bel

bel

bel

Beverwijck, van Johan

‘Beschryving van Dordrecht’

`t Begin van Hollant in Dordrecht. Mitgaders der eerste Stede beschrijvinge, regeringe, ende regeerders: als oock gedenckwaerdigste geschiedenissen aldaer gebeurt. 

  

11-08-2014

Wij hebben op een veiling de hand weten te leggen op een antiquarisch boek van de beroemde Dordtse auteur en arts Johan van Beverwijck: `Beschyving van Dordrecht`. Het 360 pagina`s tellende boek is gedrukt bij boekverkoper Jasper Gorissz anno 1640. Op pagina 85 begint de genealogie van het adellijke geslacht Boot; beginnende met Gerard Boot, Schout in Dordrecht in 1243. Zie ook `Memorien uyt de Beschrijvinge der stadt Dordrecht`, voorzien van aanvullingen in het originele handschrift van Cornelis Booth die in zijn leven bibliothecaris van de Universiteitsbibliotheek, maar ook arts en burgemeester in Utrecht is geweest.  

 

Beverwijck.1.2


Beverwijck.2.2

 


Beverwijck.3.2 nieuw 

 

 Zie ook: Opgaande Line an het geslagt Booth, zynde de voorvaderen van Everard Booth ...  

 

stuurlinks stuurrechts