bel

bel

bel

Familiewapens

 

Wapenreeks

Een van de bekendste wapenboeken is waarschijnlijk wel de: `Armorial général` van J.B. Rietstap (2 delen, Gouda 1883-1886). Daarin komen de volgende beschrijvingen voor van Boot wapens.

Boodt (de) Gevierendeeld: op 1 en 4, op een veld van zilver een keper van sabel (=zwart), vergezeld van drie boten van hetzelfde, op 2 en 3, op een veld van hermelijn twee ruggelings geplaatste zalmen van zilver.
 
Boodt (de) de Lisseweghe Op een veld van zilver een keper van sabel (=zwart), vergezeld van drie boten van hetzelfde (soms met een rand van sabel (=zwart)). Een gekroonde helm. Helmteken: een eenhoornkop van zilver (accornée et crinée?) van goud (soms tussen een antieke vlucht van zilver en sabel (=zwart)) of twee omgekeerde vissen van zilver die een boot van sabel (=zwart) ondersteunen.
 
Boot Als de voorgaande wapens. Schildhouders: twee leeuwen van goud, getongd en genageld van keel (=rood).
 
Boot (voorheen Booth) Op een veld van goud een springend hert van sabel (=zwart). Een gekroonde helm. Helmteken: een uitkomend hert.
 
Boot (de) Op een veld van keel (=rood) acht bezanten (munten) van goud, gerangschikt in (orle?). Helmteken: een uitkomende hond van zilver met in zijn rechterpoot een roos, gestengeld en gebladerd van goud. Of: van azuur (=blauw) twee lelies met afgesneden voet van zilver geplaatst de ene in het linkerhoofd, de andere op de punt in het vrije kwartier van keel (=rood) met acht besanten (munten) van goud gerangschikt in (orle?). Helmteken: een eenhoorn en hals (V Boets).
 
Boot (de) de Corbeeck Op een veld van goud een slank hert in natuurlijke kleur, een schildhoofd van azuur (=blauw) met drie sterren van goud. Helmteken: een zeemeermin met vleeskleurige huid van azuur (=blauw) met in haar rechterhand een antieke spiegel en in haar linker een haarkam het geheel van goud.
 
Booth Op een veld van zilver drie zwijnenkoppen van sabel (=zwart) met de snuit naar boven. Helmteken: een (posé = bezadigd?) leeuw van zilver die een kroon van loof draagt. Schildhouders: twee zwijnen. Wapenspreuk: QUOD ERO SPERO.
 
Booth Op een veld van zilver een keper van sabel (=zwart) vergezeld van drie zwijnenkoppen van hetzelfde met de snuit naar boven, de keper bedekt met een zespuntige stralende ster. Helmteken: een gaande leeuw van zilver (colleté?) met een kraag van keel (=rood) en met in zijn opgetilde rechterpoot een lauwerkrans van sinopel (=groen) ondersteunend. Wapenspreuk: DEUS ADJUVAT NOS.
 
Booth Op een veld van goud een kruipend hert van sabel (=zwart). Een gekroonde helm. Helmteken: een uitkomend hert. Schildhouders: twee zwijnen in natuurlijke kleur.
 
Booth de Dunham-Massey Op een veld van zilver drie zwijnenkoppen van sabel (=zwart) met de snuit naar boven. Helmteken: een gaande leeuw van zilver. Wapenspreuk: QUOD ERO SPERO.
 

Ook is er nog `De Wapens Van Den Nederlandschen Adel` door Rietstap (1890). Daarin komt voor:

Booth - Holland, Utrecht In goud een klimmend zwart hert. Gekroonde helm. Helmteeken: het hert, uitkomende.
 

Bron: Héraldique - Armorial de J.B. RIETSTAP - et ses Compléments op http://www.euraldic.com/blas_bo4.html
en http://www.euraldic.com/aarm_bo.html

Familiewapens Boot familiewapens in binnen- en buitenland
Boot-Beierman Wapen van Boot-Beierman in de Austin Friars Nederlands Hervormde Kerk van Londen
Boot-Houtappel Antwerpen        Wapen van Houtappel-Boot in de Sint Carolus Borromeus Kerk in
Antwerpen
Confrerie Brugge De Confrerie van het Heilig Bloed in Brugge
Medaillons Boot Medaillons
Rouwborden Giessenburg Rouwborden van de familie De Boodt en D`Ablaing in de Ned. Herv. Kerk te Giessenburg
Schepenzegels Boot Schepenzegels
Wapen van der Capellen (Booth) Namen en wapens der alliantien van den Huize Van der Capellen (Booth)
Zegelring Boot Zegelring

 

stuurlinks stuurrechts