bel

bel

bel

Roelof Harmens Boot

Wapen_Roelof_Boot

wapen Roelof Boot


Zie voor Roelof Harmens Boot ook de parenteel van Edam.
Zie ook onder Diversen de pagina Raadhuis Edam.
Zie ook onder Straatnamen de pagina Roelof Bootstraat in Edam.

Roelof Harmens Boot is geboren op maandag 25-12-1684 in Edam, zoon van Harmen Roelofsz (de) Boot(h) en Lijsbeth Woutersdr Wijngaerdt. Roelof Harmens is overleden op donderdag 05-03-1761 in Edam, 76 jaar oud. Bij het overlijden van Roelof Harmens: destijds sessie hebbende in de Admiraliteit van Amsterdam, is hij onder het beantwoorden van een brief aan de Wel Edelen Heer Francois van der Mey wegens Gouda, door een flauwte op de zachtste wijze overleden (Ned. Leeuw 1927 pag. 254). Roelof Harmens: door hem werd op 18-05-1737 de eerste steen gelegd van het thans nog in gebruik zijnde fraaie Edamse stadhuis. De volgende regels, vervaardigd door de predikant Everardus Webster, staan op een steen in de vestibule gebeiteld en herinneren aan het feit. "Eer dit stadtgebouw zoo prachtig hier verscheen, Zoo ley d` Heer Roelof Boot, hiervan den eersten steen, Dees tijdt voorzitter van het stadsbewint. Gods zegen. Daal altoos op dit huis, gelijk aan zomerregen". Naamgever van de Roelof Bootstraat te Edam. Beroep: schepen, burgemeester van Edam, Admiraliteits Raad, enz.. Roelof Harmens:
(1) trouwde in Edam/Purmerend met Grietje van der Ley. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op zondag 25-03-1708. Zij is gedoopt op donderdag 04-04-1680 in Purmerend. Grietje is overleden op woensdag 03-09-1710 (03-09-1708?) in Edam, 30 jaar oud. Grietje: dochter van Adriaan Pietersz van der Ley en Claertgen Adriaansdr Hoots.
(2) trouwde, 31 jaar oud, op dinsdag 04-08-1716 in Edam met Maria Dekker, 19 jaar oud. Maria is geboren op zaterdag 08-09-1696 in Edam. Maria is overleden op vrijdag 24-02-1764 in Edam, 67 jaar oud (oorzaak: aan waterzucht na een langdurig lijden). Maria: dochter van Claas Pieters Dekker en Elizabeth Tromp.
Kind van Roelof Harmens en Grietje:

1 Hermanus Roelofs Boot, geboren in Edam. Hij is gedoopt op maandag 31-12-1708. Hermanus Roelofs is overleden op zondag 05-02-1769 in Edam, 60 jaar oud (oorzaak: na een lijden van 20 jaar aan cancareu `ongemak aan de tong`). Beroep: schepen, raad en secretaris van Edam, kapitein der burgerij, advokaat en notaris te Edam, directeur van de Straat Davids Visserij. Hermanus Roelofs: vanaf 01-11-1760, aangesteld door de Prins van Oranje, de eerste maal, dat een dergelijke benoeming buiten de sollicitatie en buiten de vroedschappen geschiedde. Er staat in de papieren: welke beide posten, door wijlen Zijn Doorl. Hoogheid Prins Willem de Vierde aan Sijn Ede. buiten eenige sollisitatie den Prins te representeren in de commissie naar Suriname.
Hermanus Roelofs trouwde met Reynoutje Leoninus. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op zondag 28-10-1731 in Edam. Zij is gedoopt op zaterdag 16-02-1715. Reynoutje is overleden op maandag 24-12-1770 in Edam, 55 jaar oud. Notitie bij het huwelijk: 16 kinderen. Bij het overlijden van Reynoutje: door een flauwte getroffen onder `t rijgen van haar keurslijf, zijnde indesselvs leven een braave huyshoudster geweest en die door desselvs menigvuldige bezigheden geen vermaak als in haar kinderen heeft gehad.
Reynoutje: dochter van Justus Leoninus, Ned. Geref. predikant te Waal, Texel, gedoopt op woensdag 13-02-1669 in Edam, overleden op donderdag 29-12-1718 in Edam, trouwde met Catharina van Dobben, het kerkelijk huwelijk vond plaats op zondag 31-10-1706. Zij is gedoopt op zaterdag 07-10-1679 in Den Hoorn, Texel, overleden in 04-1722 in Edam.

Kinderen van Roelof Harmens en Maria:

1 Elizabeth Boot, geboren op zaterdag 27-06-1716 in Edam. Elizabeth is overleden op maandag 26-10-1744 in Edam, 28 jaar oud (oorzaak: aan een toeval, gekregen op 19-10-1744). Elizabeth trouwde met Hendrik van Waart. Hij is een zoon van Jacob van Waart en Neeltje van Bodegom. Hij is gedoopt op zondag 16-09-1714 in Maassluis. Hendrik is overleden op zaterdag 18-02-1804 in Edam, 89 jaar oud. Hendrik: in 1724 kocht hij de polder Oud-Clijburg langs de Maas bij Den Briel. In 1776 werd Mr. Hendrik van Waart ontoerekenbaar verklaard. Tot curatoren werden aangesteld zijn zoon Dr. Jacob van Waart, burgemeester van Edam, Mr. Roelof Boot, raad in de vroedschap te Edam en Justus Boot, kapitein ter zee. Beroep: schepen van Edam.
2 Nicolaas Boot, geboren op dinsdag 29-06-1717 in Edam. Nicolaas is overleden op vrijdag 10-09-1751 in Edam, 34 jaar oud. Nicolaas: promoveerde op 19-05-1739 te Leiden op dissertatie "De Lege Falcida"; werd op 10-03-1737 benoemd tot secretaris `zonder tractement`. Nicolaas trouwde met Margaretha van der Waart, nadat zij op zondag 15-11-1739 in Maassluis in ondertrouw zijn gegaan. Margaretha is geboren op maandag 06-05-1709 in Maassluis, dochter van Jacob van Waart en Neeltje van Bodegom.
3 Elizabeth Boot, geboren op zaterdag 19-11-1718 in Edam. Bij de geboorte van Elizabeth: als curiositeit staat bij haar geboorte vermeld, dat ze 13,5 pond woog. Elizabeth is overleden op maandag 17-07-1719 in Edam, 7 maanden oud.
4 Jacob Boot, geboren op woensdag 22-01-1721 in Edam. Jacob is overleden op woensdag 12-02-1721 in Edam, 21 dagen oud.
5 Beatrix Roelofsdr Boot, geboren op woensdag 06-05-1722 in Edam. Beatrix Roelofsdr is overleden op maandag 05-11-1753 in Edam, 31 jaar oud. Beatrix Roelofsdr trouwde, 19 jaar oud, op zondag 31-12-1741 in Purmerend met Pieter Pietersz van der Ley, 27 jaar oud. Pieter Pietersz is geboren op vrijdag 23-11-1714 in Purmerend. Pieter Pietersz is overleden op dinsdag 27-10-1767, 52 jaar oud. Pieter Pietersz: zoon van Pieter van der Ley en Geertje Wormer, weduwnaar van Trijntje Pergerrits. Beroep: eigenaar zeepziederij ´De Zwaen´ te Purmerend (in 1757 werd de ziederij voor f 10.000,- door zijn erfgenamen aan de Heeren van der Voren en Slijpen verkocht, zie Albert Pieterz. Louwen: "Kroniek der stad Purmerend").
6 Alida Boot, geboren op maandag 10-05-1723 in Edam. Alida is overleden op maandag 31-12-1798 in Edam, 75 jaar oud. Alida trouwde, 38 jaar oud, op donderdag 21-05-1761 in Edam met Pieter Dekker. Pieter is overleden op vrijdag 23-08-1776. Pieter: zoon van Pieter Dekker, notaris, secretaris en hoofd-officier van Edam, baljuw van de Zeevanck, en Catharina Pont. Beroep: koopman te Amsterdam.
7 Jacob Boot, geboren op donderdag 30-05-1726 in Edam. Jacob is overleden op vrijdag 07-11-1738 in Edam, 12 jaar oud. Bij het overlijden van Jacob: begraven in het graf bij zijn grootvader Herman Boot en zijn grootmoeder Lysbeth Wijngaardt.

Straatnaamverklaring_Roelof_Bootstraat 

 Roelof Bootstraat 10

Bron: Vereniging Oud Edam


 

stuurlinks stuurrechts

 

.