bel

bel

bel

Cornelis Boot

Cornelis_Boot_22-05-1687

Ondertrout op den 22 Meij 1687
Cornelis Arentse weduwnaar van Pieternella
Matthijs
met
Pauwlijntie Jans weduwe van Carel Christi-
aense.

getrout den
17 Junij 1687

Bron: Trouwboek Haamstede  

Cornelis Arentse Boot is geboren omstreeks 1635 in Renesse, zoon van Adriaen Cornelisz Machielse (Michiels(en), Chielsen) en Leenken (Neelken) Cornelisdr Boot. Cornelis Arentse is overleden vóór zondag 05-06-1701 in Haamstede, ongeveer 66 jaar oud. Notitie bij Cornelis Arentse: ook vermeld als Cornelis Arentse. In RAZE 5143A, fol. 69, d.d. 14-02-1675 wordt hij (als Cornelis Cornelisse?) als mede-erfgenaam vermeld van Leentje Boodts, weduwe van Adriaen Cornelis Mighiels, beijde zaliger, bij de overdracht van een stuk haeijman gelegen in het Crijn Boots bevang, aan Heijndrick Beije in huwelijk hebbende Leentje Frans van den Berge.
Cornelis Adriaense, zoon van Adriaen Cornelis Michielse gehuwd met Leenken Cornelis Boot, neemt de naam van zijn moeder BOOT aan. Tot deze link is dhr. Triest de Jonge gekomen na veel onderzoek.
Woonplaats: Haamstede. Cornelis Arentse:
(1) trouwde met Pieternella Matthijs, nadat zij op zaterdag 22-04-1656 in Burgh in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op zaterdag 13-05-1656 in Haamstede.
"getrouwt den 13 may 1656: Cornelis Arjaens jm van Renesse met Pernelletje Matheys jd van Burgt".
Pieternella is geboren in Burgh, dochter van Mattijs Cornelisse en Aegtjen Pieters. Zij is gedoopt op zondag 08-02-1637 in Haamstede, doopgetuigen: Jan Bartelmeeusz en Loontje Janse. Pieternella is overleden vóór 1687, ten hoogste 50 jaar oud.
(2) trouwde, ongeveer 52 jaar oud, op dinsdag 17-06-1687 in Haamstede met Pauwlijntje Janse, nadat zij op donderdag 22-05-1687 in Haamstede in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op dinsdag 17-06-1687 in Haamstede [bron: Trouwboek Haamstede]. Pauwlijntje is overleden na zondag 05-06-1701. Notitie bij Pauwlijntje: weduwe van Carel Christiaense, ondertrouwd op zaterdag 12-09-1671 in Burgh, getrouwd op vrijdag 09-10-1671 in Haamstede.
Kinderen van Cornelis Arentse en Pieternella:

1 Arjaantje Boot. Zij is gedoopt op zondag 19-08-1657 in Haamstede, doopgetuigen: Maatje Adriaense, Pieter Cornelisse, Michiel Cornelisse. Bij het overlijden van Arjaantje: jong overleden.
2 Aagken Boot. Zij is gedoopt op zondag 03-11-1658 in Haamstede, doopgetuigen: Gijsbrecht Matthijsse en Loontje Vlaems. Bij het overlijden van Aagken: jong overleden.
3 Adriaentje Boot. Zij is gedoopt op zondag 01-08-1660 in Haamstede, doopgetuigen: Neeltje Adriaense, Cornelis Cornelisse en Neeltje Marinusse.
4 Leendert Cornelisse Boot (Boodt). Hij is gedoopt op zondag 24-02-1669 in Haamstede, doopgetuigen: Job Aalbrechtsz, Leentje Boot en Kommertje Janse. Notitie bij Leendert Cornelisse: ook Leendert Cornelis Ariaenssen; kleinzoon van Adriaen Cornelis Machielse en Leenken Cornelisdr Boot; verdere nazaten dragen de familienaam BOOT. RAZE-Kerkwerve 5094-1732: Besteding van de kinderen van Cornelis Jansz Gertse: 4e kind: Jacob Cornelisse Gertse bij Leendert Boodt. Leendert Cornelisse:
(1) trouwde met Heijnwijf Aelbregtse, nadat zij op zaterdag 06-04-1697 in Haamstede in ondertrouw zijn gegaan. Zij is een dochter van Aelbregt Adriaense Gast en Jobje Leendertse den Boer. Zij is gedoopt op zondag 22-04-1668 in Ellemeet, doopgetuige: Jacomijntje Leenders. Heijnwijf is overleden in 1699 in Haamstede, 31 jaar oud.
(2) trouwde met Maria (Mary) Jobse Doxs, nadat zij op woensdag 14-04-1700 in Burgh in ondertrouw zijn gegaan. Maria (Mary) Jobse is geboren in Burgh.
5 Aagje Boot. Zij is gedoopt op zondag 09-11-1670 in Haamstede, doopgetuigen: Jacobus Gilliaemse, Gijsbrecht Matthijsse en Adriaentje Machielse. Bij het overlijden van Aagje: jong overleden.
6 Adriaan Boot, geboren omstreeks 1671 in Schouwen. Notitie bij Adriaan: op 18-04-1698 vermeld in het Poorterboek van Zierikzee: `28 jr. uit Schouwen`.
7 Aagje Boot. Zij is gedoopt op zondag 29-05-1672 in Haamstede, doopgetuigen: Cornelis Boot, Maatje Cornelisse en Cathalina Marinusse.
8 Cornelis Boot. Hij is gedoopt op zondag 18-04-1677 in Haamstede, doopgetuige: Jannetje Lievens Cijsmus, vrouw van Cornelis Crijnsz Boot. 

Klik hier voor de plaats in het overzicht.

stuurlinks stuurrechts
.