bel

bel

bel

Jacomina Boot

Jacomina_Boot_06-05-1761

6 maji 1761 matrio juncti Dielens                     Cornelissen
Wagemaeker, et Jaemitje Andriesen Boodt.
testes fuerunt
Cornelia van Camp
et Jo[ann]a Imans.

6 mei 1761 zijn in het huwelijk verbonden Dielens Cornelissen
Wagemaeker, en Jaemitje Andriesen Boodt.
getuigen fuerunt(?)
Cornelia van Camp
en Jo[ann]a Imans.

Bron: Gemeente archief Schouwen-Duiveland  


 Jacomina_Boot_02-02-1781

1781
Den 2 February
In ondertrouw opge
nomen
Janis Bel weduwnaar
van Grietje Broekmans
geb van OberEstricht
met
Jacomijntje Andriesse
Boot weduwe
van Dielis Cornelisse
Waagemaker
geb van Driepe
en beide wonagtig
alhier
getrouwt Den 18
February 1781

Bron: Gemeente archief Schouwen-Duiveland  


  

Jacomina_Boot_19-02-1781

19 februario 1781 matrimonio juncti suit Janis Bel
viduus Margareta Broekmans et Jacomina
Adriesse Boot vidua Dielis Cornelisse Wagemaker
testes fuere
Catharina Verseput
Henrica Vadden
                                                                              

19 februari 1781 is het huwelijk gesloten tussen Janis Bel
weduwnaar van Margareta Broekmans en Jacomina
Adriesse Boot weduwe van Dielis Cornelisse Wagemaker
getuigen fuere(?)
Catharina Verseput
Henrica Vadden

Bron: Gemeente archief Schouwen-Duiveland


Jacomina (Jacomijntje) Andriesse Boot is geboren in Brijdorpe, dochter van Andries Boot. Woonplaats: Bruinisse. Jacomina (Jacomijntje) Andriesse:
(1) trouwde met Dielis Cornelisse Waegemaker. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op woensdag 06-05-1761 in Zierikzee [bron: RBS Be4]. Dielis Cornelisse is overleden vóór 1781.
(2) trouwde op zondag 18-02-1781 in Bruinisse [bron: RBS 122] met Janis Bel, nadat zij op vrijdag 02-02-1781 in Bruinisse in ondertrouw zijn gegaan [bron: RBS 122]. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op maandag 19-02-1781 in Zierikzee [bron: RBS Be4]. Janis is geboren in Oberestricht. Notitie bij Janis: weduwnaar van Margareta (Grietje) Broekmans. Woonplaats: Bruinisse.  

stuurlinks stuurrechts
.