bel

bel

bel

Parenteel Adam de Boothes

 (Groot-Brittannië - Amerika) 

Namenindex  Vlag_UK

Het wapen of wapenschild van het oude geslacht Booth, dat het geslacht meer dan 700 jaar voerde. De leeuw die staat voor trouw, en de kop van het wild zwijn wat staat voor moed, zijn de oudst bekende tekens in Engeland. Ze tonen de oudheid van het geslacht aan die ze aannamen, ook de waardigheid, rang en dichte relatie met de regerende vorst, maar ook de reputatie van onverschrokken moed van het geslacht. Het schild is een wijziging op het Normandische schild, dat wijst op de vermenging van het adellijke Normandische bloed met de inheemse Britten door huwelijken tussen de geslachten. Het getoonde devies is gecopieerd van dat wat in het Booth geslacht is bewaard door Lady Mary, Gravin Douairière van Stamford, enige dochter van Sir George Booth, derde Lord Delamere en tweede Graaf van Warrington, in wiens bezit de voornaamste documenten met betrekking tot de vroege geschiedenis van het geslacht Booth waren in 1771. Het devies van het geslacht "Quod Ero Spero" betekent letterlijk vertaald "Wat ik zal zijn dat hoop ik", vrij vertaald betekent het "Wat ik hoop te volbrengen dat zal ik volbrengen", of in andere woorden, "Hoop, Volharding, Succes". Dit motto typeert het karakter van het geslacht tot op de dag van vandaag.

Adam_de_Boothes

 


I Adam de Boothes is geboren vóór 1200 in Lancaster, Groot-Brittannië.

Adam: stamvader van het onderscheiden geslacht Booth, nazaat van een Normandische familie van stand, die in 1066 met Willem de Veroveraar naar Engeland kwam en zich vestigde in het graafschap Lancaster;
afstammelingen van Adam DeBoothes in de U.S.A. komen voornamelijk voor in:
Charlemont, Franklin, Massachusetts, U.S.A.;
Saco, York, Maine, U.S.A.;
Enfield, Connecticut, U.S.A..

Kind van Adam uit een onbekende relatie:

1 William de Boothes. Volgt II.

II William de Boothes, zoon van Adam de Boothes. Woonplaats: (woonde in 1275 in het graafschap Lancaster, Engeland). William trouwde met Sibil (Sybil) de Brereton. Sibil (Sybil): dochter van Gilbert (Ralph) de Brereton.

William: bezat met zijn zwager William de Brereton het Land van Withenshaw. De Breretons was een oude familie die woonde op Brereton in het paltsgraafschap Chester. Een paltsgraafschap was een district waar de eigenaar, de paltsgraaf, een soort prins was, die koninklijke rechten en rechtsmacht bezat, of dezelfde bevoegdheden in de rechtspleging in zijn graafschap als de koning had in zijn paleis. De oorspronkelijke paltsgraafschappen van Engeland waren Lancaster, Chester en Durham.

Kind van William en Sibil (Sybil):

1 Thomas de Boothes. Volgt III.

III Thomas de Boothes, zoon van William de Boothes en Sibil (Sybil) de Brereton.
Kind van Thomas uit een onbekende relatie:

1 John (Robert) de Boothes. Volgt IV.

IV John (Robert) de Boothes, zoon van Thomas de Boothes. Bij de geboorte van John (Robert): leefde in de tijd van Edward II (1307 tot 1327). Notitie bij John (Robert): trouwde in de Barton familie van Lancashire, maar het is niet zeker of zijn vrouw Agnes, dochter en erfgenaam van Sir William de Barton was, of haar dochter en erfgename, Loretta. John (Robert) trouwde met Agnes (Loretta) de Barton. Notitie bij Agnes (Loretta): dochter van William de Barton.
Kind van John (Robert) en Agnes (Loretta):

1 Thomas de Boothes. Volgt V.

V Thomas de Boothes, zoon van John (Robert) de Boothes en Agnes (Loretta) de Barton. Bij de geboorte van Thomas: leefde in de tijd van Edward III (1327 tot 1377); zijn zegel, zoals het op een oud document voorkomt dat in 1680 in het bezit was van Lord Delamere, was in 1372 "een chevron ingekerfd in een kanton, een harder/zeebarbeel en als kam/kuif/[helmteken?] een vos en een Sint Catherine wiel, met het motto 'Sigillum Thomae'. Functie: Ridder. Notitie bij Thomas: ook: Thomalyn de Boothes de Barton. Thomas trouwde in Boothes, Lancashire, Engeland met Ellen de Worsley. Notitie bij Ellen: dochter van Robert de Worsley.
Kinderen van Thomas en Ellen:

1 John de Boothes. Volgt VI-b.
2 Henry de Boothes. Notitie bij Henry: had nakomelingen.
3 Thomas de Boothes. Volgt VI-a.
4 Alice de Boothes.
5 Catherine de Boothes.
6 Margaret de Boothes.
7 Anne de Boothes.

VI-a Thomas de Boothes, zoon van Thomas de Boothes en Ellen de Worsley.
Kind van Thomas uit een onbekende relatie:

1 Robert de Boothes.

VI-b John de Boothes, zoon van Thomas de Boothes en Ellen de Worsley. Bij de geboorte van John: leefde in de tijd van Richard II en Henry IV (1377 tot 1413). Notitie bij John: ook Sir John Barton, droeg als wapen het oude wapen van Booth met drie wilde zwijnenekoppen, waaraan hij voor zijn landgoed Barton toevoegde 'argent a fesse gules, by the name of Barton' ['argent een fesse gules, door de naam Barton'?]. John:
(1) trouwde met Maude Savage. Notitie bij Maude: dochter van Sir Clifton Savage van Clifton, Cheshire, Ridder.
(2) trouwde met Joan Trafford. Notitie bij Joan: dochter van Sir Henry Trafford van Trafford, Lancashire, Ridder. De Traffords waren een erg oude familie en woonde in Lancashire voor de tijd van Willem de Veroveraar.
Kinderen van John en Maude:

1 Dorothy Boothe.
2 Thomas Boothe. Volgt VII-b.
3 Margaret Boothe.
4 Henry Boothe. Henry bleef ongehuwd.
5 Nicholas Boothe. Nicholas bleef ongehuwd.
6 Anne Boothe.
7 Lawrence Boothe. Lawrence is overleden in 1480. Beroep: bisschop van Durham in 1457, aartsbisschop van York in 1476 (Keeper of the Privy Seal [bewaarder van het geheime zegel] in 1457 onder Henry VI, High Lord Chancellor van Engeland in 1474 onder Edward IV).
8 John de Boothe. John is overleden in 1533 in Flodden Field, Northumberland, Engeland. Bij het overlijden van John: De slag bij Flodden of Flodden Field was een strijd in Northumberland, in het noorden van Engeland op 9 september 1513 tussen een Schots invasieleger onder leiding van Jacobus IV van Schotland en een Engels leger onder leiding van Thomas Howard, 2de hertog van Norfolk. De slag eindigde met een bloedige nederlaag van de Schotten. Het was de grootste strijd tussen beide landen in termen van aantal deelnemers.

Kinderen van John en Joan:

1 Joana Boothe. Volgt VII-d.
2 Thomas Boothe. Volgt VII-e.
3 George Boothe. Notitie bij George: had nakomelingen, de lijn stierf uit in de derde generatie.
4 Richard Boothe. Volgt VII-i.
5 Alice Boothe. Volgt VII-f.
6 Margery Boothe. Volgt VII-h.
7 Rogerus Boothe. Volgt VII-g.
8 Joane Boothe. Volgt VII-a.
9 Catherine Boothe. Volgt VII-c.
10 Robert Boothe. Volgt VII-j.
11 William Boothe. William is overleden in 1464. Beroep: bisschop van Coventry en Litchfield in 1447, aartsbisschop van York in 1452.

VII-a Joane Boothe, dochter van John de Boothes en Joan Trafford. Joane trouwde met Thomas Southworth.

VII-b Thomas Boothe, zoon van John de Boothes en Maude Savage. Thomas trouwde met Anne Ashton.
Notitie: nakomelingen, uitgestorven in de volgende generatie.
Notitie bij Anne: dochter van Sir John Ashton.

VII-c Catherine Boothe, dochter van John de Boothes en Joan Trafford. Catherine trouwde met Thomas Radcliffe. Notitie bij Thomas: van Wimmersley.

VII-d Joana Boothe, dochter van John de Boothes en Joan Trafford. Joana trouwde met Thomas Shirborne. Notitie bij Thomas: van Anghto.

VII-e Thomas Boothe, zoon van John de Boothes en Joan Trafford. Functie: werd geridderd in het veertiende jaar van Henry VI (1436). Thomas trouwde met Sabell Carrington.
Notitie: ze kregen vier zonen en drie dochters, maar de mannelijke lijn stierf uit in de zesde generatie, en broer Robert werd het hoofd van de familie en heeft de lijn voortgezet.
Notitie bij Sabell: weduwe, dochter van Sir William (of George) van Carrington, Carrington, Ridder.

VII-f Alice Boothe, dochter van John de Boothes en Joan Trafford. Alice trouwde met Robert Clifton.

VII-g Rogerus Boothe, zoon van John de Boothes en Joan Trafford. Notitie bij Rogerus: kleinzoon Carolus werd Bisschop van Hereford in 1516, overleden in 1535.
Kinderen van Rogerus uit een onbekende relatie:

1 N.N. Boothe. Volgt VIII-a.
2 Robert Boothe. Volgt VIII-b.

VII-h Margery Boothe, dochter van John de Boothes en Joan Trafford. Margery trouwde met Joseph Byron.

VII-i Richard Boothe, zoon van John de Boothes en Joan Trafford. Notitie bij Richard: ook Richard van Streabland in het graafschap Suffolk. Richard trouwde met Catharine Oke. Notitie: nakomelingen, kleinzoon Philip werd geridderd, maar de mannelijke lijn stierf uit in de derde generatie.
Notitie bij Catharine: dochter en erfgename van Philip Oke van Streabland.
Kind van Richard en Catharine:

1 N.N. Boothe. Volgt VIII-c.

VII-j Robert Boothe, zoon van John de Boothes en Joan Trafford. Robert is overleden in 09-1450. Bij het overlijden van Robert: begraven in de parochiekerk van Wilmerton in Cheshire. Robert trouwde met Dulcis (Dulcia) Venables.
Notitie: tweede zoon en erfgenaam van Sir John Boothe, was de eerste van de Boothes die woonde in Dunham Massey in Cheshire. Sir Robert en zijn zoon William hadden een concessie voor het baljuwschap van Cheshire, zowel hun beider levens als voor de overlevende van hen.
Sir Robert en zijn vrouw Dulcis hadden een talrijke gezin, de boeken zeggen negen zonen en vijf dochters, maar de voorouderlijke kaart van Lady Stamford noemt slechts zes zonen en drie dochters.
Dulcis (Dulcia) is overleden in 09-1453. Notitie bij Dulcis (Dulcia): dochter en mede-erfgenaam van Sir William Venables van Bollen, Ridder.
Kinderen van Robert en Dulcis (Dulcia):

1 William Boothe. Volgt VIII-i.
2 Ellen Boothe. Volgt VIII-f.
3 Mathilda (Margaret) Boothe. Volgt VIII-g.
4 Ralphe Boothe. Volgt VIII-h.
5 Hamo (Hammond) Boothe. Beroep: geestelijke aan wie de titel L.L.D. was verleend.
6 William (Edmund) Boothe. Volgt VIII-d.
7 Alice Boothe. Notitie bij Alice: jong overleden.
8 Lucy Boothe. Volgt VIII-e.
9 Geoffry Boothe. Notitie bij Geoffry: jong overleden.
10 Peter Boothe. Notitie bij Peter: jong overleden.
11 Philip Boothe. Notitie bij Philip: jong overleden.
12 Joan Boothe. Notitie bij Joan: jong overleden.
13 John Boothe. John is overleden in 1478. Beroep: Bisschop van Exeter in 1465.
14 Robert Boothe. Robert is overleden in 1487. Beroep: Deken van York. Notitie bij Robert: volgens de genealogie van Lady Stamford getrouwd, maar zijn nakomelingen stierven uit in de derde generatie.

VIII-a N.N. Boothe, zoon van Rogerus Boothe.
Kind van N.N. uit een onbekende relatie:

1 Carolus Boothe. Carolus is overleden in 1535. Functie: bisschop van Hereford in 1516.

VIII-b Robert Boothe, zoon van Rogerus Boothe.
Kind van Robert uit een onbekende relatie:

1 Rogerus Boothe. Volgt IX-a.

VIII-c N.N. Boothe, zoon van Richard Boothe en Catharine Oke.
Kind van N.N. uit een onbekende relatie:

1 Philip Boothe. Titel: werd geridderd.

VIII-d William (Edmund) Boothe, zoon van Robert Boothe en Dulcis (Dulcia) Venables. William (Edmund) trouwde met Margery Hopton. Notitie bij Margery: dochter van Sir William Hopton van Swillington, Ridder.
Kinderen van William (Edmund) en Margery:

1 Philip Boothe. Titel: geridderd door Henry VII. Notitie bij Philip: de mannelijke lijn stierf uit in de derde generatie.
2 N.N. Boothe. Volgt IX-b.

VIII-e Lucy Boothe, dochter van Robert Boothe en Dulcis (Dulcia) Venables. Lucy trouwde met John Chantrell.

VIII-f Ellen Boothe, dochter van Robert Boothe en Dulcis (Dulcia) Venables. Ellen trouwde met Robert Leigh. Notitie bij Robert: van Adlington.

VIII-g Mathilda (Margaret) Boothe, dochter van Robert Boothe en Dulcis (Dulcia) Venables. Mathilda (Margaret) trouwde met Joseph Moberly. Functie: Ridder. Titel: Sir.

VIII-h Ralphe Boothe, zoon van Robert Boothe en Dulcis (Dulcia) Venables. Ralphe trouwde met Margaret Sibell.
Notitie: twee dochters maar geen mannelijke nakomelingen.
Notitie bij Margaret: dochter en enig erfgename van Thomas Sibell van Kent.

VIII-i William Boothe, zoon van Robert Boothe en Dulcis (Dulcia) Venables. Functie: Ridder. Titel: Sir. Notitie bij William: van Dunham Massey. William trouwde met Matilda (Maude) Dutton.
Notitie: volgens de boeken vijf zonen en negen dochters, maar de genealogie van Lady Stamford maakt maar melding van een zoon en drie dochters.
Sir William Booth ontving van koning Henry VI een lijfrente voor verdiensten aan de kroon.
Notitie bij Matilda (Maude): dochter van Joseph Dutton, Heer van Dutton, in Cheshire; ze overleefde haar man en hertrouwde.
Kinderen van William en Matilda (Maude):

1 Catherine Booth. Notitie bij Catherine: jong overleden.
2 Matilda (Margery) Booth. Volgt IX-e.
3 Dulcia Booth. Volgt IX-d.
4 Anne Booth. Volgt IX-c.
5 Richard Booth. Notitie bij Richard: jong overleden.
6 Laurence Booth. Notitie bij Laurence: jong overleden.
7 John Booth. Notitie bij John: jong overleden.
8 William Booth. Notitie bij William: jong overleden.
9 Ellen Booth. Notitie bij Ellen: jong overleden.
10 Alice Booth. Bij het overlijden van Alice: jong overleden.
11 Elizabeth Booth. Notitie bij Elizabeth: jong overleden.
12 Joan Booth. Notitie bij Joan: jong overleden.
13 Isabella Booth. Notitie bij Isabella: jong overleden.
14 George Booth. Volgt IX-f.

IX-a Rogerus Boothe, zoon van Robert Boothe.
Kind van Rogerus uit een onbekende relatie:

1 Richardus Boothe. Volgt X-a.

IX-b N.N. Boothe, dochter van William (Edmund) Boothe en Margery Hopton. N.N. trouwde met William Litton.
Kind van N.N. en William:

1 Rowland Litton.

IX-c Anne Booth, dochter van William Boothe en Matilda (Maude) Dutton. Anne trouwde met N.N. Asherly. Notitie bij N.N.: van Asherly.

IX-d Dulcia Booth, dochter van William Boothe en Matilda (Maude) Dutton. Dulcia trouwde met Thomas Leigh. Notitie bij Thomas: van Westhall.

IX-e Matilda (Margery) Booth, dochter van William Boothe en Matilda (Maude) Dutton. Matilda (Margery) trouwde met Joseph Leigh de Boothes.

IX-f George Booth, zoon van William Boothe en Matilda (Maude) Dutton. George is overleden in 1483. Bij het overlijden van George: overleden in het eerste jaar van Richard III (1483). Titel: Sir. George trouwde met Catherine Mountfort.
Notitie: dit huwelijk bracht Sir George een groot aantal kastelen en landerijen in de graafschappen Salop, Stafford, Warwick, Leicester, Hereford, Wilts, Somerset, Devon en Cornwall.
Notitie bij Catherine: dochter en erfgename van Robert Mountfort uit het graafschap Stafford. De Mountforts waren verwant aan Koning David van Schotland en aan de familie Clinton.
Kinderen van George en Catherine:

1 Roger Booth. Notitie bij Roger: waarschijnlijk jong overleden.
2 Margaretta (Ellen) Booth. Margaretta (Ellen) trouwde met N.N. Trafford. Notitie bij N.N.: van Trafford.
3 Elizabeth (Alice) Booth. Volgt X-b.
4 Laurence Booth. Notitie bij Laurence: waarschijnlijk jong overleden.
5 William Booth, geboren in Bolin, Dunham Massey, Engeland. Volgt X-d.

X-a Richardus Boothe, zoon van Rogerus Boothe.
Kind van Richardus uit een onbekende relatie:

1 Robertus Boothe. Volgt XI-a.

X-b Elizabeth (Alice) Booth, dochter van George Booth en Catherine Mountfort. Elizabeth (Alice) trouwde met William Massey. Notitie bij William: van Denfield.

X-c Margaretta (Ellen) Booth, dochter van George Booth en Catherine Mountfort. Margaretta (Ellen) trouwde met N.N. Trafford. N.N.: van Trafford.

X-d William Booth is geboren in Bolin, Dunham Massey, Engeland, zoon van George Booth en Catherine Mountfort. William is overleden op zaterdag 19-11-1519. Bij het overlijden van William: overleden in het 11e jaar van Henry VIII, begraven te Bowden. Functie: Ridder. Titel: Sir. William:
(1) trouwde met Margarette Ashton. Margarette is overleden vóór 1504. Notitie bij Margarette: dochter en mede-erfgename van Thomas Ashton de Ashton, Lancashire; Ridder via zijn vrouw Anue, dochter van Lord Greyslock en Wemm, "door wie een grote erfenis in Lancashire en Cheshire in bezit kwam van de familie Bouthe". Dit eigendom was in1771 in het bezit van Gravin Douarière van Stamford. Titel: Lady.
(2) trouwde na 1504 met Alionoria (Ellen) Montgomery. Notitie bij Alionoria (Ellen): dochter en mede-erfgename van Sir John Montgomery van Kewby in Staffordshire.
Kinderen van William en Margarette:

1 John Booth. Volgt XI-e.
2 George Booth, geboren in 1491 in Dunham, Engeland. Volgt XI-f.

Kinderen van William en Alionoria (Ellen):

1 William Booth.
2 Edward Booth Edward: voorvader van de Twemlow Booths.
3 Hamlet Booth.
4 Henry Booth.
5 Anne Booth. Volgt XI-b.
6 Joane (Jane) Booth. Volgt XI-d.
7 Dorothy Booth. Volgt XI-c.
8 Andrew Booth. Andrew is overleden in 1539. Bij het overlijden van Andrew: in het 31e jaar van Henry VIII. Andrew bleef ongehuwd.

XI-a Robertus Boothe, zoon van Richardus Boothe.
Kind van Robertus uit een onbekende relatie:

1 Robertus Boothe. Volgt XII-a.

XI-b Anne Booth, dochter van William Booth en Alionoria (Ellen) Montgomery. Anne trouwde met William Brereton.

XI-c Dorothy Booth, dochter van William Booth en Alionoria (Ellen) Montgomery. Dorothy trouwde met Edward Warre.

XI-d Joane (Jane) Booth, dochter van William Booth en Alionoria (Ellen) Montgomery. Joane (Jane) trouwde met Hugh Dutton.

XI-e John Booth, zoon van William Booth en Margarette Ashton. John trouwde met N.N. Dutton. Notitie bij N.N.: dochter van Sir Pierre Dutton.
Kinderen van John en N.N.:

1 William Booth, geboren in Dutton, Cheshire, Engeland.
2 Robert Booth, geboren in Dutton, Cheshire, Engeland.

XI-f George Booth is geboren in 1491 in Dunham, Engeland, zoon van William Booth en Margarette Ashton. George is overleden in 1531 in Warrington, Lancashire, Engeland, 40 jaar oud. Bij het overlijden van George: overleden in het 32e jaar van Henry VIII. Titel: Sir. George trouwde in Warrington, Lancashire, Engeland met Elizabeth Butler. Notitie bij Elizabeth: dochter van Sir Thomas Butler van Bewsey (Beausay), Ridder, bij Warrington, Lancashire; waarvan nazaten waren opgeroepen naar het Parlement tijdens het bewind van Edward I en II.
Kinderen van George en Elizabeth:

1 Elizabeth Booth. Volgt XII-h.
2 Dorothy Booth. Volgt XII-g.
3 Anne Booth. Volgt XII-f.
4 John Booth. Volgt XII-e.
5 Robert Booth.
6 Alice Booth. Volgt XII-d.
7 Margaret Booth. Volgt XII-c.
8 Ellen Booth. Volgt XII-b.
9 Roger Booth. Notitie bij Roger: jong overleden.
10 Cecil Booth. Notitie bij Cecil: jong overleden.
11 George Booth, geboren omstreeks 1515. Volgt XII-i.

XII-a Robertus Boothe, zoon van Robertus Boothe.
Kind van Robertus uit een onbekende relatie:

1 Rogerus Boothe, geboren omstreeks 1600. Notitie bij Rogerus: de mannelijke lijn is uitgestorven.

XII-b Ellen Booth, dochter van George Booth en Elizabeth Butler. Ellen trouwde met John Carrington. Notitie bij John: van Carrington.

XII-c Margaret Booth, dochter van George Booth en Elizabeth Butler. Margaret trouwde met Peter Leicester.

XII-d Alice Booth, dochter van George Booth en Elizabeth Butler. Alice trouwde met William Damport.

XII-e John Booth, zoon van George Booth en Elizabeth Butler. Titel: Sir.
Kinderen van John uit een onbekende relatie:

1 Henry Booth.
2 Edward Booth.
3 Robert Booth.
4 William Booth.

XII-f Anne Booth, dochter van George Booth en Elizabeth Butler. Anne trouwde met William Massey.

XII-g Dorothy Booth, dochter van George Booth en Elizabeth Butler. Dorothy trouwde met Robert Tatton.

XII-h Elizabeth Booth, dochter van George Booth en Elizabeth Butler. Elizabeth trouwde met Richard Sutton.

XII-i George Booth is geboren omstreeks 1515, zoon van George Booth en Elizabeth Butler. Bij de geboorte van George: tussen 1515 en 1516. George is overleden in 1544, ongeveer 29 jaar oud. Bij het overlijden van George: Trentham Church, Staffordshire. Notitie bij George: Lady Mary, gravin-weduwe van Stamford (1771), heeft ook een brief bewaard van Henry VIII aan Sir George Booth, 10 februari 1543, over legers die moeten worden opgericht tegen de Schotten. George:
(1) trouwde, ongeveer 16 jaar oud, in 1531 met Margaret Bulkeley. Notitie bij Margaret: dochter van Rowland Bulkeley, van Benmorris (Anglesea), Ridder. George en Margaret bleven kinderloos.
(2) trouwde, ongeveer 16 jaar oud, na 1531 met Elizabeth Trafford. Elizabeth is overleden in 1582. Bij het overlijden van Elizabeth: Trentham Church, Staffordshire. Notitie bij Elizabeth: dochter van Sir Edward Trafford, in Lancashire, Ridder. Als lid van een van de families van stand kreeg hij op last van koningin Jane Seymour een officiële brief, 12 oktober 1529, waarin de geboorte van haar zoon werd aangekondigd, de latere Edward VI, gedateerd op de dag van zijn geboorte, bewaard door Lady Mary, gravin-weduwe van Stamford (1771).
Kinderen van George en Elizabeth:

1 Elizabeth Booth. Volgt XIII-b.
2 Amey (Anne) Booth.
3 Mary Booth. Volgt XIII-a.
4 William Booth, geboren in 1540. Volgt XIII-c.

XIII-a Mary Booth, dochter van George Booth en Elizabeth Trafford. Mary trouwde met Randall Davenport. Notitie bij Randall: van Kenbury.

XIII-b Elizabeth Booth, dochter van George Booth en Elizabeth Trafford. Elizabeth trouwde met William Chantrell de Bache.

XIII-c William Booth is geboren in 1540, zoon van George Booth en Elizabeth Trafford. Hij is begraven in 09-1579 te Bowden, Cheshire, Engeland. Functie: Sheriff van Chester 1571, Ridder 1578. Titel: Sir. William trouwde met Elizabeth Warburton. Elizabeth is overleden in 12-1628. Notitie bij Elizabeth: dochter van Sir John Warburton, van Airley, Cheshire, Ridder.
Kinderen van William en Elizabeth:

1 Elizabeth Booth. Notitie bij Elizabeth: jong overleden.
2 Mary Booth.
3 Alice Booth.
4 Edward (Edmund) Booth. Beroep: advocaat. Edward (Edmund) bleef kinderloos.
5 Eleanor Booth. Volgt XIV-c.
6 Peter Booth. Notitie bij Peter: jong overleden.
7 Dorothy Booth. Volgt XIV-a.
8 Susan Booth. Volgt XIV-b.
9 William Booth. William is overleden vóór 1579.
10 Robert Booth. Robert is overleden in 1628. Beroep: legerofficier.
11 John Booth. John is overleden in 1644. Notitie bij John: 3 zoons en 1 dochter.
12 George Booth, geboren omstreeks 1567. Volgt XIV-d.
13 Richard Booth. Volgt XIV-e.

XIV-a Dorothy Booth, dochter van William Booth en Elizabeth Warburton. Dorothy trouwde met N.N. Broughton.

XIV-b Susan Booth, dochter van William Booth en Elizabeth Warburton. Susan trouwde met Edward Warren.

XIV-c Eleanor Booth, dochter van William Booth en Elizabeth Warburton. Eleanor trouwde met N.N. Panton.

XIV-d George Booth is geboren omstreeks 1567, zoon van William Booth en Elizabeth Warburton. Notitie bij George: was pas 12 jaar toen zijn vader overleed, werd ridder toen hij volwassen was en opvolger van de nalatenschap van zijn vader, werd tweemaal High Sheriff van Cheshire en Lancashire. Hij trouwde twee keer en had vijf zonen en zeven dochters.. George trouwde met N.N. Anderson.
Notitie: "George, born in 1557, was the first Lord Delamere, was committed to the Tower; tried for high treason and unanimously acquitted by a court of 27 Peers. He was made Privy Counseller, Chancellor of the Exchequer and was created Earl of Warrington. He had 17 children, one of whom was Richard (baptized, 1578, and died in 1628) the fifth son, from whom the first Booths of America are descended."
"His three sons--Robert, Richard and John landed at New Haven, Conn., in 1639. Richard settled in Stratford, Conn.; John in Southold, Long Island, while Robert went north.".
Notitie bij N.N.: dochter van Judge Anderson van de King's Bench.
Kind van George en N.N.:

1 William Booth. Volgt XV-a.

XIV-e Richard Booth, zoon van William Booth en Elizabeth Warburton. Hij is gedoopt in 1578. Richard is overleden in 12-1628 in Cheshire, Engeland. Notitie bij Richard: van hem stammen volgens de traditie de Boothen van Barrow, in Cheshire, en die in New England, U.S.A. af. Richard trouwde met N.N. Massey. Notitie bij N.N.: Massey of Cogshill in Cheshire.
Kinderen van Richard en N.N.:

1 John Booth, geboren in Cheshire, Engeland.
2 Robert Booth, geboren in 1602 in Devonshire, Engeland. Volgt XV-b.
3 Richard Booth, geboren in 1607 in Engeland. Volgt XV-c.

XV-a William Booth, zoon van George Booth en N.N. Anderson. Bij het overlijden van William: overleden vóór zijn vader.
Kind van William uit een onbekende relatie:

1 George Booth, geboren in 08-1622. Volgt XVI-a.

XV-b Robert Booth is geboren in 1602 in Devonshire, Engeland, zoon van Richard Booth en N.N. Massey. Robert is overleden op donderdag 26-10-1673 in Saco, York County, Maine, U.S.A., 71 jaar oud. Woonplaats: (kwam in 1639 aan in New Haven, Connecticut, U.S.A. uit Engeland, woonde in 1645 in Exeter, Rockingham County, New Hampshire, U.S.A., woonde van juli 1653 tot zijn overlijden in Saco, York County, Maine, U.S.A.). Robert trouwde, ongeveer 24 jaar oud, omstreeks 1626 met Deborah N.N..
Kinderen van Robert en Deborah:

1 Mary Booth, geboren op donderdag 30-09-1627. Volgt XVI-b.
2 Ellen Booth, geboren in 02-1633. Volgt XVI-c.
3 Simeon Booth, geboren op vrijdag 10-05-1641. Volgt XVI-d.
4 Martha Booth, geboren op woensdag 12-04-1645. Volgt XVI-e.
5 Robert Booth, geboren op zaterdag 24-07-1655.

XV-c Richard Booth is geboren in 1607 in Engeland, zoon van Richard Booth en N.N. Massey. Richard is overleden omstreeks 1690 in Stratford, Fairfield County, Connecticut, U.S.A., ongeveer 83 jaar oud. Notitie bij Richard: voorvader van de familie Booth van Fairfield County, Connecticut, U.S.A., emigreerde uit Cheshire, Engeland, tussen 1630 en 1640, was een van de stichters van Stratford, Fairfield County, Connecticut, U.S.A.. Richard trouwde, 33 jaar oud, in 1640 met Elizabeth Hawley, 33 jaar oud. Elizabeth is geboren in 1607 in Parwick, Derby, Engeland. Elizabeth is overleden in 1689 in Stratford, Fairfield County, Connecticut, U.S.A., 82 jaar oud.
Kinderen van Richard en Elizabeth:

1 Elizabeth Booth, geboren op dinsdag 10-09-1641 in Stratford, Fairfield County, Connecticut, U.S.A.. Volgt XVI-f.
2 Anna Booth, geboren op zaterdag 14-02-1643 in Stratford, Fairfield County, Connecticut, U.S.A.. Bij de geboorte van Anna: 1644?. Bij het overlijden van Anna: tussen 1645-1738?.
3 Ephraim Booth, geboren op zaterdag 01-08-1648 in Stratford, Fairfield County, Connecticut, U.S.A.. Volgt XVI-g.
4 Ebenezer Booth, geboren op zondag 19-11-1651 in Stratford, Fairfield County, Connecticut, U.S.A.. Volgt XVI-h.
5 John Booth, geboren op donderdag 06-11-1653 in Stratford, Fairfield County, Connecticut, U.S.A.. Volgt XVI-i.
6 Joseph Booth, geboren op maandag 08-03-1655 in Stratford, Fairfield County, Connecticut, U.S.A.. Volgt XVI-j.
7 Bethia Booth, geboren op zondag 18-08-1658 in Stratford, Fairfield County, Connecticut, U.S.A.. Bij het overlijden van Bethia: tussen 1659-1752?.
8 Johannah Booth, geboren op zondag 21-03-1660 in Stratford, Fairfield County, Connecticut, U.S.A.. Bij de geboorte van Johannah: 1661?. Bij het overlijden van Johannah: tussen 1662-1755?.

 

Adam_de_Boothes.02

George Booth  

XVI-a George Booth is geboren in 08-1622, zoon van William Booth. George is overleden op dinsdag 08-08-1684, 62 jaar oud. Hij is begraven te Bowden, Cheshire, Engeland. Titels: 1st Lord Delamere (Baron Delamer)Sir. George trouwde met Elizabeth Grey. Notitie bij Elizabeth: dochter van Henry Grey, 1e Graaf van Stamford en Anne Cecil, dochter van William Cecil, 2e Graaf van Exeter. Titel: Lady.
Kind van George en Elizabeth:

1 Henry Booth, geboren op vrijdag 13-01-1651. Volgt XVII-a.

XVI-b Mary Booth is geboren op donderdag 30-09-1627, dochter van Robert Booth en Deborah N.N.. Mary trouwde, 20 jaar oud, in 1647 met Walter Penwell.

XVI-c Ellen Booth is geboren in 02-1633, dochter van Robert Booth en Deborah N.N.. Bij de geboorte van Ellen: 1634?. Ellen trouwde, 19 jaar oud, in 07-1652 met Nicholas Bully.

XVI-d Simeon Booth is geboren op vrijdag 10-05-1641, zoon van Robert Booth en Deborah N.N.. Simeon is overleden in 1721 in Enfield, Hartford County, Connecticut, U.S.A., 80 jaar oud. Notitie bij Simeon: kreeg in 1680 een concessie voor land in Enfield, Hartford County, Connecticut, U.S.A.. Simeon:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op vrijdag 05-01-1663 met Rebecca Frost, ongeveer 23 jaar oud. Notitie: 1664?.
Rebecca is geboren omstreeks 1640 in Winter Harbor, Hancock County, Maine, U.S.A.. Rebecca is overleden op zaterdag 25-12-1688, ongeveer 48 jaar oud. Notitie bij Rebecca: dochter van Daniel Frost en Elizabeth Barlow.
(2) trouwde, 52 jaar oud, in 12-1693 met Elizabeth Elmer.
Kinderen van Simeon en Rebecca:

1 William Booth, geboren in 1664 in Enfield, Hartford County, Connecticut, U.S.A.. Volgt XVII-b.
2 Zechariah Booth, geboren in 1666 in Enfield, Hartford County, Connecticut, U.S.A.. Volgt XVII-c.
3 Elizabeth Booth, geboren in 1668 in Enfield, Hartford County, Connecticut, U.S.A.. Volgt XVII-d.
4 Mary Booth, geboren in 1670. Volgt XVII-e.
5 Rebecca Booth, geboren omstreeks 1672. Rebecca is overleden in 1684 in Salem, Essex County, Massachusetts, U.S.A., ongeveer 12 jaar oud.
6 Bridget Booth, geboren in 1675.
7 Mary Booth, geboren in 1678 in Hartford, Hartford County, Connecticut, U.S.A.. Volgt XVII-f.

Kinderen van Simeon en Elizabeth:

1 Sarah Booth, geboren in 1695. Volgt XVII-g.
2 Pheba Booth, geboren in 1697.

XVI-e Martha Booth is geboren op woensdag 12-04-1645, dochter van Robert Booth en Deborah N.N.. Martha trouwde, 18 jaar oud, op dinsdag 02-10-1663 met John Laiton.

XVI-f Elizabeth Booth is geboren op dinsdag 10-09-1641 in Stratford, Fairfield County, Connecticut, U.S.A., dochter van Richard Booth en Elizabeth Hawley. Elizabeth is overleden op vrijdag 24-10-1732 in Woodbury, Litchfield County, Connecticut, U.S.A., 91 jaar oud. Elizabeth:
(1) trouwde met Stephen Curtis. Bij de geboorte van Stephen: tussen 1624-1644. Bij het overlijden van Stephen: tussen 1658-1730.
(2) trouwde, 17 jaar oud, op zaterdag 19-10-1658 in Stratford, Fairfield County, Connecticut, U.S.A. met John Minor, 23 jaar oud. John is geboren op donderdag 30-08-1635 in Charlestown, Suffolk County, Massachusetts. John is overleden op zondag 17-09-1719 in Woodbury, Litchfield County, Connecticut, U.S.A., 84 jaar oud. Notitie bij John: zoon van Thomas Minor en Grace Palmer. Beroep: tolk/vertaler voor de Indiaanse missionarissen, die zich vestigden in Woodbury, Connecticut, U.S.A.
Kinderen van Elizabeth en John:

1 John Minor, geboren op dinsdag 09-09-1659 in Stratford, Fairfield County, Connecticut, U.S.A.. Volgt XVII-h.
2 Thomas Minor, geboren op maandag 29-05-1662. Volgt XVII-i.
3 Hannah Minor, geboren op zaterdag 02-08-1664. Bij het overlijden van Hannah: tussen 1665-1758.
4 Elizabeth Minor, geboren op zaterdag 16-01-1666 in Stratford, Fairfield County, Connecticut, U.S.A.. Volgt XVII-j.
5 Grace Minor, geboren op zaterdag 20-09-1670 in Woodbury, Litchfield County, Connecticut, U.S.A.. Volgt XVII-k.
6 Joseph Minor, geboren op vrijdag 04-03-1672 in Woodbury, Litchfield County, Connecticut, U.S.A.. Volgt XVII-l.
7 Ephraim Minor, geboren op donderdag 24-10-1675 in Woodbury, Litchfield County, Connecticut, U.S.A.. Volgt XVII-m.
8 Abigail Minor, geboren op maandag 06-02-1679 in Woodbury, Litchfield County, Connecticut, U.S.A.. Volgt XVII-n.
9 Sarah Minor, geboren op maandag 19-06-1679 in Woodbury, Litchfield County, Connecticut, U.S.A.. Volgt XVII-o.
10 Joanna Minor, geboren op zondag 06-06-1683 in Woodbury, Litchfield County, Connecticut, U.S.A.. Volgt XVII-p.

XVI-g Ephraim Booth is geboren op zaterdag 01-08-1648 in Stratford, Fairfield County, Connecticut, U.S.A., zoon van Richard Booth en Elizabeth Hawley. Ephraim is overleden vóór 1692, ten hoogste 44 jaar oud. Ephraim trouwde, 26 jaar oud, in 1674 met Mary Clark. Notitie bij Mary: hertrouwd in 1692 met Thomas Bennitt uit Newton.
Kinderen van Ephraim en Mary:

1 Bethia Booth. Volgt XVII-q.
2 Richard Booth.
3 Mary Booth, geboren in 1676. Volgt XVII-r.
4 Johanna Booth, geboren in 09-1678. Volgt XVII-s.

XVI-h Ebenezer Booth is geboren op zondag 19-11-1651 in Stratford, Fairfield County, Connecticut, U.S.A., zoon van Richard Booth en Elizabeth Hawley. Ebenezer is overleden in 1732 in Stratford, Fairfield County, Connecticut, U.S.A., 81 jaar oud. Ebenezer trouwde, ongeveer 36 jaar oud, omstreeks 1687 in Stratford, Fairfield County, Connecticut, U.S.A. met Elizabeth Jones. Notitie bij Elizabeth: dochter van Richard Jones en Elizabeth Carpenter.
Kinderen van Ebenezer en Elizabeth:

1 Deborah Booth.
2 Edward Booth.
3 Abigail Booth.
4 Benjamin Booth.
5 Ebenezer Booth, geboren op maandag 19-11-1685. Volgt XVII-u.
6 Elizabeth Booth, geboren omstreeks 1700 in Stratford, Fairfield County, Connecticut, U.S.A.. Volgt XVII-v.

Kinderen van Ebenezer uit een onbekende relatie:

1 Abia Booth, geboren in 10-1674. Volgt XVII-t.
2 Richard Booth, geboren in 05-1679.

XVI-i John Booth is geboren op donderdag 06-11-1653 in Stratford, Fairfield County, Connecticut, U.S.A., zoon van Richard Booth en Elizabeth Hawley. Bij het overlijden van John: tussen 1654-1743?. Notitie bij John: de rang Sergeant werd verdiend in de Pequot Oorlog. In 1675 lokte koning Filips een algemene Indiaanse oorlog uit tegen de blanken, brandde vele dorpenaf en doodde mannen, vrouwen en kinderen in de kolonies van Massachusetts, Plymouth en Connecticut. De kolonisten maakten haast om zich te verdedigen en brachten duizend man op de been onder commando van Kolonel Thomas Church voor een expeditie tegen het bolwerk van de vijand in de moerassen van Rhode Island en om actief oorlog te voeren in hun winterkwartieren daar. De stad Stratford bracht voor dit doel een compagnie op de been, onder de vrijwilligers was John Booth, toen pas 22 jaar oud. De mars naar het middelpunt van de oorlog werd in de winter te voet gemaakt door kniediepe sneeuw, bijna 100 mijl en door een onrustig land, waar de vijand zich had verschanst in een vesting in een groot moeras, moeilijk te bereiken, op een eiland van een paar hectare in omvang, omgeven door een brede gracht water, waarvan de diepte reikte tot hun oksels. Dicht naast deze gracht was een barricade van boomstammen, tien of twaalf voet hoog en er werd slechts een ingang ontdekt op een plek, waar een grote boom over de sloot lag waarover men slechts een rij dik kon gaan tussen twee blokhuizen, die de ingang bewaakten. Er was geen pad om snel vooruit te gaan en de Indianen uit het blokhuis te verdringen en het te bezetten. De eerste troepen uit Connecticut die de boomstam overstaken was een compagnie uit hun kolonie; de Indianen stuurden een moordend vuur uit hun musketten dat een groot aantal van deze compagnie doodde. De volgende compagnie vlak erachter was uit Stratford, onder leiding van hun kapitein, die werd neergeschoten zodra hij de boomstam overstak en de meeste mannen naast hem. John Booth, een van de soldaten, was in het midden van deze compagnie die de boomstam overstak. Hij drong naar voren en toen hij zijn hoed opstak om de mannen achter hem aan te moedigen, drong er een musketkogel doorheen, schampte langs zijn hoofd, en zou zijn schedel hebben doorboord als de hoed op de gebruikelijke plaats was. Deze hoed is meer dan een halve eeuw bewaard gebleven in de Booth familie, waarna hij verloren is gegaan. Tegen die tijd waren ze er in geslaagd om de Indianen uit het blokhuis te verdrijven en voorkwamen zo dat de rest van de troepen werd belemmerd door geweervuur vanuit het fort. Het tij keerde in hun voordeel; ze vochten enige tijd wanhopig tegen de Indianen en vóór het einde van de strijd bracht een deel van de troepen uit Massachusetts een ingang tot stand aan de achterkant, waardoor de Indianen tussen twee vuren kwamen, waarbij een groot aantal van hen werd gedood en gewond. De wilden waren volledig omsingeld en verdwenen al snel. Hun wigwams werden verbrand en de vrouwen en kinderen die er in waren kwamen er in om. Men hoopte dat ze koning Philip gevangen konden nemen, maar hij ontsnapte op dat moment, maar werd daarna opgejaagd en doodgeschoten in een moeras, waar hij voor de veiligheid was gevlucht. Na het verlies van het grootste deel van de stam brak hij op uit hun winterkwartieren. John:
(1) trouwde, 24 jaar oud, in 06-1678 met Dorothy Hawley. Dorothy is overleden in 1710. Notitie bij Dorothy: dochter van Thomas Hawley van Roxbury.
(2) trouwde, minstens 57 jaar oud, na 1710 met Hannah Clark. Hannah is overleden in 1717. Notitie bij Hannah: weduwe van Robert Clark.
Kind van John en Dorothy:

1 Thomas Booth, geboren op maandag 13-03-1679.

XVI-j Joseph Booth is geboren op maandag 08-03-1655 in Stratford, Fairfield County, Connecticut, U.S.A., zoon van Richard Booth en Elizabeth Hawley. Bij de geboorte van Joseph: 1656?. Joseph is overleden op zaterdag 01-09-1703, 48 jaar oud. Hij is begraven te Stratford, Fairfield County, Connecticut, U.S.A.. Bij het overlijden van Joseph: tussen 1695-1747?. Joseph trouwde met Hannah Wilcoxine.
Notitie: trouwde 3 keer, 7 kinderen met zijn tweede vrouw
voorvader van alle Booth´en die nu in Stratford wonen.
Kind van Joseph en Hannah:

1 Joseph Booth, geboren in 1692. Volgt XVII-w.

Adam_de_Boothes.03

Henry Booth  

XVII-a Henry Booth is geboren op vrijdag 13-01-1651, zoon van George Booth en Elizabeth Grey. Henry is overleden op zaterdag 02-01-1694, 42 jaar oud. Beroep: burgemeester van Chester in 1691. Titel: 2nd Lord Delamere, 1st Earl Warrington in 1687 (volgde zijn vader op als de 2e Baron Delamer in 1684, werd Graaf van Warrington in 1690). Notitie bij Henry: volgde zijn vader op in de adelstand en werd zeer beroemd in de Engelse geschiedenis. Hij was ridder van het graafschap, custos rotulorum, en lid van het Parlement voor Cheshire. Hij viel op door zijn verzet tegen de katholieken. Hij ontwikkelde de Bill of Exclusion (Wet van Uitsluiting), het bewaken van de protestantse opvolging, waarvoor hij werd bedankt door Lord Russell. In de laatste jaren van Charles II en na de toetreding van James II, werd hij twee keer in de Tower gevangen gezet, stond terecht onder laatst genoemde tiran voor hoogverraad, en werd unaniem vrijgesproken door de rechtbank van zevenentwintig peers. Daarna trok hij zich terug in Dunham Massey tot de Revolutie, waar hij deel uitmaakte van een commissie van drie edelen benoemd door de Prins van Oranje om aan James te vragen zich uit Whitehall terug te trekken. Hij werd Privy Counsellor (geheim raadslid), kanselier van de schatkist. Tijdens de revolutie van 1688 verklaarde Delamer zich voorstander van Willem van Oranje, en verzamelde een leger in Cheshire om hem te ondersteunen. Nadat William was geïnstalleerd als William III, maakte hij Delamer kanselier van de schatkist in 1689. Hij schreef een aantal politieke documenten, die zijn gepubliceerd na zijn dood zoals "De werken van de Right Honourable Henry, Late L. Delamer, en Graaf van Warrington". Hij schreef ook een verhandeling ter rechtvaardiging van zijn vriend, Edward Russell. Henry trouwde, 19 jaar oud, op maandag 07-07-1670 met Mary Langham.
Kinderen van Henry en Mary:

1 Elizabeth Booth.
2 Mary Booth.
3 George Booth, geboren op donderdag 02-05-1675. Volgt XVIII-a.

XVII-b William Booth is geboren in 1664 in Enfield, Hartford County, Connecticut, U.S.A., zoon van Simeon Booth en Rebecca Frost. William is overleden op dinsdag 07-08-1753 in Enfield, Hartford County, Connecticut, U.S.A., 89 jaar oud. William trouwde, 29 jaar oud, op zondag 30-08-1693 met Hannah Burroughs. Notitie bij Hannah: dochter van John Burroughs.
Kinderen van William en Hannah:

1 Caleb Booth, geboren op maandag 15-08-1695.
2 Joshua Booth, geboren op donderdag 16-05-1697 in Enfield, Hartford County, Connecticut, U.S.A.. Volgt XVIII-b.

XVII-c Zechariah Booth is geboren in 1666 in Enfield, Hartford County, Connecticut, U.S.A., zoon van Simeon Booth en Rebecca Frost. Zechariah is overleden op zondag 28-05-1741 in Enfield, Hartford County, Connecticut, U.S.A., 75 jaar oud. Zechariah trouwde, 30 jaar oud, op maandag 28-05-1696 in Enfield, Hartford County, Connecticut, U.S.A. met Mary Harmon.

XVII-d Elizabeth Booth is geboren in 1668 in Enfield, Hartford County, Connecticut, U.S.A., dochter van Simeon Booth en Rebecca Frost. Elizabeth is overleden in 1722 in Enfield, Hartford County, Connecticut, U.S.A., 54 jaar oud. Elizabeth trouwde, 25 jaar oud, op zondag 11-10-1693 met Jonathan Pease.

XVII-e Mary Booth is geboren in 1670, dochter van Simeon Booth en Rebecca Frost. Mary trouwde, 30 jaar oud, op vrijdag 10-12-1700 met Israel Meachum.

XVII-f Mary Booth is geboren in 1678 in Hartford, Hartford County, Connecticut, U.S.A., dochter van Simeon Booth en Rebecca Frost. Mary is overleden op zondag 03-09-1724 in Enfield, Hartford County, Connecticut, U.S.A., 46 jaar oud. Mary trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 28-02-1699 in Hartford, Hartford County, Connecticut, U.S.A. met Ebenezer Spencer, 30 jaar oud. Ebenezer is geboren in 1669 in Hartford, Hartford County, Connecticut, U.S.A.. Ebenezer is overleden op woensdag 12-04-1741 in Enfield, Hartford County, Connecticut, U.S.A., 72 jaar oud. Notitie bij Ebenezer: zoon van Obadiah Spencer, geboren ca 1639 in Hartford, Hartford County, Connecticut, U.S.A., overleden ca 1712, getrouwd met Mary Disborough/Disbrow, geboren 1641 in Hartford, Hartford County, Connecticut, U.S.A., overleden voor 1709.
Kind van Mary en Ebenezer:

1 Ann Spencer, geboren omstreeks 1716 in Hartford, Hartford County, Connecticut, U.S.A.. Volgt XVIII-c.

XVII-g Sarah Booth is geboren in 1695, dochter van Simeon Booth en Elizabeth Elmer. Sarah trouwde met Daniel Perry.

XVII-h John Minor is geboren op dinsdag 09-09-1659 in Stratford, Fairfield County, Connecticut, U.S.A., zoon van John Minor en Elizabeth Booth. John is overleden op maandag 14-03-1729 in Stratford, Fairfield County, Connecticut, U.S.A., 69 jaar oud. Bij het overlijden van John: 1730?. John trouwde met Sarah Rose (privé).

XVII-i Thomas Minor is geboren op maandag 29-05-1662, zoon van John Minor en Elizabeth Booth. Thomas trouwde, 30 jaar oud, in 1692 met Hannah Curtis.

XVII-j Elizabeth Minor is geboren op zaterdag 16-01-1666 in Stratford, Fairfield County, Connecticut, U.S.A., dochter van John Minor en Elizabeth Booth. Bij de geboorte van Elizabeth: 1667?. Elizabeth is overleden op vrijdag 19-12-1749, 83 jaar oud. Elizabeth trouwde met Zecheriah Walkers.

XVII-k Grace Minor is geboren op zaterdag 20-09-1670 in Woodbury, Litchfield County, Connecticut, U.S.A., dochter van John Minor en Elizabeth Booth. Grace is overleden op maandag 16-04-1753, 82 jaar oud. Grace trouwde, 17 jaar oud, op zondag 11-04-1688 in Stonington, New London County, Connecticut, U.S.A. met Samuel Grant, 28 jaar oud. Samuel is geboren op zondag 20-04-1659 in Windsor, Hartford County, Connecticut, U.S.A.. Samuel is overleden op donderdag 08-05-1710 in East Windsor, Hartford County, Connecticut, U.S.A., 51 jaar oud. Notitie bij Samuel: zoon van Samuel Grant en Mary Porter. Beroep: timmerman, mede-eigenaar van een zaagmolen.

XVII-l Joseph Minor is geboren op vrijdag 04-03-1672 in Woodbury, Litchfield County, Connecticut, U.S.A., zoon van John Minor en Elizabeth Booth. Bij de geboorte van Joseph: 1673?. Joseph is overleden op zondag 30-10-1774, 102 jaar oud. Joseph trouwde, 38 jaar oud, op zaterdag 12-07-1710 met Susanna Root.

XVII-m Ephraim Minor is geboren op donderdag 24-10-1675 in Woodbury, Litchfield County, Connecticut, U.S.A., zoon van John Minor en Elizabeth Booth. Ephraim is overleden op donderdag 16-09-1762 in Woodbury, Litchfield County, Connecticut, U.S.A., 86 jaar oud. Ephraim trouwde, 25 jaar oud, op zondag 21-08-1701 in Woodbury, Litchfield County, Connecticut, U.S.A. met Rebecca Curtis.

XVII-n Abigail Minor is geboren op maandag 06-02-1679 in Woodbury, Litchfield County, Connecticut, U.S.A., dochter van John Minor en Elizabeth Booth. Bij de geboorte van Abigail: 1680?. Abigail trouwde, 19 jaar oud, op zaterdag 08-02-1698 met John Treadwell. Notitie: 1699?.

XVII-o Sarah Minor is geboren op maandag 19-06-1679 in Woodbury, Litchfield County, Connecticut, U.S.A., dochter van John Minor en Elizabeth Booth. Sarah trouwde, 20 jaar oud, op maandag 02-11-1699 met Stephen Curtis.

XVII-p Joanna Minor is geboren op zondag 06-06-1683 in Woodbury, Litchfield County, Connecticut, U.S.A., dochter van John Minor en Elizabeth Booth. Joanna is overleden op woensdag 24-05-1741, 57 jaar oud. Joanna trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 12-02-1705 met William Gaylord. Notitie: 1706?.

XVII-q Bethia Booth, dochter van Ephraim Booth en Mary Clark. Bethia trouwde in 1702 met Samuel Hawley. Notitie: neef en nicht.

XVII-r Mary Booth is geboren in 1676, dochter van Ephraim Booth en Mary Clark. Mary trouwde, 34 jaar oud, in 09-1710 met Agar Fairchild.

XVII-s Johanna Booth is geboren in 09-1678, dochter van Ephraim Booth en Mary Clark. Johanna:
(1) trouwde, 21 jaar oud, in 1699 met John Sherwood.
(2) trouwde, 23 jaar oud, in 1701 met Thomas Hawley.

XVII-t Abia Booth is geboren in 10-1674, dochter van Ebenezer Booth. Abia trouwde met Joseph Beach.

XVII-u Ebenezer Booth is geboren op maandag 19-11-1685, zoon van Ebenezer Booth en Elizabeth Jones. Woonplaats: (ging wonen in Newtown, Connecticut, U.S.A.). Notitie bij Ebenezer: ancestor of Sabra Sherman who married Daniel Booth of Bridgewater. Ebenezer trouwde, 24 jaar oud, in 1709 met Mary Clark. Notitie bij Mary: dochter van James Clark.

XVII-v Elizabeth Booth is geboren omstreeks 1700 in Stratford, Fairfield County, Connecticut, U.S.A., dochter van Ebenezer Booth en Elizabeth Jones. Elizabeth trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op dinsdag 21-01-1721 in Stratford, Fairfield County, Connecticut, U.S.A. met Caleb Beardsley. Notitie: 1722?.

XVII-w Joseph Booth is geboren in 1692, zoon van Joseph Booth en Hannah Wilcoxine. Joseph trouwde met Rebecca Moorehouse.
Kind van Joseph en Rebecca:

1 Stephen Booth, geboren op maandag 17-11-1721 in Stratford, Fairfield County, Connecticut, U.S.A.. Volgt XVIII-d.

Adam_de_Boothes.04

George Booth  

XVIII-a George Booth is geboren op donderdag 02-05-1675, zoon van Henry Booth en Mary Langham. George is overleden op woensdag 02-08-1758, 83 jaar oud. Titel: 3rd Lord Delamere, 2nd Earl Warrington (als de oudste overlevende zoon erfde hij de titel van graaf van Warrington na de dood van zijn vader in 1693). Notitie bij George: na zijn dood stierf de graaftitel Warrington uit, terwijl de familie titels van Baron Delamer en de Baronetcy verleend in 1611 overgingen op neef Nathaniel Booth. Maar zijn enige dochter, Lady Mary Booth, de vrouw van Henry Grey, 4e Graaf van Stamford, erfde alle Booth bezittingen, met inbegrip van Dunham Massey. Hun zoon werd Graaf van Warrington. George trouwde, 27 jaar oud, in 1702 met Mary Oldbury. Notitie bij Mary: oudste dochter van John Oldbury, een handelaar, van Sint-Dunstan's in het oosten en zijn vrouw, Mary Bohun.
Kind van George en Mary:

1 Mary Booth. Volgt XIX-a.

XVIII-b Joshua Booth is geboren op donderdag 16-05-1697 in Enfield, Hartford County, Connecticut, U.S.A., zoon van William Booth en Hannah Burroughs. Joshua is overleden op woensdag 21-09-1757, 60 jaar oud. Joshua trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 05-09-1722 met Ruth Grant.
Kinderen van Joshua en Ruth:

1 Jonathan Booth.
2 Hannah Booth. Volgt XIX-b.
3 Sibyl Booth.
4 Ambrose Booth. Ambrose is overleden in 1759.
5 Oliver Booth, geboren op zaterdag 29-12-1725 in East Windsor, Hartford County, Connecticut, U.S.A.. Volgt XIX-c.
6 Ruth Booth, geboren op maandag 20-09-1728.
7 William Booth, geboren op zaterdag 20-10-1731.
8 Sarah Booth, geboren in 1743. Sarah is overleden op vrijdag 13-03-1744, 1 jaar oud. Bij het overlijden van Sarah: 1745?.
9 Freegrace Booth, geboren in 1747. Freegrace is overleden op zondag 17-10-1751, 4 jaar oud.

XVIII-c Ann Spencer is geboren omstreeks 1716 in Hartford, Hartford County, Connecticut, U.S.A., dochter van Ebenezer Spencer en Mary Booth. Ann is overleden op dinsdag 03-09-1793, ongeveer 77 jaar oud. Ann trouwde, ongeveer 17 jaar oud, op zondag 10-05-1733 in Enfield, Hartford County, Connecticut, U.S.A. met Israel Markham, 27 jaar oud. Israel is geboren op donderdag 18-02-1706 in Middletown, Middlesex County, Connecticut, U.S.A.. Israel is overleden vóór 1797 in Enfield, Hartford County, Connecticut, U.S.A., ten hoogste 91 jaar oud. Notitie bij Israel: zoon van Daniel Markham II en Deborah Meacham.

XVIII-d Stephen Booth is geboren op maandag 17-11-1721 in Stratford, Fairfield County, Connecticut, U.S.A., zoon van Joseph Booth en Rebecca Moorehouse. Stephen is overleden op zaterdag 04-11-1769 in Stratford, Fairfield County, Connecticut, U.S.A., 47 jaar oud. Stephen trouwde, ten hoogste 16 jaar oud, vóór 1737 met Esther Osborne, ten hoogste 16 jaar oud. Esther is geboren in 1721 in Connecticut, U.S.A.
Kinderen van Stephen en Esther:

1 Elizabeth Booth.
2 George Booth, geboren in 1737 in Sandwich, Kent, Engeland. Volgt XIX-d.
3 Stephen Booth, geboren in 1751 in Bridgeport, Fairfield County, Connecticut, U.S.A.. Volgt XIX-e.

XIX-a Mary Booth, dochter van George Booth en Mary Oldbury. Titel: Lady. Notitie bij Mary: erfde alle Booth bezittingen, met inbegrip van Dunham Massey. Mary trouwde met Henry Gray (Grey). Notitie: hun zoon werd Graaf van Warrington.
Titel: Rt. Hon. Earl Stamford (4e Graaf van Stamford).

XIX-b Hannah Booth, dochter van Joshua Booth en Ruth Grant. Hannah trouwde op donderdag 10-11-1768 met Samuel Pease.

XIX-c Oliver Booth is geboren op zaterdag 29-12-1725 in East Windsor, Hartford County, Connecticut, U.S.A., zoon van Joshua Booth en Ruth Grant. Oliver is overleden op dinsdag 25-08-1807 in Lempster, Sullivan, New Hampshire, U.S.A., 81 jaar oud. Oliver:
(1) trouwde, 25 jaar oud, in 1750 met Ruth Ingam.
(2) trouwde, 76 jaar oud, in 04-1802 met Anna Way.
Kinderen van Oliver en Ruth:

1 Ruth Booth, geboren in 1752. Volgt XX-a.
2 Freegrace Booth, geboren in 1754. Volgt XX-b.
3 Epaphras Booth, geboren in 1757. Volgt XX-c.
4 Joshua Booth, geboren in 1758 in East Windsor, Hartford County, Connecticut, U.S.A.. Volgt XX-d.
5 Oliver Booth, geboren op zondag 06-09-1761. Volgt XX-e.
6 Susannah Booth, geboren op zondag 05-08-1764. Volgt XX-f.
7 Jonathan Booth, geboren op zondag 24-05-1767. Bij het overlijden van Jonathan: tussen 1767 en 1768.
8 Jonathan Booth, geboren op zondag 04-06-1769. Volgt XX-g.

XIX-d George Booth is geboren in 1737 in Sandwich, Kent, Engeland, zoon van Stephen Booth en Esther Osborne. George is overleden in 1813 in Montgomery County, Virginia, U.S.A., 76 jaar oud. Bij het overlijden van George: Simmons Cemetery, Floyd County, Virgina, U.S.A.. Notitie bij George: George Booth, de eerste van de familie in Amerika, werd geboren in Engeland rond het jaar 1745, als zoon van een Engelse Graaf. Het verhaal gaat in de familie dat hij in het geheim aan boord van een schip naar Amerika werd gestuurd als een tiener om zijn leven te redden. Toen hij nog thuis was probeerden hij en een paar buurjongens hun sterkte door het optillen van een steen aan de oever van een beek waarin ze hadden gezwommen. George Booth verplaatste de steen. Later bleek dat deze steen een hoeksteen was van een perceel grond. Toendertijd was het in Engeland een overtreding om een "hoekje op het land" te verplaatsen. Hij was een energieke man, reed vaak te paard van zijn huis in Little River naar het oude huis in de staat New York, bracht veel kudden paarden terug. Hij woonde jarenlang in de Floyd County en ligt begraven op zijn land. De Booth's waren prominente boeren en grootgrondbezitters, zoals blijkt uit de namen van vijf van de familie die op een lijst (Land Tax Book) staan van de grootste grondbezitters in de county toen het werd georganiseerd in 1831. Dat waren George, Abner, Jozef, Daniel en Isaac. In het Confederate leger waren vier namen bij de veteranen van Stuart's Horse Artillery - dat waren: Lewis Boothe, Noah R. Boothe, J.W. Boothe, en Thomas Boothe. Cornelius Boothe was lid van Company B, Virginia 42e Infanterie, onder de kapiteins Henry Lane en Abner Dobbyns, gevangen op Chancellorsville in mei 1863 en overleden in de gevangenis te Elmira, New York, in 1864. Wright Boothe was Orderly Sergeant onder kapitein Sparrel Griffith in Company H, 54e Infanterie. William Boothe was lid van de Company G, 21e Virginia Cavalerie, onder kapitein A.O. Dobbyns, gevangen genomen en overleden in de gevangenis in Camp Chase. Abner Boothe was lid van Kolonel Robert L. Preston 's Reserves, onder kapitein Andrew J. Graham.

29-12-2012 Webreactie door Brian Boothe (US):

Vraag: You show that Richard Booth was born in 1607 in England and that he was the first to come to Stratford, Fairfeild, CT in the US. You also show that his son and grandsons are all born in Stratford, Fairfeild, CT in the US. But then you show George Booth was born in 1737 in Sandwich, Kent, England. How can it be that George Booth is born in England yet his father, grandfather, great grandfather, etc., are all born in Stratford, Fairfeild, CT in the US?

Suggestie: mogelijk is George door zijn familie vanuit Engeland naar familie in de US gestuurd. Dan zouden Stephen Booth en Esther Osborne niet zijn biologische ouders zijn.

Weet u het antwoord op deze vraag? Stuur ons een bericht.  

George trouwde, ten hoogste 21 jaar oud, vóór 1758 in Oyster Bay, Nassau County, New York, U.S.A. met 
Permelia Rite, ongeveer 19 jaar oud. Permelia is geboren omstreeks 1739 in Engeland. Permelia is overleden na 01-1815 in Montgomery County, Virginia, U.S.A., ongeveer 76 jaar oud. Bij het overlijden van Permelia: Simmons Cemetery, Floyd County, Virgina, U.S.A.

Kinderen van George en Permelia:

1 Rhodie Booth.
2 Ruth Booth. Volgt XX-h.
3 Isaac Booth, geboren op donderdag 27-04-1758 in Montgomery County, Virginia, U.S.A.. Volgt XX-i.
4 Elizabeth Booth, geboren in 1762 in Montgomery County, Virginia, U.S.A.
5 Elisha Booth, geboren in 1766 in Montgomery County, Virginia, U.S.A.. Volgt XX-j.
6 George Booth, geboren in 1769 in Montgomery County, Virginia, U.S.A.. Volgt XX-k.
7 Permilia Booth, geboren in 1770 in Montgomery County, Virginia, U.S.A.. Volgt XX-l.
8 Abijah Booth, geboren in 1771 in Montgomery County, Virginia, U.S.A.. Volgt XX-m.
9 Daniel Booth, geboren in 1776 in Montgomery County, Virginia, U.S.A.. Volgt XX-n.
10 Stephen Booth, geboren omstreeks 1778 in Montgomery County, Virginia, U.S.A.. Volgt XX-o.
11 Tamer Booth, geboren omstreeks 1780 in Montgomery County, Virginia, U.S.A.. Volgt XX-p.
12 Wright Booth, geboren omstreeks 1781 in Montgomery County, Virginia, U.S.A.
13 Riley Booth, geboren omstreeks 1783 in Montgomery County, Virginia, U.S.A.
14 Nellie Booth, geboren omstreeks 1785 in Montgomery County, Virginia, U.S.A.. Volgt XX-q.

XIX-e Stephen Booth is geboren in 1751 in Bridgeport, Fairfield County, Connecticut, U.S.A., zoon van Stephen Booth en Esther Osborne. Stephen is overleden op zaterdag 26-08-1815 in Russell County, Virginia, U.S.A., 64 jaar oud. Bij het overlijden van Stephen: 05-09-1815?. Stephen:
(1) trouwde met Nancy Ann N.N.. Nancy Ann is geboren in New York, U.S.A.
(2) trouwde met Nancy Anne Cosby. Nancy Anne is overleden na 1825.
Kinderen van Stephen en Nancy Ann:

1 William Booth.
2 Joseph Booth.
3 Rachel Booth.
4 Jerusha Booth.
5 Nancy Booth.
6 James Booth.
7 David Booth. David is overleden in 1814.
8 Stephen Booth, geboren in 1768 in New York, U.S.A.. Volgt XX-r.

Kinderen van Stephen en Nancy Anne:

1 Elkins Booth.
2 Stephen Booth, geboren in 1768 in New York, U.S.A.
3 William Booth, geboren omstreeks 1770. Volgt XX-s.
4 Jerutia (Jerusha) Booth, geboren op dinsdag 07-05-1771. Volgt XX-t.
5 Nancy Ann Booth, geboren op zondag 11-10-1772 in Westchester County, New York, U.S.A.. Volgt XX-u.
6 Joseph Booth, geboren in 1774 in Westchester County, New York, U.S.A.. Volgt XX-v.
7 Rachel Booth, geboren omstreeks 1774. Volgt XX-w.
8 James Booth, geboren op zaterdag 18-06-1791 in Montgomery County, Virginia, U.S.A.
9 David Booth, geboren omstreeks 1795. David is overleden op donderdag 24-11-1814 in Norfolk, Virginia, U.S.A., ongeveer 19 jaar oud (oorzaak: gesneuveld in de oorlog van 1812).

XX-a Ruth Booth is geboren in 1752, dochter van Oliver Booth en Ruth Ingam. Ruth trouwde, 17 jaar oud, op zondag 23-04-1769 met Samuel Day.
Kinderen van Ruth en Samuel:

1 Oliver Day, geboren op zaterdag 17-03-1770.
2 Lucy Day, geboren op zaterdag 17-03-1770.
3 Ruth Day, geboren op donderdag 03-03-1774.
4 Mahala Day, geboren op dinsdag 12-03-1776.
5 Samuel Day, geboren op zondag 08-03-1778. Samuel is overleden op dinsdag 06-10-1789, 11 jaar oud.
6 Elam Day, geboren op woensdag 15-03-1780.
7 Joshua Day, geboren op vrijdag 01-03-1782.
8 Benoria Day, geboren op donderdag 10-06-1784.
9 Clarissa Day, geboren op dinsdag 16-01-1787.
10 Nancy Day, geboren op woensdag 04-02-1789.

XX-b Freegrace Booth is geboren in 1754, zoon van Oliver Booth en Ruth Ingam. Freegrace is overleden op donderdag 07-12-1837, 83 jaar oud. Freegrace trouwde met N.N. Parnell.
Kinderen van Freegrace en N.N.:

1 Roswell Booth, geboren op maandag 15-07-1782. Volgt XXI-a.
2 Eliphalet Booth, geboren op zondag 19-10-1783. Volgt XXI-b.
3 Arvilla Booth, geboren op woensdag 21-09-1785. Volgt XXI-c.
4 Pheny Booth, geboren op woensdag 16-01-1788.
5 Sabria Booth, geboren op donderdag 19-11-1789. Volgt XXI-d.
6 Ruth Booth, geboren op zondag 11-09-1791.
7 Lendia Booth, geboren op vrijdag 17-01-1794.
8 Hosea Booth, geboren op zaterdag 17-09-1796.
9 Joshua Booth, geboren op vrijdag 07-03-1800. Joshua is overleden op maandag 27-07-1846, 46 jaar oud.

XX-c Epaphras Booth is geboren in 1757, zoon van Oliver Booth en Ruth Ingam. Epaphras is overleden op vrijdag 13-02-1852, 95 jaar oud. Epaphras:
(1) trouwde met Elizabeth N.N..
(2) trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 01-06-1780 met Edy Roundy.
Kind van Epaphras en Elizabeth:

1 Emerson Booth, geboren op donderdag 26-01-1815.

Kinderen van Epaphras en Edy:

1 Royal Booth, geboren op maandag 09-04-1781.
2 Philena Booth, geboren op maandag 04-08-1783.
3 Clarinda Booth, geboren op vrijdag 01-06-1787. Volgt XXI-e.
4 Collins Booth, geboren op zondag 14-02-1790. Collins is overleden op dinsdag 16-02-1790, 2 dagen oud.
5 Nathan Booth, geboren op zondag 27-11-1791. Volgt XXI-f.
6 William Booth, geboren op zondag 22-11-1795. William is overleden op woensdag 25-11-1795, 3 dagen oud.
7 Lorra Booth, geboren op woensdag 29-03-1797.

XX-d Joshua Booth is geboren in 1758 in East Windsor, Hartford County, Connecticut, U.S.A., zoon van Oliver Booth en Ruth Ingam. Joshua is overleden op dinsdag 17-12-1816 in Lempster, Sullivan, New Hampshire, U.S.A., 58 jaar oud. Notitie bij Joshua: Op een loonlijst van kapitein Uriah Wilcox's compagnie in kolonel Bellows' Register van Militie, welk regiment het garnizoen op Ticonderoga ging versterken toen het door de vijand werd verslagen in juni 1777, toont Joshua Booth als soldaat, in dienst op 28 juni 1777, ontslagen op 9 juli 1777. Op een loonlijst van kapitein Christopher Wethers' van kolonel Horbart's Regiment in generaal Starks' Brigade welke compagnie marcheerde van Walpole, New Hampshire, en zich aansloot bij het Noordelijk Continentaal Leger in 1777 toont Joshua Booth als soldaat, in dienst op 21 juli 1777, ontslagen 22 september 1777.. Joshua trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 16-06-1785 in Lempster, Sullivan, New Hampshire, U.S.A. met Mehitable Slader.
Kinderen van Joshua en Mehitable:

1 Alfred Booth, geboren op vrijdag 03-03-1786. Alfred is overleden in 1871, 85 jaar oud.
2 Truman Booth, geboren op woensdag 17-10-1787. Volgt XXI-g.
3 Oliver Booth, geboren op zaterdag 14-08-1790 in Lempster, Sullivan, New Hampshire, U.S.A.. Volgt XXI-h.
4 Ellis Booth, geboren op zondag 05-08-1792. Ellis is overleden op dinsdag 05-02-1793, 6 maanden oud.
5 Mason Booth, geboren op donderdag 09-10-1794. Mason is overleden op donderdag 20-03-1879, 84 jaar oud.

XX-e Oliver Booth is geboren op zondag 06-09-1761, zoon van Oliver Booth en Ruth Ingam. Oliver is overleden in 1825, 64 jaar oud. Oliver trouwde, 24 jaar oud, op zondag 20-11-1785 met Mary Story.
Kinderen van Oliver en Mary:

1 Asaph Booth, geboren op vrijdag 10-03-1786.
2 Enos Booth, geboren op donderdag 01-01-1789. Volgt XXI-i.
3 Simeon Booth, geboren op zaterdag 13-02-1790. Volgt XXI-j.
4 Eddatha Booth, geboren op maandag 11-07-1791.
5 Harma Booth, geboren op woensdag 01-05-1793. Volgt XXI-k.
6 Almira Booth, geboren op vrijdag 26-09-1794.
7 Betsey Booth, geboren op zondag 20-03-1796. Volgt XXI-l.
8 Marion Booth, geboren op woensdag 11-12-1799.
9 Emma Booth, geboren op woensdag 09-12-1801.

XX-f Susannah Booth is geboren op zondag 05-08-1764, dochter van Oliver Booth en Ruth Ingam. Susannah is overleden op maandag 05-02-1816, 51 jaar oud. Susannah trouwde, 25 jaar oud, op vrijdag 15-01-1790 met John Way.
Kinderen van Susannah en John:

1 William Way, geboren op zondag 05-12-1790.
2 Olive Way, geboren op zondag 12-08-1792.
3 Phebe Way, geboren op maandag 14-07-1794.
4 Leonard Way, geboren op woensdag 29-06-1796.
5 Betsey Way, geboren op vrijdag 29-06-1798.
6 Lucinda Way, geboren op zondag 29-06-1800.
7 Orpha Way, geboren op maandag 19-12-1803.
8 John Way, geboren op dinsdag 03-12-1805.

XX-g Jonathan Booth is geboren op zondag 04-06-1769, zoon van Oliver Booth en Ruth Ingam. Jonathan is overleden op maandag 24-06-1839, 70 jaar oud. Jonathan trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 11-11-1790 met Dolly Scott.
Kinderen van Jonathan en Dolly:

1 Relief Booth, geboren op vrijdag 25-03-1791.
2 Statire Booth, geboren op vrijdag 21-09-1792.
3 Ansel Booth, geboren op donderdag 06-02-1794.
4 William Booth, geboren op zaterdag 10-10-1795.
5 Orra Booth, geboren op woensdag 19-06-1799.
6 Hannah Booth, geboren op zaterdag 07-11-1801.
7 Dolly Booth, geboren op dinsdag 09-08-1803.
8 Mary Elvira Booth, geboren op maandag 14-11-1808.

XX-h Ruth Booth, dochter van George Booth en Permelia Rite. Ruth:
(1) trouwde met N.N. Karn. N.N. is overleden vóór 1797.
(2) trouwde op maandag 21-08-1797 in Montgomery County, Virginia, U.S.A. met Thomas Ashley.

XX-i Isaac Booth is geboren op donderdag 27-04-1758 in Montgomery County, Virginia, U.S.A., zoon van George Booth en Permelia Rite. Isaac is overleden in 07-1837 in Lawrence County, Arkansas, U.S.A., 79 jaar oud. Beroep: farmer. Isaac:
(1) trouwde, ongeveer 22 jaar oud, omstreeks 1780 met Frelove Booth, ongeveer 16 jaar oud. Notitie: waarschijnlijk in New York.
Frelove is geboren op dinsdag 17-04-1764. Frelove is overleden op vrijdag 15-12-1809 in Montgomery County, Virginia, U.S.A., 45 jaar oud.
(2) trouwde, 52 jaar oud, op dinsdag 23-10-1810 in Franklin County, Virginia, U.S.A. met Mary Ferguson, 37 jaar oud. Mary is geboren op zaterdag 26-06-1773. Mary is overleden na 1840, minstens 67 jaar oud.
Kinderen van Isaac en Frelove:

1 Abner Booth, geboren op zondag 25-02-1781 in Dutchess County, New York, U.S.A.. Volgt XXI-m.
2 George Booth, geboren op zondag 20-04-1783 in Dutchess County, New York, U.S.A.. George is overleden na 1837, minstens 54 jaar oud.
3 Daniel Booth, geboren op dinsdag 05-04-1785 in Frederick Township, Dutchess County, New York, U.S.A.. Volgt XXI-n.
4 Isaac Booth, geboren op dinsdag 17-04-1787 in Dutchess County, New York, U.S.A.. Volgt XXI-o.
5 Frelove Booth, geboren op vrijdag 10-04-1789 in Dutchess County, New York, U.S.A.. Volgt XXI-p.
6 Anna Booth, geboren op donderdag 26-05-1791 in Dutchess County, New York, U.S.A.. Volgt XXI-q.
7 Hannah Booth, geboren op maandag 06-05-1793 in Dutchess County, New York, U.S.A.. Hannah is overleden vóór 1800, ten hoogste 7 jaar oud.
8 Drucilla Booth, geboren op dinsdag 17-03-1795 in Dutchess County, New York, U.S.A.. Volgt XXI-r.
9 Adah Booth, geboren op vrijdag 07-04-1797 in Dutchess County, New York, U.S.A.. Volgt XXI-s.
10 Elizabeth Booth, geboren op woensdag 08-05-1799 in Dutchess County, New York, U.S.A.. Elizabeth is overleden omstreeks 1805, ongeveer 6 jaar oud.
11 Henry Stephen Booth, geboren op zondag 15-02-1801. Volgt XXI-t.

Kinderen van Isaac en Mary:

1 Ferguson Booth, geboren op dinsdag 01-10-1811. Volgt XXI-u.
2 Riley Wright Booth, geboren op donderdag 23-09-1813 in Montgomery County, Virginia, U.S.A.. Volgt XXI-v.
3 Robert G. Booth, geboren op woensdag 19-04-1815 in Montgomery County, Virginia, U.S.A.. Volgt XXI-w.
4 Permelia Booth, geboren op vrijdag 25-04-1817. Permelia is overleden in 1842, 25 jaar oud. Bij het overlijden van Permelia: mogelijk Lawrence County, Arkansas, U.S.A.. Notitie bij Permelia: mogelijk getrouwd met N.N. Austin.

XX-j Elisha Booth is geboren in 1766 in Montgomery County, Virginia, U.S.A., zoon van George Booth en Permelia Rite. Elisha trouwde, 25 jaar oud, op maandag 14-03-1791 in Montgomery County, Virginia, U.S.A. met Rebecca Lorton, ongeveer 25 jaar oud. Rebecca is geboren omstreeks 1766.

XX-k George Booth is geboren in 1769 in Montgomery County, Virginia, U.S.A., zoon van George Booth en Permelia Rite. George is overleden in 1801 in Kanawha County, Virginia, U.S.A., 32 jaar oud. George trouwde, 20 jaar oud, op woensdag 23-12-1789 in Montgomery County, Virginia, U.S.A. met Sarah Clarisa Howard, ongeveer 20 jaar oud. Sarah Clarisa is geboren omstreeks 1769. Sarah Clarisa is overleden in 1801 in Kanawha County, Virginia, U.S.A., ongeveer 32 jaar oud. Bij het overlijden van Sarah Clarisa: overleed 4 maanden na haar echtgenoot en liet kinderen achter, de oudste ca 12 jaar, de jongste 13 maanden oud. Notitie bij Sarah Clarisa: dochter van William Howard.
Kinderen van George en Sarah Clarisa:

1 Abijah Booth, geboren in 1792 in Montgomery County, Virginia, U.S.A.. Volgt XXI-x.
2 Robert Booth, geboren op zondag 12-08-1792 in Montgomery County, Virginia, U.S.A.. Volgt XXI-y.
3 George Booth, geboren omstreeks 1796 in Montgomery County, Virginia, U.S.A.
4 Rachel Booth, geboren omstreeks 1798 in Montgomery County, Virginia, U.S.A.. Volgt XXI-z.
5 William Booth, geboren omstreeks 1800. William is overleden omstreeks 1885, ongeveer 85 jaar oud.
6 Permelia Booth, geboren op zaterdag 13-09-1800 in Montgomery County, Virginia, U.S.A.. Volgt XXI-aa.

XX-l Permilia Booth is geboren in 1770 in Montgomery County, Virginia, U.S.A., dochter van George Booth en Permelia Rite. Permilia trouwde, 17 jaar oud, op donderdag 12-04-1787 in Montgomery County, Virginia, U.S.A. met Cyrus Howard, 22 jaar oud. Cyrus is geboren in 1765 in Montgomery County, Virginia, U.S.A.. Cyrus is overleden in 1816 in Union Township, Brown County, Ohio, U.S.A., 51 jaar oud. Notitie bij Cyrus: zoon van James Howard en Mary N.N..
Kinderen van Permilia en Cyrus:

1 Abner Howard.
2 Milly Howard.
3 James Howard.
4 Tamer Howard, geboren op maandag 28-02-1791 in Montgomery County, Virginia, U.S.A.. Volgt XXI-ab.

XX-m Abijah Booth is geboren in 1771 in Montgomery County, Virginia, U.S.A., zoon van George Booth en Permelia Rite. Abijah is overleden in 1841 in Jackson County, Missouri, U.S.A., 70 jaar oud. Hij is begraven te Jackson County, Missouri, U.S.A.. Abijah trouwde, 18 jaar oud, op dinsdag 29-12-1789 in Montgomery County, Virginia, U.S.A. met Rhoda Ellen Howard, ongeveer 18 jaar oud. Rhoda Ellen is geboren omstreeks 1771 in Montgomery County, Virginia, U.S.A.. Rhoda Ellen is overleden na 1860, ongeveer 89 jaar oud. Notitie bij Rhoda Ellen: dochter van James Howard en Mary N.N..
Kinderen van Abijah en Rhoda Ellen:

1 Polly Booth, geboren omstreeks 1790 in Montgomery County, Virginia, U.S.A.. Volgt XXI-ac.
2 Mary Booth, geboren op woensdag 08-08-1792 in Montgomery County, Virginia, U.S.A.. Volgt XXI-ad.
3 George H. Booth, geboren in 1795 in Montgomery County, Virginia, U.S.A.. Volgt XXI-ae.
4 Austin Booth, geboren in 1796 in Montgomery County, Virginia, U.S.A.. Volgt XXI-af.
5 Delilah Booth, geboren op zondag 23-07-1797 in Floyd County, Virginia, U.S.A.. Volgt XXI-ag.
6 Riley Booth, geboren in 1800 in Floyd County, Virginia, U.S.A.. Volgt XXI-ah.
7 Sarah Booth, geboren omstreeks 1804 in Montgomery County, Virginia, U.S.A.. Volgt XXI-ai.

XX-n Daniel Booth is geboren in 1776 in Montgomery County, Virginia, U.S.A., zoon van George Booth en Permelia Rite. Daniel is overleden op maandag 12-10-1857 in Patrick County, Virginia, U.S.A., 81 jaar oud. Daniel:
(1) trouwde, 29 jaar oud, op vrijdag 24-05-1805 in Patrick County, Virginia, U.S.A. met Sarah McAlexander, 19 jaar oud. Sarah is geboren in 1786 in Henry County, Virginia, U.S.A.. Sarah is overleden omstreeks 1824, ongeveer 38 jaar oud. Notitie bij Sarah: dochter van William McAlexander en Jenny N.N..
(2) trouwde, 51 jaar oud, op donderdag 28-06-1827 in Montgomery County, Virginia, U.S.A. met Rachel Graham, ongeveer 27 jaar oud. Rachel is geboren omstreeks 1800.
(3) trouwde, 60 jaar oud, op dinsdag 27-12-1836 in Patrick County, Virginia, U.S.A. met Susannah Hubbard, ongeveer 52 jaar oud. Susannah is geboren omstreeks 1784 in Virginia, U.S.A.
Kinderen van Daniel en Sarah:

1 Tamar Booth, geboren op zaterdag 05-04-1806 in Montgomery County, Virginia, U.S.A.. Volgt XXI-aj.
2 Permelia Booth, geboren omstreeks 1808 in Montgomery County, Virginia, U.S.A.. Volgt XXI-ak.
3 Son (zoon?) Booth, geboren omstreeks 1810 in Montgomery County, Virginia, U.S.A.
4 George J. Booth, geboren omstreeks 1810. Volgt XXI-al.
5 Nancy Booth, geboren op maandag 18-02-1811 in Montgomery County, Virginia, U.S.A.. Volgt XXI-am.
6 William C. Booth, geboren op woensdag 02-02-1814 in Montgomery County, Virginia, U.S.A.. Volgt XXI-an.
7 Sarah Booth, geboren op vrijdag 16-10-1818 in Montgomery County, Virginia, U.S.A.. Volgt XXI-ao.
8 Son (zoon?) Booth, geboren omstreeks 1820 in Montgomery County, Virginia, U.S.A..

Kinderen van Daniel en Rachel:

1 Enos Booth.
2 Edith Booth, geboren in 02-1828 in Montgomery County, Virginia, U.S.A.. Volgt XXI-ap.
3 Julyann Rachel Booth, geboren omstreeks 1830. Volgt XXI-aq.
4 Asa H. Booth, geboren in 1832 in Virginia, U.S.A.. Volgt XXI-ar.

XX-o Stephen Booth is geboren omstreeks 1778 in Montgomery County, Virginia, U.S.A., zoon van George Booth en Permelia Rite. Stephen trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op dinsdag 01-01-1799 met Polly Booth, ongeveer 21 jaar oud. Polly is geboren omstreeks 1778.

XX-p Tamer Booth is geboren omstreeks 1780 in Montgomery County, Virginia, U.S.A., dochter van George Booth en Permelia Rite. Tamer is overleden in 1844 in Lawrence County, Ohio, U.S.A., ongeveer 64 jaar oud. Bij het overlijden van Tamer: of 1845 in Patrick County, Virginia, U.S.A.. Tamer trouwde, ongeveer 18 jaar oud, op donderdag 27-12-1798 in Patrick County, Virginia, U.S.A. met William H. McAlexander, 55 jaar oud. William H. is geboren op zondag 13-01-1743 in Davis Creek, Albemarle County, Virginia, U.S.A.. Bij de geboorte van William H.: 1744?. William H. is overleden op vrijdag 08-03-1822 in Rockcastle Creek, Patrick County, Virginia, U.S.A., 79 jaar oud. Notitie bij William H.: zoon van James McAlexander. Soldaat in de Revolutionaire Oorlog, drie keer getrouwd en vader van 21 kinderen. Een van zijn nakomelingen is generaal Ulysses Grant McAlexander, de held uit de Eerste Wereldoorlog, die bekend staat als "De Rots van de Marne". Vestigde zich in 1773 op een concessie wat nu Patrick County, Virginia, heet en bracht de rest van zijn leven op zijn plaats op Rockcastle Creek. Mogelijk in het buitenland geboren. William had 11 kinderen uit zijn eerste huwelijk, van wie er 5 trouwden met Booth's. Er wordt verondersteld dat Tamar zijn tweede vrouw was en dat Sarah McAlexander, die trouwde met Tamar's broer Daniel, een kind van William was uit zijn eerste huwelijk.
Kinderen van Tamer en William H.:

1 David McAlexander, geboren in 1798 in Virginia, U.S.A.. Volgt XXI-as.
2 John McAlexander, geboren in 1800 in Patrick County, Virginia, U.S.A.. Volgt XXI-at.
3 Milly McAlexander, geboren op donderdag 03-09-1801 in Patrick County, Virginia, U.S.A.. Volgt XXI-au.
4 Daniel McAlexander, geboren in 1804 in Patrick County, Virginia, U.S.A.. Volgt XXI-av.
5 Samuel McAlexander, geboren in 1808 in Patrick County, Virginia, U.S.A.. Volgt XXI-aw.
6 Isabela McAlexander, geboren in 1809 in Patrick County, Virginia, U.S.A.. Volgt XXI-ax.
7 Tamar McAlexander, geboren in 1813 in Patrick County, Virginia, U.S.A.. Volgt XXI-ay.
8 Rachel McAlexander, geboren op dinsdag 16-12-1817 in Patrick County, Virginia, U.S.A.. Volgt XXI-az.

XX-q Nellie Booth is geboren omstreeks 1785 in Montgomery County, Virginia, U.S.A., dochter van George Booth en Permelia Rite. Nellie trouwde met Hughlen Lester. Hughlen is geboren omstreeks 1785.

XX-r Stephen Booth is geboren in 1768 in New York, U.S.A., zoon van Stephen Booth en Nancy Ann N.N.. Stephen:
(1) trouwde, 31 jaar oud, op dinsdag 01-01-1799 in Montgomery County, Virginia, U.S.A. met Mary Booth.
(2) trouwde, 89 jaar oud, op dinsdag 21-04-1857 met Rebecca Taylor.
Kinderen van Stephen en Mary:

1 Son (zoon?) Booth.
2 Dau (daughter = dochter?) Booth.
3 Jamison Booth, geboren in 06-1806 in Montgomery County, Virginia, U.S.A.. Volgt XXI-ba.

XX-s William Booth is geboren omstreeks 1770, zoon van Stephen Booth en Nancy Anne Cosby. William trouwde, ongeveer 60 jaar oud, op woensdag 04-08-1830 met Sally Stugill.

XX-t Jerutia (Jerusha) Booth is geboren op dinsdag 07-05-1771, dochter van Stephen Booth en Nancy Anne Cosby. Jerutia (Jerusha) trouwde met Elijah Elkins.

XX-u Nancy Ann Booth is geboren op zondag 11-10-1772 in Westchester County, New York, U.S.A., dochter van Stephen Booth en Nancy Anne Cosby. Nancy Ann is overleden op woensdag 17-11-1852, 80 jaar oud. Nancy Ann trouwde, 17 jaar oud, op maandag 28-06-1790 in Montgomery County, Virginia, U.S.A. met George Bishop, 25 jaar oud. George is geboren op zaterdag 17-11-1764 in Maryland, U.S.A.. George is overleden op donderdag 27-05-1852, 87 jaar oud.

XX-v Joseph Booth is geboren in 1774 in Westchester County, New York, U.S.A., zoon van Stephen Booth en Nancy Anne Cosby. Joseph is overleden op zondag 08-03-1868 in Russell County, Virginia, U.S.A., 94 jaar oud. Joseph trouwde met Jane Cromwell. Jane is overleden vóór 1860.

XX-w Rachel Booth is geboren omstreeks 1774, dochter van Stephen Booth en Nancy Anne Cosby. Rachel trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op woensdag 11-12-1799 in Montgomery County, Virginia, U.S.A. met James Dickson.

XXI-a Roswell Booth is geboren op maandag 15-07-1782, zoon van Freegrace Booth en N.N. Parnell. Roswell is overleden op woensdag 11-01-1854, 71 jaar oud. Roswell trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 27-11-1805 met Matilda Hurd.
Kinderen van Roswell en Matilda:

1 Solon Booth, geboren op woensdag 14-10-1807.
2 Solon Alonzo Booth, geboren op zondag 19-04-1812.
3 Hosea Booth, geboren op maandag 11-03-1822.

XXI-b Eliphalet Booth is geboren op zondag 19-10-1783, zoon van Freegrace Booth en N.N. Parnell. Eliphalet:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op zondag 22-11-1807 met Ruth Hurd.
(2) trouwde, 31 jaar oud, op zondag 06-08-1815 met Sarah Taplin.
Kinderen van Eliphalet en Ruth:

1 Albert Eliphalet Booth, geboren op vrijdag 14-09-1810.
2 Cyntha Day Booth, geboren op maandag 27-04-1812.

Kinderen van Eliphalet en Sarah:

1 Frederic Booth, geboren op woensdag 29-01-1817.
2 James Booth, geboren op donderdag 27-05-1819.
3 George Booth, geboren op dinsdag 24-09-1822.
4 Ruth Maria Booth, geboren op zondag 12-09-1824.
5 Charles Booth, geboren op woensdag 07-03-1827. Charles is overleden op zondag 24-09-1899, 72 jaar oud.
6 Sarah Booth, geboren op maandag 30-11-1829. Sarah is overleden op vrijdag 16-03-1832, 2 jaar oud.

XXI-c Arvilla Booth is geboren op woensdag 21-09-1785, dochter van Freegrace Booth en N.N. Parnell. Arvilla is overleden op dinsdag 12-07-1808, 22 jaar oud. Arvilla begon een relatie met Throop Nichols.

XXI-d Sabria Booth is geboren op donderdag 19-11-1789, dochter van Freegrace Booth en N.N. Parnell. Sabria trouwde, 20 jaar oud, op donderdag 23-11-1809 met Milton Bingham.

XXI-e Clarinda Booth is geboren op vrijdag 01-06-1787, dochter van Epaphras Booth en Edy Roundy. Clarinda trouwde, 36 jaar oud, op donderdag 11-03-1824 met Daniel Brooks.

XXI-f Nathan Booth is geboren op zondag 27-11-1791, zoon van Epaphras Booth en Edy Roundy. Nathan:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 30-12-1813 met Betsey L. Smith.
(2) trouwde, 33 jaar oud, op vrijdag 10-12-1824 met Esther Bradford.
Kind van Nathan en Betsey L.:

1 Emily Booth, geboren op dinsdag 09-01-1821.

Kinderen van Nathan en Esther:

1 Sylvia Booth, geboren op maandag 02-01-1826.
2 Olive Booth, geboren op donderdag 13-09-1827.
3 Sylvester Booth, geboren op donderdag 14-10-1830.

XXI-g Truman Booth is geboren op woensdag 17-10-1787, zoon van Joshua Booth en Mehitable Slader. Truman is overleden op woensdag 06-04-1853, 65 jaar oud. Truman trouwde met Sophia Spencer.
Kinderen van Truman en Sophia:

1 Emiline Booth, geboren in 1814. Emiline is overleden op maandag 17-02-1879, 65 jaar oud.
2 Harriet Booth, geboren in 1817. Harriet is overleden in 1869, 52 jaar oud.
3 Arville Booth, geboren in 1823. Arville is overleden op zondag 25-09-1898, 75 jaar oud.
4 Almon Booth, geboren in 1825.

XXI-h Oliver Booth is geboren op zaterdag 14-08-1790 in Lempster, Sullivan, New Hampshire, U.S.A., zoon van Joshua Booth en Mehitable Slader. Oliver is overleden op zondag 07-05-1876, 85 jaar oud. Oliver trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 14-03-1812 met Eunice Smith.
Kinderen van Oliver en Eunice:

1 Silas S. Booth, geboren op maandag 14-11-1814. Volgt XXII-a.
2 Joshua W. Booth, geboren op dinsdag 22-10-1816 in Goshen, Sullivan, New Hampshire, U.S.A.. Volgt XXII-b.

XXI-i Enos Booth is geboren op donderdag 01-01-1789, zoon van Oliver Booth en Mary Story. Enos trouwde, 25 jaar oud, op maandag 24-01-1814 met Mary Way.

XXI-j Simeon Booth is geboren op zaterdag 13-02-1790, zoon van Oliver Booth en Mary Story. Simeon is overleden in 12-1872, 82 jaar oud. Simeon trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 28-03-1816 met Lydia Hebard.

XXI-k Harma Booth is geboren op woensdag 01-05-1793, dochter van Oliver Booth en Mary Story. Harma is overleden in 1891, 98 jaar oud. Harma trouwde, 28 jaar oud, op zondag 13-01-1822 met Elisha Lillie.

XXI-l Betsey Booth is geboren op zondag 20-03-1796, dochter van Oliver Booth en Mary Story. Betsey is overleden op vrijdag 19-04-1861, 65 jaar oud. Betsey trouwde met Horatio Lillie.

XXI-m Abner Booth is geboren op zondag 25-02-1781 in Dutchess County, New York, U.S.A., zoon van Isaac Booth en Frelove Booth. Abner is overleden in 08-1836 in Floyd County, Virginia, U.S.A., 55 jaar oud. Beroep: farmer. Notitie bij Abner: getrouwd rond 1800 mogelijk in Dutchess County, New York, U.S.A. met N.N., geboren rond 1783, overleden vóór 1836 in Montgomery County, Virginia, U.S.A..
Kinderen van Abner uit een onbekende relatie:

1 Son (zoon?) Booth.
2 Isaac A. Booth, geboren in 1803 in Virginia, U.S.A.. Volgt XXII-c.
3 Alfred Booth, geboren in 1805 in Virginia, U.S.A.
4 Proninah Booth, geboren in 1807 in Montgomery County, Virginia, U.S.A.
5 George Booth, geboren in 1809 in Montgomery County, Virginia, U.S.A.
6 Elizabeth Booth, geboren in 1811 in Montgomery County, Virginia, U.S.A.. Volgt XXII-d.
7 Catherine Booth, geboren in 1813 in Montgomery County, Virginia, U.S.A.
8 John Booth, geboren in 1816 in Montgomery County, Virginia, U.S.A.. Volgt XXII-e.
9 Diannah Booth, geboren in 1817 in Montgomery County, Virginia, U.S.A.. Volgt XXII-f.
10 Angelina Booth, geboren in 1821 in Montgomery County, Virginia, U.S.A.. Volgt XXII-g.
11 Abner Booth, geboren op zondag 13-04-1823 in Montgomery County, Virginia, U.S.A.. Volgt XXII-h.

XXI-n Daniel Booth is geboren op dinsdag 05-04-1785 in Frederick Township, Dutchess County, New York, U.S.A., zoon van Isaac Booth en Frelove Booth. Daniel is overleden op vrijdag 16-12-1853 in Lawrence County, Ohio, U.S.A., 68 jaar oud. Bij het overlijden van Daniel: Symmes Baptist Church, Lawrence County, Ohio, U.S.A.. Beroep: farmer. Religie: Baptist. Daniel:
(1) trouwde met Martha Arbaugh.
(2) trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 24-04-1806 in Patrick County, Virginia, U.S.A. met Mary McAlexander, 21 jaar oud. Mary is geboren in 1785 in Henry County, Virginia, U.S.A.. Mary is overleden in 1854 in Lawrence County, Ohio, U.S.A., 69 jaar oud. Notitie bij Mary: dochter van William McAlexander en Jenny N.N.. Religie: Baptist.
Kinderen van Daniel en Mary:

1 Lucretia Booth, geboren in 1807 in Patrick County, Virginia, U.S.A.. Volgt XXII-i.
2 Nancy A. Booth, geboren op maandag 21-11-1808 in Patrick County, Virginia, U.S.A.. Volgt XXII-j.
3 William Booth, geboren in 1811 in Patrick County, Virginia, U.S.A.. Volgt XXII-k.
4 Mary Booth, geboren op woensdag 06-10-1813 in Patrick County, Virginia, U.S.A.. Mary is overleden op vrijdag 06-05-1831 in Lawrence County, Ohio, U.S.A., 17 jaar oud. Bij het overlijden van Mary: Symmes Creek Baptist Church, Lawrence County, Ohio, U.S.A..
5 Elizabeth Booth, geboren in 1814 in Patrick County, Virginia, U.S.A.. Volgt XXII-l.
6 Eveline Booth, geboren in 1818 in Lawrence County, Ohio, U.S.A.. Volgt XXII-m.
7 Zillah Booth, geboren in 1819.
8 Elisha Booth, geboren in 1821 in Lawrence County, Ohio, U.S.A.. Volgt XXII-n.
9 Daniel Booth, geboren op zondag 13-10-1822 in Lawrence County, Ohio, U.S.A.. Daniel is overleden op vrijdag 30-09-1825 in Lawrence County, Ohio, U.S.A., 2 jaar oud. Bij het overlijden van Daniel: Symmes Creek Baptist Church, Lawrence County, Ohio, U.S.A..
10 Andrew J. Booth, geboren op zondag 21-11-1824 in Lawrence County, Ohio, U.S.A.. Volgt XXII-o.
11 Henrietta Booth, geboren omstreeks 1825 in Lawrence County, Ohio, U.S.A.. Volgt XXII-p.

XXI-o Isaac Booth is geboren op dinsdag 17-04-1787 in Dutchess County, New York, U.S.A., zoon van Isaac Booth en Frelove Booth. Isaac is overleden op donderdag 03-05-1855 in Pilot Mountain, Montgomery County, Virginia, U.S.A., 68 jaar oud (oorzaak: gevallen van een buggy). Bij het overlijden van Isaac: White Oak Grove Cemetery, Floyd County, Virginia, U.S.A.. Beroep: farmer. Isaac:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op zondag 03-05-1807 in Patrick County, Virginia, U.S.A. met Nancy Agnes McAlexander, 26 jaar oud. Nancy Agnes is geboren op vrijdag 27-04-1781 in Henry County, Virginia, U.S.A.. Nancy Agnes is overleden op woensdag 30-11-1842 in Montgomery County, Virginia, U.S.A., 61 jaar oud. Bij het overlijden van Nancy Agnes: White Oak Grove Cemetery, Floyd County, Virginia, U.S.A.. Notitie bij Nancy Agnes: dochter van William McAlexander en Jenny N.N..
(2) trouwde, 56 jaar oud, op maandag 30-10-1843 in Franklin County, Virginia, U.S.A. met Theodocia Radford, ongeveer 32 jaar oud. Theodocia is geboren omstreeks 1811 in Virginia, U.S.A.. Notitie bij Theodocia: dochter van James Radford en Mary N.N..
Kinderen van Isaac en Nancy Agnes:

1 Dau (daughter = dochter?) Booth, geboren omstreeks 1808 in Virginia, U.S.A.. Dau (daughter = dochter?) is overleden in 1810 in Virginia, U.S.A., ongeveer 2 jaar oud.
2 Nancy Ann Booth, geboren in 1810 in Montgomery County, Virginia, U.S.A.. Volgt XXII-q.
3 Hannah Booth, geboren omstreeks 1810 in Virginia, U.S.A.. Volgt XXII-r.
4 Elizabeth Booth, geboren omstreeks 1812 in Virginia, U.S.A.. Volgt XXII-s.
5 Sarah Booth, geboren omstreeks 1815 in Montgomery County, Virginia, U.S.A.. Volgt XXII-t.
6 Permelia Booth, geboren in 1818 in Montgomery County, Virginia, U.S.A.. Volgt XXII-u.
7 James Booth, geboren op donderdag 18-05-1820 in Montgomery County, Virginia, U.S.A.. Volgt XXII-v.
8 Druzilla C. Booth, geboren omstreeks 1822 in Montgomery County, Virginia, U.S.A.. Volgt XXII-w.
9 Adia (Ida) Booth, geboren omstreeks 1824 in Virginia, U.S.A.. Adia (Ida) is overleden op donderdag 03-05-1855, ongeveer 31 jaar oud.

Kind van Isaac en Theodocia:

1 Annie Booth, geboren omstreeks 1846 in Montgomery County, Virginia, U.S.A.. Volgt XXII-x.

XXI-p Frelove Booth is geboren op vrijdag 10-04-1789 in Dutchess County, New York, U.S.A., dochter van Isaac Booth en Frelove Booth. Frelove is overleden in 1860, 71 jaar oud. Frelove:
(1) trouwde, 17 jaar oud, op zaterdag 02-08-1806 in Montgomery County, Virginia, U.S.A. met William Ervin.
(2) trouwde, 45 jaar oud, op zondag 17-08-1834 in Floyd County, Virginia, U.S.A. met John Powers.
(3) trouwde, minstens 48 jaar oud, na 1837 met Samuel Wharley.
Kinderen van Frelove en William:

1 Son (zoon?) Ervin, geboren omstreeks 1808 in Virginia, U.S.A.. Bij de geboorte van Son (zoon?): tussen 1807 en 1810.
2 Dau (daughter = dochter?) Ervin, geboren omstreeks 1808 in Virginia, U.S.A.. Bij de geboorte van Dau (daughter = dochter?): tussen 1807 en 1810.

XXI-q Anna Booth is geboren op donderdag 26-05-1791 in Dutchess County, New York, U.S.A., dochter van Isaac Booth en Frelove Booth. Anna is overleden op zondag 30-08-1863 in Patrick County, Virginia, U.S.A., 72 jaar oud. Anna trouwde, 15 jaar oud, op donderdag 14-05-1807 in Patrick County, Virginia, U.S.A. met William H. McAlexander, 27 jaar oud. William H. is geboren op maandag 23-08-1779 in Henry County, Virginia, U.S.A.. William H. is overleden op maandag 02-03-1846 in Patrick County, Virginia, U.S.A., 66 jaar oud. Notitie bij William H.: zoon van William McAlexander en Jenny N.N.. Beroep: farmer.
Kinderen van Anna en William H.:

1 Milly McAlexander, geboren op zaterdag 05-03-1808 in Virginia, U.S.A.. Volgt XXII-y.
2 Burke McAlexander, geboren op zaterdag 02-12-1809. Burke is overleden op dinsdag 26-12-1809, 24 dagen oud.
3 Nancy McAlexander, geboren op vrijdag 02-11-1810. Nancy is overleden in 02-1811, 2 maanden oud.
4 William H. McAlexander, geboren op woensdag 29-03-1815 in Patrick County, Virginia, U.S.A.. Volgt XXII-z.
5 Anna McAlexander, geboren op dinsdag 31-10-1815. Volgt XXII-aa.
6 Margaret McAlexander, geboren op donderdag 31-07-1817. Margaret is overleden op vrijdag 27-07-1821, 3 jaar oud.
7 Isaac R. McAlexander, geboren op zondag 15-08-1819. Isaac R. is overleden op vrijdag 07-12-1821, 2 jaar oud.
8 Reuben R. McAlexander, geboren op zaterdag 03-11-1821. Reuben R. is overleden op woensdag 29-10-1823, 1 jaar oud.
9 Lavina Lucinda McAlexander, geboren op dinsdag 03-06-1823 in Virginia, U.S.A.. Volgt XXII-ab.
10 Elizabeth McAlexander, geboren op dinsdag 15-09-1829. Volgt XXII-ac.
11 Adah McAlexander, geboren op vrijdag 02-03-1832. Adah is overleden op donderdag 07-06-1838, 6 jaar oud.

XXI-r Drucilla Booth is geboren op dinsdag 17-03-1795 in Dutchess County, New York, U.S.A., dochter van Isaac Booth en Frelove Booth. Drucilla is overleden op donderdag 05-05-1864 in Lawrence County, Ohio, U.S.A., 69 jaar oud. Bij het overlijden van Drucilla: Harmony Baptist Church Cemetery, Getaway, Lawrence County, Ohio, U.S.A.. Drucilla:
(1) trouwde met N.N. Sanfson. N.N. is geboren in 1787. N.N. is overleden in 1861, 74 jaar oud.
(2) trouwde, 20 jaar oud, op woensdag 02-08-1815 in Montgomery County, Virginia, U.S.A. met Samuel Langdon, 52 jaar oud. Samuel is geboren op woensdag 26-01-1763 in New York, U.S.A.. Samuel is overleden op vrijdag 09-08-1861 in Lawrence County, Ohio, U.S.A., 98 jaar oud. Bij het overlijden van Samuel: Harmony Baptist Church Cemetery, Getaway, Lawrence County, Ohio, U.S.A..
Kinderen van Drucilla en Samuel:

1 Mary (Adah?) Langdon, geboren in 1817 in Montgomery County, Virginia, U.S.A.. Volgt XXII-ad.
2 James L. Langdon, geboren op donderdag 14-10-1819 in Lawrence County, Ohio, U.S.A.. Volgt XXII-ae.
3 Elisha Langdon, geboren omstreeks 1821 in Lawrence County, Ohio, U.S.A.. Volgt XXII-af.
4 Elijah Langdon, geboren in 1822. Volgt XXII-ag.
5 Melinda Langdon, geboren in 1824 in Lawrence County, Ohio, U.S.A.. Volgt XXII-ah.
6 Female Langdon, geboren omstreeks 1826 in Lawrence County, Ohio, U.S.A.
7 Isaac J. Langdon, geboren omstreeks 1827 in Lawrence County, Ohio, U.S.A.. Volgt XXII-ai.
8 Samuel A. Langdon, geboren omstreeks 1829 in Lawrence County, Ohio, U.S.A.. Volgt XXII-aj.
9 Daniel H. Langdon, geboren omstreeks 1831 in Lawrence County, Ohio, U.S.A.. Volgt XXII-ak.
10 Milly Langdon, geboren omstreeks 1833 in Lawrence County, Ohio, U.S.A.
11 Emilia Virginia Langdon, geboren in 1834 in Lawrence County, Ohio, U.S.A.. Volgt XXII-al.

XXI-s Adah Booth is geboren op vrijdag 07-04-1797 in Dutchess County, New York, U.S.A., dochter van Isaac Booth en Frelove Booth. Adah is overleden op dinsdag 08-07-1828 in Lawrence County, Ohio, U.S.A., 31 jaar oud. Adah trouwde, 19 jaar oud, op dinsdag 26-11-1816 in Montgomery County, Virginia, U.S.A. met Robert Booth, 24 jaar oud. Robert is geboren op zondag 12-08-1792 in Montgomery County, Virginia, U.S.A., zoon van George Booth en Sarah Clarisa Howard. Robert is overleden op zondag 17-02-1861 in Lawrence County, Ohio, U.S.A., 68 jaar oud. Woonplaats: (verhuisde naar Lawrence County, Ohio, U.S.A.). Beroep: farmer.

Kinderen van Adah en Robert:

1 Zillah Booth, geboren op vrijdag 29-08-1817 in Lawrence County, Ohio, U.S.A.. Volgt XXII-am.
2 Flemmon S. Booth, geboren op zondag 02-05-1819. Volgt XXII-an.
3 Merritt Washington Booth, geboren op zaterdag 27-01-1821. Volgt XXII-ao.
4 Robert Campbell Booth, geboren op donderdag 18-04-1822 in Lawrence County, Ohio, U.S.A.. Robert Campbell is overleden op dinsdag 28-11-1893 in Lawrence County, Ohio, U.S.A., 71 jaar oud. Robert Campbell bleef ongehuwd.
5 Daniel Booth, geboren op maandag 22-03-1824. Daniel is overleden op zaterdag 27-09-1845, 21 jaar oud. Daniel bleef ongehuwd.
6 Emilia Booth, geboren op maandag 10-10-1825. Volgt XXII-ap.
7 Anna Booth, geboren op vrijdag 27-01-1826. Volgt XXII-aq.

XXI-t Henry Stephen Booth is geboren op zondag 15-02-1801, zoon van Isaac Booth en Frelove Booth. Henry Stephen is overleden op maandag 02-03-1846, 45 jaar oud. Henry Stephen trouwde, 28 jaar oud, op zondag 05-04-1829 met Millie N.N..

XXI-u Ferguson Booth is geboren op dinsdag 01-10-1811, zoon van Isaac Booth en Mary Ferguson. Ferguson is overleden op dinsdag 01-08-1876, 64 jaar oud. Ferguson:
(1) trouwde, 17 jaar oud, op zondag 05-04-1829 in Montgomery County, Virginia, U.S.A. met Millie N.N., 19 jaar oud. Millie is geboren op vrijdag 19-05-1809. Millie is overleden op zondag 30-08-1846, 37 jaar oud.
(2) trouwde, 47 jaar oud, in 1858 met Susanna Rogers Buckles.
Kinderen van Ferguson en Millie:

1 Levina Booth, geboren op vrijdag 19-02-1830 in Montgomery County, Virginia, U.S.A.. Levina is overleden op woensdag 06-02-1850 in Lawrence County, Arkansas, U.S.A., 19 jaar oud.
2 Eli C. Booth, geboren op zaterdag 25-02-1832 in Virginia, U.S.A.. Eli C. is overleden op vrijdag 25-07-1834 in Lawrence County, Arkansas, U.S.A., 2 jaar oud.
3 Nathaniel Thompson Booth, geboren op maandag 03-03-1834 in Virginia, U.S.A.. Nathaniel Thompson is overleden op dinsdag 08-08-1854, 20 jaar oud.
4 Peridign Booth, geboren op woensdag 02-03-1836 in Lawrence County, Arkansas, U.S.A.. Peridign is overleden op maandag 25-07-1836 in Lawrence County, Arkansas, U.S.A., 4 maanden oud.
5 Mary Booth, geboren op zondag 10-09-1837 in Lawrence County, Arkansas, U.S.A.. Volgt XXII-ar.
6 Sarah Booth, geboren op zondag 06-12-1840.
7 James Harvey Booth, geboren op maandag 21-11-1842 in Lawrence County, Arkansas, U.S.A.. James Harvey is overleden in 10-1868, 25 jaar oud.

XXI-v Riley Wright Booth is geboren op donderdag 23-09-1813 in Montgomery County, Virginia, U.S.A., zoon van Isaac Booth en Mary Ferguson. Riley Wright is overleden na 1870 in Floyd County, Virginia, U.S.A., minstens 57 jaar oud. Beroep: arbeider (deed dienst in de Burgeroorlog, 2nd Orderly Sergeant, Compagnie H, 54th Virginia Infanterie). Riley Wright trouwde, 33 jaar oud, op donderdag 17-12-1846 in Lawrence County, Arkansas, U.S.A. met Elizabeth Rogers.
Kinderen van Riley Wright en Elizabeth:

1 Andrew J. Booth, geboren in 12-1848.
2 Elenda Booth, geboren in 1852.
3 Frances Booth, geboren in 1854.
4 Milton Booth, geboren in 1857.
5 Wright Booth, geboren in 1857.
6 William Booth, geboren in 02-1861. Volgt XXII-as.

XXI-w Robert G. Booth is geboren op woensdag 19-04-1815 in Montgomery County, Virginia, U.S.A., zoon van Isaac Booth en Mary Ferguson. Robert G. is overleden op woensdag 29-01-1862 in Corinth, Tishomingo County, Mississippi, U.S.A., 46 jaar oud. Woonplaats: (bij de volkstelling van 1860 inwoner van Tishomingo County, Mississippi, U.S.A.). Robert G. trouwde, 24 jaar oud, op dinsdag 14-05-1839 in Chester County, South Carolina, U.S.A. met Mary Kirkpatrick, ongeveer 22 jaar oud. Mary is geboren omstreeks 1817 in South Carolina, U.S.A.. Mary is overleden na 1860, ongeveer 43 jaar oud.
Kinderen van Robert G. en Mary:

1 Louis B. Booth, geboren omstreeks 1840 in South Carolina, U.S.A.. Woonplaats: (bij de volkstelling van 1860 inwoner van Tishomingo County, Mississippi, U.S.A.). Beroep: timmerman.
2 Elizabeth F. Booth, geboren omstreeks 1842 in South Carolina, U.S.A.. Elizabeth F. is overleden na 1860, ongeveer 18 jaar oud. Woonplaats: (bij de volkstelling van 1860 inwoonster van Tishomingo County, Mississippi, U.S.A.).
3 Mary J. Booth, geboren omstreeks 1845 in Mississippi, U.S.A.. Woonplaats: (bij de volkstelling van 1860 inwoonster van Tishomingo County, Mississippi, U.S.A.).
4 Sarah Booth, geboren omstreeks 1847 in Mississippi, U.S.A.. Woonplaats: (bij de volkstelling van 1860 inwoonster van Tishomingo County, Mississippi, U.S.A.).
5 Lucy A. Booth, geboren omstreeks 1851. Woonplaats: (bij de volkstelling van 1860 inwoonster van Tishomingo County, Mississippi, U.S.A.).
6 Jesse R. Booth, geboren omstreeks 1854 in Mississippi, U.S.A.. Woonplaats: (bij de volkstelling van 1860 inwoner van Tishomingo County, Mississippi, U.S.A.).
7 William P. Booth, geboren omstreeks 1858 in Mississippi, U.S.A.. Woonplaats: (bij de volkstelling van 1860 inwoner van Tishomingo County, Mississippi, U.S.A.).

XXI-x Abijah Booth is geboren in 1792 in Montgomery County, Virginia, U.S.A., zoon van George Booth en Sarah Clarisa Howard. Abijah is overleden in 1830 in Hardeman County, Tennessee, U.S.A., 38 jaar oud. Woonplaats: (verhuisde naar Tennessee, U.S.A.). Abijah trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 24-08-1815 in Patrick County, Virginia, U.S.A. met Lucy Hubbard.
Kinderen van Abijah en Lucy:

1 John Booth.
2 Jesse Booth, geboren omstreeks 1818 in Virginia, U.S.A.
3 Abijah Howard Booth, geboren op dinsdag 02-07-1822 in Virginia, U.S.A.. Volgt XXII-at.
4 Lucy Booth, geboren omstreeks 1825 in Virginia, U.S.A.
5 Elizabeth Booth, geboren omstreeks 1827 in Virginia, U.S.A..

XXI-y Robert Booth is geboren op zondag 12-08-1792 in Montgomery County, Virginia, U.S.A., zoon van George Booth en Sarah Clarisa Howard. Robert is overleden op zondag 17-02-1861 in Lawrence County, Ohio, U.S.A., 68 jaar oud. Woonplaats: (verhuisde naar Lawrence County, Ohio, U.S.A.). Beroep: farmer. Robert:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op dinsdag 26-11-1816 in Montgomery County, Virginia, U.S.A. met Adah Booth, 19 jaar oud. Adah is geboren op vrijdag 07-04-1797 in Dutchess County, New York, U.S.A., dochter van Isaac Booth en Frelove Booth. Adah is overleden op dinsdag 08-07-1828 in Lawrence County, Ohio, U.S.A., 31 jaar oud.
(2) trouwde, 36 jaar oud, op donderdag 09-04-1829 in Lawrence County, Ohio, U.S.A. met Nancy Oliver Eaton, 35 jaar oud. Nancy Oliver is geboren op maandag 03-06-1793.
Kinderen van Robert en Adah:

1 Zillah Booth, geboren op vrijdag 29-08-1817 in Lawrence County, Ohio, U.S.A.. Volgt XXII-am.
2 Flemmon S. Booth, geboren op zondag 02-05-1819. Volgt XXII-an.
3 Merritt Washington Booth, geboren op zaterdag 27-01-1821. Volgt XXII-ao.
4 Robert Campbell Booth, geboren op donderdag 18-04-1822 in Lawrence County, Ohio, U.S.A.. Robert Campbell is overleden op dinsdag 28-11-1893 in Lawrence County, Ohio, U.S.A., 71 jaar oud. Robert Campbell bleef ongehuwd.
5 Daniel Booth, geboren op maandag 22-03-1824. Daniel is overleden op zaterdag 27-09-1845, 21 jaar oud. Daniel bleef ongehuwd.
6 Emilia Booth, geboren op maandag 10-10-1825. Volgt XXII-ap.
7 Anna Booth, geboren op vrijdag 27-01-1826. Volgt XXII-aq.

Kinderen van Robert en Nancy Oliver:

1 Isaac Booth, geboren op maandag 30-11-1829 in Union Township, Lawrence County, Ohio, U.S.A.. Volgt XXII-au.
2 Rachel Booth, geboren op zaterdag 15-12-1832 in Lawrence County, Ohio, U.S.A.. Volgt XXII-av.
3 Oliver S. Booth, geboren op woensdag 16-04-1834 in Lawrence County, Ohio, U.S.A.. Volgt XXII-aw.

XXI-z Rachel Booth is geboren omstreeks 1798 in Montgomery County, Virginia, U.S.A., dochter van George Booth en Sarah Clarisa Howard. Rachel is overleden na 1880 in Boone, Washington County, Tennessee, U.S.A., ongeveer 82 jaar oud. Rachel trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op zaterdag 19-01-1822 in Patrick County, Virginia, U.S.A. met Austin Helder Hylton, 28 jaar oud. Austin Helder is geboren in 1794. Austin Helder is overleden in 1879 in Washington County, Tennessee, U.S.A., 85 jaar oud.
Kinderen van Rachel en Austin Helder:

1 Hardin Price Hylton, geboren op maandag 11-11-1822 in Montgomery County, Virginia, U.S.A.. Volgt XXII-ax.
2 Susannah Hylton, geboren omstreeks 1825 in Montgomery County, Virginia, U.S.A.. Susannah bleef ongehuwd.
3 Rheta Hylton, geboren omstreeks 1827 in Floyd County, Virginia, U.S.A.. Bij de geboorte van Rheta: tussen 1825 en 1830. Rheta is overleden omstreeks 1835 in Floyd County, Virginia, U.S.A., ongeveer 8 jaar oud. Bij het overlijden van Rheta: tussen 1830 en 1840.
4 Latissa Hylton, geboren omstreeks 1828 in Montgomery County, Virginia, U.S.A.
5 Asa Hylton, geboren omstreeks 1832 in Floyd County, Virginia, U.S.A.
6 Emelia Edna Hylton, geboren op dinsdag 04-11-1834 in Virginia, U.S.A.. Volgt XXII-ay.
7 Anna Hylton, geboren omstreeks 1838 in Floyd County, Virginia, U.S.A.. Volgt XXII-az.
8 Solomon Hylton, geboren op donderdag 20-09-1838 in Floyd County, Virginia, U.S.A.. Volgt XXII-ba.
9 Martha E. Hylton, geboren op vrijdag 20-03-1840 in Floyd County, Virginia, U.S.A.. Volgt XXII-bb.

XXI-aa Permelia Booth is geboren op zaterdag 13-09-1800 in Montgomery County, Virginia, U.S.A., dochter van George Booth en Sarah Clarisa Howard. Permelia is overleden na 1850 in Virginia, U.S.A., minstens 50 jaar oud. Permelia trouwde, 22 jaar oud, op vrijdag 28-02-1823 in Grayson County, Virginia, U.S.A. met Hyram Hylton, 19 jaar oud. Hyram is geboren in 1804 in Montgomery County, Virginia, U.S.A.. Hyram is overleden in 1880, 76 jaar oud. Beroep: farmer.
Kinderen van Permelia en Hyram:

1 Elijah Hylton.
2 Nathaniel Hylton.
3 Isaac Hylton, geboren omstreeks 1824 in Montgomery County, Virginia, U.S.A.. Volgt XXII-bc.
4 Zachariah Hylton, geboren in 1825 in Virginia, U.S.A.. Volgt XXII-bd.
5 Archibald Hylton, geboren in 1830 in Virginia, U.S.A.. Volgt XXII-be.
6 Rachel Hylton, geboren op dinsdag 16-11-1830 in Floyd County, Virginia, U.S.A.. Volgt XXII-bf.
7 Ira Hylton, geboren omstreeks 1833 in Floyd County, Virginia, U.S.A.
8 Ananias Hylton, geboren in 1835 in Floyd County, Virginia, U.S.A.. Ananias is overleden op donderdag 08-04-1858 in Floyd County, Virginia, U.S.A., 23 jaar oud.
9 Elizabeth Hylton, geboren op woensdag 16-08-1837 in Floyd County, Virginia, U.S.A.. Volgt XXII-bg.
10 Almira Hylton, geboren in 1840 in Floyd County, Virginia, U.S.A.. Volgt XXII-bh.
11 Chester (Chesley) Hylton, geboren op vrijdag 18-02-1842 in Floyd County, Virginia, U.S.A.. Volgt XXII-bi.

XXI-ab Tamer Howard is geboren op maandag 28-02-1791 in Montgomery County, Virginia, U.S.A., dochter van Cyrus Howard en Permilia Booth. Tamer is overleden op zaterdag 14-04-1860 in Eagle Creek, Huntington Township, Brown County, Ohio, U.S.A., 69 jaar oud. Tamer trouwde, 18 jaar oud, in 1809 in Aberdeen, Brown County, Ohio, U.S.A. met John B. Cochran. Titel: generaal.

XXI-ac Polly Booth is geboren omstreeks 1790 in Montgomery County, Virginia, U.S.A., dochter van Abijah Booth en Rhoda Ellen Howard. Polly trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op vrijdag 08-11-1811 in Montgomery County, Virginia, U.S.A. met Joseph Carroll, ongeveer 20 jaar oud. Joseph is geboren omstreeks 1791.

XXI-ad Mary Booth is geboren op woensdag 08-08-1792 in Montgomery County, Virginia, U.S.A., dochter van Abijah Booth en Rhoda Ellen Howard. Mary is overleden in 1850 in Jackson County, Missouri, U.S.A., 58 jaar oud. Mary trouwde, 22 jaar oud, op maandag 16-01-1815 in Montgomery County, Virginia, U.S.A. met Alexander McAlexander, 20 jaar oud. Alexander is geboren op maandag 24-02-1794 in Patrick County, Virginia, U.S.A.. Alexander is overleden na 1870 in Jackson County, Missouri, U.S.A., minstens 76 jaar oud. Notitie bij Alexander: zoon van William McAlexander en Jenny N.N.. Woonplaats: (verhuisde naar Jackson County, Missouri, U.S.A.).
Kinderen van Mary en Alexander:

1 Hannah McAlexander, geboren in 1811. Volgt XXII-bj.
2 Rhoda McAlexander, geboren op maandag 04-12-1815 in Montgomery County, Virginia, U.S.A.. Volgt XXII-bk.
3 Mary McAlexander, geboren omstreeks 1820 in Montgomery County, Virginia, U.S.A.. Volgt XXII-bl.
4 Noah McAlexander, geboren op dinsdag 22-10-1822 in Montgomery County, Virginia, U.S.A.. Volgt XXII-bm.
5 Nancy McAlexander, geboren in 12-1825 in Montgomery County, Virginia, U.S.A.. Nancy is overleden omstreeks 1909, ongeveer 84 jaar oud.

XXI-ae George H. Booth is geboren in 1795 in Montgomery County, Virginia, U.S.A., zoon van Abijah Booth en Rhoda Ellen Howard. George H. is overleden op zaterdag 14-12-1872 in Alum Ridge, Floyd County, Virginia, U.S.A., 77 jaar oud. Beroep: farmer. George H. trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 13-03-1816 in Montgomery County, Virginia, U.S.A. met Lucy Reed, 31 jaar oud. Lucy is geboren in 1785 in Montgomery County, Virginia, U.S.A.. Lucy is overleden omstreeks 1855, ongeveer 70 jaar oud. Bij het overlijden van Lucy: tussen 1850 en 1860. Notitie bij Lucy: dochter van Peter Reed en N.N. Spencer.
Kinderen van George H. en Lucy:

1 Rhoda Booth, geboren omstreeks 1820 in Floyd County, Virginia, U.S.A.. Volgt XXII-bn.
2 Mary Booth, geboren in 1821. Volgt XXII-bo.
3 Lucy Booth, geboren in 1827 in Floyd County, Virginia, U.S.A.. Volgt XXII-bp.
4 Lewis P. Booth, geboren in 1829 in Floyd County, Virginia, U.S.A.. Volgt XXII-bq.
5 Emet Peter Booth, geboren op zaterdag 15-10-1831 in Floyd County, Virginia, U.S.A.. Volgt XXII-br.
6 Riley R. Booth, geboren in 1833 in Floyd County, Virginia, U.S.A.. Volgt XXII-bs.
7 George B. Booth, geboren in 1835 in Floyd County, Virginia, U.S.A.. Volgt XXII-bt.
8 Noah R. Booth, geboren op dinsdag 14-07-1840 in Floyd County, Virginia, U.S.A.. Volgt XXII-bu.
9 Sallie Booth, geboren omstreeks 1841 in Floyd County, Virginia, U.S.A.
10 Merry Booth, geboren omstreeks 1845 in Floyd County, Virginia, U.S.A..

XXI-af Austin Booth is geboren in 1796 in Montgomery County, Virginia, U.S.A., zoon van Abijah Booth en Rhoda Ellen Howard. Austin is overleden in 1870 in Silverton, Marion County, Oregon, U.S.A., 74 jaar oud. Woonplaats: (verhuisde in 1831 naar Jackson County, Missouri, in 1852 naar Silverton, Oregon). Austin:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 13-05-1819 in Patrick County, Virginia, U.S.A. met Lucy May Harris, ongeveer 23 jaar oud. Lucy May is geboren omstreeks 1796 in Patrick County, Virginia, U.S.A.. Lucy May is overleden in 1852 in Clackamas County, Oregon, U.S.A., ongeveer 56 jaar oud. Notitie bij Lucy May: dochter van Reuben Harris en Margaret McAlexander.
(2) trouwde, 57 jaar oud, op vrijdag 16-09-1853 in Silverton, Marion County, Oregon, U.S.A. met Catherine Hagy, ongeveer 57 jaar oud. Catherine is geboren omstreeks 1796.
Kinderen van Austin en Lucy May:

1 Reuben H. Booth, geboren op zondag 02-07-1820 in Montgomery County, Virginia, U.S.A.. Volgt XXII-bv.
2 James Riley Booth, geboren op vrijdag 01-03-1822 in Patrick County, Virginia, U.S.A.. Volgt XXII-bw.
3 Louisa A. Booth, geboren omstreeks 1827 in Montgomery County, Virginia, U.S.A.. Volgt XXII-bx.
4 Clayborne B.L. Booth, geboren omstreeks 1829 in Montgomery County, Virginia, U.S.A.. Volgt XXII-by.
5 Abijah Harrison Booth, geboren op zondag 22-08-1830 in Montgomery County, Virginia, U.S.A.. Volgt XXII-bz.
6 John Booth, geboren omstreeks 1835 in Independence, Jackson County, Missouri, U.S.A.. John is overleden in 1852 in Oregon, U.S.A., ongeveer 17 jaar oud. Bij het overlijden van John: Oregon Trail.

XXI-ag Delilah Booth is geboren op zondag 23-07-1797 in Floyd County, Virginia, U.S.A., dochter van Abijah Booth en Rhoda Ellen Howard. Delilah is overleden op woensdag 10-08-1870 in Floyd County, Virginia, U.S.A., 73 jaar oud. Delilah trouwde, 20 jaar oud, op donderdag 08-01-1818 in Montgomery County, Virginia, U.S.A. met Thomas Weeks Simmons, 19 jaar oud. Thomas Weeks is geboren op dinsdag 10-04-1798 in Floyd County, Virginia, U.S.A.. Thomas Weeks is overleden op dinsdag 14-04-1857 in Floyd County, Virginia, U.S.A., 59 jaar oud. Notitie bij Thomas Weeks: zoon van Charles Simmons en N.N. Weeks.
Kinderen van Delilah en Thomas Weeks:

1 John T. Simmons. Beroep: in militaire dienst in de Burgeroorlog, compagnie "A" 24th Virginia Infanterie.
2 Otey Taylor Simmons, geboren op dinsdag 15-09-1818 in Montgomery County, Virginia, U.S.A.. Volgt XXII-ca.
3 Matilda Simmons, geboren omstreeks 1821 in Montgomery County, Virginia, U.S.A.. Volgt XXII-cb.
4 Mary Amanda Simmons, geboren op vrijdag 20-02-1824 in Montgomery County, Virginia, U.S.A.. Volgt XXII-cc.
5 Roley Madison Simmons, geboren op woensdag 25-01-1826 in Montgomery County, Virginia, U.S.A.. Volgt XXII-cd.
6 William B. Simmons, geboren in 1830 in Floyd County, Virginia, U.S.A.. Volgt XXII-ce.
7 Montague Howard Simmons, geboren op maandag 28-05-1832 in Floyd County, Virginia, U.S.A.. Montague Howard is overleden op donderdag 18-11-1875 in Floyd County, Virginia, U.S.A., 43 jaar oud. Beroep: arbeider in 1850.
8 Charles A. Simmons, geboren op maandag 13-10-1834 in Floyd County, Virginia, U.S.A.. Charles A. is overleden op maandag 30-06-1862 in Virginia, U.S.A., 27 jaar oud (oorzaak: gedood in de Burgeroorlog in de slag bij Frazier´s Farm, Virginia). Beroep: in militaire dienst in de Burgeroorlog, Confederate Army - Company A, 24th Virginia Infanterie.
9 Rhoda Ellen Simmons, geboren op vrijdag 14-07-1837 in Floyd County, Virginia, U.S.A.. Rhoda Ellen is overleden op dinsdag 04-03-1902, 64 jaar oud.
10 Thomas Henderson Simmons, geboren op woensdag 17-07-1839 in Floyd County, Virginia, U.S.A.. Thomas Henderson is overleden op zaterdag 01-04-1865, 25 jaar oud (oorzaak: gedood in de Burgeroorlog in 1865 in de slag bij Petersburg of Five Forks). Bij het overlijden van Thomas Henderson: 02-04-1865?

Adam_de_Boothes.05

Slag bij Five Forks

De Slag bij Five Forks vond plaats op 1 april 1865 ten zuidwesten van Petersburg, Dinwiddie County in de staat Virginia. Deze slag is een deel van de Appomattox Campagne tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog. Deze slag wordt ook wel eens het Waterloo van de Zuidelijke Staten genoemd. Na de nederlaag van George E. Pickett, werd Robert E. Lee gedwongen om zijn stellingen rond Petersburg te verlaten. De terugtocht van Lee eindigde met de overgaven van zijn leger bij Appomattox Court House op 9 april 1865.
Beroep: militaire dienst, sergeant, Confederate Army, Compagnie A, 24th Virginia Infanterie.
11 Delilah Simmons, geboren in 1841 in Floyd County, Virginia, U.S.A.. Delilah is overleden in 1895, 54 jaar oud.

XXI-ah Riley Booth is geboren in 1800 in Floyd County, Virginia, U.S.A., zoon van Abijah Booth en Rhoda Ellen Howard. Riley is overleden na 1870 in Floyd County, Virginia, U.S.A., minstens 70 jaar oud. Beroep: farmer. Riley:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 03-12-1823 in Montgomery County, Virginia, U.S.A. met Clarissa Akers. Notitie bij Clarissa: dochter van Jonathan Akers en Hannah Howard.
(2) trouwde, 31 jaar oud, op donderdag 26-05-1831 in Floyd County, Virginia, U.S.A. met Malinda Lester, 24 jaar oud. Malinda is geboren in 1807 in Montgomery County, Virginia, U.S.A.. Malinda is overleden na 1870, minstens 63 jaar oud.
Kinderen van Riley en Clarissa:

1 Warren Booth.
2 Abijah Booth. Abijah is overleden op zaterdag 21-01-1865 in Camp Chase, Columbus, Ohio, U.S.A. (oorzaak: gevangen genomen bij Cloyd´s Farm, gestorven in de gevangenis in Camp Chase).

Adam_de_Boothes.06

Camp Chase Ohio

Camp Chase was een militair opleidings en gevangen kamp in Columbus, Ohio, tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog. Alles wat er van het kamp vandaag over is is een Confederate begraafplaats met 2260 graven.
Beroep: op 09-05-1864 in militaire dienst in de Burgeroorlog, Compagnie "H", 36th Virginia Infanterie.
3 Mandy Booth, geboren omstreeks 1827 in Montgomery County, Virginia, U.S.A.
4 Delilah Booth, geboren op maandag 28-09-1829 in Montgomery County, Virginia, U.S.A.. Delilah is overleden op zaterdag 02-05-1896 in Floyd County, Virginia, U.S.A., 66 jaar oud.

Kinderen van Riley en Malinda:

1 Abiajah Booth.
2 John Booth.
3 Virginia Ann Booth, geboren in 1837 in Floyd County, Virginia, U.S.A.. Volgt XXII-cf.
4 Monroe Booth, geboren in 1845 in Floyd County, Virginia, U.S.A.
5 Mary Ellen Booth, geboren in 1848 in Floyd County, Virginia, U.S.A.. Volgt XXII-cg.

XXI-ai Sarah Booth is geboren omstreeks 1804 in Montgomery County, Virginia, U.S.A., dochter van Abijah Booth en Rhoda Ellen Howard. Sarah is overleden in 1886, ongeveer 82 jaar oud. Sarah trouwde, ongeveer 18 jaar oud, op dinsdag 05-11-1822 in Montgomery County, Virginia, U.S.A. met Henry Tripp.

XXI-aj Tamar Booth is geboren op zaterdag 05-04-1806 in Montgomery County, Virginia, U.S.A., dochter van Daniel Booth en Sarah McAlexander. Tamar is overleden op zondag 12-01-1890, 83 jaar oud. Tamar trouwde, 28 jaar oud, op vrijdag 28-11-1834 in Floyd County, Virginia, U.S.A. met Thomas R. Simmons, 23 jaar oud. Thomas R. is geboren op donderdag 20-06-1811 in Montgomery County, Virginia, U.S.A.. Thomas R. is overleden op woensdag 24-12-1873, 62 jaar oud. Beroep: farmer.
Kinderen van Tamar en Thomas R.:

1 James A. Simmons, geboren op donderdag 08-10-1835 in Floyd County, Virginia, U.S.A.. Volgt XXII-ch.
2 Andrew J. Simmons, geboren op zaterdag 21-10-1837 in Floyd County, Virginia, U.S.A.. Volgt XXII-ci.
3 Daniel R. Simmons, geboren op zondag 17-11-1839 in Floyd County, Virginia, U.S.A.. Volgt XXII-cj.
4 Angeline Simmons, geboren in 1843 in Floyd County, Virginia, U.S.A.
5 William L. Simmons, geboren in 1846 in Floyd County, Virginia, U.S.A.. Volgt XXII-ck.
6 Susannah Simmons, geboren omstreeks 1848 in Virginia, U.S.A.
7 Levina Simmons, geboren omstreeks 1849 in Floyd County, Virginia, U.S.A.. Volgt XXII-cl.
8 Rowina Simmons, geboren in 1851 in Virginia, U.S.A.. Volgt XXII-cm.

XXI-ak Permelia Booth is geboren omstreeks 1808 in Montgomery County, Virginia, U.S.A., dochter van Daniel Booth en Sarah McAlexander. Permelia trouwde met N.N. Sowers.

XXI-al George J. Booth is geboren omstreeks 1810, zoon van Daniel Booth en Sarah McAlexander. George J. is overleden vóór 08-1845 in Floyd County, Virginia, U.S.A., ongeveer 35 jaar oud. George J. trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op maandag 21-07-1834 in Floyd County, Virginia, U.S.A. met Cinthia Webster, ongeveer 58 jaar oud. Cinthia is geboren omstreeks 1776.
Kind van George J. en Cinthia:

1 Nancy Jane Booth, geboren omstreeks 1831 in Virginia, U.S.A.. Volgt XXII-cn.

XXI-am Nancy Booth is geboren op maandag 18-02-1811 in Montgomery County, Virginia, U.S.A., dochter van Daniel Booth en Sarah McAlexander. Nancy is overleden op zondag 25-08-1878 in Floyd County, Virginia, U.S.A., 67 jaar oud. Bij het overlijden van Nancy: 25-08-1878? Simmons Cemetery, Floyd County, Virginia. Nancy trouwde, 21 jaar oud, op maandag 10-12-1832 in Floyd County, Virginia, U.S.A. met John W. Graham, ongeveer 29 jaar oud. John W. is geboren omstreeks 1803 in Montgomery County, Virginia, U.S.A.. Bij het overlijden van John W.: Hall's Church Cemetery, Ironto, Virginia. Notitie bij John W.: zoon van William Graham en Mary Elkins. Beroep: farmer.
Kinderen van Nancy en John W.:

1 Zacharias (Zacheus) Graham, geboren in 1834 in Floyd County, Virginia, U.S.A.. Volgt XXII-co.
2 Alexander Montague Graham, geboren omstreeks 1837 in Floyd County, Virginia, U.S.A.. Volgt XXII-cp.
3 Peredine Graham, geboren op woensdag 25-09-1839 in Floyd County, Virginia, U.S.A.. Volgt XXII-cq.
4 Paris Montague Graham, geboren in 1842 in Floyd County, Virginia, U.S.A.. Volgt XXII-cr.
5 Sarah B. Graham, geboren op donderdag 30-05-1844. Sarah B. is overleden op maandag 19-06-1916, 72 jaar oud. Bij het overlijden van Sarah B.: Simmons Cemetery, Floyd County, Virginia.
6 Noah Bluford Graham, geboren omstreeks 1845 in Floyd County, Virginia, U.S.A.. Volgt XXII-cs.
7 Sarah Octavie (Octavia Sarah) Graham, geboren omstreeks 1846 in Floyd County, Virginia, U.S.A.. Volgt XXII-ct.
8 William B. Graham, geboren in 1849 in Floyd County, Virginia, U.S.A.. Volgt XXII-cu.
9 John W. Graham, geboren omstreeks 1853 in Virginia, U.S.A.
10 John Hamilton Graham, geboren na 1853 in Virginia, U.S.A.. Volgt XXII-cv.
11 Montague Graham, geboren na 1853 in Virginia, U.S.A.. Montague is overleden na 1853 in Virginia, U.S.A., ongeveer 0 dagen oud.

XXI-an William C. Booth is geboren op woensdag 02-02-1814 in Montgomery County, Virginia, U.S.A., zoon van Daniel Booth en Sarah McAlexander. William C. is overleden op vrijdag 12-12-1856 in Floyd County, Virginia, U.S.A., 42 jaar oud. Bij het overlijden van William C.: White Oak Grove Cemetery. Beroep: farmer. William C. trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 12-03-1835 in Floyd County, Virginia, U.S.A. met Lucenna Sowers, ongeveer 22 jaar oud. Lucenna is geboren omstreeks 1813 in Montgomery County, Virginia, U.S.A.. Lucenna is overleden op maandag 08-08-1887 in Floyd County, Virginia, U.S.A., ongeveer 74 jaar oud. Bij het overlijden van Lucenna: White Oak Grove Cemetery. Notitie bij Lucenna: dochter van Sarah N.N..
Kinderen van William C. en Lucenna:

1 Sarah Jane Booth, geboren op zondag 30-10-1836 in Floyd County, Virginia, U.S.A.. Volgt XXII-cw.
2 Joseph Henderson Booth, geboren op vrijdag 24-05-1839 in Floyd County, Virginia, U.S.A.. Volgt XXII-cx.
3 Pleasant Eden Booth, geboren op zaterdag 22-05-1841 in Floyd County, Virginia, U.S.A.. Volgt XXII-cy.
4 William T. Booth, geboren op zondag 31-12-1843 in Floyd County, Virginia, U.S.A.. Volgt XXII-cz.
5 Barbaretta Booth, geboren op maandag 06-07-1846 in Floyd County, Virginia, U.S.A.. Volgt XXII-da.
6 Henry Marion Booth, geboren op donderdag 28-12-1848 in Floyd County, Virginia, U.S.A.. Volgt XXII-db.
7 Armistead A. Booth, geboren op vrijdag 21-11-1851 in Floyd County, Virginia, U.S.A.. Volgt XXII-dc.

XXI-ao Sarah Booth is geboren op vrijdag 16-10-1818 in Montgomery County, Virginia, U.S.A., dochter van Daniel Booth en Sarah McAlexander. Sarah is overleden op zondag 28-02-1886, 67 jaar oud. Sarah trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 10-02-1841 met Frederick Sowers. Notitie bij Frederick: zoon van John Sowers en Sarah Phares.
Kinderen van Sarah en Frederick:

1 William Sowers, geboren omstreeks 1842 in Virginia, U.S.A.. Volgt XXII-dd.
2 Maglin Sowers, geboren omstreeks 1843 in Virginia, U.S.A.
3 Caroline Sowers, geboren omstreeks 1844 in Virginia, U.S.A.
4 Tamar Sowers, geboren omstreeks 1844 in Virginia, U.S.A.
5 Elizabeth J. Sowers, geboren omstreeks 1850 in Virginia, U.S.A.. Volgt XXII-de.

XXI-ap Edith Booth is geboren in 02-1828 in Montgomery County, Virginia, U.S.A., dochter van Daniel Booth en Rachel Graham. Edith is overleden na 1900 in Pulaski County, Virginia, U.S.A., minstens 72 jaar oud. Bij het overlijden van Edith: tussen 1900 en 1912; Old Dishon Cemetery, Snowville, Pulaski County, Virginia. Beroep: huishoudster (1900). Notitie bij Edith: ze kon lezen maar niet schrijven. Edith trouwde, 20 jaar oud, op vrijdag 04-02-1848 in Floyd County, Virginia, U.S.A. met Robert A. Graham, 23 jaar oud. Robert A. is geboren in 1825 in Pulaski County, Virginia, U.S.A.. Robert A. is overleden na 1880 in Pulaski County, Virginia, U.S.A., minstens 55 jaar oud. Bij het overlijden van Robert A.: Old Dishon Cemetery, Snowville, Pulaski County, Virginia. Notitie bij Robert A.: zoon van James Graham en Mary Hollyday. Beroep: arbeider.
Kinderen van Edith en Robert A.:

1 Arlevie Graham. Volgt XXII-df.
2 William Addison Graham, geboren in 04-1849 in Pulaski County, Virginia, U.S.A.. Volgt XXII-dg.
3 Derius Graham, geboren in 1851 in Pulaski County, Virginia, U.S.A.. Volgt XXII-dh.
4 Uriah Vermillion Graham, geboren op maandag 21-02-1853 in Pulaski County, Virginia, U.S.A.. Volgt XXII-di.
5 Harriet M. Graham, geboren in 1854 in Pulaski County, Virginia, U.S.A.. Volgt XXII-dj.
6 Lethias Graham, geboren op zondag 06-09-1857 in Pulaski County, Virginia, U.S.A.. Volgt XXII-dk.
7 Asel Graham, geboren op donderdag 04-03-1858 in Pulaski County, Virginia, U.S.A.. Volgt XXII-dl.
8 Noah Graham, geboren op zondag 08-03-1863 in Pulaski County, Virginia, U.S.A.. Volgt XXII-dm.
9 Molly Mae Graham, geboren op dinsdag 08-10-1867 in Pulaski County, Virginia, U.S.A.. Volgt XXII-dn.
10 N.N. Graham, geboren op vrijdag 18-03-1870 in Pulaski County, Virginia, U.S.A.
11 N.N. Graham, geboren op vrijdag 18-03-1870 in Pulaski County, Virginia, U.S.A.. N.N. is overleden op zaterdag 20-08-1870 in Pulaski County, Virginia, U.S.A., 5 maanden oud.

XXI-aq Julyann Rachel Booth is geboren omstreeks 1830, dochter van Daniel Booth en Rachel Graham. Julyann Rachel trouwde in Pulaski County, Virginia, U.S.A. met Joseph Miles.

XXI-ar Asa H. Booth is geboren in 1832 in Virginia, U.S.A., zoon van Daniel Booth en Rachel Graham. Beroep: farmer (diende in de Burgeroorlog als 1e luitenant, bevorderd tot kapitein, compagnie "D", 54th Virginia Infantry). Asa H. trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 27-10-1853 met Eliza Jane Spangler, 20 jaar oud. Eliza Jane is geboren in 1833 in Virginia, U.S.A.. Notitie bij Eliza Jane: kleindochter van Issac Boothe, Jr..

XXI-as David McAlexander is geboren in 1798 in Virginia, U.S.A., zoon van William H. McAlexander en Tamer Booth. Beroep: farmer. David trouwde met Jane N.N.. Jane is geboren in 1798 in Virginia, U.S.A..

XXI-at John McAlexander is geboren in 1800 in Patrick County, Virginia, U.S.A., zoon van William H. McAlexander en Tamer Booth. John is overleden in 1880 in Patrick County, Virginia, U.S.A., 80 jaar oud. Beroep: farmer, steenhouwer (vrijmetselaar?). John trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 17-01-1828 in Patrick County, Virginia, U.S.A. met Margaret Brammer, ongeveer 19 jaar oud. Margaret is geboren omstreeks 1809 in Virginia, U.S.A.. Margaret is overleden in 1890, ongeveer 81 jaar oud.

XXI-au Milly McAlexander is geboren op donderdag 03-09-1801 in Patrick County, Virginia, U.S.A., dochter van William H. McAlexander en Tamer Booth. Milly is overleden omstreeks 1870, ongeveer 69 jaar oud. Milly:
(1) trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1821 met James Reynolds, ongeveer 29 jaar oud. James is geboren in 1792. James is overleden in 1855, 63 jaar oud.
(2) trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 16-11-1826 in Patrick County, Virginia, U.S.A. met John Connor.
(3) trouwde, 58 jaar oud, op donderdag 31-05-1860 in Patrick County, Virginia, U.S.A. met John Hubbard, 65 jaar oud. John is geboren in 1795.

XXI-av Daniel McAlexander is geboren in 1804 in Patrick County, Virginia, U.S.A., zoon van William H. McAlexander en Tamer Booth. Daniel is overleden in 1853 in Bath County, Kentucky, U.S.A., 49 jaar oud. Daniel trouwde in Patrick County, Virginia, U.S.A. met Nancy N.N.. Nancy is geboren omstreeks 1810. Bij de geboorte van Nancy: tussen 1850 en 1860. Nancy is overleden omstreeks 1855 in Kentucky, U.S.A., ongeveer 45 jaar oud.

XXI-aw Samuel McAlexander is geboren in 1808 in Patrick County, Virginia, U.S.A., zoon van William H. McAlexander en Tamer Booth. Samuel is overleden in 04-1876 in Patrick County, Virginia, U.S.A., 68 jaar oud. Beroep: farmer. Samuel trouwde, 23 jaar oud, op vrijdag 11-03-1831 in Montgomery County, Virginia, U.S.A. met Nancy Bier Lester, 17 jaar oud. Nancy Bier is geboren in 1814 in Virginia, U.S.A.. Nancy Bier is overleden omstreeks 1870, ongeveer 56 jaar oud. Bij het overlijden van Nancy Bier: tussen 1860 en 1879. Notitie bij Nancy Bier: dochter van William Lester en Rebecca Simmons.

XXI-ax Isabela McAlexander is geboren in 1809 in Patrick County, Virginia, U.S.A., dochter van William H. McAlexander en Tamer Booth. Isabela is overleden na 1865, minstens 56 jaar oud. Isabela:
(1) trouwde, 19 jaar oud, op donderdag 24-01-1828 in Patrick County, Virginia, U.S.A. met William J. Robertson, 22 jaar oud. William J. is geboren in 1806. William J. is overleden na 1860, minstens 54 jaar oud.
(2) trouwde, 56 jaar oud, in 1865 met John T. Gill.

XXI-ay Tamar McAlexander is geboren in 1813 in Patrick County, Virginia, U.S.A., dochter van William H. McAlexander en Tamer Booth. Tamar is overleden in 02-1871 in Patrick County, Virginia, U.S.A., 58 jaar oud. Tamar trouwde, 19 jaar oud, op zondag 05-02-1832 in Patrick County, Virginia, U.S.A. met Aaron Dehart, 32 jaar oud. Aaron is geboren in 1800 in Mercer County, Virginia, U.S.A.. Aaron is overleden in 12-1861 in Mercer County, Virginia, U.S.A., 61 jaar oud (oorzaak: tyfuskoorts tijdens de Burgeroorlog).

XXI-az Rachel McAlexander is geboren op dinsdag 16-12-1817 in Patrick County, Virginia, U.S.A., dochter van William H. McAlexander en Tamer Booth. Rachel is overleden in 05-1881 in Lester, Raleigh County, West Virginia, U.S.A., 63 jaar oud. Rachel trouwde, 17 jaar oud, op donderdag 12-03-1835 in Patrick County, Virginia, U.S.A. met Champ Chandler Lester, 25 jaar oud. Champ Chandler is geboren op vrijdag 03-11-1809 in Floyd County, Virginia, U.S.A.. Notitie bij Champ Chandler: de stad Lester, Raleigh County, West Virginia, U.S.A., is naar hem genoemd. Beroep: farmer.

XXI-ba Jamison Booth is geboren in 06-1806 in Montgomery County, Virginia, U.S.A., zoon van Stephen Booth en Mary Booth. Jamison is overleden op maandag 22-04-1889 in Roane County, West Virginia, U.S.A., 82 jaar oud. Jamison trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 04-03-1830 in Montgomery County, Virginia, U.S.A. met Elizabeth Hunter.
Kind van Jamison en Elizabeth:

1 Jamison E. Booth.

XXII-a Silas S. Booth is geboren op maandag 14-11-1814, zoon van Oliver Booth en Eunice Smith. Silas S. is overleden op zaterdag 01-09-1894, 79 jaar oud. Silas S. trouwde, 27 jaar oud, op woensdag 04-05-1842 met Alice Gunnison.
Kinderen van Silas S. en Alice:

1 George A. Booth, geboren op woensdag 04-06-1845. Volgt XXIII-a.
2 Effie M. Booth, geboren op zaterdag 13-04-1850. Volgt XXIII-b.
3 Etta E. Booth, geboren op zondag 21-03-1852.

XXII-b Joshua W. Booth is geboren op dinsdag 22-10-1816 in Goshen, Sullivan, New Hampshire, U.S.A., zoon van Oliver Booth en Eunice Smith. Joshua W. is overleden op maandag 15-05-1899, 82 jaar oud. Joshua W. trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 16-11-1843 met Mary Gunnison.
Kinderen van Joshua W. en Mary:

1 Charles A. Booth, geboren op vrijdag 21-05-1847. Volgt XXIII-c.
2 Alice E. Booth, geboren op zondag 05-06-1853. Volgt XXIII-d.
3 James Booth, geboren op woensdag 10-09-1856. James is overleden op donderdag 04-07-1872, 15 jaar oud.

XXII-c Isaac A. Booth is geboren in 1803 in Virginia, U.S.A., zoon van Abner Booth. Isaac A. is overleden vóór 1836, ten hoogste 33 jaar oud. Isaac A. trouwde, 22 jaar oud, op dinsdag 01-03-1825 in Montgomery County, Virginia, U.S.A. met Mary Conner.

XXII-d Elizabeth Booth is geboren in 1811 in Montgomery County, Virginia, U.S.A., dochter van Abner Booth. Elizabeth trouwde, 18 jaar oud, op zaterdag 23-05-1829 in Montgomery County, Virginia, U.S.A. met Thomas Collins, 29 jaar oud. Thomas is geboren in 1800 in Giles County, Virginia, U.S.A.
Kinderen van Elizabeth en Thomas:

1 Amanda Collins, geboren in 1833 in Floyd County, Virginia, U.S.A.
2 Mary J. Collins, geboren in 1836 in Floyd County, Virginia, U.S.A.
3 James Collins, geboren in 1839 in Floyd County, Virginia, U.S.A.
4 Daniel B. Collins, geboren omstreeks 1842 in Floyd County, Virginia, U.S.A.. Bij de geboorte van Daniel B.: 1842 of 1843. Daniel B. is overleden op maandag 06-12-1858 in Floyd County, Virginia, U.S.A., ongeveer 16 jaar oud.
5 Thomas Collins, geboren in 1844 in Floyd County, Virginia, U.S.A.
6 John H. Collins, geboren in 1846 in Floyd County, Virginia, U.S.A.
7 Charity Collins, geboren in 1849 in Floyd County, Virginia, U.S.A.. Charity is overleden op donderdag 11-07-1867 in Floyd County, Virginia, U.S.A., 18 jaar oud.

XXII-e John Booth is geboren in 1816 in Montgomery County, Virginia, U.S.A., zoon van Abner Booth. Beroep: farmer. John trouwde, 22 jaar oud, op maandag 25-06-1838 in Floyd County, Virginia, U.S.A. met Charlotte Graham, 27 jaar oud. Charlotte is geboren in 1811 in Virginia, U.S.A.. Notitie bij Charlotte: dochter van John Graham.
Kinderen van John en Charlotte:

1 Asa Booth, geboren omstreeks 1840 in Floyd County, Virginia, U.S.A.
2 Virginia Booth, geboren omstreeks 1842 in Floyd County, Virginia, U.S.A.. Volgt XXIII-e.
3 Emily Caroline Booth, geboren omstreeks 1843 in Floyd County, Virginia, U.S.A.. Volgt XXIII-f.
4 Sarah E. Booth, geboren op donderdag 16-07-1846 in Floyd County, Virginia, U.S.A.
5 Ellen Booth, geboren omstreeks 1848 in Floyd County, Virginia, U.S.A.
6 Malinda E. Booth, geboren omstreeks 1851 in Floyd County, Virginia, U.S.A..

XXII-f Diannah Booth is geboren in 1817 in Montgomery County, Virginia, U.S.A., dochter van Abner Booth. Diannah trouwde, 31 jaar oud, op zaterdag 19-02-1848 in Patrick County, Virginia, U.S.A. met Peter Helms.

XXII-g Angelina Booth is geboren in 1821 in Montgomery County, Virginia, U.S.A., dochter van Abner Booth. Angelina trouwde, 20 jaar oud, op donderdag 04-11-1841 in Patrick County, Virginia, U.S.A. met William Harris.

XXII-h Abner Booth is geboren op zondag 13-04-1823 in Montgomery County, Virginia, U.S.A., zoon van Abner Booth. Abner is overleden op vrijdag 03-05-1889 in Floyd County, Virginia, U.S.A., 66 jaar oud. Beroep: molenaar, farmer (in militaire dienst in de Burgeroorlog bij de Confederatie, R. L. Preston´s Reserve Corps, kapitein A. J. Graham´s Compagnie). Abner trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 27-06-1844 in Floyd County, Virginia, U.S.A. met Nancy Ruth Beckett, 20 jaar oud. Nancy Ruth is geboren in 06-1824 in Montgomery County, Virginia, U.S.A.. Nancy Ruth is overleden op donderdag 26-04-1906 in Pilot, Floyd County, Virginia, U.S.A., 81 jaar oud. Notitie bij Nancy Ruth: dochter van Daniel Beckett en Lydia Wade.
Kinderen van Abner en Nancy Ruth:

1 Martha A. Booth, geboren op zondag 07-05-1848 in Floyd County, Virginia, U.S.A.. Martha A. is overleden op zaterdag 08-11-1913 in Montgomery County, Virginia, U.S.A., 65 jaar oud.
2 Jacob Hillory Booth, geboren op maandag 12-08-1850 in Floyd County, Virginia, U.S.A.. Volgt XXIII-g.
3 Riley T. Booth, geboren op zaterdag 21-08-1852 in Floyd County, Virginia, U.S.A.. Volgt XXIII-h.
4 Mary M. Booth, geboren op maandag 08-05-1854 in Floyd County, Virginia, U.S.A.. Volgt XXIII-i.
5 Doshia Jane Booth, geboren op woensdag 09-05-1855 in Floyd County, Virginia, U.S.A.. Volgt XXIII-j.
6 Cordelia P. Booth, geboren op vrijdag 20-11-1857 in Floyd County, Virginia, U.S.A.. Volgt XXIII-k.
7 Lawson Alexander Booth, geboren op vrijdag 28-10-1859 in Floyd County, Virginia, U.S.A.
8 Asa L. Homer Booth, geboren op maandag 03-12-1866 in Floyd County, Virginia, U.S.A.. Volgt XXIII-l.
9 William Calvin Booth, geboren op dinsdag 17-03-1868 in Floyd County, Virginia, U.S.A..

XXII-i Lucretia Booth is geboren in 1807 in Patrick County, Virginia, U.S.A., dochter van Daniel Booth en Mary McAlexander. Lucretia is overleden in 1880, 73 jaar oud. Lucretia trouwde, 17 jaar oud, op donderdag 27-05-1824 in Lawrence County, Ohio, U.S.A. met William Spears, ongeveer 24 jaar oud. William is geboren omstreeks 1800. William is overleden na 1860, ongeveer 60 jaar oud.

XXII-j Nancy A. Booth is geboren op maandag 21-11-1808 in Patrick County, Virginia, U.S.A., dochter van Daniel Booth en Mary McAlexander. Nancy A. is overleden op donderdag 10-05-1888 in Lawrence County, Ohio, U.S.A., 79 jaar oud. Nancy A. trouwde, 17 jaar oud, op donderdag 07-09-1826 in Lawrence County, Ohio, U.S.A. met Bennet T. Earles, 21 jaar oud. Notitie: Willow Wood of Union Township.
Bennet T. is geboren op maandag 05-11-1804 in Patrick County, Virginia, U.S.A.. Bennet T. is overleden op zaterdag 30-03-1895 in Windsor, Lawrence County, Ohio, U.S.A., 90 jaar oud. Notitie bij Bennet T.: zoon van Charles en Mary Martin.
Kinderen van Nancy A. en Bennet T.:

1 Louisa J. Earles, geboren op maandag 30-07-1827 in Lawrence County, Ohio, U.S.A.. Louisa J. is overleden op vrijdag 11-05-1849 in Lawrence County, Ohio, U.S.A., 21 jaar oud.
2 Mary Ellender Earles, geboren op dinsdag 24-02-1829 in Lawrence County, Ohio, U.S.A.. Mary Ellender is overleden op zaterdag 03-02-1923 in Lawrence County, Ohio, U.S.A., 93 jaar oud.
3 Daniel Jackson Earles, geboren op woensdag 15-12-1830 in Lawrence County, Ohio, U.S.A.. Volgt XXIII-m.
4 Richard R. Earles, geboren op woensdag 21-11-1832 in Lawrence County, Ohio, U.S.A.. Richard R. is overleden op vrijdag 17-10-1862 in Lawrence County, Ohio, U.S.A., 29 jaar oud.
5 Nancy M. Earles, geboren op vrijdag 05-12-1834 in Lawrence County, Ohio, U.S.A.. Nancy M. is overleden op woensdag 28-01-1852 in Lawrence County, Ohio, U.S.A., 17 jaar oud.
6 Martin S. Earles, geboren op zaterdag 11-02-1837 in Lawrence County, Ohio, U.S.A.. Martin S. is overleden op vrijdag 01-12-1865 in Lawrence County, Ohio, U.S.A., 28 jaar oud. Beroep: in militaire dienst in de Burgeroorlog, compagnie "E", 173 Ohio Infanterie.
7 Elliott Newton Earles, geboren op zondag 03-02-1839 in Lawrence County, Ohio, U.S.A.. Elliott Newton is overleden op vrijdag 09-08-1901 in Lawrence County, Ohio, U.S.A., 62 jaar oud. Beroep: in militaire dienst in de Burgeroorlog, compagnie "G" 4 Ohio Cavalerie.
8 William J.P. Earles, geboren op zondag 13-06-1841 in Lawrence County, Ohio, U.S.A.. William J.P. is overleden op maandag 20-06-1864 in Andersonville Prison, Georgia, U.S.A., 23 jaar oud.
9 Loucretia E.A. Earles, geboren op maandag 26-06-1843 in Lawrence County, Ohio, U.S.A.. Loucretia E.A. is overleden op maandag 06-11-1843 in Lawrence County, Ohio, U.S.A., 4 maanden oud. Bij het overlijden van Loucretia E.A.: Symmes Creek Baptist Church.
10 Eveline Frances Earles, geboren op zaterdag 19-10-1844 in Lawrence County, Ohio, U.S.A.. Volgt XXIII-n.

XXII-k William Booth is geboren in 1811 in Patrick County, Virginia, U.S.A., zoon van Daniel Booth en Mary McAlexander. William:
(1) trouwde met Sarah N.N..
(2) trouwde, ongeveer 21 jaar oud, omstreeks 1832 met Mary N.N..
(3) trouwde, 35 jaar oud, op donderdag 06-08-1846 in Lawrence County, Ohio, U.S.A. met Lucinda Comeans.

XXII-l Elizabeth Booth is geboren in 1814 in Patrick County, Virginia, U.S.A., dochter van Daniel Booth en Mary McAlexander. Elizabeth is overleden in 1855, 41 jaar oud. Elizabeth trouwde, 15 jaar oud, op donderdag 29-10-1829 in Lawrence County, Ohio, U.S.A. met Bird Smith, 20 jaar oud. Bird is geboren op zaterdag 12-08-1809. Bird is overleden op woensdag 17-08-1887, 78 jaar oud.
Kinderen van Elizabeth en Bird:

1 William Smith, geboren omstreeks 1832 in Lawrence County, Ohio, U.S.A.. William is overleden op maandag 17-09-1894, ongeveer 62 jaar oud.
2 Cyrus S. Smith, geboren omstreeks 1833 in Lawrence County, Ohio, U.S.A.. Volgt XXIII-o.
3 Daniel Smith, geboren omstreeks 1837 in Lawrence County, Ohio, U.S.A.
4 David Smith, geboren omstreeks 1838 in Lawrence County, Ohio, U.S.A.
5 Caroline Smith, geboren omstreeks 1840 in Lawrence County, Ohio, U.S.A.
6 Isaac Smith, geboren omstreeks 1840 in Lawrence County, Ohio, U.S.A.. Isaac is overleden in 11-1891, ongeveer 51 jaar oud.
7 James Smith, geboren omstreeks 1842 in Lawrence County, Ohio, U.S.A.
8 Ephraim Smith, geboren omstreeks 1842. Volgt XXIII-p.
9 Cornelius (Camilus) Smith, geboren omstreeks 1845 in Lawrence County, Ohio, U.S.A.. Volgt XXIII-q.
10 Shadrock Smith, geboren in 10-1849 in Lawrence County, Ohio, U.S.A.. Volgt XXIII-r.
11 Martin Smith, geboren omstreeks 1850 in Lawrence County, Ohio, U.S.A.
12 Victoria Smith, geboren omstreeks 1852 in Lawrence County, Ohio, U.S.A.
13 Cecil Smith, geboren omstreeks 1855 in Lawrence County, Ohio, U.S.A..

XXII-m Eveline Booth is geboren in 1818 in Lawrence County, Ohio, U.S.A., dochter van Daniel Booth en Mary McAlexander. Eveline trouwde, 19 jaar oud, op donderdag 01-06-1837 met Shadrack Ward.

XXII-n Elisha Booth is geboren in 1821 in Lawrence County, Ohio, U.S.A., zoon van Daniel Booth en Mary McAlexander. Elisha is overleden na 1850 in Lawrence County, Ohio, U.S.A., minstens 29 jaar oud. Elisha trouwde, 23 jaar oud, op zondag 04-08-1844 in Lawrence County, Ohio, U.S.A. met Elizabeth Lambert, ongeveer 20 jaar oud. Elizabeth is geboren omstreeks 1824. Bij de geboorte van Elizabeth: 1824 - 1825. Elizabeth is overleden na 1850, ongeveer 26 jaar oud.
Kinderen van Elisha en Elizabeth:

1 Virginia A. Booth, geboren in 1845 in Lawrence County, Ohio, U.S.A.
2 Daniel J. Booth, geboren in 1846 in Lawrence County, Ohio, U.S.A.. Bij de geboorte van Daniel J.: 1846 - 1847.

XXII-o Andrew J. Booth is geboren op zondag 21-11-1824 in Lawrence County, Ohio, U.S.A., zoon van Daniel Booth en Mary McAlexander. Andrew J. is overleden op dinsdag 22-10-1878 in Union, Lawrence County, Ohio, U.S.A., 53 jaar oud. Bij het overlijden van Andrew J.: Getaway Cemetery, Lawrence County, Ohio, U.S.A.. Beroep: farmer en prediker (in militaire dienst in de Burgeroorlog, 1e luitenant, compagnie "A", 173 Ohio Infanterie). Andrew J. trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 19-02-1846 in Union, Lawrence County, Ohio, U.S.A. met Electra Jane Willis, 18 jaar oud. Electra Jane is geboren op donderdag 27-09-1827. Electra Jane is overleden op zaterdag 20-02-1897, 69 jaar oud.
Kinderen van Andrew J. en Electra Jane:

1 Roxie (Roxa) Booth, geboren omstreeks 1851.
2 P. Calahan Booth, geboren op zaterdag 29-05-1852 in Union, Lawrence County, Ohio, U.S.A.. P. Calahan is overleden op maandag 09-11-1925 in Ironton, Lawrence County, Ohio, U.S.A., 73 jaar oud.
3 Harriett Booth, geboren omstreeks 1853 in Lawrence County, Ohio, U.S.A.. Bij de geboorte van Harriett: 1853-1854.
4 Caroline Booth, geboren omstreeks 1856 in Lawrence County, Ohio, U.S.A.. Bij de geboorte van Caroline: 1856-1857.
5 Andrew Booth, geboren omstreeks 1861 in Lawrence County, Ohio, U.S.A.
6 Electra Booth, geboren omstreeks 1864 in Lawrence County, Ohio, U.S.A.
7 Salina Booth, geboren in 06-1869 in Lawrence County, Ohio, U.S.A..

XXII-p Henrietta Booth is geboren omstreeks 1825 in Lawrence County, Ohio, U.S.A., dochter van Daniel Booth en Mary McAlexander. Henrietta is overleden na 1900, ongeveer 75 jaar oud. Henrietta trouwde, ongeveer 20 jaar oud, op donderdag 06-02-1845 in Lawrence County, Ohio, U.S.A. met William Willis, ongeveer 26 jaar oud. William is geboren omstreeks 1819. Bij de geboorte van William: 1819-1820. William is overleden na 1850, ongeveer 31 jaar oud.
Kind van Henrietta en William:

1 Mary Willis, geboren omstreeks 1845 in Lawrence County, Ohio, U.S.A.. Bij de geboorte van Mary: 1845-1846.

XXII-q Nancy Ann Booth is geboren in 1810 in Montgomery County, Virginia, U.S.A., dochter van Isaac Booth en Nancy Agnes McAlexander. Nancy Ann is overleden op woensdag 21-01-1880 in Floyd County, Virginia, U.S.A., 70 jaar oud. Nancy Ann trouwde, 34 jaar oud, op dinsdag 17-12-1844 in Montgomery County, Virginia, U.S.A. met Benjamin Helms, 24 jaar oud. Benjamin is geboren in 08-1820 in Montgomery County, Virginia, U.S.A.. Benjamin is overleden omstreeks 1905 in Hardin County, Kentucky, U.S.A., ongeveer 85 jaar oud.
Kinderen van Nancy Ann en Benjamin:

1 Isaac Helms, geboren in 1847 in Floyd County, Virginia, U.S.A.. Volgt XXIII-s.
2 James B. Helms, geboren in 1848 in Floyd County, Virginia, U.S.A.
3 Drusilla Helms, geboren in 1853 in Floyd County, Virginia, U.S.A.
4 Adaline Helms, geboren in 10-1854 in Floyd County, Virginia, U.S.A.. Adaline is overleden op vrijdag 15-11-1861 in Floyd County, Virginia, U.S.A., 7 jaar oud.
5 Joel Helms, geboren in 09-1855 in Floyd County, Virginia, U.S.A.. Volgt XXIII-t.

XXII-r Hannah Booth is geboren omstreeks 1810 in Virginia, U.S.A., dochter van Isaac Booth en Nancy Agnes McAlexander. Hannah is overleden op maandag 15-12-1856 in Montgomery County, Virginia, U.S.A., ongeveer 46 jaar oud. Hannah trouwde, ongeveer 16 jaar oud, op woensdag 08-11-1826 in Montgomery County, Virginia, U.S.A. met Joseph Bishop, 33 jaar oud. Joseph is geboren in 1793. Joseph is overleden op zaterdag 20-12-1856 in Montgomery County, Virginia, U.S.A., 63 jaar oud. Notitie bij Joseph: zoon van Jacob Bishop en Catherine Elkins.
Kinderen van Hannah en Joseph:

1 Nancy Bishop, geboren in 1832. Nancy is overleden in 1856 in Montgomery County, Virginia, U.S.A., 24 jaar oud.
2 Betsy Bishop, geboren omstreeks 1834. Betsy is overleden in 1856 in Montgomery County, Virginia, U.S.A., ongeveer 22 jaar oud.
3 Catherine Bishop, geboren omstreeks 1837. Catherine is overleden in 1856 in Montgomery County, Virginia, U.S.A., ongeveer 19 jaar oud.
4 Joshua Bishop, geboren omstreeks 1840. Volgt XXIII-u.
5 Jack Bishop, geboren omstreeks 1851. Jack is overleden in 1856 in Montgomery County, Virginia, U.S.A., ongeveer 5 jaar oud.

XXII-s Elizabeth Booth is geboren omstreeks 1812 in Virginia, U.S.A., dochter van Isaac Booth en Nancy Agnes McAlexander. Elizabeth trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op donderdag 25-04-1833 in Montgomery County, Virginia, U.S.A. met Simeon Alley, 21 jaar oud. Simeon is geboren in 1812.
Kind van Elizabeth en Simeon:

1 James G. Alley. Beroep: in militaire dienst in de Burgeroorlog, compagnie "B", 54 Virginia Infanterie.

XXII-t Sarah Booth is geboren omstreeks 1815 in Montgomery County, Virginia, U.S.A., dochter van Isaac Booth en Nancy Agnes McAlexander. Sarah is overleden op dinsdag 07-02-1865 in Floyd County, Virginia, U.S.A., ongeveer 50 jaar oud. Sarah trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op zondag 01-09-1839 met William B. Lawrence, 21 jaar oud. William B. is geboren in 1818 in Montgomery County, Virginia, U.S.A.. William B. is overleden op zondag 05-03-1865 in Floyd County, Virginia, U.S.A., 47 jaar oud.
Kinderen van Sarah en William B.:

1 Jacob B. Lawrence, geboren omstreeks 1841 in Floyd County, Virginia, U.S.A.. Beroep: in militaire dienst in de Burgeroorlog, J.E.B. Stuart´s Horse Artillery.
2 Isaac Lawrence, geboren omstreeks 1841 in Virginia, U.S.A.
3 James B. Lawrence, geboren omstreeks 1842. Bij de geboorte van James B.: 1842-1843.
4 William B. Lawrence, geboren omstreeks 1843 in Virginia, U.S.A.. Beroep: in militaire dienst in de Burgeroorlog, compagnie "I", 54th Virginia Infanterie.
5 Hosannah Lawrence, geboren omstreeks 1846 in Virginia, U.S.A.
6 Nancy E. Lawrence, geboren omstreeks 1848 in Floyd County, Virginia, U.S.A.. Volgt XXIII-v.
7 Sarah J. Lawrence, geboren omstreeks 1851 in Virginia, U.S.A.
8 John Lawrence, geboren omstreeks 1853 in Virginia, U.S.A.
9 Amelia Lawrence, geboren op zaterdag 21-07-1855 in Floyd County, Virginia, U.S.A.
10 Tempe Lawrence, geboren omstreeks 1858 in Virginia, U.S.A..

XXII-u Permelia Booth is geboren in 1818 in Montgomery County, Virginia, U.S.A., dochter van Isaac Booth en Nancy Agnes McAlexander. Permelia trouwde, 17 jaar oud, op zondag 06-09-1835 in Montgomery County, Virginia, U.S.A. met David Spangler, 33 jaar oud. David is geboren in 1802 in Montgomery County, Virginia, U.S.A.
Kinderen van Permelia en David:

1 Elmira Spangler, geboren in 1838 in Floyd County, Virginia, U.S.A.. Volgt XXIII-w.
2 George W. Spangler, geboren op zaterdag 16-05-1840 in Floyd County, Virginia, U.S.A.. Volgt XXIII-x.
3 Christian Spangler, geboren in 1842 in Floyd County, Virginia, U.S.A.. Volgt XXIII-y.
4 Daniel Spangler, geboren in 1844 in Floyd County, Virginia, U.S.A.
5 Adeline Spangler, geboren in 1845 in Floyd County, Virginia, U.S.A.
6 Anderson Spangler, geboren in 1847 in Floyd County, Virginia, U.S.A.
7 Margaret Spangler, geboren in 1849 in Floyd County, Virginia, U.S.A..

XXII-v James Booth is geboren op donderdag 18-05-1820 in Montgomery County, Virginia, U.S.A., zoon van Isaac Booth en Nancy Agnes McAlexander. James is overleden op zaterdag 05-09-1863 in Floyd County, Virginia, U.S.A., 43 jaar oud (oorzaak: werd gestoord en schoot zichzelf dood). Beroep: farmer. James trouwde, 22 jaar oud, op maandag 10-10-1842 in Floyd County, Virginia, U.S.A. met Catherine Jane Lester, 19 jaar oud. Catherine Jane is geboren op donderdag 13-03-1823 in Montgomery County, Virginia, U.S.A.. Catherine Jane is overleden op donderdag 30-01-1902, 78 jaar oud. Notitie bij Catherine Jane: dochter van John Lester en Mary Terry.
Kinderen van James en Catherine Jane:

1 Isaac Booth, geboren op zondag 09-07-1843 in Floyd County, Virginia, U.S.A.. Isaac is overleden op maandag 02-05-1853, 9 jaar oud.
2 John Booth, geboren op vrijdag 03-01-1845 in Floyd County, Virginia, U.S.A.. John is overleden op maandag 30-05-1853, 8 jaar oud.
3 Mary Ataway Booth, geboren op maandag 08-02-1847 in Floyd County, Virginia, U.S.A.
4 Nancy Ann Booth, geboren op zaterdag 04-11-1848 in Floyd County, Virginia, U.S.A.. Notitie bij Nancy Ann: een andere bron noemt als overlijdensdatum 27-05-1853 en trouwdatum 31-12-1873 met Lafayette Roop.
5 James Hiley Booth, geboren op zaterdag 03-01-1852 in Floyd County, Virginia, U.S.A.. Volgt XXIII-z.
6 Hulin A. Booth, geboren op dinsdag 15-02-1853 in Floyd County, Virginia, U.S.A.. Hulin A. is overleden op zaterdag 26-08-1865 in Floyd County, Virginia, U.S.A., 12 jaar oud (oorzaak: diphterie).
7 Isabella Booth, geboren op dinsdag 19-12-1854 in Floyd County, Virginia, U.S.A.. Volgt XXIII-aa.
8 Charles T. Booth, geboren op maandag 14-07-1856. Notitie bij Charles T.: jong overleden.
9 Giles H. Booth, geboren op woensdag 20-10-1858 in Floyd County, Virginia, U.S.A.. Giles H. is overleden op donderdag 07-09-1865 in Floyd County, Virginia, U.S.A., 6 jaar oud (oorzaak: diphterie).
10 Jacob N. Booth, geboren op woensdag 10-04-1861 in Floyd County, Virginia, U.S.A.. Volgt XXIII-ab.

XXII-w Druzilla C. Booth is geboren omstreeks 1822 in Montgomery County, Virginia, U.S.A., dochter van Isaac Booth en Nancy Agnes McAlexander. Druzilla C. trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op woensdag 21-02-1849 in Montgomery County, Virginia, U.S.A. met Hiram Walters, ongeveer 30 jaar oud. Hiram is geboren omstreeks 1819 in Montgomery County, Virginia, U.S.A.. Bij de geboorte van Hiram: 1819-1820.
Kinderen van Druzilla C. en Hiram:

1 Virginia Catherine Walters.
2 Miriam Druzilla Walters.
3 Permelia Agnes Walters.
4 Amelia Walters.
5 Mary A. Walters, geboren in 1850 in Floyd County, Virginia, U.S.A.. Volgt XXIII-ac.
6 Vina Jane Walters, geboren omstreeks 1854 in Virginia, U.S.A.
7 Alica Ann Walters, geboren op dinsdag 17-04-1855 in Floyd County, Virginia, U.S.A.
8 Susan Victora (Sevenia) Walters, geboren omstreeks 1858 in Virginia, U.S.A.
9 John W. (M.?) Walters, geboren omstreeks 1859 in Virginia, U.S.A.
10 William J. Walters, geboren op dinsdag 06-03-1866 in Floyd County, Virginia, U.S.A.. William J. is overleden op vrijdag 16-03-1866 in Floyd County, Virginia, U.S.A., 10 dagen oud.

XXII-x Annie Booth is geboren omstreeks 1846 in Montgomery County, Virginia, U.S.A., dochter van Isaac Booth en Theodocia Radford. Annie:
(1) trouwde met N.N. Spangler.
(2) trouwde met Richard Dulaney. Richard is geboren op maandag 13-05-1839 in Floyd County, Virginia, U.S.A., zoon van Samuel Dulaney en Martha Reed.
Kinderen van Annie en N.N.:

1 Charles Eather Spangler, geboren op zaterdag 26-05-1888 in Floyd County, Virginia, U.S.A.. Volgt XXIII-ad.
2 Livinia Spangler, geboren op donderdag 06-03-1890 in Meeting Creek, Hardin County, Kentucky, U.S.A.. Volgt XXIII-ae.
3 Cora Dell Spangler, geboren op vrijdag 18-11-1892 in Meeting Creek, Hardin County, Kentucky, U.S.A.. Volgt XXIII-af.
4 Arthur Elworth Spangler, geboren op vrijdag 18-11-1892 in Meeting Creek, Hardin County, Kentucky, U.S.A.. Volgt XXIII-ag.
5 Oscar L. Spangler, geboren op zaterdag 23-03-1895 in Meeting Creek, Hardin County, Kentucky, U.S.A.. Volgt XXIII-ah.
6 Olie Ruth Spangler, geboren in 08-1897 in Meeting Creek, Hardin County, Kentucky, U.S.A.. Volgt XXIII-ai.

XXII-y Milly McAlexander is geboren op zaterdag 05-03-1808 in Virginia, U.S.A., dochter van William H. McAlexander en Anna Booth. Milly is overleden op zondag 21-08-1859, 51 jaar oud. Milly trouwde, 18 jaar oud, op donderdag 16-11-1826 in Patrick County, Virginia, U.S.A. met John Conner, 23 jaar oud. John is geboren op dinsdag 09-08-1803. John is overleden op zondag 08-02-1885, 81 jaar oud.

XXII-z William H. McAlexander is geboren op woensdag 29-03-1815 in Patrick County, Virginia, U.S.A., zoon van William H. McAlexander en Anna Booth. William H. is overleden op zondag 04-12-1864, 49 jaar oud. Beroep: farmer. William H. trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 26-11-1836 in Patrick County, Virginia, U.S.A. met Lucy Hubbard, 22 jaar oud. Lucy is geboren op donderdag 02-06-1814. Lucy is overleden op woensdag 13-01-1869, 54 jaar oud.

XXII-aa Anna McAlexander is geboren op dinsdag 31-10-1815, dochter van William H. McAlexander en Anna Booth. Anna is overleden op zondag 30-08-1863, 47 jaar oud. Anna trouwde met Daniel Conner.

XXII-ab Lavina Lucinda McAlexander is geboren op dinsdag 03-06-1823 in Virginia, U.S.A., dochter van William H. McAlexander en Anna Booth. Lavina Lucinda trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 07-10-1847 in Patrick County, Virginia, U.S.A. met John Helms, 21 jaar oud. John is geboren op donderdag 18-05-1826 in Montgomery County, Virginia, U.S.A..

XXII-ac Elizabeth McAlexander is geboren op dinsdag 15-09-1829, dochter van William H. McAlexander en Anna Booth. Elizabeth trouwde, 12 jaar oud, op dinsdag 26-10-1841 met Carrington Jackson Dillon.

XXII-ad Mary (Adah?) Langdon is geboren in 1817 in Montgomery County, Virginia, U.S.A., dochter van Samuel Langdon en Drucilla Booth. Notitie bij Mary (Adah?): .. Mary (Adah?) trouwde met Isiah Henry.

XXII-ae James L. Langdon is geboren op donderdag 14-10-1819 in Lawrence County, Ohio, U.S.A., zoon van Samuel Langdon en Drucilla Booth. James L. is overleden op zaterdag 10-11-1906 in Lawrence County, Ohio, U.S.A., 87 jaar oud. Bij het overlijden van James L.: Langdon Cemetary, Lawrence County, Ohio, U.S.A.. James L. trouwde met Frances N.N..

XXII-af Elisha Langdon is geboren omstreeks 1821 in Lawrence County, Ohio, U.S.A., zoon van Samuel Langdon en Drucilla Booth. Elisha trouwde met Sarah Ann N.N..

XXII-ag Elijah Langdon is geboren in 1822, zoon van Samuel Langdon en Drucilla Booth. Elijah trouwde met Lucinda Yingling.

XXII-ah Melinda Langdon is geboren in 1824 in Lawrence County, Ohio, U.S.A., dochter van Samuel Langdon en Drucilla Booth. Melinda trouwde met Samuel Clark.

XXII-ai Isaac J. Langdon is geboren omstreeks 1827 in Lawrence County, Ohio, U.S.A., zoon van Samuel Langdon en Drucilla Booth. Beroep: predikant. Isaac J. trouwde met Sarah Ann Perkins.

XXII-aj Samuel A. Langdon is geboren omstreeks 1829 in Lawrence County, Ohio, U.S.A., zoon van Samuel Langdon en Drucilla Booth. Samuel A. trouwde, ongeveer 27 jaar oud, omstreeks 1856 met Mary Jane McConnell, ongeveer 15 jaar oud. Mary Jane is geboren omstreeks 1841.

XXII-ak Daniel H. Langdon is geboren omstreeks 1831 in Lawrence County, Ohio, U.S.A., zoon van Samuel Langdon en Drucilla Booth. Daniel H. trouwde met Elizabeth J. Beckett.

XXII-al Emilia Virginia Langdon is geboren in 1834 in Lawrence County, Ohio, U.S.A., dochter van Samuel Langdon en Drucilla Booth. Emilia Virginia:
(1) trouwde met James Hoskinson.
(2) trouwde, 30 jaar oud, op zaterdag 24-12-1864 met Elijah B. Moredick.

XXII-am Zillah Booth is geboren op vrijdag 29-08-1817 in Lawrence County, Ohio, U.S.A., dochter van Robert Booth en Adah Booth. Zillah is overleden na 1860, minstens 43 jaar oud. Zillah trouwde, 25 jaar oud, op zondag 08-01-1843 in Lawrence County, Ohio, U.S.A. met Nathan Chaffin, ongeveer 24 jaar oud. Nathan is geboren omstreeks 1819. Bij de geboorte van Nathan: 1819-1820. Nathan is overleden na 1860, ongeveer 41 jaar oud.
Kinderen van Zillah en Nathan:

1 Sarah Catherine Chaffin, geboren op dinsdag 08-04-1845 in Lawrence County, Ohio, U.S.A.. Volgt XXIII-aj.
2 John L. Chaffin, geboren omstreeks 1847 in Lawrence County, Ohio, U.S.A.
3 Ohoir (?) Chaffin, geboren omstreeks 1847 in Lawrence County, Ohio, U.S.A.. Bij de geboorte van Ohoir (?): 1847-1848.
4 David C. Chaffin, geboren omstreeks 1848 in Lawrence County, Ohio, U.S.A.. Bij de geboorte van David C.: 1848-1849.
5 James E. Chaffin, geboren omstreeks 1851 in Lawrence County, Ohio, U.S.A.. Bij de geboorte van James E.: 1851-1852.

XXII-an Flemmon S. Booth is geboren op zondag 02-05-1819, zoon van Robert Booth en Adah Booth. Flemmon S. is overleden op woensdag 22-02-1888, 68 jaar oud. Flemmon S.:
(1) trouwde, 28 jaar oud, op zondag 20-06-1847 met Mary Cooper, 16 jaar oud. Mary is geboren op woensdag 29-12-1830. Mary is overleden op maandag 08-12-1856, 25 jaar oud.
(2) trouwde, 41 jaar oud, op dinsdag 04-09-1860 met Maribah Ratcliff, 20 jaar oud. Maribah is geboren op zondag 09-02-1840. Maribah is overleden op donderdag 15-11-1917, 77 jaar oud.
Kinderen van Flemmon S. en Mary:

1 Flemmon S. Booth.
2 James Booth.
3 Frank Phillip Booth.
4 George Booth.
5 Marion G. Booth.
6 Eurard Craten Booth, geboren op dinsdag 25-04-1848. Volgt XXIII-ak.
7 Will Fleming Booth, geboren op zaterdag 15-03-1856. Volgt XXIII-al.

XXII-ao Merritt Washington Booth is geboren op zaterdag 27-01-1821, zoon van Robert Booth en Adah Booth. Merritt Washington is overleden vóór 06-1920, ten hoogste 99 jaar oud. Merritt Washington trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 28-09-1843 in Lawrence County, Ohio, U.S.A. met Lucy Ann (Sarah?) Willis.
Kinderen van Merritt Washington en Lucy Ann (Sarah?):

1 Ed Booth.
2 Marie Booth.

XXII-ap Emilia Booth is geboren op maandag 10-10-1825, dochter van Robert Booth en Adah Booth. Emilia is overleden op zaterdag 21-11-1908, 83 jaar oud. Emilia trouwde met James Emerson.

XXII-aq Anna Booth is geboren op vrijdag 27-01-1826, dochter van Robert Booth en Adah Booth. Anna is overleden op maandag 09-01-1905, 78 jaar oud. Anna:
(1) trouwde met Matthew Mooney.
(2) trouwde met Edward Nichols.
(3) trouwde, 24 jaar oud, op zondag 20-10-1850 met James Barnett, 23 jaar oud. James is geboren op maandag 20-08-1827. James is overleden op dinsdag 21-06-1853, 25 jaar oud.

XXII-ar Mary Booth is geboren op zondag 10-09-1837 in Lawrence County, Arkansas, U.S.A., dochter van Ferguson Booth en Millie N.N.. Mary trouwde met Jasper N. Carroll.

XXII-as William Booth is geboren in 02-1861, zoon van Riley Wright Booth en Elizabeth Rogers. William trouwde in Sharp County, Arkansas, U.S.A. met Mary Alice Carrington.

XXII-at Abijah Howard Booth is geboren op dinsdag 02-07-1822 in Virginia, U.S.A., zoon van Abijah Booth en Lucy Hubbard. Abijah Howard is overleden in 1893 in Montgomery County, Virginia, U.S.A., 71 jaar oud. Woonplaats: (woonde in 1850 in Tishomingo, Mississippi, U.S.A.). Beroep: predikant (in militaire dienst in de Burgeroorlog, veldprediker, 26 Mississippi Infanterie). Abijah Howard trouwde in Tennessee, U.S.A. met Belina N.N.. Belina is geboren omstreeks 1823 in Tennessee, U.S.A.. Woonplaats: (woonde in 1850 in Tishomingo, Mississippi, U.S.A.).
Kinderen van Abijah Howard en Belina:

1 Joel W. Booth, geboren omstreeks 1843 in Tennessee, U.S.A.. Beroep: in dienst in de Burgeroorlog, Confederate.
2 Elias E. Booth, geboren omstreeks 1845 in Tennessee, U.S.A.
3 William J. Booth, geboren omstreeks 1847 in Mississippi, U.S.A.
4 Abija H. Booth, geboren omstreeks 1850.

XXII-au Isaac Booth is geboren op maandag 30-11-1829 in Union Township, Lawrence County, Ohio, U.S.A., zoon van Robert Booth en Nancy Oliver Eaton. Isaac is overleden op zaterdag 30-12-1911, 82 jaar oud. Isaac trouwde, 27 jaar oud, op maandag 15-12-1856 in Lawrence County, Ohio, U.S.A. met Martha B. Whitehead, 19 jaar oud. Notitie: 16-12-1856?.
Martha B. is geboren op vrijdag 23-12-1836 in Union Township, Lawrence County, Ohio, U.S.A.
Kinderen van Isaac en Martha B.:

1 Ollie Booth.
2 John Booth.
3 Emma Booth.
4 Georginia Booth.
5 Campbell Booth.
6 Eva Booth, geboren omstreeks 1858 in Lawrence County, Ohio, U.S.A.
7 Nannie Booth, geboren omstreeks 1860 in Lawrence County, Ohio, U.S.A.
8 Sadie Booth, geboren omstreeks 1861 in Lawrence County, Ohio, U.S.A.
9 Samuel Booth, geboren omstreeks 1863 in Lawrence County, Ohio, U.S.A.
10 Robert Booth, geboren omstreeks 1865 in Lawrence County, Ohio, U.S.A.
11 Isaac Booth, geboren omstreeks 1866 in Lawrence County, Ohio, U.S.A.
12 Edwin Booth, geboren omstreeks 1867 in Lawrence County, Ohio, U.S.A.
13 William M. Booth, geboren in 09-1869 in Lawrence County, Ohio, U.S.A..

XXII-av Rachel Booth is geboren op zaterdag 15-12-1832 in Lawrence County, Ohio, U.S.A., dochter van Robert Booth en Nancy Oliver Eaton. Rachel is overleden in 1905, 73 jaar oud. Rachel trouwde met N.N. Walters.
Kinderen van Rachel en N.N.:

1 John Walters.
2 Columbus Walters.
3 Florence Walters.
4 Mollie Walters.
5 Lou Walters.
6 Libbie Walters.
7 Belle Walters.
8 Charles Walters.
9 Henry Walters.

XXII-aw Oliver S. Booth is geboren op woensdag 16-04-1834 in Lawrence County, Ohio, U.S.A., zoon van Robert Booth en Nancy Oliver Eaton. Oliver S. is overleden op zondag 11-04-1909, 74 jaar oud. Oliver S. trouwde, 28 jaar oud, op dinsdag 11-11-1862 met Elizabeth Jane Holland, 17 jaar oud. Elizabeth Jane is geboren op donderdag 02-10-1845. Elizabeth Jane is overleden op woensdag 30-12-1925, 80 jaar oud.
Kinderen van Oliver S. en Elizabeth Jane:

1 George M. Booth, geboren op dinsdag 19-01-1864. Volgt XXIII-am.
2 Nancy A. Booth, geboren op zaterdag 13-01-1866. Volgt XXIII-an.
3 William Booth, geboren op vrijdag 07-02-1868. William is overleden op vrijdag 23-04-1948, 80 jaar oud. William bleef ongehuwd.
4 Caroline E. Booth, geboren op donderdag 24-03-1870. Volgt XXIII-ao.
5 Frederick H. Booth, geboren op donderdag 04-04-1872. Volgt XXIII-ap.
6 Rachel A. Booth, geboren op zondag 15-02-1874. Volgt XXIII-aq.
7 Mary Ethel Booth, geboren op donderdag 23-03-1876. Volgt XXIII-ar.
8 Eva D. Booth, geboren op donderdag 18-04-1878. Volgt XXIII-as.
9 Ora M. Booth, geboren op donderdag 06-05-1880. Volgt XXIII-at.
10 Bessie L. Booth, geboren op zondag 18-03-1883. Volgt XXIII-au.
11 Elmer L. Booth, geboren op zondag 02-03-1884. Elmer L. is overleden op maandag 04-04-1910, 26 jaar oud. Elmer L. bleef ongehuwd.
12 Ollie J. Booth, geboren op vrijdag 11-12-1885. Ollie J. is overleden op zaterdag 23-04-1904, 18 jaar oud. Ollie J. bleef ongehuwd.

XXII-ax Hardin Price Hylton is geboren op maandag 11-11-1822 in Montgomery County, Virginia, U.S.A., zoon van Austin Helder Hylton en Rachel Booth. Hardin Price is overleden op zondag 24-12-1905 in Carroll County, Virginia, U.S.A., 83 jaar oud. Beroep: farmer. Hardin Price:
(1) trouwde met Sarah Carter.
(2) trouwde, 22 jaar oud, in 1844 met Frances Bowman, 21 jaar oud. Frances is geboren op maandag 03-02-1823 in Roanoke County, Virginia, U.S.A.. Frances is overleden op dinsdag 15-02-1898 in Floyd County, Virginia, U.S.A., 75 jaar oud.

XXII-ay Emelia Edna Hylton is geboren op dinsdag 04-11-1834 in Virginia, U.S.A., dochter van Austin Helder Hylton en Rachel Booth. Emelia Edna is overleden op donderdag 25-02-1897, 62 jaar oud. Emelia Edna trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 16-02-1860 met Lewis Jackson Hylton, 29 jaar oud. Lewis Jackson is geboren op vrijdag 11-02-1831 in Floyd County, Virginia, U.S.A.. Lewis Jackson is overleden op donderdag 05-09-1912, 81 jaar oud.

XXII-az Anna Hylton is geboren omstreeks 1838 in Floyd County, Virginia, U.S.A., dochter van Austin Helder Hylton en Rachel Booth. Anna trouwde met George C. Bowman.

XXII-ba Solomon Hylton is geboren op donderdag 20-09-1838 in Floyd County, Virginia, U.S.A., zoon van Austin Helder Hylton en Rachel Booth. Solomon is overleden op zondag 19-02-1905 in Washington County, Tennessee, U.S.A., 66 jaar oud. Solomon trouwde met Mary Crouch.

XXII-bb Martha E. Hylton is geboren op vrijdag 20-03-1840 in Floyd County, Virginia, U.S.A., dochter van Austin Helder Hylton en Rachel Booth. Martha E. is overleden op woensdag 03-06-1885, 45 jaar oud. Martha E. begon een relatie met William H. Castle.

XXII-bc Isaac Hylton is geboren omstreeks 1824 in Montgomery County, Virginia, U.S.A., zoon van Hyram Hylton en Permelia Booth. Isaac trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op donderdag 12-08-1847 in Floyd County, Virginia, U.S.A. met Mary Bowman, 25 jaar oud. Mary is geboren op zaterdag 26-01-1822 in Roanoke County, Virginia, U.S.A.. Mary is overleden op donderdag 26-09-1889 in Floyd County, Virginia, U.S.A., 67 jaar oud.

XXII-bd Zachariah Hylton is geboren in 1825 in Virginia, U.S.A., zoon van Hyram Hylton en Permelia Booth. Zachariah is overleden na 1860, minstens 35 jaar oud. Beroep: farmer. Zachariah trouwde, 22 jaar oud, op dinsdag 15-06-1847 in Floyd County, Virginia, U.S.A. met Martha Manning, 14 jaar oud. Martha is geboren in 1833.

XXII-be Archibald Hylton is geboren in 1830 in Virginia, U.S.A., zoon van Hyram Hylton en Permelia Booth. Archibald is overleden na 1860, minstens 30 jaar oud. Beroep: farmer. Archibald trouwde, ongeveer 27 jaar oud, omstreeks 1857 met Leona N.N., ongeveer 25 jaar oud. Leona is geboren in 1832.

XXII-bf Rachel Hylton is geboren op dinsdag 16-11-1830 in Floyd County, Virginia, U.S.A., dochter van Hyram Hylton en Permelia Booth. Rachel is overleden op dinsdag 25-03-1919, 88 jaar oud. Rachel trouwde met J.G. Harris.

XXII-bg Elizabeth Hylton is geboren op woensdag 16-08-1837 in Floyd County, Virginia, U.S.A., dochter van Hyram Hylton en Permelia Booth. Elizabeth is overleden op maandag 27-02-1911, 73 jaar oud. Elizabeth trouwde, 21 jaar oud, in 1858 in Floyd County, Virginia, U.S.A. met John C. Burnett, 29 jaar oud. John C. is geboren op donderdag 16-04-1829 in Patrick County, Virginia, U.S.A..

XXII-bh Almira Hylton is geboren in 1840 in Floyd County, Virginia, U.S.A., dochter van Hyram Hylton en Permelia Booth. Almira trouwde, 18 jaar oud, op woensdag 10-03-1858 in Floyd County, Virginia, U.S.A. met Samuel Burnett, 20 jaar oud. Samuel is geboren in 1838 in Patrick County, Virginia, U.S.A..

XXII-bi Chester (Chesley) Hylton is geboren op vrijdag 18-02-1842 in Floyd County, Virginia, U.S.A., zoon van Hyram Hylton en Permelia Booth. Chester (Chesley) is overleden op vrijdag 14-12-1917 in Floyd County, Virginia, U.S.A., 75 jaar oud. Chester (Chesley) trouwde met Elizabeth A. N.N.. Elizabeth A. is geboren op zondag 12-03-1837. Elizabeth A. is overleden op vrijdag 05-11-1909, 72 jaar oud.

XXII-bj Hannah McAlexander is geboren in 1811, dochter van Alexander McAlexander en Mary Booth. Hannah trouwde met Josiah Smith.

XXII-bk Rhoda McAlexander is geboren op maandag 04-12-1815 in Montgomery County, Virginia, U.S.A., dochter van Alexander McAlexander en Mary Booth. Rhoda is overleden op dinsdag 17-08-1886 in Independence, Missouri, U.S.A., 70 jaar oud. Rhoda trouwde, 24 jaar oud, op zondag 28-06-1840 in Jackson County, Missouri, U.S.A. met John H. Frances.

XXII-bl Mary McAlexander is geboren omstreeks 1820 in Montgomery County, Virginia, U.S.A., dochter van Alexander McAlexander en Mary Booth. Mary trouwde, ongeveer 35 jaar oud, op donderdag 23-08-1855 in Jackson County, Missouri, U.S.A. met Jesiah Smith.

XXII-bm Noah McAlexander is geboren op dinsdag 22-10-1822 in Montgomery County, Virginia, U.S.A., zoon van Alexander McAlexander en Mary Booth. Noah is overleden omstreeks 1896, ongeveer 74 jaar oud. Noah:
(1) trouwde met Mary Ann Layson. Mary Ann is geboren omstreeks 1830. Mary Ann is overleden omstreeks 1894, ongeveer 64 jaar oud.
(2) trouwde, 25 jaar oud, op dinsdag 22-08-1848 met Eliza Williams, ongeveer 32 jaar oud. Eliza is geboren omstreeks 1816.

XXII-bn Rhoda Booth is geboren omstreeks 1820 in Floyd County, Virginia, U.S.A., dochter van George H. Booth en Lucy Reed. Rhoda trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op donderdag 22-04-1841 met James L. Dickerson, ongeveer 21 jaar oud. James L. is geboren omstreeks 1820.

XXII-bo Mary Booth is geboren in 1821, dochter van George H. Booth en Lucy Reed. Mary:
(1) trouwde met Andrew A. Reed. Andrew A. is geboren op zaterdag 04-03-1809 in Floyd County, Virginia, U.S.A.. Andrew A. is overleden op donderdag 14-02-1878, 68 jaar oud. Notitie bij Andrew A.: zoon van George Reed en Elizabeth Altizer.
(2) trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 26-01-1843 in Floyd County, Virginia, U.S.A. met Hyram Dulaney, 26 jaar oud. Hyram is geboren in 1817 in Floyd County, Virginia, U.S.A.. Hyram is overleden omstreeks 1864, ongeveer 47 jaar oud. Notitie bij Hyram: zoon van William Dulaney en Mary Davis. Beroep: farmer.
Kinderen van Mary en Hyram:

1 Peridina Dulaney, geboren in 1843. Volgt XXIII-av.
2 Addison Dulaney, geboren in 1845. Volgt XXIII-aw.
3 Christley Dulaney, geboren omstreeks 1846. Volgt XXIII-ax.
4 Lucy Dulaney, geboren in 1853. Volgt XXIII-ay.
5 Martha A. Dulaney, geboren in 1855 in Floyd County, Virginia, U.S.A.. Volgt XXIII-az.
6 N.N. Dulaney, levenloos geboren op maandag 02-06-1856 in Floyd County, Virginia, U.S.A.
7 Virga Dulaney, geboren op zondag 08-12-1861 in Floyd County, Virginia, U.S.A.
8 Lovina E. Dulaney, geboren in 10-1864 in Floyd County, Virginia, U.S.A..

XXII-bp Lucy Booth is geboren in 1827 in Floyd County, Virginia, U.S.A., dochter van George H. Booth en Lucy Reed. Lucy trouwde, 19 jaar oud, op woensdag 09-12-1846 in Floyd County, Virginia, U.S.A. met Humphrey Duncan, 23 jaar oud. Humphrey is geboren in 1823 in Virginia, U.S.A.. Beroep: farmer.
Kinderen van Lucy en Humphrey:

1 Malinda Duncan, geboren op zaterdag 19-06-1847. Volgt XXIII-ba.
2 Alfred Duncan, geboren in 1849.
3 Sarah Duncan, geboren in 1851.
4 Susannah Duncan, geboren in 1853.
5 George Duncan, geboren in 1856.
6 Crockett L. Duncan, geboren in 1859. Volgt XXIII-bb.

XXII-bq Lewis P. Booth is geboren in 1829 in Floyd County, Virginia, U.S.A., zoon van George H. Booth en Lucy Reed. Lewis P. is overleden op vrijdag 16-04-1897 in Indianola, Warren, Indiana, U.S.A., 68 jaar oud. Hij is begraven op zondag 18-04-1897 te Indianola, Warren, Indiana, U.S.A.. Bij het overlijden van Lewis P.: Ioof Cemetery. Beroep: farmer (in militaire dienst in de Burgeroorlog, compagnie "I", 54th Virginia Infanterie). Lewis P. trouwde, 18 jaar oud, op donderdag 23-12-1847 in Floyd County, Virginia, U.S.A. met Nancy Jane Reed, 18 jaar oud. Nancy Jane is geboren op zondag 05-04-1829 in Floyd County, Virginia, U.S.A.
Kinderen van Lewis P. en Nancy Jane:

1 George Edward Booth, geboren op zaterdag 08-12-1849 in Floyd County, Virginia, U.S.A.. Volgt XXIII-bc.
2 Lucy Brown Booth, geboren op zondag 24-08-1851 in Floyd County, Virginia, U.S.A.. Volgt XXIII-bd.
3 Asa L. Booth, geboren op zondag 01-05-1853 in Floyd County, Virginia, U.S.A.. Volgt XXIII-be.
4 Nancy Elizabeth Booth, geboren op vrijdag 26-01-1855 in Floyd County, Virginia, U.S.A.. Volgt XXIII-bf.
5 Rowena A. Booth, geboren op zondag 04-04-1858 in Floyd County, Virginia, U.S.A.. Volgt XXIII-bg.
6 Eliza Ellen Booth, geboren op vrijdag 31-01-1862 in Floyd County, Virginia, U.S.A.
7 Charles Lewis Booth, geboren op zaterdag 11-07-1863 in Floyd County, Virginia, U.S.A.. Volgt XXIII-bh.
8 Sarah Susan Booth, geboren op zondag 28-05-1865 in Floyd County, Virginia, U.S.A.. Volgt XXIII-bi.
9 Mary Adeline Booth, geboren op maandag 07-02-1870 in Floyd County, Virginia, U.S.A.
10 Amos Albert Booth, geboren op donderdag 09-01-1873 in Floyd County, Virginia, U.S.A.. Volgt XXIII-bj.

XXII-br Emet Peter Booth is geboren op zaterdag 15-10-1831 in Floyd County, Virginia, U.S.A., zoon van George H. Booth en Lucy Reed. Emet Peter is overleden in 1885, 54 jaar oud. Beroep: arbeider. Emet Peter trouwde, 28 jaar oud, op woensdag 07-03-1860 in Floyd County, Virginia, U.S.A. met Mary E. Dulaney, 19 jaar oud. Mary E. is geboren in 1841 in Floyd County, Virginia, U.S.A., dochter van Samuel Dulaney en Martha Reed. Mary E. is overleden op woensdag 19-11-1913, 72 jaar oud.
Kinderen van Emet Peter en Mary E.:

1 Jane Booth, geboren op zondag 10-06-1860 in Floyd County, Virginia, U.S.A.. Jane is overleden in 1929, 69 jaar oud.
2 Jesse A. Booth, geboren op zaterdag 08-06-1861 in Floyd County, Virginia, U.S.A.. Volgt XXIII-bk.
3 Martha E. Booth, geboren in 1863 in Floyd County, Virginia, U.S.A.. Volgt XXIII-bl.
4 Sarah Ann Booth, geboren op woensdag 07-03-1866 in Floyd County, Virginia, U.S.A.. Volgt XXIII-bm.
5 Abijah Booth, geboren op maandag 17-08-1868 in Floyd County, Virginia, U.S.A.. Volgt XXIII-bn.
6 Elizabeth Booth, geboren op maandag 17-08-1868 in Floyd County, Virginia, U.S.A.
7 William Booth, geboren op vrijdag 16-12-1870 in Floyd County, Virginia, U.S.A.. Volgt XXIII-bo.
8 Samuel Peter Booth, geboren in 1873 in Floyd County, Virginia, U.S.A.. Volgt XXIII-bp.
9 Noah Booth, geboren in 1874 in Floyd County, Virginia, U.S.A.. Volgt XXIII-bq.

XXII-bs Riley R. Booth is geboren in 1833 in Floyd County, Virginia, U.S.A., zoon van George H. Booth en Lucy Reed. Beroep: arbeider (1850), farmer (1860) (in militaire dienst in de Burgeroorlog, compagnie "I", 54th Virginia Infanterie). Riley R. trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 01-06-1854 in Floyd County, Virginia, U.S.A. met Sarah Anna Bolling, 21 jaar oud. Sarah Anna is geboren in 1833 in Floyd County, Virginia, U.S.A.
Kind van Riley R. en Sarah Anna:

1 George W. Booth, geboren op maandag 15-10-1860 in Floyd County, Virginia, U.S.A..

XXII-bt George B. Booth is geboren in 1835 in Floyd County, Virginia, U.S.A., zoon van George H. Booth en Lucy Reed. Beroep: arbeider (1850), farmer (1860), molenaar (1870). George B. trouwde, 19 jaar oud, op woensdag 22-03-1854 in Floyd County, Virginia, U.S.A. met Susan Dickerson, 20 jaar oud. Susan is geboren in 1834 in Floyd County, Virginia, U.S.A.. Susan is overleden in 1912 in Floyd County, Virginia, U.S.A., 78 jaar oud. Notitie bij Susan: dochter van James Dickerson en M. N.N..
Kinderen van George B. en Susan:

1 Susan Tammer Booth.
2 Delilah Booth, geboren in 1855 in Floyd County, Virginia, U.S.A.
3 E. Booth, geboren op woensdag 31-12-1856 in Floyd County, Virginia, U.S.A.
4 Permelia Booth, geboren op donderdag 01-01-1857 in Floyd County, Virginia, U.S.A.. Volgt XXIII-br.
5 Nancy Rosabelle Booth, geboren op dinsdag 16-11-1858 in Floyd County, Virginia, U.S.A.
6 Malinda Ellen Booth, geboren in 1862 in Floyd County, Virginia, U.S.A.. Volgt XXIII-bs.
7 James M. Booth, geboren in 11-1865 in Floyd County, Virginia, U.S.A.. Volgt XXIII-bt.
8 George A. Booth, geboren op dinsdag 22-01-1867 in Floyd County, Virginia, U.S.A.
9 Austin Monroe Booth, geboren op zaterdag 29-06-1872. Volgt XXIII-bu.

XXII-bu Noah R. Booth is geboren op dinsdag 14-07-1840 in Floyd County, Virginia, U.S.A., zoon van George H. Booth en Lucy Reed. Noah R. is overleden op dinsdag 09-10-1917 in Floyd County, Virginia, U.S.A., 77 jaar oud. Beroep: farmer (in militaire dienst in de Burgeroorlog, J.E.B. Stuart´s Horse Artillery). Noah R. trouwde, 19 jaar oud, op dinsdag 27-12-1859 in Floyd County, Virginia, U.S.A. met Susanna A. Hurt, 19 jaar oud. Susanna A. is geboren op dinsdag 04-08-1840 in Floyd County, Virginia, U.S.A.. Susanna A. is overleden op woensdag 18-05-1921, 80 jaar oud. Notitie bij Susanna A.: dochter van James Hurt en E. N.N..
Kinderen van Noah R. en Susanna A.:

1 Eliza Missouri Booth, geboren op zondag 07-10-1860 in Floyd County, Virginia, U.S.A.. Volgt XXIII-bv.
2 Cylis C. Booth, geboren in 1863 in Floyd County, Virginia, U.S.A.. Cylis C. is overleden op woensdag 16-06-1869, 6 jaar oud.
3 Giles A. Booth, geboren in 1863. Giles A. is overleden op woensdag 16-06-1869 in Floyd County, Virginia, U.S.A., 6 jaar oud (oorzaak: kroep).
4 Frances E. Booth, geboren op zondag 08-07-1866 in Floyd County, Virginia, U.S.A.. Volgt XXIII-bw.
5 Parthena V. Booth, geboren omstreeks 1868 in Floyd County, Virginia, U.S.A.. Volgt XXIII-bx.
6 Mary J. Booth, geboren op zondag 08-10-1871 in Alum Ridge, Floyd County, Virginia, U.S.A.. Volgt XXIII-by.
7 Lewis B. Booth, geboren in 1875 in Floyd County, Virginia, U.S.A.. Volgt XXIII-bz.
8 Sarah L. Booth, geboren in 1877 in Floyd County, Virginia, U.S.A.. Volgt XXIII-ca.

XXII-bv Reuben H. Booth is geboren op zondag 02-07-1820 in Montgomery County, Virginia, U.S.A., zoon van Austin Booth en Lucy May Harris. Reuben H. is overleden op dinsdag 05-04-1904 in Tryon, Lincoln County, Oklahoma, U.S.A., 83 jaar oud. Beroep: in militaire dienst in de Burgeroorlog, compagnie "E", 45th Missouri Infanterie (Union). Reuben H. trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 17-11-1842 met Anne Burnett.
Kinderen van Reuben H. en Anne:

1 Lucy Ann Booth.
2 Nancy Elizabeth Booth.
3 Martha Jane Booth.
4 Austin Wallace Booth.
5 Reuben Booth.
6 Mary Ellender Booth.
7 Hester Booth.

XXII-bw James Riley Booth is geboren op vrijdag 01-03-1822 in Patrick County, Virginia, U.S.A., zoon van Austin Booth en Lucy May Harris. James Riley is overleden op zondag 07-12-1879 in Chiles Val, California, U.S.A., 57 jaar oud. James Riley trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 26-10-1843 in Independence, Jackson County, Missouri, U.S.A. met Miranda Williams.
Kinderen van James Riley en Miranda:

1 Thomas Jefferson Booth.
2 Clayborne Abijah Booth.
3 Sabina A. Booth.
4 Jedediah Booth.
5 Sarah M. Booth.
6 Alfred Booth.
7 Rosella Booth.
8 Metta M. Booth.
9 Genelle Booth.

XXII-bx Louisa A. Booth is geboren omstreeks 1827 in Montgomery County, Virginia, U.S.A., dochter van Austin Booth en Lucy May Harris. Louisa A. trouwde, ongeveer 17 jaar oud, op donderdag 21-03-1844 in Jackson County, Missouri, U.S.A. met Thomas R. Hudson.
Kinderen van Louisa A. en Thomas R.:

1 James Hudson.
2 John Hudson.
3 Samuel Hudson.
4 Frank Hudson.
5 Miranda Hudson.
6 William Hudson.
7 Edward Hudson.
8 George Hudson.
9 Thomas Hudson.

XXII-by Clayborne B.L. Booth is geboren omstreeks 1829 in Montgomery County, Virginia, U.S.A., zoon van Austin Booth en Lucy May Harris. Beroep: in militaire dienst in de Burgeroorlog (Confederate). Clayborne B.L. trouwde met Elizabeth Manning.
Kinderen van Clayborne B.L. en Elizabeth:

1 John W. Booth.
2 Albert Booth.
3 Abijah W. Booth.
4 Effie G. Booth.
5 Adabelle Booth.
6 Forrest M. Booth.
7 Nannie A. Booth.
8 Fanny Booth.
9 Corinth A. Booth.
10 James P. Booth.

XXII-bz Abijah Harrison Booth is geboren op zondag 22-08-1830 in Montgomery County, Virginia, U.S.A., zoon van Austin Booth en Lucy May Harris. Abijah Harrison is overleden op woensdag 17-02-1904 in Dayton, Columbia County, Washington, U.S.A., 73 jaar oud. Abijah Harrison trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 03-03-1852 met Ann Hall.
Kinderen van Abijah Harrison en Ann:

1 Mary Booth.
2 Susan E. Booth.
3 John Frank Booth.
4 Willis Jackson Booth.
5 Dizabelle Booth.
6 Rilda Booth.
7 Malcolm Booth.
8 Mina Booth.

XXII-ca Otey Taylor Simmons is geboren op dinsdag 15-09-1818 in Montgomery County, Virginia, U.S.A., zoon van Thomas Weeks Simmons en Delilah Booth. Otey Taylor is overleden op donderdag 25-01-1906, 87 jaar oud. Beroep: farmer (1860) (in militaire dienst bij kapitein James B. Headen´s Reserves). Otey Taylor:
(1) trouwde met Priscilla Harris.
(2) trouwde, 31 jaar oud, op woensdag 02-01-1850 in Floyd County, Virginia, U.S.A. met Rachel Agnew, 20 jaar oud. Rachel is geboren op woensdag 22-07-1829 in Montgomery County, Virginia, U.S.A.. Rachel is overleden op woensdag 25-07-1866 in Floyd County, Virginia, U.S.A., 37 jaar oud. Notitie bij Rachel: dochter van Samuel Agnew en Susannah Preston.

XXII-cb Matilda Simmons is geboren omstreeks 1821 in Montgomery County, Virginia, U.S.A., dochter van Thomas Weeks Simmons en Delilah Booth. Matilda is overleden op maandag 29-03-1858 in Mercer County, Virginia, U.S.A., ongeveer 37 jaar oud. Matilda trouwde, ongeveer 14 jaar oud, op woensdag 16-12-1835 in Floyd County, Virginia, U.S.A. met Bird Lester. Notitie bij Bird: zoon van John Lester en Mary Terry. Woonplaats: (verhuisde naar West Virginia).

XXII-cc Mary Amanda Simmons is geboren op vrijdag 20-02-1824 in Montgomery County, Virginia, U.S.A., dochter van Thomas Weeks Simmons en Delilah Booth. Mary Amanda is overleden op zondag 11-12-1887 in Floyd County, Virginia, U.S.A., 63 jaar oud. Mary Amanda trouwde, 16 jaar oud, op maandag 16-11-1840 in Floyd County, Virginia, U.S.A. met William Terry Lester, 22 jaar oud. William Terry is geboren op zondag 18-01-1818 in Montgomery County, Virginia, U.S.A.. Notitie bij William Terry: zoon van John Lester en Mary Terry. Beroep: farmer (een lokaal vooraanstaand man, diende als kapitein van Militie voorafgaand aan de Burgeroorlog en werd 2de luitenant in de 42e Reserves onder kolonel Robert L. Preston (Confederate)).

XXII-cd Roley Madison Simmons is geboren op woensdag 25-01-1826 in Montgomery County, Virginia, U.S.A., dochter van Thomas Weeks Simmons en Delilah Booth. Roley Madison is overleden op maandag 23-12-1907 in Floyd County, Virginia, U.S.A., 81 jaar oud. Beroep: in militaire dienst in de Burgeroorlog bij J.E.B. Stuart´s Horse Artillery. Roley Madison trouwde met Nancy Malinda Helms. Notitie: Ze woonden in de Oude Charles Simmons woning. Roley Simmons kreeg zijn opleiding bij professor William T. Gannaway in zijn school voor jonge mannen te Jacksonville, waarna hij enkele jaren een van de leerkrachten was op de school van Floyd en Henry counties: onder zijn leerlingen waren Rear Admiral Robley D. Evans, Hon. Posey G. Lester, en anderen die eer en zinvolheid bereikten. Hij was penningmeester van Floyd County in 1887-1891..
Nancy Malinda is geboren op zaterdag 03-03-1832 in Floyd County, Virginia, U.S.A.. Nancy Malinda is overleden op zondag 21-03-1915 in Floyd County, Virginia, U.S.A., 83 jaar oud. Notitie bij Nancy Malinda: dochter van kolonel John W. Helms van Burks Fork.

XXII-ce William B. Simmons is geboren in 1830 in Floyd County, Virginia, U.S.A., zoon van Thomas Weeks Simmons en Delilah Booth. Beroep: arbeider in 1850, arts in Georgia. William B. trouwde met Christina N.N..

XXII-cf Virginia Ann Booth is geboren in 1837 in Floyd County, Virginia, U.S.A., dochter van Riley Booth en Malinda Lester. Virginia Ann is overleden in 1881, 44 jaar oud. Virginia Ann trouwde, 16 jaar oud, op dinsdag 04-10-1853 in Floyd County, Virginia, U.S.A. met Anderson B. Akers, 22 jaar oud. Anderson B. is geboren in 1831 in Montgomery County, Virginia, U.S.A.. Notitie bij Anderson B.: zoon van Bird Akers en Elizabeth Saunders.
Kinderen van Virginia Ann en Anderson B.:

1 John C. Akers.
2 George H.T. Akers.
3 Amy V. Akers.

XXII-cg Mary Ellen Booth is geboren in 1848 in Floyd County, Virginia, U.S.A., dochter van Riley Booth en Malinda Lester. Mary Ellen trouwde, 17 jaar oud, op donderdag 16-11-1865 in Floyd County, Virginia, U.S.A. met C.M. Pugh, ongeveer 27 jaar oud. C.M. is geboren omstreeks 1838 in Floyd County, Virginia, U.S.A..

XXII-ch James A. Simmons is geboren op donderdag 08-10-1835 in Floyd County, Virginia, U.S.A., zoon van Thomas R. Simmons en Tamar Booth. James A. is overleden op dinsdag 11-09-1923, 87 jaar oud. Beroep: militaire dienst: Confederate Army - Company A, 54th Virginia Infanterie (gevangen genomen bij Bentonville, North Carolina, en naar Rock Island gebracht). James A.:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op maandag 10-12-1860 met Leatha Martin.
(2) trouwde, 33 jaar oud, in 1868 in Floyd County, Virginia, U.S.A. met Rebecca Chafin.

XXII-ci Andrew J. Simmons is geboren op zaterdag 21-10-1837 in Floyd County, Virginia, U.S.A., zoon van Thomas R. Simmons en Tamar Booth. Andrew J. is overleden op maandag 24-12-1866 in Floyd County, Virginia, U.S.A., 29 jaar oud. Andrew J. trouwde, 28 jaar oud, in 1865 in Floyd County, Virginia, U.S.A. met Nancy R. Miller.

XXII-cj Daniel R. Simmons is geboren op zondag 17-11-1839 in Floyd County, Virginia, U.S.A., zoon van Thomas R. Simmons en Tamar Booth. Daniel R. is overleden op woensdag 12-06-1929 in Virginia, U.S.A., 89 jaar oud. Beroep: (in militaire dienst compagnie A, 54th Virginia Infanterie, Confederate Army - gevangen genomen 20-07-1864 bij Atlanta en naar Camp Douglas gebracht "paroled" 16-06-1865). Daniel R.:
(1) trouwde, 31 jaar oud, op dinsdag 27-12-1870 in Floyd County, Virginia, U.S.A. met Nancy A. Morricle, 26 jaar oud. Nancy A. is geboren op woensdag 05-06-1844 in Floyd County, Virginia, U.S.A.. Nancy A. is overleden op maandag 28-07-1873 in Virginia, U.S.A., 29 jaar oud.
(2) trouwde, 36 jaar oud, op donderdag 30-12-1875 in Floyd County, Virginia, U.S.A. met Delphia A. Hill, 29 jaar oud. Delphia A. is geboren op vrijdag 13-02-1846. Delphia A. is overleden op zondag 16-03-1902, 56 jaar oud.

XXII-ck William L. Simmons is geboren in 1846 in Floyd County, Virginia, U.S.A., zoon van Thomas R. Simmons en Tamar Booth. William L. trouwde, 20 jaar oud, op donderdag 08-03-1866 in Floyd County, Virginia, U.S.A. met Rachel M. Roop.

XXII-cl Levina Simmons is geboren omstreeks 1849 in Floyd County, Virginia, U.S.A., dochter van Thomas R. Simmons en Tamar Booth. Levina is overleden in 1882, ongeveer 33 jaar oud. Levina trouwde in Floyd County, Virginia, U.S.A. met John Paul Hall.

XXII-cm Rowina Simmons is geboren in 1851 in Virginia, U.S.A., dochter van Thomas R. Simmons en Tamar Booth. Rowina trouwde, 25 jaar oud, op dinsdag 12-12-1876 met Charles M. Lester.

XXII-cn Nancy Jane Booth is geboren omstreeks 1831 in Virginia, U.S.A., dochter van George J. Booth en Cinthia Webster. Nancy Jane trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op vrijdag 08-09-1854 met Jesse B. Day, ongeveer 21 jaar oud. Jesse B. is geboren omstreeks 1833 in Grayson County, Kentucky, U.S.A..

XXII-co Zacharias (Zacheus) Graham is geboren in 1834 in Floyd County, Virginia, U.S.A., zoon van John W. Graham en Nancy Booth. Zacharias (Zacheus) is overleden op zaterdag 08-09-1888 in Floyd County, Virginia, U.S.A., 54 jaar oud. Bij het overlijden van Zacharias (Zacheus): Laurel Creek Cemetery, Floyd County, Virginia. Beroep: farmer. Zacharias (Zacheus) trouwde, 15 jaar oud, op woensdag 04-07-1849 in Floyd County, Virginia, U.S.A. met Tabitha F. Martin, 11 jaar oud. Tabitha F. is geboren in 1838 in Patrick County, Virginia, U.S.A.. Bij het overlijden van Tabitha F.: Laurel Creek Cemetery, Floyd County, Virginia. Notitie bij Tabitha F.: dochter van William Martin en Sarah Harris.

XXII-cp Alexander Montague Graham is geboren omstreeks 1837 in Floyd County, Virginia, U.S.A., zoon van John W. Graham en Nancy Booth. Alexander Montague is overleden in 10-1922 in Delaware County, Indiana, U.S.A., ongeveer 85 jaar oud. Bij het overlijden van Alexander Montague: Bethel Cemetery, Delaware County, Indiana. Beroep: in militaire dienst in de Burgeroorlog, Compagnie "A", 54th Virginia Infanterie. Alexander Montague trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op donderdag 27-12-1866 in Floyd County, Virginia, U.S.A. met Emily Caroline Booth, ongeveer 23 jaar oud. Emily Caroline is geboren omstreeks 1843 in Floyd County, Virginia, U.S.A., dochter van John Booth en Charlotte Graham. Emily Caroline is overleden in 1882, ongeveer 39 jaar oud.
Kinderen van Alexander Montague en Emily Caroline:

1 Dora Graham, geboren in Floyd County, Virginia, U.S.A.. Volgt XXIV-c.
2 Eura Graham, geboren in 1868 in Floyd County, Virginia, U.S.A.. Volgt XXIV-d.
3 Clarence Graham, geboren in 1880.

XXII-cq Peredine Graham is geboren op woensdag 25-09-1839 in Floyd County, Virginia, U.S.A., dochter van John W. Graham en Nancy Booth. Peredine is overleden op zaterdag 29-05-1920 in Floyd County, Virginia, U.S.A., 80 jaar oud. Bij het overlijden van Peredine: Laurel Creek Cemetery, Floyd County, Virginia. Peredine trouwde, 26 jaar oud, op dinsdag 13-03-1866 in Floyd County, Virginia, U.S.A. met Isaac Martin, 32 jaar oud. Isaac is geboren op zaterdag 26-10-1833 in Patrick County, Virginia, U.S.A.. Isaac is overleden op maandag 24-04-1911, 77 jaar oud. Notitie bij Isaac: zoon van William Martin en Sarah Harris.

XXII-cr Paris Montague Graham is geboren in 1842 in Floyd County, Virginia, U.S.A., zoon van John W. Graham en Nancy Booth. Beroep: in militaire dienst in de Burgeroorlog, Compagnie "A", 54th Virginia Infanterie. Paris Montague trouwde met Martha J. Priest.

XXII-cs Noah Bluford Graham is geboren omstreeks 1845 in Floyd County, Virginia, U.S.A., zoon van John W. Graham en Nancy Booth. Noah Bluford is overleden vóór 1890, ongeveer 45 jaar oud. Noah Bluford trouwde, ongeveer 33 jaar oud, op donderdag 07-03-1878 in Floyd County, Virginia, U.S.A. met Mary Rosabel Cole.

XXII-ct Sarah Octavie (Octavia Sarah) Graham is geboren omstreeks 1846 in Floyd County, Virginia, U.S.A., dochter van John W. Graham en Nancy Booth. Sarah Octavie (Octavia Sarah):
(1) trouwde, ongeveer 23 jaar oud, in 1869 in Floyd County, Virginia, U.S.A. met Joseph Simmons. Joseph is geboren in Floyd County, Virginia, U.S.A.
(2) trouwde, ongeveer 44 jaar oud, op donderdag 02-10-1890 met Nathan Hylton, 58 jaar oud. Nathan is geboren op donderdag 24-11-1831 in Floyd County, Virginia, U.S.A.. Nathan is overleden op zondag 19-03-1911, 79 jaar oud.

XXII-cu William B. Graham is geboren in 1849 in Floyd County, Virginia, U.S.A., zoon van John W. Graham en Nancy Booth. William B.:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op zondag 16-01-1876 in Floyd County, Virginia, U.S.A. met Sarah C. Hall, ongeveer 19 jaar oud. Sarah C. is geboren omstreeks 1857.
(2) trouwde, minstens 28 jaar oud, na 1877 in Floyd County, Virginia, U.S.A. met Bethany Frances Rierson.

XXII-cv John Hamilton Graham is geboren na 1853 in Virginia, U.S.A., zoon van John W. Graham en Nancy Booth. John Hamilton trouwde, ten hoogste 22 jaar oud, op donderdag 23-12-1875 met Mary D. Hall. Notitie bij Mary D.: dochter van John Hall en Mary Cole.

XXII-cw Sarah Jane Booth is geboren op zondag 30-10-1836 in Floyd County, Virginia, U.S.A., dochter van William C. Booth en Lucenna Sowers. Sarah Jane is overleden op woensdag 27-12-1893 in Floyd County, Virginia, U.S.A., 57 jaar oud. Sarah Jane trouwde, 18 jaar oud, op dinsdag 18-09-1855 in Floyd County, Virginia, U.S.A. met Jathan N. Sumner, 18 jaar oud. Jathan N. is geboren op vrijdag 14-04-1837 in Floyd County, Virginia, U.S.A.. Notitie bij Jathan N.: zoon van Owen Sumner en Sarah N.N..
Kinderen van Sarah Jane en Jathan N.:

1 Cordelia Victorine Sumner, geboren op vrijdag 07-11-1856 in Floyd County, Virginia, U.S.A.. Volgt XXIII-cb.
2 William Owen Sumner, geboren op zondag 18-08-1867 in Floyd County, Virginia, U.S.A.. Volgt XXIII-cc.
3 Albert E. Sumner, geboren op vrijdag 08-04-1870. Volgt XXIII-cd.

XXII-cx Joseph Henderson Booth is geboren op vrijdag 24-05-1839 in Floyd County, Virginia, U.S.A., zoon van William C. Booth en Lucenna Sowers. Joseph Henderson trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 20-08-1864 in Floyd County, Virginia, U.S.A. met Catherine Sowers, ongeveer 23 jaar oud. Catherine is geboren omstreeks 1841 in Floyd County, Virginia, U.S.A., dochter van John Sowers en Rhoda Lester.
Kinderen van Joseph Henderson en Catherine:

1 Sarah Booth, geboren omstreeks 1866 in Floyd County, Virginia, U.S.A.
2 John William Booth, geboren omstreeks 1867 in Floyd County, Virginia, U.S.A..

XXII-cy Pleasant Eden Booth is geboren op zaterdag 22-05-1841 in Floyd County, Virginia, U.S.A., zoon van William C. Booth en Lucenna Sowers. Pleasant Eden is overleden op dinsdag 08-12-1874, 33 jaar oud. Pleasant Eden trouwde, 21 jaar oud, op dinsdag 23-09-1862 in Floyd County, Virginia, U.S.A. met Melvina L. Sowers, ongeveer 23 jaar oud. Melvina L. is geboren omstreeks 1839 in Floyd County, Virginia, U.S.A., dochter van John Sowers en Rhoda Lester.
Kinderen van Pleasant Eden en Melvina L.:

1 Barbara E. Booth, geboren omstreeks 1865 in Floyd County, Virginia, U.S.A.
2 Daniel A. Booth, geboren omstreeks 1867 in Floyd County, Virginia, U.S.A.
3 Owen L. Booth, geboren omstreeks 1869 in Floyd County, Virginia, U.S.A..

XXII-cz William T. Booth is geboren op zondag 31-12-1843 in Floyd County, Virginia, U.S.A., zoon van William C. Booth en Lucenna Sowers. William T. trouwde met N.N. West.

XXII-da Barbaretta Booth is geboren op maandag 06-07-1846 in Floyd County, Virginia, U.S.A., zoon van William C. Booth en Lucenna Sowers. Barbaretta is overleden na 1870, minstens 24 jaar oud. Barbaretta trouwde met N.N. Sowers.

XXII-db Henry Marion Booth is geboren op donderdag 28-12-1848 in Floyd County, Virginia, U.S.A., zoon van William C. Booth en Lucenna Sowers. Henry Marion trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 22-11-1877 in Floyd County, Virginia, U.S.A. met Mary Jane Priest, ongeveer 19 jaar oud. Mary Jane is geboren omstreeks 1858 in Floyd County, Virginia, U.S.A..

XXII-dc Armistead A. Booth is geboren op vrijdag 21-11-1851 in Floyd County, Virginia, U.S.A., zoon van William C. Booth en Lucenna Sowers. Armistead A. trouwde, 36 jaar oud, op donderdag 24-11-1887 met Mattie N.N..

XXII-dd William Sowers is geboren omstreeks 1842 in Virginia, U.S.A., zoon van Frederick Sowers en Sarah Booth. Beroep: in militaire dienst in de Burgeroorlog, Compagnie "A" 54th Virginia Infanterie. William trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op donderdag 18-08-1870 met Catherine Walker.

XXII-de Elizabeth J. Sowers is geboren omstreeks 1850 in Virginia, U.S.A., dochter van Frederick Sowers en Sarah Booth. Elizabeth J. trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op donderdag 02-11-1871 in Floyd County, Virginia, U.S.A. met Ennis Dulaney, 25 jaar oud. Ennis is geboren op maandag 01-06-1846 in Floyd County, Virginia, U.S.A.. Ennis is overleden op donderdag 01-11-1934, 88 jaar oud. Notitie bij Ennis: zoon van Richard Dulaney en Miriam Reed.

XXII-df Arlevie Graham, dochter van Robert A. Graham en Edith Booth. Arlevie trouwde met Davie Bill Thornton.

XXII-dg William Addison Graham is geboren in 04-1849 in Pulaski County, Virginia, U.S.A., zoon van Robert A. Graham en Edith Booth. William Addison is overleden in 1921 in Gary, McDowell County, West Virginia, U.S.A., 72 jaar oud. William Addison trouwde, 18 jaar oud, op woensdag 27-11-1867 in Pulaski County, Virginia, U.S.A. met Mary Elizabeth Miles, 17 jaar oud. Mary Elizabeth is geboren in 06-1850 in Pulaski County, Virginia, U.S.A..

XXII-dh Derius Graham is geboren in 1851 in Pulaski County, Virginia, U.S.A., zoon van Robert A. Graham en Edith Booth. Notitie bij Derius: ook Denas Graham, misschien ook Demas Graham en Dee Graham. Derius trouwde, 18 jaar oud, op dinsdag 13-07-1869 in Pulaski County, Virginia, U.S.A. met Henrietta Covey, 24 jaar oud. Henrietta is geboren op vrijdag 20-09-1844 in Pulaski County, Virginia, U.S.A.. Notitie bij Henrietta: dochter van Elijah Covey en Catherine Showalter.

XXII-di Uriah Vermillion Graham is geboren op maandag 21-02-1853 in Pulaski County, Virginia, U.S.A., zoon van Robert A. Graham en Edith Booth. Uriah Vermillion is overleden op dinsdag 04-08-1914 in Pulaski County, Virginia, U.S.A., 61 jaar oud. Hij is begraven te Pulaski County, Virginia, U.S.A.. Beroep: dagarbeider. Notitie bij Uriah Vermillion: hij kon niet lezen en schrijven. Uriah Vermillion trouwde, 21 jaar oud, op maandag 16-11-1874 in Pulaski County, Virginia, U.S.A. met Rena East, 18 jaar oud. Rena is geboren in 1856 in Carroll County, Virginia, U.S.A..

XXII-dj Harriet M. Graham is geboren in 1854 in Pulaski County, Virginia, U.S.A., dochter van Robert A. Graham en Edith Booth. Notitie bij Harriet M.: ze kon niet lezen en schrijven. Harriet M. trouwde, 23 jaar oud, op dinsdag 08-05-1877 in Pulaski County, Virginia, U.S.A. met George W. Thornton, 20 jaar oud. George W. is geboren in 1857 in Pulaski County, Virginia, U.S.A., zoon van Gordon Thornton en Margarett Booth. Beroep: arbeider.

XXII-dk Lethias Graham is geboren op zondag 06-09-1857 in Pulaski County, Virginia, U.S.A., zoon van Robert A. Graham en Edith Booth. Beroep: farmer. Lethias trouwde, ongeveer 26 jaar oud, omstreeks 1883 met Mary Lasley.

XXII-dl Asel Graham is geboren op donderdag 04-03-1858 in Pulaski County, Virginia, U.S.A., zoon van Robert A. Graham en Edith Booth. Asel is overleden op woensdag 08-02-1950 in Pulaski County, Virginia, U.S.A., 91 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 10-02-1950 te Pulaski County, Virginia, U.S.A.. Asel trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 06-10-1881 in Pulaski County, Virginia, U.S.A. met Mary Jane Thornton, 17 jaar oud. Mary Jane is geboren op woensdag 06-04-1864 in Pulaski County, Virginia, U.S.A., dochter van Gordon Thornton en Margarett Booth. Mary Jane is overleden op donderdag 19-04-1956 in Pulaski County, Virginia, U.S.A., 92 jaar oud. Zij is begraven te Pulaski County, Virginia, U.S.A..

XXII-dm Noah Graham is geboren op zondag 08-03-1863 in Pulaski County, Virginia, U.S.A., zoon van Robert A. Graham en Edith Booth. Noah is overleden op zondag 16-02-1947 in Giatto, Mercer County, West Virginia, U.S.A., 83 jaar oud. Bij het overlijden van Noah: Graham/Thornton Cemetery - Pulaski County, Virginia. Beroep: farmer. Noah trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 26-03-1885 in Pulaski County, Virginia, U.S.A. met Drusilla Clementine Thornton, 17 jaar oud. Drusilla Clementine is geboren op zondag 22-09-1867 in Pulaski County, Virginia, U.S.A., dochter van Gordon Thornton en Margarett Booth. Drusilla Clementine is overleden op donderdag 12-12-1940 in Snowville, Pulaski County, Virginia, U.S.A., 73 jaar oud. Zij is begraven op zondag 15-12-1940. Bij het overlijden van Drusilla Clementine: Graham/Thornton Cemetery - Pulaski County, Virginia.

XXII-dn Molly Mae Graham is geboren op dinsdag 08-10-1867 in Pulaski County, Virginia, U.S.A., dochter van Robert A. Graham en Edith Booth. Molly Mae is overleden op zaterdag 05-02-1938 in Snowville, Pulaski County, Virginia, U.S.A., 70 jaar oud. Bij het overlijden van Molly Mae: Burke's Run Cemetery - Snowville, Pulaski County, Virginia. Molly Mae trouwde, 21 jaar oud, op vrijdag 15-02-1889 in Pulaski County, Virginia, U.S.A. met Lafayette Graham, 21 jaar oud. Lafayette is geboren op zaterdag 30-11-1867 in Pulaski County, Virginia, U.S.A.. Lafayette is overleden op zondag 08-03-1953 in Snowville, Pulaski County, Virginia, U.S.A., 85 jaar oud. Notitie bij Lafayette: zoon van Ira Graham en Amanda Holliday. Beroep: farmer.

XXIII-a George A. Booth is geboren op woensdag 04-06-1845, zoon van Silas S. Booth en Alice Gunnison. George A. is overleden op woensdag 10-06-1903, 58 jaar oud. George A. trouwde, 30 jaar oud, op woensdag 03-05-1876 met Laura D. Aldrich.
Kind van George A. en Laura D.:

1 Waldo Aldrich Booth, geboren in 08-1877. Waldo Aldrich is overleden in 05-1878, 9 maanden oud.

XXIII-b Effie M. Booth is geboren op zaterdag 13-04-1850, dochter van Silas S. Booth en Alice Gunnison. Effie M. trouwde, 31 jaar oud, op dinsdag 07-06-1881 met George W. Nourse.
Kinderen van Effie M. en George W.:

1 Alice Marjorie Nourse, geboren op maandag 29-10-1888. Alice Marjorie is overleden op vrijdag 13-09-1889, 10 maanden oud.
2 Lawrence G. Nourse, geboren op dinsdag 18-07-1893.

XXIII-c Charles A. Booth is geboren op vrijdag 21-05-1847, zoon van Joshua W. Booth en Mary Gunnison. Charles A. trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 10-11-1870 met Celestia Carr.
Kinderen van Charles A. en Celestia:

1 George Gardner Booth, geboren op zaterdag 14-10-1871 in Goshen, Sullivan, New Hampshire, U.S.A.. Volgt XXIV-a.
2 Harriet Florence Booth, geboren op vrijdag 30-07-1875. Volgt XXIV-b.
3 Robert Carr Booth, geboren op zondag 11-05-1879.
4 James Wilner Booth, geboren op dinsdag 25-12-1883.
5 Helen Marian Booth, geboren op woensdag 27-01-1892.

XXIII-d Alice E. Booth is geboren op zondag 05-06-1853, dochter van Joshua W. Booth en Mary Gunnison. Alice E. begon een relatie met George Woodbury. George is geboren op dinsdag 01-10-1878.

XXIII-e Virginia Booth is geboren omstreeks 1842 in Floyd County, Virginia, U.S.A., dochter van John Booth en Charlotte Graham. Virginia trouwde, ongeveer 19 jaar oud, op donderdag 13-06-1861 in Floyd County, Virginia, U.S.A. met Tazewell W. Hylton, ongeveer 19 jaar oud. Tazewell W. is geboren omstreeks 1842 in Floyd County, Virginia, U.S.A..

XXIII-f Emily Caroline Booth is geboren omstreeks 1843 in Floyd County, Virginia, U.S.A., dochter van John Booth en Charlotte Graham. Emily Caroline is overleden in 1882, ongeveer 39 jaar oud. Emily Caroline trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op donderdag 27-12-1866 in Floyd County, Virginia, U.S.A. met Alexander Montague Graham, ongeveer 29 jaar oud. Alexander Montague is geboren omstreeks 1837 in Floyd County, Virginia, U.S.A., zoon van John W. Graham en Nancy Booth. Alexander Montague is overleden in 10-1922 in Delaware County, Indiana, U.S.A., ongeveer 85 jaar oud. Bij het overlijden van Alexander Montague: Bethel Cemetery, Delaware County, Indiana. Beroep: in militaire dienst in de Burgeroorlog, Compagnie "A", 54th Virginia Infanterie.
Kinderen van Emily Caroline en Alexander Montague:

1 Dora Graham, geboren in Floyd County, Virginia, U.S.A.. Volgt XXIV-c.
2 Eura Graham, geboren in 1868 in Floyd County, Virginia, U.S.A.. Volgt XXIV-d.
3 Clarence Graham, geboren in 1880.

XXIII-g Jacob Hillory Booth is geboren op maandag 12-08-1850 in Floyd County, Virginia, U.S.A., zoon van Abner Booth en Nancy Ruth Beckett. Jacob Hillory is overleden omstreeks 1902 in Kanawha County, West Virginia, U.S.A., ongeveer 52 jaar oud. Bij het overlijden van Jacob Hillory: Pleasant Vw Cm, Oak Hill, Faette County, West Virginia. Jacob Hillory trouwde, ongeveer 23 jaar oud, omstreeks 1873 in Virginia, U.S.A. met Laura Jane Mitchell, ongeveer 17 jaar oud. Laura Jane is geboren op donderdag 03-01-1856 in Floyd County, Virginia, U.S.A.. Laura Jane is overleden op donderdag 17-06-1897 in Oak Hill, Fayette County, West Virginia, U.S.A., 41 jaar oud. Bij het overlijden van Laura Jane: Pleasant Vw Cm, Oak Hill, Faette County, West Virginia. Notitie bij Laura Jane: dochter van James Mitchell en Mary Basham.
Kinderen van Jacob Hillory en Laura Jane:

1 Nannie Virginia Booth, geboren in Floyd County, Virginia, U.S.A.
2 Marvin Waterman Booth, geboren in Floyd County, Virginia, U.S.A.
3 Warren Ludlew Booth, geboren in Floyd County, Virginia, U.S.A.
4 William Dow Booth, geboren op maandag 09-03-1874 in Floyd County, Virginia, U.S.A.. Volgt XXIV-e.
5 James Abner Booth, geboren op donderdag 17-06-1875 in Floyd County, Virginia, U.S.A.. Volgt XXIV-f.
6 Samuel E. Booth, geboren in 1877 in Floyd County, Virginia, U.S.A.
7 Mary Jane Booth, geboren op dinsdag 15-01-1878 in Floyd County, Virginia, U.S.A.. Mary Jane is overleden op vrijdag 20-09-1957 in Fayette County, West Virginia, U.S.A., 79 jaar oud.
8 Thomas Letcher Booth, geboren op zondag 03-08-1879 in Floyd County, Virginia, U.S.A.. Volgt XXIV-g.
9 Jacob Andrew Booth, geboren in 1884 in Floyd County, Virginia, U.S.A.
10 Harley Stone Booth, geboren in 1886 in Floyd County, Virginia, U.S.A.. Harley Stone is overleden op maandag 23-12-1957, 71 jaar oud.
11 Walter Dudley Booth, geboren op zondag 17-02-1889 in Snowville, floyd County, Virginia, U.S.A.. Walter Dudley is overleden op maandag 02-10-1972 in Oak Hill, Fayette County, West Virginia, U.S.A., 83 jaar oud. Hij is begraven op donderdag 05-10-1972. Bij het overlijden van Walter Dudley: Bays Cemetery, Fayette County, West Virginia.
12 Lora Ellen Booth, geboren op dinsdag 22-11-1892 in Gatewood, Fayette County, West Virginia, U.S.A.. Lora Ellen is overleden op woensdag 01-09-1971 in Oak Hill, Fayette County, West Virginia, U.S.A., 78 jaar oud. Bij het overlijden van Lora Ellen: Pleasant Vw Cm, Oak Hill, Fayette County, West Virginia.
13 Bertha E. Booth, geboren op maandag 31-05-1897 in Gatewood, Fayette County, West Virginia, U.S.A.. Bertha E. is overleden op woensdag 29-09-1897 in Gatewood, Fayette County, West Virginia, U.S.A., 3 maanden oud. Bij het overlijden van Bertha E.: Pleasant Vw Cm, Oak Hill, Fayette County, West Virginia.

XXIII-h Riley T. Booth is geboren op zaterdag 21-08-1852 in Floyd County, Virginia, U.S.A., zoon van Abner Booth en Nancy Ruth Beckett. Riley T. trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 06-08-1874 in Floyd County, Virginia, U.S.A. met Nancy E. Roop, ongeveer 21 jaar oud. Nancy E. is geboren omstreeks 1853 in Floyd County, Virginia, U.S.A..

XXIII-i Mary M. Booth is geboren op maandag 08-05-1854 in Floyd County, Virginia, U.S.A., dochter van Abner Booth en Nancy Ruth Beckett. Mary M. is overleden vóór 1900, ten hoogste 46 jaar oud. Mary M. trouwde, 20 jaar oud, op vrijdag 19-03-1875 in Floyd County, Virginia, U.S.A. met Peter Lester, ongeveer 28 jaar oud. Peter is geboren omstreeks 1847 in Floyd County, Virginia, U.S.A..

XXIII-j Doshia Jane Booth is geboren op woensdag 09-05-1855 in Floyd County, Virginia, U.S.A., dochter van Abner Booth en Nancy Ruth Beckett. Doshia Jane trouwde, 16 jaar oud, op donderdag 23-11-1871 in Floyd County, Virginia, U.S.A. met Samuel B. Lester, ongeveer 22 jaar oud. Samuel B. is geboren omstreeks 1849 in Floyd County, Virginia, U.S.A..

XXIII-k Cordelia P. Booth is geboren op vrijdag 20-11-1857 in Floyd County, Virginia, U.S.A., dochter van Abner Booth en Nancy Ruth Beckett. Cordelia P. trouwde, 18 jaar oud, op dinsdag 18-04-1876 in Floyd County, Virginia, U.S.A. met Ira Jones, ongeveer 29 jaar oud. Ira is geboren omstreeks 1847 in Franklin County, Virginia, U.S.A..

XXIII-l Asa L. Homer Booth is geboren op maandag 03-12-1866 in Floyd County, Virginia, U.S.A., zoon van Abner Booth en Nancy Ruth Beckett. Asa L. Homer trouwde, 34 jaar oud, op woensdag 23-01-1901 met Susanne Epperley.
Kinderen van Asa L. Homer en Susanne:

1 Mayne L. Booth, geboren in 1854.
2 Vivian Booth, geboren op vrijdag 18-03-1904.
3 Nellie Booth, geboren op zaterdag 29-05-1909.
4 Asa Harless Booth, geboren op vrijdag 13-10-1911.
5 James Oscar Booth, geboren op vrijdag 13-10-1911.

XXIII-m Daniel Jackson Earles is geboren op woensdag 15-12-1830 in Lawrence County, Ohio, U.S.A., zoon van Bennet T. Earles en Nancy A. Booth. Daniel Jackson is overleden op donderdag 22-08-1912 in Windsor, Lawrence County, Ohio, U.S.A., 81 jaar oud. Bij het overlijden van Daniel Jackson: Langdon cemetery. Daniel Jackson trouwde, 24 jaar oud, op zondag 31-12-1854 in Lawrence County, Ohio, U.S.A. met Elizabeth Dodge Hollenbeck, 17 jaar oud. Elizabeth Dodge is geboren op maandag 10-04-1837 in Muskingum County, Ohio, U.S.A.. Elizabeth Dodge is overleden op donderdag 07-12-1911 in Windsor, Lawrence County, Ohio, U.S.A., 74 jaar oud. Notitie bij Elizabeth Dodge: dochter van Lanson Hollenbeck en Lucinda Agnew.

XXIII-n Eveline Frances Earles is geboren op zaterdag 19-10-1844 in Lawrence County, Ohio, U.S.A., dochter van Bennet T. Earles en Nancy A. Booth. Eveline Frances is overleden op maandag 02-04-1923, 78 jaar oud. Eveline Frances trouwde, 19 jaar oud, op zondag 10-04-1864 in Lawrence County, Ohio, U.S.A. met Amos H. Keeney, 18 jaar oud. Amos H. is geboren op dinsdag 16-09-1845. Amos H. is overleden op dinsdag 23-07-1918, 72 jaar oud.

XXIII-o Cyrus S. Smith is geboren omstreeks 1833 in Lawrence County, Ohio, U.S.A., zoon van Bird Smith en Elizabeth Booth. Bij de geboorte van Cyrus S.: 1833 - 1834. Cyrus S. trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op zondag 12-01-1862 met Nancy Lycans.

XXIII-p Ephraim Smith is geboren omstreeks 1842, zoon van Bird Smith en Elizabeth Booth. Bij de geboorte van Ephraim: 1842 - 1843. Ephraim is overleden op vrijdag 06-03-1908, ongeveer 66 jaar oud. Beroep: in militaire dienst in de Burgeroorlog compagnie "D", 1st Ohio Heavy Artillery; compagnie "K", 5th West Virginia Volunteers. Ephraim:
(1) trouwde met Nancy N.N..
(2) trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op maandag 17-12-1866 in Lawrence County, Ohio, U.S.A. met Catherine Waters, 18 jaar oud. Catherine is geboren in 1848 in Pennsylvania, U.S.A..

XXIII-q Cornelius (Camilus) Smith is geboren omstreeks 1845 in Lawrence County, Ohio, U.S.A., zoon van Bird Smith en Elizabeth Booth. Bij de geboorte van Cornelius (Camilus): 1843 - 1847. Cornelius (Camilus) trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op woensdag 22-12-1869 in Lawrence County, Ohio, U.S.A. met Amelia Strother.

XXIII-r Shadrock Smith is geboren in 10-1849 in Lawrence County, Ohio, U.S.A., zoon van Bird Smith en Elizabeth Booth. Shadrock trouwde, 21 jaar oud, op vrijdag 25-08-1871 in Lawrence County, Ohio, U.S.A. met Ruth Willis.

XXIII-s Isaac Helms is geboren in 1847 in Floyd County, Virginia, U.S.A., zoon van Benjamin Helms en Nancy Ann Booth. Isaac trouwde, 20 jaar oud, op zaterdag 23-11-1867 in Floyd County, Virginia, U.S.A. met Emma J. Dowdy, 20 jaar oud. Emma J. is geboren in 1847 in Kanawha County, West Virginia, U.S.A..

XXIII-t Joel Helms is geboren in 09-1855 in Floyd County, Virginia, U.S.A., zoon van Benjamin Helms en Nancy Ann Booth. Joel is overleden op donderdag 22-02-1940 in Meeting Creek, Hardin County, Kentucky, U.S.A., 84 jaar oud. Joel trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 29-12-1880 in Floyd County, Virginia, U.S.A. met Isabella Adeline Earles, 15 jaar oud. Isabella Adeline is geboren in 10-1865. Isabella Adeline is overleden in 11-1947 in Hardin County, Kentucky, U.S.A., 82 jaar oud.

XXIII-u Joshua Bishop is geboren omstreeks 1840, zoon van Joseph Bishop en Hannah Booth. Beroep: in militaire dienst in de Burgeroorlog, Compagnie "A", 54th Virginia Infanterie. Joshua trouwde, ongeveer 19 jaar oud, op vrijdag 25-11-1859 in Montgomery County, Virginia, U.S.A. met Elizabeth Jewel.

XXIII-v Nancy E. Lawrence is geboren omstreeks 1848 in Floyd County, Virginia, U.S.A., dochter van William B. Lawrence en Sarah Booth. Nancy E. is overleden op zaterdag 29-10-1910 in Montgomery County, Virginia, U.S.A., ongeveer 62 jaar oud. Zij is begraven op maandag 31-10-1910 te Radford, Virginia, U.S.A.. Nancy E. trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op dinsdag 08-09-1874 in Floyd County, Virginia, U.S.A. met Jacob Yearout, ongeveer 31 jaar oud. Jacob is geboren omstreeks 1843 in Floyd County, Virginia, U.S.A.. Jacob is overleden omstreeks 1908 in Cleves, Hamilton County, Ohio, U.S.A., ongeveer 65 jaar oud. Hij is begraven omstreeks 1908 te Cleves, Hamilton County, Ohio, U.S.A.. Notitie bij Jacob: zoon van Jacob Yearout en Elizabeth Altizer. Beroep: farmer.

XXIII-w Elmira Spangler is geboren in 1838 in Floyd County, Virginia, U.S.A., dochter van David Spangler en Permelia Booth. Elmira is overleden op zondag 30-01-1859 in Floyd County, Virginia, U.S.A., 21 jaar oud. Elmira trouwde, 20 jaar oud, in 1858 met Isaac Martin, 25 jaar oud. Isaac is geboren op zaterdag 26-10-1833 in Patrick County, Virginia, U.S.A.. Isaac is overleden op maandag 24-04-1911, 77 jaar oud. Notitie bij Isaac: zoon van William Martin en Sarah Harris.

XXIII-x George W. Spangler is geboren op zaterdag 16-05-1840 in Floyd County, Virginia, U.S.A., zoon van David Spangler en Permelia Booth. George W. is overleden op woensdag 07-03-1900, 59 jaar oud. George W. trouwde, minstens 20 jaar oud, na 1860 met Catherine F. Bower, minstens 18 jaar oud. Catherine F. is geboren op vrijdag 25-02-1842 in Floyd County, Virginia, U.S.A.. Catherine F. is overleden op zondag 29-03-1925, 83 jaar oud.

XXIII-y Christian Spangler is geboren in 1842 in Floyd County, Virginia, U.S.A., zoon van David Spangler en Permelia Booth. Christian trouwde met Elizabeth Weddle. Elizabeth is geboren in 1839 in Floyd County, Virginia, U.S.A..

XXIII-z James Hiley Booth is geboren op zaterdag 03-01-1852 in Floyd County, Virginia, U.S.A., zoon van James Booth en Catherine Jane Lester. James Hiley trouwde, 30 jaar oud, op donderdag 23-02-1882 met Nancy A. Moore.

XXIII-aa Isabella Booth is geboren op dinsdag 19-12-1854 in Floyd County, Virginia, U.S.A., dochter van James Booth en Catherine Jane Lester. Isabella trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 08-03-1877 in Floyd County, Virginia, U.S.A. met John Wilson Bishop, 24 jaar oud. John Wilson is geboren in 1853 in Montgomery County, Virginia, U.S.A..

XXIII-ab Jacob N. Booth is geboren op woensdag 10-04-1861 in Floyd County, Virginia, U.S.A., zoon van James Booth en Catherine Jane Lester. Jacob N. is overleden op donderdag 28-05-1914, 53 jaar oud (oorzaak: als gevolg van een explosie van een benzinemotor). Jacob N. trouwde, 16 jaar oud, op maandag 18-03-1878 met Luemma Johnson.

XXIII-ac Mary A. Walters is geboren in 1850 in Floyd County, Virginia, U.S.A., dochter van Hiram Walters en Druzilla C. Booth. Mary A. trouwde met John Taylor Aldridge.

XXIII-ad Charles Eather Spangler is geboren op zaterdag 26-05-1888 in Floyd County, Virginia, U.S.A., zoon van N.N. Spangler en Annie Booth. Charles Eather is overleden op dinsdag 30-12-1980 in Hardin County, Kentucky, U.S.A., 92 jaar oud. Charles Eather:
(1) trouwde met Marietta Givan.
(2) trouwde met Vicie M. Goodman.

XXIII-ae Livinia Spangler is geboren op donderdag 06-03-1890 in Meeting Creek, Hardin County, Kentucky, U.S.A., dochter van N.N. Spangler en Annie Booth. Livinia is overleden op zondag 30-07-1933 in Solway, Hardin County, Kentucky, U.S.A., 43 jaar oud. Livinia trouwde, 16 jaar oud, op woensdag 18-07-1906 in Hardin County, Kentucky, U.S.A. met John L. Cundiff, 29 jaar oud. John L. is geboren op donderdag 08-02-1877 in Meeting Creek, Hardin County, Kentucky, U.S.A.. John L. is overleden op vrijdag 29-07-1960 in East View, Kentucky, U.S.A., 83 jaar oud.

XXIII-af Cora Dell Spangler is geboren op vrijdag 18-11-1892 in Meeting Creek, Hardin County, Kentucky, U.S.A., dochter van N.N. Spangler en Annie Booth. Cora Dell trouwde met Oby Goodman. Oby is geboren in 1891 in Hardin County, Kentucky, U.S.A..

XXIII-ag Arthur Elworth Spangler is geboren op vrijdag 18-11-1892 in Meeting Creek, Hardin County, Kentucky, U.S.A., zoon van N.N. Spangler en Annie Booth. Arthur Elworth is overleden op donderdag 21-08-1969, 76 jaar oud. Arthur Elworth trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 19-03-1914 met Luddie Ann Lyons, 19 jaar oud. Luddie Ann is geboren in 1895 in Kentucky, U.S.A..

XXIII-ah Oscar L. Spangler is geboren op zaterdag 23-03-1895 in Meeting Creek, Hardin County, Kentucky, U.S.A., zoon van N.N. Spangler en Annie Booth. Oscar L. trouwde met Cleo Cundiff.

XXIII-ai Olie Ruth Spangler is geboren in 08-1897 in Meeting Creek, Hardin County, Kentucky, U.S.A., dochter van N.N. Spangler en Annie Booth. Olie Ruth trouwde met William McKinley Miller. William McKinley is geboren in 1898 in Hardin County, Kentucky, U.S.A..

XXIII-aj Sarah Catherine Chaffin is geboren op dinsdag 08-04-1845 in Lawrence County, Ohio, U.S.A., dochter van Nathan Chaffin en Zillah Booth. Sarah Catherine is overleden op vrijdag 13-01-1922 in Kansas, U.S.A., 76 jaar oud. Sarah Catherine trouwde met William Jacob Wilson. William Jacob is geboren op zaterdag 27-06-1846 in Ohio, U.S.A.. William Jacob is overleden op zaterdag 09-03-1918 in Kansas, U.S.A., 71 jaar oud.

XXIII-ak Eurard Craten Booth is geboren op dinsdag 25-04-1848, zoon van Flemmon S. Booth en Mary Cooper. Eurard Craten is overleden op woensdag 06-02-1889, 40 jaar oud. Eurard Craten trouwde met Welda Kimball.
Kinderen van Eurard Craten en Welda:

1 Edna Booth.
2 Percy Booth.
3 Maud Booth.

XXIII-al Will Fleming Booth is geboren op zaterdag 15-03-1856, zoon van Flemmon S. Booth en Mary Cooper. Will Fleming is overleden op vrijdag 28-04-1911, 55 jaar oud. Will Fleming trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 26-12-1878 met America Bailey, 19 jaar oud. America is geboren op woensdag 09-11-1859. America is overleden op donderdag 05-10-1916, 56 jaar oud.
Kinderen van Will Fleming en America:

1 Lemuel Booth.
2 John William Booth.
3 Saunders Booth, geboren op zaterdag 01-05-1880. Saunders is overleden op vrijdag 01-05-1903, 23 jaar oud.
4 Charles Craton Booth, geboren op zaterdag 11-04-1885. Charles Craton is overleden in 1918, 33 jaar oud.
5 Oscar Franklin Booth, geboren op donderdag 05-05-1887. Oscar Franklin is overleden op dinsdag 02-04-1907, 19 jaar oud.
6 Cora Gertrude Booth, geboren op dinsdag 15-10-1889. Cora Gertrude is overleden in 1918, 29 jaar oud.
7 Thomas Clayton Booth, geboren op zaterdag 12-08-1893.
8 Homer Percy Booth, geboren op vrijdag 29-03-1895.
9 James Marion Booth, geboren op dinsdag 26-06-1900. James Marion is overleden op dinsdag 19-03-1918, 17 jaar oud.

XXIII-am George M. Booth is geboren op dinsdag 19-01-1864, zoon van Oliver S. Booth en Elizabeth Jane Holland. George M. is overleden op woensdag 22-07-1942, 78 jaar oud. George M.:
(1) trouwde met Ola Cross.
(2) trouwde met Laura Milstead.
(3) trouwde met Emma Paul.
Kind van George M. en Ola:

1 Carl Booth.

Kinderen van George M. en Laura:

1 Nellie Booth.
2 John Booth.

XXIII-an Nancy A. Booth is geboren op zaterdag 13-01-1866, dochter van Oliver S. Booth en Elizabeth Jane Holland. Nancy A. is overleden op maandag 11-05-1914, 48 jaar oud. Nancy A. trouwde met Thomas Brammer.
Kinderen van Nancy A. en Thomas:

1 Ora Brammer.
2 Elizabeth Brammer.
3 Dessie Brammer.
4 Estelle Brammer.
5 Thomas Brammer.
6 Oliver Brammer.
7 Grace Brammer.
8 Verna Brammer.

XXIII-ao Caroline E. Booth is geboren op donderdag 24-03-1870, dochter van Oliver S. Booth en Elizabeth Jane Holland. Caroline E. is overleden op zondag 07-12-1941, 71 jaar oud. Caroline E. trouwde met Oren Massie.
Kind van Caroline E. en Oren:

1 Elston Massie.

XXIII-ap Frederick H. Booth is geboren op donderdag 04-04-1872, zoon van Oliver S. Booth en Elizabeth Jane Holland. Frederick H. is overleden op zaterdag 01-05-1943, 71 jaar oud. Frederick H. trouwde met Anne Ransbottom.
Kinderen van Frederick H. en Anne:

1 Velma Booth.
2 Elmer Booth.
3 Garland Booth.
4 Lillian Booth.

XXIII-aq Rachel A. Booth is geboren op zondag 15-02-1874, dochter van Oliver S. Booth en Elizabeth Jane Holland. Rachel A. is overleden op woensdag 10-06-1942, 68 jaar oud. Rachel A. trouwde met Edward Hall.
Kinderen van Rachel A. en Edward:

1 Ernest Hall.
2 Jimmie Hall.
3 Oliver Hall.
4 Chloie Hall.
5 Dewey Hall.
6 Harold Hall.
7 Bessie Hall.
8 Eddie Alice Hall. Bij het overlijden van Eddie Alice: jong overleden.

XXIII-ar Mary Ethel Booth is geboren op donderdag 23-03-1876, dochter van Oliver S. Booth en Elizabeth Jane Holland. Mary Ethel is overleden op dinsdag 24-12-1963, 87 jaar oud. Mary Ethel trouwde, 20 jaar oud, op zondag 16-08-1896 met Alonzo Gibson.
Kinderen van Mary Ethel en Alonzo:

1 Mary Evelyn Gibson.
2 Oliver Gibson.
3 Clara Gibson.
4 Robert Gibson.
5 Etha Gibson.

XXIII-as Eva D. Booth is geboren op donderdag 18-04-1878, dochter van Oliver S. Booth en Elizabeth Jane Holland. Eva D. is overleden op zondag 10-01-1915, 36 jaar oud. Eva D. begon een relatie met Dillon Howell.
Kinderen van Eva D. en Dillon:

1 Ruby Howell.
2 Helen Howell.

XXIII-at Ora M. Booth is geboren op donderdag 06-05-1880, dochter van Oliver S. Booth en Elizabeth Jane Holland. Ora M. is overleden op donderdag 04-05-1905, 24 jaar oud. Ora M. trouwde met Homer Smith.
Kinderen van Ora M. en Homer:

1 N.N. Smith. Bij de geboorte van N.N.: overleden bij de geboorte.
2 N.N. Smith. Bij de geboorte van N.N.: overleden bij de geboorte.

XXIII-au Bessie L. Booth is geboren op zondag 18-03-1883, dochter van Oliver S. Booth en Elizabeth Jane Holland. Bessie L. is overleden op woensdag 16-12-1908, 25 jaar oud. Bessie L. trouwde met Dee Brammer.
Kind van Bessie L. en Dee:

1 Earl Brammer.

XXIII-av Peridina Dulaney is geboren in 1843, dochter van Hyram Dulaney en Mary Booth. Peridina trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 29-04-1868 in Floyd County, Virginia, U.S.A. met George William Reed, 20 jaar oud. George William is geboren op zaterdag 19-02-1848. Notitie bij George William: zoon van Humphrey Reed.

XXIII-aw Addison Dulaney is geboren in 1845, zoon van Hyram Dulaney en Mary Booth. Addison trouwde, 20 jaar oud, op zondag 20-08-1865 in Floyd County, Virginia, U.S.A. met Elizabeth Reed, 21 jaar oud. Elizabeth is geboren op woensdag 10-04-1844 in Floyd County, Virginia, U.S.A.. Notitie bij Elizabeth: dochter van Mark Reed en Lucy Reed.

XXIII-ax Christley Dulaney is geboren omstreeks 1846, zoon van Hyram Dulaney en Mary Booth. Christley trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op donderdag 07-02-1867 in Floyd County, Virginia, U.S.A. met Delilah Reed, 21 jaar oud. Delilah is geboren in 1846. Notitie bij Delilah: dochter van Humphrey Reed en Nancy N.N..

XXIII-ay Lucy Dulaney is geboren in 1853, dochter van Hyram Dulaney en Mary Booth. Lucy trouwde, 18 jaar oud, op woensdag 01-03-1871 in Floyd County, Virginia, U.S.A. met Greenberry Akers, ongeveer 19 jaar oud. Greenberry is geboren omstreeks 1852. Notitie bij Greenberry: zoon van Greenberry Akers en Polly Cooper.

XXIII-az Martha A. Dulaney is geboren in 1855 in Floyd County, Virginia, U.S.A., dochter van Hyram Dulaney en Mary Booth. Martha A. trouwde, 17 jaar oud, op woensdag 11-12-1872 in Floyd County, Virginia, U.S.A. met Ross E. Reed, 21 jaar oud. Ross E. is geboren in 1851. Notitie bij Ross E.: zoon van Ross Reed en Catherine N.N..

XXIII-ba Malinda Duncan is geboren op zaterdag 19-06-1847, dochter van Humphrey Duncan en Lucy Booth. Malinda is overleden op zaterdag 05-06-1920 in Illinois, U.S.A., 72 jaar oud. Malinda trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 31-12-1868 in Floyd County, Virginia, U.S.A. met George Bartholomew Reed, 26 jaar oud. George Bartholomew is geboren op dinsdag 20-09-1842 in Floyd County, Virginia, U.S.A.. George Bartholomew is overleden op zondag 21-03-1920 in Hancock County, Illinois, U.S.A., 77 jaar oud.

XXIII-bb Crockett L. Duncan is geboren in 1859, zoon van Humphrey Duncan en Lucy Booth. Crockett L. trouwde, 20 jaar oud, op maandag 19-05-1879 in Floyd County, Virginia, U.S.A. met Nancy Reed, 21 jaar oud. Nancy is geboren in 1858 in Floyd County, Virginia, U.S.A.. Notitie bij Nancy: dochter van Cornelius Reed en Miriam Reed.

XXIII-bc George Edward Booth is geboren op zaterdag 08-12-1849 in Floyd County, Virginia, U.S.A., zoon van Lewis P. Booth en Nancy Jane Reed. George Edward trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 06-01-1876 in Floyd County, Virginia, U.S.A. met Malinda E. Dulaney, 20 jaar oud. Malinda E. is geboren op zaterdag 30-06-1855 in Floyd County, Virginia, U.S.A.. Malinda E. is overleden op dinsdag 14-02-1922, 66 jaar oud. Notitie bij Malinda E.: dochter van Daniel Dulaney en Mary Altizer.
Kinderen van George Edward en Malinda E.:

1 Millie E. Booth, geboren in 11-1877. Volgt XXIV-h.
2 Arvonia Elizabeth Booth, geboren in 05-1879. Volgt XXIV-i.
3 Winfield Scott Booth, geboren in 10-1881. Volgt XXIV-j.
4 Madison A. Booth, geboren in 03-1884. Volgt XXIV-k.
5 Daniel Edmond Booth, geboren op donderdag 19-08-1886. Volgt XXIV-l.
6 Charlie D. Booth, geboren in 1889. Volgt XXIV-m.
7 Solomon Columbus Booth, geboren in 1892. Volgt XXIV-n.
8 John Hampton Booth, geboren in 1892. Volgt XXIV-o.
9 Lewis Booth, geboren in 01-1896.

XXIII-bd Lucy Brown Booth is geboren op zondag 24-08-1851 in Floyd County, Virginia, U.S.A., dochter van Lewis P. Booth en Nancy Jane Reed. Lucy Brown trouwde, 33 jaar oud, op donderdag 11-12-1884 in Floyd County, Virginia, U.S.A. met Artemas Duncan.

XXIII-be Asa L. Booth is geboren op zondag 01-05-1853 in Floyd County, Virginia, U.S.A., zoon van Lewis P. Booth en Nancy Jane Reed. Asa L. trouwde met Arabella Emily Lester. Arabella Emily is geboren op zondag 19-06-1853 in Floyd County, Virginia, U.S.A.. Woonplaats: (woonde in Indianola, Iowa, U.S.A.).

XXIII-bf Nancy Elizabeth Booth is geboren op vrijdag 26-01-1855 in Floyd County, Virginia, U.S.A., dochter van Lewis P. Booth en Nancy Jane Reed. Nancy Elizabeth trouwde, 27 jaar oud, in 02-1882 in Floyd County, Virginia, U.S.A. met Squire B. Reed, 23 jaar oud. Squire B. is geboren op vrijdag 02-04-1858 in Floyd County, Virginia, U.S.A.. Squire B. is overleden op dinsdag 14-01-1947 in Indianola, Iowa, U.S.A., 88 jaar oud.

XXIII-bg Rowena A. Booth is geboren op zondag 04-04-1858 in Floyd County, Virginia, U.S.A., dochter van Lewis P. Booth en Nancy Jane Reed. Rowena A. trouwde, 19 jaar oud, op vrijdag 04-05-1877 in Floyd County, Virginia, U.S.A. met Andrew Fulton Akers, 21 jaar oud. Andrew Fulton is geboren in 1856 in Floyd County, Virginia, U.S.A..

XXIII-bh Charles Lewis Booth is geboren op zaterdag 11-07-1863 in Floyd County, Virginia, U.S.A., zoon van Lewis P. Booth en Nancy Jane Reed. Charles Lewis trouwde met Roxey McNaught. Roxey is geboren omstreeks 1863.

XXIII-bi Sarah Susan Booth is geboren op zondag 28-05-1865 in Floyd County, Virginia, U.S.A., dochter van Lewis P. Booth en Nancy Jane Reed. Sarah Susan trouwde met Griffith Arvin Dickerson. Griffith Arvin is geboren omstreeks 1865.

XXIII-bj Amos Albert Booth is geboren op donderdag 09-01-1873 in Floyd County, Virginia, U.S.A., zoon van Lewis P. Booth en Nancy Jane Reed. Amos Albert trouwde met Ida Duncan. Ida is geboren omstreeks 1873.

XXIII-bk Jesse A. Booth is geboren op zaterdag 08-06-1861 in Floyd County, Virginia, U.S.A., zoon van Emet Peter Booth en Mary E. Dulaney. Jesse A. is overleden op zondag 19-05-1929 in Floyd County, Virginia, U.S.A., 67 jaar oud. Jesse A. trouwde, 19 jaar oud, op donderdag 16-12-1880 in Floyd County, Virginia, U.S.A. met Eliza Missouri Booth, 20 jaar oud. Eliza Missouri is geboren op zondag 07-10-1860 in Floyd County, Virginia, U.S.A., dochter van Noah R. Booth en Susanna A. Hurt. Eliza Missouri is overleden op donderdag 30-10-1924 in Floyd County, Virginia, U.S.A., 64 jaar oud.
Kinderen van Jesse A. en Eliza Missouri:

1 David Lee Booth, geboren op woensdag 28-09-1881. David Lee is overleden op dinsdag 06-03-1883, 1 jaar oud.
2 Nathanial Taylor Booth, geboren op zondag 28-10-1883. Volgt XXIV-p.
3 Lavan Dudley Booth, geboren in 09-1887. Volgt XXIV-q.
4 Erasmus Uriah Booth, geboren op vrijdag 22-03-1889. Erasmus Uriah is overleden op vrijdag 13-09-1901, 12 jaar oud.
5 Mary Susan Booth, geboren op donderdag 07-01-1892 in Floyd County, Virginia, U.S.A.. Volgt XXIV-r.
6 Jesse Andrew Booth, geboren op vrijdag 07-07-1899. Volgt XXIV-s.
7 Leonard Taylor Booth, geboren op zondag 22-06-1902. Volgt XXIV-t.

XXIII-bl Martha E. Booth is geboren in 1863 in Floyd County, Virginia, U.S.A., dochter van Emet Peter Booth en Mary E. Dulaney. Martha E. is overleden in 1935 in Floyd County, Virginia, U.S.A., 72 jaar oud. Martha E. trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 12-11-1885 in Floyd County, Virginia, U.S.A. met Henry Reed, 35 jaar oud. Henry is geboren op zaterdag 12-10-1850 in Floyd County, Virginia, U.S.A.. Henry is overleden op vrijdag 25-09-1914 in Floyd County, Virginia, U.S.A., 63 jaar oud. Notitie bij Henry: zoon van Michael Reed en Delilah Reed.
Kinderen van Martha E. en Henry:

1 Deliah A. Reed, geboren na 1885. Volgt XXIV-u.
2 Mary Polly Reed, geboren omstreeks 1888. Volgt XXIV-v.
3 John P. Reed, geboren omstreeks 1891. Volgt XXIV-w.
4 Henry Clinton Reed, geboren omstreeks 1897. Volgt XXIV-x.

XXIII-bm Sarah Ann Booth is geboren op woensdag 07-03-1866 in Floyd County, Virginia, U.S.A., dochter van Emet Peter Booth en Mary E. Dulaney. Sarah Ann trouwde, 19 jaar oud, op donderdag 10-12-1885 in Floyd County, Virginia, U.S.A. met Floyd Akers, ongeveer 19 jaar oud. Floyd is geboren omstreeks 1866. Notitie bij Floyd: zoon van Joshua Akers en Mary Reed.
Kinderen van Sarah Ann en Floyd:

1 Mary Polly Akers, geboren in 05-1887. Volgt XXIV-y.
2 Ellie M. Akers, geboren omstreeks 1889.
3 Martha Akers, geboren omstreeks 1891.
4 George Harvey Akers, geboren omstreeks 1893. George Harvey is overleden in 02-1975, ongeveer 82 jaar oud.
5 Rowena A. Akers, geboren in 12-1895. Volgt XXIV-z.
6 Samuel Clinton Akers, geboren op zaterdag 30-04-1898. Volgt XXIV-aa.

XXIII-bn Abijah Booth is geboren op maandag 17-08-1868 in Floyd County, Virginia, U.S.A., zoon van Emet Peter Booth en Mary E. Dulaney. Beroep: farmer. Abijah trouwde, 17 jaar oud, op donderdag 24-12-1885 in Floyd County, Virginia, U.S.A. met Parthena V. Booth, ongeveer 17 jaar oud. Parthena V. is geboren omstreeks 1868 in Floyd County, Virginia, U.S.A., dochter van Noah R. Booth en Susanna A. Hurt.
Kinderen van Abijah en Parthena V.:

1 Etta Booth. Volgt XXIV-ab.
2 Linnie A. Booth, geboren in 02-1887. Volgt XXIV-ac.
3 William Austin Booth, geboren op zaterdag 24-08-1889 in Virginia, U.S.A.. Volgt XXIV-ad.
4 Noah P. Booth, geboren in 1891. Noah P. bleef ongehuwd.
5 Rollie M. Booth, geboren in 1894. Rollie M. is overleden in 1930, 36 jaar oud. Rollie M. bleef ongehuwd.
6 Mary Annabelle Booth, geboren in 08-1894 in Floyd County, Virginia, U.S.A.. Volgt XXIV-ae.
7 Abijah Calvin Booth, geboren in 07-1899. Volgt XXIV-af.
8 Parthena Alma Booth, geboren in 1903. Volgt XXIV-ag.

XXIII-bo William Booth is geboren op vrijdag 16-12-1870 in Floyd County, Virginia, U.S.A., zoon van Emet Peter Booth en Mary E. Dulaney. William:
(1) trouwde, minstens 17 jaar oud, na 1887 met Rosannah Dickerson.
(2) trouwde, 18 jaar oud, op vrijdag 01-11-1889 in Floyd County, Virginia, U.S.A. met Mary Emaline Akers, 15 jaar oud. Mary Emaline is geboren in 1874. Notitie bij Mary Emaline: dochter van Joshua Akers en Mary Reed.
Kinderen van William en Rosannah:

1 Jessee Booth, geboren na 1887.
2 Clarence Booth, geboren na 1887.
3 N.N. Booth, geboren na 1887.

Kinderen van William en Mary Emaline:

1 N.N. Booth, geboren na 1889.
2 N.N. Booth, geboren na 1889.
3 Garfield Booth, geboren na 1889.
4 Dorothy Booth, geboren na 1889.
5 George William Booth, geboren omstreeks 1890 in Floyd County, Virginia, U.S.A.. Volgt XXIV-ah.

XXIII-bp Samuel Peter Booth is geboren in 1873 in Floyd County, Virginia, U.S.A., zoon van Emet Peter Booth en Mary E. Dulaney. Samuel Peter is overleden in 1940 in Floyd County, Virginia, U.S.A., 67 jaar oud. Samuel Peter trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 31-10-1896 in Floyd County, Virginia, U.S.A. met Deliah Reed, 25 jaar oud. Deliah is geboren op donderdag 02-02-1871. Notitie bij Deliah: dochter van Andrew Reed en Sarah Dulaney.
Kinderen van Samuel Peter en Deliah:

1 Delilah Ellen Booth, geboren na 1896. Volgt XXIV-aj.
2 Virginia Booth, geboren na 1896. Volgt XXIV-ai.
3 Tabitha Cumi Booth, geboren in 08-1897.
4 Andy Jackson Booth, geboren in 10-1899. Volgt XXIV-ak.

XXIII-bq Noah Booth is geboren in 1874 in Floyd County, Virginia, U.S.A., zoon van Emet Peter Booth en Mary E. Dulaney. Noah trouwde, 16 jaar oud, op donderdag 17-07-1890 met Lucy E. Hurt, ongeveer 16 jaar oud. Lucy E. is geboren omstreeks 1874.
Kinderen van Noah en Lucy E.:

1 Albert Booth, geboren na 1890.
2 Hassell Booth, geboren na 1890.
3 Golden Booth, geboren na 1890.

XXIII-br Permelia Booth is geboren op donderdag 01-01-1857 in Floyd County, Virginia, U.S.A., dochter van George B. Booth en Susan Dickerson. Permelia is overleden op zaterdag 02-07-1938, 81 jaar oud. Permelia trouwde, 15 jaar oud, op woensdag 21-02-1872 in Floyd County, Virginia, U.S.A. met Ezekiel Dulaney, 22 jaar oud. Ezekiel is geboren in 01-1850 in Floyd County, Virginia, U.S.A.. Ezekiel is overleden vóór 1910, ten hoogste 60 jaar oud. Notitie bij Ezekiel: zoon van Daniel Dulaney en Mary Altizer.
Kinderen van Permelia en Ezekiel:

1 Rosabelle Dulaney, geboren op maandag 11-09-1876 in Virginia, U.S.A.. Volgt XXIV-al.
2 Virginia Frances Dulaney, geboren op zondag 13-01-1878 in Floyd County, Virginia, U.S.A.. Virginia Frances is overleden op zondag 13-01-1878 in Floyd County, Virginia, U.S.A., 0 dagen oud.
3 Rachel A. Dulaney, geboren op donderdag 05-06-1879 in Virginia, U.S.A.. Volgt XXIV-am.
4 Susan Permelia Dulaney, geboren in 09-1881. Volgt XXIV-an.
5 Daniel Ezekiel Dulaney, geboren op vrijdag 02-03-1883. Volgt XXIV-ao.
6 Melodonia Elizabeth Dulaney, geboren op maandag 23-02-1885.
7 George Addison Dulaney, geboren op maandag 04-04-1887 in Floyd County, Virginia, U.S.A.. Notitie bij George Addison: jong overleden.
8 William Everette Dulaney, geboren op zaterdag 24-03-1888. Volgt XXIV-ap.
9 Posie Green Dulaney, geboren in 06-1890. Volgt XXIV-aq.
10 Addie Leah Dulaney, geboren op zondag 27-11-1892.
11 Wyatt Waitman Dulaney, geboren op donderdag 10-01-1895. Volgt XXIV-ar.

XXIII-bs Malinda Ellen Booth is geboren in 1862 in Floyd County, Virginia, U.S.A., dochter van George B. Booth en Susan Dickerson. Malinda Ellen is overleden vóór 1900, ten hoogste 38 jaar oud. Malinda Ellen trouwde met Samuel William Dulaney. Samuel William is geboren op maandag 18-01-1858. Samuel William is overleden op zondag 04-02-1940, 82 jaar oud. Notitie bij Samuel William: zoon van William Dulaney en Sarah Cooper.
Kinderen van Malinda Ellen en Samuel William:

1 William E. Dulaney, geboren op dinsdag 20-01-1885 in Roanoke County, Virginia, U.S.A.. Volgt XXIV-as.
2 George H. Dulaney, geboren omstreeks 1889.
3 Benjamin H. Dulaney, geboren in 06-1890. Volgt XXIV-at.
4 Charlie Clayton Dulaney, geboren in 02-1893.

XXIII-bt James M. Booth is geboren in 11-1865 in Floyd County, Virginia, U.S.A., zoon van George B. Booth en Susan Dickerson. James M. is overleden in 1923 in Floyd County, Virginia, U.S.A., 58 jaar oud. James M. trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 24-12-1892 in Floyd County, Virginia, U.S.A. met Rosetta Ellen Akers, 26 jaar oud. Rosetta Ellen is geboren in 1866 in Floyd County, Virginia, U.S.A.. Rosetta Ellen is overleden in 1952 in Floyd County, Virginia, U.S.A., 86 jaar oud. Bij het overlijden van Rosetta Ellen: Reed Cemetery, Floyd County, Virginia. Notitie bij Rosetta Ellen: dochter van Beaufort Akers en Rachel Dulaney.
Kinderen van James M. en Rosetta Ellen:

1 Ernest T. Booth, geboren in 1883 in Floyd County, Virginia, U.S.A.. Ernest T. is overleden in 1901 in Floyd County, Virginia, U.S.A., 18 jaar oud.
2 Laura Rachel Booth, geboren omstreeks 1888 in Floyd County, Virginia, U.S.A.. Laura Rachel is overleden op zaterdag 06-09-1958 in Radford, Virginia, U.S.A., ongeveer 70 jaar oud.
3 Rosa Alma Booth, geboren omstreeks 1891 in Floyd County, Virginia, U.S.A.. Volgt XXIV-au.

XXIII-bu Austin Monroe Booth is geboren op zaterdag 29-06-1872, zoon van George B. Booth en Susan Dickerson. Austin Monroe is overleden op zondag 19-05-1935, 62 jaar oud. Austin Monroe trouwde, 25 jaar oud, op vrijdag 22-04-1898 in Floyd County, Virginia, U.S.A. met Lillie Mary Dulaney, 22 jaar oud. Lillie Mary is geboren in 10-1875 in Virginia, U.S.A.. Notitie bij Lillie Mary: dochter van Ashell Dulaney en Rachel Reed.
Kinderen van Austin Monroe en Lillie Mary:

1 Wilda Booth, geboren in 04-1899.
2 Dessie E. Booth, geboren omstreeks 1901. Dessie E. is overleden op maandag 14-02-1994 in Vinton, Virginia, U.S.A., ongeveer 93 jaar oud.
3 George Hassell Booth, geboren omstreeks 1903. George Hassell is overleden omstreeks 1942, ongeveer 39 jaar oud.
4 Everett A. Booth, geboren in 1904. Everett A. is overleden in 1905, 1 jaar oud.

XXIII-bv Eliza Missouri Booth is geboren op zondag 07-10-1860 in Floyd County, Virginia, U.S.A., dochter van Noah R. Booth en Susanna A. Hurt. Eliza Missouri is overleden op donderdag 30-10-1924 in Floyd County, Virginia, U.S.A., 64 jaar oud. Eliza Missouri trouwde, 20 jaar oud, op donderdag 16-12-1880 in Floyd County, Virginia, U.S.A. met Jesse A. Booth, 19 jaar oud. Jesse A. is geboren op zaterdag 08-06-1861 in Floyd County, Virginia, U.S.A., zoon van Emet Peter Booth en Mary E. Dulaney. Jesse A. is overleden op zondag 19-05-1929 in Floyd County, Virginia, U.S.A., 67 jaar oud.
Kinderen van Eliza Missouri en Jesse A.:

1 David Lee Booth, geboren op woensdag 28-09-1881. David Lee is overleden op dinsdag 06-03-1883, 1 jaar oud.
2 Nathanial Taylor Booth, geboren op zondag 28-10-1883. Volgt XXIV-p.
3 Lavan Dudley Booth, geboren in 09-1887. Volgt XXIV-q.
4 Erasmus Uriah Booth, geboren op vrijdag 22-03-1889. Erasmus Uriah is overleden op vrijdag 13-09-1901, 12 jaar oud.
5 Mary Susan Booth, geboren op donderdag 07-01-1892 in Floyd County, Virginia, U.S.A.. Volgt XXIV-r.
6 Jesse Andrew Booth, geboren op vrijdag 07-07-1899. Volgt XXIV-s.
7 Leonard Taylor Booth, geboren op zondag 22-06-1902. Volgt XXIV-t.

XXIII-bw Frances E. Booth is geboren op zondag 08-07-1866 in Floyd County, Virginia, U.S.A., dochter van Noah R. Booth en Susanna A. Hurt. Frances E. trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 18-12-1890 met Joseph Mannan, ongeveer 24 jaar oud. Joseph is geboren omstreeks 1866.

XXIII-bx Parthena V. Booth is geboren omstreeks 1868 in Floyd County, Virginia, U.S.A., dochter van Noah R. Booth en Susanna A. Hurt. Parthena V. trouwde, ongeveer 17 jaar oud, op donderdag 24-12-1885 in Floyd County, Virginia, U.S.A. met Abijah Booth, 17 jaar oud. Abijah is geboren op maandag 17-08-1868 in Floyd County, Virginia, U.S.A., zoon van Emet Peter Booth en Mary E. Dulaney. Beroep: farmer.
Kinderen van Parthena V. en Abijah:

1 Etta Booth. Volgt XXIV-ab.
2 Linnie A. Booth, geboren in 02-1887. Volgt XXIV-ac.
3 William Austin Booth, geboren op zaterdag 24-08-1889 in Virginia, U.S.A.. Volgt XXIV-ad.
4 Noah P. Booth, geboren in 1891. Noah P. bleef ongehuwd.
5 Rollie M. Booth, geboren in 1894. Rollie M. is overleden in 1930, 36 jaar oud. Rollie M. bleef ongehuwd.
6 Mary Annabelle Booth, geboren in 08-1894 in Floyd County, Virginia, U.S.A.. Volgt XXIV-ae.
7 Abijah Calvin Booth, geboren in 07-1899. Volgt XXIV-af.
8 Parthena Alma Booth, geboren in 1903. Volgt XXIV-ag.

XXIII-by Mary J. Booth is geboren op zondag 08-10-1871 in Alum Ridge, Floyd County, Virginia, U.S.A., dochter van Noah R. Booth en Susanna A. Hurt. Mary J. trouwde, 17 jaar oud, op woensdag 05-06-1889 met Jacob L. Asper, ongeveer 18 jaar oud. Jacob L. is geboren omstreeks 1871.

XXIII-bz Lewis B. Booth is geboren in 1875 in Floyd County, Virginia, U.S.A., zoon van Noah R. Booth en Susanna A. Hurt. Lewis B. trouwde, 21 jaar oud, op dinsdag 25-02-1896 met Rhoda E. Dickerson, ongeveer 21 jaar oud. Rhoda E. is geboren omstreeks 1875.

XXIII-ca Sarah L. Booth is geboren in 1877 in Floyd County, Virginia, U.S.A., dochter van Noah R. Booth en Susanna A. Hurt. Sarah L. trouwde, 26 jaar oud, op zondag 01-03-1903 met W.H. Simmons, ongeveer 26 jaar oud. W.H. is geboren omstreeks 1877.

XXIII-cb Cordelia Victorine Sumner is geboren op vrijdag 07-11-1856 in Floyd County, Virginia, U.S.A., dochter van Jathan N. Sumner en Sarah Jane Booth. Cordelia Victorine is overleden op dinsdag 06-08-1929, 72 jaar oud. Cordelia Victorine trouwde in Floyd County, Virginia, U.S.A. met James William Graham. James William is geboren op dinsdag 18-02-1851 in Floyd County, Virginia, U.S.A.. James William is overleden op zondag 12-04-1914, 63 jaar oud.

XXIII-cc William Owen Sumner is geboren op zondag 18-08-1867 in Floyd County, Virginia, U.S.A., zoon van Jathan N. Sumner en Sarah Jane Booth. William Owen trouwde met Maggie Edison Basham.

XXIII-cd Albert E. Sumner is geboren op vrijdag 08-04-1870, zoon van Jathan N. Sumner en Sarah Jane Booth. Albert E. is overleden op zaterdag 05-06-1948, 78 jaar oud. Albert E. trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 18-08-1892 in Floyd County, Virginia, U.S.A. met Louanna Weeks, 15 jaar oud. Louanna is geboren op zaterdag 26-05-1877.

XXIV-a George Gardner Booth is geboren op zaterdag 14-10-1871 in Goshen, Sullivan, New Hampshire, U.S.A., zoon van Charles A. Booth en Celestia Carr. George Gardner trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 25-07-1894 met Bertha Isabel Barton. Bij het overlijden van Bertha Isabel: overleden in het Boston Hospital?. Notitie bij Bertha Isabel: dochter van William Barton en Cecelia Armstrong.
Kinderen van George Gardner en Bertha Isabel:

1 Hazel Marian Booth, geboren op donderdag 22-08-1895 in Worcester, Worcester County, Massachusetts, U.S.A.. Volgt XXV-a.
2 Violet Marjorie Booth, geboren op zondag 06-05-1900. Violet Marjorie is overleden op dinsdag 08-05-1900, 2 dagen oud.
3 George Armand Booth, geboren op vrijdag 14-11-1902 in Malden, Middlesex County, Massachusetts, U.S.A.. Volgt XXV-b.
4 Christine Norma Booth, geboren op maandag 22-12-1913 in Malden, Middlesex County, Massachusetts, U.S.A.. Volgt XXV-c.

XXIV-b Harriet Florence Booth is geboren op vrijdag 30-07-1875, dochter van Charles A. Booth en Celestia Carr. Harriet Florence trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 18-05-1900 met Albert J. Cook.

XXIV-c Dora Graham is geboren in Floyd County, Virginia, U.S.A., dochter van Alexander Montague Graham en Emily Caroline Booth. Dora trouwde na 1907 met Ira Bernard Peters, minstens 17 jaar oud. Ira Bernard is geboren op woensdag 08-10-1890.

XXIV-d Eura Graham is geboren in 1868 in Floyd County, Virginia, U.S.A., dochter van Alexander Montague Graham en Emily Caroline Booth. Eura begon een relatie met Sigler Wellington.

XXIV-e William Dow Booth is geboren op maandag 09-03-1874 in Floyd County, Virginia, U.S.A., zoon van Jacob Hillory Booth en Laura Jane Mitchell. William Dow is overleden op vrijdag 31-01-1936 in Fayette County, West Virginia, U.S.A., 61 jaar oud. William Dow trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 10-11-1897 in Fayette County, West Virginia, U.S.A. met Sarah Margaret Kincaid, 21 jaar oud. Sarah Margaret is geboren in 03-1876 in Fayette County, West Virginia, U.S.A.. Notitie bij Sarah Margaret: dochter van Samuel Kincaid en Martha N.N..
Kinderen van William Dow en Sarah Margaret:

1 Almeady G. Boothe, geboren op dinsdag 20-09-1898 in Fayette County, West Virginia, U.S.A.. Almeady G. is overleden op maandag 19-12-1898 in Fayette County, West Virginia, U.S.A., 2 maanden oud. Bij het overlijden van Almeady G.: Oak Hill, Fayette County, West Virginia.
2 John B. Boothe, geboren in 09-1899 in Kanawha County, Virginia, U.S.A..

XXIV-f James Abner Booth is geboren op donderdag 17-06-1875 in Floyd County, Virginia, U.S.A., zoon van Jacob Hillory Booth en Laura Jane Mitchell. James Abner is overleden op dinsdag 29-03-1949 in Oak Hill, Fayette County, West Virginia, U.S.A., 73 jaar oud. Hij is begraven op donderdag 31-03-1949 te Oak Hill, Fayette County, West Virginia, U.S.A.. Beroep: farmer. James Abner:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op woensdag 01-04-1896 in Oak Hill, Fayette County, West Virginia, U.S.A. met Esther Elizabeth Johnson, 18 jaar oud. Esther Elizabeth is geboren op zondag 09-09-1877 in Oak Hill, Fayette County, West Virginia, U.S.A.. Esther Elizabeth is overleden op dinsdag 14-05-1935 in Oak Hill, Fayette County, West Virginia, U.S.A., 57 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 17-05-1935 te Oak Hill, Fayette County, West Virginia, U.S.A.. Notitie bij Esther Elizabeth: dochter van Henry Johnson en Susan Tatum.
(2) trouwde, ongeveer 65 jaar oud, omstreeks 1940 in Oak Hill, Fayette County, West Virginia, U.S.A. met Lula Poteet, ongeveer 65 jaar oud. Lula is geboren omstreeks 1875 in Fayette County, West Virginia, U.S.A.
Kinderen van James Abner en Esther Elizabeth:

1 Macie Henry Booth. Volgt XXV-d.
2 N.N. Booth, geboren op woensdag 09-11-1898 in Oak Hill, Fayette County, West Virginia, U.S.A.. N.N. is overleden op woensdag 09-11-1898 in Oak Hill, Fayette County, West Virginia, U.S.A., 0 dagen oud.
3 Vibert Leo Booth, geboren op vrijdag 13-06-1902 in Oak Hill, Fayette County, West Virginia, U.S.A.. Vibert Leo is overleden in 11-1976 in Florida, U.S.A., 74 jaar oud.
4 Cobert Dalton Booth, geboren op zaterdag 16-12-1905 in Oak Hill, Fayette County, West Virginia, U.S.A.. Cobert Dalton is overleden op donderdag 18-11-1920 in Oak Hill, Fayette County, West Virginia, U.S.A., 14 jaar oud.
5 Delbert Lamar Booth, geboren op dinsdag 17-05-1910 in Oak Hill, Fayette County, West Virginia, U.S.A.. Volgt XXV-e.
6 Sebert Lynn Booth, geboren op vrijdag 16-10-1914 in Oak Hill, Fayette County, West Virginia, U.S.A.. Volgt XXV-f.
7 Gaynell Imogene Booth, geboren op maandag 21-01-1918 in Oak Hill, Fayette County, West Virginia, U.S.A.. Gaynell Imogene is overleden in 1959 in New Jersey, U.S.A., 41 jaar oud.

XXIV-g Thomas Letcher Booth is geboren op zondag 03-08-1879 in Floyd County, Virginia, U.S.A., zoon van Jacob Hillory Booth en Laura Jane Mitchell. Thomas Letcher is overleden op zaterdag 26-11-1960, 81 jaar oud. Thomas Letcher trouwde met Hazel Lella Sanger. Hazel Lella is geboren op zaterdag 29-04-1893 in Fayette County, West Virginia, U.S.A.. Hazel Lella is overleden op donderdag 29-06-1978 in Oak Hill, Fayette County, West Virginia, U.S.A., 85 jaar oud. Zij is begraven op zondag 02-07-1978 te Chestnut Grove, Oak Hill, Fayette County, West Virginia, U.S.A.. Notitie bij Hazel Lella: dochter van Abraham Sanger.
Kinderen van Thomas Letcher en Hazel Lella:

1 Thomas Mason Booth.
2 Vincent Evans Booth.
3 Melba Louise Booth.
4 Helen Delores Booth.

XXIV-h Millie E. Booth is geboren in 11-1877, dochter van George Edward Booth en Malinda E. Dulaney. Millie E. trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 21-05-1902 in Floyd County, Virginia, U.S.A. met Edward H. Spence, ongeveer 25 jaar oud. Edward H. is geboren omstreeks 1877.

XXIV-i Arvonia Elizabeth Booth is geboren in 05-1879, dochter van George Edward Booth en Malinda E. Dulaney. Arvonia Elizabeth trouwde met Charlie Duncan.

XXIV-j Winfield Scott Booth is geboren in 10-1881, zoon van George Edward Booth en Malinda E. Dulaney. Winfield Scott trouwde, minstens 17 jaar oud, na 1898 met Fletta Phillips.

XXIV-k Madison A. Booth is geboren in 03-1884, dochter van George Edward Booth en Malinda E. Dulaney. Madison A. trouwde, ten hoogste 17 jaar oud, vóór 1901 met Nancy Bishop.

XXIV-l Daniel Edmond Booth is geboren op donderdag 19-08-1886, zoon van George Edward Booth en Malinda E. Dulaney. Daniel Edmond is overleden op woensdag 21-08-1935, 49 jaar oud. Daniel Edmond trouwde met Martha Elizabeth Cox. Martha Elizabeth is geboren op zaterdag 24-03-1888. Martha Elizabeth is overleden op woensdag 05-08-1970 in Illinois, U.S.A., 82 jaar oud.

XXIV-m Charlie D. Booth is geboren in 1889, zoon van George Edward Booth en Malinda E. Dulaney. Charlie D. trouwde, minstens 17 jaar oud, na 1906 met Rose N.N.. Rose is geboren in The Dakotas, U.S.A..

XXIV-n Solomon Columbus Booth is geboren in 1892, zoon van George Edward Booth en Malinda E. Dulaney. Solomon Columbus begon een relatie met Grace N.N..

XXIV-o John Hampton Booth is geboren in 1892, zoon van George Edward Booth en Malinda E. Dulaney. John Hampton trouwde met Kate N.N..

XXIV-p Nathanial Taylor Booth is geboren op zondag 28-10-1883, zoon van Jesse A. Booth en Eliza Missouri Booth. Nathanial Taylor is overleden op vrijdag 19-12-1958, 75 jaar oud. Nathanial Taylor trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 15-06-1905 in Floyd County, Virginia, U.S.A. met Rosa Lena Weeks, ongeveer 16 jaar oud. Rosa Lena is geboren omstreeks 1889.

XXIV-q Lavan Dudley Booth is geboren in 09-1887, zoon van Jesse A. Booth en Eliza Missouri Booth. Lavan Dudley is overleden op zondag 05-06-1955, 67 jaar oud. Lavan Dudley trouwde, 17 jaar oud, op maandag 29-05-1905 in Floyd County, Virginia, U.S.A. met Lilley Dove Akers, ongeveer 16 jaar oud. Lilley Dove is geboren omstreeks 1889.

XXIV-r Mary Susan Booth is geboren op donderdag 07-01-1892 in Floyd County, Virginia, U.S.A., dochter van Jesse A. Booth en Eliza Missouri Booth. Mary Susan is overleden op donderdag 13-09-1979, 87 jaar oud. Mary Susan trouwde, 18 jaar oud, op woensdag 21-12-1910 in Floyd County, Virginia, U.S.A. met Henry Edward Dulaney, 35 jaar oud. Henry Edward is geboren op dinsdag 15-06-1875 in Floyd County, Virginia, U.S.A.. Henry Edward is overleden op woensdag 28-08-1957 in Lakeview, Lake County, Oregon, U.S.A., 82 jaar oud. Notitie bij Henry Edward: zoon van Madison Dulaney en Permelia Dulaney.
Kind van Mary Susan en Henry Edward:

1 Madison Jesse Dulaney, geboren op maandag 06-08-1923. Madison Jesse is overleden op vrijdag 18-05-1945, 21 jaar oud (oorzaak: omgekomen in de Tweede Wereldoorlog).

XXIV-s Jesse Andrew Booth is geboren op vrijdag 07-07-1899, zoon van Jesse A. Booth en Eliza Missouri Booth. Jesse Andrew is overleden op zondag 21-12-1958, 59 jaar oud. Jesse Andrew begon een relatie met Bessie Alma Reed. Bessie Alma is geboren op dinsdag 19-04-1910 in Floyd County, Virginia, U.S.A.. Bessie Alma is overleden op donderdag 10-08-1978, 68 jaar oud.

XXIV-t Leonard Taylor Booth is geboren op zondag 22-06-1902, zoon van Jesse A. Booth en Eliza Missouri Booth. Leonard Taylor is overleden op donderdag 12-12-1996, 94 jaar oud. Leonard Taylor trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 15-04-1925 in Floyd County, Virginia, U.S.A. met Cassie B. Mannon, ongeveer 21 jaar oud. Cassie B. is geboren omstreeks 1904. Cassie B. is overleden in 09-1987, ongeveer 83 jaar oud.

XXIV-u Deliah A. Reed is geboren na 1885, dochter van Henry Reed en Martha E. Booth. Deliah A. trouwde, ongeveer 17 jaar oud, na 1902 in Floyd County, Virginia, U.S.A. met Robert L. Beamer.

XXIV-v Mary Polly Reed is geboren omstreeks 1888, dochter van Henry Reed en Martha E. Booth. Mary Polly trouwde, ongeveer 17 jaar oud, na 1905 met James Yearout.

XXIV-w John P. Reed is geboren omstreeks 1891, zoon van Henry Reed en Martha E. Booth. John P. trouwde, ongeveer 17 jaar oud, na 1908 in Floyd County, Virginia, U.S.A. met Flora Mannon.

XXIV-x Henry Clinton Reed is geboren omstreeks 1897, zoon van Henry Reed en Martha E. Booth. Henry Clinton trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op woensdag 14-12-1921 in Floyd County, Virginia, U.S.A. met Toye Rhoda Reed, 21 jaar oud. Toye Rhoda is geboren op zondag 15-07-1900 in Floyd County, Virginia, U.S.A.. Toye Rhoda is overleden op zaterdag 08-12-1990, 90 jaar oud.

XXIV-y Mary Polly Akers is geboren in 05-1887, dochter van Floyd Akers en Sarah Ann Booth. Mary Polly trouwde, minstens 17 jaar oud, na 1904 met N.N. Phipps.

XXIV-z Rowena A. Akers is geboren in 12-1895, dochter van Floyd Akers en Sarah Ann Booth. Rowena A. trouwde, 16 jaar oud, op donderdag 05-09-1912 in Floyd County, Virginia, U.S.A. met Highley Graham.

XXIV-aa Samuel Clinton Akers is geboren op zaterdag 30-04-1898, zoon van Floyd Akers en Sarah Ann Booth. Samuel Clinton is overleden in 06-1975, 77 jaar oud. Samuel Clinton trouwde, minstens 17 jaar oud, na 1915 in Montgomery County, Virginia, U.S.A. met Elsie McNeil.

XXIV-ab Etta Booth, dochter van Abijah Booth en Parthena V. Booth. Etta trouwde in 1938 met Barney Reed.

XXIV-ac Linnie A. Booth is geboren in 02-1887, dochter van Abijah Booth en Parthena V. Booth. Linnie A. trouwde, minstens 17 jaar oud, na 1904 in Floyd County, Virginia, U.S.A. met David Lee Mannon.

XXIV-ad William Austin Booth is geboren op zaterdag 24-08-1889 in Virginia, U.S.A., zoon van Abijah Booth en Parthena V. Booth. William Austin is overleden in 1975 in Illinois, U.S.A., 86 jaar oud. Hij is begraven te Illinois, U.S.A.. Woonplaats: (Carthage, Illinois, U.S.A.). Beroep: spoorwegen en farmer. Religie: Baptist. William Austin trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 12-02-1913 in Floyd County, Virginia, U.S.A. met Rosanna Edgar Hurt, 17 jaar oud. Rosanna Edgar is geboren in 05-1895 in Floyd County, Virginia, U.S.A.. Rosanna Edgar is overleden in 1975, 80 jaar oud. Notitie bij Rosanna Edgar: dochter van Cornelius Hurt en Martha Dulaney.
Kinderen van William Austin en Rosanna Edgar:

1 Nora Booth, geboren op vrijdag 27-03-1914 in Floyd County, Virginia, U.S.A.. Volgt XXV-g.
2 Clyde Denton Booth, geboren op dinsdag 24-07-1917. Volgt XXV-h.
3 Warren Harding Booth, geboren op vrijdag 12-11-1920. Volgt XXV-i.
4 Pauline Booth (privé). Pauline trouwde in Illinois, U.S.A. met Glenn E. Marsden.
5 Merlie Isabel Booth (privé). Merlie Isabel trouwde met Grant Shinn (privé).
6 William Elden Booth (privé). William Elden trouwde in Illinois, U.S.A. met Louella N.N..

XXIV-ae Mary Annabelle Booth is geboren in 08-1894 in Floyd County, Virginia, U.S.A., dochter van Abijah Booth en Parthena V. Booth. Mary Annabelle is overleden in 1978 in Virginia, U.S.A., 84 jaar oud. Mary Annabelle trouwde, ten hoogste 17 jaar oud, vóór 1911 in Floyd County, Virginia, U.S.A. met William Lawrence Akers. Notitie bij William Lawrence: zoon van Anamas Akers en Cloah Lester.
Kinderen van Mary Annabelle en William Lawrence:

1 Aline Akers, geboren in 1914. Aline is overleden in 02-1987, 73 jaar oud.
2 Eugene Akers (privé).

XXIV-af Abijah Calvin Booth is geboren in 07-1899, zoon van Abijah Booth en Parthena V. Booth. Abijah Calvin is overleden in 08-1993, 94 jaar oud. Abijah Calvin trouwde, minstens 17 jaar oud, na 1916 in Floyd County, Virginia, U.S.A. met Weda Peters.

XXIV-ag Parthena Alma Booth is geboren in 1903, dochter van Abijah Booth en Parthena V. Booth. Parthena Alma is overleden op zaterdag 21-06-1997 in Roanoke County, Virginia, U.S.A., 94 jaar oud. Parthena Alma trouwde, 16 jaar oud, op woensdag 26-11-1919 in Floyd County, Virginia, U.S.A. met Freddie Lee Hurt, 22 jaar oud. Freddie Lee is geboren in 03-1897. Notitie bij Freddie Lee: zoon van G.W. Hurt.
Kinderen van Parthena Alma en Freddie Lee:

1 Georgia Francis Hurt.
2 Norma Lee Hurt.

XXIV-ah George William Booth is geboren omstreeks 1890 in Floyd County, Virginia, U.S.A., zoon van William Booth en Mary Emaline Akers. George William trouwde, ongeveer 37 jaar oud, op zondag 16-01-1927 in Montgomery County, Virginia, U.S.A. met Minnie Alice Akers, 30 jaar oud. Minnie Alice is geboren in 07-1896 in Floyd County, Virginia, U.S.A..

XXIV-ai Virginia Booth is geboren na 1896, dochter van Samuel Peter Booth en Deliah Reed. Virginia trouwde, ongeveer 17 jaar oud, na 1913 met Daniel Quesenberry.

XXIV-aj Delilah Ellen Booth is geboren na 1896, dochter van Samuel Peter Booth en Deliah Reed. Delilah Ellen trouwde, ongeveer 17 jaar oud, na 1913 in Floyd County, Virginia, U.S.A. met Donnie Edwin Lane.

XXIV-ak Andy Jackson Booth is geboren in 10-1899, zoon van Samuel Peter Booth en Deliah Reed. Andy Jackson trouwde met Jesseleen Anna Boothe. Jesseleen Anna is geboren omstreeks 1927. Jesseleen Anna is overleden op woensdag 18-11-1970, ongeveer 43 jaar oud.

XXIV-al Rosabelle Dulaney is geboren op maandag 11-09-1876 in Virginia, U.S.A., dochter van Ezekiel Dulaney en Permelia Booth. Rosabelle trouwde, 29 jaar oud, op donderdag 07-06-1906 in Floyd County, Virginia, U.S.A. met General Curgles Reed, ongeveer 33 jaar oud. General Curgles is geboren omstreeks 1873. Notitie bij General Curgles: zoon van George Reed en Peridina Dulaney.

XXIV-am Rachel A. Dulaney is geboren op donderdag 05-06-1879 in Virginia, U.S.A., dochter van Ezekiel Dulaney en Permelia Booth. Rachel A. is overleden op dinsdag 11-11-1969 in Floyd County, Virginia, U.S.A., 90 jaar oud. Rachel A. trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 26-07-1900 in Floyd County, Virginia, U.S.A. met Harvey Lee Reed, ongeveer 19 jaar oud. Harvey Lee is geboren omstreeks 1881. Notitie bij Harvey Lee: zoon van Wyatt Reed en Susannah N.N..

XXIV-an Susan Permelia Dulaney is geboren in 09-1881, dochter van Ezekiel Dulaney en Permelia Booth. Susan Permelia trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 27-08-1903 in Floyd County, Virginia, U.S.A. met Madison Hurt, ongeveer 25 jaar oud. Madison is geboren omstreeks 1878. Notitie bij Madison: zoon van John Hurt en Bethany Reed.

XXIV-ao Daniel Ezekiel Dulaney is geboren op vrijdag 02-03-1883, zoon van Ezekiel Dulaney en Permelia Booth. Daniel Ezekiel trouwde, minstens 17 jaar oud, na 1900 met Ora Chatteau.

XXIV-ap William Everette Dulaney is geboren op zaterdag 24-03-1888, zoon van Ezekiel Dulaney en Permelia Booth. William Everette is overleden in 06-1968 in Alum Ridge, Floyd County, Virginia, U.S.A., 80 jaar oud. William Everette trouwde, 26 jaar oud, op dinsdag 06-10-1914 in Floyd County, Virginia, U.S.A. met Annie V. Stump, ongeveer 27 jaar oud. Annie V. is geboren omstreeks 1887. Annie V. is overleden op zondag 24-11-1963, ongeveer 76 jaar oud. Notitie bij Annie V.: dochter van W. Stump en Mattie N.N..

XXIV-aq Posie Green Dulaney is geboren in 06-1890, zoon van Ezekiel Dulaney en Permelia Booth. Posie Green trouwde, minstens 17 jaar oud, na 1907 in Des Moines, Iowa, U.S.A. met Hattie Duncan.

XXIV-ar Wyatt Waitman Dulaney is geboren op donderdag 10-01-1895, zoon van Ezekiel Dulaney en Permelia Booth. Wyatt Waitman is overleden in 08-1977 in Alum Ridge, Floyd County, Virginia, U.S.A., 82 jaar oud. Wyatt Waitman trouwde, minstens 17 jaar oud, na 1912 met Effie Roberts.

XXIV-as William E. Dulaney is geboren op dinsdag 20-01-1885 in Roanoke County, Virginia, U.S.A., zoon van Samuel William Dulaney en Malinda Ellen Booth. William E. is overleden in 10-1974, 89 jaar oud. William E. trouwde, minstens 15 jaar oud, na 1900 met Beulah M. Meyers.

XXIV-at Benjamin H. Dulaney is geboren in 06-1890, zoon van Samuel William Dulaney en Malinda Ellen Booth. Benjamin H. trouwde, minstens 17 jaar oud, na 1907 met Mabel Henderson.

XXIV-au Rosa Alma Booth is geboren omstreeks 1891 in Floyd County, Virginia, U.S.A., dochter van James M. Booth en Rosetta Ellen Akers. Rosa Alma trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op donderdag 20-03-1913 in Floyd County, Virginia, U.S.A. met Willi Handy Dulaney, 24 jaar oud. Willi Handy is geboren in 09-1888 in Floyd County, Virginia, U.S.A.. Willi Handy is overleden op vrijdag 09-09-1977 in Roanoke County, Virginia, U.S.A., 89 jaar oud.

XXV-a Hazel Marian Booth is geboren op donderdag 22-08-1895 in Worcester, Worcester County, Massachusetts, U.S.A., dochter van George Gardner Booth en Bertha Isabel Barton. Hazel Marian is overleden op zaterdag 29-08-1970 in Malden, Middlesex County, Massachusetts, U.S.A., 75 jaar oud. Hazel Marian trouwde, 21 jaar oud, op dinsdag 15-05-1917 met Lester Fielding.

XXV-b George Armand Booth is geboren op vrijdag 14-11-1902 in Malden, Middlesex County, Massachusetts, U.S.A., zoon van George Gardner Booth en Bertha Isabel Barton. George Armand is overleden in 1993, 91 jaar oud. George Armand trouwde, 34 jaar oud, op zaterdag 12-06-1937 met Margaret Archibald. Zij is begraven op maandag 27-04-1998 te Auburn, Massachusetts, U.S.A.. Beroep: lerares.

XXV-c Christine Norma Booth is geboren op maandag 22-12-1913 in Malden, Middlesex County, Massachusetts, U.S.A., dochter van George Gardner Booth en Bertha Isabel Barton. Christine Norma trouwde, 26 jaar oud, op vrijdag 11-10-1940 in Malden, Middlesex County, Massachusetts, U.S.A. met Wilbur Frank Stanton.

XXV-d Macie Henry Booth, dochter van James Abner Booth en Esther Elizabeth Johnson. Macie Henry trouwde met Charles Earl Campbell.
Kinderen van Macie Henry en Charles Earl:

1 George Arnold Campbell (privé).
2 N.N. Campbell, geboren op donderdag 18-04-1918 in Oak Hill, Fayette County, West Virginia, U.S.A.. N.N. is overleden op donderdag 18-04-1918 in Oak Hill, Fayette County, West Virginia, U.S.A., 0 dagen oud. N.N. is begraven te Chestnut Grove, Oak Hill, Fayette County, West Virginia, U.S.A.
3 Charles Ernest Campbell, geboren op donderdag 13-03-1919 in Oak Hill, Fayette County, West Virginia, U.S.A.. Charles Ernest is overleden op maandag 04-02-1974 in Trenton, Mercer County, New Jersey, U.S.A., 54 jaar oud. Hij is begraven op donderdag 07-02-1974. Bij het overlijden van Charles Ernest: Greenwood Cemetery, Mercer County, New Jersey.

XXV-e Delbert Lamar Booth is geboren op dinsdag 17-05-1910 in Oak Hill, Fayette County, West Virginia, U.S.A., zoon van James Abner Booth en Esther Elizabeth Johnson. Delbert Lamar is overleden op maandag 28-12-1964 in Atlanta, Fulton County, Georgia, U.S.A., 54 jaar oud. Hij is begraven op donderdag 31-12-1964 te Marietta, Cobb County, Georgia, U.S.A.. Beroep: mijnwerker. Delbert Lamar trouwde, 18 jaar oud, op zaterdag 16-02-1929 in Oak Hill, Fayette County, West Virginia, U.S.A. met Georgia Mae Treadway, 17 jaar oud. Georgia Mae is geboren op maandag 20-03-1911 in Oak Hill, Fayette County, West Virginia, U.S.A.. Georgia Mae is overleden op zaterdag 02-03-1996 in Edinburg, Shenandoah County, Virginia, U.S.A., 84 jaar oud. Zij is begraven op donderdag 07-03-1996 te Oak Hill, Fayette County, West Virginia, U.S.A.. Bij het overlijden van Georgia Mae: Highlawn Cemetery. Notitie bij Georgia Mae: dochter van Wyatt Treadway en Mary Dooley.
Kind van Delbert Lamar en Georgia Mae:

1 Almeta Jewell Booth (privé). Almeta Jewell trouwde met Richard Lee Fridley (privé).

XXV-f Sebert Lynn Booth is geboren op vrijdag 16-10-1914 in Oak Hill, Fayette County, West Virginia, U.S.A., zoon van James Abner Booth en Esther Elizabeth Johnson. Sebert Lynn is overleden op woensdag 05-03-1980 in Oak Hill, Fayette County, West Virginia, U.S.A., 65 jaar oud. Hij is begraven op zaterdag 08-03-1980 te Oak Hill, Fayette County, West Virginia, U.S.A.. Bij het overlijden van Sebert Lynn: Highlawn Cemetery. Sebert Lynn trouwde met Frances Ann Broyles (privé).
Kinderen van Sebert Lynn en Frances Ann:

1 James L. Booth (privé).
2 Mary Frances Booth (privé).
3 Sandra L. Booth (privé).
4 Donna Kay Booth (privé).

XXV-g Nora Booth is geboren op vrijdag 27-03-1914 in Floyd County, Virginia, U.S.A., dochter van William Austin Booth en Rosanna Edgar Hurt. Nora is overleden op dinsdag 31-01-1995 in Water Valley, Yalobusha County, Mississippi, U.S.A., 80 jaar oud. Zij is begraven op zaterdag 04-02-1995 te Water Valley, Yalobusha County, Mississippi, U.S.A.. Bij het overlijden van Nora: Pinecrest Memorial Gardens. Notitie bij Nora: Grandma - Not a Writer! My Grandson wants an autobiography of Grandma! He is asking for a Lot! My Biggest "claim to fame" is having four sons and being able to raise three of them to manhood and from the three sons, 14 grandchildren and as of this writing, 27 great-grandchildren!! I was born in a "share-croppers log cabin" on my Grandfather's farm in Floyd County, Virginia on March 27, 1914. A one room affair!! When I was approximately three years old, my parents, Willie and Rosie Booth moved to Carthage, Illinois where I grew up and went to school. Graduating from High School there in 1931. In the Fall of 1931, I signed up for and was accepted into Nurses training at East Moline, Illinois. The training was in a State Hospital and of course most of the patients were mental cases. What I learned there has been invaluable as my life went along! In June of 1932, I married my husband of almost 61 years now! Alex and I worked for most of our married years, he as a machinist and me as a nurses aide, hospital receptionist, insurance clerk and retiring in 1970 as an insurance secretary. Life since retirement included fun and travel until 1990, when Alex suffered a stroke which left him some disability and then in 1992, it was discovered that "Grandma" had colon cancer. It was operable and at this writing I am battling the side effects of chemotherapy. Recent tests show the cancer gone. So we live each day now, as it comes along, say our prayers that we have a roof over our heads, food to eat, which so far have been answered. We are proud of our children, grandchildren and great-grandchildren, who are scattered over this U.S. of A! Hope this will do! Grandma March 13, 1993. Nora trouwde, 18 jaar oud, op zondag 19-06-1932 in Cambridge, Illinois, U.S.A. met Alexander Johnson, 20 jaar oud. Alexander is geboren op dinsdag 01-08-1911 in Benton, Franklin County, Illinois, U.S.A.. Alexander is overleden op vrijdag 04-04-1997 in Tupelo, Lee County, Mississippi, U.S.A., 85 jaar oud. Hij is begraven op donderdag 10-04-1997 te Water Valley, Yalobusha County, Mississippi, U.S.A.. Notitie bij Alexander: zoon van John Johnson en Marilda Launius.
Kinderen van Nora en Alexander:

1 Robert Dale Johnson (privé). Robert Dale:
(1) trouwde met Dalene Hardcastle (privé).
(2) trouwde met Bernice Hanson (privé).
2 Donald Lee Johnson (privé). Donald Lee:
(1) trouwde met Barbara Ann Pierce.
(2) trouwde met Hazel Lee Green (privé).
(3) trouwde met Sara Wade Bray-Langkawell (privé).
3 Ronald Neal Johnson (privé). Ronald Neal:
(1) trouwde met Carolyn Walters (privé).
(2) trouwde met Anne Tyree Lininger (privé).
4 Jeffrey Alex Johnson, geboren op zaterdag 13-07-1946 in Longbeach, California, U.S.A.. Jeffrey Alex is overleden op woensdag 21-12-1949 in Fontana, California, U.S.A., 3 jaar oud.

XXV-h Clyde Denton Booth is geboren op dinsdag 24-07-1917, zoon van William Austin Booth en Rosanna Edgar Hurt. Clyde Denton trouwde met Eleanor Norman (privé).

XXV-i Warren Harding Booth is geboren op vrijdag 12-11-1920, zoon van William Austin Booth en Rosanna Edgar Hurt. Warren Harding trouwde met Joanne Knudson (privé).


logoaldfaer   Gegenereerd met Aldfaer versie 3.3.2 op 23-07-2009 21:00

Privé: van de met (privé) gemerkte personen worden niet alle gegevens weergegeven in verband met bescherming van persoonsgegevens.


Bronnen:

 


In Gens Nostra, het blad van de Nederlandse Genealogische Vereniging, stond in een uitgave uit 1949 de volgende waarschuwing over Amerikaanse genealogie:

 

Natuurlijk lezen wij in dit stuk over mensen, die afstammen van oude heldenfiguren als Willem de Veroveraar, Oliver Cromwell, Rollo de Deen, die in de tiende eeuw Normandië veroverde. Dat dergelijke afstamming even onbewezen is als welke afstamming van Adam, Julius Caesar of Claudius Civilis dan ook, zal iedere genealoog wel met ons eens zijn.

In hoeverre dit ook kan gelden voor de hierboven vermelde bronnen, hebben wij niet vast kunnen stellen, maar het lijkt ons juist om deze waarschuwing hier toch te vermelden.


Wapens van bovengenoemde Boot(h) - Groot-Brittannië en Ierland

 Boot_wapens.10

 Boot_wapens.11

Boot_wapens.12 

 Boot_wapens.13

 Boot_wapens.14

Boot_wapens.15 

Er zijn drie verleningen van baronettitels aan Boothen in Groot-Brittannië en Ierland.

De eerste werd verleend aan de Boothen van Dunham Massey die behoorden tot de eerste achttien families aan wie een baronettitel werd verleend toen de Orde van Baronets voor het eerst werd opgericht door Jacobus I (James I) in 1611. Tot hun nazaten behoren ook de graven van Warrington. De meest recente verlening was in 1916 aan Alfred Booth, afstammeling van de oude Boothen van Twemlow.

Daarnaast de familie Gore-Booth, die ook afstamt in de moederlijn van de Salford tak van de oude Boothen van Dunham Massey.

De Booth baronets van Portland Place kunnen ook afstammelingen zijn van de oude familie: hun wapen wijst op een verbinding door de duidelijke zwijnenkop van Lawrence Booth, maar dat is niet bewezen. Deze Booth familie staat bekend om Booth's Gin en ook door hun sponsoring van verschillende poolexpedities.


Bronnen:

stuurlinks stuurrechts
.