bel

bel

bel

Huis de Onbeschaamde

Wijnstraat 123-125 in Dordrecht

Huis_de_Onbeschaamde

Het huis `De Onbeschaamde` in de Wijnstraat (tegenover de Kraansteiger) is ontworpen door Pieter Post in de zogenaamde Hollands Classicistische Stijl en gebouwd ca. 1650. Aan de wapendrager in het fronton is de naam `De Onbeschaamde` ontleend.

Bron foto: http://www.uwpassieonline.nl/passie/sites/index.php?mid=241454&kid=2147&pagina=tekstpagina

Huis_de_Onbeschaamde.02

De putto draagt de familiewapens van Van Beveren en Ruijsch.

Bron foto: http://www.gevelstenen.net/kerninventarisatie/images/Dordrecht/onbeschaamd.jpg

In 1697 koopt Cornelia Droste, getrouwd met Cornelis de Boodt, dochter van Mathijs Droste en Emerentia Koenraadsdr. Ruijsch, het huis van de erfgenamen van haar tante, Elisabeth Ruijsch. (Van Heiningen, o.c., p. 33)

Cornelia Mattheusdr. Droste, gedoopt NG Heusden 22 okt. 1647, wonende te Dordrecht (1677), overleden Utrecht 31 okt. 1733 (begraven te Giessen-Nieuwkerk), dochter van Matthijs Droste, kolonel van een regiment voetknechten in dienst van de Verenigde Nederlanden, gouverneur van Heusden en Emerentia Koenraadsr. Ruijsch (Emerentia, dochter van Koenraad Ruijsch [en Maria van Beveren Willemsdr.], gedoopt NG Dordrecht okt. 1614 [naam van de moeder in het doopboek niet vermeld), trouwde NG Dordrecht/IJsselmonde 4 juli/1 aug. 1677 Cornelis Cornelisz. de Boot, gedoopt NG Sluis 17 juli 1633, geboren te Sluis in Vlaanderen en daar wonende, heer van Bingaertskerke, Loodijk en Cadzant, oud-burgemeester en schepen `s lands van den Vrijen, overleden Giessenburg 3 juli 1718, zoon van Cornelis Cornelisz. de Boodt, burgemeester van het Brugse Vrije, en Maria Willemsdr. Brasser; M. Balen, Beschryvinge van de stad Dordrecht [Dordrecht 1677], p. 961)

1719/1720: Cornelia Droste verkoopt het huis aan Samuel Everwijn.

- 28 dec. 1719: voorwaarden, waarop Cornelia Droste, douairiere de Boodt, vrijvrouwe van Giessenburg en Giessen-Nieuwkerk, wonende te Dordrecht, wil doen veilen een huis en tuin, met een grote stal voor zes paarden, "als ook een stallinge en koetshuijs met boven mede diverse kamers en vertrekken" en een tuin daarachter, komende tegen het voornoemde huis of de tuin van het huis, "sulkx dat de voorsz. stallinge en koetshuijs, mitsgaders den thuijn agter aan deselve, bequamelijk soude kunnen werden gesepareert vant voorsz. huijs ofte desselfs thuijn en geapproprieert werden tot een seer bequaam woonhuijs, pakhuijs en kelders", staande en gelegen in de Wijnstraat tegenover de Kraan bij de Schrijversstraat, tussen het huis van mr. Bartholomeus van Segwaert, oudraad van Dordrecht, en het huis van Pieter Cant, koopman te Dordrecht, strekkende voor van de Wijnstraat af en uitkomende voornoemde stal en koetshuis achter op de Nieuwe Haven [Kuipershaven]. De verkoopster zal tot mei 1720, zonder huur te hoeven betalen, in het huis mogen blijven wonen. Bij de koop zijn inbegrepen een aantal zich in het huis bevindende schilderwerken *, maar niet de kroonluchters, die hangen in het vertrek, dat uitkomt op de achterplaats, en niet het schilderwerk boven de deur van het vertrek, dat ligt boven laatstgenoemde kamer. De verkoopster behoudt ook enige behangels, die in de kamers hangen.

14 mrt. 1720: Cornelia Droste, douairiere de Boodt, vrijvrouwe van Giessenburg en Giessen-Nieuwkerk, transporteert aan mr. Samuel Everwijn, oudraad van Dordrecht, "een seer extraordinaris groot aensienlijck sterck doo[r]timmert ende welgelegen huis en erve, voorsien met considerable groote en schoone kamers en vertrecken alsmede een groote en seer playsante thuijn", benevens een zeer grote stal en extra groot koetshuis en remise voor diverse koetsen, hebbende de stal en het koetshuis boven mede diverse kamers en vertrekken en een tuin erachter, komende tegen het voornoemde huis of de tuin van dat huis, staande in de Wijnstraat, tegenover de Kraan [Kraansteiger] bij de Schrijversstraat, tussen het huis van mr. Bartholomeus van Segwaert, oudraad van Dordrecht en dat van Pieter Cant, koopman te Dordrecht, strekkende het huis van voren van genoemde straat en uitkomende met de stal en het koetshuis achter op de Nieuwe Haven [Kuipershaven]. De koopprijs bedraagt 14.867 gl. 12 st. en 8 penn. (ORA Dordrecht inv. 813, f. 10v e.v.)

Bron: Andre den Haan

stuurlinks stuurrechts

 

 

.