bel

bel

bel

Adriaan Boot

Vingboons, Trasmonte en Boot:
Europese kartografie van Mexicaanse Steden
in de vroege zeventiende eeuw


De Stichting VERENIGde BOOTEN heeft dit interessante artikel aangeschaft. De auteurs en onderzoekers schrijven o.a. over de werkzaamheden van ingenieur Adriaan Boot in Nieuw-Spanje (Mexico) in de jaren 1613-1623 en komen met een verrassende verklaring hoe kaarten en plattegronden die naar Spanje werden gestuurd in de Nederlanden terecht kwamen: mogelijk door Piet Hein bij de verovering van de Zilvervloot in beslag genomen.

Adriaan_Boot

Auteurs: Priscilla Connolly; Roberto Mayer
Biografiën:
     Dr. Priscilla Connolly is een vooraanstaand hoogleraar sociologie aan de Universidad Autónoma 
     Metropolitana-Azcapotzalco.
     Mr. Roberto Mayer is een verzamelaar van kaarten en onafhankelijk onderzoeker, Mexico-Stad.
DOI: 10.1080/03085690802456236
Uitgave frequentie: 2 nummers per jaar
Verschenen in: Imago Mundi, deel 61, uitgave 1 januari 2009, pag. 47-66
Onderwerp: Geschiedenis van Wetenschap & Technologie;
Beschikbare formaten: HTML (Engels), PDF (Engels)
Artikel aanvragen: aankoop artikel: €23.00 plus BTW

Samenvatting:
Johannes Vingboons veel gekopieerde aquarellen (ca. 1650) van Mexico-Stad, Acapulco en Veracruz, gebaseerd op tekeningen door van Gómez de Trasmonte en Adrian (Adriaan) Boot gemaakt in Nieuw Spanje vóór 1628, worden geacht nauwkeurige afbeeldingen te zijn van deze steden in de vroege zeventiende eeuw. Niemand heeft echter de originelen gevonden, noch is de route waarop zij de Nederlanden bereikten in een tijd toen de Spanjaarden en de Nederlanders in oorlog waren naar tevredenheid verklaard. Wij onderzoeken opnieuw deze vroege Europese afbeeldingen van de steden in de Nieuwe Wereld en overwegen hun bronnen, het doel en de historische context. Onze argumenten zijn gebaseerd op een nieuwe analyse van de topografische inhoud van de aquarellen zelf en van de secundaire bronnen, en we houden rekening met nieuwe historische gegevens over Trasmonte, Boot en Vingboons evenals de afgebeelde steden. We beschrijven ook een tot dusver onbekende set van Vingboons manuscripten met afbeeldingen van de drie Mexicaanse steden.

Sleutelwoorden:
     17e-eeuwse Hollandse stedelijke kartografie;
      Mexico-Stad;
     Acapulco;
     Veracruz;
     Johannes Vingboons;
     Juan Gómez de Trasmonte;
     Adrián (Adriaan) Boot.

Bron: http://www.informaworld.com/10.1080/03085690802456236


Er bestaan een aantal aquarellen van Mexicaanse steden in verschillende atlassen die door Johannes Vingboons werden gekopieerd van vier grotere olieverfschilderijen, die zich in de jaren 1930 in het stedelijk museum van Middelburg bevonden.

Adriaan_Boot.02

In de catalogus van Stedelijk Museum van Oudheden te Middelburg uit 1910 worden op pagina 117 en 118 werken van Boot en Trasmonte genoemd.

Adriaan_Boot.03c

In 1940 is het centrum van Middelburg door brandbommen verwoest, waarbij het stadhuis en de inhoud, dus ook de olieverfschilderijen verloren zijn gegaan.

Fort_San_Diego.06

Fort_San_Juan_de_Ula.03

Klik hier voor het verhaal over Adriaan Boot, Piet Hein en de Zilvervloot, en twee voorbeelden van de aquarellen.

 

stuurlinks stuurrechts