bel

bel

bel

Jan de Boot

 

18-01-1490

Item up den 18den dach in Laumaent, anno 90, doe zo was binder stede van Brugghe, de wet van der stede voorseyd ghemaect, huuter name van den conync van den Romeynen, als vader, voocht ende momboor van den eertschhertoghe Phylips, grave van Vlaendren zinen zone, ende dhoude wet, die doe of ghync ten dage voorseyd, diene diende maer 19 weken ende eenen dach, ende deze naervolgende worden doe burchmeesters ende schepenen.

Burchmeester van Schepenen.

Jan de Boot, Lievin van Viven, Pieter de Witte, Maertin Reyngoot, Jacop Geerolf, Jan van Gulcken, Matheuus de Brouckere, Cornelius Hellin, Antheunis Voet, Gregoris Heyns, Cornelius Mielins, Joos Damhoudre.

Bron: Het boeck van al `t gene datter geschiedt is binnen Brugghe, C. Annoot-Braeckman, Gent 1859, uitgever C.L. Carton (ed.).


Mogelijk Jan Corneliszn de Boot, zoon van Cornelis Janszn de Boot. Komt ook voor als de Bood.
Jan was raad, schepen, hoofdman, tresorier en burgemeester van Brugge. Hij was getrouwd met Elisabeth de Hond. Hij is overleden op 23 juni 1496 en begraven in de Sint-Salvatorskathedraal te Brugge.

 

stuurlinks stuurrechts

.