bel

bel

bel

Parenteel Bootje Israël (later Boot)

(Zuid-Holland - Rotterdam)


Namenindex  Vlag_UK

 Bij het ontbreken van geboortedatum en/of doopdatum kan de volgorde van kinderen alfabetisch of willekeurig zijn.

 

I Bootje Israël is geboren omstreeks 1720. Bootje trouwde met Heintje Jacob. Heintje is geboren omstreeks 1720. 

Kind van Bootje en Heintje:

1 Meijer Barend(szn) Boot, geboren omstreeks 1745 in Rotterdam. Volgt II.

Bootje Israel.00 Proclamatie ondertrouw Meijer Barends en Dyna Israels

Proclamatie ondertrouw Meijer Barends en Dyna Israels

II Meijer Barend(szn) Boot is geboren omstreeks 1745 in Rotterdam, zoon van Bootje Israël en Heintje Jacob. Meijer Barend(szn) is overleden op 14-10-1822 in Rotterdam, ongeveer 77 jaar oud. Bij het overlijden van Meijer Barend(szn): in de overlijdensakte is vermeld dat Meijer Boot de weduwnaar was van Dyna Meijer en de zoon van Bootje Israël en van Heintje Jacob. Gedurende lange tijd stond, door verwisseling van twee namen, in de Digitale Stamboom van het Stadsarchief Rotterdam en dus ook bij genlias, nu wiewaswie, vermeld dat Bootje Israël was gehuwd met Dyna Meijer. Deze verwisseling is eind oktober 2015 in de Digitale Stamboom gecorrigeerd. In een eerdere publicatie is de vraag gesteld: is Meijer Boot dezelfde persoon als Meijer Barend(s) of als Meijer Barend(szn) Boot? En, is zijn echtgenote Dyna Israël(s) dezelfde persoon als Dyna Meijer(s) en als Dina Turk(sman)? Het stellen van deze vraag heeft te maken met het feit dat de officiele vastlegging van achternamen, die inhield dat het hebben van een achternaam verplicht werd, in Nederland pas kwam met een decreet van keizer Napoleon, uitgevaardigd 18 augustus 1811 en daarbij de invoering van de Burgerlijke Stand. Alle burgers, die nog geen achternaam hadden, werden opgeroepen om vóór het einde van het jaar hun (gekozen) achternaam te laten vastleggen. Meijer Barend, toen wonend onder 't Koningshoofd C 520 te Rotterdam, heeft op 16 december 1811 de achternaam Boot laten vastleggen voor hem en zijn 4 nog levende kinderen. Tien dagen eerder, op 6 december 1811, had in Rotterdam een Hendrik Jacob, wonend in de Bellegang C 567, de naam Boot gekozen voor hem en zijn 3 kinderen. Onduidelijk is of er tussen beide gezinnen een familierelatie bestond. In 1826 werd een laatste oproep uitgebracht. Op 3 mei 1826 heeft een Henderik Jacob, wonend aan de Schiedamschedijk (nu de hoofdweg vanuit het noorden aansluitend op de Erasmusbrug), voor hem en zijn 4 dochters de achternaam Boot laten vastleggen. Aangenomen is dat het hier gaat om een andere persoon dan de eerder genoemde Hendrik Jacob, omdat hij de naam ook voor zichzelf laat vastleggen.

Een specifiek probleem bij Joodse personen is dat hun geboortedata vóór 1812 onvoldoende goed, of in het geheel niet, werden geregistreerd. Ze waren, zoals zoveel mensen in de periode rond 1800, zeer arm en hadden vaak niet leren lezen en schrijven. Gedurende vele jaren na 1811 waren ambtenaren van de Burgerlijke Stand niet in staat om te controleren of de door burgers aan hen gemelde namen en geboortedata van personen correct waren. Ze werden genoteerd zoals ze mondeling werden gemeld.

Meijer Barend(szn) trouwde, ongeveer 48 jaar oud, op 29-04-1793 in Rotterdam met Dyna Israël(s), ongeveer 28 jaar oud. Dyna is geboren omstreeks 1765 in Leeuwarden. Dyna is overleden omstreeks 25-06-1810 in Rotterdam, ongeveer 45 jaar oud. Aangifte op 25-06-1810. Bij het overlijden van Dyna: In de overlijdensakte staat vermeld: Dyna Israël, huisvrouw van Meijer Barend. Aangegeven 25-06-1810. In een andere bron, 'dood register der Israeliten 1805-1811' staat de melding bij 17 juni 1810: doodgeboren kind van Meijer Barends en direct daaronder bij 23 juni 1810: Dyna Israels, huisvrouw van Meijer Barends. Dyna: Dyna Israël(s) wordt in de overlijdensakte van haar echtgenoot Dyna Meijer genoemd. Verondersteld wordt dat het om dezelfde persoon gaat. Mogelijk was Dyna de dochter van Israel Meijer(szn), of van Meijer Israël(szn). In de trouwakte van haar zoon Barend wordt de naam van zijn moeder vermeld als Dina Turk. In de overlijdensakte van dezelfde zoon Barend is als naam van zijn moeder vermeld Dina Turksman. Bij Joodse families in Friesland komt de naam Turksma wel voor. Tot nu toe is geen verklaring gevonden voor deze afwijkende naamsaanduidingen.

Kinderen van Meijer Barend(szn) en Dyna:

1 Barend Meijer Boot, geboren omstreeks 1795 in Rotterdam. Volgt III-a.
2 Sara Meijer Boot, geboren in 1799 in Rotterdam. Volgt III-b.
3 Israël Meijer Boot, geboren op 18-03-1800 in Rotterdam. Volgt III-c.
4 Mietje Meijer Boot, geboren omstreeks 1804 in Rotterdam. Mietje Meijer is overleden omstreeks 03-11-1807 in Rotterdam, ongeveer 3 jaar oud. 
5 Jacob Meijer Boot, geboren omstreeks 1807 in Rotterdam. Jacob Meijer is overleden op 14-02-1813 in Rotterdam, ongeveer 6 jaar oud. Bij het overlijden van Jacob Meijer: in de overlijdensakte staat: "overleden Jacob Meijer Bot, geboren alhier, oud 6 jaren, zoon van Meijer Barend Bot, schoenpoetser, en Dyna Israel". Hier is voor het eerst de naam Boot, zij het geschreven als Bot, als familienaam gebruikt. Meijer Barend woonde in de Visschersgang van de Schiedamschedijk. Hij verklaarde de akte niet te kunnen ondertekenen.
6 NN Boot, levenloos geboren kind, geboren omstreeks 17-06-1810 in Rotterdam.

III-a Barend Meijer Boot is geboren omstreeks 1795 in Rotterdam, zoon van Meijer Barend(szn) Boot en Dyna Israël(s). bij de naamsaanneming in december 1811 vermeldt vader Meijer Barend dat zijn zoon Barend 18 jaar is en militair. Vermoedelijk was hij in werkelijkheid wat jonger. Barend Meijer is overleden op 14-01-1866 in Rotterdam, ongeveer 71 jaar oud. Bij het overlijden van Barend Meijer: in de overlijdensakte staat als leeftijd van Barend vermeld: 70 jaar+ 5 maanden, wat betekent dat hij geboren zou zijn in augustus 1795, in plaats van in 1802 zoals in de Huwelijksbijlagen staat vermeld. Als zijn ouders worden genoemd Meijer Boot en Dina Turksman en als zijn echtgenoot Keetje de Vrede. Barend Meijer trouwde, ongeveer 55 jaar oud, op 28-08-1850 in Rotterdam met Clara (Klaartje) de Vrede, 45 jaar oud. In de huwelijksakte staat vermeld dat Barend Meijer Boot 48 jaar oud is, sjouwer, zoon van Meijer Barend Boot en van Dina Turk. In de huwelijksbijlagen staat vermeld dat Barend Meijer Boot is geboren in 1802 (volgens 2 andere bronnen onjuist) te Rotterdam en dat hij woonde in de Hoogstraat nr 288, wijk 11. Clara is geboren op 18-09-1804 in Rotterdam. Bij de naamsaanneming van vader Eliazar Israel Vreede op 6 december 1811 wordt Clara als 8-jarige dochter vermeld, naast de dochters Sara, 5 jaar, Anna, 1,5 jaar en zoon Marius, 5 weken. Clara is overleden op 24-02-1880 in Rotterdam, 75 jaar oud. Klaartje: dochter van Eleazar Israel de Vrede en Roosje de Haas, baker, beiden wonende in de Leeuwenstraat te Rotterdam.

III-b Sara Meijer Boot is geboren in 1799 in Rotterdam, dochter van Meijer Barend(szn) Boot en Dyna Israël(s). Sara Meijer trouwde, 29 jaar oud, op 28-08-1828 in Amsterdam met Salomon Valkenhuijzen, ongeveer 62 jaar oud. In de huwelijksakte staat vermeld dat Sara de dochter is van Meijer Boot en van Dyna Meijer, beiden overleden. In de huwelijksbijlagen staat vermeld dat Sara in 1799 is geboren te Rotterdam als dochter van wijlen Meijer Boot en van wijlen Dyna Meijer en staan ook de ouders van Meijer Boot vermeld: Bootje Israël en Heintje Jacob. Salomon is geboren omstreeks 1766 in Amsterdam. Salomon: zoon van Samson Valkenhuijzen en Vogeltje Elkan, weduwnaar van Clara Moses van Gelder.

III-c Israël Meijer Boot is geboren op 18-03-1800 in Rotterdam, zoon van Meijer Barend(szn) Boot en Dyna Israël(s). Israël Meijer is overleden op 06-04-1891 in Rotterdam, 91 jaar oud. Bij het overlijden van Israël Meijer: "op latere leeftijd opgenomen in het Israëlisch Oude Lieden Ziekenhuis en daar overleden". Beroep: brandersknecht, koopman. Israël Meijer trouwde, 22 jaar oud, op 19-02-1823 in Rotterdam met Rachel Swaab, 21 jaar oud. in de huwelijksbijlagen wordt vermeld dat wegens het ontbreken van een geboortebewijs bij de Rechtbank een Akte van Bekendheid is opgemaakt, die door een aantal getuigen is ondertekend; door één getuige met Hebreeuwsche karakters. In deze akte wordt vastgesteld dat Israel Meijer Boot geboren is te Rotterdam op 18 maart 1800 uit het huwelijk van wijlen Meijer Boot en van wijlen Dyna Israels, beroep brandersknegt, wonende aan de Schiedamschedijk. Voor de loting van de Nationale Militie stond hij ingeschreven. Omdat hij nog niet was opgeroepen is hij door zijn huwelijk vrijgesteld van de dienstplicht. Ook van zijn bruid Rachel Swaab is een Akte van Bekendheid opgemaakt. Ook zij woonde aan de Schiedamschedijk. Rachel is geboren op 19-03-1801 in Rotterdam. Rachel is overleden op 21-03-1886 in Rotterdam, 85 jaar oud. Rachel: dochter van Jacob Barend Swaab (1759 - 1845), makelaarsbediende, en Anna Philips Levij (ca 1766-1833). Jacob Barend was de zoon van Barend Levy en Johanna Juda, die woonden aan de Schiedamschedijk C 560.

Kinderen van Israël Meijer en Rachel:

1 Meijer Israel Boot, geboren op 16-09-1823 in Rotterdam. Volgt IV-a.
2 Barend Boot, geboren op 15-12-1825 in Rotterdam. Barend is overleden op 06-03-1826 in Rotterdam, 2 maanden oud.
3 Dijna Boot, geboren op 15-02-1827 in Rotterdam. Volgt IV-b.
4 Jacob Boot, geboren op 08-08-1829 in Rotterdam. Jacob is overleden op 17-12-1831 in Rotterdam, 2 jaar oud.
5 N.N. Boot, levenloos geboren dochter, geboren op 24-03-1832 in Rotterdam.
6 Philip Boot, geboren op 01-02-1833 in Rotterdam. Philip is overleden op 15-11-1833 in Rotterdam, 9 maanden oud.
7 Barend Boot, geboren op 31-12-1834 in Rotterdam. Volgt IV-c.
8 Johanna Boot, geboren op 08-09-1837 in Rotterdam. Volgt IV-d.
9 Jansje Boot, geboren op 24-08-1840 in Rotterdam. Volgt IV-e.
10 Betje Boot, geboren op 17-06-1843 in Rotterdam. Betje is overleden op 11-02-1846 in Rotterdam, 2 jaar oud.
11 Isaac Boot, geboren op 10-12-1846 in Rotterdam. Isaac is overleden op 09-11-1848 in Rotterdam, 1 jaar oud.


IV-a Meijer Israel Boot is geboren op 16-09-1823 in Rotterdam, zoon van Israël Meijer Boot en Rachel Swaab. Meijer Israel trouwde, 25 jaar oud, op 08-08-1849 in Rotterdam met Lea Goedhart, 24 jaar oud. Lea is geboren op 09-06-1825 in 's-Heeraartsberg en Bergambacht. Lea: dochter van Jacob Goedhart en Mietje van Wittene.

Kinderen van Meijer Israel en Lea:

1 Rachel Boot, geboren op 03-03-1850 in Rotterdam.
2 Jacob Boot, geboren op 27-03-1851 in Rotterdam.
3 Elizabeth Boot, geboren op 10-11-1853 in Rotterdam. Elizabeth is overleden op 19-07-1855 in Rotterdam, 1 jaar oud.
4 Mietje Boot, geboren op 27-11-1856 in Rotterdam.
5 Sara Boot, geboren op 27-11-1856 in Rotterdam. Volgt V-a.
6 Johanna Boot, geboren op 19-10-1859 in Rotterdam. Johanna is overleden op 18-07-1866 in Rotterdam, 6 jaar oud.
7 Israël Meijer Boot, geboren op 13-08-1862 in Rotterdam.
8 Elizabeth Boot, geboren op 04-02-1866 in Rotterdam.


IV-b Dijna Boot is geboren op 15-02-1827 in Rotterdam, dochter van Israël Meijer Boot en Rachel Swaab. Dijna:
(1) trouwde, 30 jaar oud, op 22-04-1857 in Rotterdam met Israël de Winter, 27 jaar oud. Israël is geboren op 03-02-1830 in Hedel (Maasdriel). Israël is overleden op 28-03-1861 in Tiel, 31 jaar oud. Beroep: 1861 koopman. Israël: zoon van Wolf de Winter, slager, en Hester Franken.
(2) trouwde, 37 jaar oud, op 01-04-1864 in Hellevoetsluis met Abraham Jacob de Brave, ongeveer 37 jaar oud. Abraham Jacob is geboren omstreeks 1827 in Amsterdam. Abraham Jacob is overleden op 28-09-1895 in Amsterdam, ongeveer 68 jaar oud. Beroep: schijvenschuurder. Abraham Jacob: zoon van Jacob Mozesz de Brave en Sipora Abrahamsdr Menist.

Bootje Israel.14 overlijden Abraham de Brave

Uit: Nieuw Israelisch Weekblad 2 oktober 1895

Kinderen van Dijna en Abraham Jacob:

1 Jacob Abraham de Brave, geboren op 23-06-1865 in Hellevoetsluis. Volgt V-b.
2 Sophia de Brave, geboren op 01-04-1868 in Hellevoetsluis.


IV-c Barend Boot is geboren op 31-12-1834 in Rotterdam, zoon van Israël Meijer Boot en Rachel Swaab. Barend is overleden op 19-09-1919 in Amsterdam, 84 jaar oud. Hij is begraven op 21-09-1919 te Diemen.

Bootje Israel.06 overlijden Barend Boot

Uit: Nieuw Israëlisch Weekblad 24 september 1919

Beroep: timmerman. Barend trouwde, 27 jaar oud, op 06-08-1862 in Rotterdam met Lijntje (Leentje) Spier, 31 jaar oud.

Bootje Israel.05 50-jarige huwelijk Barend Boot

Uit: Nieuw Israëlisch Weekblad 9 augustus 1912

Lijntje is geboren op 23-03-1831 in Rotterdam. Zij is begraven op 01-03-1914 te Zeeburg. Leentje: dochter van Benjamin Simon Spier en Sophia Haagman.

Kinderen van Barend en Leentje:

1 Rachel Boot, geboren op 06-05-1863 in Rotterdam. Volgt V-c.
2 Sophia Boot, geboren op 23-01-1865 in Rotterdam. Volgt V-d.
3 Israël Boot, geboren op 11-03-1867 in Rotterdam. Volgt V-e.
4 Esther Boot, geboren op 04-09-1869 in Rotterdam. Esther is overleden op 18-06-1874 in Rotterdam, 4 jaar oud.
5 Dina Boot, geboren op 23-01-1872 in Rotterdam. Dina is overleden op 25-03-1872 in Rotterdam, 2 maanden oud.
6 Anna Boot, geboren op 07-10-1874 in Rotterdam. Anna is overleden op 12-10-1874 in Rotterdam, 5 dagen oud.
7 Jansje Boot, geboren op 14-10-1876 in Rotterdam. Jansje is overleden op 02-10-1896 in Amsterdam, 19 jaar oud.
Bootje Israel.12 overlijden Jansje Boot Bootje Israel.13 overlijden Jansje Boot

Uit: Nieuw Israëlisch Weekblad 09-10-1896

IV-d Johanna Boot is geboren op 08-09-1837 in Rotterdam, dochter van Israël Meijer Boot en Rachel Swaab. Johanna is overleden op 13-06-1901 in Amsterdam, 63 jaar oud. 

Bootje Israel.09 overlijden Johanna Swaab Bootje Israel.10 overlijden Johanna Swaab Bootje Israel.11 overlijden Johanna Swaab

Uit: Nieuw Israëlisch Weekblad 21 juni 1901

Johanna:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op 19-10-1864 in Rotterdam met Wolf David, ongeveer 23 jaar oud. Wolf is geboren omstreeks 1841 in Amsterdam. Wolf is overleden vóór 1899, hoogstens 58 jaar oud. Beroep: koopman. Wolf: zoon van Levie Philip David en Belie Aandagt (1812); oom van Lena Snoek. 
(2) trouwde, 61 jaar oud, op 08-03-1899 in Amsterdam met Mozes Swaab, ongeveer 68 jaar oud. Mozes is geboren omstreeks 1831 in Amsterdam. Beroep: 1899 koopman. Mozes: zoon van Meijer Barend Swaab en Sientje Abraham Stodel; weduwnaar van Saartje de Jongh.

IV-e Jansje Boot is geboren op 24-08-1840 in Rotterdam, dochter van Israël Meijer Boot en Rachel Swaab. Aangifte. Jansje is overleden op 28-05-1920 in Amsterdam, 79 jaar oud. Zij is begraven op 30-05-1920 te Diemen. Jansje trouwde, 21 jaar oud, op 30-10-1861 in Rotterdam met Moses Snoek, 19 jaar oud. Moses is geboren op 19-10-1842 in Rotterdam. Moses is overleden op 01-02-1915 in Amsterdam, 72 jaar oud. Hij is begraven op 03-02-1915 te Diemen. Beroep: koekenbakker, dansonderwijzer, muzikant. Moses: zoon van Isaac Snoeck (1815-1848) en Lena Rijst (1822-1877).

Kinderen van Jansje en Moses:

1 Isaac Snoek, geboren op 07-04-1862 in Rotterdam. Volgt V-f.
2 Rachel Snoek, geboren op 03-03-1864 in Rotterdam. Rachel is overleden op 09-12-1865 in Rotterdam, 1 jaar oud.
3 Lena Snoek, geboren op 12-01-1866 in Rotterdam. Lena is overleden op 22-08-1866 in Rotterdam, 7 maanden oud.
4 Rosalina (Roos) Snoek, geboren op 12-02-1867 in Rotterdam. Volgt V-g.
5 Hannah Snoek, geboren op 06-10-1868 in Rotterdam. Hannah is overleden op 31-05-1870 in Rotterdam, 1 jaar oud.
6 Lena (Leentje) Snoek, geboren op 28-05-1870 in Rotterdam. Volgt V-h.
7 Nathan Snoek, geboren op 25-01-1872 in Rotterdam. Nathan is overleden op 26-04-1872 in Rotterdam, 3 maanden oud.
8 Willem Snoek, geboren op 10-02-1873 in Rotterdam. Willem is overleden op 22-03-1873 in Rotterdam, 1 maand oud.
9 Henri Snoek, geboren op 09-02-1874 in Rotterdam. Henri is overleden op 16-03-1874 in Rotterdam, 1 maand oud.
10 Eva Snoek, geboren op 01-07-1877 in Rotterdam. Eva is overleden op 24-11-1877 in Rotterdam, 4 maanden oud.
11 Dientje Snoek, geboren op 14-10-1879 in Rotterdam. Volgt V-i.
12 Antje Snoek, geboren op 12-03-1882 in Amsterdam. Volgt V-j.

V-a Sara Boot is geboren op 27-11-1856 in Rotterdam, dochter van Meijer Israel Boot en Lea Goedhart. Beroep: dienstmeid. Religie: N.H. Sara trouwde met Pieter van Lieren. vertrokken uit Wissenkerke en emigreerden in 1873 naar de U.S.A., waarschijnlijk trouwden ze op de boot. Pieter is geboren omstreeks 1839. Beroep: winkelier. Religie: N.H. Pieter: zoon van Pieter van Lieren en Maria de Smit, getrouwd in 1827 in Wissenkerke.

Kinderen van Sara en Pieter:

1 Cornelius van Lieren, geboren in U.S.A.
2 Edward van Lieren, geboren in U.S.A.
3 Jana van Lieren, geboren in U.S.A.
4 Marina van Lieren, geboren in U.S.A. 
5 Olive van Lieren, geboren in U.S.A.
6 Pieter van Lieren, geboren in U.S.A.

V-b Jacob Abraham de Brave is geboren op 23-06-1865 in Hellevoetsluis, zoon van Abraham Jacob de Brave en Dijna Boot. Beroep: 1887 diamantslijper; 1925 koopman. Jacob Abraham trouwde, 22 jaar oud, op 10-08-1887 in Amsterdam met Naatje de Beer, ongeveer 21 jaar oud. Naatje is geboren omstreeks 1866 in Amsterdam. Naatje: dochter van Barend Joseph de Beer en Schoontje Berlijn, tapster.

Kind van Jacob Abraham en Naatje:

1 Joseph de Brave, geboren op 11-09-1891 in Amsterdam. Volgt VI-a.


V-c Rachel Boot is geboren op 06-05-1863 in Rotterdam, dochter van Barend Boot en Lijntje (Leentje) Spier. Beroep: 1896 winkelierster. Rachel trouwde, 33 jaar oud, op 27-05-1896 in Amsterdam met Levij Diamant, ongeveer 23 jaar oud. Levij is geboren omstreeks 1873 in Londen, Engeland. Beroep: 1896 diamantslijper. Levij: zoon van Alexander Levie Diamant en Marianne Vogel.

Kind van Rachel en Levij:

1 Alexander Diamant, geboren omstreeks 1900 in Amsterdam. Volgt VI-b.

V-d Sophia Boot is geboren op 23-01-1865 in Rotterdam, dochter van Barend Boot en Lijntje (Leentje) Spier. Sophia is overleden op 13-03-1943 in Sobibor (concentratiekamp), district Lublin, Polen, 78 jaar oud. Woonplaats: Nieuwe Achtergracht 154 I, Amsterdam. Sophia trouwde, 27 jaar oud, op 23-11-1892 in Amsterdam met Levie Italiaander, 26 jaar oud. Levie is geboren op 29-03-1866 in Amsterdam. Levie is overleden op 13-03-1943 in Sobibor (concentratiekamp), district Lublin, Polen, 76 jaar oud. Beroep: los werkman; 1892 schijvenschuurder. Levie: zoon van Leendert Levie Italiaander en Beletje Joseph Most.

Kinderen van Sophia en Levie:

1 Betje Italiaander, geboren op 04-03-1893 in Amsterdam. Volgt VI-c.
2 Leendert Italiaander, geboren op 13-09-1896 in Amsterdam. Volgt VI-d.

V-e Israël Boot is geboren op 11-03-1867 in Rotterdam, zoon van Barend Boot en Lijntje (Leentje) Spier. Israël is overleden op 13-06-1940 in Amsterdam, 73 jaar oud.

Bootje Israel.04 overlijdensadvertentie Israël Boot

Uit: Utrechts Volksblad 14 juni 1940

Bootje Israel.07 overlijden Israel Boot

Uit: Utrechts Volksblad 12 juli 1940

Beroep: 1896 schijvenschuurder. Israël: Israël trouwde, 28 jaar oud, op 04-03-1896 in Amsterdam met Henrietta van Gelderen, 29 jaar oud. Henrietta is geboren op 17-04-1866 in Hellevoetsluis. Henrietta is overleden op 05-03-1943 in Sobibor (concentratiekamp), district Lublin, Polen, 76 jaar oud. Woonplaats: 's Gravesandestraat 22 II, Amsterdam. Henrietta: dochter van Mozes van Gelderen en Esther van Engers. 

Kinderen van Israël en Henrietta: 

1 Esther Boot, geboren op 21-08-1896 in Amsterdam. Volgt VI-e.
2 Lena Boot, geboren op 15-01-1899 in Amsterdam. Volgt VI-f.
3 Sara Boot, geboren op 22-09-1901 in Amsterdam. Volgt VI-g.
4 Barend Boot, geboren op 07-01-1904 in Antwerpen, België. Volgt VI-h.
5 Rozelina Boot, geboren op 07-01-1904 in Antwerpen, België. Tweeling met Barend. Rozelina is overleden op 30-09-1942 in Oswiecim, concentratiekamp Auschwitz, Polen, 38 jaar oud. Beroep: naaister.

V-f Isaac Snoek is geboren op 07-04-1862 in Rotterdam, zoon van Moses Snoek en Jansje Boot. Beroep: 1929 muziekschrijver. Isaac trouwde, 66 jaar oud, op 13-02-1929 in Amsterdam met Schoontje Scheffer, ongeveer 42 jaar oud. Schoontje is geboren omstreeks 1887 in Amsterdam. Schoontje: dochter van Mozes Scheffer en Chrisje Scheffer.

V-g Rosalina (Roos) Snoek is geboren op 12-02-1867 in Rotterdam, dochter van Moses Snoek en Jansje Boot. Rosalina is overleden op 01-02-1943 in Oswiecim, concentratiekamp Auschwitz, Polen, 75 jaar oud. Beroep: 1892 naaister. Roos trouwde, 25 jaar oud, op 25-02-1892 in Amsterdam met Jacques Isaac Hoorenman, ongeveer 24 jaar oud. Jacques Isaac is geboren omstreeks 1868 in Amsterdam. Jacques Isaac is overleden op 07-12-1897 in Utrecht, ongeveer 29 jaar oud. Beroep: diamantsnijder. Jacques Isaac: zoon van Hartog Hoorenman, koopman, en Branka Westerborg.

V-h Lena (Leentje) Snoek is geboren op 28-05-1870 in Rotterdam, dochter van Moses Snoek en Jansje Boot. Lena is overleden in 1931, 61 jaar oud. Leentje trouwde, 24 jaar oud, op 07-06-1894 in Zaandam met Salomon Polk, ongeveer 19 jaar oud. Salomon is geboren omstreeks 1875 in Amsterdam. Beroep: kantoorbediende. Salomon: zoon van Isaäc Polk, schildersknecht, en Rozette del Canho, baker.

V-i Dientje Snoek is geboren op 14-10-1879 in Rotterdam, dochter van Moses Snoek en Jansje Boot. Dientje is overleden op 27-11-1942 in Oswiecim, concentratiekamp Auschwitz, Polen, 63 jaar oud. Dientje trouwde, 23 jaar oud, op 10-12-1902 in Amsterdam met David Waaker, 24 jaar oud. David is geboren op 23-12-1877 in Amsterdam. David is overleden op 19-11-1940 in Amsterdam, 62 jaar oud. Beroep: 1902 diamantslijper. David: zoon van Izaak Nathan Waaker, sigarenmaker, en Leentje Stokvis, naaister.
Kind van Dientje en David:

1 Leentje Waaker, geboren op 03-04-1907 in Amsterdam. Leentje is overleden op 04-06-1943 in Sobibor (concentratiekamp), district Lublin, Polen, 36 jaar oud.

V-j Antje Snoek is geboren op 12-03-1882 in Amsterdam, dochter van Moses Snoek en Jansje Boot. Antje is overleden op 05-10-1942 in Oswiecim, concentratiekamp Auschwitz, Polen, 60 jaar oud. Antje trouwde, 20 jaar oud, op 12-03-1902 in Amsterdam met Salomon Overste, 22 jaar oud. Salomon is geboren op 02-11-1879 in Amsterdam. Salomon is overleden op 05-10-1942 in Oswiecim, concentratiekamp Auschwitz, Polen, 62 jaar oud. Beroep: 1902 boekbinder; 1942 sigarenwinkelier Zandvoort. Salomon: zoon van Joseph Overste, koopman, en Sara Finsij.

VI-a Joseph de Brave is geboren op 11-09-1891 in Amsterdam, zoon van Jacob Abraham de Brave en Naatje de Beer. Joseph is overleden op 31-12-1944 in Oswiecim, concentratiekamp Auschwitz, Polen, 53 jaar oud. Beroep: 1917 diamantslijper. Joseph trouwde, 26 jaar oud, op 12-12-1917 in Amsterdam met Esther Boot, 21 jaar oud. Esther is geboren op 21-08-1896 in Amsterdam, dochter van Israël Boot en Henrietta van Gelderen. Esther is overleden op 08-10-1942 in Oswiecim, concentratiekamp Auschwitz, Polen, 46 jaar oud. Woonplaats: Lange Elisabethstraat 23, Utrecht.

VI-b Alexander Diamant is geboren omstreeks 1900 in Amsterdam, zoon van Levij Diamant en Rachel Boot. Alexander trouwde, ongeveer 32 jaar oud, op 10-08-1932 in Amsterdam met Elisabeth Sondermann, ongeveer 27 jaar oud. Elisabeth is geboren omstreeks 1905 in Boltrop, Duitsland. Elisabeth: dochter van Franz Sondermann en Anna Maria Kleinemeier.

VI-c Betje Italiaander is geboren op 04-03-1893 in Amsterdam, dochter van Levie Italiaander en Sophia Boot. Betje is overleden op 12-10-1942 in Oswiecim, concentratiekamp Auschwitz, Polen, 49 jaar oud. Betje trouwde, 27 jaar oud, op 24-11-1920 in Zaandam met Michel de Vries, 29 jaar oud. Michel is geboren op 24-06-1891 in Amsterdam. Michel is overleden op 12-10-1942 in Oswiecim, concentratiekamp Auschwitz, Polen, 51 jaar oud. Beroep: koopman. Michel: zoon van Benjamin Lipman de Vries en Bloeme Speijer.
Kind van Betje en Michel:

1 Benjamin de Vries, geboren op 16-09-1921 in Amsterdam. Benjamin is overleden op 31-01-1943 in Oswiecim, concentratiekamp Auschwitz, Polen, 21 jaar oud.

VI-d Leendert Italiaander is geboren op 13-09-1896 in Amsterdam, zoon van Levie Italiaander en Sophia Boot. Leendert is overleden op 21-01-1943 in Oswiecim, concentratiekamp Auschwitz, Polen, 46 jaar oud. Leendert trouwde, 27 jaar oud, op 19-12-1923 in Amsterdam met Aaltje Dresden, 25 jaar oud. Dochter van Barend Dresden, diamantslijper, en Grietje Bas. Aaltje is geboren op 17-10-1898 in Amsterdam. Aaltje is overleden op 03-12-1942 in Oswiecim, concentratiekamp Auschwitz, Polen, 44 jaar oud.

VI-e Esther Boot is geboren op 21-08-1896 in Amsterdam, dochter van Israël Boot en Henrietta van Gelderen. Esther is overleden op 08-10-1942 in Oswiecim, concentratiekamp Auschwitz, Polen, 46 jaar oud. Woonplaats: Lange Elisabethstraat 23, Utrecht. Esther trouwde, 21 jaar oud, op 12-12-1917 in Amsterdam met Joseph de Brave, 26 jaar oud. Joseph is geboren op 11-09-1891 in Amsterdam, zoon van Jacob Abraham de Brave en Naatje de Beer. Joseph is overleden op 31-12-1944 in Oswiecim, concentratiekamp Auschwitz, Polen, 53 jaar oud. Beroep: 1917 diamantslijper.

VI-f Lena Boot is geboren op 15-01-1899 in Amsterdam, dochter van Israël Boot en Henrietta van Gelderen. Lena is overleden op 23-07-1943 in Sobibor (concentratiekamp), district Lublin, Polen, 44 jaar oud. Woonplaats: 's Gravesandestraat 12 III, Amsterdam. Lena trouwde, 20 jaar oud, op 17-09-1919 in Amsterdam met Abraham Binger, 23 jaar oud. Abraham is geboren op 08-02-1896 in Amsterdam. Abraham is overleden op 23-07-1943 in Sobibor (concentratiekamp), district Lublin, Polen, 47 jaar oud. Beroep: 1919 briljantslijper. Abraham: zoon van Gerard Binger, briljantslijper, en Abigael de Jong.

Kinderen van Lena en Abraham:

1 Henriette Binger, geboren op 21-12-1922 in Amsterdam. Henriette is overleden op 30-09-1942 in Oswiecim, concentratiekamp Auschwitz, Polen, 19 jaar oud.
2 Israël Binger, geboren op 05-06-1925 in Amsterdam. Israël is overleden op 30-09-1942 in Oswiecim, concentratiekamp Auschwitz, Polen, 17 jaar oud.
3 Abigael Binger, geboren op 14-12-1927 in Amsterdam. Abigael is overleden op 23-07-1943 in Sobibor (concentratiekamp), district Lublin, Polen, 15 jaar oud.

VI-g Sara Boot is geboren op 22-09-1901 in Amsterdam, dochter van Israël Boot en Henrietta van Gelderen. Sara is overleden op 11-06-1943 in Sobibor (concentratiekamp), district Lublin, Polen, 41 jaar oud. Sara trouwde met Levie Brilleslijper. Levie is geboren op 09-03-1905 in Amsterdam. Levie is overleden op 31-01-1944 in Oswiecim, concentratiekamp Auschwitz, Polen, 38 jaar oud.

Kind van Sara en Levie:

1 Barend Brilleslijper, geboren op 08-01-1935 in Amsterdam. Barend is overleden op 11-06-1943 in Sobibor (concentratiekamp), district Lublin, Polen, 8 jaar oud.

VI-h Barend Boot is geboren op 07-01-1904 in Antwerpen, België, zoon van Israël Boot en Henrietta van Gelderen. Tweeling met Rozelina. Barend is overleden op 02-04-1943 in Sobibor (concentratiekamp), district Lublin, Polen, 39 jaar oud. Woonplaats: (Afrikanerplein, Amsterdam). Barend trouwde met Rebecca Mietje Swaab. Rebecca Mietje is geboren op 04-09-1911 in Amsterdam. Rebecca Mietje is overleden op 02-04-1943 in Sobibor (concentratiekamp), district Lublin, Polen, 31 jaar oud. 

Bootje Israel.01 Barend Boot

Barend Boot

Bootje Israel.02 Rebecca Mietje Swaab

Rebecca Mietje Swaab

Bron foto's: www.joodsmonument.nl

Kind van Barend en Rebecca Mietje: 

1 Israël Boot, geboren op 05-08-1935 in Den Haag. Israël is overleden op 02-04-1943 in Sobibor (concentratiekamp), district Lublin, Polen, 7 jaar oud.

Bootje Israel.03 Israël Boot

Israël Boot


 

Index (98 personen)

 

Achternaam Voornamen Geboren
Gedoopt
   Overleden
Begraven
Relatie(s)
de Beer Naatje 1866   [Partner van V-b]
Binger Abigael 1927 1943 [Dochter van VI-f]
Binger Abraham 1896 1943 [Partner van VI-f]
Binger Henriette 1922 1942 [Dochter van VI-f]
Binger Israël 1925 1942 [Zoon van VI-f]
Boot Anna 1874 1874 [Dochter van IV-c]
Boot Barend 1825 1826 [Zoon van III-c]
Boot Barend 1834 1919 Nummer IV-c
Boot Barend 1904 1943 Nummer VI-h
Boot Barend Meijer 1795 1866 Nummer III-a
Boot Betje 1843 1846 [Dochter van III-c]
Boot Dijna 1827   Nummer IV-b
Boot Dina 1872 1872 [Dochter van IV-c]
Boot Elizabeth 1853 1855 [Dochter van IV-a]
Boot Elizabeth 1866   [Dochter van IV-a]
Boot Esther 1869 1874 [Dochter van IV-c]
Boot Esther 1896 1942 Nummer VI-e
Boot Isaac 1846 1848 [Zoon van III-c]
Boot Israël 1867 1940 Nummer V-e
Boot Israël 1935 1943 [Zoon van VI-h]
Boot Israël Meijer 1800 1891 Nummer III-c
Boot Israël Meijer 1862   [Zoon van IV-a]
Boot Jacob 1829 1831 [Zoon van III-c]
Boot Jacob 1851   [Zoon van IV-a]
Boot Jacob Meijer 1807 1813 [Zoon van II]
Boot Jansje 1840 1920 Nummer IV-e
Boot Jansje 1876 1896 [Dochter van IV-c]
Boot Johanna 1837 1901 Nummer IV-d
Boot Johanna 1859 1866 [Dochter van IV-a]
Boot Lena 1899 1943 Nummer VI-f
Boot Meijer Barend(szn) 1745 1822 Nummer II
Boot Meijer Israel 1823   Nummer IV-a
Boot Mietje 1856   [Dochter van IV-a]
Boot Mietje Meijer 1804 1807 [Dochter van II]
Boot N.N. 1832   [Dochter van III-c]
Boot NN 1810 1810 [Kind van II]
Boot Philip 1833 1833 [Zoon van III-c]
Boot Rachel 1850   [Dochter van IV-a]
Boot Rachel 1863   Nummer V-c
Boot Rozelina 1904 1942 [Dochter van V-e]
Boot Sara 1856   Nummer V-a
Boot Sara 1901 1943 Nummer VI-g
Boot Sara Meijer 1799   Nummer III-b
Boot Sophia 1865 1943 Nummer V-d
de Brave Abraham Jacob 1827 1895 [Partner van IV-b]
de Brave Jacob Abraham 1865   Nummer V-b
de Brave Joseph 1891 1944 Nummer VI-a
de Brave Sophia 1868   [Dochter van IV-b]
Brilleslijper Barend 1935 1943 [Zoon van VI-g]
Brilleslijper Levie 1905 1944 [Partner van VI-g]
David Wolf 1841 1899 [Partner van IV-d]
Diamant Alexander 1900   Nummer VI-b
Diamant Levij 1873   [Partner van V-c]
Dresden Aaltje 1898 1942 [Partner van VI-d]
van Gelderen Henrietta 1866 1943 [Partner van V-e]
Goedhart Lea 1825   [Partner van IV-a]
Hoorenman Jacques Isaac 1868 1897 [Partner van V-g]
Israël Bootje 1720   Nummer I
Israël(s) Dyna 1765 1810 [Partner van II]
Italiaander Betje 1893 1942 Nummer VI-c
Italiaander Leendert 1896 1943 Nummer VI-d
Italiaander Levie 1866 1943 [Partner van V-d]
Jacob Heintje 1720   [Partner van I]
van Lieren Cornelius     [Zoon van V-a]
van Lieren Edward     [Zoon van V-a]
van Lieren Jana     [Dochter van V-a]
van Lieren Marina     [Dochter van V-a]
van Lieren Olive     [Dochter van V-a]
van Lieren Pieter     [Zoon van V-a]
van Lieren Pieter 1839   [Partner van V-a]
Overste Salomon 1879 1942 [Partner van V-j]
Polk Salomon 1875   [Partner van V-h]
Scheffer Schoontje 1887   [Partner van V-f]
Snoek Antje 1882 1942 Nummer V-j
Snoek Dientje 1879 1942 Nummer V-i
Snoek Eva 1877 1877 [Dochter van IV-e]
Snoek Hannah 1868 1870 [Dochter van IV-e]
Snoek Henri 1874 1874 [Zoon van IV-e]
Snoek Isaac 1862   Nummer V-f
Snoek Lena 1866 1866 [Dochter van IV-e]
Snoek Lena 1870 1931 Nummer V-h
Snoek Moses 1842 1915 [Partner van IV-e]
Snoek Nathan 1872 1872 [Zoon van IV-e]
Snoek Rachel 1864 1865 [Dochter van IV-e]
Snoek Rosalina 1867 1943 Nummer V-g
Snoek Willem 1873 1873 [Zoon van IV-e]
Sondermann Elisabeth 1905   [Partner van VI-b]
Spier Lijntje 1831 1914 [Partner van IV-c]
Swaab Mozes 1831   [Partner van IV-d]
Swaab Rachel 1801 1886 [Partner van III-c]
Swaab Rebecca Mietje 1911 1943 [Partner van VI-h]
Valkenhuijzen Salomon 1766   [Partner van III-b]
de Vrede Clara 1804 1880 [Partner van III-a]
de Vries Benjamin 1921 1943 [Zoon van VI-c]
de Vries Michel 1891 1942 [Partner van VI-c]
Waaker David 1877 1940 [Partner van V-i]
Waaker Leentje 1907 1943 [Dochter van V-i]
de Winter Israël 1830 1861 [Partner van IV-b]

 

logoaldfaer Gegenereerd met Aldfaer versie 6.1 (met aangepaste rapportgenerator van Cor van den Hooven) op 01-12-2015.


Bronnen:

Materiaal aangeleverd door: Ron Boot (2010 en 2015)

Aanvullingen aangeleverd door: Frits Vergouwen (2015)

 

stuurlinks stuurrechts