bel

bel

bel

Logboek

Cornelis Pieter Boodt.05

Ds. Cornelis Pieter Boodt omstreeks 1935

Boodt was in de oorlog gedetineerde in Kamp Vught omdat hij de jeugd had opgeroepen zich niet te melden voor de arbeidsdienst. 

Cornelis Pieter Boodt.03

In het kamp werd hij een bekende figuur door zijn hagepreken. Bovenstaand reliëf is gemaakt naar een tekening van R. Dozy, 'Clandestiene hagepreek door dominee C.P. Boodt' uit 1945. Op de originele tekening staat een verwijzing mattheus 24:24 (= Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan, en zullen grote tekenen en wonderheden doen, alzo dat zij (indien het mogelijk ware) ook de uitverkorenen zouden verleiden).

Vanuit Vught correspondeerde Boodt intensief met zijn vrouw, die nog op hun adres aan de Koornmarkt in Delft woonde. Zij vroeg hem of ze een bedreigd, vermoedelijk joods meisje moest opnemen.Boodt schreef vanuit zijn gevangenschap in Vught aan zijn vrouw voorzichtig te zijn, want (zo schreef hij): ‘Er zitten hier veel vrouwen en ik zou niet graag zien dat jij er ook kwam’. De opstelling van Boodt en niet te vergeten zijn vrouw geeft nog eens aan hoe diep het verzet zat: ook al zaten ze zelf hopeloos in moeilijkheden, toch was er een diepe notie anderen te moeten bijstaan. Die notie kwam voort uit een diep beleefd christelijk geloof, dat voor velen van ons nu niet meer navoelbaar is maar dat we wel moeten begrijpen als we iets van deze solidariteit willen begrijpen.

Bron: Wim Berkelaar, historicus


Cornelis Pieter Boodt.01

Reliëfplaat voorstellende een scene uit het Kamp Vught op het graf van Cornelis Pieter Boodt (Rotterdam 1903- Hildesheim 1945), predikant. Boodt zit op een stoel en spreekt een aantal andere gevangenen toe.

Bron: Van der Krogt standbeelden


Cornelis Pieter Boodt.06

 

Cornelis Pieter Boodt.07

Artikel uit Trouw d.d. 14-07-45

 

Cornelis Pieter Boodt.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Delpher


 

Cornelis Pieter Boodt.02

Direct na de bevrijding in mei 1945 is aan de Vrije Universiteit in kaart gebracht wie uit haar gemeenschap tijdens de oorlog waren omgekomen. De slachtoffers van het Duitse geweld zijn in het jaar dat volgde in officiële bijeenkomsten herdacht en later zijn in memoriams gepubliceerd in het boek De VU in oorlogstijd (1946). Maar een tastbaarder herinnering werd gewenst en ook een concrete plek waar zij herdacht konden worden. Besloten werd tot het vervaardigen van een herdenkingsplaquette voor de gevallenen in de Tweede Wereldoorlog.

De herdenkingsplaquette werd aangebracht in het gebouw van de Vrije Universiteit aan de Amsterdamse Keizersgracht en op 3 mei 1952 onthuld door de rector, prof. dr. D.H. Th. Vollenhoven. Met de verhuizing naar het huidige hoofdgebouw van de universiteit is de herdenkingsplaquette aangebracht op een centrale plaats binnen de universitaire gemeenschap, tegenover de ingang van de aula.

Bron: VU Amsterdam

Klik hier voor meer informatie over ds. Cornelis Pieter Boodt 

 

stuurlinks stuurrechts