bel

bel

bel

Logboek

Parenteel Cornelis Boot

(Zuid-Holland Gouda)

 
Hebt u vragen of opmerkingen over deze parenteel? Stel deze dan aan de samensteller van dit parenteel: Frits Vergouwen (zoon van Sophia Adriana (Fie) Boot) via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Bij het ontbreken van geboortedatum en/of doopdatum kan de volgorde van kinderen willekeurig zijn.
 
I Cornelis Boot is geboren omstreeks 1505. 
 
Kind van Cornelis uit onbekende relatie: 
1 Jan Cornelis Boot, geboren omstreeks 1535. Volgt II.
 
II Jan Cornelis Boot is geboren omstreeks 1535, zoon van Cornelis Boot (zie I).
 
Kind van Jan uit onbekende relatie: 
1 Jacob Jansz Boot, geboren omstreeks 1555. Volgt III.
 
III Jacob Jansz Boot is geboren omstreeks 1555, zoon van Jan Cornelis Boot (zie II).
 
Kinderen van Jacob uit onbekende relatie: 
1 Cornelis Jacobs Boodts, geboren omstreeks 1575. Volgt IV-a.
2 Willem Jacobs (den) Boodts, geboren omstreeks 1580. Volgt IV-b.
 
IV-a Cornelis Jacobs Boodts is geboren omstreeks 1575, zoon van Jacob Jansz Boot (zie III). Cornelis woonde aan de Peperstraat in Gouda. Beroep: 1617 bootsman. Cornelis trouwde met Grietgen Jans.
 
Kinderen van Cornelis en Grietgen: 
1 Jacob Cornelisz Boot (den Boots), geboren omstreeks 1600. Volgt V-a.
2 Andries Cornelisz Boot, geboren omstreeks 1616. Volgt V-b.
3 Jan Cornelisz Both (Boodt), geboren omstreeks 1620. Volgt V-c.
 
IV-b Willem Jacobs (den) Boodts is geboren omstreeks 1580, zoon van Jacob Jansz Boot (zie III). Willem is overleden, ongeveer 53 jaar oud. Hij is begraven op 30-10-1633 in GoudaNotitie bij overlijden van Willem: Begraven in de Sint Janskerk. 
Adressen: Westhaven, Gouda en Korte Noodgodsstraat, Gouda (1632)
Beroep: schipper
Willem trouwde met Lijsbeth Bouwens. Lijsbeth is overleden vóór 1636.
 
Kinderen van Willem en Lijsbeth: 
1 Hillegont Boodts.
2 Jan Willemsz (den) Boodts. Volgt V-d.
 
V-a Jacob Cornelisz Boot (den Boots) is geboren omstreeks 1600, zoon van Cornelis Jacobs Boodts (zie IV-a) en Grietgen Jans. Jacob is overleden, ongeveer 83 jaar oud. Hij is begraven op 22-12-1683 in Gouda.
Beroep:  10-04-1626 grootschipper
Jacob trouwde met Maria Raasen.
 
Kinderen van Jacob en Maria: 
1 Salamon Jacobsz Boot.
2 Cornelis Jacobsz 1 Boot. Hij is gedoopt op 06-12-1626 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Cornelis: NDG doopboek
3 Jan Jacobsz Boot(s), gedoopt op 20-01-1630 in Gouda. Volgt VI-a.
4 Maritge Jacobs Boot. Zij is gedoopt op 27-01-1632 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Maritge: NDG, doopgetuigen: Cornelis Jansz en Lijntge Raes
5 Raes Jacobsz de(n) Boodts, gedoopt op 28-04-1634 in Gouda. Volgt VI-b.
6 Grietge Jacobs Boot. Zij is gedoopt op 29-01-1636 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Grietge: NDG, doopgetuigen: Maertge Cornelis + Juetge Dircks
7 Cornelis Jacobsz 2 (den) Boots, gedoopt op 19-03-1638 in Gouda. Volgt VI-c.
8 Jacob Jacobsz Boot. Hij is gedoopt op 02-06-1641 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Jacob: NDG, doopgetuige: Ariaentgen Foppen
 
V-b Andries Cornelisz Boot is geboren omstreeks 1616, zoon van Cornelis Jacobs Boodts (zie IV-a) en Grietgen Jans. Hij is begraven in Gouda.
Notitie bij Andries: heeft een schuldvordering laten maken op 17-04-1667 (notariele akten 41111/165) en op 05-05-1677 (notariele akten 478/85) en een overeenkomst op19-09-1674 (notariele akten 475/63) 
Beroep: passementwerker (passement is een vorm van decoratief borduurwerk of kantkloswerk, dat vervaardigd wordt door een gespecialiseerd kleermaker, de passementwerker, die belegsels, borduurwerk, tressen, of garnering van goud- of zilverdraad vervaardigt, voor op kleding. In passement zit soms ook kant, zijde, kralen of ander materiaal ter decoratie verwerkt). Andries trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 02-07-1641 in Gouda met Aaltje CornelissenNotitie bij het huwelijk van Andries en Aaltje: NDG: "Andries Cornelisz, j.m. van Gouda, woonende in de Sint Theunis straet, met Alithje Cornelis dr, weduwe van Gouda, woonende op de Raem"
 
Kinderen van Andries en Aaltje: 
1 NN Boot. Hij of zij is begraven op 25-03-1647 in Gouda.
Notitie bij overlijden van NN: begraven een kind van Andries Cornelisz Boot
2 Cornelis Boot. Hij is gedoopt op 16-02-1642 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Cornelis: NDG doopgetuigen: Ursela de Cordes en Abigail Heijndricx
Cornelis is overleden, 1 jaar oud. Hij is begraven op 04-05-1643 in Gouda.
Notitie bij overlijden van Cornelis: In de Sint Janskerk begraven een kind van Andries Cornelisz Boot, vermoedelijk zoon Cornelis.
3 Ariaentge (de) Boot, gedoopt op 14-02-1644 in Gouda. Volgt VI-d.
4 Marija Boot, gedoopt op 15-06-1649 in Gouda. Volgt VI-e.
5 Annichjen Boot. Zij is gedoopt op 10-07-1654 in Gouda
Notitie bij de geboorte van Annichjen: NDG, doopgetuige: Grietjen Willems
Annichjen is overleden, 5 maanden oud. Zij is begraven op 20-12-1654 in Gouda.
Notitie bij overlijden van Annichjen: In de Sint Janskerk begraven een kind van Andries Cornelisz Boot, vermoedelijk dochter Annichjen.
 
V-c Jan Cornelisz Both (Boodt) is geboren omstreeks 1620, zoon van Cornelis Jacobs Boodts (zie IV-a) en Grietgen Jans. Jan is overleden, ongeveer 76 jaar oud. Hij is begraven op 08-05-1696 in GoudaNotitie bij overlijden van Jan: Job-Cornelisz Bot, begraven in de week van 12 mei in een eigen graf (E). Betaalde grafrechten 5 gulden en 12 stuivers, overluijd met 2 klocken: 2 gulden en 11 stuivers [jaarrekening St-Janskerk 1696 (KM 363,8v en 9r)].
Adres:    Westhaven, Gouda
Beroep:  lontmaker
Religie:  Jan Cornelisz Boot werd op 15-09-1655 lidmaat van de Sint-Janskerk gelijktijdig met zijn huisvrouw Lysbeth Jans.
Jan trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 06-07-1642 in Gouda met Lijsbeth Jans van Zand, ongeveer 19 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Lijsbeth: NDG: "Jan Cornelisz Bot, Jonghman van Gou, wonende op de nieuwe haven, met Lijsbeth Jans, Jonge Dochter, van Gou, wonende in ’t Clooster, op de Geusen-straat"
Lijsbeth is geboren omstreeks 1623. Lijsbeth is overleden, ongeveer 73 jaar oud. Zij is begraven op 30-04-1696 in Gouda.
 
Kinderen van Jan en Lijsbeth: 
1 Arij Jansz Boodt (Boot), gedoopt omstreeks 1644 in Gouda. Volgt VI-f.
2 Johannes Boot. Hij is gedoopt op 25-09-1646 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Johannes: NDG doopgetuigen: Govardt Suijs, Susanna Jans, Geertruijt Jans
3 Geertruijt Both. Zij is gedoopt op 12-02-1648 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Geertruijt: NDG doopgetuigen: Arent Heijndricx , Geertruijt Jans
4 Hillegon(t) Both (Boot), gedoopt omstreeks 1650. Volgt VI-g.
5 Margriet Bot (Boot). Zij is gedoopt op 14-09-1653 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Margriet: NDG doopgetuigen: heer Schepen Suijs, Hillegont Cornelis, Trijntje Jans
6 Leijdija Bot (Boot). Zij is gedoopt op 08-02-1658 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Leijdija: NDG doopgetuigen: Schepen Suijs, Gertruijt Jans, Trijntje Jans
 
V-d Jan Willemsz (den) Boodts, zoon van Willem Jacobs (den) Boodts (zie IV-b) en Lijsbeth Bouwens. Hij is begraven op 06-07-1648 in Gouda.
Notitie bij overlijden van Jan: Begraven in de Sint Janskerk
Notitie bij Jan: 14-06-1648 Regest: Jan Willemsz de Boots, schipper en wonende te Gouda, testeert. Hij laat na aan zijn vrouw Weijntgen Cornelisdr. een bedrag van 500 gulden, het bed, een zilveren beker, al haar kleding, zilver en goud. Verdere erfgenamen ontvangen zijn kleding. Zijn weduwe zal mede behouden het inkomen en gebruik van een huis en erf in de Korte Naetgooffsteeg te Gouda
Beroep: schipper
Jan trouwde met Weijntgen Cornelis Broos. Weijntgen is overleden vóór 1658.
 
VI-a Jan Jacobsz Boot(s), zoon van Jacob Cornelisz Boot (den Boots) (zie V-a) en Maria Raasen. Hij is gedoopt op 20-01-1630 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Jan: NDG, doopgetuigen: Pieter Raesz en Grietge Jans
Jan is overleden, 49 jaar oud. Hij is begraven op 02-12-1679 in Gouda. Jan trouwde, 27 jaar oud, op 04-02-1657 in Gouda met Neeltje Jacobs.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Neeltje: "Jan Jacobsz J m van der Gouda woonende op de gouwe, met Neeltje Jacobs J D van der gouda woonende in De Lange Nootsgot steeg"
Notitie bij Neeltje: Kamerboek politiemeesters Gouda 1680
inventarisnummer 295
bladzijde 45
datum 04-12-1680
inhoud
Eiser: Anthony Timmers
Gedaagde: Neeltie Jacobs; weduwe van Jan den Boots
Zaak: Eist betaling van ƒ 15.10.- over geleverd pick en teer
Vonnis: Conform de eis, te betalen met ƒ 1 per maand en veroordelen haar mede in de kosten
 
Kinderen van Jan en Neeltje: 
1 Grijetye de Boodts. Zij is gedoopt op 23-07-1660 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Grijetye: NDG doopgetuigen: Lisbeth Crijnne, Marrijchye Jacobs
Grijetye is overleden, 6 maanden oud. Zij is begraven op 21-02-1661 in Gouda.
Notitie bij overlijden van Grijetye: Begraven in de Sint Janskerk een kind van Jan Jacobsz de Boot, waarschijnlijk dochter Grijetye.
2 Marijchyen Boot. Zij is gedoopt op 23-12-1662 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Marijchyen: NDG doopgetuige: Neeltyen Raes
3 Pieter Boots. Hij is gedoopt op 07-04-1671 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Pieter: NDG, doopgetuige: Jacob de Booths
 
VI-b Raes Jacobsz de(n) Boodts, zoon van Jacob Cornelisz Boot (den Boots) (zie V-a) en Maria Raasen. Hij is gedoopt op 28-04-1634 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Raes: NDG, doopgetuigen: Aelbert Gerritsz en Neeltge Raes
Raes is overleden, 68 jaar oud. Hij is begraven op 21-04-1703 in Gouda.
Beroep: 1703 binnenvader in het gasthuijs
Raes trouwde, 22 jaar oud, op 19-05-1656 in Gouda met Lijsbeth Raessen, ongeveer 20 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Raes en Lijsbeth: "raes Jacobsz verbodts J.m. van der Goude woonende op de Gouwe, met, Lijsbet rasens J.D. van der Goude woonende in het Cathatria (?Catharina?) Clooster"
Zij is gedoopt omstreeks 1636.
 
Kinderen van Raes en Lijsbeth: 
1 Grijetgen Boodts. Zij is gedoopt op 30-01-1657 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Grijetgen: NDG doopgetuigen: Jacob den Boodts en Sijnken Gerrijs. Vermeld als ouders: Raesen Jacob Boodts en Lijsbeth Jossen (dus hier geen Lijsbeth rasens)
2 Raes Boodts. Hij is gedoopt op 20-09-1658 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Raes: NDG doopgetuigen: Lisbeth Raes (=moeder?), marijgey Raesen. Bij ouders alleen naam van de vader vermeld: Raes Jaepijcksz den Boodts
3 Simen Boodts. Hij is gedoopt op 25-03-1663 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Simen: Gedoopt op 1e Paasdag. NDG, doopgetuige: Marijchye Jacobs.
4 Pieter de(n) Boodts. Hij is gedoopt op 13-11-1665 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Pieter: NDG,doopgetuigen: Jacob Cornelisz Boots en Neeltye Jacobs Boots
5 Sara den Boodts. Zij is gedoopt op 02-06-1675 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Sara: NDG doopgetuige: Marya Jacobs. Ouders vermeld als Raes Jacobsz de Boodts en Lysbeth Teunijs (?)
Beroep: naaister
Religie: NDG
 
VI-c Cornelis Jacobsz 2 (den) Boots, zoon van Jacob Cornelisz Boot (den Boots) (zie V-a) en Maria Raasen. Hij is gedoopt op 19-03-1638 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Cornelis: NDG, doopgetuigen: Jan Cornelisz en Trijntge Jans
Cornelis is overleden, 35 jaar oud. Hij is begraven op 27-07-1673 in Gouda.
Notitie bij overlijden van Cornelis: Op 31 januari 1676 verscheen Neeltge Maertens, weduwe van wijlen Cornelis den Boots voor de weesmeesters van Gouda. Voogden voor zijn kinderen Trijntje, oud 7 jaren en Marittge Cornelis, oud 5 jaren, waren Jan en Raes Jacobsz den Boots. Het vaderlijk erfdeel bedroeg voor elk van de kinderen 6 gulden. Bron Weesboek 16 pag. 272, FS Gua (2), Weesakten 1614-1810, FS 8873150 Im 281.
Cornelis trouwde, 30 jaar oud, op 23-07-1668 in Gouda met Neeltje Maertens.
Notitie bij het huwelijk van Cornelis en Neeltje: NDG: "Cornelis Jacobsz Boots, Jonghman, van der Gou, woonende op den Raem, met, Neeltjen Maertens, Jonghe Dochter, van der Gou, mede woonende op den Raem"
 
Kinderen van Cornelis en Neeltje: 
1 Trintje (den) Boots. Zij is gedoopt op 04-01-1669 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Trintje: Remonstrants doopboek
2 Marittge (den) Boots. Zij is gedoopt omstreeks 1771.
 
VI-d Ariaentge (de) Boot, dochter van Andries Cornelisz Boot (zie V-b) en Aaltje Cornelissen. Zij is gedoopt op 14-02-1644 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Ariaentge: NDG doopgetuige: Ariaentge Andries
Ariaentge is overleden, 69 jaar oud. Zij is begraven op 25-03-1713 in Gouda.
Notitie bij overlijden van Ariaentge: begraven "Adriana Boot, wed. van Jan van Ravensbergh op de gouwe 30"
Notitie bij Ariaentge: Kamerboek politiemeesters GOUDA -- ac 2 inv.nr. 300
23-05-1692 blz. 19v
Eiser: Fredrick Rochius namens Wouter Huybertsz
Gedaagde: Ariaentje Boot als gemachtigde van Jan Ravensbergh haar man
Zaak: Eist Rochius betaling van f 19.10.- die Wouter Huybertsz pretendeert te moeten hebben van Ravensbergh over de wolle van 13 schapen tot f 1.10.- voor ieder schaap. Geeft Ariaentje te kennen Wouter te kunnen betalen met 6 stuivers voor ieder schaap. Zegt zij van Wouter nog f 10.10.- tegoed te hebben hetgeen Rochius beweert niet schuldig te zijn.
Vonnis: Wouter Huybertsz moet i.p.v. de f 19.10.- de somma van f 10 trekken en dat Jan van Ravensbergh i.p.v. de f 10.10.- de somma van f 5 zal trekken zodat Ravensbergh nog f 5 zal moeten toegeven waarmee de kwestie is afgehandeld
Ariaentge trouwde, 20 jaar oud, op 18-01-1665 in Gouda met Johannes (Jan) van Ravensbergh.
Notitie bij het huwelijk van Ariaentge en Jan: " Johannijs Raùensbergh, J.m. van Sluijpick, secretaris aldaer, woonende Altans tot Gouda op het maertvelt, met, Arijaentije de Boot J D van Gouda woonende op de Gouwe"
Hij is gedoopt in Sluipwijk (nu gem. Reeuwijk). Hij is begraven op 11-08-1710 in Gouda.
Notitie bij overlijden van Jan: Bron FS Tax: voorheen wonend op de Gouwe
Bron Grafboek St.-Janskerk (incl. kapellen en kelders) Gouda 1702-1817
inventarisnummer 70
bladzijde HC - L 2 fol. 236v
naam Adriana Boot
bron ac566
annotatie GM Jan van Ravensbergh
Notitie bij Jan: Kamerboek politiemeesters GOUDA -- ac 2 inv.nr. 293
12-02-1677 blz. 6
Eiser: Dirck Herberts
Gedaagde: Jan van Ravensbergh
Zaak: Eis doende als fol.5v, 10/2.
Vonnis: Veroordelen de gedaagde de geëiste f 5.15.- te betalen en veroordelen hem mede in de kosten.
Kamerboek politiemeesters GOUDA -- ac 2 inv.nr. 294
27-02-1679 blz. 41v
Eiser: Jan van Ravensbergh
Gedaagde: Aaron Blom
Zaak: Eist betaling van f 7 over de huur van Chegen* en paarden. De gedaagde bekent de schuld en is tevreden hetzelfde te betalen, mist kortende f 3.17.- welke hij meer heeft moeten betalen voor een wagen als hij aan hem -eiser- van een wagen gegeven zou hebben (* mv. van sjees = wagens)
Vonnis: Conform de eis en ontzeggen hem zijn tegeneis van f 3.17.-
Kamerboek politiemeesters GOUDA -- ac 2 inv.nr. 294
30-06-1679 blz. 62
Eiser: Anthony van Sticht
Gedaagde: Jan van Ravensbergh
Zaak: Eist betaling van f 5.8.- welke gedaagde wegens het horengeld van Marritie Dircx teveel ontvangen heeft
Vonnis: Beslissen dat Jan Ravensbergh aan Anthony f 3.8.- zal betalen, waarmee de kwestie afgedaan zal zijn
Kamerboek politiemeesters GOUDA -- ac 2 inv.nr. 303
20-08-1700 blz. 43
Eiser: Annigje Bouwens; weduwe van Dirck Vermij
Gedaagde: Jan Ravensbergh
Zaak: Eist betaling van f 14 over geleverde winkelwaren
Vonnis: Conform de eis, te betalen met 6 stuivers per week. Veroordelen de gedaagde mede in de kosten.
 
Kinderen van Ariaentge en Jan:
1 Johanna van Ravensbergh, gedoopt op 01-08-1670 in Gouda. Volgt VII-a.
2 Andries van Ravensbergh, gedoopt op 19-10-1672 in Gouda. Volgt VII-b.
3 Adrijana van Ravensbergh. Zij is gedoopt op 29-03-1675 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Adrijana: NDG, doopgetuigen Andries de Boot en Aeltijen Cornelissen
4 Sebastiaen van Ravensbergh, gedoopt op 06-08-1677 in Gouda. Volgt VII-c.
5 Helena van Ravensbergh, gedoopt op 07-01-1680 in Gouda. Volgt VII-d.
6 Cornelia van Ravensbergh, gedoopt op 27-03-1682 in Gouda. Volgt VII-e.
7 Alida van Ravensbergh, gedoopt op 14-06-1684 in Gouda. Volgt VII-f.
8 Sara van Ravensbergh, gedoopt op 10-10-1688 in Gouda. Volgt VII-g.
 
VI-e Marija Boot, dochter van Andries Cornelisz Boot (zie V-b) en Aaltje Cornelissen. Zij is gedoopt op 15-06-1649 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Marija: NDG doopgetuige: Jeichie Cornelis
Marija is overleden, 75 jaar oud. Zij is begraven op 15-05-1725 in Gouda.
Notitie bij overlijden van Marija: "Maria Both, wed. van Andries Verveen, op de Peperstraat 6 gl"
Notitie bij Marija:
Kamerboek politiemeesters GOUDA -- ac 2 inv.nr. 300
21-04-1692 blz. 13
Eiser: Maria Bot; weduwe van Andries Verveen
Gedaagde: Arien Vis
Zaak: Eist betaling van f 25 over geleverde potten
Vonnis: Conform de eis, te betalen met 10 stuivers per week mits borg stellend en betaling van de kosten

Kamerboek politiemeesters GOUDA --ac 2 inv.nr. 301
24-06-1695 blz. 87
Eiser: Maria Both; weduwe van Andries Verveen
Gedaagde: Pieter Hendrsz Bijeman
Zaak: Eist betaling van f 17 over het bakken van pijpen
Vonnis: Veroordelen de gedaagde volgens confessie van schuld de f 17 te betalen en dat met f 3 binneneen maand en voorts alle weken 6 stuivers Veroordelen hem mede in de kosten

Kamerboek politiemeesters GOUDA -- ac 2 inv.nr. 301
29-06-1695 blz. 88v
Eiser: Maria Both; weduwe van Andries Verveen
Gedaagde: Corn. van denBergh
Zaak: Eist betaling van f 2.3.- over het bakken van potten
Vonnis: Conform de eis, te betalen met 4 stuivers per week mits borg stellend binnen 8 dagen. Veroordelen hem mede in de kosten
Marija trouwde, 17 jaar oud, op 24-08-1666 in Gouda met Andries Verveen.
Notitie bij het huwelijk van Marija en Andries: "Andries Verùeen j.m. van Gouda woonende op de R...nen straet, met, Marija Both J.D. van Gouda woonende inede Vogelle-sangh"
Hij is gedoopt in Gouda. Andries is overleden vóór 1692.
Notitie bij Andries:
Kamerboek politiemeesters GOUDA -- ac 2 inv.nr. 295
26-11-1681 blz. 89v
Eiser: Erasmus Bick
Gedaagde: Anthony Verveen
Zaak: Eis doende als fol.88v, 21/11
De gedaagde bekent de schuld
Vonnis: Condemneren de gedaagde f 6.12.- aan de eiser te betalen en dat met een stoop rinsche genever (jenever) op rekening en voorts met 6 stuivers per week en veroordelen hem mede in de kosten.
VI-f Arij Jansz Boodt (Boot), zoon van Jan Cornelisz Both (Boodt) (zie V-c) en Lijsbeth Jans van Zand. Hij is gedoopt omstreeks 1644 in Gouda. Arij is overleden, ongeveer 72 jaar oud. Hij is begraven op 28-04-1716 in Gouda.
Notitie bij overlijden van Arij: pro deo begraven volgens het aangiftebiljet; de aangifte werd verricht door Grietje Jans Louff. Omdat ze niet kon schrijven zette ze een kruisje dat werd gewaarmerkt door de waarnemend secretaris van de stad, G. Pijper: "’t merk gestelt bij Grietie Jans Louff".
Beroep: pijpmakersknecht
Arij trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 10-06-1669 in Gouda met Aaltje Erasmusse Schorel, ongeveer 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Arij en Aaltje: "Arij Jansz Boodt, j.m. van Gouda woon: op de Bleijkerscingel buiten Potterspoort, met, Aeltie Erasmusse Schorel, j.D. van Gouda woon: in de Keijsers-straet." Kort vóór zijn overlijden woonde Arij in de Comijnsteegh.
Zij is gedoopt omstreeks 1646 in Gouda.
Notitie bij Aaltje: dochter van Jeremias (Erasmus) Wierds Schorel en Grietgen Claes.
Inschrijving weeshuis Aaltje Erasmus: "Op den 7en jannuary 1649 is alhier in’t weeshuijs gecomen ende gebracht een meysgen genaemd Aeltgen Jerasmus oudt omtrent drye jaren daer vader was van Jeremias Wierds ende moeder Grietgen Claes van Amsterdam beijde poorter ende poorterse dezer Stede. soo ...... Wierten de Meye ende Sammelgen Jans, ende Claesgen Jansdr, de oudt meyden van ’t voorschreven kint verclaerde"
Religie: op 01-03-1668 lidmaat van de Sint Janskerk
 
Kinderen van Arij en Aaltje:
1 Jan Ariensz Boot, gedoopt op 28-02-1670 in Gouda. Volgt VII-h.
2 Erassemus Ariensz Boot, gedoopt op 19-04-1677 in Gouda. Volgt VII-i.
3 Pieter Ariensz Boot, geboren na 1678.
 
VI-g Hillegon(t) Both (Boot), dochter van Jan Cornelisz Both (Boodt) (zie V-c) en Lijsbeth Jans van Zand. Zij is gedoopt omstreeks 1650.
Notitie bij de geboorte van Hillegon(t): Er is in de periode 1648-1653 geen Hillgon(t) Both (Boot) gedoopt in de NDG kerk. Mogelijk is zij de dochter van een andere vader.
Hillegon(t) is overleden, ongeveer 22 jaar oud. Zij is begraven op 16-07-1672 in Gouda.
Religie: NDG, werd op 25-11-1661 lidmaat van de Sint Janskerk
Hillegon(t) trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op 12-04-1671 in Gouda met Govert Dubbel (Duybel).
Notitie bij het huwelijk van Hillegon(t) en Govert: " Govert Dubbel j.m. van Gouda woonende op de Gouwe, met, Hillegon Both j.d. van Gouda woonende in de Vogele-zang"
Hij is gedoopt in Gouda. Hij is begraven op 19-02-1722 in Gouda.
Notitie bij overlijden van Govert: laatst wonend op de Nieuwe Haven
 
Kind van Hillegon(t) en Govert:
1 Cristyna Duybel. Zij is gedoopt op 09-12-1671 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Cristyna: NDG doopboek Sint Janskerk, doopgetuigen: Jan Boot, Gertruyt Boot
 
VII-a Johanna van Ravensbergh, dochter van Johannes (Jan) van Ravensbergh en Ariaentge (de) Boot (zie VI-d). Zij is gedoopt op 01-08-1670 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Johanna: NDG, doopgetuigen: Andries Cornelisz Booth en Marrijtije Jans
Johanna trouwde, 20 jaar oud, op 24-04-1691 in Gouda met Jacobus Polijn, 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Johanna en Jacobus: "Jacobus Polijn j.m. woon. op den Tiende-weg met Johanna Ravensbergen j.d. op den Gouwe, beijde van Gouda"
Hij is gedoopt op 26-02-1669 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Jacobus: NDG, doopgetuige Claertijen Jacobs
Notitie bij Jacobus: zoon van Jacob Polijn en van Marija Noordeloos
 
VII-b Andries van Ravensbergh, zoon van Johannes (Jan) van Ravensbergh en Ariaentge (de) Boot (zie VI-d). Hij is gedoopt op 19-10-1672 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Andries: NDG, doopgetuigen: Bastyaen van Ravensbergh en Aeltijen Cornelis
Andries is overleden, 83 jaar oud. Hij is begraven op 30-12-1755 in Gouda.
Notitie bij overlijden van Andries: begraven "Andries van Ravensberg, Gouwe 30"
Andries:
(1) trouwde, 36 jaar oud, op 08-10-1709 in Gouda met Christina Hoevenaar.
Notitie bij het huwelijk van Andries en Christina: "Andries van Ravensbergh j:m: van Gouda woont op de Gouwe met Christina Hoevenaar j:d: van Gouda op de Oosthave"
Zij is gedoopt in Gouda. Zij is begraven op 22-05-1731 in Gouda.
Notitie bij overlijden van Christina: begraven "Christina Hoevenaar, huijsvrw van Andries van Ravensbergh, op de Gouwe."
(2) trouwde, 65 jaar oud, op 06-04-1738 in Gouda met Anna Koen.
Notitie bij het huwelijk van Andries en Anna: Het tweede huwelijk sluit Andries, na het overlijden van Eva Struijs, met Anna Koen, weduwe van Hendrik van Walevelt
 
VII-c Sebastiaen van Ravensbergh, zoon van Johannes (Jan) van Ravensbergh en Ariaentge (de) Boot (zie VI-d). Hij is gedoopt op 06-08-1677 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Sebastiaen: NDG, doopgetuigen: Andries de Boot en Bastiaen van Ravensbergh
Sebastiaen is overleden, 83 jaar oud. Hij is begraven op 03-04-1761 in Gouda.
Notitie bij overlijden van Sebastiaen: begraven "Den Heer Bastiaan van Ravensberg, Raad en oud Scheepen dezer Stad, WestHaven f 30"
Beroep: 1716 pottenbakker
Sebastiaen:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 17-01-1702 in Gouda met Eva Struijs.
Notitie bij het huwelijk van Sebastiaen en Eva: "Bastiaan van Ravensbergh j:m: op de Spieringstraat met Eva Struijs j:d: opt hooghstraat. Beijde van Gouda."
Zij is gedoopt in Gouda. Zij is begraven op 19-07-1721 in Gouda.
Notitie bij overlijden van Eva: "huijsvrouw van Bastaen van Ravensbergh, op de Spieringstraat"
(2) trouwde, 44 jaar oud, op 19-07-1722 in Gouda met Hermina Crawaet.
Notitie bij het huwelijk van Sebastiaen en Hermina: "Sebastiaan van Ravensbergh, wed.nr van wijlen Eva Struijs met Hermina Crawaet, wed. van wijlen Dirk Sijmens Col; beijde van Gouda en wonende op de Spieringstraet"
Zij is begraven op 01-05-1759 in Gouda.
Notitie bij overlijden van Hermina: begraven "Vrouwe Hermina Crawaat, huijsvr. van den Heer Bastiaan van Ravensberg, Raad & Oud Scheepen deser stad, W-Haven f 30"
 
VII-d Helena van Ravensbergh, dochter van Johannes (Jan) van Ravensbergh en Ariaentge (de) Boot (zie VI-d). Zij is gedoopt op 07-01-1680 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Helena: NDG, doopgetuige: Andries Boot
Helena trouwde, 21 jaar oud, op 06-12-1701 in Gouda met Willem van Dijk.
Notitie bij het huwelijk van Helena en Willem: "Willem van Dijk Jongman van Dordrecht met Helena van Ravensberg Jonge dochter van Gouda op de Gouwe"
 
VII-e Cornelia van Ravensbergh, dochter van Johannes (Jan) van Ravensbergh en Ariaentge (de) Boot (zie VI-d). Zij is gedoopt op 27-03-1682 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Cornelia: NDG, doopgetuige: Andries Boot
Cornelia trouwde, 30 jaar oud, op 01-11-1712 in Gouda met Isaak Molenberg.
Notitie bij het huwelijk van Cornelia en Isaak: "Isaak Molenberg, weduwnaar van Maria Brouwers, tot Geertruidenberg met Cornelia Ravensberg, j:d: op de Gouwe, tot Gouda."
 
VII-f Alida van Ravensbergh, dochter van Johannes (Jan) van Ravensbergh en Ariaentge (de) Boot (zie VI-d). Zij is gedoopt op 14-06-1684 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Alida: NDG, doopgetuige: Andries Boot
Alida is overleden, 80 jaar oud. Zij is begraven op 11-02-1765 in Gouda.
Notitie bij overlijden van Alida: begraven "Alida van Ravensberg, wed. van Jan La Force, op de Gouwe 15"
Alida trouwde, 29 jaar oud, op 20-03-1714 in Gouda met Jan Laforce, 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Alida en Jan: "Jan Laforce, jongman op de markt met Alida Ravensberg, j:d: op de Gouwe; beijde van Gouda"
Hij is gedoopt op 01-02-1692 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Jan: NDG, doopgetuige: Grietie Lafors
Notitie bij Jan: zoon van Willem Jansz Laforce en van (N)ingetie Pieters (van Vliet)
 
VII-g Sara van Ravensbergh, dochter van Johannes (Jan) van Ravensbergh en Ariaentge (de) Boot (zie VI-d). Zij is gedoopt op 10-10-1688 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Sara: NDG, doopgetuigen: Andries de Boot en Marija Ravensberghe
Sara is overleden, 28 jaar oud. Zij is begraven op 22-03-1717 in Gouda. Sara trouwde, 18 jaar oud, op 06-09-1707 in Gouda met Daniel Laforce, 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Sara en Daniel: "Daniel Laforce jongman op de markt met Sara van Ravensberch j:d: op de Gouwe; beijde van Gouda"
Hij is gedoopt op 22-05-1682 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Daniel: NDG, doopgetuigen: Jan Lafors en Grietie Lafors
Notitie bij Daniel: zoon van Willem Laforce en van Ningetie Pieters (van Vliet)
 
VII-h Jan Ariensz Boot, zoon van Arij Jansz Boodt (Boot) (zie VI-f) en Aaltje Erasmusse Schorel. Hij is gedoopt op 28-02-1670 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Jan: NDG, doopgetuige: Marija Danijelsen Coeck. De naam van de vader is vermeld als Arij Jansz bodt (of boot)
Jan is overleden, 88 jaar oud. Hij is begraven op 01-05-1758 in Gouda.
Notitie bij overlijden van Jan: Jan Boot, Raam, begraven in de week van 8 mei in een (gehuurd) kerkgraf (K). Betaalde grafrechten: 12 gulden. Overluijd met 2 middelklokken: 2 gulden en 11 stuivers. [Jaarrekening Sint Janskerk 1758 (KM 423, 8v en 9r)]
Beroep: 1708 pijpmaker.
Jan:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op 04-04-1696 in Gouda met Emmijchje (Marittie) Leenderts van den Brock (Broeck), 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Emmijchje: In het Trouwboek staat in 1696 "Jan Ariense Boot j:m: in de Comijnsteegh, met Marichie Leenderts van den Broeck j:d: in de Keyserstraat. Beijde van Gouda." N.B. Marichie wordt als Jonge dochter en niet als weduwe aangeduid. Op 01-11-1709 verscheen Jan Boot, weduwnaar van Marritie Leenderts van den Broek, voor de weesmeesters van Gouda. Voogden over zijn kinderen Leendert (11 jr.), Ary (8 jr.) en Ruth Jansz Boot (7 jr.) waren Aldert Pruymenboom en Erasmus Boot. Het moederlijk erfdeel bedroeg voor elk van de kinderen een gulden, elf stuivers, en acht penningen
Zij is gedoopt op 15-10-1671 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Emmijchje: NDG, doopgetuigen: Cornelis van Dooren, Marijchje Baltens van Dooren, Marijchje Aerts
Emmijchje is overleden, 36 jaar oud. Zij is begraven op 08-09-1708 in Gouda.
Notitie bij overlijden van Emmijchje: begraven: "Marritie Leenderts, huisvrw van Jan Ariensz Boot, pijpmaker in de Comijnsteeg."
Op 1 nov. 1709 wordt in de Weeskamer te Gouda een weesakte gepasseerd in verband met het overlijden van de echtgenote Marritie Leenderts van den Broek van Jan (Ariensz) Boot, bron Weesboek 18 pag. 236 verso, FS Gua (2), Weesakten 1614-1810, FS 8873151 Im 245, waarin de kinderen Leendert, Arij en Ruth Jansz als weeskinderen worden vermeld, met Aldert Pruijmenboom en Erasmus (Ariensz) Boot als hun voogden. Kennelijk zijn de kinderen Krijn en Baltus van het echtpaar dan al overleden. Hier is bevestigd dat Arij en Ruth kinderen van dit echtpaar zijn, hoewel tot nu toe van beiden geen doopdatum is gevonden.
Notitie bij Emmijchje: dochter van Leendert Aerts van den Brock en Anijchje Baltens. Huwelijk: Gouda 11-01-1671, FS 5849910 Im 175, "Leendert Aerts van den Broeck, j.m. van der Gouw, wonende in de Walesteeg, met Annichje Baltens van Doorn, j.D. van ..." (plaatsnaam gedeeltelijk onleesbaar door inkvlek).
Voor de hierna volgende notities kon geen bewijs of bron worden gevonden: Marritie Leenderts is waarschijnlijk eerder getrouwd geweest met Jan Harmens op 26-03-1687 in de R.K. Kerk in de Keizerstraat, statie van de Jezuieten te Gouda. Jan Harmens is begraven op 10-04-1694 te Gouda. Ze hadden een kind genaamd Dirck gedoopt in dezelfde R.K. Kerk op 19-02-1690, getuige en peetmoeder: Annetie Leenderts, huysvrouw van Arij Commers woonende op de Tiendeweg te Gouda, werd lid van de Nederduits Gereformeerde Gemeente (Sint Janskerk) op 02-07-1694
(2) trouwde, 39 jaar oud, op 24-11-1709 in Gouda met Grietje Gerrits Kokke.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Grietje: "Jan Aryse Boot, weduwnaar van wijlen margie Leenderts, in de sack, met grietie gerrits wedu van wijlen Johannes prester, op de Raam, bijde van Gouda." Grietje huwde eerder op 11-01-1693 met Leendert Jacobsz van Galen en na diens overlijden met Johannes Prester op 26-07-1705, zie FS 5849910 Im 467, resp. Im 586.
Zij is begraven op 04-10-1723 in Gouda.
Notitie bij overlijden van Grietje: "Grietie Gerrits Kock, huijsvrouw van Jan Boot op den Raem." De bron FS Tax 5849925 Im 638 vermeldt foutief de begrafenis op 02-10-1723 van Jan Boot, op den Raem.
Notitie bij Grietje: Grietje Gerrits Kock is waarschijnlijk de dochter van Gerrit Dircks Kock en van Marijtie Huijberts Cononnyck, met wie Gerrit was gehuwd van 1657-1665, of de dochter van Johanna (Jannetje) van Dam , met wie Gerrit was gehuwd van 1665-1684. Een doopdatum is niet gevonden, wel van haar vermoedelijke (stief)zusters Helena 1 in 1666, Helena 2 in 1668 en Marija 1671 die vermeld zijn in het Remonstrants doopboek FS 5849919 Im 92 en Im 154, waarin doopdata staan vermeld vanaf het jaar 1662.
(3) trouwde, 54 jaar oud, op 02-04-1724 in Gouda met Aegtie Bastiaens van Bueren, 39 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Aegtie: "Jan Boot, weduwnaar van Grietje Kokke op den Raem, met Aagje Bastiaens van Buren, weduwe van Jeremias van Kesteren, in de Keijserstraat"
Zij is gedoopt op 09-08-1684 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Aegtie: NDG, peet: Aeltie Verson
Aegtie is overleden, 57 jaar oud. Zij is begraven op 30-08-1741 in Gouda.
Notitie bij overlijden van Aegtie: "Aagje van Buuren, huijsvrouw van Jan Boot, op den Raam"
Notitie bij Aegtie: dochter van Bastaen van Bueren en van Marytie Blom
 
Kinderen van Jan en Emmijchje:
1 N.N. Boot. Hij of zij is begraven op 10-04-1697 in Gouda.
Notitie bij overlijden van N.N.: "Jan Ariensz Boot pijpmakersbaes een kind"
2 N.N. Boot. Hij of zij is begraven op 31-03-1707 in Gouda.
3 Leendert Jansz Boot, gedoopt op 16-04-1698 in Gouda. Volgt VIII-a.
4 Krijn Boot. Hij is gedoopt op 29-08-1700 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Krijn: NDG, peet: Margie Baltus. De naam van de vader is vermeld als Jan Cornelis Bood, die van de moeder Marija Leenderts.
5 Arij Boot, gedoopt omstreeks 1701 in Gouda. Volgt VIII-b.
6 Baltus Boot. Hij is gedoopt op 30-06-1702 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Baltus: NDG, peet: Annetie Baltels
7 Ruth Boot, gedoopt omstreeks 1703 in Gouda. Volgt VIII-c.
 
VII-i Erassemus Ariensz Boot, zoon van Arij Jansz Boodt (Boot) (zie VI-f) en Aaltje Erasmusse Schorel. Hij is gedoopt op 19-04-1677 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Erassemus: NDG doopboek Sint Janskerk, doopgetuige: Jannijchje Hendrickx. De vader is vermeld als Arij Jansz boet (of boot)
Erassemus is overleden, 81 jaar oud. Hij is begraven op 09-02-1759 in Gouda.
Notitie bij overlijden van Erassemus: begraven vanuit ’t Oudemannenhuijs. "Het oudemannenhuijs heeft dienst gedaan van voor 1555 tot 1977, toen de laatste bewoner met pijn in het hart het huis moest verlaten. Het werd Willem Vroesenhuys genoemd".
Adres: Komijnsteeg, Gouda
Erassemus:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 16-05-1701 in Gouda met Pieternella Pieters (Pietertje) Frisee, ongeveer 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Erassemus en Pietertje: "Erasmus ariense boot J.M. in de komijnesteeg en pieternella pieters J.D. in het Sint theunis klooster"
Zij is gedoopt omstreeks 1678. Pietertje is overleden, ongeveer 46 jaar oud. Zij is begraven op 15-09-1724 in Gouda.
Notitie bij overlijden van Pietertje: "Pietern. Pieters Verheel, huijsvrw van Erasmus Boot, in St Teunis Clooster." Verheel of Frisee ?
Op 20 april 1725 wordt in de Weeskamer te Gouda een weesakte gepasseerd in verband met het overlijden van de echtgenote Pietertje Pieters van Erasmus Ariensz Boot, bron Weesboek 19 pag. 202, FS Gua (2), Weesakten 1614-1810, FS 8873151 Im 490, waarin de kinderen Nijsje, Aletta, Marritie, Jan en Willemijntje als weeskinderen worden vermeld, met Nijs Pieters en Jan (?Ariensz) Boot als hun voogden. Kennelijk zijn de kinderen Arie, Pieter, Andries en Jannetie van het echtpaar dan al overleden.
(2) trouwde, 48 jaar oud, op 06-05-1725 in Gouda met Maria Glaude Pot.
Notitie bij het huwelijk van Erassemus en Maria: "Erasmus Boot, weduwnaar van wijlen Pietertje Pieters Frisee, wonend in St Antoni Klooster, met Maria Pot, weduwe van Noach Oosterhoud, wonend in de Vrouwesteeg. Beide van Gouda"
Zij is begraven op 04-09-1752 in Gouda.
Notitie bij overlijden van Maria: Marrijgje Pot, hvrw van Jeras Boot, Vrouwesteeg
 
Kinderen van Erassemus en Pietertje:
1 N.N.1 Boot. Hij of zij is begraven op 04-10-1718 in Gouda.
2 N.N.2 Boot. Hij of zij is begraven op 15-10-1718 in Gouda.
3 Arie Erasmusz Boot, gedoopt op 12-08-1701 in Gouda. Volgt VIII-d.
4 Pieter Erasmusz Boot, gedoopt op 12-11-1702 in Gouda. Volgt VIII-e.
5 Nijs Boot. Hij is gedoopt op 07-05-1704 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Nijs: Remonstrants doopboek
6 Aletta (Aaltje) Boot, gedoopt op 01-11-1705 in Gouda. Volgt VIII-f.
7 Maria (Marrigje) Boot, gedoopt op 29-08-1707 in Gouda. Volgt VIII-g.
8 Johannis (Jan) Boot. Hij is gedoopt op 08-09-1709 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Jan: Remonstrants doopboek
9 Willemijntje Boot, gedoopt op 13-12-1711 in Gouda. Volgt VIII-h.
10 Andries Boot. Hij is gedoopt op 22-04-1714 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Andries: Remonstrants doopboek
11 Jannietie Boot. Zij is gedoopt op 04-11-1716 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Jannietie: Remonstrants doopboek
Kind van Erassemus en Maria:
12 Jacobus Boot, gedoopt op 30-04-1727 in Gouda. Volgt VIII-i.
 
VIII-a Leendert Jansz Boot, zoon van Jan Ariensz Boot (zie VII-h) en Emmijchje (Marittie) Leenderts van den Brock (Broeck). Hij is gedoopt op 16-04-1698 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Leendert: NDG, Sint Janskerk, peet: Annetie Leenderts (tante van moeders kant)
Leendert is overleden, 56 jaar oud. Hij is begraven op 28-12-1754 in Gouda.
Notitie bij overlijden van Leendert: Voorheen wonend L. Groenendaal. Pro deo begraven; op de achterkant van het ’Biliet van aengevinge’ staat de plaats vermeld waar werd begraven: het Oude Dooden (volwassenen) en Kinderen Kerkhof 1755. Het kerkhof lag rondom de Sint Janskerk
Beroep: pijpmaker
Leendert:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op 05-01-1721 in Gouda met Catharina Pieters (Kaatje) de Bruijn, ongeveer 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Leendert en Kaatje: "Leendert Jansz Boot J.m. op den Raem aan de Oostzijde; met Catharina Pieters de Bruijn J.dr mede op den Raem aen de Westzijde."
Zij is gedoopt omstreeks 1695. Kaatje is overleden, ongeveer 42 jaar oud. Zij is begraven op 11-03-1737 in Gouda.
Notitie bij overlijden van Kaatje: Op 20-12-1737 verscheen Leendert Boot, weduwnaar van Catharina de Bruyn, voor de weesmeesters van Gouda. Voogden over zijn kinderen Jan (15 jr.) en Aagje Boot (5 jr.) waren Pieter Fransz de Bruyn en Jan Boot. Het moederlijk erfdeel bedroeg voor elk van de kinderen drie gulden en drie stuivers. Bron Weesboek 20 pag. 133 vo, FS Gua (2), Weesakten 1614-1810, FS 8873151 Im 151. Hieruit volgt ook dat zoon Leendert eind 1737 niet meer leefde.
Notitie bij Kaatje: dochter van Pieter Frans de Bruijn en van Pietertje Pieters van Roon
(2) trouwde, 39 jaar oud, op 05-01-1738 in Gouda met Maria de Graaf.
Notitie bij het huwelijk van Leendert en Maria: "Leendert Boot, wednr van Catharina de Bruijn, op den Raem, met Maria de Graef, wed. van Jan Stevensz van den Bergh, in het Olijslagers Steegje, mede op den Raem"
 
Kinderen van Leendert en Kaatje:
1 Johannes (Jan) Boot. Hij is gedoopt op 24-05-1722 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Jan: NDG, doopgetuige: Grietje Gerrits Koek. Ouders wonend in de lange Willemsteeg
Notitie bij overlijden van Jan: Op 14 juni 1771 verscheen Grietje Souffré, weduwe van wijlen Jan Boot voor de weesmeesters van Gouda. Voogden voor zijn dochter Caatje Boot, oud 10 jaren, waren Gillis Souffré en Ruth Boot. Het vaderlijk erfdeel bedroeg voor 3 gulden en 3 stuivers. Bron Weesboek 21 pag. 227, FS Gua (2), Weesakten 1614-1810, FS 8873152 Im 527.
Adres: op 16-06-1762 is Jan Boot is met vrouw en kind vertrokken naar Benschop.
2 Abigail Boot. Zij is gedoopt op 03-01-1725 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Abigail: NDG, doopgetuige: Aagje van Buuren. Ouders wonend op de Vest bij de Wip
Abigail is overleden, 3 jaar oud. Zij is begraven op 22-01-1728 in Gouda.
Notitie bij overlijden van Abigail: Begraven een kind van "Leendert Boot, op den raem", waarschijnlijk Abigail.
3 Maria 1 Boot. Zij is gedoopt op 07-03-1727 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Maria: NDG, doopgetuige: Aaghje van Buuren
Maria is overleden, 2 jaar oud. Zij is begraven op 01-07-1729 in Gouda.
Notitie bij overlijden van Maria: Begraven een kind van "Leendert Boot, buijten Dijxpoort", waarschijnlijk Maria 1.
4 Maria 2 Boot. Zij is gedoopt op 07-05-1730 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Maria: NDG, doopgetuige: Kaatje Moriljon=Morlion. Ouders wonende op den Dijk
Maria is overleden, 3 jaar oud. Zij is begraven op 18-05-1733 in Gouda.
Notitie bij overlijden van Maria: Begraven een kind van "Leendert Boot, in de Comijnsteegh", waarschijnlijk Maria 2.
5 Aaghje Boot, gedoopt op 16-07-1732 in Gouda. Volgt IX-a.
6 Leendert Boot. Hij is gedoopt op 27-08-1734 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Leendert: NDG, doopgetuige: Kaetje Morlion
Leendert is overleden vóór 1738, ten hoogste 4 jaar oud.
 
VIII-b Arij Boot, zoon van Jan Ariensz Boot (zie VII-h) en Emmijchje (Marittie) Leenderts van den Brock (Broeck). Hij is gedoopt omstreeks 1701 in Gouda. Arij is overleden, ongeveer 32 jaar oud. Hij is begraven op 14-02-1733 in Gouda.
Notitie bij overlijden van Arij: "Arij Jansz Boot, in de ComijnSteeg"
Arij trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 28-11-1723 in Gouda met Catharina Gerritsdr Morlion, 39 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Arij en Catharina: "Arij Boot, J.m. op den Raem, met Catharina Morlion, weduwe van wijlen Job Tuijnman, in de Lange Willem Steegh, beijde van Gouda." Catharina Morlion huwde als j.d. eerder op 10-07-1718 de weduwnaar Job Tuijnman, zie FS 5849911 Im 131
Zij is gedoopt op 28-05-1684 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Catharina: NDG, peets: Willijmijna de Morlijons en Arelis de Morlijons
Catharina is overleden, 52 jaar oud. Zij is begraven op 17-08-1736 in Gouda.
Notitie bij overlijden van Catharina: "Caatje Morlions, wed. van Arij Boot, op den Raam."
Notitie bij Catharina: dochter van Gerret de Morlijons en (vermoedelijk) Annetie Jans, zie doop dochter Marya FS 5849901 Im 475
 
VIII-c Ruth Boot, zoon van Jan Ariensz Boot (zie VII-h) en Emmijchje (Marittie) Leenderts van den Brock (Broeck). Hij is gedoopt omstreeks 1703 in Gouda. Ruth is overleden, ongeveer 68 jaar oud. Hij is begraven op 22-08-1771 in Gouda.
Notitie bij overlijden van Ruth: Begraven: Rut Boot, Groenendaal
Ruth:
(1) trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 12-11-1730 in Gouda met Geertruij van Oosten, 32 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Ruth en Geertruij: " Rut Boot jongman wonende op den Raam, met Geertruy van Oosten, Jonge Dogter, wonende agter de kerk. Beide van Gouda."
Zij is gedoopt op 18-07-1698 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Geertruij: NDG, peets: Sijndela Hendrick Voorhout en Marijtie Voorhout
Geertruij is overleden, 33 jaar oud. Zij is begraven op 29-01-1732 in Gouda.
Notitie bij overlijden van Geertruij: "Geertruijt van Oosten, huijsvrw van Ruth boot, op den Raam."
Notitie bij Geertruij: dochter van Harmen Adriaansz van Oosten en van Eva Voorhout
(2) trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op 23-06-1733 in Gouda met Elisabeth (Lijsbet) (de) Vos, 27 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Ruth en Lijsbet: "Ruth Booth, wed.nr van wijlen Geertruij van Oosten, en Lijsbeth Vos J.D. Beide van Gouda en wonende op den Raam."
Zij is gedoopt op 27-01-1706 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Lijsbet: NDG, peet: Anna Davits
Lijsbet is overleden, 72 jaar oud. Zij is begraven op 25-09-1778 in Gouda.
Notitie bij overlijden van Lijsbet: Begraven: Elisabeth de Vos, wed. van Ruth Boot, Groeneweg 70 j.
Notitie bij Lijsbet: dochter van Teunis Krijnsz de Vos en van Geertruijt Hendricks
 
Kind van Ruth en Geertruij:
1 Margriettie (Grietje) Boot, gedoopt op 19-12-1731 in Gouda. Volgt IX-b.
 
Kinderen van Ruth en Lijsbet:
2 N.N. Boot. Hij of zij is begraven op 24-02-1750 in Gouda.
Notitie bij overlijden van N.N.: Begraven "Ruth Boot, L. groenendaal, een kind, 3 gl." Waarschijnlijk dochter Geertruit.
3 Teunis 1 Boot. Hij is gedoopt op 03-06-1734 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Teunis: Ouders wonend op den Raam. NDG doopgetuige: Aagje van Buuren
Teunis is overleden, 2 maanden oud. Hij is begraven op 23-08-1734 in Gouda.
Notitie bij overlijden van Teunis: "Ruth Boot op den Raam, een kind." Vermoedelijk betrof dit Teunis 1.
4 Teunis 2 Boot. Hij is gedoopt op 03-08-1735 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Teunis: NDG doopgetuige: Geertje Boon
Teunis is overleden, 5 maanden oud. Hij is begraven op 30-01-1736 in Gouda.
Notitie bij overlijden van Teunis: "Rut Boot, in de Lange Groenendaal, een kind." Waarschijnlijk betrof dit Teunis 2.
5 Teunis 3 Boot. Hij is gedoopt op 15-12-1737 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Teunis: NDG doopgetuige: Geertje Boon
Teunis is overleden, 11 maanden oud. Hij is begraven op 27-11-1738 in Gouda.
Notitie bij overlijden van Teunis: Begraven: een kind van Ruth Boot, Lange Groenendaal, waarschijnlijk Teunis 3
6 Teunis 4 Boot, gedoopt op 19-02-1740 in Gouda. Volgt IX-c.
7 Grietje Boot, gedoopt op 13-12-1741 in Gouda. Volgt IX-d.
8 Johannes (Jan) Boot, gedoopt op 14-06-1744 in Gouda. Volgt IX-e.
9 Geertruit Boot. Zij is gedoopt op 26-05-1747 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Geertruit: NDG doopgetuige: Geertie Boon
 
VIII-d Arie Erasmusz Boot, zoon van Erassemus Ariensz Boot (zie VII-i) en Pieternella Pieters (Pietertje) Frisee. Hij is gedoopt op 12-08-1701 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Arie: NDG gedoopt. Peet: Anna Dirckse
Arie trouwde, 22 jaar oud, op 07-05-1724 in Gouda met Lambertje Jans van der Veer.
Notitie bij het huwelijk van Arie en Lambertje: "Arien Erasmusse Boot, jongman in het Sint Theunis Clooster, met Lambertje Jans van der veer, j:d: in de SpeldemakersSteegh, beijde van Gouda."
Een Sint Anthonio Klooster in Gouda heeft nooit bestaan, dit is een steeg. Het Sint Anthonio Klooster loopt van de Sint Anthoniestraat tussen de nummers 12 en 14 naar de Nieuwe Markt. In de alfabetische lijst van straten en hofjes van het adresboek van Gouda 1909, wordt dit poortje vermeld als Sint Anthonio Klooster. In 1768 wordt de naam Anthonijsteeg gebruikt. De volksnaam Kloosterpoortje houdt verband met het nabij gelegen Klooster van Agnes, de naam poortje van Zoet met de kapper A.J. Feit Zoet, die op de hoek ervan begin 1900 zijn bedrijf uitoefende
 
Kinderen van Arie en Lambertje:
1 Marrigje Boot. Zij is gedoopt op 04-08-1724 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Marrigje: NDG Doopgetuige: Kaatje Bourgonjon
2 Elizabeth Boot. Zij is gedoopt op 11-08-1726 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Elizabeth: NDG, doopgetuige: Grietje Klabout. Ouders wonend in de Speldemakerssteeg
3 Erasmus Boot. Hij is gedoopt op 07-03-1730 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Erasmus: NDG, doopgetuige: Marrigje Tilba. Ouders wonend op de Seve(?) straat
 
VIII-e Pieter Erasmusz Boot, zoon van Erassemus Ariensz Boot (zie VII-i) en Pieternella Pieters (Pietertje) Frisee. Hij is gedoopt op 12-11-1702 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Pieter: Remonstrants doopboek
Hij is begraven in Gouda.
Adres: Sint Anthonio Klooster, Gouda (een Sint Anthonio Klooster in Gouda heeft nooit bestaan, dit is een steeg). Het Sint Anthonio Klooster loopt van de Sint Anthoniestraat tussen de nummers 12 en 14 naar de Nieuwe Markt. In de alfabetische lijst van straten en hofjes van het adresboek van Gouda 1909, wordt dit poortje vermeld als Sint Anthonio Klooster.
In 1768 wordt de naam Anthonijsteeg gebruikt. De volksnaam Kloosterpoortje houdt verband met het nabij gelegen Klooster van Agnes, de naam poortje van Zoet met de kapper A.J. Feit Zoet, die op de hoek ervan begin 1900 zijn bedrijf uitoefende.
Pieter trouwde, 22 jaar oud, op 04-03-1725 in Gouda met Maria (Marija) Andriesse (Marrigje) Misson (Nesson), ongeveer 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Pieter en Marrigje: "Pieter Erasmusz Boot, Jongman met Maria Andriesse Misson, Jonge Dogter. Beide van Gouda en wonend in het St Antoni Klooster."
Zij is gedoopt omstreeks 1702 in Gouda. Marrigje is overleden, ongeveer 68 jaar oud. Zij is begraven op 25-06-1770 in Gouda.
Notitie bij overlijden van Marrigje: Begraven: Maria Misson, huisvrw van Pieter Boot, Lemdulsteeg
 
Kinderen van Pieter en Marrigje:
1 Pieteronella (Pietertje) Boot, gedoopt op 13-06-1725 in Gouda. Volgt IX-f.
2 Jerasmus Boot. Hij is gedoopt op 17-08-1727 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Jerasmus: Remonstrants doopboek
3 Anderies Boot. Hij is gedoopt op 26-01-1729 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Anderies: Remonstrants doopboek
4 Jan 1 Boot. Hij is gedoopt op 13-08-1730 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Jan: Remonstrants doopboek
5 Aletta Boot. Zij is gedoopt op 18-02-1733 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Aletta: Remonstrants doopboek
6 Jan 2 Boot, gedoopt op 02-02-1735 in Gouda. Volgt IX-g.
7 Leendert Boot, gedoopt op 07-12-1737 in Gouda. Volgt IX-h.
8 Marrigje Boot. Zij is gedoopt op 06-04-1740 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Marrigje: Remonstrants doopboek
9 Arij Boot. Hij is gedoopt op 06-03-1743 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Arij: NDG, doopgetuige: Marrigje van der Siggel(=Stiggel?)
10 Pieter 1 Boot. Hij is gedoopt op 28-02-1745 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Pieter: NDG, doopgetuige: Marrigje van der Stiggel
11 Pieter 2 (Petrus) Boot, gedoopt op 26-12-1749 in Gouda. Volgt IX-i.
 
VIII-f Aletta (Aaltje) Boot, dochter van Erassemus Ariensz Boot (zie VII-i) en Pieternella Pieters (Pietertje) Frisee. Zij is gedoopt op 01-11-1705 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Aaltje: Remonstrants doopboek
Aaltje is overleden, 83 jaar oud. Zij is begraven op 20-05-1789 in Gouda.
Notitie bij overlijden van Aaltje: Begraven: Aletta Boot, Langedulsteeg
Aaltje:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 03-06-1731 in Gouda met Jan Simonsz Kunst.
Notitie bij het huwelijk van Aaltje en Jan: "Jan Simonsse Kunst, Jongm. op ’t Cingel, tussen Kleywegs- en Potterspoort, en Aletta Boot J.D. in de Vrouwesteeg. Beide van Gouda."
(2) trouwde, 31 jaar oud, op 28-04-1737 in Gouda met Willem de Roos.
Notitie bij het huwelijk van Aaltje en Willem: "Willem de Roos, weduwnaar van wijlen Wijntje van Brock, op de Wachterstraat, met Aaltje Boot, weduwe van Jan Symense Kunst, bij de Winterdijk. Beide van Gouda."
Willem is geboren in Gouda.
 
Kinderen van Aaltje en Jan:
1 Pietertje Kunst. Zij is gedoopt op 29-07-1731 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Pietertje: Remonstrants doopboek
2 Jannitje Kunst. Zij is gedoopt op 19-08-1733 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Jannitje: Remonstrants doopboek
 
VIII-g Maria (Marrigje) Boot, dochter van Erassemus Ariensz Boot (zie VII-i) en Pieternella Pieters (Pietertje) Frisee. Zij is gedoopt op 29-08-1707 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Marrigje: Remonstrants doopboek
Marrigje trouwde, 25 jaar oud, op 26-07-1733 in Gouda met Jan Jansz Houtman.
Notitie bij het huwelijk van Marrigje en Jan: "Jan Jansz Houtman, J:M: op het Jaagpad, met Marrigje Boot, J:D: in de Vrouwe_steegh."
Hij is gedoopt in Gouda.
 
Kinderen van Marrigje en Jan:
1 Hendrik 1 Houtman. Hij is gedoopt op 24-11-1733 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Remonstrants doopboek
2 Marija Houtman. Zij is gedoopt op 04-09-1735 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Marija: Remonstrants doopboek
3 Johanna 1 Houtman. Zij is gedoopt op 27-10-1737 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Johanna: Remonstrants doopboek
4 Hendrik 2 Houtman. Hij is gedoopt op 17-01-1740 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Remonstrants doopboek
5 Johanna 2 Houtman. Zij is gedoopt op 13-03-1743 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Johanna: Remonstrants doopboek
6 Jacobus Houtman. Hij is gedoopt op 14-03-1745 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Jacobus: Remonstrants doopboek
7 Pietertje Houtman. Zij is gedoopt op 30-04-1747 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Pietertje: Remonstrants doopboek
8 Elisabet Houtman. Zij is gedoopt op 20-01-1751 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Elisabet: Remonstrants doopboek
 
VIII-h Willemijntje Boot, dochter van Erassemus Ariensz Boot (zie VII-i) en Pieternella Pieters (Pietertje) Frisee. Zij is gedoopt op 13-12-1711 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Willemijntje: Remonstrants doopboek
Willemijntje is overleden, 79 jaar oud. Zij is begraven op 10-02-1791 in Gouda.
Notitie bij overlijden van Willemijntje: begraven: "Willemijntje Boot, weduwe Frans Nieuvelt, Klooster agter ’t Tugthuijs"
Willemijntje trouwde, 20 jaar oud, op 02-03-1732 in Gouda met Frans Jacobsz Nie(u)veld, 20 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Willemijntje en Frans: "Frans Jacobsz Nieuvelt J:M: inde VrouweVeste Steegh, met Willemijntje Boot J:D: inde Vrouwesteegh. Beijde van Gouda."
Hij is gedoopt op 25-03-1711 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Frans: NDG, doopgetuige: Annetje Abrahams
Notitie bij Frans: zoon van Jacobus Nieveld (1675) en van Neeltje Fransen
 
Kinderen van Willemijntje en Frans:
1 Neeltje Nieveld. Zij is gedoopt op 02-05-1732 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Neeltje: NDG, doopgetuige: Niesje Nievelt. Ouders woonden in de Vrouwesteegh
2 Pieternella Nieuwvelt. Zij is gedoopt op 28-02-1734 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Pieternella: NDG, doopgetuige: Marrigje van Kleef
3 Ariaantje Nieuwvelt. Zij is gedoopt op 02-01-1737 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Ariaantje: NDG, doopgetuige: Niesie Nieuwvelt
4 Jacobus Nieuwvelt. Hij is gedoopt op 18-12-1739 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Jacobus: NDG, doopgetuige: Marijtje Philipse van der Stigel
5 Grietje Nieuwvelt. Zij is gedoopt op 25-11-1742 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Grietje: NDG, doopgetuige: Judick Witsius
6 Nouwta Nieuwvelt. Zij is gedoopt op 11-12-1744 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Nouwta: NDG, doopgetuige: Hendrikje Houtham
7 Thomas Nieuwvelt. Hij is gedoopt op 21-12-1746 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Thomas: NDG, doopgetuige: Anna Berry
8 Abraham Nieuwvelt. Hij is gedoopt op 12-10-1749 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Abraham: NDG, doopgetuige: Neeltie van Heukelen
9 Frans Nieu(w)velt. Hij is gedoopt op 03-05-1752 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Frans: NDG, doopgetuige: Yda de Vos
 
VIII-i Jacobus Boot, zoon van Erassemus Ariensz Boot (zie VII-i) en Maria Glaude Pot. Hij is gedoopt op 30-04-1727 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Jacobus: NDG. Bij de doopaantekening van Jacobus staat als moeder vermeld Maria Glaude Pot. Doopgetuige: Maria Franse van der Velde
Jacobus is overleden na 1785, minstens 58 jaar oud. Jacobus trouwde, 19 jaar oud, op 07-08-1746 in Gouda met Marrighje (Maria) van der Ben(t), 19 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jacobus en Maria: "Jacobus Boot, J:M: in de Vrouwe Steegh, met Marrighie van der Ben J:D: Buiten Kleijwechse Poort. Beijde van Gouda."
Zij is gedoopt op 26-12-1726 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Maria: NDG, doopgetuige: Aeltje van der Ben
Maria is overleden, 58 jaar oud. Zij is begraven op 19-08-1785 in Gouda.
Notitie bij overlijden van Maria: Begraven: "Marrigje van der Ben, huisvrw van Jacobus Boot, Bleykerscingel."
Op 9 sept. 1785 verscheen Jacobus Boot, weduwnaar van Marrigje van der Ben voor de weesmeesters van Gouda. Voogden over zijn kinderen Geertruij (22 jr.) en Willem Boot (18 jr.) waren Cornelis de Bruijn en Hendrik van der Ben. Het moederlijk erfdeel bedroeg voor elk van de kinderen één zilveren ducaton. Bron Weesboek 22 pag. 112 vo, FS Gua (2), Weesakten 1614-1810, FS 8873153 Im 142. Hieruit volgt ook dat de kinderen Leendert, Janna, Neeltje, Jerasmus, Noach en Anna in 1785 niet meer leefden.
Notitie bij Maria: dochter van Leendert Theunis van der Ben(t) en van Geertje Cornelis van der Valk
 
Kinderen van Jacobus en Maria:
1 Marrigje (Maria) Boot, gedoopt op 25-01-1747 in Gouda. Volgt IX-j.
2 Leendert Boot. Hij is gedoopt op 09-05-1749 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Leendert: NDG, doopgetuige: Marrigje de Jong
Leendert is overleden, 31 jaar oud. Hij is begraven op 19-02-1781 in Gouda.
Notitie bij overlijden van Leendert: Begraven "Leendert Boot, J.M. Cattecingel"
3 Janna Boot. Zij is gedoopt op 23-09-1750 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Janna: NDG, doopgetuige: Yda (van den) Szerput ?=Korput?
Janna is overleden vóór 1786, ten hoogste 36 jaar oud.
4 Neeltje Boot. Zij is gedoopt op 03-11-1752 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Neeltje: NDG, doopgetuige: Yda van der Valk
Neeltje is overleden vóór 1786, ten hoogste 34 jaar oud.
5 Geertruijd 1 Boot. Zij is gedoopt op 23-06-1754 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Geertruijd: Tweeling met Jeras. NDG, doopgetuige: Yda van den Korput
Geertruijd is overleden, 4 maanden oud. Zij is begraven op 11-11-1754 in Gouda.
Notitie bij overlijden van Geertruijd: begraven een kind van "Jacobus Boot, buijten Cleijwegspoort", vermoedelijk dochter Geertruid 1
6 Jeras Boot. Hij is gedoopt op 23-06-1754 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Jeras: Tweeling met Geertruijd. NDG, doopgetuige: Magdalena van Vianen, huisvrouw van Willem van der Bent
Jeras is overleden, 2 maanden oud. Hij is begraven op 27-08-1754 in Gouda.
Notitie bij overlijden van Jeras: begraven een kind van "Jacob Boot, buijten Cleijwegspoort", vermoedelijk zoon Jeras.
7 Jerasmus Boot. Hij is gedoopt op 27-08-1756 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Jerasmus: NDG, doopgetuige: Yda van den Korput. Ouders wonend "agter het Tugthuijs."
Jerasmus is overleden vóór 1786, ten hoogste 30 jaar oud.
8 Noach Boot. Hij is gedoopt op 27-05-1759 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Noach: NDG, doopgetuige: Anna Baljé
Noach is overleden vóór 1786, ten hoogste 27 jaar oud.
9 Geertrui 2 (Geertje) Boot, gedoopt op 03-02-1762 in Gouda. Volgt IX-k.
10 Willem Boot, gedoopt op 26-12-1764 in Gouda. Volgt IX-l.
11 Anna Boot. Zij is gedoopt op 04-05-1767 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Anna: NDG, doopgetuige: Yda van den Corput
Anna is overleden vóór 1786, ten hoogste 19 jaar oud.
 
IX-a Aaghje Boot, dochter van Leendert Jansz Boot (zie VIII-a) en Catharina Pieters (Kaatje) de Bruijn. Zij is gedoopt op 16-07-1732 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Aaghje: NDG, doopgetuige: Caatie Morlion
Adres: vertrokken naar Segvelt 16-06-1756.
Aaghje trouwde, 23 jaar oud, op 02-05-1756 in Gouda met Gerrit Cornelisz Verweij, 35 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Aaghje en Gerrit: "Gerrit Cornelisz Verweij, J:M: van Waarder, met Aaghie Boot, J:Dr: van Gouda, woonende op de Nieuwe Haven."
Hij is gedoopt op 04-02-1721 in Waarder.
Notitie bij de geboorte van Gerrit: NDG, ouders wonende op het Dorp
Notitie bij Gerrit: zoon van Cornelis Floris Verweij en van Annitje Gerrits Breedijk
 
Kinderen van Aaghje en Gerrit:
1 Catharina (Kaatje) Verweij. Zij is gedoopt op 03-06-1759 in Zegveld.
Notitie bij de geboorte van Kaatje: doopgetuige: Jannigje Verweij
2 Leendert Verweij, gedoopt op 07-02-1762 in Zegveld. Volgt X-a.
3 Cornelis Verweij, gedoopt op 08-11-1773 in Zegveld. Volgt X-b.
 
IX-b Margriettie (Grietje) Boot, dochter van Ruth Boot (zie VIII-c) en Geertruij van Oosten. Zij is gedoopt op 19-12-1731 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Grietje: NDG doopgetuige: Aaghje van Buuren
Grietje is overleden op 15-04-1808 in Gouda, 76 jaar oud.
Notitie bij Grietje: ondertrouwd op 17-11-1776 in Gouda maar niet getrouwd met Huibert van der Sloot (27-04-1742 Gouda - 08-10-1806 Gouda)
Grietje trouwde, 26 jaar oud, op 28-05-1758 in Gouda met Josua Vermeul(en) (Van Meul), minstens 48 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Grietje en Josua: "Josua Vermeul, wed.nr van Pietertje van Santen, woont agter ’t Tugthuys, met Margrietje Boot J:D: wonende ook agter ’t Tugthuys, beide van Gouda."
Hij is gedoopt vóór 1710 in Gouda. Josua is overleden, minstens 61 jaar oud. Hij is begraven op 04-03-1771 in Gouda.
Notitie bij overlijden van Josua: Begraven "Josua Vermeul, Messemakerssteeg raam"
Notitie bij Josua: Eerder, in 1732, trouwde Josua van Meul met Pietertje van Santen (van de Sande, begr. 11-08-1753) en daarvoor, in 1727, als Josua Meul met Grietje van Wijk, beiden wonende in de lange Groenendaal en van Gouda, bron FS 5849911 Im 339, resp. Im 271.
 
Kinderen van Grietje en Josua:
1 Rut(ger) Vermeul(en), gedoopt op 11-03-1759 in Gouda. Volgt X-c.
2 Willem Vermeulen, gedoopt op 03-12-1760 in Gouda. Volgt X-d.
3 Cornelis Vermeulen. Zij is gedoopt op 05-01-1763 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Cornelis: NDG, doopgetuige: Neeltje Viaanen
4 Geertruij Vermeul(en)(Voormeul). Zij is gedoopt op 19-03-1766 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Geertruij: NDG, doopgetuige: Neeltje Nejarna
5 Kornelia Vermeulen. Zij is gedoopt op 08-03-1769 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Kornelia: NDG doopboek
6 Josua Vermeul(en). Hij is gedoopt op 02-06-1771 in Gouda. Josua is overleden op 19-07-1806 in Gouda, 35 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Josua: voorheen wonend Commijnssteeg
 
IX-c Teunis 4 Boot, zoon van Ruth Boot (zie VIII-c) en Elisabeth (Lijsbet) (de) Vos. Hij is gedoopt op 19-02-1740 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Teunis: NDG, doopgetuige: Geertje Boon. Ouders wonend in de Lange Groenendaal
Teunis is overleden op 17-10-1815 in Gouda, 75 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Teunis: wonend in de Lange Groenendaal
Beroep: 1815 poppetjesmaker
Teunis trouwde, 43 jaar oud, op 24-08-1783 in Gouda met Cornelia Dortland, 28 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Teunis en Cornelia: "Teunis Boot J.M. in ’t Lommer steegie, & Cornelia Dortlandt J.D. op den Raam, beiden van Gouda."
Zij is gedoopt op 26-01-1755 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Cornelia: NDG, doopgetuige: Janna Luijnenburg
Cornelia is overleden op 22-10-1840 in Gouda, 85 jaar oud.
Notitie bij Cornelia: dochter van Jeronimus (Hieronimus) Dortland en van Cornelia Alikas
 
Kind van Teunis en Cornelia:
1 Cornelis Boot, gedoopt op 07-11-1783 in Gouda. Volgt X-e.
 
IX-d Grietje Boot, dochter van Ruth Boot (zie VIII-c) en Elisabeth (Lijsbet) (de) Vos. Zij is gedoopt op 13-12-1741 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Grietje: NDG doopgetuige: Geertje Boon
Grietje is overleden, 54 jaar oud. Zij is begraven op 19-02-1796 in Gouda.
Notitie bij overlijden van Grietje: Begraven "Grietje Boot, wed. Jan van Wijman, L. Groenendaal."
Grietje trouwde, 21 jaar oud, op 06-09-1763 in Gouda met Johannes (Jan) van Wijmen, 22 jaar oud. Hij is gedoopt op 02-12-1740 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Jan: NDG, doopgetuige: Magdalena van Leeuwen, oma
Jan is overleden vóór 1796, ten hoogste 56 jaar oud.
Notitie bij Jan: zoon van Pieter van Wijmen (geb. 1715) en van Sara Pijl.
 
IX-e Johannes (Jan) Boot, zoon van Ruth Boot (zie VIII-c) en Elisabeth (Lijsbet) (de) Vos. Hij is gedoopt op 14-06-1744 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Johannes: NDG, doopgetuige: Geertje Boon
Johannes is overleden vóór 1781, ten hoogste 37 jaar oud. Johannes trouwde, 21 jaar oud, op 04-11-1765 in Gouda met Elisabeth (Lijsje) Looman, 32 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Johannes en Lijsje: "Jan Boot J.M. van Gouda, in de Lange groenendaal, en Lijsje Looman J.D. van Gouda op den Raam."
Zij is gedoopt op 17-07-1733 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Lijsje: NDG, doopgetuige: Elisabeth Verhulst. Ouders woonend in de Keijserstraat
Lijsje is overleden, 48 jaar oud. Zij is begraven op 03-10-1781 in Gouda.
Notitie bij overlijden van Lijsje: Begraven: "Lijsje Loman, wed. Johannes Boot, Lombaartsteeg"
Notitie bij Lijsje: dochter van Bartholomeus Looman en van Adriana Andriesse Kanneblom
 
Kinderen van Johannes en Lijsje:
1 Ruth Geerits Boot. Hij is gedoopt op 18-04-1766 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Ruth: NDG, doopgetuige: Lijsie de Vos
Ruth is overleden, 18 jaar oud. Hij is begraven op 07-06-1784 in Gouda.
Notitie bij overlijden van Ruth: begraven: Rutgerus Boot, Alemhuis (=Aalmoezeniershuis)
2 Gerardus Boot. Hij is gedoopt op 13-04-1768 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Gerardus: NDG, doopgetuige: Lijsje de Vos
Gerardus is overleden, 28 jaar oud. Hij is begraven op 19-05-1796 in Gouda.
Notitie bij overlijden van Gerardus: Begraven "Gerardus Boot, J:M: in ’t Alemoeseniersh."
3 Elizabeth 1 Boot. Zij is gedoopt op 15-09-1769 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Elizabeth: NDG, doopgetuige: Elisabeth de Vos
Elizabeth is overleden vóór 1771, ten hoogste 2 jaar oud.
4 Elizabeth 2 Boot. Zij is gedoopt op 03-07-1771 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Elizabeth: NDG, doopgetuige: Elisabeth de Vos
Elizabeth is overleden, 24 jaar oud. Zij is begraven op 20-02-1796 in Gouda.
Notitie bij overlijden van Elizabeth: Begraven "Elisabeth Boot, J:dr, Weeshuis."
5 Johanna Boot, gedoopt op 06-02-1774 in Gouda. Volgt X-f.
 
IX-f Pieteronella (Pietertje) Boot, dochter van Pieter Erasmusz Boot (zie VIII-e) en Maria (Marija) Andriesse (Marrigje) Misson (Nesson). Zij is gedoopt op 13-06-1725 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Pieteronella: Remonstrants doopboek
Pieteronella is overleden, 79 jaar oud. Zij is begraven op 01-12-1804 in Gouda.
Notitie bij overlijden van Pieteronella: Begraven "Pieternella Boot, huisvrouw van Gerrit van Ommen, Hooge Veste"
Pieteronella trouwde, 28 jaar oud, op 29-07-1753 in Gouda met Gerrit van Ommen, 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Pieteronella en Gerrit: "Gerrit van Ommen J.m. wonende aan de Veste bij de Vlamingstraat, en Pieternella Boot J.dr. wonende in de Langedultsteeg, beide van Gouda."
Hij is gedoopt op 28-05-1730 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Gerrit: NDG, doopgetuige: Maggeltje van Dabelen. Ouders wonend in de Houtesteegh
Gerrit is overleden, 74 jaar oud. Hij is begraven op 21-03-1805 in Gouda.
Notitie bij overlijden van Gerrit: voorheen wonend in de Vlamingstraat
Notitie bij Gerrit: zoon van Klaas van Ommen (begr. 13-04-1772) en van Pieternella Lievens de Heer
 
Kinderen van Pieteronella en Gerrit:
1 Pieternella van Ommen. Zij is gedoopt op 17-10-1753 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Pieternella: NDG, doopgetuige: Caatie Mansvelder
Pieternella is overleden, 2 maanden oud. Zij is begraven op 12-01-1754 in Gouda.
Notitie bij overlijden van Pieternella: begraven een kind van "Gerrit van Ommen, Weeserf", hun eerste kind Pieternella.
2 Klaas (Nicolas) van Ommen, gedoopt op 29-08-1755 in Gouda. Volgt X-g.
3 Pieter van Ommen. Hij is gedoopt op 17-03-1758 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Pieter: NDG, doopgetuige: Cornelia Babel
Pieter is overleden, 2 jaar oud. Hij is begraven op 21-05-1760 in Gouda.
Notitie bij overlijden van Pieter: begraven een kind van "Gerrit van Ommen, Vlaeminghstraet"
4 Maria van Ommen, gedoopt op 09-03-1760 in Gouda. Volgt X-h.
5 Joanna van Ommen. Zij is gedoopt op 16-08-1769 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Joanna: NDG, doopgetuige: Jannigje Gattai
Joanna is overleden, 8 jaar oud. Zij is begraven op 30-10-1777 in Gouda.
Notitie bij overlijden van Joanna: Begraven een kind van "Gerrit van Ommen, Veste bij de Vlamingstraat"
 
IX-g Jan 2 Boot, zoon van Pieter Erasmusz Boot (zie VIII-e) en Maria (Marija) Andriesse (Marrigje) Misson (Nesson). Hij is gedoopt op 02-02-1735 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Jan: Remonstrants doopboek
Jan is overleden vóór 1771, ten hoogste 36 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jan: Op 14 juni 1771 verscheen Grietje Souffré, weduwe van wijlen Jan Boot voor de weesmeesters van Gouda. Voogden voor zijn dochter Caatje Boot, oud 10 jaren, waren Gillis Souffré en Ruth Boot. Het vaderlijk erfdeel bedroeg 3 gulden en 3 stuivers. Bron Weesboek 21 pag. 227, FS Gua (2), Weesakten 1614-1810, FS 8873152 Im 527.
Adres: echtpaar met kind Caatje van ca 1 jaar vertrokken naar Benschop 16-06-1762.
Jan trouwde, 25 jaar oud, op 01-06-1760 in Gouda met Grietje So(u)ffree, 27 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Grietje: "Jan Boot J.M., woont in de Lange Groenendaal met Grietje Souffree J.D. , woont achter de Vismarkt, beide van Gouda"
Zij is gedoopt op 27-03-1733 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Grietje: NDG, ouders wonend in de Vrouwensteeg, tweeling met Francijntje, doopgetuige: Marrigje Soffree
Notitie bij Grietje: dochter van Arie Soffree en van Ariaantje van den Berg, in 1733 wonend in de Vrouwensteeg.
 
Kind van Jan en Grietje:
1 Kaatje Boot, gedoopt op 09-08-1761 in Gouda. Volgt X-i.
 
IX-h Leendert Boot, zoon van Pieter Erasmusz Boot (zie VIII-e) en Maria (Marija) Andriesse (Marrigje) Misson (Nesson). Hij is gedoopt op 07-12-1737 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Leendert: Remonstrants doopboek
Leendert is overleden, 58 jaar oud. Hij is begraven op 21-03-1796 in Gouda.
Notitie bij overlijden van Leendert: Voorheen wonend aan de Punt
Adres: Gouda (op de hoek van)
Leendert trouwde, 29 jaar oud, op 26-07-1767 in Gouda met Neeltje de Vries, 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Leendert en Neeltje: "Leendert Boot J.M. in de Langedul_steeg, en Neeltje de Vries J.D. op de hoek van de Wagterstraat, beide van Gouda."
Zij is gedoopt op 19-07-1744 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Neeltje: NDG, doopgetuige: Neeltje Bijl. Ouders woonden op de Turfmarkt
Neeltje is overleden, 47 jaar oud. Zij is begraven op 06-12-1791 in Gouda.
Notitie bij overlijden van Neeltje: begraven: Neeltje de Vries, huisvrw van Leendert Boot, aan de Punt.
Op 19 december 1792 verscheen Leendert Boot, weduwnaar van wijlen Neeltje de Vries voor de weesmeesters van Gouda. Voogden voor zijn kinderen Anna, oud 18 jaren, Jasper, oud 17 jaren, Pieter, oud 12 jaren, Dirk, oud 10 jaren en Leendert, oud 6 jaren, waren Jan van Dijck en Gerrit van (onleesbaar). Het moederlijk erfdeel bedroeg voor elk van de kinderen een halve zilveren ducaton. Bron Weesboek 22 pag. 170, FS Gua (2), Weesakten 1614-1810, FS 8873153 Im 206. Deze informatie houdt tevens in dat de dochters Neeltje ( geb. 1770) en Dirkje (geb. 1776) niet meer leefden.
Notitie bij Neeltje: dochter van Jasper de Vries en van Pietertje Valkenburg
 
Kinderen van Leendert en Neeltje:
1 Maria Boot, gedoopt op 04-12-1767 in Gouda. Volgt X-j.
2 Petronella (Pieternella) Boot. Zij is gedoopt op 19-03-1769 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Petronella: NDG, doopgetuige: Margje Boot, ~1740, tante
Petronella is overleden, 1 maand oud. Zij is begraven op 26-04-1769 in Gouda.
Notitie bij overlijden van Petronella: Begraven: een kind van Leendert Boot, Varkemarkt, waarschijnlijk Petronella
3 Neeltje Boot. Zij is gedoopt op 20-05-1770 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Neeltje: NDG, doopgetuige: Margje Boot, ~1740, tante
Neeltje is overleden vóór 1793, ten hoogste 23 jaar oud.
Notitie bij Neeltje: Deze Neeltje Boot zou ook mogelijk in 1797 getrouwd kunnen zijn met Cornelis Bot, in plaats van Neeltje Boot, dochter van Arie Boot en Maria de Lange, vermeld in parenteel Gouda 1. Beiden zijn in 1797 ongeveer even oud
Beroep: pijpmaakster
4 Antje (Johanna) (Anna) Boot, gedoopt op 04-12-1771 in Gouda. Volgt X-k.
5 Jasper Boot, gedoopt op 05-12-1773 in Gouda. Volgt X-l.
6 Dirkje Boot. Zij is gedoopt op 10-05-1776 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Dirkje: NDG, doopgetuige: Anna ’t Hoen
Dirkje is overleden vóór 1793, ten hoogste 17 jaar oud.
7 Pieter Boot. Hij is gedoopt op 15-04-1778 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Pieter: NDG, doopgetuige: Janna van der Vim =?Vin?
Pieter is overleden, 17 jaar oud. Hij is begraven op 08-06-1795 in Gouda.
Notitie bij overlijden van Pieter: Begraven: Pieter Boot, j.m. Punt
8 Leendert 1 Boot. Hij is gedoopt op 19-12-1779 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Leendert: NDG, doopgetuige: Dina Hoste
Leendert is overleden, 2 jaar oud. Hij is begraven op 17-05-1782 in Gouda.
Notitie bij overlijden van Leendert: Begraven: een kind van Leendert Boot, aan de Punt, waarschijnlijk Leendert 1
9 Dirk Boot. Hij is gedoopt op 28-11-1781 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Dirk: NDG, doopgetuige: Maria de Katte
10 Leendert 2 Boot, gedoopt op 01-05-1785 in Gouda. Volgt X-m.
 
IX-i Pieter 2 (Petrus) Boot, zoon van Pieter Erasmusz Boot (zie VIII-e) en Maria (Marija) Andriesse (Marrigje) Misson (Nesson). Hij is gedoopt op 26-12-1749 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Pieter: NDG, doopgetuige: Piatris de Graaff
Pieter is overleden, 45 jaar oud. Hij is begraven op 20-02-1795 in Gouda.
Notitie bij overlijden van Pieter: Veste bij de Vlamingstraat
Beroep: mandenmaker
Pieter begon een relatie met Pieternella van Doeveren. Zij is gedoopt op 07-12-1751 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Pieternella: R.K. Parochiekerk Sint Joseph, doopgetuige: Joanna Sturm
Pieternella is overleden, 38 jaar oud. Zij is begraven op 26-05-1790 in Gouda.
Notitie bij overlijden van Pieternella: begraven: "Pieternella van Doeveren. Huisvrouw van Andries Schiedon, Peperstraat."
Notitie bij Pieternella: dochter van Adrianus Jillesz van Doeveren (begr. 17-01-1780 FS Tax 5849927 Im 154) en van Aeltje Jans de Bruin (begr. 27-05-1774 FS Tax 5849927 Im 87). Pieternella trouwt op 31-10-1773 in de NDG kerk te Gouda met de weduwnaar Andries Schiedon, bron FS 5849913 Im 37.
 
Kind van Pieter en Pieternella:
1 Pieter (Petrus) Boot (geboren van Doeveren), gedoopt op 14-01-1770 in Gouda. Volgt X-n.
 
IX-j Marrigje (Maria) Boot, dochter van Jacobus Boot (zie VIII-i) en Marrighje (Maria) van der Ben(t). Zij is gedoopt op 25-01-1747 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Marrigje: NDG, doopgetuige: Magdalena Vijanen
Marrigje is overleden op 29-11-1812 in Gouda, 65 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Marrigje: " oud 64 jaar, geen beroep, wonende op de Kattecingel, weduwe van Cornelis de Bruijn"
Beroep: hekelster
Marrigje trouwde, 24 jaar oud, op 24-03-1771 in Gouda met Cornelis (Krelis) de Bruijn, 21 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Marrigje en Krelis: "Cornelis de Bruin J:M: en Marrigje Boot J:D: beide van Gouda. Woonende op de Kattecingel"
Hij is gedoopt op 23-07-1749 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Krelis: NDG, doopgetuige: Marrigje Elzevier
Krelis is overleden op 05-11-1812 in Gouda, 63 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Krelis: " oud 64 jaar, getrouwd met Marrigje Boot, wonende Kattecingel"
Notitie bij Krelis: zoon van Jan de Bruijn en van Arjaantje Elzevier
Beroep: baandersknegt
 
Kinderen van Marrigje en Krelis:
1 Jan de Bruijn. Hij is gedoopt op 14-06-1771 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Jan: NDG, doopgetuige: Geertruij de Bruin
Jan is overleden, 1 maand oud. Hij is begraven op 13-08-1771 in Gouda.
Notitie bij overlijden van Jan: Begraven een kind van "Cornelis de Bruijn, Tuincingel", waarschijnlijk zoon Jan.
2 Adriana de Bruijn. Zij is gedoopt op 08-07-1772 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Adriana: NDG, doopgetuige: Geertruij de Bruin
3 Jacobus de Bruijn. Hij is gedoopt op 25-03-1774 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Jacobus: NDG, doopgetuige: Geertruij de Bruijn
4 Jannes de Bruijn, gedoopt op 01-01-1776 in Gouda. Volgt X-o.
5 Geertruij de Bruijn, gedoopt op 29-03-1778 in Gouda. Volgt X-p.
6 Jeras de Bruijn. Hij is gedoopt op 10-11-1780 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Jeras: NDG, doopgetuige: Truigje de Bruijn
Jeras is overleden, 2 maanden oud. Hij is begraven op 17-01-1781 in Gouda.
Notitie bij overlijden van Jeras: Begraven een kind van "Cornelis de Bruijn, Cattecingel", vermoedelijk zoon Jeras.
7 Margie (Margrita) (Maria) de Bruijn, gedoopt op 20-11-1782 in Gouda. Volgt X-q.
8 Cornelis de Bruijn. Hij is gedoopt op 02-03-1791 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Cornelis: NDG, doopgetuige: Janna van den Berg
 
IX-k Geertrui 2 (Geertje) Boot, dochter van Jacobus Boot (zie VIII-i) en Marrighje (Maria) van der Ben(t). Zij is gedoopt op 03-02-1762 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Geertje: NDG, doopgetuige: Eijda Kurper ?=? Yda van den Corput
Geertje trouwde, 25 jaar oud, op 29-07-1787 in Gouda met Jan (Johannes) Verbrugge, 29 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Geertje en Jan: NDG. "Jan Verbrugge J:m. & Geertruij Boot J:dr, beiden van Gouda, op de Bleekers-cingel"
Hij is gedoopt op 02-11-1757 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Jan: NDG, doopgetuige: Jannigie Vianen
Jan is overleden op 04-11-1813 in Gouda, 56 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jan: voorheen wonend in de Vogelenzang
Notitie bij Jan: zoon van Jacob Verbrugge en van Trijntie Groenendijk
Beroep: 1813 tuindersknegt
 
Kinderen van Geertje en Jan:
1 NN1 Verbrugge. Hij of zij is begraven op 19-01-1805 in Gouda.
Notitie bij overlijden van NN1: kind van Jan Verbrugge, Kleijweg
2 NN2 Verbrugge. Hij of zij is begraven op 12-01-1804 in Gouda.
Notitie bij overlijden van NN2: kind van Jan Verbrugge, Westhaven
3 Trijntje Verbrugge. Zij is gedoopt op 23-12-1787 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Trijntje: NDG, doopgetuige: Janna van den Berg. Voornaam moeder vermeld als Geertje, voornaam vader Jan
4 Johannes Verbruggen. Hij is gedoopt op 15-10-1790 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Johannes: NDG, doopgetuige: Johanna van den Berg
5 Marrigje 1 Verbrugge, geboren op 07-03-1793 in Gouda. Zij is gedoopt op 10-03-1793 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Marrigje: NDG, doopgetuige: Gerritje Ham. Voornaam moeder vermeld als Geertje
6 Jacob Verbrugge(n), geboren op 17-06-1794 in Gouda. Volgt X-r.
7 Marrigje 2 Verbrugge, geboren op 03-02-1798 in Gouda. Zij is gedoopt op 04-02-1798 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Marrigje: NDG, doopgetuige: Geertruij de Bruin
8 Jacobus Verbrugge, geboren op 14-08-1803 in Gouda. Hij is gedoopt op 17-08-1803 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Jacobus: NDG, doopgetuige: Kaatje van Maare(n)
 
IX-l Willem Boot, zoon van Jacobus Boot (zie VIII-i) en Marrighje (Maria) van der Ben(t). Hij is gedoopt op 26-12-1764 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Willem: NDG, doopgetuige: Yda van den Boomput ?=? Korput
Willem is overleden op 27-04-1818 in Gouda, 53 jaar oud. Willem trouwde, 31 jaar oud, op 20-11-1796 in Gouda met Leena de Roos, 29 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Willem en Leena: In het Trouwboek staat de familienaam van de bruid vermeld als Loos i.p.v. Roos
Zij is gedoopt op 08-11-1767 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Leena: NDG, doopgetuige: Jannigie de Roos
Leena is overleden op 02-08-1843 in Gouda, 75 jaar oud.
Notitie bij Leena: dochter van Klaas de Roos en van Geertruij Houtam
 
Kinderen van Willem en Leena:
1 NN Boot. Hij of zij is begraven op 15-09-1797 in Gouda.
Notitie bij overlijden van NN: Begraven een kind van " Willem Boot, Keesfasensteeg", geen vermelding van de doop van dit kind gevonden.
2 Jacobus Wilhelmus Boot, geboren op 16-09-1799 in Gouda. Hij is gedoopt op 18-09-1799 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Jacobus: NDG, doopgetuige: Catharina van Maare
Jacobus is overleden, 1 jaar oud. Hij is begraven op 17-03-1801 in Gouda.
Notitie bij overlijden van Jacobus: Begraven een kind van "Willem Boot, in Keesfaasen Rolwage", vermoedelijk zoon Jacobus Wilhelmus.
3 Klaas Boot, geboren op 18-04-1804 in Gouda. Hij is gedoopt op 22-04-1804 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Klaas: NDG, doopgetuige: Lena Steversloot
Klaas is overleden, 1 maand oud. Hij is begraven op 14-06-1804 in Gouda.
Notitie bij overlijden van Klaas: Begraven een kind van "Willem Boot, Cappenaarsteeg", vermoedelijk zoon Klaas.
4 Willem Boot, geboren op 27-08-1805 in Gouda. Hij is gedoopt op 01-09-1805 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Willem: NDG, doopgetuige: Lena Steversloot
Willem is overleden op 24-03-1807 in Gouda, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-03-1807.
Notitie bij overlijden van Willem: Overleden een kind van "Willem Boot, 1,75 jr, Spieringstraat", vermoedelijk zoon Willem.
 
X-a Leendert Verweij, zoon van Gerrit Cornelisz Verweij en Aaghje Boot (zie IX-a). Hij is gedoopt op 07-02-1762 in Zegveld.
Notitie bij de geboorte van Leendert: Doopgetuige: Eltje Bredijk
Leendert is overleden op 10-02-1829 in Vinkeveen, 67 jaar oud. Leendert trouwde met Joostje de Jong. Zij is gedoopt op 12-09-1773 in Wilnis.
Notitie bij de geboorte van Joostje: Doopgetuige: Joostje Hendriks Groenendijk
Joostje is overleden op 11-12-1819 in Vinkeveen, 46 jaar oud.
Notitie bij Joostje: dochter van Hannes Gouwersz de Jong en van Geertruij Dirksz Meulwijk
 
X-b Cornelis Verweij, zoon van Gerrit Cornelisz Verweij en Aaghje Boot (zie IX-a). Hij is gedoopt op 08-11-1773 in Zegveld. Cornelis is overleden op 27-08-1831 in Wilnis, 57 jaar oud. Cornelis trouwde, 44 jaar oud, op 27-12-1817 in Zegveld met Geertje van Wijk, 29 jaar oud. Zij is gedoopt op 23-03-1788 in Zegveld.
Notitie bij de geboorte van Geertje: Doopgetuige: Geertje Verburg
Geertje is overleden op 05-08-1835 in Oudhuizen (Utr.), 47 jaar oud.
Notitie bij Geertje: dochter van Pieter van Wijk en van Cornelia van Staveren
 
X-c Rut(ger) Vermeul(en), zoon van Josua Vermeul(en) (Van Meul) en Margriettie (Grietje) Boot (zie IX-b). Hij is gedoopt op 11-03-1759 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Rut(ger): NDG, Doopgetuige: Neeltje Vianen
Rut(ger) is overleden op 01-12-1829 in Gouda, 70 jaar oud. Rut(ger):
(1) trouwde, 19 jaar oud, op 11-10-1778 in Gouda met Katrina (Kaatje) Decker, 20 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Rut(ger) en Kaatje: "Ruth Vermeul, J:M. wonende in Teunis klooster & Kaatje Decker, J:Dr. in ’t klooster agter ’t tugthuijs, beiden van Gouda."
Zij is gedoopt op 03-05-1758 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Kaatje: NDG, doopgetuige Margrietie Boot
Kaatje is overleden, 32 jaar oud. Zij is begraven op 21-12-1790 in Gouda.
Notitie bij overlijden van Kaatje: Begraven "Kaatje Dekker, huijsvrouw van Ruth Vermeule, Lange Geusestraat"
Notitie bij Kaatje: dochter "in onegt geteelt" door Albert Dekker bij Neeltje van Eijk
(2) trouwde, 32 jaar oud, op 28-08-1791 in Gouda met Willemintje (Mintje) Luinenburg, 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Rut(ger) en Mintje: "Ruth Vermeulen, wed.nr van Kaatje Dekker en Willemijntje Luinenburg, J:D: van Gouda, beide in ’t Klooster."
Zij is gedoopt op 20-02-1765 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Mintje: NDG, doopgetuige: Hendrikje IJserman
Mintje is overleden, 36 jaar oud. Zij is begraven op 22-08-1801 in Gouda.
Notitie bij overlijden van Mintje: Begraven "Mintje Luijnenburg, huisvrouw van Ruth Vermeulen, op de Groeneweg"
Notitie bij Mintje: dochter van Willem Luinenburg en van Catrina Paauw
(3) trouwde, 44 jaar oud, op 02-10-1803 in Gouda met Johanna (van der) Dus, ongeveer 33 jaar oud. Johanna is geboren omstreeks 1770. Zij is gedoopt in Gouda. Johanna is overleden op 16-06-1814 in Gouda, ongeveer 44 jaar oud.
 
X-d Willem Vermeulen, zoon van Josua Vermeul(en) (Van Meul) en Margriettie (Grietje) Boot (zie IX-b). Hij is gedoopt op 03-12-1760 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Willem: NDG, doopgetuige: Neeltje Houtam
Willem trouwde, 28 jaar oud, op 08-11-1789 in Gouda met Jaapje van Oosten, 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Willem en Jaapje: "Willem Vermeul, J.M. en Jaapje van Oosten, J.D. beide van Gouda en wonende agter ’t Tugthuijs."
Zij is gedoopt op 21-02-1766 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Jaapje: NDG, doopgetuige: Jaapie Visser
Jaapje is overleden, 33 jaar oud. Zij is begraven op 05-06-1799 in Gouda.
Notitie bij overlijden van Jaapje: Begraven "Jaapje van Oosten, huisvr. van Willem Vermeul, Vlamingstraat"
Notitie bij Jaapje: dochter van Pieter van Oosten en van Johanna Errest
 
X-e Cornelis Boot, zoon van Teunis 4 Boot (zie IX-c) en Cornelia Dortland. Hij is gedoopt op 07-11-1783 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Cornelis: NDG, doopgetuige: Huijbertje de Lange
Cornelis is overleden op 14-01-1864 in Gouda, 80 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Cornelis: overleden in het Gasthuis, OostHaven B 21
Beroep: 1864:pottenbakkersknecht
Cornelis trouwde, 28 jaar oud, op 24-11-1811 in Gouda met Maria Verhoef(f), 20 jaar oud. Zij is gedoopt op 23-01-1791 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Maria: NDG, doopgetuige: Maria Borst
Maria is overleden op 06-08-1860 in Gouda, 69 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Maria: overleden in het Gasthuis, OostHaven B 21
Notitie bij Maria: dochter van Cornelis Verhoeff en van Jannetje Hartman
Beroep: 1860:pijpmaakster
 
Kinderen van Cornelis en Maria:
1 NN Boot, levenloos geboren zoon, geboren op 23-11-1812 in Gouda.
2 Teunis Cornelis Boot, geboren op 08-05-1815 in Gouda.
3 Cornelis Boot, geboren op 30-07-1821 in Gouda. Cornelis is overleden op 18-03-1823 in Gouda, 1 jaar oud.
4 Franciscus Boot, geboren op 04-06-1835 in Gouda. Franciscus is overleden op 29-08-1835 in Gouda, 2 maanden oud.
 
X-f Johanna Boot, dochter van Johannes (Jan) Boot (zie IX-e) en Elisabeth (Lijsje) Looman. Zij is gedoopt op 06-02-1774 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Johanna: NDG, doopgetuige: Grietje Boot
Johanna is overleden, 23 jaar oud. Zij is begraven op 21-12-1797 in Gouda.
Notitie bij overlijden van Johanna: begraven: "Johanna Boot, huisvrouw van Job de Jager, Varkemarkt", overleden enkele maanden na de geboorte van haar enige kind
Johanna trouwde, 23 jaar oud, op 28-05-1797 in Gouda met Job de Jager, 22 jaar oud. Hij is gedoopt op 20-11-1774 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Job: NDG, doopgetuige: Cornelia Deckhuyze
Job is overleden op 23-02-1808 in Gouda, 33 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-02-1808.
Notitie bij overlijden van Job: Overleden "Job de Jager, 35 jr, Pest Erff"
Notitie bij Job: zoon van Job de Jager en van Johanna de Goedere. Job de Jager hertrouwt op 29-04-1798 in Gouda met de weduwe Aagje de Vrind, FS Civ 5849922 Im 372, of hij hertrouwt op 02-02-1800 in Gouda met Weijna van Vuuren, Jdr geboren van Moordrecht, FS Civ 5849922 Im 397, of hij hertrouwt op 01-01-1804 met Elizabeth van de Andel
 
Kinderen van Johanna en Job:
1 NN de Jager. Hij of zij is begraven op 21-09-1804 in Gouda.
Notitie bij overlijden van NN: kind van Job de Jager, Pest Erf
2 Cornelia Willemina de Jager, geboren op 12-08-1797 in Gouda. Zij is gedoopt op 13-08-1797 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Cornelia: NDG, doopgetuige: Willemina de Wilde
 
X-g Klaas (Nicolas) van Ommen, zoon van Gerrit van Ommen en Pieteronella (Pietertje) Boot (zie IX-f). Hij is gedoopt op 29-08-1755 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Nicolas: NDG, doopgetuige: Cornelia Babel
Nicolas is overleden op 24-04-1846 in Gouda, 90 jaar oud. Nicolas trouwde, 21 jaar oud, op 27-07-1777 in Gouda met Johanna van der Vin, 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Nicolas en Johanna: "Claas van Ommen, J:D. met Johanna van der Vin, J:D. , beiden van Gouda en Woonende in de Vlaam. straat"
Zij is gedoopt op 30-09-1753 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Johanna: NDG, doopgetuige: Neeltie Strafintvelt
Notitie bij Johanna: dochter van Abraham van der Vin (begr. 13-01-1796 Nieuwe Haven) en van Maria Magdalena Mengers
 
Kind van Nicolas en Johanna:
1 NN van Ommen. Hij of zij is begraven op 05-12-1794 in Gouda.
Notitie bij overlijden van NN: Begraven een kind van "Klaas van Ommen, Raam"
 
X-h Maria van Ommen, dochter van Gerrit van Ommen en Pieteronella (Pietertje) Boot (zie IX-f). Zij is gedoopt op 09-03-1760 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Maria: NDG, doopgetuige: Cornelia Babel
Maria trouwde, 24 jaar oud, op 02-05-1784 in Gouda met Pieter van den Berg, ongeveer 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Maria en Pieter: "Pieter van den Bergh J.M. in de Lange Noodsteeg, & Maria van Ommen, J.D. op de Vest bij den Raam, beiden van Gouda."
Hij is gedoopt omstreeks 1760.
 
X-i Kaatje Boot, dochter van Jan 2 Boot (zie IX-g) en Grietje So(u)ffree. Zij is gedoopt op 09-08-1761 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Kaatje: NDG, doopgetuige: Ningen de Presser
Kaatje is overleden, 34 jaar oud. Zij is begraven op 17-09-1795 in Gouda.
Notitie bij overlijden van Kaatje: begraven "Caatje Boot, huisvrouw van Jacob van Kinse, Gasthuis". Als deze informatie juist is dan zou Kaatje Boot na de geboorte van haar dochter Grietje moeten zijn hertrouwd. Helaas kon voor dit feit geen bron worden gevonden en ook niet voor de overlijdensdatum van de vader van Grietje, Abraham van der Kint.
Kaatje trouwde, 18 jaar oud, op 12-09-1779 in Gouda met Abraham van der Kint, 20 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Kaatje en Abraham: "Abraham van der Kind J.M. wonende op den Raam, & Kaatje Boot J.D. in de Lange Groenendaal, beiden van Gouda."
Hij is gedoopt op 08-11-1758 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Abraham: NDG, doopgetuige: Jannighie Groenewout
Abraham is overleden vóór 1817 in Gouda, ten hoogste 59 jaar oud.
Notitie bij Abraham: zoon van Pieter van der Kint en van Niesie Lichthart
 
Kinderen van Kaatje en Abraham:
1 Pieter van der Kint. Hij is gedoopt op 08-11-1780 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Pieter: NDG, doopgetuige: Grietje Soffree
2 Niesie van der Kint. Zij is gedoopt op 30-01-1782 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Niesie: NDG, doopgetuige: Grietje Soffree
3 Johannes van der Kint. Hij is gedoopt op 29-12-1784 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Johannes: NDG, doopgetuige: Grietje Souffree
4 Pieternella van der Kint. Zij is gedoopt op 22-06-1788 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Pieternella: NDG, doopgetuige: Grietje Soffré
5 Grietje van der Kint, gedoopt op 15-08-1792 in Gouda. Volgt XI-a.
 
X-j Maria Boot, dochter van Leendert Boot (zie IX-h) en Neeltje de Vries. Zij is gedoopt op 04-12-1767 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Maria: NDG, doopgetuige: Marrigje Boot, ~1740, tante
Maria is overleden op 14-10-1834 in Gouda, 66 jaar oud.
Beroep: hekelster
Maria trouwde, 25 jaar oud, op 29-09-1793 in Gouda met Pieter de Jong, 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Maria en Pieter: "Pieter de Jong J:M: in de Vogelezang en Maria Boot J:D: op de Oosthaven, beide van Gouda."
Hij is gedoopt op 08-11-1769 in Gouda. Pieter is overleden op 19-12-1840 in Gouda, 71 jaar oud.
Notitie bij Pieter: zoon van Jacobus de Jong (ca 1743-ca 1783) en van Sannigje Nieuveen (ca 1747-1812). Opnieuw getrouwd op 24-10-1838 in Gouda met Klazijntje Begeer (ca 1786-1848), pijpenmaakster
Beroep: touwslagersknecht, baandersknecht, arbeider
 
Kinderen van Maria en Pieter:
1 Jacobus de Jong, geboren op 19-06-1794 in Gouda. Hij is gedoopt op 20-06-1794 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Jacobus: NDG, doopgetuige: Trijntje Martee
2 Leendert de Jong, geboren op 11-01-1796 in Gouda. Hij is gedoopt op 13-01-1796 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Leendert: NDG, doopgetuige: Trijntje Hoebeek
3 Maria 1 de Jong, geboren op 01-03-1798 in Gouda. Zij is gedoopt op 02-03-1798 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Maria: NDG, doopgetuige: Kaatje Bremmert
4 Maarten de Jong, geboren op 02-06-1799 in Gouda. Hij is gedoopt op 05-06-1799 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Maarten: NDG, doopgetuige: Caatje Bremmert
Beroep: schepenjager
5 Susanna de Jong, geboren op 20-06-1802 in Gouda. Volgt XI-b.
6 Neeltje de Jong, geboren op 01-09-1805 in Gouda. Zij is gedoopt op 04-09-1805 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Neeltje: NDG, doopgetuige: Henkje Sloos
Neeltje is overleden op 01-08-1837 in Gouda, 31 jaar oud.
7 Johanna de Jong, geboren op 20-03-1810 in Gouda. Volgt XI-c.
8 Maria 2 de Jong, geboren op 10-11-1812 in Gouda.
 
X-k Antje (Johanna) (Anna) Boot, dochter van Leendert Boot (zie IX-h) en Neeltje de Vries. Zij is gedoopt op 04-12-1771 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Anna: NDG, doopgetuige: Lijsje van der Starren
Anna is overleden op 09-01-1837 in Gouda, 65 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Anna: woonde in de Speldemakerssteeg
Beroep: 1814 hekelster
Anna trouwde, 21 jaar oud, op 04-08-1793 in Gouda met Anthonie Steenwinkel, 29 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Anna en Anthonie: "Anthonij Steenwinkel J.M. in de Lang geduld steeg en Antje Boot J.D. op de Punt, beijde van Gouda"
Hij is gedoopt op 04-07-1764 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Anthonie: Hoewel de ouders van Anthonie zijn getrouwd in de NDG kerk kon in de doopboeken van De NDG kerk over de periode 1759- 1770 geen bewijs van de doop van Anthonie worden gevonden. Wel in het doopboek van de R.K. Minderbroederkerk, susc.: Joanna Vermeul(en).
Anthonie is overleden op 07-11-1827 in Gouda, 63 jaar oud.
Notitie bij Anthonie: zoon van Anthony Steenwinkel (begr. 13-08-1770) en van Jannigje Rickers Breedmes (gehuwd 22-10-1758 FS 5849912 Im 244)
Beroep: 1814 baandersknecht
 
Kinderen van Anna en Anthonie:
1 Jannigje (Johanna) Steenwinkel, geboren op 02-10-1793 in Gouda. Volgt XI-d.
2 Neeltje 1 Steenwinkel, geboren op 12-01-1796 in Gouda. Zij is gedoopt op 15-01-1796 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Neeltje: NDG, doopgetuige: Rebekka van der Drij (?Draaij?)
Neeltje is overleden, 2 maanden oud. Zij is begraven op 24-03-1796 in Gouda.
Notitie bij overlijden van Neeltje: begraven een kind van Anthonie Steenwinkel, waarschijnlijk Neeltje 1. Ouders woonden in de Robaars steeg
3 Kornelia Steenwinkel, geboren op 23-02-1803 in Gouda. Zij is gedoopt op 25-02-1803 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Kornelia: NDG, doopgetuige: Jannigje van den Berg
Kornelia is overleden omstreeks 20-03-1809 in Gouda, ongeveer 6 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-03-1809.
Notitie bij overlijden van Kornelia: "Anthonie Steenwinkel, 3 jr, Lemdulsteeg", vermoedelijk dochter Kornelia. Opgegeven leeftijd fout.
4 Thona (Anthonia) Steenwinkel, geboren op 09-03-1805 in Gouda. Volgt XI-e.
5 Leenderd Steenwinkel, geboren op 14-11-1807 in Gouda. Hij is gedoopt op 18-11-1807 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Leenderd: NDG, doopgetuige: Let Jongkoen
Leenderd is overleden op 25-05-1817 in Gouda, 9 jaar oud.
6 Neeltje 2 Steenwinkel, geboren op 16-11-1814 in Gouda. Volgt XI-f.
 
X-l Jasper Boot, zoon van Leendert Boot (zie IX-h) en Neeltje de Vries. Hij is gedoopt op 05-12-1773 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Jasper: NDG, doopgetuige: Eva van der Kley
Jasper is overleden op 21-11-1838 in Sneek, 64 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jasper:
Door een zware storm in combinatie met een springvloed bezweken in de nacht van 3 op 4 februari 1825 de dijken die de Friese Zuidwesthoek beschermden tegen de Zuiderzee. Het zoute water veroverde polder na polder en drong diep de provincie binnen.
Op 6 februari was het hooggelegen centrum van Sneek een eiland geworden in een onafzienbare watervlakte en het water in de stadsgrachten stond hoger dan ooit. Het zou tot half april duren voordat de landerijen rond de stad droogvielen. Het water had enorme schade veroorzaakt: duizenden dieren waren omgekomen en menig boer was tot de bedelstaf vervallen.
Echter, het ergste moest nog komen: de cholera. Honderden doden.
In de zomer van 1826 stonk het bezuiden de hemdijken van Sneek naar rottend door het zeewater afgestorven gras. Talrijke welputten en regenwaterbakken waren bedorven, doordat er dode dieren in hadden gelegen; fris drinkwater was nauwelijks voorhanden. Het ongewone hete weer van die zomer was vervolgens het laatste duwtje, dat nodig was om cholera te laten uitbreken.
De besmettelijke ziekte woedde in heel de Zuidwesthoek, maar vooral in Sneek. In het begin van 1826 telde Sneek 6379 inwoners. Was het sterftecijfer in Sneek tussen 1814 en 1844 per jaar gemiddeld 183, in 1826 was het 545. Bijna een tiende deel van de bevolking stierf dus in 1826 en in 1827 overleden 326 inwoners. Hoevelen van hen overleden aan cholera is niet bekend, maar het is wel duidelijk dat de ziekte vele slachtoffers eiste.
De cholera betekende ook economisch een klap voor Sneek. De stad maakte hoge kosten om maatregelen te treffen die de gevolgen van de cholera in moesten perken en opnieuw uitbreken van de ziekte zouden voorkomen.
Een van die maatregelen was in 1826 het verbieden van begraven in de Martinikerk. In 1827 werd het (Oud) Kerkhof rond de kerk gesloten. Zo konden kerk en kerkhof geen besmettingshaard meer zijn en het stadsbestuur trok ƒ2902, 45½ uit om het Martinikerkhof over de gehele oppervlakte aan te stampen en met steen en kalk en cement te bevloeren.
Adressen:
-  het gezin werd op 15-05-1826 bijgeschreven in de Burgerlijke Stand van Sneek
-  Gouda (woonden onder de Boompjes aan het einde van de Wagterstraat
Beroep: baandersknecht
Bron: met attestatie van de NGG kerk vertrokken naar Sneek op 03-06-1825
Jasper trouwde, 28 jaar oud, op 25-07-1802 in Gouda met Hendrikie (Hendrica) Sloos, 23 jaar oud. Zij is gedoopt op 30-09-1778 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Hendrikie: NDG, doopgetuige: Hilligje Bouwes
Hendrikie is overleden op 30-03-1863 in Sneek, 84 jaar oud.
Notitie bij Hendrikie: dochter van Frans Sloos en van Dirkje Versluis
Beroep: 1814 hekelster
 
Kinderen van Jasper en Hendrikie:
1 NN Boot. NN is overleden omstreeks 20-03-1807 in Gouda. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-03-1807.
Notitie bij overlijden van NN: Overleden een kind van "Jas Boot, 2 jr, Wagterstraat".
2 Leendert Jaspers Boot, geboren op 19-09-1810 in Gouda. Volgt XI-g.
3 Dirkje Boot, geboren op 10-10-1814 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Dirkje: de vader tekende met: Jasper Bloot
Dirkje is overleden op 20-07-1830 in Sneek, 15 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Dirkje: het begraven van Dirkje kostte de gemeente Sneek f 1,--, "alleen voor het openen en sluiten van het graf, ze lag begraven op het Oude Kerkhof nr. 69"
 
X-m Leendert 2 Boot, zoon van Leendert Boot (zie IX-h) en Neeltje de Vries. Hij is gedoopt op 01-05-1785 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Leendert: NDG, doopgetuige: Maria Mathijse
Beroep: koperslager(sknecht)
Leendert trouwde, 22 jaar oud, op 10-05-1807 in Gouda met Sija (Sophia) Koolmees, 27 jaar oud. Zij is gedoopt op 05-01-1780 in Moordrecht.
Notitie bij de geboorte van Sija: NDG, kind "door vader zelve geheft"
Sija is overleden op 19-03-1862 in Ouderkerk aan de IJssel, 82 jaar oud.
Notitie bij Sija: dochter van Ewout Koolmees en van Pieternella van der Paauw
Beroep: werkster
 
Kinderen van Leendert en Sija:
1 Leendert 1 Boot, geboren op 30-08-1807 in Gouda. Hij is gedoopt op 06-09-1807 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Leendert: NDG, doopgetuige: Pieternella Koolmees
Leendert is overleden op 16-09-1807 in Gouda, 17 dagen oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-09-1807.
Notitie bij overlijden van Leendert: Overleden een kind van "Leendert Boot, 14 d., Zeugstraat", zal Leendert 1 zijn.
2 Pieternel Boot, geboren op 14-04-1809 in Gouda. Zij is gedoopt op 16-04-1809 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Pieternel: NDG, doopgetuige: Hendrikje Sloos
Pieternel is overleden op 28-06-1809 in Gouda, 2 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-06-1809.
Notitie bij overlijden van Pieternel: Overleden " ’t kind van Leendert Boot, 10 w., Zeugstraat"
3 Eeuwout Boot, geboren op 21-12-1810 in Gouda. Volgt XI-h.
4 Johannes (Jan) Boot, geboren op 16-02-1812 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Jan: Tweeling met Jasper. De vader ondertekende met: Boodt
Jan is overleden op 17-03-1812 in Gouda, 1 maand oud.
5 Jasper Boot, geboren op 16-02-1812 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Jasper: Tweeling met Johannes.
Jasper is overleden op 12-03-1812 in Gouda, 25 dagen oud.
6 Leendert 2 Boot, geboren op 01-12-1813 in Gouda. Leendert is overleden op 11-01-1814 in Gouda, 1 maand oud.
 
X-n Pieter (Petrus) Boot (geboren van Doeveren), zoon van Pieter 2 (Petrus) Boot (zie IX-i) en Pieternella van Doeveren. Hij is gedoopt op 14-01-1770 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Pieter: Buitenechtelijk kind. Gedoopt bij de R.K. Statie van de Minderbroeders, doopgetuige: Dijna de Jongh
Pieter is overleden op 05-08-1833 in Gouda, 63 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Pieter: aangifte door zoon Pieter (32 jaar)
Beroep: mandenmakersknecht, mandenmaker
Pieter trouwde, 21 jaar oud, op 25-04-1791 in Gouda met Geertrui (Truitje,Trintje) Sonsbeek (Zontsbeek), 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Pieter en Geertrui: "Pieter Boodt, J.M. van Gouda, op de Peperstraat, & Geertruij Sonsbeek, J.dr van Gouda, in de Klei_weg Steeg."
Zij is gedoopt op 28-06-1767 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Geertrui: NDG, doopgetuige: Huibertje Sondsbeek
Geertrui is overleden op 11-10-1844 in Gouda, 77 jaar oud.
Notitie bij Geertrui: dochter van Johannes Sonsbeek (1737), matroos, en van Judith Janna de Vink (1733-1794)
Beroep:vlashekelster
 
Kinderen van Pieter en Geertrui:
1 Pieternella Boot, gedoopt op 27-01-1792 in Gouda. Volgt XI-i.
2 Janna 1 Boot, geboren op 30-01-1794 in Gouda. Zij is gedoopt op 31-01-1794 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Janna: NDG, doopgetuige: Jannigje Lok
Janna is overleden, 9 maanden oud. Zij is begraven op 30-10-1794 in Gouda.
Notitie bij overlijden van Janna: begraven: kind van "Pieter Boot, Cleyweg", vermoedelijk Janna 1.
3 Janna 2 (Johanna) Boot, geboren op 28-08-1796 in Gouda. Volgt XI-j.
4 Alida Boot, geboren op 25-11-1798 in Gouda. Zij is gedoopt op 28-11-1798 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Alida: NDG, doopgetuige: Johanna Kramer
Alida is overleden op 11-11-1818 in Gouda, 19 jaar oud.
Beroep: naaister
5 Pieter Boot, geboren op 22-12-1801 in Gouda. Volgt XI-k.
6 Geertruij Boot, geboren op 18-07-1805 in Gouda. Volgt XI-l.
7 Johanna Boot, geboren op 20-02-1809 in Gouda. Zij is gedoopt op 22-02-1809 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Johanna: NDG, doopgetuige: Clasina van der Velde
Johanna is overleden op 02-12-1809 in Gouda, 9 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-12-1809.
Notitie bij overlijden van Johanna: ouders wonend in de Vuilsteeg
 
X-o Jannes de Bruijn, zoon van Cornelis (Krelis) de Bruijn en Marrigje (Maria) Boot (zie IX-j). Hij is gedoopt op 01-01-1776 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Jannes: NDG, doopgetuige: Geertruij de Bruin
Jannes trouwde, 42 jaar oud, op 06-05-1818 in Gouda met Anna Broekhuijzen, 40 jaar oud. Anna is een dochter van Jacob Broekhuizen en Maria Vers(e)ijde. Zij is gedoopt op 12-09-1777 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Anna: NDG, doopgetuige: Cornelia Kool
Notitie bij Anna: weduwe van Maarten Zorg, overleden 19-04-1817.
Beroep: hekelster
 
X-p Geertruij de Bruijn, dochter van Cornelis (Krelis) de Bruijn en Marrigje (Maria) Boot (zie IX-j). Zij is gedoopt op 29-03-1778 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Geertruij: NDG, doopgetuige: Geertruij de Bruijn
Geertruij is overleden op 04-01-1843 in Gouda, 64 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Geertruij: overleden in het huis op de Turfmarkt L 107
Beroep: hekelster
Geertruij:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 04-03-1804 in Gouda met Jan de Marree (Maré), 30 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Geertruij en Jan: de trouwakte vermeldt de naam van de bruidegom abusievelijk als Jan de Moré
Hij is gedoopt op 05-05-1773 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Jan: NDG, doopgetuige: Maria van der Tax
Jan is overleden omstreeks 18-12-1811 in Gouda, ongeveer 38 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jan: voorheen wonend op de Cattecingel
Notitie bij Jan: zoon van Jacobus de Marree en van Sara van Leeuwen
(2) trouwde, 34 jaar oud, op 29-12-1812 in Gouda met Henricus (Hendrik) Laurier, 21 jaar oud. Hij is gedoopt op 17-02-1791 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Hendrik: R.K. kerk der Minderbroeders aan de Gouwe, susc. Liberta de Heer
Hendrik is overleden op 04-07-1826 in Gouda, 35 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Hendrik: voorheen wonend aan ’t Bloemendaalsder Verlaat buiten de Kleiwegspoort
Notitie bij Hendrik: zoon van Antonie Laurier en van Johanna van der Bent (acathol.)
Beroep: 1812:baandersknecht; 1826:touwslagersknecht
(3) trouwde, 59 jaar oud, op 19-07-1837 in Gouda met Pieter Blonk, 62 jaar oud. Hij is gedoopt op 18-11-1774 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Pieter: NDG, doopgetuige: Dirkje Segaar
Pieter is overleden op 25-04-1847 in Gouda, 72 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Pieter: overleden in het huis aan de Geuzenstraat L 52
Notitie bij Pieter: zoon van Jan Blonk, pijpmakersknecht ovl 1788, en Maria Segaar, hekelster ovl 1796; weduwnaar van Jacomina (Mintje) den Os, hekelster ovl 1832
Beroep:baandersknecht; 1847:baanspinner
 
X-q Margie (Margrita) (Maria) de Bruijn, dochter van Cornelis (Krelis) de Bruijn en Marrigje (Maria) Boot (zie IX-j). Zij is gedoopt op 20-11-1782 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Maria: NDG, doopgetuige: Neeltje van de Ring
Maria is overleden op 12-08-1859 in Gouda, 76 jaar oud. Maria trouwde, 25 jaar oud, op 07-02-1808 in Gouda met Johannes (Jan) Laurier, 23 jaar oud. Hij is gedoopt op 08-11-1784 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Jan: RK kerk der Minderbroeders aan de Gouwe, susc.: Maria Verhoog
Jan is overleden op 05-08-1852 in Gouda, 67 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jan: overleden in het huis aan de Kattensingel Q 133
Notitie bij Jan: zoon van Johannes Laurier en van Magdalena Brandenburg
Beroep: 1852: kleinwarenfabrikeur
Religie: RK
 
X-r Jacob Verbrugge(n) is geboren op 17-06-1794 in Gouda, zoon van Jan (Johannes) Verbrugge en Geertrui 2 (Geertje) Boot (zie IX-k). Hij is gedoopt op 20-06-1794 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Jacob: NDG, doopgetuige: Marijgie van der Pauw. Voornaam moeder vermeld als Geertje
Jacob is overleden op 16-09-1819 in Gouda, 25 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jacob: in het huis Vogelezang E 82
Beroep: 1819 baanspinder
Jacob trouwde, 19 jaar oud, op 17-12-1813 in Gouda met Jo(h)anna Susanna de Jong, 21 jaar oud. Zij is gedoopt op 01-04-1792 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Jo(h)anna: NDG, doopgetuige: Maria Boot
Jo(h)anna is overleden op 17-08-1833 in Gouda, 41 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jo(h)anna: overleden in het huis aan de Vogelenzang E 53
Notitie bij Jo(h)anna: dochter van Alexander de Jong en van Hendrikje Bukkers. Na het overlijden van Jacob Verbrugge(n) is Jo(h)anna op 26-10-1825 te Gouda gehuwd met Arie Goedraad, geboren te Oudewetering.
 
XI-a Grietje van der Kint, dochter van Abraham van der Kint en Kaatje Boot (zie X-i). Zij is gedoopt op 15-08-1792 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Grietje: NDG, doopgetuige: Grietje Soufree
Grietje is overleden op 19-05-1867 in Gouda, 74 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Grietje: overleden in het huis aan de Zeugstraat G 5
Notitie bij Grietje: Doopgetuige:
Beroep: naaister
Grietje:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 04-09-1817 in Gouda met Jacobus Prins(e)lo, 23 jaar oud. Hij is gedoopt op 18-03-1794 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Jacobus: RKK De Tol, de meter Hillegonda Veldman
Jacobus is overleden op 12-06-1831 in Utrecht, 37 jaar oud.
Notitie bij Jacobus: zoon van Wouter Prins(e)lo (baandersknecht te Gouda) en van Johanna van der Vlerk
Beroep: schutter, baandersknecht
(2) trouwde, 41 jaar oud, op 23-10-1833 in Gouda met Kornelis van Stralen, 65 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Grietje en Kornelis: getuige: Franciscus de Kets Houtman, kleinzoon van de burgemeester
Hij is gedoopt op 27-07-1768 in Gouda. Kornelis is overleden op 20-05-1847 in Gouda, 78 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Kornelis: overleden in het huis aan de Blekerssingel R 84
Notitie bij Kornelis: zoon van Jakob van Stralen (kleingarenfabrikant, ovl. 11-05-1801) en van Catharina de Marée (hekelster, begr. 23-12-1773). Weduwnaar van Henneke Woerkens (Hennike Woerkens, ovl. 07-11-1830). Bron Huw. bijl. 1833 akte 81 FS 8471651 Im 446 t/m 452
Beroep: kleingarenfabrikant 
 
Kind van Grietje uit onbekende relatie:
1 Jacoba Pieternella van der Kind, geboren op 20-07-1814 in Gouda. Jacoba is overleden op 14-12-1814 in Gouda, 4 maanden oud.
Notitie bij overlijden van Jacoba: de ongehuwde moeder wonend in de Lange Willemsteeg
 
XI-b Susanna de Jong is geboren op 20-06-1802 in Gouda, dochter van Pieter de Jong en Maria Boot (zie X-j). Zij is gedoopt op 20-06-1802 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Susanna: NDG, doopgetuige: Kaatje Bremmert
Susanna is overleden op 17-11-1886 in Gouda, 84 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Susanna: overleden in het huis aan de Karnemelksloot R 394
Beroep: hekelster
Susanna:
(1) trouwde, 30 jaar oud, op 13-03-1833 in Gouda met Johannes (Jan) van Leeuwen, 31 jaar oud. Jan is geboren op 26-08-1801 in Gouda. Hij is gedoopt op 28-08-1801 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Jan: NDG, doopgetuige: Gerritje Visser
Jan is overleden op 12-03-1834 in Gouda, 32 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jan: overleden in het huis Verlorenkost U ...
Notitie bij Jan: zoon van Dirk van Leeuwen, sjouwerman, en van Adriana Visser, naaister
Beroep: 1801: arbeider; 1834: pottenbakkersknegt
(2) trouwde, 50 jaar oud, op 04-08-1852 in Gouda met Salomon de Koning, 50 jaar oud. Salomon is geboren op 16-11-1801 in Gouda. Hij is gedoopt op 22-11-1801 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Salomon: NDG, doopgetuige: Trijntje Olijkan
Salomon is overleden op 29-04-1875 in Gouda, 73 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Salomon: overleden in het huis in de Kappenaarsteeg G 32
Notitie bij Salomon: zoon van Salomon de Koning (ovl voor 1852) en Dirkje Olykan (ovl voor 1852). Weduwnaar van Geertruy van Statum.
Beroep: 1852: pijpmaker
 
XI-c Johanna de Jong is geboren op 20-03-1810 in Gouda, dochter van Pieter de Jong en Maria Boot (zie X-j). Zij is gedoopt op 21-03-1810 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Johanna: NDG, doopgetuige: Hendrikje Sloos
Johanna is overleden op 31-05-1858 in Gouda, 48 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Johanna: overleden in het huis in de Geuzenstraat L 54
Beroep:1846:hekelster
Johanna trouwde, 36 jaar oud, op 04-11-1846 in Gouda met Pieter van der Draaij (geb. Schoonhoven), 27 jaar oud. Pieter is geboren op 28-03-1819 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Pieter: zoon Pieter van ongehuwde moeder is direct door vader erkend, maar pas op 31-10-1921 gewettigd
Pieter is overleden op 21-03-1883 in Gouda, 63 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Pieter: overleden in het huis in de Geuzenstraat L 30
Notitie bij Pieter: zoon van Jan van der Draay (ovl voor 1846), arbeider, en van Cornelia Schoonhoven (geb. ca 1785), wonend in de Geuzenstraat
Beroep:1846: sjouwerman; 1883:opperman
 
XI-d Jannigje (Johanna) Steenwinkel is geboren op 02-10-1793 in Gouda, dochter van Anthonie Steenwinkel en Antje (Johanna) (Anna) Boot (zie X-k). Zij is gedoopt op 04-10-1793 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Jannigje: NDG, doopgetuige: Margje Oosterling
Jannigje is overleden op 18-10-1842 in Gouda, 49 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jannigje: overleden in het huis in de Speldemakerssteeg F 63
Beroep: vlashekelster
Jannigje trouwde, 24 jaar oud, op 05-11-1817 in Gouda met Klaas (Nicolaas) Broekhuizen, 27 jaar oud. Klaas is een zoon van Jacob Broekhuizen en Maria Vers(e)ijde. Hij is gedoopt op 16-05-1790 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Klaas: NDG, doopgetuige: Jannetje Versijde
Beroep: baandersknecht
 
XI-e Thona (Anthonia) Steenwinkel is geboren op 09-03-1805 in Gouda, dochter van Anthonie Steenwinkel en Antje (Johanna) (Anna) Boot (zie X-k). Zij is gedoopt op 10-03-1805 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Thona: NDG, doopgetuige: Maria Booth
Thona is overleden op 28-08-1842 in Gouda, 37 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Thona: overleden in het huis in de Speldemakerssteeg F 74
Beroep:1842:vlashekelster
Thona trouwde, 24 jaar oud, op 14-10-1829 in Gouda met Reinier Zijlemans, 24 jaar oud. Reinier is geboren in Gouderak. Hij is gedoopt op 30-01-1805 in Moordrecht.
Notitie bij de geboorte van Reinier: RKK, doopgetuigen: Cornelis van Kopperen en Petronella Beekman
Reinier is overleden op 16-03-1872 in Gouda, 67 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Reinier: overleden in het Gasthuis, OostHaven B 21
Notitie bij Reinier: zoon van Joannes Zijlemans, sjouwer, en van Helena Beekman, ovl. te Gouderak 17-02-1805, dus kort na de geboorte van haar zoon Reinier.
Beroep: 1829:baandersknecht; 1842: touwslagersknecht; 1872: touwspinner
 
XI-f Neeltje 2 Steenwinkel is geboren op 16-11-1814 in Gouda, dochter van Anthonie Steenwinkel en Antje (Johanna) (Anna) Boot (zie X-k). Neeltje is overleden op 18-12-1876 in Gouda, 62 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Neeltje: overleden in het huis in de Minderbroedersteeg B 98
Beroep: 1849: werkster
Neeltje trouwde, 34 jaar oud, op 03-10-1849 in Gouda met Johannes van Vleuten, 35 jaar oud. Johannes is geboren op 19-02-1814 in Gouda. Johannes is overleden op 05-08-1903 in Gouda, 89 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Johannes: overleden in het huis in de Spieringstraat F 11
Notitie bij Johannes: Weduwnaar van Lena Blok. Zoon van Cornelis van Vleuten, sjouwerman en winkelknecht (geb. ca 1785), en van Sophia Krook (geb. ca 1784, ovl. <1849)
Beroep: 849: touwslager
 
XI-g Leendert Jaspers Boot is geboren op 19-09-1810 in Gouda, zoon van Jasper Boot (zie X-l) en Hendrikie (Hendrica) Sloos. Hij is gedoopt op 23-09-1810 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Leendert: NDG, doopgetuige: Maria Jacoba Mackinse
Leendert is overleden op 29-03-1863 in Sneek, 52 jaar oud.
Beroep:1830: garenspinner (was op z’n 12e jaar zakkendrager)
Leendert trouwde, 19 jaar oud, op 12-09-1830 in Sneek met Alida Hendriks (Aaltje) Nagel, 19 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Leendert en Aaltje: bij de Huwelijksbijlagen zit een Certificaat van onvermogen waarop staat vermeld: "Leendert Jasper Boot Garenspinner en Aaltje Heindrica Nagel Groentenverkoopster, Aaltje kan schrijven".
Aaltje is geboren op 28-09-1810 in Sneek. Aaltje is overleden op 28-12-1877 in Sneek, 67 jaar oud.
Notitie bij Aaltje: dochter van Hendrik Nagel, wever, en van Lysbeth Paulus van der Veer, groentenverkoopster
Beroep: groentenverkoopster
 
Kinderen van Leendert en Aaltje:
1 Henderika (Hendrika, Hendrica) Boot, geboren op 20-05-1831 in Sneek. Volgt XII-a.
2 Johanna Boot, geboren op 02-09-1833 in Sneek. Volgt XII-b.
3 Jasper Boot, geboren op 12-05-1836 in Sneek. Volgt XII-c.
4 Lysbert Boot, geboren op 18-08-1838 in Sneek. Lysbert is overleden op 02-09-1839 in Sneek, 1 jaar oud.
5 Durk Boot, geboren op 28-07-1840 in Sneek. Volgt XII-d.
6 Elizabeth 1 Boot, geboren op 13-07-1843 in Sneek. Elizabeth is overleden op 29-11-1845 in Sneek, 2 jaar oud.
7 Elisabeth 2 Boot, geboren op 22-03-1846 in Sneek. Volgt XII-e.
8 Hendrik Boot, geboren op 14-02-1849 in Sneek. Hendrik is overleden op 12-06-1851 in Sneek, 2 jaar oud.
 
XI-h Eeuwout Boot is geboren op 21-12-1810 in Gouda, zoon van Leendert 2 Boot (zie X-m) en Sija (Sophia) Koolmees. Hij is gedoopt op 30-12-1810 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Eeuwout: NDG, doopgetuige: Pietje Koolmees
Eeuwout is overleden op 21-12-1892 in Krimpen a/d IJssel, 82 jaar oud. Eeuwout trouwde, 31 jaar oud, op 15-01-1842 in Krimpen aan den IJssel met Ariaantje Broere, 28 jaar oud. Ariaantje is geboren op 28-08-1813 in Krimpen a/d IJssel. Ariaantje is overleden op 09-12-1892 in Krimpen a/d IJssel, 79 jaar oud.
Notitie bij Ariaantje: dochter van Pieter Broere (1785) en van Dirkje Kreuk (1779)
 
XI-i Pieternella Boot, dochter van Pieter (Petrus) Boot (geboren van Doeveren) (zie X-n) en Geertrui (Truitje,Trintje) Sonsbeek (Zontsbeek). Zij is gedoopt op 27-01-1792 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Pieternella: NDG, doopgetuige: Jannigje Lok
Pieternella is overleden op 11-12-1868 in Gouda, 76 jaar oud.
Beroep:1814: pijpmaakster; 1841: turftonster; 1843: kraamverwaarster; 1868: turftonster
Pieternella trouwde, 18 jaar oud, op 27-05-1810 in Gouda met Johannes van der Valk, 21 jaar oud. Hij is gedoopt op 20-05-1789 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Johannes: NDG
Johannes is overleden op 14-01-1856 in Gouda, 66 jaar oud.
Notitie bij Johannes: zoon van Leendert van der Valk en van Anna Carolina Henrietta Wolbb
Adres:Gouda (Ommen (1835), kolonist in de kolonie Veenhuizen (1841)
Beroep:1814: schoenmaker(sknecht) wonend in de Vuijlsteeg K 108
 
Kinderen van Pieternella en Johannes:
1 Anna Carolina Henrijetta van der Valk, geboren op 03-05-1811 in Gouda. Volgt XII-f.
2 Geertruy van der Valk, geboren op 04-04-1813 in Gouda. Geertruy is overleden op 21-07-1813 in Gouda, 3 maanden oud.
3 Pieternella van der Valk, geboren op 31-05-1814 in Gouda. Volgt XII-g.
4 Elisabeth van der Valk, geboren op 12-12-1816 in Gouda. Volgt XII-h.
5 Leendert van der Valk, geboren op 19-01-1819 in Gouda. Volgt XII-i.
6 Johannes van der Valk, geboren op 19-12-1820 in Gouda. Volgt XII-j.
7 Jacobus van der Valk, geboren op 21-03-1823 in Gouda. Jacobus is overleden op 27-07-1823 in Gouda, 4 maanden oud.
8 Daniel van der Valk, geboren op 05-11-1828 in Gouda. Daniel is overleden op 23-06-1857 in Gouda, 28 jaar oud.
9 Geertruida van der Valk, geboren op 23-06-1834 in Gouda. Volgt XII-k.
 
XI-j Janna 2 (Johanna) Boot is geboren op 28-08-1796 in Gouda, dochter van Pieter (Petrus) Boot (geboren van Doeveren) (zie X-n) en Geertrui (Truitje,Trintje) Sonsbeek (Zontsbeek). Zij is gedoopt op 31-08-1796 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Janna: NDG, doopgetuige: Kaatje Meivogel
Janna is overleden op 21-02-1868 in Gouda, 71 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Janna: overleden in het huis op de Gouwe C 83
Religie: N.H.
Janna trouwde, 23 jaar oud, op 23-12-1819 in Zwolle met Jacobus Schumer, 25 jaar oud. Jacobus is geboren op 15-01-1794 in Zwolle. Jacobus is overleden op 30-06-1874 in Gouda, 80 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jacobus: overleden in het huis op de Gouwe C 83
Notitie bij Jacobus: zoon van Lucas Schumer, smidsknecht, en van Wilhelmina Commies
Beroep:1819: kleermaker
Religie: N.H.
 
Kinderen van Janna en Jacobus:
1 Willemina 1 Schumer, geboren op 23-11-1820 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Willemina: ouders wonend op de Kleiweg
Willemina is overleden op 01-04-1821 in Gouda, 4 maanden oud.
2 Willemina 2 Schumer, geboren op 30-10-1821 in Gouda. Volgt XII-l.
3 Wilhelmina 3 Schumer, geboren op 14-07-1823 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Wilhelmina: wonend op de Nieuwe Haven
Wilhelmina is overleden op 15-09-1823 in Gouda, 2 maanden oud.
4 Wilhelmina Carolina Schumer, geboren op 06-10-1824 in Gouda. Volgt XII-m.
5 Pieter Schumer, geboren op 02-05-1826 in Gouda. Pieter is overleden op 15-01-1891 in Gouda, 64 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Pieter: overleden in het huis Crabethstraat Q 245
Pieter bleef ongehuwd.
Beroep: stoker loodwitfabriek
Religie: N.H.
6 Fredrica 1 Schumer, geboren op 19-09-1828 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Fredrica: ouders wonend op de Nieuwe Haven
Fredrica is overleden op 19-10-1829 in Gouda, 1 jaar oud.
7 Fredrica 2 Schumer, geboren op 15-02-1830 in Gouda. Volgt XII-n.
8 Alida Schumer, geboren op 31-10-1831 in Gouda. Alida is overleden op 02-01-1832 in Gouda, 2 maanden oud.
9 Jacobus 1 Schumer, geboren op 02-02-1833 in Gouda. Jacobus is overleden op 05-10-1833 in Gouda, 8 maanden oud.
10 Jacobus 2 Schumer, geboren op 27-05-1834 in Gouda. Volgt XII-o.
11 Johanna Alida Schumer, geboren op 14-10-1838 in Gouda. Johanna is overleden op 26-01-1839 in Gouda, 3 maanden oud.
12 Johannes Schumer, geboren op 07-05-1841 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Johannes: ouders wonend op de Gouwe
Johannes is overleden op 16-08-1841 in Gouda, 3 maanden oud.
 
XI-k Pieter Boot is geboren op 22-12-1801 in Gouda, zoon van Pieter (Petrus) Boot (geboren van Doeveren) (zie X-n) en Geertrui (Truitje,Trintje) Sonsbeek (Zontsbeek). Hij is gedoopt op 27-12-1801 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Pieter: NDG, doopgetuige: Maria Okhuijsen
Pieter is overleden op 15-02-1871 in Gouda, 69 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Pieter: in het huis in de Vogelenzang M 62
Beroep: 1822: baandersknecht; 1827: pijpmakersknecht; 1840: arbeider; 1871: sjouwerman
Religie: R.K.
Pieter trouwde, 20 jaar oud, op 18-12-1822 in Gouda met Lucia (Martha) (Sijtje) Hartjesveld, 17 jaar oud. Sijtje is geboren op 29-08-1805 in Gouda. Zij is gedoopt op 29-08-1805 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Sijtje: RKK Minderbroeders, doopgetuige: Lucia Schiveen
Sijtje is overleden op 31-05-1873 in Gouda, 67 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Sijtje: overleden in het huis in de Vogelenzang M 64
Notitie bij Sijtje: dochter van Jacob Hartjesveld, schippersknecht, en van Johanna van der Kleijn, beiden woonden te Gouda
Beroep:1822: naaister
Religie: R.K.
 
Kinderen van Pieter en Sijtje:
1 Pieter 1 Boot, geboren op 12-03-1823 in Gouda. Pieter is overleden op 24-05-1823 in Gouda, 2 maanden oud.
2 Johanna 1 Boot, geboren op 05-04-1824 in Gouda. Johanna is overleden op 08-02-1836 in Gouda, 11 jaar oud.
3 Pieter 2 Boot, geboren op 21-01-1827 in Gouda. Volgt XII-p.
4 Jacoba Boot, geboren op 21-03-1829 in Gouda. Jacoba is overleden op 13-09-1830 in Gouda, 1 jaar oud.
5 Leendert 1 Boot, geboren op 11-10-1831 in Gouda. Leendert is overleden op 23-01-1833 in Gouda, 1 jaar oud.
6 Leendert 2 Boot, geboren op 23-11-1833 in Gouda. Volgt XII-q.
7 Johanna Frederika Boot, geboren op 15-04-1837 in Gouda. Johanna is overleden op 20-02-1839 in Gouda, 1 jaar oud.
8 Johanna 2 Boot, geboren op 15-01-1840 in Gouda. Volgt XII-r.
9 Jacobus Frederik Boot, geboren op 14-06-1842 in Gouda. Jacobus is overleden op 25-07-1849 in Gouda, 7 jaar oud.
10 Johannes Bartholomeus Boot, geboren op 08-07-1847 in Gouda. Volgt XII-s.
 
XI-l Geertruij Boot is geboren op 18-07-1805 in Gouda, dochter van Pieter (Petrus) Boot (geboren van Doeveren) (zie X-n) en Geertrui (Truitje,Trintje) Sonsbeek (Zontsbeek). Zij is gedoopt op 19-07-1805 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Geertruij: NDG, doopgetuige: Jannigje Lets (of Lots of Zots?)
Geertruij is overleden op 28-11-1863 in Gouda, 58 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Geertruij: overleden in het huis op de Nieuwe Haven N 72
Beroep: 1825 :werkster, 1839: hekelster, winkelierster
Religie: N.H.
Geertruij trouwde, 20 jaar oud, op 16-11-1825 in Gouda met Frans van Riemsbergen, 22 jaar oud. Frans is geboren op 21-04-1803 in Gouda, zoon van Pieter van Riemsbergen en Alida van der Draaij (Draai). Hij is gedoopt op 22-04-1803 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Frans: NDG, doopgetuige: Gijsbertje Proost
Frans is overleden op 31-07-1860 in Gouda, 57 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Frans: overleden in het huis op de Nieuwe Haven N 72
Notitie bij Frans: De vader van Frans, Pieter, trouwde in 1832 als weduwnaar met Maria Boot, weduwe van Adrianus Verzijl, zie parenteel Gouda 1, generatie VII-a
Beroep:1825: pottenbakkersknecht; 1860: pottendraaijer
Religie: R.K.
 
Kinderen van Geertruij en Frans:
1 Pieter van Riemsbergen, geboren op 17-03-1826 in Gouda. Volgt XII-t.
2 Frans van Riemsbergen, geboren op 15-10-1829 in Gouda. Volgt XII-u.
3 Arie van Riemsbergen, geboren op 10-05-1832 in Gouda. Arie is overleden op 02-10-1833 in Gouda, 1 jaar oud.
4 Alida Maria van Riemsbergen, geboren op 20-08-1834 in Gouda. Volgt XII-v.
5 Pieternella van Riemsbergen, geboren op 03-12-1836 in Gouda. Volgt XII-w.
6 Maria van Riemsbergen, geboren op 10-02-1839 in Gouda. Volgt XII-x.
7 Geertruij 1 van Riemsbergen, geboren op 24-08-1841 in Gouda. Geertruij is overleden op 16-04-1847 in Gouda, 5 jaar oud.
8 Roeland van Riemsbergen, geboren op 07-12-1843 in Gouda. Roeland is overleden in 1869, 25 of 26 jaar oud.
Beroep: pottendraaier
Religie: N.H.
9 N.N. van Riemsbergen, levenloos geboren zoon, geboren op 16-01-1848 in Gouda.
10 N.N. van Riemsbergen, levenloos geboren dochter, geboren op 14-12-1848 in Gouda.
11 Geertrui 2 van Riemsbergen, geboren op 19-04-1851 in Gouda. Volgt XII-y.
 
XII-a Henderika (Hendrika, Hendrica) Boot is geboren op 20-05-1831 in Sneek, dochter van Leendert Jaspers Boot (zie XI-g) en Alida Hendriks (Aaltje) Nagel. Henderika is overleden op 15-03-1926 in IJlst, 94 jaar oud. Henderika trouwde, 28 jaar oud, op 05-06-1859 in IJlst met Jetze Post, 35 jaar oud. Jetze is geboren op 06-10-1823 in IJlst. Jetze is overleden op 03-08-1901 in IJlst, 77 jaar oud.
Notitie bij Jetze: zoon van Sijmen Rientses Post, schipper, en van Martzen Pieters Wierema of Wiersma. Weduwnaar van Tintje Eiles Boersma
Beroep: schippersknecht
 
Kinderen van Henderika en Jetze:
1 Aaltje Post, geboren op 11-03-1861 in IJlst. Volgt XIII-a.
2 Rients Post, geboren op 21-05-1863 in IJlst. Volgt XIII-b.
3 Leendert Post, geboren op 28-09-1865 in IJlst. Volgt XIII-c.
4 Sijbe Post, geboren op 26-12-1869 in IJlst. Volgt XIII-d.
5 Johannes Post, geboren op 19-12-1872 in IJlst. Johannes is overleden op 17-10-1883 in Sneek, 10 jaar oud.
 
XII-b Johanna Boot is geboren op 02-09-1833 in Sneek, dochter van Leendert Jaspers Boot (zie XI-g) en Alida Hendriks (Aaltje) Nagel. Johanna is overleden op 31-07-1913 in Apeldoorn, 79 jaar oud.
Adres: vanaf 21-12-1903 Smallingerland
Johanna:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 08-05-1859 in Sneek met Eelke Sipkes, 20 jaar oud. Eelke is geboren op 10-10-1838 in Sneek.
Notitie bij de geboorte van Eelke: "dit kind is door Klaaske Sipkes voor haren zoon erkend bij het voltrokken huwelijk van Eelke en Johanna"
Eelke is overleden op 24-12-1889 in Sneek, 51 jaar oud.
Notitie bij Eelke: zoon van Klaaske Sipkes, dienstmeid
Beroep: steenhouwer
Religie: N.H.
(2) trouwde, 73 jaar oud, op 09-03-1907 in Apeldoorn met Johannes Bos, 67 jaar oud. Johannes is geboren op 15-05-1839 in Apeldoorn. Johannes is overleden op 10-07-1916 in Apeldoorn, 77 jaar oud.
Notitie bij Johannes: zoon van Jan Bos, dagloner, en van Helena van de Pol. Weduwnaar van Jannigjen Wildeman en van Lubbigje Tellegen
Beroep: koopman
 
Kinderen van Johanna en Eelke:
1 Leendert Sipkes, geboren op 13-11-1859 in Sneek. Volgt XIII-e.
2 Jentje Sipkes, geboren op 11-01-1862 in Sneek.
3 Henderikus Sipkes, geboren op 12-04-1864 in Sneek. Volgt XIII-f.
4 Klaaske Sipkes, geboren op 14-07-1866 in Sneek. Volgt XIII-g.
5 Trijntje Sipkes, geboren op 18-06-1870 in Sneek. Volgt XIII-h.
6 Aaltje Sipkes, geboren op 26-01-1875 in Sneek. Volgt XIII-i.
 
XII-c Jasper Boot is geboren op 12-05-1836 in Sneek, zoon van Leendert Jaspers Boot (zie XI-g) en Alida Hendriks (Aaltje) Nagel. Jasper is overleden op 24-05-1931 in Sneek, 95 jaar oud.
Beroep: garenspinner; 1861: sjouwer: 1876: visser: 1880: arbeider: 1882: spoorwegmaker
Jasper trouwde, 26 jaar oud, op 25-05-1862 in Sneek met Attje (Aaltje) Westerbaan, 23 jaar oud. Attje is geboren op 04-10-1838 in Sneek. Attje is overleden op 21-01-1932 in Sneek, 93 jaar oud.
Notitie bij Attje: dochter van Cornelis Jacob Westerbaan, blauwverversknecht, en van Rinske Groenendal, dienstmeid. Op 23-06-1929 opgenomen in het armhuis te Sneek en daar overleden
 
Kinderen van Jasper en Attje:
1 Aaltje Boot (geboren Westerbaan), geboren op 08-11-1861 in Sneek. Volgt XIII-j.
2 Leendert Boot, geboren op 30-10-1863 in Sneek. Leendert is overleden op 22-10-1886 in Sneek, 22 jaar oud.
3 Rinskje Boot, geboren op 25-01-1866 in Sneek. Volgt XIII-k.
4 Geertje Boot, geboren op 23-01-1869 in Sneek. Geertje is overleden op 12-07-1882 in Sneek, 13 jaar oud.
5 Henderika Boot, geboren op 08-05-1871 in Sneek. Volgt XIII-l.
6 Johanna Boot, geboren op 28-07-1873 in Sneek. Johanna is overleden op 02-09-1880 in Sneek, 7 jaar oud.
7 Kornelis Boot, geboren op 29-08-1876 in Sneek. Volgt XIII-m.
8 Attje Boot, geboren op 12-12-1878 in Sneek. Attje is overleden op 23-06-1879 in Sneek, 6 maanden oud.
9 Jetze Boot, geboren op 14-05-1880 in Sneek. Jetze is overleden op 29-03-1961 in Sneek, 80 jaar oud.
Notitie bij Jetze: op 09-07-1935 in het armhuis geweest, maar voor hoelang is niet bekend. Van 26-04-1893 tot 12-11-1894 werkzaam als scheepstimmerman bij G. Barkmeijer Scheepstimmerwerf buiten de kom, Woudvaard 296 te Sneek. Jetze heeft bij Antje Bergsma een kind verwekt genaamd Popke Zwaagman
Jetze bleef ongehuwd.
Adres: woonde in Hoorn en Sneek
Beroep: los werkman en veedrijver
Religie: N.H.
 
XII-d Durk Boot is geboren op 28-07-1840 in Sneek, zoon van Leendert Jaspers Boot (zie XI-g) en Alida Hendriks (Aaltje) Nagel. Durk is overleden op 13-11-1907 in Sneek, 67 jaar oud.
Notitie bij Durk: uit het inschrijfregister van Sneek van het jaar 1859: dat hem bij lichting is ten deel gevallen no. 74 en dat hij vervolgens door de militieraad uit hoofde van broederdienst, in 1859, 1860, 1861 en telkens voor een jaar en in 1862 op grond van art. 190 der Wet van dienst is vrijgesteld, gegeven te Leeuwarden 30 Mei 1864
Beroep: 1864: sjouwerman; touwslager; 1887: visscher
Durk trouwde, 23 jaar oud, op 19-06-1864 in Sneek met Aaltje Kappenburg (geboren Lapolder), 19 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Durk en Aaltje: Aaltje had een certificaat van onvermogen zodat ze niets behoefden te betalen met betrekking tot hun huwelijk (Huwelijkse bijlagen, afgegeven te Sneek, den 27 Mei 1864)
Aaltje is geboren op 18-11-1844 in Groningen, dochter van Auke Tammes Kappenburg en Geertruida Lapolder.
Notitie bij de geboorte van Aaltje: Gewettigd bij het huwelijk van haar ouders d.d. 10-11-1850 te Groningen
Aaltje is overleden op 26-09-1911 in Sneek, 66 jaar oud.
 
Kinderen van Durk en Aaltje:
1 Auke Boot, geboren op 23-05-1865 in Sneek. Volgt XIII-n.
2 Geertruida Boot, geboren op 16-06-1867 in Sneek. Volgt XIII-o.
3 Aaltje Boot, geboren op 01-01-1870 in Sneek. Volgt XIII-p.
4 Leentje Boot, geboren op 27-07-1872 in Sneek. Leentje is overleden op 10-07-1873 in Sneek, 11 maanden oud.
5 Elizabeth Boot, geboren op 26-03-1874 in Sneek. Volgt XIII-q.
6 Jasper Boot, geboren op 10-07-1876 in Sneek. Volgt XIII-r.
7 Leendert 1 Boot, geboren op 13-12-1878 in Sneek. Leendert is overleden op 13-04-1879 in Sneek, 4 maanden oud.
8 Johanna Boot, geboren op 30-03-1880 in Sneek. Volgt XIII-s.
9 Leendert 2 Boot, geboren op 14-09-1882 in Sneek. Volgt XIII-t.
10 Cornelis Boot, geboren op 01-06-1885 in Sneek. Volgt XIII-u.
 
XII-e Elisabeth 2 Boot is geboren op 22-03-1846 in Sneek, dochter van Leendert Jaspers Boot (zie XI-g) en Alida Hendriks (Aaltje) Nagel. Elisabeth is overleden op 24-12-1918 in Sneek, 72 jaar oud.
Beroep: dienstbode
Elisabeth trouwde, 24 jaar oud, op 14-08-1870 in Sneek met Harmen Schuil, 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Elisabeth en Harmen: vader Paulus Schuil was niet aanwezig bij het huwelijk van zoon Harmen, omdat hij als militair in dienst was
Harmen is geboren op 22-11-1844 in Sneek. Harmen is overleden op 17-11-1909 in Sneek, 64 jaar oud.
Notitie bij Harmen: zoon van Paulus Annes Schuil, spinner (18-05-1816 Sneek - 27-03-1900 Sneek), getrouwd op 16-05-1841 met Eeke Modderman (22-05-1820 Sneek - 20-09-1893 Sneek)
Beroep: 1870: huisschilder; 1889: verlakker
 
\Kinderen van Elisabeth en Harmen:
1 Eeke Schuil, geboren op 01-02-1872 in Sneek. Eeke is overleden op 08-01-1945 in Sneek, 72 jaar oud. Eeke bleef ongehuwd.
Beroep: werkvrouw
2 Aaltje Schuil, geboren op 16-05-1874 in Sneek. Aaltje is overleden op 19-01-1950 in Grootebroek nh, 75 jaar oud.
Adres:16-12-1895 Amsterdam
3 Paulus Schuil, geboren op 20-02-1877 in Sneek. Volgt XIII-v.
4 Henderika Schuil, geboren op 03-09-1878 in Sneek. Volgt XIII-w.
5 Willem Schuil, geboren op 05-11-1881 in Sneek. Volgt XIII-x.
6 Leendert Schuil, geboren op 01-05-1884 in Sneek. Volgt XIII-y.
7 Harmen Schuil, geboren op 07-12-1886 in Sneek.
8 Johanna Schuil, geboren op 28-08-1889 in Sneek. Volgt XIII-z.
 
XII-f Anna Carolina Henrijetta van der Valk is geboren op 03-05-1811 in Gouda, dochter van Johannes van der Valk en Pieternella Boot (zie XI-i). Zij is gedoopt op 05-05-1811 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Anna: NDG, doopgetuige: Pieternella Goedewagen
Anna is overleden op 18-09-1889 in Gouda, 78 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Anna: overleden in het huis op de Nieuwehaven N 42
Beroep: 1835: dienstbode; werkster; 1849: pijpmaakster; winkelierster
Anna:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 26-08-1835 in Gouda met Markus Joachim van Loon, 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Anna en Markus: De vader van de bruid is in 1835 kolonist op de kolonie Ommerschans, gelegen onder de stad Ommen. Bron huw.bijl. 1835, FS 8113522 Im 593
Markus is geboren op 26-11-1810 in Gouda. Hij is gedoopt op 02-12-1810 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Markus: NDG, doopgetuige: Sofia Kienhuijsen
Markus is overleden op 17-01-1847 in Gouda, 36 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Markus: overleden in het huis op de Turfmarkt H 37
Notitie bij Markus: zoon van Willem van Loon, touwspinner, baandersbaas, en van Theodorathea Fredriks
Beroep:1835: baandersknecht; 1847:baanspinner
(2) trouwde, 38 jaar oud, op 19-09-1849 in Gouda met Teunis Spieringshoek, 30 jaar oud. Teunis is geboren op 16-04-1819 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Teunis: ouders wonend op de Nieuwehaven
Teunis is overleden op 05-12-1881 in Gouda, 62 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Teunis: overleden in het huis achter de Vischmarkt I 165
Notitie bij Teunis: zoon van Cornelis Spieringshoek, pijpmaker, en van Johanna van der Kleij, werkster
Beroep:1849: pijpmaker
 
XII-g Pieternella van der Valk is geboren op 31-05-1814 in Gouda, dochter van Johannes van der Valk en Pieternella Boot (zie XI-i). Pieternella is overleden op 15-10-1875 in Gouda, 61 jaar oud.
Beroep:1835: dienstbode; 1875: werkster
Pieternella trouwde, 21 jaar oud, op 08-07-1835 in Gouda met Hendrik Gerardus Taat, 21 jaar oud. Hendrik is geboren op 31-08-1813 in Gouda. Hendrik is overleden op 08-12-1882 in Gouda, 69 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Hendrik: overleden in het Gasthuis, OostHaven B 21
Notitie bij Hendrik: zoon van Dirk Gerardus Taat, militair (was fuselier in Magelang in Ned. Indië, overleden) en van Adriana van Os, pijpmaakster.
Beroep:1835:baandersknecht; 1882:touwspinner
 
XII-h Elisabeth van der Valk is geboren op 12-12-1816 in Gouda, dochter van Johannes van der Valk en Pieternella Boot (zie XI-i). Elisabeth is overleden op 11-02-1893 in Gouda, 76 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Elisabeth: overleden in het huis op de Raam O 94
Beroep:1839: pijpmaakster; 1893: turftonster
Elisabeth trouwde, 22 jaar oud, op 09-10-1839 in Gouda met Frank de Weger, 18 jaar oud. Frank is geboren op 29-03-1821 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Frank: geboren in het huis Nieuwehaven H 108
Frank is overleden op 19-10-1902 in Gouda, 81 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Frank: overleden in het huis aan het Moordrechtse Verlaat P 283
Notitie bij Frank: zoon van Johanna de Weger, pijpmaakster, ongehuwd.
Beroep:1839: baandersknecht
 
XII-i Leendert van der Valk is geboren op 19-01-1819 in Gouda, zoon van Johannes van der Valk en Pieternella Boot (zie XI-i). Leendert is overleden op 23-11-1885 in Gouda, 66 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Leendert: overleden in het huis op de Nieuwehaven N 273
Beroep: 1843: baandersknecht; 1885: baanspinner
Leendert trouwde, 24 jaar oud, op 21-06-1843 in Gouda met Maria Johanna IJsselsteijn, 24 jaar oud. Maria is geboren op 04-05-1819 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Maria: ouders wonend aan de Kattensingel
Maria is overleden op 12-12-1889 in Gouda, 70 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Maria: overleden in het Gasthuis, OostHaven B 21
Notitie bij Maria: dochter van Gerrit IJsselsteijn, baandersknecht, en van Tona de Gruyl, hekelster
Beroep:1843: hekelster
 
XII-j Johannes van der Valk is geboren op 19-12-1820 in Gouda, zoon van Johannes van der Valk en Pieternella Boot (zie XI-i). Johannes is overleden op 18-05-1898 in Gouda, 77 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Johannes: overleden in het huis aan de Karnemelksloot R 311
Beroep:1841: schoenmaker(sknecht)
Johannes trouwde, 20 jaar oud, op 12-05-1841 in Gouda met Jannigje Kwinkelenberg, 25 jaar oud. Jannigje is geboren op 07-01-1816 in Gouda. Jannigje is overleden op 30-01-1899 in Gouda, 83 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jannigje: overleden in het huis aan de Karnemelksloot R 311
Notitie bij Jannigje: dochter van Willem Kwinkelenberg, veenman, en van Marrigje Fredriks(en), wonend in de Wagtersstrraat
Beroep:1841: dienstbode
 
XII-k Geertruida van der Valk is geboren op 23-06-1834 in Gouda, dochter van Johannes van der Valk en Pieternella Boot (zie XI-i). Geertruida is overleden op 21-01-1900 in Gouda, 65 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Geertruida: overleden in het huis aan de Karnemelksloot R 605
Geertruida trouwde, 28 jaar oud, op 05-11-1862 in Gouda met Bastiaan Mullaart, 23 jaar oud. Bastiaan is geboren op 05-06-1839 in Gouda. Bastiaan is overleden op 29-09-1908 in Gouda, 69 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Bastiaan: overleden in het huis aan de Karnemelksloot R 623 b
Notitie bij Bastiaan: zoon van Arie Mullaart, touwspinner, en van Adriana de Jong, wonend op den Rozendaal
Beroep:1862: metselaar
 
XII-l Willemina 2 Schumer is geboren op 30-10-1821 in Gouda, dochter van Jacobus Schumer en Janna 2 (Johanna) Boot (zie XI-j).
Notitie bij de geboorte van Willemina: ouders wonend op de Turfmarkt
Willemina is overleden op 13-05-1908 in Delft, 86 jaar oud. Willemina trouwde, 32 jaar oud, op 09-08-1854 in Delft met Hendrik Hansler, 28 jaar oud. Hendrik is geboren op 07-08-1826 in Delft. Hendrik is overleden op 22-06-1912 in Vrijenban (nu deel van Delft), 85 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: zoon van Johan Diederich Hansler en van Dirkje van Daelen
 
XII-m Wilhelmina Carolina Schumer is geboren op 06-10-1824 in Gouda, dochter van Jacobus Schumer en Janna 2 (Johanna) Boot (zie XI-j). Wilhelmina is overleden op 17-10-1863 in Gouda, 39 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Wilhelmina: overleden in het huis in de Keizerstraat K 120
Wilhelmina trouwde, 27 jaar oud, op 29-01-1852 in Gouda met Pieter Spierenburg, 28 jaar oud. Pieter is geboren op 08-08-1823 in Rotterdam. Pieter is overleden op 17-06-1870 in Rotterdam, 46 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Pieter: overleden in het huis Oppert 6-52
Notitie bij Pieter: zoon van Pieter Spierenburg, concierge in Rotterdam, en van Geertje Ligterink (ovl voor 1852). Na het overlijden van Wilhelmina Carolina Schumer in 1863 is Pieter in 1865 te Rotterdam, akte 836, gehuwd met Hermijngarde Elizabeth Cornelie van Lil.
Beroep:1852: kantoorbediende
 
XII-n Fredrica 2 Schumer is geboren op 15-02-1830 in Gouda, dochter van Jacobus Schumer en Janna 2 (Johanna) Boot (zie XI-j).
Notitie bij de geboorte van Fredrica: ouders wonend op de Gouwe
Fredrica is overleden op 25-01-1885 in Gouda, 54 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Fredrica: overleden in het huis Korte Akkeren P 290
Religie: N.H.
Fredrica trouwde, 37 jaar oud, op 01-08-1867 in Gouda met Hendrikus van Zanten, 49 jaar oud. Hendrikus is geboren op 07-06-1818 in Megen (NB). Hendrikus is overleden na 1885, minstens 67 jaar oud.
Notitie bij Hendrikus: zoon van nn en van Johanna van Zanten. Weduwnaar van Gezina Johanna Busé
Beroep:1867: gepensionneerd wachtmeester der Dragonders 
 
XII-o Jacobus 2 Schumer is geboren op 27-05-1834 in Gouda, zoon van Jacobus Schumer en Janna 2 (Johanna) Boot (zie XI-j). Jacobus is overleden op 11-06-1911 in Gouda, 77 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jacobus: overleden in het huis aan de Gouwe nr 112
Beroep:bankbediende; 1874: amanuensis van het Burgerlijk Armbestuur
Religie: N.H.
Jacobus trouwde, 40 jaar oud, op 10-09-1874 in Rotterdam met Barendina Spierenburg, 28 jaar oud. Barendina is geboren op 10-08-1846 in Rotterdam.
Notitie bij de geboorte van Barendina: ouders wonend Oppert 6-140
Barendina is overleden op 14-03-1933 in Rotterdam, 86 jaar oud.
Notitie bij Barendina: dochter van Pieter Spierenburg, kastelein, en van Barendina van Koetsveld.
 
XII-p Pieter 2 Boot is geboren op 21-01-1827 in Gouda, zoon van Pieter Boot (zie XI-k) en Lucia (Martha) (Sijtje) Hartjesveld. Pieter is overleden op 19-08-1863 in Gouderak, 36 jaar oud.
Beroep:1856: sjouwerman
Religie: R.K.
Pieter trouwde, 29 jaar oud, op 11-06-1856 in Gouda met Geertruida (Geertruij) van der Kemp, 29 jaar oud. Geertruij is geboren op 22-03-1827 in Gouda. Geertruij is overleden op 25-08-1904 in Gouda, 77 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Geertruij: overleden in het huis in de Tuinstraat L 294
Notitie bij Geertruij: dochter van Hendrik van der Kemp (06-05-1795 Gouda, ovl. < 1856), pijpmakersknecht, getrouwd 11-10-1815 te Gouda met Geertrui (van) Schoon (14-02-1790 Gouda), pijpmaakster, in 1827 wonend in het Klooster op den Raam. Na het overlijden van Pieter is Geertruida hertrouwd op 26-10-1864 te Gouda met Johan Dirk Everling, touwspinner en kleingarenspinner, geboren op 09-04-1820 te Gouda, zoon van Johannes Everling en Maria Vermeij; weduwnaar van Adriana Lourier, hekelster, geboren op 17-04-1821 te Gouda, dochter van Dirk Lourier, baandersknecht, en Goverwina Hogervorst.
Vervolgens hertrouwd op 05-10-1881 te Gouda met Andries Jacobus Verkaaik, koopman, geboren omstreeks 1834 te Gouda, zoon van Matthijs Andries Verkaaik en Klara de Wind; weduwnaar van Johanna van der Pool en daarna
hertrouwd op 21-11-1883 te Gouda met Hendrikus Jacobus Franken (1843).
Beroep:1856: werkster
Religie: N.H.
 
Kinderen van Pieter en Geertruij:
1 Pieter Boot (geboren van der Kemp), geboren op 02-09-1854 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Pieter: Door vader Pieter bij diens huwelijk als zijn zoon erkend
Pieter is overleden op 17-02-1859 in Gouda, 4 jaar oud.
2 Geertrui Boot, geboren op 12-03-1857 in Gouda. Geertrui is overleden op 10-09-1859 in Gouda, 2 jaar oud.
3 Hendrik Boot, geboren op 12-03-1857 in Gouda. Hendrik is overleden op 10-02-1859 in Gouda, 1 jaar oud.
4 Leendert Johannes Boot, geboren op 04-10-1859 in Gouda. Volgt XIII-aa.
5 Geertruij Boot, geboren op 27-04-1861 in Gouda. Volgt XIII-ab.
6 Pieter Boot, geboren op 14-10-1862 in Gouda. Pieter is overleden op 05-11-1863 in Gouda, 1 jaar oud.
7 Pieternella Boot, geboren op 17-01-1864 in Gouda. Pieternella is overleden op 10-07-1864 in Gouda, 5 maanden oud.
 
XII-q Leendert 2 Boot is geboren op 23-11-1833 in Gouda, zoon van Pieter Boot (zie XI-k) en Lucia (Martha) (Sijtje) Hartjesveld. Leendert is overleden op 27-05-1918 in Den Haag, 84 jaar oud.
Beroep:1859: sjouwerman; arbeider; pakhuisknecht; 1877: koopman
Religie: R.K.
Leendert trouwde, 25 jaar oud, op 03-08-1859 in Gouda met Christina Dullemeijer, 25 jaar oud. Christina is geboren op 28-09-1833 in Noord-Waddinxveen. Christina is overleden op 27-01-1892 in Gouda, 58 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Christina: overleden in het huis in de Lange Groenendaal I 45
Notitie bij Christina: Weduwe van Arie den Held, soldaat, ovl. 1858 Middelburg. Dochter van Johannes Dullemeijer en van Elisabeth van Leeuwen.
Beroep:1859: werkster
Religie: R.K.
 
Kinderen van Leendert en Christina:
1 Johanna Boot, geboren op 28-08-1860 in Gouda. Johanna is overleden op 19-12-1862 in Gouda, 2 jaar oud.
2 Johannes Petrus Boot, geboren op 18-12-1862 in Gouda. Volgt XIII-ac.
3 Lucia Boot, geboren op 20-08-1865 in Gouda. Lucia is overleden op 09-06-1867 in Gouda, 1 jaar oud.
4 Petrus Boot, geboren op 21-12-1867 in Gouda. Petrus is overleden op 15-12-1869 in Gouda, 1 jaar oud.
5 Christina Boot, geboren op 31-12-1869 in Gouda. Christina is overleden op 29-04-1871 in Gouda, 1 jaar oud.
6 Leonardus Boot, geboren op 03-04-1872 in Gouda. Volgt XIII-ad.
7 Elisabeth Boot, geboren op 20-08-1874 in Gouda. Volgt XIII-ae.
8 Willemina Boot, geboren op 15-05-1877 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Willemina: geboren in het huis in de Lange Groenendaal I 30
 
XII-r Johanna 2 Boot is geboren op 15-01-1840 in Gouda, dochter van Pieter Boot (zie XI-k) en Lucia (Martha) (Sijtje) Hartjesveld. Johanna is overleden op 07-04-1915 in Gouda, 75 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Johanna: overleden in het huis in de Baanstraat 26
Beroep: werkster; 1860: hekelster
Religie: R.K.
Johanna trouwde, 20 jaar oud, op 29-08-1860 in Gouda met Bastiaan Snel, 23 jaar oud. Bastiaan is geboren op 29-03-1837 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Bastiaan: ouders wonend in de Vuilsteeg
Bastiaan is overleden op 01-01-1892 in Gouda, 54 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Bastiaan: overleden in het huis in de Groeneweg L 8c
Notitie bij Bastiaan: zoon van Bastiaan Snel (1799-ovl. < 1860), pijpmaker, en van Adriana Bonheur, pijpmaakster
Beroep:1860: metselaar; 1892: opperman
Religie:N.H.
 
Kinderen van Johanna en Bastiaan:
1 Bastiaan Snel, geboren in 1861. Bastiaan is overleden op 22-11-1861 in Gouda, geen jaar oud.
2 Petronella Snel, geboren op 31-05-1862 in Gouda. Volgt XIII-af.
3 Adriana Snel, geboren op 03-02-1865 in Gouda. Volgt XIII-ag.
4 NN Snel, levenloos geboren zoon, geboren op 25-03-1867 in Gouda.
5 NN Snel, levenloos geboren dochter, geboren op 10-05-1868 in Gouda.
 
XII-s Johannes Bartholomeus Boot is geboren op 08-07-1847 in Gouda, zoon van Pieter Boot (zie XI-k) en Lucia (Martha) (Sijtje) Hartjesveld. Johannes is overleden op 15-04-1927 in Gouda, 79 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Johannes: overleden in het huis aan de Krugerlaan 130
Beroep:1871: sjouwerman; 1873: visser; 1880: arbeider
Religie: R.K.
Johannes trouwde, 24 jaar oud, op 27-09-1871 in Gouda met Wilhelmina (Dina) Donk, 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Johannes en Wilhelmina: Bij het huwelijk heeft Johannes Bartholomeus het kind Johannes van Dina als zijn zoon erkend.
Wilhelmina is geboren op 12-11-1848 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Wilhelmina: ouders wonend in de Aaltjesbaksteeg G 203
Wilhelmina is overleden op 26-02-1907 in Gouda, 58 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Wilhelmina: overleden in het huis aan de Robaarsteeg M 132
Notitie bij Wilhelmina: dochter van Jan Donk (pijpmaker; 1848:warmoezier; 1871:tuinman) en van Neeltje Streng, fabriekwerkster
Beroep:1871: fabriekwerkster
Religie: R.K.
 
Kinderen van Johannes en Wilhelmina:
1 Johannes Boot (geboren Donk), geboren op 11-05-1870 in Gouda. Johannes is overleden op 28-02-1872 in Gouda, 1 jaar oud.
2 Johanna Boot, geboren op 08-10-1871 in Gouda. Johanna is overleden op 28-01-1872 in Gouda, 3 maanden oud.
3 Cornelia Boot, geboren op 26-04-1873 in Gouda. Cornelia is overleden op 28-07-1873 in Gouda, 3 maanden oud.
4 Johannes Boot, geboren op 04-12-1874 in Gouda. Volgt XIII-ah.
5 Lucia Boot, geboren op 14-04-1877 in Gouda. Lucia is overleden op 20-01-1881 in Gouda, 3 jaar oud.
6 Cornelia Boot, geboren op 22-01-1880 in Gouda. Cornelia is overleden op 24-01-1883 in Gouda, 3 jaar oud.
7 Lucia Boot, geboren op 05-09-1882 in Gouda. Volgt XIII-ai.
8 Petrus 1 Boot, geboren op 14-06-1885 in Gouda. Petrus is overleden op 22-08-1885 in Gouda, 2 maanden oud.
9 Petrus 2 Boot, geboren op 18-07-1886 in Gouda. Petrus is overleden op 04-07-1898 in Gouda, 11 jaar oud.
10 Everdina Boot, geboren op 17-12-1888 in Gouda. Everdina is overleden op 06-03-1891 in Gouda, 2 jaar oud.
11 Leendert Boot, geboren op 18-10-1891 in Gouda. Volgt XIII-aj.
 
XII-t Pieter van Riemsbergen is geboren op 17-03-1826 in Gouda, zoon van Frans van Riemsbergen en Geertruij Boot (zie XI-l). Pieter is overleden op 15-07-1882 in Gorinchem, 56 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Pieter: overleden in het huis staande Koekebakkerssteeg D 19
Beroep: 1850: touwslager; 1882: stoker aan de gasfabriek
Pieter trouwde, 24 jaar oud, op 28-08-1850 in Gouda met Isabella Binnendijk, 25 jaar oud. Isabella is geboren op 13-01-1825 in Gouda. Isabella is overleden op 03-12-1877 in Gorinchem, 52 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Isabella: overleden in het huis staande Katerstraat D 320
Notitie bij Isabella: dochter van Thomas Binnendijk, pijpmaker, en van Pieternella van der Pijl, pijpmaakster, wonend in de Messenmakerssteeg U 111
Beroep: 1850: blekersdienstbode
 
XII-u Frans van Riemsbergen is geboren op 15-10-1829 in Gouda, zoon van Frans van Riemsbergen en Geertruij Boot (zie XI-l). Frans is overleden op 11-06-1898 in Gouda, 68 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Frans: overleden in het Gasthuis, OostHaven B 21
Beroep:1858: touwspinner
Frans trouwde, 29 jaar oud, op 15-12-1858 in Gouda met Johanna de Koning, 32 jaar oud. Johanna is geboren op 26-03-1826 in Gouda. Johanna is overleden op 22-12-1896 in Gouda, 70 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Johanna: overleden in het huis in de Kappenaarsteeg G 32
Notitie bij Johanna: Weduwe van Pieter de Jong sedert 10-02-1858. Dochter van Salomon de Koning, pijpmaker, en van Geertrui van Statum, pijpmaakster, wonend Sint Anthonisklooster
Beroep:1858: hekelster
 
XII-v Alida Maria van Riemsbergen is geboren op 20-08-1834 in Gouda, dochter van Frans van Riemsbergen en Geertruij Boot (zie XI-l). Alida is overleden op 24-05-1908 in Gouda, 73 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Alida: overleden in het huis aan de Vest O 586
Beroep: 1860: dienstbode
Religie: N.H.
Alida trouwde, 25 jaar oud, op 16-05-1860 in Gouda met Gerrit IJsselstijn, 23 jaar oud. Gerrit is geboren op 25-05-1836 in Gouda. Gerrit is overleden op 28-03-1922 in Gouda, 85 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Gerrit: overleden in het huis aan de Vest nr 45
Notitie bij Gerrit: zoon van Gerrit IJsselstijn, touwslagersknecht, en van Tona de Gruijl, wonend aan de Kattensingel X 19
Beroep: 1860: fabriekwerker
 
XII-w Pieternella van Riemsbergen is geboren op 03-12-1836 in Gouda, dochter van Frans van Riemsbergen en Geertruij Boot (zie XI-l).
Beroep:1861: dienstbode
Religie: N.H.
Pieternella:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 16-01-1861 in Gouda met Hendrik Moleveld, 23 jaar oud. Hendrik is geboren op 10-03-1837 in Gouda. Hendrik is overleden op 20-05-1873 in Gouda, 36 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Hendrik: overleden in het huis in de Geuzenstraat L 40
Notitie bij Hendrik: zoon van Pieter Moleveld, tuinman, en van Sijtje Pauw, werkster, wonend aan de Turfsingel WN 124
Beroep:1861: timmerman
(2) trouwde, 38 jaar oud, op 24-03-1875 in Gouda met Arie Tukker, 52 jaar oud. Arie is geboren op 12-04-1822 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Arie: geboren op een schip, gemeerd op de Gouwe aan de brug bij de Keizerstraat
Notitie bij Arie: zoon van Arie Tukker, schipper, en van Elisabeth Gielen (beiden overleden voor 1875)
Beroep:1875: kleermaker
 
XII-x Maria van Riemsbergen is geboren op 10-02-1839 in Gouda, dochter van Frans van Riemsbergen en Geertruij Boot (zie XI-l).
Notitie bij de geboorte van Maria: geboren aan de Nieuwe Haven
Maria is overleden op 15-01-1914 in Gouda, 74 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Maria: overleden in het huis aan de Groeneweg nr 11
Beroep:1864: dienstbode; 1882: zonder
Religie: N.H.
Maria:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 13-04-1864 in Gouda met Johannes van Leeuwen, 24 jaar oud. Johannes is geboren op 09-09-1839 in Gouda. Johannes is overleden op 09-10-1876 in Gouda, 37 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Johannes: overleden in het huis in de Lemdulsteeg M 142
Notitie bij Johannes: zoon van Jacob van Leeuwen, pijpmaker, en van Johanna Catharina Schoonderwoerd, geboren in de Stoofsteeg F 36
Beroep:1864: sjouwerman
(2) trouwde, 43 jaar oud, op 05-04-1882 in Gouda met Gerrit van der Klein (Kleijn), 42 jaar oud. Gerrit is geboren op 12-03-1840 in Gouda, zoon van Gerrit van der Klein (Kleijn) en Maria Boot.
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Gerrit is geboren op de Blekerssingel
Gerrit is overleden op 20-03-1895 in Gouda, 55 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Gerrit: overleden in het huis aan de Boelekade R 25
Gerrit is weduwnaar van Kniera Mils (1837-1881), met wie hij trouwde op 13-05-1863 in Gouda.
Beroep:1863: touwspinner; 1895: touwslager
Religie: N.H.
 
XII-y Geertrui 2 van Riemsbergen is geboren op 19-04-1851 in Gouda, dochter van Frans van Riemsbergen en Geertruij Boot (zie XI-l).
Notitie bij de geboorte van Geertrui: ouders wonend Nieuwehaven N 72
Geertrui is overleden op 30-09-1910 in Gouda, 59 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Geertrui: overleden in het huis Peperstraat 136
Beroep: 1874: dienstbode
Religie: N.H.
Geertrui trouwde, 23 jaar oud, op 05-08-1874 in Gouda met Cornelis Schouten, 22 jaar oud. Cornelis is geboren op 13-08-1851 in Gouda. Cornelis is overleden op 22-05-1933 in Gouda, 81 jaar oud.
Notitie bij Cornelis: zoon van Aris Schouten, arbeider, schipper, en van Lena Maria Dijkman, winkelierster, wonend in de Kuipersteeg K212. Cornelis is, na het overlijden van Geertruij, getrouwd met Bastiaantje de Koning
Beroep:1874: kuiper
 
XIII-a Aaltje Post is geboren op 11-03-1861 in IJlst, dochter van Jetze Post en Henderika (Hendrika, Hendrica) Boot (zie XII-a). Aaltje is overleden op 24-12-1884 in IJlst, 23 jaar oud. Aaltje trouwde, 23 jaar oud, op 01-04-1884 in IJlst met Pieter Sloot, 26 jaar oud. Pieter is geboren op 14-09-1857 in Vinkega (Weststellingwerf).
Notitie bij Pieter: zoon van Jan Beerends Sloot, arbeider, en van Maria Pieters Lepping, arbeidster en dienstmeid. Na het overlijden van Aaltje Post trouwt Pieter op 24-06-1893 te Weststellingwerf met Geertje Menger, akte 86.
Beroep:1884: werkman
 
XIII-b Rients Post is geboren op 21-05-1863 in IJlst, zoon van Jetze Post en Henderika (Hendrika, Hendrica) Boot (zie XII-a). Rients is overleden op 16-09-1938 in Sneek, 75 jaar oud.
Beroep: 1888: machinist; 1891: machinist; opzichter Nederlandse Tram Maatschapij
Rients:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 03-06-1888 in IJlst met Aukje Schregardus, 28 jaar oud. Aukje is geboren op 11-10-1859 in Dokkum. Aukje is overleden op 16-05-1890 in Smallingerland, 30 jaar oud.
Notitie bij Aukje: dochter van Frederik Machiels Schregardus, bakkersknecht, en Sipkje Pieters Prins, naaister
(2) trouwde, 28 jaar oud, op 22-11-1891 in Dokkum met Maaike van der Meij, 27 jaar oud. Maaike is geboren op 27-04-1864 in Dokkum. Maaike is overleden op 29-11-1952 in Sneek, 88 jaar oud.
Notitie bij Maaike: dochter van Ulbe van der Meij, koopman, en van Antje Wassenaar
 
XIII-c Leendert Post is geboren op 28-09-1865 in IJlst, zoon van Jetze Post en Henderika (Hendrika, Hendrica) Boot (zie XII-a). Leendert is overleden op 03-03-1945 in Sneek, 79 jaar oud.
Beroep:1888: schippersknecht
Leendert:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op 29-01-1888 in IJlst met Geeske de Jong, 22 jaar oud. Geeske is geboren op 29-07-1865 in Sneek. Geeske is overleden op 08-10-1919 in Sneek, 54 jaar oud.
Notitie bij Geeske: dochter van Dooitse de Jong (1888:ovl.) en van Tytje de Groot
Beroep:1888: zonder
(2) trouwde, 56 jaar oud, op 29-09-1921 in Wymbritseradeel met Ymkje Aukema, 55 jaar oud. Ymkje is geboren op 05-05-1866 in Burgwerd (gem. Wonseradeel). Ymkje is overleden op 12-09-1943 in Sneek, 77 jaar oud.
Notitie bij Ymkje: dochter van Murk Aukes Aukema, boer te Tjerkwerd en winkelier te Hidaard, en van Jeltje Jelles Wiarda. Weduwe van Jelle Stoffelsma.
 
XIII-d Sijbe Post is geboren op 26-12-1869 in IJlst, zoon van Jetze Post en Henderika (Hendrika, Hendrica) Boot (zie XII-a). Sijbe is overleden op 21-01-1948 in IJlst, 78 jaar oud.
Beroep: 1895: schoenmaker
Sijbe trouwde, 25 jaar oud, op 19-05-1895 in IJlst met Hiske van der Zee, 23 jaar oud. Hiske is geboren op 09-10-1871 in Wymbritseradeel. Hiske is overleden op 30-01-1957 in IJlst, 85 jaar oud.
Notitie bij Hiske: dochter van Johannes Eeuwes van der Zee, schipper, en van Nantje Jans Hamersma, wonende te Heeg.
Beroep: 1895: dienstbode
 
XIII-e Leendert Sipkes is geboren op 13-11-1859 in Sneek, zoon van Eelke Sipkes en Johanna Boot (zie XII-b). Leendert is overleden op 11-04-1919 in Zutphen, 59 jaar oud.
Beroep:1889: steenhouwer
Leendert trouwde, 29 jaar oud, op 26-06-1889 in Zutphen met Anna Scheepvaart, 31 jaar oud. Anna is geboren op 13-02-1858 in Sneek. Anna is overleden op 19-02-1935 in Zutphen, 77 jaar oud.
Notitie bij Anna: dochter van Kornelis Klazes Scheepvaart, scheepstimmerknecht, en van Sebilla Vonhof
Beroep:1889: dienstmeid
 
XIII-f Henderikus Sipkes is geboren op 12-04-1864 in Sneek, zoon van Eelke Sipkes en Johanna Boot (zie XII-b). Henderikus is overleden op 01-03-1937 in Opsterland, 72 jaar oud.
Beroep:1889: steenhouwer
Henderikus trouwde, 25 jaar oud, op 30-06-1889 in Sneek met Joosje Langius, 24 jaar oud. Joosje is geboren op 12-06-1865 in Sneek. Joosje is overleden op 19-09-1940 in Opsterland, 75 jaar oud.
Notitie bij Joosje: dochter van Sijbe Langius, sjouwerman, en van Tijtje de Boer
Beroep:1889: dienstbode
 
XIII-g Klaaske Sipkes is geboren op 14-07-1866 in Sneek, dochter van Eelke Sipkes en Johanna Boot (zie XII-b). Klaaske is overleden op 06-03-1942 in Hattem, 75 jaar oud.
Beroep:1886: dienstbode
Klaaske trouwde, 20 jaar oud, op 01-08-1886 in Sneek met Hendrik Wilhelm Herman Selgert, 27 jaar oud. Hendrik is geboren op 18-02-1859 in Zutphen.
Notitie bij de geboorte van Hendrik: ouders wonend in de Larestraat
Hendrik is overleden op 21-10-1949 in Hattum, 90 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: zoon van Hendrik Herman Selgert, 65 jaar zonder beroep, en van Maria Angenieta Meijer
Beroep:1886: winkelbediende
 
Kind van Klaaske en Hendrik:
1 Maria Agnietha Selgert, geboren op 25-09-1886 in Sneek. Volgt XIV-a.
 
XIII-h Trijntje Sipkes is geboren op 18-06-1870 in Sneek, dochter van Eelke Sipkes en Johanna Boot (zie XII-b). Trijntje is overleden op 01-03-1939 in Apeldoorn, 68 jaar oud. Trijntje trouwde, 23 jaar oud, op 30-07-1893 in Sneek met Reinder Kalksma, 23 jaar oud. Reinder is geboren op 05-06-1870 in Sneek. Reinder is overleden op 06-01-1950 in Apeldoorn, 79 jaar oud.
Notitie bij Reinder: zoon van Simon Kalksma, koopmansknecht, en van Berber Dijkstra
Adres:06-05-1903 Apeldoorn
Beroep:1893: metaalbewerker
 
XIII-i Aaltje Sipkes is geboren op 26-01-1875 in Sneek, dochter van Eelke Sipkes en Johanna Boot (zie XII-b). Aaltje is overleden op 17-03-1945 in Velp (Rheden), 70 jaar oud. Aaltje trouwde, 45 jaar oud, op 04-11-1920 in Rheden met Abraham Mol, 43 jaar oud. Abraham is geboren op 30-01-1877 in Nieuwenhoorn.
Notitie bij de geboorte van Abraham: ouders wonend in het huis B 33
Abraham is overleden op 15-07-1957 in Velp (Rheden), 80 jaar oud.
Notitie bij Abraham: zoon van Cornelis Mol, veldarbeider, en van Maartje Kleijburg. Weduwnaar van Catharina Blokzijl, ovl. 1919. Na het overlijden van Aaltje Sipkes hertrouwd met Sjoukje Helena Hoekstra.
Beroep:1920: rijksveldwachter
 
XIII-j Aaltje Boot (geboren Westerbaan) is geboren op 08-11-1861 in Sneek, dochter van Jasper Boot (zie XII-c) en Attje (Aaltje) Westerbaan. Aaltje is overleden op 14-03-1944 in Sneek, 82 jaar oud.
Notitie bij Aaltje: gewettigd bij het huwelijk van haar ouders
Aaltje trouwde, 20 jaar oud, op 20-08-1882 in Sneek met Keimpe Ringma, 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Aaltje en Keimpe: Keimpe is getrouwd met toestemming "van het 1-e regiment Infanterie, getekend de Kolonel bij afwezigheid van de Luitenant-Kolonel"
Keimpe is geboren op 27-11-1857 in Franeker. Keimpe is overleden op 10-02-1942 in Sneek, 84 jaar oud.
Notitie bij Keimpe: zoon van Marten Keimpes Ringma, panbakker, en van Durkje Harmens Hoekstra
Beroep: 1882: arbeider; 1884: besteller; 1885: trambeambte; 1888: sjouwer; 1890: werkman; 1891: koopmansknecht; 1925: pakhuisknecht; koopmansknecht
 
Kinderen van Aaltje en Keimpe:
1 Dirkje Ringma, geboren op 26-08-1883 in Sneek. Volgt XIV-b.
2 Attje Ringma, geboren op 22-08-1884 in Sneek. Volgt XIV-c.
3 Marten 1 Ringma, geboren op 30-10-1885 in Sneek. Marten is overleden op 07-01-1887 in Sneek, 1 jaar oud.
4 Trijntje Ringma, geboren op 01-06-1887 in Sneek. Volgt XIV-d.
5 Leendert 1 Ringma, geboren op 04-08-1888 in Sneek. Leendert is overleden in 1889, 0 of 1 jaar oud.
6 IJsbrand Ring(s)ma, geboren op 20-02-1890 in Sneek. Volgt XIV-e.
7 Hendrika 1 Ringma, geboren op 29-09-1891 in Sneek. Hendrika is overleden op 28-04-1893 in Sneek, 1 jaar oud.
8 Marten 2 Ringma, geboren op 19-10-1893 in Sneek. Marten is overleden op 08-01-1894 in Sneek, 2 maanden oud.
9 Hendrika 2 Ringma, geboren op 11-12-1894 in Sneek. Hendrika is overleden op 21-06-1965 in Sneek, 70 jaar oud. Hendrika bleef ongehuwd.
10 Marten 3 Ringma, geboren op 07-04-1896 in Sneek. Volgt XIV-f.
11 Leendert 2 Ringma, geboren op 14-10-1897 in Sneek. Volgt XIV-g.
12 N.N. Ringma, levenloos geboren dochter, geboren op 26-04-1899 in Sneek.
13 Harmen Ringma, geboren op 29-09-1900 in Sneek. Volgt XIV-h.
14 Rinske Ringma, geboren op 23-04-1902 in Sneek. Volgt XIV-i.
15 Ritske Ringma, geboren op 27-06-1904 in Sneek. Ritske is overleden op 10-02-1905 in Sneek, 7 maanden oud.
 
XIII-k Rinskje Boot is geboren op 25-01-1866 in Sneek, dochter van Jasper Boot (zie XII-c) en Attje (Aaltje) Westerbaan. Rinskje is overleden op 18-05-1924 in Sneek, 58 jaar oud. Rinskje trouwde, 22 jaar oud, op 30-12-1888 in Sneek met Jan van der Horst, 25 jaar oud. Jan is geboren op 10-05-1863 in Sneek. Jan is overleden op 08-04-1944 in Sneek, 80 jaar oud.
Notitie bij Jan: zoon van Pieter van der Horst, timmermansknecht, en van Martje Koster. Hertrouwd op 15-05-1926 in Sneek met Attje Steigenga (26-06-1868 Hemelen - 17-08-1946 Sneek), dochter van Nolke Berends Steigenga en van Trijntje Haijes Sennip, weduwe van Meindert de Boer.
Beroep: 1888: timmerman; 1889: visscher; 1895: koopman; 1897: visscher; 1919: visschhandelaar
 
Kinderen van Rinskje en Jan:
1 Bonne van der Horst, geboren op 30-08-1883 in Sneek?. Bonne is overleden op 23-01-1884 in Sneek?, 4 maanden oud.
2 Martje van der Horst, geboren op 14-06-1889 in Sneek. Volgt XIV-j.
3 Pieter van der Horst, geboren op 03-09-1890 in Sneek. Volgt XIV-k.
4 Leendert van der Horst, geboren op 10-10-1891 in Sneek. Volgt XIV-l.
5 Atje van der Horst, geboren op 20-08-1893 in Sneek. Volgt XIV-m.
6 Theunis van der Horst, geboren op 11-08-1895 in Sneek. Volgt XIV-n.
7 Arnoldina van der Horst, geboren op 27-04-1897 in Sneek. Arnoldina is overleden op 22-07-1909 in Sneek, 12 jaar oud.
8 Henderika van der Horst, geboren op 27-05-1901 in Sneek. Volgt XIV-o.
 
XIII-l Henderika Boot is geboren op 08-05-1871 in Sneek, dochter van Jasper Boot (zie XII-c) en Attje (Aaltje) Westerbaan. Henderika is overleden op 16-12-1962 in Sneek, 91 jaar oud. Henderika trouwde, 24 jaar oud, op 15-03-1896 in Sneek met Meine de Boer, 27 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Henderika en Meine: aanwezig bij het huwelijk van Meine en Henderika was Meine’s grootvader Meine Jan de Boer, wonende te Wolvega, die toestemming gaf tot het huwelijk, omdat zijn ouders waren overleden.
Meine is geboren op 03-02-1869 in Tjerkgaast (Doniawerstal). Meine is overleden op 04-03-1955 in Sneek, 86 jaar oud.
Notitie bij Meine: zoon van Jan Meines de Boer (1845-1886), veehouder in Follega, en van Jeltje Annes Tromp (1847-1892)
Beroep: 1896: scheepstimmermansknecht; 1931: scheepsbouwer; 1937: scheepstimmerman
 
Kinderen van Henderika en Meine:
1 Jeltje de Boer (geboren Boot), geboren op 08-01-1895 in Sneek. Volgt XIV-p.
2 Anna de Boer, geboren op 12-06-1896 in Sneek. Volgt XIV-q.
3 Atje de Boer, geboren op 11-01-1898 in Sneek. Volgt XIV-r.
4 Tjitske de Boer, geboren op 22-02-1905 in Sneek. Volgt XIV-s.
5 Jan de Boer, geboren op 01-09-1907 in Sneek. Volgt XIV-t.
 
XIII-m Kornelis Boot is geboren op 29-08-1876 in Sneek, zoon van Jasper Boot (zie XII-c) en Attje (Aaltje) Westerbaan. Kornelis is overleden op 08-02-1963 in Sneek, 86 jaar oud.
Beroep: 1897: scheepstimmerman; 1921:werkman; 1923:werkman bij de gemeentereiniging
Religie: N.H.
Kornelis trouwde, 21 jaar oud, op 24-10-1897 in Sneek met Baatje Brantsma, 23 jaar oud. Baatje is geboren op 02-08-1874 in Sneek. Baatje is overleden op 18-10-1970 in Sneek, 96 jaar oud.
Notitie bij Baatje: dochter van Jelte Brantsma, polijster, en van Trijntje Baukes van Driesten, dienstmeid
Religie: N.H.
 
Kinderen van Kornelis en Baatje:
1 Jasper Boot (geboren Brantsma), geboren op 03-11-1894 in Sneek. Volgt XIV-u.
2 Jelte Boot, geboren op 15-05-1898 in Sneek. Volgt XIV-v.
3 Cornelis Boot, geboren op 18-11-1904 in Sneek. Volgt XIV-w.
4 Trijntje Boot, geboren op 25-10-1915 in Sneek. Volgt XIV-x.
 
XIII-n Auke Boot is geboren op 23-05-1865 in Sneek, zoon van Durk Boot (zie XII-d) en Aaltje Kappenburg (geboren Lapolder). Auke is overleden op 04-06-1929 in Sneek, 64 jaar oud.
Beroep: 1889:visser (Sneek, 11 sept. 1903. De beroepsvisscher A. Boot alhier had hedenmorgen een aardig buitenkansje, dat om zijne bijzonderheid vermelding verdient. Zijn dobbers ophalende in de Witte Brekken, ving hij aan een daarvan een snoek van 7 kilogram zwaarte. Een wonder is het dat het dunne dobbergaren (gewoon katoengaren) niet door de vele scherpe tanden van het dier is stukgebeten of stukgeschuurd. De oudste visschers alhier herinneren zich niet een dergelijk geval. Wel vingen zij aan den dobber veel kleinere snoeken, doch nooit van dit kolossale gewicht.)
Religie: Baptist
Auke trouwde, 24 jaar oud, op 17-11-1889 in Sneek met Harmke Pasma, 22 jaar oud. Harmke is geboren op 07-08-1867 in Sneek. Harmke is overleden op 08-03-1955 in Sneek, 87 jaar oud.
Notitie bij Harmke: dochter van Thijs Pasma, werkman, en van Wijtske Fortuin
Religie: N.H.
 
Kinderen van Auke en Harmke:
1 Aaltje Boot, geboren op 01-06-1890 in Sneek. Aaltje is overleden op 10-12-1902 in Sneek, 12 jaar oud.
2 Wietske Boot, geboren op 29-06-1892 in Sneek. Volgt XIV-y.
3 Durk Boot, geboren op 24-07-1894 in Sneek. Durk is overleden op 29-07-1916 in Sneek, 22 jaar oud.
4 Ruurd Boot, geboren op 14-01-1897 in Sneek. Volgt XIV-z.
5 Geertruida Boot, geboren op 19-09-1898 in Sneek. Geertruida is overleden op 05-10-1898 in Sneek, 16 dagen oud.
6 Jeltje Boot, geboren op 12-11-1899 in Sneek. Volgt XIV-aa.
7 Jasper Boot, geboren op 13-06-1902 in Sneek. Volgt XIV-ab.
8 Aaltje Boot, geboren op 16-11-1904 in Sneek. Volgt XIV-ac.
9 Thijs Boot, geboren op 10-09-1907 in Sneek. Volgt XIV-ad.
10 Elisabeth Boot, geboren op 11-12-1909 in Sneek. Elisabeth is overleden op 11-01-1911 in Sneek, 1 jaar oud.
11 Auke Boot, geboren op 25-11-1913 in Sneek. Volgt XIV-ae.
 
XIII-o Geertruida Boot is geboren op 16-06-1867 in Sneek, dochter van Durk Boot (zie XII-d) en Aaltje Kappenburg (geboren Lapolder).
Beroep: dienstbode
Geertruida trouwde, 22 jaar oud, op 26-06-1889 in Amsterdam met Johannes Westerbaan (geboren Brandenburg), 23 jaar oud. Johannes is geboren op 13-03-1866 in Sneek.
Notitie bij Johannes: zoon van Jacob Westerbaan, suikerbakker, en van Trijntje Brandenburg, gehuwd 25-11-1866 te Sneek
Beroep: 1889: stoker; 1917: ijnwerker; 1921: werkman; 1922: trambeambte
 
Kinderen van Geertruida en Johannes:
1 Dirk Westerbaan, geboren op 21-09-1891 in Amsterdam. Volgt XIV-af.
2 Jacob Johannes Westerbaan, geboren op 14-12-1892 in Amsterdam. Volgt XIV-ag.
3 Elisabeth Westerbaan, geboren op 06-08-1894 in Amsterdam. Volgt XIV-ah.
4 Trijntje Westerbaan, geboren op 16-04-1896 in Amsterdam. Volgt XIV-ai.
5 Johannes Westerbaan, geboren op 11-06-1898 in Amsterdam. Volgt XIV-aj.
6 Jasper Westerbaan, geboren op 07-03-1900 in Amsterdam. Volgt XIV-ak.
 
XIII-p Aaltje Boot is geboren op 01-01-1870 in Sneek, dochter van Durk Boot (zie XII-d) en Aaltje Kappenburg (geboren Lapolder). Aaltje trouwde, 17 jaar oud, op 30-10-1887 in Sneek met Berend Bakker, 21 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Aaltje en Berend: op 19-09-1907 vertrok het gezin naar Alten-Bogge, Duitsland, waar Berend mijnwerker werd; op 16-11-1910 kwam Aaltje Boot als weduwe met kinderen terug uit Pelkem-Kreisham, Duitsland; op 19-03-1923 vertrokken naar Amsterdam
Berend is geboren op 14-05-1866 in Sneek. Berend is overleden vóór 1910, ten hoogste 44 jaar oud.
Notitie bij Berend: zoon van Harmen Bakker, zeilmaker, en van Antje Sytses Terpstra
Beroep: 1887: bakkersknecht; 1888: banketbakker; 1890: werkman; 1892 :bakkersknecht; 1894: werkman; 1897: koopmansknecht; 1911: mijnwerker te Bönen (Dld
 
Kinderen van Aaltje en Berend:
1 Anna Bakker, geboren op 19-02-1888 in Sneek.
2 Aaltje Bakker, geboren op 29-06-1890 in Sneek. Volgt XIV-al.
3 Harmen 1 Bakker, geboren op 14-05-1892 in Sneek. Harmen is overleden op 19-06-1893 in Sneek, 1 jaar oud.
4 Geertruida Bakker, geboren op 29-07-1894 in Sneek.
5 Harmke Bakker, geboren op 29-03-1897 in Sneek. Volgt XIV-am.
6 Harmen 2 Bakker, geboren op 06-12-1899 in Sneek. Volgt XIV-an.
7 Durkje Bakker, geboren op 26-04-1902 in Sneek.
8 Dedje Bakker, geboren op 23-11-1903 in Sneek.
9 Auke 1 Bakker, geboren op 10-04-1905 in Sneek. Auke is overleden op 05-12-1905 in Sneek, 7 maanden oud.
10 Auke 2 Bakker, geboren op 05-03-1907 in Sneek.
11 Bernhardt Bakker, geboren op 24-12-1909 in Alten-Bogge, Duitsland.
Adres:(op 22-09-19?? vertrokken naar Hoenderloo)
 
XIII-q Elizabeth Boot is geboren op 26-03-1874 in Sneek, dochter van Durk Boot (zie XII-d) en Aaltje Kappenburg (geboren Lapolder). Elizabeth trouwde, 20 jaar oud, op 28-11-1894 in Amsterdam met Gerrit Engels, ongeveer 25 jaar oud. Gerrit is geboren omstreeks 1869 in Stad Ommen.
Notitie bij Gerrit: zoon van Gerrit Engels en van Alijda Lammers
Beroep: 1894 :bediende; 1923: expediteur
 
Kinderen van Elizabeth en Gerrit:
1 Gerrit Engels, geboren op 23-10-1896 in Amsterdam. Volgt XIV-ao.
2 Dirk Engels, geboren op 19-01-1899 in Amsterdam. Volgt XIV-ap.
 
XIII-r Jasper Boot is geboren op 10-07-1876 in Sneek, zoon van Durk Boot (zie XII-d) en Aaltje Kappenburg (geboren Lapolder). Jasper is overleden op 26-02-1954 in Leeuwarden, 77 jaar oud.
Beroep: 1901: visscher; (veroordeeld voor het "visschen in verboden tijd" in 1888 en 1889 "Kantongerecht Sneek 1838-1929 rolno: 156 en 262")
Jasper trouwde, 24 jaar oud, op 06-04-1901 in Sneek met Geertje de Wolf(f), 25 jaar oud. Geertje is geboren op 24-02-1876 in Sneek, dochter van Philippus de Wolf en Oentje Terpstra. Geertje is overleden op 02-11-1964 in Sneek, 88 jaar oud.
Beroep: 1901: dienstbode
 
Kinderen van Jasper en Geertje:
1 Durk Boot, geboren op 24-10-1901 in Sneek. Volgt XIV-aq.
2 Oentje 1 Boot, geboren op 21-11-1902 in Sneek. Oentje is overleden op 11-07-1903 in Sneek, 7 maanden oud.
3 Philippus Boot, geboren op 17-11-1903 in Sneek. Volgt XIV-ar.
4 Oentje 2 Boot, geboren op 24-12-1904 in Sneek. Volgt XIV-as.
5 Auke Boot, geboren op 17-12-1906 in Sneek. Volgt XIV-at.
6 Aaltje Boot, geboren op 01-04-1908 in Sneek. Volgt XIV-au.
7 Wytze Boot, geboren op 05-03-1910 in Sneek. Volgt XIV-av.
8 Aagje Boot, geboren op 07-03-1912 in Sneek. Volgt XIV-aw.
9 Elizabeth Boot, geboren op 07-02-1917 in Sneek. Volgt XIV-ax.
 
XIII-s Johanna Boot is geboren op 30-03-1880 in Sneek, dochter van Durk Boot (zie XII-d) en Aaltje Kappenburg (geboren Lapolder). Johanna is overleden op 09-02-1949 in Sneek, 68 jaar oud. Johanna trouwde, 20 jaar oud, op 04-06-1900 in Sneek met Jitze Jongsma, 24 jaar oud. Jitze is geboren op 08-02-1876 in Oosterzee (gem. Lemsterland). Jitze is overleden op 11-07-1955 in Sneek, 79 jaar oud.
Notitie bij Jitze: zoon van Jacob Jans Jongsma, turfmaker en leerlooier (vellenblooter), en van Wibbigje Rinkes van der Kooy
Beroep:1900: bankwerker; visser; 1927: koperwerker
 
Kinderen van Johanna en Jitze:
1 Wibbigje Jongsma, geboren op 22-10-1900 in Sneek. Volgt XIV-ay.
2 Durk Jongsma, geboren op 11-08-1902 in Sneek. Durk is overleden op 03-02-1949 in Sneek, 46 jaar oud.
3 Jacob Jongsma, geboren op 09-07-1904 in Sneek. Jacob is overleden op 09-04-1945, 40 jaar oud.
4 Aaltje Jongsma, geboren op 26-07-1906 in Sneek. Volgt XIV-az.
5 Jan Jongsma, geboren op 11-12-1908 in Sneek.
6 Auke Jongsma, geboren op 25-10-1910 in Sneek. Volgt XIV-ba.
7 Rinke Jongsma, geboren op 29-04-1913 in Sneek. Volgt XIV-bb.
8 Jelle Jongsma, geboren op 02-12-1914 in Sneek.
Beroep: 1940: los werkma
9 N.N. Jongsma, levenloos geboren dochter, geboren op 12-10-1916 in Sneek.
 
XIII-t Leendert 2 Boot is geboren op 14-09-1882 in Sneek, zoon van Durk Boot (zie XII-d) en Aaltje Kappenburg (geboren Lapolder). Leendert is overleden op 20-06-1950 in Sneek, 67 jaar oud.
Beroep: touwslager; 1904:visscher (van 14-08-1882 tot ? en van 06-04-1897 tot 07-06-1897 werkzaam bij de firma Lankhorst, touwslagerij op de Lijnbaansbuurt 225 in Sneek)
Leendert trouwde, 21 jaar oud, op 14-05-1904 in Sneek met Maike Bakker, 26 jaar oud. Maike is geboren op 19-12-1877 in Sneek. Maike is overleden op 01-05-1955 in Sneek, 77 jaar oud.
Notitie bij Maike: dochter van Thomas Bakker, bakkersknecht, en van Tjaltje de Bruin, naaister
 
Kinderen van Leendert en Maike:
1 Aaltje Boot, geboren op 05-08-1904 in Sneek. Volgt XIV-bc.
2 Tjaltje Boot, geboren op 25-01-1906 in Sneek. Volgt XIV-bd.
3 Durk Boot, geboren op 11-04-1907 in Sneek. Volgt XIV-be.
4 Jetske Boot, geboren op 16-07-1909 in Sneek. Volgt XIV-bf.
5 N.N. Boot, levenloos geboren dochter, geboren op 08-03-1915 in Sneek.
6 Maike Boot, geboren op 06-06-1917 in Sneek. Volgt XIV-bg.
 
XIII-u Cornelis Boot is geboren op 01-06-1885 in Sneek, zoon van Durk Boot (zie XII-d) en Aaltje Kappenburg (geboren Lapolder). Cornelis is overleden op 05-02-1956 in Sneek, 70 jaar oud.
Beroep: 1906: visscher
Cornelis trouwde, 20 jaar oud, op 10-02-1906 in Sneek met Attje Venema, 21 jaar oud. Attje is geboren op 02-05-1884 in Sneek. Attje is overleden op 29-01-1958 in Sneek, 73 jaar oud.
Notitie bij Attje: dochter van Wijtze Venema (1852-1926), visscher en looiersknecht, en van Yda Bakkerus (1849-1892)
 
Kinderen van Cornelis en Attje:
1 Durk Boot, geboren op 26-08-1906 in Sneek.
Notitie bij de geboorte van Durk: erkend door Cornelis Boot
Durk is overleden op 28-12-1966 in Sneek, 60 jaar oud.
Beroep: visser
2 Wytze 1 Boot, geboren op 23-09-1907 in Sneek. Wytze is overleden op 07-11-1907 in Sneek, 1 maand oud.
3 Wytze 2 Boot, geboren op 30-06-1909 in Sneek.
Beroep: stoker, chauffeur
4 Yda Aaltje Boot, geboren op 21-02-1912 in Sneek. Volgt XIV-bh.
5 Aaltje 1 Boot, geboren op 15-10-1914 in Sneek. Aaltje is overleden op 08-06-1915 in Sneek, 7 maanden oud.
6 Aaltje 2 Boot, geboren op 29-05-1916 in Sneek. Aaltje is overleden op 29-05-1920 in Sneek, 4 jaar oud.
7 Aaltje 3 Boot, geboren op 05-06-1920 in Sneek.
 
XIII-v Paulus Schuil is geboren op 20-02-1877 in Sneek, zoon van Harmen Schuil en Elisabeth 2 Boot (zie XII-e). Paulus is overleden op 09-12-1951 in Zaandam, 74 jaar oud.
Beroep: 1902 :grofsmid; 1916: smidsknecht; concierge
Paulus:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 31-05-1902 in Bolsward met Alida Johanna Grenerus, 26 jaar oud. Alida is geboren op 19-10-1875 in Bolsward. Alida is overleden op 12-04-1905 in IJlst, 29 jaar oud.
Notitie bij Alida: dochter van Aaltje Grenerus, ongehuwd
(2) trouwde, 39 jaar oud, op 15-04-1916 in Sneek met Jantje Mulder, 40 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Paulus en Jantje: bij hun huwelijk was geen familie aanwezig.
Jantje is geboren op 08-05-1875 in Drogeham (Achtkarspelen). Jantje is overleden op 05-06-1960 in Zaandam, 85 jaar oud.
Notitie bij Jantje: dochter van Jacob Jelles Mulder, koopman, en van Trijntje Goitzens de Boer. Weduwe van Jorrit Kuipers, ovl. Sneek 23-04-1915.
 
XIII-w Henderika Schuil is geboren op 03-09-1878 in Sneek, dochter van Harmen Schuil en Elisabeth 2 Boot (zie XII-e). Henderika is overleden op 21-01-1933 in Bovenkarspel, 54 jaar oud. Henderika trouwde, 27 jaar oud, op 10-05-1906 in Enkhuizen met Jetze Kruis, 21 jaar oud. Jetze is geboren op 08-01-1885 in Hemelumer Oldephaert en Noordwolde. Jetze is overleden op 22-04-1959 in Bovenkarspel, 74 jaar oud.
Notitie bij Jetze: zoon van Jan Kruis, arbeider, en Hinke Rienstra
Beroep: 1906: scheepbouwer; 1933: tuinbouwarbeider
 
XIII-x Willem Schuil is geboren op 05-11-1881 in Sneek, zoon van Harmen Schuil en Elisabeth 2 Boot (zie XII-e). Willem is overleden op 04-02-1945 in Enschede, 63 jaar oud.
Beroep: 1907: metaalbewerker; 1945: verzekeringsagent
Willem trouwde, 25 jaar oud, op 27-07-1907 in Apeldoorn met Johanna Dekker, 20 jaar oud. Johanna is geboren op 02-10-1886 in Apeldoorn. Johanna is overleden op 28-03-1948 in Enschede, 61 jaar oud.
Notitie bij Johanna: dochter van Hendrik Dekker, tuinier, en van Hendrikje Egthuizen
 
XIII-y Leendert Schuil is geboren op 01-05-1884 in Sneek, zoon van Harmen Schuil en Elisabeth 2 Boot (zie XII-e). Leendert is overleden op 26-06-1965 in Leeuwarden, 81 jaar oud.
Beroep: 1904: magazijnknecht; 1923: kaaspakhuisknecht
Leendert:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op 09-07-1904 in Sneek met Doetje Nauta, 19 jaar oud. Doetje is geboren op 21-01-1885 in Sneek. Doetje is overleden op 05-11-1921 in Leeuwarden, 36 jaar oud (oorzaak: enkele dagen na de geboorte van een levenloos kind).
Notitie bij Doetje: dochter van Wiebren Nauta, bakkersknecht, en van Janneke Tapernon
(2) trouwde, 39 jaar oud, op 08-12-1923 in Leeuwarden met Jannetje de Kieviet, 38 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op 17-01-1935 in Leeuwarden. Jannetje is geboren op 14-10-1885 in Charlois (Rotterdam). Jannetje is overleden op 12-06-1956 in Muntendam gr, 70 jaar oud.
Notitie bij Jannetje: dochter van Pieter de Kieviet en van Adriana Sassenburg. Weduwe van Sebo Molema
Beroep: 1923: werkster
(3) trouwde, 54 jaar oud, op 04-06-1938 in Leeuwarden met Reintje de Vries, 39 jaar oud. Reintje is geboren op 29-09-1898 in Ureterp (Opsterland).
Notitie bij Reintje: dochter van Pieter de Vries, verver, en van Tjeerdina van den Brug. Eerder gescheiden van Sijtze Nijdam
 
XIII-z Johanna Schuil is geboren op 28-08-1889 in Sneek, dochter van Harmen Schuil en Elisabeth 2 Boot (zie XII-e).
Beroep: 1912: dienstbode
Johanna trouwde, 23 jaar oud, op 23-09-1912 in Sneek met Nanning Barends, 28 jaar oud. Nanning is geboren op 26-04-1884 in Enkhuizen.
Notitie bij de geboorte van Nanning: geboren in de Nieuwe Westerstraat
Nanning is overleden op 14-07-1948 in Enkhuizen, 64 jaar oud.
Notitie bij Nanning: zoon van Hendrik Cornelis Barends, koopman, en van Hendrika de Boer
Beroep: 1912: schoenmaker; 1948: schoenmaker
 
XIII-aa Leendert Johannes Boot is geboren op 04-10-1859 in Gouda, zoon van Pieter 2 Boot (zie XII-p) en Geertruida (Geertruij) van der Kemp.
Notitie bij de geboorte van Leendert: geboren in het huis aan de Nieuwehaven N 105
Leendert is overleden op 18-10-1888 in Gouda, 29 jaar oud.
Beroep: 1883: fabriekwerker
Religie: R.K.
Leendert trouwde, 23 jaar oud, op 04-07-1883 in Gouda met Petronella Sophia Spruit, 26 jaar oud. Petronella is geboren op 19-06-1857 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Petronella: geboren in het huis aan de Nieuwehaven N 176
Notitie bij Petronella: dochter van Daniel Spruit, verver, en Josefina (Sophia) van Loon (ovl. 09-05-1872), wonend aan de Nieuwe Haven. Na het overlijden van Leendert Johannes Boot hertrouwd met Karel Cornelis Agten te Gouda op 18-11- 1891, akte 146, weduwnaar van Diderika Magdalena de Bruin.
 
Kinderen van Leendert en Petronella:
1 Pieter Daniël Boot, geboren op 02-11-1883 in Gouda. Volgt XIV-bi.
2 Daniël Pieter Boot, geboren op 15-02-1885 in Gouda. Volgt XIV-bj.
3 Geertrui Sophia Hendrika Boot, geboren op 12-04-1887 in Gouda. Geertrui is overleden op 24-09-1887 in Gouda, 5 maanden oud.
4 Sophia Geertrui Boot, geboren op 14-12-1888 in Gouda. Volgt XIV-bk.
 
XIII-ab Geertruij Boot is geboren op 27-04-1861 in Gouda, dochter van Pieter 2 Boot (zie XII-p) en Geertruida (Geertruij) van der Kemp.
Notitie bij de geboorte van Geertruij: geboren in het huis Nieuwehaven N 105
Geertruij is overleden op 02-03-1956 in Gouda, 94 jaar oud.
Beroep: 1880: fabriekwerkster
Religie: R.K.
Geertruij:
(1) trouwde, 19 jaar oud, op 22-12-1880 in Gouda met Martinus Wiltenburg, 19 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 28-04-1894 in Den Haag (echtscheiding). Martinus is geboren op 28-02-1861 in Gouda. Martinus is overleden op 15-12-1933 in Velsen, 72 jaar oud.
Notitie bij Martinus: zoon van Daniel Wiltenburg, touwspinner, en van Elizabeth van Houten, wonend op den Raam
Beroep: 1880: metselaar
(2) trouwde, 34 jaar oud, op 16-10-1895 in Rotterdam met Arie Gerardus Johannes Pijpers, 25 jaar oud. Arie is geboren op 21-10-1869 in Rotterdam.
Notitie bij de geboorte van Arie: ouders wonend in de Boomgaartlaan 15
Arie is overleden op 26-01-1912 in Rotterdam, 42 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Arie: overleden in een schip liggende in de Parkhaven
Notitie bij Arie: zoon van Gerardus Johannes Pijpers, zeeman, en van Margaretha Joanna van der Wal. Weduwnaar van Willempje Knuisting.
Beroep: 1895: los werkman
(3) trouwde, 54 jaar oud, op 03-11-1915 in Rotterdam met Antonius Deen, 56 jaar oud. Antonius is geboren op 08-11-1858 in Grootebroek. Antonius is overleden op 12-03-1926 in Rotterdam, 67 jaar oud.
Notitie bij Antonius: zoon van Klaas Pieterszoon Deen, landman, en van Maria Agnes Stellenpohl, wonende te Hoorn.
Beroep: 1915: timmermansknecht
 
 
Kind van Geertruij uit onbekende relatie:
1 Daniël Boot, geboren op 11-06-1880 in Gouda. Daniël is overleden op 01-08-1880 in Gouda, 1 maand oud.
Religie: R.K. gedoopt
 
Kind van Geertruij en Martinus:
2 Geertruida Elisabeth Wiltenburg, geboren omstreeks 1883 in Den Haag. Geertruida is overleden op 10-10-1898 in Rotterdam, ongeveer 15 jaar oud.
 
XIII-ac Johannes Petrus Boot is geboren op 18-12-1862 in Gouda, zoon van Leendert 2 Boot (zie XII-q) en Christina Dullemeijer.
Notitie bij de geboorte van Johannes: geboren in de Messemakerssteeg O 444
Johannes is overleden op 08-01-1945 in Den Haag, 82 jaar oud.
Beroep: 1890 timmerman; 1917: meubelmaker
Religie: R.K.
Johannes trouwde, 21 jaar oud, op 25-06-1884 in Gouda met Petronella Dongelmans, 22 jaar oud. Petronella is geboren op 15-08-1861 in Haastrecht. Petronella is overleden op 07-12-1934 in Den Haag, 73 jaar oud.
Notitie bij Petronella: dochter van Johannes Dongelmans (1826-1878), slachter, en Johanna Förrer (1830-1876)
 
Kinderen van Johannes en Petronella:
1 Johanna Boot, geboren op 29-07-1884 in Den Haag. Volgt XIV-bl.
2 Johannes Petrus Boot, geboren op 08-06-1887 in Den Haag. Volgt XIV-bm.
3 Christina Boot, geboren op 12-03-1890 in Den Haag. Volgt XIV-bn.
4 Leendert Boot, geboren op 10-02-1893 in Den Haag. Volgt XIV-bo.
5 Wilhelmina Boot, geboren op 03-01-1896 in Den Haag. Wilhelmina is overleden op 23-01-1896 in Den Haag, 20 dagen oud.
6 Elisabeth Boot, geboren op 07-03-1897 in Den Haag. Volgt XIV-bp.
7 Albertus Boot, geboren op 12-09-1899 in Den Haag. Albertus is overleden op 31-01-1900 in Den Haag, 4 maanden oud.
8 Catharina Maria Petronella Boot, geboren op 30-10-1901 in Den Haag. Volgt XIV-bq.
9 Maria Cornelia Boot, geboren op 26-08-1904 in Den Haag. Maria is overleden op 15-10-1909 in Den Haag, 5 jaar oud.
 
XIII-ad Leonardus Boot is geboren op 03-04-1872 in Gouda, zoon van Leendert 2 Boot (zie XII-q) en Christina Dullemeijer.
Notitie bij de geboorte van Leonardus: geboren in het huis in de Lange Groenendaal I 30
Leonardus is overleden op 15-01-1945 in Den Haag, 72 jaar oud.
Beroep: 1898: stalbediende; 1905: tramconducteur
Religie: R.K.
Leonardus:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op 26-10-1898 in Den Haag met Maria Frederika Helena Barteram, ongeveer 29 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1869 in Den Haag. Maria is overleden op 14-08-1900 in Den Haag, ongeveer 31 jaar oud.
Notitie bij Maria: dochter van Lodewijk Karel Barteram en van Helena Maria Elzenbroek
(2) trouwde, 32 jaar oud, op 22-02-1905 in Gouda met Maria Zuijdveld, 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Leonardus en Maria: De ouders hebben bij het sluiten van dit huwelijk dochter Adriana Alida Zuijdveld, geboren 22-06-1902 te Amsterdam, als hun kind erkend.
Maria is geboren op 05-01-1882 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Maria: geboren in het huis Korte Akkeren P 325
Maria is overleden op 30-05-1935 in Den Haag, 53 jaar oud.
Notitie bij Maria: dochter van Nicolaas Petrus Zuijdveld, koopman, sluiswachter, en van Alida Maria Trijsburg
 
Kinderen van Leonardus en Maria (1):
1 Helena Maria Boot (geb. Bateram), geboren op 11-05-1897 in Den Haag.
Notitie bij de geboorte van Helena: tweeling met Johanna Catharina
Helena is overleden op 02-02-1900 in Den Haag, 2 jaar oud.
2 Johanna Catharina Boot (geb. Barteram), geboren op 11-05-1897 in Den Haag.
Notitie bij de geboorte van Johanna: tweeling met Helena Maria
Johanna is overleden op 30-03-1899 in Den Haag, 1 jaar oud.
3 Catharina Maria Boot, geboren op 09-01-1899 in Den Haag.
Kind van Leonardus en Maria (2):
4 Adriana Alida Boot (geb. Zuijdveld), geboren op 22-06-1902 in Amsterdam. Volgt XIV-br.
 
XIII-ae Elisabeth Boot is geboren op 20-08-1874 in Gouda, dochter van Leendert 2 Boot (zie XII-q) en Christina Dullemeijer.
Notitie bij de geboorte van Elisabeth: geboren in het huis in de Lange Groenendaal I 30
Elisabeth is overleden op 23-11-1952 in Den Haag, 78 jaar oud.
Adres: Alphen (ingekomen 27-09-1895 Gouda, vertrokken 21-04-1896 Gouda)
Religie: R.K.
Elisabeth trouwde, 18 jaar oud, op 08-03-1893 in Gouda met Michael van Gogh, 21 jaar oud. Michael is geboren op 21-12-1871 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Michael: geboren in het huis op den Raam O 289
Michael is overleden op 26-11-1925 in Den Haag, 53 jaar oud.
Notitie bij Michael: zoon van Gijsbertus van Gogh, stucadoor, opperman, en van Jacoba de Wilde
Adres: Alphen (ingekomen 27-09-1895 Gouda, vertrokken 21-04-1896 Gouda)
Beroep: 1893: pakhuisknecht; arbeider
Religie: R.K.
 
Kinderen van Elisabeth en Michael:
1 Jacoba van Gogh, geboren op 29-04-1893 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Jacoba: geboren in het huis op de Nieuwehaven N 171
2 Christina Johanna van Gogh, geboren op 01-11-1894 in Gouda. Volgt XIV-bs.
3 Maria Catharina van Gogh, geboren op 28-05-1896 in Gouda. Volgt XIV-bt.
4 Wilhelmina Elisabeth 1 van Gogh, geboren op 05-07-1897 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Wilhelmina: geboren in het huis in de Lange Groenendaal I 48. Tweeling met Elisabeth Wilhelmina.
Wilhelmina is overleden op 04-11-1897 in Gouda, 3 maanden oud.
5 Elisabeth Wilhelmina van Gogh, geboren op 05-07-1897 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Elisabeth: geboren in het huis in de Lange Groenendaal I 48. Tweeling met Wilhelmina Elisabeth 1.
Elisabeth is overleden op 29-04-1898 in Gouda, 9 maanden oud.
6 Wilhelmina Elisabeth 2 van Gogh, geboren op 18-12-1898 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Wilhelmina: geboren in het huis in de Lange Groenendaal I 48
Wilhelmina is overleden op 14-10-1900 in Gouda, 1 jaar oud.
7 Wilhelmina Elisabeth 3 van Gogh, geboren op 09-01-1904 in Den Haag. Volgt XIV-bu.
8 Elisabeth 1 van Gogh, geboren op 24-03-1905 in Den Haag. Elisabeth is overleden op 25-04-1905 in Den Haag, 1 maand oud.
9 Elisabeth 2 van Gogh, geboren op 20-05-1906 in Den Haag. Volgt XIV-bv.
10 Lena van Gogh, geboren op 07-01-1908 in Den Haag. Volgt XIV-bw.
 
XIII-af Petronella Snel is geboren op 31-05-1862 in Gouda, dochter van Bastiaan Snel en Johanna 2 Boot (zie XII-r).
Notitie bij de geboorte van Petronella: in het huis aan den Raam
Petronella is overleden op 13-04-1949 in Gouda, 86 jaar oud.
Beroep: fabriekwerkster
Religie: N.H.
Petronella trouwde, 20 jaar oud, op 20-12-1882 in Gouda met Johannes Verburg, 20 jaar oud. Johannes is geboren op 25-08-1862 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Johannes: geboren in het huis aan het Jaagpad Q 22
Johannes is overleden op 02-04-1910 in Gouda, 47 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Johannes: overleden in het huis aan de Geuzenstraat 43
Notitie bij Johannes: zoon van Johannes Verburg, touwspinner, stoker te Gouda, en van Neeltje van Hofwegen.
Beroep: 1882: fabriekwerker
 
XIII-ag Adriana Snel is geboren op 03-02-1865 in Gouda, dochter van Bastiaan Snel en Johanna 2 Boot (zie XII-r). Adriana trouwde, 17 jaar oud, op 08-11-1882 in Gouda met Hendrik den Hertog, 19 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Adriana en Hendrik: erkennen zoon Pieter, geboren 27-09-1882
Hendrik is geboren op 24-10-1863 in Gouda.
Notitie bij Hendrik: zoon van Pieter den Hertog, pijpmaker, en van Pieternella van Waas ovl. 1872, wonende in de Vlamingstraat
Beroep: 1892: opperman
 
XIII-ah Johannes Boot is geboren op 04-12-1874 in Gouda, zoon van Johannes Bartholomeus Boot (zie XII-s) en Wilhelmina (Dina) Donk.
Notitie bij de geboorte van Johannes: geboren in het huis in de Robaarsteeg M 103
Adres: Alphen aan den Rijn (Alphen: ingekomen 17-02-1910 Gouda, vertrokken 11-04-1916 Aarlanderveen)
Beroep: 1906: pakhuisknecht; 1927: huidenbereider
Religie: R.K.
Johannes:
(1) trouwde, 31 jaar oud, op 23-05-1906 in Gouda met Apolonia Hendrika van der Starren, 42 jaar oud. Apolonia is geboren op 26-03-1864 in Noord-Waddinxveen.
Notitie bij de geboorte van Apolonia: geboren in het huis Noordeinde 48
Apolonia is overleden op 03-12-1925 in Gouda, 61 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Apolonia: overleden in het huis aan de Krugerlaan 130
Notitie bij Apolonia: dochter van Cornelis van der Starren, arbeider, en van Elizabeth Otte
Adres: (Alphen: ingekomen 17-02-1910 Gouda, vertrokken 11-04-1916 Aarlanderveen)
Beroep: 1906: dienstbode
Religie: N.H.
(2) trouwde, 52 jaar oud, op 20-07-1927 in Haarlemmermeer met Anna Maria Brinkman, 42 jaar oud. Anna is geboren op 13-02-1885 in Leiderdorp.
Notitie bij Anna: dochter van Hendrikus Bernardus Brinkman, fabrikant, en van Catharina Johanna Sicking
 
XIII-ai Lucia Boot is geboren op 05-09-1882 in Gouda, dochter van Johannes Bartholomeus Boot (zie XII-s) en Wilhelmina (Dina) Donk.
Notitie bij de geboorte van Lucia: geboren in het huis in de Robaarsteeg M 152
Lucia is overleden op 28-05-1906 in Gouda, 23 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Lucia: overleden in het Gasthuis, OostHaven B 21
Lucia trouwde, 23 jaar oud, op 07-02-1906 in Gouda met Koenraad Gerardus Boeren, 22 jaar oud. Koenraad is geboren op 28-05-1883 in Haastrecht.
Notitie bij Koenraad: zoon van Pieter Boeren, visscher, en van Agatha Straver. Trouwt, na het overlijden van Lucia Boot, in 1907 te Stolwijk met de 19-jarige Anna Cornelia Huisman.
Beroep: 1906: verwersknecht 
 
XIII-aj Leendert Boot is geboren op 18-10-1891 in Gouda, zoon van Johannes Bartholomeus Boot (zie XII-s) en Wilhelmina (Dina) Donk.
Notitie bij de geboorte van Leendert: geboren in het huis in de Vogelenzang M 27
Beroep: 1910: pijpmaker; 1914: heier; 1916: los werkman
Leendert trouwde, 18 jaar oud, op 05-10-1910 in Gouda met Elizabeth Verblaauw, 18 jaar oud. Elizabeth is geboren op 19-09-1892 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Elizabeth: in het huis aan de Karnemelksloot R 404
Notitie bij Elizabeth: dochter van Hendrik Johannes Verblaauw, geb. ~1864, verwer en van Hendrika Diebrink
Beroep: 1910: pijpmaakster
 
Kinderen van Leendert en Elizabeth:
1 Johannes Bartholomeus Boot, geboren op 30-01-1911 in Gouda. Volgt XIV-bx.
2 Hendrika Boot, geboren op 17-05-1914 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Hendrika: geboren in het huis aan de Nieuwehaven 64
3 Everdina Boot, geboren op 20-03-1916 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Everdina: geboren in het huis in de Noothoven van Goorstraat 8
 
XIV-a Maria Agnietha Selgert is geboren op 25-09-1886 in Sneek, dochter van Hendrik Wilhelm Herman Selgert en Klaaske Sipkes (zie XIII-g). Maria is overleden op 16-06-1956 in Utrecht, 69 jaar oud. Maria trouwde, 19 jaar oud, op 11-01-1906 in Utrecht met Pieter van den Hoven, 19 jaar oud. Pieter is geboren op 05-04-1886 in Utrecht, zoon van Gerardus van den Hoven en Willemina (Wilhelmina) Johanna Roering.
 
Kinderen van Maria en Pieter:
1 Willemina Johanna Klaaske van den Hoven, geboren in 1907. Willemina is overleden op 19-02-1910 in Utrecht, 2 of 3 jaar oud.
2 Hendrika Wilhelmina Maria van den Hoven, geboren op 13-10-1908 in Utrecht. Volgt XV-a.
 
XIV-b Dirkje Ringma is geboren op 26-08-1883 in Sneek, dochter van Keimpe Ringma en Aaltje Boot (geboren Westerbaan) (zie XIII-j).
Notitie bij de geboorte van Dirkje: bij de geboorte van Dirkje is Keimpe "thans als militair onder de wapenen" te Harlingen
Beroep: 1910: dienstbode
Dirkje trouwde, 27 jaar oud, op 27-08-1910 in Sneek met Pieter Vellinga, 23 jaar oud. Pieter is geboren op 29-06-1887 in Bolsward.
Notitie bij Pieter: zoon van Minne Vellinga, pakhuisknecht, en van Cornelia Ferwerda
Beroep: 1910: huisschilder
 
XIV-c Attje Ringma is geboren op 22-08-1884 in Sneek, dochter van Keimpe Ringma en Aaltje Boot (geboren Westerbaan) (zie XIII-j).
Beroep: 1912: dienstbode
Attje trouwde, 27 jaar oud, op 01-06-1912 in Sneek met Gerrit van der Spoel, 23 jaar oud. Gerrit is geboren op 15-03-1889 in Bolsward. Gerrit is overleden op 20-09-1954 in Heerenveen, 65 jaar oud.
Notitie bij Gerrit: zoon van Gabriël van der Spoel, werkman, en van Dieuwke Bijlsma
Beroep: 1912: steenhouwer 
 
XIV-d Trijntje Ringma is geboren op 01-06-1887 in Sneek, dochter van Keimpe Ringma en Aaltje Boot (geboren Westerbaan) (zie XIII-j). Trijntje is overleden op 12-12-1959 in Sneek, 72 jaar oud.
Beroep: 1908 dienstbode
Trijntje trouwde, 20 jaar oud, op 22-02-1908 in Sneek met Wiebe Veenema, 28 jaar oud. Wiebe is geboren op 24-12-1879 in Bovenknijpe (Schoterland). Wiebe is overleden op 29-10-1950 in Sneek, 70 jaar oud.
Notitie bij Wiebe: zoon van Hendrik Veenema, schipper te Heerenveen (ovl. < 1908), en van Trijntje Boersma, dienstbode, 1908:schippersche. Bij de geboorte van Wiebe wonend te Bovenknijpe.
Beroep: 1908: schipper
 
XIV-e IJsbrand Ring(s)ma is geboren op 20-02-1890 in Sneek, zoon van Keimpe Ringma en Aaltje Boot (geboren Westerbaan) (zie XIII-j).
Notitie bij IJsbrand: Bij het tweede huwelijk van IJsbrand is zijn familienaam foutief vermeld als Ringsma, i.p.v Ringma.
Beroep: 1914: metaalbewerker; 1921: mijnwerker
IJsbrand:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 31-10-1914 in Wymbritseradeel met Wilhelmina Jongstra, 21 jaar oud. Wilhelmina is geboren op 09-07-1893 in Heeg (Wymbritseradeel). Wilhelmina is overleden op 13-06-1920 in Heerlen, 26 jaar oud.
Notitie bij Wilhelmina: dochter van Dirk Jongstra, tuinier, en van Pietje Steenbeek
(2) trouwde, 31 jaar oud, op 05-08-1921 in Eijgelshoven met Anna Elisabeth Haanraats, 22 jaar oud. Anna is geboren op 18-10-1898 in Nieuwstadt.
Notitie bij Anna: dochter van Theodoor Haanraats en van Maria Catharina Floraks
Beroep: 1921: huishoudster
 
XIV-f Marten 3 Ringma is geboren op 07-04-1896 in Sneek, zoon van Keimpe Ringma en Aaltje Boot (geboren Westerbaan) (zie XIII-j).
Beroep: 1922: touwslager
Marten trouwde, 26 jaar oud, op 13-05-1922 in Sneek met Henderika Tecla Monkel, 26 jaar oud. Henderika is geboren op 22-10-1895 in Sneek.
Notitie bij Henderika: dochter van Martinus Monkel, suikerwerker, en van Berbera Hubee
Beroep: strijkster
 
XIV-g Leendert 2 Ringma is geboren op 14-10-1897 in Sneek, zoon van Keimpe Ringma en Aaltje Boot (geboren Westerbaan) (zie XIII-j).
Beroep: 1925 vetsmelter
Leendert trouwde, 27 jaar oud, op 18-07-1925 in Sneek met Willemke Molenaar, 26 jaar oud. Willemke is geboren op 27-10-1898 in Sneek. Willemke is overleden op 16-09-1992 in Sneek, 93 jaar oud.
Notitie bij Willemke: dochter van Pier Molenaar, 1898:houtzager, 1925:verzekeringsagent (geb. ca 1870), en van Mettje Huisman (geb. ca 1862)
Beroep: naaister
 
XIV-h Harmen Ringma is geboren op 29-09-1900 in Sneek, zoon van Keimpe Ringma en Aaltje Boot (geboren Westerbaan) (zie XIII-j). Harmen is overleden op 31-05-1990, 89 jaar oud.
Beroep: 1924: gasfitter
Harmen trouwde, 23 jaar oud, op 12-04-1924 in Sneek met Grietje Tuinstra (geboren Jaasma), 27 jaar oud. Grietje is geboren op 02-10-1896 in Sneek.
Notitie bij Grietje: dochter van Steven Tuinstra, 1924:los werkman, en van Hendrikje Jaasma. Grietje is bij hun huwelijk op 22-05-1898 te Sneek als hun dochter erkend.
 
XIV-i Rinske Ringma is geboren op 23-04-1902 in Sneek, dochter van Keimpe Ringma en Aaltje Boot (geboren Westerbaan) (zie XIII-j). Rinske trouwde, 25 jaar oud, op 06-08-1927 in Sneek met Fokke Huisman de Jong, 24 jaar oud. Fokke is geboren op 03-04-1903 in Sneek.
Notitie bij Fokke: zoon van Sijtse Huisman de Jong, 1903:stalknecht; 1927:chauffeur, en van Geertje Bijsterbosch
Beroep: 1927: voerman
 
XIV-j Martje van der Horst is geboren op 14-06-1889 in Sneek, dochter van Jan van der Horst en Rinskje Boot (zie XIII-k). Martje is overleden op 20-08-1979 in Sneek, 90 jaar oud. Martje trouwde, 21 jaar oud, op 12-11-1910 in Sneek met Geert Verf, 25 jaar oud. Geert is geboren op 31-01-1885 in Oudehaske (Haskerland). Geert is overleden op 04-05-1928 in Groningen, 43 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Geert: overleden te Groningen, maar voorheen wonend in Sneek
Notitie bij Geert: zoon van Fedde Verf, 1885:arbeider, 1928:tramconducteur, en van Aaltje Bles
Beroep: 1910: trambeambte; 1928: machinist
 
XIV-k Pieter van der Horst is geboren op 03-09-1890 in Sneek, zoon van Jan van der Horst en Rinskje Boot (zie XIII-k). Pieter is overleden op 17-05-1957 in Sneek, 66 jaar oud.
Beroep: 1919: visscher (werkzaam bij Houthandel van der Werf)
Pieter trouwde, 28 jaar oud, op 16-08-1919 in Sneek met Katrina Hanzen, 27 jaar oud. Katrina is geboren op 04-07-1892 in Snikzwaag (Haskerland).
Notitie bij Katrina: dochter van Wybe Andries Hanzen, 1892:kuiper te Warga, ovl. 1917 en van Djoeke Bouwer, ovl. 1907
Beroep: 1919: dienstbode 
 
XIV-l Leendert van der Horst is geboren op 10-10-1891 in Sneek, zoon van Jan van der Horst en Rinskje Boot (zie XIII-k). Leendert is overleden op 24-07-1990 in Sneek, 98 jaar oud.
Beroep: 1924: visscher; handelaar
Leendert trouwde, 33 jaar oud, op 22-11-1924 in Sneek met Rigtje Visser, 31 jaar oud. Rigtje is geboren op 18-07-1893 in Sneek.
Notitie bij Rigtje: dochter van Hendrik Visser, houtzagersknecht, en van Aaltje Molenaar
 
XIV-m Atje van der Horst is geboren op 20-08-1893 in Sneek, dochter van Jan van der Horst en Rinskje Boot (zie XIII-k). Atje trouwde, 27 jaar oud, op 06-08-1921 in Sneek met Ulbe Groeneveld, 25 jaar oud. Ulbe is geboren op 25-07-1896 in Sneek. Ulbe is overleden op 08-04-1953 in Sneek, 56 jaar oud.
Notitie bij Ulbe: zoon van Herre Groeneveld, 1896:kleermaker, 1921:caféhouder, en van Klaaske de Wit
Beroep: 1921: reiziger(vertegenwoordiger); 1953: reiziger
 
XIV-n Theunis van der Horst is geboren op 11-08-1895 in Sneek, zoon van Jan van der Horst en Rinskje Boot (zie XIII-k).
Adres: Van der Horstbuurt, IJlsterkade 37, Sneek
Beroep: 1923: houthandelaarsknecht; 1945: transportarbeider
Theunis trouwde, 27 jaar oud, op 16-06-1923 in Sneek met Catharina de Boer, 26 jaar oud. Catharina is geboren op 25-11-1896 in Sneek.
Notitie bij Catharina: dochter van Sjoerd de Boer, 1896:boerenknecht, 1923:arbeider, en van Catharina Laagland
 
XIV-o Henderika van der Horst is geboren op 27-05-1901 in Sneek, dochter van Jan van der Horst en Rinskje Boot (zie XIII-k). Henderika trouwde, 23 jaar oud, op 17-11-1924 in Sneek met Emke Kanon, 23 jaar oud. Emke is geboren op 16-05-1901 in Sneek.
Notitie bij Emke: zoon van Hendrik Kanon, 1901:Visscher; 1924:koopman, en van Rinske Venema
Beroep: 1924 klerk
 
XIV-p Jeltje de Boer (geboren Boot) is geboren op 08-01-1895 in Sneek, dochter van Meine de Boer en Henderika Boot (zie XIII-l).
Notitie bij de geboorte van Jeltje: door ouders erkend als hun dochter bij hun huwelijk op 15-03-1896.
Jeltje trouwde, 21 jaar oud, op 11-09-1916 in Sneek met Louwrens Eijgelaar, 22 jaar oud. Louwrens is geboren op 01-02-1894 in Leeuwarden.
Notitie bij Louwrens: zoon van Gerrit Eygelaar, koopman (ovl. 1939 Apeldoorn), en Hebelina Jantina Nust (1861-1927)
Beroep: 1916: fruithandelaar
 
XIV-q Anna de Boer is geboren op 12-06-1896 in Sneek, dochter van Meine de Boer en Henderika Boot (zie XIII-l). Anna trouwde, 21 jaar oud, op 08-06-1918 in Sneek met Jelle Munniks, 25 jaar oud. Jelle is geboren op 16-05-1893 in Wolsum (Wymbritseradeel).
Notitie bij Jelle: zoon van Jochum Munniks, 1893:koopman, 1918:los werkman, en van Mintje van der Veen
Beroep: 1918: rijwielhandelaar
Religie: Baptist
 
XIV-r Atje de Boer is geboren op 11-01-1898 in Sneek, dochter van Meine de Boer en Henderika Boot (zie XIII-l). Atje is overleden in 1972, 73 of 74 jaar oud. Atje trouwde, 25 jaar oud, op 07-05-1923 in Sneek met Romke Berger, 26 jaar oud. Romke is geboren op 24-12-1896 in Oudehaske (Haskerland). Romke is overleden op 10-05-1970 in Sneek, 73 jaar oud.
Notitie bij Romke: zoon van Berend Gerrits Berger, 1896:vrachtrijder, 1923:veehouder, en van Doike (of Doeke) Kooiman
Beroep: 1923: rijwielhandelaar
 
XIV-s Tjitske de Boer is geboren op 22-02-1905 in Sneek, dochter van Meine de Boer en Henderika Boot (zie XIII-l). Tjitske is overleden in 1999, 93 of 94 jaar oud.
Beroep: kantoorbediende
Tjitske trouwde, 26 jaar oud, op 22-08-1931 in Sneek met Marten Bokma, 29 jaar oud. Marten is geboren op 05-03-1902 in Sneek.
Notitie bij Marten: zoon van Freerk Bokma, 1902:boerenknecht en zuivelwerkman, en van Grietje Zijlstra
Beroep: kantoorbediende
 
XIV-t Jan de Boer is geboren op 01-09-1907 in Sneek, zoon van Meine de Boer en Henderika Boot (zie XIII-l). Jan is overleden in 1997, 89 of 90 jaar oud.
Beroep: belastingadviseur
Jan trouwde, 29 jaar oud, op 12-04-1937 in Sneek met Dirkje Bruinsma, 26 jaar oud. Dirkje is geboren op 06-04-1911 in Scharnegoutum (Wymbritseradeel).
Notitie bij Dirkje: dochter van Siek Bruinsma, 1911:veehouder/boer, en van Antje Bruinsma
 
XIV-u Jasper Boot (geboren Brantsma) is geboren op 03-11-1894 in Sneek, zoon van Kornelis Boot (zie XIII-m) en Baatje Brantsma.
Notitie bij de geboorte van Jasper: door ouders als hun kind erkend bij hun huwelijk op 24-10-1897
Jasper is overleden op 13-11-1967 in Sneek, 73 jaar oud.
Beroep: koperslager (werkzaam bij Johannes Volkers en Zoon Koperslagerij op het Grootzand 23 in Sneek)
Religie: N.H.
Jasper trouwde, 28 jaar oud, op 31-03-1923 in Sneek met Rinske Post, 25 jaar oud. Rinske is geboren op 01-03-1898 in Sneek. Rinske is overleden op 14-12-1984 in Sneek, 86 jaar oud.
Notitie bij Rinske: dochter van Jan Post, 1923:schippersknecht , kapitein stoomboot op de binnenvaart, en van Rints Poelman
 
Kind van Jasper en Rinske:
1 Jan Boot, geboren op 21-01-1934 in Sneek. Jan is overleden op 05-01-2006 in Zwanenburg, 71 jaar oud. Hij is begraven op 10-01-2006 in Zwanenburg.
Adres: Zwanenburg
 
XIV-v Jelte Boot is geboren op 15-05-1898 in Sneek, zoon van Kornelis Boot (zie XIII-m) en Baatje Brantsma. Jelte is overleden op 25-04-1979 in Sneek, 80 jaar oud.
Beroep: dekknecht stoomboot, brugwachter, werkman bij de gemeente; 1921:schippersknecht (werkzaam van 08-07-1911 tot 02-12-1911 bij Johannes Schijfsma Goud en Zilversmederij in Sneek)
Religie: N.H.
Jelte trouwde, 22 jaar oud, op 30-04-1921 in Sneek met Hotske Hospes, 19 jaar oud. Hotske is geboren op 27-11-1901 in Offringawier (Wymbritseradeel). Hotske is overleden op 27-05-1967 in Sneek, 65 jaar oud.
Notitie bij Hotske: dochter van Klaas Hospes, 1901:boerenarbeider, 1921:boerenarbeider, havenmeester te Sneek, en van Trijntje Jans Klompmaker
Beroep: 1921:dienstbode
Religie: Gereformeerd
 
Kinderen van Jelte en Hotske:
1 Kornelis (Kor) Boot, geboren op 11-05-1922 in Sneek. Kor is overleden op 28-11-1982 in Franeker, 60 jaar oud.
Beroep: politieagent te Franeker (naar hem is het Kor BootPaed in Franeker genoemd)
2 Baatje Boot, geboren op 11-10-1929 in Sneek. Baatje is overleden op 06-10-1998 in Groningen, 68 jaar oud.
 
XIV-w Cornelis Boot is geboren op 18-11-1904 in Sneek, zoon van Kornelis Boot (zie XIII-m) en Baatje Brantsma. Cornelis is overleden op 20-03-1954 in Illinois, U.S.A., 49 jaar oud.
Notitie bij Cornelis: Cornelis is in 1924 als avonturier vertrokken naar Canada, daar is hij veroordeeld tot 5 maanden cel te Fargo "omreden zy de grens waren overkomen zonder pasport" (brief van R.E. Werkman, advocaat en President van Wheeler land & Loan Company, op 24-07-1924 aan zijn ouders verstuurd) dan worden ze weer naar Nederland teruggezonden, waarschijnlijk in nov. weer in Nederland aangekomen. Op 05-10-1925 met financiele steun van zijn ouders naar Amerika vertrokken en kwam terecht in Chicago waar hij getrouwd is. Een stukje uit een van de vele brieven die hij aan zijn ouders schreef: Chicago 3/16/33 Eergister uwen brief ontvangen. Ik zou al veel eerder geschreven hebben moeten maar ik kon geen tijd vinden. Celia is bevallen de 20 februari. Het is weer een meisje we wouen graag een jongen hebben. Daarom ging het ook nogal vlug maar het gaat hier in USA altijd vlug. Ik zal nu mijn gereedschap maar opbergen. We hebben er nu genoeg van. Het zijn allemaal meisjes. Celia was in het hospitaal. Ik heb Celia er naar toe gebracht maar we verlieten ons huis te laat. De baby was in de auto onderweg geboren. We waren 1,5 km van het hospitaal vandaan. Ik reed soo vlug als ik kon maar alles is nog goed afgelopen. Celia en de baby maken het erg goed. De baby weegde 8 pond.
Beroep: machine-bankwerker
Religie: N.H.
Cornelis trouwde met Cecilia Round. Cecilia is geboren in 1907 in Engeland. Cecilia is overleden op 07-04-1995 in Northbrook, Chicago, Cook County, Illinois, U.S.A., 87 of 88 jaar oud.
 
XIV-x Trijntje Boot is geboren op 25-10-1915 in Sneek, dochter van Kornelis Boot (zie XIII-m) en Baatje Brantsma.
Beroep: dienstbode
Religie: N.H.
Trijntje trouwde, 24 jaar oud, op 04-05-1940 met Edjer de Jong, 24 jaar oud. Edjer is geboren op 19-08-1915 in Balk (gem. Gaasterland).
Notitie bij Edjer: zoon van Wiebe de Jong, boekdrukker, en van Heerkjen Bootsma, wonende te Amsterdam
Beroep:1940: verzekeringsagent
 
XIV-y Wietske Boot is geboren op 29-06-1892 in Sneek, dochter van Auke Boot (zie XIII-n) en Harmke Pasma. Wietske is overleden op 23-11-1968 in Leeuwarden, 76 jaar oud. Wietske trouwde, 24 jaar oud, op 10-02-1917 in Sneek met Hendrik Dijkstra, 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Wietske en Hendrik: overlegd is een afschrift van de tusschenkomst der Kantonrechter te Sneek waaruit blijkt dat de ouders des bruidegoms niet voor dien Kantonrechter zijn verschenen, zij wonen in Bolsward
Hendrik is geboren op 22-06-1892 in Weerdingermond (gem. Vlagtwedde). Hendrik is overleden op 13-05-1966 in Huizum? of Leeuwarden?, 73 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: zoon van Lammert Klazen Dijkstra, 1892:kommies, 1917:commies RijksDirecteBelastingen, en van Albertje ten Ham
Beroep: 1917: slagersknecht
 
Kinderen van Wietske en Hendrik:
1 Auke Dijkstra, geboren op 27-06-1917 in Sneek.
Beroep: commies
2 Lammert Klaas Dijkstra, geboren op 28-08-1918 in Leeuwarden. Volgt XV-b.
 
XIV-z Ruurd Boot is geboren op 14-01-1897 in Sneek, zoon van Auke Boot (zie XIII-n) en Harmke Pasma. Ruurd is overleden op 25-02-1986 in Sneek, 89 jaar oud.
Beroep: loopknecht; 1921: vischhandelaar
Ruurd trouwde, 24 jaar oud, op 17-11-1921 in Sneek met Korneliske Cnossen, 25 jaar oud. Korneliske is geboren op 18-07-1896 in Sneek. Korneliske is overleden op 21-11-1982 in Sneek, 86 jaar oud.
Notitie bij Korneliske: dochter van Johannes Piers Cnossen, 1896:koopman, koemelker, 1921:veekoopman, en van Gelkje Lanting
(Knossen is een terp/buurtschap onder de rook van Bolsward)
 
Kind van Ruurd en Korneliske:
1 Auke Dirk Boot, geboren op 14-10-1923 in Sneek. Auke is overleden op 10-09-2007 in Terherne, 83 jaar oud. Hij is gecremeerd in Nieuweschoot.
 
XIV-aa Jeltje Boot is geboren op 12-11-1899 in Sneek, dochter van Auke Boot (zie XIII-n) en Harmke Pasma.
Beroep: plakster
Jeltje trouwde, 28 jaar oud, op 10-12-1927 in Sneek met Willem Modderman, 26 jaar oud. Willem is geboren op 06-03-1901 in Sneek. Willem is overleden op 16-04-1979 in Amstelveen, 78 jaar oud.
Notitie bij Willem: zoon van Kornelis Modderman, 1901:schoenmaker, en van Romkje Smit
Beroep: pakhuisknecht; 1927: kruidenier
 
XIV-ab Jasper Boot is geboren op 13-06-1902 in Sneek, zoon van Auke Boot (zie XIII-n) en Harmke Pasma.
Beroep: pakhuisknecht; 1929: textielarbeider
Jasper trouwde, 27 jaar oud, op 02-11-1929 in Enschede met Gerritje Huisman, 24 jaar oud. Gerritje is geboren op 06-12-1904 in Sneek.
Notitie bij Gerritje: dochter van Anne Huisman, 1904:werkman, 1929:grondwerker, en van Jeltje Schreuder
 
XIV-ac Aaltje Boot is geboren op 16-11-1904 in Sneek, dochter van Auke Boot (zie XIII-n) en Harmke Pasma. Aaltje is overleden op 22-04-1989 in Sneek, 84 jaar oud.
Beroep: dienstbode
Aaltje trouwde, 32 jaar oud, op 03-05-1937 in Sneek met Harm Cannegieter, 29 jaar oud. Harm is geboren op 01-02-1908 in Scheemda.
Notitie bij Harm: zoon van Berend Cannegieter, 1908:arbeider (ovl. 1952 69 j.), en van Janna Oost (ovl. 1935 55j.)
Beroep: 1937: boerenarbeider
 
XIV-ad Thijs Boot is geboren op 10-09-1907 in Sneek, zoon van Auke Boot (zie XIII-n) en Harmke Pasma. Thijs is overleden op 11-01-1974 in Sneek, 66 jaar oud.
Beroep: 1937: aardappelkoopman, melkvaarder
Thijs trouwde, 29 jaar oud, op 07-06-1937 in Sneek met Catharina Tigchelaar, 25 jaar oud. Catharina is geboren op 18-06-1911 in Sneek.
Notitie bij de geboorte van Catharina: des morgens om 5 uur werd tweelingbroer Jan geboren, een half uur eerder dan Catharina
Catharina is overleden op 03-09-1994 in Sneek, 83 jaar oud.
Notitie bij Catharina: dochter van Jacob Tigchelaar, schippersknecht, en Wimke van der Veer
 
Kind van Thijs en Catharina:
1 Auke Ruurd Boot, geboren op 30-05-1946 in Sneek. Auke is overleden op 16-01-1999, 52 jaar oud.
 
XIV-ae Auke Boot is geboren op 25-11-1913 in Sneek, zoon van Auke Boot (zie XIII-n) en Harmke Pasma.
Beroep: 1936: caféhouder
Auke trouwde, 22 jaar oud, op 08-06-1936 in Sneek met Maria de Vries, 22 jaar oud. Maria is geboren op 12-01-1914 in Paterson, New Jersey, U.S.A..
Notitie bij Maria: dochter van Jan de Vries, 1936:kantoorbediende, en van Hiske Boomsma
Religie: N.H.
 
XIV-af Dirk Westerbaan is geboren op 21-09-1891 in Amsterdam, zoon van Johannes Westerbaan (geboren Brandenburg) en Geertruida Boot (zie XIII-o).
Notitie bij de geboorte van Dirk: ouders wonend Egelantiersgracht 167
Beroep: 1921: controleur bij een scheepvaartvereniging
Dirk trouwde, 29 jaar oud, op 25-08-1921 in Amsterdam met Alijda Gerritdina Wilhelmina van Gilst, ongeveer 28 jaar oud. Alijda is geboren omstreeks 1893 in Amsterdam.
Notitie bij Alijda: dochter van Johannes Aarnout van Gilst, loopknecht, en van Elsje de Vos
 
XIV-ag Jacob Johannes Westerbaan is geboren op 14-12-1892 in Amsterdam, zoon van Johannes Westerbaan (geboren Brandenburg) en Geertruida Boot (zie XIII-o).
Notitie bij de geboorte van Jacob: ouders wonend Bloemstraat 77
Beroep: 1917: bootwerker; 1931: metselaar
Jacob trouwde, 24 jaar oud, op 08-11-1917 in Amsterdam met Catharina Elisabeth Lindemann, 21 jaar oud. Catharina is geboren op 17-08-1896 in Amsterdam.
Notitie bij de geboorte van Catharina: geboren in het huis Kerkstraat 300
Notitie bij Catharina: dochter van Carl Wilhelm Lindemann, 1896:steendrukker, 1917:lithograaf, en van Hendrika Inkelaar
 
XIV-ah Elisabeth Westerbaan is geboren op 06-08-1894 in Amsterdam, dochter van Johannes Westerbaan (geboren Brandenburg) en Geertruida Boot (zie XIII-o).
Notitie bij de geboorte van Elisabeth: ouders wonend Bloemstraat 77
Elisabeth is overleden in ?Watergraafsmeer. Elisabeth trouwde, 25 jaar oud, op 03-06-1920 in Amsterdam met Hendrik Jansen Manenschijn, 25 jaar oud. Hendrik is geboren op 12-09-1894 in Alkmaar.
Notitie bij de geboorte van Hendrik: geboren in de Oosterburgstraat 5 Wijk D
Hendrik is overleden in < 1942.
Notitie bij Hendrik: zoon van Arnoldus Jansen Manenschijn, kruidenier, en van Antonia Buijvers
Beroep: 1920: matroos ter koopvaardij
 
XIV-ai Trijntje Westerbaan is geboren op 16-04-1896 in Amsterdam, dochter van Johannes Westerbaan (geboren Brandenburg) en Geertruida Boot (zie XIII-o).
Notitie bij de geboorte van Trijntje: ouders wonend Egelantiersgracht 203
Beroep: 1922: dienstbode
Trijntje trouwde, 26 jaar oud, op 06-12-1922 in Den Haag met Jean Francois Rostang, 27 jaar oud. Jean is geboren op 18-08-1895 in Den Haag.
Notitie bij Jean: zoon van Casparus Jacobus Rostang, 1922:opperman, en van Maria Nihot
Beroep: 1922: letterzetter
 
XIV-aj Johannes Westerbaan is geboren op 11-06-1898 in Amsterdam, zoon van Johannes Westerbaan (geboren Brandenburg) en Geertruida Boot (zie XIII-o).
Notitie bij de geboorte van Johannes: geboren in het huis Egelantiersgracht 192
Johannes trouwde, 39 jaar oud, op 04-08-1937 in Arnhem met Johanna Elisabeth van den Berg, 26 jaar oud. Johanna is geboren op 10-05-1911 in Arnhem.
Notitie bij de geboorte van Johanna: ouders wonend aan het Oude Land
Notitie bij Johanna: dochter van Hendrik Jan van den Berg, 1937:opperman, en van Margaretha van Arnhem
 
XIV-ak Jasper Westerbaan is geboren op 07-03-1900 in Amsterdam, zoon van Johannes Westerbaan (geboren Brandenburg) en Geertruida Boot (zie XIII-o).
Notitie bij de geboorte van Jasper: geboren het huis in de Marnixstraat 271
Jasper is overleden op 05-08-1970 in Eindhoven, 70 jaar oud. Jasper trouwde, 31 jaar oud, op 23-12-1931 in Den Haag met Cornelia Antonia Maaskant, 25 jaar oud. Cornelia is geboren op 14-10-1906 in Den Haag. Cornelia is overleden op 08-05-1942 in Den Haag, 35 jaar oud.
Notitie bij Cornelia: dochter van Willem Maaskant, arbeider, en van Magdalena Pauptit
 
XIV-al Aaltje Bakker is geboren op 29-06-1890 in Sneek, dochter van Berend Bakker en Aaltje Boot (zie XIII-p). Aaltje trouwde, 21 jaar oud, op 22-07-1911 in Sneek met Jan Hottinga, 22 jaar oud. Jan is geboren op 22-02-1889 in Sneek.
Notitie bij Jan: zoon van Idske Hottinga, 1889:arbeider, polijster, en van Geertje de Haan
Beroep: 1911: los werkman
 
XIV-am Harmke Bakker is geboren op 29-03-1897 in Sneek, dochter van Berend Bakker en Aaltje Boot (zie XIII-p). Harmke is overleden op 10-12-1992 in Sneek, 95 jaar oud. Harmke trouwde, 18 jaar oud, op 27-11-1915 in Sneek met Tjitse Spitse, 22 jaar oud. Tjitse is geboren op 18-03-1893 in Sneek. Tjitse is overleden op 07-09-1962 in Sneek, 69 jaar oud.
Notitie bij Tjitse: zoon van Jacob Spitse, koopmansknecht, en van Pietje Efdé
Beroep: 1915: pakhuisknecht; 1938: meubelmaker; 1943: los werkman; 1962: transportarbeider
 
XIV-an Harmen 2 Bakker is geboren op 06-12-1899 in Sneek, zoon van Berend Bakker en Aaltje Boot (zie XIII-p). Harmen trouwde, 19 jaar oud, op 24-07-1919 in Heerlen met Josefine Kelleter, ongeveer 31 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 21-03-1932 in Amsterdam (echtscheiding). Josefine is geboren omstreeks 1888 in Aken (Aix-la-Chapelle), Noordrijn-Westfalen (Dld).
Notitie bij Josefine: dochter van Hubert Joseph Kelleter en van Maria Christina Eck; weduwe van Adam Maria Koehl
 
XIV-ao Gerrit Engels is geboren op 23-10-1896 in Amsterdam, zoon van Gerrit Engels en Elizabeth Boot (zie XIII-q).
Notitie bij de geboorte van Gerrit: geboren in het huis Beuningenstraat 14
Beroep: 1923: koetsier
Gerrit trouwde, 26 jaar oud, op 07-02-1923 in Amsterdam met Adriana Verhil, 22 jaar oud. Adriana is geboren op 05-05-1900 in Amsterdam.
Notitie bij Adriana: dochter van Adrianus Verhil, werkman, en van Reijertje Heijnsbergen
 
XIV-ap Dirk Engels is geboren op 19-01-1899 in Amsterdam, zoon van Gerrit Engels en Elizabeth Boot (zie XIII-q).
Notitie bij de geboorte van Dirk: geboren in het huis Van Limburg Stirumstraat 25
Notitie bij Dirk: Woont in 1942 Ten Katestraat 20 III en werkt als vrachtautoschauffeur in dienst van de firma J. Dekker te Wormerveer.
Beroep: 1924: koetsier
Dirk trouwde, 25 jaar oud, op 23-10-1924 in Amsterdam met Alberdina Johanna Kiesouw, ongeveer 18 jaar oud. Alberdina is geboren omstreeks 1906 in Amsterdam.
Notitie bij Alberdina: dochter van Frederik Willem Kiesouw, bootwerker, en van Johanna Alberdina Sturm
 
XIV-aq Durk Boot is geboren op 24-10-1901 in Sneek, zoon van Jasper Boot (zie XIII-r) en Geertje de Wolf(f).
Notitie bij de geboorte van Durk: 24-04-1901?
Durk is overleden op 02-07-1929 in Sneek, 27 jaar oud.
Beroep: 1925: los werkman; werkman veevoederfabriek
Durk trouwde, 23 jaar oud, op 18-07-1925 in Sneek met Trijntje Steensma, 21 jaar oud. Trijntje is geboren op 03-05-1904 in IJlst.
Notitie bij Trijntje: dochter van Sjoerd Steensma (1874), los werkman, en van Neeltje de Vries. Hertrouwd in 1954 met Dirk Spreeuwers
Beroep: schoonmaakster
 
Kind van Durk en Trijntje:
1 Jasper Boot, geboren op 04-09-1926 in Sneek. Jasper is overleden op 30-04-1990 in Heerenveen, 63 jaar oud.
 
XIV-ar Philippus Boot is geboren op 17-11-1903 in Sneek, zoon van Jasper Boot (zie XIII-r) en Geertje de Wolf(f). Philippus is overleden op 03-01-1983 in Sneek, 79 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Philippus: overleden in het ziekenhuis
Notitie bij Philippus: Lichting 1923 lotingno: 42, Stamboekno: 6928. Matroos 3e klas der zeemiliciens gelegerd Den Helder
Beroep: visser (in de oorlog), fabrieksarbeider bij Tonnema (Kingfabriek te Sneek), sjouwerman bij Wouda’s meelfabriek te Sneek
Philippus trouwde, 26 jaar oud, op 19-12-1929 in Lemmer met Angenietje Visser, 21 jaar oud. Angenietje is geboren op 03-08-1908 in Lemmer, dochter van Klaas Visser en Klaaske Dijkstra. Angenietje is overleden op 31-03-2006 om 19:25 in Lemmer, 97 jaar oud. Zij is begraven op 05-04-2006 in Lemmer.
 
XIV-as Oentje 2 Boot is geboren op 24-12-1904 in Sneek, dochter van Jasper Boot (zie XIII-r) en Geertje de Wolf(f). Oentje is overleden op 30-12-1972 in Sneek, 68 jaar oud.
Beroep: tabakskerfster
Oentje trouwde, 23 jaar oud, op 10-11-1928 in Sneek met Tjerk Postma, 25 jaar oud. Tjerk is geboren op 22-09-1903 in Grouw (gem. Idaarderadeel). Tjerk is overleden op 13-06-1962 in Stavoren, 58 jaar oud.
Notitie bij Tjerk: zoon van Sybren Postma, 1928:scheepstimmermansknecht, en van Johanna Molenaar
Beroep: 1928: schoenmaker
 
XIV-at Auke Boot is geboren op 17-12-1906 in Sneek, zoon van Jasper Boot (zie XIII-r) en Geertje de Wolf(f). Auke is overleden op 01-08-1982 in Sneek, 75 jaar oud.
Beroep: 1929: tabakskerver
Auke trouwde, 22 jaar oud, op 09-11-1929 in Workum met Albertje Sietske Bijlsma, 21 jaar oud. Albertje is geboren op 20-09-1908 in Workum.
Notitie bij Albertje: dochter van Age Bijlsma, 1908:werkman, en van Johanna ten Brink
 
XIV-au Aaltje Boot is geboren op 01-04-1908 in Sneek, dochter van Jasper Boot (zie XIII-r) en Geertje de Wolf(f). Aaltje is overleden op 10-07-1979 in Rotterdam, 71 jaar oud.
Beroep: dienstbode
Religie: R.K.
 
Aaltje trouwde, 27 jaar oud, op 10-07-1935 in Rotterdam met Hendrikus Jacobus van Rijnberk, 33 jaar oud. Hendrikus is geboren op 04-05-1902 in Rotterdam. Hendrikus is overleden op 14-10-1979 in Rotterdam, 77 jaar oud.
Notitie bij Hendrikus: zoon van Matheus van Rijnberk en Anna Vriens
Beroep: winkelier
 
XIV-av Wytze Boot is geboren op 05-03-1910 in Sneek, zoon van Jasper Boot (zie XIII-r) en Geertje de Wolf(f). Wytze is overleden op 28-12-1984 in Sneek, 74 jaar oud.
Beroep: 1933: los werkman
Wytze trouwde, 22 jaar oud, op 19-01-1933 in Haskerland met Gerritje Keuning, 20 jaar oud. Gerritje is geboren op 26-03-1912 in Joure (gem. Haskerland). Gerritje is overleden op 18-12-2001 in Sneek, 89 jaar oud.
Notitie bij Gerritje: dochter van Marten Keuning en van Hibbeltje de Vries
 
XIV-aw Aagje Boot is geboren op 07-03-1912 in Sneek, dochter van Jasper Boot (zie XIII-r) en Geertje de Wolf(f). Aagje trouwde, 21 jaar oud, op 16-09-1933 in Sneek met Peter Ottema, 28 jaar oud. Peter is geboren op 13-01-1905 in Stommeln, Kreis Keulen (Dld). Peter is overleden op 31-10-1984 in Sneek, 79 jaar oud.
Notitie bij Peter: zoon van Hendrik Ottema en Trijntje van der Werf
Beroep: 1933: fabrieksarbeider
 
XIV-ax Elizabeth Boot is geboren op 07-02-1917 in Sneek, dochter van Jasper Boot (zie XIII-r) en Geertje de Wolf(f). Elizabeth trouwde, 29 jaar oud, op 10-08-1946 in Sneek met Lieuwe de Haan, 42 jaar oud. Lieuwe is geboren op 14-08-1903 in Sneek. Lieuwe is overleden op 21-12-1963 in Sneek, 60 jaar oud.
Notitie bij Lieuwe: zoon van Ekke de Haan, 1903:werkman, en Afke Sangers, dienstmeid, weduwnaar van Grietje Westbroek
Beroep: vishandelaar
 
XIV-ay Wibbigje Jongsma is geboren op 22-10-1900 in Sneek, dochter van Jitze Jongsma en Johanna Boot (zie XIII-s). Wibbigje trouwde, 26 jaar oud, op 24-07-1927 in Uitgeest met Thomas Ooms, 29 jaar oud. Thomas is geboren op 21-11-1897 in Uitgeest. Thomas is overleden op 11-05-1952 in Zaandam, 54 jaar oud.
Notitie bij Thomas: zoon van Dirk Ooms, 1897:spoorbeambte, en van Maartje Koppenol
Beroep: 1927: schilder
 
XIV-az Aaltje Jongsma is geboren op 26-07-1906 in Sneek, dochter van Jitze Jongsma en Johanna Boot (zie XIII-s). Aaltje is overleden op 12-01-1937, 30 jaar oud.
Beroep: 1930: dienstbode
Aaltje trouwde, 23 jaar oud, op 26-02-1930 in Deventer met Jan Seuter, ongeveer 22 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1908 in Deventer.
Notitie bij Jan: zoon van Hendrik Seuter, 1930:marmerpolijster, en van Johanna Ordelman. Na het overlijden van Aaltje Jongsma partner van Femmigje Veltstra, 1908-1957.
Beroep: 1930: klokkenmaker
 
XIV-ba Auke Jongsma is geboren op 25-10-1910 in Sneek, zoon van Jitze Jongsma en Johanna Boot (zie XIII-s). Auke is overleden op 27-09-1996 in Sneek, 85 jaar oud.
Beroep: 1936: fabrieksarbeider; timmerman
Auke trouwde, 26 jaar oud, op 19-12-1936 in Wymbritseradeel met Klaske van der Veen, 21 jaar oud. Klaske is geboren op 15-10-1915 in Oosthem.
Notitie bij Klaske: dochter van Abraham van der Veen, 1936:visser, en van Imkje de Haan
 
XIV-bb Rinke Jongsma is geboren op 29-04-1913 in Sneek, zoon van Jitze Jongsma en Johanna Boot (zie XIII-s).
Beroep: 1942: chauffeur
Rinke trouwde, 28 jaar oud, op 21-03-1942 in Hindeloopen met Jantje de Jong, 26 jaar oud. Jantje is geboren op 21-05-1915 in Workum.
Notitie bij Jantje: dochter van Hendrik de Jong, 1915:boerenarbeider, 1942:landarbeider, en van Martje Hylkema
Beroep: 1942: dienstbode
 
XIV-bc Aaltje Boot is geboren op 05-08-1904 in Sneek, dochter van Leendert 2 Boot (zie XIII-t) en Maike Bakker. Aaltje is overleden op 17-10-1978 in Sneek, 74 jaar oud. Aaltje trouwde, 31 jaar oud, op 26-10-1935 in Sneek met Jacob Veltman, 22 jaar oud. Jacob is geboren op 26-06-1913 in Sneek.
Notitie bij Jacob: zoon van Jan Veltman en van Johanna Brandsma
Beroep: 1935: kleermaker
 
XIV-bd Tjaltje Boot is geboren op 25-01-1906 in Sneek, dochter van Leendert 2 Boot (zie XIII-t) en Maike Bakker. Tjaltje is overleden op 21-10-1958 in Sneek, 52 jaar oud.
Beroep: 1928: stijkster
Tjaltje trouwde, 22 jaar oud, op 25-08-1928 in Sneek met Wiebe de Vries, 26 jaar oud. Wiebe is geboren op 17-06-1902 in Sneek. Wiebe is overleden op 02-04-1961 in Sneek, 58 jaar oud.
Notitie bij Wiebe: zoon van Roelof Wiebes de Vries, 1902:werkman, zuivelbewerker, en Vogeltje Rijpsma, ovl. 1953. Wiebe is later hertrouwd met Trijntje den Ham
Beroep: 1928: suikerwerker; 1961: incasseerder
 
XIV-be Durk Boot is geboren op 11-04-1907 in Sneek, zoon van Leendert 2 Boot (zie XIII-t) en Maike Bakker. Durk is overleden op 25-07-1993 in Sneek, 86 jaar oud.
Beroep: 1938: fabrieksarbeider; opperman-straatmaker
Durk trouwde, 31 jaar oud, op 19-11-1938 in Sneek met Cristina Adema, 24 jaar oud. Cristina is geboren op 14-04-1914 in Westhem (gem. Wymbritseraseel). Cristina is overleden op 06-06-1975, 61 jaar oud.
Notitie bij Cristina: dochter van Simon Adema, 1938:slager, en van Tietje van Spannum (gehuwd in 1912 te Bolsward)
Beroep: dienstbode
Religie: R.K.
 
XIV-bf Jetske Boot is geboren op 16-07-1909 in Sneek, dochter van Leendert 2 Boot (zie XIII-t) en Maike Bakker. Jetske is overleden op 18-01-1963, 53 jaar oud.
Notitie bij Jetske: Waarschijnlijk is Jetske getrouwd met de enige Berend Kampen die in Friesland door Wiewaswie in 2018 kan worden gevonden: de zoon van Johannes Kampen, koopman, en van Klaaske Bijlsma, geboren op 09-11-1911 te Warns, geregistreerd in akte 113 te Hemelumer Oldeferd
Beroep: strijkster
Jetske trouwde, 25 jaar oud, op 18-05-1935 in Sneek met Berend Kampen, 23 jaar oud. Berend is geboren op 09-11-1911 in Warns (gem. Hemelumer Oldeferd).
Notitie bij Berend: zoon van Johannes Kampen, 1911:koopman, 1935:melkventer, en van Klaaske Bijlsma
Beroep: 1935: slagersknecht
 
XIV-bg Maike Boot is geboren op 06-06-1917 in Sneek, dochter van Leendert 2 Boot (zie XIII-t) en Maike Bakker. Maike trouwde, 17 jaar oud, op 22-12-1934 in Sneek met Murk Hoekstra, 22 jaar oud. Murk is geboren op 14-05-1912 in Oudega (gem. Wymbritseradeel). Murk is overleden op 26-08-1962 in Australië, 50 jaar oud.
Notitie bij Murk: zoon van Ype Hoekstra, 1912:melkcontroleur, 1934:handelsreiziger, en van Wiepkje Hoekstra (ovl. Sneek 1955, 71 jaar)
Beroep: 1934: los werkman
 
Kinderen van Maike en Murk:
1 Wiebe Hoekstra, geboren op 17-07-1940 in Sneek. Wiebe is overleden op 18-03-1975 in Australië, 34 jaar oud.
2 Fritz Hoekstra, geboren op 23-01-1945 in Wilhelmshaven (Dld). Fritz is overleden op 20-07-1945 in Wilhelmshaven (Dld), 5 maanden oud (oorzaak: diphterie).
 
XIV-bh Yda Aaltje Boot is geboren op 21-02-1912 in Sneek, dochter van Cornelis Boot (zie XIII-u) en Attje Venema. Yda is overleden op 31-03-1983 in Noord-Bergum, 71 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Yda: Nieuw Toutenburg
Beroep: dienstbode
Yda trouwde, 21 jaar oud, op 06-05-1933 in Sneek met Bouke Westra, 26 jaar oud. Bouke is geboren op 08-05-1906 in Wytgaard (gem. Leeuwarderadeel). Bouke is overleden op 19-06-1961 in Sneek, 55 jaar oud.
Notitie bij Bouke: zoon van Gosse Westra, 1906:zadelmaker, en van Tjaltje Kiestra. Weduwnaar van Margaretha Ringenetta van Schagen (huw. 29-03-1930, ovl. 23-08-1930 te Leeuwarden)
Beroep: 1930: magazijnbediende; 1933: handelsreiziger; 1961: glasbewerker
 
XIV-bi Pieter Daniël Boot is geboren op 02-11-1883 in Gouda, zoon van Leendert Johannes Boot (zie XIII-aa) en Petronella Sophia Spruit.
Notitie bij de geboorte van Pieter: geboren in het huis aan de Groeneweg L 139
Pieter is overleden op 18-12-1956 in Rijswijk zh, 73 jaar oud.
Beroep: 1907: scheepmaker; 1921: koffiehuishouder
Pieter:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op 03-01-1906 in Gouda met Wilhelmina Pieternella Cornelia van den Berg, 21 jaar oud. Wilhelmina is geboren op 07-06-1884 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Wilhelmina: geboren in het huis in de Zak L 288
Wilhelmina is overleden op 23-09-1920 in Den Haag, 36 jaar oud.
Notitie bij Wilhelmina: dochter van Adrianus van den Berg, geb. ~1850, schoenmaker en van Wilhelmina de Hoog
(2) trouwde, 37 jaar oud, op 23-02-1921 in Den Haag met Peternella Margaretha van Velzen, 32 jaar oud. Peternella is geboren op 06-12-1888 in Den Haag.
Notitie bij Peternella: dochter van Cornelis Jacobus van Velzen en van Margaretha Kotten
 
Kinderen van Pieter en Wilhelmina:
1 N.N. Boot, levenloos geboren dochter, geboren op 28-01-1906 in Gouda.
2 Petronella Sophia Wilhelmina Boot, geboren op 25-11-1906 in Gouda. Petronella is overleden op 09-01-1907 in Gouda, 1 maand oud.
 
XIV-bj Daniël Pieter Boot is geboren op 15-02-1885 in Gouda, zoon van Leendert Johannes Boot (zie XIII-aa) en Petronella Sophia Spruit.
Notitie bij de geboorte van Daniël: geboren in het huis aan de Groeneweg L 112
Daniël is overleden op 08-09-1958 in Gouda, 73 jaar oud.
Beroep: 1907: pakhuisknecht; 1908: melkventer; 1909: pakhuisknecht; 1911: wagenrijder; 1914: pakhuisknecht
Daniël trouwde, 22 jaar oud, op 26-12-1907 in Gouda met Elisabeth Maria Catharina Massar, 22 jaar oud. Elisabeth is geboren op 23-08-1885 in Breda. Elisabeth is overleden na 1958, minstens 73 jaar oud.
Notitie bij Elisabeth: dochter van Gerardus Fransiscus Massar, 1907:sergeant-kok, en van Geertruida IJzenbaard
Beroep:  1907: dienstbode
 
Kinderen van Daniël en Elisabeth:
1 Leendert Johannes Boot, geboren op 15-07-1908 in Gouda. Leendert is overleden op 05-05-2005 in Gouda, 96 jaar oud.
2 Geertruida Cornelia Boot, geboren op 01-11-1909 in Gouda. Volgt XV-c.
3 Petronella Sophia Boot, geboren op 15-11-1911 in Gouda. Volgt XV-d.
4 Gerardus Franciscus Boot, geboren op 30-11-1914 in Gouda. Gerardus is overleden op 18-02-1929 in Gouda, 14 jaar oud.
Beroep: 1929 slagersknecht
5 Pieter Daniel Boot, geboren op 04-09-1917 in Gouda. Volgt XV-e.
 
XIV-bk Sophia Geertrui Boot is geboren op 14-12-1888 in Gouda, dochter van Leendert Johannes Boot (zie XIII-aa) en Petronella Sophia Spruit.
Notitie bij de geboorte van Sophia: geboren in het huis in de Geuzenstraat L 28
Sophia is overleden op 21-08-1940 in Gouda, 51 jaar oud.
Beroep: 1909: dienstbode
Sophia trouwde, 20 jaar oud, op 17-02-1909 in Gouda met Johannes Hendrikus Leonardus Groenendaal, 21 jaar oud. Johannes is geboren op 01-02-1888 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Johannes: in het huis in de Vogelenzang M 123
Notitie bij Johannes: zoon van Cornelis Groenendaal, geb. ~1864, 1888:sigarenmaker en van Theodora van Rijsdam
Beroep: 1909: sigarenmaker; 1942: kelner
 
Kinderen van Sophia en Johannes:
1 Petronella Sophia Cornelia Groenendaal (geboren Boot), geboren op 11-05-1908 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Petronella: geboren in het huis in de Vrouwensteeg H 201. Dochter door beide ouders erkend als hun kind.
2 Karel Cornelis Groenendaal, geboren op 04-03-1912 in Gouda. Karel is overleden op 01-04-1912 in Gouda, 28 dagen oud.
3 Cornelia Adriana Groenendaal, geboren op 29-04-1918 in Gouda. Cornelia is overleden op 08-05-1918 in Gouda, 9 dagen oud.
 
XIV-bl Johanna Boot is geboren op 29-07-1884 in Den Haag, dochter van Johannes Petrus Boot (zie XIII-ac) en Petronella Dongelmans. Johanna is overleden op 30-08-1958 in Den Haag, 74 jaar oud. Johanna:
(1) trouwde, 19 jaar oud, op 18-05-1904 in Den Haag met Didericus Hendrik van den Berg, ongeveer 23 jaar oud. Didericus is geboren omstreeks 1881 in Den Haag. Didericus is overleden op 24-12-1912 in Den Haag, ongeveer 31 jaar oud.
Notitie bij Didericus: zoon van Didericus Hendrik van den Berg en van Christina Harnas
Beroep: 1904: arbeider
(2) trouwde, 30 jaar oud, op 29-07-1914 in Den Haag met Franciscus Rutten, 32 jaar oud. Franciscus is geboren op 18-08-1881 in Arnhem. Franciscus is overleden op 01-06-1962 in Den Haag, 80 jaar oud.
Notitie bij Franciscus: zoon van Franciscus Rutten, koopman, en van Antonetta de Braak
Beroep: 1914: arbeider
 
Kinderen van Johanna en Didericus:
1 Johannes Diderik van den Berg (geboren Boot), geboren op 31-05-1902 in Den Haag.
Notitie bij de geboorte van Johannes: bij het huwelijk van de ouders is dit kind als het hunne erkend
2 Christina Petronella van den Berg, geboren op 10-02-1905 in Den Haag. Volgt XV-f.
3 Petronella Adriana van den Berg, geboren op 23-07-1907 in Den Haag. Volgt XV-g.
4 Gijsbertus Cornelis Antonius van den Berg, geboren op 27-02-1910 in Den Haag.
5 Johanna van den Berg, geboren op 03-02-1912 in Den Haag.
 
XIV-bm Johannes Petrus Boot is geboren op 08-06-1887 in Den Haag, zoon van Johannes Petrus Boot (zie XIII-ac) en Petronella Dongelmans. Johannes is overleden op 05-03-1936 in Den Haag, 48 jaar oud.
Beroep: 1911: arbeider; 1934: chauffeur; 1936: arbeider
Johannes trouwde, 24 jaar oud, op 26-07-1911 in Den Haag met Catharina Urgert, 26 jaar oud. Catharina is geboren op 07-08-1884 in Den Haag. Catharina is overleden op 10-11-1962 in Den Haag, 78 jaar oud.
Notitie bij Catharina: dochter van Arie Johannes Urgert, metselaar, en van Johanna Catharina Philippina Paulina Streeler
 
Kinderen van Johannes en Catharina:
1 Johannes Petrus Boot (geboren Urgert), geboren op 02-10-1909 in Den Haag. Volgt XV-h.
2 Johanna Catharina Philippina Paulina Boot, geboren omstreeks 1911 in Den Haag. Volgt XV-i.
3 NN Boot, levenloos geboren dochter, geboren op 29-04-1919 in Den Haag.
 
XIV-bn Christina Boot is geboren op 12-03-1890 in Den Haag, dochter van Johannes Petrus Boot (zie XIII-ac) en Petronella Dongelmans. Christina is overleden op 23-10-1968 in Den Haag, 78 jaar oud. Christina trouwde, 22 jaar oud, op 05-02-1913 in Den Haag met Nicolaas van Hoorn, 28 jaar oud. Nicolaas is geboren op 11-01-1885 in Den Haag. Nicolaas is overleden op 19-05-1924 in Den Haag, 39 jaar oud.
Notitie bij Nicolaas: zoon van Nikolaas van Hoorn ( ovl. 1944, 86 jaar), arbeider, en van Dirkje Lukassen
Beroep: 1913: arbeider
 
Kinderen van Christina en Nicolaas:
1 Johannes Petrus van Hoorn (geboren Boot), geboren op 17-01-1913 in Den Haag.
2 Nicolaas van Hoorn, geboren omstreeks 12-1920 in Den Haag. Nicolaas is overleden op 11-04-1921 in Den Haag, ongeveer 4 maanden oud.
 
XIV-bo Leendert Boot is geboren op 10-02-1893 in Den Haag, zoon van Johannes Petrus Boot (zie XIII-ac) en Petronella Dongelmans. Leendert is overleden na 1936, minstens 43 jaar oud.
Beroep: 1917: stratenmaker
Leendert trouwde, 24 jaar oud, op 20-06-1917 in Den Haag met Alberta Hendrika Hooft, 25 jaar oud. Alberta is geboren op 19-07-1891 in Den Haag. Alberta is overleden op 16-10-1936 in Den Haag, 45 jaar oud.
Notitie bij Alberta: dochter van Johannes Hooft, metselaar, en van Catharina Schouten
Beroep: 1917: strijkster
 
Kind van Leendert en Alberta:
1 Johannes Petrus Boot, geboren omstreeks 1919 in Den Haag. Johannes is overleden op 27-02-1921 in Den Haag, ongeveer 2 jaar oud.
 
XIV-bp Elisabeth Boot is geboren op 07-03-1897 in Den Haag, dochter van Johannes Petrus Boot (zie XIII-ac) en Petronella Dongelmans. Elisabeth is overleden op 11-02-1977 in Den Haag, 79 jaar oud. Elisabeth trouwde, 22 jaar oud, op 24-12-1919 in Den Haag met Leendert van Beek, 23 jaar oud. Leendert is geboren op 01-04-1896 in Den Haag. Leendert is overleden op 02-04-1956 in Den Haag, 60 jaar oud. Hij is begraven in Den Haag, Nieuw Eykenduynen.
Notitie bij Leendert: zoon van Martinus Johannes van Beek (ovl. 1930), stoffeerder, en van Margaretha Brants
Beroep: 1919: stoffeerder
 
Kinderen van Elisabeth en Leendert:
1 Leendert van Beek, geboren op 29-04-1921 in Den Haag. Leendert is overleden op 06-08-1999 in Den Haag, 78 jaar oud.
Beroep: chauffeur
2 Martinus Johannes van Beek, geboren op 15-09-1933 in Den Haag. Martinus is overleden in 2002, 68 of 69 jaar oud.
Beroep: woningstoffeerder
3 Johanna van Beek, geboren op 16-03-1937 in Den Haag. Johanna is overleden op 19-09-1957 in Den Haag, 20 jaar oud.
 
XIV-bq Catharina Maria Petronella Boot is geboren op 30-10-1901 in Den Haag, dochter van Johannes Petrus Boot (zie XIII-ac) en Petronella Dongelmans.
Beroep: 1921: strijkster
Catharina trouwde, 19 jaar oud, op 07-09-1921 in Den Haag met Petrus Romijn, 21 jaar oud. Petrus is geboren op 16-03-1900 in Delft. Petrus is overleden op 13-07-1959 in Den Haag, 59 jaar oud.
Notitie bij Petrus: zoon van Leonardus Romijn, koffiehuishouder, en van Wilhelmina Johanna van der Lee
Beroep: 1921: fabrieksarbeider; 1959: caféhouder
 
XIV-br Adriana Alida Boot (geb. Zuijdveld) is geboren op 22-06-1902 in Amsterdam, dochter van Leonardus Boot (zie XIII-ad) en Maria Zuijdveld.
Beroep: 1926: kantoorbediende
Adriana trouwde, 24 jaar oud, op 13-10-1926 in Den Haag met Cornelis Lambertus Quint, 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Adriana en Cornelis: Cornelis woont in 1926 te Schiedam
Cornelis is geboren op 16-05-1901 in Den Haag.
Notitie bij Cornelis: zoon van Henricus Willem Francois André Quint, 1926:instrumentmaker geb. ~1875, en van Geertruida Pauli, geb. ~1873
Beroep: 1926: instrumentmaker
 
XIV-bs Christina Johanna van Gogh is geboren op 01-11-1894 in Gouda, dochter van Michael van Gogh en Elisabeth Boot (zie XIII-ae).
Notitie bij de geboorte van Christina: geboren in het huis in de Vrouwevestesteeg N 245
Christina trouwde, 23 jaar oud, op 21-12-1917 in Den Haag met Cornelis Janknegt (geboren Langendoen), 25 jaar oud. Cornelis is geboren op 14-03-1892 in Den Haag.
Notitie bij Cornelis: zoon van Johannes Andries Janknegt, 1917:timmerman, en van Janneke Langendoen. Bij het huwelijk van zijn ouders te Den Haag op 31-01-1900, akte 132, hebben zij 6 eerder geboren kinderen erkend, onder wie zoon Cornelis.
Beroep: 1917: mijnwerker
 
XIV-bt Maria Catharina van Gogh is geboren op 28-05-1896 in Gouda, dochter van Michael van Gogh en Elisabeth Boot (zie XIII-ae).
Notitie bij de geboorte van Maria: geboren in het huis in de Lange Groenendaal I 48
Maria is overleden op 05-01-1968 in Den Haag, 71 jaar oud. Maria trouwde, 25 jaar oud, op 28-12-1921 in Den Haag met Cornelis Jacobus Endlich, 27 jaar oud. Cornelis is geboren op 08-11-1894 in Den Haag. Cornelis is overleden op 12-08-1965 in Den Haag, 70 jaar oud.
Notitie bij Cornelis: zoon van Wilhelmus Petrus Pius Endlich, 1908:manufacturier, en van Johanna Elisabeth van der Reijden
Beroep: 1921: brievenbesteller
 
XIV-bu Wilhelmina Elisabeth 3 van Gogh is geboren op 09-01-1904 in Den Haag, dochter van Michael van Gogh en Elisabeth Boot (zie XIII-ae). Wilhelmina is overleden op 29-03-1966 in Den Haag, 62 jaar oud. Wilhelmina trouwde, 24 jaar oud, op 31-10-1928 in Den Haag met Albertus Leonardus Otten, 26 jaar oud. Albertus is geboren op 04-06-1902 in Den Haag. Albertus is overleden op 03-03-1954 in Den Haag, 51 jaar oud.
Notitie bij Albertus: zoon van Frederikus Johannes Otten, 1902:broodbakker, 1924:werkman, en van Willemina Neeltje van Kampen
Beroep: 1928:chauffeur; 1954:caféhouder
 
XIV-bv Elisabeth 2 van Gogh is geboren op 20-05-1906 in Den Haag, dochter van Michael van Gogh en Elisabeth Boot (zie XIII-ae). Elisabeth is overleden na 1960, minstens 54 jaar oud. Elisabeth trouwde, 22 jaar oud, op 18-07-1928 in Den Haag met Adrianus Cornelis van Ruiten, 21 jaar oud. Adrianus is geboren op 10-04-1907 in Den Haag.
Notitie bij Adrianus: zoon van Antonius van Ruiten, geb. ~1875 en van Elisabeth Anna van Velzen, geb. ~1874 Den Haag
Beroep: 1928: broodbakker
 
XIV-bw Lena van Gogh is geboren op 07-01-1908 in Den Haag, dochter van Michael van Gogh en Elisabeth Boot (zie XIII-ae).
Lena trouwde, 24 jaar oud, op 20-07-1932 in Den Haag met Abraham Minderman, 30 jaar oud. Abraham is geboren op 28-01-1902 in Den Haag.
Notitie bij Abraham: zoon van Cornelis Johannes Jacobus Foppius Minderman, 1902:sigarenmaker,1932:sigarenhandelaar, en van Johanna Dina van Bemmel
Beroep: 1932: winkelbediende
 
XIV-bx Johannes Bartholomeus Boot is geboren op 30-01-1911 in Gouda, zoon van Leendert Boot (zie XIII-aj) en Elizabeth Verblaauw.
Notitie bij de geboorte van Johannes: geboren in het huis aan de Nieuwehaven nr 78
Johannes is overleden in 06-1981 in Gouda, 70 jaar oud.
Beroep: 1937: woningstoffeerder/behanger
Johannes trouwde, 26 jaar oud, op 07-07-1937 in Gouda met Theodora Overkamp, 27 jaar oud. Theodora is geboren op 28-10-1909 in Gouda.
Notitie bij Theodora: dochter van Jacobus Cornelis Overkamp, 1937:behanger, en van Metje Boonstra
 
XV-a Hendrika Wilhelmina Maria van den Hoven is geboren op 13-10-1908 in Utrecht, dochter van Pieter van den Hoven en Maria Agnietha Selgert (zie XIV-a). Hendrika trouwde, 21 jaar oud, op 17-09-1930 in Utrecht met Gerrit Dirk Becker, 21 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op 24-12-1954 in Utrecht (echtscheiding). Gerrit is geboren op 20-09-1908 in Zeist. Gerrit is overleden op 12-04-1960 in De Bilt, 51 jaar oud.
Notitie bij Gerrit: zoon van Andries Heinrich Becker en van Gerritje Goosen. Na de scheiding hertrouwd met Elizabeth Trijntje de Wit
 
XV-b Lammert Klaas Dijkstra is geboren op 28-08-1918 in Leeuwarden, zoon van Hendrik Dijkstra en Wietske Boot (zie XIV-y).
Beroep: militair
Lammert:
(1) trouwde met Antje de Vries. Antje is geboren op 24-10-1926 in Franeker. Antje is overleden in Leeuwarden.
Beroep: filiaalhoudster
(2) trouwde, 27 jaar oud, op 16-02-1946 in Wolverhampton, West Midlands, Groot-Brittannië met Barbara Joan Chapman, 17 jaar oud. Barbara is geboren op 16-02-1929 in Wolverhampton, West Midlands, Groot-Brittannië. Barbara is overleden op 29-08-1948 in Wolverhampton, West Midlands, Groot-Brittannië, 19 jaar oud.
 
XV-c Geertruida Cornelia Boot is geboren op 01-11-1909 in Gouda, dochter van Daniël Pieter Boot (zie XIV-bj) en Elisabeth Maria Catharina Massar. Geertruida trouwde, 17 jaar oud, op 26-01-1927 in Gouda met Johannes Leonardus van der Goes, ongeveer 25 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op 21-07-1948 in Rotterdam (echtscheiding). Johannes is geboren omstreeks 1902 in Zegwaart.
Notitie bij Johannes: zoon van Johannes van der Goes, winkelier, en van Antonia Maria de Haan
 
XV-d Petronella Sophia Boot is geboren op 15-11-1911 in Gouda, dochter van Daniël Pieter Boot (zie XIV-bj) en Elisabeth Maria Catharina Massar. Petronella trouwde, 20 jaar oud, op 06-04-1932 in Gouda met Antonius Franciscus van Peperstraate, ongeveer 22 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op 17-07-1946 in Rotterdam. Antonius is geboren omstreeks 1910 in Den Bommel.
Notitie bij Antonius: zoon van Jacobus van Peperstraate, , en van Constance Lagierse
Beroep: sloper
 
Kind van Petronella en Antonius:
1 Hendrik Petrus van Peperstrate, geboren in 06-1945 in Gouda. Hendrik is overleden op 02-07-1945 in Gouda, 1 maand oud.
 
XV-e Pieter Daniel Boot is geboren op 04-09-1917 in Gouda, zoon van Daniël Pieter Boot (zie XIV-bj) en Elisabeth Maria Catharina Massar. Pieter trouwde, 26 jaar oud, op 30-08-1944 in Gouda met Geertruida Hendrika van der Beek, ongeveer 21 jaar oud. Geertruida is geboren omstreeks 1923 in Den Haag. Geertruida is overleden op 24-11-1945 in Gouda, ongeveer 22 jaar oud.
Notitie bij Geertruida: dochter van Geertruida Hendrika van der Beek, woonde te Den Haag
 
XV-f Christina Petronella van den Berg is geboren op 10-02-1905 in Den Haag, dochter van Didericus Hendrik van den Berg en Johanna Boot (zie XIV-bl). Christina trouwde, 20 jaar oud, op 12-08-1925 in Den Haag met Arie van Pelt, ongeveer 24 jaar oud. Arie is geboren omstreeks 1901.
Notitie bij Arie: zoon van Arie van Pelt, 1925:arbeider, en van Wilhelmina Adriana de Bakker
Beroep:1925: arbeider
 
XV-g Petronella Adriana van den Berg is geboren op 23-07-1907 in Den Haag, dochter van Didericus Hendrik van den Berg en Johanna Boot (zie XIV-bl). Petronella trouwde, 21 jaar oud, op 26-09-1928 in Den Haag met Hendricus Johannes Wagner, ongeveer 21 jaar oud. Hendricus is geboren omstreeks 1907 in Den Haag.
Notitie bij Hendricus: zoon van Johannes Wagner, straatmaker, en van Elisabeth Geertruida Krebs
Beroep:1928 straatmaker
 
XV-h Johannes Petrus Boot (geboren Urgert) is geboren op 02-10-1909 in Den Haag, zoon van Johannes Petrus Boot (zie XIV-bm) en Catharina Urgert.
Beroep:1930: instrumentmaker
Johannes trouwde, 20 jaar oud, op 16-04-1930 in Den Haag met Margaretha Adriana Wilhelmina Beekman, ongeveer 18 jaar oud. Margaretha is geboren omstreeks 1912.
Notitie bij Margaretha: dochter van Pieter Beekman, smid geb. ~1887, en van Elisabeth Maria Hep
Beroep:1930 dienstbode
 
XV-i Johanna Catharina Philippina Paulina Boot is geboren omstreeks 1911 in Den Haag, dochter van Johannes Petrus Boot (zie XIV-bm) en Catharina Urgert. Johanna trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 08-08-1934 in Den Haag met Albertus Paulus Weijers, 24 jaar oud. Albertus is geboren op 07-08-1910 in Den Haag.
Notitie bij Albertus: zoon van Nicolaas Johannes Weijers, schipper, en van Johanna Maria Willekes
Beroep: 1934 rijwielhersteller
 

Index (771 personen)

 

Adema, Cristina (*14-04-1914, †06-06-1975) [Partner van XIV-be]  XIV-be
Aukema, Ymkje (*05-05-1866, †12-09-1943) [Partner van XIII-c]  XIII-c
Bakker, Aaltje (*29-06-1890) [Nummer XIV-al]  XIV-al
Bakker, Anna (*19-02-1888) [Dochter van XIII-p]  XIII-p,1
Bakker, Auke 1 (*10-04-1905, †05-12-1905) [Zoon van XIII-p]  XIII-p,9
Bakker, Auke 2 (*05-03-1907) [Zoon van XIII-p]  XIII-p,10
Bakker, Berend (*14-05-1866, †<1910) [Partner van XIII-p]  XIII-p; XIV-al; XIV-am; XIV-an
Bakker, Bernhardt (*24-12-1909) [Zoon van XIII-p]  XIII-p,11
Bakker, Dedje (*23-11-1903) [Dochter van XIII-p]  XIII-p,8
Bakker, Durkje (*26-04-1902) [Dochter van XIII-p]  XIII-p,7
Bakker, Geertruida (*29-07-1894) [Dochter van XIII-p]  XIII-p,4
Bakker, Harmen 1 (*14-05-1892, †19-06-1893) [Zoon van XIII-p]  XIII-p,3
Bakker, Harmen 2 (*06-12-1899) [Nummer XIV-an]  XIV-an
Bakker, Harmke (*29-03-1897, †10-12-1992) [Nummer XIV-am]  XIV-am
Bakker, Maike (*19-12-1877, †01-05-1955) [Partner van XIII-t]  XIII-t; XIV-bc; XIV-bd; XIV-be; XIV-bf; XIV-bg
Barends, Nanning (*26-04-1884, †14-07-1948) [Partner van XIII-z]  XIII-z
Barteram, Maria Frederika Helena (*±1869, †14-08-1900) [Partner van XIII-ad]  XIII-ad
Becker, Gerrit Dirk (*20-09-1908, †12-04-1960) [Partner van XV-a]  XV-a
Beek, Geertruida Hendrika van der (*±1923, †24-11-1945) [Partner van XV-e]  XV-e
Beek, Johanna van (*16-03-1937, †19-09-1957) [Dochter van XIV-bp]  XIV-bp,3
Beek, Leendert van (*01-04-1896, †02-04-1956) [Partner van XIV-bp]  XIV-bp
Beek, Leendert van (*29-04-1921, †06-08-1999) [Zoon van XIV-bp]  XIV-bp,1
Beek, Martinus Johannes van (*15-09-1933, †2002) [Zoon van XIV-bp]  XIV-bp,2
Beekman, Margaretha Adriana Wilhelmina (*±1912) [Partner van XV-h]  XV-h
Ben(t), Marrighje (Maria) van der (~26-12-1726, []19-08-1785) [Partner van VIII-i]  VIII-i; IX-j; IX-k; IX-l
Berg, Christina Petronella van den (*10-02-1905) [Nummer XV-f]  XV-f
Berg, Didericus Hendrik van den (*±1881, †24-12-1912) [Partner van XIV-bl]  XIV-bl; XV-f; XV-g
Berg, Gijsbertus Cornelis Antonius van den (*27-02-1910) [Zoon van XIV-bl]  XIV-bl,4
Berg, Johanna van den (*03-02-1912) [Dochter van XIV-bl]  XIV-bl,5
Berg, Johanna Elisabeth van den (*10-05-1911) [Partner van XIV-aj]  XIV-aj
Berg, Petronella Adriana van den (*23-07-1907) [Nummer XV-g]  XV-g
Berg, Pieter van den (~±1760) [Partner van X-h]  X-h
Berg, Wilhelmina Pieternella Cornelia van den (*07-06-1884, †23-09-1920) [Partner van XIV-bi]  XIV-bi
Berg (geboren Boot), Johannes Diderik van den (*31-05-1902) [Zoon van XIV-bl]  XIV-bl,1
Berger, Romke (*24-12-1896, †10-05-1970) [Partner van XIV-r]  XIV-r
Bijlsma, Albertje Sietske (*20-09-1908) [Partner van XIV-at]  XIV-at
Binnendijk, Isabella (*13-01-1825, †03-12-1877) [Partner van XII-t]  XII-t
Blonk, Pieter (~18-11-1774, †25-04-1847) [Partner van X-p]  X-p
Boer, Anna de (*12-06-1896) [Nummer XIV-q]  XIV-q
Boer, Atje de (*11-01-1898, †1972) [Nummer XIV-r]  XIV-r
Boer, Catharina de (*25-11-1896) [Partner van XIV-n]  XIV-n
Boer, Jan de (*01-09-1907, †1997) [Nummer XIV-t]  XIV-t
Boer, Meine de (*03-02-1869, †04-03-1955) [Partner van XIII-l]  XIII-l; XIV-p; XIV-q; XIV-r; XIV-s; XIV-t
Boer, Tjitske de (*22-02-1905, †1999) [Nummer XIV-s]  XIV-s
Boer (geboren Boot), Jeltje de (*08-01-1895) [Nummer XIV-p]  XIV-p
Boeren, Koenraad Gerardus (*28-05-1883) [Partner van XIII-ai]  XIII-ai
Bokma, Marten (*05-03-1902) [Partner van XIV-s]  XIV-s
Boodt (Boot), Arij Jansz (~±1644, []28-04-1716) [Nummer VI-f]  VI-f; VII-h; VII-i
Boodts, Cornelis Jacobs (*±1575) [Nummer IV-a]  IV-a; V-a; V-b; V-c
Boodts, Grijetgen (~30-01-1657) [Dochter van VI-b]  VI-b,1
Boodts, Grijetye de (~23-07-1660, []21-02-1661) [Dochter van VI-a]  VI-a,1
Boodts, Hillegont [Dochter van IV-b]  IV-b,1
Boodts, Jan Willemsz (den) ([]06-07-1648) [Nummer V-d]  V-d
Boodts, Pieter de(n) (~13-11-1665) [Zoon van VI-b]  VI-b,4
Boodts, Raes (~20-09-1658) [Zoon van VI-b]  VI-b,2
Boodts, Raes Jacobsz de(n) (~28-04-1634, []21-04-1703) [Nummer VI-b]  VI-b
Boodts, Sara den (~02-06-1675) [Dochter van VI-b]  VI-b,5
Boodts, Simen (~25-03-1663) [Zoon van VI-b]  VI-b,3
Boodts, Willem Jacobs (den) (*±1580, []30-10-1633) [Nummer IV-b]  IV-b; V-d
Boot, Aaghje (~16-07-1732) [Nummer IX-a]  IX-a; X-a; X-b
Boot, Aagje (*07-03-1912) [Nummer XIV-aw]  XIV-aw
Boot, Aaltje (*01-01-1870) [Nummer XIII-p]  XIII-p; XIV-al; XIV-am; XIV-an
Boot, Aaltje (*01-06-1890, †10-12-1902) [Dochter van XIII-n]  XIII-n,1
Boot, Aaltje (*05-08-1904, †17-10-1978) [Nummer XIV-bc]  XIV-bc
Boot, Aaltje (*16-11-1904, †22-04-1989) [Nummer XIV-ac]  XIV-ac
Boot, Aaltje (*01-04-1908, †10-07-1979) [Nummer XIV-au]  XIV-au
Boot, Aaltje 1 (*15-10-1914, †08-06-1915) [Dochter van XIII-u]  XIII-u,5
Boot, Aaltje 2 (*29-05-1916, †29-05-1920) [Dochter van XIII-u]  XIII-u,6
Boot, Aaltje 3 (*05-06-1920) [Dochter van XIII-u]  XIII-u,7
Boot, Abigail (~03-01-1725, []22-01-1728) [Dochter van VIII-a]  VIII-a,2
Boot, Albertus (*12-09-1899, †31-01-1900) [Zoon van XIII-ac]  XIII-ac,7
Boot, Aletta (Aaltje) (~01-11-1705, []20-05-1789) [Nummer VIII-f]  VIII-f
Boot, Aletta (~18-02-1733) [Dochter van VIII-e]  VIII-e,5
Boot, Alida (*25-11-1798, †11-11-1818) [Dochter van X-n]  X-n,4
Boot, Anderies (~26-01-1729) [Zoon van VIII-e]  VIII-e,3
Boot, Andries (~22-04-1714) [Zoon van VII-i]  VII-i,10
Boot, Andries Cornelisz (*±1616) [Nummer V-b]  V-b; VI-d; VI-e
Boot, Anna (~04-05-1767, †<1786) [Dochter van VIII-i]  VIII-i,11
Boot, Annichjen (~10-07-1654, []20-12-1654) [Dochter van V-b]  V-b,5
Boot, Antje (Johanna) (Anna) (~04-12-1771, †09-01-1837) [Nummer X-k]  X-k; XI-d; XI-e; XI-f
Boot, Ariaentge (de) (~14-02-1644, []25-03-1713) [Nummer VI-d]  VI-d; VII-a; VII-b; VII-c; VII-d; VII-e; VII-f; VII-g
Boot, Arie Erasmusz (~12-08-1701) [Nummer VIII-d]  VIII-d
Boot, Arij (~±1701, []14-02-1733) [Nummer VIII-b]  VIII-b
Boot, Arij (~06-03-1743) [Zoon van VIII-e]  VIII-e,9
Boot, Attje (*12-12-1878, †23-06-1879) [Dochter van XII-c]  XII-c,8
Boot, Auke (*23-05-1865, †04-06-1929) [Nummer XIII-n]  XIII-n; XIV-y; XIV-z; XIV-aa; XIV-ab; XIV-ac; XIV-ad; XIV-ae
Boot, Auke (*17-12-1906, †01-08-1982) [Nummer XIV-at]  XIV-at
Boot, Auke (*25-11-1913) [Nummer XIV-ae]  XIV-ae
Boot, Auke Dirk (*14-10-1923, †10-09-2007) [Zoon van XIV-z]  XIV-z,1
Boot, Auke Ruurd (*30-05-1946, †16-01-1999) [Zoon van XIV-ad]  XIV-ad,1
Boot, Baatje (*11-10-1929, †06-10-1998) [Dochter van XIV-v]  XIV-v,2
Boot, Baltus (~30-06-1702) [Zoon van VII-h]  VII-h,6
Boot, Catharina Maria (*09-01-1899) [Dochter van XIII-ad]  XIII-ad,3
Boot, Catharina Maria Petronella (*30-10-1901) [Nummer XIV-bq]  XIV-bq
Boot, Christina (*31-12-1869, †29-04-1871) [Dochter van XII-q]  XII-q,5
Boot, Christina (*12-03-1890, †23-10-1968) [Nummer XIV-bn]  XIV-bn
Boot, Cornelia (*26-04-1873, †28-07-1873) [Dochter van XII-s]  XII-s,3
Boot, Cornelia (*22-01-1880, †24-01-1883) [Dochter van XII-s]  XII-s,6
Boot, Cornelis (*±1505) [Nummer I]  I; II
Boot, Cornelis (~16-02-1642, []04-05-1643) [Zoon van V-b]  V-b,2
Boot, Cornelis (~07-11-1783, †14-01-1864) [Nummer X-e]  X-e
Boot, Cornelis (*30-07-1821, †18-03-1823) [Zoon van X-e]  X-e,3
Boot, Cornelis (*01-06-1885, †05-02-1956) [Nummer XIII-u]  XIII-u; XIV-bh
Boot, Cornelis (*18-11-1904, †20-03-1954) [Nummer XIV-w]  XIV-w
Boot, Cornelis Jacobsz 1 (~06-12-1626) [Zoon van V-a]  V-a,2
Boot, Daniël (*11-06-1880, †01-08-1880) [Zoon van XIII-ab]  XIII-ab,1
Boot, Daniël Pieter (*15-02-1885, †08-09-1958) [Nummer XIV-bj]  XIV-bj; XV-c; XV-d; XV-e
Boot, Dirk (~28-11-1781) [Zoon van IX-h]  IX-h,9
Boot, Dirkje (~10-05-1776, †<1793) [Dochter van IX-h]  IX-h,6
Boot, Dirkje (*10-10-1814, †20-07-1830) [Dochter van X-l]  X-l,3
Boot, Durk (*28-07-1840, †13-11-1907) [Nummer XII-d]  XII-d; XIII-n; XIII-o; XIII-p; XIII-q; XIII-r; XIII-s; XIII-t; XIII-u
Boot, Durk (*24-07-1894, †29-07-1916) [Zoon van XIII-n]  XIII-n,3
Boot, Durk (*24-10-1901, †02-07-1929) [Nummer XIV-aq]  XIV-aq
Boot, Durk (*26-08-1906, †28-12-1966) [Zoon van XIII-u]  XIII-u,1
Boot, Durk (*11-04-1907, †25-07-1993) [Nummer XIV-be]  XIV-be
Boot, Eeuwout (*21-12-1810, †21-12-1892) [Nummer XI-h]  XI-h
Boot, Elisabeth (*20-08-1874, †23-11-1952) [Nummer XIII-ae]  XIII-ae; XIV-bs; XIV-bt; XIV-bu; XIV-bv; XIV-bw
Boot, Elisabeth (*07-03-1897, †11-02-1977) [Nummer XIV-bp]  XIV-bp
Boot, Elisabeth (*11-12-1909, †11-01-1911) [Dochter van XIII-n]  XIII-n,10
Boot, Elisabeth 2 (*22-03-1846, †24-12-1918) [Nummer XII-e]  XII-e; XIII-v; XIII-w; XIII-x; XIII-y; XIII-z
Boot, Elizabeth (~11-08-1726) [Dochter van VIII-d]  VIII-d,2
Boot, Elizabeth (*26-03-1874) [Nummer XIII-q]  XIII-q; XIV-ao; XIV-ap
Boot, Elizabeth (*07-02-1917) [Nummer XIV-ax]  XIV-ax
Boot, Elizabeth 1 (~15-09-1769, †<1771) [Dochter van IX-e]  IX-e,3
Boot, Elizabeth 1 (*13-07-1843, †29-11-1845) [Dochter van XI-g]  XI-g,6
Boot, Elizabeth 2 (~03-07-1771, []20-02-1796) [Dochter van IX-e]  IX-e,4
Boot, Erasmus (~07-03-1730) [Zoon van VIII-d]  VIII-d,3
Boot, Erassemus Ariensz (~19-04-1677, []09-02-1759) [Nummer VII-i]  VII-i; VIII-d; VIII-e; VIII-f; VIII-g; VIII-h; VIII-i
Boot, Everdina (*17-12-1888, †06-03-1891) [Dochter van XII-s]  XII-s,10
Boot, Everdina (*20-03-1916) [Dochter van XIII-aj]  XIII-aj,3
Boot, Franciscus (*04-06-1835, †29-08-1835) [Zoon van X-e]  X-e,4
Boot, Geertje (*23-01-1869, †12-07-1882) [Dochter van XII-c]  XII-c,4
Boot, Geertrui (*12-03-1857, †10-09-1859) [Dochter van XII-p]  XII-p,2
Boot, Geertrui 2 (Geertje) (~03-02-1762) [Nummer IX-k]  IX-k; X-r
Boot, Geertrui Sophia Hendrika (*12-04-1887, †24-09-1887) [Dochter van XIII-aa]  XIII-aa,3
Boot, Geertruida (*16-06-1867) [Nummer XIII-o]  XIII-o; XIV-af; XIV-ag; XIV-ah; XIV-ai; XIV-aj; XIV-ak
Boot, Geertruida (*19-09-1898, †05-10-1898) [Dochter van XIII-n]  XIII-n,5
Boot, Geertruida Cornelia (*01-11-1909) [Nummer XV-c]  XV-c
Boot, Geertruij (*18-07-1805, †28-11-1863) [Nummer XI-l]  XI-l; XII-t; XII-u; XII-v; XII-w; XII-x; XII-y
Boot, Geertruij (*27-04-1861, †02-03-1956) [Nummer XIII-ab]  XIII-ab
Boot, Geertruijd 1 (~23-06-1754, []11-11-1754) [Dochter van VIII-i]  VIII-i,5
Boot, Geertruit (~26-05-1747) [Dochter van VIII-c]  VIII-c,9
Boot, Gerardus (~13-04-1768, []19-05-1796) [Zoon van IX-e]  IX-e,2
Boot, Gerardus Franciscus (*30-11-1914, †18-02-1929) [Zoon van XIV-bj]  XIV-bj,4
Boot, Grietge Jacobs (~29-01-1636) [Dochter van V-a]  V-a,6
Boot, Grietje (~13-12-1741, []19-02-1796) [Nummer IX-d]  IX-d
Boot, Henderika (*08-05-1871, †16-12-1962) [Nummer XIII-l]  XIII-l; XIV-p; XIV-q; XIV-r; XIV-s; XIV-t
Boot, Henderika (Hendrika, Hendrica) (*20-05-1831, †15-03-1926) [Nummer XII-a]  XII-a; XIII-a; XIII-b; XIII-c; XIII-d
Boot, Hendrik (*14-02-1849, †12-06-1851) [Zoon van XI-g]  XI-g,8
Boot, Hendrik (*12-03-1857, †10-02-1859) [Zoon van XII-p]  XII-p,3
Boot, Hendrika (*17-05-1914) [Dochter van XIII-aj]  XIII-aj,2
Boot, Jacob Jacobsz (~02-06-1641) [Zoon van V-a]  V-a,8
Boot, Jacob Jansz (*±1555) [Nummer III]  III; IV-a; IV-b
Boot, Jacoba (*21-03-1829, †13-09-1830) [Dochter van XI-k]  XI-k,4
Boot, Jacobus (~30-04-1727, †>1785) [Nummer VIII-i]  VIII-i; IX-j; IX-k; IX-l
Boot, Jacobus Frederik (*14-06-1842, †25-07-1849) [Zoon van XI-k]  XI-k,9
Boot, Jacobus Wilhelmus (*16-09-1799, []17-03-1801) [Zoon van IX-l]  IX-l,2
Boot, Jan (*21-01-1934, †05-01-2006) [Zoon van XIV-u]  XIV-u,1
Boot, Jan 1 (~13-08-1730) [Zoon van VIII-e]  VIII-e,4
Boot, Jan 2 (~02-02-1735, †<1771) [Nummer IX-g]  IX-g; X-i
Boot, Jan Ariensz (~28-02-1670, []01-05-1758) [Nummer VII-h]  VII-h; VIII-a; VIII-b; VIII-c
Boot, Jan Cornelis (*±1535) [Nummer II]  II; III
Boot, Janna (~23-09-1750, †<1786) [Dochter van VIII-i]  VIII-i,3
Boot, Janna 1 (*30-01-1794, []30-10-1794) [Dochter van X-n]  X-n,2
Boot, Janna 2 (Johanna) (*28-08-1796, †21-02-1868) [Nummer XI-j]  XI-j; XII-l; XII-m; XII-n; XII-o
Boot, Jannietie (~04-11-1716) [Dochter van VII-i]  VII-i,11
Boot, Jasper (~05-12-1773, †21-11-1838) [Nummer X-l]  X-l; XI-g
Boot, Jasper (*16-02-1812, †12-03-1812) [Zoon van X-m]  X-m,5
Boot, Jasper (*12-05-1836, †24-05-1931) [Nummer XII-c]  XII-c; XIII-j; XIII-k; XIII-l; XIII-m
Boot, Jasper (*10-07-1876, †26-02-1954) [Nummer XIII-r]  XIII-r; XIV-aq; XIV-ar; XIV-as; XIV-at; XIV-au; XIV-av; XIV-aw; XIV-ax
Boot, Jasper (*13-06-1902) [Nummer XIV-ab]  XIV-ab
Boot, Jasper (*04-09-1926, †30-04-1990) [Zoon van XIV-aq]  XIV-aq,1
Boot, Jelte (*15-05-1898, †25-04-1979) [Nummer XIV-v]  XIV-v
Boot, Jeltje (*12-11-1899) [Nummer XIV-aa]  XIV-aa
Boot, Jeras (~23-06-1754, []27-08-1754) [Zoon van VIII-i]  VIII-i,6
Boot, Jerasmus (~17-08-1727) [Zoon van VIII-e]  VIII-e,2
Boot, Jerasmus (~27-08-1756, †<1786) [Zoon van VIII-i]  VIII-i,7
Boot, Jetske (*16-07-1909, †18-01-1963) [Nummer XIV-bf]  XIV-bf
Boot, Jetze (*14-05-1880, †29-03-1961) [Zoon van XII-c]  XII-c,9
Boot, Johanna (~06-02-1774, []21-12-1797) [Nummer X-f]  X-f
Boot, Johanna (*20-02-1809, †02-12-1809) [Dochter van X-n]  X-n,7
Boot, Johanna (*02-09-1833, †31-07-1913) [Nummer XII-b]  XII-b; XIII-e; XIII-f; XIII-g; XIII-h; XIII-i
Boot, Johanna (*28-08-1860, †19-12-1862) [Dochter van XII-q]  XII-q,1
Boot, Johanna (*08-10-1871, †28-01-1872) [Dochter van XII-s]  XII-s,2
Boot, Johanna (*28-07-1873, †02-09-1880) [Dochter van XII-c]  XII-c,6
Boot, Johanna (*30-03-1880, †09-02-1949) [Nummer XIII-s]  XIII-s; XIV-ay; XIV-az; XIV-ba; XIV-bb
Boot, Johanna (*29-07-1884, †30-08-1958) [Nummer XIV-bl]  XIV-bl; XV-f; XV-g
Boot, Johanna 1 (*05-04-1824, †08-02-1836) [Dochter van XI-k]  XI-k,2
Boot, Johanna 2 (*15-01-1840, †07-04-1915) [Nummer XII-r]  XII-r; XIII-af; XIII-ag
Boot, Johanna Catharina Philippina Paulina (*±1911) [Nummer XV-i]  XV-i
Boot, Johanna Frederika (*15-04-1837, †20-02-1839) [Dochter van XI-k]  XI-k,7
Boot, Johannes (~25-09-1646) [Zoon van V-c]  V-c,2
Boot, Johannes (Jan) (~24-05-1722) [Zoon van VIII-a]  VIII-a,1
Boot, Johannes (Jan) (*16-02-1812, †17-03-1812) [Zoon van X-m]  X-m,4
Boot, Johannes (*04-12-1874) [Nummer XIII-ah]  XIII-ah
Boot, Johannes (Jan) (~14-06-1744, †<1781) [Nummer IX-e]  IX-e; X-f
Boot, Johannes Bartholomeus (*08-07-1847, †15-04-1927) [Nummer XII-s]  XII-s; XIII-ah; XIII-ai; XIII-aj
Boot, Johannes Bartholomeus (*30-01-1911, †?-06-1981) [Nummer XIV-bx]  XIV-bx
Boot, Johannes Petrus (*18-12-1862, †08-01-1945) [Nummer XIII-ac]  XIII-ac; XIV-bl; XIV-bm; XIV-bn; XIV-bo; XIV-bp; XIV-bq
Boot, Johannes Petrus (*08-06-1887, †05-03-1936) [Nummer XIV-bm]  XIV-bm; XV-h; XV-i
Boot, Johannes Petrus (*±1919, †27-02-1921) [Zoon van XIV-bo]  XIV-bo,1
Boot, Johannis (Jan) (~08-09-1709) [Zoon van VII-i]  VII-i,8
Boot, Kaatje (~09-08-1761, []17-09-1795) [Nummer X-i]  X-i; XI-a
Boot, Klaas (*18-04-1804, []14-06-1804) [Zoon van IX-l]  IX-l,3
Boot, Kornelis (*29-08-1876, †08-02-1963) [Nummer XIII-m]  XIII-m; XIV-u; XIV-v; XIV-w; XIV-x
Boot, Kornelis (Kor) (*11-05-1922, †28-11-1982) [Zoon van XIV-v]  XIV-v,1
Boot, Krijn (~29-08-1700) [Zoon van VII-h]  VII-h,4
Boot, Leendert (~27-08-1734, †<1738) [Zoon van VIII-a]  VIII-a,6
Boot, Leendert (~07-12-1737, []21-03-1796) [Nummer IX-h]  IX-h; X-j; X-k; X-l; X-m
Boot, Leendert (~09-05-1749, []19-02-1781) [Zoon van VIII-i]  VIII-i,2
Boot, Leendert (*30-10-1863, †22-10-1886) [Zoon van XII-c]  XII-c,2
Boot, Leendert (*18-10-1891) [Nummer XIII-aj]  XIII-aj; XIV-bx
Boot, Leendert (*10-02-1893, †>1936) [Nummer XIV-bo]  XIV-bo
Boot, Leendert 1 (~19-12-1779, []17-05-1782) [Zoon van IX-h]  IX-h,8
Boot, Leendert 1 (*30-08-1807, †16-09-1807) [Zoon van X-m]  X-m,1
Boot, Leendert 1 (*11-10-1831, †23-01-1833) [Zoon van XI-k]  XI-k,5
Boot, Leendert 1 (*13-12-1878, †13-04-1879) [Zoon van XII-d]  XII-d,7
Boot, Leendert 2 (~01-05-1785) [Nummer X-m]  X-m; XI-h
Boot, Leendert 2 (*01-12-1813, †11-01-1814) [Zoon van X-m]  X-m,6
Boot, Leendert 2 (*23-11-1833, †27-05-1918) [Nummer XII-q]  XII-q; XIII-ac; XIII-ad; XIII-ae
Boot, Leendert 2 (*14-09-1882, †20-06-1950) [Nummer XIII-t]  XIII-t; XIV-bc; XIV-bd; XIV-be; XIV-bf; XIV-bg
Boot, Leendert Jansz (~16-04-1698, []28-12-1754) [Nummer VIII-a]  VIII-a; IX-a
Boot, Leendert Jaspers (*19-09-1810, †29-03-1863) [Nummer XI-g]  XI-g; XII-a; XII-b; XII-c; XII-d; XII-e
Boot, Leendert Johannes (*04-10-1859, †18-10-1888) [Nummer XIII-aa]  XIII-aa; XIV-bi; XIV-bj; XIV-bk
Boot, Leendert Johannes (*15-07-1908, †05-05-2005) [Zoon van XIV-bj]  XIV-bj,1
Boot, Leentje (*27-07-1872, †10-07-1873) [Dochter van XII-d]  XII-d,4
Boot, Leonardus (*03-04-1872, †15-01-1945) [Nummer XIII-ad]  XIII-ad; XIV-br
Boot, Lucia (*20-08-1865, †09-06-1867) [Dochter van XII-q]  XII-q,3
Boot, Lucia (*14-04-1877, †20-01-1881) [Dochter van XII-s]  XII-s,5
Boot, Lucia (*05-09-1882, †28-05-1906) [Nummer XIII-ai]  XIII-ai
Boot, Lysbert (*18-08-1838, †02-09-1839) [Dochter van XI-g]  XI-g,4
Boot, Maike (*06-06-1917) [Nummer XIV-bg]  XIV-bg
Boot, Margriettie (Grietje) (~19-12-1731, †15-04-1808) [Nummer IX-b]  IX-b; X-c; X-d
Boot, Maria (Marrigje) (~29-08-1707) [Nummer VIII-g]  VIII-g
Boot, Maria (~04-12-1767, †14-10-1834) [Nummer X-j]  X-j; XI-b; XI-c
Boot, Maria (*30-11-1802, †20-06-1864) [Schoonmoeder van XII-x]  XII-x
Boot, Maria 1 (~07-03-1727, []01-07-1729) [Dochter van VIII-a]  VIII-a,3
Boot, Maria 2 (~07-05-1730, []18-05-1733) [Dochter van VIII-a]  VIII-a,4
Boot, Maria Cornelia (*26-08-1904, †15-10-1909) [Dochter van XIII-ac]  XIII-ac,9
Boot, Marija (~15-06-1649, []15-05-1725) [Nummer VI-e]  VI-e
Boot, Marijchyen (~23-12-1662) [Dochter van VI-a]  VI-a,2
Boot, Maritge Jacobs (~27-01-1632) [Dochter van V-a]  V-a,4
Boot, Marrigje (~04-08-1724) [Dochter van VIII-d]  VIII-d,1
Boot, Marrigje (~06-04-1740) [Dochter van VIII-e]  VIII-e,8
Boot, Marrigje (Maria) (~25-01-1747, †29-11-1812) [Nummer IX-j]  IX-j; X-o; X-p; X-q
Boot, N.N. ([]10-04-1697) [Kind van VII-h]  VII-h,1
Boot, N.N. ([]31-03-1707) [Kind van VII-h]  VII-h,2
Boot, N.N. ([]24-02-1750) [Kind van VIII-c]  VIII-c,2
Boot, N.N. (levenloos *28-01-1906) [Dochter van XIV-bi]  XIV-bi,1
Boot, N.N. (levenloos *08-03-1915) [Dochter van XIII-t]  XIII-t,5
Boot, N.N.1 ([]04-10-1718) [Kind van VII-i]  VII-i,1
Boot, N.N.2 ([]15-10-1718) [Kind van VII-i]  VII-i,2
Boot, Neeltje (~03-11-1752, †<1786) [Dochter van VIII-i]  VIII-i,4
Boot, Neeltje (~20-05-1770, †<1793) [Dochter van IX-h]  IX-h,3
Boot, Nijs (~07-05-1704) [Zoon van VII-i]  VII-i,5
Boot, NN ([]25-03-1647) [Kind van V-b]  V-b,1
Boot, NN (†±20-03-1807) [Kind van X-l]  X-l,1
Boot, NN ([]15-09-1797) [Kind van IX-l]  IX-l,1
Boot, NN (levenloos *23-11-1812) [Zoon van X-e]  X-e,1
Boot, NN (levenloos *29-04-1919) [Dochter van XIV-bm]  XIV-bm,3
Boot, Noach (~27-05-1759, †<1786) [Zoon van VIII-i]  VIII-i,8
Boot, Oentje 1 (*21-11-1902, †11-07-1903) [Dochter van XIII-r]  XIII-r,2
Boot, Oentje 2 (*24-12-1904, †30-12-1972) [Nummer XIV-as]  XIV-as
Boot, Petronella (Pieternella) (~19-03-1769, []26-04-1769) [Dochter van IX-h]  IX-h,2
Boot, Petronella Sophia (*15-11-1911) [Nummer XV-d]  XV-d
Boot, Petronella Sophia Wilhelmina (*25-11-1906, †09-01-1907) [Dochter van XIV-bi]  XIV-bi,2
Boot, Petrus (*21-12-1867, †15-12-1869) [Zoon van XII-q]  XII-q,4
Boot, Petrus 1 (*14-06-1885, †22-08-1885) [Zoon van XII-s]  XII-s,8
Boot, Petrus 2 (*18-07-1886, †04-07-1898) [Zoon van XII-s]  XII-s,9
Boot, Philippus (*17-11-1903, †03-01-1983) [Nummer XIV-ar]  XIV-ar
Boot, Pieter (~15-04-1778, []08-06-1795) [Zoon van IX-h]  IX-h,7
Boot, Pieter (*22-12-1801, †15-02-1871) [Nummer XI-k]  XI-k; XII-p; XII-q; XII-r; XII-s
Boot, Pieter (*14-10-1862, †05-11-1863) [Zoon van XII-p]  XII-p,6
Boot, Pieter 1 (~28-02-1745) [Zoon van VIII-e]  VIII-e,10
Boot, Pieter 1 (*12-03-1823, †24-05-1823) [Zoon van XI-k]  XI-k,1
Boot, Pieter 2 (*21-01-1827, †19-08-1863) [Nummer XII-p]  XII-p; XIII-aa; XIII-ab
Boot, Pieter 2 (Petrus) (~26-12-1749, []20-02-1795) [Nummer IX-i]  IX-i; X-n
Boot, Pieter Ariensz (*>1678) [Zoon van VI-f]  VI-f,3
Boot, Pieter Daniel (*04-09-1917) [Nummer XV-e]  XV-e
Boot, Pieter Daniël (*02-11-1883, †18-12-1956) [Nummer XIV-bi]  XIV-bi
Boot, Pieter Erasmusz (~12-11-1702) [Nummer VIII-e]  VIII-e; IX-f; IX-g; IX-h; IX-i
Boot, Pieternel (*14-04-1809, †28-06-1809) [Dochter van X-m]  X-m,2
Boot, Pieternella (~27-01-1792, †11-12-1868) [Nummer XI-i]  XI-i; XII-f; XII-g; XII-h; XII-i; XII-j; XII-k
Boot, Pieternella (*17-01-1864, †10-07-1864) [Dochter van XII-p]  XII-p,7
Boot, Pieteronella (Pietertje) (~13-06-1725, []01-12-1804) [Nummer IX-f]  IX-f; X-g; X-h
Boot, Rinskje (*25-01-1866, †18-05-1924) [Nummer XIII-k]  XIII-k; XIV-j; XIV-k; XIV-l; XIV-m; XIV-n; XIV-o
Boot, Ruth (~±1703, []22-08-1771) [Nummer VIII-c]  VIII-c; IX-b; IX-c; IX-d; IX-e
Boot, Ruth Geerits (~18-04-1766, []07-06-1784) [Zoon van IX-e]  IX-e,1
Boot, Ruurd (*14-01-1897, †25-02-1986) [Nummer XIV-z]  XIV-z
Boot, Salamon Jacobsz [Zoon van V-a]  V-a,1
Boot, Sophia Geertrui (*14-12-1888, †21-08-1940) [Nummer XIV-bk]  XIV-bk
Boot, Teunis 1 (~03-06-1734, []23-08-1734) [Zoon van VIII-c]  VIII-c,3
Boot, Teunis 2 (~03-08-1735, []30-01-1736) [Zoon van VIII-c]  VIII-c,4
Boot, Teunis 3 (~15-12-1737, []27-11-1738) [Zoon van VIII-c]  VIII-c,5
Boot, Teunis 4 (~19-02-1740, †17-10-1815) [Nummer IX-c]  IX-c; X-e
Boot, Teunis Cornelis (*08-05-1815) [Zoon van X-e]  X-e,2
Boot, Thijs (*10-09-1907, †11-01-1974) [Nummer XIV-ad]  XIV-ad
Boot, Tjaltje (*25-01-1906, †21-10-1958) [Nummer XIV-bd]  XIV-bd
Boot, Trijntje (*25-10-1915) [Nummer XIV-x]  XIV-x
Boot, Wietske (*29-06-1892, †23-11-1968) [Nummer XIV-y]  XIV-y; XV-b
Boot, Wilhelmina (*03-01-1896, †23-01-1896) [Dochter van XIII-ac]  XIII-ac,5
Boot, Willem (~26-12-1764, †27-04-1818) [Nummer IX-l]  IX-l
Boot, Willem (*27-08-1805, †24-03-1807) [Zoon van IX-l]  IX-l,4
Boot, Willemijntje (~13-12-1711, []10-02-1791) [Nummer VIII-h]  VIII-h
Boot, Willemina (*15-05-1877) [Dochter van XII-q]  XII-q,8
Boot, Wytze (*05-03-1910, †28-12-1984) [Nummer XIV-av]  XIV-av
Boot, Wytze 1 (*23-09-1907, †07-11-1907) [Zoon van XIII-u]  XIII-u,2
Boot, Wytze 2 (*30-06-1909) [Zoon van XIII-u]  XIII-u,3
Boot, Yda Aaltje (*21-02-1912, †31-03-1983) [Nummer XIV-bh]  XIV-bh
Boot (den Boots), Jacob Cornelisz (*±1600, []22-12-1683) [Nummer V-a]  V-a; VI-a; VI-b; VI-c
Boot (geb. Barteram), Johanna Catharina (*11-05-1897, †30-03-1899) [Dochter van XIII-ad]  XIII-ad,2
Boot (geb. Bateram), Helena Maria (*11-05-1897, †02-02-1900) [Dochter van XIII-ad]  XIII-ad,1
Boot (geb. Zuijdveld), Adriana Alida (*22-06-1902) [Nummer XIV-br]  XIV-br
Boot (geboren Brantsma), Jasper (*03-11-1894, †13-11-1967) [Nummer XIV-u]  XIV-u
Boot (geboren Donk), Johannes (*11-05-1870, †28-02-1872) [Zoon van XII-s]  XII-s,1
Boot (geboren Urgert), Johannes Petrus (*02-10-1909) [Nummer XV-h]  XV-h
Boot (geboren van der Kemp), Pieter (*02-09-1854, †17-02-1859) [Zoon van XII-p]  XII-p,1
Boot (geboren van Doeveren), Pieter (Petrus) (~14-01-1770, †05-08-1833) [Nummer X-n]  X-n; XI-i; XI-j; XI-k; XI-l
Boot (geboren Westerbaan), Aaltje (*08-11-1861, †14-03-1944) [Nummer XIII-j]  XIII-j; XIV-b; XIV-c; XIV-d; XIV-e; XIV-f; XIV-g; XIV-h; XIV-i
Boot(s), Jan Jacobsz (~20-01-1630, []02-12-1679) [Nummer VI-a]  VI-a
Boots, Cornelis Jacobsz 2 (den) (~19-03-1638, []27-07-1673) [Nummer VI-c]  VI-c
Boots, Marittge (den) (~±1771) [Dochter van VI-c]  VI-c,2
Boots, Pieter (~07-04-1671) [Zoon van VI-a]  VI-a,3
Boots, Trintje (den) (~04-01-1669) [Dochter van VI-c]  VI-c,1
Bos, Johannes (*15-05-1839, †10-07-1916) [Partner van XII-b]  XII-b
Bot (Boot), Leijdija (~08-02-1658) [Dochter van V-c]  V-c,6
Bot (Boot), Margriet (~14-09-1653) [Dochter van V-c]  V-c,5
Both, Geertruijt (~12-02-1648) [Dochter van V-c]  V-c,3
Both (Boodt), Jan Cornelisz (*±1620, []08-05-1696) [Nummer V-c]  V-c; VI-f; VI-g
Both (Boot), Hillegon(t) (~±1650, []16-07-1672) [Nummer VI-g]  VI-g
Bouwens, Lijsbeth (†<1636) [Partner van IV-b]  IV-b; V-d
Brantsma, Baatje (*02-08-1874, †18-10-1970) [Partner van XIII-m]  XIII-m; XIV-u; XIV-v; XIV-w; XIV-x
Brinkman, Anna Maria (*13-02-1885) [Partner van XIII-ah]  XIII-ah
Brock (Broeck), Emmijchje (Marittie) Leenderts van den (~15-10-1671, []08-09-1708) [Partner van VII-h]  VII-h; VIII-a; VIII-b; VIII-c
Broekhuijzen, Anna (~12-09-1777) [Partner van X-o]  X-o
Broekhuizen, Jacob ([]03-05-1794) [Schoonvader van X-o] [Schoonvader van XI-d]  X-o; XI-d
Broekhuizen, Klaas (Nicolaas) (~16-05-1790) [Partner van XI-d]  XI-d
Broere, Ariaantje (*28-08-1813, †09-12-1892) [Partner van XI-h]  XI-h
Broos, Weijntgen Cornelis (†<1658) [Partner van V-d]  V-d
Bruijn, Adriana de (~08-07-1772) [Dochter van IX-j]  IX-j,2
Bruijn, Catharina Pieters (Kaatje) de (~±1695, []11-03-1737) [Partner van VIII-a]  VIII-a; IX-a
Bruijn, Cornelis (Krelis) de (~23-07-1749, †05-11-1812) [Partner van IX-j]  IX-j; X-o; X-p; X-q
Bruijn, Cornelis de (~02-03-1791) [Zoon van IX-j]  IX-j,8
Bruijn, Geertruij de (~29-03-1778, †04-01-1843) [Nummer X-p]  X-p
Bruijn, Jacobus de (~25-03-1774) [Zoon van IX-j]  IX-j,3
Bruijn, Jan de (~14-06-1771, []13-08-1771) [Zoon van IX-j]  IX-j,1
Bruijn, Jannes de (~01-01-1776) [Nummer X-o]  X-o
Bruijn, Jeras de (~10-11-1780, []17-01-1781) [Zoon van IX-j]  IX-j,6
Bruijn, Margie (Margrita) (Maria) de (~20-11-1782, †12-08-1859) [Nummer X-q]  X-q
Bruinsma, Dirkje (*06-04-1911) [Partner van XIV-t]  XIV-t
Bueren, Aegtie Bastiaens van (~09-08-1684, []30-08-1741) [Partner van VII-h]  VII-h
Cannegieter, Harm (*01-02-1908) [Partner van XIV-ac]  XIV-ac
Chapman, Barbara Joan (*16-02-1929, †29-08-1948) [Partner van XV-b]  XV-b
Cnossen, Korneliske (*18-07-1896, †21-11-1982) [Partner van XIV-z]  XIV-z
Cornelissen, Aaltje [Partner van V-b]  V-b; VI-d; VI-e
Crawaet, Hermina ([]01-05-1759) [Partner van VII-c]  VII-c
Decker, Katrina (Kaatje) (~03-05-1758, []21-12-1790) [Partner van X-c]  X-c
Deen, Antonius (*08-11-1858, †12-03-1926) [Partner van XIII-ab]  XIII-ab
Dekker, Johanna (*02-10-1886, †28-03-1948) [Partner van XIII-x]  XIII-x
Dijk, Willem van [Partner van VII-d]  VII-d
Dijkstra, Auke (*27-06-1917) [Zoon van XIV-y]  XIV-y,1
Dijkstra, Hendrik (*22-06-1892, †13-05-1966) [Partner van XIV-y]  XIV-y; XV-b
Dijkstra, Klaaske (*17-02-1886, †15-02-1940) [Schoonmoeder van XIV-ar]  XIV-ar
Dijkstra, Lammert Klaas (*28-08-1918) [Nummer XV-b]  XV-b
Doeveren, Pieternella van (~07-12-1751, []26-05-1790) [Partner van IX-i]  IX-i; X-n
Dongelmans, Petronella (*15-08-1861, †07-12-1934) [Partner van XIII-ac]  XIII-ac; XIV-bl; XIV-bm; XIV-bn; XIV-bo; XIV-bp; XIV-bq
Donk, Wilhelmina (Dina) (*12-11-1848, †26-02-1907) [Partner van XII-s]  XII-s; XIII-ah; XIII-ai; XIII-aj
Dortland, Cornelia (~26-01-1755, †22-10-1840) [Partner van IX-c]  IX-c; X-e
Draaij (Draai), Alida van der (~12-11-1773, †23-11-1830) [Schoonmoeder van XI-l]  XI-l
Draaij (geb. Schoonhoven), Pieter van der (*28-03-1819, †21-03-1883) [Partner van XI-c]  XI-c
Dubbel (Duybel), Govert ([]19-02-1722) [Partner van VI-g]  VI-g
Dullemeijer, Christina (*28-09-1833, †27-01-1892) [Partner van XII-q]  XII-q; XIII-ac; XIII-ad; XIII-ae
Dus, Johanna (van der) (*±1770, †16-06-1814) [Partner van X-c]  X-c
Duybel, Cristyna (~09-12-1671) [Dochter van VI-g]  VI-g,1
Eijgelaar, Louwrens (*01-02-1894) [Partner van XIV-p]  XIV-p
Endlich, Cornelis Jacobus (*08-11-1894, †12-08-1965) [Partner van XIV-bt]  XIV-bt
Engels, Dirk (*19-01-1899) [Nummer XIV-ap]  XIV-ap
Engels, Gerrit (*±1869) [Partner van XIII-q]  XIII-q; XIV-ao; XIV-ap
Engels, Gerrit (*23-10-1896) [Nummer XIV-ao]  XIV-ao
Frisee, Pieternella Pieters (Pietertje) (~±1678, []15-09-1724) [Partner van VII-i]  VII-i; VIII-d; VIII-e; VIII-f; VIII-g; VIII-h
Gilst, Alijda Gerritdina Wilhelmina van (*±1893) [Partner van XIV-af]  XIV-af
Goes, Johannes Leonardus van der (*±1902) [Partner van XV-c]  XV-c
Gogh, Christina Johanna van (*01-11-1894) [Nummer XIV-bs]  XIV-bs
Gogh, Elisabeth 1 van (*24-03-1905, †25-04-1905) [Dochter van XIII-ae]  XIII-ae,8
Gogh, Elisabeth 2 van (*20-05-1906, †>1960) [Nummer XIV-bv]  XIV-bv
Gogh, Elisabeth Wilhelmina van (*05-07-1897, †29-04-1898) [Dochter van XIII-ae]  XIII-ae,5
Gogh, Jacoba van (*29-04-1893) [Dochter van XIII-ae]  XIII-ae,1
Gogh, Lena van (*07-01-1908) [Nummer XIV-bw]  XIV-bw
Gogh, Maria Catharina van (*28-05-1896, †05-01-1968) [Nummer XIV-bt]  XIV-bt
Gogh, Michael van (*21-12-1871, †26-11-1925) [Partner van XIII-ae]  XIII-ae; XIV-bs; XIV-bt; XIV-bu; XIV-bv; XIV-bw
Gogh, Wilhelmina Elisabeth 1 van (*05-07-1897, †04-11-1897) [Dochter van XIII-ae]  XIII-ae,4
Gogh, Wilhelmina Elisabeth 2 van (*18-12-1898, †14-10-1900) [Dochter van XIII-ae]  XIII-ae,6
Gogh, Wilhelmina Elisabeth 3 van (*09-01-1904, †29-03-1966) [Nummer XIV-bu]  XIV-bu
Graaf, Maria de [Partner van VIII-a]  VIII-a
Grenerus, Alida Johanna (*19-10-1875, †12-04-1905) [Partner van XIII-v]  XIII-v
Groenendaal, Cornelia Adriana (*29-04-1918, †08-05-1918) [Dochter van XIV-bk]  XIV-bk,3
Groenendaal, Johannes Hendrikus Leonardus (*01-02-1888) [Partner van XIV-bk]  XIV-bk
Groenendaal, Karel Cornelis (*04-03-1912, †01-04-1912) [Zoon van XIV-bk]  XIV-bk,2
Groenendaal (geboren Boot), Petronella Sophia Cornelia (*11-05-1908) [Dochter van XIV-bk]  XIV-bk,1
Groeneveld, Ulbe (*25-07-1896, †08-04-1953) [Partner van XIV-m]  XIV-m
Haan, Lieuwe de (*14-08-1903, †21-12-1963) [Partner van XIV-ax]  XIV-ax
Haanraats, Anna Elisabeth (*18-10-1898) [Partner van XIV-e]  XIV-e
Hansler, Hendrik (*07-08-1826, †22-06-1912) [Partner van XII-l]  XII-l
Hanzen, Katrina (*04-07-1892) [Partner van XIV-k]  XIV-k
Hartjesveld, Lucia (Martha) (Sijtje) (*29-08-1805, †31-05-1873) [Partner van XI-k]  XI-k; XII-p; XII-q; XII-r; XII-s
Hertog, Hendrik den (*24-10-1863) [Partner van XIII-ag]  XIII-ag
Hoekstra, Fritz (*23-01-1945, †20-07-1945) [Zoon van XIV-bg]  XIV-bg,2
Hoekstra, Murk (*14-05-1912, †26-08-1962) [Partner van XIV-bg]  XIV-bg
Hoekstra, Wiebe (*17-07-1940, †18-03-1975) [Zoon van XIV-bg]  XIV-bg,1
Hoevenaar, Christina ([]22-05-1731) [Partner van VII-b]  VII-b
Hooft, Alberta Hendrika (*19-07-1891, †16-10-1936) [Partner van XIV-bo]  XIV-bo
Hoorn, Nicolaas van (*11-01-1885, †19-05-1924) [Partner van XIV-bn]  XIV-bn
Hoorn, Nicolaas van (*±?-12-1920, †11-04-1921) [Zoon van XIV-bn]  XIV-bn,2
Hoorn (geboren Boot), Johannes Petrus van (*17-01-1913) [Zoon van XIV-bn]  XIV-bn,1
Horst, Arnoldina van der (*27-04-1897, †22-07-1909) [Dochter van XIII-k]  XIII-k,7
Horst, Atje van der (*20-08-1893) [Nummer XIV-m]  XIV-m
Horst, Bonne van der (*30-08-1883, †23-01-1884) [Zoon van XIII-k]  XIII-k,1
Horst, Henderika van der (*27-05-1901) [Nummer XIV-o]  XIV-o
Horst, Jan van der (*10-05-1863, †08-04-1944) [Partner van XIII-k]  XIII-k; XIV-j; XIV-k; XIV-l; XIV-m; XIV-n; XIV-o
Horst, Leendert van der (*10-10-1891, †24-07-1990) [Nummer XIV-l]  XIV-l
Horst, Martje van der (*14-06-1889, †20-08-1979) [Nummer XIV-j]  XIV-j
Horst, Pieter van der (*03-09-1890, †17-05-1957) [Nummer XIV-k]  XIV-k
Horst, Theunis van der (*11-08-1895) [Nummer XIV-n]  XIV-n
Hospes, Hotske (*27-11-1901, †27-05-1967) [Partner van XIV-v]  XIV-v
Hottinga, Jan (*22-02-1889) [Partner van XIV-al]  XIV-al
Houtman, Elisabet (~20-01-1751) [Dochter van VIII-g]  VIII-g,8
Houtman, Hendrik 1 (~24-11-1733) [Zoon van VIII-g]  VIII-g,1
Houtman, Hendrik 2 (~17-01-1740) [Zoon van VIII-g]  VIII-g,4
Houtman, Jacobus (~14-03-1745) [Zoon van VIII-g]  VIII-g,6
Houtman, Jan Jansz [Partner van VIII-g]  VIII-g
Houtman, Johanna 1 (~27-10-1737) [Dochter van VIII-g]  VIII-g,3
Houtman, Johanna 2 (~13-03-1743) [Dochter van VIII-g]  VIII-g,5
Houtman, Marija (~04-09-1735) [Dochter van VIII-g]  VIII-g,2
Houtman, Pietertje (~30-04-1747) [Dochter van VIII-g]  VIII-g,7
Hoven, Gerardus van den (*27-01-1850, †31-07-1918) [Schoonvader van XIV-a]  XIV-a
Hoven, Hendrika Wilhelmina Maria van den (*13-10-1908) [Nummer XV-a]  XV-a
Hoven, Pieter van den (*05-04-1886) [Partner van XIV-a]  XIV-a; XV-a
Hoven, Willemina Johanna Klaaske van den (*1907, †19-02-1910) [Dochter van XIV-a]  XIV-a,1
Huisman, Gerritje (*06-12-1904) [Partner van XIV-ab]  XIV-ab
Huisman de Jong, Fokke (*03-04-1903) [Partner van XIV-i]  XIV-i
IJsselsteijn, Maria Johanna (*04-05-1819, †12-12-1889) [Partner van XII-i]  XII-i
IJsselstijn, Gerrit (*25-05-1836, †28-03-1922) [Partner van XII-v]  XII-v
Jacobs, Neeltje [Partner van VI-a]  VI-a
Jager, Cornelia Willemina de (*12-08-1797) [Dochter van X-f]  X-f,2
Jager, Job de (~20-11-1774, †23-02-1808) [Partner van X-f]  X-f
Jager, NN de ([]21-09-1804) [Kind van X-f]  X-f,1
Janknegt (geboren Langendoen), Cornelis (*14-03-1892) [Partner van XIV-bs]  XIV-bs
Jans, Grietgen [Partner van IV-a]  IV-a; V-a; V-b; V-c
Jansen Manenschijn, Hendrik (*12-09-1894) [Partner van XIV-ah]  XIV-ah
Jong, Edjer de (*19-08-1915) [Partner van XIV-x]  XIV-x
Jong, Geeske de (*29-07-1865, †08-10-1919) [Partner van XIII-c]  XIII-c
Jong, Jacobus de (*19-06-1794) [Zoon van X-j]  X-j,1
Jong, Jantje de (*21-05-1915) [Partner van XIV-bb]  XIV-bb
Jong, Jo(h)anna Susanna de (~01-04-1792, †17-08-1833) [Partner van X-r]  X-r
Jong, Johanna de (*20-03-1810, †31-05-1858) [Nummer XI-c]  XI-c
Jong, Joostje de (~12-09-1773, †11-12-1819) [Partner van X-a]  X-a
Jong, Leendert de (*11-01-1796) [Zoon van X-j]  X-j,2
Jong, Maarten de (*02-06-1799) [Zoon van X-j]  X-j,4
Jong, Maria 1 de (*01-03-1798) [Dochter van X-j]  X-j,3
Jong, Maria 2 de (*10-11-1812) [Dochter van X-j]  X-j,8
Jong, Neeltje de (*01-09-1805, †01-08-1837) [Dochter van X-j]  X-j,6
Jong, Pieter de (~08-11-1769, †19-12-1840) [Partner van X-j]  X-j; XI-b; XI-c
Jong, Susanna de (*20-06-1802, †17-11-1886) [Nummer XI-b]  XI-b
Jongsma, Aaltje (*26-07-1906, †12-01-1937) [Nummer XIV-az]  XIV-az
Jongsma, Auke (*25-10-1910, †27-09-1996) [Nummer XIV-ba]  XIV-ba
Jongsma, Durk (*11-08-1902, †03-02-1949) [Zoon van XIII-s]  XIII-s,2
Jongsma, Jacob (*09-07-1904, †09-04-1945) [Zoon van XIII-s]  XIII-s,3
Jongsma, Jan (*11-12-1908) [Zoon van XIII-s]  XIII-s,5
Jongsma, Jelle (*02-12-1914) [Zoon van XIII-s]  XIII-s,8
Jongsma, Jitze (*08-02-1876, †11-07-1955) [Partner van XIII-s]  XIII-s; XIV-ay; XIV-az; XIV-ba; XIV-bb
Jongsma, N.N. (levenloos *12-10-1916) [Dochter van XIII-s]  XIII-s,9
Jongsma, Rinke (*29-04-1913) [Nummer XIV-bb]  XIV-bb
Jongsma, Wibbigje (*22-10-1900) [Nummer XIV-ay]  XIV-ay
Jongstra, Wilhelmina (*09-07-1893, †13-06-1920) [Partner van XIV-e]  XIV-e
Kalksma, Reinder (*05-06-1870, †06-01-1950) [Partner van XIII-h]  XIII-h
Kampen, Berend (*09-11-1911) [Partner van XIV-bf]  XIV-bf
Kanon, Emke (*16-05-1901) [Partner van XIV-o]  XIV-o
Kappenburg, Auke Tammes (*24-01-1818, †11-06-1873) [Schoonvader van XII-d]  XII-d
Kappenburg (geboren Lapolder), Aaltje (*18-11-1844, †26-09-1911) [Partner van XII-d]  XII-d; XIII-n; XIII-o; XIII-p; XIII-q; XIII-r; XIII-s; XIII-t; XIII-u
Kelleter, Josefine (*±1888) [Partner van XIV-an]  XIV-an
Kemp, Geertruida (Geertruij) van der (*22-03-1827, †25-08-1904) [Partner van XII-p]  XII-p; XIII-aa; XIII-ab
Keuning, Gerritje (*26-03-1912, †18-12-2001) [Partner van XIV-av]  XIV-av
Kiesouw, Alberdina Johanna (*±1906) [Partner van XIV-ap]  XIV-ap
Kieviet, Jannetje de (*14-10-1885, †12-06-1956) [Partner van XIII-y]  XIII-y
Kind, Jacoba Pieternella van der (*20-07-1814, †14-12-1814) [Dochter van XI-a]  XI-a,1
Kint, Abraham van der (~08-11-1758, †<1817) [Partner van X-i]  X-i; XI-a
Kint, Grietje van der (~15-08-1792, †19-05-1867) [Nummer XI-a]  XI-a
Kint, Johannes van der (~29-12-1784) [Zoon van X-i]  X-i,3
Kint, Niesie van der (~30-01-1782) [Dochter van X-i]  X-i,2
Kint, Pieter van der (~08-11-1780) [Zoon van X-i]  X-i,1
Kint, Pieternella van der (~22-06-1788) [Dochter van X-i]  X-i,4
Klein (Kleijn), Gerrit van der (*20-12-1804, †28-11-1873) [Schoonvader van XII-x]  XII-x
Klein (Kleijn), Gerrit van der (*12-03-1840, †20-03-1895) [Partner van XII-x]  XII-x
Koen, Anna [Partner van VII-b]  VII-b
Kokke, Grietje Gerrits ([]04-10-1723) [Partner van VII-h]  VII-h
Koning, Johanna de (*26-03-1826, †22-12-1896) [Partner van XII-u]  XII-u
Koning, Salomon de (*16-11-1801, †29-04-1875) [Partner van XI-b]  XI-b
Koolmees, Sija (Sophia) (~05-01-1780, †19-03-1862) [Partner van X-m]  X-m; XI-h
Kruis, Jetze (*08-01-1885, †22-04-1959) [Partner van XIII-w]  XIII-w
Kunst, Jan Simonsz [Partner van VIII-f]  VIII-f
Kunst, Jannitje (~19-08-1733) [Dochter van VIII-f]  VIII-f,2
Kunst, Pietertje (~29-07-1731) [Dochter van VIII-f]  VIII-f,1
Kwinkelenberg, Jannigje (*07-01-1816, †30-01-1899) [Partner van XII-j]  XII-j
Laforce, Daniel (~22-05-1682) [Partner van VII-g]  VII-g
Laforce, Jan (~01-02-1692) [Partner van VII-f]  VII-f
Langius, Joosje (*12-06-1865, †19-09-1940) [Partner van XIII-f]  XIII-f
Lapolder, Geertruida (*26-10-1821, †10-06-1873) [Schoonmoeder van XII-d]  XII-d
Laurier, Henricus (Hendrik) (~17-02-1791, †04-07-1826) [Partner van X-p]  X-p
Laurier, Johannes (Jan) (~08-11-1784, †05-08-1852) [Partner van X-q]  X-q
Leeuwen, Johannes (Jan) van (*26-08-1801, †12-03-1834) [Partner van XI-b]  XI-b
Leeuwen, Johannes van (*09-09-1839, †09-10-1876) [Partner van XII-x]  XII-x
Lindemann, Catharina Elisabeth (*17-08-1896) [Partner van XIV-ag]  XIV-ag
Looman, Elisabeth (Lijsje) (~17-07-1733, []03-10-1781) [Partner van IX-e]  IX-e; X-f
Loon, Markus Joachim van (*26-11-1810, †17-01-1847) [Partner van XII-f]  XII-f
Luinenburg, Willemintje (Mintje) (~20-02-1765, []22-08-1801) [Partner van X-c]  X-c
Maaskant, Cornelia Antonia (*14-10-1906, †08-05-1942) [Partner van XIV-ak]  XIV-ak
Maertens, Neeltje [Partner van VI-c]  VI-c
Marree (Maré), Jan de (~05-05-1773, †±18-12-1811) [Partner van X-p]  X-p
Massar, Elisabeth Maria Catharina (*23-08-1885, †>1958) [Partner van XIV-bj]  XIV-bj; XV-c; XV-d; XV-e
Meij, Maaike van der (*27-04-1864, †29-11-1952) [Partner van XIII-b]  XIII-b
Mils, Kniera (*25-01-1837, †20-08-1881)  XII-x
Minderman, Abraham (*28-01-1902) [Partner van XIV-bw]  XIV-bw
Misson (Nesson), Maria (Marija) Andriesse (Marrigje) (~±1702, []25-06-1770) [Partner van VIII-e]  VIII-e; IX-f; IX-g; IX-h; IX-i
Modderman, Willem (*06-03-1901, †16-04-1979) [Partner van XIV-aa]  XIV-aa
Mol, Abraham (*30-01-1877, †15-07-1957) [Partner van XIII-i]  XIII-i
Molenaar, Willemke (*27-10-1898, †16-09-1992) [Partner van XIV-g]  XIV-g
Molenberg, Isaak [Partner van VII-e]  VII-e
Moleveld, Hendrik (*10-03-1837, †20-05-1873) [Partner van XII-w]  XII-w
Monkel, Henderika Tecla (*22-10-1895) [Partner van XIV-f]  XIV-f
Morlion, Catharina Gerritsdr (~28-05-1684, []17-08-1736) [Partner van VIII-b]  VIII-b
Mulder, Jantje (*08-05-1875, †05-06-1960) [Partner van XIII-v]  XIII-v
Mullaart, Bastiaan (*05-06-1839, †29-09-1908) [Partner van XII-k]  XII-k
Munniks, Jelle (*16-05-1893) [Partner van XIV-q]  XIV-q
Nagel, Alida Hendriks (Aaltje) (*28-09-1810, †28-12-1877) [Partner van XI-g]  XI-g; XII-a; XII-b; XII-c; XII-d; XII-e
Nauta, Doetje (*21-01-1885, †05-11-1921) [Partner van XIII-y]  XIII-y
Nie(u)veld, Frans Jacobsz (~25-03-1711) [Partner van VIII-h]  VIII-h
Nieu(w)velt, Frans (~03-05-1752) [Zoon van VIII-h]  VIII-h,9
Nieuwvelt, Abraham (~12-10-1749) [Zoon van VIII-h]  VIII-h,8
Nieuwvelt, Ariaantje (~02-01-1737) [Dochter van VIII-h]  VIII-h,3
Nieuwvelt, Grietje (~25-11-1742) [Dochter van VIII-h]  VIII-h,5
Nieuwvelt, Jacobus (~18-12-1739) [Zoon van VIII-h]  VIII-h,4
Nieuwvelt, Nouwta (~11-12-1744) [Dochter van VIII-h]  VIII-h,6
Nieuwvelt, Pieternella (~28-02-1734) [Dochter van VIII-h]  VIII-h,2
Nieuwvelt, Thomas (~21-12-1746) [Zoon van VIII-h]  VIII-h,7
Nieveld, Neeltje (~02-05-1732) [Dochter van VIII-h]  VIII-h,1
Ommen, Gerrit van (~28-05-1730, []21-03-1805) [Partner van IX-f]  IX-f; X-g; X-h
Ommen, Joanna van (~16-08-1769, []30-10-1777) [Dochter van IX-f]  IX-f,5
Ommen, Klaas (Nicolas) van (~29-08-1755, †24-04-1846) [Nummer X-g]  X-g
Ommen, Maria van (~09-03-1760) [Nummer X-h]  X-h
Ommen, NN van ([]05-12-1794) [Kind van X-g]  X-g,1
Ommen, Pieter van (~17-03-1758, []21-05-1760) [Zoon van IX-f]  IX-f,3
Ommen, Pieternella van (~17-10-1753, []12-01-1754) [Dochter van IX-f]  IX-f,1
Ooms, Thomas (*21-11-1897, †11-05-1952) [Partner van XIV-ay]  XIV-ay
Oosten, Geertruij van (~18-07-1698, []29-01-1732) [Partner van VIII-c]  VIII-c; IX-b
Oosten, Jaapje van (~21-02-1766, []05-06-1799) [Partner van X-d]  X-d
Ottema, Peter (*13-01-1905, †31-10-1984) [Partner van XIV-aw]  XIV-aw
Otten, Albertus Leonardus (*04-06-1902, †03-03-1954) [Partner van XIV-bu]  XIV-bu
Overkamp, Theodora (*28-10-1909) [Partner van XIV-bx]  XIV-bx
Pasma, Harmke (*07-08-1867, †08-03-1955) [Partner van XIII-n]  XIII-n; XIV-y; XIV-z; XIV-aa; XIV-ab; XIV-ac; XIV-ad; XIV-ae
Pelt, Arie van (*±1901) [Partner van XV-f]  XV-f
Peperstraate, Antonius Franciscus van (*±1910) [Partner van XV-d]  XV-d
Peperstrate, Hendrik Petrus van (*?-06-1945, †02-07-1945) [Zoon van XV-d]  XV-d,1
Pijpers, Arie Gerardus Johannes (*21-10-1869, †26-01-1912) [Partner van XIII-ab]  XIII-ab
Polijn, Jacobus (~26-02-1669) [Partner van VII-a]  VII-a
Post, Aaltje (*11-03-1861, †24-12-1884) [Nummer XIII-a]  XIII-a
Post, Jetze (*06-10-1823, †03-08-1901) [Partner van XII-a]  XII-a; XIII-a; XIII-b; XIII-c; XIII-d
Post, Johannes (*19-12-1872, †17-10-1883) [Zoon van XII-a]  XII-a,5
Post, Leendert (*28-09-1865, †03-03-1945) [Nummer XIII-c]  XIII-c
Post, Rients (*21-05-1863, †16-09-1938) [Nummer XIII-b]  XIII-b
Post, Rinske (*01-03-1898, †14-12-1984) [Partner van XIV-u]  XIV-u
Post, Sijbe (*26-12-1869, †21-01-1948) [Nummer XIII-d]  XIII-d
Postma, Tjerk (*22-09-1903, †13-06-1962) [Partner van XIV-as]  XIV-as
Pot, Maria Glaude ([]04-09-1752) [Partner van VII-i]  VII-i; VIII-i
Prins(e)lo, Jacobus (~18-03-1794, †12-06-1831) [Partner van XI-a]  XI-a
Quint, Cornelis Lambertus (*16-05-1901) [Partner van XIV-br]  XIV-br
Raasen, Maria [Partner van V-a]  V-a; VI-a; VI-b; VI-c
Raessen, Lijsbeth (~±1636) [Partner van VI-b]  VI-b
Ravensbergh, Adrijana van (~29-03-1675) [Dochter van VI-d]  VI-d,3
Ravensbergh, Alida van (~14-06-1684, []11-02-1765) [Nummer VII-f]  VII-f
Ravensbergh, Andries van (~19-10-1672, []30-12-1755) [Nummer VII-b]  VII-b
Ravensbergh, Cornelia van (~27-03-1682) [Nummer VII-e]  VII-e
Ravensbergh, Helena van (~07-01-1680) [Nummer VII-d]  VII-d
Ravensbergh, Johanna van (~01-08-1670) [Nummer VII-a]  VII-a
Ravensbergh, Johannes (Jan) van ([]11-08-1710) [Partner van VI-d]  VI-d; VII-a; VII-b; VII-c; VII-d; VII-e; VII-f; VII-g
Ravensbergh, Sara van (~10-10-1688, []22-03-1717) [Nummer VII-g]  VII-g
Ravensbergh, Sebastiaen van (~06-08-1677, []03-04-1761) [Nummer VII-c]  VII-c
Riemsbergen, Alida Maria van (*20-08-1834, †24-05-1908) [Nummer XII-v]  XII-v
Riemsbergen, Arie van (*10-05-1832, †02-10-1833) [Zoon van XI-l]  XI-l,3
Riemsbergen, Frans van (*21-04-1803, †31-07-1860) [Partner van XI-l]  XI-l; XII-t; XII-u; XII-v; XII-w; XII-x; XII-y
Riemsbergen, Frans van (*15-10-1829, †11-06-1898) [Nummer XII-u]  XII-u
Riemsbergen, Geertrui 2 van (*19-04-1851, †30-09-1910) [Nummer XII-y]  XII-y
Riemsbergen, Geertruij 1 van (*24-08-1841, †16-04-1847) [Dochter van XI-l]  XI-l,7
Riemsbergen, Maria van (*10-02-1839, †15-01-1914) [Nummer XII-x]  XII-x
Riemsbergen, N.N. van (levenloos *16-01-1848) [Zoon van XI-l]  XI-l,9
Riemsbergen, N.N. van (levenloos *14-12-1848) [Dochter van XI-l]  XI-l,10
Riemsbergen, Pieter van (~15-05-1776, †21-04-1845) [Schoonvader van XI-l]  XI-l
Riemsbergen, Pieter van (*17-03-1826, †15-07-1882) [Nummer XII-t]  XII-t
Riemsbergen, Pieternella van (*03-12-1836) [Nummer XII-w]  XII-w
Riemsbergen, Roeland van (*07-12-1843, †1869) [Zoon van XI-l]  XI-l,8
Rijnberk, Hendrikus Jacobus van (*04-05-1902, †14-10-1979) [Partner van XIV-au]  XIV-au
Ring(s)ma, IJsbrand (*20-02-1890) [Nummer XIV-e]  XIV-e
Ringma, Attje (*22-08-1884) [Nummer XIV-c]  XIV-c
Ringma, Dirkje (*26-08-1883) [Nummer XIV-b]  XIV-b
Ringma, Harmen (*29-09-1900, †31-05-1990) [Nummer XIV-h]  XIV-h
Ringma, Hendrika 1 (*29-09-1891, †28-04-1893) [Dochter van XIII-j]  XIII-j,7
Ringma, Hendrika 2 (*11-12-1894, †21-06-1965) [Dochter van XIII-j]  XIII-j,9
Ringma, Keimpe (*27-11-1857, †10-02-1942) [Partner van XIII-j]  XIII-j; XIV-b; XIV-c; XIV-d; XIV-e; XIV-f; XIV-g; XIV-h; XIV-i
Ringma, Leendert 1 (*04-08-1888, †1889) [Zoon van XIII-j]  XIII-j,5
Ringma, Leendert 2 (*14-10-1897) [Nummer XIV-g]  XIV-g
Ringma, Marten 1 (*30-10-1885, †07-01-1887) [Zoon van XIII-j]  XIII-j,3
Ringma, Marten 2 (*19-10-1893, †08-01-1894) [Zoon van XIII-j]  XIII-j,8
Ringma, Marten 3 (*07-04-1896) [Nummer XIV-f]  XIV-f
Ringma, N.N. (levenloos *26-04-1899) [Dochter van XIII-j]  XIII-j,12
Ringma, Rinske (*23-04-1902) [Nummer XIV-i]  XIV-i
Ringma, Ritske (*27-06-1904, †10-02-1905) [Dochter van XIII-j]  XIII-j,15
Ringma, Trijntje (*01-06-1887, †12-12-1959) [Nummer XIV-d]  XIV-d
Roering, Willemina (Wilhelmina) Johanna (*1849, †03-10-1921) [Schoonmoeder van XIV-a]  XIV-a
Romijn, Petrus (*16-03-1900, †13-07-1959) [Partner van XIV-bq]  XIV-bq
Roos, Leena de (~08-11-1767, †02-08-1843) [Partner van IX-l]  IX-l
Roos, Willem de [Partner van VIII-f]  VIII-f
Rostang, Jean Francois (*18-08-1895) [Partner van XIV-ai]  XIV-ai
Round, Cecilia (*1907, †07-04-1995) [Partner van XIV-w]  XIV-w
Ruiten, Adrianus Cornelis van (*10-04-1907) [Partner van XIV-bv]  XIV-bv
Rutten, Franciscus (*18-08-1881, †01-06-1962) [Partner van XIV-bl]  XIV-bl
Scheepvaart, Anna (*13-02-1858, †19-02-1935) [Partner van XIII-e]  XIII-e
Schorel, Aaltje Erasmusse (~±1646) [Partner van VI-f]  VI-f; VII-h; VII-i
Schouten, Cornelis (*13-08-1851, †22-05-1933) [Partner van XII-y]  XII-y
Schregardus, Aukje (*11-10-1859, †16-05-1890) [Partner van XIII-b]  XIII-b
Schuil, Aaltje (*16-05-1874, †19-01-1950) [Dochter van XII-e]  XII-e,2
Schuil, Eeke (*01-02-1872, †08-01-1945) [Dochter van XII-e]  XII-e,1
Schuil, Harmen (*22-11-1844, †17-11-1909) [Partner van XII-e]  XII-e; XIII-v; XIII-w; XIII-x; XIII-y; XIII-z
Schuil, Harmen (*07-12-1886) [Zoon van XII-e]  XII-e,7
Schuil, Henderika (*03-09-1878, †21-01-1933) [Nummer XIII-w]  XIII-w
Schuil, Johanna (*28-08-1889) [Nummer XIII-z]  XIII-z
Schuil, Leendert (*01-05-1884, †26-06-1965) [Nummer XIII-y]  XIII-y
Schuil, Paulus (*20-02-1877, †09-12-1951) [Nummer XIII-v]  XIII-v
Schuil, Willem (*05-11-1881, †04-02-1945) [Nummer XIII-x]  XIII-x
Schumer, Alida (*31-10-1831, †02-01-1832) [Dochter van XI-j]  XI-j,8
Schumer, Fredrica 1 (*19-09-1828, †19-10-1829) [Dochter van XI-j]  XI-j,6
Schumer, Fredrica 2 (*15-02-1830, †25-01-1885) [Nummer XII-n]  XII-n
Schumer, Jacobus (*15-01-1794, †30-06-1874) [Partner van XI-j]  XI-j; XII-l; XII-m; XII-n; XII-o
Schumer, Jacobus 1 (*02-02-1833, †05-10-1833) [Zoon van XI-j]  XI-j,9
Schumer, Jacobus 2 (*27-05-1834, †11-06-1911) [Nummer XII-o]  XII-o
Schumer, Johanna Alida (*14-10-1838, †26-01-1839) [Dochter van XI-j]  XI-j,11
Schumer, Johannes (*07-05-1841, †16-08-1841) [Zoon van XI-j]  XI-j,12
Schumer, Pieter (*02-05-1826, †15-01-1891) [Zoon van XI-j]  XI-j,5
Schumer, Wilhelmina 3 (*14-07-1823, †15-09-1823) [Dochter van XI-j]  XI-j,3
Schumer, Wilhelmina Carolina (*06-10-1824, †17-10-1863) [Nummer XII-m]  XII-m
Schumer, Willemina 1 (*23-11-1820, †01-04-1821) [Dochter van XI-j]  XI-j,1
Schumer, Willemina 2 (*30-10-1821, †13-05-1908) [Nummer XII-l]  XII-l
Selgert, Hendrik Wilhelm Herman (*18-02-1859, †21-10-1949) [Partner van XIII-g]  XIII-g; XIV-a
Selgert, Maria Agnietha (*25-09-1886, †16-06-1956) [Nummer XIV-a]  XIV-a; XV-a
Seuter, Jan (*±1908) [Partner van XIV-az]  XIV-az
Sipkes, Aaltje (*26-01-1875, †17-03-1945) [Nummer XIII-i]  XIII-i
Sipkes, Eelke (*10-10-1838, †24-12-1889) [Partner van XII-b]  XII-b; XIII-e; XIII-f; XIII-g; XIII-h; XIII-i
Sipkes, Henderikus (*12-04-1864, †01-03-1937) [Nummer XIII-f]  XIII-f
Sipkes, Jentje (*11-01-1862) [Dochter van XII-b]  XII-b,2
Sipkes, Klaaske (*14-07-1866, †06-03-1942) [Nummer XIII-g]  XIII-g; XIV-a
Sipkes, Leendert (*13-11-1859, †11-04-1919) [Nummer XIII-e]  XIII-e
Sipkes, Trijntje (*18-06-1870, †01-03-1939) [Nummer XIII-h]  XIII-h
Sloos, Hendrikie (Hendrica) (~30-09-1778, †30-03-1863) [Partner van X-l]  X-l; XI-g
Sloot, Pieter (*14-09-1857) [Partner van XIII-a]  XIII-a
Snel, Adriana (*03-02-1865) [Nummer XIII-ag]  XIII-ag
Snel, Bastiaan (*29-03-1837, †01-01-1892) [Partner van XII-r]  XII-r; XIII-af; XIII-ag
Snel, Bastiaan (*1861, †22-11-1861) [Zoon van XII-r]  XII-r,1
Snel, NN (levenloos *1867) [Zoon van XII-r]  XII-r,4
Snel, NN (levenloos *1868) [Dochter van XII-r]  XII-r,5
Snel, Petronella (*31-05-1862, †13-04-1949) [Nummer XIII-af]  XIII-af
So(u)ffree, Grietje (~27-03-1733) [Partner van IX-g]  IX-g; X-i
Sonsbeek (Zontsbeek), Geertrui (Truitje,Trintje) (~28-06-1767, †11-10-1844) [Partner van X-n]  X-n; XI-i; XI-j; XI-k; XI-l
Spierenburg, Barendina (*10-08-1846, †14-03-1933) [Partner van XII-o]  XII-o
Spierenburg, Pieter (*08-08-1823, †17-06-1870) [Partner van XII-m]  XII-m
Spieringshoek, Teunis (*16-04-1819, †05-12-1881) [Partner van XII-f]  XII-f
Spitse, Tjitse (*18-03-1893, †07-09-1962) [Partner van XIV-am]  XIV-am
Spoel, Gerrit van der (*15-03-1889, †20-09-1954) [Partner van XIV-c]  XIV-c
Spruit, Petronella Sophia (*19-06-1857) [Partner van XIII-aa]  XIII-aa; XIV-bi; XIV-bj; XIV-bk
Starren, Apolonia Hendrika van der (*26-03-1864, †03-12-1925) [Partner van XIII-ah]  XIII-ah
Steensma, Trijntje (*03-05-1904) [Partner van XIV-aq]  XIV-aq
Steenwinkel, Anthonie (~04-07-1764, †07-11-1827) [Partner van X-k]  X-k; XI-d; XI-e; XI-f
Steenwinkel, Jannigje (Johanna) (*02-10-1793, †18-10-1842) [Nummer XI-d]  XI-d
Steenwinkel, Kornelia (*23-02-1803, †±20-03-1809) [Dochter van X-k]  X-k,3
Steenwinkel, Leenderd (*14-11-1807, †25-05-1817) [Zoon van X-k]  X-k,5
Steenwinkel, Neeltje 1 (*12-01-1796, []24-03-1796) [Dochter van X-k]  X-k,2
Steenwinkel, Neeltje 2 (*16-11-1814, †18-12-1876) [Nummer XI-f]  XI-f
Steenwinkel, Thona (Anthonia) (*09-03-1805, †28-08-1842) [Nummer XI-e]  XI-e
Stralen, Kornelis van (~27-07-1768, †20-05-1847) [Partner van XI-a]  XI-a
Struijs, Eva ([]19-07-1721) [Partner van VII-c]  VII-c
Taat, Hendrik Gerardus (*31-08-1813, †08-12-1882) [Partner van XII-g]  XII-g
Terpstra, Oentje (*28-11-1834, †07-03-1921) [Schoonmoeder van XIII-r]  XIII-r
Tigchelaar, Catharina (*18-06-1911, †03-09-1994) [Partner van XIV-ad]  XIV-ad
Tuinstra (geboren Jaasma), Grietje (*02-10-1896) [Partner van XIV-h]  XIV-h
Tukker, Arie (*12-04-1822) [Partner van XII-w]  XII-w
Urgert, Catharina (*07-08-1884, †10-11-1962) [Partner van XIV-bm]  XIV-bm; XV-h; XV-i
Valk, Anna Carolina Henrijetta van der (*03-05-1811, †18-09-1889) [Nummer XII-f]  XII-f
Valk, Daniel van der (*05-11-1828, †23-06-1857) [Zoon van XI-i]  XI-i,8
Valk, Elisabeth van der (*12-12-1816, †11-02-1893) [Nummer XII-h]  XII-h
Valk, Geertruida van der (*23-06-1834, †21-01-1900) [Nummer XII-k]  XII-k
Valk, Geertruy van der (*04-04-1813, †21-07-1813) [Dochter van XI-i]  XI-i,2
Valk, Jacobus van der (*21-03-1823, †27-07-1823) [Zoon van XI-i]  XI-i,7
Valk, Johannes van der (~20-05-1789, †14-01-1856) [Partner van XI-i]  XI-i; XII-f; XII-g; XII-h; XII-i; XII-j; XII-k
Valk, Johannes van der (*19-12-1820, †18-05-1898) [Nummer XII-j]  XII-j
Valk, Leendert van der (*19-01-1819, †23-11-1885) [Nummer XII-i]  XII-i
Valk, Pieternella van der (*31-05-1814, †15-10-1875) [Nummer XII-g]  XII-g
Veen, Klaske van der (*15-10-1915) [Partner van XIV-ba]  XIV-ba
Veenema, Wiebe (*24-12-1879, †29-10-1950) [Partner van XIV-d]  XIV-d
Veer, Lambertje Jans van der [Partner van VIII-d]  VIII-d
Vellinga, Pieter (*29-06-1887) [Partner van XIV-b]  XIV-b
Veltman, Jacob (*26-06-1913) [Partner van XIV-bc]  XIV-bc
Velzen, Peternella Margaretha van (*06-12-1888) [Partner van XIV-bi]  XIV-bi
Venema, Attje (*02-05-1884, †29-01-1958) [Partner van XIII-u]  XIII-u; XIV-bh
Verblaauw, Elizabeth (*19-09-1892) [Partner van XIII-aj]  XIII-aj; XIV-bx
Verbrugge, Jacobus (*14-08-1803) [Zoon van IX-k]  IX-k,8
Verbrugge, Jan (Johannes) (~02-11-1757, †04-11-1813) [Partner van IX-k]  IX-k; X-r
Verbrugge, Marrigje 1 (*07-03-1793) [Dochter van IX-k]  IX-k,5
Verbrugge, Marrigje 2 (*03-02-1798) [Dochter van IX-k]  IX-k,7
Verbrugge, NN1 ([]19-01-1805) [Kind van IX-k]  IX-k,1
Verbrugge, NN2 ([]12-01-1804) [Kind van IX-k]  IX-k,2
Verbrugge, Trijntje (~23-12-1787) [Dochter van IX-k]  IX-k,3
Verbrugge(n), Jacob (*17-06-1794, †16-09-1819) [Nummer X-r]  X-r
Verbruggen, Johannes (~15-10-1790) [Zoon van IX-k]  IX-k,4
Verburg, Johannes (*25-08-1862, †02-04-1910) [Partner van XIII-af]  XIII-af
Verf, Geert (*31-01-1885, †04-05-1928) [Partner van XIV-j]  XIV-j
Verhil, Adriana (*05-05-1900) [Partner van XIV-ao]  XIV-ao
Verhoef(f), Maria (~23-01-1791, †06-08-1860) [Partner van X-e]  X-e
Vermeul(en), Josua (~02-06-1771, †19-07-1806) [Zoon van IX-b]  IX-b,6
Vermeul(en), Rut(ger) (~11-03-1759, †01-12-1829) [Nummer X-c]  X-c
Vermeul(en) (Van Meul), Josua (~<1710, []04-03-1771) [Partner van IX-b]  IX-b; X-c; X-d
Vermeul(en)(Voormeul), Geertruij (~19-03-1766) [Dochter van IX-b]  IX-b,4
Vermeulen, Cornelis (~05-01-1763) [Dochter van IX-b]  IX-b,3
Vermeulen, Kornelia (~08-03-1769) [Dochter van IX-b]  IX-b,5
Vermeulen, Willem (~03-12-1760) [Nummer X-d]  X-d
Vers(e)ijde, Maria ([]24-03-1804) [Schoonmoeder van X-o] [Schoonmoeder van XI-d]  X-o; XI-d
Verveen, Andries (†<1692) [Partner van VI-e]  VI-e
Verweij, Catharina (Kaatje) (~03-06-1759) [Dochter van IX-a]  IX-a,1
Verweij, Cornelis (~08-11-1773, †27-08-1831) [Nummer X-b]  X-b
Verweij, Gerrit Cornelisz (~04-02-1721) [Partner van IX-a]  IX-a; X-a; X-b
Verweij, Leendert (~07-02-1762, †10-02-1829) [Nummer X-a]  X-a
Vin, Johanna van der (~30-09-1753) [Partner van X-g]  X-g
Visser, Angenietje (*03-08-1908, †31-03-2006) [Partner van XIV-ar]  XIV-ar
Visser, Klaas (*15-08-1886, †28-04-1967) [Schoonvader van XIV-ar]  XIV-ar
Visser, Rigtje (*18-07-1893) [Partner van XIV-l]  XIV-l
Vleuten, Johannes van (*19-02-1814, †05-08-1903) [Partner van XI-f]  XI-f
Vos, Elisabeth (Lijsbet) (de) (~27-01-1706, []25-09-1778) [Partner van VIII-c]  VIII-c; IX-c; IX-d; IX-e
Vries, Antje de (*24-10-1926) [Partner van XV-b]  XV-b
Vries, Maria de (*12-01-1914) [Partner van XIV-ae]  XIV-ae
Vries, Neeltje de (~19-07-1744, []06-12-1791) [Partner van IX-h]  IX-h; X-j; X-k; X-l; X-m
Vries, Reintje de (*29-09-1898) [Partner van XIII-y]  XIII-y
Vries, Wiebe de (*17-06-1902, †02-04-1961) [Partner van XIV-bd]  XIV-bd
Wagner, Hendricus Johannes (*±1907) [Partner van XV-g]  XV-g
Weger, Frank de (*29-03-1821, †19-10-1902) [Partner van XII-h]  XII-h
Weijers, Albertus Paulus (*07-08-1910) [Partner van XV-i]  XV-i
Westerbaan, Attje (Aaltje) (*04-10-1838, †21-01-1932) [Partner van XII-c]  XII-c; XIII-j; XIII-k; XIII-l; XIII-m
Westerbaan, Dirk (*21-09-1891) [Nummer XIV-af]  XIV-af
Westerbaan, Elisabeth (*06-08-1894) [Nummer XIV-ah]  XIV-ah
Westerbaan, Jacob Johannes (*14-12-1892) [Nummer XIV-ag]  XIV-ag
Westerbaan, Jasper (*07-03-1900, †05-08-1970) [Nummer XIV-ak]  XIV-ak
Westerbaan, Johannes (*11-06-1898) [Nummer XIV-aj]  XIV-aj
Westerbaan, Trijntje (*16-04-1896) [Nummer XIV-ai]  XIV-ai
Westerbaan (geboren Brandenburg), Johannes (*13-03-1866) [Partner van XIII-o]  XIII-o; XIV-af; XIV-ag; XIV-ah; XIV-ai; XIV-aj; XIV-ak
Westra, Bouke (*08-05-1906, †19-06-1961) [Partner van XIV-bh]  XIV-bh
Wijk, Geertje van (~23-03-1788, †05-08-1835) [Partner van X-b]  X-b
Wijmen, Johannes (Jan) van (~02-12-1740, †<1796) [Partner van IX-d]  IX-d
Wiltenburg, Geertruida Elisabeth (*±1883, †10-10-1898) [Dochter van XIII-ab]  XIII-ab,2
Wiltenburg, Martinus (*28-02-1861, †15-12-1933) [Partner van XIII-ab]  XIII-ab
Wolf, Philippus de (*12-10-1834, †07-02-1893) [Schoonvader van XIII-r]  XIII-r
Wolf(f), Geertje de (*24-02-1876, †02-11-1964) [Partner van XIII-r]  XIII-r; XIV-aq; XIV-ar; XIV-as; XIV-at; XIV-au; XIV-av; XIV-aw; XIV-ax
Zand, Lijsbeth Jans van (*±1623, []30-04-1696) [Partner van V-c]  V-c; VI-f; VI-g
Zanten, Hendrikus van (*07-06-1818, †>1885) [Partner van XII-n]  XII-n
Zee, Hiske van der (*09-10-1871, †30-01-1957) [Partner van XIII-d]  XIII-d
Zijlemans, Reinier (~30-01-1805, †16-03-1872) [Partner van XI-e]  XI-e
Zuijdveld, Maria (*05-01-1882, †30-05-1935) [Partner van XIII-ad]  XIII-ad; XIV-br
 
logoaldfaer   Gegenereerd met Aldfaer versie 10.1 op 19-05-2022 16:59:39
 
Hebt u vragen of opmerkingen over deze parenteel? Stel deze dan aan de samensteller van dit parenteel: Frits Vergouwen (zoon van Sophia Adriana (Fie) Boot) via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

stuurlinks stuurrechts