bel

bel

bel

Boot Eiland Schotland

 

Op onze speurtocht naar Booten waar ook ter wereld kwamen we het Boot eiland of Buthe Insula tegen aan de westkant van Schotland. Het is ons nog niet duidelijk waar deze naamgeving vandaan komt. Misschien is er een bezoeker van onze website die ons uitleg kan geven.

Timothy Pont: Buthe insula sive Boot. Buthe insula vulgo the yle of Boot. Amsterdam: Johan Blaeu, n.d. 1654.

Kaart van `Boot eiland` uit Johan Blaeu`s atlas 1654 in het bezit van de Stichting Verenigde Booten:

Boot Eiland Schotland


 

Boot Eiland Schotland.2

Het eiland BUTHE of BOOT

De CAMBDENE.

Het eiland Buthe of Boot grenst aan het eiland Glota, waar een kapel gebouwd is door Brendanus, want zo noemen de Schotten een kapel. Er is een graaf van de familie Stewart en ook het kasteel van Rothesay, die de naam van hertog geeft aan de oudste zoon van de koning van Schotland, die men noemt [nay?] Prins van Schotland, Hertog van Rothesay en Seneschal van Schotland: zodat Koning Robert III David, zijn oudste zoon, bekleedt met het ambt Hertog van Rothesay, die zo ook de eerste Hertog van Schotland benoemde. Welke titel Koningin Marie daarna verleent aan Henry, Heer van Darley, voordat zij met hem trouwt. Verder, in dezelfde kring, ziet men Hellan, voorheen Hellan Leneow, dat wil zeggen, zoals I. Fordon het uitlegt, het eiland Saints, en Hellan Tinoc, of het eiland Porcs, met verscheidene andere eilanden, maar onbekender, en van minder belang. Vertaling: Elna Boot, Bordeaux


(Een Seneschal (Baljuw) was een officier in de huizen van belangrijke edelen in de Middeleeuwen. In het Franse administratieve systeem van de middeleeuwen, was de sénéchal ook een koninklijk officier belast met justitie en toezicht op de regering in de zuidelijke provincies, gelijkwaardig aan de Noord-Franse Bailli.)


Boot Eiland Schotland.3


Boot Eiland Schotland.4

© Foto`s: Herman Boot


Zoals een groot deel van West- & Highland Schotland heeft het eiland Bute een geleidelijke afname van de bevolking ondergaan tot het huidige niveau van rond 7000. In plaats van een grote eiland bevolking hebben we nu een bevolking buiten het eiland, van wie velen nog steeds graag contact houden met hun geestelijke vaderland.

Een organisatie die gebaseerd is op de plaatselijke gemeenschap en opgericht door Bute Enterprises is het `zonen en dochters` project, dat is gericht op het ontwikkelen van de genealogie van Bute, niet alleen in termen van familiegeschiedenissen, maar ook het lokale erfgoed. Op deze pagina`s hebben we enkele interessante artikelen, feiten en anekdotes verzameld uit verschillende bronnen op het eiland, waaronder leden van Bute bevolking. Gedeelten van deze informatie zal nostalgische herinneringen van vroeger Bute oproepen en sommige kunnen helpen beginnende genealogen bij hun zoektocht naar de oorsprong van de familie.

Boot Eiland Schotland.6


Pagina 59 in de Blaeu Atlas of Scotland, 1654: BVTHE INSVLA,sive BOOT.EX CAMDENO. Arraniæ sive Glotæ Insulæ vicina est Buthe, sive Boot, à facra cellula quam Brendanus posuit (sic enim cellula Scotice dicitur) cui è Stewartorum familia præest Vicecomes. In hac Rothesay est castrum, quod Ducatus titulum primogenito Regis Scotiæ filio præbet, qui Princeps Scotiæ, Dux Rothesaiæ & Scotiæ Seneschallus natus, ex quo Rex Robertus III Davidem filium suum primogenitum Rothesaiæ Ducem investivit, qui primus in Scotia Ducis honore exornatus. Quo etiam titulo Maria Regina Henricum Dominum Darley, priusquam in maritum assumpserat, honoravit. Inde Hellan, olim Hellan Leneow, id est, ut interpretatur I. Fordonus, Sanctorum insula, & Hellan Tinoc, id est, Insula Porcorum, in eodem sinu, cum aliis obscurioris notæ insulis quàm plurimis conspiciuntur.Engelse vertaling van de tekst: THE ISLE OF BUTEOR BOOT.FROM CAMDEN.

Near the island of Arran or Glota is Bute, or Boot, from the holy cell which Brendan established there (for so a cell is called in Scots). A Sheriff from the Stewart family is in charge of it. In it is Rothesay Castle, which gives the title of Duke to the eldest son of the King of Scotland; he at birth is Prince of Scotland, Duke of Rothesay and Steward of Scotland, since King Robert III invested his eldest son David as Duke of Rothesay, who was the first in Scotland to be honoured with the title of Duke. With that title too Queen Mary honoured Henry Lord Darnley, before she had taken him as her husband. From here can be seen in the same gulf Hellan, formerly Hellan Leneow, that is (as John of Fordoun translates) Island of Saints, and Hellan Tinoc, that is, Island of Pigs, with very many other islands oflesser note.  

Bron: http://maps.nls.uk/atlas/blaeu/page.cfm?id=942

 

stuurlinks stuurrechts

.