bel

bel

bel

Boot-Houtappel Antwerpen

Godevaert Houtappel trouwde met Cornelia Boot, geboren ca. 1553, overleden 17-09-1620.

Maria Cornelia Houtappel is geboren in 1604 en overleden in 1662, 58 jaar oud. Titel: Vrouwe van Ranst. Maria Cornelia trouwde, 27 jaar oud, in 1631 met Peeter Pascual de Deckere, 46 jaar oud. Zie ook onder Kastelen: Mercator-Orteliushuis Antwerpen.
Peeter Pascual is geboren in 1585, zoon van Pascal (Paschier) Petersz de Deckere en Christina Boot. Peeter Pascual is overleden in 1667, 82 jaar oud.

Pascal (Paschier) Petersz is geboren in 1542, zoon van Peeter de Deckere en Dymphne (Digne) (de) Dyck (Dijcke). Pascal (Paschier) Petersz is overleden op vrijdag 14-10-1605 in Antwerpen, België, 63 jaar oud.
Christina Boot is geboren in 1563 in Antwerpen, België, en overleden op zaterdag 23-12-1623 in Antwerpen, België, 60 jaar oud.

In de Sint Carolus Borromeus Kerk, Hendrik Conscienceplein 6, B-2000 Antwerpen bevindt zich de Houtappelkapel, waar het familiewapen van Godefridus Houtappel grote gelijkenis vertoond met het familiewapen van de Dordtse Booten.


Boot-Houtappel.01

Carolus Borromeuskerk, Antwerpen.

Bron: www.aviewoncities.com


Boot-Houtappel.02

De Houtappelkapel

Bron: www.artandarchitecture.org.uk/images/conway/a57b1b1c.html

Hierboven de Houtappelkapel in de Sint Carolus Borromeus Kerk in Antwerpen met bovenin het familiewapen van Houtappel: een springend hert met hetzelfde helmteken. Het lijkt op het wapen van de Dordtse Booten in spiegelbeeld, hoewel er nog geen verband is aangetoond tussen beide families.
Hieronder een detailopname van het familiewapen.


Boot-Houtappel 


Boot-Houtappel.04


Boot-Houtappel.05


Boot-Houtappel.06

© Foto`s: Ron Boot.


 

Boot-Houtappel.07

Kerk van de H. Carolus Borromaeus in Antwerpen
Op de muur tegenover het altaar hangt het wapen van Godefridus Houtappel.
Voor het altaar staat een wit-marmeren zerksteen met letters van koper.

Monumentum Graftombe
D. GODEFRIDI HOUTAPPEL van Heer GODFRIED HOUTAPPEL
Domini in Ranst, Heer van Ranst,
Fundatoris huius Sacelli; Stichter van deze Kapel;
et piiss. coniug. D. CORNELIAE BOOT en zijn vrome echtgenote Vrouwe CORNELIA BOOT
filiarumque virginum voor hun ongehuwde dochters
MARIAE, ANNAE, CHRISTINAE, LUCRETIAE MARIA, ANNA, CHRISTINA, LUCRETIA
et cognatae ANNAE S`GREVENS; en hun verwante ANNA S`GREVENS;
a quibus confundatum et ornatum voor wie gebouwd en versierd
hoc DEIPARAE Sacellum, deze kapel voor de Moeder van God,
et fundatum in hac Urbe en in deze Stad gesticht is
Collegium Societatis JESU de Congregatie van de Jezuieten
Retribuere dignare Domine Verwaardig U Heer hen te belonen.

 

Boot-Houtappel.08

Op deze tekening staat hetzelfde wapen van Godefridus Houtappel als op het blad erboven, maar nu niet in spiegelbeeld. Aan de richting van het hert kan men overigens geen conclusie verbinden. Meestal springt bij de Dordtse Booten het hert naar rechts, zoals bij Dominicus Boot (1573-1619), maar van zijn zoon Dominicus Boot (baljuw en dijkgraaf van de Zijpe) is er ook een afbeelding met een hert naar links gewend.

Opmerking over spiegelbeeld.
Gaat men er van uit dat het schild oorspronkelijk op de linker arm van de ridder werd gedragen en dat rechts en links vanuit de positie van de drager en niet vanuit de toeschouwer werd genoemd, dan zijn praktisch alle dierfiguren naar rechts gewend, zodat b.v. leeuw of adelaar met de ridder mee voorwaarts gericht waren. In kerken op koorbanken, ramen e.d. werd hier doelbewust van afgeweken. Wapens links in de kerk werden omgewend, zodat zowel helm als wapenfiguur uit eerbied naar het altaar gericht waren.

Bron: Gens Nostra Juli 1963 Pagina 207

Hieronder staat een afbeelding van het wapen van Michiel Michielsz Boot: het springend hert met een schildhoofd beladen met drie sterren. Hierboven vinden we in het wapen van Cornelia Boot datzelfde wapen terug aan de rechterkant, terwijl aan de linkerkant het wapen van haar man Godefridus Houtappel te zien is, beide wel weer in spiegelbeeld.

De familierelatie tussen Michiel en Cornelia is een punt van onderzoek.


 

Boot-Houtappel.09


Michiel (Gillis) Michielszn Boot is geboren in januari 1566 in Breda, zoon van Michiel Hendriksz Boot en Margriet Jansdr van Buyten. Michiel (Gillis) Michielszn is overleden op maandag 15-07-1619 in Antwerpen, Antwerpen, België, 53 jaar oud. Bij het overlijden van Michiel (Gillis) Michielszn: Klooster Victorinnen. Hij is begraven te Antwerpen, Antwerpen, België. Beroep: koopman. Functie: schepen (1606), tresorier van Antwerpen (1614-1616). Titel: Heer van Sombeke (in de jaren 1594-1595 eigenaar geworden van het hof van Sombeke te Wommelgem).
Michiel (Gillis) Michielszn:
(1) trouwde, 21 jaar oud, in 1587 in Keulen, Duitsland met Maria Simonsdr de Deckere, ongeveer 19 jaar oud. Maria Simonsdr is geboren omstreeks 1568 in Antwerpen, Antwerpen, België, dochter van Simon Pietersz de Deckere en Anna Matthijsdr Boudain. Maria Simonsdr is overleden op maandag 05-11-1601 in Antwerpen, Antwerpen, België, ongeveer 33 jaar oud. Notitie bij het huwelijk: 6 kinderen Boot, jong overleden.
(2) trouwde, 37 jaar oud, op woensdag 10-09-1603 in Brussel, België met Anna Karelsdr de Bourgeois. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op dezelfde datum in Brussel, België. R.K. parochie Sint Goedele. Anna Karelsdr is overleden in 1643 in Antwerpen, Antwerpen, België. Anna Karelsdr: dochter van Charles de Bourgeois, raadsheer, vice-kanselier Brabant, en Anne (Adrienne) van der Noot. Uit dit tweede huwelijk zouden elf kinderen geboren zijn, waarvan negen in 1629 worden vernoemd. Vier zonen zouden Jezuiet worden, twee dochters religieuzen.
(3) trouwde, ten hoogste 46 jaar oud, vóór maandag 06-02-1612 met Cornelia Godaerts Cornelissen.


Carolus Borromeus (Latijn: Borromaeus; eigenlijk Carlo Borromeo) werd op 2 oktober 1538 geboren in Arona, Lombardije. Zijn vader was een edelman, zijn moeder was uit het geslacht van de Medici. Hij ging op 7-jarige leeftijd naar een kloosterschool, waar hij als geestelijke werd ingekleed. Op 21-jarige leeftijd beëindigde hij cum laude zijn studies in kerkelijk en burgerlijk recht. Een jaar later werd hij door zijn oom, Paus Pius IV, tot kardinaal verheven en benoemd tot diens staatssecretaris. Dit nepotisme (onrechtmatige begunstiging van familieleden) en andere wantoestanden werden later door hem fel bestreden door uitvoering van de besluiten van het Concilie van Trente (1545-1563).
Tegen de wil van zijn familie liet hij zich in 1563 tot priester wijden. Enkele maanden later ontving hij de bisschopswijding en werd hij benoemd tot aartsbisschop van Milaan.
Hij stichtte seminaries, bevorderde de studie, herstelde de tucht in de kloosters, stichtte nieuwe orden en congregaties, schreef een volledige codex van pastorale wetgeving.
Toen in 1570, na het mislukken van de oogst, in Lombardije veel mensen van honger dreigden om te komen, trad hij op als gezagvolle organisator, maar ook als een toegewijde helper.
In 1576 eiste de pest in zijn bisdom duizenden slachtoffers. Carolus is de geschiedenis ingegaan als de herder die zich persoonlijk inzette voor de pestlijders en die afstand deed van zijn bezittingen om in de nood van de armen en zieken te voorzien.
Op 3 november 1584 stierf hij, 46 jaar oud. Hij werd begraven in de wit marmeren Dom.

Bronnen: www.wikipedia.org/wiki/Carolus_Borromeus en www.zustersonderdebogen.nl/text-NL-Zusters-Onder-de-Bogen/1_33.htm


Boot-Houtappel.10

Wapen Boot

 

Boot-Houtappel.11

Wapen Houtappel

 


 

Brand in de Sint Caroluskerk Borromeuskerk in Antwerpen

30 augustus 2009

{youtube}5PwAnbVneK8{/youtube}

Bron: www.youtube.com


Philip Heylen wil barokkerk zo snel mogelijk heropenen

`Carolus Borromeus ziet er ondanks alles nog redelijk goed uit`

dinsdag 01 september 2009  Auteur: Jozef Leysen

ANTWERPEN - De Carolus Borromeuskerk moet zo snel mogelijk weer opengaan, vindt de schepen van Cultuur, Philip Heylen (CD&V). Hij ging gisterenmiddag een kijkje nemen in de kerk. `De schade valt al bij al mee.`
Arbeiders liepen gisteren de geteisterde Carolus Borromeuskerk in Antwerpen binnen en buiten. Een grote vrachtwagen kwam het Conscienceplein opgereden met onderdelen van een stelling. Buiten op het plein was nog een vage brandgeur te merken. Voortdurend kwamen nieuwsgierigen kijken hoe het met de barokke kerk gesteld is. Voor een keer waren het niet de buitenlandse toeristen die zich aan de kerk vergaapten, maar veel Antwerpenaars die met eigen ogen de schade aan `hun` Carolus Borromeuskerk kwamen opmeten.

Cultuurschepen Philip Heylen kwam zelf ook een kijkje nemen, maar in tegenstelling tot de nieuwsgierigen buiten, werd hij wel in de kerk toegelaten. Toen hij even later buitenkwam, klonk Heylen opgelucht. `De schade valt eigenlijk wel mee' , zegt hij. `Het ziet er redelijk goed uit. Dankzij het calamiteitenplan en dankzij de inzet van de brandweer is erger voorkomen.` De grootste zorg van Heylen en van iedereen die met de kerk bezig is, is de rechtergaanderij. `Voor de rest is er weinig schade' , zegt Heylen nog eens. Maar een bedrag op de schade plakken kan of wil de schepen niet. `Daar is het nog veel te vroeg voor.` Maar als de verzekering tussenbeide komt, zou dat bedrag wel eens flink kunnen meevallen, laat hij verstaan.

Het is voor de cultuurschepen belangrijk dat de kerk zo snel mogelijk weer geopend kan worden, binnen enkele weken al, hoopt hij. `Niet zozeer voor de toeristen, maar voor de Antwerpenaars. Zodat er snel weer een mis gevierd kan worden.` Heylen verzekert dat hij persoonlijk de werkzaamheden in en rond de kerk zal blijven opvolgen. De bevoegde minsters, Joke Schauwvlieghe en Geert Bourgeois, hebben ondertussen alle steun beloofd om het herstellingsdossier zo snel mogelijk rond te krijgen.

Ondertussen is er sinds zondagavond al druk gewerkt in en rond de kerk. `Vandaag (gisteren, nvdr.) is de verzekeraar al geweest' , zegt Heylen. Arbeiders van een gespecialiseerd bedrijf maken zich ondertussen klaar om de getroffen gaanderijen te ondersteunen. Ze plaatsen ook stellingen net onder de gaanderijen die het stucwerk moeten opvangen als het naar beneden valt. `Zo vermijden we dat dat stucwerk verbrijzeld wordt' , zegt Heylen. `En als we die stukken opvangen, gaat ook de restauratie een stuk gemakkelijker.`

En ook inspecteurs van Monumentenwacht - die vorige week al een controle uitvoerden in de Carolus Borromeuskerk - blijven langer om het interieur nog eens extra te inspecteren. Gisteren en ook vandaag nog zullen specialisten ook dat interieur kijken, naar het hout, het marmer, de schilderijen. Maar zolang er geen algemeen plan is, mag van Heylen niemand actie ondernemen.
Bron: http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?ArticleID=NF2ECK19

Brand Carolus Borromeusker: ‘zo snel mogelijk restauratiedossier opstarten’

dinsdag 1 september 2009

ANTWERPEN - Antwerps schepen voor Cultuur Philipe Heylen (CD&V) gaf dinsdag een stand van zaken na de brand in de Carolus Borromeuskerk van zondagmorgen. De schepen wil vanuit de stad zo snel mogelijk een rapport van de schade laten opmaken en prijst nogmaals het kordate optreden van alle betrokken partijen.

Heylen wil zo snel mogelijk tot een totaal schaderapport komen om vervolgens een restauratiedossier op te starten. `Dat dossier maken we op in overleg met verschillende partners: de kerkfabriek, het kerkbestuur, verschillende stadsdiensten en monumentenzorg Vlaanderen. Wij zijn niet de eigenaar, maar vinden de Carolus Borromeuskerk heel belangrijk voor het kunstpatrimonium van de stad. We willen dan ook alles in het werk stellen om zo snel mogelijk te starten met de restauratiewerken, zonder daarbij te moeten wachten op de verzekeringsmaatschappijen.`

Heylen heeft ook al overleg gepleegd met minister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois (N-VA) en minister van Cultuur Joke Schauvlieghe (CD&V). `Zij hebben beloofd om ondersteuning te bieden.`

In eerste instantie is het de bedoeling om de kerk zo snel mogelijk weer open te stellen voor het publiek. Eens alles goed gelucht is en de kerk veilig is om te betreden, wil de Kerkfabriek opnieuw diensten laten doorgaan. `Daarna kunnen we overgaan tot de gedetailleerde restauratie van de gaanderij, die een jaar in beslag zal nemen. De stukken die door de rook- en waterschade zijn aangetast, hebben een lange en gedetailleerde restauratie voor de boeg. De stukken die tijdens de brand ontzet werden, blijven voorlopig in goede bewaring bij het museumarchief van de stad' , zegt Elsje Janssen van Behoud en Beheer van de musea, bibliotheken en erfgoed van Antwerpen.

De kerkfabriek hoopt dat alle restauratiewerken binnen drie jaar achter de rug zijn. `Dan zit ook de vernieuwing van ons orgel, die binnenkort van start gaat, erop en bezitten we een kerk die er beter uitziet dan weleer.`

Tot slot bewees de goede samenwerking tussen diensten ook al haar nut bij de eerste herstellingen. `Toevallig had Monumentenzorg voor de brand verschillende vocht- en temperatuurmeters in de kerk geplaatst. Die gaven aan dat tijdens de brand en de bluswerken de temperatuur en de vochtigheid niet spectaculair gestegen waren. Indien we dat niet wisten, hadden we intensieve sneldrogers op het eiken preekgestoelte en de eiken biechtstoel, twee topstukken in de kerk, geplaatst. Dat zou rampzalig zijn geweest voor het hout' , aldus Madeleine Manderynck van de dienst Onroerend Erfgoed van de Vlaamse overheid.

 Bron: http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?articleid=DMF01092009_057&postcode=2000


 

stuurlinks stuurrechts
.