bel

bel

bel

Kasteel Drietoren

Kasteel Drietoren
Londerzeel, België

Het feodaal goed was oorspronkelijk onderhorig aan het Huis van Dendermonde (Graven van Vlaanderen). Eind 16de eeuw kwam Willem Van Doetinghem uit Deventer, gehuwd met Johanna Pypenpoy, in het bezit van `Drietoren`.
Anno 1764 deed Maximiliana Theresia D`Ougnies, hertogin van Croy, gravin en barones van Grimbergen door openbare verkoop afstand van het land en de heerlijkheid van Londerzeel. Gaspar Josephus Boot, heer van Sombeke, verwierf als hoogste bieder "bij het uitdoven van de brandende kaars" de heerlijkheid. Het bouwjaar 1786 staat gebeiteld in een gedenksteen aan de buitenzijde van het kasteel. Drie gevels zijn omspoeld door een brede watergracht. Het domein is omringd door een uitgestrekt en fraai, naar Engelse stijl aangelegd park met slotgrachten en vijvers. Decennia lang heeft burggraaf Adolphe de Spoelberch ontelbare inheemse en uit vreemde landen overgebrachte boomsoorten aangeplant, dit zowel in het park als in de onmiddellijke nabijheid ervan. Het domein is sinds meer dan 150 jaar in bezit van de familie de Spoelberch.

Kasteel_Drietoren


Tekst: Freddy Van Wonterghem
Foto: Albert Speelman
Met toestemming van beiden overgenomen, waarvoor onze dank.


Gaspar Joseph Boot is geboren in Brussel, gedoopt op 25-09-1714 in Brussel, overleden op 26-03-1767 in Brussel.

Klik hier voor meer informatie over Gaspar Josephus Boot


Hierboven staat dat het kasteel in 1764 werd verkocht aan Gaspar Josephus Boot.
Het bouwjaar 1786 staat gebeiteld in een gedenksteen aan de buitenzijde van het kasteel.
In de afdrukken hierna wordt vermeld dat op 20-12-1753 de familie Waha het kasteel verkocht aan Gaspar Josephus Boot.
Hoe zit het met deze jaartallen?

  • 25-02-1757: Willem van Oranje-Nassau verkoopt de heerlijkheid Londerzeel aan de hertogin van Croy.
  • 12-05-1764: De hertogin van Croy, die in 1757 eigenares van de heerlijkheid Londerzeel geworden was, verkoopt de heerlijkheid in het openbaar. De hoogste bieder en nieuwe eigenaar is Gaspar Joseph Boot met 102.945 gulden wisselgeld. Op 16 september 1765 duidt die – in zijn hoedanigheid van nieuwe heer van Londerzeel - een nieuwe schepenbank aan.
  • 16-11-1766: Peeter Van Eeckhout, zoon van Jacobus, wordt door dorpsheer Boot benoemd als opvolger van de overleden (?) onderwijzer Petrus De Borgher van de school in het Schaliënhuis.
  • 19-12-1785: De oude waterburcht "Drij Torren" is net afgebroken om plaats te maken voor een nieuw kasteel (bouwjaar 1786). De afbraakmaterialen en wat inboedel worden publiek verkocht.
  • 1786: Bouw van het huidige kasteel Drietoren.

Bron: http://users.telenet.be/Londerzeelvroeger/Kleine%20kroniek%20D3-1700-1794.htm


Kasteel_Drietoren.02a


Kasteel_Drietoren.03


Kasteel_Drietoren.04b 


Kasteel_Drietoren.05a


 Kasteel_Drietoren.06a

 


Kasteel_Drietoren.07

 


Bron: Erfgoedhuis Kortenberg
Aangeleverd door: Herman Boot

stuurlinks stuurrechts

 

.