bel

bel

bel

Hotel Bom huurovereenkomst

Onderstaande huurovereenkomstuit uit 1870 betreft het historische Hotel Bom in Haamstede, waarin ooit de Regtkamer was, tegenover het kasteel Haamstede naast de kerk gelegen. In 1847 zwaaide Cornelis Bartelsz Boot, gehuwd met Adriana Marina Meganck, hier de scepter. Andere Booten stonden hier voor het hekje omdat ze ondeugend waren geweest. Later kocht een combinatie van gemeente en enkele vooraanstaande Haamstedenaren o.l.v. notaris Jespers en W.G. Boot, destijds gemeente secretaris en later burgemeester, het hotel van de erfgenamen Bom. De combinatie verkocht het hotel later weer aan J.C. Bom.

Klik hier voor meer informatie over Hotel Bom 


Hotel Bom23422

Met dank aan gemeente-archief Schouwen-Duiveland en Maarten Noot, bedrijfsleider Hotel Bom

         

Ten behoeve van den huurder, alles volgens de rek (?)

     Partijen met de borgen verklaren hiermede
woonplaats te kiezen te Haamstede in het gemeen
tehuis aldaar
     Aldus getekend en getekend te Haam
stede den 9 maart 1800 zeventig
De huurder                            De verhuurders
Jan Bom                                Burgemeester en Wethouders
                                              der gemeente Haamstede
De borgen                             CM Bolle, Burgemeester
C. v d Vate
J. Boot                                   (handtekening) secretaris

Geregistreerd te Zierikzee den tienden maart 1800
zeventig, deel 78 folio 194 ..? .. vak 7, twee bladen
geen vermogen. Ontvangen voor regt van huur
f 3,50 van borgtogt f 1,75, samen f 5.25, met 38 op
centen ad f1.99 “/, uitmakende zeven gulden vier en
twintig en een halve cent

                  f 7.24:/                  De ontvanger
                                                 (handtekening)

 

getranscribeerd door Andrea Mouthaan (2020)

stuurlinks stuurrechts