bel

bel

bel

Kasteel Duijvesteijn

Dit kasteel was gelegen in Poelwijck bij Dordrecht. Tijdens de Elisabethsvloed in 1421 is het kasteel vergaan. De toenmalige bewoner was Aert Booth van Barendrecht, knape, getrouwd met Mechteld van Slingeland. Hij verdronk met vijf van zijn kinderen, vier anderen waren terstond (gevlucht?) binnen Delft en Dordrecht. Er is niets bekend over hoe het zijn vrouw verging.

Er zijn geen afbeeldingen van het kasteel bekend. Johan van Beverwijck schrijft: "`t Huys te Duyvesteyn heeft in de verdronken Waert gelegen, tussen Laer ende Poelwijck ende wordt daarom genoemt, in de oude Brieven, Duyvesteyn in Poelwijck, ende Castrum Duyvesteijn apud Laer, waaruit oock volgt dat Laer ende Poelwijck bij malkanderen gelegen hebben, ende dat men niet geschreven en heeft Leer, maar Laer-Ambacht. Dit Huys te Duyvesteyn is met den inbreuck van den Groten-Waert mede vergaen. `t Huis te Laer, gelegen by Poelwijck, want wy vinden in Anniversario Carthusianorum: Castrum Laer ad Poelwijck, waervan oock een Familie."


Deze kaart, waarvan de herkomst ons onbekend is, geeft de situatie weer rond de omgeving van Dordrecht en Geertruidenberg: de verdronken Zuid-Hollandse Waard. Dit gebied kreeg zijn vorm na de Sint Elisabethsvloed in 1421.

Aard (Arent) Booth van Barendrecht, Knape en Burgemeester van Dordrecht, verdronk met vijf van zijn kinderen. Hij was bewoner van het Kasteel Duivensteijn, dat verging met zijn bewoners. Het is niet bekend welke vormen het Kasteel had aangenomen. Ging het om een versterkte hoeve of een echt Kasteel (zie Beverwijck). Het kasteel ging ten onder, ergens in wat nu de Biesbosch is. Veel andere Booten in West-Brabant en mogelijk Zeeland verdronken eveneens, waarbij ook vele dorpen ten onder gingen.

Kasteel_Duivensteijn

Kaart van verdronken land in Zuid-Holland onder Dordrecht.


Tweemaal werd op 19 november Zeeland zwaar getroffen door een stormvloed, de zogenaamde Sint Elizabethsvloeden (19 november was de naamdag van de heilige Elizabeth van Hongarije, vandaar de naam van deze vloeden).

De eerste vond plaats in 1404, en was een ramp voor Zeeuwsch-Vlaanderen.

De tweede vond 17 jaar later plaats, in de nacht van 18 op 19 november 1421. In Zuid-Holland ging de hele de Grote Waard voor lange tijd verloren. Daar waar geen herstel meer plaats kon vinden ontstond De Biesbosch, nu een prachtig en uniek natuurgebied. In Zeeland werd met name Noord-Beveland zwaar getroffen, maar ook voor de eilanden Zuid-Beveland, Schouwen en Duiveland was de gebeurtenis een ramp.

Historische informatie over deze twee stormvloeden is te vinden op http://www.deltawerken.com/
In Dordrecht is tot en met 28 mei 2007 in het Dordrechts Museum een tentoonstelling te zien over de 2e Sint Elizabethsvloed. Daarbij staan de panelen die zo`n 50 jaar na de vloed voor een groot altaarstuk in de Grote Kerk te Dordrecht werden gemaakt, centraal. Voor deze gelegenheid zijn de panelen door het Rijksmuseum uitgeleend aan het Dordrechts Museum. Ze zijn een van de eerste uitbeeldingen van een eigentijdse gebeurtenis in de Hollandse schilderkunst.

Op de schitterende site van het Rijksmuseum zijn de panelen te zien en is er meer over te weten te komen: http://www.rijksmuseum.nl. Kijk ook bij de RijksCanon, bij de tijdslijn klikken op het plaatje onder het jaartal 1400.


 

stuurlinks stuurrechts
.