verrips (overleden 12-06-1839 Alphen).

IX-r Hendrik van der Neut is geboren op 11-06-1801 in Alphen, zoon van Dirk van der Neut en Marijtje (Margje) Boot. Hij is gedoopt op 21-06-1801 in Alphen. Beroep: arbeider. Hendrik:
(1) trouwde, 31 jaar oud, op 13-09-1832 in Alphen [bron: genlias akte 9] met Leuntje Veerman, 28 jaar oud. Leuntje is geboren op 14-08-1804 in Alphen. Zij is gedoopt op 16-08-1804 in Alphen. Leuntje is overleden op 12-06-1835 in Alphen, 30 jaar oud. Leuntje: dochter van Jan Veerman, arbeider, en Claasje van Muijen.
(2) trouwde, 34 jaar oud, op 05-11-1835 in Alphen [bron: genlias akte 22] met Jannigje Monen, 36 jaar oud. Jannigje is geboren op 09-03-1799 in Alphen. Zij is gedoopt op 17-03-1799 in Alphen. Jannigje: dochter van Pieter Monen (begraven 08-11-1800 Alphen) en Lena Benschop, winkelierster te Alphen.

IX-s Martha Alblas (Alleblas) is geboren in 1784 in Gouda, dochter van Jasper Alblas (Alleblas) en Maria Boot. Beroep: pijpenmaakster. Martha trouwde, 30 jaar oud, op 06-07-1814 in Gouda [bron: genlias akte 49] met Willem Blom, ongeveer 29 jaar oud. Willem is geboren omstreeks 1785 in Gouda. Beroep: pijpenmakersknecht. Willem: zoon van Bastiaan Blom, overleden, en Elisabeth Zandijk, arbeidster.

IX-t Simon Matthijsz Boot, zoon van Tijs (Matthijs) Boot en Willemijntje (Willemina) (Mijntje) de Sitter (Zetter). Hij is gedoopt op 19-05-1786 in Gouda. doopgetuige: Yda de Zitter. Simon Matthijsz is overleden op 10-05-1850 in Gouda. Beroep: pijpenmakersknecht, pijpenfabrikant. Religie: N.H. gedoopt. Simon Matthijsz:
(1) trouwde op 21-05-1809 in Gouda [bron: DTB Schepenbank] met Cornelia (Krijna) van den Burg, nadat zij op 07-05-1809 in Gouda in ondertrouw zijn gegaan. Zij is gedoopt op 18-04-1787 in Gouda. Cornelia (Krijna) is overleden op 23-12-1811 in Gouda. Beroep: pijpenmaakster. Cornelia (Krijna): dochter van Cornelis van der Burg en Heijltje van der Wiel.
(2) trouwde op 18-05-1814 in Gouda [bron: genlias akte 34] met Maria van den Burg, 21 jaar oud. Maria is geboren op 22-02-1793 in Gouda, dochter van Matthijs van den Burg en Maria Weldrager(s). Zij is gedoopt op 24-02-1793 in Gouda. doopgetuige: Niesje van den Os. Maria is overleden op 17-12-1866 in Gouda, 73 jaar oud. Beroep: pijpenmaakster. Religie: N.H.

Kinderen van Simon Matthijsz en Cornelia (Krijna):

1 Wilhelmina Boot, geboren op 08-07-1809 in Gouda. Zij is gedoopt op 12-07-1809 in Gouda. Religie: N.H. gedoopt.
2 Cornelia Boot. Zij is gedoopt op 31-07-1811 in Gouda. Cornelia is overleden op 02-05-1812 in Gouda. Religie: N.H. gedoopt.

Kinderen van Simon Matthijsz en Maria:

1 Wilhelmina Boot, geboren op 11-07-1814 in Gouda. Aangifte op 13-07-1814 [bron: genlias akte 213]. Wilhelmina is overleden op 15-06-1818 in Gouda, 3 jaar oud.
2 Matthijs Boot, geboren op 16-07-1815 in Gouda. Volgt X-x.
3 Marinus Boot, geboren op 17-03-1817 in Gouda. Marinus is overleden op 04-09-1818 in Gouda, 1 jaar oud.
4 Willem Boot, geboren op 01-01-1819 in Gouda. Volgt X-y.
5 Maria Boot, geboren op 08-05-1820 in Gouda. Maria is overleden op 04-06-1821 in Gouda, 1 jaar oud.
6 Wilhelmina Boot, geboren op 03-10-1821 in Gouda. Wilhelmina is overleden op 13-11-1821 in Gouda, 1 maand oud.
7 Marinus Boot, geboren op 06-05-1823 in Gouda. Marinus is overleden in 1860, 37 jaar oud. Beroep: pijpenmaker. Religie: N.H.
8 Simon Boot, geboren op 06-09-1824 in Gouda. Simon is overleden op 24-08-1825 in Gouda, 11 maanden oud.
9 Simon Boot, geboren op 01-10-1825 in Gouda. Volgt X-z.
10 Leendert Boot, geboren op 17-11-1827 in Gouda. Volgt X-aa.
11 Wilhelmina Maria Boot, geboren op 18-02-1829 in Gouda. Wilhelmina Maria is overleden op 11-07-1830 in Gouda, 1 jaar oud.
12 Pieter Johannes Boot, geboren op 05-05-1830 in Gouda. Volgt X-ab.
13 Maria Boot, geboren op 20-04-1832 in Gouda. 12-05-1832?. Maria is overleden op 03-05-1834 in Gouda, 2 jaar oud.
14 Jacobus Johannes Boot, geboren op 22-09-1833 in Gouda. Jacobus Johannes is overleden op 07-08-1835 in Gouda, 1 jaar oud.
15 Maria Wilhelmina Boot, geboren op 05-12-1834 in Gouda. Maria Wilhelmina is overleden op 05-04-1836 in Gouda, 1 jaar oud.
16 Johannus Boot, geboren op 27-01-1836 in Gouda. Johannus is overleden op 26-12-1836 in Gouda, 10 maanden oud.

IX-u Joanna Boot, dochter van Tijs (Matthijs) Boot en Willemijntje (Willemina) (Mijntje) de Sitter (Zetter). Zij is gedoopt op 01-10-1788 in Gouda. doopgetuige: Johannes Kabout. Joanna is overleden na 1853. Beroep: pijpenmaakster (1814). Joanna:
(1) trouwde op 21-05-1809 in Gouda met Johannes Kabout (Cabout), ongeveer 27 jaar oud. Johannes is geboren omstreeks 1782 in Gouda, zoon van Hendrik Kabout en Maria Lacroy (Laroij). Johannes is overleden vóór 1834, hoogstens 52 jaar oud. Bij het overlijden van Johannes: tussen 1829 en 1834. Beroep: schoenmakersknecht.
(2) trouwde op 10-12-1834 in Gouda [bron: genlias akte 143] met Jacobus den Edel, ongeveer 44 jaar oud. Jacobus is geboren omstreeks 1790 in Waddinxveen. Beroep: baandersknecht. Jacobus: zoon van Gerrit den Edel (ca 1753 - vóór 1834), baandersknecht, en Elizabeth (Leipje) Ouwel (ca 1759 - vóór 1834), hekelster; weduwnaar van Marrigje den Os, hekelster.

Kinderen van Joanna en Johannes:

1 Willemina Cabout, geboren op 30-05-1812 in Gouda. Aangifte op 01-06-1812 [bron: genlias akte 197]. Willemina is overleden vóór 1816, hoogstens 4 jaar oud.
2 Maria Kabout, geboren op 20-02-1814 in Gouda. Aangifte op 22-02-1814 [bron: genlias akte 59].
3 Wilhelmina Cabout, geboren op 02-02-1816 in Gouda. Aangifte op 04-02-1816 [bron: genlias akte 33].
4 Adriana Cabout, geboren in 1818. Adriana is overleden in 1819, 1 jaar oud.
5 Matthisia Cabout, geboren in 1820. Matthisia is overleden in 1821, 1 jaar oud.
6 Hendrica Cabout, geboren in 1822 in Gouda. Volgt X-ac.
7 Matthijs Cabout, geboren in 1824 in Gouda. Volgt X-ad.
8 Marrigje Cabout, geboren in 1826.
9 Johanna Cabout, geboren in 1829. Johanna is overleden in 1831, 2 jaar oud.
10 Wilhelmina Johanna Cabout, geboren in 1831. Wilhelmina Johanna is overleden in 1833, 2 jaar oud.

IX-v Jacob Boot is geboren op 22-04-1793 in Gouda, zoon van Tijs (Matthijs) Boot en Willemijntje (Willemina) (Mijntje) de Sitter (Zetter). Hij is gedoopt op 26-04-1793 in Gouda. gedoopt in de Sint Janskerk; doopgetuige: Johanna van Leeuwen. Jacob is overleden op 24-07-1849 in Gouda, 56 jaar oud. Beroep: pijpenmakersknecht (1817), pijpenmaker merk HVN en 78 (1824-1849). Jacob trouwde, 24 jaar oud, op 20-08-1817 in Gouda [bron: genlias akte 36] met Geertruij van den Burg, 21 jaar oud. Geertruij is geboren op 01-10-1795 in Gouda, dochter van Matthijs van den Burg en Maria Weldrager(s). Zij is gedoopt op 04-10-1795 in Gouda. Geertruij is overleden op 08-02-1849 in Gouda, 53 jaar oud. Beroep: pijpenmaakster. Religie: gedoopt Gereformeerde Gemeente.

Kinderen van Jacob en Geertruij:

1 Wilhelmina Boot, geboren op 28-10-1817 in Gouda. Wilhelmina is overleden op 12-11-1817 in Gouda, 15 dagen oud.
2 Matthijs Boot, geboren op 03-02-1819 in Gouda. Volgt X-ae.
3 Wilhelmina Boot, geboren op 16-04-1820 in Gouda. 16-10-1820?. Wilhelmina is overleden op 02-04-1821 in Gouda, 11 maanden oud.
4 Maria Wilhelmina Boot, geboren op 29-11-1822 in Gouda. Maria Wilhelmina is overleden op 25-03-1871 in Veenhuizen (Norg), 48 jaar oud. Aangifte op 27-03-1871 [bron: genlias akte 35]. Maria Wilhelmina: Lengte 151 cm. Aangezigt Rond. Haar Bruin. Oogen Blauw. Neus ordinair. Mond ID. Kin Rond. Merkbare tekeningen Geene (Uit het inschrijfregister Bedelaars en Vrijwilligers Ommerschans en Veenhuizen). Waarschijnlijk is ze voor landloperij te Haarlem veroordeeld en op 20-11-1853 aangekomen te Veenhuizen. Wanneer Maria is ontslagen is onbekend. De tweede maal is ze veroordeeld in Amsterdam Rol nr. 89 en aangekomen te Veenhuizen op 17-11-1870 en daar overleden (Uit het inschrijfregister Bedelaars en Vrijwilligers te Ommerschans en Veenhuizen).
5 Willem Boot, geboren op 23-05-1825 in Gouda. Volgt X-af.
6 Marinus Boot, geboren op 07-01-1828 in Gouda. Marinus is overleden op 14-10-1830 in Gouda, 2 jaar oud.
7 Hendrik Boot, geboren op 13-07-1830 in Gouda. Hendrik is overleden op 30-07-1830 in Gouda, 17 dagen oud.
8 Magdalena Boot, geboren op 29-08-1831 in Gouda. Magdalena is overleden op 14-09-1831 in Gouda, 16 dagen oud.

IX-w Pieter Boot is geboren op 10-01-1796 in Gouda, zoon van Tijs (Matthijs) Boot en Willemijntje (Willemina) (Mijntje) de Sitter (Zetter). Hij is gedoopt op 12-01-1796 in Gouda. doopgetuigen: Johanna van Leeuwen, Adriaantje van der Helm. Pieter is overleden op 15-12-1857 in Gouda, 61 jaar oud. Beroep: pijpenmakersknecht op den Raam, 1826-1850 merk 64 met drie lelies. Religie: N.H. gedoopt. Pieter trouwde, 20 jaar oud, op 18-12-1816 in Gouda [bron: genlias akte 81] met Johanna Wassing, 18 jaar oud. Johanna is geboren op 05-11-1798 in Gouda. Zij is gedoopt in 07-1799. Johanna is overleden op 09-02-1880 in Gouda, 81 jaar oud. Beroep: pijpenmaakster. Religie: N.H. Johanna: dochter van Willem Wassing (ca 1767), schoenmakersknecht, en Gerrigje Kool (ca 1773), beiden woonden te Gouda.

Kinderen van Pieter en Johanna:

1 Mattijs Boot, geboren op 01-03-1818 in Gouda. Mattijs is overleden op 18-08-1818 in Gouda, 5 maanden oud.
2 Gerrit Boot, geboren op 30-04-1819 in Gouda. Gerrit is overleden op 17-05-1823 in Gouda, 4 jaar oud.
3 Wilhelmina Boot, geboren op 29-06-1822 in Gouda. Volgt X-ag.
4 Gerrit Christiaan Boot, geboren op 08-03-1825 in Gouda. Volgt X-ah.
5 Matthijs Boot, geboren op 14-01-1828 in Gouda. Beroep: pijpenmaker. Religie: N.H.
6 Willem Boot, geboren op 07-08-1830 in Gouda. Willem is overleden op 01-06-1832 in Gouda, 1 jaar oud.
7 Willem Boot, geboren op 15-02-1833 in Gouda. Volgt X-ai.
8 Pieter Boot, geboren op 09-05-1836 in Gouda. Volgt X-aj.
9 Johanna Boot, geboren op 20-09-1839 in Gouda. Volgt X-ak.
10 Christiaan Boot, geboren op 05-01-1844 in Gouda.

IX-x Matthijs Boot, zoon van Tijs (Matthijs) Boot en Willemijntje (Willemina) (Mijntje) de Sitter (Zetter). Hij is gedoopt op 28-05-1798 in Gouda. doopgetuige: Johanna van Leeuwen. Matthijs is overleden op 18-06-1856 in Gouda. Beroep: pijpenmakersknecht (1822), pijpenmaker merk 42 en BOW (1824-1850). Religie: N.H. gedoopt. Matthijs: Analyses vonnissen politierechter Gouda 1811-1838, blz. 912 d.d. 04-01-1837. Eiser: J. van Alphen, commissaris van de politie, gedaagde: Matthijs Boot, pijpenfabrikant. Zaak: overtreding van het WvS, art.480.5. Gedaagde heeft in de nacht van 29-12-1836 verregaand de orde verstoord. Vonnis: gevangenisstraf van 2 dagen. Matthijs trouwde op 16-11-1822 in Gouda [bron: genlias akte 93] met Wilhelmina Schriek, ongeveer 19 jaar oud. Wilhelmina is geboren omstreeks 1803 in Gouda. Wilhelmina is overleden vóór 1846, hoogstens 43 jaar oud. Beroep: pijpenmaakster. Wilhelmina: dochter van Martinus Schriek (ca 1771), pijpenfabrikant, en Agatha Toen (ca 1777).

Kinderen van Matthijs en Wilhelmina:

1 Matthijs Boot, geboren op 08-08-1822 in Gouda. Volgt X-al.
2 Agatha Boot, geboren op 18-08-1824 in Gouda. Agatha is overleden op 16-11-1824 in Gouda, 2 maanden oud.
3 Martinus Boot, geboren op 19-01-1826 in Gouda. Aangifte op 20-01-1826. Beroep: pijpenmaker. Religie: N.H.
4 Wilhelmina Cornelia Boot, geboren op 20-01-1828 in Gouda. Volgt X-am.
5 Agatha Boot, geboren op 26-11-1830 in Gouda. Agatha is overleden op 02-02-1831 in Gouda, 2 maanden oud.
6 Jacobus Boot, geboren op 20-01-1832 in Gouda.
7 Simon Boot, geboren op 22-10-1834 in Gouda.
8 Arie Boot, geboren op 19-11-1836 in Gouda. Beroep: pijpenmaker. Religie: N.H.

IX-y Margje (Matje) Boot is geboren op 26-02-1801 in Gouda, dochter van Tijs (Matthijs) Boot en Willemijntje (Willemina) (Mijntje) de Sitter (Zetter). Zij is gedoopt op 01-03-1801 in Gouda. doopgetuige: Johanna Tuijnenburg. Margje (Matje) is overleden op 12-02-1840 in Gouda, 38 jaar oud. Beroep: pijpenmaakster. Religie: N.H. gedoopt. Margje (Matje) trouwde, 24 jaar oud, op 09-11-1825 in Gouda [bron: genlias akte 94] met Elbert Langeraar, ongeveer 33 jaar oud. bruidegom is 'onechte' zoon; vader bruidegom niet aanwezig. Elbert is geboren omstreeks 1792 in Gouda. Elbert is overleden vóór 1857, hoogstens 65 jaar oud. Beroep: smidsbaas, winkelier. Elbert: zoon van Heijn Langeraar (ca 1760) en Fijtje van der Boom (ca 1766), hekelster; weduwnaar van Neeltje Koeman. Akte van bekendheid: Jan Bonneur, Jan Hageman, Dirk de Groot, Aart Droog, kennen Elbert Langeraar als zoon van Heyn Langeraar. Heyn heeft kort na de geboorte van zijn zoon Elbert dienst genomen als matroos en is naar Oost-Indië gegaan en daar waarschijnlijk overleden.

Kind van Margje (Matje) en Elbert:

1 Sophia Willemina Langeraar, geboren omstreeks 1833 in Gouda. Volgt X-an.

IX-z Simon Boot, zoon van Leendert Boot en Anna Monk. Hij is gedoopt op 28-10-1783 in Gouda. Simon is overleden op 18-08-1828 in Gouda. Beroep: pijpenmakersbaas, pijpenfabrikant. Simon:
(1) trouwde met Adriana Cabout. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 05-09-1805 in Gouda. Zij is een dochter van Hendrik Kabout en Maria Lacroy (Laroij). Zij is gedoopt op 29-03-1786 in Gouda. Adriana is overleden vóór 1812.
(2) trouwde op 15-01-1813 in Gouda met Elizabeth Scholten, ongeveer 26 jaar oud. Elizabeth is geboren omstreeks 1787. Elizabeth is overleden vóór 14-03-1814 in Gouda, hoogstens 27 jaar oud. Beroep: pijpenmaakster.
(3) trouwde op 10-05-1815 in Gouda [bron: genlias akte 57] met Pieternella de Rijke, ongeveer 22 jaar oud. Pieternella is geboren omstreeks 1793 in Gouda. Beroep: pijpenmaakster. Pieternella: dochter van Jan Rijke (ca 1760) en Wijntje van Houten (ca1766), winkelierster te Gouda.

Kinderen van Simon en Adriana:

1 Leendert Boot, geboren op 18-01-1806 in Gouda. Hij is gedoopt op 19-01-1806 in Gouda. Leendert is overleden vóór 1810, hoogstens 4 jaar oud.
2 Maria Boot, geboren op 19-02-1808 in Gouda. Volgt X-ao.
3 Leendert Boot, geboren op 28-10-1810 in Gouda. Volgt X-ap.
4 Simon Boot, levenloos geboren zoon, geboren op 14-08-1812 in Gouda.

Kind van Simon en Elizabeth:

1 Anna Boot, geboren op 13-10-1813 in Gouda. Aangifte op 15-10-1813 [bron: genlias akte 316]. Anna is overleden op 14-03-1814 om 08:00 in Gouda, 5 maanden oud.

Kinderen van Simon en Pieternella:

1 Anna Boot, geboren op 17-08-1815 in Gouda. Aangifte op 19-08-1815 [bron: genlias akte 349]. Anna is overleden op 01-09-1815 in Gouda, 15 dagen oud.
2 Wijntje Boot, geboren op 15-03-1817 in Gouda. Wijntje is overleden op 02-05-1817 in Gouda, 1 maand oud.
3 Wijntje Boot, geboren op 01-01-1819 in Gouda. Wijntje is overleden op 03-05-1819 in Gouda, 4 maanden oud.
4 Anna Boot, geboren op 02-04-1820 in Gouda. Anna is overleden op 07-04-1822 in Gouda, 2 jaar oud.
5 Johannes Boot, geboren op 11-12-1822 in Gouda. Johannes is overleden op 12-02-1823 in Gouda, 2 maanden oud.
6 Johannes Boot, geboren op 24-10-1825 in Gouda. Volgt X-aq.
7 Anna Boot, geboren op 20-12-1827 in Gouda. Anna is overleden op 06-02-1828 in Gouda, 1 maand oud.

IX-aa Aart Boot is geboren op 22-05-1815 in Gouda, zoon van Leendert Boot en Maria (Martha) de Rooy. Aangifte op 24-05-1815 [bron: genlias akte 237]. 30-03-1815?. Aart is overleden op 13-10-1876 in Gouda, 61 jaar oud. Beroep: pijpenmaker. Religie: R.K. Aart:
(1) trouwde, 29 jaar oud, op 12-06-1844 in Gouda [bron: genlias akte 60] met Catharina Kunst, 20 jaar oud. Catharina is geboren in 1824 in Gouda, dochter van Cornelis Kunst en Adriana Matze (Masse). Beroep: pijpenmaakster.
(2) trouwde, 33 jaar oud, op 08-11-1848 in Gouda [bron: genlias akte 73] met Catharina de Graaf, 24 jaar oud. Catharina is geboren op 16-08-1824 in Gouda. 14-04-1824?. Catharina is overleden op 16-01-1892 in Gouda, 67 jaar oud. Beroep: pijpenmaakster. Religie: N.H. Catharina: dochter van Adrianus de Graaf (overleden voor 1848) en Trijntje van den Broek (pijpenmaakster te Gouda).

Kinderen van Aart en Catharina:

1 Wilhelmina Maria Boot, geboren op 07-12-1854 in Gouda. Volgt X-ar.
2 Leendert Boot, geboren op 11-12-1859 in Gouda. Volgt X-as.
3 Maartje Boot, geboren op 31-01-1863 in Gouda. Maartje is overleden op 13-11-1864 in Gouda, 1 jaar oud. Religie: N.H. gedoopt.
4 Adrianus Boot, geboren op 27-09-1866 in Gouda. Adrianus is overleden op 22-02-1867 in Gouda, 4 maanden oud. Religie: N.H. gedoopt.

IX-ab Nela (Neeltje) Boot, dochter van Jan Boot en Joanna Rijnhart. Zij is gedoopt op 29-07-1792 in Gouda. Beroep: hekelster. Neeltje trouwde op 10-10-1821 in Gouda [bron: genlias akte 85] met Hendrik Souffreu, ongeveer 23 jaar oud. Hendrik is geboren omstreeks 1798 in Gouda. Beroep: baandersknecht, touwspinner. Hendrik: zoon van Jacob Souffreu en Aaltje Ruimslot (beiden overleden voor 1821).

Kinderen van Neeltje en Hendrik:

1 Jacob Souffré, geboren omstreeks 1822 in Gouda. Beroep: touwspinner.
2 Pieter Soufreu, geboren omstreeks 1829 in Gouda. Volgt X-at.

IX-ac Maria Boot is geboren op 14-08-1796 in Gouda, dochter van Jan Boot en Joanna Rijnhart. Zij is gedoopt op 17-08-1796 in Gouda. Beroep: hekelster. Maria trouwde, 24 jaar oud, op 28-03-1821 in Gouda [bron: genlias akte 19] met Jacobus van Waas, ongeveer 26 jaar oud. Jacobus is geboren omstreeks 1795 in Gouda. Jacobus is overleden vóór 1851, hoogstens 56 jaar oud. Beroep: pijpenmakersknecht. Jacobus: zoon van Gerard van Waas, zakkendrager, en Gerarda Vonk, turftonster (beiden woonden in Gouda).

Kinderen van Maria en Jacobus:

1 Johannes Simon van Waas, geboren omstreeks 1817 in Gouda. Volgt X-au.
2 Gerrit van Waas, geboren omstreeks 1826 in Gouda. Volgt X-av.
3 Pieter Marinus van Waas, geboren omstreeks 1832 in Gouda. Volgt X-aw.

IX-ad Mattje Boot is geboren op 10-01-1805 in Uithoorn, dochter van Heijnk (Hendrik) Boot en Johanna Tuinenburg. Mattje is overleden op 03-06-1855 in Gouda, 50 jaar oud. Religie: N.H. Mattje:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op 07-11-1832 in Gouda [bron: genlias akte 47] met Jan Willem Verschoor, 24 jaar oud. Jan Willem is geboren in 1808 in Gouda. Jan Willem is overleden vóór 1851, hoogstens 43 jaar oud. Beroep: kleermakersknecht. Jan Willem: zoon van Jan Willems Verschoor (29-12-1790-voor 1832), kantoorbediende, en Magdalena van der Ben, woonde in Gouda.
(2) trouwde, 46 jaar oud, op 30-07-1851 in Gouda [bron: genlias akte 96] met Lieve Boulogne, 36 jaar oud. Lieve is geboren op 29-03-1815 in Gouda. Aangifte [bron: genlias akte 152]. Beroep: mandenmakersknecht, metselaar, kerkknecht. Religie: N.H. Lieve: ook Belonje, zoon van Leviticus Boulogne (1787-1820) en Rebecca Vermeulen (1785-1861); weduwnaar van Alida Hoogerbrug (1806-1850).

Kinderen van Mattje en Jan Willem:

1 Leendert Verschoor, geboren op 12-04-1837 in Gouda. Volgt X-ax.
2 Matje Verschoor, geboren op 01-05-1846 in Gouda. Volgt X-ay.

Kinderen van Mattje en Lieve:

1 Bartholomeus Belonje, geboren in Gouda. Bartholomeus is overleden op 25-10-1854 in Gouda. Religie: N.H. 
2 Reijer Belonje, geboren in Gouda. Religie: N.H.

X-a Huijg (Hugo) Boot is geboren op 13-01-1795 in Nieuwenhoorn, zoon van Dirk Boot en Sietje (Sijtje) Weeda. Hij is gedoopt op 18-01-1795 in Nieuwenhoorn. Huijg (Hugo) is overleden op 05-05-1832 om 10:00 in Nieuw-Helvoet, 37 jaar oud. Aangifte op 05-05-1832 [bron: genlias akte 8]. Beroep: arbeider. Huijg (Hugo) trouwde, 23 jaar oud, op 23-05-1818 in Nieuw-Helvoet [bron: genlias akte 3] met Dirkje Bijl, 23 jaar oud. Dirkje is geboren in 1795. Dirkje is overleden op 22-06-1845 in Hellevoetsluis, 50 jaar oud. Dirkje: dochter van Hendrik Bijl en Arentje Looij (1765-1838); hertrouwd 09-11-1837 te Nieuwenhoorn met Gerrit Stelleman (1786-1839), hertrouwd 02-09-1840 te Nieuwenhoorn met Heijnderik Kruijl (1790).

Kinderen van Huijg (Hugo) en Dirkje:

1 N.N. Boot, levenloos geboren zoon, geboren op 13-09-1818 om 16:00 in Nieuw-Helvoet. Aangifte op 15-09-1818 [bron: genlias akte 16].
2 N.N. Boot, levenloos geboren zoon, geboren op 01-03-1820 om 14:30 in Nieuw-Helvoet. Aangifte op 03-03-1820 [bron: genlias akte 5].
3 Ariaantje Boot, geboren op 10-01-1822 om 06:30 in Nieuw-Helvoet. Aangifte op 10-01-1822 [bron: genlias akte 1]. Ariaantje is overleden op 03-09-1822 om 17:00 in Nieuw-Helvoet, 7 maanden oud. Aangifte op 03-09-1822 [bron: genlias akte 10].
4 N.N. Boot, levenloos geboren zoon, geboren op 24-01-1824 om 08:00 in Nieuw-Helvoet. Aangifte op 24-01-1824 [bron: genlias akte 1].
5 N.N. Boot, levenloos geboren dochter, geboren op 15-01-1825 om 16:00 in Nieuw-Helvoet. Aangifte op 15-01-1825 [bron: genlias akte 1].
6 Dirkje Boot, geboren op 22-10-1826 om 02:00 in Nieuw-Helvoet. Aangifte op 22-10-1826 [bron: genlias akte 15]. Dirkje is overleden op 05-11-1826 om 04:30 in Nieuw-Helvoet, 14 dagen oud. Aangifte op 05-11-1826 [bron: genlias akte 30].
7 N.N. Boot, levenloos geboren dochter, geboren op 07-09-1828 om 02:00 in Nieuw-Helvoet. Aangifte op 07-09-1828 [bron: genlias akte 20].

X-b Lena de Graaf(f), dochter van Jacob de Graaf(f) en Sophia Boot. Zij is gedoopt op 15-03-1802 in Geervliet. Lena is overleden op 02-09-1830 om 19:30 in Heenvliet. Lena trouwde op 11-04-1823 in Heenvliet [bron: genlias akte 2] met Reijer Speelpenning. Hij is gedoopt op 14-04-1793 in Heenvliet. Reijer is overleden op 15-01-1861 in Heenvliet. Beroep: melk(vee)boer. Reijer: zoon van Gerrit Speelpenning (22-12-1761 Heenvliet - 29-07-1809 Heenvliet), getrouwd op 12-08-1787 in Heenvliet met Arentje Touw (02-04-1758 Rockanje - 18-03-1834 Heenvliet); getrouwd op 27-11-1835 in Heenvliet met Maria van der Bie (19-05-1807 Geervliet - 22-11-1847 Heenvliet) [Gens Nostra 1981].

X-c Huigje de Graaf is geboren omstreeks 11-1804 in Heenvliet, dochter van Jacob de Graaf(f) en Sophia Boot. Huigje is overleden op 08-04-1887 om 02:00 in Heenvliet, ongeveer 82 jaar oud. Huigje trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 21-05-1827 in Heenvliet [bron: genlias akte 8] met Teunis van den Berg, ongeveer 22 jaar oud. Teunis is geboren omstreeks 1805 in Heenvliet. Teunis: zoon van Anthonij van den Berg en Aaltje Sluimer.

X-d Jan Boot is geboren op 04-04-1804 in Geervliet, zoon van Cornelis van der Spui en Lijsbet Boot. Hij is gedoopt op 22-04-1804 in Geervliet. Jan is waarschijnlijk een voorkind. Jan is overleden op 16-02-1849 om 05:30 in Zwartewaal, 44 jaar oud. Aangifte [bron: genlias akte 5]. Beroep: dagloner. Jan trouwde, 34 jaar oud, op 03-05-1838 in Zwartewaal [bron: genlias akte 7] met Aaltje Rietdijk. Aaltje is geboren in Heenvliet. Zij is gedoopt op 11-08-1814 in Geervliet. Aaltje: dochter van Pieter Rietdijk (ca 1782), en Jacoba van der Blom (ca 1788-1826); getrouwd op 04-11-1833 te Zwartewaal met Jan Visser (1811-voor 1838); getrouwd op 30-09-1859 te Zwartewaal met Hermanus Poldervaart (1790).

Kinderen van Jan en Aaltje:

1 Pieter Boot, geboren op 01-12-1838 om 07:00 in Zwartewaal. Aangifte op 01-12-1838 [bron: genlias akte 40]. Pieter is overleden op 29-05-1857 om 08:00 in Zwartewaal, 18 jaar oud. Aangifte [bron: genlias akte 9].
2 Lijsabeth (Elisabeth) Boot, geboren op 04-03-1841 om 12:00 in Heenvliet. Volgt XI-a.
3 Jacobus Boot, geboren op 04-07-1844 om 15:00 in Zwartewaal. Volgt XI-b.
4 Arendje Boot, geboren op 12-12-1846 om 07:00 in Zwartewaal. Volgt XI-c.

X-e Willem van Swamen is geboren op 24-07-1814 in Geervliet, zoon van Hendrik van Swamen en Lijsbet Boot. Aangifte op 24-07-1814 [bron: genlias akte 16]. Willem is overleden op 19-02-1852 om 18:00 in Geervliet, 37 jaar oud. Aangifte op 19-02-1852 [bron: genlias akte 2]. Willem trouwde, 28 jaar oud, op 22-12-1842 in Geervliet [bron: genlias akte 3] met Arendje Blok, ongeveer 22 jaar oud. Arendje is geboren omstreeks 1820. Arendje: dochter van Leendert Blok en Arijaantje Vinke.

X-f Gerrit Oskam is geboren omstreeks 1796 in Linschoten, zoon van Jan Oskam en F(e)ijtje Boot(h). Gerrit trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 13-12-1818 in Linschoten [bron: genlias akte 6] met Annigje Blok, ongeveer 17 jaar oud. Annigje is geboren omstreeks 1801 in Linschoten. Annigje: dochter van Hendrik Blok en Maagje de Leuw.

X-g Jacob van Putten is geboren op 07-06-1800 in Oudenhoorn, zoon van Krijn van Putten en Rookje Boot. Hij is gedoopt op 15-06-1800 in Oudenhoorn. Jacob is overleden op 06-02-1873 in Oudenhoorn, 72 jaar oud. Jacob trouwde, 24 jaar oud, op 30-04-1825 in Oudenhoorn [bron: genlias akte 4] met Neeltje Vermaat, 24 jaar oud. Neeltje is geboren op 16-12-1800 in Zuidland, dochter van Cornelis Pietersz (Krelis) Vermaat en Anna Jansdr de Labije. Zij is gedoopt op 25-12-1800 in Zuidland. Neeltje is overleden op 27-02-1870 in Oudenhoorn, 69 jaar oud.

X-h Hugo van Putten is geboren op 28-06-1807 in Oudenhoorn, zoon van Krijn van Putten en Rookje Boot. Hugo is overleden op 02-11-1832 om 11:00 in Oudenhoorn, 25 jaar oud. Hugo trouwde, 22 jaar oud, op 17-09-1829 in Oudenhoorn [bron: genlias akte 5] met Jannetje Vermaat, ongeveer 27 jaar oud. Jannetje is geboren omstreeks 1802, dochter van Cornelis Pietersz (Krelis) Vermaat en Anna Jansdr de Labije.

X-i Hugo Boot is geboren op 14-10-1808 in Nieuwenhoorn, zoon van Jan Boot en Sara de Pijper. Hij is gedoopt op 30-10-1808 in Nieuwenhoorn. Hugo is overleden op 12-08-1878 om 15:30 in Nieuw-Helvoet, 69 jaar oud. Aangifte op 12-08-1878 [bron: genlias akte 21]. Beroep: timmerman. Hugo trouwde, 36 jaar oud, op 08-05-1845 in Nieuw-Helvoet [bron: genlias akte 5] met Zoetje van 't Hoff, 27 jaar oud. Zoetje is geboren op 13-05-1817 in Spijkenisse [bron: genlias akte 12]. Zoetje is overleden op 14-12-1871 om 07:00 in Nieuw-Helvoet, 54 jaar oud. Aangifte op 14-12-1871 [bron: genlias akte 40]. Zoetje: dochter van Pieter Jansz van 't Hof (1773-1821) en Maaijke Pleune de Raat (1776-1830).

Kinderen van Hugo en Zoetje:

1 Jan Boot, geboren op 25-02-1846 om 04:00 in Nieuw-Helvoet. Volgt XI-d.
2 Pieter Boot, geboren op 16-01-1848 om 15:00 in Nieuw-Helvoet. Volgt XI-e.

X-j Emmigje (Emmitje, Emmetje) Boot is geboren op 21-09-1808 in Harmelen, dochter van Huijg(h) Boot en Klaasje (Claasje) Willems Schimmel. Zij is gedoopt op 25-09-1808 in Harmelen. Emmigje (Emmitje, Emmetje) is overleden op 18-01-1868 in Kamerik (Woerden), 59 jaar oud. Aangifte op 20-01-1868 [bron: genlias akte 2]. Emmigje (Emmitje, Emmetje) trouwde, 29 jaar oud, op 20-10-1837 in Linschoten [bron: genlias akte 8] met Jan Veltwis (Veldwis(ch), Veldnis, Veldurs), ongeveer 38 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1799 in Zegveld. Jan is overleden op 29-03-1879 in Kamerik (Woerden), ongeveer 80 jaar oud. Aangifte op 31-03-1879 [bron: genlias akte 13]. Jan: zoon van Frans Veltwis (Veldwisch) en Cornelia van Nie.

Kinderen van Emmigje (Emmitje, Emmetje) en Jan:

1 Cornelia Veldwis, geboren omstreeks 1839. Cornelia is overleden op 27-04-1871 in Kamerik (Woerden), ongeveer 32 jaar oud. Aangifte op 28-04-1871 [bron: genlias akte 59].
2 Huibert Veldwis, geboren omstreeks 1841. Huibert is overleden op 14-04-1871 in Kamerik (Woerden), ongeveer 30 jaar oud. Aangifte op 14-04-1871 [bron: genlias akte 50].
3 Frans Veldwis, geboren op 31-05-1842 in Kockengen. Aangifte op 01-06-1842 [bron: genlias akte 14]. Frans is overleden op 18-04-1871 in Kamerik (Woerden), 28 jaar oud. Aangifte op 19-04-1871 [bron: genlias akte 54].
4 Klaasje Veldwis, geboren op 05-11-1844 in Kockengen. Aangifte op 07-11-1844 [bron: genlias akte 25].
5 Jacobus Veldwis, geboren op 08-09-1846 in Kockengen. Aangifte op 09-09-1846 [bron: genlias akte 15]. Jacobus is overleden op 15-03-1916 in Kamerik (Woerden), 69 jaar oud. Aangifte op 16-03-1916 [bron: genlias akte 8].
6 Klaasje Veldurs (Veldnis, Veldwis), geboren op 23-12-1847 in Kockengen. Volgt XI-f.
7 Jan Adolf Veldwis, geboren op 10-10-1851 in Kockengen. Aangifte op 11-10-1851 [bron: genlias akte 26].

X-k Pieter Boot is geboren in 1812 in Linschoten, zoon van Huijg(h) Boot en Klaasje (Claasje) Willems Schimmel. Pieter:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op 27-12-1834 in Linschoten [bron: genlias akte 7] met Geertruij Klaren, ongeveer 20 jaar oud. Geertruij is geboren omstreeks 1814 in Zegveld. Geertruij is overleden in 1837, ongeveer 23 jaar oud. Geertruij: dochter van Leendert Klaren en Annigje (Antje) van Dommelen.
(2) trouwde, 25 jaar oud, op 12-05-1837 in Linschoten [bron: genlias akte 4] met Klara (Klaartje) Leliveld (Lelijveld), ongeveer 25 jaar oud. Klara is geboren omstreeks 1812 in Bodegraven. Klaartje: dochter van Cornelia Leliveld.

Kinderen van Pieter en Klaartje:

1 Huig Boot, geboren omstreeks 1838 in Linschoten. Volgt XI-g.
2 Emmigje Boot, geboren omstreeks 1857 in Woerden. Volgt XI-h.

X-l Klaasje Boot is geboren omstreeks 1814 in Linschoten, dochter van Huijg(h) Boot en Klaasje (Claasje) Willems Schimmel. Klaasje is overleden op 06-01-1863 in Linschoten, ongeveer 49 jaar oud. Klaasje trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op 20-11-1835 in Linschoten [bron: genlias akte 7] met Gerrit Teunisse Nie(r)meyer, ongeveer 23 jaar oud. Gerrit Teunisse is geboren omstreeks 1812 in Harmelen. Gerrit Teunisse: zoon van Jacob Niemeyer en Marrigje van Kamerik.

X-m Teunis Boot is geboren omstreeks 1817 in Harmelen, zoon van Huijg(h) Boot en Klaasje (Claasje) Willems Schimmel. 1808?. Teunis is overleden op 08-01-1869 in Linschoten, ongeveer 52 jaar oud. Beroep: broodbakker. Teunis trouwde met Neeltje Edelkoort. Neeltje is geboren in 1821 in Papecop. Neeltje is overleden op 06-01-1863 in Linschoten, 42 jaar oud. Neeltje: dochter van Cornelis Edelkoort, schoolmeester te Papecop, getrouwd 08-10-1819 te Waarder met Neeltje van Zwol.

Kinderen van Teunis en Neeltje:

1 Huig Boot, geboren op 11-04-1855 in Linschoten. Volgt XI-i.
2 Neeltje Boot, geboren omstreeks 1860 in Linschoten. Volgt XI-j.

X-n Hendrik Boot is geboren omstreeks 1818 in Linschoten, zoon van Huijg(h) Boot en Klaasje (Claasje) Willems Schimmel. Hendrik is overleden op 07-09-1885 in Linschoten, ongeveer 67 jaar oud. Hendrik trouwde, ongeveer 50 jaar oud, op 17-12-1868 in Linschoten [bron: genlias akte 9] met Pietertje Vermaat, 35 jaar oud. Pietertje is geboren in 1833 in Benschop. Pietertje: dochter van Hendrik Vermaat (ca 1795-1860) en Jannigje van Zessen (ca 1803-1888).

Kind van Hendrik en Pietertje:

1 Hendrik Boot, geboren op 03-02-1872 in Linschoten. Volgt XI-k.

X-o Hendrik Boot is geboren op 30-06-1818 om 03:00 in Oudshoorn, zoon van Jacobus Pot Boot en Sophia (Fijgje (Fie)) Steijnis. Aangifte op 01-07-1818 [bron: genlias akte 29]. Hendrik is overleden op 27-04-1899 in Delft, 80 jaar oud. Aangifte [bron: genlias akte 218]. Beroep: timmerman (1847), scheepsbouwer te Vrijenban. Religie: (bij de volkstelling 1829 Gereformeerd). Hendrik: In 1850 verhuisde hij naar Abtsregt bij Delft waar hij ging werken als scheepmakersknecht. In 1856 kocht hij als meester-timmerman en scheepmaker een stuk grond aan de Rotterdamseweg te Delft, grenzend aan de Schie, toen nog behorend tot de gemeente Vrijenban. Op deze grond vestigde hij de scheepswerf 'Vrijenban', de latere firma H. Boot en Zonen. Hendrik trouwde, 29 jaar oud, op 15-08-1847 in Oudshoorn [bron: genlias akte 4] met Anna Maria (Maria) Vesseur, 28 jaar oud. 1e getuige Wouter Boot, 26 jaar, scheepsmaker, Lekkerland, broer bruidegom; 2e getuige Willem Boot, 24 jaar, timmerman, Woubrugge, broer bruidegom. Anna Maria is geboren op 30-03-1819 om 01:00 in Oudshoorn. Aangifte op 31-03-1819 [bron: genlias akte 14]. Anna Maria is overleden op 12-02-1905 in Delft, 85 jaar oud. Aangifte op 12-02-1905 [bron: genlias akte 92]. Maria: dochter van Cornelis Vesseur (ca 1801), metselaar te Oudshoorn, en Cornelia (Lena) Bezuijen (ca 1807).

Kinderen van Hendrik en Maria:

1 Pieter Boot, geboren op 30-07-1848 om 21:00 in Oudshoorn. Volgt XI-l.
2 Helena Cornelia Boot, geboren op 06-04-1850 in Abtsregt (Delft) [bron: akte 6]. Volgt XI-m.
3 Jacobus Hendriksz Boot, geboren op 09-01-1853 in Abtsregt (Delft). Volgt XI-n.
4 Cornelis Boot, geboren op 17-10-1854 in Abtsregt (Delft) [bron: genlias akte 7]. Cornelis is overleden vóór 1857, hoogstens 3 jaar oud.
5 Cornelis Boot, geboren op 21-06-1857 in Vrijenban (nu deel van Delft) [bron: genlias akte 29]. Volgt XI-o.
6 Sophia Boot, geboren op 28-10-1860 in Vrijenban (nu deel van Delft) [bron: genlias akte 40]. Volgt XI-p.
7 Hendrik Boot, geboren op 09-10-1863 in Vrijenban (nu deel van Delft) [bron: genlias akte 42]. Hendrik is overleden op 18-02-1865 in Vrijenban (nu deel van Delft), 1 jaar oud [bron: genlias akte 8].

X-p Wouter Boot is geboren op 25-08-1820 om 19:00 in Oudshoorn, zoon van Jacobus Pot Boot en Sophia (Fijgje (Fie)) Steijnis. Aangifte op 26-08-1820 [bron: genlias akte 33]. Wouter is overleden op 07-03-1902 in Woubrugge, 81 jaar oud. Woonplaats: Woubrugge. Beroep: arbeider, scheepmaker, scheepsbouwer te Leiden. Religies: (bij de volkstelling 1829 Gereformeerd)N.H. Wouter trouwde met Adriaantje Broere. Adriaantje is geboren op 27-11-1822 in Nieuw-Lekkerland. Adriaantje is overleden op 04-02-1894 in Woubrugge, 71 jaar oud.

Kinderen van Wouter en Adriaantje:

1 Maria Sophia Boot, geboren omstreeks 1854 in Woubrugge. Volgt XI-q.
2 Jacobus Boot, geboren in 1855. Volgt XI-r.

X-q Willem Boot is geboren op 29-10-1822 om 22:00 in Oudshoorn, zoon van Jacobus Pot Boot en Sophia (Fijgje (Fie)) Steijnis. Aangifte op 30-10-1822 [bron: genlias akte 55]. Willem is overleden vóór 1916, hoogstens 94 jaar oud. Woonplaats: Woubrugge. Beroep: timmerman. Religie: (bij de volkstelling 1829 Gereformeerd). Willem:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 27-02-1847 in Woubrugge [bron: genlias akte 2] met Jacoba van der Vis, ongeveer 23 jaar oud. Jacoba is geboren omstreeks 1824 in Ter Aar. Jacoba is overleden vóór 1916, hoogstens 92 jaar oud. Jacoba: dochter van Cornelis van der Vis en Maartje Oudenes.
(2) trouwde, 31 jaar oud, op 29-01-1854 in Koudekerk aan den Rijn [bron: genlias akte 1] met Cornelia Roest, ongeveer 28 jaar oud. Cornelia is geboren omstreeks 1826 in Koudekerk. Beroep: naaister. Cornelia: dochter van Gerrit Roest en Ingetje de Bie.

Kind van Willem en Jacoba:

1 Sophia Boot, geboren in 01-1848 in Woubrugge. Volgt XI-s.

Kinderen van Willem en Cornelia:

1 Jacobus Pot Boot, geboren omstreeks 1856 in Woubrugge. Volgt XI-t.
2 Willem Boot, geboren omstreeks 1862 in Woubrugge. Volgt XI-u.
3 Pieter Boot, geboren op 05-06-1864 in Woubrugge. Volgt XI-v.

X-r Philippus (Flip) Boot is geboren op 24-11-1824 om 02:00 in Oudshoorn, zoon van Jacobus Pot Boot en Sophia (Fijgje (Fie)) Steijnis. Aangifte op 26-11-1824 [bron: genlias akte 58]. Philippus is overleden op 24-08-1902 in Alphen a/d Rijn, 77 jaar oud. Aangifte op 25-08-1902 [bron: akte 86]. Woonplaats: Alphen (vertrokken 25-05-1851 Aarlanderveen, ingekomen 00-09-1851 Oudshoorn). Beroep: scheepmaker, scheepstimmerman, vaartuigverhuurder (1888). Religie: N.H. (bij de volkstelling 1829 Gereformeerd). Flip: koopt op 24-05-1851 van de weduwe van Frank van Vliet een in 1819 opgericht Scheepswerfje in de buurtschap Steekt, nabij de Gouwsluis te Alphen ter grootte van 150 roeden, de latere werf de Vooruitgang. Flip trouwde, 26 jaar oud, op 25-05-1851 in Aarlanderveen met Grietje Hoogeveen, 28 jaar oud. Grietje is geboren op 29-12-1822 om 05:00 in Aarlanderveen. Aangifte op 30-12-1822. Grietje is overleden op 21-05-1904 in Alphen aan den Rijn, 81 jaar oud [bron: akte 46]. Woonplaats: (ingekomen 00-09-1851 Aarlanderveen). Religie: N.H. Grietje: dochter van Dirk Hoogeveen (1779 Nieuwkoop - 31-08-1854 Aarlanderveen), metselaar (1845), winkelier (1854), getrouwd 27-05-1805 te Aarlanderveen met Grietje Vervoorn (09-05-1785 Oudshoorn - 18-12-1845 Aarlanderveen). 

Cornelis in t Velt.26

Philippus (Flip Boot)

Cornelis in t Velt.27

Grietje Hoogeveen

Kinderen van Flip en Grietje:

1 Grietje Boot, geboren op 05-03-1852 in Alphen a/d Rijn. Grietje is overleden op 27-07-1862, 10 jaar oud [bron: Bevolkingsregister Alphen 1862-1870, deel 1 blz. 120]. Religie: N.H. gedoopt. 2 Jacobus Boot, geboren op 28-04-1854 in Alphen a/d Rijn. Volgt XI-w.
3 Sophia Boot, geboren op 31-10-1856 in Alphen a/d Rijn. Volgt XI-x.
4 Dirk Boot, geboren op 01-03-1859 om 03:00 in Alphen a/d Rijn. Volgt XI-y.
5 Pieter Boot, geboren op 27-12-1861 om 11:00 in Alphen a/d Rijn [bron: akte 110]. Volgt XI-z.
6 Grietje Boot, geboren op 11-04-1866 in Alphen a/d Rijn. Volgt XI-aa.

X-s Jacobus Boot is geboren op 21-06-1831 om 23:00 in Oudshoorn, zoon van Jacobus Pot Boot en Sophia (Fijgje (Fie)) Steijnis. Aangifte op 22-06-1831 [bron: genlias akte 27]. Jacobus is overleden op 23-07-1917 in Delft, 86 jaar oud. Aangifte [bron: genlias akte 379]. Woonplaats: Oudshoorn (ingekomen 05-01-1866, vertrokken 23-02-1880 Delft). Beroep: timmerman. Religie: N.H. (bij de volkstelling 1839 Gereformeerd). Jacobus:
(1) trouwde, 34 jaar oud, op 10-01-1866 in Den Haag [bron: scan akte 17] met Catharina van Alderwegen, 37 jaar oud. Catharina is geboren op 27-05-1828 in Den Haag. Catharina is overleden op 01-03-1881 in Delft, 52 jaar oud [bron: genlias akte 111]. Woonplaats: (ingekomen 05-01-1866, vertrokken 23-02-1880 Delft). Religie: N.H. Catharina: dochter van Abraham van Alderwegen en Christina van Malsem.
(2) trouwde, 51 jaar oud, op 13-06-1883 in Hof van Delft [bron: genlias akte 5] met Hendrina Ham, 50 jaar oud. Hendrina is geboren op 04-08-1832 in Hilversum. Hendrina is overleden op 23-02-1887 in Delft, 54 jaar oud [bron: genlias akte 132]. Hendrina: dochter van Sigesmundes Pieter Fredriksz Ham (05-10-1794 Hilversum), getrouwd 03-10-1821 te Den Haag met Sophia Helena van der Schaft (1799 Nijmegen).

X-t Cornelis Boot is geboren op 28-03-1814 in Oudshoorn, zoon van Jan Winkel en Trijntje Boot. Hij is gedoopt op 14-02-1815 in Oudshoorn [bron: DTB N.H.]. de vader eerst in dienst nu afwezig Oudshoorn bevolkingsregister 1861-1880, deel 1 blz. 54 naam Cornelis Boot partner Susanna Vos geboren 28-12-1812 te Oudshoorn adres Oudshoorn, wijk 2 nr. 125b Bron: Groenehart Archieven. Cornelis is overleden op 02-06-1887 in Oudshoorn, 73 jaar oud. Woonplaats: (vertrok 00-06-1850 Houtrijk en Polanen; ingekomen 01-01-1851 Houtrijk en Polanen). Beroep: schuitenjager, arbeider. Religie: N.H. (bij de volkstelling 1829 Gereformeerd). Cornelis: Cornelis Boot is niet ingeschreven in het geboorteregister van Oudshoorn. Na het doorspitten van de volkstelling van 1829 kwamen dochter Marijtje en zoon Cornelis te voorschijn. Gelukkig hebben we het kerkarchief van Oudshoorn, zodat er na 1811 nog een zoekmogelijkheid was. Hier werden deze bevestigd met het benoemen van de vader Jan Winkel. Ondanks de erkenning gaan deze kinderen met de naam Boot i.p.v. Winkel door het leven. Cornelis Boot heeft het voorbeeld van zijn moeder gevolgd en kreeg zeven kinderen voor hij met de moeder van zijn kinderen trouwde. Cornelis trouwde, 47 jaar oud, op 24-10-1861 in Oudshoorn [bron: genlias akte 22] met Susanna Vos, 44 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op dezelfde datum in Oudshoorn. In de trouwakte staat een passage over het niet kunnen overleggen van een afschrift van de geboorte-akte van Cornelis Boot. Daarvoor in de plaats heeft hij een akte van bekendheid overlegd, die bij de bijlagen moet zitten. Mogelijk heeft zijn moeder verzuimd om hem aan te geven bij de burgerlijke stand. Bruidegom en bruid kunnen niet schrijven; erkennen vier kinderen: Trijntje geboren 07-06-1841, Willem geboren 26-12-1843, Cornelis geboren 09-04-1849 en Teunis geboren 15-03-1855; volgens hr. Regt hadden ze op de Citadel van Antwerpen kennis gemaakt. Susanna is geboren op 03-12-1816 in Sint Laurens (Middelburg). Aangifte op 04-12-1816 [bron: genlias akte 18]. Oudshoorn bevolkingsregister 1861-1880, deel 1 blz. 54 naam Susanna Vos partner Cornelis Boot geboren 01-05-1816 te Middelburg adres Oudshoorn, wijk 2 nr. 125b kerk R.K. Bron: Groenehart Archieven Oudshoorn bevolkingsregister 1880-1890, deel 3 blz. 28 geboren 01-05-1816 te Sint Laurens adres Oudshoorn, wijk 3 nr. 266 kerk N.H. Bron: Groenehart Archieven Oudshoorn bevolkingsregister 1890-1900, deel 1 blz. 64 geboren 01-05-1817 te Sint Laurens adres Oudshoorn, wijk 3 nr. 96 kerk Ger. overleden 04-02-1892 Bron: Groenehart Archieven. Susanna is overleden op 04-02-1892 in Oudshoorn, 75 jaar oud. Woonplaats: (vertrok 00-06-1850 Houtrijk en Polanen; ingekomen 01-06-1851 Houtrijk en Polanen). Religie: N.H. Susanna: dochter van Willem Cornelisse Vos (1795 - 16-03-1856 Koudekerke), boerenknecht, werkman, postrijder, en Maria Magdalena Maas (ca 1792 Oud-Vlissingen (Koudekerke) - 25-09-1843 Middelburg), getrouwd op 25-07-1816 in Koudekerke. Willem trouwde op 15-05-1855 in Breskens met Sophia Cicilia Maesis (1789 Knocke).

Kinderen van Cornelis en Susanna:

1 Magdalena Boot, geboren op 15-10-1838 om 11:00 in Oudshoorn. Aangifte op 16-10-1838 [bron: genlias akte 47]. Zij is gedoopt op 28-10-1838 in Oudshoorn. aangever: Cornelis Boot, erkende de vader te zijn. Magdalena is overleden op 03-11-1838 om 19:00 in Oudshoorn, 19 dagen oud. Aangifte [bron: genlias akte 44]. Religie: N.H. gedoopt.
2 Trijntje Boot, geboren op 07-06-1841 om 01:30 in Oudshoorn. Volgt XI-ab.
3 Willem Boot (Vos), geboren op 26-12-1843 om 00:30 in Oudshoorn. Volgt XI-ac.
4 Cornelis Boot, geboren op 22-01-1847 om 13:00 in Oudshoorn. Aangifte op 23-01-1847 [bron: genlias akte 7]. Hij is gedoopt op 31-01-1847 in Oudshoorn. de vader heeft het kind erkend doch is niet met de moeder getrouwd. Cornelis is overleden op 25-02-1848 om 05:00 in Oudshoorn, 1 jaar oud. Aangifte [bron: genlias akte 16]. Religie: N.H. gedoopt.
5 Cornelis Boot, geboren op 09-04-1849 om 20:00 in Oudshoorn. Volgt XI-ad.
6 Leentje Vos (Boot), geboren op 02-06-1852 om 16:30 in Oudshoorn. Aangifte op 03-06-1852 [bron: genlias akte 39]. Zij is gedoopt op 27-06-1852 in Oudshoorn. natuurlijke dochter; Cornelis Boot erkende de vader te zijn; doopgetuige: Geertrui de Gelder. Leentje is overleden op 12-09-1855 om 17:00 in Oudshoorn, 3 jaar oud. Aangifte [bron: genlias akte 50]. Religie: N.H. gedoopt.
7 Teunis Boot (Vos), geboren op 14-03-1855 om 10:00 in Oudshoorn. Volgt XI-ae.

X-u Teunis van den Heuvel is geboren op 12-01-1823 om 23:00 in Oudshoorn, zoon van Cornelis van den Heuvel en Trijntje Boot. Aangifte op 14-01-1823 [bron: genlias akte 3]. Woonplaats: Haarlemmermeer. Beroep: schuitenjager. Teunis:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op 13-10-1844 in Oudshoorn [bron: genlias akte 12] met Mija Schouten, ongeveer 26 jaar oud. de bruidegom kan niet schrijven. Mija is geboren omstreeks 1818 in Oudshoorn. Mija is overleden vóór 1856, hoogstens 38 jaar oud. Mija: dochter van Cornelis Schouten, bouwman te Oudshoorn, en Lena Jonkheijd.
(2) trouwde, 33 jaar oud, op 25-07-1856 in Leimuiden [bron: genlias akte 7] met Matje Freeken, ongeveer 27 jaar oud. Matje is geboren omstreeks 1829 in Alkemade. Matje: dochter van Jacob Freeken (ca 1797), visser te Leimuiden, en Matje Slop (ca 1797).

X-v Jansje van den Heuvel is geboren op 04-10-1825 om 10:00 in Oudshoorn, dochter van Cornelis van den Heuvel en Trijntje Boot. Aangifte op 04-10-1825 [bron: genlias akte 52]. Jansje trouwde, 22 jaar oud, op 26-12-1847 in Oudshoorn [bron: genlias akte 10] met Abraham de Kleer, ongeveer 23 jaar oud. Abraham is geboren omstreeks 1824 in Oudshoorn. Beroep: holblokmaker. Abraham: zoon van Bart de Kleer en Angenieta Mulder (Oudshoorn).

X-w Grietje van den Heuvel is geboren op 12-10-1829 om 05:00 in Oudshoorn, dochter van Cornelis van den Heuvel en Trijntje Boot. Aangifte op 13-10-1829 [bron: genlias akte 50]. Grietje trouwde, 20 jaar oud, op 31-10-1849 in Oudshoorn [bron: genlias akte 14] met Izaak de Wilde, ongeveer 35 jaar oud. Izaak is geboren omstreeks 1814 in Woubrugge. Beroep: bouwman. Izaak: zoon van Dirk de Wilde, bouwman in Woubrugge, en Adriana Molenaar; weduwnaar van Johanna van der Vliet.

X-x Matthijs Boot is geboren op 16-07-1815 in Gouda, zoon van Simon Matthijsz Boot en Maria van den Burg. Aangifte op 18-07-1815 [bron: genlias akte 308]. Matthijs is overleden op 11-05-1875 in Gouda, 59 jaar oud. Beroep: pijpenmakersknecht, pijpenmaker. Religie: N.H. Matthijs trouwde, 18 jaar oud, op 11-12-1833 in Gouda [bron: genlias akte 101] met Adriana Cornelia Brem, 19 jaar oud. Adriana Cornelia is geboren op 18-11-1814 in Gouda, dochter van Cornelis Brem en Josina de Mol. Aangifte [bron: genlias akte 382]. Adriana Cornelia is overleden op 25-07-1865, 50 jaar oud. Religie: N.H. Adriana Cornelia: Cornelia Adriana.

Kinderen van Matthijs en Adriana Cornelia:

1 Simon Boot, geboren op 15-10-1834 in Gouda. Simon is overleden op 16-11-1834 in Gouda, 1 maand oud.
2 Josina Boot, geboren op 29-09-1836 in Gouda. Volgt XI-af.
3 Maria Boot, geboren op 20-05-1838 in Gouda. Maria is overleden op 27-08-1838 in Gouda, 3 maanden oud.
4 Maria Boot, geboren op 02-08-1839 in Gouda. Volgt XI-ag.
5 Simon Boot, geboren op 25-11-1840 in Gouda.
6 Cornelis Boot, geboren op 25-10-1841 in Gouda. Cornelis is overleden op 01-01-1842 in Gouda, 2 maanden oud.
7 Simon Boot, geboren op 25-11-1842 in Gouda. Volgt XI-ah.
8 Adriana Boot, geboren op 12-12-1844 in Gouda.
9 Cornelia Boot, geboren op 26-11-1848 in Gouda.
10 Arie Boot, geboren op 01-06-1851 in Gouda. Arie is overleden in 1876 in Dordrecht, 25 jaar oud. Woonplaats: (op 22-08-1876 vertiokken naar Dordrecht). Religie: N.H.
11 Cornelia Adriana Boot
, geboren op 30-05-1853 in Gouda. Religie: N.H.
12 Matthijs Boot, geboren op 24-03-1857 in Gouda. Religie: N.H.

X-y Willem Boot is geboren op 01-01-1819 in Gouda, zoon van Simon Matthijsz Boot en Maria van den Burg. Willem is overleden op 18-12-1891 in Gouda, 72 jaar oud. Beroep: pijpenmakersknecht, pijpenmaker. Religie: N.H. Willem:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 10-08-1842 in Gouda [bron: genlias akte 80] met Elizabeth de Jong, ongeveer 24 jaar oud. Elizabeth is geboren omstreeks 1818 in Gouda. Elizabeth is overleden vóór 1852, hoogstens 34 jaar oud. Beroep: mutsenwasster. Elizabeth: dochter van Jacob de Jong (ca 1786), schepenjager, en Elizabeth Melkert (ca 1792- ca 1842).
(2) trouwde, 33 jaar oud, op 10-11-1852 in Gouda [bron: genlias akte 135] met Hendrica Johanna Verveen, 45 jaar oud. Hendrica Johanna is geboren op 27-04-1807 in Gouda. Beroep: naaister. Religie: N.H. Hendrica Johanna: Hendrica Josina? dochter van Hendrik Verveen (overleden 1828) en Jacoba Polijn (overleden); getrouwd op 09-04-1828 in Gouda met Frederik Belonje (1803-voor 1852).

Kinderen van Willem en Elizabeth:

1 Maria Boot, geboren op 27-04-1841 in Gouda. Volgt XI-ai.
2 Jacob Boot, geboren op 06-03-1843 in Gouda.
3 Elizabeth Boot, geboren op 29-04-1844 in Gouda. Elizabeth is overleden op 20-08-1866 in Gouda, 22 jaar oud. Beroep: naaister. Religie: N.H.
4 Jozina Boot, geboren op 24-02-1846 in Gouda.

X-z Simon Boot is geboren op 01-10-1825 in Gouda, zoon van Simon Matthijsz Boot en Maria van den Burg. Simon is overleden op 08-02-1892, 66 jaar oud. Beroep: pakhuisknecht, dienstknecht. Religie: N.H. Simon:
(1) trouwde, 30 jaar oud, op 03-09-1856 in Gouda [bron: genlias akte 86] met Catharina de Koning, 32 jaar oud. Catharina is geboren op 18-03-1824 in Gouda. Catharina is overleden op 04-07-1857 in Gouda, 33 jaar oud. Beroep: mutsenwasster. Catharina: dochter van Johannes (Jan) de Koning (1785-1860), sjouwerman, en Jacoba Schoenmaker (1784-1860).
(2) trouwde, 34 jaar oud, op 23-05-1860 in Gouda [bron: genlias akte 50] met Maria Johanna Brem, 38 jaar oud. Maria Johanna is geboren op 15-10-1821 in Gouda, dochter van Cornelis Brem en Josina de Mol. Beroep: naaister, dienstbode. Religie: N.H. Maria Johanna: weduwe.

Kind van Simon en Catharina:

1 Cornelis Boot, geboren op 05-12-1854 in Kralingen (Rotterdam). Volgt XI-aj.

Kinderen van Simon en Maria Johanna:

1 Simon Boot, geboren op 29-07-1861 in Gouda. Religie: N.H.
2 Arie Simon Boot, geboren op 21-05-1863 in Gouda. Woonplaats: Alphen aan den Rijn (Alphen: ingekomen 23-03-1912 Gouda, vertrokken 30-07-1918 Gouda). Beroep: los werkman, letterzetter. Religie: Chr. Ger. Arie Simon: veroordeeld in Rotterdam wegens landloperij, nr. 2864, datum van opname 25-04-1896 te Veenhuizen, ontslagen ?, op dat moment ongetrouwd; er is een signalementkaart [R.A.D. nr. 506].

X-aa Leendert Boot is geboren op 17-11-1827 in Gouda, zoon van Simon Matthijsz Boot en Maria van den Burg. Leendert is overleden op 05-01-1900 in Gouda, 72 jaar oud. Beroep: pijpenmaker, fabriekswerker. Religie: N.H. Leendert trouwde, 29 jaar oud, op 27-05-1857 in Gouda [bron: genlias akte 45] met Maria de Moor, 26 jaar oud. op de trouwakte staat dat woonplaats en datum overlijden van de vader van de bruid onbekend zijn. Maria is geboren op 25-11-1830 in Gouda. Maria is overleden op 08-03-1916 in Aarlanderveen, 85 jaar oud. Beroep: dienstbode, pijpenmaakster. Religie: N.H. Maria: dochter van Thomas de Moor (ca 1799 (1804?)), pottenbakker te Neuendorf bij Koblenz, Duitsland, en Josina Bos (09-11-1805 Gouda - 08-12-1892 Gouda), kraamverwaarster in Neuendorf in 1866.

Kinderen van Leendert en Maria:

1 Simon Boot, geboren op 11-09-1857 in Gouda. Volgt XI-ak.
2 Josina Margaritha Boot, geboren op 15-09-1859 in Gouda. Religie: N.H.
3 Leendert Marinus Boot, geboren op 31-03-1861 in Gouda. Volgt XI-al.
4 Josina Margaretha Boot, geboren op 30-07-1863 in Gouda. Josina Margaretha is overleden op 01-04-1865 in Gouda, 1 jaar oud. Religie: N.H. gedoopt.
5 Marinus Johannes Boot, geboren op 16-02-1865 in Gouda. Volgt XI-am.
6 Josina Boot, geboren op 24-08-1867 in Gouda. Josina is overleden op 31-12-1869 in Gouda, 2 jaar oud. Religie: N.H. gedoopt.
7 Matthijs Boot, geboren op 26-02-1870 in Gouda. Matthijs is overleden op 11-07-1870 in Gouda, 4 maanden oud. Religie: N.H. gedoopt.
8 Teunis Cornelis Boot, geboren op 04-10-1871 in Gouda. Volgt XI-an.
9 Josina Margaretha Boot, geboren op 23-05-1874 in Gouda. Volgt XI-ao.

X-ab Pieter Johannes Boot is geboren op 05-05-1830 in Gouda, zoon van Simon Matthijsz Boot en Maria van den Burg. Pieter Johannes is overleden op 15-04-1917 in Gouda, 86 jaar oud. Beroep: bediende, sjouwerman, pijpenmaker. Religie: N.H. Pieter Johannes trouwde, 27 jaar oud, op 03-06-1857 in Gouda [bron: genlias akte 48] met Johanna Sitton, 23 jaar oud. Johanna is geboren op 26-10-1833 in Gouda. Beroep: dienstbode. Religie: N.H. Johanna: dochter van Huibert Citon (Sitton) (ca 1800), pijpenmaker, en Lijsje (Elizabeth) den Hertog (ca 1806), pijpenmaakster.

Kinderen van Pieter Johannes en Johanna:

1 Maria Boot, geboren op 19-08-1857 in Gouda. Religie: N.H.
2 Elizabeth Boot, geboren op 10-12-1858 in Gouda. Religie: N.H.
3 Maria Elizabeth Boot, geboren op 01-03-1860 in Gouda. Religie: N.H.
4 Maria Johanna Boot, geboren op 08-03-1861 in Gouda. Volgt XI-ap.
5 Pieternella Johanna Boot, geboren op 28-08-1862 in Gouda. Pieternella Johanna is overleden op 03-12-1863, 1 jaar oud. Religie: N.H. gedoopt. Pieternella Johanna: in de DTB-boeken van Gouda komt deze Pieternella al voor op 22-02-1860 met een verwijzing naar de inschrijfdatum van 1862.
6 Hubertus Boot, geboren op 19-09-1863 in Gouda. Hubertus is overleden op 13-02-1864, 4 maanden oud. Religie: N.H. gedoopt.
7 Hubertus Boot, geboren op 16-11-1864 in Gouda.
8 Pieter Johannes Boot, geboren op 25-05-1865 in Gouda. Pieter Johannes is overleden op 11-10-1866 in Gouda, 1 jaar oud. Religie: N.H. gedoopt.
9 Pieternella Johanna Boot, geboren op 27-12-1868 in Gouda. Volgt XI-aq.
10 Cornelis Boot, geboren op 23-02-1871 in Gouda. Cornelis is overleden op 09-12-1872 in Gouda, 1 jaar oud. Religie: N.H. gedoopt.
11 Simon Boot, geboren op 11-07-1872 in Gouda. Simon is overleden op 26-08-1872 in Gouda, 1 maand oud. Religie: N.H. gedoopt.
12 Simon Boot, geboren op 10-02-1874 in Gouda. Volgt XI-ar.
13 Johanna Boot, geboren op 05-04-1877 in Gouda. Johanna is overleden op 16-04-1878 in Gouda, 1 jaar oud. Religie: N.H. gedoopt.

X-ac Hendrica Cabout is geboren in 1822 in Gouda, dochter van Johannes Kabout (Cabout) en Joanna Boot. Hendrica trouwde, 33 jaar oud, op 21-02-1855 in Gouda [bron: genlias akte 19] met Cornelis Joannes van Havezaat, ongeveer 26 jaar oud. Cornelis Joannes is geboren omstreeks 1829 in Gouda. Beroep: blekersknecht. Cornelis Joannes: zoon van Lambertus Andreas van Havezaat, bakkersknecht in Gouda, en Teuntje de Hoog.

X-ad Matthijs Cabout is geboren in 1824 in Gouda, zoon van Johannes Kabout (Cabout) en Joanna Boot. Beroep: pijpenmaker. Matthijs:
(1) trouwde, 29 jaar oud, op 20-04-1853 in Gouda [bron: genlias akte 19] met Lena Rietveld, ongeveer 23 jaar oud. Lena is geboren omstreeks 1830 in Moordrecht. Lena is overleden vóór 1865, hoogstens 35 jaar oud. Lena: dochter van Jochem Rietveld en Aarjaantje den Hollander.
(2) trouwde, 41 jaar oud, op 12-07-1865 in Gouda [bron: genlias akte 63] met Neeltje Mes, ongeveer 25 jaar oud. Neeltje is geboren omstreeks 1840 in Gouda. Beroep: dienstbode. Neeltje: dochter van Nicolaas Mes, baggerman te Gouda, en Sophia van Es.

X-ae Matthijs Boot is geboren op 03-02-1819 in Gouda, zoon van Jacob Boot en Geertruij van den Burg. Aangifte [bron: genlias akte 41]. Matthijs is overleden op 06-07-1866 in Gouda, 47 jaar oud. Beroep: pijpenmakersknecht, pijpenmaker van 1844-1850 merk bok met B. Religie: N.H. Matthijs:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 13-04-1842 in Gouda [bron: genlias akte 22] met Adriana de Jong, 22 jaar oud. Adriana is geboren op 11-09-1819 in Gouda. Aangifte [bron: genlias akte 285]. Adriana is overleden op 02-08-1851 in Gouda, 31 jaar oud. Aangifte [bron: genlias akte 370]. Adriana: dochter van Maarten de Jong (1791-1871), schepenjager en schipper te Gouda, en Johanna Veerman (1790-1819).
(2) trouwde, 35 jaar oud, op 28-06-1854 in Gouda [bron: genlias akte 63] met Deliana Reijnders, 28 jaar oud. Deliana is geboren op 16-10-1825 in Gouda. Aangifte [bron: genlias akte 425]. 15-11-1825?. Deliana is overleden op 21-02-1872 in Gouda, 46 jaar oud. Beroep: pijpenmaakster. Religie: N.H. Deliana: dochter van Dirkje Reijnders (1779), pijpenmaakster; hertrouwd op 21-02-1872 te Gouda met Johannes Louwerenburg, touwspinner.

Kinderen van Matthijs en Adriana:

1 Geertruida Johanna Boot, geboren op 23-08-1842 in Gouda. Volgt XI-as.
2 Matthijs Boot, geboren omstreeks 1845 in Gouda. Religie: N.H.
3 Maarten Boot, geboren op 04-03-1845 in Gouda. Volgt XI-at.
4 Jacob Boot, geboren op 27-02-1848 in Gouda. Religie: N.H. 
5 Pieter Boot, geboren op 13-02-1850 in Gouda. Religie: N.H.
6 Adrianus Boot, geboren op 10-04-1851 in Gouda. Religie: N.H.

Kinderen van Matthijs en Deliana:

1 Adriana Boot, geboren op 22-03-1856 in Gouda. Religie: N.H. 
2 Jacob Boot, geboren op 29-08-1857 in Gouda. Religie: N.H.
3 Pieter Boot, geboren op 21-02-1860 in Gouda. Pieter is overleden op 25-09-1866 in Gouda, 6 jaar oud. Religie: N.H. gedoopt.
4 Maria Boot, geboren op 26-01-1863 in Gouda. Maria is overleden op 03-12-1864 in Gouda, 1 jaar oud. Religie: N.H. gedoopt.
5 Jacob Boot, geboren op 07-04-1866 in Gouda. Jacob is overleden op 27-04-1866, 20 dagen oud. Religie: N.H. gedoopt.

X-af Willem Boot is geboren op 23-05-1825 in Gouda, zoon van Jacob Boot en Geertruij van den Burg. Aangifte op 25-05-1825. Willem is overleden op 06-12-1886 in Gouda, 61 jaar oud. Beroep: pottenbakker, pijpenmaker. Religie: N.H. Willem trouwde, 33 jaar oud, op 01-12-1858 in Gouda [bron: genlias akte 124] met Catharina Lokum, 26 jaar oud. Catharina is geboren op 30-01-1832 in Gouda. Catharina is overleden op 23-12-1913 in Gouda, 81 jaar oud. Beroep: pijpenmaakster. Religie: N.H. Catharina: dochter van Doris Lokum (ca 1792 - voor 1847), baandersknecht, zoon van Roeland Lokum en Catharina van Haverzaad, en Neeltje Begeer (1802 Gouda), pijpenmaakster, dochter van Jan Begeer en Sara Rijswijk.

Kinderen van Willem en Catharina:

1 Jacob Boot, geboren op 21-09-1856 in Gouda. Volgt XI-au.
2 Theodorus Boot, geboren op 02-01-1859 in Gouda. Volgt XI-av.
3 Willem Boot, geboren op 05-05-1861 in Gouda. Willem is overleden op 17-11-1862 in Gouda, 1 jaar oud. Religie: N.H. gedoopt.
4 Willem Boot, geboren op 11-04-1863 in Gouda. Willem is overleden op 14-08-1865 in Gouda, 2 jaar oud. Religie: N.H. gedoopt.
5 Neeltje Boot, geboren op 26-06-1863 in Gouda. Neeltje is overleden op 13-07-1867 in Gouda, 4 jaar oud.
6 Cornelis Boot, geboren op 13-02-1865 in Gouda. Cornelis is overleden op 13-07-1867 in Gouda, 2 jaar oud. Religie: N.H. gedoopt.
7 Geertruida Boot, geboren op 28-01-1867 in Gouda. Volgt XI-aw.
8 Neeltje Boot, geboren op 29-09-1868 in Gouda. Neeltje is overleden op 29-01-1870 in Gouda, 1 jaar oud. Religie: N.H. gedoopt.
9 Neeltje Boot, geboren op 08-04-1871 in Gouda. Volgt XI-ax.

X-ag Wilhelmina Boot is geboren op 29-06-1822 in Gouda, dochter van Pieter Boot en Johanna Wassing. Wilhelmina is overleden op 23-01-1888 in Gouda, 65 jaar oud. Beroep: pijpenmaakster. Religie: N.H. Wilhelmina trouwde, 18 jaar oud, op 09-06-1841 in Gouda [bron: genlias akte 34] met Andreas (Andries) de Hoog, 20 jaar oud. Andreas (Andries) is geboren op 01-10-1820 in Gouda. Andreas (Andries) is overleden op 13-07-1887 in Gouda, 66 jaar oud. Beroep: pijpenmakersknecht, pijpenmaker (1862), pijpenvormmaker (1870, 1873). Religie: N.H. Andreas (Andries): zoon van Pieter de Hoog (pijpenmakersknecht in Gouda) en Saartje van der Meij.

Kinderen van Wilhelmina en Andreas (Andries):

1 Johanna de Hoog, geboren op 28-08-1841 in Gouda. Johanna is overleden op 24-12-1860 in Gouda, 19 jaar oud. Beroep: pijpenmaakster. Religie: N.H.
2 Sara de Hoog, geboren op 15-04-1847 in Gouda. Volgt XI-ay.
3 Gerritje (Gerarda) de Hoog, geboren op 18-11-1849 in Gouda. Volgt XI-az.
4 Pieternella de Hoog, geboren op 10-01-1852 in Gouda. Volgt XI-ba.
5 Wilhelmina de Hoog, geboren op 09-11-1854 in Gouda. Volgt XI-bb.
6 Andreas (Andries) de Hoog, geboren op 04-08-1857 in Gouda. Volgt XI-bc.
7 Maria de Hoog, geboren op 20-08-1860 in Gouda. Volgt XI-bd.
8 Wilhelmus de Hoog, geboren op 31-10-1862 in Gouda. Wilhelmus is overleden op 07-08-1865 in Gouda, 2 jaar oud. Religie: N.H. gedoopt.
9 Johanna de Hoog, geboren op 15-07-1865 in Gouda. Religie: N.H.

X-ah Gerrit Christiaan Boot is geboren op 08-03-1825 in Gouda, zoon van Pieter Boot en Johanna Wassing. Gerrit Christiaan is overleden omstreeks 1880, ongeveer 55 jaar oud. Beroep: pijpenmaker, touwspinner, sjouwer. Religie: N.H. Gerrit Christiaan:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op 08-10-1845 in Gouda [bron: genlias akte 106] met Antje (Johanna) de Bas, 20 jaar oud. vader van de bruid was niet aanwezig. Antje (Johanna) is geboren op 29-06-1825 in Waddinxveen. Antje (Johanna) is overleden op 16-03-1871, 45 jaar oud. Religie: N.H. Antje (Johanna): dochter van Gijsbert de Bas (ca 1793) en Niesje van Tooren (ca 1799), naaister te Gouda.
(2) trouwde, 53 jaar oud, op 27-03-1878 in Gouda [bron: genlias akte 23] met Mina (Mijntje) de Jong, 53 jaar oud. Mina is geboren op 31-03-1824 in Gouda. Aangifte [bron: genlias akte 142]. Mina is overleden op 16-01-1896 in Gouda, 71 jaar oud. Aangifte [bron: genlias akte 24]. Religie: N.H. Mijntje: dochter van Jacobus de Jong (1786-ca 1859), schepenjager, en Neeltje van Straalen (ca 1792 - ca 1827); getrouwd 03-10-1860 te Gouda met Petrus Verkerk (ca 1804); getrouwd 30-08-1882 te Gouda met George Schols (ca 1818 Amsterdam).

Kinderen van Gerrit Christiaan en Antje (Johanna):

1 Pieter Boot, geboren op 29-12-1845 in Gouda.
2 Arie Johannes Boot, geboren op 03-04-1847 in Gouda. Volgt XI-be.
3 Johanna Niza Boot, geboren op 17-06-1849 in Gouda. Volgt XI-bf.
4 Pieter Boot, geboren op 17-09-1851 in Gouda. Volgt XI-bg.
5 Niza Adriana Boot, geboren op 29-11-1853 in Gouda. Niza Adriana is overleden op 12-03-1871 in Gouda, 17 jaar oud.
6 Martina Boot, geboren op 22-04-1855 in Gouda. Religie: N.H.
7 Martinus Boot, geboren op 22-08-1857 in Gouda. Volgt XI-bh.
8 Gerrit Christiaan Boot, geboren op 09-04-1860 in Gouda. Religie: N.H.
9 Anthonia Maria Boot, geboren op 23-12-1862 in Gouda. Anthonia Maria is overleden op 02-05-1872 in Gouda, 9 jaar oud. Religie: N.H.
10 Wilhelmina Boot, geboren op 29-12-1864 in Gouda. Wilhelmina is overleden op 22-06-1867 in Gouda, 2 jaar oud.

X-ai Willem Boot is geboren op 15-02-1833 in Gouda, zoon van Pieter Boot en Johanna Wassing. Willem is overleden op 21-12-1891 in Gouda, 58 jaar oud. Beroep: pijpenmaker, straatmaker. Religie: N.H. Willem trouwde, 28 jaar oud, op 03-04-1861 in Gouda [bron: genlias akte 20] met Johanna Wilhelmina Nieuwenhuijzen. Zij is gedoopt op 28-12-1837 in Gouda. doopgetuigen: Jacobus Nieuwenhuijzen, Jacomina van Leeuwen. Johanna Wilhelmina is overleden op 28-03-1923 in Den Haag. Beroep: pijpenmaakster, werkster. Religie: R.K. Johanna Wilhelmina: dochter van Joannes (Jan) Nieuwenhuijsen (ca 1805-1848), mandenmaker, en Cornelia van Vliet (06-04-1804 - 1883), pijpenmaakster, werkster.

Kinderen van Willem en Johanna Wilhelmina:

1 Johannes Boot, geboren op 10-05-1861 in Gouda.
2 Cornelia Boot, geboren op 30-01-1863 in Gouda. Religie: R.K.
3 Johanna Wilhelmina Boot, geboren op 11-11-1864 in Gouda. Johanna Wilhelmina is overleden op 07-02-1878 in Gouda, 13 jaar oud. Religie: R.K.
4 Johannes Boot, geboren op 04-11-1866 in Gouda.
5 Helena Boot, geboren op 20-03-1868 in Gouda. Helena is overleden op 18-11-1869 in Gouda, 1 jaar oud. Religie: R.K. gedoopt.
6 Leendert Boot, geboren op 10-07-1870 in Gouda. Leendert is overleden op 14-07-1871 in Gouda, 1 jaar oud. Religie: R.K. gedoopt.
7 Elizabeth Jacoba Boot, geboren op 24-07-1873 in Gouda. Elizabeth Jacoba is overleden op 05-06-1957 in Oudenbosch, 83 jaar oud. Religie: R.K.
8 Wilhelmus Aloisius Boot, geboren op 19-12-1875 in Gouda. Religie: R.K.
9 Joanna Wilhelmina Boot, geboren op 01-11-1879 in Gouda. Religie: R.K.

X-aj Pieter Boot is geboren op 09-05-1836 in Gouda, zoon van Pieter Boot en Johanna Wassing. Beroep: pijpenmaker. Religie: N.H. Pieter trouwde, 27 jaar oud, op 13-05-1863 in Gouda [bron: genlias akte 46] met Gover(d)ina Kunst, 31 jaar oud. Gover(d)ina is geboren op 19-05-1831 in Gouda, dochter van Cornelis Kunst en Adriana Matze (Masse). Beroep: pijpenmaakster. Religie: N.H.

Kinderen van Pieter en Gover(d)ina:

1 Johanna Adriana Boot, geboren op 19-09-1863 in Gouda. Johanna Adriana is overleden op 06-12-1863 in Gouda, 2 maanden oud. Religie: N.H. gedoopt.
2 Adriana Boot, geboren op 20-02-1865 in Gouda. Religie: N.H.
3 Pieter Boot, geboren op 16-03-1867 in Gouda. Pieter is overleden op 18-05-1871 in Gouda, 4 jaar oud. Religie: N.H. gedoopt.
4 Cornelis Boot, geboren op 18-04-1869 in Gouda. Cornelis is overleden op 05-05-1869 in Gouda, 17 dagen oud. Religie: N.H. gedoopt.
5 Johanna Boot, geboren op 16-11-1870 in Gouda. Religie: N.H.
6 Geertruida Catharina Boot, geboren op 03-11-1873 in Gouda. Religie: N.H.

X-ak Johanna Boot is geboren op 20-09-1839 in Gouda, dochter van Pieter Boot en Johanna Wassing. Zij is gedoopt op 09-10-1839. Beroep: pijpenmaakster. Religie: N.H. Johanna trouwde, 22 jaar oud, op 30-07-1862 in Gouda [bron: genlias akte 72] met Sebastiaan de Vet, 23 jaar oud. Sebastiaan is geboren op 05-11-1838 in Gouda. R.K. Beroep: smidsknecht, spoorwegwerker, arbeider. Religie: R.K. Sebastiaan: zoon van Sebastiaan de Vet, kleermaker, en Johanna de Roos.

Kinderen van Johanna en Sebastiaan:

1 Johannes de Vet, geboren op 10-04-1863 in Gouda. Johannes is overleden op 13-09-1863 in Gouda, 5 maanden oud. Religie: R.K. gedoopt.
2 Johanna de Vet, geboren op 10-01-1865 in Gouda. Volgt XI-bi.
3 Catharina de Vet, geboren op 08-03-1868 in Gouda. Catharina is overleden op 25-06-1868 in Gouda, 3 maanden oud. Religie: R.K. gedoopt.
4 Petronella de Vet, geboren op 22-08-1869 in Gouda. Petronella is overleden op 30-11-1869 in Gouda, 3 maanden oud. Religie: R.K. gedoopt.
5 Willemina de Vet, geboren op 28-04-1871 in Gouda. Willemina is overleden op 23-09-1871 in Gouda, 4 maanden oud. Religie: R.K. gedoopt.
6 Gerarda de Vet, geboren op 24-08-1872 in Gouda. Gerarda is overleden op 25-10-1875 in Gouda, 3 jaar oud. Religie: R.K. gedoopt.
7 Maria Antonia de Vet, geboren op 20-06-1875 in Gouda. Maria Antonia is overleden op 20-12-1875 in Gouda, 6 maanden oud. Religie: R.K. gedoopt.
8 Gerardus Martinus de Vet, geboren op 03-12-1876 in Gouda. Religie: R.K.
9 Maria Catharina de Vet, geboren op 28-07-1880 in Gouda. Maria Catharina is overleden op 22-08-1880 in Gouda, 25 dagen oud. Religie: R.K. gedoopt.

X-al Matthijs Boot is geboren op 08-08-1822 in Gouda, zoon van Matthijs Boot en Wilhelmina Schriek. gewettigd bij het huwelijk van de ouders. Matthijs is overleden vóór 26-06-1858, hoogstens 35 jaar oud. Beroep: pijpbakker (1846-1850), pottenbakker. Religie: N.H. Matthijs trouwde, 23 jaar oud, op 18-06-1846 in Gouda [bron: genlias akte 46] met Maria Haag, 21 jaar oud. op de huwelijksakte is de achternaam van de bruid en haar vader: Maag. Woonplaats ten tijde van het huwelijk: Veen, NB, waar ook haar ouders woonden. Maria is geboren op 01-09-1824 in Gouda. Maria is overleden op 06-09-1867 in Gouda, 43 jaar oud. Beroep: breister. Religie: N.H. Maria: dochter van Dirk Abraham Haag (ca 1788) en Johanna Kraay (ca 1794); Maria hertrouwde op 23-08-1865 in Gouda met Klaas van der Laan (01-06-1819 Gouda).

Kinderen van Matthijs en Maria:

1 Abraham Boot, geboren op 17-09-1846 in Gouda.
2 Wilhelmina Cornelia Boot, geboren op 28-03-1849 in Gouda.
3 Abraham Boot, geboren op 24-09-1851 in Gouda. Religie: N.H.
4 Matthijs Boot, geboren op 02-10-1854 in Gouda. Volgt XI-bj.
5 Maria Boot, geboren op 26-06-1858 in Gouda. Religie: N.H.

X-am Wilhelmina Cornelia Boot is geboren op 20-01-1828 in Gouda, dochter van Matthijs Boot en Wilhelmina Schriek. Aangifte op 22-01-1828. 22-01-1827?. Beroep: pijpenmaakster. Religie: N.H. Wilhelmina Cornelia trouwde, 28 jaar oud, op 08-10-1856 in Gouda [bron: genlias akte 94] met Reijk van Veen, 22 jaar oud. Reijk is geboren op 11-03-1834 in Gouda. Beroep: baardscheerder, pijpenmaker. Religie: N.H. Reijk: zoon van Reijk van Veen, pijpenmaker, en Maria van (der) Tuijn.

Kinderen van Wilhelmina Cornelia en Reijk:

1 Reijk van Veen, geboren op 20-04-1857 in Gouda. Volgt XI-bk.
2 Willemina Maria van Veen, geboren op 29-05-1859 in Gouda. Volgt XI-bl.
3 Matthijs van Veen, geboren op 07-03-1862 in Gouda. Matthijs is overleden op 12-05-1863 in Gouda, 1 jaar oud. Religie: N.H. gedoopt.
4 Maria Wilhelmina van Veen, geboren op 13-03-1864 in Gouda. Maria Wilhelmina is overleden op 11-05-1864 in Gouda, 1 maand oud. Religie: N.H. gedoopt.
5 Martinus van Veen, geboren op 07-01-1866 in Gouda. Volgt XI-bm.
6 Maria van Veen, geboren op 28-02-1869 in Gouda. Maria is overleden op 18-12-1940 in Gouda, 71 jaar oud. Aangifte op 20-12-1940 [bron: genlias akte 410]. Religie: N.H.
7 Arie van Veen, geboren op 01-12-1874 in Gouda. Arie is overleden op 11-08-1877 in Gouda, 2 jaar oud. Religie: N.H. gedoopt.

X-an Sophia Willemina Langeraar is geboren omstreeks 1833 in Gouda, dochter van Elbert Langeraar en Margje (Matje) Boot. Sophia Willemina trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 08-07-1857 in Gouda [bron: genlias akte 57] met Johannes Herm Kok, ongeveer 22 jaar oud. Johannes Herm is geboren omstreeks 1835 in Zwolle. Beroep: molenaarsknecht. Johannes Herm: zoon van Hermanus Hendrik Kok en Grietje Caste.

X-ao Maria Boot is geboren op 19-02-1808 in Gouda, dochter van Simon Boot en Adriana Cabout. Zij is gedoopt op 28-02-1808 in Gouda. Woonplaats: (op 15-11-1872 gekomen uit Brussel, België). Beroep: pijpenmaakster. Religie: N.H. Maria trouwde, 26 jaar oud, op 13-08-1834 in Gouda [bron: genlias akte 83] met Daniël (van) IJzendoorn, ongeveer 22 jaar oud. Daniël is geboren omstreeks 1812 in Gouda. Beroep: pijpenmakersknecht. Daniël: zoon van Anthonie IJzendoorn, pijpenmakersknecht, en Geertruy Mishout, pijpenmaakster, woonden in Gouda.

X-ap Leendert Boot is geboren op 28-10-1810 in Gouda, zoon van Simon Boot en Adriana Cabout. 27-01-1810?. Leendert is overleden in 1897, 87 jaar oud. Beroep: pijpenmakersknecht, koopman. Religie: N.H. Leendert trouwde, 24 jaar oud, op 29-07-1835 in Gouda [bron: genlias akte 82] met Maria Johanna van Gorselen, 20 jaar oud. Maria Johanna is geboren op 25-08-1814 in Gouda. Maria Johanna is overleden in 1882, 68 jaar oud. Beroep: pijpenmaakster. Religie: N.H. Maria Johanna: dochter van Klaas van Gorselen, pijpmakersknecht, pijpmakersbaas, en Geertruy Niewenhuyzen.

Kinderen van Leendert en Maria Johanna:

1 Simon Boot, geboren op 26-12-1835 in Gouda. Volgt XI-bn.
2 Geertruij Boot, geboren op 19-09-1838 in Gouda. Volgt XI-bo.
3 Adrianus Boot, geboren op 05-11-1843 in Gouda. Volgt XI-bp.
4 Maria Boot, geboren op 09-03-1847 in Gouda.
5 Nicolaas Boot, geboren op 18-02-1850 in Gouda. Volgt XI-bq.
6 Daniël Willem (Wilhelmus) Boot, geboren op 30-11-1852 in Gouda.
7 Leendert Boot, geboren op 21-05-1856 in Gouda. Volgt XI-br.

X-aq Johannes Boot is geboren op 24-10-1825 in Gouda, zoon van Simon Boot en Pieternella de Rijke. Johannes is overleden op 26-03-1901 in Rotterdam, 75 jaar oud. Beroep: pijpenmaker, koster, dorpelwachter, pakhuisknecht (1875). Religie: Remonstrants, Gereformeerd. Johannes trouwde, 22 jaar oud, op 23-02-1848 in Gouda [bron: genlias akte 8] met Wilhelmina Cornelia de Bruijn, 21 jaar oud. Wilhelmina Cornelia is geboren op 30-10-1826 in Gouda. Wilhelmina Cornelia is overleden op 04-10-1898 in Gouda, 71 jaar oud. Beroep: pijpenmaakster. Religie: N.H., Gereformeerd. Wilhelmina Cornelia: dochter van Arie de Bruyn (* ca 1794, overleden) en Lena van Vliet, * ca1800 (pijpenmaakster te Gouda).

Kinderen van Johannes en Wilhelmina Cornelia:

1 Josina Petronella Boot, geboren op 02-03-1849 in Gouda. Volgt XI-bs.
2 Petronella Johanna Boot, geboren op 29-09-1851 in Gouda.
3 Leendert Boot, geboren op 25-07-1857 in Gouda. Volgt XI-bt.
4 Simon Boot, geboren op 09-02-1861 in Gouda. Volgt XI-bu.
5 Arie Otto Boot, geboren op 13-08-1863 in Gouda. Volgt XI-bv.
6 Petronella Trijntje Boot, geboren op 19-02-1867 in Gouda. Volgt XI-bw.
7 Otto Boot, geboren op 07-10-1870 in Gouda. Volgt XI-bx.

X-ar Wilhelmina Maria Boot is geboren op 07-12-1854 in Gouda, dochter van Aart Boot en Catharina de Graaf. Religie: N.H. Wilhelmina Maria trouwde, 22 jaar oud, op 09-05-1877 in Gouda [bron: genlias akte 47] met Willem Nieuwveld, 23 jaar oud. Willem is geboren op 27-03-1854 in Gouda. Beroep: koekbakker(sknecht). Religie: N.H. Willem: zoon van Abraham Nieuwveld, koopman, en Maria van der Berg.

Kinderen van Wilhelmina Maria en Willem:

1 Willem Nieuwveld, geboren op 12-05-1878 in Gouda. Volgt XI-by.
2 Leendert Nieuwveld, geboren omstreeks 1888 in Gouda. Volgt XI-bz.
3 Aart Nieuwveld, geboren omstreeks 1890 in Gouda. Volgt XI-ca.
4 Marinus Nieuwveld, geboren omstreeks 1894 in Gouda. Volgt XI-cb.

X-as Leendert Boot is geboren op 11-12-1859 in Gouda, zoon van Aart Boot en Catharina de Graaf. Leendert is overleden op 20-10-1927 in Gouda, 67 jaar oud. Beroep: koekbakker(sknecht). Religie: N.H. Leendert trouwde, 22 jaar oud, op 15-11-1882 in Gouda [bron: genlias akte 144] met Hermina Werkhoven, 18 jaar oud. Hermina is geboren op 31-12-1863 in Leerdam. Hermina is overleden op 23-09-1947 in Gouda, 83 jaar oud. Aangifte op 25-09-1947 [bron: genlias akte 358]. Beroep: dienstbode. Hermina: dochter van Gerrit Werkhoven (ca 1831) en Aaltje Exalto (ca 1837).

Kinderen van Leendert en Hermina:

1 Adriaan Leendert Boot, geboren op 21-05-1885 in Gouda. Woonplaats: (op 07-08-1901 vertrokken naar Rotterdam). Religie: N.H.
2 Catharina Maria Boot, geboren op 05-04-1887 in Gouda. Religie: N.H.
3 Aaltje Jacoba Boot, geboren op 04-05-1889 in Gouda. Volgt XI-cc.
4 Gerard Johannes Boot, geboren op 22-08-1891 in Gouda. Volgt XI-cd.
5 Agatha Maria Boot, geboren op 28-04-1894 in Gouda. Volgt XI-ce.
6 Jacob Arie Boot, geboren op 27-04-1896 in Gouda. Volgt XI-cf.
7 Maria Wilhelmina Boot, geboren op 12-11-1898 in Gouda. Religie: N.H.
8 Leendert Herman Boot, geboren op 28-09-1901 in Gouda. Volgt XI-cg.
9 Neeltje Boot, geboren op 27-01-1904 in Gouda. Religie: N.H.
10 Herman Marinus Boot.

X-at Pieter Soufreu is geboren omstreeks 1829 in Gouda, zoon van Hendrik Souffreu en Nela (Neeltje) Boot. Beroep: touwspinner. Pieter trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 04-07-1855 in Gouda [bron: genlias akte 56] met Teuntje Meijer, ongeveer 21 jaar oud. Teuntje is geboren omstreeks 1834 in Gouda. Beroep: hekelster. Teuntje: dochter van Jan Meijer en Cornelia Schenk.

X-au Johannes Simon van Waas is geboren omstreeks 1817 in Gouda, zoon van Jacobus van Waas en Maria Boot. Beroep: pijpenmakersknecht. Johannes Simon trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 18-08-1841 in Gouda [bron: genlias akte 54] met Marguerite Gerck, ongeveer 21 jaar oud. Marguerite is geboren omstreeks 1820 in Luik (Liège), Luik, België. Marguerite: dochter van Jean Gerck (overleden) en Jacqueline van Vegchelen, wasvrouw te Gouda.

X-av Gerrit van Waas is geboren omstreeks 1826 in Gouda, zoon van Jacobus van Waas en Maria Boot. Beroep: pijpenmaker. Gerrit trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 16-04-1851 in Gouda [bron: genlias akte 31] met Sijtje Akrijn, ongeveer 22 jaar oud. Sijtje is geboren omstreeks 1829 in Gouda. Sijtje: dochter van Wiert Akrijn en Rebecca Kroeders.

X-aw Pieter Marinus van Waas is geboren omstreeks 1832 in Gouda, zoon van Jacobus van Waas en Maria Boot. Beroep: touwspinner, militair. Pieter Marinus:
(1) trouwde, ongeveer 43 jaar oud, op 10-11-1875 in Gouda [bron: genlias akte 121] met Maria den Haag, ongeveer 52 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1823 in Gouda. Maria is overleden vóór 1885, hoogstens 62 jaar oud. Beroep: winkelierster. Maria: dochter van Roelof den Haag, pijpenmaker te Gouda, en Evertje van Bentum, pijpenmaakster; weduwe van Reinier Gerrardus van Kersbergen.
(2) trouwde, ongeveer 53 jaar oud, op 17-06-1885 in Gouda [bron: genlias akte 54] met Sara Kunst, ongeveer 55 jaar oud. Sara is geboren omstreeks 1830 in Gouda. Beroep: koopvrouw. Sara: dochter van Hendrik Kunst en Gerritje den Hertog; weduwe van Leendert de Mol.

X-ax Leendert Verschoor is geboren op 12-04-1837 in Gouda, zoon van Jan Willem Verschoor en Mattje Boot. Woonplaats: (op 24-01-1860 vertrokken naar Rotterdam). Religie: N.H. Leendert trouwde, 28 jaar oud, op 03-05-1865 in Rotterdam [bron: genlias akte 315] met Dirkje den Adel, ongeveer 33 jaar oud. Dirkje is geboren omstreeks 1832 in Gameren. Dirkje: dochter van Jan den Adel en Lena Cornelia Baron.

X-ay Matje Verschoor is geboren op 01-05-1846 in Gouda, dochter van Jan Willem Verschoor en Mattje Boot. Beroep: naaister. Religie: N.H. Matje trouwde, 22 jaar oud, op 24-02-1869 in Gouda [bron: genlias akte 16] met Johannes van der Valk, ongeveer 22 jaar oud. Johannes is geboren omstreeks 1847 in Gouda. Beroep: schoenmaker. Johannes: zoon van Johannes van der Valk, schoenmaker in Gouda, en Jannigje Kwinkelenberg.

XI-a Lijsabeth (Elisabeth) Boot is geboren op 04-03-1841 om 12:00 in Heenvliet, dochter van Jan Boot en Aaltje Rietdijk. Aangifte [bron: genlias akte 7]. Lijsabeth (Elisabeth) trouwde, 23 jaar oud, op 02-12-1864 in Heenvliet [bron: genlias akte 19] met Abraham de Smit, 23 jaar oud. Abraham is geboren op 04-07-1841 in Heenvliet. Beroep: stoker op de grote vaart, handelaar in groente en fruit. Abraham: zoon van Jan de Smit (1784-1850) en Jannetje Ponse (1815-1881).

Kinderen van Lijsabeth (Elisabeth) en Abraham:

1 Aaltje de Smit, geboren op 09-06-1865 om 18:30 in Zwartewaal.
2 Jannetje de Smit, geboren op 24-01-1868 om 08:00 in Heenvliet. Jannetje is overleden op 17-07-1869 in Heenvliet, 1 jaar oud.
3 Arendje de Smit, geboren op 06-06-1869 om 07:00 in Heenvliet. Arendje is overleden in 1932, 63 jaar oud.
4 Jacobus de Smit, geboren op 05-11-1870 in Heenvliet. Jacobus is overleden op 30-11-1870 om 01:00, 25 dagen oud.
5 Jan de Smit, geboren op 05-11-1870 in Heenvliet. Jan is overleden op 14-11-1870 om 01:00 in Heenvliet, 9 dagen oud.
6 Jan de Smit, geboren op 24-05-1873 in Heenvliet. Volgt XII-a.

XI-b Jacobus Boot is geboren op 04-07-1844 om 15:00 in Zwartewaal, zoon van Jan Boot en Aaltje Rietdijk. Aangifte [bron: genlias akte 22]. Jacobus is overleden op 11-02-1884, 39 jaar oud (oorzaak: verdronken in de Noordzee). Beroep: visser. Jacobus trouwde, 22 jaar oud, op 24-07-1866 in Zwartewaal [bron: genlias akte 4] met Arentje (van der) Poel, 25 jaar oud. Arentje is geboren op 30-10-1840 in Rockanje. Arentje is overleden omstreeks 1930 in Rotterdam, ongeveer 90 jaar oud. Arentje: dochter van Cornelis van der Poel (ca 1808), en Damarijna Bijl (ca 1814).

Kinderen van Jacobus en Arentje:

1 N.N. Boot, levenloos geboren zoon, geboren op 04-02-1867 om 12:00 in Zwartewaal. Aangifte [bron: genlias akte 6].
2 Pieter Boot, geboren op 05-04-1868 om 01:30 in Zwartewaal. Volgt XII-b.
3 Cornelis Boot, geboren op 26-07-1870 om 14:30 in Zwartewaal. Volgt XII-c.
4 Dammarina Boot, geboren op 26-04-1872 om 23:00 in Zwartewaal. Volgt XII-d.
5 Jan Boot, geboren op 01-08-1875 om 06:00 in Zwartewaal. Volgt XII-e.
6 Jacoba Boot, geboren op 08-01-1877 om 05:00 in Zwartewaal. Aangifte [bron: genlias akte 2]. Jacoba is overleden op 13-05-1878 om 01:00 in Zwartewaal, 1 jaar oud. Aangifte [bron: genlias akte 11].

XI-c Arendje Boot is geboren op 12-12-1846 om 07:00 in Zwartewaal, dochter van Jan Boot en Aaltje Rietdijk. Aangifte [bron: genlias akte 29]. Arendje trouwde, 22 jaar oud, op 06-10-1869 in Rotterdam [bron: genlias akte 812] met Hendrik Nicolaas van As, ongeveer 36 jaar oud. Hendrik Nicolaas is geboren omstreeks 1833 in Dordrecht. Hendrik Nicolaas: zoon van Hendrik Nicolaas van As en Adriana van Kamen.

Kinderen van Arendje en Hendrik Nicolaas:

1 Jan Hendrik Boot, geboren op 02-12-1867 om 21:00 in Zwartewaal. Aangifte [bron: genlias akte 33]. Jan Hendrik is overleden op 08-06-1868 om 06:30 in Zwartewaal, 6 maanden oud. Aangifte [bron: genlias akte 8].
2 Adriana van As, geboren in 1870.
3 Hendrik Nicolaas van As, geboren omstreeks 1874 in Rotterdam. Volgt XII-f.
4 Adriana van As, geboren op 09-05-1888 in Rotterdam. Volgt XII-g.

XI-d Jan Boot is geboren op 25-02-1846 om 04:00 in Nieuw-Helvoet, zoon van Hugo Boot en Zoetje van 't Hoff. Aangifte op 25-02-1846 [bron: genlias akte 10]. Jan is overleden op 19-02-1901 om 14:30 in Nieuw-Helvoet, 54 jaar oud. Aangifte op 19-02-1901 [bron: genlias akte 6]. Beroep: smid. Jan trouwde, 28 jaar oud, op 27-08-1874 in Nieuwenhoorn [bron: genlias akte 11] met Leentje Jutte (afb. 1), 23 jaar oud. Leentje is geboren op 03-01-1851 in Abbenbroek. Aangifte [bron: genlias akte 1]. Leentje is overleden op 24-11-1925 om 21:00 in Nieuw-Helvoet, 74 jaar oud. Aangifte op 24-11-1925 [bron: genlias akte 25]. Leentje: dochter van Cornelis Jutte (1819-1892) en Pietertje de Man (1816-1889).

Cornelis in t Velt.01

Leentje Jutte

Kinderen van Jan en Leentje:

1 Hugo Boot, geboren op 15-08-1875 om 19:30 in Nieuw-Helvoet. Volgt XII-h.
2 Cornelis Boot, geboren op 27-01-1877 om 10:00 in Nieuw-Helvoet. Volgt XII-i.
3 Pieter Boot, geboren op 08-10-1878 om 16:00 in Nieuw-Helvoet. Volgt XII-j.
4 Hendrik Boot, geboren op 04-07-1880 om 07:30 in Nieuw-Helvoet. Volgt XII-k.
5 Zoetje Boot, geboren op 19-03-1882 om 21:30 in Nieuw-Helvoet. Aangifte op 19-03-1882 [bron: genlias akte 14]. Zoetje is overleden op 06-07-1882 om 01:00 in Nieuw-Helvoet, 3 maanden oud. Aangifte op 06-07-1882 [bron: genlias akte 28].
6 Jan Boot, geboren op 21-04-1883 om 23:30 in Nieuw-Helvoet. Aangifte op 21-04-1883 [bron: genlias akte 27]. Jan is overleden op 02-08-1883 om 02:00 in Nieuw-Helvoet, 3 maanden oud. Aangifte op 02-08-1883 [bron: genlias akte 27].
7 Jan Boot, geboren op 27-06-1884 om 23:30 in Nieuw-Helvoet. Aangifte op 27-06-1884 [bron: genlias akte 33]. Jan is overleden op 12-08-1884 om 09:30 in Nieuw-Helvoet, 1 maand oud. Aangifte op 12-08-1884 [bron: genlias akte 22].
8 Jan Boot, geboren op 24-11-1885 in Nieuw-Helvoet. Aangifte op 24-11-1885 [bron: genlias akte 68]. tweeling.
9 Leendert Boot, geboren op 24-11-1885 om 21:30 in Nieuw-Helvoet. Volgt XII-l.
10 Jan Boot, geboren op 28-11-1887 om 03:30 in Nieuw-Helvoet. Volgt XII-m.
11 Pietertje Boot, geboren op 26-09-1889 om 03:00 in Nieuw-Helvoet. Volgt XII-n.
12 Zoetje Boot, geboren op 11-06-1891 om 22:30 in Nieuw-Helvoet. Aangifte op 11-06-1891 [bron: genlias akte 37]. Zoetje is overleden op 01-06-1949 om 13:30 in Amersfoort, 57 jaar oud. Aangifte [bron: genlias akte 15 dd 11-06-1949 Nieuw-Helvoet].

XI-e Pieter Boot is geboren op 16-01-1848 om 15:00 in Nieuw-Helvoet, zoon van Hugo Boot en Zoetje van 't Hoff. Aangifte op 16-01-1848 [bron: genlias akte 3]. Pieter is overleden op 05-08-1912 in Nieuwer-Amstel, 64 jaar oud. Woonplaats: Sint Nicolaasstraat 54 Amsterdam; vanaf 05-02-1895 Schoolstraat 14 Nieuwer-Amstel. Beroep: timmerman. Pieter trouwde, 32 jaar oud, op 28-01-1880 in Amsterdam [bron: genlias akte Reg. 2 fol. 4] met Carolina Elisabeth Johanna Soeter, 24 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Pieter en Carolina Elisabeth Johanna was de volgende getuige aanwezig: Johannes van der Zwan (1830-1881). Carolina Elisabeth Johanna is geboren op 04-04-1855 in Amsterdam. Carolina Elisabeth Johanna is overleden op 26-11-1937 in Amsterdam, 82 jaar oud. Beroep: naaister. Carolina Elisabeth Johanna: dochter van Martinus Soeter en Zara Visser.

Kinderen van Pieter en Carolina Elisabeth Johanna:

1 Pieter Boot, geboren op 04-11-1880 in Amsterdam. Volgt XII-o.
2 Elisabeth Johanna Wilhelmina Boot, geboren op 08-06-1882 in Amsterdam. Elisabeth Johanna Wilhelmina is overleden op 11-01-1883 in Amsterdam, 7 maanden oud.
3 Anna Maria Boot, geboren op 22-03-1884 in Amsterdam. Anna Maria is overleden op 31-03-1952 in Amsterdam, 68 jaar oud. Zij is begraven op 04-04-1952 te Nwe Oosterbegraafplaats Amsterdam. Anna Maria bleef ongehuwd.
4 Wilhelmina Maria Boot, geboren op 03-01-1887 in Amsterdam. Wilhelmina Maria is overleden op 25-01-1963, 76 jaar oud. Zij is begraven op 30-01-1963 te Nwe Oosterbegraafplaats Amsterdam. Wilhelmina Maria bleef ongehuwd.
5 Maria Carolina Boot, geboren op 13-04-1890 in Amsterdam. Maria Carolina is overleden op 30-11-1892 in Amsterdam, 2 jaar oud.
6 Lena Sara Carolina Boot, geboren op 23-03-1895 in Nieuwer-Amstel. Lena Sara Carolina is overleden omstreeks 1968, ongeveer 73 jaar oud. Zij is begraven op 03-09-1968 te Nwe Oosterbegraafplaats Amsterdam. Beroep: kantoorbediende PTT. Lena Sara Carolina bleef ongehuwd.

XI-f Klaasje Veldurs (Veldnis, Veldwis) is geboren op 23-12-1847 in Kockengen, dochter van Jan Veltwis (Veldwis(ch), Veldnis, Veldurs) en Emmigje (Emmitje, Emmetje) Boot. Aangifte op 24-12-1847 [bron: genlias akte 23]. Klaasje is overleden op 29-03-1927 in Kamerik (Woerden), 79 jaar oud. Aangifte op 30-03-1927 [bron: genlias akte 9]. Klaasje trouwde, 31 jaar oud, op 16-05-1879 in Kamerik (Woerden) [bron: genlias akte 7] met Jan Flier, ongeveer 29 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1850 in 's-Gravesloot (Woerden). Jan is overleden vóór 1927, hoogstens 77 jaar oud. Jan: zoon van Pieter Flier en Neeltje van Dam.

XI-g Huig Boot is geboren omstreeks 1838 in Linschoten, zoon van Pieter Boot en Klara (Klaartje) Leliveld (Lelijveld). Huig trouwde, ongeveer 32 jaar oud, op 03-09-1870 in Woerden [bron: genlias akte 16] met Angenieta Flier, ongeveer 32 jaar oud. Angenieta is geboren omstreeks 1838 in Woerden. Angenieta: dochter van Casper Flier en Neeltje van der Voorst.

Kind van Huig en Angenieta:

1 Casper Boot, geboren omstreeks 1875 in Woerden. Volgt XII-p.

XI-h Emmigje Boot is geboren omstreeks 1857 in Woerden, dochter van Pieter Boot en Klara (Klaartje) Leliveld (Lelijveld). Emmigje trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 27-09-1879 in Linschoten [bron: genlias akte 6] met Jan van den Brink, ongeveer 23 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1856 in Barneveld. Jan: zoon van Willem van den Brink (1817-1881) en Elbertje van den Broek; getrouwd op 04-03-1898 te Linschoten met Catharina Verweij (1867).

XI-i Huig Boot is geboren op 11-04-1855 in Linschoten, zoon van Teunis Boot en Neeltje Edelkoort. Huig is overleden op 08-11-1929 in Linschoten, 74 jaar oud. Beroep: brood- en koekenbakker, winkelier in 'De Krakeling'. Huig trouwde, 29 jaar oud, op 11-12-1884 in Zegveld [bron: genlias akte 5] met Annigje Burggraaf, 21 jaar oud. Annigje is geboren op 22-11-1863 in Zegveld. Annigje is overleden op 12-08-1939 in Linschoten, 75 jaar oud. Aangifte [bron: genlias akte 11]. Beroep: dienstbode. Annigje: dochter van Arie Burggraaf (28-03-1815 - Zegveld - 14-10-1893 - Zegveld), boerenknecht, getrouwd 18-09-1850 te Zegveld met Cornelia Griffioen (14-08-1828 - Noorden - 11-08-1917 te Zegveld).

Kinderen van Huig en Annigje:

1 Teunis Boot, geboren omstreeks 1886 in Linschoten. Volgt XII-q.
2 Cornelia Boot, geboren op 05-01-1888 in Linschoten. Volgt XII-r.
3 Cornelis Boot, geboren omstreeks 1890 in Linschoten. Volgt XII-s.

XI-j Neeltje Boot is geboren omstreeks 1860 in Linschoten, dochter van Teunis Boot en Neeltje Edelkoort. Neeltje trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 08-05-1884 in Linschoten [bron: genlias akte 2] met Cornelis de Vries, 26 jaar oud. Cornelis is geboren op 16-12-1857 in Harlingen. Aangifte op 18-12-1857. Cornelis: zoon van Hidde Derks de Vries en Elisabeth Cornelis de Vries, getrouwd op 14-05-1848 in Harlingen.

Kind van Neeltje en Cornelis:

1 Hidde Dirk de Vries, geboren omstreeks 1885 in Linschoten. Volgt XII-t.

XI-k Hendrik Boot is geboren op 03-02-1872 in Linschoten, zoon van Hendrik Boot en Pietertje Vermaat. Hendrik is overleden op 29-06-1958 in Leiden, 86 jaar oud. Aangifte [bron: genlias akte 637]. Beroep: tuinman. Hendrik trouwde, 24 jaar oud, op 05-11-1896 in Linschoten [bron: genlias akte 9] met Alida Gijsbertha de Heer, 21 jaar oud. Alida Gijsbertha is geboren op 12-02-1875 in Willeskop. Aangifte op 13-02-1875 [bron: genlias akte 4]. Alida Gijsbertha is overleden op 29-11-1946 in Utrecht, 71 jaar oud. Alida Gijsbertha: dochter van Leendert de Heer (1842-1913) en Hendrina Cornelia Kersbergen (1844-1927).

Kinderen van Hendrik en Alida Gijsbertha:

1 Cornelis Boot. Cornelis is overleden op 15-10-1913 in Utrecht. Aangifte op 15-10-1913 [bron: genlias akte 1349].
2 Hendrik Boot, geboren op 24-08-1897 in Linschoten. Volgt XII-u.
3 Hendrina Cornelia Boot, geboren op 24-05-1899 in Linschoten. Aangifte op 25-05-1899 [bron: genlias akte 24]. Hendrina Cornelia is overleden op 25-08-1995 in Alphen aan den Rijn, 96 jaar oud.
4 Leendert Boot, geboren op 08-08-1900 in Linschoten. Aangifte op 08-08-1900 [bron: genlias akte 35]. Leendert is overleden op 12-02-1901 in Linschoten, 6 maanden oud. Aangifte op 12-02-1901 [bron: genlias akte 9].
5 Leendert Boot, geboren op 02-10-1901 in Utrecht. Leendert is overleden op 19-10-1901 in Utrecht, 17 dagen oud. Aangifte op 21-10-1901 [bron: genlias akte 1697].
6 Pietertje (Pietje) Boot, geboren op 14-05-1904 in Utrecht. Volgt XII-v.
7 Maria Boot, geboren op 07-04-1907 in Utrecht. Maria is overleden op 19-02-1999 in Utrecht, 91 jaar oud.
8 Leendert Boot, geboren op 10-05-1908 in Utrecht. Leendert is overleden op 30-01-1971 in Utrecht, 62 jaar oud.
9 Jan Boot, geboren op 17-04-1910 in Utrecht. Jan is overleden op 06-07-1986 in Utrecht, 76 jaar oud.
10 Cornelis Boot, geboren op 25-09-1913 in Utrecht. Cornelis is overleden op 15-10-1913 in Utrecht, 20 dagen oud.
11 Alida Aletta Boot, geboren op 04-03-1915 in Utrecht. Alida Aletta is overleden op 18-05-2005 in Utrecht, 90 jaar oud.

XI-l Pieter Boot is geboren op 30-07-1848 om 21:00 in Oudshoorn, zoon van Hendrik Boot en Anna Maria (Maria) Vesseur. Aangifte op 01-08-1848 [bron: genlias akte 41]. Pieter is overleden vóór 1903 in Vrijenban (nu deel van Delft), hoogstens 55 jaar oud. Pieter trouwde, 23 jaar oud, op 06-03-1872 in Vrijenban (nu deel van Delft) [bron: genlias akte 3] met Adeweij Louisa Overvoorde, 23 jaar oud. Adeweij Louisa is geboren op 07-11-1848 in Rijswijk zh. Adeweij Louisa is overleden na 30-06-1881, minstens 32 jaar oud. Adeweij Louisa: dochter van Johannes Overvoorde (1812-1866) en Cornelia van den Bos (1816-1866).

Kind van Pieter en Adeweij Louisa:

1 Sophia Boot, geboren omstreeks 1875 in Leimuiden. Volgt XII-w.

XI-m Helena Cornelia Boot is geboren op 06-04-1850 in Abtsregt (Delft) [bron: akte 6], dochter van Hendrik Boot en Anna Maria (Maria) Vesseur. Helena Cornelia trouwde, 28 jaar oud, op 19-12-1878 in Vrijenban (nu deel van Delft) [bron: genlias akte 18] met Hendrik Windhorst, ongeveer 28 jaar oud. Hendrik is geboren omstreeks 1850 in Hazerswoude. Beroep: schipper. Hendrik: zoon van Jurrianus Windhorst en Neeltje Booij.

Kinderen van Helena Cornelia en Hendrik:

1 Jurrianus Windhorst, geboren omstreeks 1884 in Zwammerdam. Volgt XII-x.
2 Anna Maria Windhorst, geboren in 11-1887 in Zwammerdam. Anna Maria is overleden op 28-12-1888 om 14:30 in Zwammerdam, 1 jaar oud. Aangifte op 29-12-1888 [bron: genlias akte 36].

XI-n Jacobus Hendriksz Boot is geboren op 09-01-1853 in Abtsregt (Delft), zoon van Hendrik Boot en Anna Maria (Maria) Vesseur. Aangifte op 09-01-1853 [bron: genlias akte 1]. Jacobus Hendriksz is overleden op 30-11-1922 in Delft, 69 jaar oud [bron: genlias akte 529]. Beroep: timmerman. Jacobus Hendriksz trouwde, 27 jaar oud, op 05-05-1880 in Alphen a/d Rijn [bron: genlias akte 8] met Klasina (Klazina) van der Linden, ongeveer 29 jaar oud. moeder van de bruid is wegens blindheid niet aanwezig. Klasina (Klazina) is geboren omstreeks 1851 in Alphen. Klasina (Klazina) is overleden op 27-04-1934 in Delft, ongeveer 83 jaar oud [bron: genlias akte 186]. Klasina (Klazina): dochter van Johannes van der Linden (ca 1818 Vinkeveen), koopman, getrouwd 12-12-1845 te Vinkeveen met Dirkje Oudshoorn (1815 Nieuwkoop en Noorden).

Kinderen van Jacobus Hendriksz en Klasina (Klazina):

1 N.N. Boot, levenloos geboren kind, geboren op 03-05-1886 in Vrijenban [bron: genlias akte 19].
2 N.N. Boot, levenloos geboren kind, geboren op 05-01-1887 in Vrijenban [bron: genlias akte 1].
3 Anna Maria Boot, geboren op 30-04-1891 in Vrijenban [bron: genlias akte 28]. Anna Maria is overleden op 01-05-1891 in Vrijenban, 1 dag oud [bron: genlias akte 10].
4 N.N. Boot, levenloos geboren kind, geboren op 24-02-1892 in Vrijenban [bron: genlias akte 8].

XI-o Cornelis Boot is geboren op 21-06-1857 in Vrijenban (nu deel van Delft) [bron: genlias akte 29], zoon van Hendrik Boot en Anna Maria (Maria) Vesseur. Cornelis is overleden op 29-05-1926 in Delft, 68 jaar oud [bron: genlias akte 228]. Beroep: scheepsbouwer te Vrijenban (nu Delft). Cornelis trouwde, 27 jaar oud, op 04-06-1885 met Helena Batelaan, 23 jaar oud. Helena is geboren op 18-02-1862 in Bodegraven. Helena is overleden op 11-11-1918 in Delft, 56 jaar oud. Aangifte op 11-11-1918 [bron: genlias akte 592]. Helena: dochter van Willem Batelaan en Neeltje Timmer.

Kinderen van Cornelis en Helena:

1 Anna Maria Boot, geboren op 21-06-1886 in Vrijenban (nu deel van Delft) [bron: genlias akte 40]. Volgt XII-y.
2 Neeltje (Nels) Boot, geboren op 16-07-1887 in Vrijenban (nu deel van Delft) [bron: genlias akte 45]. Volgt XII-z.
3 Helena Cornelia Boot, geboren op 28-02-1889 in Vrijenban (nu deel van Delft) [bron: genlias akte 14]. Helena Cornelia is overleden op 07-01-1899 in Vrijenban (nu deel van Delft), 9 jaar oud [bron: genlias akte 1].
4 Willem Boot, geboren op 03-11-1890 in Vrijenban (nu deel van Delft) [bron: genlias akte 57]. Volgt XII-aa.
5 Hendrik (Henk) Boot, geboren op 13-02-1893 in Vrijenban (nu deel van Delft) [bron: genlias akte 12]. Volgt XII-ab.

XI-p Sophia Boot is geboren op 28-10-1860 in Vrijenban (nu deel van Delft) [bron: genlias akte 40], dochter van Hendrik Boot en Anna Maria (Maria) Vesseur. Sophia is overleden op 18-04-1919 in Delft, 58 jaar oud [bron: genlias akte 276]. Sophia trouwde, 23 jaar oud, op 19-12-1883 in Delft [bron: genlias akte 193] met Arie van Herwijnen, ongeveer 30 jaar oud. Arie is geboren omstreeks 1853 in 's-Gravenzande. Arie is overleden op 02-05-1918 in Delft, ongeveer 65 jaar oud [bron: genlias akte 242]. Aangifte [bron: genlias akte 242]. Arie: zoon van Arij van Herwijnen en Grietje van Veelen.

Kinderen van Sophia en Arie:

1 Arie van Herwijnen, geboren op 28-09-1884 in Delft [bron: genlias akte 766]. Arie is overleden op 19-04-1885 in Delft, 6 maanden oud [bron: genlias akte 299].
2 Hendrik van Herwijnen, geboren op 31-10-1885 in Delft [bron: genlias akte 799]. Volgt XII-ac.
3 Arie van Herwijnen, geboren op 25-11-1886 in Delft [bron: genlias akte 970].
4 Anna Maria van Herwijnen, geboren op 20-07-1888 in Delft [bron: genlias akte 562]. Volgt XII-ad.
5 Margaretha van Herwijnen, geboren op 27-02-1890 in Delft [bron: genlias akte 144]. Margaretha is overleden op 22-04-1936 in Delft, 46 jaar oud [bron: genlias akte 190].
6 Pieter van Herwijnen, geboren op 20-09-1891 in Delft [bron: genlias akte 828].
7 N.N. van Herwijnen, levenloos geboren kind, geboren op 08-03-1894 in Delft [bron: genlias akte 164].
8 N.N. van Herwijnen, levenloos geboren kind, geboren op 24-03-1895 in Delft [bron: genlias akte 178].
9 Wilhelmina Alida van Herwijnen, geboren op 01-10-1896 in Delft [bron: genlias akte 861]. Volgt XII-ae.
10 Jacobus van Herwijnen, geboren op 12-07-1898 in Delft [bron: genlias akte 593]. Jacobus is overleden op 16-06-1919 in Amsterdam, 20 jaar oud [bron: genlias akte 383 Delft].
11 Sophia van Herwijnen, geboren op 07-12-1900 in Delft [bron: genlias akte 927]. Volgt XII-af.
12 Cornelis van Herwijnen, geboren op 16-04-1903 in Delft [bron: genlias akte 297]. Cornelis is overleden op 22-09-1924 in Leersum, 21 jaar oud. Aangifte op 23-09-1924 [bron: genlias akte 14].

XI-q Maria Sophia Boot is geboren omstreeks 1854 in Woubrugge, dochter van Wouter Boot en Adriaantje Broere. Maria Sophia is overleden op 23-05-1911 in Kamerik (Woerden), ongeveer 57 jaar oud. Aangifte op 24-05-1911 [bron: genlias akte 10]. Maria Sophia trouwde, ongeveer 19 jaar oud, op 20-02-1873 in Woubrugge [bron: genlias akte 2] met Jacob van Vreeswijk, ongeveer 25 jaar oud. Jacob is geboren omstreeks 1848 in Rijnsaterwoude. Beroep: timmerman. Jacob: zoon van Willem van Vreeswijk, timmerman, en Wilhelmina Jongejan.

Kinderen van Maria Sophia en Jacob:

1 Adriana Gerarda Jacoba van Vreeswijk. Adriana Gerarda Jacoba is overleden op 15-05-1879 in Kamerik (Woerden). Aangifte op 16-05-1879 [bron: genlias akte 18].
2 Jacobus van Vreeswijk. Jacobus is overleden op 29-07-1890 in Kamerik (Woerden). Aangifte op 30-07-1890 [bron: genlias akte 35].
3 Jacobus van Vreeswijk. Jacobus is overleden op 24-09-1891 in Kamerik (Woerden). Aangifte op 26-09-1891 [bron: genlias akte 36].
4 Jacobus van Vreeswijk. Jacobus is overleden op 11-06-1894 in Kamerik (Woerden). Aangifte op 11-06-1894 [bron: genlias akte 12].
5 Jacobus Adrianus van Vreeswijk. Jacobus Adrianus is overleden op 01-12-1888 in Kamerik (Woerden). Aangifte op 03-12-1888 [bron: genlias akte 44].
6 Maria Sophia van Vreeswijk. Maria Sophia is overleden op 04-09-1894 in Kamerik (Woerden). Aangifte op 04-09-1894 [bron: genlias akte 18].
7 Wilhelmina van Vreeswijk. Wilhelmina is overleden op 07-10-1873 in Kamerik (Woerden). Aangifte op 08-10-1873 [bron: genlias akte 46].
8 Wouter van Vreeswijk. Wouter is overleden op 25-07-1875 in Woubrugge. Aangifte op 29-07-1875 [bron: genlias akte 23 Kamerik].
9 Wouter van Vreeswijk. Wouter is overleden op 09-04-1878 in Kamerik (Woerden). Aangifte op 09-04-1878 [bron: genlias akte 21].
10 Wouter van Vreeswijk. Wouter is overleden op 11-07-1884 in Kamerik (Woerden). Aangifte op 12-07-1884 [bron: genlias akte 29].
11 Wouter Jacobus van Vreeswijk. Wouter Jacobus is overleden op 18-06-1883 in Kamerik (Woerden). Aangifte op 19-06-1883 [bron: genlias akte 33].
12 Woutertje van Vreeswijk. Woutertje is overleden op 04-06-1886 in Kamerik (Woerden). Aangifte op 04-06-1886 [bron: genlias akte 17].
13 Wilhelmina van Vreeswijk, geboren omstreeks 1877 in Kamerik (Woerden). Volgt XII-ag.
14 Adriana van Vreeswijk, geboren omstreeks 1883 in Kamerik (Woerden). Volgt XII-ah.
15 Gerarda Jacoba van Vreeswijk, geboren omstreeks 1886 in Kamerik (Woerden). Volgt XII-ai.
16 Jannetje van Vreeswijk, geboren omstreeks 1893 in Kamerik (Woerden). Volgt XII-aj.

XI-r Jacobus Boot is geboren in 1855, zoon van Wouter Boot en Adriaantje Broere. Jacobus is overleden in 1897, 42 jaar oud (oorzaak: verdronken). Beroep: scheepsbouwmeester. Jacobus:

Jacobus Boot nam in 1893 de werf over van zijn vader en begon met de bouw van ijzeren schepen.
In 1897 verdronk Jacobus samen met zijn werfbaas bij de Oudshoornse kerk.
Zijn zoon Wouter neemt samen met zijn moeder de leiding over de werf. De naam wordt Wed. J. Boot - Scheepsbouwwerf 'De Dageraad'.
Bron: Algemeen Dagblad 19-11-2005.
Hoe de weduwe Boot de weduwe de Vries uit Lemmer kende is niet duidelijk. Maar dat beide families elkaar kenden is wel duidelijk, omdat hun kinderen over en weer trouwden en over en weer getuigen waren bij die huwelijken.
Bron: manuscript van Joop Hart.

Jacobus trouwde met Adriana Anna Kop. Adriana Anna is geboren op 05-05-1855 in Aarlanderveen. Woonplaats: (vertrokken 21-06-1877 Woubrugge). Beroep: scheepsbouwster (1902). Religie: N.H. Adriana Anna: dochter van Hermanus Kop (ca 1831, Aarlanderveen), slijter, en Gerrigje van Wijk (ca 1830, Oudshoorn), getrouwd 28-05-1854.

Kinderen van Jacobus en Adriana Anna:

1 Wouter Adrianus Boot, geboren op 12-03-1878 in Woubrugge. Volgt XII-ak.
2 Gerarda Hermina (Grada) Boot, geboren op 12-10-1879 in Woubrugge. Volgt XII-al.
3 Hermanus Marius (Manus) Boot, geboren op 29-01-1881 in Woubrugge. Volgt XII-am.
4 Adriana Bernardina (Jaan) Boot, geboren omstreeks 1883 in Woubrugge. Volgt XII-an.
5 Johannes Gerardus (Gradus) Boot, geboren op 22-09-1884 in Woubrugge. Volgt XII-ao.
6 Maria Sofia (Marie) Boot, geboren omstreeks 1887 in Woubrugge. Volgt XII-ap.
7 Hendrik Jacobus Boot, geboren op 08-10-1888 in Woubrugge. Volgt XII-aq.
8 Gerritje Cornelia (Ger) Boot, geboren omstreeks 1893 in Woubrugge. Volgt XII-ar.
9 Neeltje Boot, geboren omstreeks 1895 in Woubrugge. Volgt XII-as.

XI-s Sophia Boot is geboren in 01-1848 in Woubrugge, dochter van Willem Boot en Jacoba van der Vis. Sophia is overleden op 19-06-1916 in Woubrugge, 68 jaar oud. Aangifte op 20-06-1916 [bron: genlias akte 13]. Beroep: het schippersbedrijf uitoefenende (1903). Sophia trouwde, 21 jaar oud, op 20-05-1869 in Woubrugge [bron: genlias akte 12] met Christiaan Windhorst, ongeveer 27 jaar oud. Christiaan is geboren omstreeks 1842 in Hazerswoude. Christiaan is overleden op 09-03-1893 in Woubrugge, ongeveer 51 jaar oud. Aangifte op 09-03-1893 [bron: genlias akte 11]. Beroep: veerschipper. Christiaan: zoon van Jurrianus Windhorst (1819), veerschipper, en Neeltje Boer (1821).

Kinderen van Sophia en Christiaan:

1 Jurrianus Windhorst, geboren omstreeks 1870 in Woubrugge. Volgt XII-at.
2 Jacoba Windhorst, geboren in 1872. Jacoba is overleden op 11-02-1873 in Woubrugge, 1 jaar oud. Aangifte op 11-02-1873 [bron: genlias akte 7].
3 Jacoba Windhorst, geboren in 1873. Jacoba is overleden op 05-04-1888 in Woubrugge, 15 jaar oud. Aangifte op 06-04-1888 [bron: genlias akte 6].
4 Neeltje Windhorst, geboren in 1875. Neeltje is overleden op 30-05-1888 in Woubrugge, 13 jaar oud. Aangifte op 30-05-1888 [bron: genlias akte 13].
5 Wilhelmina Windhorst, geboren omstreeks 1875 in Woubrugge. Volgt XII-au.
6 Cornelia Windhorst, geboren omstreeks 1878 in Woubrugge. Volgt XII-av.
7 Gerrit Windhorst, geboren omstreeks 1880 in Woubrugge. Volgt XII-aw.
8 Trijntje Windhorst, geboren in 1882. Trijntje is overleden op 05-12-1882 in Woubrugge, 0 dagen oud. Aangifte op 05-12-1882 [bron: genlias akte 54].
9 Willem Windhorst, geboren in 1885. Willem is overleden op 03-03-1886 in Woubrugge, 1 jaar oud. Aangifte op 03-03-1886 [bron: genlias akte 13].
10 Trijntje Windhorst, geboren in 1886. Volgt XII-ax.

XI-t Jacobus Pot Boot is geboren omstreeks 1856 in Woubrugge, zoon van Willem Boot en Cornelia Roest. Beroep: timmerman. Jacobus Pot trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 25-07-1878 in Woubrugge [bron: genlias akte 12] met Geertje Molenaar, ongeveer 24 jaar oud. Geertje is geboren omstreeks 1854 in Woubrugge. Geertje: dochter van Jan Molenaar, landbouwer, en Jannetje van Iterson.

Kinderen van Jacobus Pot en Geertje:

1 Willem Jan Boot, geboren op 26-11-1878. Volgt XII-ay.
2 Jannetje Boot, geboren omstreeks 1885 in Waarder. Volgt XII-az.

XI-u Willem Boot is geboren omstreeks 1862 in Woubrugge, zoon van Willem Boot en Cornelia Roest. Willem is overleden op 27-02-1932 om 06:15 in Schiedam, ongeveer 70 jaar oud. Aangifte [bron: genlias akte 5 dd 04-03-1932 Zwammerdam]. Beroep: timmerman. Willem trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 08-09-1887 in Woubrugge [bron: genlias akte 13] met Adriana Vuijk, ongeveer 22 jaar oud. Pieter Veduijn, timmerman te Zwammerdam, voogd en Marinus Vuijk, landbouwer te Ter Aar, toeziend voogd van de bruid, geven hun toestemming. Adriana is geboren omstreeks 1865 in Zwammerdam. Adriana is overleden op 08-05-1929 om 12:30 in Zwammerdam, ongeveer 64 jaar oud. Aangifte op 10-05-1929 [bron: genlias akte 15]. Adriana: dochter van Johannes Vuijk en Katharina van Staveren.

Kind van Willem en Adriana:

1 Catharina Cornelia Boot, geboren in 09-1889 in Zwammerdam. Catharina Cornelia is overleden op 21-03-1890 om 04:30 in Zwammerdam, 6 maanden oud. Aangifte op 21-03-1890 [bron: genlias akte 19].

XI-v Pieter Boot is geboren op 05-06-1864 in Woubrugge, zoon van Willem Boot en Cornelia Roest. Pieter is overleden op 23-09-1933, 69 jaar oud. Beroep: aannemer (1923), timmerman (1924). Pieter trouwde, 29 jaar oud, op 19-10-1893 met Maagje Stigter, 22 jaar oud. Maagje is geboren op 20-10-1870 in Bodegraven. Aangifte op 20-10-1893. Maagje is overleden op 08-03-1929, 58 jaar oud. Maagje: dochter van Adrianus Stigter en Maagje de Bruijn.

Kinderen van Pieter en Maagje:

1 Willem Boot, geboren op 16-07-1894 in Woubrugge. Willem is overleden op 10-04-1895 in Woubrugge, 8 maanden oud.
2 Willem Boot, geboren op 31-10-1895 in Woubrugge. Volgt XII-ba.
3 Maagje Adriana Boot, geboren op 07-06-1898 in Woubrugge. Volgt XII-bb.
4 Cornelia Ingetje Boot, geboren op 16-06-1900 in Woubrugge. Cornelia Ingetje is overleden op 17-02-1901 in Woubrugge, 8 maanden oud.
5 Adrianus Boot, geboren op 06-11-1901 in Woubrugge. Volgt XII-bc.
6 Cornelia Ingetje Boot, geboren op 25-09-1903 in Woubrugge. Volgt XII-bd.
7 Jacob Boot, geboren op 07-05-1905 in Woubrugge. Jacob is overleden op 14-08-1970 in Leiden, 65 jaar oud.
8 Maria Johanna Boot, geboren op 22-05-1909 in Woubrugge. Maria Johanna is overleden op 23-07-1913 in Woubrugge, 4 jaar oud.
9 Marinus Johannes Boot, geboren op 04-08-1913 in Woubrugge. Volgt XII-be.

XI-w Jacobus Boot is geboren op 28-04-1854 in Alphen a/d Rijn, zoon van Philippus (Flip) Boot en Grietje Hoogeveen. Jacobus is overleden op 20-03-1924 in Leiderdorp, 69 jaar oud. Aangifte op 21-03-1924 [bron: akte 14]. Woonplaats: Leiderdorp (op 01-10-1877 vertrokken naar Leiderdorp). Beroep: scheepmaker, scheepsbouwer te Leiden. Religie: N.H. Jacobus:

Westlanders gebouwd door scheepswerf 'Gebr Boot' te Leiderdorp.
Jacobus Boot stichtte in 1877 een scheepswerf op het eiland De Waard in de gemeente Leiderdorp. De werf lag schuin tegenover de huidige Spanjaardsbrug te Leiden op de plaats waar de Nieuwe Rijn nu het Rijn-Schiekanaal kruist, dat toen nog niet bestond.
De werf kreeg de naam van het eiland waarop het gevestigd was: Scheepsbouwerij 'De Waard'. Van 1877 tot 1884 werkte men daar aan houten schepen. Omdat het terrein van De Waard niet voor uitbreiding geschikt was, werd in 1903 een stuk grond gekocht aan de Zijl bij Leiden, waarop een tweede werf gesticht werd: 'De Hoop'. De werf De Waard bleef daarnaast bestaan tot 1913, toen het verdwijnen moest, omdat het Rijn-Schiekanaal gegraven werd. Het bedrijf is toen overgebracht naar het terrein van De Hoop, waar voldoende ruimte was voor uitbreiding.
In de jaren voor de 1e W.O. was er gestaag toenemende bedrijvigheid. 1912 staat met een productievan 58 schepen nog altijd aan de top.
Jacobus Boot trad in 1913 uit de firma om opgevolgd te worden door zijn zoon Philippus.
Broer Pieter Boot is niet minder dan 62 jaar aan het bedrijf verbonden geweest, van 1884 tot 1920 als firmant en daarna als commissaris van de N.V. Gebroeders Boot waarin de firma was omgezet. Tot 1946, toen hij op 85 jarige leeftijd stierf, heeft hij het commissariaat vervuld. Directeuren van de N.V. werden in 1920 de eerder genoemde Philippus Boot en Pieter Boot. Van de derde generatie waren werkzaam in het bedrijf Jacobus, zoon van Philippus, en Pieter en Johan Willem, zoons van Pieter.

Jacobus trouwde, 23 jaar oud, op 30-08-1877 in Alphen a/d Rijn [bron: genlias akte 22] met Maartje Roest, 25 jaar oud. 3e getuige Jacob Hendriksz Boot, 24 jaar, timmerman, Vrijenban, neef bruidegom. Maartje is geboren op 13-01-1852 in Alphen a/d Rijn. Aangifte op 14-01-1852 [bron: akte 4]. Maartje is overleden op 23-07-1930 in Leiden, 78 jaar oud [bron: akte 571]. Maartje: dochter van Klaas Roest en Machteld Hofstede.

Kinderen van Jacobus en Maartje:

1 Philippus Boot, geboren op 13-08-1878 in Leiderdorp [bron: genlias akte 73]. Volgt XII-bf.
2 Machteltje Boot, geboren op 26-06-1880 in Leiderdorp [bron: genlias akte 72]. Volgt XII-bg.
3 Grietje Boot, geboren op 11-10-1882 in Leiderdorp [bron: genlias akte 109]. Volgt XII-bh.
4 Clazina Boot, geboren op 30-06-1885 in Leiderdorp [bron: genlias akte 79]. Clazina is overleden op 12-12-1885 in Leiderdorp, 5 maanden oud [bron: genlias akte 62].
5 Clazina Boot, geboren op 14-09-1886 in Leiderdorp [bron: genlias akte 97]. Volgt XII-bi.

XI-x Sophia Boot is geboren op 31-10-1856 in Alphen a/d Rijn, dochter van Philippus (Flip) Boot en Grietje Hoogeveen. Woonplaats: (op 09-04-1903 vertrokken naar Rotterdam). Religie: N.H. Sophia trouwde, 46 jaar oud, op 09-04-1903 in Alphen [bron: genlias akte 6] met Pieter Zevenhuizen, ongeveer 51 jaar oud. 1e getuige Gerrit Zevenhuizen, 45 jaar, schipper, Rotterdam, broer bruidegom; 2e getuige Gerrit Saarberg, 47 jaar, timmerman, Zevenhuizen, zwager bruidegom; 3e getuige Jacobus Boot, 49 jaar, scheepmaker, Alphen, broer bruid; 4e getuige Dirk Boot, 44 jaar, scheepmaker, Alphen, broer bruid. Pieter is geboren omstreeks 1852 in Zevenhuizen. Woonplaats: Rotterdam. Pieter: zoon van Jan Zevenhuizen en Diderica van Meijnen; weduwnaar van Cornelia Elizabeth van Walsum.

XI-y Dirk Boot is geboren op 01-03-1859 om 03:00 in Alphen a/d Rijn, zoon van Philippus (Flip) Boot en Grietje Hoogeveen. Dirk is overleden op 17-07-1922 om 00:30 in Alphen a/d Rijn, 63 jaar oud. Aangifte op 18-07-1922 [bron: genlias akte 135]. Woonplaats: (ingekomen 21-11-1887 Zoeterwoude, vertrokken 27-05-1881 Zoeterwoude). Beroep: scheepmaker (1887); scheepsbouwmeester (1911) te Zoetermeer later te Alphen a/d Rijn. Religie: N.H. Dirk: 1880-1887 eigenaar van een scheepswerf te Zoeterwoude-Rijndijk nabij het cafe 'Ik leer nog'. Op 06-11-1887 neemt hij van zijn vader de werf de Vooruitgang te Alphen a/d Rijn over. In 1908 koopt hij van D. Mijs de bestaande scheepswerf de Industrie in de kom van de gemeente Alphen a/d Rijn. Hij had jarenlang zitting in de gemeenteraad van zijn woonplaats en woonde vanaf 1908 in de Stadionstraat 5, waar in de vestibuledeuren gezandstraalde ramen zitten met de afbeelding van een zeilschip. Bovenin staan de initialen DB. Dirk trouwde, 24 jaar oud, op 01-03-1883 in Koudekerk aan den Rijn [bron: genlias akte 3] met Gerrarda Jongeneel, 21 jaar oud. Gerrarda is geboren op 03-06-1861 in Koudekerk aan den Rijn, dochter van Johannus Jongeneel en Gerritje Roest. Aangifte op 04-06-1861 [bron: genlias akte 23]. Gerrarda is overleden op 30-06-1927 om 06:00 in Alphen aan den Rijn, 66 jaar oud. Aangifte op 30-06-1927 [bron: genlias akte 102]. Woonplaats: Alphen (ingekomen 21-11-1887 Zoeterwoude). Religie: N.H. 

Gezin Dirk Boot en Gerrarda Jongeneel.02 600x371

Gezin Dirk Boot en Gerrarda Jongeneel

Kinderen van Dirk en Gerrarda:

1 Philippus Boot, geboren op 17-09-1884 in Zoeterwoude [bron: genlias akte 113]. Volgt XII-bj.
2 Johannes Boot, geboren op 18-01-1886 in Zoeterwoude. Volgt XII-bk.
3 Jacobus Boot, geboren op 31-10-1887 in Zoeterwoude [bron: genlias akte 133]. Volgt XII-bl.
4 Gerrit Boot, geboren op 06-06-1889 in Alphen a/d Rijn. Volgt XII-bm.
5 Pieter Boot, geboren op 01-06-1892 in Alphen a/d Rijn. Volgt XII-bn.
6 Grietje Wilhelmina Boot, geboren op 30-07-1894 in Alphen a/d Rijn. Volgt XII-bo.
7 Willem Boot, geboren op 02-12-1896 in Alphen a/d Rijn. Volgt XII-bp.
8 Dirk Boot, geboren op 31-07-1898 in Alphen a/d Rijn. Volgt XII-bq.
9 Gerrardus Boot, geboren op 10-04-1901 in Alphen a/d Rijn. Volgt XII-br.
10 Gerritje Ingetje Boot, geboren op 05-03-1904 in Alphen a/d Rijn. Gerritje Ingetje is overleden op 19-06-1939 in Dirksland, 35 jaar oud (oorzaak: ontsteking aan de binnenkant van het hart, waartegen nog geen medicijn was in die tijd). Zij is begraven te Alphen a/d Rijn. Woonplaats: Enkhuizen. Beroep: lerares. Religie: N.H.

XI-z Pieter Boot is geboren op 27-12-1861 om 11:00 in Alphen a/d Rijn [bron: akte 110], zoon van Philippus (Flip) Boot en Grietje Hoogeveen. Hij is gedoopt op 27-12-1861 in Alphen a/d Rijn. Pieter is overleden op 16-10-1946 in Veenendaal, 84 jaar oud. Hij is begraven op 21-10-1946 te Leiderdorp. Woonplaats: (op 23-06-1883 vertrokken naar Nieuw-Lekkerland). Beroep: scheepmaker, scheepsbouwmeester te Leiden/Leiderdorp. Functie: van ca 1882 tot 1920 mede-directeur/eigenaar en daarna commissaris van de N.V. Scheepsbouw- en Reparatiewerf 'De Hoop' v/h Gebr. Boot. Van 1922-1935 vice-voorzitter van de Kamer van Koophandel te Leiden en voorzitter van de afdeling Grootbedrijf. Religie: N.H. Pieter:

In Leiden is nu een Bootstraat in de woonwijk bij de Spanjaardsbrug genoemd naar de plaats waar van 1903-1965 de scheepswerf 'De Hoop' van de Gebr. Boot was gevestigd.

Pieter trouwde, 25 jaar oud, op 10-03-1887 in Leiderdorp [bron: genlias akte 2] met Adriana de Graaf, 23 jaar oud. Getuigen: broer van bruid Arie de Graaf (1854) en Martinus de Graaf (1860), broers van bruidegom Jacobus Boot (1854-1924) en Dirk Boot (1859-1922). Adriana is geboren op 18-01-1864 in Leiderdorp [bron: akte 9]. Adriana is overleden op 15-06-1923 om 00:30 in Leiderdorp, 59 jaar oud [bron: akte 12]. Adriana: dochter van Pieter de Graaf (24-11-1826 Leiderdorp - 09-10-1884 Leiderdorp), bouwman (landbouwer), getrouwd op 20-03-1851 in Leiderdorp met Jacoba van Leeuwen (08-01-1831 Leiderdorp - 30-06-1901 Zoeterwoude), landbouwster. 

Cornelis in t Velt.22

Pieter Boot

Cornelis in t Velt.21

Adriana de Graaf

Kinderen van Pieter en Adriana:

1 Grietje (Gré) Boot, geboren op 02-02-1888 om 08:00 in Leiderdorp [bron: genlias akte 13]. Volgt XII-bs.
2 Pieter (Piet) Boot, geboren op 09-03-1890 om 01:30 in Leiderdorp. Volgt XII-bt.
3 Jacoba (Co) Boot, geboren op 31-12-1891 om 05:00 in Leiderdorp [bron: genlias akte 197]. Volgt XII-bu.
4 Sophia Adriana (Fie) Boot, geboren op 07-03-1894 in Leiden. Volgt XII-bv.
5 Filippus (Flip) Boot, geboren op 11-10-1896 om 22:00 in Leiderdorp. Volgt XII-bw.
6 Arie Martinus Cornelis Boot, geboren op 04-10-1898 om 15:00 in Leiderdorp. Aangifte op 05-10-1898 [bron: genlias akte 53]. Arie Martinus Cornelis is overleden op 13-10-1898 om 22:00 in Leiderdorp, 9 dagen oud. Aangifte op 14-10-1898 [bron: genlias akte 30].
7 Adriana Petronella (Jeanne) Boot, geboren op 27-02-1903 in Leiderdorp. Volgt XII-bx.
8 Elsje Martinetta (Elly) Boot, geboren op 06-08-1905 in Leiderdorp. Volgt XII-by

Cornelis in t Velt.23

Gezin Pieter Boot en Adriana de Graaf omstreeks 1911

Van links naar rechts: Elly, Suus (verloofde van afwezige zoon Piet), Co, Adriana de Graaf, Pieter Boot, Jeanne, Flip, Gré en Fie.

XI-aa Grietje Boot is geboren op 11-04-1866 in Alphen a/d Rijn, dochter van Philippus (Flip) Boot en Grietje Hoogeveen. Woonplaats: (vertrokken 20-12-1888 Bodegraven). Religie: N.H. Grietje trouwde, 22 jaar oud, op 20-12-1888 in Alphen [bron: genlias akte 29] met Willem Jongeneel, 24 jaar oud. 1e getuige Dirk Boot, 29 jaar, scheepmaker, Alphen, broer bruid; 2e getuige Jacob Boot, 34 jaar, scheepmaker, Leiderdorp, broer bruid; 3e getuige Pieter Boot, 26 jaar, scheepmaker, Leiderdorp, broer bruid. Willem is geboren op 12-02-1864 in Koudekerk aan den Rijn, zoon van Johannus Jongeneel en Gerritje Roest. Beroep: timmerman.

XI-ab Trijntje Boot is geboren op 07-06-1841 om 01:30 in Oudshoorn, dochter van Cornelis Boot en Susanna Vos. Aangifte op 08-06-1841 [bron: genlias akte 30]. Zij is gedoopt op 27-06-1841 in Oudshoorn. natuurlijk erkende en gewettigde dochter bij huwelijksakte van 24-10-1861 door Cornelis Boot en Susanna Vos als zijnde voor het huwelijk verwekt. Woonplaats: vanaf 17-03-1881 Leiden. Beroep: dienstbode. Religie: N.H. Trijntje: Oudshoorn bevolkingsregister 1861-1880, deel 1 blz. 54 naam Trijntje Boot partner Hendrik van der Aar geboren 04-01-1845 te Oudshoorn adres Oudshoorn, wijk 2 nr. 125b, 244o Bron: Groenehart Archieven. Trijntje trouwde, 22 jaar oud, op 30-03-1864 in Oudshoorn [bron: genlias akte 4] met Hendrik van der Aar, 22 jaar oud. de bruid kan niet schrijven. Hendrik is geboren op 30-05-1841 in Aarlanderveen. Woonplaats: (ingekomen 28-04-1864 Aarlanderveen, vertrokken 17-03-1881 Leiden). Beroep: arbeider (1864, 1869), pannenbakkersknecht (1867), pannenwerker (1872). Religie: N.H. Hendrik: zoon van Hendrik van der Aar, arbeider te Aarlanderveen, en Klazina van Eijk.

Kinderen van Trijntje en Hendrik:

1 Klazina van der Aar, geboren op 13-05-1864 om 10:00 in Oudshoorn. Aangifte op 13-05-1864 [bron: genlias akte 40].
2 Cornelis van der Aar, geboren op 08-12-1867 om 04:00 in Oudshoorn. Aangifte op 09-12-1867 [bron: genlias akte 95].
3 Susanna van der Aar, geboren op 14-05-1869 om 18:30 in Oudshoorn. Aangifte op 15-05-1869 [bron: genlias akte 37].
4 Susanna van der Aar, geboren op 30-07-1872 om 21:00 in Oudshoorn. Aangifte op 31-07-1872 [bron: genlias akte 54].
5 Cornelis van der Aar, geboren op 07-09-1875 om 11:30 in Oudshoorn. Aangifte op 07-09-1875 [bron: genlias akte 72].
6 Hendrik van der Aar, geboren op 27-01-1879 om 22:30 in Oudshoorn. Aangifte op 28-01-1879 [bron: genlias akte 8].
7 Leentje van der Aar, geboren op 01-11-1880 om 02:00 in Oudshoorn. Aangifte op 01-11-1880 [bron: genlias akte 89].

XI-ac Willem Boot (Vos) is geboren op 26-12-1843 om 00:30 in Oudshoorn, zoon van Cornelis Boot en Susanna Vos. Aangifte op 27-12-1843 [bron: genlias akte 65]. Hij is gedoopt op 28-01-1844 in Oudshoorn.

natuurlijke zoon gewettigd bij het huwelijk van de ouders op 24-10-1861 in Oudshoorn
Oudshoorn bevolkingsregister 1861-1880, deel 1 blz. 54,59
naam Willem Boot
partner Lena Vrolijk
geboren 06-06-1844 te Oudshoorn
adres Oudshoorn, wijk 2 nr. 125b, 346
Bron: Groenehart Archieven
Oudshoorn bevolkingsregister 1890-1900, deel 1 blz. 66, 110
naam Willem Boot
partner Lena Vrolijk
geboren 26-12-1843 te Oudshoorn
adres Oudshoorn, wijk 1 nr. 117, wijk 2 nr. 1
Bron: Groenehart Archieven
Alphen bevolkingsregister 1870-1880, deel 1 blz. 72
naam Willem Boot
partner Lena Vrolijk
geboren 02-12-1843 te Oudshoorn
adres Alphen, wijk D nr. 537
Bron: Groenehart Archieven
wat is juist?

Willem is overleden op 06-07-1900 in Oudshoorn, 56 jaar oud [bron: Oudshoorn bevolkingsregister 1900-1919, deel 1 blz. 79]. Woonplaats: (vertrokken 16-04-1873 Utrecht, ingekomen 28-09-1877 Aarlanderveen, ingekomen 21-07-1877 Utrecht, vertrokken 28-09-1877 Alphen, vertrokken 10-12-1877 Oudshoorn, ingekomen 10-12-1877 Alphen, vertrokken 21-04-1891 Woubrugge, ingekomen 08-03-1893 Woubrugge). Beroep: werkman, arbeider, schipper. Religie: N.H. Willem trouwde, 25 jaar oud, op 08-10-1869 in Oudshoorn [bron: genlias akte 19] met Lena Vrolijk, 24 jaar oud. de bruidegom kan niet schrijven. Lena is geboren op 27-04-1845 in Kockengen. Woonplaats: (ingekomen 02-07-1869 Alphen, vertrokken 16-04-1872 Utrecht, ingekomen 21-07-1877 Utrecht, vertrokken 28-09-1877 Alphen, ingekomen 28-09-1877 Aarlanderveen, vertrokken 10-12-1877 Oudshoorn, ingekomen 10-12-1877 Alphen, vertrokken 21-04-1891 Woubrugge, ingekomen 08-03-1893 Woubrugge, vertrokken 12-03-1902 Zoeterwoude). Beroep: dienstbode. Religie: N.H. Lena: dochter van Hendrik Vrolijk, arbeider te Kockengen, en Hazina van Vliet (overleden).

Kinderen van Willem en Lena:

1 Susanna Boot, geboren op 29-08-1870 om 03:00 in Oudshoorn. Aangifte op 29-08-1870 [bron: genlias akte 58]. Susanna is overleden op 09-11-1889 in Woubrugge, 19 jaar oud. Aangifte [bron: akte 79]. Woonplaats: Oudshoorn (ingekomen 21-07-1877 Utrecht , vertrokken 28-09-1877 Alphen, ingekomen 28-09-1877 Aarlanderveen, vertrokken 10-12-1877 Oudshoorn, ingekomen 10-12-1877 Alphen, vertrokken 05-06-1883 Woubrugge, ingekomen 10-01-1887 Woubrugge, vertrokken 02-09-1887 Woubrugge,ingekomen 14-12-1887 Woubrugge, vertrokken 30-12-1888 Woubrugge). Beroep: dienstbode. Religie: N.H.
2 Haasje (Hansje) Boot, geboren op 24-12-1872 om 23:00 in Oudshoorn. Aangifte op 27-12-1872 [bron: genlias akte 89]. Haasje (Hansje) is overleden op 20-08-1888 in Oudshoorn, 15 jaar oud. Aangifte [bron: akte 47]. Woonplaats: Oudshoorn (ingekomen 21-07-1877 Utrecht, vertrokken 28-09-1877 Alphen, ingekomen 28-09-1877 Aarlanderveen, vertrokken 10-12-1877 Oudshoorn, ingekomen 10-12-1877 Alphen). Religie: N.H.
3 Willem Boot, geboren op 11-11-1877 in Alphen. Volgt XII-bz.
4 Catharina Boot, geboren op 20-05-1880 om 13:00 in Oudshoorn. Aangifte op 21-05-1880 [bron: genlias akte 47]. Catharina is overleden op 06-03-1881 in Oudshoorn, 9 maanden oud. Bij het overlijden van Catharina: 16-03-1881?. Religie: N.H. gedoopt.
5 Willem Catrinus Boot, geboren op 16-05-1882 in Oudshoorn. Willem Catrinus is overleden op 25-02-1889 in Oudshoorn, 6 jaar oud. Religie: N.H. gedoopt.
6 Catharina Boot, geboren op 16-05-1882 om 16:00 in Oudshoorn. Aangifte op 17-05-1882 [bron: genlias akte 32]. Catharina is overleden op 25-02-1889 in Oudshoorn, 6 jaar oud. Aangifte [bron: akte 25].
7 Cornelis Boot, geboren op 28-08-1884 om 10:00 in Oudshoorn. Aangifte op 28-08-1884 [bron: genlias akte 66]. Woonplaats: (vertrokken 21-04-1891 Woubrugge, ingekomen 08-03-1893 Woubrugge, vertrokken 12-03-1902 Zoeterwoude). Religie: N.H.
8 Elizabeth Boot, geboren op 03-11-1887 om 07:00 in Oudshoorn. Aangifte op 03-11-1887 [bron: genlias akte 70]. Elizabeth is overleden op 10-10-1888 in Oudshoorn, 11 maanden oud. Aangifte [bron: akte 52]. Religie: N.H. gedoopt.
9 Teunis Boot, geboren op 10-01-1890 om 14:00 in Oudshoorn. Aangifte op 11-01-1890 [bron: genlias akte 4]. Teunis is overleden op 30-05-1890 in Oudshoorn, 4 maanden oud. Religie: N.H. gedoopt.

XI-ad Cornelis Boot is geboren op 09-04-1849 om 20:00 in Oudshoorn, zoon van Cornelis Boot en Susanna Vos. Aangifte op 10-04-1849 [bron: genlias akte 24]. Hij is gedoopt op 29-04-1849 in Oudshoorn. doopgetuige: Geertrui van Gelderen gewettigd bij het huwelijk van de ouders op 24-10-1861 in Oudshoorn. Cornelis is overleden op 31-07-1934 om 15:00 in Alphen aan den Rijn, 85 jaar oud. Aangifte op 01-08-1934 [bron: genlias akte 116]. Hij is begraven op 04-08-1934 te Alphen. Woonplaats: (op 12-08-1919 vertrokken naar Den Haag). Beroep: arbeider. Religie: N.H. Cornelis: Oudshoorn bevolkingsregister 1861-1880, deel 1 blz. 54 naam Cornelis Boot geboren 26-12-1849 te Oudshoorn adres Oudshoorn, wijk 2 nr. 125b Bron: Groenehart Archieven. Cornelis trouwde, 30 jaar oud, op 15-05-1879 in Oudshoorn [bron: genlias akte 4] met Wilhelmina van Leeuwen, 23 jaar oud. de bruidegom kan niet schrijven. Wilhelmina is geboren op 13-01-1856 in Aarlanderveen. Wilhelmina is overleden op 01-12-1890 in Oudshoorn, 34 jaar oud. Religie: N.H. Wilhelmina: dochter van Jacob van Leeuwen, arbeider te Alphen, en Teuntje Vermeulen (overleden).

Kinderen van Cornelis en Wilhelmina:

1 Cornelis Boot, geboren op 08-02-1880 om 06:00 in Oudshoorn. Volgt XII-ca.
2 Jacobus Boot, geboren op 13-02-1882 om 03:00 in Oudshoorn. Volgt XII-cb.
3 Susanna Boot, geboren op 10-01-1885 om 03:00 in Oudshoorn. Volgt XII-cc.
4 Trijntje Boot, geboren op 15-01-1888 om 22:00 in Oudshoorn. Volgt XII-cd.

XI-ae Teunis Boot (Vos) is geboren op 14-03-1855 om 10:00 in Oudshoorn, zoon van Cornelis Boot en Susanna Vos. Aangifte op 15-03-1855 [bron: genlias akte 16]. Hij is gedoopt op 25-03-1855 in Oudshoorn. natuurlijke zoon gewettigd bij huwelijk ouders op 24-10-1861 te Oudshoorn. Woonplaats: (op 30-07-1880 vertrokken naar Leiden). Beroep: arbeider, schipper. Religie: N.H. gedoopt. Teunis trouwde, 25 jaar oud, op 11-06-1880 in Ter Aar met Jaapje de Pater, 27 jaar oud. Jaapje is geboren op 05-11-1852 in Ter Aar. Adressen: tot 03-05-1876 Benthuizen 03-05-1876 Oudshoorn 23-07-1878 Aarlanderveen 26-05-1880 Ter Aar. Beroep: dienstbode. Religie: N.H. Jaapje: dochter van Pieter de Pater (uit Zevenhoven) en Pieterje Mulder.

XI-af Josina Boot is geboren op 29-09-1836 in Gouda, dochter van Matthijs Boot en Adriana Cornelia Brem. 29-07-1836?. Religie: N.H. Josina trouwde, 24 jaar oud, op 31-07-1861 in Gouda [bron: genlias akte 74] met Cornelis van der Ree, 27 jaar oud. Cornelis is geboren op 26-02-1834 in Gouda. Beroep: pottendraaier, smidsknecht, koopman. Religie: N.H. Cornelis: zoon van Klaas van der Ree en Cornelia Nobel (1810); weduwnaar van Alida Fennet; getrouwd op 23-07-1890 in Gouda met Marijtje Beijen.

Kinderen van Josina en Cornelis:

1 Nicolaas Cornelis van der Ree, geboren op 26-06-1862 in Gouda. Nicolaas Cornelis is overleden op 27-08-1862 in Gouda, 2 maanden oud. Religie: N.H. gedoopt.
2 Adriana Cornelia van der Ree, geboren op 31-07-1863 in Gouda. Adriana Cornelia is overleden op 11-01-1864 in Gouda, 5 maanden oud. Religie: N.H. gedoopt.
3 Cornelis van der Ree, geboren op 01-12-1864 in Gouda. Religie: N.H.
4 Cornelia Adriana van der Ree, geboren op 05-11-1866 in Gouda. Religie: N.H.
5 Adriana Martina van der Ree, geboren op 19-09-1868 in Gouda. Religie: N.H.
6 Nicolaas Matthijs van der Ree, geboren op 06-05-1870 in Gouda. Volgt XII-ce.
7 Martina van der Ree, geboren op 16-03-1872 in Gouda. Religie: N.H.

XI-ag Maria Boot is geboren op 02-08-1839 in Gouda, dochter van Matthijs Boot en Adriana Cornelia Brem. Religie: N.H. Maria trouwde, 27 jaar oud, op 24-10-1866 in Gouda [bron: genlias akte 116] met Johannes Dortland, 25 jaar oud. Johannes is geboren op 14-01-1841 in Gouda. Beroep: vrachtsleper, mandenmaker. Religie: N.H. Johannes: zoon van Sander Evert Dortland, schepenjager, en Geertruy Stevens.
Kinderen van Maria en Johannes:

1 Sander Evert Dortland, geboren op 06-01-1867 in Gouda. Sander Evert is overleden op 06-06-1871 in Gouda, 4 jaar oud. Religie: N.H. gedoopt.
2 Matthijs Dortland, geboren op 26-09-1868 in Gouda. Volgt XII-cf.
3 Adriana Dortland, geboren op 04-10-1870 in Gouda. Adriana is overleden op 28-05-1871 in Gouda, 7 maanden oud. Religie: N.H. gedoopt.
4 Sander Evert Dortland, geboren op 14-04-1872. Religie: N.H.
5 Johannes Dortland, geboren op 01-03-1874. Religie: N.H.
6 Frits Dortland, geboren op 09-05-1876. Religie: N.H.
7 Adriana Dortland, geboren op 25-12-1877 in Gouda. Adriana is overleden op 27-01-1936 in Gouda, 58 jaar oud. Aangifte op 27-01-1936 [bron: genlias akte 23]. Religie: N.H.

XI-ah Simon Boot is geboren op 25-11-1842 in Gouda, zoon van Matthijs Boot en Adriana Cornelia Brem. Simon is overleden op 21-01-1927 in Gouda, 84 jaar oud. Woonplaats: (in 1873 vertrokken naar Leiden, op 17-02-1875 vertrokken naar Rotterdam). Beroep: opperman, touwspinner. Religie: N.H. Simon trouwde, 33 jaar oud, op 13-09-1876 in Gouda [bron: genlias akte 133] met Christina van den Wittenboer, 23 jaar oud. Christina is geboren op 19-10-1852 in Gouda. Christina is overleden op 29-08-1930, 77 jaar oud. Beroep: dienstbode. Christina: dochter van Petrus Johannes van den Wittenboer (ca 1820), touwspinner en touwslager, en Maria Johanna Zandijk (ca 1826).

Kinderen van Simon en Christina:

1 Adriana Boot, geboren omstreeks 1880 in Gouda. Volgt XII-cg.
2 Petrus Johannus Boot, geboren op 11-05-1882 in Gouda. Volgt XII-ch.

XI-ai Maria Boot is geboren op 27-04-1841 in Gouda, dochter van Willem Boot en Elizabeth de Jong. gewettigd na huwelijk ouders, akte 72 dd 11-09-1843. Woonplaats: (op 05-08-1862 vertrokken naar Bodegraven). Beroep: dienstbode (bij Jacobus Nicolaas Scheltema, Remonstrants predikant, in 1870 bij Johannes Fredericus Marinus Temminck, gepensioneerd kapitein Infanterie). Religie: N.H. Maria trouwde, 39 jaar oud, op 30-06-1880 in Gouda [bron: genlias akte 86] met Dirk Snelleman, 36 jaar oud. Dirk is geboren op 07-10-1843 in Gouda. Beroep: pottenbakker. Religie: N.H. Dirk: zoon van Johannes Snelleman, pijpenmaker, en Petronella van der Vreede, winkelierster.

XI-aj Cornelis Boot is geboren op 05-12-1854 in Kralingen (Rotterdam), zoon van Simon Boot en Catharina de Koning. Cornelis is overleden op 27-08-1940 om 03:00 in Leiden, 85 jaar oud. Aangifte op 30-08-1940 [bron: genlias akte 156]. Woonplaats: (Alphen: ingekomen 23-03-1912 Gouda). Beroep: los werkman, scheepstimmerknecht (1915). Religie: Chr. Ger. Cornelis trouwde, 32 jaar oud, op 21-01-1887 in Gouderak [bron: genlias akte 2] met Hilligje Boer, 20 jaar oud. Hilligje is geboren op 16-07-1866 in Sluipwijk (Reeuwijk). Hilligje is overleden op 15-10-1949 om 06:00 in Alphen aan den Rijn, 83 jaar oud. Aangifte op 17-10-1949 [bron: genlias akte 142]. Woonplaats: (Alphen: ingekomen 23-03-1912 Gouda). Religie: Chr. Ger. Hilligje: dochter van Dirk Boer en Elizabeth Slappendel.

Kinderen van Cornelis en Hilligje:

1 Elizabeth Boot, geboren in 1891 in Gouda. Volgt XII-ci.
2 Dirk Boot, geboren op 26-02-1893 in Gouda. Volgt XII-cj.
3 Cornelis Boot, geboren op 25-05-1895 in Gouda. Volgt XII-ck.
4 Leendert Boot, geboren op 02-12-1897 in Gouda. Volgt XII-cl.
5 Gerrit Boot, geboren op 17-02-1900 in Gouda. Woonplaats: (Alphen: ingekomen 23-03-1912 Gouda). Religie: Chr. Ger. 
6 Josina Hilligje Boot, geboren op 09-01-1905 in Gouda. Volgt XII-cm.
7 Arie Boot, geboren op 03-05-1907 in Gouda. Volgt XII-cn.

XI-ak Simon Boot is geboren op 11-09-1857 in Gouda, zoon van Leendert Boot en Maria de Moor. Simon is overleden op 12-09-1933 in Gouda, 76 jaar oud. Beroep: metselaar, sigarenmaker. Religie: N.H. Simon trouwde, 23 jaar oud, op 11-05-1881 in Gouda [bron: genlias akte 33] met Johanna Henderina de Weger, 22 jaar oud. Johanna Henderina is geboren op 24-04-1859 in Gouda. Johanna Henderina is overleden op 06-09-1944 in Heteren, 85 jaar oud. Aangifte [bron: genlias akte 34]. Beroep: dienstbode. Johanna Henderina: dochter van Arend de Weger, * ca 1827, smid, en Adriana de Gruil, * ca 1828.

Kinderen van Simon en Johanna Henderina:

1 Hendericus Adrianus Boot, geboren op 01-03-1885 in Gouda. Volgt XII-co.
2 Johanna Jozina Boot, geboren op 30-08-1887 in Gouda. Volgt XII-cp.
3 Arend Boot, geboren op 29-12-1889 in Gouda.
4 Johannes Teunis Boot, geboren op 08-08-1895 in Gouda. Volgt XII-cq.
5 Wilhelmina Helena Boot, geboren op 26-07-1898 in Gouda. Volgt XII-cr.
6 Ditje Boot, geboren op 02-08-1900 in Gouda. Beroep: fabrieksarbeider.
7 Teunis Cornelis Boot, geboren op 26-09-1903 in Gouda. Volgt XII-cs.

XI-al Leendert Marinus Boot is geboren op 31-03-1861 in Gouda, zoon van Leendert Boot en Maria de Moor. Leendert Marinus is overleden op 03-03-1924 in Gouda, 62 jaar oud. Beroep: metselaar. Religie: N.H.Leendert Marinus trouwde, 23 jaar oud, op 24-09-1884 in Gouda [bron: genlias akte 125] met Janna Nieuwland, 21 jaar oud. Janna is geboren op 19-08-1863 in Gouda, dochter van Gijsbert Nieuwland en Elizabeth Urbanus. 24-08-1863?.

Kinderen van Leendert Marinus en Janna:

1 Leendert Boot, geboren op 02-05-1885 in Gouda. Volgt XII-ct.
2 Elizabeth Maria Boot, geboren op 18-08-1887 in Gouda. Volgt XII-cu.
3 Marinus Gijsbertus Boot, geboren op 14-10-1889 in Gouda. Volgt XII-cv.
4 Gijsbertus Boot, geboren op 12-10-1891 in Gouda.
5 Jan Leendert Marinus Boot, geboren op 16-02-1893 in Gouda. Volgt XII-cw.
6 Gijsbertha Cornelia Boot, geboren op 22-09-1895 in Gouda. Gijsbertha Cornelia is overleden na 1970 in Nieuwerkerk aan den IJssel, minstens 75 jaar oud.
7 Maria Hendrika Boot, geboren op 03-11-1897 in Gouda. Volgt XII-cx.
8 Hendrikus Johannus Boot, geboren op 05-12-1899 in Gouda. Volgt XII-cy.
9 Arie Boot, geboren op 27-09-1904 in Gouda. Volgt XII-cz.

XI-am Marinus Johannes Boot is geboren op 16-02-1865 in Gouda, zoon van Leendert Boot en Maria de Moor. Marinus Johannes is overleden op 27-04-1919 in Den Haag, 54 jaar oud. Beroep: kaashandelaar, koopman. Religie: N.H. Marinus Johannes trouwde, 25 jaar oud, op 21-05-1890 in Gouda [bron: genlias akte 65] met Clasina Apolonia Catharina van Dongen Bolding, 27 jaar oud. Clasina Apolonia Catharina is geboren op 13-08-1862 in Gouda. Clasina Apolonia Catharina is overleden op 04-07-1940 in Den Haag, 77 jaar oud. Clasina Apolonia Catharina: dochter van Jacobus Elias van Dongen Bolding, (1825-1892), cipier en scheepstimmerman, en Maria Christina van der Zwaluw (Zwalm?), (1825-1902).

Kinderen van Marinus Johannes en Clasina Apolonia Catharina:

1 Leendert Jacobus Elias Boot, geboren op 04-05-1891 in Gouda. Volgt XII-da.
2 Maria Christina Boot, geboren op 25-11-1892 in Gouda. Maria Christina is overleden op 12-05-1956 in Den Haag, 63 jaar oud. Beroep: winkeljuffrouw, typiste.
3 Jacobus Eliza Boot, geboren op 18-11-1895 in Gouda. Jacobus Eliza is overleden op 08-02-1959 in Den Haag, 63 jaar oud.
4 Marinus Johannes Boot, geboren op 10-11-1899 in Gouda. Marinus Johannes is overleden op 29-11-1969 in Den Haag, 70 jaar oud. Beroep: smid, monteur.
5 Jan Simon Boot, geboren op 07-01-1905 om 08:00 in Gouda. Volgt XII-db.

XI-an Teunis Cornelis Boot is geboren op 04-10-1871 in Gouda, zoon van Leendert Boot en Maria de Moor. Teunis Cornelis is overleden op 05-06-1933 in Gouda, 61 jaar oud. Beroep: koopman. Religie: N.H. Teunis Cornelis trouwde, 24 jaar oud, op 09-09-1896 in Gouda [bron: genlias akte 128] met Adriana Anthonia van der Stigt, 24 jaar oud. Adriana Anthonia is geboren op 08-02-1872 in Puttershoek. Adriana Anthonia: dochter van Aart van der Stigt (ca 1852), schilder, en Janneke van den Berg (ca 1854).

Kinderen van Teunis Cornelis en Adriana Anthonia:

1 Leendert Aart Boot, geboren op 30-06-1897 in Gouda. Volgt XII-dc.
2 Hendrika Adriana Boot, geboren op 09-04-1902 in Gouda. Beroep: beambte secretarie. Hendrika Adriana: getrouwd op 02-04-1935 in Gouda.
3 Teunis Cornelis Boot, geboren op 21-10-1903 in Gouda. Volgt XII-dd.
4 Adriaan Anthonie Boot. Adriaan Anthonie trouwde met Cornelia Gerritje de Bode.
5 Anthonie Cornelis Boot. Anthonie Cornelis trouwde met H. van de End.
6 Josina Pieternella Boot.

XI-ao Josina Margaretha Boot is geboren op 23-05-1874 in Gouda, dochter van Leendert Boot en Maria de Moor. Woonplaats: (ingekomen 17-03-1910 Rotterdam, vertrokken 06-06-1910 Aarlanderveen, ingekomen 06-06-1910 Alphen). Religie: N.H. Josina Margaretha trouwde, 24 jaar oud, op 24-08-1898 in Gouda [bron: genlias akte 114] met Johannes Cornelis Pieter den Dunne, 24 jaar oud. Johannes Cornelis Pieter is geboren op 30-08-1873 in Rotterdam. Aangifte [bron: genlias akte 3297]. Woonplaats: (ingekomen 17-03-1910 Rotterdam, vertrokken 06-06-1910 Aarlanderveen, ingekomen 06-06-1910 Alphen). Beroep: schilder. Religie: N.H. Johannes Cornelis Pieter: zoon van Hubertus den Dunne en Adriana Gijben.

XI-ap Maria Johanna Boot is geboren op 08-03-1861 in Gouda, dochter van Pieter Johannes Boot en Johanna Sitton. Beroep: dienstbode. Religie: N.H. Maria Johanna trouwde, 23 jaar oud, op 28-05-1884 in Gouda [bron: genlias akte 71] met Adrianus de Bruin, ongeveer 23 jaar oud. Adrianus is geboren omstreeks 1861 in Gouda. Beroep: metselaar. Adrianus: zoon van Jacobus de Bruin, metselaar, en Pieternella Binee.

Kind van Maria Johanna en Adrianus:

1 Jacobus de Bruin, geboren omstreeks 1886 in Gouda. Volgt XII-dg.

XI-aq Pieternella Johanna Boot is geboren op 27-12-1868 in Gouda, dochter van Pieter Johannes Boot en Johanna Sitton. Pieternella Johanna is overleden op 24-11-1945 in Gouda, 76 jaar oud. Aangifte op 27-11-1945 [bron: genlias akte 756]. Religie: N.H. Pieternella Johanna:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op 31-07-1889 in Gouda [bron: genlias akte 84] met Johannes de Bruin, 23 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 30-05-1929 in Rotterdam (echtscheiding) [bron: vonnis Arrondissementsrechtbank]. Johannes is geboren op 15-03-1866 in Gouda. Johannes: zoon van Johannes de Bruin en Adriana van der Kint.
(2) trouwde, ongeveer 62 jaar oud, omstreeks 1930 met Paulus Marinus Happel. Paulus Marinus is overleden na 1945.

Kinderen van Pieternella Johanna en Johannes:

1 Pieter Johannes de Bruin, geboren omstreeks 1892 in Gouda. Volgt XII-dh.
2 Johannes de Bruin, geboren omstreeks 1894 in Gouda. Volgt XII-di.
3 Simon de Bruin, geboren omstreeks 1896 in Gouda. Volgt XII-dj.
4 Jacobus de Bruin, geboren omstreeks 1898 in Gouda. Volgt XII-dk.
5 Cornelis de Bruin. Cornelis trouwde met Hendrika Cornelia Bats.
6 Johan de Bruin. Johan trouwde met Aaltje van der Wouden.
7 Pieternella Johanna de Bruin. Pieternella Johanna trouwde met Cornelis van Dam.
8 Johanna de Bruin. Johanna trouwde met Jan Mattheus de Jager.

XI-ar Simon Boot is geboren op 10-02-1874 in Gouda, zoon van Pieter Johannes Boot en Johanna Sitton. Simon is overleden op 23-01-1950 in Gouda, 75 jaar oud. Aangifte op 23-01-1950 [bron: genlias akte 45]. Beroep: fabriekswerker. Religie: N.H. Simon trouwde, 23 jaar oud, op 12-05-1897 in Gouda met Maria Wilhelmina Stuivenberg, 19 jaar oud. Maria Wilhelmina is geboren op 24-05-1877 in Utrecht. Maria Wilhelmina is overleden na 1950, minstens 73 jaar oud.

Kinderen van Simon en Maria Wilhelmina:

1 Wilhelmina Maria Boot, geboren op 09-08-1898 in Gouda. Wilhelmina Maria: getrouwd op 24-05-1922 in Gouda.
2 Pieter Johannes Boot, geboren op 24-11-1900 in Gouda. Volgt XII-dp.
3 Johanna Maria Boot, geboren op 23-01-1905 in Gouda. Johanna Maria: getrouwd op 21-12-1927 in Gouda.
4 Dirk Boot. Dirk trouwde met Martha Catharina van den Berg.
5 Maria Johanna Boot.
6 Simon Boot.

XI-as Geertruida Johanna Boot is geboren op 23-08-1842 in Gouda, dochter van Matthijs Boot en Adriana de Jong. Aangifte op 24-08-1842. Geertruida Johanna is overleden op 06-09-1902 in Gouda, 60 jaar oud. Aangifte op 06-09-1902 [bron: genlias akte 274]. Beroep: pijpenmaakster. Religie: N.H. Geertruida Johanna trouwde, 25 jaar oud, op 04-09-1867 in Gouda [bron: genlias akte 97] met Cornelis Jacobus van der Louw, 25 jaar oud. Cornelis Jacobus is geboren op 16-06-1842 in Gouda. Cornelis Jacobus is overleden op 19-01-1897 in Gouda, 54 jaar oud. Aangifte op 19-01-1897 [bron: genlias akte 31]. Beroep: fabriekswerker, pijpenmaker. Religie: N.H. Cornelis Jacobus: zoon van Petrus (Pieter) van der Louw (24-12-1804 - Gouda, 08-05-1880 - Gouda), pijpenmaker(sknecht) en Johanna (Janna) Vermeulen (ca 1803), pijpenmaakster.

Kinderen van Geertruida Johanna en Cornelis Jacobus:

1 Pieter van der Louw, geboren op 21-07-1868 in Gouda. Pieter is overleden op 23-05-1886 in Gouda, 17 jaar oud. Aangifte op 24-05-1886 [bron: genlias akte 337]. Religie: N.H.
2 Adriana Geertruij van der Louw, geboren op 12-07-1874. Religie: N.H. 
3 Matthijs van der Louw, geboren op 26-07-1877 in Gouda. Matthijs is overleden op 09-02-1879 in Gouda, 1 jaar oud. Aangifte op 10-02-1879 [bron: genlias akte 178]. Religie: N.H.

XI-at Maarten Boot is geboren op 04-03-1845 in Gouda, zoon van Matthijs Boot en Adriana de Jong. doopgetuige: Jacob Boot. Maarten is overleden op 20-05-1899 in Gouda, 54 jaar oud. Beroep: pijpenmaker, fabriekswerker, sjouwer. Religie: N.H. Maarten:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 24-11-1869 in Gouda [bron: genlias akte 139] met Johanna Hendrina Wiezer, 19 jaar oud. Johanna Hendrina is geboren op 22-12-1849 in Gouda. Johanna Hendrina is overleden op 08-05-1892 in Gouda, 42 jaar oud. Beroep: fabriekswerkster, pijpenmaakster. Religie: R.K. Johanna Hendrina: dochter van Hendrik Wiezer (ca 1815), mandenmaker, en Anthonia Clasina de Jong (ca 1821), pijpmaakster.
(2) trouwde, 47 jaar oud, op 17-08-1892 in Gouda met Maartje van der Sloot, 47 jaar oud. Maartje is geboren in 1845 in Rijnsburg. Maartje: dochter van Cornelis van der Sloot (ca 1813) en Antje Riethoren (ca 1819).

Kinderen van Maarten en Johanna Hendrina:

1 Adriana Boot, geboren op 12-10-1870 in Gouda. Volgt XII-dr.
2 Hendrik Boot, geboren op 25-09-1872 in Gouda. Hendrik is overleden op 23-05-1873 in Gouda, 7 maanden oud. Religie: R.K. gedoopt.
3 Matthijs Boot, geboren op 28-11-1873 in Gouda. Matthijs is overleden op 28-01-1874 in Gouda, 2 maanden oud. Religie: R.K. gedoopt.
4 Anthonia Klazina Boot, geboren op 12-05-1875 in Gouda. Anthonia Klazina is overleden op 27-02-1882 in Gouda, 6 jaar oud. Religie: R.K. 
5 Maarten Boot, geboren op 07-08-1877 in Gouda. Volgt XII-ds.
6 Cecilia Theodora Boot, geboren op 01-07-1879 in Gouda. Volgt XII-dt.
7 Geertruij Johanna Boot, geboren op 01-02-1883 in Gouda. Volgt XII-du.
8 Antonia Clasina Boot, geboren op 16-01-1884 in Gouda. Volgt XII-dv.

Kind van Maarten en Maartje:

1 Antonia Boot, geboren in 1905 in Gouda.

XI-au Jacob Boot is geboren op 21-09-1856 in Gouda, zoon van Willem Boot en Catharina Lokum. gewettigd op 01-02-1858 in Gouda. Jacob is overleden vóór 1884, hoogstens 28 jaar oud. Beroep: fabriekswerker. Religie: N.H. Jacob trouwde, 24 jaar oud, op 03-11-1880 in Gouda [bron: genlias akte 132] met Geertruida Cornelia Brouwer, 26 jaar oud. Geertruida Cornelia is geboren op 12-06-1854 in Culemborg. Beroep: dienstbode. Religie: N.H. Geertruida Cornelia: dochter van Gerard Brouwer (ca 1822), stoelenmaker te Culemborg, en Wilhelmina van Rijswijk (ca 1828).

XI-av Theodorus Boot is geboren op 02-01-1859 in Gouda, zoon van Willem Boot en Catharina Lokum. Theodorus is overleden in 1930 in Gouda, 71 jaar oud. Beroep: metselaar, winkelier in aardewerk. Religie: N.H. Theodorus: zoon van Frans Boot en Antje Lohman?. Theodorus trouwde, 21 jaar oud, op 25-08-1880 in Gouda [bron: genlias akte 112] met Christina Pieternella Kabout, 16 jaar oud. Christina Pieternella is geboren op 26-08-1863 in Gouda. Christina Pieternella is overleden op 10-06-1929 in Utrecht, 65 jaar oud. Aangifte op 11-06-1929 [bron: genlias akte 1050]. Christina Pieternella: dochter van Dirk Jacobus Kabout (ca 1831), fabriekswerker, en Neeltje Blonk (ca 1837).

Cornelis in t Velt.17

Christina Pieternella Kabout en Theodorus Boot

Kinderen van Theodorus en Christina Pieternella:

1 Willem Boot, geboren op 29-09-1880 in Gouda. Willem is overleden vóór 1980, hoogstens 100 jaar oud.
2 Jacob (Jaap) Boot, geboren op 10-06-1882 in Gouda. Volgt XII-dw.
3 Theodorus (Dirk) Boot, geboren op 21-08-1884 in Gouda. Volgt XII-dx.
4 Neeltje Boot, geboren op 29-06-1886 in Gouda. Volgt XII-dy.
5 Willem Boot, geboren op 27-06-1888 in Gouda. Volgt XII-dz.
6 Lambertus Boot, geboren op 22-11-1890 in Gouda. Volgt XII-ea.
7 Catharina (Catrien) Boot, geboren op 07-05-1893 in Gouda. Volgt XII-eb.
8 Leendert Boot, geboren op 05-10-1895 in Gouda. Volgt XII-ec.
9 Christina Pieternella (Stina) Boot, geboren op 31-10-1897 in Gouda. Volgt XII-ed.
10 Theodorus Boot, geboren op 30-10-1899 in Gouda. Theodorus is overleden op 10-09-1901 in Gouda, 1 jaar oud.
11 Theodorus (Doris) Boot, geboren op 18-01-1902 in Gouda. Volgt XII-ee.
12 Dirkje Jacoba (Co) Boot, geboren op 19-07-1903 in Gouda. Volgt XII-ef.
13 Geertruida (Truus) Boot, geboren op 25-11-1905 in Gouda. Volgt XII-eg.

XI-aw Geertruida Boot is geboren op 28-01-1867 in Gouda, dochter van Willem Boot en Catharina Lokum. Geertruida is overleden op 10-01-1935 in Gouda, 67 jaar oud. Aangifte op 11-01-1935 [bron: genlias akte 9]. Beroep: pijpenmaakster. Religie: N.H. Geertruida trouwde, 23 jaar oud, op 05-11-1890 in Gouda [bron: genlias akte 120] met Johan Jongkoen, 25 jaar oud. Johan is geboren op 08-03-1865 in Gouda. Johan is overleden op 05-01-1950 in Gouda, 84 jaar oud. Aangifte op 07-01-1950 [bron: genlias akte 23]. Beroep: kaaspakhuisknecht. Johan: zoon van Ezechiel Jongkoen (14-12-1831 Gouda - 30-08-1897 Gouda), machinedrijver, stoker-stoomgemaal, boekbinder, schoenmaker, getrouwd op 25-06-1856 in Gouda met Teuntje Groeneweg (28-03-1830 Middelburg - 27-01-1907 Rotterdam).

Kind van Geertruida en Johan:

1 Ezechiel Jongkoen, geboren op 11-08-1891 in Gouda. Volgt XII-eh.

XI-ax Neeltje Boot is geboren op 08-04-1871 in Gouda, dochter van Willem Boot en Catharina Lokum. Religie: N.H. Neeltje trouwde met Cornelis Pieter de Waal. Cornelis Pieter is geboren op 18-09-1870 in Gouda. Cornelis Pieter: zoon van Pieter de Waal (29-03-1822 Gouda), opperman, zoon van Willem de Waal (ca 1781) en Hendrica Olikan (ca 1779 Gouda), en Gijsbertha Martina Lekkerkerk (30-03-1832 Gouda), dochter van Cornelis Lekkerkerk en Cornelia Verschut, getrouwd op 10-05-1851 in Gouda.

Kind van Neeltje en Cornelis Pieter:

1 Theodorus de Waal, geboren op 28-04-1904 in Gouda. Volgt XII-ei.

XI-ay Sara de Hoog is geboren op 15-04-1847 in Gouda, dochter van Andreas (Andries) de Hoog en Wilhelmina Boot. Sara is overleden in 1930, 83 jaar oud. Beroep: pijpenmaakster. Religie: N.H. Sara trouwde, 20 jaar oud, op 08-04-1868 in Gouda [bron: genlias akte 28] met Johannes Leendert Lafeber, ongeveer 23 jaar oud. Johannes Leendert is geboren omstreeks 1845 in Gouda. Johannes Leendert is overleden in 1916, ongeveer 71 jaar oud. Beroep: fabriekswerker. Johannes Leendert: zoon van Frans Lafeber en Wilhelmina Blok.

XI-az Gerritje (Gerarda) de Hoog is geboren op 18-11-1849 in Gouda, dochter van Andreas (Andries) de Hoog en Wilhelmina Boot. Religie: N.H. Gerritje (Gerarda) trouwde, 20 jaar oud, op 29-06-1870 in Gouda [bron: genlias akte 63] met Karel Frederik Lodewijk Nolte, ongeveer 23 jaar oud. Karel Frederik Lodewijk is geboren omstreeks 1847 in Gouda. Beroep: smid. Karel Frederik Lodewijk: zoon van Karel Frederik Lodewijk Nolte, arbeider in Gouda, en Johanna Hulst.

XI-ba Pieternella de Hoog is geboren op 10-01-1852 in Gouda, dochter van Andreas (Andries) de Hoog en Wilhelmina Boot. Religie: N.H. Pieternella trouwde, 21 jaar oud, op 19-03-1873 in Gouda [bron: genlias akte 26] met Albert Smit, ongeveer 22 jaar oud. Albert is geboren omstreeks 1851 in Steenwijk. Beroep: letterzetter. Albert: zoon van Roelof Smit, arbeider te Steenwijk, en Hendrikje Heinhuis.

XI-bb Wilhelmina de Hoog is geboren op 09-11-1854 in Gouda, dochter van Andreas (Andries) de Hoog en Wilhelmina Boot. Religie: N.H. Wilhelmina trouwde, 19 jaar oud, op 01-07-1874 in Gouda [bron: genlias akte 98] met Adrianus van den Berg, ongeveer 23 jaar oud. Adrianus is geboren omstreeks 1851 in Moordrecht. Beroep: schoenmaker. Adrianus: zoon van Marinus van den Berg, timmerman te Gouda, en Josina van Tol.

XI-bc Andreas (Andries) de Hoog is geboren op 04-08-1857 in Gouda, zoon van Andreas (Andries) de Hoog en Wilhelmina Boot. Beroep: goudsmid. Religie: N.H. Andreas (Andries) trouwde, 24 jaar oud, op 26-10-1881 in Gouda [bron: genlias akte 113] met Johanna Vergeer, ongeveer 24 jaar oud. Johanna is geboren omstreeks 1857 in Gouda. Johanna: dochter van Jan Vergeer en Syna Schoonderwoerd.

XI-bd Maria de Hoog is geboren op 20-08-1860 in Gouda, dochter van Andreas (Andries) de Hoog en Wilhelmina Boot. Religie: N.H. Maria trouwde, 20 jaar oud, op 20-04-1881 in Gouda [bron: genlias akte 21] met Cornelis Marinus de Jong, ongeveer 23 jaar oud. Cornelis Marinus is geboren omstreeks 1858 in Gouda. Beroep: timmerman. Cornelis Marinus: zoon van Johannes de Jong, timmerman te Gouda, en Hendrika Maria Finhage.

XI-be Arie Johannes Boot is geboren op 03-04-1847 in Gouda, zoon van Gerrit Christiaan Boot en Antje (Johanna) de Bas. Beroep: houtdraaier. Religie: N.H. Arie Johannes trouwde, 27 jaar oud, op 03-03-1875 in Gouda [bron: genlias akte 18] met Johanna Cornelia Hogendoorn, 24 jaar oud. Johanna Cornelia is geboren op 30-03-1850 in Gouda. Religie: N.H. Johanna Cornelia: dochter van Jan Hogendoorn (ca 1822), spoorwegbediende en schippersknecht, en Cornelia de Boer (ca 1828).

Kinderen van Arie Johannes en Johanna Cornelia:

1 Johannis Cornelis Boot, geboren op 10-06-1876 in Gouda. Johannis Cornelis is overleden op 07-09-1876 in Gouda, 2 maanden oud. Religie: N.H. gedoopt.
2 Johanna Cornelia Boot, geboren op 05-09-1877 in Gouda. Volgt XII-ej.
3 Johannis Adrianus Boot, geboren op 15-06-1879 in Gouda. Religie: N.H.
4 Maria Adriana Boot, geboren omstreeks 1882 in Gouda. Volgt XII-ek.
5 Johannis Pieter Boot, geboren op 25-03-1884 in Gouda. Volgt XII-el.
6 Adriana Boot, geboren na 1890. Adriana is overleden op 18-05-1891 in Gouda, hoogstens 1 jaar oud.

XI-bf Johanna Niza Boot is geboren op 17-06-1849 in Gouda, dochter van Gerrit Christiaan Boot en Antje (Johanna) de Bas. Beroep: vanaf 1860 tot 1880 dienstbode. Religie: N.H. Johanna Niza: Johanna Niesa. Johanna Niza trouwde, 25 jaar oud, op 23-12-1874 in Gouda [bron: genlias akte 187] met Jorg Thomas Kerper, ongeveer 25 jaar oud. Jorg Thomas is geboren omstreeks 1849 in Gouda. Beroep: timmerman. Jorg Thomas: zoon van Johan Jorg Thomas Kerper en Johanna Elisabeth van Eeuwen.

XI-bg Pieter Boot is geboren op 17-09-1851 in Gouda, zoon van Gerrit Christiaan Boot en Antje (Johanna) de Bas. Pieter is overleden op 08-06-1932 in Gouda, 80 jaar oud. Beroep: houtdraaier. Religie: N.H. Pieter trouwde, 26 jaar oud, op 19-06-1878 in Gouda [bron: genlias akte 61] met Anna Maria Koster, 26 jaar oud. Anna Maria is geboren op 20-03-1852 in Gouda. Anna Maria is overleden op 16-07-1930 in Gouda, 78 jaar oud. Religie: Remonstrants. Anna Maria: dochter van Fransiscus Koster (ca 1820), uitdrager te Rotterdam, en Bregondina Putkamer (ca 1826).

Kinderen van Pieter en Anna Maria:

1 Pieter Johannes Boot, geboren op 20-08-1879 in Gouda. Religie: N.H.
2 Arie Gerardus Boot, geboren op 04-07-1885 in Gouda. Arie Gerardus is overleden op 17-01-1943 in Gouda, 57 jaar oud. Aangifte op 19-01-1943 [bron: genlias akte 33].

XI-bh Martinus Boot is geboren op 22-08-1857 in Gouda, zoon van Gerrit Christiaan Boot en Antje (Johanna) de Bas. Woonplaats: (op 15-05-1875 vertrokken naar Schoonhoven). Religie: N.H. Martinus trouwde, 21 jaar oud, op 11-06-1879 in Schoonhoven [bron: genlias akte 12] met Johanna Itjeshorst, 37 jaar oud. erkennen Willem Frederik. Johanna is geboren op 22-01-1842 in Schoonhoven. Johanna: dochter van Wilhelmus Frederik Itjeshorst en Aagje van Laar.

Kind van Martinus en Johanna:

1 Willem Frederik Boot, geboren op 29-03-1878 in Schoonhoven. Volgt XII-em.

XI-bi Johanna de Vet is geboren op 10-01-1865 in Gouda, dochter van Sebastiaan de Vet en Johanna Boot. Johanna is overleden op 22-07-1943 in Gouda, 78 jaar oud. Aangifte op 23-07-1943 [bron: genlias akte 275]. Religie: R.K. Johanna trouwde met Pieter Schoonderwoerd. Pieter is overleden na 1943.

XI-bj Matthijs Boot is geboren op 02-10-1854 in Gouda, zoon van Matthijs Boot en Maria Haag. 08-12-1854?. Beroep: schoenmaker. Religie: N.H. Matthijs trouwde, 39 jaar oud, op 04-07-1894 in Gouda met Wilhelmina Agatha Sluiter, 32 jaar oud. Wilhelmina Agatha is geboren op 24-12-1861 in Gouda. Wilhelmina Agatha: dochter van Jacob Sluiter (ca 1829) en Cornelia Adriana van Maaren (ca 1835).

Kind van Matthijs en Wilhelmina Agatha:

1 Maria Wilhelmina Boot, geboren op 08-04-1895 in Gouda. Volgt XII-en.

XI-bk Reijk van Veen is geboren op 20-04-1857 in Gouda, zoon van Reijk van Veen en Wilhelmina Cornelia Boot. Beroep: brievenbesteller. Religie: N.H. Reijk trouwde, 25 jaar oud, op 03-05-1882 in Gouda [bron: genlias akte 47] met Claudia Johanna Verschut, ongeveer 26 jaar oud. Claudia Johanna is geboren omstreeks 1856 in Gouda. Beroep: dienstbode. Claudia Johanna: dochter van Albertus Verschut, metselaar te Gouda, en Adriana Lucretia van Dam.

XI-bl Willemina Maria van Veen is geboren op 29-05-1859 in Gouda, dochter van Reijk van Veen en Wilhelmina Cornelia Boot. Religie: N.H. Willemina Maria trouwde, 23 jaar oud, op 01-11-1882 in Gouda [bron: genlias akte 134] met Cornelis Petrus Blom, ongeveer 25 jaar oud. Cornelis Petrus is geboren omstreeks 1857 in Gouda. Beroep: smid. Cornelis Petrus: zoon van Pieter Blom, touwspinner in Gouda, en Trijntje van den Berg.

XI-bm Martinus van Veen is geboren op 07-01-1866 in Gouda, zoon van Reijk van Veen en Wilhelmina Cornelia Boot. Beroep: kleermaker. Religie: N.H. Martinus trouwde, 19 jaar oud, op 14-10-1885 in Gouda [bron: genlias akte 90] met Batje Bloot, ongeveer 20 jaar oud. Batje is geboren omstreeks 1865 in Gouda. Beroep: dienstbode. Batje: dochter van Dirk Bloot en Pietertje Potuit.

XI-bn Simon Boot is geboren op 26-12-1835 in Gouda, zoon van Leendert Boot en Maria Johanna van Gorselen. Beroep: koopman. Simon:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 16-11-1859 in Gouda [bron: genlias akte 119] met Petronella Bul, 23 jaar oud. Petronella is geboren op 16-11-1836 in Gouda. Beroep: dienstbode. Petronella: dochter van Cornelis Bul en Marrigje Valkenburg, winkelierster.
(2) trouwde, 55 jaar oud, op 15-10-1891 in Woudenberg [bron: genlias akte 10] met Mina Leonora Abelman, ongeveer 23 jaar oud. Mina Leonora is geboren omstreeks 1868 in Wamelen. Mina Leonora: dochter van Karel Abelman en Hermina Leonora Tobij.

Kind van Simon en Mina Leonora:

1 Leonora Hermina (Nora) Boot, geboren omstreeks 1896 in Gouda. Volgt XII-eo.

XI-bo Geertruij Boot is geboren op 19-09-1838 in Gouda, dochter van Leendert Boot en Maria Johanna van Gorselen. Geertruij trouwde, 28 jaar oud, op 18-09-1867 in Gouda [bron: genlias akte 103] met Andries Reparon, 30 jaar oud. Andries is geboren op 20-05-1837 in Gouda. Beroep: fabriekswerker. Religie: N.H. Andries: zoon van Leonardus Reparon en Johanna Zeverboom, werkster.

Kinderen van Geertruij en Andries:

1 Leonardus Reparon, geboren op 30-07-1868 in Gouda. Religie: N.H.
2 Marinus Johannes Reparon, geboren op 18-08-1870 in Gouda. Religie: N.H.
3 Johannes Reparon, geboren op 16-05-1873 in Gouda. Johannes is overleden op 04-06-1875 in Gouda, 2 jaar oud. Religie: N.H. gedoopt.
4 Simon Reparon, geboren op 13-10-1875 in Gouda. Simon is overleden op 25-03-1877 in Gouda, 1 jaar oud. Religie: N.H. gedoopt.
5 Johanna Reparon, geboren op 16-11-1877 in Gouda. Religie: N.H.

XI-bp Adrianus Boot is geboren op 05-11-1843 in Gouda, zoon van Leendert Boot en Maria Johanna van Gorselen. Adrianus is overleden in 1911, 68 jaar oud. Woonplaats: 10-04-1877 Den Haag. Beroep: koopman, winkelier, zalmhandelaar. Religie: N.H. Adrianus trouwde, 20 jaar oud, op 07-09-1864 in Gouda [bron: genlias akte 122] met Elizabeth Johanna de Weger, 21 jaar oud. Elizabeth Johanna is geboren op 27-09-1842 in Gouda. Aangifte op 29-09-1842. Elizabeth Johanna is overleden in 1909, 67 jaar oud. Woonplaats: 10-04-1877 Den Haag. Religie: N.H. Elizabeth Johanna: dochter van Johannes Fransiscus de Weger, pottenbakker(sknecht) te Gouda, en Agatha Bik.

Kinderen van Adrianus en Elizabeth Johanna:

1 Maria Johanna Boot, geboren op 18-01-1865 in Gouda. Maria Johanna is overleden op 02-04-1870 in Gouda, 5 jaar oud. Religie: N.H. gedoopt.
2 Johannes Franciscus Boot, geboren op 17-01-1867 in Gouda. Volgt XII-ep.
3 Petronella Geertruida Boot, geboren op 05-09-1868 in Gouda. Volgt XII-eq.
4 Johannes Gijsbertus Boot, geboren op 03-08-1870 in Gouda. Woonplaats: 10-04-1877 Den Haag. Religie: N.H.
5 Maria Johanna Boot, geboren op 18-08-1872 in Gouda. Volgt XII-er.
6 Agatha Francina Boot, geboren op 29-08-1874 in Gouda. Volgt XII-es.
7 Elizabeth Johanna Boot, geboren op 27-11-1875 in Gouda. Woonplaats: 10-04-1877 Den Haag. Religie: N.H.
8 Helena Adriana Boot, geboren op 02-02-1878 in Gouda.
9 Arend Adrianus Boot, geboren op 07-07-1879 in Den Haag.
10 Adrianus Gerardus Boot, geboren in 1880 in Den Haag. Volgt XII-et.

XI-bq Nicolaas Boot is geboren op 18-02-1850 in Gouda, zoon van Leendert Boot en Maria Johanna van Gorselen. Nicolaas is overleden op 17-12-1924 in Gouda, 74 jaar oud. Beroep: koopman. Religie: N.H. Nicolaas trouwde, 23 jaar oud, op 04-02-1874 in Gouda [bron: genlias akte 12] met Geertruida Catharina Roghair, 24 jaar oud. Geertruida Catharina is geboren op 14-08-1849 in Amsterdam. Religie: Remonstrants. Geertruida Catharina: dochter van Johannes Philip Christiaan Roghair en Catharina Paauw, naaister te Amsterdam.

Kinderen van Nicolaas en Geertruida Catharina:

1 Maria Johanna Boot, geboren op 23-10-1874 in Gouda. Volgt XII-eu.
2 Johannes Philippus Christiaan Boot, geboren op 23-10-1876 in Gouda. Woonplaats: Alphen aan den Rijn (ingekomen 11-01-1910 Gouda). Beroep: sigarenmaker. Religie: Remonstrants. 3 Leendert Boot, geboren op 16-12-1876 in Gouda. Religie: Remonstrants.
4 Geertruida Boot, geboren op 06-08-1881 in Gouda.
5 Catharina Margaretha Boot, geboren omstreeks 1895. Volgt XII-ev.
6 Adrianus Boot, geboren op 07-05-1897 in Gouda. Volgt XII-ew.

XI-br Leendert Boot is geboren op 21-05-1856 in Gouda, zoon van Leendert Boot en Maria Johanna van Gorselen. Beroep: ketelmaker. Religie: N.H. Leendert trouwde, 25 jaar oud, op 03-08-1881 in Gouda [bron: genlias akte 73] met Cornelia Wilhelmina Verwoert (Verwoerd), 25 jaar oud. Cornelia Wilhelmina is geboren op 30-03-1856 in Rhenen. Beroep: dienstbode. Cornelia Wilhelmina: dochter van Rijk Verwoert (1826-1887), schipper, en Johanna van Dam (1825-1905) (beiden woonden in Rhenen).

Kinderen van Leendert en Cornelia Wilhelmina:

1 Leentje Boot, geboren in Ridderkerk. Volgt XII-ex.
2 Maria Johanna Boot, geboren op 12-05-1882 in Rotterdam. Volgt XII-ey.
3 Rijk Boot, geboren omstreeks 1884 in Bolnes (Ridderkerk). Volgt XII-ez.

XI-bs Josina Petronella Boot is geboren op 02-03-1849 in Gouda, dochter van Johannes Boot en Wilhelmina Cornelia de Bruijn. Josina Petronella is overleden vóór 1937, hoogstens 88 jaar oud. Religie: N.H., Gereformeerd. Josina Petronella trouwde, 26 jaar oud, op 25-08-1875 in Gouda [bron: genlias akte 85] met Johannes van den Berg, 23 jaar oud. erkennen Wilhelmina Cornelia en Maria. Johannes is geboren op 13-08-1852 in Gouda. Johannes is overleden op 17-01-1937 in Gouda, 84 jaar oud. Aangifte [bron: genlias akte 32]. Beroep: fabriekswerker. Religie: N.H. Johannes: zoon van Margje van den Berg, pijpenmaakster.

Kinderen van Josina Petronella en Johannes:

1 Wilhelmina Cornelia van den Berg, geboren op 30-01-1873 in Gouda. Aangifte op 31-01-1873. Religie: Gereformeerd.
2 Maria van den Berg, geboren op 06-08-1875 in Gouda. Volgt XII-fa.
3 Johannes van den Berg, geboren op 02-01-1878 in Gouda. Religie: Gereformeerd.
4 Josina Petronella van den Berg, geboren op 19-01-1880 in Gouda. Josina Petronella is overleden op 16-06-1880 in Gouda, 4 maanden oud. Religie: Gereformeerd gedoopt.
5 Willem van den Berg, geboren omstreeks 1883 in Gouda. Volgt XII-fb.

XI-bt Leendert Boot is geboren op 25-07-1857 in Gouda, zoon van Johannes Boot en Wilhelmina Cornelia de Bruijn. Beroep: timmerman (1883), aannemer te Gouda. Religie: N.H., Gereformeerd. Leendert trouwde, 26 jaar oud, op 26-09-1883 in Gouda [bron: genlias akte 107] met Hendrika Johanna Nieuwland, 25 jaar oud. Hendrika Johanna is geboren op 22-09-1858 in Gouda, dochter van Gijsbert Nieuwland en Elizabeth Urbanus.

Kind van Leendert en Hendrika Johanna:

1 Wilhelmina Cornelia Boot, geboren op 14-05-1884 in Gouda.

XI-bu Simon Boot is geboren op 09-02-1861 in Gouda, zoon van Johannes Boot en Wilhelmina Cornelia de Bruijn. Beroep: schoenmaker. Religie: Gereformeerd. Simon trouwde, 21 jaar oud, op 03-05-1882 in Gouda [bron: genlias akte 45] met Anna Jacoba van Draanen, 20 jaar oud. Anna Jacoba is geboren op 13-07-1861 in Moordrecht. Beroep: dienstbode. Anna Jacoba: dochter van Jan Hendrik van Draanen (ca 1830), koopman, en Neeltje Kismoer (Kisman) (ca 1836).

Kinderen van Simon en Anna Jacoba:

1 Johannes Boot, geboren op 05-12-1882 in Gouda.
2 Johanna Boot, geboren op 12-10-1884 in Gouda.
3 Wilhelmina Cornelia Boot, geboren op 22-01-1886 in Gouda. Volgt XII-fc.
4 Johannes Boot, geboren omstreeks 1891 in Rotterdam. Volgt XII-fd.
5 Maria Christina Boot, geboren omstreeks 1895 in Rotterdam. Volgt XII-fe.
6 Anna Jacoba Boot, geboren omstreeks 1898 in Rotterdam. Volgt XII-ff.

XI-bv Arie Otto Boot is geboren op 13-08-1863 in Gouda, zoon van Johannes Boot en Wilhelmina Cornelia de Bruijn. Arie Otto is overleden op 17-05-1928 in Gouda, 64 jaar oud. Beroep: pakhuisknecht, pakhuisbaas. Religie: N.H., Gereformeerd. Arie Otto trouwde, 27 jaar oud, op 20-05-1891 in Gouda [bron: genlias akte 51] met Adriana Maria van Leeuwen, 24 jaar oud. Adriana Maria is geboren op 17-09-1866 in Boskoop. Adriana Maria is overleden op 11-08-1956 in Gouda, 89 jaar oud. Adriana Maria: dochter van Jacob van Leeuwen (ca 1834), boomkweker, en Willemijntje van Willigen (ca 1840).

Kinderen van Arie Otto en Adriana Maria:

1 Johannes (Jan) Boot, geboren op 02-03-1892 in Rotterdam. Volgt XII-fg.
2 Jacob Boot, geboren op 16-10-1893 in Rotterdam. Volgt XII-fh.
3 Arie Otto Boot, geboren op 25-12-1895 in Rotterdam. Volgt XII-fi.
4 Willemijntje Boot, geboren op 04-01-1898 in Rotterdam. Volgt XII-fj.
5 Wilhelmina Cornelia Boot, geboren op 27-05-1900 in Rotterdam. Wilhelmina Cornelia is overleden op 08-06-1977 in Gouda, 77 jaar oud. Beroep: dienstbode, schoonmaakster. Wilhelmina Cornelia: heeft haar moeder tot haar dood verzorgd.
6 Adrianus Boot, geboren op 18-03-1902 in Rotterdam. Volgt XII-fk.
7 Simon Boot, geboren op 12-05-1904 in Rotterdam. Simon is overleden op 05-12-1904 in Rotterdam, 6 maanden oud.
8 Simon Boot, geboren op 11-11-1905 in Rotterdam. Simon is overleden op 25-03-1906 in Gouda, 4 maanden oud.
9 Simon Boot, geboren op 25-05-1907 in Gouda. Volgt XII-fl.
10 Otto Boot, geboren op 15-04-1909 in Gouda. Volgt XII-fm.
11 Marinus Boot. Marinus trouwde, 31 jaar oud, op 22-09-1943 in Schiedam met Elizabeth Markenstein, 24 jaar oud. Alberta Cornelia Leonarda Alosierij Boot, geboren op 05-07-1940 te Schiedam?. Elizabeth is geboren op 03-02-1919 in Rotterdam. Elizabeth is overleden op 01-11-1975 in Schiedam, 56 jaar oud.

XI-bw Petronella Trijntje Boot is geboren op 19-02-1867 in Gouda, dochter van Johannes Boot en Wilhelmina Cornelia de Bruijn. Petronella Trijntje is overleden op 23-02-1933 in Den Haag, 66 jaar oud. Religie: N.H., Gereformeerd. Petronella Trijntje trouwde, 26 jaar oud, op 05-07-1893 in Gouda met Jasper Latooij, 23 jaar oud. Jasper is geboren op 10-11-1869 in Dordrecht. Jasper is overleden op 14-09-1935 in Den Haag, 65 jaar oud. Woonplaats: (in maart 1927 verhuisde het echtpaar van Rotterdam naar Den Haag). Beroep: brievenbesteller. Jasper: zoon van Jasper Latooij en Lena de Rijke.

Kinderen van Petronella Trijntje en Jasper:

1 Jasper Latooij, geboren op 10-01-1895 in Rotterdam. Volgt XII-fo.
2 Wilhelmina Cornelia Petronella Latooij.
3 Jozijna Jacoba Latooij, geboren op 26-05-1904 in Rotterdam. Jozijna Jacoba is overleden in 1959, 55 jaar oud.
4 N.N. Latooij, levenloos geboren dochter, geboren op 02-09-1908 in Rotterdam.

XI-bx Otto Boot is geboren op 07-10-1870 in Gouda, zoon van Johannes Boot en Wilhelmina Cornelia de Bruijn. Otto is overleden op 28-09-1940 in Rotterdam, 69 jaar oud. Beroep: kaaspakhuisknecht te Bodegraven, postbesteller te Rotterdam, bakkersknecht te Rotterdam. Religie: N.H., Gereformeerd. Otto trouwde, 30 jaar oud, op 10-10-1900 in Rotterdam [bron: genlias akte m19] met Anna Johanna Wilhelmina Peiffer, 25 jaar oud. Anna Johanna Wilhelmina is geboren op 12-09-1875 in Rotterdam. Anna Johanna Wilhelmina is overleden op 21-12-1936 in Rotterdam, 61 jaar oud. Anna Johanna Wilhelmina: dochter van Lambertus Johannes Peiffer (ca 1843) en Cornelia Pieternella Groenendijk (ca 1849).

Kinderen van Otto en Anna Johanna Wilhelmina:

1 Johannes Boot, geboren op 19-08-1901 in Rotterdam. Volgt XII-fp.
2 Lambertus Johannes Boot, geboren op 31-08-1903 in Rotterdam. Volgt XII-fq.
3 Dirk Boot, geboren op 11-05-1906 in Bodegraven. Volgt XII-fr.
4 Wilhelmina Cornelia Boot, geboren op 03-05-1908 in Bodegraven. Volgt XII-fs.
5 Cornelia Pieternella Boot. Cornelia Pieternella trouwde met Arie Bremer.
6 Otto Boot. Otto trouwde met Elisabeth van Holten.
7 Coenraad Frederik Jan Boot, geboren op 07-02-1914 in Rotterdam. Volgt XII-fv.
8 Arie Otto Boot. Arie Otto trouwde met Cornelia Hoogstad.

XI-by Willem Nieuwveld is geboren op 12-05-1878 in Gouda, zoon van Willem Nieuwveld en Wilhelmina Maria Boot. Willem is overleden op 07-07-1941, 63 jaar oud. Aangifte op 07-07-1941 [bron: genlias akte 299]. Beroep: electricien. Religie: N.H. Willem:
(1) trouwde met Antje Cornelia de Ruijter.
(2) trouwde, 28 jaar oud, op 12-09-1906 in Rotterdam [bron: genlias akte m50v] met Clasina Sophia van der Laar, ongeveer 34 jaar oud. Clasina Sophia is geboren omstreeks 1872 in Rotterdam. Clasina Sophia is overleden vóór 1941, hoogstens 69 jaar oud. Clasina Sophia: dochter van Sophia van der Laar.

XI-bz Leendert Nieuwveld is geboren omstreeks 1888 in Gouda, zoon van Willem Nieuwveld en Wilhelmina Maria Boot. Leendert trouwde, ongeveer 20 jaar oud, op 29-01-1908 in Rotterdam [bron: genlias akte b50] met Wilhelmina Koegler, ongeveer 19 jaar oud. Wilhelmina is geboren omstreeks 1889 in Den Haag. Wilhelmina: dochter van Louis Koegler en Jaennette Maria Elisabeth Siegelaar.

XI-ca Aart Nieuwveld is geboren omstreeks 1890 in Gouda, zoon van Willem Nieuwveld en Wilhelmina Maria Boot. Beroep: kok. Aart trouwde, ongeveer 32 jaar oud, op 22-06-1922 in Purmerend [bron: genlias akte 37] met Antje Fraaij, ongeveer 28 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 15-04-1931 in Purmerend (echtscheiding). Antje is geboren omstreeks 1894 in Amsterdam. Antje: dochter van Jan Fraaij, melkslijter, en Eva de Meijer.

XI-cb Marinus Nieuwveld is geboren omstreeks 1894 in Gouda, zoon van Willem Nieuwveld en Wilhelmina Maria Boot. Marinus trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 24-12-1919 in Rotterdam [bron: genlias akte y124] met Krina Lena Hagesteijn, ongeveer 25 jaar oud. Krina Lena is geboren omstreeks 1894 in Rotterdam. Krina Lena: dochter van Jacob Hagesteijn en Janna Straaijer.

XI-cc Aaltje Jacoba Boot is geboren op 04-05-1889 in Gouda, dochter van Leendert Boot en Hermina Werkhoven. Religie: N.H. Aaltje Jacoba:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 27-08-1913 in Gouda met Christiaan Johannes Scheffer.
(2) trouwde, 39 jaar oud, op 12-09-1928 in Den Haag met Hendrik Nicolaas van As.

XI-cd Gerard Johannes Boot is geboren op 22-08-1891 in Gouda, zoon van Leendert Boot en Hermina Werkhoven. Aangifte op 24-08-1891. Religie: N.H. Gerard Johannes trouwde, 26 jaar oud, op 19-09-1917 in Den Haag met Geertruida Johanna de Kok.

XI-ce Agatha Maria Boot is geboren op 28-04-1894 in Gouda, dochter van Leendert Boot en Hermina Werkhoven. Religie: N.H. Agatha Maria trouwde, 25 jaar oud, op 22-10-1919 in Gouda met Frans van Katwijk, 26 jaar oud. Frans is geboren op 21-10-1893 in Schiedam. Frans is overleden op 12-11-1952, 59 jaar oud. Beroep: keramist in Gouda en Schoonhoven. Frans: zoon van Johannes van Katwijk (1871) en Maria Agnieta van Doorn (1869).

Kinderen van Agatha Maria en Frans:

1 Anton van Katwijk.
2 Maria Agnieta van Katwijk.
3 Wim van Katwijk.

XI-cf Jacob Arie Boot is geboren op 27-04-1896 in Gouda, zoon van Leendert Boot en Hermina Werkhoven. Beroep: plateelschilder. Religie: N.H. Jacob Arie trouwde, 32 jaar oud, op 27-08-1928 in Gouda met Cornelia Josina de Werk, 28 jaar oud. Cornelia Josina is geboren op 03-01-1900 in Gouda. Cornelia Josina: dochter van Jacobus de Werk (26-10-1864 Gouda), getrouwd 09-09-1896 te Gouda met Cornelia van Balen (04-07-1868 Gouda).

Kind van Jacob Arie en Cornelia Josina:

1 Cornelia Hermina Boot.

XI-cg Leendert Herman Boot is geboren op 28-09-1901 in Gouda, zoon van Leendert Boot en Hermina Werkhoven. Beroep: timmerman. Religie: N.H. Leendert Herman trouwde, 31 jaar oud, op 08-03-1933 in Gouda met Lijntje Catharina Wilhelmina van den Akker, 24 jaar oud. Lijntje Catharina Wilhelmina is geboren op 28-06-1908 in Gouda. Lijntje Catharina Wilhelmina: dochter van Pieter Gijsbert van den Akker (ca 1876), en Johanna Zevenboom (ca 1882).
Kind van Leendert Herman en Lijntje Catharina Wilhelmina:

1 Leendert Pieter Boot.

XII-a Jan de Smit is geboren op 24-05-1873 in Heenvliet, zoon van Abraham de Smit en Lijsabeth (Elisabeth) Boot. Jan is overleden in 1920, 47 jaar oud. Jan trouwde, 27 jaar oud, op 11-07-1900 in Rotterdam [bron: genlias akte g39] met Rosalia Dorothea Pierse, ongeveer 21 jaar oud. Rosalia Dorothea is geboren omstreeks 1879 in Rotterdam. Rosalia Dorothea: dochter van Johannes Pierse en Lucia Engels.

XII-b Pieter Boot is geboren op 05-04-1868 om 01:30 in Zwartewaal, zoon van Jacobus Boot en Arentje (van der) Poel. Aangifte [bron: genlias akte 9]. Pieter is overleden op 04-02-1939 in Overschie (Rotterdam), 70 jaar oud. Beroep: zeeman. Pieter:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 28-02-1894 in Heenvliet [bron: genlias akte 3] met Cornelia Beijer, 24 jaar oud. Cornelia is geboren op 31-01-1870 in Heenvliet. Cornelia is overleden op 28-01-1924 in Maassluis, 53 jaar oud. Cornelia: dochter van Hugo Beijer (ca 1838) en Adriaantje de Knegt (ca 1844).
(2) trouwde, 58 jaar oud, op 28-04-1926 in Rotterdam [bron: genlias akte e4v] met Elizabeth Zijlstra, 49 jaar oud. Elizabeth is geboren op 21-11-1876 in Workum. Beroep: dienstmeid. Elizabeth: dochter van Klaas Sjoerds Zijlstra (04-11-1836 Workum - 03-08-1922 Purmerend), timmerman, en Christina Aukesdr Faber (28-12-1841 Sneek - 10-05-1881 Workum), getrouwd 31-05-1868 te Workum.

Kinderen van Pieter en Cornelia:

1 Jacobus Boot, geboren op 10-07-1894 om 22:00 in Heenvliet. Volgt XIII-a.
2 Cornelis Hugo Boot, geboren op 28-01-1896 in Maassluis. Volgt XIII-b.
3 Hugo Boot, geboren op 03-08-1898 in Maassluis. Volgt XIII-c.
4 Adriana Boot, geboren op 02-01-1900 in Hellevoetsluis. Volgt XIII-d.
5 Pieter Boot, geboren op 01-05-1904 om 19:00 in Hellevoetsluis. Volgt XIII-e.
6 Andries Boot, geboren op 08-11-1905 om 20:00 in Hellevoetsluis. Volgt XIII-f.
7 Jan Cornelis Marinus Boot, geboren op 18-01-1907 om 21:30 in Hellevoetsluis. Volgt XIII-g.

XII-c Cornelis Boot is geboren op 26-07-1870 om 14:30 in Zwartewaal, zoon van Jacobus Boot en Arentje (van der) Poel. Aangifte [bron: genlias akte 16]. Cornelis trouwde, 25 jaar oud, op 25-09-1895 in Vierpolders [bron: genlias akte 6] met Angenietje Roest, 27 jaar oud. Angenietje is geboren op 30-08-1868 in Vierpolders. Angenietje: dochter van Jacob Roest (1819-1888) en Lena van Beek (1829); hertrouwd 02-10-1902 te Vierpolders met Cornelis Adriaan de Kok (1872).

Kind van Cornelis en Angenietje:

1 Barend Boot, geboren op 14-04-1902 om 08:00 in Vierpolders. Aangifte op 14-04-1902 [bron: genlias akte 4]. Barend is overleden op 16-04-1902 om 05:00 in Vierpolders, 2 dagen oud. Aangifte op 16-04-1902 [bron: genlias akte 7].

XII-d Dammarina Boot is geboren op 26-04-1872 om 23:00 in Zwartewaal, dochter van Jacobus Boot en Arentje (van der) Poel. Aangifte [bron: genlias akte 12]. 26-11-1872?. Dammarina trouwde, 20 jaar oud, op 18-11-1892 in Zwartewaal [bron: genlias akte 6] met Jan de Lo(o)per, ongeveer 25 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1867. Beroep: schoenmaker. Jan: zoon van Pieter de Looper (Jacobus de Loper?) en Maria Koek.

Kinderen van Dammarina en Jan:

1 Arie de Loper.
2 Cor de Loper.
3 Cosie de Loper.
4 Jacoba Maria de Loper, geboren op 08-03-1893 in Zwartewaal.
5 Pieter de Looper, geboren op 31-03-1894 in Zwartewaal. Volgt XIII-h.

XII-e Jan Boot is geboren op 01-08-1875 om 06:00 in Zwartewaal, zoon van Jacobus Boot en Arentje (van der) Poel. Aangifte [bron: genlias akte 20]. Jan is overleden op 27-09-1921 om 21:30 in Krimpen aan den IJssel, 46 jaar oud. Aangifte [bron: genlias akte 41 dd 07-10-1921 Brielle]. Jan trouwde, 24 jaar oud, op 03-05-1900 in Zwartewaal [bron: genlias akte 3] met Bastiaantje van der Sluijs, ongeveer 25 jaar oud. Bastiaantje is geboren omstreeks 1875. Bastiaantje is overleden op 20-06-1927 in Brielle, ongeveer 52 jaar oud. Bastiaantje: dochter van Pieter van der Sluijs en Cornelia de Knegt.

XII-f Hendrik Nicolaas van As is geboren omstreeks 1874 in Rotterdam, zoon van Hendrik Nicolaas van As en Arendje Boot. Hendrik Nicolaas trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op 27-02-1895 in Rotterdam [bron: genlias akte 220] met Hendrika Wilhelmina van Langen, ongeveer 25 jaar oud. Hendrika Wilhelmina is geboren omstreeks 1870 in Heino. Hendrika Wilhelmina: dochter van Derk van Langen en Maria Klara Lodewijks.

XII-g Adriana van As is geboren op 09-05-1888 in Rotterdam, dochter van Hendrik Nicolaas van As en Arendje Boot. Adriana is overleden op 28-02-1963 in Delft, 74 jaar oud. Adriana trouwde, 42 jaar oud, op 14-05-1930 in Den Haag met Jacob Marinus van Graafeiland, 49 jaar oud. Jacob Marinus is geboren in 1881. Jacob Marinus is overleden in 1951, 70 jaar oud.

XII-h Hugo Boot is geboren op 15-08-1875 om 19:30 in Nieuw-Helvoet, zoon van Jan Boot en Leentje Jutte. Aangifte op 15-08-1875 [bron: genlias akte 44]. Hugo is overleden op 02-04-1950, 74 jaar oud. Hij is begraven te Ridderkerk. Hugo trouwde met Kaatje Oosthoek. Kaatje is geboren op 04-04-1875. Kaatje is overleden op 26-03-1958, 82 jaar oud. Zij is begraven te Ridderkerk.

XII-i Cornelis Boot is geboren op 27-01-1877 om 10:00 in Nieuw-Helvoet, zoon van Jan Boot en Leentje Jutte. Aangifte op 27-01-1877 [bron: genlias akte 5]. Cornelis trouwde, 26 jaar oud, op 14-01-1904 in Nieuw-Helvoet [bron: genlias akte 1] met Cornelia Lugtenburg, ongeveer 26 jaar oud. Cornelia is geboren omstreeks 1878. Cornelia is overleden op 25-06-1949 in Nieuw-Helvoet, ongeveer 71 jaar oud. Aangifte op 25-06-1949 [bron: genlias akte 18]. Cornelia: dochter van Cornelis Lugtenburg en Cornelia Vermaat.

XII-j Pieter Boot is geboren op 08-10-1878 om 16:00 in Nieuw-Helvoet, zoon van Jan Boot en Leentje Jutte. Aangifte op 08-10-1878 [bron: genlias akte 49]. Pieter trouwde, 27 jaar oud, op 08-11-1905 in Nieuwenhoorn [bron: genlias akte 21] met Aagje van Lien, ongeveer 28 jaar oud. Aagje is geboren omstreeks 1877. Aagje: dochter van Cornelis van Lien en Cornelia Heindijk.

Cornelis in t Velt.02

Pieter Boot

Cornelis in t Velt.03

Aagje van Lien

Kind van Pieter en Aagje:

1 Cornelia Boot, geboren op 22-09-1916. Volgt XIII-i.


XII-k Hendrik Boot is geboren op 04-07-1880 om 07:30 in Nieuw-Helvoet, zoon van Jan Boot en Leentje Jutte. Aangifte op 04-07-1880 [bron: genlias akte 31]. Hendrik is overleden op 15-04-1969 in Rockanje, 88 jaar oud. Hij is begraven op 18-04-1969 te Rockanje. Hendrik trouwde, 28 jaar oud, op 23-09-1908 in Zuidland [bron: genlias akte 12] met Johanna Buitendijk, ongeveer 23 jaar oud. Johanna is geboren omstreeks 1885. Johanna is overleden op 19-10-1946 in Nieuw-Beijerland, ongeveer 61 jaar oud. Zij is begraven op 23-10-1946 te Nieuw-Beijerland. Johanna: dochter van Arie Buitendijk en Johanna Pleuntje van 't Hoff.

Cornelis in t Velt.04

Hendrik Boot

Cornelis in t Velt.05

Johanna Buitendijk

Kinderen van Hendrik en Johanna:

1 Jan Boot, geboren omstreeks 1909. Volgt XIII-j.
2 Arij Boot, geboren omstreeks 1910. Arij is overleden op 13-12-1928 om 03:00 in Nieuw-Helvoet, ongeveer 18 jaar oud. Aangifte op 13-12-1928 [bron: genlias akte 22].

Cornelis in t Velt.06
                                                                                                                                                   Arij Boot
3 Johannes Willem (Han) Boot, geboren omstreeks 1917. Volgt XIII-k.
4 Cornelis (Cor) Boot, geboren op 01-04-1919 in Nieuw-Helvoet. Volgt XIII-l
5 Leendert Jasper (Leen) Boot, geboren omstreeks 1922. Volgt XIII-m
6 Hendrik Boot, geboren omstreeks 1925. Hendrik is overleden op 10-06-1927 om 07:00 in Rotterdam, ongeveer 2 jaar oud. Aangifte [bron: genlias akte 11 dd 18-06-1927 Nieuw-Helvoet]. 
7 Johanna Leentje Boot, geboren omstreeks 1928. Johanna Leentje is overleden op 14-09-1929 om 01:00 in Nieuw-Helvoet, ongeveer 1 jaar oud. Aangifte op 14-09-1929 [bron: genlias akte 14].

XII-l Leendert Boot is geboren op 24-11-1885 om 21:30 in Nieuw-Helvoet, zoon van Jan Boot en Leentje Jutte. Aangifte op 24-11-1885 [bron: genlias akte 68]. tweeling. Leendert trouwde, 27 jaar oud, op 03-09-1913 in Goirle [bron: genlias akte 15] met Christina Johanna Stegehuis. Christina Johanna is geboren in Goirle. Christina Johanna: dochter van Abraham Stegehuis en Johanna Christina Stokkers.

XII-m Jan Boot is geboren op 28-11-1887 om 03:30 in Nieuw-Helvoet, zoon van Jan Boot en Leentje Jutte. Aangifte op 28-11-1887 [bron: genlias akte 67]. Jan is overleden op 20-07-1969 in Vlaardingen, 81 jaar oud. Hij is begraven op 23-07-1969 te Nieuw-Helvoet. Jan trouwde, 25 jaar oud, op 28-08-1913 in Nieuw-Helvoet [bron: genlias akte 17] met Jannetje Vlag, ongeveer 25 jaar oud. Kinderen: J. Boot en M. Boot van Drunen, Vlaardingen. M Snoeij-Boot en W Snoeij, Rockanje. Jannetje is geboren omstreeks 1888. Jannetje: dochter van Hendrik Vlag en Maartje de Pijper.

Kind van Jan en Jannetje:

1 Harrent Leendert Boot. Volgt XIII-n.

XII-n Pietertje Boot is geboren op 26-09-1889 om 03:00 in Nieuw-Helvoet, dochter van Jan Boot en Leentje Jutte. Aangifte op 26-09-1889 [bron: genlias akte 61]. Pietertje is overleden op 14-08-1973 in Rotterdam, 83 jaar oud. Zij is gecremeerd op 17-08-1973 te Rotterdam. Pietertje trouwde, 26 jaar oud, op 30-09-1915 in Nieuw-Helvoet [bron: genlias akte 13] met Anthonij Rochus Borstlap, ongeveer 24 jaar oud. Anthonij Rochus is geboren omstreeks 1891. Anthonij Rochus: zoon van Wilhelm Franciscus Borstlap en Pleuntje van Bochove.

Cornelis in t Velt.07

Pietertje Boot

Cornelis in t Velt.08

Anthonij Rochus Borstlap

Kind van Pietertje en Anthonij Rochus:

1 Wil P. Borstlap. Wil P. trouwde met Rook Voogt.

XII-o Pieter Boot is geboren op 04-11-1880 in Amsterdam, zoon van Pieter Boot en Carolina Elisabeth Johanna Soeter. Pieter is overleden op 08-08-1945 in Amsterdam, 64 jaar oud. Hij is begraven op 13-08-1945 te Nwe Oosterbegraafplaats Amsterdam. Woonplaats: NZ Armsteeg 18 Amsterdam; Schoolstraat 16 I Amsterdam. Beroep: timmerman. Pieter trouwde, 31 jaar oud, op 02-10-1912 in Amsterdam [bron: genlias akte Reg.3G fol.49v] met Anna Willemina van Ommeren, 27 jaar oud. Anna Willemina is geboren op 01-07-1885 in Elst. Anna Willemina is overleden op 05-09-1977 in Amsterdam, 92 jaar oud. Aangifte [bron: akte NoD27]. Zij is begraven op 09-09-1977 te Nwe Oosterbegraafplaats Amsterdam. Beroep: helpster Huize Annette, Alberdink Thijmstraat; medewerkster Burgerweeshuis, Sint Luciënsteeg. Anna Willemina: dochter van Derk van Ommeren en Maria Geertruida Arentsen. 

Cornelis in t Velt.32

Pieter Boot

Kinderen van Pieter en Anna Willemina:

1 Anna Willemina Boot, geboren op 02-10-1913 in Amsterdam. Anna Willemina is overleden op 22-03-1959 in Amsterdam, 45 jaar oud. Woonplaats: Schoolstraat 16 I Amsterdam. Beroep: costuumnaaister. Anna Willemina bleef ongehuwd.
2 Pieter Boot, geboren op 25-08-1915 in Amsterdam. Pieter is overleden op 09-12-1991 in Amsterdam, 76 jaar oud. Beroep: jongste bediende. Pieter bleef ongehuwd.
3 Maria Geertruida Boot. Maria Geertruida trouwde met Theo de Ruiter.

XII-p Casper Boot is geboren omstreeks 1875 in Woerden, zoon van Huig Boot en Angenieta Flier. Casper trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 25-11-1897 in Woerden [bron: genlias akte 31] met Mensje Schlingmann, ongeveer 27 jaar oud. Mensje is geboren omstreeks 1870 in Barwoutswaarder (Woerden). Mensje: dochter van Hendrik Schlingmann en Marrigje Bloot.
Kinderen van Casper en Mensje:

1 Marrigje Adriana Boot, geboren omstreeks 1900 in Woerden. Volgt XIII-q.
2 Angenieta Boot, geboren op 04-07-1901 in Woerden. Volgt XIII-r.

XII-q Teunis Boot is geboren omstreeks 1886 in Linschoten, zoon van Huig Boot en Annigje Burggraaf. Teunis trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 11-05-1911 in Linschoten [bron: genlias akte 5] met Neeltje Barneveld, ongeveer 24 jaar oud. Neeltje is geboren omstreeks 1887 in Linschoten, dochter van Arie Barneveld en Aaltje van As.

XII-r Cornelia Boot is geboren op 05-01-1888 in Linschoten, dochter van Huig Boot en Annigje Burggraaf. Cornelia trouwde, 28 jaar oud, op 02-11-1916 in Linschoten [bron: genlias akte 8] met Anthonie Cornelis van Waveren, 34 jaar oud. Anthonie Cornelis is geboren op 12-05-1882 in Wijk bij Duurstede. Anthonie Cornelis is overleden op 29-09-1968 in Den Haag, 86 jaar oud. Beroep: leraar (volgde te Doorn de opleiding tot onderwijzer en later hoofd-onderwijzer, behaalde L.O.-akten, zette zijn studie voort, slaagde voor de volledige akte M.O. Nederlands en deed - intussen te Tiel als leraar werkzaam zijnde -
staatsexamen gymnasium A, om daarna aan de universitaire studie Nederlandse taal- en letterkunde te Utrecht te beginnen; na zijn doctoraalexamen promoveerde hij op 20-11-1925 tot doctor in de letteren en wijsbegeerte aan de rijksuniversiteit te Utrecht op een proefschrift getiteld P.T. Helvetius van den Bergh; oud-reserve 1e luitenant van het garderegiment Jagers (aktieve dienst gedurende de mobilisatie van 1914-1918); naast andere functies: oud-docent Nederlandse taal- en letterkunde en geschiedenis aan het Eerste Stedelijk Gymnasium te Den Haag; oud-docent aardrijkskunde aan het Haagse Christelijk Gymnasium, oud-gecommiteerde voor de eindexamens HBS en oud-lid van de Commissie voor de staatsexamens gymnasium). Titel: dr. Anthonie Cornelis: zoon van Anthonius Sarus Cornelius Marianus van Waveren (18-03-1854 Wijk bij Duurstede - 03-03-1926), broodbakker, getrouwd op 26-05-1881 in Oudewater met Johanna Maria Frobe (02-12-1858 Oudewater - 03-01-1939).

Kind van Cornelia en Anthonie Cornelis:

1 Cornelia Wilhelmina van Waveren. Cornelia Wilhelmina trouwde met Jelle Jan de Jong. Jelle Jan is geboren op 22-06-1921 in Arnhem. Jelle Jan is overleden op 15-11-1965 in Ermelo, 44 jaar oud.

XII-s Cornelis Boot is geboren omstreeks 1890 in Linschoten, zoon van Huig Boot en Annigje Burggraaf. Cornelis trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 13-09-1917 in Linschoten [bron: genlias akte 13] met Marrigje Barneveld, ongeveer 20 jaar oud. Marrigje is geboren omstreeks 1897 in Linschoten, dochter van Arie Barneveld en Aaltje van As.

XII-t Hidde Dirk de Vries is geboren omstreeks 1885 in Linschoten, zoon van Cornelis de Vries en Neeltje Boot. Hidde Dirk trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 21-12-1911 in Linschoten [bron: genlias akte 20] met Alida de Haas, ongeveer 21 jaar oud. Alida is geboren omstreeks 1890 in Linschoten. Alida: dochter van Willem de Haas en Martje van Donkelaar.

XII-u Hendrik Boot is geboren op 24-08-1897 in Linschoten, zoon van Hendrik Boot en Alida Gijsbertha de Heer. Aangifte op 25-08-1897 [bron: genlias akte 23]. Hendrik is overleden op 30-10-1974 in Utrecht, 77 jaar oud. Beroep: kleermaker. Hendrik trouwde, 24 jaar oud, op 27-08-1921 in Tiel [bron: genlias akte 74] met Hillegonda Scholtus, ongeveer 28 jaar oud. Hillegonda is geboren omstreeks 1893 in Tiel. Hillegonda: dochter van Leendert Scholtus (ca 1869), kleermaker, en Jenneke Cornelia van Mourik (ca 1872).

XII-v Pietertje (Pietje) Boot is geboren op 14-05-1904 in Utrecht, dochter van Hendrik Boot en Alida Gijsbertha de Heer. Pietertje is overleden op 03-07-2006 in Heerde, 102 jaar oud. Zij is begraven op 08-07-2006 te Heerde. Pietje trouwde, ongeveer 24 jaar oud, omstreeks 1928 in Heerde met Berend Jan van der Maten, ongeveer 28 jaar oud. Berend Jan is geboren op 28-12-1900 in Heerde. Berend Jan is overleden op 26-12-1989 in Heerde, 88 jaar oud. Hij is begraven te Heerde. Beroep: fabrieksarbeider. Berend Jan: zoon van Berend Jan van der Maten (ca 1873), arbeider, getrouwd op 02-10-1897 in Heerde met Jantje Stijf (ca 1875 Hoornerveen (Heerde)). 

Cornelis in t Velt.09

Pietertje van der Maten-Boot op haar 100ste verjaardag

Kinderen van Pietje en Berend Jan:

1 Berend Jan van der Maten, geboren op 07-02-1929 in Heerde. Berend Jan is overleden op 28-02-2007 in Zeist, 78 jaar oud.
2 Hendrik (Henk) van der Maten. Henk trouwde met Gerrie Vos.
3 Johannes van der Maten.
4 Alida Gijsberta (Alie) van der Maten. Alie trouwde met Aart Rozendal.
5 Pietertje van der Maten, geboren in 12-1936 in Heerde. Pietertje is overleden op 28-06-1937 in Heerde, 6 maanden oud.
6 Pietertje (Pietje) van der Maten. Pietje trouwde met Klaas Willem (Klaas) van der Maten.

XII-w Sophia Boot is geboren omstreeks 1875 in Leimuiden, dochter van Pieter Boot en Adeweij Louisa Overvoorde. Sophia trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 15-10-1903 in Leimuiden [bron: genlias akte 11] met Nicolaas Roodenburg, ongeveer 36 jaar oud. getuige: Jacobus Boot, 50 jaar, zonder beroep, Delft, oom bruid. Nicolaas is geboren omstreeks 1867 in Alkemade. Woonplaats: Haarlemmermeer. Beroep: landbouwer. Nicolaas: zoon van Cornelis Roodenburg, landbouwer te Haarlemmermeer, en Veronica Lelieveld.

XII-x Jurrianus Windhorst is geboren omstreeks 1884 in Zwammerdam, zoon van Hendrik Windhorst en Helena Cornelia Boot. Jurrianus trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 14-11-1912 in Zeist [bron: genlias akte 78] met Maria Remme, ongeveer 23 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1889 in Hof van Delft. Maria: dochter van Willem Remme en Maria Klapwijk.

XII-y Anna Maria Boot is geboren op 21-06-1886 in Vrijenban (nu deel van Delft) [bron: genlias akte 40], dochter van Cornelis Boot en Helena Batelaan. Anna Maria is overleden op 04-11-1918 in Delft, 32 jaar oud [bron: genlias akte 541]. Anna Maria trouwde, 23 jaar oud, op 12-08-1909 in Delft [bron: genlias akte 148] met Jan Cornelis Groot, ongeveer 25 jaar oud. Jan Cornelis is geboren omstreeks 1884 in Enkhuizen, zoon van Simon Groot en Grietje Schuurman.

Kinderen van Anna Maria en Jan Cornelis:

1 Margaretha Groot, geboren op 24-12-1913 in Delft. Margaretha is overleden op 02-01-1914 in Delft, 9 dagen oud [bron: genlias akte 5].
2 Nellie Groot, geboren op 24-12-1913 in Delft. Nellie is overleden op 30-12-1913 in Delft, 6 dagen oud [bron: genlias akte 521].

XII-z Neeltje (Nels) Boot is geboren op 16-07-1887 in Vrijenban (nu deel van Delft) [bron: genlias akte 45], dochter van Cornelis Boot en Helena Batelaan. Nels trouwde, 29 jaar oud, op 22-02-1917 in Delft [bron: genlias akte 34] met Klaas Pieter Groot, ongeveer 33 jaar oud. Klaas Pieter is geboren omstreeks 1884 in Enkhuizen, zoon van Simon Groot en Grietje Schuurman.

XII-aa Willem Boot is geboren op 03-11-1890 in Vrijenban (nu deel van Delft) [bron: genlias akte 57], zoon van Cornelis Boot en Helena Batelaan. Willem is overleden op 29-06-1962 in Delft, 71 jaar oud [bron: akte 385]. Beroep: scheepsbouwer te Vrijenban (nu Delft). Willem trouwde, 28 jaar oud, op 15-05-1919 in Hof van Delft [bron: genlias akte 18] met Geertruida Elizabeth Hendriks, 24 jaar oud. Geertruida Elizabeth is geboren op 04-05-1895 in Hof van Delft [bron: akte 52]. Geertruida Elizabeth: dochter van Albertus Johannes Hendriks en Alida Maria Hermans.

XII-ab Hendrik (Henk) Boot is geboren op 13-02-1893 in Vrijenban (nu deel van Delft) [bron: genlias akte 12], zoon van Cornelis Boot en Helena Batelaan. Hendrik is overleden op 18-07-1978 in Hendrik Ido Ambacht, 85 jaar oud. Henk trouwde, 25 jaar oud, op 12-09-1918 in Amsterdam met Geertruida Elisabeth (Truus) Goldschmeding, 24 jaar oud. Geertruida Elisabeth is geboren op 18-05-1894 in Amsterdam. Geertruida Elisabeth is overleden op 04-12-1970 in Haarlem, 76 jaar oud. Truus: dochter van Anton Christiaan Goldschmeding en Geertruida Elisabeth Hermans. 

Kinderen van Henk en Truus:

1 Cornelis Boot, geboren omstreeks 1920 in Delft. Cornelis is overleden op 18-01-1949 in Delft, ongeveer 29 jaar oud [bron: genlias akte 45].
2 Helena Boot. Helena trouwde met Nicolaas de Vries.
3 N.N. Boot, levenloos geboren kind, geboren op 25-07-1934 in Delft [bron: genlias akte 296].

XII-ac Hendrik van Herwijnen is geboren op 31-10-1885 in Delft [bron: genlias akte 799], zoon van Arie van Herwijnen en Sophia Boot. Hendrik trouwde, 24 jaar oud, op 04-08-1910 in Rotterdam [bron: genlias akte k82v] met Theodora Frederika Gerritje Smits, ongeveer 24 jaar oud. Theodora Frederika Gerritje is geboren omstreeks 1886 in Utrecht. Theodora Frederika Gerritje: dochter van Johannes Jacobus Smits en Elisabetha Broers.

XII-ad Anna Maria van Herwijnen is geboren op 20-07-1888 in Delft [bron: genlias akte 562], dochter van Arie van Herwijnen en Sophia Boot. Anna Maria trouwde, 26 jaar oud, op 25-09-1914 in Delft [bron: genlias akte 192] met Johannes Jacob Paulus van der Boom, ongeveer 28 jaar oud. Johannes Jacob Paulus is geboren omstreeks 1886 in Delft. Johannes Jacob Paulus: zoon van Adrianus van der Boom en Catharina Elisabeth Vaillant.

XII-ae Wilhelmina Alida van Herwijnen is geboren op 01-10-1896 in Delft [bron: genlias akte 861], dochter van Arie van Herwijnen en Sophia Boot. Wilhelmina Alida is overleden op 18-04-1950 in Arnhem, 53 jaar oud. Aangifte op 20-04-1950 [bron: genlias akte 298]. Wilhelmina Alida:
(1) trouwde met Lambertus Blenkers.
(2) trouwde met Roelof Ganseman.

XII-af Sophia van Herwijnen is geboren op 07-12-1900 in Delft [bron: genlias akte 927], dochter van Arie van Herwijnen en Sophia Boot. Sophia trouwde, 23 jaar oud, op 05-11-1924 in Wassenaar [bron: genlias akte 30] met Cornelis Kraaij, ongeveer 28 jaar oud. Cornelis is geboren omstreeks 1896 in Wassenaar. Cornelis: zoon van Dirk Kraaij en Cornelia de Ridder.

XII-ag Wilhelmina van Vreeswijk is geboren omstreeks 1877 in Kamerik (Woerden), dochter van Jacob van Vreeswijk en Maria Sophia Boot. Wilhelmina trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 13-08-1903 in Kamerik (Woerden) [bron: genlias akte 9] met Jacobus Verweij, ongeveer 24 jaar oud. Jacobus is geboren omstreeks 1879 in Woubrugge. Jacobus: zoon van Cornelis Verweij en Trijntje Stigter.

XII-ah Adriana van Vreeswijk is geboren omstreeks 1883 in Kamerik (Woerden), dochter van Jacob van Vreeswijk en Maria Sophia Boot. Adriana trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 21-04-1910 in Kamerik (Woerden) [bron: genlias akte 8] met Lucas van Walbeek, ongeveer 32 jaar oud. Lucas is geboren omstreeks 1878 in Abcoude-Baambrugge. Lucas: zoon van Gerrit van Walbeek en Hendrica Moolhuizen.

XII-ai Gerarda Jacoba van Vreeswijk is geboren omstreeks 1886 in Kamerik (Woerden), dochter van Jacob van Vreeswijk en Maria Sophia Boot. Gerarda Jacoba trouwde, ongeveer 34 jaar oud, op 29-01-1920 in Kamerik (Woerden) [bron: genlias akte 1] met Jakob Brinkman, ongeveer 36 jaar oud. Jakob is geboren omstreeks 1884 in Ruwiel (Breukelen). Jakob: zoon van Jakob Brinkman en Marrijtje Verwoerd.

XII-aj Jannetje van Vreeswijk is geboren omstreeks 1893 in Kamerik (Woerden), dochter van Jacob van Vreeswijk en Maria Sophia Boot. Jannetje trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 29-03-1917 in Kamerik (Woerden) [bron: genlias akte 6] met Cornelis Bos, ongeveer 29 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 10-03-1954 in Utrecht (echtscheiding). Cornelis is geboren omstreeks 1888 in Abcoude-Baambrugge. Cornelis: zoon van Gijsbert Bos en Janna Oskam.

XII-ak Wouter Adrianus Boot is geboren op 12-03-1878 in Woubrugge, zoon van Jacobus Boot en Adriana Anna Kop. Wouter Adrianus is overleden in 1957, 79 jaar oud. Beroep: scheepsbouwer, scheepsbouwmeester. Wouter Adrianus: Nadat vader Jacobus Boot in 1897 verdronk samen met zijn werfbaas bij de Oudshoornse kerk neemt Wouter samen met zijn moeder de leiding over de werf. De naam wordt Wed. J. Boot - Scheepsbouwwerf De Dageraad.
In 1901 wordt de werf gedeeltelijk verplaatst in zuidelijke richting van Woubrugge naar Oudshoorn (later opgegaan in Alphen), omdat Woubrugge in verband met te verwachten geluidshinder geen toestemming geeft voor de bouw van ijzeren schepen.
In 1914 verhuist de gehele werf inclusief personeel naar Oudshoorn.
Wouter stopt in 1947 en draagt De Dageraad over aan twee familieleden.
In 1981 gaat het bedrijf dicht. De economische achteruitgang en de toenemende concurrentie doen de werven de das om.
Officiële cijfers laten zien dat er van 1895 tot 1981 557 schepen zijn gebouwd. In werkelijkheid zijn het er veel meer. Dat komt onder meer omdat sommige nummers dubbel werden uitgegeven.
Bron: Algemeen Dagblad 19-11-2005. Wouter Adrianus trouwde, 24 jaar oud, op 28-08-1902 in Woubrugge [bron: genlias akte 16] met Willemina van Geer, ongeveer 25 jaar oud. 1e getuige Hermanus Kop, 71 jaar, zonder beroep, Aarlanderveen, grootvader bruidegom; 2e getuige Jacob van Vreeswijk, 54 jaar, timmerman, Kamerik, behuwd oom bruidegom; 3e getuige Hermanus Leeuwenhoek, 39 jaar, zonder beroep, Woubrugge, zwager bruid; 4e getuige Jentje de Vries, 24 jaar, mastenmaker, Lemsterland. Willemina is geboren omstreeks 1877 in Woubrugge. Willemina: dochter van Izaak van Geer, landbouwer, en Johanna van der Boon.

Kinderen van Wouter Adrianus en Willemina:

1 Johanna (Jo) Boot, geboren omstreeks 1904 in Woubrugge. Volgt XIII-x.
2 Jacobus H. Boot, geboren in 1911. Volgt XIII-y.

XII-al Gerarda Hermina (Grada) Boot is geboren op 12-10-1879 in Woubrugge, dochter van Jacobus Boot en Adriana Anna Kop. Gerarda Hermina is overleden op 17-02-1951, 71 jaar oud. Bij het overlijden van Grada: familiegraf op de Noorderbegraafplaats in Hilversum in vak 4 no. 91, waar tante Grada, oom Jentje en dochter Adriana zijn begraven. Grada trouwde, 23 jaar oud, op 20-08-1903 in Woubrugge [bron: genlias akte 15] met Jentje Siebolts de Vries, 25 jaar oud. 1e getuige Jan de Vries, 27 jaar, mastenmaker, Lemsterland, broer bruidegom; 2e getuige Wouter Adrianus Boot, 25 jaar, scheepsbouwmeester, Woubrugge, broer bruid Jentje vertrok rond 1906 uit Lemmer naar Holtenau, Kiel, Duitsland en begon een zaak in dezelfde branche als zijn oudere broer in scheepsartikelen en mast- en blokmakerij aan het nieuwe Kaisers-Wilhelm kanaal: Schiffshandlung J.S. de Vries, Mast u. Blochmacher (1907-1924); Grada breidde het uit met een cafe/restaurant voor de schippers en zij zou het brood op tafel hebben gehouden tijdens de crisis jaren; rond 1926 kwamen ze weer naar Nederland terug, eerst naar Utrecht. Jentje Siebolts is geboren op 14-07-1878 in Lemsterland, zoon van Siebolt de Vries en Rinsje Tjeerds Ages. Aangifte op 16-07-1878 [bron: genlias akte 108]. Jentje Siebolts is overleden op 06-07-1954 in Oegstgeest, 75 jaar oud. Beroep: mastenmaker.

Kinderen van Grada en Jentje Siebolts:

1 Rennie de Vries, geboren in 1905 in Lemmer. Volgt XIII-z.
2 Adriana Anna (Adrie) de Vries, geboren omstreeks 1907 in Holtenau, Kiel, Sleeswijk-Holstein, Duitsland. Volgt XIII-aa.

XII-am Hermanus Marius (Manus) Boot is geboren op 29-01-1881 in Woubrugge, zoon van Jacobus Boot en Adriana Anna Kop. Hermanus Marius is overleden op 27-10-1937 in Apeldoorn, 56 jaar oud. Aangifte op 29-10-1937 [bron: genlias akte 688]. Woonplaats: Hoenderloseweg 9, later 7, Ugchelen (Erica 1922-1927, 1932-1933, 1936-1938). Beroep: scheepmaker (bij huwelijk), later kruidenier in Ugchelen. Manus trouwde, 23 jaar oud, op 01-12-1904 in Lemsterland [bron: genlias akte 49] met Dirkje (Dukke) de Vries, 24 jaar oud. Dirkje is geboren op 05-06-1880 in Lemsterland, dochter van Siebolt de Vries en Rinsje Tjeerds Ages. Aangifte op 07-06-1880 [bron: genlias akte 95]. Dirkje is overleden op 15-03-1934 in Apeldoorn, 53 jaar oud. Aangifte op 16-03-1934 [bron: genlias akte 143].

Cornelis in t Velt.10

Hermanus Marius Boot

Cornelis in t Velt.11

Dirkje de Vries

XII-an Adriana Bernardina (Jaan) Boot is geboren omstreeks 1883 in Woubrugge, dochter van Jacobus Boot en Adriana Anna Kop. Adriana Bernardina is overleden op 06-12-1960 in 's-Gravenzande, ongeveer 77 jaar oud. Aangifte op 06-12-1960 [bron: cdw akte 39]. Jaan trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 11-08-1910 in Woubrugge [bron: genlias akte 13] met Pieter Willem Mens, ongeveer 31 jaar oud.

1e getuige Nicolaas Mens, 37 jaar, winkelier, Noordwijkerhout, broer bruidegom;
2e getuige Cornelis Marbus, 35 jaar, landbouwer, Noordwijk, zwager bruidegom;
3e getuige Wouter Adrianus Boot, 32 jaar, scheepsbouwmeester, Woubrugge,broer bruid;
4e getuige Johannes Gerardus Boot, 25 jaar, scheepsbouwmeester, Oudshoorn, broer bruid.

Pieter Willem is geboren omstreeks 1879 in Haarlemmermeer. Beroep: manufacturier. Pieter Willem: zoon van Willem Pieter Mens, schilder, en Neeltje Kempenaar.

XII-ao Johannes Gerardus (Gradus) Boot is geboren op 22-09-1884 in Woubrugge, zoon van Jacobus Boot en Adriana Anna Kop. Woonplaats: Alphen aan den Rijn (ingekomen 13-06-1910 Woubrugge, vertrokken 12-11-1912 Apeldoorn). Beroep: scheepmaker; papierwarenfabrikant. Religie: N.H. Gradus:
(1) trouwde met Antje Geertrui Kok. Het huwelijk werd ontbonden vóór 1921 (echtscheiding). Antje Geertrui is geboren op 13-04-1879 in Bodegraven. Woonplaats: (ingekomen 04-06-1910 Bodegraven, vertrokken 12-11-1912 Apeldoorn). Religie: N.H. Antje Geertrui: dochter van Willem Cornelisz Kok (1849-1911) en Elizabeth de Koning (1849-1935).
(2) trouwde, 36 jaar oud, op 08-02-1921 in Zutphen [bron: genlias akte 16] met Johanna Koerselman, ongeveer 26 jaar oud. Johanna is geboren omstreeks 1895 in Zutphen. Johanna: dochter van Gerrit Jan Koerselman, bakker, en Johanna Berendina Broekhuizen.

XII-ap Maria Sofia (Marie) Boot is geboren omstreeks 1887 in Woubrugge, dochter van Jacobus Boot en Adriana Anna Kop. Marie trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 09-07-1912 in Woubrugge [bron: genlias akte 17] met Cornelis Jacobus Leendert Buijze, ongeveer 29 jaar oud.

1e getuige Adriaan Cornelis Jacobus Buijze, 32 jaar, goud- en zilversmid, Zierikzee, broer bruidegom;
2e getuige Jan Hendrik Adriaan Vooren, 36 jaar, ambtenaar posterijen, Hillegom, zwager bruidegom;
3e getuige Wouter Adrianus Boot, 34 jaar, scheepsbouwmeester, Woubrugge, broer bruid;
4e getuige Hermanus Marius Boot, 31 jaar, winkelier, Apeldoorn, broer bruid

Cornelis Jacobus Leendert is geboren omstreeks 1883 in Zierikzee. Cornelis Jacobus Leendert is overleden op 07-09-1954 in Den Haag, ongeveer 71 jaar oud. Aangifte [bron: ZA akte 55 Zierikzee]. Beroep: goudsmid. Cornelis Jacobus Leendert: zoon van Anthonij Buijze (1837-1922), goudsmid, en Hubrina Jonker (1849-1914).

Kind van Marie en Cornelis Jacobus Leendert:

1 Anthonij Buijze, geboren omstreeks 1914 in Zierikzee. Anthonij is overleden op 24-11-1943 in Zierikzee, ongeveer 29 jaar oud. Aangifte [bron: ZA akte 93]. Beroep: bakker.

XII-aq Hendrik Jacobus Boot is geboren op 08-10-1888 in Woubrugge, zoon van Jacobus Boot en Adriana Anna Kop. Hendrik Jacobus is overleden in 1956, 68 jaar oud. Beroep: productiehouder (sinds 1930). Hendrik Jacobus trouwde met Margaretha Reijneveld.

Kinderen van Hendrik Jacobus en Margaretha:

1 Cok Boot.
2 Jane Boot.
3 Koos Boot.
4 Theo J. Boot, geboren in 1918. Volgt XIII-ab.

XII-ar Gerritje Cornelia (Ger) Boot is geboren omstreeks 1893 in Woubrugge, dochter van Jacobus Boot en Adriana Anna Kop. Ger trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 19-05-1915 in Woubrugge [bron: genlias akte 8] met Johannes Reijneveld, ongeveer 28 jaar oud. 1e getuige Pieter Reijneveld, 22 jaar, bloemist, Noordwijkerhout, broer bruidegom; 2e getuige Wouter Adrianus Boot, 37 jaar, scheepsbouwmeester, Woubrugge, broer bruid. Johannes is geboren omstreeks 1887 in Noordwijkerhout. Beroep: winkelier. Johannes: zoon van Teunis Reijneveld, winkelier, en Cornelia Adriana Balkenende.

XII-as Neeltje Boot is geboren omstreeks 1895 in Woubrugge, dochter van Jacobus Boot en Adriana Anna Kop. Neeltje trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 26-04-1917 in Woubrugge [bron: genlias akte 4] met Franciscus Cornelis de Vos, ongeveer 32 jaar oud. 1e getuige Wouter Adrianus Boot, 39 jaar, scheepsbouwmeester, Woubrugge, broer bruid; 2e getuige Hendrik Johannes de Vos, 44 jaar, geëmploijeerde bij de Bataafsche Petroleum Maatschappij, Rotterdam, broer bruidegom. Franciscus Cornelis is geboren omstreeks 1885 in Leiden. Beroep: chef de bureau. Franciscus Cornelis: zoon van Izaak de Vos en Mijntje Elisabeth van der Boon.

XII-at Jurrianus Windhorst is geboren omstreeks 1870 in Woubrugge, zoon van Christiaan Windhorst en Sophia Boot. Jurrianus is overleden op 11-12-1922 in Woubrugge, ongeveer 52 jaar oud. Aangifte op 12-12-1922 [bron: genlias akte 32]. Beroep: schipper. Jurrianus trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 11-02-1892 in Woubrugge [bron: genlias akte 3] met Hendrika Kroon, ongeveer 20 jaar oud. Hendrika is geboren omstreeks 1872 in Woubrugge. Hendrika: dochter van Abraham Abrahamsz Kroon en Elizabeth Turkenburg.

XII-au Wilhelmina Windhorst is geboren omstreeks 1875 in Woubrugge, dochter van Christiaan Windhorst en Sophia Boot. Wilhelmina trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 11-06-1903 in Woubrugge [bron: genlias akte 10] met Michiel van Diggele, ongeveer 27 jaar oud. Michiel is geboren omstreeks 1876 in Woubrugge. Beroep: klompenmaker. Michiel: zoon van Baan van Diggele, klompenmaker, en Catharina Mugge.

XII-av Cornelia Windhorst is geboren omstreeks 1878 in Woubrugge, dochter van Christiaan Windhorst en Sophia Boot. Cornelia trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op 20-06-1907 in Woubrugge [bron: genlias akte 10] met Pieter Slingerland, ongeveer 30 jaar oud. Pieter is geboren omstreeks 1877 in Woubrugge. Beroep: timmerman. Pieter: zoon van Hendrik Slingerland, arbeider, en Aagje van Rijn.

XII-aw Gerrit Windhorst is geboren omstreeks 1880 in Woubrugge, zoon van Christiaan Windhorst en Sophia Boot. Beroep: beurtschipper. Gerrit trouwde, ongeveer 31 jaar oud, op 18-05-1911 in Woubrugge [bron: genlias akte 6] met Jannetje Molenaar, ongeveer 28 jaar oud. Jannetje is geboren omstreeks 1883 in Woubrugge. Jannetje: dochter van Cornelis Molenaar en Gerritje Kroes.

XII-ax Trijntje Windhorst is geboren in 1886, dochter van Christiaan Windhorst en Sophia Boot. Trijntje is overleden op 03-03-1934, 48 jaar oud. Aangifte op 03-03-1934 [bron: genlias akte 4]. Trijntje trouwde, 30 jaar oud, op 10-08-1916 in Woubrugge [bron: genlias akte 9] met Gijsbert Lagerweij, ongeveer 33 jaar oud. Gijsbert is geboren omstreeks 1883 in Alkemade. Gijsbert: zoon van Klaas Lagerweij en Aaltje Vreeken.

XII-ay Willem Jan Boot is geboren op 26-11-1878, zoon van Jacobus Pot Boot en Geertje Molenaar. Willem Jan is overleden op 21-02-1958, 79 jaar oud. Hij is begraven te Zeist. Willem Jan trouwde, 28 jaar oud, op 21-02-1907 in Waarder [bron: genlias akte 1] met Catharina van der Neut, 26 jaar oud. Catharina is geboren op 14-11-1880 in Waarder. Aangifte op 16-11-1880 [bron: genlias akte 22]. Catharina is overleden op 08-03-1952, 71 jaar oud. Zij is begraven te Zeist. Catharina: dochter van Cornelis van der Neut en Annigje Baelde.

XII-az Jannetje Boot is geboren omstreeks 1885 in Waarder, dochter van Jacobus Pot Boot en Geertje Molenaar. Jannetje trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 11-03-1909 in Waarder [bron: genlias akte 2] met Hendrik de Groot, ongeveer 24 jaar oud. Hendrik is geboren omstreeks 1885 in Lopik. Hendrik: zoon van Willem de Groot en Neeltje de Vos.

XII-ba Willem Boot is geboren op 31-10-1895 in Woubrugge, zoon van Pieter Boot en Maagje Stigter. Willem is overleden op 31-08-1968 in Driebrugge, 72 jaar oud. Woonplaats: Driebergen. Beroep: aannemer. Willem trouwde, 27 jaar oud, op 04-10-1923 in Woubrugge [bron: genlias akte 23] met Adriana Noordam, 21 jaar oud. Adriana is geboren op 12-10-1901 in Woubrugge. Adriana: dochter van Pieter Frans Noordam (1870-1947), landbouwer, en Leentje Noordam (1870-1952).

XII-bb Maagje Adriana Boot is geboren op 07-06-1898 in Woubrugge, dochter van Pieter Boot en Maagje Stigter. Maagje Adriana is overleden op 29-07-1965 in Utrecht, 67 jaar oud. Maagje Adriana trouwde, 26 jaar oud, op 18-12-1924 in Woubrugge [bron: genlias akte 23] met Jacob Jongeneel, 26 jaar oud. op verzoek van de arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage van 13-04-1967 wordt de geslachtsnaam van de bruidegom en vader van de bruidegom gewijzigd in Jongeneel. Jacob is geboren op 25-02-1898 in Koudekerk. Aangifte op 26-02-1898 [bron: genlias akte 16]. Beroep: timmerman. Jacob: zoon van Johannes Jongeneel (1866), timmerman, en Maartje Rijlaarsdam.

XII-bc Adrianus Boot is geboren op 06-11-1901 in Woubrugge, zoon van Pieter Boot en Maagje Stigter. Adrianus is overleden op 22-03-1989 in Gouda, 87 jaar oud. Woonplaats: Leiden. Beroep: slager. Adrianus trouwde, 25 jaar oud, op 21-04-1927 met Elisabeth Geertruida van Leeuwen, 21 jaar oud. Elisabeth Geertruida is geboren op 03-02-1906 in Ter Aar. Elisabeth Geertruida is overleden op 18-08-1964 in Gouda, 58 jaar oud.

Kinderen van Adrianus en Elisabeth Geertruida:

1 Maagje Boot, geboren op 08-01-1929 in Bodegraven. Maagje is overleden op 09-09-1996 in Gouda, 67 jaar oud.
2 Pieter Boot.
3 Adrianus Bob Boot. Adrianus Bob trouwde met Petronella Adriana Kooij.
4 Elisabeth Geertruida Boot.
5 Jannetje Boot, geboren op 22-10-1941 in Bodegraven. Jannetje is overleden op 26-04-1990 in Bovensmilde, 48 jaar oud.

XII-bd Cornelia Ingetje Boot is geboren op 25-09-1903 in Woubrugge, dochter van Pieter Boot en Maagje Stigter. Cornelia Ingetje is overleden op 31-12-1982 in Alphen aan den Rijn, 79 jaar oud. Cornelia Ingetje trouwde met Hendrik Bos. Hendrik is geboren op 12-04-1904 in Alphen.

XII-be Marinus Johannes Boot is geboren op 04-08-1913 in Woubrugge, zoon van Pieter Boot en Maagje Stigter. Marinus Johannes is overleden op 27-01-2005 in Hilversum, 91 jaar oud [bron: adv. Gooi- en Eemlander 04-02-2005]. Marinus Johannes trouwde met R.J. Hazelhoff.

XII-bf Philippus Boot is geboren op 13-08-1878 in Leiderdorp [bron: genlias akte 73], zoon van Jacobus Boot en Maartje Roest. Philippus is overleden op 13-03-1958 in Leiden, 79 jaar oud. Beroep: scheepsbouwmeester. Philippus trouwde, 24 jaar oud, op 30-04-1903 in Alphen a/d Rijn [bron: genlias akte 8] met Dirkje (Dit) van der Linden, 24 jaar oud. Getuige: Pieter Boot, 41 jaar, scheepsbouwmeester, Leiderdorp, oom bruidegom. Dirkje is geboren op 12-05-1878 in Rijnsaterwoude. Dirkje is overleden op 03-03-1969 in Alphen a/d Rijn, 90 jaar oud. Dit: dochter van Cornelis van der Linden (1848-1920) en Anna Sophia van Beek (1848-1904). 

Cornelis in t Velt.24

Philippus Boot (ongeveer 67 jaar) 

Cornelis in t Velt.25

Dirkje (Dit) van der Linden

Kinderen van Philippus en Dit:

1 Jacobus Boot, geboren op 24-06-1904 in Leiderdorp. Volgt XIII-ad.
2 Anna Sophia (Fie) Boot, geboren op 22-10-1905 in Leiderdorp. Volgt XIII-ae.
3 Maartje (Martha) Boot, geboren op 27-10-1907 in Leiderdorp. Volgt XIII-af.
4 Cornelis (Cor) Boot, geboren op 11-01-1910 in Leiderdorp. Volgt XIII-ag.
5 Philippina Diderika (Phili) Boot, geboren op 14-02-1913 in Leiden. Volgt XIII-ah.

XII-bg Machteltje Boot is geboren op 26-06-1880 in Leiderdorp [bron: genlias akte 72], dochter van Jacobus Boot en Maartje Roest. Machteltje is overleden op 26-11-1971 in Voorschoten, 91 jaar oud. Machteltje trouwde, 35 jaar oud, op 14-06-1916 in Leiderdorp met Christoffel Eggink, 32 jaar oud. Christoffel is geboren op 02-03-1884 in Voorschoten. Christoffel is overleden op 05-02-1965 in Voorschoten, 80 jaar oud. Bij het overlijden van Christoffel: het gehele bloembollen vak noemde hem Ome Chris. Wat heeft deze man veel betekend voor anderen op de plaats waar God hem gesteld heeft. Dit is gelukkig geen sterfgeval waar wij om moeten treuren, want Ome Chris heeft een goed en lang leven mogen genieten. Maar toch zullen wij hem zeer zeker missen. Dit geldt niet alleen voor zijn vrouw en familie, maar voor allen die hem kenden. Hij was een bijzondere figuur op de beurs, had een enorme vakkennis die hij graag op allerlei manieren ter beschikking van het vak stelde. Wij weten niet hoe lang hij in de Commissie voor Nomenclatuur heeft gezeten, maar het is bijna sinds mensenheugenis. Zo'n jaar of veertig, vijftig zal het wel zijn. Kwam er op de beurs iemand naar ons toe met bloemen die onbekend waren en wij konden ze ook niet thuis brengen, dan was steevast de uitdrukking "Ga maar even naar Ome Chris, die zal het wel weten". Zo was het bij ons en zo was het eigenlijk bij ieder. Hij was een man die voor ieder klaar stond en dat was voor hem gewoon, hij bleef eenvoudig. Zo is er dan weer een weggenomen waar we allemaal veel van hielden. Ome Chris was niet allen actief in het bloembollenvak, hij behartigde ook zaken op maatschappelijk, kerkelijk en onderwijsgebied. Zo is dit alles weer voorbij en anderen nemen de plaats weer in. Maar allen die met hem hebben samengewerkt, hetzij in commissies, in verenigingen of vakorganisaties zullen met dankbaarheid aan hem terugdenken. Dat God in het bijzonder zijn vrouw mag sterken in dit voor haar zo grote verlies hopen wij van ganser harte. Hij ruste in vrede.

XII-bh Grietje Boot is geboren op 11-10-1882 in Leiderdorp [bron: genlias akte 109], dochter van Jacobus Boot en Maartje Roest. Grietje is overleden op 18-12-1936 in Sassenheim, 54 jaar oud [bron: akte 39]. Grietje trouwde, 22 jaar oud, op 26-01-1905 in Leiderdorp [bron: akte 4] met Jan Wouter Koning, 26 jaar oud. Jan Wouter is geboren op 09-01-1879 in Leiderdorp [bron: akte 4], zoon van Jan Koning en Annigje van der Giessen. Jan Wouter is overleden op 01-07-1920 in Sassenheim, 41 jaar oud [bron: akte 28]. Beroep: 1911 bloembollenkweker. Jan Wouter: zoon van Jan Wouter Koning en Annigje van der Giessen.

Kinderen van Grietje en Jan Wouter:

1 Annigje Koning, geboren op 20-06-1906 in Sassenheim [bron: akte 52].
2 Jacobus Koning, geboren in 1908. Volgt XIII-ai.

XII-bi Clazina Boot is geboren op 14-09-1886 in Leiderdorp [bron: genlias akte 97], dochter van Jacobus Boot en Maartje Roest. Clazina trouwde, 18 jaar oud, op 06-05-1905 in Leiderdorp met Gerard Koning, 20 jaar oud. Gerard is geboren op 18-10-1884 in Leiderdorp [bron: akte 119]. Gerard: zoon van Pieter Koning en Pietertje van der Giesen.

XII-bj Philippus Boot is geboren op 17-09-1884 in Zoeterwoude [bron: genlias akte 113], zoon van Dirk Boot en Gerrarda Jongeneel. Philippus is overleden op 29-03-1962 in Alphen a/d Rijn, 77 jaar oud. Woonplaats: Alphen (ingekomen 21-11-1887 Zoeterwoude). Beroep: scheepmaker, scheepsbouwmeester (directeur Motorenfabriek 'De Industrie' te Alphen aan de Rijn). Religie: N.H. Philippus: woonde in de Wilhelminalaan 71 (voorheen Wilhelminastraat 43), waar in de vestibule deuren twee glas-in-loodramen waren aangebracht. Een met een dieselmotor, deze is naar zijn zoon Piet gegaan. De tweede beeldde de logger KW-51 uit, waarvan hij en zijn dochter Letta reders waren samen met de schipper. Dit raam is zoek. Philippus trouwde, 26 jaar oud, op 06-04-1911 in Leiden met Aletta Maria van Hoeken, 23 jaar oud. Aletta Maria is geboren op 26-12-1887 in Leiden, dochter van Petrus Johannes van Hoeken en Geertrui Filippo. Aletta Maria is overleden op 17-02-1957 in Alphen aan den Rijn, 69 jaar oud. Woonplaats: (Alphen: ingekomen 20-04-1911 Leiden). Religie: N.H.

Kinderen van Philippus en Aletta Maria:

1 Gerarda Boot, geboren op 19-01-1912 in Alphen. Volgt XIII-aj.
2 Dirk Boot, geboren op 02-07-1913 in Alphen. Dirk is overleden op 13-05-1940 om 08:15 in Alphen aan den Rijn, 26 jaar oud. Aangifte op 14-05-1940 [bron: genlias akte 77]. Beroep: werktuigkundige.
3 Geertrui Boot, geboren op 21-05-1915 in Alphen. Volgt XIII-ak.
4 Petrus Johannes Boot, geboren op 02-07-1916 in Alphen aan den Rijn. Volgt XIII-al.
5 Aletta Maria Boot, geboren op 11-07-1918 in Alphen aan den Rijn. Beroep: administratrice bij de Motorenfabriek De Industrie en het Christelijk Lyceum te Alphen aan de Rijn. Religie: N.H.
6 Grietje Wilhelmina Boot, geboren op 26-11-1919 in Alphen aan den Rijn. Volgt XIII-am.
7 Maria Boot. Maria trouwde met Hendrik Gerrit van Diest. Hendrik Gerrit is geboren op 21-07-1920 in Oudshoorn. Hendrik Gerrit is overleden op 19-11-1997 in Hilversum, 77 jaar oud. Hij is gecremeerd op 24-11-1997 te Hilversum. Bij het overlijden van Hendrik Gerrit: de urn is bijgezet in het graf op de Oosterbegraafplaats te Alphen aan den Rijn. Beroep: elektrotechnisch ingenieur, directeur Philips. Titel: ir. Hendrik Gerrit: zoon van Willem Diest en Wilhelmina de Pleijt.
8 Lucretia Boot. Lucretia trouwde met Antoon Gerardus Hilbrink.

XII-bk Johannes Boot is geboren op 18-01-1886 in Zoeterwoude, zoon van Dirk Boot en Gerrarda Jongeneel. Aangifte [bron: genlias akte 5]. Johannes is overleden op 30-11-1949 om 16:30 in Leiden, 63 jaar oud (oorzaak: aan de gevolgen van een auto-ongeval). Aangifte op 07-12-1949 [bron: genlias akte 162]. Hij is begraven te Alphen a/d Rijn. Woonplaats: Alphen (ingekomen 21-11-1887 Zoeterwoude, vertrokken 16-11-1905 Amsterdam, ingekomen 07-11-1907 Winschoten, vertrokken 22-07-1908 Arnhem, ingekomen 05-08-1909 Arnhem). Beroep: scheepmaker, werktuigkundige, directeur Motorenfabriek de Industrie te Alphen aan de Rijn (Hoewel Johannes de grondlegger is van de Industriemotorenfabriek, moet zijn vader Dirk worden gezien als de geestelijk vader van deze fabriek. In1887 had Dirk Boot de werf overgenomen die zijn vader in 1851 bij de Gouwsluis in Alphen aan de Rijn had gesticht. De naam Boot is meer dan een eeuw een bekende naam in de Nederlandse scheepsbouw geweest). Religie: N.H. Johannes trouwde, 26 jaar oud, op 30-05-1912 in Alphen a/d Rijn met Maartje van Egmond, 23 jaar oud. Maartje is geboren op 17-06-1888 in Rotterdam. Maartje is overleden op 16-10-1955 in Alphen aan den Rijn, 67 jaar oud (oorzaak: multiple sclerose). Zij is begraven te Alphen aan den Rijn. Woonplaats: (Alphen: ingekomen 30-05-1912 Leiderdorp). Religie: N.H.

Kinderen van Johannes en Maartje:

1 Dirk Boot, geboren op 12-10-1913 in Alphen aan den Rijn. Volgt XIII-ap.
2 Lourens Boot, geboren op 04-10-1915 in Alphen a/d Rijn. Volgt XIII-aq.
3 Johannes Maarten Boot, geboren op 12-11-1916 in Alphen. Johannes Maarten is overleden op 12-09-1922 om 17:30 in Alphen aan den Rijn, 5 jaar oud. Aangifte op 13-09-1922 [bron: genlias akte 160]. Bij het overlijden van Johannes Maarten: begraven in hetzelfde graf als opa Dirk Boot. Religie: N.H. gedoopt.

XII-bl Jacobus Boot is geboren op 31-10-1887 in Zoeterwoude [bron: genlias akte 133], zoon van Dirk Boot en Gerrarda Jongeneel. Jacobus is overleden op 10-08-1960 in Leiden, 72 jaar oud. Hij is begraven te Alphen a/d Rijn. Woonplaats: Alphen (ingekomen 21-11-1887 Zoeterwoude). Beroep: scheepmaker (directeur Scheepsbouwwerf 'De Industrie' te Alphen). Religie: N.H. Jacobus:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op 27-11-1913 in Rotterdam [bron: genlias akte v22] met Jannigje Schram, 21 jaar oud. Jannigje is geboren op 01-06-1892 in Sliedrecht. Jannigje is overleden op 16-09-1918 om 08:30 in Alphen aan den Rijn, 26 jaar oud. Aangifte op 17-09-1918 [bron: genlias akte 142]. Woonplaats: (ingekomen 27-11-1913 Rotterdam). Religie: N.H. Jannigje: dochter van Wouter Schram (scheepsbouwer te Rotterdam) en Tijsina Susanna Volker (overleden).
(2) trouwde, 33 jaar oud, op 10-03-1921 in Alphen aan den Rijn met Maartje Spreij, 22 jaar oud. Maartje is geboren op 26-04-1898 in Alphen. Maartje is overleden op 05-09-1967 in Alphen aan den Rijn, 69 jaar oud. Zij is begraven te Alphen aan den Rijn. Woonplaats: (vertrokken 30-04-1915 Zeist, ingekomen 27-07-1916 Zeist). Religie: N.H. Maartje: dochter van Thomas Spreij (broer van Jetse Spreij, vriend van vader Dirk Boot, beiden ouderling).

Kind van Jacobus en Jannigje:

1 Gerarda Boot, geboren op 26-08-1916 in Alphen. Gerarda is overleden op 12-08-1918 om 03:30 in Alphen aan den Rijn, 1 jaar oud. Aangifte op 12-08-1918 [bron: genlias akte 127]. Religie: N.H. gedoopt.

Kinderen van Jacobus en Maartje:

1 Gerarda Boot.
2 Thomas Gerrit Boot. Thomas Gerrit trouwde met Petronella Louise Schipper.

XII-bm Gerrit Boot is geboren op 06-06-1889 in Alphen a/d Rijn, zoon van Dirk Boot en Gerrarda Jongeneel. Gerrit is overleden op 27-06-1931 om 23:00 in Alphen a/d Rijn, 42 jaar oud (oorzaak: angina pectoris). Aangifte op 29-06-1931 [bron: genlias akte 109]. Beroep: scheepsbouwmeester (directeur Scheepsbouwwerf 'De Vooruitgang' te Alphen (Gouwsluis)). Religie: N.H. Gerrit trouwde, 26 jaar oud, op 24-09-1915 in Leiden met Catharina Maria van Hoeken, 22 jaar oud. Catharina Maria is geboren op 24-06-1893 in Leiden, dochter van Petrus Johannes van Hoeken en Geertrui Filippo. Catharina Maria is overleden op 26-09-1967 in Alphen aan den Rijn, 74 jaar oud. Zij is begraven te Alphen aan den Rijn. Woonplaats: (Alphen: ingekomen 15-05-1915 Leiden). Religie: N.H.

Kinderen van Gerrit en Catharina Maria:

1 Dirk Gerard Boot, geboren op 07-11-1921 in Alphen aan den Rijn. Dirk Gerard is overleden op 05-03-1988 in Lemmer, 66 jaar oud. Hij is begraven te Alphen aan den Rijn. Beroep: directeur van Boot - Lemmer BV en van Bofmij BV.
2 Petrus Johannes Cornelis Boot, geboren op 25-05-1924 in Alphen aan den Rijn. Volgt XIII-as.
3 Gerrit Boot. Gerrit trouwde met Ellie Buys. Ellie is overleden vóór 2003.

XII-bn Pieter Boot is geboren op 01-06-1892 in Alphen a/d Rijn, zoon van Dirk Boot en Gerrarda Jongeneel. Pieter is overleden op 06-03-1965 in Dirksland, 72 jaar oud. Hij is begraven te Dirksland. Bij het overlijden van Pieter: ter gelegenheid van de verjaardag van zijn kleinzoon Willem Jan was hij in Dirksland, waar hij plotseling overleed. Hoewel hij inmiddels in Breda woonde, is hij in Dirksland begraven, waar hij voorheen arts was. Woonplaats: Dirksland (Alphen: vertrokken 18-11-1911 Amsterdam, ingekomen 19-12-1914 Amsterdam,vertrokken 04-10-1915 Amsterdam, ingekomen 30-06-1916 Amsterdam, vertrokken 23-10-1916 Amsterdam). Beroep: arts. Religie: N.H. Titel: dr. Pieter trouwde, 32 jaar oud, op 16-07-1924 in Alphen aan den Rijn met Arieda van den Berg, 21 jaar oud. Arieda is geboren op 18-06-1903 in Woerden. Arieda is overleden op 07-03-1972 in Breda, 68 jaar oud. Zij is begraven te Dirksland. Arieda: dochter van Roeland van den Berg en Janna Cornelia Heijnekens.

Kinderen van Pieter en Arieda:

1 Roeland Pieter Boot. Roeland Pieter trouwde met Alida Kooiman.
2 Gerrard Dirk Marie Boot.

XII-bo Grietje Wilhelmina Boot is geboren op 30-07-1894 in Alphen a/d Rijn, dochter van Dirk Boot en Gerrarda Jongeneel. Grietje Wilhelmina is overleden op 09-03-1981 in Roosendaal, 86 jaar oud. Zij is begraven te Driebergen-Rijsenburg. Woonplaats: (vertrokken 04-06-1909 Driebergen; Alphen: ingekomen 16-01-1912 Driebergen, vertrokken 15-11-1917 Waddinxveen). Religie: N.H. Grietje Wilhelmina trouwde, 23 jaar oud, op 15-11-1917 in Alphen a/d Rijn [bron: genlias akte 36] met Huibert Johannes Jongenburger, 29 jaar oud. 1e getuige Philippus Boot, 33 jaar, scheepsbouwmeester, Alphen, broer bruid; 2e getuige Johannes Boot, 31 jaar, motorenfabrikant, Alphen, broer bruid. Huibert Johannes is geboren op 29-07-1888 in Waddinxveen. Huibert Johannes is overleden in 1953 in Arnhem, 65 jaar oud. Beroep: fabrikant (1917), uitvoerder bij Zanen & Verstoep, directeur betonfabriek te Waddinxveen. Huibert Johannes: zoon van Cornelis Jongenburger, fabrikant, en Anna Jacoba (van) Kranenburg.

Kinderen van Grietje Wilhelmina en Huibert Johannes:

1 Anna Jacoba Jongenburger.
2 Cornelis Jongenburger, geboren op 08-06-1922 in Waddinxveen. Cornelis is overleden op 14-04-1981 in Roosendaal, 58 jaar oud.

XII-bp Willem Boot is geboren op 02-12-1896 in Alphen a/d Rijn, zoon van Dirk Boot en Gerrarda Jongeneel. Willem is overleden op 08-02-1984 in Zeist, 87 jaar oud. Woonplaats: Alphen (Alphen: vertrokken 23-11-1915 Dordrecht, ingekomen 01-08-1916 Dordrecht,vertrokken 07-12-1916 Dordrecht, ingekomen 11-07-1917 Dordrecht, vertrokken 06-01-1919 Dordrecht). Beroep: directeur Scheepsbouwwerf de Vooruitgang te Gouwsluis/Alphen. Religie: N.H. Willem trouwde, 32 jaar oud, op 11-07-1929 in Rotterdam met Wilhelmina Agatha van Kooten, 25 jaar oud. Wilhelmina Agatha is geboren op 23-12-1903 in Garderen. Wilhelmina Agatha is overleden op 01-10-1994 in Zeist, 90 jaar oud.

Kinderen van Willem en Wilhelmina Agatha:

1 Gerrarda Wilhelmina Boot. Gerrarda Wilhelmina trouwde met Anton Duyvendak.
2 Anton Dirk Boot. Anton Dirk trouwde met Johanna Cornelia de Ridder.
3 Co Henk Jan Kees (Coen) Boot. Coen:
(1) trouwde met Gerdina Wilhelmina van Hulst.
(2) trouwde met Eveline Johanna Tolk.
4 Willem Dirk Boot, geboren op 04-11-1936 in Alphen aan den Rijn. Volgt XIII-ay.
5 Gerrit Inge Boot. Gerrit Inge trouwde met Marina Irene Meerloo.

XII-bq Dirk Boot is geboren op 31-07-1898 in Alphen a/d Rijn, zoon van Dirk Boot en Gerrarda Jongeneel. Dirk is overleden op 10-01-1976 in Alphen a/d Rijn, 77 jaar oud. Beroep: directeur Oliehandel en Vaartuigenverhuurderij te Alphen. Religie: N.H. Dirk:
(1) trouwde met Jannigje van Wegel. Jannigje is geboren op 08-10-1897. Jannigje is overleden op 12-04-1954 in Alphen aan den Rijn, 56 jaar oud.
(2) trouwde met Sjaan van der Velden. Zij is een dochter van Jacobus van der Velden en Cornelia Catharina Boot.

Kinderen van Dirk en Jannigje:

1 Gerrarda Adriana Boot. Gerrarda Adriana trouwde met Johan Pieter Veldhuyzen.
2 N.N. Boot, levenloos geboren zoon, geboren op 17-10-1932 om 22:45 in Alphen aan den Rijn. Aangifte op 18-10-1932 [bron: genlias akte 161].
3 N.N. Boot, levenloos geboren zoon, geboren op 23-04-1935 om 18:00 in Alphen aan den Rijn. Aangifte op 24-04-1935 [bron: genlias akte 66].
4 Hendrik Dirk Cornelius Boot, geboren op 17-10-1937 in Alphen aan den Rijn. Volgt XIII-bb.

XII-br Gerrardus Boot is geboren op 10-04-1901 in Alphen a/d Rijn, zoon van Dirk Boot en Gerrarda Jongeneel. Gerrardus is overleden op 12-01-1989 in Deventer, 87 jaar oud. Woonplaats: (Alphen: vertrokken 09-09-1918 Gouda). Beroep: directeur Steengaasfabriek te Twello. Religie: N.H. Gerrardus trouwde, 29 jaar oud, op 09-04-1931 in Ouderkerk aan den IJssel met Hermina van Vliet. Hermina is geboren in Ouderkerk aan den IJssel. Hermina is overleden op 21-08-1997 in Deventer.

Kinderen van Gerrardus en Hermina:

1 Dirk Hendrik Boot. Dirk Hendrik trouwde met Johanna Jeanette Nieberg.
2 Sander Gerrard Boot.
3 Letitia Hermgard Boot. Letitia Hermgard trouwde met Jan Berend Kan.

XII-bs Grietje (Gré) Boot is geboren op 02-02-1888 om 08:00 in Leiderdorp [bron: genlias akte 13], dochter van Pieter Boot en Adriana de Graaf. Zij is gedoopt in Leiderdorp. Grietje is overleden op 09-12-1912 om 03:00 in Leiden, 24 jaar oud [bron: akte 779]. Gré trouwde, 23 jaar oud, op 16-02-1911 in Leiderdorp [bron: akte 2] met Pieter Koning, 23 jaar oud. Pieter is geboren op 03-01-1888 om 09:00 in Leiderdorp, zoon van Jan Koning en Annigje van der Giessen. Aangifte op 04-01-1888 [bron: akte 2]. Beroep: bloembollenkweker.

Kind van Gré en Pieter:

1 Frits Wouter Koning, geboren op 06-12-1912 in Sassenheim. Volgt XIII-be.

XII-bt Pieter (Piet) Boot is geboren op 09-03-1890 om 01:30 in Leiderdorp, zoon van Pieter Boot en Adriana de Graaf. Aangifte op 10-03-1890 [bron: genlias akte 30]. Pieter is overleden op 09-03-1962 in Leiderdorp, 72 jaar oud. Hij is begraven op 13-03-1962 te Leiderdorp. Beroep: scheepsbouwmeester. Functie: vanaf 1913 tot 1960 directeur N.V. Scheepsbouw- en Reparatiewerf 'De Hoop', v/h Gebr. Boot te Leiden; voorzitter Centraal Scheepsbouwbureau te Rotterdam; voorzitter en mede-oprichter van de NESEC, de NEderlandse Scheepsbouw- en Export Centrale; lid van het bestuur van de CEBOSINE, de CEntrale BOnd van Schepsbouwmeesters In NEderland; gemeenteraadslid en wethouder namens de Ant-Revolutionaire Partij te Leiderdorp; lid van de A. R. kiesverenigingen te Leiden en Leiderdorp; penningmeester en erelid van de Drie-Oktobervereniging te Leiden; mede-oprichter, voorzitter en ere-voorzitter van de tennisclub 'De Munnik' te Leiderdorp. Onderscheiding: Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Piet trouwde met Suzanna A. (Suus) Filippo

Cornelis in t Velt.29

Pieter (Piet) Boot

Kinderen van Piet en Suus:

1 Adriana (Jeanne) Boot, geboren op 12-04-1916 in Leiderdorp. Adriana is overleden op 12-06-1992 in Leiden ?, 76 jaar oud. Jeanne bleef ongehuwd.
2 Pieter (Piet) Boot, geboren op 13-08-1918 in Leiderdorp. Volgt XIII-bf.
3 Cornelia (Corry) Boot, geboren op 13-08-1918 in Leiderdorp. Volgt XIII-bg.
4 Johannes Willem (Hans) Boot, geboren op 12-03-1922 in Leiderdorp. Volgt XIII-bh.

XII-bu Jacoba (Co) Boot is geboren op 31-12-1891 om 05:00 in Leiderdorp [bron: genlias akte 197], dochter van Pieter Boot en Adriana de Graaf. Jacoba is overleden op 19-03-1981 in Hoogeveen, 89 jaar oud. Zij is begraven op 23-03-1981 te Hoogeveen. Co trouwde, 25 jaar oud, op 25-01-1917 in Leiden met Oege Stadig, 28 jaar oud. Oege is geboren op 21-10-1888 in Baflo, zoon van Cornelis Stadig en Aafke Boersma. Oege is overleden op 30-09-1963 in Hoogeveen, 74 jaar oud. Beroep: apotheker.

Kinderen van Co en Oege:

1 Gretha Sophie (Greet) Stadig, geboren op 27-01-1918 in Tilburg. Volgt XIII-bi.
2 Afiena Cornelia (Fien) Stadig, geboren op 07-10-1919 in Utrecht. Volgt XIII-bj.
3 Maria Alide (Marijke) Stadig, geboren op 18-07-1921 in Utrecht. Maria Alide is overleden op 26-03-1995 in Doorn, 73 jaar oud. Marijke bleef ongehuwd.
4 Adriana Elly (Jeanne) Stadig, geboren op 16-06-1923 in Utrecht. Volgt XIII-bk.
5 Cornelis Hugo (Kees) Stadig, geboren op 17-05-1925 in Utrecht. Volgt XIII-bl.
6 Jacoba (Coot) Stadig, geboren op 09-05-1927 in Utrecht. Jacoba is overleden op 17-02-2005 in Delft, 77 jaar oud. Beroep: verpleegster. Coot bleef ongehuwd.
7 Sonja Stadig, geboren op 19-05-1934 in Utrecht. Sonja is overleden op 11-06-1934 in Utrecht, 23 dagen oud.

XII-bv Sophia Adriana (Fie) Boot is geboren op 07-03-1894 in Leiden, dochter van Pieter Boot en Adriana de Graaf. Sophia Adriana is overleden op 07-08-1981 in Veenendaal, 87 jaar oud. Zij is begraven op 12-08-1981 te Veenendaal. Fie trouwde, 30 jaar oud, op 31-07-1924 in Leiderdorp met Johannes Petrus Vergouwen, 30 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op dezelfde datum in Leiden. Johannes Petrus is geboren op 11-07-1894 in Franeker. Johannes Petrus is overleden op 18-11-1962 in Rhenen, 68 jaar oud. Hij is begraven op 22-11-1962 te Veenendaal. Beroep: huisarts te Veenendaal. Titel: medisch drs. Opleiding: doctoraal Geneeskunde RU Leiden, artsexamen. Johannes Petrus: zoon van Johannes Petrus Vergouwen (11-07-1863 Middelburg - 12-05-1938 Leiden), hoofdonderwijzer tot ca 1900, accountant, makelaar, assuradeur, raadslid van 10-08-1903 tot 01-08-1917, getrouwd op 17-08-1887 in Koudekerke met Adriana Brouwer (10-01-1864 Koudekerke - 30-03-1943 Leiden).

Kinderen van Fie en Johannes Petrus:

1 Adriana Jacoba Sophia Vergouwen, geboren op 01-01-1926 in Veenendaal. Volgt XIII-bm.
2 Sophia Katharina (Fiet) Vergouwen, geboren op 26-08-1927 in Veenendaal. Volgt XIII-bn.
3 Otto Johannes Petrus Vergouwen. Otto Johannes Petrus trouwde met Hendrika Berendina (Iek) van Manen.
4 Hugo Pieter Leendert Vergouwen, geboren op 23-09-1932 in Veenendaal. Volgt XIII-bp.
5 Frits Jacobus Vergouwen. Frits Jacobus trouwde met Anna Hendrika Theodora (Ans) Mooij. Anna Hendrika Theodora is geboren op 04-04-1934 in Alkmaar. Zij is gedoopt in Alkmaar. Anna Hendrika Theodora is overleden op 13-09-2010 in Delft, 76 jaar oud. Zij is gecremeerd op 18-09-2010 te Rotterdam. Beroep: leeszaalassistente Rijswijk (tot 1965), directrice R.K. Openbare Bibliotheek Delft (1965-1967). Religie: R.K. Opleiding: bibliothecaresse, directeurscursus Den Haag, M.B.O. Sociale Dienstverlening (1983-1986). Ans: dochter van Wilhelmus Cornelis (Willem) Mooij en Christine Georgia Maria (Tine) Aulbers.

XII-bw Filippus (Flip) Boot is geboren op 11-10-1896 om 22:00 in Leiderdorp, zoon van Pieter Boot en Adriana de Graaf. Aangifte op 12-10-1896 [bron: genlias akte 159]. Filippus is overleden op 09-05-1974 in Leiden, 77 jaar oud. Beroep: bloemist (1923), bollenkweker. Flip trouwde, 23 jaar oud, op 30-09-1920 in Rotterdam [bron: genlias akte u44] met Helena Johanna (Leen) Landwehr, 23 jaar oud. Helena Johanna is geboren op 30-05-1897 om 11:00 in Rotterdam, dochter van Johan Herman Landwehr en Berendina Hendrika Tiel. Aangifte op 02-06-1897 [bron: genlias akte 4446]. Helena Johanna is overleden op 04-01-1986 in Leiden, 88 jaar oud.

Kinderen van Flip en Leen:

1 Robert Philip (Rob) Boot, geboren op 21-10-1921 in Sassenheim. Volgt XIII-br.
2 Adriana Berendina (Jeanne) Boot. Jeanne trouwde met Gerrit de Groot. Gerrit is geboren op 11-05-1929 in Hengelo (Ov.). Gerrit is overleden op 10-10-1986 in Muiden, 57 jaar oud.
3 Berendina Helena (Diny) Boot. Diny trouwde met Willem Dirksen. Willem is geboren op 21-06-1921 in Heemstede. Willem is overleden op 27-12-1989 in Heemstede, 68 jaar oud.

XII-bx Adriana Petronella (Jeanne) Boot is geboren op 27-02-1903 in Leiderdorp, dochter van Pieter Boot en Adriana de Graaf. Adriana Petronella is overleden op 20-10-1993 in Oosterbeek, 90 jaar oud. Zij is begraven op 25-10-1993 te Loosduinen. Jeanne trouwde in Eindhoven met Otto Gerard Sap. Otto Gerard is geboren op 04-08-1904 in Loosduinen. Otto Gerard is overleden op 13-11-1981 in Aerdenhout, 77 jaar oud. Hij is begraven op 17-11-1981 te Loosduinen. Beroep: candidaat-notaris te Culemborg, notaris te Delft. Titel: mr. Otto Gerard: zoon van Herman Sap (Officier in de Orde van Oranje-Nassau, 1868) en Gesina Alida Mulder (1877-1959).

Kinderen van Jeanne en Otto Gerard:

1 Herman Pieter Sap. Herman Pieter trouwde met Louise P. P. Barentsen.
2 Otto Gerard Sap. Otto Gerard trouwde met C. A. M. (Inke) van Berkel.
3 Adriana Margaretha (Margreet) Sap, geboren op 03-03-1940 in Delft. Volgt XIII-bw.
4 Gesina Alida (Ada) Sap, geboren op 09-06-1942 in Delft. Volgt XIII-bx.
5 Peter Gerrit Jan Sap, geboren op 22-02-1944 in Delft. Volgt XIII-by.
6 Gerrit Jan (Gertjan) Sap, geboren op 01-06-1948 in Delft. Gerrit Jan is overleden op 28-04-1995 in Amsterdam, 46 jaar oud. Hij is gecremeerd op 03-05-1995 te Amsterdam. Gertjan bleef ongehuwd.

XII-by Elsje Martinetta (Elly) Boot is geboren op 06-08-1905 in Leiderdorp, dochter van Pieter Boot en Adriana de Graaf. Elsje Martinetta is overleden op 14-05-2008 in Ede (Gld), 102 jaar oud. Elly trouwde met Johan Herman (Joop) Meijer. Johan Herman is geboren op 16-03-1900 in Ferwerd (Ferwerderadeel). Johan Herman is overleden op 20-01-1983 in Ede (Gld), 82 jaar oud. Beroep: tandarts.

Kinderen van Elly en Joop:

1 Herman Piet Meijer, geboren op 05-01-1927 in Utrecht. Herman Piet is overleden op 13-10-2009 in Zuid Afrika, 82 jaar oud.
2 Johan Hendrik (Joop) Meijer, geboren op 11-09-1929 in Utrecht. Johan Hendrik is overleden op 29-01-2007 in Rotterdam, 77 jaar oud.
3 Gustaaf Leonard (Guus) Meijer, geboren op 25-01-1935 in Eindhoven. Gustaaf Leonard is overleden op 22-08-2007 in Australie, 72 jaar oud.
4 Elsje Martinetta (Els) Meijer. Els trouwde met J. (Hans) Veenstra.
5 N.N. Meijer, levenloos geboren kind, geboren op 17-11-1942 in Emmen. Aangifte op 18-11-1942. Aangifte op 18-11-1942 [bron: genlias akte 377].
6 Jeannette Marianne (Netty) Meijer. Netty trouwde met H. (Dick) Tiel.
7 Louise Dorothea (Loes) Meijer. Loes trouwde met H. W. (Harro) Brantsen.

XII-bz Willem Boot is geboren op 11-11-1877 in Alphen, zoon van Willem Boot (Vos) en Lena Vrolijk. Willem is overleden in 1956 in Dordrecht, 79 jaar oud. Adressen: Alphen (vertrok 01-02-1878 Oudshoorn, ingekomen 01-02-1878 Alphen, vertrok 21-04-1891 Woubrugge, ingekomen 08-03-1893 Woubrugge, vertrok 15-12-1898 Papendrecht, ingekomen 07-07-1899 Papendrecht) vanaf 31-07-1901 Leiderdorp. Beroep: scheepsmaker (1898), koopman, loodgieter, arbeider. Religie: N.H. Willem trouwde, 20 jaar oud, op 10-11-1898 in Oudshoorn [bron: genlias akte 13] met Wiggerina van der Velden, 19 jaar oud. erkennen Willem, geboren 29-08-1898 te Alphen. Wiggerina is geboren op 18-10-1879 in Alphen. Wiggerina is overleden op 05-05-1952 in Dordrecht, 72 jaar oud. Adressen: tot 15-03-1899 Papendrecht vanaf 07-07-1899 tot 31-07-1901 Oudshoorn (ingekomen 07-07-1899 Papendrecht, vertrokken 31-07-1901 Leiderdorp) vanaf 31-07-1901 Leiderdorp. Religie: N.H. Wiggerina: dochter van Willem van der Velden (Aarlanderveen), schepenjager te Uithoorn, getrouwd op 23-03-1877 in Alphen met Maartje Verkerk (Alphen).

Kinderen van Willem en Wiggerina:

1 Magdalena Wilhelmina Boot. Magdalena Wilhelmina trouwde met Klaas Jacob Johannes Kimstra.
2 Willem Boot, geboren op 29-08-1898 in Alphen aan den Rijn. Volgt XIII-cd.
3 Maartje Boot, geboren op 08-09-1900 om 08:00 in Oudshoorn. Volgt XIII-ce.
4 Helena Cornelia (Lenie) Boot, geboren op 11-11-1907 in Leiderdorp. Volgt XIII-cf.

XII-ca Cornelis Boot is geboren op 08-02-1880 om 06:00 in Oudshoorn, zoon van Cornelis Boot en Wilhelmina van Leeuwen. Aangifte op 09-02-1880 [bron: genlias akte 16]. Cornelis is overleden op 01-11-1942 in Velsen, 62 jaar oud. Woonplaats: (vertrok op 01-04-1909 van Leiden, ingekomen op 27-10-1909 in Leiden, vertrok op 09-03-1912 van Leiden, ingekomen op 30-03-1914 in Leiden, vertrok op 06-09-1915 van Haarlem). Beroep: werkman, cementwerker. Religie: N.H. Cornelis trouwde, 29 jaar oud, op 27-10-1909 in Leiden met Margaretha Blom, 28 jaar oud. Margaretha is geboren op 12-09-1881 in Haarlem. Woonplaats: (ingekomen 27-10-1909 Leiden, vertrokken 09-03-1912 Leiden, ingekomen 30-03-1914 Leiden, vertrokken 06-09-1915 Haarlem). Religie: N.H.

Kinderen van Cornelis en Margaretha:

1 Cornelis Boot.
2 Hendrika Theodora Boot.
3 Johannes Boot.
4 Jacobus Boot.

XII-cb Jacobus Boot is geboren op 13-02-1882 om 03:00 in Oudshoorn, zoon van Cornelis Boot en Wilhelmina van Leeuwen. Aangifte op 13-02-1882 [bron: genlias akte 9]. Jacobus is overleden op 17-01-1960 in Gouda, 77 jaar oud. Beroep: scheepstimmerman, oprichter van garagebedrijf Boot. Religie: N.H. Jacobus trouwde, 25 jaar oud, op 05-09-1907 in Oudshoorn [bron: genlias akte 8] met Antje Bruné, 18 jaar oud. Antje is geboren op 24-06-1889 in Mijdrecht. Antje is overleden op 06-08-1954 in Alphen aan den Rijn, 65 jaar oud. Zij is begraven op 10-08-1954 te Alphen aan den Rijn. Bij het overlijden van Antje: Oosterbegraafplaats. Woonplaats: (ingekomen 31-01-1902 Nieuwveen, vertrokken 24-05-1904 Mijdrecht, ingekomen 04-02-1905 Mijdrecht). Religie: N.H. Antje: dochter van Johan Coenraad Bruné (ca 1867), scheepstimmerman, en Aantje Cornelia Verstoep (ca 1872).

Kinderen van Jacobus en Antje:

1 Cornelis Boot, geboren op 06-04-1908 in Oudshoorn. Volgt XIII-cg.
2 Aantje Cornelia (Annie) Boot, geboren op 17-09-1910 in Oudshoorn. Volgt XIII-ch.
3 Wilhelmina (Mien) Boot, geboren op 09-11-1912 in Oudshoorn. Volgt XIII-ci.
4 Johan Jacobus Boot, geboren op 30-04-1914 in Oudshoorn. Volgt XIII-cj.
5 Dirk Boot, geboren op 24-08-1915 in Oudshoorn. Volgt XIII-ck.

Cornelis in t Velt.16

Gezin Jacobus Boot en Antje Bruné

Staand van links naar rechts: Mien Boot, echtgenote van Dick Boot?, Dick Boot, Bep Arleman, Joop Boot, Gerard Ruijs en Cor Boot
Zittend van links naar rechts: Willem van de Meent, Jacobus Boot, Antje Boot-Bruné, Annie Boot en Marie van de Wetering

Klik hier voor meer informatie over Autobedrijf Boot.

XII-cc Susanna Boot is geboren op 10-01-1885 om 03:00 in Oudshoorn, dochter van Cornelis Boot en Wilhelmina van Leeuwen. Aangifte op 10-01-1885 [bron: genlias akte 2]. Woonplaats: (op 19-01-1890 vertrokken naar Rotterdam, ingekomen 24-04-1891 Rotterdam, op 07-09-1917 vertrokken naar 's-Gravenhage). Religie: N.H. Susanna trouwde, 22 jaar oud, op 01-08-1907 in Oudshoorn [bron: genlias akte 6] met Gerrit Schellingerhout, 24 jaar oud. Gerrit is geboren op 19-11-1882 in Aarlanderveen. Woonplaats: (ingekomen 02-08-1907 Aarlanderveen, vertrokken 07-09-1917 Den Haag). Beroep: broodbakker. Religie: N.H. Gerrit: zoon van Hendrik Schellingerhout (ca 1854), arbeider, en Heintje Eikelenboom. 

XII-cd Trijntje Boot is geboren op 15-01-1888 om 22:00 in Oudshoorn, dochter van Cornelis Boot en Wilhelmina van Leeuwen. Aangifte op 16-01-1888 [bron: genlias akte 3]. Adressen: (op 24-12-1903 vertrokken naar Leiden, ingekomen op 05-01-1906 van Leiden, vertrokken op 12-12-1908 naar Boskoop, ingekomen op 15-10-1913 in Boskoop, vertrokken op 03-01-1914 naar Rotterdam) (Alphen: ingekomen 24-03-1909 Boskoop, vertrokken 01-10-1909 Boskoop). Religie: N.H. Trijntje trouwde, 20 jaar oud, op 10-12-1908 in Oudshoorn [bron: genlias akte 18] met Wouter Paling, 28 jaar oud. erkennen Cornelis geboren 13-02-1906 te Oudshoorn. Wouter is geboren op 08-07-1880 in Boskoop. Woonplaats: (Alphen: ingekomen 24-03-1909 Boskoop, vertrokken 01-10-1909 Boskoop). Beroep: boomkweker. Religie: N.H. Wouter: zoon van Pieter Paling (ca 1832) en Pietje van Leeuwen (ca 1842).

Kind van Trijntje en Wouter:

1 Cornelis Boot (Paling), geboren op 13-02-1906 in Oudshoorn. erkend door de ouders bij huwelijk. Woonplaats: (vertrokken 12-12-1908 Boskoop, ingekomen 15-10-1913 Boskoop, vertrokken 03-01-1914 Rotterdam). Religie: N.H.

XII-ce Nicolaas Matthijs van der Ree is geboren op 06-05-1870 in Gouda, zoon van Cornelis van der Ree en Josina Boot. Religie: N.H. Nicolaas Matthijs trouwde, 31 jaar oud, op 03-04-1902 in Rotterdam [bron: genlias akte d40] met Johanna Catharina Coomans, ongeveer 21 jaar oud. Johanna Catharina is geboren omstreeks 1881 in Sint Maartensdijk (Tholen). Johanna Catharina: dochter van Jan Marinus Coomans en Hendrina Knulst.

XII-cf Matthijs Dortland is geboren op 26-09-1868 in Gouda, zoon van Johannes Dortland en Maria Boot. Matthijs is overleden op 28-09-1950 in Gouda, 82 jaar oud. Aangifte op 29-09-1950 [bron: genlias akte 378]. Religie: N.H. Matthijs trouwde met Regina Adriana Prins. Regina Adriana is overleden na 1950.

XII-cg Adriana Boot is geboren omstreeks 1880 in Gouda, dochter van Simon Boot en Christina van den Wittenboer. Adriana trouwde, ongeveer 20 jaar oud, op 01-08-1900 in Gouda met Pieter Cornelis de Jong.

XII-ch Petrus Johannus Boot is geboren op 11-05-1882 in Gouda, zoon van Simon Boot en Christina van den Wittenboer. Beroep: stoker. Petrus Johannus trouwde, 23 jaar oud, op 31-05-1905 in Gouda met Margaretha de Jong, 22 jaar oud. Margaretha is geboren op 25-04-1883 in Gouda. Margaretha: dochter van Wijnand de Jong (ca 1851) en Elizabeth van Reenen (ca 1857), werkster.

Kinderen van Petrus Johannus en Margaretha:

1 Wijnand Christiaan Simon Boot, geboren op 22-06-1906 in Gouda. Volgt XIII-cl.
2 Franciscus Karel Boot, geboren op 28-03-1910 in Gouda. Beroep: typograaf. 3 Wijnand Christiaan Christina Boot. Wijnand Christiaan Christina trouwde met Gerrit Hendriks van Deusekom.

XII-ci Elizabeth Boot is geboren in 1891 in Gouda, dochter van Cornelis Boot en Hilligje Boer. Elizabeth trouwde, 20 jaar oud, op 28-06-1911 in Gouda met Huibert Prins, 19 jaar oud. Huibert is geboren in 1892 in Gouda. Huibert: zoon van Dirk Prins (1863) en Cornelia Hoogendoorn (1866).

XII-cj Dirk Boot is geboren op 26-02-1893 in Gouda, zoon van Cornelis Boot en Hilligje Boer. Woonplaats: Alphen aan den Rijn (Alphen: ingekomen 13-03-1911 Gouda, vertrokken 21-01-1916 Koudekerk, ingekomen 26-02-1916 Koudekerk). Beroep: metaaldraaier, bankwerker. Religie: Chr. Ger., N.H. Dirk trouwde, 22 jaar oud, op 25-06-1915 in Koudekerk aan den Rijn [bron: genlias akte 4] met Catharina Vergunst, 26 jaar oud. Catharina is geboren op 15-04-1889 in Koudekerk. Woonplaats: (ingekomen 26-02-1916 Koudekerk). Religie: N.H. Catharina: dochter van Klaas Vergunst (1857-1942), pannenfabrieksarbeider, en Sijtje Vergunst (1851-1928).

Kind van Dirk en Catharina:

1 Sijtje Catharina Boot, geboren in 07-1928 in Alphen aan den Rijn. Sijtje Catharina is overleden op 01-08-1928 om 08:00 in Leiden, 1 maand oud. Aangifte op 02-08-1928 [bron: genlias akte 125].

XII-ck Cornelis Boot is geboren op 25-05-1895 in Gouda, zoon van Cornelis Boot en Hilligje Boer. Woonplaats: Alphen aan den Rijn (Alphen: ingekomen 23-03-1912 Gouda, vertrokken 22-03-1913 Rotterdam, ingekomen 11-10-1917 Rotterdam). Beroep: suikerwerker, fabrieksarbeider. Religie: Chr. Ger. Cornelis trouwde, 25 jaar oud, op 07-10-1920 in Alphen aan den Rijn met Maartje Meijer.

Kind van Cornelis en Maartje:

1 Cornelis Boot, geboren in 01-1928 in Alphen aan den Rijn. Cornelis is overleden op 25-01-1928 om 08:00 in Alphen aan den Rijn, 25 dagen oud. Aangifte op 25-01-1928 [bron: genlias akte 15].

XII-cl Leendert Boot is geboren op 02-12-1897 in Gouda, zoon van Cornelis Boot en Hilligje Boer. Woonplaats: Alphen aan den Rijn (Alphen: ingekomen 23-03-1912 Gouda, vertrokken 07-03-1916 Rotterdam, ingekomen 23-04-1917 Willige Langerak). Religie: Chr. Ger., N.H. Leendert trouwde met Cornelia Catharina Koenekoop.

XII-cm Josina Hilligje Boot is geboren op 09-01-1905 in Gouda, dochter van Cornelis Boot en Hilligje Boer. Josina Hilligje is overleden op 12-08-1974 in Vlaardingen, 69 jaar oud. Woonplaats: (Alphen: ingekomen 23-03-1912 Gouda). Religie: Chr. Ger. Josina Hilligje trouwde, 53 jaar oud, op 14-08-1958 met Abraham Blenk, 54 jaar oud. Abraham is geboren op 30-10-1903 in Vlaardingen. Abraham is overleden op 28-03-1987 in Vlaardingen, 83 jaar oud. Beroep: slager. Abraham: zoon van Jacob Blenk (1877-1957) en Jacoba van Leeningen (1877-1919); getrouwd op 19-11-1929 in Vlaardingen met Leuntje Penning (1905-1953).

XII-cn Arie Boot is geboren op 03-05-1907 in Gouda, zoon van Cornelis Boot en Hilligje Boer. Arie is overleden op 04-08-1982 in Alphen aan den Rijn, 75 jaar oud. Woonplaats: (Alphen: ingekomen 23-03-1912 Gouda). Religie: Chr. Ger. Arie trouwde met Gerritje (Gerrie) Tijsterman.

Kind van Arie en Gerrie:

1 Johanna Gerrie Boot. Johanna Gerrie trouwde met Arie Harlaar. Arie is overleden omstreeks 2000. Woonplaats: Hoofddorp. Beroep: vakbondsbestuurder F.N.V. Arie: zoon van Gerrit Harlaar en Huibertje Hoogendijk.

XII-co Hendericus Adrianus Boot is geboren op 01-03-1885 in Gouda, zoon van Simon Boot en Johanna Henderina de Weger. Beroep: kaaskoopman. Hendericus Adrianus trouwde, 34 jaar oud, op 21-01-1920 in Gouda met Plonia van der Velde, 28 jaar oud. Plonia is geboren op 20-09-1891 in Krimpen aan de Lek. Plonia: dochter van Pieter van der Velde (ca 1856), sjouwerman, en Marrigje Oostlander (ca 1855).

Kinderen van Hendericus Adrianus en Plonia:

1 Johanna Hendrica Boot.
2 Pieter Martinus Boot.
3 Martha Plonia Boot.
4 Henderikus Adrianus Boot.
5 Bertha Plonia Boot.
6 Plonia Maria Boot. Plonia Maria trouwde met Petrus Wilhelmus Rieu.
7 Leendert Arie Boot.
8 Johan Hendrik Boot.
9 Simon Arend Boot.

XII-cp Johanna Jozina Boot is geboren op 30-08-1887 in Gouda, dochter van Simon Boot en Johanna Henderina de Weger. Beroep: dienstbode. Religie: N.H. Johanna Jozina trouwde met Leenderd Goris Bruijn. Beroep: predikant.

Kind van Johanna Jozina en Leenderd Goris:

1 Helena Johanna Bruijn, geboren omstreeks 1912 in Den Haag. Volgt XIII-cp.

XII-cq Johannes Teunis Boot is geboren op 08-08-1895 in Gouda, zoon van Simon Boot en Johanna Henderina de Weger. Johannes Teunis trouwde met Jacoba Konkelaar. Jacoba is geboren op 15-03-1894 in Zwolle. Jacoba: dochter van Johannes Konkelaar (ca 1865 Coevorden), fabrieksarbeider, machinist, en Ludovika Antonia Maria Reuvers (ca 1863 Avereest), getrouwd 14-09-1893 te Zwolle.

Kind van Johannes Teunis en Jacoba:

1 Simon Boot, geboren omstreeks 1919 in Den Haag. Simon is overleden op 04-12-1947 in Delft, ongeveer 28 jaar oud [bron: genlias akte 639]. Woonplaats: Den Haag.

XII-cr Wilhelmina Helena Boot is geboren op 26-07-1898 in Gouda, dochter van Simon Boot en Johanna Henderina de Weger. Beroep: dienstbode.

Kind van Wilhelmina Helena uit een onbekende relatie:

1 Paulina Helena Wilhelmina Johanna Boot.

XII-cs Teunis Cornelis Boot is geboren op 26-09-1903 in Gouda, zoon van Simon Boot en Johanna Henderina de Weger. Beroep: plateelschilder. Teunis Cornelis trouwde, 21 jaar oud, op 28-01-1925 in Gouda met Elizabeth Eickenboom (Eijkenboom), 22 jaar oud. Elizabeth is geboren op 24-11-1902 in Bonn, Duitsland.

Kinderen van Teunis Cornelis en Elizabeth:

1 Elizabeth Bertha (Bertha Lizzy) Boot. Elizabeth Bertha (Bertha Lizzy) trouwde met Willem Oosterhuis.
2 Arend Cornelis Boot, geboren op 13-07-1930 in Gouda. Arend Cornelis is overleden op 20-01-1990 in Gouda, 59 jaar oud.
3 Cornelis Albert Boot. Cornelis Albert trouwde met Cornela Rozalia Maria Straver.
4 Reinier Boot.

XII-ct Leendert Boot is geboren op 02-05-1885 in Gouda, zoon van Leendert Marinus Boot en Janna Nieuwland. Leendert is overleden op 27-05-1945 in Gouda, 60 jaar oud. Aangifte op 29-05-1945 [bron: genlias akte 438]. Beroep: tabakskerver. Leendert trouwde met Hendrika Duiverman. Hendrika is geboren op 26-03-1884 in Gouda. Hendrika is overleden op 08-07-1958 in Gouda, 74 jaar oud.

XII-cu Elizabeth Maria Boot is geboren op 18-08-1887 in Gouda, dochter van Leendert Marinus Boot en Janna Nieuwland. Elizabeth Maria is overleden in 1970 in Gouda, 83 jaar oud. Zij is begraven in 1970 te Gouda. Elizabeth Maria trouwde, 22 jaar oud, op 24-06-1910 in Gouda met Cornelis van den Boogerd, 31 jaar oud. Cornelis is geboren op 13-07-1878 in Rozenburg. 24-06-1878?. Cornelis is overleden op 16-04-1948 in Gouda, 69 jaar oud. Aangifte op 17-04-1948 [bron: genlias akte 149]. Cornelis: zoon van Gerrit van den Boogerd, arbeider, en Adriaantje van (der) Vliet.

Kinderen van Elizabeth Maria en Cornelis:

1 Cornelis van den Boogerd, geboren in 1911 in Gouda. Cornelis is overleden in 1997 in Gouda, 86 jaar oud.
2 Adriaantje van den Boogerd, geboren in 1912. Adriaantje is overleden in 1992, 80 jaar oud.
3 Janna van den Boogerd, geboren op 08-11-1913 in Gouda. Janna is overleden op 22-12-1995 in Gouda, 82 jaar oud.
4 Lena Maria van den Boogerd.
5 Gerrit van den Boogerd, geboren in 1920 in Gouda.

XII-cv Marinus Gijsbertus Boot is geboren op 14-10-1889 in Gouda, zoon van Leendert Marinus Boot en Janna Nieuwland. Beroep: kantoorbediende. Marinus Gijsbertus trouwde, 21 jaar oud, op 12-01-1911 in Wanneperveen [bron: genlias akte 1] met Anna Pieffers, ongeveer 21 jaar oud. Anna is geboren omstreeks 1890 in Wanneperveen, dochter van Willem Pieffers en Femmigje de Jonge.

XII-cw Jan Leendert Marinus Boot is geboren op 16-02-1893 in Gouda, zoon van Leendert Marinus Boot en Janna Nieuwland. Beroep: handelsreiziger. Jan Leendert Marinus trouwde, 26 jaar oud, op 21-08-1919 in Wanneperveen [bron: genlias akte 13] met Hendrikje Pieffers, 28 jaar oud. Hendrikje is geboren op 01-08-1891 in Wanneperveen, dochter van Willem Pieffers en Femmigje de Jonge.

Kinderen van Jan Leendert Marinus en Hendrikje:

1 Janna Femmigje Boot.
2 Willem Jan Boot.

XII-cx Maria Hendrika Boot is geboren op 03-11-1897 in Gouda, dochter van Leendert Marinus Boot en Janna Nieuwland. Maria Hendrika is overleden op 06-12-1967 in Gouda, 70 jaar oud. Maria Hendrika trouwde, 24 jaar oud, op 17-05-1922 in Gouda met Pieter Vermij, 26 jaar oud. Pieter is geboren op 28-02-1896 in Gouda, zoon van Dirk Vermeij en Adriana van der Horst. Pieter is overleden op 06-03-1969 in Gouda, 73 jaar oud.

Kinderen van Maria Hendrika en Pieter:

1 Dirk Vermij.
2 Janna Maria Vermij.

XII-cy Hendrikus Johannus Boot is geboren op 05-12-1899 in Gouda, zoon van Leendert Marinus Boot en Janna Nieuwland. Beroep: koopman. Hendrikus Johannus trouwde, 28 jaar oud, op 13-09-1928 in Zeist met Cornelia Gijsbertha van Kempen, 24 jaar oud. Cornelia Gijsbertha is geboren op 28-11-1903 in Vleuten.

Kinderen van Hendrikus Johannus en Cornelia Gijsbertha:

1 Leendert Marinus Boot.
2 Willy Berbera Boot.

XII-cz Arie Boot is geboren op 27-09-1904 in Gouda, zoon van Leendert Marinus Boot en Janna Nieuwland. Arie is overleden op 13-02-1974 in Gouda, 69 jaar oud. Beroep: handelaar. Arie trouwde, 24 jaar oud, op 16-03-1929 in Gouda met Adriana Stigter, 24 jaar oud. Adriana is geboren op 03-11-1904 in Bodegraven. Adriana is overleden op 21-01-1999 in Gouda, 94 jaar oud. Adriana: dochter van Jan Stigter en Bregje van Dommelen.

Kind van Arie en Adriana:

1 Willem Jan Deodatus Boot. Willem Jan Deodatus trouwde met Janneke Pleuntje Bakker.

XII-da Leendert Jacobus Elias Boot is geboren op 04-05-1891 in Gouda, zoon van Marinus Johannes Boot en Clasina Apolonia Catharina van Dongen Bolding. Leendert Jacobus Elias is overleden op 21-04-1953 in Den Haag, 61 jaar oud. Beroep: adjunct-kassier DWL. Leendert Jacobus Elias trouwde, 26 jaar oud, op 06-06-1917 in Den Haag met Maria Catharina Agneta van der Spek, 30 jaar oud. Maria Catharina Agneta is geboren op 06-06-1887 in Den Haag. Maria Catharina Agneta is overleden op 05-07-1927 in Den Haag, 40 jaar oud. Maria Catharina Agneta: dochter van Hermanus Hubertus van der Spek en Wilhelmina Geertruida Sophia Sluijters.

XII-db Jan Simon Boot is geboren op 07-01-1905 om 08:00 in Gouda, zoon van Marinus Johannes Boot en Clasina Apolonia Catharina van Dongen Bolding. Jan Simon is overleden op 12-03-1975 in Den Haag, 70 jaar oud. Beroep: boekbinder, hulpmonteur, verwarmingsmonteur. Jan Simon trouwde, 37 jaar oud, op 20-11-1942 in Den Haag met Neeltje Voorbach, 33 jaar oud. Neeltje is geboren op 16-05-1909 in Den Haag. Neeltje is overleden op 06-03-1970 in Den Haag, 60 jaar oud.

Kind van Jan Simon en Neeltje:

1 Irene Alijda Clasina Boot. Irene Alijda Clasina trouwde met Jonny Ravenstijn.

XII-dc Leendert Aart Boot is geboren op 30-06-1897 in Gouda, zoon van Teunis Cornelis Boot en Adriana Anthonia van der Stigt. Beroep: kantoorbediende. Leendert Aart trouwde, 29 jaar oud, op 06-04-1927 in Gouda met Helena Elizabeth Adriaans, 24 jaar oud. Helena Elizabeth is geboren op 16-10-1902 in Rotterdam.

Kinderen van Leendert Aart en Helena Elizabeth:

1 Hendrica Adriana Boot, geboren op 17-12-1927 in Gouda. Hendrica Adriana is overleden op 06-03-1928 in Gouda, 2 maanden oud.
2 Teunis Anton Boot.

XII-dd Teunis Cornelis Boot is geboren op 21-10-1903 in Gouda, zoon van Teunis Cornelis Boot en Adriana Anthonia van der Stigt. Beroep: vertegenwoordiger, kaashouder. Teunis Cornelis trouwde met Annigje Anders.

Kind van Teunis Cornelis en Annigje:

1 Adrianna Anthonia Boot, geboren op 12-08-1936 in Gouda. Adrianna Anthonia is overleden op 22-04-2005 in Gouda, 68 jaar oud.

XII-dg Jacobus de Bruin is geboren omstreeks 1886 in Gouda, zoon van Adrianus de Bruin en Maria Johanna Boot. Jacobus trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op 30-08-1916 in Gouda [bron: genlias akte 124] met Dirkje Johanna Burger, ongeveer 24 jaar oud. Dirkje Johanna is geboren omstreeks 1892 in Haastrecht. Dirkje Johanna: dochter van Hermanus Burger en Adriana Verboom; weduwe van Wilhelmus Leonardus van Asten.

XII-dh Pieter Johannes de Bruin is geboren omstreeks 1892 in Gouda, zoon van Johannes de Bruin en Pieternella Johanna Boot. Pieter Johannes trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 02-10-1918 in Gouda [bron: genlias akte 154] met Fijtje Gijsberta de Zeeuw, ongeveer 20 jaar oud. Fijtje Gijsberta is geboren omstreeks 1898 in Gouda. Fijtje Gijsberta: dochter van Paulus de Zeeuw en Johanna Elia Jacoba Krebs.

XII-di Johannes de Bruin is geboren omstreeks 1894 in Gouda, zoon van Johannes de Bruin en Pieternella Johanna Boot. Johannes trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 28-08-1918 in Gouda [bron: genlias akte 131] met Margaretha Rodenbach, ongeveer 28 jaar oud. Margaretha is geboren omstreeks 1890 in Gouda. Margaretha: dochter van Cornelis Rodenbach en Wilhelmina Hofman.

XII-dj Simon de Bruin is geboren omstreeks 1896 in Gouda, zoon van Johannes de Bruin en Pieternella Johanna Boot. Simon trouwde met Alida Elizabeth Flux.

XII-dk Jacobus de Bruin is geboren omstreeks 1898 in Gouda, zoon van Johannes de Bruin en Pieternella Johanna Boot. Jacobus trouwde, ongeveer 20 jaar oud, op 19-02-1918 in Katwijk [bron: genlias akte 10] met Willempje van Leeuwen, ongeveer 23 jaar oud. Willempje is geboren omstreeks 1895 in Katwijk. Willempje: dochter van Hendrik Johannes van Leeuwen en Willempje van Duijvenvoorde.

XII-dp Pieter Johannes Boot is geboren op 24-11-1900 in Gouda, zoon van Simon Boot en Maria Wilhelmina Stuivenberg. Pieter Johannes is overleden op 30-10-1971, 70 jaar oud. Hij is begraven te Dubbeldam. Beroep: kistenmaker. Pieter Johannes trouwde, 24 jaar oud, op 07-10-1925 met Cecilia de Jong, 21 jaar oud. Cecilia is geboren op 15-02-1904. Cecilia is overleden op 24-01-1973, 68 jaar oud. Zij is begraven te Dubbeldam.

Kinderen van Pieter Johannes en Cecilia:

1 Johannes Balthasar Boot.
2 Maria Wilhelmina Boot.

XII-dr Adriana Boot is geboren op 12-10-1870 in Gouda, dochter van Maarten Boot en Johanna Hendrina Wiezer. Adriana is overleden op 04-01-1929 in Gouda, 58 jaar oud. Aangifte op 05-01-1929 [bron: akte 3]. Religie: R.K. Adriana trouwde, 22 jaar oud, op 12-10-1892 in Gouda [bron: akte 120] met Theodorus Steenwinkel, ongeveer 21 jaar oud. Theodorus is geboren omstreeks 1871 in Gouda. Theodorus is overleden op 03-12-1941 in Gouda, ongeveer 70 jaar oud. Aangifte op 05-12-1941 [bron: akte 454]. Theodorus: zoon van Anthonie Cornelis Steenwinkel en Wilehelmina Cornelia de Vos.

Kinderen van Adriana en Theodorus:

1 Anthonie Cornelis Steenwinkel, geboren omstreeks 1894 in Gouda. Volgt XIII-cu.
2 Johanna Maria Steenwinkel, geboren omstreeks 1896 in Gouda. Volgt XIII-cv.
3 Wilhelmina Cornelia Steenwinkel, geboren omstreeks 1898 in Gouda. Volgt XIII-cw.
4 Adriana Theodora Steenwinkel, geboren omstreeks 1900 in Gouda. Volgt XIII-cx.
5 Wijnanda Cecilia Steenwinkel, geboren omstreeks 1903 in Gouda. Volgt XIII-cy.
6 Theodorus Adrianus Steenwinkel, geboren omstreeks 1907 in Gouda. Theodorus Adrianus is overleden op 08-12-1910 in Gouda, ongeveer 3 jaar oud. Aangifte op 09-12-1910 [bron: akte 392].
7 Cecilia Clara Steenwinkel, geboren omstreeks 1914 in Gouda. Cecilia Clara is overleden in 2000, ongeveer 86 jaar oud.

XII-ds Maarten Boot is geboren op 07-08-1877 in Gouda, zoon van Maarten Boot en Johanna Hendrina Wiezer. Maarten is overleden in 1952 in Amsterdam, 75 jaar oud. Religie: R.K. Maarten:
(1) trouwde, 19 jaar oud, op 07-10-1896 in Gouda met Toontje Johanna Nederberg, 19 jaar oud. Toontje Johanna is geboren op 15-01-1877 in Gouda. Toontje Johanna: dochter van Jacobus Nederberg (ca 1845) en Helena Alebeecq (ca 1851).
(2) trouwde, minstens 23 jaar oud, na 1900 met Antje Jasper, minstens 35 jaar oud. Antje is geboren op 08-05-1865 in Nijega. Antje is overleden in 1909 in Warnsveld, 44 jaar oud. Antje: dochter van Hendrik Jans Jasper en Aaltje Aukes van Randen.

XII-dt Cecilia Theodora Boot is geboren op 01-07-1879 in Gouda, dochter van Maarten Boot en Johanna Hendrina Wiezer. R.K. gedoopt. Cecilia Theodora is overleden op 09-07-1956 in Gouda, 77 jaar oud. Religie: R.K. Cecilia Theodora trouwde, 21 jaar oud, op 27-01-1901 in Gouda met Willem Rademaker, 19 jaar oud. Willem is geboren op 28-08-1881 in Reeuwijk. Willem is overleden op 19-07-1927 in Gouda, 45 jaar oud. Willem: zoon van Korstiaan Rademaker en Pieternella Johanna Belt.

Kind van Cecilia Theodora en Willem:

1 Cecilia Theodora Rademaker, geboren omstreeks 1915 in Gouda. Volgt XIII-cz.

XII-du Geertruij Johanna Boot is geboren op 01-02-1883 in Gouda, dochter van Maarten Boot en Johanna Hendrina Wiezer. Geertruij Johanna:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 15-08-1906 in Gouda met Hedde Johannes van der Laan.
(2) trouwde, 35 jaar oud, op 08-05-1918 in Gouda met Hendrikus van Kersbergen.

XII-dv Antonia Clasina Boot is geboren op 16-01-1884 in Gouda, dochter van Maarten Boot en Johanna Hendrina Wiezer. Antonia Clasina is overleden op 20-09-1969 in Amsterdam, 85 jaar oud. Zij is begraven te Diemen. Woonplaats: Alphen aan den Rijn (ingekomen 18-02-1914 Gouda). Religie: R.K. Antonia Clasina trouwde, 30 jaar oud, op 18-02-1914 in Gouda met Adrianus Franciscus de Korte, 23 jaar oud. Adrianus Franciscus is geboren op 26-01-1891 in Gouda. Adrianus Franciscus is overleden op 26-02-1964, 73 jaar oud. Hij is begraven te Diemen. Beroep: scheepmaker. Religie: R.K.

XII-dw Jacob (Jaap) Boot is geboren op 10-06-1882 in Gouda, zoon van Theodorus Boot en Christina Pieternella Kabout. Jacob (Jaap) is overleden op 01-05-1941 in Gouda, 58 jaar oud. Aangifte op 03-05-1941 [bron: genlias akte 207]. Beroep: blikslager, metselaar. Jacob (Jaap) trouwde, 29 jaar oud, op 01-11-1911 in Gouda [bron: genlias akte 165] met Johanna Geertruida Schoonderwoerd, 23 jaar oud. Johanna Geertruida is geboren op 24-03-1888 in Gouda. Johanna Geertruida is overleden na 1941, minstens 53 jaar oud. Beroep: winkeljuffrouw. Johanna Geertruida: dochter van Arij Schoonderwoerd (ca 1856), kleermaker, en Hendrika van Drunen (ca 1862), dienstbode.

Kinderen van Jacob (Jaap) en Johanna Geertruida:

1 Hendrika Boot.
2 Theodorus Boot.
3 Johanna Jacoba Boot.

XII-dx Theodorus (Dirk) Boot is geboren op 21-08-1884 in Gouda, zoon van Theodorus Boot en Christina Pieternella Kabout. Theodorus is overleden op 19-04-1954 in Gouda, 69 jaar oud. Beroep: metselaar. Dirk trouwde, 24 jaar oud, op 21-04-1909 in Gouda [bron: genlias akte 33] met Susanne Johanna Verschoor, 23 jaar oud. Susanne Johanna is geboren op 23-12-1885 in Gouda. Susanne Johanna is overleden op 27-09-1965, 79 jaar oud. Susanne Johanna: dochter van Arie Verschoor (ca 1853 Ammerstol), spoorwachter, getrouwd 21-11-1883 met Johanna Zorg (ca 1863 Gouda).

Kinderen van Dirk en Susanne Johanna:

1 Theodorus Boot, geboren op 11-01-1910 in Gouda. Volgt XIII-da.
2 Johanna Susanna Boot, geboren op 27-05-1911 in Gouda. Johanna Susanna is overleden op 17-11-1990 in Gouda, 79 jaar oud.
3 Arie Boot. Arie trouwde met Carolina Hendrika de Vries.
4 Christiaan Boot. Christiaan trouwde met Bea Kok. Bea is geboren omstreeks 1892.

XII-dy Neeltje Boot is geboren op 29-06-1886 in Gouda, dochter van Theodorus Boot en Christina Pieternella Kabout. Neeltje is overleden op 26-02-1958 in Gouda, 71 jaar oud. Neeltje trouwde, 22 jaar oud, op 12-08-1908 in Gouda [bron: genlias akte 112] met Carel Cornelis van den Burg, 25 jaar oud. Carel Cornelis is geboren op 01-05-1883 in Gouda. erkend door de ouders bij huwelijk dd 04-07-1883. Bij het overlijden van Carel Cornelis: 1960?. Carel Cornelis: zoon van Pieter Karel van der Burg (1862) en Maria Peute (1859).

XII-dz Willem Boot is geboren op 27-06-1888 in Gouda, zoon van Theodorus Boot en Christina Pieternella Kabout. Willem is overleden op 21-01-1962 in Gouda, 73 jaar oud. Adressen: (Gouda, Utrecht, Ermelo, Nunspeet) (op 22-06-1933 is het gezin vertrokken naar Utrecht). Beroep: stoelenmaker, magazijnbediende, pensionhouder. Willem: Willem Boot is geboren op 27-06-1888 in Gouda, zoon van Jacobus Boot en Gerrarda van Hoorn? Willem trouwde op 20-08-1911 in Gouda met Geertje Neeltje den Oudsten?. Willem trouwde, 23 jaar oud, op 23-08-1911 in Gouda [bron: genlias akte 125] met Geertje Neeltje den Oudsten, 23 jaar oud. Geertje Neeltje is geboren op 21-10-1887 in Heenvliet. Aangifte op 23-10-1887 [bron: genlias akte 36]. Bij het overlijden van Geertje Neeltje: 1960?. Geertje Neeltje: dochter van Willem den Oudsten (1857-1901) en Lijntje van Doezen (Baren?) (ca 1861).

Kinderen van Willem en Geertje Neeltje:

1 Christina Pieternella Boot.
2 Lijntje Boot.
3 Willem Boot.

XII-ea Lambertus Boot is geboren op 22-11-1890 in Gouda, zoon van Theodorus Boot en Christina Pieternella Kabout. Lambertus is overleden op 19-10-1974 in Den Haag, 83 jaar oud. Beroep: borstelmaker, 1e klerk G.E.B., bureauchef B G.E.B. Lambertus trouwde, 24 jaar oud, op 16-12-1914 in Gouda [bron: genlias akte 177] met Bartha van den Tooren, 25 jaar oud. Bartha is geboren op 15-08-1889 in Boskoop. Bij het overlijden van Bartha: 1965?. Bartha: dochter van Teunis van den Tooren, (ca 1857, ovl vóór 16-12-1914) en Adriana Boer, (ca 1860-1946).

XII-eb Catharina (Catrien) Boot is geboren op 07-05-1893 in Gouda, dochter van Theodorus Boot en Christina Pieternella Kabout. Catharina is overleden op 14-09-1985 in Utrecht, 92 jaar oud. Catrien trouwde, 22 jaar oud, op 22-09-1915 in Gouda [bron: genlias akte 149] met Jacobus van Loon, ongeveer 30 jaar oud. Jacobus is geboren omstreeks 1885. Bij het overlijden van Jacobus: 1960?. Jacobus: zoon van Teunis Pieter van Loon en Francina Slobbe.

XII-ec Leendert Boot is geboren op 05-10-1895 in Gouda, zoon van Theodorus Boot en Christina Pieternella Kabout. Leendert is overleden op 21-12-1975 in Utrecht, 80 jaar oud. Beroep: loodgieter. Leendert:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 29-12-1920 in Utrecht [bron: genlias akte 1337] met Maria Clasina den Daas, 22 jaar oud. Maria Clasina is geboren op 28-03-1898 in Utrecht. Maria Clasina is overleden op 03-04-1942 in Utrecht, 44 jaar oud. Aangifte op 04-04-1942 [bron: genlias akte 901]. Maria Clasina: dochter van Thomas Johannes den Daas (1868-1941) en Wilhelmina van Knotsenburg (1876-1950).
(2) trouwde, 48 jaar oud, op 22-07-1944 in Rheden met Dirkje Beumer, 41 jaar oud. Dirkje is geboren op 18-07-1903 in Amsterdam. Bij het overlijden van Dirkje: 1980?.

XII-ed Christina Pieternella (Stina) Boot is geboren op 31-10-1897 in Gouda, dochter van Theodorus Boot en Christina Pieternella Kabout. Christina Pieternella is overleden op 07-11-1989 in Hoorn, 92 jaar oud. Stina trouwde, 21 jaar oud, op 18-06-1919 in Utrecht [bron: genlias akte 487] met Heinrich Johannes Jacobus Lucas, 22 jaar oud. Heinrich Johannes Jacobus is geboren op 28-11-1896 in Emmerich, Noordrijn-Westfalen, Duitsland. Heinrich Johannes Jacobus is overleden op 19-09-1977 in Utrecht, 80 jaar oud. Heinrich Johannes Jacobus: zoon van Hendrik Lucas (1865-1918) en Maria van Dijk (1867-1953/1954).

Kinderen van Stina en Heinrich Johannes Jacobus:

1 Christiaan Pieter Lucas.
2 Christina Pieternella Lucas.
3 Hendrik Johannes Lucas.
4 Johannes Hendrik Lucas.
5 Marinus Christiaan Lucas.
6 Theodorus Lucas.

XII-ee Theodorus (Doris) Boot is geboren op 18-01-1902 in Gouda, zoon van Theodorus Boot en Christina Pieternella Kabout. Theodorus is overleden op 22-07-1955 in Utrecht, 53 jaar oud. Woonplaats: vanaf 30-06-1928 Utrecht. Beroep: leerling-metselaar en los arbeider. Doris:
(1) trouwde met Jannetje Kinderdijk.
(2) trouwde, minstens 33 jaar oud, na 1935 met Fijtje Verwij, minstens 38 jaar oud. Fijtje is geboren op 20-05-1897 in Woerden.

XII-ef Dirkje Jacoba (Co) Boot is geboren op 19-07-1903 in Gouda, dochter van Theodorus Boot en Christina Pieternella Kabout. Dirkje Jacoba is overleden op 06-01-1986 in 's-Graveland, 82 jaar oud. Co trouwde, 24 jaar oud, op 15-02-1928 in Utrecht met Jacobus Weeteling, ongeveer 30 jaar oud. Jacobus is geboren omstreeks 1898.

XII-eg Geertruida (Truus) Boot is geboren op 25-11-1905 in Gouda, dochter van Theodorus Boot en Christina Pieternella Kabout. Geertruida is overleden op 20-08-1990 in Rotterdam, 84 jaar oud. Truus:
(1) trouwde met Johannes Christiaan Langeraar. Johannes Christiaan is geboren omstreeks 1905.
(2) trouwde, 22 jaar oud, op 15-11-1928 in Utrecht met Willem Johannes Kamerbeek, 30 jaar oud. Willem Johannes is geboren in 1898.

XII-eh Ezechiel Jongkoen is geboren op 11-08-1891 in Gouda, zoon van Johan Jongkoen en Geertruida Boot. Ezechiel is overleden op 01-05-1959 in Rotterdam, 67 jaar oud. Beroep: bankwerker, metaaldraaier, machinist N.S. Ezechiel trouwde, 23 jaar oud, op 21-04-1915 in Gouda met Martina Arnoldina van Oostenrijk, 20 jaar oud. Martina Arnoldina is geboren op 27-05-1894 in Gouda. Martina Arnoldina is overleden op 14-01-1971 in Rotterdam, 76 jaar oud.

XII-ei Theodorus de Waal is geboren op 28-04-1904 in Gouda, zoon van Cornelis Pieter de Waal en Neeltje Boot. Beroep: lijstenmaker. Theodorus trouwde met Magdalena Maria Bomhof.

XII-ej Johanna Cornelia Boot is geboren op 05-09-1877 in Gouda, dochter van Arie Johannes Boot en Johanna Cornelia Hogendoorn. Johanna Cornelia is overleden op 28-08-1943 in Gouda, 65 jaar oud. Aangifte op 30-08-1943 [bron: genlias akte 325]. Woonplaats: (komt op 02-08-1897 uit 's-Gravenhage; vertr. naar A 167). Beroep: dienstbode. Religie: N.H. Johanna Cornelia trouwde met Johannes Jacobus Cornelissen. Johannes Jacobus is overleden vóór 1943.

XII-ek Maria Adriana Boot is geboren omstreeks 1882 in Gouda, dochter van Arie Johannes Boot en Johanna Cornelia Hogendoorn. Maria Adriana is overleden op 15-04-1943 in Gouda, ongeveer 61 jaar oud. Aangifte op 16-04-1943 [bron: genlias akte 165]. Maria Adriana trouwde met Nicolaas Michaël Engelbregt. Nicolaas Michaël is overleden na 1943.

XII-el Johannis Pieter Boot is geboren op 25-03-1884 in Gouda, zoon van Arie Johannes Boot en Johanna Cornelia Hogendoorn. Beroep: houtdraaier. Johannis Pieter trouwde, 33 jaar oud, op 01-08-1917 met Aagje Hoogendoorn, 28 jaar oud. Aagje is geboren op 13-10-1888 in Gouda. Aagje: dochter van Teunis Hoogendoorn (ca 1856) en Marigje Adriana Verburg (ca 1862).

XII-em Willem Frederik Boot is geboren op 29-03-1878 in Schoonhoven, zoon van Martinus Boot en Johanna Itjeshorst. Willem Frederik is overleden op 11-10-1917 in Schoonhoven, 39 jaar oud. Aangifte op 12-10-1917 [bron: akte 74]. Willem Frederik trouwde, 19 jaar oud, op 09-03-1898 in Schoonhoven [bron: genlias akte 7] met Johanna Lamberta van Vlaanderen, ongeveer 20 jaar oud. Johanna Lamberta is geboren omstreeks 1878 in Lienden. Johanna Lamberta: dochter van Teunis Johannes van Vlaanderen en Cuinera van Oort.

Kinderen van Willem Frederik en Johanna Lamberta:

1 Martina Johanna 1 Boot, geboren op 17-09-1898 in Schoonhoven. Aangifte op 17-09-1898 [bron: akte 108]. Martina Johanna 1 is overleden op 29-12-1899 in Schoonhoven, 1 jaar oud. Aangifte op 30-12-1899 [bron: akte 105].
2 Cuinera 1 Boot, geboren op 11-11-1899 in Scoonhoven. Aangifte op 13-11-1899 [bron: akte 128]. Cuinera 1 is overleden op 21-11-1899 in Scoonhoven, 10 dagen oud. Aangifte op 22-11-1899 [bron: akte 91].
3 Martina Johanna 2 Boot, geboren op 05-01-1901 in Schoonhoven. Volgt XIII-dd.
4 Teunis Johannes Boot, geboren op 12-02-1902 in Schoonhoven. Aangifte op 12-02-1902 [bron: akte 21]. Teunis Johannes is overleden op 19-07-1902 in Schoonhoven, 5 maanden oud. Aangifte op 19-07-1902 [bron: akte 55].
5 Cuinera Johanna Boot, geboren omstreeks 1903. Volgt XIII-de.
6 Cuinera 2 Boot, geboren omstreeks 1907 in Schoonhoven. Cuinera 2 is overleden op 18-10-1918 in Schoonhoven, ongeveer 11 jaar oud. Aangifte op 21-10-1918 [bron: genlias akte 65].
7 Hendrika Boot, geboren in 1912. Hendrika is overleden op 14-01-1912 in Schoonhoven, 0 dagen oud. Aangifte op 16-01-1912 [bron: akte 2].
8 Wilhelmina Boot, geboren omstreeks 1914 in Schoonhoven. Volgt XIII-df.

XII-en Maria Wilhelmina Boot is geboren op 08-04-1895 in Gouda, dochter van Matthijs Boot en Wilhelmina Agatha Sluiter. Maria Wilhelmina is overleden op 05-07-1943 in Gouda, 48 jaar oud. Aangifte op 07-07-1943 [bron: genlias akte 260]. Beroep: werkster. Maria Wilhelmina trouwde, 28 jaar oud, op 16-05-1923 in Gouda met Anthonius Dogterom, ongeveer 30 jaar oud. Anthonius is geboren omstreeks 1893. Anthonius is overleden na 1943, minstens 50 jaar oud.

XII-eo Leonora Hermina (Nora) Boot is geboren omstreeks 1896 in Gouda, dochter van Simon Boot en Mina Leonora Abelman. Nora trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 21-11-1918 in Hilversum [bron: genlias akte 275] met Leonard(us) Velleman, 27 jaar oud. Leonard(us) is geboren op 30-09-1891 in Den Helder. Leonard(us) is overleden op 31-07-1972 in Oakville, Ontario, Canada, 80 jaar oud. Woonplaats: (vertrok op 23-08-1910 naar Londen, kwam op 12-09-1911 terug in Amsterdam, later vestigde hij zich in Canada). Beroep: kantoorbediende, uitgever. Leonard(us): zoon van Abraham Velleman (1849-1901) en Elsje Levit (1856-1943); getrouwd op 03-04-1913 in Amsterdam met Keetje Peper (1889-voor 1918).

XII-ep Johannes Franciscus Boot is geboren op 17-01-1867 in Gouda, zoon van Adrianus Boot en Elizabeth Johanna de Weger. Woonplaats: 10-04-1877 Den Haag. Beroep: vishandelaar. Religie: N.H. Johannes Franciscus trouwde, 25 jaar oud, op 02-03-1892 in Den Haag met Hendrika Wilhelmina Muns.

Kind van Johannes Franciscus en Hendrika Wilhelmina:

1 Johannes Franciscus Boot, geboren in 1900 in Den Haag. Volgt XIII-dg.

XII-eq Petronella Geertruida Boot is geboren op 05-09-1868 in Gouda, dochter van Adrianus Boot en Elizabeth Johanna de Weger. Woonplaats: 1877 Den Haag. Religie: N.H. Petronella Geertruida: Pieternella Geertruida. Petronella Geertruida trouwde, 24 jaar oud, op 10-05-1893 in Den Haag met Jakobus Hellingman, 31 jaar oud. Jakobus is geboren in 1862. Jakobus is overleden op 04-03-1939 in Amsterdam, 77 jaar oud. Hij is begraven op 08-03-1939 te Amsterdam. Beroep: directeur Hellingman's bouwmaatschappij N.V. Jakobus: zoon van Cornelis Hellingman (ca 1837-1907) en Maria Jochemina Marcus (ca 1836-1918).

Kinderen van Petronella Geertruida en Jakobus:

1 Cornelis Hellingman, geboren in 1894.
2 Adrianus Egbertus Johannes Hellingman, geboren in 1896. Adrianus Egbertus Johannes is overleden in 1963, 67 jaar oud.
3 Maria Jochemina Hellingman, geboren in 1896.

XII-er Maria Johanna Boot is geboren op 18-08-1872 in Gouda, dochter van Adrianus Boot en Elizabeth Johanna de Weger. 18-03-1872?. Maria Johanna is overleden op 25-10-1925 in Amsterdam, 53 jaar oud. Religie: N.H. Maria Johanna trouwde, 20 jaar oud, op 19-07-1893 in Den Haag met Willem Hos. Beroep: koopman.

Kind van Maria Johanna en Willem:

1 Elisabeth Johanna Hos, geboren op 24-03-1895 in Loosduinen. Aangifte op 26-03-1895 [bron: cdw akte 53].

XII-es Agatha Francina Boot is geboren op 29-08-1874 in Gouda, dochter van Adrianus Boot en Elizabeth Johanna de Weger. Agatha Francina is overleden op 11-04-1956 in Rijswijk, 81 jaar oud. Woonplaats: 10-04-1877 Den Haag. Religie: N.H. Agatha Francina trouwde met Johannes Marcus.

XII-et Adrianus Gerardus Boot is geboren in 1880 in Den Haag, zoon van Adrianus Boot en Elizabeth Johanna de Weger. Beroep: 1905 bankdirecteur van 'eene credietbank'. Adrianus Gerardus:

(1) trouwde, 25 jaar oud, op 02-06-1905 in Den Haag met Angéle Arnoldine Jeanne Paulina Amiot (afb. 11), 18 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden in 06-1913 (echtscheiding). Angéle Arnoldine Jeanne Paulina is geboren op 28-04-1887 in Leiderdorp.
(2) trouwde, 34 jaar oud, in 1914 in Batavia, Java, Ned. Indië met Elisabeth Schmidgall, 30 jaar oud. Elisabeth is geboren op 08-01-1884 in Soerabaja, Java, Ned. Indië.

Kinderen van Adrianus Gerardus en Angéle Arnoldine Jeanne Paulina:

1 Johannes Adrianus Pierre Gustaaf (Jan) Boot, geboren op 19-12-1905 in Den Haag. Volgt XIII-dh.
2 Emilie Boot, geboren in 1907.

Kinderen van Adrianus Gerardus en Elisabeth:

1 Franciscus Adrianus Frederik Willem (Frans) Boot, geboren op 09-11-1914 in Batavia, Java, Ned. Indië. Volgt XIII-di.
2 Alice Elisabeth (Alice) Boot. Alice trouwde met Martinus Jan (Tim) Rienks. Martinus Jan is geboren op 30-12-1907 in Amsterdam. Martinus Jan is overleden op 01-02-1993 in Dordrecht, 85 jaar oud. Tim: zoon van Jene Rienks (22-05-1877 Tinallinge, Baflo - 10-07-1949 Amsterdam), getrouwd in Amsterdam met Trijntje Jans Mast (24-06-1882 Amsterdam - 21-04-1969 Bennebroek); getrouwd op 29-04-1931 in Haarlem met Antje Volmina (An) Stroman (13-11-1909 Graft - 04-06-2002 Dordrecht), het huwelijk werd ontbonden in 1950 in Dordrecht.

XII-eu Maria Johanna Boot is geboren op 23-10-1874 in Gouda, dochter van Nicolaas Boot en Geertruida Catharina Roghair. Woonplaats: Gouda. Religie: Remonstrants. Maria Johanna trouwde, 30 jaar oud, op 11-10-1905 met Willem Pieters. Woonplaats: Gouda.

Kind van Maria Johanna en Willem:

1 Jozua Pieters, geboren omstreeks 1910 in Gouda. Volgt XIII-dk.

XII-ev Catharina Margaretha Boot is geboren omstreeks 1895, dochter van Nicolaas Boot en Geertruida Catharina Roghair. Catharina Margaretha trouwde, ongeveer 20 jaar oud, op 11-08-1915 in Gouda met Gerrit van Hofwegen.

XII-ew Adrianus Boot is geboren op 07-05-1897 in Gouda, zoon van Nicolaas Boot en Geertruida Catharina Roghair. Adrianus is overleden op 22-06-1960 in Gouda, 63 jaar oud. Beroep: reiziger, sigarenmaker. Adrianus trouwde, 28 jaar oud, op 07-10-1925 in Den Haag met Alida Wilhelmina van Bruinessen, 30 jaar oud. Alida Wilhelmina is geboren op 15-06-1895 in Gouda. Alida Wilhelmina is overleden op 08-10-1967 in Gouda, 72 jaar oud. Alida Wilhelmina: dochter van Petrus van Bruinessen en Hendrika van Gent; getrouwd 05-04-1916 te Gouda met Gerrit Cornelis van der Want, geboren 02-12-1891 te Gouda, zoon van Cornelis Jacobus van der Want en Johanna Maria Larivelt.

Cornelis in t Velt.12

Adrianus Boot

Cornelis in t Velt.13

Alida Wilhelmina Bruinessen


XII-ex Leentje Boot is geboren in Ridderkerk, dochter van Leendert Boot en Cornelia Wilhelmina Verwoert (Verwoerd). Leentje trouwde op 11-03-1915 in Breda [bron: genlias akte 38] met Lambertus Christiaan Bakker, 29 jaar oud. Lambertus Christiaan is geboren op 08-02-1886 in Purmerend. Beroep: klerk Registratie en Domeinen. Lambertus Christiaan: zoon van Jan Bakker (1862-1945) en Maartje Kappel (1858-1933).

XII-ey Maria Johanna Boot is geboren op 12-05-1882 in Rotterdam, dochter van Leendert Boot en Cornelia Wilhelmina Verwoert (Verwoerd). Maria Johanna trouwde, 27 jaar oud, op 18-10-1909 in Breda [bron: genlias akte 174] met Johan Karel Bergsteijn, 25 jaar oud. Johan Karel is geboren op 24-12-1883 in Breda. Johan Karel: zoon van Johannes Bergsteijn en Hendrina van Dijk.

XII-ez Rijk Boot is geboren omstreeks 1884 in Bolnes (Ridderkerk), zoon van Leendert Boot en Cornelia Wilhelmina Verwoert (Verwoerd). Beroep: tekenaar. Rijk trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 24-04-1912 in Zutphen [bron: genlias akte 38] met Wilhelmina Stapel, ongeveer 32 jaar oud. Wilhelmina is geboren omstreeks 1880 in Zutphen. Wilhelmina: dochter van Johan Hendrik Godfried Stapel en Johanna Maria Dulfer.

XII-fa Maria van den Berg is geboren op 06-08-1875 in Gouda, dochter van Johannes van den Berg en Josina Petronella Boot. Maria is overleden op 16-09-1937 in Gouda, 62 jaar oud. Aangifte op 16-09-1937 [bron: genlias akte 272]. Religie: Gereformeerd. Maria trouwde met Leendert de Mol.

XII-fb Willem van den Berg is geboren omstreeks 1883 in Gouda, zoon van Johannes van den Berg en Josina Petronella Boot. Willem trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op 11-06-1913 in Rotterdam [bron: genlias akte j15] met Aaltje Kronemeijer, ongeveer 22 jaar oud. Aaltje is geboren omstreeks 1891 in Vrijenban. Aaltje: dochter van Tjeerd Kronemeijer en Martsen Hopperus.

XII-fc Wilhelmina Cornelia Boot is geboren op 22-01-1886 in Gouda, dochter van Simon Boot en Anna Jacoba van Draanen. Wilhelmina Cornelia trouwde, 26 jaar oud, op 14-08-1912 in Rotterdam [bron: genlias akte m71] met Johannes Jacobus Akkerhuis, ongeveer 24 jaar oud. Johannes Jacobus is geboren omstreeks 1888 in Kralingen. Johannes Jacobus: zoon van Gerardus Willem Akkerhuis en Adriana Rozenbeek.

XII-fd Johannes Boot is geboren omstreeks 1891 in Rotterdam, zoon van Simon Boot en Anna Jacoba van Draanen. Johannes trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 22-01-1919 in Rotterdam [bron: genlias akte b30v] met Adriana Willebrands, 20 jaar oud. Adriana is geboren op 15-04-1898 in Rotterdam. Adriana: dochter van Adrianus Willebrands (1867) en Adriana Sas (1864-<1918).

Kind van Johannes en Adriana:

1 Anna Jacoba (Annie) Boot, geboren op 15-01-1923. Volgt XIII-dl.

XII-fe Maria Christina Boot is geboren omstreeks 1895 in Rotterdam, dochter van Simon Boot en Anna Jacoba van Draanen. Maria Christina trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 30-04-1919 in Rotterdam [bron: genlias akte f51] met Willem Boutkan, ongeveer 32 jaar oud. Willem is geboren omstreeks 1887 in Nieuw-Helvoet. Willem: zoon van Cornelis Boutkan en Jannetje van der Dol.

XII-ff Anna Jacoba Boot is geboren omstreeks 1898 in Rotterdam, dochter van Simon Boot en Anna Jacoba van Draanen. Anna Jacoba trouwde, ongeveer 20 jaar oud, op 25-09-1918 in Rotterdam [bron: genlias akte r88] met Hendrikus Schepers, ongeveer 27 jaar oud. Hendrikus is geboren omstreeks 1891 in Renkum. Hendrikus: zoon van Johannes Schepers en Everdina Theodora Beurs.

XII-fg Johannes (Jan) Boot is geboren op 02-03-1892 in Rotterdam, zoon van Arie Otto Boot en Adriana Maria van Leeuwen. Johannes is overleden op 30-12-1944 in Neuengamme (Hamburg), Duitsland, 52 jaar oud. Beroep: kantoorbediende, makelaar. Jan: Het huis van Jan Boot aan de Trompstraat diende tijdens de Duitse bezetting 1940-1945 als vergaderplaats voor verzetslieden en contactpunt voor koeriers. Na verraad deed de Duitse Sicherheitsdienst er op 13 juli 1944 een inval. Boot werd met twaalf anderen gearresteerd en via Scheveningen, Vught en Sachsenhausen naar Neuengamme overgebracht, waar hij op 30-12-1944 overleed. Bij het raadsbesluit van 04-09-2003 is in de nieuwe wijk Leidschenveen (De Lanen) in Den Haag een straat vernoemd met de naam: Jan Bootlaan; 1892-1944 verzetsstrijder. Bron: gemeente archief Den Haag. Jan trouwde, 24 jaar oud, op 29-11-1916 in Gouda met Geertje Vermeij, 25 jaar oud. Geertje is geboren op 19-06-1891 in Gouda, dochter van Dirk Vermeij en Adriana van der Horst. Geertje is overleden op 20-08-1975 in Gouda, 84 jaar oud.

Klik hier voor de Jan Bootlaan in Den Haag.

Kinderen van Jan en Geertje:

1 Adriana Maria (Jeanne) Boot, geboren op 02-02-1919 in Den Haag. Volgt XIII-dm.
2 Johanna Adriana (Anneke) Boot. Anneke trouwde met Gerardus Alexander (Gerard) Bothof. Gerardus Alexander is geboren op 04-04-1925 in Arnhem. Gerardus Alexander is overleden op 09-04-2001 in Beverwijk, 76 jaar oud. Gerard: zoon van Hendrik Dirk Pieter (Dirk) Bothof en Willemina Johanna (Mien) Scheffel.
3 Dirk (Dick) Boot. Dick trouwde met Gerda Johanna Claudine (Gerda) Glerum. Gerda Johanna Claudine is geboren op 20-04-1932 in Leiden.

XII-fh Jacob Boot is geboren op 16-10-1893 in Rotterdam, zoon van Arie Otto Boot en Adriana Maria van Leeuwen. Jacob is overleden op 10-10-1983 in Boskoop, 89 jaar oud. Beroep: boomkweker. Jacob trouwde, 29 jaar oud, op 20-12-1922 in Gouda met Heiltje Rozenboom, 25 jaar oud. Heiltje is geboren op 28-09-1897 in Woerden. Heiltje is overleden op 19-07-1967 in Boskoop, 69 jaar oud. Heiltje: dochter van Jan Rozenboom (ca 1862), boomkweker, en Marrigje Kruijs (ca 1871).

Kinderen van Jacob en Heiltje:

1 Arie Otto Boot, geboren op 24-04-1924 in Reeuwijk. Arie Otto is overleden op 21-12-1927 in Reeuwijk, 3 jaar oud.
2 Arie Otto Boot, geboren op 10-02-1929 in Reeuwijk. Volgt XIII-dp.
3 Jan Boot, geboren op 01-04-1930 in Reeuwijk. Volgt XIII-dq.
4 Adriana Maria Boot.

XII-fi Arie Otto Boot is geboren op 25-12-1895 in Rotterdam, zoon van Arie Otto Boot en Adriana Maria van Leeuwen. Arie Otto is overleden op 11-10-1989 in Gouda, 93 jaar oud. Beroep: broodbakker. Arie Otto trouwde, 24 jaar oud, op 16-06-1920 in Waddinxveen met Jannigje (Janna) Gerritje Hoogendoorn, 20 jaar oud. Jannigje (Janna) Gerritje is geboren op 18-04-1900 in Waddinxveen. Jannigje (Janna) Gerritje is overleden in 04-2003, 102 jaar oud.

Kinderen van Arie Otto en Jannigje (Janna) Gerritje:

1 Adriana Maria Janna Boot.
2 Hugo Boot, geboren op 29-05-1922 in Gouda. Volgt XIII-dr.
3 Willemijntje Boot.
4 Jan Boot.
5 Arie Otto Boot.
6 Teunis Boot.
7 Janna Boot.
8 Wilhelmina Cornelia Boot.
9 Catharinus Boot.
10 Geertje Boot.
11 Catharina Boot.
12 Maria Anthonia Boot.
13 Johanna Boot.
14 Hermanus Boot.

XII-fj Willemijntje Boot is geboren op 04-01-1898 in Rotterdam, dochter van Arie Otto Boot en Adriana Maria van Leeuwen. Willemijntje is overleden op 20-05-1966 in Amersfoort, 68 jaar oud. Woonplaats: (op 26-04-1951 geëmigreerd naar Frankrijk). Willemijntje trouwde, 24 jaar oud, op 07-06-1922 in Gouda met Jan Jacobus den Hollander, 25 jaar oud. Jan Jacobus is geboren op 02-03-1897 in Gouda. Jan Jacobus is overleden op 18-09-1958 in Le Pin, Frankrijk, 61 jaar oud. Woonplaats: (op 26-04-1951 geëmigreerd naar Frankrijk). Beroep: pluimveefokker, pluimveehandelaar.

Kinderen van Willemijntje en Jan Jacobus:

1 Arie den Hollander, geboren op 10-07-1925 in Gouda. Arie is overleden op 12-01-1944 in Gouda, 18 jaar oud. Aangifte op 13-01-1944 [bron: genlias akte 25]. Beroep: pluimveeverzorger. 2 Adrianus Marinus den Hollander.
3 Jan Jacobus den Hollander.
4 Willemijntje den Hollander.
5 Dirk den Hollander.
6 Nelly den Hollander.

XII-fk Adrianus Boot is geboren op 18-03-1902 in Rotterdam, zoon van Arie Otto Boot en Adriana Maria van Leeuwen. Adrianus is overleden op 05-03-1978 in Pretoria, Gauteng, Zuid-Afrika, 75 jaar oud. Bij het overlijden van Adrianus: 05-03-1977 te Brakpan (ZA)?. Woonplaats: (op 04-04-1937 geëmigreerd naar Zuid-Afrika). Beroep: timmerman, aannemer. Adrianus trouwde, 25 jaar oud, op 22-06-1927 in Gouda met Jantine Giethoorn, 22 jaar oud. Jantine is geboren op 16-04-1905 in Hoogeveen. Jantine is overleden op 06-01-1996 in Pretoria, Gauteng, Zuid-Afrika, 90 jaar oud.

Kinderen van Adrianus en Jantine:

1 Adriana Maria Boot. Adriana Maria trouwde met C.I. van Hierden.
2 Jan Roelof Boot. Jan Roelof trouwde met Martha Susanne Oranje.
3 Jantina Adriana Boot. Jantina Adriana trouwde met Michael Wilhelm.
4 Frans Hendrik Boot, geboren op 31-05-1935 in Rijswijk. Frans Hendrik is overleden op 28-09-1937 in Brakpan, Gauteng, Zuid-Afrika, 2 jaar oud.
5 Frans Hendrik Boot. Frans Hendrik trouwde met Marga van Rooy.
6 Roelina Boot, geboren op 26-09-1939 in Springs, Gauteng, Zuid-Afrika. Volgt XIII-dw.

XII-fl Simon Boot is geboren op 25-05-1907 in Gouda, zoon van Arie Otto Boot en Adriana Maria van Leeuwen. Simon is overleden op 04-07-1992 in Brakpan, Gauteng, Zuid-Afrika, 85 jaar oud. Woonplaats: (op 01-12-1953 geëmigreerd naar Zuid-Afrika). Beroep: blikslager, controleur crisiscenter, loodgieter. Simon trouwde, 29 jaar oud, op 17-02-1937 in Gouda met Clasina Apolonia Gerarda Fortuin, 27 jaar oud. Clasina Apolonia Gerarda is geboren op 27-04-1909 in Gouda. Clasina Apolonia Gerarda is overleden op 19-07-1975 in Brakpan, Gauteng, Zuid-Afrika, 66 jaar oud. Clasina Apolonia Gerarda: dochter van Fransiscus Cornelis Fortuin (ca 1873), pakhuisknecht, en Apolonia Clasina Gerarda Faat (ca 1883).

Kinderen van Simon en Clasina Apolonia Gerarda:

1 Maria Adriana Clasina Boot, geboren op 18-01-1938 in Gouda. Maria Adriana Clasina is overleden op 22-02-1963 in Zuid-Afrika, 25 jaar oud.
2 Franciscus Cornelis (Frans) Boot.
3 Wilhelmina Beatrix Irene Boot.
4 Johannes Gerard Simon Bernhard Boot.
5 Clasina Apolonia Gerarda Margriet Sophia Helena Carolina Boot.
6 Simone Johanna Christina Boot.
7 Elizabeth Cornelia Marianne Boot.

XII-fm Otto Boot is geboren op 15-04-1909 in Gouda, zoon van Arie Otto Boot en Adriana Maria van Leeuwen. Otto is overleden op 26-05-1980 in Den Haag, 71 jaar oud. Beroep: timmerman. Otto trouwde, 27 jaar oud, op 03-03-1937 in Den Haag met Adriana Keijzer, 31 jaar oud. Adriana is geboren op 15-07-1905. Adriana is overleden op 12-03-1998 in Leidschendam, 92 jaar oud.

Kinderen van Otto en Adriana:

1 Joke Boot.
2 Jan Boot.
3 Corrie Boot.
4 Harry Boot.
5 Thea Boot. Thea trouwde met Henk Doejaaren.
6 Otto Boot.

XII-fo Jasper Latooij is geboren op 10-01-1895 in Rotterdam, zoon van Jasper Latooij en Petronella Trijntje Boot. Jasper is overleden in 1977, 82 jaar oud. Jasper trouwde, 26 jaar oud, op 28-07-1921 in Rotterdam [bron: genlias akte i141v] met Louisa van Dam, ongeveer 32 jaar oud. Louisa is geboren omstreeks 1889 in Rotterdam. Louisa: dochter van Wilhelmus Johannes van Dam en Kaatje Brink.

XII-fp Johannes Boot is geboren op 19-08-1901 in Rotterdam, zoon van Otto Boot en Anna Johanna Wilhelmina Peiffer. Beroep: meubelmaker. Johannes trouwde, 25 jaar oud, op 20-10-1926 in Rotterdam [bron: genlias akte m154] met Elizabeth Blacquière, 23 jaar oud. Elizabeth is geboren op 24-01-1903 in Rotterdam. Elizabeth: dochter van Jacobus Blacquiere en Dirkje Jannigje van Holten.

XII-fq Lambertus Johannes Boot is geboren op 31-08-1903 in Rotterdam, zoon van Otto Boot en Anna Johanna Wilhelmina Peiffer. Lambertus Johannes is overleden op 14-04-1983 in Apeldoorn, 79 jaar oud. Beroep: vertegenwoordiger, controleur papiergroothandel (adres in 1936-1937 en 1937-1938 Wagenstraat 11, in 1948-1949 Arnhemseweg 125, volgens de Erica (adresboekje Apeldoorn)). Onderscheiding: Yad Vashem (hoogste onderscheiding Israël) (Lambertus Johannes Boot en echtgenote Cornelia de Vries ontvingen op 25 november 2009 postuum de Yad Vashem, de hoogste onderscheiding die de staat Israël kent. Het Apeldoornse echtpaar Boot gaf tijdens de Tweede Wereldoorlog onderdak aan mensen die op de vlucht waren voor de Duitse bezetters. Huisvrouw Cor en vertegenwoordiger in vulpennen Bertus waren praktiserend lid van de gereformeerde kerk. In hun huis aan de Arnhemseweg 125 woonden ook hun kinderen Otto, Dirk en Nel en op de bovenverdieping de ouders van Cor. Desondanks vonden Bertus en Cor het hun plicht om onderdakte bieden aan joden en niet-joden, totdat deze een vast onderduikadres vonden. Ook toen Bertus zelf moest onderduiken, nadat hij als tewerkgestelde op weg naar Duitsland uit de trein was gesprongen, bleef Cor mensen onderdak verlenen. Dochter Nel nam namens haar ouders de eretitel 'Rechtvaardigen onder de Volkeren' in ontvangst.
Bron: de Stentor 24-11-2009.). Lambertus Johannes trouwde, 22 jaar oud, op 29-06-1926 in Rotterdam met Cornelia de Vries, 20 jaar oud. Cornelia is geboren op 16-04-1906 in Rotterdam. Cornelia is overleden op 02-11-1986 in Apeldoorn, 80 jaar oud. Cornelia: dochter van Dirk de Vries (ca 1874) en Neeltje Spaans (02-04-1879 Den Haag).

Kinderen van Lambertus Johannes en Cornelia:

1 Otto Boot, geboren op 25-08-1928 in Amsterdam. Volgt XIII-dy.
2 Dirk Boot, geboren op 15-04-1932 in Amsterdam. Volgt XIII-dz.
3 Neeltje (Nel) Boot.

XII-fr Dirk Boot is geboren op 11-05-1906 in Bodegraven, zoon van Otto Boot en Anna Johanna Wilhelmina Peiffer. Dirk is overleden op 18-08-1997 in Rotterdam, 91 jaar oud. Beroep: meubelfabrikant. Dirk trouwde met Aenne van der Brandt.

XII-fs Wilhelmina Cornelia Boot is geboren op 03-05-1908 in Bodegraven, dochter van Otto Boot en Anna Johanna Wilhelmina Peiffer. Wilhelmina Cornelia is overleden op 05-05-2001 in Gouda, 93 jaar oud. Wilhelmina Cornelia trouwde, 40 jaar oud, op 29-04-1949 in Gouda met Franciscus Mam. Franciscus is overleden op 05-07-2001 in Gouda. Franciscus: weduwnaar van Ida Pols.

XII-fv Coenraad Frederik Jan Boot is geboren op 07-02-1914 in Rotterdam, zoon van Otto Boot en Anna Johanna Wilhelmina Peiffer. Coenraad Frederik Jan is overleden op 22-07-2001 in Klundert, 87 jaar oud. Beroep: meubelmaker. Coenraad Frederik Jan trouwde, 25 jaar oud, op 29-10-1939 met Cornelia Elizabeth Groenendijk, 21 jaar oud. Cornelia Elizabeth is geboren op 21-08-1918. Cornelia Elizabeth is overleden op 23-07-2001 in Klundert, 82 jaar oud.

Kinderen van Coenraad Frederik Jan en Cornelia Elizabeth: 

1 Anna Johanna Wilhelmina (Anneke) Boot, geboren op 12-09-1940 in Rotterdam. Anneke trouwde met A. Bassila.
2 Elisabeth (Bep) Boot, geboren op 28-08-1942 in Rotterdam Bep trouwde met Alfred Theodorus Dubbeling.
3 Frederik Adrianus Johannes (Fred) Boot, geboren op 08-09-1944 in Klundert. Fred:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 15-03-1968 met Maaike Cornelia Dubbeling, 21 jaar oud. Maaike Cornelia is geboren op 28-08-1946 in Rotterdam. Maaike Cornelia is overleden op 18-10-1968 in Groningen, 22 jaar oud.
(2) trouwde, 29 jaar oud, op 28-11-1973 in Pernis (Rotterdam) met Sophia Harmina Timmerman, 23 jaar oud. Sophia Harmina is geboren op 05-03-1950 in Breda. Fred en Sophia Harmina hebben 4 kinderen
4 Otto Boot, geboren op 04-08-1946 in Klundert.
5 Coenraad Frederik Jan (Coen) Boot, geboren op 23-11-1948 in Klundert. Coen trouwde met Henny Bergwerff.
6 Cornelia Elizabeth (Corry) Boot, geboren op 14-08-1950 in Klundert. Corry trouwde met Wim Veuger.
7 Johannes (Hans) Boot, geboren op 12-03-1952 in Klundert.
8 Anna Jacoba (Anja) Boot, geboren op 21-12-1954 in Klundert. Anja trouwde met Maarten de Gee. Anja en Maarten                   hebben 2 kinderen
9 Wilhelmina Cornelia (Wil) Boot, geboren op 07-02-1956 in Klundert.
10 Geertruida (Trudy) Boot, geboren op 10-05-1957 in Klundert. Trudy trouwde met Hans van Wenum.
11 Albert Boot.
12 Ernst Jan Boot, geboren op 06-04-1960 in Klundert. Ernst Jan trouwde met Marleen Gardenier.
(Informatie over dit gezin ontvangen van Fred Boot met toestemming tot publicatie, waarvoor dank.)

XIII-a Jacobus Boot is geboren op 10-07-1894 om 22:00 in Heenvliet, zoon van Pieter Boot en Cornelia Beijer. Aangifte [bron: genlias akte 27]. Jacobus is overleden op 17-01-1959 in Vlaardingen, 64 jaar oud. Jacobus trouwde, 26 jaar oud, op 30-12-1920 in Maassluis met Magdalena Christina Gerdes, 25 jaar oud. Magdalena Christina is geboren op 28-08-1895 in Maassluis.

Kinderen van Jacobus en Magdalena Christina:

1 Cornelia Johanna Boot. Cornelia Johanna trouwde met H.H. van der Linden.
2 Johan Gerard Boot, geboren op 13-08-1925 in Maassluis. Volgt XIV-b.

XIII-b Cornelis Hugo Boot is geboren op 28-01-1896 in Maassluis, zoon van Pieter Boot en Cornelia Beijer. Cornelis Hugo is overleden op 18-11-2001 in Maassluis, 105 jaar oud. Hij is begraven op 23-11-2001 te Maassluis. Bij het overlijden van Cornelis Hugo: Ome Cees was de oudste inwoner van Maassluis. Cornelis Hugo trouwde, 27 jaar oud, op 01-11-1923 in Maassluis met Antje Cornelia Vreugdenhil, 27 jaar oud. Antje Cornelia is geboren op 05-09-1896 in Maassluis. Antje Cornelia is overleden op 24-07-1972 in Vlaardingen, 75 jaar oud. Antje Cornelia: dochter van Laurens Vreugdenhil en Jacobje Quak.

Kinderen van Cornelis Hugo en Antje Cornelia:

1 Cornelia Boot. Cornelia trouwde met Nicolaas (Niek) Broere. Nicolaas is geboren op 11-04-1924 in Rotterdam. Nicolaas is overleden op 15-03-2003 in Maassluis, 78 jaar oud. Hij is begraven op 20-03-2003 te Maassluis. Beroep: meubelmaker. Niek: zoon van Nicolaas Broere en Amelia Timmerman.
2 Jobje Cornelia Boot. Jobje Cornelia trouwde met Pieter Jacob Doelman.

XIII-c Hugo Boot is geboren op 03-08-1898 in Maassluis, zoon van Pieter Boot en Cornelia Beijer. Hugo is overleden op 06-02-1950 in Rotterdam, 51 jaar oud. Hugo trouwde, 26 jaar oud, op 28-08-1924 in Maassluis met Wilhelmina Noordhoek, 24 jaar oud. Wilhelmina is geboren op 30-08-1899 in Hellevoetsluis. Wilhelmina is overleden op 22-05-1961 in Zeist, 61 jaar oud. Wilhelmina: dochter van Maarten Noordhoek en Francina Alida Stolk.

Kind van Hugo en Wilhelmina:

1 Leni Boot, geboren op 05-12-1930 in Maassluis. Leni is overleden op 16-08-2004 in Rotterdam, 73 jaar oud.

XIII-d Adriana Boot is geboren op 02-01-1900 in Hellevoetsluis, dochter van Pieter Boot en Cornelia Beijer. Adriana is overleden op 13-11-1954 in Rotterdam, 54 jaar oud. Adriana trouwde met Willem Cornelis Gijzen.

Kind van Adriana en Willem Cornelis:

1 A.M. Gijzen. A.M. trouwde met N.N. Maliepaard.

XIII-e Pieter Boot is geboren op 01-05-1904 om 19:00 in Hellevoetsluis, zoon van Pieter Boot en Cornelia Beijer. Aangifte op 02-05-1904. Pieter is overleden op 20-10-1981 in Utrecht, 77 jaar oud. Hij is gecremeerd op 23-10-1981 te Utrecht. Pieter:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op 28-06-1926 in Vlaardingen met Lena van der Lugt, 22 jaar oud. Lena is geboren op 26-05-1904 om 23:30 in Vlaardingen. Aangifte op 27-05-1904. Lena is overleden op 07-02-1946 om 03:00 in Rotterdam, 41 jaar oud. Zij is begraven op 11-02-1946 te Vlaardingen. Bij het overlijden van Lena: Algemene Begraafplaats. Lena: dochter van Jozef van der Lugt en Maria van der Linden.
(2) trouwde, 54 jaar oud, op 01-05-1958 in Utrecht met Maria Caroline Lans, 47 jaar oud. Maria Caroline is geboren op 01-05-1911 in Madjalenka, Java, Ned. Indië. Maria Caroline is overleden op 08-09-1998 in Utrecht, 87 jaar oud. Zij is begraven op 11-09-1998 te Utrecht. Maria Caroline: dochter van Willem Lans en N.N. Arminten.

Kinderen van Pieter en Lena:

1 Pieter (Piet) Boot. Piet trouwde met Catharina Maria (Tiny) Steenvoorden. Catharina Maria is geboren op 10-02-1929 in Noordwijk. Zij is gedoopt op 10-02-1929 in Noordwijk. Catharina Maria is overleden op 01-09-2003 in Noordwijk, 74 jaar oud. Zij is begraven op 05-09-2003 te Noordwijk. Bij het overlijden van Tiny: Algemene Begraafplaats aan de Oude Zeeweg te Noordwijk aan Zee. Tiny: dochter van Leonardus (Leen) Steenvoorden (1888-1960), landarbeider, en Maria (Marie) Hogervorst (1890-1962).
2 Jozef Boot. Jozef trouwde met Jaapje Bravenboer. Jaapje is geboren op 10-09-1931 in Maassluis. Zij is gedoopt in Maassluis. Jaapje is overleden op 15-12-2003 om 13:30 in Vlaardingen, 72 jaar oud. Zij is gecremeerd op 18-12-2003 te Schiedam. Bij het overlijden van Jaapje: overleden in het Vlietlandziekenhuis (voorheen Holy ziekenhuis). Jaapje: dochter van Cornelis Bravenboer en Emma Hoogendam.

XIII-f Andries Boot is geboren op 08-11-1905 om 20:00 in Hellevoetsluis, zoon van Pieter Boot en Cornelia Beijer. Aangifte op 10-11-1905. getuige: Cornelis Goedhart (circa 1875), verloskundige tijdens de bevalling; de vader was afwezig. Andries is overleden op 01-04-1967 in Utrecht, 61 jaar oud. Hij is begraven op 06-04-1967 te Utrecht. Bij het overlijden van Andries: Algemene Begraafplaats Daelwijck. Beroep: agent/rechercheur van politie, tevens onbezoldigd rijksveldwachter, brigadier. Religie: N.H. Andries trouwde, 24 jaar oud, op 02-04-1930 in Den Haag met Elisabeth Cornelia van der Tol, 23 jaar oud. Elisabeth Cornelia is geboren op 09-02-1907 in Rotterdam. Elisabeth Cornelia is overleden op 08-08-2003 in Maurik, 96 jaar oud. Religie: N.H. Elisabeth Cornelia: dochter van Leendert van der Tol en Maria Francyna Konings.

Kind van Andries en Elisabeth Cornelia:

1 Cornelia Boot. Cornelia trouwde met J.P. de Mol.

XIII-g Jan Cornelis Marinus Boot is geboren op 18-01-1907 om 21:30 in Hellevoetsluis, zoon van Pieter Boot en Cornelia Beijer. Aangifte op 19-01-1907. Jan Cornelis Marinus is overleden op 29-02-1956 in Rotterdam, 49 jaar oud. Hij is begraven op 03-03-1956 te Rotterdam. Beroep: kantoorbediende, inkasseerder. Jan Cornelis Marinus trouwde, 25 jaar oud, op 14-09-1932 in Rotterdam met Aagje de Jong, 25 jaar oud. Aagje is geboren op 14-09-1907 in Rotterdam. Aagje is overleden op 22-01-1999 in Schiedam, 91 jaar oud. Zij is gecremeerd op 26-01-1999 te Schiedam.

Kind van Jan Cornelis Marinus en Aagje:

1 Cornelia Hilletje IJbeltje Boot. Cornelia Hilletje IJbeltje trouwde met P. Boon.

XIII-h Pieter de Looper is geboren op 31-03-1894 in Zwartewaal, zoon van Jan de Lo(o)per en Dammarina Boot. Pieter trouwde, 24 jaar oud, op 04-09-1918 in Rotterdam [bron: genlias akte p17] met Pieternella Onasse, ongeveer 22 jaar oud. Pieternella is geboren omstreeks 1896 in Brouwershaven. Pieternella: dochter van Leendert Onasse en Cornelia Matthijsse.

XIII-i Cornelia Boot is geboren op 22-09-1916, dochter van Pieter Boot en Aagje van Lien. Cornelia is overleden op 16-02-2000 in Gouda, 83 jaar oud [bron: adv. BN De Stem 18-02-2000]. Cornelia trouwde met Thomas Leendert Konijnendijk.

XIII-j Jan Boot is geboren omstreeks 1909, zoon van Hendrik Boot en Johanna Buitendijk. Jan is overleden op 23-10-1977 in Hellevoetsluis, ongeveer 68 jaar oud. Hij is begraven op 27-10-1977 te Hellevoetsluis. Jan trouwde met Hendrika van Puffelen. Hendrika is geboren op 17-04-1909 in Nieuw-Helvoet. Hendrika is overleden op 24-02-2001 in Spijkenisse, 91 jaar oud. Zij is begraven op 28-02-2001 te Hellevoetsluis.

Kinderen van Jan en Hendrika:

1 Henk Boot. Henk trouwde met J.M. (Koosje) Koolhaas.
2 Jannie Boot. Jannie trouwde met H. van Kralingen.


XIII-k Johannes Willem (Han) Boot is geboren omstreeks 1917, zoon van Hendrik Boot en Johanna Buitendijk. Johannes Willem is overleden op 14-01-2010 in Nieuw-Helvoet, ongeveer 93 jaar oud. Hij is begraven op 20-01-2010 te Nieuwenhoorn (Hellevoetsluis). Han trouwde met Wilhelmina (Mina) de Koning.

Cornelis in t Velt.28

Johannes (Han) Willem Boot

XIII-l Cornelis (Cor) Boot is geboren op 01-04-1919 in Nieuw-Helvoet, zoon van Hendrik Boot en Johanna Buitendijk. Cornelis is overleden op 24-10-2005 in Spijkenisse, 86 jaar oud [bron: adv. AD 26-10-2005]. Hij is begraven op 28-10-2005 te Hellevoetsluis. Beroep: scheepswerktuigkundige. Onderscheidingen: 04-02-1955 Oorlogsherinneringskruis15-04-1977 Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Cor trouwde met Johanna Jacoba (Coba) den Boer. Johanna Jacoba is geboren op 31-01-1920 in Hellevoetsluis. Johanna Jacoba is overleden op 17-05-2012 in Hellevoetsluis, 92 jaar oud. Zij is begraven op 22-05-2012 te Hellevoetsluis [bron: kaart]. 

Cornelis in t Velt.14

Cornelis Boot

Cornelis in t Velt.15

Johanna Jacoba den Boer

Kinderen van Cor en Coba:

1 Lena Johanna (Lenie) Boot. Lenie trouwde met Arend Marinus (Aard) Heijmans.
2 Hendrik (Henk) Boot. Henk trouwde met Cornelia Maatje (Corry) Timmer.

XIII-m Leendert Jasper (Leen) Boot(afb. 13) is geboren omstreeks 1922, zoon van Hendrik Boot en Johanna Buitendijk. Leendert Jasper is overleden op 09-03-2008 in Hellevoetsluis, ongeveer 86 jaar oud. Hij is gecremeerd op 13-03-2008 te Spijkenisse. Leen trouwde met Dina Frederika (Dien) Roos. Dina Frederika is geboren omstreeks 1925. Dina Frederika is overleden op 01-12-2008 in Spijkenisse, ongeveer 83 jaar oud. Zij is gecremeerd op 06-12-2008 te Spijkenisse.

Kinderen van Leen en Dien:


1 Joke Boot
.
2 Frederika Johanna (Rita) Boot, geboren op 16-08-1953 in Nieuw-Helvoet. Volgt XIV-n.

XIII-n Harrent Leendert Boot, zoon van Jan Boot en Jannetje Vlag. Harrent Leendert trouwde met Christina Cornelia (Stien) Dijk. Christina Cornelia is geboren omstreeks 1922. Christina Cornelia is overleden op 19-10-2005 in Hellevoetsluis, ongeveer 83 jaar oud. Zij is gecremeerd op 24-10-2005 te Nieuwenhoorn (Hellevoetsluis).

XIII-q Marrigje Adriana Boot is geboren omstreeks 1900 in Woerden, dochter van Casper Boot en Mensje Schlingmann. Marrigje Adriana trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 13-07-1922 in Woerden [bron: genlias akte 26] met Christiaan Herman Hietkamp, ongeveer 33 jaar oud. Christiaan Herman is geboren omstreeks 1889 in Deventer. Christiaan Herman: zoon van Christiaan Hietkamp en Anna Maria Overmars.

XIII-r Angenieta Boot is geboren op 04-07-1901 in Woerden, dochter van Casper Boot en Mensje Schlingmann. Angenieta is overleden op 07-06-1997, 95 jaar oud. Angenieta trouwde, 26 jaar oud, op 03-05-1928 in Utrecht met Johannes Jansen, 28 jaar oud. 4 kinderen. Johannes is geboren op 29-01-1900 in Utrecht. Johannes is overleden op 21-03-1974 in Woerden, 74 jaar oud. Johannes: zoon van Simon Jansen (1871-1959) en Elisabeth Straatman (1873-1949).

XIII-x Johanna (Jo) Boot is geboren omstreeks 1904 in Woubrugge, dochter van Wouter Adrianus Boot en Willemina van Geer. Jo trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 02-06-1927 in Woubrugge [bron: genlias akte 13] met Gerrit van Wijk, 25 jaar oud. het stel begon later in Woubrugge een eigen scheepswerf voor zeil- en motorjachten Wibo, afkorting voor Wijk Boten. Gerrit is geboren op 09-03-1902 in Alphen. Woonplaats: Alphen aan den Rijn. Beroep: tekenaar bij scheepsbouwer Boot. Gerrit: zoon van Bouwe van Wijk (1871-1942), fabrikant, en Elizabeth Adriana de Raadt (1878-1967).

Kind van Jo en Gerrit:

1 Miny van Wijk. Miny trouwde met Jan Cornelis Lemkes. Jan Cornelis is geboren omstreeks 1927. Jan Cornelis is overleden op 22-02-2006 in Alphen aan den Rijn, ongeveer 79 jaar oud.

XIII-y Jacobus H. Boot is geboren in 1911, zoon van Wouter Adrianus Boot en Willemina van Geer. Jacobus H. is overleden in 1997, 86 jaar oud. Jacobus H. trouwde met Roelfina Schwarz.

XIII-z Rennie de Vries is geboren in 1905 in Lemmer, dochter van Jentje Siebolts de Vries en Gerarda Hermina (Grada) Boot. Rennie trouwde, ongeveer 21 jaar oud, omstreeks 1926 in Utrecht met August Arendt. Rennie trouwde met de kellner van het Holtenau restaurant; rond 1938 verliet hij haar voor het dienstmeisje en is al vroeg in de oorlog in Duitse krijgsdienst gesneuveld. Rennie vluchtte op Dolle Dinsdag naar Duitsland en zij en haar zonen zouden rond 1954 bij de begrafenis van hun vader/opa in Duesseldorf wonen.

XIII-aa Adriana Anna (Adrie) de Vries is geboren omstreeks 1907 in Holtenau, Kiel, Sleeswijk-Holstein, Duitsland, dochter van Jentje Siebolts de Vries en Gerarda Hermina (Grada) Boot. Adriana Anna is overleden op 19-04-1943, ongeveer 36 jaar oud. Adrie trouwde, ongeveer 23 jaar oud, omstreeks 1930 in Hilversum met C. (Piet) Bakker.

XIII-ab Theo J. Boot is geboren in 1918, zoon van Hendrik Jacobus Boot en Margaretha Reijneveld. Theo J. is overleden in 1996, 78 jaar oud. Beroep: scheepsbouwmeester. Theo J. trouwde met Annie van de Graaf.

XIII-ad Jacobus Boot is geboren op 24-06-1904 in Leiderdorp, zoon van Philippus Boot en Dirkje (Dit) van der Linden. Jacobus is overleden op 31-10-1979 in Amsterdam, 75 jaar oud. Jacobus trouwde, 32 jaar oud, op 20-09-1936 met Josina Theodora Geertruida (Jos) Sodderland, 30 jaar oud. Josina Theodora Geertruida is geboren op 19-05-1906 in Den Haag. Josina Theodora Geertruida is overleden op 28-07-1987, 81 jaar oud.

Kind van Jacobus en Jos:

1 Philippus (Flip) Boot. Flip trouwde met Frederika (Freddie) van Katwijk.

XIII-ae Anna Sophia (Fie) Boot is geboren op 22-10-1905 in Leiderdorp, dochter van Philippus Boot en Dirkje (Dit) van der Linden. Anna Sophia is overleden op 03-09-2007 in Media, Pa, USA, 101 jaar oud. Fie: Het echtpaar emigreerde naar de Verenigde Staten van Amerika. Fie trouwde, 22 jaar oud, op 22-12-1927 met Gerrit Adriaan (Gerrit) Veldhuizen van Zanten, 31 jaar oud. Gerrit Adriaan is geboren op 27-05-1896 in Hilversum. Gerrit Adriaan is overleden op 08-12-1969 in Haverford, Pa, USA, 73 jaar oud.

Kinderen van Fie en Gerrit:

1 Rutger Veldhuizen van Zanten.
2 Philip Dirk (Phil) Veldhuizen van Zanten.
3 Hendrik Adriaan (Henk/Henry) Veldhuizen van Zanten.
4 Marius Johan Veldhuizen van Zanten, geboren op 08-03-1937 in Hilversum. Marius Johan is overleden op 04-06-1974 in Haverford, Pa, USA, 37 jaar oud.
5 Albert Gerrit Veldhuizen van Zanten.

XIII-af Maartje (Martha) Boot is geboren op 27-10-1907 in Leiderdorp, dochter van Philippus Boot en Dirkje (Dit) van der Linden. Maartje is overleden op 02-06-1997 in Velp, 89 jaar oud. Martha trouwde, 30 jaar oud, op 16-02-1938 in Zoeterwoude met Johannes (Johan) Booij, 35 jaar oud. Johannes is geboren op 14-11-1902 in Dedemsvaart. Johannes is overleden op 21-11-1972 in Amsterdam, 70 jaar oud.

Kinderen van Martha en Johan:

1 Klaas Booij, geboren op 18-12-1938 in Amsterdam. Klaas is overleden op 28-06-2013 in Ede, 74 jaar oud.
2 Geert Booij, geboren op 19-03-1940 in Amsterdam. Geert is overleden op 21-06-1998 in 's Gravenzande, 58 jaar oud.
3 Dirk Booij.
4 Alexander Philippus (Alex) Booij.

XIII-ag Cornelis (Cor) Boot is geboren op 11-01-1910 in Leiderdorp, zoon van Philippus Boot en Dirkje (Dit) van der Linden. Cornelis is overleden op 01-09-1980 in Nunspeet, 70 jaar oud. Cor trouwde, 33 jaar oud, op 13-10-1943 in Leiden met Hendrika Alida (Henny) Aldershoff, 27 jaar oud. Hendrika Alida is geboren op 13-04-1916 in Nieuw-Buinen, gem. Borger. Hendrika Alida is overleden op 21-02-2000 in Nunspeet, 83 jaar oud. 

Cornelis in t Velt.31

Cornelis (Cor) Boot, Dirkje (Dit) van der linden en Hendrika (Henny) Alida Aldershoff.

Kinderen van Cor en Henny:

1 Philippus Dirk (Philip) Boot. Philip trouwde met Nelleke (Nelly) Scheelbeek.
2 Willem Gerrit Boot. Willem Gerrit trouwde met Gerry Jansen.
3 Berend Theodorus Boot, geboren op 15-07-1947 in Leiden. Volgt XIV-v.
4 Anna Sophia Boot. Anna Sophia trouwde met F. (Frank) Pons.
5 Cornelise Hendrika Boot. Cornelise Hendrika trouwde met Pieter Jan Boekestein.
6 Nanne Jacobus Boot. Nanne Jacobus trouwde met Nicolette de Vries. Zij is een dochter van Nicolaas de Vries en Helena Boot.
7 Udo Anton Boot. Udo Anton:
(1) trouwde met M. (Marga) Dijkstra.
(2) trouwde met Maria José Martins da Fonseca.
8 Johannes Maarten (Hans) Boot. Hans trouwde met K. (Tinka) Kriens.

XIII-ah Philippina Diderika (Phili) Boot is geboren op 14-02-1913 in Leiden, dochter van Philippus Boot en Dirkje (Dit) van der Linden. Philippina Diderika is overleden op 24-03-1995 in Sassenheim, 82 jaar oud. Phili trouwde, 22 jaar oud, op 10-12-1935 met Nanne Frijlink, 22 jaar oud. Nanne is geboren op 30-03-1913 in Sassenheim. Nanne is overleden op 23-12-1967 in Sassenheim, 54 jaar oud.

Kind van Phili en Nanne:

1 Adrianus (Jaap) Frijlink, geboren op 26-05-1936 in Leiden. Volgt XIV-ab.

XIII-ai Jacobus Koning is geboren in 1908, zoon van Jan Wouter Koning en Grietje Boot. Jacobus is overleden in 1981, 73 jaar oud. Jacobus trouwde met Aaltje Kranenburg.

XIII-aj Gerarda Boot is geboren op 19-01-1912 in Alphen, dochter van Philippus Boot en Aletta Maria van Hoeken. Gerarda is overleden op 14-11-1997 in Alphen aan den Rijn, 85 jaar oud. Zij is begraven te Alphen aan den Rijn. Religie: N.H. Gerarda trouwde, 30 jaar oud, op 16-07-1942 in Alphen aan den Rijn met Pieter Hoogendijk, 37 jaar oud. Pieter is geboren op 06-05-1905 in Oudshoorn. Pieter is overleden op 26-11-1989 in Alphen aan den Rijn, 84 jaar oud. Hij is begraven te Alphen aan den Rijn. Beroep: directeur Bondsspaarbank te Alphen aan de Rijn.

XIII-ak Geertrui Boot is geboren op 21-05-1915 in Alphen, dochter van Philippus Boot en Aletta Maria van Hoeken. Geertrui is overleden op 28-06-1999 in Leiderdorp, 84 jaar oud. Zij is begraven te Alphen aan den Rijn. Religie: N.H. Geertrui trouwde, 27 jaar oud, in 1942 in Alphen aan den Rijn met Pleun Stehouwer, 27 jaar oud. Pleun is geboren op 30-11-1915 in Elahuizen. Pleun is overleden op 13-02-1995 in Leiden, 79 jaar oud. Hij is begraven te Alphen aan den Rijn. Beroep: huisarts te Ilpendam (tot 1948), homeopatisch arts te Alphen aan de Rijn. Pleun: zoon van Johannes Stehouwer en Hendrikje Vermeulen.

Kinderen van Geertrui en Pleun:

1 Alleta Maria Stehouwer.
2 Johannes Stehouwer.
3 Dirk Hendrik Jan Stehouwer.
4 Philippus Stehouwer.

XIII-al Petrus Johannes Boot is geboren op 02-07-1916 in Alphen aan den Rijn, zoon van Philippus Boot en Aletta Maria van Hoeken. Petrus Johannes is overleden op 27-08-1980 in Alphen aan den Rijn, 64 jaar oud. Beroep: directeur Motorenfabriek de Industrie. Religie: N.H. Petrus Johannes: werd ook wel Zwarte Piet genoemd ter onderscheid met zijn neef Kale Piet, de directeur van de Scheepswerf De Industrie. Petrus Johannes trouwde met Grietje van den Akker.

Kinderen van Petrus Johannes en Grietje:

1 Wilhelmina Boot. Wilhelmina trouwde met Cornelis Nicolaas Vroege.
2 Philippus Boot. Philippus trouwde met Christine Johanna Victoria de Korte.
3 Jan Dirk Boot. Jan Dirk trouwde met Hendrica Jacomina Weijland.
4 Peter Jan Boot. Peter Jan trouwde met Sheila Cornelia van Toor.
5 Gerhard Boot. Gerhard trouwde met Bernadette Hendrika Maria Heijman.
6 Ronald Boot. Ronald trouwde met Monique Eveline Kleyn van Willigen.

XIII-am Grietje Wilhelmina Boot is geboren op 26-11-1919 in Alphen aan den Rijn, dochter van Philippus Boot en Aletta Maria van Hoeken. Grietje Wilhelmina is overleden op 15-01-2010 in Wassenaar, 90 jaar oud. Beroep: verpleegster. Grietje Wilhelmina trouwde, 30 jaar oud, op 06-12-1949 in Alphen aan den Rijn met Thomas Gerrit Hendrik Ruhaak, 35 jaar oud. Thomas Gerrit Hendrik is geboren op 31-03-1914 in Rotterdam. Thomas Gerrit Hendrik is overleden op 29-04-1997 in Wassenaar, 83 jaar oud. Bij het overlijden van Thomas Gerrit Hendrik: zijn as is over de zee uitgestrooid. Beroep: kapitein bij de Kon. Rotterdamse Loyd, later Nedloyd.

Kinderen van Grietje Wilhelmina en Thomas Gerrit Hendrik:

1 Gerrit Hendrik Ruhaak.
2 Aletta Marijke Ruhaak.
3 Philippus Ruhaak.
4 Lenneke Margriet Ruhaak.

XIII-ap Dirk Boot is geboren op 12-10-1913 in Alphen aan den Rijn, zoon van Johannes Boot en Maartje van Egmond. Dirk is overleden op 24-06-1997 in Rijnsaterwoude, 83 jaar oud. Hij is begraven te Alphen aan den Rijn. Beroep: directeur Motorenfabriek de Industrie. Religie: N.H. Dirk:
(1) trouwde, ongeveer 27 jaar oud, omstreeks 1940 met Elisabeth Johanna Bodegraven, ongeveer 23 jaar oud. Elisabeth Johanna is geboren op 18-01-1917 in Nieuwkoop. Elisabeth Johanna is overleden op 25-04-1950 om 08:45 in Leiden, 33 jaar oud. Aangifte op 28-04-1950 [bron: genlias akte 57]. Zij is gecremeerd te Alphen aan den Rijn. Bij het overlijden van Elisabeth Johanna: haar urn is bijgezet in het familiegraf op de Oosterbegraafplaats in Alphen aan de Rijn. Elisabeth Johanna: dochter van Antonie Bodegraven (ijzerhandelaar, Nieuwkoop) en Johanna Bodegraven.
(2) trouwde, 37 jaar oud, op 30-05-1951 in Alphen aan den Rijn met Antonia Cornelia van der Kemp, 26 jaar oud. Antonia Cornelia is geboren op 05-09-1924 in Andelst.

Kinderen van Dirk en Elisabeth Johanna:

1 Martine Johanna Boot, geboren op 06-03-1942 in Alphen aan den Rijn. Volgt XIV-aj.
2 Johanna Elisabeth Boot. Johanna Elisabeth trouwde met Pieter Herman Breen.

Kinderen van Dirk en Antonia Cornelia:

1 Johannes Huibertus Boot.
2 Cornelia Mathilde Boot. Cornelia Mathilde trouwde met Phil Andrew Prescott.

XIII-aq Lourens Boot is geboren op 04-10-1915 in Alphen a/d Rijn, zoon van Johannes Boot en Maartje van Egmond. Lourens is overleden op 26-04-1985 in Leiden, 69 jaar oud [bron: adv. 27-04-1985]. Hij is begraven te Alphen a/d Rijn. Beroep: directeur Motorenfabriek de Industrie. Religie: N.H. Lourens trouwde, 26 jaar oud, op 21-08-1942 in Oegstgeest met Johanna Adriana Zandbergen, 26 jaar oud. Johanna Adriana is geboren op 05-03-1916 in Rijnsburg. Johanna Adriana is overleden op 14-01-1999 in Alphen aan den Rijn, 82 jaar oud. Johanna Adriana: dochter van Nicolaas Zandbergen (1879-1968) en Zoetje Johanna van Hilten (1882-1968).

Kinderen van Lourens en Johanna Adriana:

1 Johannes Boot. Johannes trouwde met Wil Goebel.
2 Nicolaas Maarten Boot. Nicolaas Maarten trouwde met Ineke Noordzij.
3 Lourens Dirk Boot. Lourens Dirk trouwde met Clementine Gigliotti.
4 Hilde Elisabeth Maike Boot. Hilde Elisabeth Maike trouwde met Daan van der Valk.

XIII-as Petrus Johannes Cornelis Boot is geboren op 25-05-1924 in Alphen aan den Rijn, zoon van Gerrit Boot en Catharina Maria van Hoeken. Petrus Johannes Cornelis is overleden op 20-11-1988 in Alphen aan den Rijn, 64 jaar oud [bron: adv. 21-11-1988]. Beroep: scheepsbouwkundig ingenieur, directeur Scheepswerf de Industrie, Boot - Lemmer BV en Bofmij BV. Petrus Johannes Cornelis: werd ook wel Kale Piet genoemd. Petrus Johannes Cornelis trouwde, 28 jaar oud, op 29-07-1952 in Huizen met Anna Groenestein, 29 jaar oud. Anna is geboren op 13-10-1922 in Huizen. Anna is overleden op 21-11-1995 in Alphen aan den Rijn, 73 jaar oud. Beroep: onderwijzeres, gaf op de lagere school les als invalkracht. Anna: dochter van Johannes Groenestein en Jansje van Dam.

Kinderen van Petrus Johannes Cornelis en Anna:

1 Gerrit Boot (privé). Gerrit trouwde met Marjanne Dekker (privé).
2 Jeanette Annemarie Boot (privé). Jeanette Annemarie trouwde met Paul van Voorden (privé).
3 Catharina Maria Boot (privé).
4 Jantine Annie Boot (privé). Jantine Annie trouwde met Johannes Maria Lodewijk Petrus Sieben (privé).
5 Saskia Carolina Boot (privé). Saskia Carolina trouwde met Robbert Paul Kruyswijk (privé).
6 Arie Johannes Boot (privé). Arie Johannes trouwde met Marjanne Heemskerk (privé).

XIII-ay Willem Dirk Boot is geboren op 04-11-1936 in Alphen aan den Rijn, zoon van Willem Boot en Wilhelmina Agatha van Kooten. Willem Dirk is overleden op 25-06-2005 in Eefde, 68 jaar oud. Willem Dirk trouwde met Sigrid Marina van der Berg.
Willem Dirk en Sigrid Marina hebben 3 kinderen

XIII-bb Hendrik Dirk Cornelius Boot is geboren op 17-10-1937 in Alphen aan den Rijn, zoon van Dirk Boot en Jannigje van Wegel. Hendrik Dirk Cornelius is overleden op 18-10-2005 in Essen, Antwerpen, België, 68 jaar oud [bron: adv. AD Groene Hart 20-10-2005]. Hendrik Dirk Cornelius trouwde met W.M.J. (Wil) Vis.

XIII-be Frits Wouter Koning is geboren op 06-12-1912 in Sassenheim, zoon van Pieter Koning en Grietje (Gré) Boot. Frits Wouter is overleden op 06-08-1995 in Ede (Gld), 82 jaar oud. Frits Wouter trouwde, 25 jaar oud, op 07-04-1938 in Amersfoort met Jacoba Everdina (Co) Bakkenes, 24 jaar oud. Jacoba Everdina is geboren op 22-07-1913 in Amersfoort. Jacoba Everdina is overleden op 25-11-1989 in Arnhem, 76 jaar oud.

XIII-bf Pieter (Piet) Boot is geboren op 13-08-1918 in Leiderdorp, zoon van Pieter (Piet) Boot en Suzanna A. (Suus) Filippo. Pieter is overleden op 22-08-1973 in Noordwijk, 55 jaar oud. Functie: directeur N.V. Scheepsbouw- en Reparatiewerf 'De Hoop', v/h Gebr. Boot te Leiden, vanaf 1960 tot de verkoop in 1963. Piet trouwde met E.H. (Els) Koning. Piet bleef kinderloos. 

Cornelis in t Velt.30

Pieter (Piet) Boot

XIII-bg Cornelia (Corry) Boot is geboren op 13-08-1918 in Leiderdorp, dochter van Pieter (Piet) Boot en Suzanna A. (Suus) Filippo. Corry trouwde met J.H.C. (Joh) Laman.

XIII-bh Johannes Willem (Hans) Boot is geboren op 12-03-1922 in Leiderdorp, zoon van Pieter (Piet) Boot en Suzanna A. (Suus) Filippo. Johannes Willem is overleden op 06-06-1989 in Leiderdorp ?, 67 jaar oud. Functie: stafmedewerker op de Scheepsbouw- en Reparatiewerf 'De Hoop' v/h Gebr. Boot te Leiden. Hans trouwde met Dina (Diny) Lamers. Hans bleef kinderloos.

XIII-bi Gretha Sophie (Greet) Stadig is geboren op 27-01-1918 in Tilburg, dochter van Oege Stadig en Jacoba (Co) Boot. Gretha Sophie is overleden op 29-05-2013 in Dinxperlo, 95 jaar oud. Zij is begraven op 03-06-2013 te Dinxperlo. Greet trouwde met Leendert Arie (Leo) Verhagen. Leendert Arie is geboren na 31-01-1917. Leendert Arie is overleden op 31-01-2014 in Dinxperlo, hoogstens 97 jaar oud. Hij is begraven op 05-02-2014 te Dinxperlo. Beroep: huisarts.

XIII-bj Afiena Cornelia (Fien) Stadig is geboren op 07-10-1919 in Utrecht, dochter van Oege Stadig en Jacoba (Co) Boot. Afiena Cornelia is overleden op 01-06-2003 in Apeldoorn, 83 jaar oud. Beroep: apothekersassistente. Fien trouwde met E. (Evert) Guldemond.

XIII-bk Adriana Elly (Jeanne) Stadig is geboren op 16-06-1923 in Utrecht, dochter van Oege Stadig en Jacoba (Co) Boot. Adriana Elly is overleden op 04-08-2012 in Den Haag, 89 jaar oud. Zij is begraven op 09-08-2012 te Begraafplaats Westduin, Den Haag/Kijkduin. Jeanne trouwde, 22 jaar oud, op 18-09-1945 in Utrecht met Cornelis (Kees) Brouwer, 26 jaar oud. Cornelis is geboren op 17-03-1919 in Dordrecht. Cornelis is overleden op 27-01-2001 in Den Haag, 81 jaar oud. Hij is begraven op 02-02-2001 te Begraafplaats Westduin, Den Haag/Kijkduin. Beroep: jurist. Titel: mr. Onderscheiding: Ridder Militaire Willems-orde 4e klasse, drager van de Huisorde van Oranje, drager van The King's Medal for Courage in the Cause of Freedom en onderscheiden met de Wateler Vredesprijs. Kees: zoon van Jan Brouwer en Dirkje Terlouw.

XIII-bl Cornelis Hugo (Kees) Stadig is geboren op 17-05-1925 in Utrecht, zoon van Oege Stadig en Jacoba (Co) Boot. Cornelis Hugo is overleden op 06-03-2008 in Hoogeveen, 82 jaar oud. Beroep: advocaat en procureur. Titel: mr. Kees trouwde met Sarina Hendrika (Sarien) van Bekkum.

XIII-bm Adriana Jacoba Sophia Vergouwen is geboren op 01-01-1926 in Veenendaal, dochter van Johannes Petrus Vergouwen en Sophia Adriana (Fie) Boot. Adriana Jacoba Sophia is overleden op 14-08-1986 in Lochem, 60 jaar oud. Zij is gecremeerd op 19-08-1986 te Den Haag. Beroep: verpleegster; ambtenaresse. Opleiding: M.M.S.; O.C.M.A. opl. voor maatschappelijk werk. Adriana Jacoba Sophia trouwde, 30 jaar oud, op 19-10-1956 in Den Haag met Albertus Rudolf (Bert) Meijer, 30 jaar oud. Albertus Rudolf is geboren op 26-07-1926 in Amsterdam. Albertus Rudolf is overleden op 16-11-2010 in Leiden, 84 jaar oud. Hij is gecremeerd op 22-11-2010 te Crematorium Rhijnhof, Leiden. Functie: ambtenaar Ministerie van Binnenlandse Zaken; secretaris Juridische Faculteit RU Leiden. Titel: mr. Opleiding: doctoraal RU Leiden. Bert: zoon van Pieter Meijer en Christina Elisabeth Gaarenstroom. 

XIII-bn Sophia Katharina (Fiet) Vergouwen is geboren op 26-08-1927 in Veenendaal, dochter van Johannes Petrus Vergouwen en Sophia Adriana (Fie) Boot. Sophia Katharina is overleden op 16-03-2012 in Utrecht, 84 jaar oud. Zij is gecremeerd op 23-03-2012 te Crematorium Daalwijck, Utrecht. Beroep: oefentherapeute Cesar 1951-2000 te Opheusden en Utrecht. Opleiding: bewegingsleer methode Cesar. Fiet registreerde het partnerschap met Johan Dirk Weyburg.

XIII-bp Hugo Pieter Leendert Vergouwen is geboren op 23-09-1932 in Veenendaal, zoon van Johannes Petrus Vergouwen en Sophia Adriana (Fie) Boot. Hugo Pieter Leendert is overleden op 17-09-1990 in Amsterdam, 57 jaar oud. Hij is begraven te Abcoude. Beroep: vliegtuigbouwkundig ingenieur. Functie: lid leidinggevende technische staf bij vliegtuigfabriek Fokker. Opleiding: H.B.S.-B, ingenieur TU Delft Vliegtuigbouwkunde. Hugo Pieter Leendert:
(1) trouwde, 28 jaar oud, op 12-11-1960 in Leeuwarden met Henke Westra, 28 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden in 1986 in Amstelveen. Henke is geboren op 20-10-1932 in Leeuwarden. Henke is overleden op 09-01-2003 in Amsterdam, 70 jaar oud. Zij is gecremeerd op 14-01-2003 te Deventer. Henke: dochter van Albert Westra en Wijke Wiersma.
(2) trouwde met Trinette van der Neut.

XIII-br Robert Philip (Rob) Boot is geboren op 21-10-1921 in Sassenheim, zoon van Filippus (Flip) Boot en Helena Johanna (Leen) Landwehr. Robert Philip is overleden op 28-03-2002 in Warmond, 80 jaar oud. Rob trouwde, 23 jaar oud, op 03-09-1945 in Leiden met Hermina Geertruida (Minie) Paauw, 22 jaar oud. Hermina Geertruida is geboren op 11-02-1923 in Leiden. Hermina Geertruida is overleden op 08-02-1989, 65 jaar oud.

Kinderen van Rob en Minie:

1 Robert Roeland (Roeland) Boot. Roeland trouwde met Laurine Erends.
2 Myrna Henriette Boot. Myrna Henriette trouwde met Adriaan Cornelis van Egmond.
3 Philip Sjoerd (Sjoerd) Boot. Sjoerd trouwde met Gerda Marijt. Gerda is geboren op 18-12-1952 in Noordwijk. Gerda is overleden op 16-11-2003 in Leiden, 50 jaar oud. Gerda: dochter van Gerardus Johannes Maarten Marijt en Cornelia Johanna Vreeburg.
4 Helena Geertruida (Helge) Boot. Helge trouwde met C. (Chris) Matser.

XIII-bw Adriana Margaretha (Margreet) Sap is geboren op 03-03-1940 in Delft, dochter van Otto Gerard Sap en Adriana Petronella (Jeanne) Boot. Adriana Margaretha is overleden op 15-12-2002 in Aerdenhout, 62 jaar oud. Zij is begraven op 20-12-2002 te Bloemendaal. Margreet trouwde met H. H. (Hittjo) Kruyswijk.

XIII-bx Gesina Alida (Ada) Sap is geboren op 09-06-1942 in Delft, dochter van Otto Gerard Sap en Adriana Petronella (Jeanne) Boot. Gesina Alida is overleden op 03-05-1997 in Zeist, 54 jaar oud. Zij is begraven op 09-05-1997 te DenHaag / Loosduinen. Ada trouwde met Roelof Lettinga.

XIII-by Peter Gerrit Jan Sap is geboren op 22-02-1944 in Delft, zoon van Otto Gerard Sap en Adriana Petronella (Jeanne) Boot. Peter Gerrit Jan is overleden op 07-11-2011 in Nieuwerkerk a/d IJssel, 67 jaar oud. Peter Gerrit Jan trouwde met Mary Regoort.

XIII-cd Willem Boot is geboren op 29-08-1898 in Alphen aan den Rijn, zoon van Willem Boot en Wiggerina van der Velden. Woonplaats: (ingekomen 07-07-1899 Papendrecht, vertrokken 31-07-1901 Leiderdorp). Beroep: monteur. Religie: N.H. Willem: Bekende onderscheidingen: Kruis van Verdienste, K.B. no. 61 van 05-05-1953: heeft zich als burger in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend tijdens de bezettingsjaren 1940 - 1945 als lid van een verzetsgroep op Beyerland/Hoeksche Waard, die zich verdienstelijk maakte met de ontvangst van zogenaamde 'gedropte' wapenen. Bij deze ontvangst had hij de leiding. Voorts werkte hij voor de inlichtingendienst, in samenwerking met een geheim agent, die voor de verzending der berichten zorgde. In de laatste maanden van de oorlog stond hij in directe verbinding met de Canadese troepen die de Wal van Noord-Brabant bezet hielden en onderhield hij meermalen per roeiboot de verbinding over het Hollands Diep waarbij hij leden van geallieerde vliegtuigbemanningen overzette en geheime agenten mee terugnam. Bron: ARA 2.02.32 inv. 618. Willem:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op 13-08-1919 in Dordrecht met Cornelia (Cor) van der Graaf, 24 jaar oud. Cornelia is geboren in 1895 in Dubbeldam. Cor: dochter van Willem van der Graaf (03-12-1861 Dubbeldam), fabrieksarbeider, getrouwd op 07-05-1885 met Pietertje Koster (06-05-1860 Barendrecht, 1940); hertrouwd op 26-01-1926 in Dordrecht met Willem Jasper Koppe (1890 Sliedrecht), groentenhandelaar.
(2) trouwde met Willemina Bettinger.

Kind van Willem en Willemina:

1 Willem Boot. Willem trouwde met Martje van der Meer.

XIII-ce Maartje Boot is geboren op 08-09-1900 om 08:00 in Oudshoorn, dochter van Willem Boot en Wiggerina van der Velden. Aangifte op 10-09-1900 [bron: genlias akte 72]. Woonplaats: (op 31-07-1901 vertrokken naar Leiderdorp). Religie: N.H. Maartje trouwde met Aart Gerrit ten Veldhuis.

XIII-cf Helena Cornelia (Lenie) Boot is geboren op 11-11-1907 in Leiderdorp, dochter van Willem Boot en Wiggerina van der Velden. Helena Cornelia is overleden op 14-10-1994 in Amstelveen, 86 jaar oud. Lenie:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op 04-07-1928 in Dordrecht met Jan Adrianus den Duijtsen, 23 jaar oud. huwelijk bij volmacht. Jan Adrianus is geboren op 11-07-1904 in Dordrecht. Jan Adrianus is overleden op 17-02-1942 in Javazee, 37 jaar oud (oorzaak: a/b s.s. Sloet van de Beele ten zuiden van Straat Caspar getorpedeerd). Beroep: adjunct-administrateur Billiton Mij. Jan Adrianus: zoon van Andries den Duijtsen (1873-1950) en Adamina Petronella Adriana Allegonda van den Heuvel (1875-1963).
(2) trouwde, 29 jaar oud, op 11-06-1937 in Soerabaja, Java, Ned. Indië met Marinus van Heel, 40 jaar oud. Marinus is geboren op 28-06-1896 in Semarang, Java, Ned. Indië. Beroep: referendaris Provinciale Secretarie van Oost-Java. Titel: mr. Marinus: zoon van Willem van Heel (21-03-1842 Padang- 04-02-1902 Arnhem) en Cornelia Vreede (18-11-1863 Rotterdam - ?); was 1929-1930 gehuwd met Marie Emilie Bondam.
(3) trouwde, 38 jaar oud, op 01-11-1946 in Den Haag met Willem de Jongh, 41 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 19-11-1957 in Den Haag (echtscheiding). Willem is geboren op 02-10-1905 in Dordrecht. Willem is overleden op 14-08-1989 in Amstelveen, 83 jaar oud. Willem: gescheiden van Catharina Avina Duchateau; zoon van Willem de Jongh (05-03-1870 Dordrecht - 1956), assuradeur, getrouwd op 16-08-1899 in Dordrecht met Catharina Geertruida Brand (26-07-1872 Dordrecht - 1928).

Kind van Lenie en Willem:

1 Hans de Jongh.

XIII-cg Cornelis Boot is geboren op 06-04-1908 in Oudshoorn, zoon van Jacobus Boot en Antje Bruné. Cornelis is overleden op 08-07-1961 in Alphen aan den Rijn, 53 jaar oud. Hij is begraven op 12-07-1961 te Alphen aan den Rijn. Bij het overlijden van Cornelis: Oosterbegraafplaats. Beroep: garagehouder. Religie: N.H. Cornelis trouwde met Maria Hermina van de Wetering.

Kinderen van Cornelis en Maria Hermina:

1 Jacobus Boot.
2 Paula Martina Hendrika Boot.
3 Annie Boot.
4 Frederik Boot.
5 Cornelis Boot.

XIII-ch Aantje Cornelia (Annie) Boot is geboren op 17-09-1910 in Oudshoorn, dochter van Jacobus Boot en Antje Bruné. Aantje Cornelia is overleden op 11-06-1998 in Harderwijk, 87 jaar oud. Zij is begraven te Heelsum. Religie: N.H. Annie trouwde met Gerard Ruis. Gerard is geboren op 19-04-1907. Gerard is overleden op 07-12-1979, 72 jaar oud. Hij is begraven te Heelsum.

XIII-ci Wilhelmina (Mien) Boot is geboren op 09-11-1912 in Oudshoorn, dochter van Jacobus Boot en Antje Bruné. Wilhelmina is overleden op 25-12-1996 in Alphen aan den Rijn, 84 jaar oud. Religie: N.H. Mien trouwde, 26 jaar oud, op 26-01-1939 in Alphen aan den Rijn met Willem Sijtzes van de Meent, 30 jaar oud. Willem Sijtzes is geboren op 10-11-1908 in Oudshoorn. Willem Sijtzes is overleden op 05-10-1988 in Alphen aan den Rijn, 79 jaar oud. Woonplaats: Alphen aan den Rijn.

XIII-cj Johan Jacobus Boot is geboren op 30-04-1914 in Oudshoorn, zoon van Jacobus Boot en Antje Bruné. Johan Jacobus is overleden op 08-04-1962 in Hilversum, 47 jaar oud (oorzaak: verkeersongeval). Religie: N.H. Johan Jacobus trouwde met Elizabeth Arleman. Elizabeth is geboren op 13-12-1915 in Alphen aan den Rijn. Elizabeth is overleden op 28-11-2005 in Alphen aan den Rijn, 89 jaar oud.

Kinderen van Johan Jacobus en Elizabeth:

1 Anneke Boot.
2 Nini Boot.

XIII-ck Dirk Boot is geboren op 24-08-1915 in Oudshoorn, zoon van Jacobus Boot en Antje Bruné. Dirk is overleden op 22-02-1968 in Den Haag, 52 jaar oud. Hij is begraven op 27-02-1968 te Loosduinen. Religie: N.H. Dirk trouwde, 22 jaar oud, op 08-07-1938 in Bodegraven met Huibertje Jacoba Stapper, 22 jaar oud. Huibertje Jacoba is geboren op 07-03-1916. Huibertje Jacoba is overleden op 16-01-1983 in Den Haag, 66 jaar oud. Huibertje Jacoba: dochter van Klaas Stapper en Maria de Graaf.

Kinderen van Dirk en Huibertje Jacoba:

1 Jacobus (Jacques) Boot.
2 Marie Anneke (Ria) Boot. Ria:
(1) trouwde met Daan M. Bunk.
(2) trouwde met Edwin Wouter Arend (Edwin) Spitzers.
3 Anne Boot. Anne trouwde met Antoinette Maria (Netty) van der Kruk.

XIII-cl Wijnand Christiaan Simon Boot is geboren op 22-06-1906 in Gouda, zoon van Petrus Johannus Boot en Margaretha de Jong. Beroep: plateelschilder, metselaar. Wijnand Christiaan Simon trouwde, 24 jaar oud, op 23-07-1930 in Gouda met Maria de Jong, 22 jaar oud. Maria is geboren op 18-02-1908 in Tienhoven (Maarssen).

Kinderen van Wijnand Christiaan Simon en Maria:

1 Petrus Johannus Boot.
2 Christina Boot.

XIII-cp Helena Johanna Bruijn is geboren omstreeks 1912 in Den Haag, dochter van Leenderd Goris Bruijn en Johanna Jozina Boot. Helena Johanna is overleden op 24-01-1944 in Arnhem, ongeveer 32 jaar oud. Aangifte op 25-01-1944 [bron: genlias akte 124]. Beroep: organiste. Helena Johanna trouwde met Gerardus Dekkers.

XIII-cu Anthonie Cornelis Steenwinkel is geboren omstreeks 1894 in Gouda, zoon van Theodorus Steenwinkel en Adriana Boot. Anthonie Cornelis trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 26-02-1919 in Gouda [bron: akte 27] met Petronella Melkert, ongeveer 26 jaar oud. Petronella is geboren omstreeks 1893 in Gouda. Petronella: dochter van Pieter Johannes Melkert en Wilhelmina Wijnen.

XIII-cv Johanna Maria Steenwinkel is geboren omstreeks 1896 in Gouda, dochter van Theodorus Steenwinkel en Adriana Boot. Johanna Maria trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 19-06-1918 in Gouda [bron: akte 90] met Johannes Jozef de Korte, ongeveer 23 jaar oud. Johannes Jozef is geboren omstreeks 1895 in Gouda. Johannes Jozef: zoon van Adrianus de Korte en Elizabeth van der Laan.

XIII-cw Wilhelmina Cornelia Steenwinkel is geboren omstreeks 1898 in Gouda, dochter van Theodorus Steenwinkel en Adriana Boot. Wilhelmina Cornelia trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 03-09-1924 in Gouda [bron: akte 155] met Jacobus Hageman, ongeveer 25 jaar oud. Jacobus is geboren omstreeks 1899 in Gouda. Jacobus: zoon van Johannes Jacobus Hageman en Carolina Lammerts.

XIII-cx Adriana Theodora Steenwinkel is geboren omstreeks 1900 in Gouda, dochter van Theodorus Steenwinkel en Adriana Boot. Adriana Theodora trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op 31-08-1921 in Gouda [bron: akte 186] met Petrus Jacobus van Wijk, ongeveer 21 jaar oud. Petrus Jacobus is geboren omstreeks 1900 in Schoonhoven. Petrus Jacobus: zoon van Petrus Jacobus van Wijk en Cornelia Melkert.

XIII-cy Wijnanda Cecilia Steenwinkel is geboren omstreeks 1903 in Gouda, dochter van Theodorus Steenwinkel en Adriana Boot. Wijnanda Cecilia trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 02-12-1931 in Gouda [bron: akte 213] met Pieter Verschuur, ongeveer 23 jaar oud. Pieter is geboren omstreeks 1908 in Gouda. Pieter: zoon van Pieter Verschuur en Jansje Hajema.

XIII-cz Cecilia Theodora Rademaker is geboren omstreeks 1915 in Gouda, dochter van Willem Rademaker en Cecilia Theodora Boot. Cecilia Theodora is overleden op 20-07-1941 in Gouda, ongeveer 26 jaar oud. Aangifte op 26-07-1941 [bron: genlias akte 119 De Bilt, akte 310 dd 21-07-1941 Gouda]. Cecilia Theodora trouwde met Petrus Franciscus van Loon.

XIII-da Theodorus Boot is geboren op 11-01-1910 in Gouda, zoon van Theodorus (Dirk) Boot en Susanne Johanna Verschoor. Theodorus is overleden op 19-12-1985 in Heerde, 75 jaar oud. Hij is begraven op 23-12-1985 te Heerde. Beroep: metselaar. Theodorus trouwde, 25 jaar oud, op 10-04-1935 in Gouda met Jannetje (Jannie) Gorissen, 23 jaar oud. Jannetje is geboren op 07-01-1912 in Gouda. Jannetje is overleden op 02-08-2001 in Gouda, 89 jaar oud. Zij is begraven op 07-08-2001 te Heerde. Jannie: dochter van Leendert (Leen) Gorissen (1880-1949) en Neeltje van den Dool (1882-1960).

Kinderen van Theodorus en Jannie:

1 Neeltje Boot.
2 Theodorus Boot.

XIII-dd Martina Johanna 2 Boot is geboren op 05-01-1901 in Schoonhoven, dochter van Willem Frederik Boot en Johanna Lamberta van Vlaanderen. Aangifte op 05-01-1901 [bron: akte 6]. Martina Johanna 2 trouwde met Jacobus Eduard Lutt. Jacobus Eduard is geboren omstreeks 1901 in Breda. Jacobus Eduard: zoon van Petrus Lutt en Johanna Miegielsen.

XIII-de Cuinera Johanna Boot is geboren omstreeks 1903, dochter van Willem Frederik Boot en Johanna Lamberta van Vlaanderen. Cuinera Johanna trouwde, ongeveer 18 jaar oud, op 21-09-1921 in Schoonhoven [bron: genlias akte 28] met Jan Hendrik den Besten, ongeveer 24 jaar oud. Jan Hendrik is geboren omstreeks 1897. Beroep: fabrieksarbeider. Jan Hendrik: zoon van Cornelis den Besten en Adriana de Jong.

Kind van Cuinera Johanna en Jan Hendrik:

1 Johanna Kuinera den Besten, geboren omstreeks 1921 in Rotterdam. Johanna Kuinera is overleden op 11-01-1922 in Schoonhoven, ongeveer 1 jaar oud. Aangifte op 12-01-1922 [bron: genlias akte 2].

XIII-df Wilhelmina Boot is geboren omstreeks 1914 in Schoonhoven, dochter van Willem Frederik Boot en Johanna Lamberta van Vlaanderen. Wilhelmina is overleden op 22-03-1944 in Gouda, ongeveer 30 jaar oud. Aangifte op 24-03-1944 [bron: genlias akte 161 Gouda, akte 23 dd 28-03-1944 Schoonhoven]. Woonplaats: Schoonhoven. Wilhelmina trouwde met Teunis Boer. Woonplaats: Schoonhoven.

XIII-dg Johannes Franciscus Boot is geboren in 1900 in Den Haag, zoon van Johannes Franciscus Boot en Hendrika Wilhelmina Muns. Johannes Franciscus trouwde, 22 jaar oud, op 20-06-1922 in Gouda met Catharina Maria Reparon, 23 jaar oud. Catharina Maria is geboren op 26-01-1899 in Gouda. Catharina Maria: dochter van Leonardus Reparon en Catharina Maria Brinkman.

XIII-dh Johannes Adrianus Pierre Gustaaf (Jan) Boot is geboren op 19-12-1905 in Den Haag, zoon van Adrianus Gerardus Boot en Angéle Arnoldine Jeanne Paulina Amiot. Johannes Adrianus Pierre Gustaaf is overleden op 28-03-2006 in Boort, Victoria, Australië, 100 jaar oud. Hij is begraven te Hobart, Tasmanië, Australië. Adressen: (emigreerde naar Australië, kwam in januari 1936 aan in Melbourne) (verhuisde in 1938 naar Hobart, Tasmanië, Australië). Jan: op 09-05-1958 genaturaliseerd in Australië. Jan:
(1) trouwde, 29 jaar oud, op 11-07-1935 in Almelo met Hermina Katharina Gertruida (Mieke) Rhee, 23 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op dezelfde datum in Almelo. Het huwelijk werd ontbonden in 06-1961 in Hobart, Tasmanië, Australië (echtscheiding). Hermina Katharina Gertruida is geboren op 04-04-1912 in Almelo. Hermina Katharina Gertruida is overleden op 13-05-2004 in Melbourne, Victoria, Australië, 92 jaar oud.
(2) trouwde, 57 jaar oud, in 1962 in Hobart, Tasmanië, Australië met Elizabeth Gladys Bond, 39 jaar oud. Elizabeth Gladys is geboren op 13-09-1923. Elizabeth Gladys is overleden op 17-01-1994, 70 jaar oud.

Kinderen van Jan en Mieke:

1 Mieke Anja Boot.
2 Inge Jacoba Boot, geboren op 19-11-1937 in Turramurra, Sydney, Australië. Volgt XIV-bk.
3 Hendrik Jan Boot.
4 Ilse Hermina Boot.
5 Erwin Harald Boot.
6 Bernt Jan Boot.
7 Anja Hermina Boot.
8 Robert Jan Boot. Robert Jan trouwde met Antoinette Marie Johanna Boere.

Jan en Elizabeth Gladys hebben 1 kind

XIII-di Franciscus Adrianus Frederik Willem (Frans) Boot is geboren op 09-11-1914 in Batavia, Java, Ned. Indië, zoon van Adrianus Gerardus Boot en Elisabeth Schmidgall. Franciscus Adrianus Frederik Willem is overleden op 16-02-1993, 78 jaar oud. Woonplaats: (in 1930 vertrokken naar Nederland). Beroep: loonadministrateur (zeevaartinternaat). Frans trouwde, 22 jaar oud, op 28-10-1937 met Petronella Antonia Hendrika Meijer, 25 jaar oud. Petronella Antonia Hendrika is geboren op 11-09-1912. Petronella Antonia Hendrika is overleden op 31-08-1981, 68 jaar oud.

Kinderen van Frans en Petronella Antonia Hendrika:

1 Adrianus Boot, geboren op 04-04-1938. Adrianus is overleden in 03-1944, 5 jaar oud.
2 Antonie Willem (Ton) Boot. Ton trouwde met Jenny Tichelaar.
3 Rudolf Boot. Rudolf trouwde met Rini Schuurman.
4 Louise Boot. Louise trouwde met Jerry Smith.

XIII-dk Jozua Pieters is geboren omstreeks 1910 in Gouda, zoon van Willem Pieters en Maria Johanna Boot. Jozua is overleden op 16-12-1944 in Berlijn-Charlottenburg, Duitsland, ongeveer 34 jaar oud. Aangifte op 12-10-1944 [bron: genlias akte 463 Gouda]. Beroep: los werkman. Jozua trouwde met Johanna Maria Schouten. Johanna Maria is overleden na 1944.

XIII-dl Anna Jacoba (Annie) Boot is geboren op 15-01-1923, dochter van Johannes Boot en Adriana Willebrands. Anna Jacoba is overleden op 02-08-2002 in Dirksland, 79 jaar oud. Zij is begraven op 08-08-2002 te Sommelsdijk. Annie trouwde, 23 jaar oud, op 22-05-1946 met Albertus (Albert) Haasnoot, 30 jaar oud. Albertus is geboren op 19-03-1916, zoon van Jan Haasnoot en Antonia Maria Boerboom. Albertus is overleden op 26-03-1984 in Dirksland, 68 jaar oud. Hij is begraven te Sommelsdijk.

Kinderen van Annie en Albert:

1 Antonius Haasnoot.
2 Johannes Haasnoot.
3 Peter Haasnoot.

XIII-dm Adriana Maria (Jeanne) Boot is geboren op 02-02-1919 in Den Haag, dochter van Johannes (Jan) Boot en Geertje Vermeij. Adriana Maria is overleden op 27-11-1999 in Den Haag, 80 jaar oud. Jeanne: in duits kamp tijdens 2e w.o.: Prisoner Number: 123094 Date of Arrival: 13 Nov 1944 v. Ra. Disposition: liberated. Kam. M?. Category (translated): prisoner. Dutch. Jeanne trouwde, 28 jaar oud, op 07-02-1947 in Den Haag met Franciscus Dirk (Frans) Kraan, 27 jaar oud. Franciscus Dirk is geboren op 05-12-1919 in Den Haag. Franciscus Dirk is overleden op 08-04-1998 in Amsterdam, 78 jaar oud.

Kinderen van Jeanne en Frans:

1 Johanna Henriette Catharina (Hettie) Kraan. Hettie:
(1) trouwde met Laurens de Vries.
(2) trouwde met Willem Hendrik Hekkenberg.
2 Johannes (Joop) Kraan.
3 Gerda Gertruida (Gerda) Kraan. Gerda trouwde met Franciscus Cornelis Maria (Frans) Linthorst.
4 Fransiscus Dirk (Frans) Kraan.

XIII-dp Arie Otto Boot is geboren op 10-02-1929 in Reeuwijk, zoon van Jacob Boot en Heiltje Rozenboom. Arie Otto is overleden op 27-04-2001 in Boskoop, 72 jaar oud. Beroep: boomkweker. Arie Otto trouwde met Truus van Eck.

Arie Otto en Truus hebben 2 kinderen.

XIII-dq Jan Boot is geboren op 01-04-1930 in Reeuwijk, zoon van Jacob Boot en Heiltje Rozenboom. Jan is overleden op 01-12-2002 in Reeuwijk, 72 jaar oud. Jan trouwde met Corry Broer.

XIII-dr Hugo Boot is geboren op 29-05-1922 in Gouda, zoon van Arie Otto Boot en Jannigje (Janna) Gerritje Hoogendoorn. Hugo is overleden op 01-12-1992 in Hoogvliet (Rotterdam), 70 jaar oud. Hugo trouwde met Alida Sanders.

Kinderen van Hugo en Alida:

1 Hugo Boot, geboren op 25-05-1944 in Gouda. Hugo is overleden op 26-04-1979 in Brazilië, 34 jaar oud.
2 Aleita Boot.
3 Johanna Boot.
4 Arie Otto Boot, geboren op 18-09-1952 in Gouda. Volgt XIV-by.
5 Peter Boot.
6 Theodorus Boot.
7 Jacqueline Boot.

XIII-dw Roelina Boot is geboren op 26-09-1939 in Springs, Gauteng, Zuid-Afrika, dochter van Adrianus Boot en Jantine Giethoorn. Brakpan (ZA)?. Roelina is overleden op 20-05-1969 in Johannesburg, Gauteng, Zuid-Afrika, 29 jaar oud (oorzaak: na een miskraam). Roelina trouwde met Anne Pool.

XIII-dy Otto Boot is geboren op 25-08-1928 in Amsterdam, zoon van Lambertus Johannes Boot en Cornelia de Vries. 05-08-1928?. Otto is overleden op 06-07-1983 in Hoogeveen, 54 jaar oud. Beroep: bedrijfsleider kantoorboekhandel. Otto trouwde met Jantje (Jannie) Schonewille.

Kinderen van Otto en Jannie:

1 Lambertus Johannes (Bert) Boot. Bert trouwde met Maria Cristine Wilhelmina Bernadette van Ruth.
2 Reindert Theodoor (Rein) Boot, geboren op 06-11-1958 in Breda. Volgt XIV-cd.
3 Cornelis Gerard (Koos) Boot. Koos trouwde met Hermina van der Beek.

XIII-dz Dirk Boot is geboren op 15-04-1932 in Amsterdam, zoon van Lambertus Johannes Boot en Cornelia de Vries. Dirk is overleden op 09-05-2007 in Ede, 75 jaar oud. Hij is begraven op 15-05-2007 te Ede [bron: adv. Trouw 11-05-2007]. Beroep: leraar elektronica, adjunct directeur M.T.S. Dirk trouwde, 24 jaar oud, op 28-06-1956 in Voorschoten met Jaai Gerda Jacoba Santbrink, 30 jaar oud. Jaai Gerda Jacoba is geboren op 25-02-1926 in Voorschoten. Jaai Gerda Jacoba is overleden in 2005, 79 jaar oud.

Dirk en Jaai Gerda Jacoba hebben 4 kinderen.

XIV-b Johan Gerard Boot is geboren op 13-08-1925 in Maassluis, zoon van Jacobus Boot en Magdalena Christina Gerdes. 13-12-1925?. Johan Gerard is overleden op 15-12-1999 in Vlaardingen, 74 jaar oud [bron: adv. Havenloods 16-12-1999]. Hij is begraven op 20-12-1999 te Vlaardingen. Johan Gerard: Johan Gerhard?. Johan Gerard trouwde met M.P. van der Linden.

XIV-n Frederika Johanna (Rita) Boot is geboren op 16-08-1953 in Nieuw-Helvoet, dochter van Leendert Jasper (Leen) Boot en Dina Frederika (Dien) Roos. Frederika Johanna is overleden op 09-03-2009, 55 jaar oud. Zij is gecremeerd op 13-03-2009. Rita trouwde met Gerard Groothengel.

XIV-v Berend Theodorus Boot is geboren op 15-07-1947 in Leiden, zoon van Cornelis (Cor) Boot en Hendrika Alida (Henny) Aldershoff. Berend Theodorus is overleden op 05-04-1979 in Tilburg, 31 jaar oud (oorzaak: auto-ongeval). Berend Theodorus trouwde met E. (Els) Meiners. Berend Theodorus bleef kinderloos.

XIV-ab Adrianus (Jaap) Frijlink is geboren op 26-05-1936 in Leiden, zoon van Nanne Frijlink en Philippina Diderika (Phili) Boot. Adrianus is overleden op 01-01-1996 in Sassenheim, 59 jaar oud. Jaap trouwde met E. M. (Ellen) Verhoeff.

XIV-aj Martine Johanna Boot is geboren op 06-03-1942 in Alphen aan den Rijn, dochter van Dirk Boot en Elisabeth Johanna Bodegraven. Martine Johanna is overleden op 15-06-1986, 44 jaar oud. Zij is begraven te Alphen aan den Rijn. Martine Johanna trouwde met Speyer Jasper de Raad. Martine Johanna en Speyer Jasper hebben 2 kinderen

XIV-bk Inge Jacoba Boot is geboren op 19-11-1937 in Turramurra, Sydney, Australië, dochter van Johannes Adrianus Pierre Gustaaf (Jan) Boot en Hermina Katharina Gertruida (Mieke) Rhee. Inge Jacoba is overleden op 19-07-2000 in Goes, 62 jaar oud [bron: adv. NRC 24-07-2000]. Inge Jacoba trouwde met Hanso Moll.

XIV-by Arie Otto Boot is geboren op 18-09-1952 in Gouda, zoon van Hugo Boot en Alida Sanders. Arie Otto trouwde met Marga Denis.

XIV-cd Reindert Theodoor (Rein) Boot is geboren op 06-11-1958 in Breda, zoon van Otto Boot en Jantje (Jannie) Schonewille. Reindert Theodoor is overleden op 13-01-2009 in Lieren, 50 jaar oud. Beroep: accountant. Rein trouwde met Wilma Diks. Rein en Wilma hebben 2 kinderen.


XV-c Pieter (Peter) Boot is geboren op 15-08-1955 in Vlaardingen, zoon van Jozef Boot en Jaapje Bravenboer. Peter trouwde met Maria Apolonia (Marja) van Genderen. Peter en Marja hebben 2 kinderen.


Index (1981 personen)

 

Achternaam Voornamen Geboren
Gedoopt
   Overleden
Begraven
Relatie(s)
(Beusekom) Jannetje Reijers 1610   [Partner van IV-b]
van der Aar Cornelis 1867   [Zoon van XI-ab]
van der Aar Cornelis 1875   [Zoon van XI-ab]
van der Aar Hendrik 1841   [Partner van XI-ab]
van der Aar Hendrik 1879   [Zoon van XI-ab]
van der Aar Klazina 1864   [Dochter van XI-ab]
van der Aar Leentje 1880   [Dochter van XI-ab]
van der Aar Susanna 1869   [Dochter van XI-ab]
van der Aar Susanna 1872   [Dochter van XI-ab]
Abelman Mina Leonora 1868   [Partner van XI-bn]
den Adel Dirkje 1832   [Partner van X-ax]
Adriaans Helena Elizabeth 1902   [Partner van XII-dc]
Ages Rinsje Tjeerds 1843 1925 [Schoonouder van XII-al] [Schoonouder van XII-am]
van den Akker Grietje      
van den Akker Lijntje Catharina Wilhelmina 1908   [Partner van XI-cg]
Akkerhuis Johannes Jacobus 1888   [Partner van XII-fc]
Akrijn Sijtje 1829   [Partner van X-av]
Alblas Cornelis 1771   [Zoon van VIII-l]
Alblas Cornelis 1778   [Zoon van VIII-l]
Alblas Gerritje 1775   [Dochter van VIII-l]
Alblas Neeltje 1773   [Dochter van VIII-l]
Alblas Willem 1781   [Zoon van VIII-l]
Alblas (Alleblas) Jasper 1742   [Partner van VIII-l]
Alblas (Alleblas) Martha 1784   Nummer IX-s
Alders Grietje   1826 [Partner van IX-k]
Aldershoff Hendrika Alida 1916 2000 [Partner van XIII-ag]
van Alderwegen Catharina 1828 1881 [Partner van X-s]
Amiot Angéle Arnoldine Jeanne Paulina 1887   [Partner van XII-et]
van 't An(c)ker Marijtje Hendrikse 1684 1730 [Partner van VI-e]
Anders Annigje      
Arendt August     [Partner van XIII-z]
Arleman Elizabeth 1915 2005 [Partner van XIII-cj]
van As Aaltje 1862   [Schoonouder van XII-q] [Schoonouder van XII-s]
van As Adriana 1870   [Dochter van XI-c]
van As Adriana 1888 1963 Nummer XII-g
van As Hendrik Nicolaas     [Partner van XI-cc]
van As Hendrik Nicolaas 1833   [Partner van XI-c]
van As Hendrik Nicolaas 1874   Nummer XII-f
de la Baar (Dilbaard) Lijsbeth (Lijsje) Gerrits 1698 1722 [Partner van VII-h]
Bakkenes Jacoba Everdina 1913 1989 [Partner van XIII-be]
Bakker C.     [Partner van XIII-aa]
Bakker Janneke Pleuntje (privé)    
Bakker Lambertus Christiaan 1886   [Partner van XII-ex]
Barentsen Louise P. P. (privé)    
Barneveld Arie     [Schoonouder van XII-q] [Schoonouder van XII-s]
Barneveld Marrigje 1897   [Partner van XII-s]
Barneveld Neeltje 1887   [Partner van XII-q]
de Bas Antje (Johanna) 1825 1871 [Partner van X-ah]
Bassila A. (privé)    
Batelaan Helena 1862 1918 [Partner van XI-o]
Bats Hendrika Cornelia (privé)    
van der Beek Hermina (privé)    
Beijer Cornelia 1870 1924 [Partner van XII-b]
van Bekkum Sarina Hendrika (privé)    
Belonje Bartholomeus   1854 [Zoon van IX-ad]
Belonje Reijer     [Zoon van IX-ad]
van den Berg Adrianus 1851   [Partner van XI-bb]
van den Berg Arieda 1903 1972 [Partner van XII-bn]
van den Berg Johannes 1852 1937 [Partner van XI-bs]
van den Berg Johannes 1878   [Zoon van XI-bs]
van den Berg Josina Petronella 1880 1880 [Dochter van XI-bs]
van den Berg Maria 1875 1937 Nummer XII-fa
van den Berg Martha Catharina (privé)    
van der Berg Sigrid Marina (privé)    
van den Berg Teunis 1805   [Partner van X-c]
van den Berg Wilhelmina Cornelia 1873   [Dochter van XI-bs]
van den Berg Willem 1883   Nummer XII-fb
Bergsteijn Johan Karel 1883   [Partner van XII-ey]
Bergwerff Henny (privé)    
van Berkel C. A. M. (privé)    
den Besten Jan Hendrik 1897   [Partner van XIII-de]
den Besten Johanna Kuinera 1921 1922 [Dochter van XIII-de]
Bettinger Willemina (privé)    
Beumer Dirkje 1903   [Partner van XII-ec]
Bijl Dirkje 1795 1845 [Partner van X-a]
Blacquière Elizabeth 1903   [Partner van XII-fp]
Blenk Abraham 1903 1987 [Partner van XII-cm]
Blenkers Lambertus     [Partner van XII-ae]
Blok Annigje 1801   [Partner van X-f]
Blok Arendje 1820   [Partner van X-e]
Blom Cornelis Petrus 1857   [Partner van XI-bl]
Blom Margaretha 1881   [Partner van XII-ca]
Blom Willem 1785   [Partner van IX-s]
Bloot Batje 1865   [Partner van XI-bm]
de Bode Cornelia Gerritje (privé)    
Bodegraven Elisabeth Johanna 1917 1950 [Partner van XIII-ap]
Boekestein Pieter Jan (privé)    
Boer Hilligje 1866 1949 [Partner van XI-aj]
den Boer Johanna Jacoba 1920 2012 [Partner van XIII-l]
Boer Teunis     [Partner van XIII-df]
Boerboom Antonia Maria 1895   [Schoonouder van XIII-dl]
Boere Antoinette Marie Johanna (privé)    
Boersma Aafke     [Schoonouder van XII-bu]
Bomhof Magdalena Maria     [Partner van XII-ei]
Bond Elizabeth Gladys 1923 1994 [Partner van XIII-dh]
van den Boogerd Adriaantje 1912 1992 [Dochter van XII-cu]
van den Boogerd Cornelis 1878 1948 [Partner van XII-cu]
van den Boogerd Cornelis 1911 1997 [Zoon van XII-cu]
van den Boogerd Gerrit 1920   [Zoon van XII-cu]
van den Boogerd Janna 1913 1995 [Dochter van XII-cu]
van den Boogerd Lena Maria (privé)    
Booij Alexander Philippus (privé)    
Booij Dirk (privé)    
Booij Geert 1940 1998 [Zoon van XIII-af]
Booij Johannes 1902 1972 [Partner van XIII-af]
Booij Klaas 1938 2013 [Zoon van XIII-af]
van der Boom Johannes Jacob Paulus 1886   [Partner van XII-ad]
Boon P. (privé)    
Boot Aaltie 1703   [Dochter van VI-d]
Boot Aaltje 1714   [Dochter van VI-e]
Boot Aaltje 1782 1783 [Dochter van VIII-f]
Boot Aaltje 1784 1829 [Dochter van VIII-f]
Boot Aaltje Jacoba 1889   Nummer XI-cc
Boot Aantje Cornelia 1910 1998 Nummer XIII-ch
Boot Aart 1815 1876 Nummer IX-aa
Boot Abraham 1828 1855 [Zoon van IX-d]
Boot Abraham 1846   [Zoon van X-al]
Boot Abraham 1851   [Zoon van X-al]
Boot Adriaan Anthonie (privé)    
Boot Adriaan Leendert 1885   [Zoon van X-as]
Boot Adriaantje (Arientje) 1797   [Dochter van IX-d]
Boot Adriana 1844   [Dochter van X-x]
Boot Adriana 1856   [Dochter van X-ae]
Boot Adriana 1865   [Dochter van X-aj]
Boot Adriana 1870 1929 Nummer XII-dr
Boot Adriana 1880   Nummer XII-cg
Boot Adriana 1890 1891 [Dochter van XI-be]
Boot Adriana 1900 1954 Nummer XIII-d
Boot Adriana 1916 1992 [Dochter van XII-bt]
Boot Adriana Berendina (privé)    
Boot Adriana Bernardina 1883 1960 Nummer XII-an
Boot Adriana Maria 1919 1999 Nummer XIII-dm
Boot Adriana Maria (privé)    
Boot Adriana Maria (privé)    
Boot Adriana Maria Janna (privé)    
Boot Adriana Petronella 1903 1993 Nummer XII-bx
Boot Adrianna Anthonia 1936 2005 [Dochter van XII-dd]
Boot Adrianus 1843 1911 Nummer XI-bp
Boot Adrianus 1851   [Zoon van X-ae]
Boot Adrianus 1866 1867 [Zoon van IX-aa]
Boot Adrianus 1897 1960 Nummer XII-ew
Boot Adrianus 1901 1989 Nummer XII-bc
Boot Adrianus 1902 1978 Nummer XII-fk
Boot Adrianus 1938 1944 [Zoon van XIII-di]
Boot Adrianus Bob (privé)    
Boot Adrianus Gerardus 1880   Nummer XII-et
Boot Aeltje Dircks 1675   Nummer VI-b
Boot Aeltje Jansdr 1684   Nummer VI-f
Boot Agatha 1824 1824 [Dochter van IX-x]
Boot Agatha 1830 1831 [Dochter van IX-x]
Boot Agatha Francina 1874 1956 Nummer XII-es
Boot Agatha Maria 1894   Nummer XI-ce
Boot Albert (privé)    
Boot Aleita (privé)    
Boot Aletta Maria 1918   [Dochter van XII-bj]
Boot Alice Elisabeth (privé)    
Boot Alida Aletta 1915 2005 [Dochter van XI-k]
Boot Andries 1905 1967 Nummer XIII-f
Boot Angenieta 1901 1997 Nummer XIII-r
Boot Anja Hermina (privé)    
Boot Anna 1813 1814 [Dochter van IX-z]
Boot Anna 1815 1815 [Dochter van IX-z]
Boot Anna 1820 1822 [Dochter van IX-z]
Boot Anna 1827 1828 [Dochter van IX-z]
Boot Anna Jacoba 1898   Nummer XII-ff
Boot Anna Jacoba 1923 2002 Nummer XIII-dl
Boot Anna Jacoba (privé)    
Boot Anna Johanna Wilhelmina (privé)    
Boot Anna Maria 1884 1952 [Dochter van XI-e]
Boot Anna Maria 1886 1918 Nummer XII-y
Boot Anna Maria 1891 1891 [Dochter van XI-n]
Boot Anna Sophia 1905 2007 Nummer XIII-ae
Boot Anna Sophia (privé)    
Boot Anna Willemina 1913 1959 [Dochter van XII-o]
Boot Anne (privé)    
Boot Anneke (privé)    
Boot Annetje Janse 1710 1749 Nummer VII-e
Boot Annie (privé)    
Boot Annigje (Antje) Dirks 1741 1808 Nummer VIII-b
Boot Annitje Cornelis 1736 1737 [Dochter van VII-d]
Boot Anthonia Klazina 1875 1882 [Dochter van XI-at]
Boot Anthonia Maria 1862 1872 [Dochter van X-ah]
Boot Anthonie Cornelis (privé)    
Boot Antje Cornelis 1741   [Dochter van VII-d]
Boot Antje Dirks 1740 1741 [Dochter van VII-b]
Boot Antje Huijgen 1739   [Dochter van VII-c]
Boot Anton Dirk (privé)    
Boot Antonia 1905   [Dochter van XI-at]
Boot Antonia Clasina 1884 1969 Nummer XII-dv
Boot Antonie Willem (privé)    
Boot Arend 1889   [Zoon van XI-ak]
Boot Arend Adrianus 1879   [Zoon van XI-bp]
Boot Arend Cornelis 1930 1990 [Zoon van XII-cs]
Boot Arendje 1846   Nummer XI-c
Boot Ariaantje 1822 1822 [Dochter van X-a]
Boot Ariaantje (Arientje) 1802 1818 [Dochter van IX-d]
Boot Arie 1836   [Zoon van IX-x]
Boot Arie 1851 1876 [Zoon van X-x]
Boot Arie 1904 1974 Nummer XII-cz
Boot Arie 1907 1982 Nummer XII-cn
Boot Arie (privé)    
Boot Arie Gerardus 1885 1943 [Zoon van XI-bg]
Boot Arie Johannes 1847   Nummer XI-be
Boot Arie Johannes (privé)    
Boot Arie Martinus Cornelis 1898 1898 [Zoon van XI-z]
Boot Arie Otto 1863 1928 Nummer XI-bv
Boot Arie Otto 1895 1989 Nummer XII-fi
Boot Arie Otto (privé)    
Boot Arie Otto 1924 1927 [Zoon van XII-fh]
Boot Arie Otto (privé)    
Boot Arie Otto 1929 2001 Nummer XIII-dp
Boot Arie Otto 1952   Nummer XIV-by
Boot Arie Simon 1863   [Zoon van X-z]
Boot Arij 1910 1928 [Zoon van XII-k]
Boot Barend 1902 1902 [Zoon van XII-c]
Boot Berend Theodorus 1947 1979 Nummer XIV-v
Boot Berendina Helena (privé)    
Boot Bernt Jan (privé)    
Boot Bertha Plonia (privé)    
Boot Casper 1875   Nummer XII-p
Boot Catharina 1880 1881 [Dochter van XI-ac]
Boot Catharina 1882 1889 [Dochter van XI-ac]
Boot Catharina 1893 1985 Nummer XII-eb
Boot Catharina (privé)    
Boot Catharina Cornelia 1889 1890 [Dochter van XI-u]
Boot Catharina Margaretha 1895   Nummer XII-ev
Boot Catharina Maria 1887   [Dochter van X-as]
Boot Catharina Maria (privé)    
Boot Catharinus (privé)    
Boot Cecilia Theodora 1879 1956 Nummer XII-dt
Boot Christiaan 1844   [Zoon van IX-w]
Boot Christiaan (privé)    
Boot Christina (privé)    
Boot Christina Pieternella 1897 1989 Nummer XII-ed
Boot Christina Pieternella (privé)    
Boot Claas Jansz 1697 1770 Nummer VII-h
Boot Clasina Apolonia Gerarda Margriet Sophia Helena Carolina (privé)    
Boot Clazina 1885 1885 [Dochter van XI-w]
Boot Clazina 1886   Nummer XII-bi
Boot Co Henk Jan Kees (privé)    
Boot Coenraad Frederik Jan 1914 2001 Nummer XII-fv
Boot Coenraad Frederik Jan (privé)    
Boot Cok (privé)    
Boot Cornelia 1811 1812 [Dochter van IX-t]
Boot Cornelia 1848   [Dochter van X-x]
Boot Cornelia 1863   [Dochter van X-ai]
Boot Cornelia 1888   Nummer XII-r
Boot Cornelia 1916 2000 Nummer XIII-i
Boot Cornelia 1918   Nummer XIII-bg
Boot Cornelia (privé)    
Boot Cornelia (privé)    
Boot Cornelia Adriana 1853   [Dochter van X-x]
Boot Cornelia Catharina     [Schoonouder van XII-bq]
Boot Cornelia Cornelis 1750   [Dochter van VII-d]
(van der) Boot Cornelia Dircks 1677 1754 Nummer VI-c
Boot Cornelia Elizabeth (privé)    
Boot Cornelia Hermina (privé)    
Boot Cornelia Hilletje IJbeltje (privé)    
Boot Cornelia Ingetje 1900 1901 [Dochter van XI-v]
Boot Cornelia Ingetje 1903 1982 Nummer XII-bd
Boot Cornelia Johanna (privé)    
Boot Cornelia Mathilde (privé)    
Boot Cornelia Pieternella (privé)    
Boot Cornelis Jansz (Cnelis) 1705 1765 Nummer VII-d
Boot Cornelis   1913 [Zoon van XI-k]
Boot Cornelis 1761   [Zoon van VII-k]
Boot Cornelis 1784   [Zoon van VIII-i]
Boot Cornelis 1787   [Zoon van VIII-i]
Boot Cornelis 1788   [Zoon van VIII-g]
Boot Cornelis 1814 1887 Nummer X-t
Boot Cornelis 1841 1842 [Zoon van X-x]
Boot Cornelis 1847 1848 [Zoon van X-t]
Boot Cornelis 1849 1934 Nummer XI-ad
Boot Cornelis 1854 1857 [Zoon van X-o]
Boot Cornelis 1854 1940 Nummer XI-aj
Boot Cornelis 1857 1926 Nummer XI-o
Boot Cornelis 1865 1867 [Zoon van X-af]
Boot Cornelis 1869 1869 [Zoon van X-aj]
Boot Cornelis 1870   Nummer XII-c
Boot Cornelis 1871 1872 [Zoon van X-ab]
Boot Cornelis 1877   Nummer XII-i
Boot Cornelis 1880 1942 Nummer XII-ca
Boot Cornelis 1884   [Zoon van XI-ac]
Boot Cornelis 1890   Nummer XII-s
Boot Cornelis 1895   Nummer XII-ck
Boot Cornelis 1908 1961 Nummer XIII-cg
Boot Cornelis 1910 1980 Nummer XIII-ag
Boot Cornelis (privé)    
Boot Cornelis 1913 1913 [Zoon van XI-k]
Boot Cornelis 1919 2005 Nummer XIII-l
Boot Cornelis 1920 1949 [Zoon van XII-ab]
Boot Cornelis 1928 1928 [Zoon van XII-ck]
Boot Cornelis (privé)    
Boot Cornelis Albert (privé)    
Boot Cornelis Cornelisz 1759 1835 Nummer VIII-i
Boot Cornelis Dirksz 1739 1739 [Zoon van VII-b]
Boot Cornelis Gerard (privé)    
Boot Cornelis Hugo 1896 2001 Nummer XIII-b
Boot Cornelis Jansz 1703 1705 [Zoon van VI-a]
Boot Cornelis Lambertus Johannes (privé)    
Boot Cornelise Hendrika (privé)    
Boot Corrie (privé)    
Boot Cuinera 1 1899 1899 [Dochter van XII-em]
Boot Cuinera 2 1907 1918 [Dochter van XII-em]
Boot Cuinera Johanna 1903   Nummer XIII-de
Boot Dammarina 1872   Nummer XII-d
Boot Daniël Willem (Wilhelmus) 1852   [Zoon van X-ap]
(van der) Boot Dirck Jansz 1640 1681 Nummer V-b
Boot Dirk 1770 1848 Nummer IX-d
Boot Dirk 1787 1838 Nummer IX-n
Boot Dirk 1804 1804 [Zoon van IX-d]
Boot Dirk 1805 1833 [Zoon van IX-d]
Boot Dirk 1859 1922 Nummer XI-y
Boot Dirk 1893   Nummer XII-cj
Boot Dirk 1898 1976 Nummer XII-bq
Boot Dirk 1906 1997 Nummer XII-fr
Boot Dirk (privé)    
Boot Dirk 1913 1940 [Zoon van XII-bj]
Boot Dirk 1913 1997 Nummer XIII-ap
Boot Dirk 1915 1968 Nummer XIII-ck
Boot Dirk 1932 2007 Nummer XIII-dz
Boot Dirk (privé)    
Boot Dirk Dirksz 1736 1740 [Zoon van VII-b]
Boot Dirk Gerard 1921 1988 [Zoon van XII-bm]
Boot Dirk Hendrik (privé)    
Boot Dirk Huijgen 1746 1755 [Zoon van VII-c]
Boot Dirk Jacobus (privé)    
Boot Dirk Jansz 1700 1770 Nummer VII-b
Boot Dirkje 1826 1826 [Dochter van X-a]
Boot Dirkje Dirks 1743 1805 Nummer VIII-c
Boot Dirkje Jacoba 1903 1986 Nummer XII-ef
Boot Ditje 1900   [Dochter van XI-ak]
Boot Elisabeth (privé)    
Boot Elisabeth Geertruida (privé)    
Boot Elisabeth Johanna Wilhelmina 1882 1883 [Dochter van XI-e]
Boot Elizabeth 1844 1866 [Dochter van X-y]
Boot Elizabeth 1858   [Dochter van X-ab]
Boot Elizabeth 1887 1888 [Dochter van XI-ac]
Boot Elizabeth 1891   Nummer XII-ci
Boot Elizabeth Bertha (Bertha Lizzy) (privé)    
Boot Elizabeth Cornelia Marianne (privé)    
Boot Elizabeth Jacoba 1873 1957 [Dochter van X-ai]
Boot Elizabeth Johanna 1875   [Dochter van XI-bp]
Boot Elizabeth Maria 1887 1970 Nummer XII-cu
Boot Ellen (privé)    
Boot Elsje Martinetta 1905 2008 Nummer XII-by
Boot Emilie 1907   [Dochter van XII-et]
Boot Emmetje Dirks 1749 1749 [Dochter van VII-b]
Boot Emmigje 1857   Nummer XI-h
Boot Emmigje (Emmitje, Emmetje) 1808 1868 Nummer X-j
Boot Ernst Jan (privé)    
Boot Erwin Harald (privé)    
Boot Evert 1720   [Zoon van VI-e]
Boot Fijtje Dirks 1752   [Dochter van VII-b]
Boot Filippus 1896 1974 Nummer XII-bw
Boot Franciscus Adrianus Frederik Willem 1914 1993 Nummer XIII-di
Boot Franciscus Cornelis (privé)    
Boot Franciscus Karel 1910   [Zoon van XII-ch]
Boot Frans Hendrik 1935 1937 [Zoon van XII-fk]
Boot Frans Hendrik (privé)    
Boot Frederik (privé)    
Boot Frederik Adrianus Johannes (privé)    
Boot Frederika Johanna 1953 2009 Nummer XIV-n
Boot Gaspard (privé)    
Boot Geertje 1749   [Dochter van VII-f]
Boot Geertje 1759   [Dochter van VII-f]
Boot Geertje 1767   [Dochter van VII-l]
Boot Geertje 1767   [Dochter van VII-f]
Boot Geertje 1784 1786 [Dochter van VIII-m]
Boot Geertje (privé)    
Boot Geertje Dirks 1744 1768 [Dochter van VII-b]
Boot Geertje Huijghen 1734   [Dochter van VII-c]
Boot Geertje Kornelis 1742 1759 [Dochter van VII-d]
Boot Geertrui 1915 1999 Nummer XIII-ak
Boot Geertruida 1867 1935 Nummer XI-aw
Boot Geertruida 1881   [Dochter van XI-bq]
Boot Geertruida 1905 1990 Nummer XII-eg
Boot Geertruida (privé)    
Boot Geertruida Catharina 1873   [Dochter van X-aj]
Boot Geertruida Johanna 1842 1902 Nummer XI-as
Boot Geertruij 1751   [Dochter van VII-l]
Boot Geertruij 1838   Nummer XI-bo
Boot Geertruij Johanna 1883   Nummer XII-du
Boot Gerard Johannes 1891   Nummer XI-cd
Boot Gerarda 1912 1997 Nummer XIII-aj
Boot Gerarda 1916 1918 [Dochter van XII-bl]
Boot Gerarda (privé)    
Boot Gerarda Hermina 1879 1951 Nummer XII-al
Boot Gerhard (privé)    
Boot Gerrard Dirk Marie (privé)    
Boot Gerrarda Adriana (privé)    
Boot Gerrarda Wilhelmina (privé)    
Boot Gerrardus 1901 1989 Nummer XII-br
Boot Gerrit 1819 1823 [Zoon van IX-w]
Boot Gerrit 1889 1931 Nummer XII-bm
Boot Gerrit 1900   [Zoon van XI-aj]
Boot Gerrit (privé)    
Boot Gerrit (privé)    
Boot Gerrit Christiaan 1825 1880 Nummer X-ah
Boot Gerrit Christiaan 1860   [Zoon van X-ah]
Boot Gerrit Inge (privé)    
Boot Gerritje Cornelia 1893   Nummer XII-ar
Boot Gerritje Ingetje 1904 1939 [Dochter van XI-y]
Boot Gijsbertha Cornelia 1895 1970 [Dochter van XI-al]
Boot Gijsbertus 1891   [Zoon van XI-al]
Boot Grietje 1852 1862 [Dochter van X-r]
Boot Grietje 1866   Nummer XI-aa
Boot Grietje 1882 1936 Nummer XII-bh
Boot Grietje 1888 1912 Nummer XII-bs
Boot Grietje Huijgen 1736 1778 [Dochter van VII-c]
Boot Grietje Jans 1699   Nummer VII-a
Boot Grietje Wilhelmina 1894 1981 Nummer XII-bo
Boot Grietje Wilhelmina 1919 2010 Nummer XIII-am
Boot Haasje (Hansje) 1872 1888 [Dochter van XI-ac]
Boot Harrent Leendert     Nummer XIII-n
Boot Harry (privé)    
Boot Heijnk (Hendrik) 1769   Nummer VIII-p
Boot Helena 1868 1869 [Dochter van X-ai]
Boot Helena (privé)    
Boot Helena Adriana 1878   [Dochter van XI-bp]
Boot Helena Cornelia 1850   Nummer XI-m
Boot Helena Cornelia 1889 1899 [Dochter van XI-o]
Boot Helena Cornelia 1907 1994 Nummer XIII-cf
Boot Helena Geertruida (privé)    
Boot Hendericus Adrianus 1885   Nummer XII-co
Boot Henderikus Adrianus (privé)    
Boot Hendrica Adriana 1927 1928 [Dochter van XII-dc]
Boot Hendrik 1788 1789 [Zoon van VIII-f]
Boot Hendrik 1789   [Zoon van VIII-g]
Boot Hendrik 1790 1851 [Zoon van VIII-n]
Boot Hendrik 1810   [Zoon van VIII-k]
Boot Hendrik 1818 1885 Nummer X-n
Boot Hendrik 1818 1899 Nummer X-o
Boot Hendrik 1830 1830 [Zoon van IX-v]
Boot Hendrik 1863 1865 [Zoon van X-o]
Boot Hendrik 1872 1958 Nummer XI-k
Boot Hendrik 1872 1873 [Zoon van XI-at]
Boot Hendrik 1880 1969 Nummer XII-k
Boot Hendrik 1893 1978 Nummer XII-ab
Boot Hendrik 1897 1974 Nummer XII-u
Boot Hendrik 1925 1927 [Zoon van XII-k]
Boot Hendrik (privé)    
Boot Hendrik Dirk Cornelius 1937 2005 Nummer XIII-bb
Boot Hendrik Jacobus 1888 1956 Nummer XII-aq
Boot Hendrik Jan (privé)    
Boot Hendrik Pietersz 1723   Nummer VII-k
Boot Hendrika 1912 1912 [Dochter van XII-em]
Boot Hendrika (privé)    
Boot Hendrika Adriana 1902   [Dochter van XI-an]
Boot Hendrika Theodora (privé)    
Boot Hendrikus Johannus 1899   Nummer XII-cy
Boot Hendrina Cornelia 1899 1995 [Dochter van XI-k]
Boot Henk (privé)    
Boot Herman Marinus (privé)    
Boot Hermanus (privé)    
Boot Hermanus Marius 1881 1937 Nummer XII-am
Boot Hilde Elisabeth Maike (privé)    
Boot Hubertus 1863 1864 [Zoon van X-ab]
Boot Hubertus 1864   [Zoon van X-ab]
Boot Hugo 1808 1878 Nummer X-i
Boot Hugo 1875 1950 Nummer XII-h
Boot Hugo 1898 1950 Nummer XIII-c
Boot Hugo 1922 1992 Nummer XIII-dr
Boot Hugo 1944 1979 [Zoon van XIII-dr]
Boot Huig 1838   Nummer XI-g
Boot Huig 1855 1929 Nummer XI-i
Boot Huijch (Hugo) Dirksz 1746 1807 Nummer VIII-d
Boot Huijch Dirksz 1737   [Zoon van VII-b]
Boot Huijg (Hugo) 1795 1832 Nummer X-a
Boot Huijg Jansz 1702 1774 Nummer VII-c
Boot Huijg(h) 1781 1857 Nummer IX-m
Boot Ilse Hermina (privé)    
Boot Immetje 1814 1814 [Dochter van IX-o]
Boot Immetje Dirks 1751 1760 [Dochter van VII-b]
Boot Inge Jacoba 1937 2000 Nummer XIV-bk
Boot Irene Alijda Clasina (privé)    
Boot Jaaike Gerda Jacoba (privé)    
Boot Jack (privé)    
Boot Jacob 1793 1849 Nummer IX-v
Boot Jacob 1843   [Zoon van X-y]
Boot Jacob 1848   [Zoon van X-ae]
Boot Jacob 1856 1884 Nummer XI-au
Boot Jacob 1857   [Zoon van X-ae]
Boot Jacob 1866 1866 [Zoon van X-ae]
Boot Jacob 1893 1983 Nummer XII-fh
Boot Jacob 1905 1970 [Zoon van XI-v]
Boot Jacob (Jaap) 1882 1941 Nummer XII-dw
Boot Jacob Arie 1896   Nummer XI-cf
Boot Jacoba 1816   [Dochter van VIII-k]
Boot Jacoba 1877 1878 [Dochter van XI-b]
Boot Jacoba 1891 1981 Nummer XII-bu
Boot Jacobus 1831 1917 Nummer X-s
Boot Jacobus 1832   [Zoon van IX-x]
Boot Jacobus 1844 1884 Nummer XI-b
Boot Jacobus 1854 1924 Nummer XI-w
Boot Jacobus 1855 1897 Nummer XI-r
Boot Jacobus 1882 1960 Nummer XII-cb
Boot Jacobus 1887 1960 Nummer XII-bl
Boot Jacobus 1894 1959 Nummer XIII-a
Boot Jacobus 1904 1979 Nummer XIII-ad
Boot Jacobus (privé)    
Boot Jacobus (privé)    
Boot Jacobus (privé)    
Boot Jacobus Eliza 1895 1959 [Zoon van XI-am]
Boot Jacobus H. 1911 1997 Nummer XIII-y
Boot Jacobus Hendriksz 1853 1922 Nummer XI-n
Boot Jacobus Johannes 1833 1835 [Zoon van IX-t]
Boot Jacobus Pot 1788 1870 Nummer IX-o
Boot Jacobus Pot 1856   Nummer XI-t
Boot Jacqueline (privé)    
Boot Jan 1716   [Zoon van VI-e]
Boot Jan 1716   [Zoon van VI-e]
Boot Jan 1718   [Zoon van VI-e]
Boot Jan 1759 1768 [Zoon van VII-k]
Boot Jan 1764 1765 [Zoon van VII-l]
Boot Jan 1765   Nummer VIII-o
Boot Jan 1768 1776 [Zoon van VII-k]
Boot Jan 1776   [Zoon van VII-k]
Boot Jan 1785 1829 Nummer IX-j
Boot Jan 1786 1796 [Zoon van VIII-f]
Boot Jan 1804 1849 Nummer X-d
Boot Jan 1827 1827 [Zoon van IX-o]
Boot Jan 1829 1829 [Zoon van IX-o]
Boot Jan 1830 1855 [Zoon van IX-d]
Boot Jan 1846 1901 Nummer XI-d
Boot Jan 1875 1921 Nummer XII-e
Boot Jan 1883 1883 [Zoon van XI-d]
Boot Jan 1884 1884 [Zoon van XI-d]
Boot Jan 1885   [Zoon van XI-d]
Boot Jan 1887 1969 Nummer XII-m
Boot Jan 1909 1977 Nummer XIII-j
Boot Jan 1910 1986 [Zoon van XI-k]
Boot Jan (privé)    
Boot Jan 1930 2002 Nummer XIII-dq
Boot Jan (privé)    
Boot Jan Cornelis Marinus 1907 1956 Nummer XIII-g
Boot Jan Dircksz 1674 1744 Nummer VI-a
Boot Jan Dirk (privé)    
Boot Jan Dirksz 1735 1747 [Zoon van VII-b]
Boot Jan Hendrik 1867 1868 [Zoon van XI-c]
Boot Jan Huijgen 1742 1755 [Zoon van VII-c]
(van der) Boot Jan Jansz 1642 1710 Nummer V-c
Boot Jan Kornelisz 1740   [Zoon van VII-d]
Boot Jan Leendert Marinus 1893   Nummer XII-cw
Boot Jan Roelof (privé)    
Boot Jan Simon 1905 1975 Nummer XII-db
Boot Jane (privé)    
Boot Jane Elizabeth (privé)    
Boot Janna (privé)    
Boot Janna Femmigje (privé)    
Boot Jannetje 1779   [Dochter van VIII-d]
Boot Jannetje 1885   Nummer XII-az
Boot Jannetje 1941 1990 [Dochter van XII-bc]
Boot Jannie (privé)    
Boot Jannigje Dirks 1747   Nummer VIII-e
Boot Jantina Adriana (privé)    
Boot Jantine Annie (privé)    
Boot Jeanette Annemarie (privé)    
Boot Joanna 1788 1853 Nummer IX-u
Boot Joanna Wilhelmina 1879   [Dochter van X-ai]
Boot Jobje Cornelia (privé)    
Boot Johan Gerard 1925 1999 Nummer XIV-b
Boot Johan Hendrik (privé)    
Boot Johan Jacobus 1914 1962 Nummer XIII-cj
Boot Johanna 1839   Nummer X-ak
Boot Johanna 1870   [Dochter van X-aj]
Boot Johanna 1877 1878 [Dochter van X-ab]
Boot Johanna 1884   [Dochter van XI-bu]
Boot Johanna 1904   Nummer XIII-x
Boot Johanna (privé)    
Boot Johanna (privé)    
Boot Johanna Adriana 1863 1863 [Dochter van X-aj]
Boot Johanna Adriana (privé)    
Boot Johanna Cornelia 1877 1943 Nummer XII-ej
Boot Johanna Elisabeth (privé)    
Boot Johanna Gerrie (privé)    
Boot Johanna Hendrica (privé)    
Boot Johanna Jacoba (privé)    
Boot Johanna Jozina 1887   Nummer XII-cp
Boot Johanna Leentje 1928 1929 [Dochter van XII-k]
Boot Johanna Maria 1905   [Dochter van XI-ar]
Boot Johanna Niza 1849   Nummer XI-bf
Boot Johanna Susanna 1911 1990 [Dochter van XII-dx]
Boot Johanna Wilhelmina 1864 1878 [Dochter van X-ai]
Boot Johannes 1816 1818 [Zoon van IX-j]
Boot Johannes 1822 1823 [Zoon van IX-z]
Boot Johannes 1825 1901 Nummer X-aq
Boot Johannes 1861   [Zoon van X-ai]
Boot Johannes 1866   [Zoon van X-ai]
Boot Johannes 1882   [Zoon van XI-bu]
Boot Johannes 1886 1949 Nummer XII-bk
Boot Johannes 1891   Nummer XII-fd
Boot Johannes 1892 1944 Nummer XII-fg
Boot Johannes 1901   Nummer XII-fp
Boot Johannes (privé)    
Boot Johannes (privé)    
Boot Johannes (privé)    
Boot Johannes Adrianus Pierre Gustaaf 1905 2006 Nummer XIII-dh
Boot Johannes Balthasar (privé)    
Boot Johannes Franciscus 1867   Nummer XII-ep
Boot Johannes Franciscus 1900   Nummer XIII-dg
Boot Johannes Gerard Simon Bernhard (privé)    
Boot Johannes Gerardus 1884   Nummer XII-ao
Boot Johannes Gijsbertus 1870   [Zoon van XI-bp]
Boot Johannes Huibertus (privé)    
Boot Johannes Jacobus (privé)    
Boot Johannes Maarten 1916 1922 [Zoon van XII-bk]
Boot Johannes Maarten (privé)    
Boot Johannes Philippus Christiaan 1876   [Zoon van XI-bq]
Boot Johannes Teunis 1895   Nummer XII-cq
Boot Johannes Willem 1917 2010 Nummer XIII-k
Boot Johannes Willem 1922 1989 Nummer XIII-bh
Boot Johannis Adrianus 1879   [Zoon van XI-be]
Boot Johannis Cornelis 1876 1876 [Zoon van XI-be]
Boot Johannis Pieter 1884   Nummer XII-el
Boot Johannus 1836 1836 [Zoon van IX-t]
Boot Joke (privé)    
Boot Joke (privé)    
Boot Josina 1836   Nummer XI-af
Boot Josina 1867 1869 [Dochter van X-aa]
Boot Josina Hilligje 1905 1974 Nummer XII-cm
Boot Josina Margaretha 1863 1865 [Dochter van X-aa]
Boot Josina Margaretha 1874   Nummer XI-ao
Boot Josina Margaritha 1859   [Dochter van X-aa]
Boot Josina Petronella 1849 1937 Nummer XI-bs
Boot Josina Pieternella (privé)    
Boot Jozef (privé)    
Boot Jozina 1846   [Dochter van X-y]
Boot Klaas Jansz 1711   Nummer VII-f
Boot Klaasje 1814 1863 Nummer X-l
Boot Koos (privé)    
Boot Kristian (privé)    
Boot Lambertus 1890 1974 Nummer XII-ea
Boot Lambertus Johannes 1903 1983 Nummer XII-fq
Boot Lambertus Johannes (privé)    
Boot Leena 1770   [Dochter van VII-k]
Boot Leendert 1759 1819 Nummer VIII-n
Boot Leendert 1806 1810 [Zoon van IX-z]
Boot Leendert 1810 1897 Nummer X-ap
Boot Leendert 1827 1900 Nummer X-aa
Boot Leendert 1856   Nummer XI-br
Boot Leendert 1857   Nummer XI-bt
Boot Leendert 1859 1927 Nummer X-as
Boot Leendert 1870 1871 [Zoon van X-ai]
Boot Leendert 1876   [Zoon van XI-bq]
Boot Leendert 1885 1945 Nummer XII-ct
Boot Leendert 1885   Nummer XII-l
Boot Leendert 1895 1975 Nummer XII-ec
Boot Leendert 1897   Nummer XII-cl
Boot Leendert 1900 1901 [Zoon van XI-k]
Boot Leendert 1901 1901 [Zoon van XI-k]
Boot Leendert 1908 1971 [Zoon van XI-k]
Boot Leendert Aart 1897   Nummer XII-dc
Boot Leendert Arie (privé)    
Boot Leendert Herman 1901   Nummer XI-cg
Boot Leendert Jacobus Elias 1891 1953 Nummer XII-da
Boot Leendert Jasper 1922 2008 Nummer XIII-m
Boot Leendert Marinus 1861 1924 Nummer XI-al
Boot Leendert Marinus (privé)    
Boot Leendert Pieter (privé)    
Boot Leentje     Nummer XII-ex
Boot Leentje 1710   [Dochter van VI-e]
Boot Leentje (Magdalena) Jans 1636   Nummer V-a
Boot Lena 1802   [Dochter van VIII-n]
Boot Lena Johanna (privé)    
Boot Lena Sara Carolina 1895 1968 [Dochter van XI-e]
Boot Leni 1930 2004 [Dochter van XIII-c]
Boot Leonora Hermina 1896   Nummer XII-eo
Boot Letitia Hermgard (privé)    
Boot Lijntje (privé)    
van der Boot Lijsabet Pieters 1639 1676 Nummer V-e
Boot Lijsabeth (Elisabeth) 1841   Nummer XI-a
Boot Lijsbet 1772 1845 Nummer IX-f
Boot Lijsbeth 1712 1747 Nummer VII-j
Boot Lijsje 1753   [Dochter van VII-l]
Boot Lijsje 1773   [Dochter van VII-k]
Boot Louise (privé)    
Boot Lourens 1915 1985 Nummer XIII-aq
Boot Lourens Dirk (privé)    
Boot Lucretia (privé)    
Boot Maagje 1929 1996 [Dochter van XII-bc]
Boot Maagje Adriana 1898 1965 Nummer XII-bb
Boot Maarten 1845 1899 Nummer XI-at
Boot Maarten 1877 1952 Nummer XII-ds
Boot Maarten Waander (privé)    
Boot Maartje 1782 1811 Nummer IX-i
Boot Maartje 1863 1864 [Dochter van IX-aa]
Boot Maartje 1900   Nummer XIII-ce
Boot Maartje 1907 1997 Nummer XIII-af
Boot Machteltje 1880 1971 Nummer XII-bg
Boot Magdalena 1831 1831 [Dochter van IX-v]
Boot Magdalena 1838 1838 [Dochter van X-t]
Boot Magdalena Wilhelmina (privé)    
Boot Margje 1780 1858 Nummer IX-l
Boot Margje 1793   [Dochter van VIII-n]
Boot Margje (Matje) 1801 1840 Nummer IX-y
Boot Maria 1748 1814 Nummer VIII-l
Boot Maria 1796   Nummer IX-ac
Boot Maria 1808   Nummer X-ao
Boot Maria 1820 1821 [Dochter van IX-t]
Boot Maria 1832 1834 [Dochter van IX-t]
Boot Maria 1838 1838 [Dochter van X-x]
Boot Maria 1839   Nummer XI-ag
Boot Maria 1841   Nummer XI-ai
Boot Maria 1847   [Dochter van X-ap]
Boot Maria 1857   [Dochter van X-ab]
Boot Maria 1858   [Dochter van X-al]
Boot Maria 1863 1864 [Dochter van X-ae]
Boot Maria 1907 1999 [Dochter van XI-k]
Boot Maria (privé)    
Boot Maria Adriana 1882 1943 Nummer XII-ek
Boot Maria Adriana Clasina 1938 1963 [Dochter van XII-fl]
Boot Maria Anthonia (privé)    
Boot Maria Carolina 1890 1892 [Dochter van XI-e]
Boot Maria Christina 1892 1956 [Dochter van XI-am]
Boot Maria Christina 1895   Nummer XII-fe
Boot Maria Elizabeth 1860   [Dochter van X-ab]
Boot Maria Geertruida (privé)    
Boot Maria Hendrika 1897 1967 Nummer XII-cx
Boot Maria Johanna 1861   Nummer XI-ap
Boot Maria Johanna 1865 1870 [Dochter van XI-bp]
Boot Maria Johanna 1872 1925 Nummer XII-er
Boot Maria Johanna 1874   Nummer XII-eu
Boot Maria Johanna 1882   Nummer XII-ey
Boot Maria Johanna 1909 1913 [Dochter van XI-v]
Boot Maria Johanna (privé)    
Boot Maria Sofia 1887   Nummer XII-ap
Boot Maria Sophia 1854 1911 Nummer XI-q
Boot Maria Wilhelmina 1822 1871 [Dochter van IX-v]
Boot Maria Wilhelmina 1834 1836 [Dochter van IX-t]
Boot Maria Wilhelmina 1895 1943 Nummer XII-en
Boot Maria Wilhelmina 1898   [Dochter van X-as]
Boot Maria Wilhelmina (privé)    
Boot Marie Anneke (privé)    
Boot Marijtje 1694 1695 [Dochter van VI-d]
Boot Marijtje 1750   [Dochter van VII-l]
Boot Marijtje 1754   [Dochter van VII-l]
Boot Marijtje 1812 1834 [Dochter van IX-p]
Boot Marijtje (Margje) 1764 1819 Nummer VIII-j
Boot Marinus 1817 1818 [Zoon van IX-t]
Boot Marinus 1823 1860 [Zoon van IX-t]
Boot Marinus 1828 1830 [Zoon van IX-v]
Boot Marinus (privé)    
Boot Marinus Gijsbertus 1889   Nummer XII-cv
Boot Marinus Johannes 1865 1919 Nummer XI-am
Boot Marinus Johannes 1899 1969 [Zoon van XI-am]
Boot Marinus Johannes 1913 2005 Nummer XII-be
Boot Maritje 1695   [Dochter van VI-d]
Boot Marregje 1798   [Dochter van VIII-n]
Boot Marrigje 1812   [Dochter van VIII-n]
Boot Marrigje Adriana 1900   Nummer XIII-q
Boot Martha Plonia (privé)    
Boot Martina 1855   [Dochter van X-ah]
Boot Martina Johanna 1 1898 1899 [Dochter van XII-em]
Boot Martina Johanna 2 1901   Nummer XIII-dd
Boot Martine Johanna 1942 1986 Nummer XIV-aj
Boot Martinus 1826   [Zoon van IX-x]
Boot Martinus 1857   Nummer XI-bh
Boot Matthijs 1798 1856 Nummer IX-x
Boot Matthijs 1815 1875 Nummer X-x
Boot Matthijs 1819 1866 Nummer X-ae
Boot Matthijs 1822 1858 Nummer X-al
Boot Matthijs 1828   [Zoon van IX-w]
Boot Matthijs 1845   [Zoon van X-ae]
Boot Matthijs 1854   Nummer XI-bj
Boot Matthijs 1857   [Zoon van X-x]
Boot Matthijs 1870 1870 [Zoon van X-aa]
Boot Matthijs 1873 1874 [Zoon van XI-at]
Boot Mattijs 1818 1818 [Zoon van IX-w]
Boot Mattje 1805 1855 Nummer IX-ad
Boot Mieke Anja (privé)    
Boot Myrna Henriette (privé)    
Boot N.N. 1642 1648 [Kind van IV-a]
Boot N.N. 1818   [Zoon van X-a]
Boot N.N. 1820   [Zoon van X-a]
Boot N.N. 1824   [Zoon van X-a]
Boot N.N. 1825   [Dochter van X-a]
Boot N.N. 1828   [Dochter van X-a]
Boot N.N. 1867   [Zoon van XI-b]
Boot N.N. 1886   [Kind van XI-n]
Boot N.N. 1887   [Kind van XI-n]
Boot N.N. 1892   [Kind van XI-n]
Boot N.N. 1932   [Zoon van XII-bq]
Boot N.N. 1934   [Kind van XII-ab]
Boot N.N. 1935   [Zoon van XII-bq]
Boot Nanne Jacobus (privé)    
Boot Neeltje (privé)    
Boot Neeltje   1789 [Dochter van VIII-h]
Boot Neeltje 1733   Nummer VIII-a
Boot Neeltje 1787   [Dochter van VIII-h]
Boot Neeltje 1788   [Dochter van VIII-h]
Boot Neeltje 1789   [Dochter van VIII-d]
Boot Neeltje 1791   [Dochter van VIII-g]
Boot Neeltje 1860   Nummer XI-j
Boot Neeltje 1863 1867 [Dochter van X-af]
Boot Neeltje 1868 1870 [Dochter van X-af]
Boot Neeltje 1871   Nummer XI-ax
Boot Neeltje 1886 1958 Nummer XII-dy
Boot Neeltje 1887   Nummer XII-z
Boot Neeltje 1895   Nummer XII-as
Boot Neeltje 1904   [Dochter van X-as]
Boot Neeltje (privé)    
Boot Neeltje Huijghen 1735 1736 [Dochter van VII-c]
Boot Nela 1792   Nummer IX-ab
Boot Nicolaas 1850 1924 Nummer XI-bq
Boot Nicolaas Maarten (privé)    
Boot Nini (privé)    
Boot Niza Adriana 1853 1871 [Dochter van X-ah]
Boot Oscar (privé)    
Boot Otto 1870 1940 Nummer XI-bx
Boot Otto 1909 1980 Nummer XII-fm
Boot Otto (privé)    
Boot Otto 1928 1983 Nummer XIII-dy
Boot Otto (privé)    
Boot Otto (privé)    
Boot Paula Martina Hendrika (privé)    
Boot Paulina Helena Wilhelmina Johanna (privé)    
Boot Pepijn (privé)    
Boot Peter (privé)    
Boot Peter Jan (privé)    
Boot Petronella Geertruida 1868   Nummer XII-eq
Boot Petronella Johanna 1851   [Dochter van X-aq]
Boot Petronella Trijntje 1867 1933 Nummer XI-bw
Boot Petrus Johannes 1916 1980 Nummer XIII-al
Boot Petrus Johannes Cornelis 1924 1988 Nummer XIII-as
Boot Petrus Johannus 1882   Nummer XII-ch
Boot Petrus Johannus (privé)    
Boot Philip Sjoerd (privé)    
Boot Philippina Diderika 1913 1995 Nummer XIII-ah
Boot Philippus 1824 1902 Nummer X-r
Boot Philippus 1878 1958 Nummer XII-bf
Boot Philippus 1884 1962 Nummer XII-bj
Boot Philippus (privé)    
Boot Philippus (privé)    
Boot Philippus Dirk (privé)    
van der Boot Pieter 1675 1676 [Zoon van V-c]
Boot Pieter 1701 1705 [Zoon van VI-d]
Boot Pieter 1705 1707 [Zoon van VI-d]
Boot Pieter 1746   [Zoon van VII-l]
Boot Pieter 1765   [Zoon van VII-k]
Boot Pieter 1789   [Zoon van VIII-n]
Boot Pieter 1791 1795 [Zoon van VIII-m]
Boot Pieter 1796 1857 Nummer IX-w
Boot Pieter 1812   Nummer X-k
Boot Pieter 1816 1832 [Zoon van IX-o]
Boot Pieter 1836   Nummer X-aj
Boot Pieter 1838 1857 [Zoon van X-d]
Boot Pieter 1845   [Zoon van X-ah]
Boot Pieter 1848 1912 Nummer XI-e
Boot Pieter 1848 1903 Nummer XI-l
Boot Pieter 1850   [Zoon van X-ae]
Boot Pieter 1851 1932 Nummer XI-bg
Boot Pieter 1860 1866 [Zoon van X-ae]
Boot Pieter 1861 1946 Nummer XI-z
Boot Pieter 1864 1933 Nummer XI-v
Boot Pieter 1867 1871 [Zoon van X-aj]
Boot Pieter 1868 1939 Nummer XII-b
Boot Pieter 1878   Nummer XII-j
Boot Pieter 1880 1945 Nummer XII-o
Boot Pieter 1890 1962 Nummer XII-bt
Boot Pieter 1892 1965 Nummer XII-bn
Boot Pieter 1904 1981 Nummer XIII-e
Boot Pieter 1915 1991 [Zoon van XII-o]
Boot Pieter 1918 1973 Nummer XIII-bf
Boot Pieter (privé)    
Boot Pieter (privé)    
Boot Pieter 1955   Nummer XV-c
Boot Pieter Cornelisz 1735 1736 [Zoon van VII-d]
Boot Pieter Cornelisz 1737 1738 [Zoon van VII-d]
Boot Pieter Cornelisz 1752 1797 Nummer VIII-g
Boot Pieter Huijgen 1751 1820 Nummer VIII-f
Boot Pieter Johannes 1830 1917 Nummer X-ab
Boot Pieter Johannes 1865 1866 [Zoon van X-ab]
Boot Pieter Johannes 1879   [Zoon van XI-bg]
Boot Pieter Johannes 1900 1971 Nummer XII-dp
Boot Pieter Kornelis 1743 1744 [Zoon van VII-d]
Boot Pieter Kornelisz 1738 1743 [Zoon van VII-d]
Boot Pieter Martinus (privé)    
Boot Pieternella Johanna 1862 1863 [Dochter van X-ab]
Boot Pieternella Johanna 1868 1945 Nummer XI-aq
Boot Pietertje 1889 1973 Nummer XII-n
Boot Pietertje 1904 2006 Nummer XII-v
Boot Pietertje Kornelis 1747 1749 [Dochter van VII-d]
Boot Plonia Maria (privé)    
Boot Reindert Theodoor 1958 2009 Nummer XIV-cd
Boot Reinier (privé)    
Boot Rianne (privé)    
Boot Rijk 1884   Nummer XII-ez
Boot Robert Jan (privé)    
Boot Robert Philip 1921 2002 Nummer XIII-br
Boot Robert Roeland (privé)    
Boot Roeland Pieter (privé)    
Boot Roelina 1939 1969 Nummer XIII-dw
Boot Ronald (privé)    
Boot Rookje 1777 1810 Nummer IX-h
Boot Rudolf (privé)    
Boot Sander Gerrard (privé)    
Boot Saskia Carolina (privé)    
Boot Sijmen (Simon) 1779   Nummer VIII-k
Boot Sijmen (Simon) Pietersz 1725 1776 Nummer VII-l
Boot Sijtje Catharina 1928 1928 [Dochter van XII-cj]
Boot Simon 1783 1828 Nummer IX-z
Boot Simon 1789   [Zoon van VIII-o]
Boot Simon 1812   [Zoon van IX-z]
Boot Simon 1824 1825 [Zoon van IX-t]
Boot Simon 1825 1892 Nummer X-z
Boot Simon 1834 1834 [Zoon van X-x]
Boot Simon 1834   [Zoon van IX-x]
Boot Simon 1835   Nummer XI-bn
Boot Simon 1840   [Zoon van X-x]
Boot Simon 1842 1927 Nummer XI-ah
Boot Simon 1857 1933 Nummer XI-ak
Boot Simon 1861   Nummer XI-bu
Boot Simon 1861   [Zoon van X-z]
Boot Simon 1872 1872 [Zoon van X-ab]
Boot Simon 1874 1950 Nummer XI-ar
Boot Simon 1904 1904 [Zoon van XI-bv]
Boot Simon 1905 1906 [Zoon van XI-bv]
Boot Simon 1907 1992 Nummer XII-fl
Boot Simon (privé)    
Boot Simon 1919 1947 [Zoon van XII-cq]
Boot Simon Arend (privé)    
Boot Simon Matthijsz 1786 1850 Nummer IX-t
Boot Simone Johanna Christina (privé)    
Boot Sophia 1772 1839 Nummer IX-e
Boot Sophia 1848 1916 Nummer XI-s
Boot Sophia 1856   Nummer XI-x
Boot Sophia 1860 1919 Nummer XI-p
Boot Sophia 1875   Nummer XII-w
Boot Sophia Adriana 1894 1981 Nummer XII-bv
Boot Susanna 1870 1889 [Dochter van XI-ac]
Boot Susanna 1885   Nummer XII-cc
Boot Teunis 1785 1811 [Zoon van VIII-f]
Boot Teunis 1817 1869 Nummer X-m
Boot Teunis 1886   Nummer XII-q
Boot Teunis 1890 1890 [Zoon van XI-ac]
Boot Teunis (privé)    
Boot Teunis Anton (privé)    
Boot Teunis Cornelis 1871 1933 Nummer XI-an
Boot Teunis Cornelis 1903   Nummer XII-cs
Boot Teunis Cornelis 1903   Nummer XII-dd
Boot Teunis Johannes 1902 1902 [Zoon van XII-em]
Boot Thea (privé)    
Boot Theo J. 1918 1996 Nummer XIII-ab
Boot Theodorus 1859 1930 Nummer XI-av
Boot Theodorus 1884 1954 Nummer XII-dx
Boot Theodorus 1899 1901 [Zoon van XI-av]
Boot Theodorus 1902 1955 Nummer XII-ee
Boot Theodorus 1910 1985 Nummer XIII-da
Boot Theodorus (privé)    
Boot Theodorus (privé)    
Boot Theodorus (privé)    
Boot Thomas Gerrit (privé)    
Boot Thomas Otto (privé)    
Boot Tijs (Matthijs) 1758 1830 Nummer VIII-m
Boot Trijntje   1789 [Dochter van VIII-h]
Boot Trijntje 1750   [Dochter van VII-f]
Boot Trijntje 1788 1790 [Dochter van VIII-i]
Boot Trijntje 1790 1841 Nummer IX-p
Boot Trijntje 1841   Nummer XI-ab
Boot Trijntje 1888   Nummer XII-cd
van der Boot Trijntje Pietersdr     Nummer V-d
Boot Udo Anton (privé)    
Boot Wijnand Christiaan Christina (privé)    
Boot Wijnand Christiaan Simon 1906   Nummer XIII-cl
Boot Wijntje 1817 1817 [Dochter van IX-z]
Boot Wijntje 1819 1819 [Dochter van IX-z]
Boot Wilhelmina 1809   [Dochter van IX-t]
Boot Wilhelmina 1814 1818 [Dochter van IX-t]
Boot Wilhelmina 1817 1817 [Dochter van IX-v]
Boot Wilhelmina 1820 1821 [Dochter van IX-v]
Boot Wilhelmina 1821 1821 [Dochter van IX-t]
Boot Wilhelmina 1822 1888 Nummer X-ag
Boot Wilhelmina 1864 1867 [Dochter van X-ah]
Boot Wilhelmina 1912 1996 Nummer XIII-ci
Boot Wilhelmina 1914 1944 Nummer XIII-df
Boot Wilhelmina (privé)    
Boot Wilhelmina Beatrix Irene (privé)    
Boot Wilhelmina Cornelia 1828   Nummer X-am
Boot Wilhelmina Cornelia 1849   [Dochter van X-al]
Boot Wilhelmina Cornelia 1884   [Dochter van XI-bt]
Boot Wilhelmina Cornelia 1886   Nummer XII-fc
Boot Wilhelmina Cornelia 1900 1977 [Dochter van XI-bv]
Boot Wilhelmina Cornelia 1908 2001 Nummer XII-fs
Boot Wilhelmina Cornelia (privé)    
Boot Wilhelmina Cornelia (privé)    
Boot Wilhelmina Helena 1898   Nummer XII-cr
Boot Wilhelmina Maria 1829 1830 [Dochter van IX-t]
Boot Wilhelmina Maria 1854   Nummer X-ar
Boot Wilhelmina Maria 1887 1963 [Dochter van XI-e]
Boot Wilhelmina Maria 1898   [Dochter van XI-ar]
Boot Wilhelmus 1810 1863 [Zoon van IX-m]
Boot Wilhelmus Aloisius 1875   [Zoon van X-ai]
Boot Willem (privé)    
Boot Willem 1785   [Zoon van VIII-n]
Boot Willem 1787   [Zoon van VIII-n]
Boot Willem 1803 1870 [Zoon van VIII-m]
Boot Willem 1819 1891 Nummer X-y
Boot Willem 1822 1916 Nummer X-q
Boot Willem 1825 1886 Nummer X-af
Boot Willem 1830 1832 [Zoon van IX-w]
Boot Willem 1833 1891 Nummer X-ai
Boot Willem 1861 1862 [Zoon van X-af]
Boot Willem 1862 1932 Nummer XI-u
Boot Willem 1863 1865 [Zoon van X-af]
Boot Willem 1877 1956 Nummer XII-bz
Boot Willem 1880 1980 [Zoon van XI-av]
Boot Willem 1888 1962 Nummer XII-dz
Boot Willem 1890 1962 Nummer XII-aa
Boot Willem 1894 1895 [Zoon van XI-v]
Boot Willem 1895 1968 Nummer XII-ba
Boot Willem 1896 1984 Nummer XII-bp
Boot Willem 1898   Nummer XIII-cd
Boot Willem (privé)    
Boot Willem Catrinus 1882 1889 [Zoon van XI-ac]
Boot Willem Cornelisz 1755 1801 Nummer VIII-h
Boot Willem Dirk 1936 2005 Nummer XIII-ay
Boot Willem Frederik 1878 1917 Nummer XII-em
Boot Willem Gerrit (privé)    
Boot Willem Jan 1878 1958 Nummer XII-ay
Boot Willem Jan (privé)    
Boot Willem Jan Deodatus (privé)    
Boot Willemijntje 1898 1966 Nummer XII-fj
Boot Willemijntje (privé)    
Boot Willempje 1762   [Dochter van VII-l]
Boot Willy Berbera (privé)    
Boot Wilmpje 1796   [Dochter van VIII-n]
Boot Wilmpje 1800   [Dochter van VIII-n]
Boot Wouter 1817 1819 [Zoon van IX-o]
Boot Wouter 1820 1902 Nummer X-p
Boot Wouter Adrianus 1878 1957 Nummer XII-ak
Boot Zoetje 1882 1882 [Dochter van XI-d]
Boot Zoetje 1891 1949 [Dochter van XI-d]
Boot (Paling) Cornelis 1906   [Zoon van XII-cd]
Boot (Vos) Teunis 1855   Nummer XI-ae
Boot (Vos) Willem 1843 1900 Nummer XI-ac
Boot(h) Claas (Klaes) Jansz 1708 1711 [Zoon van VI-a]
Boot(h) F(e)ijtje 1774 1796 Nummer IX-g
Boot(h) Jan Jansz 1672   Nummer VI-d
Boot(h) Pieter Jansz 1705 1728 Nummer VII-i
Booth Geertruida 1726   [Dochter van VII-i]
Booth Pieter Jansz 1676 1755 Nummer VI-e
Booth Pietertje 1728   [Dochter van VII-i]
Borstlap Anthonij Rochus 1891   [Partner van XII-n]
Borstlap Wil P. (privé)    
Bos Cornelis 1888   [Partner van XII-aj]
Bos Hendrik 1904   [Partner van XII-bd]
Bothof Gerardus Alexander 1925 2001  
Boulogne Lieve 1815   [Partner van IX-ad]
van Bouten Cornelis 1727 1771 [Partner van VIII-a]
Boutkan Willem 1887   [Partner van XII-fe]
van der Brandt Aenne (privé)    
Brantsen H. W. (privé)    
Bravenboer Jaapje 1931 2003 [Moeder van XV-c]
Breekland Marijtje Hendriks 1704   [Partner van VII-f]
Breen Pieter Herman (privé)    
Brem Adriana Cornelia 1814 1865 [Partner van X-x]
Brem Cornelis 1770 1826 [Schoonouder van X-x] [Schoonouder van X-z]
Brem Maria Johanna 1821   [Partner van X-z]
Bremer Arie (privé)    
van den Brink Jan 1856   [Partner van XI-h]
Brinkman Jakob 1884   [Partner van XII-ai]
Broer Corry (privé)    
Broere Adriaantje 1822 1894 [Partner van X-p]
Broere Nicolaas 1924 2003  
Brouwer Cornelis 1919 2001 [Partner van XIII-bk]
Brouwer Geertruida Cornelia 1854   [Partner van XI-au]
Bruijn Helena Johanna 1912 1944 Nummer XIII-cp
Bruijn Leenderd Goris     [Partner van XII-cp]
de Bruijn Wilhelmina Cornelia 1826 1898 [Partner van X-aq]
de Bruin Adrianus 1861   [Partner van XI-ap]
de Bruin Alexander     [Partner van VII-g]
de Bruin Cornelis (privé)    
de Bruin Jacobus 1886   Nummer XII-dg
de Bruin Jacobus 1898   Nummer XII-dk
de Bruin Johan (privé)    
de Bruin Johanna (privé)    
de Bruin Johannes 1866   [Partner van XI-aq]
de Bruin Johannes 1894   Nummer XII-di
de Bruin Pieter Johannes 1892   Nummer XII-dh
de Bruin Pieternella Johanna (privé)    
de Bruin Simon 1896   Nummer XII-dj
van Bruinessen Alida Wilhelmina 1895 1967 [Partner van XII-ew]
Bruné Antje 1889 1954 [Partner van XII-cb]
Buijze Anthonij 1914 1943 [Zoon van XII-ap]
Buijze Cornelis Jacobus Leendert 1883 1954 [Partner van XII-ap]
Buitendijk Johanna 1885 1946 [Partner van XII-k]
Bul Petronella 1836   [Partner van XI-bn]
Bunk Daan M. (privé)    
van den Burg Carel Cornelis 1883   [Partner van XII-dy]
van den Burg Cornelia (Krijna) 1787 1811 [Partner van IX-t]
van den Burg Geertruij 1795 1849 [Partner van IX-v]
van den Burg Maria 1793 1866 [Partner van IX-t]
van den Burg Matthijs 1751 1814 [Schoonouder van IX-t] [Schoonouder van IX-v]
Burger Dirkje Johanna 1892   [Partner van XII-dg]
Burggraaf Annigje 1863 1939 [Partner van XI-i]
Buurman Dirk 1766   Nummer IX-a
Buurman Fijtje 1767   [Dochter van VIII-b]
Buurman Simon 1763   [Zoon van VIII-b]
Buurman Willem 1771 1841 Nummer IX-b
Buurman Willem Simonsz 1675   [Partner van VI-c]
Buurman Willem Simonsz 1731 1803 [Partner van VIII-b]
Buys Ellie   2003  
Cabout Adriana 1786 1812 [Partner van IX-z]
Cabout Adriana 1818 1819 [Dochter van IX-u]
Cabout Hendrica 1822   Nummer X-ac
Cabout Johanna 1829 1831 [Dochter van IX-u]
Cabout Marrigje 1826   [Dochter van IX-u]
Cabout Matthijs 1824   Nummer X-ad
Cabout Matthisia 1820 1821 [Dochter van IX-u]
Cabout Wilhelmina 1816   [Dochter van IX-u]
Cabout Wilhelmina Johanna 1831 1833 [Dochter van IX-u]
Cabout Willemina 1812 1816 [Dochter van IX-u]
Claesdr Trijntje 1564   [Partner van II-a]
Clerck (Klerk) Cornelis 1741   [Partner van VIII-a]
Coomans Johanna Catharina 1881   [Partner van XII-ce]
Cornelissen Johannes Jacobus   1943 [Partner van XII-ej]
den Daas Maria Clasina 1898 1942 [Partner van XII-ec]
van Dam Cornelis (privé)    
van Dam Louisa 1889   [Partner van XII-fo]
Dekker Marjanne (privé)    
Dekkers Gerardus     [Partner van XIII-cp]
Denis Marga (privé)    
van Deusekom Gerrit Hendriks (privé)    
van Diest Hendrik Gerrit 1920 1997  
van Diggele Michiel 1876   [Partner van XII-au]
Dijk Christina Cornelia 1922 2005 [Partner van XIII-n]
Dijkstra M. (privé)    
Diks Wilma (privé)    
Dirksen Willem 1921 1989  
Doejaaren Henk (privé)    
Doelman Pieter Jacob (privé)    
Dogterom Anthonius 1893 1943 [Partner van XII-en]
van Dongen Bolding Clasina Apolonia Catharina 1862 1940 [Partner van XI-am]
Dortland Adriana 1870 1871 [Dochter van XI-ag]
Dortland Adriana 1877 1936 [Dochter van XI-ag]
Dortland Frits 1876   [Zoon van XI-ag]
Dortland Johannes 1841   [Partner van XI-ag]
Dortland Johannes 1874   [Zoon van XI-ag]
Dortland Matthijs 1868 1950 Nummer XII-cf
Dortland Sander Evert 1867 1871 [Zoon van XI-ag]
Dortland Sander Evert 1872   [Zoon van XI-ag]
van Draanen Anna Jacoba 1861   [Partner van XI-bu]
Drogendijk (Dingendijk) Pietertje 1777 1814 [Partner van IX-o]
Dubbeling Alfred Theodorus (privé)    
Dubbeling Maaike Cornelia 1946 1968  
den Duijtsen Jan Adrianus 1904 1942 [Partner van XIII-cf]
Duiverman Hendrika 1884 1958 [Partner van XII-ct]
den Dunne Johannes Cornelis Pieter 1873   [Partner van XI-ao]
van der Dussen Maarten Jan (privé)    
Duyvendak Anton (privé)    
van Eck Truus (privé)    
den Edel Jacobus 1790   [Partner van IX-u]
Edelkoort Neeltje 1821 1863 [Partner van X-m]
Eggink Christoffel 1884 1965 [Partner van XII-bg]
van Egmond Adriaan Cornelis (privé)    
van Egmond Maartje 1888 1955 [Partner van XII-bk]
Eickenboom (Eijkenboom) Elizabeth 1902   [Partner van XII-cs]
van de End H. (privé)    
Engelbregt Nicolaas Michaël   1943 [Partner van XII-ek]
Erends Laurine (privé)    
Euverendam Mattheus Janse     [Partner van V-e]
Filippo Geertrui     [Schoonouder van XII-bj] [Schoonouder van XII-bm]
Filippo Suzanna A.     [Partner van XII-bt]
Flier Angenieta 1838   [Partner van XI-g]
Flier Jan 1850 1927 [Partner van XI-f]
Flux Alida Elizabeth (privé)    
da Fonseca Maria José Martins (privé)    
Fortuin Clasina Apolonia Gerarda 1909 1975 [Partner van XII-fl]
Fraaij Antje 1894   [Partner van XI-ca]
Freeken Matje 1829   [Partner van X-u]
Frijlink Adrianus 1936 1996 Nummer XIV-ab
Frijlink Nanne 1913 1967 [Partner van XIII-ah]
Gaalswijk (Gaijlswij(c)k) Annetje (Antje, Anna) Pieters 1701 1749 [Partner van VII-d]
(van) Gaesbee(c)k Geertruijd Cornelis 1668 1727 [Partner van VI-d]
Ganseman Roelof     [Partner van XII-ae]
Gardenier Marleen (privé)    
de Gee Maarten (privé)    
van Geer Willemina 1877   [Partner van XII-ak]
van Genderen Maria Apolonia (privé)    
Gerck Marguerite 1820   [Partner van X-au]
Gerdes Magdalena Christina 1895   [Partner van XIII-a]
van der Giessen Annigje     [Schoonouder van XII-bh] [Schoonouder van XII-bs]
Giethoorn Jantine 1905 1996 [Partner van XII-fk]
Gigliotti Clementine (privé)    
Gijzen A.M. (privé)    
Gijzen Willem Cornelis (privé)    
Glerum Gerda Johanna Claudine 1932    
Goebel Wil (privé)    
Goldschmeding Geertruida Elisabeth 1894 1970 [Partner van XII-ab]
Gorissen Jannetje 1912 2001 [Partner van XIII-da]
van Gorselen Maria Johanna 1814 1882 [Partner van X-ap]
de Graaf Adriana 1864 1923 [Partner van XI-z]
van de Graaf Annie     [Partner van XIII-ab]
de Graaf Catharina 1818 1818 [Dochter van IX-e]
de Graaf Catharina 1824 1892 [Partner van IX-aa]
de Graaf Cornelia 1812 1820 [Dochter van IX-e]
van der Graaf Cornelia 1895   [Partner van XIII-cd]
de Graaf Huigje 1804 1887 Nummer X-c
de Graaf Jan 1774   [Partner van IX-g]
de Graaf Jannetje Ariensdr (Arisse) 1765 1818 [Partner van VIII-i]
de Graaf(f) Jacob 1770 1843 [Partner van IX-e]
de Graaf(f) Lena 1802 1830 Nummer X-b
van Graafeiland Jacob Marinus 1881 1951 [Partner van XII-g]
Groen Suzanne Elizabeth (privé)    
Groenendijk Cornelia Elizabeth 1918 2001 [Partner van XII-fv]
Groenestein Anna 1922 1995 [Partner van XIII-as]
de Groot Gerrit 1929 1986  
de Groot Hendrik 1885   [Partner van XII-az]
Groot Jan Cornelis 1884   [Partner van XII-y]
Groot Klaas Pieter 1884   [Partner van XII-z]
Groot Margaretha 1913 1914 [Dochter van XII-y]
Groot Nellie 1913 1913 [Dochter van XII-y]
Groot Simon     [Schoonouder van XII-y] [Schoonouder van XII-z]
Groothengel Gerard (privé)    
Guldemond E.     [Partner van XIII-bj]
den Haag Maria 1823 1885 [Partner van X-aw]
Haag Maria 1824 1867 [Partner van X-al]
de Haas Alida 1890   [Partner van XII-t]
Haasnoot Albertus 1916 1984 [Partner van XIII-dl]
Haasnoot Antonius (privé)    
Haasnoot Jan 1896 1972 [Schoonouder van XIII-dl]
Haasnoot Johannes (privé)    
Haasnoot Peter (privé)    
Hageman Jacobus 1899   [Partner van XIII-cw]
Hagesteijn Krina Lena 1894   [Partner van XI-cb]
Ham Hendrina 1832 1887 [Partner van X-s]
Happel Paulus Marinus   1945 [Partner van XI-aq]
Harlaar Arie   2000  
van Havezaat Cornelis Joannes 1829   [Partner van X-ac]
Hazelhoff R.J. (privé)    
van Heel Marinus 1896   [Partner van XIII-cf]
Heemskerk Marjanne (privé)    
Heemskerk Willemijntje 1736   [Partner van VII-k]
de Heer Alida Gijsbertha 1875 1946 [Partner van XI-k]
de Heer Annetje Dircx 1655 1710 [Partner van V-b]
Heijman Bernadette Hendrika Maria (privé)    
Heijmans Arend Marinus (privé)    
Hekkenberg Willem Hendrik (privé)    
Hellingman Adrianus Egbertus Johannes 1896 1963 [Zoon van XII-eq]
Hellingman Cornelis 1894   [Zoon van XII-eq]
Hellingman Jakobus 1862 1939 [Partner van XII-eq]
Hellingman Maria Jochemina 1896   [Dochter van XII-eq]
van der Helm Marrigje (Matje) Tijssen 1727 1794 [Partner van VII-l]
Hendriks Geertruida Elizabeth 1895   [Partner van XII-aa]
van Herwijnen Anna Maria 1888   Nummer XII-ad
van Herwijnen Arie 1853 1918 [Partner van XI-p]
van Herwijnen Arie 1884 1885 [Zoon van XI-p]
van Herwijnen Arie 1886   [Zoon van XI-p]
van Herwijnen Cornelis 1903 1924 [Zoon van XI-p]
van Herwijnen Hendrik 1885   Nummer XII-ac
van Herwijnen Jacobus 1898 1919 [Zoon van XI-p]
van Herwijnen Margaretha 1890 1936 [Dochter van XI-p]
van Herwijnen N.N. 1894   [Kind van XI-p]
van Herwijnen N.N. 1895   [Kind van XI-p]
van Herwijnen Pieter 1891   [Zoon van XI-p]
van Herwijnen Sophia 1900   Nummer XII-af
van Herwijnen Wilhelmina Alida 1896 1950 Nummer XII-ae
van den Heuvel Cornelia 1836   [Dochter van IX-p]
van den Heuvel Cornelis 1801   [Partner van IX-p]
van den Heuvel Cornelis 1833   [Zoon van IX-p]
van den Heuvel Grietje 1829   Nummer X-w
van den Heuvel Hendrik 1828   [Zoon van IX-p]
van den Heuvel Jansje 1825   Nummer X-v
van den Heuvel Teunis 1823   Nummer X-u
van der Hidde Dirk Jansz 1642   [Partner van V-a]
Hiddink Albertine 1964    
van Hierden C.I. (privé)    
Hietkamp Christiaan Herman 1889   [Partner van XIII-q]
Hilbrink Antoon Gerardus (privé)    
van Hoeken Aletta Maria 1887 1957 [Partner van XII-bj]
van Hoeken Catharina Maria 1893 1967 [Partner van XII-bm]
van Hoeken Petrus Johannes     [Schoonouder van XII-bj] [Schoonouder van XII-bm]
van 't Hoff Zoetje 1817 1871 [Partner van X-i]
van Hofwegen Gerrit     [Partner van XII-ev]
Hogendoorn Johanna Cornelia 1850   [Partner van XI-be]
den Hollander Adrianus Marinus (privé)    
den Hollander Arie 1925 1944 [Zoon van XII-fj]
den Hollander Dirk (privé)    
den Hollander Jan Jacobus 1897 1958 [Partner van XII-fj]
den Hollander Jan Jacobus (privé)    
den Hollander Nelly (privé)    
den Hollander Willemijntje (privé)    
van Holten Elisabeth (privé)    
van der Hoofd Jannetje 1786   [Partner van IX-n]
de Hoog Andreas (Andries) 1820 1887 [Partner van X-ag]
de Hoog Andreas (Andries) 1857   Nummer XI-bc
de Hoog Gerritje (Gerarda) 1849   Nummer XI-az
de Hoog Johanna 1841 1860 [Dochter van X-ag]
de Hoog Johanna 1865   [Dochter van X-ag]
de Hoog Maria 1860   Nummer XI-bd
de Hoog Pieternella 1852   Nummer XI-ba
de Hoog Sara 1847 1930 Nummer XI-ay
de Hoog Wilhelmina 1854   Nummer XI-bb
de Hoog Wilhelmus 1862 1865 [Zoon van X-ag]
Hoogendijk Pieter 1905 1989 [Partner van XIII-aj]
Hoogendoorn Aagje 1888   [Partner van XII-el]
Hoogendoorn Jannigje (Janna) Gerritje 1900 2003 [Partner van XII-fi]
Hoogeveen Grietje 1822 1904 [Partner van X-r]
Hoogstad Cornelia (privé)    
Hoogwerf Trijntje (Krijntje) 1799   [Partner van IX-d]
de Horn Cornelia 1785   [Partner van VIII-k]
van der Horst Adriana 1861 1939 [Schoonouder van XII-fg] [Schoonouder van XII-cx]
Hos Elisabeth Johanna 1895   [Dochter van XII-er]
Hos Willem     [Partner van XII-er]
van Houten Johanna     [Partner van VIII-i]
van Hulst Gerdina Wilhelmina (privé)    
(van) IJzendoorn Daniël 1812   [Partner van X-ao]
Itjeshorst Johanna 1842   [Partner van XI-bh]
Jacobs Aeltgen 1582   [Partner van II-b]
de Jager Jan Mattheus (privé)    
Jans Lijsbeth 1584 1623 [Partner van III]
Jansen Gerry (privé)    
Jansen Johannes 1900 1974 [Partner van XIII-r]
Jasper Antje 1865 1909 [Partner van XII-ds]
de Jong Aagje 1907 1999 [Partner van XIII-g]
de Jong Adriana 1819 1851 [Partner van X-ae]
de Jong Cecilia 1904 1973 [Partner van XII-dp]
de Jong Cornelis Marinus 1858   [Partner van XI-bd]
de Jong Elizabeth 1818 1852 [Partner van X-y]
de Jong Jelle Jan 1921 1965  
de Jong Margaretha 1883   [Partner van XII-ch]
de Jong Maria 1908   [Partner van XIII-cl]
de Jong Mina 1824 1896 [Partner van X-ah]
de Jong Pieter Cornelis     [Partner van XII-cg]
de Jonge Femmigje (privé)    
Jongenburger Anna Jacoba (privé)    
Jongenburger Cornelis 1922 1981 [Zoon van XII-bo]
Jongenburger Huibert Johannes 1888 1953 [Partner van XII-bo]
Jongeneel Gerrarda 1861 1927 [Partner van XI-y]
Jongeneel Jacob 1898   [Partner van XII-bb]
Jongeneel Johannus 1824   [Schoonouder van XI-y] [Schoonouder van XI-aa]
Jongeneel Willem 1864   [Partner van XI-aa]
de Jongh Hans (privé)    
de Jongh Willem 1905 1989 [Partner van XIII-cf]
Jongkoen Ezechiel 1891 1959 Nummer XII-eh
Jongkoen Johan 1865 1950 [Partner van XI-aw]
Jutte Leentje 1851 1925 [Partner van XI-d]
Kabout Christina Pieternella 1863 1929 [Partner van XI-av]
Kabout Hendrik     [Schoonouder van IX-u] [Schoonouder van IX-z]
Kabout Maria 1814   [Dochter van IX-u]
Kabout (Cabout) Johannes 1782 1834 [Partner van IX-u]
Kamerbeek Willem Johannes 1898   [Partner van XII-eg]
Kamerik Emmetje (Immigje, Jannetje) 1752 1827 [Partner van VIII-f]
Kan Jan Berend (privé)    
van Katwijk Anton (privé)    
van Katwijk Frans 1893 1952 [Partner van XI-ce]
van Katwijk Frederika (privé)    
van Katwijk Maria Agnieta (privé)    
van Katwijk Wim (privé)    
Keijzer Adriana 1905 1998 [Partner van XII-fm]
van der Kemp Antonia Cornelia 1924   [Partner van XIII-ap]
van Kempen Cornelia Gijsbertha 1903   [Partner van XII-cy]
Kerper Jorg Thomas 1849   [Partner van XI-bf]
van Kersbergen Hendrikus     [Partner van XII-du]
Kimstra Klaas Jacob Johannes (privé)    
Kinderdijk Jannetje (privé)    
Klaren Geertruij 1814 1837 [Partner van X-k]
de Kleer Abraham 1824   [Partner van X-v]
Kleyn van Willigen Monique Eveline (privé)    
Kloek Beligje   1850 [Partner van IX-a]
Koegler Wilhelmina 1889   [Partner van XI-bz]
Koek(k)oek Hermanus 1719 1782 [Partner van VII-e]
Koenekoop Cornelia Catharina     [Partner van XII-cl]
Koerselman Johanna 1895   [Partner van XII-ao]
Kok Antje Geertrui 1879   [Partner van XII-ao]
Kok Bea 1892    
de Kok Geertruida Johanna     [Partner van XI-cd]
Kok Johannes Herm 1835   [Partner van X-an]
Konijnendijk Thomas Leendert (privé)    
Koning Annigje 1906   [Dochter van XII-bh]
de Koning Catharina 1824 1857 [Partner van X-z]
Koning E.H. (privé)    
Koning Frits Wouter 1912 1995 Nummer XIII-be
Koning Gerard 1884   [Partner van XII-bi]
Koning Jacobus 1908 1981 Nummer XIII-ai
Koning Jan 1843   [Schoonouder van XII-bh] [Schoonouder van XII-bs]
Koning Jan Wouter 1879 1920 [Partner van XII-bh]
Koning Pieter 1888   [Partner van XII-bs]
de Koning Wilhelmina (privé)    
Konkelaar Jacoba 1894   [Partner van XII-cq]
Kooij Petronella Adriana (privé)    
Kooiman Alida (privé)    
Koolhaas J.M. (privé)    
Koos Marritje Jans 1706 1777 [Partner van VII-c]
van Kooten Wilhelmina Agatha 1903 1994 [Partner van XII-bp]
Kop Adriana Anna 1855   [Partner van XI-r]
Kop Jannetje Jansdr 1695 1762 [Partner van VII-h]
Koperdraad Hendrik 1780   [Partner van IX-l]
de Korte Adrianus Franciscus 1891 1964 [Partner van XII-dv]
de Korte Christine Johanna Victoria (privé)    
de Korte Johannes Jozef 1895   [Partner van XIII-cv]
Koster Anna Maria 1852 1930 [Partner van XI-bg]
Kraaij Cornelis 1896   [Partner van XII-af]
Kraan Franciscus Dirk 1919 1998 [Partner van XIII-dm]
Kraan Fransiscus Dirk (privé)    
Kraan Gerda Gertruida (privé)    
Kraan Johanna Henriette Catharina (privé)    
Kraan Johannes (privé)    
van Kralingen H. (privé)    
Kranenburg Aaltje     [Partner van XIII-ai]
Kriens K. (privé)    
Kronemeijer Aaltje 1891   [Partner van XII-fb]
Kroon Hendrika 1872   [Partner van XII-at]
van der Kruk Antoinette Maria (privé)    
Kruyswijk H. H. (privé)    
Kruyswijk Robbert Paul (privé)    
Kuijper Neeltje Ewouts   1748 [Partner van VII-h]
Kunst Catharina 1824   [Partner van IX-aa]
Kunst Cornelis 1792 1863 [Schoonouder van IX-aa] [Schoonouder van X-aj]
Kunst Gover(d)ina 1831   [Partner van X-aj]
Kunst Sara 1830   [Partner van X-aw]
van der Laan Hedde Johannes     [Partner van XII-du]
van der Laar Clasina Sophia 1872 1941 [Partner van XI-by]
de Labije Anna Jansdr 1772 1803 [Schoonouder van X-g] [Schoonouder van X-h]
Lacroy (Laroij) Maria     [Schoonouder van IX-u] [Schoonouder van IX-z]
Lafeber Johannes Leendert 1845 1916 [Partner van XI-ay]
Lagerweij Gijsbert 1883   [Partner van XII-ax]
't Lam Ariaantje 1788   [Partner van IX-q]
Laman J.H.C. (privé)    
Lamers Dina (privé)    
Landwehr Helena Johanna 1897 1986 [Partner van XII-bw]
Landwehr Johan Herman 1864   [Schoonouder van XII-bw]
van Langen Hendrika Wilhelmina 1870   [Partner van XII-f]
Langeraar Elbert 1792 1857 [Partner van IX-y]
Langeraar Johannes Christiaan 1905   [Partner van XII-eg]
Langeraar Sophia Willemina 1833   Nummer X-an
Lans Maria Caroline 1911 1998 [Partner van XIII-e]
Latooij Jasper 1869 1935 [Partner van XI-bw]
Latooij Jasper 1895 1977 Nummer XII-fo
Latooij Jozijna Jacoba 1904 1959 [Dochter van XI-bw]
Latooij N.N. 1908   [Dochter van XI-bw]
Latooij Wilhelmina Cornelia Petronella (privé)    
van Leeuwen Aaltje   1812 [Partner van IX-b]
van Leeuwen Adriana Maria 1866 1956 [Partner van XI-bv]
van Leeuwen Aeltjen Claesdr 1607 1673 [Partner van IV-a]
van Leeuwen Dirk 1736 1778 [Partner van VIII-c]
van Leeuwen Dirk 1771   [Zoon van VIII-c]
van Leeuwen Elisabeth Geertruida 1906 1964 [Partner van XII-bc]
van Leeuwen Engeltje 1792   [Partner van IX-q]
van Leeuwen Huijg 1777   [Zoon van VIII-c]
van Leeuwen Jan 1769 1775 [Zoon van VIII-c]
van Leeuwen Jan 1775   Nummer IX-c
van Leeuwen Margje 1767   [Dochter van VIII-c]
van Leeuwen Marrigje 1772   [Dochter van VIII-c]
van Leeuwen Wilhelmina 1856 1890 [Partner van XI-ad]
van Leeuwen Willempje 1895   [Partner van XII-dk]
Lelieveld (Lelijveld) Fijtje Dirkse 1713 1754 [Partner van VII-b]
van Lelievelt Sijmen Lourisz     [Partner van V-d]
Leliveld (Lelijveld) Klara 1812   [Partner van X-k]
Lemkes Jan Cornelis 1927 2006  
Lettinga Roelof (privé)    
van Lien Aagje 1877   [Partner van XII-j]
van der Linden Dirkje 1878 1969 [Partner van XII-bf]
van der Linden H.H. (privé)    
van der Linden Klasina (Klazina) 1851 1934 [Partner van XI-n]
van der Linden M.P. (privé)    
Linthorst Franciscus Cornelis Maria (privé)    
de Lo(o)per Jan 1867   [Partner van XII-d]
Lokum Catharina 1832 1913 [Partner van X-af]
van Loon Jacobus 1885   [Partner van XII-eb]
van Loon Petrus Franciscus     [Partner van XIII-cz]
de Looper Pieter 1894   Nummer XIII-h
de Loper Arie (privé)    
de Loper Cor (privé)    
de Loper Cosie (privé)    
de Loper Jacoba Maria 1893   [Dochter van XII-d]
van der Louw Adriana Geertruij 1874   [Dochter van XI-as]
van der Louw Cornelis Jacobus 1842 1897 [Partner van XI-as]
van der Louw Matthijs 1877 1879 [Zoon van XI-as]
van der Louw Pieter 1868 1886 [Zoon van XI-as]
Louwerse Anette (privé)    
Lucas Christiaan Pieter (privé)    
Lucas Christina Pieternella (privé)    
Lucas Heinrich Johannes Jacobus 1896 1977 [Partner van XII-ed]
Lucas Hendrik Johannes (privé)    
Lucas Johannes Hendrik (privé)    
Lucas Marinus Christiaan (privé)    
Lucas Theodorus (privé)    
van der Lugt Lena 1904 1946 [Partner van XIII-e]
Lugtenburg Cornelia 1878 1949 [Partner van XII-i]
Lutt Jacobus Eduard 1901   [Partner van XIII-dd]
Maliepaard N.N. (privé)    
Mam Franciscus   2001 [Partner van XII-fs]
van Manen Hendrika Berendina (privé)    
Marcus Johannes (privé)    
Marijt Gerda 1952 2003  
Markenstein Elizabeth 1919 1975  
van der Maten Alida Gijsberta (privé)    
van der Maten Berend Jan 1900 1989 [Partner van XII-v]
van der Maten Berend Jan 1929 2007 [Zoon van XII-v]
van der Maten Hendrik (privé)    
van der Maten Johannes (privé)    
van der Maten Klaas Willem (privé)    
van der Maten Pietertje 1936 1937 [Dochter van XII-v]
van der Maten Pietertje (privé)    
Matser C. (privé)    
Matze (Masse) Adriana 1798   [Schoonouder van IX-aa] [Schoonouder van X-aj]
van de Meent Willem Sijtzes 1908 1988 [Partner van XIII-ci]
van der Meer Martje (privé)    
Meerloo Marina Irene (privé)    
Meijer Albertus Rudolf 1926 2010 [Partner van XIII-bm]
Meijer Elsje Martinetta (privé)    
Meijer Gustaaf Leonard 1935 2007 [Zoon van XII-by]
Meijer Herman Piet 1927 2009 [Zoon van XII-by]
Meijer Jeannette Marianne (privé)    
Meijer Johan Hendrik 1929 2007 [Zoon van XII-by]
Meijer Johan Herman 1900 1983 [Partner van XII-by]
Meijer Louise Dorothea (privé)    
Meijer Maartje     [Partner van XII-ck]
Meijer N.N. 1942   [Kind van XII-by]
Meijer Petronella Antonia Hendrika 1912 1981 [Partner van XIII-di]
Meijer Teuntje 1834   [Partner van X-at]
Meiners E. (privé)    
Melkert Petronella 1893   [Partner van XIII-cu]
Mens Pieter Willem 1879   [Partner van XII-an]
Mes Neeltje 1840   [Partner van X-ad]
de Mol J.P. (privé)    
de Mol Josina 1788   [Schoonouder van X-x] [Schoonouder van X-z]
de Mol Leendert     [Partner van XII-fa]
Molenaar Geertje 1854   [Partner van XI-t]
Molenaar Jannetje 1883   [Partner van XII-aw]
Moll Hanso (privé)    
Monen Jannigje 1799   [Partner van IX-r]
Monk Anna 1764 1809 [Partner van VIII-n]
Mooij Anna Hendrika Theodora 1934 2010  
Mooij Geertruij Tammisse 1723   [Partner van VII-f]
de Moor Maria 1830 1916 [Partner van X-aa]
Muns Hendrika Wilhelmina     [Partner van XII-ep]
Nauta Wiepje Agatha (privé)    
Nederberg Toontje Johanna 1877   [Partner van XII-ds]
van der Neut Adriana   1839 [Partner van IX-q]
van der Neut Catharina 1880 1952 [Partner van XII-ay]
van der Neut Dirk     [Partner van VIII-j]
van der Neut Dirk 1796   Nummer IX-q
van der Neut Hendrik 1801   Nummer IX-r
van der Neut Lijsbet (Elizabeth) Claasdr 1643 1710 [Partner van V-c]
van der Neut Trinette (privé)    
Nie(r)meyer Gerrit Teunisse 1812   [Partner van X-l]
Nieberg Johanna Jeanette (privé)    
Nieuwenhuijzen Johanna Wilhelmina 1837 1923 [Partner van X-ai]
Nieuwland Gijsbert 1828 1884 [Schoonouder van XI-bt] [Schoonouder van XI-al]
Nieuwland Hendrika Johanna 1858   [Partner van XI-bt]
Nieuwland Janna 1863   [Partner van XI-al]
Nieuwveld Aart 1890   Nummer XI-ca
Nieuwveld Leendert 1888   Nummer XI-bz
Nieuwveld Marinus 1894   Nummer XI-cb
Nieuwveld Willem 1854   [Partner van X-ar]
Nieuwveld Willem 1878 1941 Nummer XI-by
Nolte Karel Frederik Lodewijk 1847   [Partner van XI-az]
Noordam Adriana 1901   [Partner van XII-ba]
Noordhoek Wilhelmina 1899 1961 [Partner van XIII-c]
Noordzij Ineke (privé)    
Obree Raampje 1787   [Partner van IX-c]
van Ommeren Anna Willemina 1885 1977 [Partner van XII-o]
Onasse Pieternella 1896   [Partner van XIII-h]
van Oostenrijk Martina Arnoldina 1894 1971 [Partner van XII-eh]
Oosterhuis Willem (privé)    
Oosthoek Kaatje 1875 1958 [Partner van XII-h]
Oranje Martha Susanne (privé)    
Oskam Gerrit 1796   Nummer X-f
Oskam Jan 1767 1846 [Partner van IX-g]
Oskam Jan 1794   [Zoon van IX-g]
den Oudsten Geertje Neeltje 1887   [Partner van XII-dz]
Outshoorn Cornelia     [Partner van VII-h]
Overvoorde Adeweij Louisa 1848 1881 [Partner van XI-l]
Paauw Hermina Geertruida 1923 1989 [Partner van XIII-br]
Paling Wouter 1880   [Partner van XII-cd]
de Pater Jaapje 1852   [Partner van XI-ae]
Pedalino Alejandra Beatriz Aguilar (privé)    
Peiffer Anna Johanna Wilhelmina 1875 1936 [Partner van XI-bx]
Pieffers Anna 1890   [Partner van XII-cv]
Pieffers Hendrikje 1891   [Partner van XII-cw]
Pieffers Willem     [Schoonouder van XII-cv] [Schoonouder van XII-cw]
Pierse Rosalia Dorothea 1879   [Partner van XII-a]
Pieters Jozua 1910 1944 Nummer XIII-dk
Pieters Willem     [Partner van XII-eu]
Pieterse Neeltje 1721 1787 [Partner van VII-d]
de Pijper Sara 1785 1848 [Partner van IX-j]
(van der) Poel Arentje 1840 1930 [Partner van XI-b]
Pons F. (privé)    
Pool Anne (privé)    
Prescott Phil Andrew (privé)    
Prins Huibert 1892   [Partner van XII-ci]
Prins Regina Adriana   1950 [Partner van XII-cf]
van Puffelen Hendrika 1909 2001 [Partner van XIII-j]
van Putten Aart 1775 1833 [Partner van IX-i]
van Putten Hugo 1804 1806 [Zoon van IX-h]
van Putten Hugo 1807 1832 Nummer X-h
van Putten Hugo 1808 1813 [Zoon van IX-i]
van Putten Jacob 1800 1873 Nummer X-g
van Putten Jacob Arensz 1738 1798 [Schoonouder van IX-h] [Schoonouder van IX-i]
van Putten Krijn 1771 1842 [Partner van IX-h]
van Putten Lena 1802   [Dochter van IX-h]
van Putten Maartje 1798   [Dochter van IX-h]
van Putten Maartje 1806 1806 [Dochter van IX-h]
de Raad Gijs Jan (privé)    
de Raad Machteld Anette Elisabeth (privé)    
de Raad Speyer Jasper (privé)    
van Raalten Aaltje Willemse 1756   [Partner van VIII-h]
Rademaker Cecilia Theodora 1915 1941 Nummer XIII-cz
Rademaker Willem 1881 1927 [Partner van XII-dt]
Ram Dirk Claasz 1714   [Zoon van VI-b]
Ram Dirk Claasz 1720   [Zoon van VI-b]
Ram Geertje Claasdr 1717   Nummer VII-g
Ram Geertje Jacobse 1675 1737 [Partner van VI-a]
Ram Jan Claasz 1706   [Zoon van VI-b]
Ram Klaas Jansz 1680   [Partner van VI-b]
Ram Marrigje Claasdr 1710   [Dochter van VI-b]
Ram Tijsje Claasdr 1711   [Dochter van VI-b]
Ravenstijn Jonny (privé)    
van der Ree Adriana Cornelia 1863 1864 [Dochter van XI-af]
van der Ree Adriana Martina 1868   [Dochter van XI-af]
van der Ree Cornelia Adriana 1866   [Dochter van XI-af]
van der Ree Cornelis 1834   [Partner van XI-af]
van der Ree Cornelis 1864   [Zoon van XI-af]
van der Ree Martina 1872   [Dochter van XI-af]
van der Ree Nicolaas Cornelis 1862 1862 [Zoon van XI-af]
van der Ree Nicolaas Matthijs 1870   Nummer XII-ce
Regoort Mary (privé)    
Reijnders Deliana 1825 1872 [Partner van X-ae]
Reijneveld Johannes 1887   [Partner van XII-ar]
Reijneveld Margaretha     [Partner van XII-aq]
Reijnsburger Dirck Claesz     [Partner van VI-g]
van Reijsen (Rijssum) Annetje Jansdr 1645 1673 [Partner van V-b]
Remme Maria 1889   [Partner van XII-x]
Reparon Andries 1837   [Partner van XI-bo]
Reparon Catharina Maria 1899   [Partner van XIII-dg]
Reparon Johanna 1877   [Dochter van XI-bo]
Reparon Johannes 1873 1875 [Zoon van XI-bo]
Reparon Leonardus 1868   [Zoon van XI-bo]
Reparon Marinus Johannes 1870   [Zoon van XI-bo]
Reparon Simon 1875 1877 [Zoon van XI-bo]
Rhee Hermina Katharina Gertruida 1912 2004 [Partner van XIII-dh]
de Ridder Johanna Cornelia (privé)    
Rienks Martinus Jan 1907 1993  
Rietdijk Aaltje 1814   [Partner van X-d]
Rietveld Lena 1830 1865 [Partner van X-ad]
Rieu Petrus Wilhelmus (privé)    
van Rijk Lijsbeth Hendriks 1705   [Partner van VI-e]
de Rijke Marijtje 1760 1789 [Partner van VIII-h]
de Rijke Pieternella 1793   [Partner van IX-z]
Rijnhart Joanna     [Partner van VIII-o]
Rodenbach Margaretha 1890   [Partner van XII-di]
Roest Angenietje 1868   [Partner van XII-c]
Roest Cornelia 1826   [Partner van X-q]
Roest Gerritje 1835   [Schoonouder van XI-y] [Schoonouder van XI-aa]
Roest Maartje 1852 1930 [Partner van XI-w]
Roghair Geertruida Catharina 1849   [Partner van XI-bq]
Roodenburg Nicolaas 1867   [Partner van XII-w]
Roos Dina Frederika 1925 2008 [Partner van XIII-m]
van Rooy Marga (privé)    
de Rooy Maria (Martha) 1781 1832 [Partner van VIII-n]
Rozenboom Heiltje 1897 1967 [Partner van XII-fh]
Rozendal Aart (privé)    
Ruhaak Aletta Marijke (privé)    
Ruhaak Gerrit Hendrik (privé)    
Ruhaak Lenneke Margriet (privé)    
Ruhaak Philippus (privé)    
Ruhaak Thomas Gerrit Hendrik 1914 1997 [Partner van XIII-am]
de Ruijter Antje Cornelia     [Partner van XI-by]
Ruis Gerard 1907 1979 [Partner van XIII-ch]
de Ruiter Theo (privé)    
Rullmann Charlotte 1788   [Partner van IX-b]
van Ruth Maria Cristine Wilhelmina Bernadette (privé)    
Sanders Alida (privé)    
Santbrink Jaai Gerda Jacoba 1926 2005 [Partner van XIII-dz]
Sap Adriana Margaretha 1940 2002 Nummer XIII-bw
Sap Gerrit Jan 1948 1995 [Zoon van XII-bx]
Sap Gesina Alida 1942 1997 Nummer XIII-bx
Sap Herman Pieter (privé)    
Sap Otto Gerard 1904 1981 [Partner van XII-bx]
Sap Otto Gerard (privé)    
Sap Peter Gerrit Jan 1944 2011 Nummer XIII-by
Scheelbeek Nelleke (privé)    
Scheffer Christiaan Johannes     [Partner van XI-cc]
Schellingerhout Gerrit 1882   [Partner van XII-cc]
Schenckevelt Cornelis Sijmensz     [Partner van VI-h]
Schepers Hendrikus 1891   [Partner van XII-ff]
Schimmel Klaasje (Claasje) Willems 1775 1854 [Partner van IX-m]
Schipper Petronella Louise (privé)    
Schlingmann Mensje 1870   [Partner van XII-p]
Schmidgall Elisabeth 1884   [Partner van XII-et]
Scholten Elizabeth 1787 1814 [Partner van IX-z]
Scholtus Hillegonda 1893   [Partner van XII-u]
Schonewille Jantje (privé)    
Schoonderwoerd Johanna Geertruida 1888 1941 [Partner van XII-dw]
Schoonderwoerd Pieter   1943 [Partner van XI-bi]
Schouten Johanna Maria   1944 [Partner van XIII-dk]
Schouten Mija 1818 1856 [Partner van X-u]
Schram Jannigje 1892 1918 [Partner van XII-bl]
Schriek Wilhelmina 1803 1846 [Partner van IX-x]
Schuurman Grietje     [Schoonouder van XII-y] [Schoonouder van XII-z]
Schuurman Rini (privé)    
Schwarz Roelfina     [Partner van XIII-y]
Sieben Johannes Maria Lodewijk Petrus (privé)    
de Sitter (Zetter) Willemijntje (Willemina) 1761 1830 [Partner van VIII-m]
Sitton Johanna 1833   [Partner van X-ab]
Slingerland Pieter 1877   [Partner van XII-av]
van der Sloot Maartje 1845   [Partner van XI-at]
van der Sluijs Bastiaantje 1875 1927 [Partner van XII-e]
Sluiter Wilhelmina Agatha 1861   [Partner van XI-bj]
de Smit Aaltje 1865   [Dochter van XI-a]
de Smit Abraham 1841   [Partner van XI-a]
Smit Albert 1851   [Partner van XI-ba]
de Smit Arendje 1869 1932 [Dochter van XI-a]
de Smit Jacobus 1870 1870 [Zoon van XI-a]
de Smit Jan 1870 1870 [Zoon van XI-a]
de Smit Jan 1873 1920 Nummer XII-a
de Smit Jannetje 1868 1869 [Dochter van XI-a]
Smith Jerry (privé)    
Smits Theodora Frederika Gerritje 1886   [Partner van XII-ac]
Snel Pieter Pietersz     [Partner van VII-j]
Snelleman Dirk 1843   [Partner van XI-ai]
Sodderland Josina Theodora Geertruida 1906 1987 [Partner van XIII-ad]
Soeter Carolina Elisabeth Johanna 1855 1937 [Partner van XI-e]
Souffreu Hendrik 1798   [Partner van IX-ab]
Souffré Jacob 1822   [Zoon van IX-ab]
Soufreu Pieter 1829   Nummer X-at
Speelpenning Reijer 1793 1861 [Partner van X-b]
van der Spek Maria Catharina Agneta 1887 1927 [Partner van XII-da]
Spitzers Edwin Wouter Arend (privé)    
Spreij Maartje 1898 1967 [Partner van XII-bl]
van der Spui Cornelis     [Partner van IX-f]
Stadig Adriana Elly 1923 2012 Nummer XIII-bk
Stadig Afiena Cornelia 1919 2003 Nummer XIII-bj
Stadig Cornelis     [Schoonouder van XII-bu]
Stadig Cornelis Hugo 1925 2008 Nummer XIII-bl
Stadig Gretha Sophie 1918 2013 Nummer XIII-bi
Stadig Jacoba 1927 2005 [Dochter van XII-bu]
Stadig Maria Alide 1921 1995 [Dochter van XII-bu]
Stadig Oege 1888 1963 [Partner van XII-bu]
Stadig Sonja 1934 1934 [Dochter van XII-bu]
Stapel Wilhelmina 1880   [Partner van XII-ez]
Stapper Huibertje Jacoba 1916 1983 [Partner van XIII-ck]
van Steenis Adrianus 1778   Nummer IX-k
van Steenis Arieaantje 1772   [Dochter van VIII-e]
van Steenis Dirk 1776   [Zoon van VIII-e]
van Steenis Feitje 1786   [Dochter van VIII-e]
van Steenis Fijtje 1767   [Dochter van VIII-e]
van Steenis Hugo 1779   [Zoon van VIII-e]
van Steenis Jan 1769   [Zoon van VIII-e]
van Steenis Jannetje 1787   [Dochter van VIII-e]
van Steenis Martijntje 1787   [Dochter van VIII-e]
van Steenis Martinus 1782   [Zoon van VIII-e]
van Steenis Martinus 1785   [Zoon van VIII-e]
van Steenis Martinus Jansz 1745   [Partner van VIII-e]
van Steenis Sophia 1770   [Dochter van VIII-e]
van Steenis Sophia 1780   [Dochter van VIII-e]
Steenvoorden Catharina Maria 1929 2003  
Steenwinkel Adriana Theodora 1900   Nummer XIII-cx
Steenwinkel Anthonie Cornelis 1894   Nummer XIII-cu
Steenwinkel Cecilia Clara 1914 2000 [Dochter van XII-dr]
Steenwinkel Johanna Maria 1896   Nummer XIII-cv
Steenwinkel Theodorus 1871 1941 [Partner van XII-dr]
Steenwinkel Theodorus Adrianus 1907 1910 [Zoon van XII-dr]
Steenwinkel Wijnanda Cecilia 1903   Nummer XIII-cy
Steenwinkel Wilhelmina Cornelia 1898   Nummer XIII-cw
Stegehuis Christina Johanna     [Partner van XII-l]
Stehouwer Alleta Maria (privé)    
Stehouwer Dirk Hendrik Jan (privé)    
Stehouwer Johannes (privé)    
Stehouwer Philippus (privé)    
Stehouwer Pleun 1915 1995 [Partner van XIII-ak]
Steijnis Sophia 1792 1854 [Partner van IX-o]
van der Stigt Adriana Anthonia 1872   [Partner van XI-an]
Stigter Adriana 1904 1999 [Partner van XII-cz]
Stigter Maagje 1870 1929 [Partner van XI-v]
Straver Cornela Rozalia Maria (privé)    
Stuivenberg Maria Wilhelmina 1877 1950 [Partner van XI-ar]
van Swamen Elisabeth 1811 1813 [Dochter van IX-f]
van Swamen Hendrik 1770 1842 [Partner van IX-f]
van Swamen Willem 1814 1852 Nummer X-e
van Swieten Annetje Sijmens 1660 1704 Nummer VI-g
van Swieten Jan Sijmens 1665   [Zoon van V-e]
van Swieten Maritje Sijmens 1665 1702 [Dochter van V-e]
van Swieten Niesje Sijmens 1660   [Dochter van V-e]
van Swieten Simon Dircksz 1638 1669 [Partner van V-e]
van Swieten Trijntje Sijmens 1664 1727 Nummer VI-h
Tichelaar Jenny (privé)    
Tiel Berendina Hendrika 1861   [Schoonouder van XII-bw]
Tiel H. (privé)    
Tijsterman Gerritje (privé)    
Timmer Cornelia Maatje (privé)    
Timmerman Sophia Harmina (privé)    
van der Tol Elisabeth Cornelia 1907 2003 [Partner van XIII-f]
Tolk Eveline Johanna (privé)    
van Toor Sheila Cornelia (privé)    
van den Tooren Bartha 1889   [Partner van XII-ea]
Tromslager Pieter Huijbertsz 1697   [Partner van VII-a]
Tuinenburg Johanna     [Partner van VIII-p]
Tuk Maartje Krijnsdr 1738 1799 [Schoonouder van IX-h] [Schoonouder van IX-i]
Urbanus Elizabeth 1828   [Schoonouder van XI-bt] [Schoonouder van XI-al]
van der Valk Daan (privé)    
van der Valk Johannes 1847   [Partner van X-ay]
van Veen Arie 1874 1877 [Zoon van X-am]
van Veen Maria 1869 1940 [Dochter van X-am]
van Veen Maria Wilhelmina 1864 1864 [Dochter van X-am]
van Veen Martinus 1866   Nummer XI-bm
van Veen Matthijs 1862 1863 [Zoon van X-am]
van Veen Reijk 1834   [Partner van X-am]
van Veen Reijk 1857   Nummer XI-bk
van Veen Willemina Maria 1859   Nummer XI-bl
Veenstra J. (privé)    
Veerman Leuntje 1804 1835 [Partner van IX-r]
van der Velde Plonia 1891   [Partner van XII-co]
van der Velden Jacobus 1889   [Schoonouder van XII-bq]
van der Velden Sjaan (privé)    
van der Velden Wiggerina 1879 1952 [Partner van XII-bz]
ten Veldhuis Aart Gerrit (privé)    
Veldhuizen van Zanten Albert Gerrit (privé)    
Veldhuizen van Zanten Gerrit Adriaan 1896 1969 [Partner van XIII-ae]
Veldhuizen van Zanten Hendrik Adriaan (privé)    
Veldhuizen van Zanten Marius Johan 1937 1974 [Zoon van XIII-ae]
Veldhuizen van Zanten Philip Dirk (privé)    
Veldhuizen van Zanten Rutger (privé)    
Veldhuyzen Johan Pieter (privé)    
Veldurs (Veldnis, Veldwis) Klaasje 1847 1927 Nummer XI-f
Veldwis Cornelia 1839 1871 [Dochter van X-j]
Veldwis Frans 1842 1871 [Zoon van X-j]
Veldwis Huibert 1841 1871 [Zoon van X-j]
Veldwis Jacobus 1846 1916 [Zoon van X-j]
Veldwis Jan Adolf 1851   [Zoon van X-j]
Veldwis Klaasje 1844   [Dochter van X-j]
Velleman Leonard(us) 1891 1972 [Partner van XII-eo]
in 't Velt Cornelis 1550   Nummer I
in 't Velt Jan Cornelisz 1582   Nummer II-b
in 't Velt Jan Pietersz 1590 1623 Nummer III
in 't Velt Pieter Cornelisz 1570   Nummer II-a
in 't Velt Pieter Jansz 1612 1654 Nummer IV-b
in 't Velt Trijntje Jansdr 1616   [Dochter van III]
in 't Velt (later (van der) Boot) Jan Jansz 1610 1655 Nummer IV-a
Veltwis (Veldwis(ch), Veldnis, Veldurs) Jan 1799 1879 [Partner van X-j]
Vergeer Johanna 1857   [Partner van XI-bc]
Vergouwen Adriana Jacoba Sophia 1926 1986 Nummer XIII-bm
Vergouwen Frits Jacobus (privé)    
Vergouwen Hugo Pieter Leendert 1932 1990 Nummer XIII-bp
Vergouwen Johannes Petrus 1894 1962 [Partner van XII-bv]
Vergouwen Otto Johannes Petrus (privé)    
Vergouwen Sophia Katharina 1927 2012 Nummer XIII-bn
Vergunst Catharina 1889   [Partner van XII-cj]
Verhagen Leendert Arie 1917 2014 [Partner van XIII-bi]
Verheij Marijtje Jans     [Partner van VI-d]
Verhoeff E. M. (privé)    
Verhulst Grietje (Margriet) Jansse 1704   [Partner van VII-i]
Vermaat Cornelis Pietersz 1769 1838 [Schoonouder van X-g] [Schoonouder van X-h]
Vermaat Jannetje 1802   [Partner van X-h]
Vermaat Neeltje 1800 1870 [Partner van X-g]
Vermaat Pietertje 1833   [Partner van X-n]
Vermeij Dirk 1865 1940 [Schoonouder van XII-fg] [Schoonouder van XII-cx]
Vermeij Geertje 1891 1975 [Partner van XII-fg]
Vermij Dirk (privé)    
Vermij Janna Maria (privé)    
Vermij Pieter 1896 1969 [Partner van XII-cx]
Verschoor Jan Willem 1808 1851 [Partner van IX-ad]
Verschoor Leendert 1837   Nummer X-ax
Verschoor Matje 1846   Nummer X-ay
Verschoor Susanne Johanna 1885 1965 [Partner van XII-dx]
Verschut Claudia Johanna 1856   [Partner van XI-bk]
Verschuur Pieter 1908   [Partner van XIII-cy]
Verveen Hendrica Johanna 1807   [Partner van X-y]
Verweij Jacobus 1879   [Partner van XII-ag]
Verwij Fijtje 1897   [Partner van XII-ee]
Verwoert (Verwoerd) Cornelia Wilhelmina 1856   [Partner van XI-br]
Vesseur Anna Maria 1819 1905 [Partner van X-o]
de Vet Catharina 1868 1868 [Dochter van X-ak]
de Vet Gerarda 1872 1875 [Dochter van X-ak]
de Vet Gerardus Martinus 1876   [Zoon van X-ak]
de Vet Johanna 1865 1943 Nummer XI-bi
de Vet Johannes 1863 1863 [Zoon van X-ak]
de Vet Maria Antonia 1875 1875 [Dochter van X-ak]
de Vet Maria Catharina 1880 1880 [Dochter van X-ak]
de Vet Petronella 1869 1869 [Dochter van X-ak]
de Vet Sebastiaan 1838   [Partner van X-ak]
de Vet Willemina 1871 1871 [Dochter van X-ak]
Veuger Wim (privé)    
van der Vis Jacoba 1824 1916 [Partner van X-q]
Vis W.M.J. (privé)    
van Vlaanderen Johanna Lamberta 1878   [Partner van XII-em]
Vlag Jannetje 1888   [Partner van XII-m]
van Vliet Hermina   1997 [Partner van XII-br]
Voogt Rook (privé)    
Voorbach Neeltje 1909 1970 [Partner van XII-db]
van Voorden Paul (privé)    
de Vos Franciscus Cornelis 1885   [Partner van XII-as]
Vos Gerrie (privé)    
Vos Susanna 1816 1892 [Partner van X-t]
Vos (Boot) Leentje 1852 1855 [Dochter van X-t]
van Vreeswijk Adriana 1883   Nummer XII-ah
van Vreeswijk Adriana Gerarda Jacoba   1879 [Dochter van XI-q]
van Vreeswijk Gerarda Jacoba 1886   Nummer XII-ai
van Vreeswijk Jacob 1848   [Partner van XI-q]
van Vreeswijk Jacobus   1890 [Zoon van XI-q]
van Vreeswijk Jacobus   1891 [Zoon van XI-q]
van Vreeswijk Jacobus   1894 [Zoon van XI-q]
van Vreeswijk Jacobus Adrianus   1888 [Zoon van XI-q]
van Vreeswijk Jannetje 1893   Nummer XII-aj
van Vreeswijk Maria Sophia   1894 [Dochter van XI-q]
van Vreeswijk Wilhelmina   1873 [Dochter van XI-q]
van Vreeswijk Wilhelmina 1877   Nummer XII-ag
van Vreeswijk Wouter   1875 [Zoon van XI-q]
van Vreeswijk Wouter   1878 [Zoon van XI-q]
van Vreeswijk Wouter   1884 [Zoon van XI-q]
van Vreeswijk Wouter Jacobus   1883 [Zoon van XI-q]
van Vreeswijk Woutertje   1886 [Dochter van XI-q]
Vreugdenhil Antje Cornelia 1896 1972 [Partner van XIII-b]
de Vries Adriana Anna 1907 1943 Nummer XIII-aa
de Vries Anneke Nanning 1780   [Partner van IX-a]
de Vries Carolina Hendrika (privé)    
de Vries Cornelia 1906 1986 [Partner van XII-fq]
de Vries Cornelis 1857   [Partner van XI-j]
de Vries Dirkje 1880 1934 [Partner van XII-am]
de Vries Hidde Dirk 1885   Nummer XII-t
de Vries Jentje Siebolts 1878 1954 [Partner van XII-al]
de Vries Laurens (privé)    
de Vries Nicolaas (privé)    
de Vries Nicolette (privé)    
de Vries Rennie 1905   Nummer XIII-z
de Vries Siebolt 1843 1889 [Schoonouder van XII-al] [Schoonouder van XII-am]
Vroege Cornelis Nicolaas (privé)    
Vrolijk Lena 1845   [Partner van XI-ac]
Vuijk Adriana 1865 1929 [Partner van XI-u]
de Waal Cornelis Pieter 1870   [Partner van XI-ax]
de Waal Theodorus 1904   Nummer XII-ei
Waardenburg Le(e)na Rochusdr 1744 1821 [Partner van VIII-d]
van Waas Gerrit 1826   Nummer X-av
van Waas Jacobus 1795 1851 [Partner van IX-ac]
van Waas Johannes Simon 1817   Nummer X-au
van Waas Pieter Marinus 1832   Nummer X-aw
van Walbeek Lucas 1878   [Partner van XII-ah]
Wassing Johanna 1798 1880 [Partner van IX-w]
van Waveren Anthonie Cornelis 1882 1968 [Partner van XII-r]
van Waveren Cornelia Wilhelmina (privé)    
Weeda Sietje (Sijtje) 1772 1826 [Partner van IX-d]
Weeteling Jacobus 1898   [Partner van XII-ef]
van Wegel Jannigje 1897 1954 [Partner van XII-bq]
de Weger Elizabeth Johanna 1842 1909 [Partner van XI-bp]
de Weger Johanna Henderina 1859 1944 [Partner van XI-ak]
Weijland Hendrica Jacomina (privé)    
Weldrager(s) Maria 1757 1841 [Schoonouder van IX-t] [Schoonouder van IX-v]
van Wenum Hans (privé)    
de Werk Cornelia Josina 1900   [Partner van XI-cf]
Werkhoven Hermina 1863 1947 [Partner van X-as]
Westra Henke 1932 2003 [Partner van XIII-bp]
van de Wetering Maria Hermina     [Partner van XIII-cg]
Weyburg Johan Dirk (privé)    
van Wieringen Gerrit (privé)    
Wiezer Johanna Hendrina 1849 1892 [Partner van XI-at]
van Wijk Gerrit 1902   [Partner van XIII-x]
van Wijk Miny (privé)    
van Wijk Petrus Jacobus 1900   [Partner van XIII-cx]
de Wilde Izaak 1814   [Partner van X-w]
Wilhelm Michael (privé)    
Willebrands Adriana 1898   [Partner van XII-fd]
Windhorst Anna Maria 1887 1888 [Dochter van XI-m]
Windhorst Christiaan 1842 1893 [Partner van XI-s]
Windhorst Cornelia 1878   Nummer XII-av
Windhorst Gerrit 1880   Nummer XII-aw
Windhorst Hendrik 1850   [Partner van XI-m]
Windhorst Jacoba 1872 1873 [Dochter van XI-s]
Windhorst Jacoba 1873 1888 [Dochter van XI-s]
Windhorst Jurrianus 1870 1922 Nummer XII-at
Windhorst Jurrianus 1884   Nummer XII-x
Windhorst Neeltje 1875 1888 [Dochter van XI-s]
Windhorst Trijntje 1882 1882 [Dochter van XI-s]
Windhorst Trijntje 1886 1934 Nummer XII-ax
Windhorst Wilhelmina 1875   Nummer XII-au
Windhorst Willem 1885 1886 [Zoon van XI-s]
Winkel Jan     [Partner van IX-p]
Witzenbrink Willem Hendriksz     [Partner van VI-f]
van den Wittenboer Christina 1852 1930 [Partner van XI-ah]
Wlodarska Justyna (privé)    
van der Wouden Aaltje (privé)    
Zaijerveld Geertje 1785   [Partner van IX-k]
Zandbergen Johanna Adriana 1916 1999 [Partner van XIII-aq]
de Zeeuw Fijtje Gijsberta 1898   [Partner van XII-dh]
Zevenhuizen Pieter 1852   [Partner van XI-x]
Zijlstra Elizabeth 1876   [Partner van XII-b]
van der Zwan Johannes 1830 1881  
Zwanenburg (Swaanenburg) Antje (Anna) Cornelisse 1757   [Partner van VIII-g]

 

logoaldfaer  

Gegenereerd met Aldfaer versie 6.1 op 16-05-2015, met aangepaste rapportgenerator van Cor van den Hooven..

Privé: van de met (privé) gemerkte personen worden niet alle gegevens weergegeven in verband met bescherming van persoonsgegevens.


Een verband tussen 'In 't Velt' en 'Boot' is nog niet wetenschappelijk bewezen. Daar wordt dan ook naarstig naar gezocht. Toch willen we u dit overzicht niet onthouden. De stamouders van 'In 't Velt' woonden in Veldhuizen, een buurtschapje onder Oudshoorn. Pas sinds 1661 was er een eigen kerk in Oudshoorn, de dopen vóór dat jaar werden meestal in Alphen geregistreerd. De plaats 'Alphen aan den Rijn' is pas op 1 januari 1918 gevormd uit de plaatsen Aarlanderveen, Alphen en Oudshoorn.


Bronnen: 

  • Alle gegevens van geboorten, huwelijken en overlijdens in de BS periode komen van www.wiewaswie.nl (voorheen Genlias).
  • (2014) Aanvullingen geleverd door Fred Boot, waarvoor hartelijk dank.
  • (2015) Recent zijn aanzienlijke aanvullingen geleverd door Jan Burgers (nakomelingen van Pieter Boot, geb. 1848 Nieuw-Helvoet), Myrna van Egmond-Boot, Philip Dirk Boot (gecombineerd met informatie uit een website beheerd door Gijsbert van der Linden) en door Frits Vergouwen.
  • Voor overige bronnen klik hier.

Wij bedanken de hieronder genoemde personen hartelijk voor de geleverde foto's.  

Afbeelding [1] is geleverd door Frouwkje van der Maten.
Afbeeldingen [2] en [3] zijn geleverd door Joop Hart. 
Afbeeldingen [4] en [5] zijn van een familiefoto geleverd door Maarten van Bruinessen.
Afbeelding [6] is geleverd door Jaap Boot. 
Afbeelding [7] is geleverd door Lamie Henrotte-Arends. 
Afbeelding [8] is geleverd door Leen Louwerse. 
Afbeelding [9] en [10] is geleverd door Hendrik Boot.
Afbeeldingen [11 en 12] zijn geleverd door Warner Veltman.
Afbeeldingen [13 en 14], [15], [16 en 17], [18], [19] en [20] zijn geleverd door Frits Vergouwen.
Afbeelding [21] is geleverd door Jan Burgers.

Hebt u vragen of opmerkingen over deze parenteel? Stel deze dan onze adviseur Frits Vergouwen (zoon van Sophia Adriana (Fie) Boot) via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

stuurlinks stuurrechts