bel

bel

bel

Genealogy Michiel Booth

(Zuid-Holland - 's-Gravenhage)

Index  Vlag_Nederland 

I Michiel Booth was born in Den Haag. Note re the birth of Michiel: misschien. Michiel married on saturday 08-09-1663 in Utrecht [source: RAU huw. boek 98 blz.193] to Grietje Jans. Note re the marriage: 08-09-1663: Michiel Booth, j.m. van ´s-Gravenhage tr. Grietje Jans, wed. Thomas Frissel, beyde woonende op ´t Sand. Getuygen dat syn vader dood en moeder sieck is, alsmede dat haer man agt jaren is dood. Get. Willem Nyding en sijn huysvrou Teuntjen Heyndricks op ´t Sand. Anthonygasthuis. Note re the birth of Grietje: 01-06-1647: Thomas Frissel soldaat onder capiteyn Stersman, gereformeerd, tr. Grietjen Jans van Francfort, won. Hamsteegje, Antoniegasthuis, NG; 05-12-1647: doop van Tomas, zn van Thomas Frisscher en Grietje Jansdr, inde Hamsteeg, Jacobskerk; 22-10-1655: aang. begr. Tomas Frisling won. op 't Sant, laat na hsvr. met 3 echte onm. kinderen, begr. Jacobskerk, door de aalmoeseniers, overl. aan de pest; 05-11-1655: aang. begr. van 2 kinderen van wijlen Thomas Frislin, nalatende hun moeder, overl. aande pest, begr. Jacobskerk, door de aalmoeseniers; 08-11-1699: overl./begr. Grietie Jans, wed. van Michiel Boot, begr. Jacobikerk, grafbidder Geest, gratis; aangifte 20-11-1699. She was baptized on thursday 02-02-1617 in Utrecht. Grietje is deceased on sunday 08-11-1699 in Utrecht. Note re Grietje: dochter van Pieter Janz en Grietje Andries, weduwe van Thomas Frijsel, overleden okt. 1655.
Children of Michiel and Grietje:

1 Johannes Michielsz Boot. Follow II-a.
2 Robbert Booth, born about 1665 in Utrecht. Follow II-b.

II-a Johannes Michielsz Boot, son of Michiel Booth and Grietje Jans. He was baptized in 1663 in Utrecht. Note re the birth of Johannes Michielsz: Antoniekerk. Johannes Michielsz is deceased on thursday 09-05-1737 in Utrecht. The decease was registered on monday 20-05-1737 [source: RAU Leidse klappers]. Note re the death of Johannes Michielsz: Jacobi Kerkhof Leidse Klappers: het woord Leidse slaat op het oblong formaat (ca 10 cm hoog, 15 cm lang) van de boekjes waarin de kaartjes met geklapperde gegevens zitten. Zulke boekjes zijn ontwikkeld in de univerisiteitsbibliotheek van Leiden, en je kwam ze vroeger ook wel tegen in andere bibliotheken, waaronder die van Utrecht. Johannes Michielsz married to Geertruijdt van Duijnen, after the publication of the bans on thursday 19-10-1690 in Utrecht. The religious wedding was celebrated on saturday 11-11-1690. Note re the marriage: 19-10-1690: Johannes Michielszn. Boot, j.m. otr. Geertruidt van Duin j.d., beide won. in de Watersteegh. Schriftelijk get. (consent) van zijn moeder Grietge Michiels Boot en get. Cathalijn van Solingen haar moeder; tr. 11 nov. Anthonygasthuis N.G.. Note re the birth of Geertruijdt: N.G.. She was baptized on sunday 13-04-1664 in Utrecht. Geertruijdt is deceased in 1739 in Utrecht. The decease was registered on monday 13-07-1739. Note re the death of Geertruijdt: 01-07-1739: overl./begr. Geertruyd wed. van Johannes Booth, laat na 2 mondige kinderen, gezonken door de aelmoesenier, aangebracht 13 juli, begraven Jacobikerk, wonende in de Sloresteegh. Note re Geertruijdt: dochter van Aert Janz van Duijnen en Catharina van Solingen (1649).
Children of Johannes Michielsz and Geertruijdt:

1 Margareta Boot. She was baptized on friday 21-12-1691 in Utrecht. Note re the birth of Margareta: N.G., Jacobikerk.
2 Antonie Boot. Follow III-a.
3 Geertruijd Boot. She was baptized on thursday 25-04-1697 in Utrecht. Note re the birth of Geertruijd: N.G., Jacobikerk.
4 Maria Boot. Follow III-b.

II-b Robbert Booth was born about 1665 in Utrecht, son of Michiel Booth and Grietje Jans. Robbert is deceased in 1711 in Utrecht, about 46 years old. The decease was registered on friday 24-04-1711. Note re the death of Robbert: 24-04-1711: overl./ begr. van Robbert Booth, in de Berghstraat, laat na zijn vrouw; begr. gratis in de Jacobikerk, grafbidder Milius. Robbert married to Geertruijd van Korbach (Corbach), after the publication of the bans on thursday 18-11-1694 in Utrecht. The religious wedding was celebrated on tuesday 07-12-1694 in Utrecht. Note re the marriage: 18-11-1694: Robbert Booth, j.m. op ´t Sant otr. Geertruyd van Korbagh j.d. in de Bergstraet; get. Lijsbeth van Korbach en Otto van Korbach; tr. 7 dec. Domkerk (N.G.);
25-04-1695: overl./begr. aangebracht van een kind van Robert Boot, begr. Jacobikerk, grafbidder Milius, gezonken gratis. She was buried on tuesday 21-02-1719 in Utrecht. Note re the death of Geertruijd: 21-02-1719: overl./begr. Geertruyd Corbach hsvr. van Hendrick van Hees, nalatende man en geen kinderen, in de Pauwstraat, begr. St. Jacobskerk, gratis; aangifte 27 feb.
Child of Robbert and Geertruijd:

1 Michiel Booth. He was baptized on thursday 17-03-1695 in Utrecht. Note re the birth of Michiel: Jacobikerk.

III-a Antonie Boot, son of Johannes Michielsz Boot and Geertruijdt van Duijnen. He was baptized on monday 10-01-1695 in Utrecht. Note re the birth of Antonie: N.G., Jacobikerk. The decease was registered on monday 10-09-1731 [source: RAU Leidse klapper]. He was buried on monday 03-09-1731 in Utrecht. Note re the death of Antonie: 03-09-1731: begr. Antony Boot, in de Watersteegh bij 't Paerdevelt, laet nae sijn vrouw en onmondig kind, doch is overleden aen sijn wonde, begr. door ordre van Ed Gerechte Jacobikerkhof, doodbidder Vermeulen, aangifte 10 sept.. Occupation: soldaat. Antonie married on thursday 01-01-1722 in Utrecht to Anna Catharina Abrahamsdr van Griethuysen. Note re the marriage: 01-01-1722: Anthoni Boot, j.m., soldaat in de compagnie van den luitenant-colonel van Dudenberg, tr. N.G. Niklaaskerk, Katharina van Griethuisen aan de Tolsteegpoort; getuigen pater sponsa en mater sponsa,
NB: er is geen bewijs dat Antonie Jansz (*1695) dezelfde is als de soldaat Anthoni. Chronologisch past het wel, maar dat bewijst niets. Note re the birth of Anna Catharina Abrahamsdr: .. She was baptized on thursday 28-08-1692 in Utrecht. The decease was registered on monday 24-10-1768. She was buried on monday 17-10-1768 in Utrecht. Note re the death of Anna Catharina Abrahamsdr: 17-10-1768: begr. van Catharina Griethuisen wed. Arie Boot in 't Diaconiehuis, nalatende mondige kinderen; begr. Buurkerk, grafbidder Roek; aangifte 24 okt.. Note re Anna Catharina Abrahamsdr: dochter van Abraham (Stevenszn?) van Griethuizen en Maria van der Heyden.
Children of Antonie and Anna Catharina Abrahamsdr:

1 Stephanus Boot. Follow IV.
2 Maria Boot. She was baptized on tuesday 15-08-1724 in Utrecht. Note re the birth of Maria: Catharijnekerk. Maria is deceased on tuesday 22-07-1727 in Utrecht. The decease was registered on monday 28-07-1727 [source: RAU Leidse klapper]. Note re the death of Maria: Nicolaas Kerkhof.
3 Antonie Boot. He was baptized on wednesday 14-11-1725 in Utrecht. Note re the birth of Antonie: Domkerk. Antonie is deceased on wednesday 07-01-1728. The decease was registered on monday 12-01-1728 [source: RAU Leidse klapper]. Note re the death of Antonie: Nicolaas Kerkhof.
4 Anna Catharina Boot. She was baptized on wednesday 06-11-1726 in Utrecht [source: Doopboek 10 pag. 181]. Anna Catharina is deceased on friday 10-02-1730 in Utrecht. The decease was registered on monday 20-02-1730 [source: RAU Leidse Klapper]. Note re the death of Anna Catharina: Nicolaas Kerkhof.
5 Antonie Boot. He was baptized on wednesday 19-10-1729 in Utrecht. Note re the birth of Antonie: Domkerk. Antonie is deceased on sunday 13-07-1732 in Utrecht. The decease was registered on monday 21-07-1732 [source: RAU Leidse klapper]. Note re the death of Antonie: Nicolaas Kerkhof.

III-b Maria Boot, daughter of Johannes Michielsz Boot and Geertruijdt van Duijnen. She was baptized on thursday 20-01-1701 in Utrecht. Note re the birth of Maria: N.G., Jacobikerk. Maria is deceased on tuesday 21-09-1784 in Utrecht [source: Arch.Utr.begr.boek nr.138 pag.238]. Note re the death of Maria: Geref. Jacobikerk. Maria:
(1) married to Antoni Ellinghs.
(2) married on wednesday 16-02-1724 in Utrecht [source: RAU Leidse klapper] to Jacobus Terbrugge. Note re the marriage: Domkerk.
Child of Maria and Antoni:

1 Jakobus Boot. He was baptized on sunday 03-05-1722. Jakobus is deceased on wednesday 11-06-1732 in Utrecht. The decease was registered on monday 16-06-1732 [source: RAU Leidse klappers]. Note re the death of Jakobus: Nicolaaskerk.

Children of Maria and Jacobus:

1 Abraham Terbrugge, born in 1724.
2 Geertruy Terbrugge, born in 1728.
3 Jacoba Terbrugge, born in 1730.
4 Johanna Maria Terbrugge, born in 1732.
5 Antony Terbrugge, born in 1735.
6 Isaak Terbrugge, born in 1736. Isaak is deceased in 1769, 33 years old.

IV Stephanus Boot, son of Antonie Boot and Anna Catharina Abrahamsdr van Griethuysen. He was baptized on sunday 31-01-1723 in Utrecht. Note re the birth of Stephanus: Domkerk. Stephanus is deceased on tuesday 27-05-1800 in Utrecht. Note re the death of Stephanus: Geertekerkhof. Stephanus married on tuesday 12-09-1747 in Utrecht [source: RAU trouwboek 103 pag.492] to Maria van Rossum, aged 20 years. Note re the marriage: Catrijnekerk.Maria was born on monday 21-10-1726. Maria is deceased on tuesday 22-04-1800 in Utrecht, 73 years old. The decease was registered on monday 28-04-1800. Note re the death of Maria: Geertekerkhof. Note re Maria: dochter van Johannes van Rossum en Trijntje Albree.
Children of Stephanus and Maria:

1 Maria Boot. Maria is deceased on tuesday 02-02-1762 in Utrecht. Note re the death of Maria: Geertekerk.
2 Antonia Boot. She was baptized on sunday 28-07-1748 in Utrecht. Note re the birth of Antonia: Catharijnekerk.
3 Stephanus Boot. He was baptized on wednesday 20-08-1749 in Utrecht [source: Doopboek 13 pag. 420]. Note re the birth of Stephanus: Domkerk.
4 Abraham Boot. He was baptized on sunday 05-09-1751 in Utrecht [source: Doopboek 14 pag.102]. Note re the birth of Abraham: Catharijnekerk. Abraham is deceased on wednesday 19-06-1754 in Utrecht.
5 Gideon Boot. He was baptized on sunday 18-03-1753 in Utrecht [source: RAU doopboek 14, onder Boodt]. Gideon is deceased on sunday 30-06-1754 in Utrecht. Note re the death of Gideon: Catharijnekerk.
6 Abraham Boot. He was baptized on monday 15-07-1754 [source: RAU doopboek 14 pag. 303 onder Boodt]. Abraham is deceased on tuesday 16-01-1770 in Utrecht. Note re the death of Abraham: Geertekerk.
7 Gideon Boot. Follow V-a.
8 Albertus Boot, born 09-1763 in Utrecht. Follow V-b.

V-a Gideon Boot, son of Stephanus Boot and Maria van Rossum. He was baptized on sunday 15-02-1756 in Utrecht. Note re the birth of Gideon: Domkerk. Gideon is deceased on tuesday 02-11-1819 in Utrecht. Gideon married on tuesday 30-11-1779 in Maarssen [source: RAU Huw.boek groen 104] to Angenies (Agnieta) (Niesje) van Ingen. Note re the birth of Niesje: doophelpster: Aaltje de Hoog. She was baptized on sunday 31-10-1745 in Maarssen. Niesje is deceased on thursday 27-03-1817 in Maarssen. The decease was registered on thursday 27-03-1817 [source: akte 8]. Note re Niesje: dochter van Willem Jansse van Ingen en Annigje Vries (van Dam?).
Children of Gideon and Niesje:

1 Maria Catharina Boot, born on sunday 10-09-1780 in Maarssen. Maria Catharina is deceased on tuesday 11-12-1804 in Maarssen, 24 years old.
2 Willem Boot, born on sunday 24-08-1783 in Maarssen [source: RAU boek groen Maarssen 103 blz.297]. Willem is deceased on tuesday 16-09-1783, 23 days old. He was buried in Maarssen [source: Arch. Utr. boek 108 blz 110].
3 Willem Boot. Follow VI.
4 Stephanus Boot, born on sunday 04-06-1786 in Maarssen. Stephanus is deceased on thursday 12-07-1787 in Maarssen, 1 year old.
5 N.N. Boot, child, death on thursday 12-07-1787.

V-b Albertus Boot was born 09-1763 in Utrecht, son of Stephanus Boot and Maria van Rossum. He was baptized on tuesday 25-12-1764 in Utrecht [source: RAU doop boek 15 pag.163]. Note re the birth of Albertus: Geertekerk. Albertus is deceased on sunday 27-10-1839 in Veenhuizen (Norg), 76 years old. The decease was registered on monday 28-10-1839 [source: akte 198]. Occupation: arbeider. Albertus married to Maria van Loghen.

VI Willem Boot, son of Gideon Boot and Angenies (Agnieta) (Niesje) van Ingen. He was baptized on sunday 27-02-1785 in Maarssen. Willem is deceased on tuesday 25-10-1842 in Maarssen. Occupation: schoenmaker. Willem:
(1) married on sunday 12-02-1809 to Gerritje (Gerrigje) de Haan, aged 20 years. Gerritje (Gerrigje) was born on sunday 02-11-1788 [source: RAU Maarssen groene boek 103 blz. 309]. Gerritje (Gerrigje) is deceased on wednesday 21-04-1819 in Maarssen, 30 years old. The decease was registered on thursday 22-04-1819 [source: akte 11]. Occupation: werkster. Note re Gerritje (Gerrigje): dochter van Bastiaan de Haan (1747) en Maria van Someren.
(2) married on friday 15-12-1820 in Maarssen [source: akte 11] to Ant(h)onia Helena Maria Donkers, aged 40 years. Note re the marriage:

In het jaar eenduizend en achthonderd twintig den vijftiende van de maand December zijn voor mij Teodorus van der Vliet Schout Secretaris en Ambtenaar van de Burgerlijke stand de gemeente van Maarssen kanton van dezelfde naam provincie van Utrecht geassisteerd met de Assesor Jan Hageman gecompareerd. Willem Boot, weduwenaar van Gerritje de Haan, van beroep schoenmaker, oud 35 jaren en ruim 9 maanden blijkens doop cedule op de zevenentwintigste Oktober laatstleden, door ons schout assesor voornoemd afgegeven geboren en wonende binnen deze gemeente, meerderjarige zoon van Gideon Boot overleden te Utrecht op de eerste November Achtienhonderdnegentien blijkens doodcedulle op den negentiende Oktober laatstleden, door de Burgemeester van de stad Utrecht gecommiteerd tot de waarneming van de burgerlijke stand afgegeven. En van Niesje van Ingen overleden binnen deze gemeente op dezevenentwintigste Maart achtienhonderdzeventien in het huis nummer 168, blijkens doodcedulle op de zevenentwintigste Oktober laatstleden, door ons Schout en assesor voornoemd afgegeven, welke Niesje van Ingen is dezelfde persoon als Angeniesje van Dam, welke bij het overlijden van des comparants vader Gideon Boot, aan de Burgemeester van de stad Utrecht abusivelijk is opgegeven blijkens acte van notoritijd op de eerste December laatstleden, ten overstaan van de notaris Teodorus van der Vliet en getuigen te Maarssen gepasseerd en aldaar geregistreerd den zevende December daar aan volgende door de ontvanger Martens op het recht van negen en vijftig cents, en hebben wijders de gezamelijke comparanten als ook de na te meldene getuigen onder presentatie van leden verklaart zeer wel te weten dat de grootouders van de comparant zowel van ´s vaders als ´s moeders zijde meer dan veertig jaren geleden te Amsterdam zijn overleden en dat hij comparant als van de vier laatst genoemde sterfgevallen geene aantekeningen te vinden zijn, en onmogelijk is om daar van doodcedulle te produceren en zijnde ook de huisvrouw van de comparant, Gerritje de Haan, op den een en twintigste April achtienhonderdnegentien mede in het huis nummer 168 binnen deze gemeente overleden blijkens doodcedulle op de zeven en twintigste Oktober laatstleden, door ons Schout en assesor voornoemd afgegeven, terwijl voorts bij certificaat van de heer Gouverneur deze provincie van Utrecht van den achtentwintigste Oktober laatsleden gebleken is dat de comparant wel voor de Nationale Militie van het jaar achtienhonderdveertien binnen deze gemeente is ingeschreven geweest, dan uit hoofde van gehuwd te zijn daarvan is vrijgesteld geworden. EN Antonia Helena Donkers van beroep dienstmeid oud ruim veertig jaren blijkens doopcedulle op de vijfentwintigste Augustus laatstleden door de Burgemeester van Oyen en Teffelen afgegeven geboren te Oyen provincie Noord-Brabant en wonende te Utrecht meerderjarige dochter van Martinus Donkers overleden te Oyen den tweeentwintigste November achtienhonderdvijftien blijkens de doodcedulle op den vijfentwintigste September laatstleden door de Burgemeester van Oyen en Teffelen en van Katharina Elisabeth Kop, buiten beroep wonende te Oyen, voornoemd deszelf toestemming gevende bij de acte van de consent op den negentiende November laatstleden ten overstaan van den Burgemeester van Oyen en Teffelen in tegenwoordigheid van getuigen aldaar gepasseerd en de eenentwintigste November daaraan opvolgende te Grave behoorlijk geregistreerd en welke aan deze acte zal worden geanexeerd welke mij verzogt hebben het door hun voorgenomen huwelijk te voltrekken waarvan de afkondigingen voor de hoofddeur van het huis dezer gemeente alsook voor de hoofddeur van het huis der gemeente dezer stad Utrecht namelijk de eerste op de derde en de tweede op de tiende dezer lopende maand December des middags ten 12 uuren zijn geschied geene verhindering tegen het gemelde huwelijk ter mijne kennis gebragt heb ik aan hun verzoek voldoende na voorlezing van alle de voren gemelde stukken alsmede van het zesde hoofdstuk van den titel van het burgerlijk wetboek tot op schrift te hebben de van het huwelijk ieder der aanstaande echtgenoten afgevraagd of zij elkander wederkerig tot man en vrouw willen nemen waarop door elk derzelven afzonderlijk toestemmend antwoord zijnde gegeven verklaar ik in de naam der wet dat Willem Boot en Antonia Donkers door het huwelijk verbonden zijn van al het welk ik in acte heb opgemaakt in tegenwoordigheid van getuigen zie tekst wet. huw. Getuigen: Theodorus Heymans van beroep klerenmaker oud 70 jaren. Johannes Hoffman van beroep paruykenmaker oud 72 jaren. Jan Broekman van beroep timmerman oud 56 jaren en Hendrik Voshaar van beroep brouwersknecht oud 55 jaren. Alle vier getuigen hiertoe expresselijk verzocht en wonende te Maarssen welke deze acte nadat die ook was voorgelezen benevens mij de beide contractanten en de assesor hebben ondertekend.

Ant(h)onia Helena Maria was born on sunday 20-08-1780 in Oyen [source: Archief Den Bosch, boek 39 blz 35]. She was baptized on monday 28-08-1780. Ant(h)onia Helena Maria is deceased on tuesday 26-03-1850 in Maarssen, 69 years old. The decease was registered on thursday 28-03-1850 [source: akte 15]. Occupation: winkelierster. Note re Ant(h)onia Helena Maria: dochter van Martinus Donkers (1743-1815) en Catharina Elisabeth Josepha Kop (overleden 1822).
Children of Willem and Gerritje (Gerrigje):

1 Angenies Boot, born on sunday 23-07-1809 in Maarssen. Angenies is deceased on wednesday 19-08-1812 in Maarssen, 3 years old. The decease was registered on thursday 20-08-1812 [source: akte 18].
2 Maria Boot, born on wednesday 18-12-1811 in Maarssen. Follow VII-a.
3 Gideon Boot, born on thursday 13-01-1814 in Maarssen [source: akte 2]. Follow VII-b.

Child of Willem and Ant(h)onia Helena Maria:

1 Martinus Boot, born on saturday 24-11-1821 in Maarsseveen. Follow VII-c.

VII-a Maria Boot was born on wednesday 18-12-1811 in Maarssen, daughter of Willem Boot and Gerritje (Gerrigje) de Haan. Note re the birth of Maria: doopgetuige: Nelia de Haas. Maria married, at the age of 22 years, on saturday 13-12-1834 in Maarssen [source: akte 11] to Nicolaas Jan Portengen, aged 22 years. Nicolaas Jan was born on saturday 14-03-1812 in Maarssen. The birth was registered [source: akte 14]. Nicolaas Jan is deceased about 1843 in Maarsseveen, about 31 years old. Occupation: voermansknecht. Note re Nicolaas Jan: zoon van Gijsbert Portengen (overleden 1834) en Grada Hof.
Children of Maria and Nicolaas Jan:

1 Grada Gerrigje Portengen, born in 1835. Grada Gerrigje is deceased on tuesday 10-01-1837 in Maarssen, 2 years old. The decease was registered on tuesday 10-01-1837 [source: akte 3].
2 Gijsbert Portengen, born in 1837. Gijsbert is deceased in 1838, 1 year old.
3 Gerritje Portengen, born in 1839. Gerritje is deceased in 1840, 1 year old.
4 Willem Portengen, born in 1841. Willem is deceased in 1842, 1 year old.
5 Johanna Portengen, born in 1843. Johanna is deceased in 1843, 0 days old.

VII-b Gideon Boot was born on thursday 13-01-1814 in Maarssen [source: akte 2], son of Willem Boot and Gerritje (Gerrigje) de Haan. Gideon is deceased on tuesday 24-03-1846, 32 years old [source: akte 8]. Occupation: schoenmaker. Gideon married, at the age of 28 years, on friday 20-05-1842 in Maarsseveen [source: akte 7] to Grietje Scheunink, aged 37 years. Grietje was born on monday 11-03-1805 in Groningen. She was baptized on sunday 30-06-1805 in Groningen. Grietje is deceased on saturday 24-01-1880, 74 years old. Note re Grietje: dochter van Hermannus Scheunink (1756-1829) en Stientje Sibolts (1770-1830).
Child of Gideon and Grietje:

1 Willem Boot, born on thursday 20-07-1843 in Maarsseveen [source: akte 18]. Follow VIII-a.

VII-c Martinus Boot was born on saturday 24-11-1821 in Maarsseveen, son of Willem Boot and Ant(h)onia Helena Maria Donkers. Occupation: stalhouder ex kantoorbediende, zaakwaarnemer. Martinus married, at the age of 28 years, on sunday 26-05-1850 in Maarssen to Willemina Verbeek, aged 28 years. Willemina was born on monday 17-09-1821 in Lienden. Willemina is deceased in 1903, 82 years old. Note re Willemina: dochter van Herman van Zetten en Adriana Verbeek.
Children of Martinus and Willemina:

1 Martinus Hubertus Boot, born on friday 30-05-1851 in Maarssen. Martinus Hubertus is deceased on monday 06-12-1875 in Maarsseveen, 24 years old [source: akte 39]. Occupation: stalhoudersknecht.
2 Antonia Maria Boot, born on thursday 07-07-1853 in Maarssen. Follow VIII-b.
3 Hermanus Willem Boot, born on thursday 27-09-1855 in Maarssen. Follow VIII-c.
4 Willem Boot, born on sunday 11-07-1858 in Maarsseveen. Willem is deceased on friday 11-05-1860 in Maarsseveen, 1 year old.
5 Adriaantje Boot, born on monday 24-10-1859 in Maarsseveen. The birth was registered [source: akte 28]. Adriaantje is deceased on wednesday 03-11-1915 in Maarsseveen, 56 years old. The decease was registered [source: akte 25].
6 Willem Boot, born on monday 16-02-1863 in Maarssen. Willem is deceased on monday 26-09-1921 in Maarsseveen, 58 years old [source: akte 19].
7 Dirkje Boot, born on sunday 03-02-1867 in Maarsseveen. Dirkje is deceased on sunday 10-12-1933 in Maarssen, 66 years old.

VIII-a Willem Boot was born on thursday 20-07-1843 in Maarsseveen [source: akte 18], son of Gideon Boot and Grietje Scheunink. Willem is deceased on tuesday 29-12-1908 in Maarssen, 65 years old. The decease was registered on wednesday 30-12-1908 [source: akte 47]. Occupation: timmerman/aannemer, slijter/herbergier. Willem married, at the age of 21 years, on friday 28-04-1865 in Maarssen [source: akte 2] to Stijntje van den Heuvel, aged 23 years. Stijntje was born on thursday 29-04-1841 in Nijkerk. Stijntje is deceased on friday 27-01-1928 in Maarssen, 86 years old. The decease was registered on monday 30-01-1928 [source: akte 5]. Occupation: dienstbode. Note re Stijntje: dochter van Willem Teunissen van den Heuvel (1811-1849) en Willempje Teunissen Demmer (1811).
Children of Willem and Stijntje:

1 Grietje Boot, born on wednesday 11-10-1865 in Maarssen [source: akte 4]. Follow IX-a.
2 Willem Boot, born on friday 03-01-1873 in Maarssen [source: akte 20]. Follow IX-b.
3 Gidion Boot, born on saturday 26-06-1880 in Maarsseveen [source: akte 26]. Follow IX-c.

VIII-b Antonia Maria Boot was born on thursday 07-07-1853 in Maarssen, daughter of Martinus Boot and Willemina Verbeek. Antonia Maria is deceased on tuesday 24-07-1934 in Maarssen, 81 years old. The decease was registered on thursday 26-07-1934 [source: akte 16]. Antonia Maria married to Nicolaas Lamme. Nicolaas was born on tuesday 02-04-1844 in Oud-Loosdrecht.
Child of Antonia Maria and Nicolaas:

1 Helena Sibilla Lamme, born in 1892.

VIII-c Hermanus Willem Boot was born on thursday 27-09-1855 in Maarssen, son of Martinus Boot and Willemina Verbeek. Hermanus Willem is deceased on monday 15-01-1912 in Maarssen, 56 years old. The decease was registered on wednesday 17-01-1912 [source: akte 5]. Occupation: timmerman. Hermanus Willem married, at the age of 34 years, on saturday 03-05-1890 in Leeuwarden [source: akte 39] to Jetske Monsma, aged 31 years. Jetske was born on monday 07-02-1859 in Harlingen [source: akte 43]. Jetske is deceased on saturday 28-11-1936 in Maarssen, 77 years old. The decease was registered on monday 30-11-1936 [source: akte 29]. Note re Jetske: dochter van Dirk Monsma en Grietje Blom.
Children of Hermanus Willem and Jetske:

1 Martinus Boot, born on tuesday 09-06-1891 in Maarsseveen. Follow IX-d.
2 Jetske Wilhelmina Boot, born on monday 26-12-1892 in Maarsseveen. Follow IX-e.
3 Wilhelm Boot, born on tuesday 03-04-1894 in Maarsseveen. Wilhelm is deceased on sunday 20-12-1936 in Utrecht, 42 years old. The decease was registered on thursday 24-12-1936 [source: akte 33 Maarssen]. Occupation: schilder.

IX-a Grietje Boot was born on wednesday 11-10-1865 in Maarssen [source: akte 4], daughter of Willem Boot and Stijntje van den Heuvel. Grietje is deceased on sunday 22-01-1939 in Utrecht, 73 years old [source: akte 147]. Occupation: dienstbode. Grietje married, at the age of 25 years, on friday 08-05-1891 in Maarssen [source: akte 2] to Arie Antonie Stooker, aged 23 years. Note re the marriage: Arie ging zo vaak verhuizen, dat op een keer, toen Arie van zijn werk kwam, zijn vrouw Grietje een briefje op de deur had geplakt: "Ik ben verhuisd.".Arie Antonie was born on sunday 02-06-1867 in Maarssen [source: akte 18]. Occupation: timmerman. Note re Arie Antonie: zoon van Dirk Stooker (ca 1827) en Pieternella Wilhelmina van Vredendaal.
Children of Grietje and Arie Antonie:

1 Willem Stooker, born about 1892 in Maarssen. Follow X-a.
2 Dirk Pieter Wilhelm Stooker, born about 1894 in Maarssen. Follow X-b.
3 Pieternella Wilhelmina Stooker, born about 1897 in Maarssen. Follow X-c.
4 Stijntje Stooker, born in 1900.

IX-b Willem Boot was born on friday 03-01-1873 in Maarssen [source: akte 20], son of Willem Boot and Stijntje van den Heuvel. Note re the birth of Willem: Aegum, Friesland?. Willem is deceased on monday 29-11-1948 in Aegum, 75 years old. Occupation: wegwerker. Willem married, at the age of 24 years, on friday 19-02-1897 in Maarssen [source: akte 2] to Jannetje Caderia Lith, aged 21 years. Jannetje Caderia was born on thursday 13-01-1876 in Breukelen-Sint Pieters, daughter of Thomas Lith and Johanna Magdalena van Aalten. Note re the birth of Jannetje Caderia: 't Schoor, Friesland?. Jannetje Caderia is deceased on wednesday 29-11-1939 in Maarssen, 63 years old. The decease was registered on thursday 30-11-1939 [source: akte 48]. Note re the death of Jannetje Caderia: Aegum,FR?.
Children of Willem and Jannetje Caderia:

1 Willem Boot, born on tuesday 12-10-1897 in Maarssen. Follow X-d.
2 Thomas Boot, born on friday 08-03-1901 in Maarssen. Thomas is deceased on sunday 21-04-1901 in Maarssen, 1 month old. The decease was registered on monday 22-04-1901 [source: akte 22].
3 Stijntje Boot, born on tuesday 08-04-1902 in Maarssen. Stijntje is deceased on friday 11-04-1902 in Maarssen, 3 days old. The decease was registered on saturday 12-04-1902 [source: akte 17].
4 Thomas Boot, born on saturday 17-06-1905 in Maarssen. Follow X-e.
5 Stijntje Boot, born on monday 14-02-1910 in Maarssen. Follow X-f.

IX-c Gidion Boot was born on saturday 26-06-1880 in Maarsseveen [source: akte 26], son of Willem Boot and Stijntje van den Heuvel. Note re the birth of Gidion: Amsterdam?. Gidion is deceased on friday 19-01-1973 in Amsterdam, 92 years old. He was buried in Maarssen. Occupation: timmerman, aannemer. Gidion married, at the age of 22 years, on friday 21-11-1902 in Maarssen [source: akte 12] to Jacoba Clazina Lith, aged 20 years. Note re the marriage: Aegum,FR?. Jacoba Clazina was born on monday 20-03-1882 in Breukelen-Sint Pieters [source: akte 12], daughter of Thomas Lith and Johanna Magdalena van Aalten. Note re the birth of Jacoba Clazina: 't Schoor,FR?. Jacoba Clazina is deceased on saturday 27-10-1917 in Utrecht, 35 years old. The decease was registered on monday 05-11-1917 [source: akte 27]. Note re the death of Jacoba Clazina: Genotuleerd werd dat toestemming is gegeven de vrouw van G. Boot, alhier, per ziekenauto over te brengen naar een ziekeninrichting te Utrecht. Deze overbrenging gold een spoedgeval en werd door Dr. Venker noodzakelijk geoordeeld. Genotuleerd Dinsdag 30 October 1917.
Children of Gidion and Jacoba Clazina:

1 Willem Boot, born on sunday 06-09-1903 in Maarssen. Follow X-g.
2 Johanna Magdalena (Jo) Boot, born on saturday 18-03-1905 in Maarssen. Follow X-h.
3 Thomas Boot, born on saturday 15-09-1906 in Maarssen [source: akte 6]. Follow X-i.
4 N.N. Boot, child, death on thursday 10-03-1910 in Maarssen. The decease was registered on friday 11-03-1910 [source: akte 6].
5 N.N. Boot, child, death on wednesday 12-04-1911 in Maarssen. The decease was registered on thursday 13-04-1911 [source: akte 15].
6 zoon Boot, son, born death on sunday 10-05-1914 in Maarssen. The decease was registered on monday 11-05-1914 [source: akte 19].
7 N.N. Boot, child, death on saturday 27-01-1917 in Utrecht. The decease was registered on saturday 27-10-1917 [source: akte 1687].

IX-d Martinus Boot was born on tuesday 09-06-1891 in Maarsseveen, son of Hermanus Willem Boot and Jetske Monsma. Martinus is deceased in 1928, 37 years old. Occupation: rijksklerk. Martinus married, at the age of 26 years, on wednesday 14-11-1917 in Nieuwer-Amstel [source: akte 49] to Jannetje Kous, aged 22 years. Jannetje was born in 1895 in Watergraafsmeer. Jannetje is deceased in 1980, 85 years old. Note re Jannetje: dochter van Lourens Kous en Maria Catharina Nieman.
Child of Martinus and Jannetje:

1 Hermanus Willem (Herman) Boot, born on monday 17-03-1919. Follow X-j.

IX-e Jetske Wilhelmina Boot was born on monday 26-12-1892 in Maarsseveen, daughter of Hermanus Willem Boot and Jetske Monsma. She was baptized in Maarsseveen. Address: (op 29-01-1914 vertrokken naar Den Haag). Occupation: dienstbode. Jetske Wilhelmina married, at the age of 26 years, on thursday 03-04-1919 in Maarsseveen [source: akte 2] to Jan de Weert, aged about 26 years. Jan was born about 1893 in Schoterland. Note re Jan: zoon van Klaas de Weert en Tietje Bijlsma.

X-a Willem Stooker was born about 1892 in Maarssen, son of Arie Antonie Stooker and Grietje Boot. Willem married, at the age of about 25 years, on thursday 19-07-1917 in Utrecht [source: akte 574] to Anna Maria Hubertina Reinold, aged about 23 years. Anna Maria Hubertina was born about 1894 in Utrecht. Note re Anna Maria Hubertina: dochter van Hendrik Marinus Reinold en Anna Maria Hubertina Propper.

X-b Dirk Pieter Wilhelm Stooker was born about 1894 in Maarssen, son of Arie Antonie Stooker and Grietje Boot. Dirk Pieter Wilhelm married, at the age of about 24 years, on thursday 13-06-1918 in Utrecht [source: akte 443] to Hendrika Christina Willemse, aged about 23 years. Hendrika Christina was born about 1895 in Utrecht. Note re Hendrika Christina: dochter van Johannes Willem Willemse en Wilhelmina Klomp.

X-c Pieternella Wilhelmina Stooker was born about 1897 in Maarssen, daughter of Arie Antonie Stooker and Grietje Boot. Pieternella Wilhelmina married, at the age of about 24 years, on wednesday 13-04-1921 in Utrecht [source: akte 308] to Jelle Zijlstra, aged about 25 years. Jelle was born about 1896 in Ureterp (Opsterland). Note re Jelle: zoon van Nicolaas Zijlstra en Lokke Mulder.

X-d Willem Boot was born on tuesday 12-10-1897 in Maarssen, son of Willem Boot and Jannetje Caderia Lith. Willem is deceased on wednesday 26-09-1973 in Maarssen, 75 years old. Occupation: electriciën. Willem married, at the age of 27 years, on friday 29-05-1925 in Maarssen to Dirkje Johanna van den Berg, aged 27 years. Dirkje Johanna was born on wednesday 28-07-1897 in Maarssen. Dirkje Johanna is deceased on wednesday 20-11-1991 in Maarssen, 94 years old.
Children of Willem and Dirkje Johanna:

1 Willem Boot (private).
2 Toos Boot (private). Toos started a relationship with N.N. Hogenes.
3 N.N. Boot, child, death on saturday 06-08-1927 in Maarssen. The decease was registered on monday 08-08-1927 [source: akte 20].

X-e Thomas Boot was born on saturday 17-06-1905 in Maarssen, son of Willem Boot and Jannetje Caderia Lith. Thomas is deceased about 1975, about 70 years old. Occupation: machinist poldergemaal. Thomas married, at the age of 22 years, on friday 06-01-1928 in Maarssen to Catharina Kelderman, aged 23 years. Catharina was born on thursday 17-03-1904. Catharina is deceased about 1980, about 76 years old.
Children of Thomas and Catharina:

1 Neeltje Boot (private).
2 Thomas Boot (private).
3 Jannetje Kaderia Boot (private).

X-f Stijntje Boot was born on monday 14-02-1910 in Maarssen, daughter of Willem Boot and Jannetje Caderia Lith. Stijntje is deceased on sunday 28-12-1997 in Harmelen, 87 years old. Stijntje married, at the age of 24 years, on friday 06-07-1934 in Maarssen to Jan van Droogenbroek, aged 29 years. Jan was born on monday 19-12-1904 in Maarssen. Occupation: ondernemer.
Child of Stijntje and Jan:

1 Willem van Droogenbroek (private).

X-g Willem Boot was born on sunday 06-09-1903 in Maarssen, son of Gidion Boot and Jacoba Clazina Lith. Willem is deceased on saturday 24-07-1999 in Den Haag, 95 years old. Occupation: afdelingschef. Willem married, at the age of 28 years, on friday 08-01-1932 in Maarsseveen to Willemijntje Schouten, aged 22 years. Willemijntje was born on wednesday 03-02-1909 in Maarsseveen. Willemijntje is deceased on tuesday 24-11-1998, 89 years old. Note re Willemijntje: dochter van Gijsbert Schouten (1885-1977) en Jannetje van der Tol (1890-1929).
Children of Willem and Willemijntje:

1 Jan Jacob Boot (private). Jan Jacob married to Cornelia Lieftink. Note re Cornelia: dochter van Rijk Lieftink (1910-1969) en Catrina ter Beek (1916-1995).
2 Willem Boot (private). Willem:
(1) married to Mieke Maria Kubbinga. Note re Mieke Maria: dochter van Henri Herman Maria Kubbinga (1925-1991) en Helena Antonia Nuyten.
(2) married on thursday 29-11-1973 in Apeldoorn to Ina Jager. The marriage was dissolved (echtscheiding).
3 Gidion (John) Boot (private). John married, at the age of 24 years, in 1959 to Cornelia Maria (Ria) Besselse. Note re Ria: dochter van Wijnand Besselse (1907-1979) en Hermina van der Horst (1905-1992).

X-h Johanna Magdalena (Jo) Boot was born on saturday 18-03-1905 in Maarssen, daughter of Gidion Boot and Jacoba Clazina Lith. Jo is deceased on saturday 13-06-1998 at 17:50 in Amersfoort, 93 years old. Note re Jo: ze woonde in een bejaardenhuis te Dordrecht waar haar zoon Jan directeur was; later ging haar zoon Jan verhuizen naar Leusden en zij verhuisde toen naar een bejaardentehuis in Amersfoort. Jo married, at the age of 35 years, on friday 12-07-1940 in Maarssen to Jan Willem de Bruijn, aged 49 years. Jan Willem was born on sunday 02-11-1890 in Maarssen. Jan Willem is deceased on monday 17-06-1957 in Maarssen, 66 years old. Note re Jan Willem: zoon van Gijsbert de Bruyn (ca 1851-1918) en Aaltje Pijper (ca 1858-1926).
Child of Jo and Jan Willem:

1 Jan Willem Gijsbert de Bruijn (private).

X-i Thomas Boot was born on saturday 15-09-1906 in Maarssen [source: akte 6], son of Gidion Boot and Jacoba Clazina Lith. Thomas is deceased on monday 04-08-1980 in Maarssen, 73 years old. Note re the death of Thomas: begraven op het kerkhof bij de N.H. Kerk aan de Kerkweg te Maarssen, hij deelt het graf met zijn schoonouders van Vredendaal. Occupation: kantonnier. Thomas married, at the age of 37 years, on friday 04-02-1944 in Maarssen to Jannetje van Vredendaal, aged 40 years. Jannetje was born on sunday 10-01-1904 in Maarssen. Jannetje is deceased about 1987 in Maarssen, about 83 years old. Note re Jannetje: dochter van Jan van Vredendaal en Gerritje van de Bosch.

X-j Hermanus Willem (Herman) Boot was born on monday 17-03-1919, son of Martinus Boot and Jannetje Kous. Herman is deceased on sunday 11-05-1986, 67 years old. Occupation: leraar wiskunde. Title: drs.. Herman married, at the age of 29 years, in 1948 to Anna Engelina Kuijt, aged 23 years. Anna Engelina was born in 1925. Anna Engelina is deceased in 2004, 79 years old.


Index (124 persons)

 

Last name First name Born Christened Deceased Relation(s)
van Aalten Johanna Magdalena 1845   1922 [Parent in law of IX-b]
[Parent in law of IX-c]
van den Berg Dirkje Johanna 28-07-1897   20-11-1991 [Partner of X-d]
Besselse Cornelia Maria (private)      
Boot Abraham   05-09-1751 19-06-1754 [Son of IV]
Boot Abraham   15-07-1754 16-01-1770 [Son of IV]
Boot Adriaantje 24-10-1859   03-11-1915 [Daughter of VII-c]
Boot Albertus 09-1763 25-12-1764 27-10-1839 Nummer V-b
Boot Angenies 23-07-1809   19-08-1812 [Daughter of VI]
Boot Anna Catharina   06-11-1726 10-02-1730 [Daughter of III-a]
Boot Antonia   28-07-1748   [Daughter of IV]
Boot Antonia Maria 07-07-1853   24-07-1934 Nummer VIII-b
Boot Antonie   10-01-1695   Nummer III-a
Boot Antonie   14-11-1725 07-01-1728 [Son of III-a]
Boot Antonie   19-10-1729 13-07-1732 [Son of III-a]
Boot Dirkje 03-02-1867   10-12-1933 [Daughter of VII-c]
Boot Geertruijd   25-04-1697   [Daughter of II-a]
Boot Gideon   18-03-1753 30-06-1754 [Son of IV]
Boot Gideon   15-02-1756 02-11-1819 Nummer V-a
Boot Gideon 13-01-1814   24-03-1846 Nummer VII-b
Boot Gidion 26-06-1880   19-01-1973 Nummer IX-c
Boot Gidion (private)      
Boot Grietje 11-10-1865   22-01-1939 Nummer IX-a
Boot Hermanus Willem 27-09-1855   15-01-1912 Nummer VIII-c
Boot Hermanus Willem 17-03-1919   11-05-1986 Nummer X-j
Boot Jakobus   03-05-1722 11-06-1732 [Son of III-b]
Boot Jan Jacob (private)      
Boot Jannetje Kaderia (private)      
Boot Jetske Wilhelmina 26-12-1892     Nummer IX-e
Boot Johanna Magdalena 18-03-1905   13-06-1998 Nummer X-h
Boot Johannes Michielsz   1663 09-05-1737 Nummer II-a
Boot Margareta   21-12-1691   [Daughter of II-a]
Boot Maria     02-02-1762 [Daughter of IV]
Boot Maria   20-01-1701 21-09-1784 Nummer III-b
Boot Maria   15-08-1724 22-07-1727 [Daughter of III-a]
Boot Maria 18-12-1811     Nummer VII-a
Boot Maria Catharina 10-09-1780   11-12-1804 [Daughter of V-a]
Boot Martinus 24-11-1821     Nummer VII-c
Boot Martinus 09-06-1891   1928 Nummer IX-d
Boot Martinus Hubertus 30-05-1851   06-12-1875 [Son of VII-c]
Boot N.N. 12-07-1787     [Child of V-a]
Boot N.N. 10-03-1910     [Child of IX-c]
Boot N.N. 12-04-1911     [Child of IX-c]
Boot N.N. 27-01-1917     [Child of IX-c]
Boot N.N. 06-08-1927     [Child of X-d]
Boot Neeltje (private)      
Boot Stephanus   31-01-1723 27-05-1800 Nummer IV
Boot Stephanus   20-08-1749   [Son of IV]
Boot Stephanus 04-06-1786   12-07-1787 [Son of V-a]
Boot Stijntje 08-04-1902   11-04-1902 [Daughter of IX-b]
Boot Stijntje 14-02-1910   28-12-1997 Nummer X-f
Boot Thomas (private)      
Boot Thomas 08-03-1901   21-04-1901 [Son of IX-b]
Boot Thomas 17-06-1905   ±1975 Nummer X-e
Boot Thomas 15-09-1906   04-08-1980 Nummer X-i
Boot Toos (private)      
Boot Wilhelm 03-04-1894   20-12-1936 [Son of VIII-c]
Boot Willem (private)      
Boot Willem (private)      
Boot Willem 24-08-1783   16-09-1783 [Son of V-a]
Boot Willem   27-02-1785 25-10-1842 Nummer VI
Boot Willem 20-07-1843   29-12-1908 Nummer VIII-a
Boot Willem 11-07-1858   11-05-1860 [Son of VII-c]
Boot Willem 16-02-1863   26-09-1921 [Son of VII-c]
Boot Willem 03-01-1873   29-11-1948 Nummer IX-b
Boot Willem 12-10-1897   26-09-1973 Nummer X-d
Boot Willem 06-09-1903   24-07-1999 Nummer X-g
Boot zoon 10-05-1914     [Son of IX-c]
Booth Michiel       Nummer I
Booth Michiel   17-03-1695   [Son of II-b]
Booth Robbert ±1665   1711 Nummer II-b
de Bruijn Jan Willem 02-11-1890   17-06-1957 [Partner of X-h]
de Bruijn Jan Willem Gijsbert (private)      
Donkers Ant(h)onia Helena
Maria
20-08-1780 28-08-1780 26-03-1850 [Partner of VI]
van Droogenbroek Jan 19-12-1904     [Partner of X-f]
van Droogenbroek Willem (private)      
van Duijnen Geertruijdt   13-04-1664 1739 [Partner of II-a]
Ellinghs Antoni       [Partner of III-b]
van Griethuysen Anna Catharina
Abrahamsdr
  28-08-1692   [Partner of III-a]
de Haan Gerritje (Gerrigje) 02-11-1788   21-04-1819 [Partner of VI]
van den Heuvel Stijntje 29-04-1841   27-01-1928 [Partner of VIII-a]
Hogenes N.N. (private)      
van Ingen Angenies (Agnieta)   31-10-1745 27-03-1817 [Partner of V-a]
Jager Ina (private)      
Jans Grietje   02-02-1617 08-11-1699 [Partner of I]
Kelderman Catharina 17-03-1904   ±1980 [Partner of X-e]
van Korbach
(Corbach)
Geertruijd       [Partner of II-b]
Kous Jannetje 1895   1980 [Partner of IX-d]
Kubbinga Mieke Maria (private)      
Kuijt Anna Engelina 1925   2004 [Partner of X-j]
Lamme Helena Sibilla 1892     [Daughter of VIII-b]
Lamme Nicolaas 02-04-1844     [Partner of VIII-b]
Lieftink Cornelia (private)      
Lith Jacoba Clazina 20-03-1882   27-10-1917 [Partner of IX-c]
Lith Jannetje Caderia 13-01-1876   29-11-1939 [Partner of IX-b]
Lith Thomas 1844   1924 [Parent in law of IX-b]
[Parent in law of IX-c]
van Loghen Maria       [Partner of V-b]
Monsma Jetske 07-02-1859   28-11-1936 [Partner of VIII-c]
Portengen Gerritje 1839   1840 [Daughter of VII-a]
Portengen Gijsbert 1837   1838 [Son of VII-a]
Portengen Grada Gerrigje 1835   10-01-1837 [Daughter of VII-a]
Portengen Johanna 1843   1843 [Daughter of VII-a]
Portengen Nicolaas Jan 14-03-1812   ±1843 [Partner of VII-a]
Portengen Willem 1841   1842 [Son of VII-a]
Reinold Anna Maria Hubertina ±1894     [Partner of X-a]
van Rossum Maria 21-10-1726   22-04-1800 [Partner of IV]
Scheunink Grietje 11-03-1805 30-06-1805 24-01-1880 [Partner of VII-b]
Schouten Willemijntje 03-02-1909   24-11-1998 [Partner of X-g]
Stooker Arie Antonie 02-06-1867     [Partner of IX-a]
Stooker Dirk Pieter Wilhelm ±1894     Nummer X-b
Stooker Pieternella
Wilhelmina
±1897     Nummer X-c
Stooker Stijntje 1900     [Daughter of IX-a]
Stooker Willem ±1892     Nummer X-a
Terbrugge Abraham 1724     [Son of III-b]
Terbrugge Antony 1735     [Son of III-b]
Terbrugge Geertruy 1728     [Daughter of III-b]
Terbrugge Isaak 1736   1769 [Son of III-b]
Terbrugge Jacoba 1730     [Daughter of III-b]
Terbrugge Jacobus       [Partner of III-b]
Terbrugge Johanna Maria 1732     [Daughter of III-b]
Verbeek Willemina 17-09-1821   1903 [Partner of VII-c]
van Vredendaal Jannetje 10-01-1904   ±1987 [Partner of X-i]
de Weert Jan ±1893     [Partner of IX-e]
Willemse Hendrika Christina ±1895     [Partner of X-b]
Zijlstra Jelle ±1896     [Partner of X-c]

logoaldfaer   Generated using Aldfaer version 3.3.2 on 27-07-2009 19:00

Private: persons marked with (private) have not all information shown due to Dutch privacy laws.


Compiled from information from www.genlias.nl and www.geneanet.org.  

stuurlinks stuurrechts

.