bel

bel

bel

Nageslacht Michiel (Gillis) Michielsz Boot

 

(Noord-Brabant - Breda)

 

Namenindex  Vlag_UK 

Bij het ontbreken van geboortedatum en/of doopdatum kan de volgorde van kinderen willekeurig zijn.

Generaties I t/m IIIb worden niet gepubliceerd omdat deze nog incompleet en bron van onderzoek zijn.

 

III-c Michiel (Gillis) Michielsz Boot is geboren in 01-1566 in Breda, zoon van Michiel Boot, mogelijk in de parochie Ter Heyden waar zijn ouders een woonhuis hadden. Michiel (Gillis) Michielsz is overleden op maandag 15-07-1619 in Antwerpen, België, 53 jaar oud. Hij is begraven te Antwerpen, België. Victorinnen.

Overleden op dinsdag 11-11-1636 in Brussel, België, getrouwd met Anna Bourgeois?
In het klooster van de Victorinnen in Antwerpen is/was een glas-in-lood-raam met het wapen van Boot: een hert met in het schildhoofd 3 sterren, met de tekst: "Michiel Boot schepen deser stad en Jouff Anna..A Bourgeoys".

Beroep: aalmoezenier (1589), koopman. Functie: schepen (1606), tresorier van Antwerpen (1614-1616). Titel: Heer van Sombeke (in de jaren 1594-1595 eigenaar geworden van het Hof van Sombeke te Wommelgem).

Na het vroeg overlijden van zijn vader werd Michiel opgevoed door zijn oom Anton, die zich in Antwerpen vestigde. Na het overlijden van Anton werden Godevaert Houtappel en Simon de Deckere als voogden aangesteld. Waarschijnlijk in juli 1584 uitgeweken naar Keulen waar hij in 1587 trouwde met de dochter van zijn voogd. In 1589 was hij terug in Antwerpen als aalmoezenier, woonde in het huis van zijn oom Anton, en kocht belendende percelen aan en bouwde het geheel om tot een groot koopmanshuis.

Michiel (Gillis) Michielszn Boot:
(1) trouwde, 21 jaar oud, in 1587 in Keulen, Noordrijn-Westfalen, Duitsland met Maria Simonsdr de Deckere, ongeveer 19 jaar oud. 6 kinderen Boot, jong overleden. Maria Simonsdr is geboren omstreeks 1568 in Antwerpen, België. Maria Simonsdr is overleden op maandag 05-11-1601 in Antwerpen, België, ongeveer 33 jaar oud. Maria Simonsdr: dochter van Simon Pietersz de Deckere en Anna Matthijsdr Boudain.
(2) trouwde, 37 jaar oud, op woensdag 10-09-1603 in Brussel, België met Anna Karelsdr de Bourgeois. R.K. parochie Sint Goedele. Uit dit tweede huwelijk zouden elf kinderen geboren zijn, van wie negen in 1629 worden genoemd. Vier zonen zouden Jezuiet worden, twee dochters religieuzen. Anna Karelsdr is overleden in 1643 in Antwerpen, België. Anna Karelsdr: dochter van Charles de Bourgeois (1554-01-11-1633), Ridder, Heer van Bourgeois, raadsheer, vice-kanselier van Brabant, en Anne (Adrienne) van der Noot; hertrouwd met Georges Uwens.

Michiel_Boot.01

Portret van een dame, verondersteld Anna de Bourgeois (overleden 1636),
Bron:  wikigallery 

De veronderstelling lijkt juist: linksboven staat het wapen van de familie Bourgeois: van azuur met dwarsbalk van goud vergezeld in het schildhoofd van 2 sterren met zes punten van zilver en in de voet van een wassenaar van zilver.

Kinderen van Michiel (Gillis) Michielsz en Anna Karelsdr:

1 Adriana Michielsdr Boot. Volgt IV-b.
2 Anna Michielsdr Boot, geboren in Napels, Italië. Volgt IV-c.
3 Christina Michielsdr Boot. Beroep: urbaniste (aanhanger van de paus in de tijd van het schisma) te Brussel (http://www.clarissen.be/geschied.htm). Christina Michielsdr: overlijdensdatum 16-09-1624 is niet juist: ze leefde nog 13-09-1629, want dan wordt ze genoemd in de kavelingsacte van de goederen van Michiel Michielszn Boot, samen met de andere kinderen Adriana, Antonie, Maria Anna, Jheronima, Carlo Francisco, Michiel, Marco, Emmanuel en Albert (Stadsarchief Antwerpen 593 fo. 336-348 en 374-384).
4 Emmanuel Michielsz Boot. Emmanuel Michielsz is overleden op vrijdag 29-09-1656 in Mechelen, Antwerpen, België. Functie: jezuiet.
5 Henri François de Boot. Beroep: kapitein.
6 Maria Anna Michielsdr Boot. Beroep: religieuse in de abdij Roosendael in Waesmunster.
7 Karel Frans Michielsz Boot, geboren omstreeks 1600. Volgt IV-d.
8 Antonie Michielsz Boot, geboren in 1609 in Antwerpen, België. Antonie Michielsz is overleden op vrijdag 05-05-1656 in Brussel, België, 47 jaar oud. Functie: jezuiet.
9 Michiel Michielsz Boot, geboren in 1613 in Antwerpen, België. Michiel Michielsz is overleden op donderdag 22-01-1643 in Leuven, Vlaams Brabant, België, 30 jaar oud. Functie: jezuiet.
10 Hieronimus Michielsz Boot, geboren vóór 1615. Volgt IV-e.
11 Marco Emmanuel Boot, geboren in 1616 in Antwerpen, België. Marco Emmanuel is overleden in 1656 in Mechelen, Antwerpen, België, 40 jaar oud. Beroep: priester SJ (1632).
12 Albert Georgius Michielsz Boot, geboren in 1618. Albert Georgius Michielsz is overleden na zaterdag 17-12-1639, minstens 21 jaar oud. Functie: jezuiet, kanunnik te Lier.

IV-a Peeter Pascual de Deckere is geboren in 1585, zoon van Pascal (Paschier) Petersz de Deckere en Christina de Boot. Peeter Pascual is overleden in 1667, 82 jaar oud. Peeter Pascual trouwde, 46 jaar oud, in 1631 met Maria Cornelia Houtappel, 27 jaar oud. Mercator-Orteliushuis Antwerpen. Maria Cornelia is geboren in 1604. Maria Cornelia is overleden in 1662, 58 jaar oud. Titel: Vrouwe van Ranst.

IV-b Adriana Michielsdr Boot, dochter van Michiel (Gillis) Michielsz Boot en Anna Karelsdr de Bourgeois. Adriana Michielsdr is overleden op maandag 29-08-1639 in Gent, Oost-Vlaanderen, België. Adriana Michielsdr trouwde op vrijdag 23-02-1629 in Brussel, België met Louis Maximiliaansz de Corte. Louis Maximiliaansz is overleden op maandag 18-11-1675 in Brugge, West-Vlaanderen, België. Functie: raad van de hoge admiraliteit. Titel: Ridder, Heer van Oostkerke, Ogierlande, Jonkerhove. Louis Maximiliaansz: zoon van Maximiliaan de Corte, schepen en tresorier van Brugge, en Anna (Antoinette) van der Eijcken; getrouwd op 18-03-1641 met N.N.
Kinderen van Adriana Michielsdr en Louis Maximiliaansz:

1 Augustin de Corte.
2 Claude de Corte.
3 Emmanuel de Corte.
4 Philippe Charles de Corte. Philippe Charles is overleden in 1691.
5 Charlotte de Corte, geboren in 1630. Charlotte is overleden in 1679, 49 jaar oud.
6 Georges François de Corte, geboren in 1633.

IV-c Anna Michielsdr Boot is geboren in Napels, Italië, dochter van Michiel (Gillis) Michielsz Boot en Anna Karelsdr de Bourgeois. Anna Michielsdr trouwde met Adam Sgrevens of de Grave. Adam is geboren in Hasselt, Limburg, België.

IV-d Karel Frans Michielsz Boot is geboren omstreeks 1600, zoon van Michiel (Gillis) Michielsz Boot en Anna Karelsdr de Bourgeois. Titel: Ridder, Heer van Sombeke, Velthem en Corbeeke, Graaf van Velthem (graaftitel in 1783 door keizer Jozef II geschonken). Karel Frans Michielsz: ook Carolus Franciscus en Charles François. Karel Frans Michielsz trouwde, ongeveer 38 jaar oud, op zaterdag 09-01-1638 in Brussel, België met Maria Hendriksdr van Berchem. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op zondag 10-01-1638 in Brussel, België. (h.c.) R.K. parochie Sint Goedele. Maria Hendriksdr is overleden op zondag 01-11-1693 in Brussel, België. Zij is begraven te Veltem-Beisem, Vlaams Brabant, België. Bij het overlijden van Maria Hendriksdr: parochie Sint Goedele. Maria Hendriksdr: dochter van Hendrik van Berchem, heer van Berchem, Tongelaer, en Isabella de Rovelaxa (Rovelasco).
Kinderen van Karel Frans Michielsz en Maria Hendriksdr:

1 Maria Isabella Boot. Volgt V-a.
2 Hendrik Frans Boot. Volgt V-b.
3 Marc Emmanuel Boot. Hij is gedoopt op zondag 01-01-1640 in Brussel, België. R.K. parochie Sint Goedele.
4 Barbara (Barbe) Boot. Zij is gedoopt op vrijdag 01-02-1641 in Brussel, België. R.K. parochie Sint Goedele.
5 Antonie Ignatius (Antoine Ignace) Boot. Hij is gedoopt op donderdag 20-03-1642 in Brussel, België. R.K. parochie Sint Goedele. Functie: regulier kanunnik abdij Sept Fontaines.
6 George Boot. Hij is gedoopt op woensdag 15-07-1643 in Brussel, België. R.K. parochie Sint Goedele.
7 Maria Françoise Boot. Zij is gedoopt op woensdag 24-08-1644 in Brussel, België. R.K. parochie Sint Goedele. Maria Françoise is overleden op vrijdag 02-07-1706 in Brussel, België. Zij is begraven te Veltem-Beisem, Vlaams Brabant, België. Bij het overlijden van Maria Françoise: R.K. parochie Sint Goedele.
8 Anna Florence Boot. Zij is gedoopt op zondag 26-11-1645 in Brussel, België. R.K. parochie Sint Goedele.
9 Filip Karel Boot. Hij is gedoopt op woensdag 13-03-1647 in Brussel, België. R.K. parochie Sint Goedele. Filip Karel: Philippe Charles.
10 Jacob Albert Boot. Hij is gedoopt op vrijdag 08-01-1649 in Brussel, België. R.K. parochie Sint Goedele. Jacob Albert: Jacques Albert.
11 Peter Michiel Boot. Hij is gedoopt op vrijdag 19-08-1650 in Brussel, België. R.K. parochie Sint Goedele. Peter Michiel: Pierre Michiel.
12 Andries (André) Boot. Hij is gedoopt op maandag 09-12-1652 in Brussel, België. R.K. parochie Sint Goedele.

IV-e Hieronimus Michielsz Boot is geboren vóór 1615, zoon van Michiel (Gillis) Michielsz Boot en Anna Karelsdr de Bourgeois. Hieronimus Michielsz is overleden na dinsdag 13-06-1651, minstens 36 jaar oud. Hieronimus Michielsz trouwde, vóór woensdag 05-10-1639 met Anna van Gemert. 2 dochters Boot. Anna is overleden na dinsdag 13-06-1651.

V-a Maria Isabella Boot, dochter van Karel Frans Michielsz Boot en Maria Hendriksdr van Berchem. Maria Isabella is overleden op donderdag 14-04-1718. Zij is begraven te Brussel, België. Bij het overlijden van Maria Isabella: R.K. parochie Sint Goedele. Maria Isabella trouwde met Willem Raymond van der Werve. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op dinsdag 22-05-1708 in Brussel, België. R.K. parochie Sint Goedele. Hij is begraven te Brussel, België. Bij het overlijden van Willem Raymond: R.K. parochie Sint Goedele. Titel: Heer van Vremdijk en Immerseel, Burggraaf van Immerseel.

V-b Hendrik Frans Boot, zoon van Karel Frans Michielsz Boot en Maria Hendriksdr van Berchem. Hij is gedoopt op dinsdag 05-10-1638 in Brussel, België. R.K. parochie Sint Goedele. Hendrik Frans is overleden op maandag 12-03-1708 in Veltem-Beisem, Vlaams Brabant, België. Hij is begraven te Veltem-Beisem, Vlaams Brabant, België. Titel: Heer van Velthem, Sombeke en Corbeke. Hendrik Frans: Henri François, Louis François?. Hendrik Frans trouwde met Barbara Caroline Nicolaasdr (Barbe Caroline) (de) Maes. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op donderdag 25-04-1680 in Brussel, België. R.K. parochie Sint Goedele. Zij is gedoopt op vrijdag 17-06-1661 in Brussel, België. R.K. parochie Sint Goedele. Barbara Caroline Nicolaasdr (Barbe Caroline) is overleden op donderdag 08-04-1706. Zij is begraven te Veltem-Beisem, Vlaams Brabant, België. Barbara Caroline Nicolaasdr (Barbe Caroline): dochter van Nicolaas Maes, heer van Ophem, raad en commies van de domeinen en financien, onder-intendant van de zeehaven en fortificaties in de Nederlanden, en Charlotte Lodewijksdr de Corte (1630-1679).
Kinderen van Hendrik Frans en Barbara Caroline Nicolaasdr (Barbe Caroline):

1 Karel Frans (de) Boot, geboren op woensdag 27-08-1681 in Brussel, België. Volgt VI-a.
2 Floris Frans de Boot. Volgt VI-b.
3 Anna Louise Boot. Zij is gedoopt op dinsdag 23-05-1684 in Brussel, België. R.K. parochie Sint Goedele.
4 Jan Filip Boot. Hij is gedoopt op donderdag 24-01-1686 in Brussel, België. R.K. parochie Sint Goedele. Jan Filip: Jean Philippe.
5 Filip Theodoor Boot. Hij is gedoopt op maandag 17-10-1689 in Brussel, België. R.K. parochie Sint Goedele. Filip Theodoor: Philippe Theodore.
6 Maria Isabelle Henriette Boot. Zij is gedoopt op maandag 17-10-1689 in Brussel, België. R.K. parochie Sint Goedele.

VI-a Karel Frans (de) Boot is geboren op woensdag 27-08-1681 in Brussel, België, zoon van Hendrik Frans Boot en Barbara Caroline Nicolaasdr (Barbe Caroline) (de) Maes. Hij is gedoopt op zondag 12-10-1681 in Brussel, België. R.K. parochie Sint Goedele. Karel Frans is overleden op donderdag 17-08-1719 in Brussel, België, 37 jaar oud. Hij is begraven te Veltem-Beisem, Vlaams Brabant, België. Bij het overlijden van Karel Frans: R.K. parochie Sint Goedele. Beroep: schepen van Brussel. Titel: Heer van Velthem, Ophem, Sombeke en La Motte. Karel Frans: Charles François. Karel Frans trouwde met Eleonora Maria Carolina van de Werve. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op woensdag 22-01-1716 in Brussel, België. R.K. parochie Sint Goedele. Zij is gedoopt op vrijdag 03-10-1698 in Schilde, Antwerpen, België. Eleonora Maria Carolina is overleden op woensdag 28-08-1726. Zij is begraven te Veltem-Beisem, Vlaams Brabant, België. Bij het overlijden van Eleonora Maria Carolina: begraven te Velthem. Titel: Vrouwe van Wavrans (Pas-de-Calais, Frankrijk). Eleonora Maria Carolina: dochter van Karel Hendrik van de Werve (ovl na 1706), Heer van Schilde, Wavre, Notre Dame en Gyssenoudekerke, en Eleonora Louisa van Varick; hertrouwd met Ferdinand Joseph de la Puente (ovl 1759).
Kind van Karel Frans en Eleonora Maria Carolina:

1 Karel Hendrik Joseph (de) Boot. Hij is gedoopt op donderdag 20-01-1718 in Brussel, België. R.K. parochie Sint Goedele. Karel Hendrik Joseph is overleden op woensdag 28-03-1764 in Brussel, België. Hij is begraven te Veltem-Beisem, Vlaams Brabant, België. Bij het overlijden van Karel Hendrik Joseph: R.K. parochie Sint Goedele. Titel: Heer van Velthem, Ophem, Sombeke en La Motte.

VI-b Floris Frans de Boot, zoon van Hendrik Frans Boot en Barbara Caroline Nicolaasdr (Barbe Caroline) (de) Maes. Hij is gedoopt op vrijdag 08-01-1683 in Brussel, België. R.K. parochie Sint Goedele. Floris Frans is overleden op zaterdag 30-11-1715 in Brussel, België. Hij is begraven te Veltem-Beisem, Vlaams Brabant, België. Bij het overlijden van Floris Frans: Brussel?, parochie Notredame de Finisterrae. Beroep: schepen van Brussel. Titel: Heer van Sombeke. Floris Frans: Florent François. Floris Frans trouwde met Maria Marguerita Gasparina van der Gote. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op woensdag 16-10-1709 in Brussel, België. R.K. parochie Sint Goedele. Zij is gedoopt op dinsdag 24-12-1686 in Brussel, België. R.K. parochie Sint Goedele. Maria Marguerita Gasparina is overleden op zaterdag 25-07-1750. Maria Marguerita Gasparina: dochter van Jean Baptiste van der Gote, Heer van Nordschote, en Maria Marguerite van den Velde.
Kinderen van Floris Frans en Maria Marguerita Gasparina:

1 Karel Frans Joseph Boot. Hij is gedoopt op zondag 07-09-1710 in Brussel, België. R.K. parochie Notre Dame de Finisterrae. Karel Frans Joseph is overleden op zondag 28-12-1710.
2 Peter Floris Boot. Hij is gedoopt op zaterdag 03-12-1712. Peter Floris is overleden op woensdag 29-08-1725. Peter Floris: Pierre Florent.
3 Catharina Florisdr Boot, geboren op woensdag 14-06-1713. Catharina Florisdr is overleden op vrijdag 08-01-1717, 3 jaar oud.
4 Gaspar Joseph de Boot, geboren in Brussel, België. Volgt VII.

VII Gaspar Joseph de Boot is geboren in Brussel, België, zoon van Floris Frans de Boot en Maria Marguerita Gasparina van der Gote. Hij is gedoopt op dinsdag 25-09-1714 in Brussel, België. R.K. parochie Notre Dame de Finisterrae. Gaspar Joseph is overleden op donderdag 26-03-1767 in Brussel, België. Bij het overlijden van Gaspar Joseph: R.K. parochie Notre Dame de Finisterrae. Titel: Heer van Sombeke, Ursine, Londerzeel, en Velthem. Gaspar Joseph trouwde met Marie Therese Henriette van der Gote. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op zaterdag 27-05-1752 in Brussel, België. R.K. parochie Sint Goedele. Marie Therese Henriette is geboren in Brussel, België. Zij is gedoopt op maandag 14-01-1726 in Brussel, België. R.K. parochie Sint Catherine. Marie Therese Henriette is overleden op zaterdag 11-03-1769 in Brussel, België. Bij het overlijden van Marie Therese Henriette: R.K. parochie Sint Goedele. Marie Therese Henriette: Marie Thérèse Josephe? dochter van Ferdinand Albert van der Gote, raad, hoofd van de rekenkamer, en Therese Petronella van den Broek.
Kinderen van Gaspar Joseph en Marie Therese Henriette:

1 Karel Jozef de Boot. Titel: Heer van Londerzeel en Velthem, Ophem en La Motte. Karel Jozef: Charles Joseph.
2 Maria Theresia Ferdinanda Boot. Zij is gedoopt op zondag 19-01-1755 in Brussel, België. R.K. parochie Sint Goedele. Maria Theresia Ferdinanda is overleden op dinsdag 15-01-1760.
3 Karel Hendrik Ghislain Boot, geboren in Brussel, België. Volgt VIII.
4 Maria Coletta Boot. Zij is gedoopt op dinsdag 24-10-1758 in Brussel, België. R.K. parochie Sint Goedele. Maria Coletta is overleden op dinsdag 15-01-1760.

VIII Karel Hendrik Ghislain Boot is geboren in Brussel, België, zoon van Gaspar Joseph de Boot en Marie Therese Henriette van der Gote. Hij is gedoopt op maandag 15-11-1756 in Brussel, België. R.K. parochie Sint Goedele. Karel Hendrik Ghislain is overleden op vrijdag 11-01-1828 in Wenen, Oostenrijk. Titel: Graaf van Velthem, Heer van Sombeke, Ursine, Londerzeel, La Motte. Karel Hendrik Ghislain trouwde met Eleonora Josephine van Berchtold. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op dinsdag 24-09-1816 in Wenen, Oostenrijk. Schotse Kerk. Eleonora Josephine is geboren op woensdag 19-03-1794. Titel: Gravin van Berchtold. Eleonora Josephine: dochter van Karel van Berchtold, Graaf van Berchtold, keizerlijk kamerheer, en Maria Aimee van Edling, Gravin van Edling.


Index (72 personen)

 

Achternaam Voornamen Geboren
Gedoopt
   Overleden
Begraven
Relatie(s)
van Berchem Maria Hendriksdr   1693 [Partner van IV-d]
van Berchtold Eleonora Josephine 1794   [Partner van VIII]
Boot Adriana Michielsdr   1639 Nummer IV-b
Boot Albert Georgius Michielsz 1618 1639 [Zoon van III-c]
Boot Andries (André) 1652   [Zoon van IV-d]
Boot Anna Florence 1645   [Dochter van IV-d]
Boot Anna Louise 1684   [Dochter van V-b]
Boot Anna Michielsdr     Nummer IV-c
Boot Antonie Ignatius (Antoine Ignace) 1642   [Zoon van IV-d]
Boot Antonie Michielsz 1609 1656 [Zoon van III-c]
Boot Barbara (Barbe) 1641   [Dochter van IV-d]
Boot Catharina Florisdr 1713 1717 [Dochter van VI-b]
Boot Christina Michielsdr     [Dochter van III-c]
Boot Emmanuel Michielsz   1656 [Zoon van III-c]
Boot Filip Karel 1647   [Zoon van IV-d]
Boot Filip Theodoor 1689   [Zoon van V-b]
de Boot Floris Frans 1683 1715 Nummer VI-b
de Boot Gaspar Joseph 1714 1767 Nummer VII
Boot George 1643   [Zoon van IV-d]
Boot Hendrik Frans 1638 1708 Nummer V-b
de Boot Henri François     [Zoon van III-c]
Boot Hieronimus Michielsz 1615 1651 Nummer IV-e
Boot Jacob Albert 1649   [Zoon van IV-d]
Boot Jan Filip 1686   [Zoon van V-b]
(de) Boot Karel Frans 1681 1719 Nummer VI-a
Boot Karel Frans Joseph 1710 1710 [Zoon van VI-b]
Boot Karel Frans Michielsz 1600   Nummer IV-d
Boot Karel Hendrik Ghislain 1756 1828 Nummer VIII
(de) Boot Karel Hendrik Joseph 1718 1764 [Zoon van VI-a]
de Boot Karel Jozef     [Zoon van VII]
Boot Marc Emmanuel 1640   [Zoon van IV-d]
Boot Marco Emmanuel 1616 1656 [Zoon van III-c]
Boot Maria Anna Michielsdr     [Dochter van III-c]
Boot Maria Coletta 1758 1760 [Dochter van VII]
Boot Maria Françoise 1644 1706 [Dochter van IV-d]
Boot Maria Isabella   1718 Nummer V-a
Boot Maria Isabelle Henriette 1689   [Dochter van V-b]
Boot Maria Theresia Ferdinanda 1755 1760 [Dochter van VII]
Boot Michiel (Gillis) Michielsz 1566 1619 Nummer III-c
Boot Michiel Michielsz 1613 1643 [Zoon van III-c]
Boot Peter Floris 1712 1725 [Zoon van VI-b]
Boot Peter Michiel 1650   [Zoon van IV-d]
de Bourgeois Anna Karelsdr   1643 [Partner van III-c]
de Corte Augustin     [Zoon van IV-b]
de Corte Charlotte 1630 1679 [Dochter van IV-b]
de Corte Claude     [Zoon van IV-b]
de Corte Emmanuel     [Zoon van IV-b]
de Corte Georges François 1633   [Zoon van IV-b]
de Corte Louis Maximiliaansz   1675 [Partner van IV-b]
de Corte Philippe Charles   1691 [Zoon van IV-b]
de Deckere Maria Simonsdr 1568 1601 [Partner van III-c]
de Deckere Peeter Pascual 1585 1667 Nummer IV-a
van Gemert Anna   1651 [Partner van IV-e]
van der Gote Maria Marguerita Gasparina 1686 1750 [Partner van VI-b]
van der Gote Marie Therese Henriette 1726 1769 [Partner van VII]
Houtappel Maria Cornelia 1604 1662 [Partner van IV-a]
(de) Maes Barbara Caroline Nicolaasdr (Barbe Caroline) 1661 1706 [Partner van V-b]
Sgrevens of de Grave Adam     [Partner van IV-c]
van de Werve Eleonora Maria Carolina 1698 1726 [Partner van VI-a]
van der Werve Willem Raymond     [Partner van V-a]

 

logoaldfaer   Gegenereerd met Aldfaer versie 4.2 (met aangepaste rapportgenerator) op 21-02-2012.

Bronnen:

  • Gegevens aangeleverd door: drs. Ron Boot
stuurlinks stuurrechts

.