bel

bel

bel

Beverwijck, van Johan

`Memorien uyt de Beschrijvinge der stadt Dordrecht`

Verwondering en verbazing beheersten even mijn gevoelens toen ik bij een antiquariaat onderstaand geschrift tegen kwam. Dit soort toevalstreffers bestaan gewoon en misschien zit daar ergens wel de ontbrekende schakel waar we naar op zoek zijn. Eerst was het een raadsel wie de hierna volgende teksten geschreven had, het gedrukte was niet zo’n probleem. Vrij snel was duidelijk dat dit een gedeelte is uit ’De beschrijvinghe van de Stadt Dordrecht’ door Johan van Beverwijck, in zijn leven schepen, medicus en geschiedschrijver, geboren op 17 november 1594 te Dordrecht en daar overleden op 19 januari 1647.

De handgeschreven teksten leverden meer problemen op. De vraag deed zich voor, wie heeft deze met de hand geschreven teksten op de blanco pagina’s bij van Beverwijck geschreven? Het schrift dateert van ongeveer 1650/1655.

Een Booten-onderzoeker onder ons herkende het als het handschrift van Cornelis Booth. In leven ongeveer veertig jaar bibliothecaris van de Utrechtse universiteitsbibliotheek, schepen van deze stad en ook nog enige tijd burgemeester van dezelfde stad. Gewoond hebbend in de Boothstraat 6, later werd dit huis gehuurd en bewoond door Nicolaas Beets.

Deze Cornelis Booth heeft een grote bijdrage geleverd aan de universiteitsbibliotheek. Hij was een verwoed verzamelaar van allerlei geschriften en genealogieën en gaf niet zomaar iets uit handen. Om dezelfde reden is daardoor ook veel bewaard gebleven voor het nageslacht en wij zijn nu op speurtocht om zoveel mogelijk te vergaren over de naam Boot en varianten daarop. Dus ook deze Cornelis Booth kwamen wij tegen.

Het is de bedoeling dat regelmatig pagina’s worden toegevoegd aan het reeds vertoonde materiaal zodat een compleet overzicht ontstaat over wat Cornelis Booth noemt ’De memoriën uit de beschrijvinghe der Stadt Dordrecht’. De teksten zijn zoveel mogelijk exact weergegeven, inclusief druk- of schrijffouten, om geen afbreuk te doen aan het geschrevene. Onder elke pagina kunt u naar een woordenlijst. Deze is in een vrije vertaling weergegeven en niet alles is wetenschappelijk getoetst. Heeft u een aanvulling of verbetering hierop dan horen wij dat graag.

Ongetwijfeld zullen er vragen bij u rijzen over wat u gelezen heeft. Wij zullen niet op alles een antwoord kunnen geven, maar schroomt u niet uw vraag toch te stellen.

Wanneer u zelf oud materiaal heeft waarvan u denkt dat het op deze website zou moeten staan, al is het slechts een kleine aanvulling, neem dan contact met ons op.

Wij zoeken de speld in de hooiberg. Met andere woorden: ook dat ene bootje in die grote zee.

Veel zoek- en leesplezier op de komende pagina’s.

Herman Boot
Serooskerke (W)


Tekstpagina: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 + woordenlijst

stuurlinks stuurrechts

.