bel

bel

bel

Parenteel Cornelis in 't Velt (later Boot)

(Zuid-Holland - Alphen)

 

Namenindex  Vlag_UK

Als u op zoek bent naar voorouders Boot en niet de juiste persoon of de juiste weg weet te vinden, vraag ons dan raad. Dat kunt u doen door de link naar ons e-mailadres te gebruiken.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bij het ontbreken van geboortedatum en/of doopdatum kan de volgorde van kinderen willekeurig zijn.

I Cornelis in ’t Velt is geboren omstreeks 1550. Woonplaats: (woonde in 1623 onder Esselijkerwoude (Woubrugge) bij de Jacobswoudse brug). Beroep: veehouder.

Kinderen van Cornelis uit een onbekende relatie:

1 Pieter Cornelisz in ’t Velt, geboren omstreeks 1570 in Woubrugge. Volgt II-a.
2 Jan Cornelisz in ’t Velt, geboren omstreeks 1582. Volgt II-b.

II-a Pieter Cornelisz in ’t Velt is geboren omstreeks 1570 in Woubrugge, zoon van Cornelis in ’t Velt. Woonplaats: (woonde in 1623 onder Oudshoorn in de buurtschap ’de Veldhuizen’). Pieter Cornelisz trouwde met Trijntje Claesdr. worden genoemd in 'Honderd jaar schepen en veertig jaar motoren' (Alphen aan den Rijn 1951), zonder bron of verwijzing. Deze generatie hoort daarom niet bij de familie Boot. Trijntje is geboren omstreeks 1564.

Kind van Pieter Cornelisz en Trijntje:

1 Jan Pietersz in ’t Velt, geboren omstreeks 1590. Volgt III.

II-b Jan Cornelisz in ’t Velt is geboren omstreeks 1582, zoon van Cornelis in ’t Velt. Woonplaats: (woonde in 1623 onder Esselijkerwoude (Woubrugge) bij de Jacobswoudse brug). Jan Cornelisz trouwde met Aeltgen Jacobs. 2 dochters. Aeltgen is geboren omstreeks 1582.

III Jan Pietersz in ’t Velt is geboren omstreeks 1590, zoon van Pieter Cornelisz in ’t Velt en Trijntje Claesdr. Jan Pietersz is overleden na 1623 in Oudshoorn, minstens 33 jaar oud. Woonplaats: (woonde in 1623 onder Oudshoorn in de buurtschap ’de Veldhuizen’). Beroep: veehouder. Jan Pietersz:

Op 09-01-1630 koopt hij van Jan Cornelisz en Maes Cornelisz Cop 2 morgen 4 hond land aan de Zegerssloot te Oudshoorn nabij de Woudweg. Op 08-02-1632 koopt hij van Gemene Huisarmen te Leiden 4 morgen 3 hond 25 roeden land te Oudshoorn strekkende van de Zegerssloot tot de Aar.

Jan Pietersz trouwde met Lijsbeth Jans. Lijsbeth is geboren omstreeks 1584. Lijsbeth is overleden na 1623 in Oudshoorn, minstens 39 jaar oud.

Kinderen van Jan Pietersz en Lijsbeth:

1 Jan Jansz in ’t Velt (later (van der) Boot), geboren omstreeks 1610 in Oudshoorn. Volgt IV-a.
2 Pieter Jansz in ’t Velt, geboren omstreeks 1612 in Alphen. Volgt IV-b.
3 Trijntje Jansdr in ’t Velt, geboren omstreeks 1616.

IV-a Jan Jansz in ’t Velt (later (van der) Boot) is geboren omstreeks 1610 in Oudshoorn, zoon van Jan Pietersz in ’t Velt en Lijsbeth Jans. Jan Jansz is overleden omstreeks 1655 in Oudshoorn, ongeveer 45 jaar oud. Bij het overlijden van Jan Jansz: tussen 12-1654 en 03-1656. Beroepen: vervener en veehouder vanaf 1650 tot 1652 schepen van Oudshoorn. Jan Jansz:

Op 13-10-1639 koopt Jan Jansz samen met zijn broer van Reijer Dirksz van Clijf een perceel land gelegen onder Oudshoorn.
Op 22-07-1643 kopen ze van Cornelis Jansz 1,5 hond veenland te Oudshoorn.
Op 25-10-1645 kopen ze van de griffier Abraham van Ormea, Heer van Gravesloot, een boerderij met 22 morgen land onder Oudshoorn gelegen tussen deZegersloot en de Aar.
Op 09-12-1654 verkopen Jan Jansz in 't Velt en Jannetje Reijers; weduwe van Pieter Jans in 't Velt, bovengenoemde 1,5 hond, nu uitgeveend, land aan Dirk Willemsz Lelievelt.

Jan Jansz trouwde met Aeltjen Claesdr van Leeuwen. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 22-04-1635 in Alphen. De kinderen uit dit huwelijk zijn gedoopt in de NDG kerk. Aeltjen Claesdr is geboren omstreeks 1607 in Alphen. Aeltjen Claesdr is overleden op 05-05-1673 in Oudshoorn, ongeveer 66 jaar oud. Aeltjen Claesdr: getrouwd (2) op 12-03-1656 in Alphen met Dirk Florisz van Tol (ca 1626); getrouwd (3) ca 1663 met Jan Dirksz van der Hidde (ca 1610), schoonvader van haar dochter Magdalena Jans Boot uit haar eerste huwelijk. 

Kinderen van Jan Jansz en Aeltjen Claesdr:

1 Magdalena (Leentje) Jans Boot. Volgt V-a.
2 Dirck Jansz (van der) Boot. Volgt V-b.
3 Jan Jansz (van der) Boot, geboren in Oudshoorn. Volgt V-c.
4 N.N. Boot, geboren na 1642. N.N. is begraven op 13-11-1648 te Alphen. Bij het overlijden van N.N.: jong overleden.

IV-b Pieter Jansz in ’t Velt is geboren omstreeks 1612 in Alphen, zoon van Jan Pietersz in ’t Velt en Lijsbeth Jans. Pieter Jansz is overleden vóór 12-1654, hoogstens 42 jaar oud. Pieter Jansz trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 16-12-1635 in Alphen met Jannetje Reijers (Beusekom), ongeveer 25 jaar oud. Jannetje Reijers is geboren omstreeks 1610.

Kinderen van Pieter Jansz en Jannetje Reijers:

1 Trijntje Pietersdr van der Boot. Volgt V-d.
2 Lijs(a)bet Pieters van der Boot. Volgt V-e.

V-a Magdalena (Leentje) Jans Boot, dochter van Jan Jansz in ’t Velt (later (van der) Boot) en Aeltjen Claesdr van Leeuwen. Zij is gedoopt op 26-12-1636 in Alphen. Doopgetuigen Pieter Claesz, Trijntien Jans en Aeltien Claes. Magdalena (Leentje) Jans trouwde omstreeks 1663 met Dirk Jansz van der Hidde, ongeveer 21 jaar oud. Dirk Jansz is geboren omstreeks 1642. Woonplaats: Hazerswoude. Beroep: veehouder. Dirk Jansz: zoon van Jan Dirksz van der Hidde (ca 1610).

V-b Dirck Jansz (van der) Boot, zoon van Jan Jansz in ’t Velt (later (van der) Boot) en Aeltjen Claesdr van Leeuwen. Hij is gedoopt op 01-02-1640 in Alphen. wonend in Aardijk onder Alphen; doopgetuigen Leendert Cornelisz, Jou ...deys Jansz en Maertgien Dircksdr. Hij is begraven op 27-02-1681 te Oudshoorn. Beroep: veehouder op de Aardijk onder Aarlanderveen, later in de Ridderbuurt onder Oudshoorn, bedezetter (ontvanger van grondlasten) 1680-1681 Oudshoorn. Dirck Jansz:

Op 27-08-1674 ontvangt hij uit de nalatenschap van zijn vader 2 percelen land in de Grote Polder te Oudshoorn, groot 7 morgen 4 hond.
Op 06-01-1675 koopt hij van zijn zwager Cornelis van Reyse, chirurgijn te Alphen, een perceel hooiland in de Grote Polder te Oudshoorn, groot 4 morgen, liggende nabij de Aar.
Op 15-02-1675 geeft zijn voornoemde zwager hem hypotheek voor de verschuldigde koopsom van dit land ten bedrage van f 1700,-.
Op 03-05-1674 (1675?) leent hij f 1000,- van de kinderen van Hendrik-Cornelisz Verbrugge onder verband van 2 morgen 4 hond land gelegen in de Grote Polder.
Op 04-05-1675 leent hij f 800,- van de Diaconie-armen te Leiden onder verband van 2 morgen 2 hond land gelegen in de Grote Polder.
Op 18-02-1676 verkoopt hij 2 morgen 4 hond land in de Grote Polder aan Cornelis-Jansz Versloot voor f 1200,-.
Op 24-09-1676 leent hij f 600,- van Adriana Verbunt; weduwe van Paulus Stompwijk, onder verband van 2 morgen land in de Grote Polder.
Op 24-09-1676 leent hij nogmaals f 600,- van Cornelis Reysen onder verband van 2 morgen land in de Grote Polder.
In 1682 word zijn land door de curatoren van zijn erfenis verkocht, totaal 7 morgen 750 roeden.

Dirck Jansz:
(1) trouwde met Annetje Jansdr van Reijsen (Rijssum), nadat zij op 14-04-1670 in Oudshoorn in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 27-04-1670 in Oudshoorn. Zij is gedoopt op 22-06-1644 in Alphen zh. In de NDG kerk: doopgetuigen Pieter Corneliszn (van Rijssum) en Neeltjen Maertensdr (van Leeuwen). Annetje Jansdr is overleden vóór 1673. Annetje Jansdr: dochter van Jan Cornelisz van Reysen (ca 1613-1670) en Aeltgen Maertensdr van Leeuwen (gehuwd Alphen 27-11-1641, ovl. 1690), woonde in de Ridderbuurt onder Oudshoorn.
(2) trouwde met Annetje Dircx de Heer, nadat zij op 16-04-1673 in Oudshoorn in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats in 04-1673 in Oudshoorn. beiden woonden in de Ridderbuurt van Oudshoorn. Annetje Dircx is geboren in Oudshoorn. Zij is gedoopt op 15-08-1655 in Alphen. tweeling met Dirck, doopgetuigen Dirck Cornelisz, Aert Jacobsz, Hillegont Huijgen en Neeltje Roelen. Annetje Dircx is overleden na 15-05-1710 in Oudshoorn. Annetje Dircx: dochter van Dirck Huijgen de Heer en Grietgen Roelen, j.d. van Aarlanderveen; hertrouwd met Bouwen Ariensz van Vliet.

Kinderen van Dirck Jansz en Annetje Dircx:

1 Jan Dircksz Boot. Volgt VI-a.
2 Aeltje Dircks Boot. Volgt VI-b.
3 Cornelia Dircks (Neeltje) (van der) Boot, geboren in Oudshoorn. Volgt VI-c.

V-c Jan Jansz (van der) Boot is geboren in Oudshoorn, zoon van Jan Jansz in ’t Velt (later (van der) Boot) en Aeltjen Claesdr van Leeuwen. Hij is gedoopt op 01-08-1642 in Oudshoorn. Jan Jansz is overleden op 23-04-1710. Bij het overlijden van Jan Jansz: overleden op de Aardijk onder Aarlanderveen. Jan Jansz: ook Jan Jansz Boot den Ouden genoemd.

Erfenis: 04-05-1711. Deling der nalatenschap van Aaltje Jansdr Boot, ontvangt de helft van 2 morgen, 150 roeden hooiland strekkend belend ten oosten Arij Engelse Mulder, ten westen Cornelis Clase van der Tol, waarvan de andere helft toekomt aan Dirkje Dirxkdr van der Hidde [bron: Alphen, Rechterlijk Archief, protocollen, inv. nr. 29 folio 23v].

Jan Boot was tijdens de bouw van de kerk in Oudshoorn (1663 - 1665) bouman in het gehucht 'De Veldhuizen' onder Oudshoorn. Jan Jansz trouwde met Lijsbet (Elizabeth) Claasdr van der Neut. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 16-03-1670 in Alphen. Jan woonde op de Aardijk, Lijsbet woonde op de Hooge Dijk. Lijsbet (Elizabeth) Claasdr is geboren omstreeks 1643. Lijsbet (Elizabeth) Claasdr is overleden op 30-08-1710 in Alphen zh, ongeveer 67 jaar oud. Woonplaats: (woonde op de Hogendijck). Lijsbet (Elizabeth) Claasdr: dochter van Claas van der Neut.

Kinderen van Jan Jansz en Lijsbet (Elizabeth) Claasdr:

1 Jan Jansz Boot(h). Volgt VI-d.
2 Pieter Jansz van der Boot. Hij is gedoopt op 19-05-1675 in Alphen. Doopgetuige: Lijsbet Pieters. Pieter Jansz is overleden vóór 1676.
3 Pieter Jansz Booth. Volgt VI-e.
4 Aeltje Jansdr Boot. Volgt VI-f.

V-d Trijntje Pietersdr van der Boot, dochter van Pieter Jansz in ’t Velt en Jannetje Reijers (Beusekom). Trijntje Pietersdr is overleden vóór 1681.

Trijntje Pietersdr:
(1) trouwde met Sijmen Lourisz van Lelievelt, nadat zij op 26-11-1662 in Oudshoorn in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats in 12-1662 in Oudshoorn. Sijmen Lourisz is overleden vóór 1679.
(2) trouwde met Tomas Dircksz van Swieten, nadat zij op 04-06-1679 in Oudshoorn in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 18-06-1679 in Oudshoorn. Tomas Dircksz is overleden vóór 1684. Tomas Dircksz: hertrouwt in februari 1681 met Maritje Ariaens.

Kinderen van Trijntje Pietersdr en Sijmen Lourisz:

1 Maritje Sijmens van Lelievelt. Zij is gedoopt op 17-11-1666 in Oudshoorn. In de NDG kerk; doopgetuigen Pieter Lourisz (Lelievelt) en Marytje Lourissen (Lelievelt).
2 Jannetje Sijmens van Lelievelt. Zij is gedoopt op 24-04-1672 in Oudshoorn. In de NDG kerk: doopgetuige Lysbet Pieters ((vd) Boot).

V-e Lijs(a)bet Pieters van der Boot, dochter van Pieter Jansz in ’t Velt en Jannetje Reijers (Beusekom). Zij is gedoopt op 02-01-1639 in Oudshoorn. Lijs(a)bet Pieters is overleden na 20-06-1683.

Lijs(a)bet Pieters:
(1) trouwde met Simon Dircksz van Swieten. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 29-05-1661 in Alphen. Simon woonde aan de Oostheul, Lijsabet woonde in de Veldhuizen. Hij is gedoopt op 06-10-1638 in Oudshoorn. Simon Dircksz is overleden op 29-10-1669 in Oudshoorn. Religie: in 1668 diaken van de Gereformeerde Kerk te Oudshoorn. Simon Dircksz: zoon van Dirck Cornelisz van Swieten (1600) en Annitgen Sijmonsdr(Outshoorn), gehuwd Alphen 21-01-1635, later is Dirck hertrouwd met Marytje Dircksdr van Leeuwen.

Boedelbeschrijving erfenis, datum 07-03-1685 Inhoud Cornelis Dircxsz van Swieten, Gijsbert Pietersz van Dam, getrouwd met Hillegont Dircxs van Swieten, Dirck Claesz Reijnsburger, getrouwd met Annetje Sijmensz van Swieten, nog Cornelis Dircxsz voornoemd, Gijsbert Pietersz van Dam en Dirck Dircxsz van Swieten als voogden over Niesje en Marritje Sijmens van Swieten, minderjarige kinderen van Sijmen Dircxsz van Swieten en Lijsbet Pietersdr Boot, Marritje Dircxs van Leeuwen, weduwe van Dirck Cornelisz van Swieten, Cornelis Sijmensz Schenckevelt, getrouwd met Trijntje Dircxs van Swieten, Willem Willemsz Ouwen, getrouwd met Annetje Dircxs van Swieten, nog Cornelis Dircxsz van Swieten, Gijsbert Pietersz van Dam en Dirck Dircxsz van Swieten als voogden over Niesje Dircxs van Swieten en Trijntje Tomas van Swieten, allen kinderen en kindskinderen van Dirck Cornelisz van Swieten. Regeling der boedelscheiding. Cornelis Dircxsz van Swieten, Gijsbert Pietersz van Dam, Dirck Claesz Reijnsburger, beide laatsten nomine uxoris, gedrieën mede als voogden over Niesje en Marritje Sijmensz van Swieten, vallen ten deel 4 morgen 50 roeden wei-, hooi- of teelland in de Grote polder, strekkende van Jan Dircxsz van Diemen tot Floris Bruijnen Stam, belend ten oosten de erfgenamen van Jan Weijmansz en Jan Dircxsz van Diemen en ten westen Reijer Sijmensz Beusecum c.s.; nog 2 morgen hooiland, gelegen als voren, belend ten oosten en zuiden de erfgenamen van Jan Weijmans, ten westen het vorige perceel met Floris Bruijnen Stam en de erfgenamen van Tonis Cornelisz Outshoorn en ten noorden de weduwe van Evert Jacobsz Ram. Marritje Dircxsdr van Leeuwen; weduwe van Dirck Cornelisz van Swieten, Dirck, Pieter en Tonis Dircxszn van Swieten, Cornelis Sijmensz Schenckevelt, nomine uxoris, nog de voogden over Niesjen Dircxs van Swieten valt toe een huis, berg, schuur en beplanting met 11 morgen land in de Kleine polder, strekkende uit de Rijn tot aan de Oudshoornse dijk, belend ten oosten Cornelis Sprong, Gijsbert Pietersz van Dam en de erfgenamen van juffrouw Buijtewech; nog 2 morgen 150 roeden wei-, hooi- of teelland in de Grote polder, strekkendevan de Oudshoornse dijk tot Reijer Sijmensz Beusecum, belend ten oosten Willem Florisz Outshoorn en Gerrit Jansz van Rijn en ten westen Willem Florisz voornoemd; nog 2 morgen 2 hond hooiland in de Heuvelpolder onder Oudshoorn, strekkend uit de Duikerwetering tot Pieter Dircxsz van den Bos als bruiker en Tomas Claesz, belend ten oosten Tomas Claesz en ten westen Pieter Dircxsz voornoemd als bruiker; nog 2 morgen 3 hond wei-, hooi- ofteelland, liggende verspreid in een perceel van 6 morgen in de Kleine polder, strekkende in het geheel van de Oudshoornse dijk tot Jan Willemsz Maes, belend ten oosten Willem Jansz Versloot en Willem Jansz Vermij en ten westen de ambachtsheer van Oudshoorn en de Gnephoek; nog 5 hond land,verspreid in 2 morgen 50 roeden hooiland in de Heuvelpolder, strekkende in het geheel van de Heuveldijk tot in de Duikerwetering, belend ten oosten Johannes Capoen en ten westen Cornelis Jansz Versloot; vee en huisraad met de lasten hierop rustende. Marritje Dircxsdr, als weduwe van Dirck Cornelisz van Swieten behoudt uit de boedel een kindsdeel. Willem Willemsz Ouwen, nomine uxoris, ontvangt geld en obligaties. De voogden van Tomas Dircxsz van Swieten ontvangen aan geld 647 gulden 5 stuivers 8 penningen. Nog genoemd: 'de kinderen' van Sijmen Lourensz Lelijvelt en Trijntje Pietersz Boot, de laatste was eerder getrouwd met Tomas Dircxsz van Swieten. Stiefvader van Niesje en Marritje Sijmensdr is Matteeuwis Jansz Eeuverendam, stiefvader van Trijntje Tomasdr van Swieten, dochter van Tomas Dircxsz van Swieten en Marritje Ariens, is Willem Florisz Outshoorn. vervolg a folio 203. 20-03-1685. De voogden over de minderjarige kinderen van Sijmen Dircxsz van Swieten en Lijsbet Pietersz Boot (zie vorige akte) verkopen aan Willem Juijst, getrouwd met Sara Weijmans en aan Gerbrant Wijckerhelt, getrouwd met Maria Weijmans 4 morgen 50 roeden land (genoemd in vorige akte). Koopsom 2.115 gulden.

(2) trouwde met Mattheus Jansz Euverendam, nadat zij op 07-06-1676 in Oudshoorn in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 21-06-1676 in Oudshoorn. beiden woonden in de Veldhuizen. Mattheus Jansz is geboren in Alphen. Mattheus Jansz is overleden omstreeks 07-04-1729 in Oudshoorn.

Kinderen van Lijs(a)bet Pieters en Simon Dircksz:

1 Annetje Sijmens van Swieten, geboren na 1661. Volgt VI-g.
2 Niesje Sijmens van Swieten, geboren na 1661. Volgt VI-h.
3 Arien Sijmensz van Swieten. Hij is gedoopt op 10-09-1662 in Alphen zh.
4 Trijntje Sijmens van Swieten, geboren omstreeks 1664. Volgt VI-i.
5 Jan Sijmensz? van Swieten. Hij is gedoopt omstreeks 1665.
6 Maritje Sijmens van Swieten, geboren in 1665. Volgt VI-j.

Kinderen van Lijs(a)bet Pieters en Mattheus Jansz:

1 Jan Mattheusz Euverendam. Hij is gedoopt op 31-10-1677 in Oudshoorn. In de NDG kerk; doopgetuige Claertje Jans. Jan Mattheusz is overleden omstreeks 07-04-1729 in Oudshoorn.
2 Pieter Mattheusz Euverendam. Volgt VI-k.
3 Jannetje Mattheusse Euverendam. Zij is gedoopt op 20-06-1683 in Oudshoorn. In de NDG kerk; doopgetuige Annetje Sijmens van Swieten.

VI-a Jan Dircksz Boot, zoon van Dirck Jansz (van der) Boot en Annetje Dircx de Heer. Hij is gedoopt op 04-02-1674 in Oudshoorn. Doopgetuigen: Huijgh Dircksz, Geertje Dircx. Jan Dircksz is overleden omstreeks 31-08-1744 in Oudshoorn. Beroep: veehouder en vervener in de Ridderbuurt. Jan Dircksz:

Op 13-01-1706 koopt hij 50 roeden land in de Grote Polder bij de Ridderbuurt van Hendrik Dirksz van Poolen voor f 85,-. Op 08-05-1711 verkoopt hij dit land aan zijn zwager Evert Jacobsz Ram voor f 90,-. Op 12-06-1711 koopt hij van de weduwe van Hendrik van Poolen een partij veenland in de Grote Polder, groot 5 hond en neemt hierop een hypotheek van f 325,-. Op 26-07-171x koopt hij van de erven van Willem Dirksz Rijnsburger een partij veenland in de Grote Polder, groot 1 morgen, met daarop een staande turfschuur. Op 03-09-1714 koopt hij van de weduwe van Hendrik van Poolen 2 hond veenland in de Grote Polder. Op 13-05-1716 koopt hij 2 hond 75 roeden veenland van de erven Elizabeth Weijmans; weduwe van Jacob Elias, in de Grote Polder. Op 02-05-1721 verkoopt hij aan Jacob Ariensz van der Laan 275 roeden veenland in de Grote Polder. Op 05-05-1723 koopt hij tezamen met zijn zwager Evert Jacobs Ram verschillende percelen land uit de nalatenschap van zijn schoonvader, totaal 2 morgen 3 hond. Op 10-12-1723 scheiding tussen Jan Dirksz Boot en Evert Jacobsz Ram van bovengenoemde partijen land waarbij Jan Boot 1 morgen 175 roeden ontvangt, gelegen in de Grote Polder. Op 05-05-1724 verkoopt hij aan Willem Willemsz Lelijvelt 2 hond veenland in de Grote Polder. Op 06-05-1726 verkoopt hij aan Willem Simonsz Colein verschillende percelen veenland in de Grote Polder, totaal 1 morgen 8 hond 50 roeden. Op 01-06-1736 verkoopt hij aan Jan Jansz Oudshoorn 2 morgen veenland in de Grote Polder. Op 08-03-1737 koopt hij van Jaapje Jacobs van Swieten, weduwe van Paulus van Heijningen, 1 morgen 190 roede hooiland in de Grote Polder. Op 09-05-1737 koopt hij van Cornelis Simonsz van der Tol een boerenwoning in de Ridderbuurt groot 1 hond voor f 900,- en 1 gouden dukaat speldengeld, benevens een half vat bier en een zootje vis.

Jan Dircksz trouwde met Geertje Jacobse Ram, nadat zij op 12-04-1699 in Oudshoorn in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 26-04-1699 in Oudshoorn. beiden woonden in de Ridderbuurt van Oudshoorn. De kinderen zijn gedoopt in de NDG kerk. Geertje Jacobse is geboren in Oudshoorn. Zij is gedoopt op 08-12-1675 in Alphen. In de NDG kerk; doopgetuige Eurmpje Jacobse. Zij is begraven op 05-11-1737 te Oudshoorn. Geertje Jacobse: dochter van Jacob Jacobsz Ram (ca 1643) en Aaltje Maartens Pijper (ca 1649), j.d. van Nieuwkoop, ondertrouw 27-01-1675.

Kinderen van Jan Dircksz en Geertje Jacobse:

1 Grietje Jans Boot. Volgt VII-a.
2 Dirk Jansz Boot. Volgt VII-b.
3 Huijg Jansz Boot. Volgt VII-c.
4 Cornelis Jansz Boot. Hij is gedoopt op 19-08-1703 in Oudshoorn. Doopgetuige: Neeltje Dirks. Cornelis Jansz is overleden vóór 1705 in Oudshoorn.
5 Cornelis Jansz (Cnelis) Boot. Volgt VII-d.
6 Claas (Klaes) Jansz Boot(h), geboren in Alphen. Hij is gedoopt op 04-11-1708 in Oudshoorn. doopgetuige: Marijtje Jans van der Wilck. Claas (Klaes) Jansz is overleden vóór 1711.
7 Annetje Janse Boot. Volgt VII-e.
8 Klaas Jansz Boot. Volgt VII-f.

VI-b Aeltje Dircks Boot, dochter van Dirck Jansz (van der) Boot en Annetje Dircx de Heer. Zij is gedoopt op 08-09-1675 in Oudshoorn. Doopgetuige: Aeltje Claes. Aeltje Dircks trouwde met Klaas Jansz Ram, nadat zij op 25-10-1705 in Oudshoorn in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 09-11-1705 in Oudshoorn. bruidegom woonde in de Ridderbuurt, bruid woonde te Woubrugge. De kinderen zijn gedoopt in de NDG kerk. Klaas Jansz is geboren omstreeks 1680. Beroep: veehouder in de Ridderbuurt. Klaas Jansz: zoon van Jan Ram.

Kinderen van Aeltje Dircks en Klaas Jansz:

1 Jan Claasz Ram. Hij is gedoopt op 18-08-1706 in Oudshoorn. Doopgetuigen Geertje Jans Ram en Evert Jansz Ram.
2 Marrigje Claasdr Ram. Zij is gedoopt op 05-01-1710 in Oudshoorn. Doopgetuige Geertje Jans Ram.
3 Tijsje Claasdr Ram. Zij is gedoopt op 05-08-1711 in Oudshoorn. Doopgetuige Grietje Jans Ram. 4 Dirk Claasz Ram. Hij is gedoopt op 22-07-1714 in Oudshoorn. Doopgetuige Geertje Jacobse Ram, tante. Dirk Claasz is overleden vóór 1720.
5 Geertje Claasdr Ram. Volgt VII-g.
6 Dirk Claasz Ram. Hij is gedoopt op 05-05-1720 in Oudshoorn. Doopgetuige Geertje Jacobse Ram, tante.

VI-c Cornelia Dircks (Neeltje) (van der) Boot is geboren in Oudshoorn, dochter van Dirck Jansz (van der) Boot en Annetje Dircx de Heer. Zij is gedoopt op 12-09-1677 in Oudshoorn. Doopgetuige: Mijntje Dircx. Cornelia Dircks is overleden op 20-07-1754 in Oudshoorn. Neeltje trouwde met Willem Simonsz Buurman, nadat zij op 01-11-1705 in Oudshoorn in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 15-11-1705 in Oudshoorn. De bruid woonde in de Ridderbuurt van Oudshoorn. De kinderen zijn gedoopt in de NDG kerk. Hij is gedoopt op 12-11-1679 in Alphen zh. Willem Simonsz is overleden omstreeks 17-12-1750 in Oudshoorn. Beroep: veehouder. Willem Simonsz: zoon van Symon Willemsz Buurman, j.m. van Stolwijk, en Neeltje Mourings van Swieten; bronnen Zakt ZH O -KX2 Img 159 en Zakt ZH A -K3G Img 182.

Kinderen van Neeltje en Willem Simonsz:

1 Pieter Willemsz Buurman. Hij is gedoopt op 09-01-1707 in Oudshoorn. Doopgetuige Magteld Jans Lindenburg (overgrootmoeder).
2 Magdaleentje Willemse Buurman. Zij is gedoopt op 13-04-1710 in Oudshoorn. Doopgetuige Marritje Schouten.
3 Dirk Willemsz Buurman. Hij is gedoopt op 29-03-1711 in Oudshoorn. Doopgetuige Geertje Jacobse Ram. Dirk Willemsz is overleden vóór 1712.
4 Dirk Willemsz Buurman. Hij is gedoopt op 10-04-1712 in Oudshoorn. Doopgetuige Geertje Jacobse Ram. Dirk Willemsz is overleden vóór 1720.
5 Mouringh Willemsz Buurman. Hij is gedoopt op 14-01-1714 in Oudshoorn. Doopgetuige Margje Jans. Mouringh Willemsz is overleden vóór 1715.
6 Mouringh Willemsz Buurman. Hij is gedoopt op 26-05-1715 in Oudshoorn. doopgetuige Neeltje Mourings (van Swieten), oma.
7 Marrigje Willemse Buurman. Zij is gedoopt op 21-06-1716 in Oudshoorn. Doopgetuige Neeltje Mourings (van Swieten), oma.
8 Annitje Willemse Buurman. Zij is gedoopt op 20-06-1717 in Oudshoorn. Doopgetuige Aeltje Dircks Boot.
9 Dirk Willemsz Buurman. Hij is gedoopt op 10-03-1720 in Oudshoorn. Doopgetuige Neeltje Mourits van Swieten, oma.

VI-d Jan Jansz Boot(h), zoon van Jan Jansz (van der) Boot en Lijsbet (Elizabeth) Claasdr van der Neut. Hij is gedoopt op 18-05-1672 in Alphen. Doopgetuige: Leentje Jans.

Jan Jansz:
(1) trouwde met Geertruijd Cornelis (van) Gaesbee(c)k, nadat zij op 12-04-1693 in Oudshoorn in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 03-05-1693 in Oudshoorn. bruidegom woonde te Alphen, bruid woonde te Oudshoorn. Geertruijd Cornelis is geboren omstreeks 1668 in Oudshoorn. Geertruijd Cornelis is overleden vóór 1727 in Willeskop, hoogstens 59 jaar oud.
(2) trouwde met Marijtje Jans Verheij. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 06-01-1727. betoog gegeven om elders te kunnen trouwen (Uithoorn, Willes). Marijtje Jans is geboren in Alphen. 


Kinderen van Jan Jansz en Geertruijd Cornelis:

1 Marijtje Jans Boot. Zij is gedoopt op 25-03-1694 in Alphen. Doopgetuige: Cornelia Cornelisse van Gaasbeeck. Marijtje Jans is overleden vóór 12-1695.
2 Maritje Jans Boot. Zij is gedoopt op 04-12-1695 in Alphen. Doopgetuige: Aegie Andries Hoogstraat.
3 Claas Jansz Boot. Volgt VII-h.
4 Pieter Jansz Boot. Hij is gedoopt op 27-01-1701 in Alphen. Doopgetuige: Aaltie Jans Booth. Pieter Jansz is overleden vóór 1705 in Alphen.
5 Aaltie Jans Boot. Zij is gedoopt op 18-03-1703 in Alphen. Doopgetuige: IJsie Jacobs van der Linde.
6 Pieter Jansz Boot(h). Volgt VII-i.

VI-e Pieter Jansz Booth, zoon van Jan Jansz (van der) Boot en Lijsbet (Elizabeth) Claasdr van der Neut. Hij is gedoopt op 10-12-1676 in Alphen. Doopgetuige: Lijsbeth Pieters. Pieter Jansz is overleden op 25-09-1755 in Alphen. Religie: N.H. gedoopt.

Pieter Jansz:
(1) trouwde met Marijtje Hendrikse van ’t An(c)ker. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 23-01-1710 in Alphen. beiden woonden te Alphen. Marijtje Hendrikse is geboren omstreeks 1684 in Gouda. Marijtje Hendrikse is overleden vóór 1730, hoogstens 46 jaar oud. Marijtje Hendrikse: dochter van Hendrik van 't Ancker.
(2) trouwde met Lijsbeth Hendriks van Rijk. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 17-12-1730 in Alphen. Lijsbeth Hendriks is geboren omstreeks 1705. Lijsbeth Hendriks: weduwe van Willem van Dam (ca 1705).

Kinderen van Pieter Jansz en Marijtje Hendrikse:

1 Leentje Boot. Zij is gedoopt op 04-07-1710 in Alphen. Doopgetuige: Dirkje Dirks van der Hidde.
2 Lijsbeth Boot. Volgt VII-j.
3 Aaltje Boot. Zij is gedoopt op 06-05-1714 in Alphen. Doopgetuige: Aaltje Jans Booth.
4 Jan Boot. Hij is gedoopt op 02-02-1716 in Alphen. Doopgetuige: Aaltje Jans Booth. Jan is overleden vóór 10-12-1716.
5 Jan Boot. Hij is gedoopt op 26-12-1716 in Alphen. Doopgetuige: Aaltje Jans Booth. Jan is overleden vóór 1718.
6 Jan Boot. Hij is gedoopt op 27-03-1718 in Alphen. Doopgetuige: Aaltje Jans Booth.
7 Evert Boot. Hij is gedoopt op 26-12-1720 in Alphen. Doopgetuige: Aaltje Jans Booth.
8 Hendrik Pietersz Boot, geboren in Aarlanderveen. Volgt VII-k.
9 Sijmen (Simon) Pietersz Boot. Volgt VII-l.

VI-f Aeltje Jansdr Boot, dochter van Jan Jansz (van der) Boot en Lijsbet (Elizabeth) Claasdr van der Neut. Zij is gedoopt op 01-10-1684 in Alphen. doopgetuige: Dirkje Dirks van der Hidde. Aeltje Jansdr:

Verkoop: Arij den Herder, getrouwd met Dirkje Dirxsdr. van der Hidde, wonend aan de Uithoorn voor de helft, en Willem Hendriksz. Wittebrink, getrouwd met Aaltje Jansdr. Boot, wonend te Oudshoorn, voor de andere helft. Zij verkopen de 2 morgen 150 roeden land aan Pieter Pietersz. van Staveren, wonend te Aarlandsveen [bron: Alphen Rechterlijk archief, protocollen, inv. nr. 29 folio 24].

Aeltje Jansdr trouwde op 21-08-1712 in Alphen met Willem Hendriksz Witzenbrink. De kinderen uit dit huwelijk zijn gedoopt in de NDG kerk. Hij is gedoopt op 22-08-1683 in Alphen zh. Doopgetuige Lysbet Jacobs. Willem Hendriksz: zoon van Hendrik Jochemsz Witzenbrink (Wittenburg) en Neeltje Corse van Veen, Hendrik was weduwnaar van Jacomijntje Gerrits Krook.

Kinderen van Aeltje Jansdr en Willem Hendriksz:

1 Lysbet Willems Witzenbrink. Zij is gedoopt op 22-09-1715 in Oudshoorn. Doopgetuigen Jan Sterreveld en Lysbet Jacobs (Remmerswaal). Lysbet Willems is overleden vóór 1720.
2 Jan Willemsz Witzenbrink. Hij is gedoopt op 01-01-1717 in Oudshoorn. Doopgetuigen Jan Willemsz (Sterreveld) en Lysbet Jacobs Remmerwaal. Jan Willemsz is overleden vóór 1718.
3 Jan Willemsz Witzenbrink. Hij is gedoopt op 08-05-1718 in Oudshoorn. Doopgetuigen Jan Elders (?) Sterreveld en Lijsbet Jacobs Remmerswaal.
4 Lysbet Willems Witzenbrink. Zij is gedoopt op 01-09-1720 in Oudshoorn. Doopgetuige Lysbet Jacobs Remmerswaal.

VI-g Annetje Sijmens van Swieten is geboren na 1661, dochter van Simon Dircksz van Swieten en Lijs(a)bet Pieters van der Boot. Annetje Sijmens is overleden in 1704, hoogstens 43 jaar oud. Annetje Sijmens trouwde met Dirck Claesz Reijnsburger, nadat zij op 05-11-1684 in Oudshoorn in ondertrouw zijn gegaan.

VI-h Niesje Sijmens van Swieten is geboren na 1661, dochter van Simon Dircksz van Swieten en Lijs(a)bet Pieters van der Boot. Niesje Sijmens trouwde met Pieter Claeszn Groenevelt, nadat zij op 03-06-1696 in Oudshoorn in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 24-06-1696 in Oudshoorn. Pieter Claeszn: j.m. van Sluipwijk.

VI-i Trijntje Sijmens van Swieten is geboren omstreeks 1664, dochter van Simon Dircksz van Swieten en Lijs(a)bet Pieters van der Boot. Trijntje Sijmens is overleden omstreeks 13-12-1727 in Oudshoorn, ongeveer 63 jaar oud. Trijntje Sijmens trouwde met Willem Willemsz van den Bos, nadat zij op 18-02-1685 in Oudshoorn in ondertrouw zijn gegaan. Willem Willemsz: weduwnaar van Maritje Cornelis van Seyl.

VI-j Maritje Sijmens van Swieten is geboren in 1665, dochter van Simon Dircksz van Swieten en Lijs(a)bet Pieters van der Boot. Zij is gedoopt op 25-10-1665 in Oudshoorn. Doopgetuige Maritje Sijmens (van Swieten). Maritje Sijmens is overleden in 1702, 37 jaar oud. Maritje Sijmens trouwde met Symon Claesz Reijnsburger, nadat zij op 15-12-1693 in Oudshoorn in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 29-11-1693 in Oudshoorn.

VI-k Pieter Mattheusz Euverendam, zoon van Mattheus Jansz Euverendam en Lijs(a)bet Pieters van der Boot. Hij is gedoopt op 23-10-1678 in Oudshoorn. In de NDG kerk; doopgetuige Trijntje Pietersdr van der Boot. Pieter Mattheusz is overleden omstreeks 14-04-1749 in Oudshoorn. Pieter Mattheusz trouwde met Teuntje Jans Oudenes. Teuntje Jans is overleden op 06-07-1731 in Oudshoorn.

VII-a Grietje Jans Boot, dochter van Jan Dircksz Boot en Geertje Jacobse Ram. Zij is gedoopt op 07-06-1699 in Oudshoorn. Doopgetuige: Pleuntje Jacobs. Grietje Jans trouwde op 22-04-1724 in Oudshoorn met Pieter Huijbertsz Tromslager, ongeveer 27 jaar oud. Pieter Huijbertsz is geboren omstreeks 1697 in Langeraar.

VII-b Dirk Jansz Boot, zoon van Jan Dircksz Boot en Geertje Jacobse Ram. Hij is gedoopt op 12-09-1700 in Oudshoorn. Doopgetuige: Aeltje Dircks. Dirk Jansz is overleden op 22-05-1770 in Oudshoorn. Hij is begraven omstreeks 24-05-1770 te Oudshoorn. Beroep: veehouder in de Ridderbuurt. Functie: kroosheemraad van de Grote polder (1738), molenmeester van de Kleine polder (1758-1759). 1767-1769: heemraad van de 30 jarige Separatie van de Vierambachtspolder (1740-1744). 1755-1756. schepen en kroosheemraad (1742-1743), zetter van de bede (1759-1760). Dirk Jansz trouwde met Fijtje Dirkse Lelieveld (Lelijveld), nadat zij op 19-12-1732 in Oudshoorn in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 04-01-1733 in Oudshoorn. Man en vrouw woonden in de Ridderbuurt van Oudshoorn. De kinderen zijn gedoopt in de NDG kerk. Zij is gedoopt op 24-09-1713 in Oudshoorn. Doopgetuige: Wilmtje Dirks Rhijnsburger. Zij is begraven omstreeks 13-12-1754 te Oudshoorn. Religie: NDG gedoopt. Fijtje Dirkse: dochter van Dirk Dirksz Lelieveld (1671-1725), getrouwd 24-02-1697 te Oudshoorn met Neeltje Jansdr van der Wilck (ca 1670-ca 1716).

Kinderen van Dirk Jansz en Fijtje Dirkse:

1 Neeltje Dirks Boot, geboren op 14-07-1733 in Oudshoorn. Volgt VIII-a.
2 Jan Dirksz Boot. Hij is gedoopt op 23-01-1735 in Oudshoorn. Doopgetuige: Annetje Jans Boot. Jan Dirksz is overleden op 19-08-1747 in Oudshoorn. Bij het overlijden van Jan Dirksz: Doodsoorzaak 'in het water gevallen en verdronken' (12 jaar). 
3 Dirk Dirksz Boot. Hij is gedoopt op 22-01-1736 in Oudshoorn. Doopgetuige: Emmetje Dirkz Lelijveldt. Dirk Dirksz is overleden omstreeks 26-07-1740 in Oudshoorn.
4 Huijch Dirksz Boot. Hij is gedoopt op 14-07-1737 in Oudshoorn. Doopgetuige: Annetje Klaas. Huijch Dirksz is overleden omstreeks 28-07-1740 in Oudshoorn.
5 Cornelis Dirksz Boot. Hij is gedoopt op 01-03-1739 in Oudshoorn. Doopgetuige: Annitje Pieterse Geijlswijk. Cornelis Dirksz is overleden op 14-10-1739 in Oudshoorn.
6 Antje Dirks Boot. Zij is gedoopt op 10-07-1740 in Oudshoorn. Doopgetuige: Antje Pieterze Geijlswijk. Antje Dirks is overleden omstreeks 30-06-1741 in Oudshoorn.
7 Annigje (Antje) Dirks Boot. Volgt VIII-b.
8 Dirkje Dirks Boot. Volgt VIII-c.
9 Geertje Dirks Boot. Zij is gedoopt op 30-08-1744 in Oudshoorn. Doopgetuige: Marijtje Hendriks Breeklandt. Geertje Dirks is overleden omstreeks 25-06-1768 in Oudshoorn.
10 Huijch (Huigo) Dirksz Boot. Volgt VIII-d.
11 Jannigje Dirks (Jannetje) Boot. Volgt VIII-e.
12 Emmetje Dirks Boot. Zij is gedoopt op 29-06-1749 in Oudshoorn. Doopgetuige: Neeltje Pieters van de Bos. Emmetje Dirks is overleden op 18-07-1749 in Oudshoorn.
13 Immetje Dirks Boot. Zij is gedoopt op 28-03-1751 in Oudshoorn. Doopgetuige: Neeltje Pieters van den Bos. Immetje Dirks is overleden op 06-06-1760 in Oudshoorn.
14 Fijtje Dirks Boot. Zij is gedoopt op 16-04-1752 in Oudshoorn. Doopgetuige: Neeltje Dirks Boot. Fijtje Dirks is overleden op 24-04-1752 in Oudshoorn.

VII-c Huijg Jansz Boot, zoon van Jan Dircksz Boot en Geertje Jacobse Ram. Hij is gedoopt op 02-04-1702 in Oudshoorn. Doopgetuige: Grietje Corsdr. Huijg Jansz is overleden omstreeks 12-11-1774 in Oudshoorn. Beroep: arbeider, later veehouder in de Ridderbuurt. Huijg Jansz:

20-05-1746: Huijgh Jansz Boot koopt uit de nalatenschap van zijn vader een boerderij in de Ridderbuurt groot 1 hond voor f 602,-. Op 12 maart koopt hij van de executeurs van de boedel van wijlen Dirk Huijgens de Heer een huis, erf, en zomerhuis te Oudshoorn nabij de Heul groot 40 roeden voor f 2775,-. Op 12-03-1767 leent hij f 800,- van Jan Vergunst onder verband van voornoemd huis. Op 29-05-1767 ruilt hij voornoemd huis met Margje Hendriks Turkenburg voor een ander eveneens nabij de Heul groot 100 roeden met bijbetaling vanf 1600,-. Op 17-04-1771 koopt hij een erf in de Ridderbuurt groot 66 roeden van de erfgenamen van Dirk Jansz Boot zijn broer voor f 180,-. Hij verkoopt echter nog dezelfde dag de helft hiervan aan Dirk van Leeuwen voor f 50,-. Op 03-06-1773 verkoopt hij ook de andere helft aan Gijsbert van Wieringen voor f 40,-.

Huijg Jansz trouwde met Marritje Jans Koos, nadat zij op 08-11-1733 in Oudshoorn in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 22-11-1733 in Oudshoorn. beiden woonden te Oudshoorn. Marritje Jans is geboren in Zevenhoven. Zij is gedoopt op 25-07-1706 in Nieuwkoop. Doopgetuige: Grietje Oosterkerck. Marritje Jans is overleden omstreeks 18-10-1777 in Oudshoorn. Marritje Jans: dochter van Jan Janszn Koos (overleden te Nieuwkoop?), getrouwd 26-12-1703 te Nieuwkoop met Pietje Jans Oosterkerck (geboren te Zevenhoven, gedoopt te Noorden).

Kinderen van Huijg Jansz en Marritje Jans:

1 Geertje Huijghen Boot. Zij is gedoopt op 04-07-1734 in Oudshoorn. Doopgetuige: Fijtje Dirks Lelijveldt.
2 Neeltje Huijghen Boot. Zij is gedoopt op 23-10-1735 in Oudshoorn. Doopgetuige: Trijntje Gijsen. Neeltje Huijghen is overleden omstreeks 05-04-1736 in Oudshoorn.
3 Grietje Huijgen Boot. Zij is gedoopt op 25-11-1736 in Oudshoorn. Doopgetuige: Aaltje Dirks Boot. Grietje Huijgen is overleden vóór 1778.
4 Antje Huijgen Boot. Zij is gedoopt op 18-01-1739 in Oudshoorn. Doopgetuige: Aartje Pieterz van Zijl. Antje Huijgen is overleden omstreeks 19-06-1803 in Oudshoorn. Zij is begraven op 24-06-1803 te Oudshoorn. Bij het overlijden van Antje Huijgen: Hier is verondersteld dat met de vermelding 'Antje Boot' Antje Huijgen Boot is bedoeld, maar het zou ook op Antje Cornelisdr Boot, geb. 1741, van toepassing kunnen zijn.
5 Jan Huijgen Boot. Hij is gedoopt op 25-02-1742 in Oudshoorn. Doopgetuige: Margje Hendriks Breeklandt. Jan Huijgen is overleden omstreeks 09-01-1755 in Oudshoorn.
6 Dirk Huijgen Boot. Hij is gedoopt op 23-01-1746 in Oudshoorn. Doopgetuige: Annetje Jans Boot. Dirk Huijgen is overleden omstreeks 11-01-1755 in Oudshoorn.
7 Pieter Huijgen Boot. Volgt VIII-f.

VII-d Cornelis Jansz (Cnelis) Boot, zoon van Jan Dircksz Boot en Geertje Jacobse Ram. Hij is gedoopt op 29-07-1705 in Oudshoorn. Doopgetuige: Niesje Dirkze Boot. Cornelis Jansz is overleden omstreeks 13-02-1765 in Oudshoorn. Beroep: veehouder, barbier in de Ridderbuurt. Cnelis: woonde in de Ridderbuurt.

Cnelis:
(1) trouwde met Annetje (Antje, Anna) Pieters Gaalswijk (Gaijlswij(c)k), nadat zij op 20-04-1735 in Oudshoorn in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 05-06-1735 in Oudshoorn. bruidegom woonde in de Ridderbuurt te Oudshoorn, bruid woonde te Aalsmeer. Zij is gedoopt op 15-01-1701 in Leimuiden. Doopgetuige: Martje Dircks van Dam, tante. Annetje (Antje, Anna) Pieters is overleden omstreeks 24-10-1749 in Oudshoorn. Annetje (Antje, Anna) Pieters: dochter van Pieter Jacobsz van Gaijlswijk en Annetje Dirks van Dam, weduwe van Cornelis Gerritsz Roos, * ca 1709. 
(2) trouwde met Neeltje Pieterse, nadat zij op 17-05-1750 in Oudshoorn in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 29-05-1750 in Oudshoorn. Neeltje is geboren omstreeks 1721 in Mijdrecht. Neeltje is overleden omstreeks 16-02-1787 in Oudshoorn, ongeveer 66 jaar oud. Zij is begraven omstreeks 20-02-1787 te Oudshoorn, graf nr 49 in de Kerk. 


Kinderen van Cnelis en Annetje (Antje, Anna) Pieters:

1 Pieter 1 Cornelisz Boot. Hij is gedoopt op 06-11-1735 in Oudshoorn. Doopgetuige: Geertje Pieters Gaijlswijk. Pieter 1 Cornelisz is overleden op 16-04-1736 in Oudshoorn.
2 Annitje Cornelis Boot. Zij is gedoopt op 28-10-1736 in Oudshoorn. Doopgetuige: Geertje Pieters Gaijlswijk. Annitje Cornelis is overleden op 03-07-1737 in Oudshoorn.
3 Pieter 2 Cornelisz Boot. Hij is gedoopt op 03-11-1737 in Oudshoorn. Doopgetuige: Geertje Pieters Gaijlswijk. Pieter 2 Cornelisz is overleden op 12-01-1738 in Oudshoorn.
4 Pieter 3 Kornelisz Boot. Hij is gedoopt op 16-11-1738 in Oudshoorn. Doopgetuige: Geertje Pieters Gaijlswijk. Pieter 3 Kornelisz is overleden omstreeks 24-04-1743 in Oudshoorn.
5 Jan Kornelisz Boot. Hij is gedoopt op 17-01-1740 in Oudshoorn. Doopgetuige: Fijtje Dirks Lelijveldt.
6 Antje Cornelis Boot. Zij is gedoopt op 22-01-1741 in Oudshoorn. Doopgetuige: Geertje Pieters Gaalswijk. Bij het overlijden van Antje Cornelis: Er is een Antje Boot overleden in 1803. Verondersteld is voorlopig dat dit Antje Huijgen Boot betrof. Er is ook een Antje Boot, wed. Jan Verbeij, overleden in Oudshoorn rond 18-05-1772, zie -2Ny Img 303. Nadere gegevens ontbreken nog.
7 Geertje Kornelis Boot. Zij is gedoopt op 09-09-1742 in Oudshoorn. Doopgetuige: Margje Jans Koos. Geertje Kornelis is overleden na 26-08-1759.
8 Pieter 4 Kornelis Boot, geboren in Oudshoorn. Hij is gedoopt op 22-12-1743 in Oudshoorn ( incid. Woubrugge). geboren in de Ridderbuurt, gedoopt in de N.D.Gereformeerde Kerk van Woubrugge, maar geregistreerd in Oudshoorn; doopgetuigen: Kornelis de Lange en Geertje Pieters Gaalswijk. Pieter 4 Kornelis is overleden omstreeks 26-06-1744 in Oudshoorn.
9 Pietertje Kornelis Boot. Zij is gedoopt op 12-03-1747 in Oudshoorn. Doopgetuige: Geertje Pieters Gaalswijk. Pietertje Kornelis is overleden op 05-03-1749 in Oudshoorn.

Kinderen van Cnelis en Neeltje:

1 Cornelia Cornelisdr Boot. Volgt VIII-g.
2 Pieter 5 Corneliszn Boot. Volgt VIII-h.
3 Willem Corneliszn Boot. Volgt VIII-i.
4 Cornelis Corneliszn Boot. Volgt VIII-j.

VII-e Annetje Janse Boot, dochter van Jan Dircksz Boot en Geertje Jacobse Ram. Zij is gedoopt op 04-05-1710 in Oudshoorn. Doopgetuige: Neeltje Dirks Boot (1677). Annetje Janse is overleden omstreeks 25-04-1749 in Oudshoorn. Annetje Janse trouwde in 1744 met Hermanus Koek(k)oek, 25 jaar oud, nadat zij op 11-09-1744 in Oudshoorn in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 27-09-1744 in Oudshoorn. Beiden woonden in de Ridderbuurt van Oudshoorn. Hermanus is geboren in 1719 in Oude Wetering (Alkemade). Hij is begraven op 31-10-1782 te Oudshoorn, graf nr 49 in de Kerk. Woonplaats: Oudshoorn. Beroep: veehouder. Hermanus: hertrouwd op 03-08-1749 in Oudshoorn met Gerritje Joosten Haagen (1730 Zwammerdam), woonde te Oudshoorn [Nederduits-gereformeerde gemeente 1743-1813 Oudshoorn ondertrouw 20-07-1749].

Kinderen van Annetje Janse en Hermanus:

1 Jannetje Koek(k)oek. Zij is gedoopt op 30-10-1746 in Oudshoorn. Doopgetuige Trijntje Jans Groen.
2 Jan Koek(k)oek. Hij is gedoopt op 13-10-1748 in Oudshoorn. Doopgetuige Fytje Dirks Lelyveld.

VII-f Klaas Jansz Boot, zoon van Jan Dircksz Boot en Geertje Jacobse Ram. Hij is gedoopt op 20-12-1711 in Oudshoorn. Doopgetuige: Marritje Jans van der Wilk. Woonplaats: Oudshoorn. Beroep: veehouder.

Klaas Jansz:
(1) trouwde met Marijtje Hendriks Breekland, nadat zij op 29-04-1740 in Oudshoorn in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 15-05-1740 in Oudshoorn. bruidegom woonde in de Ridderbuurt te Oudshoorn, bruid woonde te Oudshoorn. Zij is gedoopt op 13-04-1704 in Maasland. Marijtje Hendriks: dochter van Hendrik Breekland en Trijntje van der Bark.
(2) trouwde met Geertruij Tammisse Mooij, nadat zij op 13-10-1748 in Oudshoorn in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 27-10-1748 in Oudshoorn. Bruidegom woonde in de Ridderbuurt te Oudshoorn, bruid woonde te Nieuwveen. Geertruij Tammisse is geboren omstreeks 1723 in Leimuiden. Geertruij Tammisse: van de Bilderdam, Leimuiden; weduwe van Abraham Minne Sielstram.

Kinderen van Klaas Jansz en Geertruij Tammisse:

1 Geertje 1 Boot. Zij is gedoopt op 07-09-1749 in Oudshoorn. Doopgetuige: Antje Pieters Gaalswijk. Geertje 1 is overleden omstreeks 27-06-1750 in Oudshoorn.
2 Trijntje Boot. Zij is gedoopt op 14-06-1750 in Oudshoorn. Doopgetuige: Jannigje Willems Ammeraal. Trijntje is overleden omstreeks 17-06-1750 in Oudshoorn.
3 Geertje 2 Boot. Zij is gedoopt op 07-10-1759 in Ter Aar. Doopgetuige: Jannigje Willems Admiral. Geertje 2 is overleden vóór 1767.
4 Geertje 3 Boot, geboren op 10-05-1767 in Alphen zh.

VII-g Geertje Claasdr Ram, dochter van Klaas Jansz Ram en Aeltje Dircks Boot. Zij is gedoopt op 18-04-1717 in Oudshoorn. Doopgetuige Neeltje Jans Ram. Geertje Claasdr is overleden omstreeks 03-01-1749 in Oudshoorn. Geertje Claasdr trouwde op 30-03-1742 in Oudshoorn met Alexander de Bruin. VII-h Claas Jansz Boot, zoon van Jan Jansz Boot(h) en Geertruijd Cornelis (van) Gaesbee(c)k. Hij is gedoopt op 15-12-1697 in Oudshoorn. Doopgetuige: Lijsbet Claes. Claas Jansz is overleden op 25-05-1770 in Alphen. Claas Jansz:

Regest: Claas Boot, getrouwd met Jannetje Jansdr Kop, die eerder getrouwd was met Gerrit Oijen van Acrum, verkoopt aan Arij van der Wal, wonende te Hillegersberg, een huis en erf achter de Kerk van Alphen, belend ten oosten de Schoolsteeg, ten westen het kanaal, ten zuiden het kerkhof, ten noorden de Papenstraat. Koopsom 400 gulden.

Claas Jansz:
(1) trouwde met Lijsbeth Gerrits (Lijsje) de la Baar (Dilbaard), nadat zij op 19-12-1720 in Alphen in ondertrouw zijn gegaan. Lijsbeth Gerrits is geboren omstreeks 1698 in Gouda. Lijsbeth Gerrits is overleden vóór 1722 in Alphen, hoogstens 24 jaar oud.
(2) trouwde met Neeltje Ewouts Kuijper. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 27-12-1722 in Alphen. Neeltje Ewouts is geboren in Gouda. Neeltje Ewouts is overleden omstreeks 27-11-1748 in Alphen.
(3) trouwde met Jannetje Jansdr Kop, nadat zij op 14-03-1749 in Alphen in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 30-03-1749 in Alphen. Zij is gedoopt op 17-04-1695 in Alphen. Dochter van Jan Corneliszn Cop en Marritje Pieters Lindenburgh. Jannetje Jansdr is overleden omstreeks 07-04-1762 in Alphen. Jannetje Jansdr: Weduwe van Gerrit Oijen van Acrum (Gerrit Ewouts Accum).
(4) trouwde met Cornelia Outshoorn, nadat zij op 01-06-1764 in Zwammerdam in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 17-06-1764 in Zwammerdam. Bruidegom woonde te Alphen, bruid woonde te Zwammerdam. Cornelia is geboren in Zwammerdam ? Cornelia: Weduwe van Dirk Marten Steijn.

Kind van Claas Jansz en Lijsje:

1 Jan Boot(h). Hij is gedoopt op 12-10-1721 in Alphen. Doopgetuige: Aaltje Jans Booth.

VII-i Pieter Jansz Boot(h), zoon van Jan Jansz Boot(h) en Geertruijd Cornelis (van) Gaesbee(c)k. Hij is gedoopt op 25-09-1705 in Alphen. Doopgetuige Cornelia Gaasbeek. Pieter Jansz is overleden vóór 1728. Pieter Jansz trouwde met Grietje (Margriet) Jansse Verhulst, nadat zij op 18-05-1725 in Alphen in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 03-06-1725 in Alphen. Grietje (Margriet) Jansse is geboren omstreeks 1704 in Gouda. Grietje (Margriet) Jansse: dochter van Jan Verhulst en Geertruijd van Gaasbeek.

Kinderen van Pieter Jansz en Grietje (Margriet) Jansse:

1 Geertruida Booth. Zij is gedoopt op 28-02-1726 in Alphen. Doopgetuige: Marrijtje Jans Booth.
2 Pietertje Booth. Zij is gedoopt op 04-04-1728 in Alphen. Haar vader is overleden; doopgetuige: Dina Ariens van Brussel.

VII-j Lijsbeth Boot, dochter van Pieter Jansz Booth en Marijtje Hendrikse van ’t An(c)ker. Zij is gedoopt op 29-05-1712 in Alphen. Doopgetuige: Aaltje Jans Booth. Zij is begraven op 04-02-1747 te Aarlanderveen. Lijsbeth trouwde met Pieter Pietersz Snel, nadat zij op 30-03-1742 in Aarlanderveen in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 15-04-1742 in Alphen. Pieter Pietersz is geboren omstreeks 1710 in Gouda. Pieter Pietersz is overleden omstreeks 15-07-1749 in Alphen zh, ongeveer 39 jaar oud. Pieter Pietersz: weduwnaar van Lena Braems, hertrouwd 30-04-1747 met Marijtje Lugtenburg, jd van Alphen, bron Zakt ZH A K3G Im 395.

VII-k Hendrik Pietersz Boot is geboren in Aarlanderveen, zoon van Pieter Jansz Booth en Marijtje Hendrikse van ’t An(c)ker. Hij is gedoopt op 06-06-1723 in Oudshoorn. Doopgetuige: Geertje Hendriks van 't Ancker. Hendrik Pietersz is overleden op 06-10-1786 in Alphen zh. Hendrik Pietersz trouwde met Willemijntje Heemskerk, nadat zij op 13-10-1758 in Aarlanderveen in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 29-10-1758 in Alphen zh. Willemijntje is geboren in Aarlanderveen. Zij is gedoopt op 01-01-1736 in Alphen zh. Doopgetuige Marytje Heemskerk. Willemijntje is overleden op 06-05-1799 in Alphen zh. Willemijntje: dochter van Cornelis Heemskerk en Marijtje van Veen; weduwe van Pieter Verhagen, getrouwd op 20-10-1754 te Alphen; weduwe van Cornelis de Kuijper.

Kinderen van Hendrik Pietersz en Willemijntje:

1 Jan 1 Boot. Hij is gedoopt op 25-02-1759 in Alphen zh. Doopgetuige: Lena Boot. Jan 1 is overleden vóór 1768.
2 Cornelis Boot. Volgt VIII-k.
3 Marijtje (Margje) Boot. Volgt VIII-l.
4 Pieter Boot. Hij is gedoopt op 04-12-1765 in Alphen zh. Doopgetuige: Matje van der Helm.
5 Jan 2 Boot, geboren op 16-02-1768 in Alphen zh. Hij is gedoopt op 21-02-1768 in Alphen zh. Doopgetuige: Matje van der Helm. Jan 2 is overleden vóór 1776, hoogstens 8 jaar oud.
6 Leena Boot. Zij is gedoopt op 25-11-1770 in Alphen zh. Doopgetuige: Matje van der Helm.
7 Lijsje Boot. Zij is gedoopt op 05-09-1773 in Alphen zh. Doopgetuige: Matje van der Helm.
8 Jan 3 Boot. Hij is gedoopt op 20-10-1776 in Alphen zh.
9 Sijmen (Simon) Boot, geboren op 15-02-1779 in Alphen zh. Volgt VIII-m.

VII-l Sijmen (Simon) Pietersz Boot, zoon van Pieter Jansz Booth en Marijtje Hendrikse van ’t An(c)ker. Hij is gedoopt op 13-12-1725 in Alphen. Doopgetuige: Aaltje Sijmens van Swieten. Hij is begraven op 01-11-1776 te Alphen. Religie: NDG gedoopt. Sijmen (Simon) Pietersz trouwde op 23-05-1751 in Alphen met Marrigje (Matje) Tijssen van der Helm, nadat zij op 07-01-1746 in Aarlanderveen in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 23-05-1751 in Alphen. Zij is gedoopt op 16-01-1727 in Alphen. Doopgetuige: Ariaantje Willems van der Helm. Zij is begraven op 20-03-1794 te Aarlanderveen. Marrigje (Matje) Tijssen: dochter van Tijs Willemsz van der Helm (ca 1695) en Geertje Dirkse Groeneveld (ca 1701).

Kinderen van Sijmen (Simon) Pietersz en Marrigje (Matje) Tijssen:

1 Pieter Boot. Hij is gedoopt op 06-03-1746 in Alphen zh. Doopgetuigen: Pieter Snel, Lijsje Boot. Hij is begraven op 30-05-1774 te Alphen zh.
2 Maria Boot. Zij is gedoopt op 14-04-1748 in Alphen zh. Doopgetuigen: Japik van Swieten en Ariaantje van der Helm. Zij is begraven op 10-06-1748 te Alphen zh.
3 Marijtje 1 Boot. Zij is gedoopt op 16-08-1750 in Alphen. Doopgetuigen: Dirk Blok, Lijsje Hogervorst, Trijntje van der Helm. Zij is begraven op 12-07-1754 te Alphen.
4 Geertruij Boot. Zij is gedoopt op 08-12-1751 in Alphen. Doopgetuige: Trijntje van der Helm.
5 Lijsje Boot. Zij is gedoopt op 11-02-1753 in Alphen. Doopgetuige: Lena Boot.
6 Marijtje 2 Boot, geboren in Alphen. Zij is gedoopt op 08-09-1754 in Oudshoorn. Doopgetuige: Derkje van der Helm.
7 Matthijs (Tijs) Boot. Volgt VIII-n.
8 Leendert Boot. Volgt VIII-o.
9 Willempje Boot. Zij is gedoopt op 04-03-1762 in Alphen. Doopgetuige: Trijntje van der Helm.
10 Jan 1 Boot. Hij is gedoopt op 29-04-1764 in Alphen. Doopgetuige: Arrijaantje van der Helm. Jan 1 is overleden vóór 1765.
11 Jan (Johannes) Boot. Volgt VIII-p.
12 Geertje Boot. Zij is gedoopt op 10-05-1767 in Alphen. Doopgetuige: Dirkje van der Helm.
13 Hendrik (Heijnk) Boot. Volgt VIII-q.

VIII-a Neeltje Dirks Boot is geboren op 14-07-1733 in Oudshoorn, dochter van Dirk Jansz Boot en Fijtje Dirkse Lelieveld (Lelijveld). Zij is gedoopt op 19-07-1733 in Oudshoorn. Doopgetuige: Wilmtje Dirks Rhijnsburger.

Neeltje Dirks:
(1) trouwde met Cornelis Danielsz van Bouten, nadat zij op 02-10-1763 in Oudshoorn in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 16-10-1763 in Oudshoorn. Hij is gedoopt op 15-11-1722 in Oudshoorn. Doopgetuige Dirkje Pieters Veenwegh. Cornelis Danielsz is overleden omstreeks 19-07-1769 in Oudshoorn. Cornelis Danielsz: zoon van Daniel Jansz van Bouten en Neeltje Pieters Veenwegh (ovl. 1752); weduwnaar van Neeltje Mouringsdr Lindenburg (getrouwd op 01-12-1748, ovl. 29-09-1762 in Oudshoorn; bron Zakt ZH O KX2 Im 174 en KXG Im 242).
(2) trouwde met Cornelis Clerck (Klerk), nadat zij op 10-02-1771 in Oudshoorn in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 24-02-1771 in Oudshoorn. beiden woonden te Oudshoorn. Cornelis is geboren omstreeks 1741 in Warmond. Cornelis is overleden op 15-12-1805 in Oudshoorn, ongeveer 64 jaar oud. Hij is begraven op 20-12-1805 te Oudshoorn. Beroep: molenmeester.

Kinderen van Neeltje Dirks en Cornelis Danielsz:

1 Daniel van Bouten. Volgt IX-a.
2 Fytje van Bouten. Zij is gedoopt op 20-10-1765 in Oudshoorn. Doopgetuige Annigje (Dirks) Boot. 3 Neeltje 1 van Bouten. Zij is gedoopt op 16-11-1766 in Oudshoorn. Doopgetuige Maartje Groen. Neeltje 1 is overleden omstreeks 31-07-1767 in Oudshoorn.
4 Neeltje 2 van Bouten. Zij is gedoopt op 13-12-1767 in Oudshoorn. Doopgetuige Marytje van der Wilk. Neeltje 2 is overleden omstreeks 03-11-1768 in Oudshoorn.
5 Marytje van Bouten. Zij is gedoopt op 15-05-1769 in Oudshoorn. Doopgetuige Maartje Groen.

Kinderen van Neeltje Dirks en Cornelis:

1 Dirk 1 Clerck (Klerk). Hij is gedoopt op 29-12-1771 in Oudshoorn. Doopgetuige Jannetje Dirks Boot. Dirk 1 is overleden vóór 1773.
2 Dirk 2 Clerck (Klerk). Hij is gedoopt op 21-02-1773 in Oudshoorn. Doopgetuige Jannetje Dirks Boot.

VIII-b Annigje (Antje) Dirks Boot, dochter van Dirk Jansz Boot en Fijtje Dirkse Lelieveld (Lelijveld). Zij is gedoopt op 23-07-1741 in Oudshoorn. Doopgetuige: Antje Pieterse Gaijlswijk. Annigje (Antje) Dirks is overleden op 21-03-1803 in Rijnsaterwoude. Religie: NDG. Annigje (Antje) Dirks trouwde met Willem Simonsz Buurman, nadat zij op 05-09-1762 in Oudshoorn in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 19-09-1762 in Oudshoorn. beiden woonden te Oudshoorn. Hij is gedoopt op 08-01-1741 in Oudshoorn. Doopgetuige Neeltje (Cornelia) Dirks Boot (1677-1754). Willem Simonsz is overleden op 23-05-1808 in Rijnsaterwoude. Hij is begraven op 28-05-1808 te Rijnsaterwoude. Willem Simonsz: zoon van Simon Willemsz Buurman en Marytje Dirks van Heijningen(ovl. 1741); bron Zakt ZH O KX2 Im 22.

Kinderen van Annigje (Antje) Dirks en Willem Simonsz:

1 Simon Buurman. Volgt IX-b.
2 Dirk Buurman. Volgt IX-c.
3 Fijtje Buurman. Volgt IX-d.
4 Willem Buurman. Volgt IX-e.

VIII-c Dirkje Dirks Boot, dochter van Dirk Jansz Boot en Fijtje Dirkse Lelieveld (Lelijveld). Zij is gedoopt op 21-04-1743 in Oudshoorn. Doopgetuige: Antje Klaas Hijselendoorn. Dirkje Dirks is overleden op 15-12-1805 in Oudshoorn. Dirkje Dirks trouwde met Dirk Jansz van Leeuwen, nadat zij op 23-01-1767 in Alphen in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 08-02-1767 in Alphen. Hij is gedoopt op 10-06-1736 in Alphen. Doopgetuige Geertje Cornelis Raephorst. Hij is begraven op 19-01-1778 te Aarlanderveen. Dirk Jansz: zoon van Jan Cornelisz van Leeuwen (ca 1716) en Maertje Dircks Schenkenvelt (ca 1718), bron Zakt ZH A K3G Im 489/490.

Kinderen van Dirkje Dirks en Dirk Jansz:

1 Margje 1 van Leeuwen. Zij is gedoopt op 01-11-1767 in Alphen. Doopgetuige Haasje Jans van Leeuwen. Margje 1 is overleden vóór 1772.
2 Jan 1 van Leeuwen, geboren op 03-07-1769 in Alphen zh. Hij is gedoopt op 09-07-1769 in Alphen zh. Jan 1 is overleden vóór 15-10-1775, hoogstens 6 jaar oud.
3 Dirk van Leeuwen, geboren op 14-02-1771 in Alphen zh. Hij is gedoopt op 17-02-1771 in Alphen zh. Doopgetuige Lena Waardenburg.
4 Marrigje 2 van Leeuwen, geboren op 07-09-1772 in Alphen zh. Zij is gedoopt op 13-09-1772 in Alphen zh.
5 Jan 2 van Leeuwen, geboren op 12-10-1775 in Alphen zh. Volgt IX-f.
6 Huijg van Leeuwen, geboren op 28-01-1777 in Alphen zh. Hij is gedoopt op 02-02-1777 in Alphen zh.

VIII-d Huijch (Huigo) Dirksz Boot, zoon van Dirk Jansz Boot en Fijtje Dirkse Lelieveld (Lelijveld). Hij is gedoopt op 08-05-1746 in Oudshoorn. Doopgetuige: Willemtje Dirkze Rhijnsburger. Huijch (Huigo) Dirksz is overleden omstreeks 09-01-1807 in Oudenhoorn. Aangifte op 09-01-1807. Huijch (Huigo) Dirksz trouwde met Le(e)na Rochusdr Waardenburg, nadat zij op 07-01-1770 in Oudshoorn in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 21-01-1770 in Oudshoorn. beiden woonden te Oudshoorn. Le(e)na Rochusdr is geboren in Geervliet. Zij is gedoopt op 08-11-1744 in Geervliet. Doopgetuige Maartje de Geus. Le(e)na Rochusdr is overleden op 20-04-1821 in Klaaswaal. Le(e)na Rochusdr: dochter van Rokus Hendriksz Waardenburg (ca 1712 (1720?)), en Lijsbeth van der Linden (ca 1718 (1721?)).

Kinderen van Huijch (Huigo) Dirksz en Le(e)na Rochusdr:

1 Dirk Boot. Volgt IX-g.
2 Elizabeth (Lijsbet) Boot. Volgt IX-h.
3 Sophia (Fijtje) Boot. Volgt IX-i.
4 Rookje Boot. Volgt IX-j.
5 Jannetje (Jannigje) Boot. Volgt IX-k.
6 Maartje Boot. Volgt IX-l.
7 Jan Boot. Volgt IX-m.
8 Neeltje Boot. Zij is gedoopt op 18-01-1789 in Geervliet. Doopgetuige: Neeltje Boot.

VIII-e Jannigje Dirks (Jannetje) Boot, dochter van Dirk Jansz Boot en Fijtje Dirkse Lelieveld (Lelijveld). Zij is gedoopt op 01-10-1747 in Oudshoorn. Doopgetuige: Antje Jans Boot. Jannigje Dirks is overleden op 09-12-1829 in Oudshoorn. Jannetje trouwde met Martinus Jansz van Steenis, nadat zij op 03-08-1766 in Oudshoorn in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 17-08-1766 in Oudshoorn. Bruidegom woonde te Alphen, bruid woonde te Oudshoorn. Hij is gedoopt op 14-02-1745 in Alphen. Doopgetuige: Jannetje Heemskerk. Martinus Jansz is overleden op 25-01-1829 in Oudshoorn. Beroep: timmerman. Martinus Jansz: zoon van Jan van Steenis en van Ariaentje Simons Lelijvelt.

Kinderen van Jannetje en Martinus Jansz:

1 Fijtje 1 van Steenis. Zij is gedoopt op 01-06-1767 in Oudshoorn. Doopgetuige: Neeltje Dirks Boot. Fijtje 1 is overleden omstreeks 23-06-1767 in Oudshoorn.
2 Jan van Steenis. Volgt IX-n.
3 Sophia 1 van Steenis. Zij is gedoopt op 06-05-1770 in Oudshoorn. Doopgetuige: Annigje Dirks Boot. Sophia 1 is overleden omstreeks 19-03-1773 in Oudshoorn.
4 Ariaantje van Steenis. Zij is gedoopt op 15-03-1772 in Oudshoorn. Doopgetuige: Margje Pieters van Zwieten. Ariaantje is overleden omstreeks 19-05-1772 in Oudshoorn.
5 Dirk van Steenis. Hij is gedoopt op 28-04-1776 in Oudshoorn. Doopgetuige: Neeltje Boot. Dirk is overleden op 15-08-1836 in Aarlanderveen.
6 Adrianus van Steenis. Volgt IX-o.
7 Hugo van Steenis. Hij is gedoopt op 09-05-1779 in Oudshoorn. Doopgetuige: Leena Waardenburg. Hugo is overleden omstreeks 02-02-1780 in Oudshoorn.
8 Sophia 2 van Steenis. Zij is gedoopt op 02-07-1780 in Oudshoorn. Doopgetuige: Antje Dirks Boot. Sophia 2 is overleden omstreeks 05-10-1780 in Oudshoorn.
9 Martinus 1 van Steenis. Hij is gedoopt op 25-08-1782 in Oudshoorn. Doopgetuige: de Moeder. Martinus 1 is overleden omstreeks 31-10-1782 in Oudshoorn.
10 Martinus 2 van Steenis, geboren op 19-02-1785 in Oudshoorn. Hij is gedoopt op 20-02-1785 in Oudshoorn. Doopgetuige: de Moeder. Martinus 2 is overleden omstreeks 03-03-1785 in Oudshoorn, ongeveer 12 dagen oud.
11 Feitje 2 van Steenis, geboren op 20-01-1786 in Oudshoorn. Zij is gedoopt op 22-01-1786 in Oudshoorn. Doopgetuige: Feitje Buurman.
12 Jannetje van Steenis, geboren op 21-04-1787 in Oudshoorn. Zij is gedoopt op 22-04-1787 in Oudshoorn. Doopgetuigen: de ouders zelven. Jannetje is overleden omstreeks 25-08-1787 in Oudshoorn, ongeveer 4 maanden oud.
13 Martijntje van Steenis, geboren op 21-04-1787 in Oudshoorn. Zij is gedoopt op 22-04-1787 in Oudshoorn. Doopgetuigen: de ouders zelven. Martijntje is overleden omstreeks 04-12-1788 in Oudshoorn, ongeveer 1 jaar oud.

VIII-f Pieter Huijgen Boot, zoon van Huijg Jansz Boot en Marritje Jans Koos. Hij is gedoopt op 26-09-1751 in Oudshoorn. Doopgetuige: Aeltje Jans van Eijk (1695). Pieter Huijgen is overleden op 09-03-1820 om 02:00 in Oudshoorn. Hij is begraven op 13-03-1820 te Oudshoorn, in Graf nr 73 in de Kerk. Beroep: arbeider. Pieter Huijgen:

Op 11-03-1778 koopt Pieter Boot van zijn zusters Antje en Geertje hun erfdeel in een huis en erf nabij de Heul groot 100 roeden, met alle daarin bevindende meubelen voor f 750,-. Op 19-01-1790 verkoopt hij dit huis aan zijn zuster Antje voor f 600,-. 

Pieter Huijgen trouwde met Emmigje (Emmetje,Immigje, Jannetje) Kamerik, nadat zij op 02-05-1779 in Oudshoorn in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 16-05-1779 in Oudshoorn. beiden woonden te Oudshoorn. Emmigje (Emmetje ,Immigje, Jannetje) is geboren in Barwoutswaarder (Woerden). Zij is gedoopt op 25-12-1752 in Waarder. Doopgetuige: Teuntje van Eyk. Emmigje (Emmetje ,Immigje, Jannetje) is overleden op 28-04-1827 om 16:00 in Oudshoorn. Beroep: arbeidster. Emmigje (Emmetje ,Immigje, Jannetje): dochter van Teunis Hendriksz Kamerik (geboren Barwoutswaarder, gedoopt 19-10-1727 Woerden), getrouwd op 16-08-1750 in Woerden met Marrigje Teunisdr van Eijk (geboren Waarder, gedoopt 16-04-1724 Bodegraven).

Kinderen van Pieter Huijgen en Emmigje (Emmetje ,Immigje, Jannetje):

1 Margje Boot. Zij is gedoopt op 27-02-1780 in Oudshoorn. Doopgetuige: Geertje Boot. Margje is overleden op 27-03-1858 in Oudshoorn. Religie: N.H. Margje bleef ongehuwd.
2 Huijg(h) Boot. Volgt IX-p.
3 Aaltje 1 Boot. Zij is gedoopt op 03-11-1782 in Oudshoorn. Doopgetuige: Margje Kamerik. Aaltje 1 is overleden op 12-01-1783 in Oudshoorn. Zij is begraven op 17-02-1783 te Oudshoorn, in graf nr 151 in de Kerk.
4 Aaltje 2 Boot. Zij is gedoopt op 01-02-1784 in Oudshoorn. Doopgetuige: Margje Kamerik. Aaltje 2 is overleden na 1829. Beroep: werkster. Religie: (bij de volkstelling 1829 Gereformeerd).
5 Teunis Boot, geboren op 19-03-1785 in Oudshoorn. Hij is gedoopt op 20-03-1785 in Oudshoorn. Doopgetuige: Annigie van Grol. Teunis is overleden op 29-10-1811 in Oudshoorn, 26 jaar oud. Hij is begraven op 01-11-1811 te Oudshoorn, graf nr 156 in de Kerk.
6 Jan Boot, geboren op 10-05-1786 in Oudshoorn. Hij is gedoopt op 14-05-1786 in Oudshoorn. Doopgetuige: Geertje Boot. Jan is overleden op 01-05-1796 in Oudshoorn, 9 jaar oud.
7 Dirk Boot, geboren op 27-06-1787 in Oudshoorn. Volgt IX-q.
8 Hendrik Boot, geboren op 11-10-1788 in Oudshoorn. Hij is gedoopt op 12-10-1788 in Oudshoorn. Tweeling met Jacobus Pot. Doopgetuige: Margje Kamerik. Hendrik is overleden omstreeks 19-01-1789 in Oudshoorn, ongeveer 3 maanden oud.
9 Jacobus Pot Boot, geboren op 11-10-1788 in Oudshoorn. Volgt IX-r.

VIII-g Cornelia Cornelisdr Boot, dochter van Cornelis Jansz (Cnelis) Boot en Neeltje Pieterse. Zij is gedoopt op 25-10-1750 in Oudshoorn. Doopgetuige: Meijntje Dirks Oudshoorn. Zij is begraven op 13-01-1789 te Hazerswoude. Cornelia Cornelisdr trouwde op 23-08-1778 in Oudshoorn met Anthonie van Vliet, ongeveer 30 jaar oud. Anthonie is geboren omstreeks 1748 in Oudshoorn? Anthonie is overleden na 1789, minstens 41 jaar oud.

Kinderen van Cornelia Cornelisdr en Anthonie:

1 Trijntje van Vliet, geboren op 22-01-1779 in Alphen. Zij is gedoopt op 24-01-1779 in Alphen. Doopgetuige: Elsje van Vliet.
2 Gerrit van Vliet, geboren op 15-11-1779 in Alphen zh. Hij is gedoopt op 19-11-1779 in Alphen zh. Doopgetuige: Aaltje de Bruin.

VIII-h Pieter 5 Corneliszn Boot, zoon van Cornelis Jansz (Cnelis) Boot en Neeltje Pieterse. Hij is gedoopt op 27-08-1752 in Oudshoorn. Doopgetuige: Truijtje Tamus Mooij. Pieter 5 Corneliszn is overleden omstreeks 13-05-1793 in Oudshoorn. Pieter 5 Corneliszn trouwde met Anna (Antje) Kornelisse Zwanenburg (Swaanenburg), nadat zij op 02-05-1788 in Oudshoorn in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 16-05-1788. elders getrouwd. Zij is gedoopt op 06-01-1755 in Koudekerk a/d Rijn. Dochter van Kornelis Zwanenburg en Geertje van der Does. Anna (Antje) Kornelisse: hertrouwd op 27-08-1797 in Koudekerk met Arij de Rouville (Waddinxveen), wonend te Oudshoorn, weduwnaar van Hendrikus Kermis.

Kinderen van Pieter 5 Corneliszn en Anna (Antje) Kornelisse:

1 Cornelis Boot, geboren op 13-12-1788 in Oudshoorn. Hij is gedoopt op 14-12-1788 in Oudshoorn. Doopgetuige: Cornelia Boot.
2 Hendrik Boot, geboren op 26-12-1789 in Oudshoorn. Hij is gedoopt op 03-01-1790 in Oudshoorn. Doopgetuige: Geertje Zwanenburg. Hendrik is overleden omstreeks 31-08-1790 in Oudshoorn, ongeveer 8 maanden oud.
3 Neeltje Boot, geboren op 18-04-1791 in Oudshoorn. Zij is gedoopt op 22-04-1791 in Oudshoorn. Doopgetuige: Cornelia Boot (Peet?). Neeltje is overleden omstreeks 21-06-1792 in Oudshoorn, ongeveer 1 jaar oud.

VIII-i Willem Corneliszn Boot, zoon van Cornelis Jansz (Cnelis) Boot en Neeltje Pieterse. Hij is gedoopt op 05-01-1755 in Oudshoorn. Doopgetuige: Martijntje Jansdr van Houten. Willem Corneliszn is overleden vóór 1801.

Willem Corneliszn:
(1) trouwde met Maria (Marijtje) de Rijke, nadat zij op 25-02-1785 in Oudshoorn in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 13-03-1785 in Oudshoorn. Zij is gedoopt op 06-04-1760 in Oudshoorn. Doopgetuige Maria Jans Brouwer. Zij is begraven omstreeks 01-06-1789 te Aarlanderveen. Marijtje: dochter van Abraham Janszn (de) Rijk(e) en Neeltje Jans Brouwer. Zij heeft een buitenechtelijke dochter gebaard, te Oudshoorn op 19-05-1783 gedoopt Hendrikje, Zakt ZH O -KXV Img 187. In het trouwboek staat Maria vermeld als Marijtje Rijkeman.
(2) trouwde met Aaltje Willemse van Raalten, nadat zij op 14-10-1796 in Oudshoorn in ondertrouw zijn gegaan. Aaltje Willemse is geboren vóór 1747 in Rijpwetering. Aaltje Willemse: weduwe van Thomas Dardus, met wie zij in Oudshoorn trouwde op 02-06-1765. Na het overlijden van Willem is zij op 05-07-1801 in Oudshoorn getrouwd met Gerrit van Dam, weduwnaar van Margje van Rooijen.

Kinderen van Willem Corneliszn en Marijtje:

1 Trijntje Boot, geboren omstreeks 1785 in Oudshoorn. Volgt IX-s.
2 Neeltje 1 Boot, geboren op 31-07-1787 in Oudshoorn. Zij is gedoopt op 05-08-1787 in Oudshoorn. Doopgetuige: Trijntje de Rijk. Neeltje 1 is overleden omstreeks 23-08-1787 in Oudshoorn, ongeveer 23 dagen oud. Aangifte op 24-08-1787.
3 Neeltje 2 Boot, geboren op 24-10-1788 in Oudshoorn. Zij is gedoopt op 26-10-1788 in Aarlanderveen. Doopgetuige: Cornelia Boot. Neeltje 2 is overleden omstreeks 31-03-1789 in Aarlanderveen, ongeveer 5 maanden oud. Aangifte op 01-04-1789.

VIII-j Cornelis Corneliszn Boot, zoon van Cornelis Jansz (Cnelis) Boot en Neeltje Pieterse. Hij is gedoopt op 26-08-1759 in Oudshoorn. Doopgetuige: Geertje Cornelisdr Boot. Cornelis Corneliszn is overleden op 05-11-1835 in Oudshoorn. Woonplaats: vanaf 14-04-1822 Oudshoorn. Beroep: schuitenjager, arbeider, mollenvanger.

Cornelis Corneliszn:
(1) begon een relatie omstreeks 1784 met Johanna van Houten, ongeveer 15 jaar oud. Johanna is geboren op 31-08-1769 in Alphen zh. Zij is gedoopt op 24-09-1769 in Alphen zh. Johanna: buitenechtelijke dochter van Geertruij van Houten. 
(2) trouwde met Jannetje Ariensdr (Arisse) de Graaf, nadat zij op 22-06-1787 in Oudshoorn in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 06-07-1787 in ? elders getrouwd. Zij is gedoopt op 28-04-1765 in Woubrugge. Doopgetuige: Antje van den Bosch. Jannetje Ariensdr (Arisse) is overleden op 09-12-1818 in Oudshoorn. Jannetje Ariensdr (Arisse): dochter van Arij Jansz de Graaf (1733) en Trijntje Jansse van den Bosch (ca 1739).

Kind van Cornelis Corneliszn en Johanna:

1 Cornelis 1 Boot (geboren van Houten), geboren op 20-11-1784 in Oudshoorn. Hij is gedoopt op 19-12-1784 in Oudshoorn. buitenechtelijk kind. Cornelis 1 is overleden omstreeks 20-04-1785 in Oudshoorn, ongeveer 5 maanden oud.

Kinderen van Cornelis Corneliszn en Jannetje Ariensdr (Arisse):

1 Cornelis 2 Boot, geboren op 15-10-1787 in Oudshoorn. Hij is gedoopt op 21-10-1787 in Oudshoorn. Doopgetuige: Cornelia Boot.
2 Trijntje 1 Boot, geboren op 26-12-1788 in Ter Aar. Zij is gedoopt op 01-01-1789 in Ter Aar. Doopgetuigen: Jannetje Hoogeveen, Marijtje de Rijk(eman) (ca 1760). Trijntje 1 is overleden vóór 1790, hoogstens 2 jaar oud.
3 Trijntje 2 Boot, geboren op 16-02-1790 in Langeraar. Volgt IX-t.

VIII-k Cornelis Boot, zoon van Hendrik Pietersz Boot en Willemijntje Heemskerk. Hij is gedoopt op 26-04-1761 in Alphen zh. Doopgetuige: Maria van Veen. Cornelis is overleden op 29-05-1836 in Alphen zh. Cornelis trouwde op 18-03-1787 in Alphen zh met Judith Vollenhoven. Zij is gedoopt op 28-11-1751 in Leiden. Bij de doop in de Hooglandsche Kerk waren getuigen: Elias de Nood en Jannetje de Jager. Judith is overleden op 20-06-1834 in Alphen zh. Judith: weduwe van Philip (Filippus) Verwoert; dochter van David Vollenhoven en van Jannetje de Nood.

VIII-l Marijtje (Margje) Boot, dochter van Hendrik Pietersz Boot en Willemijntje Heemskerk. Zij is gedoopt op 29-01-1764 in Alphen zh. Marijtje (Margje) is overleden op 30-05-1819 in Aarlanderveen. Marijtje (Margje) trouwde met Dirk van der Neut, nadat zij op 02-03-1788 in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 16-03-1788 in Alphen. Hij is gedoopt op 17-11-1754 in Bodegraven. Dirk is overleden op 24-12-1844 in Aarlanderveen. Woonplaats: Aarlanderveen. Beroep: arbeider. Dirk: zoon van Arij van der Neut en van Ariaantje Roseboom.

Kinderen van Marijtje (Margje) en Dirk:

1 Arie 1 van der Neut, geboren op 03-05-1788 in Alphen zh. Hij is gedoopt op 04-05-1788 in Alphen zh. Doopgetuige: de Moeder. Arie 1 is overleden vóór 1791, hoogstens 3 jaar oud.
2 Hendrik 1 van der Neut, geboren op 18-02-1790 in Alphen zh. Hij is gedoopt op 21-02-1790 in Alphen zh. Doopgetuige: Willemina Kuijper. Hendrik 1 is overleden vóór 1801, hoogstens 11 jaar oud.
3 Arie 2 van der Neut, geboren op 14-07-1791 in Alphen zh. Hij is gedoopt op 17-07-1791 in Alphen zh. Arie 2 is overleden vóór 1793, hoogstens 2 jaar oud.
4 Arie 3 van der Neut, geboren op 26-04-1793 in Alphen zh. Hij is gedoopt op 28-04-1793 in Alphen zh.
5 Cornelis van der Neut, geboren op 02-04-1795 in Alphen zh. Hij is gedoopt op 05-04-1795 in Alphen zh.
6 Dirk van der Neut, geboren op 18-06-1796 in Alphen zh. Volgt IX-u.
7 Willemina (Wilhelmina) van der Neut, geboren op 18-08-1798 in Alphen zh. Zij is gedoopt op 26-08-1798 in Alphen zh. Willemina (Wilhelmina) is overleden op 13-10-1867 in Moordrecht, 69 jaar oud. Willemina (Wilhelmina) bleef ongehuwd.
8 Hendrik 2 van der Neut, geboren op 11-06-1801 in Alphen zh. Volgt IX-v.

VIII-m Sijmen (Simon) Boot is geboren op 15-02-1779 in Alphen zh, zoon van Hendrik Pietersz Boot en Willemijntje Heemskerk. Hij is gedoopt op 17-02-1779 in Alphen zh. Doopgetuige: Marijtje Boot. Sijmen (Simon) is overleden op 23-11-1829 in Alphen zh, 50 jaar oud. Sijmen (Simon) trouwde, 31 jaar oud, op 09-05-1810 in Alphen met Cornelia de Horn (Horren), nadat zij op 21-04-1810 in Aarlanderveen in ondertrouw zijn gegaan. beiden woonden te Alphen. Zij is gedoopt op 30-10-1785 in Woerden. Cornelia is overleden op 22-11-1825 in Alphen zh. Cornelia: dochter van Willem de Horn en van Jacoba Kas.

Kinderen van Sijmen (Simon) en Cornelia:

1 Hendrik 1 Boot, geboren op 07-09-1810 in Alphen zh. Hij is gedoopt op 09-09-1810 in Alphen zh. Doopgetuige: Marijtje Boot. Hendrik 1 is overleden op 11-01-1811 in Alphen zh, 4 maanden oud.
2 NN Boot, levenloos geboren dochter, geboren op 29-08-1813 in Aarlanderveen.
3 Jacoba Boot, geboren op 29-03-1816 in Alphen zh.
4 Hendrik 2 Boot, geboren op 06-06-1821 in Alphen en Rietveld. Hendrik 2 is overleden op 07-01-1831 in Veenhuizen (Norg), 9 jaar oud.
5 Willem Boot, geboren op 08-03-1825 in Alphen en Rietveld. Willem is overleden op 15-06-1831 in Veenhuizen (Norg), 6 jaar oud.

VIII-n Matthijs (Tijs) Boot, zoon van Sijmen (Simon) Pietersz Boot en Marrigje (Matje) Tijssen van der Helm. Hij is gedoopt op 30-04-1758 in Alphen zh. Matthijs is overleden op 09-05-1830 om 22:00 in Gouda. Woonplaats: 1786 Houtesteeg; 1795 Kuijpersteeg, Gouda. Beroep: vanaf 1798 tot 1830 pijpenmaker, pijpenfabrikant merk 42 en 78. Religie: N.H. gedoopt. Tijs:

In januari 1799 komt Matthijs, 20 jaar oud, met admissie (zo'n admissie was 11 maanden geldig) van Alphen [akte 22-01-1779] naar Gouda, hij wordt vermeld in het register van het Armenbestuur: maart 1781, febr.1782, jan. 1783, nov. 1784. Op 15-01-1788 heeft Matthijs Boot het Poorterschap van Gouda verworven.

Tijs trouwde met Willemijntje (Willemina) (Mijntje) de Sitter (Zetter), nadat zij op 28-03-1784 in Gouda in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 12-04-1784 in Gouda. Matthijs j.m. wonend in de Vlamingstraat, Willemijntje j.d. wonend op den Raam. Zij is gedoopt op 18-11-1761 in Gouda. Bij de doop in de Sint Janskerk was doopgetuige: Lijsbeth Elzevier. Willemijntje (Willemina) is overleden op 27-11-1830 om 10:00 in Gouda. Beroep: pijpenmaakster. Religie: N.H. gedoopt. Mijntje: dochter van Jacob de Sitter (ca 1729), en Anna van Leeuwen (ca 1735).

Kinderen van Tijs en Mijntje:

1 Geertje Boot. Zij is gedoopt op 08-08-1784 in Gouda. Doopgetuige Maria Boot. Geertje is overleden op 15-03-1786 in Gouda.
2 Simon Matthijsz Boot. Volgt IX-w.
3 Jo(h)anna Boot. Volgt IX-x.
4 Pieter 1 Boot. Hij is gedoopt op 09-01-1791 in Gouda. Doopgetuige: Adriaantje van der Helm. Pieter 1 is overleden op 24-11-1795 in Gouda.
5 Jacob Boot, geboren op 22-04-1793 in Gouda. Volgt IX-y.
6 Pieter 2 Boot, geboren op 11-01-1796 in Gouda. Volgt IX-z.
7 Matthijs Boot, geboren op 28-05-1798 in Gouda. Volgt IX-aa.
8 Margje (Maria) (Matje) Boot, geboren op 26-02-1801 in Gouda. Volgt IX-ab.
9 Willem Boot, geboren op 29-09-1803 in Gouda. Hij is gedoopt op 02-10-1803 in Gouda. Doopgetuige: Maria Boot. Willem is overleden op 13-11-1870 in Gouda, 67 jaar oud. Beroep: inlands kramer, koopman. Religie: N.H. Willem bleef ongehuwd.

VIII-o Leendert Boot, zoon van Sijmen (Simon) Pietersz Boot en Marrigje (Matje) Tijssen van der Helm. Hij is gedoopt op 04-11-1759 in Alphen zh. Gedoopt in de NDG kerk; doopgetuige: Willemijntje Heemskerk. Leendert is overleden op 14-02-1819 om 02:30 in Gouda. Woonplaats: 1786 Raam; 1789 Houtesteeg; 1795 Keijserstraat; 1796 Punt; 1797 Keijserstraat, Gouda. Beroep: pijpenmakersbaas. Leendert:

Register ontvangsten gaarder 40e en 80e penning inv.nr. 149 fol. 006v: In maart 1791 koopt Leendert Boot van Maarten Blonk een huis in de Keizerstraat voor een bedrag van f 140.6.-.

Leendert:
(1) trouwde met Anna Monk, nadat zij op 25-05-1783 in Gouda in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 09-06-1783 in Gouda. Zij is gedoopt op 08-08-1764 in Gouda. Remonstrants gedoopt. Zij is begraven op 22-11-1809 te Gouda. Religie: Remonstrants gedoopt. Anna: dochter van Willem Monk en van Willemina van der Heijde.
(2) trouwde op 04-08-1811 in Gouda met Maria van Rooy, nadat zij op 21-07-1811 in Gouda in ondertrouw zijn gegaan. In de mededeling van de Gemeente Gouda betreffende dit huwelijk is de familienaam van Maria, door een lees-of schrijffout, vervormd van Rooy naar Roon. Zij is gedoopt op 08-02-1781 in Gouda. Gedoopt in de R.K. kerk aan de Keizerstraat. Maria is overleden op 13-08-1832 in Gouda. Bij het overlijden van Maria: In de overlijdensakte staan meerdere fouten: als familienaam van Maria staat 'de Roo' vermeld. Voorts dat zij eerder weduwe was van Dirk van Kluyven, moest Abraham van Kluijven zijn, en van Symon Boot, moest Leendert Boot zijn. Beroep: pijpenmaakster. Maria: dochter van Huybert van Rooy, sjouwerman, en Catharina Pannebakker. Weduwe van Abraham van Kluijven. Maria trouwde voor de 3e keer op 19-03-1828 te Gouda met Pieter Snel, gedoopt 19-08-1774 te Gouda, sjouwerman, zoon van Pieter Snel en Pieternella van Houten.

Kinderen van Leendert en Anna:

1 Simon Boot. Volgt IX-ac.
2 Willem 1 Boot. Hij is gedoopt op 24-08-1785 in Gouda. Sint Janskerk, doopgetuige: Leentje de Sitter. Willem 1 is overleden omstreeks 26-05-1786 in Gouda.
3 Willem 2 Boot. Hij is gedoopt op 28-01-1787 in Gouda. Sint Janskerk, doopgetuige: Willemijntje de Zitter. Willem 2 is overleden omstreeks 06-07-1789 in Gouda.
4 Pieter Boot. Hij is gedoopt op 08-02-1789 in Gouda. Sint Janskerk, doopgetuige: Wilhelmina de Citter. Pieter is overleden omstreeks 21-07-1789 in Gouda.
5 Hendrik Boot. Hij is gedoopt op 02-06-1790 in Gouda. Sint Janskerk, doopgetuige: Willemina de Sitter. Hendrik is overleden op 23-02-1808 in Gouda. Beroep: pijpenmakersknecht, pijpenmaker.
6 Margje 1 Boot, geboren op 12-10-1793 in Gouda. Zij is gedoopt op 13-10-1793 in Gouda. gedoopt in de Remonstrantse Kerk. Margje 1 is overleden omstreeks 30-03-1797 in Gouda, ongeveer 3 jaar oud.
7 Wilmpje 1 Boot, geboren op 01-02-1796 in Gouda. Zij is gedoopt op 07-02-1796 in Gouda. gedoopt in de Remonstrantse Kerk. Wilmpje 1 is overleden omstreeks 21-03-1796 in Gouda, ongeveer 1 maand oud.
8 Marregje 2 Boot, geboren op 20-01-1798 in Gouda. Zij is gedoopt op 21-01-1798 in Gouda. gedoopt in de Remonstrantse Kerk. Marregje 2 is overleden omstreeks 06-04-1804 in Gouda, ongeveer 6 jaar oud.
9 Wilmpje 2 Boot, geboren op 25-08-1800 in Gouda. Zij is gedoopt op 31-08-1800 in Gouda. gedoopt in de Remonstrantse Kerk. Wilmpje 2 is overleden op 13-04-1807 in Gouda, 6 jaar oud.
10 Lena Boot, geboren op 03-08-1802 in Gouda. Zij is gedoopt op 08-08-1802 in Gouda. gedoopt in de Remonstrantse Kerk. Lena is overleden op 09-07-1848 in Gouda, 45 jaar oud. Religie: Remonstrants gedoopt. Lena:
Vredegerecht civiele zaken Gouda 1820
inventarisnummer 12
aktenummer 90
datum 23-06-1820
inhoud Familieraad: benoeming voogd
Aanwezig: Sijmon Boot, Mattijs Boot, Hendrik Boot, Jan van Rijswijk, Willem Rijswijk, Jacob Kinwel
Voogd(en): Sijmon Boot als voogd en Jan van Rijswijk als toeziend voogd
Pupil(len): Lena Boot
Ouder(s): wijlen Leendert Boot en wijlen Anna Monk
bron orig. NA Den Haag; microfiches in SAMH

Vredegerecht civiele zaken Gouda 1820
inventarisnummer 12
aktenummer 90
datum 23-06-1820
inhoud Familieraad: aanvaarding nalatenschap
Aanwezig: Sijmon Boot, Mattijs Boot, Hendrik Boot, Jan van Rijswijk, Willem Rijswijk, Jacob Kinwel
Oorspr. ger.: Pieternella Stalenberg weduwe Maarten Monk
Gerechtigde(n): Lena Boot
bron orig. NA Den Haag; microfiches in SAMH
Lena bleef ongehuwd.

Kinderen van Leendert en Maria:

1 Marrigje (Matje) Boot, geboren op 20-06-1812 in Gouda. In de geboorteakte van Marrigje is haar voornaam niet ingevuld. Haar geboorte is aangegeven door de vroedvrouw, die als naam van de moeder haar verhaspelde naam Maria van Roon laat vermelden, al lijkt het er op alsof er eerst Rooy was geschreven. Marrigje is overleden op 04-11-1831 in Gouda, 19 jaar oud. Bij het overlijden van Matje: In de overlijdensakte staat als naam van haar moeder Maria de Rooij vermeld i.p.v. Maria van Rooy.
2 Aart Boot, geboren op 22-05-1815 in Gouda. Volgt IX-ad.

VIII-p Jan (Johannes) Boot, zoon van Sijmen (Simon) Pietersz Boot en Marrigje (Matje) Tijssen van der Helm. Hij is gedoopt op 14-07-1765 in Alphen zh. Doopgetuige: Arijaantje Tijs van der Helm. Jan (Johannes) is overleden vóór 1802 (oorzaak: overleden in ’s Rijks dienst ter zee). Woonplaats: vanaf 1784 Gouda. Beroep: pijpenmakersknecht; militair. Jan (Johannes) trouwde met Joanna (Anna, Antje) Rijnhart (Reinhart). Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 27-07-1788 in Gouda. Zij is gedoopt op 12-02-1766 in Gouda. Doopgetuige: Adriana de Voedster. Joanna is overleden op 15-05-1828 in Gouda. Beroep: hekelster. Anna, Antje: dochter van Hendrik Reijnhart en van Maria de Voedster.

Kinderen van Jan (Johannes) en Anna, Antje:

1 Simon Boot. Hij is gedoopt op 15-02-1789 in Gouda.
2 Nela (Neeltje) Boot. Volgt IX-ae.
3 Maria Boot, geboren op 14-08-1796 in Gouda. Volgt IX-af.

VIII-q Hendrik (Heijnk) Boot, zoon van Sijmen (Simon) Pietersz Boot en Marrigje (Matje) Tijssen van der Helm. Hij is gedoopt op 22-10-1769 in Alphen. Hendrik is overleden op 01-10-1846 in Gouda. Bij het overlijden van Heijnk: In de overlijdensakte wordt Hendrik vermeld als de zoon van Matthijs Boot en van Matje van der Giesen, dus niet van Simon Boot en van Matje van der Helm. Volgens mij, FJV, is deze vermelding onjuist. Beroep: pijpenmakersknecht te Gouda. Heijnk trouwde op 17-09-1797 in Gouda met Johanna Tuinenburg, ongeveer 19 jaar oud. Johanna is geboren omstreeks 1778. Johanna is overleden op 14-02-1861 in Gouda, ongeveer 83 jaar oud. Beroep: winkelierster. Johanna: dochter van Hendrik Tuinenburg en van Johanna van Houten.

Kind van Heijnk en Johanna:

1 Mattje Boot, geboren op 10-01-1810 in Thamen (Uithoorn). Volgt IX-ag.

IX-a Daniel van Bouten, zoon van Cornelis Danielsz van Bouten en Neeltje Dirks Boot. Hij is gedoopt op 08-07-1764 in Oudshoorn. Doopgetuige Dana van Bouten. Daniel is overleden op 12-04-1813 in Alphen zh. Daniel trouwde met Adriana (Ariaantje) van Leeuwen. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 17-05-1801 in Oudshoorn. Zij is gedoopt op 07-03-1779 in Zwammerdam. Doopgetuige Janneke Kreukniet. Adriana is overleden op 22-12-1859 in Leiderdorp. Ariaantje: dochter van Jan van Leeuwen en van Cornelia Kreukniet.

IX-b Simon Buurman, zoon van Willem Simonsz Buurman en Annigje (Antje) Dirks Boot. Hij is gedoopt op 13-03-1763 in Oudshoorn. Doopgetuige Barber Moraal. Simon is overleden op 19-08-1823 in Abcoude-Proostdij. Simon trouwde met Aaltje van Leeuwen. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 27-05-1798 in Rijnsaterwoude. Aaltje is geboren omstreeks 1768 in Noorden. Aaltje is overleden op 14-10-1835 in Mijdrecht, ongeveer 67 jaar oud. Aaltje: dochter van Harmen van Leeuwen en van Lena Jansse Kraan; weduwe van Cornelis Kroes.

IX-c Dirk Buurman, zoon van Willem Simonsz Buurman en Annigje (Antje) Dirks Boot. Hij is gedoopt op 15-06-1766 in Oudshoorn. Doopgetuige: Neeltje Dirks Boot, tante. Dirk is overleden op 13-06-1819 in Rijnsaterwoude. Beroep: arbeider.

Dirk:
(1) trouwde met Beligje Kloek. Beligje is geboren omstreeks 1765. Beligje is overleden op 11-11-1810 in Rijnsaterwoude, ongeveer 45 jaar oud. Zij is begraven op 16-11-1810 te Rijnsaterwoude.
(2) trouwde op 14-06-1812 in Rijnsaterwoude met Anneke Nanning de Vries. Zij is gedoopt op 10-07-1780 in Leimuiden. Beroep: dienstmeid. Anneke Nanning: dochter van Barend Nanning de Vries, arbeider te Leimuiden, en van Matje van Houten (overleden 01-1812 Leimuiden).

IX-d Fijtje Buurman, dochter van Willem Simonsz Buurman en Annigje (Antje) Dirks Boot. Zij is gedoopt op 25-12-1767 in Oudshoorn. Doopgetuige: Jannitgje (Dirks) Boot. Fijtje is overleden op 12-08-1844 in Woubrugge. Fijtje trouwde met Jan Gerversman. Jan is geboren omstreeks 1781 in Leiderdorp. Jan is overleden op 18-12-1849 in Woubrugge, ongeveer 68 jaar oud.

IX-e Willem Buurman, zoon van Willem Simonsz Buurman en Annigje (Antje) Dirks Boot. Hij is gedoopt op 05-05-1771 in Oudshoorn. Doopgetuige Neeltje Dirks Buurman (foutief ? Was hier Neeltje Dirks Boot bedoeld?). Willem is overleden op 22-02-1841 in Mijdrecht. Beroep: 1812 handelaar in levensmiddelen.

Willem:
(1) trouwde met Aaltje van Leeuwen. Zij is gedoopt omstreeks 1785. Aaltje is overleden op 01-11-1811 in Uithoorn. Aaltje: dochter van Jan van Leeuwen, turfschippersknecht te Mijdrecht a/d Amstel.
(2) trouwde op 26-02-1812 in Uithoorn met Charlotte (Charlotta) Rullmann (Rullemann, Rolleman), 24 jaar oud. Charlotte (Charlotta) is geboren op 06-12-1787 in Thamen (Uithoorn). Zij is gedoopt op 09-12-1787 in Thamen (Uithoorn). Charlotte (Charlotta): dochter van Johannes Rullmann, meester slager te Uithoorn, en van Anna Elisabeth Theurkaupf.

IX-f Jan 2 van Leeuwen is geboren op 12-10-1775 in Alphen zh, zoon van Dirk Jansz van Leeuwen en Dirkje Dirks Boot. Hij is gedoopt op 15-10-1775 in Alphen zh. Beroep: scheepstimmermansknecht. Jan 2 trouwde, 36 jaar oud, op 14-06-1812 in Oudshoorn met Raampje Obree, 25 jaar oud. Raampje is geboren op 17-12-1786 in Oudshoorn. Zij is gedoopt op 17-12-1786 in Oudshoorn. Doopgetuige Raampje Hohwaart. Beroep: naaister. Raampje: dochter van Jacobus Obree, pottenbakkersknecht te Oudshoorn, en Evertje van Gelderen (begraven 24-03-1791 Oudshoorn).

IX-g Dirk Boot, zoon van Huijch (Huigo) Dirksz Boot en Le(e)na Rochusdr Waardenburg. Hij is gedoopt op 09-09-1770 in Oudshoorn. Doopgetuige: Dirkje Boot. Dirk is overleden op 04-05-1848 om 20:00 in Nieuwenhoorn. Beroep: bouwman.

Dirk:
(1) trouwde met Sietje (Sijtje) Weeda, nadat zij op 11-04-1794 in Rockanje in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 04-05-1794 in Rockanje. Zij is gedoopt op 29-03-1772 in Spijkenisse. Sietje (Sijtje) is overleden op 04-10-1826 om 12:00 in Nieuw Helvoet. Sietje (Sijtje): dochter van Dirk Weeda (09-08-1739) en Ariaantje van 't Hof.
(2) trouwde op 04-10-1827 in Nieuw Helvoet met Trijntje Hoogwerf, 28 jaar oud. Trijntje is na het overlijden van Dirk Boot hertrouwd met Pieter Huisman, Nieuwenhoorn 22-10-1853 akte 6. Trijntje is geboren op 08-09-1799 in Heenvliet. Zij is gedoopt op 15-09-1799 in Heenvliet. Doophefster: Trijntje Dijkgraaf. Trijntje is overleden op 18-10-1869 in Hellevoetsluis, 70 jaar oud. Trijntje: dochter van Abraham Hoogwerf (ovl. 1823) en van Geertruij Kraaijenbrink.

Kinderen van Dirk en Sietje (Sijtje):

1 Huijg (Hugo) Boot, geboren op 13-01-1795 in Nieuwenhoorn. Volgt X-a.
2 Adriaantje (Arientje) 1 Boot, geboren op 14-05-1797 in Nieuwenhoorn? Zij is gedoopt op 21-05-1797 in Nieuw Helvoet. Doopgetuige Lena Meuldijk. Adriaantje (Arientje) 1 is overleden vóór 1802, hoogstens 5 jaar oud.
3 Ariaantje (Arientje) 2 Boot. Zij is gedoopt op 04-04-1802 in Nieuw Helvoet. Doopgetuige Jannetje Ponse. Ariaantje (Arientje) 2 is overleden op 13-06-1818 om 13:00 in Nieuw Helvoet.
4 Dirk 1 Boot, geboren op 21-04-1804 in Nieuw Helvoet. Hij is gedoopt op 30-04-1804 in Nieuw Helvoet. Doopgetuige Jannetje Ponse. Dirk 1 is overleden op 30-09-1804 in Nieuw Helvoet, 5 maanden oud.
5 Dirk 2 Boot, geboren op 01-12-1805 in Nieuw Helvoet. Hij is gedoopt op 08-12-1805 in Nieuw Helvoet. Dirk 2 is overleden op 01-10-1833 in ’s-Hertogenbosch, 27 jaar oud.

Kinderen van Dirk en Trijntje:

1 Abraham Boot, geboren op 01-07-1828 om 07:00 in Nieuw Helvoet. Abraham is overleden op 15-08-1855 om 20:00 in Nieuwenhoorn, 27 jaar oud.
2 Jan Boot, geboren op 08-02-1830 om 20:00 in Heenvliet. Jan is overleden op 21-07-1855 om 21:00 in Nieuwenhoorn, 25 jaar oud.

IX-h Elizabeth (Lijsbet) Boot, dochter van Huijch (Huigo) Dirksz Boot en Le(e)na Rochusdr Waardenburg. Zij is gedoopt op 24-05-1772 in Langeraar. Doopgetuige: Lijsbet van der Linden. Elizabeth is overleden op 02-04-1845 om 14:00 in Zwartewaal. Lijsbet: De vroedvrouw verklaarde dat zij Elizabeth Boot, ten huize van haar vader Hugo Boot te Geervliet, had verlost van een zoon, nadat de kraamvrouw, in het bijzijn van de huisvrouwen van Steven en Wouter Swaneveld, onder ede had verklaard dat Cornelis van der Spui de vader van het kind is (oud archief Geervliet). Van deze Cornelis is tot op heden nog geen spoor gevonden. Waarschijnlijk heeft Elizabeth zo maar een naam verzonnen.

Lijsbet:
(1) begon een relatie met Cornelis van der Spui.
(2) trouwde op 05-11-1809 in Geervliet met Hendrik van Swamen, 40 jaar oud. Weduwnaar van Teuntje van Buitenen. Hendrik is geboren op 08-08-1769 in Geervliet. Hendrik is overleden op 06-02-1842 om 09:00 in Geervliet, 72 jaar oud.

Kind van Lijsbet en Cornelis:

1 Jan Boot, geboren op 04-04-1804 in Geervliet. Volgt X-b.

Kinderen van Lijsbet en Hendrik:

1 Elisabeth van Swamen, geboren op 19-02-1811 in Geervliet. Zij is gedoopt op 24-02-1811 in Geervliet. Doopgetuige: Maartje Mol. Elisabeth is overleden op 14-11-1813 in Geervliet, 2 jaar oud.
2 Willem van Swamen, geboren op 24-07-1814 in Geervliet. Volgt X-c.

IX-i Sophia (Fijtje) Boot, dochter van Huijch (Huigo) Dirksz Boot en Le(e)na Rochusdr Waardenburg. Zij is gedoopt op 25-12-1774 in Oudshoorn. Doopgetuige: de Moeder. Sophia is overleden op 20-07-1839 in Heenvliet. Fijtje trouwde op 19-06-1796 in Geervliet met Jacob Corneliszn de Graaf(f). Hij is gedoopt op 09-04-1769 in Nieuwe Tonge. Jacob Corneliszn is overleden op 05-08-1843 om 04:00 in Heenvliet. Beroep: arbeider. Jacob Corneliszn: zoon van Cornelis Jacobszn de Graaf en van Huigje Leuijendijk.

Kinderen van Fijtje en Jacob Corneliszn:

1 Cornelis de Graaf(f), geboren op 19-04-1798 in Geervliet. Hij is gedoopt op 22-04-1798 in Geervliet. Cornelis is overleden omstreeks 13-04-1800 in Geervliet, ongeveer 1 jaar oud.
2 Lena de Graaf(f), geboren op 15-03-1802 in Geervliet. Volgt X-d.
3 Huigje de Graaf, geboren op 15-11-1804 in Heenvliet. Volgt X-e.
4 Cornelia de Graaf, geboren op 15-01-1812 in Heenvliet. Cornelia is overleden op 09-09-1820 in Heenvliet, 8 jaar oud.
5 Catharina de Graaf, geboren op 07-04-1818 in Heenvliet. Catharina is overleden op 06-11-1818 in Heenvliet, 6 maanden oud.

IX-j Rookje Boot, dochter van Huijch (Huigo) Dirksz Boot en Le(e)na Rochusdr Waardenburg. Zij is gedoopt op 12-01-1777 in Geervliet. Doopgetuige: Heyltje Schipper. Rookje is overleden op 17-11-1810 in Oudenhoorn. Rookje trouwde op 08-07-1798 in Abbenbroek met Krijn van Putten. Krijn is hertrouwd op 28-12-1816 in Oudenhoorn met Margarietje Verburg (1778). Krijn is geboren in Briels Nieuwland, zoon van Jacob Arendsz van Putten en Maartje Krijnsdr Tuk. Hij is gedoopt op 02-11-1771 in Vierpolders. Doopgetuige: Lijsbet Jonggarst. Krijn is overleden op 24-03-1842 om 01:00 in Oudenhoorn.

Kinderen van Rookje en Krijn:

1 Maartje 1 van Putten, geboren op 22-12-1798 in Oudenhoorn. Zij is gedoopt op 30-12-1798 in Oudenhoorn. Doopgetuige: Aartje van Putten. Maartje 1 is overleden omstreeks 25-04-1803 in Oudenhoorn, ongeveer 4 jaar oud. Aangifte op 26-04-1803.
2 Jacob van Putten, geboren op 07-06-1800 in Oudenhoorn. Volgt X-f.
3 Lena van Putten, geboren op 08-02-1802 in Oudenhoorn. Zij is gedoopt op 14-02-1802 in Oudenhoorn. Doopgetuige: Lijsbet Boot. Lena is overleden omstreeks 13-05-1803 in Oudenhoorn, ongeveer 1 jaar oud. Aangifte op 14-05-1803.
4 Hugo 1 van Putten, geboren op 02-03-1804 in Oudenhoorn. Hij is gedoopt op 11-03-1804 in Oudenhoorn. Doopgetuige: Jacob Corneliszn de Graaf(f). Hij is begraven op 23-08-1806 te Oudenhoorn.
5 Maartje 2 van Putten, geboren op 12-07-1806 in Oudenhoorn. Zij is gedoopt op 20-07-1806 in Oudenhoorn. Doopgetuige: Aartje van Putten. Maartje 2 is overleden omstreeks 12-10-1806 in Oudenhoorn, ongeveer 3 maanden oud. Aangifte op 13-10-1806.
6 Hugo 2 van Putten, geboren op 28-07-1807 in Oudenhoorn. Volgt X-g.

IX-k Jannetje (Jannigje) Boot, dochter van Huijch (Huigo) Dirksz Boot en Le(e)na Rochusdr Waardenburg. Zij is gedoopt op 05-12-1779 in Geervliet. Jannetje is overleden op 19-12-1863 in Klaaswaal. Bij het overlijden van Jannigje: De overlijdensakte vermeldt, geheel onjuist, als voornaam van haar vader Hendrik en die van haar moeder Huigje. Beroep: 1829 arbeidster. Jannigje trouwde op 29-05-1803 in Westmaas met Simon (Sijmen) van Hal, 34 jaar oud. Simon (Sijmen) is geboren op 06-07-1768 in Westmaas. Hij is gedoopt op 10-07-1768 in Westmaas. Simon (Sijmen) is overleden op 13-09-1829 in Klaaswaal, 61 jaar oud. Beroep: arbeider. Simon (Sijmen): zoon van Jan Symenszn van Hal en van Lena Hendrikse van der Giessen.

Kinderen van Jannigje en Simon (Sijmen):

1 Lena van Hal, geboren op 18-02-1804 in Klaaswaal. Volgt X-h.
2 Lijsbeth van Hal, geboren op 20-04-1806 in Klaaswaal. Zij is gedoopt op 27-04-1806 in Klaaswaal. Doopgetuige: Neeltje van der Ben(t).
3 Huigje van Hal, geboren op 05-08-1807 in Klaaswaal. Volgt X-i.
4 Jan van Hal, geboren op 29-07-1814 in Geervliet. Volgt X-j.
5 Hendrik van Hal, geboren op 03-02-1817 in Klaaswaal. Volgt X-k.

IX-l Maartje Boot, dochter van Huijch (Huigo) Dirksz Boot en Le(e)na Rochusdr Waardenburg. Zij is gedoopt op 15-09-1782 in Geervliet. Doopgetuige: Maartje Waardenburg. Maartje is overleden omstreeks 14-10-1811 in Oudenhoorn. Aangifte op 16-10-1811. Maartje trouwde op 24-06-1805 in Oudenhoorn met Aart Jacobszn van Putten, 29 jaar oud. Aart Jacobszn is geboren op 21-07-1775 in Briels Nieuwland, zoon van Jacob Arendsz van Putten en Maartje Krijnsdr Tuk. Hij is gedoopt op 23-07-1775 in Vierpolders. Doopgetuige: Lijsbet Jonkgarst. Aart Jacobszn is overleden op 25-07-1833 om 23:30 in Oudenhoorn, 58 jaar oud. Beroep: arbeider, 1816 koopman, 1818 metselaar. Aart Jacobszn: weduwnaar van Jannetje van Beek. Na het overlijden van Maartje Boot hertrouwd met Hilletje Hoekendijk.

Kinderen van Maartje en Aart Jacobszn:

1 Jacob van Putten, geboren op 27-05-1806 in Oudenhoorn. Hij is gedoopt op 01-06-1806 in Oudenhoorn. Doopgetuige: Leentje Oosterman. Jacob is overleden omstreeks 17-08-1806 in Oudenhoorn, ongeveer 2 maanden oud. Aangifte op 18-08-1806.
2 Hugo van Putten, geboren op 24-01-1808 in Oudenhoorn. Hij is gedoopt op 31-01-1808 in Oudenhoorn. Doopgetuige: Arentje Lam(bert)s Looij. Hugo is overleden op 04-06-1813 in Oudenhoorn, 5 jaar oud.

IX-m Jan Boot, zoon van Huijch (Huigo) Dirksz Boot en Le(e)na Rochusdr Waardenburg. Hij is gedoopt op 20-11-1785 in Geervliet. Doopgetuige: Lijsbeth Waardenburg. Jan is overleden op 06-06-1829 om 18:00 in Nieuw Helvoet. Jan trouwde in 04-1807 in Nieuw Helvoet met Sara de Pijper. Zij is gedoopt op 29-02-1784 in Nieuw Helvoet. Doopgetuige: de vader; woonplaats op de Hoogewerf. Sara is overleden op 24-02-1848 om 13:00 in Nieuw Helvoet. Sara: dochter van Johannes Janszn de Pijper en van Anna Abrahamsdr Schros.

Kinderen van Jan en Sara:

1 Hugo Boot, geboren op 14-10-1808 in Nieuwenhoorn. Volgt X-l.
2 Johannes Boot, geboren op 10-08-1816 in Nieuw Helvoet. Johannes is overleden op 24-02-1818 in Nieuw Helvoet, 1 jaar oud.

IX-n Jan van Steenis, zoon van Martinus Jansz van Steenis en Jannigje Dirks (Jannetje) Boot. Hij is gedoopt op 05-03-1769 in Oudshoorn. Doopgetuige: Hetten van den Winden. Jan is overleden op 23-06-1842 in Oudshoorn.

Jan:
(1) trouwde met Jannetje Hogedoorn.
(2) trouwde met Antje Willemsdr Brouwer. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 24-08-1794 in Aarlanderveen. Zij is gedoopt op 20-03-1768 in Aarlanderveen. Doopgetuige Grietje van der Poel. Antje Willemsdr is overleden omstreeks 11-06-1799 in Oudshoorn. Antje Willemsdr: dochter van Willem Brouwer en van Hilligje de Jong.

IX-o Adrianus van Steenis, zoon van Martinus Jansz van Steenis en Jannigje Dirks (Jannetje) Boot. Hij is gedoopt op 01-01-1778 in Oudshoorn. Doopgetuigen: Pieter van Zwieten en Margje van Zwieten. Adrianus is overleden op 23-07-1844 in Oudshoorn. Beroep: timmermansknecht.

Adrianus:
(1) trouwde op 17-12-1809 in Oudshoorn met Grietje (Margrieta) Alders. Zij is gedoopt op 30-01-1785 in Durgerdam. Doophefster: Grietje Groot, de Boer. Grietje (Margrieta) is overleden op 04-02-1825 in Oudshoorn. Grietje (Margrieta): dochter van Albert Alders en van Lijsbet Groot.
(2) trouwde op 19-11-1826 in Oudshoorn met Geertje Zaijerveld (Zijderveld). Zij is gedoopt op 09-06-1785 in Hazerswoude. Gedoopt in de Remonstrantse kerk, getuige: Antje Bruine Liefste. Geertje is overleden op 13-11-1869 in Rijnsaterwoude. Beroep: dienstmeid, dienstbode. Geertje: dochter van Cornelis Zaijerveld (ovl 24-10-1809 te Hazerswoude) en Antonette (Netje) Bruine Liefste (ovl 07-02-1816 te Hazerswoude).

IX-p Huijg(h) Boot, zoon van Pieter Huijgen Boot en Emmigje (Emmetje,Immigje, Jannetje) Kamerik. Hij is gedoopt op 11-03-1781 in Oudshoorn. Doopgetuige: Antje Boot. Huijg(h) is overleden op 01-04-1857 in Linschoten. Beroep: bakker. Huijg(h) trouwde met Klaasje (Claasje) Willems Schimmel, nadat zij op 06-08-1808 in Harmelen in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 21-08-1808 in Harmelen. Klaasje (Claasje) Willems is geboren in Neerlangbroek nh. Zij is gedoopt op 03-12-1775 in Doorn. Klaasje (Claasje) Willems is overleden op 17-09-1854 in Linschoten. Klaasje (Claasje) Willems: dochter van Wilhelmus Schimmel (1743-1812), j.m. van Wulven, getrouwd op 20-07-1767 in Neerlangbroek met Klaasje Klaasdr van Dijk (08-08-1745 Doorn - 1840).

Kinderen van Huijg(h) en Klaasje (Claasje) Willems:

1 Emmigje (Emmitje, Emmetje) Boot, geboren op 24-09-1808 in Harmelen. Volgt X-m.
2 Wilhelmus Boot. Hij is gedoopt op 22-10-1809 in Linschoten. Doopgetuige: Jansje Schimmel. Wilhelmus is overleden op 12-07-1863 in Linschoten. Beroep: 1863 broodbakker. Wilhelmus bleef ongehuwd.
3 Pieter Boot, geboren op 04-11-1811 in Linschoten. Volgt X-n.
4 Klaasje Boot, geboren op 01-03-1814 in Linschoten. Volgt X-o.
5 Teunis Boot, geboren op 26-05-1816 in Linschoten. Volgt X-p.
6 Hendrik Boot, geboren op 18-09-1818 in Linschoten. Volgt X-q.

IX-q Dirk Boot is geboren op 27-06-1787 in Oudshoorn, zoon van Pieter Huijgen Boot en Emmigje (Emmetje,Immigje, Jannetje) Kamerik. Hij is gedoopt op 30-06-1787 in Oudshoorn. Doopgetuige: Antje Boot. Dirk is overleden na 1857, minstens 70 jaar oud. Woonplaats: Oudshoorn (op 01-08-1838 vertrokken naar Dordrecht). Beroep: 1813 boerenknecht, 1829 arbeider, tuinknecht. Religie: NDG. Dirk trouwde, 26 jaar oud, op 17-10-1813 in Alphen zh met Jannetje (Jannigje) van der Hoofd (Hooft). Jannetje (Jannigje) is geboren in Zegwaard. Zij is gedoopt op 06-08-1786 in Zoetermeer. Jannetje (Jannigje) is overleden op 07-12-1857 in Dubbeldam. Woonplaats: (op 01-08-1838 vertrokken naar Dordrecht). Beroep: 1813 boerendienstmeid. Religie: NDG. Jannetje (Jannigje): ook Jansje van 't Hoofd, dochter van Abraham (van der) Hoofd, rietdekker, en Marijtje Jansse Breedveld, overleden vóór 1813, voorheen naaister.

Kind van Dirk en Jannetje (Jannigje):

1 Abraham Boot, geboren op 23-06-1815 in Alphen (ZH). Abraham is overleden op 22-07-1815 in Alphen (ZH), 29 dagen oud.

IX-r Jacobus Pot Boot is geboren op 11-10-1788 in Oudshoorn, zoon van Pieter Huijgen Boot en Emmigje (Emmetje,Immigje, Jannetje) Kamerik. Hij is gedoopt op 12-10-1788 in Oudshoorn. Tweeling met Hendrik. Doopgetuigen: de ouders. Jacobus Pot is overleden op 17-02-1870 in Oudshoorn, 81 jaar oud. Beroep: tuinknecht, timmermansknecht, pluimgraaf op de buitenplaats 'Rijnoord' (1829) waar hij voor freule Van Poliën Van Nuland het pluimvee verzorgde, arbeider (1839)

Pluimgraaf:
1. (historische term) ambtenaar die het toezicht had op het gevogelte van een vorstelijk persoon;
2. (historische term) iemand die in een bepaald gebied het oppertoezicht had over de watervogels;
3. (scheepsterm) de man die aan boord de zorg heeft voor het levend gedierte.
Bron: van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse Taal, achtste druk, ’s-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1961 deel O-Z).

Religie: N.H. (bij de volkstelling 1829 Gereformeerd). Jacobus Pot: hij kreeg de tweede voornaam Pot omdat zijn moeder de schoonzuster was van Jacob Pot, N.H. predikant te Oudshoorn, gehuwd met Aafje Kamerik.

Jacobus Pot:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 22-08-1813 in Oudshoorn met Pietertje Drogendijk (Dingendijk), ongeveer 35 jaar oud. Pietertje is geboren omstreeks 01-10-1777 in Puttershoek. Zij is gedoopt op 04-10-1777 in Puttershoek. Pietertje is overleden op 21-03-1814 in Oudshoorn, ongeveer 36 jaar oud. Zij is begraven op 28-03-1814 te Oudshoorn, Graf nr 73 in de Kerk. Bij het overlijden van Pietertje: overleden kort na de geboorte van haar dochter Immetje. Pietertje: dochter van Cornelis Drogendijk (overleden) en Anna Stijnisse (Papendrecht).
(2) trouwde, 26 jaar oud, op 08-04-1815 in Papendrecht met Sophia (Fijgje (Fie)) Steijnis, 22 jaar oud. Sophia is een 15 jaar jongere nicht van de eerste vrouw van Jacobus Pot Boot. Sophia is geboren op 07-09-1792 in Papendrecht. Zij is gedoopt op 09-09-1792 in Papendrecht. Sophia is overleden op 08-10-1854 in Oudshoorn, 62 jaar oud. Religie: N.H. (bij de volkstelling 1829 Gereformeerd). Fijgje (Fie): dochter van Wouter Ste(ij)nis(se) (22-04-1753 Papendrecht - 06-09-1819 Papendrecht), hoefsmid, getrouwd op 21-09-1777 in Wijngaarden met Neeltje Willemse Smit (10-04-1756 Wijngaarden - 15-07-1828 Papendrecht).

Kind van Jacobus Pot en Pietertje:

1 Immetje Boot, geboren op 20-03-1814 om 18:00 in Oudshoorn. Aangifte op 22-04-1814. Immetje is overleden op 20-04-1814 in Oudshoorn, 1 maand oud. Zij is begraven op 23-04-1814 te Oudshoorn, Graf nr 73 in de Kerk.

Kinderen van Jacobus Pot en Fijgje (Fie):

1 Pieter Boot, geboren op 14-01-1816 om 01:00 in Oudshoorn. Pieter is overleden op 29-10-1832 in Oudshoorn, 16 jaar oud. Beroep: timmermansknecht. Religie: (bij de volkstelling 1829 Gereformeerd).
2 Wouter 1 Boot, geboren op 21-05-1817 om 05:00 in Oudshoorn. Wouter 1 is overleden op 06-09-1819 in Oudshoorn, 2 jaar oud. Hij is begraven op 08-09-1819 te Oudshoorn, in Graf nr 73 in de Kerk.
3 Hendrik Boot, geboren op 30-06-1818 om 03:00 in Oudshoorn. Volgt X-r.
4 Wouter 2 Boot, geboren op 25-08-1820 om 19:00 in Oudshoorn. Volgt X-s.
5 Willem Boot, geboren op 29-10-1822 in Oudshoorn. Volgt X-t.
6 Philippus (Flip) Boot, geboren op 24-11-1824 om 02:00 in Oudshoorn. Volgt X-u.
7 Jan 1 Boot, geboren op 13-06-1827 om 12:00 in Oudshoorn. Jan 1 is overleden op 01-09-1827 in Oudshoorn, 2 maanden oud.
8 Jan 2 Boot, geboren op 10-09-1829 om 07:00 in Oudshoorn. Jan 2 is overleden op 26-10-1829 in Oudshoorn, 1 maand oud.
9 Jacobus Boot, geboren op 21-06-1831 in Oudshoorn. Volgt X-v.

IX-s Trijntje Boot is geboren omstreeks 1785 in Oudshoorn, dochter van Willem Corneliszn Boot en Maria (Marijtje) de Rijke. Trijntje is overleden op 29-01-1858 in Aalsmeer, ongeveer 73 jaar oud. Trijntje trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 06-05-1810 in Ter Aar met Fred(e)rik Willemszn Stra(a)kenbroek, 25 jaar oud. beiden woonden te Korteraar. Fred(e)rik Willemszn is geboren op 05-02-1785 in Oudshoorn. Hij is gedoopt op 13-02-1785 in Oudshoorn. Doopgetuige Jannetje van Dam. Fred(e)rik Willemszn is overleden op 25-06-1860 in Aalsmeer, 75 jaar oud. Beroep: 1819 daggelder; 1823 watermolenaar. Fred(e)rik Willemszn: zoon van Willem Stra(a)kenbroek en van Marijtje van Leeuwen.

Kinderen van Trijntje en Fred(e)rik Willemszn:

1 Willem Fredrik Strakenbroek, geboren op 08-12-1813 in Ter Aar. Volgt X-w.
2 Marijtje Strakenbroek, geboren op 20-06-1816 om 16:00 in Ter Aar. Volgt X-x.
3 Jan Stra(a)kenbroek, geboren op 10-03-1819 in Thamen nh. Jan is overleden op 22-03-1819 in Thamen nh, 12 dagen oud.
4 Jan Fredrik Strakenbroek, geboren op 14-07-1823 in Aalsmeer. Volgt X-y.
5 Brunings Strakenbroek, geboren op 28-05-1825 in Aalsmeer. Volgt X-z.

IX-t Trijntje 2 Boot is geboren op 16-02-1790 in Langeraar, dochter van Cornelis Corneliszn Boot en Jannetje Ariensdr (Arisse) de Graaf. Zij is gedoopt op 21-02-1790 in Ter Aar. peet: Maartje de Graaf, doophefster: Neeltje Schippers. Trijntje 2 is overleden op 18-11-1841 om 01:00 in Oudshoorn, 51 jaar oud. Religie: NDG.

Trijntje 2:
(1) begon een relatie, hoogstens 23 jaar oud, vóór 1813 met Jan (van) Winkel, hoogstens 22 jaar oud. Niet getrouwd. Jan is geboren omstreeks 1791. Beroep: schepenjager.

In de geboorte-akte van Marijtje van Winkel wordt van haar vader slechts vermeld dat hij dan 21 jaar is, woont in Oudshoorn en werkt als schepenjager. Enig speurwerk in de omgeving heeft opgeleverd dat deze Jan van Winkel zeer waarschijnlijk de zoon is van Hendrik van Winkel en van Marijtje van Noort, die beiden in Leiderdorp leefden. Hun zoon Jan is geboren en gedoopt in Leiderdorp op resp. 17 en 18-12-1791 en hij is een kleinzoon van Jan van Winkel die in Oudshoorn woonde en toestemming gaf voor dit huwelijk. Genoemde jonge Jan is op 20-09-1821 te Koudekerk a/d IJssel getrouwd met Cornelia de Leeuw. Vergelijken van de handtekeningen van Jan van Winkel onder de huwelijksakte en de geboorte-akte van Marijtje toont dat voor deze veronderstelling voldoende grond aanwezig is. Zie huwelijksbijlagen Koudekerk 1821 Imgs 250-256.

(2) trouwde, 32 jaar oud, op 14-04-1822 in Oudshoorn met Cornelis van den Heuvel, 20 jaar oud. Bruidegom en bruid kunnen niet schrijven. In de huw. bijl. staat per abuis de geboortedatum van het eerder overleden zusje van de bruid met dezelfde naam Trijntje vermeld (Img 808). Cornelis is geboren op 30-12-1801 om 04:00 in Stolwijk. Cornelis is overleden vóór 1858, hoogstens 57 jaar oud. Woonplaats: vanaf 14-04-1822 Oudshoorn. Beroep: daggelder, arbeider, bouwman, schuitenjager. Religie: NDG. Cornelis: zoon van Teunis Cornelisz van den Heuvel, (1778-1856), arbeider, en Grietje Willemse Stigter (1776-1803). Na het overlijden van Trijntje Boot hertrouwd op 07-04-1842 in Koudekerk aan de Rijn met Christina Overhand (1785 Krimpen aan de Lek), pontvoerster, dochter van Klaas Overhand en Wijna van der Heul; weduwe van Gerrit Burggraaff.

Kinderen van Trijntje 2 en van:

1 Marijtje van Winkel (Boot), geboren op 21-12-1812 om 11:00 in Oudshoorn. Zij is gedoopt op 02-02-1813 in Oudshoorn. In de geboorteakte wordt als buitenechtelijke vader van dit kind genoemd Jan van Winkel en als moeder Jansje Boot. Marijtje is overleden op 02-06-1834 om 07:00 in Oudshoorn, 21 jaar oud. Bij het overlijden van Marijtje: De overlijdensakte vermeldt het overlijden van Marijtje Boot, buitenechtelijke dochter van Trijntje Boot. Religie: Bij de volkstelling 1829: NDG.
2 Cornelis Boot, geboren op 28-03-1814 in Oudshoorn. Volgt X-aa.

Kinderen van Trijntje 2 en Cornelis:

1 Teunis van den Heuvel, geboren op 12-01-1823 in Oudshoorn. Volgt X-ab.
2 Jansje van den Heuvel, geboren op 04-10-1825 in Oudshoorn. Volgt X-ac.
3 Hendrik van den Heuvel, geboren op 21-06-1828 om 06:00 in Oudshoorn. Hendrik is overleden op 02-09-1829 in Oudshoorn, 1 jaar oud.
4 Grietje van den Heuvel, geboren op 12-10-1829 in Oudshoorn. Volgt X-ad.
5 Cornelis van den Heuvel, geboren op 24-06-1833 in Oudshoorn.
6 Cornelia van den Heuvel, geboren op 11-06-1836 in Oudshoorn. Volgt X-ae.

IX-u Dirk van der Neut is geboren op 18-06-1796 in Alphen zh, zoon van Dirk van der Neut en Marijtje (Margje) Boot. Hij is gedoopt op 19-06-1796 in Alphen zh. Dirk is overleden op 13-01-1857 in Aarlanderveen, 60 jaar oud. Beroep: aschophaalder;1857 veldwachter.

Dirk:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 13-10-1820 in Nieuwkoop en Noorden met Ariaantje ’t Lam. Ariaantje is geboren in Schoonrewoerd. Zij is gedoopt op 25-05-1788 in Leerbroek. Doopgetuige: Antje 't Lam, moeders moeder. Ariaantje is overleden op 14-04-1839 in Aarlanderveen. Bij het overlijden van Ariaantje: In de overlijdensakte wordt Ariaantje 't Lam ten onrechte Adriana van der Neut genoemd, omdat haar moeder Geertje 't Lam later (mogelijk op 6 april 1799, zie Zakt ZH A -292 Img 8) is getrouwd met Gerrit van der Neut (ovl. 27-10-1826 Waarder akte 5). Ariaantje: buitenechtelijke dochter van Geertje 't Lam (ovl. 05-06-1833 Waarder akte 5), als vader is genoemd Arie Bogert uit Heicop.
(2) trouwde, 43 jaar oud, op 18-04-1840 in Alphen en Rietveld met Engeltje van Leeuwen, 48 jaar oud. Engeltje is geboren op 13-04-1792 in Koudekerk a/d Rijn. Zij is gedoopt op 15-04-1792 in Koudekerk a/d Rijn. Doopgetuige: Aaltje Benschop. Engeltje is overleden op 15-06-1849 in Aarlanderveen, 57 jaar oud. Engeltje: dochter van Pieter van Leeuwen en Lena Benschop; weduwe van Cornelis Verrips (overleden 12-06-1839 Alphen).
(3) trouwde, minstens 53 jaar oud, na 1849 met A(d)riaantje van Harten.

IX-v Hendrik 2 van der Neut is geboren op 11-06-1801 in Alphen zh, zoon van Dirk van der Neut en Marijtje (Margje) Boot. Hij is gedoopt op 21-06-1801 in Alphen zh. Hendrik 2 is overleden op 07-05-1845 in Leiderdorp, 43 jaar oud. Beroep: arbeider.

Hendrik 2:
(1) trouwde, 31 jaar oud, op 13-09-1832 in Alphen zh met Leeuntje Veerman, 27 jaar oud. Leeuntje is geboren op 14-09-1804 in Alphen. Zij is gedoopt op 16-09-1804 in Alphen. Leeuntje is overleden op 12-06-1835 in Alphen, 30 jaar oud. Leeuntje: dochter van Jan Veerman, arbeider, en van Claasje van Muijen.
(2) trouwde, 34 jaar oud, op 05-11-1835 in Alphen met Jannigje (Jannetje) Monen (Moonen), 36 jaar oud. Jannigje is geboren op 09-03-1799 in Alphen. Zij is gedoopt op 17-03-1799 in Alphen. Jannigje is overleden na 1845, minstens 46 jaar oud. Jannetje: dochter van Pieter Monen (begraven 08-11-1800 Alphen) en Lena Benschop, winkelierster te Alphen.

IX-w Simon Matthijsz Boot, zoon van Matthijs (Tijs) Boot en Willemijntje (Willemina) (Mijntje) de Sitter (Zetter). Hij is gedoopt op 19-05-1786 in Gouda. Doopgetuige: Yda de Zitter. Simon Matthijsz is overleden op 10-05-1850 in Gouda. Beroep: pijpenmakersknecht, 1819 pijpenmakersbaas. Religie: N.H. gedoopt.

Simon Matthijsz:
(1) trouwde op 21-05-1809 in Gouda met Krijna van der Burg, nadat zij op 07-05-1809 in Gouda in ondertrouw zijn gegaan. Zij is gedoopt op 18-04-1787 in Gouda. gedoopt in de Remonstrantse Kerk. Krijna is overleden op 23-12-1811 in Gouda. Zij is begraven te Gouda. Beroep: pijpenmaakster. Krijna: dochter van Cornelis van der Burg en van Heijltje van der Wies.
(2) trouwde op 18-05-1814 in Gouda met Maria van der Burg, 21 jaar oud. Maria is geboren op 22-02-1793 in Gouda, dochter van Matthijs van der Burg en Maria Weldrager(s). Zij is gedoopt op 24-02-1793 in Gouda. Doopgetuige: Niesje van den Os. Maria is overleden op 17-12-1866 in Gouda, 73 jaar oud. Beroep: pijpenmaakster. Religie: N.H. Maria: dochter van Matthijs van der Burg ( ovl. 1802) en van Maria Weldrager, pijpmaakster.

Kinderen van Simon Matthijsz en Krijna:

1 Willemina 1 Boot, geboren op 08-07-1809 in Gouda. Zij is gedoopt op 12-07-1809 in Gouda. gedoopt in de Sint Janskerk, getuige Willemina de Zitter. Willemina 1 is overleden op 05-07-1810 in Gouda, 11 maanden oud. Religie: N.H. gedoopt.
2 Cornelia Boot, geboren op 30-07-1811 in Gouda. Zij is gedoopt op 31-07-1811 in Gouda. Doopgetuige Willemina de Sitter. Cornelia is overleden op 02-05-1812 in Gouda, 9 maanden oud. Religie: N.H. gedoopt.

Kinderen van Simon Matthijsz en Maria:

1 Willemina 2 Boot, geboren op 11-07-1814 in Gouda. Willemina 2 is overleden op 15-06-1818 in Gouda, 3 jaar oud.
2 Matthijs Boot, geboren op 16-07-1815 in Gouda. Volgt X-af.
3 Marinus 1 Boot, geboren op 17-03-1817 in Gouda. Marinus 1 is overleden op 04-09-1818 in Gouda, 1 jaar oud.
4 Willem Boot, geboren op 01-01-1819 in Gouda. Volgt X-ag.
5 Maria 1 Boot, geboren op 08-05-1820 in Gouda. Maria 1 is overleden op 04-06-1821 in Gouda, 1 jaar oud.
6 Willemina 3 Boot, geboren op 03-10-1821 in Gouda. Willemina 3 is overleden op 13-11-1821 in Gouda, 1 maand oud.
7 Marinus 2 Boot, geboren op 06-05-1823 in Gouda. Marinus 2 is overleden op 07-01-1891 in Gouda, 67 jaar oud. Beroep: pijpenmaker. Religie: N.H. 
8 Simon 1 Boot, geboren op 06-09-1824 in Gouda. Simon 1 is overleden op 24-08-1825 in Gouda, 11 maanden oud.
9 Simon 2 Boot, geboren op 01-10-1825 in Gouda. Volgt X-ah.
10 Leendert Boot, geboren op 17-11-1827 in Gouda. Volgt X-ai.
11 Wilhelmina Maria Boot, geboren op 18-02-1829 in Gouda. Wilhelmina Maria is overleden op 11-06-1830 in Gouda, 1 jaar oud.
12 Pieter Johannes Boot, geboren op 05-05-1830 in Gouda. Volgt X-aj.
13 Maria 2 Boot, geboren op 20-04-1832 in Gouda. Maria 2 is overleden op 03-05-1834 in Gouda, 2 jaar oud.
14 Jacobus Johannes (Jacob) Boot, geboren op 22-09-1833 in Gouda. Jacobus Johannes is overleden op 07-08-1835 in Gouda, 1 jaar oud. Bij het overlijden van Jacob: In de overlijdensakte is slechts de naam Jacob vermeld.
15 Maria 3 Boot, geboren op 05-12-1834 in Gouda. Maria 3 is overleden op 05-04-1836 in Gouda, 1 jaar oud. Bij het overlijden van Maria 3: In de overlijdensakte wordt als naam van het overleden kind vermeld: Maria Wilhelmina, hoewel de tweede naam niet voorkomt op haar geboorteakte.
16 Johannus Boot, geboren op 27-01-1836 in Gouda. Johannus is overleden op 26-12-1836 in Gouda, 10 maanden oud.

IX-x Jo(h)anna Boot, dochter van Matthijs (Tijs) Boot en Willemijntje (Willemina) (Mijntje) de Sitter (Zetter). Zij is gedoopt op 01-10-1788 in Gouda. Doopgetuige: Joanna van Leuwen. Jo(h)anna is overleden op 08-10-1859 in Rotterdam. Beroep: pijpenmaakster (1814).

Jo(h)anna:
(1) trouwde op 21-05-1809 in Gouda met Johannes Cabout (K(l)about). Hij is een zoon van Hendrik Cabout en Maria Lacroy (Laroij). Hij is gedoopt op 31-08-1783 in Gouda. Doopgetuige Johanna Cabout. Johannes is overleden op 30-08-1832 in Gouda. Bij het overlijden van Johannes: tussen 1829 en 1834. Beroep: schoenmakersknecht. Johannes: zoon van Hendrik Cabout en Maria La Croy.
(2) trouwde op 10-12-1834 in Gouda met Jacobus den Edel, 41 jaar oud. Jacobus is geboren op 30-09-1793 in Waddinxveen. Hij is gedoopt op 06-10-1793 in Waddinxveen. Doopgetuige Katrina van den Bogert. Jacobus is overleden op 24-05-1846 in Gouda, 52 jaar oud. Beroep: baandersknecht. Jacobus: zoon van Gerrit den Edel (ca 1753 - vóór 1834), baandersknecht, en Elizabeth (Leipje of Lijsje) Ouwel (ca 1759 - vóór 1834), hekelster; weduwnaar van Marrigje den Os, hekelster.

Kinderen van Jo(h)anna en Johannes:

1 Hendrika Cabout (Kabout), geboren op 04-09-1810 in Gouda. Zij is gedoopt op 05-09-1810 in Gouda. Doopgetuige Adriana Klabout. Hendrika is overleden op 13-03-1811 in Gouda, 6 maanden oud.
2 Willemina Cabout, geboren op 30-05-1812 in Gouda. Willemina is overleden op 23-05-1813 in Gouda, 11 maanden oud.
3 Maria Kabout, geboren op 20-02-1814 in Gouda. Maria is overleden op 21-01-1847 in Gouda, 32 jaar oud. Bij het overlijden van Maria: In haar overlijdensakte staat als leeftijd van Maria vermeld 26 jaar. Dit is onjuist. Op grond van de beschikbare geboorteaktes van haar en van haar zussen kan worden geconcludeerd dat Maria 6 jaar langer heeft geleefd dan is gemeld. Beroep: pijpmaakster. Maria bleef ongehuwd.
4 Wilhelmina Cabout, geboren op 02-02-1816 in Gouda. Wilhelmina is overleden op 01-08-1830 in Gouda, 14 jaar oud.
5 Adriana Cabout, geboren op 19-11-1818 in Gouda. Adriana is overleden op 03-03-1819 in Gouda, 3 maanden oud.
6 Matthisia Cabout, geboren op 21-05-1820 in Gouda. Matthisia is overleden op 02-06-1820 in Gouda, 12 dagen oud.
7 Hendrica Cabout, geboren op 30-09-1821 in Gouda. Volgt X-ak.
8 Matthijs Cabout, geboren op 05-12-1823 in Gouda. Volgt X-al.
9 Marrigje Cabout, geboren op 07-10-1826 in Gouda. Marrigje is overleden op 13-12-1848 in Gouda, 22 jaar oud. Marrigje bleef ongehuwd.
10 Johanna Cabout, geboren op 01-01-1829 om 16:00 in Gouda. Johanna is overleden op 08-02-1831 in Gouda, 2 jaar oud.
11 Wilhelmina Johanna Cabout, geboren op 19-06-1831 om 22:00 in Gouda. Wilhelmina Johanna is overleden op 08-03-1833 in Gouda, 1 jaar oud.

IX-y Jacob Boot is geboren op 22-04-1793 in Gouda, zoon van Matthijs (Tijs) Boot en Willemijntje (Willemina) (Mijntje) de Sitter (Zetter). Hij is gedoopt op 26-04-1793 in Gouda. gedoopt in de Sint Janskerk; doopgetuige: Johanna van Leuwen. Jacob is overleden op 24-07-1849 in Gouda, 56 jaar oud. Beroep: pijpenmakersknecht (1817), pijpenmaker merk HVN en 78 (1824-1849). Jacob trouwde, 24 jaar oud, op 20-08-1817 in Gouda met Geertruij van der Burg, 21 jaar oud. Geertruij is geboren op 01-10-1795 in Gouda, dochter van Matthijs van der Burg en Maria Weldrager(s). Zij is gedoopt op 04-10-1795 in Gouda. Doopgetuige: Janna van der Burg. Geertruij is overleden op 07-02-1849 in Gouda, 53 jaar oud. Beroep: pijpenmaakster. Religie: gedoopt Gereformeerde Gemeente.

Kinderen van Jacob en Geertruij:

1 Wilhelmina Boot, geboren op 26-10-1817 in Gouda. Wilhelmina is overleden op 12-11-1817 in Gouda, 17 dagen oud.
2 Matthijs Boot, geboren op 03-02-1819 in Gouda. Volgt X-am.
3 Willemina Boot, geboren op 16-04-1820 in Gouda. Willemina is overleden op 02-04-1821 in Gouda, 11 maanden oud.
4 Maria Wilhelmina Boot, geboren op 29-11-1822 in Gouda. Maria Wilhelmina is overleden op 25-03-1871 in Veenhuizen (Norg), 48 jaar oud. Maria Wilhelmina: Lengte 151 cm. Aangezigt Rond. Haar Bruin. Oogen Blauw. Neus ordinair. Mond ID. Kin Rond. Merkbare tekeningen Geene (Uit het inschrijfregister Bedelaars en Vrijwilligers Ommerschans en Veenhuizen). Waarschijnlijk is ze voor landloperij te Haarlem veroordeeld en op 20-11-1853 aangekomen te Veenhuizen. Wanneer Maria is ontslagen is onbekend. De tweede maal is ze veroordeeld in Amsterdam Rol nr. 89 en aangekomen te Veenhuizen op 17-11-1870 en daar overleden (Uit het inschrijfregister Bedelaars en Vrijwilligers te Ommerschans en Veenhuizen).
5 Willem Boot, geboren op 23-05-1825 in Gouda. Volgt X-an.
6 Marinus Boot, geboren op 07-01-1828 in Gouda. Marinus is overleden op 14-10-1830 in Gouda, 2 jaar oud.
7 Hendrik Boot, geboren op 13-07-1830 in Gouda. Hendrik is overleden op 30-07-1830 in Gouda, 17 dagen oud.
8 Magdalena Boot, geboren op 29-08-1831 in Gouda. Magdalena is overleden op 14-09-1831 in Gouda, 16 dagen oud.

IX-z Pieter 2 Boot is geboren op 11-01-1796 in Gouda, zoon van Matthijs (Tijs) Boot en Willemijntje (Willemina) (Mijntje) de Sitter (Zetter). Hij is gedoopt op 13-01-1796 in Gouda. Gedoopt in de NDG kerk; doopgetuige: Johanna van Leeuwen. Pieter 2 is overleden op 15-12-1855 in Gouda, 59 jaar oud. Beroep: pijpenmakersknecht op den Raam, 1826-1850 merk 64 met drie lelies. Religie: N.H. gedoopt. Pieter 2 trouwde, 20 jaar oud, op 18-12-1816 in Gouda met Johanna Wassing, 18 jaar oud. Johanna is geboren op 06-11-1798 in Gouda. Zij is gedoopt op 07-11-1799 in Gouda. Gedoopt in de NDG kerk; doopgetuige Hester van Borzelen. Johanna is overleden op 09-02-1880 in Gouda, 81 jaar oud. Beroep: pijpenmaakster. Religie: N.H. Johanna: dochter van Willem Wassing (ca 1767), schoenmakersknecht, en Gerrigje Kool (ca 1773), beiden woonden te Gouda.

Kinderen van Pieter 2 en Johanna:

1 Mattijs 1 Boot, geboren op 01-03-1818 in Gouda. Mattijs 1 is overleden op 18-08-1818 in Gouda, 5 maanden oud.
2 Gerrit Boot, geboren op 30-04-1819 in Gouda. Gerrit is overleden op 17-05-1823 in Gouda, 4 jaar oud.
3 Willemina Boot, geboren op 29-06-1822 in Gouda. Volgt X-ao.
4 Gerrit Christiaan Boot, geboren op 09-03-1825 in Gouda. Volgt X-ap.
5 Matthijs 2 Boot, geboren op 14-01-1828 in Gouda. Matthijs 2 is overleden op 15-08-1890 in Gouda, 62 jaar oud. Beroep: pijpenmaker. Religie: N.H.
6 Willem 1 Boot, geboren op 07-08-1830 in Gouda. Willem 1 is overleden op 01-06-1832 in Gouda, 1 jaar oud.
7 Willem 2 Boot, geboren op 15-02-1833 in Gouda. Volgt X-aq.
8 Pieter Boot, geboren op 09-05-1836 in Gouda. Volgt X-ar.
9 Johanna Boot, geboren op 09-10-1839 in Gouda. Volgt X-as.
10 Christiaan Boot, geboren op 05-01-1844 in Gouda. Christiaan is overleden op 23-06-1844 in Gouda, 5 maanden oud.

IX-aa Matthijs Boot is geboren op 28-05-1798 in Gouda, zoon van Matthijs (Tijs) Boot en Willemijntje (Willemina) (Mijntje) de Sitter (Zetter). Hij is gedoopt op 28-05-1798 in Gouda. Doopgetuige: Johanna van Leeuwen. Matthijs is overleden op 17-06-1856 in Gouda, 58 jaar oud. Beroep: pijpenmakersknecht (1822), pijpenmaker merk 42 en BOW (1824-1850). Religie: NDG gedoopt. Matthijs: Analyses vonnissen politierechter Gouda 1811-1838, blz. 912 d.d. 04-01-1837. Eiser: J. van Alphen, commissaris van de politie, gedaagde: Matthijs Boot, pijpenfabrikant. Zaak: overtreding van het WvS, art.480.5. Gedaagde heeft in de nacht van 29-12-1836 verregaand de orde verstoord. Vonnis: gevangenisstraf van 2 dagen. Matthijs trouwde, 24 jaar oud, op 16-11-1822 in Gouda met Willemina Schriek, 19 jaar oud. Willemina is geboren op 25-08-1803 in Gouda. Zij is gedoopt op 28-08-1803 in Gouda. doopgetuige Maria de Jong. Willemina is overleden op 22-10-1838 in Gouda, 35 jaar oud. Beroep: pijpenmaakster. Willemina: dochter van Martinus Schriek (ca 1771), pijpenfabrikant, en Agatha Toen (ca 1777).

Kinderen van Matthijs en Willemina:

1 Matthijs Boot, geboren op 08-09-1822 in Gouda. Volgt X-at.
2 Agatha 1 Boot, geboren op 18-08-1824 in Gouda. Agatha 1 is overleden op 16-11-1824 in Gouda, 2 maanden oud.
3 Martinus Boot, geboren op 20-01-1826 in Gouda. Martinus is overleden op 28-12-1878 in Gouda, 52 jaar oud. Beroep: pijpenmaker. Religie: N.H. Martinus bleef ongehuwd.
4 Wilhelmina Cornelia Boot, geboren op 22-01-1828 in Gouda. Volgt X-au.
5 Agatha 2 Boot, geboren op 26-11-1830 in Gouda. Agatha 2 is overleden op 02-02-1831 in Gouda, 2 maanden oud.
6 Jacobus Boot, geboren op 20-01-1832 in Gouda. Jacobus is overleden op 28-08-1845 in Gouda, 13 jaar oud.
7 Simon Boot, geboren op 22-10-1834 in Gouda. Simon is overleden op 13-06-1845 in Gouda, 10 jaar oud.
8 Arie Boot, geboren op 19-11-1836 in Gouda. Arie is overleden op 24-06-1866 in Soerabaja, NOI, 29 jaar oud. Beroep: pijpenmaker; 1866 korporaal der Mariniers aan boord van Z.M. vrachtschip 'Juno'. Religie: N.H.

IX-ab Margje (Maria) (Matje) Boot is geboren op 26-02-1801 in Gouda, dochter van Matthijs (Tijs) Boot en Willemijntje (Willemina) (Mijntje) de Sitter (Zetter). Zij is gedoopt op 01-03-1801 in Gouda. Doopgetuige: Johanna Tuijnenburg. Margje (Maria) is overleden op 12-02-1840 in Gouda, 38 jaar oud. Beroep: pijpenmaakster. Religie: NDG gedoopt. Matje trouwde, 24 jaar oud, op 09-11-1825 in Gouda met Elbert Langeraar, 33 jaar oud. bruidegom is 'onechte' zoon; vader bruidegom niet aanwezig. Elbert is geboren op 08-09-1792 in Gouda. Hij is gedoopt op 14-09-1792 in Gouda. Doopgetuigen: Gijsbert Hoogervorst en Fijtje van Dalom. Elbert is overleden op 14-06-1843 in Gouda, 50 jaar oud. Beroep: smid+ ijzerwinkelier. Religie: NDG gedoopt. Elbert: zoon van Heijn Langeraar (ca 1760) en Sijtje van der Boom (ca 1766), hekelster; weduwnaar van Neeltje Koeman. Akte van bekendheid: Jan Bonneur, Jan Hageman, Dirk de Groot, Aart Droog, kennen Elbert Langeraar als zoon van Heyn Langeraar. Heyn heeft kort na de geboorte van zijn zoon Elbert dienst genomen als matroos en is naar Oost-Indië gegaan en daar waarschijnlijk overleden.

Kinderen van Matje en Elbert:

1 Matthijs 1 Langeraar, geboren op 08-11-1826 in Gouda. Matthijs 1 is overleden op 16-09-1831 in Gouda, 4 jaar oud.
2 Elberta Langeraar, geboren op 26-11-1827 in Gouda. Elberta is overleden op 08-07-1829 in Gouda, 1 jaar oud.
3 Elbert 1 Langeraar, geboren op 24-12-1828 in Gouda. Elbert 1 is overleden op 23-01-1829 in Gouda, 30 dagen oud.
4 Wilhelmina Langeraar, geboren op 24-12-1828 in Gouda. Wilhelmina is overleden op 26-01-1829 in Gouda, 1 maand oud.
5 Willem Langeraar, geboren op 31-03-1831 in Gouda. Willem is overleden op 01-11-1849 in Gouda, 18 jaar oud. Beroep: 1849 baanspinner.
6 Matthijs 2 Langeraar, geboren op 11-05-1832 in Gouda. Matthijs 2 is overleden op 12-10-1832 in Gouda, 5 maanden oud.
7 Sophia Willemina Langeraar, geboren op 01-06-1833 in Gouda. Sophia Willemina is overleden op 17-10-1833 in Gouda, 4 maanden oud.
8 Willemina Sophia Langeraar, geboren op 03-08-1834 in Gouda. Volgt X-av.
9 Matthijs 3 Langeraar, geboren op 21-10-1835 in Gouda. Matthijs 3 is overleden op 07-11-1835 in Gouda, 17 dagen oud.
10 Matthijs 4 Langeraar, geboren op 06-03-1837 in Gouda. Matthijs 4 is overleden op 29-07-1837 in Gouda, 4 maanden oud.
11 Wilhelmina Sophia Langeraar, geboren op 14-05-1838 in Gouda. Wilhelmina Sophia is overleden op 19-06-1838 in Gouda, 1 maand oud.
12 Elbert 2 Langeraar, geboren op 14-01-1840 in Gouda. Elbert 2 is overleden op 26-02-1840 in Gouda, 1 maand oud.
13 Matthijs 5 Langeraar, geboren op 14-01-1840 in Gouda. Matthijs 5 is overleden op 09-03-1840 in Gouda, 1 maand oud.

IX-ac Simon Boot, zoon van Leendert Boot en Anna Monk. Hij is gedoopt op 28-10-1783 in Gouda. gedoopt in de Remonstrantse Kerk. Simon is overleden op 18-08-1828 in Gouda. Beroep: pijpenmakersbaas, pijpenfabrikant.

Simon:
(1) trouwde op 15-09-1805 in Gouda met Adriana Cabout. Zij is een dochter van Hendrik Cabout en Maria Lacroy (Laroij). Zij is gedoopt op 29-03-1786 in Gouda. Gedoopt in de NDG kerk; doopgetuige: Johanna Cabout. Adriana is overleden op 18-08-1812 in Gouda. Beroep: pijpenmaakster.
(2) trouwde op 15-01-1813 in Gouda met Elisabeth Scholten. Zij is gedoopt op 13-09-1786 in Gouda. Doopgetuige: Geertruij de Heer. Elisabeth is overleden op 17-01-1814 in Gouda. Beroep: pijpenmaakster. Elisabeth: dochter van Jacob Scholte(ovl. okt.1808) en Christiana Luijnenburg.
(3) trouwde op 10-05-1815 in Gouda met Pieternella Rijke, 22 jaar oud. De achternaam van de moeder van Pieternella staat in de trouwakte vermeld als 'Van Houten', maar in de huwelijksbijlage bij haar doopbewijs als 'Van Nooten' en deze naam staat ook in de overlijdensakte van haar vader (Gouda 1812 Img 92). In het doopboek van de Remonstrantse kerk komt de doop van een Weintje voor in 1751 ( -VYF Img 222) als dochter van Willem van Noote en van Krijna van Eyck. Pieternella is geboren op 12-08-1792 in Gouda. Zij is gedoopt in Gouda. Pieternella is gedoopt in de Remonstrantse kerk te Gouda. Pieternella is overleden na 1828, minstens 36 jaar oud. Beroep: pijpenmaakster. Pieternella: dochter van Johannes (Jan) (de) Rijke (ca 1760, ovl. april 1812) en Wijntje van Nooten (ca1766), winkelierster te Gouda.

Kinderen van Simon en Adriana:

1 Leendert 1 Boot, geboren op 18-01-1806 in Gouda. Hij is gedoopt op 19-01-1806 in Gouda. Gedoopt in de NDG kerk; doopgetuige Maria La Crooi. Leendert 1 is overleden omstreeks 15-09-1807 in Gouda, ongeveer 1 jaar oud. Aangifte op 16-09-1807.
2 Maria Boot, geboren op 19-02-1808 in Gouda. Volgt X-aw.
3 Leendert 2 Boot, geboren op 27-01-1810 in Gouda. Volgt X-ax.
4 Simon Boot, levenloos geboren zoon, geboren op 14-08-1812 in Gouda.

Kind van Simon en Elisabeth:

1 Anna 1 (Johanna) Boot, geboren op 13-10-1813 in Gouda. Anna 1 (Johanna) is overleden op 14-03-1814 om 08:00 in Gouda, 5 maanden oud.

Kinderen van Simon en Pieternella:

1 Anna 2 Boot, geboren op 17-08-1815 in Gouda. Zij is gedoopt op 20-08-1815 in Gouda. gedoopt in de Remonstrantse Kerk. Anna 2 is overleden op 01-09-1815 in Gouda, 15 dagen oud.
2 Wijntje 1 Boot, geboren op 15-03-1817 in Gouda. Zij is gedoopt op 16-03-1817 in Gouda. gedoopt in de Remonstrantse Kerk. Wijntje 1 is overleden op 02-05-1817 in Gouda, 1 maand oud.
3 Wijntje 2 Boot, geboren op 01-01-1819 in Gouda. Zij is gedoopt op 10-01-1819 in Gouda. gedoopt in de Remonstrantse Kerk. Wijntje 2 is overleden op 03-05-1819 in Gouda, 4 maanden oud.
4 Anna 3 Boot, geboren op 02-04-1820 in Gouda. Zij is gedoopt op 16-04-1820 in Gouda. gedoopt in de Remonstrantse Kerk. Anna 3 is overleden op 07-04-1822 in Gouda, 2 jaar oud.
5 Johannes Boot, geboren op 11-12-1822 in Gouda. Hij is gedoopt op 25-12-1822 in Gouda. gedoopt in de Remonstrantse Kerk. Johannes is overleden op 12-02-1823 in Gouda, 2 maanden oud.
6 Johannis Boot, geboren op 24-10-1825 in Gouda. Volgt X-ay.
7 Anna 4 Boot, geboren op 20-12-1827 in Gouda. Zij is gedoopt op 26-12-1827 in Gouda. gedoopt in de Remonstrantse Kerk. Anna 4 is overleden op 06-02-1828 in Gouda, 1 maand oud.

IX-ad Aart Boot is geboren op 22-05-1815 in Gouda, zoon van Leendert Boot en Maria van Rooy. In de geboorteakte van Aart staat, bijna juist, als naam van zijn moeder vermeld Maria de Rooij. Aart is overleden op 13-10-1876 in Gouda, 61 jaar oud. Beroep: pijpenmaker. Religie: R.K.

Aart:
(1) trouwde, 29 jaar oud, op 12-06-1844 in Gouda met Catharina Kunst, 20 jaar oud. Catharina is geboren op 04-03-1824 in Gouda, dochter van Cornelis Kunst en Adriana Matse (Masse). Catharina is overleden op 21-08-1847 in Gouda, 23 jaar oud. Beroep: pijpenmaakster.
(2) trouwde, 33 jaar oud, op 08-11-1848 in Gouda met Catharina de Graaf, 24 jaar oud. Alle kinderen zijn in de N.H. kerk gedoopt. Catharina is geboren op 14-08-1824 in Gouda. Catharina is overleden op 15-01-1892 in Gouda, 67 jaar oud. Beroep: pijpenmaakster. Religie: N.H. Catharina: dochter van Adrianus de Graaf, touwslager, overleden < 1848, en van Trijntje van den Broek, pijpenmaakster.

Kind van Aart en Catharina:

1 Maria 1 Boot, geboren op 26-08-1844 in Gouda. Maria 1 is overleden op 12-09-1847 in Gouda, 3 jaar oud.

Kinderen van Aart en Catharina:

1 N.N. Boot, levenloos geboren dochter, geboren op 10-06-1849 in Gouda.
2 Adrianus 1 Boot, geboren op 13-09-1850 in Gouda. Adrianus 1 is overleden op 28-10-1850 in Gouda, 1 maand oud.
3 Maria 2 Boot, geboren op 07-12-1854 in Gouda. Volgt X-az.
4 Adriana Boot, geboren op 21-03-1856 in Gouda. Adriana is overleden op 06-06-1856 in Gouda, 2 maanden oud.
5 Adrianus 2 Boot, geboren op 28-06-1858 in Gouda. Adrianus 2 is overleden op 08-09-1858 in Gouda, 2 maanden oud.
6 Leendert Boot, geboren op 11-12-1859 in Gouda. Volgt X-ba.
7 Maartje Boot, geboren op 31-01-1863 in Gouda. Maartje is overleden op 13-11-1864 in Gouda, 1 jaar oud.
8 Adrianus 3 Boot, geboren op 27-09-1866 in Gouda. Adrianus 3 is overleden op 22-02-1867 in Gouda, 4 maanden oud.

IX-ae Nela (Neeltje) Boot, dochter van Jan (Johannes) Boot en Joanna (Anna, Antje) Rijnhart (Reinhart). Zij is gedoopt op 29-07-1792 in Gouda. Doopgetuige: Jacoba van der Zwalm. Nela is overleden op 05-01-1864 in Gouda. Beroep: hekelster. Neeltje trouwde op 10-10-1821 in Gouda met Hendrik Souffreu (Soffree), 23 jaar oud. Hendrik is geboren op 16-03-1798 in Gouda. Hij is gedoopt op 18-03-1798 in Gouda. Hendrik is overleden op 01-06-1859 in Gouda, 61 jaar oud. Beroep: 1821 baandersknecht, 1825 touwslagersknecht, 1829 pottenbakkersknecht. Hendrik: zoon van Jacob Souffreu en Aaltje Ruimslot (beiden overleden < 1821).

Kinderen van Neeltje en Hendrik:

1 Jacob Soffree, geboren op 19-12-1821 om 23:00 in Gouda. Volgt X-bb.
2 Johanna Soufreu, geboren op 08-01-1825 in Gouda. Johanna is overleden op 14-11-1831 in Gouda, 6 jaar oud.
3 Pieter Soufreu, geboren op 20-02-1829 in Gouda. Volgt X-bc.

IX-af Maria Boot is geboren op 14-08-1796 in Gouda, dochter van Jan (Johannes) Boot en Joanna (Anna, Antje) Rijnhart (Reinhart). Zij is gedoopt op 17-08-1796 in Gouda. Doopgetuige: Adriana de Voe(d)ster, oud-tante. Maria is overleden op 14-12-1859 in Gouda, 63 jaar oud. Beroep: hekelster. Maria trouwde, 24 jaar oud, op 28-03-1821 in Gouda met Jacobus van Waas. Beide ouders hebben bij hun huwelijk Johannes Simon als hun zoon erkend. Jacobus is geboren in Gouda. Hij is gedoopt op 25-06-1794 in Gouda. Jacobus is overleden op 16-12-1848 in Gouda. Beroep: pijpenmakersknecht. Religie: RK. Jacobus: zoon van Gerard van Waas, zakkendrager, en van Gerarda Vonk, turftonster.

Kinderen van Maria en Jacobus:

1 Johannes Simon van Waas (geboren Boot), geboren op 14-02-1817 in Gouda. Volgt X-bd.
2 Pieter van Waas, geboren op 08-05-1821 in Gouda. Pieter is overleden op 29-06-1829 in Gouda, 8 jaar oud.
3 Gerritje van Waas, geboren op 18-08-1824 in Gouda. Gerritje is overleden op 04-10-1824 in Gouda, 1 maand oud.
4 Gerrit van Waas, geboren op 01-10-1825 in Gouda. Volgt X-be.
5 Jacobus Johannes van Waas, geboren op 31-08-1829 in Gouda. Jacobus Johannes is overleden op 09-11-1833 in Gouda, 4 jaar oud.
6 Pieter Marinus van Waas, geboren op 22-07-1832 om 21:00 in Gouda. Volgt X-bf.
7 Simon van Waas, geboren op 09-08-1835 in Gouda. Simon is overleden op 13-11-1838 in Gouda, 3 jaar oud.
8 Jacobus Hendricus van Waas, geboren op 21-06-1838 in Gouda. Jacobus Hendricus is overleden op 04-04-1855 in Gouda, 16 jaar oud. Beroep: 1855 touwspinner.

IX-ag Mattje Boot is geboren op 10-01-1810 in Thamen (Uithoorn), dochter van Hendrik (Heijnk) Boot en Johanna Tuinenburg. Zij is gedoopt op 14-01-1810 in Thamen (Uithoorn). Mattje is overleden op 03-06-1855 in Gouda, 45 jaar oud. Religie: N.H.

Mattje:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op 07-11-1832 in Gouda met Jan Willem Verschoor, 24 jaar oud. Jan Willem is geboren op 14-04-1808 in Gouda. Hij is gedoopt op 04-05-1808 in Gouda. Doopgetuige: Willem Johannes van der Ben. Jan Willem is overleden op 27-11-1848 in Gouda, 40 jaar oud. Beroep: kleermakersknecht. Jan Willem: zoon van Jan Willemsz Verschoor (29-12-1790-1811), kantoorbediende, en Magdalena van der Ben.
(2) trouwde, 41 jaar oud, op 30-07-1851 in Gouda met Lieve Boulogne, 36 jaar oud. Weduwnaar van Alida Hoogerbrug. Lieve is geboren op 29-03-1815 in Gouda. Lieve is overleden op 08-09-1897 in Gouda, 82 jaar oud. Beroep: mandenmakersknecht, metselaar, kerkknecht. Religie: N.H. Lieve: ook Belonje, zoon van Leviticus Boulogne (1787-1820) en van Rebecca Vermeulen (1785-1861); weduwnaar van Alida Hoogerbrug (1806-1848). 

Kinderen van Mattje en Jan Willem:

1 Leendert Verschoor, geboren op 21-02-1837 in Gouda. Volgt X-bg.
2 Johannes Marinus Verschoor, geboren op 29-03-1839 in Gouda. Johannes Marinus is overleden op 10-07-1849 in Gouda, 10 jaar oud.
3 Arie Verschoor, geboren op 19-05-1844 in Gouda. Arie is overleden op 23-12-1844 in Gouda, 7 maanden oud.
4 Matje Verschoor, geboren op 01-05-1846 in Gouda. Volgt X-bh.
5 Cornelis Johannes Verschoor, geboren op 16-03-1849 in Gouda. Cornelis Johannes is overleden op 06-07-1849 in Gouda, 3 maanden oud.

X-a Huijg (Hugo) Boot is geboren op 13-01-1795 in Nieuwenhoorn, zoon van Dirk Boot en Sietje (Sijtje) Weeda. Hij is gedoopt op 18-01-1795 in Nieuwenhoorn. Huijg (Hugo) is overleden op 05-05-1832 om 10:00 in Nieuw Helvoet, 37 jaar oud. Beroep: arbeider. Huijg (Hugo) trouwde, 23 jaar oud, op 23-05-1818 in Nieuw Helvoet met Dirkje Hendriksdr Bijl. Zij is gedoopt op 21-05-1797 in Oudenhoorn. Dirkje Hendriksdr is overleden op 22-06-1845 in Hellevoetsluis. Dirkje Hendriksdr: dochter van Hendrik Bijl en Arentje Lammertsdr Looij (1765-1838); hertrouwd 09-11-1837 te Nieuwenhoorn met Gerrit Stelleman (1786-1839), hertrouwd 02-09-1840 te Nieuwenhoorn met Heijnderik Kruijl (1790).

Kinderen van Huijg (Hugo) en Dirkje Hendriksdr:

1 N.N. Boot, levenloos geboren zoon, geboren op 13-09-1818 om 16:00 in Nieuw Helvoet.
2 N.N. Boot, levenloos geboren zoon, geboren op 01-03-1820 om 14:30 in Nieuw Helvoet.
3 Ariaantje Boot, geboren op 10-01-1822 om 06:30 in Nieuw Helvoet. Ariaantje is overleden op 03-09-1822 om 17:00 in Nieuw Helvoet, 7 maanden oud.
4 N.N. Boot, levenloos geboren zoon, geboren op 24-01-1824 om 08:00 in Nieuw Helvoet.
5 N.N. Boot, levenloos geboren dochter, geboren op 15-01-1825 om 16:00 in Nieuw Helvoet.
6 Dirkje Boot, geboren op 22-10-1826 om 02:00 in Nieuw Helvoet. Dirkje is overleden op 05-11-1826 om 04:30 in Nieuw Helvoet, 14 dagen oud.
7 N.N. Boot, levenloos geboren dochter, geboren op 07-09-1828 om 02:00 in Nieuw Helvoet.

X-b Jan Boot is geboren op 04-04-1804 in Geervliet, zoon van Cornelis van der Spui en Elizabeth (Lijsbet) Boot. Hij is gedoopt op 22-04-1804 in Geervliet. Jan is overleden op 16-02-1849 om 05:30 in Zwartewaal, 44 jaar oud. Beroep: dagloner. Jan trouwde, 34 jaar oud, op 03-05-1838 in Zwartewaal met Aaltje Rietdijk, 23 jaar oud. Aaltje is geboren op 11-08-1814 in Heenvliet. Aaltje is overleden op 21-11-1889 in Maassluis, 75 jaar oud. Aaltje: dochter van Pieter Rietdijk (ca 1782), en van Jacoba van der Blom (ca 1788-1826). Aaltje was eerder getrouwd op 04-11-1833 te Zwartewaal met Jan Visser (1811-voor 1838), is later hertrouwd op 30-09-1859 te Zwartewaal met Hermanus Poldervaart (1790).

Kinderen van Jan en Aaltje:

1 Pieter Boot, geboren op 01-12-1838 om 07:00 in Zwartewaal. Pieter is overleden op 29-05-1857 om 08:00 in Zwartewaal, 18 jaar oud.
2 Lijsabeth (Elisabeth) Boot, geboren op 04-03-1841 om 12:00 in Heenvliet. Volgt XI-a.
3 Jacobus Boot, geboren op 04-07-1844 in Zwartewaal. Volgt XI-b.
4 Arendje Boot, geboren op 12-12-1846 in Zwartewaal. Volgt XI-c.

X-c Willem van Swamen is geboren op 24-07-1814 in Geervliet, zoon van Hendrik van Swamen en Elizabeth (Lijsbet) Boot. Willem is overleden op 19-02-1852 om 18:00 in Geervliet, 37 jaar oud. Willem trouwde, 28 jaar oud, op 22-12-1842 in Geervliet met Arendje Blok, 22 jaar oud. Arendje is geboren op 02-09-1820 in Oostvoorne. Arendje is overleden op 24-01-1888 in Hoogvliet (Rotterdam), 67 jaar oud. Arendje: dochter van Leendert Blok en van Arijaantje Vinke. Hertrowde in 1853 met Cornelis van Brakel en in 1865 met Arie Verheij, beide te Geervliet.

X-d Lena de Graaf(f) is geboren op 15-03-1802 in Geervliet, dochter van Jacob Corneliszn de Graaf(f) en Sophia (Fijtje) Boot. Zij is gedoopt op 28-03-1802 in Geervliet. Mogelijk is samen met Lena een dochter geboren die kort na de geboorte is overleden, zie aangifte 17-03-1802 Zakt ZH Gv -2MS Img 73. Lena is overleden op 02-09-1830 om 19:30 in Heenvliet, 28 jaar oud. Lena trouwde, 21 jaar oud, op 11-04-1823 in Heenvliet met Reijer Speelpenning, 29 jaar oud. Reijer is geboren op 12-04-1793 in Heenvliet. Hij is gedoopt op 14-04-1793 in Heenvliet. Reijer is overleden op 15-01-1861 in Heenvliet, 67 jaar oud. Beroep: melk(vee)boer. Reijer: zoon van Gerrit Speelpenning (22-12-1761 Heenvliet - 29-07-1809 Heenvliet), getrouwd op 12-08-1787 in Heenvliet met Arentje Touw (02-04-1758 Rockanje - 18-03-1834 Heenvliet); hertrouwd op 27-11-1835 in Heenvliet met Maria van der Bie (19-05-1807 Geervliet - 22-11-1847 Heenvliet) [Gens Nostra 1981].

X-e Huigje de Graaf is geboren op 15-11-1804 in Heenvliet, dochter van Jacob Corneliszn de Graaf(f) en Sophia (Fijtje) Boot. Zij is gedoopt op 18-11-1804 in Heenvliet. Huigje is overleden op 08-04-1887 om 02:00 in Heenvliet, 82 jaar oud. Huigje trouwde, 22 jaar oud, op 21-05-1827 in Heenvliet met Teunis van den Berg, 23 jaar oud. Teunis is geboren op 23-11-1803 in Heenvliet. Hij is gedoopt op 27-11-1803 in Heenvliet. Teunis is overleden op 19-06-1887 in Rotterdam, 83 jaar oud. Beroep: 1827 arbeider. Teunis: zoon van Anthonij van den Berg, ovl. 1813, en van Aaltje Sluimer.

X-f Jacob van Putten is geboren op 07-06-1800 in Oudenhoorn, zoon van Krijn van Putten en Rookje Boot. Hij is gedoopt op 15-06-1800 in Oudenhoorn. Doopgetuige: Aartje van Putten. Jacob is overleden op 06-02-1873 in Oudenhoorn, 72 jaar oud. Jacob trouwde, 24 jaar oud, op 30-04-1825 in Oudenhoorn met Neeltje Vermaat, 24 jaar oud. Neeltje is geboren op 16-12-1800 om 21:00 in Zuidland, dochter van Cornelis Pietersz (Krelis) Vermaat en Anna Jansdr de Labij. Zij is gedoopt op 25-12-1800 in Zuidland. Doopgetuige: Kornelia Jansdr de Labij. Neeltje is overleden op 27-02-1870 in Oudenhoorn, 69 jaar oud.

X-g Hugo 2 van Putten is geboren op 28-07-1807 in Oudenhoorn, zoon van Krijn van Putten en Rookje Boot. Hij is gedoopt op 02-08-1807 in Oudenhoorn. Doopgetuige: Aartje van Putten. Hugo 2 is overleden op 02-11-1832 om 11:00 in Oudenhoorn, 25 jaar oud. Hugo 2 trouwde, 22 jaar oud, op 17-09-1829 in Oudenhoorn met Jannetje Vermaat, 27 jaar oud. Jannetje is geboren op 19-03-1802 om 02:00 in Zuidland, dochter van Cornelis Pietersz (Krelis) Vermaat en Anna Jansdr de Labij. Zij is gedoopt op 28-03-1802 in Zuidland. Doopgetuige: Kornelia Jansdr de Labij. Jannetje is overleden op 22-02-1833 in Oudenhoorn, 30 jaar oud.

X-h Lena van Hal is geboren op 18-02-1804 in Klaaswaal, dochter van Simon (Sijmen) van Hal en Jannetje (Jannigje) Boot. Zij is gedoopt op 26-02-1804 in Klaaswaal. Doopgetuige: Ariaantje de Graaf, huisvrouw van Arij den Tuinder. Lena is overleden op 07-08-1866 in Numansdorp, 62 jaar oud. Lena trouwde, 24 jaar oud, op 04-05-1828 in Numansdorp met Arie ter Langener, 30 jaar oud. Arie is geboren op 30-10-1797 in Numansdorp. Hij is gedoopt op 05-11-1797 in Numansdorp. Arie is overleden op 14-12-1874 in Numansdorp, 77 jaar oud. Beroep: 1866 verwer (schilder). Arie: zoon van Jannes ter Langener en van Kornelia Kluit.

X-i Huigje van Hal is geboren op 05-08-1807 in Klaaswaal, dochter van Simon (Sijmen) van Hal en Jannetje (Jannigje) Boot. Zij is gedoopt op 16-08-1807 in Klaaswaal. Doopgetuige: Neeltje Leeuwenburg, huisvrouw van Hendrik Broekhuizen. Huigje is overleden op 29-04-1832 in Numansdorp, 24 jaar oud. Bij het overlijden van Huigje: Woonde vóór het overlijden in Rotterdam. Huigje trouwde, 21 jaar oud, op 06-12-1828 in Klaaswaal met Adrianus Kaptein, 31 jaar oud. Adrianus is geboren op 22-05-1797 in Numansdorp. Hij is gedoopt op 28-05-1797 in Numansdorp. Doopgetuige: Neeltje de Gans. Adrianus: zoon van Jacob Kaptein en van Neeltje de Gans.

X-j Jan van Hal is geboren op 29-07-1814 in Geervliet, zoon van Simon (Sijmen) van Hal en Jannetje (Jannigje) Boot. Jan is overleden op 11-02-1890 in Numansdorp, 75 jaar oud.

Jan:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op 14-11-1840 in Numansdorp met Johanna de Winter, 28 jaar oud. Johanna is geboren op 21-06-1812 in Klaaswaal. Johanna is overleden op 02-03-1851 in Klaaswaal, 38 jaar oud. Beroep: 1851 arbeidster. Johanna: dochter van Kornelis de Winter, dagloner, en van Kornelia Viskil.
(2) trouwde, 37 jaar oud, op 05-12-1851 in Strijen met Erksje van der Put, 41 jaar oud. Erksje is geboren op 15-09-1810 in Strijen. Erksje is overleden op 24-12-1892 in Numansdorp, 82 jaar oud. Erksje: weduwe van Jan van Dongen, overleden 06-03-1848 te Strijen; dochter van Abram van der Put en van Hendrina Herms.

X-k Hendrik van Hal is geboren op 03-02-1817 in Klaaswaal, zoon van Simon (Sijmen) van Hal en Jannetje (Jannigje) Boot. Hendrik is overleden op 28-11-1882 in Westmaas, 65 jaar oud.

Hendrik:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 06-06-1840 in Klaaswaal met Maria van Wamelen, 22 jaar oud. Maria is geboren op 15-07-1817 in Goudswaard. Maria is overleden op 04-01-1875 in Westmaas, 57 jaar oud. Maria: dochter van Hendrik van Wamelen, arbeider wonende te Piershil, en van Geertrui Koetsveld.
(2) trouwde, 59 jaar oud, op 04-03-1876 in Westmaas met Maaike van der Swart, 45 jaar oud. Maaike is geboren op 22-12-1830 in Zuid-Beijerland. Maaike is overleden op 26-02-1900 in Klaaswaal, 69 jaar oud. Maaike: weduwe van Bastiaan Hendrik Kruithof; dochter van Willem van der Swart, smidsknecht, en van Bastiaantje van der Heiden. Bij hun huwelijk te Klaaswaal op 29-07-1839, akte 3 Img 261, zijn de vijf kinderen van Bastiaantje door Willem van der Swart erkend als zijn kinderen.

X-l Hugo Boot is geboren op 14-10-1808 in Nieuwenhoorn, zoon van Jan Boot en Sara de Pijper. Hij is gedoopt op 30-10-1808 in Nieuwenhoorn. Doopgetuige: Maria Westdijk. Hugo is overleden op 12-08-1878 om 15:30 in Nieuw Helvoet, 69 jaar oud. Beroep: timmerman. Hugo trouwde, 36 jaar oud, op 08-05-1845 in Nieuw Helvoet met Zoetje van ’t Hoff, 27 jaar oud. Zoetje is geboren op 13-05-1817 in Spijkenisse. Zoetje is overleden op 14-12-1871 om 07:00 in Nieuw Helvoet, 54 jaar oud. Zoetje: dochter van Pieter Jansz van 't Hof (1773-1821) en Maaijke Pleunsdr de Raat (1776-1830), beiden te Hekelingen overleden.

Kinderen van Hugo en Zoetje:

1 Jan Boot, geboren op 25-02-1846 in Nieuw Helvoet. Volgt XI-d.
2 Pieter Boot, geboren op 16-01-1848 in Nieuw Helvoet. Volgt XI-e.

X-m Emmigje (Emmitje, Emmetje) Boot is geboren op 24-09-1808 in Harmelen, dochter van Huijg(h) Boot en Klaasje (Claasje) Willems Schimmel. Zij is gedoopt op 25-09-1808 in Harmelen. Doopgetuige: tante Margje Boot wonende te Alphen. Emmigje (Emmitje, Emmetje) is overleden op 18-01-1868 in Kamerik (Woerden), 59 jaar oud. Emmigje (Emmitje, Emmetje) trouwde, 29 jaar oud, op 20-10-1837 in Linschoten met Jan Veltwis (Veldwisch, Veldnis, Veldurs), 37 jaar oud. Jan is geboren op 04-12-1799 in Zegveld (Utr). Hij is gedoopt op 09-12-1799 in Zegveld. Doopgetuige: Jacoba van Nie. Jan is overleden op 29-03-1879 in Kamerik (Woerden), 79 jaar oud. Beroep: klompenmaker. Jan: zoon van Frans Veltwis (Veldwisch) en Cornelia van Nie.

Kinderen van Emmigje (Emmitje, Emmetje) en Jan:

1 Cornelia Veldwis, geboren op 26-10-1838 in Woerden. Cornelia is overleden op 27-04-1871 in Kamerik Mijzijde, 32 jaar oud.
2 Huig (Huibert) Veldwis, geboren op 26-11-1839 in Woerden. Huig (Huibert) is overleden op 14-04-1871 in Kamerik Mijzijde, 31 jaar oud. Beroep: 1871 klompenmaker.
3 Klaasje 1 Veltwis, geboren op 22-03-1841 in Woerden. Klaasje 1 is overleden op 18-04-1842 in Kockengen, 1 jaar oud.
4 Frans Veldwis, geboren op 31-05-1842 in Kockengen. Frans is overleden op 18-04-1871 in Kamerik Mijzijde, 28 jaar oud. Beroep: 1871 klompenmaker.
5 Klaasje 2 Veldwis, geboren op 05-11-1844 in Kockengen. Klaasje 2 is overleden op 26-10-1846 in Kockengen, 1 jaar oud.
6 Jacobus Veldwis, geboren op 08-09-1846 in Kockengen. Jacobus is overleden op 15-03-1916 in Kamerik (Utr), 69 jaar oud. Beroep: 1916 schilder. Jacobus bleef ongehuwd.
7 Klaasje 3 Veldwis, geboren op 23-12-1847 in Kockengen. Volgt XI-f.
8 Jan Adolf Veltwis, geboren op 10-10-1851 in Kockengen. Jan Adolf is overleden op 27-10-1851 in Kockengen, 17 dagen oud.

X-n Pieter Boot is geboren op 04-11-1811 in Linschoten, zoon van Huijg(h) Boot en Klaasje (Claasje) Willems Schimmel. Hij is gedoopt op 10-11-1811 in Linschoten. Doopgetuige: tante Aaltje Boot. Pieter is overleden op 26-01-1878 in Linschoten, 66 jaar oud. Woonplaats: 1843 huis nr 70; 1850 huis nr 9, Linschoten. Beroep: 1843 klompenmaker; 1869 broodbakker; 1870 timmerman.

Pieter:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 27-12-1834 in Linschoten met Geertruij Klaren, 20 jaar oud. Geertruij is geboren op 17-01-1814 in Zegveld. Geertruij is overleden op 14-06-1835 in Linschoten, 21 jaar oud. Geertruij: dochter van Leendert Klaren en van Annigje (Antje) van Dommelen.
(2) trouwde, 25 jaar oud, op 12-05-1837 in Linschoten met Klaartje (Claartje) Leliveld (Lelijveld, Lelieveld), 24 jaar oud. dochter van Cornelia Leliveld. Klaartje (Claartje) is geboren op 06-11-1812 in Bodegraven. Klaartje (Claartje) is overleden op 20-12-1873 om 06:00 in Linschoten, 61 jaar oud. Klaartje (Claartje): dochter van Cornelia Leliveld, naayster.

Kinderen van Pieter en Klaartje (Claartje):

1 Huig Boot, geboren op 28-05-1838 in Linschoten. Volgt XI-g.
2 Dirk Boot, geboren op 22-04-1840 in Woerden. Volgt XI-h.
3 Klaas 1 Boot, geboren op 30-05-1843 in Linschoten. Klaas 1 is overleden op 09-09-1843 in Linschoten, 3 maanden oud.
4 Klaasje 1 Boot, geboren op 02-03-1845 in Linschoten. Klaasje 1 is overleden op 13-04-1845 in Linschoten, 1 maand oud.
5 Cornelia Boot, geboren op 22-07-1846 in Linschoten. Cornelia is overleden op 26-10-1864 in Linschoten, 18 jaar oud.
6 Klaasje 2 Boot, geboren op 29-03-1850 in Linschoten. Klaasje 2 is overleden op 05-05-1850 in Linschoten, 1 maand oud.
7 Klaas 2 Boot, geboren op 15-07-1851 in Linschoten. Klaas 2 is overleden op 09-03-1852 in Linschoten, 7 maanden oud.
8 Klaasje 3 Boot, geboren op 05-02-1853 in Linschoten. Klaasje 3 is overleden op 15-01-1871 in Linschoten, 17 jaar oud.
9 Emmigje Boot, geboren op 13-06-1857 in Linschoten. Volgt XI-i.
10 Johanna Cornelia Boot, geboren op 14-03-1859 in Linschoten. Johanna Cornelia is overleden op 17-12-1859 in Linschoten, 9 maanden oud.

X-o Klaasje Boot is geboren op 01-03-1814 in Linschoten, dochter van Huijg(h) Boot en Klaasje (Claasje) Willems Schimmel. Zij is gedoopt op 06-03-1814 in Linschoten. Doopgetuige: Margje Schimmel. Klaasje is overleden op 06-01-1863 in Linschoten, 48 jaar oud. Beroep: 1835 naaister. Klaasje trouwde, 21 jaar oud, op 20-11-1835 in Linschoten met Gerrit Teunisse Nie(r)meyer, 23 jaar oud. Gerrit Teunisse is geboren op 18-03-1812 om 23:30 in Harmelen. Gerrit Teunisse is overleden op 12-08-1857 in Linschoten, 45 jaar oud. Beroep: 1835 klompenmaker. Gerrit Teunisse: zoon van Jacob Niermeyer, klompenmakersbaas en timmerman, en van Marrigje van Kamerik.

X-p Teunis Boot is geboren op 26-05-1816 in Linschoten, zoon van Huijg(h) Boot en Klaasje (Claasje) Willems Schimmel. Hij is gedoopt op 02-06-1816 in Linschoten. Doopgetuige: tante Aaltje Boot. Teunis is overleden op 08-01-1869 in Linschoten, 52 jaar oud. Beroep: 1850 broodbakker.

Teunis:
(1) trouwde, 33 jaar oud, op 12-10-1849 in Papekop met Neeltje Edelkoort, 29 jaar oud. Neeltje is geboren op 05-03-1820 in Papekop. Neeltje is overleden op 06-01-1863 in Linschoten, 42 jaar oud. Neeltje: dochter van Cornelis Edelkoort, schoolmeester te Papecop, getrouwd 08-10-1819 te Waarder met Neeltje van Zwol.
(2) trouwde, 48 jaar oud, op 27-01-1865 in Papekop met Grietje Vermaat, 33 jaar oud. Grietje is geboren op 20-01-1832 om 12:00 in Benschop. Grietje is overleden op 04-03-1883 in Linschoten, 51 jaar oud. Grietje: dochter van Hendrik Vermaat, rietdekker, en van Jannigje van Zessen.

Kinderen van Teunis en Neeltje:

1 Huig 1 Boot, geboren op 21-03-1850 in Linschoten. Huig 1 is overleden op 19-06-1850 in Linschoten, 2 maanden oud.
2 Cornelis 1 Boot, geboren op 01-12-1853 in Linschoten. Cornelis 1 is overleden op 01-03-1854 in Linschoten, 3 maanden oud.
3 Huig 2 Boot, geboren op 11-04-1855 in Linschoten. Volgt XI-j.
4 Cornelis 2 Boot, geboren op 26-01-1857 in Linschoten. Cornelis 2 is overleden op 26-08-1857 in Linschoten, 7 maanden oud.
5 Cornelis 3 Boot, geboren op 17-06-1858 in Linschoten. Cornelis 3 is overleden op 03-08-1865 in Linschoten, 7 jaar oud.
6 Neeltje Boot, geboren op 19-10-1859 in Linschoten. Volgt XI-k.
7 Klaasje Boot, geboren op 23-10-1860 in Linschoten. Klaasje is overleden op 17-02-1861 in Linschoten, 3 maanden oud.

X-q Hendrik Boot is geboren op 18-09-1818 in Linschoten, zoon van Huijg(h) Boot en Klaasje (Claasje) Willems Schimmel. Hij is gedoopt op 27-09-1818 in Linschoten. Doopgetuige: Janneekje Schimmel. Hendrik is overleden op 07-09-1885 in Linschoten, 66 jaar oud. Beroep: 1846 bakker. Hendrik trouwde, 50 jaar oud, op 17-12-1868 in Linschoten met Pietertje Vermaat, 35 jaar oud. Pietertje is geboren op 16-12-1833 in Benschop. Pietertje is overleden op 19-02-1895 in Linschoten, 61 jaar oud. Pietertje: dochter van Hendrik Vermaat (ca 1795-1860), rietdekker, en van Jannigje van Zessen (ca 1803-1888).

Kinderen van Hendrik en Pietertje:

1 Huig Boot, geboren op 02-01-1870 in Linschoten. Huig is overleden op 21-02-1871 in Linschoten, 1 jaar oud.
2 Hendrik Boot, geboren op 03-02-1872 in Linschoten. Volgt XI-l.
3 NN Boot, levenloos geboren dochter, geboren op 10-06-1874 in Linschoten.

X-r Hendrik Boot is geboren op 30-06-1818 om 03:00 in Oudshoorn, zoon van Jacobus Pot Boot en Sophia (Fijgje (Fie)) Steijnis. Hendrik is overleden op 27-04-1899 in Delft, 80 jaar oud. Beroep: 1847 timmerman; 1856 scheepsbouwer te Vrijenban. Religie: Bij de volkstelling 1829: N.H. Hendrik: In 1850 verhuisde hij naar Abtsregt bij Delft waar hij ging werken als scheepmakersknecht. In 1856 kocht hij als meester-timmerman en scheepmaker een stuk grond aan de Rotterdamseweg te Delft, grenzend aan de Schie, toen nog behorend tot de gemeente Vrijenban. Op deze grond vestigde hij de scheepswerf 'Vrijenban', de latere firma H. Boot en Zonen. Hendrik trouwde, 29 jaar oud, op 15-08-1847 in Oudshoorn met Anna Maria (Maria) Vesseur (Veszuer), 28 jaar oud. 1e getuige Wouter Boot, 26 jaar, scheepsmaker, Lekkerland, broer bruidegom; 2e getuige Willem Boot, 24 jaar, timmerman, Woubrugge, broer bruidegom. Anna Maria is geboren op 30-03-1819 om 01:00 in Oudshoorn. Anna Maria is overleden op 12-02-1905 in Delft, 85 jaar oud. Maria: dochter van Cornelis Vesseur ( geb. Aarlanderveen 1780, ovl. Delft 1853), metselaar te Oudshoorn, en van Cornelia (Lena) Bezuijen (ca 1807).

Kinderen van Hendrik en Maria:

1 Pieter Boot, geboren op 30-07-1848 in Oudshoorn. Volgt XI-m.
2 Helena Cornelia Boot, geboren op 06-04-1850 in Abtsregt (nu deel van Delft). Volgt XI-n.
3 Jacobus Hendriksz Boot, geboren op 09-01-1853 in Abtsregt (nu deel van Delft). Volgt XI-o.
4 Cornelis 1 Boot, geboren op 17-10-1854 in Abtsregt (Delft). Cornelis 1 is overleden op 25-02-1857 in Vrijenban (nu deel van Delft), 2 jaar oud.
5 Cornelis 2 Boot, geboren op 21-06-1857 in Vrijenban (nu deel van Delft). Volgt XI-p.
6 Sophia Boot, geboren op 28-10-1860 in Vrijenban (nu deel van Delft). Volgt XI-q.
7 Hendrik Boot, geboren op 09-10-1863 in Vrijenban (nu deel van Delft). Hendrik is overleden op 18-02-1865 in Vrijenban (nu deel van Delft), 1 jaar oud.

X-s Wouter 2 Boot is geboren op 25-08-1820 om 19:00 in Oudshoorn, zoon van Jacobus Pot Boot en Sophia (Fijgje (Fie)) Steijnis. Wouter 2 is overleden op 07-03-1902 in Woubrugge, 81 jaar oud. Beroep: timmerman, scheepmaker, scheepsbouwer te Leiden. Religie: Bij de volkstelling 1829: N.H. Wouter 2 trouwde, 28 jaar oud, op 02-09-1848 in Nieuw-Lekkerland met A(d)riaantje Broere, 26 jaar oud. A(d)riaantje is geboren op 27-03-1822 in Nieuw-Lekkerland. A(d)riaantje is overleden op 04-02-1894 in Woubrugge, 71 jaar oud. A(d)riaantje: dochter van Jacobus Broere, timmerman, en van Maria (Sophia) van der Hoog(t).

Kinderen van Wouter 2 en A(d)riaantje:

1 Sophia 1 Boot, geboren op 11-03-1849 in Nieuw-Lekkerland. Sophia 1 is overleden op 03-07-1849 in Woubrugge, 3 maanden oud.
2 Jacobus 1 Boot, geboren op 23-06-1850 in Woubrugge. Jacobus 1 is overleden op 22-10-1850 in Woubrugge, 3 maanden oud.
3 Sophia 2 Boot, geboren op 18-06-1851 in Woubrugge. Sophia 2 is overleden op 24-10-1852 in Woubrugge, 1 jaar oud.
4 Maria Sophia Boot, geboren op 19-09-1853 in Woubrugge. Volgt XI-r.
5 Jacobus 2 Boot, geboren op 15-08-1855 in Woubrugge. Volgt XI-s.
6 Pieter Boot, geboren op 04-06-1858 in Woubrugge. Pieter is overleden op 22-04-1860 in Woubrugge, 1 jaar oud.
7 Bardina Boot, geboren op 05-06-1861 in Woubrugge. Bardina is overleden op 02-08-1861 in Woubrugge, 1 maand oud.
8 Sophia 3 Boot, geboren op 01-11-1862 in Woubrugge. Sophia 3 is overleden op 29-05-1863 in Woubrugge, 6 maanden oud.
9 Sophia 4 Boot, geboren op 15-08-1864 in Woubrugge. Sophia 4 is overleden op 04-04-1865 in Woubrugge, 7 maanden oud.

X-t Willem Boot is geboren op 29-10-1822 in Oudshoorn, zoon van Jacobus Pot Boot en Sophia (Fijgje (Fie)) Steijnis. Willem is overleden op 10-11-1908 in Woubrugge, 86 jaar oud. Beroep: timmerman. Religie: Bij de volkstelling 1829: N.H.

Willem:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 27-02-1847 in Woubrugge met Jacoba van der Vis, 23 jaar oud. Jacoba is geboren op 22-03-1823 in Ter Aar. Jacoba is geboren als deel van een tweeling samen met een doodgeboren manlijk kind. Jacoba is overleden op 16-04-1851 in Woubrugge, 28 jaar oud. Jacoba: dochter van Cornelis van der Vis, bouwman, en van Maartje Oudenes.
(2) trouwde, 31 jaar oud, op 29-01-1854 in Koudekerk aan den Rijn met Cornelia Roest, 28 jaar oud. Cornelia is geboren op 25-08-1825 in Koudekerk a/d Rijn. Cornelia is overleden op 23-12-1905 in Woubrugge, 80 jaar oud. Beroep: naaister. Cornelia: dochter van Gerrit Roest en van Ingetje de Bie.

Kinderen van Willem en Jacoba:

1 Sophia Boot, geboren op 10-05-1848 in Woubrugge. Volgt XI-t.
2 Maarten Kornelis Boot, geboren op 12-12-1849 in Woubrugge. Maarten Kornelis is overleden op 22-07-1851 in Woubrugge, 1 jaar oud.

Kinderen van Willem en Cornelia:

1 Jacobus Pot 1 Boot, geboren op 31-08-1854 in Woubrugge. tweeling met Gerrit 1. Jacobus Pot 1 is overleden op 23-09-1854 in Woubrugge, 23 dagen oud.
2 Gerrit 1 Boot, geboren op 01-09-1854 in Woubrugge. tweeling met Jacobus Pot 1. Gerrit 1 is overleden op 25-09-1854 in Woubrugge, 24 dagen oud.
3 Jacobus Pot 2 Boot, geboren op 16-09-1855 in Woubrugge. Volgt XI-u.
4 Ingetje Boot, geboren op 30-07-1857 in Woubrugge. Ingetje is overleden op 09-02-1859 in Woubrugge, 1 jaar oud.
5 Gerrit 2 Boot, geboren op 11-12-1859 in Woubrugge. Volgt XI-v.
6 Willem Boot, geboren op 12-07-1862 in Woubrugge. Volgt XI-w.
7 Pieter 1 Boot, geboren op 12-07-1862 in Woubrugge. tweeling met Willem. Pieter 1 is overleden op 13-12-1862 in Woubrugge, 5 maanden oud.
8 Pieter 2 Boot, geboren op 05-06-1864 in Woubrugge. Volgt XI-x.
9 Abraham Boot, geboren op 05-06-1868 in Woubrugge. Abraham is overleden op 04-05-1869 in Woubrugge, 10 maanden oud.

X-u Philippus (Flip) Boot is geboren op 24-11-1824 om 02:00 in Oudshoorn, zoon van Jacobus Pot Boot en Sophia (Fijgje (Fie)) Steijnis. Philippus is overleden op 24-08-1902 in Alphen a/d Rijn, 77 jaar oud. Woonplaats: Alphen (vertrokken 25-05-1851 Aarlanderveen, ingekomen 00-09-1851 Oudshoorn). Beroep: scheepmaker, scheepstimmerman, vaartuigverhuurder (1888). Religie: N.H. Flip: koopt op 24-05-1851 van de weduwe van Frank van Vliet een in 1819 opgericht Scheepswerfje in de buurtschap Steekt, nabij de Gouwsluis te Alphen ter grootte van 150 roeden, de latere werf 'De Vooruitgang'. Flip trouwde, 26 jaar oud, op 25-05-1851 in Aarlanderveen met Grietje Hoogeveen, 28 jaar oud. Grietje is geboren op 29-12-1822 in Aarlanderveen. Grietje is overleden op 21-05-1904 in Alphen aan den Rijn, 81 jaar oud. Religie: N.H. Grietje: dochter van Dirk Hoogeveen (1779 Nieuwkoop - 31-08-1854 Aarlanderveen), metselaar (1845), winkelier (1854), getrouwd 27-05-1805 te Aarlanderveen met Grietje Vervoorn (09-05-1785 Oudshoorn - 18-12-1845 Aarlanderveen). 

Cornelis in t Velt.26

Philippus (Flip) Boot

Cornelis in t Velt.27

Grietje Hoogeveen

Kinderen van Flip en Grietje:

1 Grietje 1 Boot, geboren op 05-03-1852 in Alphen zh. Grietje 1 is overleden op 27-07-1862 in Alphen zh, 10 jaar oud. Religie: N.H. gedoopt.
2 Jacobus Boot, geboren op 28-04-1854 in Alphen zh. Volgt XI-y.
3 Sophia Boot, geboren op 31-10-1856 in Alphen zh. Volgt XI-z.
4 Dirk Boot, geboren op 01-03-1859 in Alphen zh. Volgt XI-aa.
5 Pieter Boot, geboren op 27-12-1861 in Alphen zh. Volgt XI-ab.
6 Grietje 2 Boot, geboren op 11-04-1866 in Alphen zh. Volgt XI-ac.

X-v Jacobus Boot is geboren op 21-06-1831 in Oudshoorn, zoon van Jacobus Pot Boot en Sophia (Fijgje (Fie)) Steijnis. Jacobus is overleden op 23-07-1917 in Delft, 86 jaar oud. Woonplaats: Oudshoorn (ingekomen 05-01-1866, vertrokken 23-02-1880 Delft). Beroep: timmerman. Religie: N.H.

Jacobus:
(1) trouwde, 34 jaar oud, op 10-01-1866 in Den Haag met Catharina van Alderwegen, 37 jaar oud. Catharina is geboren op 27-05-1828 in Den Haag. Catharina is overleden op 01-03-1881 in Delft, 52 jaar oud. Woonplaats: (ingekomen 05-01-1866, vertrokken 23-02-1880 Delft). Religie: N.H. Catharina: dochter van Abraham van Alderwegen, schipper, en van Christina van Malsem.
(2) trouwde, 51 jaar oud, op 13-06-1883 in Hof van Delft met Hendrina Ham, 50 jaar oud. Hendrina is geboren op 04-08-1832 in Hilversum. Hendrina is overleden op 23-02-1887 in Delft, 54 jaar oud. Hendrina: dochter van Sigesmundes Pieter Fredriksz Ham (05-10-1794 Hilversum), fabrikant, getrouwd 03-10-1821 te Den Haag met Sophia Helena van der Schaft (1799 Nijmegen).

X-w Willem Fredrik Strakenbroek is geboren op 08-12-1813 in Ter Aar, zoon van Fred(e)rik Willemszn Stra(a)kenbroek en Trijntje Boot. Willem Fredrik is overleden op 07-10-1841 in Aalsmeer, 27 jaar oud. Beroep: 1838 watermolenaar. Willem Fredrik trouwde, 24 jaar oud, op 17-06-1838 in Aalsmeer met Maria Catharina de Vos, 30 jaar oud. Maria Catharina is geboren op 30-08-1807 in Aalsmeer. Zij is gedoopt op 06-09-1807 in Aalsmeer. Doopgetuigen: Catrina Koning en Neeltje Hanse. Beroep: winkelierster. Maria Catharina: dochter van Klaas de Vos, viskoper, en van Maria Huisman; weduwe van Reijnier van Altena en van Hendrik Vreeken.

X-x Marijtje Strakenbroek is geboren op 20-06-1816 om 16:00 in Ter Aar, dochter van Fred(e)rik Willemszn Stra(a)kenbroek en Trijntje Boot. Marijtje trouwde, 21 jaar oud, op 12-11-1837 in Aalsmeer met Arij Lok, 26 jaar oud. Arij is geboren op 21-01-1811 in Mijdrecht. Hij is gedoopt op 06-02-1811 in Mijdrecht. Beroep: metselaar. Arij: zoon van Jan Lok, winkelier, en van Marrigje (Maria) van den Berg.

X-y Jan Fredrik Strakenbroek is geboren op 14-07-1823 in Aalsmeer, zoon van Fred(e)rik Willemszn Stra(a)kenbroek en Trijntje Boot. Jan Fredrik is overleden op 25-06-1893 in Aalsmeer, 69 jaar oud. Beroep: 1849 watermolenaar. Jan Fredrik trouwde, 26 jaar oud, op 05-08-1849 in Aalsmeer met Geertje van Vliet, 26 jaar oud. Geertje is geboren op 05-05-1823 in Bodegraven. Geertje is overleden op 03-11-1898 in Aalsmeer, 75 jaar oud. Beroep: naaister. Geertje: dochter van Jan van Vliet en van Elisabeth Zwaneveld.

X-z Brunings Strakenbroek is geboren op 28-05-1825 in Aalsmeer, zoon van Fred(e)rik Willemszn Stra(a)kenbroek en Trijntje Boot. Brunings is overleden op 26-03-1881 in Haarlemmermeer, 55 jaar oud. Beroep: 1858 watermolenaar. Brunings trouwde, 32 jaar oud, op 16-04-1858 in Aalsmeer met Maria van der Vlugt, 27 jaar oud. Maria is geboren op 19-11-1830 in Abtsregt (nu deel van Delft). Maria: dochter van Isaäk van der Vlugt en van Catharina Jacoba Kleijn.

X-aa Cornelis Boot is geboren op 28-03-1814 in Oudshoorn, zoon van Jan (van) Winkel en Trijntje 2 Boot. Hij is gedoopt op 14-02-1815 in Oudshoorn. Cornelis is overleden op 02-06-1887 in Oudshoorn, 73 jaar oud. Woonplaats: (vertrok 00-06-1850 Houtrijk en Polanen; ingekomen 01-01-1851 Houtrijk en Polanen). Beroep: 1838 schuitenjager, 1843 arbeider. Religie: N.H. Cornelis: Cornelis Boot is niet ingeschreven in het geboorteregister van Oudshoorn.

Na het doorspitten van de volkstelling van 1829 kwamen dochter Marijtje en zoon Cornelis te voorschijn. Gelukkig hebben we het kerkarchief van Oudshoorn, zodat er na 1811 nog een zoekmogelijkheid was. Hier werden deze bevestigd met het benoemen van de vader Jan Winkel. Ondanks de erkenning gaan deze kinderen met de naam Boot i.p.v. Winkel door het leven. Cornelis Boot heeft het voorbeeld van zijn moeder gevolgd en kreeg zeven kinderen voor hij met de moeder van zijn kinderen trouwde.

Cornelis trouwde, 47 jaar oud, op 24-10-1861 in Oudshoorn met Susanna Vos, 44 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op dezelfde datum in Oudshoorn.

In de trouwakte staat een passage over het niet kunnen overleggen van een afschrift van de geboorte-akte van Cornelis Boot. Daarvoor in de plaats heeft hij een akte van bekendheid overlegd, die bij de bijlagen moet zitten. Zijn ouders hebben verzuimd om hem aan te geven bij de burgerlijke stand. Bruidegom en bruid kunnen niet schrijven; erkennen vier kinderen: Trijntje geboren 07-06-1841, Willem geboren 26-12-1843, Cornelis geboren 09-04-1849 en Teunis geboren 15-03-1855; drie kinderen waren inmiddels overleden. Volgens hr. Regt hadden de ouders op de Citadel van Antwerpen kennis gemaakt. Alle kinderen zijn in de Ned. Hervormde kerk gedoopt.

Susanna is geboren op 03-12-1816 om 19:00 in Sint Laurens (Middelburg). Susanna is overleden op 04-02-1892 in Oudshoorn, 75 jaar oud. Woonplaats: (vertrok 00-06-1850 Houtrijk en Polanen; ingekomen 01-06-1851 Houtrijk en Polanen). Religie: N.H. Susanna: dochter van Willem Cornelisse Vos (1795 - 16-03-1856 Koudekerke), boerenknecht, werkman, postrijder, en Maria Magdalena Maas (ca 1792 Oud-Vlissingen (Koudekerke) - 25-09-1843 Middelburg), getrouwd op 25-07-1816 in Koudekerke. Willem trouwde op 15-05-1855 in Breskens met Sophia Cicilia Maesis (1789 Knocke).

Kinderen van Cornelis en Susanna:

1 Magdalena Boot (geboren Vos), geboren op 15-10-1838 in Oudshoorn. Zij is gedoopt op 28-10-1838 in Oudshoorn. Magdalena is overleden op 03-11-1838 in Oudshoorn, 19 dagen oud.
2 Trijntje Boot (geboren Vos), geboren op 07-06-1841 in Oudshoorn. Volgt XI-ad.
3 Willem Boot (geboren Vos), geboren op 26-12-1843 in Oudshoorn. Volgt XI-ae.
4 Cornelis 1 Boot (geboren Vos), geboren op 22-01-1847 in Oudshoorn. Hij is gedoopt op 31-01-1847 in Oudshoorn. Cornelis 1 is overleden op 25-02-1848 om 05:00 in Oudshoorn, 1 jaar oud.
5 Cornelis 2 Boot (geboren Vos), geboren op 09-04-1849 in Oudshoorn. Volgt XI-af.
6 Leentje Boot (geboren Vos), geboren op 02-06-1852 in Oudshoorn. Zij is gedoopt op 27-06-1852 in Oudshoorn. Doopgetuige: Geertrui de Gelder. Leentje is overleden op 12-09-1855 in Oudshoorn, 3 jaar oud.
7 Teunis Boot (geboren Vos), geboren op 14-03-1855 in Oudshoorn. Volgt XI-ag.

X-ab Teunis van den Heuvel is geboren op 12-01-1823 in Oudshoorn, zoon van Cornelis van den Heuvel en Trijntje 2 Boot. Teunis is overleden op 17-07-1858 in Haarlemmermeer, 35 jaar oud. Beroep: schuitenjager.

Teunis:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op 13-10-1844 in Oudshoorn met Mija Schouten, 26 jaar oud. de bruidegom kan niet schrijven. Mija is geboren op 27-09-1818 in Oudshoorn. Mija is overleden op 10-09-1855 om 06:00 in Haarlemmermeer, 36 jaar oud. Bij het overlijden van Mija: Mija en haar 6-jarige dochter Cornelia zijn op hetzelfde tijdstip in hun huis overleden. Ongeluk? Mija: dochter van Cornelis Schouten, bouwman te Oudshoorn, en van Lena Jonkheijd.
(2) trouwde, 33 jaar oud, op 25-07-1856 in Leimuiden met Matje Freeken, 27 jaar oud. Matje is geboren op 09-02-1829 in Alkemade. Matje: dochter van Jacob Freeken (ca 1797), visser te Leimuiden, en van Matje Slop (ca 1797). Na het overlijden van Teunis hertrouwt Matje op 16-01-1862 te Leimuiden met Pieter Cornelis van den Ende, 23 jaar, kleermaker.

X-ac Jansje van den Heuvel is geboren op 04-10-1825 in Oudshoorn, dochter van Cornelis van den Heuvel en Trijntje 2 Boot. Jansje is overleden op 14-12-1859 in Haarlemmermeer, 34 jaar oud. Jansje trouwde, 22 jaar oud, op 26-12-1847 in Oudshoorn met Abraham de Kleer, 23 jaar oud. Abraham is geboren op 30-03-1824 in Oudshoorn. Beroep: holblokmaker, 1861 klompenmaker. Abraham: zoon van Bart de Kleer en van Angenieta Mulder (Oudshoorn); hertrouwt in 1861, na het overlijden van Jansje van den Heuvel, te Aalsmeer Alida Geistman, 33jaar, geb. te Amsterdam.

X-ad Grietje van den Heuvel is geboren op 12-10-1829 in Oudshoorn, dochter van Cornelis van den Heuvel en Trijntje 2 Boot. Grietje is overleden op 24-12-1859 in Haarlemmermeer, 30 jaar oud. Bij het overlijden van Grietje: Opvallend is dat 10 dagen eerder haar zuster Jansje is overleden en een week later haar 7-jarige dochter Jaantje. Grietje trouwde, 20 jaar oud, op 31-10-1849 in Oudshoorn met Izaak de Wilde, 35 jaar oud. Izaak is geboren op 21-07-1814 in Woubrugge. Izaak is overleden op 23-09-1868 in Nieuwer-Amstel, 54 jaar oud. Beroep: 1849 bouwman, 1859 schepenjager. Izaak: zoon van Dirk de Wilde, bouwman in Woubrugge, en van Adriana Molenaar; weduwnaar van Johanna van der Vliet. Na het overlijden van Grietje hertrouwd in 1860 te Amsterdam met Lijsbeth Peereboom, tapster, en in 1865 te Mijdrecht met Gerritje Noorloos.

X-ae Cornelia van den Heuvel is geboren op 11-06-1836 in Oudshoorn, dochter van Cornelis van den Heuvel en Trijntje 2 Boot. Cornelia is overleden op 01-03-1872 in Haarlemmermeer, 35 jaar oud. Cornelia trouwde, 19 jaar oud, op 06-06-1856 in Alkemade met Jan Vis, 27 jaar oud. Jan is geboren op 29-12-1828 in Culemborg. tweeling met broer Aart. Jan is overleden op 16-12-1896 in Haarlemmermeer, 67 jaar oud. Beroep: 1856 arbeider. Jan: zoon van Jan Vis, kooiman, en van Dirkje Kooij; na het overlijden van Cornelia hertrouwd met Elisabeth Verzijde.

X-af Matthijs Boot is geboren op 16-07-1815 in Gouda, zoon van Simon Matthijsz Boot en Maria van der Burg. Matthijs is overleden op 11-05-1875 in Gouda, 59 jaar oud. Beroep: pijpenmakersknecht, pijpenmaker. Religie: N.H. Matthijs trouwde, 18 jaar oud, op 11-12-1833 in Gouda met Cornelia Adriana Brem, 19 jaar oud. Cornelia Adriana is geboren op 18-11-1814 in Gouda, dochter van Cornelis Brem en Josina de Mol. Cornelia Adriana is overleden op 25-07-1865 in Gouda, 50 jaar oud. Religie: N.H.

Kinderen van Matthijs en Cornelia Adriana:

1 Simon Boot, geboren op 15-10-1834 in Gouda. Simon is overleden op 16-11-1834 in Gouda, 1 maand oud.
2 N.N. Boot, levenloos geboren zoon, geboren op 01-08-1835 in Gouda.
3 Josina Boot, geboren op 29-07-1836 in Gouda. Volgt XI-ah.
4 Maria 1 Boot, geboren op 20-05-1838 in Gouda. Maria 1 is overleden op 27-08-1838 in Gouda, 3 maanden oud.
5 Maria 2 Boot, geboren op 02-08-1839 in Gouda. Volgt XI-ai.
6 Cornelis Boot, geboren op 25-10-1841 in Gouda. Cornelis is overleden op 01-01-1842 in Gouda, 2 maanden oud.
7 Simon Boot, geboren op 25-11-1842 in Gouda. Volgt XI-aj.
8 Cornelia Adriana 1 Boot, geboren op 12-12-1844 in Gouda. Cornelia Adriana 1 is overleden op 08-07-1847 in Gouda, 2 jaar oud.
9 Cornelia Boot, geboren op 27-11-1848 in Gouda. Cornelia is overleden op 11-02-1850 in Gouda, 1 jaar oud.
10 Arie Boot, geboren op 01-06-1851 in Gouda. Arie is overleden op 20-12-1876 in Dordrecht, 25 jaar oud. Woonplaats: (op 22-08-1876 vertiokken naar Dordrecht). Religie: N.H. Arie bleef ongehuwd.
11 Cornelia Adriana 2 Boot, geboren op 30-05-1854 in Gouda. Cornelia Adriana 2 is overleden op 23-02-1856 in Gouda, 1 jaar oud. Religie: N.H.
12 Matthijs Boot, geboren op 24-03-1857 in Gouda. Matthijs is overleden op 17-02-1859 in Gouda, 1 jaar oud. Religie: N.H.

X-ag Willem Boot is geboren op 01-01-1819 in Gouda, zoon van Simon Matthijsz Boot en Maria van der Burg. Willem is overleden op 18-12-1891 in Gouda, 72 jaar oud. Woonplaats: 1891: Nieuwe Haven N 138. Beroep: pijpenmakersknecht, pijpenmaker. Religie: N.H.

Willem:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 10-08-1842 in Gouda met Elizabeth de Jong, 23 jaar oud. Elizabeth is geboren op 16-04-1819 in Gouda. Elizabeth is overleden op 14-03-1849 in Gouda, 29 jaar oud. Beroep: mutsenwasster. Elizabeth: dochter van Jacob de Jong (ca 1786), schepenjager, en van Elizabeth Melkert (ca 1792- ca 1842).
(2) trouwde, 33 jaar oud, op 10-11-1852 in Gouda met Hendrica Josina Verveen, 45 jaar oud. Hendrica Josina is geboren op 27-04-1807 in Gouda. Zij is gedoopt op 20-05-1807 in Gouda. Hendrica Josina is overleden op 16-01-1884 in Gouda, 76 jaar oud. Beroep: naaister. Religie: N.H. Hendrica Josina: dochter van Hendrik Verveen (overleden 1828) en van Jacoba Polijn (overleden); eerder getrouwd op 09-04-1828 in Gouda met Frederik Belonje (1803-voor 1852).

Kinderen van Willem en Elizabeth:

1 Maria Boot (geboren de Jong), geboren op 27-04-1841 in Gouda. Volgt XI-ak.
2 Jacob Boot (geboren de Jong), geboren op 06-03-1843 in Gouda. Jacob is overleden op 20-05-1843 in Gouda, 2 maanden oud.
3 Elizabeth Boot, geboren op 28-04-1844 in Gouda. Elizabeth is overleden op 20-08-1866 in Gouda, 22 jaar oud. Beroep: naaister. Religie: N.H. 
4 Jozina Boot, geboren op 24-02-1846 in Gouda. Jozina is overleden op 16-11-1848 in Gouda, 2 jaar oud.

X-ah Simon 2 Boot is geboren op 01-10-1825 in Gouda, zoon van Simon Matthijsz Boot en Maria van der Burg. Simon 2 is overleden op 08-02-1892 in Gouda, 66 jaar oud. Beroep: pakhuisknecht, dienstknecht. Religie: N.H. Simon 2: Zoon Cornelis is verwekt bij de tweede vrouw van Simon vóór dat deze met zijn eerste vrouw is gehuwd.

Simon 2:
(1) trouwde, 30 jaar oud, op 03-09-1856 in Gouda met Catharina de Koning, 32 jaar oud. Catharina is geboren op 28-03-1824 in Gouda. Catharina is overleden op 04-07-1857 in Gouda, 33 jaar oud. Beroep: mutsenwasster. Catharina: dochter van Johannes (Jan) de Koning (1785-1860), sjouwerman, en van Jacoba Schoenmaker (1784-1860).
(2) trouwde, 34 jaar oud, op 23-05-1860 in Gouda met Maria Johanna Brem, 39 jaar oud. Maria Johanna is geboren op 15-10-1820 in Gouda, dochter van Cornelis Brem en Josina de Mol. Maria Johanna is overleden op 03-05-1897 in Gouda, 76 jaar oud. Beroep: naaister, dienstbode. Religie: N.H.

Kinderen van Simon 2 en Maria Johanna:

1 Cornelis Boot (geboren Brem), geboren op 05-12-1854 in Kralingen (Rotterdam). Volgt XI-al.
2 Simon Boot, geboren op 29-07-1861 in Gouda. Simon is overleden op 23-10-1861 in Gouda, 2 maanden oud.
3 Arie Simon Boot, geboren op 21-05-1863 in Gouda. Arie Simon is overleden op 30-06-1951 in Gouda, 88 jaar oud. Woonplaats: Alphen aan den Rijn (Alphen: ingekomen 23-03-1912 Gouda, vertrokken 30-07-1918 Gouda). Beroep: los werkman, letterzetter. Religie: Chr. Ger. Arie Simon: veroordeeld in Rotterdam wegens landloperij, nr. 2864, datum van opname 25-04-1896 te Veenhuizen, ontslagen?, op dat moment ongetrouwd; er is een signalementkaart [R.A.D. nr. 506]. Arie Simon bleef ongehuwd.

X-ai Leendert Boot is geboren op 17-11-1827 in Gouda, zoon van Simon Matthijsz Boot en Maria van der Burg. Leendert is overleden op 05-01-1900 in Gouda, 72 jaar oud. Beroep: pijpenmaker, fabriekswerker. Religie: N.H. Leendert trouwde, 29 jaar oud, op 27-05-1857 in Gouda met Maria de Moor, 26 jaar oud. op de trouwakte staat dat woonplaats en datum overlijden van de vader van de bruid onbekend zijn. Maria is geboren op 25-11-1830 in Gouda. Maria is overleden op 08-03-1916 in Aarlanderveen, 85 jaar oud. Beroep: dienstbode, pijpenmaakster. Religie: N.H. Maria: dochter van Thomas de Moor (ca 1799 (1804?)), pottenbakker te Neuendorf bij Koblenz, Duitsland, en Josina Bos (09-11-1805 Gouda - 08-12-1892 Gouda), kraamverwaarster in Neuendorf in 1866.

Kinderen van Leendert en Maria:

1 Simon Boot, geboren op 11-09-1857 in Gouda. Volgt XI-am.
2 Josina Margaritha 1 Boot, geboren op 15-09-1859 in Gouda. Josina Margaritha 1 is overleden op 14-11-1859 in Gouda, 1 maand oud.
3 Leendert Marinus Boot, geboren op 31-03-1861 in Gouda. Volgt XI-an.
4 Josina Margaretha 2 Boot, geboren op 30-07-1863 in Gouda. Josina Margaretha 2 is overleden op 01-04-1865 in Gouda, 1 jaar oud. Religie: N.H. gedoopt.
5 Marinus Johannes Boot, geboren op 16-02-1865 in Gouda. Volgt XI-ao.
6 Josina Boot, geboren op 24-09-1867 in Gouda. Josina is overleden op 31-12-1869 in Gouda, 2 jaar oud. Religie: N.H. gedoopt.
7 Matthijs Boot, geboren op 27-02-1870 in Gouda. Matthijs is overleden op 11-07-1870 in Gouda, 4 maanden oud.
8 Teunis Cornelis Boot, geboren op 04-10-1871 in Gouda. Volgt XI-ap.
9 Josina Margaretha 3 Boot, geboren op 23-05-1874 in Gouda. Volgt XI-aq.

X-aj Pieter Johannes Boot is geboren op 05-05-1830 in Gouda, zoon van Simon Matthijsz Boot en Maria van der Burg. Pieter Johannes is overleden op 15-04-1917 in Gouda, 86 jaar oud. Beroep: bediende, sjouwerman, pijpenmaker. Religie: N.H. Pieter Johannes trouwde, 27 jaar oud, op 03-06-1857 in Gouda met Johanna (Francina) Sitton (Citton), 24 jaar oud. Johanna (Francina) is geboren op 30-09-1832 in Gouda. Johanna (Francina) is overleden op 09-04-1909 in Gouda, 76 jaar oud. Beroep: dienstbode. Religie: N.H. Johanna (Francina): dochter van Huibert Citon (Sitton) (ca 1800), pijpenmaker, en Lijsje (Elizabeth) den Hertog (ca 1806), pijpenmaakster.

Kinderen van Pieter Johannes en Johanna (Francina):

1 Maria Boot, geboren op 19-08-1857 in Gouda. Maria is overleden op 11-08-1859 in Gouda, 1 jaar oud.
2 Elizabeth Boot, geboren op 10-12-1858 in Gouda. Elizabeth is overleden op 10-10-1859 in Gouda, 10 maanden oud.
3 Maria Elizabeth Boot, geboren op 01-03-1860 in Gouda. Maria Elizabeth is overleden op 23-04-1860 in Gouda, 1 maand oud.
4 Maria Johanna Boot, geboren op 08-03-1861 in Gouda. Volgt XI-ar.
5 Pieternella Johanna Boot, geboren op 28-08-1862 in Gouda. Pieternella Johanna is overleden op 03-12-1863 in Gouda, 1 jaar oud. Pieternella Johanna: in de DTB-boeken van Gouda komt deze Pieternella al voor op 22-02-1860 met een verwijzing naar de inschrijfdatum van 1862.
6 Hubertus Boot, geboren op 16-11-1863 in Gouda. Hubertus is overleden op 13-02-1864 in Gouda, 2 maanden oud.
7 Pieter Johannes Boot, geboren op 25-05-1865 in Gouda. Pieter Johannes is overleden op 11-10-1866 in Gouda, 1 jaar oud.
8 Pieternella Johanna Boot, geboren op 27-12-1868 in Gouda. Volgt XI-as.
9 Cornelis Boot, geboren op 23-02-1871 in Gouda. Cornelis is overleden op 09-12-1872 in Gouda, 1 jaar oud.
10 Simon 1 Boot, geboren op 11-07-1872 in Gouda. Simon 1 is overleden op 26-08-1872 in Gouda, 1 maand oud.
11 Simon 2 Boot, geboren op 10-02-1874 in Gouda. Volgt XI-at.
12 Johanna Boot, geboren op 05-04-1877 in Gouda. Johanna is overleden op 16-04-1878 in Gouda, 1 jaar oud.

X-ak Hendrica Cabout is geboren op 30-09-1821 in Gouda, dochter van Johannes Cabout (K(l)about) en Jo(h)anna Boot. Hendrica is overleden op 19-01-1910 in Rotterdam, 88 jaar oud. Hendrica trouwde, 33 jaar oud, op 21-02-1855 in Gouda met Cornelis Joannes van Havezaat, 26 jaar oud. Cornelis Joannes is geboren op 24-06-1828 in Gouda. Cornelis Joannes is overleden op 31-10-1888 in Rotterdam, 60 jaar oud. Beroep: 1855 blekersknecht. Cornelis Joannes: zoon van Lambertus Andreas van Havezaat, touwslagersknecht en bakkersknecht in Gouda, en van Teuntje de Hoog.

X-al Matthijs Cabout is geboren op 05-12-1823 in Gouda, zoon van Johannes Cabout (K(l)about) en Jo(h)anna Boot. Matthijs is overleden op 08-08-1905 in Gouda, 81 jaar oud. Beroep: pijpenmaker.

Matthijs:
(1) trouwde, 29 jaar oud, op 20-04-1853 in Gouda met Lena Rietveld, 23 jaar oud. Lena is geboren op 08-03-1830 in Moordrecht. Lena is overleden op 29-04-1865 in Gouda, 35 jaar oud. Lena: dochter van Jochem Rietveld, baander, en van Adriana den Hollander.
(2) trouwde, 41 jaar oud, op 12-07-1865 in Gouda met Neeltje Mes, 25 jaar oud. Neeltje is geboren op 01-06-1840 in Gouda. Neeltje is overleden op 09-09-1908 in Gouda, 68 jaar oud. Beroep: 1865 dienstbode. Neeltje: dochter van Nicolaas Mes, baggerman te Gouda, en van Sophia van Es.

X-am Matthijs Boot is geboren op 03-02-1819 in Gouda, zoon van Jacob Boot en Geertruij van der Burg. Matthijs is overleden op 06-07-1866 in Gouda, 47 jaar oud. Beroep: pijpenmakersknecht, pijpenmaker van 1844-1850 merk bok met B. Religie: N.H.

Matthijs:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 13-04-1842 in Gouda met Adriana de Jong, 22 jaar oud. De kinderen uit dit huwelijk zijn in de N.H. kerk gedoopt. Adriana is geboren op 11-09-1819 in Gouda. Adriana is overleden op 02-08-1851 in Gouda, 31 jaar oud. Adriana: dochter van Maarten de Jong (1791-1871), schepenjager en schipper te Gouda, en van Johanna Veerman (1790-1819).
(2) trouwde, 35 jaar oud, op 28-06-1854 in Gouda met Deliana Reijnders, 28 jaar oud. De kinderen uit dit huwelijk zijn in de N.H. kerk gedoopt. Deliana is geboren op 16-10-1825 in Gouda. Deliana is overleden op 20-11-1903 in Gouda, 78 jaar oud. Beroep: pijpenmaakster. Religie: N.H. Deliana: dochter van Dirkje Reijnders (1779), pijpenmaakster; hertrouwd op 21-02-1872 te Gouda met Johannes Louwerenburg, touwspinner.

Kinderen van Matthijs en Adriana:

1 Geertruij Johanna Boot, geboren op 23-08-1842 in Gouda. Volgt XI-au.
2 Maarten Boot, geboren op 04-03-1845 in Gouda. Volgt XI-av.
3 Jacob 1 Boot, geboren op 26-02-1848 in Gouda. Jacob 1 is overleden op 14-11-1852 in Gouda, 4 jaar oud.
4 Pieter 1 Boot, geboren op 13-02-1850 in Gouda. Pieter 1 is overleden op 22-05-1850 in Gouda, 3 maanden oud.
5 Adrianus Boot, geboren op 10-04-1851 in Gouda. Adrianus is overleden op 01-05-1851 in Gouda, 21 dagen oud.

Kinderen van Matthijs en Deliana:

1 NN Boot, levenloos geboren zoon, geboren op 28-04-1855 in Gouda.
2 Adriana Boot, geboren op 22-06-1856 in Gouda. Adriana is overleden op 09-08-1856 in Gouda, 1 maand oud.
3 Jacob 2 Boot, geboren op 29-08-1857 in Gouda. Jacob 2 is overleden op 04-10-1859 in Gouda, 2 jaar oud.
4 Pieter 2 Boot, geboren op 21-02-1860 in Gouda. Pieter 2 is overleden op 25-09-1866 in Gouda, 6 jaar oud.
5 Maria Boot, geboren op 26-01-1863 in Gouda. Maria is overleden op 03-12-1864 in Gouda, 1 jaar oud.
6 Jacob 3 Boot, geboren op 07-04-1866 in Gouda. Jacob 3 is overleden op 27-04-1866 in Gouda, 20 dagen oud.

X-an Willem Boot is geboren op 23-05-1825 in Gouda, zoon van Jacob Boot en Geertruij van der Burg. Willem is overleden op 06-12-1886 in Gouda, 61 jaar oud. Beroep: pottenbakker, pijpenmaker. Religie: N.H. Willem trouwde, 33 jaar oud, op 01-12-1858 in Gouda met Catharina Lokum, 26 jaar oud. De kinderen uit dit huwelijk zijn in de N.H. kerk gedoopt. Catharina is geboren op 31-01-1832 in Gouda. Catharina is overleden op 23-12-1913 in Gouda, 81 jaar oud. Beroep: pijpenmaakster. Religie: N.H. Catharina: dochter van Doris Lokum (ca 1792 - voor 1847), baandersknecht, zoon van Roeland Lokum en Catharina van Haverzaad, en van Neeltje Begeer (1802 Gouda), pijpenmaakster, dochter van Jan Begeer en Sara Rijswijk.

Kinderen van Willem en Catharina:

1 Jacob Boot (geboren Lokum), geboren op 21-09-1856 in Gouda. Volgt XI-aw.
2 Theodorus Boot, geboren op 02-01-1859 in Gouda. Volgt XI-ax.
3 Willem 1 Boot, geboren op 05-05-1861 in Gouda. Willem 1 is overleden op 17-11-1862 in Gouda, 1 jaar oud.
4 Willem 2 Boot, geboren op 11-04-1863 in Gouda. Willem 2 is overleden op 14-08-1865 in Gouda, 2 jaar oud.
5 Cornelis Boot, geboren op 13-02-1865 in Gouda. Cornelis is overleden op 13-07-1867 in Gouda, 2 jaar oud.
6 Geertruida Boot, geboren op 28-01-1867 in Gouda. Volgt XI-ay.
7 Neeltje 1 Boot, geboren op 29-09-1868 in Gouda. Neeltje 1 is overleden op 29-01-1870 in Gouda, 1 jaar oud.
8 Neeltje 2 Boot, geboren op 08-04-1871 in Gouda. Volgt XI-az.

X-ao Willemina Boot is geboren op 29-06-1822 in Gouda, dochter van Pieter 2 Boot en Johanna Wassing. Willemina is overleden op 28-04-1892 in Gouda, 69 jaar oud. Beroep: pijpenmaakster. Religie: N.H. Willemina trouwde, 18 jaar oud, op 09-06-1841 in Gouda met Andrias (Andreas, Andries) de Hoog, 20 jaar oud. Andrias (Andreas, Andries) is geboren op 02-10-1820 om 14:00 in Gouda. Andrias (Andreas, Andries) is overleden op 13-07-1887 in Gouda, 66 jaar oud. Beroep: 1842 winkelbediende; 1852 pijpenmaker, 1870 pijpenvormmaker. Religie: N.H. Andrias (Andreas, Andries): zoon van Pieter de Hoog (pijpenmakersknecht in Gouda) en van Saartje van der Meij.

Kinderen van Willemina en Andrias (Andreas, Andries):

1 Sara 1 de Hoog, geboren op 23-08-1841 in Gouda. Sara 1 is overleden op 24-09-1841 in Gouda, 1 maand oud.
2 Johanna 1 de Hoog, geboren op 28-08-1842 in Gouda. Johanna 1 is overleden op 24-12-1860 in Gouda, 18 jaar oud. Beroep: pijpenmaakster. Religie: N.H.
3 NN de Hoog, levenloos geboren zoon, geboren op 02-12-1843 in Gouda.
4 Sara 2 de Hoog, geboren op 15-04-1847 in Gouda. Volgt XI-ba.
5 Gerarda (Gerritje) de Hoog, geboren op 18-11-1849 in Gouda. Volgt XI-bb.
6 Pieternella de Hoog, geboren op 10-01-1852 in Gouda. Volgt XI-bc.
7 Wilhelmina de Hoog, geboren op 09-11-1854 in Gouda. Volgt XI-bd.
8 Andrias (Andries) de Hoog, geboren op 04-08-1857 in Gouda. Volgt XI-be.
9 Maria de Hoog, geboren op 20-08-1860 in Gouda. Volgt XI-bf.
10 Wilhelmus de Hoog, geboren op 31-10-1862 in Gouda. Wilhelmus is overleden op 07-08-1865 in Gouda, 2 jaar oud.
11 Johanna 2 de Hoog, geboren op 15-07-1865 in Gouda. Volgt XI-bg.

X-ap Gerrit Christiaan Boot is geboren op 09-03-1825 in Gouda, zoon van Pieter 2 Boot en Johanna Wassing. Gerrit Christiaan is overleden op 22-10-1881 in Gouda, 56 jaar oud. Beroep: pijpenmaker, 1860 brandersknecht, touwspinner, sjouwer. Religie: N.H.

Gerrit Christiaan:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op 08-10-1845 in Gouda met Antje (Johanna) de Bas, 20 jaar oud. vader van de bruid was niet aanwezig. Antje (Johanna) is geboren op 29-01-1825 in Broek (Waddinxveen). Antje (Johanna) is overleden op 16-03-1871 in Gouda, 46 jaar oud. Religie: N.H. Antje (Johanna): dochter van Gijsbert de Bas, arbeider te Zuid Waddinxveen ( geb. ca 1799), en van Niesje van den Toorn (ca 1795), naaister te Gouda.
(2) trouwde, 53 jaar oud, op 27-03-1878 in Gouda met Mina (Mijntje) de Jong, 53 jaar oud. Mina is geboren op 31-03-1824 in Gouda. Mina is overleden op 16-01-1896 in Gouda, 71 jaar oud. Religie: N.H. Mijntje: dochter van Jacobus de Jong (1786-ca 1859), schepenjager, en Neeltje van Straalen (ca 1792 - ca 1827); getrouwd 03-10-1860 te Gouda met Petrus Verkerk (ca 1804); getrouwd 30-08-1882 te Gouda met George Schols (ca 1818 Amsterdam).

Kinderen van Gerrit Christiaan en Antje (Johanna):

1 Pieter Boot, geboren op 29-12-1845 in Gouda. Pieter is overleden op 12-05-1846 in Gouda, 4 maanden oud.
2 Arie (Arie Johannes) Boot, geboren op 03-04-1847 in Gouda. Volgt XI-bh.
3 Johanna Niza Boot, geboren op 17-06-1849 in Gouda. Volgt XI-bi.
4 Pieter Boot, geboren op 17-09-1851 in Gouda. Volgt XI-bj.
5 Niza Adriana Boot, geboren op 29-11-1853 in Gouda. Niza Adriana is overleden op 12-03-1871 in Gouda, 17 jaar oud.
6 Martina Boot, geboren op 22-04-1855 in Gouda. Martina is overleden op 15-03-1857 in Gouda, 1 jaar oud.
7 Martinus Boot, geboren op 22-08-1857 in Gouda. Volgt XI-bk.
8 Gerrit Christiaan Boot, geboren op 09-04-1860 in Gouda. Gerrit Christiaan is overleden op 17-06-1907 in Gouda, 47 jaar oud. Beroep: 1907 houtdraaier. Religie: N.H. Gerrit Christiaan bleef ongehuwd.
9 Anthonia Maria Boot, geboren op 23-12-1862 in Gouda. Anthonia Maria is overleden op 02-05-1872 in Gouda, 9 jaar oud.
10 Willemina Boot, geboren op 29-12-1864 in Gouda. Willemina is overleden op 22-06-1867 in Gouda, 2 jaar oud.

X-aq Willem 2 Boot is geboren op 15-02-1833 in Gouda, zoon van Pieter 2 Boot en Johanna Wassing. Willem 2 is overleden op 19-12-1891 in Gouda, 58 jaar oud. Beroep: pijpenmaker, straatmaker. Religie: N.H. Willem 2 trouwde, 28 jaar oud, op 03-04-1861 in Gouda met Johanna Wilhelmina Nieuwenhuijzen, 23 jaar oud. De kinderen uit dit huwelijk zijn gedoopt in de R.K. kerk. Johanna Wilhelmina is geboren op 28-12-1837 in Gouda. Doopgetuigen: Jacobus Nieuwenhuijzen, Jacomina van Leeuwen. Johanna Wilhelmina is overleden op 28-03-1923 in Den Haag, 85 jaar oud. Beroep: pijpenmaakster, werkster. Religie: R.K. Johanna Wilhelmina: dochter van Joannes (Jan) Nieuwenhuijsen (ca 1805-1848), mandenmaker, en van Cornelia van Vliet (06-04-1804 - 1883), pijpenmaakster, werkster.

Kinderen van Willem 2 en Johanna Wilhelmina:

1 Johanna Boot, geboren op 10-05-1861 in Gouda. Johanna is overleden op 05-07-1861 in Gouda, 1 maand oud.
2 Cornelia Boot, geboren op 30-01-1863 in Gouda. Cornelia is overleden op 17-04-1945 in Den Haag, 82 jaar oud. Religie: R.K. Cornelia bleef ongehuwd.
3 Johanna Wilhelmina 1 Boot, geboren op 11-11-1864 in Gouda. Johanna Wilhelmina 1 is overleden op 07-02-1878 in Gouda, 13 jaar oud.
4 Johannes Boot, geboren op 04-11-1866 in Gouda. Johannes is overleden op 09-03-1867 in Gouda, 4 maanden oud.
5 Helena Boot, geboren op 20-03-1868 in Gouda. Helena is overleden op 18-11-1869 in Gouda, 1 jaar oud.
6 Leendert Boot, geboren op 10-07-1870 in Gouda. Leendert is overleden op 14-07-1871 in Gouda, 1 jaar oud.
7 Elizabeth Jacoba Boot, geboren op 24-07-1873 in Gouda. Elizabeth Jacoba is overleden op 05-06-1957 in Oudenbosch, 83 jaar oud. Religie: R.K.
8 Wilhelmus Aloisius Boot, geboren op 19-12-1875 in Gouda. Volgt XI-bl.
9 Joanna Wilhelmina 2 Boot, geboren op 01-11-1878 in Gouda. Joanna Wilhelmina 2 is overleden op 19-02-1885 in Gouda, 6 jaar oud.

X-ar Pieter Boot is geboren op 09-05-1836 in Gouda, zoon van Pieter 2 Boot en Johanna Wassing. Pieter is overleden op 29-06-1915 in Gouda, 79 jaar oud. Beroep: pijpenmaker. Religie: N.H. Pieter trouwde, 27 jaar oud, op 13-05-1863 in Gouda met Gover(d)ina Kunst, 31 jaar oud. De kinderen uit dit huwelijk zijn gedoopt in de N.H. kerk. Gover(d)ina is geboren op 03-09-1831 in Gouda, dochter van Cornelis Kunst en Adriana Matse (Masse). Gover(d)ina is overleden op 04-10-1914 in Gouda, 83 jaar oud. Beroep: pijpenmaakster. Religie: N.H. 

Kinderen van Pieter en Gover(d)ina:

1 Johanna Adriana Boot, geboren op 19-09-1863 in Gouda. Johanna Adriana is overleden op 06-12-1863 in Gouda, 2 maanden oud.
2 Adriana Boot, geboren op 20-02-1865 in Gouda. Volgt XI-bm.
3 Pieter Boot, geboren op 16-03-1867 in Gouda. Pieter is overleden op 18-05-1871 in Gouda, 4 jaar oud.
4 Cornelis Boot, geboren op 18-04-1869 in Gouda. Cornelis is overleden op 05-05-1869 in Gouda, 17 dagen oud.
5 Johanna Boot, geboren op 16-11-1870 in Gouda. Volgt XI-bn.
6 Geertruida Catharina Boot, geboren op 03-11-1873 in Gouda. Volgt XI-bo.

X-as Johanna Boot is geboren op 09-10-1839 in Gouda, dochter van Pieter 2 Boot en Johanna Wassing. Johanna is overleden op 30-04-1893 in Gouda, 53 jaar oud. Beroep: pijpenmaakster. Religie: N.H. Johanna trouwde, 22 jaar oud, op 30-07-1862 in Gouda met Sebastianus (Sebastiaan) de Vet, 24 jaar oud. De kinderen, geboren uit dit huwelijk, zijn gedoopt in de R.K. kerk. Sebastianus is geboren op 04-11-1837 in Gouda. R.K. Sebastianus is overleden op 31-01-1909 in Gouda, 71 jaar oud. Beroep: smidsknecht, spoorwegwerker, arbeider. Religie: R.K. Sebastiaan: zoon van Sebastianus de Vet, kleermaker, en van Johanna de Roos.

Kinderen van Johanna en Sebastiaan:

1 Johannes de Vet, geboren op 10-04-1863 in Gouda. Johannes is overleden op 13-09-1863 in Gouda, 5 maanden oud.
2 Johanna de Vet, geboren op 10-01-1865 in Gouda. Volgt XI-bp.
3 Catharina de Vet, geboren op 08-03-1868 in Gouda. Catharina is overleden op 25-06-1868 in Gouda, 3 maanden oud.
4 Pieternella de Vet, geboren op 22-08-1869 in Gouda. Pieternella is overleden op 31-10-1869 in Gouda, 2 maanden oud.
5 Willemina de Vet, geboren op 28-04-1871 in Gouda. Willemina is overleden op 23-09-1871 in Gouda, 4 maanden oud.
6 Gerarda de Vet, geboren op 24-08-1872 in Gouda. Gerarda is overleden op 25-10-1875 in Gouda, 3 jaar oud.
7 Maria Antonia de Vet, geboren op 20-06-1875 in Gouda. Maria Antonia is overleden op 20-12-1875 in Gouda, 6 maanden oud.
8 Gerardus Martinus Antonius de Vet, geboren op 03-12-1876 in Gouda. Gerardus Martinus Antonius is overleden op 14-12-1881 in Gouda, 5 jaar oud.
9 Petrus de Vet, geboren op 31-01-1879 in Gouda. Petrus is overleden op 23-05-1879 in Gouda, 3 maanden oud.
10 Maria Catharina de Vet, geboren op 28-07-1880 in Gouda. Maria Catharina is overleden op 22-08-1880 in Gouda, 25 dagen oud.

X-at Matthijs Boot is geboren op 08-09-1822 in Gouda, zoon van Matthijs Boot en Willemina Schriek. gewettigd bij het huwelijk van de ouders. Matthijs is overleden op 03-06-1858 in Gouda, 35 jaar oud. Beroep: pijpbakker (1846-1850), pottenbakker. Religie: N.H. Matthijs trouwde, 23 jaar oud, op 18-06-1846 in Gouda met Maria Maag (Haag), 21 jaar oud. Op de huwelijksakte is de achternaam van de bruid en haar vader: Maag. Woonplaats ten tijde van het huwelijk: Veen, NB, waar ook haar ouders woonden. De kinderen uit dit huwelijk zijn gedoopt in de N.H. kerk. Maria is geboren op 01-09-1824 in Gouda. Maria is overleden op 06-09-1867 in Gouda, 43 jaar oud. Beroep: breister. Religie: N.H. Maria: dochter van Dirk Abraham Haag, kleermaker (ca 1788) en Johanna Kraay (ca 1794); Maria hertrouwde op 23-08-1865 in Gouda met Klaas van der Laan (01-06-1819 Gouda).

Kinderen van Matthijs en Maria:

1 Abraham 1 Boot, geboren op 17-09-1846 in Gouda. Abraham 1 is overleden op 12-04-1851 in Gouda, 4 jaar oud.
2 Wilhelmina Cornelia Boot, geboren op 27-03-1849 in Gouda. Wilhelmina Cornelia is overleden op 11-05-1849 in Gouda, 1 maand oud.
3 Abraham 2 Boot, geboren op 24-09-1851 in Gouda. Abraham 2 is overleden op 08-07-1855 in Gouda, 3 jaar oud.
4 Matthijs Boot, geboren op 02-10-1854 in Gouda. Volgt XI-bq.
5 Maria Boot, geboren op 26-06-1858 in Gouda. Volgt XI-br.

X-au Wilhelmina Cornelia Boot is geboren op 22-01-1828 in Gouda, dochter van Matthijs Boot en Willemina Schriek. Wilhelmina Cornelia is overleden op 22-05-1906 in Gouda, 78 jaar oud. Beroep: pijpenmaakster. Religie: N.H. Wilhelmina Cornelia trouwde, 28 jaar oud, op 08-10-1856 in Gouda met Reijk van Veen, 22 jaar oud. De kinderen uit dit huwelijk zijn gedoopt in de N.H. kerk. Reijk is geboren op 11-03-1834 in Gouda. Reijk is overleden op 05-05-1907 in Gouda, 73 jaar oud. Beroep: baardscheerder, pijpenmaker. Religie: N.H. Reijk: zoon van Reijk van Veen, pijpenmaker, en van Maria van (der) Tuijn.

Kinderen van Wilhelmina Cornelia en Reijk:

1 Reijk van Veen, geboren op 20-04-1857 in Gouda. Volgt XI-bs.
2 Willemina Maria van Veen, geboren op 29-05-1859 in Gouda. Volgt XI-bt.
3 Matthijs van Veen, geboren op 07-04-1862 in Gouda. Matthijs is overleden op 12-05-1863 in Gouda, 1 jaar oud.
4 Maria Wilhelmina van Veen, geboren op 13-03-1864 in Gouda. Maria Wilhelmina is overleden op 11-05-1864 in Gouda, 1 maand oud.
5 Martinus van Veen, geboren op 07-01-1866 in Gouda. Volgt XI-bu.
6 Maria van Veen, geboren op 28-02-1869 in Gouda. Maria is overleden op 18-12-1940 in Gouda, 71 jaar oud. Religie: N.H. Maria bleef ongehuwd.
7 Arie van Veen, geboren op 01-12-1874 in Gouda. Arie is overleden op 11-08-1877 in Gouda, 2 jaar oud.

X-av Willemina Sophia Langeraar is geboren op 03-08-1834 in Gouda, dochter van Elbert Langeraar en Margje (Maria) (Matje) Boot. Willemina Sophia is overleden op 08-03-1885 in Gouda, 50 jaar oud. Willemina Sophia trouwde, 22 jaar oud, op 08-07-1857 in Gouda met Johannes Herm Kok, 22 jaar oud.

Bij het sluiten van het huwelijk is voor de bruid, per abuis, in plaats van haar eigen naam, Willemina Sophia, de naam inclusief geboortedatum van haar jong overleden zuster, Sophia Willemina, vermeld. Deze fout komt dus voor in alle hierna geregistreerde aktes.

Na het overlijden van Willemina Sophia is haar man, Johannes Herm, te Haarlem hertrouwd met Maria Jacomina Westerburger. Johannes Herm is geboren op 21-07-1834 in Zwolle. Johannes Herm is overleden op 11-02-1911 in Gouda, 76 jaar oud. Beroep: 1857 molenaarsknecht; 1911 koopman. Johannes Herm: zoon van Hermanus Hendrik Kok en van Grietje Caste.

X-aw Maria Boot is geboren op 19-02-1808 in Gouda, dochter van Simon Boot en Adriana Cabout. Zij is gedoopt op 28-02-1808 in Gouda. Gedoopt in de NDG kerk; doopgetuige Maria Lakrooij. Maria is overleden op 20-11-1896 in Gouda, 88 jaar oud. Woonplaats: (op 15-11-1872 gekomen uit Brussel, België. Bron?). Beroep: pijpenmaakster. Religie: NDG. Maria trouwde, 26 jaar oud, op 13-08-1834 in Gouda met Daniël van IJzendoorn, 22 jaar oud. Daniël is geboren op 18-08-1811 in Gouda. Hij is gedoopt op 28-08-1811 in Gouda. Doopgetuige: Grietje van IJzendooren. Daniël is overleden vóór 1896, hoogstens 85 jaar oud. Beroep: pijpenmakersknecht. Daniël: zoon van Anthonie IJzendoorn, pijpenmakersknecht, en Geertruy Mishout, pijpenmaakster, woonden in Gouda.

Kinderen van Maria en Daniël:

1 Adriana van IJzendoorn, geboren op 24-07-1839 in Gouda. Adriana is overleden op 29-04-1841 in Gouda, 1 jaar oud.
2 Johanna van IJzendoorn, geboren op 12-12-1840 in Gouda.
3 Adriana Antonia van IJzendoorn, geboren op 17-06-1843 in Gouda.

X-ax Leendert 2 Boot is geboren op 27-01-1810 in Gouda, zoon van Simon Boot en Adriana Cabout. Hij is gedoopt op 28-01-1810 in Gouda. Gedoopt in de NDG kerk; doopgetuige: Johanna Boot. Leendert 2 is overleden op 11-01-1891 in Gouda, 80 jaar oud. Beroep: pijpenmakersknecht, koopman. Religie: N.H. Leendert 2 trouwde, 25 jaar oud, op 29-07-1835 in Gouda met Maria Johanna van Gorselen, 20 jaar oud. Maria Johanna is geboren op 23-08-1814 in Gouda. Maria Johanna is overleden op 28-01-1882 in Gouda, 67 jaar oud. Beroep: pijpenmaakster. Religie: N.H. Maria Johanna: dochter van Klaas van Gorselen, pijpmakersknecht, pijpmakersbaas, en van Geertruij Nieuwenhuizen.

Kinderen van Leendert 2 en Maria Johanna:

1 Simon Boot, geboren op 26-12-1835 in Gouda. Volgt XI-bv.
2 Geertruij Boot, geboren op 19-09-1838 in Gouda. Volgt XI-bw.
3 Adrianus Boot, geboren op 05-11-1843 in Gouda. Volgt XI-bx.
4 Maria Boot, geboren op 09-03-1847 in Gouda. Maria is overleden op 18-01-1848 in Gouda, 10 maanden oud.
5 Nicolaas Boot, geboren op 18-02-1850 in Gouda. Volgt XI-by.
6 Daniël Willem (Wilhelmus) Boot, geboren op 30-11-1852 in Gouda. Daniël Willem (Wilhelmus) is overleden op 12-02-1855 in Gouda, 2 jaar oud.
7 Leendert Boot, geboren op 21-05-1856 in Gouda. Volgt XI-bz.

X-ay Johannis Boot is geboren op 24-10-1825 in Gouda, zoon van Simon Boot en Pieternella Rijke. Hij is gedoopt op 30-10-1825 in Gouda. gedoopt in de Remonstrantse Kerk. Johannis is overleden op 26-03-1901 in Rotterdam, 75 jaar oud. Beroep: pijpenmaker, koster, dorpelwachter, pakhuisknecht (1875). Religie: Remonstrants, N.H. Johannis trouwde, 22 jaar oud, op 23-02-1848 in Gouda met Wilhelmina Cornelia de Bruin, 21 jaar oud. Wilhelmina Cornelia is geboren op 30-10-1826 in Gouda. Wilhelmina Cornelia is overleden op 04-10-1898 in Gouda, 71 jaar oud. Beroep: pijpenmaakster. Religie: N.H. Wilhelmina Cornelia: dochter van Arie de Bruyn, koopman (* ca 1794) en van Lena van Vliet, pijpenmaakster (* ca 1800).

Kinderen van Johannis en Wilhelmina Cornelia:

1 Josina Petronella Boot, geboren op 02-03-1849 in Gouda. Volgt XI-ca.
2 Petronella Johanna Boot, geboren op 29-09-1851 in Gouda. Petronella Johanna is overleden op 09-10-1859 in Gouda, 8 jaar oud.
3 Leendert Boot, geboren op 25-07-1857 in Gouda. Volgt XI-cb.
4 Simon Boot, geboren op 09-02-1861 in Gouda. Volgt XI-cc.
5 Arie Otto Boot, geboren op 13-08-1863 in Gouda. Volgt XI-cd.
6 Petronella Trijntje Boot, geboren op 19-02-1867 in Gouda. Volgt XI-ce.
7 Otto Boot, geboren op 07-10-1870 in Gouda. Volgt XI-cf.

X-az Maria 2 Boot is geboren op 07-12-1854 in Gouda, dochter van Aart Boot en Catharina de Graaf. Maria 2 is overleden op 01-07-1922 in Gouda, 67 jaar oud. Beroep: 1907 winkelierster. Religie: N.H. Maria 2 trouwde, 22 jaar oud, op 09-05-1877 in Gouda met Willem Nieuwveld, 23 jaar oud. Willem is geboren op 27-03-1854 in Gouda. Willem is overleden op 31-10-1907 in Gouda, 53 jaar oud. Beroep: koekbakker(sknecht); 1894 koopman. Religie: N.H. Willem: zoon van Abraham Nieuwveld, koopman, en van Maria van den Berg.

Kinderen van Maria 2 en Willem:

1 Willem Nieuwveld, geboren op 12-05-1878 in Gouda. Volgt XI-cg.
2 Catharina Nieuwveld, geboren op 15-11-1880 in Gouda. Volgt XI-ch.
3 Gijsbertus Johannes Nieuwveld, geboren op 15-12-1882 in Gouda. Volgt XI-ci.
4 Aart 1 Nieuwveld, geboren op 17-11-1884 in Gouda. Aart 1 is overleden op 20-05-1886 in Gouda, 1 jaar oud.
5 Johannes Nieuwveld, geboren op 09-01-1886 in Gouda. Volgt XI-cj.
6 Leendert Nieuwveld, geboren op 01-07-1887 in Gouda. Volgt XI-ck.
7 Aart 2 Nieuwveld, geboren op 28-08-1889 in Gouda. Volgt XI-cl.
8 Pieter Nieuwveld, geboren op 21-01-1892 in Gouda. Volgt XI-cm.
9 NN Nieuwveld, levenloos geboren dochter, geboren op 11-05-1893 in Gouda.
10 Marinus Nieuwveld, geboren op 26-07-1894 in Gouda. Volgt XI-cn.
11 Maria Nieuwveld, geboren op 19-01-1897 in Gouda. Volgt XI-co.

X-ba Leendert Boot is geboren op 11-12-1859 in Gouda, zoon van Aart Boot en Catharina de Graaf. Leendert is overleden op 20-10-1927 in Gouda, 67 jaar oud. Beroep: koekbakker(sknecht); 1913 banketbakker. Religie: N.H. Leendert trouwde, 22 jaar oud, op 15-11-1882 in Gouda met Hermina Kerkhoven, 18 jaar oud. Hermina is geboren op 31-12-1863 in Zaandam. Hermina is overleden op 23-09-1947 in Gouda, 83 jaar oud. Beroep: 1882 dienstbode. Hermina: dochter van Gerrit Kerkhoven (ca 1831) en van Aaltje Exalto (ca 1837).

Kinderen van Leendert en Hermina:

1 Gerarda Katrina Boot, geboren op 15-01-1884 in Gouda. Gerarda Katrina is overleden op 28-05-1884 in Gouda, 4 maanden oud.
2 Adriaan Leendert Boot, geboren op 21-05-1885 in Gouda. Woonplaats: (op 07-08-1901 vertrokken naar Rotterdam). Religie: N.H.
3 Catharina Maria Boot, geboren op 05-04-1887 in Gouda.
4 Aaltje Jacoba Boot, geboren op 04-05-1889 in Gouda. Volgt XI-cp.
5 Gerard Johannes Boot, geboren op 22-08-1891 in Gouda. Volgt XI-cq.
6 Agatha Maria Boot, geboren op 28-04-1894 in Gouda. Volgt XI-cr.
7 Jacob Arie Boot, geboren op 27-04-1896 in Gouda. Volgt XI-cs.
8 Maria Wilhelmina Boot, geboren op 12-11-1898 in Gouda. Volgt XI-ct.
9 Leendert Herman Boot, geboren op 23-09-1901 in Gouda. Volgt XI-cu.
10 Neeltje Boot, geboren op 27-01-1904 in Gouda.
11 Herman Marinus Boot, geboren op 06-01-1907 in Gouda. Volgt XI-cv.

X-bb Jacob Soffree is geboren op 19-12-1821 om 23:00 in Gouda, zoon van Hendrik Souffreu (Soffree) en Nela (Neeltje) Boot. Jacob is overleden op 15-11-1890 in Gouda, 68 jaar oud. Beroep: touwspinner. Jacob trouwde, 31 jaar oud, op 18-05-1853 in Gouda met Cornelia Johanna van Schravezand, 27 jaar oud. Cornelia Johanna is geboren op 14-05-1826 in Gouda. Cornelia Johanna is overleden op 20-01-1900 in Gouda, 73 jaar oud. Cornelia Johanna: dochter van Cornelis van Schravezand en van Geertruij van Willigen.

X-bc Pieter Soufreu is geboren op 20-02-1829 in Gouda, zoon van Hendrik Souffreu (Soffree) en Nela (Neeltje) Boot. De geboorte-aangifte vermeldt de geboorte van een dochter Pieternella i.p.v. een zoon. Dit is pas bij het huwelijk van zoon Pieter in 1855 gecorrigeerd op deze akte. Pieter is overleden op 04-10-1889 in Gouda, 60 jaar oud. Beroep: touwspinner. Pieter trouwde, 26 jaar oud, op 04-07-1855 in Gouda met Teuntje Meijer, 21 jaar oud. Teuntje is geboren op 11-04-1834 in Gouda. Teuntje is overleden na 1884, minstens 50 jaar oud. Beroep: hekelster. Teuntje: dochter van Jan Meijer, touwslagersknecht, en van Cornelia Schenk.

X-bd Johannes Simon van Waas (geboren Boot) is geboren op 14-02-1817 in Gouda, zoon van Jacobus van Waas en Maria Boot. Johannes Simon is overleden op 01-05-1898 in Gouda, 81 jaar oud. Beroep: pijpenmakersknecht. Johannes Simon trouwde, 24 jaar oud, op 18-08-1841 in Gouda met Marguerite Gerck, 21 jaar oud. Marguerite is geboren op 03-02-1820 in Luik (Liège) België. Marguerite is overleden op 14-12-1875 in Gouda, 55 jaar oud. Marguerite: dochter van Jean Gerck, soldaat te Luik (overleden 1839), en van Jacqueline van Megchelen, wasvrouw te Gouda.

X-be Gerrit van Waas is geboren op 01-10-1825 in Gouda, zoon van Jacobus van Waas en Maria Boot. Gerrit is overleden op 24-08-1912 in Gouda, 86 jaar oud. Beroep: pijpenmaker.

Gerrit:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 16-04-1851 in Gouda met Sijtje Akrijn, 22 jaar oud. Sijtje is geboren op 11-02-1829 in Gouda. Sijtje is overleden op 01-09-1902 in Gouda, 73 jaar oud. Sijtje: dochter van Wiert Akrijn, pijpmakersknecht, en van Rebecca Kroeders, pijpmaakster.
(2) trouwde, 80 jaar oud, op 08-12-1905 in Boskoop met Francina Magdalena de Knegt, 66 jaar oud. Francina Magdalena is geboren op 23-08-1839 in Gouda. Francina Magdalena is overleden op 04-05-1922 in Gouda, 82 jaar oud. Francina Magdalena: dochter van Klaas de Knegt, schippersknecht, en van Magdalena Staats, pijpmaakster; weduwe van Willem Groeneveld.

X-bf Pieter Marinus van Waas is geboren op 22-07-1832 om 21:00 in Gouda, zoon van Jacobus van Waas en Maria Boot. Pieter Marinus is overleden op 12-03-1918 in Gouda, 85 jaar oud. Beroep: touwspinner, militair.

Pieter Marinus:
(1) trouwde, 43 jaar oud, op 10-11-1875 in Gouda met Maria den Haag, 52 jaar oud. Maria is geboren op 18-04-1823 in Gouda. Maria is overleden op 31-10-1879 in Gouda, 56 jaar oud. Beroep: winkelierster. Maria: dochter van Roelof den Haag, pijpenmaker te Gouda, en van Evertje van Bentum, pijpenmaakster; weduwe van Reinier Gerrardus Marinus van Kersbergen.
(2) trouwde, 52 jaar oud, op 17-06-1885 in Gouda met Sara Kunst, 55 jaar oud. Sara is geboren op 23-11-1829 in Gouda. Sara is overleden op 26-09-1904 in Vrijenban (nu deel van Delft), 74 jaar oud. Beroep: koopvrouw. Sara: dochter van Hendrik Kunst en van Gerritje den Hertog; weduwe van Abraham Dubbel (ovl. 1876) en van Leendert de Mol (ovl. 1884). De woonplaats van Sara was Gouda.

X-bg Leendert Verschoor is geboren op 21-02-1837 in Gouda, zoon van Jan Willem Verschoor en Mattje Boot. Leendert is overleden omstreeks 20-07-1908, ongeveer 71 jaar oud. Bij het overlijden van Leendert: drenkeling, lijk opgehaald uit het Boerengat; overlijdensdatum is fictief. Woonplaats: (op 24-01-1860 vertrokken naar Rotterdam). Beroep: 1865 zinkwerker? Religie: N.H. Leendert trouwde, 28 jaar oud, op 03-05-1865 in Rotterdam met Dirkje den Adel, 33 jaar oud. Dirkje is geboren op 25-11-1831 in Gameren (Zaltbommel). Dirkje is overleden op 23-01-1902 in Rotterdam, 70 jaar oud. Dirkje: dochter van Jan den Adel en van Lena Cornelia Baron.

X-bh Matje Verschoor is geboren op 01-05-1846 in Gouda, dochter van Jan Willem Verschoor en Mattje Boot. Matje is overleden op 02-04-1876 in Gouda, 29 jaar oud. Beroep: naaister. Religie: N.H. Matje trouwde, 22 jaar oud, op 24-02-1869 in Gouda met Johannes van der Valk, 22 jaar oud. Na het overlijden van Matje is Johannes hertrouwd met Johanna Petronella Hofland. Johannes is geboren op 30-10-1846 in Gouda. Johannes is overleden op 24-06-1914 in Gouda, 67 jaar oud. Beroep: schoenmaker. Johannes: zoon van Johannes van der Valk, schoenmaker in Gouda, en Jannigje Kwinkelenberg.

XI-a Lijsabeth (Elisabeth) Boot is geboren op 04-03-1841 om 12:00 in Heenvliet, dochter van Jan Boot en Aaltje Rietdijk. Lijsabeth (Elisabeth) trouwde, 23 jaar oud, op 02-12-1864 in Heenvliet met Abraham de Smit, 23 jaar oud. Abraham is geboren op 04-07-1841 in Heenvliet. Abraham is overleden op 01-03-1918 in Maassluis, 76 jaar oud. Beroep: stoker op de grote vaart; handelaar in groente en fruit; 1888 machinist. Abraham: zoon van Jan de Smit (1784-1850) en Jannetje Ponse (1815-1881).

Kinderen van Lijsabeth (Elisabeth) en Abraham:

1 Aaltje de Smit, geboren op 09-06-1865 in Zwartewaal. Volgt XII-a.
2 Jannetje de Smit, geboren op 24-01-1868 in Heenvliet. Jannetje is overleden op 17-07-1869 in Heenvliet, 1 jaar oud.
3 Arendje de Smit, geboren op 06-06-1869 in Heenvliet. Arendje is overleden in 1932, 63 jaar oud.
4 Jacobus de Smit, geboren op 05-11-1870 in Heenvliet. Jacobus is overleden op 30-11-1870 in Heenvliet, 25 dagen oud.
5 Jan 1 de Smit, geboren op 05-11-1870 in Heenvliet. Jan 1 is overleden op 14-11-1870 in Heenvliet, 9 dagen oud.
6 Jan 2 de Smit, geboren op 24-05-1873 in Heenvliet. Volgt XII-b.

XI-b Jacobus Boot is geboren op 04-07-1844 in Zwartewaal, zoon van Jan Boot en Aaltje Rietdijk. Jacobus is overleden op 11-02-1877 in de Noordzee t.h.v. Texel, 32 jaar oud (oorzaak: over boord geslagen en verdronken). Beroep: visser. Jacobus trouwde, 22 jaar oud, op 24-07-1866 in Zwartewaal met Arentje (van der) Poel, 25 jaar oud. Arentje is geboren op 30-10-1840 in Rockanje. Arentje is overleden omstreeks 1930 in Rotterdam, ongeveer 90 jaar oud. Arentje: dochter van Cornelis van der Poel (ca 1808), en van Damarijna Bijl (ca 1814).

Kinderen van Jacobus en Arentje:

1 N.N. Boot, levenloos geboren zoon, geboren op 04-02-1867 in Zwartewaal.
2 Pieter Boot, geboren op 05-04-1868 in Zwartewaal. Volgt XII-c.
3 Cornelis Boot, geboren op 26-07-1870 in Zwartewaal. Volgt XII-d.
4 Dammerina Boot, geboren op 26-04-1872 in Zwartewaal. Volgt XII-e.
5 Jan Boot, geboren op 01-08-1875 in Zwartewaal. Volgt XII-f.
6 Jacoba Boot, geboren op 08-01-1877 in Zwartewaal. Jacoba is overleden op 13-05-1878 in Zwartewaal, 1 jaar oud.

XI-c Arendje Boot is geboren op 12-12-1846 in Zwartewaal, dochter van Jan Boot en Aaltje Rietdijk. Arendje trouwde, 22 jaar oud, op 06-10-1869 in Rotterdam met Hendrik Nicolaas van As, 36 jaar oud. Hendrik Nicolaas is geboren op 19-05-1833 in Dordrecht. Hendrik Nicolaas is overleden op 17-02-1898 in Leiden, 64 jaar oud. Beroep: tuinder. Hendrik Nicolaas: zoon van Hendrik Nicolaas van As en van Adriana van Kamen.

Kinderen van Arendje en Hendrik Nicolaas:

1 Jan Hendrik Boot, geboren op 02-12-1867 in Zwartewaal. Jan Hendrik is overleden op 08-06-1868 in Zwartewaal, 6 maanden oud.
2 Adriana 1 van As, geboren op 24-08-1870 in Hillegersberg (Rotterdam). Adriana 1 is overleden op 14-03-1887 in Rotterdam, 16 jaar oud.
3 NN van As, levenloos geboren dochter, geboren op 22-04-1872 in Hillegersberg (Rotterdam).
4 Hendrik Nicolaas van As, geboren op 10-06-1873 in Rotterdam. Volgt XII-g.
5 Johannes van As, geboren op 14-01-1875 in Hillegersberg (Rotterdam). Johannes is overleden op 03-04-1876 in Hillegersberg (Rotterdam), 1 jaar oud.
6 Aaltje van As, geboren op 20-07-1876 in Hillegersberg (Rotterdam). Aaltje is overleden op 10-06-1917 in Leiden, 40 jaar oud. Aaltje: Woonde kort vóór haar overlijden in Den Haag.
7 NN van As, levenloos geboren dochter, geboren op 29-12-1878 in Hillegersberg (Rotterdam).
8 Jacoba 1 van As, geboren op 21-01-1880 in Hillegersberg (Rotterdam). Jacoba 1 is overleden op 01-09-1883 in Hillegersberg (Rotterdam), 3 jaar oud.
9 NN van As, levenloos geboren kind, geboren op 25-12-1882 in Hillegersberg (Rotterdam).
10 Jacoba 2 van As, geboren op 28-01-1884 in Hillegersberg (Rotterdam).
11 Wilhelmina van As, geboren op 05-04-1886 in Hillegersberg (Rotterdam).
12 Adriana 2 van As, geboren op 09-05-1888 in Rotterdam. Volgt XII-h.

XI-d Jan Boot is geboren op 25-02-1846 in Nieuw Helvoet, zoon van Hugo Boot en Zoetje van ’t Hoff. Jan is overleden op 19-02-1901 in Nieuw Helvoet, 54 jaar oud. Beroep: smid. Jan trouwde, 28 jaar oud, op 27-08-1874 in Nieuwenhoorn met Leentje Jutte, 23 jaar oud. Leentje is geboren op 03-01-1851 in Abbenbroek. Leentje is overleden op 24-11-1925 in Nieuw Helvoet, 74 jaar oud. Leentje: dochter van Cornelis Hendrikszn Jutte (1819-1892) en Pietertje Pietersdr de Man (1816-1889).

Cornelis in t Velt.01

Leentje Jutte

Kinderen van Jan en Leentje:

1 Hugo Boot, geboren op 15-08-1875 in Nieuw Helvoet. Volgt XII-i.
2 Cornelis Boot, geboren op 27-01-1877 in Nieuw Helvoet. Volgt XII-j.
3 Pieter Boot, geboren op 08-10-1878 in Nieuw Helvoet. Volgt XII-k.
4 Hendrik Boot, geboren op 04-07-1880 in Nieuw Helvoet. Volgt XII-l.
5 Zoetje 1 Boot, geboren op 19-03-1882 in Nieuw Helvoet. Zoetje 1 is overleden op 06-07-1882 in Nieuw Helvoet, 3 maanden oud.
6 Jan 1 Boot, geboren op 21-04-1883 in Nieuw Helvoet. Jan 1 is overleden op 02-08-1883 in Nieuw Helvoet, 3 maanden oud.
7 Jan 2 Boot, geboren op 27-06-1884 in Nieuw Helvoet. Jan 2 is overleden op 12-08-1884 in Nieuw Helvoet, 1 maand oud.
8 Leendert Boot, geboren op 24-11-1885 in Nieuw Helvoet. Volgt XII-m.
9 Jan 3 Boot, geboren op 28-11-1887 in Nieuw Helvoet. Volgt XII-n.
10 Pietertje Boot, geboren op 26-09-1889 in Nieuw Helvoet. Volgt XII-o.
11 Zoetje 2 Boot, geboren op 11-06-1891 in Nieuw Helvoet. Zoetje 2 is overleden op 01-06-1949 in Amersfoort, 57 jaar oud. 

Cornelis in t Velt.33

Gezin Jan Boot en Leentje Jutte
Achterste rij van links naar recht: Piet Boot, Cornelis Boot, Zoetje (Suze) Boot, Johan (Jan) Boot, Hendrik Boot, Hugo Boot en Leen Boot.
Voorste rij van links naar rechts: Pie Boot en Leentje Jutte (echtgenote van Jan Boot).

XI-e Pieter Boot is geboren op 16-01-1848 in Nieuw Helvoet, zoon van Hugo Boot en Zoetje van ’t Hoff. Pieter is overleden op 05-08-1912 in Nieuwer-Amstel, 64 jaar oud. Woonplaats: Sint Nicolaasstraat 54 Amsterdam; vanaf 05-02-1895 Schoolstraat 14 Nieuwer-Amstel. Beroep: timmerman. Pieter trouwde, 32 jaar oud, op 28-01-1880 in Amsterdam met Carolina Elisabeth Johanna Soeter, 24 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Pieter en Carolina Elisabeth Johanna was de volgende getuige aanwezig: Johannes van der Zwan (1830-1881). Carolina Elisabeth Johanna is geboren op 04-04-1855 in Amsterdam. Carolina Elisabeth Johanna is overleden op 26-11-1937 in Amsterdam, 82 jaar oud. Beroep: naaister. Carolina Elisabeth Johanna: dochter van Martinus Soeter en van Zara Visser, naaister 1880.

Kinderen van Pieter en Carolina Elisabeth Johanna:

1 Pieter Boot, geboren op 04-11-1880 in Amsterdam. Volgt XII-p.
2 Elisabeth Johanna Wilhelmina Boot, geboren op 08-06-1882 in Amsterdam. Elisabeth Johanna Wilhelmina is overleden op 11-01-1883 in Amsterdam, 7 maanden oud.
3 Anna Maria Boot, geboren op 22-03-1884 in Amsterdam. Anna Maria is overleden op 31-03-1952 in Amsterdam, 68 jaar oud. Zij is begraven op 04-04-1952 te Amsterdam, Nwe Oosterbegraafplaats. Anna Maria bleef ongehuwd.
4 Wilhelmina Maria Boot, geboren op 03-01-1887 in Amsterdam. Wilhelmina Maria is overleden op 25-01-1963, 76 jaar oud. Zij is begraven op 30-01-1963 te Amsterdam, Nwe Oosterbegraafplaats. Wilhelmina Maria bleef ongehuwd.
5 Maria Carolina Boot, geboren op 13-04-1890 in Amsterdam. Maria Carolina is overleden op 30-11-1892 in Amsterdam, 2 jaar oud.
6 Lena Sara Carolina Boot, geboren op 23-03-1895 in Nieuwer-Amstel. Lena Sara Carolina is overleden omstreeks 1968, ongeveer 73 jaar oud. Zij is begraven op 03-09-1968 te Amsterdam, Nwe Oosterbegraafplaats. Beroep: kantoorbediende PTT. Lena Sara Carolina bleef ongehuwd.

XI-f Klaasje 3 Veldwis is geboren op 23-12-1847 in Kockengen, dochter van Jan Veltwis (Veldwisch, Veldnis, Veldurs) en Emmigje (Emmitje, Emmetje) Boot. Klaasje 3 is overleden op 29-03-1927 in Kamerik (Utr.), 79 jaar oud. Klaasje 3 trouwde, 31 jaar oud, op 16-05-1879 in Kamerik Mijzijde (Woerden) met Jan Flier, 29 jaar oud. Jan is geboren op 20-03-1850 in ’s Gravesloot (Woerden). Jan is overleden op 05-11-1923 in Kamerik (Woerden), 73 jaar oud. Jan: zoon van Pieter Flier en van Neeltje van Dam.

XI-g Huig Boot is geboren op 28-05-1838 in Linschoten, zoon van Pieter Boot en Klaartje (Claartje) Leliveld (Lelijveld, Lelieveld). Huig is overleden op 27-11-1881 in Woerden, 43 jaar oud. Beroep: 1870 timmerman. Huig trouwde, 32 jaar oud, op 03-09-1870 in Woerden met Angenieta Flier, 32 jaar oud. Angenieta is geboren op 10-04-1838 in Woerden. Angenieta is overleden op 28-03-1878 in Woerden, 39 jaar oud. Angenieta: dochter van Casper Flier, winkelier, en van Neeltje van der Voorst.

Kinderen van Huig en Angenieta:

1 N.N. Boot, levenloos geboren dochter, geboren op 14-03-1872 in Woerden.
2 Klaartje Cornelia Boot, geboren op 10-06-1873 in Woerden. Volgt XII-q.
3 Casper Boot, geboren op 19-03-1875 in Woerden. Volgt XII-r.
4 Neeltje Boot, geboren op 20-01-1878 in Woerden. Neeltje is overleden op 27-06-1878 in Woerden, 5 maanden oud.

XI-h Dirk Boot is geboren op 22-04-1840 in Woerden, zoon van Pieter Boot en Klaartje (Claartje) Leliveld (Lelijveld, Lelieveld). Dirk is overleden op 25-03-1886 in Waarder, 45 jaar oud. Beroep: 1869 kleermaker. Dirk trouwde, 29 jaar oud, op 14-05-1869 in Waarder met Wilhelmina Blonk, 25 jaar oud. Wilhelmina is geboren op 02-10-1843 in Woerden. Wilhelmina is overleden op 28-03-1894 in Waarder, 50 jaar oud. Wilhelmina: dochter van Mourits Blonk, koopman, en van Wilhelmina Hamoen.

Kinderen van Dirk en Wilhelmina:

1 Pieter Boot, geboren op 07-11-1871 in Waarder. Volgt XII-s.
2 Maurits 1 Boot, geboren op 02-03-1873 in Waarder. Maurits 1 is overleden op 04-08-1873 in Waarder, 5 maanden oud.
3 Maurits 2 Boot, geboren op 06-12-1874 in Waarder. Volgt XII-t.
4 Klaartje Boot, geboren op 16-08-1876 in Waarder. Volgt XII-u.
5 Huig Boot, geboren op 21-09-1877 in Waarder. Huig is overleden op 12-04-1943 in Bodegraven, 65 jaar oud.
6 Dirk Boot, geboren op 09-06-1879 in Waarder. Volgt XII-v.
7 Kornelis 1 Boot, geboren op 28-08-1880 in Waarder. Kornelis 1 is overleden op 17-10-1882 in Waarder, 2 jaar oud.
8 Kornelis 2 Boot, geboren op 23-05-1883 in Waarder. Volgt XII-w.
9 Willem Boot, geboren op 16-05-1885 in Waarder. Willem is overleden op 27-01-1892 in Waarder, 6 jaar oud.

XI-i Emmigje Boot is geboren op 13-06-1857 in Linschoten, dochter van Pieter Boot en Klaartje (Claartje) Leliveld (Lelijveld, Lelieveld). Emmigje is overleden op 08-08-1884 in Linschoten, 27 jaar oud. Emmigje trouwde, 22 jaar oud, op 27-09-1879 in Linschoten met Jan van den Brink, 23 jaar oud. Jan is geboren op 19-02-1856 in Kootwijkerbroek (Barneveld). Jan is overleden op 05-01-1943 in Linschoten, 86 jaar oud. Beroep: 1879 schipper. Jan: zoon van Willem van den Brink (1817-1881) en van Elbertje van den Broek. Na het overlijden van Emmigje hertrouwd met Cornelia Bergshoeff, Waarder 1885. Vervolgens getrouwd op 04-03-1898 te Linschoten met Catharina Verweij (1867).

Kinderen van Emmigje en Jan:

1 Klara van den Brink, geboren op 27-12-1879 in Linschoten. Klara is overleden op 14-12-1899 in Linschoten, 19 jaar oud.
2 Elbertje van den Brink, geboren op 11-10-1881 in Linschoten.
3 Willem van den Brink, geboren op 18-06-1883 in Linschoten. Willem is overleden op 26-08-1892 in Linschoten, 9 jaar oud.

XI-j Huig 2 Boot is geboren op 11-04-1855 in Linschoten, zoon van Teunis Boot en Neeltje Edelkoort. Huig 2 is overleden op 08-11-1929 in Linschoten, 74 jaar oud. Beroep: brood- en koekenbakker, winkelier in 'De Krakeling'. Huig 2 trouwde, 29 jaar oud, op 11-12-1884 in Zegveld met Annigje Burggraaf, 21 jaar oud. Annigje is geboren op 22-11-1863 in Zegveld. Annigje is overleden op 18-08-1939 in Linschoten, 75 jaar oud. Beroep: 1884 dienstbode. Annigje: dochter van Arie Burggraaf (28-03-1815 - Zegveld - 14-10-1893 - Zegveld), boerenknecht, getrouwd 18-09-1850 te Zegveld met Cornelia Griffioen (14-08-1828 - Noorden - 11-08-1917 te Zegveld).

Kinderen van Huig 2 en Annigje:

1 Teunis Boot, geboren op 21-12-1885 in Linschoten. Volgt XII-x.
2 Cornelia Boot, geboren op 05-01-1888 in Linschoten. Volgt XII-y.
3 Cornelis Boot, geboren op 26-11-1889 in Linschoten. Volgt XII-z.
4 Arie Boot, geboren op 20-01-1892 in Linschoten.
5 Hendrik Boot, geboren op 16-04-1895 in Linschoten. Hendrik is overleden op 13-01-1904 in Linschoten, 8 jaar oud.
6 Jan Boot, geboren op 23-05-1900 in Linschoten.

XI-k Neeltje Boot is geboren op 19-10-1859 in Linschoten, dochter van Teunis Boot en Neeltje Edelkoort. Neeltje is overleden op 07-09-1898 in Linschoten, 38 jaar oud. Neeltje trouwde, 24 jaar oud, op 08-05-1884 in Linschoten met Cornelis de Vries, 26 jaar oud. Cornelis is geboren op 16-12-1857 in Harlingen. Beroep: 1885 koopman. Cornelis: zoon van Hidde Derks de Vries en van Elisabeth Cornelis de Vries, gehuwd op 14-05-1848 in Harlingen.

Kind van Neeltje en Cornelis:

1 Hidde Dirk de Vries, geboren op 12-05-1885 in Linschoten. Volgt XII-aa.

XI-l Hendrik Boot is geboren op 03-02-1872 in Linschoten, zoon van Hendrik Boot en Pietertje Vermaat. Hendrik is overleden op 29-06-1958 in Leiden, 86 jaar oud. Beroep: 1897 broodbakker; 1901 bode; 1921 tuinman. Hendrik trouwde, 24 jaar oud, op 05-11-1896 in Linschoten met Alida Gijsbertha de Heer, 21 jaar oud. Alida Gijsbertha is geboren op 12-02-1875 in Willeskop. Alida Gijsbertha is overleden op 29-11-1946 in Utrecht, 71 jaar oud. Alida Gijsbertha: dochter van Leendert de Heer (1842-1913) en Hendrina Cornelia Kersbergen (1844-1927).

Kinderen van Hendrik en Alida Gijsbertha:

1 Hendrik Boot, geboren op 24-08-1897 in Linschoten. Volgt XII-ab.
2 Hendrina Cornelia Boot, geboren op 24-05-1899 in Linschoten. Hendrina Cornelia is overleden op 25-08-1995 in Alphen aan den Rijn, 96 jaar oud.
3 Leendert 1 Boot, geboren op 08-08-1900 in Linschoten. Leendert 1 is overleden op 12-02-1901 in Linschoten, 6 maanden oud.
4 Leendert 2 Boot, geboren op 02-10-1901 in Utrecht. Leendert 2 is overleden op 19-10-1901 in Utrecht, 17 dagen oud.
5 Pietertje (Pietje) Boot, geboren op 14-05-1904 in Utrecht. Volgt XII-ac.
6 Maria Boot, geboren op 07-04-1907 in Utrecht. Maria is overleden op 19-02-1999 in Utrecht, 91 jaar oud.
7 Leendert 3 Boot, geboren op 10-05-1908 in Utrecht. Leendert 3 is overleden op 30-01-1971 in Utrecht, 62 jaar oud.
8 Jan Boot, geboren op 17-04-1910 in Utrecht. Jan is overleden op 06-07-1986 in Utrecht, 76 jaar oud.
9 Cornelis Boot, geboren omstreeks 25-09-1913 in Utrecht. Cornelis is overleden op 15-10-1913 in Utrecht, ongeveer 20 dagen oud.
10 Alida Aletta Boot, geboren op 04-03-1915 in Utrecht. Alida Aletta is overleden op 18-05-2005 in Utrecht, 90 jaar oud.

XI-m Pieter Boot is geboren op 30-07-1848 in Oudshoorn, zoon van Hendrik Boot en Anna Maria (Maria) Vesseur (Veszuer). Pieter is overleden op 22-04-1888 in Leimuiden, 39 jaar oud. Beroep: 1872 scheepstimmerman. Pieter trouwde, 23 jaar oud, op 06-03-1872 in Vrijenban (nu deel van Delft) met Adewij Louisa Overvoorde, 24 jaar oud. Adewij Louisa is geboren op 07-11-1847 in Rijswijk zh. Adewij Louisa is overleden op 07-04-1916 in Sassenheim, 68 jaar oud. Adewij Louisa: dochter van Johannes Overvoorde (1812-1866), warmoezier(groentekweker), en van Cornelia van den Bos (1816-1866).

Kinderen van Pieter en Adewij Louisa:

1 Anna Maria Boot, geboren op 01-07-1872 in Vrijenban (nu deel van Delft). Volgt XII-ad.
2 Cornelia Boot, geboren op 24-10-1873 in Leimuiden. Volgt XII-ae.
3 Sophia Boot, geboren op 21-11-1874 in Leimuiden. Volgt XII-af.
4 Jansje Boot, geboren op 19-12-1875 in Leimuiden. Jansje is overleden op 30-05-1876 in Leinuiden, 5 maanden oud.
5 Hendrika Boot, geboren op 11-03-1877 in Leimuiden. Volgt XII-ag.
6 Hendrik 1 Boot, geboren op 18-08-1878 in Leimuiden. Hendrik 1 is overleden op 18-12-1878 in Leimuiden, 4 maanden oud.
7 Johanna Boot, geboren op 16-12-1879 in Leimuiden. Volgt XII-ah.
8 Hendrik 2 Boot, geboren op 05-09-1881 in Leimuiden. Hendrik 2 is overleden op 01-08-1884 in Leimuiden, 2 jaar oud.
9 Neeltje 1 Boot, geboren op 07-06-1883 in Leimuiden. Neeltje 1 is overleden op 28-07-1883 in Leimuiden, 1 maand oud.
10 Neeltje 2 Boot, geboren op 26-06-1885 in Leimuiden. Neeltje 2 is overleden op 18-09-1885 in Leimuiden, 2 maanden oud.
11 Hendrik 3 Boot, geboren op 05-08-1886 in Leimuiden. Hendrik 3 is overleden op 20-09-1886 in Leimuiden, 1 maand oud.
12 Hendrik 4 Boot, geboren op 11-09-1887 in Leimuiden. Hendrik 4 is overleden op 02-12-1887 in Leimuiden, 2 maanden oud.

XI-n Helena Cornelia Boot is geboren op 06-04-1850 in Abtsregt (nu deel van Delft), dochter van Hendrik Boot en Anna Maria (Maria) Vesseur (Veszuer). Helena Cornelia is overleden op 22-07-1934 in Bodegraven, 84 jaar oud. Helena Cornelia trouwde, 28 jaar oud, op 19-12-1878 in Vrijenban (nu deel van Delft) met Hendrik Windhorst, 28 jaar oud. Hendrik is geboren op 08-11-1850 in Hazerswoude. Hendrik is overleden op 10-02-1919 in Bodegraven, 68 jaar oud. Beroep: 1878 stoombootkapitein; 1881 beurtschipper; 1909 kaashandelaar. Hendrik: zoon van Jurrianus Windhorst, schipper, en Neeltje Booij.

Kinderen van Helena Cornelia en Hendrik:

1 Neeltje Windhorst, geboren op 12-09-1879 in Zwammerdam. Volgt XII-ai.
2 Hendrik Windhorst, geboren op 05-12-1881 in Zwammerdam. Volgt XII-aj.
3 Jurrianus Windhorst, geboren op 07-01-1884 in Zwammerdam. Volgt XII-ak.
4 Anna Maria Windhorst, geboren op 12-11-1887 in Zwammerdam. Anna Maria is overleden op 28-12-1888 in Zwammerdam, 1 jaar oud.

XI-o Jacobus Hendriksz Boot is geboren op 09-01-1853 in Abtsregt (nu deel van Delft), zoon van Hendrik Boot en Anna Maria (Maria) Vesseur (Veszuer). Jacobus Hendriksz is overleden op 30-11-1922 in Delft, 69 jaar oud. Beroep: 1880 timmerman; scheepmaker. Jacobus Hendriksz trouwde, 27 jaar oud, op 05-05-1880 in Alphen a/d Rijn met Klasina (Klazina) van der Linden, 29 jaar oud. moeder van de bruid is wegens blindheid niet aanwezig. Klasina (Klazina) is geboren op 05-11-1850 in Alphen zh. Klasina (Klazina) is overleden op 27-04-1934 in Delft, 83 jaar oud. Klasina (Klazina): dochter van Johannes van der Linden (ca 1818 Vinkeveen), koopman en marktschipper, getrouwd 12-12-1845 te Vinkeveen met Dirkje Oudshoorn (1815 Nieuwkoop en Noorden).

Kinderen van Jacobus Hendriksz en Klasina (Klazina):

1 N.N. Boot, levenloos geboren dochter, geboren op 03-05-1886 in Vrijenban.
2 N.N. Boot, levenloos geboren dochter, geboren op 05-01-1887 in Vrijenban.
3 Anna Maria Boot, geboren op 30-04-1891 in Vrijenban. Anna Maria is overleden op 01-05-1891 in Vrijenban, 1 dag oud.
4 N.N. Boot, levenloos geboren dochter, geboren op 24-02-1892 in Vrijenban.

XI-p Cornelis 2 Boot is geboren op 21-06-1857 in Vrijenban (nu deel van Delft), zoon van Hendrik Boot en Anna Maria (Maria) Vesseur (Veszuer). Cornelis 2 is overleden op 29-05-1926 in Delft, 68 jaar oud. Beroep: scheepsbouwer te Vrijenban (nu Delft). Cornelis 2 trouwde, 27 jaar oud, op 04-06-1885 in Bodegraven met Helena Batelaan, 23 jaar oud. Helena is geboren op 18-02-1862 in Bodegraven. Helena is geboren als deel van een tweeling met zusje Maria, dat 4 maanden na haar geboorte is overleden. Helena is overleden op 11-11-1918 in Delft, 56 jaar oud. Helena: dochter van Willem Batelaan, winkelier, en van Neeltje Timmer.

Kinderen van Cornelis 2 en Helena:

1 Anna Maria Boot, geboren op 21-06-1886 in Vrijenban (nu deel van Delft). Volgt XII-al.
2 Neeltje (Nels) Boot, geboren op 16-07-1887 in Vrijenban (nu deel van Delft). Volgt XII-am.
3 Helena Cornelia Boot, geboren op 28-02-1889 in Vrijenban (nu deel van Delft). Helena Cornelia is overleden op 07-01-1899 in Vrijenban (nu deel van Delft), 9 jaar oud.
4 Willem Boot, geboren op 03-11-1890 in Vrijenban (nu deel van Delft). Volgt XII-an.
5 Hendrik (Henk) Boot, geboren op 13-02-1893 in Vrijenban (nu deel van Delft). Volgt XII-ao.

XI-q Sophia Boot is geboren op 28-10-1860 in Vrijenban (nu deel van Delft), dochter van Hendrik Boot en Anna Maria (Maria) Vesseur (Veszuer). Sophia is overleden op 18-04-1919 in Delft, 58 jaar oud. Sophia trouwde, 23 jaar oud, op 19-12-1883 in Delft met Arie van Herwijnen, 30 jaar oud. Arie is geboren op 13-01-1853 in ’s-Gravenzande. Arie is overleden op 02-05-1918 in Delft, 65 jaar oud. Arie: zoon van Arij van Herwijnen, kleermaker, en Grietje van Veelen.

Kinderen van Sophia en Arie:

1 Arie 1 van Herwijnen, geboren op 28-09-1884 in Delft. Arie 1 is overleden op 19-04-1885 in Delft, 6 maanden oud.
2 Hendrik van Herwijnen, geboren op 31-10-1885 in Delft. Volgt XII-ap.
3 Arie 2 van Herwijnen, geboren op 25-11-1886 in Delft.
4 Anna Maria van Herwijnen, geboren op 20-07-1888 in Delft. Volgt XII-aq.
5 Margaretha van Herwijnen, geboren op 27-02-1890 in Delft. Margaretha is overleden op 22-04-1936 in Delft, 46 jaar oud.
6 Pieter van Herwijnen, geboren op 20-09-1891 in Delft.
7 N.N. van Herwijnen, levenloos geboren kind, geboren op 08-03-1894 in Delft.
8 N.N. van Herwijnen, levenloos geboren kind, geboren op 24-03-1895 in Delft.
9 Wilhelmina Alida van Herwijnen, geboren op 01-10-1896 in Delft. Volgt XII-ar.
10 Jacobus van Herwijnen, geboren op 12-07-1898 in Delft. Jacobus is overleden op 16-06-1919 in Amsterdam, 20 jaar oud.
11 Sophia van Herwijnen, geboren op 07-12-1900 in Delft. Volgt XII-as.
12 Cornelis van Herwijnen, geboren op 16-04-1903 in Delft. Cornelis is overleden op 22-09-1924 in Leersum, 21 jaar oud.

XI-r Maria Sophia Boot is geboren op 19-09-1853 in Woubrugge, dochter van Wouter 2 Boot en A(d)riaantje Broere. Maria Sophia is overleden op 23-05-1911 in Kamerik (Woerden), 57 jaar oud. Maria Sophia trouwde, 19 jaar oud, op 20-02-1873 in Woubrugge met Jacob van Vreeswijk, 25 jaar oud. Jacob is geboren op 11-07-1847 in Rijnsaterwoude. Jacob is overleden op 19-10-1932 in Harmelen, 85 jaar oud. Beroep: timmerman. Jacob: zoon van Willem van Vreeswijk, timmerman, en van Wilhelmina Jongejan.

Kinderen van Maria Sophia en Jacob:

1 Wilhelmina 1 van Vreeswijk, geboren op 03-08-1873 in Kamerik (Woerden). Wilhelmina 1 is overleden op 07-10-1873 in Kamerik (Woerden), 2 maanden oud.
2 Wouter 1 van Vreeswijk, geboren op 15-02-1875 in Kamerik (Woerden). Wouter 1 is overleden op 25-07-1875 in Woubrugge, 5 maanden oud.
3 Wilhelmina 2 van Vreeswijk, geboren op 09-12-1876 in Kamerik (Woerden). Volgt XII-at.
4 Wouter 2 van Vreeswijk, geboren op 24-12-1877 in Kamerik (Woerden). Wouter 2 is overleden op 09-04-1878 in Kamerik (Woerden), 3 maanden oud.
5 Adriana Gerarda Jacoba van Vreeswijk, geboren op 19-04-1879 in Kamerik (Woerden). Adriana Gerarda Jacoba is overleden op 15-05-1879 in Kamerik (Woerden), 26 dagen oud.
6 Willem van Vreeswijk, geboren op 26-12-1880 in Kamerik (Woerden). Volgt XII-au.
7 Adriana van Vreeswijk, geboren op 08-05-1882 in Kamerik (Woerden). Volgt XII-av.
8 Wouter Jacobus 1 van Vreeswijk, geboren op 24-03-1883 in Kamerik (Woerden). Wouter Jacobus 1 is overleden op 18-06-1883 in Kamerik (Woerden), 2 maanden oud.
9 Wouter 3 van Vreeswijk, geboren op 11-04-1884 in Kamerik (Woerden). Wouter 3 is overleden op 11-07-1884 in Kamerik (Woerden), 3 maanden oud.
10 Gerarda Jacoba van Vreeswijk, geboren op 14-05-1885 in Kamerik (Woerden). Volgt XII-aw.
11 Woutertje van Vreeswijk, geboren op 13-05-1886 in Kamerik (Woerden). Woutertje is overleden op 04-06-1886 in Kamerik (Woerden), 22 dagen oud.
12 Wouter Jacobus 2 van Vreeswijk, geboren op 27-07-1887 in Kamerik (Woerden). Volgt XII-ax.
13 Jacobus Adrianus van Vreeswijk, geboren op 29-11-1888 in Kamerik (Woerden). Jacobus Adrianus is overleden op 01-12-1888 in Kamerik (Woerden), 2 dagen oud.
14 Jacobus 1 van Vreeswijk, geboren op 05-04-1890 in Kamerik (Woerden). Jacobus 1 is overleden op 29-07-1890 in Kamerik (Woerden), 3 maanden oud.
15 Jacobus 2 van Vreeswijk, geboren op 25-07-1891 in Kamerik (Woerden). Jacobus 2 is overleden op 24-09-1891 in Kamerik (Woerden), 1 maand oud.
16 Jannetje van Vreeswijk, geboren op 17-09-1892 in Kamerik (Woerden). Volgt XII-ay.
17 Maria Sophia van Vreeswijk, geboren op 08-04-1894 in Kamerik (Woerden). Maria Sophia is overleden op 04-09-1894 in Kamerik (Woerden), 4 maanden oud.
18 Jacobus 3 van Vreeswijk, geboren op 08-04-1994 in Kamerik (Woerden). Jacobus 3 is overleden op 11-06-1894 in Kamerik (Woerden), 99 jaar oud.

XI-s Jacobus 2 Boot is geboren op 15-08-1855 in Woubrugge, zoon van Wouter 2 Boot en A(d)riaantje Broere. Jacobus 2 is overleden op 08-06-1897 in Oudshoorn, 41 jaar oud (oorzaak: verdronken). Beroep: scheepsbouwmeester. Jacobus 2:

Jacobus Boot nam in 1893 de werf over van zijn vader en begon met de bouw van ijzeren schepen. In 1897 verdronk Jacobus samen met zijn werfbaas bij de Oudshoornse kerk.
Zijn zoon Wouter neemt samen met zijn moeder de leiding over de werf. De naam wordt Wed. J. Boot - Scheepsbouwwerf 'De Dageraad'.
Bron: Algemeen Dagblad 19-11-2005.
Hoe de weduwe Boot de weduwe De Vries uit Lemmer kende is niet duidelijk. Maar dat beide families elkaar kenden is wel duidelijk, omdat hun kinderen over en weer trouwden en over en weer getuigen waren bij die huwelijken.
Bron: manuscript van Joop Hart.

Jacobus 2 trouwde, 21 jaar oud, op 17-05-1877 in Aarlanderveen met Adriana Anna Kop, 22 jaar oud. Adriana Anna is geboren op 05-05-1855 in Aarlanderveen. Adriana Anna is overleden op 23-02-1923 in Voorburg, 67 jaar oud. Woonplaats: (vertrokken 21-06-1877 Woubrugge). Beroep: scheepsbouwster (1902). Religie: N.H. Adriana Anna: dochter van Hermanus Kop (ca 1831, Aarlanderveen), 1854 slijter, 1877 bouwman, en van Gerrigje van Wijk (ca 1830, Oudshoorn), getrouwd 28-05-1854 te Oudshoorn.

Kinderen van Jacobus 2 en Adriana Anna:

1 Wouter Adrianus Boot, geboren op 12-03-1878 in Woubrugge. Volgt XII-az.
2 Gerarda Hermina (Grada) Boot, geboren op 22-10-1879 in Woubrugge. Volgt XII-ba.
3 Hermanus Marius (Manus) Boot, geboren op 29-01-1881 in Woubrugge. Volgt XII-bb.
4 Adriana Bernardina (Jaan) Boot, geboren op 29-08-1882 in Woubrugge. Volgt XII-bc.
5 Johannes Gerardus (Gradus) Boot, geboren op 22-09-1884 in Woubrugge. Volgt XII-bd.
6 Maria Sofia (Marie) Boot, geboren op 25-10-1886 in Woubrugge. Volgt XII-be.
7 Hendrik Jacobus Boot, geboren op 08-10-1888 in Woubrugge. Volgt XII-bf.
8 Gerrit Cornelis Boot, geboren in 1891 in Woubrugge. Gerrit Cornelis is overleden op 21-09-1891 in Woubrugge, 0 dagen oud.
9 Gerritje Cornelia (Ger) Boot, geboren op 26-06-1892 in Woubrugge. Volgt XII-bg.
10 Neeltje Boot, geboren op 27-02-1895 in Woubrugge. Volgt XII-bh.

XI-t Sophia Boot is geboren op 10-05-1848 in Woubrugge, dochter van Willem Boot en Jacoba van der Vis. Sophia is overleden op 19-06-1916 in Woubrugge, 68 jaar oud. Beroep: 1903 het schippersbedrijf uitoefenende. Sophia trouwde, 21 jaar oud, op 20-05-1869 in Woubrugge met Christiaan Windhorst, 27 jaar oud. Christiaan is geboren op 25-05-1841 in Hazerswoude. Christiaan is overleden op 09-03-1893 in Woubrugge, 51 jaar oud. Beroep: veerschipper. Christiaan: zoon van Jurrianus Windhorst (1819), veerschipper, en van Neeltje Boer (1821).

Kinderen van Sophia en Christiaan:

1 Jurrianus Windhorst, geboren op 29-10-1869 in Woubrugge. Volgt XII-bi.
2 Jacoba 1 Windhorst, geboren op 19-05-1871 in Woubrugge. Jacoba 1 is overleden op 11-02-1873 in Woubrugge, 1 jaar oud.
3 Jacoba 2 Windhorst, geboren op 10-03-1873 in Woubrugge. Jacoba 2 is overleden op 05-04-1888 in Woubrugge, 15 jaar oud.
4 Neeltje Windhorst, geboren op 26-02-1875 in Woubrugge. tweeling met Wilhelmina. Neeltje is overleden op 30-05-1888 in Woubrugge, 13 jaar oud.
5 Wilhelmina Windhorst, geboren op 26-02-1875 in Woubrugge. Volgt XII-bj.
6 Cornelia Windhorst, geboren op 16-10-1877 in Woubrugge. Volgt XII-bk.
7 Gerrit Windhorst, geboren op 24-12-1879 in Woubrugge. Volgt XII-bl.
8 Trijntje 1 Windhorst, geboren op 20-05-1882 in Woubrugge. Trijntje 1 is overleden op 05-12-1882 in Woubrugge, 6 maanden oud.
9 Willem Windhorst, geboren in 1885 in Woubrugge. Willem is overleden op 03-03-1886 in Woubrugge, 1 jaar oud.
10 Trijntje 2 Windhorst, geboren op 07-07-1886 in Woubrugge. Volgt XII-bm.

XI-u Jacobus Pot 2 Boot is geboren op 16-09-1855 in Woubrugge, zoon van Willem Boot en Cornelia Roest. Jacobus Pot 2 is overleden op 29-05-1932 in Zeist, 76 jaar oud. Beroep: timmerman.

Jacobus Pot 2:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op 25-07-1878 in Woubrugge met Geertje Molenaar, 24 jaar oud. Geertje is geboren op 11-05-1854 in Woubrugge. Geertje is overleden op 24-08-1887 in Waarder, 33 jaar oud. Geertje: dochter van Jan Molenaar, landbouwer en watermolenaar, en van Jannetje van Iterson.
(2) trouwde, 35 jaar oud, op 19-12-1890 in Lange Ruige Weide met Christina van Middelkoop, 26 jaar oud. Christina is geboren op 03-11-1864 in Lange Ruige Weide (bij Woerden). Christina is overleden op 29-01-1954 in Zeist, 89 jaar oud. Christina: dochter van Gerrit van Middelkoop en Neeltje Blok.

Kinderen van Jacobus Pot 2 en Geertje:

1 Willem Jan Boot, geboren op 26-11-1878 in Waarder. Volgt XII-bn.
2 Jannetje Boot, geboren op 28-12-1881 in Waarder. Volgt XII-bo.
3 NN Boot, levenloos geboren zoon, geboren op 24-08-1887 in Waarder.

Kinderen van Jacobus Pot 2 en Christina:

1 Cornelia Pot Boot, geboren op 07-10-1891 in Waarder. Volgt XII-bp.
2 Neeltje Pot Boot, geboren op 14-10-1892 in Waarder. Volgt XII-bq.
3 Ingetje Pot Boot, geboren op 21-05-1894 in Waarder.
4 Gerrit Pot Boot, geboren op 15-09-1895 in Waarder. Volgt XII-br.
5 Johanna Boot, geboren op 25-07-1898 in Waarder. Volgt XII-bs.
6 Sophia Christina Boot, geboren op 19-01-1901 in Waarder.

XI-v Gerrit 2 Boot is geboren op 11-12-1859 in Woubrugge, zoon van Willem Boot en Cornelia Roest. Gerrit 2 is overleden op 13-11-1932 in Leimuiden, 72 jaar oud. Beroep: 1932 bouwkundige. Functie: 1930 gemeenteopzichter. Gerrit 2 trouwde, 30 jaar oud, op 15-08-1890 in Reeuwijk met Johanna van der Pol, 32 jaar oud. Johanna is geboren op 13-05-1858 in Boskoop. Johanna is overleden op 25-05-1930 in Leimuiden, 72 jaar oud. Johanna: dochter van Nicolaas (Klaas) van der Pol (1818) en Gerardina Buisse (Buijssen) (1825); getrouwd 12-05-1876 te Reeuwijk met Leendert Zaal (1846-<1890).

Kinderen van Gerrit 2 en Johanna:

1 Willem Cornelis Boot, geboren op 27-04-1891 in Leimuiden. Volgt XII-bt.
2 Cornelis Jacobus Boot, geboren op 22-05-1893 in Leimuiden. Cornelis Jacobus is overleden op 10-05-1943 in Leimuiden, 49 jaar oud. Beroep: handelaar; 1943 betonfabrikant.
3 Gerardina Alida Boot, geboren op 18-02-1896 in Leimuiden. Volgt XII-bu.
4 Engelina KLazina Boot, geboren op 19-12-1897 in Leimuiden. Engelina KLazina is overleden op 19-05-1899 in Leimuiden, 1 jaar oud.

XI-w Willem Boot is geboren op 12-07-1862 in Woubrugge, zoon van Willem Boot en Cornelia Roest. tweeling met Pieter 1. Willem is overleden op 27-02-1932 in Schiedam, 69 jaar oud. Beroep: timmerman. Willem trouwde, 25 jaar oud, op 08-09-1887 in Woubrugge met Adriana Vuijk, 22 jaar oud. Pieter Verduijn, timmerman te Zwammerdam, voogd en Marinus Vuijk, landbouwer te Ter Aar, toeziend voogd van de bruid, geven hun toestemming. Adriana is geboren op 03-07-1865 in Zwammerdam. Adriana is overleden op 08-05-1929 om 12:30 in Zwammerdam, 63 jaar oud. Adriana: dochter van Johannes Vuijk en Katharina van Staveren.

Kinderen van Willem en Adriana:

1 Catharina Cornelia Boot, geboren op 12-09-1889 in Zwammerdam. Catharina Cornelia is overleden op 21-03-1890 in Zwammerdam, 6 maanden oud.
2 Cornelia Catharina Boot, geboren op 05-06-1891 in Zwammerdam.
3 Johannes Willem Nicolaas Boot, geboren op 22-02-1895 in Zwammerdam.

XI-x Pieter 2 Boot is geboren op 05-06-1864 in Woubrugge, zoon van Willem Boot en Cornelia Roest. Pieter 2 is overleden op 23-09-1933 in Woubrugge, 69 jaar oud. Beroep: aannemer (1923), timmerman (1924). Pieter 2 trouwde, 29 jaar oud, op 19-10-1893 met Maagje Stigter, 22 jaar oud. Maagje is geboren op 20-10-1870 in Bodegraven. Maagje is overleden op 08-03-1929 in Woubrugge, 58 jaar oud. Maagje: dochter van Adrianus Stigter, bouwman, en van Maagje de Bruijn.

Kinderen van Pieter 2 en Maagje:

1 Willem Boot, geboren op 16-07-1894 in Woubrugge. Willem is overleden op 10-04-1895 in Woubrugge, 8 maanden oud.
2 Willem Boot, geboren op 31-10-1895 in Woubrugge. Volgt XII-bv.
3 Maagje Adriana Boot, geboren op 07-06-1898 in Woubrugge. Volgt XII-bw.
4 Cornelia Ingetje 1 Boot, geboren op 16-06-1900 in Woubrugge. Cornelia Ingetje 1 is overleden op 17-02-1901 in Woubrugge, 8 maanden oud.
5 Adrianus Boot, geboren op 06-11-1901 in Woubrugge. Volgt XII-bx.
6 Cornelia Ingetje 2 Boot, geboren op 25-09-1903 in Woubrugge. Volgt XII-by.
7 Jacob Boot, geboren op 07-05-1905 in Woubrugge. Jacob is overleden op 14-08-1970 in Leiden, 65 jaar oud.
8 Maria Johanna Boot, geboren op 22-05-1909 in Woubrugge. Maria Johanna is overleden op 23-07-1913 in Woubrugge, 4 jaar oud.
9 Marinus Johannes Boot, geboren op 04-08-1913 in Woubrugge. Marinus Johannes is overleden op 27-01-2005 in Hilversum, 91 jaar oud.

XI-y Jacobus Boot is geboren op 28-04-1854 in Alphen zh, zoon van Philippus (Flip) Boot en Grietje Hoogeveen. Jacobus is overleden op 20-03-1924 in Leiderdorp, 69 jaar oud. Woonplaats: Leiderdorp (op 01-10-1877 vertrokken naar Leiderdorp). Beroep: scheepmaker, scheepsbouwer te Leiden. Religie: N.H.Jacobus:

Westlanders gebouwd door scheepswerf 'Gebr Boot' te Leiderdorp. Jacobus Boot stichtte in 1877 een scheepswerf op het eiland De Waard in de gemeente Leiderdorp. De werf lag schuin tegenover de huidige Spanjaardsbrug te Leiden op de plaats waar de Nieuwe Rijn nu het Rijn-Schiekanaal kruist, dat toen nog niet bestond.
De werf kreeg de naam van het eiland waarop het gevestigd was: Scheepsbouwerij 'De Waard'. Van 1877 tot 1884 werkte men daar aan houten schepen. Omdat het terrein van De Waard niet voor uitbreiding geschikt was, werd in 1903 een stuk grond gekocht aan de Zijl bij Leiden, waarop een tweede werf gesticht werd: 'De Hoop'. De werf De Waard bleef daarnaast bestaan tot 1913, toen het verdwijnen moest, omdat het Rijn-Schiekanaal gegraven werd. Het bedrijf is toen overgebracht naar het terrein van De Hoop, waar voldoende ruimte was voor uitbreiding.
In de jaren voor de 1e W.O. was er gestaag toenemende bedrijvigheid. 1912 staat met een productievan 58 schepen nog altijd aan de top. Jacobus Boot trad in 1913 uit de firma om opgevolgd te worden door zijn zoon Philippus. Broer Pieter Boot is niet minder dan 62 jaar aan het bedrijf verbonden geweest, van 1884 tot 1920 als firmant en daarna als commissaris van de N.V. Gebroeders Boot waarin de firma was omgezet. Tot 1946, toen hij op 85 jarige leeftijd stierf, heeft hij het commissariaat vervuld. Directeuren van de N.V. werden in 1920 de eerder genoemde Philippus Boot en Pieter Boot. Van de derde generatie waren werkzaam in het bedrijf Jacobus, zoon van Philippus, en Pieter en Johan Willem, zoons van Pieter.

Jacobus trouwde, 23 jaar oud, op 30-08-1877 in Alphen a/d Rijn met Maartje Roest, 25 jaar oud. 3e getuige Jacob Hendriksz Boot, 24 jaar, timmerman, Vrijenban, neef bruidegom. Maartje is geboren op 13-01-1852 in Alphen a/d Rijn. Maartje is overleden op 23-07-1930 in Leiden, 78 jaar oud. Maartje: dochter van Klaas Roest, kastelein 1852, en van Magteldje Hofstede.

Kinderen van Jacobus en Maartje:

1 Philippus Boot, geboren op 13-08-1878 in Leiderdorp. Volgt XII-bz.
2 Machteltje Boot, geboren op 26-06-1880 in Leiderdorp. Volgt XII-ca.
3 Grietje Boot, geboren op 11-10-1882 in Leiderdorp. Volgt XII-cb.
4 Clazina 1 Boot, geboren op 30-06-1885 in Leiderdorp. Clazina 1 is overleden op 12-12-1885 in Leiderdorp, 5 maanden oud.
5 Clazina 2 (Sien) Boot, geboren op 14-09-1886 in Leiderdorp. Volgt XII-cc.

XI-z Sophia Boot is geboren op 31-10-1856 in Alphen zh, dochter van Philippus (Flip) Boot en Grietje Hoogeveen. Sophia is overleden op 20-01-1936 in Rotterdam, 79 jaar oud. Woonplaats: (op 09-04-1903 vertrokken naar Rotterdam). Religie: N.H. Sophia trouwde, 46 jaar oud, op 09-04-1903 in Alphen met Pieter Zevenhuizen, 51 jaar oud. 1e getuige Gerrit Zevenhuizen, 45 jaar, schipper, Rotterdam, broer bruidegom; 2e getuige Gerrit Saarberg, 47 jaar, timmerman, Zevenhuizen, zwager bruidegom; 3e getuige Jacobus Boot, 49 jaar, scheepmaker, Alphen, broer bruid; 4e getuige Dirk Boot, 44 jaar, scheepmaker, Alphen, broer bruid. Pieter is geboren op 18-12-1851 in Zevenhuizen. Pieter is overleden op 28-01-1937 in Rotterdam, 85 jaar oud. Woonplaats: Rotterdam. Pieter: zoon van Jan Zevenhuizen en van Diderica van Meijnen; weduwnaar van Cornelia Elizabeth van Walsum.

XI-aa Dirk Boot is geboren op 01-03-1859 in Alphen zh, zoon van Philippus (Flip) Boot en Grietje Hoogeveen. Dirk is overleden op 17-07-1922 in Alphen a/d Rijn, 63 jaar oud. Woonplaats: (ingekomen 21-11-1887 Zoeterwoude, vertrokken 27-05-1881 Zoeterwoude). Beroep: 1887 scheepmaker; 1911 scheepsbouwmeester te Zoetermeer, later te Alphen a/d Rijn. Religie: N.H.

Dirk is van 1880-1887 eigenaar van een scheepswerf te Zoeterwoude-Rijndijk nabij het cafe 'Ik leer nog'. Op 06-11-1887 neemt hij van zijn vader de werf de Vooruitgang te Alphen a/d Rijn over. In 1908 koopt hij van D. Mijs de bestaande scheepswerf de Industrie in de kom van de gemeente Alphen a/d Rijn. Hij had jarenlang zitting in de gemeenteraad van zijn woonplaats en woonde vanaf 1908 in de Stadionstraat 5, waar in de vestibuledeuren gezandstraalde ramen zitten met de afbeelding van een zeilschip. Bovenin staan de initialen DB.

Dirk trouwde, 24 jaar oud, op 01-03-1883 in Koudekerk aan den Rijn met Gerrarda Jongeneel, 21 jaar oud. Gerrarda is geboren op 03-06-1861 in Koudekerk a/d Rijn, dochter van Johannus Jongeneel en Gerritje Roest. Gerrarda is overleden op 30-06-1927 in Alphen a/d Rijn, 66 jaar oud. Woonplaats: Alphen (ingekomen 21-11-1887 Zoeterwoude). Religie: N.H. Gerrarda: dochter van Johannes Jongeneel en Gerritje Roest. 

Cornelis in t Velt20

Gezin Dirk Boot en Gerrarda Jongeneel

Kinderen van Dirk en Gerrarda:

1 Philippus Boot, geboren op 17-09-1884 in Zoeterwoude. Volgt XII-cd.
2 Johannes Boot, geboren op 18-01-1886 in Zoeterwoude. Volgt XII-ce.
3 Jacobus Boot, geboren op 31-10-1887 in Zoeterwoude. Volgt XII-cf.
4 Gerrit Boot, geboren op 06-06-1889 in Alphen a/d Rijn. Volgt XII-cg.
5 Pieter Boot, geboren op 01-06-1892 in Alphen a/d Rijn. Volgt XII-ch.
6 Grietje Wilhelmina Boot, geboren op 30-07-1894 in Alphen a/d Rijn. Volgt XII-ci.
7 Willem Boot, geboren op 02-12-1896 in Alphen a/d Rijn. Volgt XII-cj.
8 Dirk Boot, geboren op 31-07-1898 in Alphen a/d Rijn. Volgt XII-ck.
9 Gerrardus Boot, geboren op 10-04-1901 in Alphen a/d Rijn. Volgt XII-cl.
10 Gerritje Ingetje Boot, geboren op 05-03-1904 in Alphen a/d Rijn. Gerritje Ingetje is overleden op 19-06-1939 in Dirksland, 35 jaar oud (oorzaak: ontsteking aan de binnenkant van het hart, waartegen nog geen medicijn was in die tijd). Zij is begraven te Alphen a/d Rijn. Woonplaats: Enkhuizen. Beroep: lerares. Religie: N.H.

XI-ab Pieter Boot is geboren op 27-12-1861 in Alphen zh, zoon van Philippus (Flip) Boot en Grietje Hoogeveen. Hij is gedoopt op 27-12-1861 in Alphen zh. Pieter is overleden op 16-10-1946 in Veenendaal, 84 jaar oud. Hij is begraven op 21-10-1946 te Leiderdorp. Woonplaats: (op 23-06-1883 vertrokken naar Nieuw-Lekkerland). Beroep: scheepmaker, scheepsbouwmeester te Leiden/Leiderdorp. Functie: van ca 1882 tot 1920 mede-directeur/eigenaar en daarna commissaris van de N.V. Scheepsbouw- en Reparatiewerf 'De Hoop' v/h/ Gebr. Boot. Van 1922-1935 vice-voorzitter van de Kamer van Koophandel te Leiden en voorzitter van de afdeling Grootbedrijf. Religie: N.H. 

In Leiden is nu een Bootstraat in de woonwijk bij de Spanjaardsbrug genoemd naar de plaats waar van 1903-1965 de scheepswerf 'De Hoop' v/h Gebr. Boot was gevestigd.

Pieter trouwde, 25 jaar oud, op 10-03-1887 in Leiderdorp met Adriana de Graaf, 23 jaar oud. Getuigen: broers van bruid Arie de Graaf (1854) en Martinus de Graaf (1860), broers van bruidegom Jacobus Boot (1854-1924) en Dirk Boot (1859-1922). Adriana is geboren op 18-01-1864 in Leiderdorp. Adriana is overleden op 15-06-1923 om 00:30 in Leiderdorp, 59 jaar oud. Adriana: dochter van Pieter de Graaf (24-11-1826 Leiderdorp - 09-10-1884 Leiderdorp), bouwman (landbouwer), getrouwd op 20-03-1851 in Leiderdorp met Jacoba van Leeuwen (08-01-1831 Leiderdorp - 30-06-1901 Zoeterwoude), landbouwster. 

Cornelis in t Velt.22

Pieter Boot

Cornelis in t Velt.21

Adriana de Graaf

Kinderen van Pieter en Adriana:

1 Grietje (Gré) Boot, geboren op 02-02-1888 in Leiderdorp. Volgt XII-cm.
2 Pieter (Piet) Boot, geboren op 09-03-1890 in Leiderdorp. Volgt XII-cn.
3 Jacoba (Co) Boot, geboren op 31-12-1891 in Leiderdorp. Volgt XII-co.
4 Sophia Adriana (Fie) Boot, geboren op 07-03-1894 in Leiden. Volgt XII-cp.
5 Filippus (Flip) Boot, geboren op 11-10-1896 in Leiderdorp. Volgt XII-cq.
6 Arie Martinus Cornelis Boot, geboren op 04-10-1898 in Leiderdorp. Arie Martinus Cornelis is overleden op 13-10-1898 in Leiderdorp, 9 dagen oud.
7 Adriana Petronella (Jeanne) Boot, geboren op 27-02-1903 in Leiderdorp. Volgt XII-cr.
8 Elsje Martinetta (Elly) Boot, geboren op 06-08-1905 in Leiderdorp. Volgt XII-cs

Cornelis in t Velt.23

Gezin Pieter Boot en Adriana de Graaf omstreeks 1911

XI-ac Grietje 2 Boot is geboren op 11-04-1866 in Alphen zh, dochter van Philippus (Flip) Boot en Grietje Hoogeveen. Grietje 2 is overleden op 06-08-1949 in Bodegraven, 83 jaar oud. Woonplaats: (vertrokken 20-12-1888 Bodegraven). Religie: N.H. Grietje 2 trouwde, 22 jaar oud, op 20-12-1888 in Alphen met Willem Jongeneel, 24 jaar oud. 1e getuige Dirk Boot, 29 jaar, scheepmaker, Alphen, broer bruid; 2e getuige Jacob Boot, 34 jaar, scheepmaker, Leiderdorp, broer bruid; 3e getuige Pieter Boot, 26 jaar, scheepmaker, Leiderdorp, broer bruid. Willem is geboren op 12-02-1864 in Koudekerk aan den Rijn, zoon van Johannus Jongeneel en Gerritje Roest. Willem is overleden op 19-12-1916 in Bodegraven, 52 jaar oud. Beroep: timmerman. 

Kinderen van Grietje 2 en Willem:

1 Greta Jongeneel, geboren op 02-06-1889 in Bodegraven. Greta is overleden op 21-03-1890 in Bodegraven, 9 maanden oud.
2 N.N. Jongeneel, levenloos geboren dochter, geboren op 02-11-1890 in Bodegraven.
3 Philippus Jongeneel, geboren op 15-09-1891 in Bodegraven. Volgt XII-ct.
4 Johannes Jongeneel, geboren op 05-05-1893 in Bodegraven. Volgt XII-cu.
5 Gerritje Jongeneel, geboren op 13-10-1896 in Bodegraven. Gerritje is overleden op 28-06-1909 in Bodegraven, 12 jaar oud.

XI-ad Trijntje Boot (geboren Vos) is geboren op 07-06-1841 in Oudshoorn, dochter van Cornelis Boot en Susanna Vos. Zij is gedoopt op 27-06-1841 in Oudshoorn. Trijntje is overleden op 20-11-1887 in Leiden, 46 jaar oud. Woonplaats: vanaf 17-03-1881 Leiden. Beroep: dienstbode. Trijntje: Oudshoorn bevolkingsregister 1861-1880, deel 1 blz. 54 naam Trijntje Boot partner Hendrik van der Aar geboren 04-01-1845 te Oudshoorn adres Oudshoorn, wijk 2 nr. 125b, 244o Bron: Groenehart Archieven. Trijntje trouwde, 22 jaar oud, op 30-03-1864 in Oudshoorn met Hendrik van der Aar, 22 jaar oud. Hendrik is geboren op 30-05-1841 in Aarlanderveen. Hendrik is overleden op 01-05-1898 in Leiden, 56 jaar oud. Woonplaats: (ingekomen 28-04-1864 Aarlanderveen, vertrokken 17-03-1881 Leiden). Beroep: arbeider (1864, 1869), pannenbakkersknecht (1867), pannenwerker (1872), 1898 stoker. Religie: N.H. Hendrik: zoon van Hendrik van der Aar, arbeider te Aarlanderveen, en van Klazina van Eijk. Na het overlijden van Trijntje is Hendrik in 1890, Leiden akte 55, gehuwd met Anthonia Wilhelmina Bruze.

Kinderen van Trijntje en Hendrik:

1 Klazina van der Aar, geboren op 13-05-1864 in Oudshoorn. Volgt XII-cv.
2 Cornelis 1 van der Aar, geboren op 08-12-1867 in Oudshoorn. Cornelis 1 is overleden op 29-05-1868 in Oudshoorn, 5 maanden oud.
3 Susanna 1 van der Aar, geboren op 14-05-1869 in Oudshoorn. Susanna 1 is overleden op 09-08-1871 in Oushoorn, 2 jaar oud.
4 Susanna 2 van der Aar, geboren op 30-07-1872 in Oudshoorn.
5 Cornelis 2 van der Aar, geboren op 07-09-1875 in Oudshoorn.
6 Hendrik van der Aar, geboren op 27-01-1879 in Oudshoorn. Volgt XII-cw.
7 Leentje van der Aar, geboren op 01-11-1880 in Oudshoorn. Leentje is overleden op 17-04-1896 in Leiden, 15 jaar oud.
8 Teunis van der Aar, geboren op 13-10-1883 in Leiden. Teunis is overleden op 14-03-1902 in Leiden, 18 jaar oud.

XI-ae Willem Boot (geboren Vos) is geboren op 26-12-1843 in Oudshoorn, zoon van Cornelis Boot en Susanna Vos. Hij is gedoopt op 28-01-1844 in Oudshoorn. Willem is overleden op 06-07-1900 in Leiden, 56 jaar oud. Bij het overlijden van Willem: woonde kort voor overlijden te Oudshoorn. Woonplaats: (vertrokken 16-04-1873 Utrecht, ingekomen 28-09-1877 Aarlanderveen, ingekomen 21-07-1877 Utrecht, vertrokken 28-09-1877 Alphen, vertrokken 10-12-1877 Oudshoorn, ingekomen 10-12-1877 Alphen, vertrokken 21-04-1891 Woubrugge, ingekomen 08-03-1893 Woubrugge). Beroep: werkman, arbeider, schipper. Willem trouwde, 25 jaar oud, op 08-10-1869 in Oudshoorn met Lena Vrolijk, 24 jaar oud. Lena is geboren op 27-04-1845 in Kockengen. Lena is overleden op 11-04-1924 in Leiden, 78 jaar oud. Woonplaats: (ingekomen 02-07-1869 Alphen, vertrokken 16-04-1872 Utrecht, ingekomen 21-07-1877 Utrecht, vertrokken 28-09-1877 Alphen, ingekomen 28-09-1877 Aarlanderveen, vertrokken 10-12-1877 Oudshoorn, ingekomen 10-12-1877 Alphen, vertrokken 21-04-1891 Woubrugge, ingekomen 08-03-1893 Woubrugge, vertrokken 12-03-1902 Zoeterwoude). Beroep: dienstbode. Religie: N.H. Lena: dochter van Hendrik Vrolijk, arbeider te Kockengen, en van Hazina van Vliet (overleden).

Kinderen van Willem en Lena:

1 Susanna Boot, geboren op 29-08-1870 in Oudshoorn. Susanna is overleden op 09-11-1889 in Woubrugge, 19 jaar oud. Woonplaats: Oudshoorn (ingekomen 21-07-1877 Utrecht , vertrokken 28-09-1877 Alphen, ingekomen 28-09-1877 Aarlanderveen, vertrokken 10-12-1877 Oudshoorn, ingekomen 10-12-1877 Alphen, vertrokken 05-06-1883 Woubrugge, ingekomen 10-01-1887 Woubrugge, vertrokken 02-09-1887 Woubrugge,ingekomen 14-12-1887 Woubrugge, vertrokken 30-12-1888 Woubrugge). Beroep: dienstbode. Religie: N.H. 
2 Haasje (Hansje) Boot, geboren op 24-12-1872 in Oudshoorn. Haasje (Hansje) is overleden op 20-08-1888 in Oudshoorn, 15 jaar oud. Woonplaats: Oudshoorn (ingekomen 21-07-1877 Utrecht, vertrokken 28-09-1877 Alphen, ingekomen 28-09-1877 Aarlanderveen, vertrokken 10-12-1877 Oudshoorn, ingekomen 10-12-1877 Alphen). Religie: N.H. 
3 Catharina 1 Boot, geboren op 19-12-1874 in Utrecht. Catharina 1 is overleden op 14-05-1877 in Utrecht, 2 jaar oud.
4 Willem Boot, geboren op 11-11-1877 in Alphen zh. Volgt XII-cx.
5 Catharina 2 Boot, geboren op 20-05-1880 in Oudshoorn. Catharina 2 is overleden op 16-03-1881 in Oudshoorn, 9 maanden oud. Religie: N.H. gedoopt.
6 Catharina 3 Boot, geboren op 16-05-1882 in Oudshoorn. Catharina 3 is overleden op 25-02-1889 in Oudshoorn, 6 jaar oud.
7 Cornelis Boot, geboren op 28-08-1884 in Oudshoorn. Volgt XII-cy.
8 Elizabeth Boot, geboren op 03-11-1887 in Oudshoorn. Elizabeth is overleden op 10-10-1888 in Oudshoorn, 11 maanden oud. Religie: N.H. gedoopt.
9 Teunis Boot, geboren op 10-01-1890 in Oudshoorn. Teunis is overleden op 30-05-1890 in Oudshoorn, 4 maanden oud. Religie: N.H. gedoopt.

XI-af Cornelis 2 Boot (geboren Vos) is geboren op 09-04-1849 in Oudshoorn, zoon van Cornelis Boot en Susanna Vos. Hij is gedoopt op 29-04-1849 in Oudshoorn. Doopgetuige: Geertrui van Gelderen. Cornelis 2 is overleden op 31-07-1934 in Alphen a/d Rijn, 85 jaar oud. Hij is begraven op 04-08-1934 te Alphen. Woonplaats: (op 12-08-1919 vertrokken naar Den Haag). Beroep: arbeider. Cornelis 2 trouwde, 30 jaar oud, op 15-05-1879 in Oudshoorn met Wilhelmina van Leeuwen, 23 jaar oud. de bruidegom kan niet schrijven. Wilhelmina is geboren op 13-01-1856 in Aarlanderveen. Wilhelmina is overleden op 01-12-1890 in Oudshoorn, 34 jaar oud. Religie: N.H. Wilhelmina: dochter van Jacob van Leeuwen, arbeider te Alphen, en van Teuntje Vermeulen (overleden).

Kinderen van Cornelis 2 en Wilhelmina:

1 Cornelis Boot, geboren op 08-02-1880 in Oudshoorn. Volgt XII-cz.
2 Jacobus Boot, geboren op 13-02-1882 in Oudshoorn. Volgt XII-da.
3 Susanna Boot, geboren op 10-01-1885 in Oudshoorn. Volgt XII-db.
4 Trijntje Boot, geboren op 15-01-1888 in Oudshoorn. Volgt XII-dc.

XI-ag Teunis Boot (geboren Vos) is geboren op 14-03-1855 in Oudshoorn, zoon van Cornelis Boot en Susanna Vos. Hij is gedoopt op 25-03-1855 in Oudshoorn. Teunis is overleden op 20-04-1933 in Leimuiden, 78 jaar oud. Woonplaats: (op 30-07-1880 vertrokken naar Leiden). Beroep: arbeider, schipper, 1880 stuurman. Teunis trouwde, 25 jaar oud, op 11-06-1880 in Ter Aar met Jaapje de Pater, 27 jaar oud. Jaapje is geboren op 05-11-1852 in Ter Aar. Jaapje is overleden op 02-01-1919 in Leimuiden, 66 jaar oud. Adressen: tot 03-05-1876 Benthuizen03-05-1876 Oudshoorn23-07-1878 Aarlanderveen26-05-1880 Ter Aar. Beroep: dienstbode. Religie: N.H. Jaapje: dochter van Pieter de Pater, werkman (uit Zevenhoven) en van Pieterje Mulder.

XI-ah Josina Boot is geboren op 29-07-1836 in Gouda, dochter van Matthijs Boot en Cornelia Adriana Brem. 29-07-1836? Josina is overleden op 19-09-1889 in Gouda, 53 jaar oud. Religie: N.H. Josina trouwde, 25 jaar oud, op 31-07-1861 in Gouda met Cornelis van der Ree (geboren Nobel), 27 jaar oud. Cornelis is geboren op 26-02-1834 in Gouda. Cornelis is overleden op 20-04-1902 in Gouda, 68 jaar oud. Beroep: pottendraaier, smidsknecht, 1872 koopman. Religie: N.H. Cornelis: zoon van Klaas van der Ree, kolenmeter, en van Cornelia Nobel (1810); weduwnaar van Alida Fennet ovl 1859; opnieuw getrouwd op 23-07-1890 in Gouda met Marijtje Beijen.

Kinderen van Josina en Cornelis:

1 Nicolaas Cornelis van der Ree, geboren op 26-06-1862 in Gouda. Nicolaas Cornelis is overleden op 27-08-1862 in Gouda, 2 maanden oud. Religie: N.H. gedoopt.
2 Adriana Cornelia van der Ree, geboren op 31-07-1863 in Gouda. Adriana Cornelia is overleden op 11-01-1864 in Gouda, 5 maanden oud. Religie: N.H. gedoopt.
3 Cornelis van der Ree, geboren op 01-12-1864 in Gouda. Cornelis is overleden op 30-03-1898 in Gouda, 33 jaar oud. Religie: N.H. 
4 Cornelia Adriana van der Ree, geboren op 05-11-1866 in Gouda. Volgt XII-dd.
5 Adriana Martina van der Ree, geboren op 19-09-1868 in Gouda. Volgt XII-de.
6 Nicolaas Matthijs van der Ree, geboren op 06-06-1870 in Gouda. Volgt XII-df.
7 Martina van der Ree, geboren op 16-03-1872 in Gouda. Volgt XII-dg.
8 N.N. van der Ree, levenloos geboren zoon, geboren op 04-02-1876 in Gouda.
9 N.N. van der Ree, levenloos geboren dochter, geboren op 02-05-1878 in Gouda.

XI-ai Maria 2 Boot is geboren op 02-08-1839 in Gouda, dochter van Matthijs Boot en Cornelia Adriana Brem. Maria 2 is overleden op 10-10-1922 in Gouda, 83 jaar oud. Religie: N.H. Maria 2 trouwde, 27 jaar oud, op 24-10-1866 in Gouda met Johannes Dortland, 25 jaar oud. Johannes is geboren op 14-01-1841 in Gouda. Johannes is overleden op 10-12-1927 in Gouda, 86 jaar oud. Beroep: vrachtsleper, mandenmaker. Religie: N.H. Johannes: zoon van Sander Evert Dortland, schepenjager, en van Geertruy Stevens.

Kinderen van Maria 2 en Johannes:

1 Sander Evert 1 Dortland, geboren op 06-01-1867 in Gouda. Sander Evert 1 is overleden op 06-06-1871 in Gouda, 4 jaar oud. Religie: N.H. gedoopt.
2 Matthijs Dortland, geboren op 26-09-1868 in Gouda. Volgt XII-dh.
3 Adriana 1 Dortland, geboren op 04-10-1870 in Gouda. Adriana 1 is overleden op 28-05-1871 in Gouda, 7 maanden oud. Religie: N.H. gedoopt.
4 Sander Evert 2 Dortland, geboren op 14-04-1872 in Gouda. Volgt XII-di.
5 Johannes Dortland, geboren op 01-04-1874 in Gouda. Volgt XII-dj.
6 Frits Dortland, geboren op 09-05-1876 in Gouda. Volgt XII-dk.
7 Adriana 2 Dortland, geboren op 25-12-1877 in Gouda. Adriana 2 is overleden op 27-01-1936 in Gouda, 58 jaar oud. Religie: N.H. 
8 N.N. Dortland, levenloos geboren zoon, geboren op 27-05-1880 in Gouda.
9 Maria Dortland, geboren op 18-05-1881 in Gouda. Volgt XII-dl.

XI-aj Simon Boot is geboren op 25-11-1842 in Gouda, zoon van Matthijs Boot en Cornelia Adriana Brem. Simon is overleden op 21-01-1927 in Gouda, 84 jaar oud. Woonplaats: (in 1873 vertrokken naar Leiden, op 17-02-1875 vertrokken naar Rotterdam). Beroep: opperman, touwspinner. Religie: N.H. Simon trouwde, 33 jaar oud, op 13-09-1876 in Gouda met Christina van den Wittenboer, 23 jaar oud. Christina is geboren op 19-10-1852 in Gouda. Christina is overleden op 29-08-1930 in Gouda, 77 jaar oud. Beroep: dienstbode. Christina: dochter van Petrus Johannes van den Wittenboer (ca 1820), touwspinner en touwslager, en van Maria Johanna Zandijk (ca 1826).

Kinderen van Simon en Christina:

1 Adriana Boot, geboren op 23-04-1880 in Gouda. Volgt XII-dm.
2 Petrus Johannus Boot, geboren op 11-05-1882 in Gouda. Volgt XII-dn.
3 Maria Johanna 1 Boot, geboren op 13-12-1883 in Gouda. Maria Johanna 1 is overleden op 12-05-1884 in Gouda, 4 maanden oud.
4 Maria Johanna 2 Boot, geboren op 03-04-1886 in Gouda. Volgt XII-do.
5 Simon Boot, geboren op 23-09-1888 in Gouda. Volgt XII-dp.
6 Matthijs Boot, geboren op 19-02-1891 in Gouda. Matthijs is overleden op 12-05-1891 in Gouda, 2 maanden oud.

XI-ak Maria Boot (geboren de Jong) is geboren op 27-04-1841 in Gouda, dochter van Willem Boot en Elizabeth de Jong. gewettigd na huwelijk ouders, akte 72 dd 11-09-1843. Maria is overleden op 19-01-1883 in Gouda, 41 jaar oud. Woonplaats: (op 05-08-1862 vertrokken naar Bodegraven). Beroep: dienstbode (bij Jacobus Nicolaas Scheltema, Remonstrants predikant, in 1870 bij Johannes Fredericus Marinus Temminck, gepensioneerd kapitein Infanterie). Religie: N.H. Maria trouwde, 39 jaar oud, op 30-06-1880 in Gouda met Dirk Snelleman, 36 jaar oud. Dirk is geboren op 07-10-1843 in Gouda. Dirk is overleden op 30-01-1919 in Gouda, 75 jaar oud. Beroep: pottenbakker. Religie: N.H. Dirk: zoon van Johannes Snelleman, pijpenmaker en winkelier, en van Petronella van der Vreede, winkelierster. Na het overlijden van Maria is Dirk op 16-02-1887 te Gouda gehuwd met Maria de Mol.

Kind van Maria en Dirk:

1 Johannes Pieter Snelleman, geboren op 29-11-1881 in Gouda. Johannes Pieter is overleden op 17-12-1881 in Gouda, 18 dagen oud.

XI-al Cornelis Boot (geboren Brem) is geboren op 05-12-1854 in Kralingen (Rotterdam), zoon van Simon 2 Boot en Maria Johanna Brem. Cornelis is overleden op 27-08-1940 in Leiden, 85 jaar oud. Woonplaats: (Alphen: ingekomen 23-03-1912 Gouda). Beroep: 1887 schipper; 1890 machinist; 1893 schippersknecht; scheepstimmerknecht. Religie: Chr. Ger. Cornelis trouwde, 32 jaar oud, op 21-01-1887 in Gouderak met Hilligje Boer, 20 jaar oud. Hilligje is geboren op 14-07-1866 in Sluipwijk (Reeuwijk). Hilligje is overleden op 15-10-1949 in Alphen aan den Rijn, 83 jaar oud. Woonplaats: (Alphen: ingekomen 23-03-1912 Gouda). Religie: Chr. Ger. Hilligje: dochter van Dirk Boer, arbeider, en Elizabeth Slappendel.

Kinderen van Cornelis en Hilligje:

1 Maria Johanna Boot, geboren op 06-04-1887 in Gouda. Volgt XII-dq.
2 Elizabeth Boot, geboren op 20-11-1890 in Gouda. Volgt XII-dr.
3 Dirk Boot, geboren op 26-02-1893 in Gouda. Volgt XII-ds.
4 Cornelis Boot, geboren op 25-05-1895 in Gouda. Volgt XII-dt.
5 Leendert Boot, geboren op 02-12-1897 in Gouda. Volgt XII-du.
6 Gerrit Boot, geboren op 17-02-1900 in Gouda. Volgt XII-dv.
7 Pieter Boot, geboren op 09-05-1903 in Gouda. Pieter is overleden op 20-09-1903 in Gouda, 4 maanden oud.
8 Josina Hilligje Boot, geboren op 09-01-1905 in Gouda. Volgt XII-dw.
9 Arie Boot, geboren op 03-05-1907 in Gouda. Volgt XII-dx.

XI-am Simon Boot is geboren op 11-09-1857 in Gouda, zoon van Leendert Boot en Maria de Moor. Simon is overleden op 12-09-1933 in Gouda, 76 jaar oud. Beroep: metselaar, sigarenmaker. Religie: N.H. Simon trouwde, 23 jaar oud, op 11-05-1881 in Gouda met Johanna Hend(e)rina de Weger, 22 jaar oud. Johanna Hend(e)rina is geboren op 24-04-1859 in Gouda. Johanna Hend(e)rina is overleden op 06-09-1944 in Heteren, 85 jaar oud. Beroep: dienstbode. Johanna Hend(e)rina: dochter van Arend de Weger, * ca 1827, smid, en van Adriana de Gruil, * ca 1828.

Kinderen van Simon en Johanna Hend(e)rina:

1 Maria Boot, geboren op 16-06-1881 in Gouda.
2 Hendericus Adrianus Boot, geboren op 01-03-1885 in Gouda. Volgt XII-dy.
3 Johanna Jozina Boot, geboren op 30-08-1887 in Gouda. Volgt XII-dz.
4 Arend Boot, geboren op 29-12-1889 in Gouda.
5 Simon Boot, geboren op 27-07-1892 in Gouda.
6 Johannes Teunis Cornelis Boot, geboren op 28-08-1895 in Gouda. Volgt XII-ea.
7 Clazina Apolonia Catharina Boot, geboren op 10-10-1896 in Gouda. Bij de aangifte van de geboorte van Clazina Apolonia Catharina waren de volgende getuigen aanwezig: Marinus Johannes Boot (1865-1919) en Teunis Cornelis Boot (1871-1933). Clazina Apolonia Catharina is overleden op 21-03-1897 in Gouda, 5 maanden oud.
8 Wilhelmina Helena Paulina Maria Boot, geboren op 26-07-1898 in Gouda. Beroep: dienstbode.
9 Adelaida Ermina Wilhelmina Theresia Boot, geboren op 26-07-1898 in Gouda.
10 Ditje Boot, geboren op 02-08-1900 in Gouda. Volgt XII-eb.
11 Willem Boot, geboren op 28-02-1902 in Gouda. Willem is overleden op 15-11-1903 in Gouda, 1 jaar oud.
12 Teunis Cornelis Boot, geboren op 26-09-1903 in Gouda. Volgt XII-ec.

XI-an Leendert Marinus Boot is geboren op 31-03-1861 in Gouda, zoon van Leendert Boot en Maria de Moor. Leendert Marinus is overleden op 03-03-1924 in Gouda, 62 jaar oud. Beroep: metselaar. Religie: N.H. Leendert Marinus trouwde, 23 jaar oud, op 24-09-1884 in Gouda met Janna Nieuwland, 21 jaar oud. Janna is geboren op 19-08-1863 in Gouda, dochter van Gijsbert Nieuwland en Elizabeth Urbanus. 24-08-1863? Janna is overleden op 21-08-1926 in Gouda, 63 jaar oud. Janna: dochter van Gijsbert Nieuwland (1827-1883), winkelier, en van Elizabeth Urbanus (1828-1896).

Kinderen van Leendert Marinus en Janna:

1 Leendert Boot, geboren op 02-05-1885 in Gouda. Volgt XII-ed.
2 Elizabeth Maria Boot, geboren op 18-08-1887 in Gouda. Volgt XII-ee.
3 Marinus Gijsbertus Boot, geboren op 14-09-1889 in Gouda. Volgt XII-ef.
4 Gijsbertus Boot, geboren op 12-10-1891 in Gouda. Gijsbertus is overleden op 21-01-1892 in Gouda, 3 maanden oud.
5 Jan Leendert Marinus Boot, geboren op 16-02-1893 in Gouda. Volgt XII-eg.
6 Gijsbertha Carolina Boot, geboren op 22-09-1895 in Gouda. Bij de aangifte van de geboorte van Gijsbertha Carolina waren de volgende getuigen aanwezig: Marinus Johannes Boot (1865-1919) en Teunis Cornelis Boot (1871-1933). Gijsbertha Carolina is overleden na 1970 in Nieuwerkerk aan den IJssel, minstens 75 jaar oud.
7 Maria Hendrika Boot, geboren op 13-11-1897 in Gouda. Volgt XII-eh.
8 Hendrikus Johannes Boot, geboren op 05-12-1899 in Gouda. Volgt XII-ei.
9 Arie Cornelis Boot, geboren op 09-06-1902 in Gouda. Arie Cornelis is overleden op 03-07-1903 in Gouda, 1 jaar oud.
10 Arie Boot, geboren op 27-09-1904 in Gouda. Volgt XII-ej.

XI-ao Marinus Johannes Boot is geboren op 16-02-1865 in Gouda, zoon van Leendert Boot en Maria de Moor. Marinus Johannes is overleden op 27-04-1919 in Den Haag, 54 jaar oud. Beroep: kaashandelaar, 1891 koopman, 1892 winkelier, 1895 kaaskoper. Religie: N.H. Marinus Johannes trouwde, 25 jaar oud, op 21-05-1890 in Gouda met Clasina Apolonia Catharina van Dongen Bolding, 27 jaar oud. Clasina Apolonia Catharina is geboren op 13-08-1862 in Gouda. Clasina Apolonia Catharina is overleden op 04-07-1940 in Den Haag, 77 jaar oud. Clasina Apolonia Catharina: dochter van Jacobus Elisa van Dongen Bolding, (1825-1892), cipier en scheepstimmerman, en Maria Christina van der Zwalm (Zwaluw), (1825-1902).

Kinderen van Marinus Johannes en Clasina Apolonia Catharina:

1 Leendert Jacobus Elisa Boot, geboren op 04-05-1891 in Gouda. Volgt XII-ek.
2 Maria Christina Boot, geboren op 25-11-1892 in Gouda. Maria Christina is overleden op 12-05-1956 in Den Haag, 63 jaar oud. Beroep: winkeljuffrouw, 1956 typiste. Maria Christina bleef ongehuwd.
3 Jacobus Eliza Boot, geboren op 18-11-1895 in Gouda. Volgt XII-el.
4 Teunis Cornelis Boot, geboren op 11-12-1897 in Gouda. Teunis Cornelis is overleden op 23-11-1898 in Gouda, 11 maanden oud.
5 Marinus Johannes Boot, geboren op 10-11-1899 in Gouda. Volgt XII-em.
6 Jan Simon Boot, geboren op 07-01-1905 in Gouda. Volgt XII-en.

XI-ap Teunis Cornelis Boot is geboren op 04-10-1871 in Gouda, zoon van Leendert Boot en Maria de Moor. Teunis Cornelis is overleden op 05-06-1933 in Gouda, 61 jaar oud. Beroep: koopman. Religie: N.H. Teunis Cornelis trouwde, 24 jaar oud, op 09-09-1896 in Gouda met Adriana Anthonia van Stigt, 24 jaar oud. Adriana Anthonia is geboren op 08-02-1872 in Puttershoek. Adriana Anthonia: dochter van Aart van Stigt (ca 1852), schilder, en van Jenneke van den Berg (ca 1854).

Kinderen van Teunis Cornelis en Adriana Anthonia:

1 Leendert Aart Boot, geboren op 30-06-1897 in Gouda. Volgt XII-eo.
2 Jenneke Maria Boot, geboren op 08-09-1898 in Gouda.
3 Aart Hendrik Hugo Boot, geboren op 22-12-1900 in Gouda. Bij de aangifte van de geboorte van Aart Hendrik Hugo waren de volgende getuigen aanwezig: Simon Boot (1857-1933) en Marinus Johannes Boot (1865-1919). Aart Hendrik Hugo is overleden op 05-04-1901 in Gouda, 3 maanden oud.
4 Hendrika Adriana Boot, geboren op 09-04-1902 in Gouda. Bij de aangifte van de geboorte van Hendrika Adriana was de volgende getuige aanwezig: Marinus Johannes Boot (1865-1919). Beroep: beambte secretarie. Hendrika Adriana: getrouwd op 02-04-1935 in Gouda.
5 Teunis Cornelis Boot, geboren op 26-10-1903 in Gouda. Volgt XII-ep.
6 Adriaan Anthonie Boot, geboren op 05-06-1907 in Gouda. Volgt XII-eq.
7 Anthonie Cornelis Boot, geboren op 27-02-1911 in Gouda.
8 Josina Pieternella Boot, geboren op 06-10-1912 in Gouda.

XI-aq Josina Margaretha 3 Boot is geboren op 23-05-1874 in Gouda, dochter van Leendert Boot en Maria de Moor. Woonplaats: (ingekomen 17-03-1910 Rotterdam, vertrokken 06-06-1910 Aarlanderveen, ingekomen 06-06-1910 Alphen). Religie: N.H. Josina Margaretha 3 trouwde, 24 jaar oud, op 24-08-1898 in Gouda met Johannes Cornelis Pieter den Dunne, 24 jaar oud. Johannes Cornelis Pieter is geboren op 30-08-1873 in Rotterdam. Woonplaats: (ingekomen 17-03-1910 Rotterdam, vertrokken 06-06-1910 Aarlanderveen, ingekomen 06-06-1910 Alphen). Beroep: huisschilder. Religie: N.H. Johannes Cornelis Pieter: zoon van Hubertus den Dunne en van Adriana Gijben.

Kinderen van Josina Margaretha 3 en Johannes Cornelis Pieter:

1 Maria den Dunne, geboren op 28-03-1902 in Gouda. Volgt XII-er.
2 Josina Margaretha 1 den Dunne, geboren op 15-02-1904 in Gouda. Josina Margaretha 1 is overleden op 13-06-1905 in Gouda, 1 jaar oud.
3 Neeltje Maria den Dunne, geboren op 24-08-1906 in Gouda. Volgt XII-es.
4 Josina Margaretha 2 den Dunne, geboren op 25-02-1908 in Gouda. Volgt XII-et.

XI-ar Maria Johanna Boot is geboren op 08-03-1861 in Gouda, dochter van Pieter Johannes Boot en Johanna (Francina) Sitton (Citton). Maria Johanna is overleden op 28-11-1906 in Gouda, 45 jaar oud. Beroep: dienstbode. Religie: N.H.

Maria Johanna:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 28-05-1884 in Gouda met Adrianus de Bruin, 24 jaar oud. Adrianus is geboren op 28-12-1859 in Gouda. Adrianus is overleden op 04-04-1887 in Gouda, 27 jaar oud. Beroep: metselaar. Adrianus: zoon van Jacobus de Bruin, metselaar, en van Pieternella Binee.
(2) trouwde, 28 jaar oud, op 10-04-1889 in Gouda met Johannes Koemans, 25 jaar oud. weduwnaar van Elsje de Koning. Johannes is geboren op 01-01-1864 in Gouda. Beroep: 1889 pottenbakker, fabrieksarbeider. Johannes: zoon van Johannes Koemans, touwspinner, en van Catharina Tak, hekelster.

Kinderen van Maria Johanna en Adrianus:

1 Pieter Johannes de Bruin, geboren op 17-02-1885 in Gouda. Pieter Johannes is overleden op 12-05-1885 in Gouda, 2 maanden oud.
2 Jacobus de Bruin, geboren op 15-03-1886 in Gouda. Volgt XII-eu.

Kinderen van Maria Johanna en Johannes:

1 Johannes Koemans, geboren op 12-03-1890 in Gouda. Johannes is overleden op 22-03-1941 in Gouda, 51 jaar oud.
2 Johanna Pieternella Koemans, geboren op 20-08-1891 in Gouda. Volgt XII-ev.
3 Pieter Johannes 1 Koemans, geboren op 27-12-1892 in Gouda. Pieter Johannes 1 is overleden op 04-07-1893 in Gouda, 6 maanden oud.
4 Willemina Catharina Koemans, geboren op 04-11-1894 in Gouda.
5 Pieter Johannes 2 Koemans, geboren op 12-10-1896 in Gouda. Volgt XII-ew.
6 Maria Johanna Koemans, geboren op 06-04-1898 in Gouda. Maria Johanna is overleden op 20-09-1898 in Gouda, 5 maanden oud.
7 Simon Koemans, geboren op 10-04-1900 in Gouda. Volgt XII-ex.
8 Cornelia Johanna Koemans, geboren op 25-09-1901 in Gouda. Volgt XII-ey.

XI-as Pieternella Johanna Boot is geboren op 27-12-1868 in Gouda, dochter van Pieter Johannes Boot en Johanna (Francina) Sitton (Citton). Pieternella Johanna is overleden op 24-11-1945 in Gouda, 76 jaar oud. Religie: N.H.

Pieternella Johanna:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op 31-07-1889 in Gouda met Johannes de Bruin, 23 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden. Aan akte 48 is, geheel onterecht, een opmerking toegevoegd dat dit huwelijk op 30 mei 1929 door echtscheiding is ontbonden, terwijl Johannes de Bruin in 1917 is overleden. Johannes is geboren op 15-03-1866 in Gouda. Johannes is overleden op 12-08-1917 in Gouda, 51 jaar oud. Beroep: tot 1917 touwslager. Johannes: zoon van Johannes de Bruin en van Adriana van der Kint.
(2) trouwde, 50 jaar oud, op 09-07-1919 in Gouda met Paulus Marinus Happel, 52 jaar oud. Paulus Marinus is geboren op 28-12-1866 in Gouda. Paulus Marinus is overleden na 1945, minstens 79 jaar oud. Paulus Marinus: zoon van Paulus Marinus Happel, pijpmaker, en van Hendrica van der Kint, pijpmaakster; weduwnaar van Trijntje van Os.

Kinderen van Pieternella Johanna en Johannes:

1 Adriana de Bruin, geboren op 13-01-1891 in Gouda. Adriana is overleden op 23-09-1912 in Gouda, 21 jaar oud. Beroep: tot 1912 pijpmaakster.
2 Pieter Johannes de Bruin, geboren op 29-08-1892 in Gouda. Volgt XII-ez.
3 Johannes de Bruin, geboren op 18-08-1894 in Gouda. Volgt XII-fa.
4 Simon de Bruin, geboren op 09-04-1896 in Gouda. Volgt XII-fb.
5 Jacobus de Bruin, geboren op 12-04-1897 in Gouda. Volgt XII-fc.
6 Johanna 1 de Bruin, geboren op 04-05-1898 in Gouda. Johanna 1 is overleden op 06-01-1899 in Gouda, 8 maanden oud.
7 Cornelis 1 de Bruin, geboren op 26-07-1899 in Gouda. Cornelis 1 is overleden op 23-07-1901 in Gouda, 1 jaar oud.
8 Johanna 2 de Bruin, geboren op 29-01-1901 in Gouda. Johanna 2 is overleden op 19-06-1902 in Gouda, 1 jaar oud.
9 Cornelis 2 de Bruin, geboren op 12-07-1902 in Gouda. Volgt XII-fd.
10 Johan de Bruin, geboren op 27-07-1904 in Gouda. Volgt XII-fe.
11 Marinus Johannes de Bruin, geboren op 06-11-1906 in Gouda. Marinus Johannes is overleden op 23-01-1907 in Gouda, 2 maanden oud.
12 Pieternella Johanna de Bruin, geboren op 31-03-1908 in Gouda. Volgt XII-ff.
13 Johanna 3 de Bruin, geboren op 17-06-1910 in Gouda. Volgt XII-fg.

XI-at Simon 2 Boot is geboren op 10-02-1874 in Gouda, zoon van Pieter Johannes Boot en Johanna (Francina) Sitton (Citton). Simon 2 is overleden op 23-01-1950 in Gouda, 75 jaar oud. Beroep: fabriekswerker. Religie: N.H. Simon 2 trouwde, 23 jaar oud, op 12-05-1897 in Gouda met Maria Willemina Stuivenberg, 19 jaar oud. Maria Willemina is geboren op 24-05-1877 in Utrecht. Maria Willemina is overleden na 1950, minstens 73 jaar oud. Maria Willemina: dochter van Dirk Stuivenberg, bediende, en van Willemina Maria Turf.

Kinderen van Simon 2 en Maria Willemina:

1 Willemina Maria Boot, geboren op 09-08-1898 in Gouda. Volgt XII-fh.
2 Pieter Johannes Boot, geboren op 24-11-1900 in Gouda. Volgt XII-fi.
3 Johanna Maria Boot, geboren op 23-01-1905 in Gouda. Volgt XII-fj.
4 Dirk Boot, geboren op 23-11-1909 in Gouda. Volgt XII-fk.
5 Maria Johanna Boot, geboren op 10-08-1912 in Gouda. Volgt XII-fl.
6 Simon Boot, geboren op 01-07-1916 in Gouda.

XI-au Geertruij Johanna Boot is geboren op 23-08-1842 in Gouda, dochter van Matthijs Boot en Adriana de Jong. Geertruij Johanna is overleden op 06-09-1902 in Gouda, 60 jaar oud. Beroep: pijpenmaakster. Religie: N.H. Geertruij Johanna trouwde, 25 jaar oud, op 04-09-1867 in Gouda met Cornelis Jacobus van der Louw, 24 jaar oud. Cornelis Jacobus is geboren op 16-05-1843 in Gouda. Cornelis Jacobus is overleden op 19-01-1897 in Gouda, 53 jaar oud. Beroep: fabriekswerker, pijpenmaker. Religie: N.H. Cornelis Jacobus: zoon van Petrus (Pieter) van der Louw (24-12-1804 - Gouda, 08-05-1880 - Gouda), pijpenmaker(sknecht) en Johanna (Janna) Vermeulen (ca 1803), pijpenmaakster.

Kinderen van Geertruij Johanna en Cornelis Jacobus:

1 Pieter van der Louw, geboren op 27-07-1868 in Gouda. Pieter is overleden op 23-05-1886 in Gouda, 17 jaar oud. Religie: N.H.
2 Adriana Geertruij van der Louw, geboren op 12-07-1874 in Gouda. Volgt XII-fm.
3 Matthijs van der Louw, geboren op 26-07-1877 in Gouda. Matthijs is overleden op 09-02-1879 in Gouda, 1 jaar oud. Religie: N.H. gedoopt.

XI-av Maarten Boot is geboren op 04-03-1845 in Gouda, zoon van Matthijs Boot en Adriana de Jong. Doopgetuige: Jacob Boot. Maarten is overleden op 20-05-1899 in Gouda, 54 jaar oud. Beroep: pijpenmaker, 1870 fabriekswerker, 1889 sjouwer. Religie: N.H.

Maarten:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 24-11-1869 in Gouda met Johanna Hendrina Wiezer, 19 jaar oud. Johanna Hendrina is geboren op 22-12-1849 in Gouda. Johanna Hendrina is overleden op 08-05-1892 in Gouda, 42 jaar oud. Beroep: fabriekswerkster, pijpenmaakster. Religie: R.K. Johanna Hendrina: dochter van Hendrik Wiezer (ca 1815), mandenmaker, en van Anthonia Clasina de Jong (ca 1821), pijpmaakster.
(2) trouwde, 47 jaar oud, op 17-08-1892 in Gouda met Maartje van der Sleet, 47 jaar oud. Maartje is geboren op 24-02-1845 in Rijnsburg. Maartje is overleden op 09-04-1914 in Gouda, 69 jaar oud. Maartje: dochter van Cornelis van der Sleet (ca 1813), landbouwer, en van Antje Riethoven (ca 1819). Sinds 1888 weduwe van Cornelis Verkerk.

Kinderen van Maarten en Johanna Hendrina:

1 Adriana Boot, geboren op 12-10-1870 in Gouda. Volgt XII-fn.
2 Hendrik Boot, geboren op 25-09-1872 in Gouda. Hendrik is overleden op 23-05-1873 in Gouda, 7 maanden oud. Religie: R.K. gedoopt.
3 Matthijs Boot, geboren op 28-11-1873 in Gouda. Matthijs is overleden op 28-01-1874 in Gouda, 2 maanden oud. Religie: R.K. gedoopt.
4 Antonia Klazina 1 Boot, geboren op 12-05-1875 in Gouda. Antonia Klazina 1 is overleden op 27-02-1882 in Gouda, 6 jaar oud. Religie: R.K. gedoopt.
5 Maarten Boot, geboren op 07-08-1877 in Gouda. Volgt XII-fo.
6 Cecilia Theodora Boot, geboren op 01-07-1879 in Gouda. Volgt XII-fp.
7 Nicolaas Christiaan Boot, geboren op 02-04-1881 in Gouda. Nicolaas Christiaan is overleden op 07-06-1882 in Gouda, 1 jaar oud.
8 Geertruij Johanna Boot, geboren op 01-02-1883 in Gouda. Volgt XII-fq.
9 Margaretha Boot, geboren op 01-02-1883 in Gouda. Margaretha is overleden op 22-09-1884 in Gouda, 1 jaar oud.
10 Antonia Clasina 2 Boot, geboren op 17-01-1885 in Gouda. Volgt XII-fr.
11 Johanna Hendrina Boot, geboren op 09-11-1887 in Gouda. Johanna Hendrina is overleden op 09-11-1887 in Gouda, 0 dagen oud.
12 Klara Clazina Boot, geboren op 25-08-1889 in Gouda. Volgt XII-fs.

XI-aw Jacob Boot (geboren Lokum) is geboren op 21-09-1856 in Gouda, zoon van Willem Boot en Catharina Lokum. gewettigd bij huwelijk ouders op 01-12-1858 in Gouda. Jacob is overleden op 17-09-1881, 24 jaar oud (oorzaak: lijk gevonden in de rivier de IJssel). Beroep: fabriekswerker. Religie: N.H. Jacob trouwde, 24 jaar oud, op 03-11-1880 in Gouda met Geertruida Cornelia Brouwer, 26 jaar oud. Geertruida Cornelia is geboren op 12-06-1854 in Culemborg. Beroep: dienstbode. Religie: N.H. Geertruida Cornelia: dochter van Gerard Brouwer (ca 1822), stoelenmaker te Culemborg, en Willemina van Rijswijk (ca 1828).

Kind van Jacob en Geertruida Cornelia:

1 Jacoba Willemina Boot, geboren op 25-10-1881 in Gouda. Jacoba Willemina is overleden op 06-02-1882 in Gouda, 3 maanden oud.

XI-ax Theodorus Boot is geboren op 02-01-1859 in Gouda, zoon van Willem Boot en Catharina Lokum. Theodorus is overleden op 27-03-1944 in Utrecht, 85 jaar oud. Beroep: 1903 metselaar, winkelier in aardewerk. Religie: N.H. Theodorus: zoon van Frans Boot en Antje Lohman? Theodorus trouwde, 21 jaar oud, op 25-08-1880 in Gouda met Christina Pieternella Kabout, 16 jaar oud. Christina Pieternella is geboren op 26-08-1863 in Gouda. Christina Pieternella is overleden op 10-06-1929 in Utrecht, 65 jaar oud. Christina Pieternella: dochter van Dirk Jacobus Kabout (ca 1831), pijpmaker, en van Neeltje Blonk (ca 1837). 

Cornelis in t Velt.17

Christina Pieternella Kabout en Theodorus Boot

Kinderen van Theodorus en Christina Pieternella:

1 Willem 1 Boot, geboren op 29-10-1880 in Gouda. Willem 1 is overleden op 18-04-1881 in Gouda, 5 maanden oud.
2 Jacob (Jaap) Boot, geboren op 10-06-1882 in Gouda. Volgt XII-ft.
3 Theodorus Dirk (Dirk) Boot, geboren op 21-08-1884 in Gouda. Volgt XII-fu.
4 Neeltje Boot, geboren op 29-06-1886 in Gouda. Volgt XII-fv.
5 Willem 2 Boot, geboren op 27-06-1888 in Gouda. Volgt XII-fw.
6 Lambertus Boot, geboren op 22-11-1890 in Gouda. Volgt XII-fx.
7 Catharina (Catrien) Boot, geboren op 07-05-1893 in Gouda. Volgt XII-fy.
8 Leendert Boot, geboren op 05-10-1895 in Gouda. Volgt XII-fz.
9 Christina Pieternella (Stina) Boot, geboren op 31-10-1897 in Gouda. Volgt XII-ga.
10 Theodorus 1 Boot, geboren op 30-10-1899 in Gouda. Theodorus 1 is overleden op 10-09-1901 in Gouda, 1 jaar oud.
11 Theodorus 2 (Doris) Boot, geboren op 18-01-1902 in Gouda. Volgt XII-gb.
12 Dirkje Jacoba (Co) Boot, geboren op 19-07-1903 in Gouda. Volgt XII-gc.
13 Geertruida (Truus) Boot, geboren op 25-11-1905 in Gouda. Volgt XII-gd.

XI-ay Geertruida Boot is geboren op 28-01-1867 in Gouda, dochter van Willem Boot en Catharina Lokum. Geertruida is overleden op 10-01-1935 in Gouda, 67 jaar oud. Beroep: pijpenmaakster. Religie: N.H. Geertruida trouwde, 23 jaar oud, op 05-11-1890 in Gouda met Johan Jongkoen, 25 jaar oud. Johan is geboren op 08-03-1865 in Gouda. Johan is overleden op 05-01-1950 in Gouda, 84 jaar oud. Beroep: kaaspakhuisknecht. Johan: zoon van Ezechiel Jongkoen (14-12-1831 Gouda - 30-08-1897 Gouda), machinedrijver, stoker-stoomgemaal, boekbinder, schoenmaker, getrouwd op 25-06-1856 in Gouda met Teuntje Groeneweg (28-03-1830 Middelburg - 27-01-1907 Rotterdam).

Kinderen van Geertruida en Johan:

1 Ezechiel Jongkoen, geboren op 11-08-1891 in Gouda. Volgt XII-ge.
2 Catharina Jongkoen, geboren op 02-09-1893 in Gouda. Volgt XII-gf.
3 Teuntje Jongkoen, geboren op 24-06-1895 in Gouda. Volgt XII-gg.
4 Willem Jongkoen, geboren op 04-02-1898 in Gouda. Volgt XII-gh.
5 Jacob Jongkoen, geboren op 04-02-1898 in Gouda. tweeling met Willem. Jacob is overleden op 28-03-1898 in Gouda, 1 maand oud.
6 Geertruida Jongkoen, geboren op 29-04-1900 in Gouda. Volgt XII-gi.
7 Johanna Jongkoen, geboren op 28-11-1901 in Gouda. Volgt XII-gj.
8 Johan 1 Jongkoen, geboren op 30-07-1904 in Gouda. Johan 1 is overleden op 19-02-1905 in Gouda, 6 maanden oud.
9 Jacoba Jongkoen, geboren op 12-04-1906 in Gouda. Volgt XII-gk.
10 Johan 2 Jongkoen, geboren op 22-07-1908 in Gouda. Volgt XII-gl.

XI-az Neeltje 2 Boot is geboren op 08-04-1871 in Gouda, dochter van Willem Boot en Catharina Lokum. Neeltje 2 is overleden op 23-01-1956 in Gouda, 84 jaar oud. Religie: N.H. Neeltje 2 trouwde, 21 jaar oud, op 17-08-1892 in Gouda met Cornelis Pieter de Waal, 21 jaar oud. Cornelis Pieter is geboren op 18-09-1870 in Gouda. Cornelis Pieter is overleden op 19-05-1930 in Gouda, 59 jaar oud. Beroep: 1930 bakkersknecht. Cornelis Pieter: zoon van Pieter de Waal (29-03-1822 Gouda), opperman, zoon van Willem de Waal (ca 1781) en Hendrica Olikan (ca 1779 Gouda), en van Gijsbertha Martina Lekkerkerk (30-03-1832 Gouda), dochter van Cornelis Lekkerkerk en Cornelia Verschut, getrouwd op 10-05-1851 in Gouda.

Kinderen van Neeltje 2 en Cornelis Pieter:

1 Pieter de Waal, geboren op 12-08-1893 in Gouda. Volgt XII-gm.
2 Catharina de Waal, geboren op 23-05-1895 in Gouda. Catharina is overleden op 21-11-1919 in Gouda, 24 jaar oud.
3 Cornelis Pieter de Waal, geboren op 07-03-1897 in Gouda. Volgt XII-gn.
4 Wilhelmina de Waal, geboren op 10-10-1898 in Gouda. Volgt XII-go.
5 Gijsbertus Martinus de Waal, geboren op 25-07-1900 in Gouda. Gijsbertus Martinus is overleden op 15-07-1922 in Gouda, 21 jaar oud.
6 Jacob de Waal, geboren op 18-04-1902 in Gouda. Jacob is overleden op 09-11-1902 in Gouda, 6 maanden oud.
7 Theodorus de Waal, geboren op 28-04-1904 in Gouda. Volgt XII-gp.
8 Wilhelmus Hendrikus de Waal, geboren op 05-05-1906 in Gouda. Volgt XII-gq.

XI-ba Sara 2 de Hoog is geboren op 15-04-1847 in Gouda, dochter van Andrias (Andreas, Andries) de Hoog en Willemina Boot. Sara 2 is overleden op 07-11-1930 in Gouda, 83 jaar oud. Beroep: pijpenmaakster. Religie: N.H. Sara 2 trouwde, 20 jaar oud, op 08-04-1868 in Gouda met Johannes Leendert Lafeber, 23 jaar oud. Johannes Leendert is geboren op 15-01-1845 om 03:30 in Gouda. Johannes Leendert is overleden op 07-07-1916 in Gouda, 71 jaar oud. Beroep: fabriekswerker. Johannes Leendert: zoon van Frans Lafeber, winkelbediende, en Wilhelmina Blok, pijpmaakster.

XI-bb Gerarda (Gerritje) de Hoog is geboren op 18-11-1849 in Gouda, dochter van Andrias (Andreas, Andries) de Hoog en Willemina Boot. Gerarda (Gerritje) is overleden op 26-04-1915 in Gouda, 65 jaar oud. Religie: N.H. Gerarda (Gerritje) trouwde, 20 jaar oud, op 29-06-1870 in Gouda met Karel Frederik Lodewijk Nolte, 23 jaar oud. Karel Frederik Lodewijk is geboren op 23-10-1846 om 05:00 in Gouda. Beroep: smid. Karel Frederik Lodewijk: zoon van Karel Frederik Lodewijk Nolte, arbeider in Gouda, en Johanna Hulst.

XI-bc Pieternella de Hoog is geboren op 10-01-1852 in Gouda, dochter van Andrias (Andreas, Andries) de Hoog en Willemina Boot. Pieternella is overleden op 27-01-1920 in Gouda, 68 jaar oud. Religie: N.H. Pieternella trouwde, 21 jaar oud, op 19-03-1873 in Gouda met Albert Smit, 22 jaar oud. Albert is geboren op 25-05-1850 om 12:00 in Steenwijk ov. Beroep: letterzetter. Albert: zoon van Roelof Smit, arbeider te Steenwijk, en Hendrikje Heinhuis.

XI-bd Wilhelmina de Hoog is geboren op 09-11-1854 in Gouda, dochter van Andrias (Andreas, Andries) de Hoog en Willemina Boot. Wilhelmina is overleden op 06-08-1928 in Rotterdam, 73 jaar oud. Religie: N.H. Wilhelmina trouwde, 19 jaar oud, op 01-07-1874 in Gouda met Adrianus van den Berg, 23 jaar oud. Adrianus is geboren op 28-05-1851 om 02:30 in Moordrecht. Adrianus is overleden vóór 1928, hoogstens 77 jaar oud. Beroep: schoenmaker. Adrianus: zoon van Marinus van den Berg, timmerman te Gouda, en Josina van Tol.

XI-be Andrias (Andries) de Hoog is geboren op 04-08-1857 in Gouda, zoon van Andrias (Andreas, Andries) de Hoog en Willemina Boot. Andrias (Andries) is overleden op 06-11-1929 in Gouda, 72 jaar oud. Beroep: goudsmid. Religie: N.H. Andrias (Andries) trouwde, 24 jaar oud, op 26-10-1881 in Gouda met Johanna Vergeer, 24 jaar oud. Johanna is geboren op 05-02-1857 om 23:30 in Gouda. Johanna: dochter van Jan Vergeer, pottenbakker, en van Syna Schoonderwoerd.

XI-bf Maria de Hoog is geboren op 20-08-1860 in Gouda, dochter van Andrias (Andreas, Andries) de Hoog en Willemina Boot. Religie: N.H. Maria trouwde, 20 jaar oud, op 20-04-1881 in Gouda met Cornelis Marinus de Jong, 23 jaar oud. Cornelis Marinus is geboren op 23-11-1857 om 04:30 in Gouda. Beroep: timmerman. Cornelis Marinus: zoon van Johannes de Jong, timmerman te Gouda, en van Hendrika Maria Finhage.

XI-bg Johanna 2 de Hoog is geboren op 15-07-1865 in Gouda, dochter van Andrias (Andreas, Andries) de Hoog en Willemina Boot. Johanna 2 is overleden op 07-12-1900 in Gouda, 35 jaar oud. Religie: N.H. Johanna 2 trouwde, 23 jaar oud, op 19-06-1889 in Gouda met Nicolaas van der Zijde, 22 jaar oud. Nicolaas is geboren op 22-09-1866 in Gouda. Nicolaas is overleden na 1923, minstens 57 jaar oud. Beroep: 1889 stoker. Nicolaas: zoon van Cornelis van der Zijde, timmerman, en van Maria Stolk. Hertrouwd in 1903 te Gouda met Maartje Schutter, ovl. 1923.

XI-bh Arie (Arie Johannes) Boot is geboren op 03-04-1847 in Gouda, zoon van Gerrit Christiaan Boot en Antje (Johanna) de Bas. Arie (Arie Johannes) is overleden op 27-08-1920 in Gouda, 73 jaar oud. Beroep: houtdraaier. Religie: N.H. Arie (Arie Johannes) trouwde, 27 jaar oud, op 03-03-1875 in Gouda met Johanna Cornelia Hogendoorn, 24 jaar oud. Johanna Cornelia is geboren op 31-03-1850 in Gouda. Johanna Cornelia is overleden op 14-03-1922 in Gouda, 71 jaar oud. Religie: N.H. Johanna Cornelia: dochter van Jan Hogendoorn (ca 1822), spoorwegbediende en schippersknecht, en Cornelia den Boer (ca 1828).

Kinderen van Arie (Arie Johannes) en Johanna Cornelia:

1 Johannis Cornelis Boot, geboren op 10-06-1876 in Gouda. Johannis Cornelis is overleden op 07-09-1876 in Gouda, 2 maanden oud. Religie: N.H. gedoopt.
2 Johanna Cornelia Boot, geboren op 05-09-1877 in Gouda. Volgt XII-gr.
3 Johannes Adrianus Boot, geboren op 15-06-1879 in Gouda. Johannes Adrianus is overleden op 04-03-1881 in Gouda, 1 jaar oud. Religie: N.H. 
4 Maria Adriana Boot, geboren op 26-02-1882 in Gouda. Volgt XII-gs.
5 Johannis Pieter Boot, geboren op 25-03-1884 in Gouda. Volgt XII-gt.
6 Cornelia Boot, geboren op 06-07-1886 in Gouda. Volgt XII-gu.
7 Adrianus Gerardus Boot, geboren op 04-07-1889 in Gouda. Adrianus Gerardus is overleden op 19-11-1889 in Gouda, 4 maanden oud.
8 Adriana Boot, geboren op 19-12-1890 in Gouda. Adriana is overleden op 18-05-1891 in Gouda, 4 maanden oud.

XI-bi Johanna Niza Boot is geboren op 17-06-1849 in Gouda, dochter van Gerrit Christiaan Boot en Antje (Johanna) de Bas. Johanna Niza is overleden op 26-07-1921 in Gouda, 72 jaar oud. Beroep: vanaf 1860 tot 1880 dienstbode. Religie: N.H. Johanna Niza: Johanna Niesa. Johanna Niza trouwde, 25 jaar oud, op 23-12-1874 in Gouda met Jorg Thomas Kerper, 23 jaar oud. Jorg Thomas is geboren op 12-05-1851 in Gouda. Beroep: 1875 timmerman; 1884 orgelmaker. Jorg Thomas: zoon van Johan Jorg Thomas Kerper en van Johanna Elisabeth van Eeuwen.

Kinderen van Johanna Niza en Jorg Thomas:

1 Johanna Elisabeth Kerper, geboren op 17-03-1875 in Gouda. Volgt XII-gv.
2 Thomas Kerper, geboren op 29-02-1876 in Gouda. Thomas is overleden op 12-09-1876 in Gouda, 6 maanden oud.
3 Adriana Thoma Kerper, geboren op 06-01-1880 in Gouda. Volgt XII-gw.
4 Johan Jurg Thomas Kerper, geboren op 01-12-1884 in Gouda. Johan Jurg Thomas is overleden op 13-11-1885 in Gouda, 11 maanden oud.
5 Jan Kerper, geboren op 13-11-1886 in Gouda. Volgt XII-gx.

XI-bj Pieter Boot is geboren op 17-09-1851 in Gouda, zoon van Gerrit Christiaan Boot en Antje (Johanna) de Bas. Pieter is overleden op 08-06-1932 in Gouda, 80 jaar oud. Beroep: houtdraaier. Religie: N.H. Pieter trouwde, 26 jaar oud, op 19-06-1878 in Gouda met Anna Maria Koster, 26 jaar oud. Anna Maria is geboren op 20-03-1852 in Gouda. Anna Maria is overleden op 16-07-1930 in Gouda, 78 jaar oud. Religie: Remonstrants. Anna Maria: dochter van Fransiscus Koster (ca 1820), uitdrager te Rotterdam, en van Bregadina Putkamer (ca 1826), tapster.

Kinderen van Pieter en Anna Maria:

1 Pieter Johannes 1 Boot, geboren op 20-08-1879 in Gouda. Pieter Johannes 1 is overleden op 12-12-1879 in Gouda, 3 maanden oud. Religie: N.H. gedoopt.
2 Pieter Johannes 2 Boot, geboren op 13-09-1880 in Gouda. Pieter Johannes 2 is overleden op 27-02-1887 in Gouda, 6 jaar oud.
3 Arie Gerardus Boot, geboren op 04-07-1885 in Gouda. Arie Gerardus is overleden op 17-01-1943 in Gouda, 57 jaar oud. Arie Gerardus bleef ongehuwd.

XI-bk Martinus Boot is geboren op 22-08-1857 in Gouda, zoon van Gerrit Christiaan Boot en Antje (Johanna) de Bas. Martinus is overleden op 16-02-1881 in Schoonhoven, 23 jaar oud. Woonplaats: (op 15-05-1875 vertrokken naar Schoonhoven). Beroep: 1881 schoenmaker. Religie: N.H. Martinus trouwde, 21 jaar oud, op 11-06-1879 in Schoonhoven met Johanna Itjeshorst, 37 jaar oud. erkennen Willem Frederik. Johanna is geboren op 22-01-1842 in Schoonhoven. Johanna is overleden op 05-12-1907 in Schoonhoven, 65 jaar oud. Johanna: dochter van Wilhelmus Frederik Itjeshorst, kleermaker, en van Aagje van Laar.

Kinderen van Martinus en Johanna:

1 Willem Frederik Boot (geboren Itjeshorst), geboren op 29-03-1878 in Schoonhoven. Volgt XII-gy.
2 Gerrit Christiaan Boot, geboren op 06-07-1880 in Schoonhoven. Gerrit Christiaan is overleden op 02-04-1881 in Schoonhoven, 8 maanden oud.

XI-bl Wilhelmus Aloisius Boot is geboren op 19-12-1875 in Gouda, zoon van Willem 2 Boot en Johanna Wilhelmina Nieuwenhuijzen. Beroep: 1911 blikslager. Religie: R.K. Wilhelmus Aloisius trouwde, 35 jaar oud, op 08-11-1911 in Den Haag met Wilhelmina Maria Zuijdveld, 27 jaar oud. Wilhelmina Maria is geboren op 09-01-1884 in Gouda. Beroep: 1911 dienstbode. Wilhelmina Maria: dochter van Jacobus Josephus Zuijdveld, pakhuisknecht, en van Anthonia Maria Bordenave.

Kind van Wilhelmus Aloisius en Wilhelmina Maria:

1 Maria Anthonia Jacoba Boot, geboren op 05-06-1912 in Leiden. Volgt XII-gz.

XI-bm Adriana Boot is geboren op 20-02-1865 in Gouda, dochter van Pieter Boot en Gover(d)ina Kunst. Adriana is overleden op 19-06-1936 in Den Haag, 71 jaar oud. Religie: N.H. Adriana trouwde, 21 jaar oud, op 22-12-1886 in Gouda met Cornelis Hendrik Compter, 24 jaar oud. Cornelis Hendrik is geboren op 14-12-1862 in Den Haag. Cornelis Hendrik is overleden op 27-11-1958 in Den Haag, 95 jaar oud. Beroep: 1886 smid; 1912 groentenhandelaar. Cornelis Hendrik: zoon van Johannes Hendrik Compter(ovl. 1866), smid, en van Johanna Elisabeth Lander, wasvrouw.

Kinderen van Adriana en Cornelis Hendrik:

1 Elisabeth Goverdina Compter, geboren op 15-09-1887 in Den Haag. Volgt XII-ha.
2 Pieter Cornelis Compter, geboren op 21-04-1889 in Den Haag. Volgt XII-hb.
3 Cornelis Hendrik 1 Compter, geboren op 14-09-1890 in Den Haag. Cornelis Hendrik 1 is overleden op 08-08-1891 in Den Haag, 10 maanden oud.
4 Johanna Geertruida Compter, geboren op 16-10-1891 in Den Haag.
5 Goverina Compter, geboren omstreeks 1892 in Den Haag. Volgt XII-hc.
6 Cornelis Hendrik 2 Compter, geboren op 16-07-1894 in Den Haag. Volgt XII-hd.
7 Sophie 1 Compter, geboren omstreeks 1896 in Den Haag. Sophie 1 is overleden op 09-04-1898 in Den Haag, ongeveer 2 jaar oud.
8 Geertruida Compter, geboren op 14-04-1899 in Den Haag. Volgt XII-he.
9 Adriana Compter, geboren op 10-11-1900 in Den Haag. Volgt XII-hf.
10 Sophie 2 Compter, geboren op 12-02-1902 in Den Haag. Sophie 2 is overleden op 13-01-1903 in Den Haag, 11 maanden oud.
11 Johannes Hendrik Compter, geboren op 29-12-1904 in Den Haag. Volgt XII-hg.

XI-bn Johanna Boot is geboren op 16-11-1870 in Gouda, dochter van Pieter Boot en Gover(d)ina Kunst. Johanna is overleden op 25-11-1935 in Rotterdam, 65 jaar oud. Religie: N.H. Johanna trouwde, 37 jaar oud, op 19-02-1908 in Gouda met Dirk den Haag, 32 jaar oud. Dirk is geboren op 02-12-1875 in Gouda. Dirk is overleden op 11-01-1945 in Rotterdam, 69 jaar oud. Beroep: 1908 fabriekswerker. Dirk: weduwnaar van Annetje Zeltenrijck, ovl.1907; zoon van Dirk den Haag en van Johanna van Omme. Na het overlijden van Johanna trouwt Dirk met Margrieta Jacoba Kraaij.

Kind van Johanna en Dirk:

1 Dirk den Haag, geboren op 12-03-1910 in Gouda. Volgt XII-hh.

XI-bo Geertruida Catharina Boot is geboren op 03-11-1873 in Gouda, dochter van Pieter Boot en Gover(d)ina Kunst. Geertruida Catharina is overleden op 23-11-1934 in Rotterdam, 61 jaar oud. Beroep: 1900 naaister. Religie: N.H. Geertruida Catharina trouwde, 26 jaar oud, op 14-03-1900 in Gouda met Jan Knor, 22 jaar oud. Jan is geboren op 28-12-1877 in Gouderak. Jan is overleden op 06-05-1947 in Rotterdam, 69 jaar oud. Beroep: 1900 fabriekswerker; 1906 koopman. Jan: zoon van Cornelis Knor, metselaar, en van Pietertje de Bruijn.

Kinderen van Geertruida Catharina en Jan:

1 Goverina Johanna 1 Knor, geboren op 12-09-1901 in Leiden. Goverina Johanna 1 is overleden op 05-09-1905 in Gouda, 3 jaar oud.
2 Goverina Johanna 2 Knor, geboren op 02-03-1906 in Gouda. Volgt XII-hi.
3 Pieter Knor, geboren op 12-02-1908 in Gouda. Volgt XII-hj.

XI-bp Johanna de Vet is geboren op 10-01-1865 in Gouda, dochter van Sebastianus (Sebastiaan) de Vet en Johanna Boot. Johanna is overleden op 22-07-1943 in Gouda, 78 jaar oud. Johanna trouwde, 25 jaar oud, op 26-03-1890 in Gouda met Pieter Schoonderwoerd, 21 jaar oud. Pieter is geboren op 28-01-1869 in Gouda. Pieter is overleden na 1943, minstens 74 jaar oud. Pieter: zoon van Cornelis Schoonderwoerd, touwspinner, en van Jacoba Johanna van Gelderen.

XI-bq Matthijs Boot is geboren op 02-10-1854 in Gouda, zoon van Matthijs Boot en Maria Maag (Haag). 08-12-1854? Matthijs is overleden op 09-03-1916 in Gouda, 61 jaar oud. Beroep: schoenmaker. Religie: N.H. Matthijs trouwde, 39 jaar oud, op 04-07-1894 in Gouda met Wilhelmina Agatha Sluiter, 32 jaar oud. Wilhelmina Agatha is geboren op 24-12-1861 in Gouda. Wilhelmina Agatha: dochter van Jacob Sluiter (ca 1829), touwspinner, en van Cornelia Adriana van Maaren (ca 1835), pijpmaakster.

Kind van Matthijs en Wilhelmina Agatha:

1 Maria Wilhelmina Boot, geboren op 08-04-1895 in Gouda. Volgt XII-hk.

XI-br Maria Boot is geboren op 26-06-1858 in Gouda, dochter van Matthijs Boot en Maria Maag (Haag). Maria is overleden op 08-03-1917 in Gouda, 58 jaar oud. Religie: N.H. Maria trouwde, 43 jaar oud, op 28-05-1902 in Gouda met Hendrik Jan van Voorst, 32 jaar oud. Hendrik Jan is geboren op 03-07-1869 in Heteren. Hendrik Jan is overleden op 21-12-1922 in Dodewaard, 53 jaar oud. Beroep: werkman. Hendrik Jan: zoon van Johannes van Voorst en Hendrika Jansen.

XI-bs Reijk van Veen is geboren op 20-04-1857 in Gouda, zoon van Reijk van Veen en Wilhelmina Cornelia Boot. Reijk is overleden op 05-07-1909 in Gouda, 52 jaar oud. Beroep: brievenbesteller. Religie: N.H. Reijk trouwde, 25 jaar oud, op 03-05-1882 in Gouda met Claudia Johanna Verschut, 26 jaar oud. Claudia Johanna is geboren op 14-05-1855 in Gouda. Claudia Johanna is overleden op 25-06-1939 in Gouda, 84 jaar oud. Beroep: dienstbode. Claudia Johanna: dochter van Albertus Verschut, metselaar te Gouda, en van Adriana Lucretia van Dam, naaister.

XI-bt Willemina Maria van Veen is geboren op 29-05-1859 in Gouda, dochter van Reijk van Veen en Wilhelmina Cornelia Boot. Willemina Maria is overleden op 01-07-1919 in Gouda, 60 jaar oud. Religie: N.H. Willemina Maria trouwde, 23 jaar oud, op 01-11-1882 in Gouda met Cornelis Petrus Blom, 25 jaar oud. Cornelis Petrus is geboren op 01-11-1857 in Gouda. Cornelis Petrus is overleden op 26-06-1933 in Gouda, 75 jaar oud. Beroep: smid. Cornelis Petrus: zoon van Pieter Blom, touwspinner in Gouda, en van Trijntje van den Berg.

XI-bu Martinus van Veen is geboren op 07-01-1866 in Gouda, zoon van Reijk van Veen en Wilhelmina Cornelia Boot. Martinus is overleden op 14-03-1947 in Bodegraven, 81 jaar oud. Beroep: kleermaker. Religie: N.H. Martinus trouwde, 19 jaar oud, op 14-10-1885 in Gouda met Batje Bloot, 20 jaar oud. Batje is geboren op 12-01-1865 in Gouda. Batje is overleden op 04-08-1935 in Bodegraven, 70 jaar oud. Beroep: 1885 dienstbode. Batje: dochter van Dirk Bloot, metselaar, en van Pietertje Potuit.

XI-bv Simon Boot is geboren op 26-12-1835 in Gouda, zoon van Leendert 2 Boot en Maria Johanna van Gorselen. Simon is overleden op 17-03-1907 in Gouda, 71 jaar oud. Beroep: koopman, 1907 kastelein.

Simon:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 16-11-1859 in Gouda met Pieternella Bul, 23 jaar oud. Pieternella is geboren op 16-11-1836 in Gouda. Pieternella is overleden op 05-03-1891 in Gouda, 54 jaar oud. Beroep: dienstbode. Pieternella: dochter van Cornelis Bul, garenfabrikeur, en van Marrigje Valkenburg, winkelierster.
(2) trouwde, 55 jaar oud, op 15-10-1891 in Woudenberg met Mina Leonora Abelman, 23 jaar oud. Mina Leonora is geboren op 11-03-1868 in Wamel. Mina Leonora: dochter van Karel Abelman, veldwachter, en van Hermina Leonora Tobij, huisbewaarders.

Kinderen van Simon en Mina Leonora:

1 Simon Boot, geboren op 13-02-1892 in Gouda. Volgt XII-hl.
2 Leonora Hermina 1 Boot, geboren op 27-07-1894 in Gouda. Leonora Hermina 1 is overleden op 12-01-1895 in Gouda, 5 maanden oud.
3 Leonora Hermina 2 (Nora) Boot, geboren op 04-06-1896 in Gouda. Volgt XII-hm.
4 Maria Johanna Boot, geboren op 30-04-1898 in Gouda. Volgt XII-hn.
5 Mina Leonora Boot, geboren op 24-08-1899 in Gouda. Mina Leonora is overleden op 16-11-1899 in Gouda, 2 maanden oud.
6 Adrianus Boot, geboren op 11-03-1901 in Gouda. Volgt XII-ho.
7 Geertruij Boot, geboren op 25-07-1902 in Gouda. Volgt XII-hp.

XI-bw Geertruij Boot is geboren op 19-09-1838 in Gouda, dochter van Leendert 2 Boot en Maria Johanna van Gorselen. Geertruij is overleden op 18-07-1909 in Gouda, 70 jaar oud. Geertruij trouwde, 28 jaar oud, op 18-09-1867 in Gouda met Andries Reparon, 30 jaar oud. Andries is geboren op 20-05-1837 in Gouda. Andries is overleden op 12-12-1893 in Gouda, 56 jaar oud. Beroep: fabriekswerker. Religie: NDG. Andries: zoon van Leonardus Reparon, touwslagersknecht, en van Johanna Zeverboom, werkster.

Kinderen van Geertruij en Andries:

1 Leonardus Reparon, geboren op 30-07-1868 in Gouda. Volgt XII-hq.
2 Marinus Johannis Reparon, geboren op 18-08-1870 in Gouda. Volgt XII-hr.
3 Johannes Reparon, geboren op 16-05-1873 in Gouda. Johannes is overleden op 04-06-1875 in Gouda, 2 jaar oud. Religie: N.H. gedoopt.
4 Simon Reparon, geboren op 13-10-1875 in Gouda. Simon is overleden op 25-03-1877 in Gouda, 1 jaar oud. Religie: N.H. gedoopt.
5 Johanna Reparon, geboren op 16-11-1877 in Gouda. Volgt XII-hs.

XI-bx Adrianus Boot is geboren op 05-11-1843 in Gouda, zoon van Leendert 2 Boot en Maria Johanna van Gorselen. Adrianus is overleden op 13-06-1911 in Den Haag, 67 jaar oud. Woonplaats: 10-04-1877 Den Haag. Beroep: koopman, winkelier, zalmhandelaar. Religie: N.H. Adrianus trouwde, 20 jaar oud, op 07-09-1864 in Gouda met Elisabeth Johanna de Weger, 21 jaar oud. Elisabeth Johanna is geboren op 27-10-1842 in Gouda. Elisabeth Johanna is overleden op 27-07-1909 in Den Haag, 66 jaar oud. Woonplaats: 10-04-1877 Den Haag. Religie: N.H. Elisabeth Johanna: dochter van Johannes Fransiscus de Weger, pottenbakker(sknecht) te Gouda, en van Agatha Bik.

Kinderen van Adrianus en Elisabeth Johanna:

1 Maria Johanna 1 Boot, geboren op 18-01-1865 in Gouda. Maria Johanna 1 is overleden op 02-04-1870 in Gouda, 5 jaar oud. Religie: N.H. gedoopt.
2 NN Boot, levenloos geboren zoon, geboren op 20-02-1866 in Gouda.
3 Johannes Franciscus Boot, geboren op 17-01-1867 in Gouda. Volgt XII-ht.
4 Pieternella Geertruida Boot, geboren op 05-09-1868 in Gouda. Volgt XII-hu.
5 Johannes Gijsbertus Boot, geboren op 03-08-1870 in Gouda. Volgt XII-hv.
6 Maria Johanna 2 Boot, geboren op 18-03-1872 in Gouda. Volgt XII-hw.
7 Agatha Francina Boot, geboren op 29-08-1874 in Gouda. Volgt XII-hx.
8 Elizabeth Johanna Boot, geboren op 27-11-1875 in Gouda. Woonplaats: 10-04-1877 Den Haag. Religie: N.H. gedoopt.
9 Helena Adriana Boot, geboren op 02-02-1878 in Den Haag. Volgt XII-hy.
10 Arend Adrianus Boot, geboren op 07-07-1879 in Den Haag.
11 Adrianus Gerardus Boot, geboren op 05-09-1880 in Den Haag. Volgt XII-hz.

XI-by Nicolaas Boot is geboren op 18-02-1850 in Gouda, zoon van Leendert 2 Boot en Maria Johanna van Gorselen. Nicolaas is overleden op 24-02-1917 in Gouda, 67 jaar oud. Beroep: koopman. Religie: N.H. Nicolaas trouwde, 23 jaar oud, op 04-02-1874 in Gouda met Geertruida Catharina Roghair, 24 jaar oud. Geertruida Catharina is geboren op 14-08-1849 in Amsterdam. Geertruida Catharina is overleden op 17-12-1924 in Gouda, 75 jaar oud. Religie: Remonstrants. Geertruida Catharina: dochter van Johannes Philip Christiaan Roghair en Catharina Paauw, naaister te Amsterdam.

Kinderen van Nicolaas en Geertruida Catharina:

1 Maria Johanna Boot, geboren op 23-10-1874 in Gouda. Volgt XII-ia.
2 Johannes Philippus Christiaan Boot, geboren op 23-10-1876 in Gouda. Johannes Philippus Christiaan is overleden op 23-09-1925 in Gouda, 48 jaar oud. Woonplaats: Alphen aan den Rijn (ingekomen 11-01-1910 Gouda). Beroep: sigarenmaker; 1925 tabakbewerker. Religie: Remonstrants.
3 Leendert Boot, geboren op 16-12-1878 in Gouda. Leendert is overleden op 26-02-1930 in Rotterdam, 51 jaar oud. Beroep: 1930 geen. Religie: Remonstrants.
4 Geertruida Catharina 1 Boot, geboren op 06-08-1881 in Gouda. Geertruida Catharina 1 is overleden op 22-11-1881 in Gouda, 3 maanden oud.
5 NN Boot, levenloos geboren zoon, geboren op 29-08-1882 in Gouda.
6 Geertruida Catharina 2 Boot, geboren op 19-01-1884 in Gouda. Geertruida Catharina 2 is overleden op 03-10-1887 in Gouda, 3 jaar oud.
7 Nicolaas 1 Boot, geboren op 30-05-1886 in Gouda. Nicolaas 1 is overleden op 03-06-1886 in Gouda, 4 dagen oud.
8 Nicolaas 2 Boot, geboren op 21-08-1887 in Gouda. Nicolaas 2 is overleden op 28-11-1887 in Gouda, 3 maanden oud.
9 Elizabeth Johanna Boot, geboren op 25-02-1889 in Gouda. Volgt XII-ib.
10 Adrianus 1 Boot, geboren op 03-01-1892 in Gouda. Adrianus 1 is overleden op 21-02-1892 in Gouda, 1 maand oud.
11 Geertruida Catharina 3 Boot, geboren op 06-07-1893 in Gouda. Geertruida Catharina 3 is overleden op 18-09-1893 in Gouda, 2 maanden oud.
12 Catharina Margaretha Boot, geboren op 19-02-1895 in Gouda. Volgt XII-ic.
13 Adrianus 2 Boot, geboren op 07-05-1897 in Gouda. Volgt XII-id.

XI-bz Leendert Boot is geboren op 21-05-1856 in Gouda, zoon van Leendert 2 Boot en Maria Johanna van Gorselen. Leendert is overleden op 08-12-1921 in ’s Hertogenbosch, 65 jaar oud. Beroep: 1881 ketelmaker; 1889 smid. Religie: N.H. Leendert trouwde, 25 jaar oud, op 03-08-1881 in Gouda met Cornelia Wilhelmina Verwoert (Verwoerd), 24 jaar oud. Cornelia Wilhelmina is geboren op 30-03-1857 in Rhenen. Cornelia Wilhelmina is overleden op 11-02-1917 in Breda, 59 jaar oud. Beroep: 1881 dienstbode. Cornelia Wilhelmina: dochter van Rijk Verwoert (1826-1887), schipper, en van Johanna van Dam (1825-1905) (beiden woonden in Rhenen).

Kinderen van Leendert en Cornelia Wilhelmina:

1 Maria Johanna Boot, geboren op 12-05-1882 in Rotterdam. Volgt XII-ie.
2 Rijk Boot, geboren op 15-04-1884 in Ridderkerk. Volgt XII-if.
3 Leentje Boot, geboren op 14-02-1886 in Ridderkerk. Volgt XII-ig.
4 Johanna Boot, geboren op 03-06-1887 in Ridderkerk. Volgt XII-ih.
5 Simon Boot, geboren op 13-02-1889 in Breda.
6 Teunis Boot, geboren op 06-06-1891 in Breda. Teunis is overleden op 23-12-1954 in Rotterdam, 63 jaar oud.

XI-ca Josina Petronella Boot is geboren op 02-03-1849 in Gouda, dochter van Johannis Boot en Wilhelmina Cornelia de Bruin. Josina Petronella is overleden op 12-08-1931 in Gouda, 82 jaar oud. Religie: N.H. Josina Petronella trouwde, 26 jaar oud, op 25-08-1875 in Gouda met Johannes van den Berg, 23 jaar oud. erkennen bij hun huwelijk de dochters Wilhelmina Cornelia en Maria. Johannes is geboren op 13-08-1852 in Gouda. Johannes is overleden op 17-01-1937 in Gouda, 84 jaar oud. Beroep: fabriekswerker. Religie: N.H. Johannes: zoon van Margje van den Berg, ongehuwd, pijpenmaakster.

Kinderen van Josina Petronella en Johannes:

1 Wilhelmina Cornelia van den Berg (geboren Boot), geboren op 30-01-1873 in Gouda. Volgt XII-ii.
2 Maria van den Berg (geboren Boot), geboren op 06-08-1875 in Gouda. Volgt XII-ij.
3 Johannes 1 van den Berg, geboren op 02-01-1878 in Gouda. Johannes 1 is overleden op 28-03-1879 in Gouda, 1 jaar oud. Religie: gedoopt in de Geref. Kerk.
4 Josina Petronella 1 van den Berg, geboren op 19-01-1880 in Gouda. Josina Petronella 1 is overleden op 16-06-1880 in Gouda, 4 maanden oud. Religie: gedoopt in de Geref. Kerk.
5 Johannes 2 van den Berg, geboren op 19-04-1881 in Gouda. Johannes 2 is overleden op 23-04-1881 in Gouda, 4 dagen oud.
6 Willem van den Berg, geboren op 09-09-1882 in Gouda. Volgt XII-ik.
7 Helena Petronella van den Berg, geboren op 21-12-1884 in Gouda. Volgt XII-il.
8 Petronella Josina van den Berg, geboren op 13-04-1888 in Gouda. Volgt XII-im.
9 Otto van den Berg, geboren op 22-03-1891 in Gouda. Otto is overleden op 22-11-1893 in Gouda, 2 jaar oud.
10 Josina Petronella 2 van den Berg, geboren op 12-04-1893 in Gouda. Volgt XII-in.

XI-cb Leendert Boot is geboren op 25-07-1857 in Gouda, zoon van Johannis Boot en Wilhelmina Cornelia de Bruin. Leendert is overleden op 06-11-1884 in Gouda, 27 jaar oud. Beroep: timmerman (1883), aannemer te Gouda. Religie: N.H. Leendert trouwde, 26 jaar oud, op 26-09-1883 in Gouda met Hendrika Johanna Nieuwland, 25 jaar oud. Hendrika Johanna is geboren op 22-09-1858 in Gouda, dochter van Gijsbert Nieuwland en Elizabeth Urbanus. Hendrika Johanna is overleden op 13-01-1923 in Gouda, 64 jaar oud.

Kind van Leendert en Hendrika Johanna:

1 Wilhelmina Cornelia Boot, geboren op 14-06-1884 in Gouda. Volgt XII-io.

XI-cc Simon Boot is geboren op 09-02-1861 in Gouda, zoon van Johannis Boot en Wilhelmina Cornelia de Bruin. Simon is overleden op 29-06-1903 in Rotterdam, 42 jaar oud. Beroep: schoenmaker. Religie: N.H. Simon trouwde, 21 jaar oud, op 03-05-1882 in Gouda met Anna Jacoba van Draanen, 20 jaar oud. hertrouwde later met Antonie Harmsen. Anna Jacoba is geboren op 13-07-1861 in Moordrecht. Anna Jacoba is overleden op 11-03-1939 in Rotterdam, 77 jaar oud. Beroep: 1882 dienstbode. Anna Jacoba: dochter van Jan Hendrik van Draanen (ca 1830), koopman, en Neeltje Kismoer (Kisman) (ca 1836).

Kinderen van Simon en Anna Jacoba:

1 Johannes 1 Boot, geboren op 05-12-1882 in Gouda. Johannes 1 is overleden op 11-01-1883 in Gouda, 1 maand oud.
2 Johanna Boot, geboren op 12-10-1884 in Gouda. Johanna is overleden op 04-12-1884 in Gouda, 1 maand oud.
3 Wilhelmina Cornelia 1 Boot, geboren op 22-01-1886 in Gouda. Wilhelmina Cornelia 1 is overleden op 27-05-1886 in Gouda, 4 maanden oud.
4 Wilhelmina Cornelia 2 Boot, geboren op 17-01-1887 in Rotterdam. Volgt XII-ip.
5 Pieternella Trijntje Boot, geboren op 30-11-1888 in Rotterdam. Pieternella Trijntje is overleden op 10-03-1889 in Rotterdam, 3 maanden oud.
6 Johannes 2 Boot, geboren op 29-09-1890 in Rotterdam. Volgt XII-iq.
7 Anna Jacoba 1 Boot, geboren op 13-09-1891 in Rotterdam. Anna Jacoba 1 is overleden op 17-03-1892 in Rotterdam, 6 maanden oud.
8 Maria Christina Boot, geboren op 17-04-1895 in Rotterdam. Volgt XII-ir.
9 Arie Otto Boot, geboren op 02-06-1896 in Rotterdam.
10 Martinus Boot, geboren op 03-06-1897 in Rotterdam. Martinus is overleden op 15-07-1897 in Rotterdam, 1 maand oud.
11 Anna Jacoba 2 Boot, geboren op 13-05-1898 in Rotterdam. Volgt XII-is.
12 Petronella Trijntje Boot, geboren op 12-07-1900 in Rotterdam. Petronella Trijntje is overleden op 30-09-1900 in Rotterdam, 2 maanden oud.
13 Josina Petronella Boot, geboren op 11-02-1903 in Rotterdam. Josina Petronella is overleden op 15-04-1904 in Rotterdam, 1 jaar oud.

XI-cd Arie Otto Boot is geboren op 13-08-1863 in Gouda, zoon van Johannis Boot en Wilhelmina Cornelia de Bruin. Arie Otto is overleden op 17-05-1928 in Gouda, 64 jaar oud. Beroep: pakhuisknecht; 1916 pakhuisbaas. Religie: N.H. Arie Otto trouwde, 27 jaar oud, op 20-05-1891 in Gouda met Adriana Maria van Leeuwen, 24 jaar oud. Adriana Maria is geboren op 17-09-1866 in Boskoop. Adriana Maria is overleden op 11-08-1956 in Gouda, 89 jaar oud. Adriana Maria: dochter van Jacob van Leeuwen (ca 1840), boomkweker, en van Willemijntje van Wilgen (ca 1840).

Kinderen van Arie Otto en Adriana Maria:

1 Johannes (Jan) Boot, geboren op 02-03-1892 in Rotterdam. Volgt XII-it.
2 Jacob Boot, geboren op 16-10-1893 in Rotterdam. Volgt XII-iu.
3 Arie Otto Boot, geboren op 25-12-1895 in Rotterdam. Volgt XII-iv.
4 Willemijntje Boot, geboren op 04-01-1898 in Rotterdam. Volgt XII-iw.
5 Wilhelmina Cornelia Boot, geboren op 27-05-1900 in Rotterdam. Wilhelmina Cornelia is overleden op 08-06-1977 in Gouda, 77 jaar oud. Beroep: dienstbode, schoonmaakster. Wilhelmina Cornelia: heeft haar moeder tot haar dood verzorgd.
6 Adrianus Boot, geboren op 18-03-1902 in Rotterdam. Volgt XII-ix.
7 Simon 1 Boot, geboren op 12-05-1904 in Rotterdam. Simon 1 is overleden op 05-12-1904 in Rotterdam, 6 maanden oud.
8 Simon 2 Boot, geboren op 04-11-1905 in Rotterdam. Simon 2 is overleden op 24-03-1906 in Gouda, 4 maanden oud.
9 Simon 3 Boot, geboren op 25-05-1907 in Gouda. Volgt XII-iy.
10 Otto Boot, geboren op 15-04-1909 in Gouda. Volgt XII-iz.
11 Marinus Boot, geboren op 09-03-1912 in Gouda. Volgt XII-ja.

XI-ce Petronella Trijntje Boot is geboren op 19-02-1867 in Gouda, dochter van Johannis Boot en Wilhelmina Cornelia de Bruin. Petronella Trijntje is overleden op 23-02-1933 in Den Haag, 66 jaar oud. Religie: N.H. Petronella Trijntje trouwde, 26 jaar oud, op 05-07-1893 in Gouda met Jasper Latooij, 23 jaar oud. Jasper is geboren op 10-11-1869 in Dordrecht. Jasper is overleden op 14-09-1935 in Den Haag, 65 jaar oud. Woonplaats: (in maart 1927 verhuisde het echtpaar van Rotterdam naar Den Haag). Beroep: 1893 brievenbesteller. Jasper: zoon van Jasper Latooij (?-1902), arbeider, en van Lena Rijke (?-1918).

Kinderen van Petronella Trijntje en Jasper:

1 Jasper Latooij, geboren op 10-01-1895 in Rotterdam. Volgt XII-jb.
2 Wilhelmina Cornelia Petronella Latooij, geboren op 29-03-1900 in Rotterdam. Woonplaats: (in februari 1927 verhuisd van Rotterdam naar Den Haag).
3 Jozina Jacoba Latooij, geboren op 26-05-1904 in Rotterdam. Volgt XII-jc.
4 N.N. Latooij, levenloos geboren dochter, geboren op 02-09-1908 in Rotterdam.

XI-cf Otto Boot is geboren op 07-10-1870 in Gouda, zoon van Johannis Boot en Wilhelmina Cornelia de Bruin. Otto is overleden op 28-09-1940 in Rotterdam, 69 jaar oud. Beroep: kaaspakhuisknecht te Bodegraven, postbesteller te Rotterdam, bakkersknecht te Rotterdam. Religie: N.H. Otto trouwde, 30 jaar oud, op 10-10-1900 in Rotterdam met Anna Johanna Wilhelmina Peiffer, 25 jaar oud. Anna Johanna Wilhelmina is geboren op 12-09-1875 in Rotterdam. Anna Johanna Wilhelmina is overleden op 21-12-1936 in Rotterdam, 61 jaar oud. Anna Johanna Wilhelmina: dochter van Lambertus Johannes Peiffer (ca 1843) en Cornelia Pieternella Groenendijk (ca 1849).

Kinderen van Otto en Anna Johanna Wilhelmina:

1 Johannes Boot, geboren op 19-08-1901 in Rotterdam. Volgt XII-jd.
2 Lambertus Johannes (Bertus) Boot, geboren op 31-08-1903 in Rotterdam. Volgt XII-je.
3 Dirk Boot, geboren op 11-05-1906 in Bodegraven. Volgt XII-jf.
4 Wilhelmina Cornelia Boot, geboren op 03-05-1908 in Bodegraven. Volgt XII-jg.
5 Cornelia Pieternella Boot, geboren op 24-07-1910 in Rotterdam. Volgt XII-jh.
6 Otto Boot, geboren op 17-11-1912 in Rotterdam. Volgt XII-ji.
7 Coenraad Frederik Jan Boot, geboren op 07-02-1914 in Rotterdam. Volgt XII-jj.
8 Arie Otto Boot, geboren op 24-08-1915 in Rotterdam. Beroep: winkelier.

XI-cg Willem Nieuwveld is geboren op 12-05-1878 in Gouda, zoon van Willem Nieuwveld en Maria 2 Boot. Willem is overleden op 07-07-1941 in Gouda, 63 jaar oud. Beroep: 1901, 1906 machinist; electricien.

Willem:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 20-11-1901 in Gouda met Antje Cornelia de Ruijter, 22 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 31-03-1906 in Rotterdam. Antje Cornelia is geboren op 07-04-1879 in Gouda. Antje Cornelia is overleden op 18-03-1911 in Hilversum, 31 jaar oud. Antje Cornelia: dochter van Willem de Ruijter, gepensioneerd onderofficier, en van Dirkje Haesen.
(2) trouwde, 28 jaar oud, op 12-09-1906 in Rotterdam met Clasina Sophia van der Laar, 34 jaar oud. Clasina Sophia is geboren op 09-04-1872 in Rotterdam. Clasina Sophia is overleden op 18-04-1936 in Gouda, 64 jaar oud. Clasina Sophia: dochter van Sophia van der Laar. Clasina is weduwe van Mattheus Johannes Kolsteren.

XI-ch Catharina Nieuwveld is geboren op 15-11-1880 in Gouda, dochter van Willem Nieuwveld en Maria 2 Boot. Catharina trouwde, 21 jaar oud, op 23-04-1902 in Gouda met Bernardus Johannes Leeflang, 24 jaar oud. Bernardus Johannes is geboren op 09-09-1877 in Gouderak. Beroep: 1902 fabriekswerker. Bernardus Johannes: zoon van Hendrik Marinus Leeflang, arbeider, en van Christina Kisman.

XI-ci Gijsbertus Johannes Nieuwveld is geboren op 15-12-1882 in Gouda, zoon van Willem Nieuwveld en Maria 2 Boot. Beroep: 1904 suikerwerker.

Gijsbertus Johannes:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op 09-11-1904 in Gouda met Cornelia Koolwijk, 20 jaar oud. Cornelia is geboren op 18-07-1884 in Stolwijk. Cornelia is overleden op 07-09-1912 in Gouda, 28 jaar oud. Cornelia: dochter van Jan Koolwijk, tapper, arbeider, en van Willemijntje Loeve.
(2) trouwde, 30 jaar oud, op 21-05-1913 in Gouda met Wilhelmina Rietveld, 28 jaar oud. Wilhelmina is geboren op 11-05-1885 in Gouda. Wilhelmina: dochter van Leendert Rietveld, fabriekswerker, en van Wilhelmina van Leeuwen.

XI-cj Johannes Nieuwveld is geboren op 09-01-1886 in Gouda, zoon van Willem Nieuwveld en Maria 2 Boot. Beroep: 1907 broodbakker. Johannes trouwde, 21 jaar oud, op 27-11-1907 in Gouda met Emilia Woerlee, 22 jaar oud. Emilia is geboren op 29-07-1885 in Gouda. Emilia: dochter van Johannes Dirk Woerlee, smid, en van Elizabeth Kwaak.

XI-ck Leendert Nieuwveld is geboren op 01-07-1887 in Gouda, zoon van Willem Nieuwveld en Maria 2 Boot. Beroep: 1908 koffiehuisbediende. Leendert trouwde, 20 jaar oud, op 29-01-1908 in Rotterdam met Wilhelmina Koegler, 19 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 21-11-1918 in Den Haag. Wilhelmina is geboren op 20-12-1888 in Den Haag. Wilhelmina: dochter van Louis Koegler, schoenmaker, en van Jeannette Maria Elisabeth Siegelaar.

XI-cl Aart 2 Nieuwveld is geboren op 28-08-1889 in Gouda, zoon van Willem Nieuwveld en Maria 2 Boot. Beroep: 1922 kok.

Aart 2:
(1) trouwde, 32 jaar oud, op 22-06-1922 in Purmerend met Antje Fraaij, ongeveer 28 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 19-01-1931 in Amsterdam (echtscheiding). Antje is geboren omstreeks 1894 in Amsterdam. Antje: dochter van Jan Fraaij, melkslijter, en van Eva de Meijer.
(2) trouwde, 43 jaar oud, op 29-12-1932 in Amsterdam met Maria Heurahner, ongeveer 32 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1900 in Probstdorf (Oostenrijk). Maria: dochter van Ferdinand Heurahner en van Josefa Plappert.

XI-cm Pieter Nieuwveld is geboren op 21-01-1892 in Gouda, zoon van Willem Nieuwveld en Maria 2 Boot. Beroep: 1914 timmerman. Pieter trouwde, 22 jaar oud, op 15-07-1914 in Gouda met Neeltje Verblaauw, 23 jaar oud. Neeltje is geboren op 15-01-1891 in Gouda. Neeltje: dochter van Arie Verblaauw, slager, en van Maria Verweij.

XI-cn Marinus Nieuwveld is geboren op 26-07-1894 in Gouda, zoon van Willem Nieuwveld en Maria 2 Boot. Beroep: 1919 suikerwerker. Marinus trouwde, 25 jaar oud, op 24-12-1919 in Rotterdam met Krina Lena Hagesteijn, 25 jaar oud. Krina Lena is geboren op 28-11-1894 in Rotterdam. Beroep: 1919 handwerkonderwijzeres. Krina Lena: dochter van Jacob Hagesteijn, agent van politie, en van Janna Straaijer.

XI-co Maria Nieuwveld is geboren op 19-01-1897 in Gouda, dochter van Willem Nieuwveld en Maria 2 Boot. Maria trouwde, 23 jaar oud, op 21-07-1920 in Gouda met Cornelis de Knegt, 24 jaar oud. Cornelis is geboren op 16-07-1896 in Gouda. Beroep: 1920 sigarenmaker. Cornelis: zoon van Pieter de Knegt, koopman, en van Anthonia Gibbon.

XI-cp Aaltje Jacoba Boot is geboren op 04-05-1889 in Gouda, dochter van Leendert Boot en Hermina Kerkhoven. Religie: N.H.

Aaltje Jacoba:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 27-08-1913 in Gouda met Christiaan Johannes Scheffer, 22 jaar oud. Christiaan Johannes is geboren op 22-04-1891 in Gouda. Christiaan Johannes is overleden vóór 1928, hoogstens 37 jaar oud. Beroep: 1913 kantoorbediende. Christiaan Johannes: zoon van Johannes Scheffer, tabakskerver, en van Johanna Elisabeth Groeneweg.
(2) trouwde, 39 jaar oud, op 12-09-1928 in Den Haag met Hendrik Nicolaas van As, 57 jaar oud. Hendrik Nicolaas is geboren op 21-08-1871 in Dordrecht. Beroep: 1897 timmerman; 1928 bouwkundige. Hendrik Nicolaas: zoon van Willem van As, winkelier, en van Johanna Margaretha Evers. Was eerder getrouwd met Sophia Regeer.

XI-cq Gerard Johannes Boot is geboren op 22-08-1891 in Gouda, zoon van Leendert Boot en Hermina Kerkhoven. Woonplaats: (Gouda => Rotterdam 28-01-1908 => Schiedam 29-02-1912). Beroep: 1912 smid; 1922 assistent Posterijen. Religie: N.H. Gerard Johannes trouwde, 26 jaar oud, op 19-09-1917 in Den Haag met Geertruida Johanna de Kok, 26 jaar oud? Gerard was eerder gehuwd met Anna Lousisa Molier, geb. 04-11-1892 te Den Haag. Geertruida Johanna is geboren op 15-12-1890 in Rotterdam. Geertruida Johanna: dochter van Anthonie Pieter de Kok, metselaar, en van Neeltje van Alphen.

XI-cr Agatha Maria Boot is geboren op 28-04-1894 in Gouda, dochter van Leendert Boot en Hermina Kerkhoven. Religie: N.H. Agatha Maria trouwde, 25 jaar oud, op 22-10-1919 in Gouda met Frans van Katwijk, 26 jaar oud. Frans is geboren op 21-10-1893 in Schiedam. Frans is overleden op 12-11-1952 in Leiden, 59 jaar oud. Beroep: keramist in Gouda en Schoonhoven; 1919 plateelschilder; 1952 aardewerkfabrikant. Frans: zoon van Johannes van Katwijk (1871), broodbakker, 1919 kantoorbediende, en van Maria Agnieta van Doorn (1869).

XI-cs Jacob Arie Boot is geboren op 27-04-1896 in Gouda, zoon van Leendert Boot en Hermina Kerkhoven. Beroep: 1924 plateelschilder. Religie: N.H. Jacob Arie trouwde, 28 jaar oud, op 27-08-1924 in Gouda met Cornelia Josina de Werk, 24 jaar oud. Cornelia Josina is geboren op 03-01-1900 in Gouda. Cornelia Josina: dochter van Jacobus de Werk (ca 1870 Gouda), fabriekswerker, 1924 groentenhandelaar, en van Cornelia van Baalen (04-07-1868 Gouda, getrouwd 09-09-1896 te Gouda).

XI-ct Maria Wilhelmina Boot is geboren op 12-11-1898 in Gouda, dochter van Leendert Boot en Hermina Kerkhoven. Religie: N.H. Maria Wilhelmina trouwde, 20 jaar oud, op 23-04-1919 in Gouda met Nicolaas van der Steen, 23 jaar oud. Nicolaas is geboren op 17-11-1895 in Utrecht. Beroep: 1919 machinebankwerker. Nicolaas: zoon van Cornelis van der Steen, timmerman, en van Gijsje Hoogelander.

XI-cu Leendert Herman Boot is geboren op 23-09-1901 in Gouda, zoon van Leendert Boot en Hermina Kerkhoven. Beroep: timmerman; 1924 decorateur. Religie: N.H. Leendert Herman trouwde, 22 jaar oud, op 30-04-1924 in Gouda met Susanna Aletta Slaman, 20 jaar oud. Susanna Aletta is geboren op 26-04-1904 in Gouda. Susanna Aletta: dochter van Jacobus Slaman, timmerman, en van Gijsberta Koeman.

XI-cv Herman Marinus Boot is geboren op 06-01-1907 in Gouda, zoon van Leendert Boot en Hermina Kerkhoven. Beroep: 1933 timmerman. Herman Marinus trouwde, 26 jaar oud, op 08-03-1933 in Gouda met Mijntje Katharina Willemina van den Akker, 24 jaar oud. Mijntje Katharina Willemina is geboren op 28-06-1908 in Gouda. Mijntje Katharina Willemina: dochter van Pieter Gijsbert van den Akker (ca 1880), broodbakker, en van Johanna Zeverboom (ca 1879).

XII-a Aaltje de Smit is geboren op 09-06-1865 in Zwartewaal, dochter van Abraham de Smit en Lijsabeth (Elisabeth) Boot. Aaltje trouwde, 22 jaar oud, op 10-05-1888 in Maassluis met Cornelis Stigter, 22 jaar oud. Cornelis is geboren op 15-10-1865 in Maassluis. Beroep: 1888 kuiper. Cornelis: zoon van Leendert Stigter, arbeider, en van Neeltje van Buuren, ovl. 1889.

XII-b Jan 2 de Smit is geboren op 24-05-1873 in Heenvliet, zoon van Abraham de Smit en Lijsabeth (Elisabeth) Boot. Jan 2 is overleden op 19-01-1920 in Rotterdam, 46 jaar oud. Jan 2 trouwde, 27 jaar oud, op 11-07-1900 in Rotterdam met Rosalia Dorothea Pierse, 21 jaar oud. Rosalia Dorothea is geboren op 19-05-1879 in Rotterdam. Rosalia Dorothea is overleden op 04-06-1940 in Rotterdam, 61 jaar oud. Rosalia Dorothea: dochter van Johannes Pierse en Lucia Engels. In 1922 hertrouwd met Cornelis Frans Groeneveld.

XII-c Pieter Boot is geboren op 05-04-1868 in Zwartewaal, zoon van Jacobus Boot en Arentje (van der) Poel. Pieter is overleden op 03-02-1939 in Overschie (Rotterdam), 70 jaar oud. Beroep: zeeman.

Pieter:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 28-02-1894 in Heenvliet met Cornelia Beijer, 24 jaar oud. Cornelia is geboren op 31-01-1870 in Heenvliet. Cornelia is overleden op 28-01-1924 in Maassluis, 53 jaar oud. Cornelia: dochter van Hugo Beijer (ca 1838) en Adriaantje de Knegt (ca 1844).
(2) trouwde, 58 jaar oud, op 28-04-1926 in Rotterdam met Elizabeth Zijlstra, 49 jaar oud. Elizabeth is geboren op 21-11-1876 in Workum. Beroep: dienstmeid. Elizabeth: dochter van Klaas Sjoerds Zijlstra (04-11-1836 Workum - 03-08-1922 Purmerend), timmerman, en Christina Aukesdr Faber (28-12-1841 Sneek - 10-05-1881 Workum), getrouwd 31-05-1868 te Workum.

Kinderen van Pieter en Cornelia:

1 Jacobus Boot, geboren op 10-07-1894 om 22:00 in Heenvliet. Volgt XIII-a.
2 Cornelis Hugo Boot, geboren op 28-01-1896 in Maassluis. Volgt XIII-b.
3 Hugo Boot, geboren op 03-08-1898 in Maassluis. Volgt XIII-c.
4 Adriana Boot, geboren op 02-01-1900 in Hellevoetsluis. Volgt XIII-d.
5 Pieter Boot, geboren op 01-05-1904 om 19:00 in Hellevoetsluis. Volgt XIII-e.
6 Andries Boot, geboren op 08-11-1905 om 20:00 in Hellevoetsluis. Volgt XIII-f.
7 Jan Cornelis Marinus Boot, geboren op 18-01-1907 om 21:30 in Hellevoetsluis. Volgt XIII-g.

XII-d Cornelis Boot is geboren op 26-07-1870 in Zwartewaal, zoon van Jacobus Boot en Arentje (van der) Poel. Cornelis is overleden omstreeks 01-12-1895 in vermoedelijk verdronken op zee, ongeveer 25 jaar oud.

Bij het overlijden van Cornelis: Cornelis Boot is op 28-11-1895 als matroos op vissloep 'Charlotte Louise' Vl 163 uitgevaren van Rotterdam naar zee. Van de opvarenden van deze boot is nooit meer iets vernomen. Van slechts 1 opvarende is het lijk ooit aangespoeld gevonden.

Beroep: 1895 visscher. Cornelis trouwde, 25 jaar oud, op 25-09-1895 in Vierpolders met Angenietje Roest, 27 jaar oud. Angenietje is geboren op 30-08-1868 in Vierpolders. Angenietje is overleden op 15-03-1960 in Rotterdam, 91 jaar oud. Angenietje: dochter van Jacob Roest (1819-1888) en Lena van Beek (1829).

Angenietje Roest heeft, vele jaren na de vermissing van haar man Cornelis Boot, een 'Verklaring van vermoedelijk overlijden en verlof om een ander huwelijk aan te gaan 'aangevraagd en verkregen bij de Arrondissements-Rechtbank te Rotterdam, zodat zij opnieuw kon trouwen, zie huwelijksbijlagen Vierpolders 1902 Img 695-700.

Op 2 november 1902 is zij hertrouwd met Cornelis Adriaan de Kok (1872-1943), weduwnaar van Johanna Maria Oosthoek.

XII-e Dammerina Boot is geboren op 26-04-1872 in Zwartewaal, dochter van Jacobus Boot en Arentje (van der) Poel. 26-11-1872? Dammerina is overleden op 01-05-1951 in Rotterdam, 79 jaar oud. Dammerina trouwde, 20 jaar oud, op 18-11-1892 in Zwartewaal met Jan de Lo(o)per, 25 jaar oud. Jan is geboren op 03-07-1867 in Maassluis. Jan is overleden op 25-12-1948 in Rotterdam, 81 jaar oud. Beroep: 1892 schoenmaker te Vlaardingen. Jan: zoon van Pieter de Looper (ovl. 01-10-1882) en van Maria Koek (ovl. 05-06-1884).

Kinderen van Dammerina en Jan:

1 Jacoba Maria (Cosie) de Loper, geboren op 08-03-1893 in Zwartewaal. Jacoba Maria is overleden op 14-11-1913 in Rotterdam, 20 jaar oud.
2 Pieter de Loper, geboren op 31-03-1894 in Zwartewaal. Volgt XIII-h.
3 Arie de Loper, geboren op 23-09-1895 in Zwartewaal. Volgt XIII-i.
4 Cornelis (Cor) de Loper, geboren op 27-07-1898 in Zwartewaal. Volgt XIII-j.

XII-f Jan Boot is geboren op 01-08-1875 in Zwartewaal, zoon van Jacobus Boot en Arentje (van der) Poel. Jan is overleden op 27-09-1921 in Krimpen aan den IJssel, 46 jaar oud. Bij het overlijden van Jan: Tot zijn overlijden woonde Jan met zijn vrouw in Brielle. Beroep: 1900 zeevisscher; 1921 veerknecht. Jan trouwde, 24 jaar oud, op 03-05-1900 in Zwartewaal met Bastiaantje van der Sluijs, 25 jaar oud. Bastiaantje is geboren op 19-10-1874 in Heenvliet. Bastiaantje is overleden op 20-06-1927 in Brielle, 52 jaar oud. Bastiaantje: dochter van Pieter van der Sluijs en Cornelia de Knegt.

XII-g Hendrik Nicolaas van As is geboren op 10-06-1873 in Rotterdam, zoon van Hendrik Nicolaas van As en Arendje Boot. Beroep: 1895 metaalslijper. Hendrik Nicolaas trouwde, 21 jaar oud, op 27-02-1895 in Rotterdam met Hendrika Wilhelmina van Langen, 25 jaar oud. Hendrika Wilhelmina is geboren op 17-08-1869 in Heino ov. Hendrika Wilhelmina: dochter van Derk van Langen, schoenmaker, en van Maria Klara Lodewijks.

XII-h Adriana 2 van As is geboren op 09-05-1888 in Rotterdam, dochter van Hendrik Nicolaas van As en Arendje Boot. Adriana 2 is overleden op 28-02-1963 in Delft, 74 jaar oud. Adriana 2 trouwde, 42 jaar oud, op 14-05-1930 in Den Haag met Jacob Marinus van Graafeiland, 48 jaar oud. Jacob Marinus is geboren op 24-09-1881 in Den Haag. Jacob Marinus is overleden in 1951, 70 jaar oud. Jacob Marinus: zoon van Joseph van Graafeiland, arbeider, en van Johanna Berkhout.

XII-i Hugo Boot is geboren op 15-08-1875 in Nieuw Helvoet, zoon van Jan Boot en Leentje Jutte. Hugo is overleden op 02-04-1950 in Ridderkerk, 74 jaar oud. Beroep: 1901 smid te Ridderkerk. Hugo trouwde, 24 jaar oud, op 15-12-1899 in Ridderkerk met Kaatje Oosthoek, 24 jaar oud. Kaatje is geboren op 04-04-1875 in Ridderkerk. Kaatje is overleden op 26-03-1958 in Ridderkerk, 82 jaar oud. Kaatje: dochter van Pieter Oosthoek, arbeider, en van Adriaantje van Es.

Kinderen van Hugo en Kaatje:

1 Leentje Boot, geboren op 01-12-1900 in Ridderkerk. Leentje is overleden op 10-11-1917 in Ridderkerk, 16 jaar oud.
2 Adriaantje Boot, geboren op 07-12-1902 in Ridderkerk. Volgt XIII-k.
3 Jan Boot, geboren op 15-12-1905 in Ridderkerk. Volgt XIII-l.
4 Pieter Boot, geboren op 07-10-1908 in Ridderkerk. Volgt XIII-m.

XII-j Cornelis Boot is geboren op 27-01-1877 in Nieuw Helvoet, zoon van Jan Boot en Leentje Jutte. Beroep: 1901 onderwijzer te Nieuw Helvoet, 1918 hoofd ener school te Geervliet. Cornelis trouwde, 26 jaar oud, op 14-01-1904 in Nieuw Helvoet met Cornelia Lugtenburg, 26 jaar oud. Cornelia is geboren op 19-08-1877 in Nieuw Helvoet. Cornelia is overleden op 25-06-1949 in Nieuw Helvoet, 71 jaar oud. Cornelia: dochter van Cornelis Lugtenburg, landbouwer, en van Cornelia Vermaat.

XII-k Pieter Boot is geboren op 08-10-1878 in Nieuw Helvoet, zoon van Jan Boot en Leentje Jutte. Beroep: smid. Pieter trouwde, 27 jaar oud, op 08-11-1905 in Nieuwenhoorn met Aagje van Lien, 28 jaar oud. Aagje is geboren op 13-02-1877 in Nieuwenhoorn. Aagje: dochter van Cornelis van Lien, metselaar, en van Cornelia Heindijk. 

Cornelis in t Velt.02

Pieter Boot

Cornelis in t Velt.03

Aagje van Lien

Kind van Pieter en Aagje:

1 Cornelia Boot, geboren op 22-09-1916. Cornelia is overleden op 16-02-2000 in Gouda, 83 jaar oud.

XII-l Hendrik Boot is geboren op 04-07-1880 in Nieuw Helvoet, zoon van Jan Boot en Leentje Jutte. Hendrik is overleden op 15-04-1969 in Rockanje, 88 jaar oud. Hij is begraven op 18-04-1969 te Rockanje. Beroep: marinesmid. Hendrik trouwde, 28 jaar oud, op 23-09-1908 in Zuidland met Johanna Buitendijk, 23 jaar oud. Johanna is geboren op 03-04-1885 in Zuidland. Johanna is overleden op 19-10-1946 in Nieuw-Beijerland, 61 jaar oud. Zij is begraven op 23-10-1946 te Nieuw-Beijerland. Johanna: dochter van Arie Buitendijk, landbouwer, en van Johanna Pleuntje van 't Hoff.

 Cornelis in t Velt.04

Hendrik Boot

 Cornelis in t Velt.05

Johanna Buitendijk

Kinderen van Hendrik en Johanna:

1 Jan Boot, geboren omstreeks 1909. Volgt XIII-n.
2 Arij Boot, geboren omstreeks 1910. Arij is overleden op 13-12-1928 om 03:00 in Nieuw-Helvoet, ongeveer 18 jaar oud.

 Cornelis in t Velt.06

Arij Boot


3 Johannes Willem (Han) Boot, geboren omstreeks 1917. Johannes Willem is overleden op 14-01-2010 in Nieuw Helvoet, ongeveer 93 jaar oud. Hij is begraven op 20-01-2010 te Nieuwenhoorn (Hellevoetsluis). Han trouwde met Wilhelmina (Mina) de Koning.

 Cornelis in t Velt.28

Johannes (Han) Willem Boot

4 Cornelis (Cor) Boot, geboren op 01-04-1919 in Nieuw Helvoet. Volgt XIII-o.
5 Leendert Jasper (Leen) Boot, geboren omstreeks 1922. Volgt XIII-p.
6 Hendrik Boot, geboren omstreeks 1925. Hendrik is overleden op 10-06-1927 om 07:00 in Rotterdam, ongeveer 2 jaar oud.
7 Johanna Leentje Boot, geboren omstreeks 1928. Johanna Leentje is overleden op 14-09-1929 om 01:00 in Nieuw Helvoet, ongeveer 1 jaar oud.

XII-m Leendert Boot is geboren op 24-11-1885 in Nieuw Helvoet, zoon van Jan Boot en Leentje Jutte. tweeling. Leendert is overleden op 24-06-1956 in Amersfoort, 70 jaar oud. Beroep: rijksontvanger. Leendert trouwde, 27 jaar oud, op 03-09-1913 in Goirle met Christina Johanna Stegehuis, 23 jaar oud. Christina Johanna is geboren op 21-02-1890 in Goirle. Christina Johanna: dochter van Abraham Stegehuis, meesterknecht, en van Johanna Christina Stokkers.

Kind van Leendert en Christina Johanna:

1 Johanna Christina Boot, geboren op 31-08-1917 in Rotterdam.

XII-n Jan 3 Boot is geboren op 28-11-1887 in Nieuw Helvoet, zoon van Jan Boot en Leentje Jutte. Jan 3 is overleden op 20-07-1969 in Vlaardingen, 81 jaar oud. Hij is begraven op 23-07-1969 te Nieuw Helvoet. Jan 3 trouwde, 25 jaar oud, op 28-08-1913 in Nieuw Helvoet met Jannetje Vlag, 25 jaar oud. Kinderen: J. Boot en M. Boot van Drunen, Vlaardingen, M Snoeij-Boot en W Snoeij, Rockanje. Jannetje is geboren op 01-01-1888 in Oostvoorne. Jannetje: dochter van Hendrik Vlag, veldarbeider te Vierpolders, en van Maartje de Pijper.

Kind van Jan 3 en Jannetje:

1 Harrent Leendert Boot. Volgt XIII-q.

XII-o Pietertje Boot is geboren op 26-09-1889 in Nieuw Helvoet, dochter van Jan Boot en Leentje Jutte. Pietertje is overleden op 14-08-1973 in Rotterdam, 83 jaar oud. Zij is gecremeerd op 17-08-1973 te Rotterdam. Pietertje trouwde, 26 jaar oud, op 30-09-1915 in Nieuw Helvoet met Anthonij Rochus Borstlap, 24 jaar oud. Anthonij Rochus is geboren op 14-03-1891 in Brielle. Beroep: gemeenteambtenaar te Rotterdam. Anthonij Rochus: zoon van Wilhelm Franciscus Borstlap, winkelier, en van Pleuntje van Bochove.

Cornelis in t Velt.07

Pietertje Boot

Cornelis in t Velt.08

Anthonij Rochus Borstlap

XII-p Pieter Boot is geboren op 04-11-1880 in Amsterdam, zoon van Pieter Boot en Carolina Elisabeth Johanna Soeter. Pieter is overleden op 08-08-1945 in Amsterdam, 64 jaar oud. Hij is begraven op 13-08-1945 te Amsterdam, Nwe Oosterbegraafplaats. Woonplaats: NZ Armsteeg 18 Amsterdam; Schoolstraat 16 I Amsterdam. Beroep: timmerman. Pieter trouwde, 31 jaar oud, op 02-10-1912 in Amsterdam met Anna Willemina van Ommeren, 27 jaar oud. Anna Willemina is geboren op 01-07-1885 in Elst. Anna Willemina is overleden op 05-09-1977 in Amsterdam, 92 jaar oud. Zij is begraven op 09-09-1977 te Amsterdam, Nwe Oosterbegraafplaats. Beroep: helpster Huize Annette, Alberdink Thijmstraat; medewerkster Burgerweeshuis, Sint Luciënsteeg. Anna Willemina: dochter van Derk van Ommeren en Maria Geertruida Arentsen. 

Cornelis in t Velt.32

Pieter Boot

Kinderen van Pieter en Anna Willemina:

1 Anna Willemina Boot, geboren op 02-10-1913 in Amsterdam. Anna Willemina is overleden op 22-03-1959 in Amsterdam, 45 jaar oud. Woonplaats: Schoolstraat 16 I Amsterdam. Beroep: costuumnaaister. Anna Willemina bleef ongehuwd.
2 Pieter Boot, geboren op 25-08-1915 in Amsterdam. Pieter is overleden op 09-12-1991 in Amsterdam, 76 jaar oud. Beroep: jongste bediende. Pieter bleef ongehuwd.

XII-q Klaartje Cornelia Boot is geboren op 10-06-1873 in Woerden, dochter van Huig Boot en Angenieta Flier. Klaartje Cornelia is overleden op 22-03-1933 in Moordrecht, 59 jaar oud. Klaartje Cornelia trouwde, 37 jaar oud, op 08-02-1911 in Moordrecht met Frans Vink, 34 jaar oud. Frans is geboren op 28-01-1877 in Moordrecht. Beroep: 1911 metselaar. Frans: zoon van Frans Vink, mandenmaker, en van Willemijntje van Sprang, veehoudster; weduwnaar van Jannetje van Vlaardingen.

Kinderen van Klaartje Cornelia en Frans:

1 NN1 Vink, levenloos geboren zoon, geboren op 06-09-1912 in Moordrecht.
2 NN2 Vink, levenloos geboren zoon, geboren op 25-04-1915 in Moordrecht.

XII-r Casper Boot is geboren op 19-03-1875 in Woerden, zoon van Huig Boot en Angenieta Flier. Casper is overleden op 31-01-1919 in Woerden, 43 jaar oud. Beroep: 1897 broodbakker. Casper trouwde, 22 jaar oud, op 25-11-1897 in Woerden met Mensje Schlingmann, 27 jaar oud. Mensje is geboren op 02-12-1869 in Barwoutswaarder (Woerden). Mensje is overleden op 14-10-1942 in Woerden, 72 jaar oud. Mensje: dochter van Hendrik Schlingmann, klompenmaker, en van Marrigje Bloot.

Kinderen van Casper en Mensje:

1 Huig Boot, geboren op 02-05-1898 in Woerden. Huig is overleden op 20-05-1898 in Woerden, 18 dagen oud.
2 Marrigje Adriana Boot, geboren op 26-01-1900 in Woerden. Volgt XIII-r.
3 Angenieta Boot, geboren op 04-07-1901 in Woerden. Volgt XIII-s.
4 Hendrik Boot, geboren op 03-09-1902 in Woerden. Volgt XIII-t.
5 Klaartje Cornelia Boot, geboren op 20-06-1906 in Woerden. Volgt XIII-u.
6 Adriana Boot, geboren op 03-08-1909 in Woerden. Adriana is overleden op 24-03-1926 in Woerden, 16 jaar oud.
7 Neeltje Boot, geboren op 15-12-1910 in Woerden.
8 Gerarda Frederika Boot, geboren op 18-02-1912 in Woerden.
9 Pietertje Boot, geboren omstreeks 1913 in Woerden. Pietertje is overleden op 26-04-1914 in Woerden, ongeveer 1 jaar oud.

XII-s Pieter Boot is geboren op 07-11-1871 in Waarder, zoon van Dirk Boot en Wilhelmina Blonk. Pieter is overleden op 26-12-1947 in Waarder, 76 jaar oud. Beroep: 1897 kleermaker. Pieter trouwde, 26 jaar oud, op 02-12-1897 in Waarder met Klazina Kasius, 23 jaar oud. Klazina is geboren op 14-11-1874 in Waarder zh. Klazina is overleden op 26-03-1956 in Waarder, 81 jaar oud. Klazina: dochter van Arie Kasius, werkman, en van Marrigje Zuidam.

Kinderen van Pieter en Klazina:

1 Wilhelmina Boot, geboren op 25-10-1898 in Waarder. Volgt XIII-v.
2 Marrigje Boot, geboren op 14-11-1900 in Waarder. Volgt XIII-w.

XII-t Maurits 2 Boot is geboren op 06-12-1874 in Waarder, zoon van Dirk Boot en Wilhelmina Blonk. Maurits 2 is overleden op 26-03-1958 in Woerden, 83 jaar oud. Beroep: 1899 timmerman. Maurits 2 trouwde, 25 jaar oud, op 14-12-1899 in Waarder met Dirkje van Eijk, 25 jaar oud. Dirkje is geboren op 06-12-1874 in Lange Ruige Weide. Dirkje: dochter van Jan van Eijk, werkman, en van Hendrina Lakerveld.

Kinderen van Maurits 2 en Dirkje:

1 Dirk Boot, geboren op 18-09-1900 in Barwoutswaarder (Woerden). Volgt XIII-x.
2 Hendrina Boot, geboren op 15-06-1903 in Barwoutswaarder (Woerden). Volgt XIII-y.
3 Jan Willem Boot, geboren op 26-04-1908 in Barwoutswaarder (Woerden).
4 Wilhelmina Boot, geboren op 24-09-1912 in Barwoutswaarder (Woerden).

XII-u Klaartje Boot is geboren op 16-08-1876 in Waarder, dochter van Dirk Boot en Wilhelmina Blonk. Klaartje is overleden op 14-08-1909 in Barwoutswaarder (Woerden), 32 jaar oud. Klaartje trouwde, 20 jaar oud, op 13-08-1897 in Waarder met Dirk Diepeveen, 22 jaar oud. Na het overlijden van Klaartje is Dirk hertrouwd met Geertruida Velthuizen (1875-1927), 30-12-1909 Barwoutswaarder akte 7. Dirk is geboren op 04-11-1874 in Barwoutswaarder (Woerden). Beroep: 1897 veehoudersknecht. Dirk: zoon van Willem Diepeveen, werkman, en van Cornelia Hamoen.

Kinderen van Klaartje en Dirk:

1 N.N. Diepeveen, levenloos geboren zoon, geboren op 06-02-1898 in Waarder.
2 Willem Diepeveen, geboren op 26-02-1899 in Waarder.
3 Dirk Diepeveen, geboren op 04-05-1902 in Waarder. Volgt XIII-z.
4 Wilhelmina Diepeveen, geboren omstreeks 1905 in Waarder. Volgt XIII-aa.
5 Cornelis Diepeveen, geboren op 30-12-1907 in Barwoutswaarder (Woerden).

XII-v Dirk Boot is geboren op 09-06-1879 in Waarder, zoon van Dirk Boot en Wilhelmina Blonk. Dirk is overleden op 07-06-1955 in Woerden, 75 jaar oud. Beroep: 1906 broodbakker. Dirk trouwde, 27 jaar oud, op 20-09-1906 in Barwoutswaarder (Woerden) met Marrigje Vermeulen, 22 jaar oud. Marrigje is geboren op 05-06-1884 in Barwoutswaarder (Woerden). Marrigje is overleden op 13-01-1954 in Woerden, 69 jaar oud. Marrigje: dochter van Jan Vermeulen, koopman, en van Elisabeth Sonnevelt.

Kinderen van Dirk en Marrigje:

1 Dirk Boot, geboren op 01-10-1907 in Woerden. Volgt XIII-ab.
2 Jan Boot, geboren op 30-09-1909 in Woerden. Jan is overleden op 20-01-1933 in Woerden, 23 jaar oud.
3 Wilhelmina Boot, geboren op 21-11-1911 in Woerden. Volgt XIII-ac.

XII-w Kornelis 2 Boot is geboren op 23-05-1883 in Waarder, zoon van Dirk Boot en Wilhelmina Blonk. Beroep: kleermaker. Kornelis 2 trouwde, 29 jaar oud, op 09-04-1913 in Waddinxveen met Jannetje van Nielen, 27 jaar oud. Jannetje is geboren op 10-04-1885 in Waddinxveen. Jannetje: dochter van Arie van Nielen (1885 schipper; 1913 houtdraaier) en van Margaretha Verkade.

Kinderen van Kornelis 2 en Jannetje:

1 Arie Boot, geboren in 03-1916. Arie is overleden op 11-04-1916 in Barwoutswaarder (Woerden), 1 maand oud.
2 Margaretha (Gré) Boot, geboren op 02-11-1918 in Barwoutswaarder (Woerden). Volgt XIII-ad.
3 Dirk Boot, geboren in 11-1921. Dirk is overleden op 20-02-1922 in Barwoutswaarder (Woerden), 3 maanden oud.
4 Dirk Boot, geboren omstreeks 1923. Dirk is overleden op 02-06-1924 in Utrecht, ongeveer 1 jaar oud.
5 N.N. Boot, levenloos geboren kind, geboren op 21-02-1930 in Waarder.

XII-x Teunis Boot is geboren op 21-12-1885 in Linschoten, zoon van Huig 2 Boot en Annigje Burggraaf. Beroep: 1939 broodbakker. Teunis trouwde, 25 jaar oud, op 11-05-1911 in Linschoten met Neeltje Barneveld, 24 jaar oud. Neeltje is geboren op 15-08-1886 in Linschoten, dochter van Arie Barneveld en Aaltje van As.

XII-y Cornelia Boot is geboren op 05-01-1888 in Linschoten, dochter van Huig 2 Boot en Annigje Burggraaf. Cornelia trouwde, 28 jaar oud, op 02-11-1916 in Linschoten met Anthonie Cornelis van Waveren, 34 jaar oud. Anthonie Cornelis is geboren op 12-05-1882 in Wijk bij Duurstede. Anthonie Cornelis is overleden op 29-09-1968 in Den Haag, 86 jaar oud. Beroep: leraar.

Volgde te Doorn de opleiding tot onderwijzer en later hoofd-onderwijzer, behaalde L.O.-akten, zette zijn studie voort, slaagde voor de volledige akte M.O. Nederlands en deed - intussen te Tiel als leraar werkzaam zijnde - staatsexamen gymnasium A, om daarna aan de universitaire studie Nederlandse taal- en letterkunde te Utrecht te beginnen; na zijn doctoraalexamen promoveerde hij op 20-11-1925 tot doctor in de letteren en wijsbegeerte aan de rijksuniversiteit te Utrecht op een proefschrift getiteld P.T. Helvetius van den Bergh; oud-reserve 1e luitenant van het garderegiment Jagers (aktieve dienst gedurende de mobilisatie van 1914-1918); naast andere functies: oud-docent Nederlandse taal- en letterkunde en geschiedenis aan het Eerste Stedelijk Gymnasium te Den Haag; oud-docent aardrijkskunde aan het Haagse Christelijk Gymnasium, oud-gecommiteerde voor de eindexamens HBS en oud-lid van de Commissie voor de staatsexamens gymnasium).

Titel: dr. Anthonie Cornelis: zoon van Anthonius Sarus Cornelius Marianus van Waveren (18-03-1854 Wijk bij Duurstede - 03-03-1926), broodbakker, getrouwd op 26-05-1881 in Oudewater met Johanna Maria Fröbe (02-12-1858 Oudewater - 03-01-1939).

XII-z Cornelis Boot is geboren op 26-11-1889 in Linschoten, zoon van Huig 2 Boot en Annigje Burggraaf. Cornelis trouwde, 27 jaar oud, op 13-09-1917 in Linschoten met Marrigje Barneveld, 20 jaar oud. Marrigje is geboren op 17-11-1896 in Linschoten, dochter van Arie Barneveld en Aaltje van As. Marrigje: dochter van Arie Barneveld en van Aaltje van As.

XII-aa Hidde Dirk de Vries is geboren op 12-05-1885 in Linschoten, zoon van Cornelis de Vries en Neeltje Boot. Hidde Dirk is overleden op 24-12-1960 in Woerden, 75 jaar oud. Hidde Dirk trouwde, 26 jaar oud, op 21-12-1911 in Linschoten met Alida de Haas, ongeveer 21 jaar oud. Alida is geboren omstreeks 1890 in Linschoten. Alida: dochter van Willem de Haas en Martje van Donkelaar.

XII-ab Hendrik Boot is geboren op 24-08-1897 in Linschoten, zoon van Hendrik Boot en Alida Gijsbertha de Heer. Hendrik is overleden op 30-10-1974 in Utrecht, 77 jaar oud. Beroep: kleermaker. Hendrik trouwde, 24 jaar oud, op 27-08-1921 in Tiel gld met Hillegonda Scholtus, 28 jaar oud. Hillegonda is geboren op 16-06-1893 in Tiel gld. Hillegonda: dochter van Leendert Scholtus (ca 1869), kleermaker, en van Jenneke Cornelia van Mourik (ca 1872).

XII-ac Pietertje (Pietje) Boot is geboren op 14-05-1904 in Utrecht, dochter van Hendrik Boot en Alida Gijsbertha de Heer. Pietertje is overleden op 03-07-2006 in Heerde, 102 jaar oud. Zij is begraven op 08-07-2006 te Heerde. Pietje trouwde, ongeveer 24 jaar oud, omstreeks 1928 in Heerde of Utrecht met Berend van der Maten, ongeveer 28 jaar oud. Berend is geboren op 28-12-1900 in Heerde gld. Berend is overleden op 26-12-1989 in Heerde, 88 jaar oud. Hij is begraven te Heerde. Beroep: fabrieksarbeider. Berend: zoon van Berend Jan van der Maten (ca 1873), arbeider, getrouwd op 02-10-1897 in Heerde met Jantje Stijf (ca 1875 Hoornerveen (Heerde)). 

Cornelis in t Velt.09

Pietertje van der Maten-Boot op haar 100ste verjaardag

Kinderen van Pietje en Berend:

1 Berend Jan van der Maten, geboren op 07-02-1929 in Heerde. Berend Jan is overleden op 28-02-2007 in Zeist, 78 jaar oud.
2 Pietertje van der Maten, geboren in 12-1936 in Heerde. Pietertje is overleden op 28-06-1937 in Heerde, 6 maanden oud.

XII-ad Anna Maria Boot is geboren op 01-07-1872 in Vrijenban (nu deel van Delft), dochter van Pieter Boot en Adewij Louisa Overvoorde. Anna Maria is overleden op 16-02-1930 in Woubrugge, 57 jaar oud.

Anna Maria:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op 06-10-1892 in Alkemade met Jillis Evert Los, 27 jaar oud. Jillis Evert is geboren in 1865. Jillis Evert is overleden op 12-12-1902 in Alkemade, 37 jaar oud. Jillis Evert: zoon van Rijmert Los (1810-1894) en Johanna Schouten (1822-1893).
(2) trouwde, 31 jaar oud, op 08-04-1904 in Alkemade met Jacob van der Bijl, 27 jaar oud. Jacob is geboren op 22-03-1877 in Aarlanderveen. Jacob is overleden op 04-11-1943 in Woubrugge, 66 jaar oud. Jacob: zoon van Adrianus van der Bijl en Teuntje Stigter.

Kinderen van Anna Maria en Jillis Evert:

1 Rijmert Los, geboren op 12-02-1893 in Alkemade.
2 Adewijn Louise Los, geboren op 12-11-1895 in Alkemade. Volgt XIII-ae.
3 Pieter Los, geboren op 07-03-1897 in Alkemade.

XII-ae Cornelia Boot is geboren op 24-10-1873 in Leimuiden, dochter van Pieter Boot en Adewij Louisa Overvoorde. Cornelia trouwde, 28 jaar oud, op 12-02-1902 in Leiden met Antonie Boekkooi, 29 jaar oud. Antonie is geboren op 02-02-1873 in Leiden. Antonie is overleden op 31-10-1918 in Leiden, 45 jaar oud. Beroep: 1902 kleermaker; 1909 winkelier. Antonie: zoon van Antonie Boekkooi, zijdeverver, en van Fenna Margritha de Vries.

Kinderen van Cornelia en Antonie:

1 Antonie Boekkooi, geboren op 01-01-1903 in Leiden.
2 Pieter Boekkooi, geboren op 29-04-1905 in Leiden. Volgt XIII-af.
3 Johannes Boekkooi, geboren op 03-11-1909 in Leiden. Johannes is overleden op 06-03-1956 in Leiden, 46 jaar oud. Beroep: 1956 bloemenexporteur.
4 Louisa Margaretha Boekkooi, geboren op 07-02-1915 in Leiden.

XII-af Sophia Boot is geboren op 21-11-1874 in Leimuiden, dochter van Pieter Boot en Adewij Louisa Overvoorde. Sophia trouwde, 28 jaar oud, op 15-10-1903 in Leimuiden met Nicolaas Roodenburg, 36 jaar oud. getuige: Jacobus Boot, 50 jaar, zonder beroep, Delft, oom bruid. Nicolaas is geboren op 04-07-1867 in Alkemade. Woonplaats: Haarlemmermeer. Beroep: landbouwer. Nicolaas: zoon van Cornelis Roodenburg, landbouwer te Haarlemmermeer, en van Veronica Lelieveld.

Kind van Sophia en Nicolaas:

1 Veronica Roodenburg, geboren op 06-12-1908 in Leimuiden. Volgt XIII-ag.

XII-ag Hendrika Boot is geboren op 11-03-1877 in Leimuiden, dochter van Pieter Boot en Adewij Louisa Overvoorde. Hendrika is overleden op 04-10-1958 in Sassenheim, 81 jaar oud. Hendrika trouwde, 32 jaar oud, op 09-06-1909 in Sassenheim met Cornelis Westerbeek, 55 jaar oud. Cornelis is geboren op 16-01-1854 in Sassenheim. Cornelis is overleden op 21-01-1939 in Sassenheim, 85 jaar oud. Cornelis: zoon van Pieter Westerbeek, winkelier, en van Cornelia Janssen; weduwnaar van Margaretha (Grietje) Hoogstraten.

XII-ah Johanna Boot is geboren op 16-12-1879 in Leimuiden, dochter van Pieter Boot en Adewij Louisa Overvoorde. Johanna is overleden op 12-11-1918 in Leiden, 38 jaar oud. Johanna trouwde, 36 jaar oud, op 16-11-1916 in Sassenheim met Cornelis Kraaij, 43 jaar oud. Cornelis is geboren op 19-08-1873 in Sassenheim. Beroep: 1916 kleermaker. Cornelis: zoon van Dirk Kraaij, kleermaker, en van Maria Impke Mattiesing; weduwnaar van Neeltje Windhorst. Na het overlijden van Johanna Boot in 1921 te Bodegraven gehuwd met Catharina Griffioen.

XII-ai Neeltje Windhorst is geboren op 12-09-1879 in Zwammerdam, dochter van Hendrik Windhorst en Helena Cornelia Boot. Neeltje is overleden op 20-04-1915 in Bodegraven, 35 jaar oud. Neeltje trouwde, 23 jaar oud, op 06-11-1902 in Bodegraven met Cornelis Kraaij, 29 jaar oud. Cornelis is geboren op 19-08-1873 in Sassenheim. Beroep: 1916 kleermaker. Cornelis: zoon van Dirk Kraaij, kleermaker, en van Maria Impke Mattiesing; weduwnaar van Neeltje Windhorst. Na het overlijden van Johanna Boot in 1921 te Bodegraven gehuwd met Catharina Griffioen.

Kind van Neeltje en Cornelis:

1 Helena Cornelia Anna Maria Kraaij, geboren omstreeks 1905 in Bodegraven. Volgt XIII-ah.

XII-aj Hendrik Windhorst is geboren op 05-12-1881 in Zwammerdam, zoon van Hendrik Windhorst en Helena Cornelia Boot. Hendrik is overleden op 13-01-1941 in Bodegraven, 59 jaar oud. Beroep: 1909 kaashandelaar. Hendrik trouwde, 27 jaar oud, op 26-08-1909 in Capelle a/d IJssel met Margaretha Helena Zeeuw, 25 jaar oud. Margaretha Helena is geboren op 29-07-1884 in Capelle a/d IJssel, dochter van Jan Zeeuw en Agidia Alida Verduijn.

XII-ak Jurrianus Windhorst is geboren op 07-01-1884 in Zwammerdam, zoon van Hendrik Windhorst en Helena Cornelia Boot. Jurrianus is overleden op 06-02-1944 in Bodegraven, 60 jaar oud. Beroep: 1912 kaashandelaar. Jurrianus trouwde, 28 jaar oud, op 14-11-1912 in Zeist met Maria Remme, 23 jaar oud. Maria is geboren op 18-05-1889 in Hof van Delft (nu deel van Delft). Maria: dochter van Willem Remme, warmoezier (groentenkweker), en van Maria Klapwijk.

XII-al Anna Maria Boot is geboren op 21-06-1886 in Vrijenban (nu deel van Delft), dochter van Cornelis 2 Boot en Helena Batelaan. Anna Maria is overleden op 04-11-1918 in Delft, 32 jaar oud. Anna Maria trouwde, 23 jaar oud, op 12-08-1909 in Delft met Jan Cornelis Groot, 25 jaar oud. Jan Cornelis is geboren op 15-03-1884 in Enkhuizen, zoon van Simon Groot en Grietje Schuurman.

Kinderen van Anna Maria en Jan Cornelis:

1 Margaretha Groot, geboren op 24-12-1913 in Delft. Margaretha is overleden op 02-01-1914 in Delft, 9 dagen oud.
2 Nellie Groot, geboren op 24-12-1913 in Delft. Nellie is overleden op 30-12-1913 in Delft, 6 dagen oud.

XII-am Neeltje (Nels) Boot is geboren op 16-07-1887 in Vrijenban (nu deel van Delft), dochter van Cornelis 2 Boot en Helena Batelaan. Nels trouwde, 29 jaar oud, op 22-02-1917 in Delft met Klaas Pieter Groot, 29 jaar oud. Klaas Pieter is geboren op 28-01-1888 in Enkhuizen, zoon van Simon Groot en Grietje Schuurman.

XII-an Willem Boot is geboren op 03-11-1890 in Vrijenban (nu deel van Delft), zoon van Cornelis 2 Boot en Helena Batelaan. Willem is overleden op 26-06-1962 in Delft, 71 jaar oud. Beroep: scheepsbouwer te Vrijenban (nu Delft). Willem trouwde, 28 jaar oud, op 15-05-1919 in Hof van Delft met Geertruida Elizabeth Hendriks, 24 jaar oud. Geertruida Elizabeth is geboren op 04-05-1895 in Hof van Delft. Geertruida Elizabeth: dochter van Albertus Johannes Hendriks en van Alida Maria Hermans.

XII-ao Hendrik (Henk) Boot is geboren op 13-02-1893 in Vrijenban (nu deel van Delft), zoon van Cornelis 2 Boot en Helena Batelaan. Hendrik is overleden op 18-07-1978 in Hendrik Ido Ambacht, 85 jaar oud. Henk trouwde, 25 jaar oud, op 12-09-1918 in Amsterdam met Geertruida Elisabeth (Truus) Goldschmeding, 24 jaar oud. Geertruida Elisabeth is geboren op 18-05-1894 in Amsterdam. Geertruida Elisabeth is overleden op 04-12-1970 in Haarlem, 76 jaar oud. Truus: dochter van Antoon Christiaan Goldschmeding, pianostemmer, en van Geertruida Elisabeth Hermans.

Kinderen van Henk en Truus:

1 Cornelis Boot, geboren omstreeks 1920 in Delft. Cornelis is overleden op 18-01-1949 in Delft, ongeveer 29 jaar oud.
2 N.N. Boot, levenloos geboren zoon, geboren op 25-07-1934 in Delft.

XII-ap Hendrik van Herwijnen is geboren op 31-10-1885 in Delft, zoon van Arie van Herwijnen en Sophia Boot. Hendrik trouwde, 24 jaar oud, op 04-08-1910 in Rotterdam met Theodora Frederika Gerritje Smits, 24 jaar oud. Theodora Frederika Gerritje is geboren op 06-01-1886 in Utrecht. Theodora Frederika Gerritje: dochter van Johannes Jacobus Smits en Elisabetha Broers.

XII-aq Anna Maria van Herwijnen is geboren op 20-07-1888 in Delft, dochter van Arie van Herwijnen en Sophia Boot. Anna Maria trouwde, 26 jaar oud, op 25-09-1914 in Delft met Johannes Jacob Paulus van der Boom, ongeveer 28 jaar oud. Johannes Jacob Paulus is geboren omstreeks 1886 in Delft. Johannes Jacob Paulus: zoon van Adrianus van der Boom en Catharina Elisabeth Vaillant.

XII-ar Wilhelmina Alida van Herwijnen is geboren op 01-10-1896 in Delft, dochter van Arie van Herwijnen en Sophia Boot. Wilhelmina Alida is overleden op 18-04-1950 in Arnhem, 53 jaar oud. Wilhelmina

Alida:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op 06-08-1919 in Den Haag met Roelof Ganseman, 25 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 08-03-1938. Roelof is geboren op 27-06-1894 in Geldermalsen. Beroep: 1919 spoorwegbeambte. Roelof: zoon van Gerrit Ganseman, arbeider, en van Dirkje van Schaik.
(2) trouwde, 42 jaar oud, op 04-01-1939 met Lambertus Blenkers, 45 jaar oud. Lambertus is geboren op 25-05-1893 in Hengelo. Lambertus: zoon van Hermanus Blenkers, fabriekarbeider, en van Elizabeth de Rue. Lambertus was van 1921 tot 1928 gehuwd met Hendrika Kuipers.

XII-as Sophia van Herwijnen is geboren op 07-12-1900 in Delft, dochter van Arie van Herwijnen en Sophia Boot. Sophia trouwde, 23 jaar oud, op 05-11-1924 in Wassenaar met Cornelis Kraaij, ongeveer 28 jaar oud. Cornelis is geboren omstreeks 1896 in Wassenaar. Cornelis: zoon van Dirk Kraaij en Cornelia de Ridder.

XII-at Wilhelmina 2 van Vreeswijk is geboren op 09-12-1876 in Kamerik (Woerden), dochter van Jacob van Vreeswijk en Maria Sophia Boot. Wilhelmina 2 is overleden op 30-09-1959 in Harmelen, 82 jaar oud. Wilhelmina 2 trouwde, 26 jaar oud, op 13-08-1903 in Kamerik (Woerden) met Jacobus Verweij, 24 jaar oud. Jacobus is geboren op 21-06-1879 in Woubrugge. Jacobus is overleden op 17-08-1948 in Harmelen, 69 jaar oud. Jacobus: zoon van Cornelis Verweij, wagenmaker, en van Trijntje Stigter.

XII-au Willem van Vreeswijk is geboren op 26-12-1880 in Kamerik (Woerden), zoon van Jacob van Vreeswijk en Maria Sophia Boot. Willem is overleden op 07-12-1954 in Kamerik (Utr), 73 jaar oud. Willem trouwde, 23 jaar oud, op 28-04-1904 in Capelle aan den IJssel met Maria Clasina Zeeuw, 22 jaar oud. Maria Clasina is geboren op 25-07-1881 in Capelle aan den IJssel, dochter van Jan Zeeuw en Agidia Alida Verduijn. Maria Clasina is overleden op 07-11-1960 in Kamerik (Utr), 79 jaar oud. Maria Clasina: dochter van Jan Zeeuw en van Aqidia Alida Verduin.

XII-av Adriana van Vreeswijk is geboren op 08-05-1882 in Kamerik (Woerden), dochter van Jacob van Vreeswijk en Maria Sophia Boot. Adriana is overleden op 10-01-1948 in Utrecht, 65 jaar oud. Adriana trouwde, 27 jaar oud, op 21-04-1910 in Kamerik (Woerden) met Lucas van Walbeek, 32 jaar oud. Lucas is geboren op 15-12-1877 in Abcoude-Baambrugge. Lucas: zoon van Gerrit van Walbeek, broodbakker, en van Hendrica Moolhuizen.

XII-aw Gerarda Jacoba van Vreeswijk is geboren op 14-05-1885 in Kamerik (Woerden), dochter van Jacob van Vreeswijk en Maria Sophia Boot. Gerarda Jacoba trouwde, 34 jaar oud, op 29-01-1920 in Kamerik (Woerden) met Jakob Brinkman, 36 jaar oud. Jakob is geboren op 29-08-1883 in Ruwiel (Breukelen). Jakob: zoon van Jakob Brinkman, arbeider, en van Marijtje Verwoerd.

XII-ax Wouter Jacobus 2 van Vreeswijk is geboren op 27-07-1887 in Kamerik (Woerden), zoon van Jacob van Vreeswijk en Maria Sophia Boot. Wouter Jacobus 2 trouwde, 40 jaar oud, op 30-05-1928 in Harmelen met Agnieta Delvaux, 39 jaar oud. Agnieta is geboren op 13-05-1889 in Harmelen. Agnieta: dochter van Dirk Delvaux en van Magdalena Petronella de Haart.

XII-ay Jannetje van Vreeswijk is geboren op 17-09-1892 in Kamerik (Woerden), dochter van Jacob van Vreeswijk en Maria Sophia Boot. Jannetje trouwde, 24 jaar oud, op 29-03-1917 in Kamerik (Woerden) met Cornelis Bos, 29 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 10-03-1954 in Utrecht (echtscheiding). Cornelis is geboren op 05-07-1887 in Abcoude-Baambrugge. Cornelis is overleden op 15-06-1958 in Abcoude, 70 jaar oud. Cornelis: zoon van Gijsbert Bos, winkelier, en van Janna Oskam.

XII-az Wouter Adrianus Boot is geboren op 12-03-1878 in Woubrugge, zoon van Jacobus 2 Boot en Adriana Anna Kop. Wouter Adrianus is overleden op 25-02-1957 in Leiden, 78 jaar oud. Beroep: scheepsbouwer, scheepsbouwmeester.

Nadat vader Jacobus Boot in 1897 verdronk samen met zijn werfbaas bij de Oudshoornse kerk neemt Wouter samen met zijn moeder de leiding over de werf. De naam wordt Wed. J. Boot - Scheepsbouwwerf 'De Dageraad'. In 1901 wordt de werf gedeeltelijk verplaatst in zuidelijke richting van Woubrugge naar Oudshoorn (later opgegaan in Alphen), omdat Woubrugge in verband met te verwachten geluidshinder geen toestemming geeft voor de bouw van ijzeren schepen.
In 1914 verhuist de gehele werf inclusief personeel naar Oudshoorn. Wouter stopt in 1947 en draagt 'De Dageraad' over aan twee familieleden. In 1981 gaat het bedrijf dicht. De economische achteruitgang en de toenemende concurrentie doen de werven de das om. Officiële cijfers laten zien dat er van 1895 tot 1981 557 schepen zijn gebouwd. In werkelijkheid zijn het er veel meer. Dat komt onder meer omdat sommige nummers dubbel werden uitgegeven.
Bron: Algemeen Dagblad 19-11-2005.

Wouter Adrianus trouwde, 24 jaar oud, op 28-08-1902 in Woubrugge met Willemina van Geer, 25 jaar oud. 1e getuige Hermanus Kop, 71 jaar, zonder beroep, Aarlanderveen, grootvader bruidegom; 2e getuige Jacob van Vreeswijk, 54 jaar, timmerman, Kamerik, behuwd oom bruidegom; 3e getuige Hermanus Leeuwenhoek, 39 jaar, zonder beroep, Woubrugge, zwager bruid; 4e getuige Jentje de Vries, 24 jaar, mastenmaker, Lemsterland. Willemina is geboren op 14-10-1876 in Woubrugge. Willemina: dochter van Izaak van Geer, landbouwer, en van Johanna van der Boon.

Kinderen van Wouter Adrianus en Willemina:

1 Johanna (Jo) Boot, geboren omstreeks 1904 in Woubrugge. Volgt XIII-ai.
2 Jacobus H. Boot, geboren in 1911. Volgt XIII-aj.

XII-ba Gerarda Hermina (Grada) Boot is geboren op 22-10-1879 in Woubrugge, dochter van Jacobus 2 Boot en Adriana Anna Kop. Gerarda Hermina is overleden op 13-02-1951 in Hilversum, 71 jaar oud. Bij het overlijden van Grada: familiegraf op de Noorderbegraafplaats in Hilversum in vak 4 no. 91, waar tante Grada, oom Jentje en dochter Adriana zijn begraven. Grada trouwde, 23 jaar oud, op 20-08-1903 in Woubrugge met Jentje Sieboltszn de Vries, 25 jaar oud. 1e getuige Jan de Vries, 27 jaar, mastenmaker, Lemsterland, broer bruidegom; 2e getuige Wouter Adrianus Boot, 25 jaar, scheepsbouwmeester, Woubrugge, broer Bruid.

Jentje vertrok rond 1906 uit Lemmer naar Holtenau, Kiel, Duitsland en begon een zaak in dezelfde branche als zijn oudere broer in scheepsartikelen en mast- en blokmakerij aan het nieuwe Kaisers-Wilhelm kanaal: Schiffshandlung J.S. de Vries, Mast u. Blochmacher (1907-1924). Grada breidde het uit met een cafe/restaurant voor de schippers en zij zou het brood op tafel hebben gehouden tijdens de crisisjaren. Rond 1926 kwamen ze weer naar Nederland terug, eerst naar Utrecht.

Jentje Sieboltszn is geboren op 14-07-1878 in Lemsterland, zoon van Siebolt de Vries en Rinsje Tjeerds Ages. Jentje Sieboltszn is overleden op 06-07-1954 in Oegstgeest, 75 jaar oud. Beroep: mastenmaker. Jentje Sieboltszn: zoon van Siebolt de Vries en Rinsje Ages.

Kinderen van Grada en Jentje Sieboltszn:

1 Rennie de Vries, geboren in 1905 in Lemmer. Volgt XIII-ak.
2 Adriana Anna (Adrie) de Vries, geboren omstreeks 1907 in Holtenau, Kiel, Sleeswijk-Holstein, Duitsland. Volgt XIII-al.

XII-bb Hermanus Marius (Manus) Boot is geboren op 29-01-1881 in Woubrugge, zoon van Jacobus 2 Boot en Adriana Anna Kop. Hermanus Marius is overleden op 27-10-1937 in Apeldoorn, 56 jaar oud. Woonplaats: Hoenderloseweg 9, later 7, Ugchelen (Erica 1922-1927, 1932-1933, 1936-1938). Beroep: scheepmaker (bij huwelijk), later kruidenier in Ugchelen. Manus trouwde, 23 jaar oud, op 01-12-1904 in Lemsterland met Dirkje (Dukke) de Vries, 24 jaar oud. I

H.M. Boot komt in de Erica van 1926-1927 voor als kruidenier op de Hoenderloseweg 9. H.M. Boot en H. Luttikhuizen staan in de Erica van 1932-1933 vermeld op de Hoenderloseweg 7. H.M. Boot komt in de Erica's van 1936-1937 en 1937-1938 weer voor als kruidenier op de Hoenderloseweg 7.

Dirkje is geboren op 05-06-1880 in Lemsterland, dochter van Siebolt de Vries en Rinsje Tjeerds Ages. Dirkje is overleden op 15-03-1934 in Apeldoorn, 53 jaar oud. Dukke: dochter van Siebolt de Vries en Rinsje Ages. 

 Cornelis in t Velt.10

Hermanus Marius Boot

 Cornelis in t Velt.11

Dirkje de Vries

XII-bc Adriana Bernardina (Jaan) Boot is geboren op 29-08-1882 in Woubrugge, dochter van Jacobus 2 Boot en Adriana Anna Kop. Adriana Bernardina is overleden op 06-12-1960 in ’s-Gravenzande, 78 jaar oud. Jaan trouwde, 27 jaar oud, op 11-08-1910 in Woubrugge met Pieter Willem Mens, 31 jaar oud. 1e getuige Nicolaas Mens, 37 jaar, winkelier, Noordwijkerhout, broer bruidegom; 2e getuige Cornelis Marbus, 35 jaar, landbouwer, Noordwijk, zwager bruidegom; 3e getuige Wouter Adrianus Boot, 32 jaar, scheepsbouwmeester, Woubrugge,broer bruid; 4e getuige Johannes Gerardus Boot, 25 jaar, scheepsbouwmeester, Oudshoorn, broer bruid. Pieter Willem is geboren op 19-04-1879 in Haarlemmermeer. Pieter Willem is overleden op 20-02-1933 in Noordwijkerhout, 53 jaar oud. Beroep: manufacturier. Pieter Willem: zoon van Willem Pieter Mens, schilder, en van Neeltje Kempenaar. 

Kind van Jaan en Pieter Willem:

1 NN Mens, levenloos geboren kind, geboren op 07-11-1917 in Noordwijkerhout.

XII-bd Johannes Gerardus (Gradus) Boot is geboren op 22-09-1884 in Woubrugge, zoon van Jacobus 2 Boot en Adriana Anna Kop. Woonplaats: Alphen aan den Rijn (ingekomen 13-06-1910 Woubrugge, vertrokken 12-11-1912 Apeldoorn). Beroep: scheepmaker; papierwarenfabrikant. Religie: N.H.

Gradus:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 26-05-1910 in Bodegraven met Antje Geertrui Kok, 31 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 18-11-1920 in Zutphen (echtscheiding). Antje Geertrui is geboren op 13-04-1879 in Bodegraven. Woonplaats: (ingekomen 04-06-1910 Bodegraven, vertrokken 12-11-1912 Apeldoorn). Religie: N.H. Antje Geertrui: dochter van Willem Cornelisz Kok (1849-1911), bouwman, en van Elizabeth de Koning (1849-1935).
(2) trouwde, 36 jaar oud, op 08-02-1921 in Zutphen met Johanna Koerselman, 26 jaar oud. Johanna is geboren op 31-07-1894 in Zutphen. Johanna: dochter van Gerrit Jan Koerselman, bakker, en van Johanna Berendina Broekhuizen.

XII-be Maria Sofia (Marie) Boot is geboren op 25-10-1886 in Woubrugge, dochter van Jacobus 2 Boot en Adriana Anna Kop. Marie trouwde, 25 jaar oud, op 09-07-1912 in Woubrugge met Cornelis Jacobus Leendert Buijze, 29 jaar oud. 1e getuige Adriaan Cornelis Jacobus Buijze, 32 jaar, goud- en zilversmid, Zierikzee, broer bruidegom; 2e getuige Jan Hendrik Adriaan Vooren, 36 jaar, ambtenaar posterijen, Hillegom, zwager bruidegom; 3e getuige Wouter Adrianus Boot, 34 jaar, scheepsbouwmeester, Woubrugge, broer bruid; 4e getuige Hermanus Marius Boot, 31 jaar, winkelier, Apeldoorn, broer bruid.
Cornelis Jacobus Leendert is geboren op 22-11-1882 in Zierikzee. Cornelis Jacobus Leendert is overleden op 07-09-1954 in Den Haag, 71 jaar oud. Beroep: goudsmid. Cornelis Jacobus Leendert: zoon van Anthonij Buijze (1837-1922), goudsmid, en van Hubrina Jonker (1849-1914). 

Kind van Marie en Cornelis Jacobus Leendert:

1 Anthonij Buijze, geboren op 25-05-1914 in Zierikzee. Anthonij is overleden op 24-11-1943 in Zierikzee, 29 jaar oud. Beroep: bakker.

XII-bf Hendrik Jacobus Boot is geboren op 08-10-1888 in Woubrugge, zoon van Jacobus 2 Boot en Adriana Anna Kop. Hendrik Jacobus is overleden in 1956, 68 jaar oud. Beroep: productiehouder (sinds 1930). Hendrik Jacobus trouwde, 26 jaar oud, op 10-06-1915 in Noordwijkerhout met Margaretha Reijneveld, 20 jaar oud. Margaretha is geboren op 07-06-1895 in Noordwijkerhout, dochter van Teunis Reijneveld en Cornelia Adriana Balkenende.

Kind van Hendrik Jacobus en Margaretha:

1 Theo J. Boot, geboren in 1918. Volgt XIII-am.

XII-bg Gerritje Cornelia (Ger) Boot is geboren op 26-06-1892 in Woubrugge, dochter van Jacobus 2 Boot en Adriana Anna Kop. Ger trouwde, 22 jaar oud, op 19-05-1915 in Woubrugge met Johannes Reijneveld, 28 jaar oud. 1e getuige Pieter Reijneveld, 22 jaar, bloemist, Noordwijkerhout, broer bruidegom; 2e getuige Wouter Adrianus Boot, 37 jaar, scheepsbouwmeester, Woubrugge, broer bruid. Johannes is geboren op 18-06-1886 in Noordwijkerhout, zoon van Teunis Reijneveld en Cornelia Adriana Balkenende. Johannes is overleden op 19-01-1946 in Wageningen, 59 jaar oud. Beroep: winkelier.

XII-bh Neeltje Boot is geboren op 27-02-1895 in Woubrugge, dochter van Jacobus 2 Boot en Adriana Anna Kop. Neeltje is overleden op 06-10-1940 in Den Haag, 45 jaar oud. Neeltje trouwde, 22 jaar oud, op 26-04-1917 in Woubrugge met Franciscus Cornelis de Vos, 32 jaar oud. 1e getuige Wouter Adrianus Boot, 39 jaar, scheepsbouwmeester, Woubrugge, broer bruid; 2e getuige Hendrik Johannes de Vos, 44 jaar, geëmploijeerde bij de Bataafsche Petroleum Maatschappij, Rotterdam, broer bruidegom. Franciscus Cornelis is geboren op 30-10-1884 in Leiden. Beroep: werktuigkundige, chef de bureau. Franciscus Cornelis: zoon van Izaak de Vos, timmerman, en van Mijntje Elisabeth van der Boon.

XII-bi Jurrianus Windhorst is geboren op 29-10-1869 in Woubrugge, zoon van Christiaan Windhorst en Sophia Boot. Jurrianus is overleden op 11-12-1922 in Woubrugge, 53 jaar oud. Beroep: schipper. Jurrianus trouwde, 22 jaar oud, op 11-02-1892 in Woubrugge met Hendrika Kroon, 20 jaar oud. Hendrika is geboren op 30-08-1871 in Woubrugge. Hendrika is overleden op 30-03-1954 in Leiden, 82 jaar oud. Hendrika: dochter van Abraham Abrahamsz Kroon, landbouwer, en van Elizabeth Turkenburg.

XII-bj Wilhelmina Windhorst is geboren op 26-02-1875 in Woubrugge, dochter van Christiaan Windhorst en Sophia Boot. tweeling met Neeltje. Wilhelmina is overleden op 11-07-1940 in Rijnsburg, 65 jaar oud. Wilhelmina trouwde, 28 jaar oud, op 11-06-1903 in Woubrugge met Michiel van Diggele, 27 jaar oud. Michiel is geboren op 06-08-1875 in Woubrugge. Beroep: 1903 klompenmaker. Michiel: zoon van Baan van Diggele, klompenmaker, en van Catharina Mugge.

XII-bk Cornelia Windhorst is geboren op 16-10-1877 in Woubrugge, dochter van Christiaan Windhorst en Sophia Boot. Cornelia trouwde, 29 jaar oud, op 20-06-1907 in Woubrugge met Pieter Slingerland, 30 jaar oud. Pieter is geboren op 16-10-1876 in Woubrugge. Beroep: timmerman. Pieter: zoon van Hendrik Slingerland, arbeider, en van Aagje van Rijn.

XII-bl Gerrit Windhorst is geboren op 24-12-1879 in Woubrugge, zoon van Christiaan Windhorst en Sophia Boot. Beroep: beurtschipper. Gerrit trouwde, 31 jaar oud, op 18-05-1911 in Woubrugge met Jannetje Molenaar, 28 jaar oud. Jannetje is geboren op 19-10-1882 in Woubrugge. Jannetje is overleden op 09-06-1950 in Woubrugge, 67 jaar oud. Jannetje: dochter van Cornelis Molenaar, landbouwer, en van Gerritje Kroes.

XII-bm Trijntje 2 Windhorst is geboren op 07-07-1886 in Woubrugge, dochter van Christiaan Windhorst en Sophia Boot. Trijntje 2 is overleden op 03-03-1934 in Woubrugge, 47 jaar oud. Trijntje 2 trouwde, 30 jaar oud, op 10-08-1916 in Woubrugge met Gijsbert Lagerweij, 33 jaar oud. Gijsbert is geboren op 26-03-1883 in Alkemade. Gijsbert: zoon van Klaas Lagerweij en van Aaltje Vreeken.

XII-bn Willem Jan Boot is geboren op 26-11-1878 in Waarder, zoon van Jacobus Pot 2 Boot en Geertje Molenaar. Willem Jan is overleden op 21-02-1956 in Lopik, 77 jaar oud. Hij is begraven te Zeist. Willem Jan trouwde, 28 jaar oud, op 21-02-1907 in Waarder met Catharina van der Neut, 26 jaar oud. Catharina is geboren op 14-11-1880 in Waarder. Catharina is overleden op 08-03-1952, 71 jaar oud. Zij is begraven te Zeist. Catharina: dochter van Cornelis van der Neut en Annigje Baelde.

XII-bo Jannetje Boot is geboren op 28-12-1881 in Waarder, dochter van Jacobus Pot 2 Boot en Geertje Molenaar. Jannetje trouwde, 27 jaar oud, op 11-03-1909 in Waarder met Hendrik de Groot, 24 jaar oud. Hendrik is geboren op 31-07-1884 in Lopik utr. Beroep: 1909 slager. Hendrik: zoon van Willem de Groot, bouwman, en van Neeltje de Vos.

XII-bp Cornelia Pot Boot is geboren op 07-10-1891 in Waarder, dochter van Jacobus Pot 2 Boot en Christina van Middelkoop. Cornelia Pot trouwde, 30 jaar oud, op 20-04-1922 in De Bilt met Johannes Hogervorst, 32 jaar oud. Johannes is geboren op 11-02-1890 in Oudewater utr. Woonplaats: Alphen aan den Rijn. Beroep: 1922 commissionair. Johannes: zoon van Dirk Hubert Hogervorst, koopman 1922 kaashandelaar, en van Elisabeth ten Brummeler.

Kind van Cornelia Pot en Johannes:

1 Dirk Hogervorst, geboren omstreeks 1923. Dirk is overleden op 19-07-1935 in Bodegraven, ongeveer 12 jaar oud.

XII-bq Neeltje Pot Boot is geboren op 14-10-1892 in Waarder, dochter van Jacobus Pot 2 Boot en Christina van Middelkoop. Neeltje Pot trouwde, 24 jaar oud, op 21-12-1916 in Waarder met Willem van der Velden, 29 jaar oud. Willem is geboren op 31-10-1887 in Aarlanderveen. Woonplaats: 1916 Soest. Beroep: 1916 aannemer. Willem: zoon van Cornelis van der Velden, smid, en van Willemijntje Dam.

Kind van Neeltje Pot en Willem:

1 Willem van der Velden, geboren omstreeks 1930. Willem is overleden op 29-04-1931 in Soest, ongeveer 1 jaar oud.

XII-br Gerrit Pot Boot is geboren op 15-09-1895 in Waarder, zoon van Jacobus Pot 2 Boot en Christina van Middelkoop. Gerrit Pot trouwde, 26 jaar oud, op 23-08-1922 in Waddinxveen met Maria Oudijk, 24 jaar oud. Maria is geboren op 18-08-1898 in Waddinxveen. Maria: dochter van Dirk Johannes Oudijk, landbouwer, en van Adriana Verheul.

Kind van Gerrit Pot en Maria:

1 Jacobus Boot, geboren omstreeks 01-01-1924 in De Bilt. Jacobus is overleden op 04-02-1924 in De Bilt, ongeveer 1 maand oud.

XII-bs Johanna Boot is geboren op 25-07-1898 in Waarder, dochter van Jacobus Pot 2 Boot en Christina van Middelkoop. Johanna trouwde, 26 jaar oud, op 16-07-1925 in De Bilt met Gerardus Bos, 28 jaar oud. Gerardus is geboren op 15-08-1896 in Wassenaar. Gerardus: zoon van Aart Bos en Neeltje Blankespoor.

XII-bt Willem Cornelis Boot is geboren op 27-04-1891 in Leimuiden, zoon van Gerrit 2 Boot en Johanna van der Pol. Willem Cornelis trouwde, 32 jaar oud, op 20-06-1923 in Waddinxveen met Willempje de Lange, 34 jaar oud. Willempje is geboren op 06-10-1888 in Waddinxveen. Willempje: dochter van Arie de Lange, graanhandelaar, en van Wilhelmina Snelleman.

XII-bu Gerardina Alida Boot is geboren op 18-02-1896 in Leimuiden, dochter van Gerrit 2 Boot en Johanna van der Pol. Gerardina Alida trouwde, 25 jaar oud, op 13-10-1921 in Leimuiden met Pieter Dirk Bardelmeijer, 24 jaar oud. 4 kinderen. Pieter Dirk is geboren op 07-04-1897 in Ter Aar. Pieter Dirk is overleden op 31-10-1963 in Leiden, 66 jaar oud. Woonplaats: Noordwijk aan Zee; 1963 Alphen a/d Rijn. Beroep: onderwijzer. Pieter Dirk: zoon van Gijsbert Hendrik Bardelmeijer, klompenmaker in Ter Aar, en Jacoba Wilhelmina Heemskerk.

XII-bv Willem Boot is geboren op 31-10-1895 in Woubrugge, zoon van Pieter 2 Boot en Maagje Stigter. Willem is overleden op 31-08-1968 in Driebrugge, 72 jaar oud. Woonplaats: Driebergen. Beroep: aannemer. Willem trouwde, 27 jaar oud, op 04-10-1923 in Woubrugge met Adriana Noordam, 21 jaar oud. Adriana is geboren op 12-10-1901 in Woubrugge. Adriana: dochter van Pieter Frans Noordam (1870-1947), landbouwer, en van Leentje Noordam (1870-1952).

Kind van Willem en Adriana:

1 Maria Adriana Boot, geboren op 22-03-1944. Maria Adriana is overleden op 31-03-1944 in Utrecht, 9 dagen oud.

XII-bw Maagje Adriana Boot is geboren op 07-06-1898 in Woubrugge, dochter van Pieter 2 Boot en Maagje Stigter. Maagje Adriana is overleden op 29-07-1965 in Utrecht, 67 jaar oud. Maagje Adriana trouwde, 26 jaar oud, op 18-12-1924 in Woubrugge met Jacob Jongeneel, 26 jaar oud. op verzoek van de arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage van 13-04-1967 wordt de geslachtsnaam van de bruidegom en vader van de bruidegom gewijzigd in Jongeneel. Jacob is geboren op 25-02-1898 in Koudekerk. Beroep: timmerman. Jacob: zoon van Johannes Jongeneel (1866), timmerman, en van Maartje Rijlaarsdam.

XII-bx Adrianus Boot is geboren op 06-11-1901 in Woubrugge, zoon van Pieter 2 Boot en Maagje Stigter. Adrianus is overleden op 22-03-1989 in Gouda, 87 jaar oud. Woonplaats: Leiden. Beroep: slager. Adrianus trouwde, 25 jaar oud, op 21-04-1927 in Ter Aar met Elisabeth Geertruida van Leeuwen, 21 jaar oud. Elisabeth Geertruida is geboren op 03-02-1906 in Ter Aar. Elisabeth Geertruida is overleden op 18-08-1964 in Gouda, 58 jaar oud. Elisabeth Geertruida: dochter van Pieter van Leeuwen, landbouwer, en van Jannetje Kempenaar.

Kinderen van Adrianus en Elisabeth Geertruida:

1 Maagje Boot, geboren op 08-01-1929 in Bodegraven. Maagje is overleden op 09-09-1996 in Gouda, 67 jaar oud.
2 Jannetje Boot, geboren op 22-10-1941 in Bodegraven. Jannetje is overleden op 26-04-1990 in Bovensmilde, 48 jaar oud.

XII-by Cornelia Ingetje 2 Boot is geboren op 25-09-1903 in Woubrugge, dochter van Pieter 2 Boot en Maagje Stigter. Cornelia Ingetje 2 is overleden op 31-12-1982 in Alphen aan den Rijn, 79 jaar oud. Cornelia Ingetje 2 trouwde, 29 jaar oud, op 30-03-1933 in Woubrugge met Hendrik Bos, 28 jaar oud. Hendrik is geboren op 12-04-1904 in Alphen zh. Beroep: 1933 tuinder. Hendrik: zoon van Corstiaan Bos, handelaar, en van Ebeltje Jacoba Wolmerstett.

XII-bz Philippus Boot is geboren op 13-08-1878 in Leiderdorp, zoon van Jacobus Boot en Maartje Roest. Philippus is overleden op 13-03-1958 in Leiden, 79 jaar oud. Beroep: scheepsbouwmeester. Philippus trouwde, 24 jaar oud, op 30-04-1903 in Alphen a/d Rijn met Dirkje (Dit) van der Linden, 25 jaar oud. Getuige: Pieter Boot, 41 jaar, scheepsbouwmeester, Leiderdorp, oom bruidegom. Dirkje is geboren op 12-05-1877 in Rijnsaterwoude. Dirkje is overleden op 03-03-1969 in Alphen a/d Rijn, 91 jaar oud. Dit: dochter van Cornelis van der Linden (1848-1920) en Anna Sophia van Beek (1848-1904). 

 Cornelis in t Velt.24

Philippus Boot (ongeveer 67 jaar)

 Cornelis in t Velt.25

Dirkje (Dit) van der Linden

Kinderen van Philippus en Dit:

1 Jacobus Boot, geboren op 24-06-1904 in Leiderdorp. Volgt XIII-an.
2 Anna Sophia (Fie) Boot, geboren op 22-10-1905 in Leiderdorp. Volgt XIII-ao.
3 Maartje (Martha) Boot, geboren op 27-10-1907 in Leiderdorp. Volgt XIII-ap.
4 Cornelis (Cor) Boot, geboren op 11-01-1910 in Leiderdorp. Volgt XIII-aq.
5 Philippina Diderika (Phili) Boot, geboren op 14-02-1913 in Leiden. Volgt XIII-ar.

XII-ca Machteltje Boot is geboren op 26-06-1880 in Leiderdorp, dochter van Jacobus Boot en Maartje Roest. Machteltje is overleden op 26-11-1971 in Voorschoten, 91 jaar oud. Machteltje trouwde, 35 jaar oud, op 14-06-1916 in Leiderdorp met Christoffel Eggink, 32 jaar oud. Christoffel is geboren op 02-03-1884 in Voorschoten. Christoffel is overleden op 05-02-1965 in Voorschoten, 80 jaar oud.

Bij het overlijden van Christoffel: Het gehele bloembollenvak noemde hem Ome Chris. Wat heeft deze man veel betekend voor anderen op de plaats waar God hem gesteld heeft. Dit is gelukkig geen sterfgeval waar wij om moeten treuren, want Ome Chris heeft een goed en lang leven mogen genieten. Maar toch zullen wij hem zeer zeker missen. Dit geldt niet alleen voor zijn vrouw en familie, maar voor allen die hem kenden. Hij was een bijzondere figuur op de beurs, had een enorme vakkennis die hij graag op allerlei manieren ter beschikking van het vak stelde. Wij weten niet hoe lang hij in de Commissie voor Nomenclatuur heeft gezeten, maar het is bijna sinds mensenheugenis. Zo'n jaar of veertig, vijftig zal het wel zijn. Kwam er op de beurs iemand naar ons toe met bloemen die onbekend waren en wij konden ze ook niet thuis brengen, dan was steevast de uitdrukking "Ga maar even naar Ome Chris, die zal het wel weten". Zo was het bij ons en zo was het eigenlijk bij ieder. Hij was een man die voor ieder klaar stond en dat was voor hem gewoon, hij bleef eenvoudig. Zo is er dan weer een weggenomen waar we allemaal veel van hielden. Ome Chris was niet alleen actief in het bloembollenvak, hij behartigde ook zaken op maatschappelijk-, kerkelijk- en onderwijsgebied. Zo is dit alles weer voorbij en anderen nemen de plaats weer in. Maar allen die met hem hebben samengewerkt, hetzij in commissies, in verenigingen of vakorganisaties, zullen met dankbaarheid aan hem terugdenken. Dat God in het bijzonder zijn vrouw mag sterken in dit voor haar zo grote verlies hopen wij van ganser harte. Hij ruste in vrede.

Christoffel: zoon van Christoffel Eggink en van Barbara Pieternella Hornes.

XII-cb Grietje Boot is geboren op 11-10-1882 in Leiderdorp, dochter van Jacobus Boot en Maartje Roest. Grietje is overleden op 18-12-1936 in Sassenheim, 54 jaar oud. Grietje trouwde, 22 jaar oud, op 26-01-1905 in Leiderdorp met Jan Wouter Koning, 26 jaar oud. Jan Wouter is geboren op 09-01-1879 in Leiderdorp, zoon van Jan Wouter Koning en Annigje van der Giessen. Jan Wouter is overleden op 01-07-1920 in Sassenheim, 41 jaar oud. Beroep: 1911 bloembollenkweker; 1920 bloemist.

Kinderen van Grietje en Jan Wouter:

1 Annigje Koning, geboren op 20-06-1906 in Sassenheim.
2 Jacobus Koning, geboren in 1908. Volgt XIII-as.

XII-cc Clazina 2 (Sien) Boot is geboren op 14-09-1886 in Leiderdorp, dochter van Jacobus Boot en Maartje Roest. Clazina 2 is overleden op 03-05-1979 in Zoeterwoude, 92 jaar oud. Sien trouwde, 21 jaar oud, op 06-05-1908 in Leiderdorp met Gerard Koning, 23 jaar oud. Gerard is geboren op 18-10-1884 in Leiderdorp. Gerard is overleden op 30-04-1942 in Leiderdorp, 57 jaar oud. Beroep: dakpannenfabrikant. Gerard: zoon van Pieter Koning en Pietertje van der Giesen.

Kinderen van Sien en Gerard:

1 Pieter Koning, geboren op 30-05-1915 in Zoeterwoude. Volgt XIII-at.
2 Jacobus Koning, geboren op 07-02-1919 in Zoeterwoude. Jacobus is overleden op 19-08-1998 in Weesp, 79 jaar oud.

XII-cd Philippus Boot is geboren op 17-09-1884 in Zoeterwoude, zoon van Dirk Boot en Gerrarda Jongeneel. Philippus is overleden op 29-03-1962 in Alphen a/d Rijn, 77 jaar oud. Woonplaats: Alphen (ingekomen 21-11-1887 Zoeterwoude). Beroep: scheepmaker, scheepsbouwmeester (directeur Motorenfabriek 'De Industrie' te Alphen aan de Rijn). Religie: N.H.

Philippus: woonde in de Wilhelminalaan 71 (voorheen Wilhelminastraat 43), waar in de vestibule deuren twee glas-in-loodramen waren aangebracht. Een met een dieselmotor, deze is naar zijn zoon Piet gegaan. De tweede beeldde de logger KW-51 uit, waarvan hij en zijn dochter Letta reders waren samen met de schipper. Dat raam is zoek.

Philippus trouwde, 26 jaar oud, op 06-04-1911 in Leiden met Aletta Maria van Hoeken, 23 jaar oud. Aletta Maria is geboren op 26-12-1887 in Leiden, dochter van Petrus Johannes van Hoeken en Geertrui Filippo. Aletta Maria is overleden op 17-02-1957 in Alphen aan den Rijn, 69 jaar oud. Woonplaats: (Alphen: ingekomen 20-04-1911 Leiden). Religie: N.H. 

Kinderen van Philippus en Aletta Maria:

1 Gerarda Boot, geboren op 19-01-1912 in Alphen. Volgt XIII-au.
2 Dirk Boot, geboren op 02-07-1913 in Alphen. Dirk is overleden op 13-05-1940 om 08:15 in Alphen aan den Rijn, 26 jaar oud. Beroep: werktuigkundige.
3 Geertrui Boot, geboren op 21-05-1915 in Alphen. Volgt XIII-av.
4 Petrus Johannes Boot, geboren op 02-07-1916 in Alphen aan den Rijn. Petrus Johannes is overleden op 27-08-1980 in Alphen aan den Rijn, 64 jaar oud. Beroep: directeur Motorenfabriek de Industrie. Religie: N.H. Petrus Johannes: werd ook wel Zwarte Piet genoemd ter onderscheid met zijn neef Kale Piet, de directeur van de Scheepswerf De Industrie.
5 Grietje Wilhelmina Boot, geboren op 26-11-1919 in Alphen aan den Rijn. Volgt XIII-aw.

XII-ce Johannes Boot is geboren op 18-01-1886 in Zoeterwoude, zoon van Dirk Boot en Gerrarda Jongeneel. Johannes is overleden op 30-11-1949 om 16:30 in Leiden, 63 jaar oud (oorzaak: aan de gevolgen van een auto-ongeval). Hij is begraven te Alphen a/d Rijn. Woonplaats: Alphen (ingekomen 21-11-1887 Zoeterwoude, vertrokken 16-11-1905 Amsterdam, ingekomen 07-11-1907 Winschoten, vertrokken 22-07-1908 Arnhem, ingekomen 05-08-1909 Arnhem). Beroep: scheepmaker, werktuigkundige, directeur Motorenfabriek de Industrie te Alphen aan de Rijn

Hoewel Johannes de grondlegger is van de Industriemotorenfabriek, moet zijn vader Dirk worden gezien als de geestelijk vader van deze fabriek. In1887 had Dirk Boot de werf overgenomen die zijn vader in 1851 bij de Gouwsluis in Alphen aan de Rijn had gesticht. De naam Boot is meer dan een eeuw een bekende naam in de Nederlandse scheepsbouw geweest.

Religie: N.H. Johannes trouwde, 26 jaar oud, op 30-05-1912 in Leiderdorp met Maartje van Egmond, 23 jaar oud. Maartje is geboren op 17-06-1888 in Rotterdam. Maartje is overleden op 16-10-1955 in Alphen aan den Rijn, 67 jaar oud (oorzaak: multiple sclerose). Zij is begraven te Alphen aan den Rijn. Woonplaats: (Alphen: ingekomen 30-05-1912 Leiderdorp). Religie: N.H. Maartje: dochter van Lourens van Egmond en van Aaltje Heijkoop.

Kinderen van Johannes en Maartje:

1 Dirk Boot, geboren op 12-10-1913 in Alphen aan den Rijn. Volgt XIII-ax.
2 Lourens Boot, geboren op 04-10-1915 in Alphen a/d Rijn. Volgt XIII-ay.
3 Johannes Maarten Boot, geboren op 12-11-1916 in Alphen. Johannes Maarten is overleden op 12-09-1922 om 17:30 in Alphen aan den Rijn, 5 jaar oud. Bij het overlijden van Johannes Maarten: begraven in hetzelfde graf als opa Dirk Boot. Religie: N.H. gedoopt.

XII-cf Jacobus Boot is geboren op 31-10-1887 in Zoeterwoude, zoon van Dirk Boot en Gerrarda Jongeneel. Jacobus is overleden op 10-08-1960 in Leiden, 72 jaar oud. Hij is begraven te Alphen a/d Rijn. Woonplaats: Alphen (ingekomen 21-11-1887 Zoeterwoude). Beroep: scheepmaker (directeur Scheepsbouwwerf 'De Industrie' te Alphen). Religie: N.H.

Jacobus:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op 27-11-1913 in Rotterdam met Jannigje Schram, 21 jaar oud. Jannigje is geboren op 01-06-1892 in Sliedrecht. Jannigje is overleden op 16-09-1918 in Alphen aan den Rijn, 26 jaar oud. Woonplaats: (ingekomen 27-11-1913 Rotterdam). Religie: N.H. Jannigje: dochter van Wouter Schram, scheepsbouwer te Rotterdam, en van Tijsina Susanna Volker (overleden).
(2) trouwde, 33 jaar oud, op 10-03-1921 in Alphen aan den Rijn met Maartje Spreij, 22 jaar oud. Maartje is geboren op 26-04-1898 in Alphen. Maartje is overleden op 05-09-1967 in Alphen aan den Rijn, 69 jaar oud. Zij is begraven te Alphen aan den Rijn. Woonplaats: (vertrokken 30-04-1915 Zeist, ingekomen 27-07-1916 Zeist). Religie: N.H. Maartje: dochter van Thomas Spreij (broer van Jetse Spreij, vriend van vader Dirk Boot, beiden ouderling).

Kind van Jacobus en Jannigje:

1 Gerarda Boot, geboren op 26-08-1916 in Alphen. Gerarda is overleden op 12-08-1918 om 03:30 in Alphen a/d Rijn, 1 jaar oud. Religie: N.H. gedoopt.

XII-cg Gerrit Boot is geboren op 06-06-1889 in Alphen a/d Rijn, zoon van Dirk Boot en Gerrarda Jongeneel. Gerrit is overleden op 27-06-1931 in Alphen a/d Rijn, 42 jaar oud (oorzaak: angina pectoris). Beroep: scheepsbouwmeester (directeur Scheepsbouwwerf "de Vooruitgang" te Alphen (Gouwsluis)). Religie: N.H. Gerrit trouwde, 26 jaar oud, op 24-09-1915 in Leiden met Catharina Maria van Hoeken, 22 jaar oud. Catharina Maria is geboren op 24-06-1893 in Leiden, dochter van Petrus Johannes van Hoeken en Geertrui Filippo. Catharina Maria is overleden op 26-09-1967 in Alphen aan den Rijn, 74 jaar oud. Zij is begraven te Alphen aan den Rijn. Woonplaats: (Alphen: ingekomen 15-05-1915 Leiden). Religie: N.H.

Kinderen van Gerrit en Catharina Maria:

1 Dirk Gerard Boot, geboren op 07-11-1921 in Alphen aan den Rijn. Dirk Gerard is overleden op 05-03-1988 in Lemmer, 66 jaar oud. Hij is begraven te Alphen aan den Rijn. Beroep: directeur van Boot - Lemmer BV en van Bofmij BV.
2 Petrus Johannes Cornelis Boot, geboren op 25-05-1924 in Alphen aan den Rijn. Volgt XIII-az.

XII-ch Pieter Boot is geboren op 01-06-1892 in Alphen a/d Rijn, zoon van Dirk Boot en Gerrarda Jongeneel. Pieter is overleden op 06-03-1965 in Dirksland, 72 jaar oud. Hij is begraven te Dirksland.

Ter gelegenheid van de verjaardag van zijn kleinzoon Willem Jan was hij in Dirksland, waar hij plotseling overleed. Hoewel hij inmiddels in Breda woonde, is hij in Dirksland begraven, waar hij voorheen arts was. Woonplaats: Dirksland (Alphen: vertrokken 18-11-1911 Amsterdam, ingekomen 19-12-1914 Amsterdam,vertrokken 04-10-1915 Amsterdam, ingekomen 30-06-1916 Amsterdam, vertrokken 23-10-1916 Amsterdam). Beroep: 1923-1929 arts te Veenendaal; 1929-? arts te Dirksland.

Religie: N.H. Titel: dr. Pieter trouwde, 32 jaar oud, op 16-07-1924 in Alphen aan den Rijn met Arieda van den Berg, 21 jaar oud. Arieda is geboren op 18-06-1903 in Woerden. Arieda is overleden op 07-03-1972 in Breda, 68 jaar oud. Zij is begraven te Dirksland. Arieda: dochter van Roeland van den Berg en Janna Cornelia Heijnekens.

XII-ci Grietje Wilhelmina Boot is geboren op 30-07-1894 in Alphen a/d Rijn, dochter van Dirk Boot en Gerrarda Jongeneel. Grietje Wilhelmina is overleden op 09-03-1981 in Roosendaal, 86 jaar oud. Zij is begraven te Driebergen-Rijsenburg. Woonplaats: (vertrokken 04-06-1909 Driebergen; Alphen: ingekomen 16-01-1912 Driebergen, vertrokken 15-11-1917 Waddinxveen). Religie: N.H. Grietje Wilhelmina trouwde, 23 jaar oud, op 15-11-1917 in Alphen a/d Rijn met Huibert Johannes Jongenburger, 29 jaar oud. 1e getuige Philippus Boot, 33 jaar, scheepsbouwmeester, Alphen, broer bruid; 2e getuige Johannes Boot, 31 jaar, motorenfabrikant, Alphen, broer bruid. Huibert Johannes is geboren op 29-07-1888 in Waddinxveen. Huibert Johannes is overleden op 14-07-1954 in Driebergen-Rijsenburg, 65 jaar oud. Beroep: fabrikant (1917), uitvoerder bij Zanen & Verstoep, directeur betonfabriek te Waddinxveen. Huibert Johannes: zoon van Cornelis Jongenburger, fabrikant, en van Anna Jacoba (van) Kranenburg.

Kind van Grietje Wilhelmina en Huibert Johannes:

1 Cornelis Jongenburger, geboren op 08-06-1922 in Waddinxveen. Cornelis is overleden op 14-04-1981 in Roosendaal, 58 jaar oud.

XII-cj Willem Boot is geboren op 02-12-1896 in Alphen a/d Rijn, zoon van Dirk Boot en Gerrarda Jongeneel. Willem is overleden op 08-02-1984 in Zeist, 87 jaar oud. Woonplaats: Alphen (Alphen: vertrokken 23-11-1915 Dordrecht, ingekomen 01-08-1916 Dordrecht,vertrokken 07-12-1916 Dordrecht, ingekomen 11-07-1917 Dordrecht, vertrokken 06-01-1919 Dordrecht). Beroep: directeur Scheepsbouwwerf de Vooruitgang te Gouwsluis/Alphen. Religie: N.H. Willem trouwde, 32 jaar oud, op 11-07-1929 in Rotterdam met Wilhelmina Agatha van Kooten, 25 jaar oud. Wilhelmina Agatha is geboren op 23-12-1903 in Garderen. Wilhelmina Agatha is overleden op 01-10-1994 in Zeist, 90 jaar oud. Wilhelmina Agatha: dochter van Antoon van Kooten en van Wilhelmina Uitenbroek.

Kind van Willem en Wilhelmina Agatha:

1 Willem Dirk Boot, geboren op 04-11-1936 in Alphen aan den Rijn. Willem Dirk is overleden op 25-06-2005 in Eefde, 68 jaar oud.

XII-ck Dirk Boot is geboren op 31-07-1898 in Alphen a/d Rijn, zoon van Dirk Boot en Gerrarda Jongeneel. Dirk is overleden op 10-01-1976 in Alphen a/d Rijn, 77 jaar oud. Beroep: directeur Oliehandel en Vaartuigenverhuurderij te Alphen. Religie: N.H.

Dirk:
(1) trouwde, 30 jaar oud, op 09-04-1929 in Zwolle met Jannigje van Wegel, 31 jaar oud. Jannigje is geboren op 08-10-1897 in Zwolle. Jannigje is overleden op 12-04-1954 in Alphen aan den Rijn, 56 jaar oud. Jannigje: dochter van Hendrik van Wege, landbouwer, en van Adriana Boele.
(2) trouwde, minstens 56 jaar oud, na 1954 in Alphen aan den Rijn met Sjaan van der Velden, minstens 36 jaar oud. Sjaan is geboren omstreeks 1918 in Alphen aan den Rijn, dochter van Jacobus van der Velden en Cornelia Catharina Boot.

Kinderen van Dirk en Jannigje:

1 N.N. Boot, levenloos geboren zoon, geboren op 17-10-1932 om 22:45 in Alphen a/d Rijn.
2 N.N. Boot, levenloos geboren zoon, geboren op 23-04-1935 om 18:00 in Alphen a/d Rijn.
3 Hendrik Dirk Cornelius Boot, geboren op 17-10-1937 in Alphen a/d Rijn. Hendrik Dirk Cornelius is overleden op 18-10-2005 in Essen, Antwerpen, België, 68 jaar oud.

XII-cl Gerrardus Boot is geboren op 10-04-1901 in Alphen a/d Rijn, zoon van Dirk Boot en Gerrarda Jongeneel. Gerrardus is overleden op 12-01-1989 in Deventer, 87 jaar oud. Woonplaats: (Alphen: vertrokken 09-09-1918 Gouda). Beroep: directeur Steengaasfabriek te Twello. Religie: N.H. Gerrardus trouwde, 29 jaar oud, op 09-04-1931 in Ouderkerk aan den IJssel met Hermina van Vliet, 23 jaar oud. Hermina is geboren op 13-11-1907 in Ouderkerk aan den IJssel. Hermina is overleden op 21-08-1997 in Deventer, 89 jaar oud. Hermina: dochter van Hendrik van Vliet, houthandelaar, en van Suzanna Voormolen.

XII-cm Grietje (Gré) Boot is geboren op 02-02-1888 in Leiderdorp, dochter van Pieter Boot en Adriana de Graaf. Zij is gedoopt in Leiderdorp. Grietje is overleden op 09-12-1912 om 03:00 in Leiden, 24 jaar oud. Gré trouwde, 23 jaar oud, op 16-02-1911 in Leiderdorp met Pieter Koning, 23 jaar oud. Pieter is geboren op 03-01-1888 in Leiderdorp, zoon van Jan Wouter Koning en Annigje van der Giessen. Pieter is overleden op 03-11-1953 in Sassenheim, 65 jaar oud. Beroep: bloembollenkweker; 1953 bloemist.

Kind van Gré en Pieter:

1 Frits Wouter Koning, geboren op 06-12-1912 in Sassenheim. Volgt XIII-ba.

XII-cn Pieter (Piet) Boot is geboren op 09-03-1890 in Leiderdorp, zoon van Pieter Boot en Adriana de Graaf. Pieter is overleden op 09-03-1962 in Leiderdorp, 72 jaar oud. Hij is begraven op 13-03-1962 te Leiderdorp. Beroep: scheepsbouwmeester.

Vanaf 1913 tot 1960 directeur N.V. Scheepsbouw- en Reparatiewerf 'De Hoop', v/h Gebr. Boot te Leiden; voorzitter Centraal Scheepsbouwbureau te Rotterdam; voorzitter en mede-oprichter van de NESEC, de NEderlandse Scheepsbouw- en Export Centrale; lid van het bestuur van de CEBOSINE, de CEntrale BOnd van Schepsbouwmeesters In NEderland; gemeenteraadslid en wethouder namens de Ant-Revolutionaire Partij te Leiderdorp; lid van de A. R. kiesverenigingen te Leiden en Leiderdorp; penningmeester en erelid van de Drie-Oktobervereniging te Leiden; mede-oprichter, voorzitter en ere-voorzitter van de tennisclub 'De Munnik' te Leiderdorp. Onderscheiding: Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Piet trouwde, 24 jaar oud, op 24-04-1914 in Hazerswoude met Suzanna Arnolda (Suus) Filippo, 23 jaar oud. Suzanna Arnolda is geboren op 30-04-1890 in Leiden. Suzanna Arnolda is overleden op 25-10-1966 in Leiderdorp, 76 jaar oud. Suus: dochter van Cornelis Filippo, timmerman, en van Cornelia van Wijngaarden. 

Cornelis in t Velt.29

Pieter (Piet) Boot

Kinderen van Piet en Suus:

1 Adriana (Jeanne) Boot, geboren op 12-04-1916 in Leiderdorp. Adriana is overleden op 12-06-1992 in Katwijk, 76 jaar oud. Jeanne bleef ongehuwd.
2 Pieter (Piet) Boot, geboren op 13-08-1918 in Leiderdorp. Pieter is overleden op 22-08-1973 in Noordwijk, 55 jaar oud. Functie: directeur N.V. Scheepsbouw- en Reparatiewerf 'De Hoop', v/h Gebr. Boot te Leiden, vanaf 1960 tot de verkoop in 1963. Piet bleef kinderloos.
3 Cornelia (Corry) Boot, geboren op 13-08-1918 in Leiderdorp. Volgt XIII-bb.
4 Johannes Willem (Hans) Boot, geboren op 12-03-1922 in Leiderdorp. Volgt XIII-bc.

XII-co Jacoba (Co) Boot is geboren op 31-12-1891 in Leiderdorp, dochter van Pieter Boot en Adriana de Graaf. Jacoba is overleden op 19-03-1981 in Hoogeveen, 89 jaar oud. Zij is begraven op 23-03-1981 te Hoogeveen. Co trouwde, 25 jaar oud, op 25-01-1917 in Leiden met Oege Stadig, 29 jaar oud. Oege is geboren op 21-10-1887 in Baflo, zoon van Cornelis Stadig en Aafke Boersma. Oege is overleden op 30-09-1963 in Hoogeveen, 75 jaar oud. Beroep: apotheker. Oege: zoon van Cornelis Stadig, predikant.

Kinderen van Co en Oege:

1 Gretha Sophie (Greet) Stadig, geboren op 27-01-1918 in Tilburg. Volgt XIII-bd.
2 Afiena Cornelia (Fien) Stadig, geboren op 07-10-1919 in Utrecht. Volgt XIII-be.
3 Maria Alide (Marijke) Stadig, geboren op 18-07-1921 in Utrecht. Maria Alide is overleden op 26-03-1995 in Doorn, 73 jaar oud. Marijke bleef ongehuwd.
4 Adriana Elly (Jeanne) Stadig, geboren op 16-06-1923 in Utrecht. Volgt XIII-bf.
5 Cornelis Hugo (Kees) Stadig, geboren op 17-05-1925 in Utrecht. Cornelis Hugo is overleden op 06-03-2008 in Hoogeveen, 82 jaar oud. Beroep: advocaat en procureur. Titel: mr.
6 Jacoba (Coot) Stadig, geboren op 09-05-1927 in Utrecht. Jacoba is overleden op 17-02-2005 in Delft, 77 jaar oud. Beroep: verpleegster. Coot bleef ongehuwd.
7 Sonja Stadig, geboren op 19-05-1934 in Utrecht. Sonja is overleden op 11-06-1934 in Utrecht, 23 dagen oud.

XII-cp Sophia Adriana (Fie) Boot is geboren op 07-03-1894 in Leiden, dochter van Pieter Boot en Adriana de Graaf. Sophia Adriana is overleden op 07-08-1981 in Veenendaal, 87 jaar oud. Zij is begraven op 12-08-1981 te Veenendaal. Fie trouwde, 30 jaar oud, op 31-07-1924 in Leiderdorp met Johannes Petrus Vergouwen, 30 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op dezelfde datum in Leiden. Johannes Petrus is geboren op 11-07-1894 in Franeker. Johannes Petrus is overleden op 18-11-1962 in Rhenen, 68 jaar oud. Hij is begraven op 22-11-1962 te Veenendaal. Beroep: huisarts te Veenendaal. Titel: medisch drs. Opleiding: doctoraal Geneeskunde RU Leiden, artsexamen. Johannes Petrus: zoon van Johannes Petrus Vergouwen (11-07-1863 Middelburg - 12-05-1938 Leiden), hoofdonderwijzer tot ca 1900, accountant, makelaar, assuradeur, raadslid van 10-08-1903 tot 01-08-1917, getrouwd op 17-08-1887 in Koudekerke met Adriana Brouwer (10-01-1864 Koudekerke - 30-03-1943 Leiden).

Kinderen van Fie en Johannes Petrus:

1 Adriana Jacoba Sophia Vergouwen, geboren op 01-01-1926 in Veenendaal. Volgt XIII-bg.
2 Sophia Katharina (Fiet) Vergouwen, geboren op 26-08-1927 in Veenendaal. Sophia Katharina is overleden op 16-03-2012 in Utrecht, 84 jaar oud. Zij is gecremeerd op 23-03-2012 te Crematorium Daalwijck, Utrecht. Beroep: oefentherapeute Cesar 1951-2000 te Opheusden en Utrecht. Opleiding: bewegingsleer methode Cesar.
3 Otto Johannes Petrus Vergouwen, geboren op 06-09-1930 in Veenendaal. Volgt XIII-bh.
4 Hugo Pieter Leendert Vergouwen, geboren op 23-09-1932 in Veenendaal. Volgt XIII-bi.

XII-cq Filippus (Flip) Boot is geboren op 11-10-1896 in Leiderdorp, zoon van Pieter Boot en Adriana de Graaf. Filippus is overleden op 09-05-1974 in Leiden, 77 jaar oud. Beroep: bloemist (1923), bollenkweker. Flip trouwde, 23 jaar oud, op 30-09-1920 in Rotterdam met Helena Johanna (Leen) Landwehr, 23 jaar oud. Helena Johanna is geboren op 30-05-1897 in Rotterdam, dochter van Johan Herman Landwehr en Berendina Hendrika Tiel. Helena Johanna is overleden op 04-01-1986 in Leiden, 88 jaar oud.

Kinderen van Flip en Leen:

1 Robert Philip (Rob) Boot, geboren op 21-10-1921 in Sassenheim. Volgt XIII-bj.
2 Adriana Berendina (Jeanne) Boot, geboren op 14-05-1923 in Sassenheim. Volgt XIII-bk.

XII-cr Adriana Petronella (Jeanne) Boot is geboren op 27-02-1903 in Leiderdorp, dochter van Pieter Boot en Adriana de Graaf. Adriana Petronella is overleden op 20-10-1993 in Oosterbeek, 90 jaar oud. Zij is begraven op 25-10-1993 te Loosduinen. Jeanne trouwde in Eindhoven met Otto Gerard Sap. Otto Gerard is geboren op 04-08-1904 in Ermelo. Otto Gerard is overleden op 13-11-1981 in Aerdenhout, 77 jaar oud. Hij is begraven op 17-11-1981 te Loosduinen. Beroep: candidaat-notaris te Culemborg, notaris te Delft. Titel: mr. Otto Gerard: zoon van Herman Sap, geneesheer (Officier in de Orde van Oranje-Nassau, 1868) en van Gesina Alida Muller (1877-1959).

Kinderen van Jeanne en Otto Gerard:

1 Adriana Margaretha (Margreet) Sap, geboren op 03-03-1940 in Delft. Adriana Margaretha is overleden op 15-12-2002 in Aerdenhout, 62 jaar oud. Zij is begraven op 20-12-2002 te Bloemendaal.
2 Gesina Alida (Ada) Sap, geboren op 09-06-1942 in Delft. Gesina Alida is overleden op 03-05-1997 in Zeist, 54 jaar oud. Zij is begraven op 09-05-1997 te DenHaag / Loosduinen.
3 Peter Gerrit Jan Sap, geboren op 22-02-1944 in Delft. Peter Gerrit Jan is overleden op 07-11-2011 in Nieuwerkerk a/d IJssel, 67 jaar oud.
4 Gerrit Jan (Gertjan) Sap, geboren op 01-06-1948 in Delft. Gerrit Jan is overleden op 28-04-1995 in Amsterdam, 46 jaar oud. Hij is gecremeerd op 03-05-1995 te Amsterdam. Gertjan bleef ongehuwd.

XII-cs Elsje Martinetta (Elly) Boot is geboren op 06-08-1905 in Leiderdorp, dochter van Pieter Boot en Adriana de Graaf. Elsje Martinetta is overleden op 14-05-2008 in Ede (Gld), 102 jaar oud. Elly trouwde, 21 jaar oud, op 20-10-1926 in Utrecht met Johan Herman (Joop) Meijer, 26 jaar oud. Johan Herman is geboren op 16-03-1900 in Reitsum (Ferwerderadeel). Johan Herman is overleden op 20-01-1983 in Ede (Gld), 82 jaar oud. Beroep: tandarts. Joop: zoon van Hermannus Meijer, predikant, en van Pietje Bakker.

Kinderen van Elly en Joop:

1 Herman Piet Meijer, geboren op 05-01-1927 in Utrecht. Herman Piet is overleden op 13-10-2009 in Zuid Afrika, 82 jaar oud.
2 Johan Hendrik (Joop) Meijer, geboren op 11-09-1929 in Utrecht. Johan Hendrik is overleden op 29-01-2007 in Rotterdam, 77 jaar oud.
3 Gustaaf Leonard (Guus) Meijer, geboren op 25-01-1935 in Eindhoven. Gustaaf Leonard is overleden op 22-08-2007 in Australie, 72 jaar oud.
4 N.N. Meijer, levenloos geboren kind, geboren op 17-11-1942 in Emmen.
5 Jeannette Marianne (Netty) Meijer, geboren op 07-09-1944 in Emmen. Jeannette Marianne is overleden op 09-03-2018 in Vaassen, 73 jaar oud.

XII-ct Philippus Jongeneel is geboren op 15-09-1891 in Bodegraven, zoon van Willem Jongeneel en Grietje 2 Boot. Philippus trouwde, 25 jaar oud, op 02-11-1916 in Bodegraven met Lijntje van der Boon, 24 jaar oud. Lijntje is geboren op 29-12-1891 in Bodegraven. Lijntje: dochter van Jacobus van der Boon en van Klaartje Harskamp.

XII-cu Johannes Jongeneel is geboren op 05-05-1893 in Bodegraven, zoon van Willem Jongeneel en Grietje 2 Boot. Johannes is overleden op 06-03-1960 in Borne ov, 66 jaar oud. Beroep: tot 1960 kaashandelaar. Johannes trouwde, 26 jaar oud, op 12-06-1919 in Bodegraven met Trijntje Brunt, 24 jaar oud. Trijntje is geboren op 28-08-1894 in Bodegraven. Trijntje: dochter van Cornelis Brunt en van Risje Baelde.

XII-cv Klazina van der Aar is geboren op 13-05-1864 in Oudshoorn, dochter van Hendrik van der Aar en Trijntje Boot (geboren Vos). Klazina is overleden op 16-03-1939 in Leiden, 74 jaar oud. Klazina trouwde, 19 jaar oud, op 26-09-1883 in Leiden met Simon Ciere, 19 jaar oud. Simon is geboren op 07-12-1863 in Leiden. Simon is overleden op 12-02-1935 in Leiden, 71 jaar oud. Beroep: 1883 koopman. Simon: zoon van Arie Ciere, sjouwer, en van Catharina Johanna Gerard.

XII-cw Hendrik van der Aar is geboren op 27-01-1879 in Oudshoorn, zoon van Hendrik van der Aar en Trijntje Boot (geboren Vos). Hendrik is overleden op 30-03-1901 in Leiden, 22 jaar oud. Beroep: 1899 fabrieksarbeider. Hendrik trouwde, 20 jaar oud, op 13-09-1899 in Leiden met Elisabeth Elkerbout, 16 jaar oud. Elisabeth is geboren op 29-10-1882 in Leiden. Elisabeth is overleden op 12-03-1956 in Leiden, 73 jaar oud. Elisabeth: dochter van Andries Elkerbout, kleermaker, en van Ferdinandina Pannekoek. Na het overlijden van Hendrik is Elisabeth in 1905 gehuwd met Jan van der Reijden, akte 229.

XII-cx Willem Boot is geboren op 11-11-1877 in Alphen zh, zoon van Willem Boot (geboren Vos) en Lena Vrolijk. Willem is overleden in 1956 in Dordrecht, 79 jaar oud. Adressen: Alphen (vertrok 01-02-1878 Oudshoorn, ingekomen 01-02-1878 Alphen, vertrok 21-04-1891 Woubrugge, ingekomen 08-03-1893 Woubrugge, vertrok 15-12-1898 Papendrecht, ingekomen 07-07-1899 Papendrecht) vanaf 31-07-1901 Leiderdorp. Beroep: scheepsmaker (1898), koopman, loodgieter, arbeider. Religie: N.H. Willem trouwde, 20 jaar oud, op 10-11-1898 in Oudshoorn met Wiggerina van der Velden, 19 jaar oud. Wiggerina is geboren op 18-10-1879 in Alphen zh. Wiggerina is overleden op 05-05-1952 in Dordrecht, 72 jaar oud. Adressen: tot 15-03-1899 Papendrecht vanaf 07-07-1899 tot 31-07-1901 Oudshoorn (ingekomen 07-07-1899 Papendrecht, vertrokken 31-07-1901 Leiderdorp) vanaf 31-07-1901 Leiderdorp. Religie: N.H. Wiggerina: dochter van Willem van der Velden (Aarlanderveen), schepenjager te Uithoorn, getrouwd op 23-03-1877 in Alphen met Maartje Verkerk (Alphen).

Kinderen van Willem en Wiggerina:

1 Willem Boot (geboren van der Velden), geboren op 29-08-1898 in Alphen a/d Rijn. Volgt XIII-bl.
2 Maartje Boot, geboren op 08-09-1900 om 08:00 in Alphen a/d Rijn. Volgt XIII-bm.
3 Magdalena Wilhelmina Boot, geboren omstreeks 1902 in Leiderdorp. Volgt XIII-bn.
4 Leonardus Cornelis Boot, geboren omstreeks 05-04-1905 in Leiderdorp. Leonardus Cornelis is overleden op 09-05-1905 in Leiderdorp, ongeveer 1 maand oud.
5 Helena Cornelia (Lenie) Boot, geboren op 11-11-1907 in Leiderdorp. Volgt XIII-bo.

XII-cy Cornelis Boot is geboren op 28-08-1884 in Oudshoorn, zoon van Willem Boot (geboren Vos) en Lena Vrolijk. Cornelis is overleden op 29-07-1962 in Leiden, 77 jaar oud. Woonplaats: (vertrokken 21-04-1891 Woubrugge, ingekomen 08-03-1893 Woubrugge, vertrokken 12-03-1902 Zoeterwoude). Religie: N.H. Cornelis trouwde, 20 jaar oud, op 16-08-1905 in Leiden met Catharina Brugman, 20 jaar oud. Catharina is geboren op 21-11-1884 in Leiden. Catharina is overleden op 05-06-1950 in Leiden, 65 jaar oud. Catharina: dochter van Jacobus Brugman (1860-1949), blikslager, en van Elisabeth Stikkelorum.

XII-cz Cornelis Boot is geboren op 08-02-1880 in Oudshoorn, zoon van Cornelis 2 Boot (geboren Vos) en Wilhelmina van Leeuwen. Cornelis is overleden op 01-11-1942 in Velsen, 62 jaar oud. Woonplaats: (vertrok op 01-04-1909 van Leiden, ingekomen op 27-10-1909 in Leiden, vertrok op 09-03-1912 van Leiden, ingekomen op 30-03-1914 in Leiden, vertrok op 06-09-1915 van Haarlem). Beroep: werkman, cementwerker. Religie: N.H. Cornelis trouwde, 29 jaar oud, op 27-10-1909 in Leiden met Margaretha Blom, 28 jaar oud. Margaretha is geboren op 12-09-1881 in Haarlem. Woonplaats: (ingekomen 27-10-1909 Leiden, vertrokken 09-03-1912 Leiden, ingekomen 30-03-1914 Leiden, vertrokken 06-09-1915 Haarlem). Religie: N.H. Margaretha: dochter van Johannes Blom en van Hendrika Theodora Romp.

Kinderen van Cornelis en Margaretha:

1 Maria Boot (geboren Blom), geboren op 27-07-1905 in Haarlem. Maria is overleden op 27-01-1911 in Aarlanderveen, 5 jaar oud.
2 Cornelis Boot, geboren op 15-08-1910 in Aarlanderveen. Woonplaats: (vertrokken 09-03-1912 Leiden, ingekomen 30-03-1914 Leiden, vertrokken 06-09-1915 Haarlem). Religie: N.H.
3 Hendrika Theodora Boot, geboren op 27-10-1911 in Aarlanderveen. Woonplaats: (vertrokken 09-03-1912 Leiden, ingekomen 30-03-1914 Leiden, vertrokken 06-09-1915 Haarlem). Religie: N.H.
4 Johannes Boot, geboren op 05-04-1913 in Leiden. Woonplaats: (ingekomen 30-03-1914 Leiden, vertrokken 06-09-1915 Haarlem). Religie: N.H.
5 Jacobus Boot, geboren op 08-06-1914 in Alphen zh. Jacobus is overleden op 05-11-1918 in Haarlem, 4 jaar oud. Woonplaats: (op 06-09-1915 vertrokken naar Haarlem). Religie: N.H.
6 Margaretha Boot, geboren omstreeks 1919 in Haarlem. Margaretha is overleden op 08-06-1920 in Haarlem, ongeveer 1 jaar oud.
7 N.N. Boot, levenloos geboren zoon, geboren op 15-11-1924 in Haarlem.

XII-da Jacobus Boot is geboren op 13-02-1882 in Oudshoorn, zoon van Cornelis 2 Boot (geboren Vos) en Wilhelmina van Leeuwen. Jacobus is overleden op 17-01-1960 in Gouda, 77 jaar oud. Beroep: scheepstimmerman, oprichter van garagebedrijf Boot. Religie: N.H. Jacobus trouwde, 25 jaar oud, op 05-09-1907 in Oudshoorn met Antje Bruné (geboren Verstoep), 18 jaar oud. Antje is geboren op 24-06-1889 in Mijdrecht utr. Bij huwelijk van ouders op 28-10-1892 als hun dochter erkend. Antje is overleden op 06-08-1954 in Alphen a/d Rijn, 65 jaar oud. Zij is begraven op 10-08-1954 te Alphen a/d Rijn. Bij het overlijden van Antje: Oosterbegraafplaats. Woonplaats: (ingekomen 31-01-1902 Nieuwveen, vertrokken 24-05-1904 Mijdrecht, ingekomen 04-02-1905 Mijdrecht). Religie: N.H. Antje: dochter van Johan Coenraad Bruné (ca 1867), scheepstimmerman, en Aantje Cornelia Verstoep (ca 1872).

Kinderen van Jacobus en Antje:

1 Cornelis Boot, geboren op 06-04-1908 in Oudshoorn. Volgt XIII-bp.
2 Aantje Cornelia (Annie) Boot, geboren op 17-09-1910 in Oudshoorn. Volgt XIII-bq.
3 Wilhelmina (Mien) Boot, geboren op 09-11-1912 in Oudshoorn. Volgt XIII-br.
4 Johan Jacobus Boot, geboren op 30-04-1914 in Oudshoorn. Volgt XIII-bs.
5 Dirk Boot, geboren op 24-08-1915 in Oudshoorn. Volgt XIII-bt

Cornelis in t Velt.16

Gezin Jacobus Boot en Antje Bruné

Staand van links naar rechts: Mien Boot, echtgenote van Dick Boot?, Dick Boot, Bep Arleman, Joop Boot, Gerard Ruijs en Cor Boot
Zittend van links naar rechts: Willem van de Meent, Jacobus Boot, Antje Boot-Bruné, Annie Boot en Marie van de Wetering

Klik hier voor meer informatie over Autobedrijf Boot.

XII-db Susanna Boot is geboren op 10-01-1885 in Oudshoorn, dochter van Cornelis 2 Boot (geboren Vos) en Wilhelmina van Leeuwen. Woonplaats: (op 19-01-1890 vertrokken naar Rotterdam, ingekomen 24-04-1891 Rotterdam, op 07-09-1917 vertrokken naar ’s-Gravenhage). Religie: N.H. Susanna trouwde, 22 jaar oud, op 01-08-1907 in Oudshoorn met Gerrit Schellingerhout, 24 jaar oud. Gerrit is geboren op 19-11-1882 in Aarlanderveen. Woonplaats: (ingekomen 02-08-1907 Aarlanderveen, vertrokken 07-09-1917 Den Haag). Beroep: broodbakker. Religie: N.H. Gerrit: zoon van Hendrik Schellingerhout (ca 1854), arbeider, en van Heintje Eikelenboom.

XII-dc Trijntje Boot is geboren op 15-01-1888 in Oudshoorn, dochter van Cornelis 2 Boot (geboren Vos) en Wilhelmina van Leeuwen. Adressen: (op 24-12-1903 vertrokken naar Leiden, ingekomen op 05-01-1906 van Leiden, vertrokken op 12-12-1908 naar Boskoop, ingekomen op 15-10-1913 in Boskoop, vertrokken op 03-01-1914 naar Rotterdam) (Alphen: ingekomen 24-03-1909 Boskoop, vertrokken 01-10-1909 Boskoop). Religie: N.H. Trijntje trouwde, 20 jaar oud, op 10-12-1908 in Oudshoorn met Wouter Paling, 28 jaar oud. Wouter is geboren op 08-07-1880 in Boskoop. Woonplaats: (Alphen: ingekomen 24-03-1909 Boskoop, vertrokken 01-10-1909 Boskoop). Beroep: boomkweker. Religie: N.H. Wouter: zoon van Pieter Paling (ca 1832), arbeider, en van Pietje van Leeuwen (ca 1842).

Kind van Trijntje en Wouter:

1 Cornelis Paling (geboren Boot), geboren op 13-02-1906 in Oudshoorn. erkend door de ouders bij hun huwelijk in 1908. Woonplaats: (vertrokken 12-12-1908 Boskoop, ingekomen 15-10-1913 Boskoop, vertrokken 03-01-1914 Rotterdam). Religie: N.H.

XII-dd Cornelia Adriana van der Ree is geboren op 05-11-1866 in Gouda, dochter van Cornelis van der Ree (geboren Nobel) en Josina Boot. Cornelia Adriana is overleden op 30-01-1953 in Harlingen, 86 jaar oud. Religie: N.H. Cornelia Adriana trouwde, 22 jaar oud, op 08-05-1889 in Gouda met Adrianus Bijland, 31 jaar oud. Adrianus is geboren op 02-05-1858 in Boskoop. Adrianus is overleden op 06-08-1938 in Gouda, 80 jaar oud. Adrianus: zoon van Klaas Bijland en van Margje Heemskerk.

XII-de Adriana Martina van der Ree is geboren op 19-09-1868 in Gouda, dochter van Cornelis van der Ree (geboren Nobel) en Josina Boot. Religie: N.H. Adriana Martina trouwde, 46 jaar oud, op 01-04-1915 in Gouda met Dirk Schouten (geboren Winterink), 41 jaar oud. Dirk is geboren op 17-02-1874 in Zutphen. Dirk is overleden op 02-03-1920 in Arnhem, 46 jaar oud. Beroep: tot 1920 schilder. Dirk: zoon van Dirk Schouten, verwersknecht, en van Hendrika Winterink.

XII-df Nicolaas Matthijs van der Ree is geboren op 06-06-1870 in Gouda, zoon van Cornelis van der Ree (geboren Nobel) en Josina Boot. Nicolaas Matthijs is overleden op 03-02-1937 in Rotterdam, 66 jaar oud. Religie: N.H. Nicolaas Matthijs trouwde, 31 jaar oud, op 03-04-1902 in Rotterdam met Johanna Catharina Coomans, 21 jaar oud. Johanna Catharina is geboren op 03-08-1880 in Sint Maartensdijk (Tholen). Johanna Catharina: dochter van Jan Marinus Coomans, kleermaker, en van Hendrina Knulst.

XII-dg Martina van der Ree is geboren op 16-03-1872 in Gouda, dochter van Cornelis van der Ree (geboren Nobel) en Josina Boot. Religie: N.H. Martina trouwde, 30 jaar oud, op 16-04-1902 in Gouda met Arie Groenendijk, 30 jaar oud. Arie is geboren op 22-08-1871 in Gouda. Arie is overleden op 04-07-1933 in Gouda, 61 jaar oud. Beroep: 1933 schoenmaker. Arie: zoon van Leendert Groenendijk, hekelaar, en van Adriana van der Kuij.

XII-dh Matthijs Dortland is geboren op 26-09-1868 in Gouda, zoon van Johannes Dortland en Maria 2 Boot. Matthijs is overleden op 28-09-1950 in Gouda, 82 jaar oud. Beroep: 1893 mandenmaker. Religie: N.H. Matthijs trouwde, 24 jaar oud, op 08-02-1893 in Gouda met Regina Adriana Prins, 21 jaar oud. Regina Adriana is geboren op 19-11-1871 in Gouda. Regina Adriana is overleden op 08-10-1951 in Bergen op Zoom, 79 jaar oud. Regina Adriana: dochter van Aris Prins, fabriekswerker, en van Maria Machtilda Hofman.

XII-di Sander Evert 2 Dortland is geboren op 14-04-1872 in Gouda, zoon van Johannes Dortland en Maria 2 Boot. Sander Evert 2 is overleden op 26-03-1950 in Gouda, 77 jaar oud. Beroep: 1895 mandenmaker. Religie: N.H. Sander Evert 2 trouwde, 23 jaar oud, op 29-05-1895 in Gouda met Pieternella Christina Zorg, 22 jaar oud. Pieternella Christina is geboren op 16-10-1872 in Gouda. Pieternella Christina is overleden op 04-07-1948 in Gouda, 75 jaar oud. Pieternella Christina: dochter van Pieter Zorg, touwspinner, en van Johanna Hendrica Haesen.

XII-dj Johannes Dortland is geboren op 01-04-1874 in Gouda, zoon van Johannes Dortland en Maria 2 Boot. Beroep: 1897 mandenmaker. Religie: N.H. Johannes trouwde, 23 jaar oud, op 22-12-1897 in Gouda met Jacoba van der Heij, 22 jaar oud. Jacoba is geboren op 11-02-1875 in Gouda. Jacoba: dochter van Barend van der Heij, touwspinner, en van Jacoba Barendina Snel.

XII-dk Frits Dortland is geboren op 09-05-1876 in Gouda, zoon van Johannes Dortland en Maria 2 Boot. Frits is overleden op 23-03-1943 in Rotterdam, 66 jaar oud. Beroep: 1899 smid; 1923 koopman. Religie: N.H.

Frits:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 17-05-1899 in Gouda met Neeltje Johanna van den Berg, 19 jaar oud. Neeltje Johanna is geboren op 12-03-1880 in Gouda. Neeltje Johanna is overleden op 24-09-1922 in Gouda, 42 jaar oud. Neeltje Johanna: dochter van Johannes van den Berg, metselaar, en van Neeltje Nieuwland.
(2) trouwde, 47 jaar oud, op 07-11-1923 in Gouda met Hendrika van der Duijn Schouten, 29 jaar oud. Hendrika is geboren op 14-11-1893 in Krimpen a/d IJssel. Hendrika is overleden op 30-05-1947 in Rotterdam Poortugaal, 53 jaar oud. Hendrika: dochter van Nicolaas Jan van der Duijn Schouten, scheepstimmerman, en van Geertje de Boom.

XII-dl Maria Dortland is geboren op 18-05-1881 in Gouda, dochter van Johannes Dortland en Maria 2 Boot. Maria trouwde, 20 jaar oud, op 03-07-1901 in Gouda met Pieter Lafeber, 21 jaar oud. Pieter is geboren op 05-08-1879 in Gouda. Pieter is overleden op 16-11-1950 in Den Haag, 71 jaar oud. Beroep: 1901 touwslager. Pieter: zoon van Leendert Lafeber, touwspinner, en van Alida Burger.

XII-dm Adriana Boot is geboren op 23-04-1880 in Gouda, dochter van Simon Boot en Christina van den Wittenboer. Adriana is overleden op 11-01-1958 in Gouda, 77 jaar oud. Adriana trouwde, 20 jaar oud, op 01-08-1900 in Gouda met Pieter Cornelis de Jong (geboren IJsselsteijn), 22 jaar oud. Pieter Cornelis is geboren op 12-07-1878 in Gouda. Pieter Cornelis is overleden op 31-01-1960 in Noordoostelijke Polder, 81 jaar oud. Pieter Cornelis: zoon van Petrus Martinus de Jong en Johanna IJsselsteijn. Erkend als zoon bij het huwelijk der ouders op 12-08-1878 te Gouda.

XII-dn Petrus Johannus Boot is geboren op 11-05-1882 in Gouda, zoon van Simon Boot en Christina van den Wittenboer. Beroep: 1905 stoker; 1908 zeepzieder. Petrus Johannus trouwde, 23 jaar oud, op 31-05-1905 in Gouda met Margaretha de Jong, 22 jaar oud. Margaretha is geboren op 25-04-1883 in Gouda. Margaretha: dochter van Wijnand de Jong (ca 1851), touwspinner, en van Elizabeth van Reenen (ca 1857), werkster.

Kinderen van Petrus Johannus en Margaretha:

1 Simon (Simon) Boot, geboren op 22-06-1906 in Gouda. Volgt XIII-bu.
2 Elisabeth Boot, geboren op 29-05-1908 in Gouda. Elisabeth is overleden op 27-05-1920 in Gouda, 11 jaar oud.
3 Franciscus Karel Wijnand Christiaan Boot, geboren op 28-03-1910 in Gouda. Beroep: typograaf.
4 Christina Boot, geboren op 12-07-1912 in Gouda. Volgt XIII-bv.

XII-do Maria Johanna 2 Boot is geboren op 03-04-1886 in Gouda, dochter van Simon Boot en Christina van den Wittenboer. Maria Johanna 2 is overleden op 15-01-1920 in Gouda, 33 jaar oud. Maria Johanna 2 trouwde, 28 jaar oud, op 06-05-1914 in Gouda met Fred(e)rik Jan Prang, 28 jaar oud. Fred(e)rik Jan is geboren op 22-04-1886 in Gouda. Fred(e)rik Jan: zoon van Bastiaan Prang, touwspinner, en van Anna Naomi Brouwers. Na het overlijden van Maria Johanna is Fredrik Jan op 25-08-1920 te Gouda gehuwd met Mietje de Beij.

Kind van Maria Johanna 2 en Fred(e)rik Jan:

1 Bastiaan Prang, geboren op 02-03-1915 in Gouda. Bastiaan is overleden op 19-05-1915 in Gouda, 2 maanden oud.

XII-dp Simon Boot is geboren op 23-09-1888 in Gouda, zoon van Simon Boot en Christina van den Wittenboer. Simon is overleden op 03-10-1918 in Boskoop, 30 jaar oud. Simon trouwde, 24 jaar oud, op 12-06-1913 in Boskoop met Cornelia de Jong, 21 jaar oud. Cornelia is geboren op 19-05-1892 in Benschop utr. Cornelia: dochter van Willem de Jong, werkman, en Dirkje Schinkel.

XII-dq Maria Johanna Boot is geboren op 06-04-1887 in Gouda, dochter van Cornelis Boot (geboren Brem) en Hilligje Boer. Maria Johanna trouwde, 22 jaar oud, op 19-05-1909 in Gouda met Wilhelmus van Leest, 24 jaar oud. Wilhelmus is geboren op 14-01-1885 in Gouda. Wilhelmus is overleden op 27-09-1959 in Rotterdam, 74 jaar oud. Wilhelmus: zoon van Wilhelmus van Leest, sjouwerman, en van Aaltje de Gruil.

XII-dr Elizabeth Boot is geboren op 20-11-1890 in Gouda, dochter van Cornelis Boot (geboren Brem) en Hilligje Boer. Elizabeth trouwde, 20 jaar oud, op 28-06-1911 in Gouda met Huibert Prins, 19 jaar oud. Huibert is geboren op 24-01-1892 in Gouda. Huibert: zoon van Dirk Prins (1863), houtzager, en van Cornelia Hoogendoorn (1866).

XII-ds Dirk Boot is geboren op 26-02-1893 in Gouda, zoon van Cornelis Boot (geboren Brem) en Hilligje Boer. Woonplaats: Alphen aan den Rijn (Alphen: ingekomen 13-03-1911 Gouda, vertrokken 21-01-1916 Koudekerk, ingekomen 26-02-1916 Koudekerk). Beroep: metaaldraaier, bankwerker. Religie: Chr. Ger., N.H. Dirk trouwde, 22 jaar oud, op 25-06-1915 in Koudekerk a/d Rijn met Catharina Vergunst, 26 jaar oud. Catharina is geboren op 15-04-1889 in Koudekerk a/d Rijn. Woonplaats: (ingekomen 26-02-1916 Koudekerk). Religie: N.H. Catharina: dochter van Klaas Vergunst (1857-1942), pannenfabrieksarbeider, en van Sijtje Vergunst (1851-1928).

Kinderen van Dirk en Catharina:

1 Nicolaas Boot, geboren omstreeks 1916 in Oudshoorn. Nicolaas is overleden op 12-02-1917 in Leiden, ongeveer 1 jaar oud.
2 Sijtje Catharina Boot, geboren in 07-1928 in Alphen aan den Rijn. Sijtje Catharina is overleden op 01-08-1928 om 08:00 in Leiden, 1 maand oud.

XII-dt Cornelis Boot is geboren op 25-05-1895 in Gouda, zoon van Cornelis Boot (geboren Brem) en Hilligje Boer. Cornelis is overleden op 10-06-1956 in Leiden, 61 jaar oud. Woonplaats: Alphen aan den Rijn (Alphen: ingekomen 23-03-1912 Gouda, vertrokken 22-03-1913 Rotterdam, ingekomen 11-10-1917 Rotterdam). Beroep: suikerwerker, fabrieksarbeider; 1956 magazijnknecht. Religie: Chr. Ger. Cornelis trouwde, 25 jaar oud, op 07-10-1920 in Alphen aan den Rijn met Maartje Meijer.

Kind van Cornelis en Maartje:

1 Cornelis Boot, geboren in 01-1928 in Alphen a/d Rijn. Cornelis is overleden op 25-01-1928 in Alphen a/d Rijn, 25 dagen oud.

XII-du Leendert Boot is geboren op 02-12-1897 in Gouda, zoon van Cornelis Boot (geboren Brem) en Hilligje Boer. Woonplaats: Alphen aan den Rijn (Alphen: ingekomen 23-03-1912 Gouda, vertrokken 07-03-1916 Rotterdam, ingekomen 23-04-1917 Willige Langerak). Religie: Chr. Ger., N.H. Leendert trouwde met Cornelia Catharina Koenekoop.

XII-dv Gerrit Boot is geboren op 17-02-1900 in Gouda, zoon van Cornelis Boot (geboren Brem) en Hilligje Boer. Woonplaats: (Alphen: ingekomen 23-03-1912 Gouda). Religie: Chr. Ger. Gerrit trouwde, 27 jaar oud, op 17-02-1927 in Dordrecht met Heiltje Hendrika Hofman, 31 jaar oud. Heiltje Hendrika is geboren op 24-10-1895 in Dordrecht. Heiltje Hendrika: dochter van Willem Pieter Hofman, timmerman, en van Sievera van der Rest.

XII-dw Josina Hilligje Boot is geboren op 09-01-1905 in Gouda, dochter van Cornelis Boot (geboren Brem) en Hilligje Boer. Josina Hilligje is overleden op 12-08-1974 in Vlaardingen, 69 jaar oud. Woonplaats: (Alphen: ingekomen 23-03-1912 Gouda). Religie: Chr. Ger. Josina Hilligje trouwde, 53 jaar oud, op 14-08-1958 met Abraham Blenk, 54 jaar oud. Abraham is geboren op 30-10-1903 in Vlaardingen. Abraham is overleden op 28-03-1987 in Vlaardingen, 83 jaar oud. Beroep: slager. Abraham: zoon van Jacob Blenk (1877-1957) en van Jacoba van Leeningen (1877-1919). Abraham was eerder getrouwd op 19-11-1929 in Vlaardingen met Leuntje Penning (1905-1953).

XII-dx Arie Boot is geboren op 03-05-1907 in Gouda, zoon van Cornelis Boot (geboren Brem) en Hilligje Boer. Arie is overleden op 04-08-1982 in Alphen aan den Rijn, 75 jaar oud. Woonplaats: (Alphen: ingekomen 23-03-1912 Gouda). Beroep: metaalbewerker. Religie: Chr. Ger. Arie trouwde, 19 jaar oud, op 25-11-1926 in Alphen aan den Rijn met Gerritje (Gerrie) Tijsterman, 18 jaar oud. Gerritje is geboren op 17-02-1908 in Nieuwkoop. Gerrie: dochter van Jan Tijsterman, (ca 1845- ), schipper, en van Neeltje Voorsluijs.

XII-dy Hendericus Adrianus Boot is geboren op 01-03-1885 in Gouda, zoon van Simon Boot en Johanna Hend(e)rina de Weger. Beroep: kaaskoopman. Hendericus Adrianus trouwde, 34 jaar oud, op 21-01-1920 in Gouda met Plonia van der Velde, 28 jaar oud. Plonia is geboren op 20-09-1891 in Krimpen aan de Lek. Plonia: dochter van Pieter van der Velde (ca 1856), sjouwerman, en van Marrigje Oostlander (ca 1855).

XII-dz Johanna Jozina Boot is geboren op 30-08-1887 in Gouda, dochter van Simon Boot en Johanna Hend(e)rina de Weger. Religie: N.H. Johanna Jozina trouwde, 21 jaar oud, op 31-03-1909 in Den Haag met Leenderd Goris Bruijn, 21 jaar oud. Leenderd Goris is geboren op 14-10-1887 in Den Haag. Beroep: 1909 letterzetter; 1944 predikant. Leenderd Goris: zoon van Klaas Bruijn, opzichter openbare verlichting, en van Leentje de Jongh.

Kinderen van Johanna Jozina en Leenderd Goris:

1 Helena Johanna Bruijn, geboren op 27-04-1911 in Den Haag. Volgt XIII-bw.
2 Johanna Klazina Helena Bruijn, geboren op 05-03-1913 in Den Haag.
3 Nicolaas Leendert Bruijn, geboren op 01-09-1914 in Arnhem.
4 Amalia Klazina Elizabeth Bruijn, geboren op 29-06-1916 in Den Haag.
5 Leonard Pieter Bruijn, geboren in 1918.

XII-ea Johannes Teunis Cornelis Boot is geboren op 28-08-1895 in Gouda, zoon van Simon Boot en Johanna Hend(e)rina de Weger. Johannes Teunis Cornelis trouwde, 21 jaar oud, op 07-03-1917 in Gouda met Jacoba Konkelaar, 22 jaar oud. Jacoba is geboren op 15-03-1894 in Zwolle. Jacoba: dochter van Johannes Konkelaar (ca 1865 Coevorden), fabrieksarbeider, machinist, en van Ludovika Antonia Maria Reuvers (ca 1863 Avereest), getrouwd 14-09-1893 te Zwolle.

Kind van Johannes Teunis Cornelis en Jacoba:

1 Simon Boot, geboren omstreeks 1919 in Den Haag. Simon is overleden op 04-12-1947 in Delft, ongeveer 28 jaar oud. Woonplaats: Den Haag.

XII-eb Ditje Boot is geboren op 02-08-1900 in Gouda, dochter van Simon Boot en Johanna Hend(e)rina de Weger. Beroep: fabrieksarbeider. Ditje trouwde, 37 jaar oud, op 15-12-1937 in Rotterdam met Johannes Jacobus Scheffer, ongeveer 41 jaar oud. Johannes Jacobus is geboren omstreeks 1896 in Rotterdam. Johannes Jacobus: zoon van Johannes Jacobus Scheffer en van Francina Wilhelmina van Meerten (ovl. 1946 69j).

XII-ec Teunis Cornelis Boot is geboren op 26-09-1903 in Gouda, zoon van Simon Boot en Johanna Hend(e)rina de Weger. Beroep: plateelschilder. Teunis Cornelis trouwde, 21 jaar oud, op 28-01-1925 in Gouda met Elisabeth Eickenboom (Eijkenboom), 22 jaar oud. Elisabeth is geboren op 24-11-1902 in Bonn, Duitsland. Elisabeth: dochter van Johann Eickenboom en van Elisabeth Müsseler.

Kind van Teunis Cornelis en Elisabeth:

1 Arend Cornelis Boot, geboren op 13-07-1930 in Gouda. Arend Cornelis is overleden op 20-01-1990 in Gouda, 59 jaar oud.

XII-ed Leendert Boot is geboren op 02-05-1885 in Gouda, zoon van Leendert Marinus Boot en Janna Nieuwland. Leendert is overleden op 27-05-1945 in Gouda, 60 jaar oud. Beroep: 1945 tabakskerver. Leendert trouwde, 25 jaar oud, op 13-07-1910 in Gouda met Hendrika Duiverman, 26 jaar oud. Hendrika is geboren op 28-03-1884 in Utrecht. Hendrika is overleden op 08-07-1958 in Gouda, 74 jaar oud. Hendrika: dochter van Bartus Duiverman, spoorwegarbeider, en van Maria Jansen.

XII-ee Elizabeth Maria Boot is geboren op 18-08-1887 in Gouda, dochter van Leendert Marinus Boot en Janna Nieuwland. Elizabeth Maria is overleden in 1970 in Gouda, 83 jaar oud. Zij is begraven in 1970 te Gouda. Elizabeth Maria trouwde, 22 jaar oud, op 13-07-1910 in Gouda met Cornelis van den Boogerd, 32 jaar oud. Cornelis is geboren op 24-06-1878 in Rozenburg. Cornelis is overleden op 16-04-1948 in Gouda, 69 jaar oud. Beroep: 1910 broodbakker; 1913 broodbezorger. Cornelis: zoon van Gerrit van den Boogerd, arbeider, en Adriaantje van (der) Vliet.

Kinderen van Elizabeth Maria en Cornelis:

1 Cornelis van den Boogerd, geboren in 1911. Cornelis is overleden in 1997 in Gouda, 86 jaar oud.
2 Adriaantje Janna van den Boogerd, geboren op 21-04-1911 in Rotterdam. Adriaantje Janna is overleden in 1992, 81 jaar oud.
3 Janna van den Boogerd, geboren op 08-11-1913 in Gouda. Janna is overleden op 22-12-1995 in Gouda, 82 jaar oud.
4 Gerrit 1 van den Boogerd, geboren omstreeks 1917 in Gouda. Gerrit 1 is overleden op 26-01-1918 in Gouda, ongeveer 1 jaar oud.

XII-ef Marinus Gijsbertus Boot is geboren op 14-09-1889 in Gouda, zoon van Leendert Marinus Boot en Janna Nieuwland. Beroep: 1911 kantoorbediende. Marinus Gijsbertus trouwde, 21 jaar oud, op 12-01-1911 in Wanneperveen met Anna Pieffers, 21 jaar oud. Anna is geboren op 24-03-1889 in Wanneperveen.

Kind van Marinus Gijsbertus en Anna:

1 Leendert Marinus Boot, geboren op 14-11-1911 in Gouda. Volgt XIII-bx.

XII-eg Jan Leendert Marinus Boot is geboren op 16-02-1893 in Gouda, zoon van Leendert Marinus Boot en Janna Nieuwland. Jan Leendert Marinus is overleden op 24-02-1953 in Utrecht, 60 jaar oud. Beroep: handelsreiziger. Jan Leendert Marinus trouwde, 26 jaar oud, op 21-08-1919 in Wanneperveen met Hendrikje Pieffers, 28 jaar oud. Hendrikje is geboren op 01-08-1891 in Wanneperveen. Hendrikje is overleden na 1953, minstens 62 jaar oud.

XII-eh Maria Hendrika Boot is geboren op 13-11-1897 in Gouda, dochter van Leendert Marinus Boot en Janna Nieuwland. Bij de aangifte van de geboorte van Maria Hendrika waren de volgende getuigen aanwezig: Leendert Boot (1827-1900) en Marinus Johannes Boot (1865-1919). Maria Hendrika is overleden op 06-12-1967 in Gouda, 70 jaar oud. Maria Hendrika trouwde, 24 jaar oud, op 17-05-1922 in Gouda met Pieter Vermij, 26 jaar oud. Pieter is geboren op 28-02-1896 in Gouda, zoon van Dirk Vermij en Adriana van der Horst. Pieter is overleden op 06-03-1969 in Gouda, 73 jaar oud. Pieter: zoon van Dirk Vermij, koopman.

XII-ei Hendrikus Johannes Boot is geboren op 05-12-1899 in Gouda, zoon van Leendert Marinus Boot en Janna Nieuwland. Hendrikus Johannes is overleden op 30-09-1962 in Leiden, 62 jaar oud. Beroep: 1962 koopman. Hendrikus Johannes trouwde, 28 jaar oud, op 13-09-1928 in Zeist met Cornelia Gijsbertha van Kempen, 24 jaar oud. Cornelia Gijsbertha is geboren op 28-11-1903 in Vleuten. Cornelia Gijsbertha: dochter van Willem van kempen en van Barabara Romijn.

XII-ej Arie Boot is geboren op 27-09-1904 in Gouda, zoon van Leendert Marinus Boot en Janna Nieuwland. Arie is overleden op 13-02-1974 in Gouda, 69 jaar oud. Beroep: handelaar. Arie trouwde, 22 jaar oud, op 14-09-1927 in Bodegraven met Adriana Stigter, 22 jaar oud. Adriana is geboren op 03-11-1904 in Bodegraven. Adriana is overleden op 21-01-1999 in Gouda, 94 jaar oud. Adriana: dochter van Jan Stigter en van Bregje van Dommelen.

XII-ek Leendert Jacobus Elisa Boot is geboren op 04-05-1891 in Gouda, zoon van Marinus Johannes Boot en Clasina Apolonia Catharina van Dongen Bolding. Leendert Jacobus Elisa is overleden op 21-04-1953 in Den Haag, 61 jaar oud. Beroep: adjunct-kassier DWL. Leendert Jacobus Elisa trouwde, 26 jaar oud, op 06-06-1917 in Den Haag met Maria Catharina Agneta van der Spek, 30 jaar oud. Maria Catharina Agneta is geboren op 06-06-1887 in Den Haag. Maria Catharina Agneta is overleden op 05-07-1927 in Ermelo, 40 jaar oud. Maria Catharina Agneta: dochter van Hermanus Hubertus van der Spek en van Wilhelmina Geertruida Sophia Sluijters.

XII-el Jacobus Eliza Boot is geboren op 18-11-1895 in Gouda, zoon van Marinus Johannes Boot en Clasina Apolonia Catharina van Dongen Bolding. Jacobus Eliza is overleden op 08-02-1959 in Den Haag, 63 jaar oud. Beroep: smid-winkelier. Jacobus Eliza trouwde, 24 jaar oud, op 17-03-1920 in Den Haag met Petronella Wilhelmina Schippers, 24 jaar oud. Petronella Wilhelmina is geboren op 23-05-1895 in Den Haag. Petronella Wilhelmina: dochter van Nicolaas Schippers, melkhandelaar, en van Johanna Keukenmeester.

Kind van Jacobus Eliza en Petronella Wilhelmina:

1 Jacobus Eliza Boot, geboren omstreeks 1926 in Den Haag. Jacobus Eliza is overleden op 07-04-1933 in Den Haag, ongeveer 7 jaar oud.

XII-em Marinus Johannes Boot is geboren op 10-11-1899 in Gouda, zoon van Marinus Johannes Boot en Clasina Apolonia Catharina van Dongen Bolding. Marinus Johannes is overleden op 29-11-1969 in Den Haag, 70 jaar oud. Beroep: smid, monteur. Marinus Johannes trouwde, 26 jaar oud, op 23-06-1926 in Den Haag met Willemina Adriana de Mik, 20 jaar oud. Willemina Adriana is geboren op 15-02-1906 in Den Haag. Willemina Adriana: dochter van Izaak de Mik, bakkerijknecht, en van Gerritje de Bruin.

XII-en Jan Simon Boot is geboren op 07-01-1905 in Gouda, zoon van Marinus Johannes Boot en Clasina Apolonia Catharina van Dongen Bolding. Jan Simon is overleden op 12-03-1975 in Den Haag, 70 jaar oud. Beroep: boekbinder, hulpmonteur, verwarmingsmonteur. Jan Simon trouwde, 37 jaar oud, op 20-11-1942 in Den Haag met Neeltje Voorbach, 33 jaar oud. Neeltje is geboren op 16-05-1909 in Den Haag. Neeltje is overleden op 06-03-1970 in Den Haag, 60 jaar oud.

XII-eo Leendert Aart Boot is geboren op 30-06-1897 in Gouda, zoon van Teunis Cornelis Boot en Adriana Anthonia van Stigt. Bij de aangifte van de geboorte van Leendert Aart waren de volgende getuigen aanwezig: Leendert Boot (1827-1900) en Marinus Johannes Boot (1865-1919). Beroep: kantoorbediende. Leendert Aart trouwde, 29 jaar oud, op 06-04-1927 in Gouda met Helena Elizabeth Adriaansz, 24 jaar oud. Helena Elizabeth is geboren op 16-10-1902 in Rotterdam. Helena Elizabeth: dochter van Antonius Rudolphus Adriaansz, stoffeerder, en van Henrika Catharina Verpoorten.

Kind van Leendert Aart en Helena Elizabeth:

1 Hendrica Adriana Boot, geboren op 17-12-1927 in Gouda. Hendrica Adriana is overleden op 06-03-1928 in Gouda, 2 maanden oud.

XII-ep Teunis Cornelis Boot is geboren op 26-10-1903 in Gouda, zoon van Teunis Cornelis Boot en Adriana Anthonia van Stigt. Beroep: 1935 vertegenwoordiger; kaash. Teunis Cornelis trouwde, 32 jaar oud, op 06-11-1935 in Gouda met Annigje Anders, 28 jaar oud. Annigje is geboren op 10-11-1906 in Gouda. Annigje: dochter van Johannus Anthonie Anders (ca 1874), tramconducteur, en van Sijgje Steehouwer (ca 1880).

Kind van Teunis Cornelis en Annigje:

1 Adrianna Anthonia Boot, geboren op 12-08-1936 in Gouda. Adrianna Anthonia is overleden op 22-04-2005 in Gouda, 68 jaar oud.

XII-eq Adriaan Anthonie Boot is geboren op 05-06-1907 in Gouda, zoon van Teunis Cornelis Boot en Adriana Anthonia van Stigt. Beroep: 1935 opzichter Prov. Waterstaat. Adriaan Anthonie trouwde, 28 jaar oud, op 11-09-1935 in Gouda met Cornelia Gerritje de Bode, 25 jaar oud. Cornelia Gerritje is geboren op 25-05-1910 in Gouderak. Cornelia Gerritje: dochter van Joost de Bode, ovl. < 1935, en van Aagje Burggraaf.

Kind van Adriaan Anthonie en Cornelia Gerritje:

1 Agatha Boot, geboren op 30-12-1945 in Oud-Beijerland. Agatha is overleden op 03-06-1946 in Oud-Beijerland, 5 maanden oud.

XII-er Maria den Dunne is geboren op 28-03-1902 in Gouda, dochter van Johannes Cornelis Pieter den Dunne en Josina Margaretha 3 Boot. Maria is overleden op 04-01-1960 in Heerlen, 57 jaar oud. Beroep: 1931 huishoudster. Maria trouwde, 29 jaar oud, op 10-06-1931 in Den Haag met Hendrik Groenhorst, 55 jaar oud. Hendrik is geboren op 12-06-1875 in Den Haag. Beroep: 1897 hoefsmid, 1931 gemeentebode. Hendrik: zoon van Arij Groenhorst, arbeider, en van Johanna Schellens, werkster. Hendrik was eerder, in 1897, gehuwd met Geertruida Schouten.

XII-es Neeltje Maria den Dunne is geboren op 24-08-1906 in Gouda, dochter van Johannes Cornelis Pieter den Dunne en Josina Margaretha 3 Boot. Neeltje Maria trouwde, 24 jaar oud, op 21-02-1931 in Den Haag met Pieter Johannes van den Broek, 29 jaar oud. Pieter Johannes is geboren op 16-12-1901 in Den Haag. Beroep: 1931 matroos koopvaardij. Pieter Johannes: zoon van Pieter Johannes van den Broek en van Helena Petronella Kraan.

XII-et Josina Margaretha 2 den Dunne is geboren op 25-02-1908 in Gouda, dochter van Johannes Cornelis Pieter den Dunne en Josina Margaretha 3 Boot. Beroep: 1929 dienstbode. Josina Margaretha 2 trouwde, 21 jaar oud, op 26-06-1929 in Den Haag met Evert Ratelband, 25 jaar oud. Evert is geboren op 16-10-1903 in Den Haag. Beroep: 1929 glazenwasser. Evert: zoon van Cornelis Gerard Ratelband, schoenmaker, en van Leentje Koster.

XII-eu Jacobus de Bruin is geboren op 15-03-1886 in Gouda, zoon van Adrianus de Bruin en Maria Johanna Boot. Jacobus trouwde, 30 jaar oud, op 30-08-1916 in Gouda met Dirkje Johanna Burger, ongeveer 24 jaar oud. Dirkje Johanna is geboren omstreeks 1892 in Haastrecht. Dirkje Johanna: dochter van Hermanus Burger en van Adriana Verboom; sedert 1914 weduwe van Wilhelmus Leonardus van Asten.

XII-ev Johanna Pieternella Koemans is geboren op 20-08-1891 in Gouda, dochter van Johannes Koemans en Maria Johanna Boot. Johanna Pieternella trouwde, 27 jaar oud, op 20-03-1919 in Zevenhuizen met Jan Kerkhoven, 29 jaar oud. Jan is geboren op 07-02-1890 in Zevenhuizen. Jan: zoon van Hendrik Kerkhoven en van Wilhelmina Vente; weduwnaar van Bastiaantje Verhoef.

XII-ew Pieter Johannes 2 Koemans is geboren op 12-10-1896 in Gouda, zoon van Johannes Koemans en Maria Johanna Boot. Pieter Johannes 2 trouwde, 27 jaar oud, op 10-09-1924 in Gouda met Johanna Maria Sas, 25 jaar oud. Johanna Maria is geboren op 29-06-1899 in Gouda. Johanna Maria: dochter van Dirk Nicolaas Sas, touwslager, en van Maria Jacoba Tak.

XII-ex Simon Koemans is geboren op 10-04-1900 in Gouda, zoon van Johannes Koemans en Maria Johanna Boot. Simon trouwde, 29 jaar oud, op 11-09-1929 in Gouda met Johanna Apolonia Meijer, 25 jaar oud. Johanna Apolonia is geboren op 01-05-1904 in Gouda. Johanna Apolonia: dochter van Steven Meijer en van Apolonia Hofman.

XII-ey Cornelia Johanna Koemans is geboren op 25-09-1901 in Gouda, dochter van Johannes Koemans en Maria Johanna Boot. Cornelia Johanna trouwde, 22 jaar oud, op 07-05-1924 in Gouda met Johannes Lourier, 25 jaar oud. zoon van Jacob Lourier en van Neeltje Lokum. Johannes is geboren op 19-04-1899 in Gouda. Johannes: zoon van Jacob Lourier, touwslager, en van Neeltje Lokum.

XII-ez Pieter Johannes de Bruin is geboren op 29-08-1892 in Gouda, zoon van Johannes de Bruin en Pieternella Johanna Boot. Beroep: 1918 touwslager. Pieter Johannes trouwde, 26 jaar oud, op 02-10-1918 in Gouda met Fijtje Gijsberta de Zeeuw, 20 jaar oud. Fijtje Gijsberta is geboren op 16-03-1898 in Gouda. Fijtje Gijsberta: dochter van Paulus de Zeeuw, los werkman, en van Johanna Elia Jacoba Krebs.

XII-fa Johannes de Bruin is geboren op 18-08-1894 in Gouda, zoon van Johannes de Bruin en Pieternella Johanna Boot. Johannes trouwde, 24 jaar oud, op 28-08-1918 in Gouda met Margaretha Rodenbach, 28 jaar oud. Margaretha is geboren op 18-08-1890 in Gouda. Margaretha: dochter van Cornelis Rodenbach, scheepmaker, en van Wilhelmina Hofman.

XII-fb Simon de Bruin is geboren op 09-04-1896 in Gouda, zoon van Johannes de Bruin en Pieternella Johanna Boot. Simon trouwde, 26 jaar oud, op 26-04-1922 in Gouda met Alida Elizabeth Flux, 18 jaar oud. Alida Elizabeth is geboren op 02-01-1904 in Gouda. Alida Elizabeth: dochter van Johannes Flux, besteller, en van Josina Margrietha Pot.

XII-fc Jacobus de Bruin is geboren op 12-04-1897 in Gouda, zoon van Johannes de Bruin en Pieternella Johanna Boot. Jacobus trouwde, 20 jaar oud, op 19-02-1918 in Katwijk met Willempje van Leeuwen, ongeveer 23 jaar oud. Willempje is geboren omstreeks 1895 in Katwijk. Willempje: dochter van Hendrik Johannes van Leeuwen en van Willempje van Duijvenvoorde.

XII-fd Cornelis 2 de Bruin is geboren op 12-07-1902 in Gouda, zoon van Johannes de Bruin en Pieternella Johanna Boot. Cornelis 2 trouwde, 24 jaar oud, op 24-06-1927 in Stolwijk met Hendrika Cornelia Bats, 24 jaar oud. Hendrika Cornelia is geboren op 14-08-1902 in Stolwijk. Hendrika Cornelia: dochter van Fredrik Johannes Bats, broodbakker, en van Trijntje Elizabeth Burger.

XII-fe Johan de Bruin is geboren op 27-07-1904 in Gouda, zoon van Johannes de Bruin en Pieternella Johanna Boot. Johan trouwde, 23 jaar oud, op 30-08-1927 in Gouda met Aaltje van der Wouden, 24 jaar oud. Aaltje is geboren op 16-08-1903 in Ammerstol. Aaltje: dochter van Jan van der Wouden, visser, en van Willemijntje Koorevaar.

XII-ff Pieternella Johanna de Bruin is geboren op 31-03-1908 in Gouda, dochter van Johannes de Bruin en Pieternella Johanna Boot. Pieternella Johanna trouwde, 19 jaar oud, op 09-11-1927 in Gouda met Cornelis van Dam, 22 jaar oud. Cornelis is geboren op 29-04-1905 in Lange Ruige Weide. Cornelis: zoon van Pieter van Dam en van Neeltje Veenendaal.

XII-fg Johanna 3 de Bruin is geboren op 17-06-1910 in Gouda, dochter van Johannes de Bruin en Pieternella Johanna Boot. Johanna 3 trouwde, 20 jaar oud, op 16-07-1930 in Gouda met Jan Mattheus de Jager, 26 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 28-08-1946 in Rotterdam (echtscheiding). Jan Mattheus is geboren op 12-05-1904 in Lekkerkerk. Jan Mattheus: zoon van Jan Martinus de Jager, landbouwer, en van Helena Maria de Wit.

XII-fh Willemina Maria Boot is geboren op 09-08-1898 in Gouda, dochter van Simon 2 Boot en Maria Willemina Stuivenberg. Willemina Maria: getrouwd op 24-05-1922 in Gouda. Willemina Maria trouwde, 23 jaar oud, op 24-05-1922 in Gouda met Johannes Jacobus van den Berg, 23 jaar oud. Johannes Jacobus is geboren op 23-05-1899 in Gouda. Johannes Jacobus: zoon van Willem van den Berg, sjouwerman, en van Maria Petronella Snel.

XII-fi Pieter Johannes Boot is geboren op 24-11-1900 in Gouda, zoon van Simon 2 Boot en Maria Willemina Stuivenberg. Pieter Johannes is overleden op 30-10-1971, 70 jaar oud. Hij is begraven te Dubbeldam. Beroep: kistenmaker. Pieter Johannes trouwde, 24 jaar oud, op 07-10-1925 in Gouda met Cecilia de Jong, 21 jaar oud. Cecilia is geboren op 15-02-1904 in Gouda. Cecilia is overleden op 24-01-1973, 68 jaar oud. Zij is begraven te Dubbeldam. Cecilia: dochter van Balthazar de Jong en van Pieternella de Ruiter.

XII-fj Johanna Maria Boot is geboren op 23-01-1905 in Gouda, dochter van Simon 2 Boot en Maria Willemina Stuivenberg. Johanna Maria: getrouwd op 21-12-1927 in Gouda. Johanna Maria trouwde, 22 jaar oud, op 21-12-1927 in Gouda met Johannes Cornelis Abraham Roodbol, 24 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 28-04-1952 in Rotterdam. De vader van Johannes C. A. weigert toestemming te verlenen tot dit huwelijk, terwijl zijn moeder was overleden. Johannes Cornelis Abraham is geboren op 27-08-1903 in Rotterdam. Johannes Cornelis Abraham: zoon van Abraham Roodbol en van Clasina Maria Knoops.

XII-fk Dirk Boot is geboren op 23-11-1909 in Gouda, zoon van Simon 2 Boot en Maria Willemina Stuivenberg. Beroep: aardewerker. Dirk trouwde, 28 jaar oud, op 27-07-1938 in Gouda met Martha Catharina van den Berg, 24 jaar oud. Martha Catharina is geboren op 01-08-1913 in Gouda. Martha Catharina: dochter van Pieter van den Berg, sigarenmaker, en van Adriana Schouten, beiden ovl. < 1938.

XII-fl Maria Johanna Boot is geboren op 10-08-1912 in Gouda, dochter van Simon 2 Boot en Maria Willemina Stuivenberg. Maria Johanna trouwde, 20 jaar oud, op 16-11-1932 in Gouda met Cent Loendersloot, 24 jaar oud. Cent is geboren op 14-03-1908 in Gouda. Beroep: 1932 timmerman. Cent: zoon van Cent Loendersloot, metselaar, en van Neeltje Binnendijk.

XII-fm Adriana Geertruij van der Louw is geboren op 12-07-1874 in Gouda, dochter van Cornelis Jacobus van der Louw en Geertruij Johanna Boot. Adriana Geertruij is overleden op 17-03-1932 in Rotterdam, 57 jaar oud. Religie: N.H. Adriana Geertruij trouwde, 23 jaar oud, op 12-01-1898 in Gouda met Willem Zeverboom (geboren Reebeen), 22 jaar oud. Willem is geboren op 18-05-1875 in Gouda. Willem is door beide ouders erkend bij hun huwelijk op 28-06-1876 te Gouda. Beroep: 1898 slager. Willem: zoon van Gerrit Zeverboom, fabriekswerker, en van Mijntje Reebeen.

XII-fn Adriana Boot is geboren op 12-10-1870 in Gouda, dochter van Maarten Boot en Johanna Hendrina Wiezer. Adriana is overleden op 04-01-1929 in Gouda, 58 jaar oud. Religie: R.K. Adriana trouwde, 22 jaar oud, op 12-10-1892 in Gouda met Theodorus Steenwinkel, 21 jaar oud. Theodorus is geboren op 11-12-1870 in Gouda. Theodorus is overleden op 03-12-1941 in Gouda, 70 jaar oud. Theodorus: zoon van Anthonie Cornelis Steenwinkel, mandenmaker, en van Wilehelmina Cornelia de Vos.

Kinderen van Adriana en Theodorus:

1 Anthonie Cornelis Steenwinkel, geboren omstreeks 1894 in Gouda. Volgt XIII-by.
2 Johanna Maria Steenwinkel, geboren omstreeks 1896 in Gouda. Volgt XIII-bz.
3 Wilhelmina Cornelia Steenwinkel, geboren omstreeks 1898 in Gouda. Volgt XIII-ca.
4 Adriana Theodora Steenwinkel, geboren omstreeks 1900 in Gouda. Volgt XIII-cb.
5 Wijnanda Cecilia Steenwinkel, geboren omstreeks 1903 in Gouda. Volgt XIII-cc.
6 Theodorus Adrianus Steenwinkel, geboren omstreeks 1907 in Gouda. Theodorus Adrianus is overleden op 08-12-1910 in Gouda, ongeveer 3 jaar oud.
7 Cecilia Clara Steenwinkel, geboren omstreeks 1914 in Gouda. Cecilia Clara is overleden in 2000, ongeveer 86 jaar oud.

XII-fo Maarten Boot is geboren op 07-08-1877 in Gouda, zoon van Maarten Boot en Johanna Hendrina Wiezer. Maarten is overleden in 1952 in Amsterdam, 75 jaar oud. Beroep: 1897 blikslager. Religie: R.K.

Maarten:
(1) trouwde, 19 jaar oud, op 07-10-1896 in Gouda met Toontje Johanna Nederberg, 19 jaar oud. Toontje Johanna is geboren op 15-01-1877 in Gouda. Toontje Johanna is overleden op 18-11-1902 in Gouda, 25 jaar oud. Toontje Johanna: dochter van Jacobus Nederberg (ca 1845), sjouwerman, en van Helena Alebeecq (ca 1851).
(2) trouwde, 26 jaar oud, op 27-07-1904 in Amsterdam met Antje Jasper, 39 jaar oud. Antje is geboren op 08-05-1865 in Nijega. Antje is overleden op 18-11-1909 in Warnsveld (Zutphen), 44 jaar oud. Antje: dochter van Hendrik Jans Jasper en van Aaltje Aukes van Randen.
(3) trouwde, 34 jaar oud, op 11-04-1912 in Amsterdam met Elisabeth Carolina Brouer, ongeveer 34 jaar oud. Elisabeth Carolina is geboren omstreeks 1878 in Amsterdam. Elisabeth Carolina: dochter van David Carel Antonie Brouer, krantenbezorger, en van Wilhelmina Louise Staalberg.

Kinderen van Maarten en Toontje Johanna:

1 Maarten Boot, geboren op 01-02-1897 in Gouda. Maarten is overleden op 07-06-1897 in Gouda, 4 maanden oud.
2 Jacobus Leonardus Boot, geboren op 27-05-1898 in Gouda.
3 Johanna Maria Boot, geboren op 06-12-1899 in Gouda.

XII-fp Cecilia Theodora Boot is geboren op 01-07-1879 in Gouda, dochter van Maarten Boot en Johanna Hendrina Wiezer. Cecilia Theodora is overleden op 09-07-1956 in Gouda, 77 jaar oud. Religie: R.K. Cecilia Theodora trouwde, 22 jaar oud, op 22-11-1901 in Reeuwijk met Willem Rademaker, 20 jaar oud. Willem is geboren op 28-08-1881 in Reeuwijk. Willem is overleden op 19-07-1927 in Gouda, 45 jaar oud. Beroep: 1901 huisschilder. Willem: zoon van Korstiaan Rademaker, koffiehuishouder, en van Pieternella Johanna Belt.

Kind van Cecilia Theodora en Willem:

1 Cecilia Theodora Rademaker, geboren omstreeks 1915 in Gouda. Volgt XIII-cd.

XII-fq Geertruij Johanna Boot is geboren op 01-02-1883 in Gouda, dochter van Maarten Boot en Johanna Hendrina Wiezer. Geertruij Johanna is overleden op 11-11-1963 in Rotterdam, 80 jaar oud.

Geertruij Johanna:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 15-08-1906 in Gouda met Hedda Johannes van der Laan, 24 jaar oud. Hedda Johannes is geboren op 28-07-1882 in Gouda. Hedda Johannes is overleden op 15-11-1907 in Gouda, 25 jaar oud. Beroep: 1906 slagersknecht. Hedda Johannes: zoon van Cornelis van der Laan, spoorwegwachter, en van Christina Buijs.
(2) trouwde, 35 jaar oud, op 08-05-1918 in Gouda met Hendrikus van Kersbergen, 33 jaar oud.

Hendrikus is geboren op 02-04-1885 in Gouda. Beroep: 1918 blikslager. Hendrikus: zoon van Willem Gabriel van Kersbergen, sjouwerman, en van Maria de Bruijn; weduwnaar van Grada Velthuijs.

XII-fr Antonia Clasina 2 Boot is geboren op 17-01-1885 in Gouda, dochter van Maarten Boot en Johanna Hendrina Wiezer. Antonia Clasina 2 is overleden op 20-09-1969 in Amsterdam, 84 jaar oud. Zij is begraven te Diemen. Woonplaats: Alphen aan den Rijn (ingekomen 18-02-1914 Gouda). Religie: R.K. Antonia Clasina 2 trouwde, 29 jaar oud, op 18-02-1914 in Gouda met Adrianus Franciscus de Korte, 23 jaar oud. Adrianus Franciscus is geboren op 26-01-1891 in Gouda. Adrianus Franciscus is overleden op 26-02-1964, 73 jaar oud. Hij is begraven te Diemen. Beroep: scheepmaker. Religie: R.K. Adrianus Franciscus: zoon van Adrianus de Korte, zeilmaker, en van Elizabeth van der Laan.

XII-fs Klara Clazina Boot is geboren op 25-08-1889 in Gouda, dochter van Maarten Boot en Johanna Hendrina Wiezer. Klara Clazina is overleden op 30-01-1965 in Gouda, 75 jaar oud. Klara Clazina trouwde, 24 jaar oud, op 13-05-1914 in Gouda met Johannes Vincentius Nederhoff, 22 jaar oud. Johannes Vincentius is geboren op 13-11-1891 in Gouda. Johannes Vincentius: zoon van Cornelis Nederhoff, schipper, en van Christina Heetman.

XII-ft Jacob (Jaap) Boot is geboren op 10-06-1882 in Gouda, zoon van Theodorus Boot en Christina Pieternella Kabout. Jacob (Jaap) is overleden op 01-05-1941 in Gouda, 58 jaar oud. Beroep: blikslager, metselaar. Jacob (Jaap) trouwde, 29 jaar oud, op 01-11-1911 in Gouda met Johanna Geertruida Schoonderwoerd, 23 jaar oud. Johanna Geertruida is geboren op 24-03-1888 in Gouda. Johanna Geertruida is overleden na 1941, minstens 53 jaar oud. Beroep: winkeljuffrouw. Johanna Geertruida: dochter van Arij Schoonderwoerd (ca 1856), kleermaker, en van Hendrika van Drunen (ca 1862), dienstbode.

Kinderen van Jacob (Jaap) en Johanna Geertruida:

1 Hendrika Boot, geboren op 08-02-1913 in Gouda.
2 Theodorus Boot, geboren op 27-08-1915 in Gouda. Beroep: metselaar.
3 NN Boot, levenloos geboren dochter, geboren op 09-12-1921 in Gouda.

XII-fu Theodorus Dirk (Dirk) Boot is geboren op 21-08-1884 in Gouda, zoon van Theodorus Boot en Christina Pieternella Kabout. Theodorus Dirk is overleden op 19-04-1954 in Gouda, 69 jaar oud. Beroep: 1909 metselaar; tot 1954 makelaar-taxateur. Dirk trouwde, 24 jaar oud, op 21-04-1909 in Gouda met Susanne Johanna Verschoor, 23 jaar oud. Susanne Johanna is geboren op 23-12-1885 in Gouda. Susanne Johanna is overleden op 27-09-1965, 79 jaar oud. Susanne Johanna: dochter van Arie Verschoor (ca 1853 Ammerstol), spoorwachter, 1909 mandenmaker, getrouwd 21-11-1883 met Johanna Zorg (ca 1863 Gouda).

Kinderen van Dirk en Susanne Johanna:

1 Theodorus Boot, geboren op 11-01-1910 in Gouda. Volgt XIII-ce.
2 Johanna Susanna Boot, geboren op 27-05-1911 in Gouda. Johanna Susanna is overleden op 17-11-1990 in Gouda, 79 jaar oud.
3 Arie Boot, geboren op 18-02-1913 in Gouda. Volgt XIII-cf.
4 Christiaan Boot, geboren op 30-08-1917 in Gouda. Volgt XIII-cg.

XII-fv Neeltje Boot is geboren op 29-06-1886 in Gouda, dochter van Theodorus Boot en Christina Pieternella Kabout. Neeltje is overleden op 26-02-1958 in Gouda, 71 jaar oud. Neeltje trouwde, 22 jaar oud, op 12-08-1908 in Gouda met Carel Cornelis van der Burg, 25 jaar oud. Carel Cornelis is geboren op 01-05-1883 in Gouda. erkend door de ouders bij huwelijk dd 04-07-1883 Gouda akte 71 Img 38. Carel Cornelis is overleden op 26-12-1959 in Gouda, 76 jaar oud. Bij het overlijden van Carel Cornelis: 1960? Beroep: 1908 koetsier. Carel Cornelis: zoon van Pieter Karel van der Burg (1862), vrachtrijder, en van Maria Peute (1859).

Kinderen van Neeltje en Carel Cornelis:

1 NN van der Burg, levenloos geboren dochter, geboren op 15-06-1910 in Gouda.
2 Karel Cornelis van der Burg, geboren op 11-04-1915 in Gouda. Karel Cornelis is overleden op 16-04-1915 in Gouda, 5 dagen oud.
3 NN van der Burg, levenloos geboren zoon, geboren op 30-12-1922 in Gouda.
4 Carel Cornelis van der Burg, geboren omstreeks 1925 in Gouda. Carel Cornelis is overleden op 11-01-1926 in Gouda, ongeveer 1 jaar oud.

XII-fw Willem 2 Boot is geboren op 27-06-1888 in Gouda, zoon van Theodorus Boot en Christina Pieternella Kabout. Willem 2 is overleden op 21-01-1962 in Gouda, 73 jaar oud. Adressen: (Gouda, Utrecht, Ermelo, Nunspeet) (op 22-06-1933 is het gezin vertrokken naar Utrecht). Beroep: 1911 timmerman, stoelenmaker, magazijnbediende, pensionhouder. Willem 2 trouwde, 23 jaar oud, op 23-08-1911 in Gouda met Geertje Neeltje den Oudsten, 23 jaar oud. Geertje Neeltje is geboren op 21-10-1887 in Heenvliet. Bij het overlijden van Geertje Neeltje: 1960? Geertje Neeltje: dochter van Willem den Oudsten (1857-1901), logementhouder, en van Lijntje van Baren (ca 1861).

Kinderen van Willem 2 en Geertje Neeltje:

1 Christina Pieternella Boot, geboren op 04-12-1912 in Gouda. Beroep: winkeljuffrouw. 2 Lijntje Boot, geboren op 08-11-1914 in Gouda. Beroep: kantoorbediende.

XII-fx Lambertus Boot is geboren op 22-11-1890 in Gouda, zoon van Theodorus Boot en Christina Pieternella Kabout. Lambertus is overleden op 19-10-1974 in Den Haag, 83 jaar oud. Beroep: 1914 kantoorbediende, borstelmaker, 1e klerk G.E.B., bureauchef B G.E.B. Lambertus trouwde, 24 jaar oud, op 16-12-1914 in Gouda met Bartha van den Tooren, 25 jaar oud. Bartha is geboren op 15-08-1889 in Boskoop. Bij het overlijden van Bartha: 1965? Bartha: dochter van Teunis van den Tooren, (ca 1857, ovl vóór 16-12-1914) en van Adriana Boer, (ca 1860-1946).

XII-fy Catharina (Catrien) Boot is geboren op 07-05-1893 in Gouda, dochter van Theodorus Boot en Christina Pieternella Kabout. Catharina is overleden op 14-09-1985 in Utrecht, 92 jaar oud. Catrien trouwde, 22 jaar oud, op 22-09-1915 in Gouda met Jacobus van Loon, 22 jaar oud. Jacobus is geboren op 05-03-1893 in Gouda. Bij het overlijden van Jacobus: 1960? Beroep: 1915 electriciën. Jacobus: zoon van Teunis Pieter van Loon, touwspinner ovl. 1909, en van Francina Slobbe.

XII-fz Leendert Boot is geboren op 05-10-1895 in Gouda, zoon van Theodorus Boot en Christina Pieternella Kabout. Leendert is overleden op 21-12-1975 in Utrecht, 80 jaar oud. Beroep: loodgieter.

Leendert:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 29-12-1920 in Utrecht met Maria Clasina den Daas, 22 jaar oud. Maria Clasina is geboren op 28-03-1898 in Utrecht. Maria Clasina is overleden op 03-04-1942 in Utrecht, 44 jaar oud. Maria Clasina: dochter van Thomas Johannes den Daas (1868-1941), koetsier, en van Wilhelmina van Knotsenburg (1876-1950).
(2) trouwde, 48 jaar oud, op 22-07-1944 in Rheden met Dirkje Beumer, 41 jaar oud. Dirkje is geboren op 18-07-1903 in Amsterdam. Bij het overlijden van Dirkje: 1980?

XII-ga Christina Pieternella (Stina) Boot is geboren op 31-10-1897 in Gouda, dochter van Theodorus Boot en Christina Pieternella Kabout. Christina Pieternella is overleden op 07-11-1989 in Hoorn, 92 jaar oud. Stina trouwde, 21 jaar oud, op 18-06-1919 in Utrecht met Heinrich Johannes Jacobus Lucas, 22 jaar oud. Heinrich Johannes Jacobus is geboren op 28-11-1896 in Emmerich, Noordrijn-Westfalen, Duitsland. Heinrich Johannes Jacobus is overleden op 19-09-1977 in Utrecht, 80 jaar oud. Heinrich Johannes Jacobus: zoon van Hendrik Lucas (1865-1918) en van Maria van Dijk (1867-1953/1954).

XII-gb Theodorus 2 (Doris) Boot is geboren op 18-01-1902 in Gouda, zoon van Theodorus Boot en Christina Pieternella Kabout. Theodorus 2 is overleden op 22-07-1955 in Utrecht, 53 jaar oud. Woonplaats: vanaf 30-06-1928 Utrecht. Beroep: leerling-metselaar en los arbeider.

Doris:
(1) trouwde, 28 jaar oud, op 21-05-1930 in Hilversum met Jannetje Kinderdijk, 21 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 06-03-1935 in Utrecht (echtscheiding). Jannetje is geboren op 17-04-1909 in Hilversum. Jannetje: dochter van Marinus Kinderdijk, los werkman, en van Johanna Alijda van den Hagen.
(2) trouwde, minstens 37 jaar oud, na 1939 met Fijtje Verweij (Verwij), minstens 42 jaar oud. Was van 1932 tot 1939 gehuwd met Theodorus de Sain. Fijtje is geboren op 20-05-1897 in Woerden. dochter van Willem Verweij en van Annigje de Haas.

XII-gc Dirkje Jacoba (Co) Boot is geboren op 19-07-1903 in Gouda, dochter van Theodorus Boot en Christina Pieternella Kabout. Dirkje Jacoba is overleden op 06-01-1986 in ’s-Graveland, 82 jaar oud. Co trouwde, 24 jaar oud, op 15-02-1928 in Utrecht met Jacobus Weeteling, 28 jaar oud. Jacobus is geboren op 14-11-1899 in Utrecht. Jacobus: zoon van Jan Weeteling en van Jurriaantje van Mourik.

XII-gd Geertruida (Truus) Boot is geboren op 25-11-1905 in Gouda, dochter van Theodorus Boot en Christina Pieternella Kabout. Geertruida is overleden op 20-08-1990 in Rotterdam, 84 jaar oud.

Truus:
(1) trouwde met Johannes Christiaan Langeraar. Johannes Christiaan is geboren omstreeks 1905.
(2) trouwde, 22 jaar oud, op 15-11-1928 in Utrecht met Willem Johannes Kamerbeek, 26 jaar oud. Willem Johannes is geboren op 04-05-1902 in Utrecht. Willem Johannes: zoon van Willem Kamerbeek en van Gerritje Kamphuis.

XII-ge Ezechiel Jongkoen is geboren op 11-08-1891 in Gouda, zoon van Johan Jongkoen en Geertruida Boot. Ezechiel is overleden op 01-05-1959 in Rotterdam, 67 jaar oud. Beroep: bankwerker, metaaldraaier, 1915 machinist N.S. Ezechiel trouwde, 23 jaar oud, op 21-04-1915 in Gouda met Martina Arnoldina van Oostenrijk, 20 jaar oud. Martina Arnoldina is geboren op 27-05-1894 in Gouda. Martina Arnoldina is overleden op 14-01-1971 in Rotterdam, 76 jaar oud. Martina Arnoldina: dochter van Cornelis van Oostenrijk, pakhuisknecht, en van Johanna Maria Schriek.

XII-gf Catharina Jongkoen is geboren op 02-09-1893 in Gouda, dochter van Johan Jongkoen en Geertruida Boot. Catharina trouwde, 20 jaar oud, op 06-05-1914 in Gouda met Wilhelmus van Wijk (geboren Hogenes), 23 jaar oud. Wilhelmus is geboren op 16-03-1891 in Oudewater. Wilhelmus: zoon van Johannes van Wijk, smid, en van Johanna Geertruida Hogenes, gehuwd 28-01-1892, waarbij deze zoon is erkend.

XII-gg Teuntje Jongkoen is geboren op 24-06-1895 in Gouda, dochter van Johan Jongkoen en Geertruida Boot. Teuntje trouwde, 25 jaar oud, op 06-10-1920 in Gouda met Berend Broekhuizen, 33 jaar oud. Berend is geboren op 25-02-1887 in Nijkerk. Beroep: 1920 huisschilder. Berend: zoon van Berend Broekhuizen, arbeider, en van Einikje Versteeg, arbeidster.

XII-gh Willem Jongkoen is geboren op 04-02-1898 in Gouda, zoon van Johan Jongkoen en Geertruida Boot. tweeling met Jacob. Willem trouwde, 23 jaar oud, op 10-02-1921 in Schiedam met Anna de Jong, 27 jaar oud. Anna is geboren op 07-11-1893 in Rotterdam. Anna: dochter van Nicolaas de Jong, schipper, en van Aafje Hoogendijk.

XII-gi Geertruida Jongkoen is geboren op 29-04-1900 in Gouda, dochter van Johan Jongkoen en Geertruida Boot. Geertruida trouwde, 19 jaar oud, op 27-08-1919 in Gouda met Nicolaas Kooijman, 22 jaar oud. Nicolaas is geboren op 11-05-1897 in Gouda. Nicolaas: zoon van Gijsbert Kooijman, , en van Dina Broekhuizen.

XII-gj Johanna Jongkoen is geboren op 28-11-1901 in Gouda, dochter van Johan Jongkoen en Geertruida Boot. Johanna trouwde, 20 jaar oud, op 02-08-1922 in Gouda met Teunis Cornelis Reparon, 21 jaar oud. Teunis Cornelis is geboren op 05-01-1901 in Gouda. Teunis Cornelis: zoon van Gerhardus Reparon, , en van Johanna Kruijt.

XII-gk Jacoba Jongkoen is geboren op 12-04-1906 in Gouda, dochter van Johan Jongkoen en Geertruida Boot. Jacoba trouwde, 24 jaar oud, op 15-10-1930 in Gouda met Marinus Cornelis van Heeren, 25 jaar oud. Marinus Cornelis is geboren op 20-12-1904 in Rotterdam. Marinus Cornelis: zoon van Jacob van Heeren, , en van Lena van der Linden.

XII-gl Johan 2 Jongkoen is geboren op 22-07-1908 in Gouda, zoon van Johan Jongkoen en Geertruida Boot. Johan 2 trouwde, 23 jaar oud, op 19-08-1931 in Gouda met Neeltje Binee, 22 jaar oud. Neeltje is geboren op 15-01-1909 in Gouda. Neeltje: dochter van Johannes Binee, , en van Neeltje van Hofwegen.

XII-gm Pieter de Waal is geboren op 12-08-1893 in Gouda, zoon van Cornelis Pieter de Waal en Neeltje 2 Boot. Pieter is overleden op 25-04-1947 in Koog aan de Zaan, 53 jaar oud. Beroep: 1947 kantoorbediende. Pieter trouwde, 27 jaar oud, op 03-08-1921 in Gouda met Jansje Wilhelmina Fortuin, 21 jaar oud. Jansje Wilhelmina is geboren op 14-01-1900 in Gouda. Jansje Wilhelmina: dochter van Franciscus Cornelis Fortuin, magazijnknecht, en van Apolonia Clasina Gerarda Taat.

XII-gn Cornelis Pieter de Waal is geboren op 07-03-1897 in Gouda, zoon van Cornelis Pieter de Waal en Neeltje 2 Boot. Cornelis Pieter trouwde, 27 jaar oud, op 31-12-1924 in Gouda met Teuntje Schouten, 25 jaar oud. Teuntje is geboren op 02-03-1899 in Reeuwijk. Teuntje: dochter van Maarten Schouten, arbeider, en van Leuntje van Es.

XII-go Wilhelmina de Waal is geboren op 10-10-1898 in Gouda, dochter van Cornelis Pieter de Waal en Neeltje 2 Boot. Wilhelmina trouwde, 25 jaar oud, op 24-09-1924 in Gouda met Dirk Stubbe, 27 jaar oud. Dirk is geboren op 08-10-1896 in Ouderkerk a/d IJssel. Dirk: zoon van Gerrit Jacob Stubbe, arbeider, en van Maria van Gelderen.

XII-gp Theodorus de Waal is geboren op 28-04-1904 in Gouda, zoon van Cornelis Pieter de Waal en Neeltje 2 Boot. Beroep: lijstenmaker. Theodorus trouwde met Magdalena Maria Bomhof. XII-gq Wilhelmus Hendrikus de Waal is geboren op 05-05-1906 in Gouda, zoon van Cornelis Pieter de Waal en Neeltje 2 Boot. Wilhelmus Hendrikus trouwde, 23 jaar oud, op 31-07-1929 in Gouda met Pieternella van der Kleij, 20 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 26-09-1960 in Rotterdam. Pieternella is geboren op 15-05-1909 in Gouda. Pieternella: dochter van Cornelis Johannes van der Kleij, fabriekswerker, en van Saartje den Hertog.

XII-gr Johanna Cornelia Boot is geboren op 05-09-1877 in Gouda, dochter van Arie (Arie Johannes) Boot en Johanna Cornelia Hogendoorn. Johanna Cornelia is overleden op 28-08-1943 in Gouda, 65 jaar oud. Woonplaats: (komt op 02-08-1897 uit ’s-Gravenhage; vertr. naar A 167). Beroep: 1911 dienstbode. Religie: N.H. Johanna Cornelia trouwde, 34 jaar oud, op 11-10-1911 in Gouda met Johannes Jacobus Cornelissen, 32 jaar oud. Johannes Jacobus is geboren op 15-08-1879 in Woerden. Johannes Jacobus is overleden op 28-04-1934 in Gouda, 54 jaar oud. Johannes Jacobus: zoon van Zusannes Bernardus Antonij Cornelissen, sergeant, en van Adriana van der Voorst.

XII-gs Maria Adriana Boot is geboren op 26-02-1882 in Gouda, dochter van Arie (Arie Johannes) Boot en Johanna Cornelia Hogendoorn. Maria Adriana is overleden op 15-04-1943 in Gouda, 61 jaar oud. Maria Adriana trouwde, 30 jaar oud, op 11-09-1912 in Gouda met Nicolaas Michaël Engelbregt, 28 jaar oud. Nicolaas Michaël is geboren op 11-09-1884 in Gouda. Nicolaas Michaël is overleden na 1943, minstens 59 jaar oud. Nicolaas Michaël: zoon van Nicolaas Michaël Engelbregt, broodbakker, en van Adriana Maria van den Ende.

XII-gt Johannis Pieter Boot is geboren op 25-03-1884 in Gouda, zoon van Arie (Arie Johannes) Boot en Johanna Cornelia Hogendoorn. Johannis Pieter is overleden op 10-01-1961 in Gouda, 76 jaar oud. Beroep: houtdraaier. Johannis Pieter trouwde, 33 jaar oud, op 01-08-1917 in Gouda met Maagje Hoogendoorn, 28 jaar oud. Maagje is geboren op 13-10-1888 in Bodegraven. Maagje: dochter van Jan Teunis Hoogendoorn (ca 1856) en van Marrigje Adriana Verburg (ca 1862).

XII-gu Cornelia Boot is geboren op 06-07-1886 in Gouda, dochter van Arie (Arie Johannes) Boot en Johanna Cornelia Hogendoorn. Cornelia trouwde, 33 jaar oud, op 05-11-1919 in Gouda met Willem Johannes Albertus Sikkens, 35 jaar oud. Willem Johannes Albertus is geboren op 08-01-1884 in Groningen. Willem Johannes Albertus is overleden op 07-03-1922 in Gouda, 38 jaar oud. Willem Johannes Albertus: zoon van Albert Sikkens, gymnastiekonderwijzer, en van Johanna Aafke Kiers.

XII-gv Johanna Elisabeth Kerper is geboren op 17-03-1875 in Gouda, dochter van Jorg Thomas Kerper en Johanna Niza Boot. Johanna Elisabeth trouwde, 23 jaar oud, op 15-02-1899 in Gouda met Ids Severs, 23 jaar oud. Ids is geboren op 20-09-1875 in Nieuwer Amstel. Ids: zoon van Johan Fredrik Severs, timmerman, en van Romkje Anna Zandleven.

XII-gw Adriana Thoma Kerper is geboren op 06-01-1880 in Gouda, dochter van Jorg Thomas Kerper en Johanna Niza Boot. Adriana Thoma is overleden op 03-05-1934 in Rotterdam, 54 jaar oud. Adriana Thoma trouwde, 31 jaar oud, op 20-12-1911 in Gouda met Hendrik van Leeuwen, 38 jaar oud. Hendrik is geboren op 21-08-1873 in Rotterdam. Hendrik is overleden op 28-04-1927 in Rotterdam, 53 jaar oud. Beroep: 1911 boekbinder. Hendrik: zoon van Gerrit van Leeuwen, , en van Hendriena Steijn.

XII-gx Jan Kerper is geboren op 13-11-1886 in Gouda, zoon van Jorg Thomas Kerper en Johanna Niza Boot. Beroep: 1917 pianostemmer; 1924 pianohandelaar.

Jan:
(1) trouwde, 30 jaar oud, op 21-02-1917 in Gouda met Adriana Kaptein, 22 jaar oud. Adriana is geboren op 03-04-1894 in Gouda. Adriana is overleden op 16-04-1920 in Utrecht, 26 jaar oud. Adriana: dochter van Leendert Martinus Kaptein, 1894 schipper, 1917 koopman, en van Neeltje Maartje van Stigt. 
(2) trouwde, 37 jaar oud, op 10-09-1924 in Gouda met Maria Everdina Nagtegaal, 28 jaar oud. Maria Everdina is geboren op 28-12-1895 in Utrecht. Maria Everdina: dochter van Cornelis Nagtegaal en van Anna Wendelina Meijers. Eerder gescheiden van Willem Hendrikus Kisjes.

XII-gy Willem Frederik Boot (geboren Itjeshorst) is geboren op 29-03-1878 in Schoonhoven, zoon van Martinus Boot en Johanna Itjeshorst. Bij het huwelijk van de ouders als hun zoon gewettigd. Willem Frederik is overleden op 11-10-1917 in Schoonhoven, 39 jaar oud. Beroep: 1917 timmerman. Willem Frederik trouwde, 19 jaar oud, op 09-03-1898 in Schoonhoven met Johanna Lamberta van Vlaanderen, 20 jaar oud. Johanna Lamberta is geboren op 28-06-1877 in Lienden (Buren). Johanna Lamberta: dochter van Teunis Johannes van Vlaanderen, arbeider, en van Cuinera van Oort. 

Kinderen van Willem Frederik en Johanna Lamberta:

1 Martina Johanna 1 Boot, geboren op 17-09-1898 in Schoonhoven. Martina Johanna 1 is overleden op 29-12-1899 in Schoonhoven, 1 jaar oud.
2 Cuinera 1 Boot, geboren op 11-11-1899 in Scoonhoven. Cuinera 1 is overleden op 21-11-1899 in Scoonhoven, 10 dagen oud.
3 Martina Johanna 2 Boot, geboren op 05-01-1901 in Schoonhoven. Volgt XIII-ch.
4 Teunis Johannes 1 Boot, geboren op 12-02-1902 in Schoonhoven. Teunis Johannes 1 is overleden op 19-07-1902 in Schoonhoven, 5 maanden oud.
5 Cuinera Johanna Boot, geboren op 13-03-1903 in Schoonhoven. Volgt XIII-ci.
6 Teunis Johannes 2 Boot, geboren op 14-04-1906 in Schoonhoven.
7 Cuinera 2 Boot, geboren op 02-10-1907 in Schoonhoven. Cuinera 2 is overleden op 18-10-1918 in Schoonhoven, 11 jaar oud.
8 Teuntje Boot, geboren op 06-02-1911 in Schoonhoven.
9 Hendrika Boot, geboren op 02-01-1912 in Schoonhoven. tweeling met Lamberta. Hendrika is overleden op 14-01-1912 in Schoonhoven, 12 dagen oud.
10 Lamberta Boot, geboren op 02-01-1912 in Schoonhoven. tweeling met Hendrika. 11 Wilhelmina Boot, geboren omstreeks 1914 in Schoonhoven. Volgt XIII-cj.

XII-gz Maria Anthonia Jacoba Boot is geboren op 05-06-1912 in Leiden, dochter van Wilhelmus Aloisius Boot en Wilhelmina Maria Zuijdveld. Beroep: 1931 verkoopster. Maria Anthonia Jacoba trouwde, 18 jaar oud, op 21-01-1931 in Den Haag met Paulus Emanuel Johannes Mansveld, 22 jaar oud. Paulus Emanuel Johannes is geboren op 22-03-1908 in Den Haag. Beroep: 1931 huisschilder. Paulus Emanuel Johannes: zoon van Paulus Emanuel Johannes Mansveld (1877-1953), huisschilder, en van Wietske Walta.

XII-ha Elisabeth Goverdina Compter is geboren op 15-09-1887 in Den Haag, dochter van Cornelis Hendrik Compter en Adriana Boot. Elisabeth Goverdina trouwde, 25 jaar oud, op 27-12-1912 in Den Haag met Andries Johannes Franciscus Zuiderwijk, 28 jaar oud. Andries Johannes Franciscus is geboren op 10-12-1884 in Den Haag. Andries Johannes Franciscus is overleden op 28-08-1916 in Den Haag, 31 jaar oud. Beroep: 1912 arbeider. Andries Johannes Franciscus: zoon van Karel Jacobus Zuiderwijk en van Hendrika Johanna Wilhelmina Blok.

XII-hb Pieter Cornelis Compter is geboren op 21-04-1889 in Den Haag, zoon van Cornelis Hendrik Compter en Adriana Boot. Beroep: 1913 loodgieter.

Pieter Cornelis:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 10-05-1913 in Den Haag met Antonia Hendrika Wilhelmina Bakker, 30 jaar oud. Antonia Hendrika Wilhelmina is geboren op 26-04-1883 in Den Haag. Antonia Hendrika Wilhelmina is overleden op 27-05-1922 in Den Haag, 39 jaar oud. Antonia Hendrika Wilhelmina: dochter van Dirk Bakker, , en van Johanna Maria van Nierop.
(2) trouwde, 33 jaar oud, op 06-09-1922 in Den Haag met Adriana van Gelderen, 24 jaar oud. Adriana is geboren op 19-01-1898 in Den Haag. Adriana: dochter van Laurens van Gelderen, zilversmid, en van Sara Maria van Os.

XII-hc Goverina Compter is geboren omstreeks 1892 in Den Haag, dochter van Cornelis Hendrik Compter en Adriana Boot. Goverina is overleden op 01-04-1922 in Den Haag, ongeveer 30 jaar oud. Goverina trouwde, ongeveer 20 jaar oud, op 16-02-1912 in Den Haag met Arnold Hendrik Bosch, 22 jaar oud. Arnold Hendrik is geboren op 12-09-1889 in Den Haag. Arnold Hendrik is overleden op 07-02-1946 in Den Haag, 56 jaar oud. Beroep: 1912 kantoorbediende. Arnold Hendrik: zoon van Arnoldus Bosch, timmerman, en van Maria Adriana Vogel.

XII-hd Cornelis Hendrik 2 Compter is geboren op 16-07-1894 in Den Haag, zoon van Cornelis Hendrik Compter en Adriana Boot. Cornelis Hendrik 2 is overleden op 23-02-1945 in Gusen, Oostenrijk, 50 jaar oud. Beroep: 1917 kurkensnijder. Cornelis Hendrik 2 trouwde, 22 jaar oud, op 06-06-1917 in Den Haag met Marijntje Johanna Mooijman, 23 jaar oud. Marijntje Johanna is geboren op 01-06-1894 in Den Haag. Marijntje Johanna: dochter van Gerardus Mooijman, vuurstoker, en van Johanna Jacoba Wilhelmina Duran.

XII-he Geertruida Compter is geboren op 14-04-1899 in Den Haag, dochter van Cornelis Hendrik Compter en Adriana Boot. Geertruida trouwde, 29 jaar oud, op 12-10-1928 in Den Haag met Hendrik Jan Scharrer, 28 jaar oud. Hendrik Jan is geboren op 03-04-1900 in Oostende, België. Beroep: 1928 winkelier in schoenen. Hendrik Jan: zoon van Henry Scharrer, winkelier in schoenen, en van Johanna Sofia Decoo.

XII-hf Adriana Compter is geboren op 10-11-1900 in Den Haag, dochter van Cornelis Hendrik Compter en Adriana Boot. Adriana trouwde, 27 jaar oud, op 19-09-1928 in Den Haag met Elias Johannes Nieuwenburg, 29 jaar oud. Elias Johannes is geboren op 04-07-1899 in Haarlem. Beroep: 1928 monteur centr. verw. Elias Johannes: zoon van Elias Johannes Nieuwenburg, katoendrukker, en van Geertruida Helena Houps.

XII-hg Johannes Hendrik Compter is geboren op 29-12-1904 in Den Haag, zoon van Cornelis Hendrik Compter en Adriana Boot. Beroep: 1927 vuurstoker. Johannes Hendrik trouwde, 22 jaar oud, op 04-05-1927 in Den Haag met Maria Cornelia Petronella Helena van Drunen, 19 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 24-07-1948 in Den Haag. Maria Cornelia Petronella Helena is geboren op 19-02-1908 in Den Haag. Maria Cornelia Petronella Helena: dochter van Cornelis Wilhelmus van Drunen, huisschilder, en van Maria Lepelaar.

XII-hh Dirk den Haag is geboren op 12-03-1910 in Gouda, zoon van Dirk den Haag en Johanna Boot. Dirk trouwde, 26 jaar oud, op 29-07-1936 in Rotterdam met Margje Maljers, 20 jaar oud. Margje is geboren op 23-05-1916 in Rotterdam. Margje: dochter van Johannes Floris Maljers, , en van Jannetta Neeltje Mook.

XII-hi Goverina Johanna 2 Knor is geboren op 02-03-1906 in Gouda, dochter van Jan Knor en Geertruida Catharina Boot. Goverina Johanna 2 trouwde, 22 jaar oud, op 16-05-1928 in Rotterdam met Mathijs Blankers, 36 jaar oud. Mathijs is geboren op 08-04-1892 in Heerewaarden (Maasdriel). Mathijs is overleden op 10-12-1952 in Wassenaar, 60 jaar oud. Mathijs: zoon van Wouter Blankers en van Leentje van Ooijen.

XII-hj Pieter Knor is geboren op 12-02-1908 in Gouda, zoon van Jan Knor en Geertruida Catharina Boot. Pieter is overleden op 09-08-1963 in Rotterdam, 55 jaar oud. Pieter trouwde, 26 jaar oud, op 15-08-1934 in Rotterdam met Plonia Klazina Knegt, 31 jaar oud. Plonia Klazina is geboren op 30-11-1902 in Rotterdam. Plonia Klazina: dochter van Cornelis Knegt en van Neeltje Kooij.

XII-hk Maria Wilhelmina Boot is geboren op 08-04-1895 in Gouda, dochter van Matthijs Boot en Wilhelmina Agatha Sluiter. Maria Wilhelmina is overleden op 05-07-1943 in Gouda, 48 jaar oud. Beroep: 1923 werkster. Maria Wilhelmina trouwde, 28 jaar oud, op 16-05-1923 in Gouda met Antonie Dogterom, 23 jaar oud. Antonie is geboren op 05-07-1899 in Zevenhuizen. Antonie is overleden na 1943, minstens 44 jaar oud. Beroep: 1923 metselaar. Antonie: zoon van Willem Dogterom, opzichter, en van Trijntje Hendriks (ovl. 1909).

XII-hl Simon Boot is geboren op 13-02-1892 in Gouda, zoon van Simon Boot en Mina Leonora Abelman. Beroep: 1915 handelsreiziger. Simon trouwde, 23 jaar oud, op 23-12-1915 in Amsterdam met Geertruida den Hertog, 21 jaar oud. Geertruida is geboren op 07-05-1894 in Gouda. Geertruida: dochter van Pieter den Hertog, blikwerkenfabrikant, en van Henrietta Margaretha Musler.

XII-hm Leonora Hermina 2 (Nora) Boot is geboren op 04-06-1896 in Gouda, dochter van Simon Boot en Mina Leonora Abelman. Nora trouwde, 22 jaar oud, op 21-11-1918 in Hilversum met Leonard(us) Velleman, 27 jaar oud. Leonard(us) is geboren op 30-09-1891 in Den Helder. Leonard(us) is overleden op 31-07-1972 in Oakville, Ontario, Canada, 80 jaar oud. Woonplaats: (vertrok op 23-08-1910 naar Londen, kwam op 12-09-1911 terug in Amsterdam, later vestigde hij zich in Canada). Beroep: kantoorbediende, uitgever. Leonard(us): zoon van Abraham Velleman (1849-1901), opperkonstabel, en van Elsje Levit (1856-1943); weduwnaar van Keetje Peper (1889-voor 1918), met wie hij trouwde op 03-04-1913 te Amsterdam.

XII-hn Maria Johanna Boot is geboren op 30-04-1898 in Gouda, dochter van Simon Boot en Mina Leonora Abelman. Maria Johanna trouwde, 23 jaar oud, op 16-09-1921 in Gouda met Jacob Marinus Korstanje, 26 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 20-01-1939 in Rotterdam. Jacob Marinus is geboren op 03-01-1895 in Goes. Jacob Marinus is overleden op 10-02-1950 in Zwolle, 55 jaar oud. Beroep: 1921 handelsreiziger; 1950 bleker. Jacob Marinus: zoon van Janus Korstanje (ovl. 1954), klerk, en van Maria van der Weele (ovl. 1953).

XII-ho Adrianus Boot is geboren op 11-03-1901 in Gouda, zoon van Simon Boot en Mina Leonora Abelman. Beroep: 1927 koopman. Adrianus trouwde, 26 jaar oud, op 21-09-1927 in Gouda met Geertruij Rietveld, 25 jaar oud. Geertruij is geboren op 10-03-1902 in Gouda. Geertruij: dochter van Leendert Rietveld, koopman, en van Johanna Angenita Hogendoorn.

XII-hp Geertruij Boot is geboren op 25-07-1902 in Gouda, dochter van Simon Boot en Mina Leonora Abelman. Geertruij trouwde, 23 jaar oud, op 24-12-1925 in Boskoop met Marius Mels Helmig Weil, 23 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 11-11-1937 in Den Haag. Marius Mels Helmig is geboren op 10-04-1902 in Gouda. Marius Mels Helmig is overleden op 03-11-1950 in Boskoop, 48 jaar oud. Marius Mels Helmig: zoon van Frederik Weil, gemeentebode, en van Jacoba Geertruida van Holten.

XII-hq Leonardus Reparon is geboren op 30-07-1868 in Gouda, zoon van Andries Reparon en Geertruij Boot. Leonardus is overleden op 26-09-1924 in Gouda, 56 jaar oud. Beroep: 1890 kuiper; 1924 koopman. Religie: N.H. Leonardus trouwde, 21 jaar oud, op 25-06-1890 in Gouda met Catharina Maria Brenkman, 20 jaar oud. Catharina Maria is geboren op 08-03-1870 in Gouda. Catharina Maria: dochter van Jacobus Brenkman, sjouwerman, en van Johanna van Houten.

Kind van Leonardus en Catharina Maria:

1 Catharina Maria Reparon, geboren op 26-01-1899 in Gouda. Volgt XIII-ck.

XII-hr Marinus Johannis Reparon is geboren op 18-08-1870 in Gouda, zoon van Andries Reparon en Geertruij Boot. Beroep: 1896 magazijnknecht. Religie: N.H. Marinus Johannis trouwde, 25 jaar oud, op 22-07-1896 in Gouda met Stijntje Rozekrans, 25 jaar oud. Stijntje is geboren op 26-12-1870 in Purmerend. Stijntje: dochter van Pieter Rozekrans, , en van Maartje Gruson.

XII-hs Johanna Reparon is geboren op 16-11-1877 in Gouda, dochter van Andries Reparon en Geertruij Boot. Religie: N.H. Johanna trouwde, 20 jaar oud, op 14-09-1898 in Gouda met Gerrit Bloot, 21 jaar oud. Gerrit is geboren op 29-12-1876 in Moordrecht. Gerrit is overleden op 22-08-1950 in Gouda, 73 jaar oud. Beroep: 1898 bakkersknecht. Gerrit: zoon van Leendert Bloot, baanspinner, en van Adriana de Jong.

XII-ht Johannes Franciscus Boot is geboren op 17-01-1867 in Gouda, zoon van Adrianus Boot en Elisabeth Johanna de Weger. Johannes Franciscus is overleden op 11-04-1934 in Den Haag, 67 jaar oud. Woonplaats: 10-04-1877 Den Haag. Beroep: vishandelaar. Religie: N.H. Johannes Franciscus trouwde, 25 jaar oud, op 02-03-1892 in Den Haag met Hendrika Wilhelmina Muns, 26 jaar oud. Hendrika Wilhelmina is geboren op 18-08-1865 in Den Haag. Hendrika Wilhelmina: dochter van Willem Muns, smid/koster, en van Johanna Maria Adriana Cornelia Laffree.

Kinderen van Johannes Franciscus en Hendrika Wilhelmina:

1 NN Boot, levenloos geboren dochter, geboren op 09-11-1892 in Den Haag.
2 NN Boot, levenloos geboren zoon, geboren op 07-02-1894 in Den Haag.
3 Elisabeth Johanna Boot, geboren op 24-07-1898 in Den Haag. Volgt XIII-cl.
4 Johannes Franciscus Boot, geboren op 30-05-1900 in Den Haag. Volgt XIII-cm.
5 Willem Boot, geboren op 13-09-1901 in Den Haag.
6 Johanna Maria Adriana Cornelia Boot, geboren op 08-05-1903 in Den Haag.

XII-hu Pieternella Geertruida Boot is geboren op 05-09-1868 in Gouda, dochter van Adrianus Boot en Elisabeth Johanna de Weger. Pieternella Geertruida is overleden op 06-12-1950 in Den Haag, 82 jaar oud. Woonplaats: 1877 Den Haag. Religie: N.H. Pieternella Geertruida trouwde, 24 jaar oud, op 10-05-1893 in Den Haag met Jacobus Hellingman, 30 jaar oud. Jacobus is geboren op 27-11-1862 in Amsterdam. Jacobus is overleden op 04-03-1939 in Amsterdam, 76 jaar oud. Hij is begraven op 08-03-1939 te Amsterdam. Beroep: 1843 makelaar; directeur Hellingman’s bouwmaatschappij N.V. Jacobus: zoon van Cornelis Hellingman (ca 1837-1907) en van Maria Jochemina Marcus (ca 1836-1918).

Kinderen van Pieternella Geertruida en Jacobus:

1 Cornelis Hellingman, geboren omstreeks 1894 in Amsterdam. Volgt XIII-cn.
2 Adrianus Egbertus Johannes Hellingman, geboren omstreeks 1896 in Amsterdam. Volgt XIII-co.
3 Maria Jochemina Hellingman, geboren omstreeks 1898 in Amsterdam. Volgt XIII-cp.

XII-hv Johannes Gijsbertus Boot is geboren op 03-08-1870 in Gouda, zoon van Adrianus Boot en Elisabeth Johanna de Weger. Woonplaats: 10-04-1877 Den Haag. Beroep: 1905 zalmhandelaar. Religie: N.H. Johannes Gijsbertus trouwde, 35 jaar oud, op 30-08-1905 in Den Haag met Geertruida Cornelia Wilhelmina van Gorsselen, 31 jaar oud. Geertruida Cornelia Wilhelmina is geboren op 02-08-1874 in Den Haag. Geertruida Cornelia Wilhelmina: dochter van Wilhelmus Theodorus van Gorsselen, kleermaker, en van Catharina Koolen.

XII-hw Maria Johanna 2 Boot is geboren op 18-03-1872 in Gouda, dochter van Adrianus Boot en Elisabeth Johanna de Weger. Maria Johanna 2 is overleden op 25-10-1925 in Amsterdam, 53 jaar oud. Religie: N.H. Maria Johanna 2 trouwde, 21 jaar oud, op 19-07-1893 in Den Haag met Willem Hos, 30 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 06-01-1925 in Den Haag. Willem is geboren op 07-08-1862 in Haarlem. Beroep: 1893 winkelier; koopman; 1926 monteur. Willem: zoon van Johannes Wilhelmus Hos en van Auguste Louise Wilhelmine Steinbach.

Kinderen van Maria Johanna 2 en Willem:

1 Elisabeth Johanna Hos, geboren op 24-03-1895 in Loosduinen.
2 Adriana Hos, geboren op 13-01-1898 in Den Haag. Volgt XIII-cq.
3 August Louis Wilhelm Hos, geboren op 30-05-1899 in Den Haag.
4 Petronella Geertruida Hos, geboren op 13-01-1904 in Den Haag.

XII-hx Agatha Francina Boot is geboren op 29-08-1874 in Gouda, dochter van Adrianus Boot en Elisabeth Johanna de Weger. Agatha Francina is overleden op 11-04-1956 in Rijswijk, 81 jaar oud. Woonplaats: 10-04-1877 Den Haag. Religie: N.H. Agatha Francina trouwde, 24 jaar oud, op 21-09-1898 in Den Haag met Johannes Marcus, 27 jaar oud. Johannes is geboren op 19-12-1870 in Amsterdam. Beroep: 1898 spoorwegambtenaar. Johannes: zoon van Teunis Marcus, touwslager, en van Catharina Bik.

XII-hy Helena Adriana Boot is geboren op 02-02-1878 in Den Haag, dochter van Adrianus Boot en Elisabeth Johanna de Weger. Helena Adriana is overleden op 24-12-1953 in Den Haag, 75 jaar oud. Helena Adriana trouwde, 28 jaar oud, op 29-08-1906 in Den Haag met Fridolin Johannes George Becker, 26 jaar oud. Fridolin Johannes George is geboren op 18-07-1880 in Den Haag. Fridolin Johannes George is overleden op 25-12-1939 in Den Haag, 59 jaar oud. Beroep: 1906 tekenleraar. Religie: R.K. Fridolin Johannes George: zoon van Fridolin Becker en van Adriana Maria Frederika Frauenfelder.

XII-hz Adrianus Gerardus Boot is geboren op 05-09-1880 in Den Haag, zoon van Adrianus Boot en Elisabeth Johanna de Weger. Beroep: 1905 bankdirecteur van "eene credietbank".

Adrianus Gerardus:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 02-06-1905 in Den Haag met Angéle Arnoldine Jeanne Paulina Amiot (afb. 12), 18 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden in 06-1913 (echtscheiding). Angéle Arnoldine Jeanne Paulina is geboren op 28-04-1887 in Leiderdorp.
(2) trouwde, 34 jaar oud, in 1914 in Batavia, Java, Ned. Indië met Elisabeth Schmidgall, 30 jaar oud. Elisabeth is geboren op 08-01-1884 in Soerabaja, Java, Ned. Indië.

Kind van Adrianus Gerardus en Angéle Arnoldine Jeanne Paulina:

1 Johannes Adrianus Pierre Gustaaf (Jan) Boot, geboren op 19-12-1905 in Den Haag. Volgt XIII-cr.

Kind van Adrianus Gerardus en Elisabeth:

1 Franciscus Adrianus Frederik Willem (Frans) Boot, geboren op 09-11-1914 in Batavia, Java, Ned. Indië. Volgt XIII-cs.

XII-ia Maria Johanna Boot is geboren op 23-10-1874 in Gouda, dochter van Nicolaas Boot en Geertruida Catharina Roghair. Maria Johanna is overleden op 29-01-1963 in Gouda, 88 jaar oud. Woonplaats: Gouda. Religie: Remonstrants. Maria Johanna trouwde, 30 jaar oud, op 11-10-1905 in Gouda met Willem Pieters, 31 jaar oud. Willem is geboren op 22-06-1874 in Reeuwijk. Woonplaats: Gouda. Beroep: 1905 verlakker. Willem: zoon van Philippus Pieters, wonende te Gent, en van Joanna Helleman (ovl. 1912 67j. Willeskop); weduwnaar van Johanna Cornelia Meijer.

Kind van Maria Johanna en Willem:

1 Jozua Pieters, geboren op 12-08-1909 in Gouda. Volgt XIII-ct.

XII-ib Elizabeth Johanna Boot is geboren op 25-02-1889 in Gouda, dochter van Nicolaas Boot en Geertruida Catharina Roghair.

Elizabeth Johanna:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 20-08-1913 in Gouda met Nanno Jan Doggenaar, 29 jaar oud. Nanno Jan is geboren op 20-11-1883 in Zwolle. Nanno Jan is overleden op 17-09-1914 in Utrecht, 30 jaar oud. Nanno Jan: zoon van Marten Doggenaar, schipper, en van Grietje Visker.
(2) trouwde, 27 jaar oud, op 13-12-1916 in Gouda met Maggiel Anthonius Holthuijsen, 31 jaar oud. Maggiel Anthonius is geboren op 31-08-1885 in Gouda. Beroep: 1916 blekersknecht. Maggiel Anthonius: zoon van Maggiel Anthonius Holthuijsen, touwspinner , en van Catharina Lucia Sonsbeek. Weduwnaar van Hazerina Johanna Jongerheld.

XII-ic Catharina Margaretha Boot is geboren op 19-02-1895 in Gouda, dochter van Nicolaas Boot en Geertruida Catharina Roghair. Catharina Margaretha trouwde, 20 jaar oud, op 11-08-1915 in Gouda met Gerrit van Hofwegen, 21 jaar oud. Gerrit is geboren op 04-03-1894 in Gouda. Beroep: 1915 timmerman. Gerrit: zoon van Christiaan van Hofwegen, koopman, en van Geertruida Barendina Goudriaan.

XII-id Adrianus 2 Boot is geboren op 07-05-1897 in Gouda, zoon van Nicolaas Boot en Geertruida Catharina Roghair. Adrianus 2 is overleden op 22-06-1960 in Gouda, 63 jaar oud. Beroep: reiziger, sigarenmaker. Adrianus 2 trouwde, 28 jaar oud, op 07-10-1925 in Den Haag met Alida Wilhelmina van Bruinessen, 30 jaar oud. Alida Wilhelmina is geboren op 15-06-1895 in Gouda. Alida Wilhelmina is overleden op 08-10-1967 in Gouda, 72 jaar oud. Alida Wilhelmina: dochter van Petrus van Bruinessen, colporteur, en van Hendrika van Gent. Eerder getrouwd 05-04-1916 te Gouda met Gerrit Cornelis van der Want, geboren 02-12-1891 te Gouda, zoon van Cornelis Jacobus van der Want en Johanna Maria Larivelt. 

Cornelis in t Velt.12

Adrianus Boot

Cornelis in t Velt.13

Alida Wilhelmina Bruinessen

XII-ie Maria Johanna Boot is geboren op 12-05-1882 in Rotterdam, dochter van Leendert Boot en Cornelia Wilhelmina Verwoert (Verwoerd). Maria Johanna trouwde, 27 jaar oud, op 18-10-1909 in Breda met Johan Karel Bergsteijn, 25 jaar oud. Johan Karel is geboren op 24-12-1883 in Breda. Johan Karel is overleden op 07-09-1957 in Soest, 73 jaar oud. Beroep: 1909 sergeant fourier. Johan Karel: zoon van Johannes Bergsteijn, sergeant administrateur, en van Hendrina van Dijk.

XII-if Rijk Boot is geboren op 15-04-1884 in Ridderkerk, zoon van Leendert Boot en Cornelia Wilhelmina Verwoert (Verwoerd). Rijk is overleden op 21-06-1959 in Soest, 75 jaar oud. Beroep: 1912 tekenaar. Rijk trouwde, 28 jaar oud, op 24-04-1912 in Zutphen met Wilhelmina Stapel, 32 jaar oud. Wilhelmina is geboren op 21-02-1880 in Zutphen. Wilhelmina: dochter van Johan Hendrik Godfried Stapel, ambtenaar der belastingen, en van Johanna Maria Dulfer.

Kind van Rijk en Wilhelmina:

1 Cornelia Johanna Boot, geboren omstreeks 1913. Cornelia Johanna is overleden op 23-10-1922 in Utrecht, ongeveer 9 jaar oud.

XII-ig Leentje Boot is geboren op 14-02-1886 in Ridderkerk, dochter van Leendert Boot en Cornelia Wilhelmina Verwoert (Verwoerd). Leentje is overleden op 08-01-1951 in Vught, 64 jaar oud. Leentje trouwde, 29 jaar oud, op 11-03-1915 in Breda met Lambertus Christiaan Bakker, 29 jaar oud. Lambertus Christiaan is geboren op 08-02-1886 in Purmerend. Beroep: klerk Registratie en Domeinen. Lambertus Christiaan: zoon van Jan Bakker (1862-1945), bode, en van Maartje Kappel (1858-1933).

XII-ih Johanna Boot is geboren op 03-06-1887 in Ridderkerk, dochter van Leendert Boot en Cornelia Wilhelmina Verwoert (Verwoerd). Johanna is overleden op 22-11-1953 in Alkmaar, 66 jaar oud. Johanna trouwde, 34 jaar oud, op 29-03-1922 in ’s-Hertogenbosch met Cornelis Melio, 28 jaar oud. Cornelis is geboren op 09-10-1893 in Ellewoutsdijk. Cornelis: zoon van Jacobus Melio, , en van Cornelia van Gemert.

XII-ii Wilhelmina Cornelia van den Berg (geboren Boot) is geboren op 30-01-1873 in Gouda, dochter van Johannes van den Berg en Josina Petronella Boot. Religie: Gereformeerd. Wilhelmina Cornelia trouwde, 46 jaar oud, op 14-05-1919 in Gouda met Dirk van Dijk, ongeveer 53 jaar oud. Dirk is geboren omstreeks 1866 in Katwijk. Dirk is overleden op 30-06-1945 in Amersfoort, ongeveer 79 jaar oud. Beroep: 1919 broodbakker. Dirk: zoon van Bernardus van Dijk, , en van Johanna van Rijn. Weduwnaar van Neeltje de Haan.

XII-ij Maria van den Berg (geboren Boot) is geboren op 06-08-1875 in Gouda, dochter van Johannes van den Berg en Josina Petronella Boot. Maria is overleden op 16-09-1937 in Gouda, 62 jaar oud. Religie: Gereformeerd. Maria trouwde, 20 jaar oud, op 08-04-1896 in Gouda met Leendert de Mol, 24 jaar oud. Leendert is geboren op 12-04-1871 in Gouda. Leendert is overleden op 01-10-1945 in Gouda, 74 jaar oud. Beroep: 1896 stoker. Leendert: zoon van Arie de Mol en van Jacoba Zorg.

XII-ik Willem van den Berg is geboren op 09-09-1882 in Gouda, zoon van Johannes van den Berg en Josina Petronella Boot. Beroep: fabrieksarbeider. Willem trouwde, 30 jaar oud, op 11-06-1913 in Rotterdam met Aaltje Kronemeijer, 22 jaar oud. Aaltje is geboren op 04-12-1890 in Vrijenban (nu deel van Delft). Aaltje: dochter van Tjeerd Kronemeijer, molenaar, en van Martsen Hopperus.

XII-il Helena Petronella van den Berg is geboren op 21-12-1884 in Gouda, dochter van Johannes van den Berg en Josina Petronella Boot. Helena Petronella trouwde, 27 jaar oud, op 31-07-1912 in Gouda met Izaak de Rijke, 23 jaar oud. Izaak is geboren op 22-04-1889 in Stavenisse. Beroep: 1912 pakhuisknecht. Izaak: zoon van Adriaan de Rijke, , en van (He)Lena Seijs.

XII-im Petronella Josina van den Berg is geboren op 13-04-1888 in Gouda, dochter van Johannes van den Berg en Josina Petronella Boot. Petronella Josina trouwde, 23 jaar oud, op 16-08-1911 in Gouda met Johannes Franciscus Pietersen, 24 jaar oud. Johannes Franciscus is geboren op 10-12-1886 in Den Haag. Beroep: 1911 huisschilder. Johannes Franciscus: zoon van NN en van Jacoba Pietersen.

XII-in Josina Petronella 2 van den Berg is geboren op 12-04-1893 in Gouda, dochter van Johannes van den Berg en Josina Petronella Boot. Josina Petronella 2 trouwde, 28 jaar oud, op 17-08-1921 in Gouda met Pieter Anthonie Verbrugge, 24 jaar oud. Pieter Anthonie is geboren op 29-12-1896 in Gouda. Beroep: 1921 stoker. Pieter Anthonie: zoon van Pieter Anthonie Verbrugge, stoker, en van Johanna Schenk.

XII-io Wilhelmina Cornelia Boot is geboren op 14-06-1884 in Gouda, dochter van Leendert Boot en Hendrika Johanna Nieuwland. Wilhelmina Cornelia trouwde, 46 jaar oud, op 18-03-1931 in Gouda met Gerardus Johannes Wagenaar, 62 jaar oud. Gerardus Johannes is geboren op 19-02-1869 in Gouda. Gerardus Johannes is overleden op 30-01-1936 in Gouda, 66 jaar oud. Gerardus Johannes: zoon van Gerardus Johannes Wagenaar, pijpenfabrikeur, en van Johanna Maria Kruijsheer; weduwnaar van Wilhelmina Middelkoop, ovl. 01-12-1929.

XII-ip Wilhelmina Cornelia 2 Boot is geboren op 17-01-1887 in Rotterdam, dochter van Simon Boot en Anna Jacoba van Draanen. Wilhelmina Cornelia 2 trouwde, 25 jaar oud, op 14-08-1912 in Rotterdam met Johannes Jacobus Akkerhuis, 24 jaar oud. Johannes Jacobus is geboren op 07-04-1888 in Kralingen. Johannes Jacobus is overleden op 08-05-1925 in Rotterdam, 37 jaar oud. Beroep: 1912 timmerman. Johannes Jacobus: zoon van Gerardus Willem Akkerhuis en van Adriana Rozenbeek.

Kinderen van Wilhelmina Cornelia 2 en Johannes Jacobus:

1 Gerardus Willem Akkerhuis, geboren omstreeks 1914 in Rotterdam.
2 Anna Jacoba Akkerhuis, geboren omstreeks 1916 in Rotterdam.

XII-iq Johannes 2 Boot is geboren op 29-09-1890 in Rotterdam, zoon van Simon Boot en Anna Jacoba van Draanen. Johannes 2 is overleden op 23-05-1940 in Hilversum, 49 jaar oud. Johannes 2 trouwde, 28 jaar oud, op 22-01-1919 in Rotterdam met Adriana Willebrands, 20 jaar oud. Adriana is geboren op 15-04-1898 in Rotterdam. Adriana: dochter van Adrianus Willebrands (1867) en Adriana Sas (1864-<1918).

Kinderen van Johannes 2 en Adriana:

1 Johannes Boot, geboren omstreeks 1921 in Rotterdam. Johannes is overleden op 22-09-1924 in Rotterdam, ongeveer 3 jaar oud.
2 Anna Jacoba (Annie) Boot, geboren op 15-01-1923. Volgt XIII-cu.

XII-ir Maria Christina Boot is geboren op 17-04-1895 in Rotterdam, dochter van Simon Boot en Anna Jacoba van Draanen. Maria Christina trouwde, 24 jaar oud, op 30-04-1919 in Rotterdam met Willem Boutkan, 32 jaar oud. Willem is geboren op 16-01-1887 in Nieuw Helvoet. Willem is overleden op 08-10-1951 in Poortugaal, 64 jaar oud. Willem: zoon van Cornelis Boutkan en Jannetje van der Dol.

Kind van Maria Christina en Willem:

1 Johannes Jacobus Boutkan, geboren omstreeks 1927 in Rotterdam. Johannes Jacobus is overleden op 19-11-1937 in Noordwijk, ongeveer 10 jaar oud.

XII-is Anna Jacoba 2 Boot is geboren op 13-05-1898 in Rotterdam, dochter van Simon Boot en Anna Jacoba van Draanen. Anna Jacoba 2 is overleden op 09-11-1923 in Rotterdam, 25 jaar oud. Anna Jacoba 2 trouwde, 20 jaar oud, op 25-09-1918 in Rotterdam met Hendrikus Schepers, ongeveer 27 jaar oud. Hendrikus is geboren omstreeks 1891 in Renkum. Hendrikus: zoon van Johannes Schepers en van Everdina Theodora Beurs.

Kind van Anna Jacoba 2 en Hendrikus:

1 Simon Schepers, geboren omstreeks 21-03-1920 in Rotterdam? Simon is overleden op 21-01-1921 in Mannheim, Baden-Württemberg, Duitsland, ongeveer 10 maanden oud.

XII-it Johannes (Jan) Boot is geboren op 02-03-1892 in Rotterdam, zoon van Arie Otto Boot en Adriana Maria van Leeuwen. Johannes is overleden op 30-12-1944 in Neuengamme (Hamburg), Duitsland, 52 jaar oud. Beroep: 1916 kantoorbediende, makelaar.

Het huis van Jan Boot aan de Trompstraat diende tijdens de Duitse bezetting 1940-1945 als vergaderplaats voor verzetslieden en contactpunt voor koeriers. Na verraad deed de Duitse Sicherheitsdienst er op 13 juli 1944 een inval. Boot werd met twaalf anderen gearresteerd en via Scheveningen, Vught en Sachsenhausen naar Neuengamme overgebracht, waar hij op 30-12-1944 overleed. Bij het raadsbesluit van 04-09-2003 is in de nieuwe wijk Leidschenveen (De Lanen) in Den Haag een straat vernoemd met de naam: Jan Bootlaan; 1892-1944 verzetsstrijder. Bron: gemeentearchief Den Haag.

Klik hier voor de Jan Bootlaan in Den Haag.

 

Jan trouwde, 24 jaar oud, op 29-11-1916 in Gouda met Geertje Vermij, 25 jaar oud. Geertje is geboren op 19-06-1891 in Gouda, dochter van Dirk Vermij en Adriana van der Horst. Geertje is overleden op 20-08-1975 in Gouda, 84 jaar oud. Geertje: dochter van Dirk Vermij, koopman.

Kind van Jan en Geertje:

1 Adriana Maria (Jeanne) Boot, geboren op 02-02-1919 in Den Haag. Volgt XIII-cv.

XII-iu Jacob Boot is geboren op 16-10-1893 in Rotterdam, zoon van Arie Otto Boot en Adriana Maria van Leeuwen. Jacob is overleden op 10-10-1983 in Boskoop, 89 jaar oud. Beroep: boomkweker. Jacob trouwde, 29 jaar oud, op 20-12-1922 in Gouda met Heiltje Roozeboom, 25 jaar oud. Heiltje is geboren op 28-09-1897 in Woerden. Heiltje is overleden op 19-07-1967 in Boskoop, 69 jaar oud. Heiltje: dochter van Jan Roozeboom (ca 1862), boomkweker, en van Marrigje Muijs (ca 1867).

Kinderen van Jacob en Heiltje:

1 Arie Otto 1 Boot, geboren op 24-04-1924 in Reeuwijk. Arie Otto 1 is overleden op 21-12-1927 in Reeuwijk, 3 jaar oud.
2 Arie Otto 2 Boot, geboren op 10-02-1929 in Reeuwijk. Arie Otto 2 is overleden op 27-04-2001 in Boskoop, 72 jaar oud. Beroep: boomkweker.
3 Jan Boot, geboren op 01-04-1930 in Reeuwijk. Jan is overleden op 01-12-2002 in Reeuwijk, 72 jaar oud.

XII-iv Arie Otto Boot is geboren op 25-12-1895 in Rotterdam, zoon van Arie Otto Boot en Adriana Maria van Leeuwen. Arie Otto is overleden op 11-10-1989 in Gouda, 93 jaar oud. Beroep: 1920 broodbakker. Arie Otto trouwde, 24 jaar oud, op 16-06-1920 in Waddinxveen met Janna Gerritje Hoogendoorn, 20 jaar oud. Janna Gerritje is geboren op 18-04-1900 in Waddinxveen. Janna Gerritje is overleden in 04-2003, 102 jaar oud. Janna Gerritje: dochter van Hugo Hoogendoorn, veehandelaar en landbouwer, en van Janna Verboom.

Kind van Arie Otto en Janna Gerritje:

1 Hugo Boot, geboren op 29-05-1922 in Gouda. Volgt XIII-cw.

XII-iw Willemijntje Boot is geboren op 04-01-1898 in Rotterdam, dochter van Arie Otto Boot en Adriana Maria van Leeuwen. Willemijntje is overleden op 20-05-1966 in Amersfoort, 68 jaar oud. Woonplaats: (op 26-04-1951 geëmigreerd naar Frankrijk). Willemijntje trouwde, 24 jaar oud, op 07-06-1922 in Gouda met Jan Jacobus den Hollander, 25 jaar oud. Jan Jacobus is geboren op 02-03-1897 in Gouda. Jan Jacobus is overleden op 18-09-1958 in Le Pin, Frankrijk, 61 jaar oud. Woonplaats: (op 26-04-1951 geëmigreerd naar Frankrijk). Beroep: 1922 voerman; pluimveefokker; pluimveehandelaar. Jan Jacobus: zoon van Arie den Hollander, schipper, en van Neeltje Markus.

Kind van Willemijntje en Jan Jacobus:

1 Arie den Hollander, geboren op 10-07-1925 in Gouda. Arie is overleden op 12-01-1944 in Gouda, 18 jaar oud. Beroep: pluimveeverzorger.

XII-ix Adrianus Boot is geboren op 18-03-1902 in Rotterdam, zoon van Arie Otto Boot en Adriana Maria van Leeuwen. Adrianus is overleden op 05-03-1978 in Pretoria, Gauteng, Zuid-Afrika, 75 jaar oud. Bij het overlijden van Adrianus: of 05-03-1977 te Brakpan, Gauteng, Zuid-Afrika ? Woonplaats: (op 04-04-1937 geëmigreerd naar Zuid-Afrika). Beroep: 1927 bouwkundige, timmerman, aannemer. Adrianus trouwde, 25 jaar oud, op 22-06-1927 in Gouda met Jantina Giethoorn, 23 jaar oud. Jantina is geboren op 16-04-1904 in Hoogeveen. Jantina is overleden op 06-01-1996 in Pretoria, Gauteng, Zuid-Afrika, 91 jaar oud. Jantina: dochter van Jan Giethoorn, schipper, en van Roelofje Pool.

Kinderen van Adrianus en Jantina:

1 Frans Hendrik Boot, geboren op 31-05-1935 in Rijswijk. Frans Hendrik is overleden op 28-09-1937 in Brakpan, Gauteng, Zuid-Afrika, 2 jaar oud.
2 Roelina Boot, geboren op 26-09-1939 in Springs, Gauteng, Zuid-Afrika. Brakpan (ZA)? Roelina is overleden op 20-05-1969 in Johannesburg, Gauteng, Zuid-Afrika, 29 jaar oud (oorzaak: na een miskraam).

XII-iy Simon 3 Boot is geboren op 25-05-1907 in Gouda, zoon van Arie Otto Boot en Adriana Maria van Leeuwen. Simon 3 is overleden op 04-07-1992 in Brakpan, Gauteng, Zuid-Afrika, 85 jaar oud. Woonplaats: (op 01-12-1953 geëmigreerd naar Zuid-Afrika). Beroep: blikslager, 1937 controleur, loodgieter. Simon 3 trouwde, 29 jaar oud, op 17-02-1937 in Gouda met Clasina Apolonia Gerarda Fortuin, 27 jaar oud. Clasina Apolonia Gerarda is geboren op 27-04-1909 in Gouda. Clasina Apolonia Gerarda is overleden op 19-07-1975 in Brakpan, Gauteng, Zuid-Afrika, 66 jaar oud. Clasina Apolonia Gerarda: dochter van Fransiscus Cornelis Fortuin (ca 1873), pakhuisknecht, en Apolonia Clasina Gerarda Taat (ca 1883).

Kind van Simon 3 en Clasina Apolonia Gerarda:

1 Maria Adriana Clasina Boot, geboren op 18-01-1938 in Gouda. Maria Adriana Clasina is overleden op 22-02-1963 in Zuid-Afrika, 25 jaar oud.

XII-iz Otto Boot is geboren op 15-04-1909 in Gouda, zoon van Arie Otto Boot en Adriana Maria van Leeuwen. Otto is overleden op 26-05-1980 in Den Haag, 71 jaar oud. Beroep: timmerman. Otto trouwde, 27 jaar oud, op 03-03-1937 in Den Haag met Adriana Keijzer, 31 jaar oud. Adriana is geboren op 15-07-1905. Adriana is overleden op 12-03-1998 in Leidschendam, 92 jaar oud.

XII-ja Marinus Boot is geboren op 09-03-1912 in Gouda, zoon van Arie Otto Boot en Adriana Maria van Leeuwen. Beroep: schilder. Marinus: Wie is Alberta Cornelia Leonarda Alosierij Boot, geboren op 05-07-1940 te Schiedam? Marinus trouwde, 31 jaar oud, op 22-09-1943 in Schiedam met Elizabeth Markenstein, 24 jaar oud. Elizabeth is geboren op 03-02-1919 in Rotterdam. Elizabeth is overleden op 01-11-1975 in Schiedam, 56 jaar oud.

XII-jb Jasper Latooij is geboren op 10-01-1895 in Rotterdam, zoon van Jasper Latooij en Petronella Trijntje Boot. Jasper is overleden in 1977, 82 jaar oud. Beroep: 1921 onderwijzer; leraar doofstommeninstituut. Jasper trouwde, 26 jaar oud, op 28-07-1921 in Rotterdam met Louisa van Dam (geboren Brink), 32 jaar oud. Louisa is geboren op 02-08-1888 in Rotterdam. Louisa: dochter van Wilhelmus Johannes van Dam (ovl. 1943 Amersfoort 87j.) en van Kaatje Brink (ovl. 1931 Zeist 65j.). Dochter door ouders erkend bij hun huwelijk 16-02-1889.

XII-jc Jozina Jacoba Latooij is geboren op 26-05-1904 in Rotterdam, dochter van Jasper Latooij en Petronella Trijntje Boot. Jozina Jacoba is overleden op 06-11-1959 om 06:10 in Den Haag, 55 jaar oud. Beroep: 1928 onderwijzeres. Jozina Jacoba trouwde, 24 jaar oud, op 25-07-1928 in Den Haag met Egbert Hendrik Marinus Westerop, 31 jaar oud. Egbert Hendrik Marinus is geboren op 01-01-1897 in Wezep (Gld). Beroep: 1928 onderwijzer. Egbert Hendrik Marinus: zoon van Engelbertus Westerop, winkelier, en van Gerritdina Jansen.

XII-jd Johannes Boot is geboren op 19-08-1901 in Rotterdam, zoon van Otto Boot en Anna Johanna Wilhelmina Peiffer. Beroep: meubelmaker. Johannes trouwde, 25 jaar oud, op 20-10-1926 in Rotterdam met Elizabeth Blacquière, 23 jaar oud. Elizabeth is geboren op 24-01-1903 in Rotterdam. Elizabeth: dochter van Jacobus Blacquiere en van Dirkje Jannigje van Holten.

XII-je Lambertus Johannes (Bertus) Boot is geboren op 31-08-1903 in Rotterdam, zoon van Otto Boot en Anna Johanna Wilhelmina Peiffer. Lambertus Johannes is overleden op 14-04-1983 in Apeldoorn, 79 jaar oud. Beroep: vertegenwoordiger, controleur papiergroothandel (adres in 1936-1937 en 1937-1938 Wagenstraat 11, in 1948-1949 Arnhemseweg 125, volgens de Erica (adresboekje Apeldoorn)).

Onderscheiding: Yad Vashem (hoogste onderscheiding Israël) (Lambertus Johannes Boot en echtgenote Cornelia de Vries ontvingen op 25 november 2009 postuum de Yad Vashem, de hoogste onderscheiding die de staat Israël kent. Het Apeldoornse echtpaar Boot gaf tijdens de Tweede Wereldoorlog onderdak aan mensen die op de vlucht waren voor de Duitse bezetters. Huisvrouw Cor en vertegenwoordiger in vulpennen Bertus waren praktiserend lid van de gereformeerde kerk. In hun huis aan de Arnhemseweg 125 woonden ook hun kinderen Otto, Dirk en Nel en op de bovenverdieping de ouders van Cor. Desondanks vonden Bertus en Cor het hun plicht om onderdak te bieden aan joden en niet-joden, totdat deze een vast onderduikadres vonden. Ook toen Bertus zelf moest onderduiken, nadat hij als tewerkgestelde op weg naar Duitsland uit de trein was gesprongen, bleef Cor mensen onderdak verlenen. Dochter Nel nam namens haar ouders de eretitel ’Rechtvaardigen onder de Volkeren’ in ontvangst. Bron: de Stentor 24-11-2009.).

Bertus trouwde, 23 jaar oud, op 29-06-1927 in Rotterdam met Cornelia (Cor) de Vries, 21 jaar oud. Cornelia is geboren op 16-04-1906 in Rotterdam. Cornelia is overleden op 02-11-1986 in Apeldoorn, 80 jaar oud. Cor: dochter van Dirk de Vries (ca 1874) en van Neeltje Spaans (02-04-1879 Den Haag).

Kinderen van Bertus en Cor:

1 Otto Boot, geboren op 25-08-1928 in Amsterdam. Volgt XIII-cx.
2 Dirk Boot, geboren op 15-04-1932 in Amsterdam. Volgt XIII-cy.

XII-jf Dirk Boot is geboren op 11-05-1906 in Bodegraven, zoon van Otto Boot en Anna Johanna Wilhelmina Peiffer. Dirk is overleden op 18-08-1997 in Rotterdam, 91 jaar oud. Beroep: meubelfabrikant. Dirk trouwde, 31 jaar oud, op 17-09-1937 in Den Haag met Aenne van der Brandt, 26 jaar oud. Aenne is geboren op 07-05-1911 in Geldern, Noord-Rijnland-Westfalen, Duitsland.

XII-jg Wilhelmina Cornelia Boot is geboren op 03-05-1908 in Bodegraven, dochter van Otto Boot en Anna Johanna Wilhelmina Peiffer. Wilhelmina Cornelia is overleden op 05-05-2001 in Gouda, 93 jaar oud. Wilhelmina Cornelia trouwde, 40 jaar oud, op 29-04-1949 in Gouda met Franciscus Man. Franciscus is overleden op 05-07-2001 in Gouda. Franciscus: weduwnaar van Ida Pols.

XII-jh Cornelia Pieternella Boot is geboren op 24-07-1910 in Rotterdam, dochter van Otto Boot en Anna Johanna Wilhelmina Peiffer. Cornelia Pieternella trouwde, 28 jaar oud, op 22-09-1938 in Rotterdam met Arie Bremer, 28 jaar oud. Arie is geboren op 20-11-1909 in Rotterdam. Arie: zoon van Arie Bremer en van Pietertje Spuij.

XII-ji Otto Boot is geboren op 17-11-1912 in Rotterdam, zoon van Otto Boot en Anna Johanna Wilhelmina Peiffer. geboren in Rotterdam? Beroep: opticien. Otto trouwde, 24 jaar oud, op 22-09-1937 in Rotterdam met Elizabeth van Holten, 23 jaar oud. Elizabeth is geboren op 30-05-1914 in Rotterdam. Beroep: 1937 winkeljuffrouw. Elizabeth: dochter van Adriaan Klaas van Holten, pakhuisknecht, en van Pieternella de Jong.

XII-jj Coenraad Frederik Jan Boot is geboren op 07-02-1914 in Rotterdam, zoon van Otto Boot en Anna Johanna Wilhelmina Peiffer. Coenraad Frederik Jan is overleden op 22-07-2001 in Klundert, 87 jaar oud. Beroep: meubelmaker. Coenraad Frederik Jan trouwde, 25 jaar oud, op 29-10-1939 met Cornelia Elizabeth Groenendijk, 21 jaar oud. Cornelia Elizabeth is geboren op 21-08-1918. Cornelia Elizabeth is overleden op 23-07-2001 in Klundert, 82 jaar oud.

XIII-a Jacobus Boot is geboren op 10-07-1894 om 22:00 in Heenvliet, zoon van Pieter Boot en Cornelia Beijer. Jacobus is overleden op 17-01-1959 in Vlaardingen, 64 jaar oud. Jacobus trouwde, 26 jaar oud, op 30-12-1920 in Maassluis met Magdalena Christina Gerdes, 25 jaar oud. Magdalena Christina is geboren op 28-08-1895 in Maassluis.

Kind van Jacobus en Magdalena Christina:

1 Johan Gerard Boot, geboren op 13-08-1925 in Maassluis. 13-12-1925? Johan Gerard is overleden op 15-12-1999 in Vlaardingen, 74 jaar oud. Hij is begraven op 20-12-1999 te Vlaardingen. Johan Gerard: Johan Gerhard?

XIII-b Cornelis Hugo Boot is geboren op 28-01-1896 in Maassluis, zoon van Pieter Boot en Cornelia Beijer. Cornelis Hugo is overleden op 18-11-2001 in Maassluis, 105 jaar oud. Hij is begraven op 23-11-2001 te Maassluis. Bij het overlijden van Cornelis Hugo: Ome Cees was de oudste inwoner van Maassluis. Cornelis Hugo trouwde, 27 jaar oud, op 01-11-1923 in Maassluis met Antje Cornelia Vreugdenhil, 27 jaar oud. Antje Cornelia is geboren op 05-09-1896 in Maassluis. Antje Cornelia is overleden op 24-07-1972 in Vlaardingen, 75 jaar oud. Antje Cornelia: dochter van Laurens Vreugdenhil en Jacobje Quak.

XIII-c Hugo Boot is geboren op 03-08-1898 in Maassluis, zoon van Pieter Boot en Cornelia Beijer. Hugo is overleden op 06-02-1950 in Rotterdam, 51 jaar oud. Hugo trouwde, 26 jaar oud, op 28-08-1924 in Maassluis met Wilhelmina Noordhoek, 24 jaar oud. Wilhelmina is geboren op 30-08-1899 in Hellevoetsluis. Wilhelmina is overleden op 22-05-1961 in Zeist, 61 jaar oud. Wilhelmina: dochter van Maarten Noordhoek en Francina Alida Stolk.

Kind van Hugo en Wilhelmina:

1 Leni Boot, geboren op 05-12-1930 in Maassluis. Leni is overleden op 16-08-2004 in Rotterdam, 73 jaar oud.

XIII-d Adriana Boot is geboren op 02-01-1900 in Hellevoetsluis, dochter van Pieter Boot en Cornelia Beijer. Adriana is overleden op 13-11-1954 in Rotterdam, 54 jaar oud. Adriana trouwde, 28 jaar oud, op 05-12-1928 met Willem Cornelis Gijzen, 23 jaar oud. Willem Cornelis is geboren op 03-11-1905 in Rotterdam. Willem Cornelis: zoon van Nico Gijzen.

XIII-e Pieter Boot is geboren op 01-05-1904 om 19:00 in Hellevoetsluis, zoon van Pieter Boot en Cornelia Beijer. Pieter is overleden op 20-10-1981 in Utrecht, 77 jaar oud. Hij is gecremeerd op 23-10-1981 te Utrecht.

Pieter:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op 28-06-1926 in Vlaardingen met Lena van der Lugt, 22 jaar oud. Lena is geboren op 26-05-1904 om 23:30 in Vlaardingen. Lena is overleden op 07-02-1946 om 03:00 in Rotterdam, 41 jaar oud. Zij is begraven op 11-02-1946 te Vlaardingen. Bij het overlijden van Lena: Algemene Begraafplaats. Lena: dochter van Jozef van der Lugt en Maria van der Linden.
(2) trouwde, 54 jaar oud, op 01-05-1958 in Utrecht met Maria Caroline Lans, 47 jaar oud. Maria Caroline is geboren op 01-05-1911 in Madjalenka, Java, Ned. Indië. Maria Caroline is overleden op 08-09-1998 in Utrecht, 87 jaar oud. Zij is begraven op 11-09-1998 te Utrecht. Maria Caroline: dochter van Willem Lans en N.N. Arminten.

XIII-f Andries Boot is geboren op 08-11-1905 om 20:00 in Hellevoetsluis, zoon van Pieter Boot en Cornelia Beijer. getuige: Cornelis Goedhart (circa 1875), verloskundige tijdens de bevalling; de vader was afwezig. Andries is overleden op 01-04-1967 in Utrecht, 61 jaar oud. Hij is begraven op 06-04-1967 te Utrecht. Bij het overlijden van Andries: Algemene Begraafplaats Daelwijck. Beroep: agent/rechercheur van politie, tevens onbezoldigd rijksveldwachter, brigadier. Religie: N.H. Andries trouwde, 24 jaar oud, op 02-04-1930 in Den Haag met Elisabeth Cornelia van der Tol, 23 jaar oud. Elisabeth Cornelia is geboren op 09-02-1907 in Rotterdam. Elisabeth Cornelia is overleden op 08-08-2003 in Maurik, 96 jaar oud. Religie: N.H. Elisabeth Cornelia: dochter van Leendert van der Tol en Maria Francyna Konings.

XIII-g Jan Cornelis Marinus Boot is geboren op 18-01-1907 om 21:30 in Hellevoetsluis, zoon van Pieter Boot en Cornelia Beijer. Jan Cornelis Marinus is overleden op 29-02-1956 in Rotterdam, 49 jaar oud. Hij is begraven op 03-03-1956 te Rotterdam. Beroep: kantoorbediende, inkasseerder. Jan Cornelis Marinus trouwde, 25 jaar oud, op 14-09-1932 in Rotterdam met Aagje de Jong, 25 jaar oud. Aagje is geboren op 14-09-1907 in Rotterdam. Aagje is overleden op 22-01-1999 in Schiedam, 91 jaar oud. Zij is gecremeerd op 26-01-1999 te Schiedam.

XIII-h Pieter de Loper is geboren op 31-03-1894 in Zwartewaal, zoon van Jan de Lo(o)per en Dammerina Boot. Pieter is overleden op 08-05-1954 in Rotterdam, 60 jaar oud. Pieter trouwde, 24 jaar oud, op 04-09-1918 in Rotterdam met Pieternella Onasse, ongeveer 22 jaar oud. Pieternella is geboren omstreeks 1896 in Brouwershaven. Pieternella: dochter van Leendert Onasse en van Cornelia Matthijsse.

XIII-i Arie de Loper is geboren op 23-09-1895 in Zwartewaal, zoon van Jan de Lo(o)per en Dammerina Boot. Arie trouwde, 35 jaar oud, op 15-10-1930 in Rotterdam met Geertruida Maria Scheepbouwer, ongeveer 44 jaar oud. Geertruida Maria is geboren omstreeks 1886 in Dordrecht. Geertruida Maria: dochter van Frans Scheepbouwer en van Maria Antonia Penders.

XIII-j Cornelis (Cor) de Loper is geboren op 27-07-1898 in Zwartewaal, zoon van Jan de Lo(o)per en Dammerina Boot. Beroep: 1928 kraanmachinist. Cor trouwde, 29 jaar oud, op 25-04-1928 in Rotterdam met Johanna Brouwer, ongeveer 28 jaar oud. Johanna is geboren omstreeks 1900 in Rotterdam. Johanna: dochter van Koenraad Brouwer en van Johanna Heij.

XIII-k Adriaantje Boot is geboren op 07-12-1902 in Ridderkerk, dochter van Hugo Boot en Kaatje Oosthoek. Adriaantje trouwde, 26 jaar oud, op 20-12-1928 in Ridderkerk met Adrianus Lodder, 26 jaar oud. Adrianus is geboren op 14-11-1902 in Ridderkerk. Adrianus: zoon van Johannes Lodder, arbeider, en van Pietertje Kruithof.

XIII-l Jan Boot is geboren op 15-12-1905 in Ridderkerk, zoon van Hugo Boot en Kaatje Oosthoek. Jan trouwde, 25 jaar oud, op 17-03-1931 in Ridderkerk met Cornelia van der Kulk, ongeveer 25 jaar oud. dochter van Arie van der Kulk en Geertrui de Zeeuw. Cornelia is geboren omstreeks 1906 in Ridderkerk.

XIII-m Pieter Boot is geboren op 07-10-1908 in Ridderkerk, zoon van Hugo Boot en Kaatje Oosthoek. Beroep: agent van politie. Pieter trouwde, 25 jaar oud, op 10-04-1934 in Ridderkerk met Cornelia de Vries, 25 jaar oud. Cornelia is geboren op 11-02-1909 in Ridderkerk. Cornelia: dochter van Arie de Vries, metaaldraaier, en van Niesje Moerkerken.

XIII-n Jan Boot is geboren omstreeks 1909, zoon van Hendrik Boot en Johanna Buitendijk. Jan is overleden op 23-10-1977 in Hellevoetsluis, ongeveer 68 jaar oud. Hij is begraven op 27-10-1977 te Hellevoetsluis. Jan trouwde met Hendrika van Puffelen. Hendrika is geboren op 17-04-1909 in Nieuw-Helvoet. Hendrika is overleden op 24-02-2001 in Spijkenisse, 91 jaar oud. Zij is begraven op 28-02-2001 te Hellevoetsluis.

XIII-o Cornelis (Cor) Boot is geboren op 01-04-1919 in Nieuw Helvoet, zoon van Hendrik Boot en Johanna Buitendijk. Cornelis is overleden op 24-10-2005 in Spijkenisse, 86 jaar oud. Hij is begraven op 28-10-2005 te Hellevoetsluis. Beroep: scheepswerktuigkundige. Onderscheidingen: 04-02-1955 Oorlogsherinneringskruis15-04-1977 Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Cor trouwde met Johanna Jacoba (Coba) den Boer. Johanna Jacoba is geboren op 31-01-1920 in Hellevoetsluis. Johanna Jacoba is overleden op 17-05-2012 in Hellevoetsluis, 92 jaar oud. Zij is begraven op 22-05-2012 te Hellevoetsluis. 

 Cornelis in t Velt.14

Cornelis Boot

 Cornelis in t Velt.15

Johanna Jacoba den Boer

Over het leven van Cornelis Boot heeft zijn zoon Hendrik Boot een boek geschreven met de titel 'Scheepsrampen en Jappenkampen'. De auteur heeft een exemplaar aan de Stichting Verenigde Booten geschonken. Het is te bestellen via https://boek-boot.nl 

XIII-p Leendert Jasper (Leen) Boot(afb. 13) is geboren omstreeks 1922, zoon van Hendrik Boot en Johanna Buitendijk. Leendert Jasper is overleden op 09-03-2008 in Hellevoetsluis, ongeveer 86 jaar oud. Hij is gecremeerd op 13-03-2008 te Spijkenisse. Leen trouwde met Dina Frederika (Dien) Roos. Dina Frederika is geboren omstreeks 1925. Dina Frederika is overleden op 01-12-2008 in Spijkenisse, ongeveer 83 jaar oud. Zij is gecremeerd op 06-12-2008 te Spijkenisse.

Kind van Leen en Dien:

1 Frederika Johanna (Rita) Boot, geboren op 16-08-1953 in Nieuw Helvoet. Frederika Johanna is overleden op 09-03-2009, 55 jaar oud. Zij is gecremeerd op 13-03-2009.

XIII-q Harrent Leendert Boot, zoon van Jan 3 Boot en Jannetje Vlag. Harrent Leendert trouwde met Christina Cornelia (Stien) Dijk. Christina Cornelia is geboren omstreeks 1922. Christina Cornelia is overleden op 19-10-2005 in Hellevoetsluis, ongeveer 83 jaar oud. Zij is gecremeerd op 24-10-2005 te Nieuwenhoorn (Hellevoetsluis).

XIII-r Marrigje Adriana Boot is geboren op 26-01-1900 in Woerden, dochter van Casper Boot en Mensje Schlingmann. Marrigje Adriana trouwde, 22 jaar oud, op 13-07-1922 in Woerden met Christiaan Herman Hietkamp, 33 jaar oud. Christiaan Herman is geboren op 07-06-1889 in Deventer. Christiaan Herman: zoon van Christiaan Hietkamp, suikerbakker/pakhuisknecht, en van Anna Maria Overmars.

XIII-s Angenieta Boot is geboren op 04-07-1901 in Woerden, dochter van Casper Boot en Mensje Schlingmann. Angenieta is overleden op 07-06-1997, 95 jaar oud. Angenieta trouwde, 26 jaar oud, op 03-05-1928 in Woerden met Johannes Jansen, 28 jaar oud. 4 kinderen. Johannes is geboren op 29-01-1900 in Utrecht. Johannes is overleden op 21-03-1974 in Woerden, 74 jaar oud. Johannes: zoon van Simon Jansen (1871-1959), zilversmid, en van Elisabeth Straatman (1873-1949).

XIII-t Hendrik Boot is geboren op 03-09-1902 in Woerden, zoon van Casper Boot en Mensje Schlingmann. Hendrik trouwde, 24 jaar oud, op 14-10-1926 in Woerden met Cornelia Tuinsma, 23 jaar oud. Cornelia is geboren op 19-02-1903 in Utrecht. Cornelia: dochter van Freek Tuinsma, , en van Anna Geertruida Paulina de Keizer.

XIII-u Klaartje Cornelia Boot is geboren op 20-06-1906 in Woerden, dochter van Casper Boot en Mensje Schlingmann. Klaartje Cornelia trouwde, 22 jaar oud, op 20-09-1928 in Woerden met Dirk van Leeuwen, 23 jaar oud. Dirk is geboren op 20-02-1905 in Alphen a/d Rijn. Dirk: zoon van Dirk van Leeuwen, , en van Neeltje Hoogendoorn.

XIII-v Wilhelmina Boot is geboren op 25-10-1898 in Waarder, dochter van Pieter Boot en Klazina Kasius. Wilhelmina is overleden in 01-1971, 72 jaar oud. Wilhelmina trouwde met Peter Bunt. Peter is geboren op 05-11-1899 in Apeldoorn. Peter is overleden in 1985 in Apeldoorn, 86 jaar oud.

XIII-w Marrigje Boot is geboren op 14-11-1900 in Waarder, dochter van Pieter Boot en Klazina Kasius. Marrigje is overleden op 22-05-1976 in Woerden, 75 jaar oud. Marrigje trouwde, 36 jaar oud, op 03-12-1936 in Kamerik (Woerden) met Cornelis van Veen, 36 jaar oud. Cornelis is geboren op 19-10-1900 in Hazerswoude. Cornelis is overleden op 16-01-1968 in Woerden, 67 jaar oud. Cornelis: zoon van Leendert van Veen en Cornelia Merbis.

XIII-x Dirk Boot is geboren op 18-09-1900 in Barwoutswaarder (Woerden), zoon van Maurits 2 Boot en Dirkje van Eijk. Dirk is overleden in 1972, 72 jaar oud. Beroep: grondlegger van "Boot Bodegraven" orgelbouw. Dirk trouwde met Wijnanda (Wijntje) Koning. Wijnanda is overleden in 1994 in Bodegraven.

Kind van Dirk en Wijntje:

1 Bernardina Boot, geboren omstreeks 1952 in Gouda. Bernardina is overleden op 25-11-1954 in Gouda, ongeveer 2 jaar oud.

XIII-y Hendrina Boot is geboren op 15-06-1903 in Barwoutswaarder (Woerden), dochter van Maurits 2 Boot en Dirkje van Eijk. Hendrina trouwde, 21 jaar oud, op 18-12-1924 in Barwoutswaarder (Woerden) met Adrianus Vermeulen, ongeveer 23 jaar oud. Adrianus is geboren omstreeks 1901 in Waarder. Adrianus: zoon van Wijnand Vermeulen en Matje Kasius.

XIII-z Dirk Diepeveen is geboren op 04-05-1902 in Waarder, zoon van Dirk Diepeveen en Klaartje Boot. Beroep: 1927 verpleger. Dirk trouwde, 25 jaar oud, op 28-07-1927 in Schoterland met Fetje van den Bosch, ongeveer 25 jaar oud. Fetje is geboren omstreeks 1902 in Katlijk (Schoterland).

XIII-aa Wilhelmina Diepeveen is geboren omstreeks 1905 in Waarder, dochter van Dirk Diepeveen en Klaartje Boot. Wilhelmina trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 31-10-1929 in Woerden met Gerardus van Dijk, 21 jaar oud. Gerardus is geboren op 30-11-1907 in Woerden. Gerardus is overleden op 11-10-1957 in Woerden, 49 jaar oud. Gerardus: zoon van Marinus van Dijk en Jannetje van Dopperen.

XIII-ab Dirk Boot is geboren op 01-10-1907 in Woerden, zoon van Dirk Boot en Marrigje Vermeulen. Dirk trouwde, 23 jaar oud, op 15-01-1931 in Woerden met Aaltje Bertha van Berneveld, ongeveer 25 jaar oud. Aaltje Bertha is geboren omstreeks 1906 in Woerden. Aaltje Bertha: dochter van Dirk van Berneveld en Hendrica Lamme.

XIII-ac Wilhelmina Boot is geboren op 21-11-1911 in Woerden, dochter van Dirk Boot en Marrigje Vermeulen. Wilhelmina trouwde, 26 jaar oud, op 14-07-1938 in Woerden met Willem de Pater, ongeveer 28 jaar oud. Willem is geboren omstreeks 1910 in Woerden. Willem: zoon van Gerrit Hendrik de Pater en van Margje de Knijff.

XIII-ad Margaretha (Gré) Boot is geboren op 02-11-1918 in Barwoutswaarder (Woerden), dochter van Kornelis 2 Boot en Jannetje van Nielen. Margaretha is overleden op 08-02-2001 in Hoek van Holland, 82 jaar oud. Zij is begraven op 13-02-2001 te Hoek van Holland. Gré trouwde, 29 jaar oud, op 25-02-1948 in Waarder met Eliza (Lies) Mostert, 28 jaar oud. Eliza is geboren op 28-04-1919 in Vinkeveen en Waverveen. Eliza is overleden op 08-12-1999 in Hoek van Holland, 80 jaar oud. Beroep: tuindersknecht, tuinder, vrijwillig brandweerman gemeentelijke brandweer Hoek van Holland. Lies: zoon van Pleun Mostert (1887-1952) en Adriana van Berkel (1888-1978).

XIII-ae Adewijn Louise Los is geboren op 12-11-1895 in Alkemade, dochter van Jillis Evert Los en Anna Maria Boot. Adewijn Louise trouwde, 32 jaar oud, op 17-11-1927 in Woubrugge met Johannes Biemond, ongeveer 26 jaar oud. Johannes is geboren omstreeks 1901 in Haarlemmermeer. Beroep: landbouwer. Johannes: zoon van Johannes Biemond, landbouwer, en Fredrica de Groot.

XIII-af Pieter Boekkooi is geboren op 29-04-1905 in Leiden, zoon van Antonie Boekkooi en Cornelia Boot. Beroep: 1931 leraar te Kampen. Pieter trouwde, 26 jaar oud, op 22-07-1931 in Leiden met Alida van Weeren, 26 jaar oud. Alida is geboren op 21-10-1904 in Leiden. Alida: dochter van Paulus van Weeren, meubelmaker, en van Catharina Mugge.

XIII-ag Veronica Roodenburg is geboren op 06-12-1908 in Leimuiden, dochter van Nicolaas Roodenburg en Sophia Boot. Veronica trouwde, 23 jaar oud, op 14-04-1932 in Leimuiden met Klaas Roeloffs, ongeveer 23 jaar oud. Klaas is geboren omstreeks 1909 in Alkemade. Beroep: 1932 landbouwer. Klaas: zoon van Teunis Roeloffs en van Marrigje Breedijk.

XIII-ah Helena Cornelia Anna Maria Kraaij is geboren omstreeks 1905 in Bodegraven, dochter van Cornelis Kraaij en Neeltje Windhorst. Helena Cornelia Anna Maria trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 31-07-1930 in Bodegraven met Bart van Staalduinen, ongeveer 27 jaar oud. Bart is geboren omstreeks 1903 in Schiedam. Bart: zoon van Arend van Staalduinen, , en van Clasina Kleijwegt.

XIII-ai Johanna (Jo) Boot is geboren omstreeks 1904 in Woubrugge, dochter van Wouter Adrianus Boot en Willemina van Geer. Jo trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 02-06-1927 in Woubrugge met Gerrit van Wijk, 25 jaar oud. het stel begon later in Woubrugge een eigen scheepswerf voor zeil- en motorjachten Wibo, afkorting voor Wijk Boten. Gerrit is geboren op 09-03-1902 in Alphen. Woonplaats: Alphen aan den Rijn. Beroep: tekenaar bij scheepsbouwer Boot. Gerrit: zoon van Bouwe van Wijk (1871-1942), fabrikant, en Elizabeth Adriana de Raadt (1878-1967).

XIII-aj Jacobus H. Boot is geboren in 1911, zoon van Wouter Adrianus Boot en Willemina van Geer. Jacobus H. is overleden in 1997, 86 jaar oud. Jacobus H. trouwde met Roelfina Schwarz.

XIII-ak Rennie de Vries is geboren in 1905 in Lemmer, dochter van Jentje Sieboltszn de Vries en Gerarda Hermina (Grada) Boot. Rennie trouwde, ongeveer 21 jaar oud, omstreeks 1926 in Utrecht met August Arendt. Rennie trouwde met de kellner van het Holtenau restaurant; rond 1938 verliet hij haar voor het dienstmeisje en is al vroeg in de oorlog in Duitse krijgsdienst gesneuveld. Rennie vluchtte op Dolle Dinsdag naar Duitsland en zij en haar zonen zouden rond 1954 bij de begrafenis van hun vader/opa in Duesseldorf wonen.

XIII-al Adriana Anna (Adrie) de Vries is geboren omstreeks 1907 in Holtenau, Kiel, Sleeswijk-Holstein, Duitsland, dochter van Jentje Sieboltszn de Vries en Gerarda Hermina (Grada) Boot. Adriana Anna is overleden op 19-04-1943, ongeveer 36 jaar oud (oorzaak: zelfmoord). Adrie trouwde, ongeveer 23 jaar oud, omstreeks 1930 in Hilversum met C. (Piet) Bakker. Adrie trouwde met een N.S.B.er die rond 1941/1942 sneuvelde, ze pleegde toen zelfmoord. C. is overleden vóór 1943.

XIII-am Theo J. Boot is geboren in 1918, zoon van Hendrik Jacobus Boot en Margaretha Reijneveld. Theo J. is overleden in 1996, 78 jaar oud. Beroep: scheepsbouwmeester. Theo J. trouwde met Annie van de Graaf.

XIII-an Jacobus Boot is geboren op 24-06-1904 in Leiderdorp, zoon van Philippus Boot en Dirkje (Dit) van der Linden. Jacobus is overleden op 31-10-1979 in Amsterdam, 75 jaar oud. Jacobus trouwde, 32 jaar oud, op 20-09-1936 met Josina Theodora Geertruida (Jos) Sodderland, 30 jaar oud. Josina Theodora Geertruida is geboren op 19-05-1906 in Den Haag. Josina Theodora Geertruida is overleden op 28-07-1987, 81 jaar oud.

XIII-ao Anna Sophia (Fie) Boot is geboren op 22-10-1905 in Leiderdorp, dochter van Philippus Boot en Dirkje (Dit) van der Linden. Anna Sophia is overleden op 03-09-2007 in Media, Pa, USA, 101 jaar oud. Fie: Het echtpaar emigreerde naar de Verenigde Staten van Amerika. Fie trouwde, 22 jaar oud, op 22-12-1927 met Gerrit Adriaan (Gerrit) Veldhuizen van Zanten, 31 jaar oud. Gerrit Adriaan is geboren op 27-05-1896 in Hilversum. Gerrit Adriaan is overleden op 08-12-1969 in Haverford, Pa, USA, 73 jaar oud.

Kind van Fie en Gerrit:

1 Marius Johan Veldhuizen van Zanten, geboren op 08-03-1937 in Hilversum. Marius Johan is overleden op 04-06-1974 in Haverford, Pa, USA, 37 jaar oud.

XIII-ap Maartje (Martha) Boot is geboren op 27-10-1907 in Leiderdorp, dochter van Philippus Boot en Dirkje (Dit) van der Linden. Maartje is overleden op 02-06-1997 in Velp, 89 jaar oud. Martha trouwde, 30 jaar oud, op 16-02-1938 in Zoeterwoude met Johannes (Johan) Booij, 35 jaar oud. Johannes is geboren op 14-11-1902 in Dedemsvaart. Johannes is overleden op 21-11-1972 in Amsterdam, 70 jaar oud.

Kinderen van Martha en Johan:

1 Klaas Booij, geboren op 18-12-1938 in Amsterdam. Klaas is overleden op 28-06-2013 in Ede, 74 jaar oud.
2 Geert Booij, geboren op 19-03-1940 in Amsterdam. Geert is overleden op 21-06-1998 in ’s Gravenzande, 58 jaar oud.

XIII-aq Cornelis (Cor) Boot is geboren op 11-01-1910 in Leiderdorp, zoon van Philippus Boot en Dirkje (Dit) van der Linden. Cornelis is overleden op 01-09-1980 in Nunspeet, 70 jaar oud. Cor trouwde, 33 jaar oud, op 13-10-1943 in Leiden met Hendrika Alida (Henny) Aldershoff, 27 jaar oud. Hendrika Alida is geboren op 13-04-1916 in Nieuw-Buinen, gem. Borger. Hendrika Alida is overleden op 21-02-2000 in Nunspeet, 83 jaar oud. Henny: dochter van Willem Gerrit Aldershoff. 

Cornelis in t Velt.31

Cornelis (Cor) Boot, Dirkje (Dit) van der linden en Hendrika (Henny) Alida Aldershoff

Kind van Cor en Henny:

1 Berend Theodorus Boot, geboren op 15-07-1947 in Leiden. Berend Theodorus is overleden op 05-04-1979 in Tilburg, 31 jaar oud (oorzaak: auto-ongeval). Berend Theodorus bleef kinderloos.

XIII-ar Philippina Diderika (Phili) Boot is geboren op 14-02-1913 in Leiden, dochter van Philippus Boot en Dirkje (Dit) van der Linden. Philippina Diderika is overleden op 24-03-1995 in Sassenheim, 82 jaar oud. Phili trouwde, 22 jaar oud, op 10-12-1935 met Nanne Frijlink, 22 jaar oud. Nanne is geboren op 30-03-1913 in Sassenheim. Nanne is overleden op 23-12-1967 in Sassenheim, 54 jaar oud.

Kind van Phili en Nanne:

1 Adrianus (Jaap) Frijlink, geboren op 26-05-1936 in Leiden. Adrianus is overleden op 01-01-1996 in Sassenheim, 59 jaar oud.

XIII-as Jacobus Koning is geboren in 1908, zoon van Jan Wouter Koning en Grietje Boot. Jacobus is overleden in 1981, 73 jaar oud. Jacobus trouwde met Aaltje Kranenburg. XIII-at Pieter Koning is geboren op 30-05-1915 in Zoeterwoude, zoon van Gerard Koning en Clazina 2 (Sien) Boot. Pieter is overleden op 17-07-1993 in Alphen a/d Rijn, 78 jaar oud. Pieter trouwde, 27 jaar oud, op 12-03-1943 in Utrecht met Elizabeth Jantine van Arkel, 24 jaar oud. Elizabeth Jantine is geboren op 19-02-1919 in Utrecht. Elizabeth Jantine is overleden op 02-03-2008 in Leiderdorp, 89 jaar oud.

XIII-au Gerarda Boot is geboren op 19-01-1912 in Alphen, dochter van Philippus Boot en Aletta Maria van Hoeken. Gerarda is overleden op 14-11-1997 in Alphen aan den Rijn, 85 jaar oud. Zij is begraven te Alphen aan den Rijn. Religie: N.H. Gerarda trouwde, 30 jaar oud, op 16-07-1942 in Alphen aan den Rijn met Pieter Hoogendijk, 37 jaar oud. Pieter is geboren op 06-05-1905 in Oudshoorn. Pieter is overleden op 26-11-1989 in Alphen aan den Rijn, 84 jaar oud. Hij is begraven te Alphen aan den Rijn. Beroep: directeur Bondsspaarbank te Alphen aan de Rijn.

XIII-av Geertrui Boot is geboren op 21-05-1915 in Alphen, dochter van Philippus Boot en Aletta Maria van Hoeken. Geertrui is overleden op 28-06-1999 in Leiderdorp, 84 jaar oud. Zij is begraven te Alphen aan den Rijn. Religie: N.H. Geertrui trouwde, 27 jaar oud, in 1942 in Alphen aan den Rijn met Pleun Stehouwer, 27 jaar oud. Pleun is geboren op 30-11-1915 in Elahuizen. Pleun is overleden op 13-02-1995 in Leiden, 79 jaar oud. Hij is begraven te Alphen aan den Rijn. Beroep: huisarts te Ilpendam (tot 1948), homeopatisch arts te Alphen aan de Rijn. Pleun: zoon van Johannes Stehouwer en Hendrikje Vermeulen.

XIII-aw Grietje Wilhelmina Boot is geboren op 26-11-1919 in Alphen aan den Rijn, dochter van Philippus Boot en Aletta Maria van Hoeken. Grietje Wilhelmina is overleden op 15-01-2010 in Wassenaar, 90 jaar oud. Beroep: verpleegster. Grietje Wilhelmina trouwde, 30 jaar oud, op 06-12-1949 in Alphen aan den Rijn met Thomas Gerrit Hendrik Ruhaak, 35 jaar oud. Thomas Gerrit Hendrik is geboren op 31-03-1914 in Rotterdam. Thomas Gerrit Hendrik is overleden op 29-04-1997 in Wassenaar, 83 jaar oud. Bij het overlijden van Thomas Gerrit Hendrik: zijn as is over de zee uitgestrooid. Beroep: kapitein bij de Kon. Rotterdamse Loyd, later Nedloyd.

XIII-ax Dirk Boot is geboren op 12-10-1913 in Alphen aan den Rijn, zoon van Johannes Boot en Maartje van Egmond. Dirk is overleden op 24-06-1997 in Rijnsaterwoude, 83 jaar oud. Hij is begraven te Alphen aan den Rijn. Beroep: directeur Motorenfabriek de Industrie. Religie: N.H. Dirk trouwde, ongeveer 27 jaar oud, omstreeks 1940 met Elisabeth Johanna Bodegraven, ongeveer 23 jaar oud. Elisabeth Johanna is geboren op 18-01-1917 in Nieuwkoop. Elisabeth Johanna is overleden op 25-04-1950 om 08:45 in Leiden, 33 jaar oud. Zij is gecremeerd te Alphen a/d Rijn. Bij het overlijden van Elisabeth Johanna: haar urn is bijgezet in het familiegraf op de Oosterbegraafplaats in Alphen a/d Rijn. Elisabeth Johanna: dochter van Antonie Bodegraven (ijzerhandelaar, Nieuwkoop) en Johanna Bodegraven.

Kind van Dirk en Elisabeth Johanna:

1 Martine Johanna Boot, geboren op 06-03-1942 in Alphen aan den Rijn. Martine Johanna is overleden op 15-06-1986, 44 jaar oud. Zij is begraven te Alphen aan den Rijn.

XIII-ay Lourens Boot is geboren op 04-10-1915 in Alphen a/d Rijn, zoon van Johannes Boot en Maartje van Egmond. Lourens is overleden op 26-04-1985 in Leiden, 69 jaar oud. Hij is begraven te Alphen a/d Rijn. Beroep: directeur Motorenfabriek de Industrie. Religie: N.H. Lourens trouwde, 26 jaar oud, op 21-08-1942 in Oegstgeest met Johanna Adriana Zandbergen, 26 jaar oud. Johanna Adriana is geboren op 05-03-1916 in Rijnsburg. Johanna Adriana is overleden op 14-01-1999 in Alphen aan den Rijn, 82 jaar oud. Johanna Adriana: dochter van Nicolaas Zandbergen (1879-1968) en Zoetje Johanna van Hilten (1882-1968).

XIII-az Petrus Johannes Cornelis Boot is geboren op 25-05-1924 in Alphen aan den Rijn, zoon van Gerrit Boot en Catharina Maria van Hoeken. Petrus Johannes Cornelis is overleden op 20-11-1988 in Alphen aan den Rijn, 64 jaar oud. Beroep: scheepsbouwkundig ingenieur, directeur Scheepswerf de Industrie, Boot - Lemmer BV en Bofmij BV. Petrus Johannes Cornelis: werd ook wel Kale Piet genoemd. Petrus Johannes Cornelis trouwde, 28 jaar oud, op 29-07-1952 in Huizen met Anna Groenestein, 29 jaar oud. Anna is geboren op 13-10-1922 in Huizen. Anna is overleden op 21-11-1995 in Alphen aan den Rijn, 73 jaar oud. Beroep: onderwijzeres, gaf op de lagere school les als invalkracht. Anna: dochter van Johannes Groenestein en Jansje van Dam.

XIII-ba Frits Wouter Koning is geboren op 06-12-1912 in Sassenheim, zoon van Pieter Koning en Grietje (Gré) Boot. Frits Wouter is overleden op 06-08-1995 in Ede (Gld), 82 jaar oud. Frits Wouter trouwde, 25 jaar oud, op 07-04-1938 in Amersfoort met Jacoba Everdina (Co) Bakkenes, 24 jaar oud. Jacoba Everdina is geboren op 22-07-1913 in Amersfoort. Jacoba Everdina is overleden op 25-11-1989 in Arnhem, 76 jaar oud.

XIII-bb Cornelia (Corry) Boot is geboren op 13-08-1918 in Leiderdorp, dochter van Pieter (Piet) Boot en Suzanna Arnolda (Suus) Filippo. Cornelia is overleden op 15-05-1988 in Leiden, 69 jaar oud. Corry trouwde, 25 jaar oud, op 21-12-1943 in Leiden met Johannes Hendrik Christoffel (Joh) Laman, 26 jaar oud. Johannes Hendrik Christoffel is geboren op 18-02-1917 in Leiden. Johannes Hendrik Christoffel is overleden op 17-04-1990 in Leiden, 73 jaar oud. Beroep: registeraccountant. Joh: zoon van Willem Jacobus Laman (1888-1954) en Henriette Parmentier (1888-?). 

Cornelis in t Velt.30

Pieter (Piet) Boot

Kind van Corry en Joh:

1 Johannes Hendrik Christoffel Laman, geboren op 28-05-1951 in Leiden. Johannes Hendrik Christoffel is overleden op 03-09-2014 in Leiden?, 63 jaar oud.

XIII-bc Johannes Willem (Hans) Boot is geboren op 12-03-1922 in Leiderdorp, zoon van Pieter (Piet) Boot en Suzanna Arnolda (Suus) Filippo. Johannes Willem is overleden op 06-06-1989 in Leiderdorp ?, 67 jaar oud. Functie: stafmedewerker/onderdirecteur op de Scheepsbouw- en Reparatiewerf "De Hoop" v/h Gebr. Boot te Leiden. Hans trouwde met Dina (Diny) Lamers. Dina is geboren op 24-07-1923 in Leiderdorp. Dina is overleden op 18-02-2015, 91 jaar oud. Diny: dochter van Hermanus Jan Lamers en Johanna Maria Buyse. Hans bleef kinderloos.

XIII-bd Gretha Sophie (Greet) Stadig is geboren op 27-01-1918 in Tilburg, dochter van Oege Stadig en Jacoba (Co) Boot. Gretha Sophie is overleden op 29-05-2013 in Dinxperlo, 95 jaar oud. Zij is begraven op 03-06-2013 te Dinxperlo. Greet trouwde met Leendert Arie (Leo) Verhagen. Leendert Arie is geboren na 31-01-1917. Leendert Arie is overleden op 31-01-2014 in Dinxperlo, hoogstens 97 jaar oud. Hij is begraven op 05-02-2014 te Dinxperlo. Beroep: huisarts.

XIII-be Afiena Cornelia (Fien) Stadig is geboren op 07-10-1919 in Utrecht, dochter van Oege Stadig en Jacoba (Co) Boot. Afiena Cornelia is overleden op 01-06-2003 in Apeldoorn, 83 jaar oud. Beroep: apothekersassistente. Fien trouwde met E. (Evert) Guldemond.

XIII-bf Adriana Elly (Jeanne) Stadig is geboren op 16-06-1923 in Utrecht, dochter van Oege Stadig en Jacoba (Co) Boot. Adriana Elly is overleden op 04-08-2012 in Den Haag, 89 jaar oud. Zij is begraven op 09-08-2012 te Begraafplaats Westduin, Den Haag/Kijkduin. Jeanne trouwde, 22 jaar oud, op 18-09-1945 in Utrecht met Cornelis (Kees) Brouwer, 26 jaar oud. Cornelis is geboren op 17-03-1919 in Dordrecht. Cornelis is overleden op 27-01-2001 in Den Haag, 81 jaar oud. Hij is begraven op 02-02-2001 te Begraafplaats Westduin, Den Haag/Kijkduin. Beroep: jurist. Titel: mr. Onderscheiding: Ridder Militaire Willems-orde 4e klasse, drager van de Huisorde van Oranje, drager van The King’s Medal for Courage in the Cause of Freedom en onderscheiden met de Wateler Vredesprijs. Kees: zoon van Jan Brouwer en Dirkje Terlouw.

XIII-bg Adriana Jacoba Sophia Vergouwen is geboren op 01-01-1926 in Veenendaal, dochter van Johannes Petrus Vergouwen en Sophia Adriana (Fie) Boot. Adriana Jacoba Sophia is overleden op 14-08-1986 in Lochem, 60 jaar oud. Zij is gecremeerd op 19-08-1986 te Den Haag. Beroep: verpleegster; ambtenaresse. Opleiding: M.M.S.; O.C.M.A. opl. voor maatschappelijk werk. Adriana Jacoba Sophia trouwde, 30 jaar oud, op 19-10-1956 in Den Haag met Albertus Rudolf (Bert) Meijer, 30 jaar oud. Albertus Rudolf is geboren op 26-07-1926 in Amsterdam. Albertus Rudolf is overleden op 16-11-2010 in Leiden, 84 jaar oud. Hij is gecremeerd op 22-11-2010 te Crematorium Rhijnhof, Leiden. Functie: ambtenaar Ministerie van Binnenlandse Zaken; secretaris Juridische Faculteit RU Leiden. Titel: mr. Opleiding: doctoraal RU Leiden. Bert: zoon van Pieter Meijer en Christina Elisabeth Gaarenstroom.

XIII-bh Otto Johannes Petrus Vergouwen is geboren op 06-09-1930 in Veenendaal, zoon van Johannes Petrus Vergouwen en Sophia Adriana (Fie) Boot. Otto Johannes Petrus is overleden op 02-11-2017 in Goldcoast, Queensland, Australia, 87 jaar oud. Otto Johannes Petrus trouwde, 25 jaar oud, op 25-02-1956 in New Lyn, Auckland, New-Zealand met Hendrika Berendina (Iek) van Manen, 26 jaar oud. dochter van Jan van Manen en Nela Hendrika Konings. Hendrika Berendina is geboren op 10-02-1930 in Veenendaal. Hendrika Berendina is overleden op 20-11-2017 in Goldcoast, Queensland, Australia, 87 jaar oud.

XIII-bi Hugo Pieter Leendert Vergouwen is geboren op 23-09-1932 in Veenendaal, zoon van Johannes Petrus Vergouwen en Sophia Adriana (Fie) Boot. Hugo Pieter Leendert is overleden op 17-09-1990 in Amsterdam, 57 jaar oud. Hij is begraven te Abcoude. Beroep: vliegtuigbouwkundig ingenieur. Functie: lid leidinggevende technische staf bij vliegtuigfabriek Fokker. Opleiding: H.B.S.-B, ingenieur TU Delft Vliegtuigbouwkunde. Hugo Pieter Leendert trouwde, 28 jaar oud, op 12-11-1960 in Leeuwarden met Henke Westra, 28 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden in 1986 in Amstelveen. Henke is geboren op 20-10-1932 in Leeuwarden. Henke is overleden op 09-01-2003 in Amsterdam, 70 jaar oud. Zij is gecremeerd op 14-01-2003 te Deventer. Henke: dochter van Albert Westra en Wijke Wiersma.

XIII-bj Robert Philip (Rob) Boot is geboren op 21-10-1921 in Sassenheim, zoon van Filippus (Flip) Boot en Helena Johanna (Leen) Landwehr. Robert Philip is overleden op 28-03-2002 in Warmond, 80 jaar oud. Rob trouwde, 23 jaar oud, op 03-09-1945 in Leiden met Hermina Geertruida (Minie) Paauw, 22 jaar oud. Hermina Geertruida is geboren op 11-02-1923 in Leiden. Hermina Geertruida is overleden op 08-02-1989, 65 jaar oud.

XIII-bk Adriana Berendina (Jeanne) Boot is geboren op 14-05-1923 in Sassenheim, dochter van Filippus (Flip) Boot en Helena Johanna (Leen) Landwehr. Adriana Berendina is overleden op 19-10-2017 in Monnickendam, 94 jaar oud. Jeanne trouwde, 28 jaar oud, op 10-02-1952 in Assen met Gerrit de Groot, 22 jaar oud. Gerrit is geboren op 11-05-1929 in Hengelo (Ov.). Gerrit is overleden op 10-10-1986 in Muiden, 57 jaar oud.

XIII-bl Willem Boot (geboren van der Velden) is geboren op 29-08-1898 in Alphen a/d Rijn, zoon van Willem Boot en Wiggerina van der Velden. de ouders erkennen bij hun huwelijk in november 1898 Willem als hun zoon. Woonplaats: (ingekomen 07-07-1899 Papendrecht, vertrokken 31-07-1901 Leiderdorp). Beroep: monteur. Religie: N.H.

Bekende onderscheidingen: Kruis van Verdienste, K.B. no. 61 van 05-05-1953: heeft zich als burger in verband met vijandelijke actie door moedig en beleidvol optreden onderscheiden en daarmede het belang van het Koninkrijk gediend tijdens de bezettingsjaren 1940 - 1945 als lid van een verzetsgroep op Beyerland/Hoeksche Waard, die zich verdienstelijk maakte met de ontvangst van zogenaamde 'gedropte' wapenen. Bij deze ontvangst had hij de leiding. Voorts werkte hij voor de inlichtingendienst, in samenwerking met een geheim agent, die voor de verzending der berichten zorgde. In de laatste maanden van de oorlog stond hij in directe verbinding met de Canadese troepen die de Wal van Noord-Brabant bezet hielden en onderhield hij meermalen per roeiboot de verbinding over het Hollands Diep waarbij hij leden van geallieerde vliegtuigbemanningen overzette en geheime agenten mee terugnam. Bron: ARA 2.02.32 inv. 618.

Willem:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op 13-08-1919 in Dordrecht met Cornelia (Cor) van der Graaf, 24 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 15-01-1923 in Dordrecht. Cornelia is geboren op 22-11-1894 in Dubbeldam. Cor: dochter van Willem van der Graaf (03-12-1861 Dubbeldam), fabrieksarbeider, getrouwd op 07-05-1885 met Pietertje Koster (06-05-1860 Barendrecht, 1940); hertrouwd op 26-01-1926 in Dordrecht met Willem Jasper Koppe (1890 Sliedrecht), groentenhandelaar.
(2) trouwde, 30 jaar oud, op 15-05-1929 in Dordrecht met Willemina Bettinger, 22 jaar oud. Willemina is geboren in 1907 in Dordrecht. Willemina: dochter van Johannes Marinus Bettinger (1864) en Hendrika Stolk (1866).

XIII-bm Maartje Boot is geboren op 08-09-1900 om 08:00 in Alphen a/d Rijn, dochter van Willem Boot en Wiggerina van der Velden. Woonplaats: (op 31-07-1901 vertrokken naar Leiderdorp). Religie: N.H. Maartje trouwde, 22 jaar oud, op 20-12-1922 in Dordrecht met Aart Gerrit te Veldhuis, ongeveer 20 jaar oud. Aart Gerrit is geboren omstreeks 1902 in Dordrecht. Aart Gerrit: zoon van Aart te Veldhuis en van Klasina Dales.

XIII-bn Magdalena Wilhelmina Boot is geboren omstreeks 1902 in Leiderdorp, dochter van Willem Boot en Wiggerina van der Velden. Magdalena Wilhelmina trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 06-12-1929 in Dordrecht met Klaas Jacob Johannes Kimstra, ongeveer 28 jaar oud. Klaas Jacob Johannes is geboren omstreeks 1901 in Amsterdam. Klaas Jacob Johannes: zoon van Klaas Kimstra en Aaltje Okel.

XIII-bo Helena Cornelia (Lenie) Boot is geboren op 11-11-1907 in Leiderdorp, dochter van Willem Boot en Wiggerina van der Velden. Helena Cornelia is overleden op 14-10-1994 in Amstelveen, 86 jaar oud.

Lenie:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op 04-07-1928 in Dordrecht met Jan Adrianus den Duijtsen, 23 jaar oud. huwelijk bij volmacht. Jan Adrianus is geboren op 11-07-1904 in Dordrecht. Jan Adrianus is overleden op 17-02-1942 in Javazee, 37 jaar oud (oorzaak: a/b s.s. Sloet van de Beele ten zuiden van Straat Caspar getorpedeerd). Beroep: adjunct-administrateur Billiton Mij. Jan Adrianus: zoon van Andries den Duijtsen (1873-1950) en Adamina Petronella Adriana Allegonda van den Heuvel (1875-1963).
(2) trouwde, 29 jaar oud, op 11-06-1937 in Soerabaja, Java, Ned. Indië met Marinus van Heel, 40 jaar oud. Marinus is geboren op 28-06-1896 in Semarang, Java, Ned. Indië. Beroep: referendaris Provinciale Secretarie van Oost-Java. Titel: mr. Marinus: zoon van Willem van Heel (21-03-1842 Padang- 04-02-1902 Arnhem) en Cornelia Vreede (18-11-1863 Rotterdam - ?); was 1929-1930 gehuwd met Marie Emilie Bondam.
(3) trouwde, 38 jaar oud, op 01-11-1946 in Den Haag met Willem de Jongh, 41 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 19-11-1957 in Den Haag (echtscheiding). Willem is geboren op 02-10-1905 in Dordrecht. Willem is overleden op 14-08-1989 in Amstelveen, 83 jaar oud. Willem: gescheiden van Catharina Avina Duchateau; zoon van Willem de Jongh (05-03-1870 Dordrecht - 1956), assuradeur, getrouwd op 16-08-1899 in Dordrecht met Catharina Geertruida Brand (26-07-1872 Dordrecht - 1928).

XIII-bp Cornelis Boot is geboren op 06-04-1908 in Oudshoorn, zoon van Jacobus Boot en Antje Bruné (geboren Verstoep). Cornelis is overleden op 08-07-1961 in Alphen aan den Rijn, 53 jaar oud. Hij is begraven op 12-07-1961 te Alphen aan den Rijn. Bij het overlijden van Cornelis: Oosterbegraafplaats. Beroep: garagehouder. Religie: N.H. Cornelis trouwde met Maria Hermina van de Wetering.

XIII-bq Aantje Cornelia (Annie) Boot is geboren op 17-09-1910 in Oudshoorn, dochter van Jacobus Boot en Antje Bruné (geboren Verstoep). Aantje Cornelia is overleden op 11-06-1998 in Harderwijk, 87 jaar oud. Zij is begraven te Heelsum. Religie: N.H. Annie trouwde met Gerard Ruis. Gerard is geboren op 19-04-1907. Gerard is overleden op 07-12-1979, 72 jaar oud. Hij is begraven te Heelsum.

XIII-br Wilhelmina (Mien) Boot is geboren op 09-11-1912 in Oudshoorn, dochter van Jacobus Boot en Antje Bruné (geboren Verstoep). Wilhelmina is overleden op 25-12-1996 in Alphen aan den Rijn, 84 jaar oud. Religie: N.H. Mien trouwde, 26 jaar oud, op 26-01-1939 in Alphen aan den Rijn met Willem Sijtzes van de Meent, 30 jaar oud. Willem Sijtzes is geboren op 10-11-1908 in Oudshoorn. Willem Sijtzes is overleden op 05-10-1988 in Alphen aan den Rijn, 79 jaar oud. Woonplaats: Alphen aan den Rijn.

XIII-bs Johan Jacobus Boot is geboren op 30-04-1914 in Oudshoorn, zoon van Jacobus Boot en Antje Bruné (geboren Verstoep). Johan Jacobus is overleden op 08-04-1962 in Hilversum, 47 jaar oud (oorzaak: verkeersongeval). Religie: N.H. Johan Jacobus trouwde met Elizabeth Arleman. Elizabeth is geboren op 13-12-1915 in Alphen aan den Rijn. Elizabeth is overleden op 28-11-2005 in Alphen aan den Rijn, 89 jaar oud.

XIII-bt Dirk Boot is geboren op 24-08-1915 in Oudshoorn, zoon van Jacobus Boot en Antje Bruné (geboren Verstoep). Dirk is overleden op 22-02-1968 in Den Haag, 52 jaar oud. Hij is begraven op 27-02-1968 te Loosduinen. Religie: N.H. Dirk trouwde, 22 jaar oud, op 08-07-1938 in Bodegraven met Huibertje Jacoba Stapper, 22 jaar oud. Huibertje Jacoba is geboren op 07-03-1916. Huibertje Jacoba is overleden op 16-01-1983 in Den Haag, 66 jaar oud. Huibertje Jacoba: dochter van Klaas Stapper en Maria de Graaf.

XIII-bu Simon (Simon) Boot is geboren op 22-06-1906 in Gouda, zoon van Petrus Johannus Boot en Margaretha de Jong. Beroep: plateelschilder, metselaar. Simon trouwde, 24 jaar oud, op 23-07-1930 in Gouda met Maria de Jong, 22 jaar oud. Maria is geboren op 18-02-1908 in Tienhoven (Maarssen). Maria: dochter van Leendert de Jong, schipper, en van Christina Treuren.

XIII-bv Christina Boot is geboren op 12-07-1912 in Gouda, dochter van Petrus Johannus Boot en Margaretha de Jong. Christina trouwde, 26 jaar oud, op 09-11-1938 in Gouda? met Gerrit Hendriks van Deusekom, ongeveer 30 jaar oud. Gerrit Hendriks is geboren omstreeks 1908.

XIII-bw Helena Johanna Bruijn is geboren op 27-04-1911 in Den Haag, dochter van Leenderd Goris Bruijn en Johanna Jozina Boot. Helena Johanna is overleden op 24-01-1944 in Arnhem, 32 jaar oud. Beroep: 1944 organiste. Helena Johanna trouwde met Gerardus Dekkers.

XIII-bx Leendert Marinus Boot is geboren op 14-11-1911 in Gouda, zoon van Marinus Gijsbertus Boot en Anna Pieffers. Leendert Marinus is overleden op 17-03-1972 in Huizen, 60 jaar oud. Leendert Marinus trouwde, 26 jaar oud, op 15-09-1938 in Groningen met Sophia Petronella ten Hoor, 22 jaar oud. Sophia Petronella is geboren op 20-10-1915 in Wildervank. Sophia Petronella is overleden op 20-04-1984 in Haren, 68 jaar oud. Sophia Petronella: dochter van Johan Hendrik ten Hoor (1887-1976), hoofd ener school, en van Catharina Jacoba Siertsema (1888-1981).

XIII-by Anthonie Cornelis Steenwinkel is geboren omstreeks 1894 in Gouda, zoon van Theodorus Steenwinkel en Adriana Boot. Anthonie Cornelis trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 26-02-1919 in Gouda met Petronella Melkert, ongeveer 26 jaar oud. Petronella is geboren omstreeks 1893 in Gouda. Petronella: dochter van Pieter Johannes Melkert en Wilhelmina Wijnen.

XIII-bz Johanna Maria Steenwinkel is geboren omstreeks 1896 in Gouda, dochter van Theodorus Steenwinkel en Adriana Boot. Johanna Maria trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 19-06-1918 in Gouda met Johannes Jozef de Korte, ongeveer 23 jaar oud. Johannes Jozef is geboren omstreeks 1895 in Gouda. Johannes Jozef: zoon van Adrianus de Korte en Elizabeth van der Laan. 

XIII-ca Wilhelmina Cornelia Steenwinkel is geboren omstreeks 1898 in Gouda, dochter van Theodorus Steenwinkel en Adriana Boot. Wilhelmina Cornelia trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 03-09-1924 in Gouda met Jacobus Hageman, ongeveer 25 jaar oud. Jacobus is geboren omstreeks 1899 in Gouda. Jacobus: zoon van Johannes Jacobus Hageman en Carolina Lammerts. 

XIII-cb Adriana Theodora Steenwinkel is geboren omstreeks 1900 in Gouda, dochter van Theodorus Steenwinkel en Adriana Boot. Adriana Theodora trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op 31-08-1921 in Gouda met Petrus Jacobus van Wijk, ongeveer 21 jaar oud. Petrus Jacobus is geboren omstreeks 1900 in Schoonhoven. Petrus Jacobus: zoon van Petrus Jacobus van Wijk en Cornelia Melkert. 

XIII-cc Wijnanda Cecilia Steenwinkel is geboren omstreeks 1903 in Gouda, dochter van Theodorus Steenwinkel en Adriana Boot. Wijnanda Cecilia trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 02-12-1931 in Gouda met Pieter Verschuur, ongeveer 23 jaar oud. Pieter is geboren omstreeks 1908 in Gouda. Pieter: zoon van Pieter Verschuur en Jansje Hajema.

XIII-cd Cecilia Theodora Rademaker is geboren omstreeks 1915 in Gouda, dochter van Willem Rademaker en Cecilia Theodora Boot. Cecilia Theodora is overleden op 20-07-1941 in Gouda, ongeveer 26 jaar oud. Cecilia Theodora trouwde met Petrus Franciscus van Loon. XIII-ce Theodorus Boot is geboren op 11-01-1910 in Gouda, zoon van Theodorus Dirk (Dirk) Boot en Susanne Johanna Verschoor. Theodorus is overleden op 19-12-1985 in Heerde, 75 jaar oud. Hij is begraven op 23-12-1985 te Heerde. Beroep: metselaar. Theodorus trouwde, 25 jaar oud, op 10-04-1935 in Gouda met Jannetje (Jannie) Gorissen, 23 jaar oud. Jannetje is geboren op 07-01-1912 in Gouda. Jannetje is overleden op 02-08-2001 in Gouda, 89 jaar oud. Zij is begraven op 07-08-2001 te Heerde. Jannie: dochter van Leendert (Leen) Gorissen (1880-1949), wisselwachter/rangeerder, en van Neeltje van den Dool (1882-1960).

XIII-cf Arie Boot is geboren op 18-02-1913 in Gouda, zoon van Theodorus Dirk (Dirk) Boot en Susanne Johanna Verschoor. Beroep: kantoorbediende, rijksambtenaar. Arie trouwde, 28 jaar oud, op 21-04-1941 in Gouda met Carolina Hendrika de Vries, ongeveer 25 jaar oud. Carolina Hendrika is geboren omstreeks 1916.

XIII-cg Christiaan Boot is geboren op 30-08-1917 in Gouda, zoon van Theodorus Dirk (Dirk) Boot en Susanne Johanna Verschoor. Beroep: kantoorbediende. Christiaan trouwde in Utrecht met Bea Kok. Bea is geboren omstreeks 1892.

XIII-ch Martina Johanna 2 Boot is geboren op 05-01-1901 in Schoonhoven, dochter van Willem Frederik Boot (geboren Itjeshorst) en Johanna Lamberta van Vlaanderen. Martina Johanna 2 trouwde, 22 jaar oud, op 31-01-1923 in Schoonhoven met Jacobus Eduard Lutt, 22 jaar oud. Jacobus Eduard is geboren op 20-03-1900 in Breda. Jacobus Eduard: zoon van Petrus Lutt, dagloner, en van Johanna Miegielsen.

XIII-ci Cuinera Johanna Boot is geboren op 13-03-1903 in Schoonhoven, dochter van Willem Frederik Boot (geboren Itjeshorst) en Johanna Lamberta van Vlaanderen. Cuinera Johanna trouwde, 18 jaar oud, op 21-09-1921 in Schoonhoven met Jan Hendrik den Besten, 24 jaar oud. Jan Hendrik is geboren op 12-01-1897 in Schoonhoven. Beroep: fabrieksarbeider. Jan Hendrik: zoon van Cornelis den Besten en van Adriana de Jong.

Kind van Cuinera Johanna en Jan Hendrik:

1 Johanna Kuinera den Besten, geboren omstreeks 1921 in Rotterdam. Johanna Kuinera is overleden op 11-01-1922 in Schoonhoven, ongeveer 1 jaar oud.

XIII-cj Wilhelmina Boot is geboren omstreeks 1914 in Schoonhoven, dochter van Willem Frederik Boot (geboren Itjeshorst) en Johanna Lamberta van Vlaanderen. Wilhelmina is overleden op 22-03-1944 in Gouda, ongeveer 30 jaar oud. Woonplaats: Schoonhoven. Wilhelmina trouwde met Teunis Boer. Woonplaats: Schoonhoven.

XIII-ck Catharina Maria Reparon is geboren op 26-01-1899 in Gouda, dochter van Leonardus Reparon en Catharina Maria Brenkman. Catharina Maria trouwde, 23 jaar oud, op 20-06-1922 in Gouda met Johannes Franciscus Boot, 22 jaar oud. Johannes Franciscus is geboren op 30-05-1900 in Den Haag, zoon van Johannes Franciscus Boot en Hendrika Wilhelmina Muns.

XIII-cl Elisabeth Johanna Boot is geboren op 24-07-1898 in Den Haag, dochter van Johannes Franciscus Boot en Hendrika Wilhelmina Muns. Elisabeth Johanna trouwde, 23 jaar oud, op 25-10-1921 in Den Haag met Pieter Liberg, 28 jaar oud. Pieter is geboren op 11-09-1893 in Terschelling. Beroep: 1921 handelsgeëmployeerde. Pieter: zoon van Jacob Liberg, kapitein ter koopvaardij, en van Hieke Knop.

XIII-cm Johannes Franciscus Boot is geboren op 30-05-1900 in Den Haag, zoon van Johannes Franciscus Boot en Hendrika Wilhelmina Muns. Johannes Franciscus trouwde, 22 jaar oud, op 20-06-1922 in Gouda met Catharina Maria Reparon, 23 jaar oud. Catharina Maria is geboren op 26-01-1899 in Gouda, dochter van Leonardus Reparon en Catharina Maria Brenkman.

XIII-cn Cornelis Hellingman is geboren omstreeks 1894 in Amsterdam, zoon van Jacobus Hellingman en Pieternella Geertruida Boot. Beroep: 1921 ltz 2e kl. Kon. Marine. Cornelis trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 15-02-1921 in Amsterdam met Margaretha Antoinette Borrius, ongeveer 22 jaar oud. Margaretha Antoinette is geboren omstreeks 1899 in Amsterdam. Margaretha Antoinette: dochter van Cornelis Johannes Borrius, commissionair in effecten, en van Catharina Sophia van Kempen.

XIII-co Adrianus Egbertus Johannes Hellingman is geboren omstreeks 1896 in Amsterdam, zoon van Jacobus Hellingman en Pieternella Geertruida Boot. Adrianus Egbertus Johannes is overleden in 1963, ongeveer 67 jaar oud. Beroep: 1932 Candidaat-notaris. Adrianus Egbertus Johannes trouwde, ongeveer 36 jaar oud, op 25-10-1932 in Amsterdam met Wilhelmina Jager, 27 jaar oud. Wilhelmina is geboren op 21-01-1905 in Bodegraven. Wilhelmina: dochter van Auke Jager, hoofd ener school, en van Neeltje Ida van der Perk.

XIII-cp Maria Jochemina Hellingman is geboren omstreeks 1898 in Amsterdam, dochter van Jacobus Hellingman en Pieternella Geertruida Boot. Maria Jochemina trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 27-07-1920 in Amsterdam met Gerrit Johannes Verwijnen, ongeveer 31 jaar oud. Gerrit Johannes is geboren omstreeks 1889 in Meester Cornelis (Batavia), Java, Ned. Indië. Beroep: 1920 ltz Kon. Marine. Gerrit Johannes: zoon van Johannes Jacobus Verwijnen, , en van Emma Termijtelen. XIII-cq Adriana Hos is geboren op 13-01-1898 in Den Haag, dochter van Willem Hos en Maria Johanna 2 Boot. Adriana trouwde, 28 jaar oud, op 11-08-1926 in Amsterdam met Theodorus Gerardus Rijken, 21 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 23-07-1935 in Amsterdam. Theodorus Gerardus is geboren op 27-07-1905 in Rotterdam. Beroep: 1926 buffetchef. Theodorus Gerardus: zoon van Hendrik Rijken, kelner, en van Anna Maria van Oers.

XIII-cr Johannes Adrianus Pierre Gustaaf (Jan) Boot is geboren op 19-12-1905 in Den Haag, zoon van Adrianus Gerardus Boot en Angéle Arnoldine Jeanne Paulina Amiot. Johannes Adrianus Pierre Gustaaf is overleden op 28-03-2006 in Boort, Victoria, Australië, 100 jaar oud. Hij is begraven te Hobart, Tasmanië, Australië. Adressen: (emigreerde naar Australië, kwam in januari 1936 aan in Melbourne) (verhuisde in 1938 naar Hobart, Tasmanië, Australië). Jan: op 09-05-1958 genaturaliseerd in Australië.

Jan:
(1) trouwde, 29 jaar oud, op 11-07-1935 in Almelo met Hermina Katharina Gertruida (Mieke) Rhee, 23 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op dezelfde datum in Almelo. Het huwelijk werd ontbonden in 06-1961 in Hobart, Tasmanië, Australië (echtscheiding). Hermina Katharina Gertruida is geboren op 04-04-1912 in Almelo. Hermina Katharina Gertruida is overleden op 13-05-2004 in Melbourne, Victoria, Australië, 92 jaar oud.
(2) trouwde, 57 jaar oud, in 1962 in Hobart, Tasmanië, Australië met Elizabeth Gladys Bond, 39 jaar oud. Elizabeth Gladys is geboren op 13-09-1923. Elizabeth Gladys is overleden op 17-01-1994, 70 jaar oud.

Kind van Jan en Mieke:

1 Inge Jacoba Boot, geboren op 19-11-1937 in Turramurra, Sydney, Australië. Inge Jacoba is overleden op 19-07-2000 in Goes, 62 jaar oud.

XIII-cs Franciscus Adrianus Frederik Willem (Frans) Boot is geboren op 09-11-1914 in Batavia, Java, Ned. Indië, zoon van Adrianus Gerardus Boot en Elisabeth Schmidgall. Franciscus Adrianus Frederik Willem is overleden op 16-02-1993, 78 jaar oud. Woonplaats: (in 1930 vertrokken naar Nederland). Beroep: loonadministrateur (zeevaartinternaat). Frans trouwde, 22 jaar oud, op 28-10-1937 met Petronella Antonia Hendrika Meijer, 25 jaar oud. Petronella Antonia Hendrika is geboren op 11-09-1912. Petronella Antonia Hendrika is overleden op 31-08-1981, 68 jaar oud.

Kind van Frans en Petronella Antonia Hendrika:

1 Adrianus Boot, geboren op 04-04-1938. Adrianus is overleden in 03-1944, 5 jaar oud.

XIII-ct Jozua Pieters is geboren op 12-08-1909 in Gouda, zoon van Willem Pieters en Maria Johanna Boot. Jozua is overleden op 16-12-1943 in Berlijn-Charlottenburg, Duitsland, 34 jaar oud. Beroep: 1943 los werkman. Jozua trouwde met Johanna Maria Schouten. Johanna Maria is overleden na 1944.

XIII-cu Anna Jacoba (Annie) Boot is geboren op 15-01-1923, dochter van Johannes 2 Boot en Adriana Willebrands. Anna Jacoba is overleden op 02-08-2002 in Dirksland, 79 jaar oud. Zij is begraven op 08-08-2002 te Sommelsdijk. Annie trouwde, 23 jaar oud, op 22-05-1946 met Albertus (Albert) Haasnoot, 30 jaar oud. Albertus is geboren op 19-03-1916, zoon van Jan Haasnoot en Antonia Maria Boerboom. Albertus is overleden op 26-03-1984 in Dirksland, 68 jaar oud. Hij is begraven te Sommelsdijk.

XIII-cv Adriana Maria (Jeanne) Boot is geboren op 02-02-1919 in Den Haag, dochter van Johannes (Jan) Boot en Geertje Vermij. Adriana Maria is overleden op 27-11-1999 in Den Haag, 80 jaar oud. Jeanne: in duits kamp tijdens 2e w.o.: Prisoner Number: 123094 Date of Arrival: 13 Nov 1944 v. Ra. Disposition: liberated. Kam. M? Category (translated): prisoner. Dutch. Jeanne trouwde, 28 jaar oud, op 07-02-1947 in Den Haag met Franciscus Dirk (Frans) Kraan, 27 jaar oud. Franciscus Dirk is geboren op 05-12-1919 in Den Haag. Franciscus Dirk is overleden op 08-04-1998 in Amsterdam, 78 jaar oud.

XIII-cw Hugo Boot is geboren op 29-05-1922 in Gouda, zoon van Arie Otto Boot en Janna Gerritje Hoogendoorn. Hugo is overleden op 01-12-1992 in Hoogvliet (Rotterdam), 70 jaar oud.

Kind van Hugo uit een onbekende relatie:

1 Hugo Boot, geboren op 25-05-1944 in Gouda. Hugo is overleden op 26-04-1979 in Brazilië, 34 jaar oud.

XIII-cx Otto Boot is geboren op 25-08-1928 in Amsterdam, zoon van Lambertus Johannes (Bertus) Boot en Cornelia (Cor) de Vries. 05-08-1928? Otto is overleden op 06-07-1983 in Hoogeveen, 54 jaar oud. Beroep: bedrijfsleider kantoorboekhandel.
Kind van Otto uit een onbekende relatie:

1 Reindert Theodoor (Rein) Boot, geboren op 06-11-1958 in Breda. Reindert Theodoor is overleden op 13-01-2009 in Lieren, 50 jaar oud. Beroep: accountant.

XIII-cy Dirk Boot is geboren op 15-04-1932 in Amsterdam, zoon van Lambertus Johannes (Bertus) Boot en Cornelia (Cor) de Vries. Dirk is overleden op 09-05-2007 in Ede, 75 jaar oud. Hij is begraven op 15-05-2007 te Ede. Beroep: leraar elektronica, adjunct directeur M.T.S. Dirk trouwde, 24 jaar oud, op 28-06-1956 in Voorschoten met Jaai Gerda Jacoba Santbrink, 30 jaar oud. Jaai Gerda Jacoba is geboren op 25-02-1926 in Voorschoten. Jaai Gerda Jacoba is overleden in 2005, 79 jaar oud.

Namenindex

Aldfaer   Gegenereerd met Aldfaer versie 6.2 (met aangepaste rapportgenerator) op 01-12-2018.

Bronnen:

Alle gegevens van geboorten, huwelijken en overlijdens in de BS periode komen van www.wiewaswie.nl (voorheen Genlias).

  • (2014) Aanvullingen geleverd door Fred Boot, waarvoor hartelijk dank.
  • (2015) Recent zijn aanzienlijke aanvullingen geleverd door Jan Burgers (nakomelingen van Pieter Boot, geb. 1848 Nieuw-Helvoet), Myrna van Egmond-Boot, Philip Dirk Boot (gecombineerd met informatie uit een website beheerd door Gijsbert van der Linden) en door Frits Vergouwen.
  • (2018) Aanzienlijke aanvullingen geleverd door Frits Vergouwen.
  • Voor overige bronnen klik hier.

Wij bedanken de hieronder genoemde personen hartelijk voor de geleverde foto's.  

Afbeelding [1] is geleverd door Frouwkje van der Maten.
Afbeeldingen [2] en [3] zijn geleverd door Joop Hart. 
Afbeeldingen [4] en [5] zijn van een familiefoto geleverd door Maarten van Bruinessen.
Afbeelding [6] is geleverd door Jaap Boot. 
Afbeelding [7] is geleverd door Lamie Henrotte-Arends. 
Afbeelding [8] is geleverd door Leen Louwerse. 
Afbeelding [9] en [10] [22] is geleverd door Hendrik Boot.
Afbeeldingen [11 en 12] zijn geleverd door Warner Veltman.
Afbeeldingen [13 en 14], [15], [16 en 17], [18], [19] en [20] zijn geleverd door Frits Vergouwen.
Afbeelding [21] is geleverd door Jan Burgers.


Hebt u vragen of opmerkingen over deze parenteel? Stel deze dan onze adviseur Frits Vergouwen (zoon van Sophia Adriana (Fie) Boot) via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..


 Klik hier voor meer informatie over de scheepsbouwers Boot in dit parenteel.

 

stuurlinks stuurrechts