bel

bel

bel

Parenteel Esaias Dircksz Boot

(Zuid-Holland - Dordrecht)

Namenindex  Vlag_UK 

 

I Dirric Dyrickx. Dirric trouwde met Anneke Crijnen. Notitie bij Anneke: dochter van Crijn Segersz en Pieterke Esajas.

Kind van Dirric en Anneke:

1 Esaias Dircksen, geboren omstreeks 1620 in Dordrecht. Volgt II.

II Esaias Dircksen is geboren omstreeks 1620 in Dordrecht, zoon van Dirric Dyrickx en Anneke Crijnen. Woonplaats: Gorinchem. Beroep: scheepstimmerman. Notitie bij Esaias: werd op 24-09-1642 ingeschreven in het scheepstimmerliedengilde te Dordrecht. Op 21-01-1658 compareerde voor notaris J.M. van Osch te Gorichem: "Esias Dircksz Boot burger alhier, en bekende wel deuchdelick schuldich te wesen aen en ten behoeve van Dirck van Arckel en Geertgen Pietersdr echteluijden, zijns Compts huijsvrouwen vader en stiefmoeder, de somme van vijff honderd car. gl. te grooten Vlaems ´t stuck hercomen ter saecke van zoo wel gereede pen die hij comptden te lesten bijden eersten uit handen alsvoorens bekende ontvangen te hebben," etc. Hij tekende: Eseyaes Dirricksz Boot. Esaias trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op zondag 21-05-1645 in Dordrecht met Cornelia Dircks Langerak (Arkel). Het kerkelijk huwelijk vond plaats op maandag 05-06-1645 in Dordrecht. Notitie: "Esaias Dircksen, schiptimmerman, jongeman wonende in de Raemstraat, van Dordrecht. Cornelia Dircks, jongedochter wonende op de ´Linde Graft´, van Gorcum, sijn getrout den 5 juni 1645".
Cornelia Dircks is geboren in Gorinchem. Notitie bij Cornelia Dircks: dochter van Dirck Cornelis Langerak (Arkel) en Ariaentgen Pietersdr. Over Dirck Cornelis Langerak (Arkel) in Gens Nostra 1970 blz. 300: Op Pinksterdag 1636 wordt hij gekozen tot diaken der kerk en op 20-05-1646 tot ouderling. Bij deze laatste benoeming vermeldt de scriba hem als Dirck Cornelisz. Langerack alias Arckel. Daar het kohier der verponding van 1649 hem vermeldt als Dirck van Arckel moet het aannemen van de naam Arkel tussen 1636 en 1646 liggen. Wat bracht hem er toe deze in Gorinchem zeer algemene naam aan te nemen? Wist hij zich een nazaat van de Arkels die eens Gorinchem bezaten? Heeft hij zich met deze naam een status willen geven tegenover de bastaarden Arkel, die in zijn dagen een grote lepel in de Gorkumse pap hadden? Of was zijn derde vrouw een Arkel uit Schoonhoven? Allemaal mogelijkheden. In 1653 verschijnt hij in de kohieren als d'Arkel.
Kinderen van Esaias en Cornelia Dircks:

1 Ariaentge Booth. Zij is gedoopt op zondag 25-03-1646 in Dordrecht.
2 Ariaentje Booth. Zij is gedoopt op donderdag 26-12-1647 in Dordrecht.
3 Dirk Jesaiasz Booth, geboren op vrijdag 10-03-1651 in Middelharnis. Volgt III.
4 Pieternel Booth. Zij is gedoopt op dinsdag 12-01-1655 in Gorinchem.
5 Anneken Booth. Zij is gedoopt op vrijdag 17-05-1658 in Gorinchem.

III Dirk Jesaiasz Booth is geboren op vrijdag 10-03-1651 in Middelharnis, zoon van Esaias Dircksen en Cornelia Dircks Langerak (Arkel). Bij de geboorte van Dirk Jesaiasz: In april 1649 staat in het Dordtse trouwboek aangetekend: Esaias Dircksen schiptimmerman en Cornelia Dircks sijn huysvrou, woonen buijten de Sluyspoort, vertreckende (01-04-1649) na Menheerse (Middelharnis). In dec. 1651: Esaias Dircksz, schiptimmerman en Cornelia Dirx sijn huysvrou, wonen buijten Spuijpoort vertrecken na Gorcum. Volgens het lidmaten register van het kerkelijk archief van Middelharnis "is alhier op 27-06-1649 met attestatie van Dordrecht aangekomen Esayes Dircksz, scheepstimmerman, en Cornelia Dircks". Later is toegevoegd: "vertrocken". Hiermee is in feite bevestigd dat Dirk Esaiasz Boot te Middelharnis zou zijn geboren, hoewel een andere bron Gorinchem noemt als geboorteplaats. Hij is begraven op vrijdag 26-08-1729 te Gorinchem. Dirk Jesaiasz trouwde met Geertruid(je) van den Berg, nadat zij op zondag 29-03-1682 in Gorinchem in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op zondag 12-04-1682 in Gorinchem. Geertruid(je) is geboren op zondag 01-02-1660 in Gorinchem. Notitie bij Geertruid(je): dochter van Cornelis Jansz van den Berg en Zijke Bastiaansdr Conings.
Kinderen van Dirk Jesaiasz en Geertruid(je):

1 Cornelis Dirksz Booth. Volgt IV-a.
2 Jesaias Booth. Hij is gedoopt op dinsdag 12-02-1692 in Gorinchem.
3 Jan Booth. Volgt IV-b.
4 Henderick Booth, geboren omstreeks 1698 in Gorinchem.

IV-a Cornelis Dirksz Booth, zoon van Dirk Jesaiasz Booth en Geertruid(je) van den Berg. Hij is gedoopt op woensdag 01-10-1687 in Gorinchem. Cornelis Dirksz is overleden vóór donderdag 03-07-1760. Hij is begraven te Den Haag. Woonplaats: Princenhage. Religie: N.H.. Cornelis Dirksz trouwde met Cornelia Koning. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op dinsdag 11-04-1719 in Breda. Cornelia is geboren in Breda. Cornelia is overleden vóór dinsdag 06-09-1729. Zij is begraven te Den Haag. Notitie bij Cornelia: dochter van Gerard Koning, meester-kleermaker te Breda.
Kinderen van Cornelis Dirksz en Cornelia:

1 Gerhardus Boot, geboren op zaterdag 11-10-1721 in Gorinchem. Volgt V-a.
2 Diederick Boot. Hij is gedoopt op dinsdag 25-05-1723 in Den Haag. Diederick is overleden vóór vrijdag 15-05-1772 in Den Haag. Notitie bij Diederick: de heer predikaat Clerq ter secretarije van zijne Doorl. Hoogheid den Heere Prince van Orange, enz..

IV-b Jan Booth, zoon van Dirk Jesaiasz Booth en Geertruid(je) van den Berg. Hij is gedoopt op vrijdag 18-02-1695 in Gorinchem. Jan trouwde met Aderjana (Adriana) van Heijnsbergen. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op zondag 15-10-1730 in Gorinchem.
Kind van Jan en Aderjana (Adriana):

1 Cornelia Boot, geboren op maandag 17-02-1744 in Gorinchem. Volgt V-b.

V-a Gerhardus Boot is geboren op zaterdag 11-10-1721 in Gorinchem, zoon van Cornelis Dirksz Booth en Cornelia Koning. Gerhardus is overleden op maandag 09-06-1794 om 06:30 in Leur, 72 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 13-06-1794 te Etten-Leur [bron: Doodbidder begraven 1783-1807, deel 19]. Bij het overlijden van Gerhardus: Do. Gerardus Boot sterft 9 junij den tweeden Pinksterdag smorgens 1/2 seven subiet, had daags tevooren nog gepredikt. Adressen: Princenhage Leur. Beroep: predikant. Religie: N.H.. Gerhardus trouwde met Maria Louisa Nummer, nadat zij op donderdag 13-11-1755 in Princenhage in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op maandag 01-12-1755 in Princenhage. Notitie: het huwelijk werd gesloten met volle instemming van wederzijdse ouders voor een volle kerk!.
Zij is gedoopt op woensdag 28-01-1733 in Leeuwarden. Maria Louisa is overleden op maandag 27-06-1796 in Warnsveld. Notitie bij Maria Louisa: dochter van Johan Jurjen Nummer, secretaris van Princenhage, en Maria Geertruyd Kleyn. Religie: N.H.
Kinderen van Gerhardus en Maria Louisa:

1 Cornelia Maria Boot, geboren op donderdag 18-08-1757 in Leur. Zij is gedoopt op zondag 21-08-1757 in Leur [bron: NH dopen Leur 1741-1801, deel 97]. Religie: N.H.. Cornelia Maria bleef ongehuwd.
2 Louise Henriette Boot, geboren in Leur. Volgt VI-a.
3 Johannes Cornelis Boot, geboren op zaterdag 20-06-1761 in Leur. Volgt VI-b.
4 Gerhardus Wilhelmus Boot, geboren op dinsdag 31-05-1763 in Leur. Volgt VI-c.
5 Diederik Gerhard Boot, geboren op zaterdag 18-05-1765 in Leur. Hij is gedoopt op zondag 19-05-1765 in Etten-Leur [bron: NH dopen Leur 1741-1801, deel 97]. Diederik Gerhard is overleden op dinsdag 02-04-1811 in Heusden, 45 jaar oud. Woonplaats: Heusden. Beroep: legerpredikant, predikant (op 05-12-1790 bevestigd als kandidaat in zijn eerste gemeente Warnsveld). Religie: N.H. Diederik Gerhard bleef ongehuwd.

V-b Cornelia Boot is geboren op maandag 17-02-1744 in Gorinchem, dochter van Jan Booth en Aderjana (Adriana) van Heijnsbergen. Cornelia is overleden op zondag 04-11-1821 in Rotterdam, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: akte 1945]. Cornelia trouwde met Arij den Dekker, nadat zij op zondag 25-04-1779 in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op dinsdag 11-05-1779 in Rotterdam [bron: DTB Rotterdam inv. 14 Trouw gereformeerd, index 28]. Arij is geboren in Gorinchem. Arij is overleden op zondag 20-07-1800. Hij is begraven op donderdag 24-07-1800 te Rotterdam [bron: DTB Rotterdam inv. 44 Begraven]. Bij het overlijden van Arij: Heerestraat midde; overledene liet na 1 minderjarig kinderen. Notitie bij Arij: Decker.
Kind van Cornelia en Arij:

1 Jacob den Dekker. Hij is gedoopt op zondag 24-06-1781 in Rotterdam [bron: DTB Rotterdam inv. 1 Doop gereformeerd, index 82]. Bij de geboorte van Jacob: doopgetuigen: Christina van Dalem.

VI-a Louise Henriette Boot is geboren in Leur, dochter van Gerhardus Boot en Maria Louisa Nummer. Zij is gedoopt op zondag 09-12-1759 in Leur [bron: NH dopen Leur 1741-1801, deel 97]. Louise Henriette is overleden op maandag 17-11-1806 in Tiel. Religie: N.H.. Notitie bij Louise Henriette: Maria Louisa ?. Louise Henriette trouwde met Carel Ferdinand Nagel. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op zaterdag 18-05-1793 in Warnsveld. Carel Ferdinand is geboren op donderdag 22-09-1763 in Bladel. Carel Ferdinand is overleden op dinsdag 11-01-1825 in Maasbommel, 61 jaar oud. Notitie bij Carel Ferdinand: zoon van Jacob Heinrich Nagel en Maria Sara van Assen. Beroep: rector aan het gymnasium te Tiel.
Kinderen van Louise Henriette en Carel Ferdinand:

1 Gerardus Hendrik Nagel, geboren op woensdag 17-06-1795 in Deventer. Volgt VII-a.
2 Louisa Nagel, geboren omstreeks 1799. Volgt VII-b.
3 Wilhelmus Nagel, geboren omstreeks 1802 in Zaltbommel. Volgt VII-c.

VI-b Johannes Cornelis Boot is geboren op zaterdag 20-06-1761 in Leur, zoon van Gerhardus Boot en Maria Louisa Nummer. Hij is gedoopt op vrijdag 26-06-1761 in Etten-Leur [bron: N.H. Dopen Leur 1741-1810 deel 97]. Johannes Cornelis is overleden op woensdag 09-07-1834 in Arnhem, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 10-07-1834 [bron: akte 152]. Beroep: leraar, predikant te Nieuwenhoorn en Arnhem, dichter. Religie: N.H.. Notitie bij Johannes Cornelis: genoot het onderwijs in de geleerde talen te Breda, studeerde theologie en werd na het voltooien van zijn letteroefeningen, op 14-08-1785 in de gemeente Nieuwenhoorn als leraar bevestigd, vier jaar later naar Arnhem beroepen, waar hij tot zijn overlijden de plichten van Herder en Leraar met de loffelijkste getrouwheid volbracht. Als maker van twee dichtstukken: "De opwekking van Lazerus" (1785) en "Tot lof der Weldadigheid", beide door het Haagsche Dichtgenootschap met een zilveren erepenning bekroond (Algem. Konst- en Letterb. 1803, D. II, bl. 202, 1804 D. I, bl.37). In mei 1804 werd hij lid van de Maatschapij der Nederlandse letterkunde te Leiden. Hij was een goed dichter, enige van zijn gedichter werden opgenomen in I.A. Nijhoff's "Geldersche Arcadia". Johannes Cornelis:
(1) trouwde met Rosalinde Budde. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op maandag 13-07-1795 in Arnhem. Rosalinde is geboren op zondag 29-12-1754 in Amsterdam. Rosalinde is overleden op woensdag 28-11-1804 in Arnhem, 49 jaar oud. Notitie bij Rosalinde: dochter van Winolt Budde en Wilhelmina Bosboom, weduwe van ... Serrurier.
(2) trouwde, 46 jaar oud, op zondag 25-10-1807 in Arnhem met Boudewina Donker Curtius, 27 jaar oud. Boudewina is geboren op dinsdag 11-04-1780 in ´s-Hertogenbosch. Boudewina is overleden op zondag 27-03-1814 in Arnhem, 33 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zondag 27-03-1814 [bron: akte 156]. Notitie bij Boudewina: dochter van mr. Boudewijn Donker Curtius (1746-1832) en Cornelia Hendrica Strachan (1755-1831).
Kinderen van Johannes Cornelis en Boudewina:

1 Johannes Cornelius Gerardus Boot, geboren op zaterdag 17-08-1811 in Arnhem. Volgt VII-d.
2 dochter Boot, levenloos geboren op vrijdag 04-09-1812 in Arnhem. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 07-09-1812 [bron: akte 197].
3 Cornelis Hendrik Boudewijn Boot, geboren op woensdag 15-09-1813 in Arnhem. Volgt VII-e.

VI-c Gerhardus Wilhelmus Boot is geboren op dinsdag 31-05-1763 in Leur, zoon van Gerhardus Boot en Maria Louisa Nummer. Hij is gedoopt op zondag 05-06-1763 in Leur [bron: NH dopen Leur 1741-1801, deel 97]. Gerhardus Wilhelmus is overleden op donderdag 06-09-1832 in Gorinchem, 69 jaar oud. Beroep: rector aan het gymnasium te Breda, Middelburg, Zutphen en in 1792 aan de Latijnse school te Gorinchem (schoolopziener in het IVe district van Zuid-Holland en dichter). Religie: N.H.. Notitie bij Gerhardus Wilhelmus: studeerde in Leiden net als zijn broer Cornelis. Hij werd predikant, maar omdat zijn gezondheid het liet afweten, legde hij zich toe op oude letteren. Hij werd rector aan Latijnse scholen te Breda, Middelburg en Zutphen, uiteindelijk in 1792 in Gorinchem. Hij schreef gedichten en deze werden ook regelmatig gepubliceerd in verschillende tijdschriften, waaronder "Bij mijn terugkomst van de begrafenis mijner dochter". Gerhardus Wilhelmus trouwde, 18 jaar oud, op donderdag 08-11-1781 in Warnsveld met Machteld Hendrina Ribbers. Zij is gedoopt op zondag 23-09-1764 in Arnhem. Machteld Hendrina is overleden op woensdag 08-03-1848 in Asten. Notitie bij Machteld Hendrina: dochter van Hendrik Ribbers en Hendrina van Geyn.
Kinderen van Gerhardus Wilhelmus en Machteld Hendrina:

1 Henrica Hermina Boot, geboren op zaterdag 28-12-1793 in Gorinchem.
2 Maria Gerarda Louiza Boot, geboren op zaterdag 12-03-1796 in Gorinchem. Maria Gerarda Louiza is overleden op zondag 20-12-1818 in Gorinchem, 22 jaar oud.
3 Johannes Cornelis Boot, geboren op zaterdag 01-12-1798. Volgt VII-f.
4 Louis Boot, geboren op zaterdag 01-08-1801 in Gorinchem. Volgt VII-g.
5 Hendrik Boot, geboren op donderdag 02-05-1805 in Gorinchem. Volgt VII-h.

VII-a Gerardus Hendrik Nagel is geboren op woensdag 17-06-1795 in Deventer, zoon van Carel Ferdinand Nagel en Louise Henriette Boot. Gerardus Hendrik trouwde, 34 jaar oud, op woensdag 16-09-1829 in ´s-Hertogenbosch [bron: akte 104] met Maria Adriana van der Burght, 17 jaar oud. Maria Adriana is geboren op vrijdag 17-01-1812 in ´s-Hertogenbosch. Notitie bij Maria Adriana: dochter van Petrus van der Burght en Adriana Krijn.

VII-b Louisa Nagel is geboren omstreeks 1799, dochter van Carel Ferdinand Nagel en Louise Henriette Boot. Louisa trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op donderdag 02-09-1824 in Heteren [bron: akte 10] met Alexander Cremer, ongeveer 21 jaar oud. Alexander is geboren omstreeks 1803. Notitie bij Alexander: zoon van Jan Hendrik Cremer en Wilhelmina van der Hart. Beroep: zeepzieder.

VII-c Wilhelmus Nagel is geboren omstreeks 1802 in Zaltbommel, zoon van Carel Ferdinand Nagel en Louise Henriette Boot. Wilhelmus trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op vrijdag 03-09-1830 in Breda [bron: akte 84] met Catharina Pieternella van den Ham, ongeveer 26 jaar oud. Catharina Pieternella is geboren omstreeks 1804 in Breda. Notitie bij Catharina Pieternella: dochter van Wouter van den Ham en Maria Wilhelmina Monincx.

VII-d Johannes Cornelius Gerardus Boot is geboren op zaterdag 17-08-1811 in Arnhem, zoon van Johannes Cornelis Boot en Boudewina Donker Curtius. Johannes Cornelius Gerardus is overleden op dinsdag 17-12-1901 in Amsterdam, 90 jaar oud. Beroep: hoogleraar te Amsterdam, van 1839 tot 1951 rector Gymnasium te Leeuwarden (Litt. et jur. doct. rector Lat. school te Leeuwarden, later hoogleraar Algemene Geschiedenis en oude Talen Universiteit te Amsterdam, secretaris afd. Letterkunde Koninklijke Academie van Wetenschappen, buitengewoon Hoogleraar in de Latijnse taal en Letterkunde). Titel: prof. dr.. Notitie bij Johannes Cornelius Gerardus: ook: Johan Cornelis Gerard Boot Bronnen: Stadsarchief Amsterdam en CBG. Johannes Cornelius Gerardus trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 04-07-1839 in Deventer [bron: akte 47] met Geertruida Maria Rosalina Visser, 23 jaar oud. Geertruida Maria Rosalina is geboren op zaterdag 28-10-1815 in Deventer. Geertruida Maria Rosalina is overleden op maandag 23-09-1844 in Leeuwarden, 28 jaar oud. Notitie bij Geertruida Maria Rosalina: dochter van Jurjen Hendrik Visser en Swanida Helena Budde. 

Esaias_Dircksz_Boot.01

Esaias_Dircksz_Boot.02

Johannes Cornelius Gerardus Boot  

Kinderen van Johannes Cornelius Gerardus en Geertruida Maria Rosalina:

1 Johanna Boudewina Boot, geboren op zaterdag 23-05-1840 in Leeuwarden. Volgt VIII-a.
2 Hendrik Boot, geboren op woensdag 02-02-1842 in Leeuwarden. Hendrik is overleden op donderdag 09-06-1842 in Leeuwarden, 4 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 10-06-1842.
3 Cornelis Hendrik Boudewijn Boot, geboren op woensdag 12-04-1843 in Leeuwarden. Volgt VIII-b.
4 Geertruida Maria Rosalina Boot, geboren op zaterdag 21-09-1844 in Leeuwarden. Geertruida Maria Rosalina is overleden op zondag 08-07-1917 in Haarlem, 72 jaar oud.

VII-e Cornelis Hendrik Boudewijn Boot is geboren op woensdag 15-09-1813 in Arnhem, zoon van Johannes Cornelis Boot en Boudewina Donker Curtius. Cornelis Hendrik Boudewijn is overleden op zaterdag 05-11-1892 in Den Haag, 79 jaar oud. Beroep: burgemeester van Amsterdam, minister van Justitie, lid van de Raad van State (- advocaat te Den Haag van 28 december 1835 tot 1 oktober 1838
- substituut-Officier van Justitie te Amsterdam, van 1 oktober 1838 tot 1845
- Officier van Justitie te Amsterdam, van 1845 tot 1 februari 1855
- lid gemeenteraad van Amsterdam, van 1851 tot maart 1858
- burgemeester van Amsterdam, van 1 februari 1855 tot 18 maart 1858
- lid Provinciale Staten van Noord-Holland voor het kiesdistrict Amsterdam, van september 1855 tot 18 maart 1858
- minister van Justitie, van 18 maart 1858 tot 23 februari 1860
- tijdelijk minister van Hervormde en andere Erediensten, uitgezonderd die der Rooms-Katholieke, van 18 maart 1858 tot 3 april 1858
- lid Raad van State, van 29 februari 1860 tot 18 februari 1873). Titel: mr.. Onderscheiding: (ridderorden
- Commandeur in de Orde van de Nederlandse Leeuw, 27 juni 1870
- Grootofficier in de Orde van de Eikenkroon). Cornelis Hendrik Boudewijn trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 22-11-1838 in Amsterdam met Wilhelmina Cramer, 22 jaar oud. Notitie: 3e, 4e en 5e kind geboren tussen 1841 en 1851 zijn jong gestorven.
Wilhelmina is geboren op maandag 28-10-1816 in Amsterdam. Wilhelmina is overleden op vrijdag 01-11-1901 in Den Haag, 85 jaar oud. Notitie bij Wilhelmina: dochter van mr. Willem Daniel Cramer, president Gerechtshof Noord-Holland, en Wilhelmine Serrurier.

Esaias_Dircksz_Boot.11

Cornelis Hendrik Boudewijn Boot

Fotograaf: Mozes Leonardus Verveer
Bron: http://ib.rkd.nl/showobject.mhtml?ib=1001173

Esaias_Dircksz_Boot.12

Wilhelmina Cramer

Fotograaf: Henri de Louw
Bron:  http://ib.rkd.nl/showobject.mhtml?ib=1002302 

Kinderen van Cornelis Hendrik Boudewijn en Wilhelmina:

1 Boudewine Sara Boot, geboren op dinsdag 28-01-1840 in Amsterdam. Volgt VIII-c.
2 Wilhelmina Boot, geboren op dinsdag 09-02-1841 in Amsterdam. Volgt VIII-d.  

 Esaias Dircksz Boot.18

Boudewine Sara Boot (7 jaar)
geschilderd in 1847

 Esaias Dircksz Boot.17

Wilhelmina Boot (6 jaar)
geschilderd in 1847

Afbeelding van geschilderde portretten ontvangen van Maarten Alsche


3 Cornelia Boot, geboren op vrijdag 13-06-1851 in Amsterdam. Volgt VIII-e.
4 Johannes Cornelis Gerard Boot, geboren op donderdag 23-02-1854 in Amsterdam. Johannes Cornelis Gerard is overleden op vrijdag 04-12-1914 in Loosduinen, 60 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 05-12-1914 [bron: akte 174]. Beroep: ambtenaar openbaar ministerie bij de kantongerechten te Utrecht, Wijk bij Duurstede en Terneuzen. Titel: mr.
5 Willem Boot, geboren op zaterdag 11-12-1858 in Den Haag. Willem is overleden op donderdag 11-01-1923 in Amsterdam, 64 jaar oud. Beroep: raadsheer Gerechtshof te Amsterdam.

Esaias_Dircksz_Boot.04

Willem Boot (overleden 1923)  

VII-f Johannes Cornelis Boot is geboren op zaterdag 01-12-1798, zoon van Gerhardus Wilhelmus Boot en Machteld Hendrina Ribbers. Johannes Cornelis is overleden op maandag 08-03-1852 in Gorinchem, 53 jaar oud. Beroep: apotheker, lid van de geneeskundige commissie te Gorinchem. Johannes Cornelis trouwde, 27 jaar oud, op woensdag 12-07-1826 in Gorinchem met Gerarda (Gerda) den Hartog(h), 28 jaar oud. Gerarda (Gerda) is geboren op woensdag 28-03-1798 in Gorinchem. Gerarda (Gerda) is overleden op donderdag 07-02-1867 in Gorinchem, 68 jaar oud. Notitie bij Gerarda (Gerda): dochter van Corst den Hartog en Henderika Lachelouw.
Kinderen van Johannes Cornelis en Gerarda (Gerda):

1 Johanna Boot, geboren op maandag 29-06-1829 in Gorinchem. Bij de geboorte van Johanna: geboren te Amsterdam?. Johanna is overleden op woensdag 18-02-1903 in Arnhem, 73 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 18-02-1903 [bron: akte 134].
2 Hendrik Boot, geboren op donderdag 10-03-1831 in Gorinchem. Hendrik is overleden op vrijdag 05-01-1917 in Arnhem, 85 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zondag 07-01-1917 [bron: akte 30].
3 Henderica (Hendrika) Boot, geboren op donderdag 29-08-1833 in Gorinchem. Bij de geboorte van Henderica (Hendrika): Amsterdam?. Henderica (Hendrika) is overleden op zondag 05-10-1913 in Arnhem, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 06-10-1913 [bron: akte 641].
4 Mathilda Hendrina Boot, geboren op zaterdag 20-08-1836 in Gorinchem. Volgt VIII-f.

VII-g Louis Boot is geboren op zaterdag 01-08-1801 in Gorinchem, zoon van Gerhardus Wilhelmus Boot en Machteld Hendrina Ribbers. Louis is overleden op woensdag 10-11-1869 in Wageningen, 68 jaar oud. Beroep: N.H. predikant te Randwijk en Lakemond. Louis trouwde, 27 jaar oud, op vrijdag 01-08-1828 in Gorinchem met Elisabeth Jacoba Moerkerk. Zij is gedoopt op zaterdag 02-07-1796 in Gorinchem. Elisabeth Jacoba is overleden op zondag 29-08-1875 in Lent (Elst). Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 30-08-1875 [bron: akte 94]. Notitie bij Elisabeth Jacoba: dochter van Bastiaan Moerkerk en Elizabeth Jacoba van Braam.
 

Esaias_Dircksz_Boot.05

Louis Boot

Kinderen van Louis en Elisabeth Jacoba:

1 Gerardus Wilhelmus Boot, geboren op dinsdag 14-09-1830 in Randwijk (Heteren). Volgt VIII-g.
2 Elisabeth Jacoba Boot, geboren op dinsdag 07-08-1832 in Randwijk (Heteren). Volgt VIII-h.
3 Bastiaan Cornelis Moerkerk Boot, geboren op zondag 22-06-1834 in Randwijk (Heteren). Volgt VIII-i.

VII-h Hendrik Boot is geboren op donderdag 02-05-1805 in Gorinchem, zoon van Gerhardus Wilhelmus Boot en Machteld Hendrina Ribbers. Hendrik is overleden op vrijdag 29-03-1878 in Asten, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 29-03-1878 [bron: memorienr. 109 Helmond]. Beroep: predikant te Asten. Hendrik trouwde, 41 jaar oud, op donderdag 06-08-1846 in Zwolle [bron: akte 71] met Francina Maria de Ligt, 25 jaar oud. Francina Maria is geboren op vrijdag 06-04-1821 in Rotterdam. Francina Maria is overleden op zaterdag 15-01-1910 in Valkenswaard, 88 jaar oud. Notitie bij Francina Maria: dochter van Jacobus de Ligt en Wilhelmina Cornelia Dalmeijer.
Kinderen van Hendrik en Francina Maria:

1 Gerardus Wilhelmus Boot, geboren op vrijdag 12-02-1847 in Asten. Gerardus Wilhelmus is overleden op donderdag 12-11-1914 in Valkenswaard, 67 jaar oud. Beroep: firmant Gebr. Boot, Linnenwevers te Valkenswaard.
2 Jacobus Boot, geboren op dinsdag 03-04-1849 in Asten. Volgt VIII-j.
3 Wilhelmina Cornelia Boot, geboren op vrijdag 07-03-1851 in Asten. Wilhelmina Cornelia is overleden op maandag 13-08-1934 in Valkenswaard, 83 jaar oud.
4 Mathilda Hendrina Boot, geboren op donderdag 14-07-1853 in Asten. Mathilda Hendrina is overleden op woensdag 22-09-1875 in Asten, 22 jaar oud.
5 Hendrik Boot, geboren op woensdag 16-01-1856 in Asten. Hendrik is overleden op donderdag 28-06-1923 in Valkenswaard, 67 jaar oud. Beroep: bloem- en boomkweker.
6 François Marie Boot, geboren op maandag 20-02-1860 in Asten. François Marie is overleden op zaterdag 01-12-1934 in Valkenswaard, 74 jaar oud. Beroep: firmant Gebr. Boot, Linnenwevers te Valkenswaard.

VIII-a Johanna Boudewina Boot is geboren op zaterdag 23-05-1840 in Leeuwarden, dochter van Johannes Cornelius Gerardus Boot en Geertruida Maria Rosalina Visser. Johanna Boudewina is overleden op maandag 17-08-1868 in Amsterdam, 28 jaar oud. Bij het overlijden van Johanna Boudewina: 17-08-1930?. Johanna Boudewina trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 13-06-1867 in Amsterdam met Adriaan Constant van Haeften, 37 jaar oud. Adriaan Constant is geboren op vrijdag 11-06-1830 in Arnhem. Adriaan Constant is overleden op maandag 22-01-1894 in Vlissingen, 63 jaar oud. Notitie bij Adriaan Constant: zoon van jonkheer Petrus Adrianus van Haeften (1805-1866) en Cornelia Jacoba Maria van Outhoorn (1795-1864). Beroep: marine-officier, luitenant ter zee, kapitein ter zee 1877-1884, schout-bij-nacht titulair. Titel: jonkheer.
Kind van Johanna Boudewina en Adriaan Constant:

1 Petronella Adriana van Haeften, geboren op donderdag 28-04-1864 in Amsterdam. Volgt IX-a.

VIII-b Cornelis Hendrik Boudewijn Boot is geboren op woensdag 12-04-1843 in Leeuwarden, zoon van Johannes Cornelius Gerardus Boot en Geertruida Maria Rosalina Visser. Cornelis Hendrik Boudewijn is overleden op dinsdag 07-09-1915 in Rotterdam, 72 jaar oud. Beroep: officier van justitie bij de rechtbank te Breda. Cornelis Hendrik Boudewijn trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 01-08-1868 in Parijs, Frankrijk [bron: akte 28 Oud-Beijerland] met Anna Francina Marguérite Saint Ange Chasselat, 22 jaar oud. Anna Francina Marguérite is geboren op dinsdag 04-11-1845 in Parijs, Frankrijk. Anna Francina Marguérite is overleden op zaterdag 10-02-1934 in Rotterdam, 88 jaar oud. Notitie bij Anna Francina Marguérite: dochter van Henri Jean Saint Ange Chasselat en Francine Gerarda Anna Jacoba Boon van Ostade. 

Johannes Cornelius Gerardus Boot.02

West Voorstraat 23 Oud-Beijerland als winkeltje in garen en band.

Johannes Cornelius Gerardus Boot

West Voorstraat 23 Oud-Beijerland in 20ste eeuw.

Foto's ontvangen van Historische Vereniging Oud-Beijerland met hartelijke dank aan Pieter Jan in 't Veld.

Het gezin van Johannes Cornelius Gerardus Boot woonde van 1862 - 1871 in bovenstaand pand aan de West Voorstraat 23 in Oud-Beijerland. 1871 Is een conclusie vanwege het feit dat er in dat jaar nieuwe huurders zijn ingeschreven en de geboorte van een kind buiten Oud-Beijerland. Johannes Cornelius Gerardus Boot staat ingeschreven als griffier, waarschijnlijk bij het kantongerecht. Dit pand was eigendom van Adolf Daniel Vollenweider en zijn echtgenote Cornelia Ingetje de Koning; zij erfde het pand van haar vader. In dit pand dreef het echtpaar een winkel in garen en band (zie linker foto).

Kinderen van Cornelis Hendrik Boudewijn en Anna Francina Marguérite:

1 Anna Francina Margaretha Boot, geboren op maandag 21-06-1869 in Oud-Beijerland. Volgt IX-b.
2 Johannes Cornelius Boot, geboren op vrijdag 24-03-1871 in Oud-Beijerland. Volgt IX-c.
3 Henri Frederik Boot, geboren op donderdag 08-02-1877 in Maastricht. Henri Frederik is overleden op zondag 03-03-1963 in Haarlem, 86 jaar oud. Beroep: kunstschilder.

Henri Frederic Boot.08 2

Henri Frédéric Boot (zelfportret)

Klik hier voor meer informatie over de schilder Henri Frédéric Boot.

Privé-bezit Herman Boot

VIII-c Boudewine Sara Boot is geboren op dinsdag 28-01-1840 in Amsterdam, dochter van Cornelis Hendrik Boudewijn Boot en Wilhelmina Cramer. Boudewine Sara is overleden op maandag 03-09-1900 in Velp, 60 jaar oud. Boudewine Sara trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 02-10-1861 in Den Haag met Tobias Constantijn Pieter Alsche, 28 jaar oud. Tobias Constantijn Pieter is geboren op donderdag 22-11-1832 in Den Haag. Tobias Constantijn Pieter is overleden op vrijdag 22-02-1901 in Arnhem, 68 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 22-02-1901 [bron: akte 174]. Notitie bij Tobias Constantijn Pieter: zoon van Adam George Camillus Alsche en Louise Jeanne de Bordes. Beroep: advocaat te Den Haag, later steenfabrikant te Lathum. Titel: mr.  

Esaias Dircksz Boot.14a

Boudewine Sara Boot met haar zoon Cornelis Hendrik Boudewijn Alsche 

Esaias Dircksz Boot.13

Tobias Constantijn Pieter Alsche

 Foto's ontvangen van Maarten Alsche


Kinderen van Boudewine Sara en Tobias Constantijn Pieter:

1 George Adriaan Alsche, geboren omstreeks 1865 in Den Haag. Volgt IX-d.
2 Cornelis Hendrik Boudewijn Alsche, geboren 6 oktober 1869 in Angerlo. Cornelis is overleden op 27 december 1935 in Velp. Beroep: eigenaar van Handelskwekerij Nymphaea in Velp.

VIII-d Wilhelmina Boot is geboren op dinsdag 09-02-1841 in Amsterdam, dochter van Cornelis Hendrik Boudewijn Boot en Wilhelmina Cramer. Wilhelmina is overleden op maandag 16-12-1918 in Sint-Joost-ten-Noode, Brussel, België, 77 jaar oud. Wilhelmina trouwde, 30 jaar oud, op woensdag 15-02-1871 in Den Haag met Odilon Josse Marie Perier, 27 jaar oud. Odilon Josse Marie is geboren op zaterdag 25-03-1843 in Dendermonde, België. Odilon Josse Marie is overleden op zaterdag 19-01-1918 in Brussel, België, 74 jaar oud. Notitie bij Odilon Josse Marie: zoon van Frédéric Perier (1805-1873) en Pauline Françoise de Pauw (1806-1884). Beroep: advocaat en procureur te Brussel. Titel: mr.
Kinderen van Wilhelmina en Odilon Josse Marie:

1 William Perier.
2 Gaston Frédéric Willem Perier, geboren in 1875. Gaston Frédéric Willem is overleden in 1946, 71 jaar oud.

VIII-e Cornelia Boot is geboren op vrijdag 13-06-1851 in Amsterdam, dochter van Cornelis Hendrik Boudewijn Boot en Wilhelmina Cramer. Cornelia is overleden op donderdag 14-03-1878 in Leiden, 26 jaar oud. Cornelia trouwde, 20 jaar oud, op donderdag 04-04-1872 met Albert Cornelis Vreede, 32 jaar oud. Albert Cornelis is geboren op woensdag 29-01-1840 in Gorinchem. Albert Cornelis is overleden op donderdag 20-08-1908 in Leiden, 68 jaar oud. Notitie bij Albert Cornelis: zoon van George Willem Vreede en Anna Catharina Hoff. Beroep: hoogleraar Taal- en Letterkunde van de Oost-Indische Archipel, Literair docent Universiteit te Leiden.

VIII-f Mathilda Hendrina Boot is geboren op zaterdag 20-08-1836 in Gorinchem, dochter van Johannes Cornelis Boot en Gerarda (Gerda) den Hartog(h). Mathilda Hendrina is overleden op dinsdag 10-04-1906 in Arnhem, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 12-04-1906 [bron: akte 290]. Mathilda Hendrina trouwde, 31 jaar oud, op woensdag 20-05-1868 in Gorinchem met Hilmar Marius Dirks, 28 jaar oud. Hilmar Marius is geboren op donderdag 14-11-1839 in Bergen op Zoom. Hilmar Marius is overleden op vrijdag 31-07-1914 in Brummen, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 01-08-1914 [bron: akte 85]. Notitie bij Hilmar Marius: zoon van Justus Dirks (ca 1802) en Alida Katharina de Haas (1804). Beroep: opzichter Domeinen te Zuid-Holland, steenfabrikant te Oosterbeek.
Kinderen van Mathilda Hendrina en Hilmar Marius:

1 Gerda Dirks, geboren op zondag 08-08-1869 in Gorinchem. Volgt IX-e.
2 Alida Catharina Dirks, geboren omstreeks 1871 in Gorinchem. Volgt IX-f.

VIII-g Gerardus Wilhelmus Boot is geboren op dinsdag 14-09-1830 in Randwijk (Heteren), zoon van Louis Boot en Elisabeth Jacoba Moerkerk. Gerardus Wilhelmus is overleden op vrijdag 16-03-1860 in Randwijk (Heteren), 29 jaar oud. Beroep: N.H. predikant te Heilloo. Gerardus Wilhelmus trouwde, 25 jaar oud, op vrijdag 11-01-1856 in Zeist [bron: akte 1] met Jeanne Willemine Schadée, 25 jaar oud. Jeanne Willemine is geboren op donderdag 25-03-1830 in Utrecht. Jeanne Willemine is overleden op vrijdag 05-03-1897 in Utrecht, 66 jaar oud. Notitie bij Jeanne Willemine: dochter van Johannes Cornelis Schadee en Anna Benine van der Does.
Kinderen van Gerardus Wilhelmus en Jeanne Willemine:

1 Louis Boot, geboren op woensdag 12-11-1856 in Heiloo. Volgt IX-g.
2 Johannes Cornelis Boot, geboren op maandag 18-04-1859 in Heiloo. Volgt IX-h.

VIII-h Elisabeth Jacoba Boot is geboren op dinsdag 07-08-1832 in Randwijk (Heteren), dochter van Louis Boot en Elisabeth Jacoba Moerkerk. Elisabeth Jacoba is overleden op maandag 03-03-1919 in Wageningen, 86 jaar oud. Elisabeth Jacoba trouwde, 21 jaar oud, op dinsdag 01-08-1854 in Randwijk (Heteren) [bron: akte 16] met Barend Reesen van Coeverden, 37 jaar oud. Barend Reesen is geboren op vrijdag 30-08-1816 in Schoonhoven. Barend Reesen is overleden op maandag 04-01-1875 in Wageningen, 58 jaar oud. Notitie bij Barend Reesen: zoon van Jan Elias van Coeverden, predikant, en Cornelia Margaretha Kooij. Beroep: koopman, graanhandelaar te Wageningen.
Kinderen van Elisabeth Jacoba en Barend Reesen:

1 Elisabeth Jacoba van Coeverden, geboren omstreeks 1856 in Wageningen. Volgt IX-i.
2 Johanna Rijnanda van Coeverden, geboren omstreeks 1858 in Wageningen. Volgt IX-j.
3 Louise Mathilde Hendrina van Coeverden, geboren omstreeks 1863 in Wageningen. Volgt IX-k.

VIII-i Bastiaan Cornelis Moerkerk Boot is geboren op zondag 22-06-1834 in Randwijk (Heteren), zoon van Louis Boot en Elisabeth Jacoba Moerkerk. Bastiaan Cornelis Moerkerk is overleden op woensdag 12-02-1902 in Utrecht, 67 jaar oud. Beroep: N.H. predikant te Lent. Bastiaan Cornelis Moerkerk trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 06-03-1862 in Amsterdam met Helena Viervant, 25 jaar oud. Helena is geboren op vrijdag 03-02-1837 in Amsterdam. Helena is overleden op zaterdag 20-06-1914 in Weurt, 77 jaar oud. Notitie bij Helena: dochter van Roelof Viervant en Helena Blauw.
  

Esaias_Dircksz_Boot.06

Bastiaan Cornelis Moerkerk Boot

Bastiaan Cornelis Moerkerk Boot
Kinderen van Bastiaan Cornelis Moerkerk en Helena:

1 Elisabeth Jacoba Boot, geboren op donderdag 11-12-1862 in Angerlo. Volgt IX-l.
2 Helena Boot, geboren in 02-1864. Helena is overleden op zaterdag 16-09-1865 in Angerlo, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 18-09-1865 [bron: akte 37].
3 Gerhardus Wilhelmus Boot, geboren op woensdag 29-11-1865 in Angeren. Volgt IX-m.
4 Helena Boot, geboren omstreeks 1868 in Joure. Helena is overleden op vrijdag 21-05-1869 in Arnhem, ongeveer 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 22-05-1869 [bron: akte 328].
5 Helena Boot, geboren op zaterdag 07-10-1871 in Elst. Volgt IX-n.
6 Bastiaan Cornelis Moerkerk Boot, geboren op vrijdag 21-11-1873 in Lent (Elst). Volgt IX-o.
7 Maria Josephine Francisca Boot, geboren in 05-1876 in Lent (Elst). Maria Josephine Francisca is overleden op zondag 30-07-1876 in Lent (Elst), 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op dinsdag 01-08-1876 [bron: akte 73].
8 Jan Hendrik Boot, geboren op donderdag 31-05-1877 in Elst. Volgt IX-p.

VIII-j Jacobus Boot is geboren op dinsdag 03-04-1849 in Asten, zoon van Hendrik Boot en Francina Maria de Ligt. Jacobus is overleden op zondag 13-03-1892, 42 jaar oud. Bij het overlijden van Jacobus: onderweg van Ned.-Indië naar Nederland, a/b S.S. Semarang. Beroep: 1e luitenant K.N.I.L.. Jacobus trouwde, 30 jaar oud, op donderdag 18-09-1879 in Breda [bron: akte 116] met Leonore Mathilde Adolphine Rant, 24 jaar oud. Leonore Mathilde Adolphine is geboren op dinsdag 01-05-1855 in Leiden. Leonore Mathilde Adolphine is overleden op zondag 17-01-1932 in Breda, 76 jaar oud. Notitie bij Leonore Mathilde Adolphine: dochter van Leonardus Matthijs Adolph Rant en Jeannette Elisabeth Josephine van der Horst.
Kinderen van Jacobus en Leonore Mathilde Adolphine:

1 Jacobus Boot, geboren op zondag 19-12-1886 in Wahaai, Ceram, Ned. Indië. Volgt IX-q.
2 Augusta Hermina Petronella Boot, geboren op zondag 17-08-1890 in Semarang, Ned. Indië.

IX-a Petronella Adriana van Haeften is geboren op donderdag 28-04-1864 in Amsterdam, dochter van Adriaan Constant van Haeften en Johanna Boudewina Boot. Petronella Adriana is overleden op donderdag 13-08-1942 in Apeldoorn, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 15-08-1942 [bron: akte 612]. Titel: jonkvrouw. Petronella Adriana trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 25-04-1889 met Henri Paul Julius Tutein Nolthenius, 25 jaar oud. Henri Paul Julius is geboren in 1864. Beroep: burgemeester van Amsterdam en Apeldoorn.

IX-b Anna Francina Margaretha Boot is geboren op maandag 21-06-1869 in Oud-Beijerland, dochter van Cornelis Hendrik Boudewijn Boot en Anna Francina Marguérite Saint Ange Chasselat. Anna Francina Margaretha is overleden op woensdag 04-06-1924 in Rotterdam, 54 jaar oud. Anna Francina Margaretha trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 15-09-1892 in Rotterdam [bron: akte 1102] met Pieter Julius van Wijngaarden, 28 jaar oud. Pieter Julius is geboren op dinsdag 01-03-1864 in Rotterdam. Pieter Julius is overleden op vrijdag 13-01-1933 in Rotterdam, 68 jaar oud. Notitie bij Pieter Julius: zoon van Andries Cornelis van Wijngaarden en Anna Catharina Antonia Slotemaker. Beroep: notaris.

IX-c Johannes Cornelius Boot is geboren op vrijdag 24-03-1871 in Oud-Beijerland, zoon van Cornelis Hendrik Boudewijn Boot en Anna Francina Marguérite Saint Ange Chasselat. Johannes Cornelius is overleden op vrijdag 05-06-1914 in Soemobito, Djombang, Java, Ned. Indië, 43 jaar oud. Beroep: scheikundig ingenieur, directeur Proefstation der Klattensche Cult. Mij, rector voor de Java Suikerindustrie aan de Technische Hogeschool te Delft. Johannes Cornelius trouwde, 29 jaar oud, op zaterdag 26-01-1901 in East Orange, New York, U.S.A. met Henriette Maria Schimmel, 22 jaar oud. Henriette Maria is geboren op donderdag 25-07-1878 in New York, U.S.A.. Henriette Maria is overleden op zondag 02-01-1955 in Rotterdam, 76 jaar oud. Notitie bij Henriette Maria: dochter van John Schimmel en Johanna Bruijn.
Kinderen van Johannes Cornelius en Henriette Maria:

1 Cornelis Hendrik Boudewijn Boot, geboren op vrijdag 20-12-1901 in Salatiga, Semarang, Java, Ned. Indië. Volgt X-a.
2 Johanna Conradina Boot, geboren omstreeks 1903 in Rotterdam. Johanna Conradina is overleden op zaterdag 05-03-1910 in Hof van Delft, ongeveer 7 jaar oud [bron: akte 14].
3 Pieter Julius Boot, geboren op maandag 19-12-1904 in Salatiga, Semarang, Java, Ned. Indië. Volgt X-b.
4 Johannes Cornelius Gerardus Boot, geboren op maandag 08-10-1906 in Klaten, Java, Ned. Indië. Volgt X-c.
5 Frederik Rutger Boot, geboren op donderdag 06-08-1908 in Hof van Delft. Volgt X-d.

IX-d George Adriaan Alsche is geboren omstreeks 1865 in Den Haag, zoon van Tobias Constantijn Pieter Alsche en Boudewine Sara Boot. Beroep: machinefabrikant. George Adriaan trouwde, ongeveer 34 jaar oud, op donderdag 27-07-1899 in Arnhem [bron: akte 227] met Trijntje Draisma, ongeveer 22 jaar oud. Trijntje is geboren omstreeks 1877 in Steenwijk. Notitie bij Trijntje: dochter van Wietse Draisma, spoorwegambtenaar, en Boukje Oosta.

IX-e Gerda Dirks is geboren op zondag 08-08-1869 in Gorinchem, zoon van Hilmar Marius Dirks en Mathilda Hendrina Boot. Gerda trouwde, 46 jaar oud, op dinsdag 07-09-1915 in Heer met Cornelius Franz Schanzleh, 49 jaar oud. Cornelius Franz is geboren op zaterdag 28-10-1865 in Keulen, Noord-Rijnland-Westfalen, Duitsland. Notitie bij Cornelius Franz: dochter van Franz Joseph Albrecht Schanzleh en Adelheid Mertynich.

IX-f Alida Catharina Dirks is geboren omstreeks 1871 in Gorinchem, dochter van Hilmar Marius Dirks en Mathilda Hendrina Boot. Alida Catharina trouwde, ongeveer 31 jaar oud, op woensdag 03-09-1902 in Arnhem [bron: akte 309] met Adriaan Bosch, ongeveer 28 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op donderdag 28-09-1905 in Arnhem (echtscheiding) [bron: vonnis Arrondissementsrechtbank Arnhem]. Notitie: wettigen 1 kind.
Adriaan is geboren omstreeks 1874 in Scheemda. Notitie bij Adriaan: zoon van Christiaan Bosch, stationschef, en Johanna Welten. Beroep: directeur.

IX-g Louis Boot is geboren op woensdag 12-11-1856 in Heiloo, zoon van Gerardus Wilhelmus Boot en Jeanne Willemine Schadée. Louis is overleden op vrijdag 13-07-1923 in Nijmegen, 66 jaar oud. Beroep: hoofdcommies Staatsspoorwegen. Louis trouwde, 30 jaar oud, op woensdag 25-05-1887 in Utrecht [bron: akte 231] met Adriana Maria Cornelia Johanna Nagtglas, 20 jaar oud. Notitie: de kinderen verkregen naamstoevoeging bij K.B. d.d. 29-12-1903, nr. 39. Adriana Maria Cornelia Johanna is geboren op maandag 10-12-1866 in Middelburg.

Adriana Maria Cornelis Johanna Nagtglas

Adriana Maria Cornelia Johanna Nagtglas ongeveer 3 jaar oud.

Bron: Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie

Notitie bij Adriana Maria Cornelia Johanna: dochter van Frederik Nagtglas (1821-1902) en Maria Petronella Wilhelmina Ermerins (1824-1871).
Kinderen van Louis en Adriana Maria Cornelia Johanna:

1 Gerardus Wilhelmus Nagtglas Boot, geboren op donderdag 28-06-1888 in Utrecht. Volgt X-e.
2 Frederik Boot, geboren op maandag 11-11-1889 in Nijmegen.
3 Maria Petronella Wilhelmina Nagtglas Boot, geboren op maandag 26-06-1893 in Breda. Volgt X-f.
4 Anne Benine Nagtglas Boot, geboren op vrijdag 26-07-1895 in Groningen. Volgt X-g.
5 Jeane Wilhelmine Nagtglas Boot, geboren op woensdag 17-09-1902 in Zwolle. Volgt X-h.

IX-h Johannes Cornelis Boot is geboren op maandag 18-04-1859 in Heiloo, zoon van Gerardus Wilhelmus Boot en Jeanne Willemine Schadée. Johannes Cornelis is overleden op dinsdag 25-02-1902 in Heelsum, 42 jaar oud. Beroep: adjunctcommies secretarie Rotterdam. Johannes Cornelis trouwde, 37 jaar oud, op donderdag 30-04-1896 in IJzendoorn [bron: akte 4] met Catharina Christina Beijer, 35 jaar oud. Catharina Christina is geboren op donderdag 06-12-1860 in Overasselt. Bij de geboorte van Catharina Christina: geboren te Nederasselt?. Catharina Christina is overleden op dinsdag 30-08-1932 in Renkum, 71 jaar oud. Notitie bij Catharina Christina: dochter van Antonius Cornelis Beijer en Henderina Francken.
Kind van Johannes Cornelis en Catharina Christina:

1 Jeanne Willemine Boot, geboren op maandag 10-01-1898 in Rotterdam. Volgt X-i.

IX-i Elisabeth Jacoba van Coeverden is geboren omstreeks 1856 in Wageningen, dochter van Barend Reesen van Coeverden en Elisabeth Jacoba Boot. Elisabeth Jacoba is overleden op donderdag 28-01-1915 in Arnhem, ongeveer 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op donderdag 28-01-1915 [bron: akte 72 Nijmegen]. Notitie bij Elisabeth Jacoba: ook: Elizabeth Jacoba Reessen van Coeverden. Elisabeth Jacoba trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op zaterdag 07-08-1886 in Wageningen [bron: akte 35] met Lambertus Wilhelm du Celli¿e Muller, ongeveer 47 jaar oud. Lambertus Wilhelm is geboren omstreeks 1839 in Groningen. Notitie bij Lambertus Wilhelm: zoon van Jan Eijes du Muller, militair, en Aletta Andrea Ducelli¿e. Beroep: militair.

IX-j Johanna Rijnanda van Coeverden is geboren omstreeks 1858 in Wageningen, dochter van Barend Reesen van Coeverden en Elisabeth Jacoba Boot. Johanna Rijnanda:
(1) trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op donderdag 29-07-1880 in Wageningen [bron: akte 34] met Herman Izaak Geurt Plantenga, ongeveer 26 jaar oud. Herman Izaak Geurt is geboren omstreeks 1854 in Wageningen, zoon van Pieter Plantenga en Jacoba Antoinette Camphuis. Herman Izaak Geurt is overleden vóór 1900, ongeveer 46 jaar oud. Beroep: likeurstoker.
(2) trouwde, ongeveer 42 jaar oud, op woensdag 07-02-1900 in Wageningen [bron: akte 6] met Johannes Gerrit Cornelis Plantenga, ongeveer 47 jaar oud. Notitie: dispensatie.
Johannes Gerrit Cornelis is geboren omstreeks 1853 in Wageningen, zoon van Pieter Plantenga en Jacoba Antoinette Camphuis. Notitie bij Johannes Gerrit Cornelis: weduwnaar van Carolina Maria de Paula Roessner. Beroep: majoor der genie.

IX-k Louise Mathilde Hendrina van Coeverden is geboren omstreeks 1863 in Wageningen, dochter van Barend Reesen van Coeverden en Elisabeth Jacoba Boot. Louise Mathilde Hendrina trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op zaterdag 27-04-1889 in Wageningen [bron: akte 12] met Johannes Lodewijk de Wijn, ongeveer 29 jaar oud. Johannes Lodewijk is geboren omstreeks 1860 in Leeuwarden. Notitie bij Johannes Lodewijk: zoon van Alexander de Wijn, banketbakker, en Hiskia Sickler. Beroep: ontvanger.

IX-l Elisabeth Jacoba Boot is geboren op donderdag 11-12-1862 in Angerlo, dochter van Bastiaan Cornelis Moerkerk Boot en Helena Viervant. Bij de geboorte van Elisabeth Jacoba: geboren te Lathum?. Elisabeth Jacoba is overleden op zaterdag 01-11-1913 in Beuningen, 50 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op maandag 03-11-1913 [bron: akte 26]. Elisabeth Jacoba trouwde, 27 jaar oud, op woensdag 19-02-1890 in Elst [bron: akte 6] met Sijtze Wijbrens Taconis, 28 jaar oud. Sijtze Wijbrens is geboren op vrijdag 02-08-1861 in Haskerland. Bij de geboorte van Sijtze Wijbrens: Joure?. Sijtze Wijbrens is overleden op vrijdag 26-08-1904 in Utrecht, 43 jaar oud. Notitie bij Sijtze Wijbrens: zoon van Wijbren Krijns Taconis, boomkweker, en Hiltje Foppes Klijnsma. Beroep: bloemist.

IX-m Gerhardus Wilhelmus Boot is geboren op woensdag 29-11-1865 in Angeren, zoon van Bastiaan Cornelis Moerkerk Boot en Helena Viervant. Bij de geboorte van Gerhardus Wilhelmus: geboren te Lathum?. Gerhardus Wilhelmus is overleden op maandag 26-10-1925 in Arnhem, 59 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op woensdag 28-10-1925 [bron: akte 732]. Beroep: directeur Ambachtschool te Arnhem. Onderscheiding: Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Gerhardus Wilhelmus trouwde, 28 jaar oud, op dinsdag 21-08-1894 in Utrecht [bron: akte 410] met Marie Henriette ten Hove, 27 jaar oud. Marie Henriette is geboren op dinsdag 30-10-1866 in Hoorn, dochter van Samuel Louis ten Hove en Henriette Elisabeth Dumont. Marie Henriette is overleden op donderdag 22-04-1943 in Den Haag, 76 jaar oud.

Esaias_Dircksz_Boot.07a

Gerhardus Wilhelmus Boot

Kinderen van Gerhardus Wilhelmus en Marie Henriette:

1 Bastiaan Cornelis Moerkerk Boot, geboren op dinsdag 12-05-1896 in Amsterdam. Volgt X-j.
2 Gosuine Magdalena Boot, geboren op dinsdag 17-01-1899 in Amsterdam. Volgt X-k.

IX-n Helena Boot is geboren op zaterdag 07-10-1871 in Elst, dochter van Bastiaan Cornelis Moerkerk Boot en Helena Viervant. Bij de geboorte van Helena: geboren te Lent?. Helena is overleden op woensdag 27-01-1926 in Den Haag, 54 jaar oud. Helena trouwde, 38 jaar oud, op dinsdag 10-05-1910 in Arnhem [bron: akte 139] met Gerard Theodoor Leendertz, 34 jaar oud. Gerard Theodoor is geboren op zaterdag 24-07-1875 in Nijmegen. Gerard Theodoor is overleden op vrijdag 07-03-1941 in Den Haag, 65 jaar oud. Notitie bij Gerard Theodoor: zoon van Willem Leendertz en Elizabeth Carolina Schoenhard. Beroep: tuinbouwkundige en fruitkweker.

IX-o Bastiaan Cornelis Moerkerk Boot is geboren op vrijdag 21-11-1873 in Lent (Elst), zoon van Bastiaan Cornelis Moerkerk Boot en Helena Viervant. Beroep: bloemkweker te Waverley, New York, U.S.A.. Bastiaan Cornelis Moerkerk trouwde, 36 jaar oud, op zondag 05-12-1909 in Nieuw-Amsterdam, U.S.A. met Henny ter Avest, 32 jaar oud. Henny is geboren op woensdag 06-12-1876.
Kinderen van Bastiaan Cornelis Moerkerk en Henny:

1 Helena Boot (privé).
2 Jacoba Elizabet Boot (privé).

IX-p Jan Hendrik Boot is geboren op donderdag 31-05-1877 in Elst, zoon van Bastiaan Cornelis Moerkerk Boot en Helena Viervant. Bij de geboorte van Jan Hendrik: geboren te Lent?. Jan Hendrik is overleden op donderdag 27-06-1935 in Utrecht, 58 jaar oud. Beroep: leraar M.O. Tekenen. Jan Hendrik trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 29-12-1904 in Utrecht [bron: akte 745] met Alberdina Hendrika Wilhelmina Spruijt, 26 jaar oud. Alberdina Hendrika Wilhelmina is geboren op donderdag 30-05-1878 in Leeuwarden. Alberdina Hendrika Wilhelmina is overleden op zaterdag 01-07-1939 in Utrecht, 61 jaar oud. Notitie bij Alberdina Hendrika Wilhelmina: dochter van Jan Jacob Spruijt en Fietje van der Weij.  

Esaias_Dircksz_Boot.08

Jan Hendrik Boot

Kinderen van Jan Hendrik en Alberdina Hendrika Wilhelmina:

1 Anny Titia Albertina Boot (privé). Anny Titia Albertina trouwde met Adelbert Franz Xaver Micholitsch (privé).
2 Henriette Albertine Boot (privé). Henriette Albertine:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 30-09-1939 in Maartensdijk met Ernest Alfred Henri Philip Willem Frijda, 30 jaar oud. Ernest Alfred Henri Philip Willem is geboren op vrijdag 19-02-1909 in Arnhem. Ernest Alfred Henri Philip Willem is overleden op maandag 06-03-1944 in Auschwitz, Polen, 35 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op zaterdag 08-11-1947 [bron: akte 268 Wassenaar]. Notitie bij Ernest Alfred Henri Philip Willem: zoon van Willem Michael Frijda en Paula Anschel. Beroep: leraar M.O.
(2) trouwde met Bernardus Antonius Horikx (privé).

IX-q Jacobus Boot is geboren op zondag 19-12-1886 in Wahaai, Ceram, Ned. Indië, zoon van Jacobus Boot en Leonore Mathilde Adolphine Rant. Jacobus is overleden op woensdag 31-01-1945 in Haarlem, 58 jaar oud. Beroep: luitenant-kolonel arts K.N.I.L.. Jacobus trouwde, 31 jaar oud, op maandag 17-06-1918 in Bandoeng, Java, Ned. Indië met Marie Wiechert, 19 jaar oud. Marie is geboren op dinsdag 07-03-1899 in Batavia, Java, Ned. Indië. Notitie bij Marie: dochter van Johan Heinrich Erdman Wiechert en Jacoba Charlotte Campbell.
Kinderen van Jacobus en Marie:

1 Cootje Boot (privé). Cootje trouwde met Christian Christlmeier (privé).
2 Frans Boot (privé).

X-a Cornelis Hendrik Boudewijn Boot is geboren op vrijdag 20-12-1901 in Salatiga, Semarang, Java, Ned. Indië, zoon van Johannes Cornelius Boot en Henriette Maria Schimmel. Beroep: fabricatie-chef suikerfabriek Djatiroto, Pasoeroean, financieel adviseur fa. Vermeer & Co, bankiers te Amsterdam. Cornelis Hendrik Boudewijn trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 09-02-1927 in Dordrecht [bron: akte 38] met Henriette Boudewine Lotsij, 23 jaar oud. Henriette Boudewine is geboren op zondag 05-04-1903 in Dordrecht. Notitie bij Henriette Boudewine: dochter van Karel Lotsij (1872) en Henriette Boudewine de Court Onderwater (1876).
Kinderen van Cornelis Hendrik Boudewijn en Henriette Boudewine:

1 Henriette Boudewine Boot (privé). Henriette Boudewine trouwde met Eric Martin van der Sande Lacoste (privé).
2 Anna Francina Margaretha Boot (privé).

X-b Pieter Julius Boot is geboren op maandag 19-12-1904 in Salatiga, Semarang, Java, Ned. Indië, zoon van Johannes Cornelius Boot en Henriette Maria Schimmel. Beroep: ambtenaar Ned. Clearin Inst., procuratiehouder bijbank Rotterdam van de Ned. Bank N.V.. Pieter Julius trouwde met Anna Elizabeth Emilia van Rossem (privé).
Kind van Pieter Julius en Anna Elizabeth Emilia:

1 Christine Albertine Boot (privé).

X-c Johannes Cornelius Gerardus Boot is geboren op maandag 08-10-1906 in Klaten, Java, Ned. Indië, zoon van Johannes Cornelius Boot en Henriette Maria Schimmel. Johannes Cornelius Gerardus is overleden op dinsdag 07-03-2006 in Den Haag, 99 jaar oud. Beroep: scheikundig ingenieur, hoofdvertegenwoordiger B.P.M.. Johannes Cornelius Gerardus trouwde met Pauline Marie Bauduin (privé).
Kinderen van Johannes Cornelius Gerardus en Pauline Marie:

1 Johannes Cornelis Dominicus Boot (privé).
2 Maria Henriette Boot (privé).
3 Else Patricia Boot (privé). Else Patricia trouwde met Joost Postma (privé).
4 Albertine Boot, geboren op donderdag 04-10-1951 in Rueil, Malmaison, Frankrijk. Albertine is overleden op woensdag 10-10-1990 in Leiden, 39 jaar oud.

X-d Frederik Rutger Boot is geboren op donderdag 06-08-1908 in Hof van Delft, zoon van Johannes Cornelius Boot en Henriette Maria Schimmel. Frederik Rutger is overleden op zondag 24-02-1980 in Amsterdam, 71 jaar oud. Beroep: doctor economie. Frederik Rutger trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 17-10-1934 in Amsterdam met Maria den Tex, 25 jaar oud. Maria is geboren op dinsdag 15-06-1909 in Amsterdam. Maria is overleden op woensdag 05-05-1982 in Rotterdam, 72 jaar oud. Notitie bij Maria: dochter van Cornelis Anne den Tex en Martine Henriette van der Waarden.
Kinderen van Frederik Rutger en Maria:

1 Johannes Cornelius Gerardus Boot (privé).
2 Cornelis Hendrik Boudewijn Boot (privé).
3 Hester Machteld Boot (privé).
4 Martine Henriette Boot (privé). Martine Henriette:
(1) trouwde met Nicholas Morbey Peyton (privé).
(2) trouwde met Mark Robert Heyer (privé).
5 Nicolaas Rutger Boot (privé). Nicolaas Rutger trouwde met Estela Patricia Tolomei (privé).

X-e Gerardus Wilhelmus Nagtglas Boot is geboren op donderdag 28-06-1888 in Utrecht, zoon van Louis Boot en Adriana Maria Cornelia Johanna Nagtglas. Beroep: notaris te Gouda. Gerardus Wilhelmus trouwde, 29 jaar oud, op woensdag 17-10-1917 in Gouda met Cornelia Bonte, 29 jaar oud. Cornelia is geboren op woensdag 11-07-1888 in Gouda. Cornelia is overleden op maandag 13-06-1932 in Gouda, 43 jaar oud. Notitie bij Cornelia: dochter van Hendrik Willem Frederik Bonte en Neeltje Muller.
Kinderen van Gerardus Wilhelmus en Cornelia:

1 Louis Nagtglas Boot (privé).
2 Anna Nagtglas Boot, geboren op maandag 12-09-1921 in Gouda. Volgt XI-e.

X-f Maria Petronella Wilhelmina Nagtglas Boot is geboren op maandag 26-06-1893 in Breda, dochter van Louis Boot en Adriana Maria Cornelia Johanna Nagtglas. Maria Petronella Wilhelmina trouwde, 23 jaar oud, op vrijdag 27-10-1916 in Nijmegen met Louis Offermans, 26 jaar oud. Louis is geboren op maandag 11-08-1890 in Delft. Notitie bij Louis: zoon van Gerardus Johannes Didacus Offermans en Helena Cornelia van Haarst. Beroep: notaris.

X-g Anne Benine Nagtglas Boot is geboren op vrijdag 26-07-1895 in Groningen, dochter van Louis Boot en Adriana Maria Cornelia Johanna Nagtglas. Anne Benine trouwde, 30 jaar oud, op donderdag 10-09-1925 in Nijmegen met Hendrikus Cornelis Wilhelmus van Schaik, 32 jaar oud. Hendrikus Cornelis Wilhelmus is geboren op maandag 10-04-1893 in Maastricht. Notitie bij Hendrikus Cornelis Wilhelmus: zoon van Johannes Robertus Hendricus van Schaik en Theodora Johanna Stephanie Deurvorst. Beroep: notaris.

X-h Jeane Wilhelmine Nagtglas Boot is geboren op woensdag 17-09-1902 in Zwolle, dochter van Louis Boot en Adriana Maria Cornelia Johanna Nagtglas. Jeane Wilhelmine is overleden op vrijdag 14-11-1941 in Haarlem, 39 jaar oud. Jeane Wilhelmine trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 09-09-1925 in Wijk aan Zee met Adriaan Jean Pieter van Son, 26 jaar oud. Adriaan Jean Pieter is geboren op zondag 23-07-1899 in Schoonhoven. Adriaan Jean Pieter is overleden op vrijdag 04-04-1947 in St. Servan, dept. Ille et Vilaine, Frankrijk, 47 jaar oud. Notitie bij Adriaan Jean Pieter: zoon van Adrianus Francois Pieter van Son en Catharina Josephina Sara Benjemine Boom. Beroep: stuurman ter koopvaardij.

X-i Jeanne Willemine Boot is geboren op maandag 10-01-1898 in Rotterdam, dochter van Johannes Cornelis Boot en Catharina Christina Beijer. Jeanne Willemine is overleden op vrijdag 27-10-1944 in Deventer, 46 jaar oud. Jeanne Willemine trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 12-05-1922 in Renkum [bron: akte 29] met Frans van Scherrenburg, 28 jaar oud. Frans is geboren op zondag 11-02-1894 in Renkum. Notitie bij Frans: zoon van Frans van Scherrenburg en Johanna Cornelia van de Schans. Beroep: boekhouder, assistent accountant.

X-j Bastiaan Cornelis Moerkerk Boot is geboren op dinsdag 12-05-1896 in Amsterdam, zoon van Gerhardus Wilhelmus Boot en Marie Henriette ten Hove. Beroep: civiel ingenieur, hoofdinspecteur Dienst Vervoer der Ned. Spoorwegen. Bastiaan Cornelis:
(1) trouwde, 30 jaar oud, op woensdag 15-09-1926 in Deventer met Anna Johanna Margaretha de Boer, 25 jaar oud. Anna Johanna Margaretha is geboren op donderdag 28-02-1901 in Barchem. Anna Johanna Margaretha is overleden op zaterdag 22-08-1931 in Amersfoort, 30 jaar oud. Notitie bij Anna Johanna Margaretha: dochter van Reint de Boer en Jeanette Reinders.

  


Esaias_Dircksz_Boot.09

Bastiaan Cornelis Moerkerk Boot

Esaias_Dircksz_Boot.10

Anna Johanna Margaretha de Boer

Tekeningen gemaakt door Jan Hendrik Boot

(2) trouwde met Jeanne Anne van den Kieboom (privé).

Kinderen van Bastiaan Cornelis en Anna Johanna Margaretha: 

1 Gerhardus Wilhelmus Boot (privé).
2 Reintjan Boudewijn Boot (privé).

Kinderen van Bastiaan Cornelis en Jeanne Anne:

1 Anna Christina Boot (privé).
2 Clara Elenoro Boot (privé).

X-k Gosuine Magdalena Boot is geboren op dinsdag 17-01-1899 in Amsterdam, dochter van Gerhardus Wilhelmus Boot en Marie Henriette ten Hove. Gosuine Magdalena trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 06-01-1926 in Arnhem met Nicolaas Cornelis Winkel, 27 jaar oud. Nicolaas Cornelis is geboren op zondag 27-03-1898 in Menaldum. Notitie bij Nicolaas Cornelis: zoon van Simon Winkel en Trijntje Wijdenis Spaans. Beroep: werktuigkundig ingenieur, hoofdinspecteur directoraat van de arbeid Min. van Soc. Zaken.

XI-e Anna Nagtglas Boot is geboren op maandag 12-09-1921 in Gouda, dochter van Gerardus Wilhelmus Nagtglas Boot en Cornelia Bonte. Anna is overleden op zaterdag 29-10-2005, 84 jaar oud. Zij is begraven op woensdag 02-11-2005 te Haren. Beroep: commies Provinciale Griffie. Anna trouwde met Jan Nieuwenhuis. Jan is overleden op vrijdag 24-11-2000.
Kinderen van Anna en Jan:

1 Bouwe Nieuwenhuis.
2 Elly Nieuwenhuis (privé).
3 Henk Nieuwenhuis (privé). Henk trouwde met Janny Klatter (privé).
4 Dineke Nieuwenhuis (privé). Dineke trouwde met Wigbold Molenkamp.

  


 

 Index (193 personen)

 

Achternaam Voornamen Geboren Gedoopt Overleden Relatie(s)
Alsche George Adriaan ±1865     Nummer IX-d
Alsche Tobias Constantijn Pieter 22-11-1832   22-02-1901 [Partner van VIII-c]
ter Avest Henny 06-12-1876     [Partner van IX-o]
Bauduin Pauline Marie (privé)      
Beijer Catharina Christina 06-12-1860   30-08-1932 [Partner van IX-h]
van den Berg Geertruid(je) 01-02-1660     [Partner van III]
de Boer Anna Johanna Margaretha 28-02-1901   22-08-1931 [Partner van X-j]
Bonte Cornelia 11-07-1888   13-06-1932 [Partner van X-e]
Boot Albertine 04-10-1951   10-10-1990 [Dochter van X-c]
Boot Anna Christina (privé)      
Boot Anna Francina Margaretha 21-06-1869   04-06-1924 Nummer IX-b
Boot Anna Francina Margaretha (privé)      
Boot Anny Titia Albertina (privé)      
Boot Augusta Hermina
Petronella
17-08-1890     [Dochter van VIII-j]
Boot Bastiaan Cornelis
Moerkerk
22-06-1834   12-02-1902 Nummer VIII-i
Boot Bastiaan Cornelis Moerkerk 21-11-1873     Nummer IX-o
Boot Boudewine Sara 28-01-1840   03-09-1900 Nummer VIII-c
Boot Christine Albertine (privé)      
Boot Clara Elenoro (privé)      
Boot Cootje (privé)      
Boot Cornelia 17-02-1744   04-11-1821 Nummer V-b
Boot Cornelia 13-06-1851   14-03-1878 Nummer VIII-e
Boot Cornelia Maria 18-08-1757 21-08-1757   [Dochter van V-a]
Boot Cornelis Hendrik
Boudewijn
15-09-1813   05-11-1892 Nummer VII-e
Boot Cornelis Hendrik
Boudewijn
12-04-1843   07-09-1915 Nummer VIII-b
Boot Cornelis Hendrik
Boudewijn
20-12-1901     Nummer X-a
Boot Cornelis Hendrik
Boudewijn
(privé)      
Boot Diederick   25-05-1723 <15-05-1772 [Zoon van IV-a]
Boot Diederik Gerhard 18-05-1765 19-05-1765 02-04-1811 [Zoon van V-a]
Boot dochter 04-09-1812     [Dochter van VI-b]
Boot Elisabeth Jacoba 07-08-1832   03-03-1919 Nummer VIII-h
Boot Elisabeth Jacoba 11-12-1862   01-11-1913 Nummer IX-l
Boot Else Patricia (privé)      
Boot Frans (privé)      
Boot François Marie 20-02-1860   01-12-1934 [Zoon van VII-h]
Boot Frederik 11-11-1889     [Zoon van IX-g]
Boot Frederik Rutger 06-08-1908   24-02-1980 Nummer X-d
Boot Geertruida Maria
Rosalina
21-09-1844   08-07-1917 [Dochter van VII-d]
Boot Gerardus Wilhelmus 14-09-1830   16-03-1860 Nummer VIII-g
Boot Gerardus Wilhelmus 12-02-1847   12-11-1914 [Zoon van VII-h]
Boot Gerhardus 11-10-1721   09-06-1794 Nummer V-a
Boot Gerhardus Wilhelmus 31-05-1763 05-06-1763 06-09-1832 Nummer VI-c
Boot Gerhardus Wilhelmus 29-11-1865   26-10-1925 Nummer IX-m
Boot Gerhardus Wilhelmus (privé)      
Boot Gosuine Magdalena 17-01-1899     Nummer X-k
Boot Helena ?-02-1864   16-09-1865 [Dochter van VIII-i]
Boot Helena ±1868   21-05-1869 [Dochter van VIII-i]
Boot Helena 07-10-1871   27-01-1926 Nummer IX-n
Boot Helena (privé)      
Boot Henderica (Hendrika) 29-08-1833   05-10-1913 [Dochter van VII-f]
Boot Hendrik 02-05-1805   29-03-1878 Nummer VII-h
Boot Hendrik 10-03-1831   05-01-1917 [Zoon van VII-f]
Boot Hendrik 02-02-1842   09-06-1842 [Zoon van VII-d]
Boot Hendrik 16-01-1856   28-06-1923 [Zoon van VII-h]
Boot Henri Frederik 08-02-1877   03-03-1963 [Zoon van VIII-b]
Boot Henrica Hermina 28-12-1793     [Dochter van VI-c]
Boot Henriette Albertine (privé)      
Boot Henriette Boudewine (privé)      
Boot Hester Machteld (privé)      
Boot Jacoba Elizabet (privé)      
Boot Jacobus 03-04-1849   13-03-1892 Nummer VIII-j
Boot Jacobus 19-12-1886   31-01-1945 Nummer IX-q
Boot Jan Hendrik 31-05-1877   27-06-1935 Nummer IX-p
Boot Jeanne Willemine 10-01-1898   27-10-1944 Nummer X-i
Boot Johanna 29-06-1829   18-02-1903 [Dochter van VII-f]
Boot Johanna Boudewina 23-05-1840   17-08-1868 Nummer VIII-a
Boot Johanna Conradina ±1903   05-03-1910 [Dochter van IX-c]
Boot Johannes Cornelis 20-06-1761 26-06-1761 09-07-1834 Nummer VI-b
Boot Johannes Cornelis 01-12-1798   08-03-1852 Nummer VII-f
Boot Johannes Cornelis 18-04-1859   25-02-1902 Nummer IX-h
Boot Johannes Cornelis
Dominicus
(privé)      
Boot Johannes Cornelis Gerard 23-02-1854   04-12-1914 [Zoon van VII-e]
Boot Johannes Cornelius 24-03-1871   05-06-1914 Nummer IX-c
Boot Johannes Cornelius
Gerardus
17-08-1811   17-12-1901 Nummer VII-d
Boot Johannes Cornelius
Gerardus
08-10-1906   07-03-2006 Nummer X-c
Boot Johannes Cornelius
Gerardus
(privé)      
Boot Louis 01-08-1801   10-11-1869 Nummer VII-g
Boot Louis 12-11-1856   13-07-1923 Nummer IX-g
Boot Louise Henriette   09-12-1759 17-11-1806 Nummer VI-a
Boot Maria Gerarda Louiza 12-03-1796   20-12-1818 [Dochter van VI-c]
Boot Maria Henriette (privé)      
Boot Maria Josephine
Francisca
?-05-1876   30-07-1876 [Dochter van VIII-i]
Boot Martine Henriette (privé)      
Boot Mathilda Hendrina 20-08-1836   10-04-1906 Nummer VIII-f
Boot Mathilda Hendrina 14-07-1853   22-09-1875 [Dochter van VII-h]
Boot Nicolaas Rutger (privé)      
Boot Pieter Julius 19-12-1904     Nummer X-b
Boot Reintjan Boudewijn (privé)      
Boot Wilhelmina 09-02-1841   16-12-1918 Nummer VIII-d
Boot Wilhelmina Cornelia 07-03-1851   13-08-1934 [Dochter van VII-h]
Boot Willem 11-12-1858   11-01-1923 [Zoon van VII-e]
Booth Anneken   17-05-1658   [Dochter van II]
Booth Ariaentge   25-03-1646   [Dochter van II]
Booth Ariaentje   26-12-1647   [Dochter van II]
Booth Cornelis Dirksz   01-10-1687 <03-07-1760 Nummer IV-a
Booth Dirk Jesaiasz 10-03-1651     Nummer III
Booth Henderick ±1698     [Zoon van III]
Booth Jan   18-02-1695   Nummer IV-b
Booth Jesaias   12-02-1692   [Zoon van III]
Booth Pieternel   12-01-1655   [Dochter van II]
Bosch Adriaan ±1874     [Partner van IX-f]
Budde Rosalinde 29-12-1754   28-11-1804 [Partner van VI-b]
van der Burght Maria Adriana 17-01-1812     [Partner van VII-a]
Camphuis Jacoba Antoinette       [Schoonouder van IX-j]
[Schoonouder van IX-j]
du Celli¿e Muller Lambertus Wilhelm ±1839     [Partner van IX-i]
Christlmeier Christian (privé)      
van Coeverden Barend Reesen 30-08-1816   04-01-1875 [Partner van VIII-h]
van Coeverden Elisabeth Jacoba ±1856   28-01-1915 Nummer IX-i
van Coeverden Johanna Rijnanda ±1858     Nummer IX-j
van Coeverden Louise Mathilde Hendrina ±1863     Nummer IX-k
Cramer Wilhelmina 28-10-1816   01-11-1901 [Partner van VII-e]
Cremer Alexander ±1803     [Partner van VII-b]
Crijnen Anneke       [Partner van I]
den Dekker Arij     20-07-1800 [Partner van V-b]
den Dekker Jacob   24-06-1781   [Zoon van V-b]
Dircksen Esaias ±1620     Nummer II
Dirks Alida Catharina ±1871     Nummer IX-f
Dirks Gerda 08-08-1869     Nummer IX-e
Dirks Hilmar Marius 14-11-1839   31-07-1914 [Partner van VIII-f]
Donker Curtius Boudewina 11-04-1780   27-03-1814 [Partner van VI-b]
Draisma Trijntje ±1877     [Partner van IX-d]
Dumont Henriette Elisabeth       [Schoonouder van IX-m]
Dyrickx Dirric       Nummer I
Frijda Ernest Alfred Henri
Philip Willem
19-02-1909   06-03-1944  
van Haeften Adriaan Constant 11-06-1830   22-01-1894 [Partner van VIII-a]
van Haeften Petronella Adriana 28-04-1864   13-08-1942 Nummer IX-a
van den Ham Catharina Pieternella ±1804     [Partner van VII-c]
den Hartog(h) Gerarda (Gerda) 28-03-1798   07-02-1867 [Partner van VII-f]
van Heijnsbergen Aderjana (Adriana)       [Partner van IV-b]
Heyer Mark Robert (privé)      
Horikx Bernardus Antonius (privé)      
ten Hove Marie Henriette 30-10-1866   22-04-1943 [Partner van IX-m]
ten Hove Samuel Louis       [Schoonouder van IX-m]
van den Kieboom Jeanne Anne (privé)      
Klatter Janny (privé)      
Koning Cornelia     <06-09-1729 [Partner van IV-a]
Langerak (Arkel) Cornelia Dircks       [Partner van II]
Leendertz Gerard Theodoor 24-07-1875   07-03-1941 [Partner van IX-n]
de Ligt Francina Maria 06-04-1821   15-01-1910 [Partner van VII-h]
Lotsij Henriette Boudewine 05-04-1903     [Partner van X-a]
Micholitsch Adelbert Franz Xaver (privé)      
Moerkerk Elisabeth Jacoba   02-07-1796 29-08-1875 [Partner van VII-g]
Moerkerk Boot Bastiaan Cornelis 12-05-1896     Nummer X-j
Molenkamp Wigbold        
Nagel Carel Ferdinand 22-09-1763   11-01-1825 [Partner van VI-a]
Nagel Gerardus Hendrik 17-06-1795     Nummer VII-a
Nagel Louisa ±1799     Nummer VII-b
Nagel Wilhelmus ±1802     Nummer VII-c
Nagtglas Adriana Maria Cornelia Johanna 10-12-1866     [Partner van IX-g]
Nagtglas Boot Anna 12-09-1921   29-10-2005 Nummer XI-e
Nagtglas Boot Anne Benine 26-07-1895     Nummer X-g
Nagtglas Boot Gerardus Wilhelmus 28-06-1888     Nummer X-e
Nagtglas Boot Jeane Wilhelmine 17-09-1902   14-11-1941 Nummer X-h
Nagtglas Boot Louis (privé)      
Nagtglas Boot Maria Petronella
Wilhelmina
26-06-1893     Nummer X-f
Nieuwenhuis Bouwe       [Zoon van XI-e]
Nieuwenhuis Dineke (privé)      
Nieuwenhuis Elly (privé)      
Nieuwenhuis Henk (privé)      
Nieuwenhuis Jan     24-11-2000 [Partner van XI-e]
Nummer Maria Louisa   28-01-1733 27-06-1796 [Partner van V-a]
Offermans Louis 11-08-1890     [Partner van X-f]
Perier Gaston Frédéric Willem 1875   1946 [Zoon van VIII-d]
Perier Odilon Josse Marie 25-03-1843   19-01-1918 [Partner van VIII-d]
Perier William       [Zoon van VIII-d]
Peyton Nicholas Morbey (privé)      
Plantenga Herman Izaak Geurt ±1854   <1900 [Partner van IX-j]
Plantenga Johannes Gerrit Cornelis ±1853     [Partner van IX-j]
Plantenga Pieter       [Schoonouder van IX-j]
[Schoonouder van IX-j]
Postma Joost (privé)      
Rant Leonore Mathilde Adolphine 01-05-1855   17-01-1932 [Partner van VIII-j]
Ribbers Machteld Hendrina   23-09-1764 08-03-1848 [Partner van VI-c]
van Rossem Anna Elizabeth Emilia (privé)      
Saint Ange Chasselat Anna Francina Marguérite 04-11-1845   10-02-1934 [Partner van VIII-b]
van der Sande Lacoste Eric Martin (privé)      
Schadée Jeanne Willemine 25-03-1830   05-03-1897 [Partner van VIII-g]
van Schaik Hendrikus Cornelis
Wilhelmus
10-04-1893     [Partner van X-g]
Schanzleh Cornelius Franz 28-10-1865     [Partner van IX-e]
van Scherrenburg Frans 11-02-1894     [Partner van X-i]
Schimmel Henriette Maria 25-07-1878   02-01-1955 [Partner van IX-c]
van Son Adriaan Jean Pieter 23-07-1899   04-04-1947 [Partner van X-h]
Spruijt Alberdina Hendrika
Wilhelmina
30-05-1878   01-07-1939 [Partner van IX-p]
Taconis Sijtze Wijbrens 02-08-1861   26-08-1904 [Partner van IX-l]
den Tex Maria 15-06-1909   05-05-1982 [Partner van X-d]
Tolomei Estela Patricia (privé)      
Tutein Nolthenius Henri Paul Julius 1864     [Partner van IX-a]
Viervant Helena 03-02-1837   20-06-1914 [Partner van VIII-i]
Visser Geertruida Maria Rosalina 28-10-1815   23-09-1844 [Partner van VII-d]
Vreede Albert Cornelis 29-01-1840   20-08-1908 [Partner van VIII-e]
Wiechert Marie 07-03-1899     [Partner van IX-q]
de Wijn Johannes Lodewijk ±1860     [Partner van IX-k]
van Wijngaarden Pieter Julius 01-03-1864   13-01-1933 [Partner van IX-b]
Winkel Nicolaas Cornelis 27-03-1898     [Partner van X-k]

 

logoaldfaer  Gegenereerd met Aldfaer versie 3.3.2 op 09-07-2009.

Privé: van de met (privé) gemerkte personen worden niet alle gegevens weergegeven in verband met bescherming van persoonsgegevens. 


Afbeeldingen [1], [2], [3], [4] en [5] zijn geleverd door Bernard van den Hout waarvoor we hem hartelijk bedanken.  

 

stuurlinks stuurrechts