bel

bel

bel

Ongesorteerd

De Slag bij Warns is een veldslag in de Fries-Hollandse oorlogen tussen graaf Willem IV van Holland en de Friezen op 26 september 1345. Ze eindigde met een overwinning voor de Friezen en de dood van de graaf.

De dood van Willem IV vormde niet alleen het einde van een van de vele pogingen om Friesland te veroveren, maar ook het begin van een opvolgingsstrijd voor het graafschap Holland. Willem IV had geen zoons en werd door zijn zus Margaretha opgevolgd. Maar dit was niet onomstreden. In het graafschap zagen velen liever Margaretha’s zoon als graaf. Dit was het startschot van een strijd in het graafschap; de welbekende Hoekse en Kabeljauwse twisten. De Slag bij Warns wordt nog jaarlijks herdacht. Op het slagveld waar Willem IV en een groot deel van zijn leger sneuvelden, staat een monument dat de Friese vrijheid symboliseert met de tekst ‘Leaver dea as slaef’; liever dood als slaaf.  

Slag bij Warns 1345

Op een oude schoolplaat is iets opmerkelijks te zien. Rechtsonder ligt een ridder met een wapenschild met daarop een springend hert. Het zou zo maar kunnen dat een ridder Boodt heeft meegevochten in de slag van Warns.

Met dank aan Ebel Rispens

 

stuurlinks

stuurrechts

.