bel

bel

bel

Logboek

Op twee schepenzegels uit het Schepenboek van Dordrecht komt het wapen met het hertje voor. De zegels zijn nogal vergroot, één daarvan is mogelijk gerestaureerd.

Gheraet_Boot_van_der_Zwalu

Naam zegelaar: Gheraet Boot van der Zwalu
Datering: 14 januari 1411
Wapenbeschrijving: een klimmend hert
Schildvorm: een gotische driepas over een lobbige driepas, waarin een rechtstaand vroeggotisch schild
Randschrift: .GHE/RAET/.....
Schepenjaren: 1410
Archiefnummer: 24 Heilige Geest- en pesthuis ter Nieuwkerk
Inventarisnummer: 85
Bron: Erfgoedcentrum DiEP, Dordrecht


Cornelis_Adriaanszn_Boot.01

Naam zegelaar: Cornelis Boot Aerntsz
Datering: 27 maart 1442
Wapenbeschrijving: een klimmend hert
Schildvorm: een schuinstaand gotisch schild
Randschrift: cor ae
Schepenjaren: 1441-1460
Schildhouder: links(achter), een adelaar
Archiefnummer: 16 Gilden en confrérieën
Inventarisnummer: 38-4
Bron: Erfgoedcentrum DiEP, Dordrecht


Cornelis_Adriaanszn_Boot.02

Zegel van Cornelis Adriaanszn Boot. 4 juni 1442, schepen van Dordrecht. Het hangt aan een charter in het Archief van het Karthuizer Klooster Het Hollandsche Huis bij Geertruidenberg. Inventarisnr. 164 van J.G.M. Sanders. 


 

Cornelis_Boot_Aertssoen

Schepenzegel van Cornelis Boot Aertssoen, schepen te Dordrecht 1442.
Bron: Karthuizer Klooster Het Hollandsche Huis bij Geertruidenberg, toegangsnummer 240.


Zegel_Cornelis_Booth

 Zegel Cornelis Booth (1605 - 1678)

Cornelis Booth (Utrecht 1605 - Utrecht 1678) was o.a. lid van de vroedschap, burgmeester van Utrecht (1656-1658), lid van de Staten van Utrecht en van Gedeputeerde Staten. Opmerking in Catalogus van het Historisch Museum der Stad (1928):
"Dit zegel is afkomstig van Dr C. Booth en was van ouds geborgen in een spanen doosje met gekleurd prentje op het deksel."

Bron: http://centraalmuseum.nl/ontdekken/object/?q=Booth#o:32599

Klik hier voor meer gegevens over de afstamming van Cornelis Booth.

Klik hier voor foto`s van de naar hem genoemde Boothstraat in Utrecht.

Klik hier voor informatie over Cornelis Booth als arts en burgemeester.

stuurlinks stuurrechts

 

 

.