bel

bel

bel

Cornelius Booth Meynardi

Programmata  funebria 18de eeuw Rijks Universiteit Groningen; nr 35: 15 augustus 1705
over Cornelius Booth Meynardi 

 

Programmata_funebria_Cornelius_Booth_Meynardi.3

 


 

vertaling_programmata_funebris.def.01


Wat zijn programmata?

Vanaf de oprichting van de universiteit in 1614 kreeg de academiedrukker regelmatig opdracht van de rector en de senaat om academische aankondigingen te drukken. Deze officiële berichten, die programmata werden genoemd, verschenen in plano in een beperkte oplage. Evenals de affiches uit onze tijd werden de programmata her en der aangeplakt, zodat alle leden van de academische gemeenschap de berichten konden lezen. Van deze bladen, die niet bedoeld waren om lang te bewaren, zijn in de loop der tijd vele verloren gegaan. Toch bezit de Universiteitsbibliotheek van zeer veel programmata een exemplaar, mogelijk omdat ze ook in de bibliotheek waren neergelegd. De collecties van zowel bibliotheek als Universiteitsmuseum zijn samengevoegd tot één geheel. In het archief van de RuG, dat wordt bewaard in het Rijksarchief te Groningen, bevinden zich nog andere stukken.

Door middel van programmata werden diverse academische plechtigheden en gebeurtenissen aangekondigd: de rectoraatsoverdrachten, de introductie en eerste openbare les van een nieuw benoemde hoogleraar (programmata inaugurali) en de begrafenis van een hoogleraar, curator of student (programmata funebris). Omdat er vaak tal van biografische gegevens over de betreffende persoon worden vermeld, vormen programmata een belangrijke historische bron voor universiteits- en familiegeschiedenis.

Alle in de UB aanwezige programmata zijn op microfiche gezet. Afdrukken daarvan zijn te raadplegen op de studiezaal Oude en Kostbare Werken, waar ze in de handbibliotheek zijn te vinden onder de nummers uokw 085A 100-104.

Vroeger is er al eens een voorlopige chronologische lijst gemaakt. Het nummer uit die lijsten is als ‘oud nr.’ opgenomen.


 Met dank aan Ron Boot en W. Hofstra Groningen.

stuurlinks stuurrechts

 

.