bel

bel

bel

Jan A.C. Boot

 

Jan_Boot

 

Jan leidt een all-roud architectenbureau, welke in 1994 is opgericht. Vanuit hun goed toegeruste atelier in Alphen aan den Rijn worden opdrachten in heel Nederland uitgevoerd. Zij hebben ruime ervaring met een diversiteit aan opdrachten, varierend van particuliere woningen, woningbouwprojecten en scholen tot bedrijfscomplexen en de restauratie van monumentale gebouwen. Naast de standaard architecten opdrachten, worden zij regelmatig ingeschakeld voor het uitvoeren van haalbaarheidstudies, zowel stedenbouwkundig, architectonisch, als financieel. Hun wijze van dienstverlening trekt opdrachtgevers uit diverse sectoren van de samenleving.

Vanuit de wensen van de opdrachtgever ontwikkelen zij in teamverband hun ontwerpen. Centraal staan de uitgangspunten en de context waarin het gebouw gerealiseerd moet worden. In het ontwerpteam ontwikkelen zij hun visie ten aanzien van de opgave en de wijze waarop zij daar invulling aan denken te geven. In dit stadium is de samenwerking met de opdrachtgever essentieel. Zij betrekken opdrachtgever bij het ontwerpproces, geven vanuit onze deskundigheid uiting aan hun visie en maken die in heldere bewoordingen overdrachtelijk. 

Niet elke opdracht is te realiseren langs gebaande paden. Soms moet je overtuigen dat een afwijking, op bijvoorbeeld het vigerende bestemmingsplan, leidt tot meerwaarde. Meerwaarde voor de gebruiker, als ook voor de omgeving. Zij leiden hun opdrachtgevers zodanig dat elke stap, ook voor de niet professionele opdrachtgever, van voetprint tot oplevering goed te volgen is.

Bron: http://architect-janboot.nl

Met dank aan Jan Boot voor de tip en medewerking.

stuurlinks stuurrechts

.