bel

bel

bel

Pieter Boot - leraar

 

Pieter_Boot

Pieter (Piet) Boot is geboren op zaterdag 20-06-1953 in Dirkshorn, zoon van Iman Boot en Maatje Anna (Mattie) Boot en de mannelijke helft van tweeling met zus Kathy. Beroep: leraar klassieke talen. Piet bleef ongehuwd. Piet is overleden op vrijdag 09-09-2005 thuis in Amstelveen, 52 jaar oud.

Biografie van Pieter Boot, 1953 - 2005

Pieter Boot werd geboren in een gereformeerd gezin in Harenkarspel, Dirkshorn. Hij bezocht het Christelijk Lyceum Alkmaar, de voorloper van de Christelijke Scholengemeenschap Jan Arentsz aan de Fabritiusstraat en behaalde zijn gymnasium-b-diploma in 1971. Gegrepen door de prachtige lessen van zijn leermeesters dr. Jan Bouma en dr. Kant van Andel, de beide classici van het Christelijk Lyceum Alkmaar, besloot hij ook klassieke talen te gaan studeren. Daar voegde hij later nog wijsbegeerte aan toe. Hij studeerde aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en behaalde voor klassieke talen zijn kandidaatsdiploma in 1975 en zijn doctoraaldiploma in 1979. In hetzelfde jaar behaalde hij ook het doctoraaldiploma wijsbegeerte.

Ondertussen had hij verschillende studentenbaantjes aan de universiteit. Van 1974-1975 was hij student-assistent op het Paedagogisch Instituut, van 1975-1979 was hij student-assistent bij de vakgroep Antieke en Patristische Filosofie. Daarnaast was hij actief in de studentenvereniging met verschillende functies. Van 1979 tot 1983 was hij wetenschappelijk ambtenaar I (promotie-medewerker) bij prof. dr. A.P. Bos bij de vakgroep Antieke en Patristische Filosofie.

Hij wilde promoveren op Plotinus, een wijsgeer uit de derde eeuw na Christus, die werd geëerd als de laatste grote klassieke filosoof en over een grote aanhang in het toenmalige Rome beschikte. Plotinus mocht een stad bouwen en besturen van de Romeinse keizer volgens de principes van Plato, maar dat werd geen succes. Zijn invloed op latere vroeg-christelijke filosofen was echter groot. Augustinus heeft zich bijvoorbeeld zeer in Plotinus verdiept. De promotie van Piet Boot vond plaats in 1984 met het proefschrift: `Plotinus, Over Voorzienigheid (Enneade III 2-3 [47-48])`. In het proefschrift geeft Piet Boot zijn uitleg en commentaar bij Plotinus` stelling: Alles komt van de Ene en keert naar de Ene terug.

Ondertussen was Piet Boot bestuurslid en vrijwilliger bij de Vereniging voor Vrijetijdsbesteding van verstandelijk Gehandicapten De Schakel te Amstelveen. Zijn eerste onderwijservaringen in het voortgezet onderwijs beleefde hij tijdens een stage op het Willem de Zwijgerlyceum te Hilversum. Universitaire onderwijservaring deed hij op tijdens een stage aan het Theologisch Instituut van de VU bij de vakgroep Antieke Filosofie. Daarna begon zijn loopbaan op de CSG Jan Arentsz, waar dr. Jan Bouma wegens ziekte diende te worden vervangen. Hij kon beginnen per 01-08-1983 dankzij bemiddeling van drs. Kant van Andel (die enkele jaren daarna ook promoveerde) en op 01-08-1984 trad hij in vaste dienst.

Een aantal jaren heeft hij het werk aan de school gecombineerd met een docentenfunctie op de SG Casimir te Amstelveen. Zeer gedreven, enthousiast docent, betrokken bij de leerlingen, open voor kritiek en verbeteringen, nooit een pessimist als het om verandering gaat, bereid om grote verantwoordelijkheden te dragen, veel gevoel voor humor en alle tijd voor leerling en collega als er geholpen kon worden met een probleem. Een begenadigd verteller. Zo praten zijn leerlingen en collega`s over hem. En terecht. Hij speelde mee in de meeste musicals van Rudi Oranje, promootte de gymnasiumafdeling met speciale excursies en de jaarlijkse reizen naar Xanten (brugklas), Leiden, Amsterdam, Maastricht en Keulen (klas 2 t/m 4) en naar Rome (klas 5). Er kwam enkele jaren geleden nog een reis bij voor de vierde klas naar Griekenland. Als voorzitter van de personeelsraad hielp hij de overlegstructuur van de school te verbeteren, ondersteunde hij de leerlingenraad en stond hij de directie terzijde met raad en daad. Zijn naam zal met ere worden genoemd op de school.

Met hartelijke dank aan de familieleden voor de medewerking en toestemming tot plaatsing.

Klik hier voor meer gegevens over de afstamming van Pieter Boot (verkort overzicht).

Klik hier voor meer gegevens over de afstamming van Pieter Boot (uitgebreid overzicht).

 

stuurlinks stuurrechts

.