bel

bel

bel

Krijn Boot

Krijn_Boot_09-01-1729

1729
Crijn
obyt [= overleden]
den 9 Januari
geboren den 4 Jan[uari]
zoon van
Aelbregt Leenderze Boot
en
Crina Dingnusze
getuigen
Dingnus Domusze en
Cornelia Jobs van Duin...

Bron: Gemeente archief Schouwen-Duiveland  


Krijn Boot is geboren op dinsdag 04-01-1729 in Haamstede, zoon van Aelbregt (Aalbrecht) Leendertsz Boot (Bood(t)) en Crina Dignusse (Dingemans). Hij is gedoopt op zondag 09-01-1729 in Haamstede [bron: RBS 219]. Bij de geboorte van Krijn: doopgetuigen: Dignus Domisz en zijn vrouw Cornelia Jobse van Duijn. Bij het overlijden van Krijn: jong overleden.


Klik hier voor de plaats in het overzicht.

stuurlinks stuurrechts

.