bel

bel

bel

Maselis, Marie-Christiane e.a.

`De Albums van Anselmus de Boodt (1550 - 1632)
Geschilderde natuurobservatie aan het Hof van Rudolf II te Praag`

5 mei 2013

De zestiende eeuw is getuige van een plotse opbloei van de studie van de natuur in heel haar verscheidenheid. Tal van geïllustreerde botanische en zoölogische boeken verlaten de persen. Planten- en dierentuinen worden ingericht, waar naast inheemse soorten ook exotische exemplaren een plaats krijggen. De rijkdom van vormen en kleuren wordt door  kunstenaars op papier vastgelegd. Zulke tekeningen zijn al vlug een gewild verzamelobject. Zij worden bijeengebracht in albums en met alle zorg omringd.

De albums van Anselmus de Boodt (1550 - 1632) zijn een dergelijke verzameling natuurtekeningen. Zij worden door de
Brugse arts grotendeels zelf geschilderd met aquarel en gouache op papier, maar hij neemt ook werk op van een Delftse specialist in het genre Elias Verhulst. Het feit dat deze albums ontstaan in Praag, waar de Boodt keizerlijk lijfarts is, verhoogt nog het belang ervan. Praag is immers, ten tijde van keizer Rudolf II, een der belangrijkste centra van de laat-renaissancistische cultuur.

De albums van Anselmus de Boodt vormen zodoende een belangrijk cultuurhistorisch document: zij geven een beeld van de unieke interactie van kunsten en wetenschappen aan een hof van de laat-renaissance. De tijd toen de albums
tot stand kwamen en deze die we nu beleven worden sterk ervaren als overgangsperioden. De wetenschap speurt opnieuw naar de samenhang der dingen in het universum, een hele evolutie na een lange periode waarin vrijwel elke
geleerde dacht zicht te moeten inkapselen in een eigen gebied met eigen wetmatigheden.

Anselmus de Boodt.01


 

Anselmus de Boodt.02


 

Anselmus de Boodt.03


 

 Anselmus de Boodt.04

 

Lees voor informatie over de familie van Anselmus de Boodt `De Confrerie van het Heilig Bloed`

Klik hier voor de informatie bij Hotel Anselmus Brugge

Klik hier voor de informatie bij Theologen

Klik hier voor de informatie bij Schrijvers

Klik hier voor Mineraal boodtite vernoemd naar Anselmus Boetius de Boodt

 

stuurlinks stuurrechts

 

 

 

 

.