bel

bel

bel

Coreline Boot

Het leger onder vuur

 

29-04-2015

Onlangs is het boek Het leger onder vuur – De Koninklijke Landmacht en haar critici 1945-1989 verschenen. Auteur Coreline Boot analyseert hierin op welke manier dienstplichtigen, dienstweigeraars, burgers, antimilitaristen en zelfs enkele beroepsmilitairen tussen 1945 en 1989 het draagvlak voor de krijgsmacht ondermijnden. Historiek publiceert een fragment uit dit boek, waarin wordt beschreven hoe enkele leden van de soldatenvakbond Vereniging van Dienstplichtige Militairen (VVDM) waaronder Steef Boot, in 1982 bij antimilitaristische activiteiten betrokken raakten.

Lees een uitgebreide recencie bij http://historiek.net/het-leger-onder-vuur-de-cannerberg-affaire/49526/

Coreline Boot Het leger onder vuur

 

stuurlinks stuurrechts