bel

bel

bel

Registraties

DTB-registers

 

Een belangrijke bron voor onderzoek naar voorouders is de Burgerlijke Stand (BS), ingevoerd door Napoleon. In de Burgerlijke Stand van de inwoners van Nederland zijn vanaf 1811 de belangrijkste gebeurtenissen uit het leven vastgelegd, namelijk: geboorte, huwelijk en overlijden. De akten van de Burgerlijke Stand worden volgens wettelijk voorschrift pas na een bepaalde termijn openbaar (privacy):

  • geboorteakten na 100 jaar
  • huwelijksakten na 75 jaar
  • overlijdensakten na 50 jaar

Vóór 1811 was het registreren van geboorten, huwelijken en overlijden geen primaire taak van de overheid. De verschillende kerkgenootschappen en soms lokale overheden hielden aantekeningen bij van dopen, trouwen en begraven. Deze Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB-registers) omvatten de zestiende tot de negentiende eeuw.
Er zullen geen doopregistraties bestaan van vóór 1545, omdat de doopregistratie bij het Concilie van Trente (1545-1563) officieel werd ingevoerd.

Voor doopboeken klik hier.
Voor trouwboeken klik hier.
Voor begraafboeken klik hier.

stuurlinks stuurrechts

 

.