bel

bel

bel

Fort San Diego

Al zoekend naar oude Booten kwamen we Adriaan Boot tegen en nog ver van huis ook. Een akte uit 1613 getuigt van zijn avonturierschap, toen hij door koning Philips III van Spanje verzocht werd waterstaatkundige werken uit te voeren in Mexico. Bedenk wel dat de verbindingen toen nog niet zo bijzonder waren en dat hij zelfs van geluk mocht spreken dat hij daar arriveerde.
De waterstaatkundige werken of droogleggingen verliepen kennelijk erg traag. Toch zag hij nog kans een fort te bouwen bij de haven van Acapulco. Fuerto San Diego is nu nog steeds de naam en het heeft de functie van historisch museum.

Inmiddels hebben we kunnen achterhalen dat Adriaan Boot vanuit Antwerpen kwam, wat nog niet wil zeggen dat dat ook zijn geboorteplaats is. Hier zijn wat onduidelijkheden over, na verder onderzoek en nieuwe informatie zullen we daar over melden. 

In ons archief beschikken we over verschillende akten die betrekking hebben op Adriaan Boot. Zodra deze vertaald zijn zullen we dit ook melden. Zie hieronder een afbeelding van een akte. 

 

Fort_San_Diego

 Aan het begin van het bovenstaande contract uit 1613 van Adriaan Boot met zijn Spaanse werkgever staat Flamencos, dat ook een Vlaamse origine suggereert.  


Het Fort San Diego ligt niet bij San Diego, Californië, U.S.A., maar veel zuidelijker bij Acapulco, Guerrero, Mexico.

Fort_San_Diego.02

Op 14 april 1579 verklaarde Filips II bij koninklijk besluit Acapulco als de enige handelshaven tussen Amerika en Azie. De haven was bedoeld voor de handel met de overkant van de Pacific: de Filipijnen en China, voor aankomst en vertrek van het Galjoen van Manilla en ook de paar schepen die van Peru, Chili en Midden-Amerika kwamen. De reis naar de overkant en terug duurde overigens ongeveer een jaar!

 

 

Fort_San_Diego.03

 

Het consortium, dat de handel organiseerde, vroeg aan verschillende onderkoningen om de haven te beschermen tegen piraten. Diego Fernández de Cordoba gaf de (Zuid?)Nederlander Adriaan Boot de opdracht om een fortificatie te bouwen dat gekarakteriseerd wordt door de vorm van een onregelmatige veelhoek; het bouwen begon in 1615 en kwam gereed in april 1617.

 

Fort_San_Diego.04 

Als gevolg van een aardbeving in 1776 is het oorspronkelijke Fort van San Diego - dat meer dan 150 jaar in gebruik was - zwaar beschadigd en is een nieuw fort gebouwd dat de naam kreeg van het eerste. Deze, waarvan de bouw duurde tot 1783, bestaat tot de huidige dag.  

 

Fort_San_Diego.05 

Het bouwwerk is uniek door het ontwerp, waarin voor die tijd geavanceerde architectonische concepten werden toegepast, die het tot een meesterwerk van militaire bouwkunde maken. De installatie in de vorm van een vijfhoek maakt de zelfverdediging mogelijk van alle zijden, meer nog door de omringende droge gracht. Het bood plaats aan 2.000 man met proviand en ammunitie voor een jaar, door een efficient systeem om het regenwater op te vangen en te bewaren, en talrijke koepelvormige kamers rondom een centrale binnenhof. De plaats heeft een oppervlakte van bijna 1 ha.  


Adriaan Boot was een Hollands ingenieur die in 1615 naar Nieuw Spanje (Mexico) kwam om deel te nemen aan de droogmakerijen in de Vallei van Mexico, een positie die hij verliet vanwege technische meningsverschillen. Daarna bracht hij van 1615 tot 1617 zijn tijd door in Acapulco waar hij het Fort San Diego versterkte en van 1621 tot 1623 in Veracruz waar hij werkte aan het Fort San Juan de Ulúa. Hij tekende panoramische overzichten van beide havens, die van Acapulco is heel bekend omdat het door François Valentyn was gegraveerd, en anderen. Ongeveer in dezelfde tijd schilderde Trasmonte een schets en overzicht van Mexico City, de laatste werd gereproduceerd door John Ogilvy en Montanus in "America" (1670), ook in ´Histoire General des Voyages´ en veel andere werken.

Er is een uitgebreide beschrijving van de vier schilderijen en hun makers in: Wieder, Dr. Frederik C. Monumenta Cartographica, reproducties van unieke en zeldzame kaarten, schetsen en overzichten in het hetzelfde formaat als de originelen; vergezeld van kartografische verhandelingen. Den Haag: Martinus Nijhoff, 1925-1933. Dit werk vermeldt dat de vier schilderijen in het Stedelijk Museum van Oudheden te Middelburg waren dat met alle inhoud verbrandde in 1940, en dat laat in de 17e eeuw Vingboons inkt en waterverf schilderijen maakte die in atlassen in Wenen, Florence en het Vaticaan staan.

Vermoedelijk verkreeg Adriaan Boot de twee schilderijen van Trasmonte en nam ze, samen met zijn eigen, mee naar Holland tussen 1617 en 1632 omdat ze in 1632 verschijnen in de inventaris van het paleis van de Stadhouder van Middelburg.

Onze vragen:
- Wanneer en waar is Adriaan Boot geboren?
- Wanneer kwam Adriaan Boot terug van Mexico naar Holland?
- Woonde hij in Middelburg?
- Waar en in welk jaar overleed hij?

Alle informatie over Adriaan Boot is welkom.

 

 


 

Fort_San_Diego.06 

Fort San Diego, Acapulco, Mexico
geschilderd door Adriaan Boot, ingenieur
painted by Adriaan Boot, engineer  


Fort_San_Diego.07

Fort_San_Diego.08 


  

Fort_San_Diego.09

 


 

Fort_San_Diego.10

 


   

Fort_San_Diego.11

 


 

Fort_San_Diego.12

 


 

Fort_San_Diego.13

 


 

Fort_San_Diego.14

 

© Foto`s van het Fort San Diego,
voor onze website gemaakt door Marlies Koppenaal,
aan boord van de Nieuw-Amsterdam,
waarvoor onze hartelijke dank.


 

stuurlinks stuurrechts