bel

bel

bel

Logboek

Parenteel Aaltje Booth

(Noord-Holland - Edam)

 

Wapen_Booth_Edam.03

 

 

Deze uit Edam afkomstige familie voert als wapen:
van azuur (= blauw) een linksgewende open sloep, drijvende op water, vergezeld in het hoofd van een rechtsgewende adelaarsklauw.
Helmteken: een dito adelaarsklauw.


Namenindex  

Bij het ontbreken van geboortedatum en/of doopdatum kan de volgorde van kinderen alfabetisch zijn.

I Aaltje Booth is geboren vóór 1580.

Dit geslacht Boot stamt oorspronkelijk niet uit Edam maar uit Harderwijk, waar het de Boot alias Greven heette.
Bron: Gens Nostra juli 1957.

Harderwijk kan een van de volgende plaatsen zijn:
Harderwijk - stad en gemeente in de provincie Gelderland;
Harderwijk - buurtschap in de gemeente Opmeer in de provincie Noord-Holland.
Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Harderwijk.

Mogelijk moet bij het nageslacht waar Harderwijk wordt genoemd niet in Gelderland maar in Noord-Holland worden gezocht.

 

Aaltje trouwde met Wijnalt Greven. Wijnalt is geboren vóór 1580. Dit geslacht Boot stamt oorspronkelijk niet uit Edam maar uit Harderwijk, waar het de Boot alias Greven heette. Bron: Gens Nostra juli 1957.

Kind van Aaltje en Wijnalt:

1 Albert (de) Boot(h) (Greven). Volgt II.

II Albert (de) Boot(h) (Greven), zoon van Wijnalt Greven en Aaltje Booth. Albert is overleden op woensdag 01-07-1637. Albert trouwde op zondag 21-06-1620 in Harderwijk met Johanna van Oldenbarnevelt. Johanna is overleden in 1624. Titel: joffer. Johanna: dochter van Cozijn Cozijnsz van Oldenbarnevelt en Margaritha Voeth.
Kind van Albert en Johanna:

1 Roelof (de) Boot(h), geboren omstreeks 1620 in Harderwijk [vermoedelijk]. Volgt III.

III Roelof (de) Boot(h) is geboren omstreeks 1620 in Harderwijk [vermoedelijk], zoon van Albert (de) Boot(h) (Greven) en Johanna van Oldenbarnevelt. Bij de geboorte/doop van Roelof: ondanks onderzoek in het Rijksarchief te Arnhem kon nog niet worden vastgesteld of Roelof de Booth een zoon was van Albertus de Booth alias Greven J.U.D. die op 21 Juni 1620 te Harderwijk in het huwelijk trad met de Joffer Johanna van Oldenbarneveldt. Uit: Nederlandsche Leeuw 1927 pag. 253-258 en 309-315: Het Edamsche Regeeringsgeslacht Boot, door Mr. F. D. Pont.
Kind van Roelof uit een onbekende relatie:

1 Harmen Roelofsz (de) Boot(h), geboren op donderdag 11-03-1655 in Harderwijk [vermoedelijk]. Volgt IV.

IV Harmen Roelofsz (de) Boot(h) is geboren op donderdag 11-03-1655 in Harderwijk [vermoedelijk], zoon van Roelof (de) Boot(h). Harmen Roelofsz is overleden op vrijdag 30-04-1728 in Edam, 73 jaar oud. Bij het overlijden van Harmen Roelofsz: Groote Kerk, choor no. 68. Beroep: (op 17-05-1696 werd Herman Boot door Burgemeesteren aangesteld op het "scheepie", terwijl hij krachtens besluit van 02-11-1703 tot overman van het Nieuwe Veer werd benoemd. Hij was kerkmeester van 1716 tot 1727). Harmen Roelofsz trouwde met Lijsbeth Woutersdr Wijngaerdt, nadat zij op zondag 21-11-1683 in Edam in ondertrouw zijn gegaan. In het ondertrouwregister staat hij vermeld als Harmen Roelofsz de Booth, jongeman van Harderwijc. Lijsbeth Woutersdr is geboren op dinsdag 30-11-1660 in Edam. Lijsbeth Woutersdr is overleden op zondag 09-05-1728 in Edam, 67 jaar oud. Zij is begraven op donderdag 13-05-1728 te Edam. Bij het overlijden van Lijsbeth Woutersdr: Groote Kerk graf no. 68. Lijsbeth Woutersdr: dochter van Wouter Wijngaerdt, kapitein ter zee ter Admiraliteit van Amsterdam, en Aaltje Roman.
Kind van Harmen Roelofsz en Lijsbeth Woutersdr:

1 Roelof Harmensz Boot. Volgt V.
Wapen_Roelof_Boot
Wapen Roelof Boot         
Wapen_Grietje_van_der_Ley
Wapen Grietje van der Ley

 

V Roelof Harmensz Boot, zoon van Harmen Roelofsz (de) Boot(h) en Lijsbeth Woutersdr Wijngaerdt. Hij is gedoopt op maandag 25-12-1684 in Edam. Roelof Harmensz is overleden op donderdag 05-03-1761 in Edam. Hij is begraven op woensdag 11-03-1761 te Edam. Bij het overlijden van Roelof Harmensz: "destijds sessie hebbende in de Admiraliteit van Amsterdam, is hij onder het beantwoorden van een brief aan de Wel Edelen Heer François van der Mey wegens Gouda, door een flauwte op de zachtste wijze overleden" (Ned. Leeuw 1927 pag. 254). Beroep: schepen, burgemeester van Edam, Admiraliteits Raad, enz. (Schepen 1710, 1712, 1714; vroedschap van 17-12-1714 tot 28-05-1749; Directeur der Groenlandsche Compagnie in 1716 en van de Straat Davis visscherij in 1721; Gecommitteerde in de Generaliteitsrekenkamer van 30-09-1719 tot 01-05-1721; Burgemeester 1717; Voorzittend Burgemeester 1718, 1722, 1724, 1728, 1729, 1733, 1736 1737, 1741, 1746; Secretaris tot 29-12-1740, toen hij "desisteerde" ten behoeve van zijn zoon Mr. Nicolaas Boot; Gecommitteerde Raad in de Staten van Holland en West-Friesland 1719, 1721, 1723, 1724, 1726, 1730, 1734, 1738, 1742, 1746; Hoofdingeland van de Purmer 1730; Admiraliteitsraad binnen Amsterdam van 1749-1761.
Bron: De Nederlandsche Leeuw 1925 blz. 376 t/m 381). Roelof Harmensz: Naamgever van de Roelof Bootstraat te Edam; door hem werd op 18-05-1737 de eerste steen gelegd van het thans nog in gebruik zijnde fraaie Edamse stadhuis. De volgende regels, vervaardigd door de predikant Everardus Webster, staan op een steen in de vestibule gebeiteld en herinneren aan het feit:

Aaltje Boot Edam.02

© Foto geplaatst met toestemming (2015) van Edams Museum. Waarvoor hartelijk dank.

"Aleer dit stadtgebouw zoo prachtig hier verscheen," "Zoo ley d'Heer Roelof Boot, hiervan den eersten steen," "Dees tijdt voorzitter van het stadsbewint. Gods zegen" "Daal altoos op dit huis, gelijk een zomerregen.". Roelof Harmensz:
(1) trouwde op zaterdag 24-03-1708 in Purmerend met Grietje van der Ley, nadat zij op vrijdag 09-03-1708 in Edam in ondertrouw zijn gegaan. Zij is gedoopt op donderdag 04-04-1680 in Purmerend. Grietje is overleden op vrijdag 03-01-1710 in Edam. Zij is begraven op donderdag 09-01-1710 te Edam. Bij het overlijden van Grietje: Groote kerk graf no. 2i5. Grietje: dochter van Adriaan Pietersz. van der Ley, zeepzieder te Purmerend en van Claertgen Hoots (dochter van Adriaen Claesz. Hoots, raad en burgemeester van Purmerend).
(2) trouwde op dinsdag 04-08-1716 in Edam met Maria Dekker, 19 jaar oud. Maria is geboren op zaterdag 08-09-1696 in Edam. Maria is overleden op vrijdag 24-02-1764 in Edam, 67 jaar oud (oorzaak: aan waterzucht na een langdurig lijden). Maria: dochter van Claas Pietersz. Dekker, schepen 1686, 1688; presiderend schepen 1690, 1692, 1694, 1696, 1698, 1700, 1710; vroedschap vanaf 1686; weesmeester 1691, 1693, 1711, 1712, 1713; gecommitteerde ter Staten van Holland 1716, 1720, 1724, 1728; burgemeester 1714, 1718, 1722 en 1726; president burgemeester 1719, 1723, 1727; overleden 09-01-1729 oud 73,5 jaar "aan de gevolgen van een slaapziekte dien Z. E. overviel op het rijtuig als gecommitteerde Raad komende van Hoorn"; en van Elisabeth Jacobsdr Trom(p), overleden 25-03-1728, oud 71 jaar; dochter van den burgemeester Jacob Pietersz. Trom(p) en van Beatrix Groot. (Claas Pietersz. Dekker voornoemd was een zoon van Pieter Claasz. Dekker, "oudste ordinaris kappeteyn ten dienste dezer landen", een der onderbevelhebbers van de Ruyter (zie de Jonge "Het Nederlandsche Zeewezen")).
Kind van Roelof Harmensz en Grietje:

1 Hermanus Roelofs Boot. Volgt VI-a.

Kinderen van Roelof Harmensz en Maria:

1 Elizabeth Boot, geboren op zaterdag 27-06-1716 in Edam. Volgt VI-b.
2 Nicolaas Boot, geboren op dinsdag 29-06-1717 in Edam. Volgt VI-c.
3 Beatrix Boot, geboren op zaterdag 19-11-1718 in Edam. Bij de geboorte/doop van Beatrix: als curiositeit staat bij haar geboorte vermeld, dat ze 13,5 pond woog. Beatrix is overleden op maandag 17-07-1719 in Edam, 7 maanden oud. Bij het overlijden van Beatrix: ten huize harer min, bij afwezigheid harer ouders die te 's-Gravenhage ter dagvaart waren; begraven Groote Kerk graf no. 9.
4 Jacob Boot, geboren op woensdag 22-01-1721 in Edam. Jacob is overleden op woensdag 12-02-1721 in Edam, 21 dagen oud. Bij het overlijden van Jacob: Groote Kerk graf no. 9.
5 Beatrix Roelofsdr Boot, geboren op woensdag 06-05-1722 in Edam. Volgt VI-d.
6 Alida Boot, geboren op maandag 10-05-1723 in Edam. Volgt VI-e.
7 Jacob Boot, geboren op donderdag 30-05-1726 in Edam. Jacob is overleden op vrijdag 07-11-1738 in Edam, 12 jaar oud. Bij het overlijden van Jacob: begraven in het graf bij zijn grootvader Herman Boot en zijn grootmoederLysbeth Wijngaardt. Jacob: "schoolleggend te Noordwijk".
8 Geertje Boot, geboren op donderdag 07-10-1728 in Edam. Geertje is overleden op dinsdag 04-07-1730 in Edam, 1 jaar oud. Bij het overlijden van Geertje: "ten huize harer min Sijtje Hogerbeets".
9 Geertje Boot, geboren op zaterdag 11-03-1730 in Edam. Geertje is overleden op maandag 17-08-1733 in Edam, 3 jaar oud. Geertje: "ten huize harer min Sijtje Hogerbeets".

VI-a Hermanus Roelofs Boot, zoon van Roelof Harmensz Boot en Grietje van der Ley. Hij is gedoopt op maandag 31-12-1708 in Edam. Hermanus Roelofs is overleden op zondag 05-02-1769 in Edam (oorzaak: na een lijden van 20 jaar aan cancareus ongemak aan de tong). Hij is begraven op zaterdag 11-02-1769 te Edam. Beroep: advocaat en notaris, schepen 1736, 1738, 1742, 1744, 1746; Secretaris tot 02-05-1769; Directeur der Straat Davisvisscherij 1731 en der Groenlandsche Compagnie 1733; Gecommitteerde Raad in de Staten van Holland 1768; Ontvanger van de gemeene landsmiddelen en van de convoyen en licenten vanaf 01-11-1760. Titel: mr.. Hermanus Roelofs: aangesteld door den Prins van Oranje, de eerste maal, dat een dergelijkebenoeming buiten de sollicitatie en buiten de vroedschappen geschiedde.Er staat in de papieren: "welke beide posten, door wijlen Zijn Doorl. Hoogheid Prins Willem de vierde aan Sijn Ede. buiten eenige sollicitatie zijn geconfereert Hem is verder aangeboden den Prins te representeeren inde commissie naar Suriname. Heeft tweemaal apprehentie gehad te worden benoemd als secretaris van gecommitteerde Raden in het Noorderkwartier. Ook is hem gepresenteert om Raadsheer te worden in het Hof van Holland". Hermanus Roelofs trouwde met Reynoutje Leoninus, nadat zij op vrijdag 12-10-1731 in Edam in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op zondag 28-10-1731 in Edam. Zij is gedoopt op zaterdag 16-02-1715 in Waal (Texel). Reynoutje is overleden op maandag 24-12-1770 in Edam. Zij is begraven op zaterdag 29-12-1770 te Edam. Bij het overlijden van Reynoutje: door een flauwte getroffen onder 't rijgen van haar keurslijf, zijnde indesselvs leven een braave huyshoudster geweest en die door desselvs menigvuldige bezigheden geen vermaak als in haar kinderen heeft gehad. Reynoutje: dochter van Justus Leoninus, Ned. Geref. predikant te Waal, Texel, en Edam, gedoopt op woensdag 13-02-1669 in Edam, overleden op donderdag 29-12-1718 in Edam, begraven op 04-01-1719 in Edam, trouwde met Catharina van Dobben, het kerkelijk huwelijk vond plaats op zondag 31-10-1706. Zij is gedoopt op zaterdag 07-10-1679 in Den Hoorn, Texel, overleden in 04-1722 inEdam.
Kinderen van Hermanus Roelofs en Reynoutje:

1 Geertje Boot, geboren op dinsdag 11-03-1732 in Edam. Geertje is overleden op vrijdag 24-02-1736 in Edam, 3 jaar oud.
2 Roelof Hermanusz Boot, geboren op vrijdag 24-02-1736 in Edam. Volgt VII-a.
3 Justus Boot, geboren op zaterdag 19-07-1738 in Edam. Hij is gedoopt op zondag 20-07-1738 in Edam. Bij de geboorte/doop van Justus: Groote Kerk door ds. Webster, ten doop gehouden door zwager Mr. JohannesLeoninus (burgemeester van Edam) en diens huisvrouw Trijntje Brasker. Justus is overleden op donderdag 31-07-1738 in Edam, 12 dagen oud.
4 Justus Hermanusz Boot, geboren op zondag 16-08-1739 in Edam. Volgt VII-b.
5 Grietje Boot, geboren op woensdag 21-09-1740 in Edam. Zij is gedoopt op donderdag 22-09-1740 in Edam. Bij de geboorte/doop van Grietje: Groote Kerk door ds. Webster, "ten doop gehouden door grootmoeder Marietje Dekker en door vader Hermannus Boot; haar grootvader Roelof Boot te Brielle voor de verpachting zijnde". Grietje is overleden op dinsdag 04-10-1740 in Edam, 13 dagen oud.
6 Jacob Boot, geboren op vrijdag 10-11-1741 in Edam. Hij is gedoopt op zondag 12-11-1741 in Edam. Bij de geboorte/doop van Jacob: door ds. Webster, doopgetuigen grootouders en vader. Jacob is overleden op donderdag 06-10-1768 in Suriname, 26 jaar oud. Bij het overlijden van Jacob: op de rede van Suriname aan boord van het schip van oorlog in kwaliteit als commandeur, na met den kapitein de Mey een reis te hebben gemaakt naar alle forten aan de kust van Guyana. Beroep: luitenant ter zee.
7 Margaretha Boot, geboren op dinsdag 14-01-1744 in Edam. Zij is gedoopt op zondag 26-01-1744 in Edam. Bij de geboorte/doop van Margaretha: door ds. Kruythof, "ten doop gehouden door Maria Dekker en door den vader bij absentie van den grootvader, die destijds te s'Hage was bij de Gecommitteerde raden". Margaretha is overleden op maandag 18-12-1769 in Edam, 25 jaar oud. Margaretha: waarschijnlijk doof geboren, werd in het laatst van haar leven krankzinnig.
8 Cornelia Boot, geboren op zaterdag 30-01-1745 in Edam. Cornelia is overleden op woensdag 24-10-1804 in Edam, 59 jaar oud.
9 Catharina Boot, geboren op zaterdag 16-04-1746 in Edam. Zij is gedoopt op zondag 17-04-1746 in Edam. Bij de geboorte/doop van Catharina: door ds. Kruythof, ten doop gehouden door burgemeester Mr. Joh. Leoninusen door den vader. Catharina is overleden op maandag 20-02-1826 in Edam, 79 jaar oud.
10 Maria Boot, geboren op donderdag 03-08-1747 in Edam. Maria is overleden in 1787 in Edam, 40 jaar oud.
11 Elisabeth Boot, geboren op zondag 16-03-1749 in Edam. Bij de geboorte/doop van Elisabeth: tweeling. Elisabeth is overleden op woensdag 26-10-1796 in Edam, 47 jaar oud.
12 Hermannus Boot, geboren op zondag 16-03-1749 in Edam. Hij is gedoopt op woensdag 19-03-1749 in Edam. Bij de geboorte/doop van Hermannus: door ds. Kruythof, doopgetuigen grootvader en grootmoeder van vaders kant, tweelingbroer van Elisabeth. Hermannus is overleden op dinsdag 19-08-1749 in Edam, 5 maanden oud.
13 Nicolaas Boot, geboren op maandag 26-04-1762 in Edam. Hij is gedoopt op vrijdag 30-04-1762 in Edam. Bij de geboorte/doop van Nicolaas: door ds. Homma, doopgetuige grootvader Roelof Boot. Nicolaas is overleden op woensdag 07-07-1773 in Ghana op de kust van Afrikaans Guinee, 11 jaar oud. Nicolaas: vertrok op 07-07-1772 met het schip "De Hoop van Dordrecht" onder kapitein Pieter van Daxem naar de Oost.
14 Johannes Boot, geboren op zondag 18-09-1763 in Edam. Hij is gedoopt op maandag 19-09-1763 in Edam. Bij de geboorte/doop van Johannes: door ds. Gualtherus Homma, "ten doop gehouden door zwager Mr. Johannes Leoninus die sessie heeft in 't college van Heeren Gecommitteerde Raden indit quartier". Johannes is overleden op woensdag 07-04-1784 in Ternate, 20 jaar oud. Johannes: vertrok in oktober 1777 op het schip "De Abbenkerk" onder kapitein Casperus Burger voor de kamer Hoorn naar Batavia, werd Resident van Menado, "op het punt in het huwelijk te treden met de dochter van den gouverneur van Banda, wordende naar een missive van condoleantie van den Gouverneur-Generaal Alting, zeer geregretteerd".
15 Maria Boot, geboren op woensdag 04-02-1767 in Edam. Volgt VII-c.

VI-b Elizabeth Boot is geboren op zaterdag 27-06-1716 in Edam, dochter van Roelof Harmensz Boot en Maria Dekker. Elizabeth is overleden op maandag 26-10-1744 in Edam, 28 jaar oud (oorzaak: aan een toeval, gekregen op 19-10-1744). Elizabeth trouwde met Hendrik van Waert. Hij is een zoon van Jacob van Waert en Neeltje Aldertsdr van Bodegom. Hij is gedoopt op zondag 16-09-1714 in Maassluis. Hendrik is op 09-10-1777 begraven in de kerk in Edam (grafnummer 270). Woonplaats: (woonde bij het huwelijk in Den Haag). Beroep: schepen van Edam. Titel: mr. Hendrik: in 1724 kocht hij de polder Oud-Clijburg langs de Maas bij Den Briel. In1776 werd Mr. Hendrik van Waert ontoerekenbaar verklaard. Tot curatoren werden aangesteld zijn zoon Dr. Jacob van Waert, burgemeester van Edam, Mr. Roelof Boot, raad in de vroedschap te Edam en Justus Boot, kapitein ter zee.
Kind van Elizabeth en Hendrik:

1 Jacob van Waert. Beroep: burgemeester van Edam. Titel: dr. Jacob is geboren in 1744 en overleden op 10-02-1804 in Edam.

VI-c Nicolaas Boot is geboren op dinsdag 29-06-1717 in Edam, zoon van Roelof Harmensz Boot en Maria Dekker. Nicolaas is overleden op vrijdag 10-09-1751 in Edam, 34 jaar oud. Beroep: werd 10-03-1737 benoemd tot secretaris "zonder tractement, tot het overlijden of desisteeren van zijn vader"; effectief aangesteld 29-12-1740; schepen (1743, 1746, 1747). Titel: mr. (promoveerde 19-05-1739 te Leiden op dissertatie "De Lege Falcidia"). Nicolaas trouwde in Edam met Margaretha van Waert, nadat zij op zondag 15-11-1739 in Maassluis in ondertrouw zijn gegaan. Margaretha is geboren op maandag 06-05-1709 in Maassluis, dochter van Jacob van Waert en Neeltje Aldertsdr van Bodegom. Zij is gedoopt op donderdag 09-05-1709 in Maassluis.

VI-d Beatrix Roelofsdr Boot is geboren op woensdag 06-05-1722 in Edam, dochter van Roelof Harmensz Boot en Maria Dekker. Zij is gedoopt op donderdag 07-05-1722 in Edam. Beatrix Roelofsdr is overleden op maandag 05-11-1753 in Edam, 31 jaar oud. Beatrix Roelofsdr trouwde, 19 jaar oud, op zondag 31-12-1741 in Edam met Pieter Pietersz van der Ley, 27 jaar oud. Pieter Pietersz is geboren op vrijdag 23-11-1714 in Purmerend. Pieter Pietersz is overleden op dinsdag 27-10-1767, 52 jaar oud. Beroep: eigenaar zeepziederij 'De Zwaen' te Purmerend (in 1757 werd de ziederij voor f 10.000,- door zijn erfgenamen aan de Heeren van der Voren en Slijpen verkocht, zie Albert Pieterz. Louwen: "Kroniek der stad Purmerend"). Pieter Pietersz: zoon van Pieter van der Ley (1676), schepen, raad en burgemeester van Purmerend, en van Geertje Wormer (1681); weduwnaar van Trijntje Pergerrits.
Kinderen van Beatrix Roelofsdr en Pieter Pietersz:

1 Cornelia Pietersdr (Grietje) van der Ley, geboren op dinsdag 09-10-1742 in Purmerend. Volgt VII-d.
2 Elisabeth van der Ley, geboren in 1746.
3 Maria van der Ley, geboren in 1748.
4 Pieter van der Ley, geboren in 1763.

VI-e Alida Boot is geboren op maandag 10-05-1723 in Edam, dochter van Roelof Harmensz Boot en Maria Dekker. Alida is overleden op maandag 31-12-1798 in Edam, 75 jaar oud. Alida trouwde, 38 jaar oud, op donderdag 21-05-1761 in Edam met Pieter Dekker. Pieter is overleden op vrijdag 23-08-1776. Beroep: koopman te Amsterdam. Pieter: zoon van Pieter Dekker, notaris, secretaris en hoofd-officier van Edam, baljuw van de Zeevanck, en Catharina Pont (dochter van Pieter Pont, president-schepen van Edam en van Willemoet Bouwens).

VII-a Roelof Hermanusz Boot is geboren op vrijdag 24-02-1736 in Edam, zoon van Hermanus Roelofs Boot en Reynoutje Leoninus. Hij is gedoopt op vrijdag 24-02-1736 in Edam. Bij de geboorte/doop van Roelof Hermanusz: in de Groote Kerk door ds. Webster, "ten doop gehouden door grootvader Roelof Boot en door Maria Dekker". Roelof Hermanusz is overleden op zaterdag 28-06-1794 in Edam, 58 jaar oud (oorzaak: zeer subiet aan een beroerte). Beroep: schepen, raad, burgemeester van Edam (Vroedschap van 27-10-1766 tot 28-02-1794 "op recommandatie van Z. D. H. Prins Willem V"; Gecommitteerde ter Prov. Rekenkamer 1776, 1782. Bedankte1784 toen hij ontvanger der gemeene landsmiddelen werd; adj. Secretaris vanaf 30-01-1762, effectief vanaf 06-02-1769; Weesmeester 1768; Thesaurier 1773; Schepen 1767, 1784; Burgemeester 1784, 1787, 1789, 1793). Titel: mr.. Roelof Hermanusz trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 09-05-1759 in Edam met Cornelia Pietersdr (Grietje) van der Ley, 16 jaar oud. ten huize van zijn grootvader Roelof Boot. Cornelia Pietersdr is geboren op dinsdag 09-10-1742 in Purmerend, dochter van Pieter Pietersz van der Ley en Beatrix Roelofsdr Boot. Grietje is overleden op zaterdag 24-01-1761, 18 jaar oud (oorzaak: in het kraambed).
Kind van Roelof Hermanusz en Grietje:

1 Pieter Roelofsz Boot, geboren op zondag 18-01-1761 in Edam. Volgt VIII-a.

VII-b Justus Hermanusz Boot is geboren op zondag 16-08-1739 in Edam, zoon van Hermanus Roelofs Boot en Reynoutje Leoninus. Hij is gedoopt op zondag 16-08-1739 in Edam. Bij de geboorte/doop van Justus Hermanusz: in de Groote Kerk door ds. Everardus Webster. "Ten doop gepresenteerd door grootvader Roelof Boot, daar vader Hermannus Boot ter dagvaart in Den Haag". Peter Mr. Johannes Leoninus, meter Catharina Brasker. Justus Hermanusz is overleden op vrijdag 08-11-1793 in Edam, 54 jaar oud (oorzaak: verdronken). Bij het overlijden van Justus Hermanusz:

Omtrent zijn dood is met zekerheid niets bekend. Het relaas omtrent zijn onverwacht verdwijnen luidt als volgt:
"Tusschen den 8 en 9 november 1793 des morgens tusschen 4 en 7 uur is Justus Boot, Vice-Admiraal van Holland en West-Friesland, chef van een divisie artilleristen,commandeerende 's lands schip van Oorlog "Utrecht" en de 2de divisie onder den Luyt. Admiraal Ridder van Kinsbergen, op een zeer onverwachte en ongelukkige wijze van zijn boord verongelukt. De oorzaak van dit ongeluk was eerst in 't duyster, daar de Capt. Luyt. van der Kolf te 6 uur 's morgens nog bij zijne Excellentie had geweest en orders gevraagd, maar 's morgens te 7 uren weder in de cajuit komende, vond hij het agter raam vande cajuit open en den admiraal niet op zijn bed; dog het schip van oorlog voor Vlissingen gearriveerd zijnde, kwam daar het rapport van den Luyt. Musketier, van den Vice-admiraal, die een bombardeer galiiot genaamd "De Kemphaan" commandeerde, dat hij Z.Exc. in de morgenstond had gepraaid, en hem zooals hij wist kennis had gegeven dat het niet langer zee konde houden, en na Texel moest opduwen. Dit praayen was niet op 't dek door de beweging en de wind, maar zekerlijk door den admiraal gehoord, diete schielijk het agter raam opschuivende, om andwoord te geven, zeer presumptief voorover in zee was gevallen, en te waarschijnlijker nog, daar een ruyt in stukken was geslagen, denkelijk om zich nog te houden".

Admiraalschip Utrecht

Admiraalschip 'Utrecht'. foto: Rijksmuseum

Beroep: kapitein ter zee (06-05-1763), schout bij nacht (1788), vice-admiraal van Holland en West-Friesland, schepen van Monnickendam (van 1764-1769 eigenaar/bewoner van het tegenwoordige zeer fraaie Monnickendamse Raadhuis). Zie ook: beroepsgroepen/zeevarenden. Justus Hermanusz:

testeerde 08-10-1793 te Edam voor Notaris Pieter Kerk.
zie over hem: 1e Vaderlandse Historiën, vervolg op Wagenaar deel III blz.270; 2e Stuart, Vaderlandsche Historie deel IV blz. 109, 110; 3e Teentra, de Nederl. West-Indische Eilanden, deel II, blz. 64 tot 67; 4e de Jonge, Het Nederlandsche Zeewezen, deel IV, blz. 468/469, 676 tot 679, deelV, blz. 90 tot 92 en blz. 629, deel VI, blz. 162 en 394. Hij werkte in 1781 krachtig mede aan het behoud van Curaçao.
Van 1785-1787 verving hij Schout bij Nacht van Kinsbergen in het bevel over het Middellandsche Zee-eskader. In 1786 bezocht hij Malta om den grootmeester namens de Staten tebegroeten en hem een geschenk aan te bieden. (zie het op het Rijksarchief berustende oorspronkelijke rapport of journaal van den Kapitein Justus Boot, "wegens zijne reize en commandement over 's lands eskader in de Middellandsche Zee, beginnende met den 4den Mei 1786 en eindigende op den 12den Maart 1787" en zijne brieven aan den griffier van H.H. Mog., tenslotte; "De derde Reize naar de Middellandsche Zee, door C. de Jong, als kapitein het bevel voerende over 's lands kotter "de Brak", 1e deel). Van den grootmeester van Malta Prins Emanuel de Rohan ontving hij op 24-03-1786 een gouden met juweelen ingelegden snuifdoos, met in het midden een op ivoor geschilderd miniatuurportret van den schenker.
Justus Boot colectie Edam snuifdoos grootmeester Malta

© Foto geplaatst met toestemming (2015) van Edams Museum. Waarvoor hartelijk dank. 

Verder een gedreven gouden ponjaard, aan alle zijden bezet met diamanten en robijnen. Deze ponjaard was afkomstig van de galjoen Sultana aan boord waarvan zich "Safira een der vrouwen van den Grooten Heer Ibrahim en van zonderlinge schoonheid met haar zoontje Osman, oud 30 maanden, bevonden, op weg naar Mekka. Dit schip werd op 28-09-1644 door 6 galeien van Malta onder bevel van den generaal de Bois Boudron gewonnen, 70 mijlen van Rhodes, na een bloedig gevecht dat 7 uur duurde en waarbij de Generaal en vele ridders sneuvelden. Ponjaard en snuifdoos, eigendom van de erven Justus Boot, bevindt zich thans in het bezit van Mevrouw de wed. Boot-de Wit te Heemstede.
Een houten model van zijn schip "de Overijssel" van 68 stukken kwam door vererving in het bezit van wijlen den Heer D. F. Pont te Edam, die het in voortdurend bruikleen afstond aan het Edamsch Museum, waar het zich thans nog bevindt.

Justus Hermanusz trouwde met Margaretha Cloribus. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op dinsdag 03-11-1761 in Edam.

welk huwelijk door de dificulteiten op pretext van hare jonkheid door hare voogden den Heeren Oostenbroek en de drie gebroeders Teengs gemaakt, veel vertragingen heeft ontmoet, doch door de wijze schikking van mijn vader (Hermanus Boot) en door een adres aan het Hof, na een gehouden compartitie ten huize der Heeren commissarissen en ten verzoeke van mijn vader gehouden, alwaar mijne aanstaande vrouw present was, is iedere zwarigheid opgeheven, hebbende de Heren voogden schriftelijk concentverleend tot ons huwelijk hetwelk voor ons beiden en lieve ouders zeer aangenaam was. De Heer Hermanus Boot was blijkbaar met zijne schoondochteringenomen, hij schrijft: welk huwelijk om het aangename humeur en de verdere omstandigheden voor ons is geweest een zeer aangenaam geval.

Zij is gedoopt op dinsdag 13-04-1745 in Edam. Margaretha is overleden op zondag 06-01-1788 in Edam. Zij is begraven op vrijdag 11-01-1788 te Edam. Margaretha: dochter van Abraham Cloribus, gedoopt 21-02-1705 te Amsterdam, overleden01-02-1750 te Edam, begraven 06-02-1750 te Edam, zijdefabrikant, schepenvan Edam 1749, getrouwd 27-11-1735 met Cornelia Teengs, geboren 30-05-1710 te Edam, gedoopt 01-06-1710 te Edam, overleden 05-11-1745 te Edam, begraven 11-11-1745 te Edam.
Kinderen van Justus Hermanusz en Margaretha:

1 Cornelia Justusdr Boot, geboren op vrijdag 26-01-1770 in Edam. Volgt VIII-b.
2 Hermanus Boot, geboren op dinsdag 19-02-1771 in Edam. Hij is gedoopt op woensdag 20-02-1771 in Edam. Bij de geboorte/doop van Hermanus: gedoopt door ds. Homma in de Kleine Kerk, ten doop gepresenteerd door Mr. Roelof Boot. Hermanus is overleden op zaterdag 30-09-1809 in Edam, 38 jaar oud. Beroep: 1794 vroedschap op recommandatie van den Prins.
3 Abraham Boot, geboren op donderdag 26-03-1778 in Edam. Volgt VIII-c.
4 Reijna Justusdr Boot, geboren op maandag 04-09-1780 in Edam. Volgt VIII-d.
5 Jacob Justusz Boot, geboren op vrijdag 27-01-1786 in Edam. Volgt VIII-e.

VII-c Maria Boot is geboren op woensdag 04-02-1767 in Edam, dochter van Hermanus Roelofs Boot en Reynoutje Leoninus. Zij is gedoopt op vrijdag 06-02-1767 in Edam. Bij de geboorte/doop van Maria: door ds. van Schelle, "ten doop gehouden door tante Alida Boot, daar grootvader ter admiraliteit te Amsterdam was". Maria trouwde, 24 jaar oud, op dinsdag 19-04-1791 in Edam met Pieter Vleck, 27 jaar oud. getrouwd ten huize van Schout bij Nacht Justus Boot haren broeder. Pieter is geboren op donderdag 24-11-1763. Pieter is overleden op zondag 23-02-1806 in Edam, 42 jaar oud. Beroep: predikant te Edam (beroepen 23-06-1782). Pieter: weduwnaar.

VII-d Cornelia Pietersdr (Grietje) van der Ley is geboren op dinsdag 09-10-1742 in Purmerend, dochter van Pieter Pietersz van der Ley en Beatrix Roelofsdr Boot. Grietje is overleden op zaterdag 24-01-1761, 18 jaar oud (oorzaak: in het kraambed). Grietje trouwde, 16 jaar oud, op woensdag 09-05-1759 in Edam met Roelof Hermanusz Boot, 23 jaar oud. ten huize van zijn grootvader Roelof Boot. Roelof Hermanusz is geboren op vrijdag 24-02-1736 in Edam, zoon van Hermanus Roelofs Boot en Reynoutje Leoninus. Hij is gedoopt op vrijdag 24-02-1736 in Edam. Bij de geboorte/doop van Roelof Hermanusz: in de Groote Kerk door ds. Webster, "ten doop gehouden door grootvader Roelof Boot en door Maria Dekker". Roelof Hermanusz is overleden op zaterdag 28-06-1794 in Edam, 58 jaar oud (oorzaak: zeer subiet aan een beroerte). Beroep: schepen, raad, burgemeester van Edam (Vroedschap van 27-10-1766 tot 28-02-1794 "op recommandatie van Z. D. H. Prins Willem V"; Gecommitteerde ter Prov. Rekenkamer 1776, 1782. Bedankte1784 toen hij ontvanger der gemeene landsmiddelen werd; adj. Secretaris vanaf 30-01-1762, effectief vanaf 06-02-1769; Weesmeester 1768; Thesaurier 1773; Schepen 1767, 1784; Burgemeester 1784, 1787, 1789, 1793). Titel: mr.
Kind van Grietje en Roelof Hermanusz:

1 Pieter Roelofsz Boot, geboren op zondag 18-01-1761 in Edam. Volgt VIII-a.

VIII-a Pieter Roelofsz Boot is geboren op zondag 18-01-1761 in Edam, zoon van Roelof Hermanusz Boot en Cornelia Pietersdr (Grietje) van der Ley. Hij is gedoopt op woensdag 21-01-1761 in Edam. Bij de geboorte/doop van Pieter Roelofsz: door ds. Martins, "ten doop gehouden door grootmoeder Reynoutje Leoninus". Pieter Roelofsz is overleden op woensdag 26-01-1820 in Edam, 59 jaar oud. Beroep: adj. Secretaris vanaf 1778, effectief vanaf 1783; Schepen 1783, 1786, 1787; Vroedschap vanaf 1794 op recommandatie van den Prins; Griffier van den maire 1813 (zie gedenkboek 1813-1913 door generaal Koolemans Beynen). Pieter Roelofsz trouwde, 29 jaar oud, op dinsdag 18-05-1790 in Edam met Catharina Vincentdr van der Ley, 21 jaar oud. gerechtelijk ten huize van de ouders der bruid; neef en nicht. Catharina Vincentdr is geboren op zondag 27-11-1768 in Edam. Catharina Vincentdr is overleden op zaterdag 21-04-1792 in Edam, 23 jaar oud. Catharina Vincentdr: dochter van Vincent Pietersz van der Ley (1732-1802), Heemraad van de Purmer; Weesmeester, President-schepen en voorzittend Burgemeester van Edam, en van Catharina Johannesdr. Leoninus (1740-1800), dochter van den Burgemeester Mr. Johannes Leoninus (schrijver van een kroniek over Edam naar Kruythof) en van Catharina Brasker (dochter van den Burgemeester Mr. Jan Theunisz. Brasker en van Catharina van der Lingen).

VIII-b Cornelia Justusdr Boot is geboren op vrijdag 26-01-1770 in Edam, dochter van Justus Hermanusz Boot en Margaretha Cloribus. Zij is gedoopt op zondag 28-01-1770 in Edam. Bij de geboorte/doop van Cornelia Justusdr: in de Groote Kerk door ds. Martinet, "ten doop gepresenteerd door Margaretha Teengs huisvrouw van den Heer en Mr. Gerrit Jacob Lakeman, Burgemeester deser stad". Cornelia Justusdr is overleden op maandag 28-02-1831 in Edam, 61 jaar oud. Cornelia Justusdr:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op zondag 11-12-1796 in Edam met William Pietersz Pont, 41 jaar oud. neef en nicht. William Pietersz is geboren op maandag 23-06-1755 in Edam. Hij is gedoopt op woensdag 25-06-1755 in Edam. William Pietersz is overleden op donderdag 04-03-1802 in Edam, 46 jaar oud (oorzaak: na een ziekte van 8 dagen). Hij is begraven op maandag 08-03-1802 te Edam. Beroep: zeeassuradeur te Amsterdam, heemraad van de Purmer, schepen van Edam (1779, 1782, 1788), vroedschap (vanaf 1783), burgemeester (1792). William Pietersz: zoon van Pieter Fransz Pont, gedoopt 11-03-1722 te Edam, overleden 26-11-1783 te Edam, begraven 01-12-1783 in de Grote Kerk te Edam, schepen, raad en burgemeester van Edam, rekenmeester van Holland, gecommiteerde raad, kapitein van de burgerij, voorzitter van de krijgsraad, enz., ondertrouwd 28-06-1748, getrouwd 12-07-1748 te Edam met Catharina Williamsdr Costerus, geboren en gedoopt 13-07-1726 te Edam, overleden 23-10-1756 te Edam, begraven 29-10-1756 in de Grote Kerk te Edam (dochter van den hoofdofficier William Costerus en van Grietje Hendriksdr. van der Ley.
(2) trouwde, 33 jaar oud, op dinsdag 10-05-1803 met Lubbertus Cornelisz van Bommel, 39 jaar oud. Lubbertus Cornelisz is geboren in 1764 in Leiden. Lubbertus Cornelisz is overleden op maandag 13-05-1811 in Utrecht, 47 jaar oud. Titel: mr.. Lubbertus Cornelisz: zoon van mr. Carel van Bommel en Bartha Johanna Steurman.
(3) trouwde, 44 jaar oud, op woensdag 27-07-1814 in Utrecht [bron: genlias akte 163] met Daniël Pieter Hofmeister, 40 jaar oud. Daniël Pieter is geboren op vrijdag 26-11-1773 in Utrecht. Beroep: kapitein in dienst der Staten, vrederechter te Edam, hoofdingeland van de Purmer. Daniël Pieter: zoon van Hans Heinrich Hofmeister (von Frauenfeld), officier bij de Zwitsers in Holland, en Sara Margaretha de Mauregnault (dochter van Mr. JohanBuvryde Mauregnault en Maria Agatha de Leeuw).
Kinderen van Cornelia Justusdr en Lubbertus Cornelisz:

1 Justina Margaretha van Bommel, geboren omstreeks 1805 in Utrecht. Volgt IX-a.
2 Carel van Bommel, geboren omstreeks 1807 in Utrecht. Volgt IX-b.
3 Petronella Maria van Bommel, geboren omstreeks 1811 in Utrecht. Volgt IX-c.

VIII-c Abraham Boot is geboren op donderdag 26-03-1778 in Edam, zoon van Justus Hermanusz Boot en Margaretha Cloribus. Hij is gedoopt op vrijdag 27-03-1778 in Edam. Bij de geboorte/doop van Abraham: door ds. Tappé, ten doop gepresenteerd door den vader. Abraham is overleden op dinsdag 26-10-1830 in Edam, 52 jaar oud (oorzaak: "alleronverwachts"). Beroep: notaris (1803-1830), vroedschap (1806), burgemeester te Edam (1809-1830), secretaris van de Purmer; kapitein de Burgerij (zie over hem het gedenkboek 1813-1913 door Generaal Koolemans Beijnen deel II blz. 288 tot 302). Titel: mr.. Abraham trouwde, 37 jaar oud, op maandag 10-04-1815 in Edam [bron: genlias akte 7] met Clasina Catharina Teengs, 35 jaar oud. neef en nicht. Clasina Catharina is geboren op zaterdag 14-08-1779 in Edam. Clasina Catharina is overleden op vrijdag 08-09-1843 in Edam, 64 jaar oud. Clasina Catharina: dochter van Jacob Teengs, houtkoper, hoofdingeland van de Purmer, schepen, vroedschap en burgemeester van Edam, en van Elisabeth Margaretha van Sanen (dochter van de Monnikendamse burgemeester Mr. Arent van Sanen en van Klasina Catharina de Leeuw).

VIII-d Reijna Justusdr Boot is geboren op maandag 04-09-1780 in Edam, dochter van Justus Hermanusz Boot en Margaretha Cloribus. Zij is gedoopt op woensdag 06-09-1780 in Edam. Bij de geboorte/doop van Reijna Justusdr: door ds. van Doorn, "ten doop gepresenteerd door hare tante Catharina Boot en genaamd naar haar vadersmoeder". Reijna Justusdr is overleden op woensdag 30-10-1811 in Edam, 31 jaar oud (oorzaak: na een zeer moeilijke verlossing van een dochter). Zij is begraven op maandag 04-11-1811 te Edam. Bij het overlijden van Reijna Justusdr: Grote Kerk. Reijna Justusdr trouwde, 21 jaar oud, op zondag 16-05-1802 in Edam met Pieter Williamsz Pont, 20 jaar oud, nadat zij op zaterdag 01-05-1802 in Edam in ondertrouw zijn gegaan. achterneef en achternicht. Pieter Williamsz is geboren op dinsdag 11-09-1781 in Edam, zoon van William Pietersz Pont en Cornelia Homma. Hij is gedoopt op woensdag 12-09-1781 in Edam. Pieter Williamsz is overleden op maandag 21-12-1846 in Edam, 65 jaar oud. Beroep: raadslid en plaatsvervangend vrederechter van Edam (door Napoleon tot Maire benoemd doch bedankt).
Kind van Reijna Justusdr en Pieter Williamsz:

1 William (Willem) Pont, geboren op vrijdag 26-09-1806 in Edam. Volgt IX-d.

VIII-e Jacob Justusz Boot is geboren op vrijdag 27-01-1786 in Edam, zoon van Justus Hermanusz Boot en Margaretha Cloribus. Hij is gedoopt op zondag 29-01-1786 in Edam. Bij de geboorte/doop van Jacob Justusz: door ds. van Toll, "ten doop gepresenteerd door den Heer Burgemeester Jacob Teengs en diens huisvrouw Elisabeth van Sanen zijnde dezelve genaamd naar deszelfs overgrootvader Jacob Teengs, Capitein ter Zee onder het Ed.Mog. College te Amsterdam". Jacob Justusz is overleden op zondag 19-05-1844 in Edam, 58 jaar oud. Beroep: houtkoper en reder; ontvanger der stedelijke accijnsen. Jacob Justusz: tot voogden over hem werden benoemd Mr. Pieter Boot en Boudewijn Teengs.(Zie scheiding en deeling van de nalatenschap van den vice-admiraal Justus Boot voor den notaris Mr. Thade de Vries op 3 Febr. 1806); met zijn neef William Pont geassocieerd in den Noorschen en Oostzeeschen Houthandel. Jacob Justusz trouwde, 43 jaar oud, op vrijdag 15-05-1829 in Edam [bron: genlias akte 14] met Magdalena Petronella Versteeg(h), ongeveer 22 jaar oud. Magdalena Petronella is geboren omstreeks 1807 in Edam, dochter van Fredrik Hendrik Versteeg(h) en Alida Maria Haring(h). Magdalena Petronella: gescheiden van Marten Andries Vroom.
Kinderen van Jacob Justusz en Magdalena Petronella:

1 Justus Boot, geboren op zondag 27-02-1831 in Edam. Volgt IX-e.
2 Frederik Hendrik Boot, geboren op maandag 20-05-1833 in Edam. Frederik Hendrik is overleden op maandag 23-06-1834 in Edam, 1 jaar oud (oorzaak: aan de gevolgen van zware stuip). Bij het overlijden van Frederik Hendrik: Nieuwe Begraafplaats, graf no 3. 

Aaltje Boot Edam

Portret van houthandelaar Jacob Justusz Boot (1786-1844), met echtgenote Magdalena Petronella Versteegh en zoon Justus.

© Foto geplaatst met toestemming (2015) van Edams Museum. Waarvoor hartelijk dank.

IX-a Justina Margaretha van Bommel is geboren omstreeks 1805 in Utrecht, dochter van Lubbertus Cornelisz van Bommel en Cornelia Justusdr Boot. Justina Margaretha trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op donderdag 04-10-1827 in Edam [bron: genlias akte 24] met Willem Hendrik Hoefft, ongeveer 23 jaar oud. Willem Hendrik is geboren omstreeks 1804 in Haarlem. Beroep: hypotheekbewaarder/ontvanger der Domeinen. Titel: jonkheer. Willem Hendrik: zoon van jonkheer David Hoefft, burgemeester van Haarlem, en Eva Jacoba Gerlings.

IX-b Carel van Bommel is geboren omstreeks 1807 in Utrecht, zoon van Lubbertus Cornelisz van Bommel en Cornelia Justusdr Boot. Beroep: koopman. Carel trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op donderdag 23-10-1828 in Edam [bron: genlias akte 26] met Maria Fredrika Versteeg(h), ongeveer 17 jaar oud. Maria Fredrika is geboren omstreeks 1811 in Edam, dochter van Fredrik Hendrik Versteeg(h) en Alida Maria Haring(h).

IX-c Petronella Maria van Bommel is geboren omstreeks 1811 in Utrecht, dochter van Lubbertus Cornelisz van Bommel en Cornelia Justusdr Boot. Petronella Maria trouwde, ongeveer 18 jaar oud, op maandag 07-09-1829 in Edam [bron: genlias akte 33] met Pieter Willem Jacob Engelbert van Bevervoorde, ongeveer 30 jaar oud. Pieter Willem Jacob Engelbert is geboren omstreeks 1799 in IJsselstein. Beroep: 1e luitenant Infanterie. Pieter Willem Jacob Engelbert: zoon van Thomas Adriaan Engelbert van Bevervoorde en Anna van Ossenberch.

Wapen_William_Pont
Wapen William Pont            

Wapen Wilhelmina Versteegh 
Wapen Wilhelmina Versteegh

 

IX-d William Pont is geboren op 26-09-1806 in Edam, zoon van Pieter Williamsz Pont en Reijna Justusdr Boot. Hij is gedoopt op 28-09-1806 in Edam. William is overleden op 16-06-1847 in Soestdijk, 40 jaar oud. Aangifte op 16-06-1847 [akte 19]. Hij is begraven te Edam. Bij het overlijden van William: Familiegraf Pont. Beroep: houtkoper en reder, oprichter van de Houthandel "William Pont v.h. fa. Pont & Boot", raadslid en wethouder van Edam. William trouwde, 22 jaar oud, op 23-10-1828 in Edam [akte 25] met Wilhelmina Versteegh, 19 jaar oud. Wilhelmina is geboren op 10-08-1809 in Edam, dochter van Frederik Hendrik Versteegh en Alida Maria Haring(h). Zij is gedoopt op 13-08-1809 in Edam. Wilhelmina is overleden op 08-01-1892 in Edam, 82 jaar oud.
Kind van William en Wilhelmina:

1 Dirk Frans Pont, geboren op 25-10-1841 in Edam. Volgt X-a.

IX-e Justus Boot is geboren op 27-02-1831 in Edam, zoon van Jacob Justusz Boot en Magdalena Petronella Versteeg(h). Justus is overleden op 13-04-1902 in Velp, 71 jaar oud. Beroep: houtkoper en reder, lid firma William Pont (trad uit deze firma en richtte een eigen houthandel op onder de naam Boot & Co te Amsterdam), raadslid en wethouder van Edam (1866-1872). Justus trouwde, 24 jaar oud, op 05-07-1855 in De Rijp (Beemster) [akte 32] met Gijsberta Guillemine de Wit, 21 jaar oud. Gijsberta Guillemine is geboren op 22-09-1833 in De Rijp (Beemster). Gijsberta Guillemine is overleden op 17-12-1897 in Velp, 64 jaar oud. Gijsberta Guillemine: dochter van Michiel de Wit, landeigenaar en graankoper te De Rijp, getrouwd 28-10-1821 te De Rijp met Gijsberte Guillelmine Duijvené (dochter vanWillem Jan Duyvené en van Gijsberta Wilhelmina Lijnslager).
Kinderen van Justus en Gijsberta Guillemine:

1 Magdalena Petronella Boot, geboren op 03-05-1856 in Edam.
2 Jacob Boot, geboren op 01-04-1861 in Edam. Volgt X-b.
3 Johanna Maria Boot, geboren op 04-05-1862 in Edam. Volgt X-c.
4 Cornelia Boot, geboren op 22-11-1863 in Edam. Volgt X-d.
5 Justine Boot, geboren op 24-08-1866 in Edam. Volgt X-e.
6 Gijsberte Guillemine Boot, geboren op 05-10-1867 in Edam. Volgt X-f.
7 Michiel Boot, geboren op 14-10-1869 in Edam. Volgt X-g.
8 Gijsberta Wilhelmina Boot, geboren op 14-10-1878 in Edam. Volgt X-h.

X-a Dirk Frans Pont is geboren op 25-10-1841 in Edam, zoon van William Pont en Wilhelmina Versteegh. Dirk Frans is overleden op 16-04-1903 in Edam, 61 jaar oud. Hij is begraven te Edam. Bij het overlijden van Dirk Frans: Familiegraf. Beroep: gemeenteraadslid (1874-1880), wethouder (1880-1887), dijkgraaf van de Purmer (1878-1903). Onderscheiding: Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Dirk Frans trouwde, 21 jaar oud, op 01-05-1863 in Edam met Agatha Elisabeth Wilhelmina Costerus, 23 jaar oud. Agatha Elisabeth Wilhelmina is geboren op 25-05-1839 in Edam. Agatha Elisabeth Wilhelmina is overleden op 15-06-1926 in Edam, 87 jaar oud. Zij is begraven te Edam. Bij het overlijden van Agatha Elisabeth Wilhelmina: Familiegraf Pont. Agatha Elisabeth Wilhelmina: dochter van Willem Pieter Costerus (20-05-1797 Edam - 25-12-1869 Edam), koopman, gemeente-ontvanger, lid gemeenteraad, getrouwd op 07-05-1834 in Edam met Elizabeth Margaretha Jacoba (van Sanen) Teengs (08-11-1810 Edam - 05-11-1849 Edam).
Kind van Dirk Frans en Agatha Elisabeth Wilhelmina:

1 William Pont, geboren op 18-02-1864 in Edam. Volgt XI-a.

X-b Jacob Boot is geboren op 01-04-1861 in Edam, zoon van Justus Boot en Gijsberta Guillemine de Wit. Bij het overlijden van Jacob: Huize Land en Bosch. Beroep: houtkoper, lid van de firma Boot & Co. te Amsterdam. Jacob trouwde, 23 jaar oud, op 14-08-1884 in Haarlem met Gijsbertha Guillemine de Wit, 20 jaar oud. Gijsbertha Guillemine is geboren op 14-12-1863 in De Rijp (Beemster). Gijsbertha Guillemine: dochter van Elise de Wit, grondeigenaar en graankooper te De Rijp, en van Cornelia van Bommel (dochter van Carel van Bommel en van Maria Frederika Versteegh).
Kinderen van Jacob en Gijsbertha Guillemine:

1 Justus Boot, geboren op 26-05-1886 in Amsterdam. Justus is overleden op 15-11-1932 in Heemstede, 46 jaar oud. Aangifte [akte 152].
2 Cornelia Boot, geboren op 03-02-1891 in Amsterdam. Beroep: verpleegster te Amsterdam.
3 Jacob (James) Boot, geboren op 28-07-1892 in Amsterdam. Volgt XI-b.
4 Gijsberta Wilhelmina Boot, geboren op 23-11-1893 in Amsterdam. Volgt XI-c.
5 Willem Boot, geboren op 10-08-1896 in Amsterdam. Volgt XI-d.
6 Elise Jean Esaye Boot, geboren op 08-05-1899 in Amsterdam. Volgt XI-e.

X-c Johanna Maria Boot is geboren op 04-05-1862 in Edam, dochter van Justus Boot en Gijsberta Guillemine de Wit. Johanna Maria trouwde, 23 jaar oud, op 15-05-1885 in Rheden [akte 42] met Joseph Govert van Eck, 33 jaar oud. Joseph Govert is geboren op 21-03-1852 in Soerabaja, Java, Ned. Indië. Beroep: commissionair in effecten, fabrikant. Joseph Govert: zoon van Barent Jan van Eck en jonkvrouwe Caroline Cathérine Frédérique Louise de Charon de Saint Germain (dochter van jonkheer Edouard de Charonde Saint Germain en van Catharine Margarethe Elisabeth Appold).
Kind van Johanna Maria en Joseph Govert:

1 Gijsberta Wilhelmina van Eck, geboren omstreeks 1886 in Rheden. Volgt XI-f.

X-d Cornelia Boot is geboren op 22-11-1863 in Edam, dochter van Justus Boot en Gijsberta Guillemine de Wit. Cornelia is overleden op 23-03-1940 in Hilversum, 76 jaar oud. Cornelia trouwde, 25 jaar oud, op 13-06-1889 in Rheden [akte 64] met Johan Sligcher, 28 jaar oud. Johan is geboren op 20-07-1860 in Monnickendam, zoon van Pieter Sligcher en Susanna Zoutmaat Brugman. Johan is overleden op 07-11-1916 in Hattem, 56 jaar oud. Beroep: papierfabrikant, directeur Berghuizer papierfabriek.
Kinderen van Cornelia en Johan:

1 Pieter Sligcher, geboren op 20-07-1891 in Hattem. Beroep: koopman te Zaandam.
2 Gijsberta Wilhelmina Sligcher, geboren op 18-03-1893 in Velp. Gijsberta Wilhelmina: getrouwd op 14-08-1935 in Hilversum met Anne Lambert van Beusekom (17-06-1873 Sittard - 23-08-1964 Hilversum), commissaris van politie te Hilversum, zoon van Anton Peter Robert van Beusekom en Elisabeth Johanna Gertruida Wilhelmina Wilmar en gescheiden van Anna Johanna Waldeck.
3 Cornelis Sligcher, geboren op 30-08-1903 in Hattem. Beroep: (oud)planter op Java. Cornelis: getrouwd op 08-10-1946 in Hilversum met Alida Jacoba Metta Romeny (14-01-1911), dochter van Marcelis Bernardus Romeny en Maria Christina Pisuisse en gescheiden van mr Remmet van Heyst.

X-e Justine Boot is geboren op 24-08-1866 in Edam, dochter van Justus Boot en Gijsberta Guillemine de Wit. Justine trouwde, 27 jaar oud, op 30-11-1893 in Edam [akte 104] met Jacob Nicolaas Theodorus Versteegh, 26 jaar oud. Gemeente: Rheden?. Jacob Nicolaas Theodorus is geboren op 29-06-1867 in Edam. Jacob Nicolaas Theodorus is overleden op 04-04-1896 in Hernosand, Zweden, 28 jaar oud. Beroep: houtkoper te Stockholm. Jacob Nicolaas Theodorus: zoon van Gerardus Johannes Versteegh, burgemeester van Edam (1862-1878),dijkgraaf van de Purmer, en van Harmina Clasina Teengs (dochter van Arent Nicolaas van Sanen Teengs en van Agatha de Wit).

X-f Gijsberte Guillemine Boot is geboren op 05-10-1867 in Edam, dochter van Justus Boot en Gijsberta Guillemine de Wit. Gijsberte Guillemine is overleden op 17-10-1939 in Berghuizen (Heerde), 72 jaar oud. Gijsberte Guillemine trouwde, 22 jaar oud, op 19-02-1890 in Edam [akte 7] met Hendrik Gerhard Diederik Cramer, 42 jaar oud. Rheden [NP 1991]. Hendrik Gerhard Diederik is geboren op 29-01-1848 in Ootmarsum. Hendrik Gerhard Diederik is overleden op 29-01-1925 in Berghuizen (Heerde), 77 jaar oud. Beroep: papierfabrikant te Hattem, directeur Berghuizer papierfabriek te Wapenveld (firmant papierfabriek B. Cramer tot 1917; verplaatste zijn bedrijf naar de Papierfabriek Berghuizen tussen Wapenveld en Hattem in 1884, oprichter in 1904 en voorzitter tot 1917 van de Ned. Vereeniging van Papierfabrikanten). Onderscheiding: Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hendrik Gerhard Diederik: zoon van Bernardus Hermanus Cramer en Frederika Wilhelmina Carolina Stork; getrouwd (1) 06-05-1876 te Ootmarsum met Anna Johanna Elisabeth de Jong (11-08-1851 Den Helder - 11-12-1879 Ootmarsum), dochter van Douwe de Jong en Aleida Mechteld van Goor.
Kinderen van Gijsberte Guillemine en Hendrik Gerhard Diederik:

1 Anne Johanna Elisabeth Cramer, geboren op 25-12-1890 in Berghuizen (Heerde). Volgt XI-g.
2 Hendrik Gerhard Diederik Cramer, geboren op 08-11-1892 in Berghuizen (Heerde). Volgt XI-h.
3 Justus Cramer, geboren op 26-08-1893 in Berghuizen (Heerde). Volgt XI-i.
4 Magdalena Petronella Gijsberta Wilhelmina Cramer, geboren op 20-03-1895 in Berghuizen (Heerde). Volgt XI-j.

X-g Michiel Boot is geboren op 14-10-1869 in Edam, zoon van Justus Boot en Gijsberta Guillemine de Wit. Beroep: houtkoper, lid van de firma Boot & Co. te Amsterdam, directeur N.V. Houthandel v/h William Pont te Zaandam. Michiel trouwde, 27 jaar oud, op 26-11-1896 in Rotterdam [akte 2037] met Margaretha Geertruida Kesting, ongeveer 24 jaar oud. Margaretha Geertruida is geboren omstreeks 1872 in Kralingen. Margaretha Geertruida: dochter van Johannes Frederik Kesting, industrieel te Kralingen, en van Mathilde Gertrudis Frederika Schmite.
Kinderen van Michiel en Margaretha Geertruida:

1 Frederika Gertrudis Mathildis Boot, geboren op 12-09-1897 in Zaandam. Woonplaats: Overveen (Bloemendaal).
2 Justus Boot, geboren op 06-10-1898 in Zaandam. Beroep: werkzaam bij de N.V. houthandel v/h William Pont.
3 Johannus Frederik Boot, geboren op 03-07-1900 in Den Haag. Beroep: werkzaam te Anaconde, U.S.A..

X-h Gijsberta Wilhelmina Boot is geboren op 14-10-1878 in Edam, dochter van Justus Boot en Gijsberta Guillemine de Wit. Gijsberta Wilhelmina is overleden op 21-07-1934 in Velp, 55 jaar oud. Gijsberta Wilhelmina trouwde, 23 jaar oud, op 16-07-1902 in Velp (Rheden) [akte 74] met Jacobus Johannes Duyvené de Wit, 31 jaar oud. Jacobus Johannes is geboren op 28-09-1870 in Beemster. Jacobus Johannes is overleden op 22-05-1935 in Nijmegen, 64 jaar oud. Beroep: directeur. Jacobus Johannes: zoon van Jacobus Johannes Duyvené de Wit, econoom te Beemster, en van Wilhelmina Hermina van Steyn (dochter van Johan Albert van Steyn, notariste Zeist, Rentmeester van Soestdijk en van Gesina van Toornenburg).
Kinderen van Gijsberta Wilhelmina en Jacobus Johannes:

1 Wilhelmina Geertruida Duyvené de Wit.
2 Willem Jan Duyvené de Wit, geboren in 1910. Willem Jan is overleden in 1983, 73 jaar oud.

XI-a William Pont is geboren op 18-02-1864 in Edam, zoon van Dirk Frans Pont en Agatha Elisabeth Wilhelmina Costerus. William is overleden op 04-01-1926 in Hilversum, 61 jaar oud. Hij is begraven te Edam. Bij het overlijden van William: Familiegraf Pont. Beroep: directeur Houthandel v/h William Pont te Zaandam. William trouwde, 26 jaar oud, op 15-05-1890 in Monnikendam [bron: geneanet] met Maria Gerarda Sligcher, 19 jaar oud. Maria Gerarda is geboren op 19-05-1870 in Monnickendam, dochter van Pieter Sligcher en Susanna Zoutmaat Brugman. Maria Gerarda is overleden op 23-03-1950 in Hilversum, 79 jaar oud.
Kind van William en Maria Gerarda:

1 Dirk Frans (Frans) Pont, geboren op 04-04-1893 in Zaandam. Volgt XII-a.

XI-b Jacob (James) Boot is geboren op 28-07-1892 in Amsterdam, zoon van Jacob Boot en Gijsbertha Guillemine de Wit. Jacob is overleden op 26-06-1958 in Den Haag, 65 jaar oud. Beroep: houtkoper, lid van de firma Boot & Co. te Amsterdam. James trouwde, 24 jaar oud, op 21-11-1916 in Hilversum [akte 206] met Maria Cornelia de Ruijter de Wildt, 23 jaar oud. Maria Cornelia is geboren op 03-03-1893 in Kediri, Java, Ned. Indië. Maria Cornelia: dochter van Cornelis Frederik de Ruijter de Wildt, luitenant ter zee, vertegenwoordiger Ned. Handel Mij in West-Indie, en van Johanna Maria Hissink (dochter van Johan Willem Hissink, koopman en importeur, en Hendrika Tromp).

XI-c Gijsberta Wilhelmina Boot is geboren op 23-11-1893 in Amsterdam, dochter van Jacob Boot en Gijsbertha Guillemine de Wit. Gijsberta Wilhelmina is overleden op 29-01-1948 in Haarlem, 54 jaar oud. Gijsberta Wilhelmina trouwde, 24 jaar oud, op 24-11-1917 in Hilversum [akte 242] met Anton van Beusekom, 22 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 14-01-1930 (echtscheiding) [bron: akte dd 22-02-1930]. Anton is geboren op 04-07-1895 in Loenen. Beroep: elektrotechnisch ingenieur, vertegenwoordiger. Titel: ir.. Anton: zoon van Evert van Beusekom (1841-1916), notaris, heemraad van Amstelland, en Sara Antoinetta Wesseling (1858-1944), (dochter van ds. Hendrik Carel Wesseling en van Sara Antoinetta van der Vliet); getrouwd (2) 15-04-1936 te Keulen met Erna Katharina Auguste Herzog (15-01-1906 Keulen).
Kinderen van Gijsberta Wilhelmina en Anton:

1 Evert van Beusekom. Evert trouwde met Christina Meijling.
2 Algonda van Beusekom. Algonda trouwde met Carel Willem Marie Stheeman.

XI-d Willem Boot is geboren op 10-08-1896 in Amsterdam, zoon van Jacob Boot en Gijsbertha Guillemine de Wit. Beroep: houtagent. Willem trouwde, 27 jaar oud, op 12-06-1924 in Amsterdam met Margaretha FrançoiseOtten, 26 jaar oud. Margaretha Françoise is geboren op 07-11-1897 in Amsterdam. Margaretha Françoise: dochter van dr. Johan Diderik Otten en Johanna Nierstrasz.
Kind van Willem en Margaretha Françoise:

1 Jacob Sylvestre Boot.

XI-e Elise Jean Esaye Boot is geboren op 08-05-1899 in Amsterdam, zoon van Jacob Boot en Gijsbertha Guillemine de Wit. Beroep: werkzaam bij de N.V. Eikenhouthandel te Amsterdam. Elise Jean Esaye trouwde, 27 jaar oud, in 1926 in Haarlem met Siddy van Bommel. Siddy: dochter van Jacobus Joan van Bommel, directeur der N.V. Houthandel v/h William Pont te Zaandam en van Sydia van Heusde.

XI-f Gijsberta Wilhelmina van Eck is geboren omstreeks 1886 in Rheden, dochter van Joseph Govert van Eck en Johanna Maria Boot. Gijsberta Wilhelmina trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 18-07-1912 in Hilversum [akte 126] met Emile François Enger, ongeveer 35 jaar oud. Emile François is geboren omstreeks 1877 in Arnhem. Beroep: ambtenaar Openbaar Ministerie. Emile François: zoon van Gerhardus Fredrik Enger en Charlotte Meijer Timmerman Thijssen.

XI-g Anne Johanna Elisabeth Cramer is geboren op 25-12-1890 in Berghuizen (Heerde), dochter van Hendrik Gerhard Diederik Cramer en Gijsberte Guillemine Boot. Anne Johanna Elisabeth is overleden op 09-05-1963 in Culemborg, 72 jaar oud. Anne Johanna Elisabeth trouwde, 26 jaar oud, op 11-07-1917 in Heerde [akte 33] met Piet George Aleid Verwoert, 34 jaar oud. Piet George Aleid is geboren op 02-09-1882 in Culemborg. Piet George Aleid is overleden op 11-11-1956 in Culemborg, 74 jaar oud. Beroep: houthandelaar. Piet George Aleid: zoon van Antonius Stephanus Verwoert, houthandelaar, en Catharina Geertruida Tresling.

XI-h Hendrik Gerhard Diederik Cramer is geboren op 08-11-1892 in Berghuizen (Heerde), zoon van Hendrik Gerhard Diederik Cramer en Gijsberte Guillemine Boot. Hendrik Gerhard Diederik is overleden op 18-09-1965 in De Bilt, 72 jaar oud. Beroep: ambtenaar Centraal Beheer, handelsvertegenwoordiger. Hendrik Gerhard Diederik trouwde, 27 jaar oud, op 07-09-1920 in Rheden [akte 135] met Gerhardina Aleida Tjeenk Willink, 23 jaar oud. Gerhardina Aleida is geboren op 01-03-1897 in Velp. Gerhardina Aleida is overleden op 09-12-1987 in Voorschoten, 90 jaar oud. Gerhardina Aleida: dochter van mr. Antonij Jan Tjeenk Willink en Wilhelmina Boonacker.

XI-i Justus Cramer is geboren op 26-08-1893 in Berghuizen (Heerde), zoon van Hendrik Gerhard Diederik Cramer en Gijsberte Guillemine Boot. Justus is overleden op 01-11-1980 in Amsterdam, 87 jaar oud. Beroep: koopman, agent en commissionair. Justus trouwde, 33 jaar oud, op 07-06-1927 in Amsterdam [bron: NP 1991] met Geertruida Louisa Maria Knottenbelt, 26 jaar oud. Geertruida Louisa Maria is geboren op 31-03-1901 in Amsterdam. Geertruida Louisa Maria is overleden op 01-12-1983 in Amsterdam, 82 jaar oud. Geertruida Louisa Maria: dochter van Antonius Johannes Knottenbelt en Catharina Maria van Aalst.
Kind van Justus en Geertruida Louisa Maria:

1 Antonius Johannes Cramer. Antonius Johannes trouwde met Elsje Marjolijne van der Donk.

XI-j Magdalena Petronella Gijsberta Wilhelmina Cramer is geboren op 20-03-1895 in Berghuizen (Heerde), dochter van Hendrik Gerhard Diederik Cramer en Gijsberte Guillemine Boot. Magdalena Petronella Gijsberta Wilhelmina is overleden op 15-09-1976 in Schoorl, 81 jaar oud. Magdalena Petronella Gijsberta Wilhelmina trouwde, 25 jaar oud, op 01-02-1921 in Heerde [akte 4] met Bernardus Gerhardus Albertus Smeets, 33 jaar oud. Bernardus Gerhardus Albertus is geboren op 12-09-1887 in Gendringen. Bernardus Gerhardus Albertus is overleden op 19-09-1944 in Nijmegen, 57 jaar oud. Beroep: (advocaat en procureur te Arnhem, directeur tuchtschool voor jongens te Nijmegen, plv. kantonrechter te Nijmegen, president krijgsraad voor de Landmacht te Den Haag; reserve-officier Infanterie, majoor). Titel: mr. (juridisch dr.). Onderscheiding: Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Bernardus Gerhardus Albertus: zoon van Joannes Renerus (Jan Reinier) Smeets en Anna Maria Hendrika Eijsink.

XII-a Dirk Frans (Frans) Pont is geboren op 04-04-1893 in Zaandam, zoon van William Pont en Maria Gerarda Sligcher. Dirk Frans is overleden op 14-02-1963 in Hilversum, 69 jaar oud. Religie: R.K. Titel: dr. mr. Beroepen:
procuratiehouder en directie-secretaris "Amsterdamsche Bank" (1921-1925);
burgemeester van Uithoorn (01-09-1925 - 15-11-1928);
burgemeester van Hillegom (15-11-1928 - 04-04-1937);
chef van het kabinet van ir. A.A. Mussert, leider van de NSB (september 1937 - oktober 1937);
lid Eerste Kamer der Staten-Generaal (08-06-1937 - 21-09-1937);
directeur MBH ("Montage Bouw en Houtindustrie") N.V. te Amersfoort;
burgemeester van Apeldoorn (07-12-1942 - 18-04-1945).
Frans trouwde, 27 jaar oud, op 04-05-1920 in Amsterdam met Aleida Cornelia Julia Maria van Ogtrop, 22 jaar oud. Aleida Cornelia Julia Maria is geboren op 25-06-1897 in Amsterdam. Aleida Cornelia Julia Maria is overleden op 11-04-1983 in Laren, 85 jaar oud. Aleida Cornelia Julia Maria: dochter van mr. Henricus Johannes van Ogtrop (22-02-1866 Amsterdam - 05-07-1914 Amsterdam), commissionair in effecten, lid bankiersfirma H.J. van Ogtrop & zn., lid Prov. Staten Noord-Holland, officier in de orde van Oranje-Nassau, getrouwd op 08-01-1894 in Amsterdam met Aleida Gijsberta Maria Hanlo (15-08-1870 Amsterdam - 16-04-1944 Wassenaar).

 

 

Dirk_Frans_Pont

Dirk Frans Pont

Kinderen van Frans en Aleida Cornelia Julia Maria:

1 William Pieter Pont
2 Aleida Gijsbertha Joanna Maria Pont
3 Reijnier Boudewijn Frans Adriaan Pont 

 


 

Index (137 personen)

 

Achternaam Voornamen Geboren
Gedoopt
   Overleden
Begraven
Relatie(s)
van Beusekom Algonda      
van Beusekom Anton 1895   [Partner van XI-c]
van Beusekom Evert      
van Bevervoorde Pieter Willem Jacob Engelbert 1799   [Partner van IX-c]
van Bodegom Neeltje Aldertsdr 1685   [Schoonouder van VI-c]
[Schoonouder van VI-b]
van Bommel Carel 1807   Nummer IX-b
van Bommel Justina Margaretha 1805   Nummer IX-a
van Bommel Lubbertus Cornelisz 1764 1811 [Partner van VIII-b]
van Bommel Petronella Maria 1811   Nummer IX-c
van Bommel Siddy     [Partner van XI-e]
Boot Abraham 1778 1830 Nummer VIII-c
Boot Alida 1723 1798 Nummer VI-e
Boot Beatrix 1718 1719 [Dochter van V]
Boot Beatrix Roelofsdr 1722 1753 Nummer VI-d
Boot Catharina 1746 1826 [Dochter van VI-a]
Boot Cornelia 1745 1804 [Dochter van VI-a]
Boot Cornelia 1863 1940 Nummer X-d
Boot Cornelia 1891   [Dochter van X-b]
Boot Cornelia Justusdr 1770 1831 Nummer VIII-b
Boot Elisabeth 1749 1796 [Dochter van VI-a]
Boot Elise Jean Esaye 1899   Nummer XI-e
Boot Elizabeth 1716 1744 Nummer VI-b
Boot Frederik Hendrik 1833 1834 [Zoon van VIII-e]
Boot Frederika Gertrudis Mathildis 1897   [Dochter van X-g]
Boot Geertje 1728 1730 [Dochter van V]
Boot Geertje 1730 1733 [Dochter van V]
Boot Geertje 1732 1736 [Dochter van VI-a]
Boot Gijsberta Wilhelmina 1878 1934 Nummer X-h
Boot Gijsberta Wilhelmina 1893 1948 Nummer XI-c
Boot Gijsberte Guillemine 1867 1939 Nummer X-f
Boot Grietje 1740 1740 [Dochter van VI-a]
Boot Harmanus Roelofs 1708 1769 Nummer VI-a
Boot Hermannus 1749 1749 [Zoon van VI-a]
Boot Hermanus 1771 1809 [Zoon van VII-b]
Boot Jacob 1721 1721 [Zoon van V]
Boot Jacob 1726 1738 [Zoon van V]
Boot Jacob 1741 1768 [Zoon van VI-a]
Boot Jacob 1861   Nummer X-b
Boot Jacob 1892 1958 Nummer XI-b
Boot Jacob Justusz 1786 1844 Nummer VIII-e
Boot Jacob Sylvestre      
Boot Johanna Maria 1862   Nummer X-c
Boot Johannes 1763 1784 [Zoon van VI-a]
Boot Johannus Frederik 1900   [Zoon van X-g]
Boot Justine 1866   Nummer X-e
Boot Justus 1738 1738 [Zoon van VI-a]
Boot Justus 1831 1902 Nummer IX-e
Boot Justus 1886 1932 [Zoon van X-b]
Boot Justus 1898   [Zoon van X-g]
Boot Justus Harmanusz 1739 1793 Nummer VII-b
Boot Magdalena Petronella 1856   [Dochter van IX-e]
Boot Margaretha 1744 1769 [Dochter van VI-a]
Boot Maria 1747 1787 [Dochter van VI-a]
Boot Maria 1767   Nummer VII-c
Boot Michiel 1869   Nummer X-g
Boot Nicolaas 1717 1751 Nummer VI-c
Boot Nicolaas 1762 1773 [Zoon van VI-a]
Boot Pieter Roelofsz 1761 1820 Nummer VIII-a
Boot Reijna Justusdr 1780 1811 Nummer VIII-d
Boot Roelof Harmensz 1684 1761 Nummer V
Boot Roelof Hermanusz 1736 1794 Nummer VII-a
Boot Willem 1896   Nummer XI-d
(de) Boot(h) Harmen Roelofsz 1655 1728 Nummer IV
(de) Boot(h) Roelof 1620   Nummer III
(de) Boot(h) (Greven) Albert   1637 Nummer II
Booth Aaltje 1580   Nummer I
Cloribus Margaretha 1745 1788 [Partner van VII-b]
Costerus Agatha Elisabeth Wilhelmina 1839 1926 [Partner van X-a]
Cramer Anne Johanna Elisabeth 1890 1963 Nummer XI-g
Cramer Antonius Johannes      
Cramer Hendrik Gerhard Diederik 1848 1925 [Partner van X-f]
Cramer Hendrik Gerhard Diederik 1892 1965 Nummer XI-h
Cramer Justus 1893 1980 Nummer XI-i
Cramer Magdalena Petronella Gijsberta Wilhelmina 1895 1976 Nummer XI-j
Dekker Maria 1696 1764 [Partner van V]
Dekker Pieter   1776 [Partner van VI-e]
van der Donk Elsje Marjolijne      
Duyvené de Wit Jacobus Johannes 1870 1935 [Partner van X-h]
Duyvené de Wit Wilhelmina Geertruida      
Duyvené de Wit Willem Jan 1910 1983 [Zoon van X-h]
van Eck Gijsberta Wilhelmina 1886   Nummer XI-f
van Eck Joseph Govert 1852   [Partner van X-c]
Enger Emile François 1877   [Partner van XI-f]
Greven Wijnalt 1580   [Partner van I]
Haring(h) Alida Maria 1780 1848 [Schoonouder van VIII-e]
[Schoonouder van IX-d]
[Schoonouder van IX-b]
Hoefft Willem Hendrik 1804   [Partner van IX-a]
Hofmeister Daniël Pieter 1773   [Partner van VIII-b]
Homma Cornelia Gualtherusdr 1757 1794 [Schoonouder van VIII-d]
Kesting Margaretha Geertruida 1872   [Partner van X-g]
Knottenbelt Geertruida Louisa Maria 1901 1983 [Partner van XI-i]
Leoninus Reynoutje 1715 1770 [Partner van VI-a]
van der Ley Catharina Vincentdr 1768 1792 [Partner van VIII-a]
van der Ley Cornelia Pietersdr 1742 1761 Nummer VII-d
van der Ley Elisabeth 1746   [Dochter van VI-d]
van der Ley Grietje 1680 1710 [Partner van V]
van der Ley Maria 1748   [Dochter van VI-d]
van der Ley Pieter 1763   [Zoon van VI-d]
van der Ley Pieter Pietersz 1714 1767 [Partner van VI-d]
Meijling Christina      
van Ogtrop Aleida Cornelia Julia Maria 1897 1983 [Partner van XII-a]
van Oldenbarnevelt Johanna   1624 [Partner van II]
Otten Margaretha Françoise 1897   [Partner van XI-d]
Pont Aleida Gijsbertha Joanna Maria      
Pont Dirk Frans 1841 1903 Nummer X-a
Pont Dirk Frans 1893 1963 Nummer XII-a
Pont Pieter Williamsz 1781 1845 [Partner van VIII-d]
Pont Reijnier Boudewijn Frans Adriaan      
Pont William 1806 1847 Nummer IX-d
Pont William 1864 1926 Nummer XI-a
Pont William Pieter      
Pont William Pietersz 1755 1802 [Partner van VIII-b]
de Ruijter de Wildt Maria Cornelia 1893   [Partner van XI-b]
Sligcher Cornelis 1903   [Zoon van X-d]
Sligcher Gijsberta Wilhelmina 1893   [Dochter van X-d]
Sligcher Johan 1860 1916 [Partner van X-d]
Sligcher Maria Gerarda 1870 1950 [Partner van XI-a]
Sligcher Pieter 1829 1909 [Schoonouder van X-d]
[Schoonouder van XI-a]
Sligcher Pieter 1891   [Zoon van X-d]
Smeets Bernardus Gerhardus Albertus 1887 1944 [Partner van XI-j]
Stheeman Carel Willem Marie      
Teengs Clasina Catharina 1779 1843 [Partner van VIII-c]
Tjeenk Willink Gerhardina Aleida 1897 1987 [Partner van XI-h]
Versteeg(h) Magdalena Petronella 1807 1890 [Partner van VIII-e]
Versteeg(h) Maria Fredrika 1811   [Partner van IX-b]
Versteegh Frederik Hendrik 1776 1832 [Schoonouder van VIII-e]
[Schoonouder van IX-d]
[Schoonouder van IX-b]
Versteegh Jacob Nicolaas Theodorus 1867 1896 [Partner van X-e]
Versteegh Wilhelmina 1809 1892 [Partner van IX-d]
Verwoert Piet George Aleid 1882 1956 [Partner van XI-g]
Vleck Pieter 1763 1806 [Partner van VII-c]
van Waert Hendrik 1714 1804 [Partner van VI-b]
van Waert Jacob     [Schoonouder van VI-c]
[Schoonouder van VI-b]
van Waert Jacob     [Zoon van VI-b]
van Waert Margaretha 1709   [Partner van VI-c]
Wijngaerdt Lijsbeth Woutersdr 1660 1728 [Partner van IV]
de Wit Gijsberta Guillemine 1833 1897 [Partner van IX-e]
de Wit Gijsbertha Guillemine 1863   [Partner van X-b]
Zoutmaat Brugman Susanna 1831 1906 [Schoonouder van X-d]
[Schoonouder van XI-a]

 

logoaldfaer  Gegenereerd met Aldfaer versie 4.2 (met aangepaste rapportgenerator) op 12-09-2011.

 


Bronnen:

  • geneanet = www.geneanet.org: website voor genealogen
  • www.wiewaswie.nl:  database van de samenwerkende archiefdiensten
  • Nederlandsche Leeuw 1927 pag. 253-258 en 309-315: Het Edamsche Regeeringsgeslacht Boot, door Mr. F.D. Pont
  • Nederland's Patriciaat 1991 pag. 18-44: Cramer
  • Gens Nostra juli 1957 pag. 139-145: over het geslacht Pont en relaties met Boot, door A.R. Kleyn
  • diverse andere websites op internet  

 

stuurlinks stuurrechts

.