bel

bel

bel

Nageslacht Pieter Boot

(Noord-Brabant - Hooge en Lage Zwaluwe)

Namenindex  Vlag UK

 

I Pieter Boot is geboren op 03-02-1811 in Hooge- en Lage Zwaluwe, zoon van Pieter Boot en Geertje van Ardenne. Hij is gedoopt op 10-02-1811 in Zwaluwe. Pieter is overleden op 20-09-1881 in Holland, Michigan [MI], USA, 70 jaar oud.
Notities bij Pieter:
"1841 februari 8: Pieter Boot, schipper, en zijn vrouw Willemina Schaap met een kind, woonachtig te Lage Zwaluwe, op lijst Afgescheidenen te Hooge - en Lage Zwaluwe, behorend bij rekest aan de koning, waarin zij erkenning vragen van hun gemeente. De gemeente wordt erkend bij KB van 28 juli 1841 nr 64 [bron: C. Smits, De Afscheiding van 1834, deel 8: provincie Noord-Brabant p 114]. 1855: Pieter Boot, schipper, 41 jaar oud, Christelijk Gereformeerd, gerekend tot de welgestelden, aangeslagen in de belasting rate 4, vertrekt met vrouw en 5 kinderen in 1855, reden: verbetering inkomen, bestemming Michigan, afkomstig van Zwaluwe." [bron: Swieringa: Dutch Emigration Records 1847-1877, a computer list (1974)]
"1855 juni 16: Pieter Boot 40 jaar, boer, gehuwd met Wilhelmina [Schaap] 40 jaar huisvrouw, kinderen: Geertruida 16 jaar, Otto 14 jaar, Anna 6 jaar, Pieter 2 jaar en Arie 0 jaar, vertrekken naar USA (geen specificatie) met SS South Carolina van Rotterdam naar New York, accomodatie aan boord: tussendeks." [bron: Swierenga: Dutch Immigrants in US Ship Passenger Manifests 1820-1880 deel I (1983)]

Pieter trouwde, 28 jaar oud, op 22-02-1839 in Zuid-Beijerland met Wilhelmina Schaap, 23 jaar oud.
Notitie bij huwelijk: "1839 februari 22: huwelijk te Zuid-Beijerland van Pieter Boot, 28 jaar, schipper, geboren en woonachtig te Lage Zwaluwe, zoon van Pieter Boot, overleden en van Geertje van Ardenne, wonende te Lage Zwaluwe, haar toestemming gevende blijkens akte van notaris Cornelis Johannes van Dijk te Hoge - en Lage Zwaluwe, met Wilhelmina Schaap, ruim 23 jaar, zonder beroep, geboren te Dubbeldam, woonachtig te Zuid-Beijerland (Tiengemeten?), dochter van Otto Schaap en Lijsje de Jong, bouwlieden, woonachtig te Zuid-Beijerland, hier aanwezig en hun toestemming gevend. Getuigen: Imert Verhoeven 52 jaar schoenmaker, Hendrik Barendregt 32 jaar timmerman, Eliza Hofman 32 jaar lapper en Aart van Schelven 24 jaar verver, allen woonachtig te Zuid-Beijerland."
Huwelijkse bijlagen: 

  • hun geboorteakten
  • de akte van overlijden van vader Pieter Boot
  • bewijs van voldoening aan de Nationale Militie van 18 januari 1839 ('s-Hertogenbosch): Pieter Boot geboren. te Zwaluwe, zoon van Pieter en van Geertje van Ardenne, is tot heden niet opgeroepen voor de Nationale Militie. Signalement: lengte 1 el 770, ovaal aangezicht, rond voorhoofd, blauwe ogen, grote neus, gewone mond, ronde kin en blond haar en wenkbrauwen. Hij had bij loting nr. 32 getrokken.
  • het consent van de commanderend officier van de 3e afdeling Noord-Brabantse mobiele schutterij van 3 februari 1839: Ingevolge machtiging van het Departement van oorlog van 19 januari 1831 No. 65 verleent de commandant autorisatie. "Genoemde schutter wordt mits deze ter kennis gebragt dat aan den gunst niet verbonden kan worden, dat, wanneer bij het voltrekken van zijn huwelijk, of in het vervolg dezelver echtgenoot, kind of kinderen krijgen, of zich in eenen zwangeren staat mogte bevinden, uit de dienst der Mobiele Schutterij te worden ontslagen, zoomeede, dat de vrouw het korps niet zal mogen volgen, wanneer het buiten hunne gewone woonplaats geemployeerd wordt en dat bij voortduring de op hem berustende verpligting tot de dienst der schutterij geene verandering andergaat, hetzij hij al of niet met onbepaald verlof mogt zijn vertrokken. Afgegeven te Breda." 
  • de notariële akte van 18 februari 1839: Geertje van Ardenne, winkelierster te Lage Zwaluwe, weduwe van Pieter Boot, verklaart volkomen genoegen te nemen met het huwelijk. Getuigen: Gerard van Bavel en Cornelis Broere, beide te Lage Zwaluwe. Verleden ten woonhuize van de comparante.
  • bewijs van huwelijksproclamatie 10 en 17 februari te Hoge - en Lage Zwaluwe.

Wilhelmina is geboren op 05-11-1815 in Dubbeldam, dochter van Otto Janszn Schaap, bouwman, en Lijsje Ariesdr de Jong. Wilhelmina is overleden op 29-12-1897 in Holland, Michigan, USA, 82 jaar oud. Zij is begraven te Holland.
Notitie bij het overlijden van Wilhelmina: "Mrs. Wilhelmina Boot is woensdag morgen in den ouderdom van 82 jaar te Grand Rapids overleden. Ze kwam met haar echtgenoot, Pieter Boot, die in 1881 overleed, in 1855 uit Nederland naar hier. Ze laat 5 kinderen na, Mrs. John Kramer en Pieter Boot van deze stad en Dr. T. Boot, Arie Boot en Mrs. N. Sylvius van Grand Rapids. Vrijdag werd haar lijk naar deze stad gebracht waar het van de woning van Mr. J. Kramer werd begraven, waarbij Ds. John en Ds. Birchby dienst deden." [bron: De Grondwet 4 januari 1898]

Pieter Boot.03

23 januari 1894Artikeltje in de Grondwet (P5) over knieblessure Wilhelmina Schaap

Kinderen van Pieter en Wilhelmina:

1 Geertruida Boot, geboren op 16-11-1839 in Hooge- en Lage-Zwaluwe. Volgt II-a.
2 Otto Boot, geboren op 26-10-1841 in Hooge - en Lage Zwaluwe.
Notitie bij geboorte Otto:"27-10-1841 Pieter Boot, 30 jaar, schipper, geeft geboorte aan op 26 oktober in huis 433 van zoon Otto, bij Willemina Schaap 25 jaar; getuigen Wouter Daniel van Bezouwen 37 jaar broodbakker en Christiaan Kerkhof 47 jaar veldwachter."
Otto is overleden op 26-11-1864 in Centerville , Tennesee, USA, 23 jaar oud (oorzaak: doodgeschoten). Beroep: sergeant 25th regiment Michigan infantry tijdens de Amerikaanse burgeroorlog. 
3 Pieter Boot, geboren op 12-06-1844 in Hooge - en Lage Zwaluwe.
Notitie bij geboorte Pieter: "13-06-1844 Pieter Boot, schipper 33 jaar, geeft geboorte aan op 12 juni in huis 433 van zoon Pieter bij Wilhelmina Schaap; getuigen: Hendrik den Engelse 21 jaar bouwman en Wouter Daniel van Bezouwen 38 jaar broodbakker."
Pieter is overleden op 24-06-1845 in Hooge - en Lage Zwaluwe, 1 jaar oud.
Notitie bij het overlijden van Pieter"24-06-1845 Pieter Boot 34 jaar, schipper, en Wouter Daniel van Bezouwen 36 jaar broodbakker, oom, geven aan het overlijden in huis 433 van Pieter Boot, ruim een jaar, geboren en woonachtig te Lage Zwaluwe zoon van Pieter bij Willemina Schaap." 
4 Lijsje (Lijntje) Bertha Boot, geboren op 31-03-1846 in Hooge - en Lage Zwaluwe.
Notitie bij geboorte Lijsje: "01-04-1846 Pieter Boot 35 jaar, schipper, geeft aan geboorte op 31 maart in huis 433 van dochter Lijntje Bertha bij Willemina Schaap; getuigen Jan Boot 45 jaar, schipper en Wouter Daniel van Bezouwen 40 jaar broodbakker."
Lijsje Bertha is overleden op 13-12-1850 in Hooge - en Lage Zwaluwe, 4 jaar oud.
Notitie bij het overlijden van Lijsje: "13-12-1850 Pieter Boot 40 jaar, schipper en Dirk Boot 47 jaar, timmerman, oom geven aan overlijden op 13 december in huis 477 te Lage Zwaluwe van Lijsje Bertha 4 jaar, dochter bij Willemina Schaap." 
5 Anna Boot, geboren op 05-02-1849 in Hooge - en Lage Zwaluwe. Volgt II-b
6 Pieter Boot, geboren op 13-03-1852 in Hooge - en Lage Zwaluwe. Volgt II-c
7 Arie Boot, geboren op 16-10-1854 in Hooge - en Lage Zwaluwe.
Notitie bij geboorte Arie: "17-10-1854 Wouter Daniel van Bezouwen 47 jaar broodbakker geeft geboorte aan op 14 oktober in huis 178 van Arie Boot, zoon van Pieter, schipper (afwezig) bij Willemina Schaap; getuigen Christiaan Kerkhof 59 jaar, veldwachter en Yntje de Jager 40 jaar veldwachter."
Arie is overleden op 14-08-1857 in Holland, Michigan, USA, 2 jaar oud. 
8 Arie Boot, geboren op 14-08-1857 in Holland, Michigan, USA. Arie is overleden op 06-04-1912 in Grand Rapids, Michigan, 54 jaar oud.
Notitie bij het overlijden van Arie: "Arie Boot overleed na een korte ziekte ten huize zijner zuster Mrs. N. Silvius te Grand Rapids. Het stoffelijk omhulsel zal naar hier gebracht worden naar de woning van zijn broeder Peter Boot aan 18 East 13th str., vanwaar Dinsdagsmiddag 2 ure de begrafenis zal plaats hebben. De overledene was 55 jaren oud." [bron: De Grondwet 9 april 1912].
9 Theunis Ardenne Boot, geboren op 01-04-1861 in Holland, Michigan, USA. Volgt II-d.

II-a Geertruida Boot is geboren op 16-11-1839 in Hooge- en Lage-Zwaluwe, dochter van Pieter Boot en Wilhelmina Schaap. Geertruida is overleden op 15-01-1899 in Holland, Michigan, USA, 59 jaar oud. Geertruida trouwde, 26 jaar oud, op 23-05-1866 in Holland met Jan (John) Kramer, 28 jaar oud. Jan (John) is geboren op 01-11-1837 in Coevorden, zoon van Louwerens Wispelwey Kramer en Johanna Jansdr Mensen. Jan (John) is overleden op 02-02-1913 in Holland, Michigan, USA, 75 jaar oud. Hij is begraven te Holland, Pilgrim Home Cemetery. Beroep: (luitenant 25th regiment infantry Michigan tijdens de Amerikaanse burgeroorlog, kruidenier (Boot & Kramer), voorman old Eagle Fire Compagny, alderman, lid bestuur Water Commissioners, hoofdopzichter Water Works).

Pieter Boot.02

John Kramer


 

Pieter Boot.04

Foto uit Holland City News d.d. 12 augustus 1937 bij artikel over de ´First Band of Holland´ 

Holland City News, August 12, 1937

First Band of Holland

Holland's First Band about 1872

The above picture was taken immediately after the fire of '71 on 8th Street, then commonly called Main. The little shack in the rear is Peter Brown's saloon, quickly erected to replace the wooden structure burned. The man way in the rear with arms akimbo is John R. Kleyn, a contractor, father of Simon Kleyn of Holland, for a long time a member of the Board of Public Works. In the early days, Mr. Kleyn built many Holland buildings, and had his mill just across from where the standpipe is now on 6th St. The building was recently torn down.

The leader of the band with the flowing beard is Mr. William J. Scott, hotel keeper. Next to him is John Grootenhuis, a Civil War veteran, whose business it was to paint houses. The tall man is John Roost, son of Jan Roost, one time Holland's mayor and a state legislator. Next is Al Huntly, who for many years conducted a machine shop here. He is one of the founders of the Wolverine Electric Light Plant, which was later merged into our Board of Public Works. The man with the big horn is Otto Breyman, local jeweler for many years. He also conducted the American Express. The man with the goatee, like a southern Colonel, is Guy Labarb, who left Holland shortly after the fire, moving to Roseland, Illinois. He was an uncle of Mrs. Ben Mulder. The man at the end, with the largest horn in the band, is John Kramer, also a veteran of the Civil War, and father of Otto P. Kramer and John Kramer of this city. Mr. Kramer was one of the Partners of Boot and Kramer, grocers, who built the block in which the Holland City News is located. The man with the big bass drum is Peter Gunst, of whom you saw an interesting article in our Sixty Years Ago column last week. The snare-drummer is Walter Heald, son of an implement dealer, whose business was located in a frame building on the site of the Colonial Theatre. The old Heald home and sunken gardens stood for years on the site of the new Peter Mass building on River Avenue and Tenth Street. The whole Heald family was musically inclined and some of them became band and orchestra leaders after they left Holland. Not one of these men is living today. The picture indicates that fire had recently swept through the area. Heaps of ruins are shown everywhere, and the streets are still littered and covered with ashes.

We are giving this introduction to the band in order that it may dovetail with the poetical contribution of Mr. Schepers, who remembers vividly the fire of '71, and the musical organization of that time, which he describes in verse.

 


Holland Stad Nieuws, 12 augustus 1937

Eerste Band of Holland

Holland's First Band omstreeks 1872

De bovenstaande afbeelding werd kort na de brand van '71 in de 8th Street gemaakt, ook wel Hoofdstraat genoemd. De kleine loods aan de achterzijde is het café van Peter Brown, snel opgetrokken om het houten bouwwerk te vervangen dat verbrand is. De man achterin met zijn handen in z'n zakken is John R. Kleyn, een aannemer, de vader van Simon Kleyn van Holland, voor een lange tijd lid van de Raad van Openbare Werken. Eerder heeft de heer Kleyn vele Hollandse gebouwen gebouwd, en had zijn molen aan de overkant op de plek waar nu de standpijp is op 6 St. Het gebouw werd onlangs gesloopt.

De leider van de band met de losse baard is de heer William J. Scott, hotelhouder. Naast hem is John Grootenhuis, een veteraan van de Burgeroorlog, wiens bedrijf huizen schilderde. De lange man is John Roost, zoon van Jan Roost, eens burgemeester van Holland en een staatswetgever. De volgende is Al Huntly, die gedurende vele jaren een machinewinkel had. Hij is een van de oprichters van de Wolverine Electric Light Plant, die later werd samengevoegd met onze Raad van Openbare Werken. De man met de grote hoorn is Otto Breyman, jarenlang lokale juwelier. Hij gaf ook leiding aan de American Express. De man met de kleine baard zoals een zuidelijke kolonel, is Guy Labarb, die kort na de brand vertrok uit Holland en naar Roseland, Illinois verhuisde. Hij was een oom van mevrouw Ben Mulder. De man aan het eind, met de grootste hoorn in de band, is John Kramer, ook een veteraan van de Burgeroorlog, en vader van Otto P. Kramer en John Kramer van deze stad. De heer Kramer was een van de partners van Boot en Kramer, kruideniers, die het blok bouwde waarin Holland City News News is ondergebracht. De man met de grote bastrom is Peter Gunst, van wie je een interessant artikel zag in onze 'Zestig Jaar Geleden' column van vorige week. De snaardrummer is Walter Heald, zoon van een machinehandelaar, wiens bedrijf was gevestigd in een betonnen geraamte op het terrein van de Colonial Theatre. Het oude Heald huis met verzonken tuinen stond jarenlang aan de kant van het nieuwe Peter Mass gebouw aan River Avenue en Tenth Street. De hele Heald-familie was muzikaal en sommigen van hen werden band - en orkestleiders na hun vertrek uit Holland. Niet één van deze mannen leeft vandaag nog. De afbeelding toont aan dat onlangs een brand in het gebied heeft gewoed. Overals zijn puinhopen te zien, en de straten zijn nog steeds bezaaid en bedekt met as.

Wij geven deze introductie van de band, opdat het kan aansluiten bij de poëtische bijdrage van de heer Schepers, die zich de brand van '71 en de muzikale organisatie van die tijd nog levendig kan herinneren, die hij in dichtvorm beschrijft.

 


Kinderen van Gertruida en John:

1 Lawrence J. Kramer, geboren op 04-01-1867 in Holland, Michigan, USA. Lawrence is overleden op 04-03-1900 in Holland, 33 jaar oud. Hij is begraven op het Pilgrim Home Cemetery.
2 Otto P. Kramer, geboren in 1872. Otto is overleden in 1968 in Holland. Hij is begraven op het Pilgrim Home Cemetery.
3 N.N. Kramer, geboren op ? N.N. is overleden op 1897 in Holland. Hij is begraven op het Pilgrim Home Cemetery.
4 John Kramer

II-b Anna Boot is geboren op 05-02-1849 in Hooge - en Lage Zwaluwe, dochter van Pieter Boot en Wilhelmina Schaap.
Notitie bij geboorte Anna: "06-02-1849 Pieter Boot, 38 jaar, schipper, geeft geboorte aan in huis 128 van dochter Anna bij Wilhelmina Schaap; getuigen Wouter Daniel van Bezouwen 43 jaar broodbakker en Dirk Boot, 45 jaar timmerman."
Anna is overleden in 1928 in Holland, Michigan, USA, 79 jaar oud. Anna trouwde met Nicholas Silvius. Nicholas is geboren in 1852. Nicholas is overleden op 14-04-1929 in Holland, Michigan, USA, 77 jaar oud. 

II-c Pieter Boot is geboren op 13-03-1852 in Hooge - en Lage Zwaluwe, zoon van Pieter Boot en Wilhelmina Schaap.
Notitie bij geboorte Pieter: "15-03-1852 Jan Cornelis Nicolaas Santer 37 jaar heel- en vroedmeester, geeft geboorte aan op 13 maart in huis 148 te Lage Zwaluwe van Pieter Boot, zoon van Willemina Schaap; getuigen Wouter Daniel van Bezouwen 47 jaar broodbakker en Christiaan Kerkhof 57 jaar, veldwachter."
Pieter is overleden op 19-11-1925 in Holland, Michigan, USA, 73 jaar oud. Hij is begraven te Holland, Pilgrim Home Cemetery. Beroep: winkelier Boot & Kramer. Pieter trouwde, ongeveer 21 jaar oud, omstreeks 1873 in Holland met Bouwke (Bessie) van der Veere, ongeveer 16 jaar oud. Bouwke (Bessie) is geboren op 07-01-1857 in Holland, Michigan, USA, dochter van Cornelis Wilbert van der Veere en Pieterke Bolhuis. Bouwke (Bessie) is overleden op 03-08-1934 in Holland, 77 jaar oud. 

Kinderen van Pieter en Bouwke (Bessie):

1 Harry Peter Boot, geboren op 10-01-1874 in Cedar Grove, Wisconsin of Fullerton, Illinois, USA. Volgt III-a.
2 Otto Boot, geboren op 08-05-1882 in Holland, Michigan, USA.
3 Cornelius William Boot, geboren op 13-04-1884 in Holland, Michigan, USA. Volgt III-b.
4 Otto, A. Boot, geboren op 31-03-1892 in Holland, Michigan, USA. Otto is overleden op 17-07-1893 in Holland, 1 jaar oud. Hij is begraven te Holland, Pilgrim Home Cemetery.

II-d Theunis Ardenne Boot is geboren op 01-04-1861 in Holland, Michigan, USA, zoon van Pieter Boot en Wilhelmina Schaap. Theunis Ardenne is overleden op 19-09-1924 in Kalamazoo, Michigan, 63 jaar oud. Hij is begraven te Holland, Pilgrim Home Cemetery. Beroep: arts. Theunis Ardenne trouwde, hoogstens 33 jaar oud, vóór 1894 met Florence M. Franklin, hoogstens 33 jaar oud. Florence is geboren in 1861, dochter van Mortimer C. Franklin en Charlotte Peck. Florence M. is overleden in 1946, 85 jaar oud.

Kind van Theunis Ardenne en Florence:

1 Franklin Boot, geboren in 1894. Franklin is overleden in 03-1908 in Holland, Michigan, USA, 14 jaar oud.

III-a Harry Peter Boot is geboren op 10-01-1874 in Cedar Grove, Wisconsin of Fullerton, Illinois, USA, zoon van Pieter Boot en Bouwke (Bessie) van der Veere. Harry Peter is overleden op 02-10-1961 in Holland, Michigan, 87 jaar oud. Hij is begraven te Holland, Pilgrim Home Cemetery. Functie: zendeling Reformed Church of America (RCA), Amoy, China (1903-1940).

Pieter Boot.01

Harry Peter Boot

Harry Peter:
(1) trouwde, 29 jaar oud, op 05-08-1903 in Overisel, Michigan met Nettie Klein Heksel, 32 jaar oud. Nettie is geboren op 07-11-1870 in Overisel, Michigan, USA, dochter van Jan Hendrik Klein Heksel en Johanna Konijnenbelt. Netty is overleden op 14-04-1908 in Overisel, 37 jaar oud.
(2) trouwde, 36 jaar oud, op 18-07-1910 in Holland Town of Cedar Grove, Wisconsin met Anna Henrietta Meengs, 30 jaar oud. Anna Henrietta is geboren op 05-12-1879 in Cedar Grove, dochter van Derk Jan Meengs, timmerman, en Gerdina (Delia) Voskuil. Anna Henrietta is overleden op 23-12-1959 in Holland, Michigan, 80 jaar oud. Zij is begraven te Holland, Pilgrim Home Cemetery.

Kind van Harry Peter en Netty:

1 Theodore Boot, geboren op 03-07-1904 in ? Volgt IV-a.

Kinderen van Harry Peter en Anna Henrietta:

1 Ethel Adelia Boot, geboren omstreeks 1910. Ethel Adelia is overleden in 1985, ongeveer 75 jaar oud. Zij is begraven te Holland, Michigan, USA Pilgrim Home Cemetery.
2 Raymond Ernst Boot, geboren omstreeks 1910. Volgt IV-b.
3 Harriet Evelyn Boot, geboren op 21-10-1911 in Kulangu, China. Volgt IV-c.
4 Marian Genevieve (Molly) Boot, geboren op 24-12-1913. Volgt IV-d.
5 Beatrice Anna Boot, geboren in 1915. Volgt IV-e.
6 William Eugene (Bill) Boot, geboren op 05-03-1919 in Amoy, China. Volgt IV-f.


III-b Cornelius William Boot is geboren op 13-04-1884 in Holland, Michigan, USA, zoon van Pieter Boot en Bouwke (Bessie) van der Veere. Cornelius William is overleden op 30-08-1961 in Stickney, Illinois, 77 jaar oud. Hij is begraven te Stickney, Mount Auburn Memorial Park. Cornelius William trouwde, ongeveer 26 jaar oud, omstreeks 1910 met Elizabeth, G. McKechnie, ongeveer 26 jaar oud. Elizabeth, G. is geboren op 26-09-1884 in Chicago, Illinois, USA. Elizabeth, G. is overleden op 05-01-1945 in Chicago, 60 jaar oud. Zij is begraven te Stickney, Illinois, Mount Auburn Memorial Park.

Kind van Cornelius William en Elizabeth, G.:

1 James Clifford Boot, geboren op 10-02-1910 in Chicago, Illinois, USA. James Clifford is overleden op 29-10-1925 in Chicago, 15 jaar oud. Hij is begraven te Stickney, Illinois, Mount Auburn Memorial Park.


IV-a Theodore Boot is geboren op 03-07-1904 in ?, zoon van Harry Peter Boot en Netty Klein Heksel. Theodore is overleden op 25-03-2000 in ?, 95 jaar oud. Hij is begraven te Holland, Michigan, USA, Pilgrim Home Cemetery. Theodore trouwde met Bertha Nienhuis. Bertha is geboren op 10-01-1903, dochter van Conrad Nienhuis en Dora Nienhuis. Bertha is overleden op 06-06-1987, 84 jaar oud. Zij is begraven te Holland, Michigan, USA, Pilgrim Home Cemetery.

IV-b Raymond Ernst Boot is geboren omstreeks 1910, zoon van Harry Peter Boot en Anna Henrietta Meengs. Raymond Ernst is overleden op 26-06-1943 in Arlington, Virginia, USA, ongeveer 33 jaar oud. Hij is begraven te Grand Haven, Michigan. Raymond Ernst trouwde met Kathryn Boon.

Kind van Raymond Ernst en Kathryn:

1 Kathleen Anne Boot, geboren vóór 1940.

IV-c Harriet Evelyn Boot is geboren op 21-10-1911 in Kulangu, China, dochter van Harry Peter Boot en Anna Henrietta Meengs. Harriet Evelyn is overleden op 26-03-2000 in Saratoga Springs, New York, USA, 88 jaar oud. Functie: zendingszuster China. Harriet Evelyn trouwde, 29 jaar oud, op 26-03-1941 in Hong Kong (destijds kroonkolonie UK) met Walter (Wally) de Velder, 33 jaar oud. Walter (Wally) is geboren op 17-05-1907 in Boyden, Iowa, USA, zoon van Franklin Dirk de Velder en Aartje Verhoef. Walter (Wally) is overleden op 22-01-2005 in Saratoga Springs, New York, 97 jaar oud. Functie: zendeling Reformed Church of America (RCA), Amoy, China.

IV-d Marian Genevieve (Molly) Boot is geboren op 24-12-1913, dochter van Harry Peter Boot en Anna Henrietta Meengs. Marian Genevieve (Molly) is overleden op 19-04-1982 in California, USA, 68 jaar oud. Marian Genevieve (Molly) trouwde, 24 jaar oud, op 28-06-1938 in Holland, Michigan, USA met Joseph Richard (Joe) Esther, 26 jaar oud. Joseph Richard (Joe) is geboren op 06-11-1911, zoon van Barthel Esther en Gertrude Feenstra. Joseph Richard (Joe) is overleden in 08-1982 in California, USA, 70 jaar oud.

IV-e Beatrice Anna Boot is geboren in 1915, dochter van Harry Peter Boot en Anna Henrietta Meengs. Beatrice Anna trouwde met Richard Charles Smith. Richard Charles is geboren op 14-12-1914 in Morrisville, New York, USA, zoon van Frederick Arthur Smith en Lena Miriam Balch.

IV-f William Eugene (Bill) Boot is geboren op 05-03-1919 in Amoy, China, zoon van Harry Peter Boot en Anna Henrietta Meengs. William Eugene (Bill) is overleden op 26-06-2012 in Grand Haven, Michigan, USA, 93 jaar oud. Hij is begraven te Spring Lake, Michigan, Township Cemetery. William Eugene (Bill) trouwde, 24 jaar oud, op 17-06-1943 in Muskegon, Michigan met Marya Bolema, 24 jaar oud. Marya is geboren in 1919. Marya is overleden op 12-03-2005, 86 jaar oud. Zij is begraven te Spring Lake, Michigan, Township Cemetery.
William Eugene (Bill) en Marya hebben vijf kinderen.


Index (59 personen)

 

Achternaam Voornamen Geboren
Gedoopt
   Overleden
Begraven
Relatie(s)
van Ardenne Geertje     [Moeder van I]
Balch Lena Miriam     [Schoonouder van IV-e]
Bolema Marya 1919 2005 [Partner van IV-f]
Bolhuis Pieterke     [Schoonouder van II-c]
Boon Kathryn     [Partner van IV-b]
Boot Anna 1849 1928 Nummer II-b
Boot Arie 1854 1857 [Zoon van I]
Boot Arie 1857 1912 [Zoon van I]
Boot Beatrice Anna 1915   Nummer IV-e
Boot Cornelius William 1884 1961 Nummer III-b
Boot Ethel Adelia 1910 1985 [Dochter van III-a]
Boot Franklin 1894 1908 [Zoon van II-d]
Boot Geertruida 1839 1899 Nummer II-a
Boot Harriet Evelyn 1911 2000 Nummer IV-c
Boot Harry Peter 1874 1961 Nummer III-a
Boot James Clifford 1910 1925 [Zoon van III-b]
Boot Kathleen Anne 1940   [Dochter van IV-b]
Boot Lijsje Bertha 1846 1850 [Dochter van I]
Boot Marian Genevieve (Molly) 1913 1982 Nummer IV-d
Boot Otto 1841 1864 [Zoon van I]
Boot Otto 1882   [Zoon van II-c]
Boot Otto, A. 1892 1893 [Zoon van II-c]
Boot Pieter     [Vader van I]
Boot Pieter 1811 1881 Nummer I
Boot Pieter 1844 1845 [Zoon van I]
Boot Pieter 1852 1925 Nummer II-c
Boot Raymond Ernst 1910 1943 Nummer IV-b
Boot Theodore 1904 2000 Nummer IV-a
Boot Theunis Ardenne 1861 1924 Nummer II-d
Boot William Eugene (Bill) 1919 2012 Nummer IV-f
Esther Barthel     [Schoonouder van IV-d]
Esther Joseph Richard (Joe) 1911 1982 [Partner van IV-d]
Feenstra Gertrude     [Schoonouder van IV-d]
Franklin Florence M. 1861 1946 [Partner van II-d]
Franklin Mortimer C.     [Schoonouder van II-d]
de Jong Lijsje Ariesdr     [Schoonouder van I]
Klein Heksel Jan Hendrik     [Schoonouder van III-a]
Klein Heksel Netty 1870 1908 [Partner van III-a]
Konijnenbelt Johanna     [Schoonouder van III-a]
Kramer Jan (John) 1837 1913 [Partner van II-a]
Kramer Louwerens Wispelwey (privé)    
McKechnie Elizabeth, G. 1884 1945 [Partner van III-b]
Meengs Anna Henrietta 1879 1959 [Partner van III-a]
Meengs Derk Jan     [Schoonouder van III-a]
van der Meer        
Mensen Johanna Jansdr (privé)    
Nienhuis Bertha 1903 1987 [Partner van IV-a]
Nienhuis Conrad     [Schoonouder van IV-a]
Nienhuis Dora     [Schoonouder van IV-a]
Peck Charlotte     [Schoonouder van II-d]
Schaap Otto Janszn     [Schoonouder van I]
Schaap Wilhelmina 1815 1897 [Partner van I]
Silvius Nicholas 1852 1929 [Partner van II-b]
Smith Frederick Arthur     [Schoonouder van IV-e]
Smith Richard Charles 1914   [Partner van IV-e]
van der Veere Bouwke (Bessie) 1857 1934 [Partner van II-c]
van der Veere Cornelis Wilbert     [Schoonouder van II-c]
de Velder Franklin Dirk     [Schoonouder van IV-c]
de Velder Walter (Wally) 1907 2005 [Partner van IV-c]
Verhoef Aartje     [Schoonouder van IV-c]
Voskuil Gerdina (Delia)     [Schoonouder van III-a]

 

logoaldfaer   Gegenereerd met Aldfaer versie 6.1 op 22-09-2015.

 

Bron:

  • onderzoek Ron Boot Utrecht; 
  • bewerking en onderzoek Esther Boot Serooskerke

 

stuurlinks stuurrechts

 

 

.