bel

bel

bel

Zuid-Holland

Parenteel Claes Jansz Booth

   

(Zuid-Holland - Gouda)

Namenindex   

 

Hebt u vragen of opmerkingen over deze parenteel? Stel deze dan aan de samensteller van dit parenteel: Frits Vergouwen (zoon van Sophia Adriana (Fie) Boot) via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Bij het ontbreken van geboortedatum en/of doopdatum kan de volgorde van kinderen willekeurig zijn.

 

I Claes Jansz Booth is geboren omstreeks 1625. Claes is overleden, ongeveer 97 jaar oud. Hij is begraven op 26-05-1722 in Gouda.
Notitie bij overlijden van Claes: laatst verblijvend in het Oude Mannenhuijs.
Notitie bij Claes: kohier zout-, zeep-, heren en redemptiegeld 1680 Gouda inventarisnummer 2296 bladzijde 7 straat Lange Noodgodsstraat zz naam Claes Jansz Boot beroep schipper bron ac1
Beroep: schipper
Claes trouwde met Jannetje Maertens.
 
Kinderen van Claes en Jannetje:
1 NN1 Boot. Hij of zij is begraven op 31-05-1683 in Gouda.
2 NN2 Boot. Hij of zij is begraven op 04-10-1683 in Gouda.
3 Willem Claesz Booth, geboren omstreeks 1645 in Gouda. Volgt II.
4 Marritje Booth. Zij is gedoopt op 17-08-1671 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Marritje: Remonstrants doopboek. Als naam van de moeder is genoteerd Annetje Maertens, terwijl verondersteld wordt dat Jannetje Maertens is bedoeld.
5 Jan 1 Booth. Hij is gedoopt op 25-09-1677 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Jan: Remonstrants doopboek
6 Jan 2 Booth. Hij is gedoopt op 06-08-1681 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Jan: Remonstrants doopboek
7 Aegje Booth. Zij is gedoopt op 28-04-1683 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Aegje: Remonstrants doopboek
 
II Willem Claesz Booth is geboren omstreeks 1645 in Gouda, zoon van Claes Jansz Booth (zie I) en Jannetje Maertens. Willem is overleden, ongeveer 53 jaar oud. Hij is begraven op 21-02-1698 in Gouda.
Notitie bij overlijden van Willem: "Willem Claesz Boot pijpmaker op de Coninghstraet onvermogend"
Adres: (Comijnsteeg, Gouda (bij huwelijk)
Beroep: pijpmaker (het beeldmerk in de vorm van een roemer (wijnglas) op de pijp wordt aan Willem toegeschreven. Hij maakte ook pijpen met de letters WK (Willem Klaesz). Hij gebruikte roemer-wk van 1686 tot 1697. Waarschijnlijk maakte hij gebruik van de ovens van de pottenbakkers, omdat de pijpen niet zo veel opbrachten om zelf een oven te bezitten. Pas in 1660 kwam er een pijpenmakersgilde in Gouda. Bij Fort Oranje aan de Hudson rivier in Amerika werden o.a. pijpen van Willem gevonden. In die tijd was dit een Nederlands fort, opgericht door de West Indische Compagnie en voornamelijk een handelspost)
Religie: NDG
Willem trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op 01-01-1666 in Gouda met Neeltje Jans, ongeveer 20 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Willem en Neeltje: "Willem Claesz Booth, Jonghman, van der Gou, woonende in de Comijn-steeg met Neeltjen Jans, Jonge Dochter, van Gou, woonende in de Cleijwegs-Steeg."
Neeltje is geboren omstreeks 1646. Neeltje is overleden, ongeveer 53 jaar oud. Zij is begraven op 21-09-1699 in Gouda.
Notitie bij overlijden van Neeltje: "Neeltje Jans wed. van Willem Claesz Boot in de nonnesteegh onvermogend"
Adres: Cleijweghsteeg, Gouda (bij huwelijk)
 
Kinderen van Willem en Neeltje:
1 Ariaantje Willems Boot. Volgt III-a.
2 Jan Willemsz 1 Boot. Hij is gedoopt op 07-02-1666 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Jan: Remonstrants doopboek
3 Jan Willemsz 2 Boot, gedoopt op 25-03-1667 in Gouda. Volgt III-b.
4 Marija Willems Boot. Zij is gedoopt op 23-12-1668 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Marija: Remonstrants doopboek
Notitie bij Marija: Politiemeesters Gouda 13-06-1718: Marya Willems Boot en Lijsbet Willems Boot eisen betaling van Fl 21.10.0 wegens kostgeld van Dirk Glaudusz, wiens 2 kinderen bij hen besteed en door de kinderen verteerd zijn. Hij moet het bedrag betalen met 9 stuivers per week en iedere week 11 stuivers voor kostgeld van zijn dochtertje die bij hen woont. 
5 Dirk Willemsz Boot, gedoopt omstreeks 1670. Volgt III-c.
6 Arij Willemsz Boot, gedoopt op 30-06-1672 in Gouda. Volgt III-d.
7 Pieter Willemsz Boot, gedoopt op 31-05-1676 in Gouda. Volgt III-e.
8 Lijsbeth Willemse Booth, gedoopt op 04-08-1683 in Gouda. Volgt III-f.
 
III-a Ariaantje Willems Boot, dochter van Willem Claesz Booth (zie II) en Neeltje Jans. Zij is begraven op 22-04-1713 in Gouda.
Notitie bij overlijden van Ariaantje: "Ariaentie Willems, huijsv. van dirk Marté pijpmaker in de Vuijlsteeg"
Ariaantje trouwde op 28-05-1707 in Gouda met Dirck Glaudi Marté.
Notitie bij het huwelijk van Ariaantje en Dirck: "Dirck Glaudi Marté J.M. op den raam met Ariaentie Willems boot J.d. op de nieuwe have, beyde van Gouda"
Notitie bij Dirck: Dirk Marté huwt op 27-07-1721 te Gouda Ariaantje Valkenburg, weduwe van Klaas Smient
 
Kinderen van Ariaantje en Dirck:
1 N.N.1 Marté. Hij of zij is begraven op 08-07-1707 in Gouda.
Notitie bij overlijden van N.N.1: "Dirk Glaudi Marté, pijpmaker op de nieuwe haven, een kint"
2 N.N.3 Marté, geboren vóór 1713 in Gouda. N.N.3 is overleden, minstens 2 jaar oud. Hij of zij is begraven op 18-11-1715 in Gouda.
Notitie bij overlijden van N.N.3: "Dirk Glaudi Marté, pijpmakersknegt op de nieuwe haven, een kint"
3 N.N.2 Marté, geboren vóór 1713 in Gouda. N.N.2 is overleden, minstens een jaar oud. Hij of zij is begraven op 06-05-1713 in Gouda.
Notitie bij overlijden van N.N.2: "Dirk Marté, pijpmaker op de Nieuwe Haven, een kind."
4 Pietertie Marté, gedoopt op 19-02-1713 in Gouda. Volgt IV-a.
 
III-b Jan Willemsz 2 Boot, zoon van Willem Claesz Booth (zie II) en Neeltje Jans. Hij is gedoopt op 25-03-1667 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Jan: Remonstrants doopboek
Jan is overleden, ten hoogste 26 jaar oud. Hij is begraven vóór 1693. Jan trouwde, 24 jaar oud, op 17-02-1692 in Gouda met Gijsbertje Bosch.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Gijsbertje: "Jan Wilhemse Boot, J.M. op den Raam met Gijsbertje Bosch, wed. van Paulus van Velsen, op Verloren Kost, beyde van Gouda"
Zij is gedoopt in Gouda.
Notitie bij Gijsbertje: In 1693 is Gijsbertje Goossens Bosch al weer weduwe en zij trouwt op 14-10-1693 met een man uit Haastrecht, bron FS 5849910 Im 473
 
III-c Dirk Willemsz Boot, zoon van Willem Claesz Booth (zie II) en Neeltje Jans. Hij is gedoopt omstreeks 1670.
Notitie bij Dirk:  Kamerboek politiemeesters Gouda 1714
Datum 21-11-1714blz. 132v
Eiser: Dirk Willemsz Boot
Gedaagde: Abraham Dirxe van der Linden
Zaak: Onvermeld. Verzoekt uitstel.
Vonnis: Akkoord.
Datum 23-11-1714 blz. 132v
Eiser: Dirk Willemsz Boot
Gedaagde: Abraham Dirxe van der Linden
Zaak: Eist betaling van f 12 over pijn en smart, meesterloon en verzuimde tijd die eiser van de snede op zijn hand geleden heeft en die door gedaagde was toegebracht.
Vonnis: Veroordelende gedaagde f 8 te betalen. Ontzeggen de eiser zijn verdere eis en veroordelen de gedaagde in de kosten.
Bron: Groenehartarchieven
Dirk trouwde, ongeveer 39 jaar oud, op 29-12-1709 in Gouda met Lijsbeth Joosten Verpack (van der Pack).
Notitie bij het huwelijk van Dirk en Lijsbeth: Beide echtelieden woonden op de Nieuwe Haven
Notitie bij Lijsbeth: dochter van Joost Cornelisz van der Pack (zakkendrager), of Verpack
 
Kinderen van Dirk en Lijsbeth:
1 Willem Boot. Hij is gedoopt op 03-09-1710 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Willem: Remonstrants doopboek
2 Christijntje Boot. Zij is gedoopt op 19-02-1713 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Christijntje: Remonstrants doopboek
 
III-d Arij Willemsz Boot, zoon van Willem Claesz Booth (zie II) en Neeltje Jans. Hij is gedoopt op 30-06-1672 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Arij: Remonstrants doopboek, in de Sint Janskerk
Arij is overleden, 70 jaar oud. Hij is begraven op 06-11-1742 in Gouda.
Notitie bij overlijden van Arij: gewoond hebbend in de Lazarussteeg
Beroep: pijpenmaker (deed zijn gildeproef in 1709 en had als merkteken voet-boog en voerde dat van 1709 tot 1746)
Arij trouwde, 32 jaar oud, op 15-03-1705 in Gouda met Jannichjen Hermans (Harmanus), 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Arij en Jannichjen: "Arij Willemse Boot J.M. met Jannetje harmens J.D. beyde van Gouda en wonende op de Nieuwe Haven"
Zij is gedoopt op 10-07-1678 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Jannichjen: NDG, doopgetuigen: Jannichjen Philips , Hillegont Pieters (vóór 1673)
Notitie bij Jannichjen: dochter van Harman Lucasz en Heyltje Pieters
 
Kinderen van Arij en Jannichjen:
1 Neeltie Boot, gedoopt op 15-07-1705 in Gouda. Volgt IV-b.
2 Heyltje Boot, gedoopt op 30-10-1707 in Gouda. Volgt IV-c.
3 Willem Boot, gedoopt op 06-05-1711 in Gouda. Volgt IV-d.
4 Hermanus Boot, gedoopt op 18-04-1714 in Gouda. Volgt IV-e.
5 Jan Ariensz Boot, gedoopt op 16-06-1717 in Gouda. Volgt IV-f.
 
III-e Pieter Willemsz Boot, zoon van Willem Claesz Booth (zie II) en Neeltje Jans. Hij is gedoopt op 31-05-1676 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Pieter: Remonstrants doopboek
Pieter is overleden, 59 jaar oud. Hij is begraven op 29-11-1735 in Gouda.
Notitie bij overlijden van Pieter: "Pieter Boot, op den Raam, onvermogend"
Beroep: pijpmaker op den Raem
Pieter trouwde, 22 jaar oud, op 15-02-1699 in Gouda met Grietje Bastiaans Groenendaal, 29 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Pieter en Grietje: "Pieter Willemsen Boot J.M. wonend op den Raam met Grietie Bastiaens J.D. wonend ook op den Raam"
Zij is gedoopt op 20-07-1669 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Grietje: NDG, doopgetuige: Annijchye Basteyaens
Grietje is overleden, 67 jaar oud. Zij is begraven op 15-10-1736 in Gouda.
Notitie bij overlijden van Grietje: "Grietje Groenendaal, wed. van Pieter Boot, op den Raam."
Notitie bij Grietje: dochter van Leendert Basteyaensz en van Neeltye Cornelys
 
Kinderen van Pieter en Grietje:
1 N.N.5 Boot. Hij of zij is begraven op 28-04-1717 in Gouda.
Notitie bij overlijden van N.N.5: "Pieter Willems Boot pijpmaker op den Raem, een kind."
2 N.N.1 Boot. Hij of zij is begraven op 14-08-1703 in Gouda.
Notitie bij overlijden van N.N.1: "Pieter Willems Boot pijpmaker op de N. Haven, een kind."
3 N.N.2 Boot. Hij of zij is begraven op 28-05-1707 in Gouda.
Notitie bij overlijden van N.N.2: "Pieter Willems Boot pijpmaker op de Nieuwe Haven, een kind."
4 N.N.3 Boot. Hij of zij is begraven op 07-11-1708 in Gouda.
Notitie bij overlijden van N.N.3: "Pieter Willems Boot pijpmaker op de Nieuwe Haven, een kind."
5 N.N.4 Boot. Hij of zij is begraven op 22-11-1709 in Gouda.
Notitie bij overlijden van N.N.4: "Pieter Willems Boot pijpmaker op de Nieuwe Haven, een kind."
6 Neeltie 1 Boot. Zij is gedoopt op 10-06-1699 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Neeltie: Remonstrants doopboek
7 Jan Pietersz Boot, gedoopt op 29-09-1700 in Gouda. Volgt IV-g.
8 Bastiaan 1 Boot. Hij is gedoopt op 12-04-1702 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Bastiaan: Remonstrants doopboek
9 Neeltje 2 Boot. Zij is gedoopt op 04-07-1703 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Neeltje: Remonstrants doopboek
10 Willem 1 Boot. Hij is gedoopt op 03-05-1705 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Willem: Remonstrants doopboek
Willem is overleden, 2 maanden oud. Hij is begraven op 08-07-1705 in Gouda.
Notitie bij overlijden van Willem: "Pieter Willems Boot pijpmaker op de N. Haven, een kind." Waarschijnlijk Willem 1.
11 Willem 2 Boot. Hij is gedoopt op 03-08-1706 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Willem: Remonstrants doopboek
12 Bastiaan 2 Boot. Hij is gedoopt op 13-01-1712 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Bastiaan: Remonstrants doopboek
13 Neeltie 3 Boot. Zij is gedoopt op 19-03-1713 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Neeltie: Remonstrants doopboek
 
III-f Lijsbeth Willemse Booth, dochter van Willem Claesz Booth (zie II) en Neeltje Jans. Zij is gedoopt op 04-08-1683 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Lijsbeth: Remonstrants doopboek
Lijsbeth is overleden, 43 jaar oud. Zij is begraven op 17-04-1727 in Gouda.
Notitie bij Lijsbeth: Politiemeesters Gouda 13-06-1718: Marya Willems Boot en Lijsbet Willems Boot eisen betaling van Fl 21.10.0 wegens kostgeld van Dirk Glaudusz, wiens 2 kinderen bij hen besteed en door de kinderen verteerd zijn. Hij moet het bedrag betalen met 9 stuivers per week en iedere week 11 stuivers voor kostgeld van zijn dochtertje die bij hen woont
Lijsbeth trouwde, 37 jaar oud, op 27-10-1720 in Gouda met Dirk Krijger.
Notitie bij het huwelijk van Lijsbeth en Dirk: "Dirk Krijger, J.M. wonende inde keijserstraat met Lijsbeth Boot, J.d. wonende op de Nieuwehaven"
Dirk trouwde later op 29-03-1728 in Gouda met Maria van der Veer.
 
Kinderen van Lijsbeth en Dirk:
1 N.N. Krijger. Hij of zij is begraven op 15-06-1724 in Gouda.
Notitie bij overlijden van N.N.: ouders wonend op den Raam. Het is mogelijk dat dit kind de pasgeboren Pieter betrof en dat de in 1749 gehuwde Pieter Krijger andere ouders had.
2 Pieter Krijger, gedoopt op 04-06-1724 in Gouda. Volgt IV-h.
3 Neeltie Krijger. Zij is gedoopt op 17-06-1725 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Neeltie: Remonstrants doopboek
Neeltie is overleden, 1 maand oud. Zij is begraven op 21-07-1725 in Gouda.
Notitie bij overlijden van Neeltie: ouders wonend op den Raam
 
IV-a Pietertie Marté, dochter van Dirck Glaudi Marté en Ariaantje Willems Boot (zie III-a). Zij is gedoopt op 19-02-1713 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Pietertie: Remonstrants doopboek
Pietertie is overleden, 70 jaar oud. Zij is begraven op 20-05-1783 in Gouda.
Notitie bij overlijden van Pietertie: Begraven "Pietertie Marté, huijsvrouw van Cornelis Versluis, op de Vest op de Raam"
Pietertie trouwde, 33 jaar oud, op 18-09-1746 in Gouda met Cornelis Versluijs, ongeveer 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Pietertie en Cornelis: "Cornelis Versluijs, J.m. en Pietertie Marté, J.d. beijde van hier en wonende op den Raam."
Hij is gedoopt omstreeks 1722 in Gouda. Cornelis is overleden, ongeveer 50 jaar oud. Hij is begraven op 22-01-1772 in Gouda.
Notitie bij overlijden van Cornelis: Begraven "Cornelis Versluijs, Raam"
Notitie bij Cornelis: Cornelis is mogelijk op 06-12-1722 gedoopt en zoon van Huig Jansz Versluijs en van Maria Michielsz van Waas, of hij is gedoopt op 27-11 1722 en zoon van Daniel Cornelisz Versluijs en van Lena Jacobs van den Bos
 
Kind van Pietertie en Cornelis:
1 Huibert Versluis, gedoopt op 24-08-1749 in Gouda. Volgt V-a.
 
IV-b Neeltie Boot, dochter van Arij Willemsz Boot (zie III-d) en Jannichjen Hermans (Harmanus). Zij is gedoopt op 15-07-1705 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Neeltie: In de Sint Janskerk, NDG, doopgetuige: Dirckie Dircks (geb. vóór1680); naam moeder vermeld als Jannetie Arysens
Neeltie is overleden, 28 jaar oud. Zij is begraven op 15-01-1734 in Gouda.
Notitie bij overlijden van Neeltie: "Neeltie Boot huijsvrouw van Evert Spiegel in de Lazarussteeg"
Neeltie trouwde, 20 jaar oud, op 04-11-1725 in Gouda met Evert Jochemsz (van der) Spiegel.
Notitie bij het huwelijk van Neeltie en Evert: "Evert Spiegel, J:M: woonende op den Raam, met Neeltje Boot, J:D: woonende in de Lazarussteegh, Beijde van Gouda"
Hij is begraven op 13-02-1767 in Gouda.
Notitie bij overlijden van Evert: laatst wonende op den Raam
Notitie bij Evert: Na het overlijden van Neeltje Boot is Evert op 11 juli 1734 te Gouda getrouwd met Geertje Middelmeer, weduwe van Leendert Verhoek, bron FS 5849911 Im 372
 
Kinderen van Neeltie en Evert:
1 Marrigje (van der) Spiegel. Zij is gedoopt op 07-04-1728 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Marrigje: NDG, doopgetuige: Grietje Willems de Jong. Ouders wonend in de Lazarussteeg
2 Cornelia 1 (van der) Spiegel. Zij is gedoopt op 22-10-1732 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Cornelia: NDG, doopgetuige: Jannigje Valoer. Vaders naam foutief vermeld als Jochem Evertsz Spiegel
Cornelia is overleden, 3 maanden oud. Zij is begraven op 09-02-1733 in Gouda.
Notitie bij overlijden van Cornelia: "Evert Spiegel in de Lasarussteegh, een kind", vermoedelijk Cornelia 1.
3 Cornelia 2 (van der) Spiegel. Zij is gedoopt op 18-12-1733 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Cornelia: NDG, doopgetuige: Jannigje Valoer. Vaders naam vermeld als Evert van der Spiegel
 
IV-c Heyltje Boot, dochter van Arij Willemsz Boot (zie III-d) en Jannichjen Hermans (Harmanus). Zij is gedoopt op 30-10-1707 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Heyltje: In de Sint Janskerk. Remonstrants doopboek, naam moeder is vermeld als Jannitje Hermanus
Heyltje is overleden, 54 jaar oud. Zij is begraven op 06-07-1762 in Gouda.
Notitie bij overlijden van Heyltje: "Heyltje Boot, vrouw van Jan de Haas, Raam"
Heyltje:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 21-06-1733 in Gouda met Willem van der Putten.
Notitie bij het huwelijk van Heyltje en Willem: "Willem van der Putten, Jongman op de karnemelksloot en Heijltje Booth, J:D: in de Lazarussteegh, beijde van Gouda." Zij woonden bij de geboorte van hun zoon in de Nonnesteegh
Hij is begraven op 29-09-1751 in Gouda.
(2) trouwde, 47 jaar oud, op 27-07-1755 in Gouda met Jan de Haas, ongeveer 45 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Heyltje en Jan: "Jan de Haas, weduwnaar van wijlen Heijltje de Wever, in de Waalesteeg en Heijltje Boot, weduwe van wijlen Willem van der Putten op den Raam. Beide van Gouda." Na het overlijden van Heijltje Boot trouwt Jan de Haas in 1764 met Tanneken Houtam, wed. van Pieter van den Bergh.
Hij is gedoopt omstreeks 1710. Jan is overleden, ongeveer 64 jaar oud. Hij is begraven op 30-04-1774 in Gouda.
Notitie bij overlijden van Jan: Begraven "Jan de Haas, Vlamingstraat."
 
Kind van Heyltje en Willem:
1 Meijndert van der Putten. Hij is gedoopt op 10-07-1733 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Meijndert: NDG, doopgetuige: Teuntje van der Putten
 
IV-d Willem Boot, zoon van Arij Willemsz Boot (zie III-d) en Jannichjen Hermans (Harmanus). Hij is gedoopt op 06-05-1711 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Willem: In de Sint Janskerk. Remonstrants doopboek, naam moeder is vermeld als Jannigie hermers
Willem is overleden, 70 jaar oud. Hij is begraven op 24-10-1781 in Gouda.
Notitie bij overlijden van Willem: Begraven "Willem Boot, Verlorenkost"
Willem:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op 26-04-1734 in Gouda met Anthonia (Thona) van Dijck, 17 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Willem en Anthonia: In de Sint Janskerk. "Willem Boot J.m. met Thona van Dijk J.D. beyde in de Lazarus_Steegh"
Zij is gedoopt op 27-09-1716 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Anthonia: Doopgetuige Anthoni Schrij in ’s Gravenhage
Anthonia is overleden, 20 jaar oud. Zij is begraven op 31-01-1737 in Gouda.
Notitie bij overlijden van Anthonia: Anthonia is overleden kort na de geboorte van haar tweede kind. In het Gaarderboek is zij vermeld als Tona van Dijk, huijsvrouwe van Willem Boon, Lasarussteeg.
Op 26 Juli 1737 wordt in de Weeskamer te Gouda een weesakte gepasseerd in verband met het overlijden van de echtgenote, Antonia van Dijck, van Willem (Ariensz) Boot, bron Weesboek 20 pag. 127, FS Gua (2), Weesakten 1614-1810, FS 8873152 Im 144. Hierin wordt het kind Arije Boot, oud 2 jaren, als weeskind vermeld, en Willem van den Broek en (zijn oom) Harmanus Boot als zijn voogden. Het moederlijk erfdeel bedroeg drie guldens en drie stuivers.
Notitie bij Anthonia: dochter van George van Dijck en van Trijntje Bouwmans, wonende op de Keisersstraat
(2) trouwde, 26 jaar oud, op 18-08-1737 in Gouda met Gerritje Oosterhout (Oosterling), 21 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Willem en Gerritje: "Willem Boot, weduwnaar van wijlen Antonia van Dijck, met Gerrighje Oosterhout, J:D: Beijde in de Lazarussteegh en van Gouda."
Zij is gedoopt op 11-09-1715 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Gerritje: NDG, doopgetuige Johanna Tokreijn, ouders wonend op de Raam
Gerritje is overleden, 68 jaar oud. Zij is begraven op 09-01-1784 in Gouda.
Notitie bij overlijden van Gerritje: "Gerrigje Oosterhout, weduwe Willem Boot, Verlorenkost"
Notitie bij Gerritje: dochter van Anthoni Jansz (van) Oosterhout en van Jannetje Dircx Posthoren, wonend op de Naejerstraet
 
Kinderen van Willem en Anthonia:
1 Arien (Arij) Willemsz Boot, gedoopt op 19-01-1735 in Gouda. Volgt V-b.
2 Gerrit Willemsz Boot. Hij is gedoopt op 20-01-1737 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Gerrit: NDG, doopgetuige: Judik van Dijk (geb. vóór 1705). Ouders wonend in de Lazarussteeg
Gerrit is overleden, 2 maanden oud. Hij is begraven op 17-04-1737 in Gouda.
Notitie bij overlijden van Gerrit: Kind van Willem Boot, Lazarussteeg, vrijwel zeker de pas geboren Gerrit.
Kinderen van Willem en Gerritje:
3 NN1 Boot. Hij of zij is begraven op 26-03-1738 in Gouda.
Notitie bij overlijden van NN1: begraven een kind van "Willem Boot, Lazarussteeg", geen doopvermelding gevonden.
4 Neeltje Boot, gedoopt op 03-06-1739 in Gouda. Volgt V-c.
5 Maria Boot, gedoopt op 03-02-1743 in Gouda. Volgt V-d.
6 Martha Boot. Zij is gedoopt op 03-02-1743 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Martha: NDG. Tweeling met Maria. Bij de doop is de naam van de moeder foutief vermeld als Gerrighie Oosterling. Doopgetuigen: Aaltie Posthoorn en Heijltje Boot, tante
Martha is overleden na 1792, minstens 49 jaar oud.
7 Dirck Boot. Hij is gedoopt op 09-01-1746 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Dirck: NDG. Bij de doop is de naam van de moeder foutief vermeld als Gerrigie Oosterlingh. Doopgetuige: Aaltie Posthoren
Dirck is overleden, 9 maanden oud. Hij is begraven op 25-10-1746 in Gouda.
Notitie bij overlijden van Dirck: Begraven een kind van "Willem Boot, Cleijwegsteeg", vermoedelijk zoon Dirck.
8 Jannetje Boot. Zij is gedoopt op 28-02-1748 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Jannetje: NDG. Bij de doop is de naam van de moeder nu correct vermeld als Gerritie Oosterhout. Doopgetuige: Aaltie Posthoorn
Jannetje is overleden op 20-12-1814 in Gouda, 66 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jannetje: "gewoond hebbende op den Raam"
Jannetje bleef ongehuwd.
Beroep: pijpmaakster
9 Lena Boot. Zij is gedoopt op 08-03-1752 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Lena: NDG. Doopgetuige: Heijltie Boot, tante
Lena is overleden, 1 jaar oud. Zij is begraven op 15-12-1753 in Gouda.
Notitie bij overlijden van Lena: begraven een kind van "Willem Boot, Lazarussteeg", vermoedelijk dochter Lena.
10 Gerrit 2 Boot, gedoopt op 13-08-1756 in Gouda. Volgt V-e.
 
IV-e Hermanus Boot, zoon van Arij Willemsz Boot (zie III-d) en Jannichjen Hermans (Harmanus). Hij is gedoopt op 18-04-1714 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Hermanus: In de Sint Janskerk. Remonstrants doopboek, naam moeder is vermeld als Jannigje hermans
Hermanus is overleden, 52 jaar oud. Hij is begraven op 23-03-1767 in Gouda.
Notitie bij overlijden van Hermanus: "Harmanus Boot Lemdulsteeg"
Notitie bij Hermanus: 40e/80e penning Gouda maart 1752: schuldeiser Hermanus Boot, debiteur: Pieter de Vries, lening fl 200,- (obligaties);
Politiemeesters Gouda febr. 1768: schuldeiser: weduwe van Hermanus Boot, debiteur: Pieter de Keijzer, lening fl 50,- (schuldbrief), onderpand huis Lem Dulstraat ZZ;
Kohier verponding 1772; Hermanus Boot, Lem Dulsteeg, verpondingsnr 0711
Beroep: pijpmaker (had als merkteken 84-olifant op de pijpen en gebruikte dat van 1745 tot 1753)
Hermanus trouwde, 22 jaar oud, op 20-05-1736 in Gouda met Hendrikje Vingerling, 20 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hermanus en Hendrikje: "Hermanus Boot, J:M: in de Lazarussteegh, met, Hendrikie Vingerling, J:D: op de Nieuwe Haaven. Beijde van Gouda."
Zij is gedoopt op 07-08-1715 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Hendrikje: NDG, doopgetuige: Grietje Joosten, tante
Hendrikje is overleden, 82 jaar oud. Zij is begraven op 29-03-1798 in Gouda.
Notitie bij overlijden van Hendrikje: Begraven "Hendrikje Vingerling, wed. Hermanus Boot, Lemdulsteeg"
Notitie bij Hendrikje: dochter van Willem Hendrickz Vingerling (ca 13-08-1688 Gouda), getrouwd op 06-05-1715 in Gouda met Cornelia Joosten Vertin
 
Kinderen van Hermanus en Hendrikje:
1 NNh1 Boot. Hij of zij is begraven op 22-01-1752 in Gouda.
Notitie bij overlijden van NNh1: begraven een kind van "Hermanus Boot, Lemdulsteeg", mogelijk dochter Neeltje 10 jr
2 NNh2 Boot. Hij of zij is begraven op 21-01-1766 in Gouda.
Notitie bij overlijden van NNh2: begraven een kind van "Hermanus Boot, Lemdulsteeg"
3 Willemijntje 1 Boot. Zij is gedoopt op 05-04-1737 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Willemijntje: NDG, doopgetuige: Heyltje Boot, tante, ~1707
Willemijntje is overleden, 1 jaar oud. Zij is begraven op 27-10-1738 in Gouda.
Notitie bij overlijden van Willemijntje: Een kind van Harmanus Boot, int Lombaarssteegje.
4 Willemijntje 2 Boot. Zij is gedoopt op 20-05-1739 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Willemijntje: NDG, doopgetuige: Cornelia Vertin. Ouders wonend achter de Vischmarkt
Willemijntje is overleden, 3 jaar oud. Zij is begraven op 29-08-1742 in Gouda.
Notitie bij overlijden van Willemijntje: begraven een kind van "Hermanus Boot Lemdulsteeg", mogenlijk Willemijntje 2
5 Neeltje Boot. Zij is gedoopt op 16-03-1742 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Neeltje: NDG, doopgetuige: Grietie Hobbe
6 Willemijntje 3 Boot. Zij is gedoopt op 27-06-1744 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Willemijntje: NDG, doopgetuige: Heyltje Boot, tante, ~1707
Willemijntje is overleden, 23 jaar oud. Zij is begraven op 08-02-1768 in Gouda.
Notitie bij overlijden van Willemijntje: "Willemijntje Boot J.d. Lemdulst"
7 Arien (Arij) Boot, gedoopt op 07-12-1746 in Gouda. Volgt V-f.
8 Cornelia Boot. Zij is gedoopt op 31-08-1749 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Cornelia: NDG, doopgetuige: Cornelia Vertin
Cornelia is overleden, 24 jaar oud. Zij is begraven op 18-01-1774 in Gouda.
Notitie bij overlijden van Cornelia: begraven "Cornelia Boot, J.dr., Lemdulst."
9 Jacob 1 Boot. Hij is gedoopt op 28-04-1752 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Jacob: NDG, doopgetuige: Dirkje Doetgoet
Jacob is overleden, 6 maanden oud. Hij is begraven op 18-11-1752 in Gouda.
Notitie bij overlijden van Jacob: begraven een kind van " Hermanus Boot op den Raam", waarschijnlijk zoon Jacob 1
10 Jacobus Boot. Hij is gedoopt op 17-02-1754 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Jacobus: NDG, doopgetuige: Dirkje Doetgoet
Jacobus is overleden, 3 maanden oud. Hij is begraven op 05-06-1754 in Gouda.
Notitie bij overlijden van Jacobus: Begraven een kind van "Hermanus Boot, Lemdulsteeg", vermoedelijk zoon Jacobus.
11 Jacob 2 Boot. Hij is gedoopt op 18-06-1755 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Jacob: NDG, doopgetuige: Heyltje Boot, tante, ~1707
12 Janna Boot. Zij is gedoopt op 01-08-1759 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Janna: NDG, doopgetuige: Jannetie Doetgoed
 
IV-f Jan Ariensz Boot, zoon van Arij Willemsz Boot (zie III-d) en Jannichjen Hermans (Harmanus). Hij is gedoopt op 16-06-1717 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Jan: In de Sint Janskerk. Remonstrants doopboek, naam moeder is in het Remonstrants doopboek vermeld als Jannitie harmanus
Jan is overleden, ten hoogste 56 jaar oud. Hij is begraven vóór 1773. Jan trouwde, 21 jaar oud, op 05-10-1738 in Gouda met Neeltje Gerritse van den Bergh, 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Neeltje: "Jan Ariense Boot, Jongman in de Lazarussteeg, met Neeltje Gerritse van den Berg, Jonge Dochter in de Komijnsteeg. Beide van Gouda."
Zij is gedoopt op 14-09-1714 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Neeltje: NDG, doopgetuige: Neeltje van den Bergh
Neeltje is overleden, 58 jaar oud. Zij is begraven op 03-09-1773 in Gouda.
Notitie bij overlijden van Neeltje: Begraven "Neeltje van den Berg, wed. Jan Boot, Veste bij de Vlamingstraat"
Notitie bij Neeltje: dochter van Gerrit van den Bergh en van Cornelia van der Lucht
 
Kinderen van Jan en Neeltje:
1 NN1a Boot. Hij of zij is begraven op 15-04-1740 in Gouda.
Notitie bij overlijden van NN1a: Begraven een kind van Jan Boot, op den Raam. Het kan ook een kind betreffen van Jan Pietersz Boot die ook op den Raam woonde.
2 Janna 1 Boot. Zij is gedoopt op 25-01-1739 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Janna: NDG, doopgetuige: Hendrikje Vingerling, tante. Ouders woonden op den Raam
Janna is overleden vóór 1745, ten hoogste 6 jaar oud.
3 Pieternella (Petronella) Boot, gedoopt op 19-02-1741 in Gouda. Volgt V-g.
4 Arie Boot. Hij is gedoopt op 24-03-1743 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Arie: NDG, doopgetuige: Hijltje Boot, tante
5 Janna 2 (Johanna) Boot, gedoopt op 23-06-1745 in Gouda. Volgt V-h.
6 Gerrit Boot. Hij is gedoopt op 06-09-1747 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Gerrit: NDG, doopgetuige: Heyltje Boot, ~1707, tante
7 Eltje (Heijltje, Aaltje) Boot, gedoopt op 04-06-1749 in Gouda. Volgt V-i.
8 Gerrighie Boot, gedoopt op 01-12-1751 in Gouda. Volgt V-j.
9 Willem Boot. Hij is gedoopt op 19-05-1754 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Willem: NDG, doopgetuige: Heijltie Boot, ~1707, tante
Willem is overleden, 17 jaar oud. Hij is begraven op 06-06-1771 in Gouda.
Notitie bij overlijden van Willem: Begraven kind van "Jan Boot, Lazarussteeg", is vermoedelijk deze Willem, of één van de oudere zoons.
 
IV-g Jan Pietersz Boot, zoon van Pieter Willemsz Boot (zie III-e) en Grietje Bastiaans Groenendaal. Hij is gedoopt op 29-09-1700 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Jan: Remonstrants doopboek
Jan is overleden, 57 jaar oud. Hij is begraven op 01-05-1758 in Gouda.
Notitie bij overlijden van Jan: Vermeld is slechts "Jan Boot, Raam 3", dus deze datum zou ook voor zoon Jan kunnen gelden.
Jan trouwde, 22 jaar oud, op 17-05-1723 in Gouda met Sannetje (Susanna) Jans van Wijk, ongeveer 21 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Sannetje: "Jan Pietersz Boot J:M: op den Raam met Susannetje Jans van Wijk J:D: op het Weeserf. Beijde van Gouda"
Zij is gedoopt omstreeks 1702. Sannetje is overleden, ongeveer 71 jaar oud. Zij is begraven op 12-10-1773 in Gouda.
Notitie bij overlijden van Sannetje: Begraven "Susanna van Wijk, wed. Jan Boot, Haven"
Notitie bij Sannetje: dochter van Jan van Wijk
 
Kinderen van Jan en Sannetje:
1 NN1p Boot. Hij of zij is begraven op 03-10-1730 in Gouda.
Notitie bij overlijden van NN1p: Begraven een kind van Jan Boot, op den Raam. Het kan ook een kind betreffen van Jan Ariensz Boot en Neeltje van den Bergh die ook op den Raam woonden.
2 NN2p Boot. Hij of zij is begraven op 15-04-1740 in Gouda.
Notitie bij overlijden van NN2p: Begraven een kind van Jan Boot, op den Raam. Het kan ook een kind betreffen van Jan Ariensz Boot en Neeltje van den Bergh die ook op den Raam woonden.
3 Neeltje Boot. Zij is gedoopt op 25-07-1723 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Neeltje: Remonstrants doopboek
4 Grietje Boot, gedoopt op 13-07-1727 in Gouda. Volgt V-k.
5 Jan Boot. Hij is gedoopt op 22-05-1730 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Jan: Remonstrants doopboek
Jan is overleden, 37 jaar oud. Hij is begraven op 10-08-1767 in Gouda.
Notitie bij overlijden van Jan: Vermeld is slechts "Jan Boot, Houtesteeg", dus deze datum kan ook voor zijn vader gelden.
6 Lijsbeth Boot. Zij is gedoopt op 31-10-1731 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Lijsbeth: Remonstrants doopboek
7 Maddeleentje 1 Boot. Zij is gedoopt op 07-04-1734 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Maddeleentje: Remonstrants doopboek
Maddeleentje is overleden, 4 maanden oud. Zij is begraven op 14-08-1734 in Gouda.
Notitie bij overlijden van Maddeleentje: "Jan Boot op den Raam, een kind." Vermoedelijk betrof dit Maddeleentje 1.
8 Pieter Boot. Hij is gedoopt op 30-03-1740 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Pieter: Remonstrants doopboek
9 Maddeleentje 2 (Magdalena) Boot, gedoopt op 21-02-1742 in Gouda. Volgt V-l.
10 Pieternella (Petronella) Boot, gedoopt op 20-10-1745 in Gouda. Volgt V-m.
 
IV-h Pieter Krijger, zoon van Dirk Krijger en Lijsbeth Willemse Booth (zie III-f). Hij is gedoopt op 04-06-1724 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Pieter: Remonstrants doopboek
Pieter:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 16-02-1749 in Gouda met (Joh)Anna Schouwvliet, 29 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Pieter en (Joh)Anna: "Pieter Krijger J:M: in de Lazarussteeg met Johanna Schouwvliet J:D: aan de Vesten bij de Vlamingstraat. Beijde van Gouda"
Zij is gedoopt op 26-05-1719 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van (Joh)Anna: NDG, doopgetuige: Maria Gijsbertse Vermeij. Ouders woonden in de Langwillemsteeg
(Joh)Anna is overleden, 44 jaar oud. Zij is begraven op 10-01-1764 in Gouda.
Notitie bij overlijden van (Joh)Anna: "Anna Schouwvliet, vrouw van Pieter Krijger, Vlaemingstraet"
Notitie bij (Joh)Anna: dochter van Pieter Ariensz Schouvliet en van Sara Gijsbertse Vermeij
(2) trouwde, 40 jaar oud, op 23-09-1764 in Gouda met Anna Verbank, 35 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Pieter en Anna: "Pieter Krijger, wed.nr wijle Anna Schouwvlied en Anna Verbank, wed. wijle Cornelis Visser beide van Gouda & wonende in de Sak."
Zij is gedoopt op 12-01-1729 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Anna: NDG, doopgetuige: Maria Verbank. Ouders wonend in de Kuipersteeg.
Anna is overleden, 55 jaar oud. Zij is begraven op 22-07-1784 in Gouda.
Notitie bij overlijden van Anna: Begraven "Anna Verbank, huijsvrouw van Pieter Krijger, Raem."
Notitie bij Anna: dochter van Arie Verbank en van Joosje Meul
(3) trouwde, 61 jaar oud, op 26-12-1785 in Gouda met Symentje Visser, 41 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Pieter en Symentje: "Pieter Krijger, wed.nr van Anna Verbank en Symentje Visser, wed. van Jan George de Hondt, bij van Gouda op den raam."
Zij is gedoopt op 31-05-1744 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Symentje: NDG, doopgetuige: Christina van Burchem
Notitie bij Symentje: dochter van Thomas Visscher en van Margaretha Elisabeth Moeshagen
 
V-a Huibert Versluis, zoon van Cornelis Versluijs en Pietertie Marté (zie IV-a). Hij is gedoopt op 24-08-1749 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Huibert: NDG, doopgetuige Willemijntie Smint (=Smient?)
Notitie bij Huibert: zoon van Cornelis Versluis en van Pietertie Marté
Huibert trouwde, 26 jaar oud, op 28-07-1776 in Gouda met Gerrighie Boot, 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Huibert en Gerrighie: " Huijbert Versluijs J:M: op de Veste bij den Raam, & Gerritje Boot J:D: in de Vlamingstraat, beiden van Gouda"
Zie V-j voor persoonsgegevens van Gerrighie.
 
Kinderen van Huibert en Gerrighie:
1 Pietertje 1 Versluis. Zij is gedoopt op 16-07-1777 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Pietertje: NDG, doopgetuige: Heiltje van der Wies
2 Pietertje 2 Versluijs. Zij is gedoopt op 14-07-1779.
Notitie bij de geboorte van Pietertje: NDG, doopgetuige: Heijltie van der Wies
3 Johannes 1 Versluis. Hij is gedoopt op 29-08-1783 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Johannes: NDG, doopgetuige: Sannigje IJsselsteijn
4 Johannes 2 Versluis. Hij is gedoopt op 14-08-1785 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Johannes: NDG, doopgetuige: Sannigje IJsselsteijn
Johannes is overleden, 2 jaar oud. Hij is begraven op 30-11-1787 in Gouda.
Notitie bij overlijden van Johannes: Begraven een kind van "Huijbert Versluijs, Raam in ’t Clooster", vermoedelijk Johannes 2.
5 Kornelis 1 Versluijs. Hij is gedoopt op 13-07-1787 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Kornelis: NDG, doopgetuige: Santje IJsselsteijn
Kornelis is overleden, 5 maanden oud. Hij is begraven op 29-12-1787 in Gouda.
Notitie bij overlijden van Kornelis: Begraven een kind van "Huijbert Versluijs, Raam", vermoedelijk Kornelis 1.
6 Johannes 3 Versluis. Hij is gedoopt op 25-09-1789 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Johannes: NDG, doopgetuige: Pieternella Boot, ~1741, tante
7 Cornelis 2 Versluijs. Hij is gedoopt op 04-03-1792 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Cornelis: NDG, doopgetuige: Neeltje van der Spelt
 
V-b Arien (Arij) Willemsz Boot, zoon van Willem Boot (zie IV-d) en Anthonia (Thona) van Dijck. Hij is gedoopt op 19-01-1735 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Arien: NDG In de Sint Janskerk gedoopt, doopgetuige: Judith van Dijk (geb. vóór 1705)
Arien is overleden, 58 jaar oud. Hij is begraven op 03-06-1793 in Gouda.
Notitie bij overlijden van Arien: laatst wonend op den Raam.
Op 5 juli 1793 verscheen Maria de Lange, weduwe van wijlen Arij Boot voor de weesmeesters van Gouda. Vertegenwoordigers voor zijn kinderen Neeltje (21 jr.), Adrianus (18jr.) en Hendrik Boot (17 jr.) waren Gerrit Boot en Willem Ras of Ros. Het vaderlijk erfdeel bedroeg voor elk van de kinderen 3 gulden en 3 stuivers. Bron Weesboek 22 pag. 181 vo, FS Gua (2), Weesakten 1614-1810, FS 8873153 Im 218.
Notitie bij Arien: Op 26-07-1737 werden door de weesmeesters te Gouda tot voogd van Ary (2 jaar) benoemd: Willem van den Broek en Harmanus Boot. Het moederlijk erfdeel bedroeg drie guldens en drie stuivers. Bron: Jan Lafeber.
Arien trouwde, 24 jaar oud, op 29-07-1759 in Gouda met Maria (Marijgie) de Lange, 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Arien en Maria: "Arij Boot J.M. wonende op den Raam, en Maria de Lange J.D. wonende op de Nieuwe haven, beide van Gouda"
Zij is gedoopt op 22-11-1733 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Maria: NDG, doopgetuige: Teuntje van Steijn
Maria is overleden, 62 jaar oud. Zij is begraven op 28-01-1796 in Gouda.
Notitie bij overlijden van Maria: Begraven "Maria de Lange, weduwe Arij Boot, Lazarussteeg 79"
Notitie bij Maria: Vermoedelijk dochter van Jacob de Lange en van Anna van Steijn, wonend in de Vogelezang
 
Kinderen van Arien en Maria:
1 Willem Boot, gedoopt op 04-04-1760 in Gouda. Volgt VI-a.
2 Tona Boot, gedoopt op 23-08-1761 in Gouda. Volgt VI-b.
3 Pietertje (Pietronella, Pieternella) (Pietje) Boot, gedoopt op 18-04-1764 in Gouda. Volgt VI-c.
4 Gerrit Boot, gedoopt op 26-11-1766 in Gouda. Volgt VI-d.
5 Adrianus 1 Boot. Hij is gedoopt op 26-02-1769 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Adrianus: NDG, doopgetuige: Neeltje Boot, tante
Adrianus is overleden, 1 maand oud. Hij is begraven op 31-03-1769 in Gouda.
Notitie bij overlijden van Adrianus: overleden kind van Arij Boot, Verloren Kost, was vermoedelijk Adrianus 1
6 Maria Boot. Zij is gedoopt op 03-10-1770 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Maria: NDG, doopgetuige: Maria Boot, tante
Maria is overleden, 3 maanden oud. Zij is begraven op 23-01-1771 in Gouda.
Notitie bij overlijden van Maria: overleden kind van Arij Boot, Verloren Kost, was vermoedelijk Maria
7 Neeltje Boot, gedoopt op 19-08-1772 in Gouda. Volgt VI-e.
8 Adrianus 2 (Janus) Boot, gedoopt op 30-10-1774 in Gouda. Volgt VI-f.
9 Hendrik Boot, gedoopt op 22-05-1776 in Gouda. Volgt VI-g.
10 Abraham Boot. Hij is gedoopt op 26-08-1778 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Abraham: NDG, doopgetuige: Anna van Leuwen
Abraham is overleden, 2 maanden oud. Hij is begraven op 18-11-1778 in Gouda.
Notitie bij overlijden van Abraham: het overleden kraamkind van Arij Boot, Verloren Kost, was vermoedelijk Abraham
 
V-c Neeltje Boot, dochter van Willem Boot (zie IV-d) en Gerritje Oosterhout (Oosterling). Zij is gedoopt op 03-06-1739 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Neeltje: NDG. Als naam van de moeder is correct vermeld Gerritje Oosterhout. Doopgetuige: Aaltje Posthoorn
Neeltje is overleden, 63 jaar oud. Zij is begraven op 06-12-1802 in Gouda.
Notitie bij overlijden van Neeltje: begraven: "Neeltje Boot, wed. van Hendricus van Wijngaarde, Raam"
Neeltje trouwde, 32 jaar oud, op 28-07-1771 in Gouda met Hendricus van Wijngaarden (Wingerde), 27 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Neeltje en Hendricus: "Henricus van Wijngaarden J.M. op den Raam, en Neeltje Boot J.D. op ’t Verloren Kost, beide van Gouda."
Hij is gedoopt op 08-01-1744 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Hendricus: NDG, doopgetuige: Jannigje van Wingerde
Hendricus is overleden, 33 jaar oud. Hij is begraven op 09-01-1777 in Gouda.
Notitie bij overlijden van Hendricus: Begraven "Hendricus van Wijngaarden, op den Raam"
Notitie bij Hendricus: zoon van Karel van Wingerde en van Marrigje Verburg
 
V-d Maria Boot, dochter van Willem Boot (zie IV-d) en Gerritje Oosterhout (Oosterling). Zij is gedoopt op 03-02-1743 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Maria: NDG. Tweeling met Martha. Bij de doop is de naam van de moeder foutief vermeld als Gerrighie Oosterling. Doopgetuigen: Aaltie Posthoorn en Heijltje Boot, tante
Maria is overleden, 62 jaar oud. Zij is begraven op 02-08-1805 in Gouda.
Notitie bij overlijden van Maria: Begraven "Maria Boot, huisvrouw van Jasper Alblas, Gasthuis"
Maria trouwde, 27 jaar oud, op 21-12-1770 in Gouda met Jasper Alblas, 27 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Maria en Jasper: "Jasper Alblas, weduwnaar van Jannigie Reijnhart (huw. 27-05-1765, begr. 01-05-1770), wonende op den Raam in ’t klooster; en Maria Boot, wonende op ’t Verloren kost, beiden van Gouda."
Hij is gedoopt op 25-12-1742 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Jasper: NDG, doopgetuige: Jannighie Hoogervorst
Jasper is overleden op 10-04-1817 in Gouda, 74 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jasper: Volgens akte 206 was overledene 75 jaar, pijpmakersknecht wonende op de Veste en weduwnaar van Maria Boot.
Volgens FS Tax 5849927 Im 433 is een andere "Jasper Alblas, Raam", begraven rond 24-11-1802.
Notitie bij Jasper: zoon van Cornelis Alblas (1715) en van Neeltje Akreijn (ca 1719), gehuwd te Gouda op 16-09-1742
Beroep: pijpmakersknecht
 
Kinderen van Maria en Jasper:
1 Cornelis 1 Alleblas (Alblas). Hij is gedoopt op 10-04-1771 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Cornelis: NDG, doopgetuige: Martha Boot, tante
Cornelis is overleden, 3 maanden oud. Hij is begraven op 11-07-1771 in Gouda.
Notitie bij overlijden van Cornelis: overleden kind van Jasper Alblas, Verlore Kost, vermoedelijk Cornelis 1
2 Neeltje Alblas (Alleblas), gedoopt op 03-02-1773 in Gouda. Volgt VI-h.
3 Gerrigje Alblas (Alleblas), gedoopt op 04-10-1775 in Gouda. Volgt VI-i.
4 Cornelis 2 Alblas (Alleblas), gedoopt op 30-10-1778 in Gouda. Volgt VI-j.
5 Willem Alblas (Alleblas), gedoopt op 12-09-1781 in Gouda. Volgt VI-k.
6 Martha Alblas (Alleblas), gedoopt op 01-12-1784 in Gouda. Volgt VI-l.
 
V-e Gerrit 2 Boot, zoon van Willem Boot (zie IV-d) en Gerritje Oosterhout (Oosterling). Hij is gedoopt op 13-08-1756 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Gerrit: NDG, doopgetuige: Cornelia de Haas
Gerrit is overleden op 04-08-1821 in Gouda, 64 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Gerrit: Aangifte van overlijden door zoon Arij 2, wonend bij ouders op de Gouwe.
Beroep: 1812:pijpmakersknecht
Gerrit trouwde, 27 jaar oud, op 31-05-1784 in Gouda met Anna (van) de(r) Gracie, 20 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Anna: "Gerrit Boot J.M. van Gouda op ’t Verloren_kost, & Anna de Gratie J.D. van Gouda in de Visch_steeg"
Zij is gedoopt op 02-11-1763 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Anna: Remonstrants doopboek
Anna is overleden op 18-02-1841 in Gouda, 77 jaar oud.
Notitie bij Anna: dochter van Pieter van der Gracie (ovl.) en van Anna van der Burgh, gehuwd 19-09-1745 FS 5849912 Im 72
Beroep: pijpmaakster
 
Kinderen van Gerrit en Anna:
1 NN1 Boot. Hij of zij is begraven op 05-05-1794 in Gouda.
Notitie bij overlijden van NN1: Begraven een kind van "Gerrit Boot, Vlamingstraat "
2 NN2 Boot. Hij of zij is begraven op 25-01-1797 in Gouda.
Notitie bij overlijden van NN2: Begraven een kind van "Gerrit Boot, Vlamingstraat "
3 NN3 Boot. Hij of zij is begraven op 28-10-1797 in Gouda.
Notitie bij overlijden van NN3: Begraven een kind van "Gerrit Boot, Vlamingstraat "
4 NN5 Boot. Hij of zij is begraven op 12-09-1804 in Gouda.
Notitie bij overlijden van NN5: Begraven een kind van "Gerrit Boot, Vlamingstraat "
5 NN4 Boot. Hij of zij is begraven op 26-11-1798 in Gouda.
Notitie bij overlijden van NN4: Begraven een kind van "Gerrit Boot, Vlamingstraat"
6 NN6 Boot. NN6 is overleden op 28-10-1808 in Gouda. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-10-1808.
Notitie bij overlijden van NN6: overleden " ’t kind van Gerrit Boot, 2 jr, Vlamingstraat." Probleem is hier dat in 1806 geen aangifte is te vinden van de geboorte van een kind bij dit echtpaar. Of de aangegeven leeftijd bij overlijden is onjuist. Of hier was bedoeld een kind van het echtpaar Gerrit Boot gehuwd met Anna Visser.
7 Gerrigje Boot, gedoopt op 30-09-1785 in Gouda. Volgt VI-m.
8 Willem Boot. Hij is gedoopt op 09-12-1787 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Willem: NDG, doopgetuige: Martha Boot, tante
9 Pieter Boot. Hij is gedoopt op 26-05-1790 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Pieter: NDG, doopgetuige: Marta Boot, tante
10 Arij 1 Boot, geboren op 10-06-1793 in Gouda. Hij is gedoopt op 12-06-1793 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Arij: NDG, doopgetuige: Marta Boot, tante
Arij is overleden vóór 1797, ten hoogste 4 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Arij: Begraven een kind van "Gerrit Boot, Vlamingstraat "
11 Jannigje Boot, geboren op 25-02-1795 in Gouda. Zij is gedoopt op 27-02-1795 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Jannigje: NDG, doopgetuige: Gerrigje Alblas
12 Arij 2 Boot, geboren op 06-09-1797 in Gouda. Volgt VI-n.
13 Jacob Boot, geboren op 03-03-1800 in Gouda. Volgt VI-o.
14 Hermanus Boot, geboren op 01-03-1804 in Gouda. Hij is gedoopt op 04-03-1804 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Hermanus: NDG, doopgetuige: Gerrigje Boot
 
V-f Arien (Arij) Boot, zoon van Hermanus Boot (zie IV-e) en Hendrikje Vingerling. Hij is gedoopt op 07-12-1746 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Arien: NDG, doopgetuige: Johanna Bakkers
Arien is overleden op 30-12-1811 in Gouda, 65 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Arien: Gasthuis Oosthaven 34
Beroep: baanspinnersknecht
Arien:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op 04-07-1773 in Gouda met Anna Maria den Haan, ongeveer 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Arien en Anna: "Arij Boot J.M. en Anna Maria den Haan J.D. beide geboortig van hier en wonende in de lange Dulsteeg"
Anna is geboren omstreeks 1750. Anna is overleden, ongeveer 25 jaar oud. Zij is begraven op 27-07-1775 in Gouda.
Notitie bij overlijden van Anna: Begraven "Anna Maria den Haan, huisvr. van Arij Boot, St Anth. Clooster."
Op 15 September 1775 wordt in de Weeskamer te Gouda een weesakte gepasseerd in verband met het overlijden van de echtgenote, Anna Maria den Haan, van Arij Boot, bron Weesboek 21 pag. 259, FS Gua (2), Weesakten 1614-1810, FS 8873152 Im 563. Hierin wordt het kind Hermanus Boot, oud 11 maanden, als weeskind vermeld, en Pieter Gueltreijn alsmede Schrevel van der Graaff als zijn voogden.
(2) trouwde, 29 jaar oud, op 28-07-1776 in Gouda met Pieternella (Petronella) Lafeber, 19 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Arien en Pieternella: "Arij Boot, weduwnaar van Anna Maria den Haan; & Pieternella La Febre J.D., beiden van Gouda & wonende in de Lange Dulsteegh"
Zij is gedoopt op 11-04-1757 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Pieternella: NDG, doopgetuige: Annigje Davids Koningsbroek
Pieternella is overleden, 36 jaar oud. Zij is begraven op 20-12-1793 in Gouda.
Notitie bij overlijden van Pieternella: Begraven "Pieternella Lafeber, huisvr. van Arij Boot, Lemdulsteeg."
Op 10 januari 1794 verscheen Arij Boot, weduwnaar van wijlen Piternella Lafeber voor de weesmeesters van Gouda. Voogden over zijn kinderen Hermanus, oud 13 jaren, Willem Boot, oud 4 jaren en Pieternella Boot, oud 3 weken, waren Albert Lafeber en Abraham Vingerling. Het moederlijk erfdeel bedroeg voor de kinderen tesamen de som van 6 gulden, 6 stuivers. Bron Weesboek 22 pag. 187 vo, FS Gua (2), Weesakten 1614-1810, FS 8873153 Im 224.
Notitie bij Pieternella: dochter van Leendert Lafeber (20-12-1730 Gouda - 27-10-1792 Gouda), getrouwd op 28-07-1754 in Gouda met Cornelia Zieleman (02-11-1731 Gouda - ca 23-07-1783 Gouda)
 
Kinderen van Arien en Anna:
1 Elisabeth Boot. Zij is gedoopt op 08-09-1773 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Elisabeth: NDG, doopgetuige: Cornelia Boot, tante
Elisabeth is overleden, 2 maanden oud. Zij is begraven op 18-11-1773 in Gouda.
Notitie bij overlijden van Elisabeth: Begraven een kind van "Arij Boot, Lemdulsteeg" zal dochter Elisabeth betreffen.
2 Hermanus 1 Boot. Hij is gedoopt op 03-10-1774 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Hermanus: NDG, doopgetuige: Hendrikje Vingerling, oma
Hermanus is overleden, 4 jaar oud. Hij is begraven op 12-12-1778 in Gouda.
Notitie bij overlijden van Hermanus: Het aan pokken overleden kind van Arij Boot, Lemdulsteeg, zal Hermanus 1 zijn, leeftijd was geschat op 5 jaar
Kinderen van Arien en Pieternella:
3 Kornelia 1 Boot. Zij is gedoopt op 19-03-1777 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Kornelia: NDG. Tweeling met Leendert 1. Doopgetuigen: Maria Lafeber en Hendrina van der Pijl.
Kornelia is overleden, 8 dagen oud. Zij is begraven op 27-03-1777 in Gouda.
Notitie bij overlijden van Kornelia: Zeer waarschijnlijk betreft het overlijden van 2 kinderen van Arij Boot, Lemdulsteeg, deze pas geboren tweeling
4 Leendert 1 Boot. Hij is gedoopt op 19-03-1777 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Leendert: NDG. Tweeling met Kornelia 1. Doopgetuigen: Maria Lafeber en Hendrina van der Pijl.
Leendert is overleden, 8 dagen oud. Hij is begraven op 27-03-1777 in Gouda.
5 Leendert 2 Boot. Hij is gedoopt op 31-05-1778 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Leendert: NDG, doopgetuige: Maria La Feber
Leendert is overleden, 4 maanden oud. Hij is begraven op 10-10-1778 in Gouda.
Notitie bij overlijden van Leendert: Een kind van Ary Boot, Lemdulsteeg, is overleden wegens stuipen, vermoedelijk Leendert 2
6 Hermanus 2 Boot, gedoopt op 31-12-1780 in Gouda. Volgt VI-p.
7 Jan Boot. Hij is gedoopt op 07-09-1783 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Jan: NDG, doopgetuige: Marrijgie Lafeber
Jan is overleden, 4 maanden oud. Hij is begraven op 28-01-1784 in Gouda.
Notitie bij overlijden van Jan: Begraven kind van Arij Boot, Lemdulsteeg, is vermoedelijk Jan
8 Cornelia 2 Boot. Zij is gedoopt op 26-11-1786 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Cornelia: NDG, doopgetuige: Maria Lafeber
Cornelia is overleden, 2 jaar oud. Zij is begraven op 11-03-1789 in Gouda.
Notitie bij overlijden van Cornelia: Begraven kind van Arij Boot, Langedulsteeg ?=?Lemdulsteeg, is vermoedelijk Cornelia 2
9 Willem Boot, gedoopt op 29-01-1790 in Gouda. Volgt VI-q.
10 Petronella Boot, geboren op 17-12-1793 in Gouda. Zij is gedoopt op 18-12-1793 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Petronella: NDG, doopgetuige: Maria La Feber
Petronella is overleden, 2 jaar oud. Zij is begraven op 23-02-1796 in Gouda.
Notitie bij overlijden van Petronella: Begraven kind van "Arij Boot, Lemdulsteeg", is waarschijnlijk Petronella.
 
V-g Pieternella (Petronella) Boot, dochter van Jan Ariensz Boot (zie IV-f) en Neeltje Gerritse van den Bergh. Zij is gedoopt op 19-02-1741 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Pieternella: NDG, doopgetuige: Heijltje Boot, tante
Pieternella is overleden, 68 jaar oud. Zij is begraven op 02-03-1809 in Gouda.
Notitie bij overlijden van Pieternella: "weduwe van Hendrik van der Spelt, 64 jr, Veste bij de Vlamingstraat"
Beroep: pijpmaakster
Pieternella trouwde, 22 jaar oud, op 23-10-1763 in Gouda met Hendrik van der Spelt, 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Pieternella en Hendrik: "Hendrik van der Spelt j:m. en Petronella Boot j:Dr., beyden van Gouda en woonende in de Vlamingstraat"
Hij is gedoopt op 18-09-1739 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Hendrik: ? RK De Tol, meter: Geertruijt Bruijnswijck
Hendrik is overleden, 67 jaar oud. Hij is begraven op 18-08-1807 in Gouda.
Notitie bij overlijden van Hendrik: voorheen wonende Laage vesten, 59 jaar (de in de tweede bron vermelde leeftijd van 59 jaar lijkt duidelijk veel te laag geschat)
Notitie bij Hendrik: Hendrik is vermoedelijk gedoopt in de R.K. kerk De Tol d.d.18-09-1739, bron FS 5849920 Im 401. Daar wordt een kind Hendrik vermeld als de onwettige zoon van Abraham van der Spelt (RK, begr. 27-07-1762) en van Pietertje Marté (NDG, ged. 10-10-1708 -- begr. 27-07-1763 als wed. van Abraham van der Spelt).
Beroep: pijpmakersknecht
 
Kinderen van Pieternella en Hendrik:
1 Abraham van der Spelt. Hij is gedoopt op 27-04-1764 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Abraham: NDG, doopgetuige: Joanna Visser
2 Pieter 1 van der Spelt. Hij is gedoopt op 05-06-1765 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Pieter: NDG, doopgetuige: Janna 2 (Johanna) Boot, tante
3 Johannis van der Spelt. Hij is gedoopt op 27-12-1767 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Johannis: NDG, doopgetuige: Heijltje Boot, tante
Johannis is overleden, 29 dagen oud. Hij is begraven op 25-01-1768 in Gouda.
Notitie bij overlijden van Johannis: Begraven 2 kinderen van "Hendrik van der Spelt, Vlamingstraat", vermoedelijk deze Johannis en één van de beide oudere kinderen.
4 Joannis (Jan) van der Spelt, gedoopt op 06-01-1769 in Gouda. Volgt VI-r.
5 Jacob van der Spelt, gedoopt op 12-01-1772 in Gouda. Volgt VI-s.
6 Nela (Neeltje) van der Spelt, gedoopt op 02-06-1775 in Gouda. Volgt VI-t.
7 Pieter 2 van der Spelt. Hij is gedoopt op 29-08-1779 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Pieter: NDG, doopgetuige: Anna Sibbes
Pieter is overleden, 1 maand oud. Hij is begraven op 15-10-1779 in Gouda.
Notitie bij overlijden van Pieter: Begraven een kind van "Hendrik van der Spelt, Vlamingstraat", waarschijnlijk Pieter 2.
8 Johanna van der Spelt. Zij is gedoopt op 14-08-1782 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Johanna: NDG, doopgetuige: Johanna Sibbes
9 Arij van der Spelt, gedoopt op 07-07-1784 in Gouda. Volgt VI-u.
 
V-h Janna 2 (Johanna) Boot, dochter van Jan Ariensz Boot (zie IV-f) en Neeltje Gerritse van den Bergh. Zij is gedoopt op 23-06-1745 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Janna: NDG, doopgetuige: Heyltje Boot, ~1707, tante
Janna is overleden, 49 jaar oud. Zij is begraven op 28-05-1795 in Gouda.
Notitie bij overlijden van Janna: Begraven "Janna Boot, huisvr. van Jan den Riet, Raam"
Janna trouwde, 20 jaar oud, op 10-11-1765 in Gouda met Jan den Riet, 21 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Janna en Jan: "Jan de Riet J.M. wonende op de Raam in ’t Klooster & Johanna Boot J.D. wonende op het Walenhof. Beide van Gouda"
Hij is gedoopt op 29-05-1744 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Jan: NDG, doopgetuige: Lijsbeth van Mekeren. Ouders wonend op den Raam in het Klooster
Jan is overleden omstreeks 09-12-1811 in Gouda, ongeveer 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-12-1811.
Notitie bij overlijden van Jan: "Jan den Riet, 60 jaar, Gasthuis"
Notitie bij Jan: zoon van Leendert den Riet (ged. 17-10-1718, begr. 10-11-1785) en van Cornelia Visser
Beroep: pijpmakersknecht
 
Kinderen van Janna en Jan:
1 NN den Riet. Hij of zij is begraven op 21-07-1805 in Gouda.
Notitie bij overlijden van NN: Begraven een kind van "Jan den Riet, Raam", onduidelijk wel kind.
2 NN2 den Riet. Hij of zij is begraven op 11-06-1779 in Gouda.
Notitie bij overlijden van NN2: Begraven een kind van "Jan den Riet, Raam", mogelijk dochter Nela (8 jr) of zoon Dirk (2 jr).
3 Cornelia 1 den Riet. Zij is gedoopt op 29-01-1766 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Cornelia: NDG, doopgetuige: Janna Visser
Cornelia is overleden, 1 jaar oud. Zij is begraven op 25-02-1767 in Gouda.
Notitie bij overlijden van Cornelia: begraven: kind van "Jan den Riet, Raam in ’t Clooster"
4 Leendert den Riet. Hij is gedoopt op 05-04-1767 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Leendert: NDG, doopgetuige: Jannetje Visscher
Leendert is overleden, 29 jaar oud. Hij is begraven op 01-06-1796 in Gouda.
Notitie bij overlijden van Leendert: Begraven "Leendert den Riet, Gasthuis", vermoedelijk deze Leendert.
5 Nela den Riet. Zij is gedoopt op 01-05-1771 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Nela: NDG, doopgetuige: Pieternella Boot, tante
6 Johannes (Jan) den Riet, gedoopt op 24-12-1773 in Gouda. Volgt VI-v.
7 Cornelia 2 (Neeltje) den Riet, gedoopt op 09-08-1775 in Gouda. Volgt VI-w.
8 Dirk den Riet. Hij is gedoopt op 09-05-1777 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Dirk: NDG, doopgetuige: Cornelia Coëtius
9 Arij 1 den Riet. Hij is gedoopt op 12-08-1779 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Arij: NDG, doopgetuige: Marygje den Riet
Arij is overleden, 2 maanden oud. Hij is begraven op 04-11-1779 in Gouda.
Notitie bij overlijden van Arij: Begraven een "kind van Jan den Riet, Raam", waarschijnlijk Arij 1
10 Neeltje den Riet, gedoopt op 12-08-1781 in Gouda. Volgt VI-x.
11 Pieter den Riet, gedoopt op 19-03-1783 in Gouda. Volgt VI-y.
12 Arij 2 den Riet, gedoopt op 21-05-1786 in Gouda. Volgt VI-z.
13 Janna den Riet. Zij is gedoopt op 13-07-1788 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Janna: NDG, doopgetuige: Gerrigje Boot, tante
 
V-i Eltje (Heijltje, Aaltje) Boot, dochter van Jan Ariensz Boot (zie IV-f) en Neeltje Gerritse van den Bergh. Zij is gedoopt op 04-06-1749 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Eltje: NDG, doopgetuige: Heyltje Boot, ~1707, tante
Eltje is overleden op 07-01-1821 in Gouda, 71 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Eltje: laatst wonend Vogelezang
Beroep: pijpmaakster, 1814: winkelierster, 1825: hekelster
Eltje trouwde, 24 jaar oud, op 25-07-1773 in Gouda met Pieter de Gruijl, 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Eltje en Pieter: "Pieter Gruijl J.M. in de Lange DulSteeg, & Heijltie Boot J.D. op ’t Waalen_Erf. Beiden van Gouda."
Hij is gedoopt op 23-05-1751 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Pieter: NDG, doopgetuige: Maartie van den Eng
Pieter is overleden op 27-06-1808 in Gouda, 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-06-1808.
Notitie bij overlijden van Pieter: In bron: "Pieter de Gruijl, 59 jr, Rosendaal"
Eerder stond, zonder bronvermelding, de overlijdensdatum 22-06-1806 vermeld.
Notitie bij Pieter: zoon van Gerrit Gruil en van Hendrikje de Vink
Beroep: baandersknecht
 
Kinderen van Eltje en Pieter:
1 Hendrikje (Hendrika) de Gruijl (Gruil), gedoopt op 26-09-1773 in Gouda. Volgt VI-aa.
2 Neela 1 de Gruijl. Zij is gedoopt op 12-11-1775 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Neela: NDG, doopgetuige: Hendrika de Vink
Neela is overleden, 3 maanden oud. Zij is begraven op 12-02-1776 in Gouda.
Notitie bij overlijden van Neela: Begraven een kind van "Pieter de Gruijl, Lemdulsteeg", zal dochter Neela 1 betreffen.
3 Gerrit 1 de Gruijl. Hij is gedoopt op 01-10-1777 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Gerrit: NDG, doopgetuige: Cornelia van der Paauw
Gerrit is overleden, 15 dagen oud. Hij is begraven op 16-10-1777 in Gouda.
Notitie bij overlijden van Gerrit: Begraven een kind van "Pieter de Gruijl, Lemdulsteeg", vermoedelijk Gerrit 1.
4 Gerrit 2 de Gruijl, gedoopt op 20-01-1779 in Gouda. Volgt VI-ab.
5 Johannes de Gruijl. Hij is gedoopt op 18-03-1781 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Johannes: NDG. Tweeling met Nela 2. Doopgetuige: Johanna Boot, ~1745, tante
Johannes is overleden, 25 dagen oud. Hij is begraven op 12-04-1781 in Gouda.
Notitie bij overlijden van Johannes: Begraven een kind van "Pieter de Gruijl, Varkemarkt", vermoedelijk zoon Johannes,of dochter Nela 2.
6 Nela 2 de Gruijl. Zij is gedoopt op 18-03-1781 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Nela: NDG. Tweeling met Johannes. Doopgetuige: Gerrighie Boot, ~1751, tante
7 Pieter de Gruijl (Greul), gedoopt op 06-08-1783 in Gouda. Volgt VI-ac.
8 Margje de Gruijl, gedoopt op 02-02-1785 in Gouda. Volgt VI-ad.
9 Jan (Johannes) de Gruijl (Gruil), gedoopt op 27-07-1787 in Gouda. Volgt VI-ae.
10 Cornelia de Gruijl. Zij is gedoopt op 24-02-1790 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Cornelia: NDG. Als naam van de moeder is vermeld Aaltje Boot. Doopgetuige: Pieternella Begeer
11 Willem de Gruijl, geboren op 02-12-1792 in Gouda. Volgt VI-af.
 
V-j Gerrighie Boot, dochter van Jan Ariensz Boot (zie IV-f) en Neeltje Gerritse van den Bergh. Zij is gedoopt op 01-12-1751 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Gerrighie: NDG, doopgetuige: Heijltie Boot, ~1707, tante
Gerrighie is overleden op 21-05-1813 in Gouda, 61 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Gerrighie: huisvrouw van Huijbert Versluijs, wonende in de Geusestraat
Beroep: pijpmaakster
Gerrighie trouwde, 24 jaar oud, op 28-07-1776 in Gouda met Huibert Versluis, 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Gerrighie en Huibert: " Huijbert Versluijs J:M: op de Veste bij den Raam, & Gerritje Boot J:D: in de Vlamingstraat, beiden van Gouda"
Zie V-a voor persoonsgegevens van Huibert.
 
Kinderen van Gerrighie en Huibert: zie V-a.
 
V-k Grietje Boot, dochter van Jan Pietersz Boot (zie IV-g) en Sannetje (Susanna) Jans van Wijk. Zij is gedoopt op 13-07-1727 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Grietje: Remonstrants doopboek
Grietje is overleden, 52 jaar oud. Zij is begraven op 05-08-1779 in Gouda.
Notitie bij overlijden van Grietje: Begraven "Grietje Boot, huijsvrouw van Aart Glas, Driesprong agter ’t Tugthuijs"
Grietje trouwde, 26 jaar oud, op 28-10-1753 in Gouda met Aart Glas, 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Grietje en Aart: "Aart Glas J:m. en Grietie Boot J:d: beide geboren alhier & wonende bij de Punt."
Hij is gedoopt op 28-07-1728 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Aart: NDG, doopgetuige: Anna Roeroor
Notitie bij Aart: zoon van Jan Aartsz Glas en van Beligje van der Spelt (begr. 16-04-1773)
 
Kinderen van Grietje en Aart:
1 NN Glas. Hij of zij is begraven op 23-02-1754 in Gouda.
Notitie bij overlijden van NN: ? begraven een kind van "Aart Glas, aan de Punt." Probleem is hier dat in heel 1753 en 1754 door dit echtpaar geen kinderen ter doop zijn aangemeld volgens het doopboek van de NDG of de Remonstrantse kerk.
2 Jannigje Glas. Zij is gedoopt op 17-12-1755 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Jannigje: NDG, doopgetuige: Neeltje Boot, tante
Jannigje is overleden op 01-08-1833 in Gouda, 77 jaar oud.
3 Jan Glas. Hij is gedoopt op 07-06-1758 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Jan: NDG, doopgetuige: Neeltje Boot, tante
 
V-l Maddeleentje 2 (Magdalena) Boot, dochter van Jan Pietersz Boot (zie IV-g) en Sannetje (Susanna) Jans van Wijk. Zij is gedoopt op 21-02-1742 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Maddeleentje: Remonstrants doopboek
Maddeleentje is overleden op 02-07-1825 in Gouda, 83 jaar oud. Maddeleentje trouwde, 25 jaar oud, op 08-06-1767 in Gouda met Gerrit Mul, ongeveer 27 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Maddeleentje en Gerrit: "Gerrit Mul J:M: woont in de Minderbroeder_Steeg en Magdaleentje Boot J:D: in de Houte_Steeg op den Raam, beiden van Gouda."
Hij is gedoopt omstreeks 1740 in Gouda. Gerrit is overleden, ongeveer 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-01-1807. Hij is begraven op 09-01-1807 in Gouda.
Notitie bij overlijden van Gerrit: Overleden "Gerrit Mul, 67 jr, Doelensteeg"
 
Kinderen van Maddeleentje en Gerrit:
1 IJda Mul, gedoopt op 16-09-1768 in Gouda. Volgt VI-ag.
2 Joannes Mul. Hij is gedoopt op 09-10-1771 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Joannes: NDG, doopgetuige: Pieternella Boot, tante
3 Pieternella 1 Mul. Zij is gedoopt op 07-03-1773 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Pieternella: NDG, doopgetuige: Pieternella Boot, tante
Pieternella is overleden, 22 dagen oud. Zij is begraven op 29-03-1773 in Gouda.
Notitie bij overlijden van Pieternella: Begraven een kind van "Gerrit Mul, Groeneweg", vermoedelijk dochter Pieternella 1
4 Pieternella 2 Mul. Zij is gedoopt op 22-10-1775.
Notitie bij de geboorte van Pieternella: NDG, doopgetuige: Pieternella Boot, tante
Pieternella is overleden, 2 maanden oud. Zij is begraven op 04-01-1776 in Gouda.
Notitie bij overlijden van Pieternella: Begraven een kind van "Gerrit Mul, Komijnsteeg", vermoedelijk Pieternella 2.
 
V-m Pieternella (Petronella) Boot, dochter van Jan Pietersz Boot (zie IV-g) en Sannetje (Susanna) Jans van Wijk. Zij is gedoopt op 20-10-1745 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Pieternella: Remonstrants doopboek
Pieternella is overleden, 50 jaar oud. Zij is begraven op 04-06-1796 in Gouda.
Notitie bij overlijden van Pieternella: Begraven "Petronella Boot, huisvrouw van Frans Boon, Spieringstraat"
Pieternella:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op 24-07-1768 in Gouda met Jacob van Tol, 31 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Pieternella en Jacob: "Jacob van Tol, weduwnaar van Hendrikje de Korre, wonende in de Vlamingstraat en Petronella Boot, J:D: wonende op de Nieuwehaven, beiden van Gouda"
Hij is gedoopt op 17-07-1737 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Jacob: NDG, doopgetuige: Martijna van Gelder
Jacob is overleden vóór 1786, ten hoogste 49 jaar oud.
Notitie bij Jacob: zoon van Mourits van Thol en van Maria Marthe
(2) trouwde, 40 jaar oud, op 02-07-1786 in Gouda met Hendrik van den Ring, 63 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Pieternella en Hendrik: "Hendrik van den Ring, weduwnaar van Dirkje Groeneveld, in de Lange Noodsteeg en Pieternella Boot, weduwe van Jacob van Tol, in de Waale steeg." Hendrik huwde eerder in 1742 Johanna Brandt J:Dr: en in 1779 Dirkje Groeneveld, weduwe van Pieter Ola.
Hij is gedoopt op 13-01-1723 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Hendrik: NDG, doopgetuige: Grietje Groenevelds
Hendrik is overleden, 71 jaar oud. Hij is begraven op 19-08-1794 in Gouda.
Notitie bij overlijden van Hendrik: Begraven "Hendrik van den Ring, L. Noodsteeg f 3:--:--"
Notitie bij Hendrik: zoon van Arie Flore (Florusz) van den Ring (begr. 02-07-1770) en van Marij Henderiks van der Kolk
(3) trouwde, 50 jaar oud, op 08-11-1795 in Gouda met Frans Boon. Frans is weduwnaar van Catharina Bruijnvis (ovl. 1794), met wie hij trouwde op 30-05-1786 in Gouda.
 
Kind van Pieternella en Jacob:
1 Mouris van Tol. Hij is gedoopt op 25-11-1768 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Mouris: NDG, doopgetuige: Lijsbeth Duijf
Mouris is overleden, 15 dagen oud. Hij is begraven op 10-12-1768 in Gouda.
Notitie bij overlijden van Mouris: Begraven een kind van "Jacob van Tol, Vlamingstraat"
 
VI-a Willem Boot, zoon van Arien (Arij) Willemsz Boot (zie V-b) en Maria (Marijgie) de Lange. Hij is gedoopt op 04-04-1760 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Willem: NDG, doopgetuige: Ariaantje Groenendaal (geboren vóór 1735)
Willem is overleden op 28-07-1822 in Gouda, 62 jaar oud.
Adres: Verlorenkost, Gouda (1782), Lazarussteeg, Gouda (vanaf 1795)
Beroep: pijpmakersknecht, pensverkoper
Willem:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op 08-12-1782 in Gouda met Teuntje van Roon, 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Willem en Teuntje: "Willem Boot J:M: van Gouda wonende op ’t Verlorekost en Teuntje van Roon J:D: van Gouda wonende op de N: Haven"
Teuntje is geboren op 23-04-1758 in Gouda. Zij is gedoopt op 25-04-1758 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Teuntje: NDG, doopgetuige: Geetrui van Roon
Teuntje is overleden, 36 jaar oud. Zij is begraven op 24-09-1794 in Gouda.
Notitie bij overlijden van Teuntje: Begraven "Teuntje van Rhoon, huisvr. van Willem Boot Lazarussteeg". Teuntje is overleden kort na de geboorte van haar zesde kind
Notitie bij Teuntje: dochter van Hendrik van Roon (begr. 14-06-1784) en van Helena (Lena) (van den) Bos
(2) trouwde, 35 jaar oud, op 06-04-1795 in Gouda met Gerritje Endenburg, 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Willem en Gerritje: "Willem Boot wed.nr van Teuntje van Roon en Gerritje Endenburg J.D. beyde van Gouda in de Lazarus Steeg"
Zij is gedoopt op 22-11-1769 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Gerritje: NDG, doopgetuige: Lijsje Spiering
Gerritje is overleden op 15-02-1835 in Gouda, 65 jaar oud.
Notitie bij Gerritje: dochter van Ary Endenburg, ziekentrooster, en van Johanna Siewerts. Gerritje is hertrouwd 28-12-1825 met Gerardus Rampe, geboren ca 1787 te Gouda
Beroep: pens- en visverkoopster
 
Kinderen van Willem en Teuntje:
1 Maria Boot, gedoopt op 10-01-1783 in Gouda. Volgt VII-a.
2 Hendrik Boot. Hij is gedoopt op 03-08-1785 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Hendrik: NDG, in de Sint Janskerk, doopgetuige: Geertruij van Roon (geb. 1763)
3 Arij Boot. Hij is gedoopt op 07-09-1788 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Arij: NDG, in de Sint Janskerk, doopgetuige: Geertruij van Roon (geb. 1763)
4 Helena (Lena, Leena) Boot, gedoopt op 12-01-1791 in Gouda. Volgt VII-b.
5 Gerrit Boot, geboren op 31-08-1792 in Gouda. Hij is gedoopt op 02-09-1792 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Gerrit: NDG, in de Sint Janskerk, doopgetuige: Janna van der Vin (geb. vóór 1762).
6 Teunis Boot, geboren op 18-09-1794 in Gouda. Hij is gedoopt op 21-09-1794 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Teunis: NDG, in de Sint Janskerk, doopgetuigen: Gerrit Boot, Neeltje Huisman
Teunis is overleden, 19 dagen oud. Hij is begraven op 07-10-1794 in Gouda.
Notitie bij overlijden van Teunis: Begraven een kind van "Willem Boot, Lazarussteeg", waarschijnlijk Teunis.
 
VI-b Tona Boot, dochter van Arien (Arij) Willemsz Boot (zie V-b) en Maria (Marijgie) de Lange. Zij is gedoopt op 23-08-1761 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Tona: NDG, doopgetuige: Anna van Dorp
Tona is overleden op 19-02-1837 in Gouda, 75 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Tona: overleden in het Gasthuis op de Oosthaven
Beroep: pijpmaakster
Tona trouwde, 23 jaar oud, op 24-07-1785 in Gouda met Cornelis van Schravezand, 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Tona en Cornelis: "Cornelis van Sgravenzande J:M: van Gouda & Tona Boot J:dr. van Gouda beiden op den Raam"
Hij is gedoopt op 15-09-1762 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Cornelis: NDG, doopgetuige: Antonetta van ’s Gravesande
Cornelis is overleden op 28-02-1830 in Gouda, 67 jaar oud.
Notitie bij Cornelis: zoon van Gerrit van ’s Gravensande en van Leijsie van Tiel
Beroep: pijpmakersknecht
 
Kinderen van Tona en Cornelis:
1 Elisabeth 1 van Schravensande. Zij is gedoopt op 22-10-1786 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Elisabeth: NDG, doopgetuige: Elisabeth (Lijsje) van Tiel (hvrw van Gerrit ’s Gravesande, broer van Cornelis)
2 Arij (Arie, Ary) van Schravezand (’s Gravezande), gedoopt op 11-02-1789 in Gouda. Volgt VII-c.
3 Elizabeth 2 van Schravensande, gedoopt op 05-12-1790 in Gouda. Volgt VII-d.
4 Maria Schravensand, geboren op 09-09-1792 in Gouda. Volgt VII-e.
5 Cornelia van Schravensande, geboren op 21-07-1797 in Gouda. Zij is gedoopt op 21-07-1797 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Cornelia: NDG, doopgetuige: Lijsje van Thiel, tante
6 Cornelis van Schravenzande (’s Gravenzande), geboren op 23-10-1799 in Gouda. Volgt VII-f.
7 Pieternella van Schravensande, geboren op 26-01-1803 in Gouda. Zij is gedoopt op 28-01-1803 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Pieternella: NDG, doopgetuige: Maria ’s Gravesande
 
VI-c Pietertje (Pietronella, Pieternella) (Pietje) Boot, dochter van Arien (Arij) Willemsz Boot (zie V-b) en Maria (Marijgie) de Lange. Zij is gedoopt op 18-04-1764 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Pietje: NDG, doopgetuige: Anna van Dijk
Pietje is overleden, 34 jaar oud. Zij is begraven op 10-11-1798 in Gouda.
Notitie bij overlijden van Pietje: Begraven "Pieternella Boot, huisvr. van Jacob Derné, Kuijpersteeg"
Pietje trouwde, 19 jaar oud, op 27-07-1783 in Gouda met Jacobus (Jacob) Derné, 20 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Pietje en Jacob: "Jacobus Derné J.M. in de Lazarus Steegh, Pieternella Boot J.D. op ’t Verlorenkost, beiden van Gouda"
Hij is gedoopt op 02-12-1762 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Jacob: Doopboek der R.K. Minderbroeders op de Gouwe. Susc. : Aletta van der Sten
Jacob trouwde later op 21-04-1799 in Gouda met Maria van der Ham (geb. 1774).
Notitie bij Jacob: zoon van Hendricus Derné (begr. 26-01-1784) en van Maria Boon
Beroep: pijpmakersknecht
 
Kinderen van Pietje en Jacob:
1 NN Derné. Hij of zij is begraven op 07-05-1798 in Gouda.
Notitie bij overlijden van NN: Begraven een kind van "Jacob Derné, Kuijpersteeg"
2 Marrigje Derné. Zij is gedoopt op 01-02-1784 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Marrigje: NDG, doopgetuige: Johanna van Leuwen
3 Maria Derné (Dernee), gedoopt op 21-08-1785 in Gouda. Volgt VII-g.
4 Sara Derné. Zij is gedoopt op 13-02-1788 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Sara: NDG, doopgetuige: Sara Gram, 2e vrw van oom Hendrik Derné
5 Alida 1 Derné. Zij is gedoopt op 07-09-1790 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Alida: NDG, doopgetuige: Sara Schram (Gram, 2e vrw van oom Hendrik Derné)
Alida is overleden omstreeks 19-02-1807 in Gouda, ongeveer 16 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-02-1807.
Notitie bij overlijden van Alida: ~18j, overleden in het Gasthuis
6 Hendrik Derné, geboren op 10-10-1792 in Gouda. Volgt VII-h.
7 Arie Derné, geboren op 16-05-1795 in Gouda. Hij is gedoopt op 17-05-1795 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Arie: NDG, doopgetuige: Neeltje Boot, ~1772, tante
Arie is overleden, 1 jaar oud. Hij is begraven op 23-12-1796 in Gouda.
Notitie bij overlijden van Arie: Begraven een kind van "Jacob Derné, Lazarussteeg", vermoedelijk zoon Arie. 
  
VI-d Gerrit Boot (afb. 1), zoon van Arien (Arij) Willemsz Boot (zie V-b) en Maria (Marijgie) de Lange. Hij is gedoopt op 26-11-1766 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Gerrit: NDG, doopgetuige: Neeltje Boot, tante
Gerrit is overleden op 02-05-1814 in Gouda, 47 jaar oud.
Notitie bij Gerrit:  Crimineel vonnisboek Gouda:
Datum 12-12-1807;
Dader: Gerrit Boot, 40 jaar (Gouda);
Delict: Inbraak en diefstal bij nacht. Hij heeft in de nacht van 11 op 12 november 1807 uit het werkhuis van Hermanus van Bovene achter de Markt en uitkomend op het water van de Zeugstraat planken, olie, vernis en krijtwit gestolen; hij was binnengedrongen door een venster, op heterdaad betrapt en opgesloten in de Tiendewegpoort. Het bleek dat hij al meerdere malen (zeker 10 keer) op hetzelfde adres had ingebroken. Hij voer met een gestolen schuit van de Turfmarkt naar de Zeugstraat. Hij wist er goed de weg, omdat hij eerder bij van Bovene had gewerkt. Wat hij zelf niet kon gebruiken had hij verkocht in het wekelijkse erfhuis waarbij zijn zwager Hage Visser het geld voor hem had geincasseerd;
Eis van de Officier: op het schavot, strenge geselig, brandmerking, 12 jaar tuchthuisstraf en eeuwige verbanning;
Vonnis 23-12-1807: Op het schavot: strenge geseling, brandmerking, zes jaar tuchthuisstraf binnen het departement Maasland en levenslange verbanning uit het koninkrijk Holland op straffe van zwaardere straf. Betaling gerechtskosten. Eeuwig betekende in dit geval zeker niet levenslang, want 14 jaar later - in 1821 - was Gerrit Boot in Gouda, waar hij als getuige optrad bij de huwelijken van zijn neefje Isaack van Leeuwen met Maria Leijster en van zijn neefje Hage Visser met Petronella Marcus.

Klik hier voor meer informatie.
Adres: Gouda (Nieuwsteeg H 34, bij overlijden: Oosthaven A 34 (Gasthuis))
Beroep: witwasser, 1814: kastenmakersknecht
Gerrit trouwde, 30 jaar oud, op 22-01-1797 in Gouda met Anna Visser, 19 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats in Gouda. Zij is gedoopt op 05-03-1777 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Anna: NDG, Sint Janskerk, doopgetuige: Anna Kool (1736)
Anna is overleden op 11-06-1840 om 11:00 in Gouda, 63 jaar oud.
Notitie bij Anna: dochter van Hage Visser (begr. 31-10-1799) en van Jacoba (Koba) van der Noot
Adres: Gouda (Nieuwsteeg H 34, bij overlijden: Oosthaven A 34 (Gasthuis)
Beroep: 1814:pijpmaakster
 
Kinderen van Gerrit en Anna:
1 Arij 1 Boot, geboren op 08-04-1797 in Gouda. Hij is gedoopt op 09-04-1797 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Arij: NDG, doopgetuige: Gerrigje Alblas
Arij is overleden vóór 1799, ten hoogste 2 jaar oud.
2 Age (Hage) Boot, geboren op 10-07-1798 in Gouda. Hij is gedoopt op 11-07-1798 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Age: NDG, doopgetuige: Sara Heurmondt
Age is overleden op 11-07-1813 in Gouda, 15 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Age: Aangevers van overlijden: Arie van der Spelt en Leen Visser, ooms van overleden Hage Boot, oud 9 (?) jaren. Ouders wonend op de Veste aan het Doelenpoortje. Hier lijken 2 geboortedata verwisseld. Zou dochter Aagje zijn bedoeld dan klopt de leeftijd.
3 Arij 2 Boot, geboren op 24-12-1799 in Gouda. Volgt VII-i.
4 Aagje Boot, geboren op 15-06-1804 in Gouda. Zij is gedoopt op 17-06-1804 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Aagje: NDG, doopgetuige: Gerrigje Alblas
5 Maria Boot, geboren op 05-05-1807 in Gouda. Zij is gedoopt op 10-05-1807 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Maria: NDG, doopgetuige: Gerrigje Alblas
 
VI-e Neeltje Boot, dochter van Arien (Arij) Willemsz Boot (zie V-b) en Maria (Marijgie) de Lange. Zij is gedoopt op 19-08-1772 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Neeltje: NDG, doopgetuige: Maria Boot, tante
Neeltje is overleden op 05-07-1812 in Gouda, 39 jaar oud (oorzaak: overleden kort na de geboorte van haar zevende kind, dat levenloos bleek.).
Notitie bij overlijden van Neeltje: In akte 258 geven de geburen Cornelis Nieuwveld en Andries de Graaf het overlijden aan van Neeltje Boot, pijpmaakster, oud 42 jaren, wonende in de Lazarussteeg, gehuwd met Cornelis Bot.
Notitie bij Neeltje: Deze Neeltje Boot is zeer waarschijnlijk in 1797 gehuwd met Cornelis Bot, hoewel het ook mogelijk betrof Neeltje Boot, dochter van Leendert Boot en Neeltje de Vries, uit de andere Parenteel Gouda 2. Beide vrouwen waren in 1797 ongeveer even oud. Een argument voor deze keuze is dat de doopgetuige bij de laatste 3 kinderen van het echtpaar, Maria van der Ham, de tweede huisvrouw van Jacobus Derné was. Diens eerste vrouw was een zuster van de veronderstelde moeder van de kinderen
Beroep: pijpmaakster
Neeltje trouwde, 25 jaar oud, op 19-08-1797 in Gouda met Cornelis Bot, 32 jaar oud. Hij is gedoopt op 21-11-1764 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Cornelis: NDG, doopgetuige: Jannetje van Stavel
Cornelis is overleden op 13-12-1828 in Gouda, 64 jaar oud.
Notitie bij Cornelis: zoon van Jacob Bot en van Sara Soet (Zoet) (Huw. 22-10-1758, begr. 11-11-1773, N.Haven resp. Nonnewater)
Beroep: 1797: pijpmakersknecht; 1826: arbeider
 
Kinderen van Neeltje en Cornelis:
1 Sara 1 Bot, geboren op 06-03-1798 in Gouda. Zij is gedoopt op 07-03-1798 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Sara: NDG, doopgetuige: Sara van der Vin
Sara is overleden, 4 jaar oud. Zij is begraven op 13-04-1802 in Gouda.
Notitie bij overlijden van Sara: Begraven een kind van Cornelis Bot, Lazarussteeg, is waarschijnlijk Sara 1
2 Maria Bot, geboren op 29-10-1799 in Gouda. Volgt VII-j.
3 Sara 2 Bot, geboren op 23-05-1802 in Gouda. Volgt VII-k.
4 Ari(e) Bot, geboren op 26-08-1804 in Gouda. Volgt VII-l.
5 Jacob Bot, geboren op 10-12-1806 in Gouda. Hij is gedoopt op 15-12-1806 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Jacob: NDG, doopgetuige: Maria van der Ham, 2e vrouw van Jacobus Derné. In het doopboek staat dit kind, onterecht, vermeld als Jacoba, dus een dochter, maar het overlijdt als Jacob
Jacob is overleden op 05-11-1814 in Gouda, 7 jaar oud.
6 Pieternella Both, geboren op 28-10-1809 in Gouda. Volgt VII-m.
7 N.N. Bot, levenloos geboren zoon, geboren op 18-06-1812 in Gouda.
Notitie bij overlijden van N.N.: ouders wonend in de Lazarussteeg. Kort na de geboorte van dit kind is ook moeder Neeltje overleden
 
VI-f Adrianus 2 (Janus) Boot, zoon van Arien (Arij) Willemsz Boot (zie V-b) en Maria (Marijgie) de Lange. Hij is gedoopt op 30-10-1774 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Janus: NDG, doopgetuige: Christijntie van Stein
Janus is overleden op 12-04-1817 in Gouda, 42 jaar oud.
Beroep: pijpmakersknecht
Janus trouwde, 25 jaar oud, op 27-07-1800 in Gouda met Cornelia (Neeltje) Wildschut (Wilschut), 19 jaar oud. Zij is gedoopt op 18-04-1781 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Neeltje: RK-Par. St Joseph, susc.: Maria Bodengraven
Neeltje is overleden op 20-01-1846 in Gouda, 64 jaar oud.
Notitie bij Neeltje: dochter van Leonardus Wildschut, baandersknecht, en van Clazijna Voordewint. Cornelia is later, onder de naam Wilschut, op 11-01-1826 te Gouda akte 2, getrouwd met Bastiaan van Roon (geb. ca 1801 Gouda), baandersknecht.
Beroep: hekelster
 
Kinderen van Janus en Neeltje:
1 Maria Boot, geboren op 30-11-1802 in Gouda. Volgt VII-n.
2 Leendert Boot, geboren op 16-08-1805 in Gouda. Volgt VII-o.
3 Johannis Boot, geboren op 29-03-1809 in Gouda. Hij is gedoopt op 01-04-1809 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Johannis: NDG, doopgetuige: Maria Dernee
Johannis is overleden op 27-08-1832 in Gouda, 23 jaar oud.
4 Arij Boot, geboren op 01-10-1811 in Gouda. Volgt VII-p.
5 Johanna Boot, geboren op 15-02-1816 in Gouda. Volgt VII-q.
 
VI-g Hendrik Boot, zoon van Arien (Arij) Willemsz Boot (zie V-b) en Maria (Marijgie) de Lange. Hij is gedoopt op 22-05-1776 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Hendrik: NDG. De naam van de vader is vermeld als Ari Bot. Doopgetuige: Anna de Langen
Hendrik is overleden op 22-04-1839 in Gouda, 62 jaar oud.
Adres: Vuilsteeg; 1829: Houtensteeg; 1832: Lange Willemsteeg
Beroep: 1813: pijpmakersknecht 
Hendrik:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op 17-02-1799 in Gouda met Margie (Maria) Bos, 29 jaar oud. Zij is gedoopt op 15-12-1769 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Maria: NDG, doopgetuige: Klaartie Bos
Maria is overleden op 15-09-1813 in Gouda, 43 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Maria: "overleden Maria Bos, oud 40 jaar, wonende op de Peperstraat, gehuwd met Hendrik Boot"
Notitie bij Maria: dochter van Laurens Bos en van Lijsie van Schenderen
Beroep: pijpmaakster
(2) trouwde, 39 jaar oud, op 13-09-1815 in Gouda met Johanna van Oudheusden, 37 jaar oud. Zij is gedoopt op 29-07-1778 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Johanna: Doopgetuige: Grietje Trompert, tante
Johanna is overleden op 15-07-1841 in Gouda, 62 jaar oud.
Notitie bij Johanna: dochter van Thomas van Outheusden en van Jacoba van der Vin
Beroep: 1815:pijpmaakster
 
Kinderen van Hendrik en Maria:
1 Maria Boot, geboren op 15-03-1799 in Gouda. Volgt VII-r.
2 Neeltje Boot, geboren op 25-09-1802 in Gouda. Zij is gedoopt op 26-09-1802 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Neeltje: NDG, doopgetuige: Maria Boot
Neeltje is overleden, 2 jaar oud. Zij is begraven op 28-08-1805 in Gouda.
Notitie bij overlijden van Neeltje: begraven een kind van "Hendrik Boot, St Jacobs Erf", vermoedelijk dochter Neeltje.
3 Francijntje (Josina) Boot, geboren op 25-03-1805 in Gouda. Volgt VII-s.
4 Arij 1 Boot, geboren op 27-12-1807 in Gouda. Hij is gedoopt op 30-12-1807 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Arij: NDG, doopgetuige: Maria Dernee
Arij is overleden op 19-12-1809 in Gouda, 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-12-1809.
Notitie bij overlijden van Arij: Overleden " ’t kind van Hendrik Boot, 2 jr, Raam"
5 Arie 2 Boot, geboren op 08-07-1812 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Arie: ouders wonend op het WalenErf aan de Veste
Arie is overleden op 30-01-1813 in Gouda, 6 maanden oud.
Notitie bij overlijden van Arie: Ouders wonend op het WalenErf op de Veste
Kinderen van Hendrik en Johanna:
6 Thomas Boot, geboren op 26-11-1815 in Gouda. Volgt VII-t.
7 Jacoba Boot, geboren op 21-04-1820 in Gouda. Volgt VII-u
 
VI-h Neeltje Alblas (Alleblas), dochter van Jasper Alblas en Maria Boot (zie V-d). Zij is gedoopt op 03-02-1773 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Neeltje: NDG, doopgetuige: Martha Boot, tante
Neeltje is overleden op 28-01-1837 in Gouda, 63 jaar oud. Neeltje trouwde, 25 jaar oud, op 04-03-1798 in Gouda met David van Gorselen, 23 jaar oud. Hij is gedoopt op 06-11-1774 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van David: NDG, doopgetuige: Jacomijntje van Kanten
David is overleden op 03-04-1817 in Gouda, 42 jaar oud.
Notitie bij David: zoon van Klaas van Gorselen en van Jannigje van der Wind
 
VI-i Gerrigje Alblas (Alleblas), dochter van Jasper Alblas en Maria Boot (zie V-d). Zij is gedoopt op 04-10-1775 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Gerrigje: NDG, doopgetuige: Martha Boot, tante
Gerrigje is overleden op 18-10-1826 in Gouda, 51 jaar oud. Gerrigje trouwde, 20 jaar oud, op 31-07-1796 in Gouda met Teunis Kool, 18 jaar oud. Hij is gedoopt op 03-08-1777 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Teunis: NDG, doopgetuige: Catharina van Houte
Teunis is overleden op 13-08-1833 in Woerden, 56 jaar oud.
Notitie bij Teunis: zoon van Jacob Kool en van Neeltje van Zon
 
VI-j Cornelis 2 Alblas (Alleblas), zoon van Jasper Alblas en Maria Boot (zie V-d). Hij is gedoopt op 30-10-1778 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Cornelis: NDG, doopgetuige: Elisabet Alblas
Cornelis is overleden op 24-01-1847 in Gouda, 68 jaar oud. Cornelis trouwde, 21 jaar oud, op 19-06-1800 in Gouda met Catharina (Trijntje) Eelspeel, 18 jaar oud. Zij is gedoopt op 23-06-1781 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Trijntje: NDG, doopgetuige: Messalina Broekers
Trijntje is overleden op 08-02-1851 in Gouda, 69 jaar oud.
Notitie bij Trijntje: dochter van Martinus Eelspeel en van Matje (Adriana) Herbers (Harpers) (begr. 26-04-1805), Raam
 
VI-k Willem Alblas (Alleblas), zoon van Jasper Alblas en Maria Boot (zie V-d). Hij is gedoopt op 12-09-1781 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Willem: NDG, doopgetuige: Martha Boot, tante. De naam van de vader is vermeld als Jas Alblas
Willem is overleden op 24-08-1845 in Gouda, 63 jaar oud. Willem:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 23-03-1806 in Gouda met Pieternella Akrijn, 22 jaar oud. Zij is gedoopt op 07-05-1783 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Pieternella: NDG, doopgetuige: Tona Goedewaagen
Pieternella is overleden omstreeks 06-09-1808 in Gouda, ongeveer 25 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Pieternella: Pieternella overleed kort na de geboorte van haar tweede kind, toen wonend in de Komijnsteeg
Notitie bij Pieternella: dochter van Dirk Ak(a)rijn (begr. 06-05-1795 Walenerff) en van Maria Goedewaagen
(2) trouwde, 27 jaar oud, op 07-05-1809 in Gouda met Johanna (Antje) de Zitter, 30 jaar oud. Zij is gedoopt op 19-03-1779 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Antje: NDG, doopgetuige: Annetje Elsevier
Antje is overleden op 18-04-1836 in Gouda, 57 jaar oud.
Notitie bij Antje: dochter van Jacob de Sitter en van Johanna van Leeuwen, gehuwd te Gouda 22-05-1757, bron FS 5849912 Im 226
 
VI-l Martha Alblas (Alleblas), dochter van Jasper Alblas en Maria Boot (zie V-d). Zij is gedoopt op 01-12-1784 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Martha: NDG, doopgetuige: Martha Boot, tante
Martha is overleden op 18-07-1849 in Gouda, 64 jaar oud.
Beroep: 1814: pijpmaakster
Martha trouwde, 29 jaar oud, op 06-07-1814 in Gouda met Willem Blom, 29 jaar oud. Hij is gedoopt op 19-12-1784 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Willem: NDG, doopgetuige: Anna Zandijk
Willem is overleden op 19-07-1849 in Gouda, 64 jaar oud.
Notitie bij Willem: zoon van Bastiaan Blom, overleden, en van Elisabeth Zandijk, arbeidster
Beroep: 1814: pijpmakersknecht
 
VI-m Gerrigje Boot, dochter van Gerrit 2 Boot (zie V-e) en Anna (van) de(r) Gracie. Zij is gedoopt op 30-09-1785 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Gerrigje: NDG, doopgetuige: Martha Boot, tante
Gerrigje is overleden op 11-05-1853 in Gouda, 67 jaar oud. Gerrigje trouwde, 24 jaar oud, op 24-06-1810 in Gouda met Johannes (Jan) (de) Mooij, 27 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats in Gouda. Hij is gedoopt op 05-01-1783 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Jan: NDG, doopgetuige: Janneke Ravestein
Jan is overleden op 16-12-1857 in Gouda, 74 jaar oud.
Notitie bij Jan: zoon van Abram de Mooij en van Lijntje Ravestein (ovl. 16-10-1810), of van Pieter Mooij en van Johanna van der Driessen (ovl. 26-07-1810). In het tweede geval is zoon Johannes gedoopt op 02-09-1785 en is de doopgetuige Maria Kuijling.
Beroep:1813: baandersknecht; 1838: winkelier
 
Kind van Gerrigje uit onbekende relatie:
1 Anna Boot, geboren op 26-03-1809 in Gouda. Zij is gedoopt op 21-04-1809 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Anna: NDG, buitenechtelijk kind, doopgetuigen: Cornelis Verhoef en Jannigje Hartman
Kinderen van Gerrigje en Jan:
2 Abraham de Mooij, geboren op 23-12-1810 in Gouda. Hij is gedoopt op 30-12-1810 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Abraham: NDG, doopgetuige: Maria Verhoef
Abraham is overleden op 04-11-1812 in Gouda, 1 jaar oud.
3 Gerrit de Mooij, geboren op 07-07-1813 in Gouda. Volgt VII-v.
4 Leendert de Mooij, geboren op 20-02-1815 in Gouda. Volgt VII-w.
5 Willem de Mooij, geboren op 19-08-1816 in Gouda. Willem is overleden op 02-04-1818 in Gouda, 1 jaar oud.
6 Abraham Johannes de Mooij, geboren op 21-09-1818 in Gouda. Abraham is overleden op 19-02-1819 in Gouda, 4 maanden oud.
7 Carolina Johanna de Mooij, geboren op 31-12-1819 in Gouda. Volgt VII-x.
8 Willem Johannes de Mooij, geboren op 10-11-1821 in Gouda. Willem is overleden op 21-05-1822 in Gouda, 6 maanden oud.
9 Johannes 1 de Mooij, geboren op 25-11-1822 in Gouda. Johannes is overleden op 23-06-1823 in Gouda, 6 maanden oud.
10 N.N. (de) Mooij, levenloos geboren dochter, geboren op 04-03-1824 in Gouda.
11 Johannes 2 de Mooij, geboren op 25-11-1826 in Gouda. Johannes is overleden op 01-07-1849 in Gouda, 22 jaar oud.
 
VI-n Arij 2 Boot is geboren op 06-09-1797 in Gouda, zoon van Gerrit 2 Boot (zie V-e) en Anna (van) de(r) Gracie. Hij is gedoopt op 06-09-1797 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Arij: NDG, doopgetuige: Neeltje Alblas
Arij is overleden op 05-08-1861 in Gouda, 63 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Arij: De overlijdensaangifte vermeldt het overlijden van Arij Boot, oud 64 jaren, pijpmaker, gehuwd met Maria de Vriend, zoon van Gerrit Boot en van Anna de Gracie, in het huis op de Nieuwe Haven N118.
Beroep: 1830: baandersknecht; 1832: pijpmaker(sknecht)
Religie: N.H.
Arij trouwde, 33 jaar oud, op 27-10-1830 in Gouda met Maria de Vriend, 37 jaar oud. Maria is geboren op 26-03-1793 in Gouda. Zij is gedoopt op 29-03-1793 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Maria: NDG, doopgetuige: Maria de Graaf
Maria is overleden op 13-11-1874 in Gouda, 81 jaar oud.
Notitie bij Maria: dochter van Hendrik de Vriend, pijpenmakersknecht, en van Sijna Sluijter, pijpenmaakster. Maria was eerder getrouwd 21-02-1816 te Gouda met Evert van der Kist en in 1826 met Gerrit Vreedenburg, baandersknecht
Beroep: 1830: pijpmaakster
Religie: N.H.
 
Kinderen van Arij en Maria:
1 Gerrit Boot, geboren op 31-07-1832 in Gouda. Volgt VII-y.
2 Hendrik (Hendrik Willem) Boot, geboren op 23-11-1834 in Gouda. Hendrik is overleden op 09-01-1835 in Gouda, 1 maand oud.
3 N.N. Boot, levenloos geboren zoon, geboren op 07-08-1837 in Gouda.
 
VI-o Jacob Boot is geboren op 03-03-1800 in Gouda, zoon van Gerrit 2 Boot (zie V-e) en Anna (van) de(r) Gracie. Hij is gedoopt op 05-03-1800 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Jacob: NDG, doopgetuige: Neeltje Alblas
Jacob is overleden op 22-07-1849 in Gouda, 49 jaar oud.
Beroep: 1829: pijpmakersknecht
Jacob trouwde, 29 jaar oud, op 22-04-1829 in Gouda met Elisabeth van der Noot, 20 jaar oud. Elisabeth is geboren op 03-11-1808 in Gouda. Zij is gedoopt op 06-11-1808 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Elisabeth: NDG, doopgetuige: Adriana van der Noot
Elisabeth is overleden op 03-06-1869 in Gouda, 60 jaar oud.
Notitie bij Elisabeth: dochter van Frans van der Noot, pijpenmakersknecht te Gouda, en van Johanna van Vreumingen, pijpenmaakster. Elisabeth is hertrouwd op 07-02-1855 met Dirk Citon (1809 Gouda), pijpenmaker, weduwnaar van Trijntje Blok
Beroep: 1829: pijpmaakster
 
Kinderen van Jacob en Elisabeth:
1 Gerrigje Boot, geboren op 25-08-1829 in Gouda. Volgt VII-z.
2 Frans Boot, geboren op 16-02-1832 in Gouda. Volgt VII-aa.
3 Willem Boot, geboren op 28-01-1834 in Gouda. Willem is overleden op 13-03-1834 in Gouda, 1 maand oud.
4 Johannes Boot, geboren op 25-02-1835 in Gouda. Johannes is overleden op 21-10-1835 in Gouda, 7 maanden oud.
5 Wilhelmina Johanna Boot, geboren op 16-11-1836 in Gouda. Wilhelmina is overleden op 30-04-1838 in Gouda, 1 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Wilhelmina: In de overlijdensakte zijn de voornamen verwisseld en wordt zij Johanna Wilhelmina genoemd
6 Johanna 1 Boot, geboren op 12-01-1839 in Gouda. Johanna is overleden op 31-07-1840 in Gouda, 1 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Johanna: overleden in het huis op de Nieuwe Haven H 100
7 N.N. Boot, levenloos geboren dochter, geboren op 05-07-1841 in Gouda.
8 Johanna 2 Boot, geboren op 09-02-1843 in Gouda. Johanna is overleden op 16-03-1844 in Gouda, 1 jaar oud.
9 Gerrit Boot, geboren op 09-10-1845 in Gouda. Gerrit is overleden op 13-12-1845 in Gouda, 2 maanden oud.
10 Johanna 3 Boot, geboren op 13-06-1847 in Gouda. Johanna is overleden op 11-12-1849 in Gouda, 2 jaar oud.
 
VI-p Hermanus 2 Boot, zoon van Arien (Arij) Boot (zie V-f) en Pieternella (Petronella) Lafeber. Hij is gedoopt op 31-12-1780 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Hermanus: NDG, doopgetuige: Maria Lafeber
Hermanus is overleden op 07-12-1830 in Gouda, 49 jaar oud.
Beroep: 1818: baandersknecht
Hermanus trouwde, 21 jaar oud, op 12-09-1802 in Gouda met Aletta (Letje) Trijsburg, 29 jaar oud. Zij is gedoopt op 06-02-1773 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Letje: RK Kerk der Minderbroeders, susc.: Anna Beckers
Letje is overleden op 01-01-1850 in Gouda, 76 jaar oud.
Notitie bij Letje: dochter van Hendricus Trijsburgh en van Adriana van der Jagt (Acath:). Aletta Trijsburg bezat als weduwe een huis en erf in de Robaarsteeg.
Beroep: hekelster
 
Kinderen van Hermanus en Letje:
1 Pieternella 1 Boot, geboren op 21-11-1803 in Gouda. Zij is gedoopt op 23-11-1803 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Pieternella: NDG, doopgetuige: Adriana van Eck (of Erk of Eek)
Pieternella is overleden vóór 1809, ten hoogste 6 jaar oud.
2 Hendrik Boot, geboren op 05-04-1806 in Gouda. Volgt VII-ab.
3 Pieternella 2 Boot, geboren op 28-02-1809 in Gouda. Zij is gedoopt op 01-03-1809 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Pieternella: NDG, doopgetuige: Johanna Sgravesande
Pieternella is overleden op 01-01-1812 in Gouda, 2 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Pieternella: Het overlijden van Pieternella Boot, oud 2 jaren en 10 maanden, in de Lang Dulsteeg in het huis Letter E 123, zonder vermelding van namen der ouders, is aangegeven door de geburen Jacob Strevelaer en Cornelis Verhoek.
4 Arie Boot, geboren op 17-09-1816 in Gouda. Volgt VII-ac.
 
VI-q Willem Boot, zoon van Arien (Arij) Boot (zie V-f) en Pieternella (Petronella) Lafeber. Hij is gedoopt op 29-01-1790 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Willem: NDG, doopgetuige: Maria Lafeber
Willem is overleden op 29-12-1847 in Ommerschans, 57 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Willem: Overleden als kolonist. In de overlijdensakte is Willem Boot vermeld als weduwnaar van wijlen Gerritje van Diebbel
Beroep: 1815: pijpmakersknecht; 1821: baandersknecht; 1824: touwslagersknecht
Willem trouwde, 25 jaar oud, op 31-03-1815 in Gouda met Gerritje Dubbel(den), 24 jaar oud. Gerritje is geboren op 20-02-1791 in Gouda. Gerritje is overleden op 06-03-1843 in Gouda, 52 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Gerritje: overleden in het huis op de Oosthaven A31
Notitie bij Gerritje: dochter van Leendert Dubbel(den), pijpenmakersknecht, en van Pieternella van Leeuwen, hekelster
Beroep: 1815: pijpmaakster; 1824: hekelster
 
Kinderen van Willem en Gerritje:
1 Arie 1 Boot, geboren op 27-06-1815 in Gouda. Arie is overleden op 06-07-1815 in Gouda, 9 dagen oud.
2 Pieternella 1 Boot, geboren op 01-01-1817 in Gouda. Pieternella is overleden op 05-02-1817 in Gouda, 1 maand oud.
3 Pieternella 2 Boot, geboren op 03-11-1818 in Gouda. Pieternella is overleden op 08-12-1818 in Gouda, 1 maand oud.
4 Leendert 1 Boot, geboren op 14-02-1820 in Gouda. Leendert is overleden op 07-03-1822 in Gouda, 2 jaar oud.
5 Arij 2 Boot, geboren op 16-11-1821 in Gouda. Arij is overleden op 19-08-1822 in Gouda, 9 maanden oud.
6 Leendert 2 Boot, geboren op 07-01-1823 in Gouda. Leendert is overleden op 19-04-1835 in Gouda, 12 jaar oud.
7 Pieter Boot, geboren op 04-05-1824 in Gouda. Pieter is overleden op 01-10-1824 in Gouda, 4 maanden oud.
8 Cornelia Boot, geboren op 29-08-1825 in Gouda. Cornelia is overleden op 31-01-1826 in Gouda, 5 maanden oud.
9 Pieternella 3 Boot, geboren op 26-12-1826 in Gouda. Pieternella is overleden op 28-03-1828 in Gouda, 1 jaar oud.
10 Arie 3 Boot, geboren op 27-02-1828 in Gouda. Arie is overleden op 14-04-1828 in Gouda, 1 maand oud.
11 Jan Boot, geboren op 18-04-1829 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Jan: tweeling
Jan is overleden op 19-06-1829 in Gouda, 2 maanden oud.
12 Willem Boot, geboren op 18-04-1829 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Willem: tweeling
Willem is overleden op 13-08-1829 in Gouda, 3 maanden oud.
13 Gerarda (Gerritje) Boot, geboren op 26-10-1831 in Gouda. Gerritje is overleden op 20-07-1832 in Gouda, 8 maanden oud.
14 Pieternella 4 Boot, geboren op 06-06-1833 in Gouda. Pieternella is overleden op 06-09-1895 in Gouda, 62 jaar oud. Pieternella bleef ongehuwd.
Beroep: pijpmaakster
Religie: N.H. 
 
VI-r Joannis (Jan) van der Spelt, zoon van Hendrik van der Spelt en Pieternella (Petronella) Boot (zie V-g). Hij is gedoopt op 06-01-1769 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Joannis: NDG, doopgetuige: Janna 2 (Johanna) Boot, tante
Joannis is overleden op 03-02-1844 in Gouda, 75 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Joannis: In de overlijdensakte wordt, onjuist, Maria als voornaam van de moeder van Jan vermeld.
Joannis trouwde, 23 jaar oud, op 04-11-1792 in Gouda met Clasina Christoffel, 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Joannis en Clasina: "Jan van der Spelt, J:M: van Gouda op de Lage Vest en Christina Christoffels, J:D: van Schoonhoven, wonende alhier in de Lange Willemssteeg"
Zij is gedoopt op 23-09-1766 in Cabauw (Lopik). Clasina is overleden op 24-01-1847 in Gouda, 80 jaar oud.
Notitie bij Clasina: dochter van Petrus Christoffel en van Lena van den Berg
Religie: R.K.
 
VI-s Jacob van der Spelt, zoon van Hendrik van der Spelt en Pieternella (Petronella) Boot (zie V-g). Hij is gedoopt op 12-01-1772 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Jacob: NDG, doopgetuige: Janna 2 (Johanna) Boot, tante
Jacob is overleden op 10-08-1832 in Gouda, 60 jaar oud. Jacob trouwde, 33 jaar oud, op 02-06-1805 in Gouda met Gijsbertie (Gijsje) de Waal, 28 jaar oud. Zij is gedoopt op 08-05-1777 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Gijsje: NDG, doopgetuige: Sophia de Waal
Gijsje is overleden op 08-03-1835 in Gouda, 57 jaar oud.
Notitie bij Gijsje: dochter van Pieter de Waal en van Grietje van den Ring
 
VI-t Nela (Neeltje) van der Spelt, dochter van Hendrik van der Spelt en Pieternella (Petronella) Boot (zie V-g). Zij is gedoopt op 02-06-1775 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Neeltje: NDG, doopgetuige: Gerrighie Boot, tante
Neeltje is overleden op 22-08-1845 in Gouda, 70 jaar oud. Neeltje trouwde, 19 jaar oud, op 27-07-1794 in Gouda met Johannes (Jan) de Sitter (Zitter), 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Neeltje en Jan: "Jan de Zitter, J.M. en Neeltje van der Spelt, J.dr., beiden van Gouda"
Hij is gedoopt op 25-10-1769 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Jan: NDG, doopgetuige: Antie Elsevier
Jan is overleden op 16-06-1838 in Gouda, 68 jaar oud.
Notitie bij Jan: zoon van Jacob de Sitter en van Johanna van Leeuwen
 
VI-u Arij van der Spelt, zoon van Hendrik van der Spelt en Pieternella (Petronella) Boot (zie V-g). Hij is gedoopt op 07-07-1784 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Arij: NDG, doopgetuige: Gerrighie Boot, tante
Arij is overleden op 21-08-1832 in Gouda, 48 jaar oud. Arij trouwde, 36 jaar oud, op 23-08-1820 in Gouda met Anna Ponneker, 37 jaar oud. Zij is gedoopt op 15-01-1783 in Amsterdam.
Notitie bij de geboorte van Anna: gedoopt in de Evang. Luth. kerk
Anna is overleden op 11-02-1865 in Gouda, 82 jaar oud.
Notitie bij Anna: dochter van Paulus Ponneker, verver, en van Sara Goezon of Gouzon
 
VI-v Johannes (Jan) den Riet, zoon van Jan den Riet en Janna 2 (Johanna) Boot (zie V-h). Hij is gedoopt op 24-12-1773 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Jan: NDG, doopgetuige: Gerrighie Boot, tante
Jan trouwde, 23 jaar oud, op 02-07-1797 in Gouda met Cornelia van Wijk, 20 jaar oud. Zij is gedoopt op 02-01-1777 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Cornelia: RK Kerk der Minderbroeders, susc.: Elizabet van Wijk
Cornelia is overleden op 04-03-1852 in Gouda, 75 jaar oud.
Notitie bij Cornelia: dochter van Lambertus van Wijk en van Anna Reizewijk
 
VI-w Cornelia 2 (Neeltje) den Riet, dochter van Jan den Riet en Janna 2 (Johanna) Boot (zie V-h). Zij is gedoopt op 09-08-1775 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Neeltje: NDG, doopgetuige: Cornelia Coëtius
Neeltje is overleden op 10-02-1846 in Gouda, 70 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Neeltje: In akte 86 wordt het overlijden van Cornelia den Riet gemeld als weduwe van Leendert Zegveld. De opgegeven leeftijd is correct. Helaas ontbreekt de opgave van de namen van haar ouders.
Neeltje trouwde, 23 jaar oud, op 02-12-1798 in Gouda met Leendert Zegveld, 23 jaar oud. Hij is gedoopt op 28-04-1775 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Leendert: NDG, doopgetuige Elisabeth van Meekeren
Leendert is overleden op 20-02-1813 in Gouda, 37 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Leendert: In het overlijdensbericht wordt gemeld dat Leendert Zegveld, pijpmakersknecht, is overleden in de leeftijd van 33 jaar (moest 37 zijn) en dat hij was gehuwd met Maria den Riet (moest Cornelia den Riet zijn). Ruim een maand eerder is hun dochter Johanna overleden en in dat bericht (akte 12 Im 332) is de naam van de ouders correct vermeld door andere aangevers.
Notitie bij Leendert: zoon van Dirk Segtveld (begr. 09-03-1796) en van Cornelia Boldood
 
VI-x Neeltje den Riet, dochter van Jan den Riet en Janna 2 (Johanna) Boot (zie V-h). Zij is gedoopt op 12-08-1781 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Neeltje: NDG, doopgetuige: Marrigje den Riet
Neeltje is overleden op 01-11-1852 in Gouda, 71 jaar oud. Neeltje trouwde, 31 jaar oud, op 15-01-1813 in Gouda met Pieter Sluiter (Sluijter), 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Neeltje en Pieter: weduwnaar van Maria Schonk, met wie Pieter huwde op 21-05-1809, zie FS 5849922 Im 570.
Hij is gedoopt op 29-01-1786 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Pieter: NDG, doopgetuige: Catharina den Os
Pieter is overleden op 22-07-1867 in Gouda, 81 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Pieter: In de overlijdensakte staat dat Pieter weduwnaar was van Johanna Blonk (moest Maria Schonk zijn) en van Neeltje den Riet.
Notitie bij Pieter: zoon van Hendrik Sluiter en van Christina den Os (ovl. < 1813).
Beroep:pijpmaker
 
VI-y Pieter den Riet, zoon van Jan den Riet en Janna 2 (Johanna) Boot (zie V-h). Hij is gedoopt op 19-03-1783 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Pieter: NDG, doopgetuige: Marrigje den Riet
Pieter is overleden op 01-12-1863 in Gouda, 80 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Pieter: In de overlijdensakte melden de aangevers, geen familie, dat Pieter is overleden in het Gasthuis, Oost Haven B 21, op de leeftijd van 89 jaar (moest 80 zijn), weduwnaar van Grietje van Steenderen (moest Steenders zijn) en dat Pieter een zoon was van Leendert den Riet (moest Jan den Riet zijn) en van Grietje Bos (moest Janna Boot zijn).
Beroep: 1863: sjouwer
Pieter trouwde, 24 jaar oud, op 04-10-1807 in Gouda met Grietje Steenders, ongeveer 20 jaar oud. Zij is gedoopt omstreeks 1787 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Grietje: In de film FS 5849919 van het Doopboek van de Remonstrantse Gemeente in Gouda ontbreekt de doopinformatie van alle kinderen van wie de voornaam begint met de letter G, die zijn geboren in de periode 1772 tot 1792. Waarschijnlijk ontbraken er pagina’s in het originele doopboek.
Grietje is overleden op 07-02-1851 in Gouda, ongeveer 64 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Grietje: Overleden in het huis op de Raam O 408, leeftijd ca 64 jaar, namen ouders niet bekend.
 
VI-z Arij 2 den Riet, zoon van Jan den Riet en Janna 2 (Johanna) Boot (zie V-h). Hij is gedoopt op 21-05-1786 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Arij: NDG, doopgetuige: Marrigje den Riet
Arij is overleden op 12-10-1859 in Gouda, 73 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Arij: FamilySearch heeft geen overlijdensakten over het jaar 1859. WieWatWie vermeldt een leeftijd bij overlijden van 75 jaar.
Beroep: 1821: arbeider; 1822: pijpmakersknecht; 1845: pijpenverkooper; 1846: zonder
Arij trouwde, 35 jaar oud, op 12-09-1821 in Gouda met Maria Boot, 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Arij en Maria: De in de trouwakte vermelde leeftijd van Arij, 28 jaar, wijkt sterk af van de werkelijke, 35 jaar en daarmee is het leeftijdsverschil met zijn vrouw, Maria Boot, 13 jaar
Zie VII-r voor persoonsgegevens van Maria.
 
Kinderen van Arij en Maria:
1 Johanna den Riet, geboren op 19-08-1822 in Gouda. Volgt VIII-u.
2 Hendrica Maria den Riet, geboren op 23-12-1823 in Gouda. Volgt VIII-v.
3 Johannes 1 den Riet, geboren op 10-05-1825 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Johannes: ouders wonend op het Sint Jacobs Erf op den Raam
Johannes is overleden op 03-10-1829 in Gouda, 4 jaar oud.
4 Maria 1 den Riet, geboren op 27-06-1827 in Gouda. Maria is overleden op 02-10-1829 in Gouda, 2 jaar oud.
5 Maria 2 den Riet, geboren op 18-03-1830 in Gouda. Maria is overleden vóór 1837, ten hoogste 7 jaar oud.
6 Neeltje 1 den Riet, geboren op 29-11-1833 in Gouda. Neeltje is overleden op 13-03-1839 in Gouda, 5 jaar oud.
7 Pieternella Cornelia den Riet, geboren op 22-09-1835 in Gouda. Pieternella is overleden op 03-04-1837 in Gouda, 1 jaar oud.
8 Maria 3 den Riet, geboren op 20-04-1837 in Gouda. Maria is overleden op 08-09-1837 in Gouda, 4 maanden oud.
9 Neela Jacoba den Riet, geboren op 04-10-1839 in Gouda. Neela is overleden op 15-08-1849 in Gouda, 9 jaar oud.
10 Johannes 2 den Riet, geboren op 12-09-1845 in Gouda. Johannes is overleden op 14-11-1846 in Gouda, 1 jaar oud.
 
VI-aa Hendrikje (Hendrika) de Gruijl (Gruil), dochter van Pieter de Gruijl en Eltje (Heijltje, Aaltje) Boot (zie V-i). Zij is gedoopt op 26-09-1773 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Hendrikje: NDG, doopgetuige: Yda van den Eng
Hendrikje is overleden op 13-12-1839 in Kethel en Spaland, 66 jaar oud. Hendrikje:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op 29-05-1796 in Gouda met Willem van der Draaij, 25 jaar oud. Hij is gedoopt op 14-04-1771 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Willem: Doopgetuige: Maria van der Draij
Notitie bij Willem: zoon van Jan van der Draaij en van Adriana (Ariaantie) Gluvers (begr. 09-01-1778)
(2) trouwde, minstens 27 jaar oud, na 1800 met Quirinus Blanken, minstens 41 jaar oud. Hij is gedoopt op 11-11-1759 in Schipluiden.
Notitie bij de geboorte van Quirinus: NDG, doopgetuige: Lijsbet van den Burg. Tweeling met Teunis (ovl.).
Quirinus is overleden op 09-01-1840 in Kethel en Spaland, 80 jaar oud.
Notitie bij Quirinus: zoon van Pieter Blanken en van (Pieter)Nelletje van Dijk
 
Kind van Hendrikje en Willem:
1 Adriana van der Draaij, geboren op 14-09-1796 in Gouda. Zij is gedoopt op 16-09-1796 in Gouda. Adriana is overleden op 03-09-1841 in Kethel en Spaland, 44 jaar oud.
 
VI-ab Gerrit 2 de Gruijl, zoon van Pieter de Gruijl en Eltje (Heijltje, Aaltje) Boot (zie V-i). Hij is gedoopt op 20-01-1779 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Gerrit: NDG, doopgetuige: Gerrighie Boot, ~1751, tante
Gerrit is overleden na 01-07-1853, minstens 74 jaar oud.
Beroep: baandersknecht
Gerrit trouwde, 27 jaar oud, op 09-11-1806 in Gouda met Johanna Lacourt (Lakoert, la Court), 23 jaar oud. Zij is gedoopt op 12-10-1783 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Johanna: NDG, doopgetuige Neeltje Hoebeek
Johanna is overleden op 01-07-1853 in Gouda, 69 jaar oud.
Notitie bij Johanna: dochter van Hendrik Lakkoerd en van Clara van Rijven
 
VI-ac Pieter de Gruijl (Greul), zoon van Pieter de Gruijl en Eltje (Heijltje, Aaltje) Boot (zie V-i). Hij is gedoopt op 06-08-1783 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Pieter: NDG, doopgetuige: Pieternella Boot, ~1741, tante. Als naam van de moeder is vermeld Heiltje Boot.
Beroep: 1813: baandersknecht; 1825: touwslager
Pieter:
(1) trouwde, 28 jaar oud, op 03-11-1811 in Gouda met Christina Wassing, 24 jaar oud. Zij is gedoopt op 28-05-1787 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Christina: NDG, doopgetuige: Jannigje de Haas
Christina is overleden op 09-12-1813 in Gouda, 26 jaar oud.
Notitie bij Christina: dochter van Jan Wassing en van Adriana Froonhuizen
Beroep: 1813 pijpmaakster
(2) trouwde, 42 jaar oud, op 14-12-1825 in Amsterdam met Johanna Vonk, 40 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Pieter en Johanna: In bovengenoemde akte wordt als naam van de bruidegom Pieter de Greul vermeld. In deze akte staat niet vermeld dat Pieter weduwnaar was van Christina Wassing. De bij dit huwelijk met Johanna Vonk ge-echte 2 kinderen, Heijltje (geb. 1814) en Abram (geb. 1823), hebben weer de familienaam Gruijl gekregen of aangenomen.
Zij is gedoopt op 06-05-1785 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Johanna: NDG, doopgetuige: Grietje de Vries
Notitie bij Johanna: dochter van Willem Vonk, touwslager, en van Matje de Vries
 
VI-ad Margje de Gruijl, dochter van Pieter de Gruijl en Eltje (Heijltje, Aaltje) Boot (zie V-i). Zij is gedoopt op 02-02-1785 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Margje: NDG. Als naam van de moeder is vermeld Aaltje Boot. Doopgetuige: Margje Paauw
Margje is overleden op 01-03-1847 in Gouda, 62 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Margje: De overlijdensakte vermeldt een leeftijd van Margje die 9 jaar lager is dan uit haar doopdatum valt af te leiden.
Beroep: 1825: hekelster
Margje trouwde, 40 jaar oud, op 05-10-1825 in Gouda met Cornelis Valkenburg, 36 jaar oud. Hij is gedoopt op 15-04-1789 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Cornelis: NDG, doopgetuige: Sijgie Zorg
Cornelis is overleden op 17-10-1842 in Gouda, 53 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Cornelis: overleden in het huis op de Oosthaven A31
Notitie bij Cornelis: zoon van Andries Valkenburg (ca 1765 - 07-04-1820 Gouda), arbeider, stalknecht, getrouwd op 11-11-1787 met Abigail Zorg (ca 1765 - na 1825). Eigenlijk mochten ze niet trouwen, want hij was Rooms Katholiek en zij was Nederduits Gereformeerd
Beroep:1825: pijpmakersknecht
 
VI-ae Jan (Johannes) de Gruijl (Gruil), zoon van Pieter de Gruijl en Eltje (Heijltje, Aaltje) Boot (zie V-i). Hij is gedoopt op 27-07-1787 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Jan: NDG. Als naam van de moeder is vermeld Aaltje Boot. Doopgetuige: Pieternella Boot, ~1741, tante
Jan is overleden op 22-11-1830 in Gouda, 43 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jan: overleden in het huis op de Oosthaven A34
Beroep: 1825: baandersknecht; 1830: touwslagersknecht
Jan trouwde, 27 jaar oud, op 12-04-1815 in Gouda met Grietje van der Dusse(n), 26 jaar oud. Zij is gedoopt op 08-03-1789 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Grietje: NDG, doopgetuige: Marga van der Kemp
Grietje is overleden op 28-03-1858 in Gouda, 69 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Grietje: overleden in het huis in de Lemdulsteeg M 101
Notitie bij Grietje: dochter van Teunis van der Dusse en van Marijtje van der Kint, hekelster te Gouda
Beroep: 1815 hekelster
 
VI-af Willem de Gruijl is geboren op 02-12-1792 in Gouda, zoon van Pieter de Gruijl en Eltje (Heijltje, Aaltje) Boot (zie V-i). Hij is gedoopt op 05-12-1792 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Willem: NDG. Als naam van de moeder is vermeld Heiltje Boot. Doopgetuige: Pieternella Begeer
Willem is overleden op 02-04-1877 in Gouda, 84 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Willem: overleden in het huis op de Nieuwe Haven N 111
Beroep: 1814: pijpmakersknecht; 1877: koopman
Willem trouwde, 21 jaar oud, op 12-10-1814 in Gouda met Margrieta Luijnenburg, 18 jaar oud. Margrieta is geboren op 23-01-1796 in Gouda. Zij is gedoopt op 24-01-1796 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Margrieta: NDG, doopgetuige: Pieternella Koot
Margrieta is overleden op 19-12-1848 in Gouda, 52 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Margrieta: overleden in het huis op de Nieuwe Haven N 111
Notitie bij Margrieta: dochter van Adrianus (Jannes) Luijnenburg (begr. 17-11-1802), pijpenmakersknecht, en van Susanna Glas, winkelierster (huw. 20-05-1782)
Beroep: 1814: pijpmaakster
 
VI-ag IJda Mul, dochter van Gerrit Mul en Maddeleentje 2 (Magdalena) Boot (zie V-l). Zij is gedoopt op 16-09-1768 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van IJda: NDG, doopgetuige: Maria Mul
IJda is overleden op 01-08-1840 in Gouda, 71 jaar oud.
Notitie bij overlijden van IJda: overleden in het huis in de Doelesteeg C 51
IJda trouwde, 24 jaar oud, op 23-09-1792 in Gouda met Teunis van Tongeren, 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van IJda en Teunis: "Teunis van Tongeren, J:M: van IJsselstein op den Turfmarkt en IJda Mul, J:D: van Gouda op de Vijverstraat"
Hij is gedoopt op 03-09-1769 in IJsselstein.
Notitie bij de geboorte van Teunis: NDG, doopgetuige Jannigje de Vos
Teunis is overleden op 17-10-1843 in Gouda, 74 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Teunis: overleden in het huis in de Waalesteeg C 82
Notitie bij Teunis: zoon van Nun van Tongeren(Tonderen) en van Wijntje de Vos
 
VII-a Maria Boot, dochter van Willem Boot (zie VI-a) en Teuntje van Roon. Zij is gedoopt op 10-01-1783 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Maria: NDG, in de Sint Janskerk. Doopgetuige: Pietje Boot, tante
Maria is overleden op 05-04-1844 in Gouda, 61 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Maria: overleden in het huis in de Vuilsteeg K 67. De overlijdensakte vermeldt ten onrechte dat Maria’s moeder Anna van Ommen heet (moest Teuntje van Roon zijn).
Beroep: 1802:pijpmaakster
Maria:
(1) trouwde, 19 jaar oud, op 14-11-1802 in Gouda met Adrianus (Hermanus) (Janus) Verzijl, ongeveer 19 jaar oud. Janus is geboren omstreeks 1783. Janus is overleden op 26-09-1810 in Gouda, ongeveer 27 jaar oud.
Beroep:1802: pijpmakersknecht
(2) trouwde, 49 jaar oud, op 05-12-1832 in Gouda met Pieter van Riemsbergen, 56 jaar oud. Hij is gedoopt op 15-05-1776 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Pieter: NDG, doopgetuige: Ariaantje Pijl (geboren vóór 1736)
Pieter is overleden op 21-04-1845 in Gouda, 68 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Pieter: overleden in het huis op den Raam U 125; zijn leeftijd is met 75 jaren veel te hoog geschat.
Pieter is weduwnaar van Alida van der Draaij (Draai) (1773-1830), met wie hij trouwde op 06-01-1799 in Gouda.
Notitie bij Pieter: zoon van Pieter van Riemsbergen (ovl 1776), pottenbakkersknecht, getrouwd met Gijsberta (Gijsje) Proost (ovl 1831)
Beroep: 1825: pottenbakkersknecht; 1845: pottenbakker
 
VII-b Helena (Lena, Leena) Boot, dochter van Willem Boot (zie VI-a) en Teuntje van Roon. Zij is gedoopt op 12-01-1791 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Helena: NDG, in de Sint Janskerk, doopgetuige: Geertruij van Roon (geb. 1763)
Helena is overleden op 31-08-1849 in Gouda, 58 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Helena: overleden in het huis aan de Kleiwegsteeg N 8. Moeder foutief vermeld als Teuntje van der Vin (moest Teuntje van Roon zijn).
Adres: 1836 St Anthonieklooster
Beroep:pijpmaakster
Helena trouwde, 19 jaar oud, op 25-11-1810 in Gouda met Hendrik van der Kint (Kind), 24 jaar oud. Hij is gedoopt op 14-05-1786 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Hendrik: NDG, doopgetuige: Margrita van der Pool (geb. 1734) grootmoeder van moederszijde. In het Register Civique 1811 is de geboortedatum 15-05-1778 en zijn beroep arbeider. Mogelijk is er gesmokkeld met de datum om te ontkomen aan de Franse dienstplicht. Bron: Jan Lafeber
Hendrik is overleden op 12-01-1842 in Gouda, 55 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Hendrik: overleden in het huis in de Kleiwegsteeg H 43
Notitie bij Hendrik: zoon van Gijsbert van der Kind en van Hendrika Mulder
Adres: Gouda (Raamsteeg (1815), Vuilsteeg (ca 1820), Kleiwegsteeg N 8 (1822 en 1842)
Beroep: 1815: pijpmakersknecht
 
Kinderen van Helena en Hendrik:
1 Gijsbert van der Kint, geboren op 08-02-1811 in Gouda. Volgt VIII-a.
2 Willem van der Kind, geboren op 23-04-1814 in Gouda. Volgt VIII-b.
3 Hendrika van der Kind, geboren op 14-08-1818 in Gouda. Volgt VIII-c.
4 Teuna van der Kint, geboren op 20-07-1821 in Gouda. Volgt VIII-d.
5 Johannes van der Kint, geboren op 20-02-1824 in Gouda. Volgt VIII-e.
Kind van Helena uit onbekende relatie:
6 Simon Boot, geboren op 07-07-1836 in Gouda. Simon is overleden op 08-02-1839 in Gouda, 2 jaar oud.
 
VII-c Arij (Arie, Ary) van Schravezand (’s Gravezande), zoon van Cornelis van Schravezand en Tona Boot (zie VI-b). Hij is gedoopt op 11-02-1789 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Arij: NDG, doopgetuige: Lijsje van Thiel, tante
Arij is overleden op 19-07-1860 in Gouda, 71 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Arij: overleden in het huis in de Hoefsteeg A 78
Beroep: pottenbakkersknecht
Arij trouwde, 37 jaar oud, op 26-04-1826 in Gouda met Dingena (Dina) van Ek (Eck), 34 jaar oud. Zij is gedoopt op 17-03-1792 in Werkendam.
Notitie bij de geboorte van Dina: NDG, doopgetuige: Geertje Cloos
Dina is overleden op 09-10-1859 in Gouda, 67 jaar oud.
Notitie bij Dina: dochter van Paulus van Ek, overvaarder, en van Seijke Ouwerkerk, werkster. Dingena was weduwe van Adrianus Dirk van Steel, pottenbakkersknecht.
 
VII-d Elizabeth 2 van Schravensande, dochter van Cornelis van Schravezand en Tona Boot (zie VI-b). Zij is gedoopt op 05-12-1790 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Elizabeth: NDG, doopgetuige: Lijsie van Tiel, tante
Elizabeth is overleden op 28-01-1881 in Gouda, 90 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Elizabeth: overleden in het huis Vogelezang M 60
Beroep: 1825:pijpmaakster
Elizabeth trouwde, 34 jaar oud, op 13-04-1825 in Gouda met Hendrik van Leeuwen, 29 jaar oud. Hendrik is geboren op 16-09-1795 in Gouda. Hij is gedoopt op 20-09-1795 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Hendrik: NDG, doopgetuige Gijsbertje de Vogel
Hendrik is overleden vóór 1881, ten hoogste 86 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: zoon van Wouter van Leeuwen (ovl voor 1825 Sluipwijk), pottenbakkersknecht, en van Johanna de Vogel (ovl 1814), pijpmaakster.
Beroep: 1825: mandenmakersknecht
 
VII-e Maria Schravensand is geboren op 09-09-1792 in Gouda, dochter van Cornelis van Schravezand en Tona Boot (zie VI-b). Zij is gedoopt op 09-09-1792 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Maria: NDG, doopgetuige: Lijsje van Tiel, tante
Maria is overleden op 24-04-1871 in Gouda, 78 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Maria: overleden in het Gasthuis, OostHaven B 21
Beroep: pijpmaakster
Maria trouwde, 45 jaar oud, op 11-10-1837 in Gouda met Claas van Dorp, 43 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Maria en Claas: Claas was weduwnaar van Sara Jonkoen (pijpenmaakster).
Claas is geboren op 31-08-1794 in Gouda. Hij is gedoopt op 31-08-1794 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Claas: NDG, doopgetuige Neeltje Huijsman
Claas is overleden op 24-11-1883 in Gouda, 89 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Claas: overleden in het huis op de Nieuwe Haven N 185
Notitie bij Claas: zoon van Jan van Dorp (ovl voor 1837), mandenmakersknecht, en van Neeltje van der Vin, hekelster (ovl voor 1837).
Beroep: 1837:pottenbakkersknecht
 
VII-f Cornelis van Schravenzande (’s Gravenzande) is geboren op 23-10-1799 in Gouda, zoon van Cornelis van Schravezand en Tona Boot (zie VI-b). Hij is gedoopt op 23-10-1799 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Cornelis: NDG, doopgetuige: Maria Schravensande
Cornelis is overleden op 07-07-1878 in Gouda, 78 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Cornelis: overleden in het huis op de Nieuwe Haven N 173
Beroep:1825: pijpmakersknecht
Cornelis trouwde, 25 jaar oud, op 05-01-1825 in Gouda met Geertruij van Willigen, 18 jaar oud. Geertruij is geboren op 29-08-1806 in Gouda. Zij is gedoopt op 31-08-1806 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Geertruij: NDG, doopgetuige: Pieternella van Leeuwen
Geertruij is overleden op 25-12-1882 in Gouda, 76 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Geertruij: overleden in het huis in de Vischsteeg I 189
Notitie bij Geertruij: dochter van Johannes (Jan) van Willigen (ovl 1834), pijpenmakersknecht, en van Cornelia Dubbel (ovl 1831), pijpenmaakster.
Beroep: 1825:pijpmaakster
 
Kinderen van Cornelis en Geertruij:
1 Cornelia Johanna van Schravezand, geboren op 14-05-1826 in Gouda. Volgt VIII-f.
2 Geertruij ’s Gravezande, geboren op 01-08-1836 in Gouda. Volgt VIII-g.
 
VII-g Maria Derné (Dernee), dochter van Jacobus (Jacob) Derné en Pietertje (Pietronella, Pieternella) (Pietje) Boot (zie VI-c). Zij is gedoopt op 21-08-1785 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Maria: NDG, doopgetuige: Anna van Leeuwen
Maria is overleden op 13-11-1848 in Gouda, 63 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Maria: overleden in de Lombardsteeg I 74
Beroep: pijpmaakster
Maria trouwde, 23 jaar oud, op 20-11-1808 in Gouda met Johannes (Jan) Smient, 51 jaar oud. Hij is gedoopt op 18-05-1757 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Jan: NDG, doopgetuige Anna Brands
Jan is overleden op 26-07-1818 in Gouda, 61 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jan: overleden in het huis in de Lazarussteeg U 193
Notitie bij Jan: zoon van Jan Smient en van Elisabeth van Le(e)uwen (Lijsje begr. 05-06-1800). Weduwnaar van Antje Keuleman (huw. 02-09-1770, ovl. ...)
Beroep: pijpmakersknecht
 
VII-h Hendrik Derné is geboren op 10-10-1792 in Gouda, zoon van Jacobus (Jacob) Derné en Pietertje (Pietronella, Pieternella) (Pietje) Boot (zie VI-c). Hij is gedoopt op 10-10-1792 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Hendrik: NDG, doopgetuige: Sara Gram, 2e vrw van oom Hendrik Derné
Hendrik is overleden op 11-06-1829 in Gouda, 36 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Hendrik: overleden in het huis in de Zak BN 110
Beroep: 1815:pijpmakersknecht
Hendrik trouwde, 22 jaar oud, op 24-03-1815 in Gouda met Grietje van der Kemp, 21 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Grietje: Na het overlijden van Hendrik Derné heeft Grietje in 1832 een huwelijk aangegaan met weduwnaar Martinus Danens (ovl. 1850) en daarna in 1852 met weduwnaar Dirk Meijer (ovl. 1871).
Grietje is geboren op 25-01-1794 in Gouda. Zij is gedoopt op 31-01-1794 in Gouda. Grietje is overleden op 10-11-1869 in Gouda, 75 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Grietje: overleden in het huis aan de Kleiweg E 53
Notitie bij Grietje: dochter van Jan van der Kemp (ovl. 13-12-1812), , en van Marijtje de Gruijl (ovl 1836), hekelster.
Beroep: 1815: pijpmaakster
 
VII-i Arij 2 Boot is geboren op 24-12-1799 in Gouda, zoon van Gerrit Boot (zie VI-d) en Anna Visser. Hij is gedoopt op 27-12-1799 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Arij: NDG, gedoopt in de Sint Janskerk. Doopgetuige: Sara van Heurmond
Arij is overleden op 28-01-1847 in Gouda, 47 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Arij: overleden in het huis in de Vuilsteeg H 149
Adres: Gouda (Vuilsteeg K 73 (1838), Vuilsteeg H 149 (bij overlijden)
Beroep: 1824: baandersknecht, 1826: ouwslagersknecht, 1838: winkelier, 1845: baanspinner
Arij trouwde, 24 jaar oud, op 21-04-1824 in Gouda met Gerrigje (Gerritje) Kinwell(Kinwel,Kingwel), 21 jaar oud. Gerrigje is geboren op 13-01-1803 in Gouda. Zij is gedoopt op 14-01-1803 in Gouda. Gerrigje is overleden op 08-06-1881 in Gouda, 78 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Gerrigje: overleden in het Gasthuis, OostHaven B 21
Notitie bij Gerrigje: dochter van Jacob Kingwel (ca 1775 Gouda), pijpenmakersknecht, getrouwd met Willempje Rijswijk (ca 1779 Gouda), pijpenmaakster.
Politierechter Gouda: minuut-vonnissen -- blz. 867 (15-06-1836)
Eiser(s): J. van Alphen, CvP
Gedaagde(n): Lucas Oudshoorn, zakkendrager
Zaak: Overtreding van het WvS, art. 480.5.
Gedaagde heeft op 05-06-1836 door het beledigen van Gerritje Kinwel, vrouw van Arie Boot, en Petronella Boot, vrouw van Johannes van der Valk, de rust verstoord.
Vonnis: Gevangenisstraf van 2 dagen.
Adres:Gouda (Vuilsteeg K 73 (1838), Swanenburghshofje)
Beroep: 1824: pijpmaakster; 1834: winkelierster; 1858: werkster
Religie: N.H.
 
Kinderen van Arij en Gerrigje:
1 Anna Boot, geboren op 07-06-1824 in Gouda. Anna is overleden op 09-08-1828 in Gouda, 4 jaar oud.
2 Willemina (Wilhelmina) Boot, geboren op 04-12-1826 in Gouda. Volgt VIII-h.
3 Gerrit Boot, geboren op 09-08-1829 in Gouda. Gerrit is overleden op 26-08-1830 in Gouda, 1 jaar oud.
4 Catharina Boot, geboren op 12-05-1832 in Gouda. Volgt VIII-i.
5 Arie Boot, geboren op 08-03-1834 in Gouda. Volgt VIII-j.
6 Jacob Boot, geboren op 21-03-1836 in Gouda. Jacob is overleden op 24-08-1836 in Gouda, 5 maanden oud.
7 Willem Boot, geboren op 12-04-1838 in Gouda. Volgt VIII-k.
8 Jacobus Boot, geboren op 09-01-1842 in Gouda. Volgt VIII-l.
9 Benjamin Boot, geboren op 17-05-1845 in Gouda. Benjamin is overleden op 24-09-1845 in Gouda, 4 maanden oud.
 
VII-j Maria Bot is geboren op 29-10-1799 in Gouda, dochter van Cornelis Bot en Neeltje Boot (zie VI-e). Zij is gedoopt op 30-10-1799 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Maria: NDG, doopgetuige: Alida Lorijn
Maria is overleden op 25-10-1877 in Gouda, 77 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Maria: overleden in het huis op den Raam O 360
Beroep: 1836: pijpmaakster
Maria trouwde, 37 jaar oud, op 21-12-1836 in Gouda met Henderik van der Valk, 26 jaar oud. Henderik is geboren op 17-02-1810 in Gouda. Hij is gedoopt op 18-02-1810 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Henderik: NDG, doopgetuige: Henderika van Dijk
Henderik is overleden op 29-06-1879 in Gouda, 69 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Henderik: overleden in het Gasthuis op de Oosthaven B 21
Notitie bij Henderik: zoon van Pieter van der Valk, pijpenmakersknecht, en van Elizabeth Rijnhart, pijpenmaakster
Beroep: 1836: kleimolenaarsknecht; 1879: sjouwerman
 
VII-k Sara 2 Bot is geboren op 23-05-1802 in Gouda, dochter van Cornelis Bot en Neeltje Boot (zie VI-e). Zij is gedoopt op 23-05-1802 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Sara: NDG, doopgetuige: Sara van Mechelen, ovl. okt 1805 (2-de vrouw van Willem Bot, sinds eind 1796, ovl. okt. 1805)
Sara is overleden op 25-03-1876 in Gouda, 73 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Sara: overleden in het huis in de L. Groenendaal I 52 c
Beroep: 1826: pijpmaakster
Sara trouwde, 24 jaar oud, op 06-09-1826 in Gouda met Aldert Koppendraijer, 33 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Sara en Aldert: Aldert is weduwnaar van Henrica van Rijst, pijpenmaakster, ovl. 1821.
Aldert is geboren op 16-08-1793 in Gouda. Hij is gedoopt op 18-08-1793 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Aldert: Bron Remonstrants doopboek
Aldert is overleden op 26-09-1848 in Gouda, 55 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Aldert: overleden in het huis Groenendaal I 52
Notitie bij Aldert: zoon van Pieter Koppendraijer (ovl 1801), pijpenmakersknecht, en van Maria Wiljemet (Willimet), turftonster.
Beroep: 1826: pijpmakersknecht
 
VII-l Ari(e) Bot is geboren op 26-08-1804 in Gouda, zoon van Cornelis Bot en Neeltje Boot (zie VI-e). Hij is gedoopt op 29-08-1804.
Notitie bij de geboorte van Ari(e): NDG, doopgetuige: Maria van der Ham, 2e vrouw van Jacobus Derné
Ari(e) is overleden op 14-02-1876 in Gouda, 71 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Ari(e): overleden in het Gasthuis aan de Oosthaven B 21
Beroep: pijpmakersknecht
Ari(e) trouwde, 37 jaar oud, op 27-07-1842 in Gouda met Neeltje Kleijweg, 33 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Ari(e) en Neeltje: Neeltje is weduwe van Reijnier Wout, ovl. 09-12-1836
Neeltje is geboren op 13-10-1808 in Gouda. Zij is gedoopt op 16-10-1808 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Neeltje: NDG, doopgetuige: Neeltje van Dijk
Neeltje is overleden op 27-01-1872 in Gouda, 63 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Neeltje: overleden in het huis aan de Turfsingel P51
Notitie bij Neeltje: dochter van Jasper Kleijweg en van Niesje van Dijk.
Beroep: naaister
 
VII-m Pieternella Both is geboren op 28-10-1809 in Gouda, dochter van Cornelis Bot en Neeltje Boot (zie VI-e). Zij is gedoopt op 05-11-1809 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Pieternella: NDG, doopgetuige: Maria van der Ham, 2e vrouw van Jacobus Derné
Pieternella is overleden op 04-06-1857 in Gouda, 47 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Pieternella: overlijdensregisters van jaren 1857 t/m 1859 in Gouda ontbreken.
Beroep: 1842: dienstbode; 1848: zonder beroep
Pieternella:
(1) trouwde, 32 jaar oud, op 03-08-1842 in Gouda met Johannes Hendrik Zonneveld, 24 jaar oud. Johannes is geboren op 30-05-1818 in Gouda. Johannes is overleden op 06-02-1846 in Gouda, 27 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Johannes: overleden in het huis in de Groenendaal I 43
Notitie bij Johannes: zoon van Job Reijniersz Sonnevelt (29-01-1788 Gouda - 25-02-1834 Gouda), pottenbakkersknecht, slijter in sterke dranken, getrouwd op 04-11-1810 (schepenen) in Gouda met Antoinetta Lorijns (Lorius, Lorijus) (ca 1790 - 03-08-1843 Gouda), inbrengster in de bank van lening.
Beroep: 1842: smidsknecht, ijzersmid
(2) trouwde, 39 jaar oud, op 06-12-1848 in Gouda met Pieter van Eijk, 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Pieternella en Pieter: Pieternella is weduwe van Johannes Hendrik Zonneveld, ovl. 1846
Pieter is geboren op 28-07-1825 in Gouda. Pieter is overleden op 19-12-1848 in Gouda, 23 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Pieter: overleden in het huis in de Groenendaal I 43
Notitie bij Pieter: zoon van Krijn van Eijk, pijpmaker, en van Johanna de Jong
Beroep:1848: tuinman
(3) trouwde, 40 jaar oud, op 14-08-1850 in Gouda met Jan Fortuijn (Vertuijn), 35 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Pieternella en Jan: Pieternella is weduwe van resp. Johannes Hendrik Zonneveld en van Pieter van Eijk en Jan is weduwnaar van resp. Maria Adriana Koot en van Johanna de Ronde.
Jan is geboren op 02-01-1815 in Gouda. Jan is overleden op 27-11-1873 in Gouda, 58 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jan: overleden in het huis in de Komijnsteeg K42
Notitie bij Jan: zoon van Frans Fortuijn, pijpmaker in Gouda, en van Elisabeth de Heer (ovl. 1819). Jan trouwt, kort na het overlijden van Pieternella, op 29-07-1857 te Gouda met Alida Cornelia van Leeuwen, weduwe van Casper Johannes Reebeen
Beroep: 1850:pijpmaker
 
VII-n Maria Boot is geboren op 30-11-1802 in Gouda, dochter van Adrianus 2 (Janus) Boot (zie VI-f) en Cornelia (Neeltje) Wildschut (Wilschut). Zij is gedoopt op 01-12-1802 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Maria: NDG, doopgetuige: Antje van Borssele
Maria is overleden op 20-06-1864 in Gouda, 61 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Maria: overleden in het huis in de Lemdulsteeg H 104
Beroep: 1827: hekelster
Religie: N.H.
Maria trouwde, 24 jaar oud, op 25-04-1827 in Gouda met Gerrit van der Klein (Kleijn), 22 jaar oud. Gerrit is geboren op 20-12-1804 in Gouda. Hij is gedoopt op 21-12-1804 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Gerrit: NDG, doopgetuige: Willemina Akrijn
Gerrit is overleden op 28-11-1873 in Gouda, 68 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Gerrit: overleden in het Gasthuis aan de Oosthaven B 21
Notitie bij Gerrit: zoon van Cornelis van der Klein, baandersknecht, en van Jaapje van Straalen, hekelster
Beroep:1827: baandersknecht; 1873: touwspinner
Religie: N.H.
 
Kinderen van Maria en Gerrit:
1 Jacoba van der Klein (Kleijn), geboren op 22-05-1827 in Gouda. Jacoba is overleden op 22-08-1827 in Gouda, 3 maanden oud.
2 Adrianus Bastiaan van der Klein (Kleijn), geboren op 31-08-1828 in Gouda. Volgt VIII-m.
3 Cornelis van der Kleijn, geboren op 25-03-1833 in Gouda. Volgt VIII-n.
4 N.N. van der Klein (Kleijn), levenloos geboren zoon, geboren op 02-06-1835 in Gouda.
5 Johannes van der Klein (Kleyn), geboren op 02-07-1836 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Johannes: geboren aan de Nieuwe Haven
Johannes is overleden op 11-01-1848 in Gouda, 11 jaar oud.
6 Gerrit van der Klein (Kleijn), geboren op 12-03-1840 in Gouda. Volgt VIII-o.
 
VII-o Leendert Boot is geboren op 16-08-1805 in Gouda, zoon van Adrianus 2 (Janus) Boot (zie VI-f) en Cornelia (Neeltje) Wildschut (Wilschut). Hij is gedoopt op 18-08-1805 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Leendert: NDG, doopgetuige: Johanna Berg
Leendert is overleden op 26-03-1847 in Gouda, 41 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Leendert: overleden in het Gasthuis, OostHaven B 21
Beroep: 1839: baandersknecht; 1847: baanspinner
Leendert trouwde, 33 jaar oud, op 06-02-1839 in Gouda met Gerrigje de Jong, 33 jaar oud. Gerrigje is geboren op 09-03-1805 in Gouda. Zij is gedoopt op 10-03-1805 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Gerrigje: NDG, doopgetuige: Pietje Voordewind
Gerrigje is overleden op 06-12-1848 in Gouda, 43 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Gerrigje: overleden in het huis op de Tiendeweg D 42. De in de overlijdensakte vermelde leeftijd van 34 jaren is duidelijk een vergissing (moest 43 zijn).
Notitie bij Gerrigje: dochter van Jan de Jong (ca 1780) en van Josina van Wijk (ovl voor 1814)
Beroep:1839: pijpmaakster; 1848: werkster
 
Kinderen van Leendert en Gerrigje:
1 Neeltje Boot, geboren op 27-09-1836 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Neeltje: ouders woonden in de Hoefsteeg, moeder ongehuwd, kind is door de vader erkend
Neeltje is overleden op 09-07-1838 in Gouda, 1 jaar oud.
2 Le(e)na de Jong, geboren op 18-12-1838 in Gouda. Volgt VIII-p.
3 Johanna Boot, geboren op 29-03-1842 in Gouda. Johanna is overleden op 16-02-1866 in Gouda, 23 jaar oud.
Notitie bij Johanna: woonde in het weeshuis in de Spieringstraat
Religie: N.H.
4 Gerrit Boot, geboren op 29-05-1847 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Gerrit: moeder wonend in de Robaarsteeg, vader overleden
Gerrit is overleden op 21-12-1848 in Gouda, 1 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Gerrit: Gerrit is, anderhalf jaar oud, overleden nadat beide ouders waren overleden. De akte vermeldt foutief als naam van het kind Hendrik. Getuigen waren Barend van Santen, kleermaker, en Jacob van der Kind, 48 jaar, touwslager die niet kon schrijven.
 
VII-p Arij Boot is geboren op 01-10-1811 in Gouda, zoon van Adrianus 2 (Janus) Boot (zie VI-f) en Cornelia (Neeltje) Wildschut (Wilschut). Hij is gedoopt op 02-10-1811 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Arij: NDG, doopgetuige: Maria Corne
Arij is overleden op 13-06-1866 in Gouda, 54 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Arij: overleden in het huis in de Lemdulsteeg M 104
Beroep: 1833: ouwslagersknecht; 1839: baandersknecht; 1866: touwspinner
Religie: N.H.
Arij:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op 11-09-1839 in Gouda met Johanna Jacoba Reparon, 24 jaar oud. Johanna is geboren op 07-12-1814 in Gouda. Johanna is overleden op 25-08-1860 in Rotterdam, 45 jaar oud.
Notitie bij Johanna: dochter van Jan Reparon (pijpmakersknecht, geb. ca. 1783) en van Gerritje de Hoop (pijpmaakster, geb. ca 1781, overleden vóór 1819 in Gouda). Ouders wonend in de Kleywegsteeg
Beroep: 1833: dienstbode; 1839: pijpmaakster
(2) trouwde, 49 jaar oud, op 07-11-1860 in Gouda met Sara Maria van Maaren, 45 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Arij en Sara: Arie woonde als weduwnaar in bij Sara Maria van Maaren, weduwe van Johannes van Kuijk, in de Speldenmakersteeg 76. Ze zijn getrouwd en in de Lem Dulsteeg 195 gaan wonen
Sara is geboren op 16-09-1815 in Gouda. Sara is overleden op 08-04-1869 in Gouda, 53 jaar oud.
Notitie bij Sara: dochter van Jilles van Maaren, baanspinder, (1772-1837) en van Maria Mullaart (1778-1855), wonend in het Koddensteegje, Vogelenzang. Getrouwd op 06-08-1845 te Gouda met Johannes van Kuijk (ca 1814-1850), vervolgens getrouwd op 30-07-1851 te Gouda met Wouter Begeer (1798-1853)
Beroep: hekelster
Religie: N.H.
 
Kind van Arij en Johanna:
1 Adrianus Johannus Boot, geboren op 12-12-1833 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Adrianus: Arij Boot erkent de vader van dit kind te zijn van de ongehuwde Johanna Jacoba Reparon
Adrianus is overleden op 09-06-1834 in Gouda, 5 maanden oud.
 
VII-q Johanna Boot is geboren op 15-02-1816 in Gouda, dochter van Adrianus 2 (Janus) Boot (zie VI-f) en Cornelia (Neeltje) Wildschut (Wilschut). Johanna is overleden op 06-04-1883 in Gouda, 67 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Johanna: overleden in het huis in de Speldemakerssteeg G 79
Beroep: 1837: hekelster; pijpmaakster; waspekelster; 1883: hekelster
Religie: N.H.
Johanna:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op 09-08-1837 in Gouda met Pieter van der Tuyn, 22 jaar oud. Pieter is geboren op 18-07-1815 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Pieter: Ouders wonend in het Vestesteegje
Pieter is overleden op 05-09-1844 in Gouda, 29 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Pieter: overleden in het huis in de Kappenaarsteeg F 30
Notitie bij Pieter: zoon van Pieter van der Tuyn (ca 1790), pijpenmakersknecht, getrouwd op 12-04-1815 in Gouda met Grietje Lorijn (ca 1794), pijpenmaakster
Beroep: touwslagersknecht
(2) trouwde, 29 jaar oud, op 30-07-1845 in Gouda met Cornelis Jacobus van der Louw, 29 jaar oud. Cornelis is geboren op 01-04-1816 in Gouda. Cornelis is overleden op 19-03-1873 in Gouda, 56 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Cornelis: overleden in het huis in de Speldemakerssteeg G 51
Notitie bij Cornelis: zoon van Gijsbert van der Louw (1782-1817) en van Joanna (Jannigje) van Schenderen (Schenkven) (1780-na 1845), hekelster
Beroep: 1845: baanspinner; pijpmaker; 1873: touwspinner
Religie: R.K.
 
Kind van Johanna uit onbekende relatie:
1 Pieter Boot, geboren op 06-10-1835 in Gouda. Pieter is overleden op 28-04-1837 in Gouda, 1 jaar oud.
 
Kinderen van Johanna en Pieter:
2 Neeltje van der Tuin (Tuijn), geboren op 21-04-1838 in Gouda. Volgt VIII-q.
3 Pieter van der Tuin, geboren op 18-06-1841 in Gouda. Volgt VIII-r.
4 Adrianus Bastiaan van der Tuyn, geboren op 30-06-1844 in Gouda. Adrianus is overleden op 18-10-1844 in Gouda, 3 maanden oud.
Kinderen van Johanna en Cornelis:
5 Johanna van der Louw, geboren op 12-09-1846 in Gouda. Volgt VIII-s.
6 Cornelis van der Louw, geboren op 16-03-1850 in Gouda. Cornelis is overleden op 11-11-1850 in Gouda, 7 maanden oud.
7 Gijsbertus van der Louw, geboren op 28-01-1852 in Gouda. Volgt VIII-t.
 
VII-r Maria Boot is geboren op 15-03-1799 in Gouda, dochter van Hendrik Boot (zie VI-g) en Margie (Maria) Bos. Zij is gedoopt op 17-03-1799 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Maria: NDG, doopgetuige: Kniertje Vergeer
Maria is overleden op 28-03-1852 in Gouda, 53 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Maria: Overleden in het huis Raam O 232.
Beroep: 1821:pijpmaakster
Maria trouwde, 22 jaar oud, op 12-09-1821 in Gouda met Arij 2 den Riet, 35 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Maria en Arij: De in de trouwakte vermelde leeftijd van Arij, 28 jaar, wijkt sterk af van de werkelijke, 35 jaar en daarmee is het leeftijdsverschil met zijn vrouw, Maria Boot, 13 jaar
Zie VI-z voor persoonsgegevens van Arij.
Kinderen van Maria en Arij: zie VI-z.
 
VII-s Francijntje (Josina) Boot is geboren op 25-03-1805 in Gouda, dochter van Hendrik Boot (zie VI-g) en Margie (Maria) Bos. Zij is gedoopt op 27-03-1805 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Francijntje: NDG, doopgetuige: Johanna Doesburg
Francijntje is overleden op 21-04-1854 in Gouda, 49 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Francijntje: overleden in het huis op den Raam O 312
Beroep: 1827: pijpmaakster
Religie: R.K. gedoopt
Francijntje trouwde, 22 jaar oud, op 21-11-1827 in Gouda met Hermanus Spee, 22 jaar oud. Hermanus is geboren op 01-02-1805 in Gouda. Hermanus is overleden op 12-06-1867 in Gouda, 62 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Hermanus: overleden in het Gasthuis, OostHaven B 21
Notitie bij Hermanus: zoon van Andries Spee, pijpmakersknecht, en van Antje van Roon, hekelster (ovl. 20-12-1817)
Beroep: 1827: pijpmakersknecht; sjouwer; 1867: pijpmaker
Religie:R.K. gedoopt
 
Kinderen van Francijntje en Hermanus:
1 Andries 1 Spee, geboren op 05-10-1828 in Gouda. Andries is overleden op 08-12-1829 in Gouda, 1 jaar oud.
2 Hendrik Spee, geboren op 27-03-1830 in Gouda. Volgt VIII-w.
3 Andries 2 Spee, geboren op 14-09-1835 in Gouda. Andries is overleden op 06-04-1838 in Gouda, 2 jaar oud.
4 Hermanus Spee, geboren op 14-12-1836 in Gouda. Hermanus is overleden op 15-10-1839 in Gouda, 2 jaar oud.
5 Thomas Spee, geboren op 25-08-1839 in Gouda. Thomas is overleden op 23-11-1839 in Gouda, 2 maanden oud.
6 Maria Johanna Spee, geboren op 26-10-1840 in Gouda. Maria is overleden op 29-01-1844 in Gouda, 3 jaar oud.
7 Johanna Spee, geboren op 18-04-1843 in Gouda. Johanna is overleden op 24-03-1845, 1 jaar oud.
 
VII-t Thomas Boot is geboren op 26-11-1815 in Gouda, zoon van Hendrik Boot (zie VI-g) en Johanna van Oudheusden. Thomas is overleden op 05-04-1880 in Gouda, 64 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Thomas: overleden in het Gasthuis, Oost Haven B 21. In de overlijdensakte is de familienaam van zijn eerste vrouw vermeld als van Schenderen (moest zijn van Genderen).
Notitie bij Thomas: huw. bijl. Im 365: Thomas heeft zijn dienstplicht bij de Nationale militie vervuld bij de 5-de Afd. Infanterie. Thomas ging op 04-03-1880 als weduwnaar wonen aan de Groeneweg 111 (werkinrichting)
Beroep: 1840: pijpmakersknecht; 1880: ijpmaker (van 1838 tot 1845 als merkteken op zijn pijpen: AVS)
Religie: N.H.
Thomas:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 29-07-1840 in Gouda met Antonia van Genderen, 30 jaar oud. Zij is gedoopt op 16-10-1809 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Antonia: RKK Keizerstraat, peet: Catharina van Wijk
Antonia is overleden op 06-05-1853 in Gouda, 43 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Antonia: overleden in het Gasthuis, OostHaven B 21
Notitie bij Antonia: dochter van Michiel van Genderen en van Catharina Arent, pijpenmaakster
Beroep: 1840: pijpmaakster
(2) trouwde, 38 jaar oud, op 10-05-1854 in Gouda met Adriana Wildschut, 42 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Thomas en Adriana: Thomas was weduwnaar van Antonis van Genderen en Adriana was weduwe van Brunes van der Ben.
Adriana is geboren op 13-08-1811 in Gouda. Zij is gedoopt op 14-08-1811 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Adriana: NDG, doopgetuige: Sintje van Meggelen
Adriana is overleden op 21-07-1878 in Gouda, 66 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Adriana: overleden in het huis in de Vlamingstraat O 315
Notitie bij Adriana: dochter van Hendrik Wildschut en van Maria Verdriessen.
Beroep: 1854: winkelierster; 1878: zonder
Religie: N.H. 
 
Kinderen van Thomas en Antonia:
1 Johanna Boot, geboren op 16-09-1840 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Johanna: tweeling
Johanna is overleden op 29-09-1840 in Gouda, 13 dagen oud.
2 Machiel Boot, geboren op 16-09-1840 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Machiel: tweeling
Machiel is overleden op 29-09-1840 in Gouda, 13 dagen oud.
3 Catharina Johanna Boot, geboren op 07-12-1841 in Gouda. Volgt VIII-x.
4 Hendrik Boot, geboren op 11-12-1843 in Gouda. Hendrik is overleden op 05-07-1844 in Gouda, 6 maanden oud.
5 Giella Boot, geboren op 21-06-1845 in Gouda. Giella is overleden op 21-10-1845 in Gouda, 4 maanden oud.
6 Jacoba Boot, geboren op 26-10-1846 in Gouda. Jacoba is overleden op 07-02-1847 in Gouda, 3 maanden oud.
7 Thomas Boot, geboren op 26-02-1849 in Gouda. Thomas is overleden op 12-10-1849 in Gouda, 7 maanden oud.
 
VII-u Jacoba Boot is geboren op 21-04-1820 in Gouda, dochter van Hendrik Boot (zie VI-g) en Johanna van Oudheusden. Jacoba is overleden op 30-01-1874 in Rotterdam, 53 jaar oud.
Adres:op 16-05-1862 vertrokken naar Rotterdam
Beroep: 1841: pijpmaakster; 1851: winkelierster; 1855: pijpmaakster
Religie: N.H.
Jacoba:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op 15-09-1841 in Gouda met Teunis de Jong, 22 jaar oud. Teunis is geboren op 01-10-1818 in Gouda. Teunis is overleden op 16-07-1849 in Gouda, 30 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Teunis: overleden in het huis in de Noodgodsteeg B 59
Notitie bij Teunis: zoon van Gerrit de Jong, verver en glazemaker, en van Jannetje Domburg (1779)
Beroep: 1841: pijpmakersknecht; 1849: sjouwerman
(2) trouwde, 31 jaar oud, op 21-05-1851 in Gouda met Johannes Wilhelmus Hendrik Hellendoorn, 24 jaar oud. Johannes is geboren op 29-12-1826 in Delft. Johannes is overleden op 22-04-1896 in Rotterdam, 69 jaar oud.
Notitie bij Johannes: zoon van Johannes Hellendoorn (1801-voor 1851) en van Maria Schelling (1794-voor 1851). Na het overlijden van Jacoba Boot in 1874 is Johannes te Rotterdam getrouwd met Johanna Bulte (1821-1897)
Adres: op 16-05-1862 vertrokken naar Rotterdam
Beroep:1851:zonder; 1852:opperman; stucadoor
Religie: N.H. 
 
Kinderen van Jacoba en Teunis:
1 Gerrit de Jong, geboren op 14-12-1841 in Gouda. Gerrit is overleden op 28-05-1842 in Gouda, 5 maanden oud.
2 Hendrik de Jong, geboren op 25-05-1843 in Gouda.
3 Huibert de Jong, geboren op 20-12-1845 in Gouda. Huibert is overleden op 30-03-1851 in Gouda, 5 jaar oud.
4 Johanna de Jong, geboren op 18-05-1849 in Gouda. Johanna is overleden op 11-05-1851 in Gouda, 1 jaar oud.
 
Kinderen van Jacoba en Johannes:
5 Johannes Wilhelmus Hendrik Hellendoorn, geboren op 24-04-1852 in Gouda. Volgt VIII-y.
6 Jacobus Hellendoorn, geboren op 02-06-1853 in Gouda. Jacobus is overleden op 09-06-1853 in Gouda, 7 dagen oud.
7 Jacobus Thomas Hellendoorn, geboren op 24-06-1854 in Gouda. Jacobus is overleden op 14-07-1855 in Gouda, 1 jaar oud.
8 Thomas Hellendoorn, geboren op 11-08-1855 in Gouda. Volgt VIII-z.
9 Frederik Pieter Hellendoorn, geboren op 24-01-1859 in Gouda. Frederik is overleden op 12-03-1859 in Gouda, 1 maand oud.
10 Evert Hellendoorn, geboren op 06-04-1860 in Gouda. Evert is overleden op 11-12-1864 in Rotterdam, 4 jaar oud.
Religie: N.H. gedoopt
 
VII-v Gerrit de Mooij is geboren op 07-07-1813 in Gouda, zoon van Johannes (Jan) (de) Mooij en Gerrigje Boot (zie VI-m). Gerrit is overleden op 24-10-1871 in Gouda, 58 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Gerrit: overleden in het huis op de Westhaven B 160
Beroep: 1838: kantoorbediende; 1871: koopman
Gerrit trouwde, 24 jaar oud, op 20-06-1838 in Gouda met Aaltje Stevens, 24 jaar oud. Aaltje is geboren op 27-01-1814 in Haastrecht. Aaltje is overleden op 21-05-1895 in Gouda, 81 jaar oud.
Notitie bij Aaltje: dochter van Jan Stevens, looiersknecht te Leerdam, en van Johanna van der Burg
Beroep: 1838: zonder
 
VII-w Leendert de Mooij is geboren op 20-02-1815 in Gouda, zoon van Johannes (Jan) (de) Mooij en Gerrigje Boot (zie VI-m). Leendert is overleden op 02-09-1876 in Gouda, 61 jaar oud.
Beroep: 1843:winkelier; 1876:koopman
Leendert trouwde, 28 jaar oud, op 07-06-1843 in Gouda met Nela Johanna de Jong, 25 jaar oud. Nela is geboren op 17-12-1817 in Gouda. Nela is overleden op 06-10-1881 in Gouda, 63 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Nela: overleden in het huis op de Markt A 90
Notitie bij Nela: dochter van Maarten de Jong, schepenjager, en van Josina van Zutphen
Beroep: 1843: zonder; 1881: winkelierster
 
VII-x Carolina Johanna de Mooij is geboren op 31-12-1819 in Gouda, dochter van Johannes (Jan) (de) Mooij en Gerrigje Boot (zie VI-m). Carolina is overleden op 18-09-1845 in Gouda, 25 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Carolina: overleden in het huis in de Keizerstraat S 35
Beroep: 1842: zonder
Carolina trouwde, 22 jaar oud, op 18-05-1842 in Gouda met Johannes Bos, 27 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Carolina en Johannes: Johannes is, na het overlijden van Carolina Johanna, in 1851 te Gouda getrouwd met Martijntje Kruijt.
Johannes is geboren op 22-07-1814 in Gouda. Johannes is overleden op 01-06-1891 in Gouda, 76 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Johannes: overleden in het huis in de Spieringstraat F 47a.
Notitie bij Johannes: zoon van Teunis Bos (ovl 1864), blokmaker, en van Maria van Doorn, pijpmaakster (ovl 1857).
Beroep: 1842: blokmakersknecht; 1891: blokmaker
 
VII-y Gerrit Boot (afb. 2 en 3) is geboren op 31-07-1832 in Gouda, zoon van Arij 2 Boot (zie VI-n) en Maria de Vriend. Gerrit is overleden op 18-07-1922 in Gouda, 89 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Gerrit: overleden in het huis aan de Raam 83
Adres: Gouwe 8 (1859-1864), Gouwe 23 (1864-1872), Groenendaal 59 (18-09-1872 - 1876) en Turfmarkt 113 (1876 - 1880)
Beroep: 1858: leermaker; 1891: koster Remonstrantse Kerk te Gouda, dichter, musicus
Religie: N.H.
Gerrit trouwde, 25 jaar oud, op 19-05-1858 in Gouda met Maria Sophia Rond, 27 jaar oud. Maria is geboren op 12-10-1830 in Gouda. Maria is overleden op 18-05-1902 in Gouda, 71 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Maria: overleden in het huis aan de Raam O 48
Notitie bij Maria: dochter van Pieter Rond, goud- en zilverwerker, en van Maria Boer
Beroep: 1858:naaister
Religie: Remonstrants
 

Claes_Jansz_Booth.01a 

Gerrit Boot

 Claes_Jansz_Booth.02a
 
Kinderen van Gerrit en Maria:
1 Arend Boot, geboren op 07-03-1860 in Gouda. Arend is overleden op 08-09-1862 in Gouda, 2 jaar oud.
Religie: N.H. gedoopt
2 Maria Wilhelmina 1 Boot, geboren op 18-09-1862 in Gouda. Maria is overleden op 15-03-1864 in Gouda, 1 jaar oud.
Religie: Remonstrants gedoopt
3 Maria Wilhelmina 2 Boot, geboren op 19-06-1865 in Gouda. Volgt VIII-aa.
4 Johanna Margaretha Adriana Boot, geboren op 29-11-1866 in Gouda. Johanna is overleden op 20-01-1868 in Gouda, 1 jaar oud.
Religie: Remonstrants gedoopt
5 Arie Pieter Boot, geboren op 12-03-1869 in Gouda. Arie is overleden op 06-03-1870 in Gouda, 11 maanden oud.
Religie: Remonstrants gedoopt
6 Gerarda Maria Boot, geboren op 07-04-1872 in Gouda. Volgt VIII-ab.
 
VII-z Gerrigje Boot is geboren op 25-08-1829 in Gouda, dochter van Jacob Boot (zie VI-o) en Elisabeth van der Noot. Gerrigje is overleden op 26-11-1862 in Rotterdam, 33 jaar oud.
Beroep: 1854:naaister
Religie: N.H.
Gerrigje trouwde, 24 jaar oud, op 07-06-1854 in Gouda met Abraham van Rijswijk, 24 jaar oud. Abraham is geboren op 02-09-1829 in Gouda, zoon van Jan van Rijswijk en Jacoba Lamberta Nieuwveld. Abraham is overleden omstreeks 12-06-1862 in Gouda, ongeveer 32 jaar oud (oorzaak: Omgekomen door verdrinking. Lijk gevonden in de Kattensingelgracht).
Notitie bij Abraham: ouders wonend op den Raam
Beroep: 1854: pijpmaker
Religie: N.H.
 
Kinderen van Gerrigje en Abraham:
1 N.N. van Rijswijk, levenloos geboren dochter, geboren op 12-06-1854 in Gouda.
2 Jan van Rijswijk, geboren op 18-06-1855 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Jan: Ouders wonend aan de Nieuwe Haven
Jan is overleden op 22-06-1855 in Gouda, 4 dagen oud.
3 N.N. van Rijswijk, levenloos geboren zoon, geboren op 17-11-1856 in Gouda.
4 Elizabeth Johanna van Rijswijk, geboren op 10-12-1857 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Elizabeth: ouders wonend op den Raam
Elizabeth is overleden op 13-04-1858 in Gouda, 4 maanden oud.
 
VII-aa Frans Boot is geboren op 16-02-1832 in Gouda, zoon van Jacob Boot (zie VI-o) en Elisabeth van der Noot. Frans is overleden op 31-07-1871 in Gouda, 39 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Frans: overleden in het huis op de Nieuwe Haven N 65
Beroep: 1856: pijpmaker; 1858: barbier
Religie: N.H.
Frans trouwde, 24 jaar oud, op 07-05-1856 in Gouda met Antje Lohman, 26 jaar oud. Antje is geboren op 05-01-1830 in Blokzijl. Antje is overleden op 06-10-1896 in Gouda, 66 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Antje: overleden in het huis aan de Nieuwe Haven N 81
Notitie bij Antje: dochter van Jan Hermens Lohman (1798), smidsknecht, getrouwd op 22-10-1824 met Lubbigje (Lupke) Klaazen de Lange (1802 - vóór 1834)
Beroep:1856: dienstbode; 1896: tapster
Religie: N.H.
 
Kinderen van Frans en Antje:
1 Elizabeth Jacoba Boot, geboren op 21-03-1858 in Gouda. Elizabeth is overleden op 25-11-1926 in Utrecht, 68 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Elizabeth: laatst wonend te Gouda
Elizabeth bleef ongehuwd.
Religie: N.H.
2 Herman Jacobus Boot, geboren op 29-06-1860 in Gouda. Herman is overleden op 28-12-1860 in Gouda, 5 maanden oud.
Religie: N.H. gedoopt
3 Jacobus Franciscus Boot, geboren op 13-11-1861 in Gouda. Jacobus is overleden op 28-11-1867 in Gouda, 6 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jacobus: In het overlijdensbericht heet dit kind Jacobus Hermanus
Religie: N.H. gedoopt
4 Gerritje Boot, geboren op 10-06-1864 in Gouda. Gerritje is overleden op 31-08-1864 in Gouda, 2 maanden oud.
Religie: N.H. gedoopt
5 Lemina Ermina Boot, geboren op 01-04-1866 in Gouda. Lemina is overleden op 12-06-1867 in Gouda, 1 jaar oud.
Religie: N.H. gedoopt
6 Jacob Boot, geboren op 19-05-1868 in Gouda. Volgt VIII-ac.
7 Frans Hermanus Boot, geboren op 16-12-1871 in Gouda. Frans is overleden op 24-04-1875 in Gouda, 3 jaar oud.
Religie: N.H. gedoopt
 
VII-ab Hendrik Boot is geboren op 05-04-1806 in Gouda, zoon van Hermanus 2 Boot (zie VI-p) en Aletta (Letje) Trijsburg. Hij is gedoopt op 07-04-1806 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Hendrik: NDG, doopgetuige: Johanna Schraavesande
Hendrik is overleden op 27-03-1893 in Gouda, 86 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Hendrik: overleden in het huis aan de Groeneweg L 111
Adres: ging op 04-03-1880 wonen aan de Groeneweg 78 (werkinrichting)
Beroep: 1829: baandersknecht; baanspinner; 1893:touwspinner
Hendrik:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 13-12-1829 in Gouda met Christina Stolwijk, 26 jaar oud. Christina is geboren op 03-08-1803 in Gouda. Zij is gedoopt op 03-08-1803 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Christina: RKK Brasem, susc.: Christina Janmaat
Christina is overleden op 01-01-1851 in Gouda, 47 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Christina: overleden in het Gasthuis, OostHaven B 21
Notitie bij Christina: dochter van Michael Jansz Stolwijk (11-12-1763 Gouda - 20-05-1826 Gouda), pijpmakersknecht, ondertrouwd op 15-04-1798, getrouwd Schepenen en R.K. Sint Jozef op 30-04-1798 in Gouda met Maria Janmaat (ca 1777), kraamverwaarster
Beroep: 1829: choonmaakster; 1851: werkster
Religie: R.K.
(2) trouwde, 45 jaar oud, op 21-05-1851 in Gouda met Anna(Johanna) Trist (Frist), 32 jaar oud. Anna(Johanna) is geboren op 24-09-1818 in Gouda. Anna(Johanna) is overleden op 20-09-1862 in Gouda, 43 jaar oud.
Notitie bij Anna(Johanna): dochter van Cornelis Trist, overleden, geboren omstreeks 1766, baandersknecht, baanspinner, en van Johanna Lourier, overleden, geboren omstreeks 1785, hekelster. Weduwe van Jacob Woutherus Starre, ovl. 17-03-1850 [akte 156], getrouwd 19-11-1845 te Gouda [akte 122]
Beroep: hekelster
Religie: R.K.
 
Kinderen van Hendrik en Christina:
1 N.N. Boot, levenloos geboren zoon, geboren op 30-01-1829 in Gouda.
2 N.N. Boot, levenloos geboren dochter, geboren op 07-10-1836 in Gouda.
3 N.N. Boot, levenloos geboren dochter, geboren op 13-03-1838 in Gouda.
4 N.N. Boot, levenloos geboren dochter, geboren op 20-12-1839 in Gouda.
5 Hermina Boot, geboren op 19-07-1841 in Gouda. Hermina is overleden op 31-05-1855 in Gouda, 13 jaar oud.
Religie:R.K. gedoopt
 
Kinderen van Hendrik en Anna(Johanna):
6 Arie Boot, geboren op 05-03-1852 in Gouda. Arie is overleden op 08-06-1852 in Gouda, 3 maanden oud.
Notitie bij overlijden van Arie: ouders woonden in de Lemdulsteeg
7 Hendrika Boot, geboren op 25-11-1853 in Gorinchem. Volgt VIII-ad.
8 Adrianus Boot, geboren op 05-05-1855 in ?.
9 Hermanus Boot, geboren op 07-01-1857 in Gouda. Volgt VIII-ae.
10 Johannes Cornelis Boot, geboren op 05-11-1860 in Gouda. Johannes is overleden op 12-07-1863 in Gouda, 2 jaar oud.
 
VII-ac Arie Boot is geboren op 17-09-1816 in Gouda, zoon van Hermanus 2 Boot (zie VI-p) en Aletta (Letje) Trijsburg. Arie is overleden op 01-02-1901 in Gouda, 84 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Arie: overleden in het huis aan de Lemdulsteeg M 172
Beroep: 1854: pijpmaker; 1857: sjouwer; bediende in het Gasthuis
Religie: N.H.
Arie trouwde, 37 jaar oud, op 16-08-1854 in Gouda met Johanna Petronella Wester, 28 jaar oud. Johanna is geboren op 18-03-1826 in Amsterdam. Johanna is overleden op 15-09-1906 in Gouda, 80 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Johanna: overleden in het huis aan de Lemdulsteeg M 172
Notitie bij Johanna: dochter van Maria Wester, overleden vóór 1854
Beroep:1854:dienstbode; werkster
Religie: N.H.
 
Kinderen van Arie en Johanna:
1 Hermanus Boot, geboren op 16-10-1854 in Gouda. Hermanus is overleden op 18-01-1855 in Gouda, 3 maanden oud.
Religie: N.H. gedoopt
2 Hermina Boot, geboren op 11-04-1856 in Gouda. Hermina is overleden op 18-07-1856 in Gouda, 3 maanden oud.
Religie: N.H. gedoopt
3 Franciscus Karel Boot, geboren op 18-09-1857 in Gouda. Volgt VIII-af.
4 Johanna Petronella 1 Boot, geboren op 02-05-1861 in Gouda. Johanna is overleden op 18-12-1871 in Gouda, 10 jaar oud.
Religie: N.H. gedoopt
5 Arie Boot, geboren op 23-09-1864 in Gouda. Volgt VIII-ag.
6 Johanna Petronella 2 Boot, geboren op 07-06-1873 in Gouda. Johanna is overleden op 05-05-1896 in Gouda, 22 jaar oud.
 
VIII-a Gijsbert van der Kint is geboren op 08-02-1811 in Gouda, zoon van Hendrik van der Kint (Kind) en Helena (Lena, Leena) Boot (zie VII-b). Hij is gedoopt op 10-02-1811 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Gijsbert: NDG, doopgetuige: Teuna vander Kint
Gijsbert is overleden op 23-11-1874 in Gouda, 63 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Gijsbert: overleden in het huis op de Gouwe O 196
Adres: 1832 Vogelenzang
Beroep: 1832: pijpmakersknecht; 1835: winkelknecht
Gijsbert trouwde, 24 jaar oud, op 10-06-1835 in Gouda met Maria van Eijk, 20 jaar oud. Maria is geboren op 28-02-1815 in Gouda. Maria is overleden op 18-03-1880 in Gouda, 65 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Maria: overleden in het huis in de Lange Groenendaal I 80
Notitie bij Maria: dochter van Hermanus van Eijk, mandenmakersbaas, en van Adriana van der Kleijn
Beroep: 1835: pijpmaakster
 
VIII-b Willem van der Kind is geboren op 23-04-1814 in Gouda, zoon van Hendrik van der Kint (Kind) en Helena (Lena, Leena) Boot (zie VII-b). Willem is overleden op 04-04-1877 in Waddinxveen, 62 jaar oud.
Beroep: schepenjager; 1845: opperman
Willem trouwde, 32 jaar oud, op 30-07-1846 in Broek (zh) met Neeltje IJsselsteijn, 25 jaar oud. Neeltje is geboren op 03-12-1820 in Zuid-Waddinxveen. Neeltje is overleden op 17-09-1902 in Waddinxveen, 81 jaar oud.
Notitie bij Neeltje: dochter van Teunis IJsselsteijn en van Alida van der Hoeven. Neeltje is, na het overlijden van Willem, in 1879 te Waddinxveen getrouwd met weduwnaar Hendrik van den Berg
 
VIII-c Hendrika van der Kind is geboren op 14-08-1818 in Gouda, dochter van Hendrik van der Kint (Kind) en Helena (Lena, Leena) Boot (zie VII-b). Hendrika is overleden op 24-02-1896 in Gouda, 77 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Hendrika: overleden in het Gasthuis, OostHaven B 21
Beroep: 1838: naaister; 1896: waschvrouw
Hendrika trouwde, 19 jaar oud, op 11-04-1838 in Gouda met Pieter Adrianus van der Ree, 19 jaar oud. Pieter is geboren op 30-05-1818 in Gouda. Pieter is overleden op 31-05-1873 in Gouda, 55 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Pieter: overleden in het huis aan de Kleiwegsteeg B 259
Notitie bij Pieter: zoon van Nicolaas van der Ree, koolenmeeter, en van Johanna Vermeulen (ovl <1838)
Beroep: 1838:pottenbakkersknecht; 1873: pottendraaier
 
VIII-d Teuna van der Kint is geboren op 20-07-1821 in Gouda, dochter van Hendrik van der Kint (Kind) en Helena (Lena, Leena) Boot (zie VII-b). Teuna is overleden op 11-01-1894 in Gouda, 72 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Teuna: overleden in het huis op de Nieuwe haven K 42
Adres:1875 Amsterdam
Beroep: 1850: aaister; 1894: mutsenwaschster
Teuna trouwde, 28 jaar oud, op 03-04-1850 in Gouda met Abraham Eliseus Wout, 26 jaar oud. Abraham is geboren op 04-01-1824 in Gouda. Abraham is overleden op 09-04-1874 in Gouda, 50 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Abraham: overleden in het huis in de Kuipersteeg K 8
Notitie bij Abraham: zoon van Maarten Wout (<1850 overleden) en van Anna Maria Soos
Beroep: 1850: verver; 1874: verver
 
VIII-e Johannes van der Kint is geboren op 20-02-1824 in Gouda, zoon van Hendrik van der Kint (Kind) en Helena (Lena, Leena) Boot (zie VII-b). Johannes is overleden op 09-11-1885 in Gouda, 61 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Johannes: overleden in het huis in de Kuiperstraat K 224
Adres: Gouda
Beroep: 1845: talbediende; 1885: koetsier
Johannes trouwde, 21 jaar oud, op 31-12-1845 in Gouda met Dirkje Johanna de Koning, 24 jaar oud. Dirkje is geboren op 18-09-1821 in Gouda. Dirkje is overleden op 30-12-1896 in Gouda, 75 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Dirkje: overleden in het huis in de Kuiperstraat K 224
Notitie bij Dirkje: dochter van Jacob de Koning, mandenmaker, en van Anna Naomi Wiltenburg
Beroep:1845: dienstbode
 
VIII-f Cornelia Johanna van Schravezand is geboren op 14-05-1826 in Gouda, dochter van Cornelis van Schravenzande (’s Gravenzande) (zie VII-f) en Geertruij van Willigen. Cornelia is overleden op 20-01-1900 in Gouda, 73 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Cornelia: overleden in het huis aan de Nieuwe Haven N 47
Beroep: 1853: pijpmaakster
Cornelia trouwde, 27 jaar oud, op 18-05-1853 in Gouda met Jacob Soffree, 31 jaar oud. Jacob is geboren op 19-12-1821 in Gouda, zoon van Hendrik Souffreu (Soffree) en Nela (Neeltje) Boot. Jacob is overleden op 15-11-1890 in Gouda, 68 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jacob: overleden in het huis aan de Nieuwe Haven N 204
Beroep: 1853: touwspinner 
 
VIII-g Geertruij ’s Gravezande is geboren op 01-08-1836 in Gouda, dochter van Cornelis van Schravenzande (’s Gravenzande) (zie VII-f) en Geertruij van Willigen. Geertruij is overleden op 04-04-1919 in Gouda, 82 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Geertruij: overleden in het huis in de Vlamingstraat nr 11
Beroep: 1858: pijpmaakster
Geertruij trouwde, 21 jaar oud, op 28-07-1858 in Gouda met Pieter Boon, 25 jaar oud. Pieter is geboren op 06-03-1833 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Pieter: ouders beiden pijpmakers, wonend op de Nieuwe Haven
Pieter is overleden op 17-02-1890 in Gouda, 56 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Pieter: overleden in het huis op de Nieuwe Haven N 202
Notitie bij Pieter: zoon van Jan Boon (1794 Gouda), koopman, getrouwd op 11-04-1827 in Gouda met Catharina van den Berg (1805 Gouda)
Beroep: 1858: touwspinner; 1890: fabriekwerker
 
Kind van Geertruij en Pieter:
1 Johanna Cornelia Boon, geboren op 12-05-1877 in Gouda. Volgt IX-a.
 
VIII-h Willemina (Wilhelmina) Boot is geboren op 04-12-1826 in Gouda, dochter van Arij 2 Boot (zie VII-i) en Gerrigje (Gerritje) Kinwell(Kinwel,Kingwel). Willemina is overleden op 22-01-1888 in Gouda, 61 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Willemina: overleden in het huis aan de Kattensingel Q 163
Religie: N.H.
Willemina trouwde, 31 jaar oud, op 28-07-1858 in Gouda met Jan van Rijswijk, 25 jaar oud. Jan is geboren op 22-11-1832 in Gouda, zoon van Jan van Rijswijk en Jacoba Lamberta Nieuwveld. Jan is overleden op 10-01-1897 in Gouda, 64 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jan: overleden in het huis in de Boomgaardstraat RR 34
Beroep: pottenbakker; 1858: touwspinner; 1897: zonder
Religie: N.H.
 
Kinderen van Willemina en Jan:
1 Jacoba Lambertha van Rijswijk, geboren op 26-10-1858 in Gouda. Volgt IX-b.
2 Arie van Rijswijk, geboren op 19-12-1860 in Gouda. Arie is overleden op 26-04-1861 in Gouda, 4 maanden oud.
3 Willemina van Rijswijk, geboren op 11-04-1862 in Gouda. Willemina is overleden op 26-06-1862 in Gouda, 2 maanden oud.
4 Gerarda 1 van Rijswijk, geboren op 27-06-1863 in Gouda. Gerarda is overleden op 08-11-1863 in Gouda, 4 maanden oud.
5 Johanna van Rijswijk, geboren op 26-01-1865 in Gouda. Volgt IX-c.
6 Gerarda 2 van Rijswijk, geboren op 29-10-1867 in Gouda. Gerarda is overleden op 16-11-1867 in Gouda, 18 dagen oud.
 
VIII-i Catharina Boot is geboren op 12-05-1832 in Gouda, dochter van Arij 2 Boot (zie VII-i) en Gerrigje (Gerritje) Kinwell(Kinwel,Kingwel). Catharina is overleden op 14-02-1900 in Gouda, 67 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Catharina: overleden in het Gasthuis, OostHaven B 21
Religie: N.H.
Catharina trouwde, 22 jaar oud, op 07-06-1854 in Gouda met Coenraad Nieuwveld, 22 jaar oud. Coenraad is geboren op 28-09-1831 in Gouda. Coenraad is overleden op 05-08-1890 in Gouda, 58 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Coenraad: overleden in het huis op de Nieuwe Haven N 78
Notitie bij Coenraad: zoon van Willem Nieveld (Nieuwveld) en van Johanna Vergeer
Beroep: 1854: pijpmaker; 1890 pijpmaker
Religie: N.H.
 
Kind van Catharina uit onbekende relatie:
1 Arie Boot, geboren op 11-02-1851 in Gouda. Arie is overleden op 06-05-1851 in Gouda, 2 maanden oud.
 
Kinderen van Catharina en Coenraad:
2 Willem Nieuwveld, geboren op 02-07-1854 in Gouda. Willem is overleden op 04-10-1854 in Gouda, 3 maanden oud.
3 Gerarda Johanna Nieuwveld, geboren op 23-09-1855 in Gouda. Gerarda is overleden op 26-11-1855 in Gouda, 2 maanden oud.
4 Johannes Nieuwveld, geboren op 18-09-1856 in Gouda. Johannes is overleden op 12-11-1856 in Gouda, 1 maand oud.
5 Abraham 1 Nieuwveld, geboren op 11-10-1857 in Gouda. Abraham is overleden op 13-01-1858 in Gouda, 3 maanden oud.
6 Catharina 1 Nieuwveld, geboren op 03-11-1858 in Gouda. Catharina is overleden op 09-06-1859 in Gouda, 7 maanden oud.
7 Arie 1 Nieuwveld, geboren op 02-04-1860 in Gouda. Arie is overleden op 17-07-1860 in Gouda, 3 maanden oud.
8 Johanna Nieuwveld, geboren op 10-05-1861 in Gouda. Johanna is overleden op 22-06-1861 in Gouda, 1 maand oud.
9 Catharina 2 Nieuwveld, geboren op 09-06-1862 in Gouda. Catharina is overleden op 10-08-1862 in Gouda, 2 maanden oud.
10 Helena Nieuwveld, geboren op 20-03-1864 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Helena: ouders wonend op den Raam
Helena is overleden op 28-05-1864 in Gouda, 2 maanden oud.
11 Heiltje Nieuwveld, geboren op 19-04-1865 in Gouda. Heiltje is overleden op 07-07-1865 in Gouda, 2 maanden oud.
12 Cornelia Nieuwveld, geboren op 24-11-1866 in Gouda. Cornelia is overleden op 23-01-1867 in Gouda, 1 maand oud.
13 Arie 2 Nieuwveld, geboren op 02-01-1868 in Gouda. Arie is overleden op 10-05-1868 in Gouda, 4 maanden oud.
14 Coenraad Nieuwveld, geboren op 26-02-1869 in Gouda. Coenraad is overleden op 28-05-1869 in Gouda, 3 maanden oud.
15 Wilhelmina Nieuwveld, geboren op 10-05-1870 in Gouda. Wilhelmina is overleden op 12-09-1870 in Gouda, 4 maanden oud.
16 Abraham 2 Nieuwveld, geboren op 07-07-1871 in Gouda. Volgt IX-d.
17 Wilhelmina Catharina Nieuwveld, geboren op 25-05-1874 in Gouda. Wilhelmina is overleden op 30-07-1874 in Gouda, 2 maanden oud.
18 Bartholomeus Nieuwveld, geboren op 21-10-1875 in Gouda. Bartholomeus is overleden op 17-01-1876 in Gouda, 2 maanden oud.
 
VIII-j Arie Boot is geboren op 08-03-1834 in Gouda, zoon van Arij 2 Boot (zie VII-i) en Gerrigje (Gerritje) Kinwell(Kinwel,Kingwel). Arie is overleden op 19-05-1895 in Utrecht, 61 jaar oud.
Beroep: 1858: touwspinner; 1873: touwspinner
Religie: N.H.
Arie trouwde, 39 jaar oud, op 07-05-1873 in Gouda met Margaretha Hordijk, 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Arie en Margaretha: erkennen zoon Jean
Margaretha is geboren op 26-10-1848 in Gouda. Margaretha is overleden op 23-07-1904 in Utrecht, 55 jaar oud.
Notitie bij Margaretha: dochter van Jan Hordijk (13-02-1806 Hilversum - 03-03-1849 Gouda), getrouwd 11-05-1831 in Gouda met Margaretha van Gent (15-02-1812 Gouda), naaister
Beroep: 873: naaister
Religie: N.H.
 
Kinderen van Arie en Margaretha:
1 Jean Boot (geboren Hordijk), geboren op 31-10-1869 in Gouda. Volgt IX-e.
2 Arie Boot, geboren op 18-01-1874 in Gouda. Volgt IX-f.
3 Dammes (Damas) Boot, geboren op 11-10-1875 in Gouda. Volgt IX-g.
4 Margaretha Boot, geboren op 08-09-1877 in Gouda. Volgt IX-h.
5 Gerrit Boot, geboren op 07-05-1883 in Utrecht. Volgt IX-i.
 
VIII-k Willem Boot is geboren op 12-04-1838 in Gouda, zoon van Arij 2 Boot (zie VII-i) en Gerrigje (Gerritje) Kinwell(Kinwel,Kingwel). Willem is overleden op 28-03-1903 in Gouda, 64 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Willem: overleden in het huis aan de Raam O 13
Adres: 1869 Raam O 15
Beroep: 1858: touwspinner; 1866: ociëteitsbediende; 1869: brievenbesteller; 1903: kantoorknecht bij de posterijen
Religie: N.H.
Willem trouwde, 19 jaar oud, op 20-01-1858 in Gouda met Catharina Hageman, 25 jaar oud. Catharina is geboren op 02-02-1832 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Catharina: ouders wonend op den Raam
Catharina is overleden op 29-12-1898 in Gouda, 66 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Catharina: overleden in het huis aan de Raam O 13
Notitie bij Catharina: dochter van Jacobus Hageman, pijpenfabrikeur (1804 Gouda), getrouwd op 14-01-1824 in Gouda met Catharina Zoet (18-12-1804 Gouda - ca 1858)
Beroep: 1858: pijpmaakster
Religie: N.H.
 
Kinderen van Willem en Catharina:
1 Arie Boot, geboren op 10-04-1858 in Gouda. Volgt IX-j.
2 Catharina Josina Boot, geboren op 08-12-1860 in Gouda. Catharina is overleden op 19-02-1865 in Gouda, 4 jaar oud.
3 Gerardus Jacobus Boot, geboren op 30-09-1863 in Gouda. Volgt IX-k.
4 Tanneke Herberta Boot, geboren op 22-02-1866 in Gouda. Tanneke is overleden op 15-04-1866 in Gouda, 1 maand oud.
5 Jacobus Wilhelmus Boot, geboren op 04-03-1867 in Gouda. Volgt IX-l.
6 Willem Gijsbert Boot, geboren op 21-07-1869 in Gouda. Volgt IX-m.
7 Otto Leendert Boot, geboren op 13-07-1872 in Gouda. Otto is overleden op 10-01-1884 in Gouda, 11 jaar oud.
8 Herbertus Damas Boot, geboren op 02-01-1875 in Gouda. Volgt IX-n.
 
VIII-l Jacobus Boot is geboren op 09-01-1842 in Gouda, zoon van Arij 2 Boot (zie VII-i) en Gerrigje (Gerritje) Kinwell(Kinwel,Kingwel). Jacobus is overleden op 04-05-1899 in Gouda, 57 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jacobus: overleden in het huis aan de Groeneweg L 157
Beroep: touwslager(sleerling); 1866: pottenbakker
Religie: N.H.
Jacobus trouwde, 24 jaar oud, op 09-05-1866 in Gouda met Gerarda (Gerritje) van Hoorn, 26 jaar oud. Gerarda is geboren op 03-12-1839 in Gouda. Gerarda is overleden op 28-04-1917 in Gouda, 77 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Gerarda: overleden in het huis aan de Krugerlaan 130
Notitie bij Gerarda: dochter van Arie van Hoorn, geboren op 28-02-1803 in Gouda, sjouwerman, getrouwd op 11-02-1829 in Gouda met Giela van der List, geboren op 24-08-1806 in Gouda, kraamverwaarster
Beroep: 1866:zonder; naaister; 1917: zonder
Religie: N.H.
 
Kinderen van Jacobus en Gerarda:
1 Gerarda Boot, geboren op 03-08-1866 in Gouda. Volgt IX-o.
2 Giela Boot, geboren op 05-06-1869 in Gouda. Giela is overleden op 26-05-1871 in Gouda, 1 jaar oud.
3 Arie Boot, geboren op 11-12-1871 in Gouda. Volgt IX-p.
4 NN Boot, levenloos geboren dochter, geboren op 29-08-1874 in Gouda.
5 Daniël Martinus Boot, geboren op 23-08-1875 in Gouda. Volgt IX-q.
6 Willemina Boot, geboren op 13-02-1879 in Gouda. Willemina is overleden op 22-02-1880 in Gouda, 1 jaar oud.
7 Jacobus Boot, geboren op 22-06-1881 in Gouda. Volgt IX-r.
8 Catharina Boot, geboren op 27-09-1883 in Gouda. Catharina is overleden op 30-12-1883 in Gouda, 3 maanden oud.
 
VIII-m Adrianus Bastiaan van der Klein (Kleijn) is geboren op 31-08-1828 in Gouda, zoon van Gerrit van der Klein (Kleijn) en Maria Boot (zie VII-n). Adrianus is overleden op 15-11-1865 in Gouda, 37 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Adrianus: overleden in het huis op de Nieuwe Haven N 54
Beroep: 1854 touwspinner
Adrianus:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 02-08-1854 in Gouda met Adriana Vingerling, 21 jaar oud. Adriana is geboren op 29-06-1833 in Gouda. Adriana is overleden op 05-09-1863 in Gouda, 30 jaar oud (oorzaak: overleden kort na de geboorte van haar eerste kind, dat na enkele weken eveneens overleed.).
Notitie bij overlijden van Adriana: overleden in het huis op de Nieuwe Haven N 70
Notitie bij Adriana: dochter van Ary Vingerling, pijpmaker, en van Elisabeth van der Palm, werkster
Beroep: 1854: pijpmaakster
(2) trouwde, 35 jaar oud, op 25-11-1863 in Gouda met Gijsberta Koeman, 35 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Adrianus en Gijsberta: Gijsberta was weduwe van Frederik Bezemer (ovl. 1862). Na het overlijden van Adrianus Bastiaan is Gijsberta in 1868 getrouwd met Frans de Gruil (ovl. 1871), zoon van Hendrik de Gruil en van Lena Vergeer. Gijsberta trouwde vervolgens in 1872 met de veel jongere Hendrik van Maaren.
Gijsberta is geboren op 30-08-1828 in Gouda. Gijsberta is overleden op 07-03-1899 in Gouda, 70 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Gijsberta: overleden in het huis in de Vrouwesteeg N 137
Notitie bij Gijsberta: dochter van Adriana Koeman, 
Beroep: hekelster.
 
VIII-n Cornelis van der Kleijn is geboren op 25-03-1833 in Gouda, zoon van Gerrit van der Klein (Kleijn) en Maria Boot (zie VII-n).
Notitie bij de geboorte van Cornelis: geboren in de Nieuwsteeg
Cornelis is overleden op 17-12-1901 in Gouda, 68 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Cornelis: overleden in het huis aan de Groeneweg L 119
Beroep: 1858: touwspinner; 1901: touwslager
Cornelis trouwde, 25 jaar oud, op 27-10-1858 in Gouda met Alida Schorel, 26 jaar oud. Alida is geboren op 17-09-1832 in Gouda. Alida is overleden op 02-07-1888 in Gouda, 55 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Alida: overleden in het huis aan de Karnemelksloot R 425
Notitie bij Alida: dochter van Jacob Schorel, sjouwer, en van Grietje van der Dussen, ongehuwd, werkster
Beroep: 1858: hekelster; 1888: zonder
 
VIII-o Gerrit van der Klein (Kleijn) is geboren op 12-03-1840 in Gouda, zoon van Gerrit van der Klein (Kleijn) en Maria Boot (zie VII-n).
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Gerrit is geboren op de Blekerssingel
Gerrit is overleden op 20-03-1895 in Gouda, 55 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Gerrit: overleden in het huis aan de Boelekade R 25
Beroep: 1863: touwspinner; 1895 :touwslager
Religie: N.H.
Gerrit:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 13-05-1863 in Gouda met Kniera Mils, 26 jaar oud. Kniera is geboren op 25-01-1837 in Gouda. Kniera is overleden op 20-08-1881 in Gouda, 44 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Kniera: overleden in het huis in de Lemdulsteeg M 191
Notitie bij Kniera: dochter van Johannes Mils, timmermansknecht, en van Susanna de Beu
Beroep: 1863: hekelster; 1881: zonder
(2) trouwde, 42 jaar oud, op 05-04-1882 in Gouda met Maria van Riemsbergen, 43 jaar oud. Maria is geboren op 10-02-1839 in Gouda, dochter van Frans van Riemsbergen en Geertruij Boot.
Notitie bij de geboorte van Maria: geboren aan de Nieuwe Haven
Maria is overleden op 15-01-1914 in Gouda, 74 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Maria: overleden in het huis aan de Groeneweg nr 11
Maria is weduwe van Johannes van Leeuwen (1839-1876), met wie zij trouwde op 13-04-1864 in Gouda.
Beroep: 1864: dienstbode; 1882: zonder
Religie: N.H.
 
VIII-p Le(e)na de Jong is geboren op 18-12-1838 in Gouda, dochter van Leendert Boot (zie VII-o) en Gerrigje de Jong.
Notitie bij de geboorte van Le(e)na: Lena is geboren in een huis op de Nieuwe Haven. Zij heeft de achternaam van haar moeder gekregen omdat haar moeder nog niet was getrouwd met haar biologische vader Leendert Boot.
Le(e)na is overleden op 11-12-1894 in Gouda, 55 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Le(e)na: overleden in het huis in de Komijnsteeg K 32
Beroep:  1860: zonder; 1894: werkster
Le(e)na trouwde, 21 jaar oud, op 08-02-1860 in Gouda met Gerrit Hageman, 21 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Le(e)na en Gerrit: Lena trouwde, na het overlijden van Gerrit Hageman, in 1873 met de weduwnaar Arie Rijnhout en, na diens overlijden, in 1880 met de weduwnaar Jan Boenink.
Gerrit is geboren op 06-03-1838 in Gouda. Gerrit is overleden op 29-06-1868 in Gouda, 30 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Gerrit: overleden in het huis in de Lemdulsteeg M 104
Notitie bij Gerrit: zoon van Jan Hageman (1811), getrouwd op 28-01-1835 in Gouda met Kniera de Beu (04-07-1814 Gouda)
Beroep: 1860: koekebakker
 
VIII-q Neeltje van der Tuin (Tuijn) is geboren op 21-04-1838 in Gouda, dochter van Pieter van der Tuyn en Johanna Boot (zie VII-q). Neeltje is overleden op 28-02-1916 in Gouda, 77 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Neeltje: overleden in het huis in de Krugerlaan nr 130
Beroep: 1859: hekelster; 1883: zonder
Religie: N.H.
Neeltje:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op 03-08-1859 in Gouda met Jan Begeer, 30 jaar oud. Jan is geboren op 27-10-1828 in Gouda. Jan is overleden op 06-04-1882 in Gouda, 53 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jan: overleden in het huis op den Raam O 355
Notitie bij Jan: zoon van Wouter Begeer, pijpmaker, en van Agatha van Unen, pijpmaakster
Beroep: 1859: touwspinner; 1882: sjouwerman
(2) trouwde, 45 jaar oud, op 13-06-1883 in Gouda met Gerrit Aret, 47 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Neeltje en Gerrit: Na het overlijden van Jan Begeer is Neeltje getrouwd met Gerrit Aret, weduwnaar, eerst van Adriana van der Strigt en daarna van Cornelia Johanna van der Bree.
Gerrit is geboren op 13-07-1835 in Gouda. Gerrit is overleden op 21-05-1890 in Gouda, 54 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Gerrit: overleden in het huis op de Nieuwe Haven N 65. De in de overlijdensakte vermelde leeftijd van 65 jaren is onjuist.
Notitie bij Gerrit: zoon van Johan Philip Aret, pijpmaker, en van Maria Oosterkerk.
Beroep: 1883: touwspinner
(3) trouwde, 53 jaar oud, op 10-06-1891 in Gouda met Simon de Jong, 46 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Neeltje en Simon: Simon was weduwnaar van Maria Vermeulen, ovl. 14-07-1890.
Simon is geboren op 04-11-1844 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Simon: Simon is geboren in de Vuilsteeg uit zijn ongehuwde moeder en erkend door vader Pieter de Jong bij zijn huwelijk met de moeder op 04-11-1848 te Gouda
Simon is overleden op 04-02-1920 in Gouda, 75 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Simon: overleden in het huis in de Krugerlaan nr 130
Notitie bij Simon: zoon van Pieter de Jong en van Dirkje van Wijk.
Beroep: 1891: pijpmaker
 
VIII-r Pieter van der Tuin is geboren op 18-06-1841 in Gouda, zoon van Pieter van der Tuyn en Johanna Boot (zie VII-q).
Notitie bij de geboorte van Pieter: geboren in de Vrouwe Vestesteeg
Pieter is overleden op 01-02-1889 in Gouda, 47 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Pieter: overleden in het huis in de Karnemelksloot R 406
Beroep: 1879: touwspinner
Religie: N.H.
Pieter trouwde, 37 jaar oud, op 05-03-1879 in Gouda met Cornelia van der Velden, 36 jaar oud. Cornelia is geboren op 30-10-1842 in Gouderak. Cornelia is overleden op 24-05-1889 in Gouda, 46 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Cornelia: overleden in het huis in de Vogelenzang M 98
Notitie bij Cornelia: dochter van Willem van der Velden, steenbakker te Capelle aan den IJssel, en van Thona Twigt 
 
VIII-s Johanna van der Louw is geboren op 12-09-1846 in Gouda, dochter van Cornelis Jacobus van der Louw en Johanna Boot (zie VII-q).
Notitie bij de geboorte van Johanna: De geboorteakte vermeldt de geboorte van Johanna als kind van het mannelijk geslacht!
Johanna is overleden op 05-06-1876 in Gouda, 29 jaar oud (oorzaak: kort na de geboorte en het overlijden van haar tweede kind).
Beroep: 1876:hekelster
Religie: N.H.
Johanna trouwde, 27 jaar oud, op 10-12-1873 in Gouda met Nicolaas Nabbe, 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Johanna en Nicolaas: Nicolaas is, na het overlijden van Johanna van der Louw, in 1878 getrouwd met Evertje van Ingen, weduwe van Johannes de Gruijl, dochter van Dirk van Ingen en van Pietertje de Bruin.
Nicolaas is geboren op 08-12-1848 in Gouda. Nicolaas is overleden op 20-02-1904 in Gouda, 55 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Nicolaas: overleden in het Gasthuis, OostHaven B 21
Notitie bij Nicolaas: zoon van Jacob Nabbe, pijpmaker, en van Pieternella van Hertem, wonend in de Kappenaarsteeg (beiden overleden voor 1873). Na het overlijden van Johanna in 1878 is Nicolaas te Gouda getrouwd met Evertje van Ingen, weduwe van Johannes de Gruijl
Beroep: 1873: leerlooiersknecht
 
VIII-t Gijsbertus van der Louw is geboren op 28-01-1852 in Gouda, zoon van Cornelis Jacobus van der Louw en Johanna Boot (zie VII-q). Gijsbertus is overleden op 16-08-1913 in Gouda, 61 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Gijsbertus: overleden in het huis aan de Speldemakersteeg nr 15
Beroep: 1872: touwspinner; 1913: zonder
Religie: N.H.
Gijsbertus trouwde, 20 jaar oud, op 02-10-1872 in Gouda met Grietje den Riet, 20 jaar oud. Grietje is geboren op 14-12-1851 in Gouda. Grietje is overleden op 28-07-1916 in Gouda, 64 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Grietje: overleden in het huis aan de Krugerlaan nr 130
Notitie bij Grietje: dochter van Leendert den Riet, pottenbakker, en van Hendrika de Gruijl, hekelster, wonend in de Vogelenzang
Beroep: 1872: werkster; 1916: zonder
 
VIII-u Johanna den Riet is geboren op 19-08-1822 in Gouda, dochter van Arij 2 den Riet (zie VI-z) en Maria Boot (zie VII-r).
Notitie bij de geboorte van Johanna: ouders wonend op de Nieuwe Haven
Johanna is overleden op 29-12-1901 in Gouda, 79 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Johanna: overleden in het huis aan de Raam O 301
Beroep: 1846: pijpmaakster
Johanna trouwde, 24 jaar oud, op 16-09-1846 in Gouda met Hermanus Schouten, 23 jaar oud. Hermanus is geboren op 05-04-1823 in Gouda. Hermanus is overleden op 16-11-1910 in Gouda, 87 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Hermanus: overleden in het huis in de Boelenbergstraat nr 5
Notitie bij Hermanus: zoon van Cornelis Schouten, sjouwerman, en van Engeltje Verbruggen, pijpmaakster
Beroep: 1846: sjouwerman
 
VIII-v Hendrica Maria den Riet is geboren op 23-12-1823 in Gouda, dochter van Arij 2 den Riet (zie VI-z) en Maria Boot (zie VII-r).
Notitie bij de geboorte van Hendrica: ouders wonend in de Komijnsteeg
Hendrica is overleden op 26-05-1899 in Gouda, 75 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Hendrica: overleden in het Gasthuis, Oost Haven B 21
Beroep: 1852: pijpmaakster
Hendrica trouwde, 28 jaar oud, op 28-07-1852 in Gouda met Joannes Michielis van Gogh, 30 jaar oud. Joannes is geboren op 21-01-1822 in Gouda. Joannes is overleden op 19-12-1911 in Gouda, 89 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Joannes: overleden in het huis in de Krugerlaan nr 130
Notitie bij Joannes: zoon van Joannes van Gogh, pijpmaker, en van Catharina Bezem (Gouda)
Beroep: 1852: touwspinner
 
VIII-w Hendrik Spee is geboren op 27-03-1830 in Gouda, zoon van Hermanus Spee en Francijntje (Josina) Boot (zie VII-s). Hendrik is overleden op 29-01-1883 in Gouda, 52 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Hendrik: overleden in het huis in de Robaarsteeg M 148
Beroep: 1858: touwspinner; 1883: stukadoor
Hendrik trouwde, 28 jaar oud, op 28-07-1858 in Gouda met Cornelia Vermeulen, 25 jaar oud. Cornelia is geboren op 28-01-1833 in Gouda. Cornelia is overleden op 30-08-1905 in Gouda, 72 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Cornelia: overleden in het huis in de Wilhelminastraat M 102
Notitie bij Cornelia: dochter van Arie Vermeulen (pijpmakersknecht, < 1858 overleden) en van Johanna Pieternella van der Palm, pijpmaakster
 
VIII-x Catharina Johanna Boot is geboren op 07-12-1841 in Gouda, dochter van Thomas Boot (zie VII-t) en Antonia van Genderen. Catharina is overleden op 22-06-1893 in Gouda, 51 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Catharina: overleden in het huis aan de Groeneweg L 119
Beroep: 1867: pijpmaakster
Religie: N.H.
Catharina trouwde, 25 jaar oud, op 24-04-1867 in Gouda met Maarten de Graaf, 37 jaar oud. Maarten is geboren op 01-10-1829 in Gouda. Maarten is overleden op 01-05-1909 in Gouda, 79 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Maarten: overleden in het Gasthuis, OostHaven B 21
Notitie bij Maarten: zoon van Adrianus de Graaf, touwslagersknecht, en van Catharina (Trijntje) van den Broek (06-12-1786 - 04-12-1866)
Beroep: 1867: touwspinner; 1909: touwslager
Religie: N.H.
 
Kinderen van Catharina en Maarten:
1 Thomas de Graaf, geboren op 20-08-1869 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Thomas: Geboren in het huis aan de Groeneweg
Thomas is overleden op 30-08-1870 in Gouda, 1 jaar oud.
2 Johannes Maarten de Graaf, geboren op 18-07-1873 in Gouda. Volgt IX-s.
 
VIII-y Johannes Wilhelmus Hendrik Hellendoorn is geboren op 24-04-1852 in Gouda, zoon van Johannes Wilhelmus Hendrik Hellendoorn en Jacoba Boot (zie VII-u). Johannes is overleden op 13-12-1924 in Rotterdam, 72 jaar oud.
Adres: op 16-05-1862 vertrokken naar Rotterdam
Beroep: 1882: commies Belastingen
Religie: N.H.
Johannes trouwde, 30 jaar oud, op 29-07-1882 in Millingen met Jansje Teunissen, 20 jaar oud. Jansje is geboren op 27-11-1861 in Herwen en Aerdt (Rijnwaarden). Jansje is overleden op 23-01-1936 in Rotterdam, 74 jaar oud.
Notitie bij Jansje: dochter van Berendina Teunissen
Beroep: 1882: dienstmeid
 
VIII-z Thomas Hellendoorn is geboren op 11-08-1855 in Gouda, zoon van Johannes Wilhelmus Hendrik Hellendoorn en Jacoba Boot (zie VII-u).
Notitie bij de geboorte van Thomas: ouders wonen nu in de Komiijnsteeg
Thomas is overleden op 16-12-1919 in Rotterdam, 64 jaar oud. Thomas trouwde, 22 jaar oud, op 07-08-1878 in Rotterdam met Pieternella de Kok, 30 jaar oud. Pieternella is geboren op 18-05-1848 in Dordrecht.
Notitie bij de geboorte van Pieternella: geboren in de Nieuwstraat
Pieternella is overleden op 17-03-1923 in Rotterdam, 74 jaar oud.
Notitie bij Pieternella: dochter van Pieter de Kok, winkelknecht, en van Margrietha Stemerding
 
VIII-aa Maria Wilhelmina 2 Boot is geboren op 19-06-1865 in Gouda, dochter van Gerrit Boot (zie VII-y) en Maria Sophia Rond. Maria is overleden op 29-03-1959 in Den Haag, 93 jaar oud.
Religie: Remonstrants gedoopt
Maria trouwde, 25 jaar oud, op 13-05-1891 in Gouda met Johan Lodewijk Leeflang, 24 jaar oud. Johan is geboren op 04-02-1867 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Johan: ouders wonend op de Gouwe
Johan is overleden op 16-05-1928 in Den Haag, 61 jaar oud.
Notitie bij Johan: zoon van Coenraad Leeflang, kastelein, cigarenmaker (geb. ca 1838), en van Cornelia Maria Kerper
Beroep: 1891: broodbakker; 1915 :groentenhandelaar; 1924: vrachtrijder; 1925: vishandelaar
 
Kinderen van Maria en Johan:
1 Coenraad Gerardus Leeflang, geboren omstreeks 24-02-1892 in Gouda. Volgt IX-t.
2 Maria Louiza Gerarda 1 Leeflang, geboren op 10-02-1893 in Gouda. Maria is overleden op 23-05-1895 in Gouda, 2 jaar oud.
3 Coenraad Johan Lodewijk Leeflang, geboren op 11-03-1894 in Gouda. Coenraad is overleden op 13-05-1894 in Gouda, 2 maanden oud.
4 Maria Louisa Gerarda 2 Leeflang, geboren op 15-11-1895 in Gouda. Volgt IX-u.
5 Johan Lodewijk Leeflang, geboren op 12-11-1896 in Gouda. Volgt IX-v.
6 Gerardus Coenraad Leeflang, geboren op 11-03-1898 in Den Haag. Gerardus is overleden op 21-10-1898 in Den Haag, 7 maanden oud.
7 Gerarda Maria Leeflang, geboren op 25-07-1902 in Den Haag. Volgt IX-w.
8 Gerrit Leeflang, geboren op 05-01-1904 in Den Haag. Gerrit is overleden op 02-05-1904 in Den Haag, 3 maanden oud.
 
VIII-ab Gerarda Maria Boot is geboren op 07-04-1872 in Gouda, dochter van Gerrit Boot (zie VII-y) en Maria Sophia Rond.
Notitie bij de geboorte van Gerarda: Haar ouders wonend in een huis op de Gouwe
Gerarda is overleden op 30-11-1962 in Den Haag, 90 jaar oud.
Religie: Remonstrants gedoopt
Gerarda trouwde, 50 jaar oud, op 15-11-1922 in Gouda met Willem Sliedrecht, 66 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Gerarda en Willem: Willem is weduwnaar van Catharina Jansen (ovl. Gouda 1913).
Willem is geboren op 07-04-1856 in Gouda. Willem is overleden op 20-05-1932 in Gouda, 76 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Willem: overleden in het huis aan de Kleiwegstraat nr 19
Notitie bij Willem: zoon van Elardus Sliedrecht, timmerman, en van Jacoba Verveen, wonende in de Zeugstraat.
Beroep: 1922: timmerman
 
VIII-ac Jacob Boot is geboren op 19-05-1868 in Gouda, zoon van Frans Boot (zie VII-aa) en Antje Lohman. Jacob is overleden op 13-08-1930 in Den Haag, 62 jaar oud.
Beroep: 1888:timmerman
Religie: N.H.
Jacob:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op 29-08-1888 in Gouda met Levina van Willigen, 20 jaar oud. Levina is geboren op 29-05-1868 in Gouda. Levina is overleden op 08-04-1912 in Den Haag, 43 jaar oud.
Notitie bij Levina: dochter van Gerardus Johannes van Willigen (1843) en van Geertruida Lafeber (1844)
(2) trouwde, 51 jaar oud, op 24-12-1919 in Den Haag met Geertje van Wijk, 52 jaar oud. Geertje is geboren op 22-02-1867 in Dordrecht. Geertje is overleden op 04-09-1942 in Den Haag, 75 jaar oud.
Notitie bij Geertje: dochter van Gerrit Leendert van Wijk, arbeider, en van Jenneke van Wijk
 
Kinderen van Jacob en Levina:
1 Frans 1 Boot, geboren op 10-07-1889 in Gouda. Frans is overleden op 01-08-1891 in Gouda, 2 jaar oud.
2 Geertruida Boot, geboren op 02-11-1890 in Gouda. Geertruida is overleden op 18-05-1916 in Gouda, 25 jaar oud.
3 Frans 2 Boot, geboren op 18-02-1892 in Gouda. Volgt IX-x.
4 Gerardus Johannes Boot, geboren op 23-08-1893 in Gouda. Volgt IX-y.
5 Antje Elisabeth Boot, geboren op 17-01-1895 in Gouda. Volgt IX-z.
6 Alida Boot, geboren op 13-12-1897 in Gouda. Alida is overleden op 27-12-1917 in ? Nijmegen, 20 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Alida: in de overlijdensakte ontbreken gegevens over geboorteplaats en namen van ouders
Beroep: 1917: dienstbode
7 Albertus Gerardus Boot, geboren op 19-04-1900 in Gouda. Albertus is overleden op 17-08-1918 in Den Haag, 18 jaar oud. Albertus bleef ongehuwd.
 
VIII-ad Hendrika Boot (afb. 4) is geboren op 25-11-1853 in Gorinchem, dochter van Hendrik Boot (zie VII-ab) en Anna(Johanna) Trist (Frist). Hendrika is overleden op 27-01-1932 in Rotterdam, 78 jaar oud.
Beroep: 1885:dienstbode; winkeljuffrouw (Bevolkingsregister Gouda: Gouwe 100 (inwonend als dienstbode bij Hermanus Wennekes, broodbakker en vrouw); Oosthaven 22 (inwonend als winkeljuffrouw bij Adrianus Kock, bierbrouwer en azijnmaker en vrouw); Kleiweg 22 (als dienstbode in het Elizabeth Gasthuis)
Religie: R.K.
Hendrika trouwde, 31 jaar oud, op 06-05-1885 in Gouda met Johannes (Jan) Wieser, 38 jaar oud. Johannes is geboren op 18-03-1847 in Gouda. Johannes is overleden op 27-01-1922 in Waddinxveen, 74 jaar oud.
Notitie bij Johannes: zoon van Johannes (Jan) Wieser, baanspinner, touwslager, sjouwersman, fabriekswerker, en van Geertruij de Jong , pijpmaakster
Adres: Bevolkingsregister: Raam 405 te Gouda > Vrouwensteeg 199 in Gouda (inwonend bij zwager Anthonie Cornelis Schriek en Johanna Tornee > gaat in 1872 naar Oost Indie
Beroep: 1885: koperslager; 1893: blikslager
Religie: R.K.
 
Claes_Jansz_Booth.03
 
Johannes (Jan) Wieser en Hendrika Boot
 
Kinderen van Hendrika en Johannes:
1 Gerardus Johannes Cornelis Wieser, geboren op 11-04-1886 in Gouda. Volgt IX-aa.
2 Johannes Hendrikus Wieser, geboren op 08-02-1888 in Gouda. Volgt IX-ab.
3 Hermanus Cornelis (Manus) Wieser, geboren op 11-12-1890 in Gouda. Volgt IX-ac.
4 Hendrik (Henk) Wieser, geboren op 17-07-1893 in Gouda. Volgt IX-ad.
5 Johanna Geertruida Wieser, geboren op 02-12-1894 in Gouda. Johanna is overleden op 16-12-1894 in Gouda, 14 dagen oud.
 
VIII-ae Hermanus Boot is geboren op 07-01-1857 in Gouda, zoon van Hendrik Boot (zie VII-ab) en Anna(Johanna) Trist (Frist). Hermanus is overleden op 11-01-1929 in ’s-Gravenzande, 72 jaar oud.
Religie: R.K.
Hermanus trouwde, 29 jaar oud, op 27-08-1886 in ’s-Gravenzande met Neeltje Guijt, 30 jaar oud. Neeltje is geboren op 17-01-1856 in Katwijk. Neeltje is overleden op 30-09-1938 in ’s-Gravenzande, 82 jaar oud.
Notitie bij Neeltje: dochter van Anxe Guijt (1822-1892) en van Johanna Vermeer (ca 1821-1889)
 
VIII-af Franciscus Karel Boot is geboren op 18-09-1857 in Gouda, zoon van Arie Boot (zie VII-ac) en Johanna Petronella Wester. Franciscus is overleden op 21-08-1939 in Gouda, 81 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Franciscus: In de overlijdensakte staat de achternaam van de moeder van Franciscus Karel vermeld als Hester (moest zijn Wester).
Beroep: 1881: pottenbakker; 1884: sjouwerman; 1890: arbeider; 1902: asman
Religie: N.H.
Franciscus:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 04-05-1881 in Gouda met Adriana Everling, 28 jaar oud. Adriana is geboren op 10-02-1853 in Gouda. Adriana is overleden op 07-04-1899 in Gouda, 46 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Adriana: Adriana is overleden in het huis in de Lemdulsteeg
Notitie bij Adriana: dochter van Johan(nes) Dirk Everling (09-04-1820 Gouda), touwspinner en kleingarenspinner, getrouwd op 10-01-1844 in Gouda met Adriana Lourier (17-04-1821 Gouda), hekelster
Beroep: 1881: fabriekswerkster
(2) trouwde, 42 jaar oud, op 28-03-1900 in Gouda met Elizabeth van Reenen, 40 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Franciscus en Elizabeth: Elizabeth was sinds eind 1897 weduwe van Wijnand de Jong.
Elizabeth is geboren op 13-07-1859 in Barwoutswaarder (Woerden). Elizabeth is overleden op 05-02-1933 in Gouda, 73 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Elizabeth: overleden in het huis in de Lemdulsteeg nr 23
Notitie bij Elizabeth: dochter van Jan van Reenen (02-10-1820 Driebergen), getrouwd met Bastiaantje de Jong (06-02-1831 Vianen).
Beroep: 1900: werkster
 
Kinderen van Franciscus en Adriana:
1 Arie Hermanus Boot, geboren op 27-06-1881 in Gouda. Arie is overleden op 10-10-1881 in Gouda, 3 maanden oud.
2 Johanna Petronella 1 Boot, geboren op 29-07-1882 in Gouda. Johanna is overleden op 11-09-1882 in Gouda, 1 maand oud.
3 Pieter Boot, geboren op 30-01-1884 in Gouda. Pieter is overleden op 25-03-1884 in Gouda, 1 maand oud.
4 Johanna Petronella 2 Boot, geboren op 08-04-1885 in Gouda. Johanna is overleden op 25-06-1885 in Gouda, 2 maanden oud.
5 Dirk Boot, geboren op 15-04-1886 in Gouda. Dirk is overleden op 23-07-1886 in Gouda, 3 maanden oud.
6 Adriana 1 Boot, geboren op 03-11-1887 in Gouda. Adriana is overleden op 21-12-1887 in Gouda, 1 maand oud.
7 Arie Boot, geboren op 19-12-1888 in Gouda. Arie is overleden op 25-12-1888 in Gouda, 6 dagen oud.
8 Johanna Adriana Boot, geboren op 15-07-1890 in Gouda. Johanna is overleden op 29-07-1890 in Gouda, 14 dagen oud.
9 Franciscus Karel 1 Boot, geboren op 15-07-1890 in Gouda. Franciscus is overleden op 21-07-1890 in Gouda, 6 dagen oud.
10 Johanna Pieternella Boot, geboren op 07-11-1891 in Gouda. Johanna is overleden op 30-04-1921 in Gouda, 29 jaar oud.
Beroep: 1921 diensbode
11 Adriana 2 Boot, geboren op 07-12-1894 in Gouda. Volgt IX-ae.
Kinderen van Franciscus en Elizabeth:
12 Franciscus Karel 2 Boot, geboren op 30-03-1902 in Gouda. Volgt IX-af.
13 Willem Jacobus Boot, geboren op 13-10-1904 in Gouda. Volgt IX-ag.
 
VIII-ag Arie Boot is geboren op 23-09-1864 in Gouda, zoon van Arie Boot (zie VII-ac) en Johanna Petronella Wester. Arie is overleden op 25-04-1904 in Gouda, 39 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Arie: Arie is overleden in het huis aan de Raam O 434. In de overlijdensakte is de familienaam van de partner van Arie foutief vermeld als Rijnhout (moest zijn Rijnhart).
Beroep: 1888: fabriekswerker
Religie: N.H.
Arie trouwde, 23 jaar oud, op 11-07-1888 in Gouda met Francina Johanna Rijnhart (Rijnhout), 20 jaar oud. Francina is geboren op 09-10-1867 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Francina: de geboorteakte vermeldt als voornaam alleen Francina. Zij is geboren in een huis op den Raam
Francina is overleden op 03-04-1909 in Rotterdam, 41 jaar oud.
Notitie bij Francina: dochter van Pieter Rijnhart, sjouwerman, geboren omstreeks 1833, getrouwd op 12-09-1860 in Gouda met Krijna van der Sloot, pijpmaakster, geboren omstreeks 1833. Francina is, na het overlijden van Arie Boot, in 1905 getrouwd met Klaas van den Heuvel.
Beroep: 1888: fabriekswerkster
 
Kinderen van Arie en Francina:
1 Pieter Arie Boot, geboren op 22-10-1888 in Gouda. Pieter is overleden op 29-11-1888 in Gouda, 1 maand oud.
2 Francina Boot, geboren op 30-12-1889 in Gouda. Francina is overleden op 01-02-1890 in Gouda, 1 maand oud.
3 Krijna Boot, geboren op 20-02-1891 in Gouda. Krijna is overleden op 18-12-1891 in Gouda, 9 maanden oud.
4 Arie Boot, geboren op 30-11-1892 in Gouda. Arie is overleden op 28-04-1893 in Gouda, 4 maanden oud.
5 Pieter 2 Boot, geboren op 15-12-1893 in Gouda. Pieter is overleden op 29-03-1894 in Gouda, 3 maanden oud.
6 Dirkje Boot, geboren op 07-05-1895 in Gouda. Volgt IX-ah.
7 Johanna Boot, geboren op 13-12-1896 in Gouda. Johanna is overleden op 20-03-1897 in Gouda, 3 maanden oud.
8 Pieter 3 Boot, geboren op 02-06-1898 in Gouda. Pieter is overleden op 09-09-1898 in Gouda, 3 maanden oud.
9 Pieter 4 Boot, geboren op 07-05-1900 in Gouda. Pieter is overleden op 09-12-1901 in Gouda, 1 jaar oud.
10 Pieter 5 Boot, geboren op 14-11-1902 in Gouda. Volgt IX-ai.
 
IX-a Johanna Cornelia Boon is geboren op 12-05-1877 in Gouda, dochter van Pieter Boon en Geertruij ’s Gravezande (zie VIII-g). Johanna is overleden op 06-11-1946 in Gouda, 69 jaar oud.
Notitie bij Johanna: dochter van Pieter Boon, touwspinner, en van Geertruij ’s Gravezande, pijpmaakster
Johanna trouwde, 36 jaar oud, op 15-10-1913 in Gouda met Jacobus Boot, 32 jaar oud. Zie IX-r voor persoonsgegevens van Jacobus.
 
Kinderen van Johanna en Jacobus:
1 Geertruij Boot, geboren op 13-09-1914 in Gouda.
2 Gerarda Boot, geboren op 22-09-1916 in Gouda.
3 Johanna Cornelia Boot, geboren op 26-05-1918 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Johanna: geboren in Kees Faesens Rolwagensteeg 6
 
IX-b Jacoba Lambertha van Rijswijk is geboren op 26-10-1858 in Gouda, dochter van Jan van Rijswijk en Willemina (Wilhelmina) Boot (zie VIII-h). Jacoba is overleden op 06-07-1939 in Gouda, 80 jaar oud.
Religie: N.H.
Jacoba trouwde, 40 jaar oud, op 16-08-1899 in Gouda met Matthijs Gerhardus Begeer, 36 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jacoba en Matthijs: Matthijs Gerhardus is weduwnaar van Anna Binnendijk.
Matthijs is geboren op 14-12-1862 in Gouda. Matthijs is overleden op 07-02-1931 in Gouda, 68 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Matthijs: overleden in het huis aan de la Reijweg nr 23
Notitie bij Matthijs: zoon van Jan Begeer en van Wilhelmina Elisabeth van Oudshoorn
Beroep: 1899: stoffeerder
 
IX-c Johanna van Rijswijk is geboren op 26-01-1865 in Gouda, dochter van Jan van Rijswijk en Willemina (Wilhelmina) Boot (zie VIII-h). Johanna is overleden op 12-02-1925 in Gouda, 60 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Johanna: overleden in het huis aan de Bogen nr 19
Johanna trouwde, 21 jaar oud, op 05-05-1886 in Gouda met Christiaan Binnendijk, 24 jaar oud. Christiaan is geboren op 10-10-1861 in Gouda. Christiaan is overleden op 02-05-1934 in Gouda, 72 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Christiaan: overleden in het huis Bogen nr 19
Notitie bij Christiaan: zoon van Karel Binnendijk, pijpmaker, en van Neeltje Lorius
Beroep: 1886: tabakskerver
 
IX-d Abraham 2 Nieuwveld is geboren op 07-07-1871 in Gouda, zoon van Coenraad Nieuwveld en Catharina Boot (zie VIII-i). Abraham trouwde, 26 jaar oud, op 13-04-1898 in Gouda met Johanna van der Valk, 24 jaar oud. Johanna is geboren op 22-08-1873 in Gouda.
Notitie bij Johanna: dochter van Jacobus van der Valk, opperman, en van Leena Nieuwveld (ca 1834-1918)
 
IX-e Jean Boot (geboren Hordijk) is geboren op 31-10-1869 in Gouda, zoon van Arie Boot (zie VIII-j) en Margaretha Hordijk.
Notitie bij de geboorte van Jean: Gewettigd bij het huwelijk van zijn ouders 07-05-1873
Jean is overleden op 13-08-1949 in Medemblik, 79 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jean: overleden in Medemblik, maar wonende in Amsterdam.
Beroep: 1892: grutter; 1921: meelmolenaar; 1921: meesterknecht; 1922: werkman; 1926: onderbaas in een meelfabtiek
Religie: N.H.
Jean trouwde, 22 jaar oud, op 18-05-1892 in Utrecht met Jacoba Wildeman (geboren Besselsen), 23 jaar oud. Jacoba is geboren op 13-03-1869 in Harderwijk. Jacoba is overleden vóór 1949, ten hoogste 80 jaar oud.
Notitie bij Jacoba: dochter van Hendrik Wildeman en van Hendrikje Besselsen (geb. ca 1830)
Beroep: 1892: dienstbode
 
Kinderen van Jean en Jacoba:
1 Jean 1 Boot, geboren op 06-09-1892 in Utrecht. Jean is overleden op 19-09-1896 in Utrecht, 4 jaar oud.
2 Hendrikus Boot, geboren op 31-07-1894 in Utrecht. Volgt X-a.
3 Margaretha Boot, geboren op 28-12-1895 in Utrecht. Volgt X-b.
4 Hendrika Jacoba Boot, geboren op 30-07-1897 in Utrecht. Volgt X-c.
5 Jean 2 Boot, geboren op 09-04-1899 in Utrecht. Volgt X-d.
6 Wilhelmus Marinus Jacobus Boot, geboren op 25-12-1901 in Utrecht. Volgt X-e.
7 Jacoba Boot, geboren op 22-10-1904 in Utrecht. Volgt X-f.
8 Jacobus Boot, geboren op 26-07-1912 in Utrecht.
 
IX-f Arie Boot is geboren op 18-01-1874 in Gouda, zoon van Arie Boot (zie VIII-j) en Margaretha Hordijk. Arie is overleden op 19-12-1913 in Leiden, 39 jaar oud.
Beroep: 1897: wagenmaker; 1913: rijtuigmaker
Religie: N.H.
Arie trouwde, 23 jaar oud, op 02-09-1897 in Amsterdam met Wilhelmina Maria Jacoba Elisabeth van der Meijde, 23 jaar oud. Wilhelmina is geboren op 29-12-1873 in Den Haag. Wilhelmina is overleden op 26-02-1917 in Leiden, 43 jaar oud.
Notitie bij Wilhelmina: dochter van Johannes van der Meijde, schilder, en van Pieternella Bosman. Na het overlijden van Arie Boot op 18-11-1914 te Leiden getrouwd met de veel jongere chauffeur Johannes de Jong, geb. Deventer ca 1892
 
Kinderen van Arie en Wilhelmina:
1 Johannes Boot, geboren omstreeks 09-11-1897 in Amsterdam. Volgt X-g.
2 Gerardus Boot, geboren omstreeks 10-05-1899 in Amsterdam. Volgt X-h.
3 Pierre Boot, geboren op 04-03-1903 in Amsterdam. Volgt X-i.
 
IX-g Dammes (Damas) Boot is geboren op 11-10-1875 in Gouda, zoon van Arie Boot (zie VIII-j) en Margaretha Hordijk. Dammes is overleden op 11-11-1943 in Hengelo, 68 jaar oud.
Beroep: 1917: timmerman
Religie: N.H.
Dammes trouwde, 41 jaar oud, op 15-08-1917 in Amsterdam met Maria de Vos, 44 jaar oud. Maria is geboren op 09-09-1872 in Enschede.
Notitie bij Maria: dochter van Marinus de Vos, timmerman, en van Johanna Louisa Gerritsen. Maria is eerder gescheiden van Hendrikus van Assen
 
IX-h Margaretha Boot is geboren op 08-09-1877 in Gouda, dochter van Arie Boot (zie VIII-j) en Margaretha Hordijk. Margaretha is overleden in 1950, 72 of 73 jaar oud. Margaretha trouwde, 22 jaar oud, op 04-10-1899 in Utrecht met Wijnand Daamen, 20 jaar oud. Wijnand is geboren op 04-10-1879 in Utrecht. Wijnand is overleden in 1940 in Utrecht, 60 of 61 jaar oud.
Notitie bij Wijnand: zoon van Wijnand Daamen, bankwerker (1841-1907), en van Wilhelmina Lauterslager (1841-1928)
Beroep: 1899: timmerman
 
Kinderen van Margaretha en Wijnand:
1 Wijnand Daamen, geboren op 12-07-1900 in Utrecht. Volgt X-j.
2 Margaretha Daamen, geboren op 07-11-1902 in Utrecht. Volgt X-k.
 
IX-i Gerrit Boot is geboren op 07-05-1883 in Utrecht, zoon van Arie Boot (zie VIII-j) en Margaretha Hordijk. Gerrit trouwde, 22 jaar oud, op 17-05-1905 in Utrecht met Fokje Adema, 25 jaar oud. Fokje is geboren op 16-03-1880 in Buitenpost (gem. Achtkarspelen). Fokje is overleden op 29-12-1918 in Voorburg, 38 jaar oud.
Notitie bij Fokje: dochter van Auke Annes Adema, arbeider (1830), en van Geeske Brugts Spoelstra (1842-1918)
 
Kinderen van Gerrit en Fokje:
1 Gesina Margaretha Boot, geboren op 01-08-1905 in Utrecht. Volgt X-l.
2 Gerrit Boot, geboren op 15-10-1906 in Utrecht.
Adres:Voorstraat 1, Katwijk (1926
3 Wijnand Boot, geboren op 29-05-1908 in Utrecht. Volgt X-m.
4 Jeannette Boot, geboren omstreeks 1915 in Den Haag. Volgt X-n.
 
IX-j Arie Boot (afb. 5) is geboren op 10-04-1858 in Gouda, zoon van Willem Boot (zie VIII-k) en Catharina Hageman. Arie is overleden op 26-10-1942 in Utrecht, 84 jaar oud.
Adres: Alphen (uit Gouda vertrokken op 08-11-1876 naar IJsselstein; ingekomen op 29-11-1886 in Zoeterwoude, vertrokken op 01-06-1894 naar Gaasterland
Beroep:1882: postbeambte; assistent posterijen; directeur Post-Telegraafkantoor te Drachten
Religie: N.H.
Arie:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 02-03-1882 in Woerden met Cornelia Arina Romijn, 22 jaar oud. Cornelia is geboren op 18-01-1860 in Woerden. Cornelia is overleden op 20-03-1896 in Gaasterland, 36 jaar oud.
Notitie bij Cornelia: dochter van Krijn Romijn (ovl. <1882) en van Geertruij Koldenhof
Adres: Alphen (ingekomen 29-11-1886 Zoeterwoude, vertrokken 01-06-1894 Gaasterland)
Religie: N.H.
(2) trouwde, 43 jaar oud, op 16-01-1902 in Balk (Gaasterland) met Zwaantje van der Goot, 37 jaar oud. Zwaantje is geboren op 30-12-1864 in Balk, Gaasterland. Zwaantje is overleden op 08-03-1942 in Utrecht, 77 jaar oud.
Notitie bij Zwaantje: dochter van Jacobus Hendriks van der Goot (11-09-1815 Balk - 02-03-1903 Balk), getrouwd 18-07-1841 te Balk met Corneliske Sybrands de Vries (10-05-1821 Wymbritseradeel)
 
Claes_Jansz_Booth.04
Arie Boot
 
 
Kinderen van Arie en Cornelia:
1 Willem Krijn Boot, geboren op 28-01-1883 in Zoeterwoude. Volgt X-o.
2 Geertruida Catharina Hendrica Boot, geboren op 01-04-1884 in Zoeterwoude. Volgt X-p.
3 Ottolina Helena Martina Boot, geboren op 26-02-1886 in Zoeterwoude. Volgt X-q.
4 Cornelis Arie Boot, geboren op 23-02-1891 in Alphen (ZH).
Adres: Alphen (vertrokken 01-06-1894 Gaasterland)
Religie: N.H.
5 Catharina Gerarda Jacoba Boot, geboren op 21-01-1893 in Alphen. Volgt X-r.
Kinderen van Arie en Zwaantje:
6 N.N. Boot, levenloos geboren zoon, geboren op 17-01-1903 in Gaasterland.
7 N.N. Boot, levenloos geboren zoon, geboren op 19-06-1905 in Gaasterland.
 
IX-k Gerardus Jacobus Boot is geboren op 30-09-1863 in Gouda, zoon van Willem Boot (zie VIII-k) en Catharina Hageman. Gerardus is overleden op 07-10-1937 in Delft, 74 jaar oud.
Adres: Delft (1890)
Beroep: 1890: brievenbesteller
Religie: N.H.
Gerardus trouwde, 21 jaar oud, op 05-02-1885 in Moordrecht met Johanna Verburg, 20 jaar oud. Johanna is geboren op 04-11-1864 in Moordrecht. Johanna is overleden op 18-03-1942 in Delft, 77 jaar oud.
Notitie bij Johanna: dochter van Antonie Verburg en Cornelia Verhoeven
 
Kinderen van Gerardus en Johanna:
1 Willem Boot (geboren Verburg), geboren op 07-05-1883 in Moordrecht. Volgt X-s.
2 Cornelia Catharina 1 Boot, geboren op 25-12-1885 in Delft. Cornelia is overleden op 04-06-1886 in Delft, 5 maanden oud.
3 Cornelia Catharina 2 Boot, geboren op 05-12-1886 in Delft. Volgt X-t.
4 Otto Leendert 1 Boot, geboren op 12-04-1889 in Delft. Otto is overleden op 04-07-1889 in Delft, 2 maanden oud.
5 Antoon Boot, geboren op 26-06-1890 in Delft. Volgt X-u.
6 Otto Leendert 2 Boot, geboren op 23-02-1893 in Delft. Volgt X-v.
7 Gerardus Jacobus Boot, geboren op 14-09-1894 in Delft. Volgt X-w.
8 Catharina Boot, geboren op 23-02-1896 in Delft. Volgt X-x.
9 Jan Boot, geboren op 27-05-1898 in Delft.
 
IX-l Jacobus Wilhelmus Boot is geboren op 04-03-1867 in Gouda, zoon van Willem Boot (zie VIII-k) en Catharina Hageman. Jacobus is overleden op 20-05-1942 in Leiden, 75 jaar oud.
Beroep: 1892: postbode; 1910: brievenbesteller
Religie: N.H.
Jacobus:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 03-08-1892 in Delft met Guurtje Bouwer, 25 jaar oud. Guurtje is geboren op 18-03-1867 in Hoogwoud.
Notitie bij de geboorte van Guurtje: Zij is geboren in een huis staande te Lambertshaag
Guurtje is overleden op 07-04-1901 in Delft, 34 jaar oud.
Notitie bij Guurtje: dochter van Luitje Bouwer, arbeider, en van Trijntje Gorter
(2) trouwde, 43 jaar oud, op 03-08-1910 in Leiden met Sibbeline de Haan, 41 jaar oud. Sibbeline is geboren op 27-06-1869 in Harlingen. Sibbeline is overleden op 17-01-1945 in Leiden, 75 jaar oud.
Notitie bij Sibbeline: dochter van Gerben Piers de Haan en van Beitske Oorthuis
 
Kinderen van Jacobus en Guurtje:
1 Willem Otto Herbert Boot, geboren op 05-06-1893 in Delft. Willem is overleden op 06-07-1893 in Delft, 1 maand oud.
2 Willem Pieter Herbert Boot, geboren op 29-04-1894 in Delft. Willem is overleden op 13-03-1904 in Delft, 9 jaar oud.
Adres: adres Alphen, Martha-Stichting; ingekomen 23-07-1902 Delft; vertrokken 11-04-1904 Delft
Religie: N.H. gedoopt
3 Jacobus Wilhelmus Boot, geboren op 13-02-1896 in Delft. Jacobus is overleden op 14-01-1914 in Leiden, 17 jaar oud.
Adres: adres Alphen, Martha-Stichting; ingekomen 23-07-1902 Delft; vertrokken 13-08-1902 Aarlanderveen, ingekomen 13-08-1902 Alphen, vertrokken 19-04-1904 Delft
Beroep: 1914 kantoorbediende
Religie: N.H. gedoopt
4 Luitje Nicolaas Tijs Boot, geboren op 03-07-1897 in Delft. Volgt X-y.
Kind van Jacobus en Sibbeline:
5 Willem Gerben Boot, geboren op 12-10-1911 in Leiden. Willem is overleden op 20-11-1911 in Leiden, 1 maand oud.
 
IX-m Willem Gijsbert Boot is geboren op 21-07-1869 in Gouda, zoon van Willem Boot (zie VIII-k) en Catharina Hageman. Willem is overleden op 05-03-1955 in Alphen aan den Rijn, 85 jaar oud.
Adressen:
tot 1951     Raam 11, Gouda    
van 05-09-1951 tot 07-05-1952     F.W. Reitzstraat 48, Gouda    
van 07-05-1952 tot 05-03-1955     Oudshoornseweg 106, Alphen aan den Rijn (wees- en armhuis)    
Beroep:  1890: smid; 1893 postbode; 1911: kantoorknecht
Religie: N.H.
Willem trouwde, 20 jaar oud, op 16-04-1890 in Gouda met Elizabeth Gerarda Johanna Kruijsheer, 20 jaar oud. Elizabeth is geboren op 20-01-1870 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Elizabeth: ouders woonden in de Vrouwevestesteeg
Elizabeth is overleden op 01-07-1951 in Gouda, 81 jaar oud.
Notitie bij Elizabeth: dochter van Gerrit Johannes Kruijsheer, bediende, en van Cornelia Klijn
Beroep: 1890: dienstbode
 
Kinderen van Willem en Elizabeth:
1 Willem Boot, geboren op 25-05-1890 in Gouda. Willem is overleden op 31-05-1890 in Gouda, 6 dagen oud.
2 Gerrit Johannes Boot, geboren op 27-09-1891 in Gouda. Volgt X-z.
3 Willem Gijsbert(us) Boot, geboren op 09-03-1893 in Waddinxveen. Volgt X-aa.
4 Cornelis (Kees) Boot, geboren op 22-07-1896 in Waddinxveen. Volgt X-ab.
5 Catharina Boot, geboren op 21-06-1906 in Gouda. Volgt X-ac.
6 Herbertus Damas Johannes Otto Boot, geboren op 25-05-1910 in Gouda. Herbertus is overleden op 20-04-1911 in Gouda, 10 maanden oud.
 
IX-n Herbertus Damas Boot is geboren op 02-01-1875 in Gouda, zoon van Willem Boot (zie VIII-k) en Catharina Hageman. Herbertus is overleden op 11-09-1953 in Gouda, 78 jaar oud.
Beroep: 1903: kantoorbediende
Herbertus trouwde, 28 jaar oud, op 04-03-1903 in Gouda met Anna Catharina Kromme, 23 jaar oud. Anna is geboren op 15-11-1879 in Gouda. Anna is overleden op 23-10-1957 in Den Haag, 77 jaar oud.
Notitie bij Anna: dochter van Jan Willem Manuel Kromme, schepenjager, en van Agatha Cecilia van Leeuwen
 
IX-o Gerarda Boot is geboren op 03-08-1866 in Gouda, dochter van Jacobus Boot (zie VIII-l) en Gerarda (Gerritje) van Hoorn. Gerarda is overleden op 11-01-1922 in Gouda, 55 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Gerarda: overleden in het huis aan de Molenwerf nr 18
Religie: N.H.
Gerarda trouwde, 21 jaar oud, op 14-03-1888 in Gouda met Cornelis Heij, 21 jaar oud. Cornelis is geboren op 18-11-1866 in Gouda. Cornelis is overleden op 25-10-1936 in Gouda, 69 jaar oud.
Notitie bij Cornelis: zoon van Klaas Heij (84 j. ovl. 1927), smid, en van Wilhelmina Cornelia van der Palm
Beroep: 1888: blikslage
 
Kinderen van Gerarda en Cornelis:
1 Wilhelmus Heij, geboren op 04-05-1888 in Gouda. Volgt X-ad.
2 Gerarda Martina Heij, geboren op 29-09-1889 in Gouda. Volgt X-ae.
3 Wilhelmina Cornelia 1 Heij, geboren op 09-08-1891 in Gouda. Wilhelmina is overleden op 18-02-1892 in Gouda, 6 maanden oud.
4 Wilhelmina Cornelia 2 Heij, geboren op 13-04-1893 in Gouda. Volgt X-af.
5 Catharina Heij, geboren op 26-09-1895 in Gouda.
6 Cornelia Adriana Hiltje Heij, geboren op 12-06-1909 in Rotterdam. Volgt X-ag.
 
IX-p Arie Boot is geboren op 11-12-1871 in Gouda, zoon van Jacobus Boot (zie VIII-l) en Gerarda (Gerritje) van Hoorn. Arie is overleden op 03-08-1941 in Gouda, 69 jaar oud.
Beroep: 1893: fabriekswerker
Arie trouwde, 21 jaar oud, op 03-05-1893 in Gouda met Sophia van der Sluijs, 21 jaar oud. Sophia is geboren op 10-06-1871 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Sophia: ouders woonden in de Jerusalemstraat
Sophia is overleden op 23-08-1948 in Gouda, 77 jaar oud.
Notitie bij Sophia: dochter van Jan van der Sluijs, winkelknecht (11-03-1843 Gouda - 22-09-1887 Gouda), getrouwd op 30-01-1867 in Gouda met Jurrina Margaretha de Groot (25-05-1843 in Gouda).
 
Kinderen van Arie en Sophia:
1 Gerarda Martina Boot, geboren op 22-07-1893 in Gouda. Volgt X-ah.
2 Jurrina Margaretha Boot, geboren op 10-07-1895 in Gouda.
3 Jan Boot, geboren op 08-03-1897 in Gouda. Volgt X-ai.
4 Jacobus Boot, geboren op 15-02-1899 in Gouda. Volgt X-aj.
5 Arie Boot, geboren op 02-12-1900 in Gouda. Volgt X-ak.
 
IX-q Daniël Martinus Boot is geboren op 23-08-1875 in Gouda, zoon van Jacobus Boot (zie VIII-l) en Gerarda (Gerritje) van Hoorn. Daniël is overleden op 27-03-1941 in Gouda, 65 jaar oud.
Beroep: 1896 :pakhuisknecht; 1898: sjouwerman; 1901: bleekersknecht
Daniël trouwde, 21 jaar oud, op 02-09-1896 in Gouda met Wilhelmina Adriana Fratacolla, 21 jaar oud. Wilhelmina is geboren op 22-03-1875 in Gouda. Wilhelmina is overleden na 1941, minstens 66 jaar oud.
Notitie bij Wilhelmina: dochter van Johannes Josephus Antonius Fratacolla (11-03-1850 Den Haag), fabriekswerker, koopman, getrouwd op 26-11-1873 in Gouda met Wilhelmina Adriana van der Noot (22-06-1850 Gouda)
 
Kinderen van Daniël en Wilhelmina:
1 Jacobus Boot, geboren op 01-10-1896 in Gouda. Volgt X-al.
2 Antoinetta Sophia Boot, geboren op 02-04-1898 in Gouda. Antoinetta is overleden op 01-02-1901 in Gouda, 2 jaar oud.
3 Wilhelmina Adriana 1 Boot, geboren op 02-12-1900 in Gouda. Wilhelmina is overleden op 16-10-1901 in Gouda, 10 maanden oud.
4 Johannes Josephus Antonius 1 Boot, geboren op 04-10-1902 in Gouda. Johannes is overleden op 21-03-1906 in Gouda, 3 jaar oud.
5 Wilhelmina Adriana 2 Boot, geboren op 24-11-1905 in Gouda. Volgt X-am.
6 Gerarda Boot, geboren op 30-09-1908 in Gouda. Volgt X-an.
7 Johannes Josephus Antonius 2 Boot, geboren op 12-03-1911 in Gouda.
 
IX-r Jacobus Boot is geboren op 22-06-1881 in Gouda, zoon van Jacobus Boot (zie VIII-l) en Gerarda (Gerritje) van Hoorn. Jacobus is overleden op 13-06-1965 in Gouda, 83 jaar oud.
Beroep: 1907: fabriekswerker
Jacobus:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op 30-10-1907 in Gouda met Wilhelmina Dijkstra, 23 jaar oud. Wilhelmina is geboren op 23-11-1883 in Groningen. Wilhelmina is overleden op 09-05-1912 in Gouda, 28 jaar oud.
Notitie bij Wilhelmina: dochter van Wieger Dijkstra, werkman (01-02-1850 Heerenveen), later huisschilder, getrouwd op 15-05-1878 in Assen met Rosalina Janssens (21-09-1854 Veenhuizen - 06-01-1886 Groningen)
Beroep: 1907: werkster
(2) trouwde, 32 jaar oud, op 15-10-1913 in Gouda met Johanna Cornelia Boon, 36 jaar oud. Zie IX-a voor persoonsgegevens van Johanna.
 
Kinderen van Jacobus en Wilhelmina:
1 Jacobus Boot, geboren op 16-01-1908 in Gouda. Volgt X-ao.
2 Wieger Boot, geboren op 19-01-1910 in Gouda. Volgt X-ap.
Kinderen van Jacobus en Johanna: zie IX-a.
 
IX-s Johannes Maarten de Graaf is geboren op 18-07-1873 in Gouda, zoon van Maarten de Graaf en Catharina Johanna Boot (zie VIII-x).
Notitie bij de geboorte van Johannes: Geboren in het huis aan de Groeneweg
Johannes is overleden op 07-02-1950 in Gouda, 76 jaar oud.
Beroep: 1900: winkelknecht
Religie: N.H.
Johannes trouwde, 26 jaar oud, op 16-05-1900 in Gouda met Neeltje Boer, 26 jaar oud. Neeltje is geboren op 17-02-1874 in Boskoop. Neeltje is overleden op 24-09-1923 in Gouda, 49 jaar oud.
Notitie bij Neeltje: dochter van Reijer Jansz Boer en van Aaltje Bijland
Beroep: 1900: naaister
 
IX-t Coenraad Gerardus Leeflang is geboren omstreeks 24-02-1892 in Gouda, zoon van Johan Lodewijk Leeflang en Maria Wilhelmina 2 Boot (zie VIII-aa). Coenraad is overleden op 09-05-1964 in Rijswijk zh, ongeveer 72 jaar oud.
Beroep: 1915: vishandelaar
Coenraad trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 01-12-1915 in Den Haag met Cornelia Kegge, 25 jaar oud. Cornelia is geboren op 08-02-1890 in Den Haag.
Notitie bij Cornelia: dochter van Jan Cornelis Kegge, vishandelaar, en van Gerritdina Hondebrink
 
IX-u Maria Louisa Gerarda 2 Leeflang is geboren op 15-11-1895 in Gouda, dochter van Johan Lodewijk Leeflang en Maria Wilhelmina 2 Boot (zie VIII-aa).
Notitie bij de geboorte van Maria: ouders wonend in de Spieringstraat
Notitie bij Maria: vertrokken naar Bandoeng, NOI in 1929
Maria trouwde met Jacobus Johannes Wolffroets. Jacobus is geboren op 11-03-1898 in Den Haag.
Notitie bij Jacobus: vertrokken naar Medan, NOI in 1927
 
IX-v Johan Lodewijk Leeflang is geboren op 12-11-1896 in Gouda, zoon van Johan Lodewijk Leeflang en Maria Wilhelmina 2 Boot (zie VIII-aa).
Notitie bij de geboorte van Johan: geboren in het huis op den Kortentiendeweg
Johan is overleden op 28-03-1954 in Den Haag, 57 jaar oud.
Beroep: 1925 :loopknecht; 1954: verpakker
Johan trouwde, 28 jaar oud, op 07-10-1925 in Den Haag met Jacoba van Hoeve, 25 jaar oud. Jacoba is geboren op 25-11-1899 in Den Haag. Jacoba is overleden op 19-06-1965 in Den Haag, 65 jaar oud.
Notitie bij Jacoba: dochter van Jacob van Hoeve en van Johanna Cornelia Noordthoff
 
IX-w Gerarda Maria Leeflang is geboren op 25-07-1902 in Den Haag, dochter van Johan Lodewijk Leeflang en Maria Wilhelmina 2 Boot (zie VIII-aa). Gerarda trouwde, 22 jaar oud, op 10-09-1924 in Den Haag met Jan Josée, 23 jaar oud. Jan is geboren op 21-05-1901 in Den Helder.
Notitie bij de geboorte van Jan: ouders wonend in de Koningdwarsstraat nr 38
Notitie bij Jan: zoon van Johannes Bernardus Josée, sergeant-ziekenverpleger, en van Geesje Elisabeth Mourik
Beroep: 1924: smid
 
IX-x Frans 2 Boot is geboren op 18-02-1892 in Gouda, zoon van Jacob Boot (zie VIII-ac) en Levina van Willigen. Frans trouwde, 22 jaar oud, op 08-10-1914 in Amsterdam met Berendje (Berendina) Wensink, 21 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Frans en Berendje: bij het huwelijk is dochter Roelofina Berendina door vader Frans Boot erkend
Berendje is geboren op 23-05-1893 in Kampen.
Notitie bij de geboorte van Berendje: ouders wonende te Kampen in het Buurtschap Brunnepo
Notitie bij Berendje: dochter van Hendrik Wensink, arbeider, agent van politie, en van Roelofje Wilderdijk
 
Kind van Frans en Berendje:
1 Roelofina Berendina Boot (geboren Wensink), geboren op 15-07-1914 in Amsterdam. Volgt X-aq.
 
IX-y Gerardus Johannes Boot is geboren op 23-08-1893 in Gouda, zoon van Jacob Boot (zie VIII-ac) en Levina van Willigen.
Beroep: 1922: assitent der posterijen
Gerardus trouwde, 29 jaar oud, op 20-09-1922 in Den Haag met Anna Louisa Molier, 29 jaar oud. Anna is geboren op 04-11-1892 in Den Haag.
Notitie bij Anna: dochter van Arie Coenraad Molier, boekbinder, en van Anna Louisa Scheffelaar
 
IX-z Antje Elisabeth Boot is geboren op 17-01-1895 in Gouda, dochter van Jacob Boot (zie VIII-ac) en Levina van Willigen. Antje is overleden op 27-12-1946 in Leidschendam, 51 jaar oud. Antje trouwde, 27 jaar oud, op 04-10-1922 in Den Haag met Aarjen Hoogerduijn, 24 jaar oud. Aarjen is geboren op 01-09-1898 in Den Haag.
Notitie bij Aarjen: zoon van Jacob Hoogerduijn, machinist (ovl. 1923 Haarlem), en van Johanna Eijsvogel
Beroep: 1922: rijksschrijver
 
IX-aa Gerardus Johannes Cornelis Wieser is geboren op 11-04-1886 in Gouda, zoon van Johannes (Jan) Wieser en Hendrika Boot (zie VIII-ad).
Notitie bij de geboorte van Gerardus: Ouders wonend in een huis aan de Groeneweg
Gerardus is overleden op 05-02-1967 in Rotterdam, 80 jaar oud.
Notitie bij Gerardus:
 21-05-1920 Het Vaderland: in Den Haag het faillissement uitgesproken van G.J.C. Wieser, fabrikant, curator Mr. P. Wolfson;
14-01-1921 Het Vaderland: Heden is door de Rechter Commissaris het faillissement van G.J.C. Wieser, fabrikant, wonende te 's Gravenhage goedgekeurd, enige uitdelingslijst neergelegd ter Griffie van de Rechtbank alhier, om aldaar te verblijven gedurende 10 dagen ter kostenloze inzage van de schuldeisers.
Ondertekend de curator Mr. P. Wolfson, 's Gravenhage 12-01-1921.
16-02-1923 uit Het Vaderland (ochtendkrant):
Uit een exploit, van mijn Deurwaarder den 13e februari 1923. Ten verzoeke van Cornelia de Jong, wonende te 's Gravenhage, ten deze woonplaats gekozen hebbende te 's Gravenhage aan de Piet Heinstraat no.27, ten kantore van Mr. J.W. Dekker, advocaat en procureur, betekend aan Gerardus Johannus Cornelis Wieser, wiens tegenwoordige woon- en verblijfplaats onbekend zijn, blijkt dat genoemde Gerardus Johannus Cornelis Wieser opgeroepen is om op donderdag den 8 maart 1923 des voormiddags te kwartier voor 10 uur, te verschijnenin het lokaal der Arrondissements Rechtbank te 's Gravenhage, raadkamer voor daartoe benoemde commissarissen gehouden wordende aldaar aan het Korte Voorhout no. 11, ten einde op een verzoekschrift tot gratis procedure te worden gehoord. Getekend P.J. Grondel, deurwaarder.
Adres: Gouda (1905-1911), Antwerpen (voor 30-10-1923), Rotterdam (vanaf 30-10-1923)
Beroep: koperslager; 1905: blikslager; 1925: emballagefabrikant (sinds 1926 emballagefabriek in Rotterdam)
Gerardus:
(1) trouwde, 19 jaar oud, op 14-06-1905 in Gouda met Cornelia de Jong, 21 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 16-05-1924 in Den Haag (echtscheiding). Cornelia is geboren op 23-10-1883 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Cornelia: in de Komijnsteeg
Notitie bij Cornelia: dochter van Gerardus de Jong, sjouwer, en van Neeltje Burger, fabriekswerkster
Beroep: 1905: dienstbode
(2) trouwde, 39 jaar oud, op 09-09-1925 in Rotterdam met Catharina Maria Lops, 31 jaar oud. Catharina is geboren op 10-12-1893 in Leiden. Catharina is overleden na 1967, minstens 74 jaar oud.
Notitie bij Catharina: dochter van Hendrikus Lops, timmerman, en van Catharina Maria Figelet. Eerder getrouwd 11-08-1915 te Rotterdam met en gescheiden 06-06-1924 te Rotterdam van Johannes Adrianus Brands, zoon van Jan Willem Brands en Maria Catharina van Opijnen
 
IX-ab Johannes Hendrikus Wieser is geboren op 08-02-1888 in Gouda, zoon van Johannes (Jan) Wieser en Hendrika Boot (zie VIII-ad). Johannes is overleden op 07-11-1970 in Gouda, 82 jaar oud. Hij is begraven op 10-11-1970 in Waddinxveen.
Adres: Waddinxveen (na huwelijk)
Beroep: bakker, meubelmaker, gevaren op een sleepboot, 1917: houtkoper
Johannes trouwde, 29 jaar oud, op 28-09-1917 in Stolwijk met Pietje de Bruijn, 25 jaar oud. Pietje is geboren op 01-04-1892 in Stolwijk. Pietje is overleden op 06-09-1963 in Gouda, 71 jaar oud. Zij is begraven op 10-09-1963 in Waddinxveen.
Notitie bij Pietje: dochter van Pieter de Bruijn (stalknecht, pakhuisknecht, werkman, koetsier) en van Jannigje Stigter
 
IX-ac Hermanus Cornelis (Manus) Wieser is geboren op 11-12-1890 in Gouda, zoon van Johannes (Jan) Wieser en Hendrika Boot (zie VIII-ad). Manus is overleden op 30-01-1969 in Den Haag, 78 jaar oud.
Adres: voor 16-02-1918 Vught, sinds 16-02-1918 Den Haag
Beroep: los arbeider, smid
Manus trouwde, 27 jaar oud, op 10-04-1918 in Besoijen (Waalwijk) met Johanna Geertruida (Anna) van der Hammen, 27 jaar oud. Anna is geboren op 26-03-1891 in Besoijen (Waalwijk).
Notitie bij Anna: dochter van Hendrik van der Hammen en van Cornelia Engelina Dekker
 
IX-ad Hendrik (Henk) Wieser is geboren op 17-07-1893 in Gouda, zoon van Johannes (Jan) Wieser en Hendrika Boot (zie VIII-ad).
Notitie bij de geboorte van Henk: Hendrik is geboren in een huis aan de Nieuwe Haven
Henk is overleden op 15-05-1972 in Gouda, 78 jaar oud.
Beroep: 1916: kleermaker; los werkman
Henk trouwde, 22 jaar oud, op 01-03-1916 in Gouda met Jacoba Charlotte (Co) Sirre, 21 jaar oud. Co is geboren op 29-01-1895 in Haastrecht. Co is overleden op 12-04-1971 in Assen, 76 jaar oud.
Notitie bij Co: dochter van Johannes Sirre, sigarenmaker, en van Charlotte Cornelia Walpoort
 
IX-ae Adriana 2 Boot is geboren op 07-12-1894 in Gouda, dochter van Franciscus Karel Boot (zie VIII-af) en Adriana Everling. Adriana trouwde, 22 jaar oud, op 16-05-1917 in Gouda met Johannes Schouten, 23 jaar oud. Johannes is geboren op 01-09-1893 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Johannes: ouders woonden op den Raam
Johannes is overleden op 03-08-1944 in Gouda, 50 jaar oud.
Notitie bij Johannes: zoon van Johannes Maggielis Schouten, pottenbakker (ovl. 1939) en van Adriana Koppendraijer, gehuwd 30-05-1883 te Gouda, akte 47
Beroep: 1917: sigarenmaker
 
IX-af Franciscus Karel 2 Boot is geboren op 30-03-1902 in Gouda, zoon van Franciscus Karel Boot (zie VIII-af) en Elizabeth van Reenen. Franciscus is overleden op 31-05-1926 in Gouda, 24 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Franciscus: overleden in het huis aan de Krugerlaan nr 130
Beroep: 1924: zweminstructeur
Franciscus trouwde, 22 jaar oud, op 17-12-1924 in Gouda met Cornelia Margaretha Doeland, 24 jaar oud. Cornelia is geboren op 16-01-1900 in Medemblik.
Notitie bij de geboorte van Cornelia: ouders wonened in het huis aan de Wijdesteeg, Wijk 1 nr 145
Cornelia is overleden op 13-02-1948 in Gouda, 48 jaar oud.
Notitie bij Cornelia: dochter van Eimerd Dirk Doeland, letterzetter/drukker, en van Jacoba van Leeuwen
 
IX-ag Willem Jacobus Boot is geboren op 13-10-1904 in Gouda, zoon van Franciscus Karel Boot (zie VIII-af) en Elizabeth van Reenen.
Beroep: 1930: koopman
Willem trouwde, 25 jaar oud, op 18-06-1930 in Gouda met Anna Catharina de Gruijl, 21 jaar oud. Anna is geboren op 03-10-1908 in Gouda.
Notitie bij Anna: dochter van Johannes de Gruijl, blikwarenfabrikant, en van Anna Catharina Valke
 
IX-ah Dirkje Boot is geboren op 07-05-1895 in Gouda, dochter van Arie Boot (zie VIII-ag) en Francina Johanna Rijnhart (Rijnhout). Dirkje is overleden op 14-07-1936 in Delft, 41 jaar oud. Dirkje trouwde, 22 jaar oud, op 03-10-1917 in Delft met Nicolaas Schotman, 19 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Dirkje en Nicolaas: Na het overlijden van Dirkje Boot is Nicolaas op 12-11-1941 te Delft getrouwd met Johanna Hendrika Lupker, ovl. 28-03-1945 te Delft. Vervolgens is hij getrouwd met Martijntje Vermeer.
Nicolaas is geboren op 31-01-1898 in Ameide. Nicolaas is overleden op 25-09-1963 in Delft, 65 jaar oud.
Notitie bij Nicolaas: zoon van Geerit (ook Gerrit) Schotman, mandenmaker ovl. Ameide 1926, en van Elsje Schrijvershof, ovl. Ameide 1918.
 
Kinderen van Dirkje en Nicolaas:
1 Francina Schotman (geboren Boot), geboren op 02-06-1916 in Delft.
Notitie bij de geboorte van Francina: Geboren in het huis aan de Buitenwatersloot nr 90. Francina is bij het huwelijk van haar ouders als hun beider kind erkend.
2 Elsje Schotman, geboren op 10-05-1918 in Delft.
IX-ai Pieter 5 Boot is geboren op 14-11-1902 in Gouda, zoon van Arie Boot (zie VIII-ag) en Francina Johanna Rijnhart (Rijnhout). Pieter is overleden in 1982, 79 of 80 jaar oud. Pieter trouwde, 25 jaar oud, op 01-06-1928 in Delft met Elisabeth Eradus, 24 jaar oud. Elisabeth is geboren op 01-06-1904 in Delft. Elisabeth is overleden op 29-03-1973, 68 jaar oud.
Notitie bij Elisabeth: dochter van Lambertus Eradus en van Maria Zoutendijk
 
X-a Hendrikus Boot is geboren op 31-07-1894 in Utrecht, zoon van Jean Boot (geboren Hordijk) (zie IX-e) en Jacoba Wildeman (geboren Besselsen).
Beroep: 1922: bankwerker
Hendrikus trouwde, 27 jaar oud, op 25-01-1922 in Amsterdam met Petronella Charlotta Hogendoorn, 25 jaar oud. Petronella is geboren op 01-07-1896 in Amsterdam.
Notitie bij de geboorte van Petronella: geboren in het huis Dijkstraat nr 23
Notitie bij Petronella: dochter van Willebrordus Hogendoorn, huisschilder, en van Petronella Charlotta Wessels
 
X-b Margaretha Boot is geboren op 28-12-1895 in Utrecht, dochter van Jean Boot (geboren Hordijk) (zie IX-e) en Jacoba Wildeman (geboren Besselsen). Margaretha trouwde, 20 jaar oud, op 24-05-1916 in Amsterdam met Johannes Wilhelmus Beckers, 22 jaar oud. Johannes is geboren op 26-05-1893 in Utrecht.
Notitie bij Johannes: zoon van Wilhelmus Emmanuel Beckers, agent ener verzekeringsmaatschappij, en van Anna Catharina de Haan
Beroep: 1916: bankwerker; 1939: chef bureau spoorweg- en trampersoneel
 
Kinderen van Margaretha en Johannes:
1 Anna Catharina Beckers, geboren omstreeks 1917 in Amsterdam. Volgt XI-a.
2 Jean Beckers, geboren omstreeks 1920. Jean is overleden op 16-12-1920 in De Bilt, ongeveer een jaar oud.
 
X-c Hendrika Jacoba Boot is geboren op 30-07-1897 in Utrecht, dochter van Jean Boot (geboren Hordijk) (zie IX-e) en Jacoba Wildeman (geboren Besselsen). Hendrika is overleden op 03-11-1938 in Amsterdam, 41 jaar oud. Hendrika trouwde, 23 jaar oud, op 23-02-1921 in Amsterdam met Jan van de Graaf, 26 jaar oud. Jan is geboren op 30-07-1894 in Amsterdam.
Notitie bij de geboorte van Jan: geboren in de Palmstraat nr 12 (of 32)
Notitie bij Jan: zoon van Hubertus van de Graaf, slachter, en van Harmanna Cornelia Fermie
Beroep: 1921: bankwerker
 
X-d Jean 2 Boot is geboren op 09-04-1899 in Utrecht, zoon van Jean Boot (geboren Hordijk) (zie IX-e) en Jacoba Wildeman (geboren Besselsen).
Beroep: 1921: werkman
Jean trouwde, 22 jaar oud, op 21-12-1921 in Amsterdam met Christina Antonia Wellian, 19 jaar oud. Christina is geboren op 09-05-1902 in Amsterdam.
Notitie bij Christina: dochter van Antonius Gerardus Wellian, opperman, en van Christina de Graaf
 
X-e Wilhelmus Marinus Jacobus Boot is geboren op 25-12-1901 in Utrecht, zoon van Jean Boot (geboren Hordijk) (zie IX-e) en Jacoba Wildeman (geboren Besselsen).
Beroep: 1926: havenarbeider
Wilhelmus trouwde, 24 jaar oud, op 07-04-1926 in Amsterdam met Elisabeth Overdijk, 20 jaar oud. Elisabeth is geboren op 14-02-1906 in Amsterdam.
Notitie bij Elisabeth: dochter van Theodorus Johannes Overdijk en van Alida Christina Wendelgelst
 
X-f Jacoba Boot is geboren op 22-10-1904 in Utrecht, dochter van Jean Boot (geboren Hordijk) (zie IX-e) en Jacoba Wildeman (geboren Besselsen). Jacoba trouwde, 22 jaar oud, op 17-03-1927 in Amsterdam Sloterdijk met Pieter Gerrit van Ommen, 21 jaar oud. Pieter is geboren op 08-10-1905 in Utrecht.
Notitie bij Pieter: zoon van Pieter van Ommen, schoenmaker, en van Gerritje Valkenburg
Beroep: 1927: boekbinder
 
X-g Johannes Boot is geboren omstreeks 09-11-1897 in Amsterdam, zoon van Arie Boot (zie IX-f) en Wilhelmina Maria Jacoba Elisabeth van der Meijde.
Beroep: 1925: slijper
Johannes trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 24-06-1925 in Utrecht met Wilhelmina Bos, 25 jaar oud. Wilhelmina is geboren op 26-09-1899 in Utrecht.
Notitie bij Wilhelmina: dochter van Jasper Pieter Nicolaas Bos en van Frederika van de Peppel
 
X-h Gerardus Boot is geboren omstreeks 10-05-1899 in Amsterdam, zoon van Arie Boot (zie IX-f) en Wilhelmina Maria Jacoba Elisabeth van der Meijde.
Beroep: 1924: wagenmaker
Gerardus trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 30-10-1924 in Utrecht met Johanna Wilhelmina de Jong, 21 jaar oud. Johanna is geboren op 09-03-1903 in Utrecht.
Notitie bij Johanna: dochter van Marinus Johannes de Jong, bankwerker, en van Lamberta Donkervoet
 
X-i Pierre Boot is geboren op 04-03-1903 in Amsterdam, zoon van Arie Boot (zie IX-f) en Wilhelmina Maria Jacoba Elisabeth van der Meijde. Pierre is overleden op 31-10-1960 in Eindhoven, 57 jaar oud.
Beroep: 1929: kantoorbediende
Pierre trouwde, 26 jaar oud, op 17-07-1929 in Rijswijk zh met Geertruida Loeps, 28 jaar oud. Geertruida is geboren op 28-03-1901 in Den Haag.
Notitie bij Geertruida: dochter van Willem Loeps, beambte bij het abattoir, en van Aagje van der Waals
Beroep: 1929: kantoorbediende
 
X-j Wijnand Daamen is geboren op 12-07-1900 in Utrecht, zoon van Wijnand Daamen en Margaretha Boot (zie IX-h).
Beroep: 1922: timmerman
Wijnand trouwde, 21 jaar oud, op 21-06-1922 in Utrecht met Maria Rakké, 21 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 16-08-1944 in Utrecht (echtscheiding). Maria is geboren op 13-08-1900 in Utrecht.
Notitie bij Maria: dochter van Karel Johannes Philippus Rakké en van Maria van den Hurk
 
X-k Margaretha Daamen is geboren op 07-11-1902 in Utrecht, dochter van Wijnand Daamen en Margaretha Boot (zie IX-h). Margaretha trouwde, 22 jaar oud, op 06-05-1925 in Den Haag met Hendricus Krouwel, ongeveer 22 jaar oud. Hendricus is geboren omstreeks 1903.
Notitie bij Hendricus: zoon van Teunis Krouwel, timmerman, en van Jacoba Werman
Beroep: 1925: chauffeur
 
X-l Gesina Margaretha Boot is geboren op 01-08-1905 in Utrecht, dochter van Gerrit Boot (zie IX-i) en Fokje Adema. Gesina:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 08-05-1929 in Rotterdam met Dirk Potharst, 31 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 29-12-1931 in Rotterdam. Dirk is geboren op 27-11-1897 in Alkmaar.
Notitie bij Dirk: zoon van Arie Potharst en van Geertje Geertrui Bas
(2) trouwde, 27 jaar oud, op 08-02-1933 in Rotterdam met Mattheus Otto van der Heul, 40 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 25-10-1935 in Rotterdam. Mattheus is geboren op 14-10-1892 in Amsterdam.
Notitie bij Mattheus: zoon van Mattheus Otto van der Heul en van Lisette Magdalena van Wageningen
(3) trouwde, 32 jaar oud, op 11-05-1938 in Rotterdam met Johan Hendrik Jacob de Kraaij, 31 jaar oud. Johan is geboren op 15-04-1907 in Rotterdam.
Notitie bij Johan: zoon van Antonie de Kraaij en van Wilhelmina Sitton
 
X-m Wijnand Boot is geboren op 29-05-1908 in Utrecht, zoon van Gerrit Boot (zie IX-i) en Fokje Adema.
Wijnand trouwde, 23 jaar oud, op 02-03-1932 in Den Haag met Louise Theodora Johanna Schwalb, 25 jaar oud. Louise is geboren op 03-08-1906 in Schmidthorst, Duisburg Hamborn, Pruisen (Dld).
Notitie bij Louise: dochter van Karl Schwalb, mijnwerker, en van Margaretha Maria Ortmann
Beroep: 1932: diensbode
 
X-n Jeannette Boot is geboren omstreeks 1915 in Den Haag, dochter van Gerrit Boot (zie IX-i) en Fokje Adema. Jeannette trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 21-04-1938 in Groningen met Harm Ploeg, 24 jaar oud. Harm is geboren op 10-12-1913 in Groningen.
Notitie bij Harm: zoon van Tiddens Kornelis Ploeg, transportarbeider, en van Engelina Pieter Smid
Beroep: 1938: houtbewerker
 
X-o Willem Krijn Boot is geboren op 28-01-1883 in Zoeterwoude, zoon van Arie Boot (zie IX-j) en Cornelia Arina Romijn. Willem is overleden in Grand Rapids, Kent County, Michigan, U.S.A..
Notitie bij Willem: kwam op 26-11-1900 met het schip de Statendam aan op Ellis Island, U.S.A.
Adres: Alphen (ingekomen 29-11-1886 Zoeterwoude, vertrokken 01-06-1894 Gaasterland
Religie: N.H.
Willem trouwde, 20 jaar oud, op 05-11-1903 in Grand Rapids, Kent County, Michigan, U.S.A. met Annegien Tornga, 25 jaar oud. Annegien is geboren op 18-10-1878 in Sauwerd, gem. Adorp. Annegien is overleden op 16-09-1968 in Grand Rapids, Kent County, Michigan, U.S.A., 89 jaar oud.
Notitie bij Annegien: dochter van Geert Tornga (1839 Hoogkerk - 05-08-1924 Grand Rapids, Michigan, U.S.A.), koopman (1873), winkelier (1884), getrouwd op 21-05-1870 in Hoogkerk met Knelske Bodde (13-06-1845 Adorp - 20-08-1916 Grand Rapids, Michigan, U.S.A.). Annegien kwam op 09-07-1899 met haar familie met het schip de "Rotterdam" aan op Ellis Island. U.S.A.
 
X-p Geertruida Catharina Hendrica Boot is geboren op 01-04-1884 in Zoeterwoude, dochter van Arie Boot (zie IX-j) en Cornelia Arina Romijn.
Adres: Alphen (ingekomen 29-11-1886 Zoeterwoude, vertrokken 01-06-1894 Gaasterland
Religie: N.H.
Geertruida trouwde, 31 jaar oud, op 08-04-1915 in Weststellingwerf met Marius Johan van Westrienen, 28 jaar oud. Marius is geboren op 10-12-1886 in Arnhem.
Notitie bij Marius: zoon van Marinus van Westrienen, leraar Hogere Burgers School, en van Anna Fransina Beekman
Beroep: 1915: ingenieur
 
X-q Ottolina Helena Martina Boot is geboren op 26-02-1886 in Zoeterwoude, dochter van Arie Boot (zie IX-j) en Cornelia Arina Romijn.
Adres: Alphen (ingekomen 29-11-1886 Zoeterwoude, vertrokken 01-06-1894 Gaasterland)
Religie: N.H.
Ottolina trouwde, 30 jaar oud, op 17-01-1917 in Gouda met Sicco Johannes Posthuma, 58 jaar oud. Sicco is geboren op 03-03-1858 in Harlingen. Sicco is overleden op 28-05-1947 in Utrecht, 89 jaar oud.
Notitie bij Sicco: zoon van Johannes Frans Posthuma en van Catharina Maria Ludwig. Weduwnaar van Tiete van Andringa, ovl. 1909
Beroep: 1917: landmeter bij het Kadaster
 
X-r Catharina Gerarda Jacoba Boot is geboren op 21-01-1893 in Alphen, dochter van Arie Boot (zie IX-j) en Cornelia Arina Romijn. Catharina is overleden op 12-10-1941 in Utrecht, 48 jaar oud.
Adres: Alphen (vertrokken 01-06-1894 Gaasterland)
Religie: N.H.
Catharina trouwde, 27 jaar oud, op 05-05-1920 in Smallingerland met Franz Joseph Berg, ongeveer 43 jaar oud. Franz is geboren omstreeks 1877 in Malang, Java, Ned. Oost-Indië. Franz is overleden op 16-11-1954 in Utrecht, ongeveer 77 jaar oud.
Notitie bij Franz: zoon van Frederik Willem Berg en van Johanna Maria Milar
Beroep: 1920: geemployeerde bij de suikerfabriek Minggiran te Minggiran (NOI)
 
X-s Willem Boot (geboren Verburg) is geboren op 07-05-1883 in Moordrecht, zoon van Gerardus Jacobus Boot (zie IX-k) en Johanna Verburg.
Notitie bij de geboorte van Willem: aangegeven als Willem Verburg, vader onbekend; bij het huwelijk van zijn moeder op 05-02-1885 erkend door zijn vader Gerardus Jacobus Boot
Willem is overleden op 03-06-1922 in Delft, 39 jaar oud. Willem trouwde, 34 jaar oud, op 12-07-1917 in Schipluiden met Neeltje Burger, 34 jaar oud. Neeltje is geboren op 23-09-1882 in Wateringen, dochter van Hendrik Burger en Johanna Groenheijde.
 
X-t Cornelia Catharina 2 Boot is geboren op 05-12-1886 in Delft, dochter van Gerardus Jacobus Boot (zie IX-k) en Johanna Verburg. Cornelia is overleden op 16-09-1942 in Den Haag, 55 jaar oud. Cornelia trouwde, 24 jaar oud, op 25-01-1911 in Rijswijk zh met Leendert de Roo, 24 jaar oud. Leendert is geboren op 09-04-1886 in Delft.
Notitie bij Leendert: zoon van Leendert de Roo en van Margaretha Francisca Conzent
Beroep: 1911 :metselaar; 1932: brievenbesteller
 
Kind van Cornelia en Leendert:
1 Leendert de Roo, geboren op 21-02-1911 in Delft. Volgt XI-b.
 
X-u Antoon Boot is geboren op 26-06-1890 in Delft, zoon van Gerardus Jacobus Boot (zie IX-k) en Johanna Verburg. Antoon is overleden op 05-06-1965 in Delft, 74 jaar oud. Antoon trouwde, 33 jaar oud, op 13-02-1924 in Delft met Geertruida Adriana Koekkebacker, 34 jaar oud. Geertruida is geboren op 24-01-1890 in Delft, dochter van Adrianus Eliza Koekkebacker en Geertruida Dooyenburgh.
 
X-v Otto Leendert 2 Boot is geboren op 23-02-1893 in Delft, zoon van Gerardus Jacobus Boot (zie IX-k) en Johanna Verburg. Otto trouwde, 28 jaar oud, op 23-11-1921 in Delft met Geertruida Maria Lammers, 23 jaar oud. Geertruida is geboren op 23-07-1898 in Ellewoutsdijk.
Notitie bij Geertruida: dochter van Jan Lammers, conducteur der artillerie, en van Pieternella Mosterdijk
 
Kinderen van Otto en Geertruida:
1 Otto Leendert Boot, geboren in 08-1935 in Delft. Otto is overleden op 10-09-1935 in Delft, 1 maand oud.
2 N.N. Boot, levenloos geboren kind, geboren op 13-01-1939 in Delft.
 
X-w Gerardus Jacobus Boot is geboren op 14-09-1894 in Delft, zoon van Gerardus Jacobus Boot (zie IX-k) en Johanna Verburg. Gerardus trouwde, 30 jaar oud, op 17-10-1924 in Delft met Adriana Elisabeth Koekebacker, 29 jaar oud. Adriana is geboren op 30-04-1895 in Delft, dochter van Adrianus Eliza Koekkebacker en Geertruida Dooyenburgh.
 
X-x Catharina Boot is geboren op 23-02-1896 in Delft, dochter van Gerardus Jacobus Boot (zie IX-k) en Johanna Verburg. Catharina trouwde, 24 jaar oud, op 20-10-1920 in Delft met Cornelis Hendrikus de Weger, 26 jaar oud. Cornelis is geboren op 11-06-1894 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Cornelis: in een huis in de Wachtelstraat
Notitie bij Cornelis: zoon van Daniel de Weger, stoker, en van Klara van der Spelt
 
X-y Luitje Nicolaas Tijs Boot is geboren op 03-07-1897 in Delft, zoon van Jacobus Wilhelmus Boot (zie IX-l) en Guurtje Bouwer.
Adres: Alphen, Martha-Stichting; ingekomen 23-07-1902 Delft; vertrokken 13-08-1902 Aarlanderveen, ingekomen 13-08-1902 Alphen, vertrokken 19-04-1904 Delft
Beroep: 1927: boekhouder
Religie: N.H. gedoopt
Luitje trouwde, 30 jaar oud, op 14-12-1927 in Abbekerk nh met Grietje Bruin, 28 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Luitje en Grietje: Tijdens sluiting huwelijk in 1927 is de bruidegom boekhouder, verblijvend te Soerakarta, Ned. Oost-Indie. Voor hem tereedt als gevolmachitigde bij dit huwelijk op Arien de Beurs.
Grietje is geboren op 08-01-1899 in Abbekerk nh.
Notitie bij Grietje: dochter van Abel Bruin, 1899:timmerman, 1927:veehouder, en van Kniertje de Beurs
 
X-z Gerrit Johannes Boot is geboren op 27-09-1891 in Gouda, zoon van Willem Gijsbert Boot (zie IX-m) en Elizabeth Gerarda Johanna Kruijsheer. Gerrit is overleden op 09-11-1972 in Gouda, 81 jaar oud.
Adressen:
tot 1923     F.W. Reitzstraat 56, Gouda    
van 04-01-1923 tot 25-05-1925     Gouwe 10, Gouda    
van 25-05-1925 tot 13-07-1970     Frederik Hendriklaan 105, Gouda    
24-01-1972     Eerste Kade 13, Gouda    
Beroep: 1921:chef-monteur; gasmeester (bij de gemeente lichtfabriek)
Gerrit trouwde, 29 jaar oud, op 24-08-1921 in Gouda met Jacoba Judina van de Werken (geboren Hoogerbeets), 29 jaar oud. Jacoba is geboren op 15-04-1892 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Jacoba: Ouders wonend aan de Karnemelksloot
Jacoba is overleden op 18-02-1970 in Gouda, 77 jaar oud.
Notitie bij Jacoba: dochter van Jasper Hendrik van de Werken, pakhuisknecht/bierbottelaar, en van Wilhelmina Adriana Hoogerbeets, dienstbode. Door de vader als zijn dochter erkend bij zijn huwelijk op 12-04-1893 te Gouda, akte 34 Im 20
 
X-aa Willem Gijsbert(us) Boot is geboren op 09-03-1893 in Waddinxveen, zoon van Willem Gijsbert Boot (zie IX-m) en Elizabeth Gerarda Johanna Kruijsheer.
Adres: De Wetstraat W IX nr 11, Leiden (ca 1920), op 18-05-1920 vertrokken naar Amsterdam, later vertrokken naar Amersfoort
Beroep: 1920: kantoorbediende; 1921: winkelier
Willem trouwde, 27 jaar oud, op 17-05-1920 in Leiden met Hendrikje Brink, 29 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Willem en Hendrikje: op de huwelijksakte ’binnen de laatste 6 maanden gewoond hebbende te Oegstgeest’. Waarschijnlijk heeft Willem op hetzelfde adres gewoond en is de De Wetstraat Leids grondgebied geworden door annexatie.
Hendrikje is geboren op 21-02-1891 in Oegstgeest. Hendrikje is overleden op 28-10-1939 in Amersfoort, 48 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Hendrikje: Hendrikje was opgenomen in Zon en Schild te Amersfoort [bron: Gezinskaart]
Notitie bij Hendrikje: dochter van Jan Hendrik Brink en van Hendrikje Reering
Adres: Leiden (bij huwelijk); Amsterdam (bij overlijden)
 
X-ab Cornelis (Kees) Boot is geboren op 22-07-1896 in Waddinxveen, zoon van Willem Gijsbert Boot (zie IX-m) en Elizabeth Gerarda Johanna Kruijsheer. Kees is overleden op 17-12-1950 in Leiden, 54 jaar oud. Hij is begraven in Katwijk.
Notitie bij overlijden van Kees: Diaconessenhuis
Adressen:
van ca. 1935 tot 01-07-1942     Van Melskade 81, Katwijk (de Van Melskade was een deel van de boulevard, de huizen zijn in 1942 afgebroken voor de aanleg van de Atlantikwall)    
tot 1939     Secr. Varkevisserstraat, Katwijk    
van 06-06-1942 tot 10-03-1943     Van de Vegtstraat 6, Katwijk    
van 10-03-1943 tot 1948     Sweerts de Landas Wyborghstraat 12, Katwijk    
van 1948 tot 1950     Rijnmond 15, Katwijk    
Beroep: 920: chef-monteur; 1950: technisch hoofdambtenaar
Functie: directeur gasfabriek
Kees trouwde, 23 jaar oud, op 09-06-1920 in Gouda met Jacoba Johanna (Koosje) Montagne, 22 jaar oud. Koosje is geboren op 24-07-1897 in Gouda. Koosje is overleden op 03-06-1973 in Gouda, 75 jaar oud. Zij is begraven op 06-06-1973 in Katwijk.
Notitie bij Koosje: dochter van Nicolaas Johannes Montagne, sigarenmaker/1920:bedrijfsleider, en van Cornelia van Hofweegen
Adressen:
van 1948 tot ca. 1953     Rijnmond 15, Katwijk    
van ca. 1953 tot ca. 1957     Kerklaan 27, Katwijk    
van ca. 1957 tot ca. 1962     Zeeweg 12, Katwijk    
van ca. 1963 tot 1973     Prinses Margrietlaan 34, Katwijk    
 
X-ac Catharina Boot is geboren op 21-06-1906 in Gouda, dochter van Willem Gijsbert Boot (zie IX-m) en Elizabeth Gerarda Johanna Kruijsheer.
Notitie bij de geboorte van Catharina: geboren in het huis Raam O 13
Catharina is overleden op 24-10-1994 in Leiden, 88 jaar oud. Zij is begraven op 28-10-1994 in Leiderdorp. Catharina trouwde, 23 jaar oud, op 26-02-1930 in Gouda met Willem Gerardus Johannes van der Linden, 24 jaar oud. Willem is geboren op 16-12-1905 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Willem: geboren in het huis aan de Nieuwe Haven N 128
Willem is overleden op 18-12-1971 in Leiden, 66 jaar oud.
Notitie bij Willem: zoon van Theodorus van der Linden, broodbakker, en van Cornelia van Middelkoop
Adres: vanaf 09-08-1949 Leiden
Beroep: 1930: boekhouder
 
X-ad Wilhelmus Heij is geboren op 04-05-1888 in Gouda, zoon van Cornelis Heij en Gerarda Boot (zie IX-o).
Notitie bij de geboorte van Wilhelmus: geboren in het huis op de Groeneweg L 143
Wilhelmus is overleden omstreeks 1981, ongeveer 93 jaar oud. Wilhelmus trouwde, 22 jaar oud, op 06-07-1910 in Rotterdam met Neeltje Jansje Cunes, 22 jaar oud. Neeltje is geboren op 12-10-1887 in Rotterdam. Neeltje is overleden op 24-11-1949 in Rotterdam, 62 jaar oud.
Notitie bij Neeltje: dochter van Frederik Christoffel Anthonie Cunes en van Elisabeth Grootenboer
 
X-ae Gerarda Martina Heij is geboren op 29-09-1889 in Gouda, dochter van Cornelis Heij en Gerarda Boot (zie IX-o).
Notitie bij de geboorte van Gerarda: geboren in het huis aan de Groeneweg L 123
Gerarda trouwde, 25 jaar oud, op 21-07-1915 in Rotterdam met Willem Wolter Röpcke, 27 jaar oud. Willem is geboren op 27-12-1887 in Rotterdam. Willem is overleden op 16-10-1956 in Rotterdam, 68 jaar oud.
Notitie bij Willem: zoon van Willem Wolter Röpcke en van Geertruida Bartsen
 
X-af Wilhelmina Cornelia 2 Heij is geboren op 13-04-1893 in Gouda, dochter van Cornelis Heij en Gerarda Boot (zie IX-o).
Notitie bij de geboorte van Wilhelmina: geboren in het huis aan de Groeneweg L 170
Wilhelmina trouwde, 33 jaar oud, op 17-11-1926 in Rotterdam met Antonius Burghout, 25 jaar oud. Antonius is geboren op 27-04-1901 in Rotterdam. Antonius is overleden op 09-03-1947 in Gouda, 45 jaar oud.
Notitie bij Antonius: zoon van Hermanus Burghout en van Maria Catharina Kreté
 
X-ag Cornelia Adriana Hiltje Heij is geboren op 12-06-1909 in Rotterdam, dochter van Cornelis Heij en Gerarda Boot (zie IX-o). Cornelia is overleden op 31-10-1935 in Gouda, 26 jaar oud. Cornelia trouwde, ongeveer 24 jaar oud, omstreeks 1933 in ?? met Jacob Berckenkamp, ongeveer 18 jaar oud. Jacob is geboren omstreeks 1915 in Boskoop. Jacob is overleden op 09-03-1946 in Gouda, ongeveer 31 jaar oud.
Notitie bij Jacob: zoon van Jacob Berckenkamp sr, koopman, en van Johanna Verbeek. Na het overlijden van Cornelia Heij is Jacob getrouwd met Geertruida Niesje Kraak.
Beroep: 1934: groentenhandelaar; 1946: expeditieknecht
 
Kind van Cornelia en Jacob:
1 NN Berckenkamp, levenloos geboren zoon, geboren op 22-06-1934 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van NN: ouders wonend in de Krugerlaan
 
X-ah Gerarda Martina Boot is geboren op 22-07-1893 in Gouda, dochter van Arie Boot (zie IX-p) en Sophia van der Sluijs.
Notitie bij de geboorte van Gerarda: geboren in het huis aan de Groeneweg L 206
Gerarda trouwde, 23 jaar oud, op 24-01-1917 in Gouda met Marinus Jacobus van der Horst, 27 jaar oud. Marinus is geboren op 17-09-1889 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Marinus: geboren in het huis op den Raam O 299
Notitie bij Marinus: zoon van Marinus Jacobus van der Horst, 1889:brandersknecht, en van Johanna Boer
Beroep: 1917: timmerman
 
X-ai Jan Boot is geboren op 08-03-1897 in Gouda, zoon van Arie Boot (zie IX-p) en Sophia van der Sluijs.
Notitie bij de geboorte van Jan: geboren in het huis in de Jan Philipslaan 98
Beroep: 1923: machinebankwerker
Jan trouwde, 26 jaar oud, op 01-06-1923 in Stolwijk met Klasina Stoppelenburg, 23 jaar oud. Klasina is geboren op 22-05-1900 in Stolwijk.
Notitie bij de geboorte van Klasina: geboren in het huis in Wijk A nr 76
Notitie bij Klasina: dochter van Jacobus Cornelis Stoppelenburg, timmerman, en van Metje van Dam
 
X-aj Jacobus Boot is geboren op 15-02-1899 in Gouda, zoon van Arie Boot (zie IX-p) en Sophia van der Sluijs.
Notitie bij de geboorte van Jacobus: geboren in het huis aan de Jan Philipslaan 98
Jacobus is overleden op 25-08-2002 in Reeuwijk, 103 jaar oud.
Beroep: 1919: blikslager
Jacobus trouwde, 19 jaar oud, op 29-01-1919 in Gouda met Johanna Anthonia van den Hoogen, 19 jaar oud. Johanna is geboren op 25-12-1899 in IJsselstein.
Notitie bij Johanna: dochter van Johannes Adrianus van den Hoogen, houtzager, en van Jacoba Hartman
 
Kind van Jacobus en Johanna:
1 Jacobus Boot (geboren van den Hoogen), geboren op 17-10-1918 in Gouda. Volgt XI-c.
 
X-ak Arie Boot is geboren op 02-12-1900 in Gouda, zoon van Arie Boot (zie IX-p) en Sophia van der Sluijs.
Notitie bij de geboorte van Arie: geboren in het huis in de Jan Philipslaan P 390
Beroep: 1925: kleermaker
Arie trouwde, 24 jaar oud, op 20-05-1925 in Gouda met Jacoba Maria van Scheers, 22 jaar oud. Jacoba is geboren op 17-12-1902 in Dordrecht.
Notitie bij Jacoba: dochter van Lambertus van Scheers, 1902:stoffeerder, en van Maria Tritten, beiden in Gouda overleden, resp. 1941 (75 j.) en 1950 (84 j.).
 
X-al Jacobus Boot is geboren op 01-10-1896 in Gouda, zoon van Daniël Martinus Boot (zie IX-q) en Wilhelmina Adriana Fratacolla.
Notitie bij de geboorte van Jacobus: geboren in het huis in de Spieringstraat F 16
Jacobus is overleden op 28-11-1964 in Gouda, 68 jaar oud.
Beroep: 1924: kaaspakhuisknecht; 1964: pakhuisbaas
Jacobus trouwde, 27 jaar oud, op 20-02-1924 in Gouda met Aaltje Snaterse, 23 jaar oud. Aaltje is geboren op 22-06-1900 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Aaltje: geboren in het huis aan de Derde kade R 420
Notitie bij Aaltje: dochter van Frans Snaterse, 1900:sjouwerman, 1924:schilder, en van Geertrui den Haag 
 
X-am Wilhelmina Adriana 2 Boot is geboren op 24-11-1905 in Gouda, dochter van Daniël Martinus Boot (zie IX-q) en Wilhelmina Adriana Fratacolla.
Notitie bij de geboorte van Wilhelmina: geboren in het huis aan de Tuinstraat L 305
Wilhelmina trouwde, 25 jaar oud, op 04-11-1931 in Gouda met Christiaan Jacobus Verkerk, 25 jaar oud. Christiaan is geboren op 28-01-1906 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Christiaan: geboren in het huis aan de Boomgaardstraat RR 10
Notitie bij Christiaan: zoon van Pieter Verkerk, fabrieksarbeider, en van Clasina Janssen
Beroep: 1931:fabrieksarbeider
 
X-an Gerarda Boot is geboren op 30-09-1908 in Gouda, dochter van Daniël Martinus Boot (zie IX-q) en Wilhelmina Adriana Fratacolla.
Notitie bij de geboorte van Gerarda: geboren in het huis aan het Houtmansplantsoen L 113
Gerarda trouwde, 23 jaar oud, op 18-05-1932 in Gouda met Gerard Casper Reebeen, 23 jaar oud. Gerard is geboren op 23-12-1908 in Gouda.
Notitie bij de geboorte van Gerard: geboren in het huis aan de Keizerstraat K 114a
Notitie bij Gerard: zoon van Bartus Adrianus Reebeen, schilder, en van Mijntje Zeverboom
Beroep: 1932: huisschilder
 
X-ao Jacobus Boot is geboren op 16-01-1908 in Gouda, zoon van Jacobus Boot (zie IX-r) en Wilhelmina Dijkstra.
Notitie bij de geboorte van Jacobus: geboren in het huis aan de Muilenpoort L 173
Beroep: 1933: meubelmaker; 1952: timmerman
Jacobus trouwde, 25 jaar oud, op 14-06-1933 in Gouda met Hendrika Lydia Hagen, 20 jaar oud. Hendrika is geboren op 17-10-1912 in Reeuwijk.
Notitie bij Hendrika: dochter van Cornelis Hagen, 1912:groentenkweker, en van Neeltje van Leeuwen
 
Kinderen van Jacobus en Hendrika:
1 Wilhelmina Johanna Boot, geboren op 04-10-1933 in Gouda. Wilhelmina is overleden op 25-07-1938 in Gouda, 4 jaar oud.
2 Nicolaas Boot, geboren op 10-12-1952 in Gouda. Nicolaas is overleden op 11-12-1952 in Gouda, 1 dag oud.
 
X-ap Wieger Boot is geboren op 19-01-1910 in Gouda, zoon van Jacobus Boot (zie IX-r) en Wilhelmina Dijkstra.
Notitie bij de geboorte van Wieger: geboren in het huis aan de Baanstraat nr 46
Beroep: 1941: beitser; 1942: meubelmaker
Wieger trouwde, 31 jaar oud, op 07-04-1941 in Groningen met Hillechien Storm, 31 jaar oud. Hillechien is geboren op 14-07-1909 in Groningen.
Notitie bij Hillechien: dochter van Jurrien Storm (1909:cartonnagewerker;1941:koopman) en van Trientje Bellinga
 
Kind van Wieger en Hillechien:
1 NN Boot, levenloos geboren kind, geboren op 04-01-1942 in Groningen.
 
X-aq Roelofina Berendina Boot (geboren Wensink) is geboren op 15-07-1914 in Amsterdam, dochter van Frans 2 Boot (zie IX-x) en Berendje (Berendina) Wensink. Roelofina trouwde, 20 jaar oud, op 12-12-1934 in Rijswijk zh met Gijsbertus Bosch, 30 jaar oud. Gijsbertus is geboren op 19-06-1904 in Rotterdam. Gijsbertus is overleden op 01-04-1964 in Eindhoven, 59 jaar oud.
Notitie bij Gijsbertus: zoon van Jan Bosch en van Jacomina Moen (ovl. 1933 Rijswijk zh)
Beroep: 1964 vertegenwoordiger
 
XI-a Anna Catharina Beckers is geboren omstreeks 1917 in Amsterdam, dochter van Johannes Wilhelmus Beckers en Margaretha Boot (zie X-b). Anna trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 17-05-1939 in De Bilt met Berthold Nijhuis, ongeveer 24 jaar oud. Berthold is geboren omstreeks 1915 in Soerabaja N.O.I..
Notitie bij Berthold: zoon van Jacob Nijhuis, vertegenwoordiger te Bandung (NOI), en van Engelina Christina Olink
Beroep: 1939: weg-enwaterbouwkundige
 
XI-b Leendert de Roo is geboren op 21-02-1911 in Delft, zoon van Leendert de Roo en Cornelia Catharina 2 Boot (zie X-t). Leendert trouwde, 21 jaar oud, op 02-06-1932 in Groningen met Maike Elizabeth van Til, 24 jaar oud. Maike is geboren op 28-01-1908 in Groningen.
Notitie bij de geboorte van Maike: geboren in het perceel gemerkt nr 43-1 in de Tjelkingestraat
Notitie bij Maike: dochter van Jan van Til, 1908:koetsier, 1932:koopman, en van Wietske Postma
 
XI-c Jacobus Boot (geboren van den Hoogen) is geboren op 17-10-1918 in Gouda, zoon van Jacobus Boot (zie X-aj) en Johanna Anthonia van den Hoogen.
Notitie bij de geboorte van Jacobus: als zoon door zijn vader Jacobus erkend bij diens huwelijk met Johanna Anrthonia van den Hoogen. Geboren in het huis Turfsingel 91.
Jacobus trouwde, 23 jaar oud, op 20-05-1942 in Gouda met Adriana van den Berg, 22 jaar oud. Adriana is geboren op 01-03-1920 in Gouda.

 Index (783 personen)
 
Adema, Fokje (*16-03-1880, †29-12-1918) [Partner van IX-i]  IX-i; X-l; X-m; X-n
Akrijn, Pieternella (~07-05-1783, †±06-09-1808) [Partner van VI-k]  VI-k
Alblas, Jasper (~25-12-1742, †10-04-1817) [Partner van V-d]  V-d; VI-h; VI-i; VI-j; VI-k; VI-l
Alblas (Alleblas), Cornelis 2 (~30-10-1778, †24-01-1847) [Nummer VI-j]  VI-j
Alblas (Alleblas), Gerrigje (~04-10-1775, †18-10-1826) [Nummer VI-i]  VI-i
Alblas (Alleblas), Martha (~01-12-1784, †18-07-1849) [Nummer VI-l]  VI-l
Alblas (Alleblas), Neeltje (~03-02-1773, †28-01-1837) [Nummer VI-h]  VI-h
Alblas (Alleblas), Willem (~12-09-1781, †24-08-1845) [Nummer VI-k]  VI-k
Alleblas (Alblas), Cornelis 1 (~10-04-1771, []11-07-1771) [Zoon van V-d]  V-d,1
Aret, Gerrit (*13-07-1835, †21-05-1890) [Partner van VIII-q]  VIII-q
Beckers, Anna Catharina (*±1917) [Nummer XI-a]  XI-a
Beckers, Jean (*±1920, †16-12-1920) [Zoon van X-b]  X-b,2
Beckers, Johannes Wilhelmus (*26-05-1893) [Partner van X-b]  X-b; XI-a
Begeer, Jan (*27-10-1828, †06-04-1882) [Partner van VIII-q]  VIII-q
Begeer, Matthijs Gerhardus (*14-12-1862, †07-02-1931) [Partner van IX-b]  IX-b
Berckenkamp, Jacob (*±1915, †09-03-1946) [Partner van X-ag]  X-ag
Berckenkamp, NN (levenloos *22-06-1934) [Zoon van X-ag]  X-ag,1
Berg, Adriana van den (*01-03-1920) [Partner van XI-c]  XI-c
Berg, Franz Joseph (*±1877, †16-11-1954) [Partner van X-r]  X-r
Bergh, Neeltje Gerritse van den (~14-09-1714, []03-09-1773) [Partner van IV-f]  IV-f; V-g; V-h; V-i; V-j
Binnendijk, Christiaan (*10-10-1861, †02-05-1934) [Partner van IX-c]  IX-c
Blanken, Quirinus (~11-11-1759, †09-01-1840) [Partner van VI-aa]  VI-aa
Blom, Willem (~19-12-1784, †19-07-1849) [Partner van VI-l]  VI-l
Boer, Neeltje (*17-02-1874, †24-09-1923) [Partner van IX-s]  IX-s
Boon, Frans [Partner van V-m]  V-m
Boon, Johanna Cornelia (*12-05-1877, †06-11-1946) [Nummer IX-a]  IX-a; IX-r
Boon, Pieter (*06-03-1833, †17-02-1890) [Partner van VIII-g]  VIII-g; IX-a
Boot, Aagje (*15-06-1804) [Dochter van VI-d]  VI-d,4
Boot, Abraham (~26-08-1778, []18-11-1778) [Zoon van V-b]  V-b,10
Boot, Adriana 1 (*03-11-1887, †21-12-1887) [Dochter van VIII-af]  VIII-af,6
Boot, Adriana 2 (*07-12-1894) [Nummer IX-ae]  IX-ae
Boot, Adrianus (*05-05-1855) [Zoon van VII-ab]  VII-ab,8
Boot, Adrianus 1 (~26-02-1769, []31-03-1769) [Zoon van V-b]  V-b,5
Boot, Adrianus 2 (Janus) (~30-10-1774, †12-04-1817) [Nummer VI-f]  VI-f; VII-n; VII-o; VII-p; VII-q
Boot, Adrianus Johannus (*12-12-1833, †09-06-1834) [Zoon van VII-p]  VII-p,1
Boot, Age (Hage) (*10-07-1798, †11-07-1813) [Zoon van VI-d]  VI-d,2
Boot, Albertus Gerardus (*19-04-1900, †17-08-1918) [Zoon van VIII-ac]  VIII-ac,7
Boot, Alida (*13-12-1897, †27-12-1917) [Dochter van VIII-ac]  VIII-ac,6
Boot, Anna (*26-03-1809) [Dochter van VI-m]  VI-m,1
Boot, Anna (*07-06-1824, †09-08-1828) [Dochter van VII-i]  VII-i,1
Boot, Antje Elisabeth (*17-01-1895, †27-12-1946) [Nummer IX-z]  IX-z
Boot, Antoinetta Sophia (*02-04-1898, †01-02-1901) [Dochter van IX-q]  IX-q,2
Boot, Antoon (*26-06-1890, †05-06-1965) [Nummer X-u]  X-u
Boot, Arend (*07-03-1860, †08-09-1862) [Zoon van VII-y]  VII-y,1
Boot, Ariaantje Willems ([]22-04-1713) [Nummer III-a]  III-a; IV-a
Boot, Arie (~24-03-1743) [Zoon van IV-f]  IV-f,4
Boot, Arie (*17-09-1816, †01-02-1901) [Nummer VII-ac]  VII-ac; VIII-af; VIII-ag
Boot, Arie (*08-03-1834, †19-05-1895) [Nummer VIII-j]  VIII-j; IX-e; IX-f; IX-g; IX-h; IX-i
Boot, Arie (*11-02-1851, †06-05-1851) [Zoon van VIII-i]  VIII-i,1
Boot, Arie (*05-03-1852, †08-06-1852) [Zoon van VII-ab]  VII-ab,6
Boot, Arie (*10-04-1858, †26-10-1942) [Nummer IX-j]  IX-j; X-o; X-p; X-q; X-r
Boot, Arie (*23-09-1864, †25-04-1904) [Nummer VIII-ag]  VIII-ag; IX-ah; IX-ai
Boot, Arie (*11-12-1871, †03-08-1941) [Nummer IX-p]  IX-p; X-ah; X-ai; X-aj; X-ak
Boot, Arie (*18-01-1874, †19-12-1913) [Nummer IX-f]  IX-f; X-g; X-h; X-i
Boot, Arie (*19-12-1888, †25-12-1888) [Zoon van VIII-af]  VIII-af,7
Boot, Arie (*30-11-1892, †28-04-1893) [Zoon van VIII-ag]  VIII-ag,4
Boot, Arie (*02-12-1900) [Nummer X-ak]  X-ak
Boot, Arie 1 (*27-06-1815, †06-07-1815) [Zoon van VI-q]  VI-q,1
Boot, Arie 2 (*08-07-1812, †30-01-1813) [Zoon van VI-g]  VI-g,5
Boot, Arie 3 (*27-02-1828, †14-04-1828) [Zoon van VI-q]  VI-q,10
Boot, Arie Hermanus (*27-06-1881, †10-10-1881) [Zoon van VIII-af]  VIII-af,1
Boot, Arie Pieter (*12-03-1869, †06-03-1870) [Zoon van VII-y]  VII-y,5
Boot, Arien (Arij) (~07-12-1746, †30-12-1811) [Nummer V-f]  V-f; VI-p; VI-q
Boot, Arien (Arij) Willemsz (~19-01-1735, []03-06-1793) [Nummer V-b]  V-b; VI-a; VI-b; VI-c; VI-d; VI-e; VI-f; VI-g
Boot, Arij (~07-09-1788) [Zoon van VI-a]  VI-a,3
Boot, Arij (*01-10-1811, †13-06-1866) [Nummer VII-p]  VII-p
Boot, Arij 1 (*10-06-1793, †<1797) [Zoon van V-e]  V-e,10
Boot, Arij 1 (*08-04-1797, †<1799) [Zoon van VI-d]  VI-d,1
Boot, Arij 1 (*27-12-1807, †19-12-1809) [Zoon van VI-g]  VI-g,4
Boot, Arij 2 (*06-09-1797, †05-08-1861) [Nummer VI-n]  VI-n; VII-y
Boot, Arij 2 (*24-12-1799, †28-01-1847) [Nummer VII-i]  VII-i; VIII-h; VIII-i; VIII-j; VIII-k; VIII-l
Boot, Arij 2 (*16-11-1821, †19-08-1822) [Zoon van VI-q]  VI-q,5
Boot, Arij Willemsz (~30-06-1672, []06-11-1742) [Nummer III-d]  III-d; IV-b; IV-c; IV-d; IV-e; IV-f
Boot, Bastiaan 1 (~12-04-1702) [Zoon van III-e]  III-e,8
Boot, Bastiaan 2 (~13-01-1712) [Zoon van III-e]  III-e,12
Boot, Benjamin (*17-05-1845, †24-09-1845) [Zoon van VII-i]  VII-i,9
Boot, Catharina (*12-05-1832, †14-02-1900) [Nummer VIII-i]  VIII-i; IX-d
Boot, Catharina (*27-09-1883, †30-12-1883) [Dochter van VIII-l]  VIII-l,8
Boot, Catharina (*23-02-1896) [Nummer X-x]  X-x
Boot, Catharina (*21-06-1906, †24-10-1994) [Nummer X-ac]  X-ac
Boot, Catharina Gerarda Jacoba (*21-01-1893, †12-10-1941) [Nummer X-r]  X-r
Boot, Catharina Johanna (*07-12-1841, †22-06-1893) [Nummer VIII-x]  VIII-x; IX-s
Boot, Catharina Josina (*08-12-1860, †19-02-1865) [Dochter van VIII-k]  VIII-k,2
Boot, Christijntje (~19-02-1713) [Dochter van III-c]  III-c,2
Boot, Cornelia (~31-08-1749, []18-01-1774) [Dochter van IV-e]  IV-e,8
Boot, Cornelia (*29-08-1825, †31-01-1826) [Dochter van VI-q]  VI-q,8
Boot, Cornelia 2 (~26-11-1786, []11-03-1789) [Dochter van V-f]  V-f,8
Boot, Cornelia Catharina 1 (*25-12-1885, †04-06-1886) [Dochter van IX-k]  IX-k,2
Boot, Cornelia Catharina 2 (*05-12-1886, †16-09-1942) [Nummer X-t]  X-t; XI-b
Boot, Cornelis (Kees) (*22-07-1896, †17-12-1950) [Nummer X-ab]  X-ab
Boot, Cornelis Arie (*23-02-1891) [Zoon van IX-j]  IX-j,4
Boot, Dammes (Damas) (*11-10-1875, †11-11-1943) [Nummer IX-g]  IX-g
Boot, Daniël Martinus (*23-08-1875, †27-03-1941) [Nummer IX-q]  IX-q; X-al; X-am; X-an
Boot, Dirck (~09-01-1746, []25-10-1746) [Zoon van IV-d]  IV-d,7
Boot, Dirk (*15-04-1886, †23-07-1886) [Zoon van VIII-af]  VIII-af,5
Boot, Dirk Willemsz (~±1670) [Nummer III-c]  III-c
Boot, Dirkje (*07-05-1895, †14-07-1936) [Nummer IX-ah]  IX-ah
Boot, Elisabeth (~08-09-1773, []18-11-1773) [Dochter van V-f]  V-f,1
Boot, Elizabeth Jacoba (*21-03-1858, †25-11-1926) [Dochter van VII-aa]  VII-aa,1
Boot, Eltje (Heijltje, Aaltje) (~04-06-1749, †07-01-1821) [Nummer V-i]  V-i; VI-aa; VI-ab; VI-ac; VI-ad; VI-ae; VI-af
Boot, Francijntje (Josina) (*25-03-1805, †21-04-1854) [Nummer VII-s]  VII-s; VIII-w
Boot, Francina (*30-12-1889, †01-02-1890) [Dochter van VIII-ag]  VIII-ag,2
Boot, Franciscus Karel (*18-09-1857, †21-08-1939) [Nummer VIII-af]  VIII-af; IX-ae; IX-af; IX-ag
Boot, Franciscus Karel 1 (*15-07-1890, †21-07-1890) [Zoon van VIII-af]  VIII-af,9
Boot, Franciscus Karel 2 (*30-03-1902, †31-05-1926) [Nummer IX-af]  IX-af
Boot, Frans (*16-02-1832, †31-07-1871) [Nummer VII-aa]  VII-aa; VIII-ac
Boot, Frans 1 (*10-07-1889, †01-08-1891) [Zoon van VIII-ac]  VIII-ac,1
Boot, Frans 2 (*18-02-1892) [Nummer IX-x]  IX-x; X-aq
Boot, Frans Hermanus (*16-12-1871, †24-04-1875) [Zoon van VII-aa]  VII-aa,7
Boot, Geertruida (*02-11-1890, †18-05-1916) [Dochter van VIII-ac]  VIII-ac,2
Boot, Geertruida Catharina Hendrica (*01-04-1884) [Nummer X-p]  X-p
Boot, Geertruij (*18-07-1805, †28-11-1863) [Schoonmoeder van VIII-o]  VIII-o
Boot, Geertruij (*13-09-1914) [Dochter van IX-r]  IX-a,1
Boot, Gerarda (Gerritje) (*26-10-1831, †20-07-1832) [Dochter van VI-q]  VI-q,13
Boot, Gerarda (*03-08-1866, †11-01-1922) [Nummer IX-o]  IX-o; X-ad; X-ae; X-af; X-ag
Boot, Gerarda (*30-09-1908) [Nummer X-an]  X-an
Boot, Gerarda (*22-09-1916) [Dochter van IX-r]  IX-a,2
Boot, Gerarda Maria (*07-04-1872, †30-11-1962) [Nummer VIII-ab]  VIII-ab
Boot, Gerarda Martina (*22-07-1893) [Nummer X-ah]  X-ah
Boot, Gerardus (*±10-05-1899) [Nummer X-h]  X-h
Boot, Gerardus Jacobus (*30-09-1863, †07-10-1937) [Nummer IX-k]  IX-k; X-s; X-t; X-u; X-v; X-w; X-x
Boot, Gerardus Jacobus (*14-09-1894) [Nummer X-w]  X-w
Boot, Gerardus Johannes (*23-08-1893) [Nummer IX-y]  IX-y
Boot, Gerrighie (~01-12-1751, †21-05-1813) [Nummer V-j]  V-a; V-j
Boot, Gerrigje (~30-09-1785, †11-05-1853) [Nummer VI-m]  VI-m; VII-v; VII-w; VII-x
Boot, Gerrigje (*25-08-1829, †26-11-1862) [Nummer VII-z]  VII-z
Boot, Gerrit (~06-09-1747) [Zoon van IV-f]  IV-f,6
Boot, Gerrit (~26-11-1766, †02-05-1814) [Nummer VI-d]  VI-d; VII-i
Boot, Gerrit (*31-08-1792) [Zoon van VI-a]  VI-a,5
Boot, Gerrit (*09-08-1829, †26-08-1830) [Zoon van VII-i]  VII-i,3
Boot, Gerrit (*31-07-1832, †18-07-1922) [Nummer VII-y]  VII-y; VIII-aa; VIII-ab
Boot, Gerrit (*09-10-1845, †13-12-1845) [Zoon van VI-o]  VI-o,9
Boot, Gerrit (*29-05-1847, †21-12-1848) [Zoon van VII-o]  VII-o,4
Boot, Gerrit (*07-05-1883) [Nummer IX-i]  IX-i; X-l; X-m; X-n
Boot, Gerrit (*15-10-1906) [Zoon van IX-i]  IX-i,2
Boot, Gerrit 2 (~13-08-1756, †04-08-1821) [Nummer V-e]  V-e; VI-m; VI-n; VI-o
Boot, Gerrit Johannes (*27-09-1891, †09-11-1972) [Nummer X-z]  X-z
Boot, Gerrit Willemsz (~20-01-1737, []17-04-1737) [Zoon van IV-d]  IV-d,2
Boot, Gerritje (*10-06-1864, †31-08-1864) [Dochter van VII-aa]  VII-aa,4
Boot, Gesina Margaretha (*01-08-1905) [Nummer X-l]  X-l
Boot, Giela (*05-06-1869, †26-05-1871) [Dochter van VIII-l]  VIII-l,2
Boot, Giella (*21-06-1845, †21-10-1845) [Dochter van VII-t]  VII-t,5
Boot, Grietje (~13-07-1727, []05-08-1779) [Nummer V-k]  V-k
Boot, Helena (Lena, Leena) (~12-01-1791, †31-08-1849) [Nummer VII-b]  VII-b; VIII-a; VIII-b; VIII-c; VIII-d; VIII-e
Boot, Hendrik (~22-05-1776, †22-04-1839) [Nummer VI-g]  VI-g; VII-r; VII-s; VII-t; VII-u
Boot, Hendrik (~03-08-1785) [Zoon van VI-a]  VI-a,2
Boot, Hendrik (*05-04-1806, †27-03-1893) [Nummer VII-ab]  VII-ab; VIII-ad; VIII-ae
Boot, Hendrik (*11-12-1843, †05-07-1844) [Zoon van VII-t]  VII-t,4
Boot, Hendrik (Hendrik Willem) (*23-11-1834, †09-01-1835) [Zoon van VI-n]  VI-n,2
Boot, Hendrika (*25-11-1853, †27-01-1932) [Nummer VIII-ad]  VIII-ad; IX-aa; IX-ab; IX-ac; IX-ad
Boot, Hendrika Jacoba (*30-07-1897, †03-11-1938) [Nummer X-c]  X-c
Boot, Hendrikus (*31-07-1894) [Nummer X-a]  X-a
Boot, Herbertus Damas (*02-01-1875, †11-09-1953) [Nummer IX-n]  IX-n
Boot, Herbertus Damas Johannes Otto (*25-05-1910, †20-04-1911) [Zoon van IX-m]  IX-m,6
Boot, Herman Jacobus (*29-06-1860, †28-12-1860) [Zoon van VII-aa]  VII-aa,2
Boot, Hermanus (~18-04-1714, []23-03-1767) [Nummer IV-e]  IV-e; V-f
Boot, Hermanus (*01-03-1804) [Zoon van V-e]  V-e,14
Boot, Hermanus (*16-10-1854, †18-01-1855) [Zoon van VII-ac]  VII-ac,1
Boot, Hermanus (*07-01-1857, †11-01-1929) [Nummer VIII-ae]  VIII-ae
Boot, Hermanus 1 (~03-10-1774, []12-12-1778) [Zoon van V-f]  V-f,2
Boot, Hermanus 2 (~31-12-1780, †07-12-1830) [Nummer VI-p]  VI-p; VII-ab; VII-ac
Boot, Hermina (*19-07-1841, †31-05-1855) [Dochter van VII-ab]  VII-ab,5
Boot, Hermina (*11-04-1856, †18-07-1856) [Dochter van VII-ac]  VII-ac,2
Boot, Heyltje (~30-10-1707, []06-07-1762) [Nummer IV-c]  IV-c
Boot, Jacob (*03-03-1800, †22-07-1849) [Nummer VI-o]  VI-o; VII-z; VII-aa
Boot, Jacob (*21-03-1836, †24-08-1836) [Zoon van VII-i]  VII-i,6
Boot, Jacob (*19-05-1868, †13-08-1930) [Nummer VIII-ac]  VIII-ac; IX-x; IX-y; IX-z
Boot, Jacob 1 (~28-04-1752, []18-11-1752) [Zoon van IV-e]  IV-e,9
Boot, Jacob 2 (~18-06-1755) [Zoon van IV-e]  IV-e,11
Boot, Jacoba (*21-04-1820, †30-01-1874) [Nummer VII-u]  VII-u; VIII-y; VIII-z
Boot, Jacoba (*26-10-1846, †07-02-1847) [Dochter van VII-t]  VII-t,6
Boot, Jacoba (*22-10-1904) [Nummer X-f]  X-f
Boot, Jacobus (~17-02-1754, []05-06-1754) [Zoon van IV-e]  IV-e,10
Boot, Jacobus (*09-01-1842, †04-05-1899) [Nummer VIII-l]  VIII-l; IX-o; IX-p; IX-q; IX-r
Boot, Jacobus (*22-06-1881, †13-06-1965) [Nummer IX-r]  IX-a; IX-r; X-ao; X-ap
Boot, Jacobus (*01-10-1896, †28-11-1964) [Nummer X-al]  X-al
Boot, Jacobus (*15-02-1899, †25-08-2002) [Nummer X-aj]  X-aj; XI-c
Boot, Jacobus (*16-01-1908) [Nummer X-ao]  X-ao
Boot, Jacobus (*26-07-1912) [Zoon van IX-e]  IX-e,8
Boot, Jacobus Franciscus (*13-11-1861, †28-11-1867) [Zoon van VII-aa]  VII-aa,3
Boot, Jacobus Wilhelmus (*04-03-1867, †20-05-1942) [Nummer IX-l]  IX-l; X-y
Boot, Jacobus Wilhelmus (*13-02-1896, †14-01-1914) [Zoon van IX-l]  IX-l,3
Boot, Jan (~22-05-1730, []10-08-1767) [Zoon van IV-g]  IV-g,5
Boot, Jan (~07-09-1783, []28-01-1784) [Zoon van V-f]  V-f,7
Boot, Jan (*18-04-1829, †19-06-1829) [Zoon van VI-q]  VI-q,11
Boot, Jan (*08-03-1897) [Nummer X-ai]  X-ai
Boot, Jan (*27-05-1898) [Zoon van IX-k]  IX-k,9
Boot, Jan Ariensz (~16-06-1717, []<1773) [Nummer IV-f]  IV-f; V-g; V-h; V-i; V-j
Boot, Jan Pietersz (~29-09-1700, []01-05-1758) [Nummer IV-g]  IV-g; V-k; V-l; V-m
Boot, Jan Willemsz 1 (~07-02-1666) [Zoon van II]  II,2
Boot, Jan Willemsz 2 (~25-03-1667, []<1693) [Nummer III-b]  III-b
Boot, Janna (~01-08-1759) [Dochter van IV-e]  IV-e,12
Boot, Janna 1 (~25-01-1739, †<1745) [Dochter van IV-f]  IV-f,2
Boot, Janna 2 (Johanna) (~23-06-1745, []28-05-1795) [Nummer V-h]  V-h; VI-v; VI-w; VI-x; VI-y; VI-z
Boot, Jannetje (~28-02-1748, †20-12-1814) [Dochter van IV-d]  IV-d,8
Boot, Jannigje (*25-02-1795) [Dochter van V-e]  V-e,11
Boot, Jean 1 (*06-09-1892, †19-09-1896) [Zoon van IX-e]  IX-e,1
Boot, Jean 2 (*09-04-1899) [Nummer X-d]  X-d
Boot, Jeannette (*±1915) [Nummer X-n]  X-n
Boot, Johanna (*15-02-1816, †06-04-1883) [Nummer VII-q]  VII-q; VIII-q; VIII-r; VIII-s; VIII-t
Boot, Johanna (*16-09-1840, †29-09-1840) [Dochter van VII-t]  VII-t,1
Boot, Johanna (*29-03-1842, †16-02-1866) [Dochter van VII-o]  VII-o,3
Boot, Johanna (*13-12-1896, †20-03-1897) [Dochter van VIII-ag]  VIII-ag,7
Boot, Johanna 1 (*12-01-1839, †31-07-1840) [Dochter van VI-o]  VI-o,6
Boot, Johanna 2 (*09-02-1843, †16-03-1844) [Dochter van VI-o]  VI-o,8
Boot, Johanna 3 (*13-06-1847, †11-12-1849) [Dochter van VI-o]  VI-o,10
Boot, Johanna Adriana (*15-07-1890, †29-07-1890) [Dochter van VIII-af]  VIII-af,8
Boot, Johanna Cornelia (*26-05-1918) [Dochter van IX-r]  IX-a,3
Boot, Johanna Margaretha Adriana (*29-11-1866, †20-01-1868) [Dochter van VII-y]  VII-y,4
Boot, Johanna Petronella 1 (*02-05-1861, †18-12-1871) [Dochter van VII-ac]  VII-ac,4
Boot, Johanna Petronella 1 (*29-07-1882, †11-09-1882) [Dochter van VIII-af]  VIII-af,2
Boot, Johanna Petronella 2 (*07-06-1873, †05-05-1896) [Dochter van VII-ac]  VII-ac,6
Boot, Johanna Petronella 2 (*08-04-1885, †25-06-1885) [Dochter van VIII-af]  VIII-af,4
Boot, Johanna Pieternella (*07-11-1891, †30-04-1921) [Dochter van VIII-af]  VIII-af,10
Boot, Johannes (*25-02-1835, †21-10-1835) [Zoon van VI-o]  VI-o,4
Boot, Johannes (*±09-11-1897) [Nummer X-g]  X-g
Boot, Johannes Cornelis (*05-11-1860, †12-07-1863) [Zoon van VII-ab]  VII-ab,10
Boot, Johannes Josephus Antonius 1 (*04-10-1902, †21-03-1906) [Zoon van IX-q]  IX-q,4
Boot, Johannes Josephus Antonius 2 (*12-03-1911) [Zoon van IX-q]  IX-q,7
Boot, Johannis (*29-03-1809, †27-08-1832) [Zoon van VI-f]  VI-f,3
Boot, Jurrina Margaretha (*10-07-1895) [Dochter van IX-p]  IX-p,2
Boot, Kornelia 1 (~19-03-1777, []27-03-1777) [Dochter van V-f]  V-f,3
Boot, Krijna (*20-02-1891, †18-12-1891) [Dochter van VIII-ag]  VIII-ag,3
Boot, Leendert (*16-08-1805, †26-03-1847) [Nummer VII-o]  VII-o; VIII-p
Boot, Leendert 1 (~19-03-1777, []27-03-1777) [Zoon van V-f]  V-f,4
Boot, Leendert 1 (*14-02-1820, †07-03-1822) [Zoon van VI-q]  VI-q,4
Boot, Leendert 2 (~31-05-1778, []10-10-1778) [Zoon van V-f]  V-f,5
Boot, Leendert 2 (*07-01-1823, †19-04-1835) [Zoon van VI-q]  VI-q,6
Boot, Lemina Ermina (*01-04-1866, †12-06-1867) [Dochter van VII-aa]  VII-aa,5
Boot, Lena (~08-03-1752, []15-12-1753) [Dochter van IV-d]  IV-d,9
Boot, Lijsbeth (~31-10-1731) [Dochter van IV-g]  IV-g,6
Boot, Luitje Nicolaas Tijs (*03-07-1897) [Nummer X-y]  X-y
Boot, Machiel (*16-09-1840, †29-09-1840) [Zoon van VII-t]  VII-t,2
Boot, Maddeleentje 1 (~07-04-1734, []14-08-1734) [Dochter van IV-g]  IV-g,7
Boot, Maddeleentje 2 (Magdalena) (~21-02-1742, †02-07-1825) [Nummer V-l]  V-l; VI-ag
Boot, Margaretha (*08-09-1877, †1950) [Nummer IX-h]  IX-h; X-j; X-k
Boot, Margaretha (*28-12-1895) [Nummer X-b]  X-b; XI-a
Boot, Maria (~03-02-1743, []02-08-1805) [Nummer V-d]  V-d; VI-h; VI-i; VI-j; VI-k; VI-l
Boot, Maria (~03-10-1770, []23-01-1771) [Dochter van V-b]  V-b,6
Boot, Maria (~10-01-1783, †05-04-1844) [Nummer VII-a]  VII-a
Boot, Maria (*15-03-1799, †28-03-1852) [Nummer VII-r]  VI-z; VII-r; VIII-u; VIII-v
Boot, Maria (*30-11-1802, †20-06-1864) [Nummer VII-n]  VII-n; VIII-m; VIII-n; VIII-o
Boot, Maria (*05-05-1807) [Dochter van VI-d]  VI-d,5
Boot, Maria Wilhelmina 1 (*18-09-1862, †15-03-1864) [Dochter van VII-y]  VII-y,2
Boot, Maria Wilhelmina 2 (*19-06-1865, †29-03-1959) [Nummer VIII-aa]  VIII-aa; IX-t; IX-u; IX-v; IX-w
Boot, Marija Willems (~23-12-1668) [Dochter van II]  II,4
Boot, Martha (~03-02-1743, †>1792) [Dochter van IV-d]  IV-d,6
Boot, N.N. (levenloos *30-01-1829) [Zoon van VII-ab]  VII-ab,1
Boot, N.N. (levenloos *07-10-1836) [Dochter van VII-ab]  VII-ab,2
Boot, N.N. (levenloos *07-08-1837) [Zoon van VI-n]  VI-n,3
Boot, N.N. (levenloos *13-08-1838) [Dochter van VII-ab]  VII-ab,3
Boot, N.N. (levenloos *20-12-1839) [Dochter van VII-ab]  VII-ab,4
Boot, N.N. (levenloos *05-07-1841) [Dochter van VI-o]  VI-o,7
Boot, N.N. (levenloos *17-01-1903) [Zoon van IX-j]  IX-j,6
Boot, N.N. (levenloos *19-06-1905) [Zoon van IX-j]  IX-j,7
Boot, N.N. (levenloos *13-01-1939) [Kind van X-v]  X-v,2
Boot, N.N.1 ([]14-08-1703) [Kind van III-e]  III-e,2
Boot, N.N.2 ([]28-05-1707) [Kind van III-e]  III-e,3
Boot, N.N.3 ([]07-11-1708) [Kind van III-e]  III-e,4
Boot, N.N.4 ([]22-11-1709) [Kind van III-e]  III-e,5
Boot, N.N.5 ([]28-04-1717) [Kind van III-e]  III-e,1
Boot, Neeltie (~15-07-1705, []15-01-1734) [Nummer IV-b]  IV-b
Boot, Neeltie 1 (~10-06-1699) [Dochter van III-e]  III-e,6
Boot, Neeltie 3 (~19-03-1713) [Dochter van III-e]  III-e,13
Boot, Neeltje (~25-07-1723) [Dochter van IV-g]  IV-g,3
Boot, Neeltje (~03-06-1739, []06-12-1802) [Nummer V-c]  V-c
Boot, Neeltje (~16-03-1742) [Dochter van IV-e]  IV-e,5
Boot, Neeltje (~19-08-1772, †05-07-1812) [Nummer VI-e]  VI-e; VII-j; VII-k; VII-l; VII-m
Boot, Neeltje (*25-09-1802, []28-08-1805) [Dochter van VI-g]  VI-g,2
Boot, Neeltje (*27-09-1836, †09-07-1838) [Dochter van VII-o]  VII-o,1
Boot, Neeltje 2 (~04-07-1703) [Dochter van III-e]  III-e,9
Boot, Nela (Neeltje) (~29-07-1792, †05-01-1864) [Schoonmoeder van VIII-f]  VIII-f
Boot, Nicolaas (*10-12-1952, †11-12-1952) [Zoon van X-ao]  X-ao,2
Boot, NN (levenloos *29-08-1874) [Dochter van VIII-l]  VIII-l,4
Boot, NN (levenloos *04-01-1942) [Kind van X-ap]  X-ap,1
Boot, NN1 ([]31-05-1683) [Kind van I]  I,1
Boot, NN1 ([]05-05-1794) [Kind van V-e]  V-e,1
Boot, NN1 ([]26-03-1738) [Kind van IV-d]  IV-d,3
Boot, NN1a ([]15-04-1740) [Kind van IV-f]  IV-f,1
Boot, NN1p ([]03-10-1730) [Kind van IV-g]  IV-g,1
Boot, NN2 ([]04-10-1683) [Kind van I]  I,2
Boot, NN2 ([]25-01-1797) [Kind van V-e]  V-e,2
Boot, NN2p ([]15-04-1740) [Kind van IV-g]  IV-g,2
Boot, NN3 ([]28-10-1797) [Kind van V-e]  V-e,3
Boot, NN4 ([]26-11-1798) [Kind van V-e]  V-e,5
Boot, NN5 ([]12-09-1804) [Kind van V-e]  V-e,4
Boot, NN6 (†28-10-1808) [Kind van V-e]  V-e,6
Boot, NNh1 ([]22-01-1752) [Kind van IV-e]  IV-e,1
Boot, NNh2 ([]21-01-1766) [Kind van IV-e]  IV-e,2
Boot, Otto Leendert (*13-07-1872, †10-01-1884) [Zoon van VIII-k]  VIII-k,7
Boot, Otto Leendert (*?-08-1935, †10-09-1935) [Zoon van X-v]  X-v,1
Boot, Otto Leendert 1 (*12-04-1889, †04-07-1889) [Zoon van IX-k]  IX-k,4
Boot, Otto Leendert 2 (*23-02-1893) [Nummer X-v]  X-v
Boot, Ottolina Helena Martina (*26-02-1886) [Nummer X-q]  X-q
Boot, Petronella (*17-12-1793, []23-02-1796) [Dochter van V-f]  V-f,10
Boot, Pierre (*04-03-1903, †31-10-1960) [Nummer X-i]  X-i
Boot, Pieter (~30-03-1740) [Zoon van IV-g]  IV-g,8
Boot, Pieter (~26-05-1790) [Zoon van V-e]  V-e,9
Boot, Pieter (*04-05-1824, †01-10-1824) [Zoon van VI-q]  VI-q,7
Boot, Pieter (*06-10-1835, †28-04-1837) [Zoon van VII-q]  VII-q,1
Boot, Pieter (*30-01-1884, †25-03-1884) [Zoon van VIII-af]  VIII-af,3
Boot, Pieter 2 (*15-12-1893, †29-03-1894) [Zoon van VIII-ag]  VIII-ag,5
Boot, Pieter 3 (*02-06-1898, †09-09-1898) [Zoon van VIII-ag]  VIII-ag,8
Boot, Pieter 4 (*07-05-1900, †09-12-1901) [Zoon van VIII-ag]  VIII-ag,9
Boot, Pieter 5 (*14-11-1902, †1982) [Nummer IX-ai]  IX-ai
Boot, Pieter Arie (*22-10-1888, †29-11-1888) [Zoon van VIII-ag]  VIII-ag,1
Boot, Pieter Willemsz (~31-05-1676, []29-11-1735) [Nummer III-e]  III-e; IV-g
Boot, Pieternella (Petronella) (~19-02-1741, []02-03-1809) [Nummer V-g]  V-g; VI-r; VI-s; VI-t; VI-u
Boot, Pieternella (Petronella) (~20-10-1745, []04-06-1796) [Nummer V-m]  V-m
Boot, Pieternella 1 (*21-11-1803, †<1809) [Dochter van VI-p]  VI-p,1
Boot, Pieternella 1 (*01-01-1817, †05-02-1817) [Dochter van VI-q]  VI-q,2
Boot, Pieternella 2 (*28-02-1809, †01-01-1812) [Dochter van VI-p]  VI-p,3
Boot, Pieternella 2 (*03-11-1818, †08-12-1818) [Dochter van VI-q]  VI-q,3
Boot, Pieternella 3 (*26-12-1826, †28-03-1828) [Dochter van VI-q]  VI-q,9
Boot, Pieternella 4 (*06-06-1833, †06-09-1895) [Dochter van VI-q]  VI-q,14
Boot, Pietertje (Pietronella, Pieternella) (Pietje) (~18-04-1764, []10-11-1798) [Nummer VI-c]  VI-c; VII-g; VII-h
Boot, Simon (*07-07-1836, †08-02-1839) [Zoon van VII-b]  VII-b,6
Boot, Tanneke Herberta (*22-02-1866, †15-04-1866) [Dochter van VIII-k]  VIII-k,4
Boot, Teunis (*18-09-1794, []07-10-1794) [Zoon van VI-a]  VI-a,6
Boot, Thomas (*26-11-1815, †05-04-1880) [Nummer VII-t]  VII-t; VIII-x
Boot, Thomas (*26-02-1849, †12-10-1849) [Zoon van VII-t]  VII-t,7
Boot, Tona (~23-08-1761, †19-02-1837) [Nummer VI-b]  VI-b; VII-c; VII-d; VII-e; VII-f
Boot, Wieger (*19-01-1910) [Nummer X-ap]  X-ap
Boot, Wijnand (*29-05-1908) [Nummer X-m]  X-m
Boot, Wilhelmina Adriana 1 (*02-12-1900, †16-10-1901) [Dochter van IX-q]  IX-q,3
Boot, Wilhelmina Adriana 2 (*24-11-1905) [Nummer X-am]  X-am
Boot, Wilhelmina Johanna (*16-11-1836, †30-04-1838) [Dochter van VI-o]  VI-o,5
Boot, Wilhelmina Johanna (*04-10-1933, †25-07-1938) [Dochter van X-ao]  X-ao,1
Boot, Wilhelmus Marinus Jacobus (*25-12-1901) [Nummer X-e]  X-e
Boot, Willem (~03-09-1710) [Zoon van III-c]  III-c,1
Boot, Willem (~06-05-1711, []24-10-1781) [Nummer IV-d]  IV-d; V-b; V-c; V-d; V-e
Boot, Willem (~19-05-1754, []06-06-1771) [Zoon van IV-f]  IV-f,9
Boot, Willem (~04-04-1760, †28-07-1822) [Nummer VI-a]  VI-a; VII-a; VII-b
Boot, Willem (~09-12-1787) [Zoon van V-e]  V-e,8
Boot, Willem (~29-01-1790, †29-12-1847) [Nummer VI-q]  VI-q
Boot, Willem (*18-04-1829, †13-08-1829) [Zoon van VI-q]  VI-q,12
Boot, Willem (*28-01-1834, †13-03-1834) [Zoon van VI-o]  VI-o,3
Boot, Willem (*12-04-1838, †28-03-1903) [Nummer VIII-k]  VIII-k; IX-j; IX-k; IX-l; IX-m; IX-n
Boot, Willem (*25-05-1890, †31-05-1890) [Zoon van IX-m]  IX-m,1
Boot, Willem 1 (~03-05-1705, []08-07-1705) [Zoon van III-e]  III-e,10
Boot, Willem 2 (~03-08-1706) [Zoon van III-e]  III-e,11
Boot, Willem Gerben (*12-10-1911, †20-11-1911) [Zoon van IX-l]  IX-l,5
Boot, Willem Gijsbert (*21-07-1869, †05-03-1955) [Nummer IX-m]  IX-m; X-z; X-aa; X-ab; X-ac
Boot, Willem Gijsbert(us) (*09-03-1893) [Nummer X-aa]  X-aa
Boot, Willem Jacobus (*13-10-1904) [Nummer IX-ag]  IX-ag
Boot, Willem Krijn (*28-01-1883) [Nummer X-o]  X-o
Boot, Willem Otto Herbert (*05-06-1893, †06-07-1893) [Zoon van IX-l]  IX-l,1
Boot, Willem Pieter Herbert (*29-04-1894, †13-03-1904) [Zoon van IX-l]  IX-l,2
Boot, Willemijntje 1 (~05-04-1737, []27-10-1738) [Dochter van IV-e]  IV-e,3
Boot, Willemijntje 2 (~20-05-1739, []29-08-1742) [Dochter van IV-e]  IV-e,4
Boot, Willemijntje 3 (~27-06-1744, []08-02-1768) [Dochter van IV-e]  IV-e,6
Boot, Willemina (*13-02-1879, †22-02-1880) [Dochter van VIII-l]  VIII-l,6
Boot, Willemina (Wilhelmina) (*04-12-1826, †22-01-1888) [Nummer VIII-h]  VIII-h; IX-b; IX-c
Boot (geboren Hordijk), Jean (*31-10-1869, †13-08-1949) [Nummer IX-e]  IX-e; X-a; X-b; X-c; X-d; X-e; X-f
Boot (geboren van den Hoogen), Jacobus (*17-10-1918) [Nummer XI-c]  XI-c
Boot (geboren Verburg), Willem (*07-05-1883, †03-06-1922) [Nummer X-s]  X-s
Boot (geboren Wensink), Roelofina Berendina (*15-07-1914) [Nummer X-aq]  X-aq
Booth, Aegje (~28-04-1683) [Dochter van I]  I,7
Booth, Claes Jansz (*±1625, []26-05-1722) [Nummer I]  I; II
Booth, Jan 1 (~25-09-1677) [Zoon van I]  I,5
Booth, Jan 2 (~06-08-1681) [Zoon van I]  I,6
Booth, Lijsbeth Willemse (~04-08-1683, []17-04-1727) [Nummer III-f]  III-f; IV-h
Booth, Marritje (~17-08-1671) [Dochter van I]  I,4
Booth, Willem Claesz (*±1645, []21-02-1698) [Nummer II]  II; III-a; III-b; III-c; III-d; III-e; III-f
Bos, Johannes (*22-07-1814, †01-06-1891) [Partner van VII-x]  VII-x
Bos, Margie (Maria) (~15-12-1769, †15-09-1813) [Partner van VI-g]  VI-g; VII-r; VII-s
Bos, Wilhelmina (*26-09-1899) [Partner van X-g]  X-g
Bosch, Gijsbertje [Partner van III-b]  III-b
Bosch, Gijsbertus (*19-06-1904, †01-04-1964) [Partner van X-aq]  X-aq
Bot, Ari(e) (*26-08-1804, †14-02-1876) [Nummer VII-l]  VII-l
Bot, Cornelis (~21-11-1764, †13-12-1828) [Partner van VI-e]  VI-e; VII-j; VII-k; VII-l; VII-m
Bot, Jacob (*10-12-1806, †05-11-1814) [Zoon van VI-e]  VI-e,5
Bot, Maria (*29-10-1799, †25-10-1877) [Nummer VII-j]  VII-j
Bot, N.N. (levenloos *18-06-1812) [Zoon van VI-e]  VI-e,7
Bot, Sara 1 (*06-03-1798, []13-04-1802) [Dochter van VI-e]  VI-e,1
Bot, Sara 2 (*23-05-1802, †25-03-1876) [Nummer VII-k]  VII-k
Both, Pieternella (*28-10-1809, †04-06-1857) [Nummer VII-m]  VII-m
Bouwer, Guurtje (*18-03-1867, †07-04-1901) [Partner van IX-l]  IX-l; X-y
Brink, Hendrikje (*21-02-1891, †28-10-1939) [Partner van X-aa]  X-aa
Bruijn, Pietje de (*01-04-1892, †06-09-1963) [Partner van IX-ab]  IX-ab
Bruijnvis, Catharina ([]09-05-1794)  V-m
Bruin, Grietje (*08-01-1899) [Partner van X-y]  X-y
Burger, Hendrik (*1845, †1909) [Schoonvader van X-s]  X-s
Burger, Neeltje (*23-09-1882) [Partner van X-s]  X-s
Burghout, Antonius (*27-04-1901, †09-03-1947) [Partner van X-af]  X-af
Christoffel, Clasina (~23-09-1766, †24-01-1847) [Partner van VI-r]  VI-r
Cunes, Neeltje Jansje (*12-10-1887, †24-11-1949) [Partner van X-ad]  X-ad
Daamen, Margaretha (*07-11-1902) [Nummer X-k]  X-k
Daamen, Wijnand (*04-10-1879, †1940) [Partner van IX-h]  IX-h; X-j; X-k
Daamen, Wijnand (*12-07-1900) [Nummer X-j]  X-j
Derné, Alida 1 (~07-09-1790, †±19-02-1807) [Dochter van VI-c]  VI-c,5
Derné, Arie (*16-05-1795, []23-12-1796) [Zoon van VI-c]  VI-c,7
Derné, Hendrik (*10-10-1792, †11-06-1829) [Nummer VII-h]  VII-h
Derné, Jacobus (Jacob) (~02-12-1762) [Partner van VI-c]  VI-c; VII-g; VII-h
Derné, Marrigje (~01-02-1784) [Dochter van VI-c]  VI-c,2
Derné, NN ([]07-05-1798) [Kind van VI-c]  VI-c,1
Derné, Sara (~13-02-1788) [Dochter van VI-c]  VI-c,4
Derné (Dernee), Maria (~21-08-1785, †13-11-1848) [Nummer VII-g]  VII-g
Dijck, Anthonia (Thona) van (~27-09-1716, []31-01-1737) [Partner van IV-d]  IV-d; V-b
Dijkstra, Wilhelmina (*23-11-1883, †09-05-1912) [Partner van IX-r]  IX-r; X-ao; X-ap
Doeland, Cornelia Margaretha (*16-01-1900, †13-02-1948) [Partner van IX-af]  IX-af
Dooyenburgh, Geertruida (*1862, †1936) [Schoonmoeder van X-u] [Schoonmoeder van X-w]  X-u; X-w
Dorp, Claas van (*31-08-1794, †24-11-1883) [Partner van VII-e]  VII-e
Draaij, Adriana van der (*14-09-1796, †03-09-1841) [Dochter van VI-aa]  VI-aa,1
Draaij, Willem van der (~14-04-1771) [Partner van VI-aa]  VI-aa
Draaij (Draai), Alida van der (~12-11-1773, †23-11-1830)  VII-a
Dubbel(den), Gerritje (*20-02-1791, †06-03-1843) [Partner van VI-q]  VI-q
Dusse(n), Grietje van der (~08-03-1789, †28-03-1858) [Partner van VI-ae]  VI-ae
Eelspeel, Catharina (Trijntje) (~23-06-1781, †08-02-1851) [Partner van VI-j]  VI-j
Eijk, Maria van (*28-02-1815, †18-03-1880) [Partner van VIII-a]  VIII-a
Eijk, Pieter van (*28-07-1825, †19-12-1848) [Partner van VII-m]  VII-m
Ek (Eck), Dingena (Dina) van (~17-03-1792, †09-10-1859) [Partner van VII-c]  VII-c
Endenburg, Gerritje (~22-11-1769, †15-02-1835) [Partner van VI-a]  VI-a
Eradus, Elisabeth (*01-06-1904, †29-03-1973) [Partner van IX-ai]  IX-ai
Everling, Adriana (*10-02-1853, †07-04-1899) [Partner van VIII-af]  VIII-af; IX-ae
Fortuijn (Vertuijn), Jan (*02-01-1815, †27-11-1873) [Partner van VII-m]  VII-m
Fratacolla, Wilhelmina Adriana (*22-03-1875, †>1941) [Partner van IX-q]  IX-q; X-al; X-am; X-an
Genderen, Antonia van (~16-10-1809, †06-05-1853) [Partner van VII-t]  VII-t; VIII-x
Glas, Aart (~28-07-1728) [Partner van V-k]  V-k
Glas, Jan (~07-06-1758) [Zoon van V-k]  V-k,3
Glas, Jannigje (~17-12-1755, †01-08-1833) [Dochter van V-k]  V-k,2
Glas, NN ([]23-02-1754) [Kind van V-k]  V-k,1
Gogh, Joannes Michielis van (*21-01-1822, †19-12-1911) [Partner van VIII-v]  VIII-v
Goot, Zwaantje van der (*30-12-1864, †08-03-1942) [Partner van IX-j]  IX-j
Gorselen, David van (~06-11-1774, †03-04-1817) [Partner van VI-h]  VI-h
Graaf, Jan van de (*30-07-1894) [Partner van X-c]  X-c
Graaf, Johannes Maarten de (*18-07-1873, †07-02-1950) [Nummer IX-s]  IX-s
Graaf, Maarten de (*01-10-1829, †01-05-1909) [Partner van VIII-x]  VIII-x; IX-s
Graaf, Thomas de (*20-08-1869, †30-08-1870) [Zoon van VIII-x]  VIII-x,1
Gracie, Anna (van) de(r) (~02-11-1763, †18-02-1841) [Partner van V-e]  V-e; VI-m; VI-n; VI-o
Groenendaal, Grietje Bastiaans (~20-07-1669, []15-10-1736) [Partner van III-e]  III-e; IV-g
Groenheijde, Johanna (*1842, †1917) [Schoonmoeder van X-s]  X-s
Gruijl, Anna Catharina de (*03-10-1908) [Partner van IX-ag]  IX-ag
Gruijl, Cornelia de (~24-02-1790) [Dochter van V-i]  V-i,10
Gruijl, Gerrit 1 de (~01-10-1777, []16-10-1777) [Zoon van V-i]  V-i,3
Gruijl, Gerrit 2 de (~20-01-1779, †>01-07-1853) [Nummer VI-ab]  VI-ab
Gruijl, Johannes de (~18-03-1781, []12-04-1781) [Zoon van V-i]  V-i,5
Gruijl, Margje de (~02-02-1785, †01-03-1847) [Nummer VI-ad]  VI-ad
Gruijl, Neela 1 de (~12-11-1775, []12-02-1776) [Dochter van V-i]  V-i,2
Gruijl, Nela 2 de (~18-03-1781) [Dochter van V-i]  V-i,6
Gruijl, Pieter de (~23-05-1751, †27-06-1808) [Partner van V-i]  V-i; VI-aa; VI-ab; VI-ac; VI-ad; VI-ae; VI-af
Gruijl, Willem de (*02-12-1792, †02-04-1877) [Nummer VI-af]  VI-af
Gruijl (Greul), Pieter de (~06-08-1783) [Nummer VI-ac]  VI-ac
Gruijl (Gruil), Hendrikje (Hendrika) de (~26-09-1773, †13-12-1839) [Nummer VI-aa]  VI-aa
Gruijl (Gruil), Jan (Johannes) de (~27-07-1787, †22-11-1830) [Nummer VI-ae]  VI-ae
Guijt, Neeltje (*17-01-1856, †30-09-1938) [Partner van VIII-ae]  VIII-ae
Haan, Anna Maria den (*±1750, []27-07-1775) [Partner van V-f]  V-f
Haan, Sibbeline de (*27-06-1869, †17-01-1945) [Partner van IX-l]  IX-l
Haas, Jan de (~±1710, []30-04-1774) [Partner van IV-c]  IV-c
Hageman, Catharina (*02-02-1832, †29-12-1898) [Partner van VIII-k]  VIII-k; IX-j; IX-k; IX-l; IX-m; IX-n
Hageman, Gerrit (*06-03-1838, †29-06-1868) [Partner van VIII-p]  VIII-p
Hagen, Hendrika Lydia (*17-10-1912) [Partner van X-ao]  X-ao
Ham, Maria van der (~06-03-1774)  VI-c
Hammen, Johanna Geertruida (Anna) van der (*26-03-1891) [Partner van IX-ac]  IX-ac
Heij, Catharina (*26-09-1895) [Dochter van IX-o]  IX-o,5
Heij, Cornelia Adriana Hiltje (*12-06-1909, †31-10-1935) [Nummer X-ag]  X-ag
Heij, Cornelis (*18-11-1866, †25-10-1936) [Partner van IX-o]  IX-o; X-ad; X-ae; X-af; X-ag
Heij, Gerarda Martina (*29-09-1889) [Nummer X-ae]  X-ae
Heij, Wilhelmina Cornelia 1 (*09-08-1891, †18-02-1892) [Dochter van IX-o]  IX-o,3
Heij, Wilhelmina Cornelia 2 (*13-04-1893) [Nummer X-af]  X-af
Heij, Wilhelmus (*04-05-1888, †±1981) [Nummer X-ad]  X-ad
Hellendoorn, Evert (*06-04-1860, †11-12-1864) [Zoon van VII-u]  VII-u,10
Hellendoorn, Frederik Pieter (*24-01-1859, †12-03-1859) [Zoon van VII-u]  VII-u,9
Hellendoorn, Jacobus (*02-06-1853, †09-06-1853) [Zoon van VII-u]  VII-u,6
Hellendoorn, Jacobus Thomas (*24-06-1854, †14-07-1855) [Zoon van VII-u]  VII-u,7
Hellendoorn, Johannes Wilhelmus Hendrik (*29-12-1826, †22-04-1896) [Partner van VII-u]  VII-u; VIII-y; VIII-z
Hellendoorn, Johannes Wilhelmus Hendrik (*24-04-1852, †13-12-1924) [Nummer VIII-y]  VIII-y
Hellendoorn, Thomas (*11-08-1855, †16-12-1919) [Nummer VIII-z]  VIII-z
Hermans (Harmanus), Jannichjen (~10-07-1678) [Partner van III-d]  III-d; IV-b; IV-c; IV-d; IV-e; IV-f
Heul, Mattheus Otto van der (*14-10-1892) [Partner van X-l]  X-l
Hoeve, Jacoba van (*25-11-1899, †19-06-1965) [Partner van IX-v]  IX-v
Hogendoorn, Petronella Charlotta (*01-07-1896) [Partner van X-a]  X-a
Hoogen, Johanna Anthonia van den (*25-12-1899) [Partner van X-aj]  X-aj; XI-c
Hoogerduijn, Aarjen (*01-09-1898) [Partner van IX-z]  IX-z
Hoorn, Gerarda (Gerritje) van (*03-12-1839, †28-04-1917) [Partner van VIII-l]  VIII-l; IX-o; IX-p; IX-q; IX-r
Hordijk, Margaretha (*26-10-1848, †23-07-1904) [Partner van VIII-j]  VIII-j; IX-e; IX-f; IX-g; IX-h; IX-i
Horst, Marinus Jacobus van der (*17-09-1889) [Partner van X-ah]  X-ah
IJsselsteijn, Neeltje (*03-12-1820, †17-09-1902) [Partner van VIII-b]  VIII-b
Jans, Neeltje (*±1646, []21-09-1699) [Partner van II]  II; III-a; III-b; III-c; III-d; III-e; III-f
Jong, Cornelia de (*23-10-1883) [Partner van IX-aa]  IX-aa
Jong, Gerrigje de (*09-03-1805, †06-12-1848) [Partner van VII-o]  VII-o; VIII-p
Jong, Gerrit de (*14-12-1841, †28-05-1842) [Zoon van VII-u]  VII-u,1
Jong, Hendrik de (*25-05-1843) [Zoon van VII-u]  VII-u,2
Jong, Huibert de (*20-12-1845, †30-03-1851) [Zoon van VII-u]  VII-u,3
Jong, Johanna de (*18-05-1849, †11-05-1851) [Dochter van VII-u]  VII-u,4
Jong, Johanna Wilhelmina de (*09-03-1903) [Partner van X-h]  X-h
Jong, Le(e)na de (*18-12-1838, †11-12-1894) [Nummer VIII-p]  VIII-p
Jong, Nela Johanna de (*17-12-1817, †06-10-1881) [Partner van VII-w]  VII-w
Jong, Simon de (*04-11-1844, †04-02-1920) [Partner van VIII-q]  VIII-q
Jong, Teunis de (*01-10-1818, †16-07-1849) [Partner van VII-u]  VII-u
Josée, Jan (*21-05-1901) [Partner van IX-w]  IX-w
Kegge, Cornelia (*08-02-1890) [Partner van IX-t]  IX-t
Kemp, Grietje van der (*25-01-1794, †10-11-1869) [Partner van VII-h]  VII-h
Kind, Hendrika van der (*14-08-1818, †24-02-1896) [Nummer VIII-c]  VIII-c
Kind, Willem van der (*23-04-1814, †04-04-1877) [Nummer VIII-b]  VIII-b
Kint, Gijsbert van der (*08-02-1811, †23-11-1874) [Nummer VIII-a]  VIII-a
Kint, Johannes van der (*20-02-1824, †09-11-1885) [Nummer VIII-e]  VIII-e
Kint, Teuna van der (*20-07-1821, †11-01-1894) [Nummer VIII-d]  VIII-d
Kint (Kind), Hendrik van der (~14-05-1786, †12-01-1842) [Partner van VII-b]  VII-b; VIII-a; VIII-b; VIII-c; VIII-d; VIII-e
Kinwell(Kinwel,Kingwel), Gerrigje (Gerritje) (*13-01-1803, †08-06-1881) [Partner van VII-i]  VII-i; VIII-h; VIII-i; VIII-j; VIII-k; VIII-l
Kleijn, Cornelis van der (*25-03-1833, †17-12-1901) [Nummer VIII-n]  VIII-n
Kleijweg, Neeltje (*13-10-1808, †27-01-1872) [Partner van VII-l]  VII-l
Klein (Kleijn), Adrianus Bastiaan van der (*31-08-1828, †15-11-1865) [Nummer VIII-m]  VIII-m
Klein (Kleijn), Gerrit van der (*20-12-1804, †28-11-1873) [Partner van VII-n]  VII-n; VIII-m; VIII-n; VIII-o
Klein (Kleijn), Gerrit van der (*12-03-1840, †20-03-1895) [Nummer VIII-o]  VIII-o
Klein (Kleijn), Jacoba van der (*22-05-1827, †22-08-1827) [Dochter van VII-n]  VII-n,1
Klein (Kleijn), N.N. van der (levenloos *02-06-1835) [Zoon van VII-n]  VII-n,4
Klein (Kleyn), Johannes van der (*02-07-1836, †11-01-1848) [Zoon van VII-n]  VII-n,5
Koekebacker, Adriana Elisabeth (*30-04-1895) [Partner van X-w]  X-w
Koekkebacker, Adrianus Eliza (*1861, †1941) [Schoonvader van X-u] [Schoonvader van X-w]  X-u; X-w
Koekkebacker, Geertruida Adriana (*24-01-1890) [Partner van X-u]  X-u
Koeman, Gijsberta (*30-08-1828, †07-03-1899) [Partner van VIII-m]  VIII-m
Kok, Pieternella de (*18-05-1848, †17-03-1923) [Partner van VIII-z]  VIII-z
Koning, Dirkje Johanna de (*18-09-1821, †30-12-1896) [Partner van VIII-e]  VIII-e
Kool, Teunis (~03-08-1777, †13-08-1833) [Partner van VI-i]  VI-i
Koppendraijer, Aldert (*16-08-1793, †26-09-1848) [Partner van VII-k]  VII-k
Kraaij, Johan Hendrik Jacob de (*15-04-1907) [Partner van X-l]  X-l
Krijger, Dirk [Partner van III-f]  III-f; IV-h
Krijger, N.N. ([]15-06-1724) [Kind van III-f]  III-f,1
Krijger, Neeltie (~17-06-1725, []21-07-1725) [Dochter van III-f]  III-f,3
Krijger, Pieter (~04-06-1724) [Nummer IV-h]  IV-h
Kromme, Anna Catharina (*15-11-1879, †23-10-1957) [Partner van IX-n]  IX-n
Krouwel, Hendricus (*±1903) [Partner van X-k]  X-k
Kruijsheer, Elizabeth Gerarda Johanna (*20-01-1870, †01-07-1951) [Partner van IX-m]  IX-m; X-z; X-aa; X-ab; X-ac
Lacourt (Lakoert, la Court), Johanna (~12-10-1783, †01-07-1853) [Partner van VI-ab]  VI-ab
Lafeber, Pieternella (Petronella) (~11-04-1757, []20-12-1793) [Partner van V-f]  V-f; VI-p; VI-q
Lammers, Geertruida Maria (*23-07-1898) [Partner van X-v]  X-v
Lange, Maria (Marijgie) de (~22-11-1733, []28-01-1796) [Partner van V-b]  V-b; VI-a; VI-b; VI-c; VI-d; VI-e; VI-f; VI-g
Leeflang, Coenraad Gerardus (*±24-02-1892, †09-05-1964) [Nummer IX-t]  IX-t
Leeflang, Coenraad Johan Lodewijk (*11-03-1894, †13-05-1894) [Zoon van VIII-aa]  VIII-aa,3
Leeflang, Gerarda Maria (*25-07-1902) [Nummer IX-w]  IX-w
Leeflang, Gerardus Coenraad (*11-03-1898, †21-10-1898) [Zoon van VIII-aa]  VIII-aa,6
Leeflang, Gerrit (*05-01-1904, †02-05-1904) [Zoon van VIII-aa]  VIII-aa,8
Leeflang, Johan Lodewijk (*04-02-1867, †16-05-1928) [Partner van VIII-aa]  VIII-aa; IX-t; IX-u; IX-v; IX-w
Leeflang, Johan Lodewijk (*12-11-1896, †28-03-1954) [Nummer IX-v]  IX-v
Leeflang, Maria Louisa Gerarda 2 (*15-11-1895) [Nummer IX-u]  IX-u
Leeflang, Maria Louiza Gerarda 1 (*10-02-1893, †23-05-1895) [Dochter van VIII-aa]  VIII-aa,2
Leeuwen, Hendrik van (*16-09-1795, †<1881) [Partner van VII-d]  VII-d
Leeuwen, Johannes van (*09-09-1839, †09-10-1876)  VIII-o
Linden, Willem Gerardus Johannes van der (*16-12-1905, †18-12-1971) [Partner van X-ac]  X-ac
Loeps, Geertruida (*28-03-1901) [Partner van X-i]  X-i
Lohman, Antje (*05-01-1830, †06-10-1896) [Partner van VII-aa]  VII-aa; VIII-ac
Lops, Catharina Maria (*10-12-1893, †>1967) [Partner van IX-aa]  IX-aa
Louw, Cornelis van der (*16-03-1850, †11-11-1850) [Zoon van VII-q]  VII-q,6
Louw, Cornelis Jacobus van der (*01-04-1816, †19-03-1873) [Partner van VII-q]  VII-q; VIII-s; VIII-t
Louw, Gijsbertus van der (*28-01-1852, †16-08-1913) [Nummer VIII-t]  VIII-t
Louw, Johanna van der (*12-09-1846, †05-06-1876) [Nummer VIII-s]  VIII-s
Luijnenburg, Margrieta (*23-01-1796, †19-12-1848) [Partner van VI-af]  VI-af
Maaren, Sara Maria van (*16-09-1815, †08-04-1869) [Partner van VII-p]  VII-p
Maertens, Jannetje [Partner van I]  I; II
Marté, Dirck Glaudi [Partner van III-a]  III-a; IV-a
Marté, N.N.1 ([]08-07-1707) [Kind van III-a]  III-a,1
Marté, N.N.2 (*<1713, []06-05-1713) [Kind van III-a]  III-a,3
Marté, N.N.3 (*<1713, []18-11-1715) [Kind van III-a]  III-a,2
Marté, Pietertie (~19-02-1713, []20-05-1783) [Nummer IV-a]  IV-a; V-a
Meijde, Wilhelmina Maria Jacoba Elisabeth van der (*29-12-1873, †26-02-1917) [Partner van IX-f]  IX-f; X-g; X-h; X-i
Mils, Kniera (*25-01-1837, †20-08-1881) [Partner van VIII-o]  VIII-o
Molier, Anna Louisa (*04-11-1892) [Partner van IX-y]  IX-y
Montagne, Jacoba Johanna (Koosje) (*24-07-1897, †03-06-1973) [Partner van X-ab]  X-ab
Mooij, Abraham de (*23-12-1810, †04-11-1812) [Zoon van VI-m]  VI-m,2
Mooij, Abraham Johannes de (*21-09-1818, †19-02-1819) [Zoon van VI-m]  VI-m,6
Mooij, Carolina Johanna de (*31-12-1819, †18-09-1845) [Nummer VII-x]  VII-x
Mooij, Gerrit de (*07-07-1813, †24-10-1871) [Nummer VII-v]  VII-v
Mooij, Johannes (Jan) (de) (~05-01-1783, †16-12-1857) [Partner van VI-m]  VI-m; VII-v; VII-w; VII-x
Mooij, Johannes 1 de (*25-11-1822, †23-06-1823) [Zoon van VI-m]  VI-m,9
Mooij, Johannes 2 de (*25-11-1826, †01-07-1849) [Zoon van VI-m]  VI-m,11
Mooij, Leendert de (*20-02-1815, †02-09-1876) [Nummer VII-w]  VII-w
Mooij, N.N. (de) (levenloos *04-03-1824) [Dochter van VI-m]  VI-m,10
Mooij, Willem de (*19-08-1816, †02-04-1818) [Zoon van VI-m]  VI-m,5
Mooij, Willem Johannes de (*10-11-1821, †21-05-1822) [Zoon van VI-m]  VI-m,8
Mul, Gerrit (~±1740, []09-01-1807) [Partner van V-l]  V-l; VI-ag
Mul, IJda (~16-09-1768, †01-08-1840) [Nummer VI-ag]  VI-ag
Mul, Joannes (~09-10-1771) [Zoon van V-l]  V-l,2
Mul, Pieternella 1 (~07-03-1773, []29-03-1773) [Dochter van V-l]  V-l,3
Mul, Pieternella 2 (~22-10-1775, []04-01-1776) [Dochter van V-l]  V-l,4
Nabbe, Nicolaas (*08-12-1848, †20-02-1904) [Partner van VIII-s]  VIII-s
Nieuwveld, Abraham 1 (*11-10-1857, †13-01-1858) [Zoon van VIII-i]  VIII-i,5
Nieuwveld, Abraham 2 (*07-07-1871) [Nummer IX-d]  IX-d
Nieuwveld, Arie 1 (*02-04-1860, †17-07-1860) [Zoon van VIII-i]  VIII-i,7
Nieuwveld, Arie 2 (*02-01-1868, †10-05-1868) [Zoon van VIII-i]  VIII-i,13
Nieuwveld, Bartholomeus (*21-10-1875, †17-01-1876) [Zoon van VIII-i]  VIII-i,18
Nieuwveld, Catharina 1 (*03-11-1858, †09-06-1859) [Dochter van VIII-i]  VIII-i,6
Nieuwveld, Catharina 2 (*09-06-1862, †10-08-1862) [Dochter van VIII-i]  VIII-i,9
Nieuwveld, Coenraad (*28-09-1831, †05-08-1890) [Partner van VIII-i]  VIII-i; IX-d
Nieuwveld, Coenraad (*26-02-1869, †28-05-1869) [Zoon van VIII-i]  VIII-i,14
Nieuwveld, Cornelia (*24-11-1866, †23-01-1867) [Dochter van VIII-i]  VIII-i,12
Nieuwveld, Gerarda Johanna (*23-09-1855, †26-11-1855) [Dochter van VIII-i]  VIII-i,3
Nieuwveld, Heiltje (*19-04-1865, †07-07-1865) [Dochter van VIII-i]  VIII-i,11
Nieuwveld, Helena (*20-03-1864, †28-05-1864) [Dochter van VIII-i]  VIII-i,10
Nieuwveld, Jacoba Lamberta (*12-11-1808, †29-01-1865) [Schoonmoeder van VII-z] [Schoonmoeder van VIII-h]  VII-z; VIII-h
Nieuwveld, Johanna (*10-05-1861, †22-06-1861) [Dochter van VIII-i]  VIII-i,8
Nieuwveld, Johannes (*18-09-1856, †12-11-1856) [Zoon van VIII-i]  VIII-i,4
Nieuwveld, Wilhelmina (*10-05-1870, †12-09-1870) [Dochter van VIII-i]  VIII-i,15
Nieuwveld, Wilhelmina Catharina (*25-05-1874, †30-07-1874) [Dochter van VIII-i]  VIII-i,17
Nieuwveld, Willem (*02-07-1854, †04-10-1854) [Zoon van VIII-i]  VIII-i,2
Nijhuis, Berthold (*±1915) [Partner van XI-a]  XI-a
Noot, Elisabeth van der (*03-11-1808, †03-06-1869) [Partner van VI-o]  VI-o; VII-z; VII-aa
Ommen, Pieter Gerrit van (*08-10-1905) [Partner van X-f]  X-f
Oosterhout (Oosterling), Gerritje (~11-09-1715, []09-01-1784) [Partner van IV-d]  IV-d; V-c; V-d; V-e
Oudheusden, Johanna van (~29-07-1778, †15-07-1841) [Partner van VI-g]  VI-g; VII-t; VII-u
Overdijk, Elisabeth (*14-02-1906) [Partner van X-e]  X-e
Ploeg, Harm (*10-12-1913) [Partner van X-n]  X-n
Ponneker, Anna (~15-01-1783, †11-02-1865) [Partner van VI-u]  VI-u
Posthuma, Sicco Johannes (*03-03-1858, †28-05-1947) [Partner van X-q]  X-q
Potharst, Dirk (*27-11-1897) [Partner van X-l]  X-l
Putten, Meijndert van der (~10-07-1733) [Zoon van IV-c]  IV-c,1
Putten, Willem van der ([]29-09-1751) [Partner van IV-c]  IV-c
Rakké, Maria (*13-08-1900) [Partner van X-j]  X-j
Ree, Pieter Adrianus van der (*30-05-1818, †31-05-1873) [Partner van VIII-c]  VIII-c
Reebeen, Gerard Casper (*23-12-1908) [Partner van X-an]  X-an
Reenen, Elizabeth van (*13-07-1859, †05-02-1933) [Partner van VIII-af]  VIII-af; IX-af; IX-ag
Reparon, Johanna Jacoba (*07-12-1814, †25-08-1860) [Partner van VII-p]  VII-p
Riemsbergen, Frans van (*21-04-1803, †31-07-1860) [Schoonvader van VIII-o]  VIII-o
Riemsbergen, Maria van (*10-02-1839, †15-01-1914) [Partner van VIII-o]  VIII-o
Riemsbergen, Pieter van (~15-05-1776, †21-04-1845) [Partner van VII-a]  VII-a
Riet, Arij 1 den (~12-08-1779, []04-11-1779) [Zoon van V-h]  V-h,9
Riet, Arij 2 den (~21-05-1786, †12-10-1859) [Nummer VI-z]  VI-z; VII-r; VIII-u; VIII-v
Riet, Cornelia 1 den (~29-01-1766, []25-02-1767) [Dochter van V-h]  V-h,3
Riet, Cornelia 2 (Neeltje) den (~09-08-1775, †10-02-1846) [Nummer VI-w]  VI-w
Riet, Dirk den (~09-05-1777) [Zoon van V-h]  V-h,8
Riet, Grietje den (*14-12-1851, †28-07-1916) [Partner van VIII-t]  VIII-t
Riet, Hendrica Maria den (*23-12-1823, †26-05-1899) [Nummer VIII-v]  VIII-v
Riet, Jan den (~29-05-1744, †±09-12-1811) [Partner van V-h]  V-h; VI-v; VI-w; VI-x; VI-y; VI-z
Riet, Janna den (~13-07-1788) [Dochter van V-h]  V-h,13
Riet, Johanna den (*19-08-1822, †29-12-1901) [Nummer VIII-u]  VIII-u
Riet, Johannes (Jan) den (~24-12-1773) [Nummer VI-v]  VI-v
Riet, Johannes 1 den (*10-05-1825, †03-10-1829) [Zoon van VI-z]  VI-z,3
Riet, Johannes 2 den (*12-09-1845, †14-11-1846) [Zoon van VI-z]  VI-z,10
Riet, Leendert den (~05-04-1767, []01-06-1796) [Zoon van V-h]  V-h,4
Riet, Maria 1 den (*27-06-1827, †02-10-1829) [Dochter van VI-z]  VI-z,4
Riet, Maria 2 den (*18-03-1830, †<1837) [Dochter van VI-z]  VI-z,5
Riet, Maria 3 den (*20-04-1837, †08-09-1837) [Dochter van VI-z]  VI-z,8
Riet, Neela Jacoba den (*04-10-1839, †15-08-1849) [Dochter van VI-z]  VI-z,9
Riet, Neeltje den (~12-08-1781, †01-11-1852) [Nummer VI-x]  VI-x
Riet, Neeltje 1 den (*29-11-1833, †13-03-1839) [Dochter van VI-z]  VI-z,6
Riet, Nela den (~01-05-1771) [Dochter van V-h]  V-h,5
Riet, NN den ([]21-07-1805) [Kind van V-h]  V-h,1
Riet, NN2 den ([]11-06-1779) [Kind van V-h]  V-h,2
Riet, Pieter den (~19-03-1783, †01-12-1863) [Nummer VI-y]  VI-y
Riet, Pieternella Cornelia den (*22-09-1835, †03-04-1837) [Dochter van VI-z]  VI-z,7
Rijnhart (Rijnhout), Francina Johanna (*09-10-1867, †03-04-1909) [Partner van VIII-ag]  VIII-ag; IX-ah; IX-ai
Rijswijk, Abraham van (*02-09-1829, †±12-06-1862) [Partner van VII-z]  VII-z
Rijswijk, Arie van (*19-12-1860, †26-04-1861) [Zoon van VIII-h]  VIII-h,2
Rijswijk, Elizabeth Johanna van (*10-12-1857, †13-04-1858) [Dochter van VII-z]  VII-z,4
Rijswijk, Gerarda 1 van (*27-06-1863, †08-11-1863) [Dochter van VIII-h]  VIII-h,4
Rijswijk, Gerarda 2 van (*29-10-1867, †16-11-1867) [Dochter van VIII-h]  VIII-h,6
Rijswijk, Jacoba Lambertha van (*26-10-1858, †06-07-1939) [Nummer IX-b]  IX-b
Rijswijk, Jan van (*14-05-1804, †26-06-1879) [Schoonvader van VII-z] [Schoonvader van VIII-h]  VII-z; VIII-h
Rijswijk, Jan van (*22-11-1832, †10-01-1897) [Partner van VIII-h]  VIII-h; IX-b; IX-c
Rijswijk, Jan van (*18-06-1855, †22-06-1855) [Zoon van VII-z]  VII-z,2
Rijswijk, Johanna van (*26-01-1865, †12-02-1925) [Nummer IX-c]  IX-c
Rijswijk, N.N. van (levenloos *12-06-1854) [Dochter van VII-z]  VII-z,1
Rijswijk, N.N. van (levenloos *17-11-1856) [Zoon van VII-z]  VII-z,3
Rijswijk, Willemina van (*11-04-1862, †26-06-1862) [Dochter van VIII-h]  VIII-h,3
Ring, Hendrik van den (~13-01-1723, []19-08-1794) [Partner van V-m]  V-m
Romijn, Cornelia Arina (*18-01-1860, †20-03-1896) [Partner van IX-j]  IX-j; X-o; X-p; X-q; X-r
Rond, Maria Sophia (*12-10-1830, †18-05-1902) [Partner van VII-y]  VII-y; VIII-aa; VIII-ab
Roo, Leendert de (*09-04-1886) [Partner van X-t]  X-t; XI-b
Roo, Leendert de (*21-02-1911) [Nummer XI-b]  XI-b
Roon, Teuntje van (*23-04-1758, []24-09-1794) [Partner van VI-a]  VI-a; VII-a; VII-b
Röpcke, Willem Wolter (*27-12-1887, †16-10-1956) [Partner van X-ae]  X-ae
’s Gravezande, Geertruij (*01-08-1836, †04-04-1919) [Nummer VIII-g]  VIII-g; IX-a
Scheers, Jacoba Maria van (*17-12-1902) [Partner van X-ak]  X-ak
Schorel, Alida (*17-09-1832, †02-07-1888) [Partner van VIII-n]  VIII-n
Schotman, Elsje (*10-05-1918) [Dochter van IX-ah]  IX-ah,2
Schotman, Nicolaas (*31-01-1898, †25-09-1963) [Partner van IX-ah]  IX-ah
Schotman (geboren Boot), Francina (*02-06-1916) [Dochter van IX-ah]  IX-ah,1
Schouten, Hermanus (*05-04-1823, †16-11-1910) [Partner van VIII-u]  VIII-u
Schouten, Johannes (*01-09-1893, †03-08-1944) [Partner van IX-ae]  IX-ae
Schouwvliet, (Joh)Anna (~26-05-1719, []10-01-1764) [Partner van IV-h]  IV-h
Schravensand, Maria (*09-09-1792, †24-04-1871) [Nummer VII-e]  VII-e
Schravensande, Cornelia van (*21-07-1797) [Dochter van VI-b]  VI-b,5
Schravensande, Elisabeth 1 van (~22-10-1786) [Dochter van VI-b]  VI-b,1
Schravensande, Elizabeth 2 van (~05-12-1790, †28-01-1881) [Nummer VII-d]  VII-d
Schravensande, Pieternella van (*26-01-1803) [Dochter van VI-b]  VI-b,7
Schravenzande (’s Gravenzande), Cornelis van (*23-10-1799, †07-07-1878) [Nummer VII-f]  VII-f; VIII-f; VIII-g
Schravezand, Cornelia Johanna van (*14-05-1826, †20-01-1900) [Nummer VIII-f]  VIII-f
Schravezand, Cornelis van (~15-09-1762, †28-02-1830) [Partner van VI-b]  VI-b; VII-c; VII-d; VII-e; VII-f
Schravezand (’s Gravezande), Arij (Arie, Ary) van (~11-02-1789, †19-07-1860) [Nummer VII-c]  VII-c
Schwalb, Louise Theodora Johanna (*03-08-1906) [Partner van X-m]  X-m
Sirre, Jacoba Charlotte (Co) (*29-01-1895, †12-04-1971) [Partner van IX-ad]  IX-ad
Sitter (Zitter), Johannes (Jan) de (~25-10-1769, †16-06-1838) [Partner van VI-t]  VI-t
Sliedrecht, Willem (*07-04-1856, †20-05-1932) [Partner van VIII-ab]  VIII-ab
Sluijs, Sophia van der (*10-06-1871, †23-08-1948) [Partner van IX-p]  IX-p; X-ah; X-ai; X-aj; X-ak
Sluiter (Sluijter), Pieter (~29-01-1786, †22-07-1867) [Partner van VI-x]  VI-x
Smient, Johannes (Jan) (~18-05-1757, †26-07-1818) [Partner van VII-g]  VII-g
Snaterse, Aaltje (*22-06-1900) [Partner van X-al]  X-al
Soffree, Jacob (*19-12-1821, †15-11-1890) [Partner van VIII-f]  VIII-f
Souffreu (Soffree), Hendrik (*16-03-1798, †01-06-1859) [Schoonvader van VIII-f]  VIII-f
Spee, Andries 1 (*05-10-1828, †08-12-1829) [Zoon van VII-s]  VII-s,1
Spee, Andries 2 (*14-09-1835, †06-04-1838) [Zoon van VII-s]  VII-s,3
Spee, Hendrik (*27-03-1830, †29-01-1883) [Nummer VIII-w]  VIII-w
Spee, Hermanus (*01-02-1805, †12-06-1867) [Partner van VII-s]  VII-s; VIII-w
Spee, Hermanus (*14-12-1836, †15-10-1839) [Zoon van VII-s]  VII-s,4
Spee, Johanna (*18-04-1843, †24-03-1845) [Dochter van VII-s]  VII-s,7
Spee, Maria Johanna (*26-10-1840, †29-01-1844) [Dochter van VII-s]  VII-s,6
Spee, Thomas (*25-08-1839, †23-11-1839) [Zoon van VII-s]  VII-s,5
Spelt, Abraham van der (~27-04-1764) [Zoon van V-g]  V-g,1
Spelt, Arij van der (~07-07-1784, †21-08-1832) [Nummer VI-u]  VI-u
Spelt, Hendrik van der (~18-09-1739, []18-08-1807) [Partner van V-g]  V-g; VI-r; VI-s; VI-t; VI-u
Spelt, Jacob van der (~12-01-1772, †10-08-1832) [Nummer VI-s]  VI-s
Spelt, Joannis (Jan) van der (~06-01-1769, †03-02-1844) [Nummer VI-r]  VI-r
Spelt, Johanna van der (~14-08-1782) [Dochter van V-g]  V-g,8
Spelt, Johannis van der (~27-12-1767, []25-01-1768) [Zoon van V-g]  V-g,3
Spelt, Nela (Neeltje) van der (~02-06-1775, †22-08-1845) [Nummer VI-t]  VI-t
Spelt, Pieter 1 van der (~05-06-1765) [Zoon van V-g]  V-g,2
Spelt, Pieter 2 van der (~29-08-1779, []15-10-1779) [Zoon van V-g]  V-g,7
Spiegel, Cornelia 1 (van der) (~22-10-1732, []09-02-1733) [Dochter van IV-b]  IV-b,2
Spiegel, Cornelia 2 (van der) (~18-12-1733) [Dochter van IV-b]  IV-b,3
Spiegel, Evert Jochemsz (van der) ([]13-02-1767) [Partner van IV-b]  IV-b
Spiegel, Marrigje (van der) (~07-04-1728) [Dochter van IV-b]  IV-b,1
Steenders, Grietje (~±1787, †07-02-1851) [Partner van VI-y]  VI-y
Stevens, Aaltje (*27-01-1814, †21-05-1895) [Partner van VII-v]  VII-v
Stolwijk, Christina (*03-08-1803, †01-01-1851) [Partner van VII-ab]  VII-ab
Stoppelenburg, Klasina (*22-05-1900) [Partner van X-ai]  X-ai
Storm, Hillechien (*14-07-1909) [Partner van X-ap]  X-ap
Teunissen, Jansje (*27-11-1861, †23-01-1936) [Partner van VIII-y]  VIII-y
Til, Maike Elizabeth van (*28-01-1908) [Partner van XI-b]  XI-b
Tol, Jacob van (~17-07-1737, †<1786) [Partner van V-m]  V-m
Tol, Mouris van (~25-11-1768, []10-12-1768) [Zoon van V-m]  V-m,1
Tongeren, Teunis van (~03-09-1769, †17-10-1843) [Partner van VI-ag]  VI-ag
Tornga, Annegien (*18-10-1878, †16-09-1968) [Partner van X-o]  X-o
Trijsburg, Aletta (Letje) (~06-02-1773, †01-01-1850) [Partner van VI-p]  VI-p; VII-ab; VII-ac
Trist (Frist), Anna(Johanna) (*24-09-1818, †20-09-1862) [Partner van VII-ab]  VII-ab; VIII-ad; VIII-ae
Tuin, Pieter van der (*18-06-1841, †01-02-1889) [Nummer VIII-r]  VIII-r
Tuin (Tuijn), Neeltje van der (*21-04-1838, †28-02-1916) [Nummer VIII-q]  VIII-q
Tuyn, Adrianus Bastiaan van der (*30-06-1844, †18-10-1844) [Zoon van VII-q]  VII-q,4
Tuyn, Pieter van der (*18-07-1815, †05-09-1844) [Partner van VII-q]  VII-q; VIII-q; VIII-r
Valk, Henderik van der (*17-02-1810, †29-06-1879) [Partner van VII-j]  VII-j
Valk, Johanna van der (*22-08-1873) [Partner van IX-d]  IX-d
Valkenburg, Cornelis (~15-04-1789, †17-10-1842) [Partner van VI-ad]  VI-ad
Veer, Maria van der  III-f
Velden, Cornelia van der (*30-10-1842, †24-05-1889) [Partner van VIII-r]  VIII-r
Verbank, Anna (~12-01-1729, []22-07-1784) [Partner van IV-h]  IV-h
Verburg, Johanna (*04-11-1864, †18-03-1942) [Partner van IX-k]  IX-k; X-s; X-t; X-u; X-v; X-w; X-x
Verkerk, Christiaan Jacobus (*28-01-1906) [Partner van X-am]  X-am
Vermeulen, Cornelia (*28-01-1833, †30-08-1905) [Partner van VIII-w]  VIII-w
Verpack (van der Pack), Lijsbeth Joosten [Partner van III-c]  III-c
Versluijs, Cornelis (~±1722, []22-01-1772) [Partner van IV-a]  IV-a; V-a
Versluijs, Cornelis 2 (~04-03-1792) [Zoon van V-a]  V-a,7
Versluijs, Kornelis 1 (~13-07-1787, []29-12-1787) [Zoon van V-a]  V-a,5
Versluijs, Pietertje 2 (~14-07-1779) [Dochter van V-a]  V-a,2
Versluis, Huibert (~24-08-1749) [Nummer V-a]  V-a; V-j
Versluis, Johannes 1 (~29-08-1783) [Zoon van V-a]  V-a,3
Versluis, Johannes 2 (~14-08-1785, []30-11-1787) [Zoon van V-a]  V-a,4
Versluis, Johannes 3 (~25-09-1789) [Zoon van V-a]  V-a,6
Versluis, Pietertje 1 (~16-07-1777) [Dochter van V-a]  V-a,1
Verzijl, Adrianus (Hermanus) (Janus) (*±1783, †26-09-1810) [Partner van VII-a]  VII-a
Vingerling, Adriana (*29-06-1833, †05-09-1863) [Partner van VIII-m]  VIII-m
Vingerling, Hendrikje (~07-08-1715, []29-03-1798) [Partner van IV-e]  IV-e; V-f
Visser, Anna (~05-03-1777, †11-06-1840) [Partner van VI-d]  VI-d; VII-i
Visser, Symentje (~31-05-1744) [Partner van IV-h]  IV-h
Vonk, Johanna (~06-05-1785) [Partner van VI-ac]  VI-ac
Vos, Maria de (*09-09-1872) [Partner van IX-g]  IX-g
Vriend, Maria de (*26-03-1793, †13-11-1874) [Partner van VI-n]  VI-n; VII-y
Waal, Gijsbertie (Gijsje) de (~08-05-1777, †08-03-1835) [Partner van VI-s]  VI-s
Wassing, Christina (~28-05-1787, †09-12-1813) [Partner van VI-ac]  VI-ac
Weger, Cornelis Hendrikus de (*11-06-1894) [Partner van X-x]  X-x
Wellian, Christina Antonia (*09-05-1902) [Partner van X-d]  X-d
Wensink, Berendje (Berendina) (*23-05-1893) [Partner van IX-x]  IX-x; X-aq
Werken (geboren Hoogerbeets), Jacoba Judina van de (*15-04-1892, †18-02-1970) [Partner van X-z]  X-z
Wester, Johanna Petronella (*18-03-1826, †15-09-1906) [Partner van VII-ac]  VII-ac; VIII-af; VIII-ag
Westrienen, Marius Johan van (*10-12-1886) [Partner van X-p]  X-p
Wieser, Gerardus Johannes Cornelis (*11-04-1886, †05-02-1967) [Nummer IX-aa]  IX-aa
Wieser, Hendrik (Henk) (*17-07-1893, †15-05-1972) [Nummer IX-ad]  IX-ad
Wieser, Hermanus Cornelis (Manus) (*11-12-1890, †30-01-1969) [Nummer IX-ac]  IX-ac
Wieser, Johanna Geertruida (*02-12-1894, †16-12-1894) [Dochter van VIII-ad]  VIII-ad,5
Wieser, Johannes (Jan) (*18-03-1847, †27-01-1922) [Partner van VIII-ad]  VIII-ad; IX-aa; IX-ab; IX-ac; IX-ad
Wieser, Johannes Hendrikus (*08-02-1888, †07-11-1970) [Nummer IX-ab]  IX-ab
Wijk, Cornelia van (~02-01-1777, †04-03-1852) [Partner van VI-v]  VI-v
Wijk, Geertje van (*22-02-1867, †04-09-1942) [Partner van VIII-ac]  VIII-ac
Wijk, Sannetje (Susanna) Jans van (~±1702, []12-10-1773) [Partner van IV-g]  IV-g; V-k; V-l; V-m
Wijngaarden (Wingerde), Hendricus van (~08-01-1744, []09-01-1777) [Partner van V-c]  V-c
Wildeman (geboren Besselsen), Jacoba (*13-03-1869, †<1949) [Partner van IX-e]  IX-e; X-a; X-b; X-c; X-d; X-e; X-f
Wildschut, Adriana (*13-08-1811, †21-07-1878) [Partner van VII-t]  VII-t
Wildschut (Wilschut), Cornelia (Neeltje) (~18-04-1781, †20-01-1846) [Partner van VI-f]  VI-f; VII-n; VII-o; VII-p; VII-q
Willigen, Geertruij van (*29-08-1806, †25-12-1882) [Partner van VII-f]  VII-f; VIII-f; VIII-g
Willigen, Levina van (*29-05-1868, †08-04-1912) [Partner van VIII-ac]  VIII-ac; IX-x; IX-y; IX-z
Wolffroets, Jacobus Johannes (*11-03-1898) [Partner van IX-u]  IX-u
Wout, Abraham Eliseus (*04-01-1824, †09-04-1874) [Partner van VIII-d]  VIII-d
Zegveld, Leendert (~28-04-1775, †20-02-1813) [Partner van VI-w]  VI-w
Zitter, Johanna (Antje) de (~19-03-1779, †18-04-1836) [Partner van VI-k]  VI-k
Zonneveld, Johannes Hendrik (*30-05-1818, †06-02-1846) [Partner van VII-m]  VII-m

logoaldfaer   Gegenereerd met Aldfaer-versie 10.1 op 20-05-2022 13:01:01

 

Hebt u vragen of opmerkingen over deze parenteel? Stel deze dan aan de samensteller van dit parenteel: Frits Vergouwen (zoon van Sophia Adriana (Fie) Boot) via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

stuurlinks stuurrechts

.